OPIS TECHNICZNY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OPIS TECHNICZNY --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 5"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU POMIESZCZEŃ KUCHNI W PAWILONIE I, II, III POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH W KOMPLEKSIE 2909 I WSZUR W LĄDKU ZDROJU - PAWILON NR II STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI WYKAZ RYSUNKÓW OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Zalecenia PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE STAN ISTNIEJĄCY FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU ROZBIÓRKI I PRACE REMONTOWE o Rozbiórka i remont posadzek POSADZKI NA GRUNCIE POSADZKI POD KOMORAMI CHŁODNICZYMI UWAGI I ZALECENIA ROZBIÓRKI ŚCIAN I STROPÓW DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ STOLARKA DRZWIOWA STOLARKA OKIENNA PODKONSTRUKCJA STALOWA TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE UWAGI KOŃCOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE STROPY SCHODY WEWNĘTRZNE Strona 2

2 9.3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE NOŚNE ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE I OBUDOWY STROPODACH IZOLACJE P. WILGOCIOWE IZOLACJA POSADZEK NA GRUNCIE IZOLACJE POZIOME, PRZECIWWILGOCIOWE POSADZEK I ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH Z PŁYNNEJ FOLII STOLARKA DRZWIOWA STOLARKA OKIENNA PODOKIENNIKI OKNO ZSYPOWE Z POCHYLNIĄ IZOLACJE TERMICZNE OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE OBRÓBKI BLACHARSKIE ODWODNIENIE DACHU POSADZKI PODŁOŻA POD POSADZKI POSADZKI POLIURETANOWE POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH LISTWY DYLATACYJNE TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, ZABEZPIECZENIA ROBOTY MALARSKIE KOMORA CHŁODNICZA SUFITY PODWIESZONE SUFITY W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA (ZGODNIE Z RYSUNKAMI SUFITÓW) SUFITY W POMIESZCZENIACH O OBNIŻONEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA, (ZGODNIE Z RYSUNKAMI SUFITÓW) SUFITY PODWIESZANE W POMIESZCZENIACH SUCHYCH ELEMENTY DEKORACYJNE UWAGI I ZALECENIA Strona 3

3 WYKAZ RYSUNKÓW NR RYS. OPIS SKALA ARCHITEKTURA P2.A-01 PAWILON I, II SYTUACJA 1:500 P2.A-02 PAWILON II ELEWACJA POŁUDNIOWO ZACHODNIA 1:100 P2.A-03 PAWILON II ELEWACJA PÓŁNOCNO WSCHODNIA 1:100 P2.A-04 PAWILON II ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA, 1:100 ELEWACJA PÓŁNOCNO ZACHODNIA P2.A-05 PAWILON II KUCHNIA CENTRALNA RZUT PARTERU 1:50 P2.A-06 PAWILON II KUCHNIA CENTRALNA PRZEKROJE 1:50 P2.A-07 PAWILON II KUCHNIA CENTRALNA SUFITY PODWIESZANE 1:50 RZUT PARTERU P2.A-08 PAWILON II PRZEBICIA. KONSTRUKCJA WSPORCZA WENTYLACJI 1:100 P2.A-09 PAWILON II NADPROŻE STALOWE 1:10 P3.Z-01 PAWILON II ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKENNEJ 1:100 P3.Z-02 PAWILON II ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ZAŁĄCZNIKI Strona 4

4 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PAWILON NR II 1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczeń zapleczy kuchennych w Pawilonach I, II i III w kompleksie 2909 i Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjnego w Lądku Zdroju. Inwestycja jest zamierzeniem jednozadaniowym lecz może być realizowana etapowo. I etap Wykonanie robót budowlanych w Pawilonie II II etap Wykonanie robót budowlanych w Pawilonie I III etap Wykonanie robót budowlanych w Pawilonie III Kolejność realizacji zamierzenia inwestycyjnego może być zmieniona w zależności od decyzji inwestora. 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Przedmiotowy teren obejmuje działkę nr 315/2 przy ulicy Jadwigi 2a. Teren jest nachylony spadkiem w kierunku południowym. Teren jest w pełni zagospodarowany. Istniejące ciągi piesze oraz utwardzone place są wystarczające dla zapewnienia prawidłowej obsługi pomieszczeń zaplecza kuchennego. Do obiektu zapewniony jest dogodny dojazd poprzez drogę dojazdową oraz parking i utwardzone place umożliwiające czasowy postój samochodów dostawczych. Na terenie znajduje się wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów bytowych. 3. Projektowane zagospodarowanie terenu. Nie przewiduje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Teren jest nachylony spadkiem w kierunku południowym. Teren jest w pełni zagospodarowany. Istniejące ciągi piesze oraz utwardzone place są wystarczające dla zapewnienia prawidłowej obsługi pomieszczeń zaplecza kuchennego. Do obiektu zapewniony jest dogodny dojazd poprzez drogę dojazdową i utwardzony plac umożliwiający czasowy postój samochodów dostawczych. Na terenie znajduje się wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów bytowych. 3.1 Zalecenia. Zaleca się naprawę nawierzchni zewnętrznej w zakresie placu z droga dojazdową. Zaleca się wymianę nawierzchni z płyt ażurowych na płyty betonowe chodnikowe w obrębie strefy dostaw warzyw (okno zsypowe). Nawierzchnia powinna być wymieniona łącznie z podbudową z zachowaniem spadków umożliwiających spływ wody w kierunku drogi. Odrębnym opracowaniem powinien być objęty remont strefy zewnętrznej dostaw do bloku żywieniowego. Wymianie należy poddać nawierzchnię istniejącej rampy rozładunkowej wraz ze schodami. Schody powinny być zabezpieczone balustradami. Nad rampą należy wykonać zadaszenie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi. Powyższe zalecenia powinny być objęte odrębnym projektem. 4. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. Projektem modernizacji zostały objęte pomieszczenia bloków żywieniowych trzech obiektów 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego. Szpital zajmuje się głównie leczeniem schorzeń narządów Strona 5

5 ruchu. Z każdym rokiem wzrasta zapotrzebowanie na leczenie poszpitalne i rehabilitację oraz lecznictwo długoterminowe ze względu na położenie i zasoby unikalnych źródeł wód radonowo fluorkowo - siarkowych. W wyniku inwestycji zostanie zmodernizowana baza zaplecza szpitalnego kuchnia wraz z zapleczem w Pawilonie II, pomieszczenia kuchni zależnej wraz z niezbędnym zapleczem w Pawilonie I oraz pomieszczenia wydawalni posiłków w Pawilonie III. Planowana modernizacja ma na celu poprawę stanu technicznego oraz usprawnienie systemu funkcjonowania obiektów. Planowana modernizacja pozwoli na dostosowanie wszystkich pomieszczeń będących przedmiotem opracowania do obowiązujących wymogów sanitarnych i BHP a także na dostosowanie ich do norm HACCP, GHP i GMP. Planowanym efektem inwestycji jest modernizacja bloków żywieniowych pomieszczeń kuchni o zdolności produkcji min. 600 posiłków (śniadanie, obiad, kolacja) dziennie. 5. Charakterystyczne parametry techniczne. Powierzchnia użytkowa: ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Nr pom. Nazwa pomieszczenia powierzchnia 0.01 jadalnia m² 0.02 wydawalnia m² 0.03 kuchnia właściwa m² 0.04 pomieszczenie mycia pojemników 1.61 m² 0.05 przedsionek 1.53 m² 0.06 pomieszczenie na odpadki 2.72 m² 0.07 zmywalnia naczyń stołowych m² 0.08 magazyn dobowy m² 0.08a wydawalnia termosów m² 0.09 korytarz m² 0.10 pomieszczenie biurowe 9.78 m² 0.10a pomieszczenie techniczne m² 0.11 pomieszczenie gospodarcze 1.82 m² 0.12 magazyn czystej bielizny 2.03 m² 0.13 magazyn brudnej bielizny 1.91 m² 0.14 przedsionek 2.69 m² 0.15 jadalnia 0.00 m² 0.16 magazyn zasobów 4.01 m² 0.16a magazyn opakowań 3.04 m² 0.17 przedmagazyn m² 0.18 magazyn artykułów konserwowych 7.13 m² 0.19 magazyn warzyw m² 0.20 magazyn produktów suchych m² 0.21 magazyn mrożonek m² 0.22 chłodnia m² 0.23 umywalnia 4.51 m² 0.23a toaleta 1.17 m² 0.23b umywalnia 4.53 m² 0.23c toaleta 1.14 m² 0.24 szatnia 5.88 m² 0.24a szatnia 5.60 m² 0.25 pomieszczenie socjalne m² Strona 6

6 0.26 przygotowalnia wstępna warzyw i owoców m² 0.27 mycie i dezynfekcja jaj m² 0.28 klatka schodowa m² 0.29 magazyn pieczywa 4.65 m² 0.30 Klatka schodowa m² SUMA m² 6. Stan istniejący. Blok żywieniowy Pawilonu II znajduje się w poziomie parteru 5-kondygnacyjnego budynku sanatoryjnego. Kuchnia wraz z pomieszczeniami magazynowymi, technicznymi, zapleczem sanitarno-szatniowym oraz jadalnią zajmuje całą kondygnację Pawilonu II. Stan techniczny wykończenia pomieszczeń jest zły i średni. Stolarka drzwiowa i okienna wymaga wymiany. System wentylacji jest niesprawny. Posadzki posiadają liczne ubytki i uskoki. Zaplecze sanitarne wymaga modernizacji. Wysokość pomieszczeń w świetle wynosi ~3,65m. 7. Forma architektoniczna i funkcja obiektu. W modernizowanych obiektach nie przewiduje się zasadniczych zmian elewacyjnych ani innych wpływających na zewnętrzną formę budynku. W Pawilonie wprowadzone zostały dodatkowe, zewnętrzne otwory drzwiowe w celu zapewnienia prawidłowej ewakuacji z pomieszczeń. Wymianie podlega stolarka okienna w obrębie wszystkich pomieszczeń bloku żywieniowego. 8. Rozbiórki i prace remontowe. o Rozbiórka i remont posadzek Posadzki na gruncie. Przewiduje się rozbiórkę istniejących posadzek na gruncie do warstwy podbudowy betonowej. Projekt zakłada pozostawienie istniejącego podłoża betonowego, które stanowić będzie podstawę do projektowanych warstw izolacji i warstw posadzkowych. W trakcie robót rozbiórkowych inspektor nadzoru wraz z projektantem ocenią stan istniejącego podłoża i podejmą decyzję o jego ewentualnej naprawie lub pozostawieniu bez zmian. Na całej powierzchni podbudowy betonowej należy wykonać nową izolację z papy termozgrzewalnej (2 warstwy). W miejscach prowadzenia podposadzkowych instalacji sanitarnych ( prowadzonych w wykopie pod istniejącą warstwą podłoża betonowego) należy wylać nową warstwę betonu C8/10 o gr. min. 10,0cm. Wierzchnie warstwy posadzek wykonywać zgodnie z rysunkami rzutów i przekrojów Posadzki pod komorami chłodniczymi. Posadzki należy rozebrać w całości łącznie z podbudową. Na warstwie betonu C8/10 o gr. min. 10,0cm należy wykonać hydroizolację (2xpapa termozgrzewalna) oraz izolację z polistyrenu ekstrudowanego o gr. min. 10,0cm. Wylewkę z betonu B25 o gr. min. 8,0 cm wykonywać na folii separacyjnej. Warstwy posadzki pod komorą należy rozliczyć w taki sposób, aby uzyskać powierzchnię bez uskoków w stosunku do pomieszczenia sąsiedniego. Należy uzyskać szczelne połączenie po obwodzie pomieszczenia na styku posadzki ze ścianami komory modułowej Uwagi i zalecenia Nowe posadzki należy wykonywać w taki sposób, aby uzyskać na całej powierzchni - łącznie z klatką schodową - jeden poziom (bez uskoków). Maksymalna wysokość progów może wynosić 2,0cm. Prace polegające na wykonaniu hydroizolacji należy prowadzić w warunkach suchych. Należy przestrzegać ściśle zaleceń producenta zastosowanego producenta hydroizolacji, tak aby uzyskać ciągłą i szczelną powłokę. Strona 7

7 Projekt nie obejmuje termoizolacji posadzki na gruncie. W celu zabezpieczenia podłoża przed przenikaniem zimna należy zaizolować termicznie ściany fundamentowe na całej wysokości warstwą polistyrenu ekstradowanego o gr. min 6,0cm. Prace te powinny zostać wykonane i zaprojektowane wg odrębnego zadania związanego z remontem elewacji Rozbiórki ścian i stropów. W projekcie założono częściową rozbiórkę istniejących ścian działowych. Przebicia istniejących stropów i ścian zaznaczono na rysunkach. Podano zastosowane kształtowniki do wykonania przesklepień w projektowanych otworach drzwiowych oraz sposób ich realizacji. Każdorazowo w razie wątpliwości związanych z bezpieczeństwem konstrukcji podczas robót rozbiórkowych należy konsultować się z Projektantem. W części rysunkowej projektu podano także miejsca przewidywanych wymianów w stropach w miejscach projektowanych przebić. Dokładne rozwiązanie przebić przez stropy zostanie podane na etapie realizacji budowy, po odsłonięciu elementów nośnych stropów. Uszkodzone w trakcie prowadzenia prac budowlanych fragmenty ścian należy przemurować Demontaż istniejącej i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej Stolarka drzwiowa. Przewiduje się wykucie i demontaż całej stolarki drzwiowej. Minimalne, zaprojektowane wymiary drzwi w świetle przejścia wynoszą szer. 90,0cm, wys. 2,0m. W związku z powyższym istniejące otwory, po demontażu drzwi, należy poszerzyć i ew. podwyższyć (inwentaryzacja wysokości otworów może nastąpić dopiero po skuciu warstw posadzkowych). Należy przyjąć zasadę, że pozostawione nadproża muszą mieć po ewentualnym poszerzeniu otworu, minimalne oparcie 15,0 cm. W innym przypadku nadproże należy wymienić na odpowiednio dłuższe. Decyzje w tej sprawie podejmuje Projektant z Inspektorem nadzoru Stolarka okienna. Planuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej w obrębie całego bloku żywieniowego. Wymianie podlegają wszystkie podokienniki (parapety) wewnętrzne Podkonstrukcja stalowa. Pod urządzenia wentylacji mechanicznej centrale, należy wykonać podkonstrukcje stalowe zgodnie rysunkami. Konstrukcja stalowa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy konstrukcji oparto na ścianach istniejących. Układ elementów podkonstrukcji nie powinien blokować dostępu do otwieralnych sekcji urządzeń Tynki i okładziny wewnętrzne. Wszystkie istniejące tynki i okładziny (ceramiczne, kamionkowe), należy skuć. Usunąć zmurszałe i wykruszone spoiny w ścianie. Ewentualne uszkodzenia ścian naprawić i uzupełnić. Powierzchnie ścian oczyścić. Na tak przygotowane powierzchnie można nakładać grunty, tynki, okładziny zgodnie z projektem Uwagi końcowe. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie bardzo dokładnie sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki. Wszelkie uszkodzenia istniejącej okładziny kamiennej powstałe w trakcie robót budowlanych należy odtworzyć. Stolarkę okienną i drzwiową należy osadzać w murze z uwzględnieniem warstwy termoizolacji budynku (poza zakresem), w celu uniknięcia mostków termicznych. Projekt termoizolacji będzie objęty odrębnym opracowaniem. 9. Rozwiązania materiałowe Stropy. Konstrukcja stropów istniejąca. Wzmocnienia stalowe w miejscach projektowanych przebić dla pionów instalacyjnych. Strona 8

8 9.2. Schody wewnętrzne. Schody wewnętrzne - istniejące. Szczeliny i uskoki powstałe na połączeniach obudowy systemowej wydzielonej przestrzeni technicznej pod spocznikami należy wypełnić szczelnie z użyciem płyt cementowych i systemowych mas uszczelniających. Pełna renowacja schodów powinna być objęta odrębnym opracowaniem Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne. Ściany istniejące. Projektowane uzupełnienia - murowane z bloczków silikatowych. Ścianę murowaną akustyczną pomiędzy pomieszczeniami 0.10 i 0.10a (a także inne ściany gr. 25,0 m i więcej) należy wykonać na ławie fundamentowej. Ława z betony C20/25 o przekroju 40,0x40,0 cm, zbrojona 4xfi10mm, strzemiona fi 6,0mm co 30,0 cm. Izolacja ławy papa termozgrzewalna od spodu oraz dwukrotne smarowanie dyspersyjną masą (np. Dysperbit) pow. pionowych i odsadzek Ściany wewnętrzne działowe i obudowy. Zaprojektowano uzupełnienia ścianek i zamurowania z bloczków silikatowych. Nowe ścianki działowe zaprojektowano w systemie płyt cementowych na ruszcie, gr płyt 12,5mm płytowanie obustronne, podwójne. Ścianki izolowane wełną mineralną o grubości dostosowanej do gr. profilu, wynikającej z grubości ściany oznaczonej na rzucie. Należy stosować płyty cementowe odporne w 100% na wilgoć, niepalne (klasa A1), nie zawierające żadnych szkodliwych dla zdrowia człowieka składników. W projekcie zastosowano płyty z rdzeniem wykonanym z cementu portlandzkiego, dodatkowo obustronnie zbrojone siatką z włókna szklanego. Płyty posiadają docinane końcówki i wzmocnione krawędzie. Płyty maja zastosowanie zwłaszcza w pomieszczeniach o znacznej wilgotności oraz tam gdzie występuje wysoka temperatura i inne niekorzystne warunki również akustycznie. Płyty nie stanowią podłoża do wzrostu pleśni i nie ulegają procesom rozkładowym dzięki czemu można je stosować w miejscach, w których użycie płyt na bazie gipsu nie jest możliwe. Parametry płyt: Gęstość suchego materiału surowego - ok kg/m3 Ciężar - ok. 15 kg/m2 Wytrzymałość na zginanie - 6,2 N/mm2 Płyty należy montować na systemowym szkielecie metalowym wg instrukcji producenta. Należy stosować narożniki, masy uszczelniające, chemię zgodną z przyjętym systemem. Wszystkie narożniki wypukłe zabezpieczać narożnikami perforowanymi. Styki płyt zabezpieczać siatką. Do klejenia narożników i siatki nie stosować gipsu, lecz systemową gładź cementową. Przykładowy system spełniający wymagania Aguapanel Indoor, f. Knauf. Ścianki należy realizować z uwzględnieniem wymaganych parametrów ognioodporności i izolacyjności akustycznej zgodnie z rysunkami. Strona 9

9 Wszystkie piony i poziomy instalacyjne projektowane, istniejące, również te odkryte w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych należy obudować w systemie płyt cementowych. Obudowy poziome należy wykonywać do poziomu sufitu, bez uskoków poziomych. Uszkodzone, zdemontowane w trakcie prowadzenia prac budowlanych istniejące okładziny elementów konstrukcji stalowej budynku należy odtworzyć w systemie obudowy z płyt cementowych. Obudowy przestrzeni instalacyjnych pod spocznikami (pionowe i poziome) istniejących klatek schodowych należy wykonać z wykorzystaniem pełnego systemu zabudowy z płyt cementowych zapewniającego uzyskanie projektowanych właściwości przegród, odpowiednio EIS60 i REIS60 (zgodnie z rzutem). Obudowy należy wykonać w sposób zapewniający szczelne połączenie płyt cementowych z konstrukcją schodów bez szczelin i uskoków w płaszczyźnie poziomej i pionowej spocznika. Należy uzyskać jeden poziom spocznika bez szczelin na styku ze ścianami. Połączenie płyt cementowych z poszczególnymi elementami konstrukcji i wykończenia spocznika należy wypełnić masą uszczelniającą. Renowacja istniejących schodów powinna być objęta odrębnym opracowaniem Stropodach. Konstrukcja i pokrycie stropodachu istniejące. Projektuje się przebicia w istniejącej konstrukcji stropodachu w obrębie istniejących szachów instalacyjnych przy szybach dźwigów. W istniejących szachtach będzie prowadzona nowa instalacja wyrzutowa wentylacji mechanicznej bloku żywieniowego. W miejscu powstałych przebić w konstrukcji stropodachu i stropu maszynowni i stosować wzmocnienia konstrukcyjne, które zostaną dobrane w razie porzeby w trakcie realizacji inwestycji. Kanały wentylacyjne przechodzące przez maszynownię należy obudować płytami cementowymi z zapewnieniem klasy przegrody min. EIS60. Istniejące pokrycie dachowe w miejscu prowadzenia pionów instalacji wentylacji mechanicznej należy odtworzyć z zachowaniem ciągłości oraz szczelności pokrycia dachu. Kanały wentylacji mechanicznej w części leżącej należy opierać na stropodachu istniejącym na poduszkach betonowych. Uszkodzone w trakcie prowadzenia prac pokrycie dachowe należy wymienić Izolacje p. wilgociowe Izolacja posadzek na gruncie. Izolacja posadzek 2x papa termozgrzewalna, układana na istniejącym lub naprawionym podłożu. Izolacje układać z wywinięciem papy na ściany na wysokość równa grubości warstw posadzkowych Izolacje poziome, przeciwwilgociowe posadzek i ścian w pomieszczeniach mokrych z płynnej folii. W pomieszczeniach mokrych izolacja podpłytkowa z płynnej folii. Przed ułożeniem okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych należy wykonać powłokę uszczelniającą z płynnej folii a w narożnikach pionowych i poziomych wklęsłych, stosować taśmy uszczelniające w systemie płynnej folii. W miejscach przejść przez d stropy przewodów instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i kanałów wentylacyjnych, należy stosować systemowe połączenia folii Stolarka drzwiowa. W projekcie przyjęto stolarkę drzwiową o parametrach technicznych dostosowanych do przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Zaprojektowano drzwi zewnętrzne aluminiowoszklane z przekładkami termicznymi. Szklenie bezpieczne min P2, laminowane od wewnątrz folią nieprzezierną, profile malowane proszkowo w kolorze brązowym RAL Współczynnik przenikania ciepła uśredniony min. U = 1.7 W/m2K. Drzwi wewnętrzne zgodnie z opisem na rzutach i zestawieniem stolarki. Wszystkie okucia drzwi zamki łazienkowe, klamki, szyldy metalowe. Drzwi wyposażone w zamki patentowe zgodnie z zestawieniami. Przyjętą zasadę dostępu do pomieszczeń, systemu zamknięć, oraz drzwi objętych systemem jednego klucza należy ostatecznie ustalić z Inwestorem w trakcie prowadzenia prac. Strona 10

10 Stolarka okienna. Zaprojektowano stolarkę aluminowo-szklaną. Profile malowane proszkowo w kolorze brązu RAL Przyjęto współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2K. Szklenie szkłem bezpiecznym P2 (laminowanie). W otworach okiennych poza pomieszczeniem jadalni należy montować moskitiery. Na styku prostopadłym stolarki okiennej ze ścianami należy wykonać połączenie z profili aluminiowych z przekładką akustyczną. Rozwiązanie to powinno być zgodne z przyjętym systemem stolarki okiennej. Stolarka powinna być odporna na mycie środkami dezynfekującymi. Okucia (zawiasy) stolarki aluminiowo-szklanej w kolorze profili, klamki, szyldy ze stali szczotkowanej. Parapety zewnętrzne należy wykonać w systemie i pod kolor stolarki. Głębokość parapetów należy dostosować do grubości termoizolacji budynku. Projekt termoizolacji wg odrębnego opracowania Podokienniki. Podokienniki w pomieszczeniach z okładziną z płytek ceramicznych, należy wykonać w formie licowania ościeży. Należy stosować listwy narożnikowe kątowe aluminiowe wtopione. W pomieszczeniach bez okładziny ściennej ceramicznej należy zastosować podokienniki wewnętrzne z konglomeratu kamiennego w kolorze brązowym (odcień zgodny z kolorem stolarki) faktura kamienia drobnoziarnista, polerowane gr. min. 2,5 cm. Brzegi podokienników zaokrąglone lub fazowane. Podokienniki powinny wystawać poza lico ściany na ~3,0 cm. Konglomerat jest produktem przemysłowym powstałym przez technologiczne połączenie wyselekcjonowanych odłamków naturalnego kamienia (ok. 95% masy) ze specjalnymi żywicami poliestrowymi (ok. 5% masy) stanowiącymi spoiwo dla tego materiału. Podokiennik z konglomeratu faktura drobnoziarnista Okno zsypowe z pochylnią. W projekcie przywrócono funkcję okna zsypowego na warzywa dostarczane w postaci brudnej. Okno zsypowe powinno być realizowane łącznie z rynną pośrednią i pochylnią wewnętrzną. Drzwiczki zewnętrzne i okienko wewnętrzne powinny być wykonane, jako pełne ze stali nierdzewnej z przekładką termiczną i uszczelką po obwodzie. Drzwiczki powinny być wyposażone w zamek patentowy. Podkonstrukcję pod rynnę (pomiędzy ścianami zewnętrznymi) oraz pochylnię wewnętrzną należy wykonać z kształtowników stalowych o profilu kwadratowym zamkniętym. Podkonstrukcja powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. Poszycie pochylni i rynny zsypowej należy wykonać z płyt cementowych odpornych w 100% na wilgoć, prostych i giętych, pokrytych siatką z włókna szklanego, np. Aguapanel. Poszycie powinno stanowić szczelną obudowę podkonstrukcji. Jako wykończenie należy stosować w obrębie rynny - blachę ze stali nierdzewnej gładkiej, w obrębie pochylni wewnętrznej - blachę ze stali nierdzewnej ryflowanej o gr.1,0 mm. W razie rezygnacji z okienka zsypowego wewnętrznego (decyzja Inwestora) należy wykonać izolację termiczną rynny pośredniej z weny mineralnej gr. min. 6cm. Wełnę należy zabezpieczyć dodatkowo folią ochronna oraz obudować płytami cementowymi do zastosowań zewnętrznych. Strona 11

11 9.7. Izolacje termiczne. Posadzki izolowane płytami ze styropianu ESP 100 i płytami z polistyrenu ekstrudowanego (komory chłodnicze). Grubość płyt min. 10cm Okładziny zewnętrzne. Okładziny iistniejące - nie są objęte opracowaniem Obróbki blacharskie. Istniejące - nie są objęte opracowaniem. Należy wykonać parapety zewnętrzne w kolorze i systemie stolarki okiennej aluminiowo-szklanej, których szerokość należy dostosować do grubości warstwy izolacji termicznej (odrębne opracowanie) Odwodnienie dachu. Odwodnienie dachu - iistniejące - nie jest objęte opracowaniem Posadzki. Zaprojektowano posadzki z materiałów antypoślizgowych, nienasiąkliwych, wytrzymałych mechanicznie, umożliwiające łatwe utrzymanie czystości. Wszystkie kratki ściekowe w posadzkach ze stali nierdzewnej Podłoża pod posadzki. Podłoże pod posadzki powinno mieć minimalną gr.5,0 cm. Jednakże ze względów wykonawczych, należy przyjąć min. gr. 8,0 cm. W celu wyrównania poziomów w pomieszczeniach pod posadzkę żywiczną należy wykonać podłoże gr. 9,0 cm. Podłoże z betonu C20/25. Podłoże pod posadzkę żywiczną powinno być zacierane na gładko mixokretem. Podłoże powinno mieć wyprofilowane spadki do kratek ściekowych. Podłoże powinno być idealnie równe i nie może mieć żadnych wgłębień i nierówności!! Zaleca się dodanie polipropylenowych włókien do betonu w celu poprawy jego właściwości Posadzki poliuretanowe. W pomieszczeniach kuchennych, produkcyjnych (wg oznaczeń na rzutach) zaprojektowano posadzki poliuretanowe z kolorowym kruszywem kwarcowym, gr. 6,0mm. Kolor VG14 wg UniQuartz Indumix (np. posadzka UCRETE HPQ, f. Basf). Posadzka ta jest odporna na działanie środków chemicznych, kwasów, nieprzepuszczalna, łatwa w czyszczeniu, odporna na uszkodzenia mechaniczne, odporna na zaplamienia, odporna na poślizg - klasa R12, odporność mechaniczna AR0,5, odporność na zużywanie się B>2,0. Posadzki należy wykończyć cokolikiem wys. ~10,0 cm połączonym z posadzka poprzez wyoblenie min.=30mm. Należy stosować systemowe rozwiązania (taśmy wzmacniające, grunty itp.) w miejscach newralgicznych narożniki, styki z kratkami ściekowymi itp Posadzki z płytek gresowych. Pomieszczenia zaplecza socjalno-sanitarnego. Zaprojektowano posadzki z płytek gresowych (pomieszczenia wg oznaczeń na rzutach) w formacie 30,0x30,0cm, impregnowanych w masie, odpornych na poślizg klasa min. R9, w obrębie natrysków min. R11/ R10B, w kolorze szarym QZ13. Kolorystykę dobrano wg wzornika Nowa Gala, seria Quarzite. Za względu na konieczność układania na izolacji z płynnej folii, należy stosować klej elastyczny w systemie zastosowanej płynnej folii. Fugi należy wykonać z masy epoksydowej kwasoodpornej, wodoszczelnej, w kolorze jasnoszarym. Pomieszczenie jadalni. W pomieszczeniu jadalni warstwy posadzki należy rozebrać do warstwy istniejącej podbudowy betonowej i wykonać nawą posadzkę zgodnie z opisem na rysunkach. Ze względu na liczne wybrzuszenia powierzchni istniejącej posadzki należy dokładnie sprawdzić stan techniczny podbudowy. Należy uwzględnić możliwość wymiany podbudowy na całej powierzchni pomieszczenia. W pomieszczeniu zaprojektowano posadzkę z płytek gresowych w formacie 60,0x60,0cm w odcieniach szarości np. Signum SG 12 jasny szary NATURA, płytki kalibrowane. Płytki dobrano na podstawie wzornika Signum, Nowa Gala. Płytki powinny być odporne na poślizg w klasie min. R9. Fugi należy wykonać z masy epoksydowej w kolorze jasnoszarym. Strona 12

12 Signum SG 12 jasny szary NATURA Listwy dylatacyjne. Na styku różnego rodzaju posadzek należy stosować systemowe listwy np. SCHLUTER. Na styku posadzki ceramicznej i posadzki żywicznej np. profil RENO U ze stali nierdzewnej. Profil należy zamontować w trakcie kładzenia płytek. Na czas wykonywania pozostałych prac należy profil zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zabezpieczenie usunąć po wykonaniu wszystkich prac posadzkarskich. Na zakończeniu posadzek w drzwiach zewnętrznych należy zamontować np. profil SCHIENE ze stali nierdzewnej. Profil RENO U Strona 13

13 Profil SCHIENE Wysokość profilu należy dostosować do grubości płytki. Wierzchnia warstwa posadzka żywiczna powinna być licowana z brzegiem profilu Tynki i okładziny wewnętrzne, zabezpieczenia. W pomieszczeniach przewidziano tynki cementowo-wapienne III kat. - na ścianach i stropach a także w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi. Wszystkie wypukłe narożniki należy zabezpieczyć listwami narożnikowymi aluminiowymi, perforowanymi, zatopionymi w tynku. Pod powierzchnie przeznaczone do wyłożenia płytkami ceramicznymi należy wykonać tynk cementowo-wapienny II kat. W pomieszczeniach mokrych, pomieszczeniach kuchennych, produkcyjnych, sanitarnych zaprojektowano okładziny ceramiczne na pełną wysokość pomieszczenia. Zaprojektowano płytki ścienne szkliwione w formacie 20,0x20,0cm w kolorze RAL (tło), RAL (akcenty). Kolorystykę przyjęto wg wzornika Raco Object f. Lasselsberger. Płytki ścienne powinny być odporne na pochłanianie wilgoci. Za względu na konieczność układania na izolacji z płynnej folii, należy stosować klej elastyczny w systemie zastosowanej płynnej folii. Fugi należy wykonać z masy epoksydowej kwasoodpornej, wodoszczelnej, w kolorze popielatym. Pod płytkami należy wykonać izolację z folii płynnej. Na narożnikach wypukłych stosować kątowniki aluminiowe wtopione. Nie należy stosować narożników plastikowych. Wszystkie pionowe narożniki wypukłe w obrębie pomieszczeń bloku żywieniowego poza jadalnią, pomieszczeniem biurowym i zapleczem socjalnoszatniowym należy zabezpieczyć dodatkowo narożnikami ochronnymi ze stali nierdzewnej 40,0x40,0mm do wysokości 2,05m ( jeden poziom z ościeżnicami drzwiowymi), np. f. CS Polska. Strona 14

14 Na ścianach najbardziej narażonych na uszkodzenia (wg oznaczeń na rysunkach) należy montować odboje ścienne ze stali nierdzewnej o szer. 15,0cm, góra na wysokości = 90,0cm, np., f. CS Polska. Narożnik wtopiony ścienny pod płytki, b=~40,0 mm Roboty malarskie. Wszystkie powłoki malarskie ścian w obrębie pomieszczeń bloku żywieniowego należy wykonywać z użyciem farb lateksowych odpornych na szorowanie w klasie min. III. Sufity malować farbą akrylową białą. Kolorystyka ścian w jadalni: ściany - S 1502-Y wg wzornika NCS; zaakcentowane fragmenty ścian oraz panele dekoracyjne (zgodnie z oznaczeniami na rzucie) należy malować farbą lateksową w kolorze zielonym RAL Kolorystyka ścian w pozostałych pomieszczeniach: S 1502-Y wg wzornika NCS komora chłodnicza. Komory chłodnicze należy wykonywać jako systemowe. Przyjęto grubość paneli 80,0mm. Obudowa powinna obejmować ściany i strop komory oraz drzwi wejściowe. Izolacja posadzki powinna zapewniać utrzymanie pożądanej temperatury w komorze Sufity podwieszone Sufity w pomieszczeniach kuchennych o podwyższonej wilgotności powietrza (zgodnie z rysunkami sufitów). Należy stosować systemowy sufit podwieszany akustyczny w klasie A o wsp. pochłaniania dźwięków nie mniejszym niż αw=0,95, chroniący przed hałasem pogłosowym. Sufit powinien spełniać klasę czystości nie gorszą niż ISO 5 wg ISO Sufit składający się z płyt z wełny szklanej o ciężarze nieprzekraczającym 1,4kg/m2w formacie wg rysunków, grubości nie mniejszej niż 1,5cm, o gruntowanych krawędziach prostych, umożliwiających demontaż pojedynczej płyty. Płyty o wytrzymałości powierzchni określanej jako umożliwienie i odporność na przecieranie na mokro, lub parą, odpornością na lekkie detergenty. Płyty w kolorze białym, odporne na grzyby i pleśnie. Płyty zachowujące stabilność wymiarową i mogące przenieść dodatkowe obciążenie nie mniejsze niż 0,3kg (3N) poza ciężarem własnym w warunkach wilgotnościowych klasy C (powyżej 90% czyli nawet do 100%) zgodnie z klasą 2/C/3N wg EN-13964, bez ugięcia, wypaczenia i rozwarstwienia, co musi być wyszczególnione i potwierdzone certyfikatem zgodności CE lub aprobatą techniczną, niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia (klasa nie niższa niż A2-s1d0). Płyty montowane na systemowej konstrukcji w klasie korozyjności atmosfery C3 wg EN z profili T24, profile główne o nośności nie mniejszej niż 95N (9,5kg) dla rozpiętości 120cm co musi być potwierdzone w aprobacie technicznej lub certyfikacie zgodności. Strona 15

15 Profile poprzeczne konstrukcji wyposażone w zabezpieczenie przed wypięciem i wysunięciem z profila głównego, oraz w wyprofilowaną półkę, którą opierają się na profilach głównych umożliwiając zlicowanie dolnej części konstrukcji przy jednoczesnym zwiększeniem stabilności profila, Wieszaki regulowane utrzymujące konstrukcję mocowane do profili głównych za pośrednictwem specjalnego suwliwego uchwytu dzięki czemu hak wieszaka umiejscowiony jest zgodnie z osią profili, dzięki czemu nie występuje ryzyko uszkodzenia krawędzi płyty podczas montażu i demontażu, a sam wieszak montowany jest zawsze w pionie. W miejscach, gdzie wymagane jest docięcie płyty należy zagruntować specjalną farba do gruntowania krawędzi. Przeznaczenie sufitów podwieszanych z wyszczególnieniem rozwiązania do stosowania musi być potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Nie dopuszcza się stosowania tzw. składaków, łączenia i stosowania elementów pochodzących od różnych producentów, gdyż wymaga się, aby gwarantem jakości i funkcjonalności systemu sufitu jako całości był jego producent. Wskazanie nazw własnych nie jest nakazem stosowania produktu danego producenta, a wyłącznie określeniem i wyznaczeniem wymaganego poziomu standardu, parametrów, jakości, funkcjonalności i estetyki, koniecznym do spełnienia i stosowania. Przykładowy system spełniający wymagania - Sufit Ecophon Gedina A Sufity w pomieszczeniach o obniżonej wilgotności powietrza, (zgodnie z rysunkami sufitów). Należy stosować systemowy sufit podwieszany akustyczny w klasie A o wsp. pochłaniania dźwięków nie mniejszym niż αw=0,90, chroniący przed hałasem pogłosowym. Sufit składający się z płyt z wełny szklanej o tzw. opuszczonej (schodkowej) krawędzi E15, o ciężarze nieprzekraczającym 1,4kg/m2w formacie wg rysunków i grubości nie mniejszej niż 1,5cm, umożliwiających demontaż pojedynczej płyty. Sufit w kolorze białym, odporny na grzyby i pleśnie. Płyty zachowujące stabilność wymiarową i przenoszące dodatkowe obciążenie przez pojedynczą płytę nie mniejsze niż 0,3kg (3N) poza ciężarem własnym w warunkach wilgotnościowych klasy C zgodnie z klasą 2/C/3N wg EN-13964, bez ugięcia, wypaczenia i rozwarstwienia, co musi być wyszczególnione i potwierdzone certyfikatem zgodności CE lub aprobatą techniczną, niepalne, nie kapiące i nie odpadające pod wpływem ognia (klasa nie niższa niż A2-s1d0). Płyty montowane na systemowej konstrukcji składającej się z profili T15 o nakładce z blachy ocynkowanej o grubości nie mniejszej niż 0,4mm powlekanej lakierem poliestrowym grubości nie mniejszej niż 25um, profile główne o nośności nie mniejszej niż 80N (8,0kg) dla rozpiętości 120cm co musi być wyszczególnione i potwierdzone w aprobacie technicznej lub certyfikacie zgodności. Profile poprzeczne konstrukcji wyposażone w zabezpieczenie przed wypięciem i wysunięciem z profila głównego, oraz w wyprofilowaną półkę, którą opierając się na profilach głównych umożliwiają zlicowanie dolnej części konstrukcji przy jednoczesnym zwiększeniem stabilności profila. Wieszaki regulowane o średnicy pręta 4mm utrzymujące konstrukcję mocowane są do profili głównych za pośrednictwem specjalnego suwliwego uchwytu dzięki czemu hak wieszaka umiejscowiony jest zgodnie z osią profili, dzięki czemu nie ma ryzyka uszkodzenia krawędzi płyt podczas montażu i demontażu, a sam wieszak montowany jest zawsze w pionie. Nośność wieszaków nie może być mniejsza niż 230N co musi być wyszczególnione i potwierdzone certyfikatem zgodności CE lub aprobatą techniczną. Wartość siły niszczącej wieszak nie może być mniejsza niż 690N. Przeznaczenie systemu sufitów z wyszczególnieniem rozwiązania i z przeznaczeniem stosowania musi być potwierdzone aktualnym atestem higienicznym. Wskazanie nazw własnych nie jest nakazem stosowania produktu danego producenta, a wyłącznie określeniem i wyznaczeniem wymaganego poziomu standardu, parametrów, jakości, funkcjonalności i estetyki, koniecznym do spełnienia i stosowania. Przykładowy system spełniający wymagania - Sufit Ecophon Advantage E Sufity podwieszane w pomieszczeniach suchych. Sufity zaprojektowano jako nierozbieralne. Należy je wykonywać w wybranym systemie z użyciem płyt gipsowo-kartonowych (podwójne krycie). W miejscach występowania urządzeń instalacji prowadzonych pod stropami należy montować klapy rewizyjne. Strona 16

16 9.16. Elementy dekoracyjne Istniejące dekoracje ścienne łącznie z boazerią drewnianą należy zdemontować w całości. Na powierzchni ścian wykonać nowe tynki. W miejscu po istniejącej dekoracji głównej jadalni (oznaczenie i opis na rzucie), należy montować panele dekoracyjne przestrzenne wykonane z masy gipsowej, dodatkowo wzmocnionej włóknem szklanym. Panele 3D są nietoksyczne i nie zawierają lotnych związków mineralnych i są całkowicie niepalne. Panele należy malować farbą lateksową. Wybrano płyty o wymiarach 1000mm x 800 mm w układzie horyzontalnym (np. Panel dekoracyjny ścienny 3D - Dunes - Model 01 Choppy). Płyty należy montować ściśle z wytycznymi producenta. Panel dekoracyjny ścienny 3D - Dunes - Model 01 - Choppy 10. Uwagi i zalecenia. Na styku posadzki z urządzeniami gastronomicznymi kuchni należy wykonać cokoły ze stali nierdzewnej z uszczelką blokującą przepływ cieczy. Cokoły powinny nadawać się do łatwego demontażu w celu okresowej dezynfekcji całej powierzchni posadzki. Blaty wyposażenia gastronomicznego kuchni powinny być realizowane jako ciągłe bez przerw, szczelin, widocznych połączeń Wyposażenie meblowe należy dobrać tak, aby przestrzeń pomiędzy posadzką a meblami ze stali nierdzewnej była na tyle wysoka, aby umożliwić swobodne mycie posadzki. Wszystkie piony i poziomy instalacyjne projektowane, istniejące, a także odkryte w trakcie prac rozbiórkowych muszą zostać obudowane w całości. Przed wykonaniem prac wykończeniowych w pomieszczeniu jadalni zaleca się naprawę nawierzchni kładki pieszej przylegającej do zewnętrznej ściany jadalni od strony północnej. Należy wykonać nowe warstwy nawierzchni kładki zwłaszcza izolacji wodoszczelnej. Izolacja przeciwwilgociowa powinna zabezpieczać ścianę jadalni przed przenikaniem wód opadowych i roztopowych. Niniejsze prace powinny być wykonane wyprzedzająco w ramach odrębnego zadania. Opracowanie: mgr inż. arch. Aneta Skotnicka Strona 17

17 SPIS TREŚCI DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU POMIESZCZEŃ KUCHNI W PAWILONIE I, II, III POLEGAJĄCEJ NA WYKONANIU ROBÓT BUDOWLANYCH W KOMPLEKSIE 2909 I WSZUR W LĄDKU ZDROJU - PAWILON NR II STRONA TYTUŁOWA SPIS TREŚCI WYKAZ RYSUNKÓW OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOT INWESTYCJI, ZAKRES ZAMIERZENIA ORAZ KOLEJNOŚĆ REALIZACJI OBIEKTÓW ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU Zalecenia PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY TECHNICZNE STAN ISTNIEJĄCY FORMA ARCHITEKTONICZNA I FUNKCJA OBIEKTU ROZBIÓRKI I PRACE REMONTOWE o Rozbiórka i remont posadzek POSADZKI NA GRUNCIE POSADZKI POD KOMORAMI CHŁODNICZYMI UWAGI I ZALECENIA ROZBIÓRKI ŚCIAN I STROPÓW DEMONTAŻ ISTNIEJĄCEJ I MONTAŻ NOWEJ STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ STOLARKA DRZWIOWA STOLARKA OKIENNA PODKONSTRUKCJA STALOWA TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE UWAGI KOŃCOWE ROZWIĄZANIA MATERIAŁOWE STROPY SCHODY WEWNĘTRZNE Strona 2

18 9.3. ŚCIANY ZEWNĘTRZNE I WEWNĘTRZNE NOŚNE ŚCIANY WEWNĘTRZNE DZIAŁOWE I OBUDOWY STROPODACH IZOLACJE P. WILGOCIOWE IZOLACJA POSADZEK NA GRUNCIE IZOLACJE POZIOME, PRZECIWWILGOCIOWE POSADZEK I ŚCIAN W POMIESZCZENIACH MOKRYCH Z PŁYNNEJ FOLII STOLARKA DRZWIOWA STOLARKA OKIENNA PODOKIENNIKI OKNO ZSYPOWE Z POCHYLNIĄ IZOLACJE TERMICZNE OKŁADZINY ZEWNĘTRZNE OBRÓBKI BLACHARSKIE ODWODNIENIE DACHU POSADZKI PODŁOŻA POD POSADZKI POSADZKI POLIURETANOWE POSADZKI Z PŁYTEK GRESOWYCH LISTWY DYLATACYJNE TYNKI I OKŁADZINY WEWNĘTRZNE, ZABEZPIECZENIA ROBOTY MALARSKIE KOMORA CHŁODNICZA SUFITY PODWIESZONE SUFITY W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH O PODWYŻSZONEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA (ZGODNIE Z RYSUNKAMI SUFITÓW) SUFITY W POMIESZCZENIACH O OBNIŻONEJ WILGOTNOŚCI POWIETRZA, (ZGODNIE Z RYSUNKAMI SUFITÓW) SUFITY PODWIESZANE W POMIESZCZENIACH SUCHYCH ELEMENTY DEKORACYJNE UWAGI I ZALECENIA Strona 3

19 WYKAZ RYSUNKÓW NR RYS. OPIS SKALA ARCHITEKTURA P2.A-01 PAWILON I, II SYTUACJA 1:500 P2.A-02 PAWILON II ELEWACJA POŁUDNIOWO ZACHODNIA 1:100 P2.A-03 PAWILON II ELEWACJA PÓŁNOCNO WSCHODNIA 1:100 P2.A-04 PAWILON II ELEWACJA POŁUDNIOWO WSCHODNIA, 1:100 ELEWACJA PÓŁNOCNO ZACHODNIA P2.A-05 PAWILON II KUCHNIA CENTRALNA RZUT PARTERU 1:50 P2.A-06 PAWILON II KUCHNIA CENTRALNA PRZEKROJE 1:50 P2.A-07 PAWILON II KUCHNIA CENTRALNA SUFITY PODWIESZANE 1:50 RZUT PARTERU P2.A-08 PAWILON II PRZEBICIA. KONSTRUKCJA WSPORCZA WENTYLACJI 1:100 P2.A-09 PAWILON II NADPROŻE STALOWE 1:10 P3.Z-01 PAWILON II ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ I OKENNEJ 1:100 P3.Z-02 PAWILON II ZESTAWIENIE WYPOSAŻENIA ZAŁĄCZNIKI Strona 4

20 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PAWILON NR II 1. Przedmiot inwestycji, zakres zamierzenia oraz kolejność realizacji obiektów. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja pomieszczeń zapleczy kuchennych w Pawilonach I, II i III w kompleksie 2909 i Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo- Rehabilitacyjnego w Lądku Zdroju. Inwestycja jest zamierzeniem jednozadaniowym lecz może być realizowana etapowo. I etap Wykonanie robót budowlanych w Pawilonie II II etap Wykonanie robót budowlanych w Pawilonie I III etap Wykonanie robót budowlanych w Pawilonie III Kolejność realizacji zamierzenia inwestycyjnego może być zmieniona w zależności od decyzji inwestora. 2. Istniejący stan zagospodarowania terenu. Przedmiotowy teren obejmuje działkę nr 315/2 przy ulicy Jadwigi 2a. Teren jest nachylony spadkiem w kierunku południowym. Teren jest w pełni zagospodarowany. Istniejące ciągi piesze oraz utwardzone place są wystarczające dla zapewnienia prawidłowej obsługi pomieszczeń zaplecza kuchennego. Do obiektu zapewniony jest dogodny dojazd poprzez drogę dojazdową oraz parking i utwardzone place umożliwiające czasowy postój samochodów dostawczych. Na terenie znajduje się wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów bytowych. 3. Projektowane zagospodarowanie terenu. Nie przewiduje się zmian w istniejącym zagospodarowaniu terenu. Teren jest nachylony spadkiem w kierunku południowym. Teren jest w pełni zagospodarowany. Istniejące ciągi piesze oraz utwardzone place są wystarczające dla zapewnienia prawidłowej obsługi pomieszczeń zaplecza kuchennego. Do obiektu zapewniony jest dogodny dojazd poprzez drogę dojazdową i utwardzony plac umożliwiający czasowy postój samochodów dostawczych. Na terenie znajduje się wydzielone miejsce do gromadzenia odpadów bytowych. 3.1 Zalecenia. Zaleca się naprawę nawierzchni zewnętrznej w zakresie placu z droga dojazdową. Zaleca się wymianę nawierzchni z płyt ażurowych na płyty betonowe chodnikowe w obrębie strefy dostaw warzyw (okno zsypowe). Nawierzchnia powinna być wymieniona łącznie z podbudową z zachowaniem spadków umożliwiających spływ wody w kierunku drogi. Odrębnym opracowaniem powinien być objęty remont strefy zewnętrznej dostaw do bloku żywieniowego. Wymianie należy poddać nawierzchnię istniejącej rampy rozładunkowej wraz ze schodami. Schody powinny być zabezpieczone balustradami. Nad rampą należy wykonać zadaszenie chroniące przed czynnikami atmosferycznymi. Powyższe zalecenia powinny być objęte odrębnym projektem. 4. Przeznaczenie i program użytkowy obiektu budowlanego. Projektem modernizacji zostały objęte pomieszczenia bloków żywieniowych trzech obiektów 23 Wojskowego Szpitala Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjnego. Szpital zajmuje się głównie leczeniem schorzeń narządów Strona 5

21 ruchu. Z każdym rokiem wzrasta zapotrzebowanie na leczenie poszpitalne i rehabilitację oraz lecznictwo długoterminowe ze względu na położenie i zasoby unikalnych źródeł wód radonowo fluorkowo - siarkowych. W wyniku inwestycji zostanie zmodernizowana baza zaplecza szpitalnego kuchnia wraz z zapleczem w Pawilonie II, pomieszczenia kuchni zależnej wraz z niezbędnym zapleczem w Pawilonie I oraz pomieszczenia wydawalni posiłków w Pawilonie III. Planowana modernizacja ma na celu poprawę stanu technicznego oraz usprawnienie systemu funkcjonowania obiektów. Planowana modernizacja pozwoli na dostosowanie wszystkich pomieszczeń będących przedmiotem opracowania do obowiązujących wymogów sanitarnych i BHP a także na dostosowanie ich do norm HACCP, GHP i GMP. Planowanym efektem inwestycji jest modernizacja bloków żywieniowych pomieszczeń kuchni o zdolności produkcji min. 600 posiłków (śniadanie, obiad, kolacja) dziennie. 5. Charakterystyczne parametry techniczne. Powierzchnia użytkowa: ZESTAWIENIE POMIESZCZEŃ Nr pom. Nazwa pomieszczenia powierzchnia 0.01 jadalnia m² 0.02 wydawalnia m² 0.03 kuchnia właściwa m² 0.04 pomieszczenie mycia pojemników 1.61 m² 0.05 przedsionek 1.53 m² 0.06 pomieszczenie na odpadki 2.72 m² 0.07 zmywalnia naczyń stołowych m² 0.08 magazyn dobowy m² 0.08a wydawalnia termosów m² 0.09 korytarz m² 0.10 pomieszczenie biurowe 9.78 m² 0.10a pomieszczenie techniczne m² 0.11 pomieszczenie gospodarcze 1.82 m² 0.12 magazyn czystej bielizny 2.03 m² 0.13 magazyn brudnej bielizny 1.91 m² 0.14 przedsionek 2.69 m² 0.15 jadalnia 0.00 m² 0.16 magazyn zasobów 4.01 m² 0.16a magazyn opakowań 3.04 m² 0.17 przedmagazyn m² 0.18 magazyn artykułów konserwowych 7.13 m² 0.19 magazyn warzyw m² 0.20 magazyn produktów suchych m² 0.21 magazyn mrożonek m² 0.22 chłodnia m² 0.23 umywalnia 4.51 m² 0.23a toaleta 1.17 m² 0.23b umywalnia 4.53 m² 0.23c toaleta 1.14 m² 0.24 szatnia 5.88 m² 0.24a szatnia 5.60 m² 0.25 pomieszczenie socjalne m² Strona 6

22 0.26 przygotowalnia wstępna warzyw i owoców m² 0.27 mycie i dezynfekcja jaj m² 0.28 klatka schodowa m² 0.29 magazyn pieczywa 4.65 m² 0.30 Klatka schodowa m² SUMA m² 6. Stan istniejący. Blok żywieniowy Pawilonu II znajduje się w poziomie parteru 5-kondygnacyjnego budynku sanatoryjnego. Kuchnia wraz z pomieszczeniami magazynowymi, technicznymi, zapleczem sanitarno-szatniowym oraz jadalnią zajmuje całą kondygnację Pawilonu II. Stan techniczny wykończenia pomieszczeń jest zły i średni. Stolarka drzwiowa i okienna wymaga wymiany. System wentylacji jest niesprawny. Posadzki posiadają liczne ubytki i uskoki. Zaplecze sanitarne wymaga modernizacji. Wysokość pomieszczeń w świetle wynosi ~3,65m. 7. Forma architektoniczna i funkcja obiektu. W modernizowanych obiektach nie przewiduje się zasadniczych zmian elewacyjnych ani innych wpływających na zewnętrzną formę budynku. W Pawilonie wprowadzone zostały dodatkowe, zewnętrzne otwory drzwiowe w celu zapewnienia prawidłowej ewakuacji z pomieszczeń. Wymianie podlega stolarka okienna w obrębie wszystkich pomieszczeń bloku żywieniowego. 8. Rozbiórki i prace remontowe. o Rozbiórka i remont posadzek Posadzki na gruncie. Przewiduje się rozbiórkę istniejących posadzek na gruncie do warstwy podbudowy betonowej. Projekt zakłada pozostawienie istniejącego podłoża betonowego, które stanowić będzie podstawę do projektowanych warstw izolacji i warstw posadzkowych. W trakcie robót rozbiórkowych inspektor nadzoru wraz z projektantem ocenią stan istniejącego podłoża i podejmą decyzję o jego ewentualnej naprawie lub pozostawieniu bez zmian. Na całej powierzchni podbudowy betonowej należy wykonać nową izolację z papy termozgrzewalnej (2 warstwy). W miejscach prowadzenia podposadzkowych instalacji sanitarnych ( prowadzonych w wykopie pod istniejącą warstwą podłoża betonowego) należy wylać nową warstwę betonu C8/10 o gr. min. 10,0cm. Wierzchnie warstwy posadzek wykonywać zgodnie z rysunkami rzutów i przekrojów Posadzki pod komorami chłodniczymi. Posadzki należy rozebrać w całości łącznie z podbudową. Na warstwie betonu C8/10 o gr. min. 10,0cm należy wykonać hydroizolację (2xpapa termozgrzewalna) oraz izolację z polistyrenu ekstrudowanego o gr. min. 10,0cm. Wylewkę z betonu B25 o gr. min. 8,0 cm wykonywać na folii separacyjnej. Warstwy posadzki pod komorą należy rozliczyć w taki sposób, aby uzyskać powierzchnię bez uskoków w stosunku do pomieszczenia sąsiedniego. Należy uzyskać szczelne połączenie po obwodzie pomieszczenia na styku posadzki ze ścianami komory modułowej Uwagi i zalecenia Nowe posadzki należy wykonywać w taki sposób, aby uzyskać na całej powierzchni - łącznie z klatką schodową - jeden poziom (bez uskoków). Maksymalna wysokość progów może wynosić 2,0cm. Prace polegające na wykonaniu hydroizolacji należy prowadzić w warunkach suchych. Należy przestrzegać ściśle zaleceń producenta zastosowanego producenta hydroizolacji, tak aby uzyskać ciągłą i szczelną powłokę. Strona 7

23 Projekt nie obejmuje termoizolacji posadzki na gruncie. W celu zabezpieczenia podłoża przed przenikaniem zimna należy zaizolować termicznie ściany fundamentowe na całej wysokości warstwą polistyrenu ekstradowanego o gr. min 6,0cm. Prace te powinny zostać wykonane i zaprojektowane wg odrębnego zadania związanego z remontem elewacji Rozbiórki ścian i stropów. W projekcie założono częściową rozbiórkę istniejących ścian działowych. Przebicia istniejących stropów i ścian zaznaczono na rysunkach. Podano zastosowane kształtowniki do wykonania przesklepień w projektowanych otworach drzwiowych oraz sposób ich realizacji. Każdorazowo w razie wątpliwości związanych z bezpieczeństwem konstrukcji podczas robót rozbiórkowych należy konsultować się z Projektantem. W części rysunkowej projektu podano także miejsca przewidywanych wymianów w stropach w miejscach projektowanych przebić. Dokładne rozwiązanie przebić przez stropy zostanie podane na etapie realizacji budowy, po odsłonięciu elementów nośnych stropów. Uszkodzone w trakcie prowadzenia prac budowlanych fragmenty ścian należy przemurować Demontaż istniejącej i montaż nowej stolarki okiennej i drzwiowej Stolarka drzwiowa. Przewiduje się wykucie i demontaż całej stolarki drzwiowej. Minimalne, zaprojektowane wymiary drzwi w świetle przejścia wynoszą szer. 90,0cm, wys. 2,0m. W związku z powyższym istniejące otwory, po demontażu drzwi, należy poszerzyć i ew. podwyższyć (inwentaryzacja wysokości otworów może nastąpić dopiero po skuciu warstw posadzkowych). Należy przyjąć zasadę, że pozostawione nadproża muszą mieć po ewentualnym poszerzeniu otworu, minimalne oparcie 15,0 cm. W innym przypadku nadproże należy wymienić na odpowiednio dłuższe. Decyzje w tej sprawie podejmuje Projektant z Inspektorem nadzoru Stolarka okienna. Planuje się wymianę istniejącej stolarki okiennej w obrębie całego bloku żywieniowego. Wymianie podlegają wszystkie podokienniki (parapety) wewnętrzne Podkonstrukcja stalowa. Pod urządzenia wentylacji mechanicznej centrale, należy wykonać podkonstrukcje stalowe zgodnie rysunkami. Konstrukcja stalowa powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. Elementy konstrukcji oparto na ścianach istniejących. Układ elementów podkonstrukcji nie powinien blokować dostępu do otwieralnych sekcji urządzeń Tynki i okładziny wewnętrzne. Wszystkie istniejące tynki i okładziny (ceramiczne, kamionkowe), należy skuć. Usunąć zmurszałe i wykruszone spoiny w ścianie. Ewentualne uszkodzenia ścian naprawić i uzupełnić. Powierzchnie ścian oczyścić. Na tak przygotowane powierzchnie można nakładać grunty, tynki, okładziny zgodnie z projektem Uwagi końcowe. Wszystkie wymiary należy bezwzględnie bardzo dokładnie sprawdzić na budowie przed zamówieniem stolarki. Wszelkie uszkodzenia istniejącej okładziny kamiennej powstałe w trakcie robót budowlanych należy odtworzyć. Stolarkę okienną i drzwiową należy osadzać w murze z uwzględnieniem warstwy termoizolacji budynku (poza zakresem), w celu uniknięcia mostków termicznych. Projekt termoizolacji będzie objęty odrębnym opracowaniem. 9. Rozwiązania materiałowe Stropy. Konstrukcja stropów istniejąca. Wzmocnienia stalowe w miejscach projektowanych przebić dla pionów instalacyjnych. Strona 8

24 9.2. Schody wewnętrzne. Schody wewnętrzne - istniejące. Szczeliny i uskoki powstałe na połączeniach obudowy systemowej wydzielonej przestrzeni technicznej pod spocznikami należy wypełnić szczelnie z użyciem płyt cementowych i systemowych mas uszczelniających. Pełna renowacja schodów powinna być objęta odrębnym opracowaniem Ściany zewnętrzne i wewnętrzne nośne. Ściany istniejące. Projektowane uzupełnienia - murowane z bloczków silikatowych. Ścianę murowaną akustyczną pomiędzy pomieszczeniami 0.10 i 0.10a (a także inne ściany gr. 25,0 m i więcej) należy wykonać na ławie fundamentowej. Ława z betony C20/25 o przekroju 40,0x40,0 cm, zbrojona 4xfi10mm, strzemiona fi 6,0mm co 30,0 cm. Izolacja ławy papa termozgrzewalna od spodu oraz dwukrotne smarowanie dyspersyjną masą (np. Dysperbit) pow. pionowych i odsadzek Ściany wewnętrzne działowe i obudowy. Zaprojektowano uzupełnienia ścianek i zamurowania z bloczków silikatowych. Nowe ścianki działowe zaprojektowano w systemie płyt cementowych na ruszcie, gr płyt 12,5mm płytowanie obustronne, podwójne. Ścianki izolowane wełną mineralną o grubości dostosowanej do gr. profilu, wynikającej z grubości ściany oznaczonej na rzucie. Należy stosować płyty cementowe odporne w 100% na wilgoć, niepalne (klasa A1), nie zawierające żadnych szkodliwych dla zdrowia człowieka składników. W projekcie zastosowano płyty z rdzeniem wykonanym z cementu portlandzkiego, dodatkowo obustronnie zbrojone siatką z włókna szklanego. Płyty posiadają docinane końcówki i wzmocnione krawędzie. Płyty maja zastosowanie zwłaszcza w pomieszczeniach o znacznej wilgotności oraz tam gdzie występuje wysoka temperatura i inne niekorzystne warunki również akustycznie. Płyty nie stanowią podłoża do wzrostu pleśni i nie ulegają procesom rozkładowym dzięki czemu można je stosować w miejscach, w których użycie płyt na bazie gipsu nie jest możliwe. Parametry płyt: Gęstość suchego materiału surowego - ok kg/m3 Ciężar - ok. 15 kg/m2 Wytrzymałość na zginanie - 6,2 N/mm2 Płyty należy montować na systemowym szkielecie metalowym wg instrukcji producenta. Należy stosować narożniki, masy uszczelniające, chemię zgodną z przyjętym systemem. Wszystkie narożniki wypukłe zabezpieczać narożnikami perforowanymi. Styki płyt zabezpieczać siatką. Do klejenia narożników i siatki nie stosować gipsu, lecz systemową gładź cementową. Przykładowy system spełniający wymagania Aguapanel Indoor, f. Knauf. Ścianki należy realizować z uwzględnieniem wymaganych parametrów ognioodporności i izolacyjności akustycznej zgodnie z rysunkami. Strona 9

25 Wszystkie piony i poziomy instalacyjne projektowane, istniejące, również te odkryte w trakcie prowadzenia prac rozbiórkowych należy obudować w systemie płyt cementowych. Obudowy poziome należy wykonywać do poziomu sufitu, bez uskoków poziomych. Uszkodzone, zdemontowane w trakcie prowadzenia prac budowlanych istniejące okładziny elementów konstrukcji stalowej budynku należy odtworzyć w systemie obudowy z płyt cementowych. Obudowy przestrzeni instalacyjnych pod spocznikami (pionowe i poziome) istniejących klatek schodowych należy wykonać z wykorzystaniem pełnego systemu zabudowy z płyt cementowych zapewniającego uzyskanie projektowanych właściwości przegród, odpowiednio EIS60 i REIS60 (zgodnie z rzutem). Obudowy należy wykonać w sposób zapewniający szczelne połączenie płyt cementowych z konstrukcją schodów bez szczelin i uskoków w płaszczyźnie poziomej i pionowej spocznika. Należy uzyskać jeden poziom spocznika bez szczelin na styku ze ścianami. Połączenie płyt cementowych z poszczególnymi elementami konstrukcji i wykończenia spocznika należy wypełnić masą uszczelniającą. Renowacja istniejących schodów powinna być objęta odrębnym opracowaniem Stropodach. Konstrukcja i pokrycie stropodachu istniejące. Projektuje się przebicia w istniejącej konstrukcji stropodachu w obrębie istniejących szachów instalacyjnych przy szybach dźwigów. W istniejących szachtach będzie prowadzona nowa instalacja wyrzutowa wentylacji mechanicznej bloku żywieniowego. W miejscu powstałych przebić w konstrukcji stropodachu i stropu maszynowni i stosować wzmocnienia konstrukcyjne, które zostaną dobrane w razie porzeby w trakcie realizacji inwestycji. Kanały wentylacyjne przechodzące przez maszynownię należy obudować płytami cementowymi z zapewnieniem klasy przegrody min. EIS60. Istniejące pokrycie dachowe w miejscu prowadzenia pionów instalacji wentylacji mechanicznej należy odtworzyć z zachowaniem ciągłości oraz szczelności pokrycia dachu. Kanały wentylacji mechanicznej w części leżącej należy opierać na stropodachu istniejącym na poduszkach betonowych. Uszkodzone w trakcie prowadzenia prac pokrycie dachowe należy wymienić Izolacje p. wilgociowe Izolacja posadzek na gruncie. Izolacja posadzek 2x papa termozgrzewalna, układana na istniejącym lub naprawionym podłożu. Izolacje układać z wywinięciem papy na ściany na wysokość równa grubości warstw posadzkowych Izolacje poziome, przeciwwilgociowe posadzek i ścian w pomieszczeniach mokrych z płynnej folii. W pomieszczeniach mokrych izolacja podpłytkowa z płynnej folii. Przed ułożeniem okładzin ceramicznych na ścianach i posadzkach w pomieszczeniach mokrych należy wykonać powłokę uszczelniającą z płynnej folii a w narożnikach pionowych i poziomych wklęsłych, stosować taśmy uszczelniające w systemie płynnej folii. W miejscach przejść przez d stropy przewodów instalacji kanalizacyjnej, wodociągowej i kanałów wentylacyjnych, należy stosować systemowe połączenia folii Stolarka drzwiowa. W projekcie przyjęto stolarkę drzwiową o parametrach technicznych dostosowanych do przeznaczenia poszczególnych pomieszczeń. Zaprojektowano drzwi zewnętrzne aluminiowoszklane z przekładkami termicznymi. Szklenie bezpieczne min P2, laminowane od wewnątrz folią nieprzezierną, profile malowane proszkowo w kolorze brązowym RAL Współczynnik przenikania ciepła uśredniony min. U = 1.7 W/m2K. Drzwi wewnętrzne zgodnie z opisem na rzutach i zestawieniem stolarki. Wszystkie okucia drzwi zamki łazienkowe, klamki, szyldy metalowe. Drzwi wyposażone w zamki patentowe zgodnie z zestawieniami. Przyjętą zasadę dostępu do pomieszczeń, systemu zamknięć, oraz drzwi objętych systemem jednego klucza należy ostatecznie ustalić z Inwestorem w trakcie prowadzenia prac. Strona 10

26 Stolarka okienna. Zaprojektowano stolarkę aluminowo-szklaną. Profile malowane proszkowo w kolorze brązu RAL Przyjęto współczynnik przenikania ciepła U=1,1 W/m2K. Szklenie szkłem bezpiecznym P2 (laminowanie). W otworach okiennych poza pomieszczeniem jadalni należy montować moskitiery. Na styku prostopadłym stolarki okiennej ze ścianami należy wykonać połączenie z profili aluminiowych z przekładką akustyczną. Rozwiązanie to powinno być zgodne z przyjętym systemem stolarki okiennej. Stolarka powinna być odporna na mycie środkami dezynfekującymi. Okucia (zawiasy) stolarki aluminiowo-szklanej w kolorze profili, klamki, szyldy ze stali szczotkowanej. Parapety zewnętrzne należy wykonać w systemie i pod kolor stolarki. Głębokość parapetów należy dostosować do grubości termoizolacji budynku. Projekt termoizolacji wg odrębnego opracowania Podokienniki. Podokienniki w pomieszczeniach z okładziną z płytek ceramicznych, należy wykonać w formie licowania ościeży. Należy stosować listwy narożnikowe kątowe aluminiowe wtopione. W pomieszczeniach bez okładziny ściennej ceramicznej należy zastosować podokienniki wewnętrzne z konglomeratu kamiennego w kolorze brązowym (odcień zgodny z kolorem stolarki) faktura kamienia drobnoziarnista, polerowane gr. min. 2,5 cm. Brzegi podokienników zaokrąglone lub fazowane. Podokienniki powinny wystawać poza lico ściany na ~3,0 cm. Konglomerat jest produktem przemysłowym powstałym przez technologiczne połączenie wyselekcjonowanych odłamków naturalnego kamienia (ok. 95% masy) ze specjalnymi żywicami poliestrowymi (ok. 5% masy) stanowiącymi spoiwo dla tego materiału. Podokiennik z konglomeratu faktura drobnoziarnista Okno zsypowe z pochylnią. W projekcie przywrócono funkcję okna zsypowego na warzywa dostarczane w postaci brudnej. Okno zsypowe powinno być realizowane łącznie z rynną pośrednią i pochylnią wewnętrzną. Drzwiczki zewnętrzne i okienko wewnętrzne powinny być wykonane, jako pełne ze stali nierdzewnej z przekładką termiczną i uszczelką po obwodzie. Drzwiczki powinny być wyposażone w zamek patentowy. Podkonstrukcję pod rynnę (pomiędzy ścianami zewnętrznymi) oraz pochylnię wewnętrzną należy wykonać z kształtowników stalowych o profilu kwadratowym zamkniętym. Podkonstrukcja powinna być zabezpieczona antykorozyjnie. Poszycie pochylni i rynny zsypowej należy wykonać z płyt cementowych odpornych w 100% na wilgoć, prostych i giętych, pokrytych siatką z włókna szklanego, np. Aguapanel. Poszycie powinno stanowić szczelną obudowę podkonstrukcji. Jako wykończenie należy stosować w obrębie rynny - blachę ze stali nierdzewnej gładkiej, w obrębie pochylni wewnętrznej - blachę ze stali nierdzewnej ryflowanej o gr.1,0 mm. W razie rezygnacji z okienka zsypowego wewnętrznego (decyzja Inwestora) należy wykonać izolację termiczną rynny pośredniej z weny mineralnej gr. min. 6cm. Wełnę należy zabezpieczyć dodatkowo folią ochronna oraz obudować płytami cementowymi do zastosowań zewnętrznych. Strona 11

27 9.7. Izolacje termiczne. Posadzki izolowane płytami ze styropianu ESP 100 i płytami z polistyrenu ekstrudowanego (komory chłodnicze). Grubość płyt min. 10cm Okładziny zewnętrzne. Okładziny iistniejące - nie są objęte opracowaniem Obróbki blacharskie. Istniejące - nie są objęte opracowaniem. Należy wykonać parapety zewnętrzne w kolorze i systemie stolarki okiennej aluminiowo-szklanej, których szerokość należy dostosować do grubości warstwy izolacji termicznej (odrębne opracowanie) Odwodnienie dachu. Odwodnienie dachu - iistniejące - nie jest objęte opracowaniem Posadzki. Zaprojektowano posadzki z materiałów antypoślizgowych, nienasiąkliwych, wytrzymałych mechanicznie, umożliwiające łatwe utrzymanie czystości. Wszystkie kratki ściekowe w posadzkach ze stali nierdzewnej Podłoża pod posadzki. Podłoże pod posadzki powinno mieć minimalną gr.5,0 cm. Jednakże ze względów wykonawczych, należy przyjąć min. gr. 8,0 cm. W celu wyrównania poziomów w pomieszczeniach pod posadzkę żywiczną należy wykonać podłoże gr. 9,0 cm. Podłoże z betonu C20/25. Podłoże pod posadzkę żywiczną powinno być zacierane na gładko mixokretem. Podłoże powinno mieć wyprofilowane spadki do kratek ściekowych. Podłoże powinno być idealnie równe i nie może mieć żadnych wgłębień i nierówności!! Zaleca się dodanie polipropylenowych włókien do betonu w celu poprawy jego właściwości Posadzki poliuretanowe. W pomieszczeniach kuchennych, produkcyjnych (wg oznaczeń na rzutach) zaprojektowano posadzki poliuretanowe z kolorowym kruszywem kwarcowym, gr. 6,0mm. Kolor VG14 wg UniQuartz Indumix (np. posadzka UCRETE HPQ, f. Basf). Posadzka ta jest odporna na działanie środków chemicznych, kwasów, nieprzepuszczalna, łatwa w czyszczeniu, odporna na uszkodzenia mechaniczne, odporna na zaplamienia, odporna na poślizg - klasa R12, odporność mechaniczna AR0,5, odporność na zużywanie się B>2,0. Posadzki należy wykończyć cokolikiem wys. ~10,0 cm połączonym z posadzka poprzez wyoblenie min.=30mm. Należy stosować systemowe rozwiązania (taśmy wzmacniające, grunty itp.) w miejscach newralgicznych narożniki, styki z kratkami ściekowymi itp Posadzki z płytek gresowych. Pomieszczenia zaplecza socjalno-sanitarnego. Zaprojektowano posadzki z płytek gresowych (pomieszczenia wg oznaczeń na rzutach) w formacie 30,0x30,0cm, impregnowanych w masie, odpornych na poślizg klasa min. R9, w obrębie natrysków min. R11/ R10B, w kolorze szarym QZ13. Kolorystykę dobrano wg wzornika Nowa Gala, seria Quarzite. Za względu na konieczność układania na izolacji z płynnej folii, należy stosować klej elastyczny w systemie zastosowanej płynnej folii. Fugi należy wykonać z masy epoksydowej kwasoodpornej, wodoszczelnej, w kolorze jasnoszarym. Pomieszczenie jadalni. W pomieszczeniu jadalni warstwy posadzki należy rozebrać do warstwy istniejącej podbudowy betonowej i wykonać nawą posadzkę zgodnie z opisem na rysunkach. Ze względu na liczne wybrzuszenia powierzchni istniejącej posadzki należy dokładnie sprawdzić stan techniczny podbudowy. Należy uwzględnić możliwość wymiany podbudowy na całej powierzchni pomieszczenia. W pomieszczeniu zaprojektowano posadzkę z płytek gresowych w formacie 60,0x60,0cm w odcieniach szarości np. Signum SG 12 jasny szary NATURA, płytki kalibrowane. Płytki dobrano na podstawie wzornika Signum, Nowa Gala. Płytki powinny być odporne na poślizg w klasie min. R9. Fugi należy wykonać z masy epoksydowej w kolorze jasnoszarym. Strona 12

28 Signum SG 12 jasny szary NATURA Listwy dylatacyjne. Na styku różnego rodzaju posadzek należy stosować systemowe listwy np. SCHLUTER. Na styku posadzki ceramicznej i posadzki żywicznej np. profil RENO U ze stali nierdzewnej. Profil należy zamontować w trakcie kładzenia płytek. Na czas wykonywania pozostałych prac należy profil zabezpieczyć przed zabrudzeniem. Zabezpieczenie usunąć po wykonaniu wszystkich prac posadzkarskich. Na zakończeniu posadzek w drzwiach zewnętrznych należy zamontować np. profil SCHIENE ze stali nierdzewnej. Profil RENO U Strona 13

29 Profil SCHIENE Wysokość profilu należy dostosować do grubości płytki. Wierzchnia warstwa posadzka żywiczna powinna być licowana z brzegiem profilu Tynki i okładziny wewnętrzne, zabezpieczenia. W pomieszczeniach przewidziano tynki cementowo-wapienne III kat. - na ścianach i stropach a także w pomieszczeniach z sufitami podwieszonymi. Wszystkie wypukłe narożniki należy zabezpieczyć listwami narożnikowymi aluminiowymi, perforowanymi, zatopionymi w tynku. Pod powierzchnie przeznaczone do wyłożenia płytkami ceramicznymi należy wykonać tynk cementowo-wapienny II kat. W pomieszczeniach mokrych, pomieszczeniach kuchennych, produkcyjnych, sanitarnych zaprojektowano okładziny ceramiczne na pełną wysokość pomieszczenia. Zaprojektowano płytki ścienne szkliwione w formacie 20,0x20,0cm w kolorze RAL (tło), RAL (akcenty). Kolorystykę przyjęto wg wzornika Raco Object f. Lasselsberger. Płytki ścienne powinny być odporne na pochłanianie wilgoci. Za względu na konieczność układania na izolacji z płynnej folii, należy stosować klej elastyczny w systemie zastosowanej płynnej folii. Fugi należy wykonać z masy epoksydowej kwasoodpornej, wodoszczelnej, w kolorze popielatym. Pod płytkami należy wykonać izolację z folii płynnej. Na narożnikach wypukłych stosować kątowniki aluminiowe wtopione. Nie należy stosować narożników plastikowych. Wszystkie pionowe narożniki wypukłe w obrębie pomieszczeń bloku żywieniowego poza jadalnią, pomieszczeniem biurowym i zapleczem socjalnoszatniowym należy zabezpieczyć dodatkowo narożnikami ochronnymi ze stali nierdzewnej 40,0x40,0mm do wysokości 2,05m ( jeden poziom z ościeżnicami drzwiowymi), np. f. CS Polska. Strona 14

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO BRANŻA BUDOWLANA 1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno-budowlany termomodernizacji budynku Komendy Powiatowej

Bardziej szczegółowo

182.4. 12.8 płytki gresowe 112.8 90+30 DS8 98.8. 17.9 żywica poliuretanowa 90+30 DS6. 3.1 płytki gresowe. -1.13 magazyn zasobów DS3 DS1

182.4. 12.8 płytki gresowe 112.8 90+30 DS8 98.8. 17.9 żywica poliuretanowa 90+30 DS6. 3.1 płytki gresowe. -1.13 magazyn zasobów DS3 DS1 A 25.5 505 B EI powierzchnie poziome wyłożyć płytkami gresowymi rozdzielnia kotłownia 110 D EI Hpom.=4,m -1.01 klatka schodowa 13.2 płytki gresowe 17.8 150 411.2 GAZ -1.02 pomieszczenie techniczne/ wentylatornia

Bardziej szczegółowo

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie.

Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z. przy ul. Arkońskiej 4 w Szczecinie. c. d. Załącznik Nr 5 TYPOWANIE ROBÓT NIEZBĘDNYCH DO WYKONANIA MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ Dotyczy: ZAPROJEKTOWANIE, UZYSKANIE POZWOLENIA I PRZEBUDOWA POMIESZCZEŃ KUCHNI SZPITALNEJ W S.P.W.S.Z.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO REMONTU POMIESZCZEŃ W BUDYNKU ODDZIALU IMGW W POZNANIU UL. DĄBROWSKIEGO 174/176 1. PODSTAWY OPRACOWANIA 1.1. Program inwestycji przedstawiony i omówiony z inwestorem.

Bardziej szczegółowo

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach

7. Wykonanie nowych tynków, malowanie i glazura na ścianach BUDYNEK Nr 5 SEGMENT A OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 segment A ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWA Z PRZYSTOSOWANIEM NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĘCE I TERAPII ŚWIATŁEM Przebudowa

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku

OPIS TECHNICZNY. Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku. OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku OPIS TECHNICZNY Robót remontowych w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku OBIEKT: Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku ADRES: Al. Zwycięstwa 16/17, Gdańsk INWESTOR: Wojewódzki Sąd

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35

PRZEDMIAR. 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 110 Szpital Wojskowy w Elblągu 82-300 Elbląg, ul. Komeńskiego 35 Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45113000-2 Roboty na placu budowy 45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian 45400000-1 Roboty

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Obiekt : Szkoła Podstawowa nr 2 w Luboniu Kod CPV : 45214200-2 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów budowlanych związanych ze szkolnictwem

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1

PROJEKT. REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 PROJEKT REMONT BUDYNKU SALI GIMNASTYCZNEJ Zespół Szkół nr 1 Inwestor: Zespół Szkół Nr 1 im Kazimierza Wielkiego ul. Budowlana 4 05-300 Mińsk Mazowiecki Opracował: mgr inż. Bogusław Kowalczyk Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZEŃ MAGAZYNOWYCH NA POTRZEBY PRALNI architektura i konstrukcja INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie

Projekt budowlany. Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Projekt budowlany Remont sanitariatu i sal w Przedszkolu w Gołuchowie Obiekt: Przedszkole i Szkoła Podstawowa w Gołuchowie Inwestor: Zespół Szkolno Przedszkolny w Gołuchowie Adres obiektu: ul. Juliusza

Bardziej szczegółowo

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym):

5. WYKAZ POMIESZCZEŃ objętych obmiarem i adaptacją (numeracja pomieszczeń zgodnie z inwentaryzacją i proj. technicznym): ADAPTACJA POMIESZCZEŃ W BUDYNKU MIESZKALNYM W WARSZAWIE PRZY ul. ZĄBKOWSKIEJ 4 NA CELE ŚWIETLICY SOCJOTERAPEUTYCZNEJ 4.2. Na rysunkach zamiennych zaproponowano także dodatkowe elementy wykończenia wnętrz

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC

PRZEDMIAR ROBÓT. Rozebranie ścianki z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie cementowej - kabiny WC Lp Specyfikacja techniczna Opis i wyliczenie Suma 1 Obiekt: kod CPV 45212322-9 Przebudowa węzłów sanitarnych: Budynek główny Teatru im. Cypriana Norwida w Jeleniej Górze ul. Wojska Polskiego 38 1. 1. Element:

Bardziej szczegółowo

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A

Zakres opracowania rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A Zakres opracowania 1. Strona tytułowa 2. Zakres opracowania 3. Opis techniczny 4. Rysunki : rys. nr.1 rzut piwnic i zestawienie stolarki rys. nr.2 przekrój A A OPIS TECHNICZNY 1.0.Przedmiot opracowania

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Kod CPV : 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe Obiekt : Modernizacja Centrum Kultury w Szczepankowie Dz nr 79/5 Kod CPV : 45453000-7

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY Temat: Remont sal lekcyjnych 18, 36, 50 z zapleczami w budynku Zespołu Szkół Ekonomicznych Lokalizacja: Olsztyn, ul. Bałtycka 37 Inwestor: Zespół Szkół Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ(

PROJEKT(BUDOWLANY(( PRZEBUDOWY(I(ZMIANY(SPOSOBU(UŻYTKOWANIA(POMIESZCZEŃ( Z(PRZEZNACZENIEM(NA(POMIESZCZENIA(ŚWIETLICY(SZKOLNEJ( PROJEKTBUDOWLANY PRZEBUDOWYIZMIANYSPOSOBUUŻYTKOWANIAPOMIESZCZEŃ ZPRZEZNACZENIEMNAPOMIESZCZENIAŚWIETLICYSZKOLNEJ Obiekt: PomieszczeniawbudynkuSzkołyPodstawowejnr23wBytomiu Lokalizacja: ul.wojciechowskiego6,41"933bytom

Bardziej szczegółowo

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3

MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 PROJEKT WYKONAWCZY MODERNIZACJA ELEWACJI WRAZ Z DOCIEPLENIEM ORAZ MODERNIZACJA KLATKI SCHODOWEJ LOKALIZACJA: ULICA DWORCOWA 5 DZIAŁKA NR 413/3 OBIEKT: INWESTOR: MIEJSKO GMINNY OŚRODEK KULTURY, SPORTU I

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ZAŁĄCZNIK NR 6 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA ROBOTY BUDOWLANE TEMAT: REMONT POMIESZCZEŃ MIEJSKIEJ STACJI POGOTOWIA RATUNKOWEGO ADRES OBIEKTU: GDYNIA, UL.ŻWIRKI I WIGURY 14 INWESTOR: GMINA MIASTA GDYNI AL. M.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3

ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 ZAŁĄCZNIK DO POZ. 1.3 OGÓLNEJ SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT Remont pomieszczeń dla Zakładu Ortodoncji Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w budynku przy ul. Powstańców

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 158/5 w Słuchaj Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU POMIESZCZEŃ BIUROWYCH BIURO USŁUG PROJEKTOWYCH I OBSŁUGI INWESTYCYJNEJ >>JAN HARA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Izby Przyjęć w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu. 1.2. Inwestor

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu

Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Opis techniczny do zgłoszenia robót budowlanych budynku mieszkalnego wielorodzinnego na działce nr 100/1 w Wichulcu Inwestor: Agencja Nieruchomości Rolnych ul. Hetmańska 38 85-039 Bydgoszcz 1. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,...

Przedmiar robót. ul. ks. Jana Śliwki 16 44-206 Rybnik. 2016-03-14 Janina Stula,... Przedmiar robót Nazwa zamówienia: Nazwy i kody CPV: 45111300-1 Roboty rozbiórkowe 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych Adres obiektu

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA :

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA A. OPIS TECHNICZNY B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA : 1. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A01 2. Inwentaryzacja zestawienie skala 1:100 rys. nr A02 3. Inwentaryzacja zestawienie skala

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra

KONCEPCJA. Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra KONCEPCJA Opis remontu pomieszczeń na części I-go i II-go piętra Opracował : Grzegorz Mizera Opis robót. Stan istniejący. Budynek uŝytkowany jako budynek zamieszkania zbiorowego. Stan techniczny konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko

PRZEDMIAR. NAZWA INWESTYCJI : Zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej w Józefowie na schronisko Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 55000000-0 Usługi hotelarskie, restauracyjne i handlu detalicznego

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE ANNA KONDEJ 26-600 RADOM ul. Komunalna 143 e-mail: kondej@dzierzkow.net PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY POSADZEK KORYTARZY I KLATEK SCHODOWYCH W PAWILONIE C DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ

Bardziej szczegółowo

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i

1.1 Zakres prac remontowych: Pomieszczenie 102: b) przygotowanie powierzchni, naprawa pęknięć, gruntowanie, szpachlowanie i OPIS ZAKRESU PRAC - REMONT POMIESZCZEŃ I PIĘTRA ORAZ MONTAŻ ZADASZENIA NAD WEJŚCIEM W BUDYNKU WYDZIAŁU ELEKTROTECHNIKI I AUTOMATYKI POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ ul. Własna Strzecha 18A 1.1 Zakres prac remontowych:

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Ryunki:

Opis techniczny. Ryunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2)!+ 3!# &) 3!" 265 0!. 7!2*' 3!+ -1-)) &4%!/!3 #89 "89 -),-)6& 4 :)5";/< Opis techniczny Ryunki: 1 OPIS TECHNICZNY:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF

PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF PROJEKT BUDOWLANY ADAPTACJI POMIESZCZENIA NR 206 NA POTRZEBY PRACOWNI MEDYCYNY KATASTROF INWESTOR SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻARNICZEJ 01-629 WARSZAWA, ul. Słowackiego 52/54 ADRES BUDOWY 01-629 WARSZAWA, ul.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO

OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO OPIS TECHNICZNY DO KOSZTORYSU INWESTORSKIEGO INWESTYCJA: INWESTOR: Prace remontowe w Budynku Miejskiego Ośrodka Kultury w Brzesku ul. Kościuszki 7 Miejski Ośrodek Kultury pl. Targowy 10 32-800 Brzesko

Bardziej szczegółowo

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS)

KRAKÓW, AL. 29 LISTOPADA 48 C AKADEMIA ROLNICZA IM. HUGONA KOŁŁĄTAJA KRAKÓW, AL. MICKIEWICZA 21. PROJEKT BUDOWLANY z elementami PW (ANEKS) AUTORSKA PRACOWNIA ARCHITEKTURY 91 Wacław Stefański 30-039 KRAKÓW, UL.JÓZEFITÓW 1/17 tel.012-634-35-44, tel/fax.012-633-38-18 email: apa@architekci.krakow.pl OBIEKT: DOM STUDENCKI NR 3 LOKALIZACJA : KRAKÓW,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA

CZĘŚĆ ARCHITEKTONICZNA BUDOWA WOLNO STOJĄCEGO BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO Z DWOMA WYDZIELONYMI LOKALAMI MIESZKALNYMI WRAZ Z INSTALACJAMI WEWNĘTRZNYMI: WOD-KAN I ELEKTRYCZNĄ, BUDOWA PRZYŁĄCZA WODY ORAZ BUDOWA DWÓCH BEZODPŁYWOWYCH

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia:

PRZEDMIAR ROBÓT. Nazwa zamówienia: PRZEDMIAR ROBÓT Nazwa zamówienia: PROJEKT ZAMIENNY DO POZWOLENIA NA BUDOWĘ 81/09 Z DNIA 02.03.2009 NADBUDOWY DACHU NAD ISTNIEJĄCYM BUDYNKIEM URZĘDU GMINY SZULBORZE WIELKIE - ETAP III- TERMOMODERNIZACJA

Bardziej szczegółowo

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane

Poglądowa tabela przedmiaru robót. Roboty remontowe ogólnobudowlane Poglądowa tabela przedmiaru robót Budowa: Budynek Nr 2, Nr 1 Roboty Ogólnobudowlane 25-205 Kielce ul.wojska Polskiego 300 Obiekt lub rodzaj robót: Budynek Nr 2, Nr 1 w kompleksie 3345 Lokalizacja: CPdMZ

Bardziej szczegółowo

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy

Kosztorys ofertowy. Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Kosztorys ofertowy Zakup wyposażenia oraz wymiana drzwi i okien w budynku Sali Wiejskiej w Dobrzycy Data: 2010-12-30 Budowa: 63-330 Dobrzyca, ul. Koźmińska 10 Obiekt/Rodzaj robót: Sala Wiejska w Dobrzycy

Bardziej szczegółowo

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY

Energo House Sp. z o.o. TAK PRACUJEMY TAK PRACUJEMY STAN ZERO Wyznaczenie obrysu budynku oraz zdjęcie warstwy humusu Wyznaczenie osi konstrukcyjnych budynku przez uprawnionego geodetę Wykop pod ławy żelbetowe Protokół odbioru gruntu w wykopie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań

OPIS TECHNICZNY. 1.2. Inwestor Specjalistyczny Zespół Opieki Zdrowotnej nad Matką i Dzieckiem w Poznaniu ul. Bolesława Krysiewicza 7/8 61-825 Poznań OPIS TECHNICZNY 1. DANE OGÓLNE 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest remont pomieszczeń Oddziału Noworodkowego w budynku Szpitala Świętej Rodziny przy ul. Jarochowskiego 18 w Poznaniu.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP

PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP KR S T U D I O PROJEKT MODERNIZACJI POMIESZCZEŃ BUDYNKU OSP (PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO DLA DZIECI, MŁODZIEŻY I OSÓB STARSZYCH W BUDYNKU REMIZY) III ETAP 1 OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA. Zlecenie

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO PRZEBUDOWY ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU WARSZTATÓW Nr 5 SEGMENT B NA MIESZKANIA AKTYWIZUJĄCE Istniejący budynek parterowy w którym znajdują się obecnie pomieszczenia

Bardziej szczegółowo

1. Klasyfikacja pożarowa budynku

1. Klasyfikacja pożarowa budynku 1. Klasyfikacja pożarowa budynku Na podstawie rozporządzenia MI w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (DZU nr 75 poz. 690 z 12 kwietnia 2002 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul.

PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM. Kłecko ul. PROJEKT BUDOWLANY PRZEBUDOWY I MODERNIZACJI TOALET SZKOLNYCH I W INTERNACIE W OŚRODKU SZKOLNO-WYCHOWAWCZYM Kłecko ul. Gnieźnieńska 7 INWESTOR: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. hm. Zygmunta Imbierowicza

Bardziej szczegółowo

O D P O W I E D Z I NR 3 z dnia 22.06.2015 roku

O D P O W I E D Z I NR 3 z dnia 22.06.2015 roku O D P O W I E D Z I NR 3 z dnia 22.06.2015 roku PYTANIE NR 1 Rys. A-01 (Projekt Wykonawczy) Rzut Poziomu -1 pom. P-01 do pom. P-06 istniejące pomieszcznia bez zmian natomiast Projekt wykonawczy Część opisowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Pracownia Projektowa ARCHITEKT mgr inż.arch. Janusz Rotko email: rotkoj@wp. p l PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY Inwestor: Obiekt: Temat: Branża: URZĄD GMINY ROPA ROPA 733, 38-312 ROPA BUDYNEK WIEJSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora:

Kosztorys Stan surowy zamknięty. Według projektu inwestora: Kosztorys Stan surowy zamknięty Według projektu inwestora: Stan Surowy zamknięty- cena robocizny i materiałów. Roboty ziemne. Ławy wylane i zbrojone - według projektu. Mury fundamentowe murowane z bloczka

Bardziej szczegółowo

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE

E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE B u d o w a : SZPITAL POWIATOWY W RYPINIE O b i e k t : REMONT ODDZIAŁU WEWNĘTRZNEGO - II-E PIĘTRO A d r e s : RYPIN Data : 2013-04-04 Str: 1 E L E M E N T : A. ROBOTY BUDOWLANE Poz. 1. KNR 401-0348-02-00

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1

PROJEKT BUDOWLANY : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY. Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43. 43-400 Cieszyn, Rynek 1 PROJEKT BUDOWLANY Obiekt : BUDYNEK ADMINISTRACYJNY Adres : CIESZYN ul. Srebrna 2 działka numer 145 obręb 43 Inwestor : Gmina Cieszyn 43-400 Cieszyn, Rynek 1 Temat : Projekt remontu pomieszczeń Autor opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt. PROJEKT Remontu i modernizacji pomieszczeń z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Zawodowej

Projekt. PROJEKT Remontu i modernizacji pomieszczeń z przeznaczeniem na Centrum Aktywizacji Zawodowej BIURO ARCHITEKTONICZNE Projekt Katarzyna Teusz ul. Melchiora Wańkowicza 1/8, 77-400 Złotów, tel.kom.606-271-154 PRACOWNIA: ul. Bohaterów Westerplatte 14/LU3,77-400 Złotów PROJEKT Remontu i modernizacji

Bardziej szczegółowo

P R Z E D M I A R R O B Ó T

P R Z E D M I A R R O B Ó T STRONA TYTUŁOWA PRZEDMIARU ROBÓT P R Z E D M I A R R O B Ó T Budowa : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny Obiekt : Modernizacja budynku adiministracyjno-leczniczego Inwestor : Szpital Rehabilitacyjno-Kardiologiczny

Bardziej szczegółowo

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2

Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 UL. WIECKOWSKIEGO 34 - Remont po pożarze lok 41, wc na IVp, drzwi do strychu, korytarz na IV p, lok 29 po zalaniu 1 REMONT MIESZKANIA NR 41 1 d.1 KNR 4-01 0701-05 Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA

PROJEKT BUDOWLANY CZĘŚĆ WYKONAWCZA Przedsiębiorstwo Projektowo Wykonawcze ARCHITRAW sp. Z o.o. 24-100 Puławy, ul. Piłsudskiego 28 tel. (081) 888 04 84, fax: (081) 888 04 84, NIP 716-00-15-020, Regon 0080020634 Puławy, grudzień 2014r. PROJEKT

Bardziej szczegółowo

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI

CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI CZYTELNIA AKT W SĄDZIE REJONOWYM W ZDUŃSKIEJ WOLI 1 S t r o n a 1.Przedmiot i podstawa opracowania 1.1 Przedmiot opracowania Przedmiotem niniejszego opracowania jest adaptacja i aranżacja pomieszczeń na

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na

OPIS TECHNICZNY. Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na OPIS TECHNICZNY Do projektu :,, Projekt przebudowy budynku magazynu polegający na wykonaniu w ścianach zewnętrznych elewacji północnej i południowej otworów drzwiowych i okiennych, poszerzeniu istniejących

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH OBIEKT: DOSTAWA I MONTAŻ WINDY PRZYŚCIENNEJ DLA OSÓB NIEPEŁNODSPRAWNYCH. ADRES: 97-565 KRĘPA, gm. LGOTA WIELKA. INWESTOR: GMINA LGOTA WIELKA.

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE

OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE OPIS TECHNICZNY REMONTU POMIESZCZEŃ SANITARNYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM UL.BOŃCZYKA 13 W BORUCINIE 1. DANE OGÓLNE I PODSTAWA OPRACOWANIA 1.1. INWESTOR Zespół Szkolno-Przedszkolny ul.bończyka 13,

Bardziej szczegółowo

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa

BRAMA. Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa BRAMA Nowoczesna inwestycja mieszkaniowa STANDARDY WYKOŃCZENIA BUDYNKU WIELORODZINNNEGO BRAMA W ŁODZI PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 19 1. Otoczenie Ogrodzenie: przęsła stalowe, malowane proszkowo, częściowo murowane

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji

Przedmiar robót. Budynek mieszkalny wielorodzinny Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji Przedmiar robót Obiekt Budowa Inwestor Budynek mieszkalny wielorodzinny 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c - docieplenie i malowanie elewacji 76-270 Ustka ul. Grunwaldzka 16c Spółdzielnia Mieszkaniowa "KORAB"

Bardziej szczegółowo

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE:

1. BUDYNKI PRZYLEGŁE: załącznik nr 1 : Tabela podziału ceny ryczałtowej dot. zakresu prac budowlanych dotyczy: Zapytania ofertowe: Nabycie robót i materiałów budowlanych celem stworzenia odpowiednich warunków pracy parku maszynowego

Bardziej szczegółowo

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach

Część I. Pytania do kosztorysu Remont części budynku OSP w Adamowicach ZP.271.3.2012.IR Lyski, 22.02.2012 r. Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP.271.3.2012.IR, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont budynku gminnego w Adamowicach

Bardziej szczegółowo

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE

ROBOTY BUDOWLANO - REMONTOWE SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH POLEGAJĄCYCH NA ROZBUDOWIE I ZMIANIE SPOSOBU UśYTKOWANIA BUDYNKU GOSPODARCZEGO NA BUDYNEK SANITARNO - SZATNIOWY Adres budowy (inwestycji):

Bardziej szczegółowo

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ

NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ INWESTOR: GMINA BŁAŻOWA PLAC JANA PAWŁA II 1 36-030 BŁAŻOWA NAZWA ZADANIA: TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU OSP W BŁAŻOWEJ LOKALIZACJA: DZIAŁKA NR 1189 ul. PARTYZANTÓW 1 36-030 BŁAŻOWA Lipiec 2014 r. Opis techniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych

OPIS TECHNICZNY. Zakres robót renowacyjnych OPIS TECHNICZNY do robót elewacyjnych budynku mieszkalnego przy ulicy Kutnowskiej nr14 w Krośniewicach Kosztorys wykonano na zlecenie MZGKiM Krośniewice ul. Paderewskiego 3 Remontowany obiekt jest budynkiem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I

ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I Łęczyca, dn. 20.06.2014 ZAKRES PRAC REMONTOWYCH W ODDZIALE WEWNĘTRZNYM - etap I KORYTARZ Zerwanie z podłogi płytek PCV, wykładziny typu tarkett oraz posadzki betonowej do płyt stropowych ( od drzwi balkonowych

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA

SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA Spis zawartości opracowania Opis techniczny przyjętych założeń projektowych oraz rozwiązań konstrukcyjnych Spis rysunków: - Poz.1.Nadproża stalowe...k1/1, K1/2 - Poz.2.Konstrukcja

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI

PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI PROJEKT BUDOWLANY REMONT ELEWACJI 1. Inwestor: GMINA UDANIN 2. Lokalizacja: Udanin 86b 3. Obiekt: Budynek biurowo-usługowy 4. Stadium: Projekt budowlany 5. Branża: budowlana Nazwa Opracowania Projektant

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU

OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW ZEWNĘTRZNYCH OD STRONY PARKINGU W MEDYCZNYM STUDIUM ZAWODOWYM PRZY UL. SZAMARZEWSKIEGO 99 W POZNANIU Nazwa zadania: OPRACOWANIE PROJEKTOWE ODTWORZENIA SCHODÓW

Bardziej szczegółowo

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT

DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT DZIAŁY PRZEDMIARU ROBÓT Lp. Nazwa działu Od Do 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE I PRZYGOTOWAWCZE 1 21 2 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA 22 36 3 ROBOTY TERMORENOWACYJNE 37 49 4 ELEMENTY ZEWNĘTRZNE 50 59-2 - 1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

Bardziej szczegółowo

Ecophon Super G Plus A

Ecophon Super G Plus A Ecophon Super G Plus A Przeznaczony do stosowania w halach sportowych innych pomieszczeniach, gdzie istnieje duże ryzyko oddziaływania mechanicznego. Ecophon Super G Plus A ma solidną konstrukcję nośną

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZA SALI KONFERENCYJNEJ W GÓRAŻDŻACH S P I S T R E Ś Ć I

PROJEKT WYKONAWCZY ARANŻACJI WNĘTRZA SALI KONFERENCYJNEJ W GÓRAŻDŻACH S P I S T R E Ś Ć I Strona 1 S P I S T R E Ś Ć I 1. Opis techniczny - str. 2 5 2. Rzut sali konferencyjnej przebudowa - rys. nr 1 3. Rzut sali konferencyjnej z umeblowaniem - rys. nr 2 4. Rzut sali konferencyjnej - kolorystyka

Bardziej szczegółowo

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA

STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA STANDARD WYKOŃCZENIA BUDYNKU BAILDOMB KATOWICE, UL. ZŁOTA FUNDAMENTY płyta żelbetowa KONSTRUKCJA żelbetowa, monolityczna murowane ściany kondygnacji nadziemnych zewnętrzne i międzylokalowe ELEWACJE instalacja

Bardziej szczegółowo

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com

Standard Wykończenia. Biuro sprzedaży: Terra Casa S.A. ul. Bronowicka 19/LU17 30-084 Kraków. www.poznanska10.com Standard Wykończenia ul. Bronowicka 19/LU17 ZAGOSPODAROWANIE TERENU Ogrodzenie od strony wschodniej profile stalowe malowane, linki stalowe pod pnącza zielone na całej długości ogrodzenia od strony południowej

Bardziej szczegółowo

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ :

1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : 1.1 PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT BUDOWLANYCH BĘDZIE OBEJMOWAŁ : Prace Przygotowawcze: uporządkowanie i zabezpieczenie terenu inwestycji, zabezpieczenie instalacji, wytyczenie budynku, Prace ziemne i rozbiórkowe:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE

PROJEKT BUDOWLANY. Wykonał: GMINA: KULESZE KOŚCIELNE PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: BUDYNEK GMINY I OSP INWESTOR: GMINA KULESZE KOŚCIELNE ADRES: KULESZE KOŚCIELNE ul. GŁÓWNA nr 6 ADRES BUDOWY: KULESZE KOŚCIELNE nr. ew. działki 10/35 w obrębie Kulesze Litewka

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH

PROJEKT BUDOWLANY. URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH URBIS Spółka z o.o. Gniezno ul. Chrobrego 24/25 Komórka Nadzoru i Dokumentacji PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: DOBUDOWA POMIESZCZEŃ WC W MIESZKANIACH ISTNIEJĄCYCH ADRES: GNIEZNO, UL. LIBELTA 56 DZIAŁKA 4 ark.

Bardziej szczegółowo

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A

I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L A N A JEDNOSTKA PROJEKTOWA: F.U.H. Sławomir Krasuski 21-400 Łuków ul. J.Kilińskiego 47 tel. 0-(25) 798 5005 ; 693 960 016 NIP: 825 102 89 45 Regon:710395888 EGZ. NR. 1 I N W E N T A R Y Z A C J A B U D O W L

Bardziej szczegółowo

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych

Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych. Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych 0.0 Przykłady rozwiązań konstrukcyjnych Ściany zewnętrzne 0. Ściany wewnętrzne 0. Słupy żelbetowe

Bardziej szczegółowo

6 W.C. 1. - Malowanie farbą emulsyjną ścian powyżej licowania ścian z płytek ceramicznych.

6 W.C. 1. - Malowanie farbą emulsyjną ścian powyżej licowania ścian z płytek ceramicznych. Lp. Zakres niezbędnych prac 1 Przedsionek 1. - Malowanie farbą emulsyjną ścian 3. - Regulacja drzwi wejściowych, zamek, samozamykacz. 4. - Regulacja drzwi wewnętrznych, zamek, montaż samozamykacza 2 Komunikacja

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA

PRZEDMIAR ROBÓT. 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA ABA PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANA 0 2-3 2 0 W A R S Z A W A ul. G R Ó J E C K A 4 0 A / 2 5 tel./fax 8 2 2-1 7-5 6 ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45111100-9 Roboty w

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR :

PRZEDMIAR. Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu. Przedmiar jest integralną częścią Dokumentacji Projektowej WYKONAWCA : INWESTOR : Biuro Projektowe mgr inż. Arkadiusz Forysiuk 44-330 Jastrzębie Zdrój, ul. Harcerska 14B NAZWA INWESTYCJI : Remont łazienek- ROBOTY BUDOWLANE - Parter budynku ADRES INWESTYCJI : 44-330 Jastrzebie-Zdrój

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC.

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY. Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY Moje boisko Orlik 2012 DOBUDOWA DWÓCH WIATROŁAPÓW DO ZAPLECZA HALI SPORTOWEJ W MIEJSC. BIAŁACZÓW INWESTOR: Gmina Białaczów ul. Piotrkowska 12 26-307 Białaczów OPRACOWANIE

Bardziej szczegółowo

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej.

ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. ETAP I Roboty modernizacyjno-remontowe części techniczno-administracyjnej. Lp. Podstawa Opis Jedn.o bm. Ilość 1 ROBOTY FUNDAMENTOWE 1.1 KNR 2-01 0310-01 Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer.dna

Bardziej szczegółowo

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1

PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 WENTYLACJA POMIESZCZEŃ KUCHNI 1 PRZEDSZKOLE PUBLICZNE NR 3 W BRZEGU PRZY UL. ZIELONEJ 23 1 1. Podstawa opracowania str. 2 2. Cel opracowania str. 2 3. Zakres opracowania str. 2 4. Założenia wyjściowe str. 3 5. Obliczenia przekrojów kanałów

Bardziej szczegółowo

Sąd Rejonowy w Siedlcach

Sąd Rejonowy w Siedlcach 1 Spis treści 1.0 PODSTAWY FORMALNO-PRAWNE... 3 2.0 OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA... 3 3.0 ZAŚWIADCZENIE PRZYNALEŻNOŚCI DO IZBY... 4 4.0 KSEROKOPIA UPRAWNIEŃ BUDOWLANYCH... 5 5.0 OPIS TECHNICZNY... 6 5 1 CEL

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE

SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. DANE OGÓLNE SPIS TREŚCI ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA...1 I. DANE OGÓLNE...1 II. ZAGOSPODAROWANIE DZIAŁKI...2 III. OPIS TECHNICZNY...4 1. Przedmiot opracowania...4 2. Stan istniejący...4 IV. CZĘŚĆ RYSUNKOWA...6 ZAWARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie

PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE. Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie PROJEKT ROBÓT REMONTOWYCH W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 24 W RZESZOWIE Nazwa zadania : Izolacja przeciwwilgociowa budynku Szkoły Podstawowej nr 24 w Rzeszowie Inwestor : Szkoła Podstawowa nr 24 w Rzeszowie im.rudolfa

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS

WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS Załącznik nr 3 WYMAGANIA STAWIANE UCZESTNIKOM ELIMINACJI TURNIEJU ZAWODOWEGO NOWOCZESNE BUDOWNICTWO WOKÓŁ NAS w zakresie konkurencji technologii posadzkarsko-okładzinowych UCZESTNIK MUSI UMIEĆ: - rozpoznać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień MADAG Biuro Projektowe Konstrukcji Budowlanych Krzysztofa Wołków 51-606 Wrocław, ul. Jana Baudouina de Courtenay nr 2a 45310000-3 45442000-7 45421000-4 45262500-6 45410000-4 45261000-4 45410000-4 45261000-4

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57

ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 ZESPÓŁ USŁUG PROJEKTOWYCH Sp. z o. o. tel. 46 862-24-57 96-500 SOCHACZEW ul. Piłsudskiego 69 TEMAT OPRACOWANIA : Projekt rozbiórki budynku sali sportowej z zapleczem na terenie gminnego ośrodka sportowego

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe:

OPIS TECHNICZNY. Założenia ogólne: Dane powierzchniowo kubaturowe: OPIS TECHNICZNY do projektu architektoniczno budowlanego docieplenia budynku mieszkalnego V-cio kondygnacyjnego przy ul. Mickiewicza 114 znajdującego się na nieruchomości oznaczonej nr geod 2600/1, 2599/2,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE

PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE BIURO PROJEKTÓW 99 Małgorzata Wałęga 20-950 Lublin ul. Unicka 4 PRZEDMIAR ROBÓT ROBOTY BUDOWLANE Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213310-9 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne

Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne Opis techniczny mebli Pakiet nr 2: Meble laboratoryjne I. Opis ogólny. Wymagania ogólne. a) Meble systemowe zbudowane w systemie modułowym każdy element umeblowania wymieniony w specyfikacji (z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa

PRZEDMIAR ROBÓT. Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa Dział Inwestycji i Remontów Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego Wojskowa Akademia Techniczna ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2. 00-908 Warszawa ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Remont korytarza

Bardziej szczegółowo

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych

NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych GIPS POMIESZCZENIA MOKRE I WILGOTNE NIDA Hydro - płyta gipsowa do stosowania w pomieszczeniach mokrych i wilgotnych Zwiększone parametry mechaniczne, wyjątkowa odporność na działanie wody oraz zabezpieczenie

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa

PROJEKT PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4. ul. Poligonowa 30, 04-051 Warszawa Pracownia projektowa, projektowanie ekonomiczne, konsulting, architektura, konstrukcja, projekty branżowe PROJEKT Temat: Inwestor: PROJEKT ARANŻACJI POMIESZCZEŃ OCHRONY W BUDYNKU NR 4 PIT RADWAR S.A. ul.

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny. Rysunki:

Opis techniczny. Rysunki: !" "!$%&' "!#! * "!"! () #!,* +!,-*% "!+! /! *&).! )!# 3! -1- /!"!0))&1 /!#! - 0) -4(*5 0 2(*) 3!+ -1-)) 3!# &) 3!" 265 0 &4%!3!/!+ 7!2*'!7 #89 +89.89 "89,5-8- & &8 &8 :)5";/

Bardziej szczegółowo

Standard wykończenia mieszkań

Standard wykończenia mieszkań Standard wykończenia mieszkań 1. OTOCZENIE Poznań, ul. Czarnucha Ogrodzenie Dojścia piesze Mała architektura Zieleń Dojazdy Instalacje WOD.-KAN. przęsła stalowe, ocynkowane, murki z cegły betonowej lub

Bardziej szczegółowo