w szkole podstawowej klasy 4 6 Plan pracy do podręcznika do plastyki Jezierska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "w szkole podstawowej klasy 4 6 Plan pracy do podręcznika do plastyki Jezierska"

Transkrypt

1 Elżbieta Jezierska Plan pracy do podręcznika do plastyki w szkole j klasy 4 6

2 2 KLASA IV-VI ponad 1-2. ABC plastyki, czyli nie tylko o farbach i pędzlach 1. Wstęp, Artystyczny nieład czy nietwórczy bałagan praca 2. Możliwości materiałów i narzędzi praca 3-4. Punkt, linia, płaszczyzna w pracy 3. Wstęp, Bałagan na obrusie praca 4. W podwodnej krainie, Kolory podwodnych głębin prace plastyczne 2 plastyka jako język obrazów związany ze sztuką i dziełami artystycznymi rzeźbą, malarstwem, rysunkiem, przedmiotami codziennego użytku narzędzia i materiały plastyczne potrzebne do realizacji pomysłu twórczego z zakresu malarstwa, rzeźby, rysunku i organizacja warsztatu pracy artysty 2 środki artystyczne punkt, linia, płaszczyzna oraz ich zastosowanie w rysunku i malarstwie punkt a kropka, plama i kleks rodzaje linii, kształtów w rysunku i malarstwie kontur a plama barwna wskazuje i opisuje dziedziny sztuk plastycznych malarstwo, rzeźbę, rysunek, przedmiot codziennego użytku rozpoznaje i używa materiały i narzędzia plastyczne do realizacji określonego pomysłu twórczego określa warsztat pracy artysty tworzy prostą pracę plastyczną z użyciem różnorodnych materiałów plastycznych definiuje środki plastycznego wyrazu punkt, linię, płaszczyznę rozpoznaje i opisuje środki artystyczne w dziełach rysunkowych i malarskich tworzy własną pracę plastyczną z wyobraźni z wykorzystaniem różnorodnych materiałów plastycznych i wielu rodzajów linii, plam i punktu i kształtów wymienia i opisuje przykłady malarstwa, rzeźby, rysunku w aspekcie użytej techniki, materiałów i narzędzi używa określonej terminologii nazwy farb, kredek, pędzli, dziedzin sztuk plastycznych wykazuje twórcze myślenie i działanie w formułowaniu pytań i udzielaniu odpowiedzi oraz tworzeniu pracy wykorzystuje technologię informacyjną, fotografię, we własnej twórczości dokonuje interpretacji i analizy obrazu na reprodukcjach potrafi uzasadnić swój wybór i zdanie omawia rolę środków plastycznego wyrazu w sztuce tworzy własną interpretację artystyczną, dokonując przekształcenia form rzeczywistych w wyobrażone posługuje się terminologią plastyczną, używając we właściwy sposób określeń punkt, linia, płaszczyzna, plama barwna, kontur, środki artystyczne s kartony różnej grubości i o różnej fakturze, bibułę, ołówek, kredki, farby plakatowe, nożyczki, pędzle płaskie i okrągłe, naczynie na wodę oraz wszyscy lub wybrani uczniowie aparaty fotograficzne s kartony formatu A3, bibułę, ołówek, kredki, farby plakatowe, węgiel, pędzle, naczynie na wodę, mazaki, cienkopis, marker, kartkę papieru, długopis przygotować prezentację multimedialną 5-6. Pismo obrazkowe jako pierwszy przekaz informacji 5. Wstęp, Supełkowy plan lekcji, Znaki zwierzaki praca 2 funkcja i forma zapisu i przekazywania informacji w świecie starożytnym Mezopotamia i pismo klinowe, obrazy z Płaskowyżu Nazca i pismo supełkowe w Ameryce Południowej piktogram jako informacja zapisana w obrazie rozpoznaje i opisuje historię pisma obrazkowego w starożytnym świecie wskazuje i opisuje terminy pismo klinowe, supełkowe, piktogram rozpoznaje rodzaje informacji obrazkowej wizualnej we współczesnym świecie znaki drogowe tworzy skomplikowane formy zapisu obrazkowego, przekształcając różnorodne formy rzeczywiste w informację obrazkową transponuje zapis słowny na formę plastyczną obraz posługuje się swobodnie terminologią plastyczną i wiedzą historyczną, stosuje ją w odpowiednim kontekście s kartony formatu A3, mazaki, cienkopis, marker, sznurek

3 ponad 6. Zapis obrazkowy praca znaki drogowe jako współczesna informacja wizualna tworzy prostą informację obrazkową za pomocą sznurka i przekształcenia liter tworzy ciekawe formy interpretacji z użyciem odpowiednich narzędzi przygotować prezentację multimedialną 7-8. W świecie czerni, bieli i kolorów 7. Wstęp, Kolorowa wyobraźnia, Tylko trzy kolory praca 8. Okna i okienka w kamienicach praca 2 barwy niekolorowe biel i czerń oraz odcienie szarości barwy czyste, i pochodne oraz ich występowanie w naturze tworzenie barw pochodnych światło jako czynnik postrzegania kolorów wrażliwość widzenia przez ludzkie oko poszczególnych barw rozpoznaje i nazywa barwy czyste i pochodne tworzy, za pomocą różnych narzędzi plastycznych, barwy pochodne rozumie pojęcie barw niekolorowych interpretuje tekst do tworzenia pracy z wyobraźni wykonuje pracę plastyczną z rozróżnieniem widzenia świata w różnorodnym świetle stosuje w sposób swobodny i prawidłowy terminologię plastyczną barwy czyste,, pochodne, niekolorowe w wypowiedzi ustnej i pisemnej analizuje i interpretuje dzieła sztuki architektonicznej tworzy ciekawe formy interpretacji tematów rozumie różnicę między barwami kolorowymi i niekolorowymi oraz wie, co jest warunkiem widzenia koloru s kartony formatu A4 biały, czarny i kolorowe, ołówek, nożyczki, klej, kredki, pastele, czarny mazak, korektor, kubek do wody, karton A3, pędzel, farby plakatowe przygotować prezentację multimedialną oraz szablon czarnego kota Rodzaje kolorów w kole barw 9. Wstęp, Co przyciąga oko, Tylko dwa kolory praca 10. Widziane przez termowizor, Eksperyment czarny kot czy biały kot praca Barwy i nastrój 11. Wstęp, Sposób na lepszy nastrój praca 2 kontrast w plastyce między barwami oraz bielą i czernią pary barw dopełniających i zjawisko powidoku barwy ciepłe i zimne w kole barw znaczenie barwy w dziele malarskim 3 pojęcie i powstawanie barw złamanych poprzez mieszanie barw kontrastowych określenie gamy barw wąskiej i szerokiej tworzenie akcentu kolorystycznego z barw ciepłych i zimnych rozpoznaje i wymienia barwy ciepłe i zimne, pary barw dopełniających określa kontrast między barwami oraz między bielą i czernią definiuje zjawisko powidoku jako właściwość barw opisuje dzieło malarskie z użyciem terminologii dotyczącej barw i ich podziału wykonuje kompozycję plastyczną oraz eksperymenty z użyciem sylwet zwierząt, dłoni i barw rozróżnia i stosuje w sposób celowy w swoich wytworach plastycznych barwy czyste i złamane określa pojęcia: wąska i szeroka gama barw opisuje i stosuje w pracy akcent kolorystyczny analizuje dzieło sztuki malarskiej z użyciem terminologii dotyczącej podziału barw tworzy ciekawą wypowiedź, uzasadnia swoje zdanie uzyskuje ciekawe rozwiązania plastyczne w wykonaniu kompozycji i eksperymentów plastycznych swobodnie rozpoznaje poznane zjawiska i cechy barw w otoczeniu i sztuce powidok, kontrast barw, temperaturę barw, barwy dopełniające analizuje i opisuje dzieła sztuki malarskiej z zastosowaniem terminologii szeroka, wąska gama barw, akcent kolorystyczny, barwy złamane s kartony formatu A4 biały i czarny i kolorowe, ołówek, nożyczki, klej, kredki, pastele przygotować prezentację multimedialną oraz szablon czarnego kota s kartony: szary formatu A4, biały formatu A3, papier kolorowy, ołówek, nożyczki, klej, czarny tusz, farby plakatowe, naczynie na wodę, słomkę do napojów 3

4 Korona jesiennego drzewa praca Zabawy z fakturą 14. Wstęp, Dotykowa różnorodność, Tropiciele śladów praca 15. Portret klasy praca wpływ koloru na zdrowie i samopoczucie człowieka 2 faktura w naturze oraz w sztuce rzeźba, malarstwo pojęcia i techniki frotaż, autoportret, autograf zna i wykorzystuje w pracy znaczenie emocjonalne barw czystych i złamanych rozróżnia różnorodne faktury w przyrodzie i sztuce definiuje i używa w pracy pojęcia i techniki frotaż, autoportret, autograf tworzy pracę plastyczną w technice frotażu oraz autoportret w technice wycinanki ponad tworzy interpretacyjną wypowiedź plastyczną w sposób prawidłowy, ciekawy i estetyczny z zastosowanie poznanych zasad tworzenia kolorów uzasadnia własne zdanie analizuje i opisuje dzieło malarskie i rzeźbiarskie w kontekście faktury posługuje się swobodnie pojęciami: frotaż, autoportret, autograf właściwie dobiera materiały i narzędzia do stworzenia własnej kreacji artystycznej uzasadnia swój wybór, opisuje swoją pracę oraz prace kolegów przygotować prezentację multimedialną s kartony formatu A4 białe jeden rysunkowy, jeden techniczny, papiery i materiały o różnych fakturach, nożyczki, klej, ołówek, pastele, kredki, naczynie na wodę przygotować prezentację multimedialną Kompozycja i jej rodzaje 16. Wstęp, Jak to jest poukładane praca 17. Dwa różne obrazy praca 2 pojęcie kompozycji w sztuce określenia: równowaga, brak równowagi, porządek, nieład, martwa natura, układ poziomy, niepokój, układ zaplanowany, bałagan, spokój, kontrast, podobieństwa w odniesieniu do kompozycji zasady tworzenia określonej kompozycji kompozycja w d ziele malarskim, fotografii analizuje i opisuje dzieło sztuki malarskiej i fotograficznej oraz dokonuje porównania między nimi określa kompozycję plastyczną jako układ elementów rozróżnia podobieństwa i kontrasty w kompozycji oraz zasadę równowagi analizuje i opisuje pod względem układów kompozycyjnych dzieła malarskie i fotograficzne z użyciem terminologii tworzy tekst literacki z użyciem podanych słów ilustruje plastycznie tekst literacki rozpoznaje i swobodnie opisuje, z użyciem terminologii, rodzaje kompozycji plastycznych w wybranych dziełach malarskich i fotograficznych w dziełach sztuki polskiej i europejskiej oraz podaje ich tytuły i autorów twórczo odpowiada na pytania i uzasadnia własne zdanie tworzy pracę plastyczną opartą na wybranych rodzajach kompozycji w sposób prawidłowy i oryginalny s kartkę i długopis, farby plakatowe, pędzle, naczynie z wodą przygotować prezentację multimedialną, dwa kartony formatu A2

5 Pełne rytmu dzieła sztuki 18. Wstęp, Rytm, który nas otacza, Wyszukaj obraz, Stemplowany rytm praca 19. Torebka z ozdobnego papieru praca 2 rytm w plastyce, muzyce i otaczającym świecie kompozycja rytmiczna w różnych dziedzinach sztuk plastycznych obrazach, rzeźbach, architekturze, wzornictwie przemysłowym, fotografii zasady komponowania z użyciem rytmu dzieła sztuki artystów polskich i europejskich oparte na kompozycji rytmicznej rozpoznaje i opisuje rytm w naturze i sztuce analizuje pod względem układów rytmicznych dzieła architektoniczne, malarskie, instalacje, tkaniny, grafiki tworzy prosty rytm za pomocą naturalnych dźwięków tworzy pracę plastyczną opartą o kompozycję rytmiczną za pomocą formy stempla transponuje rytm w plastyce na rytm w muzyce- wykonuje prostą formę użytkową torebkę ponad rozpoznaje, podaje autorów i tytuły wybranych dzieł sztuki rzeźby, instalacji, malarstwa, grafiki, architektury opartych o kompozycję rytmiczną współpracuje twórczo w grupie analizuje dzieło sztuki oraz własne wytwory i kolegów z użyciem właściwej terminologii uzasadnia własne zdanie, prawidłowo odpowiada na pytania tworzy pracę plastyczną prawidłowo z oryginalnym pomysłem na realizacje rozpoznaje dzieła polskiego ugrupowania Rytm artystycznego s farby plakatowe, pędzle, naczynie z wodą, kartony A3, pastele, paletę, 3 ziemniaki, nożyk przygotować prezentację multimedialną Symetria jak w lustrzanym odbiciu 20. Wstęp, Tylko jedna linia praca 21. Zamiast pędzli sznurki praca Formy dynamiczne, statyczne w kompozycji otwartej i zamkniętej 2 pojęcia: równowaga, harmonia w kompozycji kompozycja symetryczna i oś symetrii w sztuce zasada symetrii w naturze, technice kompozycja centralna i symetria wieloosiowa 3 cechy kompozycji otwartej i zamkniętej w różnych dziedzinach sztuk plastycznych pojęcie i cechy kompozycji statycznej i dynamicznej technika tworzenia reportażu fotograficznego pojęcia: fragment, kadr określa pojęcie symetrii w naturze, technice i sztukach plastycznych jako łączące się z harmonią i równowagą opisuje i stosuje w swoich wytworach plastycznych zasadę symetrii budowaną według osi symetrii rozpoznaje i opisuje symetrię wieloosiową w kompozycji rozpoznaje i opisuje cechy kompozycji otwartej i zamkniętej w różnych dziedzinach sztuk plastycznych oraz stosuje je we własnych wytworach plastycznych określa cechy kompozycji statycznej i dynamicznej i stosuje je w pracy opisuje dzieła sztuki pod względem harmonii, równowagi, symetrii stosuje terminologię plastyczną w analizie obrazu w sztuce polskiej i europejskiej tworzy kompozycje symetryczne i asymetryczne oparte o oś symetrii z użyciem różnorodnych technik plastycznych, w sposób oryginalny rozpoznaje i opisuje pod względem cech kompozycji otwartej, zamkniętej, statycznej i dynamicznej dzieła malarskie i fotograficzne sztuki polskiej i europejskiej analizuje dzieło sztuki oraz wytwory własne i kolegów s kartony A3, pastele, paletę, nitki, sznurki, farby plakatowe, naczynie na wodę przygotować prezentację multimedialną s tekturę A4, kartony A3, A5, pastele, paletę, aparaty fotograficzne, np. w telefonach komórkowych, ołówek, nożyczki, pastele, mazaki, kredki, kolorowe gazety, klej, igłę, grubą nić lub kordonek 5

6 6 22. Wstęp, Fotograficzny reportaż z przerwy szkolnej, Wycinek z pewnej całości praca 23. Zatrzymany ważny moment praca 24. Burza na morzu praca Nie jesteśmy płascy, czyli formy przestrzenne w sztuce Wstęp, Filmik z aktorami w dwóch wymiarach praca Filmik z aktorami w trzech wymiarach praca 4 pojęcie trójwymiarowości w naturze i sztuce rzeźba tradycyjna i materiały do jej realizacji kamień, marmur, drewno pojęcia: odlew, instalacja, kompozycja przestrzenna technika tworzenia krótkiej formy filmowej tworzy pracę plastyczną w formie reportażu fotograficznego nazywa trzy wymiary w rzeźbie i kompozycji przestrzennej: wysokość, szerokość, głębokość rozpoznaje rzeźby i formy przestrzenne wykonane z tradycyjnych materiałów kamień, glina, gips, drewno oraz tworzone z plastiku, metalu i gotowych materiałów instalacje tworzy proste formy przestrzenne z różnych materiałów plastycznych potrafi stworzyć prostą animację filmową inspirowaną tekstem i rysunkiem z wyobraźni ponad posługuje się w sposób prawidłowy terminologią plastyczną i używa słów: reportaż, kadr, fragment tworzy prace plastyczne z użyciem różnych technik w sposób oryginalny uzasadnia własne zdanie analizuje i nazywa rzeźby i formy przestrzenne z użyciem terminologii rozpoznaje i nazywa wybrane formy przestrzenne i ich autorów ze sztuki polskiej i europejskiej czerpie inspiracje do własnej pracy twórczej z innych dziedzin sztuki muzyki posługuje się technologią cyfrową tworzy oryginalne formy przestrzenne przygotować prezentację multimedialną s tekturę A4, kartony A3, aparaty fotograficzne, np. w telefonach komórkowych, ołówek, nożyczki, mazaki, plastelinę przygotować prezentację multimedialną 29. Mapa myśli powtórzenie materiału z rozdziału I 1 środki wyrazu plastycznego podziały barw składniki i rodzaje kompozycji historia znaku i pisma dziedziny sztuk plastycznych pojęcia, terminy plastyczne związane z poszczególnymi zagadnieniami określa, w formie pisemnej i rysunkowej, z użyciem właściwej terminologii, dziedziny sztuk plastycznych, rodzaje i cechy kompozycji ma wiadomości o barwach, liniach, punktach, płaszczyźnie, rodzajach pisma opisuje ustnie i pisemnie wybrane zagadnienie z zakresu rozdziału I podręcznika posługuje się płynnie wiedzą i terminologią plastyczną odpowiada twórczo na zadane pytania uzasadnia swoje zdanie s mazaki arkusze szarego papieru formatu A2

7 ponad 30. Test sprawdzian wiadomości po rozdziale I 1 środki wyrazu plastycznego podziały barw składniki i rodzaje kompozycji historię znaku i pisma dziedziny sztuk plastycznych pojęcia, terminy plastyczne związane z poszczególnymi zagadnieniami określa, w formie pisemnej i rysunkowej, z użyciem właściwej terminologii, dziedziny sztuk plastycznych, rodzaje i cechy kompozycji, ma wiadomości o barwach, liniach, punktach, płaszczyźnie, rodzajach pisma opisuje pisemnie wybrane zagadnienie z zakresu rozdziału I podręcznika posługuje się płynnie wiedzą i terminologią plastyczną odpowiada prawidłowo na zadane pytania rozwiązuje zagadnienia w formie niekonwencjonalnej rysunkowej podaje tytuły i autorów wybranych dzieł sztuki s długopis, ołówek Nauczyciel przygotowuje test Skarby sztuki z przeszłości 31. Wstęp, Malowanie barwnikami z natury praca List z zabytkami praca Podróż przez sztukę europejskich stolic 34. Wstęp, Łuk triumfalny dla zwycięzcy praca 3 ślady malarstwa prehistorycznego w jaskini Lascaux paleta barw prehistorycznego artysty tematy i formy antycznych waz w starożytnej Grecji ślady sztuki dawnej w Polsce i regionie terminy etnografia, skansen, archeolog pojęcia wąska, szeroka gama barw 3 zabytki Rzymu od antyku do baroku Panteon, łuki triumfalne, Koloseum, Fontanna di Trevi, Bazylika św. Piotra, Kaplica Sykstyńska wykonuje pracę plastyczną: rysunki zwierząt i krajobrazu w technice collage nawiązującą do sztuki prehistorycznej tworzy puzzle wazy greckie, fotografie skarbów sztuki regionalnej pozyskuje informacje o sztuce regionalnej z internetu, poprzez wizyty w muzeach regionalnych dokonuje wymiany informacji z rówieśnikami poprzez nośniki komputerowe opisuje ustnie i pisemnie cechy wybranych przykładów sztuki starożytnej oraz sztuki własnego regionu dokonuje analizy porównawczej dzieł sztuki wyszukuje potrzebne informacje w internecie i wykorzystuje technologię cyfrową tworzy multimedialny przewodnik po wybranym mieście w Polsce analizuje formę dzieła sztuki wymienia słynne dzieła sztuki architektury, rzeźby, malarstwa stolic europejskich dokonuje analizy historycznej i estetycznej wybranych dzieł sztuki prehistorycznej i starożytnej z użyciem terminologii definiuje pojęcia: skansen, etnografia kojarzy fakty, dokonuje porównań, uzasadnia swoje zdanie opisuje ustnie i pisemnie, z użyciem właściwej terminologii, podstawy stylów poznanych epok w sztuce kojarzy i analizuje fakty historyczne oraz łączy je ze sztuką s szary papier formatu A3, kredę, węgiel rysunkowy, różne przyprawy kuchenne, kakao, fotografie eksponatów z regionu zamieszkania s

8 8 35. Widokówka z miasta praca 36. Przewodnik po okolicy praca Szlakiem europejskich świątyń 37. Wstęp, Zaklęte kamienie, Przebudzony kamień praca 38. Przewodnik po miejscach sakralnych praca zabytki Paryża XIX, XX wiek Łuk Triumfalny, paryskie metro, kościół św. Genowefy, wieża Eiffla arcydzieła sztuki Warszawy XVII XXI wiek Zamek Królewski, syrenka, zamek w Wilanowie, Pałac w Łazienkach terminy plastyczne: antyk, barok, secesja, klasycyzm, mecenat, weduta, przewrót konstrukcyjno-materiałowy w architekturze twórczość malarza Canaletto legendarne symbole innych miast europejskich 2 cechy stylu, przykłady świątyń romańskich i gotyckich pojęcia: pielgrzymka, portal, gzyms, witraż, rozeta, nawa cechy, przykłady świątyń epoki renesansu i baroku pojęcia: kopuła, latarnia, harmonia, umiar, proporcje historia i cechy kościoła Sagrada Familia w Barcelonie opis kaplicy w Ronchamp Le Corbusier fantastyczne dekoracje, detale kościołów europejskich odszukuje geograficzne położenie zabytków na mapie wyszukuje informacje w nośnikach komputerowych i wykorzystuje technologię cyfrową do tworzenia wypowiedzi multimedialnej tworzy w technice mieszanej projekt własnego łuku triumfalnego oraz karty pocztowej z własnego miasta, regionu analizuje, interpretuje we własnej twórczości formę dzieła sztuki rzeźby, formy przestrzenne wymienia słynne świątynie europejskie należące do różnych kierunków w sztuce wyszukuje informacji w nośnikach komputerowych tworzy formy z wyobraźni i pracuje w zespole ponad tworzy interesującą, oryginalną wypowiedź plastyczną samodzielnie, swobodnie korzysta z technologii cyfrowej opisuje ustnie, z użyciem właściwej terminologii, cechy różnych stylów w sztuce od średniowiecza do współczesności tworzy prostą mapę przewodnik po miejscach sakralnych własnego miasta, regionu wykazuje się oryginalnością we własnej interpretacji tematu analizuje i kojarzy fakty oraz uzasadnia własne zdanie kartony formatu A3, A4, A5, klej, nożyczki, ołówek, czarny mazak, zdjęcie lub rysunek o wymiarach 5-10 cm własnej postaci, kredki, mazaki, cienkopis, zdjęcia, rysunki zabytków rodzinnej miejscowości s kartony formatu A3, A4, A5, klej, nożyczki, ołówek, czarny mazak, zdjęcie lub rysunek o wymiarach 5-10 cm własnej postaci, kredki, mazaki, cienkopis, zdjęcia, rysunki zabytków rodzinnej miejscowości Rzeźbiarskie zachwyty od starożytności do XX wieku 39. Wstęp, Lekkoatleta ćwiczenie 40. Czyja to dłoń? praca 3 cechy i przykłady rzeźby w starożytnej Grecji style rzeźby rzymskiej rzeźby renesansu jako inspiracja antykiem ekspresyjna rzeźba w baroku rzeźba starożytnej Mezopotamii demon lamassu wykonuje odlew gipsowy z formy glinianej oraz formę głowy z mydła opisuje ustnie cechy rzeźby różnych epok, podaje jej przykłady i twórców z użyciem nowej terminologii dokonuje analizy porównawczej dzieł sztuki rzeźbiarskiej z różnych epok z użyciem terminologii, dotyczącej rzeźby jako dziedziny sztuk plastycznych tworzy rzeźby z różnych materiałów plastycznych w sposób prawidłowy i oryginalny opisuje własną twórczość oraz dzieła kolegów s glinę rzeźbiarską 1 kg, gips 0,5 kg, plastikowe naczynie, tekturę 25 x 20 cm, kostkę mydła, mały nożyk, gazetę

9 ponad 41. Rzeźby nie z kamienia praca pojęcia, przedstawicieli stylów akt, portret realistyczny, pomnik konny, pieta, Myron, Michał Anioł, Bernini, rzeźby pergamońskie warsztat i narzędzia artysty rzeźbiarza W pracowniach wielkich malarzy od renesansu do XX wieku 42. Wstęp techniki i tematy rysunku i malarstwa, Dzień reportera migawki z codzienności 43. Karykatura jedną linią praca 44. Zdrowy portret praca Grafika jako artystyczna technika powielania 45. Wstęp ćwiczenie z wyobraźni, techniki graficzne 46. Okno w technice graficznej praca 47. Widok z okna monotypia 3 zasady, techniki i narzędzia w rysunku i malarstwie na przestrzeni epok geniusz artystów renesansu Leonarda da Vinci i Michała Anioła, G. Arcimbolda przedstawiciele realizmu, romantyzmu: H. Daumier, G. Cou rbet, F. Goya oraz ich dzieła elementy twórczości J. Dudy Gracza pojęcia i terminy plastyczne: fresk, sklepienie, scena rodzajowa, martwa natura, realizm, karykatura, krosno malarskie, murale, kolaż 3 grafika warsztatowa jako artystyczna technika powielania warsztat i narzędzia artysty grafika wielcy przedstawicieli grafiki artystycznej i ich dzieła: A. Dürer, F. Goya, D. Kaca nowe pojęcia plastyczne: reprodukcja, matryca, monotypia, prasa drukarska, druk wklęsły, druk wypukły, grafika, passe-partout techniki i materiały druku wypukłego, wklęsłego i płaskiego tworzy fotograficzny reportaż z wydarzeń szkolnych oraz wystawę prac w zespole interpretuje portret fotograficzny postaci w formie karykatury rysunek rozpoznaje i opisuje główne cechy malarstwa od renesansu do XX wieku, podaje jego przykłady i twórców z użyciem nowej terminologii wykonuje prostą matrycę graficzną z wielu materiałów plastycznych oraz odbitkę graficzną i oprawę passe-partout tworzy, za pomocą folii, papieru i farb monotypię rozpoznaje i opisuje techniki druku wypukłego, wklęsłego i płaskiego, z użyciem nowej terminologii tworzy obrazy w wyobraźni i przenosić je na język plastyczny dokonuje analizy porównawczej dzieł sztuki rysunku i malarstwa z różnych epok z użyciem nowej terminologii zna warsztat artysty materiały i narzędzia oraz techniki w różnych epokach w sztuce tworzy ciekawe formy plastyczne jako interpretacje podanych tematów uzasadnia swoje zdanie, opisuje pracę własną i kolegów dokonuje analizy dzieła sztuki grafiki, z użyciem terminologii wymienia wybranych, wybitnych przedstawicieli grafiki artystycznej oraz przykłady ich dzieł porównuje dzieła graficzne tworzone w wiekach dawnych i współcześnie tworzy ciekawą formę plastyczną w technikach graficznych uzasadnia własne zdanie s aparat fotograficzny, dokumentację zdjęcia z dnia reportera, kartony A4, mazaki, kolorowe czasopisma z warzywami, kwiatami, owocami, nożyczki, klej, farby, pędzle, ołówek s tekturę A4, sznurki, klej, nożyczki, farby plakatowe, pędzle 9

10 Malowane pędzlem i aparatem fotograficznym 48. Wstęp malarstwo impresjonizmu, Kolorowa katedra ćwiczenie 49. Plamy czy plama praca, Te same czy inne ćwiczenie Interpretacja przedmiotu w sztuce XX wieku 50. Wstęp, W krzywym zwierciadle ćwiczenie, Poskładać w całość praca 51. Harmonijne i użyteczne praca 2 technika malarstwa stosowana przez artystów w impresjonizmie XIX wieku impresjonizm jako nowe otwarcie na malarstwo i interpretację w sztuce wrażenie i światło w obrazach impresjonistów przedstawiciele kierunku i ich dzieła C. Monet pojęcia i terminy plastyczne: plener, piksel, mural 2 sztuka XX wieku jako przetwarzanie rzeczywistości interpretacja artysty początek XX wieku w sztuce jako nowe spojrzenie na formę i artystę zasady sztuki kubizmu malarstwo, architektura sztuka op-art. abstrakcjonizm w sztuce malarstwo, architektura, wzornictwo funkcjonalizm architektury XX wieku Willa Ridvelda przedstawiciele kierunków XX wieku i ich dzieła: P. Picasso, G. Braque, P. Mondrian, H. Stażewski pojęcia i terminy plastyczne cube, kubizm, abstrakcja,, neoplastycyzm, złudzenie optyczne, funkcjonalizm wykonuje ćwiczenia plastyczne z papierem, farbami i folią, dotyczące tworzenia barw pochodnych i wrażenia malarskiego oraz ćwiczenie z kolorowych kartonów, opisujące zjawisko względności barw w malarstwie opisuje, z użyciem terminologii, cechy impresjonizmu i twórczość C. Monet zna i stosuje w wypowiedzi pojęcia: plener, piksel, mural, impresjonizm wykonuje pracę interpretacyjną w technice collage portret potrafi stworzyć wzór geometryczny na naczyniu eksponuje i interpretuje własną pracę opisuje ustnie i pisemnie, z użyciem terminologii, cechy sztuki i kierunków XX wieku oraz rozpoznaje przykłady artystów i ich dzieła tworzy prace plastyczne portret i dekoracje abstrakcyjne naczynia ponad dokonuje analizy dzieła sztuki malarskiej impresjonizmu i współczesnej mural z użyciem nowej terminologii poszukuje związków techniki malarstwa impresjonizmu z fotografią cyfrową i muralami tworzy ciekawe formy plastyczne poszukuje informacji w tradycyjnych i multimedialnych źródłach opisuje własną pracę i prace kolegów dokonuje analizy dzieła sztuki XX wieku z użyciem terminologii wyszukuje informacji w nośnikach komputerowych i tradycyjnych źródłach oraz wykorzystuje technologię cyfrową do tworzenia wypowiedzi i kreacji program graficzny, internet, zdjęcie porównuje wybrane kierunki sztuki XX wieku tworzy ciekawa kreację plastyczną i opisuje własną pracę s kartony kolorowe A4, plastikowe koszulki, okładki, flamastry wodoodporne, nożyczki, papier kolorowy s kartony kolorowe techniczne A4, zdjęcia portretowe z kolorowych czasopism, nożyczki, klej, papier kolorowy samoprzylepny, linijkę, gładkie, białe naczynie

11 ponad Ekspresyjne malarstwo emocji 52. Wstęp, Portrety z palety ćwiczenia, Kolory emocji monotypia 53. Emocje i uczucia na obrazie praca w zespole 2 ekspresjonizm w sztuce abstrakcja ekspresyjna przedstawiciele kierunków: H. Matisse, R. Dufy, E. Kirchner, E. Munch, J. Pollock, Z. Nitka, Karl Schmidt-Rottluff pojęcia: action, action painting, le fave, abstrakcja, ekspresyjna rola emocji, formy i koloru w sztuce wykonuje barwną monotypię o charakterze interpretacyjnym tworzy w zespole barwną, ekspresyjną kompozycję abstrakcyjną opisuje, z użyciem terminologii, cechy kierunków w sztuce XX w. fowizm, ekspresjonizm, action painting dokonuje analizy porównawczej dzieł sztuki początku XX w. na tle sztuki dawnej i współczesnej, z użyciem terminologii opisuje obraz własny i kolegów i wyraża własną opinię tworzy ciekawą formę plastyczną pracy interpretuje we własnej pracy temat według zasad sztuki współczesnej s farby plakatowe, pędzle, naczynie na wodę, pędzle, okładkę plastikową, gazety, mydło, karton A Walizka z artystyczną niespodzianką 54. Wstęp, Zagadkowe przedmioty ćwiczenie i praca 55. Nowe czy stare instalacja 56. Portret wielokrotny praca Wyobraźnia w sztuce surrealistów 57. Wstęp, Tajemnicze fragmenty praca, ćwiczenie 58. Krajobraz nieznanej planety praca 3 zasady sztuki dadaizmu pop-art jako sztuka prowokacji przedstawiciele i przykłady dzieł kierunków w sztuce XX wieku: M. Duchamp, R. Lichtenstein, A. Warhol, M. Wagner, J. Rudzka-Habisiak pojęcia i terminy plastyczne: ready mades, dadaizm, pop- -art, multiplikacja, sitodruk, awangarda 2 elementy wyobraźni, legend, bajek w sztuce od starożytności do współczesności cechy i przedstawiciele oraz ich dzieła w sztuce surrealizmu sylwetka Salvadora Dalego artysty prowokatora przedstawiciele kierunku: R. Magritte, J. Miro współcześni surrealiści: W. Hasior, R. Olbiński pojęcia i terminy plastyczne: dekalkomania, surrealizm wykonuje artystyczną transformację starego przedmiotu, zabawki z użyciem różnych technik plastycznych tworzy fotograficzny collage w stylistyce sztuki pop-art Opisuje, z użyciem poznanej terminologii, sztukę dadaizmu i pop-artu tworzy dekalkomanię z użyciem techniki malarskiej opisuje, z użyciem terminologii, cechy i przedstawicieli sztuki surrealizmu oraz ich dzieła tworzy obrazy w wyobraźni i przetwarzać je na język plastyczny dokonuje analizy dzieła sztuki w formie niekonwencjonalnej wyszukuje potrzebne informacje w internecie tworzy własne opinie artystyczne oraz wystawę prac tworzy ciekawą interpretację plastyczną i uzasadnia własne zdanie dokonuje analizy dzieła sztuki w formie niekonwencjonalnej wyszukuje potrzebne informacje w internecie tworzy własne opinie artystyczne oraz wystawę prac tworzy ciekawą interpretację plastyczną i uzasadnia własne zdanie s zabawkę, igłę, nici, klej, nożyczki, farby, blok techniczny, flamastry, kredki, karton A3, kilka kserokopii A5 fotografii autoportretu s farby plakatowe, naczynia na farby, blok techniczny, gazety 11

12 Mapa myśli powtórzenie materiału z rozdziału II 1 cechy kierunków w sztuce od starożytności do XX w., wybitne dzieła i ich twórcy zabytki europejskich stolic słynne świątynie europejskie od starożytności do współczesności przykłady rzeźb od starożytności do współczesności przykłady architektury dawnej i współczesnej techniki graficzne malarstwo od renesansu do XIX wieku impresjonizm oraz kierunki sztuki pierwszej połowy XX wieku pojęcia i terminy plastyczne związane z kierunkami w sztuce starożytnej i sztuce od średniowiecza do XX wieku opisuje, w formie pisemnej i rysunkowej, z użyciem nowej terminologii, wybrane kierunki, przedstawicieli i ich dzieła sztuki od starożytności do XX wieku posługuje się nowymi terminami plastycznymi ponad kojarzy fakty i wyciąga wnioski twórczo rozwiązuje zadania problemowe rozpoznaje określone techniki plastyczne w kontekście różnych kierunków w sztuce formułuje wypowiedź ustną w sposób ciekawy i precyzyjny s mazaki, długopis, ołówek papiery szare formatu A2 60. Test sprawdzian wiadomości po rozdziale II 1 cechy kierunków w sztuce od starożytności do XX w., wybitne dzieła i ich twórcy zabytki europejskich stolic słynne świątynie europejskie od starożytności do współczesności przykłady rzeźb od starożytności do współczesności przykłady architektury dawnej i współczesnej techniki graficzne malarstwo od renesansu do XIX wieku impresjonizm oraz kierunki sztuki pierwszej połowy XX wieku pojęcia i terminy plastyczne związane z kierunkami w sztuce starożytnej i sztuce od średniowiecza do XX wieku opisuje, w formie pisemnej, z użyciem nowej terminologii, wybrane kierunki, przedstawicieli i ich dzieła sztuki od starożytności do XX wieku posługuje się nowymi terminami plastycznymi kojarzy fakty i wyciąga wnioski twórczo rozwiązuje zadania problemowe rozpoznaje określone techniki plastyczne w kontekście różnych kierunków w sztuce formułuje odpowiedź w sposób precyzyjny rozwiązuje prawidłowo zadanie niekonwencjonalne s długopis, ołówek Nauczyciel przygotowuje test

13 Sztuka i jej twórca 61. Wstęp, Zmiana praca 62. Wywiad Język sztuki, czyli analiza obrazu 63. Wstęp, Innym językiem ćwiczenie 64. Obrazy i słowa ćwiczenie 65. Historia obrazka ćwiczenie Rodzaje perspektyw w malarstwie i rysunku 2 dziedziny sztuki plastyka, muzyka, literatura, teatr, film, taniec oddziaływanie i rola sztuki sylwetka i rola twórcy sztuki artysty misja artysty społeczna, historyczna, refleksyjna, estetyczna, informacyjna, ilustracyjna, satyryczna wybrani artyści ich dzieła od XVII do XIX w.: T. Makowski, J. Matejko, E. Delacroix, sztuka amatorska Nikifor pojęcia i terminy plastyczne: plakat, subiektywizm, satyra rysunkowa, amator, misja 3 zasady analizy treści dzieła sztuki analiza formalna, treściowa, ekspresyjna dzieła sztuki techniki rzeźbiarskie i materiały oraz nowe konstrukcje: tkanina, drewno, instalacja forma, rodzaje przedstawień, rodzaje i cechy kompozycji, język plastyczny abstrakcja, kompozycja przedstawiającą, interpretacja pojęcia i terminy plastyczne: pejzaż, weduta, pejzaż marynistyczny, malarstwo historyczne, batalistyczne, pejzaż ze sztafażem, sztuka sakralna, portret, autoportret, martwa natura, akt, mozaika malarstwo symboliczne 3 perspektywa jako środek przedstawiania przestrzeni w malarstwie i rysunku zasady perspektywy kulisowej, linearnej, pasowej, powietrznej wykonuje pracę interpretacyjną świat ze sztuką i bez sztuki z użyciem różnych środków plastycznych opisuje, z użyciem terminologii, dziedziny, rolę i cechy sztuki oraz artysty stosuje formę wywiadu tworzy formę wywiadu i dokumentację zadań wykonuje pracę twórczą opartą na analizie obrazu rysunek dokonuje analizy formalnej, ekspresyjnej i treściowej wybranych dzieł sztuki od starożytności do XX w. bierze udział w zabawie zespołowej wykreśla prosty rysunek z użyciem zasad perspektywy linearnej ponad dokonuje analizy porównawczej dzieł sztuki na przestrzeni epok tworzy tezy, formułuje wnioski rozwiązuje zadanie problemowe, rozmawia, tworzy wystawę prac opisuje pracę własną i kolegi opisuje ustnie i pisemnie z użyciem poznanej terminologii i zasad analizy obrazu dzieło sztuki wyszukuje potrzebne informacje w internecie i używa technologii cyfrowej do realizacji zadań opisuje ustnie i pisemnie z użyciem poznanej terminologii i zasad analizy obrazu dzieło sztuki wyszukuje potrzebne informacje w internecie i używa technologii cyfrowej do realizacji zadań tworzy ciekawą formę analizy obrazu i pracy formułuje ciekawą wypowiedź, uzasadnia swoje zdanie dokonuje analizy obrazu pod względem budowy przestrzeni i użycia perspektyw, z użyciem terminologii tworzy ciekawą formę realizacji s kartony A3, farby plakatowe, temperowe, akwarele, pędzle, naczynie na wodę, pastele, dyktafon lub telefon komórkowy, kartkę i długopis podręcznik Ale plastyka! r. III s kartony A3, kredki, flamastry, kartka i długopis s kartony A3, długą linijkę, ołówek, akwarele, flamastry, klej, nożyczki

14 Wstęp, Błędna perspektywa ćwiczenie 67. Wykreśl głębię praca 68. Obraz z przestrzenią praca Światło w dziele sztuki 69. Wstęp, Ustawcie martwą naturę, Kadr, czyli najlepszy wybór praca 70. Studiować, czyli dokładnie poznawać ćwiczenie iluzjonizm w malarstwie zasady perspektywy w obrazach kubistycznych widzenie przestrzenne w technice 3D pojęcia i terminy plastyczne iluzjonizm, perspektywa zbieżna, renesansowa, horyzont wielcy artyści i ich dzieła z ilustracją przestrzeni: Leonardo da Vinci, Rafael Santi, William Hogarth, Albrecht Dürer 2 światło i cień w przedstawieniach realistycznych w sztuce modelunek światłocieniowy przedmiotu technika rysunku walorowego martwej natury rola światła i koloru w obrazach impresjonistów światło punktowe i rozproszone pojęcia i terminy plastyczne: hologram, realizm, modelunek światłocieniowy, rysunek studyjny rola światła w budowaniu formy i nastroju dzieła sztuki obrazy holograficzne i ich zastosowanie wielcy artyści i ich dzieła: J. Wright, L. Wyczółkowski wykonuje ćwiczenie z użyciem techniki akwarelowej i elementów wyciętych z kartonu, dotyczące zasad perspektywy powietrznej rozpoznaje i opisuje, z użyciem terminologii, rodzaje perspektyw w sztuce od starożytności do XX w. rozpoznaje malarstwo iluzjonistyczne i zasady techniki 3D wykonuje ćwiczenia z ułożeniem przedmiotów w martwej naturze oraz rodzajami oświetlenia tworzy rysunek światłocieniowy ołówkiem martwą naturę dokonuje analizy formalnej obrazu pod względem rodzaju oświetlenia i roli światła w obrazie opisuje rolę światła w sztuce, stosując poznaną terminologię plastyczną ponad rozumie i stosuje zasady różnych perspektyw w rysunku i malarstwie opisuje rolę światła w sztuce, stosując poznaną terminologię plastyczną tworzy ciekawą kreację plastyczną z zastosowaniem poznanych zagadnień odpowiada twórczo na pytania, uzasadnia własne zdanie s przedmioty w odcieniach szarości do martwej natury, kartony A3, kartkę z zeszytu, ołówek miękki, nożyczki, gumkę Dzieło sztuki jako źródło emocji artysty 71. Wstęp, Pojawiające się emocje, Kolorowe zapachy ćwiczenie, praca 2 malarstwo akcji, abstrakcja ekspresyjna jako sztuka wyrażania emocji w sztuce XX wieku znaczenie i symbolika barw w różnych kulturach i malarstwie barwa i jej znaczenie w sztuce użytkowej, wzornictwie przemysłowym tworzy kompozycję barwną transpozycję własnych wrażeń zapachowych na język plastyczny analizuje formę dzieła sztuki pod względem ekspresji wyrazu, emocji artysty opisuje, z użyciem właściwej terminologii, rolę emocji w różnych kierunkach i dziedzinach w sztuce tworzy ciekawą formę plastyczną pracy opartej o emocje i intuicji rozumie i stosuje w pracy energię i nasycenie barwy s kartony A3, pędzle, farby plakatowe, naczynie na wodę, patyki, kolorowe tusze

15 Kolory emocji praca Piękno w naszym otoczeniu 73. Wstęp, Jakiego dokonać wyboru? ćwiczenie 74. Niezwykła lampa praca 75. Wieszaki specjalnego przeznaczenia praca Formy artystyczne w sztuce ludowej Wstęp, Sztuka wycinania praca Malarstwo na szkle praca wielcy artyści i ich dzieła: S. Blow, S. Gierowski pojęcia, terminy plastyczne: malarstwo akcji 3 wzornictwo przemysłowe jako projektowanie przedmiotów codziennego użytku o wysokiej wartości artystycznej zasady funkcjonalności i praktyczności projektowanych przedmiotów design jako kreatywne i nowatorskie myślenie o przedmiocie codziennego użytku rola ornamentu w sztuce dawnej i współczesnej wzory geometryczne, fantazyjne i roślinne Design Festival w Łodzi terminy plastyczne: ornament, design, ergonomia, wzornictwo przemysłowe 4 sztuka ludowa i jej przejawy w projektowaniu i ozdabianiu przedmiotów codziennego użytku wartość dekoracyjna i użytkowa rękodzieła artystycznego różnice w kulturze, sztuce, tradycjach regionalnych Mazowsze, Kurpie, Kaszuby, Podhale skanseny jako muzea sztuki ludowej polska sztuka ludowa na wystawie w Szanghaju w 2010 roku rozpoznaje i nazywa własne emocje oraz przekłada je na język barwnej kompozycji opisuje, z użyciem właściwej terminologii, rolę emocji w różnych kierunkach i dziedzinach w sztuce pracuje twórczo w zespole wykonuje z papieru duży klosz do lampki nocnej w kształcie walca oraz tworzy ornament witrażowy ozdabia dowolnym, wybranym ornamentem, we własnym stylu, drewniany wieszak rozpoznaje i opisuje, z użyciem terminologii, cechy wzornictwa przemysłowego od czasów starożytnych do współczesności wykonuje w technice wycinanki własny projekt wzoru ludowego oraz witraż znalezione w wiejskiej zagrodzie rozpoznaje sztukę ludową własnego regionu wyszukuje informacje w nośnikach komputerowych i źródłach tradycyjnych ponad określa znaczenie i symbolikę barw w naturze i otoczeniu człowieka posługuje się w sposób swobodny terminologią plastyczną związaną z wzornictwem przemysłowym tworzy ciekawą, oryginalną i estetyczną pracę plastyczną analizuje przykłady wzornictwa przemysłowego z różnych epok, dokonuje porównania uzasadnia własne zdanie rozpoznaje i opisuje z użyciem poznanej terminologii cechy sztuki ludowej, jej rodzaje i regiony tworzy oryginalna i estetyczną formę s kartony A3, pędzle, farby plakatowe, naczynie na wodę, patyki, kolorowe tusze s kartki kolorowego papieru, czarny karton, nożyczki, klej, płytka pleksi, biały karton, czarny marker wodoodporny, farby plakatowe, pędzle, płyn do naczyń 15

16 Muzea miejsca spotkań z kulturą 80. Wstęp, Prezentacja pracy praca Tymczasowe muzeum wystawa Architektura świata 83. Wstęp, Zobacz więcej ćwiczenia i praca Miasto za 100 lat praca sztuka ludowa w nowoczesnym wzornictwie terminy plastyczne: rękodzieło, produkcja masowa, skansen, frywolitki, batik, złotogłowia 3 muzea jako miejsca spotkań z dziełami sztuki i edukacji pracownicy muzeum naukowcy, konserwatorzy, kuratorzy przykłady Muzeum Sztuki w Łodzi, British Museum, Louvre, Museum of Modern Art Nowy Jork, Museum d Orsay 3 przykłady budynku mieszkalnego w różnych kulturach od czasów starożytnych domy z kamienia, drewna, gliny igloo, domy w Mali, domki Trulli starożytne zasady budowy Witruwiusza rodzaje i zasady projektowania budowli funkcjonalność, konstrukcja, piękno bryły, dekoracja wewnętrzna i zewnętrzna przykłady architektury XXI wieku architektura Dubaju, Madurodam w Holandii, funkcjonalność i estetyka budowli tworzy oprawę własnej pracy oraz w grupie ekspozycję prac galerię na terenie szkoły rozpoznaje i nazywa rolę i przykłady placówek muzealnych w Europie określa nazwy i funkcje pracowników muzeum projektuje i wykonuje w grupie makietę miasta przyszłości z różnorodnych materiałów przestrzennych rozpoznaje i opisuje, z użyciem terminologii, cechy i przykłady architektury od starożytności do współczesności dokonuje analizy dzieła sztuki architektonicznej wyszukuje dodatkowych informacji w internecie i źródłach tradycyjnych ponad tworzy oryginalną i estetyczną formę pracy pracuje twórczo w zespole wymienia nazwy znanych placówek muzealnych w Europie i na świecie rozpoznaje i opisuje z użyciem terminologii cechy i przykłady architektury od starożytności do współczesności tworzy ciekawą formę plastyczną z wyobraźni, rozumiejąc zasady projektowania architektonicznego opisuje własną pracę i prace kolegów s karton A3, nożyk do papieru, prace własne A4, linijka, nożyczki, taśma klejąca s karton A3, ołówek, pastele, klocki, tekturę lub sklejkę Niezwykłe formy przestrzenne 86. Wstęp omówienie asamblażu, instalacji, mobili 3 dzieła tradycyjne a nowa forma przestrzenna w sztuce XX wieku w abstrakcjonizmie i dadaizmie niekonwencjonalne materiały w formach przestrzennych wosk, tworzywa sztuczne, sznurki, tkaniny wykonuje w zespole formę przestrzenną w technice asamblażu fantastyczne zwierzę pracuje twórczo w zespole dokonuje analizy dzieł sztuki formy przestrzennej z rozróżnieniem asamblażu, mobili, sztuki kinetycznej i instalacji opisuje, z użyciem poznanej terminologii, cechy i rodzaje form przestrzennych, artystów i ich dzieła s folię śniadaniową, taśmę klejącą, nożyczki, różne przedmioty guziki, łyżki, widelce itp.

17 Co to za stworzenie? praca 89. Mapa myśli powtórzenie materiału z rozdziału III 90. Test sprawdzian wiadomości po rozdziale III sztuka Aliny Sapocznikow, Magdaleny Abakanowicz, Władysława Hasiora, Aleksandra Caldera terminy plastyczne: mobile, instalacja, asamblaż, sztuka kinetyczna, podobrazie 1 dziedziny sztuki rodzaje i cechy kompozycji oraz analiza dzieła sztuki treściowa, formalna rodzaje perspektyw w sztuce rola emocji w sztuce wzornictwo przemysłowe sztuka ludowa architektura i forma przestrzenna wielcy artyści i ich dzieła terminy plastyczne: action painting, instalacja, mobile, formy przestrzenne, sztuka kinetyczna, asamblaż wielkie dzieła sztuki i ich twórcy od starożytności do współczesności 1 dziedziny sztuki rodzaje i cechy kompozycji oraz analiza dzieła sztuki treściowa, formalna rodzaje perspektyw w sztuce rola emocji w sztuce wzornictwo przemysłowe sztuka ludowa architektura i forma przestrzenna wielcy artyści i ich dzieła terminy plastyczne: action painting, instalacja, mobile, formy przestrzenne, sztuka kinetyczna, asamblaż wielkie dzieła sztuki i ich twórcy od starożytności do współczesności opisuje, w formie pisemnej, rysunkowej, stosując nową terminologię plastyczną, wybrane kierunki, przedstawicieli i ich dzieła sztuki od starożytności do XXI wieku posługuje się nowymi terminami plastycznymi opisuje, w formie pisemnej, rysunkowej, stosując nową terminologię plastyczną, wybrane kierunki, przedstawicieli i ich dzieła sztuki od starożytności do XXI wieku posługuje się nowymi terminami plastycznymi ponad tworzy ciekawą formę plastyczną uzasadnia własne zdanie kojarzy fakty i wyciąga wnioski twórczo rozwiązuje zadania problemowe rozpoznaje określone techniki plastyczne w kontekście różnych kierunków w sztuce tworzy ciekawą wypowiedź ustną kojarzy fakty i wyciąga wnioski twórczo rozwiązuje zadania problemowe rozpoznaje określone techniki plastyczne w kontekście różnych kierunków w sztuce s mazaki, długopis, ołówek papiery szare formatu A2 s długopis, ołówek Nauczyciel przygotowuje test 17

Iwona Piętowska-Kusior. Wymagania edukacyjne z plastyki dla uczniów klasy VI

Iwona Piętowska-Kusior. Wymagania edukacyjne z plastyki dla uczniów klasy VI Iwona Piętowska-Kusior Wymagania edukacyjne z plastyki dla uczniów klasy VI Temat lekcji Sztuka i jej twórca Język sztuki, czyli analiza obrazu 1. dziedziny sztuki: plastyka, muzyka, literatura, teatr,

Bardziej szczegółowo

Ocena dostateczna. Uczeń:

Ocena dostateczna. Uczeń: ABECADŁO PLASTYCZNE Punkt, linia, płaszczyzna 1. plastyka jako język obrazów oraz jej związki ze sztuką i dziełami artystycznymi rzeźby, rysunki, obrazy, przedmioty codziennego użytku 2. organizacja warsztatu

Bardziej szczegółowo

Otoczyć kreską. Wymagania na poszczególne oceny. Wymagania na poszczególne oceny. Treści programowe. Zagadnienia. Ocena celująca.

Otoczyć kreską. Wymagania na poszczególne oceny. Wymagania na poszczególne oceny. Treści programowe. Zagadnienia. Ocena celująca. ABECADŁO PLASTYKI: Nie tylko o farbach i pędzlach Otoczyć kreską 1. plastyka jako język obrazów oraz jej związki ze sztuką i dziełami artystycznymi rzeźby, rysunki, obrazy, przedmioty codziennego użytku

Bardziej szczegółowo

w szkole podstawowej klasy 4 6 Rozkład materiału nauczania plastyki Jezierska

w szkole podstawowej klasy 4 6 Rozkład materiału nauczania plastyki Jezierska Elżbieta Jezierska plastyki w szkole podstawowej klasy 4 6 2 ROZKŁAD MATERIAŁU 1 GODZINA TYGODNIOWO HASŁO W PODSTAWIE PROGRAMOWEJ WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE UCZEŃ: TEMAT LEKCJI 1. ABC PLASTYKI, CZYLI NIE TYLKO

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Krzysiak. Wymagania na poszczególne oceny

Agnieszka Krzysiak. Wymagania na poszczególne oceny Agnieszka Krzysiak 2 ABC plastyki, czyli nie tylko o farbach i pędzlach Punkt, linia, płaszczyzna w pracy plastycznej Pismo obrazkowe jako pierwszy przekaz informacji 1. plastyka jako język obrazów oraz

Bardziej szczegółowo

Elżbieta. Jezierska. Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2015, wcześniej wydawany przez Wydawnictwo Szkolne PWN

Elżbieta. Jezierska. Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2015, wcześniej wydawany przez Wydawnictwo Szkolne PWN Elżbieta Jezierska Plan pracy do podręcznika do plastyki w szkole j klasy 4 6 Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2015, wcześniej wydawany przez Wydawnictwo Szkolne PWN 2 KLASA IV-VI ponad 1-2. ABC plastyki,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016 Temat KLASA 5 1. Kontrast w plastyce 2. Barwy kontrastowe na urodzinowym stole wykonanie pracy plastycznej

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI.

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu plastyki polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl.5 1)Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował zakresu wiadomości

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie

Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu.

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu. KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze Obszary podlegające ocenianiu na plastyce w klasach IV-VI: Prace plastyczne(malarskie,

Bardziej szczegółowo

Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV

Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV Roczny plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Klasa IV Numer ponad 1. Co widzimy i jak to pokazać? 2. ABC sztuki 3. i 4. Linia i punkt 1 - termin język plastyki oraz terminy plastyczne

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY PODSTAWA PROGRAMOWA- ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008R. W SPRAWIE PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA KLASA 6 wymagania programowe na oceny semestralne i roczne

PLASTYKA KLASA 6 wymagania programowe na oceny semestralne i roczne PLASTYKA KLASA 6 wymagania programowe na oceny semestralne i roczne Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący -nie opanował wiedzy o sztuce w zakresie wymaganym na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA TEMAT WYMAGANIA NA OCENY 1 Lekcja organizacyjna. - wyodrębnia kształt przedmiotu i otacza konturem(2) - tworzy prostą pracę plastyczną z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z PLASTYKI W KLASIE IV

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z PLASTYKI W KLASIE IV ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z PLASTYKI W KLASIE IV Opracowanie: Andrzej Murzydło 1) Na ocenę dopuszczającą z plastyki, uczeń: wymienia miejsca, w których można zobaczyć dzieła

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - PLASTYKA klasa III gimnazjum Sztuka starożytnej Grecji. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie posługuje się formą kariatydy

Bardziej szczegółowo

Wymagania na ocenę śródroczną

Wymagania na ocenę śródroczną Wymagania edukacyjne dla uczniów klas IV-V posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego z uwagi na upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim. PLASTYKA KLASA IV Wymagania na ocenę śródroczną

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA Temat lekcji Światło i cień. 1. Światłocień w malarstwie ćwiczenie rysunkowe. 2. Budowa bryły światłem i cieniem. Wymagania programowe podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim KLASA IV Przy wystawianiu ocen z przedmiotu plastyka bardzo ważnym elementem składowym oceny jest

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 5 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 5 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie klas 5 szkoły podstawowej Temat 1. Dowiadujemy się, czym jest bryła 2. Tworzymy niezwykłą bryłę - Moja ulica Ocena dopuszczająca

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6. I okres roku szkolnego 2015/2016

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6. I okres roku szkolnego 2015/2016 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6 Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

Kraina sztuki. Scenariusz 9. Wolna i ekspresyjna sztuka abstrakcjonizmu. Elżbieta Jezierska

Kraina sztuki. Scenariusz 9. Wolna i ekspresyjna sztuka abstrakcjonizmu. Elżbieta Jezierska Elżbieta Jezierska Kraina sztuki Scenariusz 9 Wolna i ekspresyjna sztuka abstrakcjonizmu Copyright by Nowa Era Sp. z o.o. 2015, wcześniej wydawany przez Wydawnictwo Szkolne PWN Zagadnienie programowe Wiedza

Bardziej szczegółowo

Wymagania klasa VI OKRES I

Wymagania klasa VI OKRES I Numer i temat lekcji Wymagania klasa VI OKRES I 1., 2. i 3. Grafika artystyczna (warsztatowa) podstawowe - wyjaśnia, czym się charakteryzuje grafika jako dziedzina twórczości - podaje dwa podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3

Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3 Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3 W takcie ustalania ocen z zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: systematyczność, wytrwałość w pracy, przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

Iwona Piętowska-Kusior. Wymagania edukacyjne z plastyki dla uczniów klasy V

Iwona Piętowska-Kusior. Wymagania edukacyjne z plastyki dla uczniów klasy V Iwona Piętowska-Kusior Wymagania edukacyjne z plastyki dla uczniów klasy V Temat lekcji Skarby sztuki z przeszłości Podróż przez sztukę stolic 1. ślady malarstwa prehistorycznego w jaskini Lascaux 2. paleta

Bardziej szczegółowo

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA II GRUPA I I PÓŁROCZE Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną przedstawia - potrafi w praktyce zastosować

Bardziej szczegółowo

2,3 Kompozycja otwarta i zamknięta. Akwarium. podręcznik Do dzieła!, s

2,3 Kompozycja otwarta i zamknięta. Akwarium. podręcznik Do dzieła!, s 1 Lekcja organizacyjna. Formy i kształty- praca z wyobraźni - wyodrębnia kształt przedmiotu i otacza konturem(2) - tworzy prostą pracę plastyczną z zastosowaniem zasad kompozycji(3) - podejmuje próby różnicowania

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z plastyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z plastyki w klasie IV Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z plastyki w klasie IV Wymagania konieczne Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dopuszczającą. Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające na rzecz

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI 1. Kryteria ocen z plastyki. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: poziom uzdolnień i predyspozycji

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu. Obszary podlegające ocenianiu na plastyce w klasach

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY IV : oceny dopuszczająca i dostateczna : oceny dobra, bardzo dobra i celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY IV Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka dla klasy 4 szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka dla klasy 4 szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka dla klasy 4 szkoły podstawowej Temat Ocena dopuszczająca 1. Co to jest sztuka? wymienia miejsca, w których można zobaczyć dzieła wskazane ćwiczenie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS / 04. 1) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS / 04. 1) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia, PLASTYKA KLASA V KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS-5002-66/ 04 I wiedzy każdego ucznia. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę na przede wszystkim na: 1) poziom uzdolnień i predyspozycji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI KL.IV-V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI KL.IV-V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI KL.IV-V KRYTERIA OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Niedostateczny - otrzymuje uczeń, który: - nie opanował wiadomości określonych programem nauczania, - nie potrafi rozwiązać

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DO PROGRAMU LUBIĘ TWORZYĆ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DO PROGRAMU LUBIĘ TWORZYĆ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI DO PROGRAMU LUBIĘ TWORZYĆ KLASA V Wymagania edukacyjne na poszczególne stopnie Ocena niedostateczna - uczeń nie opanował zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA KL. V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY

PLASTYKA KL. V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PLASTYKA KL. V SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY (OCENA NIEDOSTATECZNA I CELUJĄCA ZOSTAŁY UWZGLĘDNIONE W KRYTERIACH OCENIANIA I W WYMAGANIACH OGÓLNYCH

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne. klasa IV

Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne. klasa IV Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne klasa IV Ocena semestralna i roczna jest wystawiana z uwzględnieniem WSO oraz zgodna nową podstawą programową przedmiotu plastyka. Jest ona wykładnikiem osiągniętych

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 I okres roku szkolnego 2015/2016 temat lekcji Podstawowe Ocena dopuszczająca i dostateczna Ponadpodstawowe Ocena dobra i bardzo dobra Co widzimy i jak to pokazać?

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS /04

PLASTYKA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS /04 PLASTYKA KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS- 5002-66/04 KLASA IV I Ocena wiedzy każdego ucznia. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę na przede wszystkim na: 1) poziom uzdolnień

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE DZIEDZINY PLASTYKI: 1. RYSUNEK - PODSTAWA WSZYSTKICH INNYCH DZIEDZIN PLASTYKI (techniki: OŁÓWEK, WĘGIEL, PASTELE, KREDKI, TUSZ).

GŁÓWNE DZIEDZINY PLASTYKI: 1. RYSUNEK - PODSTAWA WSZYSTKICH INNYCH DZIEDZIN PLASTYKI (techniki: OŁÓWEK, WĘGIEL, PASTELE, KREDKI, TUSZ). SZTUKI PLASTYCZNE - OKREŚLENIE DZIEDZIN TWÓRCZOŚCI ARTYSTYCZNEJ OBEJMUJĄCE RYSUNEK, MALARSTWO, RZEŹBĘ, GRAFIKĘ, RZEMIOSŁA ARTYSTYCZNE oraz ARCHITEKTURĘ. GŁÓWNE DZIEDZINY PLASTYKI: 1. RYSUNEK - PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Perspektywa linearna. Perspektywa powietrzna. Perspektywa malarska.

Perspektywa linearna. Perspektywa powietrzna. Perspektywa malarska. ZAGADNIENIE TEMAT KRYTERIA O PERSPEKTYWIE linearna. powietrzna. malarska. O ZNAKU PLASTYCZNYM W ŚWIECIE TECHNIK MIESZANYCH SZTUKA ODRODZENIA Zamiast wielu słów jeden znak. Znaki jednoelementowe i wieloelementowe.

Bardziej szczegółowo

Wojciech Sygut Marzena Kwiecień. tworzyć. Zeszyt ćwiczeń

Wojciech Sygut Marzena Kwiecień. tworzyć. Zeszyt ćwiczeń Wojciech Sygut Marzena Kwiecień tworzyć Zeszyt ćwiczeń spis treści I.... 4 1. Rysunek i walor... 4 2. Szrafowanie... 5 3. Lawowanie... 6 4. Drzewo w pięciu odsłonach... 8 5. Technika, metoda, rodzaj...

Bardziej szczegółowo

Iwona Piętowska Kusior. Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła!

Iwona Piętowska Kusior. Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Iwona Piętowska Kusior Wymagania edukacyjne z plastyki do programu nauczania Do dzieła! Oprócz wiedzy i umiejętności równie ważna jest pozytywna postawa wobec przedmiotu. Składają się na nią: aktywne uczestnictwo

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania wiedzy z plastyki w roku szkolnym 2010\2011

Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania wiedzy z plastyki w roku szkolnym 2010\2011 mgr Anna Wiktorowicz Wymagania edukacyjne, sposoby sprawdzania wiedzy z plastyki w roku szkolnym 2010\2011 KLASA V Ocena dopuszczająca : - wykonuje prace plastyczne, często niestaranne i schematyczne,

Bardziej szczegółowo

Plastyka. Zeszyt ćwiczeń

Plastyka. Zeszyt ćwiczeń Plastyka 4 Zeszyt ćwiczeń Wojciech Sygut Marzena Kwiecień Plastyka Zeszyt ćwiczeń dla klasy czwartej szkoły podstawowej Spis treści Kreska i jej tajemnice 1. Ukryte sylwetki. Kontur 5 2. Bryły w świetle

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia plastyczne rysunkowe, malarskie, budowania kompozycji, formułowanie kształtu, przestrzeni

ćwiczenia plastyczne rysunkowe, malarskie, budowania kompozycji, formułowanie kształtu, przestrzeni Przedmiotowy System oceniania z plastyki w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Zórawinie nauczyciel mgr Zofia Adamek Zasady oceniania uczniów 1 ocenie podlegają ćwiczenia plastyczne rysunkowe,

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu plastyka dla klasy VI szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu plastyka dla klasy VI szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi z przedmiotu plastyka dla klasy VI szkoły podstawowej Temat (rozumiany jako lekcja) Wymagania konieczne (ocena dopuszczająca) Wymagania podstawowe (ocena dostateczna)

Bardziej szczegółowo

wymienia rodzaje faktury występujące w dziełach różnych dyscyplin plastycznych

wymienia rodzaje faktury występujące w dziełach różnych dyscyplin plastycznych PLASTYKA -SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE STAWIANE UCZNIOM W KL V Zagadnienia Dopuszczający Wymagania dostateczny dobry bardzo dobry celujący Uczeń: Faktura zna pojęcie faktury wymienia na podstawie obserwacji

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY VI : oceny dopuszczająca i dostateczna ponad: oceny dobra, bardzo dobra i celująca WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY VI Aby uzyskać kolejną, wyższą ocenę, uczeń musi opanować zasób wiedzy i umiejętności

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I

PLASTYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I PLASTYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASY I GIMNAZJUM SEMESTR I Ocena dopuszczająca Uczeo: rozróżnia poszczególne dziedziny sztuki: malarstwo, rzeźbę, architekturę, grafikę, rzemiosło artystyczne,

Bardziej szczegółowo

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu,

Test z plastyki. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko. Drogi uczniu, Małe olimpiady przedmiotowe Test z plastyki ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Imię i nazwisko. Szkoła Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi uczniu,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 1. Dopuszczający nieprawidłowe wykonanie, odbiegające od głównego tematu, brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji,

Bardziej szczegółowo

Mały Artysta. Program zajęć dla dzieci 5 i 6 - letnich

Mały Artysta. Program zajęć dla dzieci 5 i 6 - letnich Mały Artysta Program zajęć dla dzieci 5 i 6 - letnich O programie: Głównym założeniem programu jest wychodzenie naprzeciw potrzebom dziecka,rozwijanie i wspomaganie jego zdolności zgodnie z jego potencjałem

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie V

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie V Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie V Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY V Wymagania wiadomości i umiejętności ocena dopuszczająca ocena dostateczna ocena dobra ocena bardzo dobra ocena celująca szkicuje, wykonuje rysunki konturowe,

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY DO PROGRAMU SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W GIMNAZJUM kl. 1 i 2 gim. Autor: BEATA MIKULIK

PLAN WYNIKOWY DO PROGRAMU SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W GIMNAZJUM kl. 1 i 2 gim. Autor: BEATA MIKULIK PLAN WYNIKOWY DO PROGRAMU SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA. ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE W GIMNAZJUM kl. 1 i 2 gim. Autor: BEATA MIKULIK Nauczyciel przedmiotu: Mirosława Ewa Lisowska Umiejętności po przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania przez niego wiadomości

Bardziej szczegółowo

Roczny plan wynikowy. Okres realizacji ( w latach szkolnych): 2015/2016. Ia, b, I c, I e, I f, I g. Nauczyciel Mariusz Kułakowski

Roczny plan wynikowy. Okres realizacji ( w latach szkolnych): 2015/2016. Ia, b, I c, I e, I f, I g. Nauczyciel Mariusz Kułakowski Gimnazjum nr 5 w Gdańsku Roczny plan wynikowy Okres realizacji ( w latach szkolnych): 05/06 Przedmiot Klasa plastyka Ia, b, I c, I e, I f, I g Nauczyciel Mariusz Kułakowski Wymagana liczba godzin przeznaczona

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z realizowanego programu nauczania plastyka IV-VI. Danuta Poręba

Wymagania edukacyjne z realizowanego programu nauczania plastyka IV-VI. Danuta Poręba Wymagania edukacyjne z realizowanego programu nauczania plastyka IV-VI Danuta Poręba nauczyciel plastyki 1. Wymagania edukacyjne w stosunku do uczniów są realizacją podstawy programowej poprzez wybrany

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie VI

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie VI Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie VI Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Obszary podlegające ocenianiu na plastyce klasy IV- VI 1. Prace plastyczne

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6 Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm odbioru twórczości. Podczas wystawiania

Bardziej szczegółowo

przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne,

przestrzeganie zasad BHP podczas posługiwania się narzędziami, efektywne gospodarowanie czasem przeznaczonym na ćwiczenia plastyczne, Przedmiotowy System Oceniania z PLASTYKI Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Wymagania wiadomości i umiejętności. rozszerzające dobra. podstawowe dostateczna. Po zakończonej lekcji uczeń: wie, jaka jest funkcja konturu

Wymagania wiadomości i umiejętności. rozszerzające dobra. podstawowe dostateczna. Po zakończonej lekcji uczeń: wie, jaka jest funkcja konturu tworzyć 4 Rozkład materiału nauczania. Plan wynikowy kryteria oceniania wiedzy i umiejętności z plastyki w klasie IV szkoły podstawowej. Wymagania wiadomości i umiejętności Zagadnienie Temat lekcji Liczba

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm odbioru twórczości. Podczas wystawiania

Bardziej szczegółowo

Wymagania podstawowe ponadpodstawowe Uczeń:

Wymagania podstawowe ponadpodstawowe Uczeń: edukacyjne plastyka / kl. V 1. Co wiemy o sztuce? Czego się dowiemy? - wymienia pojęcia poznane w - wskazuje w dziełach sztuki klasie 4 zastosowane środki wyrazu - objaśnia pojęcie stylu 2. Faktura - wyjaśnia

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne z zajęć artystycznych w klasie I

Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne z zajęć artystycznych w klasie I Wymagania szczegółowe na poszczególne oceny szkolne z zajęć artystycznych w klasie I Projekt Drzewo mojej miejscowości. Drzewa wokół nas. Znajomość i rozumienie podstawowych pojęć dotyczących bryły, faktury,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do przedmiotu plastyka - klasa III gimnazjum.

Wymagania edukacyjne do przedmiotu plastyka - klasa III gimnazjum. Wymagania edukacyjne do przedmiotu plastyka - klasa III gimnazjum. Podstawowym kryterium oceny uczniów jest zaangażowanie i wysiłek włożony w realizacje zadania przez ucznia. Równie ważne jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASA I GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASA I GIMNAZJUM Nr Temat niedostateczna 1 Lekcja organizacyjna. Informacja o wymaganiach edukacyjnych. Bezpieczeństwo podczas lekcji plastyki. 2 Malarstwo jako dziedzina sztuki plastycznej. Środki wyrazu malarstwa i typy

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS / 04. 1) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS / 04. 1) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia, PLASTYKA KLASA VI KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS-5002-66/ 04 I wiedzy każdego ucznia. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę na przede wszystkim na: 1) poziom uzdolnień i

Bardziej szczegółowo

uczeń spełnia kryteria wymagane na ocenę bardzo dobrą w danej klasie.

uczeń spełnia kryteria wymagane na ocenę bardzo dobrą w danej klasie. Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV OCENA CELUJĄCA bierze udział w konkursach plastycznych szkolnych, regionalnych i ogólnopolskich. uczeń potrafi dokonać podziału barw na podstawowe i pochodne,

Bardziej szczegółowo

Wymagania. wskazuje na fotografiach i reprodukcjach obrazów tworzące je elementy plastyczne wyjaśnia pojęcie planu w pracy plastycznej

Wymagania. wskazuje na fotografiach i reprodukcjach obrazów tworzące je elementy plastyczne wyjaśnia pojęcie planu w pracy plastycznej PLASTYKA -SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE STAWIANE UCZNIOM W KL IV Wymagania Co widzimy i jak to pokazać? wymienia elementy wskazuje i opisuje języka plastyki elementy abecadła tworzące abecadło plastycznego

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM Wymagania podstawowe, które uwzględniają wiadomości i umiejętności łatwe, praktyczne życiowo, bazowe dla przedmiotu, umożliwiają uczenie się innych przedmiotów, są pewne i wdrożone

Bardziej szczegółowo

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEW KLASIE V Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W BYDGOSZCZY

ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEW KLASIE V Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W BYDGOSZCZY ZASADY OCENIANIA PRZEDMIOTOWEW KLASIE V Z PLASTYKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 27 W BYDGOSZCZY Ocenianie przedmiotowe plastyki jest jednym z najtrudniejszych problemów z powodu szerokiego zakresu przedmiotu,

Bardziej szczegółowo

NPP Lekcja organizacyjna. Artyści malują to, co lubią. NPP Techniki i przybory malarskie. Barwy podstawowe i pochodne.

NPP Lekcja organizacyjna. Artyści malują to, co lubią. NPP Techniki i przybory malarskie. Barwy podstawowe i pochodne. SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY PLASTYKA, KL.IV SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA PROGRAMOWE (ocenę niedostateczną i celującą uwzględniono w wymaganiach ogólnych) Ocena dopuszczająca i dostateczna Ocena

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Kryteria oceniania Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy IV

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy IV WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy IV 1. Kryteria ocen z plastyki. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: indywidualny wkład pracy potrzebny

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie podstawowym dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie podstawowym dla klasy czwartej szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie podstawowym dla klasy czwartej szkoły podstawowej Temat (rozumiany jako lekcja) 1. FORMY I SZTAŁTY, BARWY I WRAŻENIA czyli jak patrzeć

Bardziej szczegółowo

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - podejmuje próby wykonania portretów w różnych technikach

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - podejmuje próby wykonania portretów w różnych technikach ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA III GRUPA I I PÓŁROCZE Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza podejmuje próby wykonania portretów w różnych technikach fotografiami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne plastyka, II etap edukacyjny

Wymagania edukacyjne plastyka, II etap edukacyjny Ocenie podlegają: przygotowanie do zajęć prace i ćwiczenia praktyczne, zaangażowanie w pracę twórczą aktywność na lekcji, wypowiedzi ustne, wyniki testów, kartkówek prace i ćwiczenia domowe, zeszyt przedmiotowy,

Bardziej szczegółowo

Plastyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - w klasie IV

Plastyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - w klasie IV Plastyka Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny - w klasie IV Niedostateczny otrzymuje uczeń, który : nie opanował podstawowych wiadomości z zakresu przedmiotu. Nie uczestniczy w lekcji i nagminnie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN

GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN GIMNAZJUM IM. ŚW. FRANCISZKA Z ASYŻU W TERESINIE AL. XX LECIA 2, 96 515 TERESIN Rozkład materiału dla klas II gimnazjum w oparciu o autorski program nauczania zajęć artystycznych zajęcia plastyczne Robert

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V OPRACOWANIE: ROMANA KARDACH-CZYŻ Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM

PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM PLASTYKA I KLASA GIMNAZJUM Wymagania podstawowe, które uwzględniają wiadomości i umiejętności łatwe, praktyczne życiowo, bazowe dla przedmiotu, umożliwiają uczenie się innych przedmiotów, są pewne i wdrożone

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. IV-VI

PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. IV-VI PRZEDMIOTOWE ZASADY OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. IV-VI nauczyciel przedmiotu Dorota Kondracka na rok 2015/16 1 Na początku każdego roku szkolnego nauczyciel informuje uczniów oraz rodziców o wymaganiach

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie podstawowym dla klasy czwartej szkoły podstawowej

Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie podstawowym dla klasy czwartej szkoły podstawowej Plan wynikowy z wymaganiami edukacyjnymi przedmiotu plastyka w zakresie podstawowym dla klasy czwartej szkoły podstawowej Temat (rozumiany jako lekcja) 1. Formy i kształty, barwy i wrażenia czyli jak patrzeć

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne plastyki klasa 4

Wymagania edukacyjne plastyki klasa 4 edukacyjne plastyki klasa 4 Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć. Oprócz wiedzy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas V

Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas V zeszyt ćwiczeń podręcznik program nauczania Wymagania edukacyjne i zasady oceniania z PLASTYKI dla uczniów klas V Autor Tytuł Nr dopuszczenia 1 ZASADY OCENIANIA 1. 1. Przy wypowiedziach ustnych i pisemnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki kl. IV-VI. Wymagania edukacyjne. Stopnie szkolne

Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki kl. IV-VI. Wymagania edukacyjne. Stopnie szkolne Przedmiotowy System Oceniania z Plastyki kl. IV-VI. Wymagania edukacyjne Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z plastyki w klasach IV-VI. Wymagania edukacyjne

Przedmiotowy System Oceniania z plastyki w klasach IV-VI. Wymagania edukacyjne Przedmiotowy System Oceniania z plastyki w klasach IV-VI Wymagania edukacyjne Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków

Bardziej szczegółowo

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa IV

Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa IV Plan pracy z plastyki do programu nauczania Do dzieła!. Klasa IV Wymagania 1. i 2. Co widzimy i jak to pokazać? - terminy plastyczne w formie abecadła plastycznego: linia, kontur, plama, walor, światłocień,

Bardziej szczegółowo

Zasady oceniania z plastyki w szkole podstawowej

Zasady oceniania z plastyki w szkole podstawowej Zasady oceniania z plastyki w szkole podstawowej I SPOSOBY SPRAWDZANIA I ZASADY OCENIANIA OSIĄGNIĘĆ UCZNIÓW Lp. Sposoby Zasady 1. -prace plastyczne -obejmują swoim zakresem trzy ostatnie tematy lekcyjne,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE ZE SZTUKI (PLASTYKI )

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE ZE SZTUKI (PLASTYKI ) SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE SZKOLNE ZE SZTUKI (PLASTYKI ) KL. I (zgodne z nową podstawą programową) Stopień niedostateczny : Uczeń: nie realizuje wymagań wymagań koniecznych

Bardziej szczegółowo

6. Plan pracy dydaktycznej do klasy 4. wraz z przewidywanymi osiągnięciami ucznia

6. Plan pracy dydaktycznej do klasy 4. wraz z przewidywanymi osiągnięciami ucznia 6. wraz z przewidywanymi osiągnięciami ucznia Tre ci zosta y uj te zgodnie z Now podstaw programow w kolejno ci: 1. ucze odbiera wypowiedzi i wykorzystuje zawarte w nich informacje (percepcja), 2. ucze

Bardziej szczegółowo