Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii?"

Transkrypt

1 DZIENNIK POLSKI NA LITWIE CZWARTEK 22 WRZEŚNIA 2011 r. Nr. 181 (16726) cena 1,20 Lt Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii? W NUMERZE Żydzi nie chcą widzieć Ažubalisa w Nowym Jorku Str. 3 Europejska Fundacja Praw Człowieka zaskarża Ministra Oświaty Str. 5 Pikiety i demonstracje w Warszawie Str. 6 Gangsterzy porzucili 35 ciał na ruchliwej ulicy Str. 7 Polskie kluby zarabiają coraz więcej pieniędzy Zaproponowana przez prezydent nowelizacja Ustawy o Finansowaniu Partii Politycznych ma przenieść ciężar finansowania partii politycznych na barki budżetu państwa oraz społeczeństwa Fot. Marian Paluszkiewicz Wileński mer Artūras Zuokas zabrał się do zwalczania problemu osób bezdomnych i żebrzących w stolicy. Z inicjatywy mera w najbliższym czasie ma być utworzona baza danych, w której będzie zarejestrowana Osoby fizyczne będą mogły przekazać 0,5 proc. od podatku dochodowego na wsparcie partii politycznych. Taka propozycja pojawiła się w Sejmie, który właśnie przyjął w pierwszym czytaniu nowelizację Ustawy o Finansowaniu Partii Politycznych. Poseł Vytenis Andriukaitis, wiceprzewodniczący opozycyjnej Partii Socjaldemokratów, mówi w rozmowie z Kurierem, że taka nowelizacja (jeśli oczywiście zostanie przyjęta) równoważyłaby propozycję prezydent Dali Grybauskaitė, która złożyła właśnie w parlamencie projekt nowelizacji Ustawy Finansowej. Zakłada ona, że Dla wileńskich żebraków wędka zamiast ryby informacja o osobach żebrzących. Samorząd ma też pomóc zrobić dla nich dokumenty oraz sporządzić dla każdego akta osobowe, w których byłaby informacja o udzielonych usługach socjalnych. osoby prawne, czyli wszystkie podmioty gospodarcze nie będą mogły wspierać finansowo ugrupowań politycznych. Prezydent proponuje też zmniejszyć o połowę kwotę, którą osoby fizyczne mogłyby przekazać tytułem wsparcia partiom politycznym. str. 4 Zamierzamy bardziej rozszerzyć spektrum udzielanych usług i zrobić wszystko, co jest w naszych siłach, aby osoby żebrzące miały motywację żyć inaczej. str. 2 Str. 8 Bogaci nie płac(z)ą, czyli milionerzy nie zamierzają zaciskać pasa Str NASA ostrzega przed słonecznym uderzeniem Str. 14 ISSN

2 2 WYDARZENIA Czwartek 22 Wrzesień 2011 Imieniny: Bazylego, Emeryty, Feliksa, Ignacego, Imbrama, Innocentego, Joachima, Jonasza, Józefa, Kandyda, Maurycego, Prosimira, Tacjusza, Tomasza, Wiktora i Witalisa...Kristiny Ivanauskaitė-Jucienė, rzeczniczki prasowej Wileńskiego Centrum Kultury Etnicznej 1. Zbliżający się weekend w różnorodne imprezy kulturowe będzie bogaty nie tylko w rejonie wileńskim, gdzie zaplanowane są tradycyjne dożynki, ale też w stolicy. A więc jakie święto przypada w najbliższą sobotę w Wilnie? 22 września dzień stanie się równy nocy. Jest to jesienna równonoc, też początek astronomicznej jesieni, podczas której dzienna pora dnia jest krótsza od pory nocnej. Mało tego z każdą kolejną dobą dnia ubywa, a nocy przybywa. W związku z tym w najbliższą sobotę, czyli 24 września, nasze Centrum organizuje obchody równonocy jesiennej pt. Braciom i siostrom. Organizowane od 2005 roku takiego rodzaju obchody, których inicjatorką jest słynna artystka Julija Ikamaitė, stały się piękną tradycją. Jest to zabawa ognia i muzyki, która każdego roku odbywa się na brzegu Wilii przy moście Króla Mendoga. Co sobą przedstawia taka zabawa? 2. W tym roku uczniowie szkół wileńskich oraz studenci na brzegu rzeki z tysiąca świec wykonają ornamenty wstęgi, która ma przypomnieć wszystkim mieszkańcom i gościom Wilna o litewskich obrońcach wolności i wielkich utratach, jakie przynosiły walki o niepodległość. Oprócz tego, Wilią popłyną płonące rzeźby wykonane przez zawodowych artystów, studentów Akademii Malarstwa oraz uczniów Narodowej Szkoły Sztuk M. K. Čiurlionisa w Wilnie. Pokazowi takiej twórczości towarzyszyć będzie kompozycja muzyczna utworów zespołu Skylė oraz tańce z ogniem, które wykona klub Ugnies ženklai. 3. Ukazuje się od 1 lipca 1953 roku Birbynių g. 4a, Vilnius, Lietuvos Respublika, tel./fax DZIENNIK NALEŻY DO EUROPEJSKIEGO STOWARZYSZENIA GAZET CODZIENNYCH MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH Dofinansowano ze środków Senatu RP dzięki pomocy Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie TRZY PYTANIA DO... Kiedy konkretnie impreza się rozpocznie? Wszystkich chętnych obejrzeć zabawę ognia i muzyki nad Wilię zapraszamy w sobotę o godzinie 20. Wstęp jest wolny. Rozmawiała Ewa Gedris Redaktor naczelny: Ro bert Mic kie wicz (tel , Zastępca red. nacz.: Aleksander Borowik tel ) Sekretarz redakcji: Kazimierz Tomkowski (tel , Dziennikarze: He le na Gład kow ska, Stanisław Tarasiewicz, Ewa Gedris, Edyta Szałkowska, Brygita Łapszewicz, ze str.1 Naszym zadaniem jest pomóc dla nich skutecznie integrować się w społeczeństwo określił charakter tej inicjatywy Zuokas. Vilma Šilalienė, tymczasowo pełniąca obowiązki kierowniczki Działu Pomocy Socjalnej przy Departamencie Zdrowia i Opieki Socjalnej Wileńskiego Samorządu powiedziała Kurierowi, że baza danych prawdopodobnie zostanie utworzona w ciągu kilku tygodni: Większość potrzebnych danych już mamy, teraz po prostu trzeba je usystematyzować. Šilalienė powiadomiła też, że obecnie w stolicy już trwa specjalna akcja informacyjna hotele i kawiarnie rozpowszechniają ulotki informacyjne z adresami i telefonami tych instytucji, które potrzebującym mogą udzielić noclegu. Będzie można tam też umyć się, ubrać się i coś zjeść. Wyniki najnowszych badań społecznych głoszą, że prawie 62 proc. osób żebrzących jest w wieku zdolnym do pracy. Z kolei około 60 proc. twierdzi, że planuje przestać żebrać. Jednak samorządowcy Ma rian Pa lusz kie wicz fo to re por ter Współpracownicy: Barbara Chikashua, Da nu ta Ka mi le wicz, Ja dwi ga Pod most ko, Ali na So bo lew ska, Krzysztof Subocz, Ju lit ta Tryk, Witold Janczys Dział Promocji: Jolanta Baniukiewicz re kla ma (tel , Bożena Manatowa kol por taż-pre nume ra ta (tel , kol rierwi len ski.lt). Dla wileńskich żebraków wędka zamiast ryby twierdzą, że bez pomocy społeczeństwa takie plany zwykle pozostają jedynie planami. Wielu żebraków mówi, że chcą wrócić do normalnego życia i zapewniają, że na pewno zrobiliby to, gdyby mieli więcej pieniędzy. Jednak problem żebractwa kryje się zwykle głębiej, niż w trudnościach finansowych stwierdziła Šilalienė. Dlatego stołeczny samorząd zachęca ludzi nie dawać żebrzącym jałmużny. Obecnie są nawet rozważane możliwości swoistych kar pieniężnych dla dających pieniądze żebrakom. Właśnie rozważamy tę kwestię z prawnikami, gdyż dotyczy ona nie tylko zasad porządku w mieście, lecz także praw człowieka. Mowa tutaj idzie raczej nie o zakazie dawania jałmużny, a o zachęcaniu do innego rodzaju pomocy zaznaczyła Šilalienė. Na przykład, lepiej będzie dać żebrakowi tę ulotkę informacyjną, niż lita, gdyż wiemy, że pieniądze on wyda nie na jedzenie, a na alkohol i papierosy. Czyli lepiej potrzebującemu dać nie rybę, a wędkę. Brygita Łapszewicz Prawie 62 proc. osób żebrzących jest w wieku zdolnym do pracy Fot. Marian Paluszkiewicz Wydawca: VšĮ Kurier Wilenski" Druk: VšĮ Vilnijos žodis" Ma te ria łów nieza mó wio nych re dak cja nie zwra ca. Za strze ga so bie pra wo do skra ca nia i ad iu sta cji tek stów. Za treść ogło szeń re dak cja nie od po wiada. Opinie Czy tel ni ków za war te w ich li stach nie za wsze są zbież ne z opi nią re dak cji. Nakład: 3500 egz. Redaktor dyżurny: Julitta Tryk

3 Żydzi nie chcą widzieć Ažubalisa w Nowym Jorku Część Żydów, którzy przeżyli holokaust, protestuje przeciwko udziałowi ministra spraw zagranicznych Litwy Audroniusa Ažubalisa w nowojorskiej imprezie. Dzisiejszy rozkład dnia ministra, przybyłego na sesję Zgromadzenia Ogólnego NZ, przewiduje obecność na koncercie zorganizowanym przez instytut żydowski YIVO. Tymczasem część Żydów, którzy przeżyli holokaust na Litwie, nie akceptuje udziału Ažubalisa w charakterze gościa honorowego. Minister zamierza jednak uczestniczyć w imprezie, na którą może się spóźnić z powodu planowanych ważnych spotkań politycznych. W październiku ub. roku w litewskich mediach pojawił się niepotwierdzony komunikat o tym, że na zamkniętym posiedzeniu frakcji konserwatystów Ažubalis powiedział, iż ustawę rozszerzającą ramy podwójnego obywatelstwa najbardziej forsują pochodzący z Litwy Żydzi i dał do zrozumienia, że w ten sposób liczą oni na łatwiejsze odzyskanie posiadanych tu własności. Minister wkrótce po tym oświadczył, że już od początku swej kariery politycznej zawsze się opowiadał za sprawiedliwością historyczną poszkodowanego na skutek okupacji narodu litewskiego oraz innych narodów, które doznały okrucieństwa totalitarnych reżimów komunistycznego i nazistowskiego w XX w., w tym Żydów. Jest to już drugi podobny incydent związany z zaproszeniem litewskich prominentów na imprezy. W ubiegłym tygodniu okazało się, że znane izraelskie Muzeum Yad Vashem odwołało zaproszenie na imprezę dla litewskiego ministra kultury Arūnasa Gelūnasa. Taką decyzję muzeum podjęło po skrytykowaniu praworządności litewskiej, która poinformowała, że zamierza przesłuchać kierownictwo Litewskiego Stowarzyszenia Żydów w związku ze sprawą potencjalnego zniesławienia zmarłych przez podanie niedokładnej listy uczestników zagłady Żydów. Instytucje litewskiej praworządności prowadzą postępowanie dowodowe w sprawie Litewskiego Stowarzyszenia Żydów w Izraelu, które w portalu internetowym lithuanianjews.org.il informuje o osobach przypuszczalnie uczestniczących w zagładzie osób narodowości żydowskiej w latach drugiej wojny światowej. Zdaniem litewskich funkcjonariuszy, na tę listę niesłusznie wpisano nazwiska litewskich partyzantów walczących z uciskiem sowieckim. BNS D R O D Z Y R O D A C Y! Społeczność polska zaprasza do wyrażenia protestu w związku z brakiem pozytywnych rozwiązań w sprawie szkolnictwa mniejszości narodowych na Litwie! W PIĄTEK, 23 WRZEŚNIA 2011 ROKU, O GODZ w Wilnie na placu parkingowym przy SEJMIE REPUBLIKI LITEWSKIEJ (pr. Gedimino 53), odbędzie się WIEC w obronie szkolnictwa polskiego i innych mniejszości narodowych na Litwie. BĘDZIEMY ŻĄDAĆ: nauczania w szkołach mniejszości narodowych wszystkich przedmiotów w języku ojczystym; anulowania ujednolicenia egzaminu z języka litewskiego ojczystego i państwowego; równego traktowania szkół z państwowym językiem nauczania ze szkołami mniejszości narodowych. OBROŃMY SWE PRAWA! KOMITETY STRAJKOWE SZKÓŁ MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH FORUM RODZICÓW SZKÓŁ POLSKICH NA LITWIE Wiec popierają: Związek Polaków na Litwie; Akcja Wyborcza Polaków na Litwie; Stowarzyszenie Nauczycieli Szkół Polskich na Litwie Macierz Szkolna ZDJĘCIE DNIA PULS KURIERA KOMENTARZ DNIA Czy sama karetka pomoże? WYDARZENIA Grecja musi podjąć dalsze kroki oszczędnościowe! oświadczył wczoraj w parlamencie minister finansów tego kraju Ewangelos Wenizelos przed posiedzeniem rządu, który planuje ogłosić zwolnienia w sektorze publicznym oraz podwyższyć podatki Fot. EPA-ELTA Ministerstwo Ochrony Zdrowia Litwy w roku przyszłym planuje kupić 136 samochodów pogotowia ratunkowego z bardzo nowoczesnym wyposażeniem za prawie 29 milionów litów. Cieszyć by się chciało każdemu człowiekowi z takiej informacji, bo przecież nikt nie jest zabezpieczony od choroby, od tragicznych wypadków, kiedy liczy się każda sekunda. Jednakże nie cieszą się z tego medycy pracujący w tej dziedzinie. Czyżby nie są zainteresowani jak najszybszym okazaniem pomocy? Jak najbardziej zainteresowani, ale jak twierdzą, nie od tego zaczynać trzeba. Specjalnie powołana komisja audytu, która analizowała, jak w naszym kraju w roku ubiegłym świadczona była pierwsza pomoc medyczna, skonstatowała smutny fakt, że prawie 30 proc. analizowanych wypadków śmierci świadczy o tym, że chorzy nie otrzymali w czas należytej pomocy medycznej. Należytej, nie w sensie pomocy lekarza pogotowia ratunkowego, który zrobił wszystko co mógł. Ale w sensie jak najszybszego czasu znalezienia się w fachowo urządzonych wyspecjalizowanych oddziałach. I winą tu nie jest samochód. A dzieje się tak dlatego, że ostatnio przeprowadzona na Litwie reforma służby zdrowia spowodowała, że w mniejszych szpitalach zlikwidowano oddziały położnictwa, chirurgii, reanimacji. Takie są tylko w większych centrach. A więc wydłużył się czas, zanim pacjent znajdzie się na oddziale specjalistycznym. Wracając zaś do zakupu karetek należałoby chyba też zawczasu obliczyć, ile trzeba lekarzy, bo już na dzień dzisiejszy ich obciążenie dwukrotnie się zwiększyło, a etaty maleją. Więc czy pomoże samochód bez lekarza? Przedstawmy sytuację: dwie czynne ekipy są w terenie i ile by samochodów nie było w taborze to przecież na nowe wezwanie nie wyruszy karetka bez lekarza. Helena Gładkowska CYTAT DNIA Nasze marzenie staje się rzeczywistością, będziemy mieli państwo! głosiły transparenty wywieszone w centrum miasta uważanego za stolicę Autonomii Palestyńskiej. Tysiące Palestyńczyków wyległy wczoraj na ulice Ramalli na Zachodnim Brzegu Jordanu, żeby wyrazić poparcie dla wniosku o uznanie niepodległej Palestyny, który wczoraj miał być zgłoszony na rozpoczynającej się w Nowym Jorku sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. LICZBA DNIA tysięcy pszczół w 8 ulach ustawiono w gospodarstwie rolnym na terenie papieskiej rezydencji w Castel Gandolfo. Ule są darem włoskich rolników dla Benedykta XVI.

4 4 WYDARZENIA KRÓTKO Łączą wileńskie szpitale Władze Wilna na wczorajszym posiedzeniu postanowiły połączyć dwa szpitale miejskie Wileński Szpital Uniwersytecki z pogrążonym w milionowych długach Szpitalem Sapieżyńskim. Na posiedzeniu postanowiono również zmienić wcześniej proponowaną nazwę połączonego zakładu leczniczego z Wileński 1 Szpital Antokolski na Wileński Szpital Kliniczny. Zbudują nowy komisariat Rząd wyraził wczoraj zgodę na to, aby areszt i komisariat w Wilnie budować jako projekty partnerskie sektora publicznego i prywatnego, za 23-letni dozór budynków i prace budowlane płacąc do 122,7 mln litów. MSW, powołując się na studium możliwości i obliczenia ekspertów, sugeruje, że sektor prywatny w trybie koncesji wcieliłby w życie ten projekt o 13,8 proc. taniej, niż sektor rządowy. Poborowi ofiarami okupantów Rząd zaaprobował propozycję przyznania statusu poszkodowanych na skutek okupacji lat tym, którzy po odzyskaniu niepodległości przez Litwę byli zmuszani do odbycia służby wojskowej w armii sowieckiej. Gabinet ministrów na wczorajszym posiedzeniu zaaprobował przygotowany przez MOK projekt przyznania prawa do takiego statusu osobom, które od 11 marca 1990 r. wycofały się z armii sowieckiej bądź bojkotowały wezwanie do wojska i z tego powodu były przemocą wywożone do sowieckich jednostek wojskowych, bądź zmuszane do powrotu do nich. Wniosek ma trafić pod obrady Sejmu. BNS Obecnie jest to 20-krotna wielkość średniego wynagrodzenia. Prezydencka poprawka proponuje zmniejszyć wsparcie do 10-krotnej wielkości średniego wynagrodzenia dla każdej partii, jednak, żeby suma tych dotacji nie mogłaby przekraczać 10 proc. rocznych dochodów osoby fizycznej. Zdaniem posła Andriukaitisa, takie rozwiązanie nie rozwiązywałoby problemu nadużyć. Jak mówi nam socjaldemokrata, pomysł zrezygnowania ze wspierania partii przez osoby jest już dawny i egzystuje już od 1994 roku, a Sejm już trzykrotnie podchodził do nowelizacji ustawy w tym kierunku. Zawsze mówiło się o potrzebie wprowadzenia dotacji dla partii politycznych wyłącznie z budżetu państwa, jednak sprawa ta wywoływała wiele dyskusji i kończyła się odrzuceniem jakichkolwiek propozycji zauważa Andriukaitis. Przed kilkoma laty parlamentarzystom udało się jednak porozumieć i wprowadzono dotacje budżetowe dla partii parlamentarnych i samorządowych, ale pozostawiono też możliwość wspierania partii przez osoby prawne i fizyczne. Poseł Vytenis Andriukaitis, który, wydaje się, powinien znać się na rzeczy, bo musiał raz zrzec się mandatu po skandalu w związku z podejrzeniami o nielegalne finansowanie jego partii przez niektóre firmy, przekonuje, że tylko całkowity zakaz finansowania partii przez osoby fizyczne i prawne może zapewnić przejrzystość finansową partyjnych kampanii wyborczy. Wymaga to jednak finansowania z budżetu państwa. A to, w obecnej trudnej sytuacji państwa i społeczeństwa, nie jest prosta de- Poseł Vytenis Andriukaitis Fot. ELTA cyzja, zarówno ze względów moralnych, jak i finansowych mówi nam poseł Andriukaitis. Jego zdaniem, optymalnym rozwiązaniem może być propozycja, żeby pozwolić osobom fizycznym na odprowadzanie 0,5 proc. od swego podatku dochodowego na wsparcie ugrupowań politycznych, przy całkowitym zakazie wspierania partii przez osoby prawne oraz dodatkowego wsparcia przez osoby fizyczne, a przy zachowanym trybie dotacji z budżetu państwa dla partii parlamentarnych oraz samorządowych. Taki tryb pozwoli też partiom pozaparlamentarnym czy też nowo powstającym na pozyskanie środków na kampanie wyborcze. Taki pomysł podoba się również przewodniczącej Sejmu, Irenie Degutienė. Jej zdaniem, taki mechanizm finansowania partii byłby bardzo przejrzysty, a zarazem zmieniałby pogląd społeczeństwa na same partie, które cieszą się najmniejszym jego zaufaniem. Propozycja ta najwcześniej zostanie jednak omówiona podczas kolejnego czytania prezydenckiej nowelizacji dopiero 17 listopada. Jak twierdzi poseł Vytenis Andriukaitis, taki harmonogram ścieżki legislacyjnej poprawek do Ustawy o Finansowaniu Partii Politycznych zmusza zwątpić, że projekt zostanie zatwierdzony jeszcze w tej sesji parlamentu. Poprawki te powinny zostać zatwierdzone jeszcze do Społeczeństwo zapłaci za utrzymanie partii? ze str.1 Prezydencka poprawka proponuje zmniejszyć wsparcie do 10-krotnej wielkości średniego wynagrodzenia dla każdej partii, jednak, żeby suma tych dotacji nie mogłaby przekraczać 10 proc. rocznych dochodów osoby fizycznej. przyjęcia ustawy budżetowej na przyszły rok (do przełomu listopad/grudzień przyp. red.). Inaczej uchwalenie tego projektu nie ma sensu, bo nowela obowiązywałaby dopiero od kolejnego roku budżetowego, czyli już po wyborach parlamentarnych jesienią 2012 roku wyjaśnia nam poseł. Projekt zmian Ustawy o Finansowaniu Partii Politycznych trafił pod obrady Sejmu w miniony czwartek. Posłowie byli dość zgodni na temat proponowanych zmian, toteż prezydencką nowelizację poparło aż 69 posłów z 89 uczestniczących w głosowaniu. Niemniej tylko 2 z nich sprzeciwiło się prezydenckiej poprawce, bo reszta parlamentarzystów wstrzymała się od głosu. Jak przekonuje nas poseł Andriukaitis, w obecnym parlamencie, zresztą również i poprzednich kadencji, jest ogólna zgoda, że należy zrezygnować z dotacji dla partii od osób prawnych. Nie ma natomiast konsensusu, w jaki sposób do tego dojść zaznacza poseł. Nie wyklucza też, że na drodze do porozumienia mogą też stać czyjeś interesy i nie tylko polityczne, lecz również finansowe. Stanisław Tarasiewicz

5 WYDARZENIA 5 Europejska Fundacja Praw Człowieka zaskarża Ministra Fundacja rzuca nowe światło na sprawę listu ministra Gintarasa Steponavičiusa do rodziców dzieci uczęszczających do szkół mniejszości narodowych na Litwie. W sierpniu br. ponad 26 tysięcy osób otrzymało list od ministra oświaty i nauki RL Steponavičiusa, który informował o zmianach, jakie niesie ze sobą znowelizowana Ustawa o Oświacie oraz przekonywał o korzyściach, jakie z niej płyną. Oprócz wielu kontrowersji, jakie wzbudził w środowisku polskim, mało kto się zastanowił, dlaczego dany list był wysłany personalnie i główne pytanie kto udostępnił ministrowi dane osobowe odbiorców. Poza innym naruszeniem, jak np. wysłanie pisma w języku nieurzędowym, czy traktowanie listu w sposób mało poważny (o czym świadczą chociażby liczne błędy ortograficzne, gramatyczne i stylistyczne) właśnie ten aspekt wzbudził największe zainteresowanie Fundacji, ponieważ wysłanie listów do przedstawicieli mniejszości narodowych, w szczególności zaadresowanych do osób niepełnoletnich, jest sprzeczne z Konwencją o Ochronie Praw Człowieka gwarantującą każdemu prawo do poszanowania swojego życia prywatnego i rodzinnego, swojego mieszkania i swojej korespondencji oraz art. 8 Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej, zapewniającym prawo do ochrony danych osobowych. Zgodnie z art. 8 Dyrektywy 95/46/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 24 października 1995 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zakresie przetwarzania danych osobowych i swobodnego przepływu tych danych, zabronione jest przetwarzanie danych osobowych, ujawniających pochodzenie rasowe lub etniczne. Fundacja zwróciła się m. in. do Prokuratury Generalnej RL oraz do Państwowej Inspekcji Ochrony Danych z prośbą pociągnięcia do odpowiedzialności Gintarasa Steponavičiusa. Podczas wiecu Fundacja będzie miała swoje stoisko, do którego serdecznie zapraszamy! Przy stoisku można będzie złożyć podpisy pod 3 petycjami skierowanymi do Parlamentu Europejskiego i Komisji Unii Europejskiej przeciwko: 1.przetwarzaniu danych osobowych, ujawniających pochodzenie etniczne. 2.Ustawie o Oświacie, która dyskryminuje mniejszości na Litwie 3.ograniczaniu praw mniejszości polskiej na Litwie (poparcie skargi Pana Tomasza Snarskiego) Podczas wiecu będą rozdawane ulotki informujące o Twoich prawach. Fundacja stoi w obronie praw człowieka. Twoich praw! Europejska Fundacja Praw Człowieka tel.: Wystartował konkurs Polak Roku 2011 Tak się już tradycyjnie utarło, że wraz z każdym pierwszym miesiącem jesieni Kurier Wileński ogłasza swój kolejny konkurs plebiscyt Polak Roku Stał się on tak, jak i inne organizowane przez nasze pismo konkursy, doroczną tradycją. W tym roku odbędzie się po raz czternasty. Jak wskazuje nazwa, jest to uhonorowanie osób, które w ciągu mijającego roku dokonały czynów wartych upamiętnienia w naszej kronice. Dlatego zapraszamy wszystkich do udziału, to znaczy składania listownych zgłoszeń osób (obowiązkowo z uzasadnieniem), których czyny i obywatelska postawa wobec spraw życiowo ważnych dla nas, Polaków zamieszkujących na Litwie, kwalifikują do zdobycia zaszczytnego tytułu Polak Roku Wybierzmy Polaków, którzy w mijającym roku wnieśli największy wkład w zachowanie i propagowanie polskości na Litwie. Przyczynili się do promowania dobrego imienia Polaków w społeczeństwie naszego kraju. Następnie kapituła konkursu Polak Roku, w skład której wchodzą ludzie, którzy w latach poprzednich zwyciężyli w plebiscycie naszego dziennika, omówi każdą zgłoszoną przez Was kandydaturę i zaproponuje listę kandydatów składającą się z 10 osób do głosowania. A głosowanie odbywać się będzie, jak i dotychczas, poprzez kupony nadsyłane do redakcji. *** Zgłoszenia należy przysyłać na adres redakcji: Kurier Wileński, Birbynių 4a, LT Vilnius, Lietuva, z dopiskiem: Polak Roku 2011, do 28 października br. Można je również nadsyłać na Redakcja KRÓTKO Obniżyć cenę za ogrzewanie Samorząd Wileński skłania rząd do obniżenia ceny ogrzewania. Rada miasta Wilna zaaprobowała wczoraj rezolucję, apelującą do rządu i ministra energetyki o zwiększenie kwoty skupu elektryczności z elektrowni kogeneracyjnych do ich optymalnych mocy. Jeśli rząd rozpatrzy naszą propozycję, to już od tego sezonu obniży ceny ogrzewania nie tylko mieszkańcom Wilna, ale i całej Litwy. Można to załatwić poprzez jedną zwykłą czynność efektywne wykorzystanie mocy produkcyjnych elektrowni kogeneracyjnych i prawidłowy podział ekonomicznie uzasadnionych kwot, co potwierdzają też wnioski Kontroli Państwowej sprzed roku powiedział mer Wilna Artūras Zuokas na posiedzeniu rady samorządu. BNS OFICJALNY KURS LITA Euro 3,4528 Dolar amerykański 2,5209 Dolar australijski 2, rubli białoruskich 4,7380 Dolar kanadyjski 2,4820 Frank szwajcarski 2, koron czeskich 1, koron duńskich 4,6351 Funt szterling 3, forintów węgierskich 1, islandzkich koron 2, japońskich jenów 3, juanów chińskich 3,6950 Łat łotewski 4, mołdawskich lei 2, koron norweskich 4, złotych polskich 7, rubli rosyjskich 8, koron szwedzkich 3,8103 Lira turecka 1, hrywin ukraińskich 3,0032 Bank Litewski 22 września 2011 r.

6 6 WYDARZENIA Pikiety i demonstracje w Warszawie W tym tygodniu w Warszawie odbyło się kilka akcji protestacyjnych przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie. Pierwsza odbyła się 19 września, przed hotelem Golden Tulip w Warszawie, gdzie trwały rozmowy polsko- -litewskie. Pikieta została zorganizowana przez Stowarzyszenie Memoriae Fidelis i Fundację Wolność i Demokracja. Miała ona przypomnieć obradującym nasze oczekiwania i uświadomić im, że patrzymy im na ręce. Kolejna manifestacja przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie odbyła się 20 września, przed ambasadą Litwy w Warszawie. Zorganizowały ją Stowarzyszenie Memoriae Fidelis i Fundacja Wolność i Demokracja przy wsparciu Federacji Organizacji Kresowych, Stowarzyszenia KoLiber i Polskinetwork.org. Zgromadzeni rozwinęli tradycyjne już transparenty z polsko- i angielskojęzycznymi napisami protestującymi przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie. W trakcie manifestacji Michał Dworczyk (Fundacja Wolność i Demokracja) odczytał list organizatorów do Premiera Donalda Tuska z apelem o przyjęcie Rządowego programu pomocy szkołom polskojęzycznym na Wileńszczyźnie zobowiązującego administrację polską do wszechstronnej pomocy polskim placówkom oświatowym na Litwie. Program powinien zapewniać wsparcie materialne dla szkól z polskim językiem nauczania (zarówno w sferze inwestycji jak i doposażenia w pomoce naukowe), umożliwiać kontakty uczniom ze szkół z polskim językiem nauczania z rówieśnikami z Polski, zapewniać szkolenia dla kadr nauczycielskich w placówkach z polskim językiem nauczania. Następnie Aleksander Szycht odczytał żądania skierowane do władz Litwy: - wycofania się z ustawy uderzającej w szkolnictwo polskie; - zwrot ziemi, zagrabionej polskim autochtonom przez litewskich osadników; Zgromadzeni rozwinęli tradycyjne już transparenty z polsko- i angielskojęzycznymi napisami protestującymi przeciwko dyskryminacji Polaków na Litwie Fot. archiwum - zmianę granic okręgów wyborczych na niedyskryminujące Polaków oraz zniesienie progu frekwencji dla mniejszości narodowych; - wprowadzenie prawa dotyczącego dwujęzycznych tablic w rejonach, gdzie zwarcie zamieszkują Polacy; - odwołanie działań dyskryminujących szkolnictwo polskie, np. likwidacja szkolnictwa państwowego, podjętych uprzednio; - zezwolenie na polską pisownię polskich nazwisk; - wprowadzenie obowiązkowej nauki polskiego, jako języka obcego, w szkołach litewskich na większościowo polskiej etnicznie Wileńszczyźnie; - zaprzestania medialnej nagonki na Polaków i polskość w mediach; - odkłamania historii, która w zafałszowanej wersji zaszczepia nienawiść do Polski, jako do rzekomo głównego wroga Litwy; EUROPEJSKA FUNDACJA PRAW CZŁOWIEKA UDZIELA BEZPŁATNYCH PORAD PRAWNYCH - wprowadzenie języka polskiego, jako pomocniczego, w urzędach. Adam Chajewski (Federacja Organizacji Kresowych) dodał jeszcze dwa żądania: - zwrot mienia polskich organizacji, wymieniając symbolicznie gmachy w Wilnie: Teatr Polski, Stanicę Harcerską; - msza św. w wileńskiej Katedrze. O swojej działalności na rzecz Polaków na Litwie, prowadzonej w Stanach Zjednoczonych, opowiedział tym razem obecny w Warszawie Jacek Marczyński. Andrzej Piwnicki poinformował o kulisach i niesatysfakcjonującym przebiegu spotkania uczestnika rozmów polsko- -litewskich, wiceministra oświaty Litwy z dyrektorami szkół polskich. Wystąpienia przerywały skandowane okrzyki, w tym tradycyjne dla każdej naszej manifestacji: Wilno Warszawa, wspólna sprawa. Sporej rozrywki zgromadzonym dostarczyły prezentowane: - karykatura premiera Andriusa Kubiliusa pokazującego mniejszości środkowy palec ( Droga Mniejszości / / ustawy i tak nie zmienimy ); - fotomontaż przedstawiający Vytautasa Landsbergisa w pruskim mundurze i pikielhaubie (nawiązanie do Wrześni); - fotomontaż prezentujący Audroniusa Ažubalisa ubranego w hitlerowski mundur ( II wojna o czystość etniczną Republiki Litewskiej ). Manifestacja odbyła się przy sporym zainteresowaniu mediów wielu stacji radiowych i telewizyjnych. Adam Chajewski wiceprezes Federacji Organizacji Kresowych członek Stowarzyszenia Memoriae Fidelis Pomoc otrzyma każdy, kto czuje się ofiarą dyskryminacji w życiu zawodowym i prywatnym. Pamiętaj, że wszelka dyskryminacja ze względu m. in. na płeć, przynależność do mniejszości narodowej, niepełnosprawność lub wiek są w Unii Europejskiej zakazane. Jeżeli decyzja administracyjna, działania organów państwowych lub firm naruszają Twoje prawa skontaktuj się z nami. Nasza pomoc obejmuje wszelkie formy dyskryminacji i naruszeń praw człowieka (z wyjątkiem kwestii zwrotu ziemi osobom fizycznym). Od poniedziałku do piątku przy ul. Liepkalnio 103, w godzinach: Pn ; Wt ; Śr ; Czw ; Pt Jeżeli nie możesz przyjść, to napisz do nas a: zadzwoń pod nr lub wypełnij odpowiedni kwestionariusz na stronie

7 WYDARZENIA 7 Gangsterzy porzucili 35 ciał na ruchliwej ulicy Zamaskowani przestępcy zablokowali ruchliwą ulicę w portowym mieście Boca del Rio nad Zatoką Meksykańską i na oczach przerażonych kierowców porzucili 35 ciał swoich ofiar, prawdopodobnie członków wrogiego gangu, poinformowały władze. Zwłoki były ułożone w dwóch ciężarówkach oraz na podłodze w przejściu podziemnym niedaleko centrum handlowego w Boca del Rio, mieście położonym na wschodzie stanu Veracruz. Siedem dotychczas zidentyfikowanych przez policję ciał należało do osób powiązanych z przestępczością zorganizowaną poinformowała prokuratura. Wśród ofiar było 23 mężczyzn i 12 kobiet. Prawdopodobnie byli oni członkami kartelu narkotykowego Los Zetas i zostali zamordowani przez gangsterów z konkurencyjnej organizacji Golfo. Obie grupy od roku toczą ze sobą krwawe walki o kontrolę nad Veracruz. Lokalne media podały, że wśród zabitych byli więźniowie, którzy zbiegli w poniedziałek z trzech zakładów karnych w Veracruz. Prokuratura nie potwierdziła jednak tej informacji. Wojny gangów zbierają w Meksyku krwawe żniwo. Od 2006 roku, kiedy prezydent Felipe Calderon wysłał wojsko do walki z kartelami, w wyniku przemocy związanej z narkotykami zginęło w tym kraju ponad 42 tys. osób. W sierpniu br. 52 Na Bazarze Gariunajskim znaleziono podróbki Na wileńskim bazarze w Gariunach, zarówno jak i w Gariunajskim Parku Biznesu znaleziono prawdopodobnie podrobione towary, o czym poinformował wczoraj Główny Komisariat Policji Powiatu Wileńskiego. W miejscu handlu A. K. (ur. 1947) znaleziono domniemane podróbki 16 eleganckich torebek Fendi, Wśród ofiar było 23 mężczyzn i 12 kobiet. Prawdopodobnie byli oni członkami kartelu narkotykowego Los Zetas Fot. EPA-ELTA osoby straciły życie, gdy zamaskowani sprawcy prawdopodobnie członkowie Los Zetas podpalili jedno z kasyn w mieście Monterrey na północnym wschodzie Meksyku. W poniedziałek prezydent Calderon powiedział w Nowym Jorku, że krwawe starcia z kartelami to cena, jaką Meksyk płaci za sąsiedztwo z USA. Mieszkamy w tym samym budynku. Naszym sąsiadem jest największy konsument narkotyków na świecie. I wszyscy chcą sprzedawać mu narkotyki poprzez nasze drzwi i nasze okna wyjaśnił prezydent. Prada, Chanel, Miu Miu, Gucci, Louis Vuitton, Burberry. U I. V. (ur. 1977) funkcjonariusze znaleźli 161 opakowań perfum Adidas, Hugo Boss, Calvin Klein, Burberry, Chanel. Ponadto 95 opakowań brzytew do golenia Gillette. W związku z podejrzeniem, że te towary nie mogą Calderon naciskał na USA, by te ograniczyły popyt na narkotyki. Dał do zrozumienia, że jedynym sposobem na odcięcie karteli od źródeł finansowania może być ich legalizacja. Musimy zrobić wszystko, by zmniejszyć popyt na narkotyki powiedział Calderon. Jeżeli nie da się ograniczyć konsumpcji, decydenci muszą szukać innych rozwiązań włączając w to możliwość urynkowienia które doprowadzą do zmniejszenia astronomicznych zysków osiąganych przez organizacje przestępcze z handlu narkotykami dodał. sprostać wymogom znaków towarowych, wszczęto postępowanie dowodowe. Towary zarekwirowano i przekaże się je specjalistom do zbadania, aby ustalić ich wartość według cen producenta. Po otrzymaniu wniosków specjalisty odpowiednio zakwalifikuje się działalność A. K. i I. V. KRONIKA KRYMINALNA Obrabowano mieszkanie We wtorek kobieta poinformowała o włamaniu do jej mieszkania w Druskiennikach. Straty sięgają 9 tys. litów. Jak poinformował Główny Komisariat Policji w Olicie, N. J. (ur. 1960) powiedziała, że nieznajomy osobnik wtargnął do jej mieszkania, zrabował złotą biżuterię, kamerę video, samochodowy system nawigacyjny, 150 euro i 400 litów. Straty szacuje się na 9237 litów. Wypadek w Kownie We wtorek, jak informuje Kowieński Główny Komisariat Policji, do Klinik Kowieńskich przywieziono mężczyznę z blisko 90-procentowym poparzeniem ciała. M. D. (ur. 1952) przywieziono do szpitala z ulicy Vaidoto. Panemuński komisariat policji kowieńskiej wszczął postępowanie dowodowe. Proponował łapówkę We wtorek w rejonie ignalińskim mężczyzna podejrzany o przemyt papierosów próbował przekupić funkcjonariusza, o czym poinformował Departament Policji. Incydent odnotowano około godz. 23 we wsi Dūkštas. Jak poinformowano, G. P. (ur. 1969) chciał uniknąć odpowiedzialności za to, że przewoził samochodem 2,5 tys. paczek papierosów z rosyjskim napisem Fest i białoruskimi banderolami. Mężczyzna funkcjonariuszom policji kryminalnej rejonu ignalińskiego proponował 2 tysiące litów łapówki. Podejrzanego umieszczono w areszcie i wszczęto postępowanie. Oszukali staruszkę We wtorek u zamieszkałej w Poniewieżu staruszki wyłudzono ponad 13 tysięcy litów. O incydencie policję poniewieską poinformowała sama poszkodowana. G. V. (ur. 1936) powiedziała, że około godz. 11 zatelefonował do niej nieznajomy mężczyzna i wyłudził u niej 13,5 tys. litów. Stronę przygotowano na podstawie inf. BNS i PAP

8 8 SPORT SPRINTEM Piłkarski debiut Marii Mutoli Polskie kluby zarabiają coraz więcej pieniędzy Firma Ernst&Young na polskie piłkarskie finanse patrzy z optymizmem. Przyszłoroczne mistrzostwa Europy, nowe stadiony i rosnący poziom to trzy impulsy, które mają pomóc naszej lidze nadrobić dystans do najmocniejszych. Raport przekonuje też, że na polskiej piłce da się już zarabiać. Trzy lata po zakończeniu kariery lekkoatletycznej Maria Mutola zadebiutowała w... piłkarskiej reprezentacji Mozambiku. W rozgrywanych w ojczystym Maputo igrzyskach afrykańskich jej zespół doznał jednak samych porażek. Mozambijki przegrały z Algierią 1:7 i z Ghaną 3:4. W tym drugim meczu jedną z bramek strzeliła 38-letnia Mutola, grająca w turnieju z opaską kapitana. Słynna biegaczka wystąpiła na boiskach Maputo, mając już pewne doświadczenie piłkarskie. Moja przyjaciółka zaproponowała mi grę w RPA. Zgodziłam się. Oni zobaczyli, że potrafię i tak zostałam w drużynie powiedziała Mutola, która od 2009 roku jest zawodniczką klubu Mamelodi Sundowns z Pretorii. Mecz bez kibiców-mężczyzn Ponad 41 tysięcy kobiet i dzieci do lat 12 za darmo obejrzało mecz piłkarskiej ligi tureckiej Fenerbahce Stambuł-Manisaspor (1:1). Zakaz wstępu mięli mężczyźni. W ten sposób z przemocą na stadionach postanowiła walczyć miejscowa federacja. Początkowo Fenerbahce dwa mecze ligowe miało rozegrać przy pustych trybunach. Była to kara za wtargnięcie kibiców na murawę podczas towarzyskiego meczu z Szachtarem Donieck. W poprzednich badaniach widać było negatywne skutki rewolucji w infrastrukturze. Teraz faza przejściowa w niektórych klubach już się skończyła, jest coraz więcej nowych stadionów, dlatego wyniki są coraz lepsze mówi Krzysztof Sachs, inicjator raportu. Lech w 2010 roku osiągnął zysk netto w wysokości 7,5 miliona złotych przy przychodach wynoszących 73 miliony. Do kasy klubu wpłynęło ponad 35 procent więcej pieniędzy niż rok temu. To jednak nie tylko efekt wpływów z biletów (najwyższych w całej ekstraklasie), ale także nagród od UEFA za świetną grę w Lidze Europejskiej oraz transferów. Robert Lewandowski odszedł do Borussii Dortmund za 4,5 miliona euro, dla polskiego klubu to ciągle znaczna część dochodu. Drugim najbardziej stabilnym klubem ekstraklasy jest Wisła Kraków. Mistrzowie Polski także sprzedawali, m. in. trzech piłkarzy do bogatego Trabzonsporu, ale ich osiągnięcie imponuje przede wszystkim, jeśli weźmie się pod uwagę bardzo niskie wpływy z biletów (stadion jest ciągle budowany). Dochód Wisły był niższy od Lecha o 26 milionów złotych, ale rok do roku poprawił się o niemal 16,5 miliona. Rosnące pensje piłkarzy spowodowały jednak, że tylko czterem klubom udało się wypracować zysk netto do wielkiej trójki Lech, Legia, Wisła dołączyło Zagłębie Lubin. Przychód wszystkich klubów w porównaniu z poprzednim rokiem wzrósł o 22 procent, czyli 68 milionów złotych. Najwięcej dali sponsorzy, ale ciągle znaczącym źródłem są wpływy z transmisji telewizyjnych i transferów. Kluby zanotowały znaczny wzrost przychodów, ale jeszcze szybciej rosły koszty. Właściciele ciągle muszą pożyczać pieniądze mówi Sachs. 594 tys. zł to średni koszt wywalczenia jednego punktu przez klub ekstraklasy w 2010 roku Według Ernst&Young, suma zobowiązań wszystkich klubów wzrosła z 444 milionów złotych do 531 milionów. W rankingu medialności klub z Poznania oraz Wisła i Jagiellonia wyprzedzone zostały przez Legię Warszawa, która wygrała w 7 z 10 ocen. Brano pod uwagę ilość transmisji, frekwencję, wartość koszulki czy publikacje w mediach. Wartość pierwszych jedenastek całej ligi wzrosła o 7 procent, ale pogorszył się bardzo wskaźnik kosztów poniesionych na zdobycie punktu. W Legii wynosi ponad milion złotych, to poważny problem dla władz tego klubu. Budowa drużyny, która miała zapełnić nowy stadion, pochłonęła ogromne sumy. Przychody stołecznego klubu powinny być jednak większe, bo sprzedał już 20 lóż VIP spośród 40, choć budowa stadionu została ukończona dopiero w maju. Średnio koszt jednego punktu dla klubu ekstraklasy wzrósł z 475 do 594 tysięcy złotych. Najbardziej efektywnym klubem ekstraklasy jest Jagiellonia. Osiągnęła bardzo dobry wynik w ekstraklasie, pucharze Polski, wystąpiła w europejskich pucharach, przez co bardzo wzrosła wartość wyjściowego składu. Tylko dwa kluby wyprzedziły ją w rankingu relacji kosztów do zdobytego punktu. Lech Poznań jest najbardziej stabilny finansowo. W rankingu medialności lepsza jest Legia Warszawa Fot. archiwum

9 SPORT 9 W Singapurze Sebastian Vettel powalczy o tytuł Niedzielny wyścig o Grand Prix Singapuru, 14. w tegorocznym kalendarzu Formuły 1, może wyłonić mistrza świata kierowców. Szanse na zdobycie drugiego z rzędu tytułu będzie miał Niemiec Sebastian Vettel z Red Bull-Renault. W 13 dotychczasowych startach Vettel zgromadził 284 punkty i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji MŚ. Drugi jest Hiszpan Fernando Alonso z Ferrari 172 pkt. Dzielący ich spory dystans stwarza Niemcowi już pierwszą szansę do skutecznej obrony tytułu właśnie w Singapurze. Będzie mógł otwierać butelki z szampanem, jeśli tam wygra, a kierowca z Oviedo będzie najwyżej czwarty w stawce. Vettel musi zdobyć w tym wyścigu o 13 punktów więcej od rywala. Jeśli więc będzie drugi, to Hiszpan nie może zająć wyższej pozycji niż ósma. Kolejny korzystny scenariusz to odpowiednio trzecie i najwyżej dziewiąte miejsce na ulicznym torze wytyczonym na terenie Marina Bay. W Singapurze mieliśmy już kilka udanych startów, a szczególnie przed rokiem, gdy metę minąłem tuż za Fernando. To bardzo ciekawy tor, pełen ciasnych zakrętów, no i bardzo długi. Przez prawie dwie godziny ścigamy się wieczorem przy sztucznym świetle z 1500 lamp. Pewnie jak zwykle będzie bardzo ciepło, a jeśli spadnie deszcz, to może być naprawdę bardzo ciekawie powiedział Vettel, który w 2009 roku był w Singapurze czwarty, a rok wcześniej piąty. Oczekiwania Niemca mogą się spełnić i to ze sporym okładem. Prognozy meteorologiczne przewidują bowiem intensywne opady deszczu przez cały weekend, a możliwe są nawet burze. Jednocześnie temperatura powietrza powinna każdego z trzech dni przekraczać 30 stopni Celsjusza, co oznaczać będzie wysoką wilgotność powietrza. Vettel (po środku) zgromadził 284 punkty i zdecydowanie prowadzi w klasyfikacji MŚ. Fot. archiwum W trzech dotychczasowych startach w GP Singapuru Alonso dwukrotnie stawał na najwyższym stopniu podium. Po raz pierwszy udało mu się to w 2008 roku, jeszcze w barwach ekipy Renault. Dwa lata temu zwyciężył Brytyjczyk Lewis Hamilton z McLaren-Mercedes, a Hiszpan był trzeci. Nocny wyścig w Singapurze jest jednym z moich ulubionych, choć na pewno nie jest łatwy i trwa prawie dwie godziny. Dlatego liczę, że uda mi się go znów wygrać. Wciąż liczę się w walce o mistrzostwo świata, więc muszę zmniejszać stratę do Sebastiana. Trudno będzie go dogonić w klasyfikacji generalnej, ale na pewno się nie poddam zapowiada Alonso. Oprócz tej dwójki szanse na tytuł mają jeszcze trzej inni kierowcy: Brytyjczyk Jenson Button z McLaren-Mercedes i Australijczyk Mark Webber z Red Bull-Renault obaj mają po 167 punktów, a także drugi Anglik z ekipy McLarena Lewis Hamilton 158 pkt. Vettel jest zdecydowanie najlepszym kierowcą sezonu. Już ośmiokrotnie triumfował, kolejno w: GP Australii, GP Malezji, GP Turcji, GP Hiszpanii, GP Monaco, GP Europy w Walencji, GP Belgii i GP Włoch. Poza tym był drugi w GP Chin, GP Kanady, GP Wielkiej Brytanii i GP Węgier. Tylko raz nie udało mu się stanąć na podium, przed własną widownią w GP Niemiec, gdzie był czwarty. Poza nim zwycięstwa odnosili: po dwa Hamilton (GP Chin i GP Niemiec) i Button (GP Kanady i GP Węgier), a jedno Alonso (GP W. Brytanii). W rywalizacji konstruktorów zdecydowanym liderem jest Red Bull-Renault, który zgromadził 451 punktów. Wyprzedza McLaren-Mercedes 325 pkt i Ferrari 254. GP Singapuru rozpocznie azjatycką część sezonu, składającą się z pięciu wyścigów. W jej skład wchodzą również GP Japonii na Suzuce (9 października), GP Korei w Yeongam (16 października), debiutująca w MŚ GP Indii pod New Dehli (30 października) oraz GP Abu Zabi na torze Yas Marina (13 listopada). Sezon zakończy w Sao Paulo GP Brazylii (27 listopada). SPRINTEM Dwa tytuły Kanajewej Rosjanka Jewgienija Kanajewa była najlepsza w ćwiczeniach z piłką i obręczą w mistrzostwach świata gimnastyczek artystycznych w Montpellier. 21-letnia Kanajewa wywalczyła swój 12. i 13 złoty medal w MŚ. Ćwiczenia z piłką zakończyła z wynikiem 29,600, czyli najwyższą notą w historii czempionatu globu. W obu finałach druga była Rosjanka Daria Kondakowa. MME w pięcioboju Nowoczesnym Polacy zajęli czwarte miejsce w rywalizacji sztafet w Młodzieżowych Mistrzostwach Europy w pięcioboju nowoczesnym w Drzonkowie. Zwyciężyli Francuzi. Brąz wywalczyli Węgrzy. Bence Demeter, Peter Prill i Bence Harangozo zdobyli 5964 pkt. Polacy: Remigiusz Golis, Michał Stefański i Karol Dzudziek uzyskali Po raz drugi zakończył karierę Thomas Muster, były lider rankingu tenisistów ATP World Tour, ogłosił w środę, że w październiku zakończy karierę sportową. Drugie pożegnanie 43-letniego Austriaka ma nastąpić podczas halowego turnieju z tego cyklu w Wiedniu (z pulą nagród 650 tys. euro). Muster, który 2 października będzie obchodził 44. urodziny, jest obecnie 847. na świecie. Strony przygotował Aleksander Borowik

10 10 Z SIECI Opinie czytelników z Internetu Porozumienia brak znowu będzie strajk? Maciej, Wrzesień 21, 2011 at 03:23 Jeśli nie pomoże strajk, musimy jednoznacznie i stanowczo opowiedzieć się za autonomią Wileńszczyzny wspólnie z Rosjanami zagwarantujemy prawa naszym dzieciom. sho, Wrzesień 21, 2011 at 03:32 Bez powstania się nie da. Kmicic, Wrzesień 21, 2011 at 03:39 Tak trzymać. Nie ma już z czego ustępować. A Bacys powinien zostać usunięty z komisji. Totalnie się skompromitował próbując szantażować dyrektorów polskich szkół trzykrotnie trudniejszym egzaminem maturalnym dla polskich uczniów. Tak trzymać, drodzy Wilniucy, to nie jest łatwe, ale inaczej nie można. W razie strajku szkoły polskie w Stanach was masowo poprą Jacek Marczyński. Myślę, że szkoły w Koronie też nie pozostaną obojętne na taką ignorancję i bezprawie krzywdzące polskich uczniów. ben, Wrzesień 21, 2011 at 10:09 Moim zdaniem, nic nie zostanie już na razie ugrane. Szkoda tylko, że nie zaczęto od działań mających na celu zdyskredytowanie procesu wdrożeniowego nowej Ustawy o Oświacie, który, o ile wiem, do dziś nie ma pełnego scenariusza, a realizacja nawet tego, co zostało przygotowane niejako na początek, aż się o to prosi. Fakt, że powinni to zrobić politycy wspólnie z dyrektorami szkół polskich, nauczycielami bezpośrednio zainteresowanymi zmianami oraz rodzicami. Tu raczej nawet przy proteście sprzed dwóch tygodni takiej współpracy nie dostrzegłem. Na wiecu byli rodzice oraz podłączeni do tej inicjatywy oddolnej politycy, zaś dyrektorzy i nauczyciele pracowali normalnie. limpopo, Wrzesień 21, 2011 at 10:15 Kolejny cud na Litwie! Grunty stają się ruchomościami (widocznie pod wpływem ruchów tektonicznych). Większość jest dyskryminowana przez mniejszość! Ewenement na skalę światową! Dlaczego Paksas nie zabierze głosu w Europarlamencie w sprawie zamykania litewskich szkół na Litwie? Lech, Wrzesień 21, 2011 at 10:35 Czegoś tu nie rozumiem. Państwo litewskie utrzymuje polskie szkoły, wypłaca nauczycielom pensje z pieniędzy litewskich podatników, a Polacy kręcą nosami, bo muszą uczyć się litewskiego. Ciekawe, w jakim języku będą na Litwie studiować. A w jakim to języku dzieci Polonii zdają egzamin maturalny (tam gdzie istnieje) w Niemczech, Francji, Wlk. Brytanii, USA i innych krajach tzw. rozwiniętej demokracji, jeśli chcą studiować? W Czechach mój syn chodził do szkoły czeskiej, a w czasie weekendów do polskiej. Mógł zdawać (i zdał) maturę w języku polskim, ale przede wszystkim zdawał maturę w języku czeskim, bo inaczej miałby gorszy start na studia. Polsko-litewska komisja edukacyjna: nie osiągnięto porozumienia Repatriant, Wrzesień 20, 2011 at 16:36 Kochane wilniuki jak Wy sobie wyobrażacie pobyt na obczyźnie tak, na obczyźnie, bo wg Was Polska od Was odeszła. Kochani, Polska od Was nie odeszła, ale jej tam nigdy nie było. Tam była i jest Litwa od czasów starożytnych poprzez średniowiecze do dziś. To, że nasi dziadowie i pradziadowie tam mieszkali jedni budowali, inni korzystali z ich dóbr narodowych nie znaczy wcale, że tam była Polska. Tam byli Polacy. Po drugiej wojnie jedni pozostali, inni wrócili do Polski. Jeżeli to zrozumiecie, łatwiej będzie Wam i Waszym dzieciom. Włosy na głowie mi stawały, kiedy podczas jedynego mojego pobytu na Litwie 10 lat temu młoda przewodniczka opowiadała, że podstawową zasadą bawiących się na podwórku dzieci jest bij Litwina. Z takiego wychowania nic dobrego nie wyrośnie i dopóki tej zasady nie wyzbędziecie się, będziecie na Litwie ludźmi drugiej kategorii. Wiem co piszę, bo pozostałe na Litwie moje trzy kuzynki są tego żywym przykładem. Szwagrowie Polak i Litwin u siebie nie bywają, a kontakty rodzinne są okazjonalne i bardzo rzadkie. Jest to smutne, ale zawsze wolałem znać gorzką prawdę niż słodkie kłamstwa i obłudę i tego Wam życzę. Jeżeli sami z Litwinami nie znajdziecie wspólnego języka, to politycy za Was tego nie załatwią. Litwini w swoim kraju nie pozwolą NIKOMU przestawiać mebelków, a już tym bardziej nie pozwolą tego robić Polakom i UE w tym nic nie pomoże. Na tle swojej państwowości Polacy są bardzo wrażliwi, a Litwini 10 razy bardziej. Soter, Wrzesień 20, 2011 at 17:03 Nie dziwi, że litewska prasa pisze, że do porozumienia doszło. Bo to porozumienie i jest stać na swoim bez żadnych zmian dla polskich szkół. Kmicic, Wrzesień 21, 2011 at 04:09 Polsko-litewska komisja edukacyjna: nie osiągnięto porozumienia to wiadomo było od samego początku. Bez strajku i podobnych medialnych akcji nic się nie wywalczy. Polskich i europejskich polityków trzeba zmusić do stanowczej reakcji. Tusk dopiero się ruszył, gdy Polacy pokazali swoją stanowczość i sytuacja, jak sam powiedział, stała się poważna. Otóż sytuacja jest bardzo poważna od 20 lat, Panie Premierze. Czekamy na męskie czyny, a nie na kolejne pozorne ruchy. ben, Wrzesień 21, 2011 at 10:21 Żadnej sprawy nie da się załatwić, o ile poruszy się przy okazji jej załatwiania inne sprawy, które, owszem, są ważne, ale nie w danym momencie.

11 SZKOLNICTWO 11 Wycieczka do Druskiennik Nikt się nie spodziewał, że już w pierwszym tygodniu nowego roku szkolnego uczniowie będą mogli zasiąść nie tylko w ławkach szkolnych, ale też w wygodnych fotelach autokaru, który pojedzie w kierunku Druskiennik... Była to wrześniowa wycieczka uczniów klas początkowych. Sama jazda autokarem już była frajdą, a co dopiero pływanie statkiem, bo po zwiedzeniu centrum Druskiennik właśnie taki pojazd wodny czekał na nas na przystani nad Niemnem. Płynąc statkiem z Druskiennik do Liszkowa, można było nie tylko podziwiać kaczki, siedzące na brzegach Niemna, ale też piękne, srebrzystoszare czaple. Niektórzy uczniowie widzieli te ptaki po raz pierwszy. Zbliżając się statkiem do Liszkowa, miejscowości oddalonej 8 km od Druskiennik, zza kęp zarośli powoli wynurzyły się dwa wzgórza: zamkowe i kościelne. Z powodu dalszego programu wycieczki na zwiedzanie tej miejscowości mieliśmy tylko godzinę, postanowiliśmy więc wejść na wzgórze kościelne. Już podczas podróży autokarem Grażyna Hajdukiewicz, organizatorka wyprawy, zafascynowała uczniów opowiadaniem o kryptach dominikanów w podziemiach kościoła. Rzeczywiście, mogliśmy wejść do podziemi świątyni, a trumny ze szczątkami zakonników miały szklane wieka. Co prawda, czwartoklasiści pomodlili się przedtem dla odwagi, choć podziemia wcale nie były ponure. Kościół też można zaliczyć do tych urokliwych i nastrojowych, widok zaś ze wzgórza na Niemen spełnił oczekiwania najbardziej kapryśnych miłośników krajobrazu. Mimo że w drodze powrotnej poświęcił nas drobny kapuśniaczek, to były jedyne kropelki deszczu tego dnia. Podczas zwiedzania zagrody rzeźbiarza Antanasa Česnulisa niebo oczarowało nas swoim błękitem, a drewniane rzeźby w promieniach słońca Zagroda jednego z najlepszych rzeźbiarzy na Litwie znajduje się zaledwie 3 km od Druskiennik wyglądały jak żywe. Zagroda jednego z najlepszych rzeźbiarzy Dzukii znajduje się tylko 3 km od Druskiennik i jest tą perełką na Litwie, którą trzeba zwiedzić. Niedaleko wejścia do zagrody stoi rewelacyjny młyn, wybudowany od początku do końca przez samego rzeźbiarza. Mogliśmy podziwiać nieskończoną ilość rzeźb, różne dziwaczne konstrukcje, jak oświetlona paszcza smoka czy kręcąca się w rytmie muzyki ludowej para tancerzy. Gospodarz opowiedział nam o wszystkim, co podziwialiśmy, i rozpalił ogromne ognisko. Dopiero wtedy Mieliśmy okazję podziwiać przepiękne rzeźby wygłodzeni uczniowie wybrali z plecaków swoje zapasy kiełbasek i upiekli na ogniu. Wróciliśmy zmęczeni, ale szczęśliwi. Uczniowie mogli nie tylko poznać wiele nowego, zobaczyć piękno kraju rodzinnego, ale też pobyć w gronie kolegów szkolnych, a panie rozkoszować się promieniami (być może ostatnimi w tym roku) jesiennego słońca. Oczywiście z szeroko otwartymi oczami... Najbardziej podobała mi się wycieczka statkiem. Płynęliśmy po najdłuższej rzece Litwy Niemnie. Podziwiałam piękne krajobrazy oraz urwiste brzegi. Były cudowne dzieliła się swoimi wrażeniami z wycieczki Justyna, uczennica 2 klasy. Byłem zafascynowany pływaniem statkiem po Niemnie. Duże wrażenie wywarły na mnie podziemia kościoła, w których oglądaliśmy szklane trumny ze szczątkami dominikanów o swoich wrażeniach mówił Mateusz, uczeń 2 klasy. Alina Balčiūnienė wychowawczyni 2 kl. Szk. im. A. Wiwulskiego Fot. archiwum

12 12 SPOŁECZEŃSTWO Bogaci nie płac(z)ą, czyli milionerzy Ul. Nowy Świat 6/12. Dawna siedziba Komitetu Centralnego Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej, obecnie Centrum Bankowo-Finansowe. Powierzchnię na parterze tam, gdzie w czasach, gdy partia kierowała, a rząd rządził, były szatnia, obszerny hall i ściana płaczu (pokój, w którym obywatele wypłakiwali się członkom kierownictwa PZPR) wynajęły firmy oferujące towar z najwyższej, światowej półki luksusu. Przez przeszklone witryny można podziwiać ustawione w szeregu ferrari. W ciągu pierwszych sześciu miesięcy tego roku sprzedano w Polsce 23 samochody tej marki (m. in. za najtańszy model ferrari trzeba zapłacić nieco ponad 200 tys. euro). W ubiegłym roku agencja Bloomberg w obszernym tekście o dobrej sytuacji gospodarczej Polski przytoczyła wypowiedź Dante Cinque a, dyrektora warszawskiego salonu Ferrari: Mam klientów, którzy mają w garażu po dziesięć ferrari. Pod koniec lipca zarząd Ferrari podsumował najlepsze w historii firmy półrocze. Na świecie, mimo kryzysu i wielkich dziur budżetowych, od stycznia do końca czerwca sprzedano 3577 tych samochodów o prawie 12 proc. więcej niż w pierwszym półroczu 2010 r. Przychody firmy przekroczyły miliard euro, były o 20 proc. wyższe niż przed rokiem. 18 sierpnia 64-letni prezes Ferrari markiz Luca di Montezemolo ogłosił, że gotów jest płacić wyższe podatki, wpisując się w chór wystąpień, któremu początek dał trzy dni wcześniej 81-letni Warren Buffett (trzeci na liście najbogatszych magazynu Forbes, z majątkiem szacowanym na 50 mld dol.). W przeciwieństwie do prezesa Ferrari, który zgodę na wyższe podatki uzależnił od przeforsowania przez rząd Najtańszy model ferrari kosztuje ponad 200 tys. euro Silvia Berlusconiego ostrego programu oszczędnościowego, Warren Buffett rozprawił się z neoliberalnym podejściem do gospodarki. Zaprzeczył tezie, że niskie podatki sprzyjają wzrostowi gospodarczemu i powstawaniu nowych miejsc pracy. Buffetta oburzają liczne przywileje podatkowe bogatych: Kiedy biedni i członkowie klasy średniej walczą za nas w Afganistanie i kiedy większość Amerykanów ledwo wiąże koniec z końcem, superbogacze nadal otrzymują niezwykłe upusty podatkowe. Buffetta wsparł m. in. Bill Gates (56 lat, 53 mld dol., numer dwa na świecie na liście Forbesa ), który już w 2008 r. opowiedział się za podniesieniem podatków dla najbogatszych, uznając to za sprawiedliwe i nieuniknione. Przed rokiem Buffett i Gates wezwali amerykańskich miliarderów do przekazania połowy majątku na cele społeczne. Obliczyli, że w ten sposób udałoby się zgromadzić co najmniej 600 mld dol. Apel Buffetta podchwyciło 16 multimilionerów francuskich. Prosimy, opodatkujcie nas bardziej! zwrócili się w liście otwartym do rządu. Zapewniali, że chcą pomóc państwu w walce z kryzysem. Ich wystąpienie było podyktowane nie tylko ideą solidaryzmu, lecz także obawą, że francuski rząd w ramach poszukiwania wpływów do budżetu zajrzy głębiej do ich kieszeni. Dlatego zastrzegli, że podatek dla bogatych powinien mieć racjonalne proporcje, bo inaczej pojawią się niekorzystne skutki gospodarcze, takie jak ucieczka kapitału i wzrost oszustw podatkowych. Nazajutrz po opublikowaniu listu premier François Fillon ogłosił kroki mające na celu Fot. archiwum redukcję deficytu budżetowego, wśród nich trzyprocentowy, obowiązujący przez dwa lata podatek od dochodów powyżej pół miliona euro rocznie. Taki sam podatek zostanie wprowadzony we Włoszech. Nazwano go solidarnościowym; początkowo miały być nim objęte dochody powyżej 60 tys. euro, a w następnej wersji 90 tys. euro rocznie. Oba projekty przepadły. W końcu sierpnia 50 zamożnych, ale nie tak bogatych jak prezesi francuskich firm, Niemców zaapelowało do kanclerz Angeli Merkel o wprowadzenie tymczasowego pięcioprocentowego podatku od kapitału, który w ciągu dwóch lat pozwoliłby na zasilenie kasy państwa 100 mld euro. Podkreślając solidarystyczny charakter inicjatywy, stwierdzili, że trzeba zatrzymać ciągle wzrastającą różnicę między bogatymi a biednymi. Ciągle słyszymy o pakietach oszczędnościowych, ale nigdy na temat podwyższania podatków. A przecież właśnie tędy wiedzie droga do wyjścia z tego całego bałaganu. To tam są pieniądze u ludzi zamożnych przekonuje pomysłodawca apelu do Angeli Merkel, emerytowany lekarz Dieter Lehmkuhl. Zgodnie z raportem opublikowanym przez bank Merrill Lynch, w ubiegłym roku na świecie 11 mln osób dysponowało co najmniej milionem dolarów wolnej gotówki, a ich łączny majątek bank oszacował na 43 biliony dolarów (dla porównania: tegoroczne wpływy budżetowe USA mają wynieść 2,6 bln dol.). W tej 11-milionowej armii mieści się grupa 103 tys. bogaczy, których łączny majątek wyniósł w 2010 r. 15 bln dol. Autorzy raportu stwierdzili, że najbogatsi odrobili straty poniesione w czasie kryzysu. Także w Polsce jak wynika z raportu opublikowanego przez Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) kryzys z lat najmniej odbił się na zamożnych. W jego wyniku ucierpiało ogółem 30 proc. gospodarstw domowych, ale tylko 13 proc. gospodarstw z grupy o wysokich przychodach. Międzynarodowa firma doradcza KPMG w badaniu Rynek dóbr luksusowych w Polsce. Edycja 2011 stwierdziła: W latach polski rynek luksusowych dóbr konsumpcyjnych wzrósł realnie o 50 proc., zajmując

13 SPOŁECZEŃSTWO 13 nie zamierzają zaciskać pasa tym samym czwarte miejsce na świecie pod względem dynamiki wzrostu. KPMG szacowała, że w 2010 r. w Polsce mogło być 620 tys. osób zamożnych z dochodami miesięcznymi na poziomie co najmniej 15,5 tys. zł miesięcznie. Podatki dla najbogatszych są u nas znacznie niższe niż w większości państw europejskich i USA, są także wyraźnie niższe niż w latach 90. Wprowadzony w 1991 r. PIT podatek od dochodów osobistych początkowo miał trzy stawki: 20-, 30- i 40-procentową. Jednak bardzo wielu ludzi, których obejmował najwyższy próg, skorzystało z tzw. dużej ulgi budowlanej. Gdy już zbudowali dom lub kupili mieszkanie, ulgę zniesiono, zastępując ją ulgą na kupno mieszkania na wynajem, która miała rozwinąć rynek mieszkaniowy w Polsce. Faktycznie zaś stała się sposobem na ograniczenie płacenia podatków i dobrą lokatą kapitału. W 2004 r. pojawiła się próba uchwalenia czwartej stawki podatkowej 50-procentowej. Sejm uchwalił ten podatek dla osiągających roczne dochody powyżej 600 tysięcy złotych. Buffett i Gates wezwali amerykańskich miliarderów do przekazania połowy majątku na cele społeczne Fot. archiwum Ministerstwo Finansów wyliczyło, że czwarta stawka objęłaby 4 tys. podatników i zwiększyłaby wpływy do budżetu o 240 mln zł. Ostatecznie nowelizacja PIT nie weszła w życie, bo uchylił ją Trybunał Konstytucyjny, dopatrując się w decyzji Sejmu uchybienia formalnego polegającego na zbyt krótkim vacatio legis (...). Choć czwarta stawka PIT nie została wprowadzona, liczba podatników rozliczających się według stawki 40-procentowej malała. W 2006 r. było ich ponad 266 tys., a rok później 208 tys. (...) Rezygnacja z etatu i założenie własnej firmy jest szczególnie korzystne dla osób o wysokich dochodach (powyżej 10 tys. zł miesięcznie). Nie tylko płacą niższe podatki, ale także mają niższą podstawę opodatkowania, mogą bowiem szereg wydatków (m. in. na kupno i eksploatację samochodu, utrzymanie lokalu, zakup sprzętu biurowego, opłaty za telefon, internet itd.) wrzucać w koszty. Ale nawet tak korzystne rozwiązanie nie satysfakcjonuje wielu najbogatszych Polaków, którzy rejestrują firmy w rajach podatkowych i prowadzą w nich rozliczenia podatkowe. Dziennik Gazeta Prawna 5 września napisał: Szacuje się, że do innych krajów trafia około 35 proc. kapitału, który mógłby zostać opodatkowany w Polsce. Na samym Cyprze podatki płaci około tysiąca polskich spółek. Agnieszka Rzepecka, prezeska firmy OpusTrust, świadczącej usługi powiernicze, tłumaczyła mechanizm cypryjskiego raju: Załóżmy, że polski podatnik ma udziały w spółce cypryjskiej i uzyskuje od niej dywidendę. Teoretycznie na Cyprze miałby do zapłacenia 10-procentowy podatek dochodowy, ale praktycznie nie musi go uiszczać. Może jednak od polskiej 19-procentowej stawki PIT odliczyć sobie te niezapłacone na Cyprze 10 proc. i w naszym kraju oddaje fiskusowi tylko 9 proc. Oszczędza więc 10 proc. podatku. Ministerstwo Finansów chce także zmiany opodatkowania polskich rezydentów menedżerów cypryjskich firm, którzy nie płacą podatków w Polsce, choć prowadzą tu interesy. Strona polska próbuje porozumieć się także z innymi krajami wykorzystywanymi jako raje podatkowe, m. in. z Malezją, Singapurem, Luksemburgiem, Indiami, Andorą, Grenadą, San Marino. Pozwoliłoby to uniknąć sytuacji, gdy zarejestrowana w Malezji spółka kupuje w Polsce nieruchomość i sprzedaje ją bez konieczności dzielenia się zyskiem z fiskusem. Polscy multimilionerzy nie apelują do rządu o podniesienie podatków dla bogatych, nie występują z publicznymi oświadczeniami, że ich serce bije po polsku i w Polsce będą płacić podatki. Politycy zaś wyraźnie unikają tematu podniesienia podatków, nie proponują wprowadzenia podatku solidarnościowego od dochodów kapitałowych. Podatek solidarnościowy w polskim wydaniu to VAT i akcyza, które solidarnie, po równo, płacą wszyscy nabywcy dóbr, bez względu na zasobność portfela. Udział podatków pośrednich w porównaniu z latami 90. wzrósł, a bezpośrednich zmalał. Według przyjętego przez rząd w maju wstępnego projektu budżetu na 2012 r. w przyszłym roku najwięcej wpływów do budżetu dadzą VAT (132,5 mld zł) i akcyza (63,5 mld), a następnie PIT (42,4 mld) i CIT (29,6 mld). Robert Gwiazdowski, ekspert w dziedzinie podatków Centrum im. Adama Smitha, napisał z satysfakcją na blogu: Wysokie podatki płacą ludzie niezamożni, którzy na weekendy, zamiast do raju podatkowego, mogą sobie pojechać co najwyżej do raju w pracowniczych ogródkach działkowych. Według Gwiazdowskiego, gdyby bogaci płacili podatek progresywny, nie byliby bogaci. Specjaliści z zakresu audytu i doradztwa podatkowego prognozują, że perspektywy otwierające się przed rynkiem dóbr luksusowych w Polsce wydają się bardzo obiecujące. Wzrost zainteresowania Polską przez najbardziej znanych światowych producentów z pewnością zaowocuje rozszerzeniem oferty oraz łatwiejszym dostępem do dóbr luksusowych. Ponadto wraz ze stale rosnącą zamożnością coraz większa część polskiego społeczeństwa będzie kwalifikować się do grona potencjalnych nabywców dóbr luksusowych. Dyrektor salonu Ferrari Dante Cinque określił Nowy Świat 6/12 mianem nowego adresu elegancji w Warszawie. Jednak już wkrótce przyćmi go nowy adres Bracka 9. Tu, w centrum handlowym Wolf Bracka, wybudowanym przez braci Likusów, którzy na luksusie zbili fortunę, znajdą się najdroższe towary najdroższych marek. Przegląd

14 14 NAUKA I TECHNIKA FLESZ PowerShot S100 Canon PowerShot S100 to najnowszy aparat kompaktowy, opierający się na 12-megapikselowej matrycy CMOS o rozmiarze 1/1.7. Urządzenie wyposażono w szerokokątny obiektyw o najkrótszej ogniskowej 24 mm, jasności f/2.0, 5-krotnym zbliżeniu optycznym oraz stabilizacją obrazu - wszystkim można sterować za pomocą pierścienia kontroli obiektywu. Aparat posiada ponadto procesor obrazu Digic 5, tryb filmów Full HD, złącze HDMI, odbiornik GPS, 3-calowy ekran LCD oraz zestaw trybów i filtrów. Dell z nowym procesorem Dell prezentuje najnowszego notebooka z linii Inspiron, który wyposażony będzie w najnowszy procesor AMD. Wymienne obudowy Switch by Design Studio w różnych kolorach i wzorach umożliwiają szybką zmianę wyglądu komputera w zależności od nastroju, pory dnia lub charakteru spotkania. W zależności od konfiguracji, nowy Inspiron może mieć dwu- lub czterordzeniowy procesor. Inspiron M5110 pracuje do 6 godzin przy wykorzystaniu 6-komorowej baterii, a port USB 3.0 umożliwia jeszcze szybsze przenoszenie danych. Samsung S5610 Samsung S5610 to elegancki telefon w metalowej obudowie o grubości 12,9 mm i wadze 90 gramów. Jest wyposażony w 2,4-calowy ekran TFT o rozdzielczości 240 x 320 pikseli, który pozwoli swobodnie przeglądać zdjęcia i strony internetowe. Telefon został wyposażony w aparat fotograficzny o rozdzielczości 5 MPix z lampą LED i autofocusem. Samsung S5610 posiada także łączność HSDPA 7,2 Mb/s oraz Bluetooth 3.0. Stronę przygotowała Łucja Stankevičiūtė NASA ostrzega przed słonecznym uderzeniem Specjaliści z NASA biją na alarm: w magnetosferze, czyli warstwie chroniącej Ziemię przed wiatrem słonecznym, wytworzyły się potężne wyrwy. Pole magnetyczne Ziemi nie tylko słabnie, ale stało się również nieobliczalne pisze kp.ru. Czy Ziemię czeka potężne słoneczne uderzenie? Na wszelki wypadek naukowcy rozpatrują najgorszy scenariusz. Amerykańska NA- SA właśnie opublikowała raport Zagrożenia kosmicznej pogody: konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Ziemia jest otoczona polem magnetycznym, które stanowi rodzaj tarczy przed słonecznym wiatrem, czyli strumieniem naładowanych cząstek, który porusza się od Słońca. Wszystkie planety są narażone na jego oddziaływanie, ale na przykład Ziemia jak dotychczas twierdzono ma na tyle silne pole magnetyczne, że chroni ono powierzchnię planety przed dotarciem cząstek wiatru słonecznego. Ich wzorce mogą zmieniać się bardzo gwałtownie. Magnetosfera szybko reaguje na te zagrożenia i absorbuje te uderzenia, który są nazywane geomagnetycznymi burzami. Widocznym efektem wiatru słonecznego są zorze polarne. Jak pisze kp.ru, jeśliby tarczy w postaci magnetosfery nagle by zabrakło, to Ziemię czekałby los naszych sąsiadów Marsa i Wenus: ich oceany i atmosfera uleciały w kosmos. Badaniem magnetosfery od 2007 roku zajmuje się amerykańska misja THEMIS. Ostatnie dane, otrzymane przez nią, są alarmujące. Magnetosfera Ziemi się degraduje, satelity odkryły w niej dziury przekonują specjaliści z NASA. Niewielkie dziury zaczęły się pojawiać już w połowie 2008 roku, a w grudniu tamtego roku satelity odkryły ogromną lukę opowiada profesor Wenhui Li, fizyk przestrzeni kosmicznej z Uniwersytetu New Hampshire, który bada dane THEMIS. Te dziury mogą spowodować ogromne zniszczenia, ponieważ w ciągu najbliższego półtora roku Ziemia ma być poddana działaniu najsilniejszej od 150 lat burzy magnetycznej, wywoływanej potężnymi wybuchami na Słońcu pisze kp.ru. Według obliczeń Centrum Lotów Kosmicznych im. Roberta H. Goddarda, w ciągu roku, najdalej półtora nasza dziurawa magnetosfera pozwoli ogromnej ilości plazmy bez problemu dostać się do atmosfery. Ochrona naszej planety przed szkodliwym kosmicznym promieniowaniem znacznie osłabła. Proces ten postępuje konstatuje astrofizyk i ekspert NASA David Sibeck. Dzisiaj doprowadziło do tego, że do przestrzeni kosmicznej zaczął wyciekać tlen z coraz większą Czy Ziemię czeka potężne słoneczne uderzenie? prędkością rocznie ok. 60 tys. ton. Czy Ziemię czeka potężne słoneczne uderzenie? Na wszelki wypadek naukowcy rozpatrują najgorszy scenariusz. Amerykańska NASA właśnie opublikowała raport Zagrożenia kosmicznej pogody: konsekwencje społeczne i ekonomiczne. Konsekwencje nagłego słonecznego sztormu, który przedrze się przez otwory w magnetosferze Ziemi, są porównywalne z wojną jądrową albo upadkiem gigantycznej asteroidy na Ziemię ostrzega Fot. archiwum profesor Daniel Beiker, ekspert NASA z uniwersytetu w Colorado, który był odpowiedzialny za przygotowanie raportu. Dokument zawiera prognozę globalnej katastrofy, która może nastąpić w roku. Z powodu burz magnetycznych nieznanej dotąd siły na około 90 sekund na całym zostanie odłączone światło. Zatrzymają się pociągi, windy, stanie produkcja, spadną satelity, samoloty, wodociągi i ciepłownie. Przestaną nadawać: telewizja, radio, GPS, zerwane zostaną sieci telekomunikacyjne. Przestanie działać internet. Słoneczny sztorm silnie jonizuje atmosferę i w efekcie niszczy warstwę ozonową, odkrywając drogę niebezpiecznemu promieniowaniu ultrafioletowemu. Konsekwencje dla ludzi są tragiczne: rośnie liczba chorych na raka skóry i mutacji genetycznych. Jeśli elektromagnetyczne impulsom będzie towarzyszyć potężne przyciąganie, to czekają nas trzęsienia ziemi i erupcje wulkanów.możliwe jest, że naukowcy wyolbrzymiają zagrożenie. Przykładowo wielu groźnych konsekwencji oczekiwano od potężnego wybuchu, który miał miejsce 19 lutego tego roku. Ziemię miała dosięgnąć plazma, wyrzucona przez Słońce. Nic szczególnego jednak wtedy się nie stało.

15 ROZRYWKA 15 Uśmiechnij się Jaka dzisiaj woda? pyta Franek Zbyszka, który łowi już od świtu. Znakomita! Ryba ani myśli z niej wyłazić. *** Po długim pobycie w szpitalu na wykład przychodzi student, niewyróżniający się inteligencją. Profesor wita go słowami: Ooo! Już pan nie ma gipsu na nodze? Nie mam. Nawet chodzi mi się znacznie lepiej niż przed złamaniem nogi! Rozumiem. Teraz jeszcze przydałoby się panu doznać lekkiego wstrząsu mózgu. *** Kolega zwierza się koledze: Powiem ci prawdę ożeniłem się dla pieniędzy. I co? Daj spokój, lepiej wziąć kredyt!!! *** Żona do męża: Zobacz, ja muszę prać, prasować, sprzątać, nigdzie nie mogę wyjść, czuję się jak Kopciuszek. Mąż na to: A nie mówiłem, że ze mną będzie ci jak w bajce? *** Przechodzień pyta wędkarza: Biorą? Nie bardzo. Złapał pan coś? Jednego. Gdzie jest? Wrzuciłem go do wody. Duży był? Taki jak pan i też mnie wkurzał! *** Przychodzi żona do domu, taka zachwycona i podniecona. Mąż pyta: Co się stało? A wiesz kochanie, dzisiaj w tramwaju trzech facetów ustąpiło mi miejsca. On spojrzał na nią spod byka i mówi: I co? Zmieściłaś się? FOTODOWCIP Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą rozwiązanie dokończenie złotej myśli E. Zoli. Ułożył Kazimierz Wołodko ROZWIĄZANIE KRZYŻÓWKI Z 21 WRZEŚNIA Poziomo: pralka, Ilo, tas, natka, Ześ, tatami, aura, msza, ucha, zarzut, mate, lega, klekot. Pionowo: plan, Aslan, gros, tyz, zarazek, planeta, Urle, hart, Maczek, Kri, Hugo, orka, batat. Hasło: Hipologia KALENDARIUM Czwartek (22.IX) jest 265 dniem roku. Do końca roku pozostało 100 dni. Znak Zodiaku Panna. Wschód słońca Zachód Długość dnia 12 godz. 16 min. Księżyc III kwadra urodził się Michael Faraday (zm. 1897), fizyk i chemik angielski, jeden z najwybitniejszych uczonych XIX w., zapoczątkował badania nad elektrycznością urodził się Wiktor Kirkiewicz, nauczyciel ekspert języka polskiego, wicedyrektor Szkoły Średniej w Mickunach, działacz ZPL, był zastępcą prezesa Polskiej Macierzy Szkolnej na Litwie, dwukrotnie radnym samorządu rejonu wileńskiego został przekazany do użytku Dom Kultury Polskiej w Wilnie; oficjalne otwarcie nastąpiło 18 II 2001.

16 16 TELEWIZJA 6.00 Labas rytas 9.00, Makleodo dukterys. Serialas Teisė žinoti Forumas Kultūrų kryžkelė. Menora 12.15,,Yra šalis... Patriotinių dainų konkursas Žinios 15.10,,Volkeris, Teksaso reindžeris. Veiksmo serialas 17.00,,Senis. Serialas Šiandien (su vertimu į gestų kalbą) 18.45,,Vunderkindai.lt. Jaunųjų talentų konkursas 20.25, Loterija,,Perlas Panorama 21.15, 22.15,,Mūsų dienos - kaip šventė. Estrados klasikos vakaras 22.45,,Inteligentai. Intelektualaus humoro laida Vakaro žinios 23.30,,Elžbieta I - skaisčioji karalienė. Istorinis mini serialas , Gustavo enciklopedija 8.30, 16.30,,Sandokanas, Malaizijos tigras Labas rytas 11.30, Muzikos pasaulio žvaigždės Lietuvos menininkai Kaimo akademija 13.30,,Makleodo dukterys. Serialas Krašto garbė Gyvenimo ratu Prisiminkime. Iš Dž. Verdžio operų Mūsų miesteliai. Marcinkonys Prisiminkime. Groja,,Sutartinė 18.00,,Siela niekada nenutyla.atminimo vakaras-koncertas Lietuvos balsai. Nacionalinis chorų konkursas 21.25,,Neskubėk gyventi. TV serialas Lietuviškos raštijos pradininkai 22.30,,Paslaptingas didžiųjų pandų gyvenimas. Pasaulio dok ,,Ui kalnų arbatos kultūra. Pasaulio dok Panorama 0.45 Be pykčio 6.20,,Geniuko Vudžio šou. 6.50, 13.10,,Tomas ir Džeris Pričiupom! Humoro laida 7.50,,Meilės sparnai. Telenovelė 8.50, Būk mano meile 9.50,,Saldi nuodėmė. Serialas 10.20,,Slavianski bazar Koncertas 12.10,,Mano puikioji auklė. Humoro serialas 13.40,,Drakonų kova Z , 0.35 Pasaulio Gineso rekordai 15.40,,Elenos paslaptis. Telenovelė valandos 18.45, Žinios Valanda su Rūta. Pokalbių laida Misija- grožis. Realių pokyčių projektas KK2. Infošou Dviračio šou. Humoro laida 22.30,,Nešvarūs žaidimai. Krim. trileris. N Sveikatos ABC 6.45, Televitrina 7.15, 14.40,,Smagiausios akimirkos. Humoro laida 8.15,,Šaolino vaikai. 9.15, 16.50,,Miesčionys III. Humoro serialas 10.45, 19.20,,To dar nebuvo , 18.15,,Sniego skonis. Serialas 12.45,,Aštuntas faktorius. Katasrofų trileris 15.10, Baimės faktorius III 16.10,,Nerealios namų šeimininkės. Pokalbių šou Žinios 20.20, 0.40,,Mentai IX. Sudužusių žibintų gatvės. Krim. serialas 21.30,,Kometa. Susidūrimas.Drama ,,Bamba. S 6.40 Teleparduotuvė 6.55,,Be žodžių. Komedija 7.25, 15.10,,Simpsonai. 7.55, 8.25,,Kol mirtis išskirs. Komedija 8.55,,Meilės sūkuryje. Drama 10.00,,Svetimi. Serialas 10.30,,Drąsos kaina. Drama grynais Žvaigždė policininkas. Realybės drama Norite tikėkite, norite - ne! 13.40,,Katašunis ,,Slaptasis agentas Konoras. Serialas 14.40,,Heraklis ,,Aurora. Drama 16.40,,Meilės triumfas. Drama Ką manai? Pokalbių laida Susitikime virtuvėje. Kulinarijos laida TV3 žinios 19.10,,Naisių vasara. Drama Paskutinė instancija. Publicistikos laida 20.30,, Žvaigždė policininkas. Realybės drama 21.00,,Moterys meluoja geriau. Serialas TV3 vakaro žinios 22.00,,Kobra 11. Nuotykių serialas 23.00,,Kaulai. Krim. serialas 24.00,,Liudininkai. Krim. drama. N ,,Gyvenimas. Krim. drama. N ,,Įstatymas ir tvarka. Operatyvinių tyrimų skyrius. Drama. N ,,Eureka.Drama 6.54, TV parduotuvė 7.10 Teletabiai 7.40, 11.00, 15.10, 20.25, 23.20,,Griūk negyvas!. Humoro laida 8.05, 12.20, 21.00, Reporteris 8.50,,Negaliu tylėti. Pokalbių laida 9.55, 18.20, 22.10,,Super L.T.. Pramoginė laida 10.30, 15.25, 22.45,,Pora kaip tvora. TV serialas 11.30, 16.05,,Kas tu toks?. TV žaidimas 13.30,,Žmogžudystė Iditarodo trasoje. Krim. drama 16.00, 17.00, Žinios 17.20, Lietuva tiesiogiai 17.50, 20.50, 23.50, 2.30,,Naujienošana. Humoro laida 19.00,,Gongo Gangas. TV žaidimas Kaimo diena minučių. Inf. laida 0.40,,Saimonas sako. Siaubo. S 8.05, Teleparduotuvė 8.40,,Benas Tenas prieš ateivius. Anim. serialas 9.10,,Betmeno nuotykiai. 9.40,,Blogiukai ir Pabaisa ,,Laslo stovykla , 18.00,,Nauja pradžia. Serialas 11.30,,Jos vardas Nikita. Nuotykių serialas 12.30,,Keršto bučiniai. Telenovelė 13.30,,Indiškos aistros. Telenovelė 14.30,,Meilė ir kančia. Telenovelė 16.00, 23.30,,Atskalūnas. Serialas Daktaras Ozas. Šeimos gydytojo patarimai 19.00,,Alisa. Širdžiai neįsakysi. Serialas 20.00,,Įstatymas ir tvarka. Nusikaltimo motyvai. Serialas 21.00,,Pavojingasis Deivisas. 6.00, Особое мнение. Экономические новости Мультфильмы Вечерние новости из Америки. 9.00,15.00,2.00 На углу у Патриарших , 21.00, 3.00 Эра Ст рел ьца Германия за неделю В круге света Мультфильм Ищи ветра ,1.00 Особое мнение , 5.00 Тайны следствия-2. Марионетки , 4.00 Кейс Полный Альбац Сейчас в мире Мультфильм Московская любовь Телеканал Доброе утро Жить здорово! 11.00,14.00 Новости (с субтитрами) Хочу знать Модный приговор Другие новости ,4.40 Понять. Простить , 5.35 Обручальное кольцо Давай поженимся Вечерние новости (с субтитрами) , 1.00 Участковый детектив Пусть говорят Время. Литовское Время Новости спорта + Погода (на рус.яз) Условия контракта Человек и закон Ночные новости , 6.50 Литовское Время + Новости спорта + Погода (на лит. яз.) Свобода и справедливость Звездолёт След Худ.ф. Лето рядового Дедова Худ.ф. Всего один поворот Музыкальный проект 6.20 Худ. ф. Дубровский, 3 с. 7.25, Панорама. 8.05, Худ. ф. Любовь как любовь. 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 0.05 Новости Спорт-кадр Минское время Озёрная одиссея Синематека Док. ф. Не игра в бисер , Земельный вопрос ,0.15 Белые одежды У рэху iменi твайго Гаспадар ,21.55 Комедия Пари Песни прошлого века Смешное времечко Худ. ф. Дубровский, 4 с Деловая жизнь Преступление века Каранi Минск и минчане Сфера интересов Актуальное интервью Песни Победы Белорусское времечко Утро России Маршрут милосердия ,13.00,15.00,19.00 Вести С новым домом!. Ток-шоу О самом главном. Ток-шоу , 0.45 Кулагин и партнёры Вести - Москва , 3.35 Вести - спорт , Чокнутая Дежурная часть Вера, Надежда, Любовь Слово женщине , 4.05 Ефросинья. Продолжение Прямой эфир Возвращение домой Поединок. Программа В.Соловьёва Вести Профилактика Вести. ru Фильм Адам женится на Еве, 2 с Фирменная история Игры в подкидного. 4 с Дальние родственники Час суда. 9.05, Студенты Новости ,1.10 Солдаты КГБ в смокинге.

17 TELEWIZJA 17 Detektyvinė komedija 22.30,,Trauma. Veiksmo serialas 9.55, Teleparduotuvė 10.10, 16.00,,Angelas. Fant. veiksmo serialas 11.10, 17.00,, Medikopteris. Veiksmo drama 12.05, 18.00,,Kaulai. Krim. drama 13.00, 20.00,,Kaip aš susipažinau su jūsų mama. Komedija 14.00, 21.00,,Viena už visus. Komedija 15.00, 24.00,,Gordono Ramzio virtuvės košmarai. Kulinarinis šou 19.00, 0.55,,CSI kriminalistai. Krim. serialas 21.30,,Paskutinis Indianos Džounso žygis. Nuotykių filmas 7.10 Palce lizać - serial 7.40 WOK - wszystko o kulturze 8.35 Pamiętaj o mnie - muzyka 9.00 Gwiezdny pirat - serial 9.30 Pytanie na śniadanie Dzika Polska - dok , Barwy szczęścia - serial 13.00, 20.30, 2.30 Wiadomości 13.15, 19.15, 1.45 Plebania - serial Złotopolscy - serial M jak miłość - serial Polonia Standardy jazzowe - śpiewają Ewa Bem i Andrzej Zaucha Wybory Polaków - publicystyka Teleexpress Lubię to! - talk show Palce lizać - serial 20.15, 2.15 Miś Uszatek - serial Nowa - serial Egzamin z życia - serial Polonia Bye Bye Dublin dok Badacze natury dok Zaginiona serial 6.10, 6.40 Na Wspólnej - serial 7.10, 7.40 B jak brzydula - serial 8.10 Szymon Majewski Show 9.10, Ostry dyżur - serial 10.10, Czerwony Orzeł - serial 11.20, Punkt krytyczny - serial Mango - Telezakupy 13.55, Usta usta - serial Wipeout - Wymiatacze - rozrywka 18.05, Dwóch i pół serial Głupi i głupszy - komedia Włamanie na śniadanie - komedia krym Bezimienni - serial 2.40 Arkana magii - rozrywka 5.50, Moda na sukces - serial 6.15, 6.30 Telezakupy 7.00 Kawa czy herbata? , Pogodni - serial interaktywny 9.05 Polityka przy kawie 9.25, Jaka to melodia? - teleturniej muzyczny 9.55 Lippy and Messy - DO-BE -DO Domisie - program dla dzieci Mysia Klinika i Doktorek Humorek - program dla dzieci Jak to działa? odc. 2 - magazyn Młodzi konstruktorzy - program edukacyjny Życie na cieplejszej planecie - reportaż My Wy Oni - magazyn 13.00, 16.00, Wiadomości Agrobiznes To się opłaca - magazyn Natura w Jedynce - Inteligencja zwierząt - madre z natury - serial dok , Plebania - telenowela 15.25, Klan - telenowela Kim Ki Dok - film dok EUROexpress - magazyn Teleexpress Gość Jedynki Zabawy z Lippy and Messy - język angielski dla dzieci Wieczorynka Ojciec Mateusz - serial kryminalny Rezydencja - telenowela Sprawa dla reportera Dziewiąte wrota - horror 2.15 Determinator - serial kryminalny 3.15 Ucieczka - film fab Biuro kryminalne - II - serial 6.55 Egzamin z życia - serial 7.45 Telezakupy 8.15, 11.50, 15.30, 0.45 Pogodni - serial interaktywny 8.25 Na dobre i na złe - serial 9.30 Pytanie na śniadanie Metodystyczne Nabożeństwo Dziękczynne 12.50, Jeden z dziesięciu - teleturniej Sąsiedzi - serial komediowy 13.55, Barwy szczęścia - serial obyczajowy Postaw na milion - teleturniej 15.35, 16.10, Wiadomości z drugiej ręki - serial Panorama Kraj Pogoda Poziom magazyn Panorama Sport Telegram Pogoda Polska bez fikcji - Po cud Polska bez fikcji - Mój Kosmos Dr House - serial obyczajowy Trzy pogrzeby Melquiadesa Estrady - dramat 0.55 Intrygi i kłamstwa - serial obyczajowy 1.55 Dziewczynka o ośmiu kończynach rok później - film dok Randka z mordercą - film kryminalny 9.00, 11.00, 15.00, 17.15, Informacje kulturalne - informator kulturalny 9.10 Muzyka i taniec baroku 9.45 Pieśni Karola Szymanowskiego - koncert Wielkie kreacje Aleksieja Sułtanowa - recital Początek - dramat obyczajowy Joan Miro - film dok Śladami złodziei aniołów - Relikwie z Lublina Hasior - film dok Neonowa Biblia - dramat Długodystansowiec - film dok , Studio Kultura - Rozmowy Raj pana Hafnera - film dok Donos - film anim Babyshambels. Live in Manchester - film dok Drzazgi - film fab Patti Smith. Dream of Life - film dok Cztery pokoje - film fab Warszawska Jesień 68 - Krzysztof Penderecki Capriccio per violine e orchestra - koncert 12.30,19.50 Званый ужин Жадность Ещё не вечер , Падающая звезда Знахарь-2: охота без правил Экстренный вызов Пожарный порядок Следаки Формула стихии Наследница, 2 с Фантастические истории Мотоспорт. Журнал Конный спорт ,13.00 Велоспорт. Чемпионат мира Снукер Прыжки на лыжах с трамплина. Летний Гран-при 17.00, 1.40 Летний биатлон. Чемпионат мира Спидвей. Гран-при 7.00, Демонтаж 7.25, 12.00, 2.55 У меня получилось! 8.20, 19.00, 5.10 Как это устроено? 8.50,19.30, 5.40 Как это сделано? 9.15, Круче не придумаешь ,18.00, 3.50 Разрушители легенд , 15.40, 6.05 Лучшие автомобили: сборка завершена Смертельный улов Братья по трясине , 20.00, 1.00 Тор Gеаr Полёты вглубь Аляски , 2.00 Парни с пушками Как управлять атомной подводной лодкой Боевые машины Молниеносные катастрофы Настроение. 8.25, 1.45 Врачи. 9.10,16.45, Две звезды Градъ-город Человек в Большом городе Мультфильм Вера и Анфиса на уроке в школе ,14.30,17.30, 20.30, События , 17.55, 0.35 Огонь любви ,1.20 Док. с. Московские истории Василия Ливанова , Док. ф Энциклопедия , Док. с. Цветы как чудо ,3.25 Рrо жизнь Избранники Московский маршрут. Без автомобиля Деловая Москва , Петровка, , 2.35 Док. с. Редкие профессии ,3.00 Док. с ,4.50 Сердцу не прикажешь Мультфильм Высокая горка Док. ф Прогнозы Дачный ответ. 8.35, 14.35, 17.35, 2.00 Обзор. Чрезвычайное происшествие. 9.00,12.00, 15.00, 18.00, Сегодня Медицинские тайны До суда Суд присяжных Знаки судьбы Прокурорская проверка Говорим и показываем Час Волкова Глухарь. Возвращение Муз. ф. Приходите в мой дом Зверобой Женский взгляд Кремлёвские похороны. Юрий Андропов Вот моя деревня Мультфильм 8.30 Истребители Анна на шее Я вас дождусь , листа фанеры, или Два убийства в баре , Корабль пришельцев , 0.10 Наш папа - майонез , 0.30 Повесть о молодоженах , 2.00 Говорящая обезьяна , 3.25 Перед рассветом.

18 18 OGŁOSZENIA SPRZEDAŻ Wyprzedaż owiec na hodowlę i na mięso. Tel , USŁUGI Masaż od 20 Lt. Nowa Wilejka, ul. Parko 29, salon Stilius Maija. Tel Ewidencja buchalteryjna od dokumentów wstępnych do sprawozdawczości finansowej, doradztwo. Tel Wykonujemy prace tokarskie. Wytaczamy bębny i tarcze hamulcowe. Naprawiamy wodziki samochodów Ził, Maz, Kamaz. Wytaczamy klocki hamulcowe samochodów Ził, Maz, Kamaz. Godziny pracy: od 8 do 19 (oprócz niedzieli). Tel.: , ; , Hotel oferuje studentowi lub studentce (bez nałogów) nieodpłatne zakwaterowanie w zamian za nadzór nad pomieszczeniami hotelowymi. Szersza informacja pod. nr telefonu Program Festiwalu V Wileńskie Spotkania Teatralne Sceny Polskiej 13 PAŹDZIERNIKA (czwartek): Otwarcie Festiwalu, Polskie Studio Teatralne w Wilnie (Litwa), Mój Anioł Prawy Mój Anioł Lewy. Alwida A. Bajor, w/g Cz. Miłosza, reż. Lila Kiejzik. Państwowy Wileński Teatr Mały, al. Giedymina PAŹDZIERNIKA (piątek): Polski Instytut Teatralny w Nowym Yorku (USA), Śladami Chopina, reż. Nina Polan. Miednicki Ośrodek Kultury Teatr Polski im. J. I. Kraszewskiego w Żytomierzu (Ukraina), Przed sklepem jubilera. Karol Wojtyła, reż. Grigorij Artemenko. Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko Polski Teatr w Moskwie (Rosja), WORKSHO- P(kuchnia aktorska) Eugeniusz Ławrenczuk, reż. Eugeniusz Ławreńczuk. Państwowy Wileński Teatr Mały, al. Giedymina PAŹDZIERNIKA (sobota): Łódzki Teatr LOGOS (Polska) Miłość Ireneusz Iredyński, reż. Marek Kasprzyk. Miejski Dom Kultury w Trokach, ul. Vytauto 69, Troki Polski Teatr Ludowy we Lwowie (Ukraina), Stara kobieta wysiaduje. Tadeusz Różewicz, reż. Zbigniew Chrzanowski. Państwowy Wileński Teatr Mały, al. Giedymina Polska Akademia Teatru Niezależnego na Litwie (Solecznickie Centrum Kultury, Litwa), SPOWIEDŹ spektakl teatralny wg Spowiedzi w drewnie Jana Wilkowskiego, reż. Ewa Ignaczak, Ida Bocian, scenografia Anna Szpadzińska-Koss. Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko Teatr Polski w Toronto (Kanada), Promieniowanie. Kazimierz Braun, reż. Kazimierz Braun. Państwowy Wileński Teatr Mały, al. Giedymina PAŹDZIERNIKA (niedziela): Teatr Polski im. J. I. Kraszewskiego w Żytomierzu (Ukraina), Przed sklepem jubilera. Karol Wojtyła, reż. Grigorij Artemenko. Rudomiński Ośrodek Kultury Teatr Lalki i Aktora Otwarte Oczy z Bielefeld (Niemcy), Niezwykła historia czarnego koguta. Maria Końska-Chmielecki, reż. Maria Końska-Chmielecki. Solecznickie Centrum Kultury, ul. Wileńska Łódzki Teatr LOGOS (Polska) Miłość Ireneusz Iredyński, reż. Marek Kasprzyk. Państwowy Wileński Teatr Mały, al. Giedymina Polski Teatr w Wilnie (Litwa ) Miłość i polityka Pierre Sauvil. Reżyseria, scenografia, opr. muzyczne Janusz Tartyłło. Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko Polski Instytut Teatralny w Nowym Yorku (USA), Śladami Chopina, reż. Nina Polan. Państwowy Wileński Teatr Mały, al. Giedymina PAŹDZIERNIKA (poniedziałek): Teatr Lalki i Aktora Otwarte Oczy z Bielefel (Niemcy), Niezwykła historia czarnego koguta. Maria Końska-Chmielecki, reż. Maria Końska-Chmielecki. Dom Kultury Polskiej w Wilnie, ul. Naugarduko 76

19 Czy wiesz, że......najwyższy wynik w meczu międzynarodowym został osiągnięty podczas spotkania Australii z Wyspami Samoa. Mecz zakończył się wynikiem 31:0 dla Australii. Lody z wielbłądziego mleka Wielbłądzie lody mają szansę zrobić furorę na rynku w Wielkiej Brytanii. Słodki deser wykonany z wielbłądziego mleka, ubogiego w tłuszcz, za to zawierającego dziesięciokrotnie większą ilość żelaza, niż mleko od krowy, został po raz pierwszy zaprezentowany na targach żywnościowych w Europie. Lody zaprezentowano na pokazie produktów żywnościowych w Londynie, w zeszłym miesiącu. Za miesiąc odbędzie kolejna prezentacja. Takie superjedzenie staje się bardzo popularne w Wielkiej Brytanii przekonuje Alexa Perrin, pracująca w firmie, która chce wprowadzić wielbłądzie lody do sklepów. Ludzie chcą kupować niezwykłe produkty, które mają dodatkowo pozytywny wpływ na zdrowie dodaje. Lody z wielbłądziego mleka mają w sobie nawet do pięciu razy więcej witaminy B, niż te z krowiego. Za jedną gałkę deseru w Wielkiej Brytanii trzeba będzie zapłacić około czterech funtów czytamy na stronach dailymail.co.uk. Na ulicy znaleziono mumię Na jednej z ulic Limy, stolicy Peru, znaleziono zmumifikowane zwłoki kobiety porzucone tam wraz ze starożytnymi przedmiotami. Zawartość jednego z pakunków porzuconych na śmietniku w dzielnicy La Victoria w stolicy Peru przykuła uwagę przechodzącego tamtędy pracownika ochrony, który natychmiast zawiadomił policję. Eksperci potwierdzili, że chodzi o mumię, której wieku na razie nie określono. Ze wstępnych ustaleń wynika, że szczątki należą do mniej więcej dwudziestoletniej kobiety. Dodatkowe badania będą potrzebne, by określić, kiedy umarła. W pobliżu mumii leżały starożytne naczynia ceramiczne oraz formy do ich wytwarzania. Podejrzewa się, że mumię razem z tymi przedmiotami porzucili na śmietniku złodzieje. W Limie znajduje się wiele stanowisk archeologicznych. Badacze poszukują śladów starożytnych kultur kwitnących tam przed powstaniem Imperium Inków. Wykopaliska przyciągają rabusiów, którzy kradną cenne znaleziska i sprzedają je kolekcjonerom na czarnym rynku. A PROPOS Śmiałek zamknięty w komorze bez dostępu tlenu Brytyjczyk przeżył trwający 48 godzin eksperyment naukowy, który zrealizował, by uzmysłowić, jak istotne dla ludzkiego życia są rośliny. Mężczyzna pozwolił zamknąć się w szklanej komorze z roślinami i polegał wyłącznie na produkowanym przez nie tlenie. Iain Stewart, znany brytyjski prezenter telewizyjny, będący jednocześnie profesorem na Uniwersytecie w Plymouth, zapewniał, że stanie na głowie, by uzmysłowić ludzkości, jak ważne są organizmy roślinne w życiu naszym i naszej planety. Póki co Stewart na głowie nie stanął, ale dokonał czegoś bardziej imponującego. Wszedł do skromnych rozmiarów szklanej komory i tam spędził dwa dni, od czwartku 16 września do soboty 19 września, polegając niemal całkowicie na tlenie, który w procesie fotosyntezy produkowały rośliny, które towarzyszyły mu w szklanej celi. W komorze umieszczono wcześniej starannie wyselekcjonowane gatunki rośliny o dużych liściach, u których proces fotosyntezy przebiega wyjątkowo wydajnie. Wśród roślin znalazły się palmy bananowca, kukurydza oraz kilka odmian tropikalnych ziół. Nim Stewart znalazł się w komorze, obniżono w niej stężenie tlenu z 21 proc. na 12,5 proc. W ten sposób przygotowano ten szklany mikroklimat na pojawienie się tlenu pochodzącego od roślin. Naukowiec chciał mieć pewność, że ten życiodajny gaz zapewnią mu tylko i wyłącznie organizmy roślinne. Roślinom pozwolono fotosyntezować przy sztucznym świetle i w odpowiedniej glebie. Stewart otrzymał nieco więcej niż jego zieloni towarzysze miał do dyspozycji hamak, toaletę, rower stacjonarny oraz laptopa. Rower nie był przypadkowym przedmiotem umieszczonym wraz z naukowcem w komorze roślinnej. Warunki panujące w pomieszczeniu były wciąż pod kontrolą innych badaczy pracujących nad całym eksperymentem. Gdy roślinom brakowało dwutlenku węgla, niezbędnego w procesie fotosyntezy, Stewart musiał produkować go więcej poprzez wysiłek fizyczny na rowerze. Niezastosowanie się do tego oznaczało mniej tlenu w powietrzu komory, a to oznaczałoby rosnące zagrożenie dla niego samego. Stewart był zależny od roślin, a one od niego. Po 48 godzinach Iain opuścił komorę w bardzo dobrym stanie, choć narzekał na męczące bóle głowy zarówno w trakcie trwania eksperymentu jak i po jego zakończeniu. Stężenie tlenu w szklanym pomieszczeniu o długości 8 m oraz wysokości 2,5 m było wystarczające by przeżyć, ale niższe niż to, do którego jesteśmy przyzwyczajeni. Nasycenie powietrza tlenem spada wraz z wysokością osoby wędrujące wysoko ponad poziomem morza skarżą się na podobne objawy do tych opisanych przez brytyjskiego śmiałka. Iain Stewart nie jest pierwszym, który przeprowadził tego typu eksperyment, choć to on pierwszy zaangażował w to człowieka. Doświadczenie zostało po raz pierwszy opisane przez Josepha Pristley a. W 1772 roku badacz ten umieścił mysz w komorze z roślinami i udowodnił, że gryzoń umiera, gdy rośliny pozbawi się dostępu do światła. W ten sposób wskazał na istotę procesu fotosyntezy.celem Iaina Stewarta nie było jednak omówienie fizjologii roślin, jak w przypadku Pristley a. Poprzez eksperyment ze szklaną celą pełną roślin chciał pokazać, jak istotne są w naszym życiu organizmy zielone i jak dalece jesteśmy od nich zależni, a one od nas. Inf. agencyjne

20 20 A PROPOS... POGODA Boo to Brad Pitt wśród psów. Liczba jego fanów na samym Facebooku wynosi w tej chwili ok i ciągle wzrasta. Kochają go ludzie ze wszystkich stron świata. Wielu z nich porównuje Boo do pluszowego misia. Pewnie ze względu na jego osobliwe strzyżenie, które sprawia, że wygląda jak słodki kłębek waty cukrowej Fot. archiwum W parkach rozrywki atrakcje oparte na Avatarze Walt Disney Company nabyła wyłączne prawa do budowy atrakcji opartych na kasowym filmie Avatar w reżyserii Jamesa Camerona. Trafią one do parków rozrywki Disneya. Pierwszy Avatarland powstanie w parku rozrywki Disney World w Orlando, na Florydzie. Jego budowa rozpocznie się w 2013 roku i pochłonie około 400 mln dolarów. James Cameron zapowiedział, że oparte na scenografii Avatara atrakcje spełnią marzenia fanów filmu o podróży na przedstawioną tam świetlistą planetę Pandora. Sceny, które najbardziej spodobały się ludziom, to wcale nie były sceny wielkich bitew oznajmił reżyser. To były stworzenia, to była nauka latania, to było przebywanie w nocy w lesie. Teraz jest okazja, aby ten świat stał się rzeczywistością, zaprosił cię do siebie i pokazał rzeczy, których nie widziałeś ani w pierwszym filmie, ani w dwóch następnych zachęcał Cameron, który pracuje obecnie nad dwoma kolejnymi częściami Avatara. Mają one trafić do kin w 2014 i 2015 roku. Avatar to zrealizowana w technice 3D produkcja opowiadająca o niebieskich stworzeniach, które bronią swojej planety przed inwazją ludzi. Od czasu premiery kinowej w grudniu 2009 roku, z samej sprzedaży biletów przyniósł około 2,8 mld dolarów zysku. Niezwykły rekord świata Ponad Tajwańczyków ustanowiło światowy rekord pod względem liczby młodych ludzi jednocześnie grających na skrzypcach poinformowali organizatorzy dzieci poniżej 18. roku życia zagrało wspólnie przez 5 minut i 30 sekund na stadionie w Changhua (środkowa część Tajwanu) w obecności przedstawicieli Księgi Rekordów Guinnessa. Naszym celem nie było pobicie rekordu świata. Zależało nam na zaprezentowaniu programu promocji nauczania muzyki w szkołach powiedział przedstawiciel władz lokalnych. Poprzedni rekord został pobity w Londynie w 1925 r. przez 4 tys. skrzypków. Inf. agencyjne Synoptycy informują, że w najbliższych dniach dominować będzie jesienna pogoda z przelotnymi opadami. Dzisiaj w wielu rejonach krótkotrwałe deszcze przy temperaturze stopni. Jutro lokalne przelotne opady. Wiatr południowo-zachodni i zachodni 7-12 m/s, na wybrzeżu w porywach do metrów na sekundę. Temperatura w nocy 8-13, w dzień stopni. Niepokojąca wiadomość dla kobiet w ciąży Badania wykazały, że jedzenie niskotłuszczowych jogurtów w ciąży, zwiększa ryzyko tego, że dzieci będą miały astmę lub katar sienny. Naukowcy chcieli sprawdzić, czy kwasy tłuszczowe zawarte w produktach mlecznych, mogą pomóc w zapobieganiu alergii w dzieciństwie. Codzienne spożywanie jogurtu podniosło szansę urodzenia dziecka, które będzie cierpiało na astmę. Jedzenie jogurtu zwiększyło również prawie dwukrotnie ryzyko, że dziecko urodzi się z alergicznym nieżytem nosa lub katarem siennym. Jednakże, to samo badanie, przeprowadzone na 62 tys. kobiet w Holandii, wykazało, że picie mleka podczas ciąży ma niewielki efekt ochronny. Naukowcy twierdzą, że wyniki badań są dla nich zaskakujące. Wierzą oni, że nie ma w tej zależności bezpośredniego związku przyczynowo-skutkowego. Jedną z możliwości jest fakt, że może to być ściśle związane z dietą i stylem życia danej kobiety. Jest to pierwsze badanie tego rodzaju, które pokazuje powiązanie jedzenia jogurtów o niskiej zawartości tłuszczu w okresie ciąży z podwyższonym ryzykiem astmy i kataru siennego u dzieci powiedziała szefowa zespołu badawczego, dr Ekaterina Maslova, z Harvard School of Public Health w Bostonie. To może być spowodowane wieloma czynnikami, dlatego będziemy to badać dalej. Nie wiemy jeszcze, czy jest to związane bezpośrednio z niektórymi składnikami odżywczymi, czy ludzie, którzy jedli jogurty, regularnie prowadzili dany styl życia i stosowali dietę, która mogłaby okazać się przyczyną zwiększenie ryzyka astmy dodała. Wyniki badania zostaną zaprezentowane pod koniec września, podczas spotkania Europejskiego Towarzystwa Chorób Płuc w Amsterdamie. Do parku tygrysów syberyjskich w Chinach sprowadzono około 100 tygrysów. Park tygrysów syberyjskich założono w chińskim mieście Harbin. To jeden z największych tego typu ośrodków na świecie Fot. EPA-ELTA

Na polskiej piłce da się zarabiać Ekstraklasa piłkarskiego biznesu września 2011 r.

Na polskiej piłce da się zarabiać Ekstraklasa piłkarskiego biznesu września 2011 r. Na polskiej piłce da się zarabiać Ekstraklasa piłkarskiego biznesu 2011 20 września 2011 r. Wpływy do klubowych kas w 2010 roku 383,6 mln zł łączne przychody klubów Ekstraklasy w 2010 roku 22% - stopa

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r.

Przygotowania do UEFA EURO 2012. 18 stycznia 2012 r. Przygotowania do UEFA EURO 2012 18 stycznia 2012 r. 8 CZERWCA 2012 r. GODZ. 18:00 MECZ OTWARCIA UEFA EURO 2012 TM STADION NARODOWY W WARSZAWIE do meczu otwarcia Polska- Grecja pozostało 142 dni MISTRZOSTWA

Bardziej szczegółowo

obniżenie wieku emerytalnego

obniżenie wieku emerytalnego obniżenie wieku emerytalnego Foto: Shutterstock Model przedstawiający możliwe skutki obniżenia wieku emerytalnego zaprezentowali ekonomiści z Uniwersytetu Warszawskiego i Szkoły Głównej Handlowej, związani

Bardziej szczegółowo

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być

drewna na rynku. To jednak nie zmienia zasadniczego kierunku, jaki został zapisany w ustawie. Pieniądze wpłacane przez Lasy Państwowe mają być Skok na lasy! Po udanym skoku na pieniądze zgromadzone przez Polaków w OFE rząd Donalda Tuska postanowił tym razem sięgnąć po środki, jakimi dysponują Lasy Państwowe. Tak naprawdę taka polityka jest zwyczajną

Bardziej szczegółowo

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową

Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Mieszkańcy Chmielenia w proteście zablokowali drogę krajową Napisano dnia: 2016-11-26 15:31:06 Mieszkańcy Chmielenia (gm. Lubomierz) od lat proszą o budowę chodnika w ich wsi, w staraniach wspierają ich

Bardziej szczegółowo

[ ]Zebrałem mnóstwo wartościowych doświadczeń, które będą profitować korzyściami zawodowymi jak również prywatnymi. Najważniejszym jest jednak to, że w czasie pobytu w Polsce nie tylko poznałem nowych

Bardziej szczegółowo

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15

Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 Konflikt na Ukrainie osłabił bezpieczeństwo Litwinów 2015-06-15 15:21:15 2 Działania Rosji na Ukrainie osłabiły bezpieczeństwo Litwinów. Na Litwie, będącej członkiem NATO, nie powinien się powtórzyć ukraiński

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (858) Wspólne posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (20.) oraz Komisji Ustawodawczej (183.) w dniu 22 kwietnia 2009 r. VII

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA maj 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 12

Bardziej szczegółowo

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa

FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa FINANSOWY BAROMETR ING: Wiedza finansowa Międzynarodowe badanie ING na temat wiedzy finansowej konsumentów w Polsce i na świecie Wybrane wyniki badania przeprowadzonego dla Grupy ING przez TNS NIPO Maj

Bardziej szczegółowo

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie

Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012. Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie ARKUSZ EWALUACJI UCZNIA Partnerski Projekt Szkół Comenius: Pilzno i Praga, 18 24. 03. 2012 Podsumowanie ewaluacji - wszystkie szkoły partnerskie 1. Zawartość merytoryczną (naukową, poznawczą) programu

Bardziej szczegółowo

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie

Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie Beniamin Krasicki: rugbiści zrobili na mnie duże wrażenie 01.09.2013 Wszystko wskazuje na to, że dzięki wysiłkom między innymi Macieja Brażuka, reprezentacja Polski w rugby doczekała się swojego mecenasa.

Bardziej szczegółowo

Wyniki ankiety Rady Rodziców 2015

Wyniki ankiety Rady Rodziców 2015 Wyniki ankiety Rady Rodziców 2015 Streszczenie raportu 1. Cele przeprowadzenia ankiety Na przełomie października i listopada 2015 roku, przez Radę Rodziców SP 34 w Krakowie, została przeprowadzona ankieta

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Budżetu i Finansów Publicznych (103.) w dniu 8 sierpnia 2013 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 38. posiedzeniu Senatu do

Bardziej szczegółowo

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r.

Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. Raport: BEZPIECZEŃSTWO NA STADIONACH EKSTRAKLASY W 2013 r. SPIS TREŚCI 2 EXECUTIVE SUMMARY W STOSUNKU DO ZESZŁEGO SEZONU (PORÓWNANO OKRESY DO 21. KOLEJKI WŁĄCZNIE) 3 FENOMEN FUTBOLU OD DAWNA PRZYCIĄGA

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r.

Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (334) 18. posiedzenie Komisji Obrony Narodowej w dniu 10 lipca 2008 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych

Bardziej szczegółowo

KALENDARZ SPORTOWYCH WYDARZEŃ IV-XII 2015

KALENDARZ SPORTOWYCH WYDARZEŃ IV-XII 2015 KALENDARZ IV-XII 2015 WYDARZEŃ SPORTOWYCH kwiecień 2015 16.04.2015 Liga Europy 1/4 finału Piłka Nożna TBA 23.04.2015 Liga Europy 1/4 finału - rewanże Piłka Nożna TBA 13-19.04.2015 Monte-Carlo Rolex Masters

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA październik 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

OFERTA. LOTTO Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2016/2017

OFERTA. LOTTO Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2016/2017 LOTTO Ekstraklasa Piłka nożna Mężczyzn Sezon 2016/2017 B T S P O R T 4 2-2 0 0 C z ę s t o c h o w a, u l. D ą b r o w s k i e g o 3 8, t e l. + 4 8 / 3 4 / 3 6 1 5 7 3 4, f a x. + 4 8 / 3 4 / 3 6 6 4

Bardziej szczegółowo

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA

SPOKOJNIE I BEZPIECZNIE PODCZAS MISTRZOSTW EUROPY UEFA EURO U21 POLSKA ATMOSFERA WSPANIAŁA POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/145240,spokojnie-i-bezpiecznie-podczas-mistrzostw-europy-uefa-euro-u21-polska-20 17-Atmo.html Wygenerowano: Sobota, 8 lipca 2017, 10:46 SPOKOJNIE

Bardziej szczegółowo

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire

Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Poland ISSP 2006 Role of Government IV Questionnaire Instytut Studiów Społ ecznych Uniwersytet Warszawski Stawki 5/7, 00-183 Warszawa, tel. 831-51-53; www.iss.uw.edu.pl PGSS 2008 P OLSKI G ENERALNY S ONDAŻ

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o partiach politycznych.

- o zmianie ustawy o partiach politycznych. Warszawa, dnia 19 lutego 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. i na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r.

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. ZAPIS STENOGRAFICZNY Wspólne posiedzenie Komisji Obrony Narodowej (97.) oraz Komisji Zdrowia (97.) w dniu 21 maja 2015 r. VIII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 75. posiedzeniu

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI BURMISTRZA GOSTYNIA SPRAWOZDANIE BURMISTRZA SESJA RADY MIEJSKIEJ 29.01.2015 100 lat pani Antoniny 100 urodziny obchodziła w piątek 16 stycznia 2015 r. pani Antonina Ignaszewska

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ II MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ II MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE ARKUSZ II MODEL ODPOWIEDZI I SCHEMAT OCENIANIA Zasady oceniania: za rozwiązanie wszystkich zadań z arkusza II można uzyskać maksymalnie 70 punktów, za rozwiązanie zadań powiązanych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi. Załącznik Nr 2 do Statutu REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Publicznego Gimnazjum nr 26 im. Mikołaja Reja w Łodzi Załącznik Nr 2 do Statutu Słowo wstępne Samorządności nie tworzą władze - nie polega ona na tym, by kilkoro wybranych

Bardziej szczegółowo

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja

ZAPIS STENOGRAFICZNY. Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja ZAPIS STENOGRAFICZNY Posiedzenie Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej (21.) w dniu 12 kwietnia 2016 r. IX kadencja Porządek obrad: 1. Opinia komisji o petycji dotyczącej podjęcia inicjatywy

Bardziej szczegółowo

Posłanka PiS w imieniu wnioskodawców: to akt tymczasowy. Wygaszone mandaty władz TVP i PR

Posłanka PiS w imieniu wnioskodawców: to akt tymczasowy. Wygaszone mandaty władz TVP i PR Posłanka PiS w imieniu wnioskodawców: to akt tymczasowy. Wygaszone mandaty władz TVP i PR Sejm uchwalił w środę nowelizację ustawy o radiofonii i telewizji, która zakłada m.in. wygaśnięcie mandatów dotychczasowych

Bardziej szczegółowo

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce

Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce Ocena Demokracji i Rządów Prawa w Polsce dla Wyniki badania Metodologia i cele badania Badanie zostało przeprowadzone w dniach 24.05-3.06.2013 metodą internetowych zestandaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych

Bardziej szczegółowo

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY

SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SOPOCKI DWUMIESIĘCZNIK POZARZĄDOWY STYCZEŃ LUTY SPOŁECZEŃSTWO / POMOC SPOŁECZNA / ZDROWIE / GOSPODARKA... 2 NAUKA / EDUKACJA... 5 KULTURA I SZTUKA... 7 EKOLOGIA/OCHRONA ŚRODOWISKA/TURYSTYKA I KRAJOZNAWSTWO...

Bardziej szczegółowo

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość

Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość EWIDENCJE Propozycja podwyższenia limitu przychodów Mniej przedsiębiorców będzie prowadzić pełną księgowość ZMIANA PRAWA - Z 800 tys. do 1,2 mln euro ma zwiększyć się limit do prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r.

Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (2153) 191. posiedzenie Komisji Rodziny i Polityki Społecznej w dniu 13 kwietnia 2011 r. VII kadencja Porządek obrad: 1. Rozpatrzenie

Bardziej szczegółowo

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015

Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu na rok szkolny 2014/2015 Plan Pracy Samorządu Uczniowskiego w Zespole Szkół Teleinformatycznych i Elektronicznych we Wrocławiu na rok szkolny 014/015 1 1. Organizacja oraz współorganizacja szkolnych wydarzeń. 1 Rozpoczęcie roku

Bardziej szczegółowo

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe

Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe Wybory w Polsce Rodzaj wyborów Kadencja/czas Zasady Informacje dodatkowe WYBORY NA URZĄD PREZYDENT RP Kadencja pięcioletnia, urząd można sprawować tylko dwa razy (art. 127 ust. 2 Konstytucji RP z 2 kwietnia

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU w II edycji AMP FUTBOL CUP!

ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU w II edycji AMP FUTBOL CUP! ZAPRASZAMY WSZYSTKICH DO UDZIAŁU w II edycji AMP FUTBOL CUP! Drodzy Przyjaciele Piłki Nożnej Amp Futbol Polska organizator AMP FUTBOL CUP to stowarzyszenie promujące w Polsce ampfutbol piłkę nożną dla

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - FAWORYCI I SZANSE POLAKÓW BS/92/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ MISTRZOSTWA ŚWIATA W PIŁCE NOŻNEJ - FAWORYCI I SZANSE POLAKÓW BS/92/2002 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, MAJ 2002 CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r.

Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (259) 25. posiedzenie Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej w dniu 7 czerwca 2006 r. VI kadencja Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA

Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA Raport statystyczny SCENA POLITYCZNA kwiecień 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 4 Rozdział II - Partie polityczne... 9 Rozdział III - Liderzy partii politycznych...

Bardziej szczegółowo

Nasze działania wspierają władze miasta Tychy:

Nasze działania wspierają władze miasta Tychy: Nasze działania wspierają władze miasta Tychy: Prezydent Miasta Andrzej Dziuba Zastępca Prezydenta Miasta Tychy Pani Daria Szczepańska ( ) trzeba podjąć próbę stworzenia systemu, który zadziała dobrze

Bardziej szczegółowo

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej

Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej Temat: Konstytucja marcowa i ustrój II Rzeczypospolitej 1. Wybory do sejmu ustawodawczego (1919r.) 26 stycznia 1919 r. przeprowadzono wybory w dawnym Królestwie i Galicji Zachodnie, w czerwcu 1919 dołączyli

Bardziej szczegółowo

Turniej World Grand Prix

Turniej World Grand Prix 42-200 Częstochowa, ul. Dąbrowskiego 38, tel. +48/34/3615734, fax. +48/34/3664261 www.btsport.pl, e-mail: lech@btsport.pl Turniej World Grand Prix siatkówka kobiet Polska Niemcy USA Dominicana 06-08 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW

Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Warszawa, czerwiec 2012 BS/79/2012 POKOLENIE PRZYSZŁYCH WYBORCÓW PREFERENCJE PARTYJNE NIEPEŁNOLETNICH POLAKÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2012

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo

Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Podsumowanie kadencji samorządowców 2010 2014 Kwestionariusz Radnych Gminy Dopiewo Dane podstawowe Imię (imiona): Sławomir Marek Nazwisko: Kurpiewski Wiek: 48 Miejsce zamieszkania: Reprezentowany w Radzie

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą.

Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. SCENARIUSZ 2 MATURA 2007 Jak podjąć decyzję o wyborze przedmiotów? Scenariusz zajęć dla uczniów klas maturalnych, przeznaczony na godzinę wychowawczą. Cele lekcji: Uczeń powinien: poznać zasady przeprowadzania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH

Warszawa, listopad 2014 ISSN NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Warszawa, listopad 2014 ISSN 2353-5822 NR 155/2014 OPINIE O DZIAŁALNOŚCI PARLAMENTU, PREZYDENTA I WŁADZ SAMORZĄDOWYCH Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 14 stycznia

Bardziej szczegółowo

Temat: Zróbmy sobie flash mob!

Temat: Zróbmy sobie flash mob! Temat: Zróbmy sobie flash mob! Jak wykorzystać globalnej sieci do korzystania z prawa do zgromadzeń? ZWIĄZEK Z PODSTAWĄ PROGRAMOWĄ Podstawa programowa przedmiotu wiedza o społeczeństwie, IV etap edukacyjny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w

Sześciolatki w pierwszej klasie to nie jedyna zmiana wynikająca z reformy. - Obecnie obowiązek przedszkolny dzieci mogą realizować zarówno w Nie macie prawa! Rząd 5 marca 2015 r. po raz kolejny pokazał Polakom, że nie mają prawa decydować o kwestiach dotyczących ich dzieci. Tego dnia koalicja PO-PSL już w pierwszym czytaniu odrzuciła obywatelski

Bardziej szczegółowo

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r.

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. 2015-06-22 Pon. wyjaśnienia PKW odnośnie referendum w dniu 6 września 2015-06-23 Wt. 2015-06-24 Śr. 2015-06-25 Cz. 2015-06-26

Bardziej szczegółowo

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej

70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej 70. rocznica zakończenia II Wojny Światowej, 11/05/2015 13:45, autor: Redakcja Bielawa Podobnie jak w całym kraju, tak i w Bielawie, 8 maja odbyły się obchody upamiętniające 70. rocznicę zakończenia II

Bardziej szczegółowo

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach.

Komunikacja i media. Komunikacja jest częścią każdego działania, w zależności od ich rodzaju, można mówić o różnych jej poziomach. Komunikacja i media Uczniowie i uczennice mogą inicjować powstawanie i prowadzić szkolne media, istnieje przynajmniej jeden środek przekazu dla społeczności uczniowskiej. Władze SU i dyrekcja dbają o to,

Bardziej szczegółowo

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r.

Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (630) 38. posiedzenie Komisji Zdrowia w dniu 21 lutego 2007 r. VI kadencja Porządek obrad: 1.Rozpatrzenie wniosków zgłoszonych na 28.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej

PROJEKT. Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej Ustawa z dnia o zmianie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej PROJEKT Art. 1. W Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483, z 2001 r. Nr 28, poz. 319, z 2006

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut

Stowarzyszenie Drughi Polska. Statut Stowarzyszenie Drughi Polska Statut 10 lipiec 2011 Spis treści 1. Postanowienia ogólne... 3 2. Cele i środki działania... 4 3. Członkowie - prawa i obowiązki... 5 4. Władze Stowarzyszenia... 8 5. Majątek

Bardziej szczegółowo

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r.

REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. REFERENDUM - 6 wrzesnia 2015 WYBORY do SEJMU i do SENATU - 25 października 2015 r. 2015-06-22 Pon. wyjaśnienia PKW odnośnie referendum w dniu 6 września 2015-06-23 Wt. 2015-06-24 Śr. 2015-06-25 Cz. 2015-06-26

Bardziej szczegółowo

Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku.

Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku. Na Litwie Polacy uczyć się będą po litewsku. Parlament litewski, dokonując zmian w ustawie o oświacie, dąży do pogorszenia obecnego stanu posiadania szkół przez mniejszości narodowe na Litwie, przewidywane

Bardziej szczegółowo

43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org

43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org W dniach 17-23 sierpnia 2013 r. odbyły się 43-cie Mistrzostwa Świata Lekarzy w Tenisie w Jurmali na Łotwie 43rd Congress and Championship of the World Medical Tennis Society. www.wmts.org Jurmala jest

Bardziej szczegółowo

PROJEKTU. Przedstawiamy Wam nowych redaktorów szkolnej gazetki:

PROJEKTU. Przedstawiamy Wam nowych redaktorów szkolnej gazetki: Szkoła Podstawowa nr 58 im.j. Kukuczki ul.ławica 3 60-186, Poznań Numer 5 10/16 ORGANIZATOR PROJEKTU PARTNER NASZA REDAKCJA SZYMON VOGT, BARTOSZ TOMKOWIAK, BŁAŻEJ NASZA REDAKCJA PAWLACZYK, Lena Cendecka,

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA luty 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13 2 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet.

Wśród ankietowanych aż 73,5% stanowiły kobiety. Świadczyć to może o większym zainteresowaniu niezależną modą i dizajnem wśród kobiet. Podsumowanie ankiety przeprowadzonej podczas targów SILESIA BAZAAR vol.3 opracowanej przez organizację PRogress przy Uniwersytecie Ekonomicznym w Katowicach Spis treści 1. Pytania o płeć... 2 2. Pytanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2009 BS/128/2009 OPINIE POLAKÓW O TARCZY ANTYRAKIETOWEJ

Warszawa, wrzesień 2009 BS/128/2009 OPINIE POLAKÓW O TARCZY ANTYRAKIETOWEJ Warszawa, wrzesień 2009 BS/128/2009 OPINIE POLAKÓW O TARCZY ANTYRAKIETOWEJ Od niemal czterech lat badamy stosunek Polaków do ulokowania elementów amerykańskiej tarczy antyrakietowej na terytorium naszego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ

Warszawa, wrzesień 2014 ISSN NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Warszawa, wrzesień 2014 ISSN 2353-5822 NR 126/2014 PREFERENCJE PARTYJNE PO WYBORZE DONALDA TUSKA NA PRZEWODNICZĄCEGO RADY EUROPEJSKIEJ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii

Bardziej szczegółowo

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL B7-0571/2010 } B7-0577/2010 } B7-0578/2010 } RC1/Am. 10. Poprawka

PL Zjednoczona w róŝnorodności PL B7-0571/2010 } B7-0577/2010 } B7-0578/2010 } RC1/Am. 10. Poprawka B7-0578/2010 } RC1/Am. 10 10 Punkt F a preambuły (nowy) Fa. mając na uwadze, Ŝe nie wszystkim partiom pozwolono kandydować we wszystkich prowincjach kraju, B7-0578/2010 } RC1/Am. 11 11 Ustęp F b (nowy)

Bardziej szczegółowo

Cennik kibica ceny piłkarskich gadżetów i biletów klubów Orange Ekstraklasy

Cennik kibica ceny piłkarskich gadżetów i biletów klubów Orange Ekstraklasy FOOTBALL BUSINESS GROUP przy współpracy z SPORT & BUSINESS FOUNDATION październik - listopad 2007 Cennik kibica ceny piłkarskich gadżetów i biletów klubów Orange Ekstraklasy Spis treści 1.Wstęp... 3 2.Zestawienie

Bardziej szczegółowo

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Iwoną Arent

Spotkanie z Posłem na Sejm RP Iwoną Arent Spotkanie z Posłem na Sejm RP Iwoną Arent 25.07.2016 PROGRAM SPOTKANIA 25.07.2016 godz. 17.00-19.00 1. Powitanie (przedstawienie programu spotkania) 2. Odpowiedzi na pytania zgłoszone na poprzednich spotkaniach

Bardziej szczegółowo

Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji

Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji Konferencja prasowa Powrót do Europy Opinia społeczna po 20 latach demokracji Projekt realizowany we współpracy z: Projekt finansowany przez: Partnerem strategicznym Instytutu Spraw Publicznych jest Telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie!

Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Senator Sprawozdawca Stanisław Iwan: Dziękuję bardzo. Panie Marszałku! Wysoki Senacie! Mam zaszczyt przedstawić sprawozdanie Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Ustawodawczej o uchwalonej przez Sejm

Bardziej szczegółowo

Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego

Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Statut Fundacji imienia Krzysztofa Skubiszewskiego Postanowienia ogólne 1 1. Fundacja pod nazwą "Fundacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego", zwana dalej "Fundacją", została ustanowiona przez Piotra Skubiszewskiego

Bardziej szczegółowo

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA

Raport prasowy SCENA POLITYCZNA Raport prasowy SCENA POLITYCZNA styczeń 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy

Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy Warszawa, dnia 23 kwietnia 2014 r. Informacja o środkach z budżetu państwa będących w dyspozycji poszczególnych ministerstw, przeznaczonych na współpracę młodzieży z Polski i Ukrainy Ministerstwo Edukacji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE

PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE KOMISJA EUROPEJSKA NOTATKA PRASOWA Bruksela, 22 października 2013 r. PYTANIA I ODPOWIEDZI: Prawa pacjentów do opieki zdrowotnej w innym kraju UE Chory na cukrzycę starszy pan z Niemiec zabiera ze sobą

Bardziej szczegółowo

Informacja o działaniach SKOiW NSZZ Solidarność w 2013 r. w obronie jakości polskiej szkoły i godności pracy nauczyciela:

Informacja o działaniach SKOiW NSZZ Solidarność w 2013 r. w obronie jakości polskiej szkoły i godności pracy nauczyciela: Informacja o działaniach SKOiW NSZZ Solidarność w 2013 r. w obronie jakości polskiej szkoły i godności pracy nauczyciela: 1. Udział w spotkaniu w MEN w dniu 31 stycznia 2013 r., dotyczącym wstępnych propozycji

Bardziej szczegółowo

:41. CIR: ruszył Rodzinometr" (komunikat) - CIR informuje:

:41. CIR: ruszył Rodzinometr (komunikat) - CIR informuje: 2015-05-01 14:41 CIR: ruszył Rodzinometr" (komunikat) - CIR informuje: Premier Ewa Kopacz wręczyła dziś milionową Kartę Dużej Rodziny. Z tej okazji Kancelaria Premiera uruchomiła Rodzinometr. Dzięki temu

Bardziej szczegółowo

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach

Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej. M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 1 Sprawa Edwarda Paucza 2 Posiedzenie u Prezydenta R.P. w sprawie polityki zagranicznej 3 Litwa 4 Sprawy ewakuacyjne Francja 5 M.S.Z. do gen. Sosnkowskiego w różnych sprawach 6 Polski Czerwony Krzyż 7

Bardziej szczegółowo

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015

Stanowisko. Rady Regionalnej Sekcji Branży Metalowców NSZZ Solidarność. z dnia 7 października 2015 w sprawie: poparcia kandydatury Stanisława Szweda w wyborach do Sejmu RP Rada Regionalna Regionu Podbeskidzie Sekcji Branży Metalowców NSZZ,, Solidarność wyraża swoje poparcie dla Kolegi Stanisława Szweda,

Bardziej szczegółowo

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013

IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 IV MIKOŁAJKOWY TURNIEJ PIŁKI SIATKOWEJ MĘŻCZYZN Góra Kalwaria 2013 REGULAMIN TURNIEJU SIATKÓWKI I. Organizator rozgrywek: *Ośrodek Sportu i Rekreacji w Górze Kalwarii * Uczniowski Klub Sportowy Budowlani

Bardziej szczegółowo

Źródło: Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21

Źródło:  Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 POLICJA.PL Źródło: http://www.policja.pl/pol/aktualnosci/131810,sukcesy-policyjnych-druzyn-pilkarskich.html Wygenerowano: Sobota, 17 września 2016, 17:21 SUKCESY POLICYJNYCH DRUŻYN PIŁKARSKICH Już po raz

Bardziej szczegółowo

INEA Stadion INEA Stadion w Poznaniu to pierwsza polska oddana do użytku arena Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej UEFA EURO 2012, która mieści prawie 42 tys. widzów. Służy klubowi piłkarskiemu Lech Poznań,

Bardziej szczegółowo

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku!

Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Droga Czytelniczko! Drogi Czytelniku! Wraz z podręcznikiem oddajemy do twoich rąk zeszyt ćwiczeń. Zawarte są w nim różne polecenia i zadania. Powinny one pomóc ci zrozumieć zagadnienia omawiane w podręczniku

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 214 12421 Poz. 1271 1271 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO 1) z dnia 14 września 2011 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłacania doktorantom

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w marcu NR 28/2017 ISSN KOMUNKATzBADAŃ NR 28/ SSN 2353-5822 Preferencje partyjne w marcu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2012 BS/143/2012 KTO POWINIEN ZOSTAĆ PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH OPINIE MIESZKAŃCÓW 21 KRAJÓW

Warszawa, październik 2012 BS/143/2012 KTO POWINIEN ZOSTAĆ PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH OPINIE MIESZKAŃCÓW 21 KRAJÓW Warszawa, październik 2012 BS/143/2012 KTO POWINIEN ZOSTAĆ PREZYDENTEM STANÓW ZJEDNOCZONYCH OPINIE MIESZKAŃCÓW 21 KRAJÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia

Bardziej szczegółowo

Raport medialny SCENA POLITYCZNA

Raport medialny SCENA POLITYCZNA Raport medialny SCENA POLITYCZNA marzec 2014 Spis treści Wstęp... 3 Komentarz... 4 Rozdział I - Podsumowanie... 6 Rozdział II - Partie polityczne... 10 Rozdział III - Liderzy partii politycznych... 13

Bardziej szczegółowo

Oferta miejsc biznes Warszawa 2 maja 2016 / godz. 16:00

Oferta miejsc biznes Warszawa 2 maja 2016 / godz. 16:00 Oferta miejsc biznes Warszawa 2 maja 2016 / godz. 16:00 Puchar Polski PUCHAR POLSKI TO NAJBARDZIEJ PRESTIŻOWE ROZGRYWKI PUCHAROWE W POLSCE ROZGRYWANE POD PATRONATEM PREZYDENTA RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ.

Bardziej szczegółowo

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

ISSN SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ISSN 1643-2851 SENAT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Zapis stenograficzny (421) Wspólne posiedzenie Komisji Ustawodawczej (61.) oraz Komisji Praw Człowieka i Praworządności (49.) w dniu 28 września 2006 r. VI

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r.

PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. PROTOKÓŁ NR XVII/12 z XVII sesji Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 16 lutego 2012 r. Rozpoczęcie: 12.00 Zakończenie: 12.50 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. Obrady rozpoczęto

Bardziej szczegółowo

ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia" po raz kolejny po raz pierwszy UWAGA:

ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia po raz kolejny po raz pierwszy UWAGA: ze strony Konsulatu we Lwowie Komunikat dla osób ubiegających się o stypendium Fundacji Semper Polonia" Kandydaci, którzy ubiegają się o stypendium zobowiązani są do osobistego stawienia się w Konsulacie

Bardziej szczegółowo

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń

Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń Obrady Okrągłego Stołu 6 L U T Y 5 K W I E C I E Ń 1 9 8 9 Okrągły Stół negocjacje prowadzone od 6 lutego do 5 kwietnia 1989 przez przedstawicieli władz PRL, opozycji solidarnościowej oraz kościelnej (status

Bardziej szczegółowo

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ

Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Warszawa, wrzesień 2011 BS/106/2011 FREKWENCJA WYBORCZA: DEKLARACJE A RZECZYWISTOŚĆ Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania

Bardziej szczegółowo

marzec kwiecień maj 2014

marzec kwiecień maj 2014 Trzymiesięcznik dla uczniów programu Comenius LLP: Chroń naturę, zatroszcz się o swoją przyszłość marzec kwiecień maj 2014 W tym numerze: opisy wydarzeń w szkołach partnerskich opis wizyty w Turcji opisy

Bardziej szczegółowo

DRAFT EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU BIZNESU 2014 2014. Bogusław Biszof, Ekstraklasa S.A. Krzysztof Sachs, EY

DRAFT EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU BIZNESU 2014 2014. Bogusław Biszof, Ekstraklasa S.A. Krzysztof Sachs, EY DRAFT EKSTRAKLASA PIŁKARSKIEGO BIZNESU BIZNESU 2014 2014 Bogusław Biszof, Ekstraklasa S.A. Krzysztof Sachs, EY 1 To już 6 lat 2 Potwittujmy o raporcie @_Ekstraklasa_ @Polsport @EY_Poland #PiłkaToBiznes

Bardziej szczegółowo

Wypowiedzi V. Landsbergisa na temat petycji Tomasza Snarskiego do Parlamentu Europejskiego pt. Prawa językowe Polaków na Litwie

Wypowiedzi V. Landsbergisa na temat petycji Tomasza Snarskiego do Parlamentu Europejskiego pt. Prawa językowe Polaków na Litwie Wypowiedzi V. Landsbergisa na temat petycji Tomasza Snarskiego do Parlamentu Europejskiego pt. Prawa językowe Polaków na Litwie Treść wypowiedzi Obywatelom nie należy ograniczać prawa do nauczania nazw

Bardziej szczegółowo

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH ŚWIDNICKA LIGA PIŁKI RĘCZNEJ CHŁOPCÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Pod Patronatem Prezydenta Miasta Świdnicy REGULAMIN LUTY 2015 MARZEC 2015 1 Świdnica, 12 stycznia 2015 r. Dyrektorzy Szkół Podstawowych Szanowni

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z AKCJI W REGIONIE LUBELSKIM

RAPORT Z AKCJI W REGIONIE LUBELSKIM AKCJA SOLIDARNI Z TYBETEM 21 MARCA 2008 ROKU STOWARZYSZENIE MŁODZ DEMOKRACI REGION LUBELSKI RAPORT Z AKCJI W REGIONIE LUBELSKIM 21 marca br. o godz. 15.00 na Placu Litewskim w Lublinie, o godz. 14.00 na

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Petycji 2009 20.03.2009 KOMUNIKAT DLA POSŁÓW Dotyczy: Petycji 0858/2007, którą złożył Paul Stierum (Holandia), w sprawie problemów związanych z przywozem pojazdów z Niemiec

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w styczniu NR 7/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Preferencje partyjne w styczniu NR 7/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 7/2016 ISSN 2353-5822 Preferencje partyjne w styczniu Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie fragmentów oraz danych empirycznych

Bardziej szczegółowo