Czytelnikom i sympatykom Informatora SGB na nadchodzący Nowy Rok, życzenia pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym składa Redakcja

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Czytelnikom i sympatykom Informatora SGB na nadchodzący Nowy Rok, życzenia pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym składa Redakcja"

Transkrypt

1 Z życia SGB str. 2-5 W cyklu Z wizytą u: SBL w Zduńskiej Woli str. 6-7 INFORMATOR SGB Poznań, listopad-grudzień 2010 nr 6/155 Czytelnikom i sympatykom Informatora SGB na nadchodzący Nowy Rok, życzenia pomyślności w życiu prywatnym i zawodowym składa Redakcja Bazylea 3 str. 20 Konkurs ubezpieczeniowy str. 15 Krajowa Federacja Spółdzielni Oszczędnościowych Węgry i ich system bankowości spółdzielczej str

2 Fotoreportaż 20-lecie GBW SA fotoreportaż z 13 listopada 2010 r.

3 Z życia SGB Rada Nadzorcza GBW SA Od lewej: Tadeusz Drabik, Jan Wojtczak, Marek Banaszak, Marek Bieliński, Krystyna Twarogal, Władysław Święs, Władysław Dymek, Józef Kubanek, Daniela Rycka, Zbigniew Brzeziński, Zdzisław Nosewicz, Jan Tygielski, Marian Fita (nieobecni: Roman Dawidowski i Andrzej Szwejkowski) Rada Zrzeszenia Od lewej: Waldemar Krzewina, Ewa Piotrowicz, Tomasz Sobolewski, Przemysław Pilarski, Janusz Pawlak, Halina Radziejewska, Tadeusz Krotoszyński, Mirosław Stachowiak, Paweł Pawłowski, Elżbieta Kuźmicz, Zbigniew Krasicki, Zdzisław Kozicki, Andrzej Górski, Stanisław Pyszka, Jerzy Bibro, Jan Grzesiek, Jacek Baldy, Radosław Grygier Informator SGB nr 155 1

4 Z życia SGB 100. rocznica śmierci Ks. Piotra Wawrzyniaka Trwające blisko dwa lata obchody 160. rocznicy urodzin i 100. rocznicy śmierci Ks. Piotra Wawrzyniaka zakończono w Śremie. Twórca spółdzielczości bankowej i wielki organizator życia społeczno kulturalnego, który wywodził się ze śremskiej ziemi, w tym mieście żył i działał, i to miasto uczciło Swojego Obywatela. Wśród gości śremskich obchodów byli m.in. Marek Woźniak Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Adam W Lewandowski Burmistrz Śremu i Tadeusz Waczyński Starosta Śremski a także poseł na sejm RP Rafał Grupiński i przedstawiciele spółdzielczego sektora bankowego. Odsłonięcie ławeczki pamiątkowej z wizerunkiem Ks. Piotra na Promenadzie (fundatorami ławeczki są Gospodarczy Bank Wielkopolski SA w Poznaniu i społeczeństwo Śremu). Wykonawcą ławeczki jest poznański artysta Krzysztof Jakubik. Mszę św. w intencji dziękczynnej za dar kapłaństwa odprawił Metropolita Poznański Ks. Abp. Stanisław Gądecki, który dokonał również poświęcenia odrestaurowanego kościoła farnego. Dwuletnim obchodom patronowali Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdan Zdrojewski, Metropolita Poznański Ks. Abp. Stanisław Gądecki i Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marek Woźniak. Związek osób a nie kapitału, 100. rocznica SBL w Skalmierzycach Inicjatorem powołania Banku był ks. Jan Piotrowicz, a licznych członków założycieli charakteryzowały odwaga, pracowitość i upór. Na przełomie lipca i sierpnia 1910 roku w Skalmierzycach w trudnych warunkach gospodarczych pogranicza zaboru Pruskiego i Rosyjskiego odbyło się zebranie założycielskie z udziałem oddelegowanego przez Patrona Związku Kółek Zarobkowych i Gospodarczych w Poznaniu, ks. Piotra Wawrzyniaka, vice patrona ks. Stanisława Adamskiego. Wszystkie przeciwności i burze dziejowe w okresie funkcjonowania Banku wzmocniły go i utwierdziły w słuszności idei jego powołania. W dniu Jubileuszu życzę, aby następne lata owocowały sukcesami, powiedziała Bożena Budzik burmistrz Nowych Skalmierzyc (z prawej) na fot. z Teresą Artmańską Prezesem Banku. 60. rocznica powstania PBS w Policach Historia Banku datuje się od 18 czerwca 1950 roku, kiedy zebranie założycielskie spółdzielni powołało Gminną Kasę Spółdzielczą w Jasienicy. Dzisiaj Jasienica jest dzielnicą 35-tysięcznych Polic. 25 osobowa załoga PBS pracuje w centrali i 4 punktach kasowych. 2 Informator SGB nr 155

5 Z życia SGB Emisja obligacji Gminy Radzionków Od lewej: Przemysław Wojtysiak, Dyrektor Finansowego Centrum Biznesu w Poznaniu; Wojciech Dzięcioł, Dyrektor Departamentu Sieci i Sprzedaży; Aleksandra Gryboś, Skarbnik Radzionkowa; Gabriel Tobor, Burmistrz Radzionkowa; Wiesław Bazaniak, Dyrektor Departamentu Skarbu. Wdniu 4 listopada br. w siedzibie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA Burmistrz Radzionkowa, Gabriel Tobor oraz Skarbnik, Aleksandra Gryboś podpisali dokumenty związane z emisją obligacji Gminy Radzionków. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA reprezentowali: Wiesław Bazaniak, Dyrektor Departamentu Skarbu, Wojciech Dzięcioł, Dyrektor Departamentu Sieci i Sprzedaży oraz Przemysław Wojtysiak, Dyrektor Finansowego Centrum Biznesu w Poznaniu. W celu wyłonienia podmiotu, któremu powierzona zostanie funkcja agenta i gwaranta emisji Gmina przeprowadziła konkurs ofert. Za najlepszą uznana została oferta złożona przez Gospodarczy Bank Wielkopolski SA. Gmina Radzionków wyemitowała 250 obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 2,5 mln złotych. Obligacje wyemitowane zostały w jednej serii, a ich wykup nastąpi w dniu 5 listopada 2015 roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach kwartalnych, a ich wysokość ustalana będzie w oparciu o stawkę WIBOR dla okresu trzech miesięcy. Środki finansowe pozyskane z emisji obligacji Gmina przeznaczy na sfinansowanie wydatków związanych z budową i modernizacją infrastruktury komunalnej, w tym między innymi na budowę i przebudowę jezdni, chodników, parkingów i zjazdów, a także wykonanie elementów spowalniających ruch oraz oznakowania poziomego i pionowego. Ponadto pozyskane środki przeznaczone zostaną na przebudowę sieci wodociągowej, deszczowej i kanalizacyjnej wraz z przyłączami do budynków oraz budowę przepompowni ścieków. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA ponownie wybrany agentem emisji obligacji Miasta i Gminy Kcynia oraz Gminy Siedlec Wdniu 30 listopada br. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA działając jako gwarant dojścia do skutku emisji obligacji komunalnych objął obligacje wyemitowane przez Miasto i Gminę Kcynia oraz Gminę Siedlec. Obie gminy już po raz drugi funkcję organizatora i gwaranta emisji powierzyły GBW SA. Łączna wartość emisji wyniosła 7 mln złotych. Wartość nominalna obligacji Gminy Kcynia wyniosła 4 mln złotych, z czego 1,3 mln zł Gmina przeznaczyła na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, pozostałe 2,7 mln zł na sfinansowanie następujących inwestycji: rozbudowę stacji uzdatniania wody w Smoguleckiej Wsi, budowę drogi w Kazimierzewie, remont drogi gminnej w miejscowości Turzyn, budowę parkingu wraz z chodnikiem oraz sieci kanalizacji sanitarnej w Kcyni. Kcynia wyemitowała obligacje w 20 seriach, z których ostatnia wykupiona zostanie w roku W imieniu Gminy dokumenty podpisali: Tomasz Szczepaniak, Burmistrz oraz Edyta Szczurek, Skarbnik. W spotkaniu uczestniczył także Arkadiusz Stachowiak, zastępca Burmistrza. Gospodarczy Bank Wielkopolski SA reprezentowała Ewa Pieterek naczelnik Wydziału Gospodarki Pieniężnej Departamentu Skarbu. W spotkaniu uczestniczyli (od lewej): Adam Cukier (Wójt), Eleonora Rybarczyk (Prezes zarząu BS Siedlec), Krzysztof Słomianny (Skarbnik), Roman Boguś (przedstawiciel GBW SA) oraz Hieronim Birk (Zastępca Wójta) Wartość nominalna obligacji Gminy Siedlec wyniosła natomiast 3 mln zł, a emisja nastąpiła w trzech seriach, których wykup nastąpi do roku Dokumenty emisyjne podpisane zostały w siedzibie Gminy przez Adama Cukiera, Wójta Gminy oraz Krzysztofa Słomiannego, Skarbnika. Ponadto w spotkaniu wzięli udział Hieronim Birk, zastępca Wójta, Eleonora Rybarczyk, Prezes zarządu Banku Spółdzielczego w Siedlcu, który prowadzi obsługę bankową Gminy oraz Roman Boguś, reprezentujący GBW SA. Ze środków pozyskanych z emisji obligacji komunalnych Gmina planuje sfinansowanie między innymi następujących inwestycji: modernizację drogi Siedlec Kiełpiny, budowę kompleksu Moje boisko Orlik 2012 w Chobienicach oraz rozbudowę Gminnego Ośrodka Kultury. Oprocentowanie obligacji zarówno Gminy Siedlec, jak i Gminy Kcynia ustalane będzie w oparciu o stopę WIBOR dla okresu sześciu miesięcy. Informator SGB nr 155 3

6 Z życia SGB Kolejna emisja obligacji powiatu kościańskiego Powiat kościański przeprowadził drugą w tym roku emisję obligacji komunalnych. Wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 1,5 mln złotych, a ich wykup zaplanowany został na lata Odsetki od obligacji naliczane będą w oparciu o stawkę WIBOR dla okresu sześciu miesięcy. Środki pozyskane z emisji obligacji powiat zamierza przeznaczyć na sfinansowanie realizowanych inwestycji drogowych. Funkcję agenta i gwaranta emisji obligacji władze powiatu po raz kolejny powierzyły GBW SA. W spotkaniu uczestniczyli (od lewej): Roman Boguś (GBW SA), Edward Strzymiński (Wicestarosta), Andrzej Jęcz (Starosta), Grażyna Szproch (Skarbnik), Radosław Grygier (Prezes BS w Kościanie) Od 2004 roku, kiedy rozpoczęła się zainicjowana przez Bank Spółdzielczy w Kościanie współpraca z powiatem kościańskim, powiat przeprowadził za pośrednictwem GBW SA łącznie 6 emisji obligacji komunalnych na łączną kwotę 18 mln złotych. Środki te w większości zostały przeznaczone na inwestycje infrastrukturalne. Dokumenty emisyjne podpisali Andrzej Jęcz Starosta, Edward Strzymiński Wicestarosta i Grażyna Szproch Skarbnik. W spotkaniu, które odbyło się w dniu 17 listopada br. w Starostwie Powiatowym w Kościanie uczestniczył także Radosław Grygier, Prezes Banku Spółdzielczego w Kościanie. Druga emisja obligacji SGB-TRANS- -LEASING Kolejny miliard w lokacie! Spółka SGB-TRANS-LEASING Polskie Towarzystwo Leasingowe Sp. z o.o. przeprowadziła drugą w tym roku emisję obligacji. Wartość nominalna wyemitowanych obligacji wyniosła 1 mln złotych, a ich wykup nastąpi w dniu 25 listopada przyszłego roku. Kupon od obligacji wypłacany będzie w okresach półrocznych, a ustalany będzie w oparciu o stawkę WIBOR. Celem emisji jest pozyskanie środków na finansowanie i refinansowanie umów leasingu, których przedmiotem będą samochody, maszyny i urządzenia oraz sprzęt IT. Podobnie jak w przypadku pierwszej emisji obligacji SGB-TRANS-LEASING funkcję agenta i gwaranta emisji obligacji spółka powierzyła Gospodarczemu Bankowi Wielkopolski SA. Łączna wartość obu emisji wynosi 6 mln złotych. Podpisanie dokumentów emisyjnych miało miejsce w siedzibie GBW SA w Poznaniu, a w imieniu spółki swoje podpisy złożyli: Michał Franc, prezes zarządu oraz Zbigniew Ligmann, wiceprezes zarządu. W spotkaniu uczestniczył także Czesław Banaszewski, dyrektor I Oddziału GBW SA, który prowadzi obsługę bankową spółki. W spotkaniu uczestniczyli (od lewej): Zbigniew Ligmann (wiceprezes zarządu SGB-TRANS- LEASING), Czesław Banaszewski (dyrektor I Oddziału GBW SA), Michał Franc (prezes zarządu SGB-TRANS-LEASING) Prawie miliard złotych zebrano w bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej podczas letniej odsłony promocji Lokat terminowych SGB. Kampania prowadzona pod hasłem Lokata z nagrodami. Odjedź z zyskiem obejmowała blisko trzymiesięczny okres (27 lipca 8 października 2010 r.), w którym każdy mógł założyć lokatę i wziąć udział w losowaniu setek atrakcyjnych nagród. Pod względem wartości założonych depozytów promocyjnych, największą kwotę zebrał ESBank Spółdzielczy w Radomsku. W pierwszej dziesiątce znalazły się także: Kujawsko-Dobrzyński Bank Spółdzielczy z Włocławka, Bank Spółdzielczy w Koronowie, Bank Spółdzielczy w Toruniu, Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Gorzowie Wielkopolskim, GBW SA, a także banki spółdzielcze w: Dzierżoniowie, Tczewie, Nakle n/notecią oraz Sztumie. Tym razem na powodzenie tego projektu miały wpływ bardzo atrakcyjne nagrody. Już w kwietniu 2011 r. zostanie rozlosowany luksusowy samochód AUDI A6, a także quady ATV 110 Sport, rowery Eurobike, ekspresy do kawy De Longhi oraz nawigacje samochodowe GPS Garmin. 4 Informator SGB nr 155

7 Z życia SGB Sportowy duch w SGB 12 zespołów piłkarskich z całej Europy rywalizowało o puchar i miano najlepszej drużyny W hali widowiskowo-sportowej Arena w Poznaniu 11 grudnia br. rozpoczynał się międzynarodowy turniej Lech Cup 2010, w którym startowali piłkarze rocznika Młodzi chłopcy na co dzień trenują w takich klubach jak Lech Poznań, Herta Berlin czy angielski Tottenham. Piłkarze zostali podzieleni na grupy, ekipa Kolejorza trafiła na rówieśników z Holandii, Niemiec i Anglii. Przyszli następcy Kikuta czy Peszki walczyli z determinacją ale nie udało im się sprostać rywalom. W drugim dniu rywalizacji adeptom piłkarskiego kunsztu niesamowitą oprawę, godną rozgrywek Ekstra Klasy zgotowali kibice Lecha. Widowisko było imponujące. W tym roku turniej wygrali piłkarze z Herty Berlin, którzy w finale pokonali Sporting Lizbona. W ubiegłym roku berlińczycy byli drudzy. Dwudniowa, sportowa impreza, przyciągnęła do Areny nie tylko piłkarzy, ale ich rodziców i kibiców. Turniej cieszył się dużym zainteresowaniem. Jednym z głównych sponsorów tego wyjątkowego wydarzenia była Spółdzielcza Grupa Bankowa Kibic Lecha. To nie jedyny przejaw sportowego ducha SGB. Dla kibiców Lecha - niebawem kolejna niespodzianka. To Karta Kibica unikatowa nowość, powstała w wyniku współpracy Spółdzielczej Grupy Bankowej, Klubu Piłkarskiego KKS Lech oraz władz Poznania. To jedyny taki produkt w skali europejskiej a jego niezaprzeczalną zaletą jest połączenie w jednej karcie kilku funkcji: bankowej, stadionowej oraz miejskiej. Od tej pory kibic Lecha nie będzie musiał stać w kolejce po bilety, bowiem karta posłuży także jako stadionowy karnet. Możliwość płatności w punktach usługowych, handlowych oraz przy okazji korzystania z transportu miejskiego - to kolejne zalety tego innowacyjnego projektu grupy SGB. Karta Kibica dostępna będzie od kwietnia 2011 r. Fot. Archiwum GBW Informator SGB nr 155 5

8 Cykl Z wizytą u Zaufanie to wartość najważniejsza Rozmowa z Henryką Janicką, prezesem zarządu Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli LBS w Zduńskiej Woli zarządza pięcioma bankomatami Historia Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli Bankowość spółdzielcza w Zduńskiej Woli swoimi korzeniami sięga początków XX wieku. Dokładnie w 1900 roku tamtejsi najbardziej aktywni rolnicy i rzemieślnicy podjęli decyzję o powołaniu Ludowego Banku. Główną ideą powstania banku było przyspieszenie rozwoju gospodarczego Zduńskiej Woli i okolic. Od początku bank rozwijał się zgodnie z wizją swoich twórców. Z upływem lat poszerzał obszar świadczenia usług finansowych. Był obecny m. in. w Zapolicach, Wojsławicach i Sędziejowicach. Dynamiczny i obiecujący rozwój banku przerwała dopiero II wojna światowa. Bank wznowił działalność w 1947 roku bank przyjął nazwę Bank Ludowy Spółdzielnia z ograniczoną odpowiedzialnością w Zduńskiej Woli 1950 bank przekształcił się w Gminną Kasę Spółdzielczą 1956 na fali przemian w Polsce bank zyskuje nieznaczną niezależność 1974 zmienia statut i przyjmuje nazwę Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli 1981 centrala banku przenosi się do nowoczesnego budynku, w centrum miasta przy ul. Dąbrowskiego w której mieści się do dzisiaj. Bank Spółdzielczy przez długie lata podlegał Bankowi Gospodarki Żywnościowej w Warszawie. Pomyślnie przeszedł lata transformacji ustrojowej Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli zrzesza się z Gospodarczym Bankiem Wielkopolski SA w Poznaniu połączył się z Bankiem Spółdzielczym w Widawie. Połączenie miało na celu zwiększenie kapitałów własnych banku 2001 Zebranie Przedstawicieli banku zmienia nazwę na Ludowy Bank Spółdzielczy w Zduńskiej Woli 2006 bank osiągnął poziom funduszy własnych powyżej 1 mln EURO Obecnie bank umacnia swoją pozycję rynkową, osiąga dobre wyniki finansowe. Jest znaczącym uczestnikiem Spółdzielczej Grupy Bankowej. Posiada dziesięć placówek, w których klienci mają zapewnioną pełną obsługę depozytowo-kredytową. Zarządza pięcioma bankomatami. Działa na terenie powiatów: zduńskowolskiego, łaskiego i pabianickiego. Bank Spółdzielczy w regionie W cyklu Z wizytą u... Bank Spółdzielczy w regionie redakcja Informatora SGB tym razem udała się do serca Polski odwiedziliśmy województwo łódzkie i Zduńską Wolę. W tym mieście od ponad stu lat działa Ludowy Bank Spółdzielczy zrzeszony z GBW SA. Przypomnijmy, że w naszym cyklu prezentujemy banki SGB, które z różną częstotliwością goszczą na łamach Informatora SGB. Wszystkie pracują na reputację Spółdzielczej Grupy Bankowej. Zbliża się koniec 2010 roku. Jaki to był rok dla Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli? Był to na pewno rok lepszy niż Udało nam się wypracować znaczące zyski, ale nie tak duże, jak przed kryzysem finansowym. Utrzymaliśmy swój stan posiadania. Nadal inwestowaliśmy w infrastrukturę banku, odnawialiśmy placówki. W 2011r. planujemy kolejne inwestycje. Wspomniała Pani o kryzysie. We wrześniu minęły dwa lata od upadku banku inwestycyjnego Lehman Brothers, specjaliści uważają, że od tego czasu rozpoczął się światowy kryzys, który ominął Polskę. Jesteśmy jedynym Państwem Unii Europejskiej, które odnotowało wzrost gospodarczy. Jak wygląda sytuacja ekonomiczna z punktu widzenia Ludowego Banku Spółdzielczego w Zduńskiej Woli? Czy widać oznaki ożywienia? Rzeczywiście kryzys przynajmniej tak uważają specjaliści rozpoczął się od upadku Lehman Brothers. Wydaje mi się, że w Polsce związany jest on przede wszystkim z nadszarpniętą reputacją i zaufaniem klientów do sektora finansowego. Banki zasłużyły sobie na żółtą kartkę. Przypomnę tylko głośną sprawę opcji walutowych, które wiele dobrze prosperujących firm wprowadziły w poważne kłopoty finansowe. Na szczęście nie dotyczyło to sektora banków spółdzielczych, który zawsze zaufanie klientów traktował jako wartość najważniejszą. Mogę powiedzieć przez pryzmat LBS w Zduńskiej Woli, że widać oznaki ożywienia na rynku, jednak daleko nam do sytuacji sprzed 2008 roku. Myślę, że dopiero wychodzimy na prostą. Czym to Pani tłumaczy? Obserwuję klientów, zwłaszcza właścicieli małych firm i drobnych przedsiębiorstw, są bardzo ostrożni w zaciąganiu zobowiązań wobec banku. Mimo, że nasza oferta kredytowa jest korzystna w stosunku do tego co proponuje rynek, klienci zwlekają z podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytów. Niektórzy np. deweloperzy zdecydowali się na przesunięcie w czasie kolejnych inwestycji. Ostrożniejsi w zaciąganiu zobowiązań są też klienci indywidualni. Myślę, że jedną z przyczyn jest niestabilny kurs złotego, który w ostatnich tygodniach bardzo się osłabił. Inną przyczyną może być sprawa wyższego o 1 % podatku od towarów i usług. Wyższy VAT pociągnie za sobą nieznaczny wzrost cen. Jednak uważam, że nasza gospodarka zmierza w dobrym kierunku, podobnie jak nasz bank. Mówimy o klientach, dzięki którym bank funkcjonuje. Na obsługę jakiego sektora nastawiony jest bank? Co jest głównym źródłem dochodów banku? Wśród założycieli naszego banku a liczymy sobie już 110 lat było najwięcej rolników i tak pozostało do dzisiaj. Rolnictwo w Polsce bardzo się zmieniło, mamy wiele sprofilowanych, nowoczesnych i innowacyjnych gospodarstw, które generują godziwe zyski. W naszych oddziałach rolnicy i osoby prowadzące biznes w sektorze rolno spożywczym to główni klienci. Bardzo wielu klientów rolników obsługują nasze oddziały w Sędziejowicach, Widawie i Lutomiersku. Inaczej jest w Zduńskiej Woli. W mieście i okolicach usługi staramy się dopasować do potrzeb wszystkich klientów. Specjalizujemy się w obsłudze MSP, gospodarstw rolnych, firm, klientów indywidualnych oraz jednostek samorządu terytorialnego. W jaki sposób stawiacie czoła konkurencji? Konkurencja w obecnych czasach jest bardzo silna, każdy posiada podobny produkt lub usługę, trudno znaleźć niszę na rynku, która generowałaby odpowiednią rentowność. A czym konkurujemy? Głównie ceną usług finansowych, ale mamy 6 Informator SGB nr 155

9 Cykl Z wizytą u jeszcze jeden atut, są nim nasi pracownicy. Proszę popytać klientów, usłyszy Pan, że lubią do nas przychodzić ze względu na przyjaźnie nastawioną, profesjonalną kadrę. Poza tym staramy się być blisko naszych klientów, maksymalnie ułatwić im dostęp do usług. Dlatego też otworzyliśmy placówkę na osiedlu Południe w Zduńskiej Woli. To największe osiedle w mieście, nie było tutaj dotychczas żadnego banku. Uruchomienie placówki wraz z bankomatem to była trafna inwestycja. O sukcesie banku stanowią jego pracownicy? Dokładnie tak. Muszę powiedzieć, że mam szczęście kierować zespołem ludzi, który zna się na swojej pracy i wykonuje ją dobrze. Staram się, aby pracownicy mieli jak najlepsze warunki pracy. Zarząd banku inwestuje w podnoszenie kwalifikacji personelu. Wysyłamy pracowników na szkolenia, najczęściej korzystamy z oferty Bankowego Ośrodka Doradztwa i Edukacji z Poznania, z którego usług jesteśmy zadowoleni. Bank zatrudnia 47 osób, wyjątkowo pracowitych, oddanych firmie, co mnie jako prezesa zarządu bardzo cieszy. To oni pracownicy są osią napędową banku. Siedziba banku mieści się przy ul. Dąbrowskiego w centrum miasta Proszę powiedzieć czy poza profesjonalną kadrą, obecność banku blisko Łodzi dużej aglomeracji miejskiej to zaleta? Muszę przyznać, że nie ma to większego znaczenia. Łódź jest zbyt daleko. To nie to samo co Oława koło Wrocławia czy Swarzędz koło Poznania. Zduńska Wola to nie jest zaplecze Łodzi. Jednak radzicie sobie całkiem nieźle. Bank oferuje nie tylko tradycyjne usługi bankowe, ale również elektroniczne kanały dostępu. Nie można dziś prowadzić biznesu finansowego bez oferowania nowoczesnych usług bankowych. Nasi klienci mają dostęp do swoich pieniędzy poprzez Internet, komunikują się z bankiem za pomocą SMS-ów. Jaki bank ma pomysł na zainteresowanie swoją ofertą ludzi młodych? W zachowaniach klientów korzystających z usług finansowych można zauważyć istotne zmiany. Osoby starsze cenią sobie osobistą wizytę w banku, lubią porozmawiać, poradzić się. Młodzi ludzie mają zupełnie inny typ zachowań, ważny jest dla nich czas, im są dedykowane usługi bankowe oferowane przez Internet, o których mówiłam wcześniej. Z myślą o komforcie klientów i budowie wizerunku banku nowoczesnego z tradycjami stworzyliśmy własną stronę internetową. Dla młodych ludzi oferujemy nowoczesne konto osobiste. Organizujemy promocje. Współpracujemy z gimnazjami, najlepsi uczniowie otrzymują od banku nagrody ostatnio aparaty i odtwarzacze MP 3. Młodzi ludzie to ważna dla nas grupa docelowa. Jakie Zarząd ma plany na przyszłość? Przede wszystkim chcemy utrzymać swoją pozycję rynkową. W naszej strategii zakładamy zwiększenie zysków i zrównoważony rozwój. Będziemy nadal modernizować placówki, by jeszcze lepiej spełniały swoje funkcje. Chciałabym także, żeby rok 2011 był dla banku lepszy niż ten obecny. Zbliżają się Święta Bożego Narodzenia to czas podziękowań i życzeń. Otacza nas już świąteczna atmosfera. Pragnę gorąco podziękować Radzie Nadzorczej za współpracę, Zarządowi banku, wszystkim pracownikom za pracę którą codziennie wykonują dla dobra banku, natomiast Członkom banku i Klientom dziękuję, że korzystają z naszych usług. Wszystkim życzę Świąt w prawdziwie rodzinnej atmosferze i udanego Nowego Roku Ja również dołączam się do życzeń i dziękuję za rozmowę. Roman Szewczyk Opinie klientów Lila Pokora, mieszkanka Paprotni, współwłaścicielka firmy Mówią, że banki nie są od lubienia, ale ja przyznam szczerze, że lubię swój bank. Przede wszystkim lubię tutaj przychodzić. Dlaczego? Bo panie na sali obsługi są bardzo miłe, zawsze uśmiechnięte. Poza tym bank ma jeszcze inny atut. Oferuje wiele usług, które sobie wysoko cenię. Ważne są dla mnie też stosunkowo niskie opłaty w porównaniu do konkurencyjnych banków. Zaletą są również promocje, które bank organizuje. Grażyna Ciapa, mieszkanka Zduńskiej Woli, rencistka Mieszkam tutaj na osiedlu Południe, proszę sobie wyobrazić, że jest tu tylko jedna placówka bankowa i należy do naszego Ludowego Banku Spółdzielczego. Dla mnie to ważne, że mam bank na wyciągnięcie ręki. A co mi się jeszcze podoba jeśli chodzi o bank? Chyba wszystko. A szczególnie to, że jeśli coś jest białe, to w banku potwierdzają, że jest białe. Inaczej mówiąc, wiem, ile kosztuje przelew, ile będzie mnie kosztowała rata kredytu czy wydanie karty. Bank nie stosuje jakichś ukrytych opłat i niemiłych niespodzianek. Wszystko jest jasne i przejrzyste, a jak człowiek czegoś nie wie, to zawsze panie w banku wytłumaczą. Mam bardzo duże zaufanie do banku. Informator SGB nr 155 7

10 8 Leasing

11 Aktualności Informator SGB nr 155 9

12 Informacje Case Pro 2010 sposobem na łatwiejsze rozpatrywanie wniosków kredytowych Wsiedzibie Gospodarczego Banku Wielkopolski SA 3 i 4 listopada 2010 roku odbyło się szkolenie dla przedstawicieli GBW SA oraz Banku Spółdzielczego w Toruniu i Banku Spółdzielczego we Wschowie dotyczące Systemu Obsługi Wniosków Case Pro Dzięki dużemu zaangażowaniu pracowników Departamentu Kredytów, Departamentu Produktów Bankowych i Departamentu Sieci i Sprzedaży projekt wdrożenia w GBW SA rozwiązania informatycznego pozwalającego na usprawnienie procesu udzielania i obsługi kredytów wszedł już w fazę testów. To wydarzenie skłania do przybliżenia idei Systemu Case Pro 2010, który będzie dostępny również dla chętnych Banków Spółdzielczych. System Case Pro 2010 to narzędzie informatyczne wspierające ocenę zdolności kredytowej Klientów, upraszczające i przyspieszające podejmowanie decyzji oraz monitorowanie sytuacji ekonomiczno finansowej kredytobiorców. System pozwoli np. na automatyzację procesu udzielania kredytów poprzez wprowadzanie do niego wszystkich wymaganych danych, zgodnie z wszelkimi regulacjami i procedurami, potrzebnymi do podjęcia decyzji kredytowej. Wyeliminuje to przypadki, w których doradca nie wprowadziłby informacji istotnych w procesie udzielenia kredytów. Tym samym automatyzacja procesu zmniejszy ryzyko udzielania kredytów i sprawi, że ten proces stanie się prostszy, niż dotychczas. Dodatkowo system usprawni weryfikację danych dotyczących Klientów w bazach zewnętrznych, np. BIK, BIG, MIG DZ, MIG BR. System będzie też generował rekomendacje dotyczące udzielenia kredytów Klientom Indywidualnym i Instytucjonalnym poprzez scoring lub rating. Zatem system Case Pro 2010, wprowadzany w GBW SA przez firmę Bonair, pozwala na: weryfikację i kontrolę kompletności danych i dokumentów, uproszczenie podejmowania decyzji kredytowej i obsługi procesu kredytowego oraz skrócenie czasu tych procesów. Dzięki temu Klienci indywidualni i firmowi starający się o różnego rodzaju kredyty będą krócej oczekiwać na decyzję kredytową. Wojciech Dzięcioł Dyrektor Departamentu Sieci i Sprzedaży W konsumenckim konkursie jakości usług tytuł Najlepsze w Polsce za wspaniałą organizację i realizację szkoleń i dokształcania bankowego otrzymał Bankowy Ośrodek Doradztwa i Edukacji. Uroczystość wręczenia miała miejsce 09 grudnia br. w Pałacu Działyńskich w Poznaniu. W kategorii banki laur Najlepsze w Polsce otrzymały: Kujawsko Dobrzyński Bank Spółdzielczy we Włocławku Bank Spółdzielczy w Gryfinie Bałtycki Bank Spółdzielczy w Darłowie Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim Konkurs jest organizowany przez Towarzystwo im. Hipolita Cegielskiego, które jest organizatorem Konsumenckich Konkursów Jakości Produktów oraz Konsumenckich Konkursów Jakości Usług o prawo posługiwania się godłem Najlepsze w Polsce/The best in Poland. Po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej godło Najlepsze w Polsce/ The best in Poland zostało uznane przez Komisję Europejską, a w obu konkursach udział mogą brać nie tylko polskie firmy i polskie produkty, ale także firmy z całej Unii Europejskiej działające na terytorium Polski lub w Polsce wytwarzające swoje produkty i świadczące w Polsce wszelkiego rodzaju usługi. 10 Informator SGB nr 155

13 Informacje Fundusze własne w centrum uwagi Podniesienie funduszy własnych banku bez wsparcia udziałowców, czy to jest możliwe? Bliższe zapoznanie się z problemem podwyższania funduszy banku prowadzi do znalezienia co najmniej kilku rozwiązań tego dylematu. Najbardziej znane spośród nich to: pożyczka na warunkach zobowiązania podporządkowanego (Prawo bankowe Art ust. 3 pkt 2 b). emisja bankowych papierów wartościowych tzw. BPW, możliwa w oparciu o przepisy Rozdziału 7 Prawa bankowego, pod warunkiem, że również będą spełniały rygory zobowiązania podporządkowanego. Jest jeszcze jedno, które w naszej ocenie jest warte zainteresowania, tym bardziej, że skorzystanie z niego zostało przez regulatora umożliwione jedynie na krótki, dwuletni, okres, który w znaczącej części już upłynął. Mowa o Uchwale 314/2009 Komisji Nadzoru Finansowego z 14 października 2009 roku, popularnie zwanej kapitałową. Dopuszcza ona podniesienie funduszy w drodze emitowania przez bank długoterminowych obligacji zapewniających z jednej strony wyższe fundusze bankowi, z drugiej zaś dających inwestorowi gwarancję, że po upływie zadeklarowanego przez bank okresu, w terminie wykupu obligacji, kapitał do niego powróci. Obligacje? w tym momencie część czytelników może zakończyć lekturę, jednak mimo wszystko namawiamy do jej kontynuowania. W dalszej części stawiamy sobie za zadanie rozwianie szeregu mitów, z jakimi niejednokrotnie zetknęliśmy się podczas indywidualnych rozmów i konsultacji z przedstawicielami banków spółdzielczych na temat emisji obligacji. Mit nr 1 Emisja obligacji przez bank spółdzielczy jest możliwa jedynie wówczas gdy statut banku zawiera zapisy zezwalające na emitowanie obligacji. W ramach tego mitu egzystuje jeszcze mit nr 2, o którym za chwilę. Na razie zajmijmy się mitem nr 1. Emisja obligacji jest czynnością prawną regulowaną przez Ustawę o obligacjach (Dz.U j.t.). Rzeczona ustawa już na wstępie (w art. 2) określa, kto może być emitentem obligacji. W myśl tego artykułu obligacje mogą emitować m.in., cyt.: podmioty prowadzące działalność gospodarczą, posiadające osobowość prawną, a także spółki komandytowo-akcyjne. Jasno z niego wynika, że banki spółdzielcze które niewątpliwie są posiadającymi osobowość prawną podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą posiadają uprawnienie do emitowania obligacji, a z lektury dalszej części tej ustawy nie wynika konieczności zamieszczania w statucie informacji o posiadaniu tego uprawnienia. Mówiąc wprost: zdolność do emitowania obligacji jest naturalnym uprawnieniem banku spółdzielczego przysługującym mu na mocy Ustawy o obligacjach. Uwagi praktyczne: 1. Jeżeli statut banku zawiera zapisy o emisji obligacji to szczegółowa procedura wewnętrzna związana z emisją (w tym cała ścieżka decyzyjna) regulowana jest zapisami statutu i ewentualnymi przepisami wewnętrznymi banku wynikającymi ze statutu. 2. Jeżeli statut banku nie zawiera zapisów o emisji obligacji wówczas należy się kierować ogólną wykładnią kodeksu cywilnego o zaciąganiu zobowiązań bowiem z art.4 Ustawy o obligacjach wynika wprost, że, cyt: Obligacja jest papierem wartościowym emitowanym w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem właściciela obligacji (obligatariusza) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Krótko mówiąc: jeśli statut banku nie wspomina ani słowem o emisji obligacji wówczas zarząd banku może podjąć decyzję o emisji obligacji w ramach zwykłej zdolności do zaciągania zobowiązań. Mity nr 2 i 3 Emisja obligacji przez bank spółdzielczy jest możliwa jedynie wówczas jeśli statut banku zawiera zapisy zezwalające na zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych (Art. 6 Prawa bankowego), a bank uzyskał uprzednio zgodę banku zrzeszającego na zaciąganie tych zobowiązań (Art. 8 Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających). Komisja Nadzoru Finansowego w odpowiedzi na zapytanie skierowane przez GBW S.A. przedstawiła interpretacją tego zapisu Prawa bankowego i powiązanego z nim artykułu 8 Ustawy o funkcjonowaniu banków spółdzielczych, ich zrzeszaniu się i bankach zrzeszających. Zgodnie z tą interpretacją zaciąganie przez bank zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych może mieć miejsce wówczas, gdy bank uczestniczy w organizowaniu emisji papierów wartościowych innych podmiotów (sic!) i jako uczestnik tego procesu zaciąga zobowiązania wobec tego emitenta związane z emisją. Przykładowo bank może zobowiązać się, że obejmie 50% emisji, którą współorganizuje z emitentem. W takiej sytuacji faktycznie potrzebny jest stosowny zapis w statucie banku a na dokonanie takiej zmiany statutu potrzebna jest zgoda banku zrzeszającego. Używając języka potocznego, możemy powiedzieć, że zaciąganie przez bank zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych to zupełnie inna para kaloszy, nie mająca nic wspólnego z emitowaniem obligacji przez bank. Podsumowując, żeby emitować obligacje bank spółdzielczy nie musi umieszczać w swoim statucie zapisów zezwalających na zaciąganie zobowiązań związanych z emisją papierów wartościowych, ani nie ma obowiązku uzyskiwania zgody banku zrzeszającego na emisję obligacji. Mit 4 Emisja obligacji jest kosztowna. Składa się on z mitów pomniejszych, gdyż na koszty emisji wpływa co najmniej kilka elementów. Nazwijmy je tutaj sobie, na roboczo, kolejnymi literkami alfabetu: Mit 4 (a) Odsetki / Oprocentowanie Żeby emisja znalazła nabywców powinna oferować inwestorom stopę zwrotu adekwatną do ponoszonego przez nich ryzyka inwestycyjnego. Najczęściej marża wynosi od kilkunastu do kilkuset punktów bazowych ponad WIBOR. Pytanie czy to dużo czy mało? I tak i nie. Jeśli popatrzymy przez pryzmat oprocentowania Informator SGB nr

14 Informacje przyjmowanych przez bank depozytów, to oczywiście tak. Należy jednak pamiętać o dwóch okolicznościach: 1) Depozyty nie trwają kilkanaście lat 2) Depozyty objęte są (przynajmniej częściowo) ustawową ochroną gwarancji BFG natomiast inwestycja w obligacje zwykle takiej ochrony nie zapewnia. Mając na względzie te uwarunkowania możemy powiedzieć, że inwestor ma prawo oczekiwać wyższego oprocentowania, a zatem pozyskanie środków poprzez emisję obligacji jest dla banku droższe niż pozyskanie ich poprzez przyjęcie lokaty jednak ma to swoje ekonomiczne uzasadnienie. Z drugiej strony zadajmy sobie pytanie o alternatywę dla obligacji długoterminowych, mając na uwadze zasadniczy cel dla jakiego je emitujemy chodzi nam przecież o podniesienie funduszy własnych banku. Alternatywą jest dystrybucja dodatkowych udziałów banku wśród udziałowców banku. Udziałowcy będą skłonni do nabycia dodatkowych udziałów banku jeśli, mają wolne zasoby gotówki a ponadto gdy będą przekonani, że: bank będzie wypłacał satysfakcjonująco wysoką dywidendę, wartość udziałów będzie rosła. Oparta na identycznych założeniach teoria szacowania kosztu kapitału własnego stwierdza, że koszt długu jest zwykle niższy od kosztu kapitału udziałowego. Ta banalna prawda stanowi jedną z podstawowych przesłanek decydujących o tym, że nawet spółki giełdowe emitują obligacje, chociaż mogą przecież emitować nowe akcje. Zapytajmy konkretnie o mit 4 (a): Czy oprocentowanie na poziomie WIBOR + przykładowo 250 p.b., za pozyskanie dodatkowego kapitału własnego to dużo czy mało? Mit 4 (b) Wynagrodzenie agenta emisji. Wynagrodzenie agenta emisji zależy od zakresu obsługi emisji. która obejmuje przygotowanie wymaganych przez ustawę o obligacjach dokumentów emisyjnych, często również akwizycję potencjalnych inwestorów, czasami przygotowanie biznesplanu (jeśli środki z emisji przeznaczone są na konkretny cel). Wynagrodzenie nie przekracza kilku procent od wartości emisji, z reguły im większa wartość emisji tym ten procent jest niższy. Ponadto przepuszczenie tego wynagrodzenia poprzez rozliczenia międzyokresowe obejmujące cały okres życia obligacji, spowoduje że część kosztu tego wynagrodzenia przypadająca na pojedynczy okres obrotowy jest w skali banku znikoma. Z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, aby bank wykonał samodzielnie wszystkie wyżej wymienione czynności, o ile ma wolne zasoby mogące się tego podjąć. Skonkretyzujmy zatem pytanie o mit 4 (b): Czy jednorazowe wynagrodzenie na poziomie przykładowo p.b., to dużo czy mało, za wykonanie pracy, którą i tak ktoś musiałby wykonać w naszym banku? Mit 4 (c) Wynagrodzenie związane z ewidencją i obsługą emisji. Emisja obligacji może przybrać dwie formy: materialnych dokumentów wydawanych nabywcom lub niematerialną funkcjonującą jedynie jako zapis ewidencyjny w dostosowanym do tego celu systemie księgowym (Ustawa o obligacjach Art. 5 i 5 a). Bank stanie zatem wobec wyboru: Emisja w formie materialnych dokumentów nie wymaga żadnej ewidencji dokument sam w sobie jest papierem wartościowym a uprawnionym z niego jest jego posiadacz. Cały ambaras z obligacjami w formie dokumentowej sprowadza się do tego, że: a. Powinny być wydrukowane w sposób uniemożliwiający fałszerstwo to na pewno nie będzie tanie, b. W kolejnych okresach odsetkowych obsługa (wypłata oprocentowania) wymaga wzmożonego obciążenia w banku osób zajmujących się obsługą kasowo-skarbcową (nie istnieje możliwość wypłaty odsetek w drodze przelewu), które będą identyfikowały zgłaszających się posiadaczy obligacji, dokonywały wypłat, ewidencjonowały całą kasową buchalterię i tak dalej. Uwaga praktyczna: Emisja w formie dokumentowej ma sens i pozwala na faktyczną oszczędność kosztów związanych z emisją jeśli wydanych jest kilka sztuk dokumentów, a po ich objęciu inwestorzy (obligatariusze) zdeponują je w naszym banku, w zwykłych skrytkach bankowych, w których pozostaną do terminu wykupu. Emisja w formie niematerialnej uwalnia emitenta od wymienionych wyżej niedogodności. Całą buchalterię wykonuje obsługujący ewidencję. Opłata za prowadzenie ewidencji obligacji rzadko kiedy przekracza kwotę kilku tysięcy złotych rocznie co jest zaprawdę kosztem symbolicznym biorąc pod uwagę komfort emitenta jaki dzięki tej opłacie się osiąga. Zapytajmy krótko o mit 4 (c): Czy wynagrodzenie na poziomie przykładowo 5 tys. zł/rok, to dużo czy mało, za uniknięcie drukowania materialnych obligacji i obsługę odsetkową, którą i tak ktoś musiałby wykonać w naszym banku? Tyle o niektórych mitach związanych z emisją obligacji przez bank spółdzielczy. Jest ich oczywiście więcej, ograniczone ramy tego artykułu spowodowały, że zajęliśmy się w nim i to dość powierzchownie tymi najpowszechniej spotykanymi. 12 Informator SGB nr 155

15 Kolejne zaostrzenie wymogów nadzorczych Bazylea 3 Informacje Upłynęły już trzy lata od dnia wejścia w życie postanowień Nowej Umowy Kapitałowej, inaczej nazywanej Bazyleą 2. W ramach realizacji wynikających z niej zaleceń wszystkie banki wdrożyły szereg nowych obowiązków wynikających z kilkunastu uchwał nadzorczych wprowadzonych przez Komisję nadzoru Finansowego. Banki spółdzielcze będące w zdecydowanej większości adekwatne kapitałowo i nadpłynne nie miały większych kłopotów z dostosowaniem się do nowych wymagań. Największym problemem było zwiększenie pracochłonności powodujące zwiększenie zatrudnienia niestety nie w służbach obsługujących klientów i generujących przychody tylko w zespołach zarządzających i monitorujących ryzyko bankowe. Teraz na horyzoncie pojawia się kolejne wyzwanie, jakim z pewnością będzie wdrożenie wymogów postanowień Komitetu Bazylejskiego, nazwanego Bazyleą 3. Komitet Bazylejski opracował propozycję nowych regulacji dotyczących wymogów kapitałowych oraz norm płynności. Są one obecnie opiniowane przez nadzory bankowe poszczególnych państw. GBW SA bierze aktywny udział w opiniowaniu projektów powstających dyrektyw unijnych, przedstawiając możliwy negatywny wpływ niektórych zapisów zawartych w projektach na sytuację i pozycję konkurencyjną banków spółdzielczych. Wśród głównych postanowień Bazylei 3 dotyczących banków spółdzielczych wymienić należy restrykcyjną definicję funduszy własnych pierwszej kategorii oraz zaostrzone zasady dotyczące zarządzania płynnością. W niedalekiej przyszłości dotknąć nas mogą również nowe wymogi dotyczące stosowania ratingów wewnętrznych. Modyfikacja sposobu wyliczania współczynnika wypłacalności polega na wyliczaniu go odrębnie dla tzw współczynnika Tier 1, zawierającego tylko twarde kapitały bezterminowe i dla Tier 2. Współczynnik Tier 1 nie mógłby być niższy niż 8%, co oznacza obowiązek utrzymania 8% progu bez uwzględniania pożyczek podporządkowanych i obligacji. Od 2016 roku ma się dodatkowo pojawić tzw. bufor antycykliczny czyli kapitałowy podatek antykryzysowy, który docelowo (w 2019 r.) ma zwiększyć wymagany poziom współczynnika wypłacalności do 10,5%. Zapisy projektów nie określają jednoznacznie czy fundusz udziałowy będzie mógł zostać zaliczony do Tier 1. Jest natomiast zapis, że krajowy nadzór będzie mógł przyjąć własne rozwiązania w tym zakresie, dedykowane określonym lokalnym instytucjom. W naszej opinii zawarliśmy taki wniosek do KNF. Wskazaliśmy także, że wprowadzenie szybkiego podwojenia wymogów kapitałowych grozi bankom spółdzielczym albo zablokowaniem ich rozwoju albo falą wymuszonych konsolidacji. W zakresie płynności omawiany dokument wprowadza dwa nowe zasadnicze wymogi: Monitorowanie nowego wskaźnika LCR (Liquidity Coverage Ratio), dla którego konieczne jest dokładne wyliczanie przepływów pieniężnych na najbliższe 30 dni i nakładanie na nie ściśle określonego scenariusza stress testu; parametry stress-testu są dokładnie określone i na przykład nie pozwalają traktować środków podmiotów finansowych ani jako płynne w aktywach, ani jako stabilne w pasywach. Monitorowanie nowego wskaźnika NSFR (Net Stable Funding Ratio), dla którego konieczne jest dokładne wyliczenie, które pasywa służą finansowaniu określonych aktywów, wyliczenie wykonane według ściśle określonych i narzuconych reguł. Proponowane zmiany wprowadzające bardzo pracochłonne codzienne wyliczenia nie poprawiają sytuacji płynnościowej banków spółdzielczych a wpływają niekorzystnie na ich efektywność działania. W odniesieniu do tych wymogów zwróciliśmy uwagę na fakt, że polski sektor finansowy w warunkach kryzysu światowego nie miał żadnych problemów z utrzymaniem płynności. Obowiązujące od połowy 2008 roku ścisłe zasady wyliczania i utrzymywania nadzorczych miar płynności wydają się być bardziej restrykcyjne niż wynikałoby to z sytuacji płynnościowej sektora bankowego a zwłaszcza sektora bankowości spółdzielczej, który nadal stanowi znaczące źródło środków dla banków komercyjnych. Podobnie jak w kwestiach kapitałowych, złożyliśmy wniosek o wykorzystanie możliwości określenia wybranych instytucji w naszym przypadku banków spółdzielczych jako grup silnych płynnościowo, dla których wprowadzane zaostrzenia nie będą stosowane. Jako datę wejścia w życie nowych wymogów wskazywany jest najczęściej początek 2013 roku, co w odniesieniu do funduszy i bazy depozytowej oznacza bliski termin. Na szczęście podnoszenie poprzeczki ma być stopniowe i zakończone w roku Co powinniśmy robić wobec tych nadciągających nowych wymagań nadzorczych? Na pewno aktywnie wskazywać zagrożenia na wszystkich forach, w których uczestniczymy. Konkretne i oczywiste jest także zwiększenie wysiłków w budowaniu zawczasu bezpiecznej bazy kapitałowej oraz w rozwoju bazy depozytowej. Natomiast sądzę, że wobec niepewności co do ostatecznych zapisów uchwał nadzorczych wprowadzających Bazyleę 3 do polskiej legislacji jest jeszcze zbyt wcześnie na rozpoczęcie szkolenia kadry kierowniczej i pracowników SGB z realizacji nowych zadań. Wiesław Czaja Departament Ryzyka Bankowego GBW SA Informator SGB nr

16 Aktualności Zaliczka gwarantowana. Pieniądze dla obszarów wiejskich Pieniądze często kosztują bardzo dużo. Wypowiadając to zdanie Ralph Waldo Emerson nie mógł mieć na myśli unijnych funduszy, a jednak właśnie do nich sprawdza się ono doskonale. Zdobycie unijnego wsparcia wymaga bowiem determinacji oraz zaangażowania czasu, energii i pieniędzy właśnie. Pracownicy Punktów Doradztwa Unijnego w bankach Spółdzielczej Grupy Bankowej coś o tym wiedzą. Ale często nie oznacza zawsze. Takim właśnie wyjątkiem z założenia ma być zaliczka dla beneficjentów Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata (PROW). W 2010 r. zmieniły się przepisy dotyczące uruchamiania środków unijnych przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej. W dniu 10 maja 2010 r. weszła w życie ustawa z dnia 12 lutego 2010 r. o zmianie ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej 1. Zmiana dotyczyła umożliwienia mikroprzedsiębiorcom, rolnikom i innym podmiotom planującym inwestycje na terenie wiejskim skorzystanie z zaliczki w celu sfinansowania swoich projektów. Zaliczkę wprowadzono dla beneficjentów następujących działań PROW: 1. Modernizacja gospodarstw rolnych, 2. Zwiększanie wartości dodanej podstawowej produkcji rolnej i leśnej, 3. Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, 4. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, 5. Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju: dla operacji, które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań: Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej oraz Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, dla małych projektów, tj. operacji, które nie odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach działań tzw. osi 3 PROW (tj. Różnicowania w kierunku działalności nierolniczej, Tworzenia i rozwoju mikroprzedsiębiorstw, Podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej oraz Odnowy i rozwoju wsi), ale przyczyniają się do osiągnięcia celów tej osi, 6. Wdrażanie projektów współpracy, 7. Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja. 8. Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku wystąpienia klęsk żywiołowych oraz wprowadzenia odpowiednich działań zapobiegawczych. 2 Wysokość zaliczki ograniczona jest do 20% przyznanej kwoty pomocy publicznej przypadającej na koszty kwalifikowalne operacji w części dotyczącej inwestycji (w przypadku pomocy przyznanej w roku 2010 do 50% tej kwoty). Kwota zaliczki dla działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja nie może przekroczyć 20% przyznanej kwoty pomocy publicznej na sfinansowanie kosztów bieżących. W przypadku nowego naboru (styczeń 2011 r.) dla działania Modernizacja gospodarstw rolnych o zaliczkę mogą też wnioskować osoby, które wspólnie ubiegają się o dofinansowanie do zakupu maszyn lub urządzeń. W takim przypadku kwota zaliczki będzie wyliczana w odniesieniu do kwoty pomocy przyznanej oddzielnie każdemu wnioskodawcy. Do kogo po zaliczkę? Agencją płatniczą dla Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR). W ramach działań tzw. osi Leader, tj. Wdrażania lokalnych strategii rozwoju, Wdrażania projektów współpracy oraz Funkcjonowania lokalnej grupy działania, nabywania umiejętności i aktywizacji część zadań agencji płatniczej została delegowana samorządom województw. W działaniach inwestycyjnych niezwiązanych z osią Leader wnioski o zaliczkę przyjmuje ARiMR. Osoba, która złożyła już w Agencji wniosek o przyznanie pomocy i czeka na podpisanie umowy lub ją podpisała po wejściu w życie wspomnianej ustawy a chciałaby ubiegać się o zaliczkę, powinna złożyć wniosek o zaliczkę w ciągu 30 dni od zawarcia z ARiMR umowy przyznania pomocy. W przypadku gdy dopiero zamierza ubiegać się o dofinansowanie, zaznacza po prostu odpowiednią rubrykę we wniosku o przyznanie pomocy. Jeżeli składany jest wniosek o zaliczkę, to, podobnie jak wcześniej wniosek o przyznanie pomocy, podlega on ocenie pod względem poprawności i zgodności z warunkami i trybem udzielania i wypłaty zaliczek w ramach poszczególnych działań PROW. W zależności od rodzaju działania zajmuje się tym Oddział Regionalny lub centrala Agencji. W przypadku oceny pozytywnej Agencja podpisuje z beneficjentem aneks do umowy przyznania pomocy, na podstawie którego możliwa jest wypłata zaliczki. Dla ubiegających się o zaliczkę już we wniosku o przyznanie pomocy zaliczka wypłacana będzie na podstawie zawartej umowy przyznania pomocy. Jednak przed wypłatą zaliczki konieczne jest złożenie w Agencji gwarancji bankowej lub równoważnej odpowiadającej 110% kwoty zaliczki, bowiem Agencja wypłaci beneficjentowi środki pod warunkiem, że bank zagwarantuje należyte wykonanie umowy. Słów kilka o gwarancji Co prawda gwarancja wiąże się z kosztami (uzasadnionymi nakładem pracy ze strony banku koniecznym do sprawdzenia zdolności kredytowej podmiotu ubiegającego się o gwarancję), ale może konkurować z kredytem jako alternatywnym źródłem na pozyskanie środków. W przypadku działania Funkcjonowanie lokalnej grupy działania, nabywanie umiejętności i aktywizacja koszt ustanowienia gwarancji podlega nawet refundacji. Decydując się na gwarancję należy zwrócić uwagę na kilka ważnych elementów. Gwarancja musi być ustanowiona na odpowiednio długi okres, pozwalający na zrealizowanie inwestycji i rozliczenie jej, tj. złożenie wniosku o płatność ostateczną do Agencji oraz weryfikację tego wniosku przez Agencję (co może się wiązać z ewentualnym uzupełnianiem braków we wniosku). Dla Agencji oznacza to co najmniej 4 miesiące dłuższy okres obowiązywania gwarancji niż termin planowanego złożenia wniosku o płatność ostateczną. Gwarancja może być zwolniona, gdy ARiMR stwierdzi, że suma kosztów kwalifikowalnych poniesionych na operację realizowaną w ramach PROW (potwierdzonych w ramach weryfikacji wniosku o płatność) przekracza kwotę wypłaconej zaliczki, a w przypadku lokalnych grup działania dodatkowo najpóźniej z chwilą zamknięcia lokalnej strategii rozwoju. Gwarancja również podlega procedurze weryfikacji przez Agencję. Oprócz terminu obowiązywania gwarancji sprawdzana jest m.in. wysokość zabezpieczenia (wspomnia- 14 Informator SGB nr 155

17 Aktualności ne 110% wnioskowanej kwoty zaliczki), czy gwarancja zawiera wszystkie elementy wskazane we wzorze opracowanym przez Agencję oraz czy wystawiona była przez właściwego gwaranta. Wykaz uprawnionych gwarantów 3 publikowany jest na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). Na publikowaną przez MRiRW listę podmiotów uprawnionych do wystawiania gwarancji przyjmowanych jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek z PROW mogą trafić tylko podmioty wpisane uprzednio na listę Ministerstwa Finansów uprawnionych do udzielania gwarancji składanych jako zabezpieczenie pokrycia kwot wynikających z długów celnych. Lista ma charakter otwarty i jest aktualizowana o kolejne podmioty zainteresowane udzielaniem przedmiotowych gwarancji, które zgłoszą ten fakt do MRiRW. Od samego początku w wykazie figuruje Gospodarczy Bank Wielkopolski SA, który udziela gwarancji klientom, zarówno swoim, jak i Banków Spółdzielczych SGB. Jednocześnie Departament Kredytów GBW SA rozpoczął działania na rzecz dodania do wykazu Banków Spółdzielczych SGB. Szybko podjęta akcja informacyjna GBW SA zaowocowała decyzją wielu Banków Spółdzielczych SGB o wpisaniu się na listę. Grudniowa lista wśród 53 banków spółdzielczych uwzględniała 38 Banków Spółdzielczych SGB, które dzięki temu mogą obecnie udzielać gwarancji swoim klientom samodzielnie. Patrząc na kolejne publikacje listy można powiedzieć, że nie jest to jeszcze ostatnie słowo bankowości spółdzielczej. Bogna Sadowska-Wawrzyniak Departament Kredytów GBW SA Przypisy: 1 Dz.U. z 2010 r. Nr 57, poz Ostatnie działanie dodane zostało poprzez kolejną, listopadową zmianę Ustawy o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie współnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 236, poz. 1552) 3 Wykaz gwarantów zawiera listę instytucji finansowych uprawnionych do udzielania gwarancji przyjmowanych jako zabezpieczenie właściwego wydatkowania zaliczek wypłacanych na podstawie Ustawy z dnia 22 września 2006 r. o uruchamianiu środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na finansowanie wspólnej polityki rolnej (Dz.U. Nr 187, poz z późn. zm.) oraz zgodnie z rozporządzeniem Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiającym szczegółowe zasady stosowania rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (Dz. Urz. UE L 368/15 z r. z późn. zm.). KONKURS UBEZPIECZENIOWY Gospodarczy Bank Wielkopolski SA wspólnie z Grupą Concordia zorganizował IV edycję konkursu ubezpieczeniowego pod nazwą PIRENEJE 2011 Konkurs PIRENEJE 2011 zorganizowany został w celu rozpowszechnienia sprzedaży produktów ubezpieczeniowych oferowanych w ramach w/w Zrzeszeniowych umów ubezpieczenia oraz nowych umów ubezpieczenia, które zostaną wdrożone w trakcie trwania Konkursu. Obecnie oferta zrzeszeniowych produktów ubezpieczeniowych liczy już 12 Zrzeszeniowych umów ubezpieczenia tj: 1) Zrzeszeniowa umowa grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców Bezpieczny Rachunek, 2) Zrzeszeniowa umowa grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców Bezpieczny Kredyt, 3) Zrzeszeniowa umowa grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców Bezpieczny Kredyt Plus 4) Zrzeszeniowa umowa grupowego ubezpieczenia na życie kredytobiorców Bezpieczna Spłata, 5) Zrzeszeniowa umowa ubezpieczenia kredytów mieszkaniowych, kredytów konsolidacyjnych oraz pożyczek hipotecznych, 6) Zrzeszeniowa umowa ubezpieczenia nieruchomości, nieruchomości w budowie, ruchomości domowych oraz odpowiedzialności cywilnej, 7) Zrzeszeniowa umowa ubezpieczenia Pakiet Bezpieczna Karta oraz Pakiet Bezpieczny Podróżnik 8) Zrzeszeniowa umowa ubezpieczenia Pakiet Agro i Pakiet Agro Premium, 9) Zrzeszeniowa umowa ubezpieczenia niskiego wkładu kredytów mieszkaniowych oraz kredytów konsolidacyjnych, 10) Zrzeszeniowa umowa ubezpieczenia pomostowego spłaty rat kredytów udzielanych podmiotom prowadzącym działalność rolniczą, 11) Zrzeszeniowa umowa ubezpieczenia budynków, budowli i innych środków trwałych oraz odpowiedzialności cywilnej z tytułu posiadania nieruchomości PROFIT CESJA, 12) Zrzeszeniowa umowa ubezpieczenia Concordia Assistance Bank. Konkurs PIRENEJE 2010 trwa w okresie od r. do r., uczestnikami Konkursu są Banki Spółdzielcze zrzeszone z GBW SA, które złożyły, bądź złożą w okresie trwania Konkursu pełnomocnictwo akcesyjne do w/w Zrzeszeniowych umów ubezpieczenia oraz nowych umów ubezpieczenia wdrożonych w trakcie trwania Konkursu i prowadzić będą sprzedaż tych ubezpieczeń. Na potrzeby Konkursu wyznaczone zostały trzy podstawowe kategorie konkursowe (w zależności od sumy bilansowej wykazywanej przez Bank Spółdzielczy na dzień r.):. 1. Kategoria I: suma bilansowa Banku Spółdzielczego do tys. zł 2. Kategoria II: suma bilansowa Banku Spółdzielczego od tys. zł do tys. zł 3. Kategoria III: suma bilansowa Banku Spółdzielczego powyżej tys. zł W każdej z wymienionych wyżej kategorii zostanie wyłoniony zwycięzca NAJLEPSZY BANK SPÓŁDZIELCZY SGB w zakresie sprzedaży ubezpieczeń. Przyznana zostanie również dodatkowa nagroda w Kategorii IV DEBIUT SPRZEDA- ŻY dla najlepszego Banku Spółdzielczego (łączna wysokość przypisu uzyskanego w czasie trwania Konkursu), który w okresie trwania Konkursu rozpoczął sprzedaż ubezpieczeń objętych Konkursem. W Konkursie przyznanych zostanie łącznie 17 nagród w tym udział przedstawicieli Banków Spółdzielczych w profesjonalnym szkoleniu ubezpieczeniowym w Pirenejach, laptopy, projektory multimedialne wraz z ekranem projekcyjnym. Informator SGB nr

18 Aktualności Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim w pogoni za nowoczesnym Klientem Zdanych Związku Banków Polskich wynika, że pod koniec czerwca br. liczba aktywnych użytkowników bankowości elektronicznej wynosiła 9,4 mln, tymczasem pod koniec 2009 roku liczba ta wynosiła 8,4 mln. Pokazuje to ogólną tendencję, otóż zainteresowanie bankowością elektroniczną rośnie i jest to stały trend. Świadomość, że współczesny klient oczekuje od banku możliwości posiadania dostępu do swojego konta za pomocą różnych kanałów dostępu, także elektronicznych wymusza rozwój. Banki Spółdzielczej Grupy Bankowej starają się odpowiadać na te oczekiwania przez wprowadzenie nowej bankowości elektronicznej lub rozwój już istniejącej. Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim rozumiejąc potrzeby klientów, jako pierwszy Bank Spółdzielczy SGB w dniu 22 listopada br. wdrożył z sukcesem rozwiązania bankowości elektronicznej w oparciu o system DEF3000. Od kliku lat Bank Spółdzielczy oferował już swoim klientom możliwość elektronicznego dostępu do konta, zdecydował się jednak na dalszy rozwój, zmiany systemu informatycznego, które dały klientom szerszą funkcjonalność bankowości elektronicznej. Odpowiedź banku na rosnące zainteresowanie w zakresie bankowości elektronicznej jest ważna, równie bardzo istotna jest także odpowiedź na oczekiwania swoich dotychczasowych klientów w zakresie wsparcia i edukacji. Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim rozumiejąc, że każda nawet najlepsza zmiana może zostać negatywnie odebrana, jeśli nie zadba się o informację i promocję, zorganizował dla swoich strategicznych klientów biznesowych spotkanie. Zaproszeni przez Bank Spółdzielczy pracownicy GBW SA, Biura Obsługi i Wsparcia Klienta SGB (Departament Sieci i Sprzedaży GBW SA) w myśl nowo przyjętej strategii, że misją GBW S.A. jest wsparcie rozwoju Banków Spółdzielczych i wzmacnianie bezpieczeństwa SGB w trakcie trzygodzinnej prezentacji przedstawili nową ofertę oraz odpowiadali na pytania Klientów dotyczące bankowości elektronicznej w ramach systemu Def3000. Spotkanie odbyło się w dniu 26 października br., ze względu na liczną grupę przybyłych zainteresowanych ok. 90 klientów, miejscem spotkania była specjalnie zarezerwowana na ten cel sala. Zgodnie z oczekiwaniami Banku Spółdzielczego głównym celem spotkania była prezentacja nowej funkcjonalności dla ważnych klientów korporacyjnych (uczestnikami spotkania byli przede wszystkim przedstawiciele jednostek samorządu), natomiast celem pośrednim była promocja nowej oferty, edukacja klienta odpowiedź na oczekiwanie wsparcia. Spotkanie biznesowe z klientami Banku Spółdzielczego było pierwszym prowadzonym przez GBW S.A. spotkaniem z klientami w zakresie zaprezentowania bogatej funkcjonalności kanału internetowego w ramach systemu DEF3000, dlatego, aby stale podnosić jakość świadczonego Bankom Spółdzielczym SGB wsparcia, zadaliśmy Panu Zenonowi Błańskiemu Prezesowi Banku Spółdzielczego w Starogardzie Gdańskim pytania: Jakie są ogólne wrażenia Pana Prezesa, po przeprowadzeniu spotkania biznesowego przez pracowników GBW SA? Spotkanie przeznaczone dla Klientów korporacyjnych naszego Banku zorganizowaliśmy we współpracy z pracownikami GBW S.A. w celu przybliżenia rozwiązań technicznych związanych z wdrożeniem nowego systemu informatycznego DEF3000. Ze swej strony mam jak najbardziej pozytywne wrażenia dotyczące tego spotkania, a przede wszystkim wysoko oceniam poziom i formę przekazu przez prezenterów. Reakcja zgromadzonych Klientów była pozytywna, oznacza to, że zakładany przez Państwa cel spotkania został osiągnięty? Reakcja zgromadzonych Klientów była bardzo pozytywna, co oznacza, że zakładany przez nas cel spotkania został osiągnięty. W ocenie Pana Prezesa warto organizować takie spotkania biznesowe dla Klientów zanim wprowadzi się nowe rozwiązania bankowości elektronicznej? Nasze doświadczenie pokazuje, że zdecydowanie warto i wręcz należy organizować takie spotkania. Wszystko, co nowe niesie z sobą niepewność i obawy. Dzięki merytorycznemu przedstawieniu tematyki związanej z wdrożeniem Systemu DEF3000, w znaczący sposób zminimalizowaliśmy zjawisko strachu przed nowym, co z kolei przełożyło się na utrzymanie wysokiego stopnia zaufania Klientów biznesowych do naszego Banku. Dzięki tej prezentacji Klienci Banku poczuli się wyróżnieni, a Bank Spółdzielczy w Starogardzie Gdańskim kolejny raz udowodnił, że dba o zapewnienie swoim Klientom najlepszej obsługi i stworzenia możliwości skorzystania z najnowocześniejszych narzędzi informatycznych. Marlena Urbaniak Departament Sieci i Sprzedaży GBW SA 16 Informator SGB nr 155

19 Aktualności Informator SGB nr

20 Aktualności Czas na podsumowanie działań na rzecz jakości obsługi Po raz ostatni w tym roku witam Szanownych Czytelników. W szczególności wiernych, którzy śledzili artykuły dotyczące jakości obsługi od początku roku. Mam nadzieję, że część z Państwa zainteresowałam tekstami dotyczącymi jakości. Część z Państwa przyjęła idee standaryzacji obsługi Klientów i wdrożyła standardy obsługi Klienta z drobnymi zmianami, a część nadal się zastanawia nad aktywnym przystąpieniem do projektu. Jednak niezależnie od Państwa zaangażowania, należy się Państwu solidne podsumowanie działań na rzecz jakości obsługi. Proces wdrażania standardów jakości obsługi Klientów to ważna inicjatywa, dzięki której Banki Spółdzielcze i Gospodarczy Bank Wielkopolski SA mogą kształtować wizerunek budowany przez pracowników placówek bankowych w oczach Klientów, sposób nawiązywania i budowania relacji z Klientami, umiejętności sprzedażowe pracowników obsługi i monitorować kompetencje pracowników. Praca nad wdrożeniem standardów jakości obsługi dzieli się na kilka etapów: pierwszy to diagnoza obecnego poziomu jakości obsługi, drugi to stworzenie lub modyfikacja standardów jakości obsługi jako dokumentu obowiązującego w Banku, trzeci to przeszkolenie w zakresie profesjonalnej obsługi pracowników placówek bankowych, jak również podejmowanie systematycznych działań na rzecz poprawiania jakości obsługi w Oddziałach np. poprzez mentoring, a czwarty etap to badania Tajemniczy Klient o charakterze monitorującym. Jakość obsługi Klienta jest obszarem, który można poprawiać i doskonalić niemal bez końca. Jednak badania monitorujące Tajemniczy Klient to tak naprawdę sprawdzenie, na ile zrealizowane działania Departamentu Sieci i Sprzedaży oraz współpracujących Banków Spółdzielczych okazały się skuteczne. Dzięki nim możemy w tym roku zakończyć edycję artykułów dotyczących jakości obsługi obiektywnym podsumowaniem. Pewnie zadają sobie Państwo pytanie, ile Banków Spółdzielczych podjęło współpracę w zakresie poprawy jakości obsługi z naszym Departamentem. Na 150 zrzeszonych Banków Spółdzielczych w proces na rzecz jakości od początku roku zaangażowało się 30 Banków Spółdzielczych (około 20% Banków SGB). Część z tych Banków skorzystała z badań diagnostycznych Tajemniczy Klient, wdrożenia standardów, następnie z warsztatów dotyczących profesjonalnej obsługi, a część zdążyła już zapoznać się z wynikami badań monitorujących Tajemniczy Klient. Aby lepiej zobrazować Państwu poniższe wnioski przedstawiam skalę pozwalającą na interpretację wyników badań Tajemniczy Klient. Biorąc pod uwagę fakt, że wyniki badań są przedstawiane jako odsetek punktów uzyskanych w badaniu za pozytywne zachowania pracowników, skala ta przedstawia się następująco: uzyskanie przez dany Bank lub Oddział poniżej 50% punktów oznacza, że standardy jakości obsługi są w nim realizowane poniżej standardów, wynik 50% 69% uzyskanych punktów to poziom jakości obsługi wymagający poprawy, uzyskanie 70%-89% punktów to wynik zgodny z oczekiwaniami, 90%-95% uzyskanych punktów świadczy o wysokim poziomie obsługi, a wynik % świadczy o bardzo wysokim poziomie jakości obsługi. Badanie monitorujące Tajemniczy Klient zrealizowano w kilku Bankach Spółdzielczych. Jednym z nich jest Bank Rumia Spółdzielczy, który już 5 lat temu wdrożył plany sprzedażowe dla Oddziałów i pracowników. Pani Wiceprezes Joanna Wandtke zdecydowała o przystąpieniu Banku do badań Tajemniczy Klient, modyfikacji standardów jakości obsługi Klienta oraz skorzystaniu z oferty mentoringu twierdząc, że powyższe działania wpisują się w szerszy proces wspierania postawy sprzedażowej pracowników, a więc pozwalają monitorować i wspierać ich aktywność sprzedażową. Od początku współpracy z Departamentem Sieci i Sprzedaży poziom jakości obsługi Klienta w Banku Rumia Spółdzielczym wzrósł o 17 punktów procentowych (obecnie pracownicy placówek realizują standardy jakości obsługi na poziomie 76%). Przedstawiciele drugiego z banków objętych monitoringiem Kujawsko Dobrzyńskiego Banku Spółdzielczego zdecydowali się na współpracę w zakresie jakości obsługi, ponieważ ich celem jest skuteczne i efektywne konkurowanie z innymi bankami w okolicach Włocławka oraz pozyskiwanie Klientów z nowych terenów. Uznano, że jednym z istotnych elementów podnoszenia konkurencyjności Banku jest podnoszenie poziomu jakości obsługi Klientów. W Kujawsko Dobrzyńskim Banku Spółdzielczym poziom jakości obsługi podniósł się o 18 punktów procentowych do poziomu 72%. Z kolei pani Jolanta Łukaszewicz Prezes Banku Spółdzielczego w Połczynie Zdroju obserwuje wzrost sprzedaży w Banku odkąd rozpoczęła działania mające na celu podnoszenie poziomu jakości obsługi Klienta, gdzie poziom jakości obsługi Klientów w Centrali Banku wzrósł o 15 punktów procentowych do poziomu 80%. Natomiast w Pomorskim Banku Spółdzielczym w Świdwinie poziom jakości obsługi w Oddziałach Banku podniósł się o 16 punktów procentowych do poziomu 75%, a poziom jakości telefonicznej obsługi Klientów wzrósł aż o 25 punktów procentowych (i osiągnął 76%). Warto tu zaznaczyć, że Banki Spółdzielcze, z którymi współpracujemy, różnią się od siebie pod wieloma względami, co owocuje również różnym poziomem wdrożenia standardów jakości obsługi. Różnice między Bankami Spółdzielczymi wynikają z ich wielkości zatrudnienia, struktury organizacyjnej, sposobu komunikacji wewnętrznej i wizji rozwoju. Bywa tak, że dany Bank Spółdzielczy potrzebuje zastosowania indywidualnych metod wdrażania standardów, aby poprawić poziom jakości obsługi Klienta do poziomu satysfakcjonującego Zarząd tego Banku lub zastosowania metod pozwalających na poprawę jednego konkretnego wybranego przez Zarząd obszaru obsługi Klienta. Jednak bez względu na fakt czy badania monitorujące Tajemniczy Klient były już zrealizowane, czy też nie, działań na rzecz poprawy jakości obsługi w żaden sposób nie można uznać za zakończone, ponieważ poziom jakości obsługi należy wciąż doskonalić, a przynajmniej utrzymywać na poziomie określonym jako poziom minimum, indywidualnie dla 18 Informator SGB nr 155

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH

OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH OBSŁUGA OBLIGACJI KOMUNALNYCH I KOMERCYJNYCH DLA STRATEGICZNYCH KLIENTÓW BANKÓW SPÓŁDZIELCZYCH Jachranka, 19 stycznia 2010 r. www.sgb.pl PLAN PREZENTACJI Samorządy i przedsiębiorstwa strategicznymi partnerami

Bardziej szczegółowo

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj

Analiza ofert instytucji finansowych posiadaj Analiza ofert instytucji finansowych posiadających akredytacje do udzielania gwarancji bankowych w ramach zaliczek wypłacanych przez ARiMR na wybrane działania PROW 20072013 Nabór wniosków w ramach PROW

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku

Szanowni Państwo, Obligatariusze Banku Spółdzielczego w Płońsku Zarząd Banku Spółdzielczego w Płońsku: Teresa Kudlicka - Prezes Zarządu Dariusz Konofalski - Wiceprezes Zarządu Barbara Szczypińska - Wiceprezes Zarządu Alicja Plewińska - Członek Zarządu Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Finansowanie obszarów wiejskich

Finansowanie obszarów wiejskich Finansowanie obszarów wiejskich XVI Kongres Gmin Wiejskich RP Serock, 6-7 października 2015 r. PROW 2007-2013 w BGK Pożyczki ze środków budżetu państwa będące finansowym wsparciem dla JST i LGD realizujących

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XI/75/2015

UCHWAŁA Nr XI/75/2015 UCHWAŁA Nr XI/75/2015 Rady Powiatu Wielickiego z dnia 2 września 2015 roku w sprawie obligacji powiatowych oraz zasad ich zbywania i wykupu. Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998

Bardziej szczegółowo

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r.

Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok. Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najwyższy zysk w historii Wyniki Grupy Banku Pocztowego za 2012 rok Warszawa, 28 lutego 2013 r. Najważniejsze osiągnięcia 2012 roku Rekordowe dochody i zysk netto: odpowiednio 298,3 mln zł (+ 15% r/r),

Bardziej szczegółowo

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska

Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce. Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Konkurencyjność sektora banków spółdzielczych w Polsce Anna Rosa Katedra Finansów Wydział Nauk Ekonomicznych Politechnika Koszalińska Struktura prezentacji Banki spółdzielcze charakterystyka Konkurencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 125/Z/2009 Zarządu Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 17.12.2009r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO Lubań 2009 SPIS TREŚCI: ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A.

GWARANCJE. w Banku BGŻ S.A. GWARANCJE w Banku BGŻ S.A. Informacje ogólne Bank BGŻ jest jednym z 10 największych banków w Polsce. Od ponad 30-lat aktywnie działamy na rynku. Jesteśmy bankiem uniwersalnym. Oferujemy produkty i usługi

Bardziej szczegółowo

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary

BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary BZ WBK LEASING S.A. 07-03-2014 Kowary Spis treści 1. Kim jesteśmy 2. Zalety leasingu jako formy finansowania 3. Leasing operacyjny, leasing finansowy 3. Co oferujemy Klientowi 4. Przewagi konkurencyjne

Bardziej szczegółowo

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów. Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Atuty współpracy banków lokalnych i samorządów Mirosław Potulski Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Bankowość spółdzielcza w Polsce 576 banków spółdzielczych Ponad 4,4 tys. placówek, tj. ok. 30% wszystkich

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku

Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku Uchwała Nr /2017 Rady Powiatu w Płocku z dnia 2017 roku PROJEKT w sprawie emisji obligacji oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu Na podstawie art. 12 pkt 8 lit. b ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.

Bardziej szczegółowo

Panie Marszałku, Wysoka Izbo,

Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Panie Marszałku, Wysoka Izbo, Cieszę się, iż mogę poinformować Wysoką Izbę, a za pośrednictwem mediów również polskich rolników o realizacji programów skierowanych do polskiej wsi, a więc Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe

Alternatywne formy finansowania inwestycji. Obligacje przychodowe Alternatywne formy finansowania inwestycji Obligacje przychodowe Inwestycje w sektorze usług użyteczności publicznej Duża jednostkowa skala nakładów inwestycyjnych Długi okres użytkowania Opłaty za korzystania

Bardziej szczegółowo

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie.

Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Oferta dla rolników O BANKU Jeden z największych banków Europy Środkowo-Wschodniej, należący do Grupy UniCredit wiodącej międzynarodowej instytucji finansowej w Europie. Działa w Polsce od ponad 80 lat

Bardziej szczegółowo

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny

Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Wybrane możliwości finansowania na rynku kapitałowym Instrumenty dłużne samorządy i przedsiębiorstwa rynek niepubliczny Łódź, grudzień 2008 Niniejszy materiał jest materiałem informacyjnym jedynie dla

Bardziej szczegółowo

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę

Wniosek Beneficjenta o zaliczkę WoZ -2 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Wniosek Beneficjenta o zaliczkę Potwierdzenie przyjęcia wniosku /pieczęć/... Znak sprawy... Data przyjęcia i podpis I. IDENTYFIKACJA DZIAŁANIA,

Bardziej szczegółowo

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 573, poz. 3794 z dnia 2 września 2008 roku

Opublikowano w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego Nr 573, poz. 3794 z dnia 2 września 2008 roku UCHWAŁA Nr XX/42/2008 Rady Gminy Zielonki z dnia 10 lipca 2008 r. w sprawie emisji obligacji Gminy Zielonki oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu. Data utworzenia 2008-07-10 Numer aktu 42 Kadencja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY

REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/69/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Oleśnicy z dnia 30 grudnia 2015r. REGULAMIN KREDYTOWANIA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W OLEŚNICY Oleśnica,

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE maj 2014 r. DEFINICJA I GŁÓWNE CECHY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent (jednostka samorządowa)

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW

Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 1 Doświadczenie pomorskiej ARiMR we wdrażaniu wybranych działań z okresu programowania PROW 2007-2013 Wspólna Polityka Rolna I filar Płatności bezpośrednie Płatności rynkowe Europejski Fundusz Gwarancji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r.

FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET. Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Jelenia Góra, grudzień 2014 r. FUNDUSZ POŻYCZKOWY DLA KOBIET Ministerstwo Gospodarki Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Jelenia Góra, grudzień 2014 r. I. Fundusz pożyczkowy dla kobiet... 3 1. Termin przyjmowania wniosków... 3 2. Limity

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST.

WSTĘP. Standaryzacja pozwoli także na płynne wprowadzenie obligacji do notowań na platformie CATALYST. REKOMENDACJA w sprawie niektórych warunków technicznych emisji obligacji komunalnych, które nie zostały dopuszczone do obrotu na rynku regulowanym i o wartości emisji niższej niż 100 mln zł Niniejsza Rekomendacja

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 października 2011 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Uchwała nr 1 w sprawie uchylenia tajności głosowania w przedmiocie wyboru Przewodniczącego Walne Zgromadzenie CALATRAVA CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie postanawia uchylić tajność głosowania

Bardziej szczegółowo

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń

Obciążenia Banków Spółdzielczych. Granice możliwości zwiększania obciążeń Obciążenia Banków Spółdzielczych Granice możliwości zwiększania obciążeń Opłaty obowiązkowe zrzeszonych BS Udział opłat na BFG w wyniku na działalności bankowej 3,5% 2,1% 1,6% 1,2% 1,2% 0,5% 11,5 31,2

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE Bestwina, 22 października 2013 roku DEFINICJA I KORZYSTNE ASPEKTY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w

Bardziej szczegółowo

p r o j e k t druk nr 418 UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia.. 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych

p r o j e k t druk nr 418 UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia.. 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych p r o j e k t druk nr 418 UCHWAŁA Nr Rady Miejskiej Leszna z dnia.. 2009 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Działając na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZALICZKI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM. Nowe możliwości finansowania inwestycji z PROW

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ZALICZKI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM. Nowe możliwości finansowania inwestycji z PROW ZALICZKI W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM Nowe możliwości finansowania inwestycji z PROW 2007-2013 Podstawy prawne Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1974/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. ustanawiające szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE

LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE LEMA Public Finance Materiał Informacyjny: OBLIGACJE KOMUNALNE Bojszowy, 7 listopada 2013 r. DEFINICJA I GŁÓWNE CECHY OBLIGACJI Obligacja - jest papierem wartościowym emitowanym w seriach, w którym Emitent

Bardziej szczegółowo

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ

BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Warszawa, 27 lipca 2005 r. Informacja prasowa BANK BPH KONTYNUUJE DYNAMICZNY ROZWÓJ Skonsolidowane wyniki finansowe Banku BPH po II kwartałach 2005 roku według MSSF osiągnięcie w I półroczu 578 mln zł

Bardziej szczegółowo

Kredyt technologiczny

Kredyt technologiczny Kredyt technologiczny premia dla nowych technologii Andrzej Janicki Departament Programów Europejskich Gdańsk, czerwiec 2011 1. BGK jako instytucja zaangażowana we wdrażanie środków unijnych. 2. Działanie

Bardziej szczegółowo

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12.

Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie według stanu na dzień 31.12. Załącznik do Uchwały Nr 49/2014 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 10.07.2014r. Raport z zakresu adekwatności kapitałowej Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w

Bardziej szczegółowo

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R.

PLANY FINANSOWE KRAJOWYCH BANKO W KOMERCYJNYCH NA 2015 R. Opracowanie: Wydział Analiz Sektora Bankowego (DBK 1) Departament Bankowości Komercyjnej i Specjalistycznej oraz Instytucji Płatniczych URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, W dniu 9 kwietnia r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku

Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku Uchwała Nr XIX/214/13 Rady Miejskiej w Kowalewie Pomorskim z dnia 19 sierpnia 2013 roku w sprawach: przystąpienia Gminy Kowalewo Pomorskie do Lokalnego Funduszu Pożyczkowego Samorządowa Polska Kowalewo

Bardziej szczegółowo

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania

Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Departament Długu Publicznego Plan finansowania potrzeb pożyczkowych budżetu państwa i jego uwarunkowania Listopad 2014 NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE Miesięczny kalendarz emisji... 2 Komentarze MF... 8 ul.

Bardziej szczegółowo

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi

Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Banki Spółdzielcze naturalnym partnerem do współpracy z samorządami lokalnymi Potencjał bankowości spółdzielczej w Polsce 562 Banki Spółdzielcze tj. 89% wszystkich banków w Polsce ponad 4,4 tys. placówek

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Gminy Strzegom

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Gminy Strzegom ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NA AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Gminy Strzegom 1. Organizator Strzegom 27.11.2014r. Gmina Strzegom ul. Rynek 38 58-150 Strzegom tel. (74) 8 560 504 fax. (74) 8 560

Bardziej szczegółowo

Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych. Obligacje komunalne źródło finansowania inwestycji samorządowych

Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych. Obligacje komunalne źródło finansowania inwestycji samorządowych Departament Finansowania i Projektów Ekologicznych Obligacje komunalne źródło finansowania inwestycji samorządowych EMISJA OBLIGACJI KOMUNALNYCH Zalety: Szybkość wyboru Agenta Emisji bez zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby. chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Nasza Krajna zachęca osoby chcące rozpocząć działalność lub rozwinąć prowadzoną już działalność do aplikowania w ramach następujących działań: Tworzenie i rozwój

Bardziej szczegółowo

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości

Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Sponsoring Rola polskiego kapitału w finansowaniu przedsiębiorczości Bank dawniej Bank dawniej Jak powstał Bank Spółdzielczy we Wschowie? To długa i fascynująca opowieść, a jej początki sięgają 1945 roku.

Bardziej szczegółowo

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych

Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Jaki model polskiej bankowości spółdzielczej i zmian na rynkach finansowych? w świetle zmian regulacji prawnych Tomasz Mironczuk Prezes Zarządu Banku Polskiej Spółdzielczości Spółka Akcyjna w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku

Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku Projekt Uchwała Nr / / 2014 Rady Miejskiej w Koszalinie z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie emisji obligacji komunalnych Na podstawie art.18 ust 2 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO PLAC POWSTAŃ CÓW WARSZAWY 1, 00-950 WARSZAWA WNIOSEK O ZATWIERDZENIE ANEKSU DO PROSPEKTU EMISYJNEGO zatwierdzonego w dniu 6 marca 2008 r. decyzją nr DEM/410/4/26/08 (Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r.

Dzień Inwestora Indywidualnego. Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. Dzień Inwestora Indywidualnego Giełda Papierów Wartościowych 5 kwietnia 2006r. 1 Zastrzeżenie Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów i akcjonariuszy

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region

RAPORT ROCZNY. Łączy nas Region RAPORT ROCZNY 2015 Łączy nas Region Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt przedstawić Państwu Raport Roczny z działalności Banku Spółdzielczego w Kielcach w 2015 roku. Realizując strategiczny cel Banku jakim

Bardziej szczegółowo

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych

Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych VI Forum Liderów Banków Spółdzielczych 2013 Model biznesowy banków spółdzielczych na tle nowych wymogów regulacyjnych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Związek Banków Polskich Warszawa, 10.09.2013 r. 1 Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r.

GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU. 8 Marca 2010 r. GRUPA KAPITAŁOWA NOBLE BANK S.A. PRZEGLĄD WYNIKÓW FINANSOWYCH ZA IV KWARTAŁ 2009 ROKU 8 Marca 2010 r. ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja została opracowana wyłącznie w celu informacyjnym na potrzeby klientów

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r.

Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC. z dnia 28 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 29 maja 2013 r. Poz. 2053 z wykonania budżetu za 2012 rok SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY BUKOWIEC z dnia 28 marca 2013 r. Informacja ogólna

Bardziej szczegółowo

Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie. Płońska Daria, GC09

Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie. Płońska Daria, GC09 Banki spółdzielcze organizacja i funkcjonowanie Płońska Daria, GC09 Rys historyczny bankowości spółdzielczej XVI wiek banki pobożne niewielkie finansowe pożyczki na zaspokojenie potrzeb życiowych Polska

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 13 lutego 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w styczniu 2014 r. W styczniu 2014 roku inwestorzy kupili obligacje skarbowe o łącznej wartości 256,2 mln zł to trzeci

Bardziej szczegółowo

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata

w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata . Uchwała Nr XIII/69/11 Rady Gminy Obrzycko z dnia 15 grudnia 2011r. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Obrzycko na lata 2012-2016. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych

Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Forum Liderów Banków Spółdzielczych Model polskiej bankowości spółdzielczej w świetle zmian regulacji unijnych Uwarunkowania rozwoju banków spółdzielczych Jerzy Pruski Prezes Zarządu BFG Warszawa, 18 września

Bardziej szczegółowo

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami

Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Załącznik do Uchwały Zarządu nr 41/2016 z dnia 31-03-2016 r. Polityka informacyjna Spółdzielczego Banku Ludowego w Zakrzewie w kontaktach z klientami i członkami Zakrzewo, marzec 2016r. Spis treści I.

Bardziej szczegółowo

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska

Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności. Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Porównanie możliwości inwestowania w tzw. bezpieczne formy lokowania oszczędności Jakub Pakos Paulina Smugarzewska Plan prezentacji 1. Bezpieczne formy lokowania oszczędności 2. Depozyty 3. Fundusze Papierów

Bardziej szczegółowo

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

LUBUSKI ODDZIAŁ REGIONALNY WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO WDROŻENIE I REALIZACJA PROGRAMU ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 PRZEZ ARIMR NA TERENIE WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Maj 2015 1 PROGRAM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2007-2013 II Filar w skali

Bardziej szczegółowo

"Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku"

Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku Warszawa, dnia 20.05.2016 Raport bieżący nr 8/2016 "Wybrane wyniki finansowe Raiffeisen Bank Polska S.A. i Grupy Kapitałowej Raiffeisen Bank Polska S.A. za I kwartał 2016 roku" Zarząd Raiffeisen Bank Polska

Bardziej szczegółowo

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy

Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe obszary działalności Banku Spółdzielczego w Brodnicy Podstawowe wielkości ekonomiczne Banku Spółdzielczego w Brodnicy Wyszczególnienie 2003 2004 Zmiana Suma bilansowa 304 924 399 420 30,99%

Bardziej szczegółowo

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r.

Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Informacja prasowa Warszawa, 15 września 2014 r. Wyniki sprzedaży obligacji skarbowych w sierpniu 2014 r. Sierpień był kolejnym miesiącem, w którym wartość sprzedaży obligacji Skarbu Państwa wzrosła. Wciąż

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej

Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Wsparcie Banku PEKAO SA w finansowaniu inwestycji i rozwoju działalności gospodarczej Joanna Leśniak-Merta, Dyrektor Centrum Bankowości dla Firm Oddział w Katowicach Katowice, 17 stycznia 2017 Kredyt UNIA

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno

OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno OBJAŚNIENIA do przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej (w.p.f.) gminy Mogilno Zgodnie z art. 230 ust. 6 ustawy o finansach publicznych uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej organ

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.

Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Finansowanie działalności gospodarczej przez Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. Mirosław Potulski Prezes Zarządu BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. AGENDA Sytuacja finansowa Banku BPS S.A. Analiza portfela

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r

UCHWAŁA NR XLIII/504/2014 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY. z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 2014r UCHWAŁA NR XLIII/54/214 RADY MIEJSKIEJ W DĘBICY z dnia 18 czerwca 214 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Dębica na 214r Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i pkt.9 lit.d, pkt.1 ustawy z dnia 8 marca 199r o

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 19 grudnia 2014 r. Informacja sygnalna Wyniki finansowe banków w okresie trzech kwartałów 2014 r W końcu września 2014

Bardziej szczegółowo

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego

Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego 2010 Wspieranie eksportowej działalności MSP w Banku Gospodarstwa Krajowego Jerzy Kurella Wiceprezes Zarządu Warszawa, 20 października 2010 BGK podstawowe informacje o Banku (1/2) Warszawa, 20 października

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH

BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Nota Informacyjna BANK SPÓŁDZIELCZY W TYCHACH Obligacje na okaziciela serii C Niniejsza Nota Informacyjna została sporządzona na potrzeby wprowadzenia 1.600 obligacji na okaziciela serii C do Alternatywnego

Bardziej szczegółowo

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego

Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013. BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Pożyczki w BGK na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007-2013 BGK, Departament Wspierania Rozwoju Regionalnego Podstawa prawna Art. 10d ust. 3 Ustawy z dnia 22 września 2006r. o uruchomieniu środków

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH

OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH OGŁOSZENIE O KONKURSIE OFERT NA WYBÓR AGENTA EMISJI OBLIGACJI KOMUNALNYCH Rozdział I. Dane emitenta obligacji komunalnych - organizatora Gmina Pruszcz Gdański ul. Wojska Polskiego 30 83-000 Pruszcz Gdański

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # #

Projekty uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Projekty uchwał Cyfrowego Polsatu S.A. zwołanego na dzień 16 stycznia 2015 r. # # # Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie niniejszym postanawia, co następuje: Wybór

Bardziej szczegółowo

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi

DR GRAŻYNA KUŚ. specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi DR GRAŻYNA KUŚ specjalność: Gospodarowanie zasobami ludzkimi 1. Motywacja pracowników jako element zarządzania przedsiębiorstwem 2. Pozapłacowe formy motywowania pracowników na przykładzie wybranej organizacji

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov.

Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa. Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych. www.finanse.mf.gov. Ministerstwo Finansów ul. Świętokrzyska 12 00-916 Warszawa Opodatkowanie przychodów (dochodów) z kapitałów pieniężnych www.finanse.mf.gov.pl 1 2 Ministerstwo Finansów Opodatkowanie przychodów (dochodów)

Bardziej szczegółowo

... (pieczęć i podpis)

... (pieczęć i podpis) BILANS BANKU poz. AKTYWA Stan na: 31.12.2015 r. Stan na: 31.12.2014 r. I. Kasa, operacje z Bankiem Centralnym 3 450 510,05 4 112 673,09 1. W rachunku bieżącym 2 260 510,05 4 112 673,09 2. Rezerwa obowiązkowa

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz

Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku. dr Jacek Płocharz Rola zdolności kredytowej przedsiębiorstwa w procedurze pozyskiwania kredytu bankowego - studium przypadku dr Jacek Płocharz Warunki działania przedsiębiorstw! Na koniec 2003 roku działało w Polsce 3.581,6

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPA EXORIGO-UPOS S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2013 ROKU 1. Podstawa prawna działania Spółki Grupa Exorigo-Upos S.A. ( Emitent, Spółka ) jest spółką akcyjną z

Bardziej szczegółowo

Poznań, luty 2006 r.

Poznań, luty 2006 r. REGULAMIN UDZIELANIA KONSUMENCKIEGO KREDYTU ODNAWIALNEGO DLA POSIADACZY KONTA PRYWATNEGO SGB24 w zrzeszonych Bankach Spółdzielczych i Gospodarczym Banku Wielkopolski S.A. Poznań, luty 2006 r. SPIS TREŚCI

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 214 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, czerwiec 214 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski W

Bardziej szczegółowo

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres

GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres GC Investment S.A. Skonsolidowany raport kwartalny za okres od 1 kwietnia do 30 czerwca 2011 Zawartość Podstawowe informacje o podmiocie dominującym... 3 Struktura Grupy Kapitałowej Emitenta... 4 Komentarz

Bardziej szczegółowo

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne FN.III.271.4.2015 Głogówek, 18.05.2015r. Dotyczy: nr ogłoszenia 68349-2015 z dnia 13.05.2015r. Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości do 2 032 812 PLN dla Gminy Głogówek na wydatki inwestycyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.)

Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień r.) Informacja Banku Spółdzielczego w Proszowicach wynikająca z art. 111a ustawy Prawo bankowe (stan na dzień 31.12.2015r.) 1. Informacja o działalności Banku Spółdzielczego w Proszowicach poza terytorium

Bardziej szczegółowo

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna

Tworzenie i rozwój. - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw - kryteria dostępu, koszty kwalifikowane, dokumentacja aplikacyjna Podstawy prawne Rozporządzenie MRiRW z dn. 8 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i

Bardziej szczegółowo

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN

Nota Informacyjna. dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Nota Informacyjna dla Obligacji Serii B zwykłych o łącznej wartości 5.300.000,00 PLN Emitent: BBI Zeneris Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna z siedzibą: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań Oferujący:

Bardziej szczegółowo

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu

Listopad 2011. Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Listopad 2011 Nowa Perspektywa II subskrypcja produktu Nowa Perspektywa - charakterystyka produktu Ubezpieczenie z elementami inwestycji Nowa Perspektywa to ubezpieczenia na życie i dożycie z Ubezpieczeniowym

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r.

Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Raport o sytuacji systemu SKOK w I półroczu 2014 r. Departament Bankowości Spółdzielczej i Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych Warszawa, wrzesień 2014 1 Najważniejsze spostrzeżenia i wnioski

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ

TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STAREJ BIAŁEJ W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik do Uchwały Zarządu nr 11/2014 z dnia 31.01.2014 r. zmieniony Uchwałą Zarządu nr 88/2015 z dnia 22.07.2015 r. SPÓŁDZIELCZA GRUPA BANKOWA TABELA OPROCENTOWANIA PRODUKTÓW BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.)

Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Raport kwartalny Wierzyciel S.A. I kwartał 2011r. (dane za okres 01-01-2011r. do 31-03-2011r.) Mikołów, dnia 9 maja 2011 r. REGON: 278157364 RAPORT ZAWIERA: 1. PODSTAWOWE INFORMACJE O EMITENCIE 2. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 20 grudnia 2013 r. Wyniki finansowe banków w okresie I-IX 2013 r. 1 W końcu września 2013 r. działalność operacyjną

Bardziej szczegółowo

Grupa Kredyt Banku S.A.

Grupa Kredyt Banku S.A. Grupa Kredyt Banku S.A. Wyniki finansowe po 2 kwartale 2008 Warszawa, 7 Sierpnia 2008 1 Najważniejsze wydarzenia Wyniki finansowe, Grupa Segmenty działalności, Bank Aneks 2 Czynniki kluczowe dla 2 kwartału

Bardziej szczegółowo

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje?

Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Czym jest kredyt hipoteczny i jakie mamy jego rodzaje? Autor: Przemysław Mudel p.mudel@niezaleznydoradca.pl Copyright 2007 Przemysław Mudel Edycja z dnia: 02 stycznia 2012 W ostatnim okresie nastąpiło

Bardziej szczegółowo

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok

Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2015 rok Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 105/2014 z dnia 11.12.2014r. Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 45/2014 z dnia 22.12.2014 r. Polityka zarządzania ryzykiem płynności w Banku Spółdzielczym w Wąsewie

Bardziej szczegółowo

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7.

1. Co to jest lokata? 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokaty 1. Co to jest lokata? Spis treści 2. Rodzaje lokat bankowych 3. Lokata denominowana 4. Lokata inwestycyjna 5. Lokata negocjowana 6. Lokata nocna (overnight) 7. Lokata progresywna 8. Lokata rentierska

Bardziej szczegółowo

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego

Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Jak zwiększyć efektywność działania banków spółdzielczych? Stanisław Murawski Prezes Zarządu Poznańskiego Banku Spółdzielczego Nasze cele a ich realizacja. Nasze cele od lat są znane: > zwiększenie udziałów

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013

Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport o sytuacji systemu SKOK w I kwartale 2013 Raport został opracowany w oparciu o dane finansowe kas przekazane do UKNF na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 8 stycznia 2013 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki

Wyniki za trzy kwartały 2013 r. oraz plany rozwoju spółki Grupa Kapitałowa P.R.E.S.C.O. GROUP Wyniki za trzy kwartały r. oraz plany rozwoju spółki Warszawa, 14 listopada r. AGENDA Rynek obrotu wierzytelnościami w Polsce w III kw. r. P.R.E.S.C.O. GROUP w III kwartale

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.

OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S. OGŁOSZENIE O ZWOŁANIU ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY OBLIGACJI SERII B (ISIN PLBNFTS00042) WYEMITOWANYCH PRZEZ SPÓŁKĘ BENEFIT SYSTEMS S.A. Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ("Obligacje") 1. ZWOŁANIE ZGROMADZENIA OBLIGATARIUSZY

Bardziej szczegółowo

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA

Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Łódź, 26 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 36/2015 Refinansowanie umów finansowych TXM SA z Alior Bankiem SA w drodze zawarcia umów z bankiem Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski SA Zarząd Redan

Bardziej szczegółowo

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok Załącznik nr 4 do Uchwały Zarządu Nr 145/2015 dnia 18.12.2015 r. Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Nadzorczej Nr 36/2015 z dnia 21.12.2015r. Polityka kapitałowa w Banku Spółdzielczym w Wąsewie na 2016 rok

Bardziej szczegółowo