SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Znak sprawy: PJOPO-ZP-PN-2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Płoński o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY: Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych ul. Sienkiewicza Płońsk ZATWIERDZAM: Marek Michalski Dyrektor Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku Płońsk, dnia roku

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, ul. Sienkiewicza Płońsk woj. mazowieckie Tel.(23) Fax: (23) Adres strony internetowej: II. Tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.-dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zwanej w dalszej części SIWZ,, ustawą oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy. 2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) : Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu płońskiego w ramach projektu Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Płoński. 3. Zakres, ilość i rodzaj zajęć w poszczególnych szkołach określone są w szczegółowych zadaniach stanowiących części zamówienia. 4. Części zamówienia: 4.1. Część I Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku 2

3 Zadanie 1 Kurs Montażysta suchej zabudowy 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Zadanie 2 Kurs Monter stolarki budowlanej 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Zadanie 3 Kurs Posadzkarz - glazurnik 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Zadanie 4 Kurs Projektowanie 2D i 3D 3 grupy liczące po 10 uczniów w wymiarze 40 godzin na grupę Zadanie 5 Kurs Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 60 godzin Zadanie 6 Kurs Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Technikum a) Technik pojazdów samochodowych 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin b) Technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin c) Technik mechanik 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin d) Technik żywienia 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Zadanie 7 Kurs Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Zasadniczej Szkoły Zawodowej a) Ślusarz 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin b Elektryk 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin c) Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin d) Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin. 3

4 4.1.8.e) Kucharz 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Część II Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku Zadanie 1 Kurs Projektowanie komputerowe AUTO CAD dla uczniów Technikum Budowlanego 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 60 godzin Zadanie 2 Kurs Analiza statyczna i wytrzymałościowa płaskich układów prętowych RM-Win dla uczniów Technikum Budowlanego 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Zadanie 3 Kurs języków obcych Smaki Europy 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 90 godzin Zadanie 4 Kurs Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie mała księgowość 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 80 godzin Zadanie 5 Kurs kroju i szycia 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 70 godzin Zadanie 6 Kurs Doradztwo zawodowe 1 grupa licząca 15 uczniów w wymiarze 30 godzin Zadanie 7 Kurs Maszynopisanie i redagowanie korespondencji handlowej 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 50 godzin Zadanie 8 Kurs Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Technikum a) Technik budownictwa 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin. 4

5 4.2.8.b) Technik organizacji usług gastronomicznych 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin c) Technik handlowiec 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Część III Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Raciążu Zadanie 1 Kurs Język angielski w biznesie 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 50 godzin Zadanie 2 Kurs Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie mała księgowość 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 80 godzin Zadanie 3 Kurs Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Technikum a) Technik ekonomista 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin b) Technik żywienia i gospodarstwa domowego 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Zadanie 4 Kurs Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Zasadniczej Szkoły Zawodowej a) Kucharz małej gastronomii 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Część IV Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwińsku Zadanie 1 Kurs Język angielski w biznesie 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 50 godzin Zadanie 2 5

6 Kurs Agroturystyka 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 30 godzin Zadanie 3 Kurs Architektura krajobrazu 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 50 godzin Zadanie 4 Kurs Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Technikum a) Technik agrobiznesu 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Część V Dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie spawania elektrycznego i gazowego dla uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu płońskiego Zadanie 1 Kurs Spawanie elektryczne 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 145 godzin dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwińsku. 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 145 godzin dla uczniów Zespołu Szkół w Raciążu. 2 grupy liczące po 10 uczniów w wymiarze 145 godzin na grupę dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku Zadanie 2 Kurs Spawanie gazowe 1 grupa licząca 8 uczniów w wymiarze 127 godzin dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku Część VI Dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie operatora kombajnu zbożowego Zadanie 1 Kurs Operator kombajnu zbożowego 1 grupa licząca 15 uczniów w wymiarze 87 godzin dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwińsku. 1 grupa licząca 15 uczniów w wymiarze 87 godzin dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku. 5. Zakres rzeczowy oraz szczegółowe warunki przeprowadzenia zajęć wyszczególnionych w częściach zamówienia I-VI Zajęcia część zamówienia I 6

7 Zadanie 1 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 10 godzin: - Rodzaje i charakterystyka materiałów okładzinowych. - Materiały i narzędzia do montażu płyt kartonowo gipsowych. - Technologia wykonania ścianek działowych z płyt na ruszcie stalowym. - Technologia wykonania sufitu podwieszanego. - Wykańczanie konstrukcji wykonanych z płyt kartonowo gipsowych. Tematyka zajęć praktycznych w wymiarze 30 godzin: - Wyznaczanie płaszczyzn sufitu podwieszanego. - Montaż stelaża z profilu stalowego. - Mocowanie płyt kartonowo gipsowych. - Okładanie ścian płytami na ruszcie stalowym. - Wypełnianie szczelin masami szpachlowymi. - Wykańczanie naroży na styku płaszczyzn. - Nakładanie powłok dekoracyjnych na płyty kartonowo gipsowe Zadanie 2 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 8 godzin: a) Technologia i materiałoznawstwo: - Materiały stosowane do produkcji stolarki okiennej i drzwiowej. - Materiały stosowana do montażu stolarki okiennej i drzwiowej. - Proces technologiczny stolarki okiennej i drzwiowej. b) Zasady montażu stolarki okiennej i drzwiowej: - Zasady montażu okien otwieranych. - Zasady montażu okien nieotwieralnych. - Zasady montażu drzwi. Tematyka zajęć praktycznych w wymiarze 32 godzin: a) Produkcja okien. - Produkcja ościeżnic okiennych. - Montaż słupka/poprzeczki. - Produkcja skrzydeł okiennych. - Montaż uszczelek okiennych. - Montaż okuć okiennych. - Montaż pakietu szybowego (zasady szklenia wytyczne szklenia). - Montaż listew przyszybowych i zasady ich wykonania. b) Montaż stolarki okiennej. - Przygotowanie otworu montażowego. - Zamocowanie ramy okiennej w budynku. - Uszczelnianie szczelin montażowych. - Zamocowanie skrzydeł okiennych. - Regulacja skrzydeł okiennych. - Szklenie ram na budowie. c) Zasady demontażu stolarki okiennej. d) Obróbka murarska i tynkarska obrzeży okiennych Zadanie 3 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 10 godzin: - Rodzaje materiałów pomocniczych do układania i pielęgnacji płytek ceramicznych. - Narzędzia glazurnicze potrzebne do układania płytek. 7

8 - Technologia układania płytek ceramicznych. - Wychwytywanie błędów podczas układania płytek ceramicznych. - Montaż listew wewnętrznych i zewnętrznych (flizówki). - Spoinowanie (fugowanie). Tematyka zajęć praktycznych w wymiarze 30 godzin: - Przygotowanie podłoża do układania płytek ceramicznych. - Gruntowanie ścian preparatem gruntującym. - Sprawdzanie równości podłoża łatą. - Trasowanie, pasowanie i cięcie płytek ceramicznych. - Wycinanie otworów cęgami i otwornicą. - Ustawianie łat drewnianych. Przygotowanie zaprawy klejowej, nanoszenie kleju na powierzchnie ścian pacą zębatą. - Układanie płytek na zrąb wysokość ściśle określona. - Układanie płytek prosto wysokość dowolna, nieokreślona. - Układanie płytek w karo. - Montaż listew do układania narożników. - Spoinowanie i pielęgnacja płytek ceramicznych Zadanie 4 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 10 godzin i tematyka zajęć praktycznych w wymiarze 30 godzin dla każdej grupy: - Przykłady programów z zakresu CAD. - Podstawowa obsługa aplikacji. - Przygotowanie szkicu moduł Draft. - Rysowanie elementów podstawowych. - Podstawowe polecenia edycyjne. - Praca na warstwach rysunkowych. - Modelowanie bryłowe moduł Part. - Modelowanie brył osiowo symetrycznych. - Generowanie dokumentacji płaskiej 2D. - Kreskowanie i wypełnianie wzorami. - Wymiarowanie menedżer stylów wymiarowych. - Wydruk rzutnie, menedżer ustawień strony. - Tworzenie napisów prostych. - Tworzenie i edycja bloków rysunkowych. - Modelowanie założenia 3D Zadanie 5 Tematyka zajęć w wymiarze 60 godzin: - Podstawy geometryczne obróbki CNC (układ współrzędnych, punkty odniesienia). -Wprowadzenie do programowania (budowa bloku w programie NC, funkcje modalne). - Programowanie absolutne i przyrostowe. - Funkcje pomocnicze S, M, F, T. - Interpolacje liniowe G00, G01. - Interpolacje kołowe G02, G03. - Tworzenie programu obróbczego dla elementu toczonego. - Obsługa techniczna obrabiarki CNC. - Uruchamianie obrabiarki. - Mocowanie narzędzi. - Ustalanie wartości korekcji narzędzi. 8

9 - Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego. - Programowanie obrabiarki z wykorzystaniem sterownika. - Programowanie cykli stałych. - Wiercenie na obrabiarkach NC. - Nacinanie gwintów na tokarce NC. - Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki. - Symulacja obróbki 3D. - Wykonanie detalu z programu w trybie automatycznym. - Modyfikacja programu obróbczego Zadanie 6 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin dla każdej grupy: - Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. - Procedury i przebieg egzaminu zawodowego. - Powtórzenie wiadomości wymaganych zakresem egzaminu teoretycznego (rozwiązywanie i omówienie testów egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 testy). - Struktura zadania projektowego etapu praktycznego egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe. - Opracowanie projektów realizacji prac zgodnie ze standardami przypisanymi dla zawodu na przykładzie zadań egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 projekty Zadanie 7 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin dla każdej grupy: - Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. - Procedury i przebieg egzaminu zawodowego. - Powtórzenie wiadomości wymaganych zakresem egzaminu teoretycznego (rozwiązywanie i omówienie testów egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 testy. - Struktura etapu praktycznego egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe. - Wykonanie zadań praktycznych zgodnie ze standardami przypisanymi dla zawodu na przykładzie zadań egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 zadania. Zamawiający zapewni miejsce szkolenia a mianowicie zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku. Materiały, narzędzia i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewni Zamawiający Zajęcia część zamówienia II Zadanie 1 Tematyka zajęć w wymiarze 60 godzin: - Podstawy obsługi programu Auto Cad. - Sposoby komunikowania się z programem (polecenia, menu, narzędzia). - Narzędzia służące do modyfikacji. - Sposoby edytowania obiektów rysunkowych. - Praca z warstwami. - Tworzenie napisów i pracą z tekstem. - Wymiarowanie rysunków. - Drukowanie i przygotowanie do druku. 9

10 Zadanie 2 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin: - Kształtowanie geometrii konstrukcji, polegające na "rysowaniu" schematu na ekranie monitora. - Automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałęziowych. - Deklarowanie różnych typów obciążeń skupionych i rozłożonych oraz temperatury. - Nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych. - Sposoby wyznaczania rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji. - Wyznaczanie rozkładów naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta Zadanie 3 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 85 godzin, w tym: a) w zakresie języka angielskiego 29 godzin b) w zakresie języka rosyjskiego 28 godzin c) w zakresie języka niemieckiego 28 godzin: - Kształcenie umiejętności rozumienia i tłumaczenia tekstów zawodowych z języków obcych z zakresu żywienia i obsługi gastronomicznej. - Wykonywanie prezentacji multimedialnych związanych z obsługa klienta. - Wykonanie multimedialnej książki kucharskiej. - Wyszukiwanie w zasobach internetowych materiału leksykalnego związanego z obsługa klienta. Tematyka zajęć praktycznych w wymiarze 5 godzin: - Opracowanie karty dań. - Wykonanie potraw regionalnych kuchni: angielskiej, rosyjskiej i niemieckiej Zadanie 4 Tematyka zajęć w wymiarze 80 godzin: Umiejętność rozróżniania aktywów i pasywów bilansu. Umiejętność księgowania operacji gospodarczych na kontach. Umiejętność sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych oraz planu kont. Umiejętność dekretacji dokumentów. Umiejętność sporządzania rejestru VAT zakupu oraz rejestru VAT sprzedaży oraz sporządzania deklaracji VAT 7. Umiejętność samodzielnego wprowadzania bilansu otwarcia oraz planu kont w programie finansowo księgowym Symfonia. Umiejętność ewidencjonowania oraz dekretacji dokumentów: faktur zakupu, sprzedaży, dokumentów prostych, dowodów wydania oraz przyjęcia towarów do magazynu, a także raportów kasowych, wyciągów bankowych, rozliczeń zaliczek itp. w programie Symfonia. Umiejętność ewidencji i kontroli rozrachunków w programie FK. Umiejętność rozliczania transakcji przy użyciu kompensaty, raportu kasowego oraz wyciągu bankowego. Umiejętność księgowania i rozliczania dokumentów importowych i eksportowych. Umiejętność zamykania miesiąca oraz roku w programie FK poprzez: generowanie i drukowanie sprawozdań finansowych, deklaracji oraz raportów. 10

11 Zadanie 5 Znajomość uproszczonych form księgowości oraz zasad rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych a także podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym. Tematyka zajęć w wymiarze 70 godzin: Projektowanie odzieży. Zdjęcie miar. Obliczenie zużycia materiału na wybraną odzież. Przygotowanie form odzieży. Odrysowanie form odzieży na materiale. Krojenie form odzieży. Przygotowanie do I miary. Miara I. Nanoszenie poprawek i miara II. Szycie odzieży. Wykończenie odzieży. Kontrola jakości odzieży Zadanie 6 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin: Edukacja dla potrzeb rynku pracy. Planowanie kariery edukacyjno zawodowej przez uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Samopoznanie drogą do trafnych decyzji edukacyjnych. Sukces na rynku pracy. Przedsiębiorczość jako postawa sprzyjająca realizacji celów zawodowych. Wykorzystanie informacji dotyczących świata pracy Zadanie 7 Tematyka zajęć w wymiarze 50 godzin: - Nabycie umiejętności pisania na klawiaturze metodą dziesięciopalcową bezwzrokową w określonym tempie. - Profesjonalne sporządzanie korespondencji handlowej. - Nabycie umiejętności prawidłowego przepisywania tekstów, - Sporządzanie korespondencji handlowej i biurowej. - Nabycie umiejętności sprawnego protokołowania. - Zasady właściwego obiegu korespondencji Zadanie 8 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin dla każdej grupy: 11

12 - Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. - Procedury i przebieg egzaminu zawodowego. - Powtórzenie wiadomości wymaganych zakresem egzaminu teoretycznego (rozwiązywanie i omówienie testów egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 testy). - Struktura zadania projektowego etapu praktycznego egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe. - Opracowanie projektów realizacji prac zgodnie ze standardami przypisanymi dla zawodu na przykładzie zadań egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 projekty. Zamawiający zapewni miejsce szkolenia a mianowicie zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku. Materiały, narzędzia i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewni Zamawiający Zajęcia część zamówienia III Zadanie 1 Tematyka zajęć w wymiarze 50 godzin: - Poszerzenie zasobu słownictwa języka angielskiego w zakresie ekonomii i biznesu. - Poznanie podstawowych struktur i zagadnień gramatycznych w kontekście języka biznesu. - Nabycie umiejętności mówienia, słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz pisania podstawowych form wypowiedzi branżowych (w zakresie ekonomii i biznesu) Zadanie 2 Tematyka zajęć w wymiarze 80 godzin: Umiejętność rozróżniania aktywów i pasywów bilansu. Umiejętność księgowania operacji gospodarczych na kontach. Umiejętność sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych oraz planu kont. Umiejętność dekretacji dokumentów. Umiejętność sporządzania rejestru VAT zakupu oraz rejestru VAT sprzedaży oraz sporządzania deklaracji VAT 7. Umiejętność samodzielnego wprowadzania bilansu otwarcia oraz planu kont w programie finansowo księgowym Symfonia. Umiejętność ewidencjonowania oraz dekretacji dokumentów: faktur zakupu, sprzedaży, dokumentów prostych, dowodów wydania oraz przyjęcia towarów do magazynu, a także raportów kasowych, wyciągów bankowych, rozliczeń zaliczek itp. w programie Symfonia. Umiejętność ewidencji i kontroli rozrachunków w programie FK. Umiejętność rozliczania transakcji przy użyciu kompensaty, raportu kasowego oraz wyciągu bankowego. Umiejętność księgowania i rozliczania dokumentów importowych i eksportowych. Umiejętność zamykania miesiąca oraz roku w programie FK poprzez: generowanie i drukowanie sprawozdań finansowych, deklaracji oraz raportów. Znajomość uproszczonych form księgowości oraz zasad rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych a także podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym Zadanie 3 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin dla każdej grupy: - Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. - Procedury i przebieg egzaminu zawodowego. - Powtórzenie wiadomości wymaganych zakresem egzaminu teoretycznego (rozwiązywanie i 12

13 omówienie testów egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 testy). - Struktura zadania projektowego etapu praktycznego egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe. - Opracowanie projektów realizacji prac zgodnie ze standardami przypisanymi dla zawodu na przykładzie zadań egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 projekty Zadanie 4 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin: - Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. - Procedury i przebieg egzaminu zawodowego. - Powtórzenie wiadomości wymaganych zakresem egzaminu teoretycznego (rozwiązywanie i omówienie testów egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 testy. - Struktura etapu praktycznego egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe. - Wykonanie zadań praktycznych zgodnie ze standardami przypisanymi dla zawodu na przykładzie zadań egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 zadania. Zamawiający zapewni miejsce szkolenia a mianowicie zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół w Raciążu. Materiały, narzędzia i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewni Zamawiający Zajęcia część zamówienia IV Zadanie 1 Tematyka zajęć w wymiarze 50 godzin: - Poszerzenie zasobu słownictwa języka angielskiego w zakresie ekonomii i biznesu. - Poznanie podstawowych struktur i zagadnień gramatycznych w kontekście języka biznesu. - Nabycie umiejętności mówienia, słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz pisania podstawowych form wypowiedzi branżowych (w zakresie ekonomii i biznesu) Zadanie 2 Tematyka zajęć w wymiarze 30 godzin: - Uwarunkowania prawne prowadzenia agroturystyki. - Zasady racjonalnego żywienia człowieka z uwzględnieniem produktu tradycyjnego i lokalnego. - Zasady organizacji wiejskiego ogrodu przydomowego dla potrzeb agroturystyki. - Wykonanie projektu ogrodu. - Przygotowanie wniosków o dofinansowanie z PROW. - Opracowanie własnej oferty agroturystyki Zadanie 3 Tematyka zajęć w wymiarze 50 godzin: - Podstawowe zagadnienia z dziedziny ogrodnictwa (zarys historyczny, podstawowe pojęcia). - Systematyka roślin i ich wymagania. - Uprawa roślin ozdobnych (zasady pielęgnacji, narzędzia, zabiegi pielęgnacyjne, elementy małej architektury). - Tworzenie ogrodów wodnych. - Rozpoznawanie i zabiegi pielęgnacyjne roślin. - Mała architektura ogrodowa. - Zasady bhp przy pracy ze sprzętem ogrodniczym. 13

14 Zadanie 4 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin: - Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. - Procedury i przebieg egzaminu zawodowego. - Powtórzenie wiadomości wymaganych zakresem egzaminu teoretycznego (rozwiązywanie i omówienie testów egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 testy). - Struktura zadania projektowego etapu praktycznego egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe. - Opracowanie projektów realizacji prac zgodnie ze standardami przypisanymi dla zawodu na przykładzie zadań egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 projekty. Zamawiający zapewni miejsce szkolenia a mianowicie zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół w Czerwińsku. Materiały, narzędzia i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewni Zamawiający Zajęcia część zamówienia V Zadanie 1 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 25 godzin na grupę: - Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. - Urządzenia spawalnicze. - Bezpieczeństwo i higiena pracy. - Bezpieczna praca na hali produkcyjnej. - Materiały dodatkowe do spawania. - Spawanie w praktyce. - Oznaczanie i wymiarowanie spoin. - Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG. - Materiały dodatkowe do spawania. - Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry. - Metody przygotowania złączy do spawania. - Kwalifikowanie spawaczy. Tematyka zajęć praktycznych w wymiarze 120 godzin na grupę: - Instruktaż wstępny. - Cięcie tlenowe i plazmowe. - Napawywanie w pozycji PA, PF, PC. - Spawanie złączy teowych narożnych w poz. PA, gr.blach>8 mm. - Spawanie złączy teowych narożnych w poz. PF, gr.blach>8 mm. - Spawanie złączy teowych narożnych w poz. PC, gr.blach>8 mm. - Spawanie złączy teowych narożnych w poz. PB, gr.blach>3 mm. - Spawanie złączy teowych w poz. PG, gr.blach>3 mm. - Spawanie złączy teowych w poz. PB, gr.blach>8 mm. - Spawanie złączy teowych w poz. PG, gr.blach>8 mm. - Spawanie złączy teowych w poz. PF, gr.blach>8 mm. - Spawanie złączy teowych w poz. PD, gr.blach>8 mm. - Spawanie złączy teowych w poz. PB. - Spawanie złączy teowych w poz. PF. - Spawanie złączy teowych w poz. PD Zadanie 2 14

15 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 31 godzin na grupę: - Bezpieczeństwo i higiena pracy. - Bezpieczna praca na hali produkcyjnej. - Materiały dodatkowe do spawania. - Spawanie w praktyce. - Oznaczanie i wymiarowanie spoin. - Metody przygotowania złączy do spawania. - Kwalifikowanie spawaczy. - Wytwarzanie stali wprowadzenie. - Złącza spawane blach. - Spawalność stali. - Skurcz, naprężenia i odkształcenia. - Niezgodności spawalnicze. - Przegląd procesów spawania. - Bezpieczna praca na montażu. - Kontrola i badania. - Zapewnienie jakości w spawalnictwie. - Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania gazowego parametry. Tematyka zajęć praktycznych w wymiarze 96 godzin na grupę: - Instruktaż wstępny i bhp przy spawaniu gazowym. - Cięcie tlenowe i plazmowe. - Napawanie na blachach stalowych gr. 2 mm w pozycji PA, PF, lewo. - Spawanie gazowe złączy BW-I/PA, gr. 2 mm w lewo. - Spawanie gazowe złączy BW-I/PF, gr. 2 mm w lewo. - Spawanie gazowe złączy BW-I/PC, gr. 2 mm w lewo. - Spawanie gazowe złączy BW-I/PE, gr. 2 mm w lewo. - Spawanie gazowe złączy BW-V/PA, gr. 3 mm w prawo. - Spawanie gazowe złączy BW-V/PF, gr. 3 mm w prawo. - Spawanie gazowe złączy BW-V/PC, gr. 3 mm w prawo. - Spawanie gazowe złączy T/PA, ø 2 w lewo. - Spawanie gazowe złączy T/PC, ø 2 w lewo. Zamawiający zapewni miejsce szkolenia a mianowicie zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8, Płońsk. Koszty dojazdu do miejsca szkolenia ponoszą uczniowie we własnym zakresie. Materiały, narzędzia i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewni Zamawiający. Minimum 50% zajęć dla uczniów z Zespołu Szkół w Raciążu i z Zespołu Szkół w Czerwińsku musi być przeprowadzonych w okresie ferii zimowych i świątecznych Zajęcia część VI Zadanie 1 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 30 godzin na grupę: - Wiadomości wprowadzające. - Budowa i zasady obsługi silników SW 400/R3. - Zespół żniwny. 15

16 - Młocarnia kombajnu. - Budowa i zasada działania układu hydraulicznego. - Mechanizmy napędów. - Wyposażenie dodatkowe. - Obsługa techniczna kombajnu. - Organizacja pracy podczas zbioru. - Suszenie i przechowywanie ziarna. - Przepisy ppoż. i bhp. Udzielanie pomocy przedmedycznej. - Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu kombajnów po drogach publicznych. Tematyka zajęć praktycznych z indywidualną nauką jazdy w wymiarze 57 godzin na grupę: - Wiadomości wprowadzające. - Budowa i zasady obsługi silników SW 400/R3 - Zespół żniwny. - Młocarnia kombajnu. - Budowa i zasada działania układu hydraulicznego. - Mechanizmy napędów. - Wyposażenie dodatkowe. - Obsługa techniczna kombajnu. - Technika pracy kombajnu. - Indywidualna nauka jazdy w wymiarze: 2 godziny na każdego ucznia z każdej grupy. Zamawiający zapewni miejsce szkolenia a mianowicie zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8, Płońsk. Koszty dojazdu do miejsca szkolenia ponoszą uczniowie we własnym zakresie. Kombajn oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewni Zamawiający. IV. Termin wykonania zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od roku do: roku - w tym: zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Technikum w terminie do: roku. 2. Wykonawca najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram zajęć, uzgodniony ze szkolnymi koordynatorami, w zakresie terminów ich wykonania w celu uzgodnienia go. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art.22 ust.1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. 16

17 Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: dotyczy: zadań związanych z przeprowadzeniem zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Technikum (część zamówienia I zadanie 6, część zamówienia II zadanie 8, część zamówienia III zadanie 3, część zamówienia IV zadanie 4) - wykonawca (osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) zobowiązany jest wykazać się minimum 5-letnim doświadczeniem w nauczaniu w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności lub świadczenia pracy jest krótszy - w tym okresie, wykonywał usługi dydaktyczne w szkole ponadgimnazjalnej, w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi i w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. Dla pozostałych zadań w częściach zamówienia Nr I, II, III i IV oraz w zakresie części zamówienia Nr V i VI ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia (wymagane kwalifikacje). Wykonawca (osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia i kwalifikacji: stopień awansu zawodowego nauczyciela minimum mianowanego dla części zamówienia: - część I Zadanie 6 - część II Zadanie 8 - część III Zadanie 3 - część IV Zadanie 4 Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. Dla pozostałych zadań w częściach zamówienia Nr I, II, III i IV oraz w zakresie części zamówienia Nr V i VI ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia 17

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: PJOPO-ZP-PN-3/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę pomocy dydaktycznych dla uruchomienia nowych kierunków nauczania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Znak sprawy: MCK.272.1.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę wyposażenia Miejskiego Centrum

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Organizacja i obsługa zagranicznych wyjazdów na praktyki uczniowskie oraz wizyt studyjnych dla nauczycieli w ramach projektu pn. PWP Wykorzystanie europejskich

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA INSTYTUT PODSTAW INFORMATYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK 01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 5 tel.: +(48) 22-38-00-500 fax: +(48) 22-38-00-510 mail: ipi@ipipan.waw.pl www.ipipan.waw.pl EA/ZP-12/1/2013 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Matematyka-nic trudnego!

Matematyka-nic trudnego! Dostawa materiałów promocyjnych z nadrukiem dla uczniów 16 szkół podstawowych w ramach projektu Matematyka nic trudnego!, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: nr postępowania: BZP.243.14.2014.BO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego pod nazwą: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r.

Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Numer postępowania: MGOPS.272.05.2013 Łask, dnia 02.08.2013 r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń

Bardziej szczegółowo

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9.

Zadanie Nr 2 Remont drogi gminnej Lubzina - Na Wodklik w miejscowości Lubzina na długości 235 m w km 1+000 do 1+235. GKIM. 271. 9. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej w tekście SIWZ) na wykonanie zamówienia p.n.,,wykonanie remontu infrastruktury drogowej, gdzie zastosowano podział zadań.'' CPV 45-23-31-42-6 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan. Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań tel. 61 83 46 146 fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Nr sprawy: ZTM.KZP.3410-3/14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Numer sprawy: WZP.271.28.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej specyfikacją lub SIWZ sporządzona dla usługi ubezpieczeniowej, której wartość jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702

SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 ZAMAWIAJĄCY: SZPITAL WOJEWÓDZKI NR 2 im. Św. JADWIGI KRÓLOWEJ w RZESZOWIE UL. LWOWSKA 60 35-301 RZESZÓW tel. 17 86-64-000 fax 17 86-64-702 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej w Niegardowie SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotycząca przetargu nieograniczonego pn.: Budowa przyszkolnej sali gimnastycznej Wartość szacunkowa zamówienia jest niższa od wartości kwoty określonej w przepisach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) na: Nr sprawy. 2012 / OPK / HALA / 1 OZORKOWSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SPÓŁKA Z O.O. 95-035 Ozorków, ul. Żwirki 30, Tel. (+48 42) 277 14 00, Faks (+48 42) 277 14 01 opk@opkspzoo.eu, www.opkspzoo.eu Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA IN-II.272.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA USŁUGI w postępowaniu o zamówienie publiczne prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014

ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Postępowanie nr 2/ZS18/2014 ZAMAWIAJĄCY: Zespół Szkół Nr 18 01-882 Warszawa ul. Żeromskiego 18 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie nr 2/ZS18/2014 o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

ZAMAWIAJĄCY: SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Warszawa, 02.06.2015 r. ZAMAWIAJĄCY: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego Pl. Powstańców Warszawy 1 00-030 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Zakład Ubezpieczeń Społecznych w Warszawie II Oddział w Poznaniu ul. Starołęcka 31 61-361 Poznań Numer sprawy: 540000/271/10/2015- CZP SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1 65-057 Zielona Góra ul. Podgórna 7 tel. +48 /68/456 52 00, 320 20 37 fax +48 /68/456 52 96 www.lubuskie.pl DA.III.272.2.36.2015 Zielona Góra, 07.07.2015 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J

M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J M I N I S T E R S T W O E D U K A C J I N A R O D O W E J DE-WZP.321.1.39.2014.JC SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) WYKONANIE AUDYTU ZEWNĘTRZNEGO I WYDANIE OPINII O ROCZNYM POŚWIADCZENIU

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo