SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 ROW /MJ Nr postępowania: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zakup doposażenia i pomocy dydaktycznych niezbędnych do prowadzenie zajęć dodatkowych, sesji indywidualnych i warsztatów w ramach programu pn. Drogowskazy współpracy POKL /12. Zatwierdził Dyrektor MZOiW Kędzierzyn-Koźle Katarzyna Dysarz Kędzierzyn-Koźle, kwiecień 2013 r. Strona 1 z 32

2 I. ZAMAWIAJĄCY Nazwa: Adres siedziby: Miejski Zarząd Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle Kędzierzyn-Koźle, ul. Mikołaja Reja 2a OSOBA UPOWAŻNIONA DO UDZIELANIA ODPOWIEDZI NA PYTANIA OFERENTÓW: Imię i nazwisko: Magdalena Jedlicka Stanowisko: Referent ds. promocji i pozyskiwania środków pozabudżetowych telefon: wew kontaktowy: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dotyczy projektu pn. Drogowskazy współpracy - projekt finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych, nr w KSI: POKL /12. Instytucją Wdrażającą (Pośredniczącą II stopnia) jest Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu. Okres realizacji projektu: r. do r. II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA Zamówienie udzielane jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Pzp, tj. kwoty poniżej Euro zgodnie z art. 10 ust. 1 oraz art ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010r Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej Ustawą. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Symbol CPV: Komputery przenośne Urządzenia multimedialne Pakiety oprogramowania multimedialnego Pomoce dydaktyczne Pomoce naukowe Odczynniki chemiczne Strona 2 z 32

3 1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa pomocy dydaktycznych i sprzętu komputerowego oraz multimedialnego stanowiących wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć grupowych i indywidualnych w ramach programu pn. Drogowskazy współpracy, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. 2. Pomoce stanowić będą komplety doposażenia dla każdego z 9 gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest gmina Kędzierzyn-Koźle, objętych wsparciem projektu (tj. dla: Publicznego Gimnazjum Nr 1, Publicznego Gimnazjum Nr 3, Publicznego Gimnazjum Nr 5, w Publicznego Gimnazjum Nr 5 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1, Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2, Gimnazjum Nr 7 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3, Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 4, Gimnazjum Nr 10 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 5 oraz dla Publicznego Gimnazjum Nr 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1). Pomoce są ustandaryzowane. Każde gimnazjum zostanie doposażone w produkty tej samej marki, jakości i posiadający te same parametry techniczne. 3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujące części: Zadanie nr 1 ZAKUP I DOSTAWA POMOCY DYDAKTYCZNEJ ODCZYNNIKI CHEMICZNE ZESTAW DLA GIMNAZJUM Ilość 9 SZT ZESTAWÓW. Kody CPV dot. zadania: Pomoce dydaktyczne; Pomoce naukowe; Odczynniki chemiczne Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Zestaw odczynników i chemikaliów do nauki chemii w szkołach gimnazjalnych. W skład zestawu wchodzą: 1 Alkohol etylowy (etanol-spirytus rektyfikowany ok.95%) 200 ml 2 Alkohol propylowy (propanol-2, izo-propanol) 250 ml 3 Alkohol trójwodorotlenowy (gliceryna, glicerol, propanotriol) 100 ml 4 Amoniak (roztwór wodny ok.25%- woda amoniakalna) 250 ml 5 Azotan(V)amonu (saletra amonowa) 50 g 6 Azotan(V)potasu (saletra indyjska) 100 g 7 Azotan(V)sodu (saletra chilijska) 100 g 8 Azotan(V)srebra 10 g 9 Benzyna ekstrakcyjna (eter naftowy- t.w ºC) 250 ml 10 Bibuła filtracyjna jakościowa średniosącząca (ark. 22x28 cm) 50 arkuszy 11 Błękit tymolowy (wskaźnik - roztwór alkoholowy) 100 ml 12 Brąz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 Strona 3 z 32

4 13 Butan (izo-butan skroplony, gaz do zapalniczek) 1 opak. 14 Chlorek miedzi(ii) (roztwór ok.35%) 100 ml 15 Chlorek potasu 100 g 16 Chlorek sodu 250 g 17 Chlorek wapnia 100 g 18 Chlorek żelaza(iii) (roztwór ok.45%) 100 ml 19 Cyna (metal-granulki) 50 g 20 Cynk (metal-drut Ø 2 mm) 50 g 21 Dwuchromian(VI)potasu 50 g 22 Fenoloftaleina (wskaźnik -1%roztwór alkoholowy) 100 ml 23 Fosfor czerwony 25 g 24 Glin (metal- drut Ø 2 mm) 50 g 25 Glin (metal-blaszka) 100 cm2 26 Glin (metal-pył) 25 g 27 Jodyna (alkoholowy roztwór jodu) 10 ml 28 Krzemian sodu (szkło wodne) 100 ml 39 Kwas aminooctowy (glicyna) 50 g 30 Kwas azotowy(v) (ok.54 %) 250 ml 31 Kwas chlorowodorowy (ok.36%, kwas solny) 500 ml (2x250ml) 32 Kwas cytrynowy 50 g 33 Kwas fosforowy(v) (ok.85 %) 100 ml 34 Kwas mlekowy (roztwór ok.80%) 100 ml 35 Kwas mrówkowy (kwas metanowy ok.80%) 100 ml 36 Kwas octowy (kwas etanowy roztwór 80%) 100 ml 37 Kwas oleinowy (oleina) 100 ml 38 Kwas siarkowy(vi) (ok.96 %) 500 ml (2x250 ml) 39 Kwas stearynowy (stearyna) 50 g 40 Magnez (metal-wiórki) 25 g 41 Magnez (metal-wstążki) 100 g 42 Manganian(VII) potasu (nadmanganian potasu) 100 g 43 Miedź (metal- drut Ø 2 mm) 50 g 44 Miedź (metal-blaszka grubość 0,1 mm) 200 cm2 45 Mosiądz (stop- blaszka grubość 0,2 mm) 100 cm2 46 Nadtlenek wodoru ok.30% (woda utleniona, perhydrol) 100 ml 47 Octan etylu 100 ml 48 Octan ołowiu(ii) 25 g 49 Octan sodu bezwodny 50 g 50 Ołów (metal- blaszka grubość 0,5 mm) 100 cm2 51 Oranż metylowy (wskaźnik) 5 g 52 Parafina rafinowana (granulki) 50 g 54 Paski wskaźnikowe uniwersalne (zakres ph 0-12) 2 x 100 szt. 55 Ropa naftowa (minerał) 250 ml 56 Sacharoza (cukier krystaliczny) 100 g 57 Sączki jakościowe (średnica 10 cm) 100 szt. Strona 4 z 32

5 58 Siarczan(VI)magnezu (sól gorzka) 50 g 59 Siarczan(VI)miedzi(II) 5hydrat 100 g 60 Siarczan(VI)sodu (sól glauberska) 100 g 61 Siarczan(VI)wapnia 1/2hydrat (gips palony) 250 g 62 Siarczan(VI)wapnia 2hydrat (gips krystaliczny-minerał) 250 g 63 Siarka (mielona - minerał) 250 g 64 Skrobia ziemniaczana 100 g 65 Sód (metaliczny, zanurzony w oleju parafinowym) 20 g 66 Stop Wooda (stop niskotopliwy, temp. topnienia ok. 72 o. C) 25 g 67 Świeczki miniaturowe 20 szt. 68 Tlenek magnezu 50 g 69 Tlenek miedzi(ii) 50 g 70 Tlenek ołowiu(ii) (glejta) 50 g 71 Tlenek żelaza(iii) 50 g 72 Węgiel brunatny (węgiel kopalny- minerał o C) 250 g 73 Węgiel drzewny (drewno destylowane) 100 g 74 Węglan potasu bezwodny 100 g 75 Węglan sodu bezwodny (soda kalcynowana) 100 g 76 Węglan sodu kwaśny(wodorowęglan sodu) 100 g 77 Węglan wapnia (grys marmurowy-minerał) 250 g 78 Węglan wapnia (kreda strącona-syntetyczna) 100 g 79 Węglik wapnia (karbid ) 200 g 80 Wodorotlenek potasu (zasada potasowa, płatki) 100 g 81 Wodorotlenek sodu (zasada sodowa, granulki) 250 g 82 Wodorotlenek wapnia 250 g 83 Żelazo (metal- drut Ø1 mm) 50 g 84 Żelazo (metal- proszek) 100 g 85 Cynk-granulki 50g 86 Lakmus (wskaźnik) 100ml Do zestawu dołączone są karty charakterystyk substancji niebezpiecznych na płycie CD. Data ważności: na każdym opakowaniu odczynnika jest data produkcji i data ważności. Termin ważności od 3 do 5 lat w zależności od odczynnika Opis produktu na opakowaniu. Waga zestawu max. do 10 kg. Dostawa produktu na adres Zamawiającego. Zadanie nr 2 ZESTAW NAŚCIENNY Z PROJEKTOREM KRÓTKIEJ PROJEKCJI, UCHWYTEM Z REGULACJĄ WYSOKOŚCI, Z KOMPLETNYM OKABLOWANIEM, Z TABLICĄ ELEKTROMAGNETYCZNĄ I KOMPUTEREM Ilość 9 SZT ZESTAWÓW. Strona 5 z 32

6 Kody CPV dot. zadania: Komputery przenośne; Urządzenia multimedialne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: 1. W skład każdego zestawu muszą wchodzić: a) Tablica interaktywna: Parametry Minimalne wymagania Obszar roboczy przekątna min mm Wymiary zewnętrzne max 1700 mm x 1300 mm Format tablicy 4:3 Technologia elektromagnetyczna Sposób obsługi Za pomocą piórka zasilanego baterią obsługa lewego i prawego przycisku myszy bez konieczności przełączania trybu kursora, wprost z obszaru roboczego, prawy przycisk myszy w piórku Sposób podłączenia Do komputera przez port USB, do tablicy przez RJ45 (max 50 metrów), zasilanie tylko z komputera Pobór prądu max 5 W Waga tablicy max 32,5 kg Powierzchnia matowa, odporna na uszkodzenia, umożliwiająca wykorzystywanie jak zwykłą tablicę sucho-ścieralną Rozdzielczość min x , dokładność +/- 2 mm Prędkość śledzenia min. 4 m / sek. Dołączone akcesoria dwa piórka, centralny kontroler, zestaw do montażu na ścianie, kabel USB (1 m), kabel sieciowy 5 m, płyta z oprogramowaniem i sterownikami, instrukcja Inne funkcje min. 18 przycisków skrótów z każdej strony tablicy do najczęściej używanych funkcji (np. dalej/wstecz, zmiana koloru, gumka, lupa, kalibracja, zmiana funkcji kursora pisak/kursor), dla min. 4 klawiszy możliwość spersonalizowania funkcji, przyciski skrótów niezależne od oprogramowania tablicy (ich obsługa musi być wbudowana w sterownik) kalibracja na min. 16 punktów kontrolnych Wsparcie systemów Windows XP/2003/Vista/7 operacyjnych Certyfikaty Certyfikat ISO9001 dla producenta sprzętu (załączyć dokument potwierdzający spełnianie wymogu) Deklaracja zgodności CE (załączyć do oferty) Gwarancja min. 36 miesięcy Załączone oprogramowanie Oprogramowanie musi umożliwiać wstawianie do lekcji plików (ogólna charakterystyka) audio, wideo oraz flash Oprogramowanie musi posiadać funkcję paska bocznego zawierającego co najmniej te same funkcje przycisków skrótów co przyciski na bokach tablicy Oprogramowanie musi mieć możliwość integracji z systemem Strona 6 z 32

7 b) Dodatkowe oprogramowanie do tablicy szybkiej odpowiedzi tego samego producenta Oprogramowanie musi umożliwiać stworzenie nieograniczonej ilości stron o nieograniczonej wielkości- Oprogramowanie musi umożliwiać wykorzystanie dowolnego, w tym spersonalizowanego, tła Oprogramowanie musi zawierać narzędzia do rysowania podstawowych figur geometrycznych oraz narzędzia tematyczne linijka, ekierka, stoper oraz musi zawierać materiały ułatwiające przygotowanie lekcji z chemii, fizyki oraz matematyki Oprogramowanie musi umożliwiać zapis plików w formatach *.ppt, *.pdf, *.exe, *.vbx Oprogramowanie musi umożliwiać rejestrowanie obrazu i dźwięku Parametry Funkcjonalność Baza pytań Testy Specyfikacja oprogramowania dla powyższych funkcjonalności Bezpieczeństwo Minimalne wymagania testy komputerowe min pytań w języku polskim z różnych przedmiotów z możliwością rozbudowy przez Użytkowników możliwość przeprowadzania testów za pomocą pilotów tego samego producenta co oprogramowanie statystyki odpowiedzi w trakcie testu (informacja ile padło głosów na poszczególne odpowiedzi) podgląd informacji o poprawności udzielonych odpowiedzi przez poszczególnych uczestników testu w trakcie testu licencja dla całej jednostki edukacyjnej, na wszystkie komputery, dla wszystkich nauczycieli z danej jednostki edukacyjnej oprogramowanie w języku polskim odpowiadanie za pomocą komputera możliwość opracowania nowych funkcjonalności zgłoszonych przez użytkowników możliwość wyświetlenia wyników podsumowujących na koniec testu możliwość tworzenia i przyznawania skal ocen dla testu i ich automatyczne obliczanie po zakończonym teście możliwość przeprowadzania testów spersonalizowanych (z losowym zestawem pytań dla poszczególnych uczniów) możliwość wydruku spersonalizowanego zestawu pytań dla każdego ucznia oraz zebranie odpowiedzi od uczniów za pomocą pilotów przypisanych do każdego ucznia możliwość importowania uczniów z formatu.csv oraz.sou możliwość przełączenia wersji językowej oprogramowania (na język polski, angielski) szyfrowanie danych na poziomie bazy danych możliwość logowania do programu za pomocą identyfikatora oraz hasła dostępu możliwość dodatkowego zabezpieczenia dostępu do danych Strona 7 z 32

8 Tworzenie testu z poziomu aplikacji za pomocą klucza USB z przypisaną do niego licencją (brak możliwości działania danej licencji po przekopiowaniu na inny klucz USB) praca na bezpłatnej bazie danych: Firebird możliwość nadania kont z uprawnieniami administratora pozwalającymi na tworzenie i zmianę struktury jednostki oraz import uczestników (uczniów) możliwość zakładania przez administratorów kont dla prowadzących umożliwiających dostęp do aplikacji w ramach swojego profilu (widoczność tylko swoich testów i wyników) możliwość udostępniania lub nie udostępniania testów innym użytkownikom (nauczycielom) możliwość współpracy oprogramowania do testów z pilotami (tego samego producenta) ze zintegrowanym czytnikiem kart chipowych, możliwość autoryzacji użytkowników pilotów za pomocą kart chipowych możliwość tworzenia testu jednokrotnego i wielokrotnego wyboru możliwość definiowania i zmiany kolejności odpowiedzi w pytaniu możliwość dodania do pytania multimediów (obrazów, filmów lub dźwięków) możliwość dodania w treści pytania wzorów matematycznych (za pomocą wbudowanego edytora wzorów obsługującego między innymi potęgi, ułamki, nawiasy, ułamki w potęgach, pierwiastki, indeksy górne i dolne itp..) lub obrazów możliwość dodania w treści pytania obrazów możliwość udostępnienia przez prowadzącego stworzonego przez siebie testu innym prowadzącym możliwość eksportu testów z bazy do pliku (w tym eksport testów w standardzie QTI) możliwość importu testów z wyeksportowanego pliku oraz z formatu.csv możliwość zaszyfrowania testu przy eksporcie możliwość definiowania i nadania pytaniu dowolnych tagów zdefiniowanych w dowolnej strukturze (np. Przedmiot: Matematyka, Dział: Ułamki, Zagadnienia: Ułamki zwykłe, Poziom trudności pytania: łatwe itp.) możliwość nadawania pytaniu tagów poprzez wybór z dostarczonej struktury odzwierciedlającej poszczególne umiejętności zapisane w podstawie programowej, wybór taksonomii celów nauczania zgodnej ze standardami dydaktycznymi, etapy edukacyjne itp. możliwość generowania szablonu testu za pomocą przypisanych do pytań tagów poprzez wybór lub losowanie pytań zawierających określone tagi (np. losowanie 20 pytań z Przedmiotu: Matematyka, Poziom: łatwe, do tego losowanie 30 pytań z Przedmiotu: Matematyka, Poziom: średni oraz wybór 10 pytań z Przedmiotu: Matematyka, Poziom: trudne itp.) Strona 8 z 32

9 Zarządzanie testem i testowanie Analiza wyników możliwość przyznania punktów za pytanie możliwość przyznania części punktów za każdą prawidłową odpowiedź możliwość tworzenia i nadania testowi skali ocen możliwość określenia czasu na odpowiedź na każde pytanie możliwość zablokowania poruszania się po pytaniach w trakcie testu na komputerach oraz automatyczne przechodzenie do następnego pytania po zakończonym czasie dla pytania, w przypadku wybrania opcji wykorzystania czasów poszczególnych pytań możliwość określenia czasu na cały test z pominięciem czasu na poszczególne odpowiedzi (możliwość poruszania się po pytaniach w trakcie testu na komputerach) możliwość określenia czasu (daty i godziny) rozpoczęcia i zakończenia dostępu do uruchomionego testu dla uczestników w testach komputerowych możliwość drukowania testu możliwość wydruku poszczególnego zestawu pytań dla określonego ucznia oraz możliwość wydruku wszystkich zestawów dla wszystkich uczniów możliwość wydruku testu z zaznaczonymi prawidłowymi odpowiedziami możliwość zmiany czcionki i jej wielkości przy wydruku możliwość optymalizacji wydruku testu (pomniejszanie grafik, zmiana ilości kolumn odpowiedzi) możliwość wydruku testu zindywidualizowanego (automatycznie generowany test z wylosowaną kolejnością pytań i odpowiedzi dla określonej grupy osób) możliwość próbnego uruchomienia testu możliwość udzielania odpowiedzi za pomocą myszki i klawiatury - w testach komputerowych możliwość powiększania multimediów dołączonych do pytania (obrazy, filmy) możliwość obserwowania statusu poszczególnych uczestników (zalogowany, w trakcie testowania, zakończył, przerwał) - w testach komputerowych automatyczne wyświetlanie wyniku punktowego, procentowego oraz oceny po zakończonym przez użytkownika teście możliwość przeglądania i wydruku wyników dla całej grupy (procent poprawnych odpowiedzi dla poszczególnych uczestników testu) możliwość przeglądania i wydruku wyników dla poszczególnego uczestnika (z zaznaczonymi przez niego odpowiedziami) możliwość przeglądania i wydruku wyników z danego testu w kontekście jednej grupy (procentowy rozkład poprawnych odpowiedzi na poszczególne pytania) możliwość przeglądania i wydruku wyników z danego testu w kontekście wielu grup (procentowy rozkład zdawalności z tego Strona 9 z 32

10 c) Projektor krótkiej projekcji Jasność Parametry samego testu wśród różnych grup) możliwość filtrowania wyników po dacie przeprowadzenia testu możliwość filtrowania wyników po przedmiocie możliwość eksportu wyników do pliku XML Minimalne wymagania min ANSI Kontrast min. 3000:1 Rozdzielczość natywna min. XGA 1024 x 768 Kompatybilne rozdzielczości Technologia wyświetlania Waga Poziomu szumu Żywotność lampy Wejścia Wyjścia Głośnik Proporcje Kompatybilność z systemami wideo UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA 0.55 XGA DC3 DLP chip max 3,2 kg max 29 db (tryb standard) min. 4000/3000 godzin (tryb standard / tryb bardzo jasny) 2 x 15 Pin D-Sub, VGA SCART przez adapter, component przez adapter, S-Video 4 Pin Mini Din, Composite RCA Jack, 3.5mm Audio Mini Jack, USB (zdalna kontrola), RS232 3 Pin Mini DIN (zdalne sterowanie) wyjście VGA, wyjście audio Mini Jack min. 2W 4:3 natywna, 16:9 kompatybilna Powiększenie cyfrowe min. X 2.0 Odległość projekcji Korekcja trapezu PAL SECAM 625/576i\p, NTSC 525/480i\p HD 720p/1080i/p min. w zakresie metrów, projektor zamocowany na ramieniu podstawy jezdnej ma pokrywać cały obszar roboczy zaoferowanej tablicy (78 cali) min. ± 40 stopni, pion Warunki projekcji min. w zakresie 5 C - 35 C; max wilgotność 80% Bezpieczeństwo Certyfikaty (załączyć do oferty) Wymagane okablowanie Gwarancja Kensington Lock, zabezpieczenie hasłem CE, ISO 9001 dla producenta zasilanie (min. 10 metrów) i VGA (min. 7.5 metra) projektor: min. 36 miesięcy; lampa: min. 6 miesięcy (1000 godzin) wymagana jest polska gwarancja producenta, potwierdzona Strona 10 z 32

11 pismem autoryzowanego przedstawiciela producenta na terenie Polski, że produkt objęty jest polską gwarancją (załączyć do oferty) Inne wymagania menu projektora w języku polskim, wsparcie technologii 3D, zużycie energii w trybie czuwania poniżej 1W bezfiltorwa konstrukcja projektora (brak konieczności wymiany elementów eksploatacyjnych innych niż lampa) oświadczenie przedstawiciela producenta na terenie Polski, mówiące o dostępności materiałów eksploatacyjnych co najmniej przez okres 60 miesięcy od daty dostawy (załączyć do oferty) d) Uchwyt ścienny z regulacją wysokości i uchwytem projektora krótkiej projekcji Parametry Montaż tablicy Regulacja wysokości Montaż projektora Funkcjonalność Udźwig uchwytu Zakres regulacji wysokości Gwarancja Minimalne wymagania Uniwersalny do wszystkich tablic interaktywnych, trwałe i stabilne mocowanie, jednocześnie umożliwiające demontaż bez użycia narzędzi. Ręczna regulacja wysokości nie wymagająca użycia siły (wspomagana siłownikami pneumatycznymi). Zintegrowane z uchwytem ramię projektora do krótkiej projekcji, uniwersalne do wszystkich typów projektorów krótkoogniskowych, okablowanie do projektora wewnątrz ramienia. Regulacja wysokości dotyczy całego układu tablica + projektor, przy zmianie wysokości obraz na tablicy pozostaje w jej polu bez konieczności ponownej kalibracji. Co najmniej w zakresie kg nie mniejszy niż 40 cm min. 12 miesięcy e) Komputer przenośny f) Parametry Matryca Procesor Karta graficzna i dźwiękowe Dysk RAM Łączność System Gwarancja Minimalne wymagania Min cala Osiągający min pkt w teście Passmark CPU Mark (załączyć do oferty wydruk ze strony dla zaoferowanego procesora. zintegrowane min. 320GB min. 4GB WiFi, LAN, bluetooth, min. 3 USB min. Windows 7 Home Premium min. 24 miesiące Producenta Strona 11 z 32

12 g) Ekran Parametry Typ ekranu Rozmiar Gwarancja Minimalne wymagania Manualny, przenośny (na stojaku) Min. 150 cm x 150 cm min. 24 miesiące Producenta 2. Wykonawca zapewnia montaż urządzeń w każdej z poniżej wymienionych szkół gimnazjalnych, w miejscu wskazanym przez Zamawiającego: 1) Publiczne Gimnazjum Nr 1, ul. Piramowicza 30, Kędzierzyn-Koźle 2) Publiczne Gimnazjum Nr 3, ul. Piotra Skargi 11, Kędzierzyn-Koźle 3) Publiczne Gimnazjum Nr 4, ul. 1 Maja 3, Kędzierzyn-Koźle 4) Publiczne Gimnazjum Nr 5 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 1, ul. Mieszka I 4, Kędzierzyn-Koźle 5) Publiczne Gimnazjum Nr 2 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 2, ul. Szymanowskiego 19, Kędzierzyn-Koźle 6) Publiczne Gimnazjum Nr 7 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 3, ul. Szkolna 10, Kędzierzyn-Koźle 7) Publiczne Gimnazjum Nr 9 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 4, ul. Sławęcicka 96, Kędzierzyn-Koźle 8) Publiczne Gimnazjum Nr 10 przy Zespole Szkół Miejskich Nr 5, ul. Przodowników Pracy 13a; Kędzierzyn-Koźle 9) Publiczne Gimnazjum Nr 6 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym Nr 1, ul. Brzechwy 80, Kędzierzy-Koźle. 3. Zamawiający zapewni dostęp do źródła zasilania. 4. Wykonawca zapewnia krótkie szkolenie z zakresu obsługi zestawu - max. 1 h Strona 12 z 32

13 Zadanie nr 3 ZESTAW PROGRAMÓW EDUKACYJNYCH DO TABLIC INTERAKTYWNYCH DLA PRZEDMIOTÓW: MATEMATYKA FIZYKA CHEMIA NA POZIOMIE KSZTAŁCENIA KLAS I-III GIMNAZJUM Ilość 9 SZT. ZESTAWÓW. Kody CPV dot. zadania: Pakiety oprogramowania multimedialnego; Pomoce dydaktyczne. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W skład zestawu muszą wchodzić: Program edukacyjny do nauki chemii dla klas I-III gimnazjum Materiał dydaktyczny do nauki chemii dla klas I-III gimnazjum zawarty na płytach CD-ROM (min. 5 płyt) odpowiadający co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki, zawierający filmy wideo i animacje Zawartość: 1. Treści edukacyjne zilustrowane licznymi filmami wideo i trójwymiarowymi prezentacjami, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień. Filmy wideo i prezentacje multimedialne pozwalają uświadomić uczniom, że procesy chemiczne zachodzą nie tylko w pracowni czy laboratorium, lecz w całym otaczającym nas świecie. Dzięki filmom i animacjom zademonstrowano doświadczenia chemiczne niemożliwe do wykonania w klasie. 2. Testy - ćwiczenia sprawdzające utrwalające nowe wiadomości, umieszczone po każdej lekcji i po każdym rozdziale. Testy sprawdzają stopień zrozumienia materiału oraz pozwalają szybko i skutecznie przygotować się do klasówek oraz egzaminów. 3. Programy narzędziowe przeznaczone do nauki chemii: Układ okresowy pierwiastków klasyfikacja pierwiastków chemicznych dostarczająca niezbędnej wiedzy o ich właściwościach, budowie i reaktywności Wiadomości o substancjach informacje o zastosowaniu oraz właściwościach fizycznych i chemicznych co najmniej 38 substancji znanych z codziennego życia lub pracowni laboratoryjnej Modele chemiczne trójwymiarowe prezentacje modeli cząsteczek, atomów, związków oraz reakcji chemicznych, pozwalające lepiej poznać ich budowę oraz zrozumieć zachodzące reakcje Przeglądarka zdjęć i ilustracji około 1200 zdjęć i ilustracji, z których każde można obejrzeć w maksymalnym powiększeniu Słowniczek kilkaset terminów chemicznych objaśnionych w sposób ułatwiający ich prawidłowe zrozumienie Biogramy zestaw niekonwencjonalnie ujętych i opatrzonych ilustracjami 84 biogramów słynnych chemików, zawierających fakty z życia naukowców pomijane zazwyczaj w opisach encyklopedycznych Strona 13 z 32

14 Mapy zbiór map prezentujących występowanie złóż surowców mineralnych na terenie Polski i świata Program edukacyjny do nauki matematyki dla klas I-III gimnazjum Program edukacyjny do nauki fizyki dla klas I-III gimnazjum Materiał dydaktyczny do nauki matematyki na poziomie klas I-III gimnazjum zawarty na min. 4 płytach CD-ROM, odpowiadający co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki. Zawartość: 1. Filmy wideo i animacje Treści edukacyjne zilustrowano filmami wideo i trójwymiarowymi prezentacjami, które ułatwiają zrozumienie poszczególnych zagadnień. Filmy wideo i prezentacje multimedialne pomagają umieścić abstrakcyjne zadania w realistycznym kontekście, znacznie ułatwiając w ten sposób zrozumienie matematyki. 2. Testy Ćwiczenia sprawdzające ułatwiające utrwalanie nowych wiadomości, umieszczane po każdej lekcji i po każdym rozdziale. Testy sprawdzają stopień zrozumienia materiału oraz pozwalają szybko i skutecznie przygotować się do klasówek oraz egzaminów. 3. Specjalne programy narzędziowe przeznaczone do nauki matematyki: Kalkulator narzędzie umożliwiające, w zależności od klasy, wykonywanie takich działań matematycznych, jak: dodawanie, odejmowanie, mnożenie, dzielenie, potęgowanie, pierwiastkowanie i obliczanie procentów oraz sprawdzenie odwrotności liczby i wykorzystywanie w zadaniach wartości liczby Definicje kilkadziesiąt definicji matematycznych, które można odsłuchać, samodzielne nagrać i odtworzyć we własnym wykonaniu Twierdzenia zbiór najważniejszych twierdzeń matematycznych Biogramy zestaw niekonwencjonalnie ujętych i opatrzonych ilustracjami biogramów słynnych matematyków, zawierających fakty z życia naukowców pomijane zazwyczaj w opisach encyklopedycznych Materiał dydaktyczny do nauki fizyki na poziomie klas I-III gimnazjum zawarty na min. 5 płytach CD-ROM, odpowiadający co najmniej 100 godzinom efektywnej nauki. 1. Filmy wideo i animacje Treści edukacyjne zilustrowano filmami wideo i trójwymiarowymi prezentacjami, które pozwalają uświadomić uczniom, że zjawiska fizyczne zachodzą nie tylko w pracowni czy laboratorium, lecz w całym otaczającym nas świecie. Dzięki filmom i animacjom można przedstawić doświadczenia fizyczne niemożliwe do wykonania w klasie. 2. Testy Ćwiczenia sprawdzające ułatwiające utrwalanie nowych wiadomości, umieszczane po każdej lekcji i po każdym rozdziale. Testy sprawdzają stopień zrozumienia materiału oraz pozwalają szybko i skutecznie przygotować się do klasówek oraz egzaminów. 3. Specjalne programy narzędziowe przeznaczone do nauki matematyki: Wzory ponad 100 wzorów fizycznych ułatwiających rozwiązywanie skomplikowanych zadań (klasa 1, klasa 2 i klasa 3) Tablice tabelaryczne zestawienie niezbędnych wiadomości z fizyki, takich jak np. podstawowe jednostki układu SI czy tablica współczynników załamania światła, pozwalających na szybsze opanowanie obowiązującego materiału (klasa 1, klasa 2 i klasa 3) Biogramy zestaw niekonwencjonalnie ujętych i opatrzonych ilustracjami co najmniej 50 biogramów słynnych fizyków, zawierających fakty z życia naukowców pomijane zazwyczaj w opisach encyklopedycznych (klasa 1, Strona 14 z 32

15 klasa 2 i klasa 3) Układ okresowy pierwiastków klasyfikacja pierwiastków dostarczająca niezbędnej wiedzy o ich właściwościach, budowie i reaktywności (klasa 3) Oprogramowanie musi być zgodne z podstawą programową dla klas I-III gimnazjum. Oprogramowanie przeznaczone do użytku na tablicach interaktywnych. Dostawa produktu na adres Zamawiającego. Zadanie nr 4 ZESTAW POMOCY DYDAKTYCZNYCH PRZEZNACZONYCH DO DORADZTWA ZAWODOWOZNAWCZEGO ORAZ WSPARCIA TRENINGU KOMPETENCJI KOMUNIKACYJNYCH Ilość 9 SZT. ZESTAWÓW. Kody CPV dot. zadania: Pomoce dydaktyczne, Pomoce naukowe. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: W skład każdego zestawu wchodzić muszą: 1. KALEJDOSKOP ZAWODÓW Nazwa Ilość Opis 1 szt. 2. WIELOWYMIAROWY KWESTIONARIUSZ ZAWODÓW KOMPLET W SKŁAD KTÓREGO WCHODZĄ: Klucz 1 szt. Podręcznik 1 szt. Arkusze (25 egz.) 4 kpl. Program do obliczania wyników 1 szt. Filmowa prezentacja ponad 100 zawodów. Zawody o ustabilizowanym popycie na rynku pracy, zawody najchętniej wybierane oraz nowe zawody z przyszłością. Min. 10 płyt poświęconych różnym branżom, prezentujące odpowiedź na pytania: na czym polega praca w danym zawodzie, jakich predyspozycji zawód wymaga, jakie są jego plusy i minusy, gdzie zdobyć potrzebne wykształcenie. Prezentacja zawodów wolna od stereotypów. Kwestionariusz pozwalający na diagnozę preferencji w zakresie zainteresowań typami czynności oraz warunków pracy. Umożliwia wygenerowanie listy preferowanych i odradzanych zawodów. Kwestionariusz składa się ze 133 stwierdzeń dotyczących siedmiu grup zainteresowań odnoszących się do typów wykonywanych czynności (Zainteresowań Językowych; Zainteresowań Matematyczno-Logicznych; Zainteresowań Praktyczno-Technicznych; Zainteresowań Praktyczno-Estetycznych; Zainteresowań Opiekuńczo- Strona 15 z 32

16 3. WSTĘPNA ORIENTACJA ZAWODOWA 9 Usługowych; Zainteresowań Kierowniczo- Organizacyjnych; Zainteresowań Biologicznych) oraz preferowanych przez badanego warunków pracy: związanych z planowaniem bądź improwizowaniem, a także wymagających słabo bądź silnie stymulującego środowiska pracy. Osoba badana określa na pięciostopniowej skali, jak bardzo zgadza się, że dane stwierdzenie odnosi się do niej. Trafność wykazana na podstawie analizy czynnikowej, porównań międzygrupowych (kobiety i mężczyźni; różne grupy zawodowe), korelacji z innymi miarami zainteresowań zawodowych. Normy dla uczniów gimnazjów i szkół średnich oraz dla osób dorosłych. Autorzy testu: Anna Matczak, Aleksandra Jaworowska, Anna Ciechanowicz, Ewa Zalewska, Joanna Stańczak. Program komputerowy wspomagający pracę szkolnego doradcy zawodowego. Pozwala na szybką, a zarazem wieloaspektową ocenę preferencji ucznia, związanych z wyborem zawodu. Przy ocenie tej uwzględniane są zainteresowania, kompetencje społeczne i cechy temperamentu. Przeznaczony również dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Wersja językowa polska. Program składa się z trzech części. W pierwszej z nich uczeń wykonuje zadania angażujące różne zdolności umysłowe (werbalne, liczbowe, przestrzenno-techniczne i uwagę) potrzebne przy wykonywaniu różnego rodzaju zawodów. Po rozwiązaniu tych zadań ocenia, które sprawiły mu największą satysfakcję. Na tej podstawie program informuje o zainteresowaniach ucznia oraz podaje przykłady zawodów, w których takie zainteresowania są szczególnie pożądane. Druga część programu składa się z pytań, które dotyczą preferencji związanych z czynnościami lub działaniami społecznymi. Odpowiedzi uzyskane w tej części pozwalają stwierdzić, czy uczniowi odpowiadałaby praca wymagająca kontaktów z ludźmi i jeśli tak, to związana z jakiego typu kontaktami (o charakterze opiekuńczym, kierowniczo-organizacyjnym, perswazyjnym czy dydaktycznym). Odpowiednio do tych ustaleń program podaje przykłady zawodów, w których potrzebne są kompetencje społeczne danego rodzaju. W części trzeciej program informuje o warunkach fizycznych i cechach temperamentalnych, które należy uwzględniać przy podejmowaniu decyzji zawodowych. Informacje o swoich zainteresowaniach, preferencjach Strona 16 z 32

17 4. WIEŻA ROLE ZESPOŁOWE 9 społecznych i odpowiadających im zawodach uczeń może otrzymać w postaci wydruku. Optymalne wymagania sprzętowe: Komputer PC 133 MHz, 64 MB RAM, ok. 30 MB miejsca na twardym dysku, grafika kolor SVGA (High Color, small fonts), karta dźwiękowa, napęd CD-ROM, WINDOWS 95/98/NT/2000/Me/Xp. Pomoc dydaktyczna rozwijająca współpracę w grupie (2-12 osób). Zadaniem grupy jest ustawienie wieży z liczb za pomocą haczyka i sznurków, którymi operują uczestnicy. Gracze mogą osiągnąć swój cel tylko dzięki wspólnemu działaniu, porozumiewaniu się, współpracy i wydawaniu prostych i zrozumiałych poleceń. Wysokość ustawionej wieży ze wszystkich elementów wynosi 66 cm. W skład zestawu wchodzą elementy: - 5 dużych drewnianych klocków o podstawie kwadratu i wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczony hak o minimum 5 cm wysokości, przypominający wieszak. Na jednym z boków każdego klocka namalowana trudnościeralną farbą cyfra od 1 5, na drugim boku jej odpowiednik w formie graficznej. Od spodu klocki posiadają wydrążony głęboki otwór umożliwiający ustawianie klocków jeden na drugim; - drewniane koło o średnicy przynajmniej 15 cm z nadrukowanymi na nim kolorowymi cyframi od 1 do 6 i dołączonymi 6 podwójnymi grubymi linami zakończonymi drewnianymi kulkami. Od spodu koła zamocowany łańcuch zakończony dużym oczkiem umożliwiający zahaczanie elementów. Duży drewniany klocek o podstawie kwadratu i wysokości nie mniejszej niż 10 cm. Na górnej ściance umieszczony hak o minimum 5 cm wysokości, przypominający wieszak. Dostawa produktu na adres Zamawiającego. WYMAGANIA STAWIANE WYKONAWCY PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 1. Zamawiający wymaga, żeby dostarczone pomoce dydaktyczne i wyposażenie były nowe, kompletne, wykonane w ramach bezpiecznych technologii oraz żeby spełniały wymagania obowiązujących norm, zapakowane w opakowania umożliwiające jednoznaczną identyfikację zapakowanego produktu. 2. Zamawiający wymaga, żeby wszystkie elementy przedmiotu zamówienia, które tego wymagają były zaopatrzone w instrukcję w języku polskim. 3. Wszystkie urządzenia i sprzęt muszą posiadać certyfikaty i atesty dopuszczające do użytku w szkole, określone w odrębnych przepisach. Strona 17 z 32

18 4. Produkty, które tego wymagają muszą posiadać niezbędne certyfikaty bezpieczeństwa określone w odrębnych przepisach. 5. Zaleca się, aby dostarczony asortyment zapakowany był w tekturowych pudełkach uniemożliwiających uszkodzenie produktów w czasie transportu. 6. Odpowiedzialność za uszkodzenia produktów w czasie transportu ponosi Wykonawca. 7. Wady towaru powstałe z winy Wykonawcy, których Zamawiający nie mógł stwierdzić przy odbiorze, zostaną usunięte przez Wykonawcę poprzez wymianę towaru na nowy w terminie 7 dni od zgłoszenia przez Zamawiającego. 8. Wykonawca we własnym zakresie zapewni rozładunek dostarczonych pomocy dydaktycznych. 9. Wykonawca we własnym zakresie zapewni oznaczenia (naklejki) identyfikujące dostarczony asortyment jako zakup dokonany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia - do 15 maja 2013 r. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki: 5.1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Posiadają wiedzę i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Warunek ten zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, należycie wykonał co najmniej 1 dostawę pomocy dydaktycznych o wartości brutto nie mniejszej niż: Nr zadania Zadanie 1 Zadanie 2 Zadanie 3 Zadanie 4 Wartość ,00 zł ,00 zł 4.800,00 zł ,00 zł Strona 18 z 32

19 W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie Wykonawcę obowiązuje wykazanie wykonania dostaw dla zadania o większej wartości Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. 5.5 Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunki określone w pkt winien spełniać jeden Wykonawca, lub wszyscy Wykonawcy wspólnie. Warunek określony w pkt powinien spełniać każdy z Wykonawców oddzielnie. Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawców zostanie dokonana wg formuły spełnia nie spełnia" w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt. 6.A i 6.B niniejszej SIWZ. VI. WYKAZ OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 6.A W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU DO OFERTY NALEŻY ZAŁĄCZYĆ: 1. W celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu do oferty należy załączyć: Oświadczenie Wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu określonych w art.22 ust.1 pkt 1-4 Ustawy wg wzoru na zał. nr 2 do SIWZ (oryginał). 2. Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców oraz załączeniem dokumentu (np. referencje) potwierdzającego, że te dostawy zostały wykonane należycie - wg wzoru na zał. nr 4 do SIWZ (oryginał). Wykaz wyżej wymienionych dostaw winien zawierać co najmniej jedną dostawę pomocy dydaktycznych o wartości brutto nie mniejszej niż wartości wskazane w pkt niniejszej SIWZ. W przypadku składania oferty na więcej niż jedno zadanie, Wykonawcę obowiązuje wykazanie wykonania dostawy dla zadania o większej wartości. Strona 19 z 32

20 W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, oświadczenie o spełnianiu warunków, o których mowa w art.22 ust.1 pkt 1-4 Ustawy składa przynajmniej jeden z wykonawców lub wszyscy wykonawcy złożą oświadczenia lub wspólne oświadczenie, że łącznie spełniają te warunki. Wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 6.B W CELU WYKAZANIA BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA WYKONAWCY W OKOLICZNOŚCIACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 24 UST.1 USTAWY NALEŻY ZŁOŻYĆ NASTĘPUJĄCE DOKUMENTY W FORMIE ORYGINAŁU LUB KSEROKOPII POŚWIADCZONYCH ZA ZGODNOŚĆ Z ORYGINAŁEM PRZEZ WYKONAWCĘ LUB OSOBĘ UPOWAŻNIONĄ, Z ZACHOWANIEM SPOSOBU REPREZENTACJI: 1. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia wg wzoru na zał. nr 3 do SIWZ (oryginał); 2. Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 Ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2 Ustawy zawarte w załączniku nr 3 do SIWZ. Uwagi: 1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt. 2, składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Dokument ten powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o którym mowa w pkt. 2, zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy wystawienia tych dokumentów stosuje się odpowiednio. 3. Dokumenty sporządzone w języku obcym winny być składane wraz z tłumaczeniem na język polski. 4. W przypadku oferty składanej przez wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że wykonawca nie podlega wykluczeniu składa każdy z wykonawców oddzielnie. Strona 20 z 32

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. nieograniczonego na: NR SPRAWY ZP-05-15-WIŁ WOJSKOWY INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI im. prof. Janusza GROSZKOWSKIEGO ul. Warszawska 22A, 05-130 Zegrze Południowe tel. 261 885 555, fax 261 885 589 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie

Bardziej szczegółowo

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15

Godziny urzędowania: od poniedziałku do piątku w godzinach. od godz. 7:15 do 15:15 Z A T W I E R D Z A M: Z upoważnienia Dyrektora Izby Celnej w Katowicach Zastępca Dyrektora młodszy inspektor celny /-/ Mariusz Gojny Katowice, dnia 20.11.2013 roku data zatwierdzenia: 2013-11-22 Numer

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Koło, dn. 11.09.2013 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na Dostawa sprzętu komputerowego do siedziby Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kole Postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ MECHANICZNY ENERGETYKI I LOTNICTWA DZIEKAN ul. Nowowiejska 21/25, 00-665 Warszawa, Gmach ITC, pok. 104 fax: +48 22 234 66 32, e-mail: zampub@meil.pw.edu.pl Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Oskara Langego w Zamościu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 4 w Lublinie 20-954 Lublin, ul. Dr. K. Jaczewskiego 8 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO O WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Obserwatorium Astronomiczne Uniwersytetu Warszawskiego Al. Ujazdowskie 4, 00-478 Warszawa tel: 22 553 05 07 fax: 22 629 49 67 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ ) na: dostawę

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Wąbrzeźnie

Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Wąbrzeźnie ZAMAWIAJĄCY: Szkoła Podstawowa nr 2 im Jana Pawła II w Wąbrzeźnie Ul. Wolności 30 87-200 Wąbrzeźno SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZETARG NIEOGRANICZONY O WARTOŚCI MNIEJSZEJ NIŻ KWOTY OKREŚLONE

Bardziej szczegółowo

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA S Ą D REJONOWY W BYDGOSZCZY 85-128 BYDGOSZCZ UL. WAŁY JAGIELLOŃSKIE 4 TEL. 52 32 53 100 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PN 1/2013 Przedmiot zamówienia: Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA [SIWZ] w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego o nazwie: Dostawa tablic interaktywnych i komputerów w ramach projektu pn.: Budowa i modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 4 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA POSTĘPOWANIE PROWADZONE W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO WARTOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Dostawę sprzętu komputerowego i oprogramowania. Urząd Miasta Czeladź 41-250 Czeladź, ul. Katowicka 45 tel. 76 37 974 fax.76-33-694 e-mail administracyjny@um.czeladz.pl ZP / 17 / D / SE-AG / 08 Czeladź, marzec 2008r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (zwana dalej siwz ) o wartości szacunkowej nie przekraczającej wyrażonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IZP.271.1.32.2014 Dostawa wyposażenia sprzęt teleinformatyczny (ICT) elektroniczny i oprogramowanie na potrzeby oddziałów przedszkolnych SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) IZP.271.I.32.2014

Bardziej szczegółowo

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu

OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKRĘGOWA KOMISJA EGZAMINACYJNA we Wrocławiu OKE / WOA / 150 / 3 / 013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ),,Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Dostawa komputerów na potrzeby Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego ZATWIERDZAM Grzegorz Żbikowski (pracownik zamawiającego, któremu Kierownik zamawiającego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57

Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 Nr sprawy: GCK.271.1.2015 strona 2 z 57 SPIS TREŚCI Rozdział I Instrukcja dla wykonawców 1. Zamawiający. 2. Tryb udzielania zamówienia. 3. Sposób porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami. 4. Opis

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wykonanie zadanie pod nazwą: Dostawa sprzętu komputerowego, dostawa Internetu i przeprowadzenie szkoleń komputerowych w ramach projektu Przeciwdziałanie wykluczeniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Sygnatura postępowania: BZP/19/DI/2013 1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO art. 39 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl

Nr kierunkowy: 12 Telefon: 6306101 Faks: 6306141 adres strony internetowej: http//www.radiokrakow.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: 1- T- PN-2014. Nazwa zadania: dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania. Działając na podstawie art. 40

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 Prawa zamówień publicznych DOSTAWA SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO WRAZ Z OPROGRAMOWANIEM,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Adres: Plac Batorego 4, 70-207 Szczecin, Telefon: +48 91 440 34 23, faks: +48 91 440 34 41, NIP: 852-04-09-053,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN)

SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie ul. Śląska 36 SPECYFIKACJA OGÓLNYCH WARUNKÓW PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO (SOWPN) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej ul. Krasińskiego 54/56, 01 755 Warszawa tel. 261 85 26 89, fax. 261 85 27 15, NIP: 118 00 59-744 Numer sprawy: 17/ZP/15 Warszawa...05.2015r. SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ

POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ POLSKIE RADIO REGIONALNA ROZGŁOŚNIA W ŁODZI RADIO ŁÓDŹ S.A. UL. NARUTOWICZA 130 90-146 ŁÓDŹ NIP: 725-00-32-743 REGON: 470791055 telefon/faks: /42/ 678-12-00, /42/ 678-37-12 S P E C Y F I K A C J A ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA MIEJSKA KŁODZKO pl. Bolesława Chrobrego 1 57-300 Kłodzko SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Projekt pn. Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I-III szkół podstawowych Gminy Miejskiej Kłodzko Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do

Bardziej szczegółowo

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych.

Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych. Warszawa dn. 2014-11-07 ITS/SZ-222-10/14/1/11/2014 Instytut Transportu Samochodowego zaprasza Państwa do udziału w przetargu nieograniczonym dotyczącym dostawy stanowiska badań i pomiarów cyfrowych. Oferty

Bardziej szczegółowo

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica

zadanie pn : Sprzedaż średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ligocie Polskiej gmina Oleśnica ZP.271.1.14. 2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (Przetarg nieograniczony o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo