Uczniak maj 2007 wydanie festynowe. Numer 16 Maj Sport w gimnazjum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uczniak maj 2007 wydanie festynowe. Numer 16 Maj 2007. Sport w gimnazjum"

Transkrypt

1 W tym numerze : Numer 16 Maj 2007 Festyn w Gimnazjum!!! JuŜ od trzech lat w naszej szkole organizowana jest impreza przyciągająca rzesze mieszkańców Konstantynowa. KaŜdy kto w niedzielne popołudnie zjawi się w gimnazjum, nie będzie Ŝałował tej decyzji. Organizatorzy na czele z panią Ewą Kazimierczak przygotowali szereg niespodzianek. Rozpoczynamy o godzinie 14. Nikogo z Was nie moŝe tam zabraknąć. Zapraszamy!!! str. 2 Dzień Matki Dzień Matki co roku obchodzimy 26 maja. W Polsce pierwszy raz święto to obchodzono w 1923 roku w...str. 2 Newsy Po długim weekendzie majowym nadszedł okres wzmoŝonej pracy, bowiem zbliŝa się czas wystawiania ocen końcowych, na których wszystkim zaleŝy (no moŝe prawie wszystkim)...str. 3 Bractwo śywiołu Anna leŝała w swoim pięknym dębowym łoŝu pogrąŝona w głębokim śnie. Było coś koło godziny 2 w nocy...str. 3 Widzew Łódź Sport w gimnazjum Uczniowie naszej szkoły, bardzo często i wytrwale biorą udział w róŝnych zawodach sportowych. Są bardzo aktywni, jeśli chodzi o tę właśnie dziedzinę oraz zajmują zadawalające pozycje. Piłka noŝna chłopcy pod opieką p. Kobojka zajęli 1 miejsce w rejonie, tym samym awansowali do półfinału wojewódzkiego. Piłka noŝna kobiet 2 miejsce w powiecie pod kierownictwem p.kotusa. Piłka ręczna chłopcy z naszego gimnazjum zajęli 3 miejsce w województwie. p.karpisz oraz E.Czech trener druŝyny. Koszykówka 4 miejsce dziewczyn oraz 5 miejsce chłopców w powiecie. p.gromadzińska, Siatkówka 1 miejsce w powiecie w gimnazjadzie p.kołcz Lekkoatletyka 1 miejsce w powiecie biegi przełajowe, 2 miejsce w powiecie w gimnazjadzie, tym samym awans do zawodów rejonowych w gimnazjadzie lekkoatletycznej p.kołcz, p.będkowska Dnia (niedziela) na terenie naszego miasta odbył się Bieg Wdzięczności za pontyfikat Jana Pawła II, w którym liczny udział wzięli nasi gimnazjaliści, bo, aŝ 35% wszystkich uczestników to właśnie nasza szkoła. W kategorii lat zwycięŝył BłaŜej Wróblewski z klasy 2a. Gratulacje naleŝy równieŝ złoŝyć Adamowi Maciejewskiemu z klasy 3a, który zajął 1 miejsce podczas zawodów pływackich Powitanie wiosny, stylem dowolnym - 50m oraz stylem grzbietowym 50m. Redakcja Uczniaka wszystkim SPORTOWCOM naszego gimnazjum składa szczere gratulacje oraz Ŝyczy powodzenia w kolejnych zmaganiach. CóŜ to za liczba w tytule chyba kaŝdy Widzewiak się domyśla. W tyle właśnie osób stawiliśmy się w środę (tak, w środę, w...str. 4 ŁKS Łodź To, co ostatnio nasi piłkarze wyprawiają, woła o pomstę do niebie. Wczorajszy mecz w Płocku przelał czarę goryczy...str. 6 NajwaŜniejsze jest to, co serce chce dać Udział w programie "Uczeń z klasą" zaproponowała nam pani dyrektor, która jednocześnie jest...str. 7 Gimnazjum w MłodzieŜowej Radzie Miasta Dnia 14 marca 2007r. powołana została MłodzieŜowa Rada Miasta Konstantynowa Łódzkiego. Jest to pierwsza tego rodzaju organizacja w naszym mieście. Zadaniem jej jest działalność na rzecz miasta i organizowanie róŝnego rodzaju akcji na terenie Konstantynowa. Do rady tej naleŝą przedstawiciele wszystkich szkół i organizacji takich jak: MOK, harcerstwo, czy Biblioteka Miejska, na terenie naszego miasta. Gimnazjum reprezentują Emil Koliński, Agnieszka Pilawa, Michał Zuchniewicz, Jakub Szefer,. Poza tym, nasi Kupon na nieprzygotowanie gimnazjaliści reprezentują teŝ: MOK- Paulina Szczerkowska, Bibliotekę Miejską- Natalia Dudkiewicz, UKS Lider - Ania Bergman. Zarząd Rady stanowi przewodniczący (Kasia Kraska) i 2 wiceprzewodniczących (Emil Koliński, Agnieszka Pilawa). Jak do tej pory Rada ogłosiła konkurs na swoje logo i stronę internetową. Uwaga! Uwaga! JuŜ od kwietniowego numeru Uczniaka macie moŝliwość nabycia kuponu na nieprzygotowanie. W tym wydaniu bonus dotyczy lekcji biologii. Podczas zgłaszania nieprzygotowania dajecie nauczycielowi kupon, który wycinacie z gazetki, tym samym biolog nie moŝe wstawić nieprzygotowania. Kupon jest waŝny do: r. Będzie on respektowany w gimnazjum i szkołach podstawowych oraz liceum. Aga *Do nauczycieli. Kupon waŝny tylko z podpisem osoby sprzedającej, długopisem z czerwonym wkładem.

2 S zkoła to placówka wychowawczo - oświatowa. To od niej zaleŝą dalsze losy kaŝdego ucznia. Wydawać by się mogło, Ŝe jest to najnudniejsze miejse na Ziemi, ale czy na pewno? JuŜ od kilku lat w Szkołach Podstawowych i w Gimnazjum w Konstantynowie organizowane są imprezy, których celem jest obalenie tego stereotypu. Z jakim skutkiem? NaleŜy spytać ludzi, którzy weekendowe popołudnia spędzają na - uczenie się organizowania, współpracy i odpowiedzialności. - umoŝliwienie rodzicom i opiekunom uczniów włączenia się w Ŝycie szkoły - zebranie funduszy na określony cel szkoły itp. Jedną z głownych atrakcji festynu jest moŝliwość obejrzenia gimnazjalistów podczas występów scenicznych i zapoznanie się z kulturą młodzie- Ŝową. Co roku swoje występy przygotowuje wielu uczniów. Są to m.in. pokazy mody, występy taneczne, teatralne itp. KaŜdy uczestnik festynu ma równieŝ moŝliwość: - wzięcia udziału w zabawach sportowych prowadzonych przez uczniów i nauczycieli. Podczas gimnazjalnego festynu będzie panowała moda w stylu Country. W związku z tym prosimy o przyjście choć w częsci ubranym w strój amerykańskiego kowboja. To tylko niektóre atrakcje czekające na uczestników tej szkolnej zabawy. Uwa- Ŝam, Ŝe juŝ wystarczająco zachęciłem tych wszystkich, którzy mieli jeszcze jakieś wątpliwości. Mam nadzieję, Ŝe dzień 27 maja 2007r. przejdzie do historii naszej szkoły. ZaleŜy to od nas wszystkich. Pamiętajcie rozpoczynamy o godzinie 14, a kończymy o 20. Jeszcze raz serdecznie zapraszamy. Zapowiada się gorące niedzielne popołudnie. Oby tylko pogoda dopisała. D.B festynach w SP2 czy naszym gimnazjum. NaleŜy pamiętać, Ŝe taką uroczystość poprzedzają tygodnie przygotowań, w których biorą udział uczniowie i nauczyciele. To kolejny priorytet organizowania tego typu imprezy. Do innych naleŝą: - Obejrzenia wystaw zorganizowanych przez uczniów poszczególnych klas ( w tym roku klasy II przygotowały wybrane przez nich polskie miasta), - pokazanie działalności szkoły na forum miasta, - integracja szkoły ze społecznością lokalną, - wzięcia udziału w loterii fantowej, - skonsumowania wyrobów kulinarnych przygotowanych przez naszych uczniów, ich rodziców i nauczycieli, D zień Matki co roku obchodzimy 26 maja. W Polsce pierwszy raz święto to obchodzono w 1923 roku w Krakowie. W tym dniu dzieci obdarowują swoje mamy prezentami. Zazwyczaj, wiele osób ma problem ze sprawieniem jej przyjemności. Najczęstszymi prezentami są: laurki, bukiety kwiatów, biŝuteria, perfumy oraz czekoladki. Miłą niespodzianką dla naszych mam będzie, jeŝeli podamy im śniadanie do łóŝka, bądź upieczemy samodzielnie ciasto. Historia: Początki tego święta sięgają czasów staro- Ŝytnych Greków i Rzymian Kultem otaczano wtedy matki-boginie, symbole płodności i urodzaju. Zwyczaj powrócił w siedemnastowiecznej Anglii pod nazwą niedziela u matki. Dzień, w który obchodzono to święto, był wolny od pracy. Do tradycji naleŝało składanie matce podarunków, głównie kwiatów i słodyczy, w zamian za otrzymane błogosławieństwo. Zwyczaj przetrwał do ok. XIX w. Ponownie zaczęto go obchodzić po zakończeniu II wojny światowej. śyczenia: Dzień Matki jest raz w roku, Szczęśliwy i pełen uroku. W tym dniu pragnę złoŝyć Ci Ŝyczenia: Zdrowia szczęścia i powodzenia. Płynie Wisła, płynie, w wodzie rybki kryje, kaŝda nasza mama niechaj sto lat Ŝyje! i Go$ia 2

3 o długim weekendzie majowym nadszedł okres wzmoŝonej pracy, bowiem P zbliŝa się czas wystawiania ocen końcowych, na których wszystkim zaleŝy (no moŝe prawie wszystkim). Wyjazdy z jednej strony są przyjemne, a z drugiej zabierają czas na poprawy, którego ciągle brakuje. Odkładając poprawkową klasówkę z dnia na dzień moŝemy ocknąć się dopiero z gorszą ocena na świadectwie w czerwcu, a myśle, Ŝe tego nikt z Was nie chcę, więc do roboty!!! nia 9 maja w naszej szkole obchodzony był Dzień Europejski. Wejście i D korytarze udekorowane w barwy unijne i flagi państw członkowskich oddawały niezwykłą atmosferę jedności i integracji Polski z Europą, jaka się dokonała w ostatnich 3 latach. W uroczystości na sali gimnastycznej uczestniczyli goście z samorządu gminnego, powiatowego, Łódzkiego Kuratorium Oświaty oraz z Komisji Europejskiej. To właśnie 9 maja 2007 roku minęło 50 lat istnienia Unii Europejskiej, co stanowiło główny powód spotkania. Nasza szkoła została wytypowana spośród wielu i doskonale poradziła sobie z nowym, kolejnym wyzwaniem. Na początku zostały pokazane prezentacje multimedialne przybliŝające publiczności działalność UE. Nauczyciele historii i WOSu zorganizowali konkurs wiedzy o Wspólnocie, w którym brali udział nasi uczniowie. Całość urozmaicał chór pod kierownictwem p. Krwawnik. Wywarł on ogromne wraŝenie na gościach i dyrekcji. Tak więc, moŝemy śmiało powiedzieć, Ŝe nasze gimnazjum wyrobiło sobie dobrą markę w całej Europie. 14 maja w Miejskim Ośrodku Kultury odbyła się premiera baśni muzycznej pt. Za siedmioma strunami, która brała udział w XV Festiwalu Szkolnych i Przedszkolnych przedstawień teatralnych pod patronatem Burmistrza Miasta. Musical wystawiało nasze gimnazjum pod opieką p. Marszałek oraz p. Krwawnik, która prowadziła chór. Charakteryzacją aktorów natomiast zajęła się p. Cieślik. Zdobyliśmy nagrodę specjalną. Inne sztuki były takŝe bardzo interesujące i wprowadziły publiczność w niezwykły świat teatru. Wszystkim za wkład pracy serdecznie dziękujemy. ały miesiąc maj minie w atmosferze C najrozmaitszych zabaw plenerowych odbywających się na terenie naszego miasta. Dodatkowo organizowane będą wycieczki klasowe. JuŜ teraz niekiedy moŝna zauwaŝyć pustki na korytarzu i zbyt mało uciąŝliwy hałas świadczący o wyjazdach. To właśnie majowe tułaczki podtrzymują nas - uczniów przy Ŝyciu przez cały rok szkolny. NajwaŜniejsza jest pogoda, ale z tego co wiem maj jest przychylny gimnazjalistom zarówno na zielonych szkołach jak i festynach miejskich. W dniach 2-3 czerwca odbędą się jak co roku Dni Konstantynowa. Święto to przeszło do tradycji w naszym mieście. Na scenie nie zabraknie ciekawych zespołów oraz innych formacji tanecznych. Na miejscu będzie wiele dodatkowych atrakcji oprócz występów artystycznych. TakŜe loteria fantowa, gdzie nagrody główne będą losowane w niedziele wieczorem. W maju zostały oddane egzaminy próbne klas drugich. Nie są one tak waŝne jak te właściwe pod koniec trzeciej klasy, jednak pozwalają sprawdzić swoje dotychczasowe umiejętności.. Dzięki takim dodatkowym próbnym testom moŝemy przekonać się na własnej skórze, co kompletnie nam nie wychodzi i dopracować to przez rok, który nam jeszcze pozostaje. Część humanistyczna była o wiele łatwiejsza. Natomiast z części matematyczno-przyrodniczej wyniki nie są zbytnio zadowalające, ale miejmy nadzieję, Ŝe przez te 12 miesięcy zdąŝymy się podciągnąć. Bartosz Krasuski 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 IIa IIb IIc IId IIe Iif klasa Iig Wyniki egzaminów próbnych klas drugichczęść matematyczno-przyrodnicza Wyniki egzaminów próbnych klas drugich część matematyczno_przyrodnicza 40,00 35,00 30,00 25,00 20,00 15,00 10,00 5,00 0,00 IIa IIb Iic IId IIe IIf IIg Wynki egzaminów próbnych klas drugich-część humanistyczna Rozdział II: Lęk przed nieznanym A nna leŝała w swoim pięknym dębowym łoŝu pogrąŝona w głębokim śnie. Było coś koło godziny 2 w nocy. Właśnie śniła jak w pojedynku pokonuje swojego brata, (co w rzeczywistości nigdy nie miało miejsca). Chciała, by ten sen potrwał dłuŝej, aby mogła się nacieszyć zwycięstwem nawet, jeŝeli nie było ono prawdziwe. Jednak nie pozwolono jej na to, bo w tym momencie w pokoju dziewczyny pojawił się portal, z którego wyszedł Jaren pod postacią człowieka ubranego wyłącznie w jedwabne fioletowe spodnie. Stanął nad nią uśmiechając się złowieszczo. - Pobudka!! - Krzyknął jej prosto w ucho. - C-coo???! Kto to...? - Jak się masz Anno? - Spytał Jaren cały w skowronkach, gdyŝ udało mu się zaskoczyć i zdenerwować dziewczynę. - Jaren?! Skąd się tu wziąłeś?? Wiesz, która jest godzina? - No tu to nie wiem ale u nas jest koło południa. 3 - A tu jest środek nocy! I miałam taki piękny sen! Mam nadzieję, Ŝe masz jakiś powaŝny powód skoro tu jesteś. Bo chyba nie przyszedłeś po to, Ŝeby mnie budzić?! - AleŜ oczywiście, Ŝe nie. Wysłali mnie tu bo Ana nie mogła się z tobą skontaktować. To chyba przez ten twój sen... - Co ona ode mnie chciała? - Zapytała coraz bardziej poirytowana dziewczyna. - Zostałaś wybrana. Przez Ijana. - Wybrana? O co chodzi? Na kogo wybra... O kur...

4 - No kur kur, ale to prawda. - Powiedział Jaren wyszczerzając swoje białe kły w uśmiechu. - I nie robisz sobie ze mnie jaj? - No tym razem nie. Jesteś Matką Ognia. - O kurna... - Anna zasłoniła twarz rękoma. Nie mogła uwierzyć, Ŝe to ją spotkał ten zaszczyt. Wiedziała, Ŝe jest pierwszym człowiekiem-władcą. Hannowie nigdy nie wybierali ludzi na to stanowisko, bo uwa- Ŝali ich za najsłabsze istoty w całej galaktyce. Jednak dziewczyna wiedziała teŝ, z czym przyjdzie jej walczyć. Miała pewne wątpliwości, co do decyzji Ijana. Bała się, Ŝe zawiedzie ich wszystkich. - Co jest? Wyczuwam w tobie lęk... - Boję się, Ŝe nie jestem godna tej posady. Nie dam rady... - Ijan w ciebie wierzy! Kłócił się o to z Aną! Z resztą wszyscy uwaŝali, Ŝe jego wybór nie jest słuszny, ale on postawił na swoim. Masz w sobie tę moc, która pomo- Ŝe nam w ostatecznej walce! - Nie mam Ŝadnej wielkiej mocy! Ja tylko potrafię otwierać portale i poruszać przedmiotami! - Umiesz wiele rzeczy! One są ukryte głęboko w twojej duszy! Ty tylko o nich zapomniałaś. Wystarczy mały trening, a zaraz sobie przypomnisz, do czego jesteś zdolna. - To, Ŝe zapomniałam tylu zaklęć świadczy tylko o mojej beznadziejności! - To świadczy o tym, Ŝe twoja szkoła jest do dupy! Zanim tam wróciłaś potrafiłaś jeszcze korzystać z magii Eteru. - No tak... Tu się musze z tobą zgodzić. - Uśmiechnęła się do Jarena. Annie powróciła wiara we własne siły. - Pamiętaj, Ŝe nie jesteś sama. Masz wielu przyjaciół na kaŝdym świecie. Oczywiście mnie wśród nich takŝe. - Jaren wypowiadając te słowa był całkowicie powaŝny (po raz pierwszy w Ŝyciu). - Dzięki Jaren - powiedziała i przytuliła się do jego nagiej piersi. On objął ja jedną ręką i pozostali w takim przyjacielskim uścisku jeszcze przez chwilę aŝ w końcu dziewczyna odezwała się. - Lepiej pójdę się przebrać... ZałoŜyła swoją najlepszą szatę, po czym z bijącym sercem przeszła przez portal za Jarenem. Znalazła się w tej samej okrągłej komnacie, w której przed trzema laty pomagała obmyślić plan szturmu na miasto Hannów, które w ów czas zostało zajęte przez odziały wroga. Jednak tym razem wyczuwało się tu zupełnie inna atmosferę. W powietrzu wisiało podniecenie. Jaren zasiadł na swoim miejscu obok Vakir. Natomiast Anna przeszła na środek komnaty i stanęła obok dziwnej istoty, która najwyraźniej była nowym Władcą Wody. Stworzenie to miało błękitną twarz i tors natomiast plecy, czaszka i kończyny były niebieskie. Kształtami przypominało człowieka tyle, Ŝe miało długi cienki ogon wyglądający trochę jak bicz. Dziewczyna doszła do wniosku, iŝ jest to męŝczyzna. Uśmiechnął się do niej, a ona odwzajemniła ten gest. Popatrzyła na pozostałych dwóch Władców. Były to bez wątpienia kobiety. Jena z nich była niska, opalona o jasnych oczach i włosach, a na jej plecach widać było małe skrzydełka motyla. Mimo, Ŝe Anna nigdy wcześniej nie widziała takiej istoty poznała w niej jedną z wróŝek, które są często spotykane na terenach Krainy RozdroŜa. Drugą kobietą była wampirzyca z Nosgoth. Była wysoka i miała długie czarne włosy. Jej skóra była koloru wiosennej trawy, a oczy nienaturalnie jasnoszare o zwęŝonych źrenicach. Jak kaŝdy wampir z Nosgoth miała po trzy palce w kaŝdej dłoni i po dwa u nóg. KaŜdy z nowo wybranych Władców był wyraźnie dumny, Ŝe to właśnie jego spotkał ten zaszczyt. - Witajcie - powitała ich Ana - Mam nadzieję, Ŝe Ŝadne z was nie cierpi z powodu naszego wyboru... - Dziewczynę coś tknęło Ŝeby się odezwać. Spojrzała na Jarena. ZauwaŜyła lekką trwogę w jego oczach, które zdawały się mówić: "nie rób tego!". Posłała mu uśmiech, a on natychmiast się uspokoił. - Zapewne kaŝdy z was wie z czym walczy Zakon Czterech śywiołów. Karibury są to istoty, które zakłócają spokój i harmonię kaŝdego ze światów kłócąc się między sobą. Nie mogą pojąć, Ŝe Ŝywioły muszą Ŝyć w symbiozie. Dlatego musimy je zgładzić! Jednak kaŝdy z nich posiada wielką moc. Więc i wy powinniście poznać jak najwięcej zaklęć i uroków z zakresu waszych Ŝywiołów. Będzie to dla was pierwsze zadanie. Musicie opanować wszystkie zaklęcia, znajdujące się na tych listach. - W tym momencie pojawiły się przed kaŝdym z nich zwoje, na których zapisane były formułki. Anna przejechała wzrokiem po pergaminie. Niektóre z tych zaklęć znała, ale o większości z nich nie słyszała. "-Regeneracja ogniem, uwolnienie duszy... Co to u licha jest? I skąd ja mam się tego uczyć?" - Na dzisiaj to będzie wszystko. JeŜeli ktoś w was nauczy się wszystkich zaklęć ze swojej listy musi stawić się tu po następne zadanie. Tely proszę abyś została jeszcze chwile. - Matka Powietrza została w komnacie zaś pozostali Władcy wyszli na zewnątrz. Pogoda jak zawsze w tej części Krainy RozdroŜa była piękna. Zero chmur na niebie, słońce grzało przyjemnie. AŜ chciało się Karolinie Ŝyć. Wszystkie obawy gdzieś zniknęły. Idealny moment na integrowanie się... Jillie 3500! C óŝ to za liczba w tytule chyba kaŝdy Widzewiak się domyśla. W tyle właśnie osób stawiliśmy się w środę (tak, w środę, w środku tygodnia!) 9 maja w Poznaniu na meczu Lech Poznań - Widzew Łódź. Ale moŝe zacznijmy od początku... z powodu braku w tej rundzie derbów z prawdziwego zdarzenia oraz ograniczonej liczbie wejściówek na mecz z warszawską Legią mecz z kolejorzem urósł nam do najwaŝniejszego wiosennego spotkania. JuŜ kilka tygodni przed podane były wszystkie informacje na temat wyjazdu. Chcieliśmy zaprezentować się lepiej niŝ Lech, który jesienią przybył do nas w 2200 osób, a warto wspomnieć, ze poznaniacy zaprezentowali się wtedy świetnie: liczba, doping, oprawa. Cała kibicowska Polska była pod wraŝeniem. Czuć było presje, która na nas ciąŝyła. Nie mogliśmy być gorsi, a na Poznan w tym dniu zwrócone były oczy wielu polskich kibiców. Warto teŝ wspomnieć, Ŝe fani Widzewa i Lecha są często porównywani do siebie w dyskusjach typu "Kto ma najlepszych kibiców w Polsce?", "Kto ma najlepszy doping?" itd. Słowem: było co udowadniać. W końcu 4 do Łodzi zostały przysłąne bilety, które rozeszły się w mgnieniu oka. Szybko zabrakło teŝ miejsc w autokarach i bardzo

5 wiele osiedli i miejscowości jechało wynajętymi przez siebie busami, a w sklepie z pamiątkami, gdzie kupowało się bilety na to spotkanie panował ciągle taki ruch jak w dniach, kiedy odbywają się mecze na naszym stadionie. Lech przysłał nową pule biletów, która rozeszła się w ciągu jednego ranka i miał przysłać następną ale... nie nadąrzał z drukowaniem biletów:) Mimo tego dostaliśmy zapewnienie, Ŝe bilety będą do kupienia juŝ w Poznaniu, a nawet jeśli ktoś nie będzie takowego posiadał i tak wejdzie na mecz. W końcu nadszedł pamiętny dzień 9 maja i kiedy dotarłam pod stadion doznałam szoku z powodu ilości obecnych tam ludzi, których z resztą wciąŝ przybywało. Nadjechały autokary i kaŝdy zaczął szukać swojego nazwiska na listach imiennych, aby zobaczyć do którego przydzielony jest autokaru. Wsiadłam do C na szczęście znajdując jeszcze siedzące miejsce. Pecha mieli Ci, którzy przez całą podróŝ stali, bo autokary były przeładowane z powodu braku wystarczającej liczby transportu. Wyjechaliśmy z opóźnieniem, a droga mijała zdecydowania za wolno, wszyscy z zegarkami w ręku odliczali czas do meczu. Nie udało się dotrzeć na pierwszą połowę, więc znajomi obecni juŝ na stadionie relacjonowali mecz smsami. Najpierw gola strzelił Lech, a byliśmy juŝ wtedy blisko miejsca naszej wyprawy, więc nikogo jakoś bardzo to nie zmartwiło. Rozległo się tylko "Czy wygrywasz, czy nie...". Będąc juŝ pod stadionem, otrzymaliśmy informacje o wyrówaniu przez Widzewiaków. Autokar się zatrzymał i wszyscy dosłwoanie zaczęli biec w stronę sektora gości (warto dodac, Ŝe droga na niego prowadzi przez ogródki działkowe, a przecieŝ mają odbywać się tutaj Mistrzostwa Europy...). Biegnąc zobaczyłam całe wypełnione ludźmi w czerwonych koszulkach i bluzach sektory i wiedziałam juŝ, Ŝe napewno jest nas więcej niŝ Lecha u nas jesienią. Niezywkle budująca i mobilizująca do szybszego biegu myśl:) Jeszcze tylko bileciki do kontroli i jestem na sektorze wypełnionym juŝ właściwie po brzegi. śeby zobaczyć murawę, albo chociaŝ poznański trybuny zaczęłam przepychać się między i tak ściśniętymi ludźmi. I zobaczyłam. Trwała przerwa, a kolejorzowy stadion prezentował się wspaniale. To chyba właśnie tutaj najbliŝej do Europy. Zaczęła się druga część spotkania, zobaczyłam prowadzącego nasz doping, rozejrzałam się dookoła: wszyscy na czerwono, nagle Czerwona Armia zaczęła śpiewać Seville i poczułam się jak na Al. Piłsudskiego. Nie było słychać choć chyba próbowali coś śpiewać, bo klaskali i ruszali twarzami;) Kiedy na nich patrzyłam skojarzyło mi się to z telewizorem, w którym ktoś wyłączył głos, bo w uszach bębniła mi tylko Sevilla ze słowami "Tylko Łódzki Widzew, w Naszych Sercach Onnn!". Nadal mało patrzyłam na boisko bardziej rozglądając się po trybunach. Z krytej, która znajdowała się najbliŝej nas błyskały flesze, twarze ludzi były skierowane w naszą stronę. Przegrywaliśmy juŝ w tym monecie pewnie kilkoma bramkami o których 5 dowiadywałam się po okrzykach kotła. Zegar znajdujący się naprzeciwko mnie takŝe niestety pokazywał wynik bardzo wyraźnie i kaŝdym spojrzeniem w tamtą stronę odczuwałam coś w rodzaju kucia serca. To tylko dzięki nam ten klub nadal naleŝy do polskiej elity, bo z dawnej świetności piłkraskiej naszego klubu w tej chwili pozostały tylko wspomnienia i tytuły. Jak kaŝdy mam nadzieję, Ŝe te czasy jeszcze kiedyś wrócą, ale jednocześnie zdaje sobie sprawe, Ŝe bez bogatego sponsora jest to praktycznie niemoŝliwe. Nasz doping wcale nie wskazywał an to, Ŝe 6:1 prowadzi Lech, a wręcz przeciwnie! Postronny obserwator trybun po naszych śpiewach i zabawie mógłby ocenić, Ŝe to właśnie my zwycięŝamy tak duŝą róŝnicą bramek. Na tym polega fanatyzm, który byli w stanie docenić wszyscy. Nasi piłkarze podeszli podziękować nam za doping z opuszczonymi głowami. Widziałam, Ŝe jest im bardzo głupio. Długo bili nam brawo, a my w tym czasie śpiewaliśmy "Nic się nie stało..." i "Czy wygrywasz, czy nie...". Bo naprawde w tym dniu trudno było odmówić im ambicji i woli walki. Bardzo chcieli wygrać i chyba skupiając się na ataku zapomnieli o obronie. A Lech to zespól duŝo lepszy od naszego i to pewnie z tego powodu tak duŝo udało im się strezlić bramek (z resztą oglądałam powtórke na c+ i pierwsza połowa naleŝała do nas... szkoda, Ŝe nie udało się wykorzystać licznych sytuacji bramkowych, wtedy druga pewnie potoczyłaby się zupełnie inaczej). Potem brawa zaczęli bic nam poznańscy kibice i piłkarze. Z resztą kaŝdy kto przechodził obok naszych sektorów zatrzymywał się na chwile, aby kilka razy nam przyklasnąć. My jeszcze długo po meczu nie przerywaliśmy śpiewu, a na trybunach kolejorza takŝe zostali kibice, ktorzy tylko stali i z twarzami skierowanymi an nas słuchali dopingu. W takich chwilach anjbardziej odczuwam dumę z tego, Ŝe jestem kibicem takiego wspaniałego klubu. Bo kogo innego przy wyniku 6:1 byłoby stać na taki doping. Tylko Widzew i większość kibiców była w stanie to docenić. Tylko niektórzy łksiacy szmerali, Ŝe gdyby oni dostali tyle biletów pewnie byłoby ich więcej, ale wypowiedzi takie traktowane były raczej w katego-

6 riach Ŝartu, bo przecieŝ kaŝdy zdaje sobie sprawe jak tak naprawdę to wygląda i jak wielka dzieli nas przepaść:) NaleŜy jeszcze wpomnieć, Ŝe nasz sektor świetnie oflagowany. Przygotowane były teŝ dwie prezentacje ultras: sektorówka z tarczą z herbem i transparenty ULTRAS WIDZEW oraz flagi na kijach w czerwono - biała szachownice, które w połączeniu z racami pięknie się prezentowały (Lech z powodu protestu przeciwko bzdurnym decyzją PZPN w tym dniu nie ultrasował). Był to nasz największy wyjazd od meczu z w Warszawie, z Legią w roku '97, gdzie tak- Ŝe było nas 3500tys. Atmosfery, która panowała w Poznaniu nie da się opisać i pomimo moich prób wydaje się mi się, Ŝe w tym opisie nadal czegoś brakuje. Niestety lepiej nie jestem w stanie tego zrobić, powiem tylko, Ŝe kto nie był ten powinien bardzo, bardzo, bardzo mocno Ŝałować:) To tyle ode mnie, jeszcze tylko oficjalne pismo, które zostało wysłane do naszego klubu przez zarząd poznańskiego Lecha (nie wiem czy takie coś juŝ kiedyś się zdarzyło!): "Zarząd KKS Lech Poznań pragnie podziękować kibicom Widzewa Łódź za prawdziwie sportową postawę podczas spotkania. Licznie przybyli kibice pokazali, to co w kibicowaniu jest najwaŝniejsze - niezachwianą wiarę w swoją druŝynę, bycie z nią na dobre i na złe oraz Ŝywiołowy doping do samego końca. Było dla nas prawdziwą przyjemnością gościć tak wspaniałych kibiców". ps. T o, co ostatnio nasi piłkarze wyprawiają, woła o pomstę do niebie. Wczorajszy mecz w Płocku przelał czarę goryczy. Po prostu im sie nie chciało. Nie chciało i juŝ. Jedynym, do którego nie moŝna mieć pretensji, był Grzesiu Kmiecik. Strzelił piękną bramkę, starał się i walczył. Nie moŝna tego powiedzieć o reszcie naszych gwiazdorów. Pięknie uczesani, włosy na Ŝel, pochodzić 90 minut po boisku, a potem do Cabaretu. Fajna sprawa jeździć setki kilometrów po to, aby zobaczyć gości, którzy biorą pieniądze, o których zwykli szarzy ludzie mogą tylko pomarzyć. Pieniędzy, jakie biorą niektórzy piłkarze za miesiąc, nie zarobią w rok. Zaczynam trochę od końca, ale chciałem pokazać, jak wygląda polski klub, który o nic nie gra, nie zaleŝy mu na wynikach. Pewnie większość tych grajków jest myślami juz w nowych klubach. Szkoda tylko, Ŝe my płacimy po 35zł za bilety po to tylko, Ŝeby zobaczyć ich czyste białe koszulki. Spotkanie z GKS Bełchatów skończyło się tak, jak myślałem, przyznam szczerze, Ŝe nawet cieszyłem się z tego wyniku bo kibicuje Bełchatowianom w walce o mistrza Polski. Sędzia nie uznał dwóch bramek, z czego jedna była na pewno prawidłowa. Ale tak jak mówiłem, akurat tym się nie przejąłem Sędzia teŝ się myli, jest tylko człowiekiem. Następna kolejka, przyjeŝdŝa do nas Lech Poznań. Na boisku wieje nudą i nagle Murawski strzela na 0-1.Dwie minuty później i gwiazda całej ligi Piotr Reiss strzela pięknym strzałem 99 gola w lidze (100 strzelił kolejkę później;) ) Grajkom nic nie wychodzi (nie chce się?) i i kwadrans przed końcem spotkania Kmiecik strzela pięta kontaktową bramkę. Niestety, ale dochodzę do wniosku, Ŝe ta bramka była po prostu przypadkowa i tylko spryt Kmiecika pozwolił jej wtoczyć się do bramki. Nie ma Ŝadnego pomysłu. Przegrywamy 1-2.Mniejsza o to. Myślę sobie "nie wyszło". Spotkanie następne. Jedziemy do Zabrza. Gramy niby dobrze. Jedyny strzał graczy górnika kończy się golem, gdzie byli obrońcy? Wyrównuje Kłos strzałem głową. Wynik 1-1 Ŝadnego z naszych piłkarzy nie zmartwił. MoŜna powiedzieć, Ŝe mecz ten po prostu się odbył. W sobotę przyjeŝdŝa do nas zdegradowana Arka Gdynia. PrzyjeŜdŜa i wygrywa 0-1 po golu byłego gracza ŁKS-u Wachowicza. Cały mecz lał deszcz. I co? I nic, piłkarze po meczu wyglądali tak, jakby go zaczynali, wszyscy biali i niespecjalnie zmartwieni. O meczu w Płocku juŝ pisałem. Niektórym "gwiazdom" nie wypadałoby grać na tak Ŝenującym poziomie za samo nazwisko na koszulce. Jednak skończyły się emocje związane z walką o puchary, jak i o utrzymanie i moŝna punkty biednym oddawać. Brawo za sportową i profesjonalną postawę... U dział w programie "Uczeń z klasą" zaproponowała nam pani dyrektor, która jednocześnie jest naszą nauczycielką od matematyki. Propozycję przyjęłyśmy bez Ŝadnego namysłu, nie zdając sobie tak naprawdę sprawy, ile będziemy musiały włoŝyć to pracy i serca. Bez większego namysłu wybrałyśmy teŝ kategorię, w której przez cały rok miałyśmy pracować. Było to "Pomagam Innym". I tak w sumie jakbyśmy trochę, z powodu nawału zajęć zapomniały o tej sprawie, całą jesień nie robiłyśmy nic w tym k i e r u n k u. W y d a j e mi się, Ŝe nie ma czego ukrywać, tak po prostu było. Przełom grudnia i stycznia to czas, kiedy zdałyśmy 6 sobie sprawę, Ŝe czasu zostało juŝ w zasadzie mało i trzeba w końcu, skoro juŝ podjęłyśmy decyzję o udziale w "Uczniu", coś zrobić. Jak to u nas bywa, wszystko wykonywane było na ostatnią chwilę, zebrania, burze mózgów. Chciałyśmy być oryginalne, a przeglądając blogi innych uczestników w tej samej kategorii, było to trudne, gdyŝ zakres pomocy był bardzo duŝy. W końcu wymyśliłyśmy coś zupełnie nowego, innowacyjnego, coś, czego nikt nie miał, ale przede wszystkim coś, co bardzo do nas pasowało. Motylaki, czyli stworki podobne do motyli przybywające do szpitali, bawiące się ze znudzonymi, chorymi dziećmi, wystawiającymi róŝne teatrzyki i ogólnie umilającymi czas. Oczywiście w motylaki miałyśmy wcielić się my same. Ten pomysł bardzo spodobał się całej szóstce jak i naszej opiekuncepani Winiarczyk. Przystąpiłyśmy więc do

7 kompletowania strojów. Uznałyśmy, Ŝe kaŝda z nas powinna mieć tiulową, krótką spódniczkę. Długo nie myśląc, kupiłyśmy tiul i same uszyłyśmy sobie spódniczki. Zrobiłyśmy teŝ skrzydełka, zaopatrzyłyśmy się w małe korony i kolorowe bluzki. Praca przy kompletowaniu strojów moŝe i była takŝe dobrą zabawą, ale przy tym bardzo czasochłonną. Na pierwsze spotkanie miałyśmy wybrać się bez przebrań po to, aby najpierw zapoznać się z dziećmi, które zmuszone są tam przebywać. Był to szpital przy ul. Drewnowskiej 75. Trzeba przyznać, Ŝe towarzyszyła nam bardzo duŝa trema, gdyŝ Ŝadna z nas nie miała jeszcze takich doświadczeń. Nie myślałyśmy nawet, jak szybko jest zdobędziemy. Pierwsza sala, pierwsze rozmowy. Nie było źle. Wszyscy byli bardzo mili. Długo konwersowałyśmy z przemiłymi dziewczynami z sali 109: Izą, Karoliną, Magdą i Zuzią. Dowiedziałyśmy się o nich wiele rzeczy, one o nas równieŝ. Iza obdarzona wielkim temperamentem wymyśliła dla nas "zabawę". My, czyli dziewczyny z D6,musiałyśmy mówić o tym, co lubimy, a czego nie w sobie nawzajem. Wbrew pozorom było to dla nas bardzo dobre, poniewaŝ juŝ od dawna chciałyśmy między sobą szczerze porozmawiać, ale było to dla nas zbyt trudne. Nie mogłyśmy sobie wyobrazić nas "mocnych charakterów" mówiących o tym czego w sobie nie lubimy. Jednak udało się. Była to zabawa, ale bardzo dobra. Potem jeszcze trochę bawiłyśmy się z wiecznie uśmiechniętym chłopcem Herbertem, który przebywał tam z powodu konsekwencji po wypadku drogowym, w którym niestety uczestniczył. To pierwsze spotkanie było dla nas bardzo waŝne. Pokazało nam, Ŝe wyjazdy do szpitali mogą być takŝe wspaniałą zabawą, a nie tylko przykrym obowiązkiem jak myślałyśmy na początku. Na pewno budujące było to, Ŝe wszyscy byli dla nas bardzo mili oraz prośby małych pacjentów o to, abyśmy zostały trochę dłuŝej. Uznałyśmy teŝ, Ŝe przebieranie się za "motylaki" przez nas jest zbędne, bo chyba bardziej potrzebna wszystkim jest rozmowa i słowa otuchy. Następnym razem więc takŝe postanowiłyśmy wybrać się na Drewnowską bez przebrań. Zostałyśmy skierowane tam na salę, na której przebywał Tomek. Bardzo miłego, choć nieśmiałego chłopaka w naszym wieku. Choć jest on niepełnosprawny, długo rozmawialiśmy i śmialiśmy się. Graliśmy w Monopol, karty, Memory, a on coraz bardziej otwierał się przed nami. Pokazał nam swój zeszyt pełen rysunków i wycinków z gazet dotyczących piłki noŝnej. Dowiedziałyśmy się takŝe, Ŝe jest on zawziętymi kibicem Łódzkiego Widzewa i często bywa na meczach klubu. Czyli przynajmniej mi tematów do rozmowy nie brakowało. Poznałyśmy takŝe mamę Tomka, która przysłuchiwała się naszym rozmowom. Jest to niezwykła kobieta, wiecznie uśmiechnięta pomimo trudności,jakie w Ŝyciu ją spotykały i o jakich nam opowiadała. Gdy wracałyśmy do domu długo o tym wszystkim myślałyśmy, o Tomku, jego mamie, oraz o ich wspólnym szczęściu, które potrafią docenić. Następną wizytę takŝe rozpoczęłyśmy od wizyty w sali chłopaków. Najpierw przedstawiłyśmy się, bo doszło kilka nowych osób i nie wszyscy nas znali. Nowi pacjenci wydawali się trochę stremowani, gdyŝ jak to zwykle my wpadłyśmy, robiąc duŝo zamieszania i hałasu. Widząc to, szybko się uspokoiłyśmy i zaczęliśmy rozmawiać ze wszystkimi obecnymi. Na twarzy Tomka zagościł uśmiech, a i jego mama jak sama powiedziała, bardzo cieszyła się z faktu naszego przyjazdu. Podzieliłyśmy się na dwie grupki, część udała się na sale dziewcząt, a pozostała trójka została z chłopakami. Ja naleŝałam do tej drugiej. Grałyśmy w monopol, róŝne karciane gry oraz duŝo rozmawialiśmy. Na koniec obdarowałam Tomka vlepkami naszego klubu, w z których był bardzo zadowolony. Zresztą z powodu wspólnych zainteresowań świetnie się z nim rozumiem. Tomek był bardzo szczęśliwy, widać było to po nim, za pamięć dziękowała nam jego mama. Tydzień po tym takŝe udałyśmy się do szpitala ze szczególną myślą o Tomku, bo wiedziałyśmy, jak bardzo on nas nas czeka. Gdy pojawiłyśmy się w drzwiach, 7 trudno było nie dostrzec w jego oczach wielkiej euforii i radości. Długo rozmawiałyśmy, ale nie tylko rozmowy były naszym zajęciem. Nasz kolega bardzo lubi rysować herby róŝnych piłkarskich klubów. Zresztą świetnie mu to wychodzi. W czasie, gdy on rysował my rozmwiałyśmy z jego mamą. Pytała nas o szczególy akcji oraz o to czy nie wiemy nic na temat wolontariatu w Konstantynowie, lub w Łodzi. Na ten temat nie mogłyśmy nic powiedzieć, gdyŝ Uczeń z Klasą to zupełnie coś innego. Mama Tomka po prostu pytała o osoby, które mogłyby przyjeŝdŝać do Tomka na 1-2h w tygodniu, aby spędzić z Nim odrobinę czasu. Powiedziała, Ŝe Tomek bardzo się otworzył odkąd nas poznał. My same to zauwaŝamy. Gdy przypomnimy sobie nasze pierwsze spotkanie z Nim, miał opór z przedstawieniem się, a teraz rozmawiamy sobie tak swobodnie i na zupełnie normalne tematy jak najlepsi koledzy. Zostałam nawet obdarowana rysunkiem, który powstał specjalnie dla mnie, przedstawiającym herb Widzewa. Takie gesty są naprawdę bardzo miłe i aŝ trudno uwierzyć, jak wiele szczęścia mogą dać komuś takie odwiedziny. Tomek bardzo chciał, abyśmy odwiedzali Go w domu, my teŝ zresztą bardzo chciałyśmy się z nim jeszcze spotykać. Postanowiłyśmy więc, Ŝe mimo tego, Ŝe akcja dobiega juŝ końca i tak będziemy raz w tygodniu odwiedzały naszego nowego kolegę w domu. Wymieniliśmy się numerami i obiecałyśmy, Ŝe zadzwonimy. Jeszce tylko jedne odwiedziny w szpitalu i Tomek miał Go juŝ opuścić. Zakończyłyśmy nasz projekt i jesteśmy po pierwszej domowej wizycie u Tomka. Było bardzo miło, graliśmy w piłkę na osiedlowym boisku, w piłkarzyki, rozmawialiśmy o szkole (do której bardzo niechętnie uczęszcza z powodu osób, z jakimi musi tam przebywać) i o największej pasji Tomka, czyli piłce noŝnej. Cieszymy się, Ŝe nasza akcja pomogła tak naprawdę przynajmniej jednej osobie. Od naszego pierwszego spotkania zarówno my jak i mama Tomka dostrzegamy w nim duŝą przemianę. Nie myślałyśmy, Ŝe projekt będziemy realizować tak chętnie, a jednak znajomość z tym chłopcem takŝe dawała i daje nam wiele radości. Najlepiej świadczą chyba o tym te wizyty w jego domu. A czego my się nauczyłyśmy? Zapewne wcześniej takŝe wiedziałyśmy o tym, ale to, co przeszłyśmy, utwierdziło nas w przekonaniu, Ŝe "większa radość jest z dawania niŝ z brania..." paula w imieniu całej d6

8 D orośli to ludzie, których Ŝycie to takŝe moc waŝnych obowiązków i Cechy dorosłego czegoś nauczyło.dorosłym spraw, to nie jest juŝ beztroskie Ŝycie Wymienione tu zostały niektóre cechy moŝna być tylko i wyłącznie w przebojowej nastolatki/tka. Dlatego cieszmy się chwilą,bo latka lecą, a z kaŝdą charakteru, które symbolizują dorosłość w papierach,a zanim dorośnie większości kultur. Nie zawsze jest pełna się umysłowo, minie duŝo czasu. Wiele chwilą wstępujemy w świat upragnionej zgodność pomiędzy poniŝszymi cechami, osób, które mają DOWÓD OSOBISTY dojrzałości. a cechami człowieka o wieku określającym chciałoby zawojować cały świat. Myślą, Prawną granica dorosłości we współczesnych krajach jest 18 lat, ale są tez wy- go prawnie dorosłym : Ŝe na kuli ziemskiej są tylko oni, a inni się juŝ nie liczą..osiemnastka to nie jest samokontrola jątki: szpan, moŝliwość imprezow a- nia,pokazania własnego ja bez jakichkolwiek Iran (15 lat) ustabilizowanie konsekwencji,bo przecieŝ rodzice niezaleŝność Szkocja (16 lat) nie mają juŝ nic do powiedzenia,ale test, który dopełniamy przez całe Ŝycie i tu Indonezja (17 lat) powaga nasze pomyłki mają wielkie znaczenie Ale lata lecą i nasze dzieci teŝ kiedyś będą Korea Południowa (19 lat) odpowiedzialność dorosłe i będzie tak samo (w wielu przypadkach). Japonia (20 lat) taktowność Jak będziesz się czuł, jeśli two- je dziecko kiedyś CI powie, Ŝe jesteś juŝ Arabia Saudyjska (21 lat) wytrzymałość mu niepotrzebny / na...? Wtedy przypomną Stany Zjednoczone (21 lat) doświadczenie Ci się lata twojej młodości i słowa, które dla Ciebie wydawały się,,waŝne, a CIEKAWOSTKA????????? obiektywność innym sprawiły ból Kiedy zdarzy się Jeśli chcesz być dorosłym to tylko z rozsądkiem!!! Dawniej dorosłość była wyznaczana na tak,ŝe z powodu naszej głupoty bezmyślności,ŝe przed ukończeniem upragnionej trzy róŝne sposoby: -Nie bądź panem świata szkoły zostajesz matką lub ojcem, wali Ci przez osiągnięcie dojrzałości biologicznej lub fizycznej, się grunt pod nogami tzn.,ŝe przegrałeś. -Staraj się zwracać uwagę na problemy Ty nie jesteś jeszcze osoba pełnoletnią, innych przez przejście serii testów dowodzących gotowości dziecka do dorosłego -Rozmawiaj ze swoimi rodzicami chociaŝ masz juŝ dowód, ty się po prostu zachłysnąłeś.nie zawsze jednak jest,tak Ŝycia jak być powinno. Są takŝe ci malcy, których -Zanim podejmiesz jakąś waŝną decyzję nieciekawa sytuacja domowa lub lub przez osiągnięcie pewnego to przemyśl ją dokładnie inne, zmusiły do wcześniejszego sprawdzenia się w roli osoby dorosłej,a wtedy wieku {MArta}&{shasha} świat nie jest juŝ tak kolorowy. Dorosłość T o z Orwella głąbie. Ale gdzie tam, nie zhańbiłbyś się wzięciem ksiąŝki do ręki, a juŝ zwłaszcza, kiedy jest ambitna. Bo obrazków nie ma. I literki są. DuŜo literek, a tu jeszcze trzeba w zdania poskładać. Trudne prawda? I dlatego później mamy idiotę, który pisze "sex" zamiast "seks" i analfbetów, uŝywających zwrotów "toffany" albo"pozdrooffka". Nienawidzę ich równie mocno, jak tych, którzy wlepiają po kaŝdym zdaniu emotikonkę ":P". Nienawidzę tych, którzy nazywają się "Pokoleniem JP2", a zawsze, kiedy przychodziło do pielgrzymki papieŝa, wkurzaliście się, Ŝe nic innego nie moŝna w telewizji obejrzeć. Bo wam się nowego odcinka "M jak Mdłości" chciało. Tych, którzy płaczą w rocznicę śmierci Ojca Świętego i zmieniają kanał za kaŝdym razem, kiedy leci Anioł Pański. Tych, którzy palą świeczki w oknach, a u spowiedzi ostatni raz byli w tamtym półwieczu. Nienawidzę was, hipokryci. Nienawidzę tych, które budzą się z trwałym makijaŝem, a zamiast iść do łazienki spryskują się poranną mgiełką z buteleczki. Nienawidzę tych, które mówiąc o sobie, wymieniają najbardziej pospolite cechy na ziemi: zwariowana, tajemnicza, wyjątkowa. Tych, które noszą do szkoły w róŝowych plecaczkach całą serię deserów mlecznych Monte, zamiast jeść normalne kanapki zawinięte w papier. Tych, które kupują pomysły na obiad, bo nie mają własnego. Jak zaczną sprzedawać pomysły na Ŝycie, to teŝ kupicie? A teraz, mój drogi, inteligentny czytelniku. Jeśli dobrnąłeś aŝ tutaj, znaczy to (mam nadzieję) iŝ jesteś mądrą i samokrytyczną osobą, która potraktowała mój artykuł z dystansem. Mam teŝ nadzieję, Ŝe nie piszesz "sex", od czasu do czasu przeczytasz dobrą ksiąŝkę, starasz się być ze sobą szczery i masz pomysł na obiad :) A ja tak naprawdę lubię ludzi :) No... MoŜe z wyjątkiem głupiej Joasi z reklamy szamponu :) L.Vis! 8

9 A kcja powieści toczy się w Ameryce lat 30, w środowisku więźniów oczekujących na karę śmierci. KsiąŜka opowiada historię "klawisza" więziennego Paula Edgecombe, sprawującego nadzór nad skazańcami. On sam wraz z innymi straŝnikami wykonywał wyrok. Skazani trafiali na tzw. "zieloną milę", czyli na swój ostatni marsz. Nazywali ją zieloną ze względu na kolor podłogi, po której szli na spotkanie ze "starą iskrówką"-ŝartobliwie nazywanym przez nich krześle elektrycznym. Pewnego dnia do więzienia trafia John Coffey, wielki facet o wiecznie załzawionych oczach,skazany za brutalne zabicie dwóch dziewczynek. Po jakimś czasie okazuje się, Ŝe jest obdarzony niezwykłym darem i Ŝe prawdopodobnie jest niewinny. Paulstaje przed moralnym problemem, gdyŝ wie,ŝe niedługo musi zabić tego człowieka. Zielona Mila przez wielu uwaŝana jest za najlepszą ksiąŝkę S.Kinga-króla ksiąŝek grozy. Powieść to połączenie trzech gatunków: thriller/ sensacja/kryminał.doczekała się ekranizacji zrealizowanej w 1999 roku przez Franka Darabonta(w roli głównej Tom Hanks) jednak polecam najpierw przeczytać ksiąŝkę, a potem obejrzeć film. KsiąŜka trafia do czytelnika i czyta się ją jednym tchem. KsiąŜka na długo pozostaje w pamięci i zachęcam do przeczytania jej. Marcin N a początek mały teścik - odpowiadać moŝna tylko tak, albo swoim wyglądem tak bardzo przejmować. Natomiast brzydka dziewczyna ma przerąbane. Nikt się za "pasztetem" nie obejrzy, nie, bez Ŝadnych wykrętów. Chciałbyś mieć brzydką dziewczynę? umówić, Ŝaden uzdolniony "pasztet" nie nikt nie będzie chciał się z "pasztetem" zrobi kariery w show-biznesie, bo nikt Chciałabyś chodzić z brzydkim facetem? "paszteta" nie umieści na okładce "People"... ZałoŜę się o stówę, Ŝe większość odpowiedziała "nie". A reszta kłamała :) Bo muszę was, kochane szkraby uświadomić - Ŝe wygląd ma znaczenie i to kluczowe. I Ŝadne tam opowiastki o pięknym wnętrzu na nic się nie zdadzą. Ładni ludzie mają w Ŝyciu łatwiej i tyle. To naukowo zbadane i udowodnione przez dentystów na całym świecie :) Jeszcze jak facet jest brzydki - to pół biedy. Oni mają łatwiej, bo przyjęło się w naszej kulturze, Ŝe facet ma być silny, mądry, etc i dopóki nie wytykają go z powodu twarzy palcami, to nie musi się Nie pomogą rady koleŝanek: "Wystarczy, Ŝe w siebie uwierzysz", albo "uczyń atut ze swojej otyłości". Jesteś brzydki/ brzydka - twoje Ŝycie jest uboŝsze i musisz to zaakceptować (albo schudnąć/ przytyć/wziąć prysznic/poddać się operacji plastycznej) Zaraz mnie objedziecie od czci i wiary, Ŝe wy zwracacie uwagę tylko na charakter i Ŝe fafarafa, nie wiesz czasem... - ale maleństwa! Ja tylko pokazuję wam brutalną prawdę, którą i tak kaŝdy zna, tylko boi się wprost powiedzieć. KaŜda dziewczyna mówi: "WaŜne, Ŝeby mój chłopiec był opiekuńczy, czuły, itp", a jak trafi na swojego księcia z ostrą nadwagą, pryszczatego i sapiącego, to na pewno będzie zadowolona... Taaa... Poza tym - jest jeszcze jedno, co mam na swoją obronę. Nie podałam wam mojej definicji brzydoty. Ty słonko, które ściskasz w rączce ten artykuł, tak na 90 % nie jesteś brzydkie. Bo 90 % ludzi, to ludzie normalni, a co za tym idzie - ich uroda teŝ jest w normie, a wiec są ładni. Ładni są wszyscy ludzie, którzy wyglądają zdrowo i są zadbani. Bo np. wiadomo, Ŝe większości facetów do Pawła Małaszyńskiego jest tak daleko, jak mi do Presleya, ale to jeszcze nie znaczy, Ŝe są brzydalami. Wystarczy, by wyglądali zdrowo i się myli. Brutalna i szczera (i całkiem niebrzydka) :) L.Vis! C zęsto na swej drodze spotykamy wielu nowych ludzi. Są oni dobrzy, albo źli. My od razu oceniamy ich po wyglądzie! Ŝe ma dredy, kolczyki czy tatuaŝe: jest zły. Nie warto z nim zawierać bliŝszych znajomości, poniewaŝ jest kryminalistą, będzie, albo jeszcze kimś gorszym!!! A w rezultacie moŝe okazać się osobą, na której moŝna polegać, która jest wierna i godna zaufania. Ma swój styl i my powinniśmy to uszanować. Wiele ludzi nie potrafi tego zrozumieć! Nie kaŝdy jest doskonały. Uczniowie w szkołach, szczególnie gimnazjalnych, wyśmiewają swoich rówieśników, którzy są ubrani inaczej niŝ oni, lub którzy się w jakiś sposób wyróŝniają. A czy my wiemy, jacy oni są od środka??? NIE!!! Odpowiedź jest zawsze taka sama. Nie dajemy im szansy, bo po co ich poznawać, skoro my wiemy, Ŝe oni nie są normalni, tylko jacyś "nawiedzeni". Myślą inaczej niŝ my, i w ogóle są inni. Jaką mamy pewność, Ŝe się nie mylimy??? Ŝadną!!!! Dlatego nie oceniajmy ludzi po tym, jak są ubrani, czy po tym,jak wyglądają. Pod ich maskami moŝe kryć się nasza bratnia dusza. Dajmy innym szansę! Nikt nie jest doskonały, ale kaŝdy człowiek, nawet ten najgorszy, ma prawo do odrobiny szczęścia, miłości i przyjaźni i to właśnie od nas to zaleŝy. MoŜe inni myślą o nas tak samo. Postawmy się w sytuacji tych odrzuconych, którzy są tacy sami jak my, tylko inaczej wyglądają!!! LUDZIE Są TYLKO LUDŜMI, USZANUJMY TO!!! :* =aga= :* <zdych> 9

10 Ufamy ukryci w marcepanach głodne oczy zatapiamy w słońcu w Ŝyłach rozlewa się soczystość poranka nienasycenie nie pozwala skończyć. Promienie otulają ciało lecz w duszy stygmatami malują piętno potykamy się miękkimi opuszkami czas zasklepi się jak rana. ostateczny przypływ nocy nie opadnie z rana. Domowy rozpalaczu świateł. na szklanym sercu wymogłeś wiarę i nadzieję dwie wielkie pochodnie. o zapisane w nas Ŝółte wiersze. Owady wpadają między rozsznurowane rzęsy, i tylko dlatego czasami płaczę Czas targa kwiaty na wietrze Osłaniamy się nawzajem powiekami. Niebo owocuje czarnymi czereśniami tka słodki pył na języku na Ŝer wychodzą niebezpieczne wizje powietrze nasiąka smakiem wiśni. * Ciemność Komu świecą światła? Ŝółte igły wbite w szklane serce miasta czy będzie rozbite? zakrwawi dłonie rozetnie palce rozerwie tętnice oczy mgłą zajdą? Albo chociaŝ zgaśnie lasy jak wodorosty całą jasność zassają lasy i elektryczne węgorze pełznące pod asfaltem i nic nie zostanie w górze. Niebo utopi się w ciemności upije czarnym winem - Mondavi z cienistych winorośli. W szklanym sercu * Wbita na ostrze gier słownych zanurzonych w miękkość aŝ po rękojeść. Pozbawiona normalności - świadoma jej istnienia, ale gdzieś, wszędzie, poza mną. - normalnością rozbawiona. Nasycająca się kaŝdym twoim słowem wpatrzona w kaŝdą idiotycznie połyskliwą płytkość i w głębię - jak w czerń w telewizorze mniej zabawną, za to nie odkrytą. Tak... Rozmaity, bo w końcu ilu takich jak ty mogę mieć w Ŝyciu? I ekscentryczny, choć tego słowa nigdy nie uŝyłeś. Upiłam się słoną miłością postrzeganie nieodwracalnie zniekształcone radość rozrywa głowę nieruchomieję zatopiona w tobie. I pośród ludzi na mostach z których kaŝdy, (inaczej niŝ ty) odpowiedniej wielkości i koloru. Patrzę na nich nieruchomo. Nieruchomo jedząc nieruchome kotlety zapadnięta pod grunt pozorów nie dając niczego po sobie poznać. Udając i śmiejąc się 10

11 Pociągiem juŝ nigdy nie... Wargi tętnią, jak sumienie gdy w usta wmarza świat. siedzę w komorze, trochę umieram Farbuję twarz. Ostatni rajd - najlepszy nauczyciel silny, mądry, zmęczony Spełnia swą obietnicę liczę uciekające Ŝycie. Okna pokazują miliony początków historii bez morału i akcji Niebo wiszące nisko, jak napełnione wodą Wysiadam. Odarta z myśli, słów i ciała. 3 godziny 40 minut. A ciągle ta sama. * Zawsze gilotynuję kwiaty niewinne główki spadają w mętną wodę. Tam, gdzie pływa to najdziksze, co nie wysłowione. Dotykam tego językiem i czerpię słodki zapach zbrukany juŝ przez brutalność - nieokiełznane wiersze, i leję na papier, co kwierczy gdy słowa weń wtapiam. Ból co zmysły ogłusza i uwalnia poezję. Psychopatyczna rozkosz, to zapuszczać sie w siebie gdzie płynące ukradkiem krwawe potoki, i potargane nienawiścią domy tak ciche i duszne, aŝ cięŝko złapać oddech a jednak moje udekorowane wisielcami na powitanie zupełnie inaczej, a jednak to właśnie kochanie siebie, rano. * Jesteś strachem zaplątanym w namiętności dreszczami, co wyŝłobione w skórze niepewnością wbitą w ciało cichym piętnem wypalonym w duszy Popołudniami bez Beatlesów nocą w deszczu przy aksamitnej jezdni spojrzeniami w połamany księŝyc Bezdomną aureolą, co porzuciła świętych. Osuwam się w ciebie łagodnie i codziennie w doliny histerycznej wraŝliwości przeczesując mylącą obojętność. I zupełnie juŝ nie wiem czym jeszcze poza falbankami na zasłonach, jestem za czym we mnie będziesz tęsknić zanurzona w czarne drogi. Wspomnieniem pachnącego kawą domu, co zamykał świat od środka, na cztery spusty wymierzone w głowę. I tylko od ciebie jednej "dziękuję, Ŝe jesteś" zamiast: "dziękuję za rozmowę". * RóŜowy wiatr na dobre rozbujał korzenie, w ryzach trzyma cierniowa obroŝa molarności. Im więcej jest jego, tym mu dalej do siebie, w tej wycieczce na szczyt codzienności. Nie pojmuje. Skąd przyszło natchnienie? ten anioł z górnego rogu ekranu w filmie z lat pięćdziesiątych - zstąpił na ziemię i oto w róŝowej sukience studzi herbatę oddechem. Jak dalece te kilka ruchów dłoni mogłoby zniszczyć rytm jego cichych pragnień, tak ludzko zwyczajnych bez wyuzdanych stosunków seksualnych zwanych kochaniem - najprostszych pragnień o kochaniu? Targany nadmiarem wolnej woli, codziennie nową prawdą, setkami rodzajów dobra - wymalował oczy bogini w swym uśmiechu i wrócił (w swej cichej, prywatnej chwale) do swej cichej Ŝony - galaktyki prostych rzeczy. L.Vis 11

12 KozioroŜec ( ) Wodnik ( ) Ryby ( ) Przed Tobą pracowity okres. Motywacją niech będą przyszłe efekty. Niekiedy Ŝyjesz zbyt intensywnie i przybierasz potem minę męczennika. W uczuciach staraj się okazywać więcej delikatności. W Twoje plany wkrada się nieufność. Obawiasz się jakiegoś nieokreślonego niebezpieczeństwa. To irracjonalne. Spokojnie realizuj to, co zamierzałaś/eś. W okresie przedwakacyjnym czeka Ciebie mnóstwo szalonych imprez. Masz szansę na wiosenny romans, ale górę moŝe wziąć lojalność do obecnej sympatii. Niemniej jednak widoczne powodzenie wyraźnie poprawi Ci nastrój. W czerwcu zrelaksujesz się na ciekawym grillu. Baran ( ) Byk ( ) Bliźnięta ( ) W szkole mniej problemów niŝ ostatnio. Za to w uczuciach kolejny raz przekonasz się, Ŝe trudniej jest utrzymać przy sobie obiekt westchnień, niŝ go zdobyć. Dobra atmosfera w domu poprawi Ci humor. Mimo Ŝe dziać się wkoło Ciebie będzie wiele, to ominie Cię duŝo problemów, ale z pewnością nie zabraknie okazji do wydatków. Kłopoty finansowe będą Ci niestety towarzyszyć do końca czerwca. Spotkanie z kimś dawno nie widzianym sprawi Ci przyjemność, a nawet moŝe przynieść wymierne korzyści. W miłości pewna rozmowa powinna rozwiać nurtujące wątpliwości. Rak ( ) Lew ( ) Panna ( ) Będziesz miał/a szansę zrobienia dobrego interesu, ale nie pozbawionego ryzyka. DuŜo moŝesz zyskać, ale i wiele stracić. Nie zwlekaj, niczego teŝ nie przyśpieszaj. Jeśli gnębi Cię samotność, to wkrótce się to zmieni. W sprawach zasadniczych wszystko w porządku.. MoŜe jednak naleŝy skończyć to, co zaczęłaś/eś? Natomiast w kontaktach z otoczeniem mogą zacząć się pewne kłopoty. Wyjaśniaj wszystkie zgrzyty od ręki. Oj, duŝo przed Tobą i to zarówno w szkole, jak i w domu. Ktoś z rodziny planuje Cię odwiedźić, więc na wszelki wypadek bądź przygotowana/y. W związku nadeszła dobra pora na rozwiązanie problemów. Waga ( ) Skorpion ( ) Strzelec ( ) Początek czerwca będzie pomyślny w sprawach związanych z nauką lub rozpoczętymi przedsięwzięciami. Nie zawiedzie Cię takŝe intuicja w finansach. Jeśli jesteś wolna/y, jest szansa aby to zmienić. Problemów nie zabraknie, ale jeŝeli wykaŝesz się stanowczością i zdecydowaniem, to sukces murowany. Przez cały czas optymizm Cię nie opuści. W miłości będziesz przejawiać skłonności do zaborczości. Twoja podwójna osobowość da znać o sobie. Wewnętrzne sprzeczności mogą pozbawić Cię przebojowości. Nie ma jednak powodu do niepokoju, tylko sobie wiadomym sposobem, wyjdziesz na swoje. 12 (:SiSi:)

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com

Raport o kursie. Strona 0. www.oczyszczanieumyslu.pl www.czystyumysl.com Raport o kursie Strona 0 Raport o kursie Marcin Tereszkiewicz Raport o kursie Strona 1 Oczyszczanie Umysłu Oczyść swój umysł aby myśleć pozytywnie i przyciągać to czego chcesz Raport o kursie Strona 2

Bardziej szczegółowo

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze.

Dzięki ćwiczeniom z panią Suzuki w szkole Hagukumi oraz z moją mamą nauczyłem się komunikować za pomocą pisma. Teraz umiem nawet pisać na komputerze. Przedmowa Kiedy byłem mały, nawet nie wiedziałem, że jestem dzieckiem specjalnej troski. Jak się o tym dowiedziałem? Ludzie powiedzieli mi, że jestem inny niż wszyscy i że to jest problem. To była prawda.

Bardziej szczegółowo

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili

LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili LP JA - autoprezentacja JA - autoidentyfikacja MY ONI 1. SZKOŁA: nie było jakiejś fajnej paczki, było ze Ŝeśmy się spotykali w bramie rano i palili papierosy a później wieczorem po szkole tez Ŝeśmy się

Bardziej szczegółowo

KIDSCREEN-52. Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi. Wersja dla dzieci i młodzieży 8 do 18 lat

KIDSCREEN-52. Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi. Wersja dla dzieci i młodzieży 8 do 18 lat KIDSCREEN-52 Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi Wersja dla dzieci i młodzieży 8 do 18 lat Page 1 of 8 Cześć, Data: Miesiąc Rok Co u ciebie słychać? Jak się czujesz? To są pytania, na które

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY

Kurs online JAK ZOSTAĆ MAMĄ MOCY Często będę Ci mówić, że to ważna lekcja, ale ta jest naprawdę ważna! Bez niej i kolejnych trzech, czyli całego pierwszego tygodnia nie dasz rady zacząć drugiego. Jeżeli czytałaś wczorajszą lekcję o 4

Bardziej szczegółowo

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku.

Zasady Byłoby bardzo pomocne, gdyby kwestionariusz został wypełniony przed 3 czerwca 2011 roku. Opieka zdrowotna przyjazna dziecku - Dzieci i młodzież: powiedz nam co myślisz! Rada Europy jest międzynarodową organizacją, którą tworzy 47 krajów członkowskich. Jej działania obejmują 150 milionów dzieci

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca

Każdy patron. to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie. Pani Ania. Mądra, dobra. i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca Autor wiersza: Anna Sobotka PATRON Każdy patron to wzór do naśladowania. Takim wzorem była dla mnie Pani Ania. Mądra, dobra i zawsze wyrozumiała. W ciszy serca uszczęśliwić mnie umiała. Myśli moje do Niej

Bardziej szczegółowo

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA!

Życzenia urodzinowe. dla dziewczyny. Życzę Ci jak najwięcej takich chwil, w których z uśmiechem na twarzy mogłabyś powiedzieć: JESTEM SZCZĘŚLIWA! dla dziewczyny Co roku kocham mocniej i pamiętam tak samo. Jedno jest w życiu szczęście, kochać i być kochanym. Z okazji urodzin życzę Ci aby każdy dzień miał kształt Twoich marzeń. Z okazji urodzin życzę

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą

to myśli o tym co teraz robisz i co ja z Tobą DZIEŃ BEZ CIEBIE Dzień bez Ciebie Dzień bez Ciebie jakoś tak szary to brak mej części i mało widzę co istnieje najpiękniej gdy nie błyszczą Twe słowa tylko przy Tobie nie wiem czy się martwić to myśli

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Pierwsza lub druga randka przewodnik Pytanie od czytelnika: Witam postępuje według twoich rad i mam pewien dylemat znam ją od 3 tygodni i wiem Ŝe teraz nie długo ma imieniny i chce ją zabrać do kina i

Bardziej szczegółowo

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU

DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU DZIEŃ KOBIET W PRZEDSZKOLU Dnia: 07.03.2014r. 8 marca, to wyjątkowy dzień szczególnie dla wszystkich pań, zarówno tych dużych jak i małych. W tym dniu jest obchodzony Dzień Kobiet. Przedszkolaki także

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie

CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM. Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM CZYTAJMY RAZEM Program Czytajmy razem realizowany jest w naszej szkole na etapie nauczania zintegrowanego. Jego głównym celem jest rozwijanie aktywności czytelniczej naszych

Bardziej szczegółowo

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady,

Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH. Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, Laura Mastalerz, gr. IV Izabella Mastalerz siostra, III kl. S.P. Nr. 156 BAJKA O WARTOŚCIACH Dawno, dawno temu, w dalekim kraju istniały następujące osady, w których mieszkały wraz ze swoimi rodzinami:

Bardziej szczegółowo

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ

WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ WYNIKI ANKIETY EWALUACYJNEJ W 2006 r. Fundacja Pomorski Dom Nadziei przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych Profilaktyka HIV/AIDS-młodzieŜ 2006 w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 1 w Pruszczu Gdańskim

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994

Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 Na skraju nocy & Jarosław Bloch Rok udostępnienia: 1994 NA SKRAJU NOCY Moje obrazy Na skraju nocy widziane oczyma dziecka Na skraju nocy życie wygląda inaczej Na moich obrazach...w nocy Życie w oczach

Bardziej szczegółowo

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku

I Komunia Święta. Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku I Komunia Święta Parafia pw. Bł. Jana Pawła II w Gdańsku Ktoś cię dzisiaj woła, Ktoś cię dzisiaj szuka, Ktoś wyciąga dzisiaj swoją dłoń. Wyjdź Mu na spotkanie Z miłym powitaniem, Nie lekceważ znajomości

Bardziej szczegółowo

Podziękowania dla Rodziców

Podziękowania dla Rodziców Podziękowania dla Rodziców Tekst 1 Drodzy Rodzice! Dziękujemy Wam za to, że jesteście przy nas w słoneczne i deszczowe dni, że jesteście blisko. Dziękujemy za Wasze wartościowe rady przez te wszystkie

Bardziej szczegółowo

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid

WIEŚCI SZKOLNE Z ŻYCIA SZKOŁY. Cyprian Kamil Norwid MIESIĘCZNIK SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. C.K. NORWIDA W DĄBRÓWCE WIEŚCI Cyprian Kamil Norwid Cyprian Kamil Norwid N U M E R V I SZKOLNE M A R Z E C 2 0 1 4 Z ŻYCIA SZKOŁY W TYM NUMERZE: Z życia szkoły 1 Zuch

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ

OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ OKOLICZNOŚCIOWE WYDANIE GAZETKI SZKOLNEJ KLASY III PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. ARMII KRAJOWEJ 1 Drogi Czytelniku! Życzymy Ci przyjemnej lektury Szkolnego Newsa. Zachęcamy do refleksji nad pytaniem

Bardziej szczegółowo

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej

Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej Scenariusz ślubowania uczniów klasy pierwszej Obsada: - prowadząca - Wielki Magik - pomocnicy magika (2 3 osoby) Pomoce: - 2-3 miotły - 2-3 zraszacze - 2-3 kredy - ołówek z biało-czerwoną kokardą - dyplomy

Bardziej szczegółowo

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ

PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ PROGRAMY PROFILAKTYKI MŁODZIEŻOWEJ Nazwa Kierownik Miejsce realizacji Liczba i rodzaj odbiorców Okres realizacji Rok szkolny 2009/2010 Osiągane cele SPRAWOZDANIE Z PROJEKTU PROFILAKTYCZNEGO PROGRAM PROFILAKTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Nelson Mandela. Te słowa są idealnym poparciem mojej kandydatury na

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Nelson Mandela. Te słowa są idealnym poparciem mojej kandydatury na Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Nelson Mandela. Te słowa są idealnym poparciem mojej kandydatury na przewodniczącego naszej szkoły. Jestem zdeterminowany do

Bardziej szczegółowo

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM

KATARZYNA POPICIU WYDAWNICTWO WAM KATARZYNA ŻYCIEBOSOWSKA POPICIU WYDAWNICTWO WAM Zamiast wstępu Za każdym razem, kiedy zaczynasz pić, czuję się oszukana i porzucona. Na początku Twoich ciągów alkoholowych jestem na Ciebie wściekła o to,

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia polski-polski Życzenia : Ślub Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! Gratulacje i najlepsze

Bardziej szczegółowo

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :)

Nazwijmy go Siedem B (prezentujemy bowiem siedem punktów, jakim BYĆ ) :) Czy potrafimy rozmawiać z dziećmi o niepełnosprawności? Czy sprawia nam to trudność? Czujemy się zakłopotani tematem? Sami nie wiemy, jak go ugryźć? A może unikamy go całkiem, skoro nas bezpośrednio nie

Bardziej szczegółowo

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski

bab.la Zwroty: Korespondencja osobista Życzenia chiński-polski Życzenia : Ślub 祝 贺, 愿 你 们 幸 福 快 乐, 天 长 地 久 Gratulujemy! Życzymy Wam wszystkiego, co najlepsze! młodej parze 致 以 我 对 你 们 婚 姻 真 诚 的 祝 福 Gratulacje i najlepsze życzenia w dniu ślubu! młodej parze 恭 喜 喜 结

Bardziej szczegółowo

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE

UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE UMIEJĘTNOŚCI PREZENTACYJNE W największym skrócie prezentacja to pokaz. Dlatego pamiętaj, Ŝe prezentacja jest przedstawieniem, w którym grasz główną rolę. RóŜnica polega na tym, Ŝe celem twojego przedstawienia

Bardziej szczegółowo

Dorota Sosulska pedagog szkolny

Dorota Sosulska pedagog szkolny Czasem zapominamy o prostych potrzebach, które dzieci komunikują nam na co dzień. Zapraszam więc wszystkich dorosłych do zatrzymania się w biegu, pochylenia się nad swoimi pociechami i usłyszenia, co mają

Bardziej szczegółowo

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać!

Miłosne Wierszyki. Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłosne Wierszyki Noc nauczyła mnie marzyć. Gwiazdy miłością darzyć. Deszcz nauczył mnie szlochać A ty nauczyłeś mnie kochać! Miłość jedyna jest Miłość nie zna końca Miłość cierpliwa jest zawsze ufająca

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

Przed podróŝą na Litwę

Przed podróŝą na Litwę Przed podróŝą na Litwę Źródło: http://www.hotels-europe.com/lithuania/images/lithuania-map-large.jpg BirŜai to niewielkie miasto litewskie wyznaczone jako miejsce kolejnego, juŝ piątego spotkania przedstawicieli

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska

BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska BEZPIECZNY MALUCH NA DRODZE Grażyna Małkowska spektakl edukacyjno-profilaktyczny dla najmłodszych. (Scenografia i liczba aktorów - zależne od wyobraźni i możliwości technicznych reżysera.) Uczeń A - Popatrz

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA

SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA SCENARIUSZ Z UROCZYSTOŚCI Z OKAZJI DNIA MATKI I OJCA Temat: Uroczystość z okazji Dnia Matki i Ojca PROGRAM UROCZYSTOŚCI: 1. Wiersz Powitanie Dziś piękny dzień Kochani - to wasze święto kochani więc Was

Bardziej szczegółowo

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem

Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Odzyskajcie kontrolę nad swoim losem Mocno wierzę w szczęście i stwierdzam, że im bardziej nad nim pracuję, tym więcej go mam. Thomas Jefferson Czy zadaliście już sobie pytanie, jaki jest pierwszy warunek

Bardziej szczegółowo

"PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA"

PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA "PRZYGODA Z POTĘGĄ KOSMICZNA POTĘGA" Maciej Rak kl.4a 1 PEWNEGO DNIA W SZKOLE NA LEKCJI MATEMATYKI: PANI: Dzieci, proszę o ciszę!!! STAŚ: Słuchajcie pani, bo jak nie, to zgłoszę wychowawczyni żeby wpisała

Bardziej szczegółowo

Jak tworzyć mapy myśli

Jak tworzyć mapy myśli 1 Irena Sidor-Rangełow Naucz się w 7 godzin: Jak tworzyć mapy myśli 2 Copyright by Irena Sidor-Rangełowa, Anna Gergana Rangełow, Slavcho Rangelov Projekt okładki Slavcho Rangelov ISBN: 978-83-935157-0-7

Bardziej szczegółowo

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc.

Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Pan Bóg poprzez niemoc i słabość osób niepełnosprawnych jakby paradoksalnie sprawia, Ŝe mają one ogromną moc przemieniania ludzkich serc. Dnia 16.12.10 odbyła się wycieczka do Domu Opieki Społecznej w

Bardziej szczegółowo

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków,

J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, J. J. : Spotykam rodziców czternasto- i siedemnastolatków, którzy twierdzą, że właściwie w ogóle nie rozmawiają ze swoimi dziećmi, odkąd skończyły osiem czy dziewięć lat. To może wyjaśniać, dlaczego przesiadują

Bardziej szczegółowo

Kto chce niech wierzy

Kto chce niech wierzy Kto chce niech wierzy W pewnym miejscu, gdzie mieszka Bóg pojawił się mały wędrowiec. Przysiadł na skale i zapytał: Zechcesz Panie ze mną porozmawiać? Bóg popatrzył i tak odpowiedział: mam wiele czasu,

Bardziej szczegółowo

Sportowy Dzień Dziecka

Sportowy Dzień Dziecka Sportowy Dzień Dziecka SCENARIUSZ ZAJĘĆ NA DZIEŃ DZIECKA I SPORTU w LO. im. B. Prusa w Skierniewicach W festynie biorą udział wszystkie klasy I- II. Będą one rywalizowały na swoich poziomach w poszczególnych

Bardziej szczegółowo

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA

TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA TEST SPRAWDZAJĄCY UMIEJĘTNOŚĆ CZYTANIA ZE ZROZUMIENIEM DLA KLASY IV NA PODSTAWIE TEKSTU PT. DZIEŃ DZIECKA Drogi uczniu! Instrukcja dla użytkownika testu Najpierw przeczytaj uważnie tekst. Następnie rozwiązuj

Bardziej szczegółowo

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem.

Powojenna historia mojej miejscowości. W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. Powojenna historia mojej miejscowości -Chełmiec- W dniu 31 maja 2010 r. przeprowadziłam wywiad z Panem Władysławem. -Chciałabym na początku aby powiedział Pan kilka słów o sobie. -Witam Panią! Nazywam

Bardziej szczegółowo

NUMER WIOSENNO - WAKACYJNY MAJ CZERWIEC 2016 GAZETKA SZKOLNA -- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE W TYM NUMERZE:

NUMER WIOSENNO - WAKACYJNY MAJ CZERWIEC 2016 GAZETKA SZKOLNA -- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE W TYM NUMERZE: GAZETKA SZKOLNA -- SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. KSIĄŻĄT PSZCZYŃSKICH W PSZCZYNIE NUMER WIOSENNO - WAKACYJNY MAJ CZERWIEC 2016 W TYM NUMERZE: - RELACJA Z PRZEDSTAWIENIA W CENTRUM KULTURY - PRZYRODNICZA CIEKAWOSTKA

Bardziej szczegółowo

I dziewczyny i chłopaki pragn pozna zdrowia smaki - zaj

I dziewczyny i chłopaki pragn pozna zdrowia smaki - zaj I dziewczyny i chłopaki pragną poznać zdrowia smaki - zajęcia edukacyjno-kulinarne dla dzieci klas I-III zorganizowane przez ARR OT Kielce tym razem w Mostkach W dniu 17 listopada 2011 r. w Publicznej

Bardziej szczegółowo

Część 11. Rozwiązywanie problemów.

Część 11. Rozwiązywanie problemów. Część 11. Rozwiązywanie problemów. 3 Rozwiązywanie problemów. Czy jest jakiś problem, który trudno Ci rozwiązać? Jeżeli tak, napisz jaki to problem i czego próbowałeś, żeby go rozwiązać 4 Najlepsze metody

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

KIDSCREEN-27. Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi. Wersja dla dzieci i młodzieży od 8 do 18 lat

KIDSCREEN-27. Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi. Wersja dla dzieci i młodzieży od 8 do 18 lat KIDSCREEN-27 Kwestionariusz zdrowotny dla dzieci i młodych ludzi Wersja dla dzieci i młodzieży od 8 do 18 lat KIDSCREEN-27, Child and Adolescent Version Page 1 of 5 Cześć, Data: Miesiąc Rok Co u ciebie

Bardziej szczegółowo

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!!

SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! SP 20 I GIM 14 WSPARŁY AKCJĘ DZIĘKUJEMY ZA WASZE WIELKIE SERCA!!! Relacja ze spotkania z nr 1 rodziną przy wręczeniu paczki. Rodzina wyczekiwała wolontariuszy. Poza panią Anną i Mają był również dziadek,

Bardziej szczegółowo

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA autor Maciej Wojtas 1. SCENA. DZIEŃ. WNĘTRZE. 2 Biuro agencji reklamowej WNM. Przy komputerze siedzi kobieta. Nagle wpada w szał radości. Ożesz japierdziuuuuu... Szefie!

Bardziej szczegółowo

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE-

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- WCZEŚNIEJSZA GWIAZDKA KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- ZAPEWNE TAKŻE, WIĘC SPOTKAJMY SIĘ

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji wewnętrznej

Raport ewaluacji wewnętrznej Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Szkole Podstawowej nr 17 im. Bohaterów Westerplatte w Zabrzu w roku szkolnym 2009/2010 1. Opis ewaluowanego obszaru: obszar efekty działalności dydaktycznej,

Bardziej szczegółowo

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM

5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM ANKIETA DLA UCZNIÓW GIMNAZJUM 5. To, jak Ci idzie w szkole jest dla Twoich rodziców (opiekunów): A niezbyt ważne B ważne C bardzo ważne 1 kod ucznia Drodzy Pierwszoklasiści! Niedawno rozpoczęliście naukę

Bardziej szczegółowo

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu,

a przez to sprawimy dużo radości naszym rodzicom. Oprócz dobrych ocen, chcemy dbać o zdrowie: uprawiać ulubione dziedziny sportu, IMIENINY ŚWIĘTEGO STANISŁAWA KOSTKI- -Patrona dzieci i młodzieży (8 września) Opracowała: Teresa Mazik Początek roku szkolnego wiąże się z różnymi myślami: wracamy z jednej strony do minionych wakacji

Bardziej szczegółowo

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3

GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 Miejskie Przedszkole Nr 18 w Puławach ul. Norwida 32 A GAZETKA NASZE PRZEDSZKOLE Nr 3 / styczeń - luty 2010 / Zimo, zimo przybądź biała Przynieś śniegu po kolana Zimo, zimo to nie wszystko Chcemy jeszcze

Bardziej szczegółowo

DOBRE MANIERY. DOBRE MANIERY: zachowanie społecznie właściwe. ETYKIETA: powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania.

DOBRE MANIERY. DOBRE MANIERY: zachowanie społecznie właściwe. ETYKIETA: powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania. DOBRE MANIERY DOBRE MANIERY: zachowanie społecznie właściwe. ETYKIETA: powszechnie przyjęte zasady właściwego zachowania. GRZECZNOŚĆ: dobre maniery i taktowne zachowanie. Dobre maniery świadczą o szacunku

Bardziej szczegółowo

Część 4. Wyrażanie uczuć.

Część 4. Wyrażanie uczuć. Część. Wyrażanie uczuć. 3 5 Tłumienie uczuć. Czy kiedykolwiek tłumiłeś uczucia? Jeżeli tak, to poniżej opisz jak to się stało 3 6 Tajemnica zdrowego wyrażania uczuć! Używanie 'Komunikatów JA'. Jak pewnie

Bardziej szczegółowo

145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej

145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej ILE MAMY 145 cm i mniej 146 cm-154 cm 155 cm-164 cm 165 cm-174 cm 175 cm i więcej 10 8 6 4 2 0 JAKIEGO KOLORU MAMY OCZY Niebieskie Zielone Piwne 12 10 8 6 4 2 0 Niebieskie Zielone Piwne Kiedy się urodziliśmy???

Bardziej szczegółowo

Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie,

Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie, Serdecznie dziękuję trzem najważniejszym kobietom mojego życia: córce Agatce, żonie Agnieszce i mamie Oli za cierpliwość, wyrozumiałość, wsparcie, natchnienie i niezłomną wiarę w sukces. Dziewczyny, bez

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU WITAMY WAS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Witamy. na stronie Naszej gazetki szkolnej, która również w tym roku szkolnym będzie w wersji elektronicznej. Chyba bardziej dla Was dostępnej. Każdy numer będziemy

Bardziej szczegółowo

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku...

Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wyznania Wyznania Kocham Cię 70 sekund na minutę, 100 minut na godzinę, 40 godzin na dobę, 500 dni w roku... Wolę być chwilą w Twoim życiu niż wiecznością w życiu innej!!! Nie wiem, czy chcesz ze mną chodzić,

Bardziej szczegółowo

Psychologia gracza giełdowego

Psychologia gracza giełdowego Psychologia gracza giełdowego Grzegorz Zalewski DM BOŚ S.A. Hipoteza rynku efektywnego 2 Ceny papierów wartościowych w pełni odzwierciedlają wszystkie dostępne informacje. Hipoteza rynku efektywnego (2)

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne

Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne Czy potrafisz się uczyć? badanie ewaluacyjne W celu zbadania efektywności uczenia się, przygotowałam i przeprowadziłam wśród uczniów mojej klasy ankietę na temat Czy potrafisz się uczyć?. Test przeprowadziłam

Bardziej szczegółowo

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły.

Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. SZKOŁA dla RODZICÓW Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły. (...) Dzieci potrzebują tego, aby ich uczucia były akceptowane i doceniane. Kto pyta nie błądzi. Jak pomóc

Bardziej szczegółowo

Bajkę zilustrowały dzieci z Przedszkola Samorządowego POD DĘBEM w Karolewie. z grupy Leśne Ludki. wychowawca: mgr Katarzyna Leopold

Bajkę zilustrowały dzieci z Przedszkola Samorządowego POD DĘBEM w Karolewie. z grupy Leśne Ludki. wychowawca: mgr Katarzyna Leopold KOSMITA W PRZEDSZKOLU B.B Jadach Bajkę zilustrowały dzieci z Przedszkola Samorządowego POD DĘBEM w Karolewie z grupy Leśne Ludki wychowawca: mgr Katarzyna Leopold Pawełek wpadł zdyszany do sali prosto

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film. Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas gimnazjalnych na podstawie filmu pod tytułem

Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film. Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas gimnazjalnych na podstawie filmu pod tytułem 1 Międzynarodowy Projekt Filmowy Learning Through Film Scenariusz zajęć edukacyjnych dla klas gimnazjalnych na podstawie filmu pod tytułem 2 Temat: Inni czy tacy sami? - rozmawiamy o bohaterach filmu.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

1.4.1 Pierwsze wrażenie

1.4.1 Pierwsze wrażenie 1.4.1 Pierwsze wrażenie Nastawienie. Pierwsze wrażenie Mówisz cześć, uśmiechasz się i podajesz rękę. Przywitanie się z drugim człowiekiem to stąpanie po kruchym lodzie łatwo można zrobić coś, co postawi

Bardziej szczegółowo

MAŁY PABLO I DWIE ŚWINKI

MAŁY PABLO I DWIE ŚWINKI ROBERT MAICHER MAŁY PABLO I DWIE ŚWINKI Poleca: SuperKid.pl Zapewnij dzieciom dobry start! Copyright by Robert Maicher Data: 03.02.2008 Tytuł: Mały Pablo i dwie świnki Autor: Robert Maicher Wydanie I Seria:

Bardziej szczegółowo

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV

Wolontariat. Igor Jaszczuk kl. IV Wolontariat Wolontariat ważna sprawa, nawet super to zabawa. Nabierz w koszyk groszy parę, będziesz miał ich całą chmarę. Z serca swego daj znienacka, będzie wnet Szlachetna Paczka. Komuś w trudzie dopomoże,

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 (Redaktor) Witam państwa w audycji Blisko i daleko. Dziś o podróżach i wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i pana Adama, żeby opowiedzieli

Bardziej szczegółowo

Podziękowania naszych podopiecznych:

Podziękowania naszych podopiecznych: Podziękowania naszych podopiecznych: W imieniu swoim jak i moich rodziców składam ogromne podziękowanie Stowarzyszeniu za pomoc finansową. Dzięki działaniu właśnie tego Stowarzyszenia osoby niepełnosprawne

Bardziej szczegółowo

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH?

JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? JAK RADZIĆ SOBIE Z NASTOLATKIEM W SYTUACJACH KONFLIKTOWYCH? Podstawowa zasada radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych:,,nie reaguj, tylko działaj Rodzice rzadko starają się dojść do tego, dlaczego ich

Bardziej szczegółowo

Wyniki są pozytywne, ale należy jeszcze zmniejszyć liczbę uczniów przez których ktoś płakał całkiem niedawno, szczególnie w klasie IV.

Wyniki są pozytywne, ale należy jeszcze zmniejszyć liczbę uczniów przez których ktoś płakał całkiem niedawno, szczególnie w klasie IV. Test Czy jesteś tolerancyjny? Człowiek tolerancyjny - jest wyrozumiały dla cudzych poglądów, upodobań, wierzeń, rozumie je i szanuje, zachowując swoją indywidualność: w swoich decyzjach i działaniach uwzględnia

Bardziej szczegółowo

3 Największe Mity Uwodzenia

3 Największe Mity Uwodzenia 3 Największe Mity Uwodzenia 1. Mit o tzw. shit testach 2. Mit wygląd jest mało waŝny 3. Mit o wzbudzaniu zainteresowania Zacznę od pytań od czytelnika: 1. Co Cię wkurza w relacjach z kobietami? Shit Testy,

Bardziej szczegółowo

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z

wiecznie samotny, bo któreż ze stworzonych serc mogłoby nasycić Jego miłość? Tymczasem Bóg jest całą społecznością w wiecznym ofiarowywaniu się z TRUDNY TEMAT Nauczyliśmy się słuchać łatwych kazań. Wygłaszanych, jak to się mówi, pod publiczkę. Nieraz kokieteryjnych, zalotnych, brzdąkających w bardzo serdeczną i łatwą strunę budzenia miłości do bliźniego.

Bardziej szczegółowo

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr

CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr CAŁA POLSKA CZYTA DZIECIOM I semestr W dniu 7 stycznia 2012 r. oddział przedszkolny naszej szkoły odwiedził aktor serialu Barwy Szczęścia Jakub Małek. Czytelnicze spotkanie w ramach akcji "Cała Polska

Bardziej szczegółowo

TEST OSOBOWOŚCI. Przekonaj się, jak jest z Tobą

TEST OSOBOWOŚCI. Przekonaj się, jak jest z Tobą TEST OSOBOWOŚCI Przekonaj się, jak jest z Tobą Ustosunkuj się do poniższych stwierdzeń, dokonując w każdym przypadku tylko jednego wyboru, najlepiej Cię charakteryzującego. Podlicz punkty i przeczytaj

Bardziej szczegółowo

,, Wiosna U króla Maciusia

,, Wiosna U króla Maciusia PROJEKT EDUKACYJNY Z ELEMENTAMI EDUKACJI EUROPEJSKIEJ,, Wiosna U króla Maciusia Zatwierdzony do realizacji w Szkole Podstawowej nr 1 im. Janusza Korczaka w Lubsku w dn. 19 marca 2010 r. Autor projektu

Bardziej szczegółowo

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU

Mikser GAZETKA SZKOLNA UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 5 W RACIBORZU WITAMY WAS W NOWYM ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Witam Nazywam się Jolanta Otlik i jestem opiekunem Naszej gazetki szkolnej, która również w tym roku szkolnym będzie w wersji elektronicznej. Chyba bardziej dla

Bardziej szczegółowo

Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za kilka miesięcy. znów spotkamy się razem.

Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za kilka miesięcy. znów spotkamy się razem. PoŜegnanie zimy" Ani się spostrzec moŝna, jak ten czas ucieka, jak na niebie, coraz później wieczór się zaczyna. To oznacza, Ŝe zimą trzeba poŝegnać! Więc Ŝegnamy Cię zimo, ale nie na zawsze, bo juŝ za

Bardziej szczegółowo

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka

Bóg Ojciec kocha każdego człowieka 1 Bóg Ojciec kocha każdego człowieka Bóg kocha mnie, takiego jakim jestem. Raduje się każdym moim gestem. Alleluja Boża radość mnie rozpiera, uuuu (słowa piosenki religijnej) SŁOWA KLUCZE Bóg Ojciec Bóg

Bardziej szczegółowo

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK

MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK MIESIĄC WRZESIEŃ W GRUPIE ŻABEK Była sobie żabka mała re, re, kum, kum, re, re, kum, kum Która do przedszkola chciała re, re, kum, kum, bęc! Na spacerek wychodziła re, re, kum, kum... i plac zabaw też

Bardziej szczegółowo

Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie. Augustów, 17-19 września 2014

Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie. Augustów, 17-19 września 2014 Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie Augustów, 17-19 września 2014 . Jarosław Pytlak - dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie w Warszawie - zaproponował realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb)

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) Proszę przeczytać tekst, a następnie zrobić zadania: Dziennikarka.

Bardziej szczegółowo

Was ist sehenswert in den deutschsprachigen Ländern

Was ist sehenswert in den deutschsprachigen Ländern Was ist sehenswert in den deutschsprachigen Ländern Dnia 9.02.2016 obchodzony był w Gimnazjum nr 6 w Rzeszowie Dzień Języka Niemieckiego pod hasłem Was ist sehenswert in den deutschsprachigen Ländern (Co

Bardziej szczegółowo