Temat pracy dyplomowej magisterskiej nr 1 Tytuł w j. angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy. Zadania do wykonania.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Temat pracy dyplomowej magisterskiej nr 1 Tytuł w j. angielskim Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy. Zadania do wykonania."

Transkrypt

1 Propozycje tematów prac magisterskich dla studentów specjalności Inżynieria dźwięku i obrazu (sem. VIII r. ak. 2008/09) oraz propozycje tem. dla słuchaczy studiów niestac. II stopnia kier. informatyka Temat pracy dyplomowej magisterskiej nr 1 Pasywny radar akustyczny działający na podstawie pomiaru prędkości cząstek powietrza Acoustic passive radar based on particle velocity sensor prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski dr inż., Józef Kotus Celem pracy jest konstrukcja i zbadanie właściwości pasywnego radaru akustycznego działającego na podstawie pomiaru prędkości cząstek powietrza 1. Zapoznanie się z technologią pasywnych radarów akustycznych 2. Zapoznanie się z technologią czujników natężeniowych działających na podstawie analizy prędkości cząstek 3. Opracowanie algorytmów analizy sygnałów pochodzących z wielokanałowej sondy natężeniowej umożliwiających określenie liczby źródeł dźwięku i kierunku dobiegania dźwięku. 4. Badanie skuteczności algorytmów w polu swobodnym w warunkach laboratoryjnych i rzeczywistych (w obecności zakłóceń) HE de Bree, A Perspective on Acoustic Vector Sensors in Passive Surveillance - Real World Measurements, Algorithms and Applications, Aero India, Bangalore, T.G.H. Basten, H.E. de Bree, S. Sadasivan,Acoustic eyes, a novel sound source localization and monitoring technique with 3D sound probes, ISMA,

2 magisterskiej nr 2 Modelowanie i prognozowanie ruchu osób i tłumu z zastosowaniem klastra obliczeniowego Modeling and predicting of crowd flow utilizing computational cluster Dr inż. Piotr Szczuko Mgr inż. Damian Ellwart Przygotowanie aplikacji analizującej ruch osób w obrazie z kamer. Przewidywanie krótkofalowe ruchu poszczególnych osób oraz grupy osób (tłumu). Prognozowanie typowych zagrożeń związanych z tłumem. 1. Zapoznanie z metodami symulacji przepływu 2. Obliczanie parametrów ruchu poszczególnych obiektów (wektor prędkości) 3. Prognozowanie ruchu z uwzględnieniem: - aktualnych tendencji - interakcji z sąsiednimi obiektami - zagęszczenia - przeszkód - możliwych dróg poruszania 4. Prognozowanie zagrożeń: - zbyt duże zagęszczenie - wkraczanie na obszar niedozwolony (tory kolejowe, ulicę) 5. Implementacja algorytmów na klastrze obliczeniowym A. Treuille, S. Cooper, Z. Popović, Continuum Crowds, ACM Transactions on Graphics, SIGGRAPH

3 magisterskiej nr 3 Zestaw odsłuchowy z aktywną redukcją hałasu do badań aktywności kory mózgowej za pomocą metody fmri An auditory equipment with the active noise control for the examination of the human brain activity using the fmri method dr inż. Józef Kotus dr inż. Piotr Odya Celem pracy jest opracowanie zestawu odsłuchowego do zastosowania wewnątrz działającego skanera fmri. Środowisko takie charakteryzuje się ekstremalnie wysokimi wartościami pola magnetycznego oraz wysokim poziomem hałasu. Konieczne jest zatem stworzenie takiego systemu odsłuchowego który z jednej strony umożliwi redukcję hałasu panującego wewnątrz skanera, z drugiej zaś strony umożliwi podawanie bodźców dźwiękowych oraz prowadzenie komunikacji głosowej z pacjentem w trakcie badania. 1. Zapoznanie się z techniką obrazowania procesów zachodzących w mózgu za pomocą metody fmri 2. Zapoznanie się z algorytmami aktywnej redukcji hałasu 3. Opracowanie słuchawek do zastosowań w silnym polu magnetycznym w oparciu o przetworniki piezoelektryczne i nagłowne ochronniki słuchu 4. Wykonanie zestawu odsłuchowego który umożliwi: aktywną redukcję hałasu, prezentację dźwięków, komunikację głosową. 5. Zbadanie zestawu pod względem parametrów akustycznych 6. Zastosowanie zestawu w rzeczywistym badaniu fmri Stuart Clare, Functional MRI : Methods and Applications, Submitted to the University of Nottingham for the degree of Doctor of Philosophy, October

4 magisterskiej nr 4 Segmentacja osób w tłumie na podstawie analizy obrazu wideo Crowded people segmentation based on video analysis prof. dr hab. inż. A. Czyżewski mgr inż. Damian Ellwart Opracowanie metody segmentacji osób w sytuacjach przesłaniania się obiektów. Stworzenie i testowanie algorytmu w zarejestrowanych nagraniach. 1. Przegląd literaturowy i opracowanie teoretyczne. 2. Zgromadzenie bazy nagrań testowych. 3. Implementacja metod(y) segmentacji osób w grupie, z naciskiem na działanie efektywne czasowo. 4. Badanie skuteczności zaproponowanego algorytmu. R. Tadeusiewicz, P. Korohoda, Komputerowa analiza i przetwarzanie obrazów, Wydawnictwo Fundacji Postępu Telekomunikacji, Kraków A.M. Elgammal, L.S. Davis, Probabilistic framework for segmenting people under occlusion, 8th IEEE International Conference on Computer Vision, Vancouver, J.M. Buades, F.J. Perales, M. Gonzalez, A. Aquil, P. Martinez, Human body segmentation and matching using biomechanics 3D models., iv, pp , 8th International Conference on Information Visualisation, Środowisko implementacyjne: Matlab i/lub C++

5 magisterskiej nr 5 Algorytm ekstrakcji cech biometrycznych osób w obrazie z kamer An algorithm for extraction of biometric features in camera images dr inż. Grzegorz Szwoch dr inż. Piotr Szczuko Opracowanie algorytmu, który dokonuje wykrycia istotnych punktów w obrazie twarzy pozyskanym z kamery oraz oblicza parametry biometryczne do celów rozpoznawania twarzy Przegląd zagadnień z zakresu biometrii i rozpoznawania twarzy Opracowanie algorytmu wyszukiwania istotnych punktów w obrazie twarzy Opracowanie algorytmu do obliczania parametrów biometrycznych Testowanie algorytmu, możliwości praktycznego wykorzystania J.R. Vacca, Biometric Technologies and Verification Systems, Butterworth-Heinemann, 2007, ISBN-10:

6 magisterskiej nr 6 Implementacja analizy obrazów ruchomych na superkomputerze Implementation of vision processing algorithm on the supercomputer dr inż. Józef Kotus mgr inż. Maciej Szczodrak Celem pracy jest zbadanie efektywności zastosowanej metody zrównoleglenia działania algorytmów analizy obrazów ruchomych na platformie wieloprocesorowej. 1. Zapoznanie się z algorytmami analizy obrazów ruchomych w systemach monitorowania 2. Zapoznanie się z metodami zrównoleglenia procesów obliczeniowych na platformie wieloprocesorowej (klastrze obliczeniowym) 3. Implementacja praktyczna na klastrze obliczeniowym różnych metod zrównoleglenia procesów obliczeniowych 4. Wykonanie badań porównawczych opracowanych implementacji Adam Mazurkiewicz, Równolegle algorytmy wydobywania wiedzy w bazach danych obiektów graficznych : rozprawa doktorska, PG WETI, Blaise Barney, Introduction to Parallel Computing, Lawrence Livermore National Laboratory: https://computing.llnl.gov/tutorials/parallel_comp/ Foster I., Designing and Building Parallel Programs, książka dostępna w internecie

7 System detekcji wybranych gestów dłoni w obrazie ruchomym magisterskiej nr 7 A system for automatic palm gesture recognition prof. dr hab. inż. Bożena Kostek mgr inż. Maciej Chyliński Celem pracy jest dokonanie przeglądu istniejących metod rozpoznawania gestów, zarówno w kontekście istniejących systemów, jak i zaimplementowanych algorytmów. W ramach części praktycznej należy opracować system, który będzie analizował obraz z kamery oraz wykrywał wybrane gesty z przyjętego zestawu gestów, np. języka migowego jednoręcznego. 1. Przegląd algorytmów rozpoznawania gestów. 2. Przegląd istniejących systemów rozpoznawania gestów. 3. Stworzenie dokumentacji technicznej projektowanej aplikacji. 4. Opracowanie systemu rozpoznawania wybranych gestów 5. Przeprowadzenie testów oprogramowania i eksperymentów w oparciu o opracowany system 1) S. Tamura, and S. Kawasaki. Recognition of Sign Language Motion Images. Pattern Recognition, vol. 21, no. 4, , ) Gesture Recognition: A Survey, Sushmita Mitra, Senior Member, IEEE, and Tinku Acharya, Senior Member, IEEE TRANSACTIONS ON SYSTEMS, MAN, AND CYBERNETICS PART C: APPLICATIONS AND REVIEWS, VOL. 37, NO. 3, MAY ) V. I. Pavlovic, R. Sharma, and T. S. Huang. Visual Interpretation of Hand Gestrures for Human-Computer Interaction: A Review. IEEE Trans. PAMI, 19, 7, , ) Computerized Recognition of Human Gestures, Adrian Bulzacji, Lian Zhao, Ling Guan, Kaamran Raahemifar, CCECE/CCGEI May Niagara Falls. Canada / IEEE 5) Y. Wu, and T. Huang, Hand Modelling, Analysins, and Recognition for Vision-Based human Computer Interaction, IEEE Signal Processing Magazine, pp , May Aplikacja wykonana w Visual C++ lub C#. Można wykorzystać bibliotekę OpenCV.

8 Automatyczny trenażer głosowy implementacja magisterskiej nr 8 Automatic voice training application implementation dr inż. Paweł Żwan mgr. inż. Michał Lech Celem pracy jest stworzenie implementacji automatycznego trenażera głosowego w oparciu o parametryzację strumienia dźwiękowego. Zadanie obejmuję implementację metod parametryzacji opisanych w literaturze w środowisku C++ i ich wizualizację w postaci umożliwiającej wykonywanie kontrolowanych ćwiczeń głosowych. 1. Przegląd literatury w celu określenia metod parametryzacji 2. Implementacja obsługi strumienia dźwiękowego w środowisku C++ - opracowanie interfejsu aplikacji 3. Implementacja parametrów 4. Zdefiniowanie ćwiczenia głosowego w oparciu o konsultację z pedagogiem głosowym 5. Testowanie i ocena systemu Bele I., The Speaker's Formant, Journal of Voice, Volume 20, Issue 4, Pages Sundberg J., The science of the singing voice, Northern Illinois University Press, Praca implementacyjna, środowisko C++

9 magisterskiej nr 9 Opracowanie systemu automatycznej detekcji wykroczeń w ruchu drogowym na podstawie analizy obrazu z kamer System for automatic detection of traffic law violations based on video camera image processing dr inż. Piotr Szczuko mgr inż. Piotr Dalka Celem pracy jest opracowanie systemu do automatycznej detekcji wykroczeń w ruchu drogowym. System będzie bazował na wynikach działania istniejących już algorytmów do detekcji pojazdów w obrazach z kamer systemu monitoringu 1. Przegląd istniejących rozwiązań do automatycznego wykrywania wykroczeń w ruchu drogowym 2. Określenie typów zdarzeń do wykrywania i opracowanie jednolitego sposobu ich definiowania przez operatora systemu 3. Implementacja systemu w C++ i jego testowanie w warunkach rzeczywistych F. Mannering: Principles of Highway Engineering and Traffic Analysis, John Wiley & Sons, Dongdong Zhang, Ping Fu, Jiang Li, Shouyu Tong: Traffic peccancy processing system based on image recognition, Intelligent Transportation Systems Proceedings, Page(s): vol.2, Oct

10 Nagranie formy muzycznej w systemie stereofonii dookólnej magisterskiej nr 10 Musical Recording in a Stereo Surround System prof. dr hab. inż. Bożena Kostek mgr inż. Michał Lech Celem pracy jest dokonanie nagrania zespołu muzycznego (wybranej formy muzycznej) w oparciu o systemy stereofonii dookólnej. Nagranie takie powinno zostać ocenione przez grupę ekspertów za pomocą testów subiektywnych. 1. Opracowanie literaturowe nt. percepcji przestrzennej dźwięku 2. Opracowanie literaturowe nt. wybranych techniki stereofonii wielokanałowej 3. Nagranie formy muzycznej w wybranym systemie stereofonii dookolnej 4. Ocena realizacji w oparciu o testy subiektywne M. Williams, Microphone Arrays for Stero and Multichannel Sound Recording, Ed. Il Rostro, R. Streicher & F. Alton Everest, The New Stereo Soundbook, Audio Engineering Associates, Temat może być realizowany przez dwie osoby

11 magisterskiej nr 11 Projekt akustyczny wnętrza w oparciu o system modelowania akustycznego Acoustical model of an interior based on acoustical CADs prof. dr hab. inż. Bożena Kostek dr inż. Piotr Odya Celem pracy jest zaprojektowanie akustyki wybranego wnętrza w oparciu o system CATT-Acoustic (ODEON) i dodatkowo systemu nagłośnieniowego odpowiedniego dla danego wnętrza. 1. Opracowanie literaturowe nt. metod i systemów projektowania wnętrz 2. Projekt akustyczny wnętrza 3. Projekt systemu nagłośnieniowego wnętrza 4. Weryfikacja pomiarowa Yamaha, Sound Reinforcement Application Guide, 2007 (http://www.yamaha.com/yamahavgn/documents/news/2007_sr_app_gui de.pdf.) K. Blair Benson, Audio Engineering Handbook, McGraw-Hill (November 1988).

12 magisterskiej nr 12 Opracowanie aplikacji do automatycznej klasyfikacji gatunków utworów muzycznych Automatic Music Genre Recognition System prof. dr hab. inż. Bożena Kostek dr inż. Paweł Żwan Celem pracy jest zaprojektowanie aplikacji realizującej automatyczne rozpoznawanie gatunków muzycznych. Część teoretyczna dotyczy przeglądu wybranych metod i systemów rozpoznawania muzyki. Część eksperymentalna obejmuje opracowanie aplikacji oraz przeprowadzenie eksperymentów. 1. Opracowanie literaturowe nt. metod i systemów rozpoznawania muzyki 2. Opracowanie założeń aplikacji realizującej automatyczne rozpoznawanie muzyki 3. Projekt aplikacji 4. Przeprowadzenie eksperymentu i opracowanie wyników Ze-Nian Li, Mark S. Drew: "Fundamentals of Multimedia", Prentice Hall, 2003.

13 magisterskiej nr 13 Stworzenie bazy nagrań multimedialnych na potrzeby systemu do badania korelacji słuchowo-wzrokowych Preparation of multimedia recordings database for supporting audiovisual correlation examination prof. dr hab. inż. Bożena Kostek mgr inż. Bartosz Kunka Celem pracy jest zaprojektowanie i przeprowadzenie testów subiektywnych w dziedzinie korelacji wzrokowo-słuchowych. Część teoretyczna dotyczy przeglądu zagadnień związanych z percepcją wzrokowo-słuchową i prowadzenia testów subiektywnych. Celem części praktycznej pracy jest przygotowanie nagrań wizyjnych oraz nagrań fonicznych (w systemie dźwięku dookólnego) oraz przygotowanie stanowiska do badania korelacji słuchowowzrokowych z wykorzystaniem systemu śledzenia punktu fiksacji wzroku. 1. Przegląd literatury na temat korelacji słuchowo-wzrokowych. 2. Rejestracja i montaż nagrań wizyjnych. 3. Rejestracja i montaż nagrań fonicznych. 4. Opracowanie koncepcji systemu współpracującego z systemem śledzenia punktu fiksacji wzroku w celu określenia wpływu obrazu na percepcję dźwięku. 5. Przeprowadzenie badań na przygotowanym stanowisku do badania korelacji słuchowo-wzrokowych. 1. S. Bech, V. Hansen, W. Woszczyk, Interactions Between Audio- Visual Factors in a Home Theater System: Experimental Results, 99th Audio Eng. Soc. Conv., New York, Preprint No. 4096, October M. Brook, L. Danilenko, W. Strasser, "Wie bewertet der Zuschauer das stereofone Fernsehes?", 13 Tonemeistertagung; Internationaler Kongres, pp , Nov N. Sakamoto, T. Gotoh, T. Kogure, M. Shimbo, "Controlling Sound-Image Localization in Stereophonic Reproduction", J. Audio Eng. Soc., vol. 29, No. 11, pp , 1981 November. 4. G.J. Thomas, Experimental study of the influence of vision of sound localization, J. Exp. Psych., vol. 28, pp , M. Wladyka, "Examination of Subjective Localization of Two Sound Sources in Stereo Television Picture", Master Degree Theses, Sound Eng. Dept., Technical Univ. of Gdansk, Poland, W. Woszczyk, S. Bech, V. Hansen, Interactions Between Audio- Visual Factors in a Home Theater System: Definition of Subjective Attributes, 99th Audio Eng. Soc. Conv., New York, Preprint No. 4133, October L. M. Chalupa, J. S. Werner, The Visual Neurosciences, MIT Press, Praca dyplomowa realizowana w ramach projektu kluczowego o numerze POIG /08-00.

14 magisterskiej nr 14 Metoda rekonstruowania podpasm sygnału fonicznego Method for audio sub-bands reconstruction Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski Mgr inż. Maciej Kulesza Celem pracy jest opracowanie metody pozwalającej na redukcję przepływności bitowej wymaganej do kodowania sygnałów fonicznych z wysoką jakością. Obecnie możliwe jest znaczne obniżenie wymaganej przepływności bitowej poprzez kodowanie perceptualne sygnałów w ograniczonym paśmie (np. do 7 khz) oraz rekonstrukcja niezakodowanych komponentów w dekoderze. Praca ma mieć na celu próbę opracowania algorytmu pozwalającego na rekonstrukcję podpasm sygnału fonicznego na podstawie podpasm sąsiadujących oraz innych dodatkowych danych przesyłanych przez koder. Osoba wykonująca poszerzą swoją wiedzę z zakresu przetwarzania oraz kodowania sygnałów fonicznych a także zdobędą umiejętności w zakresie opracowywania innowacyjnych algorytmów mających swoje zastosowanie w nowoczesnych kodekach sygnałów fonicznych. 1. Przegląd literatury dotyczącej kodowania perceptualnego, a w szczególności zagadnień sztucznego poszerzania pasma sygnałów fonicznych (np. na podstawie kodeka AAC) 2. Opracowanie metody/algorytmu działającego zgodnie z poniższym schematem: 1. Usuwanie wybranego podpasma sygnału fonicznego (np. pasma w zakresie Hz) 2. Rekonstrukcja usuniętego podpasma (np. uzupełnienie podpasma szumem lub kopią sygnału z sąsiadujących podpasm lub inne) w celu zachowania jak najwyższej jakości sygnału. 3. Ocena efektywności algorytmu 1. SBR explained, Coding Technologies, er_v1.pdf 2. M. Bartkowiak, T. Żernicki, Hybrydowy parametrycznotransformatowy kodek dźwięku, KKRRiT, Wrocław, 9-11 kwiecień 2008;

15 magisterskiej nr 15 Cyfrowy filtr dopasowany jako niekoherentny detektor akustycznych sygnałów świadczących o zagrożeniach Digital matched filter as non-coherent detector of emergency acoustic signal prof. dr hab. inż. Ewa Hermanowicz mgr inż. Magdalena Kaniewska Zaprojektowanie i zaimplementowanie aplikacji w postaci detektora charakterystycznych cech takich, jak pisk opon, krzyk strachu, odgłos kolizji samochodów,..., które mogą świadczyć o różnych zagrożeniach, np. w ruchu ulicznym. 1. Opracowanie/zdobycie nagrań w. wym. sygnałów. 2. Zaprojektowanie banku kilku zespolonych filtrów Hilberta typu FIR, dopasowanych do tych sygnałów, stanowiących, wraz z progiem decyzyjnym, powyższy detektor zagrożeń. 3. Implementacja algorytmu w MATLABie. 4. Przetestowanie algorytmu. 5. Opracowanie dokumentacji wyników eksperymentów i wyciągnięcie wniosków. 6. Napisanie pracy dyplomowej. 1. Materiały z wykładu i z laboratorium z przedmiotu Przetwarzanie Sygnałów oraz z przedmiotu Akustyka Mowy. 2. Wikipedia, hasło matched filter lub Google filtr dopasowany do sygnału. 3. J. Seidler: Nauka o informacji. Biblioteka WETI.

16 magisterskiej nr 16 Analiza telefonicznego sygnału mowy na podstawie jego obwiedni minimalnofazowej Phone call signal analysis based on its minimum-phase envelope prof. dr hab. inż. Ewa Hermanowicz mgr inż. Magdalena Kaniewska Poznanie tych cech sygnału mowy o paśmie telefonicznym, które ujawniają oba czynniki jego faktoryzacji Voelckera-Kumaresana, a zwłaszcza perceptualnych właściwości każdego z tych czynników w aspekcie możliwości automatycznego wykrywania skrajnych emocji (strachu, agresji, zagrożenia). 1. Projekt algorytmu CPS (cyfrowego przetwarzania sygnału) wg zadanego schematu blokowego. 2. Implementacja algorytmu w MATLABie. 3. Przetestowanie algorytmu za pomocą sygnałów syntetycznych oraz dźwięków mowy. Można ograniczyć się do śpiewnie wypowiadanych samogłosek mowy zwykłej i emocjonalnej. Nie bez znaczenia są tu zdolności aktorskie demonstratora tych samogłosek wyizolowanych z odpowiednich wyrazów. 4. Opracowanie dokumentacji wyników eksperymentów i wyciągnięcie wniosków. 5. Napisanie pracy dyplomowej. 1. Materiały z wykładu i z laboratorium z przedmiotu Przetwarzanie Sygnałów oraz z przedmiotu Akustyka Mowy. 2. E. Hermanowicz i M. Rojewski: Demodulata minimalnofazowa i jej odtwarzanie, III Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna Przetwarzanie Sygnałów w Telekomunikacji,..., Bydgoszcz 1988, s R. Kumaresan and A. Rao: Model-based approach to envelope and positive instantaneous frequency estimation of signals with speech applications. J. Acoust. Soc. Am., vol.05, No. 3, March Pozycja [2] dostępna u opiekuna pracy.

17 magisterskiej nr 17 Archiwizacja i indeksowanie materiałów multimedialnych w rozproszonym systemie monitoringu Archivisation and indexing of multimedia content in a distributed surveillance system Dr inż. Piotr Szczuko A. Ciarkowski, M. Chyliński Wyspecyfikowanie zestawu metadanych umożliwiających efektywną indeksację treści multimedialnych transmitowanych w systemie monitoringu oraz praktyczne zastosowanie ich do budowy systemu archiwizacji treści. 1. Opracowanie zestawu parametrów (metadanych), których indeksacja jest istotna z punktu widzenia systemu monitoringu oraz aplikacji "data mining". 2. Projekt architektury bazy danych służącej do przechowywania treści multimedialnych oraz indeksowania metadanych. 3. Integracja bazy danych w ramach systemu monitoringu KSM. 4. Implementacja prostego interfejsu użytkownika ułatwiającego wykonanie najpopularniejszych zapytań w bazie danych oraz wizualizującego ich wynik. J. Watkinson, "The MPEG Handbook", Elsevier 2004 P. Chemelar, J. Zendulka, "Visual Surveillance Metadata Management", 18th International Conference on Database and Expert Systems Applications, 2007 (DEXA '07). J. M. Martinez, "MPEG-7 Overview",

18 Systemu do treningu koncentracji uwagi magisterskiej nr 18 System for attention training dr inż. Piotr Odya mgr inż. Maciej Chyliński Stworzenie systemu pozwalającego na trening skupienia uwagi z wykorzystaniem kasku rejestrującego zmiany fal mózgowych 1) Przegląd literatury 2) Przegląd istniejących rozwiązań 3) Opracowanie projektu oprogramowania wykorzystującego możliwości kasku 4) Wykonanie systemu 5) Weryfikacja poprawności działania Xu Y., Li W.J., Lee K.K.C., Intelligent Wearable Interfaces, Wiley, Akay M., Marsh A., Information Technologies in Medicine vol. I, Wiley, Bronzino J.D., Medical Devices and Systems, Taylor & Francis, Kask znajduje na wyposażeniu katedry

19 magisterskiej nr 19 Zastosowanie algorytmów przetwarzania obrazu w terapii logopedycznej Image processing algorithms for the logopedic therapy dr inż. Piotr Odya mgr inż. Piotr Dalka Opracowanie systemu, który wykorzystując analizę obrazu pacjenta pozwoli ułatwić i uatrakcyjnić proces terapii logopedycznej, a przede wszystkim trening artykulacyjny. System musi wykrywać usta pacjenta i analizować ich ruch. Zmiany ułożenia ust powinny być obrazowane na ekranie komputera (animowana postać) 1) Przegląd literatury 2) Przegląd istniejących rozwiązań 3) Opracowanie projektu oprogramowania analizującego obraz z kamery internetowej tworzącego animację postaci 4) Realizacja aplikacji 5) Weryfikacja poprawności działania Gonzalez R.C., Woods R.E., Digital Image Processing, Prentice Hall, Pratt W.K., Digital Image Processing, John Wiley & Sons, 2001 OpenCV Documentation, Styczek I., Logopedia, PWN, 1980.

20 magisterskiej nr 20 Metody wspomagania rozumienia mowy Methods for speech comprehension supporting prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski dr inż. Piotr Odya, dr inż. Piotr Suchomski Stworzenie oprogramowania, które pozwoli dzięki odpowiedniemu przetwarzaniu sygnału mowy (m.in. spowolnienie mowy bez zmiany czasu trwania) na poprawę zrozumiałości mowy 1) Przegląd literatury 2) Przegląd istniejących rozwiązań 3) Implementacja algorytmów w programie Matlab 4) Wstępna weryfikacja działania algorytmów 5) Implementacja wybranych algorytmów w docelowej aplikacji 6) Weryfikacja działania aplikacji E. C. Ifeachor, B. W. Jervis, Digital Signal Processing. A Practical Approach, Addison-Wesley, S. D. Stearns, Digital Signal Processing with Examples in Matlab, CRC Press Benesty, Jacob; Sondhi, M. Mohan; Huang, Yiteng (Eds.), Springer Handbook of Speech Processing, Springer, 2008.

21 magisterskiej nr 21 Stymulator uwagi słuchowej Auditory concentration stimulator dr inż. Piotr Odya mgr inż. Maciej Kulesza Opracowanie miniaturowego urządzenia pozwalającego pacjentowi na słuchanie muzyki przetworzonej w taki sposób, by zapewnić stymulowanie uwagi słuchowej 1) Przegląd literatury 2) Przegląd istniejących rozwiązań 3) Opracowanie projektu urządzenia i jego oprogramowani 4) Wykonanie prototypu urządzenia 5) Weryfikacja poprawności działania stymulatora Czyżewski A., Dźwięk cyfrowy, Exit, Czyżewski A., Kostek B., Skarżyński H., Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii, Exit, Styczek I., Logopedia, PWN, 1980.

22 magisterskiej nr 22 Aplikacja komputerowa do terapii widzenia stereoskopowego z wykorzystaniem modeli obiektów 3D Computer based application for stereoscopic vision therapy using 3D models prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski mgr inż. Łukasz Kosikowski, dr inż. Piotr Szczuko Celem pracy jest opracowanie programu komputerowego do terapii widzenia stereoskopowego z wykorzystaniem trójwymiarowych modeli obiektów. Osoby z zezem czy amblyopią maja często problem z widzeniem stereoskopowym. Aby wywołać wrażenie fuzji, a w konsekwencji widzenie stereoskopowe, należy dostarczyć do każdego oka przekształcony geometrycznie fragment obrazu. Fragmenty obrazu mogą zostać dostarczone do oczu przy użyciu monitora 3D i okularów polaryzacyjnych. Aplikacja powinna umożliwiać prezentowanie trójwymiarowych obiektów na ekranie monitora oraz wykonywanie przekształceń geometrycznych obiektu 3D niezależnie dla każdego oka. 1. zapoznanie się z psychofizjologicznymi aspektami zjawiska fuzji i stereopsji 2. przegląd sposobów badania zjawiska fuzji i stereopsji 3. przegląd sposobów terapii wzroku w celu wywołania zjawiska fuzji i stereopsji 4. opracowanie sposobu generowania modeli obiektow 3D 5. zaprojektowanie i wykonanie modułu aplikacji do prezentacji obiektów 3D z użyciem monitora 3D i okularów polaryzacyjnych Bill Fleming, Richard H. Schrand, Tworzenie cyfrowych postaci Ton Roosendaal, Stefano Selleri, Blender 2.3. Oficjalny podręcznik

23 Opracowanie wirtualnego aparatu słuchowego działającego w magisterskiej nr 23 wolnym polu akustycznym Development of virtual hearing aid working in free acoustics field dr inż. Piotr Suchomski mgr inż. Łukasz Kosikowski Celem pracy jest opracowanie wirtualnego aparatu słuchowego, który pozwoli przetwarzać dźwięk w wolnym polu akustycznym według zalecanej charakterystyki kompensacji ubytku słuchu. Przetwarzanie dźwięku musi odbywać się w czasie rzeczywistym. Przetwarzane sygnały to np. dowolny sygnał mowy z mikrofonu lub sygnał z odbiornika radiowego lub telewizyjnego. Do przetwarzania sygnału można wykorzystać komputer lub zestaw odpowiednio skonfigurowanych urządzeń DSP (korektor pasmowy oraz pasmowy kompresor dynamiki). Emisja dźwięku w wolnym polu akustycznym odbywać się będzie za pomocą superkierunkowych głośników wykorzystujących technologię ultradźwiękową. Opracowany aparat powinien zostać zweryfikowany z udziałem osób niedosłyszących. - przegląd rodzajów ubytków słuchu, - przegląd metod kompensacji ubytku słuchu, - zasada wytwarzania dźwięku za pomocą superkierunkowych głośników, - algorytm i konfiguracja wirtualnego aparatu słuchowego, - badania opracowanego aparatu z udziałem osób niedosłyszących w Miedzynarodowym Ośrodku Słuchu i Mowy w Kajetanach k/warszawy. E. Ozimek, Dźwięk i jego percepcja. Aspekty fizyczne i psychofizyczne, PWN, Warszawa A. Czyżewski, B. Kostek, H. Skarżyński, Technika komputerowa w audiologii, foniatrii i logopedii, EXIT, Warszawa E. C. Ifeachor, B. W. Jervis, Digital Signal Processing. A Practical Approach, Addison-Wesley, T. Gudra, Właściwości i zastosowanie przetworników ultradźwiękowych do pracy w ośrodkach gazowych, Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław Znajomość zagadnień przetwarzania sygnałów

24 magisterskiej nr 24 Strategie transkodowania materiału multimedialnego w rozproszonym systemie monitoringu Transcoding strategies of multimedia content in distributed surveillance system Prof. dr hab. inż. Andrzej Czyżewski A. Ciarkowski Opracowanie metodologii pozwalającej na wybór optymalnej ścieżki transkodowania treści multimedialnych transmitowanych i przechowywanych w systemie monitoringu, uwzględniającej zagadnienia Quality of Experience, specyfikę źródła, kanału transmisyjnego i klienta. 1. Analiza elementów systemu monitoringu pod kątem ich możliwości obliczeniowych i transmisyjnych; wskazanie "wąskich gardeł". 2. Przegląd technik kodowania dźwięku i obrazu możliwych do zastosowania w systemie monitoringu. 3. Przygotowanie scenariuszy opisujących możliwe kierunki transmisji mediów w w/w systemie. 4. Opracowanie algorytmu wyboru optymalnej ścieżki transkodowania dla przygotowanych scenariuszy. 5. Implementacja algorytmu w ramach systemu monitoringu KSM (opcjonalnie na klastrze superkomputerowym w TASK) P. A. Chou, M. van der Schar, "Multimedia Over IP and Wireless Networks", Elsevier 2007 J. Watkinson, "The MPEG Handbook", Elsevier 2004

25 magisterskiej nr 25 Algorytm rozpoznawania twarzy w tłumie w obrazie z kamery wysokiej rozdzielczości An algorithm for face recognition in the crowd in the high resolution camera image dr inż. Grzegorz Szwoch mgr inż. Piotr Dalka Opracowanie algorytmu, który w obrazie z kamery wysokiej rozdzielczości przedstawiającym dużą grupę osób, wykryje pojedyncze twarze i dokona ich rozpoznania Wyszukiwanie twarzy w obrazie Zastosowanie technik superresolution w celu wykorzystania więcej niż jednej klatki obrazu do rozpoznawania Parametryzacja wykrytych twarzy Opracowanie metody wyszukiwania twarzy w bazie danych Testowanie i ocena możliwości praktycznego wykorzystania S.Z. Li, A.K. Jain, Handbook of Face Recognition, Springer, 2005, ISBN-10: X

26 magisterskiej nr 1/Inf. Tematy dla stud. kier. Informatyka - studia niestacjonarne II st. Opracowanie bazy wizemów języka polskiego Development of Polish language visemes database dr inż. Piotr Suchomski mgr inż. Łukasz Kosikowski Celem pracy jest opracowanie bazy danych wizemów języka polskiego. Materiałem wyjściowym projektu jest obszerne nagranie wideofoniczne twarzy lektora czytającego difony języka polskiego. Z tego materiału należy wyciąć tylko te fragmenty, które zawierają nagranie difonu. Następnie na podstawie nagrań należy dokonać analizy obrazu i dla każdego difonu opracować uniwersalny model ruchu i kształtu ust, który w przyszłości może być wykorzystany w systemach rozpoznawania mowy i/lub do budowy awatarów.. - metody przetwarzania obrazu wideo, - metody wykrywania ust w obrazie wideo, - metody modelowania ruchu ust - struktury danych w animacji komputerowej, - opracowanie modelu wizemu - opracowanie bazy danych wizemów, - przygotowanie przykładowej animacji demonstrującej wizyjną syntezę mowy na bazie opracowanych wizemów John. C. Russ, The Image Processing Handbook, CRC Press, Sing-Tze Bow, Pattern Recognition and Image Preprocessing (Signal Processing and Communication, CRC, 2002.

Katedra Architektury Systemów Komputerowych

Katedra Architektury Systemów Komputerowych Katedra Architektury Systemów Komputerowych 1. Dynamiczna integracja wiedzy przechowywanej w postaci ontologii 2. Wyszukiwarka internetowa wspomagana kategoryzacją 3. Grupowanie artykułów Wikipedii 4.

Bardziej szczegółowo

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011

Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 Tematy prac dyplomowych magisterskich Katedry Architektury Systemów Komputerowych na rok 2010/2011 1. Meta-wyszukiwarka internetowa zadanej kategorii dokumentów cyfrowych w j. polskim. 2. Wielodostępny

Bardziej szczegółowo

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013

Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 Propozycje tematów projektów dyplomowych inżynierskich Kierunek Informatyka luty 2013 KAMS 1. Wytwarzanie aplikacji dla platformy.net przy użyciu metodyk ATDD/BDD/TDD 2. Aplikacja wspomagająca zarządzanie

Bardziej szczegółowo

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu

2 Dr D. Karwowski Złożoność obliczeniowa współczesnych technik kodowania nieruchomego obrazu PRACE INŻYNIERSKIE (rok akademicki 2014/2015) L.p. PROMOTOR TEMAT PRACY (język PL + ENG) KRÓTKI OPIS (3-4 ZDANIA) 1 Dr D. Karwowski Analizator wybranych części strumienia standardu HEVC Opracowanie oraz

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych mgr 2013 - kier. Informatyka Katedra Inżynierii Oprogramowania

Proponowane tematy prac dyplomowych mgr 2013 - kier. Informatyka Katedra Inżynierii Oprogramowania Proponowane tematy prac dyplomowych mgr 2013 - kier. Informatyka Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Rozpoznawanie emocji w interfejsach mózg-komputer (A. Landowska) 2. Rozpoznawanie emocji na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania

Katedra Inżynierii Oprogramowania Katedra Inżynierii Oprogramowania 1. Portal informacyjny o międzynarodowych studiach informatycznych Dr inż. Anna Bobkowska 2. Inteligentny Serwis Informacyjny Dr inż. Anna Bobkowska 3. System wspomagający

Bardziej szczegółowo

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy magisterskie 2011 Katedra Inżynierii Oprogramowania 1 Analiza stosowanych metodyk i sposobów ich łączenia w firmach programistycznych. 2 Wspomaganie rozwoju kompetencji kierowniczych w małych firmach

Bardziej szczegółowo

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania

dyplomowej magisterskiej jęz. angielskim Opiekun pracy dr inż. Aleksander Jarzębowicz Konsultant pracy Cel pracy Zadania do wykonania Temat pracy Środowisko do badania użyteczności aplikacji internetowej Trust Case Toolbox Temat pracy w Usability testing environment for Trust Case Toolbox web application jęz. angielskim dr inż. Aleksander

Bardziej szczegółowo

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby

Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014. Projekt robota-ryby Automatyka i Robotyka (KSD) Propozycje tematów prac inżynierskich 2014 Projekt robota-ryby Q-Fish robot mgr inż. A. Cichosz Celem projektu jest stworzenie pływającego robota małych rozmiarów (10-20 cm).

Bardziej szczegółowo

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012

KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 KATEDRA ARCHITEKTURY SYSTEMÓW KOMPUTEROWYCH Proponowane tematy prac dyplomowych mgr rok akademicki 2011/2012 1. Integracja systemu kategorialnego z siecią pojęciową 2. Metody tworzenia znaczeń na podstawie

Bardziej szczegółowo

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania

Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy projektów dyplomowych magisterskich 2012/2013 Katedra Inżynierii Oprogramowania Janusz Górski 1. Platforma do budowy aplikacji mobilnych związanych z zarządzaniem argumentacją 2. Mechanizm zarządzania

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2014/2015

Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2014/2015 Katedra Inżynierii Oprogramowania Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2014/2015 1. Aspekty kulturowe w globalnej inżynierii oprogramowania 2. Społeczne aspekty zastosowania systemów gamifikacji

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia

PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia PROPOZYCJE TEMATÓW PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH NA ROK AKADEMICKI 2014/2015 Studia pierwszego stopnia KATEDRA FIZYKI ATOMOWEJ, MOLEKULARNEJ I OPTYCZNEJ L.p Kierunek /Specjalność Temat pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy

1. Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. pol.) Temat pracy dyplomowej magisterskiej (jęz. ang.) Opiekun pracy Konsultant pracy Cel pracy 1. Implementacja modułu symulacji rozprzestrzeniania się gazów w kontekście geograficznym w oparciu o model gaussowski Implementation of a vapor cloud spread simulation module in a geographic context using

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ

INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ INSTYTUT INFORMATYKI STOSOWANEJ TEMATY PRAC DYPLOMOWYCH studia I stopnia Lp Jednostka Kierujący pracą Temat Temat w języku angielskim 1 I-24 prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Porównanie wydajności technologii

Bardziej szczegółowo

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming.

Analysis, comparison and viualization of the sorting algorithms. Idea of generic programming and selected implementations. Recurrence in programming. Lp. Thesis Topic (in Polish) Thesis Topic (in English) Supevisor - second name Supevisor - first name 1 Analiza, porównanie i wizualizacja działania algorytmów sortowania. Analysis, comparison and viualization

Bardziej szczegółowo

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016

Katedra Inżynierii Oprogramowania. Tematy prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 Katedra Inżynierii Oprogramowania y prac dyplomowych magisterskich na rok ak. 2015/2016 opiekun: dr inż. Anna Bobkowska: 1. Wielowymiarowa analiza obszaru wiedzy "Planowanie i monitorowanie analizy biznesowej

Bardziej szczegółowo

Spis tematów projektów dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013/2014

Spis tematów projektów dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013/2014 Spis tematów projektów dyplomowych inżynierskich na rok akademicki 2013/2014 A. Kierujący pracą: dr hab. inż. S. Kaczmarek 1. Protokół OpenFlow i jego zastosowanie 2. Metody klasyfikacji strumieni pakietów

Bardziej szczegółowo

System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej. Motion. Dokumentacja techniczna projektu

System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej. Motion. Dokumentacja techniczna projektu PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA System wraz z biblioteką modułów dla zaawansowanej analizy i interaktywnej syntezy ruchu postaci ludzkiej Motion Dokumentacja techniczna projektu Wyciąg z raportu

Bardziej szczegółowo

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise

Thesis Topic (in English) Logical and physical project development of the computer network for a multidivisional enterprise Lp. Thesis Topic (in Polish) 1 Opracowanie projektu logicznego i fizycznego sieci komputerowej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego Thesis Topic (in English) Logical and physical project development

Bardziej szczegółowo

INFORMATYKA EKONOMICZNA

INFORMATYKA EKONOMICZNA INFORMATYKA EKONOMICZNA BUSINESS INFORMATICS 1(31) 2014 Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Wrocław 2014 Redaktorzy Wydawnictwa: Elżbieta Macauley, Tim Macauley, Jadwiga Marcinek Redaktor

Bardziej szczegółowo

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1

Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 Krzysztof Juszczyszyn autoreferat (zał.2) - str. 1 4.2 Publikacje wchodzące w skład osiągnięcia naukowego: (podano procentowy udział habilitanta w publikacjach) A. Juszczyszyn Krzysztof (100%): A subjective

Bardziej szczegółowo

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku

35. Pomiary efektywności implementacji DHCP 36. Implementacja biblioteki Dynamic DNS 37. Wsparcie rozszerzeń mobilności w węzłach IPv6 w środowisku KTI 1. Badanie egoistycznych strategii węzłów bezprzewodowych sieci mesh z uwzględnieniem oddziaływań pomiędzy warstwami MAC i pakietową 2. Porównanie metod scalania miar reputacyjnych w sieciach komputerowych

Bardziej szczegółowo

Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015

Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015 Katedra Teleinformatyki Tematy prac dyplomowych magisterskich rok akademicki 2014/2015 1. Badanie efektywności wybranych algorytmów kontekstowego wyboru sieci przez inteligentny terminal bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany *

Zał. nr 4 do ZW 33/2012. WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM. Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy / wybieralny / ogólnouczelniany * Zał. nr 4 do ZW 33/0 WYDZIAŁ Informatyki i Zarządzania / STUDIUM KARTA PRZEDMIOTU Nazwa w języku polskim: Zaawansowana grafika komputerowa Nazwa w języku angielskim: Advanced Computer Graphics Kierunek

Bardziej szczegółowo

Tematy dyplomowe magisterskie

Tematy dyplomowe magisterskie Stopień Promot. Imię Promotora Nazwisko Promotora Tematy dyplomowe magisterskie Współpromotor Temat Temat (ang) Radosław Bednarski Animacja postaci bajkowej w środowisku 3D Fable character animation in

Bardziej szczegółowo

Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług

Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej przestrzeni usług POLITECHNIKA GDAŃSKA Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Sławomir Nasiadka Wpływ kontekstu na efektywność wykonania interaktywnych aplikacji iteracyjnych w dedykowanej Rozprawa doktorska

Bardziej szczegółowo

Supervisor - second name

Supervisor - second name Lp. Thesis Topic (in English) Thesis Topic (in English) Supervisor - second name Supervisor - first name 1 Opracowanie koncepcji i projektu sieci rozległej dla przedsiębiorstwa wielooddziałowego. Conception

Bardziej szczegółowo

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH

PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH Studia i Materiały Informatyki Stosowanej, Tom 2, Nr 2, 2010 PRZEGLĄD I KLASYFIKACJA ZASTOSOWAŃ, METOD ORAZ TECHNIK EKSPLORACJI DANYCH Marcin Mirończuk Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny ul.wiejska

Bardziej szczegółowo