Uczniak maj 2007 wydanie festynowe. Numer 16 Maj Sport w gimnazjum

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczniak maj 2007 wydanie festynowe. Numer 16 Maj 2007. Sport w gimnazjum"

Transkrypt

1 W tym numerze : Numer 16 Maj 2007 Festyn w Gimnazjum!!! JuŜ od trzech lat w naszej szkole organizowana jest impreza przyciągająca rzesze mieszkańców Konstantynowa. KaŜdy kto w niedzielne popołudnie zjawi się w gimnazjum, nie będzie Ŝałował tej decyzji. Organizatorzy na czele z panią Ewą Kazimierczak przygotowali szereg niespodzianek. Rozpoczynamy o godzinie 14. Nikogo z Was nie moŝe tam zabraknąć. Zapraszamy!!! str. 2 Dzień Matki Dzień Matki co roku obchodzimy 26 maja. W Polsce pierwszy raz święto to obchodzono w 1923 roku w...str. 2 Newsy Po długim weekendzie majowym nadszedł okres wzmoŝonej pracy, bowiem zbliŝa się czas wystawiania ocen końcowych, na których wszystkim zaleŝy (no moŝe prawie wszystkim)...str. 3 Bractwo śywiołu Anna leŝała w swoim pięknym dębowym łoŝu pogrąŝona w głębokim śnie. Było coś koło godziny 2 w nocy...str. 3 Widzew Łódź Sport w gimnazjum Uczniowie naszej szkoły, bardzo często i wytrwale biorą udział w róŝnych zawodach sportowych. Są bardzo aktywni, jeśli chodzi o tę właśnie dziedzinę oraz zajmują zadawalające pozycje. Piłka noŝna chłopcy pod opieką p. Kobojka zajęli 1 miejsce w rejonie, tym samym awansowali do półfinału wojewódzkiego. Piłka noŝna kobiet 2 miejsce w powiecie pod kierownictwem p.kotusa. Piłka ręczna chłopcy z naszego gimnazjum zajęli 3 miejsce w województwie. p.karpisz oraz E.Czech trener druŝyny. Koszykówka 4 miejsce dziewczyn oraz 5 miejsce chłopców w powiecie. p.gromadzińska, Siatkówka 1 miejsce w powiecie w gimnazjadzie p.kołcz Lekkoatletyka 1 miejsce w powiecie biegi przełajowe, 2 miejsce w powiecie w gimnazjadzie, tym samym awans do zawodów rejonowych w gimnazjadzie lekkoatletycznej p.kołcz, p.będkowska Dnia (niedziela) na terenie naszego miasta odbył się Bieg Wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II, w którym liczny udział wzięli nasi gimnazjaliści, bo, aŝ 35% wszystkich uczestników to właśnie nasza szkoła. W kategorii lat zwycięŝył BłaŜej Wróblewski z klasy 2a. Gratulacje naleŝy równieŝ złoŝyć Adamowi Maciejewskiemu z klasy 3a, który zajął 1 miejsce podczas zawodów pływackich Powitanie wiosny, stylem dowolnym - 50m oraz stylem grzbietowym 50m. Redakcja Uczniaka wszystkim SPORTOWCOM naszego gimnazjum składa szczere gratulacje oraz Ŝyczy powodzenia w kolejnych zmaganiach. CóŜ to za liczba w tytule chyba kaŝdy Widzewiak się domyśla. W tyle właśnie osób stawiliśmy się w środę (tak, w środę, w...str. 4 ŁKS Łodź To, co ostatnio nasi piłkarze wyprawiają, woła o pomstę do niebie. Wczorajszy mecz w Płocku przelał czarę goryczy...str. 6 NajwaŜniejsze jest to, co serce chce dać Udział w programie "Uczeń z klasą" zaproponowała nam pani dyrektor, która jednocześnie jest...str. 7 Gimnazjum w MłodzieŜowej Radzie Miasta Dnia 14 marca 2007r. powołana została MłodzieŜowa Rada Miasta Konstantynowa Łódzkiego. Jest to pierwsza tego rodzaju organizacja w naszym mieście. Zadaniem jej jest działalność na rzecz miasta i organizowanie róŝnego rodzaju akcji na terenie Konstantynowa. Do rady tej naleŝą przedstawiciele wszystkich szkół i organizacji takich jak: MOK, harcerstwo, czy Biblioteka Miejska, na terenie naszego miasta. Gimnazjum reprezentują Emil Koliński, Agnieszka Pilawa, Michał Zuchniewicz, Jakub Szefer,. Poza tym, nasi Kupon na nieprzygotowanie gimnazjaliści reprezentują teŝ: MOK- Paulina Szczerkowska, Bibliotekę Miejską- Natalia Dudkiewicz, UKS Lider - Ania Bergman. Zarząd Rady stanowi przewodniczący (Kasia Kraska) i 2 wiceprzewodniczących (Emil Koliński, Agnieszka Pilawa). Jak do tej pory Rada ogłosiła konkurs na swoje logo i stronę internetową. Uwaga! Uwaga! JuŜ od kwietniowego numeru Uczniaka macie moŝliwość nabycia kuponu na nieprzygotowanie. W tym wydaniu bonus dotyczy lekcji biologii. Podczas zgłaszania nieprzygotowania dajecie nauczycielowi kupon, który wycinacie z gazetki, tym samym biolog nie moŝe wstawić nieprzygotowania. Kupon jest waŝny do: r. Będzie on respektowany w gimnazjum i szkołach podstawowych oraz liceum. Aga *Do nauczycieli. Kupon waŝny tylko z podpisem osoby sprzedającej, długopisem z czerwonym wkładem.

2 S zkoła to placówka wychowawczo - oświatowa. To od niej zaleŝą dalsze losy kaŝdego ucznia. Wydawać by się mogło, Ŝe jest to najnudniejsze miejse na Ziemi, ale czy na pewno? JuŜ od kilku lat w Szkołach Podstawowych i w Gimnazjum w Konstantynowie organizowane są imprezy, których celem jest obalenie tego stereotypu. Z jakim skutkiem? NaleŜy spytać ludzi, którzy weekendowe popołudnia spędzają na - uczenie się organizowania, współpracy i odpowiedzialności. - umoŝliwienie rodzicom i opiekunom uczniów włączenia się w Ŝycie szkoły - zebranie funduszy na określony cel szkoły itp. Jedną z głownych atrakcji festynu jest moŝliwość obejrzenia gimnazjalistów podczas występów scenicznych i zapoznanie się z kulturą młodzie- Ŝową. Co roku swoje występy przygotowuje wielu uczniów. Są to m.in. pokazy mody, występy taneczne, teatralne itp. KaŜdy uczestnik festynu ma równieŝ moŝliwość: - wzięcia udziału w zabawach sportowych prowadzonych przez uczniów i nauczycieli. Podczas gimnazjalnego festynu będzie panowała moda w stylu Country. W związku z tym prosimy o przyjście choć w częsci ubranym w strój amerykańskiego kowboja. To tylko niektóre atrakcje czekające na uczestników tej szkolnej zabawy. Uwa- Ŝam, Ŝe juŝ wystarczająco zachęciłem tych wszystkich, którzy mieli jeszcze jakieś wątpliwości. Mam nadzieję, Ŝe dzień 27 maja 2007r. przejdzie do historii naszej szkoły. ZaleŜy to od nas wszystkich. Pamiętajcie rozpoczynamy o godzinie 14, a kończymy o 20. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Zapowiada się gorące niedzielne popołudnie. Oby tylko pogoda dopisała. D.B festynach w SP2 czy naszym gimnazjum. NaleŜy pamiętać, Ŝe taką uroczystość poprzedzają tygodnie przygotowań, w których biorą udział uczniowie i nauczyciele. To kolejny priorytet organizowania tego typu imprezy. Do innych naleŝą: - Obejrzenia wystaw zorganizowanych przez uczniów poszczególnych klas ( w tym roku klasy II przygotowały wybrane przez nich polskie miasta), - pokazanie działalności szkoły na forum miasta, - integracja szkoły ze społecznością lokalną, - wzięcia udziału w loterii fantowej, - skonsumowania wyrobów kulinarnych przygotowanych przez naszych uczniów, ich rodziców i nauczycieli, D zień Matki co roku obchodzimy 26 maja. W Polsce pierwszy raz święto to obchodzono w 1923 roku w Krakowie. W tym dniu dzieci obdarowują swoje mamy prezentami. Zazwyczaj, wiele osób ma problem ze sprawieniem jej przyjemności. Najczęstszymi prezentami są: laurki, bukiety kwiatów, biŝuteria, perfumy oraz czekoladki. Miłą niespodzianką dla naszych mam będzie, jeŝeli podamy im śniadanie do łóŝka, bądź upieczemy samodzielnie ciasto. Historia: Początki tego święta sięgają czasów staro- Ŝytnych Greków i Rzymian Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u matki. Dzień, w który obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji naleŝało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX w. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej. śyczenia: Dzień Matki jest raz w roku, Szczęśliwy i pełen uroku. W tym dniu pragnę złoŝyć Ci Ŝyczenia: Zdrowia szczęścia i powodzenia. Płynie Wisła, płynie, w wodzie rybki kryje, kaŝda nasza mama niechaj sto lat Ŝyje! i Go$ia 2

3 o długim weekendzie majowym nadszedł okres wzmoŝonej pracy, bowiem P zbliŝa się czas wystawiania ocen końcowych, na których wszystkim zaleŝy (no moŝe prawie wszystkim). Wyjazdy z jednej strony są przyjemne, a z drugiej zabierają czas na poprawy, którego ciągle brakuje. Odkładając poprawkową klasówkę z dnia na dzień moŝemy ocknąć się dopiero z gorszą ocena na świadectwie w czerwcu, a myśle, Ŝe tego nikt z Was nie chcę, więc do roboty!!! nia 9 maja w naszej szkole obchodzony był Dzień Europejski. Wejście i D korytarze udekorowane w barwy unijne i flagi państw członkowskich oddawały niezwykłą atmosferę jedności i integracji Polski z Europą, jaka się dokonała w ostatnich 3 latach. W uroczystości na sali gimnastycznej uczestniczyli goście z samorządu gminnego, powiatowego, Łódzkiego Kuratorium Oświaty oraz z Komisji Europejskiej. To właśnie 9 maja 2007 roku minęło 50 lat istnienia Unii Europejskiej, co stanowiło główny powód spotkania. Nasza szkoła została wytypowana spośród wielu i doskonale poradziła sobie z nowym, kolejnym wyzwaniem. Na początku zostały pokazane prezentacje multimedialne przybliŝające publiczności działalność UE. Nauczyciele historii i WOSu zorganizowali konkurs wiedzy o Wspólnocie, w którym brali udział nasi uczniowie. Całość urozmaicał chór pod kierownictwem p. Krwawnik. Wywarł on ogromne wraŝenie na gościach i dyrekcji. Tak więc, moŝemy śmiało powiedzieć, Ŝe nasze gimnazjum wyrobiło sobie dobrą markę w całej Europie. 14 maja w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera baśni muzycznej pt. Za siedmioma strunami, która brała udział w XV Festiwalu Szkolnych i Przedszkolnych przedstawień teatralnych pod patronatem Burmistrza Miasta. Musical wystawiało nasze gimnazjum pod opieką p. Marszałek oraz p. Krwawnik, która prowadziła chór. Charakteryzacją aktorów natomiast zajęła się p. Cieślik. Zdobyliśmy nagrodę specjalną. Inne sztuki były takŝe bardzo interesujące i wprowadziły publiczność w niezwykły świat teatru. Wszystkim za wkład pracy serdecznie dziękujemy. ały miesiąc maj minie w atmosferze C najrozmaitszych zabaw plenerowych odbywających się na terenie naszego miasta. Dodatkowo organizowane będą wycieczki klasowe. JuŜ teraz niekiedy moŝna zauwaŝyć pustki na korytarzu i zbyt mało uciąŝliwy hałas świadczący o wyjazdach. To właśnie majowe tułaczki podtrzymują nas - uczniów przy Ŝyciu przez cały rok szkolny. NajwaŜniejsza jest pogoda, ale z tego co wiem maj jest przychylny gimnazjalistom zarówno na zielonych szkołach jak i festynach miejskich. W dniach 2-3 czerwca odbędą się jak co roku Dni Konstantynowa. Święto to przeszło do tradycji w naszym mieście. Na scenie nie zabraknie ciekawych zespołów oraz innych formacji tanecznych. Na miejscu będzie wiele dodatkowych atrakcji oprócz występów artystycznych. TakŜe loteria fantowa, gdzie nagrody główne będą losowane w niedziele wieczorem. W maju zostały oddane egzaminy próbne klas drugich. Nie są one tak waŝne jak te właściwe pod koniec trzeciej klasy, jednak pozwalają sprawdzić swoje dotychczasowe umiejętności.. Dzięki takim dodatkowym próbnym testom moŝemy przekonać się na własnej skórze, co kompletnie nam nie wychodzi i dopracować to przez rok, który nam jeszcze pozostaje. Część humanistyczna była o wiele łatwiejsza. Natomiast z części matematyczno-przyrodniczej wyniki nie są zbytnio zadowalające, ale miejmy nadzieję, Ŝe przez te 12 miesięcy zdąŝymy się podciągnąć. Bartosz Krasuski 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 IIa IIb IIc IId IIe Iif klasa Iig Wyniki egzaminów próbnych klas drugichczęść matematyczno-przyrodnicza Wyniki egzaminów próbnych klas drugich część matematyczno_przyrodnicza 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 IIa IIb Iic IId IIe IIf IIg Wynki egzaminów próbnych klas drugich-część humanistyczna Rozdział II: Lęk przed nieznanym A nna leŝała w swoim pięknym dębowym łoŝu pogrąŝona w głębokim śnie. Było coś koło godziny 2 w nocy. Właśnie śniła jak w pojedynku pokonuje swojego brata, (co w rzeczywistości nigdy nie miało miejsca). Chciała, by ten sen potrwał dłuŝej, aby mogła się nacieszyć zwycięstwem nawet, jeŝeli nie było ono prawdziwe. Jednak nie pozwolono jej na to, bo w tym momencie w pokoju dziewczyny pojawił się portal, z którego wyszedł Jaren pod postacią człowieka ubranego wyłącznie w jedwabne fioletowe spodnie. Stanął nad nią uśmiechając się złowieszczo. - Pobudka!! - Krzyknął jej prosto w ucho. - C-coo???! Kto to...? - Jak się masz Anno? - Spytał Jaren cały w skowronkach, gdyŝ udało mu się zaskoczyć i zdenerwować dziewczynę. - Jaren?! Skąd się tu wziąłeś?? Wiesz, która jest godzina? - No tu to nie wiem ale u nas jest koło południa. 3 - A tu jest środek nocy! I miałam taki piękny sen! Mam nadzieję, Ŝe masz jakiś powaŝny powód skoro tu jesteś. Bo chyba nie przyszedłeś po to, Ŝeby mnie budzić?! - AleŜ oczywiście, Ŝe nie. Wysłali mnie tu bo Ana nie mogła się z tobą skontaktować. To chyba przez ten twój sen... - Co ona ode mnie chciała? - Zapytała coraz bardziej poirytowana dziewczyna. - Zostałaś wybrana. Przez Ijana. - Wybrana? O co chodzi? Na kogo wybra... O kur...

4 - No kur kur, ale to prawda. - Powiedział Jaren wyszczerzając swoje białe kły w uśmiechu. - I nie robisz sobie ze mnie jaj? - No tym razem nie. Jesteś Matką Ognia. - O kurna... - Anna zasłoniła twarz rękoma. Nie mogła uwierzyć, Ŝe to ją spotkał ten zaszczyt. Wiedziała, Ŝe jest pierwszym człowiekiem-władcą. Hannowie nigdy nie wybierali ludzi na to stanowisko, bo uwa- Ŝali ich za najsłabsze istoty w całej galaktyce. Jednak dziewczyna wiedziała teŝ, z czym przyjdzie jej walczyć. Miała pewne wątpliwości, co do decyzji Ijana. Bała się, Ŝe zawiedzie ich wszystkich. - Co jest? Wyczuwam w tobie lęk... - Boję się, Ŝe nie jestem godna tej posady. Nie dam rady... - Ijan w ciebie wierzy! Kłócił się o to z Aną! Z resztą wszyscy uwaŝali, Ŝe jego wybór nie jest słuszny, ale on postawił na swoim. Masz w sobie tę moc, która pomo- Ŝe nam w ostatecznej walce! - Nie mam Ŝadnej wielkiej mocy! Ja tylko potrafię otwierać portale i poruszać przedmiotami! - Umiesz wiele rzeczy! One są ukryte głęboko w twojej duszy! Ty tylko o nich zapomniałaś. Wystarczy mały trening, a zaraz sobie przypomnisz, do czego jesteś zdolna. - To, Ŝe zapomniałam tylu zaklęć świadczy tylko o mojej beznadziejności! - To świadczy o tym, Ŝe twoja szkoła jest do dupy! Zanim tam wróciłaś potrafiłaś jeszcze korzystać z magii Eteru. - No tak... Tu się musze z tobą zgodzić. - Uśmiechnęła się do Jarena. Annie powróciła wiara we własne siły. - Pamiętaj, Ŝe nie jesteś sama. Masz wielu przyjaciół na kaŝdym świecie. Oczywiście mnie wśród nich takŝe. - Jaren wypowiadając te słowa był całkowicie powaŝny (po raz pierwszy w Ŝyciu). - Dzięki Jaren - powiedziała i przytuliła się do jego nagiej piersi. On objął ja jedną ręką i pozostali w takim przyjacielskim uścisku jeszcze przez chwilę aŝ w końcu dziewczyna odezwała się. - Lepiej pójdę się przebrać... ZałoŜyła swoją najlepszą szatę, po czym z bijącym sercem przeszła przez portal za Jarenem. Znalazła się w tej samej okrągłej komnacie, w której przed trzema laty pomagała obmyślić plan szturmu na miasto Hannów, które w ów czas zostało zajęte przez odziały wroga. Jednak tym razem wyczuwało się tu zupełnie inna atmosferę. W powietrzu wisiało podniecenie. Jaren zasiadł na swoim miejscu obok Vakir. Natomiast Anna przeszła na środek komnaty i stanęła obok dziwnej istoty, która najwyraźniej była nowym Władcą Wody. Stworzenie to miało błękitną twarz i tors natomiast plecy, czaszka i kończyny były niebieskie. Kształtami przypominało człowieka tyle, Ŝe miało długi cienki ogon wyglądający trochę jak bicz. Dziewczyna doszła do wniosku, iŝ jest to męŝczyzna. Uśmiechnął się do niej, a ona odwzajemniła ten gest. Popatrzyła na pozostałych dwóch Władców. Były to bez wątpienia kobiety. Jena z nich była niska, opalona o jasnych oczach i włosach, a na jej plecach widać było małe skrzydełka motyla. Mimo, Ŝe Anna nigdy wcześniej nie widziała takiej istoty poznała w niej jedną z wróŝek, które są często spotykane na terenach Krainy RozdroŜa. Drugą kobietą była wampirzyca z Nosgoth. Była wysoka i miała długie czarne włosy. Jej skóra była koloru wiosennej trawy, a oczy nienaturalnie jasnoszare o zwęŝonych źrenicach. Jak kaŝdy wampir z Nosgoth miała po trzy palce w kaŝdej dłoni i po dwa u nóg. KaŜdy z nowo wybranych Władców był wyraźnie dumny, Ŝe to właśnie jego spotkał ten zaszczyt. - Witajcie - powitała ich Ana - Mam nadzieję, Ŝe Ŝadne z was nie cierpi z powodu naszego wyboru... - Dziewczynę coś tknęło Ŝeby się odezwać. Spojrzała na Jarena. ZauwaŜyła lekką trwogę w jego oczach, które zdawały się mówić: "nie rób tego!". Posłała mu uśmiech, a on natychmiast się uspokoił. - Zapewne kaŝdy z was wie z czym walczy Zakon Czterech śywiołów. Karibury są to istoty, które zakłócają spokój i harmonię kaŝdego ze światów kłócąc się między sobą. Nie mogą pojąć, Ŝe Ŝywioły muszą Ŝyć w symbiozie. Dlatego musimy je zgładzić! Jednak kaŝdy z nich posiada wielką moc. Więc i wy powinniście poznać jak najwięcej zaklęć i uroków z zakresu waszych Ŝywiołów. Będzie to dla was pierwsze zadanie. Musicie opanować wszystkie zaklęcia, znajdujące się na tych listach. - W tym momencie pojawiły się przed kaŝdym z nich zwoje, na których zapisane były formułki. Anna przejechała wzrokiem po pergaminie. Niektóre z tych zaklęć znała, ale o większości z nich nie słyszała. "-Regeneracja ogniem, uwolnienie duszy... Co to u licha jest? I skąd ja mam się tego uczyć?" - Na dzisiaj to będzie wszystko. JeŜeli ktoś w was nauczy się wszystkich zaklęć ze swojej listy musi stawić się tu po następne zadanie. Tely proszę abyś została jeszcze chwile. - Matka Powietrza została w komnacie zaś pozostali Władcy wyszli na zewnątrz. Pogoda jak zawsze w tej części Krainy RozdroŜa była piękna. Zero chmur na niebie, słońce grzało przyjemnie. AŜ chciało się Karolinie Ŝyć. Wszystkie obawy gdzieś zniknęły. Idealny moment na integrowanie się... Jillie 3500! C óŝ to za liczba w tytule chyba kaŝdy Widzewiak się domyśla. W tyle właśnie osób stawiliśmy się w środę (tak, w środę, w środku tygodnia!) 9 maja w Poznaniu na meczu Lech Poznań - Widzew Łódź. Ale moŝe zacznijmy od początku... z powodu braku w tej rundzie derbów z prawdziwego zdarzenia oraz ograniczonej liczbie wejściówek na mecz z warszawską Legią mecz z kolejorzem urósł nam do najwaŝniejszego wiosennego spotkania. JuŜ kilka tygodni przed podane były wszystkie informacje na temat wyjazdu. Chcieliśmy zaprezentować się lepiej niŝ Lech, który jesienią przybył do nas w 2200 osób, a warto wspomnieć, ze poznaniacy zaprezentowali się wtedy świetnie: liczba, doping, oprawa. Cała kibicowska Polska była pod wraŝeniem. Czuć było presje, która na nas ciąŝyła. Nie mogliśmy być gorsi, a na Poznan w tym dniu zwrócone były oczy wielu polskich kibiców. Warto teŝ wspomnieć, Ŝe fani Widzewa i Lecha są często porównywani do siebie w dyskusjach typu "Kto ma najlepszych kibiców w Polsce?", "Kto ma najlepszy doping?" itd. Słowem: było co udowadniać. W końcu 4 do Łodzi zostały przysłąne bilety, które rozeszły się w mgnieniu oka. Szybko zabrakło teŝ miejsc w autokarach i bardzo

5 wiele osiedli i miejscowości jechało wynajętymi przez siebie busami, a w sklepie z pamiątkami, gdzie kupowało się bilety na to spotkanie panował ciągle taki ruch jak w dniach, kiedy odbywają się mecze na naszym stadionie. Lech przysłał nową pule biletów, która rozeszła się w ciągu jednego ranka i miał przysłać następną ale... nie nadąrzał z drukowaniem biletów:) Mimo tego dostaliśmy zapewnienie, Ŝe bilety będą do kupienia juŝ w Poznaniu, a nawet jeśli ktoś nie będzie takowego posiadał i tak wejdzie na mecz. W końcu nadszedł pamiętny dzień 9 maja i kiedy dotarłam pod stadion doznałam szoku z powodu ilości obecnych tam ludzi, których z resztą wciąŝ przybywało. Nadjechały autokary i kaŝdy zaczął szukać swojego nazwiska na listach imiennych, aby zobaczyć do którego przydzielony jest autokaru. Wsiadłam do C na szczęście znajdując jeszcze siedzące miejsce. Pecha mieli Ci, którzy przez całą podróŝ stali, bo autokary były przeładowane z powodu braku wystarczającej liczby transportu. Wyjechaliśmy z opóźnieniem, a droga mijała zdecydowania za wolno, wszyscy z zegarkami w ręku odliczali czas do meczu. Nie udało się dotrzeć na pierwszą połowę, więc znajomi obecni juŝ na stadionie relacjonowali mecz smsami. Najpierw gola strzelił Lech, a byliśmy juŝ wtedy blisko miejsca naszej wyprawy, więc nikogo jakoś bardzo to nie zmartwiło. Rozległo się tylko "Czy wygrywasz, czy nie...". Będąc juŝ pod stadionem, otrzymaliśmy informacje o wyrówaniu przez Widzewiaków. Autokar się zatrzymał i wszyscy dosłwoanie zaczęli biec w stronę sektora gości (warto dodac, Ŝe droga na niego prowadzi przez ogródki działkowe, a przecieŝ mają odbywać się tutaj Mistrzostwa Europy...). Biegnąc zobaczyłam całe wypełnione ludźmi w czerwonych koszulkach i bluzach sektory i wiedziałam juŝ, Ŝe napewno jest nas więcej niŝ Lecha u nas jesienią. Niezywkle budująca i mobilizująca do szybszego biegu myśl:) Jeszcze tylko bileciki do kontroli i jestem na sektorze wypełnionym juŝ właściwie po brzegi. śeby zobaczyć murawę, albo chociaŝ poznański trybuny zaczęłam przepychać się między i tak ściśniętymi ludźmi. I zobaczyłam. Trwała przerwa, a kolejorzowy stadion prezentował się wspaniale. To chyba właśnie tutaj najbliŝej do Europy. Zaczęła się druga część spotkania, zobaczyłam prowadzącego nasz doping, rozejrzałam się dookoła: wszyscy na czerwono, nagle Czerwona Armia zaczęła śpiewać Seville i poczułam się jak na Al. Piłsudskiego. Nie było słychać choć chyba próbowali coś śpiewać, bo klaskali i ruszali twarzami;) Kiedy na nich patrzyłam skojarzyło mi się to z telewizorem, w którym ktoś wyłączył głos, bo w uszach bębniła mi tylko Sevilla ze słowami "Tylko Łódzki Widzew, w Naszych Sercach Onnn!". Nadal mało patrzyłam na boisko bardziej rozglądając się po trybunach. Z krytej, która znajdowała się najbliŝej nas błyskały flesze, twarze ludzi były skierowane w naszą stronę. Przegrywaliśmy juŝ w tym monecie pewnie kilkoma bramkami o których 5 dowiadywałam się po okrzykach kotła. Zegar znajdujący się naprzeciwko mnie takŝe niestety pokazywał wynik bardzo wyraźnie i kaŝdym spojrzeniem w tamtą stronę odczuwałam coś w rodzaju kucia serca. To tylko dzięki nam ten klub nadal naleŝy do polskiej elity, bo z dawnej świetności piłkraskiej naszego klubu w tej chwili pozostały tylko wspomnienia i tytuły. Jak kaŝdy mam nadzieję, Ŝe te czasy jeszcze kiedyś wrócą, ale jednocześnie zdaje sobie sprawe, Ŝe bez bogatego sponsora jest to praktycznie niemoŝliwe. Nasz doping wcale nie wskazywał an to, Ŝe 6:1 prowadzi Lech, a wręcz przeciwnie! Postronny obserwator trybun po naszych śpiewach i zabawie mógłby ocenić, Ŝe to właśnie my zwycięŝamy tak duŝą róŝnicą bramek. Na tym polega fanatyzm, który byli w stanie docenić wszyscy. Nasi piłkarze podeszli podziękować nam za doping z opuszczonymi głowami. Widziałam, Ŝe jest im bardzo głupio. Długo bili nam brawo, a my w tym czasie śpiewaliśmy "Nic się nie stało..." i "Czy wygrywasz, czy nie...". Bo naprawde w tym dniu trudno było odmówić im ambicji i woli walki. Bardzo chcieli wygrać i chyba skupiając się na ataku zapomnieli o obronie. A Lech to zespól duŝo lepszy od naszego i to pewnie z tego powodu tak duŝo udało im się strezlić bramek (z resztą oglądałam powtórke na c+ i pierwsza połowa naleŝała do nas... szkoda, Ŝe nie udało się wykorzystać licznych sytuacji bramkowych, wtedy druga pewnie potoczyłaby się zupełnie inaczej). Potem brawa zaczęli bic nam poznańscy kibice i piłkarze. Z resztą kaŝdy kto przechodził obok naszych sektorów zatrzymywał się na chwile, aby kilka razy nam przyklasnąć. My jeszcze długo po meczu nie przerywaliśmy śpiewu, a na trybunach kolejorza takŝe zostali kibice, ktorzy tylko stali i z twarzami skierowanymi an nas słuchali dopingu. W takich chwilach anjbardziej odczuwam dumę z tego, Ŝe jestem kibicem takiego wspaniałego klubu. Bo kogo innego przy wyniku 6:1 byłoby stać na taki doping. Tylko Widzew i większość kibiców była w stanie to docenić. Tylko niektórzy łksiacy szmerali, Ŝe gdyby oni dostali tyle biletów pewnie byłoby ich więcej, ale wypowiedzi takie traktowane były raczej w katego-

6 riach Ŝartu, bo przecieŝ kaŝdy zdaje sobie sprawe jak tak naprawdę to wygląda i jak wielka dzieli nas przepaść:) NaleŜy jeszcze wpomnieć, Ŝe nasz sektor świetnie oflagowany. Przygotowane były teŝ dwie prezentacje ultras: sektorówka z tarczą z herbem i transparenty ULTRAS WIDZEW oraz flagi na kijach w czerwono - biała szachownice, które w połączeniu z racami pięknie się prezentowały (Lech z powodu protestu przeciwko bzdurnym decyzją PZPN w tym dniu nie ultrasował). Był to nasz największy wyjazd od meczu z w Warszawie, z Legią w roku '97, gdzie tak- Ŝe było nas 3500tys. Atmosfery, która panowała w Poznaniu nie da się opisać i pomimo moich prób wydaje się mi się, Ŝe w tym opisie nadal czegoś brakuje. Niestety lepiej nie jestem w stanie tego zrobić, powiem tylko, Ŝe kto nie był ten powinien bardzo, bardzo, bardzo mocno Ŝałować:) To tyle ode mnie, jeszcze tylko oficjalne pismo, które zostało wysłane do naszego klubu przez zarząd poznańskiego Lecha (nie wiem czy takie coś juŝ kiedyś się zdarzyło!): "Zarząd KKS Lech Poznań pragnie podziękować kibicom Widzewa Łódź za prawdziwie sportową postawę podczas spotkania. Licznie przybyli kibice pokazali, to co w kibicowaniu jest najwaŝniejsze - niezachwianą wiarę w swoją druŝynę, bycie z nią na dobre i na złe oraz Ŝywiołowy doping do samego końca. Było dla nas prawdziwą przyjemnością gościć tak wspaniałych kibiców". ps. T o, co ostatnio nasi piłkarze wyprawiają, woła o pomstę do niebie. Wczorajszy mecz w Płocku przelał czarę goryczy. Po prostu im sie nie chciało. Nie chciało i juŝ. Jedynym, do którego nie moŝna mieć pretensji, był Grzesiu Kmiecik. Strzelił piękną bramkę, starał się i walczył. Nie moŝna tego powiedzieć o reszcie naszych gwiazdorów. Pięknie uczesani, włosy na Ŝel, pochodzić 90 minut po boisku, a potem do Cabaretu. Fajna sprawa jeździć setki kilometrów po to, aby zobaczyć gości, którzy biorą pieniądze, o których zwykli szarzy ludzie mogą tylko pomarzyć. Pieniędzy, jakie biorą niektórzy piłkarze za miesiąc, nie zarobią w rok. Zaczynam trochę od końca, ale chciałem pokazać, jak wygląda polski klub, który o nic nie gra, nie zaleŝy mu na wynikach. Pewnie większość tych grajków jest myślami juz w nowych klubach. Szkoda tylko, Ŝe my płacimy po 35zł za bilety po to tylko, Ŝeby zobaczyć ich czyste białe koszulki. Spotkanie z GKS Bełchatów skończyło się tak, jak myślałem, przyznam szczerze, Ŝe nawet cieszyłem się z tego wyniku bo kibicuje Bełchatowianom w walce o mistrza Polski. Sędzia nie uznał dwóch bramek, z czego jedna była na pewno prawidłowa. Ale tak jak mówiłem, akurat tym się nie przejąłem Sędzia teŝ się myli, jest tylko człowiekiem. Następna kolejka, przyjeŝdŝa do nas Lech Poznań. Na boisku wieje nudą i nagle Murawski strzela na 0-1.Dwie minuty później i gwiazda całej ligi Piotr Reiss strzela pięknym strzałem 99 gola w lidze (100 strzelił kolejkę później;) ) Grajkom nic nie wychodzi (nie chce się?) i i kwadrans przed końcem spotkania Kmiecik strzela pięta kontaktową bramkę. Niestety, ale dochodzę do wniosku, Ŝe ta bramka była po prostu przypadkowa i tylko spryt Kmiecika pozwolił jej wtoczyć się do bramki. Nie ma Ŝadnego pomysłu. Przegrywamy 1-2.Mniejsza o to. Myślę sobie "nie wyszło". Spotkanie następne. Jedziemy do Zabrza. Gramy niby dobrze. Jedyny strzał graczy górnika kończy się golem, gdzie byli obrońcy? Wyrównuje Kłos strzałem głową. Wynik 1-1 Ŝadnego z naszych piłkarzy nie zmartwił. MoŜna powiedzieć, Ŝe mecz ten po prostu się odbył. W sobotę przyjeŝdŝa do nas zdegradowana Arka Gdynia. PrzyjeŜdŜa i wygrywa 0-1 po golu byłego gracza ŁKS-u Wachowicza. Cały mecz lał deszcz. I co? I nic, piłkarze po meczu wyglądali tak, jakby go zaczynali, wszyscy biali i niespecjalnie zmartwieni. O meczu w Płocku juŝ pisałem. Niektórym "gwiazdom" nie wypadałoby grać na tak Ŝenującym poziomie za samo nazwisko na koszulce. Jednak skończyły się emocje związane z walką o puchary, jak i o utrzymanie i moŝna punkty biednym oddawać. Brawo za sportową i profesjonalną postawę... U dział w programie "Uczeń z klasą" zaproponowała nam pani dyrektor, która jednocześnie jest naszą nauczycielką od matematyki. Propozycję przyjęłyśmy bez Ŝadnego namysłu, nie zdając sobie tak naprawdę sprawy, ile będziemy musiały włoŝyć to pracy i serca. Bez większego namysłu wybrałyśmy teŝ kategorię, w której przez cały rok miałyśmy pracować. Było to "Pomagam Innym". I tak w sumie jakbyśmy trochę, z powodu nawału zajęć zapomniały o tej sprawie, całą jesień nie robiłyśmy nic w tym k i e r u n k u. W y d a j e mi się, Ŝe nie ma czego ukrywać, tak po prostu było. Przełom grudnia i stycznia to czas, kiedy zdałyśmy 6 sobie sprawę, Ŝe czasu zostało juŝ w zasadzie mało i trzeba w końcu, skoro juŝ podjęłyśmy decyzję o udziale w "Uczniu", coś zrobić. Jak to u nas bywa, wszystko wykonywane było na ostatnią chwilę, zebrania, burze mózgów. Chciałyśmy być oryginalne, a przeglądając blogi innych uczestników w tej samej kategorii, było to trudne, gdyŝ zakres pomocy był bardzo duŝy. W końcu wymyśliłyśmy coś zupełnie nowego, innowacyjnego, coś, czego nikt nie miał, ale przede wszystkim coś, co bardzo do nas pasowało. Motylaki, czyli stworki podobne do motyli przybywające do szpitali, bawiące się ze znudzonymi, chorymi dziećmi, wystawiającymi róŝne teatrzyki i ogólnie umilającymi czas. Oczywiście w motylaki miałyśmy wcielić się my same. Ten pomysł bardzo spodobał się całej szóstce jak i naszej opiekuncepani Winiarczyk. Przystąpiłyśmy więc do

7 kompletowania strojów. Uznałyśmy, Ŝe kaŝda z nas powinna mieć tiulową, krótką spódniczkę. Długo nie myśląc, kupiłyśmy tiul i same uszyłyśmy sobie spódniczki. Zrobiłyśmy teŝ skrzydełka, zaopatrzyłyśmy się w małe korony i kolorowe bluzki. Praca przy kompletowaniu strojów moŝe i była takŝe dobrą zabawą, ale przy tym bardzo czasochłonną. Na pierwsze spotkanie miałyśmy wybrać się bez przebrań po to, aby najpierw zapoznać się z dziećmi, które zmuszone są tam przebywać. Był to szpital przy ul. Drewnowskiej 75. Trzeba przyznać, Ŝe towarzyszyła nam bardzo duŝa trema, gdyŝ Ŝadna z nas nie miała jeszcze takich doświadczeń. Nie myślałyśmy nawet, jak szybko jest zdobędziemy. Pierwsza sala, pierwsze rozmowy. Nie było źle. Wszyscy byli bardzo mili. Długo konwersowałyśmy z przemiłymi dziewczynami z sali 109: Izą, Karoliną, Magdą i Zuzią. Dowiedziałyśmy się o nich wiele rzeczy, one o nas równieŝ. Iza obdarzona wielkim temperamentem wymyśliła dla nas "zabawę". My, czyli dziewczyny z D6,musiałyśmy mówić o tym, co lubimy, a czego nie w sobie nawzajem. Wbrew pozorom było to dla nas bardzo dobre, poniewaŝ juŝ od dawna chciałyśmy między sobą szczerze porozmawiać, ale było to dla nas zbyt trudne. Nie mogłyśmy sobie wyobrazić nas "mocnych charakterów" mówiących o tym czego w sobie nie lubimy. Jednak udało się. Była to zabawa, ale bardzo dobra. Potem jeszcze trochę bawiłyśmy się z wiecznie uśmiechniętym chłopcem Herbertem, który przebywał tam z powodu konsekwencji po wypadku drogowym, w którym niestety uczestniczył. To pierwsze spotkanie było dla nas bardzo waŝne. Pokazało nam, Ŝe wyjazdy do szpitali mogą być takŝe wspaniałą zabawą, a nie tylko przykrym obowiązkiem jak myślałyśmy na początku. Na pewno budujące było to, Ŝe wszyscy byli dla nas bardzo mili oraz prośby małych pacjentów o to, abyśmy zostały trochę dłuŝej. Uznałyśmy teŝ, Ŝe przebieranie się za "motylaki" przez nas jest zbędne, bo chyba bardziej potrzebna wszystkim jest rozmowa i słowa otuchy. Następnym razem więc takŝe postanowiłyśmy wybrać się na Drewnowską bez przebrań. Zostałyśmy skierowane tam na salę, na której przebywał Tomek. Bardzo miłego, choć nieśmiałego chłopaka w naszym wieku. Choć jest on niepełnosprawny, długo rozmawialiśmy i śmialiśmy się. Graliśmy w Monopol, karty, Memory, a on coraz bardziej otwierał się przed nami. Pokazał nam swój zeszyt pełen rysunków i wycinków z gazet dotyczących piłki noŝnej. Dowiedziałyśmy się takŝe, Ŝe jest on zawziętymi kibicem Łódzkiego Widzewa i często bywa na meczach klubu. Czyli przynajmniej mi tematów do rozmowy nie brakowało. Poznałyśmy takŝe mamę Tomka, która przysłuchiwała się naszym rozmowom. Jest to niezwykła kobieta, wiecznie uśmiechnięta pomimo trudności,jakie w Ŝyciu ją spotykały i o jakich nam opowiadała. Gdy wracałyśmy do domu długo o tym wszystkim myślałyśmy, o Tomku, jego mamie, oraz o ich wspólnym szczęściu, które potrafią docenić. Następną wizytę takŝe rozpoczęłyśmy od wizyty w sali chłopaków. Najpierw przedstawiłyśmy się, bo doszło kilka nowych osób i nie wszyscy nas znali. Nowi pacjenci wydawali się trochę stremowani, gdyŝ jak to zwykle my wpadłyśmy, robiąc duŝo zamieszania i hałasu. Widząc to, szybko się uspokoiłyśmy i zaczęliśmy rozmawiać ze wszystkimi obecnymi. Na twarzy Tomka zagościł uśmiech, a i jego mama jak sama powiedziała, bardzo cieszyła się z faktu naszego przyjazdu. Podzieliłyśmy się na dwie grupki, część udała się na sale dziewcząt, a pozostała trójka została z chłopakami. Ja naleŝałam do tej drugiej. Grałyśmy w monopol, róŝne karciane gry oraz duŝo rozmawialiśmy. Na koniec obdarowałam Tomka vlepkami naszego klubu, w z których był bardzo zadowolony. Zresztą z powodu wspólnych zainteresowań świetnie się z nim rozumiem. Tomek był bardzo szczęśliwy, widać było to po nim, za pamięć dziękowała nam jego mama. Tydzień po tym takŝe udałyśmy się do szpitala ze szczególną myślą o Tomku, bo wiedziałyśmy, jak bardzo on nas nas czeka. Gdy pojawiłyśmy się w drzwiach, 7 trudno było nie dostrzec w jego oczach wielkiej euforii i radości. Długo rozmawiałyśmy, ale nie tylko rozmowy były naszym zajęciem. Nasz kolega bardzo lubi rysować herby róŝnych piłkarskich klubów. Zresztą świetnie mu to wychodzi. W czasie, gdy on rysował my rozmwiałyśmy z jego mamą. Pytała nas o szczególy akcji oraz o to czy nie wiemy nic na temat wolontariatu w Konstantynowie, lub w Łodzi. Na ten temat nie mogłyśmy nic powiedzieć, gdyŝ Uczeń z Klasą to zupełnie coś innego. Mama Tomka po prostu pytała o osoby, które mogłyby przyjeŝdŝać do Tomka na 1-2h w tygodniu, aby spędzić z Nim odrobinę czasu. Powiedziała, Ŝe Tomek bardzo się otworzył odkąd nas poznał. My same to zauwaŝamy. Gdy przypomnimy sobie nasze pierwsze spotkanie z Nim, miał opór z przedstawieniem się, a teraz rozmawiamy sobie tak swobodnie i na zupełnie normalne tematy jak najlepsi koledzy. Zostałam nawet obdarowana rysunkiem, który powstał specjalnie dla mnie, przedstawiającym herb Widzewa. Takie gesty są naprawdę bardzo miłe i aŝ trudno uwierzyć, jak wiele szczęścia mogą dać komuś takie odwiedziny. Tomek bardzo chciał, abyśmy odwiedzali Go w domu, my teŝ zresztą bardzo chciałyśmy się z nim jeszcze spotykać. Postanowiłyśmy więc, Ŝe mimo tego, Ŝe akcja dobiega juŝ końca i tak będziemy raz w tygodniu odwiedzały naszego nowego kolegę w domu. Wymieniliśmy się numerami i obiecałyśmy, Ŝe zadzwonimy. Jeszce tylko jedne odwiedziny w szpitalu i Tomek miał Go juŝ opuścić. Zakończyłyśmy nasz projekt i jesteśmy po pierwszej domowej wizycie u Tomka. Było bardzo miło, graliśmy w piłkę na osiedlowym boisku, w piłkarzyki, rozmawialiśmy o szkole (do której bardzo niechętnie uczęszcza z powodu osób, z jakimi musi tam przebywać) i o największej pasji Tomka, czyli piłce noŝnej. Cieszymy się, Ŝe nasza akcja pomogła tak naprawdę przynajmniej jednej osobie. Od naszego pierwszego spotkania zarówno my jak i mama Tomka dostrzegamy w nim duŝą przemianę. Nie myślałyśmy, Ŝe projekt będziemy realizować tak chętnie, a jednak znajomość z tym chłopcem takŝe dawała i daje nam wiele radości. Najlepiej świadczą chyba o tym te wizyty w jego domu. A czego my się nauczyłyśmy? Zapewne wcześniej takŝe wiedziałyśmy o tym, ale to, co przeszłyśmy, utwierdziło nas w przekonaniu, Ŝe "większa radość jest z dawania niŝ z brania..." paula w imieniu całej d6

8 D orośli to ludzie, których Ŝycie to takŝe moc waŝnych obowiązków i Cechy dorosłego czegoś nauczyło.dorosłym spraw, to nie jest juŝ beztroskie Ŝycie Wymienione tu zostały niektóre cechy moŝna być tylko i wyłącznie w przebojowej nastolatki/tka. Dlatego cieszmy się chwilą,bo latka lecą, a z kaŝdą charakteru, które symbolizują dorosłość w papierach,a zanim dorośnie większości kultur. Nie zawsze jest pełna się umysłowo, minie duŝo czasu. Wiele chwilą wstępujemy w świat upragnionej zgodność pomiędzy poniŝszymi cechami, osób, które mają DOWÓD OSOBISTY dojrzałości. a cechami człowieka o wieku określającym chciałoby zawojować cały świat. Myślą, Prawną granica dorosłości we współczesnych krajach jest 18 lat, ale są tez wy- go prawnie dorosłym : Ŝe na kuli ziemskiej są tylko oni, a inni się juŝ nie liczą..osiemnastka to nie jest samokontrola jątki: szpan, moŝliwość imprezow a- nia,pokazania własnego ja bez jakichkolwiek Iran (15 lat) ustabilizowanie konsekwencji,bo przecieŝ rodzice niezaleŝność Szkocja (16 lat) nie mają juŝ nic do powiedzenia,ale test, który dopełniamy przez całe Ŝycie i tu Indonezja (17 lat) powaga nasze pomyłki mają wielkie znaczenie Ale lata lecą i nasze dzieci teŝ kiedyś będą Korea Południowa (19 lat) odpowiedzialność dorosłe i będzie tak samo (w wielu przypadkach). Japonia (20 lat) taktowność Jak będziesz się czuł, jeśli two- je dziecko kiedyś CI powie, Ŝe jesteś juŝ Arabia Saudyjska (21 lat) wytrzymałość mu niepotrzebny / na...? Wtedy przypomną Stany Zjednoczone (21 lat) doświadczenie Ci się lata twojej młodości i słowa, które dla Ciebie wydawały się,,waŝne, a CIEKAWOSTKA????????? obiektywność innym sprawiły ból Kiedy zdarzy się Jeśli chcesz być dorosłym to tylko z rozsądkiem!!! Dawniej dorosłość była wyznaczana na tak,ŝe z powodu naszej głupoty bezmyślności,ŝe przed ukończeniem upragnionej trzy róŝne sposoby: -Nie bądź panem świata szkoły zostajesz matką lub ojcem, wali Ci przez osiągnięcie dojrzałości biologicznej lub fizycznej, się grunt pod nogami tzn.,ŝe przegrałeś. -Staraj się zwracać uwagę na problemy Ty nie jesteś jeszcze osoba pełnoletnią, innych przez przejście serii testów dowodzących gotowości dziecka do dorosłego -Rozmawiaj ze swoimi rodzicami chociaŝ masz juŝ dowód, ty się po prostu zachłysnąłeś.nie zawsze jednak jest,tak Ŝycia jak być powinno. Są takŝe ci malcy, których -Zanim podejmiesz jakąś waŝną decyzję nieciekawa sytuacja domowa lub lub przez osiągnięcie pewnego to przemyśl ją dokładnie inne, zmusiły do wcześniejszego sprawdzenia się w roli osoby dorosłej,a wtedy wieku {MArta}&{shasha} świat nie jest juŝ tak kolorowy. Dorosłość T o z Orwella głąbie. Ale gdzie tam, nie zhańbiłbyś się wzięciem ksiąŝki do ręki, a juŝ zwłaszcza, kiedy jest ambitna. Bo obrazków nie ma. I literki są. DuŜo literek, a tu jeszcze trzeba w zdania poskładać. Trudne prawda? I dlatego później mamy idiotę, który pisze "sex" zamiast "seks" i analfbetów, uŝywających zwrotów "toffany" albo"pozdrooffka". Nienawidzę ich równie mocno, jak tych, którzy wlepiają po kaŝdym zdaniu emotikonkę ":P". Nienawidzę tych, którzy nazywają się "Pokoleniem JP2", a zawsze, kiedy przychodziło do pielgrzymki papieŝa, wkurzaliście się, Ŝe nic innego nie moŝna w telewizji obejrzeć. Bo wam się nowego odcinka "M jak Mdłości" chciało. Tych, którzy płaczą w rocznicę śmierci Ojca Świętego i zmieniają kanał za kaŝdym razem, kiedy leci Anioł Pański. Tych, którzy palą świeczki w oknach, a u spowiedzi ostatni raz byli w tamtym półwieczu. Nienawidzę was, hipokryci. Nienawidzę tych, które budzą się z trwałym makijaŝem, a zamiast iść do łazienki spryskują się poranną mgiełką z buteleczki. Nienawidzę tych, które mówiąc o sobie, wymieniają najbardziej pospolite cechy na ziemi: zwariowana, tajemnicza, wyjątkowa. Tych, które noszą do szkoły w róŝowych plecaczkach całą serię deserów mlecznych Monte, zamiast jeść normalne kanapki zawinięte w papier. Tych, które kupują pomysły na obiad, bo nie mają własnego. Jak zaczną sprzedawać pomysły na Ŝycie, to teŝ kupicie? A teraz, mój drogi, inteligentny czytelniku. Jeśli dobrnąłeś aŝ tutaj, znaczy to (mam nadzieję) iŝ jesteś mądrą i samokrytyczną osobą, która potraktowała mój artykuł z dystansem. Mam teŝ nadzieję, Ŝe nie piszesz "sex", od czasu do czasu przeczytasz dobrą ksiąŝkę, starasz się być ze sobą szczery i masz pomysł na obiad :) A ja tak naprawdę lubię ludzi :) No... MoŜe z wyjątkiem głupiej Joasi z reklamy szamponu :) L.Vis! 8

9 A kcja powieści toczy się w Ameryce lat 30, w środowisku więźniów oczekujących na karę śmierci. KsiąŜka opowiada historię "klawisza" więziennego Paula Edgecombe, sprawującego nadzór nad skazańcami. On sam wraz z innymi straŝnikami wykonywał wyrok. Skazani trafiali na tzw. "zieloną milę", czyli na swój ostatni marsz. Nazywali ją zieloną ze względu na kolor podłogi, po której szli na spotkanie ze "starą iskrówką"-ŝartobliwie nazywanym przez nich krześle elektrycznym. Pewnego dnia do więzienia trafia John Coffey, wielki facet o wiecznie załzawionych oczach,skazany za brutalne zabicie dwóch dziewczynek. Po jakimś czasie okazuje się, Ŝe jest obdarzony niezwykłym darem i Ŝe prawdopodobnie jest niewinny. Paulstaje przed moralnym problemem, gdyŝ wie,ŝe niedługo musi zabić tego człowieka. Zielona Mila przez wielu uwaŝana jest za najlepszą ksiąŝkę S.Kinga-króla ksiąŝek grozy. Powieść to połączenie trzech gatunków: thriller/ sensacja/kryminał.doczekała się ekranizacji zrealizowanej w 1999 roku przez Franka Darabonta(w roli głównej Tom Hanks) jednak polecam najpierw przeczytać ksiąŝkę, a potem obejrzeć film. KsiąŜka trafia do czytelnika i czyta się ją jednym tchem. KsiąŜka na długo pozostaje w pamięci i zachęcam do przeczytania jej. Marcin N a początek mały teścik - odpowiadać moŝna tylko tak, albo swoim wyglądem tak bardzo przejmować. Natomiast brzydka dziewczyna ma przerąbane. Nikt się za "pasztetem" nie obejrzy, nie, bez Ŝadnych wykrętów. Chciałbyś mieć brzydką dziewczynę? umówić, Ŝaden uzdolniony "pasztet" nie nikt nie będzie chciał się z "pasztetem" zrobi kariery w show-biznesie, bo nikt Chciałabyś chodzić z brzydkim facetem? "paszteta" nie umieści na okładce "People"... ZałoŜę się o stówę, Ŝe większość odpowiedziała "nie". A reszta kłamała :) Bo muszę was, kochane szkraby uświadomić - Ŝe wygląd ma znaczenie i to kluczowe. I Ŝadne tam opowiastki o pięknym wnętrzu na nic się nie zdadzą. Ładni ludzie mają w Ŝyciu łatwiej i tyle. To naukowo zbadane i udowodnione przez dentystów na całym świecie :) Jeszcze jak facet jest brzydki - to pół biedy. Oni mają łatwiej, bo przyjęło się w naszej kulturze, Ŝe facet ma być silny, mądry, etc i dopóki nie wytykają go z powodu twarzy palcami, to nie musi się Nie pomogą rady koleŝanek: "Wystarczy, Ŝe w siebie uwierzysz", albo "uczyń atut ze swojej otyłości". Jesteś brzydki/ brzydka - twoje Ŝycie jest uboŝsze i musisz to zaakceptować (albo schudnąć/ przytyć/wziąć prysznic/poddać się operacji plastycznej) Zaraz mnie objedziecie od czci i wiary, Ŝe wy zwracacie uwagę tylko na charakter i Ŝe fafarafa, nie wiesz czasem... - ale maleństwa! Ja tylko pokazuję wam brutalną prawdę, którą i tak kaŝdy zna, tylko boi się wprost powiedzieć. KaŜda dziewczyna mówi: "WaŜne, Ŝeby mój chłopiec był opiekuńczy, czuły, itp", a jak trafi na swojego księcia z ostrą nadwagą, pryszczatego i sapiącego, to na pewno będzie zadowolona... Taaa... Poza tym - jest jeszcze jedno, co mam na swoją obronę. Nie podałam wam mojej definicji brzydoty. Ty słonko, które ściskasz w rączce ten artykuł, tak na 90 % nie jesteś brzydkie. Bo 90 % ludzi, to ludzie normalni, a co za tym idzie - ich uroda teŝ jest w normie, a wiec są ładni. Ładni są wszyscy ludzie, którzy wyglądają zdrowo i są zadbani. Bo np. wiadomo, Ŝe większości facetów do Pawła Małaszyńskiego jest tak daleko, jak mi do Presleya, ale to jeszcze nie znaczy, Ŝe są brzydalami. Wystarczy, by wyglądali zdrowo i się myli. Brutalna i szczera (i całkiem niebrzydka) :) L.Vis! C zęsto na swej drodze spotykamy wielu nowych ludzi. Są oni dobrzy, albo źli. My od razu oceniamy ich po wyglądzie! Ŝe ma dredy, kolczyki czy tatuaŝe: jest zły. Nie warto z nim zawierać bliŝszych znajomości, poniewaŝ jest kryminalistą, będzie, albo jeszcze kimś gorszym!!! A w rezultacie moŝe okazać się osobą, na której moŝna polegać, która jest wierna i godna zaufania. Ma swój styl i my powinniśmy to uszanować. Wiele ludzi nie potrafi tego zrozumieć! Nie kaŝdy jest doskonały. Uczniowie w szkołach, szczególnie gimnazjalnych, wyśmiewają swoich rówieśników, którzy są ubrani inaczej niŝ oni, lub którzy się w jakiś sposób wyróŝniają. A czy my wiemy, jacy oni są od środka??? NIE!!! Odpowiedź jest zawsze taka sama. Nie dajemy im szansy, bo po co ich poznawać, skoro my wiemy, Ŝe oni nie są normalni, tylko jacyś "nawiedzeni". Myślą inaczej niŝ my, i w ogóle są inni. Jaką mamy pewność, Ŝe się nie mylimy??? Ŝadną!!!! Dlatego nie oceniajmy ludzi po tym, jak są ubrani, czy po tym,jak wyglądają. Pod ich maskami moŝe kryć się nasza bratnia dusza. Dajmy innym szansę! Nikt nie jest doskonały, ale kaŝdy człowiek, nawet ten najgorszy, ma prawo do odrobiny szczęścia, miłości i przyjaźni i to właśnie od nas to zaleŝy. MoŜe inni myślą o nas tak samo. Postawmy się w sytuacji tych odrzuconych, którzy są tacy sami jak my, tylko inaczej wyglądają!!! LUDZIE Są TYLKO LUDŜMI, USZANUJMY TO!!! :* =aga= :* <zdych> 9

10 Ufamy ukryci w marcepanach głodne oczy zatapiamy w słońcu w Ŝyłach rozlewa się soczystość poranka nienasycenie nie pozwala skończyć. Promienie otulają ciało lecz w duszy stygmatami malują piętno potykamy się miękkimi opuszkami czas zasklepi się jak rana. ostateczny przypływ nocy nie opadnie z rana. Domowy rozpalaczu świateł. na szklanym sercu wymogłeś wiarę i nadzieję dwie wielkie pochodnie. o zapisane w nas Ŝółte wiersze. Owady wpadają między rozsznurowane rzęsy, i tylko dlatego czasami płaczę Czas targa kwiaty na wietrze Osłaniamy się nawzajem powiekami. Niebo owocuje czarnymi czereśniami tka słodki pył na języku na Ŝer wychodzą niebezpieczne wizje powietrze nasiąka smakiem wiśni. * Ciemność Komu świecą światła? Ŝółte igły wbite w szklane serce miasta czy będzie rozbite? zakrwawi dłonie rozetnie palce rozerwie tętnice oczy mgłą zajdą? Albo chociaŝ zgaśnie lasy jak wodorosty całą jasność zassają lasy i elektryczne węgorze pełznące pod asfaltem i nic nie zostanie w górze. Niebo utopi się w ciemności upije czarnym winem - Mondavi z cienistych winorośli. W szklanym sercu * Wbita na ostrze gier słownych zanurzonych w miękkość aŝ po rękojeść. Pozbawiona normalności - świadoma jej istnienia, ale gdzieś, wszędzie, poza mną. - normalnością rozbawiona. Nasycająca się kaŝdym twoim słowem wpatrzona w kaŝdą idiotycznie połyskliwą płytkość i w głębię - jak w czerń w telewizorze mniej zabawną, za to nie odkrytą. Tak... Rozmaity, bo w końcu ilu takich jak ty mogę mieć w Ŝyciu? I ekscentryczny, choć tego słowa nigdy nie uŝyłeś. Upiłam się słoną miłością postrzeganie nieodwracalnie zniekształcone radość rozrywa głowę nieruchomieję zatopiona w tobie. I pośród ludzi na mostach z których kaŝdy, (inaczej niŝ ty) odpowiedniej wielkości i koloru. Patrzę na nich nieruchomo. Nieruchomo jedząc nieruchome kotlety zapadnięta pod grunt pozorów nie dając niczego po sobie poznać. Udając i śmiejąc się 10

11 Pociągiem juŝ nigdy nie... Wargi tętnią, jak sumienie gdy w usta wmarza świat. siedzę w komorze, trochę umieram Farbuję twarz. Ostatni rajd - najlepszy nauczyciel silny, mądry, zmęczony Spełnia swą obietnicę liczę uciekające Ŝycie. Okna pokazują miliony początków historii bez morału i akcji Niebo wiszące nisko, jak napełnione wodą Wysiadam. Odarta z myśli, słów i ciała. 3 godziny 40 minut. A ciągle ta sama. * Zawsze gilotynuję kwiaty niewinne główki spadają w mętną wodę. Tam, gdzie pływa to najdziksze, co nie wysłowione. Dotykam tego językiem i czerpię słodki zapach zbrukany juŝ przez brutalność - nieokiełznane wiersze, i leję na papier, co kwierczy gdy słowa weń wtapiam. Ból co zmysły ogłusza i uwalnia poezję. Psychopatyczna rozkosz, to zapuszczać sie w siebie gdzie płynące ukradkiem krwawe potoki, i potargane nienawiścią domy tak ciche i duszne, aŝ cięŝko złapać oddech a jednak moje udekorowane wisielcami na powitanie zupełnie inaczej, a jednak to właśnie kochanie siebie, rano. * Jesteś strachem zaplątanym w namiętności dreszczami, co wyŝłobione w skórze niepewnością wbitą w ciało cichym piętnem wypalonym w duszy Popołudniami bez Beatlesów nocą w deszczu przy aksamitnej jezdni spojrzeniami w połamany księŝyc Bezdomną aureolą, co porzuciła świętych. Osuwam się w ciebie łagodnie i codziennie w doliny histerycznej wraŝliwości przeczesując mylącą obojętność. I zupełnie juŝ nie wiem czym jeszcze poza falbankami na zasłonach, jestem za czym we mnie będziesz tęsknić zanurzona w czarne drogi. Wspomnieniem pachnącego kawą domu, co zamykał świat od środka, na cztery spusty wymierzone w głowę. I tylko od ciebie jednej "dziękuję, Ŝe jesteś" zamiast: "dziękuję za rozmowę". * RóŜowy wiatr na dobre rozbujał korzenie, w ryzach trzyma cierniowa obroŝa molarności. Im więcej jest jego, tym mu dalej do siebie, w tej wycieczce na szczyt codzienności. Nie pojmuje. Skąd przyszło natchnienie? ten anioł z górnego rogu ekranu w filmie z lat pięćdziesiątych - zstąpił na ziemię i oto w róŝowej sukience studzi herbatę oddechem. Jak dalece te kilka ruchów dłoni mogłoby zniszczyć rytm jego cichych pragnień, tak ludzko zwyczajnych bez wyuzdanych stosunków seksualnych zwanych kochaniem - najprostszych pragnień o kochaniu? Targany nadmiarem wolnej woli, codziennie nową prawdą, setkami rodzajów dobra - wymalował oczy bogini w swym uśmiechu i wrócił (w swej cichej, prywatnej chwale) do swej cichej Ŝony - galaktyki prostych rzeczy. L.Vis 11

12 KozioroŜec ( ) Wodnik ( ) Ryby ( ) Przed Tobą pracowity okres. Motywacją niech będą przyszłe efekty. Niekiedy Ŝyjesz zbyt intensywnie i przybierasz potem minę męczennika. W uczuciach staraj się okazywać więcej delikatności. W Twoje plany wkrada się nieufność. Obawiasz się jakiegoś nieokreślonego niebezpieczeństwa. To irracjonalne. Spokojnie realizuj to, co zamierzałaś/eś. W okresie przedwakacyjnym czeka Ciebie mnóstwo szalonych imprez. Masz szansę na wiosenny romans, ale górę moŝe wziąć lojalność do obecnej sympatii. Niemniej jednak widoczne powodzenie wyraźnie poprawi Ci nastrój. W czerwcu zrelaksujesz się na ciekawym grillu. Baran ( ) Byk ( ) Bliźnięta ( ) W szkole mniej problemów niŝ ostatnio. Za to w uczuciach kolejny raz przekonasz się, Ŝe trudniej jest utrzymać przy sobie obiekt westchnień, niŝ go zdobyć. Dobra atmosfera w domu poprawi Ci humor. Mimo Ŝe dziać się wkoło Ciebie będzie wiele, to ominie Cię duŝo problemów, ale z pewnością nie zabraknie okazji do wydatków. Kłopoty finansowe będą Ci niestety towarzyszyć do końca czerwca. Spotkanie z kimś dawno nie widzianym sprawi Ci przyjemność, a nawet moŝe przynieść wymierne korzyści. W miłości pewna rozmowa powinna rozwiać nurtujące wątpliwości. Rak ( ) Lew ( ) Panna ( ) Będziesz miał/a szansę zrobienia dobrego interesu, ale nie pozbawionego ryzyka. DuŜo moŝesz zyskać, ale i wiele stracić. Nie zwlekaj, niczego teŝ nie przyśpieszaj. Jeśli gnębi Cię samotność, to wkrótce się to zmieni. W sprawach zasadniczych wszystko w porządku.. MoŜe jednak naleŝy skończyć to, co zaczęłaś/eś? Natomiast w kontaktach z otoczeniem mogą zacząć się pewne kłopoty. Wyjaśniaj wszystkie zgrzyty od ręki. Oj, duŝo przed Tobą i to zarówno w szkole, jak i w domu. Ktoś z rodziny planuje Cię odwiedźić, więc na wszelki wypadek bądź przygotowana/y. W związku nadeszła dobra pora na rozwiązanie problemów. Waga ( ) Skorpion ( ) Strzelec ( ) Początek czerwca będzie pomyślny w sprawach związanych z nauką lub rozpoczętymi przedsięwzięciami. Nie zawiedzie Cię takŝe intuicja w finansach. Jeśli jesteś wolna/y, jest szansa aby to zmienić. Problemów nie zabraknie, ale jeŝeli wykaŝesz się stanowczością i zdecydowaniem, to sukces murowany. Przez cały czas optymizm Cię nie opuści. W miłości będziesz przejawiać skłonności do zaborczości. Twoja podwójna osobowość da znać o sobie. Wewnętrzne sprzeczności mogą pozbawić Cię przebojowości. Nie ma jednak powodu do niepokoju, tylko sobie wiadomym sposobem, wyjdziesz na swoje. 12 (:SiSi:)

Numer 17 Czerwiec 2007

Numer 17 Czerwiec 2007 W tym numerze : Numer 17 Czerwiec 2007 KANZAS NA WAKACJACH, czyli sondaŝ uliczny Tymek: Nad naszym konstantynowskim morzem, Zgniłe Błota ze znajomymi, moŝe do Łodzi na imprezy okolicznościowe.str 2 I minął

Bardziej szczegółowo

Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010

Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1. Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010 Dwumiesięcznik Uczniowski Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 Numer 17/2010 Wrzesień/Październik 2010 SZTANDAR WPROWADZIĆ WYWIAD Z PROF. BARBARĄ FORTUNĄ! PRAWDZIWY MĘŻCZYZNA, CZYLI TOK MYŚLENIA MIESZKAŃCÓW

Bardziej szczegółowo

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI...

KAśDY INNY, WSZYSCY RÓWNI... gazetka szkolna II LO im. Romualda Traugutta w Częstochowie ul. Kilińskiego 62 tel. (034) 361 25 68 e-mail: agnieszka.henel@vp.pl Wszelkie uwagi na temat gazetki proszę pisać na Forum Traugutta w kategorii

Bardziej szczegółowo

Jakoś tak się rozczuliłem...

Jakoś tak się rozczuliłem... Jakoś tak się rozczuliłem... Drodzy koledzy i koleżanki! ZSEH OLSZTYN W dzisiejszym artykule napisanym do naszej szkolnej gazetki Gafy chciałbym poruszyć temat przemijania. Pamiętam jak dziś, jak razem

Bardziej szczegółowo

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl

Niecodziennik. Dziennikarzy portalu duchowy.pl drogowskazyjp2.pl dr Niecodziennik Dziennikarzy portalu duchowy.pl Egzemplarz bezpłatny Nakład 100 000 egz. Mam za co dziękować! Gdy patrzę na swoje życie z pewnej perspektywy, widzę więcej SPECJALNIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wydawca: Agnieszka Zyśk, Ceranów 213, 08-322 Ceranów. Redaktor naczelna: Agnieszka Zyśk. Szef redakcji: Wojciech Wawrzak

SPIS TREŚCI. Wydawca: Agnieszka Zyśk, Ceranów 213, 08-322 Ceranów. Redaktor naczelna: Agnieszka Zyśk. Szef redakcji: Wojciech Wawrzak SPIS TREŚCI ROZWÓJ OSOBISTY Największa tajemnica zmiany: aktywne działanie 6 Jak znaleźć więcej czasu dla bliskich 8 Mały gest, który nakręca karuzelę 12 Mniej znaczy więcej: minimalizm dla początkujących

Bardziej szczegółowo

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG

B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a MITYNG 24 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB AA W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE 2, skrytka pocztowa 24 INTERGRUPA AA MAZOWIECKA pierwsza

Bardziej szczegółowo

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie.

ABC pewności siebie. 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez. www.pewnoscsiebie. ABC pewności siebie 2010 Jakub Drzewiecki Wszystkie prawa zastrzeżone. Ebook udostępniony dla Ciebie przez www.pewnoscsiebie.info Zachęcam do rozpowszechniania tego ebooka na Twojej stronie lub wysyłania

Bardziej szczegółowo

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?!

Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Szósty Zmysł Masz wiadomość: Jesteś chory na FOMO?! Włączasz komputer, gdy tylko się przebudzisz? Z Facebooka, Twittera i skrzynki pocztowej wylogowujesz się tylko na czas spania? Ile razy w ciągu dnia

Bardziej szczegółowo

Gazeta II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach. To tylko niektóre artykuły. Zobacz nas w całości.

Gazeta II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach. To tylko niektóre artykuły. Zobacz nas w całości. Numer 3 (II - III 2008) Gazeta II Liceum Ogólnokształcącego im. Świętej Królowej Jadwigi w Siedlcach OPŁATA DOBROWOLNA W Wasze ręce mamy zaszczyt oddać kolejny numer Gazety Królewskiej. A w nim: - Na jakim

Bardziej szczegółowo

Wkraczamy do (read)akcji!

Wkraczamy do (read)akcji! strona REaDakcji gazetka uczniów I LO im. M. Kopernika ul. Łopuskiego 42-44 78-100 Kołobrzeg tel. 943544633 redakcjaread@gmail.com www.readakcja.republika.pl nr 1(14) 2013/2014 nakład 80 egzemplarzy Opiekun

Bardziej szczegółowo

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl

Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Powered by TCPDF (www.tcpdf.org) Ten ebook zawiera darmowy fragment publikacji "Vademecum doradcy ubezpieczeniowego" Darmowa publikacja dostarczona przez www.darmowe-ebooki.pl Copyright by Złote Myśli

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3

WSTĘPNIAK. rok 2013/14, nr 3 Cena 2 zł Czy szkodzi? Czy masz problem z wagą? Co ciekawego na projekcie unijnym? 11 listopadaczy ważny? Co na siebie włożyć w zimie? Czy to Święto? Opiekun Gazetki: mgr Jolanta Wątorczyk Redaktor Naczelny:

Bardziej szczegółowo

Sienkiewicz w trójkącie Kolejna teoria spiskowa

Sienkiewicz w trójkącie Kolejna teoria spiskowa NR 8 / MAJ 2015 NAKŁAD 40 SZTUK CENA 2 PLN NAGŁOWEK STR. 4 Sienkiewicz w trójkącie Kolejna teoria spiskowa STR. 9 Wybory są częścią naszego życia Rozlane mleko STR. 5 Niewiele wyborów w dzieciństwie podejmowałem

Bardziej szczegółowo

Popękane lustra Widzenia punkt inny

Popękane lustra Widzenia punkt inny Popękane lustra Widzenia punkt inny Kolegium Redakcyjne: Anna M., Christina, K., Kasia Kaśka Katarzyna, Kicia351, Lilianna M., Luna, meg, Michael oraz Agnieszka Czechowska i Magdalena Orczykowska Oprawa

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (37), styczeń 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Walentynki Sport. Wzory. mikroekonomia, statystyka, matematyka

Nr 1 (37), styczeń 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB. Walentynki Sport. Wzory. mikroekonomia, statystyka, matematyka Nr 1 (37), styczeń 2006 ISSN 1642-8161 MAGAZYN STUDENCKI WSB Walentynki Sport Wzory mikroekonomia, statystyka, matematyka Wstępniak Jestem zaszczycona tym, że mogę Was, Drodzy Czytelnicy, powitać w pierwszym

Bardziej szczegółowo

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013

Półserio. Centrum sportowe otwarte. Drudzy na pudle. Uczymy się dla siebie. Gościu, siądź pod mym parasolem! maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Gimnazjum im. Czesława Miłosza w Topoli Królewskiej Półserio maj, czerwiec 2013 Nr 5/61 2012/2013 Drudzy na pudle Centrum sportowe otwarte Gościu, siądź pod mym parasolem! Uczymy się dla siebie 2 PÓŁSERIO

Bardziej szczegółowo

nr 2 (2014/2015) zima Konkurs teatralny Za sto dni matura Pasja i praca JESTEŚMY AKTYWNI!!!

nr 2 (2014/2015) zima Konkurs teatralny Za sto dni matura Pasja i praca JESTEŚMY AKTYWNI!!! nr 2 (2014/2015) zima Konkurs teatralny Za sto dni matura Pasja i praca JESTEŚMY AKTYWNI!!! W numerze: 3 Co w Ekonomiku piszczy? 19 Ruch to zdrowie 24 Muzyka łagodzi obyczaje 25 Hotelarium 27 Kącik ekonomisty

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny

Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny Miesięcznik Ogólnopolski Istnieje od 2004 ISSN 1733-9561 Nr 3/2010 egzemplarz bezpłatny Zapraszamy do zamieszczenia artykułów i informacji o swojej działalności na łamach naszego miesięcznika. Teksty i

Bardziej szczegółowo

Ukazuje się od 1988r.

Ukazuje się od 1988r. Ukazuje się od 1988r. KALENDARIUM KWIECIEŃ-CZERWIEC 2011 Kwiecień 23 kwietnia, Wielka Sobota Ukazał się wielkanocny numer Głosu Pocieszenia. 7 maja, sobota Na Cmentarzu Żołnierzy Polskich odbył się uroczysty

Bardziej szczegółowo

sapere aude Rok 14 Nr 2/83 grudzień 2014 Miesięcznik. Wydaje zespół Sapere aude. ZSO w Zambrowie Cytat miesiąca

sapere aude Rok 14 Nr 2/83 grudzień 2014 Miesięcznik. Wydaje zespół Sapere aude. ZSO w Zambrowie Cytat miesiąca SGazeta APERE AUDE Społeczności Szkolnej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zambrowie S TR. 1 sapere aude Rok 14 Nr 2/83 grudzień 2014 Miesięcznik. Wydaje zespół Sapere aude. ZSO w Zambrowie Kolejny numer

Bardziej szczegółowo

1-2 Dłonie i Słowo. Magazyn Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Maraton w Nowym Jorku. s. 4. Wyprawa na rowerach. s. 11. Biblioteka dla wszystkich

1-2 Dłonie i Słowo. Magazyn Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Maraton w Nowym Jorku. s. 4. Wyprawa na rowerach. s. 11. Biblioteka dla wszystkich 2013 rok 1-2 Dłonie i Słowo Magazyn Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym Maraton w Nowym Jorku s. 4 Wyprawa na rowerach s. 11 Biblioteka dla wszystkich s. 63 od redakcji Drodzy Czytelnicy, za nami gorące

Bardziej szczegółowo

Piotr Myśliwiec Łódź 2012

Piotr Myśliwiec Łódź 2012 Piotr Myśliwiec Łódź 2012 REDAKCJA I KOREKTA Izabela Wiercińska Magdalena Michalak Anna Torbicka Liwia Purgał OPRACOWANIE GRAFICZNE, TYPOGRAFIA Liwia Purgał SKŁAD Artur Nowakowski Copyright by Piotr Myśliwiec,

Bardziej szczegółowo

Nr 1/2011 POCZĄTEK. słowo miesiąca: Drogowskazy. Pistacjowa Praga Zegarmistrz Bajka dla dorosłych

Nr 1/2011 POCZĄTEK. słowo miesiąca: Drogowskazy. Pistacjowa Praga Zegarmistrz Bajka dla dorosłych Nr 1/2011 POCZĄTEK słowo miesiąca: Drogowskazy Pistacjowa Praga Zegarmistrz Bajka dla dorosłych WYDAWCA PIstacjatv produkcja@pistacjatv.com biuro@pistacjatv.com www.pistacjatv.com REDAKTOR NACZELNY Agata

Bardziej szczegółowo

Rozkład jazdy profesorów II MAGAZYN STUDENCKI WSB SPORT IMPREZA KONKURS. Nr 4 (33), maj sierpień 2005 ISSN 1642-8161. Gdzie wyjść w Poznaniu str.

Rozkład jazdy profesorów II MAGAZYN STUDENCKI WSB SPORT IMPREZA KONKURS. Nr 4 (33), maj sierpień 2005 ISSN 1642-8161. Gdzie wyjść w Poznaniu str. MAGAZYN STUDENCKI WSB Nr 4 (33), maj sierpień 2005 ISSN 1642-8161 Rozkład jazdy profesorów II SPORT Kto został najpopularniejszym sportowcem WSB str.22 IMPREZA Gdzie wyjść w Poznaniu str.19 KONKURS Do

Bardziej szczegółowo

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3

moj@klanza.org.pl Polskie Stowarzyszenie Pedagogów i Animatorów KLANZA www.klanza.org.pl SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 SPIS TREŚCI Od redakcji... 3 Zdzisław Hofman: Autorytet... 4 Małgorzata Marcinkowska: Wakacyjna szkoła Ŝycia... 5 Karol i Szymon Juros: Czy szkoła musi być nudna?... 6 Zofia Zaorska: Gratulujemy i dziękujemy.

Bardziej szczegółowo

MITYNG. B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a NUMER 01/67/2003 STYC ZEŃ 2003

MITYNG. B i u l e t y n R e g i o n u W a r s z a w a NUMER 01/67/2003 STYC ZEŃ 2003 16 KALENDARIUM SPOTKAŃ SŁUśB W REGIONIE WARSZAWA INTERGRUPA AA ATLAS trzecia niedziela godz. 14 00 spotkania w terenie adres koresp. 08-110 SIEDLCE ul. PONIATOWSKIEGO 26 SZPITAL WOJEWÓDZKI INTERGRUPA AA

Bardziej szczegółowo

styczeń/luty 2010 dwum ies ięcz nik Gim na z jum nr 23 w B ydg osz cz y na kł a d: 6 0 sz t. cena : 1 zł

styczeń/luty 2010 dwum ies ięcz nik Gim na z jum nr 23 w B ydg osz cz y na kł a d: 6 0 sz t. cena : 1 zł styczeń/luty 2010 dwum ies ięcz nik Gim na z jum nr 23 w B ydg osz cz y na kł a d: 6 0 sz t. cena : 1 zł W NAJNOWSZYM NUMERZE Uwaga na cudzą własność! Z dwojga złego Ziemia wciąż traci grunt pod nogami

Bardziej szczegółowo

Jesteœmy... Osoba niepe³nosprawna intelektualnie czyli jaka? ISSN 1730-0207. Do męża

Jesteœmy... Osoba niepe³nosprawna intelektualnie czyli jaka? ISSN 1730-0207. Do męża ISSN 1730-0207 Do męża wciąż biegasz po górach przykuty do łóżka słońce pamięci grzeje ciepło miłość ledwie upity łyk boli w gardle połknięta łza życie nie możesz go unieść nogi za słabe ręce drżą słowa

Bardziej szczegółowo

Syndrom słonia. Powstanie Warszawskie czy było warto?

Syndrom słonia. Powstanie Warszawskie czy było warto? Syndrom słonia Nr 1 (116) Powstanie Warszawskie czy było warto? Cios w plecy ISSN 1644-8359 Wrzesień 2009 Od redakcji Drogie Czytelniczki i Czytelnicy, Witam wszystkich bardzo serdecznie! Oj, chyba zaczęłam

Bardziej szczegółowo