KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 3 (122) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN Rok X marzec 2009

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 3 (122) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X marzec 2009"

Transkrypt

1 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 3 (122) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN Rok X marzec 2009 Wspomnienie ciągle żywe... 2 kwietnia minęła czwarta już rocznica śmierci papieża Jana Pawła II - naszego największego rodaka. Sukces piłkarek ręcznych z gimnazjum w Zebrzydowicach - strona 23 Najserdeczniejsze życzenia zdrowych, radosnych i spokojnych Świąt Wielkiej Nocy życzą Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka Przewodniczący Rady Gminy Kazimierz Grygierek III Spotkanie motocyklistów na Śląsku Cieszyńskim odbędzie się tradycyjne już spotkanie motocyklistów. W dniu około godz na placu przed Zamkiem w Zebrzydowicach będzie można spotkać się z uczestnikami rajdu i obejrzeć ich piękne motocykle. Uczestnicy złożą również kwiaty pod pomnikami w Zebrzydowicach. Dorty i inksze placki w Zebrzydowicach - strona 9 Rowerem do sąsiadów - spotkanie promocyjne... Podczas konkursu wypieków, w sobotę 28 marca w Zebrzydowicach zainagurowano realizację projektu Rowerem do sąsiadów. Projekt ten realizują wspólnie gminy Zebrzydowice, Godów i Petrovice u Karviny. Carpe diem - UWAGA KONKURS! - str. 24 F.H.U. Stañczyk sk³ad opa³u - str. 2 Wiadomoœci znad Piotrówki 1

2 2 Wiadomoœci znad Piotrówki

3 Sołtysi Gminy Zebrzydowice dok. z poprzedniego numeru Zmiany w systemie samorządowym w roku 1990 spowodowały skrócenie kadencji sołtysów i nowe wybory w listopadzie. Wybrano wówczas: Stanisława Smolenia (17) w Zebrzydowicach Dolnych, Bolesława Nowaka (18) w Zebrzydowicach Górnych, Marię Roskosz (19) w Marklowicach Górnych, Władysława Kwiczalę w Kaczycach i Janinę Węglorz w Kończycach Małych. Niestety, 5 lipca 1991 r. zmarł Stanisław Smoleń. Jego obowiązki przejął Tadeusz Mysakowicz (20). 31 maja 1992 r. otwarto przejście graniczne w Marklowicach Górnych, a w marcu 1993 r. uruchomiono oczyszczalnię ścieków w Zebrzydowicach. Listopadowe wybory sołtysów w r nie wniosły żadnych zmian, dopiero w roku 1998 nastąpiły pewne zmiany i tak wybrani zostali: w Zebrzydowicach Dolnych - Tadeusz Mysakowicz, w Zebrzydowicach Górnych - Franciszek Kołatek (21), w Marklowicach Górnych - Maria Roskosz, w Kaczycach - Helena Wawrzyczek (22), w Kończycach Małych - Janina Węglorz. W 1984 r. w Kończycach Małych rozpoczął swoją działalność zespół regionalny Małokończanie, od 1996 r. Kończaneczki. W Kaczycach od r śpiewa zespół dziecięcy Kaczok, w dwa lata później zespół regionalny Nadolzianie. Od 1994 r. w Gminie Zebrzydowice organizowany jest w maju przegląd zespołów regionalnych Złoty Kłos, który stał się z czasem konkursem międzynarodowym. W 1999 r. nasza gmina brała udział w organizowanym przez Radio Katowice i Głos Ziemi Cieszyńskiej konkursie Złota Miejscowość. Niestety nie udało nam się wygrać. Za to od sierpnia tego roku Wieczorem Wiedeńskim zagościł na stałe na dziedzińcu zamkowym w Kończycach Małych festiwal VIVA IL CANTO. Trwające od kilku lat prace związane z kanalizacją i budową sieci wodociągowej w gminie, rozpoczęta rozbudowa szkoły w Kaczycach to dobre wieści z tego okresu. Natomiast likwidacja Kopalni Węgla Morcinek w Kaczycach nie była korzystna ani dla pracowników tej kopalni, ani dla gminy. Wybory sołtysów w styczniu 2003 r. wniosły niewielkie zmiany w Zebrzydowicach Dolnych obowiązki sołtysa przejął Wiesław Wenglorz (23), a w Marklowicach Górnych Tadeusz Guz (24). W pozostałych sołectwach wybrano ponownie dotychczasowych sołtysów. Podczas ostatnich wyborów styczniu 2007 r. powierzono te funkcje wszystkim dotychczasowym sołtysom. W maju 2005 r. na cmentarzu komunalnym przy ul. Średnicowej w Kaczycach odsłonięto pomnik poświęcony poległym mieszkańcom Kaczyc w czasie II wojny światowej na frontach zachodnich, (których nazwisk nie umieszczono na istniejącym już pomniku przed cmentarzem Pod Lipkami ) oraz w sowieckich obozach na Wschodzie. Również nazwiska poległych w latach na terenach Związku Radzieckiego policjantów i żołnierzy z Zebrzydowic umieszczone zostały na odsłoniętej 17 września 2006 r. nowej tablicy obok istniejącej już tablicy ofiar II wojny światowej na pomniku w Zebrzydowicach. Od czerwca 2005 r. kolejno w każdym sołectwie odbywają się Spartakiady Sołectw. Ich organizacją w głównej mierze zajmują się Rady Sołeckie. W skład Rad Sołeckich podczas ostatnich wyborów w styczniu 2007 r. wybrani zostali: w Kaczycach: Anna Bek, Grzegorz Czapla, Stanisław Knauer, Mirosław Kubicjus, Bronisław Piekar, Helena Wawrzyczek, Helena Wenglorz; w Kończycach Małych: Maria Brożyna, Tadeusz Chmiel, Edward Gawron, Wanda Kajstura, Artur Kukla, Henryk Sitek, Tadeusz Zwardoń; Marklowicach Górnych: Wojciech Giza, Bernadeta Górecka, Tadeusz Guz, Piotr Janocha, Krzysztof Klejczyk, Edward Kopel, Mirosław Staniek; w Zebrzydowicach Dolnych: Leon Chromik, Janik Teresa, Michał Kornaś, Wiesław Kozłowski, Janusz Łój, Helena Szuścik-Pietraszek, Stefania Wachtarczyk; w Zebrzydowicach Górnych: Roman Janik, Franciszek Kołatek, Leon Kopiec, który niestety zmarł, Henryk Lipka, Józef Penkala, Wanda Rygiel, Maciej Sierpiński. Dziękujemy znajomym, przyjaciołom, sołtysom i pracownikom Urzędu Gminy Zebrzydowice za pomoc w zebraniu zdjęć oraz materiału do powyższego opracowania. Nie udało nam się niestety znaleźć bardziej dokładnych danych o sołtysach w latach powojennych. Dokumentacja Gromadzkich Rad została w międzyczasie przekazana do państwowego archiwum. Szukanie tych informacji tam, jest jednak dla nas bardzo utrudnione. Zwracamy się więc z prośbą do czytelników Wiadomości znad Piotrówki o przekazanie wszelkich dodatkowych informacji na ten temat, wniesienia ewentualnych poprawek, uzupełnień do redakcji lub do nas, autorów. Dziękujemy za wszelkie uwagi. Helena i Ludwik Bartoszek Helena Bartoszek i Stanisław Donocik Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach Gimnazjum w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 55 powstało po reformie oświatowej w 1999 r. tworząc razem ze szkołą podstawową Zespół Szkół. Uchwałą nr VI/44/99 Rady Gminy Zebrzydowice z dnia 11 marca 1999 r. na terenie gminy powołano gimnazjum w Zebrzydowicach i w Kaczycach (pomimo nacisku ze strony rodziców, aby trzecie gimnazjum otworzyć w Kończycach Małych). Gimnazjum w Zebrzydowicach objęło swoim zasięgiem uczniów z Zebrzydowic, Marklowic Górnych oraz części Kończyc Małych. W kwietniu 2001 r. placówka otrzymała imię Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz sztandar, na którym umieszczono napis: Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach. Na awersie sztandaru oprócz atrybutów poety autorka (mgr Maria Kościelny, nauczycielka szkoły w Zebrzydowicach) umieściła zwiędłą czerwoną różę oznaczającą krótkie życie i przelaną krew poety oraz liście lauru i dębu symbolizujące odwagę, bohaterstwo, chwałę i sławę. Sztandar ufundowany przez Radę Rodziców Gimnazjum przekazała uczniom jej przewodnicząca - Alicja Krasucka. Hymnem szkoły została pieśń Źródło do słów wiersza K. K. Baczyńskiego, muzykę skomponował Zbigniew Ciechan. Zespołem Szkół w Zebrzydowicach od początku kierowała Czesława Haczek, która jako dyrektor dotychczasowej szkoły podstawowej organizowała powstające przy niej gimnazjum. Nowa placówka znalazła miejsce w dobudowanym w r skrzydle do budynku istniejącej od 1934 r. tzw. nowej szkoły. Nowa szkoła przed rozbudową. Budynek B, w którym mieści się gimnazjum. Dalsza rozbudowa tej szkoły konieczna ze względu na wzrastającą liczbę dzieci, trudności lokalowe w starej szkole i naukę w dwóch oddalonych od siebie o ok. 700 m budynków oraz zmianowość zakończyła się w r W grudniu 2002 r. oddano do użytku nową halę sportową obejmującą boisko sportowe o wymiarach 19 m x 31 m umożliwiające rozgrywki w piłkę siatkową, ręczną, koszykówkę i tenis ziemny oraz szatnie, sanitariaty i natryski. Kolejny obiekt sportowy - kryty basen został oddany do użytku 6 marca 2004 r. Niecka basenu ma wymiary 18 m x 9 m, w najpłytszym miejscu ma 0,8 m, a w najgłębszym 1,5 m. w basenie może przebywać równocześnie 35 osób. Wokół niecki są ławeczki i szatnie. Przed południem z basenu korzystają uczniowie szkół całej gminy, a od godz. 16 oraz w soboty i niedziele basen jest ogólnodostępny. W pierwszym roku naukę w gimnazjum rozpoczęło 109 uczniów w 5 oddziałach, w r. szk. 2002/2003 było już 370 uczniów w 16 oddziałach, w r. szk. 2005/ uczniów w 14 oddziałach. Zmniejszyła się nieco liczba dzieci w miejscowościach obwodu, decyzje administracyjne nie pozwalają również na przyjmowanie do gimnazjum uczniów spoza gminy, jeśli liczba uczniów miałaby przekroczyć 24 osoby w oddziale. Do czerwca 2005 r. gimnazjum w Zebrzydowicach opuściło 482 absolwentów. (dok. na str. 5) Wiadomoœci znad Piotrówki 3

4 STACJA KONTROLI POJAZDÓW WSZYSTKICH MAREK DO 3,5 T (4 (4 M WYSOKOŚCI), POJAZDÓW ZASILANYCH GAZEM ORAZ MOTOCYKLI TOYOTA KONSEK - RYBNIK, ul. Prosta 100, tel , fax Wiadomoœci znad Piotrówki

5 Pomimo że gimnazjum wchodzi w skład zespołu szkół, to zajęcia odbywały się w oddzielnych 16 klasopracowniach wyposażonych w liczne pomoce naukowe oraz sprzęt audiowizualny, w tym jedna pracownia komputerowa, którą gimnazjum otrzymało w roku 2001 w ramach programu MEN Pracownia komputerowa w każdym gimnazjum. W każdej sali gimnazjalnej znalazł się komputer z dostępem do Internetu. 20 komputerów szkoła otrzymała z Firmy Shell a w Hamburgu, materiał i zaprojektowanie sieci od sponsora, oprogramowanie zafundowała Kancelaria Prezydencka, a wykonanie sieci rodzice. Oprócz tego uczniowie gimnazjum korzystali od początku ze wspólnej dla całego zespołu bazy sportowej (2 duże sale gimnastyczne, sala do gimnastyki korekcyjnej, kryty basen i siłownia), pracowni techniki, biblioteki i czytelni, muzeum z niewielką izbą regionalną, auli, świetlicy szkolnej ze stołówką oraz gabinetu pielęgniarki szkolnej i gabinetu stomatologa. W roku szkolnym 2002/2003 w gimnazjum pracowało 25 nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze: j. polski Katarzyna Dynek, Aldona Kopiec, Małgorzata Mika; j. angielski Katarzyna Kondziołka, Jadwiga Ogrodnik; j. francuski Aneta Szpiech Kosek; j. niemiecki Bogumiła Puzoń; historia Danuta Taruc; WOS Magdalena Truchanowicz; sztuka Halina Donocik; matematyka Grzegorz Gabzdyl, Agnieszka Karwowska - Pawliczek i Jolanta Wawrzyczek; fizyka Jolanta Kijewska; chemia - Teresa Kozłowska; biologia Iwona Wyka; geografia Czesława Haczek; technika Małgorzata Detko Juraszczyk; informatyka Dorota Hobernik; wych. fizyczne Barbara Grela Kukuczka, Henryk Czaja; religia ks. Dariusz Ludwin; biblioteka Urszula Czauderna i pedagog Ilona Szatanik. W roku szkolnym 2005/2006 gimnazjum zatrudniało 25 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin z czego : - nauczyciele dyplomowani stanowią 32% - nauczyciele mianowani 52% - nauczyciele kontraktowi 12% - stażyści 4%. Do dyspozycji młodzieży gimnazjalnej organizowane były zajęcia pozalekcyjne: - SKS na sali gimnastycznej i na basenie oddzielnie dla chłopców i dziewcząt - kółka: internetowe, teatralne, ekologiczne, młodego fizyka, frankofońskie, w kręgu kultury i cywilizacji krajów anglojęzycznych. W szkole powstał w 2002 r. aktywnie działający Uczniowski Wolontariat, którego celem była pomoc uczniom mającym trudności w nauce. Gimnazjaliści pomagając młodszym uczniom w świetlicy szkolnej, bawili się z nimi, wykonując przy tym pod kierunkiem nauczyciela ozdoby metodą origami sprzedawane później na organizowanych kiermaszach, a zarobione pieniądze przekazywano na cele charytatywne. Wolontariusze organizowali też corocznie zbiórkę maskotek rozdawanych później z pomocą Zespołu Charytatywnego działającego przy parafii w Zebrzydowicach. Organizowana była też pomoc konkretnym osobom np. przy zakupie pompy insulinowej oraz inteligentnych protez dla swoich rówieśników. Gimnazjaliści zebrali prawie 800 zł, organizując dyskoteki, zbiórki oraz kiermasze i przekazali je Polskiej Akcji Humanitarnej; odwiedzali osoby samotne przed świętami, wręczając im przygotowane przez siebie życzenia i upominki. Prowadzone były zajęcia o tolerancji, prawach człowieka, problemach związanych z AIDS itp. W ramach programu Pomóżmy Afryce wolontariusze dokonali adopcji na odległość 14 letniego chłopca z Tanzanii. We wrześniu 2002 r. rozpoczął w szkole działalność Klub Europejski Polifonia. Poprzez ciekawe konkursy i zajęcia uczniowie poznawali historię i kulturę krajów europejskich. Liczne rajdy turystyczne organizowane przez szkołę i PTTK, coroczne kilkudniowe wycieczki każdej klasy pozwoliły na poznanie różnych rejonów Polski, dwukrotnie odbywały się tygodniowe wycieczki edukacyjne do Londynu, gdzie uczniowie mieszkali w domach zaprzyjaźnionych rodzin oraz jedna tygodniowa wycieczka na trasie Praga Paryż Luksemburg. Niektóre klasy wyjeżdżały też na organizowane przez wychowawców Zielone szkoły. Gimnazjum w Zebrzydowicach w maju 2000 r. zostało wybrane jako jedno z 60 szkół w Polsce do programu wspierania nauki języków obcych w gimnazjach programu Ambasady Francji we współpracy z MEN. Przez kolejne lata szkoła korzystała z wielu form pomocy ze strony tej ambasady. Otrzymała darmo podręczniki i materiały multimedialne do nauczania języka francuskiego przez kolejne lata nauki, oprócz tego szkoła otrzymywała wydawnictwa encyklopedyczne i francuską prasę młodzieżową. Nauczycielka j. francuskiego skorzystała w roku 2001 z bezpłatnego, miesięcznego stażu w Vichy, a kolejna w r wyjechała na dwutygodniowy staż do Montpellier. Dyrektor szkoły brała udział w tygodniowym studyjnym wyjeździe do Nancy, gdzie miała możliwość porównania szkolnictwa francuskiego z polskim. Kilkakrotnie uczestniczyła w podsumowaniach działalności w/w programu organizowanych w Instytucie Francuskim w Warszawie. W marcu 2004 r. gimnazjum odwiedziła attache e ambasady francuskiej do spraw j. francuskiego Chantal Cantin i wyraziła zadowolenie z osiąganych przez uczniów wyników w nauce. W ramach współpracy z polską szkołą w Karwinie w Republice Czeskiej Gimnazjum realizowało wspólny projekt współpracy przygranicznej Euroregionu Śląska Cieszyńskiego w ramach programu Phare pt. Wspólne działania młodych po obu stronach Olzy sposobem na pokonywanie barier w jednoczącej się Europie poprzez wspólne wycieczki, wizyty w obu placówkach szkolnych, muzeach itp., wspólnie organizowane imprezy oraz wzajemne prezentowanie walorów turystycznych i krajoznawczych swoich miejscowości. Przez cały czas istnienia gimnazjum podejmowane były działania służące poznawaniu sylwetki patrona szkoły. Samorząd uczniowski organizował konkursy na temat życia poety, przygotowano wystawę zdjęć z Powstania Warszawskiego pozyskanych z Muzeum Literatury w Warszawie; podczas wycieczki do Warszawy uczniowie spotkali się z Wiesławem Budzyńskim autorem książek o K. K. Baczyńskim. Od 2002 roku gimnazjum przystąpiło do Klubu Szkół im. K. K. Baczyńskiego. Nawiązano współpracę z Zespołem Szkół im. K. K. Baczyńskiego we Włocławku. Tam corocznie odbywały się konkursy recytatorskie, w których gimnazjaliści z Zebrzydowic wielokrotnie byli laureatami. Oprócz tego wymieniano doświadczenia z Publicznym Gimnazjum nr 5 w Wałbrzychu. W czerwcu 2005 r. reprezentanci zebrzydowickiego gimnazjum brali udział w Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim Poezji K. K. Baczyńskiego i Poetów Jemu Współczesnych w szkole noszącej imię K. K. Baczyńskiego w Ińsku. Największe osiągnięcia w konkursach recytatorskich to: Grand Prix Joanny Oleś i I miejsce Łukasza Stawarczyka w r w Ogólnopolskim Turnieju Recytatorskim Poezji K. K. Baczyńskiego i Poetów Jemu Współczesnych w Ińsku. Czołowe miejsca w innych ogólnopolskich konkursach recytatorskich zajmowały Justyna Kołodziejczyk i Magdalena Ździebło. W konkursach przedmiotowych organizowanych przez Kuratora Oświaty w latach laureatami i finalistami było 6 uczniów, z czego dwukrotnie z fizyki, raz z języka polskiego, biologii, historii i języka angielskiego. Największy sukces odniósł w r Marek Wawrzyczek zajmując I miejsce z języka angielskiego w Woj. Śląskim. Zdjęcie Zespołu Szkół im. K. K. Baczyńskiego ze zbiorów Urzędu Gminy w Zebrzydowicach z r Uczniowie gimnazjum brali udział również w Ekumenicznym Konkursie Wiedzy Biblijnej, Ogólnopolskim Konkursie na Pracę Literacką, konkursie plastycznym Tu lubię być, zdobywając w nich miejsca w czołówce i wyróżnienia. Od czerwca do listopada 2004 r. odbywało się wiele imprez (łącznie ze spotkaniem pokoleń) w ramach jubileuszu 70 lecia istnienia budynku tzw. nowej szkoły w Zebrzydowicach. Oprócz uroczystości towarzyszących jubileuszowi odbyło się w szkole wiele innych ciekawych imprez chociażby takich jak: organizowane co dwa lata wieczo- (dok. na str. 7) Wiadomoœci znad Piotrówki 5

6 Upiêkszaj - ulepszaj SALON P YTEK CERAMICZNYCH rabat (OPOCZNO, PARADY, POLKOLORIT, TUB DZIN) (nowe ekspozycje - pe³na oferta) rabat FUGA ELASTYCZNA EXELLENT PANELE ŒCIENNE MDF, PCV, BOAZERIA POD OGI, KLEJE, STYROPIAN SUFITY PODWIESZANE, kasetony płyty kartonowo - gipsowe - profile OKNA PCV - cena do negocjacji, PARAPETY EKSPOZYCJA DRZWI PORTA cena od 157 z³/szt. wanny naro ne 649 z³, paski do tapet baterie azienkowe - ju od 59 Z nowoœæ!!! ceramika sanitarna cersanit rabat A L U Z J E P I O N O W E, POZIOME, ROLETY RABAT NA P YTKI - obow. od 10 m 2 ; rabat na aluzje ju przy zakupie 2 szt. W ofercie tak e inne materia³y budowlano-wykoñczeniowe RATY AGIEL TRANSPORT GRATIS UPUSTY DLA WYKONAWCÓW ZAPRASZAMY poniedzia³ek - pi¹tek oraz w soboty NOWY SALON: SKOCZÓW, UL. BIELSKA 19B (DAWNE MAGAZYNY GS-u) F.H.U. S.C. Zebrzydowice, ul. Asnyka 15A, tel , tel. kom Wiadomoœci znad Piotrówki

7 Zmarł zasłużony działacz społeczny i samorządowiec We wtorek 24 marca br. pożegnaliśmy w kościele parafialnym w Kaczycach zasłużonego działacza społecznego inż. Jana Macurę, zmarłego 20 marca 2009 r. w wieku 68 lat. Życie zawodowe związał z górnictwem, był długoletnim pracownikiem Przedsiębiorstwa Budowy Szybów. Najpełniej jednak realizował się działając społecznie. W I i II kadencji Rady Gminy Zebrzydowice (lata ) był radnym wybranym przez mieszkańców Kaczyc. W II kadencji najpierw sprawował funkcję Wiceprzewodniczącego, a potem Przewodniczącego Rady Gminy Zebrzydowice. Prawdziwą pasją Zmarłego była piłka nożna. Od lat aktywnie działał w Klubie Sportowym Morcinek" w Kaczycach. Pełnił w nim odpowiedzialne funkcje - przez cztery lata prezesa, a przez piętnaście - wiceprezesa d/s organizacyjnych. W latach był członkiem Zarządu Beskidzkiego Okręgowego Związku Piłki Nożnej i delegatem Podokręgu Skoczów na Zjazdy BOZPN i Śląskiego Związku Piłki Nożnej. Sport w gminie (i nie tylko sport) wiele mu zawdzięcza. Pozostawił po sobie znaczący ślad. To do takich postaci jak inż. Jan Macura w pełni odnoszą się słowa starożytnego poety rzymskiego Horacego - Non omnis moriar" (Nie wszystek umrę). Kazimierz Grygierek, Przewodniczący Rady Gminy Rodzinie Zmarłego śp. Jana Macury - żonie, synowi z rodziną, córce, wnuczce wyrazy najszczerszego współczucia składają Wójt i Rada Gminy Zebrzydowice Skiyrs gwary Nikierzi - rozważowali czymu je naszo gwara, dzisiejszo, niż była - baji pół wieku tymu. x Przizdzili sie ji blisko, Ziścili prowde, kiero sie wcisko sama przez sie. x Idzie o to, że nie lza, w dzisiejszej gwarze, nóńść kiela dwonich mian i słów. x Czymu to tak je? x Po piyrsze: Świat idzie naprzód. Odchodzom Starzi i gwara odchodzi ś'nimi. Młodzi - ni potrzeby, ni czasu ni majóm. Starej gwary nie sztudyrujóm. x Po drugi: Świat idzie naprzód i miyni sie fórt. Faktym się stało, że moc roztomańtych fachów i fachmanów, z ich zbrojóm i norychtami, egzystować przestało. Miana - jak baji; szklorz, druciorz, szlajfiyrz... i dalsze, w kożdodniowej gwarze stały sie ibryczne. Ganc podobnie je w kożdej inszej gospodarczej dziedzinie. x Po trzeci: W naszej, cieszyńskij rzeczy ubyły miana i słowa, kiere wicisła ze słownika werzejno poprawa kultury jenzyka! Oto ponikiere, kierych uż na codziń ni ma i dobrze!! Baji; /na dziecka/...szkut, szkwet... /na starsze/...chachar, podciep... /rozmańte/...drzij tu stela... x I to, na dzisio, by było za tela. marzec 2009 K.K. Zarząd, sportowcy i sympatycy GKS Morcinek Kaczyce składają Rodzinie i Bliskim śp. Jana Macury wieloletniego działacza i prezesa GKS Morcinek Kaczyce gorące kondolencje Gimnazjum im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Zebrzydowicach - dok. ze str. 5 ry regionalne skupiające całe środowisko Zebrzydowic, uroczystości z okazji otwarcia nowych obiektów sportowych, organizowany jest Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezja i proza w języku Szekspira (w r w tym konkursie wzięło udział 99 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum pow. cieszyńskiego i rybnickiego). Odbywały się co roku bale i festyny środowiskowe, przedstawienia teatralne (spotkania rodzinne), jasełka, lekcje otwarte, dni kultury i tradycji innych państw takich jak: Dzień Angielski, Dzień Francuski i Dzień Niemiecki. Aby utrzymać stały kontakt z rodzicami, nauczyciele od r pełnili comiesięczne dyżury popołudniowe. Nie byłoby może tylu ciekawych imprez, gdyby nie pomagała nauczycielom i dyrekcji Rada Rodziców przy gimnazjum w Zebrzydowicach. Rodzice organizowali bale i festyny dobroczynne, zebrane pieniądze przeznaczając na książki i nagrody dla uczniów, na zakup i renowację sprzętu szkolnego, na kupno piłek itp. Rada Rodziców część zarobionych pieniędzy przeznaczała m.in. na organizowanie szkolnych dyskotek, imprez w Dniu Dziecka, wyjazdy młodzieży na konkursy, dofinansowanie do wycieczek szkolnych. Z tych funduszy oprócz innych wydatków zmodernizowano również pracownię komputerową, ufundowano sztandar szkoły, opłacano wydawanie folderów okolicznościowych. Funkcję przewodniczącego Rady Rodziców pełnili kolejno Alicja Krasucka, Czesław Tulorz, aktualnie Jerzy Czapla. Nasza gwara - daj jej szansę... Przekazując do redakcji ostatni wiersz, dr Karol Klocek postawił mi następujące pytanie - Czy nasza gwara przetrwa próbę czasu? Wydaje się, iż rzecz tak nieujęta w formalne ramy jak gwara podlega ciągłym i szybkim przemianom. Warto jednak, aby zachować to co z niej najcenniejsze, zebrać i wydać drukiem teksty spisane przez tych spośród nas, którzy jeszcze gwarą biegle władają i mają ochotę wesprzeć to przedsięwzięcie. Choć, z drugiej strony, już takie apele do mieszkańców - czytelników Wiadomości kierowaliśmy i odzewu nie było. Nie znaczy to jednak, że należy ten temat porzucić. Tak więc jeżeli ktoś z czytelników jeszcze wyrzondzo po naszymu i zechce to spisać - czekamy w redakcji. Teksty można przesyłać również na adres: (w tym na pewno wnuczkowie pomogą). Wkraczający właśnie w fazę realizacji projekt Wiem gdzie jestem daje szansę na umieszczenie zebranych tekstów gwarowych w przewidywanych, w ramach projektu, publikacjach. Serdecznie zachęcamy do pisania! Marcin Ślęk Z okazji rocznic szkoły ukazywały się foldery i wydawnictwa np. Zespół Szkół w Zebrzydowicach i Jubileusz 70- lecia Szkoły w Zebrzydowicach , na wieczorach regionalnych goście otrzymywali zawsze okolicznościowe gazetki związane z tematem aktualnego spotkania. Młodzież gimnazjum skupiona w kółku dziennikarskim od roku 2001 rozpoczęła redagowanie gazetki Więź. Redagowanie pisemka miało na celu podkreślenie roli czasopiśmiennictwa jako koniecznego elementu w kształceniu literackim, językowym i kulturowym. Wydano 21 numerów. W październiku 2003 r. gimnazjum w Zebrzydowicach otrzymało certyfikat Szkoły z klasą. Bibliografia: 1. Bartoszek Helena i Ludwik: Wypisy z dziejów Zebrzydowic, Kaczyc, Kończyc Małych i Marklowic Górnych; Cieszyn Biuletyn jubileuszowy: Jubileusz 70- lecia Szkoły w Zebrzydowicach Kronika Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach. 4. Księga protokołów Rady Pedagogicznej Gimnazjum im. K. K. Baczyńskiego w Zebrzydowicach. Wiadomoœci znad Piotrówki 7

8 Usługi geodezyjne P UM GEOPLAN CIESZYN Stanis³aw Milerski geodeta uprawniony Cieszyn, ul. Bobrecka 1 tel , PRACOWNIA GEODEZYJNA W ZEBRZYDOWICACH Strony przyjmowane s w œrody od godz do w Urzêdzie Gminy (sala sesyjna - I piêtro) Oferujemy pe ny zakres us ug geodezyjnych - Zapewniamy solidnoœæ i terminowoœæ wykonywanych us ug 8 Wiadomoœci znad Piotrówki

9 Dorty i inksze placki w Zebrzydowicach W sobotę, 28. marca w Zebrzydowicach odbył się szósty raz konkurs kulinarny wypieków na zapusty i Wielkanoc. Konkurowały z sobą Koła gospodyń Wiejskich z naszego powiatu, zaprzyjaźnionej gminy Godów oraz Zaolzia. Była też reprezentacja młodzieży uczącej się w szkole gastronomicznej w Cieszynie. Jednym z celów imprezy jest podtrzymanie tradycji przygotowywania świątecznych potraw wg. dawnych przepisów. I tak na stołach królowały ciasta i inne słodkości. Było też coś,,konkretniejszego - tradycyjne nalewki i świąteczne wypieki z wędlinami. Konkurencja między uczestnikami spora, wielu gości, a przede wszystkim dobra zabawa. Odwiedzili nas wójtowie z Petrovic i Godowa oraz Starosta Cieszyński Czesław Gluza. Ale, że to konkurs musiało być i rozstrzygnięcie - jury w skład którego weszli: Urszula Zwardoń Przewodnicząca, Renata Karpińska, Przemysław Lose po dokonaniu oceny stoisk i koszy wielkanocnych przyznało następujące nagrody i wyróżnienia: w kategorii stół wielkanocny: 1 miejsce: KGW Kaczyce, 2 miejsce: KGW Zebrzydowice, 3 miejsce: KGW Skrzyszów, w kategorii koszyk wielkanocny: 1. miejsce: Občanské sdružení Maryška - Bogumin, 2. miejsce: KGW Marklowice Górne, 3. miejsce: KGW Kończyce Małe, wyróżnienia: KGW Ustroń Lipowiec za buchtliki z kiełbasą, Petrovice u Karviné za świąteczną dekorację, KGW Harbutowice za pasztet z cielęciny, Zespół Szkół Ekonomiczno Gastronomicznych - za tort marchewkowy. Gratulujemy! Podsumowując było smacznie, wesoło i pożytecznie. Następne,,Wypieki dopiero za rok.... Marcin Ślęk Publiczność dopisała... KGW Zebrzydowice Dorty w obiektywie... KGW Kaczyce KGW Marklowice Górne KGW Kończyce Małe Wręczenie I nagrody Pomoc dla Polaków na Ukrainie 28 marca w Zebrzydowicach konsul RP na Ukrainie Jerzy Herma odebrał dary zebrane w naszej gminie, które zostaną przekazane młodzieży polskiej w Gródku Jagiellońskim. Złożył też mieszkańcom w imieniu proboszcza tamtejszej parafii serdeczne podziękowania i zapowiedział odwiedziny polskiego zespołu regionalnego który działa przy tamtejszej parafii podczas jesiennych dożynek. Przekazanie darów dla Gródka Jagiellońskiego Podziękowania - Składamy serdeczne podziękowania wszystkim mieszkańcom gminy Zebrzydowice, a w szczególności uczniom Zespołu Szkół w Zebrzydowicach, pracownikom Gminnego Ośrodka Kultury, Gminnej Biblioteki Publicznej oraz Biura Promocji Urzędu Gminy za przekazane dary i zaangażowanie w ich zbiórkę dla Polaków z Gródka Jagiellońskiego na Ukrainie. Wójt Gminy Zebrzydowice Andrzej Kondziołka Rzeczoznawca Majątkowy - Uprawnienia nr 4728 Anna Kołodziejczyk Oferuje wyceny nieruchomości: mieszkań, domów, hal, magazynów, działek, gruntów itp. Kończyce Małe ul. Wiśniowa 30 tel. (0-33) ; kom Pracownia Sukien Ślubnych SZYK Szycie sukien ślubnych i innej odzieży damskiej na zamówienie klienta z materiału wybranego w pracowni lub własnego. Zebrzydowice, tel. (032) Wiadomoœci znad Piotrówki 9

10 F. H. KRYSBUD SkŁad opału i zaopatrzenia rolnictwa Kaczyce Dworzec PKP Uwaga mieszkañcy! Ju prowadzimy sprzeda materia³u siewnego zbó jarych i ziemniaków sadzeniaków PONADTO OFERUJEMY Pe³ny asortyment nawozów sztucznych oraz Inne nawozy wieloskładnikowe również pasze i opał zapraszamy od poniedzia³ku do pi¹tku od i w soboty od tel. (033) CENTRUM OGRODNICZO - PASZOWE ZEBRZYDOWICE, UL. ORZESZKOWEJ 20 (obok piekarni GS) OFERUJE: - NAWOZY SZTUCZNE l NATURALNE - TORF, ZIEMIA KWIATOWA, KORA - NASIONA WARZYW l KWIATÓW, CEBULKI KWIATOWE - ARTYKUŁY OGRODNICZE, NARZĘDZIA OGRODNICZE - KWIATY, KRZEWY OZDOBNE - KOSIARKI SPALINOWE l ELEKTRYCZNE, PIŁY SPALINOWE - PASZE, KONCENTRATY - OTRĘBY, ZBOŻA PASZOWE, DODATKI PASZOWE - KWALIFIKOWANY MATERIAŁ SIEWNY - POKARM DLA PSÓW, KOTÓW, PTAKÓW Centrum otwarte: Od poniedziałku do piątku: 8.00 do 16.oo Soboty: od 8.00 do Tel , Wiadomoœci znad Piotrówki

11 Teatr amatorski w gminie Kolejne występy W lutym i marcu w sali widowiskowej w Kończycach Małych, mieszkańcy Gminy Zebrzydowice mieli okazję obejrzeć dwie sztuki teatralne w reżyserii wikarego Parafii Wniebowzięcia NMP w Zebrzydowicach ks. Mateusza Dudkiewicza. Inicjatorem spotkań była miejscowa świetlica. Zapraszamy na Złoty Kłos Gminny Ośrodek Kultury zaprasza na XVI Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych Złoty Kłos, który w tym roku odbywać się będzie w dniach Ramowy Program: godz Amfiteatr Zebrzydowice Przesłuchania konkursowe dziecięcych i młodzieżowych zespołów - ZŁOTY KŁOSIK godz Amfiteatr Zebrzydowice Przesłuchania konkursowe (dorośli i zespoły wielopokoleniowe) ZLATÝ KLAS ČESKÝ TĚŠÍN Koncerty Polskich Zespołów w Czeskim Cieszynie godz Amfiteatr Zebrzydowice Przesłuchania konkursowe (dorośli i zespoły wielopokoleniowe) Gala Finałowa XVI Międzynarodowego Przeglądu Zespołów Regionalnych Złoty Kłos EURO FOLKLOR 2009 W spektaklach występowała młodzież gimnazjalna z Zebrzydowic, która organizuje się w grupy teatralne pod patronatem księdza Mateusza, występujące w poszczególnych przedstawieniach. Pierwsza sztuka pt. Zranione serca, wystawiana byłą przez grupę pod nazwą Deja Vu, druga pt. Taniec życia, przez grupę nie posiadającą jeszcze nazwy. W tej ostatniej mieliśmy okazję obejrzeć samego księdza Mateusza, który wcielił się w postać zbuntowanego nastolatka. Świetlica GOK w Kończycach Małych działająca przy Gminny Ośrodku Kultury w Zebrzydowicach planuje w najbliższym czasie inne przedsięwzięcia o charakterze kulturalnym, dzięki którym nie tylko mieszkańcy Kończyc Małych ale i innych miejscowości będą mogli w ciekawy i wartościowy sposób spędzić wolny czas. Anna Pomykała ZE STAREGO ALBUMU: PIŁKARZE Z KLUBU KOLEJARZ Na zdjęciu z albumu Marii Kondziołka zobaczyć możemy naszą zebrzydowicką amatorską drużynę piłkarską jeszcze chyba z lat czterdziestych ubiegłego wieku. Pan Leopold Franek pomógł nam zapisać nazwiska zawodników, bowiem doskonale pamięta jeszcze wszystkich swoich kolegów z drużyny. Od lewej stoją: Maksymilian Pyrchała, Leopold Kopel, Karol Dworok, Tadeusz Kwaśny, Leopold Franek, Bronisław Bubik, Władysław Ciupka i Bolesław Marcol. Przed nimi: Alojzy Hanus, Bronisław Tymich i Jerzy Krzempek. Cele przeglądu: Prezentacja, ochrona i dokumentacja tradycji ludowego śpiewu, muzyki i tańca z uwzględnieniem autentycznego repertuaru i sposobów wykonania. Istotne też jest zachowanie lokalnej gwary, tradycyjnego ubioru, składu kapeli oraz stylu własnego regionu. Pielęgnowanie lokalnych tradycji / wsi osiedla miasteczka gminy/ przekazywanie jej wzorów dzieciom i młodzieży. Zapoznanie się z wartościami folkloru z różnych regionów Polski w tym Śląska Górnego i Cieszyńskiego, Zagłębia Dąbrowskiego i Ziemi Częstochowskiej oraz Republiki Czech i Słowacji. Popularyzacja dorobku zespołów i ich repertuaru. Do konkursu zapraszamy: Zespoły śpiewacze bez towarzyszenia instrumentów muzycznych /czas trwania programu 5 7 minut. Zespoły śpiewacze z towarzyszeniem instrumentów muzycznych /czas trwania programu 5 7 minut. Zespoły prezentujące tradycyjne ludowe zwyczaje i obrzędy, bądź zajęcia gospodarcze / czas trwania programu do 20 minut. Zespoły taneczne lub wokalno taneczne, prezentują 2 tańce ludowe z własnego regionu - do 7 minut. Kapele ludowe, których skład winien być zgodny z tradycjami danego regionu do 3 utworów - do 7 minut. Soliści instrumentaliści lub śpiewacy ludowi bez towarzyszenia instrumentalnego do 2 pieśni / do 5 minut - nie więcej niż 2 osoby z zespołu. Mistrz i uczeń ; soliści, instrumentaliści każdą prezentacje rozpoczyna mistrz, kontynuuje uczeń (oceniany jest uczeń) - do 5 minut. UGKS Sokół zaprasza... Sportowe Wakacje w Kołobrzegu Kołobrzeg miejscowość uzdrowiskowa i duże kąpielisko morskie o największym nasłonecznieniu na Wybrzeżu Bałtyckim. Do dyspozycji wczasowiczów jest 6-cio kilometrowa, piaszczysta plaża, wzdłuż której ciągnie się zacieniona aleja nadmorska. Atrakcją jest wysunięte 220 m, w głąb morza molo spacerowe i latarnia morska z udostępnionym dla turystów tarasem widokowym. Koszt: 1250zł. W cenie: transport autokarem klasy zachodniej, zakwaterowanie w Zespole Szkół Morskich w pokojach 3,4 osobowych, wyżywienie 4 posiłki dziennie: śniadanie, obiad, kolacja + podwieczorek raz suchy prowiant ma drogę powrotną, rejs statkiem po morzu, zwiedzanie miasta z przewodnikiem, wycieczka do Zieleniowa, ubezpieczenie w czasie podróży i pobytu. Zapisy do UGKS Sokół tel , Wiadomoœci znad Piotrówki 11

12 GMINNY OŚRODEK KULTURY W ZEBRZYDOWICACH organizuje KURS KIEROWCÓW KAT. A, B TERMIN ROZPOCZÊCIA ZAJÊÆ GODZ (przyjmujemy zgłoszenia również po rozpoczęciu kursu) W sali zebrañ w Zamku w Zebrzydowicach 2 dodatkowe godziny jazdy gratis oraz płyta cd nauka jazdy - symulator W cenie kursu: Teoria 30 godzin, Jazdy 30 godzin, Pierwsza pomoc 4 godziny, Testy książkowe, Płyta CD - testy egzaminacyjne, Egzaminy wewnętrzne, Podręcznik Tel , , republika.pl/ Mo liwoœæ wp³aty w ratach i wykonania badañ lekarskich na kursie. Samochody: Fiat Punto, Grande, Motocykl: Suzuki Promocja wiosenna! APTEKA ŚW. ŁUKASZA ZAPEWNIAMY FACHOWĄ OPIEKĘ FARMACEUTÓW PEŁNY ASORTYMENT LEKÓW MOŻLIWOŚĆ BEZPŁATNEGO POMIARU CIŚNIENIA KRWI ZEBRZYDOWICE UL. KS JANUSZA /C.H. ŚWISTAK / ZAPRASZA PONIEDZIAŁEK -PIĄTEK 8-19, SOBOTA Wiadomoœci znad Piotrówki

13 Co dalej ze Starą Szkołą? Stoi w centrum Zebrzydowic. Od kilkunastu lat pusta, a jej stan techniczny systematycznie pogarsza się. Stara Szkoła - budynek, który od 1808 roku służył kolejnym pokoleniom uczniów. Jej budowa rozpoczęła się w 1907 roku z inicjatywy ówczesnego Wójta Rudolfa Kolaczka. W 1927 roku z uwagi na panującą ciasnotę nadbudowano drugie piętro. Oprócz funkcji oświatowej (szkolnej) - po wojnie ulokowano tam także przedszkole, przez pewien czas swoją siedzibę miały tam władze gminne, a podczas II wojny światowej ulokowała się tam niemiecka administracja Zebrzydowic. Po przeprowadzce, w 1992 r., uczniów do Nowej szkoły budynek przestał być potrzebny. Przez ostatnie lata brakowało nie tylko pieniędzy na jej remont ale przede wszystkim pomysłów na sensowne zagospodarowanie. Próbowano także bezskutecznie znaleźć inwestora na ten obiekt. Pojawiły się także pomysły radykalne zmierzające do jego wyburzenia. Pomimo tych - czasem skrajnych poglądów w sondzie internetowej, większość głosujących opowiedziała się za przywróceniem do życia starej szkoły. Kilka lat temu, dzięki naszemu krajanowi, prof. Marianowi Wuwrowi powstała inwentaryzacja wraz z oceną stanu technicznego budynku, która została wzięta pod uwagę, podczas opracowywania w 2007/2008 roku dokumentacji projektowej remontu, która zakładała wykorzystanie budynku na cele edukacyjne, kulturalne oraz komercyjny wynajem lokali. Projekt ten zlecono w związku z pojawiającą się możliwością finansowego wsparcia ze środków UE (program współpracy transgranicznej). Partnerem ze strony czeskiej, wymaganym przy tym źródle finansowym, miał być Bogumin, który także planował remont budynku na podobne cele. Niestety ze względu na ograniczenia formalne oraz zmianą priorytetów czeski partner wycofał się z tego przedsięwzięcia. Wróciliśmy więc - jeśli nie brać pod uwagę gotowej dokumentacji - praktycznie do punktu wyjścia z pytaniem - co dalej? W tegorocznym budżecie została zaplanowana kwota 400 tys. zł, która pozwoli na remont dachu, co przynajmniej w części uchroni budynek przed dalszym niszczeniem. Wystarczy też na uporządkowanie i zagospodarowanie terenu związanego z funkcjonowaniem handlu targowiskowego. A co przyniesie przyszłość? Dalej będziemy szukać możliwych do pozyskania środków zewnętrznych, bez których dalszy remont będzie na pewno bardzo utrudniony. Może pojawi się inwestor z ciekawym pomysłem? Być może trzeba będzie rozważyć powrót do poprzedniej funkcji tego budynku - choćby w kontekście reformy oświatowej i objęcia 6-cio latków obowiązkiem szkolnym. Otwarta też pozostaje funkcja przyjęta w opracowanym projekcie z jakąś - uwzględniającą dziejące się zmiany - modyfikacją. W każdym razie budynek w przeciągu kilku najbliższych lat musi przejść generalny remont, tak aby na powrót przywrócić go do użytkowania z programem funkcjonalnym maksymalnie uwzględniającym oczekiwania lokalnej społeczności. W przeciwnym razie o starej szkole będziemy mówić tylko w czasie przeszłym. Andrzej Kondziołka, Wójt Gminy Zebrzydowice Kolejne wnioski o dofinansowanie Obecnie Gmina Zebrzydowice przygotowuje 2 wnioski o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków zewnętrznych: 1. Budowa SUW Botaniczna w Kończycach Małych wraz z odcinkiem sieci tranzytowej i modernizacją urządzeń związanych z dostawą wody pitnej planowane dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata : Priorytet V Środowisko, działanie 5.1. Gospodarka wodno ściekowa. Projekt obejmuje: budowę stacji uzdatniania wody pitnej przy ul. Botanicznej w Kończycach Małych oraz zbiornika wyrównawczego sieciowego na ujęciu wody pitnej przy ul. Myśliwskiej w Kończycach Małych. Zaplanowano także nowy odcinek sieci wodociągowej tranzytowej od ul. Staropolskiej do ul. Jagiellońskiej w Kończycach Małych i modernizację SUW Karolinka przy ul. Staffa w Kończycach Małych. Wartość projektu: zł. Planowany termin realizacji: I 2010r. III 2012r. Termin złożenia wniosku to r. 2. Zagospodarowanie centrum Zebrzydowic i Marklowic Górnych - planowane dofinansowanie ze środków Funduszu Rolnego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, działanie: 313,322,323 Odnowa i rozwój wsi. Projekt obejmuje: - zagospodarowanie centrum Zebrzydowic poprzez budowę układu komunikacyjnego (parkingi, ciągi piesze wraz z oświetleniem) wartość zadania: ,00 zł, realizacja przewidziana w latach ; - zagospodarowanie centrum Marklowic poprzez budowę i remont parkingów - wartość zadania: ,00 zł., realizacja przewidziana w 2010r. Przewidywane dofinansowanie wyniesie na każdą miejscowość do zł. Termin złożenia wniosku to r. Uwaga przedsiębiorcy - zmiany w przepisach Jedno okienko - zgłoszenia działalności gospodarczej na jednym wniosku 31 marca zacznie obowiązywać nowy, jednolity dla całej Polski, wzór wniosku w sprawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej. Składany w urzędzie gminy dokument ma zastąpić odwiedziny w urzędzie skarbowym, statystycznym i ZUS. Zgodnie z ostatnią nowelizacją ustawy o swobodzie działalności gospodarczej wszystkie formalności związane z rejestracją działalności gospodarczej będzie można załatwić zgodnie z zasadą jednego okienka. W urzędzie gminy przedsiębiorca będzie składał tylko jeden wniosek o wpis do rejestrów zamiast obecnych wniosków o wpis do rejestrów: gminy, urzędu skarbowego, urzędu statystycznego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Ministerstwo Gospodarki na swoich stronach internetowych właśnie opublikowało projekt wzoru formularza zarówno dla wersji papierowej jak i elektronicznej dla całej Polski wraz z niezbędnymi instrukcjami wypełnienia poszczególnych rubryk. Elektroniczny wzór wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej zostanie po wejściu w życie rozporządzenia w sprawie wzoru formularza opublikowany w Centralnym Repozytorium Wzorów Pism w Formie Dokumentów Elektronicznych, co ma zapewnić jego powszechną dostępność. Jak informuje resort gospodarki, w stosunku do sytuacji obecnej formularz składany w gminie w typowej sytuacji zwiększy swoją objętość o jedną stronę. Niemniej koszty gmin związane z drukiem formularzy nie wzrosną, ponieważ dokument będzie powszechnie dostępny na różnych stronach internetowych. Należy przypuszczać, że większość przedsiębiorców będzie je samodzielnie drukować i przynosić do urzędu gminy formularz już wypełniony. Przepisy ustawy zakładają ponadto, że przedsiębiorcy posiadający podpis elektroniczny w ogóle nie będą obsługiwani papierowo zakłada ministerstwo. Zasada jednego okienka w założeniach ministerstwa gospodarki ma być jedynie formą przejściową rejestracji działalności gospodarczej przed wprowadzeniem rozwiązania zero okienka. Docelowo przedsiębiorca będzie wypełniał jedynie wniosek o rejestrację firmy na stronie internetowej, który wyśle na adres specjalnej platformy informatycznej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). W ten sposób dokona samorejestracji, a przepływ między rejestrami nastąpi automatycznie. Przewiduje się, że w ciągu 5 lat od uruchomienia platformy informatycznej przedsiębiorcy zrezygnują ze składania wniosków w formie papierowej, chociaż będzie to nadal możliwe. Nowym rozwiązaniem będzie to, że działalność gospodarczą będzie można rozpocząć w dniu złożenia wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej lub po uzyskaniu wpisu do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym. CEIDG, oprócz funkcji ewidencyjnej, będzie też pełnić funkcję informacyjną. Oznacza to, że będzie udostępniać na stronie internetowej dane o przedsiębiorcach osobach fizycznych oraz wszystkich firmach, których działalność podlega reglamentacji, czyli wymaga np. koncesji, zezwolenia, licencji. Dzięki temu zwiększą się szanse przedsiębiorców na uzyskanie wiarygodnych informacji o potencjalnych partnerach biznesowych. Będzie to służyło zwiększeniu bezpieczeństwa obrotu gospodarczego. CEIDG zapewni też elektroniczną wymianę informacji między np. urzędem skarbowym, ZUS i GUS. Rozporządzenie w sprawie wzoru wniosku o wpis do ewidencji działalności gospodarczej ma zacząć obowiązywać 31 marca Wcześniej musi jednak zostać zaakceptowane na posiedzeniu Rady Ministrów. W n i o s e k o d o f i n a n s o w a n i e Przystanek Szkoła Zespół Szkół w Kaczycach we współpracy z pozostałymi szkołami, przygotował wniosek o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu IX Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt pod nazwą: Przystanek SZKOŁA podniesienie aktywności edukacyjnej dzieci i młodzieży Gminy Zebrzydowice opiewa na kwotę ,00 zł i obejmuje następujące działania: 1. pomoc logopedyczną, 2. zajęcia dydaktyczno wyrównawcze dla uczniów z trudnościami w nauce, 3. wsparcie psychologiczno pedagogiczne dla uczniów z trudnościami adaptacyjnymi, emocjonalnymi, z rodzin patologicznych, z diagnozą ADHD, eurosierot ; 4. cykl zajęć ukierunkowanych na rozwój kompetencji i umiejętności z dziedzin naukowych: humanistycznych i nauk ścisłych; 5. podnoszenie kompetencji językowych i wsparcie uczniów z problemami językowymi; 6. cykl zajęć z wykorzystaniem technologii informacyjnej i komputerowej; 7. kółka ekspresji artystycznej; 8. letnia szkoła aktywne spędzanie czasu wolnego w dniu wolne od zajęć szkolnych. Realizacja projektu będzie obejmować lata pod warunkiem uzyskania dofinansowania. Wiadomoœci znad Piotrówki 13

14 14 Wiadomoœci znad Piotrówki Ośrodek Szkolenia Kierowców Bartosz Zebrzydowice, ul. Dworcowa 13 (przy Dworcu PKP) - biuro 116 Czynne od pon. do pt. w godz szkolimy na samochodach FIAT GRANDE PUNTO, które są pojazdami egzaminacyjnymi (również możliwość szkolenia samochodem z automatyczną skrzynią biegów) mamy własny plac manewrowy o wymiarach identycznych z placem egzaminacyjnym, sala wykładowa wyposażona w niezbędne pomoce dydaktyczne, orzeczenie lekarskie na miejscu, pomoce dydaktyczne: podręczniki, testy egzaminacyjne, płyta z testami GRATIS BARTOSZ to firma, której możesz zaufać! dogodne - nieoprocentowane raty dojazd do klienta, bezstresowe nauczanie jazdy trasami egzaminacyjnymi, jazdy dodatkowe bezpłatne ćwiczenia na komputerze - posiadamy program TEST - identyczny jak w ośrodkach egzaminacyjnych wraz z oryginalną klawiaturą i aktualną wersją pytań organizujemy również kursy indywidualne, weekendowe i ekspresowe Uwaga! Wiosenna promocyjna cena kursu! Możliwość odbycia kursu na samochodzie z automatyczną skrzynią biegów Rozpoczęcie kursu w każdy czwartek o godz. 18.OO - 50 zł KUPON RABATOWY Zapisy w biurze od poniedziałku do piątku w godzinach Zebrzydowice, ul. Dworcowa 13 (przy dworcu PKP) pok Zadzwoń!

15 Szkolna i Dębowa w Marklowicach Górnych Pieniądze na drogi z ue W dniu 10 marca 2009 r. Zarząd Województwa Śląskiego, podjął Uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Poddziałania Modernizacja i rozbudowa infrastruktury uzupełniającej kluczową sieć drogową Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata , złożonych w ramach konkursu nr /08. Wśród dofinansowanych projektów znalazły się dwa złożone przez Starostwo Powiatowe w Cieszynie oraz jeden przez Gminę Zebrzydowice. Z projektów złożonych przez gminy powiatu cieszyńskiego wysokie 5 miejsce zdobył projekt złożony przez nasz Urząd. Zadanie obejmuje przebudowę ulicy Szkolnej i Dębowej w Marklowicach Górnych. Łączna wartość inwestycji wyniesie ponad 2 mln zł a wnioskowana kwota dofinansowania to ponad 1,7 mln. Poziom dofinansowania wyniesie więc 85% Natomiast parking koło remizy planujemy zrealizować przy udziale środków finansowych UE z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Kwota którą chcemy pozyskać to 500 tyś. złotych Realizacja parkingu stanowi II etap inwestycji związanej z przebudową układu komunikacyjnego ul. Szkolnej i Dębowej w Marklowicach Górnych. Wartość inwestycji to ,46 zł a kwota dofinansowania to dokładnie ,94 zł. pl Hala w Kończycach Małych Brak dofinansowania... z UE W piątek 13 marca 2009 Zarząd Województwa Śląskiego, podjął uchwałę o wyborze projektów do dofinansowania w ramach Działania 8.2. Infrastruktura placówek oświaty Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata Ogólnie do dofinansowania złożono 101 wniosków, pieniądze jednak otrzymało tylko jedenaście gmin. Różnice w ocenie złożonych projektów były minimalne, mieściły się w granicach kilku punktów procentowych, co świadczy o bardzo dobrym przygotowaniu naszych gmin do absorpcji środków pochodzących z UE. Wśród gmin, których wniosek nie został wybrany znalazły się Zebrzydowice nasza gmina wnioskowała o dofinansowanie budowy przyszkolnej sali gimnastycznej z zapleczem w Kończycach Małych. Przy ocenie brano pod uwagę m.in. aktualny stan bazy sportowej, tu straciliśmy niestety sporo w punktacji z uwagi na posiadane obiekty. W tej chwili już złożyliśmy wniosek do Urzędu Marszałkowskiego do Programu Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Śląskiego. Pieniądze w tym programie pochodzą z dopłat lotto. Woda z Czech w Kaczycach Podpisano umowę z Severomoravskimi Vodovodami W piątek br została podpisana umowa pomiędzy Gminą Zebrzydowice działającą przez Gminny Zakład Wodociągów i Kanalizacji, a Severomoravske Vodovody na dostawę wody dla potrzeb zbiorowego zapotrzebowania mieszkańców gminy. Połączenie planowane jest w ciągu ulic Sobieskiego w Kaczycach i ulicy Polskiej w Karwinie. Planowane oddanie inwestycji do użytku w czerwcu 2010 roku. Woda w kranie powinna pojawić się więc już w lipcu tego samego roku. Inwestycja ta poprawi parametry dostarczanej wody, szczególnie w miejscowości Kaczyce i na pewno zwiększy pewność dostaw wody w przypadku awarii sieci, czy innych nieprzewidzianych przypadków losowych. DMK - jest szansa na odszkodowania dla mieszkańców Kaczyc W dniu 16 marca w Stonawie odbyło się kolejne posiedzenie Stałych Zespołów Roboczych działających w ramach Dustronnej Międzyrządowej Komisji do spraw eksploatacji węgla kamiennego wzdłuż wspólnej polsko czeskiej granicy państwowej. Na tym posiedzeniu, członkowie zespołów zajęli się przede wszystkim dwiema sprawami tj. aneksem do zezwolenia na eksploatację wyrobisk górniczych w Górniczej Strefie Ochronnej po stronie czeskiej na lata oraz odszkodowaniem obywateli polskich z tytułu szkód górniczych spowodowanych eksploatacją czeską. Dla nas najistotniejsze było to, że został przyjęty tzw. Arbitrażowy sposób ubiegania się o odszkodowania z tytułu szkód górniczych naszych mieszkańców, polegający w ostateczności na podejmowaniu ostatecznych decyzji odszkodowawczych w oparciu o ekspertyzy Instytutu Geoniki w Ostrawie ze strony czeskiej i Głównego Instytutu Górnictwa w Katowicach ze strony polskiej wypowiadających się w przypadkach spornych, co do zaistniałych w przyszłości zjawisk geofizycznych, mających wpływ na ewentualność pojawienia się szkód górniczych na terenach Kaczyc i Pogwizdowa. Przyjęty sposób nie będzie dotyczył wniosków z 2006 roku, które zostały złożone po zdarzeniach z 16 i 20 sierpnia, które miały miejsce na terenie Kaczyc i Pogwizdowa. Wnioski te, zgodnie z informacją przekazaną przez kierownictwo kopalni CSM na spotkaniu z wójtami obu gmin, w dniu 11 marca br. będą rozpatrzone indywidualnie w stosunku do wszystkich 23 wnioskodawców w terminie najpóźniej do końca 2009 roku. Karol Sitek, z-ca wójta gminy OGŁOSZENIE O KONKURSIE Wójt Gminy Zebrzydowice ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół w Kaczycach 1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające z 1 pkt 1-8, 2 ust.1 i 2, 5 ust.1 oraz 8 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz. U. Nr 89, poz. 826 i Nr 189, poz z późn. zm). 2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać: 1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły; 2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej - w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej - w przypadku nauczyciela akademickiego; 3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia w przypadku osoby będącej nauczycielem; 4) dyplom ukończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego w przypadku osoby nie będącej nauczycielem; 5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą; 6) ocenę pracy, o której mowa w 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze, w poszczególnych typach szkół i placówek; 7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym; 8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003r. Nr 118, poz. 1112, z późn.zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne; 9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne; 10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2005 r. nr 14, poz. 114, zpóźn. zm.); 11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora; 12) oświadczenie o złożeniu przez kandydata oświadczenia lustracyjnego dotyczącego pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami w okresie od 22 lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r. zgodnie z ustawą z 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat oraz treści tych dokumentów (Dz.U. Nr 218, poz z późn. zm.) dotyczy osób urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r. 3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół w Kaczycach w terminie do dnia 24 kwietnia 2009r. r. (decyduje data stempla pocztowego) na adres: URZĄD GMINY ZEBRZYDOWICE, ul. Ks. A. Janusza 6, Zebrzydowice lub osobiście Kancelarii Głównej Urzędu Gminy Zebrzydowice w godzinach pracy urzędu. Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Wójta Gminy Zebrzydowice. O terminie i miejscu przeprowadzenia postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie. Zebrzydowice, dnia r. Wiadomoœci znad Piotrówki 15

16 Firma Handlowa ZBYNIO zaprasza do skupu z³omu stalowego i kolorowego mieszcz¹cego siê na terenie magazynów G.S. Zebrzydowice (zjazd drog¹ przy szkole prosto na plac - obok punktu sprzeda y zbo a) Przy braku transportu oferujemy odbiór z³omu w³asnym samochodem. Gwarantujemy uczciwoœæ i najwy sze ceny!!! sprawdÿ nas! telefon Firma Handlowa ZBYNIO skup szk³a (bez szyb - może być zanieczyszczone z etykietami, obrączkami itp.) skupujemy szkło opakowaniowe makulatury i tworzyw sztucznych określone rodzaje - np. skrzynki po napojach, czysta folia, meble ogrodowe - w razie wątpliwości prosimy dzwonić magazyny gs zebrzydowice DOBRE CENY - CIĄGŁY ODBIÓR TELEFON: Wiadomoœci znad Piotrówki

17 Nowa wersja strony internetowej Urzędu Gminy Zebrzydowice Od 16 marca 2009 roku pod adresem dostępna jest nowa wersja witryny internetowej Urzędu Gminy w Zebrzydowicach. Odświeżona została szata graficzna oraz zmieniono cały system na którym strona jest oparta. Poprzednia wersja serwisu została przeniesiona do archiwum i każdy użytkownik ma do niej dostęp (wystarczy kliknąć w odpowiedni banner na stronie). Witryna, co zrozumiałe od poniedziałku 16 marca nie jest już aktualizowana. Zapraszamy! Przedszkole w sieci - Od niedawna również Przedszkole w Kończycach Małych posiada swoją stronę www, znajdą ją państwo pod adresem: przedszkole-konczycemale.yoyo.pl/. Życzymy powodzenia w jej tworzeniu. PL Rozpoczęła się kolejna edycja W poniedziałek 16 marca 2009 roku w Gminnym Centrum Informacji w Zebrzydowicach odbyło się spotkanie organizacyjne nowo rozpoczętego szkolenia komputerowego. Organizowane przez nasze GCI kursy cieszą się niezmiennym zainteresowaniem. Wynika to z tego, iż do nauczania obsługi sprzętu komputerowego podchodzi się nieco inaczej indywidualnie. Każdemu aspektowi posługiwania się komputerem poświęca się tyle czasu, ile dany użytkownik potrzebuje by ze zrozumieniem umieć korzystać z danego oprogramowania mówi Przemysław Lose. Zajęcia przebiegają w miłej atmosferze i dostosowane są do wieku uczestników. Jak widać po frekwencji, każdy zdaje sobie sprawę, że bez podstawowej umiejętności korzystania z komputera ciężko poruszać się w dzisiejszym świecie. Wydłużono godziny pracy przedszkoli Wychodząc naprzeciw wnioskom rodziców wydłużono godziny pracy Gminnego Przedszkola Publicznego. I tak w Kaczycach przedszkole funkcjonuje obecnie od , w Kończycach Małych również od , natomiast w Zebrzydowicach od tutaj godziny pracy bez zmian. Zapisy do przedszkola Gminne Przedszkole Publiczne w Zebrzydowicach z oddziałami w Marklowicach Górnych, Kaczycach i Kończycach Małych ogłasza zapisy dzieci na rok szkolny 2009/2010. Karty zgłoszeń należy składać w wyżej wymienionych placówkach od r. do r. Przed złożeniem karty prosimy rodziców o zapoznanie się z zasadami rekrutacji (dostępne w każdej placówce). Powiat razem z gminą Remont ul. Korczaka Na ostatniej sesji Rada Gminy Zebrzydowice podjęła uchwałę o udzieleniu pomocy finansowej powiatowi cieszyńskiemu z przeznaczeniem na pierwszy etap generalnego remontu ul. Korczaka w Kończycach Małych. Tak więc fundusze są już zabezpieczone, a jest to około 500 tys. zł w budżecie powiatu i 100 tys. zł z budżetu naszej gminy. Teraz Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych powinien jak najszybciej przeprowadzić procedurę przetargową na to zadanie, aby w lecie przystąpić do robót. W kolejnych latach założono przeprowadzenie remontu dalszych dwóch odcinków tej drogi - aż do drogi wojewódzkiej w Pruchnej ten docinek znajduje się w gminie Strumień. M. Ślęk Wiosenne zebrania wiejskie - Na przełomie kwietnia i maja odbędą się wiosenne zebrania wiejskie w naszej gminie. I tak: 28.IV - Sołectwo Kończyce Małe; 29.IV - Sołectwa Zebrzydowice Górne i Dolne; 5.V - Sołectwo Marklowice Górne, 7.V - Sołectwo Kaczyce. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w zebraniach! Pozimowe remonty dróg - Ruszają tzw. cząstkowe remonty dróg. Na drogach gminnych i wojewódzkich zakończą się one do końca maja, natomiast na drogach powiatowych zakończenie przewiduje się 10 czerwca. W kolejnym numerze WzP podamy z kolei szczegółowy harmonogram remontów tzw. nakładkowych, czyli wymienimy te ulice na których zostanie wykonana nowa nawierzchnia. Pod koniec marca trwała jeszcze procedura przetargowa. Zawieszenie kursu relacji Gliwice-Cieszyn-Gliwice Zarząd Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. w Gliwicach informuje, że od dnia r. do odwołania zostaje zawieszony kurs relacji Gliwice - Cieszyn - Gliwice, odjazd z Gliwic o godz. 6.30, odjazd z Cieszyna o godz MZK w Jastrzębiu Zdroju informuje Zmiany na linii Od dnia r. rozkład jazdy na trasie linii 120 Jastrzębie - Zebrzydowice PKP ulegnie reorganizacji. Część kursów kończyć będzie się na przystanku Zebrzydowice Skrzyżowanie (Rondo). Zmianie ulegną również czasy odjazdów niektórych kursów tej linii. Prosimy o zapoznanie się z nowymi rozkładami jazdy umieszczonymi na naszej stronie internetowej: Zmiany wynikają z wycofania się MZK z dofinansowania tej linii, analizy napełnienia poszczególnych kursów oraz likwidacji niektórych połączeń kolejowych. W nowym rozkładzie uwzględniono przede wszystkim dojazdy do pracy i szkół. Ewentualne wnioski i uwagi, na piśmie, prosimy kierować na adres: MZK Jastrzębie Zdrój, ul. Przemysłowa 2 lub em: PRACA PRACA PRACA PRACA PRACA PRACA PRACA PRACA PRACA PRACA Poszukujemy fryzjerki do pracy w Studio Urody "Carpe diem" w Centrum Handlowym Świstak. Tel Złoty Kłos i Wianki - obsługa gastronomiczna Gminny Ośrodek Kultury w Zebrzydowicach ogłasza konkurs ofert na obsługę gastronomiczną dwóch imprez plenerowych: 01.V V.09, 08.V.09 Złoty Kłos, V Wianki. Specyfikacja warunków zamówienia na stronie oraz w biurze Gminnego Ośrodka Kultury w Zebrzydowicach ul. Ks. A Janusza 21. WKU informuje Wojskowa Komenda Uzupełnień w związku z poleceniem wyższych przełożonych odwołała działanie punktu informacyjnokonsultacyjnego w Urzędzie Gminy Zebrzydowice. Za zaistniałą sytuację WKU przeprasza. Podziękowanie - Koło Łowieckie Jastrząb w Pruchnej składa serdeczne podziękowania Panu Zbigniewowi Skucha - Cienciała za przekazanie znacznej ilości jabłek dla zwierzyny. Dziękujemy! Wiadomoœci znad Piotrówki 17

18 AGENCJA UBEZPIECZENIOWA BURYAN ELŻBIETA Ubezpieczenia z Grupy PZU Majątkowe, komunikacyjne OC, AC, emerytalne, życiowe, fundusze inwestycyjne OFE II i III Filar Zebrzydowice, ks. Janusza 4, I piętro (obok sklepu meblowego) tel. kom Zapraszamy do nowo otwartego sklepu w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego (sklep spożywczy p. Walicy). Sklep poleca! garnitury męskie, kostiumy damskie, garsonki i dodatki różnego rodzaju. Henryk Parchański bardzo przeprasza Pana Wójta Gminy Andrzeja Kondziołkę za obrazę słowną w dniu 27 lutego 2009 roku. Kwiaciarnia W dobrym stylu - wiązanki okolicznościowe (pogrzebowe, ślubne) - kompozycje - dekoracje kościołów Centrum Handlowe Świstak Czynne: od poniedziałku do piątku od w soboty od w niedziele od Informujemy Szanownych Klientów, że w Zebrzydowicach przy ul. Kochanowskiego 36 (Sklep Papierniczy API - obok szkoły) tel został otwarty punkt przyjęć do pralni chemicznej. Czyścimy odzież letnią, zimową, suknie ślubne, sukienki komunijne, firany, zasłony, narzuty, koce, pościel wełnianą oraz futra. Zapraszamy do skorzystania z promocji: chemiczne czyszczenie odzieży: spodnie, spódnice - 9,90 zł marynarka, żakiet - 12,90 zł kurtka, płaszcz - 19,90 zł Zapraszamy! Życzymy zdrowych i radosnych Świąt Wielkanocnych! 18 Wiadomoœci znad Piotrówki

19 WARTO PRZECZYTAĆ - bezpłatne SZKOLENIA zawodowe Poniżej publikujemy obszerny przegląd dostępnych dla naszych mieszkańców szkoleń zawodowych, który przygotował dla naszej redakcji Powiatowy Urząd Pracy w Cieszynie. Warto przejrzeć ofertę, może znajdziemy tam coś również dla siebie. Za przygotowanie materiałów Redakcja składa serdeczne podziękowania p. Annie Stefaniak-Bacza. 1. POWIATOWY URZĄD PRACY W CIESZYNIE Szkolenia realizowane w ramach Funduszu Pracy: Pomoc w aktywnym poszukiwaniu pracy (zajęcia w ramach Klubu Pracy, 55 godzin zegarowych) - Klub Pracy jest formą realizowania usługi pomocy w aktywnym poszukiwaniu pracy, która polega na przygotowaniu bezrobotnych i poszukujących pracy do lepszego radzenia sobie w poszukiwaniu i podejmowaniu zatrudnienia. Planowane terminy rozpoczęcia szkolenia: maj (10 osób bezrobotnych), lipiec (10 osób bezrobotnych), wrzesień (10 osób bezrobotnych), listopad (10 osób bezrobotnych). Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Cieszynie, szkolenie przeznaczone jest dla osób które chcą powrócić na rynek pracy po okresie braku aktywności zawodowej. Kurs komputerowy, obsługa kas fiskalnych - szkolenie obejmuje podstawy obsługi komputera, programów biurowych, Internetu i multimediów oraz obsługę kas fiskalnych. Szkolenie przeznaczone jest dla 20 osób bezrobotnych. Planowany termin rozpoczęcia: marzec, kwiecień. Szkolenie skierowane jest dla osób zarejestrowanych w PUP w Cieszynie (w szczególności powyżej 6 miesięcy) z wykształceniem podstawowym, zawodowym lub średnim (w szczególnych przypadkach inny poziom wykształcenia), oraz z pozytywną opinią doradcy zawodowego. Szkolenia realizowane w ramach projektu Kreuj rzeczywistość Zainwestuj w siebie współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego: ABC Przedsiębiorczości - szkolenie obejmuje prawne aspekty organizacji prowadzenia przedsiębiorstwa, zarządzanie przedsiębiorstwem i prowadzenie firmy, źródła finansowania firmy oraz badanie rynku. Szkolenie skierowane jest dla 100 osób bezrobotnych. Planowany termin realizacji: marzec - listopad. Szkolenie skierowane dla osób zarejestrowanych w PUP w Cieszynie, które złożyły wniosek o przyznanie jednorazowo środków na podjęcie działalności gospodarczej. Pracownik magazynu z obsługą wózków jezdniowych - szkolenie obejmuje organizację pracy w magazynie, podstawy obsługi komputera i programów biurowych, obsługę kas fiskalnych oraz obsługę wózków jezdniowych. Szkolenie przeznaczone jest dla 15 osób bezrobotnych. Planowany termin rozpoczęcia: kwiecień. Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Cieszynie z wykształceniem podstawowym, zawodowym lub średnim (w szczególnych przypadkach inny poziom wykształcenia) oraz z pozytywną opinią doradcy zawodowego. Spawanie blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG i metodą TIG - szkolenie przeznaczone jest dla 15 osób bezrobotnych. Planowany termin rozpoczęcia to kwiecień. Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Cieszynie, wykształcenie podstawowe, zawodowe, średnie (w szczególnych przypadkach inny kierunek wykształcenia), pozytywna opinia doradcy zawodowego. Operator koparko ładowarki - szkolenie przeznaczone jest dla 15 osób bezrobotnych. Planowany termin rozpoczęcia: kwiecień, maj. Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Cieszynie z wykształceniem podstawowym, zawodowym lub średnim (w szczególnych przypadkach inny poziom wykształcenia), posiadanym prawo jazdy kat. B lub C, oraz pozytywną opinią doradcy zawodowego. Pozyskiwanie środków z Funduszy Europejskich - szkolenie obejmuje analizę i planowanie projektów, warsztaty z zakresu projektowania i opracowywania wniosków, rodzaje funduszy strukturalnych i system ich wdrażania raportowanie i monitoring projektów. Szkolenie przeznaczone jest dla 15 osób bezrobotnych. Planowany termin rozpoczęcia: maj Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Cieszynie z wykształceniem średnim lub wyższym (w szczególnych przypadkach inny poziom wykształcenia) oraz z pozytywną opinią doradcy zawodowego. Język czeski - podstawowy - szkolenie obejmuje podstawowe pojęcia, podstawowe zasady gramatyki oraz język czeski w praktyce. Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych. Planowany termin rozpoczęcia: maj. Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Cieszynie oraz z pozytywną opinią doradcy zawodowego. Kelner z obsługą kas fiskalnych - szkolenie obejmuje podstawowe zagadnienia z higieny i bezpieczeństwa pracy w zakładzie gastronomicznym, obsługę klienta w restauracji i marketing w gastronomii, techniki noszenia naczyń, organizację przyjęć i bankietów oraz obsługę kas fiskalnych. Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych. Planowany termin rozpoczęcia: czerwiec. Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Cieszynie z wykształceniem zawodowym i średnim gastronomicznym (w szczególnych przypadkach inny kierunek i poziom wykształcenia) oraz z pozytywną opinią doradcy zawodowego. Manicure, Pedicure i Stylizacja Paznokci - szkolenie obejmuje anatomię stopy i dłoni, dermatologiczne schorzenia dłoni, stóp i paznokci, metody przedłużania paznokci oraz zdobnictwo paznokci. Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych. Planowany termin rozpoczęcia: czerwiec, lipiec. Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Cieszynie oraz z pozytywną opinią doradcy zawodowego. Kurs komputerowy z obsługą kas fiskalnych oraz Internetem - szkolenie obejmuje podstawy obsługi komputera, programów biurowych, Internetu i poczty elektronicznej oraz obsługę kas fiskalnych. Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych. Planowany termin rozpoczęcia: lipiec, sierpień. Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Cieszynie, powyżej 50 roku życia oraz z pozytywną opinią doradcy zawodowego. Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym - szkolenie obejmuje omówienie typów wózków jezdniowych, budowy i wyposażenia, wymianę butli gazowej w wózkach, oraz praktyczną naukę jazdy wózkami. Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych. Planowany termin rozpoczęcia: lipiec, sierpień. Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Cieszynie z wykształceniem podstawowym, zawodowym, średnim (w szczególnych przypadkach inny kierunek wykształcenia) oraz pozytywną opinią doradcy zawodowego. AutoCAD 2D i 3D - szkolenie obejmuje przygotowanie do wykorzystania komputera w tworzeniu dokumentacji w oparciu o program AutoCAD, sposoby rysowania, tworzenie szablonów, obiektów rysunkowych 2D, tworzenie i modyfikację modeli 3D oraz wymiarowanie. Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych. Planowany termin rozpoczęcia: wrzesień, październik. Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Cieszynie, z bardzo dobra znajomość obsługi komputera, wykształceniem średnim lub wyższym (w szczególnych przypadkach inny kierunek wykształcenia) oraz z pozytywną opinią doradcy zawodowego. Grafika komputerowa - szkolenie obejmuje poznanie grafiki użytkowej i artystycznej, rastrowej, wektorowej, 3D, oraz tworzenie stron WWW i prezentacji multimedialnych. Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych. Planowany termin rozpoczęcia: wrzesień, październik. Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Cieszynie z bardzo dobrą znajomością obsługi komputera, wykształceniem średnim lub wyższym (w szczególnych przypadkach inny kierunek wykształcenia) oraz z pozytywną opinią doradcy zawodowego. Palacz, Konserwator z uprawnieniami elektroenergetycznym SEP do 1kVzakres szkolenia obejmuje: uprawnienia elektroenergetyczne SEP do 1 kv, zasady eksploatacji oraz instrukcje eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, zasady i wymagania bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz umiejętności udzielania pierwszej pomocy, palacz kotłów CO. Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych. Planowany termin rozpoczęcia: październik. Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Cieszynie z wykształceniem podstawowym, zawodowym, średnim (w szczególnych przypadkach inny kierunek wykształcenia) oraz z pozytywną opinia doradcy zawodowego. Przedstawiciel handlowy - szkolenie obejmuje nabycie umiejętności w zakresie: autoprezentacji, komunikacji, negocjacji, erystyki, radzenia sobie ze stresem oraz poznanie technik prezentacji i sprzedaży produktu. Szkolenie przeznaczone jest dla 10 osób bezrobotnych. Planowany termin rozpoczęcia: październik. Szkolenie przeznaczone w pierwszej kolejności dla osób będących w szczególnej sytuacji na rynku pracy zarejestrowanych w PUP w Cieszynie oraz z pozytywną opinią doradcy zawodowego. Szkolenia realizowane w ramach Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych: Kurs z zakresu obsługi komputera i kas fiskalnych - szkolenie obejmuje podstawy obsługi komputera, programów biurowych, Internetu i multimediów, oraz obsługę kas fiskalnych. Planowane terminy rozpoczęcia szkolenia : kwiecień, maj (5 osób bezrobotnych), wrzesień (5 osób bezrobotnych). Szkolenia skierowane są dla osób zarejestrowanych w PUP (dok. na str. 21) Wiadomoœci znad Piotrówki 19

20 20 Wiadomoœci znad Piotrówki

- wyróżnienie dla naszej gminy str. 11

- wyróżnienie dla naszej gminy str. 11 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 6 (125) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X CZERWIEC 2009 OSP na ćwiczeniach Tym razem górą... Marklowice Górne najlepsze!

Bardziej szczegółowo

Unijny projekt w przedszkolu

Unijny projekt w przedszkolu KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 2 (145) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XII luty 2011 Unijny projekt w przedszkolu IX Halowy Turniej Piłki Nożnej w Kaczycach

Bardziej szczegółowo

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 7 (126) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X lipiec 2009

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 7 (126) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X lipiec 2009 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 7 (126) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X lipiec 2009 Pływający basen na Młyńszczoku Kąpielisko otwarte Wakacje - basen

Bardziej szczegółowo

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 1 (132) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XI styczeń 2010

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 1 (132) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XI styczeń 2010 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 1 (132) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XI styczeń 2010 Zima złapała na dobre... Zebraliśmy ponad 15.000 złotych Anioły

Bardziej szczegółowo

Inwestycje gminne Na łyżwach do kadry

Inwestycje gminne Na łyżwach do kadry KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 4 (158) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XII KWIECIEŃ 2012 Inwestycje gminne Na łyżwach do kadry str. 9 RAJD SYNCHRONICZNY

Bardziej szczegółowo

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 9 (140) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XI wrzesień 2010. str.

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 9 (140) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XI wrzesień 2010. str. KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 9 (140) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XI wrzesień 2010 85-lecie Koła Pszczelarzy w Zebrzydowicach Pszczelarski jubileusz

Bardziej szczegółowo

str. 14 Władzi - o książce czytaj na str. 5 ü Wielkanocny Kiermasz Świąteczny - str. 5 ü Jak segregować odpady? ü Kwalifikacja wojskowa

str. 14 Władzi - o książce czytaj na str. 5 ü Wielkanocny Kiermasz Świąteczny - str. 5 ü Jak segregować odpady? ü Kwalifikacja wojskowa egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 MIESIĘCZNIK NR 2 (168) ROK XIV luty 2013 Szkoła nie musi być nudna... Z historii polskiego lotnictwa na Śląsku Cieszyńskim w latach 1912-1939 - o książce czytaj na str.

Bardziej szczegółowo

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 7 (138) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XI lipiec 2010. str.

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 7 (138) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XI lipiec 2010. str. KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 7 (138) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok XI lipiec 2010 Wianki 2010 str. 5 W kuli po Młyńszczoku str. 21 Do Kaczyc płynie

Bardziej szczegółowo

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 11 (130) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X LISTOPAD 2009

KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE. NR 11 (130) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X LISTOPAD 2009 KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 11 (130) MIESIÊCZNIK egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 Rok X LISTOPAD 2009 100 lat kończyckiej parafii Cantio Lodziensis w Łodzi str. 3 inwestycje

Bardziej szczegółowo

W numerze: DARIUSZ KANIA - PROFESOREM!

W numerze: DARIUSZ KANIA - PROFESOREM! egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 MIESIĘCZNIK NR 4 (182) ROK XIV KWIECIEŃ 2014 DARIUSZ KANIA - PROFESOREM! Papież - Polak świętym 27 kwietnia w poczet świętych został przyjęty nasz rodak - papież Jan

Bardziej szczegółowo

Złoty Kłos 2013. Zapraszamy 1-3 maja. W numerze: Pamięci Jana Pawła II. motocykliści odwiedzili

Złoty Kłos 2013. Zapraszamy 1-3 maja. W numerze: Pamięci Jana Pawła II. motocykliści odwiedzili egzemplarz bezp atny ISSN 1508-0986 MIESIĘCZNIK NR 4 (170) ROK XIV kwiecień 2013 ZAPRASZAMY NA UROCZYSTOŚCI PATRIOTYCZNE OBCHODÓW ŚWIĘTA KONSTYTUCJI 3 MAJA P R O G R A M: 1. Zbiórka w dniu 3 maja 2013

Bardziej szczegółowo

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica

Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nasza Gazeta Nowiny ISSN 1232-4922 z Gminy Cięcina Cisiec Węgierska Górka Żabnica Nr 63 2013 EGZ. BEZPŁATNY Z okazji świąt Bożego Narodzenia życzymy, aby przy świątecznym stole nie zabrakło światła i ciepła

Bardziej szczegółowo

www.weselnedekoracje.eu Unijny projekt w przedszkolu Wieczór z Księżniczką Czardasza na Kończyckim Zamku IX Halowy Turniej w Kaczycach W TYM NUMERZE:

www.weselnedekoracje.eu Unijny projekt w przedszkolu Wieczór z Księżniczką Czardasza na Kończyckim Zamku IX Halowy Turniej w Kaczycach W TYM NUMERZE: KACZYCE - KOŃCZYCE MAŁE - MARKLOWICE GÓRNE - ZEBRZYDOWICE NR 82 (151) (145) MIESIÊCZNIK egzemplarz EGZEMPLARZ bezp atny BEZP ATNY ISSN 1508-0986 Rok ROK XII XII SIERPIEŃ LUTY 2011 Unijny projekt w przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu

Bawią się i uczą w nowym przedszkolu MIESIĘCZNIK nr 1, czerwiec 2014 Cena: 1 zł (w tym 23% VAT) Bawią się i uczą w nowym przedszkolu Od marca, dzięki pozyskaniu przez gminę środków unijnych, w Miedźnej działa nowy punkt przedszkolny. Znalazło

Bardziej szczegółowo

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice

Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566. Mieczysław Rączka Wójt Gminy Wilkowice Rok V nr 4(51) kwiecień 2011 r. miesięcznik, pismo bezpłatne ISSN 1897 3566 Szanowni Mieszkańcy Gminy Wilkowice! Z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego proszę przyjąć serdeczne życzenia wielu głębokich

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

Nr 4(1) 2008 2008 C Z E R - W I E C BIULETYN INFOR- MACYJNY URZĘDU GMINY W GOSTY-

Nr 4(1) 2008 2008 C Z E R - W I E C BIULETYN INFOR- MACYJNY URZĘDU GMINY W GOSTY- Nr 4(1) 2008 CZERW I E C 2008 BIULETYN I N F O R- M AC Y J N Y U R Z Ę D U G M I N Y W G O S T Y- w numerze Aktualności...4 Złote Gody 50 lecie małżeństwa Rozalii i Stanisława Kloska... 12 Poznaj swojego

Bardziej szczegółowo

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA

KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA ISSN 1442-5022 KWARTALNIK SPOŁECZNO - KULTURALNY GMINY KAMIONKA WIELKA Nr 45 ROK XII STYCZEŃ, LUTY, MARZEC 2012r. Cena 3 PLN Radosnych Świat Zmartychwstania Pańskiego wszystkim naszym Czytelnikom życzy

Bardziej szczegółowo

Bezpłatny. Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.

Bezpłatny. Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW. Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow. Bezpłatny 2011 Nr 1 / 2011 rok BIULETYN INFORMACYJNY WÓJTA GMINY GDÓW Biuletyn będzie dostępny w formie elektronicznej na stronie www.gdow.pl S P I S T R E Ś C I Słowo Wójta...2 Rada Gminy...3 Budżet na

Bardziej szczegółowo

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190

Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 WIADOMOŚCI Z RATUSZA Informator Urzędu Miejskiego w Blachowni Nr 4 (80) maj/czerwiec 2011 ISSN 1730-9190 Hala sportowo - widowiskowa otwarta W sobotę 4 czerwca uroczyście otworzono nową i piękną Halę Sportowo

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY WYDANY PRZEZ GMINĘ OPATOWIEC GMINA OPATOWIEC NR 1 (1) STYCZEŃ 2012 BIULETYN BEZPŁATNY OD REDAKCJI Pragniemy zaprosić wszystkich czytelników do udziału w Konkursie na najciekawszą

Bardziej szczegółowo

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny

www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny www.michalowice.pl egzemplarz bezpłatny nr 1 marzec 2013 Biuletyn Informacyjny Gminy Micha³owice WARTO PRZECZYTAĆ! s. 5 Nowe regulacje w gospodarce odpadami W bieżącym roku czekają nas rewolucyjne zmiany

Bardziej szczegółowo

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia

samorząd, praca, biznes, edukacja, przetargi, ogłoszenia issn 2080 6132 miasto Nowa ruda gmina Nowa ruda miasto i gmina radków Numer 10 (23) Bożków wita proboszcza» czyt. str. 4 Projekt polsko-czeski» czyt. str. 4 Bezpłatny informator samorządowy 19 maja 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa

Rolnicy Gminy Sławno rozpoczęli żniwa Urząd Gminy w Sławnie Nakład 2000 egz. Egzemplarz bezpłatny Nr (9) lipiec 2014 Nowoczesne oświetlenie LED w gminie Gmina Sławno jest jednym z niewielu samorządów w regionie, który wymienia tradycyjne lampy

Bardziej szczegółowo

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY

WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY Wrzesień 2014 (186) NAKŁAD 1000 EGZ. CENA 3 ZŁ (w tym 5% VAT) ISSN: 1507 6059 NR INDEKSU: 355 895 WIŚLACZEK COUNTRY PO RAZ PIĘTNASTY 15. jubileusz obchodził w tym roku Wiślaczek Country, impreza przyciągająca

Bardziej szczegółowo

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s.

sąsiadka~czytaj Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach s. 5 Jesteśmy zadowoleni s. 11 Trasa Biegu Unijnego (zmiany w organizacji ruchu) s. Bezpłatne pismo Gminy Tarnowo Podgórne ~ kwiecień 2015 ~ nr 4 (289) ~ rok XXVI ~ ISSN 1730-4318 sąsiadka~czytaj Nowe ceny reklam! www.sasiadka-czytaj.pl Wiosenna promocja! Kultura wchodzi do Pałacu w Jankowicach

Bardziej szczegółowo

Mechatronik zawód przyszłości

Mechatronik zawód przyszłości BEZPŁATNY MIESIĘCZNIK MIESZKAŃCÓW POWIATU BIŁGORAJSKIEGO ISSN 1899-7171 835 do poprawki Wiercą po gaz Jedna z ważniejszych dróg powiatu biłgorajskiego jeszcze musi poczekać na remont. W roku Na terenie

Bardziej szczegółowo

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych

Farma wiatrowa składa się z turbin wiatrowych gazeta nr 2 2012 bezpłatna Gminna Gazeta Samorządowa Toszek Boguszyce Ciochowice Kotulin Kotliszowice Ligota Toszecka Paczyna Paczynka Pawłowice Pisarzowice Płużniczka Pniów Proboszczowice Sarnów Wilkowiczki

Bardziej szczegółowo

Apel do rodziców dzieci z rocznika 2007

Apel do rodziców dzieci z rocznika 2007 18 stycznia 2013 Nr 2 (799) Ruszyła Strefa @ktywnego Seniora To już ósme urodziny Zamku Cieszyn W dniach 1-3 lutego obchodzimy 8. Bardzo Mądre Urodziny Zamku. Szczegółowy program można znaleźć na: www.zamekcieszyn.pl.

Bardziej szczegółowo