ISSN PISMO REGIONU KARKONOSZY XLVI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 0080-3480 PISMO REGIONU KARKONOSZY XLVI"

Transkrypt

1 ISSN PISMO REGIONU KARKONOSZY XLVI 2014

2 Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry ROCZNIK JELENIOGÓRSKI PISMO REGIONU KARKONOSZY tom XLVI Ad maximam Urbis gloriam Jelenia Góra

3 ZESPół REDAKCYJNY Stanisław Firszt, Ivo łaborewicz (redaktor), Janusz Milewski, Janusz Nagórny, Marek Obrębalski, Romuald Witczak ZESPÓŁ REDAKCYJNY Stanisław Firszt, Ivo Łaborewicz ZESPół (redaktor), REDAKCYJNY Janusz Milewski, Marek Obrębalski, Stanisław Firszt, Ivo łaborewicz Romuald Witczak RECENZENCI (redaktor), Janusz Milewski, Janusz Nagórny, Marek ZESPół Obrębalski, REDAKCYJNY Romuald Witczak Stanisław Firszt, Ivo łaborewicz (redaktor), Janusz Milewski, Janusz Nagórny, dr hab. Grzegorz ZESPół RECENZENCI prof. dr hab. Zbigniew Marek Domosławski, Obrębalski, Hryciuk, REDAKCYJNY dr prof. Romuald hab. Jacek RECENZENCI dr hab. Henryk WitczakPotocki Stanisław Firszt, Ivo łaborewicz (redaktor), Janusz Milewski, Gradkowski, Janusz Nagórny, prof. dr hab. dr Zbigniew hab. Grzegorz Marek Domosławski, Obrębalski, Hryciuk, prof. dr Romuald hab. dr hab. Jacek Witczak Henryk Potocki Gradkowski, dr hab. TłUMACZENIA Grzegorz RECENZENCI Hryciuk, STRESZCZEń dr hab. Jacek Potocki prof. dr hab. Zbigniew Domosławski, RECENZENCI prof. dr hab. Henryk Gradkowski, prof. dr hab. dr Zbigniew hab. TŁUMACZENIA Grzegorz TłUMACZENIA Domosławski, Hryciuk, STRESZCZEŃ STRESZCZEń prof. dr hab. dr hab. Jacek Henryk Potocki Gradkowski, Jiří Dvořák (j. (j. czeski), dr Maurycy hab. Grzegorz Kisielnicki Hryciuk, (j. (j. angielski), dr hab. Jacek Marianna Potocki Kurowska (j. (j. niemiecki) TłUMACZENIA STRESZCZEń Jiří Dvořák (j. czeski), Maurycy TłUMACZENIA Kisielnicki WYDAWCA (j. angielski), Marianna Kurowska (j. niemiecki) WYDAWCA STRESZCZEń Jiří Dvořák (j. czeski), Maurycy Kisielnicki WYDAWCA (j. angielski), Marianna Kurowska (j. niemiecki) prof. dr hab. Zbigniew Domosławski, prof. dr hab. Henryk Gradkowski, Jiří Dvořák (j. czeski), Maurycy Kisielnicki (j. angielski), Marianna Kurowska (j. niemiecki) WYDAWCA WYDAWCA Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry 2013 Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry 2013 Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry 2014 Towarzystwo WSPółPRACA Przyjaciół Jeleniej Góry 2013 Towarzystwo WSPółPRACA Przyjaciół Jeleniej Góry 2013 WSPÓŁPRACA WSPółPRACA WSPółPRACA Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze Archiwum Państwowe we Wrocławiu Oddział w Jeleniej Górze Karkonoskie Towarzystwo Naukowe Karkonoskie Towarzystwo Naukowe Karkonoskie Towarzystwo Naukowe Karkonoskie Towarzystwo Naukowe Karkonoskie Towarzystwo Naukowe Dofinansowane przez Dofinansowane przez Dofinansowane przez Adres Redakcji: ul. Bohaterów Getta 2, Jelenia Góra bądź ul. Płk. W. Kazimierskiego 3, Dofinansowane Jelenia Góra, przez Adres Redakcji: ul. Bohaterów Getta 2, Jelenia Góra bądź ul. Płk. W. Kazimierskiego 3, Jelenia Góra, Adres Redakcji: ul. Bohaterów SKŁAD I DRUK: Getta 2, Jelenia Góra bądź ul. Płk. W. Ad Kazimierskiego Rem, Jelenia Góra, ul. Okrzei 12, tel Adres Redakcji: 3, ul Bohaterów SKłAd Jelenia I Getta druk: Góra, 2, Jelenia Góra bądź ul. Płk. W. Ad Kazimierskiego Rem, , Jelenia Góra, Jelenia ul. Góra, Okrzei 12, tel ISSN SKłAd I druk: Ad Rem, Jelenia Na okładce: 1. str.: Pałac Paulinum ISSN SKłAd Góra, od strony I ul. druk: Okrzei 12, tel północnej (fot. Krzysztof Sawicki); Adres Ad Redakcji: Rem, 4. str.: Pałac Paulinum ul. Jelenia Bohaterów od strony Góra, południowej ul. Getta Okrzei (fot. 2, 12, Krzysztof tel. 75 Sawicki) 752 Jelenia Góra Na okładce: 1. str.: Skrzydło północne ISSN budynku klasztornego prepozytury opactwa w Krzeszowie. Nowa siedziba Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze (fot. A. Nowak-Odelga); 4. str.: Fragment dekoracji freskowej ISSN w narożnej sali pierwszego piętra (północno-wschodniej) Na okładce: 1. nowej str.: siedziby Skrzydło Muzeum północne Przyrodniczego budynku klasztornego w Jeleniej prepozytury Górze (fot. opactwa S. Firszt) w Krzeszowie. Nowa siedziba Muzeum Przyrodniczego w Jeleniej Górze (fot. A. Nowak-Odelga); Na 4. okładce: str.: Fragment 1. str.: dekoracji Skrzydło freskowej północne SKłAd budynku w narożnej klasztornego I sali druk: pierwszego prepozytury piętra (północno-wschodniej) opactwa w Krzeszowie. Nowa nowej siedziba siedziby Muzeum Muzeum Przyrodniczego Przyrodniczego w Jeleniej w Jeleniej Górze Górze (fot. A. (fot. Nowak-Odelga); S. Firszt) 4. str.: Fragment dekoracji freskowej w narożnej sali pierwszego piętra (północno-wschodniej) ądź ul. Płk. W. Kazimierskiego 3, Jelenia Góra, Ad Rem, Jelenia Góra, ul. Okrzei 12, tel

4 SPIS TREŒCI Spis treœci... 3 Contents... 5 Obsah... 7 Inhaltsverzeichnis... 9 ARTYKUŁY Stanisław Firszt, Germańskie groby w Cieplicach? Krzysztof Jaworski, Ewa Lisowska, Sylwia Rodak, Łukasz Melski, Sprawozdanie z badań archeologicznych przeprowadzonych na terenie zespołu poklasztornego w Jeleniej Górze Cieplicach w 2013 r Paweł Duma, Daniel Wojtucki, Druga (nowa) szubienica w Jeleniej Górze w świetle badań archeologicznych i historycznych Roman Stelmach, Data w dokumencie średniowiecznym i nowożytnym Małgorzata Kysil, Major Emanuel Schaffgotsch, pruski oficer trzeciej wojny śląskiej syn wybitnego męża stanu Johanna Antona Schaffgotscha Ivo Łaborewicz, Paulinum w Jeleniej Górze od folwarku jezuitów w XVII wieku do hotelu w XXI stuleciu Mateusz Pazgan, Narodowosocjalistyczna Niemiecka Partia Robotników w powiecie kamiennogórskim w latach Marek Szajda, Obraz powojennej społeczności żydowskiej w Jeleniej Górze na przykładzie sprawy Kornblütha Krzysztof A. Kuczyński, Pogmatwane drogi szklarskoporębiańskiego archiwum. Tropami literackiej spuścizny Carla Hauptmanna po 1945 roku Wojciech Kapałczyński, Ochrona, konserwacja i renowacja Kościoła p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Jeleniej Górze wraz z zespołem późnobarokowych kaplic grobowych po 1945 roku Jan Ryszard Sielezin, Casus ks. Józefa Górszczyka: zaplanowany czy przypadkowy mord w Maciejowej? MATERIAŁY I WSPOMNIENIA Ullrich Junker, kath. Pfarrchronik von Arnsdorf von Michał Filipowicz, Fortyfikacje górskie w rejonie Kamiennej Góry i okolic z XVIII wieku w świetle ostatnich badań archeologicznych Iwo Geringer de Oedenberg, Wspomnienia o podziemiach pod Wzgórzem Kościuszki Julita Izabela Zaprucka, Tadeusz Różewicz w Jagniątkowie

5 SPIS TREŚCI VARIA Jolanta Ryglewska, Szkoła, jako instytucja formująca przekaz historyczny. Historia, jako proces formujący szkołę. Refleksja na kanwie dwóch rocznic Eugeniusz Gronostaj, Metody cyfrowej wizualizacji zabytków cyfrowa rekonstrukcja Bramy Zamkowej w Jeleniej Górze Joanna Broniarczyk, Tomasz Maleńczuk, Alicja Raczek, Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa (JBC) w służbie miasta i regionu Zbigniew Adamski, Zofia Wąsik, JELEŃ (Cervus elaplus Linnaeus) największe zwierzę w Karkonoszach Marta Ciesielska, Wewnętrzny spokój kontra niepohamowana adrenalina w Western City pod Śnieżką, czyli jak poznać naturalnymi metodami mowę ciała konia lub jak utrzymać się przez 8 sekund na grzbiecie 1000-kilogramowego byka Stanisław Firszt, Początki budowy kościoła Matki Bożej Miłosierdzia w Cieplicach Władysław Kuc, Kalendarium najważniejszych wydarzeń w dziejach Zasadniczej Szkoły Drzewnej Nr 5 w Cieplicach ( ), Szkoły Rzemiosł Artystycznych ( ) i Zespołu Szkół Rzemiosł Artystycznych w Jeleniej Górze ( ), w latach SPRAWOZDANIA XXV lat Jeleniogórskiego Oddziału Towarzystwa Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich. Sprawozdanie z działalności statutowej w 2014 r Sprawozdanie z działalności Stowarzyszenia Goduszyn Sprawozdanie z działalności w 2014 roku Stowarzyszenia Jeleniogórskiego Klubu Literackiego Wydarzenia turystyczno-kulturalne RECENZJE I NOTY WYDAWNICZE Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ. VLASTIVÉDNÁ ROČENKA (Ivo Łaborewicz) TURYSTYKA W POLSKICH SUDETACH W LATACH (Tomasz Rzeczycki) MIEDZIANKA. HISTORIA ZNIKANIA (Tomasz Rzeczycki) MIEDZIANKA. 700 LAT DZIEJÓW GÓRNICZEGO MIASTA (Ivo Łaborewicz) KRONIKA Czesław Margas, Kronika Jeleniogórska

6 CONTENTS Spis treœci... 3 Contents... 5 Obsah... 7 Inhaltsverzeichnis... 9 ARTICLES Stanisław Firszt, Germanic graves in Cieplice? Krzysztof Jaworski, Ewa Lisowska, Sylwia Rodak, Łukasz Melski, Report from archaeological research carried out at the former monastery complex in Jelenia Góra Cieplice in Paweł Duma, Daniel Wojtucki, The second place of execution in Jelenia Góra in light of historical and archaeological research Roman Stelmach, The time expression in medieval and modern documents Małgorzata Kysil, The lost officer of the Third Silesian War major Emanuel Schaffgotsch son of a prominent statesman Johann (Hans) Anton Schaffgotsch Ivo Łaborewicz, Paulinum w Jeleniej Górze from Jesuits farming estate of the 17 th century to the 21 st century hotel Mateusz Pazgan, The National Socialist Workers Party (NSDAP) in the County of Kamienna Góra in the years Marek Szajda, The picture of the post-war Jewish community in Jelenia Góra exemplified by the Kornblüth Case Krzysztof A. Kuczyński, Jumbled routes of Szklarska Poręba archive. Tracing the literary legacy of Carl Hauptmann after Wojciech Kapałczyński, Preservation, conservation and restoration of the Church of the Aealtation of the Holy Cross in Jelenia Góra, including the complex of late Baroque grave chapels since Jan Ryszard Sielezin, Casus rev. Józef Górszczyk: was it a planned or accidental murder in Maciejowa? SOURCE MATERIALS AND MEMOIRES Ullrich Junker, The chronicle of Catholic parish in Miłkowie ( ) Michał Filipowicz, Mountain fortifications in the area of Kamienna Gora, in the light of recent excavations Iwo Geringer de Oedenberg, Remembrance about undergrounds under Hill Kościuszki Julita Izabela Zaprucka, Tadeusz Różewicz in Jagniątków

7 CONTENTS VARIA Jolanta Ryglewska, The school as an institution forming historical information. History as the process forming school. Reflection pertaining to two anniversaries Eugeniusz Gronostaj, Methods of digital visualisation of historic objects digital reconstruction of the Castle Gate (Brama Zamkowa) in Jelenia Góra Joanna Broniarczyk, Tomasz Maleńczuk, Alicja Raczek, Jelenia Góra Digital Library (Jeleniogórska Biblioteka Cyfrowa) (JBC) in service of the town and region Zbigniew Adamski, Zofia Wąsik, The Deer (Cervus elaplus Linnaeus) the largest animal in Karkonosze Mountains Marta Ciesielska, The internal quiet versus the uncontrollable adrenaline in Western City near Śnieżka Stanisław Firszt, Beginning of building the church of God s Mother of Mercy in Cieplice Władysław Kuc, The Kalendarium of the most important events in the histories of Professional Wood School No. 5 in Cieplice ( ), the School of Artistic Crafts ( ) and the Ensemble of Schools of Artistic Crafts in the Jelenia Góra ( ), in REPORTS XXV years of Company Squad in Jelenia Góra of Lovers Lvov and the South- Eastern Border lands. Reporting with statutory activity in Reporting with activity of Association the Goduszyn Reporting with activity of Association Literary Club of Jelenia Góra in Touristic and cultural events REVIEWS Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ. VLASTIVÉDNÁ ROČENKA (Ivo Łaborewicz) TURYSTYKA W POLSKICH SUDETACH W LATACH (Tomasz Rzeczycki) MIEDZIANKA. HISTORIA ZNIKANIA (Tomasz Rzeczycki) MIEDZIANKA. 700 LAT DZIEJÓW GÓRNICZEGO MIASTA (Ivo Łaborewicz) CHRONICLEA Czesław Margas, Chronicle of the year

8 OBSAH Spis treœci... 3 Contents... 5 Obsah... 7 Inhaltsverzeichnis... 9 ČLÁNKY Stanisław Firszt, Germánské hroby ve Slezských Teplicích? Krzysztof Jaworski, Ewa Lisowska, Sylwia Rodak, Łukasz Melski, Zpráva o archeologickém výzkumu prováděném v roce 2013 v komplexu bývalého kláštera v Jelení Hoře-Teplicích Paweł Duma, Daniel Wojtucki, Archeologický výzkum v pořadí druhého (noveho) popraviště v Jelení Hoře (Jelenia Góra/Hirschberg) Roman Stelmach, Datování ve středověkých a novodobých dokumentech Małgorzata Kysil, Důstojník padlý ve třetí slezské válce, major Emanuel Schaffgotsch syn význačného státníka Johanna (Hanse) Antona Schaffgotsche Ivo Łaborewicz, Paulinum v Jelení Hoře od jezuitského hospodářského dvora ze 17. století k hotelu ve 21. století Mateusz Pazgan, Národně socialistická německá dělnická strana v kamenohorském okrese v letech Marek Szajda, Obraz poválečné židovské komunity v Jelení Hoře na příkladu Kornblüthova případu Krzysztof A. Kuczyński, Spletité cesty archivu ze Sklářské Poruby. Po stopách literárního dědictví Carla Hauptmanna po roce Wojciech Kapałczyński, Ochrana, konzervace a renovace kostela Povýšení svatého Kříže v Jelení Hoře spolu s pozdně barokními náhrobními kaplemi situace po roce Jan Ryszard Sielezin, Kauza kněze Józefa Górszczyka: plánovaná nebo náhodná vražda v Maciejowé? VZPOMÍNKY A PRAMENY Ullrich Junker, Kronika katolické farnosti v Milkovie z let Michał Filipowicz, Horské opevnění v oblasti Kamienne Hory a okolí z 18. století ve světle nedávných výzkumů Iwo Geringer de Oedenberg, Vzpomínky na podzemí pod kopce Kosciuszki Julita Izabela Zaprucka, Tadeusz Różewicz v Jagniątkowě

9 OBSAH VARIA Jolanta Ryglewska, Škola jako instituce formující historický odkaz. Historie jako proces formující školu. Úvaha na základě dvou výročí Eugeniusz Gronostaj, Metody počítačové vizualizace památek 3D rekonstrukce Zámecké brány v Jelení Hoře Joanna Broniarczyk, Tomasz Maleńczuk, Alicja Raczek, Jelenohorská digitální knihovna (JBC) jako služba městu a regionu 195 Zbigniew Adamski, Zofia Wąsik, Jelen (Cervus elaplus Linnaeus) největší zvíře z Krkonoš Marta Ciesielska, Vnitřní mír proti nespoutané adrenalinu v Western City pod Sněžkou, nebo jak poznat přírodní metody řeči těla kůňe, nebo jak zůstat po dobu 8 sekund na zadní býka Stanisław Firszt, Počátky stavby kostela Panny Marie milosrdenství v jelenihorských Teplicích Władysław Kuc, Nejdůležitější události v historii Dřevni odborné škole č. 5 v Teplicích ( ), Škole umění a řemesel ( ) a na Uměleckoprůmyslové školy v Jelení Hoře ( ), v letech ZPRÁVY XXV let Jeleniogorskie pobočki Společnost přátel Lvově a jihovýchodní pohraničí. Zpráva o činnosti úřadu v roce Zpráva o činnosti Sdružení Goduszyn Zpráva o činnosti Sdružení Jeleniogorskieho literárního klubu v roce Turisticko-kulturní události RECENZE A POZNÁMKÍ Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ. VLASTIVÉDNÁ ROČENKA (Ivo Łaborewicz) TURYSTYKA W POLSKICH SUDETACH W LATACH (Tomasz Rzeczycki) MIEDZIANKA. HISTORIA ZNIKANIA (Tomasz Rzeczycki) MIEDZIANKA. 700 LAT DZIEJÓW GÓRNICZEGO MIASTA (Ivo Łaborewicz) KRONIKA Czesław Margas, Kronika roce

10 INHALTSVERZEICHNIS Spis treœci... 3 Contens... 5 Obsah... 7 Inhaltsverzeichnis... 9 ARTIKEL Stanisław Firszt, Germanische Gräber in Cieplice? Krzysztof Jaworski, Ewa Lisowska, Sylwia Rodak, Łukasz Melski,Bericht von den archäologischen Forschungen auf dem Gelände des ehemaligen Klosters in Jelenia Góra-Cieplice im Jahre Paweł Duma, Daniel Wojtucki, Archäologische Untersuchungen auf dem zweiten (neuen) Hinrichtungsplatz in Jelenia Góra/ Hirschberg Roman Stelmach, Zeitangaben in mittelalterlichen und neuzeitlichen Urkunden Małgorzata Kysil, Der im dritten Schlesischen Krieg verschollene Offizier Major Emanuel von Schaffgotsch Sohn des bedeutenden Staatsmannes Johann (Hans) Anton von Schaffgotsch Ivo Łaborewicz, Das Paulinum w Jelenia Góra vom Vorwerk der Jesuiten im 17. Jh. zum Hotel im 21. Jh Mateusz Pazgan, Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei im Kreis Kamienna Góra in den Jahren Marek Szajda, Ein Bild der jüdischen Nachkriegsgemeinschaft in Jelenia Góra anhand des Beispiels die Rechtssache Kornblühts Krzysztof A. Kuczyński, Wege und Irrwege des literarischen Nachlasses Carl Hauptmanns nach Wojciech Kapałczyński, Schutz-, Konservierungs- und Renovierungsmaßnahmen in der Kirche zur Erhöhung des Heiligen Kreuzes und am Komplex spätbarocker Gruftkapellen in Jelenia Góra nach Jan Ryszard Sielezin, Der Fall des Pfarrers Józef Górszczyk: geplanter oder zufälliger Mord in Maciejowa? DIE ERINNERUNGEN UND DIE AUSGANGSSTOFFE Ullrich Junker, Kath. Pfarrchronik von Arnsdorf von Michał Filipowicz, Bergfestungen im Umgebung der Landeshut (Kamienna Góra) aus dem 18. Jahrhundert, vor dem Hintergrund der jüngsten Ausgrabungen Iwo Geringer de Oedenberg, Die Erinnerung über die Untergründen unter der Cavalierberg (Wzgórze Kosciuszki) Julita Izabela Zaprucka, Tadeusz Różewicz in Jagniątków

11 INHALTSVERZEICHNIS VARIA Jolanta Ryglewska, Die Schule als eine Institution, die die geschichtliche Überlieferung gestaltet. Die Geschichte als ein die Schule formender Prozess. Eine Reflexion anlässlich zweier Jahrestage Eugeniusz Gronostaj, Methoden der digitalen Visualisierung von Baudenkmälern die digitale Rekonstruktion des Schlosstores von Jelenia Góra 177 Joanna Broniarczyk, Tomasz Maleńczuk, Alicja Raczek, Die digitale Bibliotek von Jelenia Góra (JBC) im Dienste der Stadt und der Region Zbigniew Adamski, Zofia Wąsik, Der Hirsch (Cervus elaplus Linnaeus) größtes Tier in Riesengebirge Marta Ciesielska, Innere Ruhe vs ungehemmte Adrenalin in dem Western City unter die Schneekoppe Stanisław Firszt, Anfänge des Kirchenbaus der Göttlicher Mutter der Barmherzigkeit in den Bad Warmbrunn Władysław Kuc, Ein Kalendarium der wichtigster Ereignisse in Geschichten der Holzsfach Schule Nr 5 in den Bad Warmbrunn ( ), einer Schule der Kunstgewerbe ( ) und einer Komplex Schulen der Kunstgewerbe in Hirschberg ( ), in BERICHTE XXV Jahre der Hirschberger Abteilung der Gesellschaft der Liebhaber des Lembergs und der Südosten Grenzland. Ein Bericht aus der Satzungsaktivität in Bericht aus der Aktivität des Vereins Gotschdorf Bericht aus der Aktivität in 2014 Jahr des Hirschbergen Schriftstellerischen Klubs Die touristische-kulturelle Ereignisse BESPRECHUNGEN UND VERLAGSBERICHTE Z ČESKÉHO RÁJE A PODKRKONOŠÍ. VLASTIVÉDNÁ ROČENKA (Ivo Łaborewicz) TURYSTYKA W POLSKICH SUDETACH W LATACH (Tomasz Rzeczycki) MIEDZIANKA. HISTORIA ZNIKANIA (Tomasz Rzeczycki) MIEDZIANKA. 700 LAT DZIEJÓW GÓRNICZEGO MIASTA (Ivo Łaborewicz) CHRONIK Czesław Margas, Chronik für das Jahr

ISSN PISMO REGIONU KARKONOSZY XLV

ISSN PISMO REGIONU KARKONOSZY XLV ISSN 0080-3480 PISMO REGIONU KARKONOSZY XLV 2013 Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry ROCZNIK JELENIOGÓRSKI PISMO REGIONU KARKONOSZY tom XLV 2013 Ad maximam Urbis gloriam Jelenia Góra 2013 Zespół Redakcyjny

Bardziej szczegółowo

ISSN PISMO REGIONU KARKONOSZY XLIV

ISSN PISMO REGIONU KARKONOSZY XLIV ISSN 0080-3480 PISMO REGIONU KARKONOSZY XLIV 2012 Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry ROCZNIK JELENIOGÓRSKI PISMO REGIONU KARKONOSZY tom XLIV 2012 Ad maximam Urbis gloriam Jelenia Góra 2012 Zespół Redakcyjny

Bardziej szczegółowo

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia

Osoba fizyczna Numer i seria mandatu Data nałożenia mandatu Kwota umorzenia Informacja o dokonanych umorzeniach należności Skarbu Państwa z tytułu grzywien nałożonych w formie mandatów karnych kredytowanych w I kwartale 2011 r. Umorzeń dokonano na podstawie: art. 64 ust. 1 w związku

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZAPYTANIE OFERTOWE

OGŁOSZENIE ZAPYTANIE OFERTOWE Jelenia Góra, 11.02.2013 OGŁOSZENIE ZAPYTANIE OFERTOWE W ramach projektu Wirtualna biblioteka e-pogranicze realizowanego przez JCIiER Książnica Karkonoska w Jeleniej Górze współfinansowanego przez UE ze

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. I Studia. II Miscellanea i materiały. III Przeglądy. IV In memoriam

SPIS TREŚCI. I Studia. II Miscellanea i materiały. III Przeglądy. IV In memoriam SPIS TREŚCI I Studia Wojciech S z w e d, Zarys rozwoju kolei żelaznych w powiecie nyskim do 1914 r. 13 Piotr Pałys, Ministerstwo Spraw Zagranicznych ZSRR oraz Wojskowa Administracja Radzieckiej Strefy

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość

Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość Odpowiedzialność rodzicielska jako wartość Teoria i praktyka Redakcja naukowa Urszula B. Kazubowska Toruń 2010 1 Recenzenci: dr hab. Tomasz Biernat profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu dr

Bardziej szczegółowo

Tropami jelenia. Oferta zajęć z edukacji regionalnej Książnicy Karkonoskiej na rok 2013/2014 1. Lp. Tematyka Treści Osoba prowadząca Miejsce i kontakt

Tropami jelenia. Oferta zajęć z edukacji regionalnej Książnicy Karkonoskiej na rok 2013/2014 1. Lp. Tematyka Treści Osoba prowadząca Miejsce i kontakt Jelenia Góra, 1 września 2013 r. Tropami jelenia Oferta zajęć z edukacji regionalnej Książnicy Karkonoskiej na rok 2013/2014 1 Lp. Tematyka Treści Osoba prowadząca Miejsce i kontakt Przedszkola 1. Tropami

Bardziej szczegółowo

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 4(192) Kwiecieñ 2007 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Podstawy dokonania czynnoœci notarialnych poza lokalem kancelarii notarialnej... 9 Romuald

Bardziej szczegółowo

kulik 11/11/2006 14:02 Page 1 Karkonosze Zimà

kulik 11/11/2006 14:02 Page 1 Karkonosze Zimà kulik 11/11/2006 14:02 Page 1 Karkonosze Zimà W Y S T A W A F O T O G R A F I I kulik 11/11/2006 14:02 Page 2 kulik 11/11/2006 14:02 Page 3 Są cztery pory roku i można tylko sprzeczać się, która z nich

Bardziej szczegółowo

ROCZNIK JELENIOGÓRSKI

ROCZNIK JELENIOGÓRSKI Towarzystwo Przyjaciół Jeleniej Góry ROCZNIK JELENIOGÓRSKI PISMO REGIONU KARKONOSZY tom XL 2008 Jelenia Góra 2008 Zespół Redakcyjny Stanisław Firszt, Ivo Łaborewicz (redaktor), Janusz Milewski, Janusz

Bardziej szczegółowo

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 8(280) Sierpieñ 2014 Spis tre ci Artyku³y Glosa

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 8(280) Sierpieñ 2014 Spis tre ci Artyku³y Glosa 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 8(280) Sierpieñ 2014 Artyku³y Spis treœci ukasz Bazañski Odrêbna w³asnoœæ w³ókna œwiat³owodowego zagadnienia ogólne... 9 Pawe³ Blajer Z historii rejestrów

Bardziej szczegółowo

Karkonosze w poezji i prozie

Karkonosze w poezji i prozie Dolnośląska Biblioteka Pedagogiczna we Wrocławiu Filia w Jeleniej Górze Karkonosze w poezji i prozie Zestawienie bibliograficzne ze zbiorów Biblioteki Pedagogicznej w Jeleniej Górze Opracowanie Anna Sitarek

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI. Termin przeprowadzenia kontroli. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski we Wrocławiu, Koło w Jeleniej Górze

WYKAZ KONTROLI. Termin przeprowadzenia kontroli. Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski we Wrocławiu, Koło w Jeleniej Górze WYKAZ KONTROLI komórek Urzędu Miasta Jelenia Góra, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych oraz dotacji podlegających kontroli Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w 2015 roku Lp. Jednostka

Bardziej szczegółowo

WYKAZ KONTROLI. L.p. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli. Jelenia Góra w 2013 r.

WYKAZ KONTROLI. L.p. Jednostka kontrolowana Zakres kontroli. Jelenia Góra w 2013 r. WYKAZ KONTROLI komórek Urzędu Miasta Jelenia Góra, miejskich jednostek organizacyjnych, spółek komunalnych oraz dotacji podlegających kontroli Prezydenta Miasta Jeleniej Góry w 2014 roku L.p. Jednostka

Bardziej szczegółowo

TRASA 3: Jelenia Góra Staniszów Witosza Krzyżowa Góra Mysłakowice

TRASA 3: Jelenia Góra Staniszów Witosza Krzyżowa Góra Mysłakowice TRASA 1: Jelenia Góra Stare Miasto Brama Wojanowska, Baszta Grodzka, Wieża Zamkowa, Kaplica św. Anny, fragmenty XVwiecznych fortyfikacji, Kościół św.św. Erazma i Pankracego, dawna szkoła parafialna, fontanna

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Studia Muzealno-Historyczne 2011 TOM III

Studia Muzealno-Historyczne 2011 TOM III Studia Muzealno-Historyczne 2011 TOM III Spis treści Studia i materiały 11 Czesław Hadamik (Kielce) Ślady osad służebnych w okolicach Kielc 31 53 87 99 115 147 163 183 Krzysztof Bracha (Kielce) Statuta

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

QR Code"- Quick Response Code - Informujemy i Wzajemnie się Poznajemy

QR Code- Quick Response Code - Informujemy i Wzajemnie się Poznajemy Projekt pn. QR Code"- Quick Response Code - Informujemy i Wzajemnie się Poznajemy współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Funduszu Mikroprojektów Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE

WYNIKI GŁOSOWANIA W WYBORACH SAMORZĄDOWYCH 2014 ROKU DO RADY MIEJSKIEJ W JAROCINIE Wyniki_OKR01 Kandydaci na Radnego w Okręgu Nr 1 IDCZAK Mateusz Jakub WAGNER Jan BANASZYŃSKI Rajmund Wojciech PIĘTKA Arkadiusz Paweł 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Liczba kart nie 1 112 33 515 208 1 829 914 913

Bardziej szczegółowo

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul.

Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Składy OKW w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Józefowie, siedziba MOK ul. Krótka 9 1. Alicja Jadwiga Muca, Józefów- KW Kandydata na Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra

Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Od wykazu nowości do czasopisma recenzowanego Historia kwartalnika Bibliotheca Nostra Wydawca: Biblioteka Główna Akademii Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach Powstanie Wydajemy Bibliotheca

Bardziej szczegółowo

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych,

Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, Dzięki Wieluńskiemu Towarzystwu Naukowemu powstał w Wieluniu silny ośrodek badań regionalnych skupiający pasjonatów różnych dyscyplin naukowych, który szczycić się może znaczącymi, jak na warunki niewielkiego

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPREZENTOWAĆ

MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPREZENTOWAĆ oraz MAJĄ PRZYJEMNOŚĆ ZAPREZENTOWAĆ tom V serii MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA. SERIES GEMINA a także elektroniczną wersję części 1. XIX tomu serii MONUMENTA ARCHAEOLOGICA BARBARICA Wydawnictwo dofinansowano

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM

SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM SKŁADY OBWODOWYCH KOMISJI DS. SPRAW REFERENDUM Obwodowa Komisja ds. Referendum Nr 1 w Żeliszowie Szkoła Podstawowa, Żeliszów 102 A 1 Andrzej Stanisław Gieszczyk Dobra Sojusz Lewicy Demokratycznej 2 Anita

Bardziej szczegółowo

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości

Z A W I A D O M I E N I E o czynnościach przyjęcia przebiegu granic nieruchomości G4 GEODEZJA Kraków, 11.02.2016 31-619 Kraków, ul. Orła Białego 29 Tel. 012 647 01 40, fax 012 647 01 40 NIP: 551-227-84-51, REGON: 356514690 Adres do korespondencji: Dariusz Gala ul. Chełmońskiego 70d/8

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. Pedagogika XXIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392

UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI. Pedagogika XXIV. Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392 UNIWERSYTET MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU ACTA UNIVERSITATIS NICOLAI COPERNICI Pedagogika XXIV Nauki Humanistyczno-Społeczne Zeszyt 392 Toruń 2009 spis treści OD REDAKCJI..................................................

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG

WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG WYKAZ ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH MIASTO I GMINA OSTRORÓG Nazwa Adres siedziby Status prawny organizacji ul. Wroniecka 14 Klub Seniora JAŚKI z Ostroroga Aktywne Kobiety z Bobulczyna Mieszkańcy Wsi Oporowo

Bardziej szczegółowo

SACRUM 2016 Sakrální stavby v dnešním světě záchrana - obnova - nové využití - opouštění - opuštění Revitalizace sakrálních staveb v Polsku

SACRUM 2016 Sakrální stavby v dnešním světě záchrana - obnova - nové využití - opouštění - opuštění Revitalizace sakrálních staveb v Polsku SACRUM 2016 Sakrální stavby v dnešním světě záchrana - obnova - nové využití - opouštění - opuštění Revitalizace sakrálních staveb v Polsku Małgorzata Wyrzykowska Institute of Art History The University

Bardziej szczegółowo

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa

50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa 5 5 5 50. lecie pracy zawodowej prof. dr. hab. Michała Lisa Wizyta dyrektor Katarzyny Widery w Pałacu Prezydenckim Colloquium Opole 2015 10 najnowszych publikacji Słowo wstępne Spis treści 5 5 5 50. lecie

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców: imię i nazwisko. Aleksandra W.

Lista zwycięzców: imię i nazwisko. Aleksandra W. Lista zwycięzców: imię i nazwisko Anita H. Tomasz Z. Krystian B. Marta K. Bogusława B. Irena O. Krzysztof D. Małgorzata G. Miłosz K. Angelika K. Ewelina Z. Damian R. Jacek R. Bogumiła J. Sylwia Z. Joanna

Bardziej szczegółowo

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner Scanned by CamScanner Stolarzowice, 09.08.2014 WYNIKI III rundy Pucharu Polski w FIELD WA 2014 ŁUK WIEK M-CE NAZWISKO IMIĘ RU KLUB LIC I K II K WYNIK "6" "5" PP angielski junior 1 Śliwiński Patryk 1995

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE

WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE L.p. WYKAZ ODGAŁĘZIEŃ KANALIZACJI SANITARNEJ PCWØ160 UL. OSTROWSKA, GODZIESZE MAŁE Nazwisko i Imię Nr posesji Nr działki Połączenie z kanałem T - trójnik / S - studnia Długość odgałęzienia [m] 1 Węgrowska

Bardziej szczegółowo

Technikum: technik mechanizacji rolnictwa kl. I-IV

Technikum: technik mechanizacji rolnictwa kl. I-IV Technikum: technik mechanizacji rolnictwa kl. I- PREDMIOTY OGÓLNE Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo Numer dopuszczenia 1. Język polski I Świat do przeczytania kl. I część 1 Stentor 545/1/2012

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE. KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego.

OBWIESZCZENIE. KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

E-Mail: M.Hernik-Mlodzianowska@ifg.uz.zgora.pl. Wykaz publikacji:

E-Mail: M.Hernik-Mlodzianowska@ifg.uz.zgora.pl. Wykaz publikacji: Magister Monika Hernik Młodzianowska, ur. 1977 w Zielonej Górze, studia filologii germańskiej na Uniwersytecie m, od września 2001 asystentka w Instytucie Filologii Germańskiej na Uniwersytecie m; od 2007

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

Artyku³y. Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej. Z problematyki przekszta³cenia u ytkowania wieczystego

Artyku³y. Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej. Z problematyki przekszta³cenia u ytkowania wieczystego 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 24 Nr 4(276) Kwiecieñ 2014 Artyku³y Spis treœci Rafa³ Adamus Przelew wierzytelnoœci a upad³oœæ d³u nika przelewanej wierzytelnoœci... 9 Tatiana Przychodzka

Bardziej szczegółowo

Na przykładzie Tymczasowego Kościoła Łaski, renesansowego ratusza do 1738 r., Bramy Zamkowej, jeleniogórskiego Helikonu, kościoła Zbawiciela z

Na przykładzie Tymczasowego Kościoła Łaski, renesansowego ratusza do 1738 r., Bramy Zamkowej, jeleniogórskiego Helikonu, kościoła Zbawiciela z Na przykładzie Tymczasowego Kościoła Łaski, renesansowego ratusza do 1738 r., Bramy Zamkowej, jeleniogórskiego Helikonu, kościoła Zbawiciela z Cieplic. Pozyskiwanie danych (źródła) Technologia przetwarzania

Bardziej szczegółowo

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz

Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse. Redaktor prowadząca: Anna Raciborska. Redakcja: Dorota Kassjanowicz Recenzja: dr hab. prof. Uniwersytetu Warszawskiego Tomasz Grzegorz Grosse Redaktor prowadząca: Anna Raciborska Redakcja: Dorota Kassjanowicz Korekta: Dorota Kassjanowicz, Joanna Barska, Monika Tacikowska

Bardziej szczegółowo

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT. Rok 19 Nr 1(213) Styczeñ 2009

Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT. Rok 19 Nr 1(213) Styczeñ 2009 1 2 Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 19 Nr 1(213) Styczeñ 2009 Spis treœci Artyku³y Bernadetta Fuchs Normy kolizyjne dla umów ubezpieczenia w prawie wspólnotowym i w prawie polskim zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Plan Szczecina z 1910 roku Ein Stadtplan des Jahres Map of Szczecin dated 1910.

Plan Szczecina z 1910 roku Ein Stadtplan des Jahres Map of Szczecin dated 1910. Plan Szczecina z 1910 roku Ein Stadtplan des Jahres 1910. Map of Szczecin dated 1910. Fragment planu centrum Szczecina z 1894 roku. Ausschnitt aus einem Stadtplan des Jahres 1894 Part of a map of the Szczecin

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO W OLSZTYNIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1

Czterdzieści lat działalności Zespołu Historii Kartografii... Załącznik 1 25 Załącznik 1 Sprawozdania z ogólnopolskich konferencji historyków kartografii Ogólnopolska konferencja we Wrocławiu poświęcona historii kartografii Janina E. Piasecka. Polski Przegl. Kartogr., t. 8,

Bardziej szczegółowo

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 tel. 758-34-85

Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 tel. 758-34-85 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 10/V/0 Burmistrza Miasta z dnia.09.00 r. Skład Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 1 Szkoła Podstawowa Nr w Milanówku ul. Literacka 0 tel. 8--8 1 Jaworski Stefan Milanówek KW

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE / WYCIĄG /

OBWIESZCZENIE / WYCIĄG / OBWIESZCZENIE / WYCIĄG / KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY RAKÓW WYBORY SAMORZĄDOWE 2010

WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY RAKÓW WYBORY SAMORZĄDOWE 2010 WYNIKI WYBORÓW DO RADY GMINY RAKÓW WYBORY SAMORZĄDOWE 1 - kandydat, który uzyskał mandat radnego Okręg nr 1: Bardo 1 332 231 231 231 9 222 Fortuńska Marzena Maria Zdziebło Maciej Kupisz Mieczysław Jan

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KLAS 0, I VI OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KLAS 0, I VI OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW ORAZ MATERIAŁÓW POMOCNICZYCH DLA KLAS 0, I VI OBOWIĄZUJĄCY W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wykaz podręczników na rok szkolny 2014/2015 Oddział 0a, 0b Przygotowanie przedszkolne Trampolina

Bardziej szczegółowo

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017

Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów. rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 Członkowie komisji zarządzających funduszy promocji produktów I. Fundusz Promocji Mleka rolno-spożywczych kadencja na lata 2013-2017 25.11.2013 r. Członkowie komisji reprezentujący ogólnokrajowe organizacje

Bardziej szczegółowo

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 18 2007

ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA. Nr 18 2007 ISSN 0867-3888 AKADEMIA WYCHOWANIA FI ZYCZ NE GO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRA KO WIE FOLIA TURISTICA Nr 18 2007 KRAKÓW 2007 NR 18 2007 FOLIA TURISTICA SPIS TREŚCI ARTYKUŁY Jan Szumilak, Racjonalność zachowań

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK 3. Lista obiektów sakralnych wraz z bibliografią na I etap konkursu dla poszczególnych grup z danych Gmin.

ZAŁĄCZNIK 3. Lista obiektów sakralnych wraz z bibliografią na I etap konkursu dla poszczególnych grup z danych Gmin. ZAŁĄCZNIK 3 Lista obiektów sakralnych wraz z bibliografią na I etap konkursu dla poszczególnych grup z danych Gmin Szkoły podstawowe I. Gmina Chrzanów - (1 kościół, 2 kapliczki) 11. Kościół pw. Podwyższenia

Bardziej szczegółowo

I EDYCJA KONKURSU Lubuskie Laury Oświaty za 2002 rok. II EDYCJA KONKURSU Lubuskie Laury Oświaty za 2003 rok

I EDYCJA KONKURSU Lubuskie Laury Oświaty za 2002 rok. II EDYCJA KONKURSU Lubuskie Laury Oświaty za 2003 rok I EDYCJA KONKURSU Lubuskie Laury Oświaty za 2002 rok Na pierwszą edycje Konkursu wpłynęło 17 wniosków. Kapituła Konkursu przyznała 1 główne wyróŝnienie oraz 5 wyróŝnień. Przedsiębiorstwo Szwajcarskiej

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

Nazwisko i imię /ew. nazwa instytucji/ Siedziba:41-706 Ruda Śląska, tel. 602 696 761, e-mail: e.borys@wp.pl

Nazwisko i imię /ew. nazwa instytucji/ Siedziba:41-706 Ruda Śląska, tel. 602 696 761, e-mail: e.borys@wp.pl Listy stałych mediatorów i ośrodków mediacji - prowadzone przez organizacje społeczne i zawodowe - ustawa z 28 lipca 2005 roku o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw

Bardziej szczegółowo

Prawna problematyka urz¹dzeñ przesy³owych

Prawna problematyka urz¹dzeñ przesy³owych Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 6(194) Czerwiec 2007 Artyku³y Spis treœci Aneta M. Arkuszewska Notarialny tytu³ egzekucyjny... 9 Rafa³ Adamus Skutki uk³adu spó³ki jawnej zawartego w postêpowaniu

Bardziej szczegółowo

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca:

Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: Wykaz stowarzyszeń zarejestrowanych na terenie Gminy Miasto Łęczyca: 1. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Miejski w Łęczycy ul. Zachodnia 8, 99-100 Łęczyca, tel. (024) 721 03 51 Prezes: Tadeusz Grzelak,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje:

Zarządzenie Nr 0050.SOA Burmistrza Miasta Ustka z dnia 20 kwietnia 2015 r. zarządzam, co następuje: Zarządzenie Nr 0050.SOA.82.2015 Burmistrza Miasta z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie: powołania obwodowych komisji wyborczych w m. dla przeprowadzenia głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

V Otwarte Mistrzostwa Polski World Karate Confederation i Letnie Seminarium Karate Kowary-Karpacz

V Otwarte Mistrzostwa Polski World Karate Confederation i Letnie Seminarium Karate Kowary-Karpacz V Otwarte Mistrzostwa Polski World Karate Confederation i Letnie Seminarium Karate Kowary-Karpacz 14-16.06.2013 W dniach 14-16.06.2013 roku odbyły się V Otwarte Mistrzostwa Polski World Karate Confederation

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Nr zajęć: 12-53, JZL2249C - Angielski B1/E - kurs powt. Semestr: 2009/2010 letni

Nr zajęć: 12-53, JZL2249C - Angielski B1/E - kurs powt. Semestr: 2009/2010 letni Nr zajęć: 12-53, JZL2249C - Angielski B1/E - kurs powt. mgr Bednarski Mariusz TERMIN: PON 08:30-12:00 H-4/312, WT 08:30-12:00 H-4/312, SR 08:30-12:00 H-4/312, CW 08:30-12:00 H- 4/312, PT 08:30-12:00 H-4/312

Bardziej szczegółowo

KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION

KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION KONTROLA DZIAŁANIA ADMINISTRACJI ZUR KONTROLLE DES VERWALTUNGSHANDELNS CONTROL OVER THE OPERATION OF ADMINISTRATION 1 2 Seria PRAWO PUBLICZNE PORÓWNAWCZE 3(11) Jan Boć, Konrad Nowacki, Lothar Knopp, Wolfgang

Bardziej szczegółowo

KLASA 1 LOS Lp. Przedmiot Podręcznik

KLASA 1 LOS Lp. Przedmiot Podręcznik KLASA 1 LOS Lp. Przedmiot Podręcznik 1. język niemiecki Fokus 1. Język niemiecki dla szkół ponadgimnazjalnych; zakres podstawowy A.Kryczyńska- Pham, J. Szczęk Nr dop. 695/1/2014/2014 WSiP 2. język angielski

Bardziej szczegółowo

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego

Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Wyciąg OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Lublinie z dnia 21 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa lubelskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks

Bardziej szczegółowo

Wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016. Lp. klasy Przedmiot Nazwa podręcznika Autor Wydawnictwo

Wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016. Lp. klasy Przedmiot Nazwa podręcznika Autor Wydawnictwo Wykaz podręczników obowiązujący w roku szkolnym 2015/2016 Lp. klasy Przedmiot Nazwa podręcznika Autor Wydawnictwo Kształcenie kulturowo-literackie D.Dominik-Stawicka Operon 1. II LO Język polski grupa

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kobylance z dnia 22 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kobylance z dnia 22 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Kobylance z dnia 22 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Gminy w Kobylance w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r.

SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. SKŁAD OSOBOWY ZARZĄDU ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP w Kadzidle Wybranego na zjeździe gminnym w dniu 22 kwietnia 2016r. L.p. Funkcja Imię i nazwisko 1. Prezes Michał Kaczyński 2. Wiceprezes Zdzisław Pokora

Bardziej szczegółowo

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330

Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 CZASOPISMO PRAWNICZE WYŻSZEJ SZKOŁY ZARZĄDZANIA I PRAWA IM. HELENY CHODKOWSKIEJ W WARSZAWIE Nr 1(3)/2013 Rok wyd. III Cena 27,30 zł (w tym 5% VAT) ISSN 2083-4330 Redaktor naczelny: Waldemar J. Wołpiuk

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2015/2016

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2015/2016 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW w roku szkolnym 2015/2016 dla klasy I, II, III Liceum Ogólnokształcącego Lp. Przedmiot KLASA I KLASA II KLASA III wydawnictw o nr dop. przez MEN 1. Język polski D. Chemperek, A. Kalbarczyk,

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego 1 WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W KATOWICACH z dnia 23 listopada 2010 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa śląskiego Na podstawie art. 182 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 16 lipca

Bardziej szczegółowo

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej)

(Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) (Na potrzeby Biuletynu Informacji Publicznej) OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Tuszynie z dnia 27 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Tuszynie

Bardziej szczegółowo

KLASA I Rok szkolny 2015/2016 Technik INFORMATYK

KLASA I Rok szkolny 2015/2016 Technik INFORMATYK KLASA I Rok szkolny 015/016 1 JĘZYK POLSKI Ponad słowami cz. 1, M.Chmiel, E. Kostrzewa, M. Równy Oxford Solutions poziom elementary Tim Falla Paul A Davies Oxford Oxford Solutions poziom preintermediate

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II i III w roku szkolnym 2014/15 Przedmiot Klasa Zakres kształc. Tytuł serii /podstawowy,

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO KLASY II i III w roku szkolnym 2014/15 Przedmiot Klasa Zakres kształc. Tytuł serii /podstawowy, WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DO II i III w roku szkolnym /5 Przedmiot Klasa Zakres kształc. Tytuł serii /podstawowy, i tytuł podręcznika / JĘZYK POLSKI podstawowy JĘZYK ANGIELSKI prowadzącego/ prowadzącego/ podstawowy

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU

PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU I MIM III III III MII HM MII IIIIIIIIII Ml Ml ^ A/511490,, PAŃSTWO POLSKIE W MYŚLI POLITYCZNEJ XIX IXX WIEKU TEORIA I PRAKTYKA Pod redakcją Wojciecha Kalickiego i Barbary Rogowskiej WROCŁAW 2008 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Szkolny zestaw podręczników dla klas drugich i trzecich LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Skierniewicach w roku

Szkolny zestaw podręczników dla klas drugich i trzecich LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Skierniewicach w roku Szkolny zestaw podręczników dla klas drugich i trzecich LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO I TECHNIKUM w Zespole Szkół Zawodowych Nr 3 w Skierniewicach w roku szk. 2014/2015 przedmioty ogólnokształcące 1 Tytuł

Bardziej szczegółowo

7 Królikowska Katarzyna Milanówek Burmistrz Miasta Milanówka

7 Królikowska Katarzyna Milanówek Burmistrz Miasta Milanówka Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Milanówek Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r.

Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu 16 listopada 2014 r. - - Wyniki wyborów do Rady Gminy Goleszów przeprowadzonych w dniu listopada 0 r. Okręg wyborczy nr Goleszów Dolny obejmujący mandat. GANDOR Magdalena Anna zgłoszona przezkomitet Wyborczy Wyborców Jarosława

Bardziej szczegółowo

Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Załuski. Wybory samorządowe Obwód Kamienica Nr 5. Obwód Szczytno Nr 3

Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Załuski. Wybory samorządowe Obwód Kamienica Nr 5. Obwód Szczytno Nr 3 Zbiorcze wyniki głosowania w Gminie Załuski. Wybory samorządowe 1. Wójt Gminy Załuski Kandydaci Stróżewo Nr 2 Kroczewo Nr 4 Kamienica Nr 5 Szczytno Nr 3 Załuski Nr 1 Kandydat razem Romuald Woźniak 179

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z OBWIESZCZENIA

Wyciąg z OBWIESZCZENIA Wyciąg z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO W RZESZOWIE z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa podkarpackiego. Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan

WYBORY DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 25 MAJ WYNIKI. STRZĘPEK Renata. DZIUBIŃSKI Jan Lista nr 1 - Solidarna Polska Zbigniewa Ziobro GOLBA Mieczysław Józef KUROWSKA Maria Stanisława ZIOBRO Kazimierz Bronisław SIEMBIDA Wiesław DZIUBIŃSKI Jan STRZĘPEK Renata URUSKI Piotr Marcin SZCZEPAŃSKA

Bardziej szczegółowo

Seniorzy. SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU SENIORÓW U55+ SOSINA, 29 kwiecień 2017r. Sektor. Waga ryb. Sędzia Główny. Sędzia Sekretarz.

Seniorzy. SPŁAWIKOWE MISTRZOSTWA OKRĘGU SENIORÓW U55+ SOSINA, 29 kwiecień 2017r. Sektor. Waga ryb. Sędzia Główny. Sędzia Sekretarz. Sektor A Imię i Naz 1 Włodzimierz NOCUŃ Koło PZW nr.13 Gliwice 2 3 460-1 2 Waldemar MIKSZTO Koło PZW nr.9 Chorzów 9 3 240-2 3 Józef BARTKOWSKI Koło PZW nr.37 Mysłowice 4 3 165-3 4 Jan MAŁYSA Koło PZW nr.15

Bardziej szczegółowo

Gmina Zawoja Lista podstawowa

Gmina Zawoja Lista podstawowa Gmina Lista podstawowa Nazwisko i imię BaŜak Janina Białas Janusz Dyrcz Józef Dyrcz Józef Dyrcz Krzysztof Grausz Józefa Kaczmarczyk Tadeusz Kozina Wojciech Marek Tadeusz, Maria Mazur Danuta Pacyga Krzysztof

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych 1 OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W WOJNICZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Wojniczu zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE WYKAZ PODRĘCZNIKÓW rok szkolny 2012/2013

GIMNAZJUM NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE WYKAZ PODRĘCZNIKÓW rok szkolny 2012/2013 GIMNAZJUM NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ CURIE WYKAZ PODRĘCZNIKÓW rok szkolny 2012/2013 Klasa I Przedmiot Nazwa podręcznika Autor Wydawnictwo, numer dopuszczenia JĘZYK POLSKI Słowa na czasie. Podręcznik do

Bardziej szczegółowo