SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ROW /MJ Nr postępowania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenie zajęć dodatkowych, sesji indywidualnych i warsztatów w ramach programu pn. Drogowskazy współpracy POKL /12. Zatwierdził Dyrektor MZOiW Kędzierzyn-Koźle Katarzyna Dysarz Kędzierzyn-Koźle, kwiecień 2013 r. Strona 1 z 32

2 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Adres siedziby: Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle, ul. Mikołaja Reja 2a OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW: Imię i nazwisko: Magdalena Jedlicka Stanowisko: Referent ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych telefon: wew kontaktowy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy projektu pn. Drogowskazy współpracy - projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, nr w KSI: POKL /12. Instytucją Wdrażającą (Pośredniczącą II stopnia) jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Okres realizacji projektu: r. do r. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. kwoty poniżej Euro zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Symbol CPV: Komputery przenośne Urządzenia multimedialne Pakiety oprogramowania multimedialnego Pomoce dydaktyczne Pomoce naukowe Odczynniki chemiczne Strona 2 z 32

3 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego oraz multimedialnego stanowiących wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych w ramach programu pn. Drogowskazy współpracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Pomoce stanowić będą komplety doposażenia dla każdego z 9 gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Kędzierzyn-Koźle, objętych wsparciem projektu (tj. dla: Publicznego Gimnazjum Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 3, Publicznego Gimnazjum Nr 5, w Publicznego Gimnazjum Nr 5 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1, Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2, Gimnazjum Nr 7 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3, Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 4, Gimnazjum Nr 10 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 5 oraz dla Publicznego Gimnazjum Nr 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1). Pomoce są ustandaryzowane. Każde gimnazjum zostanie doposażone w produkty tej samej marki, jakości i posiadający te same parametry techniczne. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: Zadanie nr 1 ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNEJ ODCZYNNIKI CHEMICZNE ZESTAW DLA GIMNAZJUM Ilość 9 SZT ZESTAWÓW. Kody CPV dot. zadania: Pomoce dydaktyczne; Pomoce naukowe; Odczynniki chemiczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach gimnazjalnych. W skład zestawu wchodzą: 1 Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml 2 Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml 3 Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml 4 Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml 5 Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g 6 Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g 7 Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g 8 Azotan(V)srebra 10 g 9 Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w ºC) 250 ml 10 Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 50 arkuszy 11 Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml 12 Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 Strona 3 z 32

4 13 Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak. 14 Chlorek miedzi(ii) (roztwór ok.35%) 100 ml 15 Chlorek potasu 100 g 16 Chlorek sodu 250 g 17 Chlorek wapnia 100 g 18 Chlorek żelaza(iii) (roztwór ok.45%) 100 ml 19 Cyna (metal-granulki) 50 g 20 Cynk (metal-drut Ø 2 mm) 50 g 21 Dwuchromian(VI)potasu 50 g 22 Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml 23 Fosfor czerwony 25 g 24 Glin (metal- drut Ø 2 mm) 50 g 25 Glin (metal-blaszka) 100 cm2 26 Glin (metal-pył) 25 g 27 Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml 28 Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml 39 Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g 30 Kwas azotowy(v) (ok.54 %) 250 ml 31 Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 500 ml (2x250ml) 32 Kwas cytrynowy 50 g 33 Kwas fosforowy(v) (ok.85 %) 100 ml 34 Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml 35 Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml 36 Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml 37 Kwas oleinowy (oleina) 100 ml 38 Kwas siarkowy(vi) (ok.96 %) 500 ml (2x250 ml) 39 Kwas stearynowy (stearyna) 50 g 40 Magnez (metal-wiórki) 25 g 41 Magnez (metal-wstążki) 100 g 42 Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g 43 Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g 44 Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 45 Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 46 Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml 47 Octan etylu 100 ml 48 Octan ołowiu(ii) 25 g 49 Octan sodu bezwodny 50 g 50 Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 51 Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g 52 Parafina rafinowana (granulki) 50 g 54 Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres ph 0-12) 2 x 100 szt. 55 Ropa naftowa (minerał) 250 ml 56 Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g 57 Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt. Strona 4 z 32

5 58 Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 50 g 59 Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g 60 Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g 61 Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g 62 Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g 63 Siarka (mielona - minerał) 250 g 64 Skrobia ziemniaczana 100 g 65 Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 20 g 66 Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 o. C) 25 g 67 Świeczki miniaturowe 20 szt. 68 Tlenek magnezu 50 g 69 Tlenek miedzi(ii) 50 g 70 Tlenek ołowiu(ii) (glejta) 50 g 71 Tlenek żelaza(iii) 50 g 72 Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał o C) 250 g 73 Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g 74 Węglan potasu bezwodny 100 g 75 Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g 76 Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g 77 Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g 78 Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g 79 Węglik wapnia (karbid ) 200 g 80 Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g 81 Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g 82 Wodorotlenek wapnia 250 g 83 Żelazo (metal- drut Ø1 mm) 50 g 84 Żelazo (metal- proszek) 100 g 85 Cynk-granulki 50g 86 Lakmus (wskaźnik) 100ml Do zestawu dołączone są karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD. Data ważności: na każdym opakowaniu odczynnika jest data produkcji i data ważności. Termin ważności od 3 do 5 lat w zależności od odczynnika Opis produktu na opakowaniu. Waga zestawu max. do 10 kg. Dostawa produktu na adres Zamawiającego. Zadanie nr 2 ZESTAW NAŚCIENNY Z PROJEKTOREM KRÓTKIEJ PROJEKCJI, UCHWYTEM Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, Z KOMPLETNYM OKABLOWANIEM, Z TABLICĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ I KOMPUTEREM Ilość 9 SZT ZESTAWÓW. Strona 5 z 32

6 Kody CPV dot. zadania: Komputery przenośne; Urządzenia multimedialne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. W skład każdego zestawu muszą wchodzić: a) Tablica interaktywna: Parametry Minimalne wymagania Obszar roboczy przekątna min mm Wymiary zewnętrzne max 1700 mm x 1300 mm Format tablicy 4:3 Technologia elektromagnetyczna Sposób obsługi Za pomocą piórka zasilanego baterią obsługa lewego i prawego przycisku myszy bez konieczności przełączania trybu kursora, wprost z obszaru roboczego, prawy przycisk myszy w piórku Sposób podłączenia Do komputera przez port USB, do tablicy przez RJ45 (max 50 metrów), zasilanie tylko z komputera Pobór prądu max 5 W Waga tablicy max 32,5 kg Powierzchnia matowa, odporna na uszkodzenia, umożliwiająca wykorzystywanie jak zwykłą tablicę sucho-ścieralną Rozdzielczość min x , dokładność +/- 2 mm Prędkość śledzenia min. 4 m / sek. Dołączone akcesoria dwa piórka, centralny kontroler, zestaw do montażu na ścianie, kabel USB (1 m), kabel sieciowy 5 m, płyta z oprogramowaniem i sterownikami, instrukcja Inne funkcje min. 18 przycisków skrótów z każdej strony tablicy do najczęściej używanych funkcji (np. dalej/wstecz, zmiana koloru, gumka, lupa, kalibracja, zmiana funkcji kursora pisak/kursor), dla min. 4 klawiszy możliwość spersonalizowania funkcji, przyciski skrótów niezależne od oprogramowania tablicy (ich obsługa musi być wbudowana w sterownik) kalibracja na min. 16 punktów kontrolnych Wsparcie systemów Windows XP/2003/Vista/7 operacyjnych Certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Gwarancja min. 36 miesięcy Załączone oprogramowanie Oprogramowanie musi umożliwiać wstawianie do lekcji plików (ogólna charakterystyka) audio, wideo oraz flash Oprogramowanie musi posiadać funkcję paska bocznego zawierającego co najmniej te same funkcje przycisków skrótów co przyciski na bokach tablicy Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z systemem Strona 6 z 32

7 b) Dodatkowe oprogramowanie do tablicy szybkiej odpowiedzi tego samego producenta Oprogramowanie musi umożliwiać stworzenie nieograniczonej ilości stron o nieograniczonej wielkości- Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie dowolnego, w tym spersonalizowanego, tła Oprogramowanie musi zawierać narzędzia do rysowania podstawowych figur geometrycznych oraz narzędzia tematyczne linijka, ekierka, stoper oraz musi zawierać materiały ułatwiające przygotowanie lekcji z chemii, fizyki oraz matematyki Oprogramowanie musi umożliwiać zapis plików w formatach *.ppt, *.pdf, *.exe, *.vbx Oprogramowanie musi umożliwiać rejestrowanie obrazu i dźwięku Parametry Funkcjonalność Baza pytań Testy Specyfikacja oprogramowania dla powyższych funkcjonalności Bezpieczeństwo Minimalne wymagania testy komputerowe min pytań w języku polskim z różnych przedmiotów z możliwością rozbudowy przez Użytkowników możliwość przeprowadzania testów za pomocą pilotów tego samego producenta co oprogramowanie statystyki odpowiedzi w trakcie testu (informacja ile padło głosów na poszczególne odpowiedzi) podgląd informacji o poprawności udzielonych odpowiedzi przez poszczególnych uczestników testu w trakcie testu licencja dla całej jednostki edukacyjnej, na wszystkie komputery, dla wszystkich nauczycieli z danej jednostki edukacyjnej oprogramowanie w języku polskim odpowiadanie za pomocą komputera możliwość opracowania nowych funkcjonalności zgłoszonych przez użytkowników możliwość wyświetlenia wyników podsumowujących na koniec testu możliwość tworzenia i przyznawania skal ocen dla testu i ich automatyczne obliczanie po zakończonym teście możliwość przeprowadzania testów spersonalizowanych (z losowym zestawem pytań dla poszczególnych uczniów) możliwość wydruku spersonalizowanego zestawu pytań dla każdego ucznia oraz zebranie odpowiedzi od uczniów za pomocą pilotów przypisanych do każdego ucznia możliwość importowania uczniów z formatu.csv oraz.sou możliwość przełączenia wersji językowej oprogramowania (na język polski, angielski) szyfrowanie danych na poziomie bazy danych możliwość logowania do programu za pomocą identyfikatora oraz hasła dostępu możliwość dodatkowego zabezpieczenia dostępu do danych Strona 7 z 32

8 Tworzenie testu z poziomu aplikacji za pomocą klucza USB z przypisaną do niego licencją (brak możliwości działania danej licencji po przekopiowaniu na inny klucz USB) praca na bezpłatnej bazie danych: Firebird możliwość nadania kont z uprawnieniami administratora pozwalającymi na tworzenie i zmianę struktury jednostki oraz import uczestników (uczniów) możliwość zakładania przez administratorów kont dla prowadzących umożliwiających dostęp do aplikacji w ramach swojego profilu (widoczność tylko swoich testów i wyników) możliwość udostępniania lub nie udostępniania testów innym użytkownikom (nauczycielom) możliwość współpracy oprogramowania do testów z pilotami (tego samego producenta) ze zintegrowanym czytnikiem kart chipowych, możliwość autoryzacji użytkowników pilotów za pomocą kart chipowych możliwość tworzenia testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru możliwość definiowania i zmiany kolejności odpowiedzi w pytaniu możliwość dodania do pytania multimediów (obrazów, filmów lub dźwięków) możliwość dodania w treści pytania wzorów matematycznych (za pomocą wbudowanego edytora wzorów obsługującego między innymi potęgi, ułamki, nawiasy, ułamki w potęgach, pierwiastki, indeksy górne i dolne itp..) lub obrazów możliwość dodania w treści pytania obrazów możliwość udostępnienia przez prowadzącego stworzonego przez siebie testu innym prowadzącym możliwość eksportu testów z bazy do pliku (w tym eksport testów w standardzie QTI) możliwość importu testów z wyeksportowanego pliku oraz z formatu.csv możliwość zaszyfrowania testu przy eksporcie możliwość definiowania i nadania pytaniu dowolnych tagów zdefiniowanych w dowolnej strukturze (np. Przedmiot: Matematyka, Dział: Ułamki, Zagadnienia: Ułamki zwykłe, Poziom trudności pytania: łatwe itp.) możliwość nadawania pytaniu tagów poprzez wybór z dostarczonej struktury odzwierciedlającej poszczególne umiejętności zapisane w podstawie programowej, wybór taksonomii celów nauczania zgodnej ze standardami dydaktycznymi, etapy edukacyjne itp. możliwość generowania szablonu testu za pomocą przypisanych do pytań tagów poprzez wybór lub losowanie pytań zawierających określone tagi (np. losowanie 20 pytań z Przedmiotu: Matematyka, Poziom: łatwe, do tego losowanie 30 pytań z Przedmiotu: Matematyka, Poziom: średni oraz wybór 10 pytań z Przedmiotu: Matematyka, Poziom: trudne itp.) Strona 8 z 32

9 Zarządzanie testem i testowanie Analiza wyników możliwość przyznania punktów za pytanie możliwość przyznania części punktów za każdą prawidłową odpowiedź możliwość tworzenia i nadania testowi skali ocen możliwość określenia czasu na odpowiedź na każde pytanie możliwość zablokowania poruszania się po pytaniach w trakcie testu na komputerach oraz automatyczne przechodzenie do następnego pytania po zakończonym czasie dla pytania, w przypadku wybrania opcji wykorzystania czasów poszczególnych pytań możliwość określenia czasu na cały test z pominięciem czasu na poszczególne odpowiedzi (możliwość poruszania się po pytaniach w trakcie testu na komputerach) możliwość określenia czasu (daty i godziny) rozpoczęcia i zakończenia dostępu do uruchomionego testu dla uczestników w testach komputerowych możliwość drukowania testu możliwość wydruku poszczególnego zestawu pytań dla określonego ucznia oraz możliwość wydruku wszystkich zestawów dla wszystkich uczniów możliwość wydruku testu z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami możliwość zmiany czcionki i jej wielkości przy wydruku możliwość optymalizacji wydruku testu (pomniejszanie grafik, zmiana ilości kolumn odpowiedzi) możliwość wydruku testu zindywidualizowanego (automatycznie generowany test z wylosowaną kolejnością pytań i odpowiedzi dla określonej grupy osób) możliwość próbnego uruchomienia testu możliwość udzielania odpowiedzi za pomocą myszki i klawiatury - w testach komputerowych możliwość powiększania multimediów dołączonych do pytania (obrazy, filmy) możliwość obserwowania statusu poszczególnych uczestników (zalogowany, w trakcie testowania, zakończył, przerwał) - w testach komputerowych automatyczne wyświetlanie wyniku punktowego, procentowego oraz oceny po zakończonym przez użytkownika teście możliwość przeglądania i wydruku wyników dla całej grupy (procent poprawnych odpowiedzi dla poszczególnych uczestników testu) możliwość przeglądania i wydruku wyników dla poszczególnego uczestnika (z zaznaczonymi przez niego odpowiedziami) możliwość przeglądania i wydruku wyników z danego testu w kontekście jednej grupy (procentowy rozkład poprawnych odpowiedzi na poszczególne pytania) możliwość przeglądania i wydruku wyników z danego testu w kontekście wielu grup (procentowy rozkład zdawalności z tego Strona 9 z 32

10 c) Projektor krótkiej projekcji Jasność Parametry samego testu wśród różnych grup) możliwość filtrowania wyników po dacie przeprowadzenia testu możliwość filtrowania wyników po przedmiocie możliwość eksportu wyników do pliku XML Minimalne wymagania min ANSI Kontrast min. 3000:1 Rozdzielczość natywna min. XGA 1024 x 768 Kompatybilne rozdzielczości Technologia wyświetlania Waga Poziomu szumu Żywotność lampy Wejścia Wyjścia Głośnik Proporcje Kompatybilność z systemami wideo UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA 0.55 XGA DC3 DLP chip max 3,2 kg max 29 db (tryb standard) min. 4000/3000 godzin (tryb standard / tryb bardzo jasny) 2 x 15 Pin D-Sub, VGA SCART przez adapter, component przez adapter, S-Video 4 Pin Mini Din, Composite RCA Jack, 3.5mm Audio Mini Jack, USB (zdalna kontrola), RS232 3 Pin Mini DIN (zdalne sterowanie) wyjście VGA, wyjście audio Mini Jack min. 2W 4:3 natywna, 16:9 kompatybilna Powiększenie cyfrowe min. X 2.0 Odległość projekcji Korekcja trapezu PAL SECAM 625/576i\p, NTSC 525/480i\p HD 720p/1080i/p min. w zakresie metrów, projektor zamocowany na ramieniu podstawy jezdnej ma pokrywać cały obszar roboczy zaoferowanej tablicy (78 cali) min. ± 40 stopni, pion Warunki projekcji min. w zakresie 5 C - 35 C; max wilgotność 80% Bezpieczeństwo Certyfikaty (załączyć do oferty) Wymagane okablowanie Gwarancja Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem CE, ISO 9001 dla producenta zasilanie (min. 10 metrów) i VGA (min. 7.5 metra) projektor: min. 36 miesięcy; lampa: min. 6 miesięcy (1000 godzin) wymagana jest polska gwarancja producenta, potwierdzona Strona 10 z 32

11 pismem autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski, że produkt objęty jest polską gwarancją (załączyć do oferty) Inne wymagania menu projektora w języku polskim, wsparcie technologii 3D, zużycie energii w trybie czuwania poniżej 1W bezfiltorwa konstrukcja projektora (brak konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych innych niż lampa) oświadczenie przedstawiciela producenta na terenie Polski, mówiące o dostępności materiałów eksploatacyjnych co najmniej przez okres 60 miesięcy od daty dostawy (załączyć do oferty) d) Uchwyt ścienny z regulacją wysokości i uchwytem projektora krótkiej projekcji Parametry Montaż tablicy Regulacja wysokości Montaż projektora Funkcjonalność Udźwig uchwytu Zakres regulacji wysokości Gwarancja Minimalne wymagania Uniwersalny do wszystkich tablic interaktywnych, trwałe i stabilne mocowanie, jednocześnie umożliwiające demontaż bez użycia narzędzi. Ręczna regulacja wysokości nie wymagająca użycia siły (wspomagana siłownikami pneumatycznymi). Zintegrowane z uchwytem ramię projektora do krótkiej projekcji, uniwersalne do wszystkich typów projektorów krótkoogniskowych, okablowanie do projektora wewnątrz ramienia. Regulacja wysokości dotyczy całego układu tablica + projektor, przy zmianie wysokości obraz na tablicy pozostaje w jej polu bez konieczności ponownej kalibracji. Co najmniej w zakresie kg nie mniejszy niż 40 cm min. 12 miesięcy e) Komputer przenośny f) Parametry Matryca Procesor Karta graficzna i dźwiękowe Dysk RAM Łączność System Gwarancja Minimalne wymagania Min cala Osiągający min pkt w teście Passmark CPU Mark (załączyć do oferty wydruk ze strony dla zaoferowanego procesora. zintegrowane min. 320GB min. 4GB WiFi, LAN, bluetooth, min. 3 USB min. Windows 7 Home Premium min. 24 miesiące Producenta Strona 11 z 32

12 g) Ekran Parametry Typ ekranu Rozmiar Gwarancja Minimalne wymagania Manualny, przenośny (na stojaku) Min. 150 cm x 150 cm min. 24 miesiące Producenta 2. Wykonawca zapewnia montaż urządzeń w każdej z poniżej wymienionych szkół gimnazjalnych, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: 1) Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Piramowicza 30, Kędzierzyn-Koźle 2) Publiczne Gimnazjum Nr 3, ul. Piotra Skargi 11, Kędzierzyn-Koźle 3) Publiczne Gimnazjum Nr 4, ul. 1 Maja 3, Kędzierzyn-Koźle 4) Publiczne Gimnazjum Nr 5 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1, ul. Mieszka I 4, Kędzierzyn-Koźle 5) Publiczne Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2, ul. Szymanowskiego 19, Kędzierzyn-Koźle 6) Publiczne Gimnazjum Nr 7 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3, ul. Szkolna 10, Kędzierzyn-Koźle 7) Publiczne Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 4, ul. Sławęcicka 96, Kędzierzyn-Koźle 8) Publiczne Gimnazjum Nr 10 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 5, ul. Przodowników Pracy 13a; Kędzierzyn-Koźle 9) Publiczne Gimnazjum Nr 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, ul. Brzechwy 80, Kędzierzy-Koźle. 3. Zamawiający zapewni dostęp do źródła zasilania. 4. Wykonawca zapewnia krótkie szkolenie z zakresu obsługi zestawu - max. 1 h Strona 12 z 32

13 Zadanie nr 3 ZESTAW PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH DO TABLIC INTERAKTYWNYCH DLA PRZEDMIOTÓW: MATEMATYKA FIZYKA CHEMIA NA POZIOMIE KSZTAŁCENIA KLAS I-III GIMNAZJUM Ilość 9 SZT. ZESTAWÓW. Kody CPV dot. zadania: Pakiety oprogramowania multimedialnego; Pomoce dydaktyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W skład zestawu muszą wchodzić: Program edukacyjny do nauki chemii dla klas I-III gimnazjum Materiał dydaktyczny do nauki chemii dla klas I-III gimnazjum zawarty na płytach CD-ROM (min. 5 płyt) odpowiadający co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki, zawierający filmy wideo i animacje Zawartość: 1. Treści edukacyjne zilustrowane licznymi filmami wideo i trójwymiarowymi prezentacjami, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień. Filmy wideo i prezentacje multimedialne pozwalają uświadomić uczniom, że procesy chemiczne zachodzą nie tylko w pracowni czy laboratorium, lecz w całym otaczającym nas świecie. Dzięki filmom i animacjom zademonstrowano doświadczenia chemiczne niemożliwe do wykonania w klasie. 2. Testy - ćwiczenia sprawdzające utrwalające nowe wiadomości, umieszczone po każdej lekcji i po każdym rozdziale. Testy sprawdzają stopień zrozumienia materiału oraz pozwalają szybko i skutecznie przygotować się do klasówek oraz egzaminów. 3. Programy narzędziowe przeznaczone do nauki chemii: Układ okresowy pierwiastków klasyfikacja pierwiastków chemicznych dostarczająca niezbędnej wiedzy o ich właściwościach, budowie i reaktywności Wiadomości o substancjach informacje o zastosowaniu oraz właściwościach fizycznych i chemicznych co najmniej 38 substancji znanych z codziennego życia lub pracowni laboratoryjnej Modele chemiczne trójwymiarowe prezentacje modeli cząsteczek, atomów, związków oraz reakcji chemicznych, pozwalające lepiej poznać ich budowę oraz zrozumieć zachodzące reakcje Przeglądarka zdjęć i ilustracji około 1200 zdjęć i ilustracji, z których każde można obejrzeć w maksymalnym powiększeniu Słowniczek kilkaset terminów chemicznych objaśnionych w sposób ułatwiający ich prawidłowe zrozumienie Biogramy zestaw niekonwencjonalnie ujętych i opatrzonych ilustracjami 84 biogramów słynnych chemików, zawierających fakty z życia naukowców pomijane zazwyczaj w opisach encyklopedycznych Strona 13 z 32

14 Mapy zbiór map prezentujących występowanie złóż surowców mineralnych na terenie Polski i świata Program edukacyjny do nauki matematyki dla klas I-III gimnazjum Program edukacyjny do nauki fizyki dla klas I-III gimnazjum Materiał dydaktyczny do nauki matematyki na poziomie klas I-III gimnazjum zawarty na min. 4 płytach CD-ROM, odpowiadający co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki. Zawartość: 1. Filmy wideo i animacje Treści edukacyjne zilustrowano filmami wideo i trójwymiarowymi prezentacjami, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień. Filmy wideo i prezentacje multimedialne pomagają umieścić abstrakcyjne zadania w realistycznym kontekście, znacznie ułatwiając w ten sposób zrozumienie matematyki. 2. Testy Ćwiczenia sprawdzające ułatwiające utrwalanie nowych wiadomości, umieszczane po każdej lekcji i po każdym rozdziale. Testy sprawdzają stopień zrozumienia materiału oraz pozwalają szybko i skutecznie przygotować się do klasówek oraz egzaminów. 3. Specjalne programy narzędziowe przeznaczone do nauki matematyki: Kalkulator narzędzie umożliwiające, w zależności od klasy, wykonywanie takich działań matematycznych, jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie i obliczanie procentów oraz sprawdzenie odwrotności liczby i wykorzystywanie w zadaniach wartości liczby Definicje kilkadziesiąt definicji matematycznych, które można odsłuchać, samodzielne nagrać i odtworzyć we własnym wykonaniu Twierdzenia zbiór najważniejszych twierdzeń matematycznych Biogramy zestaw niekonwencjonalnie ujętych i opatrzonych ilustracjami biogramów słynnych matematyków, zawierających fakty z życia naukowców pomijane zazwyczaj w opisach encyklopedycznych Materiał dydaktyczny do nauki fizyki na poziomie klas I-III gimnazjum zawarty na min. 5 płytach CD-ROM, odpowiadający co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki. 1. Filmy wideo i animacje Treści edukacyjne zilustrowano filmami wideo i trójwymiarowymi prezentacjami, które pozwalają uświadomić uczniom, że zjawiska fizyczne zachodzą nie tylko w pracowni czy laboratorium, lecz w całym otaczającym nas świecie. Dzięki filmom i animacjom można przedstawić doświadczenia fizyczne niemożliwe do wykonania w klasie. 2. Testy Ćwiczenia sprawdzające ułatwiające utrwalanie nowych wiadomości, umieszczane po każdej lekcji i po każdym rozdziale. Testy sprawdzają stopień zrozumienia materiału oraz pozwalają szybko i skutecznie przygotować się do klasówek oraz egzaminów. 3. Specjalne programy narzędziowe przeznaczone do nauki matematyki: Wzory ponad 100 wzorów fizycznych ułatwiających rozwiązywanie skomplikowanych zadań (klasa 1, klasa 2 i klasa 3) Tablice tabelaryczne zestawienie niezbędnych wiadomości z fizyki, takich jak np. podstawowe jednostki układu SI czy tablica współczynników załamania światła, pozwalających na szybsze opanowanie obowiązującego materiału (klasa 1, klasa 2 i klasa 3) Biogramy zestaw niekonwencjonalnie ujętych i opatrzonych ilustracjami co najmniej 50 biogramów słynnych fizyków, zawierających fakty z życia naukowców pomijane zazwyczaj w opisach encyklopedycznych (klasa 1, Strona 14 z 32

15 klasa 2 i klasa 3) Układ okresowy pierwiastków klasyfikacja pierwiastków dostarczająca niezbędnej wiedzy o ich właściwościach, budowie i reaktywności (klasa 3) Oprogramowanie musi być zgodne z podstawą programową dla klas I-III gimnazjum. Oprogramowanie przeznaczone do użytku na tablicach interaktywnych. Dostawa produktu na adres Zamawiającego. Zadanie nr 4 ZESTAW POMOCY DYDAKTYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO DORADZTWA ZAWODOWOZNAWCZEGO ORAZ WSPARCIA TRENINGU KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH Ilość 9 SZT. ZESTAWÓW. Kody CPV dot. zadania: Pomoce dydaktyczne, Pomoce naukowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W skład każdego zestawu wchodzić muszą: 1. KALEJDOSKOP ZAWODÓW Nazwa Ilość Opis 1 szt. 2. WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ ZAWODÓW KOMPLET W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: Klucz 1 szt. Podręcznik 1 szt. Arkusze (25 egz.) 4 kpl. Program do obliczania wyników 1 szt. Filmowa prezentacja ponad 100 zawodów. Zawody o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, zawody najchętniej wybierane oraz nowe zawody z przyszłością. Min. 10 płyt poświęconych różnym branżom, prezentujące odpowiedź na pytania: na czym polega praca w danym zawodzie, jakich predyspozycji zawód wymaga, jakie są jego plusy i minusy, gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie. Prezentacja zawodów wolna od stereotypów. Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Kwestionariusz składa się ze 133 stwierdzeń dotyczących siedmiu grup zainteresowań odnoszących się do typów wykonywanych czynności (Zainteresowań Językowych; Zainteresowań Matematyczno-Logicznych; Zainteresowań Praktyczno-Technicznych; Zainteresowań Praktyczno-Estetycznych; Zainteresowań Opiekuńczo- Strona 15 z 32

16 3. WSTĘPNA ORIENTACJA ZAWODOWA 9 Usługowych; Zainteresowań Kierowniczo- Organizacyjnych; Zainteresowań Biologicznych) oraz preferowanych przez badanego warunków pracy: związanych z planowaniem bądź improwizowaniem, a także wymagających słabo bądź silnie stymulującego środowiska pracy. Osoba badana określa na pięciostopniowej skali, jak bardzo zgadza się, że dane stwierdzenie odnosi się do niej. Trafność wykazana na podstawie analizy czynnikowej, porównań międzygrupowych (kobiety i mężczyźni; różne grupy zawodowe), korelacji z innymi miarami zainteresowań zawodowych. Normy dla uczniów gimnazjów i szkół średnich oraz dla osób dorosłych. Autorzy testu: Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Ewa Zalewska, Joanna Stańczak. Program komputerowy wspomagający pracę szkolnego doradcy zawodowego. Pozwala na szybką, a zarazem wieloaspektową ocenę preferencji ucznia, związanych z wyborem zawodu. Przy ocenie tej uwzględniane są zainteresowania, kompetencje społeczne i cechy temperamentu. Przeznaczony również dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wersja językowa polska. Program składa się z trzech części. W pierwszej z nich uczeń wykonuje zadania angażujące różne zdolności umysłowe (werbalne, liczbowe, przestrzenno-techniczne i uwagę) potrzebne przy wykonywaniu różnego rodzaju zawodów. Po rozwiązaniu tych zadań ocenia, które sprawiły mu największą satysfakcję. Na tej podstawie program informuje o zainteresowaniach ucznia oraz podaje przykłady zawodów, w których takie zainteresowania są szczególnie pożądane. Druga część programu składa się z pytań, które dotyczą preferencji związanych z czynnościami lub działaniami społecznymi. Odpowiedzi uzyskane w tej części pozwalają stwierdzić, czy uczniowi odpowiadałaby praca wymagająca kontaktów z ludźmi i jeśli tak, to związana z jakiego typu kontaktami (o charakterze opiekuńczym, kierowniczo-organizacyjnym, perswazyjnym czy dydaktycznym). Odpowiednio do tych ustaleń program podaje przykłady zawodów, w których potrzebne są kompetencje społeczne danego rodzaju. W części trzeciej program informuje o warunkach fizycznych i cechach temperamentalnych, które należy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Informacje o swoich zainteresowaniach, preferencjach Strona 16 z 32

17 4. WIEŻA ROLE ZESPOŁOWE 9 społecznych i odpowiadających im zawodach uczeń może otrzymać w postaci wydruku. Optymalne wymagania sprzętowe: Komputer PC 133 MHz, 64 MB RAM, ok. 30 MB miejsca na twardym dysku, grafika kolor SVGA (High Color, small fonts), karta dźwiękowa, napęd CD-ROM, WINDOWS 95/98/NT/2000/Me/Xp. Pomoc dydaktyczna rozwijająca współpracę w grupie (2-12 osób). Zadaniem grupy jest ustawienie wieży z liczb za pomocą haczyka i sznurków, którymi operują uczestnicy. Gracze mogą osiągnąć swój cel tylko dzięki wspólnemu działaniu, porozumiewaniu się, współpracy i wydawaniu prostych i zrozumiałych poleceń. Wysokość ustawionej wieży ze wszystkich elementów wynosi 66 cm. W skład zestawu wchodzą elementy: - 5 dużych drewnianych klocków o podstawie kwadratu i wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczony hak o minimum 5 cm wysokości, przypominający wieszak. Na jednym z boków każdego klocka namalowana trudnościeralną farbą cyfra od 1 5, na drugim boku jej odpowiednik w formie graficznej. Od spodu klocki posiadają wydrążony głęboki otwór umożliwiający ustawianie klocków jeden na drugim; - drewniane koło o średnicy przynajmniej 15 cm z nadrukowanymi na nim kolorowymi cyframi od 1 do 6 i dołączonymi 6 podwójnymi grubymi linami zakończonymi drewnianymi kulkami. Od spodu koła zamocowany łańcuch zakończony dużym oczkiem umożliwiający zahaczanie elementów. Duży drewniany klocek o podstawie kwadratu i wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczony hak o minimum 5 cm wysokości, przypominający wieszak. Dostawa produktu na adres Zamawiającego. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone pomoce dydaktyczne i wyposażenie były nowe, kompletne, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz żeby spełniały wymagania obowiązujących norm, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu. 2. Zamawiający wymaga, żeby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, które tego wymagają były zaopatrzone w instrukcję w języku polskim. 3. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w szkole, określone w odrębnych przepisach. Strona 17 z 32

18 4. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach. 5. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. 6. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. 7. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 8. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek dostarczonych pomocy dydaktycznych. 9. Wykonawca we własnym zakresie zapewni oznaczenia (naklejki) identyfikujące dostarczony asortyment jako zakup dokonany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 15 maja 2013 r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 5.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 dostawę pomocy dydaktycznych o wartości brutto nie mniejszej niż: Nr zadania Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Wartość ,00 zł ,00 zł 4.800,00 zł ,00 zł Strona 18 z 32

19 W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawcę obowiązuje wykazanie wykonania dostaw dla zadania o większej wartości Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 5.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt winien spełniać jeden Wykonawca, lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6.A i 6.B niniejszej SIWZ. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.A W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 Ustawy wg wzoru na zał. nr 2 do SIWZ (oryginał). 2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu (np. referencje) potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie - wg wzoru na zał. nr 4 do SIWZ (oryginał). Wykaz wyżej wymienionych dostaw winien zawierać co najmniej jedną dostawę pomocy dydaktycznych o wartości brutto nie mniejszej niż wartości wskazane w pkt niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawcę obowiązuje wykazanie wykonania dostawy dla zadania o większej wartości. Strona 19 z 32

20 W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 Ustawy składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6.B W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.1 USTAWY NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY W FORMIE ORYGINAŁU LUB KSEROKOPII POŚWIADCZONYCH ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ WYKONAWCĘ LUB OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ, Z ZACHOWANIEM SPOSOBU REPREZENTACJI: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ (oryginał); 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 Ustawy zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ. Uwagi: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 2, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy wystawienia tych dokumentów stosuje się odpowiednio. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Strona 20 z 32

ZAPYTANIE OFERTOWE. Strona1. Katowice, dnia r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Strona1. Katowice, dnia r. Katowice, dnia 05.08.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE W nawiązaniu do projektu Dobra szkoła lepsza przyszłość dla uczniów Technikum Lotniczego w Katowicach realizowanego w ramach Działania 9.2 POKL, Zakład Doskonalenia

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa Projekt nr WND-RPLD.03.06.00-00-766/11, pn. "Podniesienie konkurencyjności firmy i zwiększenie dostępności usług medycznych" współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Atrakcyjne Gimnazjum szansą na dobry start uczniów Zamawiający Zespół Szkół w Przegini, 403 Przeginia 32-049 NIP 5130170430 REGON 120750283 Zapytanie cenowe Przeginia, dnia 3.10.2013 r. W związku z realizacją projektu (nr umowy WND- ) który realizowany

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14

OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM. Pro Design Sp. z o.o Poznań, ul. Śpiewaków 14 08.11.2011 r. OGŁOSZENIE O PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Pro Design Sp. z o.o. 60-638 Poznań, ul. Śpiewaków 14 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem

Bardziej szczegółowo

L.p. Opis Ilość sztuk

L.p. Opis Ilość sztuk ODDZIAŁ REGIONALNY W KRAKOWIE ul. Montelupich 3, 30-90 Kraków Znak sprawy: OKDO.776.4.205 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

0.90-0.99 :1 2600 ANSI 2000 ANSI. 1024 x 768 XGA

0.90-0.99 :1 2600 ANSI 2000 ANSI. 1024 x 768 XGA Wejherowo, dnia 19.10.2012 r. ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Wejherowo, Pl. J. Wejhera 8, 84-200 Wejherowo, w imieniu której postępowanie przeprowadza Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2, Osiedle

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA

ISTOTNE WARUNKI ZAMÓWIENIA AGENCJA MIENIA WOJSKOWEGO Oddział Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 OKDGMR.776.1.2015/1 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego)

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak sprawy : RIZ.3401-8/10 DOKUMENTACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA o wartości nie przekraczającej równowartość do kwoty 14 000 EURO na podstawie regulaminu ramowych procedur udzielania zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4

ZAPYTANIE OFERTOWE DLA UCZESTNIKÓW PROJEKTU BIZNES NIE JEST DLA WYBRANYCH. CPV 80000000-4 Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości ATUT ul. Kościuszki 2, II piętro, pok.202 14-100 Ostróda tel/fax (89)646-79-57 REGON 511429271 NIP 741-18-94-712 www.atut.org.pl Znak sprawy: ATUT/SS/485/2013 Ostróda,

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Dostawa i montaż 6 notebooków, szafy dystrybucyjnej, switcha oraz 6 zestawów

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik Nr 5 do SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę pomocy dydaktycznych oraz sprzętu multimedialnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA PUBLIAKCJĘ OGŁOSZEŃ PRASOWYCH I. Informacje o zamawiającym CZĘŚĆ I INFORMACJE OGÓLNE 1. Zamawiającym jest Zarząd Transportu Miejskiego z Warszawie - działający

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: Biblioteka Publiczna

Zamawiający: Biblioteka Publiczna Zamawiający: Adres: 29-100 Włoszczowa, ul. Kościuszki 11 tel.(0-41)394-23-13 fax.(0-41)394-23-13 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na: Dostawę szaf ubraniowych i biurowych do wyposażenia budynku B Zespołu Szkół Muzycznych. 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Zespół Szkół Muzycznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM KTÓREGO WARTOŚĆ NIE PRZEKRACZA WYRAŻONEJ W ZŁOTYCH RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30.000 EURO 1) opis przedmiotu zamówienia: dostawa ręczników, prześcieradeł papierowych w roli.

Bardziej szczegółowo

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul.

ZATWIERDZAM. Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Oddzuiał Regionalny w Krakowie 31-155 Kraków ul. Montelupich 3 Znak sprawy: OKM.776.22.2014 (znak sprawy zgodnie z JRWA nadany w EOD) ZATWIERDZAM... (data i podpis kierownika zamawiającego) ISTOTNE WARUNKI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018.

OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM. III. TERMIN REALIZACJI / WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: Od dnia zawarcia umowy do 10 stycznia 2018. URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO W OLSZTYNIE O-I.0246.2.2015 Olsztyn,... OGŁOSZENIE O ZAPYTANIU OFERTOWYM Departament Organizacyjny Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAPYTANIE OFERTOWE O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 30 000 EURO Na wykonanie pomiarów ochrony katodowej 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Zamawiającym jest: 1.1. Adres korespondencyjny Nazwa: 32 Baza Lotnictwa

Bardziej szczegółowo

Toruń, dnia 19.07.2011 r.

Toruń, dnia 19.07.2011 r. Toruń, dnia 19.07.2011 r. DZ.RI.332-4/11 OGŁOSZENIE Wojewódzki Urząd Pracy, 87-100 Toruń, ul Szosa Chełmińska 30/32 ogłasza trzy częściowy przetarg nieograniczonego poniżej kwoty określonej w art. 11 ust.

Bardziej szczegółowo

,,Dostawa nowych i używanych pojemników na odpady komunalne

,,Dostawa nowych i używanych pojemników na odpady komunalne Numer sprawy: ZOM/1/2014-D/P Zakład Oczyszczania Miasta Sp. z o.o. ul. Stadionowa 11, 41 400 Mysłowice SPECYFIKACJA Istotnych Warunków Zamówienia na:,,dostawa nowych i używanych pojemników na odpady komunalne

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa sprzętu komputerowego do Centrum Medycznego Żelazna Sp. z

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/48/2014 Wrocław, dnia 26 listopada 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.szpitalzelazna.pl Warszawa: Dostawa implantów do leczenia zaburzeń statyki narządów miednicy

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Strona 1 z 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.muzeumgornictwa.pl Zabrze: Zakup sprzętu multimedialnego i komputerów na cele ekspozycyjne

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu

Ogłoszenie o zamówieniu dostawa sprzętu komputerowego. dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu Numer sprawy: 52 / SR/ GJ / 2008 Poznań, dnia 04.06.2008 r. O G Ł O S Z E N I E O Z A M Ó W I E N I U dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę sprzętu komputerowego do Sądu Rejonowego

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM Warszawa: Opracowanie graficzne okładki, skład, łamanie, druk i dostawa 1000 sztuk publikacji - Materiały konferencyjne na Konferencję informacyjno-promocyjną podsumowującą realizację projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAWĘ LICENCJI NA OPROGRAMOWANIE Zamawiający: Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie, ul. Karłowicza 4, 20-027 Lublin (Regionalna Izba Obrachunkowa jest

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe

Fundusze Europejskie dla rozwoju Polski Wschodniej. Warunki przetargowe Warunki przetargowe Zakup licencji paid-up oprogramowania MasterKey Plus Base, lub równoważnego, dla Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Świdnik S.A. w Świdniku Świdnik, kwiecień 2012 r. Warunki Przetargowe

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Październik 2012 roku

Październik 2012 roku WYJŚCIOWE WYMAGANIA Będące podstawą do przygotowania oferty Zamawiający: Starostwo Powiatowe ul. Kościuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, faks 0 54 285 30 18 Przedmiot zamówienia: Rozbiórka

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. zakup i dostawa oprogramowania multimedialnego. na potrzeby realizacji projektu pn.: Region Nauk Ścisłych

ZAPYTANIE OFERTOWE. zakup i dostawa oprogramowania multimedialnego. na potrzeby realizacji projektu pn.: Region Nauk Ścisłych Toruń, 22 lipca 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE zakup i dostawa oprogramowania multimedialnego na potrzeby realizacji projektu pn.: Region Nauk Ścisłych Priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/38/2014 Wrocław, dnia 03 października 2014 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług ubezpieczenia

Świadczenie usług ubezpieczenia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Przetarg nieograniczony poniżej 193 000 euro - do postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2007 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpital.wloclawek.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpital.wloclawek. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: szpital.wloclawek.pl/przetargi/ Włocławek: Usługa sukcesywnego odbioru i transportu odpadów niemedycznych

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Suwałki: Dostawa próżniowego systemu do pobrań krwi do badań laboratoryjnych z wyposażeniem dla Szpitala Wojewódzkiego im. dr Ludwika Rydygiera w Suwałkach na okres 12 miesięcy Numer ogłoszenia: 168678-2013;

Bardziej szczegółowo

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia: 62876-2015; data zamieszczenia: 20.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 7 2015-03-20 12:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.barlicki.pl Łódź: Dostawa sprzętu medycznego - 8/ZP/2015 Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Wykonanie i instalacja Systemu kontroli dostępu i rejestracji czasu pracy. Centrum Projektów Informatycznych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Adres: ul. Pileckiego 63, 02-781 Warszawa Znak sprawy: 40-CPI-WA-2244/10 ZATWIERDZAM. Kierownik zamawiającego /data/ SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA. Dostawa oleju napędowego

SPECYFIKACJA. Dostawa oleju napędowego SPECYFIKACJA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu o wartości zamówienia poniżej 400 000 euro /w oparciu o regulamin zamówień sektorowych/ Oznaczenie sprawy: 1/13/EZ PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.hospital.com.pl Bielsko-Biała: Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów technicznych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA :

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA : Znak sprawy: G1/RB/01/2012 Zamawiający: Gimnazjum nr 1 im. Szarych Szeregów 96-100 Skierniewice, ul. Szarych Szeregów 6 Nr telefonu 0-46 833-53-98 Nr faksu 0-46 833-53-98 e-mail: gim1sk_ce@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.inhort.pl/zamowienia-publiczne/ogloszenia-o-zamowieniach-2015-r. Skierniewice: Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 2 PUM w Szczecinie Dział Zamówień Publicznych Al. Powstańców Wielkopolskich 72, 70-111 Szczecin tel. (0-91) 466 10 86 do 88 fax. 466 11 13 Znak sprawy: ZP/220/09/12

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa opału do Zespołu Szkół w Kandytach Rozdział 1. Nazwa i oraz adres zamawiającego Zespół Szkół w Kandytach Kandyty 77; 11-220 Górowo Iławeckie Tel./fax

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wójt Gminy Stężyca SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Wójt Gminy Stężyca 83-322 Stężyca ul. 9 Marca 7 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa : art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo Zamówień Publicznych Dz.U. Nr.19 poz. 177 z dnia 9 lutego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa niklu - nikiel katoda 10 ton Numer ogłoszenia: 149462-2015;

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający: Wójt Gminy Chełmiec, z siedzibą 33-395 Chełmiec,ul. Papieska 2 tel.. (018) 414 56 14, faks (0-18) 414 56 43, e-mail : przetargi@chelmiec.pl adres

Bardziej szczegółowo

II. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 10 grudnia.

II. Termin wykonania zamówienia: 30 dni od dnia podpisania umowy, ale nie później niż do 10 grudnia. 1 Katowice 14.10.2016r. Zapytanie ofertowe Zakup przełączników sieciowych, urządzeń komputerowych oraz oprogramowania na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Katowicach I. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wrocław, dnia 20 stycznia 2015 r. Nasz znak: IZ/3840/1/1/2015 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza wyrażonej w

Bardziej szczegółowo

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

V zamówienia publicznego zawarcia umowy ramowej ustanowienia dynamicznego systemu zakupów (DSZ) SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 1 z 5 2015-10-09 12:14 Częstochowa: Kompleksowe czyszczenie i dezynfekcja kanałów instalacji wentylacji i klimatyzacji w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ ARCHITEKTURY 00-659 WARSZAWA, UL. KOSZYKOWA 55 Znak sprawy: WAPW/7/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA WYDRUK ULOTEK REKRUTACYJNYCH (1000 sztuk) DLA WYDZIAŁU

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym

Wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej oraz instalacji centralnego ogrzewania w lokalu użytkowym przetarg poniżej 30 000 EURO Nasz znak: DE/SZP/064/ 100 /2015 18.05.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej 193 000 euro ZAKŁAD BADANIA SSAKÓW, PAN, 17-230 BIAŁOWIEŻA, UL. GEN. WASZKIEWICZA 1 tel. (085) 68-27-750, fax (085) 68-27-752 Przetarg nieograniczony na dostawę odczynników laboratoryjnych Numer sprawy: ZP ZBS PAN/02/2010

Bardziej szczegółowo

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma:

1) NAZWA I DOKŁADNY ADRES WYKONAWCY a) firma: MZS.274..6.204 FORMULARZ OFERTOWY Dostawa fabrycznie nowego zestawu składającego się z tablicy interaktywnej z oprogramowaniem w języku polskim, projektora krótkoogniskowego oraz uchwytu ściennego ) NAZWA

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. okresie od r do r.

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT. okresie od r do r. NP/1163/D/SE-AG/15 ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT na : Dostawę paliw do samochodów służbowych dla Urzędu Miasta Czeladź w okresie od 01.01.2016r do 31.12.2016r. ZAMÓWIENIE PUBLICZNE PONIŻEJ 30 TYS EURO

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy : DPS.A.ZP.7.2016 SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie zapytania ofertowego o wartości szacunkowej poniżej kwoty z art. 4 pkt 8 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn. 09.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn. 09.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU Nr sprawy: Zp.271.15.2011 Bałtów, dn. 09.09.2011r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Nr sprawy: Zp.271.15.2011. Nazwa zadania: Zakup wraz z dostawą materiałów

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/11/2015 Wrocław, dnia 22 kwietnia 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPŻ/DT/1/11/2015

ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPŻ/DT/1/11/2015 Gdańsk, dnia 13.11.2015 ZAPYTANIE OFERTOWE NR POPŻ/DT/1/11/2015 I. ZAMAWIAJĄCY Związek Stowarzyszeń Bank Żywności w Trójmieście Ul. Tysiąclecia 13 A 80-351 Gdańsk tel. 58 325 24 48 e-mail: biuro@bztrojmiasto.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) GŁÓWNY URZĄD MIAR Nr sprawy BA-231-2/536/276/MM/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na dostawę elektronicznego systemu zarządzania czynnościami metrologicznymi E-SUM CPV 48000000-8 Pakiety

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1

Projekt Nowoczesne kształcenie- pewna przyszłość 4.1.1 Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Strona 1 Strona 1 1. Nazwa oraz adres Zamawiającego Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, 41-300 Dąbrowa Górnicza, ul. Cieplaka 1c, tel. 032 295 93 40; fax 032 295 93 44; strona internetowa: www.wsb.edu.pl

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Wasz znak: Nasz znak: IZ/3840/1/52/2015 Wrocław, dnia 16 listopada 2015 r. ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o szacunkowej wartości, która nie przekracza

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Repki 24.11.2014r Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki pn. Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail: wara@praca.gov. ZP.2010 08/07 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1. Zamawiający : Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, ul. Ks. Łukasika 3, 26-612 Radom tel. (048) 363-99-57 fax. (048) 3634873 www.pup.radom.pl e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/9.2/2013 z dnia 15 maja 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/9.2/2013 z dnia 15 maja 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/9.2/2013 z dnia 15 maja 2013 prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty cenowej dotyczącej dostarczenia, montażu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl/zam%c3%b3wienia-publiczne/dostawy/poni%c5%bcej-207-000-euro Wrocław: II.2420.1.005.13.MJ

Bardziej szczegółowo

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe.

a) przetarg (ograniczony i nieograniczony) b) oferta i jej przyjęcie c) negocjacje i porozumienie przedkontraktowe. Regulamin udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane przez PWiK Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej wprowadzony Poleceniem służbowym Prezesa Zarządu nr PS/006/3/2007 z dnia 14.05.2007 r. POSTANOWIENIA

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: http://www.ins.pulawy.pl/ Puławy: Dostawa kanistrów do Instytutu Nawozów Sztucznych Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo