SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)"

Transkrypt

1 Znak sprawy: PJOPO-ZP-PN-2/2012 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego na usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach projektu pn. Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Płoński o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych ZAMAWIAJĄCY: Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych ul. Sienkiewicza Płońsk ZATWIERDZAM: Marek Michalski Dyrektor Powiatowej Jednostki Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku Płońsk, dnia roku

2 I. Nazwa oraz adres Zamawiającego: Zamawiającym jest Powiatowa Jednostka Obsługi Placówek Oświatowych w Płońsku, ul. Sienkiewicza Płońsk woj. mazowieckie Tel.(23) Fax: (23) Adres strony internetowej: II. Tryb udzielenia zamówienia: 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j.-dz. U. z 2010 r., Nr 113, poz. 759 z późn.zm.) zwanej w dalszej części SIWZ,, ustawą oraz przepisów wykonawczych wydanych na podstawie w/w ustawy. 2. Wartość zamówienia nie przekracza kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych. 3. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2. Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego. III. Opis przedmiotu zamówienia: 1. Nazwy i kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV) : Usługi edukacyjne i szkoleniowe 2. Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie zajęć pozalekcyjnych dla uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu płońskiego w ramach projektu Moja wiedza, moje umiejętności, moja przyszłość program wyrównywania szans edukacyjnych uczniów szkół zawodowych prowadzonych przez Powiat Płoński. 3. Zakres, ilość i rodzaj zajęć w poszczególnych szkołach określone są w szczegółowych zadaniach stanowiących części zamówienia. 4. Części zamówienia: 4.1. Część I Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku 2

3 Zadanie 1 Kurs Montażysta suchej zabudowy 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Zadanie 2 Kurs Monter stolarki budowlanej 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Zadanie 3 Kurs Posadzkarz - glazurnik 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Zadanie 4 Kurs Projektowanie 2D i 3D 3 grupy liczące po 10 uczniów w wymiarze 40 godzin na grupę Zadanie 5 Kurs Obsługa i programowanie obrabiarek sterowanych numerycznie 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 60 godzin Zadanie 6 Kurs Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Technikum a) Technik pojazdów samochodowych 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin b) Technik mechanizacji rolnictwa i technik rolnik 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin c) Technik mechanik 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin d) Technik żywienia 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Zadanie 7 Kurs Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Zasadniczej Szkoły Zawodowej a) Ślusarz 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin b Elektryk 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin c) Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin d) Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin. 3

4 4.1.8.e) Kucharz 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Część II Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół Nr 2 w Płońsku Zadanie 1 Kurs Projektowanie komputerowe AUTO CAD dla uczniów Technikum Budowlanego 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 60 godzin Zadanie 2 Kurs Analiza statyczna i wytrzymałościowa płaskich układów prętowych RM-Win dla uczniów Technikum Budowlanego 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Zadanie 3 Kurs języków obcych Smaki Europy 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 90 godzin Zadanie 4 Kurs Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie mała księgowość 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 80 godzin Zadanie 5 Kurs kroju i szycia 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 70 godzin Zadanie 6 Kurs Doradztwo zawodowe 1 grupa licząca 15 uczniów w wymiarze 30 godzin Zadanie 7 Kurs Maszynopisanie i redagowanie korespondencji handlowej 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 50 godzin Zadanie 8 Kurs Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Technikum a) Technik budownictwa 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin. 4

5 4.2.8.b) Technik organizacji usług gastronomicznych 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin c) Technik handlowiec 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Część III Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Raciążu Zadanie 1 Kurs Język angielski w biznesie 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 50 godzin Zadanie 2 Kurs Prowadzenie księgowości w przedsiębiorstwie mała księgowość 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 80 godzin Zadanie 3 Kurs Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Technikum a) Technik ekonomista 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin b) Technik żywienia i gospodarstwa domowego 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Zadanie 4 Kurs Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Zasadniczej Szkoły Zawodowej a) Kucharz małej gastronomii 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Część IV Dodatkowe zajęcia edukacyjne dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwińsku Zadanie 1 Kurs Język angielski w biznesie 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 50 godzin Zadanie 2 5

6 Kurs Agroturystyka 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 30 godzin Zadanie 3 Kurs Architektura krajobrazu 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 50 godzin Zadanie 4 Kurs Zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Technikum a) Technik agrobiznesu 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 40 godzin Część V Dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie spawania elektrycznego i gazowego dla uczniów szkół zawodowych z terenu powiatu płońskiego Zadanie 1 Kurs Spawanie elektryczne 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 145 godzin dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwińsku. 1 grupa licząca 10 uczniów w wymiarze 145 godzin dla uczniów Zespołu Szkół w Raciążu. 2 grupy liczące po 10 uczniów w wymiarze 145 godzin na grupę dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku Zadanie 2 Kurs Spawanie gazowe 1 grupa licząca 8 uczniów w wymiarze 127 godzin dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku Część VI Dodatkowe zajęcia edukacyjne w zakresie operatora kombajnu zbożowego Zadanie 1 Kurs Operator kombajnu zbożowego 1 grupa licząca 15 uczniów w wymiarze 87 godzin dla uczniów Zespołu Szkół w Czerwińsku. 1 grupa licząca 15 uczniów w wymiarze 87 godzin dla uczniów Zespołu Szkół Nr 1 w Płońsku. 5. Zakres rzeczowy oraz szczegółowe warunki przeprowadzenia zajęć wyszczególnionych w częściach zamówienia I-VI Zajęcia część zamówienia I 6

7 Zadanie 1 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 10 godzin: - Rodzaje i charakterystyka materiałów okładzinowych. - Materiały i narzędzia do montażu płyt kartonowo gipsowych. - Technologia wykonania ścianek działowych z płyt na ruszcie stalowym. - Technologia wykonania sufitu podwieszanego. - Wykańczanie konstrukcji wykonanych z płyt kartonowo gipsowych. Tematyka zajęć praktycznych w wymiarze 30 godzin: - Wyznaczanie płaszczyzn sufitu podwieszanego. - Montaż stelaża z profilu stalowego. - Mocowanie płyt kartonowo gipsowych. - Okładanie ścian płytami na ruszcie stalowym. - Wypełnianie szczelin masami szpachlowymi. - Wykańczanie naroży na styku płaszczyzn. - Nakładanie powłok dekoracyjnych na płyty kartonowo gipsowe Zadanie 2 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 8 godzin: a) Technologia i materiałoznawstwo: - Materiały stosowane do produkcji stolarki okiennej i drzwiowej. - Materiały stosowana do montażu stolarki okiennej i drzwiowej. - Proces technologiczny stolarki okiennej i drzwiowej. b) Zasady montażu stolarki okiennej i drzwiowej: - Zasady montażu okien otwieranych. - Zasady montażu okien nieotwieralnych. - Zasady montażu drzwi. Tematyka zajęć praktycznych w wymiarze 32 godzin: a) Produkcja okien. - Produkcja ościeżnic okiennych. - Montaż słupka/poprzeczki. - Produkcja skrzydeł okiennych. - Montaż uszczelek okiennych. - Montaż okuć okiennych. - Montaż pakietu szybowego (zasady szklenia wytyczne szklenia). - Montaż listew przyszybowych i zasady ich wykonania. b) Montaż stolarki okiennej. - Przygotowanie otworu montażowego. - Zamocowanie ramy okiennej w budynku. - Uszczelnianie szczelin montażowych. - Zamocowanie skrzydeł okiennych. - Regulacja skrzydeł okiennych. - Szklenie ram na budowie. c) Zasady demontażu stolarki okiennej. d) Obróbka murarska i tynkarska obrzeży okiennych Zadanie 3 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 10 godzin: - Rodzaje materiałów pomocniczych do układania i pielęgnacji płytek ceramicznych. - Narzędzia glazurnicze potrzebne do układania płytek. 7

8 - Technologia układania płytek ceramicznych. - Wychwytywanie błędów podczas układania płytek ceramicznych. - Montaż listew wewnętrznych i zewnętrznych (flizówki). - Spoinowanie (fugowanie). Tematyka zajęć praktycznych w wymiarze 30 godzin: - Przygotowanie podłoża do układania płytek ceramicznych. - Gruntowanie ścian preparatem gruntującym. - Sprawdzanie równości podłoża łatą. - Trasowanie, pasowanie i cięcie płytek ceramicznych. - Wycinanie otworów cęgami i otwornicą. - Ustawianie łat drewnianych. Przygotowanie zaprawy klejowej, nanoszenie kleju na powierzchnie ścian pacą zębatą. - Układanie płytek na zrąb wysokość ściśle określona. - Układanie płytek prosto wysokość dowolna, nieokreślona. - Układanie płytek w karo. - Montaż listew do układania narożników. - Spoinowanie i pielęgnacja płytek ceramicznych Zadanie 4 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 10 godzin i tematyka zajęć praktycznych w wymiarze 30 godzin dla każdej grupy: - Przykłady programów z zakresu CAD. - Podstawowa obsługa aplikacji. - Przygotowanie szkicu moduł Draft. - Rysowanie elementów podstawowych. - Podstawowe polecenia edycyjne. - Praca na warstwach rysunkowych. - Modelowanie bryłowe moduł Part. - Modelowanie brył osiowo symetrycznych. - Generowanie dokumentacji płaskiej 2D. - Kreskowanie i wypełnianie wzorami. - Wymiarowanie menedżer stylów wymiarowych. - Wydruk rzutnie, menedżer ustawień strony. - Tworzenie napisów prostych. - Tworzenie i edycja bloków rysunkowych. - Modelowanie założenia 3D Zadanie 5 Tematyka zajęć w wymiarze 60 godzin: - Podstawy geometryczne obróbki CNC (układ współrzędnych, punkty odniesienia). -Wprowadzenie do programowania (budowa bloku w programie NC, funkcje modalne). - Programowanie absolutne i przyrostowe. - Funkcje pomocnicze S, M, F, T. - Interpolacje liniowe G00, G01. - Interpolacje kołowe G02, G03. - Tworzenie programu obróbczego dla elementu toczonego. - Obsługa techniczna obrabiarki CNC. - Uruchamianie obrabiarki. - Mocowanie narzędzi. - Ustalanie wartości korekcji narzędzi. 8

9 - Ustalanie przesunięcia punktu zerowego przedmiotu obrabianego. - Programowanie obrabiarki z wykorzystaniem sterownika. - Programowanie cykli stałych. - Wiercenie na obrabiarkach NC. - Nacinanie gwintów na tokarce NC. - Symulacja obróbki w sterowniku obrabiarki. - Symulacja obróbki 3D. - Wykonanie detalu z programu w trybie automatycznym. - Modyfikacja programu obróbczego Zadanie 6 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin dla każdej grupy: - Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. - Procedury i przebieg egzaminu zawodowego. - Powtórzenie wiadomości wymaganych zakresem egzaminu teoretycznego (rozwiązywanie i omówienie testów egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 testy). - Struktura zadania projektowego etapu praktycznego egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe. - Opracowanie projektów realizacji prac zgodnie ze standardami przypisanymi dla zawodu na przykładzie zadań egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 projekty Zadanie 7 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin dla każdej grupy: - Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. - Procedury i przebieg egzaminu zawodowego. - Powtórzenie wiadomości wymaganych zakresem egzaminu teoretycznego (rozwiązywanie i omówienie testów egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 testy. - Struktura etapu praktycznego egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe. - Wykonanie zadań praktycznych zgodnie ze standardami przypisanymi dla zawodu na przykładzie zadań egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 zadania. Zamawiający zapewni miejsce szkolenia a mianowicie zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Nr 1 w Płońsku. Materiały, narzędzia i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewni Zamawiający Zajęcia część zamówienia II Zadanie 1 Tematyka zajęć w wymiarze 60 godzin: - Podstawy obsługi programu Auto Cad. - Sposoby komunikowania się z programem (polecenia, menu, narzędzia). - Narzędzia służące do modyfikacji. - Sposoby edytowania obiektów rysunkowych. - Praca z warstwami. - Tworzenie napisów i pracą z tekstem. - Wymiarowanie rysunków. - Drukowanie i przygotowanie do druku. 9

10 Zadanie 2 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin: - Kształtowanie geometrii konstrukcji, polegające na "rysowaniu" schematu na ekranie monitora. - Automatyczne generowanie typowych przekrojów wielogałęziowych. - Deklarowanie różnych typów obciążeń skupionych i rozłożonych oraz temperatury. - Nadawanie charakteru poszczególnym grupom obciążeń zgodnie z zasadami zawartymi w normach obciążeniowych. - Sposoby wyznaczania rozkładów sił przekrojowych w prętach konstrukcji. - Wyznaczanie rozkładów naprężeń wzdłuż skrajnych włókien prętów oraz w płaszczyźnie dowolnie wskazanego przekroju pręta Zadanie 3 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 85 godzin, w tym: a) w zakresie języka angielskiego 29 godzin b) w zakresie języka rosyjskiego 28 godzin c) w zakresie języka niemieckiego 28 godzin: - Kształcenie umiejętności rozumienia i tłumaczenia tekstów zawodowych z języków obcych z zakresu żywienia i obsługi gastronomicznej. - Wykonywanie prezentacji multimedialnych związanych z obsługa klienta. - Wykonanie multimedialnej książki kucharskiej. - Wyszukiwanie w zasobach internetowych materiału leksykalnego związanego z obsługa klienta. Tematyka zajęć praktycznych w wymiarze 5 godzin: - Opracowanie karty dań. - Wykonanie potraw regionalnych kuchni: angielskiej, rosyjskiej i niemieckiej Zadanie 4 Tematyka zajęć w wymiarze 80 godzin: Umiejętność rozróżniania aktywów i pasywów bilansu. Umiejętność księgowania operacji gospodarczych na kontach. Umiejętność sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych oraz planu kont. Umiejętność dekretacji dokumentów. Umiejętność sporządzania rejestru VAT zakupu oraz rejestru VAT sprzedaży oraz sporządzania deklaracji VAT 7. Umiejętność samodzielnego wprowadzania bilansu otwarcia oraz planu kont w programie finansowo księgowym Symfonia. Umiejętność ewidencjonowania oraz dekretacji dokumentów: faktur zakupu, sprzedaży, dokumentów prostych, dowodów wydania oraz przyjęcia towarów do magazynu, a także raportów kasowych, wyciągów bankowych, rozliczeń zaliczek itp. w programie Symfonia. Umiejętność ewidencji i kontroli rozrachunków w programie FK. Umiejętność rozliczania transakcji przy użyciu kompensaty, raportu kasowego oraz wyciągu bankowego. Umiejętność księgowania i rozliczania dokumentów importowych i eksportowych. Umiejętność zamykania miesiąca oraz roku w programie FK poprzez: generowanie i drukowanie sprawozdań finansowych, deklaracji oraz raportów. 10

11 Zadanie 5 Znajomość uproszczonych form księgowości oraz zasad rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych a także podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym. Tematyka zajęć w wymiarze 70 godzin: Projektowanie odzieży. Zdjęcie miar. Obliczenie zużycia materiału na wybraną odzież. Przygotowanie form odzieży. Odrysowanie form odzieży na materiale. Krojenie form odzieży. Przygotowanie do I miary. Miara I. Nanoszenie poprawek i miara II. Szycie odzieży. Wykończenie odzieży. Kontrola jakości odzieży Zadanie 6 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin: Edukacja dla potrzeb rynku pracy. Planowanie kariery edukacyjno zawodowej przez uczniów szkoły ponadgimnazjalnej. Samopoznanie drogą do trafnych decyzji edukacyjnych. Sukces na rynku pracy. Przedsiębiorczość jako postawa sprzyjająca realizacji celów zawodowych. Wykorzystanie informacji dotyczących świata pracy Zadanie 7 Tematyka zajęć w wymiarze 50 godzin: - Nabycie umiejętności pisania na klawiaturze metodą dziesięciopalcową bezwzrokową w określonym tempie. - Profesjonalne sporządzanie korespondencji handlowej. - Nabycie umiejętności prawidłowego przepisywania tekstów, - Sporządzanie korespondencji handlowej i biurowej. - Nabycie umiejętności sprawnego protokołowania. - Zasady właściwego obiegu korespondencji Zadanie 8 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin dla każdej grupy: 11

12 - Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. - Procedury i przebieg egzaminu zawodowego. - Powtórzenie wiadomości wymaganych zakresem egzaminu teoretycznego (rozwiązywanie i omówienie testów egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 testy). - Struktura zadania projektowego etapu praktycznego egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe. - Opracowanie projektów realizacji prac zgodnie ze standardami przypisanymi dla zawodu na przykładzie zadań egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 projekty. Zamawiający zapewni miejsce szkolenia a mianowicie zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół Nr 2 w Płońsku. Materiały, narzędzia i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewni Zamawiający Zajęcia część zamówienia III Zadanie 1 Tematyka zajęć w wymiarze 50 godzin: - Poszerzenie zasobu słownictwa języka angielskiego w zakresie ekonomii i biznesu. - Poznanie podstawowych struktur i zagadnień gramatycznych w kontekście języka biznesu. - Nabycie umiejętności mówienia, słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz pisania podstawowych form wypowiedzi branżowych (w zakresie ekonomii i biznesu) Zadanie 2 Tematyka zajęć w wymiarze 80 godzin: Umiejętność rozróżniania aktywów i pasywów bilansu. Umiejętność księgowania operacji gospodarczych na kontach. Umiejętność sporządzania podstawowych sprawozdań finansowych oraz planu kont. Umiejętność dekretacji dokumentów. Umiejętność sporządzania rejestru VAT zakupu oraz rejestru VAT sprzedaży oraz sporządzania deklaracji VAT 7. Umiejętność samodzielnego wprowadzania bilansu otwarcia oraz planu kont w programie finansowo księgowym Symfonia. Umiejętność ewidencjonowania oraz dekretacji dokumentów: faktur zakupu, sprzedaży, dokumentów prostych, dowodów wydania oraz przyjęcia towarów do magazynu, a także raportów kasowych, wyciągów bankowych, rozliczeń zaliczek itp. w programie Symfonia. Umiejętność ewidencji i kontroli rozrachunków w programie FK. Umiejętność rozliczania transakcji przy użyciu kompensaty, raportu kasowego oraz wyciągu bankowego. Umiejętność księgowania i rozliczania dokumentów importowych i eksportowych. Umiejętność zamykania miesiąca oraz roku w programie FK poprzez: generowanie i drukowanie sprawozdań finansowych, deklaracji oraz raportów. Znajomość uproszczonych form księgowości oraz zasad rozliczania się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych a także podatku od towarów i usług z urzędem skarbowym Zadanie 3 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin dla każdej grupy: - Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. - Procedury i przebieg egzaminu zawodowego. - Powtórzenie wiadomości wymaganych zakresem egzaminu teoretycznego (rozwiązywanie i 12

13 omówienie testów egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 testy). - Struktura zadania projektowego etapu praktycznego egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe. - Opracowanie projektów realizacji prac zgodnie ze standardami przypisanymi dla zawodu na przykładzie zadań egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 projekty Zadanie 4 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin: - Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. - Procedury i przebieg egzaminu zawodowego. - Powtórzenie wiadomości wymaganych zakresem egzaminu teoretycznego (rozwiązywanie i omówienie testów egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 testy. - Struktura etapu praktycznego egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe. - Wykonanie zadań praktycznych zgodnie ze standardami przypisanymi dla zawodu na przykładzie zadań egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 zadania. Zamawiający zapewni miejsce szkolenia a mianowicie zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół w Raciążu. Materiały, narzędzia i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewni Zamawiający Zajęcia część zamówienia IV Zadanie 1 Tematyka zajęć w wymiarze 50 godzin: - Poszerzenie zasobu słownictwa języka angielskiego w zakresie ekonomii i biznesu. - Poznanie podstawowych struktur i zagadnień gramatycznych w kontekście języka biznesu. - Nabycie umiejętności mówienia, słuchania, czytania ze zrozumieniem oraz pisania podstawowych form wypowiedzi branżowych (w zakresie ekonomii i biznesu) Zadanie 2 Tematyka zajęć w wymiarze 30 godzin: - Uwarunkowania prawne prowadzenia agroturystyki. - Zasady racjonalnego żywienia człowieka z uwzględnieniem produktu tradycyjnego i lokalnego. - Zasady organizacji wiejskiego ogrodu przydomowego dla potrzeb agroturystyki. - Wykonanie projektu ogrodu. - Przygotowanie wniosków o dofinansowanie z PROW. - Opracowanie własnej oferty agroturystyki Zadanie 3 Tematyka zajęć w wymiarze 50 godzin: - Podstawowe zagadnienia z dziedziny ogrodnictwa (zarys historyczny, podstawowe pojęcia). - Systematyka roślin i ich wymagania. - Uprawa roślin ozdobnych (zasady pielęgnacji, narzędzia, zabiegi pielęgnacyjne, elementy małej architektury). - Tworzenie ogrodów wodnych. - Rozpoznawanie i zabiegi pielęgnacyjne roślin. - Mała architektura ogrodowa. - Zasady bhp przy pracy ze sprzętem ogrodniczym. 13

14 Zadanie 4 Tematyka zajęć w wymiarze 40 godzin: - Struktura egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. - Procedury i przebieg egzaminu zawodowego. - Powtórzenie wiadomości wymaganych zakresem egzaminu teoretycznego (rozwiązywanie i omówienie testów egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 testy). - Struktura zadania projektowego etapu praktycznego egzaminu nadającego kwalifikacje zawodowe. - Opracowanie projektów realizacji prac zgodnie ze standardami przypisanymi dla zawodu na przykładzie zadań egzaminacyjnych CKE z lat ubiegłych minimum 4 projekty. Zamawiający zapewni miejsce szkolenia a mianowicie zajęcia odbywać się będą w Zespole Szkół w Czerwińsku. Materiały, narzędzia i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewni Zamawiający Zajęcia część zamówienia V Zadanie 1 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 25 godzin na grupę: - Zastosowanie elektryczności do spawania łukowego. - Urządzenia spawalnicze. - Bezpieczeństwo i higiena pracy. - Bezpieczna praca na hali produkcyjnej. - Materiały dodatkowe do spawania. - Spawanie w praktyce. - Oznaczanie i wymiarowanie spoin. - Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania MAG. - Materiały dodatkowe do spawania. - Charakterystyka spawania MAG oraz typowe parametry. - Metody przygotowania złączy do spawania. - Kwalifikowanie spawaczy. Tematyka zajęć praktycznych w wymiarze 120 godzin na grupę: - Instruktaż wstępny. - Cięcie tlenowe i plazmowe. - Napawywanie w pozycji PA, PF, PC. - Spawanie złączy teowych narożnych w poz. PA, gr.blach>8 mm. - Spawanie złączy teowych narożnych w poz. PF, gr.blach>8 mm. - Spawanie złączy teowych narożnych w poz. PC, gr.blach>8 mm. - Spawanie złączy teowych narożnych w poz. PB, gr.blach>3 mm. - Spawanie złączy teowych w poz. PG, gr.blach>3 mm. - Spawanie złączy teowych w poz. PB, gr.blach>8 mm. - Spawanie złączy teowych w poz. PG, gr.blach>8 mm. - Spawanie złączy teowych w poz. PF, gr.blach>8 mm. - Spawanie złączy teowych w poz. PD, gr.blach>8 mm. - Spawanie złączy teowych w poz. PB. - Spawanie złączy teowych w poz. PF. - Spawanie złączy teowych w poz. PD Zadanie 2 14

15 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 31 godzin na grupę: - Bezpieczeństwo i higiena pracy. - Bezpieczna praca na hali produkcyjnej. - Materiały dodatkowe do spawania. - Spawanie w praktyce. - Oznaczanie i wymiarowanie spoin. - Metody przygotowania złączy do spawania. - Kwalifikowanie spawaczy. - Wytwarzanie stali wprowadzenie. - Złącza spawane blach. - Spawalność stali. - Skurcz, naprężenia i odkształcenia. - Niezgodności spawalnicze. - Przegląd procesów spawania. - Bezpieczna praca na montażu. - Kontrola i badania. - Zapewnienie jakości w spawalnictwie. - Budowa i użytkowanie urządzeń do spawania gazowego parametry. Tematyka zajęć praktycznych w wymiarze 96 godzin na grupę: - Instruktaż wstępny i bhp przy spawaniu gazowym. - Cięcie tlenowe i plazmowe. - Napawanie na blachach stalowych gr. 2 mm w pozycji PA, PF, lewo. - Spawanie gazowe złączy BW-I/PA, gr. 2 mm w lewo. - Spawanie gazowe złączy BW-I/PF, gr. 2 mm w lewo. - Spawanie gazowe złączy BW-I/PC, gr. 2 mm w lewo. - Spawanie gazowe złączy BW-I/PE, gr. 2 mm w lewo. - Spawanie gazowe złączy BW-V/PA, gr. 3 mm w prawo. - Spawanie gazowe złączy BW-V/PF, gr. 3 mm w prawo. - Spawanie gazowe złączy BW-V/PC, gr. 3 mm w prawo. - Spawanie gazowe złączy T/PA, ø 2 w lewo. - Spawanie gazowe złączy T/PC, ø 2 w lewo. Zamawiający zapewni miejsce szkolenia a mianowicie zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8, Płońsk. Koszty dojazdu do miejsca szkolenia ponoszą uczniowie we własnym zakresie. Materiały, narzędzia i wyposażenie niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewni Zamawiający. Minimum 50% zajęć dla uczniów z Zespołu Szkół w Raciążu i z Zespołu Szkół w Czerwińsku musi być przeprowadzonych w okresie ferii zimowych i świątecznych Zajęcia część VI Zadanie 1 Tematyka zajęć teoretycznych w wymiarze 30 godzin na grupę: - Wiadomości wprowadzające. - Budowa i zasady obsługi silników SW 400/R3. - Zespół żniwny. 15

16 - Młocarnia kombajnu. - Budowa i zasada działania układu hydraulicznego. - Mechanizmy napędów. - Wyposażenie dodatkowe. - Obsługa techniczna kombajnu. - Organizacja pracy podczas zbioru. - Suszenie i przechowywanie ziarna. - Przepisy ppoż. i bhp. Udzielanie pomocy przedmedycznej. - Wybrane zagadnienia z przepisów o ruchu kombajnów po drogach publicznych. Tematyka zajęć praktycznych z indywidualną nauką jazdy w wymiarze 57 godzin na grupę: - Wiadomości wprowadzające. - Budowa i zasady obsługi silników SW 400/R3 - Zespół żniwny. - Młocarnia kombajnu. - Budowa i zasada działania układu hydraulicznego. - Mechanizmy napędów. - Wyposażenie dodatkowe. - Obsługa techniczna kombajnu. - Technika pracy kombajnu. - Indywidualna nauka jazdy w wymiarze: 2 godziny na każdego ucznia z każdej grupy. Zamawiający zapewni miejsce szkolenia a mianowicie zajęcia odbywać się będą w Centrum Kształcenia Praktycznego w Płońsku, ul. Sienkiewicza 8, Płońsk. Koszty dojazdu do miejsca szkolenia ponoszą uczniowie we własnym zakresie. Kombajn oraz materiały niezbędne do przeprowadzenia zajęć zapewni Zamawiający. IV. Termin wykonania zamówienia: 1. Przedmiot zamówienia należy wykonać w terminie od roku do: roku - w tym: zajęcia przygotowujące do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Technikum w terminie do: roku. 2. Wykonawca najpóźniej na 2 dni przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu szczegółowy harmonogram zajęć, uzgodniony ze szkolnymi koordynatorami, w zakresie terminów ich wykonania w celu uzgodnienia go. V. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków: 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełnią warunki określone w art.22 ust.1 ustawy, dotyczące: 1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej przedmiotem zamówienia działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: na podstawie przedłożonego oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. 16

17 Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. 2) posiadania wiedzy i doświadczenia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: dotyczy: zadań związanych z przeprowadzeniem zajęć przygotowujących do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dla zawodów Technikum (część zamówienia I zadanie 6, część zamówienia II zadanie 8, część zamówienia III zadanie 3, część zamówienia IV zadanie 4) - wykonawca (osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia) zobowiązany jest wykazać się minimum 5-letnim doświadczeniem w nauczaniu w zakresie odpowiadającym przedmiotowi zamówienia oraz wykazać, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności lub świadczenia pracy jest krótszy - w tym okresie, wykonywał usługi dydaktyczne w szkole ponadgimnazjalnej, w wymiarze odpowiadającym pełnemu etatowi i w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. Dla pozostałych zadań w częściach zamówienia Nr I, II, III i IV oraz w zakresie części zamówienia Nr V i VI ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego oświadczenia tj. złożone prawidłowo oświadczenie żądane przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożone z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: wykonawca zobowiązany jest wykazać, że dysponuje osobami posiadającymi uprawnienia (wymagane kwalifikacje). Wykonawca (osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia muszą spełniać następujące wymogi dotyczące wykształcenia i kwalifikacji: stopień awansu zawodowego nauczyciela minimum mianowanego dla części zamówienia: - część I Zadanie 6 - część II Zadanie 8 - część III Zadanie 3 - część IV Zadanie 4 Ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia na podstawie badania złożonego dokumentu tj. złożony prawidłowo dokument żądany przez Zamawiającego spełnia warunek, nie złożony z zastrzeżeniem art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie spełnia warunku. Dla pozostałych zadań w częściach zamówienia Nr I, II, III i IV oraz w zakresie części zamówienia Nr V i VI ocena spełnienia warunku dokonana będzie metodą spełnia-nie spełnia 17

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl 1 z 8 2012-06-11 10:10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl Płońsk: Usługi edukacyjne obejmujące prowadzenie zajęć w ramach

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA znak sprawy: ZP-4 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA zorganizowanie i przeprowadzenie turnusów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych z różnym rodzajem i stopniem niepełnosprawności. ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 24/2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi restauracyjnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej, konferencyjnej i

Bardziej szczegółowo

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia!

C Z Ł O W I E K N A J L E P S Z A I N W E S T Y C J A. Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia w trybie Przetarg nieograniczony na Szkolenia zawodowe w ramach projektu: Rozwój szkoły gwarancją sukcesu ucznia! Zatwierdzam:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Dostawa systemu do rejestracji pola stanu odkształcenia/naprężenia

Bardziej szczegółowo

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie : r.

Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie  : r. Data zamieszczenia ogłoszenia na stronie www.sar.gov.pl : 09.03.2011 r. Gdynia: Dostawa samochodu osobowego dla Morskiej Służby Poszukiwania i Ratownictwa Numer ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Przeprowadzenie usług szkoleniowych i sesji Assessment Center dla studentów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Transportu Samochodowego, ul. Jagiellońska 80, 03-301 Warszawa, woj. Page 1 of 7 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl/zamowienia_publiczne,1869,1869,1.html Warszawa: Drukowanie plakatów i

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Przeprowadzenie usługi szkoleniowej w pięciu modułach tematycznych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Rzeszów: Wybór psychologów do świadczenia usług z zakresu doradztwa psychologicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl 1 z 7 2012-06-11 09:48 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pjopo.pl Płońsk: Przeprowadzenie kursów na uzyskanie prawa jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie ZSB/RO/4/2012. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przetarg nieograniczony roboty budowlane: Wymiana drzwi w Zespole Szkół Budowlanych w Braniewie CPV: 45.21.00.00-2 Roboty budowlane w zakresie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.psouu.pl Gdańsk: Przebudowa budynku szkolnego polegająca na dobudowie windy w części północnej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-11-24 11:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa wykonania i dostawy druków medycznych, etykiet

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750.

I. 1) NAZWA I ADRES: Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Tuwima 22/26, 90-002 Łódź, woj. łódzkie, tel. 0-42 6643751, faks 0-42 6643750. Łódź: Kompleksowe wykonanie i demontaż stoiska targowego na targach Expo Real w Monachium, w dniach 6-8 października 2014 r., wraz z transportem materiałów na podstawie załączonego opisu technicznego warunków

Bardziej szczegółowo

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ

TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. zwanej dalej w skrócie SIWZ TRAMWAJE ŚLĄSKIE S.A. 41-506 CHORZÓW, UL. INWALIDZKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwanej dalej w skrócie SIWZ Dostawa ręcznego wózka podnośnikowego widłowego z przeznaczeniem dla ZUR Chorzów

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Tłumaczenie pisemne z języków obcych na język polski i odwrotnie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe. Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Warszawa, dn. 10.03.2014r. Zapytanie ofertowe Na prowadzenie kompleksowej obsługi prawnej firmy Biotech Poland Sp. z o.o. Postpowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ )

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ( SIWZ ) ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY OŚRODEK DOKUMENTACJI GEODEZYJNEJ I KARTOGRAFICZNEJ UL. JACKOWSKIEGO 18, 60-509 POZNAŃ www.bip.podgik-poznan.pl tel. (61) 8410-508,

Bardziej szczegółowo

POKL.04.01.01-00-162/09-00

POKL.04.01.01-00-162/09-00 Wrocław: Usługa dydaktyczna polegająca na prowadzeniu zajęć w formie ćwiczeń z przedmiotu: Estymacja parametrów, w roku akademickim 2011/2012 w semestrze letnim na kierunku Bioinformatyka na Uniwersytecie

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.11.2015. Strona 1 z 5 Warszawa: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia dla pracowników CUPT z zakresu umiejętności komunikacyjnych w procesie oceny pracowniczej Numer ogłoszenia: 244668-2015; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2015-02-26 12:47 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: usługa konserwacji i naprawy wentylatorów i klimatyzatorów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.senat.gov.pl Warszawa: dostawa dwóch fabrycznie nowych samochodów osobowych Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 7 Warszawa: Kreacja kampanii medialnej Numer ogłoszenia: 97479-2011; data zamieszczenia: 25.03.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 7 2015-08-28 11:08 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa pieluchomajtek dla noworodków, dzieci, dorosłych.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.tkp.com.pl Tarnów: Wykonanie kompletnego projektu oraz adaptacja piętra budynku szkoły na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 14.03.2012 r.

Warszawa, dnia 14.03.2012 r. Warszawa, dnia 14.03.2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5645/JP/12 usługi gastronomiczne na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113,

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY

ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY ZAPO/AZ/29/2015 ZAPROSZENIE do złożenia OFERTY Katowice, dnia 29 lipca 2015r. I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Szpitala Zespolonego w Elblągu.. Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona internetowa www.szpital.elblag.pl Elbląg dnia 05.03.2014 r. Oznaczenie postępowania 13/2014 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL /09-00).

UDA-POKL /09-00). Wrocław: Przygotowanie i dostawa materiałów szkoleniowych (długopis i teczka) oraz przygotowanie do druku, druk i dostawa dwóch publikacji (publikacja nr 1 i publikacja nr 2) dla uczestników szkoleń w

Bardziej szczegółowo

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU

URZĄD SKARBOWY Bytom, W BYTOMIU URZĄD SKARBOWY Bytom, 2011-01-27 W BYTOMIU OL/251/1/2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO DOT. CAŁODOBOWEJ OCHRONY FIZYCZNEJ

Bardziej szczegółowo

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII

MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII MUZEUM I INSTYTUT ZOOLOGII POLSKA AKADEMIA NAUK ul. Wilcza 64 00-679 Warszawa Tel.: 22 629 32 21 Tel./Fax: 22 62 96 302 E-mail: sekretariat@miiz.waw.pl Remont i ocieplenie budynku socjalnego w Stacji Badawczej

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY ZAPO/OZG/16/2016 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY Katowice, 29 lipca 2016r I. ZAMAWIAJĄCY Górnośląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów Spółka Akcyjna adres: 40-026 Katowice ul. Wojewódzka 19, zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Przedmiot zamówienia: Nr sprawy: 5 /2015 Zamawiający Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi ul. Snycerska 8 91-302 Łódź SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Świadczenie usługi hotelarskiej,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe, ul. Świerczewskiego 7,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Staszowski - Starostwo Powiatowe, ul. Świerczewskiego 7, Staszów: Wycena nieruchomości położonych w gminie Połaniec Numer ogłoszenia: 316897-2011; data zamieszczenia: 05.12.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl 1 z 6 2014-06-10 11:26 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Modernizacja boisk sportowych wraz z zagospodarowaniem

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764

Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Stowarzyszenie Lubuskie Trójmiasto ul. Podgórna 22, 65-424 Zielona Góra www.lubuskietrojmiasto.eu, NIP 9730937764 Sprawa: ZP.3/2013 Zielona Góra, 4 września 2013 r. Ogłoszenie o zamówieniu o wartości mniejszej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 7 2015-06-22 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Usługa transportu posiłków z kuchni przy ul. Traugutta

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie materiałów poligraficznych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I. ZAMAWIAJĄCY 1. Nazwa i adres: Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, ul. Tamka 3, 00-349 Warszawa, woj. mazowieckie, nr tel. 022 237 00 00, nr fax: 022 237 00 99 2. Adres strony

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Wykonanie i dostawa materiałów

Bardziej szczegółowo

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2013-04-15 16:46 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.geopoz.pl Poznań: Dostawa aplikacji MAPA V8 SDO Numer ogłoszenia: 57009-2013;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wckp.lodz.pl Łódź: Wykonanie usługi szkoleniowo-dydaktycznej polegającej na przeprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.drmg.gdansk.pl Gdańsk: Dostawa i montaż 6 notebooków, szafy dystrybucyjnej, switcha oraz 6 zestawów

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl 1 z 5 2013-03-05 14:35 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.kssip.gov.pl Kraków: Świadczenie usługi polegającej na kierowaniu pracowników

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Przetarg nieograniczony Oznaczenie postępowania: DG-2501/16522/1322/10 ZAMAWIAJĄCY: Państwowy Instytut Weterynaryjny Państwowy Instytut Badawczy Al. Partyzantów

Bardziej szczegółowo

ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i

ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania Rewaloryzacja zabytków sztuki ogrodowej i Wyposażenie w elementy małej architektury nowego ogrodu botanicz... 1 z 6 2015-04-28 14:35 Gdańsk: Wyposażenie w elementy małej architektury nowego ogrodu botanicznego w Parku Oliwskim w ramach zadania

Bardziej szczegółowo

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041

Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 1/18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:409041-2014:text:pl:html Polska-Gdańsk: Usługi szkolenia w dziedzinie rozwoju osobistego 2014/S 232-409041 Pomorska Wojewódzka

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl/zam%c3%b3wienia-publiczne/dostawy/poni%c5%bcej-207-000-euro Wrocław: II.2420.1.005.13.MJ

Bardziej szczegółowo

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

III. ADRES STRONY INTERNETOWEJ, NA KTÓEJ ZAMIESZCZONA BĘDZIE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA OGŁOSZENIE O PRZETARGU nieograniczonym o wartości zamówienia poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstgorlice.of.pl

Adres strony internetowej zamawiającego: www.zstgorlice.of.pl Gorlice: Organizacja stażu-wizyty zawodoznawczej dla uczestników projektu pn. Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Znak: DPS/2008 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA I II III NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Dom Pomocy Społecznej nr 1 ul. Podmiejska Boczna 10 66-400 Gorzów Wlkp. tel. (095) 732-35-22 fax

Bardziej szczegółowo

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZP MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM ZP.271.31.11.MH Słubice, dnia 20 lipca 2011 r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Przetarg nieograniczony na wycenę nieruchomości zabudowanej położonej w Słubicach przy ul. Konstytucji 3 Maja (dz.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 1 ZP.271.11.2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania w ramach projektu Zintegrowany system e-usług dla mieszkańców Zadanie uzyskało pomoc finansową

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawy worków foliowych na odpady komunalne i medyczne Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.poznan.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:  bip.poznan. 1 z 6 2014-09-08 11:19 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl, bip.poznan.pl/public/ Poznań: Wykonanie nadruków na kopertach

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. 1 z 7 2013-11-28 08:54 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wpow2.bialystok.pl. Białystok: Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul.

Dzieci oraz sanitariatu w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i. Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia przetarg nieograniczony na remont pomieszczeń w budynku Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy im. Kazimiery Iłłakowiczówny w Trzciance, ul. Sikorskiego 22 I. Nazwa

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427.

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji), ul. Zamkowa 1, 32-600 Oświęcim, woj. małopolskie, tel. 33 8424427, faks 33 8424427. Oświęcim: Zakup wyposażenia do Muzeum Zamek w Oświęcimiu (w organizacji) w ramach realizacji inwestycji pn. Adaptacja parteru zamku oświęcimskiego na wystawę stałą. Numer ogłoszenia: 244456-2013; data

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZP/3411/1/2011 pieczęć zamawiającego Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ROZDZIAŁ I ( I ) Informacje ogólne Zamawiający: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Miejski Ośrodek Zdrowia w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia r.

Warszawa, dnia r. Warszawa, dnia 08-03-2012 r. PRZETARG NIEOGRANICZONY Nr MZ-AGZ-270-5621/JP/12 na dostawę artykułów biurowych na podstawie art. 39 ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Warszawa: Druk, nagranie treści publikacji na płytę CD oraz dostawa 1668 sztuk publikacji - Materiały dydaktyczne dla uczestników kursu specjalistycznego Kompleksowa pielęgniarska opieka nad pacjentem

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl 1 z 6 2014-09-22 10:51 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa tonerów, tuszy, taśm do urządzeń drukujących

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15

OGŁOSZENIE O WSZCZĘCIU POSTĘPOWANIA STRONA INTERNETOWA UMS ORAZ TABLICA OGŁOSZEŃ. NR PO-II-/370/ZZP-3/22/15 Urząd Morski w Szczecinie na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) ogłasza postępowanie o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego:

Adres strony internetowej zamawiającego: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/zamowienia-publiczne,16027.html Lublin: Usługi przeprowadzenia certyfikowanych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cku.limanowa.pl/zamowienia publiczne.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cku.limanowa.pl/zamowienia publiczne. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: cku.limanowa.pl/zamowienia publiczne.html Limanowa: Przeprowadzenie kursów i szkoleń dla uczniów

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: CEZAMAT PW Sp. z o.o., Ul. Polna 50, 00 644 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Świadczenie usługi cateringowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU SZCZEGÓŁOWE WARUNKI PRZETARGU NA BUDOWĘ FARMY WIATROWEJ CZAPLINEK W ZAKRESIE BUDOWY DRÓG, PLACÓW, BRANŻY ELEKTRYCZNEJ Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z postanowieniami

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.e-bip.org.pl/fajneprzedszkole, www.fajneprzedszkole.info celestynów: Rozbudowa Przedszkola Samorządowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 1) Zamawiający: Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Łosicach, ul. Krasickiego 1. REGON: 000959607 NIP: 537-15-05-547 Numer telefonu: 83 3590687 fax: 83 3590687 2) Tryb

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl 1 z 6 2015-09-22 16:39 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zdit.uml.lodz.pl Łódź: Informatyzacja Zarządu Dróg i Transportu w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia

Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności. nr /16 z dnia Zapytanie ofertowe zgodnie z zasadą konkurencyjności nr 01-044/16 z dnia 23.09.2016 na zakup i dostawę sprzętu komputerowego, urządzenia wielofunkcyjnego i oprogramowania Dotyczy Projektu pt. Pierwsza

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Dostawa samochodu furgon przystosowanego do przewozu osób zatrzymanych dla Straży Miejskiej w Szczecinku. I.

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cezamat.eu/index.php/o cezamacie/zamowienia publiczne Warszawa: Dostawa artykułów biurowych w

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pwsip.edu.pl Łomża: UBEZPIECZENIE GRUPOWE NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW I ODPOWIEDZIALNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.uni.wroc.pl Wrocław: Usługa konserwacji systemów sygnalizacji włamań i napadu oraz systemów telewizji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.cupt.gov.pl Warszawa: Dzierżawa urządzeń wielofunkcyjnych oraz Systemu Wydruku Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2016-04-14 12:36 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: Dostawa defibrylatora dwufazowego Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 6 2014-11-13 13:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: Zakup sprzętu komputerowego: 3 tablety, 2 komputery

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.usdk.pl Kraków: Dostawa ręczników papierowych Numer ogłoszenia: 24753-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl http://bzp0.portal.uzp.gov.pl/index.php?ogloszenie=show&pozycja=87828&rok= Page 1 of 8 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm,

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Chełmie, Plac Niepodległości 1, 22-100 Chełm, 1 z 6 2013-07-17 14:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat.chelm.pl (BIP Starostwa Powiatowego w Chełmie) Chełm: Zorganizowanie

Bardziej szczegółowo

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: KOMPLEKSOWE UTRZYMANIE PORZĄDKU I CZYSTOŚCI OBIEKTU ORAZ POSESJI URZĘDU SKARBOWEGO W BYTOMIU Bytom, dnia 2 marca 2012 r. URZĄD SKARBOWY W BYTOMIU OL/251-2/2012/PZP OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU DOTYCZĄCE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO REALIZOWANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA KOMPLEKSOWE

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Page 1 of 10 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.spsk1.com.pl Wrocław: dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli i zbiorników

Bardziej szczegółowo

Usługę przeprowadzenia 20 godzinnego szkolenia komputerowego dla 200 uczestników projektu "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim"

Usługę przeprowadzenia 20 godzinnego szkolenia komputerowego dla 200 uczestników projektu Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim Gliwice, dnia 12 grudnia 2014 r. INFORMACJA O PLANOWANYM UDZIELENIU ZAMÓWIENIA Powiat Gliwicki w związku z realizacją projektu "Cyfrowe okno na świat w Powiecie Gliwickim" współfinansowanego z Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

1 z :50 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1 z :50 SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.staszow.pl Staszów: Zajęcia dodatkowe realizowane w ramach projektu: Na dobry początek! Gmina

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472.

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Wrocławski, pl. Uniwersytecki 1, 50-137 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 3752234, faks 071 3752472. Wrocław: dostawa urządzeń komputerowych, podzespołów komputerowych, drukarek i oprogramowania dla Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego Numer ogłoszenia: 275478-2015; data

Bardziej szczegółowo

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej

Osuszanie budynków metodą iniekcji ciśnieniowej przetarg poniżej 30 000 euro Nasz znak: DE/SZP/064/ 220 /2015 19.08.2015r. Miejski Zarząd Budynków Spółka z o.o. w Tarnowie 33 100 Tarnów ul. Waryńskiego 9 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia dla

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lcez.lublin.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lcez.lublin.pl 1 z 6 2014-01-11 13:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lcez.lublin.pl Lublin: Usługa edukacyjnej w Lubelskim Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150

Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 1/7 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:54150-2015:text:pl:html Polska-Wrocław: Usługi świadczone przez laboratoria medyczne 2015/S 032-054150 Wojewódzki Szpital

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM Żywiec, dnia 3 października 2014r. OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM BESKID ŻYWIEC Sp. z o.o., ul. Kabaty 2, 34-300 Żywiec ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawę soli drogowej do zimowego utrzymania

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: 1 z 5 2016-04-28 08:56 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.zom.waw.pl Warszawa: Budowa placu zabaw na terenie Parku Ujazdowskiego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Oznaczenie sprawy: 5/ZP/2012 Gliwice, 12-12-2012 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTEPOWANIU O WARTOSCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 200 000 euro (po modyfikacji) Nazwa nadana zamówieniu

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Numer ogłoszenia: 71315-2014; data zamieszczenia: 02.04.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy 1 z 6 2014-04-02 13:24 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ztm.poznan.pl lub bip.poznan.pl Poznań: Zakup i dostawa oprogramowania

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ ZAMAWIAJĄCY: KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W BRZEGU 49-300 BRZEG, UL. SAPERSKA 16 Nr sprawy: PT.2370.1.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Postępowanie prowadzone

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gik.gda.pl/ Gdańsk: Świadczenie usług telefonii komórkowej, bezprzewodowego dostępu do internetu

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w

I. 1) NAZWA I ADRES: Dolnośląskie Centrum Informacji Zawodowej i Doskonalenia Nauczycieli w Wałbrzych: AUTORZY PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW-BRANŻA MECHANICZNA I TURYSTYCZNA Numer ogłoszenia: 30622-2011; data zamieszczenia: 25.02.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo