OPIS TECHNICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU POMIESZCZEŃ KUCHNI W PAWILONIE I, II, III POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH W KOMPLEKSIE 2909 I WSZUR W LĄDKU ZDROJU - PAWILON NR II STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI WYKAZ RYSUNKÓW OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Zalecenia PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE STAN ISTNIEJĄCY FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU ROZBIÓRKI I PRACE REMONTOWE o Rozbiórka i remont posadzek POSADZKI NA GRUNCIE POSADZKI POD KOMORAMI CHŁODNICZYMI UWAGI I ZALECENIA ROZBIÓRKI ŚCIAN I STROPÓW DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ STOLARKA DRZWIOWA STOLARKA OKIENNA PODKONSTRUKCJA STALOWA TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE UWAGI KOŃCOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE STROPY SCHODY WEWNĘTRZNE Strona 2

2 9.3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE NOŚNE ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE I OBUDOWY STROPODACH IZOLACJE P. WILGOCIOWE IZOLACJA POSADZEK NA GRUNCIE IZOLACJE POZIOME, PRZECIWWILGOCIOWE POSADZEK I ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH Z PŁYNNEJ FOLII STOLARKA DRZWIOWA STOLARKA OKIENNA PODOKIENNIKI OKNO ZSYPOWE Z POCHYLNIĄ IZOLACJE TERMICZNE OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE OBRÓBKI BLACHARSKIE ODWODNIENIE DACHU POSADZKI PODŁOŻA POD POSADZKI POSADZKI POLIURETANOWE POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH LISTWY DYLATACYJNE TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, ZABEZPIECZENIA ROBOTY MALARSKIE KOMORA CHŁODNICZA SUFITY PODWIESZONE SUFITY W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA (ZGODNIE Z RYSUNKAMI SUFITÓW) SUFITY W POMIESZCZENIACH O OBNIŻONEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA, (ZGODNIE Z RYSUNKAMI SUFITÓW) SUFITY PODWIESZANE W POMIESZCZENIACH SUCHYCH ELEMENTY DEKORACYJNE UWAGI I ZALECENIA Strona 3

3 WYKAZ RYSUNKÓW NR RYS. OPIS SKALA ARCHITEKTURA P2.A-01 PAWILON I, II SYTUACJA 1:500 P2.A-02 PAWILON II ELEWACJA POŁUDNIOWO ZACHODNIA 1:100 P2.A-03 PAWILON II ELEWACJA PÓŁNOCNO WSCHODNIA 1:100 P2.A-04 PAWILON II ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA, 1:100 ELEWACJA PÓŁNOCNO ZACHODNIA P2.A-05 PAWILON II KUCHNIA CENTRALNA RZUT PARTERU 1:50 P2.A-06 PAWILON II KUCHNIA CENTRALNA PRZEKROJE 1:50 P2.A-07 PAWILON II KUCHNIA CENTRALNA SUFITY PODWIESZANE 1:50 RZUT PARTERU P2.A-08 PAWILON II PRZEBICIA. KONSTRUKCJA WSPORCZA WENTYLACJI 1:100 P2.A-09 PAWILON II NADPROŻE STALOWE 1:10 P3.Z-01 PAWILON II ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKENNEJ 1:100 P3.Z-02 PAWILON II ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ZAŁĄCZNIKI Strona 4

4 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PAWILON NR II 1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczeń zapleczy kuchennych w Pawilonach I, II i III w kompleksie 2909 i Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjnego w Lądku Zdroju. Inwestycja jest zamierzeniem jednozadaniowym lecz może być realizowana etapowo. I etap Wykonanie robót budowlanych w Pawilonie II II etap Wykonanie robót budowlanych w Pawilonie I III etap Wykonanie robót budowlanych w Pawilonie III Kolejność realizacji zamierzenia inwestycyjnego może być zmieniona w zależności od decyzji inwestora. 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Przedmiotowy teren obejmuje działkę nr 315/2 przy ulicy Jadwigi 2a. Teren jest nachylony spadkiem w kierunku południowym. Teren jest w pełni zagospodarowany. Istniejące ciągi piesze oraz utwardzone place są wystarczające dla zapewnienia prawidłowej obsługi pomieszczeń zaplecza kuchennego. Do obiektu zapewniony jest dogodny dojazd poprzez drogę dojazdową oraz parking i utwardzone place umożliwiające czasowy postój samochodów dostawczych. Na terenie znajduje się wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów bytowych. 3. Projektowane zagospodarowanie terenu. Nie przewiduje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Teren jest nachylony spadkiem w kierunku południowym. Teren jest w pełni zagospodarowany. Istniejące ciągi piesze oraz utwardzone place są wystarczające dla zapewnienia prawidłowej obsługi pomieszczeń zaplecza kuchennego. Do obiektu zapewniony jest dogodny dojazd poprzez drogę dojazdową i utwardzony plac umożliwiający czasowy postój samochodów dostawczych. Na terenie znajduje się wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów bytowych. 3.1 Zalecenia. Zaleca się naprawę nawierzchni zewnętrznej w zakresie placu z droga dojazdową. Zaleca się wymianę nawierzchni z płyt ażurowych na płyty betonowe chodnikowe w obrębie strefy dostaw warzyw (okno zsypowe). Nawierzchnia powinna być wymieniona łącznie z podbudową z zachowaniem spadków umożliwiających spływ wody w kierunku drogi. Odrębnym opracowaniem powinien być objęty remont strefy zewnętrznej dostaw do bloku żywieniowego. Wymianie należy poddać nawierzchnię istniejącej rampy rozładunkowej wraz ze schodami. Schody powinny być zabezpieczone balustradami. Nad rampą należy wykonać zadaszenie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi. Powyższe zalecenia powinny być objęte odrębnym projektem. 4. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. Projektem modernizacji zostały objęte pomieszczenia bloków żywieniowych trzech obiektów 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego. Szpital zajmuje się głównie leczeniem schorzeń narządów Strona 5

5 ruchu. Z każdym rokiem wzrasta zapotrzebowanie na leczenie poszpitalne i rehabilitację oraz lecznictwo długoterminowe ze względu na położenie i zasoby unikalnych źródeł wód radonowo fluorkowo - siarkowych. W wyniku inwestycji zostanie zmodernizowana baza zaplecza szpitalnego kuchnia wraz z zapleczem w Pawilonie II, pomieszczenia kuchni zależnej wraz z niezbędnym zapleczem w Pawilonie I oraz pomieszczenia wydawalni posiłków w Pawilonie III. Planowana modernizacja ma na celu poprawę stanu technicznego oraz usprawnienie systemu funkcjonowania obiektów. Planowana modernizacja pozwoli na dostosowanie wszystkich pomieszczeń będących przedmiotem opracowania do obowiązujących wymogów sanitarnych i BHP a także na dostosowanie ich do norm HACCP, GHP i GMP. Planowanym efektem inwestycji jest modernizacja bloków żywieniowych pomieszczeń kuchni o zdolności produkcji min. 600 posiłków (śniadanie, obiad, kolacja) dziennie. 5. Charakterystyczne parametry techniczne. Powierzchnia użytkowa: ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Nr pom. Nazwa pomieszczenia powierzchnia 0.01 jadalnia m² 0.02 wydawalnia m² 0.03 kuchnia właściwa m² 0.04 pomieszczenie mycia pojemników 1.61 m² 0.05 przedsionek 1.53 m² 0.06 pomieszczenie na odpadki 2.72 m² 0.07 zmywalnia naczyń stołowych m² 0.08 magazyn dobowy m² 0.08a wydawalnia termosów m² 0.09 korytarz m² 0.10 pomieszczenie biurowe 9.78 m² 0.10a pomieszczenie techniczne m² 0.11 pomieszczenie gospodarcze 1.82 m² 0.12 magazyn czystej bielizny 2.03 m² 0.13 magazyn brudnej bielizny 1.91 m² 0.14 przedsionek 2.69 m² 0.15 jadalnia 0.00 m² 0.16 magazyn zasobów 4.01 m² 0.16a magazyn opakowań 3.04 m² 0.17 przedmagazyn m² 0.18 magazyn artykułów konserwowych 7.13 m² 0.19 magazyn warzyw m² 0.20 magazyn produktów suchych m² 0.21 magazyn mrożonek m² 0.22 chłodnia m² 0.23 umywalnia 4.51 m² 0.23a toaleta 1.17 m² 0.23b umywalnia 4.53 m² 0.23c toaleta 1.14 m² 0.24 szatnia 5.88 m² 0.24a szatnia 5.60 m² 0.25 pomieszczenie socjalne m² Strona 6

6 0.26 przygotowalnia wstępna warzyw i owoców m² 0.27 mycie i dezynfekcja jaj m² 0.28 klatka schodowa m² 0.29 magazyn pieczywa 4.65 m² 0.30 Klatka schodowa m² SUMA m² 6. Stan istniejący. Blok żywieniowy Pawilonu II znajduje się w poziomie parteru 5-kondygnacyjnego budynku sanatoryjnego. Kuchnia wraz z pomieszczeniami magazynowymi, technicznymi, zapleczem sanitarno-szatniowym oraz jadalnią zajmuje całą kondygnację Pawilonu II. Stan techniczny wykończenia pomieszczeń jest zły i średni. Stolarka drzwiowa i okienna wymaga wymiany. System wentylacji jest niesprawny. Posadzki posiadają liczne ubytki i uskoki. Zaplecze sanitarne wymaga modernizacji. Wysokość pomieszczeń w świetle wynosi ~3,65m. 7. Forma architektoniczna i funkcja obiektu. W modernizowanych obiektach nie przewiduje się zasadniczych zmian elewacyjnych ani innych wpływających na zewnętrzną formę budynku. W Pawilonie wprowadzone zostały dodatkowe, zewnętrzne otwory drzwiowe w celu zapewnienia prawidłowej ewakuacji z pomieszczeń. Wymianie podlega stolarka okienna w obrębie wszystkich pomieszczeń bloku żywieniowego. 8. Rozbiórki i prace remontowe. o Rozbiórka i remont posadzek Posadzki na gruncie. Przewiduje się rozbiórkę istniejących posadzek na gruncie do warstwy podbudowy betonowej. Projekt zakłada pozostawienie istniejącego podłoża betonowego, które stanowić będzie podstawę do projektowanych warstw izolacji i warstw posadzkowych. W trakcie robót rozbiórkowych inspektor nadzoru wraz z projektantem ocenią stan istniejącego podłoża i podejmą decyzję o jego ewentualnej naprawie lub pozostawieniu bez zmian. Na całej powierzchni podbudowy betonowej należy wykonać nową izolację z papy termozgrzewalnej (2 warstwy). W miejscach prowadzenia podposadzkowych instalacji sanitarnych ( prowadzonych w wykopie pod istniejącą warstwą podłoża betonowego) należy wylać nową warstwę betonu C8/10 o gr. min. 10,0cm. Wierzchnie warstwy posadzek wykonywać zgodnie z rysunkami rzutów i przekrojów Posadzki pod komorami chłodniczymi. Posadzki należy rozebrać w całości łącznie z podbudową. Na warstwie betonu C8/10 o gr. min. 10,0cm należy wykonać hydroizolację (2xpapa termozgrzewalna) oraz izolację z polistyrenu ekstrudowanego o gr. min. 10,0cm. Wylewkę z betonu B25 o gr. min. 8,0 cm wykonywać na folii separacyjnej. Warstwy posadzki pod komorą należy rozliczyć w taki sposób, aby uzyskać powierzchnię bez uskoków w stosunku do pomieszczenia sąsiedniego. Należy uzyskać szczelne połączenie po obwodzie pomieszczenia na styku posadzki ze ścianami komory modułowej Uwagi i zalecenia Nowe posadzki należy wykonywać w taki sposób, aby uzyskać na całej powierzchni - łącznie z klatką schodową - jeden poziom (bez uskoków). Maksymalna wysokość progów może wynosić 2,0cm. Prace polegające na wykonaniu hydroizolacji należy prowadzić w warunkach suchych. Należy przestrzegać ściśle zaleceń producenta zastosowanego producenta hydroizolacji, tak aby uzyskać ciągłą i szczelną powłokę. Strona 7

7 Projekt nie obejmuje termoizolacji posadzki na gruncie. W celu zabezpieczenia podłoża przed przenikaniem zimna należy zaizolować termicznie ściany fundamentowe na całej wysokości warstwą polistyrenu ekstradowanego o gr. min 6,0cm. Prace te powinny zostać wykonane i zaprojektowane wg odrębnego zadania związanego z remontem elewacji Rozbiórki ścian i stropów. W projekcie założono częściową rozbiórkę istniejących ścian działowych. Przebicia istniejących stropów i ścian zaznaczono na rysunkach. Podano zastosowane kształtowniki do wykonania przesklepień w projektowanych otworach drzwiowych oraz sposób ich realizacji. Każdorazowo w razie wątpliwości związanych z bezpieczeństwem konstrukcji podczas robót rozbiórkowych należy konsultować się z Projektantem. W części rysunkowej projektu podano także miejsca przewidywanych wymianów w stropach w miejscach projektowanych przebić. Dokładne rozwiązanie przebić przez stropy zostanie podane na etapie realizacji budowy, po odsłonięciu elementów nośnych stropów. Uszkodzone w trakcie prowadzenia prac budowlanych fragmenty ścian należy przemurować Demontaż istniejącej i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej Stolarka drzwiowa. Przewiduje się wykucie i demontaż całej stolarki drzwiowej. Minimalne, zaprojektowane wymiary drzwi w świetle przejścia wynoszą szer. 90,0cm, wys. 2,0m. W związku z powyższym istniejące otwory, po demontażu drzwi, należy poszerzyć i ew. podwyższyć (inwentaryzacja wysokości otworów może nastąpić dopiero po skuciu warstw posadzkowych). Należy przyjąć zasadę, że pozostawione nadproża muszą mieć po ewentualnym poszerzeniu otworu, minimalne oparcie 15,0 cm. W innym przypadku nadproże należy wymienić na odpowiednio dłuższe. Decyzje w tej sprawie podejmuje Projektant z Inspektorem nadzoru Stolarka okienna. Planuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej w obrębie całego bloku żywieniowego. Wymianie podlegają wszystkie podokienniki (parapety) wewnętrzne Podkonstrukcja stalowa. Pod urządzenia wentylacji mechanicznej centrale, należy wykonać podkonstrukcje stalowe zgodnie rysunkami. Konstrukcja stalowa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy konstrukcji oparto na ścianach istniejących. Układ elementów podkonstrukcji nie powinien blokować dostępu do otwieralnych sekcji urządzeń Tynki i okładziny wewnętrzne. Wszystkie istniejące tynki i okładziny (ceramiczne, kamionkowe), należy skuć. Usunąć zmurszałe i wykruszone spoiny w ścianie. Ewentualne uszkodzenia ścian naprawić i uzupełnić. Powierzchnie ścian oczyścić. Na tak przygotowane powierzchnie można nakładać grunty, tynki, okładziny zgodnie z projektem Uwagi końcowe. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie bardzo dokładnie sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki. Wszelkie uszkodzenia istniejącej okładziny kamiennej powstałe w trakcie robót budowlanych należy odtworzyć. Stolarkę okienną i drzwiową należy osadzać w murze z uwzględnieniem warstwy termoizolacji budynku (poza zakresem), w celu uniknięcia mostków termicznych. Projekt termoizolacji będzie objęty odrębnym opracowaniem. 9. Rozwiązania materiałowe Stropy. Konstrukcja stropów istniejąca. Wzmocnienia stalowe w miejscach projektowanych przebić dla pionów instalacyjnych. Strona 8

8 9.2. Schody wewnętrzne. Schody wewnętrzne - istniejące. Szczeliny i uskoki powstałe na połączeniach obudowy systemowej wydzielonej przestrzeni technicznej pod spocznikami należy wypełnić szczelnie z użyciem płyt cementowych i systemowych mas uszczelniających. Pełna renowacja schodów powinna być objęta odrębnym opracowaniem Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne. Ściany istniejące. Projektowane uzupełnienia - murowane z bloczków silikatowych. Ścianę murowaną akustyczną pomiędzy pomieszczeniami 0.10 i 0.10a (a także inne ściany gr. 25,0 m i więcej) należy wykonać na ławie fundamentowej. Ława z betony C20/25 o przekroju 40,0x40,0 cm, zbrojona 4xfi10mm, strzemiona fi 6,0mm co 30,0 cm. Izolacja ławy papa termozgrzewalna od spodu oraz dwukrotne smarowanie dyspersyjną masą (np. Dysperbit) pow. pionowych i odsadzek Ściany wewnętrzne działowe i obudowy. Zaprojektowano uzupełnienia ścianek i zamurowania z bloczków silikatowych. Nowe ścianki działowe zaprojektowano w systemie płyt cementowych na ruszcie, gr płyt 12,5mm płytowanie obustronne, podwójne. Ścianki izolowane wełną mineralną o grubości dostosowanej do gr. profilu, wynikającej z grubości ściany oznaczonej na rzucie. Należy stosować płyty cementowe odporne w 100% na wilgoć, niepalne (klasa A1), nie zawierające żadnych szkodliwych dla zdrowia człowieka składników. W projekcie zastosowano płyty z rdzeniem wykonanym z cementu portlandzkiego, dodatkowo obustronnie zbrojone siatką z włókna szklanego. Płyty posiadają docinane końcówki i wzmocnione krawędzie. Płyty maja zastosowanie zwłaszcza w pomieszczeniach o znacznej wilgotności oraz tam gdzie występuje wysoka temperatura i inne niekorzystne warunki również akustycznie. Płyty nie stanowią podłoża do wzrostu pleśni i nie ulegają procesom rozkładowym dzięki czemu można je stosować w miejscach, w których użycie płyt na bazie gipsu nie jest możliwe. Parametry płyt: Gęstość suchego materiału surowego - ok kg/m3 Ciężar - ok. 15 kg/m2 Wytrzymałość na zginanie - 6,2 N/mm2 Płyty należy montować na systemowym szkielecie metalowym wg instrukcji producenta. Należy stosować narożniki, masy uszczelniające, chemię zgodną z przyjętym systemem. Wszystkie narożniki wypukłe zabezpieczać narożnikami perforowanymi. Styki płyt zabezpieczać siatką. Do klejenia narożników i siatki nie stosować gipsu, lecz systemową gładź cementową. Przykładowy system spełniający wymagania Aguapanel Indoor, f. Knauf. Ścianki należy realizować z uwzględnieniem wymaganych parametrów ognioodporności i izolacyjności akustycznej zgodnie z rysunkami. Strona 9

9 Wszystkie piony i poziomy instalacyjne projektowane, istniejące, również te odkryte w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych należy obudować w systemie płyt cementowych. Obudowy poziome należy wykonywać do poziomu sufitu, bez uskoków poziomych. Uszkodzone, zdemontowane w trakcie prowadzenia prac budowlanych istniejące okładziny elementów konstrukcji stalowej budynku należy odtworzyć w systemie obudowy z płyt cementowych. Obudowy przestrzeni instalacyjnych pod spocznikami (pionowe i poziome) istniejących klatek schodowych należy wykonać z wykorzystaniem pełnego systemu zabudowy z płyt cementowych zapewniającego uzyskanie projektowanych właściwości przegród, odpowiednio EIS60 i REIS60 (zgodnie z rzutem). Obudowy należy wykonać w sposób zapewniający szczelne połączenie płyt cementowych z konstrukcją schodów bez szczelin i uskoków w płaszczyźnie poziomej i pionowej spocznika. Należy uzyskać jeden poziom spocznika bez szczelin na styku ze ścianami. Połączenie płyt cementowych z poszczególnymi elementami konstrukcji i wykończenia spocznika należy wypełnić masą uszczelniającą. Renowacja istniejących schodów powinna być objęta odrębnym opracowaniem Stropodach. Konstrukcja i pokrycie stropodachu istniejące. Projektuje się przebicia w istniejącej konstrukcji stropodachu w obrębie istniejących szachów instalacyjnych przy szybach dźwigów. W istniejących szachtach będzie prowadzona nowa instalacja wyrzutowa wentylacji mechanicznej bloku żywieniowego. W miejscu powstałych przebić w konstrukcji stropodachu i stropu maszynowni i stosować wzmocnienia konstrukcyjne, które zostaną dobrane w razie porzeby w trakcie realizacji inwestycji. Kanały wentylacyjne przechodzące przez maszynownię należy obudować płytami cementowymi z zapewnieniem klasy przegrody min. EIS60. Istniejące pokrycie dachowe w miejscu prowadzenia pionów instalacji wentylacji mechanicznej należy odtworzyć z zachowaniem ciągłości oraz szczelności pokrycia dachu. Kanały wentylacji mechanicznej w części leżącej należy opierać na stropodachu istniejącym na poduszkach betonowych. Uszkodzone w trakcie prowadzenia prac pokrycie dachowe należy wymienić Izolacje p. wilgociowe Izolacja posadzek na gruncie. Izolacja posadzek 2x papa termozgrzewalna, układana na istniejącym lub naprawionym podłożu. Izolacje układać z wywinięciem papy na ściany na wysokość równa grubości warstw posadzkowych Izolacje poziome, przeciwwilgociowe posadzek i ścian w pomieszczeniach mokrych z płynnej folii. W pomieszczeniach mokrych izolacja podpłytkowa z płynnej folii. Przed ułożeniem okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych należy wykonać powłokę uszczelniającą z płynnej folii a w narożnikach pionowych i poziomych wklęsłych, stosować taśmy uszczelniające w systemie płynnej folii. W miejscach przejść przez d stropy przewodów instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i kanałów wentylacyjnych, należy stosować systemowe połączenia folii Stolarka drzwiowa. W projekcie przyjęto stolarkę drzwiową o parametrach technicznych dostosowanych do przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Zaprojektowano drzwi zewnętrzne aluminiowoszklane z przekładkami termicznymi. Szklenie bezpieczne min P2, laminowane od wewnątrz folią nieprzezierną, profile malowane proszkowo w kolorze brązowym RAL Współczynnik przenikania ciepła uśredniony min. U = 1.7 W/m2K. Drzwi wewnętrzne zgodnie z opisem na rzutach i zestawieniem stolarki. Wszystkie okucia drzwi zamki łazienkowe, klamki, szyldy metalowe. Drzwi wyposażone w zamki patentowe zgodnie z zestawieniami. Przyjętą zasadę dostępu do pomieszczeń, systemu zamknięć, oraz drzwi objętych systemem jednego klucza należy ostatecznie ustalić z Inwestorem w trakcie prowadzenia prac. Strona 10

10 Stolarka okienna. Zaprojektowano stolarkę aluminowo-szklaną. Profile malowane proszkowo w kolorze brązu RAL Przyjęto współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2K. Szklenie szkłem bezpiecznym P2 (laminowanie). W otworach okiennych poza pomieszczeniem jadalni należy montować moskitiery. Na styku prostopadłym stolarki okiennej ze ścianami należy wykonać połączenie z profili aluminiowych z przekładką akustyczną. Rozwiązanie to powinno być zgodne z przyjętym systemem stolarki okiennej. Stolarka powinna być odporna na mycie środkami dezynfekującymi. Okucia (zawiasy) stolarki aluminiowo-szklanej w kolorze profili, klamki, szyldy ze stali szczotkowanej. Parapety zewnętrzne należy wykonać w systemie i pod kolor stolarki. Głębokość parapetów należy dostosować do grubości termoizolacji budynku. Projekt termoizolacji wg odrębnego opracowania Podokienniki. Podokienniki w pomieszczeniach z okładziną z płytek ceramicznych, należy wykonać w formie licowania ościeży. Należy stosować listwy narożnikowe kątowe aluminiowe wtopione. W pomieszczeniach bez okładziny ściennej ceramicznej należy zastosować podokienniki wewnętrzne z konglomeratu kamiennego w kolorze brązowym (odcień zgodny z kolorem stolarki) faktura kamienia drobnoziarnista, polerowane gr. min. 2,5 cm. Brzegi podokienników zaokrąglone lub fazowane. Podokienniki powinny wystawać poza lico ściany na ~3,0 cm. Konglomerat jest produktem przemysłowym powstałym przez technologiczne połączenie wyselekcjonowanych odłamków naturalnego kamienia (ok. 95% masy) ze specjalnymi żywicami poliestrowymi (ok. 5% masy) stanowiącymi spoiwo dla tego materiału. Podokiennik z konglomeratu faktura drobnoziarnista Okno zsypowe z pochylnią. W projekcie przywrócono funkcję okna zsypowego na warzywa dostarczane w postaci brudnej. Okno zsypowe powinno być realizowane łącznie z rynną pośrednią i pochylnią wewnętrzną. Drzwiczki zewnętrzne i okienko wewnętrzne powinny być wykonane, jako pełne ze stali nierdzewnej z przekładką termiczną i uszczelką po obwodzie. Drzwiczki powinny być wyposażone w zamek patentowy. Podkonstrukcję pod rynnę (pomiędzy ścianami zewnętrznymi) oraz pochylnię wewnętrzną należy wykonać z kształtowników stalowych o profilu kwadratowym zamkniętym. Podkonstrukcja powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. Poszycie pochylni i rynny zsypowej należy wykonać z płyt cementowych odpornych w 100% na wilgoć, prostych i giętych, pokrytych siatką z włókna szklanego, np. Aguapanel. Poszycie powinno stanowić szczelną obudowę podkonstrukcji. Jako wykończenie należy stosować w obrębie rynny - blachę ze stali nierdzewnej gładkiej, w obrębie pochylni wewnętrznej - blachę ze stali nierdzewnej ryflowanej o gr.1,0 mm. W razie rezygnacji z okienka zsypowego wewnętrznego (decyzja Inwestora) należy wykonać izolację termiczną rynny pośredniej z weny mineralnej gr. min. 6cm. Wełnę należy zabezpieczyć dodatkowo folią ochronna oraz obudować płytami cementowymi do zastosowań zewnętrznych. Strona 11

11 9.7. Izolacje termiczne. Posadzki izolowane płytami ze styropianu ESP 100 i płytami z polistyrenu ekstrudowanego (komory chłodnicze). Grubość płyt min. 10cm Okładziny zewnętrzne. Okładziny iistniejące - nie są objęte opracowaniem Obróbki blacharskie. Istniejące - nie są objęte opracowaniem. Należy wykonać parapety zewnętrzne w kolorze i systemie stolarki okiennej aluminiowo-szklanej, których szerokość należy dostosować do grubości warstwy izolacji termicznej (odrębne opracowanie) Odwodnienie dachu. Odwodnienie dachu - iistniejące - nie jest objęte opracowaniem Posadzki. Zaprojektowano posadzki z materiałów antypoślizgowych, nienasiąkliwych, wytrzymałych mechanicznie, umożliwiające łatwe utrzymanie czystości. Wszystkie kratki ściekowe w posadzkach ze stali nierdzewnej Podłoża pod posadzki. Podłoże pod posadzki powinno mieć minimalną gr.5,0 cm. Jednakże ze względów wykonawczych, należy przyjąć min. gr. 8,0 cm. W celu wyrównania poziomów w pomieszczeniach pod posadzkę żywiczną należy wykonać podłoże gr. 9,0 cm. Podłoże z betonu C20/25. Podłoże pod posadzkę żywiczną powinno być zacierane na gładko mixokretem. Podłoże powinno mieć wyprofilowane spadki do kratek ściekowych. Podłoże powinno być idealnie równe i nie może mieć żadnych wgłębień i nierówności!! Zaleca się dodanie polipropylenowych włókien do betonu w celu poprawy jego właściwości Posadzki poliuretanowe. W pomieszczeniach kuchennych, produkcyjnych (wg oznaczeń na rzutach) zaprojektowano posadzki poliuretanowe z kolorowym kruszywem kwarcowym, gr. 6,0mm. Kolor VG14 wg UniQuartz Indumix (np. posadzka UCRETE HPQ, f. Basf). Posadzka ta jest odporna na działanie środków chemicznych, kwasów, nieprzepuszczalna, łatwa w czyszczeniu, odporna na uszkodzenia mechaniczne, odporna na zaplamienia, odporna na poślizg - klasa R12, odporność mechaniczna AR0,5, odporność na zużywanie się B>2,0. Posadzki należy wykończyć cokolikiem wys. ~10,0 cm połączonym z posadzka poprzez wyoblenie min.=30mm. Należy stosować systemowe rozwiązania (taśmy wzmacniające, grunty itp.) w miejscach newralgicznych narożniki, styki z kratkami ściekowymi itp Posadzki z płytek gresowych. Pomieszczenia zaplecza socjalno-sanitarnego. Zaprojektowano posadzki z płytek gresowych (pomieszczenia wg oznaczeń na rzutach) w formacie 30,0x30,0cm, impregnowanych w masie, odpornych na poślizg klasa min. R9, w obrębie natrysków min. R11/ R10B, w kolorze szarym QZ13. Kolorystykę dobrano wg wzornika Nowa Gala, seria Quarzite. Za względu na konieczność układania na izolacji z płynnej folii, należy stosować klej elastyczny w systemie zastosowanej płynnej folii. Fugi należy wykonać z masy epoksydowej kwasoodpornej, wodoszczelnej, w kolorze jasnoszarym. Pomieszczenie jadalni. W pomieszczeniu jadalni warstwy posadzki należy rozebrać do warstwy istniejącej podbudowy betonowej i wykonać nawą posadzkę zgodnie z opisem na rysunkach. Ze względu na liczne wybrzuszenia powierzchni istniejącej posadzki należy dokładnie sprawdzić stan techniczny podbudowy. Należy uwzględnić możliwość wymiany podbudowy na całej powierzchni pomieszczenia. W pomieszczeniu zaprojektowano posadzkę z płytek gresowych w formacie 60,0x60,0cm w odcieniach szarości np. Signum SG 12 jasny szary NATURA, płytki kalibrowane. Płytki dobrano na podstawie wzornika Signum, Nowa Gala. Płytki powinny być odporne na poślizg w klasie min. R9. Fugi należy wykonać z masy epoksydowej w kolorze jasnoszarym. Strona 12

12 Signum SG 12 jasny szary NATURA Listwy dylatacyjne. Na styku różnego rodzaju posadzek należy stosować systemowe listwy np. SCHLUTER. Na styku posadzki ceramicznej i posadzki żywicznej np. profil RENO U ze stali nierdzewnej. Profil należy zamontować w trakcie kładzenia płytek. Na czas wykonywania pozostałych prac należy profil zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zabezpieczenie usunąć po wykonaniu wszystkich prac posadzkarskich. Na zakończeniu posadzek w drzwiach zewnętrznych należy zamontować np. profil SCHIENE ze stali nierdzewnej. Profil RENO U Strona 13

13 Profil SCHIENE Wysokość profilu należy dostosować do grubości płytki. Wierzchnia warstwa posadzka żywiczna powinna być licowana z brzegiem profilu Tynki i okładziny wewnętrzne, zabezpieczenia. W pomieszczeniach przewidziano tynki cementowo-wapienne III kat. - na ścianach i stropach a także w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi. Wszystkie wypukłe narożniki należy zabezpieczyć listwami narożnikowymi aluminiowymi, perforowanymi, zatopionymi w tynku. Pod powierzchnie przeznaczone do wyłożenia płytkami ceramicznymi należy wykonać tynk cementowo-wapienny II kat. W pomieszczeniach mokrych, pomieszczeniach kuchennych, produkcyjnych, sanitarnych zaprojektowano okładziny ceramiczne na pełną wysokość pomieszczenia. Zaprojektowano płytki ścienne szkliwione w formacie 20,0x20,0cm w kolorze RAL (tło), RAL (akcenty). Kolorystykę przyjęto wg wzornika Raco Object f. Lasselsberger. Płytki ścienne powinny być odporne na pochłanianie wilgoci. Za względu na konieczność układania na izolacji z płynnej folii, należy stosować klej elastyczny w systemie zastosowanej płynnej folii. Fugi należy wykonać z masy epoksydowej kwasoodpornej, wodoszczelnej, w kolorze popielatym. Pod płytkami należy wykonać izolację z folii płynnej. Na narożnikach wypukłych stosować kątowniki aluminiowe wtopione. Nie należy stosować narożników plastikowych. Wszystkie pionowe narożniki wypukłe w obrębie pomieszczeń bloku żywieniowego poza jadalnią, pomieszczeniem biurowym i zapleczem socjalnoszatniowym należy zabezpieczyć dodatkowo narożnikami ochronnymi ze stali nierdzewnej 40,0x40,0mm do wysokości 2,05m ( jeden poziom z ościeżnicami drzwiowymi), np. f. CS Polska. Strona 14

14 Na ścianach najbardziej narażonych na uszkodzenia (wg oznaczeń na rysunkach) należy montować odboje ścienne ze stali nierdzewnej o szer. 15,0cm, góra na wysokości = 90,0cm, np., f. CS Polska. Narożnik wtopiony ścienny pod płytki, b=~40,0 mm Roboty malarskie. Wszystkie powłoki malarskie ścian w obrębie pomieszczeń bloku żywieniowego należy wykonywać z użyciem farb lateksowych odpornych na szorowanie w klasie min. III. Sufity malować farbą akrylową białą. Kolorystyka ścian w jadalni: ściany - S 1502-Y wg wzornika NCS; zaakcentowane fragmenty ścian oraz panele dekoracyjne (zgodnie z oznaczeniami na rzucie) należy malować farbą lateksową w kolorze zielonym RAL Kolorystyka ścian w pozostałych pomieszczeniach: S 1502-Y wg wzornika NCS komora chłodnicza. Komory chłodnicze należy wykonywać jako systemowe. Przyjęto grubość paneli 80,0mm. Obudowa powinna obejmować ściany i strop komory oraz drzwi wejściowe. Izolacja posadzki powinna zapewniać utrzymanie pożądanej temperatury w komorze Sufity podwieszone Sufity w pomieszczeniach kuchennych o podwyższonej wilgotności powietrza (zgodnie z rysunkami sufitów). Należy stosować systemowy sufit podwieszany akustyczny w klasie A o wsp. pochłaniania dźwięków nie mniejszym niż αw=0,95, chroniący przed hałasem pogłosowym. Sufit powinien spełniać klasę czystości nie gorszą niż ISO 5 wg ISO Sufit składający się z płyt z wełny szklanej o ciężarze nieprzekraczającym 1,4kg/m2w formacie wg rysunków, grubości nie mniejszej niż 1,5cm, o gruntowanych krawędziach prostych, umożliwiających demontaż pojedynczej płyty. Płyty o wytrzymałości powierzchni określanej jako umożliwienie i odporność na przecieranie na mokro, lub parą, odpornością na lekkie detergenty. Płyty w kolorze białym, odporne na grzyby i pleśnie. Płyty zachowujące stabilność wymiarową i mogące przenieść dodatkowe obciążenie nie mniejsze niż 0,3kg (3N) poza ciężarem własnym w warunkach wilgotnościowych klasy C (powyżej 90% czyli nawet do 100%) zgodnie z klasą 2/C/3N wg EN-13964, bez ugięcia, wypaczenia i rozwarstwienia, co musi być wyszczególnione i potwierdzone certyfikatem zgodności CE lub aprobatą techniczną, niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia (klasa nie niższa niż A2-s1d0). Płyty montowane na systemowej konstrukcji w klasie korozyjności atmosfery C3 wg EN z profili T24, profile główne o nośności nie mniejszej niż 95N (9,5kg) dla rozpiętości 120cm co musi być potwierdzone w aprobacie technicznej lub certyfikacie zgodności. Strona 15

15 Profile poprzeczne konstrukcji wyposażone w zabezpieczenie przed wypięciem i wysunięciem z profila głównego, oraz w wyprofilowaną półkę, którą opierają się na profilach głównych umożliwiając zlicowanie dolnej części konstrukcji przy jednoczesnym zwiększeniem stabilności profila, Wieszaki regulowane utrzymujące konstrukcję mocowane do profili głównych za pośrednictwem specjalnego suwliwego uchwytu dzięki czemu hak wieszaka umiejscowiony jest zgodnie z osią profili, dzięki czemu nie występuje ryzyko uszkodzenia krawędzi płyty podczas montażu i demontażu, a sam wieszak montowany jest zawsze w pionie. W miejscach, gdzie wymagane jest docięcie płyty należy zagruntować specjalną farba do gruntowania krawędzi. Przeznaczenie sufitów podwieszanych z wyszczególnieniem rozwiązania do stosowania musi być potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Nie dopuszcza się stosowania tzw. składaków, łączenia i stosowania elementów pochodzących od różnych producentów, gdyż wymaga się, aby gwarantem jakości i funkcjonalności systemu sufitu jako całości był jego producent. Wskazanie nazw własnych nie jest nakazem stosowania produktu danego producenta, a wyłącznie określeniem i wyznaczeniem wymaganego poziomu standardu, parametrów, jakości, funkcjonalności i estetyki, koniecznym do spełnienia i stosowania. Przykładowy system spełniający wymagania - Sufit Ecophon Gedina A Sufity w pomieszczeniach o obniżonej wilgotności powietrza, (zgodnie z rysunkami sufitów). Należy stosować systemowy sufit podwieszany akustyczny w klasie A o wsp. pochłaniania dźwięków nie mniejszym niż αw=0,90, chroniący przed hałasem pogłosowym. Sufit składający się z płyt z wełny szklanej o tzw. opuszczonej (schodkowej) krawędzi E15, o ciężarze nieprzekraczającym 1,4kg/m2w formacie wg rysunków i grubości nie mniejszej niż 1,5cm, umożliwiających demontaż pojedynczej płyty. Sufit w kolorze białym, odporny na grzyby i pleśnie. Płyty zachowujące stabilność wymiarową i przenoszące dodatkowe obciążenie przez pojedynczą płytę nie mniejsze niż 0,3kg (3N) poza ciężarem własnym w warunkach wilgotnościowych klasy C zgodnie z klasą 2/C/3N wg EN-13964, bez ugięcia, wypaczenia i rozwarstwienia, co musi być wyszczególnione i potwierdzone certyfikatem zgodności CE lub aprobatą techniczną, niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia (klasa nie niższa niż A2-s1d0). Płyty montowane na systemowej konstrukcji składającej się z profili T15 o nakładce z blachy ocynkowanej o grubości nie mniejszej niż 0,4mm powlekanej lakierem poliestrowym grubości nie mniejszej niż 25um, profile główne o nośności nie mniejszej niż 80N (8,0kg) dla rozpiętości 120cm co musi być wyszczególnione i potwierdzone w aprobacie technicznej lub certyfikacie zgodności. Profile poprzeczne konstrukcji wyposażone w zabezpieczenie przed wypięciem i wysunięciem z profila głównego, oraz w wyprofilowaną półkę, którą opierając się na profilach głównych umożliwiają zlicowanie dolnej części konstrukcji przy jednoczesnym zwiększeniem stabilności profila. Wieszaki regulowane o średnicy pręta 4mm utrzymujące konstrukcję mocowane są do profili głównych za pośrednictwem specjalnego suwliwego uchwytu dzięki czemu hak wieszaka umiejscowiony jest zgodnie z osią profili, dzięki czemu nie ma ryzyka uszkodzenia krawędzi płyt podczas montażu i demontażu, a sam wieszak montowany jest zawsze w pionie. Nośność wieszaków nie może być mniejsza niż 230N co musi być wyszczególnione i potwierdzone certyfikatem zgodności CE lub aprobatą techniczną. Wartość siły niszczącej wieszak nie może być mniejsza niż 690N. Przeznaczenie systemu sufitów z wyszczególnieniem rozwiązania i z przeznaczeniem stosowania musi być potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Wskazanie nazw własnych nie jest nakazem stosowania produktu danego producenta, a wyłącznie określeniem i wyznaczeniem wymaganego poziomu standardu, parametrów, jakości, funkcjonalności i estetyki, koniecznym do spełnienia i stosowania. Przykładowy system spełniający wymagania - Sufit Ecophon Advantage E Sufity podwieszane w pomieszczeniach suchych. Sufity zaprojektowano jako nierozbieralne. Należy je wykonywać w wybranym systemie z użyciem płyt gipsowo-kartonowych (podwójne krycie). W miejscach występowania urządzeń instalacji prowadzonych pod stropami należy montować klapy rewizyjne. Strona 16

16 9.16. Elementy dekoracyjne Istniejące dekoracje ścienne łącznie z boazerią drewnianą należy zdemontować w całości. Na powierzchni ścian wykonać nowe tynki. W miejscu po istniejącej dekoracji głównej jadalni (oznaczenie i opis na rzucie), należy montować panele dekoracyjne przestrzenne wykonane z masy gipsowej, dodatkowo wzmocnionej włóknem szklanym. Panele 3D są nietoksyczne i nie zawierają lotnych związków mineralnych i są całkowicie niepalne. Panele należy malować farbą lateksową. Wybrano płyty o wymiarach 1000mm x 800 mm w układzie horyzontalnym (np. Panel dekoracyjny ścienny 3D - Dunes - Model 01 Choppy). Płyty należy montować ściśle z wytycznymi producenta. Panel dekoracyjny ścienny 3D - Dunes - Model 01 - Choppy 10. Uwagi i zalecenia. Na styku posadzki z urządzeniami gastronomicznymi kuchni należy wykonać cokoły ze stali nierdzewnej z uszczelką blokującą przepływ cieczy. Cokoły powinny nadawać się do łatwego demontażu w celu okresowej dezynfekcji całej powierzchni posadzki. Blaty wyposażenia gastronomicznego kuchni powinny być realizowane jako ciągłe bez przerw, szczelin, widocznych połączeń Wyposażenie meblowe należy dobrać tak, aby przestrzeń pomiędzy posadzką a meblami ze stali nierdzewnej była na tyle wysoka, aby umożliwić swobodne mycie posadzki. Wszystkie piony i poziomy instalacyjne projektowane, istniejące, a także odkryte w trakcie prac rozbiórkowych muszą zostać obudowane w całości. Przed wykonaniem prac wykończeniowych w pomieszczeniu jadalni zaleca się naprawę nawierzchni kładki pieszej przylegającej do zewnętrznej ściany jadalni od strony północnej. Należy wykonać nowe warstwy nawierzchni kładki zwłaszcza izolacji wodoszczelnej. Izolacja przeciwwilgociowa powinna zabezpieczać ścianę jadalni przed przenikaniem wód opadowych i roztopowych. Niniejsze prace powinny być wykonane wyprzedzająco w ramach odrębnego zadania. Opracowanie: mgr inż. arch. Aneta Skotnicka Strona 17

17 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU POMIESZCZEŃ KUCHNI W PAWILONIE I, II, III POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH W KOMPLEKSIE 2909 I WSZUR W LĄDKU ZDROJU - PAWILON NR II STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI WYKAZ RYSUNKÓW OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Zalecenia PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE STAN ISTNIEJĄCY FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU ROZBIÓRKI I PRACE REMONTOWE o Rozbiórka i remont posadzek POSADZKI NA GRUNCIE POSADZKI POD KOMORAMI CHŁODNICZYMI UWAGI I ZALECENIA ROZBIÓRKI ŚCIAN I STROPÓW DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ STOLARKA DRZWIOWA STOLARKA OKIENNA PODKONSTRUKCJA STALOWA TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE UWAGI KOŃCOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE STROPY SCHODY WEWNĘTRZNE Strona 2

18 9.3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE NOŚNE ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE I OBUDOWY STROPODACH IZOLACJE P. WILGOCIOWE IZOLACJA POSADZEK NA GRUNCIE IZOLACJE POZIOME, PRZECIWWILGOCIOWE POSADZEK I ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH Z PŁYNNEJ FOLII STOLARKA DRZWIOWA STOLARKA OKIENNA PODOKIENNIKI OKNO ZSYPOWE Z POCHYLNIĄ IZOLACJE TERMICZNE OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE OBRÓBKI BLACHARSKIE ODWODNIENIE DACHU POSADZKI PODŁOŻA POD POSADZKI POSADZKI POLIURETANOWE POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH LISTWY DYLATACYJNE TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, ZABEZPIECZENIA ROBOTY MALARSKIE KOMORA CHŁODNICZA SUFITY PODWIESZONE SUFITY W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA (ZGODNIE Z RYSUNKAMI SUFITÓW) SUFITY W POMIESZCZENIACH O OBNIŻONEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA, (ZGODNIE Z RYSUNKAMI SUFITÓW) SUFITY PODWIESZANE W POMIESZCZENIACH SUCHYCH ELEMENTY DEKORACYJNE UWAGI I ZALECENIA Strona 3

19 WYKAZ RYSUNKÓW NR RYS. OPIS SKALA ARCHITEKTURA P2.A-01 PAWILON I, II SYTUACJA 1:500 P2.A-02 PAWILON II ELEWACJA POŁUDNIOWO ZACHODNIA 1:100 P2.A-03 PAWILON II ELEWACJA PÓŁNOCNO WSCHODNIA 1:100 P2.A-04 PAWILON II ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA, 1:100 ELEWACJA PÓŁNOCNO ZACHODNIA P2.A-05 PAWILON II KUCHNIA CENTRALNA RZUT PARTERU 1:50 P2.A-06 PAWILON II KUCHNIA CENTRALNA PRZEKROJE 1:50 P2.A-07 PAWILON II KUCHNIA CENTRALNA SUFITY PODWIESZANE 1:50 RZUT PARTERU P2.A-08 PAWILON II PRZEBICIA. KONSTRUKCJA WSPORCZA WENTYLACJI 1:100 P2.A-09 PAWILON II NADPROŻE STALOWE 1:10 P3.Z-01 PAWILON II ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKENNEJ 1:100 P3.Z-02 PAWILON II ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ZAŁĄCZNIKI Strona 4

20 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PAWILON NR II 1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczeń zapleczy kuchennych w Pawilonach I, II i III w kompleksie 2909 i Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjnego w Lądku Zdroju. Inwestycja jest zamierzeniem jednozadaniowym lecz może być realizowana etapowo. I etap Wykonanie robót budowlanych w Pawilonie II II etap Wykonanie robót budowlanych w Pawilonie I III etap Wykonanie robót budowlanych w Pawilonie III Kolejność realizacji zamierzenia inwestycyjnego może być zmieniona w zależności od decyzji inwestora. 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Przedmiotowy teren obejmuje działkę nr 315/2 przy ulicy Jadwigi 2a. Teren jest nachylony spadkiem w kierunku południowym. Teren jest w pełni zagospodarowany. Istniejące ciągi piesze oraz utwardzone place są wystarczające dla zapewnienia prawidłowej obsługi pomieszczeń zaplecza kuchennego. Do obiektu zapewniony jest dogodny dojazd poprzez drogę dojazdową oraz parking i utwardzone place umożliwiające czasowy postój samochodów dostawczych. Na terenie znajduje się wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów bytowych. 3. Projektowane zagospodarowanie terenu. Nie przewiduje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Teren jest nachylony spadkiem w kierunku południowym. Teren jest w pełni zagospodarowany. Istniejące ciągi piesze oraz utwardzone place są wystarczające dla zapewnienia prawidłowej obsługi pomieszczeń zaplecza kuchennego. Do obiektu zapewniony jest dogodny dojazd poprzez drogę dojazdową i utwardzony plac umożliwiający czasowy postój samochodów dostawczych. Na terenie znajduje się wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów bytowych. 3.1 Zalecenia. Zaleca się naprawę nawierzchni zewnętrznej w zakresie placu z droga dojazdową. Zaleca się wymianę nawierzchni z płyt ażurowych na płyty betonowe chodnikowe w obrębie strefy dostaw warzyw (okno zsypowe). Nawierzchnia powinna być wymieniona łącznie z podbudową z zachowaniem spadków umożliwiających spływ wody w kierunku drogi. Odrębnym opracowaniem powinien być objęty remont strefy zewnętrznej dostaw do bloku żywieniowego. Wymianie należy poddać nawierzchnię istniejącej rampy rozładunkowej wraz ze schodami. Schody powinny być zabezpieczone balustradami. Nad rampą należy wykonać zadaszenie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi. Powyższe zalecenia powinny być objęte odrębnym projektem. 4. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. Projektem modernizacji zostały objęte pomieszczenia bloków żywieniowych trzech obiektów 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego. Szpital zajmuje się głównie leczeniem schorzeń narządów Strona 5

21 ruchu. Z każdym rokiem wzrasta zapotrzebowanie na leczenie poszpitalne i rehabilitację oraz lecznictwo długoterminowe ze względu na położenie i zasoby unikalnych źródeł wód radonowo fluorkowo - siarkowych. W wyniku inwestycji zostanie zmodernizowana baza zaplecza szpitalnego kuchnia wraz z zapleczem w Pawilonie II, pomieszczenia kuchni zależnej wraz z niezbędnym zapleczem w Pawilonie I oraz pomieszczenia wydawalni posiłków w Pawilonie III. Planowana modernizacja ma na celu poprawę stanu technicznego oraz usprawnienie systemu funkcjonowania obiektów. Planowana modernizacja pozwoli na dostosowanie wszystkich pomieszczeń będących przedmiotem opracowania do obowiązujących wymogów sanitarnych i BHP a także na dostosowanie ich do norm HACCP, GHP i GMP. Planowanym efektem inwestycji jest modernizacja bloków żywieniowych pomieszczeń kuchni o zdolności produkcji min. 600 posiłków (śniadanie, obiad, kolacja) dziennie. 5. Charakterystyczne parametry techniczne. Powierzchnia użytkowa: ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Nr pom. Nazwa pomieszczenia powierzchnia 0.01 jadalnia m² 0.02 wydawalnia m² 0.03 kuchnia właściwa m² 0.04 pomieszczenie mycia pojemników 1.61 m² 0.05 przedsionek 1.53 m² 0.06 pomieszczenie na odpadki 2.72 m² 0.07 zmywalnia naczyń stołowych m² 0.08 magazyn dobowy m² 0.08a wydawalnia termosów m² 0.09 korytarz m² 0.10 pomieszczenie biurowe 9.78 m² 0.10a pomieszczenie techniczne m² 0.11 pomieszczenie gospodarcze 1.82 m² 0.12 magazyn czystej bielizny 2.03 m² 0.13 magazyn brudnej bielizny 1.91 m² 0.14 przedsionek 2.69 m² 0.15 jadalnia 0.00 m² 0.16 magazyn zasobów 4.01 m² 0.16a magazyn opakowań 3.04 m² 0.17 przedmagazyn m² 0.18 magazyn artykułów konserwowych 7.13 m² 0.19 magazyn warzyw m² 0.20 magazyn produktów suchych m² 0.21 magazyn mrożonek m² 0.22 chłodnia m² 0.23 umywalnia 4.51 m² 0.23a toaleta 1.17 m² 0.23b umywalnia 4.53 m² 0.23c toaleta 1.14 m² 0.24 szatnia 5.88 m² 0.24a szatnia 5.60 m² 0.25 pomieszczenie socjalne m² Strona 6

22 0.26 przygotowalnia wstępna warzyw i owoców m² 0.27 mycie i dezynfekcja jaj m² 0.28 klatka schodowa m² 0.29 magazyn pieczywa 4.65 m² 0.30 Klatka schodowa m² SUMA m² 6. Stan istniejący. Blok żywieniowy Pawilonu II znajduje się w poziomie parteru 5-kondygnacyjnego budynku sanatoryjnego. Kuchnia wraz z pomieszczeniami magazynowymi, technicznymi, zapleczem sanitarno-szatniowym oraz jadalnią zajmuje całą kondygnację Pawilonu II. Stan techniczny wykończenia pomieszczeń jest zły i średni. Stolarka drzwiowa i okienna wymaga wymiany. System wentylacji jest niesprawny. Posadzki posiadają liczne ubytki i uskoki. Zaplecze sanitarne wymaga modernizacji. Wysokość pomieszczeń w świetle wynosi ~3,65m. 7. Forma architektoniczna i funkcja obiektu. W modernizowanych obiektach nie przewiduje się zasadniczych zmian elewacyjnych ani innych wpływających na zewnętrzną formę budynku. W Pawilonie wprowadzone zostały dodatkowe, zewnętrzne otwory drzwiowe w celu zapewnienia prawidłowej ewakuacji z pomieszczeń. Wymianie podlega stolarka okienna w obrębie wszystkich pomieszczeń bloku żywieniowego. 8. Rozbiórki i prace remontowe. o Rozbiórka i remont posadzek Posadzki na gruncie. Przewiduje się rozbiórkę istniejących posadzek na gruncie do warstwy podbudowy betonowej. Projekt zakłada pozostawienie istniejącego podłoża betonowego, które stanowić będzie podstawę do projektowanych warstw izolacji i warstw posadzkowych. W trakcie robót rozbiórkowych inspektor nadzoru wraz z projektantem ocenią stan istniejącego podłoża i podejmą decyzję o jego ewentualnej naprawie lub pozostawieniu bez zmian. Na całej powierzchni podbudowy betonowej należy wykonać nową izolację z papy termozgrzewalnej (2 warstwy). W miejscach prowadzenia podposadzkowych instalacji sanitarnych ( prowadzonych w wykopie pod istniejącą warstwą podłoża betonowego) należy wylać nową warstwę betonu C8/10 o gr. min. 10,0cm. Wierzchnie warstwy posadzek wykonywać zgodnie z rysunkami rzutów i przekrojów Posadzki pod komorami chłodniczymi. Posadzki należy rozebrać w całości łącznie z podbudową. Na warstwie betonu C8/10 o gr. min. 10,0cm należy wykonać hydroizolację (2xpapa termozgrzewalna) oraz izolację z polistyrenu ekstrudowanego o gr. min. 10,0cm. Wylewkę z betonu B25 o gr. min. 8,0 cm wykonywać na folii separacyjnej. Warstwy posadzki pod komorą należy rozliczyć w taki sposób, aby uzyskać powierzchnię bez uskoków w stosunku do pomieszczenia sąsiedniego. Należy uzyskać szczelne połączenie po obwodzie pomieszczenia na styku posadzki ze ścianami komory modułowej Uwagi i zalecenia Nowe posadzki należy wykonywać w taki sposób, aby uzyskać na całej powierzchni - łącznie z klatką schodową - jeden poziom (bez uskoków). Maksymalna wysokość progów może wynosić 2,0cm. Prace polegające na wykonaniu hydroizolacji należy prowadzić w warunkach suchych. Należy przestrzegać ściśle zaleceń producenta zastosowanego producenta hydroizolacji, tak aby uzyskać ciągłą i szczelną powłokę. Strona 7

23 Projekt nie obejmuje termoizolacji posadzki na gruncie. W celu zabezpieczenia podłoża przed przenikaniem zimna należy zaizolować termicznie ściany fundamentowe na całej wysokości warstwą polistyrenu ekstradowanego o gr. min 6,0cm. Prace te powinny zostać wykonane i zaprojektowane wg odrębnego zadania związanego z remontem elewacji Rozbiórki ścian i stropów. W projekcie założono częściową rozbiórkę istniejących ścian działowych. Przebicia istniejących stropów i ścian zaznaczono na rysunkach. Podano zastosowane kształtowniki do wykonania przesklepień w projektowanych otworach drzwiowych oraz sposób ich realizacji. Każdorazowo w razie wątpliwości związanych z bezpieczeństwem konstrukcji podczas robót rozbiórkowych należy konsultować się z Projektantem. W części rysunkowej projektu podano także miejsca przewidywanych wymianów w stropach w miejscach projektowanych przebić. Dokładne rozwiązanie przebić przez stropy zostanie podane na etapie realizacji budowy, po odsłonięciu elementów nośnych stropów. Uszkodzone w trakcie prowadzenia prac budowlanych fragmenty ścian należy przemurować Demontaż istniejącej i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej Stolarka drzwiowa. Przewiduje się wykucie i demontaż całej stolarki drzwiowej. Minimalne, zaprojektowane wymiary drzwi w świetle przejścia wynoszą szer. 90,0cm, wys. 2,0m. W związku z powyższym istniejące otwory, po demontażu drzwi, należy poszerzyć i ew. podwyższyć (inwentaryzacja wysokości otworów może nastąpić dopiero po skuciu warstw posadzkowych). Należy przyjąć zasadę, że pozostawione nadproża muszą mieć po ewentualnym poszerzeniu otworu, minimalne oparcie 15,0 cm. W innym przypadku nadproże należy wymienić na odpowiednio dłuższe. Decyzje w tej sprawie podejmuje Projektant z Inspektorem nadzoru Stolarka okienna. Planuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej w obrębie całego bloku żywieniowego. Wymianie podlegają wszystkie podokienniki (parapety) wewnętrzne Podkonstrukcja stalowa. Pod urządzenia wentylacji mechanicznej centrale, należy wykonać podkonstrukcje stalowe zgodnie rysunkami. Konstrukcja stalowa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy konstrukcji oparto na ścianach istniejących. Układ elementów podkonstrukcji nie powinien blokować dostępu do otwieralnych sekcji urządzeń Tynki i okładziny wewnętrzne. Wszystkie istniejące tynki i okładziny (ceramiczne, kamionkowe), należy skuć. Usunąć zmurszałe i wykruszone spoiny w ścianie. Ewentualne uszkodzenia ścian naprawić i uzupełnić. Powierzchnie ścian oczyścić. Na tak przygotowane powierzchnie można nakładać grunty, tynki, okładziny zgodnie z projektem Uwagi końcowe. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie bardzo dokładnie sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki. Wszelkie uszkodzenia istniejącej okładziny kamiennej powstałe w trakcie robót budowlanych należy odtworzyć. Stolarkę okienną i drzwiową należy osadzać w murze z uwzględnieniem warstwy termoizolacji budynku (poza zakresem), w celu uniknięcia mostków termicznych. Projekt termoizolacji będzie objęty odrębnym opracowaniem. 9. Rozwiązania materiałowe Stropy. Konstrukcja stropów istniejąca. Wzmocnienia stalowe w miejscach projektowanych przebić dla pionów instalacyjnych. Strona 8

24 9.2. Schody wewnętrzne. Schody wewnętrzne - istniejące. Szczeliny i uskoki powstałe na połączeniach obudowy systemowej wydzielonej przestrzeni technicznej pod spocznikami należy wypełnić szczelnie z użyciem płyt cementowych i systemowych mas uszczelniających. Pełna renowacja schodów powinna być objęta odrębnym opracowaniem Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne. Ściany istniejące. Projektowane uzupełnienia - murowane z bloczków silikatowych. Ścianę murowaną akustyczną pomiędzy pomieszczeniami 0.10 i 0.10a (a także inne ściany gr. 25,0 m i więcej) należy wykonać na ławie fundamentowej. Ława z betony C20/25 o przekroju 40,0x40,0 cm, zbrojona 4xfi10mm, strzemiona fi 6,0mm co 30,0 cm. Izolacja ławy papa termozgrzewalna od spodu oraz dwukrotne smarowanie dyspersyjną masą (np. Dysperbit) pow. pionowych i odsadzek Ściany wewnętrzne działowe i obudowy. Zaprojektowano uzupełnienia ścianek i zamurowania z bloczków silikatowych. Nowe ścianki działowe zaprojektowano w systemie płyt cementowych na ruszcie, gr płyt 12,5mm płytowanie obustronne, podwójne. Ścianki izolowane wełną mineralną o grubości dostosowanej do gr. profilu, wynikającej z grubości ściany oznaczonej na rzucie. Należy stosować płyty cementowe odporne w 100% na wilgoć, niepalne (klasa A1), nie zawierające żadnych szkodliwych dla zdrowia człowieka składników. W projekcie zastosowano płyty z rdzeniem wykonanym z cementu portlandzkiego, dodatkowo obustronnie zbrojone siatką z włókna szklanego. Płyty posiadają docinane końcówki i wzmocnione krawędzie. Płyty maja zastosowanie zwłaszcza w pomieszczeniach o znacznej wilgotności oraz tam gdzie występuje wysoka temperatura i inne niekorzystne warunki również akustycznie. Płyty nie stanowią podłoża do wzrostu pleśni i nie ulegają procesom rozkładowym dzięki czemu można je stosować w miejscach, w których użycie płyt na bazie gipsu nie jest możliwe. Parametry płyt: Gęstość suchego materiału surowego - ok kg/m3 Ciężar - ok. 15 kg/m2 Wytrzymałość na zginanie - 6,2 N/mm2 Płyty należy montować na systemowym szkielecie metalowym wg instrukcji producenta. Należy stosować narożniki, masy uszczelniające, chemię zgodną z przyjętym systemem. Wszystkie narożniki wypukłe zabezpieczać narożnikami perforowanymi. Styki płyt zabezpieczać siatką. Do klejenia narożników i siatki nie stosować gipsu, lecz systemową gładź cementową. Przykładowy system spełniający wymagania Aguapanel Indoor, f. Knauf. Ścianki należy realizować z uwzględnieniem wymaganych parametrów ognioodporności i izolacyjności akustycznej zgodnie z rysunkami. Strona 9

25 Wszystkie piony i poziomy instalacyjne projektowane, istniejące, również te odkryte w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych należy obudować w systemie płyt cementowych. Obudowy poziome należy wykonywać do poziomu sufitu, bez uskoków poziomych. Uszkodzone, zdemontowane w trakcie prowadzenia prac budowlanych istniejące okładziny elementów konstrukcji stalowej budynku należy odtworzyć w systemie obudowy z płyt cementowych. Obudowy przestrzeni instalacyjnych pod spocznikami (pionowe i poziome) istniejących klatek schodowych należy wykonać z wykorzystaniem pełnego systemu zabudowy z płyt cementowych zapewniającego uzyskanie projektowanych właściwości przegród, odpowiednio EIS60 i REIS60 (zgodnie z rzutem). Obudowy należy wykonać w sposób zapewniający szczelne połączenie płyt cementowych z konstrukcją schodów bez szczelin i uskoków w płaszczyźnie poziomej i pionowej spocznika. Należy uzyskać jeden poziom spocznika bez szczelin na styku ze ścianami. Połączenie płyt cementowych z poszczególnymi elementami konstrukcji i wykończenia spocznika należy wypełnić masą uszczelniającą. Renowacja istniejących schodów powinna być objęta odrębnym opracowaniem Stropodach. Konstrukcja i pokrycie stropodachu istniejące. Projektuje się przebicia w istniejącej konstrukcji stropodachu w obrębie istniejących szachów instalacyjnych przy szybach dźwigów. W istniejących szachtach będzie prowadzona nowa instalacja wyrzutowa wentylacji mechanicznej bloku żywieniowego. W miejscu powstałych przebić w konstrukcji stropodachu i stropu maszynowni i stosować wzmocnienia konstrukcyjne, które zostaną dobrane w razie porzeby w trakcie realizacji inwestycji. Kanały wentylacyjne przechodzące przez maszynownię należy obudować płytami cementowymi z zapewnieniem klasy przegrody min. EIS60. Istniejące pokrycie dachowe w miejscu prowadzenia pionów instalacji wentylacji mechanicznej należy odtworzyć z zachowaniem ciągłości oraz szczelności pokrycia dachu. Kanały wentylacji mechanicznej w części leżącej należy opierać na stropodachu istniejącym na poduszkach betonowych. Uszkodzone w trakcie prowadzenia prac pokrycie dachowe należy wymienić Izolacje p. wilgociowe Izolacja posadzek na gruncie. Izolacja posadzek 2x papa termozgrzewalna, układana na istniejącym lub naprawionym podłożu. Izolacje układać z wywinięciem papy na ściany na wysokość równa grubości warstw posadzkowych Izolacje poziome, przeciwwilgociowe posadzek i ścian w pomieszczeniach mokrych z płynnej folii. W pomieszczeniach mokrych izolacja podpłytkowa z płynnej folii. Przed ułożeniem okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych należy wykonać powłokę uszczelniającą z płynnej folii a w narożnikach pionowych i poziomych wklęsłych, stosować taśmy uszczelniające w systemie płynnej folii. W miejscach przejść przez d stropy przewodów instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i kanałów wentylacyjnych, należy stosować systemowe połączenia folii Stolarka drzwiowa. W projekcie przyjęto stolarkę drzwiową o parametrach technicznych dostosowanych do przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Zaprojektowano drzwi zewnętrzne aluminiowoszklane z przekładkami termicznymi. Szklenie bezpieczne min P2, laminowane od wewnątrz folią nieprzezierną, profile malowane proszkowo w kolorze brązowym RAL Współczynnik przenikania ciepła uśredniony min. U = 1.7 W/m2K. Drzwi wewnętrzne zgodnie z opisem na rzutach i zestawieniem stolarki. Wszystkie okucia drzwi zamki łazienkowe, klamki, szyldy metalowe. Drzwi wyposażone w zamki patentowe zgodnie z zestawieniami. Przyjętą zasadę dostępu do pomieszczeń, systemu zamknięć, oraz drzwi objętych systemem jednego klucza należy ostatecznie ustalić z Inwestorem w trakcie prowadzenia prac. Strona 10

26 Stolarka okienna. Zaprojektowano stolarkę aluminowo-szklaną. Profile malowane proszkowo w kolorze brązu RAL Przyjęto współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2K. Szklenie szkłem bezpiecznym P2 (laminowanie). W otworach okiennych poza pomieszczeniem jadalni należy montować moskitiery. Na styku prostopadłym stolarki okiennej ze ścianami należy wykonać połączenie z profili aluminiowych z przekładką akustyczną. Rozwiązanie to powinno być zgodne z przyjętym systemem stolarki okiennej. Stolarka powinna być odporna na mycie środkami dezynfekującymi. Okucia (zawiasy) stolarki aluminiowo-szklanej w kolorze profili, klamki, szyldy ze stali szczotkowanej. Parapety zewnętrzne należy wykonać w systemie i pod kolor stolarki. Głębokość parapetów należy dostosować do grubości termoizolacji budynku. Projekt termoizolacji wg odrębnego opracowania Podokienniki. Podokienniki w pomieszczeniach z okładziną z płytek ceramicznych, należy wykonać w formie licowania ościeży. Należy stosować listwy narożnikowe kątowe aluminiowe wtopione. W pomieszczeniach bez okładziny ściennej ceramicznej należy zastosować podokienniki wewnętrzne z konglomeratu kamiennego w kolorze brązowym (odcień zgodny z kolorem stolarki) faktura kamienia drobnoziarnista, polerowane gr. min. 2,5 cm. Brzegi podokienników zaokrąglone lub fazowane. Podokienniki powinny wystawać poza lico ściany na ~3,0 cm. Konglomerat jest produktem przemysłowym powstałym przez technologiczne połączenie wyselekcjonowanych odłamków naturalnego kamienia (ok. 95% masy) ze specjalnymi żywicami poliestrowymi (ok. 5% masy) stanowiącymi spoiwo dla tego materiału. Podokiennik z konglomeratu faktura drobnoziarnista Okno zsypowe z pochylnią. W projekcie przywrócono funkcję okna zsypowego na warzywa dostarczane w postaci brudnej. Okno zsypowe powinno być realizowane łącznie z rynną pośrednią i pochylnią wewnętrzną. Drzwiczki zewnętrzne i okienko wewnętrzne powinny być wykonane, jako pełne ze stali nierdzewnej z przekładką termiczną i uszczelką po obwodzie. Drzwiczki powinny być wyposażone w zamek patentowy. Podkonstrukcję pod rynnę (pomiędzy ścianami zewnętrznymi) oraz pochylnię wewnętrzną należy wykonać z kształtowników stalowych o profilu kwadratowym zamkniętym. Podkonstrukcja powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. Poszycie pochylni i rynny zsypowej należy wykonać z płyt cementowych odpornych w 100% na wilgoć, prostych i giętych, pokrytych siatką z włókna szklanego, np. Aguapanel. Poszycie powinno stanowić szczelną obudowę podkonstrukcji. Jako wykończenie należy stosować w obrębie rynny - blachę ze stali nierdzewnej gładkiej, w obrębie pochylni wewnętrznej - blachę ze stali nierdzewnej ryflowanej o gr.1,0 mm. W razie rezygnacji z okienka zsypowego wewnętrznego (decyzja Inwestora) należy wykonać izolację termiczną rynny pośredniej z weny mineralnej gr. min. 6cm. Wełnę należy zabezpieczyć dodatkowo folią ochronna oraz obudować płytami cementowymi do zastosowań zewnętrznych. Strona 11

27 9.7. Izolacje termiczne. Posadzki izolowane płytami ze styropianu ESP 100 i płytami z polistyrenu ekstrudowanego (komory chłodnicze). Grubość płyt min. 10cm Okładziny zewnętrzne. Okładziny iistniejące - nie są objęte opracowaniem Obróbki blacharskie. Istniejące - nie są objęte opracowaniem. Należy wykonać parapety zewnętrzne w kolorze i systemie stolarki okiennej aluminiowo-szklanej, których szerokość należy dostosować do grubości warstwy izolacji termicznej (odrębne opracowanie) Odwodnienie dachu. Odwodnienie dachu - iistniejące - nie jest objęte opracowaniem Posadzki. Zaprojektowano posadzki z materiałów antypoślizgowych, nienasiąkliwych, wytrzymałych mechanicznie, umożliwiające łatwe utrzymanie czystości. Wszystkie kratki ściekowe w posadzkach ze stali nierdzewnej Podłoża pod posadzki. Podłoże pod posadzki powinno mieć minimalną gr.5,0 cm. Jednakże ze względów wykonawczych, należy przyjąć min. gr. 8,0 cm. W celu wyrównania poziomów w pomieszczeniach pod posadzkę żywiczną należy wykonać podłoże gr. 9,0 cm. Podłoże z betonu C20/25. Podłoże pod posadzkę żywiczną powinno być zacierane na gładko mixokretem. Podłoże powinno mieć wyprofilowane spadki do kratek ściekowych. Podłoże powinno być idealnie równe i nie może mieć żadnych wgłębień i nierówności!! Zaleca się dodanie polipropylenowych włókien do betonu w celu poprawy jego właściwości Posadzki poliuretanowe. W pomieszczeniach kuchennych, produkcyjnych (wg oznaczeń na rzutach) zaprojektowano posadzki poliuretanowe z kolorowym kruszywem kwarcowym, gr. 6,0mm. Kolor VG14 wg UniQuartz Indumix (np. posadzka UCRETE HPQ, f. Basf). Posadzka ta jest odporna na działanie środków chemicznych, kwasów, nieprzepuszczalna, łatwa w czyszczeniu, odporna na uszkodzenia mechaniczne, odporna na zaplamienia, odporna na poślizg - klasa R12, odporność mechaniczna AR0,5, odporność na zużywanie się B>2,0. Posadzki należy wykończyć cokolikiem wys. ~10,0 cm połączonym z posadzka poprzez wyoblenie min.=30mm. Należy stosować systemowe rozwiązania (taśmy wzmacniające, grunty itp.) w miejscach newralgicznych narożniki, styki z kratkami ściekowymi itp Posadzki z płytek gresowych. Pomieszczenia zaplecza socjalno-sanitarnego. Zaprojektowano posadzki z płytek gresowych (pomieszczenia wg oznaczeń na rzutach) w formacie 30,0x30,0cm, impregnowanych w masie, odpornych na poślizg klasa min. R9, w obrębie natrysków min. R11/ R10B, w kolorze szarym QZ13. Kolorystykę dobrano wg wzornika Nowa Gala, seria Quarzite. Za względu na konieczność układania na izolacji z płynnej folii, należy stosować klej elastyczny w systemie zastosowanej płynnej folii. Fugi należy wykonać z masy epoksydowej kwasoodpornej, wodoszczelnej, w kolorze jasnoszarym. Pomieszczenie jadalni. W pomieszczeniu jadalni warstwy posadzki należy rozebrać do warstwy istniejącej podbudowy betonowej i wykonać nawą posadzkę zgodnie z opisem na rysunkach. Ze względu na liczne wybrzuszenia powierzchni istniejącej posadzki należy dokładnie sprawdzić stan techniczny podbudowy. Należy uwzględnić możliwość wymiany podbudowy na całej powierzchni pomieszczenia. W pomieszczeniu zaprojektowano posadzkę z płytek gresowych w formacie 60,0x60,0cm w odcieniach szarości np. Signum SG 12 jasny szary NATURA, płytki kalibrowane. Płytki dobrano na podstawie wzornika Signum, Nowa Gala. Płytki powinny być odporne na poślizg w klasie min. R9. Fugi należy wykonać z masy epoksydowej w kolorze jasnoszarym. Strona 12

28 Signum SG 12 jasny szary NATURA Listwy dylatacyjne. Na styku różnego rodzaju posadzek należy stosować systemowe listwy np. SCHLUTER. Na styku posadzki ceramicznej i posadzki żywicznej np. profil RENO U ze stali nierdzewnej. Profil należy zamontować w trakcie kładzenia płytek. Na czas wykonywania pozostałych prac należy profil zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zabezpieczenie usunąć po wykonaniu wszystkich prac posadzkarskich. Na zakończeniu posadzek w drzwiach zewnętrznych należy zamontować np. profil SCHIENE ze stali nierdzewnej. Profil RENO U Strona 13

29 Profil SCHIENE Wysokość profilu należy dostosować do grubości płytki. Wierzchnia warstwa posadzka żywiczna powinna być licowana z brzegiem profilu Tynki i okładziny wewnętrzne, zabezpieczenia. W pomieszczeniach przewidziano tynki cementowo-wapienne III kat. - na ścianach i stropach a także w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi. Wszystkie wypukłe narożniki należy zabezpieczyć listwami narożnikowymi aluminiowymi, perforowanymi, zatopionymi w tynku. Pod powierzchnie przeznaczone do wyłożenia płytkami ceramicznymi należy wykonać tynk cementowo-wapienny II kat. W pomieszczeniach mokrych, pomieszczeniach kuchennych, produkcyjnych, sanitarnych zaprojektowano okładziny ceramiczne na pełną wysokość pomieszczenia. Zaprojektowano płytki ścienne szkliwione w formacie 20,0x20,0cm w kolorze RAL (tło), RAL (akcenty). Kolorystykę przyjęto wg wzornika Raco Object f. Lasselsberger. Płytki ścienne powinny być odporne na pochłanianie wilgoci. Za względu na konieczność układania na izolacji z płynnej folii, należy stosować klej elastyczny w systemie zastosowanej płynnej folii. Fugi należy wykonać z masy epoksydowej kwasoodpornej, wodoszczelnej, w kolorze popielatym. Pod płytkami należy wykonać izolację z folii płynnej. Na narożnikach wypukłych stosować kątowniki aluminiowe wtopione. Nie należy stosować narożników plastikowych. Wszystkie pionowe narożniki wypukłe w obrębie pomieszczeń bloku żywieniowego poza jadalnią, pomieszczeniem biurowym i zapleczem socjalnoszatniowym należy zabezpieczyć dodatkowo narożnikami ochronnymi ze stali nierdzewnej 40,0x40,0mm do wysokości 2,05m ( jeden poziom z ościeżnicami drzwiowymi), np. f. CS Polska. Strona 14

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY

I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY I. OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO (STANU SUROWEGO ZAMKNIĘTEGO) ARCHITEKTURY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Umowa z Inwestorem Mapa do celów projektowych Archiwalna dokumentacja techniczna obiektów szpitala

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4

nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 Spis treści: Strona nr I CZĘŚĆ OPISOWA OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI 4 2. PODSTAWA OPRACOWANIA 5 3. PODSTAWOWE DANE O LOKALIZACJI I OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO 5 4. PROJEKTOWANE

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi Pałacu Ślubów OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/2 66-40 0 Gorzów Wlkp. 6 0 1 9 4 0 1 2 1 N I P 5 9 9-1 8 7-1 9-9 6 w w w. b e j n a

Bardziej szczegółowo

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO ul. Racjonalizacji 6/8, 02-673 Warszawa ZP/TA-240-13/2013 Zał. nr 1 B do SIWZ NAZWA OPRACOWANIA: EGZ. NR:......... SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

Bardziej szczegółowo

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.

MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt. MDB PROJEKT S.J. UL. T. BOROWSKIEGO 2 LOK. 205 03-475 WARSZAWA TEL. +48 22 39 86 005 FAX +48 22 10 14 422 www.mdbprojekt.eu info@mdbprojekt.eu TEMAT ETAP PROJEKT BUDOWLANY REMONTU (OCIEPLENIA) ELEWACJI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH REMONT ELEWACJI I KLATKI SCHODOWEJ BUDYNKU przy ul. Bolesława Śmiałego 16 w Szczecinie Zamawiający: SZCZECIŃSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy

PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Biuro Obsługi Klienta: Dąbrówka 13 42-110 Popów 692-489-371, 695-46-90-35 mp.projekt@vp.pl Inwestor: PROJEKT BUDOWLANY Gmina i Miasto Koziegłowy Pl. Moniuszki 14, 42-350 Koziegłowy Lokalizacja obiektu:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY:

CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Nr Sprawy: 37/2014 CZĘŚĆ III SIWZ PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY: Termomodernizacja budynków Konińskiego Domu Kultury, Młodzieżowego Domu Kultury w Koninie oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej w Koninie

Bardziej szczegółowo

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP

I. WYMAGANIA OGÓLNE 1. WST ĘP SPIS TREŚCI I. Wymagania ogólne 1. Wstęp 2. Materiały 3. Sprzęt 4. Transport 5. Wykonywanie robót 6. Kontrola jakości robót 7. Obmiar robót 8. Odbiór robót 9. Przepisy związane II. Roboty budowlane 1.

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54

01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Pracownia Inwestycyjna Ryszard Wyszyński 01-494 Warszawa, ul. Piastów Śląskich 49 tel./fax 22 788 18 54 Inwestor: Dom Pomocy Społecznej im. Natalii Nitosławskiej ul. Bielińskiego 26, Nowe Miasto nad Pilicą

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS TREŚCI: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...6 1.1 Umowa z Inwestorem....6 1.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi...6 1.3 Decyzja o warunkach zabudowy...6

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY.

PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. BUDOGRAF PROJEKTOWANIE W BUDOWNICTWIE. OPINIE I WYCENY. 04-807 Warszawa ul. Sobierajska 31 tel/fax. (022)6157990 konto: BRE Bank SA 20114020040000340237821691 email: budograf@op.pl UPROSZCZONA DOKUMENTACJA

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT

3 S t r o n a JANUSZ BLACHOWSKI - ARCHITEKT 1. DANE OGÓLNE 1.1. OBIEKT Hala Sportowa - Remont pomieszczeń zaplecza wraz z wymianą oświetlenia hali i płyt sufitu podwieszonego oraz modernizacją rozdzielnicy głównej RG. 1.2. CEL i PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo