LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. Święto Ludowe. Nam zaleŝy na PSL, Lepszym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. Święto Ludowe. Nam zaleŝy na PSL, Lepszym"

Transkrypt

1 B i u l e t yn I n f o r m a c yjny Numer 65 LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Dziękujemy za kaŝdy głos, sms, list i . Piszcie do nas... Święto Ludowe Janusz Piechociński W Polskim Stronnictwie Ludowym od 4 maja - czyli od dnia Św. Floriana, jak Polska długa i szeroka, trwają obchody Święta Ludowego. Krajowe uroczystości odbędą się w Jędrzejowie, w województwie Świętokrzyskim, ale kaŝde województwo, prawie kaŝdy powiat i wiele gmin organizuje własne obchody. To waŝny czas dla Stronnictwa, równieŝ czas na aktywizację ludzi, struktur, na nowe otwarcie. Wykorzystajmy to dobrze zarówno dla PSL jak i dla Polski. Wszystkim organizatorom w imieniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego dziękuję bardzo i Ŝyczę owocnego świętowania. To nasze wspólne święto. W numerze: Podziękowania Matek I kwartału dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka- Kamysza Nowy etap współpracy polskoczeskiej. Spotkanie ministrów rolnictwa Republiki Czeskiej Petra Bendla i RP Stanisława Kalemby Kaczki najlepsze w energii odnawialnej Po Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów Związku Sadowników RP Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik promuje polską gospodarkę w USA Jarubas: Czym jest współczesny patriotyzm? Prace nad projektem ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych Dariusz Klimczak: Łódź potrzebne stadiony Czesław Siekierski: Europa Znalezione na Facebook u Nam zaleŝy na PSL, Lepszym PSL

2 Str. 2 LUDOWIEC MÓWI...

3 Numer 65 Str. 3

4 Str. 4 Podziękowania Matek I kwartału dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza Spotkanie Matek I kwartału z ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem odbyło się 8 maja r. W spotkaniu udział wzięli takŝe wiceminister Radosław Mleczko i dyrektor Departamentu Prawa Pracy Anita Gwarek. Matki I kwartału podziękowały Ministrowi i pracownikom Ministerstwa za wkład w zmianę ustawy dotyczącej długości urlopów rodzicielskich. - Jesteśmy tutaj, Ŝeby podziękować Panu Ministrowi w imieniu wszystkich rodziców I kwartału za wspólny dialog - mówiła jedna z matek podczas rozpoczęcia spotkania. Matki wręczyły własnoręczny drobny upominek Ministrowi, który jak same podkreśliły - upamiętnia historię ich spotkań z Ministrem. Minister równieŝ nie krył wzruszenia. W imieniu swoim i premiera Donalda Tuska podziękował wszystkim rodzicom zaangaŝowanym w pracę nad nową ustawą. - Udało się, Pan Premier podjął najlepszą decyzję jaką mógł. Bez Waszych rozmów nie byłoby na to szans. Odetchnąłem z ulgą. Nie ma lepszych orędowników niŝ Wy - rodzice i Wasze zaangaŝowanie w sprawy waŝne dla Polski - powiedział minister Kosiniak- Kamysz. Minister wyraził wdzięczność za rzeczowe, racjonalne, a w szczególności merytoryczne rozmowy. Płatny roczny urlop dla rodziców - to cel proponowanej nowelizacji Kodeksu pracy. Rozwiązanie to oznacza wywiązanie się premiera z obietnic złoŝonych w tzw. II expose. W praktyce oznacza to wydłuŝenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i moŝliwość skorzystania z nowego LUDOWIEC MÓWI... półrocznego urlopu rodzicielskiego. Przewidziano takŝe moŝliwość podzielenia jednego i drugiego urlopu między matkę i ojca. ZałoŜono moŝliwość łączenia pracy na część etatu (nie więcej niŝ pół) z korzystaniem z tych urlopów. Płatny roczny urlop będzie dostępny dla wszystkich rodziców dzieci urodzonych w 2013 r. Podczas spotkania ogłoszono termin pierwszego czytania projektu ustawy, które odbędzie się 14 maja br. w Sejmie. Wiceminister Radosław Mleczko wspomniał o uruchomieniu strony internetowej przeznaczonej dla rodziców. - Po przyjęciu ustawy na wszystkich zainteresowanych czekać będzie nowa strona internetowa przygotowana przez MPiPS zawierająca odpowiedzi dotyczące urlopu rodzicielskiego.

5 Numer 65 Str. 5 Nowy etap współpracy polsko-czeskiej. Spotkanie ministrów rolnictwa Republiki Czeskiej Petra Bendla i Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Kalemby W Pradze, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 6 maja odbyły się rozmowy ministrów rolnictwa Republiki Czeskiej Petra Bendla i Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Kalemby. - Dobrze, ze ta wizyta się odbyła, poniewaŝ była dobra okazja do wymiany poglądów. Najlepiej jest rozmawiać bezpośrednio. - powiedział minister Stanisław Kalemba i dodał - Dzisiaj zaczęliśmy nowy etap dyskusji. Jestem przekonany, Ŝe nasza wzajemna współpraca zostanie wzmocniona. Maj będzie miesiącem polsko-czeskiej współpracy. 13 maja w Polsce odbędzie się spotkanie premierów Polski i Czech, a w jego ramach przeprowadzone zostaną równieŝ rozmowy ministrów rolnictwa obu państw. Natomiast 16 i 17 maja br., w Krakowie będzie miało miejsce spotkanie Grupy Wyszehradzkiej z udziałem ministra Bendla. Po koniec maja zaś odbędą się rozmowy prezydentów Polski i Czech. Rozmowy ministrów dotyczyły trzech głównych tematów: przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej, dyrektywy tytoniowej oraz jakości Ŝywności. - Strona czeska jest otwarta na współpracę. Temat jakości Ŝywności to dla nas sprawa priorytetowa. Chcę podkreślić, Ŝe nie ma nagonki na polską Ŝywność. Dbamy o jakość i bezpieczeństwo Ŝywności dla naszych konsumentów. Ten cel przyświeca zarówno Czechom, jak i Polakom. Na ten temat rozmawialiśmy z ministrem Kalembą. Strona polska i czeska będą dąŝyły do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w sprawie jakości Ŝywności - powiedział minister rolnictwa Czech Petr Bendl. Szef polskiego resortu rolnictwa zwrócił uwagę, Ŝe polska Ŝywność spełnia wszystkie unijne normy, podobnie jak Ŝywność czeska, a przypadki ich łamania występują we wszystkich państwach UE, lecz są one nieliczne, a ich liczba w Polsce oraz w Czechach nie odbiega od średniego unijnego poziomu. Według ministra Kalemby, we wszystkich przypadkach jakichkolwiek zastrzeŝeń, to słuŝby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Ŝywności powinny kontaktować się bezpośrednio ze sobą i wyjaśniać wszystkie wątpliwości. - Inspekcje powinny mieć moŝliwość kontroli zakwestionowanego produktu, aby był on niezaleŝnie zbadany - uwaŝa minister Kalemba. Media powinny być powiadamiane dopiero wówczas, gdy informacja jest pewna i sprawdzona. - Jestem przekonany, Ŝe dzisiejsze rozmowy z ministrem Bendlem, jak i rozmowy szefów słuŝb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Ŝywności przyniosą wkrótce konkretne rezultaty - powiedział polski minister rolnictwa i dodał - jesteśmy najbliŝszymi sąsiadami i powinniśmy rozmawiać bezpośrednio. Dzisiejsze spotkanie w Pradze, jak podkreślali jego uczestnicy, upłynęło w przyjaznej atmosferze i woli podjęcia wspólnych działań w celu zapewnienia konsumentom bezpiecznej i dobrej jakości Ŝywności. Ministrowie ustalili, Ŝe będą częściej kontaktować się bezpośrednio, szczególnie w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, a odpowiedzialne słuŝby podejmą ściślejszą współpracę.

6 Str. 4 Patryk Wypiór i Igor Rymkiewicz z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, Kamil Starosta i Daniel Gębka z Liceum Ogólnokształcącego w Kole oraz Dominik Brawata z Zespołu Szkół Technicznych w Kole to laureaci Finału Wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii, która miała miejsce w piątek 26 kwietnia w kolskim Zespole Szkół Technicznych. Organizatorem finału wielkopolskiego był Zarząd Wojewódzki ZMW Wici. Wśród atrakcyjnych nagród takich jak tablety, encyklopedie czy słowniki, zwycięzca otrzymał wyjazd do Brukseli. Patronat naukowy nad imprezą objął Zakład Paliw i Energii Odnawialnej przy Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Honorowymi patronami konkursu był wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz starosta powiatu kolskiego Wieńczysław Oblizajek. Przybyłych gości i uczestników przywitał Karol Mac, prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW Wici Wielkopolska. PrzybliŜył ideę olimpiady, podkreślając znaczenie energii odnawialnej. - Ogólnopolski konkurs ma na celu upowszechnienie wiedzy o odnawialnych źródłach Kaczki najlepsze w energii odnawialnej LUDOWIEC MÓWI... energii. Jest to niezwykle waŝny aspekt polskiej energetyki z uwagi na wymagany udział zielonej energii do roku 2020 podkreślił w przemówieniu. W finale wojewódzkim wzięło udział 26 uczniów ze szkół średnich w Wielkopolsce, którzy byli zwycięzcami etapów szkolnych. W pierwszej kolejności uczestnicy pisali test, po czym dziesiątka najlepszych uczniów rywalizowała na etapie ustnym. Komisja konkursowa w składzie: Andrzej Bobrowski - dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu, Mirosława Katarzyna Kaźmierczak - wicedyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu, Mieczysław Szempiński - wicedyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Poznaniu, Rafał Klimek - wicedyrektor Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, Marcin Nurkowski - wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Jarosław Sobczak - wicedyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego i Sylwester Chęciński - członek Rady Krajowej ZMW oraz zastępca wójta g m. K o ś c i e l e c. Po zsumowaniu punktów obu etapów (pisemnego i ustnego), komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca: I miejsce dla Patryka Wypióra (ZSR CKP Kaczki Średnie), II miejsce dla Igora Rymkiewicza (ZSR CKP Kaczki Średnie), III miejsce dla Kamila Starosty (LO Koło), IV miejsce dla Daniela Gębki (LO Koło) i V miejsce dla Dominika Brawaty (ZST Koło). Laureat pierwszego miejsca oprócz tableta otrzymał nagrodę w postaci wyjazdu do Brukseli ufundowaną przez Andrzeja Grzyba posła do Parlamentu Europejskiego. Piątka laureatów będzie uczestniczyła w finale krajowym, który odbędzie się w dniach maja podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnych Green Power w Poznaniu. Warto nadmienić, Ŝe gospodarz wielkopolskiego finału zadbał o wolny czas gości w czasie trwania egzaminów lub liczenia punktów. Specjalny wykład na temat odnawialnych źródeł energii wygłosił dr Stefan Nowak, z kolei uczniowie ZST w Kole przygotowali pokaz mody ekologicznej oraz scenki zachęcające do ekologicznego trybu Ŝycia. Organizatorzy składają podziękowania dla starosty kolskiego Wieńczysława Oblizajka oraz Janusza Kowarskiego, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, za pomoc w organizacji olimpiady.

7 Str. 7 Po Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów Związku Sadowników RP Numer kwietnia 2013 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Sprawozdawcze Związku Sadowników RP, podczas którego podsumowano działalność organizacji za okres minionego roku, a takŝe wybrano nowe władze. Delegatów powitał w imieniu Oddziału Sadkowice jego Prezes Waldemar Olborski. Oficjalnego otwarcia dokonał Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Sławomir Łuczak. Po wybraniu Prezydium, którego Przewodniczącym został Jacenty Kowalczyk oraz komisji statutowych, prezes Mirosław Maliszewski przedstawił sprawozdanie za ostatni rok, a takŝe 4 lat działalności ustępującego Zarządu Głównego. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na najwaŝniejsze działania realizowane przez Związek w ciągu minionych lat oraz zadania dla nowych władz. Zdaniem Prezesa mimo wielu trudności był to kolejny, aktywny rok działalności w róŝnych instytucjach krajowych jak równieŝ zagranicznych. Podejmowane przez władze Związku działania ugruntowały jego pozycję organizacji liczącej się zarówno jako inicjatora wielu regulacji związanych z funkcjonowaniem polskiego sadownictwa, jak równieŝ cenionego partnera opiniodawczego. Nie bez znaczenia jest fakt, Ŝe Związek Sadowników RP ma swoich przedstawicieli w róŝnych instytucjach i organizacjach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wszystko to sprawia, Ŝe mamy bezpośrednią moŝliwość wpływania na tworzenie polskiego i unijnego prawa. Jest niezaprzeczalne, Ŝe Związek Sadowników RP jest najaktywniejszą organizacją zabierającą głos w sprawach sadownictwa - podkreślali to równieŝ delegaci. Maliszewski w swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił omówieniu najwaŝniejszych, bieŝących inicjatyw podejmowanych przez Zarząd Główny (zatrudnienie cudzoziemców, promocja polskich produktów w Polsce i za granicą). Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował wszystkim zebranym za 4 lata wspólnej pracy, wręczając specjalne podziękowania dla najbardziej aktywnych delegatów. Wystąpienie Prezesa zebrani przyjęli owacją na stojąco. Finanse Związku omówił skarbnik Witold Piekarniak, zaś komisja rewizyjna skierowała do delegatów wniosek o udzielenie skwitowania ustępującym władzom (wniosek został przyjęty jednogłośnie). Następnie przystąpiono do wyboru Prezesa. Działacze ponownie zaproponowali na to stanowisko Mirosława Maliszewskiego. W tajnym głosowaniu Jego kandydaturę poparli wszyscy, obecni delegaci. Wybrano takŝe członków Zarządu Głównego Związku Sadowników RP z wyboru oraz komisji rewizyjnej. Podjęto takŝe szereg uchwał i wniosków, które zostały skierowane na ręcę nowego Prezesa do realizacji.

8 Str. 8 LUDOWIEC MÓWI... Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik promuje polską gospodarkę w USA Pokazanie Polski jako silnego, stabilnego i perspektywicznego kraju, który pomimo spowolnienia w Europie i na świecie, notuje wzrost gospodarczy - to główny cel wizyty wiceminister gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik w USA. Misja gospodarcza do Chicago, Waszyngtonu i Doliny Krzemowej odbyła się w dniach kwietnia 2013 r. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik uczestniczyła przede wszystkim w spotkaniach z amerykańskim i polonijnym biznesem. Przekonywała przedsiębiorców, Ŝe do wzrostu gospodarczego w naszym kraju przyczyniają się inwestycje realizowane z wykorzystaniem funduszy UE, konsumpcja wewnętrzna oraz polski eksport, promowany aktywnie przez Ministerstwo Gospodarki. Rozmawiając z przedstawicielami biznesu, wiceminister Antoniszyn-Klik zwracała uwagę, Ŝe w nowej perspektywie finansowej UE w latach Polska będzie nadal znaczącym beneficjentem pomocy UE. Zapowiedziała, Ŝe środki finansowe kierowane będą m.in. na badania i rozwój, projekty infrastrukturalne, informatyzację, przedsiębiorczość, zieloną energię i aktywizację zawodową. Wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik przewodniczyła takŝe delegacji polskich firm na BIO International Convention w Chicago oraz wzięła udział w II Polsko-Amerykańskich Warsztatach Biznesowych. Otworzyła równieŝ polski pawilon zorganizowany w ramach branŝowego programu promocji polskiego sektora biotechnologicznego. Z kolei w Waszyngtonie wiceszefowa resortu gospodarki uczestniczyła w spotkaniu z amerykańskimi inwestorami i przedsiębiorstwami działającymi w Polsce, zrzeszonymi w Polsko-Amerykańskiej Radzie Biznesu (US-Poland Business Council). Wiceminister Antoniszyn- Klik razem z przedstawicielami polskiego i amerykańskiego biznesu oraz administracji wzięła takŝe udział w obradach Polsko- Amerykańskiego Okrągłego Stołu Energetycznego (PAOSE). Wiceminister gospodarki rozmawiała równieŝ z podsekretarzem handlu USA M. Camuñezem na temat planów współpracy gospodarczej Polski z USA. Współprzewodniczyła z zastępcą podsekretarza handlu USA M. Murray'em obradom Polsko-Amerykańskiego Dialogu Gospodarczego. Podczas wizyty w Dolinie Krzemowej podsekretarz stanu w MG wzięła udział w obradach Okrągłego Stołu na temat roli krajów Europy Środkowo-Wschodniej w tym regionie. Tematem spotkania była współpraca pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a działającymi w Dolinie Krzemowej rządowymi agencjami krajów Europy Środkowo-Wschodniej specjalizującymi się we wspieraniu młodych firm technologicznych oraz Departamentem Handlu USA. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę m.in. na potrzebę współpracy pomiędzy agencjami reprezentującymi kraje Europy Środkowo- Wschodniej, które dopiero rozpoczynają swoją działalność w Dolinie Krzemowej. Podkreślali takŝe moŝliwość tzw. koopetycji, czyli współpracy z zachowaniem zasad konkurencji pomiędzy firmami. WaŜnym tematem spotkania była takŝe potrzeba budowania marki europejskiej w Dolinie, eksponującej znaczenie stosunków transatlantyckich w gospodarce światowej. Wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik przypomniała m.in. o rozpoczynających się w połowie 2013 r. negocjacjach ws. Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji. W jej opinii mogą one pozytywnie wpłynąć na rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy UE i USA, szczególnie w obszarze wysokich technologii. Według polskich danych obroty handlowe Polski z USA w 2012 r. wyniosły około 8,6 mld dol. i wzrosły w relacji do roku poprzedniego o 1,9 proc. Eksport do USA osiągnął wartość 3,6 mld dol. Z kolei import towarów z USA do Polski wyniósł 5 mld dol. i był wyŝszy o ok. 5 proc. niŝ w ubiegłym roku. USA były w 2012 r. roku dla Polski 14 partnerem handlowym w eksporcie oraz 8 w imporcie (dla porównania, w 2008 r partner w eksporcie oraz 11 partner w imporcie).

9 Numer 65 Str. 9 Jarubas: Czym jest współczesny patriotyzm? Czym jest, albo raczej czym powinien być współczesny patriotyzm? Czy moŝna być patriotą, unikając płacenia podatków, czy teŝ mówiąc eufemistycznie - lekko podchodząc do swoich obowiązków zawodowych? Zazwyczaj przy okazji świąt narodowych (vide Rocznica Konstytucji 3 Maja) pojawia się dyskusja na temat patriotyzmu, często w powiązaniu z polskim romantyzmem, mesjanizmem, a takŝe powaŝnym, by nie rzec p o n u r y m - bogoojczyźnianym wymiarem świętowania. W okresie walk narodowowyzwoleńczych definiowanie patriotyzmu było pewnie prostsze, choć z pewnością bycie patriotą juŝ nie; kto wie, ilu z nas gotowych byłoby dziś, naraŝając własne Ŝycie, stanąć do walki o lub w obronie niepodległej? Dzisiejsze czasy na szczęście nie zmuszają nas juŝ do obrony granic, języka i odrębności kulturowej. Wymagają za to przedefiniowania p ojęcia patriotyzm. Czym był i czym jest dzisiaj? W czasach PRL był manifestowanym w kościołach, w czasie naboŝeństw za Ojczyznę, poczuciem wspólnoty, gdy z palcami uniesionymi w kształt litery V, Polacy śpiewali Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie. Wówczas to poczucie zbiorowego uniesienia miało sens pokazywało, Ŝe my, naród, w przeciwieństwie do narzuconych nam prosowieckich władz, wciąŝ na wolną i niepodległą czekamy. A dzisiaj, gdy w dobie demokracji i wolnych wyborów nikt nam tych władz nie narzuca, czy mamy poczucie wspólnoty? I czy mamy potrzebę pracy na rzecz tej wspólnoty? Czy moŝe wspólnota skończyła się trzy lata temu na Krakowskim Przedmieściu, gdy po kolejnym zbiorowym uniesieniu spowodowanym katastrofą smoleńską, sformułowany został podział na prawdziwych patriotów i tych, którzy na to miano nie zasługują; na tych, którzy 10 kwietnia protestują przed Pałacem Prezydenckim i całą resztę, która zaprzedała się obcej nacji Zamiast poczucia wspólnoty, mamy zantagonizowane społeczeństwo, w którym niechęć podsycana spiskowymi teoriami dziejów, zdaje się osiągać rozmiary niepojęte. Więc moŝe współczesny patriotyzm to jeszcze coś innego, moŝe składają się nań drobne sprawy, których nie zapisuje się wielkimi literami: rzetelne wykonywanie obowiązków zawodowych, płacenie podatków, empatia i pomoc dla słabszych, a w wymiarze społecznym umiejętność zrezygnowania z ja na rzecz my? W ramach dyskusji o współczesnym patriotyzmie znany aktor Jan Englert przywołuje słowa Norwida: Polacy są wspaniałym narodem i bezwartościowym społeczeństwem. Słowa równie aktualne, co trudne do zaakceptowania, ale czyŝ nie prawdziwe?

10 Str. Prace nad projektem ustawy o Rodzinnych Ogrodach LUDOWIEC MÓWI... Prace nad projektem ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych trafiają do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, której przewodniczę oraz Komisji Infrastruktury. Podczas wspólnych posiedzeń Komisji rozpatrzony zostanie obywatelski projekt ustawy o ROD oraz trzy projekty poselskie (PO, SLD, SP). To w rękach posłów z tych komisji leŝą dalsze losy działkowców i ogrodów. Mam nadzieje Ŝe uda nam się wspólnie wypracować projekt korzystny dla wszystkich stron. Idea ogrodów działkowych ma swoje korzenie w Europie Zachodniej. Zrodziła się w XIX wieku w Anglii i na terenie Niemiec jako idea złagodzenia negatywnych skutków pauperyzacji niektórych grup społecznych wywołanych industrializacją. Miały one przede wszystkim funkcje miejsca słuŝącego pozyskaniu tanich warzyw i owoców oraz wypoczynkowi. Na tej zasadzie idea ogrodnictwa działkowego rozprzestrzeniła się w Europie, docierając między innymi na ziemie polskie. Najlepiej udokumentowane jest powstanie dzisiejszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kąpiele Słoneczne (1897 r.). JednakŜe są ogrody przyznające się do starszego rodowodu np. Rodzinny Ogród Działkowy im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim (1824 r.). Jak pokazuje historia od samego początku Ogrody Działkowe pomyślane były jako forma pomocy socjalnej dla społeczeństwa. Nie sposób zaprzeczyć, Ŝe potrzeba udzielania tej pomocy pozostaje wciąŝ aktualna. Ogrody powstawały w większości na nieuŝytkach, ugorach, hałdach i wysypiskach śmieci. To dzięki cięŝkiej pracy samych działkowców dzisiaj na terenach Polskich znajduje się ponad 960 tys. działek. Nie rzadko są one uŝytkowane przez rodziny składające się z kilku pokoleń, dlatego zasadnym jest twierdzenie, Ŝe z działek korzysta ponad 4 mln Polaków. Pomimo upływu czasów funkcja nie zmienia się, działka to szansa dla rodziny na uzupełnienie swojej spiŝarni o warzywa i owoce oraz moŝliwość taniego wypoczynku. Z tego powodu w ostatnim okresie obok tradycyjnego juŝ zainteresowania ze strony osób starszych, zauwaŝalne jest zwiększenie zapotrzebowania na działki równieŝ wśród osób młodszych, zwłaszcza rodzin z dziećmi. Spędzanie wolnego czasu w ogrodach działkowych jest coraz popularniejszą formą rekreacji wśród młodych rodzin szukających sposobu na kontakt z przyrodą. Poza zaspokajaniem potrzeb indywidualnych uŝytkowników, ogrody działkowe pełnią równieŝ istotną funkcję z punktu widzenia zrównowaŝonego rozwoju miast. W silnie zurbanizowanych aglomeracjach, ogrody stanowią jedne z niewielu obszarów zielonych. Ich funkcjonowanie jest wiec korzystne równieŝ dla władz lokalnych, nie tylko ze względu na waŝne funkcje socjalne, ale i z powodów ekonomicznych. Nie sposób pominąć teŝ waŝnej funkcji ekologicznej. Ogrody ze względu na swą specyfikę, słuŝą zachowaniu róŝnorodności i stanowią naturalną ostoję dla wielu zwierząt. Dlatego ogrodów działkowych nie moŝna postrzegać, jako skupiska indywidualnych działek, ale zorganizowaną całość, spełniającą waŝne funkcje społeczne, rekreacyjne, integracyjne i ekologiczne. Wyrokiem z 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował 22 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, uznając je za niezgodne z ustawa zasadniczą. Dlatego teŝ konieczne jest rozstrzygnięcie tych kwestii na drodze ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Obowiązująca dziś u.r.o.d., Oraz jej poprzedniczka, ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r. stworzyły praktycznie monopol zarządzania ogrodami działkowymi w Polsce, oddając sferę ogrodów w ręce Polskiego Związku Działkowców (PZD) organizacji utworzonej wspomnianą ustawą z 1981 r. PZD uŝytkuje dziś ponad czterdzieści tysięcy hektarów gruntów będących, w znacznej większości, własnością gmin. Część uŝytkowanych przez PZD gruntów jest własnością skarbu państwa. Prace nad projektem ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych trafiają właśnie do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, której przewodniczę i Komisji Infrastruktury. Podczas wspólnych posiedzeń Komisji rozpatrzony zostanie obywatelski projekt ustawy o ROD oraz trzy projekty poselskie (PO, SLD, SP). To w rękach posłów z tych komisji leŝą dalsze losy działkowców i ogrodów. Mam nadzieje Ŝe uda nam się wspólnie wypracować projekt korzystny dla wszystkich stron. Nowa ustawa powinna określać zasady tworzenia, funkcjonowania oraz likwidacji ogrodów działkowych. Zgodnie z proponowanym przez Platformę Obywatelską projektem ustawy, tworzenie ogrodów działkowych następuje na mocy uchwały rady gminy (art. 8). Projektodawcy z PO przedstawili propozycje uregulowania: umów o prowadzenie ogrodów działkowych (art ), zakresu regulaminu ogrodu działkowego (art. 15 i 16), zadań stowarzyszeń ogrodowych prowadzących ogród działkowy (art ), obowiązków działkowców (art ), gospodarowania ogrodem działkowym (art ), obowiązków właściciela gruntu (art ) oraz likwidacji i przeniesienia ogrodu działkowego (art ). Ponadto w art projektu ustawy określono procedurę likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Projekt ustawy zawiera takŝe przepisy przejściowe oraz przepisy zmieniające inne ustawy. NaleŜy wszystko dokładnie przeanalizować, rozwaŝyć wszystkie za i przeciw kaŝdego ze złoŝonych projektów. Czeka nas cięŝka praca, aby wypracować dobry projekt, dla ludzi, obywateli! Bo ogrody to ludzie a nie grunty! Dla mnie osobiście niezwykle waŝne jest stanowisko obywateli, ludzi dla których działka jest całym Ŝyciem miejscem rekreacji, sposobem na zdobycie zdrowej i przede wszystkim własnej Ŝywności i będę chciał go uznać za wiodący w dalszych pracach nad nową ustawą działkową. UwaŜam Ŝe najwaŝniejszym zadaniem jest ochrona praw do działki, własności altany, nasadzeń i naniesień na działce. Prawa działkowców powinny podlegać pełnej ochronie prawnej. NaleŜy zachować wielowiekową i piękna tradycję, charakter i funkcje ogrodów działkowych.

11 Numer 65 Dariusz Klimczak: Łódź potrzebne stadiony Str. Odkąd pracuję na co dzień w Łodzi coraz częściej ubolewam nad faktem, Ŝe moja partia nie ma reprezentacji w radzie miejskiej lub chociaŝby przedstawiciela Łodzian w Sejmiku Województwa. Ilość zdarzeń, moŝliwości oraz perspektyw i koncepcji działań, kolejnych kroków i strategii rozwoju miasta w kaŝdym obszarze jego funkcjonowania daje pole do popisu ludziom zaradnym, rzeczowym, zdecydowanym i przede wszystkim doświadczonym. To co udaje się działaczom PSL w mniejszych miastach, nie ma odbicia w duŝym mieście, jakim jest Łódź. Dziwne, bo przecieŝ z sukcesami Ludowcy sprawdzają się w tej samej samorządowej robocie, tyle, Ŝe na poziomie starostów, burmistrzów i wójtów. Mniejszy zakres zadań ale i mniejszy budŝet, więc podobne problemy, a ich miasteczka niejednokrotnie przeŝywają renesans, powstają nowe miejsca pracy, realizowane są wielomilionowe inwestycje infrastrukturalne, rewitalizowane są kolejne kamienice, powstają nowe obiekty sportowe No właśnie! Odkąd pracuję w Łodzi, a minęło zimą cztery lata, ciągle spotykam się z niewytłumaczalną łamigłówką inwestycyjną tego miasta, czyli budową nowoczesnych stadionów piłkarskich. Wystarczy spojrzeć na inne miasta, niejednokrotnie mniejsze, Ŝeby bez trudu stwierdzić, Ŝe u nas coś nie gra. Bez wnikania w szczegóły, które mogą tylko rozmyć łódzką rzeczywistość stadionową, zdecydowanie za długo kibice i sportowcy czekają na coś, co powinno być od dawna wizytówką piłkarskiej Łodzi. Zamiast tego obserwujemy niekończące się dyskusje na abstrakcyjne jak dla mnie tematy jeden czy dwa stadiony, lub (o zgrozo!) stadion Widzewa na Widzewie czy gdzieś indziej? Co prawda moje ugrupowanie nie ma radnych miejskich w Łodzi (ci nigdy nie zastanawialiby się tak długo nad tak waŝnym tematem, czego dowodzą bardzo liczne inwestycje sportowe w mniejszych ośrodkach miejskich i wiejskich), ale mandat do chociaŝby przedstawienia własnej opinii daje mi fakt odpowiadania za sport w Zarządzie Województwa. OtóŜ nie ma co się zastanawiać nad tym czy w Łodzi potrzebne są dwa stadiony czy wystarczy jeden większy, skoro w Warszawie mają trzy, w tym jeden ogromny, natomiast w Krakowie wybudowano dwa duŝe plus pięknie zmodernizowano stadion Hutnika! Mało tego przy okazji wyjazdu majówkowego do Kołobrzegu miałem moŝliwość obejrzenia na własne oczy stadionu III ligowej Kotwicy Kołobrzeg, która od kilkudziesięciu miesięcy ma moŝliwość gry i treningu na Stadionie Miejskim, wybudowanym po części za pieniądze UE (Prezydent podpisał umowę z Marszałkiem Województwa na 13 mln zł), ze świetną bazą treningową i zapleczem sanitarnym (płyta główna plus dwa, przepiękne, pełnowymiarowe boiska treningowe tuŝ obok stadionu), co łącznie kosztowało 23 mln zł., razem z przebudową ulicy Śliwińskiego, przy której zlokalizowany jest stadion, skatepark, ścianka wspinaczkowa i Bóg wie co jeszcze. Mało tego, dodam ciekawostkę świadczącą o niezwykłym charakterze miejscowej druŝyny, ich działaczy, kibiców i przyjaciół klubu w wyniku braku moŝliwości etapowania przebudowy stadionu i gry na jego płycie głównej, co skutkowałoby koniecznością gry w innych miejscowościach, Kotwica Kołobrzeg, mimo zajęcia w sezonie 2008/09 szóstego miejsca w II lidze, zrezygnowała z moŝliwości gry na tym samym poziomie ligowym w kolejnym sezonie i zgłosiła się do rozgrywek III ligi. JeŜeli dzisiaj spojrzymy na tabelę, widać, Ŝe Kotwica ma duŝe szanse awansować. A stadion? Polecam zobaczyć, choćby w internecie. A w Łodzi dalej się namyślamy Jestem za dwoma stadionami, tak jak dotychczas było, w tych samych miejscach. Pozytywna rywalizacja sportowa między Widzewem a ŁKS-em to przecieŝ smak tego miasta i piłkarskiego świata. Na koniec muszę wspomnieć o jeszcze jednym, waŝnym miejscu na piłkarskiej mapie Polski, czyli Bełchatowie. Co prawda GKS walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, ale w interesie sportowego rozwoju i rywalizacji chociaŝby naszego województwa jest to, aby jak najwięcej klubów grało na najwyŝszym poziomie rozgrywkowym. Tam stadionu nikt się nie wstydzi, ale jeŝeli byłaby tak potrzeba, nale- Ŝy go systematycznie modernizować i ulepszać zaplecze treningowe.

12 Str. 12 Na oczach naszego pokolenia zanikają zwyczaje, obyczaje i obrzędy, które stanowiły stały element kultury ludowej matki kultury wysokiej. Zatem naszym obowiązkiem jest ocalenie od zapomnienia tego, co stanowiło i powinno stanowić o naszej toŝsamości. W tę naszą powinność wpisuje się kapitalnie piękny, polski zwyczaj modlitewnych śpiewów ku czci Maryi. Dlatego teŝ pragniemy, podobnie jak nasi przodkowie, maić kapliczki i figurki zielonymi gałązkami, liśćmi i kwiatami, aby dodawały splendoru i powagi majowym śpiewom skierowanym do BoŜej Rodzicielki. Europa, szczególnie w czasie kryzysu, potrzebuje odnowy psychicznej i ogromnej siły duchowej, aby nie pozwolić odciąć się od chrześcijańskich korzeni i nie zatracić znaków naszej dawnej wraŝliwości. Jak powiedział Denis de Rougemonte: Europa jest kulturą albo jest niczym. Dotyczy to równieŝ kultury i obrzędowości chrześci- LUDOWIEC MÓWI... Czesław Siekierski - Europa jańskiej Europy nie będzie bez tejŝe kultury, ale równieŝ bez sprawdzonych wartości, zaczerpniętych z chrześcijaństwa. Chęć odtwarzania tradycji śpiewania majowych pieśni w województwach świętokrzyskim i małopolskim jest powodem dla którego postanowiłem wydać i r o z p o w s z e c h n i ć śpiewnik pieśni majowych Królowej Anielskiej Śpiewajmy, oraz współorganizować spotkania przed wiejskimi kapliczkami. W najbliŝszym czasie będę pisał na blogu o pięknych spotkaniach odbytych przy tej okazji. Przywróćmy tradycyjny, polski maj.

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3

listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 ECHO ZACHODNIOPOMORSKIEJ WSI listopad 2012 r. ROLNIK ROKU 2012 s.16 W SEJMIE O POLITYCE ROLNEJ s. 6 A JEDNAK PROTEST s. 3 Zachodniopomorska Izba Rolnicza Prezes Izby: Julian Sierpiński Wiceprezes Izby:

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności

Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187. 600 lat Krotoszyna. 2015 - rokiem polskiej samorządności Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 1 (214) STYCZEŃ 2015 ISBN 1730-5187 600 lat Krotoszyna 2015 - rokiem polskiej samorządności ZE ZWIĄZKU W NUMERZE 25-LECIE SAMORZADU TERYTORIALNEGO V Sześć ogólnopolskich

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich

Miesięcznik Związku Miast Polskich. Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187. Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 10 (201) listopad 2013 ISBN 1730-5187 Rozmowy o przyszłości XI Kongres Miast Polskich ZE ZWIĄZKU ZE ZWIĄZKU W NUMERZE IV Podczas posiedzenia w Brzezinach 15 listopada

Bardziej szczegółowo

Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010

Praca na Konkurs. Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej. w roku szkolnym 2009/2010 Gminny Zespół Szkół w Czerwińsku nad Wisłą Gimnazjum im. Władysława Jagiełły Praca na Konkurs Wiedzy Obywatelskiej i Ekonomicznej w roku szkolnym 2009/2010 Temat projektu: Jak samorząd lokalny zmienił

Bardziej szczegółowo

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski.

Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego. www.kapitaldolnoslaski.pl. Kapitał Dolnego Śląska. www.kapitaldolnoslaski. maj 2015 ISSN 2353-9364 Robert Jagła Prezes Zarządu Funduszu Regionu Wałbrzyskiego Preferencyjna pożyczka wydaje się być bardziej wymagająca niż dotacja, jest jednak dużo korzystniejsza dla gospodarki.

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres

III Europejski Kongres nr 91 wrzesień/ październik 2013 rok IX Polska dwudziestym piątym członkiem Unii Europejskiej ISSN 1733-6236 III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw W Kongresie uczestniczyli: Antonio

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490)

WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490) WARSZAWA, 28 WRZEŚNIA 4 PAŹDZIERNIKA 2009 R. NR 39 (490) PONIEDZIAŁEK, 28 WRZEŚNIA WICEPREMIER, MINISTER GOSPODARKI WALDEMAR PAWLAK NA WALNYM ZGROMADZENIU ZWIĄZKU BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Wicepremier, minister

Bardziej szczegółowo

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu

Zostań Lubuskim Liderem Biznesu WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 6 (51) /2012 Zostań Lubuskim Liderem Biznesu zgłoszenia do 16 lipca Finał konkursu 24 września w Filharmonii Gorzowskiej czerwiec 2012 1 2 czerwiec 2012

Bardziej szczegółowo

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina

Tak świętowaliśmy Dni Wołomina I N F O R M A T O R U R Z Ę D U M I E J S K I E G O W W O Ł O M I N I E Numer 1, czerwiec-sierpień 2015 r. w w w.naszwolomin. p l Tak świętowaliśmy Dni Wołomina W numerze m.in.: Audyty w spółkach i jednostkach

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy wrotami do Europy Zachodniej

Jesteśmy wrotami do Europy Zachodniej Temat numeru: Infrastruktura lubuskiego południa Czarne złoto pod Gubinem Wkrótce 20-lecie powstania OPZL Jesteśmy wrotami do Europy Zachodniej mówi Artur Malec Aglomeracja Zielonogórska szansą na rozwój

Bardziej szczegółowo

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO 1 REDAKCJA MERYTORYCZNA I AKTUALIZACJA: BARBARA IMIOŁCZYK REDAKCJA TECHNICZNA I KOREKTA: JOANNA Z. MUSIAŁKOWSKA-GOMÓŁKA ILUSTRACJE: TOMASZ MANIEWSKI EDYCJA OPRACOWANA DZIĘKI WSPARCIU FUNDACJI BATOREGO

Bardziej szczegółowo

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013

ZAGRANICZNY. Raport specjalny Ustawa śmieciowa. ponadto w numerze: The foreign lipiec 2013 inwestor Inwestor The foreign lipiec 2013 ZAGRANICZNY Raport specjalny Ustawa śmieciowa pod lupą ponadto w numerze: Wektory rozdane Energetyczny Kongres Gospodarczy Powstała Ekokoalicja od wydawcy Robert

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014. Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 1 (66) /2014 Jakie inteligentne specjalizacje w Lubuskiem? styczeń 2014 1 2 styczeń 2014 Szanowni Państwo Rozpoczynamy jubileuszowy, dziesiąty rok działalności

Bardziej szczegółowo

Skuteczny sposób na bobry

Skuteczny sposób na bobry NR 2 (58) luty 2011 r. M IESIĘCZNIK KRAJOWEJ RADY IZB ROLNICZYCH Zdaniem prezesa KRIR Rolniku Nie zmarnuj danej Ci szanszy Czytaj na stronie 2 Czy warto inwestować w maszyny rolnicze? Odpowiada Michał

Bardziej szczegółowo

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury

ISSN 1730-5187. IV Samorządowe Forum Kultury Miesięcznik Związku Miast Polskich Nr 9 (190), listopad 2012 ISSN 1730-5187 IV Samorządowe Forum Kultury ZE ZWIĄZKU W NUMERZE ZE ZWIĄZKU IV O polityce pamięci i tożsamości lokalnej w kontekście wielokulturowości

Bardziej szczegółowo

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85]

Z ZFS do parlamentu. Konkurs stypendialny Rozwijanie zdolności matematycznych. W numerze: Obywatelska Gazeta Lokalna. Wrzesień 2011 nr 1 [85] Wrzesień 2011 nr 1 [85] W numerze: DZIAŁANIA ZIELONKOWSKIEGO FORUM SAMORZĄDOWEGO Obywatelska Gazeta Lokalna CO SŁYCHAĆ W MIEŚCIE SPORT Szanowni Państwo, Redakcja Informatora Zielonkowskiego wznawia wydawanie

Bardziej szczegółowo

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB.

Dobry produkt depozytowy lokata terminowa SGB. Lokata najwyższej jakości tytuł przyznany lokacie depozytowej str. 1 W cyklu Z wizytą u BS w Pszczółkach str. 9-11 INFORMATOR SGB Poznań, styczeń-luty 2011 nr 1/156 Dobry produkt depozytowy lokata terminowa

Bardziej szczegółowo

PO chce ograbić działkowców

PO chce ograbić działkowców Na narady i spotkania w Rodzinnych OgrodACH DziałkowychW wiosna/lato 2013 PO chce ograbić działkowców Czy sejm na to pozwoli? Obywatelski projekt ustawy o ROD i trzy poselskie trafiły do II czytania w

Bardziej szczegółowo

Europa w Poznaniu. 8 września Poznań stał się. Tak zagłosowaliśmy Film o powstaniu Zatrzymać wodę

Europa w Poznaniu. 8 września Poznań stał się. Tak zagłosowaliśmy Film o powstaniu Zatrzymać wodę październik 2011 nr 10 (125) rok XI ISSN 1642-0918 Europa w Poznaniu Mniejsza dziura Sejmik podsumował I półrocze w wojewódzkich finansach, dokonał odpowiednich korekt, w rezultacie których planowany na

Bardziej szczegółowo

Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26

Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26 Ekskluzywny wywiad ze ZBIGNIEWEM BOŃKIEM, prezesem Polskiego Związku Piłki Nożnej, str. 26 Rozmowa z Dyrektorem Naczelnym i Prezesem Zarządu Wojskowych Zakładów Lotniczych Nr 2 S.A. Alfredem Załużnym str.

Bardziej szczegółowo

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1

WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013. 5lat. Lubuskiego Lidera Biznesu. wrzesień 2013 1 WYDAWNICTWO ZACHODNIEJ IZBY PRZEMYSŁOWO-HANDLOWEJ 7 (62) /2013 5lat Lubuskiego Lidera Biznesu wrzesień 2013 1 Laptop: 3 kg Smartfon: 150 g Biznes tym lepiej funkcjonuje, im łatwiej Ci wziąć go ze sobą.

Bardziej szczegółowo

15lat. d o l n o ś l ą s k i e j. wydanie specjalne czerwiec 2005

15lat. d o l n o ś l ą s k i e j. wydanie specjalne czerwiec 2005 m i e s i ę c z n i k i n f o r m a c y j n y d o l n o ś l ą s k i e j i z b y g o s p o d a r c z e j wydanie specjalne czerwiec 2005 d o l n o ś l ą s k i e j izby gospodarcze j 15lat kierowali izbą

Bardziej szczegółowo

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków,

4) przedstawienie stanowiska Prezydenta w sprawie złoŝonych wniosków, P R O T O K Ó Ł N R IV/2010 z czwartej Sesji Rady Miejskiej w Radomiu odbytej w dniu 30 grudnia 2010 roku w sali Urzędu Stanu Cywilnego w Radomiu przy ul. Moniuszki 9 Posiedzenie otworzył i na nim przewodniczył

Bardziej szczegółowo

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci

most Nr 4(53) www.krosno24.tv oglądaj Krośnieńskie Wydarzenia w sieci Nr 4(53) egzemplarz bezpłatny GRUDZIEŃ 2013 most www.krosnoodrzanskie.pl KROŚNIEŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY ISSN 1896-1118 youtube.com/krosno24tv www.krosno24.tv facebook.com/krosnoodrzanskie oglądaj Krośnieńskie

Bardziej szczegółowo

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. Ministrowie PSL

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. Ministrowie PSL B i u l e t yn I n f o r m a c yjny Numer 72 A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Dziękujemy za kaŝdy głos, sms, list i e-mail. Piszcie do nas... Janusz Piechociński Ministrowie PSL W sobotę 29

Bardziej szczegółowo

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje

Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Miejsce, w którym będą tworzone innowacje Do dwóch nowoczesnych budynków położonych przy ul. Technologicznej 2 w Opolu wprowadziły się już firmy, a wolnych miejsc brakuje od dawna. Oficjalne otwarcie Parku

Bardziej szczegółowo

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J

Szkolenia dla biznesu i administracji M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J NR 5 (186) WROCŁ AW MA J 2008 I S S N 1 4 2 7 0 6 3 3 M I E S I Ę C Z N I K I N F O R M A C Y J N Y D O L N O Ś L Ą S K I E J I Z B Y G O S P O D A R C Z E J Szkolenia dla biznesu i administracji str.

Bardziej szczegółowo

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2

Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 Październik 2013 nr 3 (7), rok 2 MAGAZYN PAŃSTWOWEJ WYŻSZEJ SZKOŁY ZAWODOWEJ W KONINIE www.pwsz.konin.edu.pl fot. Robert Zawadziński Centrum Wykładowo-Dydaktyczne PWSZ w Koninie rys. Jan Markaczewski Drodzy

Bardziej szczegółowo

Pojedziemy wygodniej Co zmieni się na drogach wojewódzkich w 2013 roku?

Pojedziemy wygodniej Co zmieni się na drogach wojewódzkich w 2013 roku? maj 2013 nr 5 (144) rok XIII ISSN 1642-0918 Pojedziemy wygodniej Co zmieni się na drogach wojewódzkich w 2013 roku? Pomysły z energią Inteligentny dom zrobi babci EKG, skontroluje na bieżąco, czy nic się

Bardziej szczegółowo

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej.

Jesteśmy klasyką bankowości. Rozmawiamy z Bartoszem Kublikiem Prezesem Zarządu Banku Spółdzielczego w Ostrowi Mazowieckiej. Bankowość spółdzielcza jest unikalna - Zgromadzenie Prezesów Grupy BPS Obrali Kurs i dotarli do celu - finał konkursu Kurs na zysk Sukces z Bankiem Spółdzielczym - Stałe łącze z Bankiem str. 10 str. 22

Bardziej szczegółowo