PROGRAM XIII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii Karpacz 31 maja - 3 czerwca, 2015 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM XIII Ogólnopolskie Seminarium Doktorantów Na Pograniczu Chemii i Biologii Karpacz 31 maja - 3 czerwca, 2015 r."

Transkrypt

1 Niedziela o 13 oo 13 oo 14 oo 14 oo oo 16 oo 18 oo 18 oo 19 oo Dyskoteka PUB Przyjazd gości i zakwaterowanie Obiad Otwarcie Seminarium - prof. Henryk Koroniak Obrady Sekcja I - prof. Marcin Hoffmann Przerwa Obrady Sekcja II - prof. Rafał Latajka Kolacja Poniedziałek oo 9 oo Śniadanie 9 oo Obrady Sekcja III - prof. Lech Chmurzyński Przerwa 11 3o 13 oo Obrady Sekcja IV - prof. Andrzej Sporzyński 13 oo 14 oo Obiad 14 oo Obrady Sekcja V - prof. Czesław Wawrzeńczyk oo Przerwa 16 oo 18 oo Obrady Sekcja VI - prof. Paweł Kafarski 18 3o Uroczysta kolacja Wtorek oo 9 oo 9 oo o 11 3o 12 1o 13 oo 14 oo 15 oo 18 oo 18 oo 19 oo 18 3o Środa oo 10 oo 10 oo Śniadanie Obrady Sekcja VII - prof. Donata Plaskota-Karwatka Przerwa Obrady Sekcja VIII - prof. Piotr Wieczorek Zamknięcie Seminarium - prof. Henryk Koroniak Obiad Impreza rekreacyjna Kolacja - Dyskoteka PUB Śniadanie Odjazd autokarów

2 Niedziela , godz. 14 oo - Otwarcie Seminarium prof. Henryk Koroniak 14 1o I SEKCJA, niedziela Przew. prof. Marcin Hoffmann mgr Beata Zawitowska Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Ekstrakcja olejków eterycznych i możliwości ich zastosowania w zwalczaniu pleśniakowca lśniącego, Alphitobius diaperinus Panzer o8 15 o8 15 2o 15 2o mgr inż. Marta Paszkiewicz p. Dorota Jarmużek Mickiewicza w Poznaniu mgr inż. Małgorzata Wyciszkiewicz mgr Ewelina Spaczyńska Uniwersytet Śląski w Katowicach mgr Marek Kłobucki Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu mgr Magdalena Garnysz Uniwersytet Jagielloński w Krakowie mgr inż. Agnieszka Żuchowska Wpływ cieczy jonowych na morfologię oraz właściwości fotokatalityczne TiO2. Przemiany fotochemiczne statyn. Wykorzystanie bakterii solubilizujących fosfor do produkcji bionawozu fosforowego. Aktywność biologiczna styrylochinolin. Chemoenzymatyczne otrzymywanie fosfolipidów z biologicznie aktywnymi cząsteczkami. Human bone marrow as a material of interest in forensic chemistry. Ocena właściwości fizykochemicznych zmodyfikowanych powierzchni poli(dimetylosiloksanu) (PDMS).

3 16 oo II SEKCJA, niedziela Przew. prof. Rafał Latajka mgr Magdalena Bojko Oznaczanie witamin rozpuszczalnych w tłuszczach w Suillus luteus - HPLC oo 17 oo oo mgr inż. Aleksandra Marciniak Uniwersytet Medyczny im. Piastów Śląskich we Wrocławiu mgr inż. Monika Kupiec mgr Ewelina Kirejczyk Uniwersytet Opolski mgr inż. Małgorzata Popko mgr inż. Joanna Kozłowska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu mgr inż. Iwona Ufnalska p. Dominika Czerwonka Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu mgr inż. Mateusz Samoraj mgr Karolina Ossowska Nowe analogi somatostatyny jako ligandy dla jonów Cu(II) - potencjalne narzędzie w diagnostyce i terapii. Analiza jakościowa kompleksów złota o potencjalnych właściwościach przeciwnowotworowych. Wykorzystanie dwuwymiarowej chromatografii cieczowej do analizy farmaceutyków w próbkach wodnych. Ocena wpływu nowych nawozów i stymulatorów wzrostu roślin. Transformation of flavonoids using anaerobic bacteria. Badanie wpływu sekwencji aminokwasów na zdolność wiązania kationów Cu(II) przez proste oligopeptydy glicynowe. Makrolidy- struktura i właściwości koordynacyjne a aktywność biologiczna. Micronutrient biocomponents based on berries seeds - in vitro evaluation of fertilizing properties. Izolacja i określenie struktury chemicznej O- antygenu bakterii Dickeya solani CH 99.

4 9 oo 9 12 III SEKCJA, poniedziałek Przew. prof. Lech Chmurzyński mgr Mateusz Kuprianowicz Mickiewicza w Poznaniu Izoksazolidynowe pochodne C5- podstawionych uracyli. Synteza i zahamowana inwersja na atomie azotu w świetle NMR i obliczeń metodami DFT oo 10 oo oo 11 oo mgr inż. Agnieszka Dmytryk mgr Mateusz Pallach mgr inż. Wioletta Jakubczak mgr Alan Puckowski mgr Martyna Kuta Politechnika Poznańska mgr inż. Justyna Wojcieszek mgr inż. Martyna Marchelek mgr inż. Anna Drożdżyńska mgr Joanna Domagalska Mickiewicza p. Hubert Kardasz INTERMAG Sp. z o.o. Facial care formulations with supercritical extracts from Spirulina sp. Badania strukturalne polisacharydów wyizolowanych z grzybów typu Basidiomycota. Określanie zmian homeostazy metali w komórkach nowotworowych za pomocą ICP MS i SEC/ CE ICP MS. Assessment of the risk posed by mixtures of veterinary drugs in the aquatic environment. Symulacja komputerowa dynamiki molekularnej kompleksów G-kwadrupleksów z pochodnymi karbazolu. Badanie bioprzyswajalności składników mineralnych z żywności funkcjonalnej przez organizm ludzki. Otrzymywanie, charakterystyka i fotoaktywność mikrosfer TiO2 modyfikowanych metalami szlachetnymi. Influence of selected plant extracts on volatile sulphur compounds exudation in oral malodour (halitosis). Modyfikacja aglikonu Josamycyny z wykorzystaniem regioselektywnej substytucji nukleofilowej typu Sn2 i dipolarnej cykloaddycji Huisgena. Innowacyjne biostymulatory w Integrowanej Produkcji Roślin.

5 IV SEKCJA, poniedziałek Przew. prof. Andrzej Sporzyński 11 3o mgr Katarzyna Klich Mickiewicza Funkcjonalizacja aglikonu Spiramycyny przez zastosowanie regio- i stereoselektywnych reakcji kaskadowych o mgr Barbara Czaplińska Uniwersytet Śląski w Katowicach mgr inż. Ewelina Klem- Marciniak mgr Karolina Kucab Uniwersytet Opolski mgr inż. Ewelina Tomecka mgr Halina Strońska mgr inż. Agata Głąb p. Krzysztof Bańka "SHIM-POL A.M.Borzymowski" E.Borzymowska Synthesis of new fluorophores based on quinoline scaffold. Chelaty nawozowe. Metody przygotowania próbek o złożonym składzie do oznaczania ksenobiotyków. Badania nad wykorzystaniem nanowłókien polimerowych jako podłoża do hodowli komórek mięśnia sercowego. Synteza peptydu z grupy hemorfin o potencjalnych właściwościach przeciwbólowych. Biocatalytic potential of cyanobacteria. Zastosowanie ultraszybkiej spektrometrii mas w nowoczesnych metodach analitycznych.

6 14 oo V SEKCJA, poniedziałek Przew. prof. Czesław Wawrzeńczyk mgr inż. Małgorzata Burek Politechnika Śląska Hydrożele zawierające jednostki trehalozy jako potencjalne nośniki białek terapeutycznych oo 15 oo mgr Joanna Pranczk mgr Beata Szmigiel mgr Wojciech Jankowski Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu mgr Aleksandra Kotynia Uniwersytet Medyczny im. Piastów Sląskich we Wrocławiu mgr inż. Maja Haczyk mgr Izabela Grzelak Mickiewicza w Poznaniu mgr inż. Katarzyna Skierka p. Krystyna Niedzielska Polygen Sp. z o.o. Structure and physicochemical properties of new iminodiacetate oxidovanadium(iv) complexes. Biotransformation used in synthesis antioxidants and sun-protective agents. Przewidywanie struktury kryształu kompleksu laktamu nikotyny z chlorkiem cynku na podstawie obliczeń kwantowochemicznych. Cyklopeptydy jako potencjalne narzędzie do projektowania układów biomimetycznych. Badania cytotoksyczności kropek kwantowych na hodowlach komórkowych in vitro z wykorzystaniem Lab-on-a-chip. Użycie metod mechaniki kwantowej w badaniach fluorescencji i fosforescencji wybranych kompleksów irydu. Badania fosforylacji ludzkiej syntazy tymidylanowej. System Vanquish Thermo Scientific, rewolucja w chromatografii.

7 16 oo VI SEKCJA, poniedziałek Przew. prof. Paweł Kafarski mgr inż. Magdalena Wiloch Peptydy natriuretyczne - właściwości, charakterystyka i ich rola w organizmach żywych oo 17 oo mgr inż. Aleksandra Smorowska Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie mgr inż. Agnieszka Krzysztoń mgr inż. Kinga Łuczka Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie mgr inż. Katarzyna Tokarska mgr Agata Gitlin mgr inż. Magdalena Matczuk mgr Tomasz Jakubowski Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu mgr inż. Katarzyna Brama Environmentally friendly controlled release fertilizers. Synteza i badania strukturalne -peptydów o konformacji heliakalnej zawierających kwas cisaminocyklopentanokarboksylowy. Investigations on preparation of phosphate pigments special. Badania efektywności terapii fotodynamicznej z wykorzystaniem fotouczulaczy nowej generacji w mikrosystemie przepływowym. Selektywne inhibitory matryptazy-2. Badanie odziaływań nowotworowo ukierunkowanych nanomateriałów z białkami surowicy krwi ludzkiej za pomocą techniki łączonej CE-ICP MS. Chemia H-fosfonianów w syntezie związków biologicznie aktywnych. Analiza komleksów nikotianaminy z wybranymi metalami za pomocą HILIC ESI MS/MS.

8 9 oo 9 12 VII SEKCJA, wtorek Przew. prof. Donata Plaskota-Karwatka mgr Natalia Karna Projektowanie i chemiczna synteza koniugatów o aktywności przeciwdrobnoustrojowej oo 10 oo oo 11 oo mgr inż. Kamila Karmowska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu mgr Marta Rachwalak Instytut Chemii Bioorganicznej PAN w Poznaniu mgr inż. Katarzyna Godlewska mgr Ewelina Gronczewska Uniwersytet Zielonogórski mgr Patrycja Mrowiec Mickiewicza w Poznaniu mgr inż. Bartłomiej Potaniec Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu mgr Justyna Wielińska lic. Karolina Kowalska Mickiewicza w Poznaniu mgr Justyna Bednarko mgr Karolina Stefańska Uniwersytet im. Jana Kochanowskiego w Kielcach Przemiany siarki w glebie. Nowe idee w projektowaniu pronukleotydów anty-hiv. Homogenates based on microalgae. Uwalnianie leku z nanocząstek magnetycznych otaczanych chitozanem, PEG i dekstranem. Synteza oraz transformacje pochodnych estrów kwasów fosfonowych. Synthesis of chalcones. Zastosowanie metod DFT do badania równowag kwasowo-zasadowych wybranych leków przeciwnowotworowych. Modified monosaccharides as building blocks for synthesis of hyaluronic acid subunits. Badania konformacyjne kwasu treonukleinowego z wykorzystaniem metod chemii teoretycznej. Rola o-chinometinowych produktów przejściowych w syntezie nowych pochodnych rezorcynoarenu.

9 VIII SEKCJA, wtorek Przew. prof. Piotr Wieczorek 11 3o mgr inż. Ewa Byzia Instytut Genetyki Człowieka PAN Deep sequencing of the DIAPH2 and DIAPH3 metastasis related genes in primary laryngeal cancer specimens mgr inż. Ewa Makowicz mgr inż. Małgorzata Urbańczyk Cystatins and their biological function. Synthesis of Antifreeze Glycopeptides (AFGP). Wtorek , godz. 12 1o - Zamknięcie Seminarium prof. Henryk Koroniak

10 ORGANIZATORZY Politechnika Wrocławska Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu Centrum Naukowo Badawcze Chemii, Agrochemii i Ochrony Środowiska AGROPHOS Sp. z o.o. we Wrocławiu. PATRONAT HONOROWY Do zobaczenia za rok!

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO

51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 51 ZJAZD POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHEMICZNEGO ORAZ STOWARZYSZENIA INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW PRZEMYSŁU CHEMICZNEGO 7-11 września 2008 OPOLE PROGRAM ZJAZDU ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Chemiczne Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski

Komisja Nauk Chemicznych Polskiej Akademii Nauk Oddział Katowice. Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Komisja auk Chemicznych Polskiej Akademii auk Oddział Katowice Zakład Chemii Analitycznej, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski Dyrekcja, Instytut Chemii, Uniwersytet Śląski VII SEMIARIUM AUKOWE Aktualne

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013

PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 PRZEMYSŁ CHEMICZNY T. 92 2013 SPIS TREŚCI nr 1 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 2 Od redakcji Komentarze 5 Trzecia rewolucja przemysłowa / Ludwik Bednarz 10 Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin

Bardziej szczegółowo

Tematy Luty 2014. LP. Prowadzący Kierunek PD/PIN Temat polski Temat angielski. dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr (zew) Biotechnologia PIN

Tematy Luty 2014. LP. Prowadzący Kierunek PD/PIN Temat polski Temat angielski. dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr (zew) Biotechnologia PIN Tematy Luty 2014 LP. Prowadzący Kierunek / Temat polski Temat angielski 1 dr hab. inż. Helena Teterycz, prof. nadzw. PWr (zew) Biotechnologia 2 dr hab. inż. Joanna Cabaj Biotechnologia 3 dr hab. inż. Joanna

Bardziej szczegółowo

Imię Nazwisko Uczelnia Wydział Tytuł pracy Ogółem Stypendium w wysokości do

Imię Nazwisko Uczelnia Wydział Tytuł pracy Ogółem Stypendium w wysokości do Lista doktorantów, którym przyznano stypendia w ramach projektu "Krok w przyszłość - stypendia dla doktorantów V edycja" w roku akademickim 2014/2015 (nabór 1-17 października 2014 r.) Lp. Numer wniosku

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH

INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH INNOWACYJNA GOSPODARKA UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH 2 3 Uniwersytet Jana Kochanowskiego (UJK) w Kielcach to jedyny w regionie świętokrzyskim, a jeden z dwudziestu uniwersytetów w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości

Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości Ogólnopolskie Sympozjum Nauka i przemysł metody spektroskopowe w praktyce, nowe wyzwania i możliwości W dniach 4 6 czerwca 2013 r. na Wydziale Chemii Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej w Lublinie (UMCS)

Bardziej szczegółowo

Giełda Prac Dyplomowych

Giełda Prac Dyplomowych Uniwersytet Jagielloński Wydział Chemii Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Giełda Prac Dyplomowych Studenckie Prezentacje Badawcze 6-7 czerwca 2013 materiały konferencyjne Kraków 2013

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA

Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA 3 1 PL0002313 Nasze badania naukowe, stosowane technologie i jachowa obsługa gwarancją sukcesu naszych Klientów SIGMA-ALDRICH 8 SIGMA Biochemikalia i odczynniki chemiczne do badań w naukach przyrodniczych

Bardziej szczegółowo

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014

Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Maria Sokołowska Nowak PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU CHEMIA MEDYCZNA KLASA II ROK SZKOLNY 2013/2014 Rozkład materiału BLOKI TEMATYCZNE: I. Blok - Chemia kwantowa (5 godz.) Cele edukacyjne: Znajomość podstaw

Bardziej szczegółowo

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików.

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego. ChemSession f 10. VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego ChemSession f 10 VII Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików Streszczenia Warszawa, 14 maja 2010 Druk wykonano z materiałów dostarczonych przez

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w.

MATERIAŁY. I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej. Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. MATERIAŁY I Międzynarodowej i VII Ogólnopolskiej Młodzieżowej Konferencji Naukowej Nauki o człowieku w środowisku na początku XXI w. Uniwersytet Rzeszowski Uniwersytet Rzeszowski Wydział Biologiczno-Rolniczy

Bardziej szczegółowo

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom

Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom Prace doktorskie i magisterskie współfinansowane z projektu NanoBiom 1. Anna Celebańska Ceramiczna elektroda węglowa modyfikowana oksydazą bilirubiny jako biokatoda w jednokomorowym ogniwie tlenowo-cynkowym

Bardziej szczegółowo

Pochodne pirazolowe. Wyzwanie współczesnej chemii akademickiej i przemysłowej

Pochodne pirazolowe. Wyzwanie współczesnej chemii akademickiej i przemysłowej anna PoPielarska a, c, anna Myka a, c, Beata DraBińska a, aleksandra Gruszeczka a, Joanna kruk a, rafał kurczab b a, c, *, Jacek kujawski a Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego, Poznań; b Instytut

Bardziej szczegółowo

V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011. 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ

V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011. 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011 3 7 lipca 2011 Politechnika Gdańska STRESZCZENIA WYSTĄPIEŃ TYTUŁ V Krajowa Konferencja Nanotechnologii NANO 2011 streszczenia wystąpień POD REDAKCJĄ Jarosława

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO

ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO ZESZYTY NAUKOWE TOWARZYSTWA DOKTORANTÓW UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO RADA NAUKOWA PROF. DR HAB. MARIA FLIS PROREKTOR UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO DS. ROZWOJU PROF. DR HAB. ANDRZEJ MANIA PROREKTOR UNIWERSYTETU

Bardziej szczegółowo

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne

Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne PoWieFoNa2013 Czwarte Warsztaty Nanotechnologiczne 25-28 czerwca 2013 Pomorsko-Wielkopolskie Forum Nanotechnologiczne www.po-wie-fo-na.pl Organizatorzy Centrum Nanotechnologii Politechniki Gdańskiej,

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie

Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie Rzeszutek Hygeia Public J i wsp. Health Zastosowanie 2014, 49(3): nanocząstek 449-457 i nanomateriałów w medycynie 449 Zastosowanie nanocząstek i nanomateriałów w medycynie Application of nanoparticles

Bardziej szczegółowo

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna

STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE. specjalność Biofizyka molekularna STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKU ZASTOSOWANIA FIZYKI W BIOLOGII I MEDYCYNIE 1. CHARAKTERYSTYKA STUDIÓW specjalność Biofizyka molekularna Studia pierwszego stopnia na kierunku Zastosowania fizyki w biologii

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII

UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI WYDZIAŁ BIOLOGII Pakiet Informacyjny ECTS Kierunek Mikrobiologia Studia stacjonarne I stopnia Rok akademicki 2012/2013 1 E C T S M i k r o b i o l o g i a r o k a k a d e m i c

Bardziej szczegółowo

Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego

Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego PRACE POGLĄDOWE Natalia ŻUK 1,2 Joanna DUBIS 1,2 Wojciech WITKIEWICZ 1,2,3 Rola proteomiki w prognozowaniu i leczeniu chorób układu sercowo-naczyniowego The role of proteomics in prognosis and treatment

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów

INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015. dla przemysłu księga abstraktów INŻYNIERIA PRZYSZŁOŚCI 2015 II K o n f e r e n c j a N a u k o w o - B i z n e s o w a INTELIGENTNE ROZWIĄZANIA TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE dla przemysłu księga abstraktów Patronat Honorowy Konferencji

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 11 12 lutego 2014 Wykaz wynalazków prezentowanych przez Eurobusiness-Haller

Bardziej szczegółowo

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM

X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM X RZESZOWSKA KONFERENCJA MŁODYCH FIZYKÓW, 28-29 V 2015 WYDZIAŁ MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZY, budynek B1, sala 42 PROGRAM Czwartek, 28 V 2015 9.00 Rozpoczęcie X Rzeszowskiej Konferencji Młodych Fizyków 9.15-9.30

Bardziej szczegółowo

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim

Lista przedmiotów. Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012. Nazwa w języku angielskim Lista przedmiotów Kierunek CHEMIA studia I stopnia stacjonarne do roku akademickiego 2011/2012 Przedmiot Nazwa w języku angielskim Matematyka A Mathematics A Podstawy chemii (Cz. 1) General chemistry (part

Bardziej szczegółowo

SESJA 6 BŁONY KOMÓRKOWE: SYGNALIZACJA I BIOENERGETYKA PLAKATY

SESJA 6 BŁONY KOMÓRKOWE: SYGNALIZACJA I BIOENERGETYKA PLAKATY SESJA 6 BŁONY KOMÓRKOWE: SYGNALIZACJA I BIOENERGETYKA PLAKATY 152 SESJA 6 PLAKATY P06-01 AKTYWNOŚĆ BŁONOWA KWASU MERULINOWEGO Maria Stasiuk, Arkadiusz Kozubek Instytut Biochemii i Biologii Molekularnej

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego!

Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Oferta dydaktyczna Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego! Nasza oferta jest bogata i zaplanowana w ten sposób, że z pewnością znajdziesz propozycję, która będzie odpowiadała Twoim zainteresowaniom

Bardziej szczegółowo

2. Załącznik do Wniosku AUTOREFERAT

2. Załącznik do Wniosku AUTOREFERAT Załącznik 2 2. Załącznik do Wniosku AUTREFERAT Przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, w szczególności określonych w art. 16 ust. 2 Ustawy zdnia14marca2003r. Dr inż. Marcin ieńczyk Zakład Chemii

Bardziej szczegółowo