Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw"

Transkrypt

1

2 Editor-in-chief of the publications of the Institute of Archaeology UW: Kazimierz Lewartowski Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw Editor: Franciszek M. Stępniowski Managing editor: Andrzej Maciałowicz Editorial Council: Wojciech Nowakowski (Chairman) Elżbieta Jastrzębowska Kazimierz Lewartowski Tadeusz Sarnowski Tomasz Scholl Karol Szymczak All rights reserved 2011 Institute of Archaeology UW ISSN X ISBN Cover design: Joanna Kalita English language consultant: Grzegorz Żabiński Typesetting: Jan Żabko-Potopowicz Printed by: Janusz Bieszczad, Warszawa, ul. Moszczenicka 2 Editorial address: Institute of Archaeology of the University of Warsaw, Krakowskie Przedmieście 26/28, Warsaw

3 Contents Spis treści Fascicle A MEdITErrANEAN ANd NoN-EUroPEAN ArChAEoLoGy Fascykuł A ArChEoLoGIA ŚrÓdZIEMNoMorSKA I PoZAEUroPEJSKA EdITorIAL...7 Studies and Materials Jerzy Żelazowski, Monika Rekowska-Ruszkowska, Zofia Kowarska, Szymon Lenarczyk, Krzysztof Chmielewski, Elżbieta Rosłaniec, Piotr Jaworski, Krzysztof Misiewicz, Kazimierz Lewartowski, George Yacoub, Miron Bogacki, Wiesław Małkowski, Zbigniew Polak PoLISh ArChAEoLoGICAL research IN PToLEMAIS (LIByA) IN PrELIMINAry report (PLS. 1 33)...9 Polskie badania archeologiczne w Ptolemais (Libia) raport wstępny...28 Krzysztof Misiewicz NoN-INvASIvE SUrvEy of ChrISTIAN BASILICAS AT PToLEMAIS GEoPhySICAL ProSPECTIoN (PLS )...31 Nieinwazyjne badania chrześcijańskich bazylik w Ptolemais prospekcja geofizyczna...37 Jakub Kaniszewski NoN-INvASIvE INvESTIGATIoN of ThE WESTErN BASILICA AT PToLEMAIS (PLS )...41 Nieinwazyjne badania Bazyliki Zachodniej w Ptolemais...44 Miron Bogacki, Wiesław Małkowski ToPoGrAPhICAL SUrvEy IN ThE ArEA of TWo ChrISTIAN BUILdINGS outside ThE CITy WALLS of PToLEMAIS (CyrENAICA, LIByA) (PLS )...45 Badania topograficzne w obrębie dwóch budowli chrześcijańskich położonych poza murami Ptolemais (Cyrenajka, Libia)...50 Ewa Wipszycka ThE BASILICAS AT PToLEMAIS: A historian S CoMMENTAry on ThE results of ArChAEoLoGICAL EXPLorATIoN...51 Kościoły w Ptolemais: komentarz historyka do wyników badań archeologicznych...67

4 Тaтяна М. Арсеньева, Томаш Шолль, Марцин Матера, Светлана А. Науменко, Александра Ровиньскa ИсследованИя в Западном городском районе ТанаИса в 2008 г. (раскоп XXv) (PLS )...69 Badania w zachodnim, miejskim rejonie Tanais w 2008 roku (wykop XXv)...85 Тaтяна М. Арсеньева, Томаш Шолль, Марцин Матера, Светлана А. Науменко, Александра Ровиньскa ИсследованИя в Западном городском районе ТанаИса в 2009 г. (раскоп XXv) (PLS )...87 Badania w zachodnim, miejskim rejonie Tanais w 2009 roku (wykop XXv) Arkadiusz Sołtysiak ShorT INTrodUCTIoN To ThE BIoArChAEoLoGICAL STUdIES AT TELL BArrI (PL. 165) Krótkie wprowadzenie do badań bioarcheologicznych na Tell Barri Dariusz Szeląg TWo ovens FroM ThE FIrST half of ThE 3 rd MILLENNIUM BC AT TELL ArBId. EvIdENCE For GrAIN ProCESSING? (PLS ) dwa piece z pierwszej połowy III tys. p.n.e. z Tell Arbid. Instalacje do prażenia ziarna? Nazar Buławka decorative MoTIFS of ThE EArLy IroN AGE (yaz I) PoTTEry IN SoUThErN TUrKMENISTAN Motywy dekoracyjne ceramiki wczesnej epoki żelaza (yaz I) w południowym Turkmenistanie Arkadiusz Sołtysiak ThE GATES of dur-šarrukin Bramy dur-szarrukin Agnieszka Tomas reading GENdEr ANd SoCIAL LIFE IN MILITAry SPACES (PLS ) odczytywanie płci i życia społecznego w przestrzeni wojskowej Elżbieta Jastrzębowska NEW TESTAMENT ANGELS IN EArLy ChrISTIAN ArT : origin ANd SoUrCES (PLS ) Anioły z Nowego Testamentu w sztuce wczesnochrześcijańskiej: pochodzenie i źródła Arkadiusz Sołtysiak, Arnold Lebeuf PohUALLI A CoMPUTEr SIMULATIoN of MESoAMErICAN CALENdAr SySTEMS Pohualli Komputerowa symulacja mezoamerykańskich kalendarzy...167

5 Chronicle of Excavations Roksana Chowaniec PALAZZoLo ACrEIdE, ANCIENT ACRAE, SICILy, ITALy, (PLS ) Palazzolo Acreide, starożytne Acrae, Sycylia, Włochy, Radosław Karasiewicz-Szczypiorski, Oleg Â. Savelâ IN ThE heart of A roman ForT IN CrIMEA. EXCAvATIoNS IN BALAKLAvA (SEvASToPoL, UKrAINE). SEASoN (PLS ) Wykopaliska fortu rzymskiego w Bałakławie-Kadykovce (Sewastopol, Ukraina). Sezon Тадеуш Сарновски, Людмила А. Ковалевская сельская округа Херсонеса ТаврИческого (крым). усадьба 343 (PLS ) Wiejskie terytorium Chersonezu Taurydzkiego (Krym). Farma Nr Людмила А. Ковалевская, Тадеуш Сарновски сельская округа Херсонеса ТаврИческого (крым). усадьба 363 (PLS ) Wiejskie terytorium Chersonezu Taurydzkiego (Krym). Farma Nr Tadeusz Sarnowski, Agnieszka Tomas NovAE. ThE roman LEGIoNAry defences. EXCAvATIoNS of 2009 ANd 2010 (PLS ) Novae. Fortyfikacje obozu. Wykopaliska 2009 i 2010 r Tadeusz Sarnowski, Ludmiła A. Kovalevskaja NovAE. headquarters BUILdING of ThE roman LEGIoNAry BASE. EXCAvATIoNS of 2010 (PLS ) Novae. Budowla komendantury w obozie rzymskiego legionu. Wykopaliska 2010 r Martin Lemke FIELdWorK AT NovAE (BULGArIA) IN 2009 ANd 2010 (PLS ) Badania wykopaliskowe w Novae (Bułgaria) w latach Zofia Kowarska, Szymon Lenarczyk, Kazimierz Lewartowski, Krzysztof Misiewicz PToLEMAIS, LIByA, 2010 (PLS ) Ptolemais, Libia,

6 Tomasz Kowal FIELdWorK AT risan, SEASoN (PLS ) Badania w risan, sezon Tomasz Scholl TANAIS EXCAvATIoNS IN 2010 (PLS ) Tanais wykopaliska sezonu Andrzej Niwiński INForMATIoN ABoUT ThE CLIFF MISSIoN AT deir EL-BAhArI, EGyPT, IN 2009 (PLS ) Informacja o pracach Misji Skalnej w deir el-bahari, Egipt, w 2009 r Barbara Kaim ThE FIrST SEASoN of EXCAvATIoN AT GUrUKLy depe, SoUThErN TUrKMENISTAN, 2010 (PLS ) Pierwszy sezon wykopalisk na Gurukly depe w południowym Turkmenistanie, 2010 r Marcin Wagner ThE FIrST SEASoN of EXCAvATIoNS AT ToPAZ GALA depe IN ThE SArAKhS oasis, SoUThErN TUrKMENISTAN (PLS ) Pierwszy sezon wykopalisk na Topaz Gala depe w oazie Sarakhs w południowym Turkmenistanie PLATES...211

7 ŚWIAToWIT viii (XLIX)/A roksana ChoWANIEC PALAZZOLO ACREiDE, ANCiENT ACRAE, SiCiLY, italy, (PLS ) I n 2009 the team from the Institute of Archaeology of the University of Warsaw in cooperation with Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa, began the archaeological investigation at the site of Akrai. This first season lasted from September 28 till october 30. The ancient town of Akrai (Greek κραι, Latin Acrae, Agris, Acrenses) is located to the west of the modern town of Palazzolo Acreide, in south-eastern Sicily, the province of Siracusa. Prof. Aleksander Bursche, Miron Bogacki MA, Marta Fituła MA, Jakub Kaniszewski MA, Wiesław Małkowski MA, Marcin Matera MA, Prof. Krzysztof Misiewicz, Tomasz Więcek MA, Piotr Zakrzewski and eight students of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw participated in the research. The partnership between the University of Warsaw and Soprintendenza dei Beni Culturali e Ambientali di Siracusa has been initiated by A. Bursche and r. Chowaniec, with the strong support from M. Fituła (member of the Society Sicilia Antica in Noto). The first seasons of research have been possible thanks to the grant of the rectors of the University of Warsaw, Prof. Katarzyna Chałasińska- -Macukow and Prof. Włodzimierz Lengauer, as well as private sponsors. Akrai was founded in 664/663 BC, on Acremonte, one of the hilltops of the hyblean Mountains, 770 m a.s.l., located between the rivers: Anapo (Anapus) and Tellaro (Helorus). The town developed mostly during the 3 rd c. BC. Later, after the conquest of Sicily by the romans in 241 BC, the foundation of the first province in 227 BC, and the defeat of hiero II and the fall of the kingdom of Syracuse in 211 BC, Acrae is counted on the list of stipendiariae civitates. This suggests that the town was inhabited and functioned in the new roman political situation. The archaeological site was discovered in 1558 and research has taken place there since the 1 st half of the 19 th c. In 2009, the University of Warsaw carried out the first series of non-destructive fieldwork: measurements with the use of the Total Station and GPS rtk systems, a master topographic map of the site, aerial photography, geophysical survey, photographic documentation and measurements to create 3d models and analyses of satellite images. Based on these data it was possible to create a numerical model/geospatial base of the archaeological site. Planigraphic documentation was prepared in several stages. Archaeological squares were laid out and a grid was created to record archaeological plans and sections. Next, visible features and structures were documented. Moreover, a GPS rtk was used to create the master topographic map of the site and its surrounding area. The use of this equipment allowed to correlate measurements with the aerial photographs and satellite photography, and thus made it easier to interpret measurements, compare the surfaces of buildings, the angles and distances between archaeological structures (MAłKoWSKI 2008: ). The second step was to take a series of kite photos. The result of this work was a sequence of vertical and oblique photographs, which were calibrated through the so-called photo-points, and then transformed into 3d models of the terrain of the site and visible archaeological relics (BoGACKI, MAłKoWSKI, MISIEWICZ 2008: ) (Fig. 1). The most important point was the geophysical survey, made in the area of c. 3.5 ha in the central part of 1 For the complete history of the town and the history of researches see: ChoWANIEC, MISIEWICZ

8 roksana ChoWANIEC the plateau (Fig. 2). The whole area of investigation was divided by former field frontiers (marked by walls of stones), in most cases overgrown by natural hedges. In the eastern and central parts of the explored area traces of previous archaeological trenches were visible (also with remains of architecture). Unfortunately, during the survey period, part of the area was under tall vegetation which disturbed the proper work of magnetometers. Finally, during the geophysical survey numerous ancient structures were registered (ChoWANIEC, MISIEWICZ 2010). The collected data from all kinds of mentioned research were used as input to create a 3d visualisation of the site dtm (digital Terrain Model) containing maps, photographs and databases with information about the structures and their chronological phases (BoGACKI, MAłKoWSKI, MISIEWICZ 2008: ). The numerical model is a set of data, which has been calibrated and properly interlinked. This allows to analyse the collected data at different levels and helps to interpret them. Also a preliminary 3d reconstruction of the theatre at Akrai has been done. Traditional methods of reconstruction (drawings, plans, models) give a possibility to present only a general, artistic view of a building. on the other hand, 3d techniques give an opportunity to present different variants of reconstruction of ancient architecture. This is an important technical aspect of interpretation of archaeological and architectural evidence (for more information cf. ChoWANIEC, MAłKoWSKI, MISIEWICZ 2010). It is well known that in the Greek period the town of Akrai fulfilled political and commercial functions, and protected the access to Syracuse and to the south-eastern part of the island as well. The archaeological evidence which confirms the functioning of Acrae during the time of the roman republic and the roman Empire is limited. To improve the information about the town in these periods, in october 2010 a field survey in the territory of the town of Acrae, between the Anapo, Tellaro and Cassibille rivers was done (Fig. 3). This research was aimed at locating new archaeological sites in territorio acrense. The range of the survey became much wider than only the urban and rural territory of Akrai (so called Greek χώρα). A complete survey of this territory should help answer questions related to the chora of Akrai, as well to describe the relations of this ancient town with other settlements in the region. during the survey 48 new archaeological sites were located. New sites were marked on the satellite map of this region with the use of GPS. Preliminary dating of pottery finds allowed to date eleven of them to the 1st c. BC the 1 st c. Ad, the next eight to the 1 st the 3 rd c. Ad and eight to the late roman period. other sites could be dated to the hellenistic period or to medieval and modern times. dr roksana Chowaniec Institute of Archaeology University of Warsaw Bibliography BoGACKI, M., MAłKoWSKI, W., MISIEWICZ, K Kite Aerial Photography (KAP) as a tool for completing GIS models. Ptolemais (Libya) case study, (in:) r. Lasaponara, N. Masini (eds.), Advances in Remote Sensing for Archaeology and Cultural Heritage Management, Proceedings of I st International EARSeL Workshop, Rome 30 September 4 October, 2008, roma, ChoWANIEC, r., MISIEWICZ, K Akrai, Sicily. Non-destructive Researches in Season 2009, Archeologia (Warsaw) LIX (2008), ChoWANIEC, r., MAłKoWSKI, W., MISIEWICZ, K Acrae antica alla luce di indagini non invasive, Journal of Ancient Topography rivista di Topografia Antica XIX (2009), MAłKoWSKI, W Listing Archaeological Sites with a Total Station Tachometer. Data Processing Opportunities for Surveyed Sites, Polish Archaeology in the Mediterranean XvIII (2006),

9 PALAZZoLo ACrEIdE, ANCIENT ACrAE, SICILy, ITALy, 2009 roksana ChoWANIEC Palazzolo acreide, starożytne ACRAE, sycylia, Włochy, W 2009 roku ekspedycja Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego rozpoczęła pierwsze, wstępne badania na stanowisku archeologicznym Akrai (obecnie Palazzolo Acreide, prov. Siracusa), na Sycylii. W trakcie sezonu przeprowadzono wstępne badania nieinwazyjne (m.in. pomiary total station oraz GPS rtk, fotografia lotnicza, badania geofizyczne). Zebrane dane posłużyły do stworzenia wielowarstwowej mapy numerycznej stanowiska, która może być uzupełniana na bieżąco. W 2010 roku przeprowadzono badania powierzchniowe na obszarze pomiędzy dolinami rzek Anapo, Tellaro and Cassibille. Efektem prac było odkrycie 48 nowych stanowisk archeologicznych, dokładne namierzenie ich za pomocą GPS oraz zaznaczenie na mapie satelitarnej regionu. 171

10 roksana ChoWANIEC PLATE 186 Fig. 1. 3d model of archaeological relics and topography (by M. Bogacki). ryc. 1. Trójwymiarowy model terenu i pozostałości archeologicznych.

11 roksana ChoWANIEC PLATE 187 Fig. 2. Geophysical survey (Photo J. Kaniszewski). ryc. 2. Badania geofizyczne. Fig. 3. Field survey in 2010 (Photo K. Belicki). ryc. 3. Badania powierzchniowe w 2010 r.

Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw

Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw Editor-in-chief of the publications of the Institute of Archaeology UW: Kazimierz Lewartowski Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw Editor: Franciszek M. Stępniowski(f.stepniowski@uw.edu.pl)

Bardziej szczegółowo

Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw

Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw Editor-in-chief of the publications of the Institute of Archaeology UW: Kazimierz Lewartowski Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw Editor: Franciszek M. Stępniowski

Bardziej szczegółowo

Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw

Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw Editor-in-chief of the publications of the Institute of Archaeology UW: Kazimierz Lewartowski Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw Editor: Franciszek M. Stępniowski

Bardziej szczegółowo

ZoFIA KoWArSKA, SZyMoN LENArCZyK, KAZIMIErZ LEWArToWSKI, KrZySZToF MISIEWICZ (PLS. 202 203) Archaeological excavations

ZoFIA KoWArSKA, SZyMoN LENArCZyK, KAZIMIErZ LEWArToWSKI, KrZySZToF MISIEWICZ (PLS. 202 203) Archaeological excavations ŚWIAToWIT viii (XLIX)/A 2009 2010 ZoFIA KoWArSKA, SZyMoN LENArCZyK, KAZIMIErZ LEWArToWSKI, KrZySZToF MISIEWICZ PTOLEMAiS, LiBYA, 2010 (PLS. 202 203) Project: Polish Archaeological Mission to Ptolemais,

Bardziej szczegółowo

archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska

archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska Światowit Rocznik instytutu archeologii uniwersytetu warszawskiego Vol. X (li) (2012) Fascykuł a archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska warszawa 2013 Światowit annual of the institute of archaeology

Bardziej szczegółowo

KRzySzToF MISIEWICz, RAdoSłAW KARASIEWICz-SzCzyPIoRSKI. GOniO (GEORGiA). non-invasive SURvEyS OF ThE ROMAn FORT OF APSAROS 2012 SEASOn

KRzySzToF MISIEWICz, RAdoSłAW KARASIEWICz-SzCzyPIoRSKI. GOniO (GEORGiA). non-invasive SURvEyS OF ThE ROMAn FORT OF APSAROS 2012 SEASOn ŚWIAToWIT X (LI)/A 2012 KRzySzToF MISIEWICz, RAdoSłAW KARASIEWICz-SzCzyPIoRSKI GOniO (GEORGiA). non-invasive SURvEyS OF ThE ROMAn FORT OF APSAROS 2012 SEASOn T he non-invasive surveys of the Gonio site

Bardziej szczegółowo

MArCIN WAGNEr (PL. 216 218) ŚWIAToWIT viii (XLIX)/A 2009 2010

MArCIN WAGNEr (PL. 216 218) ŚWIAToWIT viii (XLIX)/A 2009 2010 ŚWIAToWIT viii (XLIX)/A 2009 2010 MArCIN WAGNEr ThE FiRST SEASON OF ExCAvATiONS AT TOPAZ GALA DEPE in ThE SARAKhS OASiS, SOuThERN TuRKMENiSTAN T he fieldwork of the 2009 season lasted from 12 November

Bardziej szczegółowo

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989

The Lights of Chartres Eustachy Kossakowski, 1983-1989 Eustachy Kossakowski, 1983-1989 dimensions: 40 x 29 cm technique: 12 color prints on Hahnemuhle Photo Rag 308 g/m² paper made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN

Bardziej szczegółowo

Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw

Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw Editor-in-chief of the publications of the Institute of Archaeology UW: Kazimierz Lewartowski Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw Editor: Franciszek M. Stępniowski

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

(2011) Fascykuł a. archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska

(2011) Fascykuł a. archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska Światowit Rocznik instytutu archeologii uniwersytetu warszawskiego Vol. ix (l) (2011) Fascykuł a archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska warszawa 2012 Światowit annual of the institute of archaeology

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska

archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska Światowit Rocznik instytutu archeologii uniwersytetu warszawskiego Vol. X (li) (2012) Fascykuł a archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska warszawa 2013 Światowit annual of the institute of archaeology

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw

Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw Editor-in-chief of the publications of the Institute of Archaeology UW: Kazimierz Lewartowski Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw Editor: Franciszek M. Stępniowski

Bardziej szczegółowo

pod redakcją Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego

pod redakcją Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego KOŁOBRZEG Wczesne miasto nad Bałtykiem / pod redakcją Lecha Leciejewicza i Mariana Rębkowskiego FUNDACJA NA RZECZ NAUKI POLSKIEJ INSTYTUT ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK WYDAWNICTWO TRIO

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ

STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ STAROŻYTNA GERMANIA I GERMANIE W HISTORIOGRAFII POLSKIEJ THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES INSTITUTE OF EUROPEAN CULTURE ADAM MICKIEWICZ UNIVERSITY IN POZNAŃ GNIEZNO EUROPEAN

Bardziej szczegółowo

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s

Industrial Landscape Eustachy Kossakowski, 1950s and 60s dimensions: 38.5 x 28.5 cm technique: 12 black and white silver gelatin fiber prints made from original Eustachy Kossakowski s negatives edition: 6 price: 12 000 PLN Each portfolio is numbered and signed

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

BARBARA KAIM. THE FOURTH SEASON OF ExCAvATiONS AT GURUKLy DEPE, SOUTHERN TURKMENiSTAN (2013) ŚWIAToWIT XI (LII)/A 2013

BARBARA KAIM. THE FOURTH SEASON OF ExCAvATiONS AT GURUKLy DEPE, SOUTHERN TURKMENiSTAN (2013) ŚWIAToWIT XI (LII)/A 2013 ŚWIAToWIT XI (LII)/A 2013 BARBARA KAIM THE FOURTH SEASON OF ExCAvATiONS AT GURUKLy DEPE, SOUTHERN TURKMENiSTAN (2013) T he fourth season of the Polish-Turkmen excavations at Gurukly Depe lasted from September

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IONS-14 / OPTO Meeting For Young Researchers 2013 Khet Tournament On 3-6 July 2013 at the Faculty of Physics, Astronomy and Informatics of Nicolaus Copernicus University in Torun (Poland) there were two

Bardziej szczegółowo

RoKSANA ChoWANIEC. PALAZZOLO ACREiDE, SiCiLy, italy. ExCAvATiONS in ŚWIAToWIT XI (LII)/A 2013

RoKSANA ChoWANIEC. PALAZZOLO ACREiDE, SiCiLy, italy. ExCAvATiONS in ŚWIAToWIT XI (LII)/A 2013 ŚWIAToWIT XI (LII)/A 2013 RoKSANA ChoWANIEC PALAZZOLO ACREiDE, SiCiLy, italy. ExCAvATiONS in 2013 T he archaeological site of Akrai is situated close to the modern town of Palazzolo Acreide, in the province

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw

Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw Editor-in-chief of the publications of the Institute of Archaeology UW: Kazimierz Lewartowski Światowit Annual of the Institute of Archaeology of the University of Warsaw Editor: Franciszek M. Stępniowski

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH

EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Anna BŁACH Centre of Geometry and Engineering Graphics Silesian University of Technology in Gliwice EXAMPLES OF CABRI GEOMETRE II APPLICATION IN GEOMETRIC SCIENTIFIC RESEARCH Introduction Computer techniques

Bardziej szczegółowo

6. The Nineteenth Century Period of Topography Development

6. The Nineteenth Century Period of Topography Development ȱ ǯȱ śŝ ȱ ǯȱ ȱę ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱŗŝŗŗǯȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ǻ ǯȱ ŗǽǰȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱřǯ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱŗŝşşȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱǽřǿǯ ǯȱŗǯȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ȱ ǰȱŗŝŖŗ DZȱǽŘǾ ǯȱřǯȱ

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M

Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M Auschwitz and Birkenau Concentration Camp Records, 1940 1945 RG 15.191M United States Holocaust Memorial Museum Archive 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024 2126 Tel. (202) 479 9717 Email:

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA

PRZEDSIEBIORSTWO LUSARSKO-BUDOWLANE LESZEK PLUTA Przedsi biorstwo lusarsko Budowlane was founded in 1992 in Kielce, Poland. Today we are a recognized manufacturer of modern aluminium-glass constructions at a high European level. We provide solutions

Bardziej szczegółowo

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015 nd ClimMani EU COST Action Meeting, oland 8-30 September, 015 Venue HOTEL MERCURE**** - OZNAŃ Address: ul. Roosvelta 0, 60-89, oland Tel. +48 61 855 80 00 e-mail: H3393@accor.com mercure-poznan-centrum.com

Bardziej szczegółowo

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego

STUDIA MEDIOZNAWCZE MEDIA STUDIES. Vol. 4 (39) 2009. Nr 4 (39) 2009. Warsaw 2009. Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego The Institute of Journalism of Warsaw University Instytut Dziennikarstwa Uniwersytetu Warszawskiego MEDIA STUDIES STUDIA MEDIOZNAWCZE Vol. 4 (39) 2009 Nr 4 (39) 2009 Warsaw 2009 Warszawa 2009 SPIS TREŒCI

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny

Akademia Morska w Szczecinie. Wydział Mechaniczny Akademia Morska w Szczecinie Wydział Mechaniczny ROZPRAWA DOKTORSKA mgr inż. Marcin Kołodziejski Analiza metody obsługiwania zarządzanego niezawodnością pędników azymutalnych platformy pływającej Promotor:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw

Dom Development S.A., Pl. Piłsudskiego 3, 00-078 Warsaw Jarosław Szanajca President of the Management Board Age: 45 Higher, Master of Law, Department of Law and Administration, Warsaw University 1996 present Dom Development S.A. in Warsaw, President of the

Bardziej szczegółowo

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.

Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych. 23 Struktury proponowane dla unikalnych rozwiązań architektonicznych.. System fundamentu zespolonego może być zastosowany jako bezpieczna podstawa dla obiektów silnie obciążonych mogących być zlokalizowanymi

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU

BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU KRZYSZTOF DĄBROWSKI BADANIA ARCHEOLOGICZNE W WESÓŁKACH, POW. KALISZ, W 1963 ROKU W sierpniu 1963 r. kontynuowano 1 prace badawcze na cmentarzysku lateńsko- -rzymskim. Na obszarze 1026 m 2 odkryto i wyeksplorowano

Bardziej szczegółowo

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES

QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS OF FINGERPRINT BIOMETRIC TEMPLATES ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2014 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 74 Nr kol. 1921 Adrian KAPCZYŃSKI Politechnika Śląska Instytut Ekonomii i Informatyki QUANTITATIVE AND QUALITATIVE CHARACTERISTICS

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION ELEKTRYKA 0 Zeszyt (9) Rok LX Andrzej KUKIEŁKA Politechnika Śląska w Gliwicach DUAL SIMILARITY OF VOLTAGE TO CURRENT AND CURRENT TO VOLTAGE TRANSFER FUNCTION OF HYBRID ACTIVE TWO- PORTS WITH CONVERSION

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

AGNIESzKA ToMAS, MARCIN JAWoRSKI

AGNIESzKA ToMAS, MARCIN JAWoRSKI ŚWIAToWIT X (LI)/A 2012 AGNIESzKA ToMAS, MARCIN JAWoRSKI NON-DESTRUCTivE ARChAEOLOGiCAL investigations in ThE RivER SáRviZ valley (hungary), 2012 Surveyed area: Felsőkörtvélyes region, Féjer County, hungary

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN11PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN11PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013

numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 numer 4 (55) 2013 Warszawa 2013 Spis treści TO SAMOŒÆ NAUK O MEDIACH MICHA DRO D Etyczne aspekty mediów integraln¹ czêœci¹ nauk o mediach.......11 JERZY OLÊDZKI Public relations i marketing medialny: zarz¹dzanie

Bardziej szczegółowo

Polityka zagraniczna iii rp

Polityka zagraniczna iii rp Polityka zagraniczna iii rp 20 lat po przełomie Tom II Stosunki polityczne i gospodarcze Pod redakcją Lucyny Czechowskiej, Magdaleny Bierowiec Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Toruń

Bardziej szczegółowo

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT

A n g i e l s k i. Phrasal Verbs in Situations. Podręcznik z ćwiczeniami. Dorota Guzik Joanna Bruska FRAGMENT A n g i e l s k i Phrasal Verbs in Situations Podręcznik z ćwiczeniami FRAGMENT Dorota Guzik Joanna Bruska Autorzy: Dorota Guzik, Joanna Bruska Konsultacja językowa: Tadeusz Z. Wolański Lektorzy: Maybe

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

"Strategic management in organizations XXI Century"

Strategic management in organizations XXI Century INTERNATIONAL CONFERENCE "Strategic management in organizations XXI Century" On the days:15 th -17 th of September 2016 in Gdansk POLAND Organizator: Groupivg.com e-mail: biuro@groupivg.com www.groupivg.com

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE. Negotiation techniques. Management. Stationary. II degree Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu Kierunek Forma studiów Poziom kwalifikacji Rok Semestr Jednostka prowadząca Osoba sporządzająca Profil Rodzaj

Bardziej szczegółowo

archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska

archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska Światowit Rocznik instytutu archeologii uniwersytetu warszawskiego Vol. X (li) (2012) Fascykuł a archeologia ŚRÓDzieMnoMoRska i PozaeuRoPeJska warszawa 2013 Światowit annual of the institute of archaeology

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę.

European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. European teens speaking through art. Europejscy nastolatkowie wypowiadają się poprzez sztukę. The schools which participate in the project are from: Szkoły uczestniczące w projekcie są z: POLAND POLSKI

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY

XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII. XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY XXVII KONFERENCJA NAUKOWA nt. PADACZKI POLSKIEGO TOWARZYSTWA EPILEPTOLOGII Warszawa 12-14.05.2016 Pierwsze powiadomienie XXVII th CONFERENCE ON EPILEPSY of the POLISH SOCIETY OF EPILEPTOLOGY Warsaw, May

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim

SPECJALIZACJA: NOWOCZESNA BIBLIOTEKA (Specialization: Modern library) Liczba godzin Nazwa przedmiotu. Nazwa w języku angielskim Uniwersytet Śląski w Katowicach Wydział Filologiczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej Kierunek: Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Studia drugiego stopnia stacjonarne od roku akademickiego

Bardziej szczegółowo

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI

B IURO B ADAWCZE DS. J AKOŚCI ISO 9001 Q Ref. Certif. No. PL 2 IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME SYSTEME CEI D ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D ESSAIS DES EQUIPEMENTS

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

Cel szkolenia. Konspekt

Cel szkolenia. Konspekt Cel szkolenia About this CourseThis 5-day course provides administrators with the knowledge and skills needed to deploy and ma Windows 10 desktops, devices, and applications in an enterprise environment.

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA

OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Politechnika Poznańska Wydział Maszyn Roboczych i Transportu Inż. NATALIA LEMTIS OPTYMALIZACJA PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO W GMINIE ŚRODA WIELKOPOLSKA Promotor: DR INŻ. MARCIN KICIŃSKI Poznań, 2016

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Pomijana bo niewidoczna - anatomia i fizjologia kory wyspy

Pomijana bo niewidoczna - anatomia i fizjologia kory wyspy Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego Pomijana bo niewidoczna - anatomia i fizjologia kory wyspy Katarzyna Paluch Copyright statement 2 This presentation has been prepared for the meeting of the

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX

Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX UNIWERSYTETU BIBLIOTEKA IEGO UNIWERSYTETU IEGO Instrukcja konfiguracji usługi Wirtualnej Sieci Prywatnej w systemie Mac OSX 1. Make a new connection Open the System Preferences by going to the Apple menu

Bardziej szczegółowo

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies

Terminarz postępowania rekrutacyjnego na studia I stopnia stacjonarne Deadlines for admission for Bachelor (first-level) full time studies Rekrutacja na rok akademicki 2017/2018 Admission for international students applying for studies on the same terms as applicable to Polish citizens for the academic year 2016/2017 Terminarz postępowania

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE

POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE POLSKIE TOWARZYSTWO AFRYKANISTYCZNE NR 39/2014 WARSZAWA SPIS TREŚCI In memoriam Profesor Władysław Filipowiak (1926 2014) Słowo o historii szczecińskiej afrykanistyki Jacek Łapott...............................................9

Bardziej szczegółowo

MoNIKA RÓŻAńSKA-KARdAŚ. SUMMARy OF TWO CAMPAiGnS OF ARChAEOLOGiCAL FiELdWORK. SOUThERn TURKMEniSTAn, 2012

MoNIKA RÓŻAńSKA-KARdAŚ. SUMMARy OF TWO CAMPAiGnS OF ARChAEOLOGiCAL FiELdWORK. SOUThERn TURKMEniSTAn, 2012 ŚWIAToWIT X (LI)/A 2012 MoNIKA RÓŻAńSKA-KARdAŚ SUMMARy OF TWO CAMPAiGnS OF ARChAEOLOGiCAL FiELdWORK AT ThE GURUKLy ShAhERi CARAvAnSERAi SiTE in ThE SERAKhS OASiS, SOUThERn TURKMEniSTAn, 2012 I n 2012,

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH

TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH INŻYNIERIA W ROLNICTWIE. MONOGRAFIE 16 ENGINEERING IN AGRICULTURE. MONOGRAPHS 16 WIESŁAW GOLKA TRANSPORT W RODZINNYCH GOSPODARSTWACH ROLNYCH TRANSPORTATION IN RURAL FAMILY FARMS Falenty 2014 WYDAWNICTWO

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science

Proposal of thesis topic for mgr in. (MSE) programme in Telecommunications and Computer Science Proposal of thesis topic for mgr in (MSE) programme 1 Topic: Monte Carlo Method used for a prognosis of a selected technological process 2 Supervisor: Dr in Małgorzata Langer 3 Auxiliary supervisor: 4

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

POL1. General Certificate of Education June 2006 Advanced Subsidiary Examination. Responsive Writing. Time allowed: 3 hours. Instructions.

POL1. General Certificate of Education June 2006 Advanced Subsidiary Examination. Responsive Writing. Time allowed: 3 hours. Instructions. Surname Centre Number Other Names Candidate Number Leave blank Candidate Signature General Certificate of Education June 2006 Advanced Subsidiary Examination POLISH Unit 1 Responsive Writing POL1 Monday

Bardziej szczegółowo