Temat pracy dyplomowej magisterskiej nr 1 Tytuł w j. angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy. Zadania do wykonania.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat pracy dyplomowej magisterskiej nr 1 Tytuł w j. angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy. Zadania do wykonania."

Transkrypt

1 Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów specjalności Inżynieria dźwięku i obrazu (sem. VIII r. ak. 2008/09) oraz propozycje tem. dla słuchaczy studiów niestac. II stopnia kier. informatyka Temat pracy dyplomowej magisterskiej nr 1 Pasywny radar akustyczny działający na podstawie pomiaru prędkości cząstek powietrza Acoustic passive radar based on particle velocity sensor prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski dr inż., Józef Kotus Celem pracy jest konstrukcja i zbadanie właściwości pasywnego radaru akustycznego działającego na podstawie pomiaru prędkości cząstek powietrza 1. Zapoznanie się z technologią pasywnych radarów akustycznych 2. Zapoznanie się z technologią czujników natężeniowych działających na podstawie analizy prędkości cząstek 3. Opracowanie algorytmów analizy sygnałów pochodzących z wielokanałowej sondy natężeniowej umożliwiających określenie liczby źródeł dźwięku i kierunku dobiegania dźwięku. 4. Badanie skuteczności algorytmów w polu swobodnym w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych (w obecności zakłóceń) HE de Bree, A Perspective on Acoustic Vector Sensors in Passive Surveillance - Real World Measurements, Algorithms and Applications, Aero India, Bangalore, T.G.H. Basten, H.E. de Bree, S. Sadasivan,Acoustic eyes, a novel sound source localization and monitoring technique with 3D sound probes, ISMA,

2 magisterskiej nr 2 Modelowanie i prognozowanie ruchu osób i tłumu z zastosowaniem klastra obliczeniowego Modeling and predicting of crowd flow utilizing computational cluster Dr inż. Piotr Szczuko Mgr inż. Damian Ellwart Przygotowanie aplikacji analizującej ruch osób w obrazie z kamer. Przewidywanie krótkofalowe ruchu poszczególnych osób oraz grupy osób (tłumu). Prognozowanie typowych zagrożeń związanych z tłumem. 1. Zapoznanie z metodami symulacji przepływu 2. Obliczanie parametrów ruchu poszczególnych obiektów (wektor prędkości) 3. Prognozowanie ruchu z uwzględnieniem: - aktualnych tendencji - interakcji z sąsiednimi obiektami - zagęszczenia - przeszkód - możliwych dróg poruszania 4. Prognozowanie zagrożeń: - zbyt duże zagęszczenie - wkraczanie na obszar niedozwolony (tory kolejowe, ulicę) 5. Implementacja algorytmów na klastrze obliczeniowym A. Treuille, S. Cooper, Z. Popović, Continuum Crowds, ACM Transactions on Graphics, SIGGRAPH

3 magisterskiej nr 3 Zestaw odsłuchowy z aktywną redukcją hałasu do badań aktywności kory mózgowej za pomocą metody fmri An auditory equipment with the active noise control for the examination of the human brain activity using the fmri method dr inż. Józef Kotus dr inż. Piotr Odya Celem pracy jest opracowanie zestawu odsłuchowego do zastosowania wewnątrz działającego skanera fmri. Środowisko takie charakteryzuje się ekstremalnie wysokimi wartościami pola magnetycznego oraz wysokim poziomem hałasu. Konieczne jest zatem stworzenie takiego systemu odsłuchowego który z jednej strony umożliwi redukcję hałasu panującego wewnątrz skanera, z drugiej zaś strony umożliwi podawanie bodźców dźwiękowych oraz prowadzenie komunikacji głosowej z pacjentem w trakcie badania. 1. Zapoznanie się z techniką obrazowania procesów zachodzących w mózgu za pomocą metody fmri 2. Zapoznanie się z algorytmami aktywnej redukcji hałasu 3. Opracowanie słuchawek do zastosowań w silnym polu magnetycznym w oparciu o przetworniki piezoelektryczne i nagłowne ochronniki słuchu 4. Wykonanie zestawu odsłuchowego który umożliwi: aktywną redukcję hałasu, prezentację dźwięków, komunikację głosową. 5. Zbadanie zestawu pod względem parametrów akustycznych 6. Zastosowanie zestawu w rzeczywistym badaniu fmri Stuart Clare, Functional MRI : Methods and Applications, Submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy, October

4 magisterskiej nr 4 Segmentacja osób w tłumie na podstawie analizy obrazu wideo Crowded people segmentation based on video analysis prof. dr hab. inż. A. Czyżewski mgr inż. Damian Ellwart Opracowanie metody segmentacji osób w sytuacjach przesłaniania się obiektów. Stworzenie i testowanie algorytmu w zarejestrowanych nagraniach. 1. Przegląd literaturowy i opracowanie teoretyczne. 2. Zgromadzenie bazy nagrań testowych. 3. Implementacja metod(y) segmentacji osób w grupie, z naciskiem na działanie efektywne czasowo. 4. Badanie skuteczności zaproponowanego algorytmu. R. Tadeusiewicz, P. Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków A.M. Elgammal, L.S. Davis, Probabilistic framework for segmenting people under occlusion, 8th IEEE International Conference on Computer Vision, Vancouver, J.M. Buades, F.J. Perales, M. Gonzalez, A. Aquil, P. Martinez, Human body segmentation and matching using biomechanics 3D models., iv, pp , 8th International Conference on Information Visualisation, Środowisko implementacyjne: Matlab i/lub C++

5 magisterskiej nr 5 Algorytm ekstrakcji cech biometrycznych osób w obrazie z kamer An algorithm for extraction of biometric features in camera images dr inż. Grzegorz Szwoch dr inż. Piotr Szczuko Opracowanie algorytmu, który dokonuje wykrycia istotnych punktów w obrazie twarzy pozyskanym z kamery oraz oblicza parametry biometryczne do celów rozpoznawania twarzy Przegląd zagadnień z zakresu biometrii i rozpoznawania twarzy Opracowanie algorytmu wyszukiwania istotnych punktów w obrazie twarzy Opracowanie algorytmu do obliczania parametrów biometrycznych Testowanie algorytmu, możliwości praktycznego wykorzystania J.R. Vacca, Biometric Technologies and Verification Systems, Butterworth-Heinemann, 2007, ISBN-10:

6 magisterskiej nr 6 Implementacja analizy obrazów ruchomych na superkomputerze Implementation of vision processing algorithm on the supercomputer dr inż. Józef Kotus mgr inż. Maciej Szczodrak Celem pracy jest zbadanie efektywności zastosowanej metody zrównoleglenia działania algorytmów analizy obrazów ruchomych na platformie wieloprocesorowej. 1. Zapoznanie się z algorytmami analizy obrazów ruchomych w systemach monitorowania 2. Zapoznanie się z metodami zrównoleglenia procesów obliczeniowych na platformie wieloprocesorowej (klastrze obliczeniowym) 3. Implementacja praktyczna na klastrze obliczeniowym różnych metod zrównoleglenia procesów obliczeniowych 4. Wykonanie badań porównawczych opracowanych implementacji Adam Mazurkiewicz, Równolegle algorytmy wydobywania wiedzy w bazach danych obiektów graficznych : rozprawa doktorska, PG WETI, Blaise Barney, Introduction to Parallel Computing, Lawrence Livermore National Laboratory: https://computing.llnl.gov/tutorials/parallel_comp/ Foster I., Designing and Building Parallel Programs, książka dostępna w internecie

7 System detekcji wybranych gestów dłoni w obrazie ruchomym magisterskiej nr 7 A system for automatic palm gesture recognition prof. dr hab. inż. Bożena Kostek mgr inż. Maciej Chyliński Celem pracy jest dokonanie przeglądu istniejących metod rozpoznawania gestów, zarówno w kontekście istniejących systemów, jak i zaimplementowanych algorytmów. W ramach części praktycznej należy opracować system, który będzie analizował obraz z kamery oraz wykrywał wybrane gesty z przyjętego zestawu gestów, np. języka migowego jednoręcznego. 1. Przegląd algorytmów rozpoznawania gestów. 2. Przegląd istniejących systemów rozpoznawania gestów. 3. Stworzenie dokumentacji technicznej projektowanej aplikacji. 4. Opracowanie systemu rozpoznawania wybranych gestów 5. Przeprowadzenie testów oprogramowania i eksperymentów w oparciu o opracowany system 1) S. Tamura, and S. Kawasaki. Recognition of Sign Language Motion Images. Pattern Recognition, vol. 21, no. 4, , ) Gesture Recognition: A Survey, Sushmita Mitra, Senior Member, IEEE, and Tinku Acharya, Senior Member, IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS PART C: APPLICATIONS AND REVIEWS, VOL. 37, NO. 3, MAY ) V. I. Pavlovic, R. Sharma, and T. S. Huang. Visual Interpretation of Hand Gestrures for Human-Computer Interaction: A Review. IEEE Trans. PAMI, 19, 7, , ) Computerized Recognition of Human Gestures, Adrian Bulzacji, Lian Zhao, Ling Guan, Kaamran Raahemifar, CCECE/CCGEI May Niagara Falls. Canada / IEEE 5) Y. Wu, and T. Huang, Hand Modelling, Analysins, and Recognition for Vision-Based human Computer Interaction, IEEE Signal Processing Magazine, pp , May Aplikacja wykonana w Visual C++ lub C#. Można wykorzystać bibliotekę OpenCV.

8 Automatyczny trenażer głosowy implementacja magisterskiej nr 8 Automatic voice training application implementation dr inż. Paweł Żwan mgr. inż. Michał Lech Celem pracy jest stworzenie implementacji automatycznego trenażera głosowego w oparciu o parametryzację strumienia dźwiękowego. Zadanie obejmuję implementację metod parametryzacji opisanych w literaturze w środowisku C++ i ich wizualizację w postaci umożliwiającej wykonywanie kontrolowanych ćwiczeń głosowych. 1. Przegląd literatury w celu określenia metod parametryzacji 2. Implementacja obsługi strumienia dźwiękowego w środowisku C++ - opracowanie interfejsu aplikacji 3. Implementacja parametrów 4. Zdefiniowanie ćwiczenia głosowego w oparciu o konsultację z pedagogiem głosowym 5. Testowanie i ocena systemu Bele I., The Speaker's Formant, Journal of Voice, Volume 20, Issue 4, Pages Sundberg J., The science of the singing voice, Northern Illinois University Press, Praca implementacyjna, środowisko C++

9 magisterskiej nr 9 Opracowanie systemu automatycznej detekcji wykroczeń w ruchu drogowym na podstawie analizy obrazu z kamer System for automatic detection of traffic law violations based on video camera image processing dr inż. Piotr Szczuko mgr inż. Piotr Dalka Celem pracy jest opracowanie systemu do automatycznej detekcji wykroczeń w ruchu drogowym. System będzie bazował na wynikach działania istniejących już algorytmów do detekcji pojazdów w obrazach z kamer systemu monitoringu 1. Przegląd istniejących rozwiązań do automatycznego wykrywania wykroczeń w ruchu drogowym 2. Określenie typów zdarzeń do wykrywania i opracowanie jednolitego sposobu ich definiowania przez operatora systemu 3. Implementacja systemu w C++ i jego testowanie w warunkach rzeczywistych F. Mannering: Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis, John Wiley & Sons, Dongdong Zhang, Ping Fu, Jiang Li, Shouyu Tong: Traffic peccancy processing system based on image recognition, Intelligent Transportation Systems Proceedings, Page(s): vol.2, Oct

10 Nagranie formy muzycznej w systemie stereofonii dookólnej magisterskiej nr 10 Musical Recording in a Stereo Surround System prof. dr hab. inż. Bożena Kostek mgr inż. Michał Lech Celem pracy jest dokonanie nagrania zespołu muzycznego (wybranej formy muzycznej) w oparciu o systemy stereofonii dookólnej. Nagranie takie powinno zostać ocenione przez grupę ekspertów za pomocą testów subiektywnych. 1. Opracowanie literaturowe nt. percepcji przestrzennej dźwięku 2. Opracowanie literaturowe nt. wybranych techniki stereofonii wielokanałowej 3. Nagranie formy muzycznej w wybranym systemie stereofonii dookolnej 4. Ocena realizacji w oparciu o testy subiektywne M. Williams, Microphone Arrays for Stero and Multichannel Sound Recording, Ed. Il Rostro, R. Streicher & F. Alton Everest, The New Stereo Soundbook, Audio Engineering Associates, Temat może być realizowany przez dwie osoby

11 magisterskiej nr 11 Projekt akustyczny wnętrza w oparciu o system modelowania akustycznego Acoustical model of an interior based on acoustical CADs prof. dr hab. inż. Bożena Kostek dr inż. Piotr Odya Celem pracy jest zaprojektowanie akustyki wybranego wnętrza w oparciu o system CATT-Acoustic (ODEON) i dodatkowo systemu nagłośnieniowego odpowiedniego dla danego wnętrza. 1. Opracowanie literaturowe nt. metod i systemów projektowania wnętrz 2. Projekt akustyczny wnętrza 3. Projekt systemu nagłośnieniowego wnętrza 4. Weryfikacja pomiarowa Yamaha, Sound Reinforcement Application Guide, 2007 (http://www.yamaha.com/yamahavgn/documents/news/2007_sr_app_gui de.pdf.) K. Blair Benson, Audio Engineering Handbook, McGraw-Hill (November 1988).

12 magisterskiej nr 12 Opracowanie aplikacji do automatycznej klasyfikacji gatunków utworów muzycznych Automatic Music Genre Recognition System prof. dr hab. inż. Bożena Kostek dr inż. Paweł Żwan Celem pracy jest zaprojektowanie aplikacji realizującej automatyczne rozpoznawanie gatunków muzycznych. Część teoretyczna dotyczy przeglądu wybranych metod i systemów rozpoznawania muzyki. Część eksperymentalna obejmuje opracowanie aplikacji oraz przeprowadzenie eksperymentów. 1. Opracowanie literaturowe nt. metod i systemów rozpoznawania muzyki 2. Opracowanie założeń aplikacji realizującej automatyczne rozpoznawanie muzyki 3. Projekt aplikacji 4. Przeprowadzenie eksperymentu i opracowanie wyników Ze-Nian Li, Mark S. Drew: "Fundamentals of Multimedia", Prentice Hall, 2003.

13 magisterskiej nr 13 Stworzenie bazy nagrań multimedialnych na potrzeby systemu do badania korelacji słuchowo-wzrokowych Preparation of multimedia recordings database for supporting audiovisual correlation examination prof. dr hab. inż. Bożena Kostek mgr inż. Bartosz Kunka Celem pracy jest zaprojektowanie i przeprowadzenie testów subiektywnych w dziedzinie korelacji wzrokowo-słuchowych. Część teoretyczna dotyczy przeglądu zagadnień związanych z percepcją wzrokowo-słuchową i prowadzenia testów subiektywnych. Celem części praktycznej pracy jest przygotowanie nagrań wizyjnych oraz nagrań fonicznych (w systemie dźwięku dookólnego) oraz przygotowanie stanowiska do badania korelacji słuchowowzrokowych z wykorzystaniem systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku. 1. Przegląd literatury na temat korelacji słuchowo-wzrokowych. 2. Rejestracja i montaż nagrań wizyjnych. 3. Rejestracja i montaż nagrań fonicznych. 4. Opracowanie koncepcji systemu współpracującego z systemem śledzenia punktu fiksacji wzroku w celu określenia wpływu obrazu na percepcję dźwięku. 5. Przeprowadzenie badań na przygotowanym stanowisku do badania korelacji słuchowo-wzrokowych. 1. S. Bech, V. Hansen, W. Woszczyk, Interactions Between Audio- Visual Factors in a Home Theater System: Experimental Results, 99th Audio Eng. Soc. Conv., New York, Preprint No. 4096, October M. Brook, L. Danilenko, W. Strasser, "Wie bewertet der Zuschauer das stereofone Fernsehes?", 13 Tonemeistertagung; Internationaler Kongres, pp , Nov N. Sakamoto, T. Gotoh, T. Kogure, M. Shimbo, "Controlling Sound-Image Localization in Stereophonic Reproduction", J. Audio Eng. Soc., vol. 29, No. 11, pp , 1981 November. 4. G.J. Thomas, Experimental study of the influence of vision of sound localization, J. Exp. Psych., vol. 28, pp , M. Wladyka, "Examination of Subjective Localization of Two Sound Sources in Stereo Television Picture", Master Degree Theses, Sound Eng. Dept., Technical Univ. of Gdansk, Poland, W. Woszczyk, S. Bech, V. Hansen, Interactions Between Audio- Visual Factors in a Home Theater System: Definition of Subjective Attributes, 99th Audio Eng. Soc. Conv., New York, Preprint No. 4133, October L. M. Chalupa, J. S. Werner, The Visual Neurosciences, MIT Press, Praca dyplomowa realizowana w ramach projektu kluczowego o numerze POIG /08-00.

14 magisterskiej nr 14 Metoda rekonstruowania podpasm sygnału fonicznego Method for audio sub-bands reconstruction Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski Mgr inż. Maciej Kulesza Celem pracy jest opracowanie metody pozwalającej na redukcję przepływności bitowej wymaganej do kodowania sygnałów fonicznych z wysoką jakością. Obecnie możliwe jest znaczne obniżenie wymaganej przepływności bitowej poprzez kodowanie perceptualne sygnałów w ograniczonym paśmie (np. do 7 khz) oraz rekonstrukcja niezakodowanych komponentów w dekoderze. Praca ma mieć na celu próbę opracowania algorytmu pozwalającego na rekonstrukcję podpasm sygnału fonicznego na podstawie podpasm sąsiadujących oraz innych dodatkowych danych przesyłanych przez koder. Osoba wykonująca poszerzą swoją wiedzę z zakresu przetwarzania oraz kodowania sygnałów fonicznych a także zdobędą umiejętności w zakresie opracowywania innowacyjnych algorytmów mających swoje zastosowanie w nowoczesnych kodekach sygnałów fonicznych. 1. Przegląd literatury dotyczącej kodowania perceptualnego, a w szczególności zagadnień sztucznego poszerzania pasma sygnałów fonicznych (np. na podstawie kodeka AAC) 2. Opracowanie metody/algorytmu działającego zgodnie z poniższym schematem: 1. Usuwanie wybranego podpasma sygnału fonicznego (np. pasma w zakresie Hz) 2. Rekonstrukcja usuniętego podpasma (np. uzupełnienie podpasma szumem lub kopią sygnału z sąsiadujących podpasm lub inne) w celu zachowania jak najwyższej jakości sygnału. 3. Ocena efektywności algorytmu 1. SBR explained, Coding Technologies, er_v1.pdf 2. M. Bartkowiak, T. Żernicki, Hybrydowy parametrycznotransformatowy kodek dźwięku, KKRRiT, Wrocław, 9-11 kwiecień 2008;

15 magisterskiej nr 15 Cyfrowy filtr dopasowany jako niekoherentny detektor akustycznych sygnałów świadczących o zagrożeniach Digital matched filter as non-coherent detector of emergency acoustic signal prof. dr hab. inż. Ewa Hermanowicz mgr inż. Magdalena Kaniewska Zaprojektowanie i zaimplementowanie aplikacji w postaci detektora charakterystycznych cech takich, jak pisk opon, krzyk strachu, odgłos kolizji samochodów,..., które mogą świadczyć o różnych zagrożeniach, np. w ruchu ulicznym. 1. Opracowanie/zdobycie nagrań w. wym. sygnałów. 2. Zaprojektowanie banku kilku zespolonych filtrów Hilberta typu FIR, dopasowanych do tych sygnałów, stanowiących, wraz z progiem decyzyjnym, powyższy detektor zagrożeń. 3. Implementacja algorytmu w MATLABie. 4. Przetestowanie algorytmu. 5. Opracowanie dokumentacji wyników eksperymentów i wyciągnięcie wniosków. 6. Napisanie pracy dyplomowej. 1. Materiały z wykładu i z laboratorium z przedmiotu Przetwarzanie Sygnałów oraz z przedmiotu Akustyka Mowy. 2. Wikipedia, hasło matched filter lub Google filtr dopasowany do sygnału. 3. J. Seidler: Nauka o informacji. Biblioteka WETI.

16 magisterskiej nr 16 Analiza telefonicznego sygnału mowy na podstawie jego obwiedni minimalnofazowej Phone call signal analysis based on its minimum-phase envelope prof. dr hab. inż. Ewa Hermanowicz mgr inż. Magdalena Kaniewska Poznanie tych cech sygnału mowy o paśmie telefonicznym, które ujawniają oba czynniki jego faktoryzacji Voelckera-Kumaresana, a zwłaszcza perceptualnych właściwości każdego z tych czynników w aspekcie możliwości automatycznego wykrywania skrajnych emocji (strachu, agresji, zagrożenia). 1. Projekt algorytmu CPS (cyfrowego przetwarzania sygnału) wg zadanego schematu blokowego. 2. Implementacja algorytmu w MATLABie. 3. Przetestowanie algorytmu za pomocą sygnałów syntetycznych oraz dźwięków mowy. Można ograniczyć się do śpiewnie wypowiadanych samogłosek mowy zwykłej i emocjonalnej. Nie bez znaczenia są tu zdolności aktorskie demonstratora tych samogłosek wyizolowanych z odpowiednich wyrazów. 4. Opracowanie dokumentacji wyników eksperymentów i wyciągnięcie wniosków. 5. Napisanie pracy dyplomowej. 1. Materiały z wykładu i z laboratorium z przedmiotu Przetwarzanie Sygnałów oraz z przedmiotu Akustyka Mowy. 2. E. Hermanowicz i M. Rojewski: Demodulata minimalnofazowa i jej odtwarzanie, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Przetwarzanie Sygnałów w Telekomunikacji,..., Bydgoszcz 1988, s R. Kumaresan and A. Rao: Model-based approach to envelope and positive instantaneous frequency estimation of signals with speech applications. J. Acoust. Soc. Am., vol.05, No. 3, March Pozycja [2] dostępna u opiekuna pracy.

17 magisterskiej nr 17 Archiwizacja i indeksowanie materiałów multimedialnych w rozproszonym systemie monitoringu Archivisation and indexing of multimedia content in a distributed surveillance system Dr inż. Piotr Szczuko A. Ciarkowski, M. Chyliński Wyspecyfikowanie zestawu metadanych umożliwiających efektywną indeksację treści multimedialnych transmitowanych w systemie monitoringu oraz praktyczne zastosowanie ich do budowy systemu archiwizacji treści. 1. Opracowanie zestawu parametrów (metadanych), których indeksacja jest istotna z punktu widzenia systemu monitoringu oraz aplikacji "data mining". 2. Projekt architektury bazy danych służącej do przechowywania treści multimedialnych oraz indeksowania metadanych. 3. Integracja bazy danych w ramach systemu monitoringu KSM. 4. Implementacja prostego interfejsu użytkownika ułatwiającego wykonanie najpopularniejszych zapytań w bazie danych oraz wizualizującego ich wynik. J. Watkinson, "The MPEG Handbook", Elsevier 2004 P. Chemelar, J. Zendulka, "Visual Surveillance Metadata Management", 18th International Conference on Database and Expert Systems Applications, 2007 (DEXA '07). J. M. Martinez, "MPEG-7 Overview",

18 Systemu do treningu koncentracji uwagi magisterskiej nr 18 System for attention training dr inż. Piotr Odya mgr inż. Maciej Chyliński Stworzenie systemu pozwalającego na trening skupienia uwagi z wykorzystaniem kasku rejestrującego zmiany fal mózgowych 1) Przegląd literatury 2) Przegląd istniejących rozwiązań 3) Opracowanie projektu oprogramowania wykorzystującego możliwości kasku 4) Wykonanie systemu 5) Weryfikacja poprawności działania Xu Y., Li W.J., Lee K.K.C., Intelligent Wearable Interfaces, Wiley, Akay M., Marsh A., Information Technologies in Medicine vol. I, Wiley, Bronzino J.D., Medical Devices and Systems, Taylor & Francis, Kask znajduje na wyposażeniu katedry

19 magisterskiej nr 19 Zastosowanie algorytmów przetwarzania obrazu w terapii logopedycznej Image processing algorithms for the logopedic therapy dr inż. Piotr Odya mgr inż. Piotr Dalka Opracowanie systemu, który wykorzystując analizę obrazu pacjenta pozwoli ułatwić i uatrakcyjnić proces terapii logopedycznej, a przede wszystkim trening artykulacyjny. System musi wykrywać usta pacjenta i analizować ich ruch. Zmiany ułożenia ust powinny być obrazowane na ekranie komputera (animowana postać) 1) Przegląd literatury 2) Przegląd istniejących rozwiązań 3) Opracowanie projektu oprogramowania analizującego obraz z kamery internetowej tworzącego animację postaci 4) Realizacja aplikacji 5) Weryfikacja poprawności działania Gonzalez R.C., Woods R.E., Digital Image Processing, Prentice Hall, Pratt W.K., Digital Image Processing, John Wiley & Sons, 2001 OpenCV Documentation, Styczek I., Logopedia, PWN, 1980.

20 magisterskiej nr 20 Metody wspomagania rozumienia mowy Methods for speech comprehension supporting prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski dr inż. Piotr Odya, dr inż. Piotr Suchomski Stworzenie oprogramowania, które pozwoli dzięki odpowiedniemu przetwarzaniu sygnału mowy (m.in. spowolnienie mowy bez zmiany czasu trwania) na poprawę zrozumiałości mowy 1) Przegląd literatury 2) Przegląd istniejących rozwiązań 3) Implementacja algorytmów w programie Matlab 4) Wstępna weryfikacja działania algorytmów 5) Implementacja wybranych algorytmów w docelowej aplikacji 6) Weryfikacja działania aplikacji E. C. Ifeachor, B. W. Jervis, Digital Signal Processing. A Practical Approach, Addison-Wesley, S. D. Stearns, Digital Signal Processing with Examples in Matlab, CRC Press Benesty, Jacob; Sondhi, M. Mohan; Huang, Yiteng (Eds.), Springer Handbook of Speech Processing, Springer, 2008.

21 magisterskiej nr 21 Stymulator uwagi słuchowej Auditory concentration stimulator dr inż. Piotr Odya mgr inż. Maciej Kulesza Opracowanie miniaturowego urządzenia pozwalającego pacjentowi na słuchanie muzyki przetworzonej w taki sposób, by zapewnić stymulowanie uwagi słuchowej 1) Przegląd literatury 2) Przegląd istniejących rozwiązań 3) Opracowanie projektu urządzenia i jego oprogramowani 4) Wykonanie prototypu urządzenia 5) Weryfikacja poprawności działania stymulatora Czyżewski A., Dźwięk cyfrowy, Exit, Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H., Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii, Exit, Styczek I., Logopedia, PWN, 1980.

22 magisterskiej nr 22 Aplikacja komputerowa do terapii widzenia stereoskopowego z wykorzystaniem modeli obiektów 3D Computer based application for stereoscopic vision therapy using 3D models prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski mgr inż. Łukasz Kosikowski, dr inż. Piotr Szczuko Celem pracy jest opracowanie programu komputerowego do terapii widzenia stereoskopowego z wykorzystaniem trójwymiarowych modeli obiektów. Osoby z zezem czy amblyopią maja często problem z widzeniem stereoskopowym. Aby wywołać wrażenie fuzji, a w konsekwencji widzenie stereoskopowe, należy dostarczyć do każdego oka przekształcony geometrycznie fragment obrazu. Fragmenty obrazu mogą zostać dostarczone do oczu przy użyciu monitora 3D i okularów polaryzacyjnych. Aplikacja powinna umożliwiać prezentowanie trójwymiarowych obiektów na ekranie monitora oraz wykonywanie przekształceń geometrycznych obiektu 3D niezależnie dla każdego oka. 1. zapoznanie się z psychofizjologicznymi aspektami zjawiska fuzji i stereopsji 2. przegląd sposobów badania zjawiska fuzji i stereopsji 3. przegląd sposobów terapii wzroku w celu wywołania zjawiska fuzji i stereopsji 4. opracowanie sposobu generowania modeli obiektow 3D 5. zaprojektowanie i wykonanie modułu aplikacji do prezentacji obiektów 3D z użyciem monitora 3D i okularów polaryzacyjnych Bill Fleming, Richard H. Schrand, Tworzenie cyfrowych postaci Ton Roosendaal, Stefano Selleri, Blender 2.3. Oficjalny podręcznik

23 Opracowanie wirtualnego aparatu słuchowego działającego w magisterskiej nr 23 wolnym polu akustycznym Development of virtual hearing aid working in free acoustics field dr inż. Piotr Suchomski mgr inż. Łukasz Kosikowski Celem pracy jest opracowanie wirtualnego aparatu słuchowego, który pozwoli przetwarzać dźwięk w wolnym polu akustycznym według zalecanej charakterystyki kompensacji ubytku słuchu. Przetwarzanie dźwięku musi odbywać się w czasie rzeczywistym. Przetwarzane sygnały to np. dowolny sygnał mowy z mikrofonu lub sygnał z odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Do przetwarzania sygnału można wykorzystać komputer lub zestaw odpowiednio skonfigurowanych urządzeń DSP (korektor pasmowy oraz pasmowy kompresor dynamiki). Emisja dźwięku w wolnym polu akustycznym odbywać się będzie za pomocą superkierunkowych głośników wykorzystujących technologię ultradźwiękową. Opracowany aparat powinien zostać zweryfikowany z udziałem osób niedosłyszących. - przegląd rodzajów ubytków słuchu, - przegląd metod kompensacji ubytku słuchu, - zasada wytwarzania dźwięku za pomocą superkierunkowych głośników, - algorytm i konfiguracja wirtualnego aparatu słuchowego, - badania opracowanego aparatu z udziałem osób niedosłyszących w Miedzynarodowym Ośrodku Słuchu i Mowy w Kajetanach k/warszawy. E. Ozimek, Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychofizyczne, PWN, Warszawa A. Czyżewski, B. Kostek, H. Skarżyński, Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii, EXIT, Warszawa E. C. Ifeachor, B. W. Jervis, Digital Signal Processing. A Practical Approach, Addison-Wesley, T. Gudra, Właściwości i zastosowanie przetworników ultradźwiękowych do pracy w ośrodkach gazowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Znajomość zagadnień przetwarzania sygnałów

24 magisterskiej nr 24 Strategie transkodowania materiału multimedialnego w rozproszonym systemie monitoringu Transcoding strategies of multimedia content in distributed surveillance system Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski A. Ciarkowski Opracowanie metodologii pozwalającej na wybór optymalnej ścieżki transkodowania treści multimedialnych transmitowanych i przechowywanych w systemie monitoringu, uwzględniającej zagadnienia Quality of Experience, specyfikę źródła, kanału transmisyjnego i klienta. 1. Analiza elementów systemu monitoringu pod kątem ich możliwości obliczeniowych i transmisyjnych; wskazanie "wąskich gardeł". 2. Przegląd technik kodowania dźwięku i obrazu możliwych do zastosowania w systemie monitoringu. 3. Przygotowanie scenariuszy opisujących możliwe kierunki transmisji mediów w w/w systemie. 4. Opracowanie algorytmu wyboru optymalnej ścieżki transkodowania dla przygotowanych scenariuszy. 5. Implementacja algorytmu w ramach systemu monitoringu KSM (opcjonalnie na klastrze superkomputerowym w TASK) P. A. Chou, M. van der Schar, "Multimedia Over IP and Wireless Networks", Elsevier 2007 J. Watkinson, "The MPEG Handbook", Elsevier 2004

25 magisterskiej nr 25 Algorytm rozpoznawania twarzy w tłumie w obrazie z kamery wysokiej rozdzielczości An algorithm for face recognition in the crowd in the high resolution camera image dr inż. Grzegorz Szwoch mgr inż. Piotr Dalka Opracowanie algorytmu, który w obrazie z kamery wysokiej rozdzielczości przedstawiającym dużą grupę osób, wykryje pojedyncze twarze i dokona ich rozpoznania Wyszukiwanie twarzy w obrazie Zastosowanie technik superresolution w celu wykorzystania więcej niż jednej klatki obrazu do rozpoznawania Parametryzacja wykrytych twarzy Opracowanie metody wyszukiwania twarzy w bazie danych Testowanie i ocena możliwości praktycznego wykorzystania S.Z. Li, A.K. Jain, Handbook of Face Recognition, Springer, 2005, ISBN-10: X

26 magisterskiej nr 1/Inf. Tematy dla stud. kier. Informatyka - studia niestacjonarne II st. Opracowanie bazy wizemów języka polskiego Development of Polish language visemes database dr inż. Piotr Suchomski mgr inż. Łukasz Kosikowski Celem pracy jest opracowanie bazy danych wizemów języka polskiego. Materiałem wyjściowym projektu jest obszerne nagranie wideofoniczne twarzy lektora czytającego difony języka polskiego. Z tego materiału należy wyciąć tylko te fragmenty, które zawierają nagranie difonu. Następnie na podstawie nagrań należy dokonać analizy obrazu i dla każdego difonu opracować uniwersalny model ruchu i kształtu ust, który w przyszłości może być wykorzystany w systemach rozpoznawania mowy i/lub do budowy awatarów.. - metody przetwarzania obrazu wideo, - metody wykrywania ust w obrazie wideo, - metody modelowania ruchu ust - struktury danych w animacji komputerowej, - opracowanie modelu wizemu - opracowanie bazy danych wizemów, - przygotowanie przykładowej animacji demonstrującej wizyjną syntezę mowy na bazie opracowanych wizemów John. C. Russ, The Image Processing Handbook, CRC Press, Sing-Tze Bow, Pattern Recognition and Image Preprocessing (Signal Processing and Communication, CRC, 2002.

Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu

Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu www.multimed.org Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu

Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu Profil dyplomowania: Systemy Multimedialne Specjalnośd: Inżynieria Dźwięku i Obrazu www.multimed.org Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii budowy specjalności 1997 - Katedra Inżynierii Dźwięku 2000

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii budowy specjalności 1997 - Katedra Inżynierii Dźwięku 2000

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii budowy specjalności 1997 - Katedra Inżynierii Dźwięku 2000

Bardziej szczegółowo

Problemy i Zastosowania Informatyki

Problemy i Zastosowania Informatyki Problemy i Zastosowania Informatyki Sem. 2 Magisterskich Studiów Uzupełniających Wymiar wykład 18 h laboratorium 12 h (4 3h) Prowadzący wykład i laboratorium dr inż. Mariusz Szwoch szwoch@eti.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne

Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Profil dyplomowania: Systemy multimedialne Zespół Kierownik Katedry - prof. zw. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski historia: 1968 początek historii budowy specjalności 1997 - Katedra Inżynierii Dźwięku 2000

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów

Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Propozycje tematów prac magisterskich 2013/14 Automatyka i Robotyka - studia stacjonarne Pracowania Układów Elektronicznych i Przetwarzania Sygnałów Stanowisko do lokalizacji źródła dźwięku Zaprojektowanie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r.

Zagadnienia egzaminacyjne ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się przed r. (EAE) Aparatura elektroniczna 1. Podstawowe statyczne i dynamiczne właściwości czujników. 2. Prawa gazów doskonałych i ich zastosowania w pomiarze ciśnienia. 3. Jakie właściwości mikrokontrolerów rodziny

Bardziej szczegółowo

Propozycja tematów prac dyplomowych Katedry Systemów Multimedialnych rok akad. 2011/2012

Propozycja tematów prac dyplomowych Katedry Systemów Multimedialnych rok akad. 2011/2012 Propozycja tematów prac dyplomowych Katedry Systemów Multimedialnych rok akad. 2011/2012 magisterskiej (jęz. pol.) (1) Opracowanie algorytmu przetwarzania obrazu służącego do kompensacji drgań kamery An

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności Inżynieria Oprogramowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium SYSTEMY MULTIMEDIALNE Multimedia Systems Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia

Informatyka studia stacjonarne pierwszego stopnia #382 #379 Internetowy system obsługi usterek w sieciach handlowych (The internet systems of detection of defects in trade networks) Celem pracy jest napisanie aplikacji w języku Java EE. Główne zadania

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia I. Informacje ogólne Komunikacja człowiek - komputer 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Instytut Informatyki Zakład Informatyki Stosowanej 3 Kod

Bardziej szczegółowo

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016

LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 LISTA KURSÓW PLANOWANYCH DO URUCHOMIENIA W SEMESTRZE ZIMOWYM 2015/2016 INFORMATYKA I STOPNIA studia stacjonarne 1 sem. PO-W08-INF- - -ST-Ii-WRO-(2015/2016) MAP003055W Algebra z geometrią analityczną A

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Techniki multimedialne Rok akademicki: 2015/2016 Kod: RIA-1-608-s Punkty ECTS: 2 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom studiów:

Bardziej szczegółowo

Program przedmiotu,,laboratorium technik multimedialnych

Program przedmiotu,,laboratorium technik multimedialnych Program przedmiotu,,laboratorium technik multimedialnych Opis ogólny: Przedstawiony program jest modyfikacją i unowocześnieniem zajęć prowadzonych obecnie na dziewiątym semestrze kierunku Elektrotechnika.

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Sieci komputerowe Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium MODELOWANIE I SYMULACJA Modelling

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

Pomiary w technice studyjnej. TESTY PESQ i PEAQ

Pomiary w technice studyjnej. TESTY PESQ i PEAQ Pomiary w technice studyjnej TESTY PESQ i PEAQ Wprowadzenie Problem: ocena jakości sygnału dźwiękowego. Metody obiektywne - np. pomiar SNR czy THD+N - nie dają pełnych informacji o jakości sygnału. Ważne

Bardziej szczegółowo

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela

Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Politechnika Poznańska Wydział Informatyki Kierunek studiów: Automatyka i Robotyka Wykrywanie sygnałów DTMF za pomocą mikrokontrolera ATmega 328 z wykorzystaniem algorytmu Goertzela Detection of DTMF signals

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia

Automatyka i Robotyka studia stacjonarne drugiego stopnia #384 #380 dr inż. Mirosław Gajer Projekt i implementacja narzędzia do profilowania kodu natywnego przy wykorzystaniu narzędzi Android NDK (Project and implementation of tools for profiling native code

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Zapoznanie studentów z inteligentnymi

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* WYDZIAŁ PODSTAWOWYCH PROBLEMÓW TECHNIKI Zał. nr 4 do ZW 33/01 KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: DIAGNOSTYKA OBRAZOWA Nazwa w języku angielskim: DIAGNOSTIC IMAGING Kierunek studiów (jeśli dotyczy):

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : Elektronika i Telekomunikacja Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne II stopnia Przedmioty wspólne dla kierunku Wydz.lektroniki i Telekom. Lp. Nazwa przedmiotu T by Ra- ła- cze rato- pro- ZROWY I II III IV V VI VII VIII IX 1 Systemy telekomunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Diagnostyka procesów

Diagnostyka procesów Diagnostyka procesów Bartosz Jabłoński Omówienie semestr zimowy 2013/2014 10/5/2013 1 Kontakt dr inż. Bartosz Jabłoński bartosz.jablonski@pwr.wroc.pl s. 911, D-20 www.jablonski.wroclaw.pl 10/5/2013 Footer

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania. Studia: II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Układ sterowania płaszczyzną sterową o podwyższonej niezawodności 1. Analiza literatury. 2. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3

KARTA PRZEDMIOTU. Techniki przetwarzania sygnałów, D1_3 KARTA PRZEDMIOTU 1. Informacje ogólne Nazwa przedmiotu i kod (wg planu studiów): Nazwa przedmiotu (j. ang.): Kierunek studiów: Specjalność/specjalizacja: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Forma studiów:

Bardziej szczegółowo

Katedra Sieci Teleinformacyjnych. Spis tematów Projektu Grupowego Studia II stopnia magisterskie, sem. 1

Katedra Sieci Teleinformacyjnych. Spis tematów Projektu Grupowego Studia II stopnia magisterskie, sem. 1 Spis tematów Projektu Grupowego - 2016 Studia II stopnia magisterskie, sem. 1 1. Badanie wydajności przetwarzania żądań usług w wielodomenowej architekturze IMS/NGN z warstwą transportową bazującą na technologii

Bardziej szczegółowo

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU

KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU KAMERA AKUSTYCZNA NOISE INSPECTOR DLA SZYBKIEJ LOKALIZACJI ŹRÓDEŁ HAŁASU Hałas staje się widoczny Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w systemie Noise Inspector pozwala na konwersję emisji dźwięku do

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta)

Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego. (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Zintegrowana platforma zarządzania miastem w kontekście bezpieczeństwa publicznego (Centrum Bezpieczeństwa Miasta) Gdańsk 2014 Atena Partnerem 2013 Spis treści 1 Cechy zintegrowanej platformy zarządzania

Bardziej szczegółowo

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki

Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Współczesna problematyka klasyfikacji Informatyki Nazwa pojawiła się na przełomie lat 50-60-tych i przyjęła się na dobre w Europie Jedna z definicji (z Wikipedii): Informatyka dziedzina nauki i techniki

Bardziej szczegółowo

HomeNetMedia - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej

HomeNetMedia - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej - aplikacja spersonalizowanego dostępu do treści multimedialnych z sieci domowej E. Kuśmierek, B. Lewandowski, C. Mazurek Poznańskie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe 1 Plan prezentacji Umiejscowienie

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie)

Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Tematy prac dyplomowych w Katedrze Awioniki i Sterowania Studia II stopnia (magisterskie) Temat: Analiza właściwości pilotażowych samolotu Specjalność: Pilotaż lub Awionika 1. Analiza stosowanych kryteriów

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21 tel. (+48 81) 538 42 91 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt tel. (+48 8) 538 47 tel. (+48 8) 538 4 9 ul. Nadbystrzycka 40, 0-68 Lublin fax (+48 8) 538 4580 Przedmiot: Rok: 3 INF I st. Projektowanie interfejsu i ergonomia systemów Semestr: VII Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU

SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU . NAZWA PRZEDMIOTU SYLABUS/KARTA PRZEDMIOTU Systemy wizyjne w automatyce przemysłowej. NAZWA JEDNOSTKI PROWADZĄCEJ PRZEDMIOT Instytut Politechniczny. STUDIA kierunek stopień tryb język status przedmiotu

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium TECHNIKI OBRAZOWANIA MEDYCZNEGO Medical Imaging Techniques Forma

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY

PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY PROGRAM NAUCZANIA PRZEDMIOTU FAKULTATYWNEGO NA WYDZIALE LEKARSKIM I ROK AKADEMICKI 2014/2015 PRZEWODNIK DYDAKTYCZNY 1. NAZWA PRZEDMIOTU : ANALIZA I PRZETWARZANIE OBRAZÓW MEDYCZNYCH 2. NAZWA JEDNOSTKI (jednostek

Bardziej szczegółowo

Projekt badawczy. Zastosowania technologii dynamicznego podpisu biometrycznego

Projekt badawczy. Zastosowania technologii dynamicznego podpisu biometrycznego Projekt badawczy Zastosowania technologii dynamicznego podpisu biometrycznego Multimodalny biometryczny system weryfikacji tożsamości klienta bankowego Warszawa, 27.10.2016 r. Projekt finansowany przez

Bardziej szczegółowo

Egzamin / zaliczenie na ocenę*

Egzamin / zaliczenie na ocenę* Zał. nr do ZW /01 WYDZIAŁ / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim Identyfikacja systemów Nazwa w języku angielskim System identification Kierunek studiów (jeśli dotyczy): Inżynieria Systemów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: NAPĘDY I STEROWANIE PNEUMATYCZNE MASZYN PNEUMATIC DRIVE AND CONTROL OF MACHINES Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW MECHANICZNYCH

Bardziej szczegółowo

Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu

Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Wizja maszynowa w robotyce i automatyzacji Kod przedmiotu 11.9-WE-AiRD-WMwRiA Wydział Kierunek Wydział Informatyki,

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do multimedialnych baz danych. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski

Wprowadzenie do multimedialnych baz danych. Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie do multimedialnych baz danych Opracował: dr inż. Piotr Suchomski Wprowadzenie bazy danych Multimedialne bazy danych to takie bazy danych, w których danymi mogą być tekst, zdjęcia, grafika,

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy dyplomów inżynierskich 2009 Katedra Inżynierii Oprogramowania Literatura Projekt i implementacja biblioteki tłumaczącej zapytania w języku SQL oraz OQL na zapytania w języku regułowym. dr hab. inż.

Bardziej szczegółowo

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Poziom kwalifikacji: I stopnia. Liczba godzin/tydzień: 2W E, 2L PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE ROZPROSZONE I RÓWNOLEGŁE Distributed and parallel programming Kierunek: Forma studiów: Informatyka Stacjonarne Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

SYSTEM BIOMETRYCZNY IDENTYFIKUJĄCY OSOBY NA PODSTAWIE CECH OSOBNICZYCH TWARZY. Autorzy: M. Lewicka, K. Stańczyk

SYSTEM BIOMETRYCZNY IDENTYFIKUJĄCY OSOBY NA PODSTAWIE CECH OSOBNICZYCH TWARZY. Autorzy: M. Lewicka, K. Stańczyk SYSTEM BIOMETRYCZNY IDENTYFIKUJĄCY OSOBY NA PODSTAWIE CECH OSOBNICZYCH TWARZY Autorzy: M. Lewicka, K. Stańczyk Kraków 2008 Cel pracy projekt i implementacja systemu rozpoznawania twarzy, który na podstawie

Bardziej szczegółowo

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt

tel. (+48 81) 538 47 21/22 fax (+48 81) 538 45 80 Wykład 30 21 Ćwiczenia Laboratorium 30 21 Projekt 0-618 Lublin tel. (+8 81) 58 7 1/ fax (+8 81) 58 5 80 Przedmiot: Rok: INF I Inżynieria Semestr: V Rodzaj zajęć i liczba godzin: Studia stacjonarne Studia niestacjonarne Wykład 0 1 Ćwiczenia Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu

Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych - opis przedmiotu Informacje ogólne Nazwa przedmiotu Przetwarzanie sygnałów z zastosowaniem procesorów sygnałowych Kod przedmiotu 06.5-WE-EP-PSzZPS

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA. Stacjonarne. II-go stopnia. (TIM) Teleinformatyka i multimedia STOPIEŃ STUDIÓW TYP STUDIÓW SPECJALNOŚĆ (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość 3. System biometryczny: schemat blokowy,

Bardziej szczegółowo

Uwaga wstępna: Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie

Uwaga wstępna: Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie Kognitywne Systemy Wspomagające Zarządzanie Ryszard Tadeusiewicz & Lidia Ogiela AGH Ilustracje użyte do prezentacji podczas wygłaszania referatu na konferencji KOMUNIKACJA I JAKOŚĆ W ZARZĄDZANIU w dniu

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE projekt ETE6916P i ETE9924P LITERATURA ZWIĄZANA Z TEMATAMI PROJEKTOWYMI

SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE projekt ETE6916P i ETE9924P LITERATURA ZWIĄZANA Z TEMATAMI PROJEKTOWYMI SYSTEMY ELEKTROAKUSTYCZNE projekt ETE6916P i ETE9924P LITERATURA ZWIĄZANA Z TEMATAMI PROJEKTOWYMI 1. System nagłaśniania dla średniej wielkości klubu muzycznego. [17, 29, 32, 37, 45, 78, 61, 65, 69, 75,

Bardziej szczegółowo

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7

Wymiar godzin Pkt Kod Nazwa przedmiotu Egz. ECTS W C L P S P Physics I E 2 1 5 P Mathematical analysis I 2 2 6 P Linear algebra and analytic E 2 2 7 PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELETROTECHNII, AUTOMATYI I INFORMATYI na kierunku AUTOMATYA I ROBOTYA Obowiązuje dla 1-go roku studiów w roku akademickim 2015/2016 I

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer.

I rok. semestr 1 semestr 2 15 tyg. 15 tyg. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. wykł. I rok. w tym. Razem ECTS. laborat. semin. ECTS. konwer. Wydział Informatyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia I stopnia inżynierskie studia stacjonarne 08- IO1S-13 od roku akademickiego 2015/2016 A Lp GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH kod Nazwa modułu

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium PROGRAMOWANIE INTERNETOWE Internet Programming

Bardziej szczegółowo

Sterowanie i monitorowanie urządzeń i procesów produkcyjnych Control and monitoring of manufacturing processes and systems

Sterowanie i monitorowanie urządzeń i procesów produkcyjnych Control and monitoring of manufacturing processes and systems Nazwa przedmiotu: Sterowanie i monitorowanie urządzeń i procesów produkcyjnych Control and monitoring of manufacturing processes and systems Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności:

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

Metodyka i system dopasowania protez słuchu w oparciu o badanie percepcji sygnału mowy w szumie

Metodyka i system dopasowania protez słuchu w oparciu o badanie percepcji sygnału mowy w szumie Metodyka i system dopasowania protez w oparciu o badanie percepcji sygnału mowy w szumie opracowanie dr inż. Piotr Suchomski Koncepcja metody korekcji ubytku Dopasowanie szerokiej dynamiki odbieranego

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Nauka języka obcego z komputerem kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu

SYLABUS. Lp. Element Opis. Nazwa przedmiotu/ modułu. Nauka języka obcego z komputerem kształcenia. Typ przedmiotu/ modułu SYLABUS Lp Element Opis 1 Nazwa Nauka języka obcego z komputerem 2 Typ do wyboru 3 Instytut Nauk Humanistyczno-Społecznych i Turystyki 4 Kod PPWSZ-FA-1-113n-s/n PPWSZ-FA-1-113t-s/n PPWSZ-FA-1-113jn-s/n

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE APLIKACJI RÓWNOLEGŁYCH I ROZPROSZONYCH Programming parallel and distributed applications Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach specjalności: Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Język opisu sprzętu VHDL

Język opisu sprzętu VHDL Język opisu sprzętu VHDL dr inż. Adam Klimowicz Seminarium dydaktyczne Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej Informacje ogólne Język opisu sprzętu VHDL Przedmiot obieralny dla studentów studiów

Bardziej szczegółowo

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards

Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Activities Performed by prof. Tadeusiewicz in Books and Journals Editorial Boards Member of Editorial Board of the book series 1. Associate Editor for book series "Advances in Applied Intelligence Technologies"

Bardziej szczegółowo

Academic year: 2013/2014 Code: EIT-1-707-s ECTS credits: 3. Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine

Academic year: 2013/2014 Code: EIT-1-707-s ECTS credits: 3. Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine Module name: Multimedia i transmisje multimedialne Academic year: 2013/2014 Code: EIT-1-707-s ECTS credits: 3 Faculty of: Electrical Engineering, Automatics, Computer Science and Engineering in Biomedicine

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: CYFROWE UKŁADY STEROWANIA DIGITAL CONTROL SYSTEMS Kierunek: MECHATRONIKA Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na kierunku Mechatronika Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium Forma studiów: stacjonarne

Bardziej szczegółowo

58. Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA '11, Gdańsk-Jurata, September 2011

58. Otwarte Seminarium z Akustyki, OSA '11, Gdańsk-Jurata, September 2011 109 ROZPOZNAWANIE MÓWCY W SYSTEMACH Z KODOWANIEM MOWY STEFAN BRACHMAŃSKI Politechnika Wrocławska, Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław Stefan.brachmanski@pwr.wroc.pl

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria oprogramowania, Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Multimedialne Systemy Interaktywne

Multimedialne Systemy Interaktywne Multimedialne Systemy Interaktywne Sem. 1 studiów magisterskich dziennych Wymiar wykład 30 h projekt 15 h seminarium 15 h Prowadzący wykład dr inż. Mariusz Szwoch szwoch@pg.gda.pl dr inż. Jan Daciuk jandac@eti.pg.gda.pl

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.)

Specjalizacja uzupełniająca. urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) Systemy wbudowane Specjalizacja uzupełniająca urządzeniowo - informatyczna dla wszystkich kierunków na ETI (II st.) 5 stycznia 2015 Geneza W styczniu 2014 firma Intel zgłosiła zapotrzebowanie na absolwentów

Bardziej szczegółowo

Echolokacja inaczej rozpoznawanie gestów

Echolokacja inaczej rozpoznawanie gestów Bogdan Kreczmer bogdan.kreczmer@pwr.edu.pl Katedra Cybernetyki i Robotyki Politechnika Wrocławska Kurs: Copyright c 2014 Bogdan Kreczmer Niniejszy dokument zawiera materiały do wykładu dotyczacego programowania

Bardziej szczegółowo

Opisy efektów kształcenia dla modułu

Opisy efektów kształcenia dla modułu Karta modułu - Śledzenie ruchu 1 / 5 Nazwa modułu: Śledzenie ruchu Rocznik: 2012/2013 Kod: IIN-2-103-s Punkty ECTS: 3 Wydział: Informatyki, Elektroniki i Telekomunikacji Poziom studiów: Studia II stopnia

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Wprowadzenie do interakcji

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: systemy sterowania Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium UKŁADY AUTOMATYKI PRZEMYSŁOWEJ Industrial Automatics Systems

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: INTELIGENTNE SYSTEMY OBLICZENIOWE Systems Based on Computational Intelligence Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Korelacje wzrokowo-słuchowe

Korelacje wzrokowo-słuchowe Korelacje wzrokowo-słuchowe Bartosz Kunka Katedra Systemów Multimedialnych Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechnika Gdańska Synestezja a percepcja wielomodalna Synestezja pojęcie

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ARCHITEKTURA SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy w ramach treści kierunkowych, moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, ćwiczenia I KARTA

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROGRAMOWANIE SYSTEMÓW WBUDOWANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Inżynieria o Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Zakład Grafiki Komputerowej i Multimediów Adam Wojciechowski

Zakład Grafiki Komputerowej i Multimediów Adam Wojciechowski Alternatywne interfejsy środowisk wirtualnych Zakład Grafiki Komputerowej i Multimediów Adam Wojciechowski Wybrane zagadnienia badawcze w obszarze alternatywnych interfejsów środowisk wirtualnych Wizualizacja

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE W SŁUŻBIE ZDROWIA I SYSTEMY UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH Computer Science Systems in Health Protection and Social Insurance Systems Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Forma

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć

Opis efektów kształcenia dla modułu zajęć Nazwa modułu: Urządzenia elektroniczne w akustyce Rok akademicki: 2012/2013 Kod: RIA-1-611-s Punkty ECTS: 4 Wydział: Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Kierunek: Inżynieria Akustyczna Specjalność: - Poziom

Bardziej szczegółowo

P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H

P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H W O J S K O W A A K A D E M I A T E C H N I C Z N A W Y D Z I A Ł E L E K T R O N I K I Drukować dwustronnie P R Z E T W A R Z A N I E S Y G N A Ł Ó W B I O M E T R Y C Z N Y C H Grupa... Data wykonania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE DIAGNOSTYKĘ MEDYCZNĄ Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł specjalności informatyka medyczna Rodzaj zajęć: wykład, projekt

Bardziej szczegółowo

KATEDRA SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH LABORATORIUM PERCEPCJI DŹWIĘKU I OBRAZU. 1. Korelacje wzrokowo-słuchowe

KATEDRA SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH LABORATORIUM PERCEPCJI DŹWIĘKU I OBRAZU. 1. Korelacje wzrokowo-słuchowe KATEDRA SYSTEMÓW MULTIMEDIALNYCH LABORATORIUM PERCEPCJI DŹWIĘKU I OBRAZU Ćwiczenie: Badanie korelacji wzrokowo-słuchowych Opracowanie: dr inż. Bartosz Kunka mgr inż. Karolina Marciniuk 1. Korelacje wzrokowo-słuchowe

Bardziej szczegółowo

Najnowsze technologie IT dla samorządów COMARCH SMART PARKING ŁOWICZ, 5 Wrzesień Paweł Kowalik COMARCH S.A

Najnowsze technologie IT dla samorządów COMARCH SMART PARKING ŁOWICZ, 5 Wrzesień Paweł Kowalik COMARCH S.A Najnowsze technologie IT dla samorządów COMARCH SMART PARKING ŁOWICZ, 5 Wrzesień 2016 Paweł Kowalik COMARCH S.A Inteligentne miasto (ang. Smart City) miasto, które wykorzystuje technologie informacyjno-komunikacyjne,

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu:

Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej. Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Telekomunikacji i Aparatury Elektronicznej Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu: Architektura i Programowanie Procesorów Sygnałowych Numer

Bardziej szczegółowo

Wearable interfaces. Szymon Jasina Michał Lipiński

Wearable interfaces. Szymon Jasina Michał Lipiński Wearable interfaces Szymon Jasina Michał Lipiński Plan prezentacji Wstęp Wearable technology Wearable interfaces Przykładowe systemy Podsumowanie Wstęp Elektroniczne urządzenia, które mogą być noszone

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: ADMINISTROWANIE INTERNETOWYMI SERWERAMI BAZ DANYCH Kierunek: Informatyka Rodzaj przedmiotu: moduł specjalności obowiązkowy: Programowanie aplikacji internetowych Rodzaj zajęć: wykład,

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do prezentacji multimedialnych

Wprowadzenie do prezentacji multimedialnych Wprowadzenie do prezentacji multimedialnych Sprawy organizacyjne - kontakt E-mail: pietka@sound.eti.pg.gda.pl Pokój 730, gmach WETI; Godziny konsultacji: wtorek, środa 10:15-11:00 Opracował: mgr inż. Piotr

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych

Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych Wykorzystanie standardów serii ISO 19100 oraz OGC dla potrzeb budowy infrastruktury danych przestrzennych dr inż. Adam Iwaniak Infrastruktura Danych Przestrzennych w Polsce i Europie Seminarium, AR Wrocław

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium

Bardziej szczegółowo

Specjalność Akustyka (EAK) Katedrę Akustyki i Multimediów. prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki. prowadzona przez: http://akustyka.pwr.edu.

Specjalność Akustyka (EAK) Katedrę Akustyki i Multimediów. prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki. prowadzona przez: http://akustyka.pwr.edu. Specjalność Akustyka (EAK) prowadzona przez: Katedrę Akustyki i Multimediów prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrucki http://akustyka.pwr.edu.pl/ Specjalność Akustyka (EAK) Kursy i prace dyplomowe Kursy (Akustyka)

Bardziej szczegółowo

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia

Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych. Nazwa Wydziału. Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Załącznik nr 4 do zarządzenia nr 12 Rektora UJ z 15 lutego 2012 r. Sylabus modułu kształcenia na studiach wyższych Nazwa Wydziału Nazwa jednostki prowadzącej moduł Nazwa modułu kształcenia Wydział Matematyki

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Autoreferat pracy doktorskiej pt. KOMPUTEROWE TECHNIKI ANALIZY INFORMACJI

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Energetyka Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Uzyskanie podstawowej wiedzy

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE PRAC INŻYNIERSKICH Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy na specjalności: Komputerowe projektowanie maszyn i urządzeń Rodzaj zajęć:

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: Inżynieria Biomedyczna Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy moduł kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: wykład, laboratorium I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

Projektowanie Produktu Product Design PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek: Rodzaj przedmiotu: specjalnościowy Projektowanie Produktu Product Design Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Management and Production Engineering Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium,

Bardziej szczegółowo