POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE"

Transkrypt

1

2

3 AT /2003 2/71 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA Drzwi JANISOL 2 i JANISOL Przegrody stałe JANISOL 2 i JANISOL PAKOWANIE, PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT OCENA ZGODNOŚCI System oceny zgodności Zakładowa kontrola produkcji Badania typu Badania kontrolne gotowych wyrobów Częstotliwość badań kontrolnych Metody badań Pobieranie próbek do badań Ocena wyników badań USTALENIA FORMALNO - PRAWNE TERMIN WAŻNOŚCI INFORMACJE DODATKOWE RYSUNKI... 35

4 AT /2003 3/71 POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE 1. PRZEDMIOT APROBATY 1.1. Ustalenia ogólne Przedmiotem niniejszej Aprobaty Technicznej ITB są drzwi JANISOL 2 i JANISOL 3 oraz zestaw wyrobów do wykonywania przegród stałych JANISOL 2 i JANISOL 3. Właścicielem systemów konstrukcyjno technologicznych JANISOL 2 i JANISOL 3 jest firma JANSEN A.G., CH-9463 Oberriet SG, Szwajcaria Kompletatorami zestawu wyrobów do wykonywania przegród stałych JANISOL 2 i JANISOL 3 oraz producentami drzwi JANISOL 2 i JANISOL 3 są firmy: KÖNIG STAHL Sp. z o. o., Warszawa, ul. Kolejowa 57, które uzyskały od firmy KÖNIG STAHL Sp. z o. o. prawo do produkowania (kompletowania) wyrobów objętych niniejszą Aprobatą Techniczną ITB i oznaczania ich znakiem towarowym: JANISOL 2 lub JANISOL 3 Aprobata Techniczna obejmuje: - drzwi JANISOL 2 o klasach odporności ogniowej: El 15/ E-W 30, EI 15/ E-W 60, El 30, E 30 lub E 60 oraz o klasie dymoszczelności S 60, - drzwi JANISOL 3 o klasie odporności ogniowej El 60 oraz o klasie dymoszczelności S 60, - przegrody stałe JANISOL 2 o klasach odporności ogniowej: El 15/ E-W 30, EI 15/ E-W 60, El 30, E 30 lub E 60, - przegrody stałe JANISOL 3 o klasach odporności ogniowej: EI 60 lub El 60/ E 120.

5 AT /2003 4/ Wyroby i akcesoria Do wykonywania drzwi i przegród stałych systemów JANISOL 2 i JANISOL 3 stosowane są następujące wyroby i akcesoria: - profile konstrukcyjne, - przeszklenia, - wypełnienia nieprzezroczyste, - listwy mocujące szyby i wypełnienia nieprzezroczyste, - wkręty mocujące listwy, - uszczelki ceramiczne i z EPDM do mocowania szyb i wypełnień nieprzezroczystych, - klocki podszybowe, - laminat ognioodporny, w drzwiach systemów JANISOL 2 i JANISOL 3 stosuje się ponadto: - uszczelki z EPDM przymykowe skrzydła drzwiowego, - uszczelnienia progowe drzwi dymoszczelnych, - inne akcesoria i wyposażenie drzwi (zawiasy, płytki montażowe, bolce, wkręty, zamki, rygle, samozamykacze, klamki itp.). Do wykonywania drzwi i przegród stałych w systemach JANISOL 2 i JANISOL 3 stosowane są stalowe profile konstrukcyjne z przekładką termiczną i wypełnieniem częściowym z płyt gipsowo kartonowych (w systemie JANISOL 2) oraz całkowitym wypełnieniem masą izolacyjną (w systemie JANISOL 3). Profile mogą być produkowane w wersji ocynkowanej lub czarnej. Kształt przekrojów poprzecznych profili i wymiary podano na rys Profile stalowe stosowane w systemie JANISOL 2 i JANISOL 3 są dwuczęściowe; części połączone są łącznikami z kompozytu eliminującymi mostki termiczne. Przeszklenia drzwi i przegród stałych systemu JANISOL 2 są wykonywane ze szkieł wymienionych w tablicy 1 w zależności od podanej klasy odporności ogniowej.

6 AT /2003 5/71 Rodzaj szkła Minimalna grubość nominalna, mm Maksymalna powierzchnia, m 2 Max wysokość, m Tablica 1 Klasa odporności ogniowej Pyrostop 15 3,22 2,31 EI 30 Pyrobel 12 2,76 2,3 EI 30 Contraflam N2 16 3,0 2,3 EI 30 Swissflam 16 2,5 2,3 EI 30 Pyranova 16 4,16 2,3 EI 30 Promaglas 17 3,0 2,3 EI 30 Pyrodur 8 2,8 2,33 EI 15/ E-W 30 Pyrodur 9 3,12 2,4 EI 15/ E-W 30 Pyrodur 10 2,4 2,3 EI 15/ E-W 60 Pyroswiss 6 2,4 2,3 E 30 Pyroswiss Plus 6 2,4 2,3 E 60 Fivestar 5 1,25 2,3 E 60 Pyran S 5 2,4 2,3 E 30 Pyran S 5 1,45 2,3 E 60 Pyroshield 6 3,36 2,3 E 30 Pyroshield 6 1,44 2,3 E 60 Pyrobelite 7 3,3 2,3 E 30 Glavunion szkło płaskie zbrojone Glavunion szkło płaskie zbrojone 6 3,36 2,3 E ,4 2,3 E 60 Przeszklenia drzwi i przegród stałych systemu JANISOL 3 są wykonywane ze szkieł wymienionych w tablicy 2 w zależności od podanej klasy odporności ogniowej. Tablica 2 Rodzaj szkła Minimalna grubość nominalna, mm Maksymalna powierzchnia, m 2 Max wysokość, m Klasa odporności ogniowej Pyrostop 21 3,22 2,3 EI 60 Pyrobel 25 3,22 2,3 EI 60 Contraflam N2 23 3,39 2,6 EI 60/ E 120 x) Swissflam 25 2,76 2,3 EI 60 Promaglas 21 2,76 2,3 EI 60 x) klasa odporności ogniowej drzwi ze szkłem CONTRAFLAM N2 wynosi EI 60

7 AT /2003 6/71 Szkła wymienione w tablicach 1 i 2 mogą być łączone z innymi rodzajami szkieł tworząc przeszklenia zespolone o dodatkowej funkcji np. termoizolacyjnej, kuloodpornej lub antywłamaniowej. Wymiary przeszkleń zespolonych nie mogą przekroczyć wymiarów podanych w tablicach 1 i 2. Przeszklenia mogą mieć kształt prostokątny, trapezowy, trójkątny, okrągły lub owalny. Wypełnienia nieprzezroczyste drzwi i przegród stałych systemu JANISOL 2 o klasie odporności ogniowej EI 15/ E-W 30, EI 15/ E-W 60 oraz EI 30 wykonywane są w następujących wariantach: a) wypełnienia mocowane jak przeszklenia o wymiarach nie większych niż 1400 x 1200 mm: - płyta PROMATECT firmy PROMAT grubości 18 mm lub płyta gipsowo-kartonowa GKF firmy KNAUF, LAFARGE NIDA GIPS grubości 18 mm obłożone dwustronnie blachą stalową lub aluminiową grubości 1 2 mm, - dwie płyty gipsowo-kartonowe GKF grubości 12,5 mm firmy KNAUF, LAFARGE NIDA GIPS, NORGIPS lub dwie płyty gipsowo kartonowe RF grubości 12,5 mm firmy RIGIPS obłożone dwustronnie blachą stalową lub aluminiową grubości 1 2 mm. b) wypełnienia o grubości równej szerokości profila (tj. 60 mm) o wymiarach nie większych niż 1400 x 1200 mm umieszczone pomiędzy dwoma blachami stalowymi grubości 1 2 mm mocowanymi po obwodzie do profili konstrukcyjnych poprzez spawanie punktowe lub przy użyciu wkrętów samowiercących Ø 4,2 mm, w rozstawie nie większym niż 200 mm, wykonane z: - wełny mineralnej o gęstości nie mniejszej niż 120 kg/m 3, - płyty PROMATECT firmy PROMAT grubości 18 mm lub płyty gipsowo kartonowej GKF grubości 18 mm firmy KNAUF lub LAFARGE NIDA GIPS, obłożonej dwustronnie wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 120 kg/m 3 i grubości 25 mm. Wypełnienia nieprzezroczyste drzwi i przegród stałych systemu JANISOL 2 o klasie odporności ogniowej E 30 oraz E 60, o wymiarach nie większych niż 1400 x 1200 mm wykonywane są w następujących wariantach: - blacha stalowa grubości 1 2 mm mocowana po obwodzie poprzez spawanie odcinkami jak na rys. 27 i 29, - wełna mineralna grubości 60 mm umieszczona pomiędzy dwoma blachami stalowymi grubości 1 2 mm mocowanymi po obwodzie do profili konstrukcyjnych poprzez spawanie punktowe lub przy użyciu wkrętów samowiercących Ø 4,2 mm w rozstawie nie większym niż 200 mm. Wypełnienia nieprzezroczyste drzwi i przegród stałych systemu JANISOL 3 o klasie odporności ogniowej EI 60, EI 60/ E 120 wykonywane są w następujących wariantach: a) wypełnienia mocowane jak przeszklenia o wymiarach nie większych niż 1400 x 1200 mm:

8 AT /2003 7/71 - dwie płyty PROMATECT firmy PROMAT grubości 18 mm lub dwie płyty gipsowo kartonowe GKF grubości 18 mm firmy KNAUF lub LAFARGE NIDA GIPS obłożone dwustronnie blachą stalową lub aluminiową grubości 1 2 mm, - trzy płyty gipsowo kartonowe GKF grubości 12,5 mm firmy KNAUF, LAFARGE NIDA GIPS lub NORGIPS, obłożone dwustronnie blachą stalową lub aluminiową grubości 1 2 mm. b) wypełnienia o grubości równej szerokości profila (tj. 60 mm) o wymiarach nie większych niż 1400 x 1200 mm, umieszczone pomiędzy dwoma blachami stalowymi grubości 1 2 mm mocowanymi po obwodzie do profili konstrukcyjnych poprzez spawanie punktowe lub przy użyciu wkrętów samowiercących Ø 4,2 mm w rozstawie nie większym niż 200 mm, z płyty PROMATECT firmy PROMAT grubości 18 mm lub płyty gipsowo kartonowej GKF grubości 18 mm firmy KNAUF lub LAFARGE NIDA GIPS, obłożonej dwustronnie wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 120 kg/m 3 i grubości 25 mm. Do mocowania przeszkleń lub wypełnień nieprzezroczystych stosowane są systemowe listwy mocujące lub kształtowniki stalowe zamknięte lub otwarte, wkręty, uszczelki ceramiczne, uszczelki z EPDM laminaty ognioodporne oraz klocki podszybowe. Przekrój poprzeczny i wymiary systemowych listew mocujących podano na rys. 6; listwy podane na rys. 6 a 6 g są zaciskane na łbach wkrętów, a listwy podane na rys. 6 h 6 j oraz kształtowniki stalowe są przykręcane wkrętami samowiercącymi Ø 4,2 mm lub wkrętami M5 do profili konstrukcyjnych. Rodzaje wkrętów systemowych mocujących listwy, uszczelek ceramicznych i uszczelek z EPDM, laminatów ognioodpornych, systemowych klocków podszybowych oraz ich wymiary podano na rys Rozstaw wkrętów mocujących systemowe listwy mocujące lub kształtowniki stalowe powinien wynosić nie więcej niż 250 mm (rys ). W drzwiach systemu JANISOL 2 i JANISOL 3 stosowane są uszczelki z EPDM przymykowe skrzydła (rys. 12 i 50). Elementy uszczelnień progowych drzwi dymoszczelnych podano na rys. 13. Pozostałe okucia i akcesoria podano na rys i 51 oraz w tablicach 3 i Przegrody stałe Przegrody stałe w systemie JANISOL 2 i JANISOL 3 mogą być wykonywane w postaci jednego segmentu lub jako wielosegmentowe. W przegrodach tych mogą być wbudowywane drzwi jedno- lub dwuskrzydłowe, odpowiednio w systemie JANISOL 2 lub JANISOL 3. Wysokość przegród nie może przekraczać 4000 mm, a długość jest nieograniczona pod warunkiem, że będą zastosowane dylatacje pionowe w odległościach nie większych niż

9 AT /2003 8/ mm. Przykłady dylatacji podano na rys. 34 i 35. Jeżeli całkowita długość przegrody nie przekracza 5000 mm dylatacji nie wykonuje się. Schematy drzwi i przegród stałych w obu systemach podano na rys. 20 i 23. Konstrukcja przegród stałych jest wykonana z profili stalowych wymienionych w p Wszystkie połączenia narożne są wykonywane wyłącznie poprzez spawanie (rys. 21). Połączenia typu T w ściankach stałych mogą być także skręcane (rys. 40) Drzwi Konstrukcja drzwi JANISOL 2 i JANISOL 3 jest wykonywana z profili konstrukcyjnych wymienionych w p Jako ościeżnice mogą być również stosowane ościeżnice obejmujące, narożne i wewnętrzne (rys. 48 i 49). Połączenia profili w drzwiach są wykonywane przez spawanie. Rodzaje połączeń spawanych w drzwiach są takie same, jak w przegrodach stałych (rys. 21). Maksymalne wymiary drzwi w świetle ościeżnicy wynoszą: a) w systemie JANISOL 2: - wysokość 2400 mm, - szerokość drzwi jednoskrzydłowych lub szerokość skrzydła głównego w drzwiach dwuskrzydłowych 1200 mm, - szerokość drzwi dwuskrzydłowych 2600 mm, b) w systemie JANISOL 3: - wysokość 2400 mm, - szerokość drzwi jednoskrzydłowych lub szerokość skrzydła głównego w drzwiach dwuskrzydłowych 1100 mm, - szerokość drzwi dwuskrzydłowych 2100 mm. Wymienione wyżej wymiary drzwi w systemie Janisol 3 mogą być zwiększone o 15% pod warunkiem, że powierzchnia skrzydła nie ulegnie powiększeniu o więcej niż 20%. Drzwi dymoszczelne w systemie JANISOL 2 i JANISOL 3 muszą być wyposażone w uszczelnienia progowe wykonane z wyrobów podanych na rys. 13. Przekroje pionowe dolnej krawędzi drzwi dymoszczelnych podano na rys. 22. W drzwiach systemu JANISOL 2 i JANISOL 3 stosowane są okucia i akcesoria systemowe podane w tablicy 3 i 4. Zamki jednopunktowe wymienione w tablicy 3 mogą być stosowane pod warunkiem, że na zewnętrznej przekładce izolacyjnej profilu skrzydła, od strony ościeżnicy jest naklejony laminat pęczniejący nr katalogowy , na odcinkach poziomym i pionowym o długości co najmniej 200 mm licząc od górnego narożnika po stronie zamka.

10 AT /2003 9/71 Tablica 3 Nr katalog. Opis S wkładka zamka WSS zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 22 mm zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 22 mm zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 17 mm zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu B, zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu B, zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu B, zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu B, zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu D, zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu D, zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu D, zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu D, zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 17 mm rygiel automatyczny skrzydła biernego, ocynkowany zamek automatyczny górny skrzydła biernego zawias spawany Ø 20 x 180 mm S zawias spawany Ø 20 x 180 mm WSS zawias spawany Ø 20 x 180 mm z regulacją pionową zawias spawany Ø 20 x 180 mm z regulacją pionową zestaw elektrozaczepów (góra / bok) 8-12 V do drzwi jednoskrzydłowych lewych, czoło zamka ocynkowane zestaw elektrozaczepów (góra / bok) 8-12 V do drzwi jednoskrzydłowych prawych, czoło zamka ocynkowane zestaw elektrozaczepów (góra / bok) 8-12 V do drzwi dwuskrzydłowych lewych, czoło zamka ocynkowane zestaw elektrozaczepów (góra / bok) 8-12 V do drzwi dwuskrzydłowych prawych, czoło zamka ocynkowane wkręt M 5 x zawias przykręcany 54 x 100 mm z regulacją pionową i poziomą, ocynkowany opadająca listwa progowa 550 mm opadająca listwa progowa 680 mm opadająca listwa progowa 830 mm opadająca listwa progowa 980 mm opadająca listwa progowa 1130 mm opadająca listwa progowa 1280 mm opadająca listwa progowa 1430 mm zawias spawany Ø 20 mm z regulacją 3D zawias przykręcany 54 x 100 mm z regulacją pionową i poziomą, stal szlachetna klamka aluminiowa 140 x 59 mm klamka aluminiowa anodowana 146 x 76 mm, z rdzeniem

11 AT / /71 Nr katalog. Opis klamka aluminiowa anodowana 146 x 76 mm, bez rdzenia klamka, łożysko, stal szlachetna 165 x 85 mm, bez rdzenia wkręt M 5 x 12, stal szlachetna rozeta owalna do wkładek okrągłych Ø 22 mm, stal szlachetna do / rozeta owalna do wkładek profilowych Ø 17 mm, stal szlachetna do / rdzeń klamki 9 x 120 mm pochwyt, stal szlachetna rozeta owal. do wkładek profilowych Ø 17 mm, stal szlachetna, rozstaw otwór 54 mm klamka ze stali szlachetnej 153 x 64 mm klamka ze stali szlachetnej 153 x 64 mm klamki ze stali szlachetnej 160 x 80 mm klamka, łożysko, rdzeń, stal szlachetna 160 x 80 mm, bez rdzenia rozeta owalna do wkładek okrągłych Ø 22 mm, stal szlachetna do rozeta owalna do wkładek profilowych Ø 17 mm, stal szlachetna do rdzeń dzielony klamki 9 x 110 mm S rdzeń dzielony klamki 9 x 100 mm WSS wkładka okrągła Ø 22 mm, L = 65 mm wkładka profilowa Ø 17 mm, L = 71 mm rozeta owalna szeroka do wkładek okrągłych Ø 22 mm, mosiądz niklowany rozeta owalna do wkładek okrągłych Ø 22 mm, stal szlachetna rozeta owal. do wkładek profilowych Ø 17 mm, stal szlachetna, rozstaw otworów 50 mm śruba montażowa do GKF M 8 x S rygiel skrzydła biernego WSS , ocynkowane rygiel skrzydła biernego, ocynkowane U komplet uzupełniający do S wkręt Ø 4,2 mm L = 67 mm pręt górny rygla Ø 10 mm L = 1,5 m wkręt M 5 x 12, ocynkowane pręt dolny rygla Ø 10 mm L = 1,5 m gniazdo podłogowe rygla płytka montażowa do ramy ścianki stałej płytka montażowa do ościeżnicy drzwiowej bolec stabilizujący z gniazdem, stal szlachetna S bolec stabilizujący z gniazdem WSS, stal szlachetna bolec wzmacniający Ø 4,7 mm L = 50 m blacha zamykająca śruba montażowa do GKF M 8 x element montażowy do okuć, ocynkowany element montażowy do okuć, stal szlachetna element montażowy do okuć, stal

12 AT / /71 Nr katalog. Opis zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 22 mm zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 22 mm zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 17 mm zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 17 mm rygiel automatyczny skrzydła biernego, czoło zamka ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny skrzydła biernego, czoło zamka ze stali szlachetnej zespół górnej zapadki zamek zwrotny, czoło zamka ze stali szlachetnej gniazdo podłogowe rygla, stal szlachetna bolec stabilizujący z gniazdem, stal szlifowana rygiel skrzydła biernego, stal szlachetna płytka montażowa do ościeżnicy, stal szlachetna szlifowana zamek zapadkowy lewy/prawy Ø 22 mm zamek zapadkowy lewy/prawy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu B, lewy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu B, prawy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu B, lewy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu B, prawy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu E, lewy/prawy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu E, lewy/prawy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu B, lewy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu B, prawy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu B, lewy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu B, prawy Ø 17 mm

13 AT / /71 Nr katalog. Opis zamek przeciwpaniczny typu E, lewy/prawy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu E, lewy/prawy Ø 17 mm zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 22 mm zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 22 mm zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 17 mm zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 17 mm zamek zapadkowy typu B z dodatkowym ryglowaniem lewy Ø 22 mm zamek zapadkowy typu B z dodatkowym ryglowaniem prawy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, lewy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, prawy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, lewy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, prawy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, lewy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, prawy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, lewy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, prawy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, lewy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, prawy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, lewy Ø 22 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, prawy Ø 2 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, lewy Ø 17 mm zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, prawy Ø 17 mm zespół górnej zapadki pręt górny zamka H 2,5 m pręt górny rygla Ø 10 mm L=2 m pręt dolny rygla Ø 10 mm L=1,5 m blacha zaczepowa akcesoria uzupełniające zawias spawany Ø 20 x 180 mm z regulacją pionową ze stali szlachetnej zawias spawany Ø 20 mm z regulacją 3D ze stali szlachetnej zawias spawany Ø 20 x 180 mm z regulacją pionową ze stali szlachetnej zawias spawany Ø 20 mm z regulacją 3D ze stali szlachetnej elektrozaczep 6-12 V, lewy, z blachą czołową ze stali szlachetnej elektrozaczep 6-12 V, prawy, z blachą czołową ze stali szlachetnej elektrozaczep 24 V, lewy, z blachą czołową ze stali szlachetnej elektrozaczep 24 V, prawy, z blachą czołową ze stali szlachetnej elektrozaczep 12 V, lewy, z sygnałem zwrotnym, z blachą ze stali szlachetnej elektrozaczep 12 V, prawy, z sygnałem zwrotnym, z blachą ze stali szlachetnej elektrozaczep 24 V, lewy, z sygnałem zwrotnym, z blachą ze stali szlachetnej elektrozaczep 24 V, prawy, z sygnałem zwrotnym, z blachą ze stali szlachetnej

14 AT / /71 Nr katalog. Opis zestaw elektrozaczepów 6-12 V, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zestaw elektrozaczepów 6-12 V, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zestaw elektrozaczepów 6-12 V, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zestaw elektrozaczepów 6-12 V, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zestaw elektrozaczepów 24 V, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zestaw elektrozaczepów 24 V, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zestaw elektrozaczepów 24 V, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zestaw elektrozaczepów 24 V, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zestaw elektrozaczepów 12 V. lewy, z sygnałem zwrotnym, z blachą ze stali szlachetnej zestaw elektrozaczepów 12 V. prawy, z sygnałem zwrotnym, z blachą ze stali szlachetnej zestaw elektrozaczepów 12 V. lewy, z sygnałem zwrotnym, z blachą ze stali szlachetnej zestaw elektrozaczepów 12 V. prawy, z sygnałem zwrotnym, z blachą ze stali szlachetnej zestaw elektrozaczepów 24 V, lewy, z sygnałem zwrotnym, z blachą ze stali szlachetnej zestaw elektrozaczepów 24 V, prawy, z sygnałem zwrotnym, z blachą ze stali szlachetnej zestaw elektrozaczepów 24 V, lewy, z sygnałem zwrotnym, z blachą ze stali szlachetnej zestaw elektrozaczepów 24 V, prawy, z sygnałem zwrotnym, z blachą ze stali szlachetnej zamek zapadkowy, prawy, z blachą ocynkowaną zamek zapadkowy, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zamek zapadkowy, lewy, z blachą ocynkowaną zamek zapadkowy, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zespół górnej zapadki rygla skrzydła biernego rygiel skrzydła biernego, ze stali ocynkowanej rygiel skrzydła biernego, ze stali szlachetnej pręt górny rygla Ø 10 mm L = 1 m pręt górny rygla Ø 10 mm L = 1,5 m pręt górny rygla Ø 10 mm L = 2 m pręt dolny rygla Ø 10 mm L = 1 m pręt dolny rygla Ø 10 mm L = 1,5 m pręt dolny rygla Ø 10 mm L = 2 m zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ocynkowaną zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ocynkowaną zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ocynkowaną

15 AT / /71 Nr katalog. Opis zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu E z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu B, prawy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu B, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu B, lewy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu B, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu B, prawy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu B, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu B, lewy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu B, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu E, prawy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu E, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu E, lewy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu E, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu E, prawy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu E, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu E, lewy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu E, lewy, z blachą ze stali szlachetnej rygiel przeciwpaniczny skrzydła biernego z blachą ocynkowaną rygiel przeciwpaniczny skrzydła biernego z blachą ze stali szlachetnej zespół górnej zapadki blacha zaczepowa ze stali ocynkowanej blacha zaczepowa ze stali szlachetnej rygiel przeciwpaniczny skrzydła biernego ze stali ocynkowanej rygiel przeciwpaniczny skrzydła biernego ze stali szlachetnej rygiel skrzydła biernego, ze stali ocynkowanej rygiel skrzydła biernego, ze stali szlachetnej

16 AT / /71 Nr katalog. Opis rygiel skrzydła biernego, ze stali ocynkowanej rygiel skrzydła biernego, ze stali szlachetnej zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ocynkowaną zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ocynkowaną zamek zapadkowy z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu D z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu D z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu D z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu D z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu B z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu C z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu C z dodatkowym ryglowaniem, prawy, z blachą ze stali szlachetnej zamek przeciwpaniczny typu C z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ocynkowaną zamek przeciwpaniczny typu C z dodatkowym ryglowaniem, lewy, z blachą ze stali szlachetnej blacha zaczepowa ze stali ocynkowanej zespół górnej zapadki zamka prowadzenia pręta pręt górny zamka Ø 6 mm L = 1,5 m zespół górnej zapadki zamka dźwignia przeciwpaniczna rozstaw 92 mm, anodowane aluminium EV 1, prawa dźwignia przeciwpaniczna rozstaw 92 mm, mosiężna, prawa dźwignia przeciwpaniczna rozstaw 92 mm, ze stali szlachetnej, prawa dźwignia przeciwpaniczna rozstaw 92 mm, anodowane aluminium EV 1, lewa dźwignia przeciwpaniczna rozstaw 92 mm, mosiężna, lewa dźwignia przeciwpaniczna rozstaw 92 mm, ze stali szlachetnej, lewa dźwignia przeciwpaniczna rozstaw 98,5 mm, anodowane aluminium EV 1, prawa dźwignia przeciwpaniczna rozstaw 98,5 mm, ze stali szlachetnej, prawa dźwignia przeciwpaniczna rozstaw 98,5 mm, anodowane aluminium EV 1, lewa dźwignia przeciwpaniczna rozstaw 98,5 mm, mosiężna, lewa dźwignia przeciwpaniczna rozstaw 98,5 mm, ze stali szlachetnej, lewa dźwignia przeciwpaniczna, anodowane aluminium EV 1, prawa dźwignia przeciwpaniczna, mosiężna, prawa

17 AT / /71 Nr katalog. Opis dźwignia przeciwpaniczna, ze stali szlachetnej, prawa dźwignia przeciwpaniczna, anodowane aluminium EV 1, lewa dźwignia przeciwpaniczna, mosiężna, lewa dźwignia przeciwpaniczna, ze stali szlachetnej, lewa zawias przykręcany 2 częściowy stalowy zawias przykręcany 3 częściowy stalowy zawias przykręcany 2 częściowy ze stali szlachetnej zawias przykręcany 3 częściowy ze stali szlachetnej pręt rygla Ø 10 mm L = 2,5 m Tablica 4 Nr katalog. Opis blacha zaczepowa ze stali szlachetnej zamek dodatkowy rozeta wkładki aluminiowa klamka aluminiowa rozeta wkładki aluminiowa zawias przykręcany 2-częściowy stalowy zawias przykręcany 3-częściowy stalowy W W W W W uszczelka przymykowa uszczelka przymykowa uszczelka przymykowa zawias drzwiowy kaseta zawiasu drzwiowego Poza okuciami systemowymi wymienionymi w tablicy 3 i 4 mogą być również stosowane następujące okucia: a) samozamykacze drzwiowe firm: - DORMA Niemcy serii: TS93, TS92, TS91, TS83, TS73, TS72, TS71, - DORMA Niemcy serii: ITS96 w systemie JANISOL 2, - GEZE Niemcy serii: TS5000, TS4000, TS3000, TS2000, - VACHETTE Francja seria 1100 i MF 11200, - ECO-SCHULTE Niemcy serii: TS61, TS41, TS21, - GU Niemcy serii: OTS330, OTS530, OTS630, OTS730,

18 AT / /71 wraz z akcesoriami towarzyszącymi (w tym np. regulatory kolejności zamykania, elektroblokady). b) napędy drzwiowe, trzymacze elektromagnetyczne, akcesoria kontroli dostępu, elektromagnetyczne stalowe zaczepy zamka, zamki zabezpieczeniowe stosowane jako dodatkowe, c) dźwignie przeciwpaniczne, d) nawierzchniowe regulatory kolejności zamykania skrzydeł, e) klamki z trzpieniem stalowym, wkładki do zamków, akcesoria kontroli dostępu, elektromagnetyczne stalowe zaczepy zamka oraz zamki typu zabezpieczeniowego stosowane jako dodatkowe, razem z zamkiem systemowym Jansen. Przykładowe schematy drzwi i przegród stałych systemu JANISOL 2 i JANISOL 3 podano na rys. 20 i 23 Szczegóły konstrukcyjne przegród i drzwi systemu JANISOL 2 i JANISOL 3 podano na rysunkach: - mocowanie drzwi i przegród stałych na rys i 52, 53; - progi drzwi na rys. 22 i 29; - łączenia segmentów na rys ; - mocowanie szyb na rys ; - połączenia profili konstrukcyjnych na rys. 21 i 40; - elementy wyposażenia drzwi na rys i PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA Drzwi JANISOL 2 i JANISOL 3 stosowane są jako wewnętrzne drzwi wejściowe lub drzwi wewnątrzlokalowe o klasach odporności ogniowej EI 15/ E-W 30, EI 15/ E-W 60, E 30, E 60, EI 30, EI 60 wg norm PN-B :1997 oraz o klasie dymoszczelności S 60 wg Ustaleń Aprobacyjnych GS VII.01/98 r. Przegrody stałe JANISOL 2 lub JANISOL 3 stosowane są jako wewnętrzne i zewnętrzne przegrody o klasie odporności ogniowej El 15/ E-W 30, El 15/ E-W 60, E 30, E 60, El 30, El 60, EI 60/ E 120 według normy PN-B :1997. Drzwi JANISOL 2 lub JANISOL 3 i przegrody stałe JANISOL 2 lub JANISOL 3 są sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia (NRO) według normy PN-90-B Drzwi JANISOL 2 i JANISOL 3 oraz przegrody stałe JANISOL 2 i JANISOL 3 powinny być stosowane na podstawie dokumentacji projektowej, opracowanej zgodnie z niniejszą Aprobatą Techniczną ITB oraz normami i innymi przepisami, w szczególności z: - rozporządzeniem Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14 grudnia 1994 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać obiekty

19 AT / /71 budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 15 z 1999 r., poz. 140) dla dokumentacji technicznej wykonywanej przed r. - rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75 z 2002 r., poz. 690) dla dokumentacji technicznej wykonywanej po r. w następującym zakresie: - z uwagi na cechy wytrzymałościowe w ustalonym na podstawie obliczeń statycznych uwzględniających obciążenia określone w p oraz i ; drzwi JANISOL 2 i JANISOL 3 mogą być stosowane w warunkach odpowiadających klasie 2 wymagań wg PN-EN 1192:2001, - z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe w zakresie wynikającym z klas odporności ogniowej wg p i , - z uwagi na wodoszczelność przegród zewnętrznych w zakresie wynikającym z Instrukcji ITB nr 224, w zależności od strefy obciążenia wiatrem wg normy PN-77/B oraz szczelności na przenikanie wody opadowej określonej w p , - z uwagi na wymagania w zakresie odporności na korozję zabezpieczenia antykorozyjne nie są objęte niniejszą Aprobatą Techniczną ITB; dobór dopuszczonych do obrotu i stosowania zabezpieczeń antykorozyjnych powinien być uzależniony od stopnia agresywności środowiska i powinien być zgodny z Polskimi Normami i Instrukcją ITB nr 305. Niniejsza Aprobata nie obejmuje właściwości akustycznych i cieplnych drzwi i przegród stałych systemów JANISOL 2 i JANISOL 3 Drzwi i przegrody stałe o klasie odporności ogniowej El 15/ E-W 30, EI 15/ E-W 60, El 30 oraz E 30 mogą być mocowane do: ścian z cegły pełnej o grubości nie mniejszej niż 120 mm, ścian betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 100 mm, ścian z cegły dziurawki, kratówki lub z betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 150 mm, ścian z płyt gipsowo-kartonowych o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI 30 wzmocnionych profilem stalowym o grubości ścianki min. 3 mm. Do ścian z cegły pełnej, ścian betonowych i żelbetowych, z cegły dziurawki, kratówki lub z betonu komórkowego drzwi i przegrody stałe są mocowane przy użyciu stalowych kotew 10 w odstępach nie większych niż 700 m, a do ścian z płyt gipsowo kartonowych wkrętami samowiercącymi o średnicy nie mniejszej niż 6.3 w odstępach nie większych niż 500 mm lub wkrętami M5 w odstępach nie większych niż 300 mm (rys ).

20 AT / /71 Drzwi i przegrody stałe o klasie odporności ogniowej E 60, El 60 mogą być mocowane do: ścian z cegły pełnej o grubości nie mniejszej 120 mm, ścian betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 100 mm, ścian z cegły dziurawki, sitówki, kratówki lub z betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 175 mm, ścian z płyt gipsowo kartonowych o klasie odporności ogniowej nie mniejszej niż EI60 wzmocnionych profilem stalowym o grubości ścianki min. 3 mm. Do ścian z cegły pełnej, ścian betonowych i żelbetowych, z cegły dziurawki, sitówki, kratówki lub z betonu komórkowego drzwi i przegrody stałe są mocowane przy użyciu stalowych kotew 10 w odstępach nie większych niż 700 m, a do ścian z płyt gipsowo kartonowych wkrętami samowiercącymi o średnicy nie mniejszej niż 6.3 w odstępach nie większych niż 500 mm lub wkrętami M5 w odstępach nie większych niż 300 mm (rys ). Przegrody stałe o klasie odporności ogniowej El 60/ E 120 mogą być mocowane przy użyciu kotew stalowych 10 w odstępach nie większych niż 700 mm do: ścian z cegły pełnej o grubości nie mniejszej 250 mm, ścian betonowych i żelbetowych o grubości nie mniejszej niż 120 mm, ścian z betonu komórkowego o grubości nie mniejszej niż 240 mm. Przykłady mocowania przegród podano na rys. rys , 52 i 53. Przestrzeń między profilem konstrukcyjnym ramy, a ścianą powinna wynosić 5 20 mm i powinna być wypełniona niepalną wełną mineralną o gęstości nie mniejszej niż 60 kg/m 3 (w przypadku klasy EI 60/ E 120 dodatkowo przykrytą zaprawą lub suchym tynkiem). Przestrzeń tę można wypełnić także następującymi, dopuszczonymi do obrotu i stosowania materiałami: a) ognioochronną pianką montażową DBS 9802 firmy DEN BRAVEN lub KERAFIX firmy GENIATEC w przypadku drzwi i przegród stałych klasy: EI 15/ E-W 30, EI 15/ E-W 60, E 30, El 30, E 60 i EI 60, b) masą uszczelniającą PYROCRYL i PYROPOL firmy DEN BRAVEN w przypadku drzwi i przegród stałych klasy: EI 15/ E-W 30, E 30, El 30. W przypadku stosowania ościeżnic obejmujących, obejmujących regulowanych, narożnych, wewnętrznych (rys. 48 i 49) należy je szczelnie wypełnić zaprawą cementową. Dla drzwi i przegród stałych dymoszczelnych przestrzeń między profilem konstrukcyjnym ramy, a ścianą budynku z wypełnieniami jw. powinna być dodatkowo zamknięta od zewnątrz uszczelniaczem silikonowym lub tynkiem.

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-2777/2004 2/75 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 18 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna i drzwiowa Stolarka okienna i drzwiowa Spis treści 1 STOLARKA OKIENNA I DRZWIOWA... 2 1.1 PRZEDMIOT SPECYFIKACJI.... 2 1.1.1 Zakres stosowania Specyfikacji.... 2 1.1.2 Zakres robót objętych Specyfikacją... 2 1.2

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8518/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI AT-15-6001/2005 2/24 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE)

KARTA KATALOGOWA. Informacje Techniczne. Dokumenty dopuszczające. Rysunki poglądowe DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) KARTA KATALOGOWA DELTA (JEDNOSKRZYDŁOWE) Informacje Techniczne Skrzydło drzwi przeciwpożarowych Delta wykonane jest z obustronnie ocynkowanej blachy stalowej o grubości 0,7 mm. Blacha łączona jest bez

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI AT-15-7498/2008 2/23 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1 PRZEDMIOT APROBATY 3 1.1 Postanowienia ogólne. 3 1.2 Bramy MARC-D o klasie EI 1 60/ EI 2 120 odporności ogniowej...

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ partner ATLANTA ALUMINIUM Spółka z o.o. Wygoda 7 64-320 Buk tel: (61) 89 46 501, fax (61) 89 46 502 e mail: produkcja@atlanta.com.pl Internet: www. a t l a n t a. c o m.pl INSTRUKCJA MONTAŻU STOLARKI PRZECIWPOŻAROWEJ

Bardziej szczegółowo

T30 TITAN i T60 TITAN

T30 TITAN i T60 TITAN INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

IV. DRZWI STALOWE mcr ALPE 120 odporność ogniowa EI 2

IV. DRZWI STALOWE mcr ALPE 120 odporność ogniowa EI 2 IV. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2 55 drzwi stalowe typu mcr ALPE - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 2 OŚCIEŻNICA NAROŻNA (STANDARD) Charakterystyka produktu Drzwi (klapy) przeciwpożarowe typu mcr ALPE

Bardziej szczegółowo

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma TS PIR I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA II. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. b. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS PIR to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliizocyjanurowej PIR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie

Bardziej szczegółowo

Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof

Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof Systemy przeciwpożarowe, dymoszczelne i oddymiające Aluprof Bogata oferta systemów Aluprof pozwala na wykonanie różnorodnych elementów zabudowy, odpowiedzialnych za organizację w budynkach tzw. stref pożarowych

Bardziej szczegółowo

I. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2

I. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2 I. DRZWI STALOWE mcr ALPE odporność ogniowa EI 2 7 drzwi stalowe typu mcr ALPE - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 2 OŚCIEŻNICA NAROŻNA (STANDARD) Charakterystyka produktu Drzwi (klapy) przeciwpożarowe typu mcr ALPE

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8946/2012 2/19 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY WYROBU OKUCIA I WYPOSAŻENIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WBUDOWANIA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA...

SPIS TREŚCI 1. OPIS TECHNICZNY WYROBU OKUCIA I WYPOSAŻENIE WYMAGANIA DOTYCZĄCE WBUDOWANIA CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA... Dokumentacja Handlowa dla drzwi przeciwpożarowych typu mcr ALPE wysokiej szczelności Dokumentacja handlowa dotyczy drzwi przeciwpożarowych typu mcr ALPE wysokiej szczelności, produkowanych przez ASSA ABLOY

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011. Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6588/2011 Siatka z włókna szklanego KOELNER 145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa

Bardziej szczegółowo

VIII. DRZWI STALOWE mcr ALPE PLUS odporność ogniowa EI 2

VIII. DRZWI STALOWE mcr ALPE PLUS odporność ogniowa EI 2 VIII. DRZWI STALOWE mcr ALPE PLUS odporność ogniowa EI 2 81 drzwi stalowe typu mcr ALPE PLUS - ODPORNOŚĆ OGNIOWA EI 2 OŚCIEŻNICA NAROŻNA (STANDARD) Charakterystyka produktu Drzwi typu mcr ALPE PLUS produkowane

Bardziej szczegółowo

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET

PODTYNKOWE RAMY MONTAŻOWE TYPÓW TMW PŁYTEX i TMW MURSET INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8525/2011 Stalowe pręty żebrowane B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

III. DRZWI STALOWE mcr ALPE bez odporności ogniowej

III. DRZWI STALOWE mcr ALPE bez odporności ogniowej III. DRZWI STALOWE mcr ALPE bez odporności ogniowej 39 drzwi stalowe typu mcr ALPE - BEZ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ OŚCIEŻNICA NAROŻNA (STANDARD) Charakterystyka produktu Drzwi (klapy) typu mcr ALPE produkowane

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6057/2012 Uniwersalne uszczelki dachowe Info-GLOBAL WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI [mm]: minimalna: standardowo 2800 ( dla TS 40 i TS 50 ), 2300 ( dla TS 60 ) 2100 dla pozostałych grubości I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma TS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana przelotowo do konstrukcji wsporczej (tzw. mocowanie widoczne).

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012. Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6760/2012 Żebrowana stal w kręgach B500B do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę KUKULSKĄ-GRABOWSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3858/2013 Parapety okienne wewnętrzne PIETRUCHA z twardego polichlorku winylu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-4314/2015 str. 2/40 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 4 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą:

stwierdza się przydatność do stosowania w budownictwie wyrobu pod nazwą: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-9 5 0 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86l C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A

Bardziej szczegółowo

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH

DO WYKONYWANIA OGNIOCHRONNYCH ZABEZPIECZEŃ STROPÓW DREWNIANYCH INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-950 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012. Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9024/2012 Kształtowniki systemu KURP-DACH gięte na zimno z blachy stalowej ocynkowanej WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA HANDLOWA wersja Drewniane drzwi akustyczne o klasie odporności ogniowej EI 60. mcr DREW AKUSTIK GT

DOKUMENTACJA HANDLOWA wersja Drewniane drzwi akustyczne o klasie odporności ogniowej EI 60. mcr DREW AKUSTIK GT DOKUMENTACJA HANDLOWA Drewniane drzwi akustyczne o klasie odporności ogniowej EI 60 opracował: Tomasz Hinc Dokumentacja handlowa liczy 17 stron. Gdańsk 11.10.2013 SPIS TREŚCI 1. Opis wyrobu... 3 2. Montaż

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

Produkty przeciwpożarowe SAPA. Thermo 74 EI - EI15, EI30, EI60. Thermo 92 EI - EI120. Fasada 4150 - EI15, EI30, EI60

Produkty przeciwpożarowe SAPA. Thermo 74 EI - EI15, EI30, EI60. Thermo 92 EI - EI120. Fasada 4150 - EI15, EI30, EI60 Produkty przeciwpożarowe SAPA Aluminiowe Przegrody Ognioodporne Sapa Building System znane są w środowisku specjalistów ochrony przeciwpożarowej i nadzoru budowlanego jako produkt o najwyższej jakości,

Bardziej szczegółowo

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma DS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma DS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80

Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8462/2010 Zaprawa cementowa do wykonywania posadzek i podkładów podłogowych SZYBKOSPRAWNA POSADZKA CEMENTOWA ATLAS POSTAR 80 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7199/2012 Siatki z włókna szklanego MASTERNET 145 / MESH G 145 i MASTERNET 160 / MESH G 160 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych

Bardziej szczegółowo

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a.

PolTherma PS I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA I. WŁAŚCIWOŚCI FIZYCZNE, DANE TECHNICZNE. a. Przeznaczenie. a. Cechy charakterystyczne. a. I. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA a. Przeznaczenie PoITherma PS to ścienna płyta warstwowa z rdzeniem ze sztywnej pianki poliuretanowej PUR, mocowana do konstrukcji wsporczej łącznikami w sposób niewidoczny (tzw.

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7247/2012 Obejmy typu NICZUK HOBBY do podwieszania przewodów instalacyjnych WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż.

Bardziej szczegółowo

JAKRA СORPORATION SP. Z O.O. JAKRA SYSTEM.

JAKRA СORPORATION SP. Z O.O. JAKRA SYSTEM. JEDY N PROF Y POLSK ILI ST I SYS ALOW TEM YCH СORPORATION SP. Z O.O. SYSTEM www.jakra.pl PROFILE PROFIL ŚCIANKI LUB COKÓŁ SKRZYDŁA DRZWI PROFILE PROFILE.W PROFIL NA SZPROS PROFILE J.50.02 PROFILE J.50.02.W

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-8987/2012 2/14 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

Masa szpachlowa PROMAT - RM

Masa szpachlowa PROMAT - RM INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011. Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-6726/2011 Stalowe pręty i walcówka żebrowana CELSTAL B500SP do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych. Adres: Warszawa, ul. Ksawerów 21 tel fax

Laboratorium Konstrukcji i Elementów Budowlanych. Adres: Warszawa, ul. Ksawerów 21 tel fax INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Europejska Jednostka Notyfikowana Nr 1488 ZESPÓŁ LABORATORIÓW BADAWCZYCH akredytowany przez Polskie Centrum Akredytacji certyfikat akredytacji nr AB 023 LK RAPORT Z BADAŃ NR

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8791/2011 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3435/2014

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3435/2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE Eg zemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3435/2014 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011. Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8638/2011 Siatka z włókna szklanego SWS-145 WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Annę ROLLĘ Projekt okładki: Ewa Kossakowska

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Seria: APROBATY TECHNICZNE REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1151/2014 Instytut Techniki Budowlanej w Warszawie, na wniosek firmy: KOTAR Sp. Jawna, B. & S. Jaworscy ul. Kościuszki 33, 56-100 Wołów stwierdza

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2007 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71, (48 22) 825-76-55, fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 29 marca 2013 r.

Warszawa, 29 marca 2013 r. Warszawa, 29 marca 2013 r. Dokument Aprobaty Technicznej ITB AT-15-9108/2013 zawiera 27 stron. Tekst tego dokumentu można kopiować tylko w całości. Publikowanie lub upowszechnianie w każdej innej formie

Bardziej szczegółowo

W celu uzyskania wymaganej klasy odporności ogniowej, drzwi i ściany systemu ALUPROF MB 78 EI, powinny być mocowane do następujących przegród:

W celu uzyskania wymaganej klasy odporności ogniowej, drzwi i ściany systemu ALUPROF MB 78 EI, powinny być mocowane do następujących przegród: 1. Montaż drzwi i ścianek wymagania ogólne W celu uzyskania wymaganej klasy odporności ogniowej, drzwi i ściany systemu ALUPROF MB 78 EI, powinny być mocowane do następujących przegród: 1. W przypadku

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2004. BENTONITOWY ZACZYN INIEKCYJNY BentoGrout INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; tlx.: 813023 itb pl Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2013. Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9110/2013 Siatka z włókna szklanego GG-150 do systemów ociepleń (ETICS) WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-9219/2014 str. 2/27 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI SYSTEMY SYSTEMY PPOŻ. Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI

OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI SYSTEMY SYSTEMY PPOŻ. Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI Okucia do systemów TM75EI, MB78 oraz NT78EI OKUCIA DO SYSTEMÓW PRZECIWPOŻAROWYCH SYSTEMY YAWAL TM75EI METALPLAST MB-78 PONZIO NT78EI 01.01 TM75EI - Zawiasy ZAWIAS DR.HAHN SERIA 60 AT 2-częściowy - zawias

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA DRZWI MCR ALPE

DOKUMENTACJA DRZWI MCR ALPE MCR ALPE przeciwpoŝarowe drzwi stalowe Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-2841/05 Certyfikat Zgodności ITB- 1466/W MCR ALPE EI 30 1 DOKUMENTACJA DRZWI MCR ALPE Opracował 10.03.06 Tomasz Hinc Sprawdził Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

elementy do zamknięć przeciwpanicznych

elementy do zamknięć przeciwpanicznych ZAMKNIĘCIA PRZECIWPANICZNE KLAMKI drążkowe listwowe elementy do zamknięć przeciwpanicznych awaryjne płytkowe akcesoria UCHWYTY ZAWIASY WKŁADKI BĘBENKOWE ZAMKI 257 AKCESORIA ZAMYKACZE SYSTEMY ZAMKNIĘCIA

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4937/2006 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010. Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8530/2010 Zgrzewane siatki stalowe B500B - RUNOWO do zbrojenia betonu WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6435/2012 2/17 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE Spis treści 1. PRZEDMIOT APROBATY... 3 2. PRZEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNKI STOSOWANIA... 3 3. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE. WYMAGANIA...

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8474/2010 Pianki poliuretanowe Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESSIONAL LOW EXPANSION, Wkręt-met Piana Pistoletowa PROFESIONAL 65,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH KOD CPV 45421114-6 ŚLUSARKA DRZWIOWA ROZBUDOWA BUDYNKU PORADNI O KLATKĘ SCHODOWĄ Z WINDĄ DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ JEGO NADBUDOWY ZE

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI AT-15-5023/2005 2/44 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY...3 1.1. Ustalenia ogólne...3 1.2. Bramy przesuwne MARC-P i rozsuwane MARC-R...4 1.3. Bramy opuszczane

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8342/2010. Drzwi przesuwne, wewnątrzlokalowe chowane w ścianę, systemu DRE-ECLISSE WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8342/2010. Drzwi przesuwne, wewnątrzlokalowe chowane w ścianę, systemu DRE-ECLISSE WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8342/2010 Drzwi przesuwne, wewnątrzlokalowe chowane w ścianę, systemu DRE-ECLISSE WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010. Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8489/2010 Siatka z włókna szklanego SSA-1363-SM0.5 do systemów ociepleń WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Annę

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-4238/2012 Stalowe łączniki rozporowe KOELNER KT WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Katarzynę LUBIŃSKĄ Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012. Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8948/2012 Łączniki śrubowe dwustronne GÓRALMET WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA Projekt

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8632/2012. Stalowe drzwi wahadłowe DWH WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8632/2012. Stalowe drzwi wahadłowe DWH WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8632/2012 Stalowe drzwi wahadłowe DWH WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

KLEJ BITUMICZNY ENKOLIT DO OBRÓBEK BLACHARSKICH

KLEJ BITUMICZNY ENKOLIT DO OBRÓBEK BLACHARSKICH Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5671/2002 Na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych

Bardziej szczegółowo

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU

Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU 4/4.2/PL/1 Przeciwpożarowe zawory powietrzne Typ FV-EU Certyfikat Zgodności nr ITB-0059/W Aprobata Techniczna ITB nr AT-15-4455/9 TROX Austria GmbH (Sp. z o.o.) Oddział w Polsce ul. Techniczna 2 05-500

Bardziej szczegółowo

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m.

3.2. Budynek konferencyjny. Jest to budynek trzykondygnacyjny o wysokości H=12,80 m < 25,00 m. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Strona czołowa. 2. Spis zawartości. 3. Kopia uprawnień i zaświadczenia z Izby. 4. Opis techniczny. 5. Część rysunkowa: - plan sytuacyjny 1:500 - rys. nr 1 - rzut piwnicy - stan istniejący

Bardziej szczegółowo

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem

REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010. Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem REKOMENDACJA TECHNICZNA ITB RT ITB-1207/2010 Urządzenie Wł-02 SKORPION do zabezpieczania pokryw studzienek i włazów przed nieupoważnionym otwarciem WARSZAWA Rekomendacja techniczna została opracowana w

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3493/2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3493/2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-3493/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz

Bardziej szczegółowo

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic

Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-9245/2014 Stalowe łączniki WO i WOD do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ P L 0 0-6 1 1 W A R S Z A W A, u l. F I L T R O W A 1 tel.: (48 22) 825 04 71; (48 22) 825 76 55 fax: (48 22) 825 52 86 C z ł o n e k E u r o p e j s k i e j U n i i A k c

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012. Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8857/2012 Stalowe tuleje rozporowe MARCOPOL typu TRS WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez inż. Zbigniewa CZAJKĘ Projekt okładki:

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY DRZWI

CENNIK DETALICZNY DRZWI CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH OZNACZENIA UWAGA, ZMIANA W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO CENNIKA ZAPOZNAJ SIĘ Z UWAGĄ NOWOŚĆ W OFERCIE ZMIANA CENY W GÓRĘ ZMIANA CENY W DÓŁ Aktualizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH TEMAT: Wymiana okien oraz uzupełnienie wewnętrznej instalacji oświetleniowej w budynku hali sportowej na dz. 798 przy ul. Mickiewicza 5 obr0001

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8796/2012 Łączniki zbrojeniowe HIT-HP MV i HIT-SP MV z izolacją termiczną WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez dr inż. Witolda

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE AT-15-6919/2010 2/52 Z A Ł Ą C Z N I K POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE SPIS TREŚCI 1. PRZEDMIOT APROBATY...3 1.1. Postanowienia ogólne...3 1.2. Skrzydła bram...5 1.3. Drzwi bram...6 2. PRZEZNACZENIE,

Bardziej szczegółowo

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD

Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8416/2010 + ANEKSY NR 1 i 2 Gonty asfaltowe MATIZOL STANDARD WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Grażynę CAŁKĘ-CYBULSKĄ

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2011 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-7190/2011 Pianki poliuretanowe Bosman / Formuła 1 / Od A Do Z F1 / Od A Do Z Flex / Mega Flex i Bosman Winter / Formuła 1 Winter / Od A Do Z F1 Winter / Od A Do Z Flex Winter

Bardziej szczegółowo

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH

ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 31-587 Kraków, ul. Ciepłownicza 29 tel. (0-12) 680 20 80 fax. (0-12) 684 39 83 Sp. z o.o. INSTRUKCJA MONTAśU PRZECIWPOśAROWYCH KLAP ODCINAJĄCYCH TYPU KWP-L W PRZEGRODACH OGNIOWYCH 1. Przed przystąpieniem

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2010 Seria: APROBATY TECHNICZNE APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-5901/2010 Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Drzwi stalowe PADILLA

DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA. Drzwi stalowe PADILLA Str. 1/8 DOKUMENTACJA TECHNICZNO - RUCHOWA Drzwi stalowe PADILLA Str. 2/8 Instrukcja montażu UWAGA: Drzwi dwuskrzydłowe są zablokowane przed przypadkowym otwarciem za pomocą kątownika przykręconego wkrętem

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 196 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 13 Data wydania: 10 września 2013 r. Nazwa i adres METALPLAST

Bardziej szczegółowo

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych

Dylatacje. Podręcznik A3. Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych Podręcznik A3 Dylatacje Ogniochronne zabezpieczenie szczelin dylatacyjnych W większości obiektów budowlanych stosowane są szczeliny dylatacyjne. Szczeliny te muszą przejąć naprężenia wynikające ze zmian

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2012 APROBATA TECHNICZNA ITB AT-15-8977/2012 Wkręty stalowe WHO i WHOW do mocowania ościeżnic WARSZAWA Aprobata techniczna została opracowana w Zakładzie Aprobat Technicznych przez mgr inż. Wojciecha BARANIAKA

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające

NOWOŚĆ. mcr Silboard. samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające NOWOŚĆ mcr Silboard samonośne kanały wentylacyjne i oddymiające ZASTOSOWANIE mcr Silboard jest krzemianowo-wapniową płytą ogniochronną przeznaczoną do wykonywania między innymi samonośnych ognioodpornych

Bardziej szczegółowo

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005

APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2005 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA

Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie - UEAtc Członek Europejskiej Organizacji ds. Aprobat Technicznych - EOTA INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Członek Europejskiej Unii Akceptacji Te c h n ic z e ] w Budownictwie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 454-4 ŚCIANKI SYSTEMOWE 1 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 1.1. Przedmiot SST... 3 1.2. Zakres stosowania... 3 1.3. Określenia podstawowe... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008

Egzemplarz archiwalny APROBATA TECHNICZNA ITB AT /2008 INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71; (48 22) 825-76-55; fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Techniczej w Budownictwie UEAtc

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA"

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST 01.00. ROBOTY BUDOWLANE - STOLARKA DRZWIOWA" NAJWAŻNIEJSZE OZNACZENIA I SKRÓTY ST - Specyfikacja Techniczna" OST - Ogólna Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

Zestaw wyrobów systemu FireSeal SQUEEZER A

Zestaw wyrobów systemu FireSeal SQUEEZER A INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86 Czł onek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej w Budownictwie - UEAtc

Bardziej szczegółowo

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014

ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 PCA Zakres akredytacji Nr AB 014 ZAKRES AKREDYTACJI LABORATORIUM BADAWCZEGO Nr AB 014 wydany przez POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI 01-382 Warszawa, ul. Szczotkarska 42 Wydanie nr 21, Data wydania: 4 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna z badania własności eksploatacyjnych stolarki okiennej do wymagań normy PN-EN /zakres badań ITT/

Dokumentacja techniczna z badania własności eksploatacyjnych stolarki okiennej do wymagań normy PN-EN /zakres badań ITT/ Dokumentacja techniczna z badania własności eksploatacyjnych stolarki okiennej do wymagań normy PN-EN 14351-1 /zakres badań ITT/ Laboratorium Badawcze Veka Polska ul. Sobieskiego 71 96-100 Skierniewice

Bardziej szczegółowo

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.06.03 DRZWI DREWNIANE

WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH U.02.06.03 DRZWI DREWNIANE WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DRZWI DREWNIANE 1. Wstęp 1.1 Określenia podstawowe Określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i definicjami. 2. Materiały

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SST-19 STOLARKA i ŚLUSARKA Obiekt: Kompleks budynków Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku dz. nr ew. 1028/10, 1028/11, 1028/12, 1028/3,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE

POSTANOWIENIA OGÓLNE I TECHNICZNE INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ PL 00-611 WARSZAWA, ul. FILTROWA 1 tel.: (48 22) 825-04-71 ; (48 22) 825-76-55 - fax: (48 22) 825-52-86; tlx.: 813023 itb pl Członek Europejskiej Unii Akceptacji Technicznej

Bardziej szczegółowo

CENNIK DETALICZNY DRZWI

CENNIK DETALICZNY DRZWI CENNIK DETALICZNY DRZWI TECHNICZNYCH I PRZECIWPOŻAROWYCH OZNACZENIA UWAGA, ZMIANA W STOSUNKU DO POPRZEDNIEGO CENNIKA ZAPOZNAJ SIĘ Z UWAGĄ NOWOŚĆ W OFERCIE ZMIANA CENY W GÓRĘ ZMIANA CENY W DÓŁ Aktualizacja

Bardziej szczegółowo