SYMULATOR SIŁOWNI OKRĘTOWEJ TYPU MED3D Z ZASTOSOWANIEM WIZUALIZACJI TRÓJWYMIAROWEJ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SYMULATOR SIŁOWNI OKRĘTOWEJ TYPU MED3D Z ZASTOSOWANIEM WIZUALIZACJI TRÓJWYMIAROWEJ"

Transkrypt

1 Leonard Tomczak Akademia Morska w Gdyni SYMULATOR SIŁOWNI OKRĘTOWEJ TYPU MED3D Z ZASTOSOWANIEM WIZUALIZACJI TRÓJWYMIAROWEJ Artykuł przedstawia przykład zastosowania nowej generacji symulatora siłowni okrętowej z zastosowaniem wizualizacji trójwymiarowej, opartego na nowoczesnej, komputerowo sterowanej siłowni statku typu kontenerowiec z silnikiem głównym średnioobrotowym. Symulator typu MED3D, opisany w artykule, jest przykładem nowego rozwiązania nawigacji poprzez różne elementy siłowni, umożliwiającej łatwą i szybką realizację podstawowych czynności obsługowych (otwieranie/zamykanie zaworów, ustalanie pozycji przełączników, przycisków itp.). W symulatorze tym wykorzystano najnowsze rozwiązania wizualizacji trójwymiarowej połączonej z techniką zbliżeniową. Symulator typu MED3D zawiera również połączenie wizualizacji trójwymiarowej z dwuwymiarową prezentacją schematów instalacji siłowni. Połączenie to umożliwia zrozumienie funkcjonowania poszczególnych elementów siłowni i ich całościowej struktury. Głównym celem stosowania wizualizacji trójwymiarowej jest maksymalnie zbliżenie symulowanych urządzeń okrętowych do rzeczywistego obiektu. 1. WPROWADZENIE Nowoczesne systemy sterowania i nadzoru siłowni okrętowych współcześnie budowanych statków pozwalają na znaczną redukcję liczby załogi maszynowej. Ograniczenie załogi doprowadziło jednocześnie do likwidacji wielu stanowisk, które były etapem pośrednim w szkoleniu, umożliwiającym uzyskanie stanowisk oficerskich. Mechanicy okrętowi zarówno na szczeblu kierowniczym, jak i operacyjnym nie dysponują obecnie odpowiednim czasem na szkolenie przyszłych załóg maszynowych podczas eksploatacji statku. Stosowana dotychczas na statkach tradycyjna metoda stopniowego przekazywania umiejętności obsługowych od praktykanta do starszego mechanika, wymagająca długiego okresu szkolenia, jest coraz rzadziej wykorzystywana. W związku z tym podstawowy obowiązek szkolenia przyszłych mechaników okrętowych powinny w coraz większym stopniu przejmować szkoły morskie [9]. O tym, że proces kształcenia mechaników okrętowych nie zawsze jest prawidłowy, świadczą analizy przyczyn awarii w siłowniach okrętowych, z których wynika, że w około 80% wypadków winna była niewłaściwa obsługa. Sytuacja ta spowodowała, że szkolnictwo morskie zostało zmuszone do poszukiwania coraz to bardziej efektywnych i doskonalszych sposobów kształcenia, a także egzaminowania załóg maszynowych.

2 L. Tomczak: Symulator siłowni okrętowej typu MED3D z zastosowaniem Stosowanie symulatorów komputerowych to jedna z nowych form kształcenia i sprawdzania nabytych umiejętności w eksploatacji maszyn i urządzeń okrętowych. Szkolenie na symulatorach siłowni okrętowych odgrywa obecnie niezmiernie ważną rolę w nabywaniu przez przyszłego operatora właściwych umiejętności obsługowych [4, 5, 6]. 2. STOSOWANIE SYMULATORÓW SIŁOWNI OKRĘTOWEJ Podstawową wadą dotychczas stosowanych rozwiązań symulatorów siłowni okrętowych jest ich duże uproszczenie i brak związku z czynnościami obsługowymi wykonywanymi w rzeczywistej siłowni. Dotyczy to szczególnie obsługi wykonywanej ręcznie przez operatora w różnych pomieszczeniach siłowni, takich jak otwieranie/zamykanie zaworów, uruchamianie/zatrzymywanie mechanizmów itp. Czynności te są wykonywane umownie za pomocą przycisków na panelu mimicznym lub za pomocą kliknięcia myszką na ekranie monitora komputera. Panel mimiczny stosowany w symulatorze siłowni okrętowej wykonanej w Uniwersytecie Morskim w Szanghaju pokazuje rysunek 1, natomiast na rysunku 2 przedstawiono przykład symulatora siłowni okrętowej z wizualizacją dwu-wymiarową schematów instalacji okrętowych. Rys. 1. Panel mimiczny symulatora siłowni okrętowej SMSC-2007 wykonanego w Uniwersytecie Morskim w Szanghaju

3 16 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 60, październik 2009 Rys. 2. Przykład symulatora siłowni okrętowej z wizualizacją dwuwymiarową (schemat instalacji paliwowej) Przyszły mechanik okrętowy, właściwie przeszkolony na symulatorze, może mieć poważne kłopoty w obsłudze rzeczywistego urządzenia, gdyż wizualizacja symulatora jest daleka od rzeczywistego środowiska siłowni. Schematy siłowni okrętowej prezentowanej na panelu mimicznym lub ekranie komputera umożliwiają łatwą lokalizację ważnych z punktu widzenia eksploatacji siłowni elementów, takich jak zawory, zbiorniki, panele kontrolno-sterujące. W rzeczywistej siłowni elementy te są rozmieszczone w różnych jej pomieszczeniach, na wielu poziomach i ich lokalizacja jest w znaczny sposób utrudniona w stosunku do sztucznej, umownej konfiguracji przedstawionej w formie schematu w symulatorze. Problem uproszczenia czynności obsługowych wykonywanych przy użyciu symulatorów siłowni okrętowej w stosunku do rzeczywistej siłowni był wielokrotnie podnoszony przez instruktorów prowadzących zajęcia na tego typu urządzeniach [1]. Jednym z możliwych rozwiązań zbliżających symulator do rzeczywistego otoczenia siłowni okrętowej jest zastąpienie dwuwymiarowego panelu mimicznego rzeczywistymi elementami siłowni okrętowej włącznie z silnikiem głównym, zespołami prądotwórczymi oraz innymi ważnymi mechanizmami pomocniczymi. Jedyny na świecie taki symulator siłowni okrętowej z silnikiem głównym wolnoobrotowym powstał w Akademii Morskiej w Singapurze, przy współpracy z firmą Kongsberg Maritime AS z Norwegii [3].

4 L. Tomczak: Symulator siłowni okrętowej typu MED3D z zastosowaniem Elementy symulatora umieszczono na trzech poziomach, podobnie jak w rzeczywistej siłowni okrętowej. Koncepcja połączenia rzeczywistych elementów siłowni okrętowej znacznie zwiększyła efektywność szkolenia na tym symulatorze (rys. 3). Rys. 3. Widok ogólny symulatora siłowni okrętowej w Akademii Morskiej w Singapurze [3] W przypadku symulatora typu SMSC-2007 opracowanego w Uniwersytecie Morskim w Szanghaju siłownia okrętowa stanowi bierny model elementów w skali 1:2 (rys. 4). Rozwiązanie to nie umożliwia jednak wykonywania podstawowych czynności obsługowych, takich jak otwieranie/zamykanie zaworów, zmiana nastaw regulacyjnych itp., w pomieszczeniu siłowni. Rys. 4. Model elementów siłowni okrętowej symulatora SMSC-2007 wykonanego w Uniwersytecie Morskim w Szanghaju

5 18 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 60, październik 2009 Podstawową wadą tego typu rozwiązań symulatorów, wykorzystujących rzeczywiste elementy siłowni okrętowej lub też ich modele, jest: wysoki koszt budowy związany z instalacją elementów siłowni i interfejsów, konieczność posiadania budynku o znacznych gabarytach, odniesienie tylko do jednego wybranego rozwiązania siłowni i ograniczone możliwości adaptacji do nowszych rozwiązań. Ograniczenia te spowodowały, że jedynie kilka uczelni morskich na świecie zdecydowało się na budowę symulatorów połączonych z rzeczywistymi elementami siłowni okrętowej czy też ich modelami. Rozwój procesorów i kart graficznych komputerów osobistych oraz szeroka dostępność programów do tworzenia aplikacji trójwymiarowych powoduje, że twórcy symulatorów siłowni okrętowych coraz częściej zaczynają stosować techniki prezentacji trójwymiarowej, tak aby stworzyć dla ćwiczącego realistyczny obraz otoczenia siłowni. Podstawowym wyzwaniem i problemem do rozwiązania przez twórców symulatorów komputerowych jest stworzenie odpowiedniej architektury z wykorzystaniem wizualizacji trójwymiarowej, zapewniającej właściwą nawigację poprzez elementy siłowni oraz łatwy dostęp do elementów wymagających zmian nastaw (otwarcia/zamknięcia zaworów, przełączników, operowania panelem kontrolnym itp.). Jest to zadanie niezmiernie trudne ze względu na złożoność i rozmieszczenie elementów siłowni na różnych poziomach. W przypadku obsługi siłowni okrętowej głównym celem symulatora powinno być zapewnienie procedur obsługowych i lokalizacji różnego rodzaju komponentów, ważnych z punktu widzenia eksploatacji siłowni. Otoczenie siłowni okrętowej z różnymi elementami sterującymi i kontrolnymi powinno być łatwo dostępne dla ćwiczącego w celu jego szkolenia oraz sprawdzenia nabytych przez niego umiejętności. Na rysunku 5 przedstawiono prezentację trójwymiarową siłowni okrętowej wykonaną przez firmę TRANSAS (Rosja) [10]. Poruszanie się po siłowni odbywa się poprzez kliknięcie myszą na zestaw przycisków kierunkowych przemieszczania (pokazany w dolnym prawy rogu rys. 5). Nawigacja poprzez elementy pomieszczeń siłowni jest bardzo czasochłonna i ćwiczący na symulatorze może mieć kłopoty z określeniem położenia poszukiwanego mechanizmu. W rozwiązaniu tym podstawowe czynności obsługowe nie są realizowane w rzeczywistym otoczeniu siłowni, lecz na wydzielonym od prezentacji trójwymiarowej panelu. Panel taki, umieszczony w dolnej części prezentacji trójwymiarowej, przedstawia rysunek 6. Umożliwia on wybór pomieszczenia siłowni, obserwację parametrów pracy na wskaźnikach analogowych, uruchamianie/odstawianie urządzeń za pomocą przycisków na lokalnych panelach sterujących oraz otwieranie/zamykanie wybranych zaworów. Czynności obsługowe wykonane na takim panelu nie oddają w pełni rzeczywistego otoczenia siłowni, ponieważ nie jest on bezpośrednio związany z urządzeniem, którego dotyczy.

6 L. Tomczak: Symulator siłowni okrętowej typu MED3D z zastosowaniem Rys. 5. Trójwymiarowy symulator siłowni okrętowej firmy TRANSAS (Rosja) [10] Rys. 6. Trójwymiarowy symulator siłowni okrętowej z panelem kontrolno-sterującym, firmy TRANSAS (Rosja) [10]

7 20 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 60, październik 2009 W innym rozwiązaniu trójwymiarowego symulatora siłowni okrętowej, przedstawionego na rysunku 7, opracowanego przez firmę Kongsberg Maritime AS (Norwegia) przy współpracy z Instytutem Morskim Villem Barentsz w Terschelling w Holandii, nawigacja poprzez poszczególne pomieszczenia siłowni prowadzona jest przy użyciu sprzętowego drążka wyboru kierunku przemieszczania [2]. Podobnie jak w rozwiązaniu firmy TRANSAS nawigacja poprzez elementy siłowni jest kłootliwa i wymaga sporo czasu na dotarcie do określonego urządzenia. Panele konrolno-sterujące umieszczone są w pobliżu właściwych urządzeń. Rys. 7. Trójwymiarowy symulator siłowni okrętowej firmy Kongsberg Maritime AS, przy współpracy z Instytutem Morskim Villem Barentsz w Terschelling (Holandia) [2] 3. OPIS SYMULATORA SIŁOWNI OKRĘTOWEJ TYPU MED3D Z WYKORZYSTANIEM WIZUALIZACJI TRÓJWYMIAROWEJ W symulatorze typu MED3D uwzględniono wieloletnią obserwację zachowań studentów odbywających ćwiczenia na różnego rodzaju symulatorach siłowni okrętowych, zarówno pełnozadaniowych typu sprzętowego, jak i symulatorów w formie programów komputerowych wraz z analizą uzyskiwanych przez nich wyników [7, 8]. Założenia ogólne nowego symulatora siłowni okrętowej typu MED3D: 1) Nauczanie i doskonalenie podstawowych czynności obsługowych w nowoczesnej, wspomaganej komputerowo, siłowni okrętowej. 2) Symulator wykorzystuje prezentacje trójwymiarowe, tak aby otoczenie siłowni było oddane w sposób maksymalnie realistyczny.

8 L. Tomczak: Symulator siłowni okrętowej typu MED3D z zastosowaniem ) Czynności obsługowe wykonywane są następująco: a) w pomieszczeniu centrum manewrowo-kontrolnego, na wirtualnych panelach sterujących silnika głównego, mechanizmów pomocniczych oraz głównej elektrycznej tablicy rozdzielczej wybór elementu pomieszczenia w celu zmiany nastawy lub obserwacji parametrów następuje poprzez zbliżenie (kliknięcie myszą na zaznaczone pole wizualizacji trójwymiarowej). Nastawy na wirtualnych panelach sterujących zmienia się poprzez kliknięcie myszą na właściwy przycisk, przełącznik, pokrętło lub dźwignię sterującą. Operacje wykonywane za pomocą kliknięcia myszą na ekranie monitorów komputerów, podobnie jak w rzeczywistym centrum manewrowo-kontrolnym, umożliwiają zdalne uruchamianie/odstawianie wybranych urządzeń oraz zdalne otwieranie/zamykanie niektórych zaworów; b) w siłowni, poza pomieszczeniami centrum manewrowo-kontrolnego, są realizowane w prezentacji trójwymiarowej. Prezentacja trójwymiarowa jest połączona ze schematem instalacji wybranego pomieszczenia. Nie ma jednak możliwości zmiany nastaw na tym schemacie (otwierania/zamykania zaworów itp.). Wybór ważnych z punktu widzenia eksploatacji siłowni elementów następuje poprzez zastosowanie techniki zbliżeń. Miejsce zbliżenia wybiera się poprzez kliknięcie myszą na wybrane pole na schemacie instalacji. Istnieje możliwość zastosowania opcji opisowej poszczególnych elementów urządzeń oraz ich statusu (np. zawór zamknięty/otwarty). 4) W symulatorze typu MED3D występują dwa rodzaje schematów instalacji: a) schematy dotyczące poszczególnych instalacji siłowni (np. instalacji sprężonego powietrza, paliwowej, wody chłodzącej itp.) przedstawione na ekranie monitorów centrum manewrowo-kontrolnego; b) schematy instalacji poszczególnych pomieszczeń siłowni (np. zespołów prądotwórczych, sprężarek i butli sprężonego powietrza, wirówek paliwa i oleju smarnego, silnika głównego itp.). W stosunku do dotychczas stosowanych rozwiązań symulatorów z wykorzystaniem technik dwuwymiarowych w przedstawionym rozwiązaniu zrezygnowano z nierealistycznych czynności obsługowych dotyczących szczególnie ręcznego otwierania/zamykania zaworów i uruchamiania/odstawiania mechanizmów w pomieszczenia siłowni za pomocą kliknięcia myszą na symbol na schemacie. Połączenie prezentacji trójwymiarowej ze schematami instalacji pomieszczeń siłowni oraz zastosowanie technik zbliżeniowych znacznie ułatwia nawigację poprzez elementy siłowni oraz zrozumienie przez ćwiczącego procesów zachodzących w siłowni. Ogólny schemat nawigacji poprzez elementy siłowni symulatora przedstawiono na rysunku 8. Schemat ten przedstawia jedynie wybrane pomieszczenia siłowni (zespoły prądotwórcze, sprężarki powietrza, wymienniki ciepła, wirówki paliwa) i może być on rozszerzony o kolejne instalacje siłowni okrętowej (silnik główny, maszyna sterowa, chłodnia prowiantowa, komory klimatyzacyjne itp.).

9 22 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 60, październik 2009 Rys. 8. Schemat ogólny nawigacji poprzez elementy siłowni symulatora typu MED3D Symulator MED3D oparty jest na siłowni okrętowej z silnikiem głównym, średnioobrotowym, z przekładnią redukcyjną i śrubą nastawną. To bardzo nowoczesne, obecnie stosowane rozwiązanie siłowni średniej wielkości statku handlowych do przewozu kontenerów. W symulatorze tym siłownia sterowana jest komputerowo oznacza to, że główne układy pompowe, sprężarki, wybrane zawory obsługuje się za pomocą kliknięcia myszą na ekranie monitora komputerowego umieszczonego na konsolach centrum manewrowo-kontrolnego. Ze względów bezpieczeństwa układ komputerów sterujących pracą siłowni jest zdublowany. W przypadku siłowni sterowanej komputerowo część paneli sterujących mechanizmów pomocniczych jest umieszczona na głównej elektrycznej tablicy rozdzielczej, a nie na konsolach. Widok ogólny konsol sterująco-kontrolnych w CMK symulatora typu UNITEST MED3D pokazano na rysunkach 9 i 10. Na rysunku 11 przedstawiono widok ogólny pomieszczenia zespołów prądotwórczych symulatora w wizualizacji trójwymiarowej. Schemat instalacji pomieszczenia zespołów prądotwórczych symulatora typu MED3D oraz zbliżenia na wybrane elementy zespołów prądotwórczych ukazują rysunki 12 i 13.

10 L. Tomczak: Symulator siłowni okrętowej typu MED3D z zastosowaniem Rys. 9. Widok ogólny CMK symulatora siłowni okrętowej typu MED3D Rys. 10. Konsole sterująco-kontrolne w CMK symulatora siłowni okrętowej typu MED3D

11 24 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 60, październik 2009 Rys. 11. Widok ogólny pomieszczenia zespołów prądotwórczych symulatora typu MED3D Rys. 12. Schemat instalacji pomieszczenia zespołów prądotwórczych symulatora typu MED3D

12 L. Tomczak: Symulator siłowni okrętowej typu MED3D z zastosowaniem Rys. 13. Zbliżenie na zawory instalacji wody chłodzącej silnika zespołu prądotwórczego Przedstawiony symulator został opracowany w formie programu komputerowego, w wersji jedno- lub wielostanowiskowej. Symulator MED3D występuje również w formie sprzętowej, pełnozadaniowej z repliką rzeczywistych konsol występujących w centrum manewrowo-kontrolnym. Taki symulator pokazano na rysunku 14. W wersji podstawowej składa się on z trzech pomieszczeń: centrum manewrowo-kontrolnego z konsolami sterowania, silnikiem głównym, mechanizmami pomocniczymi, dwoma monitorami komputerowymi oraz główną tablicą rozdzielczą, prezentacji trójwymiarowej z dwoma projektorami komputerowymi prezentacja dwuekranowa ułatwia i przyspiesza nawigację poprzez elementy siłowni; na jednym ekranie umieszczona jest prezentacja trójwymiarowa, na drugim odpowiadający jej schemat instalacji, instruktora prowadzącego i nadzorującego ćwiczenia. Rys. 14. Widok ogólny pomieszczeń symulatora siłowni okrętowej typu UNITEST MED3DH w wersji sprzętowej

13 26 ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI, nr 60, październik WNIOSKI Stosowanie symulatorów siłowni okrętowej, wykorzystujących wizualizację trójwymiarową, jest zjawiskiem nowym w eksploatacji maszyn okrętowych, wynikającym przede wszystkim z rozwoju komputerów osobistych. Najpoważniejszym problemem do rozwiązania przy tworzeniu symulatorów z wykorzystaniem wizualizacji trójwymiarowej jest zapewnienie właściwej nawigacji poprzez elementy systemu oraz stworzenie możliwości operacji identycznych jak na obiekcie rzeczywistym (otwierania zaworów, zmiany położenia przełączników, nastaw regulacyjnych oraz odczytu parametrów pracy). Wykorzystanie w komputerowych programach symulacyjnych wizualizacji trójwymiarowej powoduje, że symulowany obiekt jest bardzo zbliżony do rzeczywistego urządzenia. Zmiana technologii kształcenia kadr morskich nie oznacza jednak, że symulatory siłowni okrętowych wyprą całkowicie tradycyjne metody szkolenia stosowane przez doświadczonego wykładowcę czy instruktora. Wprowadzanie nowych technologii w kształceniu morskim musi być postrzegane jako jego uzupełnienie i wzbogacenie, a nie jako zastąpienie. Nowe wyzwanie dla wykładowcy lub instruktora to ocena, kiedy nowoczesna technologia może wzmocnić i usprawnić proces kształcenia przyszłych mechaników okrętowych w sposób efektywny i przy właściwym wykorzystaniu nakładów finansowych. Samo tylko zastosowanie technologii komputerowych w szkolnictwie morskim nie gwarantuje, że poziom kształcenia automatycznie się poprawi. Wykorzystanie symulatorów siłowni okrętowych nie oznacza również rezygnacji z ćwiczeń typu laboratoryjnego. LITERATURA 1. Cross S.J., Enhancing competence based training and assessment for marine engineers through the realism of virtual presentation, ICERS7 International Conference on Engine Room Simulators, Portoroz (Słowenia) Cross S.J., Donders F., Engine room simulation the Dutch way, ICERS7 International Conference on Engine Room Simulators, Portoroz (Słowenia) Moganaveloo C., Development of a modern machinery simulator, ICERS5 International Conference on Engine Room Simulators, Singapur Tomczak L., Zastosowanie komputerowych programów symulacyjnych w eksploatacji maszyn, Zagadnienia Eksploatacji Maszyn, 2005, z. 3(143), t. 40, 5. Tomczak L., Application of 3D simulation in maritime engineering education, 4 th Asia Pacific Forum on Engineering Education and Technology Education, Bangkok (Tajlandia) Tomczak L., Application of 3D visualization in marine engine room simulators, ICERS7 International Conference on Engine Room Simulators, Portoroz (Słowenia) Tomczak L., Praktyczne aspekty stosowania trójwymiarowych programów symulacyjnych w eksploatacji maszyn okrętowych, XXXIII Ogólnopolskie Sympozjum Diagnostyka Maszyn, Węgierska Górka 2006.

14 L. Tomczak: Symulator siłowni okrętowej typu MED3D z zastosowaniem Tomczak L., Application of 3D simulation in exploitation of marine machinery, 17 th IASTED International Conference on Modeling and Simulation, Montreal (Kanada) Wiewióra A., Rola nowoczesnego symulatora siłowni okrętowej w nauczaniu diagnostyki okrętowego silnika spalinowego, XIII Sympozjum Siłowni Okrętowych, Gdynia Materiały reklamowe firmy TRANSAS. THE ENGINE ROOM SIMULATOR MED3D WITH AN APPLICATION OF 3D VISUALIZATION (Summary) The paper describes an example of application of new generation of engine room simulators with 3D visualization, based on modern - computer controlled engine room with medium speed main engine, applied on a container ship. The MED3D simulator, described in the paper provides for a new approach to navigation through the different system s elements, allowing for an easy and quick access to basic engine room operation (valve opening/closing, setting position of switches, pushbuttons etc.). This has been possible due the application of state-of-the art 3D visualisation with zoom techniques. The MED3D simulator includes also a combination of 3D and 2D diagram presentation, which enables to follow how a certain device really functions and gives a complete picture of its structure. Their aim is to provide a 3D visualization of marine machinery simulation as close as possible to reality.

ZESTAW KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Instrukcja

ZESTAW KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Instrukcja M A R I N E T R A IN I N G SO FT WA R E, SI M U L ATORS A N D D IESEL E N G IN E T E ST E R S ZESTAW KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH Instrukcja Część 5 36 Jednorożca St. 80-299 Gdańsk Osowa POLAND

Bardziej szczegółowo

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Okrętowe układy napędowe

Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Okrętowe układy napędowe Zajęcia laboratoryjne z przedmiotu Okrętowe układy napędowe Kierunek: Mechatronika Specjalność: Mechatronika systemów energetycznych Studia I stopnia, semestr VII Opracował: dr inż. Leszek Chybowski Szczecin,

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ Mechaniczny Nr 1 Przedmiot: Język angielski Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: praktyczny Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Okrętowe układy napędowe

Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Okrętowe układy napędowe Instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu Okrętowe układy napędowe Kierunek: Mechatronika Specjalność: Mechatronika systemów energetycznych Studia I stopnia, semestr VII Opracował: dr inż. Leszek

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria

Materiały dydaktyczne. Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja. Semestr VI. Laboratoria Materiały dydaktyczne Chłodnictwo, klimatyzacja i wentylacja Semestr VI Laboratoria 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Obiegi chłodnicze

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE ŚRODOWISKA LABVIEW DO SYMULACJI PRACY PANELA OPERATORSKIEGO MASZYNY ROLNICZEJ

ZASTOSOWANIE ŚRODOWISKA LABVIEW DO SYMULACJI PRACY PANELA OPERATORSKIEGO MASZYNY ROLNICZEJ Inżynieria Rolnicza 7(105)/2008 ZASTOSOWANIE ŚRODOWISKA LABVIEW DO SYMULACJI PRACY PANELA OPERATORSKIEGO MASZYNY ROLNICZEJ Marek Ścibisz Katedra Podstaw Techniki, Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera.

LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. LEKCJA TEMAT: Zasada działania komputera. 1. Ogólna budowa komputera Rys. Ogólna budowa komputera. 2. Komputer składa się z czterech głównych składników: procesor (jednostka centralna, CPU) steruje działaniem

Bardziej szczegółowo

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft

Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft Opis szybkiego uruchomienia programu APBSoft www.telmatik.pl Program APBSoft należy instalować z otrzymanej płyty CD albo pobrać ze strony www.telmatik.pl. W drugim przypadku program dostarczany jest w

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 24 Przedmiot: Maszyny i urządzenia okrętowe Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM / drugiego stopnia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: OKRĘTOWA HYDRAULIKA SIŁOWA 2. Kod przedmiotu: Sh 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność: Eksploatacja

Bardziej szczegółowo

INTERACTIVE ELECTRONIC TECHNICAL MANUAL FOR MACHINERY SYSTEMS WITH THE USE OF AUGMENTED REALITY

INTERACTIVE ELECTRONIC TECHNICAL MANUAL FOR MACHINERY SYSTEMS WITH THE USE OF AUGMENTED REALITY Mgr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Katedra Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska INTERAKTYWNA DOKUMENTACJA MASZYN I URZĄDZEŃ Z ZASTOSOWANIEM TECHNIK POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SYMULATORY SIŁOWNI OKRĘTOWYCH SPOSOBEM NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU

SYMULATORY SIŁOWNI OKRĘTOWYCH SPOSOBEM NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU Małgorzata Malinowska, Jerzy Krefft, Stanisław Czmyr, Dominik Zera, Kacper Żołnierczuk Akademia Morska w Gdyni SYMULATORY SIŁOWNI OKRĘTOWYCH SPOSOBEM NA POPRAWĘ BEZPIECZEŃSTWA NA MORZU Artykuł dotyczy

Bardziej szczegółowo

SYSTEM PREZENTACJI OBRAZU W SYMULATORZE BESKID - 3

SYSTEM PREZENTACJI OBRAZU W SYMULATORZE BESKID - 3 Marek Ł. GRABANIA SYSTEM PREZENTACJI W SYMULATORZE BESKID - 3 Streszczenie: W artykule omówiony został system prezentacji obrazu w symulatorze do szkolenia załóg czołgów. Podane zostały jego podstawowe

Bardziej szczegółowo

Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT

Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT wykorzystanie technologii ICT dziś systemy automatyki przemysłowej oraz sensory pozwalają na zdalne monitorowanie pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Instalacja chłodzenia wodą słodką cylindrów silnika głównego (opis w tekście)

Rys. 1. Instalacja chłodzenia wodą słodką cylindrów silnika głównego (opis w tekście) Leszek Chybowski Wydział Mechaniczny Politechnika Szczecińska ZASTOSOWANIE DRZEWA USZKODZEŃ DO WYBRANEGO SYSTEMU SIŁOWNI OKRĘTOWEJ 1. Wprowadzenie Stanem systemu technicznego określa się zbiór wartości

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: MASZYNY I URZĄDZENIA OKRĘTOWE 2. Kod przedmiotu: Un 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

R 1. Robot o równoległej strukturze kinematycznej i czterech stopniach swobody. Pracownia Nauki Programowania i Aplikacji Robotów Przemysłowych

R 1. Robot o równoległej strukturze kinematycznej i czterech stopniach swobody. Pracownia Nauki Programowania i Aplikacji Robotów Przemysłowych Pracownia Nauki Programowania i Aplikacji Robotów Przemysłowych Podstawowa instrukcja laboratoryjna R 1 Robot o równoległej strukturze kinematycznej i czterech stopniach swobody. Instrukcja dla studentów

Bardziej szczegółowo

Marcin Bieda. Cykl Carnota. (Instrukcja obsługi)

Marcin Bieda. Cykl Carnota. (Instrukcja obsługi) Marcin Bieda Cykl Carnota (Instrukcja obsługi) Aplikacja została zrealizowana w ramach projektu e-fizyka, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL) Priorytet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A.

Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja instalacji sterowników USB dla urządzeń Posnet Polska S.A. Instrukcja dotyczy instalacji sterowników do następujących urządzeń: - Temo HS EJ, - Mobile HS EJ, - NIXDORF TH230+ FV EJ, - 4610-1NR

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA

Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych Uniwersytet Zielonogórski SYSTEMY SCADA Laboratorium nr 8 PODSTAWY OBSŁUGI PROGRAMU WONDERWARE INTOUCH 10.1 Opracował: mgr inż. Marcel Luzar Cel: Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Marcin Bieda. Pierścienie Newtona. (Instrukcja obsługi)

Marcin Bieda. Pierścienie Newtona. (Instrukcja obsługi) Marcin Bieda Pierścienie Newtona (Instrukcja obsługi) Aplikacja została zrealizowana w ramach projektu e-fizyka, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (POKL)

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI MORSKIEJ ORAZ ZALICZENIA DZIENNIKA PRAKTYK

WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI MORSKIEJ ORAZ ZALICZENIA DZIENNIKA PRAKTYK WYTYCZNE DO SPORZĄDZANIA SPRAWOZDANIA Z PRAKTYKI MORSKIEJ ORAZ ZALICZENIA DZIENNIKA PRAKTYK Sprawozdanie należy sporządzić własnoręcznie w formie rękopisu lub w formie elektronicznej na papierze formatu

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU 1. Nazwa przedmiotu: TECHNOLOGIA REMONTÓW I BADANIA NIENISZCZĄCE 2. Kod przedmiotu: Uj 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn

Bardziej szczegółowo

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter.

1. Opis okna podstawowego programu TPrezenter. OPIS PROGRAMU TPREZENTER. Program TPrezenter przeznaczony jest do pełnej graficznej prezentacji danych bieżących lub archiwalnych dla systemów serii AL154. Umożliwia wygodną i dokładną analizę na monitorze

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE

ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE ISSN 0209-2069 Roman Śmierzchalski ZESZYTY NAUKOWE NR 2 (74) AKADEMII MORSKIEJ W SZCZECINIE EXPLO-SHIP 2004 Symulacja rzeczywistych procesów sterowania na statku z wykorzystaniem sterowników programowalnych

Bardziej szczegółowo

Sterowanie pracą reaktora chemicznego

Sterowanie pracą reaktora chemicznego Sterowanie pracą reaktora chemicznego Celem ćwiczenia jest opracowanie na sterowniku programowalnym programu realizującego jednopętlowy układ regulacji a następnie dobór nastaw regulatora zapewniających

Bardziej szczegółowo

Operacje na gotowych projektach.

Operacje na gotowych projektach. 1 Operacje na gotowych projektach. I. Informacje wstępne. -Wiele firm udostępnia swoje produkty w postaci katalogów wykonanych w środowisku projektowania AutoCad. Podstawowym rozszerzeniem projektów stworzonych

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Język angielski. Semestr III

Materiały dydaktyczne. Język angielski. Semestr III Materiały dydaktyczne Język angielski Semestr III 1 Temat 1 (4 godziny): Semestr III 30 godzin Pirates on Board A. Revision of grammar and vocabulary Czytanie ze zrozumieniem i tłumaczenie tekstu Pirates

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 28 Przedmiot: Maszyny i urządzenia okrętowe Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM / studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury

Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Paweł PTAK Politechnika Częstochowska, Polska Projektowanie i symulacja systemu pomiarowego do pomiaru temperatury Wstęp Temperatura należy do grupy podstawowych wielkości fizycznych. Potrzeba pomiarów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej Katedra Systemów Elektroniki Morskiej Stacja Badań Hydroakustycznych Urządzenia Elektroniki Morskiej Systemy Elektroniki Morskiej

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH za pomocą programu komputerowego SMC-PneuDraw 2.8

PROJEKTOWANIE UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH za pomocą programu komputerowego SMC-PneuDraw 2.8 INSTYTUT OBRABIAREK I TECHNOLOGII BUDOWY MASZYN POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ ĆWICZENIE NR P-16 PROJEKTOWANIE UKŁADÓW PNEUMATYCZNYCH za pomocą programu komputerowego SMC-PneuDraw 2.8 Koncepcja i opracowanie: dr

Bardziej szczegółowo

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia

Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia Utworzenie aplikacji mobilnej Po uruchomieniu Visual Studio pokazuje się ekran powitalny. Po lewej stronie odnośniki do otworzenia lub stworzenia nowego projektu (poniżej są utworzone projekty) Po kliknięciu

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika

Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Rozdział 2. Konfiguracja środowiska pracy uŝytkownika Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale pozwolą na dostosowanie pulpitu i menu Start do indywidualnych potrzeb uŝytkownika. Środowisko graficzne systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt centrum informatycznego

Projekt centrum informatycznego Projekt centrum informatycznego Wstęp Obiektem pracy w drugim projekcie może być zarówno centrum informatyczne (CI) przedsiębiorstwa lub firmy, jak i pracownia komputerowa uczelni, albo pomieszczenie wyposażone

Bardziej szczegółowo

ZESTAW KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Instrukcja

ZESTAW KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Instrukcja M A R I N E T R A IN I N G SO FT WA R E, SI M U L ATORS A N D D IESEL E N G IN E T E ST E R S ZESTAW KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH Instrukcja Część 4 36 Jednorożca St. 80-299 Gdańsk Osowa POLAND

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 50 Przedmiot: Technologia remontów Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4: PIERWSZE KROKI

Rozdział 4: PIERWSZE KROKI Rozdział 4: PIERWSZE KROKI 4. Pierwsze kroki 4.1. Uruchomienie programu Program najłatwiej uruchomić za pośrednictwem skrótu na pulpicie, choć równie dobrze możemy tego dokonać poprzez Menu Start systemu

Bardziej szczegółowo

ZESTAW KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Instrukcja

ZESTAW KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH. Instrukcja M A R I N E T R A IN I N G SO FT WA R E, SI M U L ATORS A N D D IESEL E N G IN E T E ST E R S ZESTAW KOMPUTEROWYCH PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH Instrukcja Część 6 & 7 36 Jednorożca St. 80-299 Gdańsk Osowa POLAND

Bardziej szczegółowo

Obrazowanie za pomocą soczewki

Obrazowanie za pomocą soczewki Marcin Bieda Obrazowanie za pomocą soczewki (Instrukcja obsługi) Aplikacja została zrealizowana w ramach projektu e-fizyka, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

O środowisku Windows. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl

O środowisku Windows. R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl O środowisku Windows R. Robert Gajewski omklnx.il.pw.edu.pl/~rgajewski www.il.pw.edu.pl/~rg s-rg@siwy.il.pw.edu.pl Windows 1.0/2.0! Zapowiadany na 1983 rok system pojawił się w listopadzie 1985 w wersji

Bardziej szczegółowo

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Władysława IV nr 1, 70-651 SZCZECIN, POLAND Certificate AQAP nr 698/A/2009 Certificate ISO nr 698/S/2009 Koncesja

AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Władysława IV nr 1, 70-651 SZCZECIN, POLAND Certificate AQAP nr 698/A/2009 Certificate ISO nr 698/S/2009 Koncesja AUTOCOMP MANAGEMENT Sp. z o.o. ul. Władysława IV nr 1, 70-651 SZCZECIN, POLAND Certificate AQAP nr 698/A/2009 Certificate ISO nr 698/S/2009 Koncesja MSWiA nr B 075/2007 1 Systemy okrętowe opracowane, produkowane

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI W PROCESIE PROJEKTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OPERATORÓW SIŁOWNI OKRĘTOWYCH

KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI W PROCESIE PROJEKTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OPERATORÓW SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Wiesław Tarełko Tomasz Kowalewski Akademia Morska w Gdyni KOMPUTEROWE WSPOMAGANIE DECYZJI W PROCESIE PROJEKTOWANIA BEZPIECZEŃSTWA OPERATORÓW SIŁOWNI OKRĘTOWYCH Praca jest elementem i kontynuacją projektu

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 17 Przedmiot: Automatyka okrętowa I, II Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne i niestacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium

Materiały dydaktyczne. Semestr IV. Laboratorium Materiały dydaktyczne Napędy hydrauliczne Semestr IV Laboratorium 1 1. Zagadnienia realizowane na zajęciach laboratoryjnych Zagadnienia według treści zajęć dydaktycznych: Podstawowe rodzaje napędowych

Bardziej szczegółowo

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L S V 2 2 30 VII 2 1 1 15 10

ECTS Liczba godzin w tygodniu Liczba godzin w semestrze W C L P S W C L S V 2 2 30 VII 2 1 1 15 10 AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 33 Przedmiot: Chłodnictwo i Klimatyzacja Kierunek/Poziom kształcenia: M i BM/ studia pierwszego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia: praktyczny

Bardziej szczegółowo

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE

OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE OBIEKTY TECHNICZNE Klawisze skrótów: F7 wywołanie zapytania (% - zastępuje wiele znaków _ - zastępuje jeden znak F8 wyszukanie według podanych kryteriów (system rozróżnia małe i wielkie litery) F9 wywołanie

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I NAUK SPOŁECZNYCH Instrukcja do laboratorium z przedmiotu: Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową Instrukcja

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine

EiT_S_I_RwM_EM Robotyka w medycynie Robotics in Medicine Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego

Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego Metrologia: organizacja eksperymentu pomiarowego (na podstawie: Żółtowski B. Podstawy diagnostyki maszyn, 1996) dr inż. Paweł Zalewski Akademia Morska w Szczecinie Teoria eksperymentu: Teoria eksperymentu

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja rysunku technicznego elektrycznego

Klasyfikacja rysunku technicznego elektrycznego Klasyfikacja rysunku technicznego elektrycznego Schematem elektrycznym nazywamy rysunek techniczny przedstawiający, w jaki sposób obiekt lub jego elementy funkcjonalne są współzaleŝne i/lub połączone.

Bardziej szczegółowo

Zespół B-D Elektrotechniki

Zespół B-D Elektrotechniki Zespół B-D Elektrotechniki Laboratorium Silników i układów przeniesienia napędów Temat ćwiczenia: Diagnostyka systemu Motronic z wykorzystaniem diagnoskopu KTS 530 Bosch Opracowanie: dr hab. inż. S. DUER

Bardziej szczegółowo

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO

DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Marta KORDOWSKA, Andrzej KARACZUN, Wojciech MUSIAŁ DROGA ROZWOJU OD PROJEKTOWANIA 2D DO 3D Z WYKORZYSTANIEM SYSTEMÓW CAD NA POTRZEBY PRZEMYSŁU SAMOCHODOWEGO Streszczenie W artykule omówione zostały zintegrowane

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA I STEROWANIE ROBOTEM

WIZUALIZACJA I STEROWANIE ROBOTEM Maciej Wochal, Opiekun koła: Dr inż. Dawid Cekus Politechnika Częstochowska, Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki, Instytut Mechaniki i Podstaw Konstrukcji Maszyn, Koło Naukowe Komputerowego Projektowania

Bardziej szczegółowo

PROBLEMATYKA PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA NA ŻAGLOWCACH I MORSKICH JEDNOSTKACH SZKOLNYCH

PROBLEMATYKA PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA NA ŻAGLOWCACH I MORSKICH JEDNOSTKACH SZKOLNYCH PROBLEMATYKA PRAKTYCZNEGO SZKOLENIA NA ŻAGLOWCACH I MORSKICH JEDNOSTKACH SZKOLNYCH Czesław DYRCZ Akademia Marynarki Wojennej 2/23 Plan wystąpienia Wprowadzenie Prawne uwarunkowania odbywania praktyk Tradycja

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN MODELOWANIE INŻYNIERSKIE ISSN 1896-771X 37, s. 141-146, Gliwice 2009 ZASTOSOWANIE TECHNOLOGII WIRTUALNEJ RZECZYWISTOŚCI W PROJEKTOWANIU MASZYN KRZYSZTOF HERBUŚ, JERZY ŚWIDER Instytut Automatyzacji Procesów

Bardziej szczegółowo

Animowana grafika 3D Laboratorium 1

Animowana grafika 3D Laboratorium 1 3DStudio MAX zapoznanie z interfejsem Pierwsze laboratorium posłuży do zapoznania się z interfejsem i sposobem budowania prostych obiektów 3D w programie 3D studio MAX. Oprogramowanie dostępne w laboratorium

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Sterowania Robotów Sprawozdanie

Laboratorium Sterowania Robotów Sprawozdanie Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej FTIMS, Informatyka wtorek 10:15 12:00 Laboratorium Sterowania Robotów Sprawozdanie Skład grupy laboratoryjnej: Krzysztof Łosiewski 127260 Łukasz Nowak 127279 Kacper

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Pakiet do symulacji i optymalizacji układów regulacji (SIMO) napisana jest w języku Microsoft Visual C#.

Aplikacja Pakiet do symulacji i optymalizacji układów regulacji (SIMO) napisana jest w języku Microsoft Visual C#. 5.4. Dokumentacja techniczna i instrukcja obsługi aplikacji SIMO 5.4.1. Wymagania sprzętowe Aplikacja Pakiet do symulacji i optymalizacji układów regulacji (SIMO) napisana jest w języku Microsoft Visual

Bardziej szczegółowo

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU

I. KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU I. KARTA PRZEDMIOTU. Nazwa przedmiotu: PRAWO I UBEZPIECZENIA MORSKIE 2. Kod przedmiotu: Pum 3. Jednostka prowadząca: Wydział Mechaniczno-Elektryczny 4. Kierunek: Mechanika i budowa maszyn 5. Specjalność:

Bardziej szczegółowo

Tomasz Tuński. Testowe zadanie remontowe. General and Professional Education 4/2015 pp ISSN

Tomasz Tuński. Testowe zadanie remontowe. General and Professional Education 4/2015 pp ISSN General and Professional Education 4/2015 pp. 92-98 ISSN 2084-1469 WYKORZYSTANIE PODSTAW TEORETYCZNYCH PODCZAS PROFESJONALNEJ PRAKTYKI OKRĘTOWEJ PRZEZ STUDENTÓW KIERUNKÓW MECHANICZNYCH UCZELNI MORSKICH

Bardziej szczegółowo

LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31.03.2015 r.

LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31.03.2015 r. LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 31.03.2015 r. 1.Akademia Morska Studium GMDSS 81-345 Gdynia, Aleja Jana Pawła II/3 tel./fax. 58 690-11-69

Bardziej szczegółowo

nieniszczących Kierunek/Poziom kształcenia:

nieniszczących Kierunek/Poziom kształcenia: AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 19 Przedmiot: Technologia remontów i badań nieniszczących Kierunek/Poziom kształcenia: MiBM/ studia drugiego stopnia Forma studiów: stacjonarne Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Informatyka I stopień (I stopień / II stopień) Ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Nazwa w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 Programy grafiki rastrowej,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA MODELU MATEMATYCZNEGO SYMULATORA NAWIGACYJNO MANEWROWEGO

STRUKTURA MODELU MATEMATYCZNEGO SYMULATORA NAWIGACYJNO MANEWROWEGO Krzysztof Czaplewski 1, Piotr Zwolan 2 STRUKTURA MODELU MATEMATYCZNEGO SYMULATORA NAWIGACYJNO MANEWROWEGO Wstęp Współczesne oprogramowanie symulacyjne w oparciu, o które działają symulatory nawigacyjno

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia z S Komunikacja S z dotykowymi panelami HMI na przykładzie współpracy sterownika z panelem KTP600 PN.

Ćwiczenia z S Komunikacja S z dotykowymi panelami HMI na przykładzie współpracy sterownika z panelem KTP600 PN. Ćwiczenia z S7-1200 KTP 600 PN Ćwiczenia z S7-1200 Komunikacja S7-1200 z dotykowymi panelami HMI na przykładzie współpracy sterownika z panelem KTP600 PN FAQ Marzec 2012 1 Spis treści 1 Opis zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do laboratorium z Architektury Komputerów II.

Materiały pomocnicze do laboratorium z Architektury Komputerów II. Materiały pomocnicze do laboratorium z Architektury Komputerów II. Konfiguracja wirtualnej maszyny PC 1. Krótka charakterystyka programu Microsoft Virtual PC. Microsoft Virtual PC jest emulatorem komputera

Bardziej szczegółowo

ANALIZA AWARII W UKŁADZIE ELEKTROENERGETYCZNYM SYSTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKU

ANALIZA AWARII W UKŁADZIE ELEKTROENERGETYCZNYM SYSTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKU Maciej Dęsoł Akademia Morska w Gdyni ANALIZA AWARII W UKŁADZIE ELEKTROENERGETYCZNYM SYSTEMU DYNAMICZNEGO POZYCJONOWANIA STATKU Rozwój systemów dynamicznego pozycjonowania statku spowodował coraz większe

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ MECHANICZNY Nr 24 Przedmiot: Technologia remontów I, II, III Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM/ studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

ActiveXperts SMS Messaging Server

ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server ActiveXperts SMS Messaging Server to oprogramowanie typu framework dedykowane wysyłaniu, odbieraniu oraz przetwarzaniu wiadomości SMS i e-mail, a także tworzeniu własnych

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW WZMACNIACZY

KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW WZMACNIACZY Materiały XXXVI Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM 04 Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Elektroniki, Instytut Podstaw Elektroniki KOMPUTEROWE STANOWISKO LABORATORYJNE DO BADANIA PARAMETRÓW

Bardziej szczegółowo

III. Przebieg ćwiczenia. 1. Generowanie i wizualizacja przebiegów oraz wyznaczanie ich podstawowych parametrów

III. Przebieg ćwiczenia. 1. Generowanie i wizualizacja przebiegów oraz wyznaczanie ich podstawowych parametrów POLITECHNIKA RZESZOWSKA KATEDRA METROLOGII I SYSTEMÓW DIAGNOSTYCZNYCH LABORATORIUM GRAFICZNE ŚRODOWISKA PROGRAMOWANIA S.P. WPROWADZENIE DO UŻYTKOWANIA ŚRODOWISKA VEE (1) I. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające Temat sprawy: Ośrodki szkoleniowe uznane i nadzorowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 1. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Ludowa 7/8 71-700 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające

Sprawowanie opieki medycznej nad chorym - szkolenie pełne - szkolenie uaktualniające Temat sprawy: Ośrodki szkoleniowe uznane i nadzorowane przez Dyrektora Urzędu Morskiego w Szczecinie 1. Ośrodek Szkoleniowy Ratownictwa Morskiego Akademii Morskiej w Szczecinie ul. Ludowa 7/8 71-700 Szczecin

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ Mechaniczny Nr 1 Przedmiot: Język angielski Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM - studia pierwszego stopnia Stacjonarne praktyczny

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI

AKADEMIA MORSKA w GDYNI AKADEMIA MORSKA w GDYNI WYDZIAŁ Mechaniczny Nr 1 Przedmiot: Język angielski Kierunek/Poziom kształcenia: Forma studiów: Profil kształcenia: Specjalność: MiBM, Studia pierwszego stopnia stacjonarne ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki

INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki Opracowano na podstawie: INSTRUKCJA Regulacja PID, badanie stabilności układów automatyki 1. Kaczorek T.: Teoria sterowania, PWN, Warszawa 1977. 2. Węgrzyn S.: Podstawy automatyki, PWN, Warszawa 1980 3.

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny

Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny Załącznik nr... (pieczęć firmowa Wykonawcy) Szczegółowy opis laboratorium symulującego system produkcyjny Opis pracowni: Laboratorium symulujące system produkcyjny zwane dalej pracownią systemów produkcyjnych

Bardziej szczegółowo

LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28.08.2015 r.

LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28.08.2015 r. LISTA OŚRODKÓW SZKOLENIOWYCH UZNANYCH PRZEZ MISISTRA WŁAŚCIWEGO DO SPRAW GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 28.08.2015 r. 1.Akademia Morska Studium GMDSS 81-345 Gdynia, Aleja Jana Pawła II/3 tel./fax. 58 690-11-69

Bardziej szczegółowo

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma.

Temat pracy dyplomowej Promotor Dyplomant CENTRUM INŻYNIERII RUCHU MORSKIEGO. prof. dr hab. inż. kpt.ż.w. Stanisław Gucma. kierunek: Nawigacja, : Transport morski, w roku akademickim 2012/2013, Temat dyplomowej Promotor Dyplomant otrzymania 1. Nawigacja / TM 2. Nawigacja / TM dokładności pozycji statku określonej przy wykorzystaniu

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE CANStudio

OPROGRAMOWANIE CANStudio Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (32) nr 1, 2013 Jacek BARCIK OPROGRAMOWANIE CANStudio Streszczenie. Artykuł prezentuje opracowane przez DIGA s.c. oprogramowanie narzędziowe CANStudio w wersji 3 dla magistrali

Bardziej szczegółowo

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich

Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Laboratorium przez Internet w modelu studiów inżynierskich Remigiusz Rak Marcin Godziemba-Maliszewski Andrzej Majkowski Adam Jóśko POLITECHNIKA WARSZAWSKA Ośrodek Kształcenia na Odległość Laboratorium

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK CZYTELNIKA

PODRĘCZNIK CZYTELNIKA PODRĘCZNIK CZYTELNIKA Logowanie Aby móc zalogować się do wypożyczalni systemu Academica, trzeba mieć numer własnej karty bibliotecznej, czyli być zarejestrowanym użytkownikiem Biblioteki Głównej Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia

Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi. Przebieg ćwiczenia Ćwiczenie VIIN Konfiguracja i programowanie PLC Siemens SIMATIC S7 i panelu tekstowego w układzie sterowania napędami elektrycznymi Przebieg ćwiczenia 1. Rozpoznać elementy stanowiska (rys.1,2,3) i podłączyć

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3

Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Optymalizacja systemu Windows XP przy współpracy z programem Mach3 Zaleca się, aby komputer na którym ma pracować program Mach3 był przeznaczony wyłącznie do tego celu. Instalujemy na nim tylko programy,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA TREŚCIĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA REDAKTORÓW Modułu ANKIETY v 3.0 WWW.CONCEPTINTERMEDIA.PL 1 1. WPROWADZENIE Rys. 1 Widok modułu ankiet od strony Internauty (pytanie) Rys.

Bardziej szczegółowo

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych

5.2. Pierwsze kroki z bazami danych 5.2. Pierwsze kroki z bazami danych Uruchamianie programu Podobnie jak inne programy, OO Base uruchamiamy z Menu Start, poprzez zakładkę Wszystkie programy, gdzie znajduje się folder OpenOffice.org 2.2,

Bardziej szczegółowo

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte

Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja i konfiguracja Symfonia.Common.Server oraz Symfonia.Common.Forte Instalacja Symfonia.Common.Server 0 2 Spis treści Spis treści 2 Instalacja Symfonia.Common.Server 3 Ważne zalecenia... 3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rys.1 Szablon do projektowania schematu elektrycznego wraz ze specyfikacją obwodów.

WSTĘP. Rys.1 Szablon do projektowania schematu elektrycznego wraz ze specyfikacją obwodów. WSTĘP Projektowanie schematów elektrycznych jest nieodłącznym elementem projektowania instalacji elektrycznych a schemat tablicy rozdzielczej niezbędnym rysunkiem w poprawnej dokumentacji projektowej.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA

Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA Instrukcja do ćwiczenia 6 REGULACJA TRÓJPOŁOŻENIOWA Cel ćwiczenia: dobór nastaw regulatora, analiza układu regulacji trójpołożeniowej, określenie jakości regulacji trójpołożeniowej w układzie bez zakłóceń

Bardziej szczegółowo

ELKON MOBILE MASTER - 60 PEGASUS W PEŁNI AUTOMATYCZNA BETONIARNIA MOBILNA

ELKON MOBILE MASTER - 60 PEGASUS W PEŁNI AUTOMATYCZNA BETONIARNIA MOBILNA ELKON MOBILE MASTER - 60 PEGASUS W PEŁNI AUTOMATYCZNA BETONIARNIA MOBILNA Pozycja robocza ELKON MOBILE MASTER-60 PEGASUS W pełni automatyczna betoniarnia mobilna Mobilna seria betoniarni Elkon Mobile Master

Bardziej szczegółowo

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy

PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy PHICS - Polish Harbours Information & Control System Dokumentacja użytkownika System weryfikacji autentyczności polskich dokumentów marynarzy Zielona Góra, kwiecień 2014 DOKUMENTACJA ZMIAN: Lp. Wersja

Bardziej szczegółowo

Projektowanie inżynierskie Engineering Design

Projektowanie inżynierskie Engineering Design KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2013/201 Projektowanie inżynierskie Engineering Design A. USYTUOWANIE MODUŁU W

Bardziej szczegółowo