LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. Święto Ludowe. Nam zaleŝy na PSL, Lepszym

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. Święto Ludowe. Nam zaleŝy na PSL, Lepszym"

Transkrypt

1 B i u l e t yn I n f o r m a c yjny Numer 65 LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Dziękujemy za kaŝdy głos, sms, list i . Piszcie do nas... Święto Ludowe Janusz Piechociński W Polskim Stronnictwie Ludowym od 4 maja - czyli od dnia Św. Floriana, jak Polska długa i szeroka, trwają obchody Święta Ludowego. Krajowe uroczystości odbędą się w Jędrzejowie, w województwie Świętokrzyskim, ale kaŝde województwo, prawie kaŝdy powiat i wiele gmin organizuje własne obchody. To waŝny czas dla Stronnictwa, równieŝ czas na aktywizację ludzi, struktur, na nowe otwarcie. Wykorzystajmy to dobrze zarówno dla PSL jak i dla Polski. Wszystkim organizatorom w imieniu Naczelnego Komitetu Wykonawczego dziękuję bardzo i Ŝyczę owocnego świętowania. To nasze wspólne święto. W numerze: Podziękowania Matek I kwartału dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka- Kamysza Nowy etap współpracy polskoczeskiej. Spotkanie ministrów rolnictwa Republiki Czeskiej Petra Bendla i RP Stanisława Kalemby Kaczki najlepsze w energii odnawialnej Po Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów Związku Sadowników RP Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik promuje polską gospodarkę w USA Jarubas: Czym jest współczesny patriotyzm? Prace nad projektem ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych Dariusz Klimczak: Łódź potrzebne stadiony Czesław Siekierski: Europa Znalezione na Facebook u Nam zaleŝy na PSL, Lepszym PSL

2 Str. 2 LUDOWIEC MÓWI...

3 Numer 65 Str. 3

4 Str. 4 Podziękowania Matek I kwartału dla Ministra Pracy i Polityki Społecznej Władysława Kosiniaka-Kamysza Spotkanie Matek I kwartału z ministrem Władysławem Kosiniakiem-Kamyszem odbyło się 8 maja r. W spotkaniu udział wzięli takŝe wiceminister Radosław Mleczko i dyrektor Departamentu Prawa Pracy Anita Gwarek. Matki I kwartału podziękowały Ministrowi i pracownikom Ministerstwa za wkład w zmianę ustawy dotyczącej długości urlopów rodzicielskich. - Jesteśmy tutaj, Ŝeby podziękować Panu Ministrowi w imieniu wszystkich rodziców I kwartału za wspólny dialog - mówiła jedna z matek podczas rozpoczęcia spotkania. Matki wręczyły własnoręczny drobny upominek Ministrowi, który jak same podkreśliły - upamiętnia historię ich spotkań z Ministrem. Minister równieŝ nie krył wzruszenia. W imieniu swoim i premiera Donalda Tuska podziękował wszystkim rodzicom zaangaŝowanym w pracę nad nową ustawą. - Udało się, Pan Premier podjął najlepszą decyzję jaką mógł. Bez Waszych rozmów nie byłoby na to szans. Odetchnąłem z ulgą. Nie ma lepszych orędowników niŝ Wy - rodzice i Wasze zaangaŝowanie w sprawy waŝne dla Polski - powiedział minister Kosiniak- Kamysz. Minister wyraził wdzięczność za rzeczowe, racjonalne, a w szczególności merytoryczne rozmowy. Płatny roczny urlop dla rodziców - to cel proponowanej nowelizacji Kodeksu pracy. Rozwiązanie to oznacza wywiązanie się premiera z obietnic złoŝonych w tzw. II expose. W praktyce oznacza to wydłuŝenie dodatkowego urlopu macierzyńskiego i moŝliwość skorzystania z nowego LUDOWIEC MÓWI... półrocznego urlopu rodzicielskiego. Przewidziano takŝe moŝliwość podzielenia jednego i drugiego urlopu między matkę i ojca. ZałoŜono moŝliwość łączenia pracy na część etatu (nie więcej niŝ pół) z korzystaniem z tych urlopów. Płatny roczny urlop będzie dostępny dla wszystkich rodziców dzieci urodzonych w 2013 r. Podczas spotkania ogłoszono termin pierwszego czytania projektu ustawy, które odbędzie się 14 maja br. w Sejmie. Wiceminister Radosław Mleczko wspomniał o uruchomieniu strony internetowej przeznaczonej dla rodziców. - Po przyjęciu ustawy na wszystkich zainteresowanych czekać będzie nowa strona internetowa przygotowana przez MPiPS zawierająca odpowiedzi dotyczące urlopu rodzicielskiego.

5 Numer 65 Str. 5 Nowy etap współpracy polsko-czeskiej. Spotkanie ministrów rolnictwa Republiki Czeskiej Petra Bendla i Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Kalemby W Pradze, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, 6 maja odbyły się rozmowy ministrów rolnictwa Republiki Czeskiej Petra Bendla i Rzeczypospolitej Polskiej Stanisława Kalemby. - Dobrze, ze ta wizyta się odbyła, poniewaŝ była dobra okazja do wymiany poglądów. Najlepiej jest rozmawiać bezpośrednio. - powiedział minister Stanisław Kalemba i dodał - Dzisiaj zaczęliśmy nowy etap dyskusji. Jestem przekonany, Ŝe nasza wzajemna współpraca zostanie wzmocniona. Maj będzie miesiącem polsko-czeskiej współpracy. 13 maja w Polsce odbędzie się spotkanie premierów Polski i Czech, a w jego ramach przeprowadzone zostaną równieŝ rozmowy ministrów rolnictwa obu państw. Natomiast 16 i 17 maja br., w Krakowie będzie miało miejsce spotkanie Grupy Wyszehradzkiej z udziałem ministra Bendla. Po koniec maja zaś odbędą się rozmowy prezydentów Polski i Czech. Rozmowy ministrów dotyczyły trzech głównych tematów: przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej w nowej perspektywie finansowej, dyrektywy tytoniowej oraz jakości Ŝywności. - Strona czeska jest otwarta na współpracę. Temat jakości Ŝywności to dla nas sprawa priorytetowa. Chcę podkreślić, Ŝe nie ma nagonki na polską Ŝywność. Dbamy o jakość i bezpieczeństwo Ŝywności dla naszych konsumentów. Ten cel przyświeca zarówno Czechom, jak i Polakom. Na ten temat rozmawialiśmy z ministrem Kalembą. Strona polska i czeska będą dąŝyły do wyjaśnienia wszelkich wątpliwości w sprawie jakości Ŝywności - powiedział minister rolnictwa Czech Petr Bendl. Szef polskiego resortu rolnictwa zwrócił uwagę, Ŝe polska Ŝywność spełnia wszystkie unijne normy, podobnie jak Ŝywność czeska, a przypadki ich łamania występują we wszystkich państwach UE, lecz są one nieliczne, a ich liczba w Polsce oraz w Czechach nie odbiega od średniego unijnego poziomu. Według ministra Kalemby, we wszystkich przypadkach jakichkolwiek zastrzeŝeń, to słuŝby odpowiedzialne za bezpieczeństwo Ŝywności powinny kontaktować się bezpośrednio ze sobą i wyjaśniać wszystkie wątpliwości. - Inspekcje powinny mieć moŝliwość kontroli zakwestionowanego produktu, aby był on niezaleŝnie zbadany - uwaŝa minister Kalemba. Media powinny być powiadamiane dopiero wówczas, gdy informacja jest pewna i sprawdzona. - Jestem przekonany, Ŝe dzisiejsze rozmowy z ministrem Bendlem, jak i rozmowy szefów słuŝb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Ŝywności przyniosą wkrótce konkretne rezultaty - powiedział polski minister rolnictwa i dodał - jesteśmy najbliŝszymi sąsiadami i powinniśmy rozmawiać bezpośrednio. Dzisiejsze spotkanie w Pradze, jak podkreślali jego uczestnicy, upłynęło w przyjaznej atmosferze i woli podjęcia wspólnych działań w celu zapewnienia konsumentom bezpiecznej i dobrej jakości Ŝywności. Ministrowie ustalili, Ŝe będą częściej kontaktować się bezpośrednio, szczególnie w przypadku pojawienia się jakichkolwiek wątpliwości, a odpowiedzialne słuŝby podejmą ściślejszą współpracę.

6 Str. 4 Patryk Wypiór i Igor Rymkiewicz z Zespołu Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego w Kaczkach Średnich, Kamil Starosta i Daniel Gębka z Liceum Ogólnokształcącego w Kole oraz Dominik Brawata z Zespołu Szkół Technicznych w Kole to laureaci Finału Wojewódzkiego Olimpiady Wiedzy o Odnawialnych Źródłach Energii, która miała miejsce w piątek 26 kwietnia w kolskim Zespole Szkół Technicznych. Organizatorem finału wielkopolskiego był Zarząd Wojewódzki ZMW Wici. Wśród atrakcyjnych nagród takich jak tablety, encyklopedie czy słowniki, zwycięzca otrzymał wyjazd do Brukseli. Patronat naukowy nad imprezą objął Zakład Paliw i Energii Odnawialnej przy Przemysłowym Instytucie Motoryzacji. Honorowymi patronami konkursu był wicepremier i minister gospodarki Janusz Piechociński, poseł do Parlamentu Europejskiego Andrzej Grzyb oraz starosta powiatu kolskiego Wieńczysław Oblizajek. Przybyłych gości i uczestników przywitał Karol Mac, prezes Zarządu Wojewódzkiego ZMW Wici Wielkopolska. PrzybliŜył ideę olimpiady, podkreślając znaczenie energii odnawialnej. - Ogólnopolski konkurs ma na celu upowszechnienie wiedzy o odnawialnych źródłach Kaczki najlepsze w energii odnawialnej LUDOWIEC MÓWI... energii. Jest to niezwykle waŝny aspekt polskiej energetyki z uwagi na wymagany udział zielonej energii do roku 2020 podkreślił w przemówieniu. W finale wojewódzkim wzięło udział 26 uczniów ze szkół średnich w Wielkopolsce, którzy byli zwycięzcami etapów szkolnych. W pierwszej kolejności uczestnicy pisali test, po czym dziesiątka najlepszych uczniów rywalizowała na etapie ustnym. Komisja konkursowa w składzie: Andrzej Bobrowski - dyrektor Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego w Poznaniu, Mirosława Katarzyna Kaźmierczak - wicedyrektor Oddziału Regionalnego KRUS w Poznaniu, Mieczysław Szempiński - wicedyrektor Oddziału Regionalnego Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w Poznaniu, Rafał Klimek - wicedyrektor Oddziału Terenowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Poznaniu, Marcin Nurkowski - wicedyrektor Departamentu Rolnictwa i Rozwoju Wsi Urzędu Marszałkowskiego, Jarosław Sobczak - wicedyrektor Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego i Sylwester Chęciński - członek Rady Krajowej ZMW oraz zastępca wójta g m. K o ś c i e l e c. Po zsumowaniu punktów obu etapów (pisemnego i ustnego), komisja konkursowa postanowiła przyznać następujące miejsca: I miejsce dla Patryka Wypióra (ZSR CKP Kaczki Średnie), II miejsce dla Igora Rymkiewicza (ZSR CKP Kaczki Średnie), III miejsce dla Kamila Starosty (LO Koło), IV miejsce dla Daniela Gębki (LO Koło) i V miejsce dla Dominika Brawaty (ZST Koło). Laureat pierwszego miejsca oprócz tableta otrzymał nagrodę w postaci wyjazdu do Brukseli ufundowaną przez Andrzeja Grzyba posła do Parlamentu Europejskiego. Piątka laureatów będzie uczestniczyła w finale krajowym, który odbędzie się w dniach maja podczas Międzynarodowych Targów Energii Odnawialnych Green Power w Poznaniu. Warto nadmienić, Ŝe gospodarz wielkopolskiego finału zadbał o wolny czas gości w czasie trwania egzaminów lub liczenia punktów. Specjalny wykład na temat odnawialnych źródeł energii wygłosił dr Stefan Nowak, z kolei uczniowie ZST w Kole przygotowali pokaz mody ekologicznej oraz scenki zachęcające do ekologicznego trybu Ŝycia. Organizatorzy składają podziękowania dla starosty kolskiego Wieńczysława Oblizajka oraz Janusza Kowarskiego, dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Kole, za pomoc w organizacji olimpiady.

7 Str. 7 Po Walnym Sprawozdawczym Zebraniu Delegatów Związku Sadowników RP Numer kwietnia 2013 r. odbyło się kolejne Walne Zebranie Sprawozdawcze Związku Sadowników RP, podczas którego podsumowano działalność organizacji za okres minionego roku, a takŝe wybrano nowe władze. Delegatów powitał w imieniu Oddziału Sadkowice jego Prezes Waldemar Olborski. Oficjalnego otwarcia dokonał Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej Sławomir Łuczak. Po wybraniu Prezydium, którego Przewodniczącym został Jacenty Kowalczyk oraz komisji statutowych, prezes Mirosław Maliszewski przedstawił sprawozdanie za ostatni rok, a takŝe 4 lat działalności ustępującego Zarządu Głównego. Podczas swojego wystąpienia zwrócił uwagę na najwaŝniejsze działania realizowane przez Związek w ciągu minionych lat oraz zadania dla nowych władz. Zdaniem Prezesa mimo wielu trudności był to kolejny, aktywny rok działalności w róŝnych instytucjach krajowych jak równieŝ zagranicznych. Podejmowane przez władze Związku działania ugruntowały jego pozycję organizacji liczącej się zarówno jako inicjatora wielu regulacji związanych z funkcjonowaniem polskiego sadownictwa, jak równieŝ cenionego partnera opiniodawczego. Nie bez znaczenia jest fakt, Ŝe Związek Sadowników RP ma swoich przedstawicieli w róŝnych instytucjach i organizacjach, zarówno w kraju, jak i za granicą. Wszystko to sprawia, Ŝe mamy bezpośrednią moŝliwość wpływania na tworzenie polskiego i unijnego prawa. Jest niezaprzeczalne, Ŝe Związek Sadowników RP jest najaktywniejszą organizacją zabierającą głos w sprawach sadownictwa - podkreślali to równieŝ delegaci. Maliszewski w swoim wystąpieniu wiele miejsca poświęcił omówieniu najwaŝniejszych, bieŝących inicjatyw podejmowanych przez Zarząd Główny (zatrudnienie cudzoziemców, promocja polskich produktów w Polsce i za granicą). Na zakończenie swojego wystąpienia podziękował wszystkim zebranym za 4 lata wspólnej pracy, wręczając specjalne podziękowania dla najbardziej aktywnych delegatów. Wystąpienie Prezesa zebrani przyjęli owacją na stojąco. Finanse Związku omówił skarbnik Witold Piekarniak, zaś komisja rewizyjna skierowała do delegatów wniosek o udzielenie skwitowania ustępującym władzom (wniosek został przyjęty jednogłośnie). Następnie przystąpiono do wyboru Prezesa. Działacze ponownie zaproponowali na to stanowisko Mirosława Maliszewskiego. W tajnym głosowaniu Jego kandydaturę poparli wszyscy, obecni delegaci. Wybrano takŝe członków Zarządu Głównego Związku Sadowników RP z wyboru oraz komisji rewizyjnej. Podjęto takŝe szereg uchwał i wniosków, które zostały skierowane na ręcę nowego Prezesa do realizacji.

8 Str. 8 LUDOWIEC MÓWI... Wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn-Klik promuje polską gospodarkę w USA Pokazanie Polski jako silnego, stabilnego i perspektywicznego kraju, który pomimo spowolnienia w Europie i na świecie, notuje wzrost gospodarczy - to główny cel wizyty wiceminister gospodarki Ilony Antoniszyn-Klik w USA. Misja gospodarcza do Chicago, Waszyngtonu i Doliny Krzemowej odbyła się w dniach kwietnia 2013 r. Podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik uczestniczyła przede wszystkim w spotkaniach z amerykańskim i polonijnym biznesem. Przekonywała przedsiębiorców, Ŝe do wzrostu gospodarczego w naszym kraju przyczyniają się inwestycje realizowane z wykorzystaniem funduszy UE, konsumpcja wewnętrzna oraz polski eksport, promowany aktywnie przez Ministerstwo Gospodarki. Rozmawiając z przedstawicielami biznesu, wiceminister Antoniszyn-Klik zwracała uwagę, Ŝe w nowej perspektywie finansowej UE w latach Polska będzie nadal znaczącym beneficjentem pomocy UE. Zapowiedziała, Ŝe środki finansowe kierowane będą m.in. na badania i rozwój, projekty infrastrukturalne, informatyzację, przedsiębiorczość, zieloną energię i aktywizację zawodową. Wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik przewodniczyła takŝe delegacji polskich firm na BIO International Convention w Chicago oraz wzięła udział w II Polsko-Amerykańskich Warsztatach Biznesowych. Otworzyła równieŝ polski pawilon zorganizowany w ramach branŝowego programu promocji polskiego sektora biotechnologicznego. Z kolei w Waszyngtonie wiceszefowa resortu gospodarki uczestniczyła w spotkaniu z amerykańskimi inwestorami i przedsiębiorstwami działającymi w Polsce, zrzeszonymi w Polsko-Amerykańskiej Radzie Biznesu (US-Poland Business Council). Wiceminister Antoniszyn- Klik razem z przedstawicielami polskiego i amerykańskiego biznesu oraz administracji wzięła takŝe udział w obradach Polsko- Amerykańskiego Okrągłego Stołu Energetycznego (PAOSE). Wiceminister gospodarki rozmawiała równieŝ z podsekretarzem handlu USA M. Camuñezem na temat planów współpracy gospodarczej Polski z USA. Współprzewodniczyła z zastępcą podsekretarza handlu USA M. Murray'em obradom Polsko-Amerykańskiego Dialogu Gospodarczego. Podczas wizyty w Dolinie Krzemowej podsekretarz stanu w MG wzięła udział w obradach Okrągłego Stołu na temat roli krajów Europy Środkowo-Wschodniej w tym regionie. Tematem spotkania była współpraca pomiędzy Ministerstwem Gospodarki a działającymi w Dolinie Krzemowej rządowymi agencjami krajów Europy Środkowo-Wschodniej specjalizującymi się we wspieraniu młodych firm technologicznych oraz Departamentem Handlu USA. Uczestnicy spotkania zwracali uwagę m.in. na potrzebę współpracy pomiędzy agencjami reprezentującymi kraje Europy Środkowo- Wschodniej, które dopiero rozpoczynają swoją działalność w Dolinie Krzemowej. Podkreślali takŝe moŝliwość tzw. koopetycji, czyli współpracy z zachowaniem zasad konkurencji pomiędzy firmami. WaŜnym tematem spotkania była takŝe potrzeba budowania marki europejskiej w Dolinie, eksponującej znaczenie stosunków transatlantyckich w gospodarce światowej. Wiceminister Ilona Antoniszyn-Klik przypomniała m.in. o rozpoczynających się w połowie 2013 r. negocjacjach ws. Transatlantyckiego Partnerstwa na rzecz Handlu i Inwestycji. W jej opinii mogą one pozytywnie wpłynąć na rozwój stosunków gospodarczych pomiędzy UE i USA, szczególnie w obszarze wysokich technologii. Według polskich danych obroty handlowe Polski z USA w 2012 r. wyniosły około 8,6 mld dol. i wzrosły w relacji do roku poprzedniego o 1,9 proc. Eksport do USA osiągnął wartość 3,6 mld dol. Z kolei import towarów z USA do Polski wyniósł 5 mld dol. i był wyŝszy o ok. 5 proc. niŝ w ubiegłym roku. USA były w 2012 r. roku dla Polski 14 partnerem handlowym w eksporcie oraz 8 w imporcie (dla porównania, w 2008 r partner w eksporcie oraz 11 partner w imporcie).

9 Numer 65 Str. 9 Jarubas: Czym jest współczesny patriotyzm? Czym jest, albo raczej czym powinien być współczesny patriotyzm? Czy moŝna być patriotą, unikając płacenia podatków, czy teŝ mówiąc eufemistycznie - lekko podchodząc do swoich obowiązków zawodowych? Zazwyczaj przy okazji świąt narodowych (vide Rocznica Konstytucji 3 Maja) pojawia się dyskusja na temat patriotyzmu, często w powiązaniu z polskim romantyzmem, mesjanizmem, a takŝe powaŝnym, by nie rzec p o n u r y m - bogoojczyźnianym wymiarem świętowania. W okresie walk narodowowyzwoleńczych definiowanie patriotyzmu było pewnie prostsze, choć z pewnością bycie patriotą juŝ nie; kto wie, ilu z nas gotowych byłoby dziś, naraŝając własne Ŝycie, stanąć do walki o lub w obronie niepodległej? Dzisiejsze czasy na szczęście nie zmuszają nas juŝ do obrony granic, języka i odrębności kulturowej. Wymagają za to przedefiniowania p ojęcia patriotyzm. Czym był i czym jest dzisiaj? W czasach PRL był manifestowanym w kościołach, w czasie naboŝeństw za Ojczyznę, poczuciem wspólnoty, gdy z palcami uniesionymi w kształt litery V, Polacy śpiewali Ojczyznę wolną racz nam wrócić Panie. Wówczas to poczucie zbiorowego uniesienia miało sens pokazywało, Ŝe my, naród, w przeciwieństwie do narzuconych nam prosowieckich władz, wciąŝ na wolną i niepodległą czekamy. A dzisiaj, gdy w dobie demokracji i wolnych wyborów nikt nam tych władz nie narzuca, czy mamy poczucie wspólnoty? I czy mamy potrzebę pracy na rzecz tej wspólnoty? Czy moŝe wspólnota skończyła się trzy lata temu na Krakowskim Przedmieściu, gdy po kolejnym zbiorowym uniesieniu spowodowanym katastrofą smoleńską, sformułowany został podział na prawdziwych patriotów i tych, którzy na to miano nie zasługują; na tych, którzy 10 kwietnia protestują przed Pałacem Prezydenckim i całą resztę, która zaprzedała się obcej nacji Zamiast poczucia wspólnoty, mamy zantagonizowane społeczeństwo, w którym niechęć podsycana spiskowymi teoriami dziejów, zdaje się osiągać rozmiary niepojęte. Więc moŝe współczesny patriotyzm to jeszcze coś innego, moŝe składają się nań drobne sprawy, których nie zapisuje się wielkimi literami: rzetelne wykonywanie obowiązków zawodowych, płacenie podatków, empatia i pomoc dla słabszych, a w wymiarze społecznym umiejętność zrezygnowania z ja na rzecz my? W ramach dyskusji o współczesnym patriotyzmie znany aktor Jan Englert przywołuje słowa Norwida: Polacy są wspaniałym narodem i bezwartościowym społeczeństwem. Słowa równie aktualne, co trudne do zaakceptowania, ale czyŝ nie prawdziwe?

10 Str. Prace nad projektem ustawy o Rodzinnych Ogrodach LUDOWIEC MÓWI... Prace nad projektem ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych trafiają do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, której przewodniczę oraz Komisji Infrastruktury. Podczas wspólnych posiedzeń Komisji rozpatrzony zostanie obywatelski projekt ustawy o ROD oraz trzy projekty poselskie (PO, SLD, SP). To w rękach posłów z tych komisji leŝą dalsze losy działkowców i ogrodów. Mam nadzieje Ŝe uda nam się wspólnie wypracować projekt korzystny dla wszystkich stron. Idea ogrodów działkowych ma swoje korzenie w Europie Zachodniej. Zrodziła się w XIX wieku w Anglii i na terenie Niemiec jako idea złagodzenia negatywnych skutków pauperyzacji niektórych grup społecznych wywołanych industrializacją. Miały one przede wszystkim funkcje miejsca słuŝącego pozyskaniu tanich warzyw i owoców oraz wypoczynkowi. Na tej zasadzie idea ogrodnictwa działkowego rozprzestrzeniła się w Europie, docierając między innymi na ziemie polskie. Najlepiej udokumentowane jest powstanie dzisiejszego Rodzinnego Ogrodu Działkowego Kąpiele Słoneczne (1897 r.). JednakŜe są ogrody przyznające się do starszego rodowodu np. Rodzinny Ogród Działkowy im. Powstańców Wielkopolskich w Koźminie Wielkopolskim (1824 r.). Jak pokazuje historia od samego początku Ogrody Działkowe pomyślane były jako forma pomocy socjalnej dla społeczeństwa. Nie sposób zaprzeczyć, Ŝe potrzeba udzielania tej pomocy pozostaje wciąŝ aktualna. Ogrody powstawały w większości na nieuŝytkach, ugorach, hałdach i wysypiskach śmieci. To dzięki cięŝkiej pracy samych działkowców dzisiaj na terenach Polskich znajduje się ponad 960 tys. działek. Nie rzadko są one uŝytkowane przez rodziny składające się z kilku pokoleń, dlatego zasadnym jest twierdzenie, Ŝe z działek korzysta ponad 4 mln Polaków. Pomimo upływu czasów funkcja nie zmienia się, działka to szansa dla rodziny na uzupełnienie swojej spiŝarni o warzywa i owoce oraz moŝliwość taniego wypoczynku. Z tego powodu w ostatnim okresie obok tradycyjnego juŝ zainteresowania ze strony osób starszych, zauwaŝalne jest zwiększenie zapotrzebowania na działki równieŝ wśród osób młodszych, zwłaszcza rodzin z dziećmi. Spędzanie wolnego czasu w ogrodach działkowych jest coraz popularniejszą formą rekreacji wśród młodych rodzin szukających sposobu na kontakt z przyrodą. Poza zaspokajaniem potrzeb indywidualnych uŝytkowników, ogrody działkowe pełnią równieŝ istotną funkcję z punktu widzenia zrównowaŝonego rozwoju miast. W silnie zurbanizowanych aglomeracjach, ogrody stanowią jedne z niewielu obszarów zielonych. Ich funkcjonowanie jest wiec korzystne równieŝ dla władz lokalnych, nie tylko ze względu na waŝne funkcje socjalne, ale i z powodów ekonomicznych. Nie sposób pominąć teŝ waŝnej funkcji ekologicznej. Ogrody ze względu na swą specyfikę, słuŝą zachowaniu róŝnorodności i stanowią naturalną ostoję dla wielu zwierząt. Dlatego ogrodów działkowych nie moŝna postrzegać, jako skupiska indywidualnych działek, ale zorganizowaną całość, spełniającą waŝne funkcje społeczne, rekreacyjne, integracyjne i ekologiczne. Wyrokiem z 11 lipca 2012 r. Trybunał Konstytucyjny zakwestionował 22 artykuły ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych, uznając je za niezgodne z ustawa zasadniczą. Dlatego teŝ konieczne jest rozstrzygnięcie tych kwestii na drodze ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych. Obowiązująca dziś u.r.o.d., Oraz jej poprzedniczka, ustawa o pracowniczych ogrodach działkowych z 1981 r. stworzyły praktycznie monopol zarządzania ogrodami działkowymi w Polsce, oddając sferę ogrodów w ręce Polskiego Związku Działkowców (PZD) organizacji utworzonej wspomnianą ustawą z 1981 r. PZD uŝytkuje dziś ponad czterdzieści tysięcy hektarów gruntów będących, w znacznej większości, własnością gmin. Część uŝytkowanych przez PZD gruntów jest własnością skarbu państwa. Prace nad projektem ustawy o Rodzinnych Ogrodach Działkowych trafiają właśnie do Komisji Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, której przewodniczę i Komisji Infrastruktury. Podczas wspólnych posiedzeń Komisji rozpatrzony zostanie obywatelski projekt ustawy o ROD oraz trzy projekty poselskie (PO, SLD, SP). To w rękach posłów z tych komisji leŝą dalsze losy działkowców i ogrodów. Mam nadzieje Ŝe uda nam się wspólnie wypracować projekt korzystny dla wszystkich stron. Nowa ustawa powinna określać zasady tworzenia, funkcjonowania oraz likwidacji ogrodów działkowych. Zgodnie z proponowanym przez Platformę Obywatelską projektem ustawy, tworzenie ogrodów działkowych następuje na mocy uchwały rady gminy (art. 8). Projektodawcy z PO przedstawili propozycje uregulowania: umów o prowadzenie ogrodów działkowych (art ), zakresu regulaminu ogrodu działkowego (art. 15 i 16), zadań stowarzyszeń ogrodowych prowadzących ogród działkowy (art ), obowiązków działkowców (art ), gospodarowania ogrodem działkowym (art ), obowiązków właściciela gruntu (art ) oraz likwidacji i przeniesienia ogrodu działkowego (art ). Ponadto w art projektu ustawy określono procedurę likwidacji Polskiego Związku Działkowców. Projekt ustawy zawiera takŝe przepisy przejściowe oraz przepisy zmieniające inne ustawy. NaleŜy wszystko dokładnie przeanalizować, rozwaŝyć wszystkie za i przeciw kaŝdego ze złoŝonych projektów. Czeka nas cięŝka praca, aby wypracować dobry projekt, dla ludzi, obywateli! Bo ogrody to ludzie a nie grunty! Dla mnie osobiście niezwykle waŝne jest stanowisko obywateli, ludzi dla których działka jest całym Ŝyciem miejscem rekreacji, sposobem na zdobycie zdrowej i przede wszystkim własnej Ŝywności i będę chciał go uznać za wiodący w dalszych pracach nad nową ustawą działkową. UwaŜam Ŝe najwaŝniejszym zadaniem jest ochrona praw do działki, własności altany, nasadzeń i naniesień na działce. Prawa działkowców powinny podlegać pełnej ochronie prawnej. NaleŜy zachować wielowiekową i piękna tradycję, charakter i funkcje ogrodów działkowych.

11 Numer 65 Dariusz Klimczak: Łódź potrzebne stadiony Str. Odkąd pracuję na co dzień w Łodzi coraz częściej ubolewam nad faktem, Ŝe moja partia nie ma reprezentacji w radzie miejskiej lub chociaŝby przedstawiciela Łodzian w Sejmiku Województwa. Ilość zdarzeń, moŝliwości oraz perspektyw i koncepcji działań, kolejnych kroków i strategii rozwoju miasta w kaŝdym obszarze jego funkcjonowania daje pole do popisu ludziom zaradnym, rzeczowym, zdecydowanym i przede wszystkim doświadczonym. To co udaje się działaczom PSL w mniejszych miastach, nie ma odbicia w duŝym mieście, jakim jest Łódź. Dziwne, bo przecieŝ z sukcesami Ludowcy sprawdzają się w tej samej samorządowej robocie, tyle, Ŝe na poziomie starostów, burmistrzów i wójtów. Mniejszy zakres zadań ale i mniejszy budŝet, więc podobne problemy, a ich miasteczka niejednokrotnie przeŝywają renesans, powstają nowe miejsca pracy, realizowane są wielomilionowe inwestycje infrastrukturalne, rewitalizowane są kolejne kamienice, powstają nowe obiekty sportowe No właśnie! Odkąd pracuję w Łodzi, a minęło zimą cztery lata, ciągle spotykam się z niewytłumaczalną łamigłówką inwestycyjną tego miasta, czyli budową nowoczesnych stadionów piłkarskich. Wystarczy spojrzeć na inne miasta, niejednokrotnie mniejsze, Ŝeby bez trudu stwierdzić, Ŝe u nas coś nie gra. Bez wnikania w szczegóły, które mogą tylko rozmyć łódzką rzeczywistość stadionową, zdecydowanie za długo kibice i sportowcy czekają na coś, co powinno być od dawna wizytówką piłkarskiej Łodzi. Zamiast tego obserwujemy niekończące się dyskusje na abstrakcyjne jak dla mnie tematy jeden czy dwa stadiony, lub (o zgrozo!) stadion Widzewa na Widzewie czy gdzieś indziej? Co prawda moje ugrupowanie nie ma radnych miejskich w Łodzi (ci nigdy nie zastanawialiby się tak długo nad tak waŝnym tematem, czego dowodzą bardzo liczne inwestycje sportowe w mniejszych ośrodkach miejskich i wiejskich), ale mandat do chociaŝby przedstawienia własnej opinii daje mi fakt odpowiadania za sport w Zarządzie Województwa. OtóŜ nie ma co się zastanawiać nad tym czy w Łodzi potrzebne są dwa stadiony czy wystarczy jeden większy, skoro w Warszawie mają trzy, w tym jeden ogromny, natomiast w Krakowie wybudowano dwa duŝe plus pięknie zmodernizowano stadion Hutnika! Mało tego przy okazji wyjazdu majówkowego do Kołobrzegu miałem moŝliwość obejrzenia na własne oczy stadionu III ligowej Kotwicy Kołobrzeg, która od kilkudziesięciu miesięcy ma moŝliwość gry i treningu na Stadionie Miejskim, wybudowanym po części za pieniądze UE (Prezydent podpisał umowę z Marszałkiem Województwa na 13 mln zł), ze świetną bazą treningową i zapleczem sanitarnym (płyta główna plus dwa, przepiękne, pełnowymiarowe boiska treningowe tuŝ obok stadionu), co łącznie kosztowało 23 mln zł., razem z przebudową ulicy Śliwińskiego, przy której zlokalizowany jest stadion, skatepark, ścianka wspinaczkowa i Bóg wie co jeszcze. Mało tego, dodam ciekawostkę świadczącą o niezwykłym charakterze miejscowej druŝyny, ich działaczy, kibiców i przyjaciół klubu w wyniku braku moŝliwości etapowania przebudowy stadionu i gry na jego płycie głównej, co skutkowałoby koniecznością gry w innych miejscowościach, Kotwica Kołobrzeg, mimo zajęcia w sezonie 2008/09 szóstego miejsca w II lidze, zrezygnowała z moŝliwości gry na tym samym poziomie ligowym w kolejnym sezonie i zgłosiła się do rozgrywek III ligi. JeŜeli dzisiaj spojrzymy na tabelę, widać, Ŝe Kotwica ma duŝe szanse awansować. A stadion? Polecam zobaczyć, choćby w internecie. A w Łodzi dalej się namyślamy Jestem za dwoma stadionami, tak jak dotychczas było, w tych samych miejscach. Pozytywna rywalizacja sportowa między Widzewem a ŁKS-em to przecieŝ smak tego miasta i piłkarskiego świata. Na koniec muszę wspomnieć o jeszcze jednym, waŝnym miejscu na piłkarskiej mapie Polski, czyli Bełchatowie. Co prawda GKS walczy o utrzymanie w Ekstraklasie, ale w interesie sportowego rozwoju i rywalizacji chociaŝby naszego województwa jest to, aby jak najwięcej klubów grało na najwyŝszym poziomie rozgrywkowym. Tam stadionu nikt się nie wstydzi, ale jeŝeli byłaby tak potrzeba, nale- Ŝy go systematycznie modernizować i ulepszać zaplecze treningowe.

12 Str. 12 Na oczach naszego pokolenia zanikają zwyczaje, obyczaje i obrzędy, które stanowiły stały element kultury ludowej matki kultury wysokiej. Zatem naszym obowiązkiem jest ocalenie od zapomnienia tego, co stanowiło i powinno stanowić o naszej toŝsamości. W tę naszą powinność wpisuje się kapitalnie piękny, polski zwyczaj modlitewnych śpiewów ku czci Maryi. Dlatego teŝ pragniemy, podobnie jak nasi przodkowie, maić kapliczki i figurki zielonymi gałązkami, liśćmi i kwiatami, aby dodawały splendoru i powagi majowym śpiewom skierowanym do BoŜej Rodzicielki. Europa, szczególnie w czasie kryzysu, potrzebuje odnowy psychicznej i ogromnej siły duchowej, aby nie pozwolić odciąć się od chrześcijańskich korzeni i nie zatracić znaków naszej dawnej wraŝliwości. Jak powiedział Denis de Rougemonte: Europa jest kulturą albo jest niczym. Dotyczy to równieŝ kultury i obrzędowości chrześci- LUDOWIEC MÓWI... Czesław Siekierski - Europa jańskiej Europy nie będzie bez tejŝe kultury, ale równieŝ bez sprawdzonych wartości, zaczerpniętych z chrześcijaństwa. Chęć odtwarzania tradycji śpiewania majowych pieśni w województwach świętokrzyskim i małopolskim jest powodem dla którego postanowiłem wydać i r o z p o w s z e c h n i ć śpiewnik pieśni majowych Królowej Anielskiej Śpiewajmy, oraz współorganizować spotkania przed wiejskimi kapliczkami. W najbliŝszym czasie będę pisał na blogu o pięknych spotkaniach odbytych przy tej okazji. Przywróćmy tradycyjny, polski maj.

13 Numer 65 Znalezione na Facebook u Str. 13 Wiosna zawitała do Polski - wizyta w gospodarstwie Pana Dariusza Bakalarczyka w Starachowicach Lubię to :) Ponad 200 osób, rektorów i przedstawicieli wszystkich PWSZ w Polsce uczestniczyło w Sejmie w konferencji z okazji 15-lecia Państwowych WyŜszych Szkół Zawodowych

14 Biuletyn Informacyjny Redakcja: Robert Orzechowski tel.: Radosław Konieczny tel.: Przemysław Cichocki tel.: W najbliŝszą sobotę w Warszawie będzie obradował Naczelny Komitet Wykonawczy. Odbędzie się równieŝ trzecie posiedzenie Rady Naczelnej - po zmianie władz na XI Kongresie Polskiego Stronnictwa Ludowego. Rada Naczelna będzie poświęcona przedsiębiorczości i gospodarce, zapraszam wszystkich do słuchania relacji z obrad Rady. PSL prowadzi aktywną rozmowę z wieloma środowiskami politycznymi i społecznymi. Pokazujemy naszą szczerą intencję naprawy debaty publicznej. Szacunek dla tych co myślą inaczej. Na listach PSL w wyborach 2014 roku znajdą się takŝe kandydaci innych środowisk. piechocinski.blog.onet.pl, piechocinski.pl, prezespsl.pl

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin

VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Stowarzyszenie Energii Odnawialnej oraz Polsko-Hiszpańska Izba Gospodarcza zapraszają na: VII Polsko-Hiszpańskie Forum Energii Odnawialnej 17-18 października 2013, Warszawa, Lublin Wydarzenie to wpisuje

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 36/2009. z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Jaworznie GODZINA :30 DATA. 29 października 2009 r.

PROTOKÓŁ NR 36/2009. z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Jaworznie GODZINA :30 DATA. 29 października 2009 r. PROTOKÓŁ NR 36/2009 z posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Jaworznie Informacje o Komisji DATA POSIEDZENIA 22 października 2009 r. ORGANIZATOR GODZINA 13.30 15:30 MIEJSCE POSIEDZENIA

Bardziej szczegółowo

Owocny początek kampanii PSLu

Owocny początek kampanii PSLu Owocny początek kampanii PSLu Napisano dnia: 2014-10-19 18:38:44 W sobotę 18 października we Lwówku Śląskim Polskie Stronnictwo Ludowe oficjalnie rozpoczęło kampanię wyborczą. W samo południe, Mariola

Bardziej szczegółowo

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska

Janusz Gromek, Prezes Zarządu Narodowego. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

Prezes OZ PZD w Częstochowie Andrzej Wosik podczas wystąpienia.

Prezes OZ PZD w Częstochowie Andrzej Wosik podczas wystąpienia. Działkowcy częstochowscy wzywają posłów platformy obywatelskiej o wycofanie swoich poprawek wniesionych podczas obrad nadzwyczajnej podkomisji do obywatelskiego projektu ustawy o rodzinnych ogrodach działkowych.

Bardziej szczegółowo

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu.

Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do protokołu. Protokół nr 6/2015 posiedzenia Komisji Kultury, Sportu i Turystyki Rady Miejskiej w Suwałkach odbytego w dniu 22 kwietnia 2015 r. w godz. od 15 30 do 16 20 w sali 26 Urzędu Miejskiego w Suwałkach. Obecni

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego!

Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego! Szanowni Państwo, drodzy goście, Przedsiębiorcy i mieszkańcy Powiatu Wolsztyńskiego! Chciałbym serdecznie przywitać obecnych w imieniu własnym i władz samorządowych Powiatu Wolsztyńskiego. Jest nam niezmiernie

Bardziej szczegółowo

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17

Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie :27:17 Otwarcie hali sportowej w Chorzelowie 2014-09-24 07:27:17 18 września w Zespole Szkół w Chorzelowie odbyło się uroczyste poświęcenie i oddanie do użytku hali sportowej. Hala została wybudowana ze środków

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania MIĘDZY ODRĄ A BOBREM tel. 068-3218303, fax. 068-3210801 e-mail ugzabor@bazagmin.pl STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR)

Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) Strategia zarządzania kapitałem ludzkim Biznes społecznie odpowiedzialny (CSR) To koncepcja, według, której firmy dobrowolnie prowadzą działalność uwzględniającą interesy społeczne i ochronę środowiska,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku.

PROTOKÓŁ. Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. PROTOKÓŁ Z WALNEGO ZEBRANIA SPRAWOZDAWCZO-WYBORCZEGO CZŁONKÓW ROD GÓRNIK w Zgorzelcu odbytego w dniu 18 kwietnia 2015 roku. Z powodu niskiej frekwencji, pierwszy termin rozpoczęcia zebrania został przesunięty

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKI DLA DZIAŁKOWCÓW. POrozmawiajmy. o ogrodach

DZIAŁKI DLA DZIAŁKOWCÓW. POrozmawiajmy. o ogrodach POrozmawiajmy DZIAŁKI DLA DZIAŁKOWCÓW DLACZEGO NOWA USTAWA? Trybunał Konstytucyjny w lipcu ubiegłego roku uznał za niezgodne z Konstytucją RP 24 przepisy obecnej ustawy działkowych. Przed posłami stanęło

Bardziej szczegółowo

Spotkanie działkowców z władzami miasta Częstochowy.

Spotkanie działkowców z władzami miasta Częstochowy. Spotkanie działkowców z władzami miasta Częstochowy. W dniu 22 marca 2016 roku z inicjatywy Okręgowego Zarządu i Radnego Dariusza Kapinosa odbyło się spotkanie władz miasta z aktywem rodzinnych ogrodów

Bardziej szczegółowo

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku.

Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Protokół z XLIII Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 listopada 2010 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Protokół Walnego Zebrania ROD Tulipan w Nowym Miasteczku z dnia r.

Protokół Walnego Zebrania ROD Tulipan w Nowym Miasteczku z dnia r. Protokół Walnego Zebrania ROD Tulipan w Nowym Miasteczku z dnia 26.03.2015 r. Porządek obrad: 1. Otwarcie zebrania. 2. Wybór Przewodniczącego i Prezydium Zebrania. 3. Zatwierdzenie porządku obrad. 4. Zatwierdzenie

Bardziej szczegółowo

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE

Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Panel dyskusyjny: Samorząd i mieszkańcy dla inwestycji w OZE Współpraca mieszkańców i awans gospodarczy gminy PREMIERA PORADNIKA: Jak mieszkańcy i ich gminy mogą skorzystać na OZE Dlaczego warto wziąć

Bardziej szczegółowo

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych.

Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Regulacje prawno - systemowe specjalnych strefy ekonomicznych. Autor: Wenanta Anna Rolka Zasady regulujące tworzenie oraz funkcjonowanie stref ekonomicznych w Polsce zostały określone w ustawie z 20 października

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego

Zarządzenie Nr 6. Ministra Rozwoju Regionalnego. z dnia 11 kwietnia w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Zarządzenie Nr 6 Ministra Rozwoju Regionalnego z dnia 11 kwietnia 2007 w sprawie Komitetu Koordynacyjnego Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia na lata 2007-2013 Na podstawie art. 7 ust. 4 pkt 5 ustawy

Bardziej szczegółowo

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent

dacji Ekologicznej Mirosław Sobczyk, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz, Prezydent ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY ORGANIZATOR PARTNER MERYTORYCZNY I Międzynarodowe Forum Ekologiczne W dniach 16-18 września 2014 r. odbyło się I Międzynarodowe Forum Ekologiczne w Kołobrzegu. W Forum

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r.

PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. PROTOKÓŁ z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Absolwentów i Wychowanków Liceum Ogólnokształcącego w Krzepicach z dnia 26.06.2010r. Ad 1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Absolwentów (dalej

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

WIZYTA W MOŁDAWII DELEGACJI KONSULATU HONOROWEGO REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE KISZYNIÓW CRIULENI LEOVA 06 XI XI 2016

WIZYTA W MOŁDAWII DELEGACJI KONSULATU HONOROWEGO REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE KISZYNIÓW CRIULENI LEOVA 06 XI XI 2016 WIZYTA W MOŁDAWII DELEGACJI KONSULATU HONOROWEGO REPUBLIKI MOŁDAWII W LUBLINIE KISZYNIÓW CRIULENI LEOVA 06 XI 2016 09 XI 2016 W dniach 06 09 XI 2016 r. Konsulat Honorowy Republiki Mołdawii w Lublinie zorganizował

Bardziej szczegółowo

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym

Ustawa z dnia r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Ustawa z dnia...2009 r. o zmianie ustawy o gospodarce komunalnej, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o samorządzie powiatowym Art. 1. W ustawie z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

Bardziej szczegółowo

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY,

2/ uchwały Nr II/5/02 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 9 grudnia 2002 roku w sprawie uchwalenia STATUTU MIASTA I GMINY W KOPRZYWNICY, S T A T U T S O Ł E C T W A K A M I E N I E C Załącznik nr 9 do Uchwały Nr V/19/03 Rady Miejskiej w Koprzywnicy z dnia 17 lutego 2003 roku 1. 1. Ogół mieszkańców sołectwa Kamieniec stanowi Samorząd Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP

III Europejski Kongres Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Katowice, września 2013 roku III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP Strona1 III EUROPEJSKI KONGRES MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW KATOWICE, 16-18 WRZEŚNIA 2013 III EDYCJA PROGRAMU SAMORZĄD, KTÓRY WSPIERA MŚP www.kongresmsp.eu Strona2 ORGANIZATOR Regionalna Izba Gospodarcza

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska 1. Stowarzyszenie nosi nazwę; Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska posługując się skróconą nazwą LGD - Wysoczyzna Elbląska,

Bardziej szczegółowo

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego

Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Sporządził: Filip Olszak Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego Inicjatywa klastrowa porównanie form organizacyjno prawnych Uczestnicy klastra formy prawne Przedsiębiorcy: o osoby fizyczne prowadzące

Bardziej szczegółowo

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach

NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach NajwyŜsza Izba Kontroli Delegatura w Katowicach Katowice, dnia 14 grudnia 2011 r. LKA-4101-28-01/2011/P/11/110 Pan Stanisław Gmitruk Dyrektor Śląskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne POWIAT LIMANOWSKI Patronat Honorowy: Wicepremier Minister Gospodarki Janusz Piechociński Senator RP Stanisław Hodorowicz Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Regulamin konkursu w ramach Gali

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 16 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art. 14 ust.

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele programu

Rozdział II Cele programu Program współpracy Gminy Mirzec z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2006. Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Program określa zasady,

Bardziej szczegółowo

Piętnaście lat minęło..

Piętnaście lat minęło.. Piętnaście lat minęło.. Edyta Czopp-Jankowska, 21.05.2014 Parafrazując motyw muzyczny z ulubionego serialu Polaków Czterdziestolatek - można by zanucić...piętnaście lat minęło, jak jeden dzień. Wydawać

Bardziej szczegółowo

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013

PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 PROGRAM XXII KRAJOWEJ WYSTAWY ROLNICZEJ XIV DNI EUROPEJSKIEJ KULTURY LUDOWEJ PODCZAS OGÓLNOPOLSKICH DOŻYNEK JASNOGÓRSKICH CZĘSTOCHOWA 2013 I. ORGANIZATOR: Śląski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra

NEWSLETTER 04/2014. Zielona Góra NEWSLETTER 04/2014 Zielona Góra MSZ POSZUKUJE WYKONAWCY PROJEKTU STATUETKI NAGRODY SOLIDARNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ Ministerstwo Spraw Zagranicznych wraz z Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie serdecznie zapraszają

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZJAZDU PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

REGULAMIN ZJAZDU PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ REGULAMIN ZJAZDU PARLAMENTU STUDENTÓW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ przyjęty przez Zjazd PSRP 6 marca 2010 r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE Art. 1 Sesje i posiedzenia Zjazd Parlamentu Studentów RP, zwany

Bardziej szczegółowo

rzecznictwo wspomaganie monitoring

rzecznictwo wspomaganie monitoring rzecznictwo wspomaganie monitoring Kim jesteśmy? OFOP to ponadbranŝowy związek stowarzyszeń, fundacji i porozumień: około 140 organizacji członkowskich zasięg lokalny, regionalny oraz ogólnopolski, takŝe

Bardziej szczegółowo

UEFA EURO 2012 200 dni do startu

UEFA EURO 2012 200 dni do startu UEFA EURO 2012 200 dni do startu Warszawa, 25.11.2011 r. Tytuł Tytuł prezentacji Marcin Herra Prezes Zarządu Miejscowość, Miejscowość, DD DD DD MM MM RRRR RRRR UEFA EURO 2012 skala imprezy 155 mln osób

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD

REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 61/787/08 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 12.08.2008r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA NAGRÓD DLA OSÓB WYRÓśNIAJĄCYCH SIĘ W DZIAŁALNOŚCI POMOCY SPOŁECZNEJ. I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES

C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES C E N T R U M D O R A D Z T W A R O L N I C Z E G O z siedzibą w Brwinowie R E G U L A M I N XV EDYCJI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU SPOSÓB NA SUKCES na najlepsze działania przedsiębiorcze i społeczne na obszarach

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej

Spis treści. Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV. Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Spis treści Wykaz skrótów... XIX Przedmowa... XXV Część I. Administracja w okresie II Rzeczypospolitej Rozdział I. Pojęcie oraz geneza II Rzeczypospolitej... 7 1 1. Problem tożsamości i ciągłości państwa

Bardziej szczegółowo

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję

jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję Szanowni Państwo, Dzisiejsze przywitanie Nowego Roku wykorzystujemy nie tylko jako okazję do świętowania i wyrażenia naszej nadziei na dobrą spokojną i pożyteczna przyszłość, ale także jako okazję do podsumowania

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach

Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Podsumowanie udziału Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz prezentacji Programu Poznaj Dobrą Żywność na targach Poznań 9-11 października 2009 W dniach 9-11 października 2009 w Poznaniu odbyły się Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI

ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI ŹRÓDŁA SKUTECZNEJ EDUKACJI Ośrodek Działań Ekologicznych Źródła 90-602 Łódź, ul. Zielona 27 tel. 042 632 03 11, kom. 507 575 535 www.zrodla.org www.zieloneszkoly.pl Edukacja ekologiczna - Ośrodek Edukacji

Bardziej szczegółowo

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy

I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy I FORUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Fundusze Europejskie efekty, moŝliwości i perspektywy PROGRAM BLOKU FINANSOWEGO* PIENIĄDZ ROBI PIENIĄDZ czyli rola i wsparcie instytucji finansowych w procesie wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r.

Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu r. Protokół z Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM odbytego w dniu 16.06.2016r. W zebraniu, zgodnie z listą obecności, stanowiącą załącznik nr 1 do protokołu, wzięło

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014

Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Załącznik do Uchwały Nr III/12/10 Rady Gminy Dąbrówno z dnia 30.12.20110 Program współpracy Gminy Dąbrówno z organizacjami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na lata 2011-2014 Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) gru-12

Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) gru-12 Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Uniwersytetów Trzeciego Wieku 5-lecie działalności (2007-2012) Zebranie założycielskie Członkowie 1. Stowarzyszenie UTW Andrychów 2. Stowarzyszenie Gliwicki UTW 3. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej

Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Dąbrowie Tarnowskiej W ramach małopolskiego programu Polska Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 2011 Zespół

Bardziej szczegółowo

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r.

Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. Protokół z VI posiedzenia Komisji Oświaty Rady Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy w dniu 30 marca 2011 r. W posiedzeniu udział wzięli członkowie Komisji (zgodnie z listą obecności stanowiącą załącznik nr

Bardziej szczegółowo

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich

podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich podsumowanie konferencji pierwsze tak duże wydarzenie poświęcone morskiej energetyce wiatrowej na polskich obszarach morskich organizatorzy zaangażowanie lokalnych instytucji konferencja została zorganizowana

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr III/2006

PROTOKÓŁ Nr III/2006 PROTOKÓŁ Nr III/2006 z przebiegu III zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Zbąszynku odbytej w dniu 12 grudnia 2006 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Zbąszynku Przewodniczący Rady Wioleta Muszyńska

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.)

INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) INFORMATOR EUROPEJSKI NR 48 (113) (13 19 grudnia 2010 r.) WAśNE INFORMACJE ZłoŜenie wniosku znajdującego się na Liście Indywidualnych Projektów Kluczowych w ramach Poddziałania 3.1.1 Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r.

M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. Z A R ZĄDZENIE NR M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Pomoc Techniczna 2014-2020 Na podstawie art. 14

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia

Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia Załącznik 1 do Zarządzenia Nr 88/2016 Burmistrza Tyszowiec z dnia 12 października 2016r. - projekt- Uchwała Nr / /16 Rady Miejskiej w Tyszowcach z dnia.. 2016 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy

Bardziej szczegółowo

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej

Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Współpraca ze wschodnimi partnerami Polski jak działać pomimo trudnej sytuacji politycznej Pierwsza dyskusja na II Wschodnim Kongresie Gospodarczym dotyczyła sprawy dla gospodarki Podlaskiego, ale i pozostałych

Bardziej szczegółowo

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego

Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego Kraków, 22 lipca 2003 r. Nasz znak: OR VII.0036/2- /03 Szanowny Pan Kazimierz Czekaj Radny Województwa Małopolskiego W odpowiedzi na interpelację złożoną przez Pana podczas IX Sesji Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA

III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA III Śląski Okrągły Stół nt. Społecznej Odpowiedzialności Biznesu KONFERENCJA Działalność Rady do spraw Społecznej Odpowiedzialności Biznesu w latach 2011-2014 Katowice, 29.10.2014 r. CSR co to jest? Społeczna

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW

DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW DZIAŁANIA NA RZECZ E-ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO OCZEKIWANIA SAMORZĄDÓW Wnioski z procesu konsultacyjnego zrealizowanego w maju 2009r. we wszystkich powiatach regionu Artur KRAWCZYK Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 3 XV Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion Tatry z dnia r.

Uchwała Nr 3 XV Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion Tatry z dnia r. Uchwała Nr 3 XV Kongresu Transgranicznego Związku Euroregion Tatry z dnia 17.04.2009 r. w sprawie: Deklaracji dotyczącej utworzenia Europejskiego Ugrupowania Współpracy Terytorialnej Na podstawie uchwały

Bardziej szczegółowo

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk

Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin. dr hab. Przemysław Kulawczuk Inwestycje w kapitał ludzki jako czynnik przyśpieszenia rozwoju gospodarczego gmin dr hab. Przemysław Kulawczuk 1 2 ścieŝki inwestycji w kapitał ludzki w gminach 1. Inwestowanie w menedŝerów rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9

Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Prawo administracyjne. Część ogólna wyd. 9 Eugeniusz Ochendowski, 978-83-72856-89-0, TNOIK 2013 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 15 DZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE Administracja publiczna i prawo administracyjne...

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok

KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku. 2015 rok KRAJOWY FUNDUSZ SZKOLENIOWY w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kłodzku 2015 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kłodzku w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego w bieŝący roku dysponuje kwotą 552 000 zł Priorytet

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA

STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA STATUT STOWARZYSZENIA MILAN CLUB POLONIA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie MILAN CLUB POLONIA, zwane dalej "Stowarzyszeniem" działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach

Bardziej szczegółowo

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE

WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE WIEDZA INNOWACJE TRANSFER TECHNOLOGII EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW UE RCITT to: Doświadczony Zespół realizujący projekty Baza kontaktów w sferze nauki i biznesu Fachowe doradztwo Otwartość na nowe pomysły

Bardziej szczegółowo

I. Cel główny i cele szczegółowe programu.

I. Cel główny i cele szczegółowe programu. Roczny Program Współpracy Gminy Łambinowice z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o poŝytku publicznym i o wolontariacie na rok 2015. I. Cel główny i cele szczegółowe

Bardziej szczegółowo

/PROJEKT/ Uchwała Nr. Rady Gminy Sadowne z dnia..

/PROJEKT/ Uchwała Nr. Rady Gminy Sadowne z dnia.. /PROJEKT/ Uchwała Nr. Rady Gminy Sadowne z dnia.. w sprawie programu współpracy Gminy Sadowne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność poŝytku publicznego na rok 2014

Bardziej szczegółowo

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej.

W terminie do 30 czerwca br. proszę o przesłanie wyników konkursu przeprowadzonego w gminie - do Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej. STAROSTWO POWIATOWE w S karżys ku-kam lennej PR.0532.2.2016 Skarżysko-Kamienna, 25.02.2016 r. Urzędy Miasta i Urzędy Gmin Powiatu Skarżyskiego - wg rozdzielnika Uprzejmie informuję, że Świętokrzyska Izba

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU REGULAMIN PRACY ZARZĄDU POLSKIEGO ZWIĄZKU BIATHLONU 1 Niniejszy Regulamin określa tryb działania Zarządu Polskiego Związku Biathlonu zwanego dalej Zarządem sposób odbywania posiedzeń, podejmowania uchwał

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20. ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY Ministra Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, dnia 6 marca 2015 r. Poz. 20 ZARZĄDZENIE Nr 14 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 4 marca 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne

WSTĘP. Rozdział I Postanowienia ogólne PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU PISKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE,

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania

STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ. Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania STATUT POLSKIEGO KOMITETU ŚWIATOWEJ RADY ENERGETYCZNEJ Rozdział I Nazwa, historyczne podstawy i teren działania 1 Polski Komitet Światowej Rady Energetycznej zwany w skrócie Polskim Komitetem ŚRE działa

Bardziej szczegółowo

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych

ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych ZADANIA ZREALIZOWANE W OKRESIE DZIAŁALNOSCI DO DNIA 1-X-2012r. Organizowanie/współorganizowanie konferencji tematycznych 1. 07 czerwca 2010r. Współpraca przy organizowaniu konferencji naukowej organizowanej

Bardziej szczegółowo

Młodzieżowe Rady Sołeckie

Młodzieżowe Rady Sołeckie Młodzieżowe Rady Sołeckie Projekt Nic o nas bez nas, nasz udział w demokracji Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Oświatowych w Widomej Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka:

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie marcowej działalności ośrodka: Studenci ukraińskich uczelni na zajęciach w RODM Bydgoszcz Lekcje międzynarodowe w bydgoskim

Bardziej szczegółowo

Podstawowym założeniem naszego stanowiska było oddanie decyzji o odrolnieniu pod jurysdykcję gmin, dzięki czemu:

Podstawowym założeniem naszego stanowiska było oddanie decyzji o odrolnieniu pod jurysdykcję gmin, dzięki czemu: Publikujemy w tej sprawie komunikat Związku Miast Polskich. Związek Miast Polskich od połowy lat 90. systematycznie upominał się o zniesienie konieczności uzyskiwania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r.

Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Protokół Nr 1/2010 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 17 grudnia 2010r. Obecni: 1. Tadeusz Groszek - Przewodnicząca Komisji 2. Robert Szydlik - Członek Komisji 3. Mirosław Sobczak - Członek Komisji

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego http://www.zporr.gov.pl/ Oficjalne serwisy poświęcone funduszom pomocowym Fundusze strukturalne http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Fundusz Spójności http://www.funduszspojnosci.gov.pl/ Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju

Bardziej szczegółowo

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne

1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH. STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. WZÓR STATUTU STOWARZYSZENIA BEZ ODDZIAŁÓW TERENOWYCH STATUT STOWARZYSZENIA (nazwa stowarzyszenia) Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę (...) w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/1/2015

Protokół Nr X/1/2015 Protokół Nr X/1/2015 z X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa odbytej w dniu 7 maja 2015 r. w sali posiedzeń Ratusza, ul. Rynek 1. Na ustawowy stan 25 radnych w X nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Rzeszowa

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR1/III/2005

P R O T O K Ó Ł NR1/III/2005 P R O T O K Ó Ł NR1/III/2005 z posiedzenia Powiatowej Rady Zatrudnienia jakie odbyło się w dniu 02 marca 2005 roku w siedzibie Starostwa Powiatowego w Krakowie przy al. Słowackiego 20 I. W posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

. ŚRÓDMIEJSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2015

. ŚRÓDMIEJSKI KONKURS WIEDZY O SAMORZĄDZIE TERYTORIALNYM I BUDŻECIE PARTYCYPACYJNYM 2015 1 Mapa zamieszczona obok przedstawia podział Polski na: a) gminy b) powiaty c) województwa d) dzielnice 2 Zaznacz poprawne dokończenie zdania Rada gminy: a) wybierana jest co 4 lata w wyborach powszechnych,

Bardziej szczegółowo

BARWY WOLONTARIATU. Konkurs. organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu. pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Jurka

BARWY WOLONTARIATU. Konkurs. organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu. pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Jurka BARWY WOLONTARIATU Konkurs organizowany przez Sieć Centrów Wolontariatu pod Honorowym Patronatem Marszałka Sejmu RP Marka Jurka Szanowni Państwo, Serdecznie zapraszamy Państwa do udziału w konkursie Barwy

Bardziej szczegółowo

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t yn I n f o r m a c yjny. Współpraca gospodarcza między Polską a Australią

LUDOWIEC MÓWI... A Polska winna trwać wiecznie. Wincenty Witos. B i u l e t yn I n f o r m a c yjny. Współpraca gospodarcza między Polską a Australią B i u l e t yn I n f o r m a c yjny Numer 161 A Polska winna trwać wiecznie Wincenty Witos Dziękujemy za kaŝdy głos, sms, list i e-mail. Piszcie do nas... Janusz Piechociński Współpraca gospodarcza między

Bardziej szczegółowo

STATUT KLUBU SPORTOWEGO NIDZIANKA BIELINY ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT KLUBU SPORTOWEGO NIDZIANKA BIELINY ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT KLUBU SPORTOWEGO NIDZIANKA BIELINY ROZDZIAŁ 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Klub Sportowy Nidzianka Bieliny, zwany dalej Stowarzyszeniem, jest organizacją zrzeszającą członków i sympatyków Stowarzyszenia.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego

ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego ZARZĄDZENIE NR 47 MINISTRA INFRASTRUKTURY I ROZWOJU 1) z dnia 9 września 2014 r. w sprawie powołania Pre-komitetu Monitorującego Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014

Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 Regulamin III edycji Konkursu ROLNIK LUBELSZCZYZNY 2014 I. OPIS KONKURSU 1. Organizatorzy Konkursu: Targi Lublin S.A., Urząd Marszałkowski - Departament Rolnictwa i Środowiska. 2. Sekretariat Konkursu:

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 629 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie.

Protokół nr 2/2015. Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Protokół nr 2/2015 Dnia 14 stycznia 2015 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Wolsztyn, 14 stycznia 2015 r. Oświaty, Kultury Sportu

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA

STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA STATUT STOWARZYSZENIA GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę STOWARZYSZENIE GMIN ZACHODNIEGO MAZOWSZA, zwane jest dalej Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie używa pieczęci

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie

Elżbieta Królikowska-Kińska 100 dni w Parlamencie Skrócone sprawozdanie ze 100 dni działalności jako poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej (Klub Parlamentarny Platforma Obywatelska) Mandat posła na Sejm RP: 25 sierpnia 2013: rezygnacja z mandatu radnej

Bardziej szczegółowo

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego

Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Program na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Gmin i Powiatów Województwa Śląskiego Tarnów-Katowice, wrzesień 2005 Wprowadzenie Program i»silesia jest odpowiedzią samorządów z województwa śląskiego na Inicjatywę

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Projekt 27 kwietnia 2017 r. Wariant art. 121 ust. 4 USTAWA z dnia r. o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. poz.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły"

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Dolina Soły Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "Dolina Soły" Lokalna Grupa Działania Dolina Soły to stowarzyszenie o charakterze trójsektorowym. Członkami LGD są 72 podmioty, tym: organizacje pozarządowe stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLI/2014 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 17 czerwca 2014 roku

Protokół nr XLI/2014 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 17 czerwca 2014 roku Protokół nr XLI/2014 z sesji Rady Gminy Luzino z dnia 17 czerwca 2014 roku Dnia 17 czerwca 2014 roku odbyła się XLI sesja Rady Gminy Luzino w sali posiedzeń Rady Gminy Luzino przy ul. 10 Marca 11, która

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się

PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się PROTOKÓŁ WALNEGO ZEBRANIA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA LGD WSPÓLNY TRAKT W dniu 11 maja 2012 roku o godz. 17 00 w Zespole Szkół w Skaryszewie odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa

Bardziej szczegółowo