ARCHITEKTONICZNE KRAKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHITEKTONICZNE KRAKÓW"

Transkrypt

1 FIRMA USŁUGOWA ELśBIETA GRABOŚ ZAKRZÓW PODŁĘśE PRZEMYSŁAW CZUBAJ BIURO ARCHITEKTONICZNE KRAKÓW UL. LEA 115/5 DOKUMENTACJA WIELOBRANśOWA PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY : REMONT I ADAPTACJA CENTRUM WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ W BUDYNKU NR 4, POŁOśONEGO W KOMPLEKSIE EDUKACYJNYM WOLIŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO GRODNO 1 ADRES ZAMIERZENIA: GRODNO 1 KOŁO MIĘDZYZDROJÓW NAZWA I ADRES INWESTORA: FUNDACJA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ COUNTERPART FUND, Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. MIEDZIANA 3A, WARSZAWA, NAZWA I ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA : PODŁĘśE KRAKÓW, LISTOPAD 013

2 Opis techniczny spis treści: 1. Spis rysunków. Podstawa opracowania 3. Podstawowe dane ogólne 4. Podstawowe dane techniczne obiektu 5. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 6. Bilans grzewczo- wentylacyjno- chłodniczy 7. Zakres opracowania 8. Lokalizacja 9. Przeznaczenie i program uŝytkowy 10. Zestawienie powierzchni 11. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego opis rozwiązań projektowych 11.A. Zalecenie konserwatorskie 1. Techniczne propozycje dla wykonania budynku I. Część zewnętrzna II. Część wewnętrzna 13. Instalacja sanitarna 14. Instalacja elektryczna 15. Ochrona przeciwpoŝarowa Opis technicznydo wielobranŝowego programu funkcjonalno uŝytkowego: Remont i adaptacja Centrum Współpracy Międzynarodowej tworzonego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund w budynku nr 4, połoŝonego w kompleksie edukacyjnym Wolińskiego Parku Narodowego Grodno 1 1.Spis rysunków Nr rys. Nazwa: Skala: INWENTARYZACJA : Rys. nr 1 Rzut piwnic 1:100 Rys. nr Rzut parteru 1:100 Rys. nr 3 Rzut piętra 1:100 Rys. nr 4 Rzut dachu 1:100 Rys. nr 5 Przekrój A-A 1:100 Rys. nr 6 Przekrój B-B 1:100 Rys. nr 7 Elewacja Zachodnia 1:100 Rys. nr 8 Elewacja Wschodnia 1:100 Rys. nr 9 Elewacja Południowa 1:100 Rys. nr 10 Elewacja Północna 1:100 PROGRAM FUNKCJONALNO UśYTKOWY : Rys. nr 1 Plan zagospodarowania terenu 1:500 Rys. nr Rzut piwnic 1:100 Rys. nr 3 Rzut parteru 1:100 Rys. nr 4 Rzut piętra 1:100 Rys. nr 5 Rzut tarasu 1:100 Rys. nr 5 Rzut dachu 1:100 Rys. nr 6 Przekrój A-A 1:100 Rys. nr 7 Przekrój B-B 1:100 Rys. nr 8 Elewacja Zachodnia 1:100 Rys. nr 9 Elewacja Południowa 1:100 Rys. nr 10 Elewacja Wschodnia 1:100 Rys. nr 11 Elewacja Północna 1:100 Rys. nr 1 Wizualizacja 1 Rys. nr 13 Wizualizacja

3 . Podstawa opracowania 1.Umowa z Inwestorem.Uzgodnienia i wytyczne branŝowe 3. Podstawowe dane ogólne 1. UŜytkownik: FUNDACJA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ COUNTERPART FUND, Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE, UL. MIEDZIANA 3A, WARSZAWA.. Jednostka Projektowa: PODŁĘśE 3. Lokalizacja: GRODNO 1 KOŁO MIĘDZYZDROJÓW 4. Podstawowe dane techniczne obiektu 1. Powierzchnia netto 156,79 m. Kubatura 3995,8 m 3 3. Powierzchnia komunikacji 14,41 m 4. Powierzchnia uŝytkowa 1034,34 m 5. Udział powierzchni ruchu w powierzchni netto 30% 5.Zapotrzebowanie na energię elektryczną 1.Wentylacja 33 kw.komputery 7 kw 3.Oświetlenie 14 kw 4.Gniazda i urządzenia 140 Kw 5.Całkowita moc zainstalowana to : 14 kw 6.Całkowita moc szczytowa (zapotrzebowana) : 18kW 6. Bilans grzewczo- wentylacyjno- chłodniczy 1.Zapotrzebowanie ciepła dla ogrzewania budynku 110 kw.zapotrzebowanie ciepła na potrzeby wentylacji budynku 170 kw 3.Zapotrzebowanie mocy chłodniczej dla budynku 108 kw PowyŜsze wartości poszczególnych mocy dla budynku mogą ulec zmianie w dalszych etapach projektu w związku z doprecyzowaniem parametrów budynku. Miarodajne natęŝenie deszczu qm [l/s/ha]= 300 Q=17,94 l/s przyjęto dach płaski o współczynniku 0,8 Normatywne natęŝenie deszczu qn [l/s/ha]=13 Q=7,89 l/s przyjęto dach płaski o współczynniku 0,8 7. Zakres opracowania Niniejsze opracowanie stanowi WielobranŜowy Program Funkcjonalno UŜytkowy remontu i adaptacji Centrum Współpracy Międzynarodowej w budynku nr 4, połoŝonego w kompleksie edukacyjnym Wolińskiego Parku Narodowego Grodno Lokalizacja Grodno 1, koło Międzyzdrojów 9. Przeznaczenie i program uŝytkowy Główną myślą przewodnią opracowania programu jest remont i adaptacja istniejącego budynku na potrzeby działalności Centrum Współpracy Międzynarodowej Polsko-Węgierskiej tworzonego przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej Counterpart Fund, który będzie w szczególności realizował zadania na rzecz integracji międzynarodowej pod auspicjami placówki przedstawicielskiej (ambasada/konsulat) Republiki Węgierskiej, na rzecz współpracy międzynarodowej w dziedzinie ochrony przyrody, nauki, edukacji, kultury narodowej, promowania kultury polskiej i walorów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego, przy jego czynnym udziale i współpracy. W programie adaptacji budynku zaprojektowano : PIWNICA: - sala wielofunkcyjna (moŝliwość wykorzystania jako sala wystawowa, widowiskowo-teatralna (minispektakle), szkoleniowo-konferencyjna); - zaplecza sal wielofunkcyjnych w tym pomieszczenia ćwiczeniowo-studyjne - pomieszczenia gospodarcze - pomieszczenia techniczne wraz z zasceniem; - pracownię plastyczną; - szatnie dla sali wielofunkcyjnej - toaletę damską; - toaletę męską; - toaletę dla niepełnosprawnych; - kuchnię właściwą; - magazyny kuchni; - pomieszczenia porządkowe; - szatnię dla obsługi kuchni; - szatnię dla gości; Bilans wody Qdsr = 8 m3/d Qdmax= 11,85m3/d Qhśr = 1,158m3/h Qhmax=1,74 m3/h Przepływ jednostkowy Qj=1,45 [l/s]

4 PARTER: - sala widowiskowa (konferencje, takŝe międzynarodowe, warsztaty muzyczne, teatralne, koncerty, wystawy i prezentacje przyrodnicze i dot. ochrony przyrody); - pokój gościnny; - kuchnia pokazowa (warsztaty i pokazy kulinarne z wykorzystaniem produktów lokalnych i tradycyjnych); - kuchnia warsztatowa (warsztaty i pokazy kulinarne z wykorzystaniem produktów lokalnych i tradycyjnych); - śluza komunikacyjna; - sale wystawiennicze wystawy i prezentacje przyrodnicze i dot. ochrony przyrody - zascenie sali widowiskowej; PIĘTRO I: - pokoje gościnne z łazienkami szt. 4; - reŝyserka - kabina tłumaczy; TARAS: - taras widokowy; - pracownia; - szatnia; - toalety; - balkon pokazowy; - zintegrowana stacja meteo; - taras serwisowy 10. Zestawienie powierzchni (powierzchnia uŝytkowa) PIWNICA : Komunikacja 91,53 m -1.. Pomieszczenie techniczne,59 m Sala wielofunkcyjna 117,34 m Pracownia 1 8,15 m Pracownia /pomieszczenie ćwiczeniowo-studyjne 8,80 m Pracownia 3/reŜyserka dźwięku i obrazu 10,15 m Zascenie sali /pom. techniczne 31,58 m Pracownia plastyczna 49,59 m Pomieszczenie administracyjne 10,14 m Toaleta dla niepełnosprawnych 4,6 m Szatnie 15,45 m Toaleta damska 10,16 m Toaleta męska 9,8 m Szatnie obsługi kuchni 6,88 m Komunikacja 9,55 m Pomieszczenie porządkowe,6 m Magazyn art. suchych 3,81 m Pomieszczenie szaf chłodniczych 5,03 m Przygotowalnia 6,69 m -1.0.Kuchnia Właściwa 7,41 m Zmywalnia 7,1 m -1.. Wiatrołap 1,98 m Komunikacja kuchni 4,94 m Pomieszczeni gospodarcze 3,50 m Pomieszczenie gospodarcze 9,93 m Pomieszczenie pompy ciepła 3,48 m PARTER: 0.1. Hall 63,94 m 0.. Pokój gościnny 33,91 m 0.3. Kuchnia pokazowa 41,73 m 0.4. Kuchnia warsztatowa 6, 8 m 0.5. Śluza komunikacyjna 10,63 m 0.6. Sala widowiskowa 117,76 m 0.7. Zascenie sali /oranŝeria 64,14 m 0.8. Sala wystawienniczo- warsztatowa 14,65 m 0.9. Komunikacja 11,18 m SUMA POWIERZCHNI PARTERU 51,76 m PIĘTRO: 1.1. Pokój gościnny 1 0,97 m 1.. Pokój gościnny 35,33 m 1.3. ReŜyserka/ kabina tłumaczy 6,07 m 1.4. Komunikacja 7,70 m 1.5. Pokój gościnny 3 1,73 m 1.6. Pokój gościnny 4 5,61 m SUMA POWIERZCHNI PIĘTRA 18,41 m TARAS:.1. Taras widokowy -.. Pracownia 55,9 m.3. Szatnia 3,89 m.4. Prysznice,58 m.5. Toalety 1,50 m.6 Śluza szatniowa 16,91 m.7 Komunikacja,35 m SUMA POWIERZCHNI TARASU 8,5 m SUMA POWIERZCHNI WSZYSTKICH KONDYGNACJI 106,19 m Razem pow. netto całego budynku 106,19 m Razem pow. uŝytkowa całego budynku 1061,9 m Kubatura 3995,8 m 3 SUMA POWIERZCHNI PIWNICY 48,50 m

5 11. Forma architektoniczna i funkcja obiektu budowlanego opis rozwiązań projektowych. Forma architektoniczna, którą posłuŝył się Projektant przy tak prestiŝowym zamierzeniu, ze względu na lokalizację jest wynikiem wielu analiz projektowych przeprowadzonych na etapie koncepcyjnym aby odnaleźć przestrzenny i architektoniczny wymiar w obiekcie, który swą jakością i estetyczną formą architektoniczną, materiałami, przekona do inwestycji oraz zbudzi do niej zaufanie. Łatwo kodujący się w pamięci poprzez miejsce, architektoniczny obiekt powinien stać się ikoną w przestrzeni, łatwo rozpoznawalną, kojarzoną z lokalizacją, dla której dobro przyszłego uŝytkownika oznacza równieŝ satysfakcję inwestora. Architektoniczna jakość nowej inwestycji winna wyraŝać troskę inwestorów o estetykę przestrzeni publicznej, jaką niewątpliwie jest Woliński Park Narodowy. Projekt jest równieŝ wynikiem wielu studiów widokowych przeprowadzonych na etapie koncepcyjnym. Przedmiotem tematu projektowego jest obiekt wymagający odtworzenia całościowego, połoŝony na terenie Wolińskiego Parku Narodowego w Grodnie 1 (nr 4), w strefie nadmorskiej w pasie ochronnym, ponadto obiekt moŝe być objęty ochroną konserwatorską. Budynek podlegający remontowi i adaptacji został wybudowany przed 1939 rokiem. Jest to budynek usługowy - kuchnia stołówka, sala kinowa oraz część na piętrze o przeznaczeniu mieszkalnym,obecnie budynek jest nie uŝytkowany. Obiekt został wybudowany w konstrukcji tradycyjnej - murowanej dwu-kondygnacyjny, podpiwniczony, dach Ŝelbetowy płaski pokryty papą. Ściany zewnętrzne konstrukcyjne z cegły pełnej gr cm, stropy pomiędzy kondygnacjami gęsto- Ŝebrowe. Tynki na ścianach zewnętrznych cementowo - wapienne. Schody w budynku o konstrukcji Ŝelbetowej wykończone drewnem. W ramach prac projektowych przewidziano rozbudowę i adaptację budynku, na cele uŝyteczności publicznej - działalność Centrum Współpracy Międzynarodowej Polsko - Węgierskiej Fundacji Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund. Zaproponowano remont i adaptację istniejących pomieszczeń na potrzeby Centrum spełniającego współczesne standardy, oraz przewidziano dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych. Zaprojektowano nową klatkę schodową łączącą piwnice z parterem oraz dźwig osobowy łączący wszystkie kondygnacje. W obiekcie przewiduje się funkcję warsztatowo - artystyczną, wraz z zapleczem kuchennym umoŝliwiającym przeprowadzanie warsztatów i szkoleń kulinarnych z wykorzystaniem lokalnych, tradycyjnych produktów Polski i Węgier, - pokoje dla gości warsztatów, pokazów itp.-. Piwnice budynku przeznaczone są w większej części pod funkcję warsztatowo - artystyczną - salę wielofunkcyjną, pracownie plastyczną. W pozostałej części została zaprojektowana funkcja kuchni właściwej wraz z wszelkimi pomieszczeniami magazynowotechnicznymi. Na parterze przewiduje się funkcje : widowiskową - sala widowiskowa - wielofunkcyjna, sale warsztatowo - wystawiennicze połączone z kuchnią właściwą dwoma dźwigami towarowymi oraz z kuchnią pokazową i warsztatową. Na parterze równieŝ zaprojektowano pokój dla gości. Piętro budynku w całości zastało przeznaczone dla gości Centrum - 4, pokoje gościnne dostępne równieŝ dla osoby niepełnosprawnej poprzez windę. Przestrzeń pod istniejącymi schodami prowadzącymi na dach wykorzystano na pomieszczenie tłumaczy, oraz reŝyserkę światła i dźwięku. Projekt przewiduje likwidację wcześniejszych dobudowań znajdujących się w południowo - zachodniej części budynku, tj. zewnętrzne schody wraz z częścią prawdopodobnie zaplecza sali widowiskowej oraz attyk w formie łukowatej. Zaproponowano zabudowę istniejącej pochylni od strony południowo - zachodniej na potrzeby kuchni właściwej, warsztatowej oraz pomieszczeń wystawienniczych, oraz poszerzenie części warsztatowo - wystawienniczej od strony elewacji południowej. PowyŜszą zabudowę zaproponowano w formie zabudowania ścianami szklanymi istniejących tarasów z płaskim pełnym dachem na róŝnych poziomach. Dachy płaskie wykończone gzymsami. W miejsce wyburzonych łukowatych attyk zaproponowano nadbudowany gzyms w formie zapoŝyczonej z oryginalnej części obiektu. Dach częściowo przykry nową przeszkloną formą z płaskim dachem. Przy projektowaniu powyŝszego obiektu ze względu na wysoki prestiŝ inwestycji projektant starał się zaproponować materiały budowlane wysokiej jakości dające gwarancję wieloletniej eksploatacji oraz estetycznej satysfakcji. 11.a. Zalecenia konserwatorskie DANE HISTORYCZNE BUDYNEK nr 4 połoŝony w Kompleksie Edukacyjnym Wolińskiego Parku Narodowego Grodno 1. Grodno (do 010 r. Jaromin), to osada połoŝona nad Zatoką Pomorską na wyspie Wolin na Pasmie Wolińskim, nad jeziorem Gardno, w województwie zachodniopomorskim, w powiecie kamieńskim, w gminie Międzyzdroje, 6 km na północny wschód od Międzyzdrojów, 3 km na zachód od Wisełki. Na północy Grodna znajduje się obniŝona krawędź nadmorskiego klifu i zejście na plaŝę, na zachodzie obszar ochrony ścisłej im. prof. Zygmunta Czubińskiego, od południa droga wojewódzka nr 10. Na obszarze miejscowości znajduje się Kompleks Edukacyjny Grodno naleŝący do Wolińskiego Parku Narodowego. Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1186 roku, mowa jest o Lacum Giardino miejscu wyznaczonego miastana Pomorzu przez Bogusława I. W etymologi słowa gard doszukiwano się znaczenia był tutaj słowiański zamek, mur. Wokół aury jeziora narosło wiele legend. Pierwsze, autorstwa Thomasa Kanzow z 1538 roku publikowane były w Kronikach Pomorza. Legendy pełne były opowieści o: duchach na Jordansee, sanktuarium bogini Hertha, ukrytych skarbach piratów- Likedeeler, Storbeker, Stina z towarzyszami. W 169 roku, na szwedzkich geodezyjnych mapach Pomorza pojawia się pierwszy raz nazwa Jordansee, nazwa chrześcijańskiego pochodzenia, mająca na celu zdystansowanie się do pogańskiej tradycji tego miejsca. W 180 roku prezydent Johann August Sack na północ od jeziora kazał zbudować Heringspackerei, gdzie dostarczane przez rybaków śledzie były solone i pakowane, po czym wysyłane do Świnoujścia. Później, w pobliŝu utworzono cementownię, która funkcjonowała do 1877 roku, czerpiąc wodę rurociągiem z Jordansee. Po jej zamknięciu willę właściciela wykorzystywano jako dom leśnika. W dziewiętnastym wieku połoŝone w lesie jezioro Jordansee było obiektem wielu legend i romantycznych opowieści. Do dziś posiada bogatą literaturę. W połowie stulecia dla celów turystycznych utworzono wiele ścieŝek i rozbudowano bazę. Z Międzyzdrojów kursował statek turystyczny Adriatyk. W 1863 roku Theodor Fontane (PodróŜe przez Brandenburgię, Dzwony dzwonią ) odnosił się bardzo krytycznie do tych zmian: najpiękniejsze jezioro w północnych Niemczech, Jordansee... pomimo dobrej woli, mając niewielki smak, ten cenny kawałek natury zniszczyli. Za czasów faszystowskich nazwę Jordansee przekształcono na Gerdasee. Teren zamknięto i utworzono myśliwską rezydencję Hermana Geringa. Omawiany budynek, Willa nr 4 powstał wówczas, jako całkowicie nowa niezaleŝna budowla. Architektonicznie jest wysmakowany i nosi cechy nowoczesności opartej na klasycyzmie, cechujące wczesny Bauhaus. Budynek nie posiada typowych cech architektury faszystowskiej. Po wyzwoleniu, teren pozostawał zamknięty jako miejsce wypoczynku dygnitarzy, początkowo Bolesława Bieruta. W 1947 roku wprowadzono urzędowo nazwę Jaromin zastępując niemiecką nazwę miejscowości Jornadsee. 1 stycznia 1973 r. miejscowość została włączona do powiatu miejskiego Świnoujście. Po wydzieleniu się gminy Międzyzdroje w 1984 roku znalazła się formalnie w tej gminie. W latach siedemdziesiątych przeprowadzono gruntowny remont budynku z okazji zapowiadanej wizyty Leonida BreŜniewa. Ośrodki wczasowe Grodno i Grodno II do 10 lutego 009 naleŝały do Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zostały przekazane Dyrekcji Parku Narodowego. W ostatnim czasie przeprowadzano drobne naprawy, w tym m.in.: usunięcie awarii kanałów odprowadzających wodę w piwnicy oraz wymianę części okien na plastikowe, doraźne uszczelnienie poszycia i obróbki blacharskie dachu. W 01 roku budynek nie był uŝytkowany. /stan techniczny opisany w ekspertyzie technicznej mgr inŝ. Stefan Rosiak / W 013 roku budynek wydzierŝawiła Fundacja Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej - Counterpart Fund, na której zlecenie tworzone jest to opracowanie.

6 CECHY CHARAKTERYSTYCZNE BUDYNKU. Budynek stanowi jedną przemyślaną koncepcję architektoniczną połączoną z bardzo dobrą jakością zarówno projektu architektonicznego jak i wykonawczą, charakteryzującą się uŝyciem dobrych materiałów jak i umiejętnościami wykonawców. Czego nie moŝna powiedzieć o późniejszych remontach i sposobie eksploatacji, szczególnie w ostatnim okresie. Elewacje o harmonijnym podziale, zgrupowanymi oknami, gładzonym tynku (oryginalnym) zwieńczone były wydatnym gzymsem, w dolnej części nieco cofniętym od lica ściany, który stanowił attykę ukrywającą dach. Obecny stan elewacji został w pewnym stopniu przekształcony w latach 70-tych. Do największych zmian naleŝą: wymiana tynków na tzw baranek ; część zniszczonych gzymsów zastąpiono falującymi -półkolistymi attykami; dobudowano przy elewacji południowej część pomieszczeń kuchennych i dodatkowe schody; w elewacji frontowej, gdzie występowała gładka ściana (być moŝe przeznaczona na elementy propagandowe) wmontowano okno; wykonano nowe nakrycie tarasów; balustrady, płytki schodów.z tego okresu pochodzą takŝe przebudowa części wschodniej piwnic i rampa od strony południowej. Budynek jest częściowo dwukondygnacyjny, podpiwniczony. Ściany murowane z cegły. Stopy Ŝelbetowe z obniŝeniem o konstrukcji drewnianej i tynkowanej, z dekoracją sztukatorską. Dachem o konstrukcji drewnianej, pokrytej papą. Budynek od samego początku przeznaczony był na cele reprezentacyjne. Obszerny hol o monumentalnej przestrzeni miał przedłuŝenie w sali konferencyjnej/balowej/kinowej. W obu pomieszczeniach surowa struktura murów uzupełniona została bardzo dobrym, klasycznym detalem sztukatorskim. Nie stwierdzono występowania oryginalnych dekoracji malarskich. Przestrzeń auli poprzez liczne okna otwarta została na oplatające ją tarasy. Pierwotnie mogły istnieć zadaszenie /we wschodniej ścianie znaleziono ślady metalowych dźwigni/. Remont z lat siedemdziesiątych znacznie je przekształcił. Hol jest bardzo obszerny, wysoki na dwie kondygnacje, z obniŝeniem tuŝ przy wejściu, szerokimi stopniami prowadzącymi na parter i z dekoracyjnymi schodami po prawej stronie, prowadzącymi na piętro mieszkalne. Przy spoczniku schodów, na poziomie piętra odnaleziono zamurowany otwór drzwiowy, prowadzący do części kuchennej, mocno przekształconej w latach siedemdziesiątych poprzez niefortunne dobudowy. W centralnej części sufit holu posiada obniŝenie otoczone sztukateriami, miejsce na podświetlaną rozetę. Ściana północna holu posiada wyraźny ryzalit i wnękę na kominek/piec; okrągły sądząc po kształcie wnęki. Obok wejście do pomieszczeń mieszkalnych i toalety ogólnodostępnej z lat 70-tych. Piwnice występują pod całym budynkiem i tarasami, były mocno przebudowane w latach 70-tych. Z parterem połączone są oryginalnymi schodami (pod schodami parter-piętro) prowadzącymi zarówno do przestrzeni kuchni, jak i auli. Pomieszczenia piętra. Z balkonu holu, nie symetrycznie, w ścianie południowej i północnej, umieszczone są drzwi do pomieszczeń mieszkalnych rozplanowanych w amfiladzie, z większymi zmianami w części północnej oraz z dodanymi łazienkami w latach 70-tych i później. W centralnej części balkonu holu umieszczona jest reŝyserka kina oraz powyŝej schody prowadzące na dach. Odprowadzenie wody z połaci dachowych odbywa się poprzez: małe dwa przekucia, otwory w ścianie, pomiędzy dachem wyŝszym w części zachodniej budynku, a niŝszym we wschodniej; następnie dwiema rurami spustowymi zamurowanymi w ścianie auli, w centralnej części budynku; do piwnic, gdzie znajdują się otwory techniczne, po czym łącząc się z kanałami ściekowymi kuchni wyprowadzane są na północną część, poza obręb budynku. BUDOWA I STAN ZACHOWANIA na podstawie badań konserwatorskich Piwnice: Wątek ścian - cegła, zaprawy wapienno-cementowo-piaskowe; ława cementowa; stropy Ŝelbetowe; mocno zawilgocone na skutek: wody opadowej przy nieszczelnym systemie jej odprowadzenia z połaci dachowych oraz wilgoci podciąganej kapilarnie z gruntu przy braku izolacji poziomych i pionowych /występują wszędzie, szczególnie dobrze widoczne w części północnej, w południowej przesłonięte płytkami ceramicznymi tynki - oryginalne są wapienno-cementowo-piaskowe, późniejsze z duŝą ilością gorszego jakościowo cementu, w znacznym stopniu wszystkie tynki są zdegradowane poprzez krystalizację soli na skutek wilgotności kapilarnej powłoki malarskie - są wyłącznie wtórne, klejowe, olejne i emulsyjne; uszkodzone na skutek wilgotności i działalności mikroorganizmów stolarka- drewniana, wielokrotnie malowana farbami olejnymi; jest częściowo odkształcona, nie czynna Parter - aula: wątek ścian - ceglany z zaprawą wapienno-cementowo-piaskową, stropy Ŝelbetowe z podwieszaną konstrukcją drewnianą; stan zachowania, poza drewnem, stosunkowo dobry z wyjątkiem miejsc zalanych wodami opadowymi - tam mocne nasiąknięcie wodą, zasolenie. Drewno nosi ślady znacznego osłabienia na skutek działalności mikroorganizmów tynki - wapienno-cementowo-piaskowej o bardzo ładnej powierzchni gładzonej, imitującej kamień; nie przewidziane oryginalnie pod malowanie, uszkodzone i remontowane w dolnych partiach ścian, tynkami cementowymi słabej jakości; wtórnie malowane; mocno uszkodzone i zasolone w partiach zalania wodami opadowymi dekoracje sztukatorskie - na bazie gipsu, o niezwykle dobrej jakości materiałowej oraz wykonawczej, wtórnie malowane, uszkodzone jedynie w miejscach bezpośredniego zalania wodami opadowymi powłoki malarskie - wtórne, liczne o róŝnym zasięgu (więcej w partiach łatwo dostępnych), farby klejowe, emulsyjne, mocno osłabione przez wilgoć i mikroorganizmy elementy drewniane - parkiet, płaszczyzny w obrębie belkowania, wszystkie wtórne, mocno uszkodzone mechanicznie, przed działanie wilgoci i mikroorganizmów stolarka- w większości wymieniona w ostatnim czasie na białą, plastikową, drzwi do kuchni z lat 70-tych Parter - hol: wątek ścian - ceglany z zaprawą wapienno-cementowo-piaskową, stropy Ŝelbetowe z podwieszaną konstrukcją drewnianą; stan zachowania, poza drewnem, stosunkowo dobry z wyjątkiem miejsc zalanych wodami opadowymi - tam mocne nasiąknięcie wodą, zasolenie. Drewno nosi ślady znacznego osłabienia na skutek działalności mikroorganizmów tynki - wapienno-cementowo-piaskowej o bardzo ładnej powierzchni gładzonej, imitującej kamień; nie przewidziane oryginalnie pod malowanie, uszkodzone i remontowane w dolnych partiach ścian, tynkami cementowymi słabej jakości; wtórnie malowane; mocno uszkodzone i zasolone w partiach zalania wodami opadowymi dekoracje sztukatorskie - na bazie gipsu, o niezwykle dobrej jakości materiałowej oraz wykonawczej, wtórnie malowane, uszkodzone jedynie w miejscach bezpośredniego zalania wodami opadowymi lastriko - słupy dekoracyjne, stan zachowania ogólnie dobry; występują nieliczne uszkodzenia mechaniczne, oraz zmatowienie i zbielenie powierzchni na skutek duŝej wilgotności powietrza powłoki malarskie - wtórne, liczne o róŝnym zasięgu (więcej w partiach łatwo dostępnych), farby klejowe, emulsyjne, mocno osłabione przez wilgoć i mikroorganizmy elementy drewniane - oryginalna balustrada z elementami metalowymi nosi jedynie drobne ślady uŝytkowania; parkiet, powierzchnie schodów (w obrębie balkony nadbite wyŝej niŝ oryginalne), wszystkie wtórne, mocno uszkodzone mechanicznie, przed działanie wilgoci i mikroorganizmów stolarka- oryginalna nieliczna, osłabiona; w większości wymieniona w ostatnim czasie na białą, plastikową, i z lat 70-tych Parter - zaplecze kuchenne i pomieszczenia sanitarne: wątek ścian - cegła, ogólnie stan zachowania oryginalnych elementów dobry poza miejscami zalań wodą opadową j.w.; fragmenty ścian z lat 70-tych o licznych pęknięciach konstrukcyjnych, niestabilne tynki - z róŝnych okresów, oryginalne zachowane miejscowo, stan zachowania stosunkowo dobry poza miejscami zalań wodami opadowymi powłoki malarskie - j.w. ceramika- z lat 70-tych, słaba jakościowo, miejscowo uszkodzona mechanicznie stolarka- częściowo oryginalna, z późniejszymi wymianami

7 Parter i piętro- pomieszczenia mieszkalne: wątek ścian - cegła, ogólnie stan zachowania oryginalnych elementów dobry poza miejscami zalań wodą opadową j.w.; fragmenty ścian z lat 70-tych o licznych pęknięciach konstrukcyjnych, niestabilne tynki - z róŝnych okresów, oryginalne zachowane miejscowo, stan zachowania stosunkowo dobry poza miejscami zalań wodami opadowymi powłoki malarskie - j.w. lecz o stosunkowo lepszej kondycji ceramika- z lat 70-tych i późniejsza, słaba jakościowo, miejscowo uszkodzona mechanicznie stolarka- częściowo oryginalna, gdzie na szczególną uwagę zasługują oryginalne, zdobione intarsjami drzwi dwuskrzydłowe pomieszczenia w części zachodniej budynku oraz tuŝ obok umieszczony oryginalny świetlik z ozdobną kratownicą; okna częściowo skrzynkowe, oryginalne; pozostałe stolarki z późniejszymi wymianami Dachy: Konstrukcja drewniana, kryte papą, z licznymi przeróbkami i naprawami; małe spadki, zastoiska wody, spęcherzenia papy, mała przepustowość rur odprowadzających wodę. Nowe obróbki blacharskie szczytów. - dla lepszej moŝliwości zagospodarowania piwnic, wskazane jest usunięcie części ścian piwnic oraz stropu pod aulą - zaprojektowanie technologi ukierunkowanej na izolację termiczną budynku z moŝliwością utrzymania zabytkowego charakteru, szczególnie w wypadku rzeźby elewacji - zaproponowanie rozwiązań przestrzennych, z ewentualnym wzmocnieniem konstrukcyjnym, mieszczących wszystkie funkcje przedstawione przez inwestora - zaprojektowanie wnętrz ujmujące zarówno przestrzenie o charakterze stylizowanym historycznie jak i o bardziej nowoczesnym, jednak nawiązującym do aury Bauhausu. Zaproponowane zostaną trzy róŝne stylistycznie przestrzenie, zwane klimatami: 1. dawny czar obejmujące części reprezentacyjne i pokoje gościnne gdzie: oryginalne powierzchnie dekoracji ścian i stylizowane (lub stare) elementy wyposaŝenia stworzą jedność z okresem powstania budynku i będzie miała charakter edukacyjny;. z nową nutą przestrzeń dobudowanych oranŝerii mieszcząca głównie sale wystawowe i kuchnie pokazowe gdzie w oparciu o estetykę bauhausu wprowadzone zostanie takŝe duŝo nowoczesnych rozwiązań estetycznych, na bazie: szkło, metal, czarny kamień, chłodne ciemne drewno; 3. estetyczna funkcjonalność to przestrzeń piwnic mieszcząca głównie pracownie, utrzymana w ogólnej kolorystyce obiektu i w minimalistalistycznej formie detalu. Elewacje: Oryginalne dobrze czytelne, harmonijne, z nielicznymi zmianami: dobudowane fragmenty ścian kuchni i schody przy elewacji południowej; przekształcone attyki, nowe okno w centrum elewacji frontowej; tynki wymienione na tzw baranek w latach 70-tych Tarasy: Podobnie jak elewacje uległy rozległemu remontowi w latach 70-tych; wykonano nowe pokrycie w formie płyt posadzkowych, remont schodów, nowe balustrady z rur; WNIOSKI KONSERWATORSKIE. Priorytetem przygotowywanego projektu jest powstrzymanie postępującej destrukcji obiektu, przywrócenie jego oryginalnej wartości architektoniczno-artystycznej oraz nadanie mu moŝliwości funkcjonowania poprzez dobrze dokomponowaną rozbudowę. Wykonane obecnie badania obiektu /min: historyczne, konserwatorskie, konstrukcyjne/ dają moŝliwość prawidłowego nakreślenia poszczególnych kierunków działań. Usunięcie niefortunnych przekształceń: - bezwzględnie usunięcia wymagają dobudowane wtórnie elementy budynku przy elewacji południowej - tynki elewacji zewnętrznych - wtórne attyki (o falującej linii) naleŝy zastąpić gzymsami nawiązującymi do oryginalnych - wtórne okno w elewacji frontowej powinno zostać inaczej zaprojektowanetórne: tynki i warstwy malarskie wnętrz, ceramika; jedyny wyjątek mogą stanowić pomieszczenia mieszkalne Zabezpieczenie obiektu przed zagroŝeniami: - konieczny jest do wykonania spójny system osuszania, izolacji ścian i pomieszczeń piwnic - ściany, tynki w miejscach zagroŝonych powinny zostać wymienione zgodnie z programem renowacyjnym /np. ronomowanej firmy Remmers - wykonanie nowego, tzw. odwróconego dachu z bardzo sprawnym systemem odprowadzania wody opadowej oraz - projektowane oranŝerie, dodatkowo spełnią funkcję ochronną dla piwnic pod tarasami Dokomponowanie spójnych architektonicznie przestrzeni w celu realizacji planowanych zadań: - prace remontowo-konserwatorskie dla pomieszczeń reprezentacyjnych posiadających ciekawą dekorację sztukatorsko-tynkarską - zaprojektowanie oranŝerii w celu powiększenia powierzchni uŝytkowej; oranŝerii z podziałami na róŝne bryły i formy ja - zaprojektowanie uŝytkowej części na niŝszym z dachów (część wschodnia, nad aulą) w formie tarasu widokowego i

8 1. Techniczne wykonanie budynku I. Część zewnętrzna budynku: Ściany fundamentowe hydroizolacja zewnętrzna Ściany fundamentowe zewnętrzne naleŝy zabezpieczyć izolacją przeciwwodną np. wg. technologii f-my REMMERS przy wykorzystaniu : - zaprawy podkładową Grundputz WTA - gruntu Kiesol - dwóch warstw jednoskładnikowej bitumiczno-polimerowej masy hydroizolacyjnej Profi-Baudicht 1K - warstwy ochronnej zabezpieczającą hydroizolację podczas zasypywania wykopów. Zaleca się zastosować matę ochronno-drenującą DS Systemschutz, z systemową listwą zamykającą. Ściany fundamentowe hydroizolacja wewnętrzna Ściany fundamentowe wewnętrzne naleŝy zabezpieczyć np. wg. technologii f-my REMMERS przy wykorzystaniu: W przypadku braku dostępu do ścian piwnic od zewnątrz, proponuje się wykonanie izolacji pionowej na wewnętrznych ścianach piwnic tam, gdzie nie jest moŝliwe odkopanie zewnętrznej strony fundamentów. - iniekcja ciśnieniowa pozioma lub pod kątem ok. 5.Mur w strefie iniekcji uszczelnić szlamem Sulfatexschlämme. - preparat iniekcyjny Kiesol. - zaprawą Bohrlochsuspension. W przypadku występowania grzyba domowego, po usunięciu tynków i oczyszczeniu ścian, przeprowadzić impregnację ścian roztworem preparatu Adolit M flussig. Zastosować preparat Kiesol. Hydroizolacja fundamentów. Hydroizolacje wewnętrzne. Izolacja posadzek. Dla zabezpieczenia się przed zalaniem piwnic np. przy okresowym podniesieniu się wód gruntowych, proponuję się wykonanie izolacji poziomej posadzek piwnic. Na warstwie wyrównawczej z chudego betonu załoŝyć izolację wg. Technologii np. f-my REMMERS: - preparat Kiesol - ponownie podłoŝe zagruntować Kiesol i pokryć szlamem Sulfatexschlämme. - nałoŝyć warstwę izolacji polimerowo bitumicznej Profi Baudicht 1K (Dickbeschichtung). - ułoŝyć izolację termiczną, a na niej płytę jastrychu. Hydroizolacja fundamentów. Renowacja ścian od wewnątrz po wykonaniu zewnętrznej i wewnętrznej izolacji przeciwwodnej. Na ścianach z wykonaną od strony zewnętrznej izolacją przeciwwodną jak teŝ na ścianach gdzie izolacja została wykonana od wewnątrz, naleŝy dodatkowo nałoŝyć specjalne tynki renowacyjne wg. technologii f-my REMMERS: - obrzutka cementowa Vorspritzmörtel - tynk renowacyjny Sanierputz schnell WD - tynk drobnoziarnisty Feinputz. - farbę wewnętrzna Ściany istniejące zewnętrzne Renowacja elewacji wg. Technologii np. f-my REMMERS. Tynki. - preparat BFA, - preparat krzemianowym, głęboko penetrującym Silikatfestiger, - tynki termoizolacyjne, - zagruntowanie powierzchni tynków i gzymsów przed malowaniem preparatem krzem organicznym, wodorozcieńczalnym Hydro Tiefengrund. - malowanie ścian wykonać farbą krzemoorganiczną Siliconharzfarbe LA. Ściany projektowane zewnętrzne - pustak ceramiczny - ocieplenie - tynk cementowo wapienny wg. technologii f-my REMMERS Ślusarka aluminiowa - ściany osłonowe okna i drzwi Ściany tarasów wokół budynku, pomieszczeń na II kondygnacji, obudowę windy oraz okna przyjęto jako systemowe do wykonania z profili aluminiowych. Profile aluminiowe, profil ciepły. Przyjęto system np. Reynaers CS 38 SL w laminacie drewnopodobnym. Drzwi wejściowe do wykonania w systemie Reynaers CS 38 SL w laminacie drewnopodobnym. Szklenie szkłem bezpiecznym. - W drzwiach zastosowano urządzenie samozamykające. - Drzwi ze szkła zespolonego antywłamaniowego klasy (P4). - Wszystkie drzwi wejściowe są zintegrowane z kontrolą dostępu. - Dla ścian osłonowych oraz okien, przyjęto szkło w zestawie np. - 8 mm IPASOL NEUTRAL 5/9 - hartowany / 16 argon its silikon/ 44. VSG Lt 5 % Lr max 10% Lr max wewn. 10% SF ( g) 30 % Ug 1.1 W(m² K). RA 33 db Stropodachy Na wszystkich dachach łącznie z dachami nowoprojektowanymi, zaproponowano tzw. stropodachy odwrócone: - konstrukcja stropu istniejącego lub nowoprojektowanego - wylewka w spadku min. %,-3% - membrana typu EPDM /PHENIX/ lub inna o nie gorszych parametrach, - płyty stryrofoam gr. min. 1 cm 15 cm. - wykończenie płyty betonowe na podkładkach dystansowych lub Ŝwir. Dla tarasu widokowego wykończenie z desek z drewna egzotycznego deski dwustronnie ryflowane impregnowane z drewna suszonego np. Merbau gr. 5 mm szer. 10 mm, mocowane na legarach impregnowanych 40 x 70 x 400 mm. Obróbki attyk, parapety zewnętrzne itp. do wykonania z blachy tytanowo- cynkowej wg. f-my RHEINZINK. Świetlik Dla celów doświetlenia sali warsztatowo - wystawienniczej na parterze budynku zaprojektowano jednospadowy świetlik aluminiowy, szklony zestawem dwuszybowym. Konstrukcja świetlika zaprojektowana jest w oparciu o system ściany osłonowej z profili aluminiowych o szerokości konstrukcyjnej 50 mm. Przyjęto system np. Reynaers CW 50 S.C. - Przyjęto szkło np. - 8 mm IPASOL NEUTRAL 5/9 - hartowany / 16 argon its silikon/ 44. VSG Szklenie semistrukturalne np. w systemie Reyners Lt 5 % Lr max 10% Lr max wewn. 10% SF ( g) 30 % Ug 1.1 W(m² K). RA 33 db Schody zewnętrzne Schody zewnętrzne do pozostawienia w istniejącym kształcie, wykończenie kamieniem naturalnym Granit.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1 Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przeznaczenie i program uŝytkowy obiektu 3. Charakterystyczne parametry 4. Forma i funkcja obiektu 5. Rozwiązania budowlane 6. WyposaŜenie

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej,

OPIS TECHNICZNY. - wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jaworze, - kopia z mapy ewidencyjnej, OPIS TECHNICZNY 1. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest Projekt Budowlano Wykonawczy modernizacji budynku Oddziału Leczniczo Rehabilitacyjnego dla Dzieci i MłodzieŜy

Bardziej szczegółowo

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud.

1.ARCHITEKTURA mgr inŝ. arch. Tomasz MOSKALEWICZ upr. bud. Nr 32/04/SLOKK/II 2.KONSTRUKCJA mgr inŝ. Józef GŁOŚNY. upr. bud. INWESTOR: GMINA MIASTO MYSŁOWICE NR UMOWY: II M I 342-32/05 NR PROJEKTU: P 337-/ NAZWA I ADRES OBIEKTU DOM POMOCY SPOŁECZNEJ UL. REJA 54; MYSŁOWICE NR GEOD. DZIAŁEK: 50/89, 624/89 obręb Brzezinka km. 5

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA

DOKUMENTACJA WYKONAWCZA DOKUMENTACJA WYKONAWCZA przebudowy poddasza nieużytkowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania na cele biurowe w budynku administracyjno-biurowym NFZ w Łodzi, położonym przy ul. Kopcińskiego 58, dz. nr 17/18,

Bardziej szczegółowo

Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Olsztynie 12453 /11.0.A PW Projekt wykonawczy- Etap I- Tom I Inwestor: Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. ul. Sprzętowa

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO SPIS TREŚCI: 1 PODSTAWA OPRACOWANIA...6 1.1 Umowa z Inwestorem....6 1.2 Koncepcja architektoniczna przekazana Inwestorowi...6 1.3 Decyzja o warunkach zabudowy...6

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY

JEDNOSTKA PROJEKTOWA PIASTÓW. DWORZEC KOLEJOWY W PIASTOWIE Ul. Dworcowa 1, PIASTÓW, Nr działki ew. 147/2 obręb 5, 278/36 obręb 4 PROJEKT BUDOWLANY INWESTOR JEDNOSTKA PROJEKTOWA POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE SPÓŁKA AKCYJNA Ul. Szczęśliwicka 62, 00-973 Warszawa RAIL PROJEKT Sp. z o.o. ul. J. Chłopickiego 50, 04-275 Warszawa TYTUŁ OPRACOWANIA PRZEBUDOWA

Bardziej szczegółowo

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE

PROJEKTOWANIE ARCHITEKTONICZNE MICHAŁ OTOMAŃSKI 93-347 Łódź, KONTAKT: ul. Leszczyńskiej 20/17 tel. kom. 0 601 26 83 86 NIP 727-149-26-45 tel. (0 42) 209 32 86 REGON 472228329 fax. (0 42) 209 32 87 PKO BP SA w Warszawie michalotomanski@interia.pl

Bardziej szczegółowo

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ

OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ OPIS STANDARDU POMIESZCZENIA GALERII MULTIMEDIALNEJ INWESTOR: OPRACOWAŁ: LOKALIZACJA: TYP OBIEKTU: KRAKOWSKI PARK TECHNOLOGICZNY SP. Z O.O. UL. JANA PAWŁA II 41L, 31-864 KRAKÓW PORTICO PROJECT MANAGEMENT

Bardziej szczegółowo

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki

Projektowanie, kosztorysowanie i nadzór w budownictwie mgr inż. Benedykt Stecki PROJEKTOWANIE, KOSZTORYSOWANIE 1 I NADZÓR W BUDOWNICTWIE mgr inż. Benedykt Stecki 87-300 Brodnica ul. Poprzeczna 15 tel. 603 037 614 PROJEKT BUDOWLANY REMONTU I ZMIANY SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU SZKOŁY

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO IIA. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANE: 1. PRZEZNACZENIE I PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO 1.1 Informacje ogólne. Głównym celem utworzenia Centrum Leczenia Oparzeń jest podjęcie skutecznych działań

Bardziej szczegółowo

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a

u l. B ł a Ŝ e j e w s k a 6 3, K ó r n i k - B n i n S T A R O S T W O P O W I A T O W E W P O Z N A N I U 4 5 2 1 5 2 1 5-7 D o m y d z i e c k a u l. P ł o w i e c k a 1 1 / 2, 6 0-2 7 7 P o z n a ń ; N I P 7 7 9 1 1 1 5 6 0 1 ; R e g o n 6 3 4 5 6 8 7 1 2 ; n r. r a c h u n k u 0 9 1 0 5 0 1 5 2 0 1 0 0 0 0 0 2 3 0 5 4 4 7 0 0 1 P R O J E K T

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY Nazwa zamówienia: Rozbudowa i nadbudowa budynku usługowego - biura obsługi klienta dla cmentarza komunalnego przy ul. Panewnickiej w Katowicach Ligocie, na działce nr 26,

Bardziej szczegółowo

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead.

ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30, e-mail: arhead@arhead.pl www.arhead. 87-800 Włocławek, ul. Barska 47 tel./fax +48 54 252 83 33 e-mail: przybylski@przybylski.info.pl ARHEAD Spółka z o.o. BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE 03-905 Warszawa, ul. Francuska 30/2 tel. +48 22 616 29 30,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania

OPIS TECHNICZNY. do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania OPIS TECHNICZNY do projektu wykonawczego Centrum Wykładowo-Dydaktycznego w Koninie 1. Podstawa opracowania - umowy z Inwestorem i Użytkownikiem Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Koninie - Miejscowy Plan

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI

PROJEKT BUDOWLANY PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT: LOKALIZACJA: INWESTOR: PROJEKTANCI: PROJEKT BUDYNKU WIELORODZINNEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM DZIAŁKI PRZEBĘDOWO DZ. NR 90/10 OBRĘB TROJANOWO ARK. EWID. 2 SEKCJA: 6.181.12.09.1.3

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY

ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNYCH 80-541 Gdańsk; ul. Bliska 1b 5 OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO REMONTU, ODBUDOWY I ROZBUDOWY O KONDYGNACJĘ PODZIEMNĄ (PIWNICA CZĘŚCI PARTEROWEJ) ZABYTKOWEGO DWORU W KŁÓBCE Z PRZEZNACZENIEM NA CELE MUZEALNE W MIEJSCOWOŚCI KŁÓBKA,

Bardziej szczegółowo

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558

Firma Wi-Bud Wojciech Wiszniewski 83-200 Starogard Gd ul.sobieskiego15/6 tel 605 084 558 OPIS TECHNICZNY Do projektu budowlanego adaptacji pomieszczeń poddasza na pomieszczenia mieszkalne i terapeutyczne, wraz z rozbudową - nadbudową klatki schodowej w budynku Domu Pomocy Społecznej - Starogard

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY REMONTU I PRZEBUDOWY BUDYNKU A, REMONTU DACHU BUDYNKU A, B, WYMIANY OKIEN BUDYNKU C R E G O N 4 7 2 4 0 2 5 3 7 N I P 7 2 7 1 7 5 9 6 1 1 A U T O R S K A P R A C O W N I A P R O J E K T O W A M O N I K A W O J N A R O W S K A B R Z E Ź N A 12 M. 5 9 0-3 0 3 Ł Ó D Ź PROJEKT BUDOWLANO -

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki:

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA : 1. Opis techniczny. 2. Rysunki: nr rysunku nazwa rysunku skala A1 Rzut piwnic 1:100 A2 Rzut parteru 1:100 A3 Rzut piętra 1:100 A4 Rzut dachu 1:100 A5 Przekrój I I 1:100 A6 Przekrój

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ

UL. MOGILEŃSKA 42 61-044 POZNAŃ STADIUM BRANŻA PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURA TOM I TEMAT PROJEKT FILII BUDYNKU ZAKŁADU OPIEKUŃCZO-LECZNICZEGO I REHABILITACJI MEDYCZNEJ FILIA W OWIŃSKACH UL. CYSTEREK 5 INWESTOR ZAKŁAD OPIEKUŃCZO- LECZNICZY

Bardziej szczegółowo

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi "Pałacu Ślubów" OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz.

projektowanie i realizacja inwestycji Przebudowa willi Pałacu Ślubów OBIEKT/INWESTYCJA: ADRES: Ul. Kazimierza Wielkiego 1 dz. m g r i n ż. a r c h i t e k t Marta Bejnar-Bejnarowicz projektowanie i realizacja inwestycji Ul. Orląt Lwowskich 13/2 66-40 0 Gorzów Wlkp. 6 0 1 9 4 0 1 2 1 N I P 5 9 9-1 8 7-1 9-9 6 w w w. b e j n a

Bardziej szczegółowo