PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PLASTYCZNEJ ZAWÓD PLASTYK

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PLASTYCZNEJ ZAWÓD PLASTYK"

Transkrypt

1 PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PLASTYCZNEJ ZAWÓD PLASTYK Symbol cyfrowy 1

2 EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK PO ZAKOŃCZENIU NAUKI W SZKOLE Uczeń Twórczo kreuje dzieła sztuk plastycznych, posługując się odpowiednimi środkami wyrazu i wyrażając własną osobowość artystyczną. Realizuje prace projektowe, wykorzystując w praktyce wiedzę i umiejętności warsztatowe w zakresie obowiązkowych przedmiotów, zwłaszcza w zakresie nauczanej specjalności. Uczestniczy w wystawach i innych wydarzeniach artystycznych. Korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących sztuk plastycznych, szczególnie w zakresie swojej specjalności. Podejmuje wyzwania, biorąc udział w różnych konkursach i przeglądach. Na podstawie analizy formalnej i treściowej dokonuje świadomej oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz technicznych dzieł sztuk plastycznych; formułuje własne sądy i opinie. Ewaluuje własną pracę. Stosuje terminy i pojęcia z zakresu sztuk plastycznych. Dokonuje chronologicznego przeglądu dziejów sztuki oraz charakterystyki poszczególnych epok, stylów, tendencji i kierunków, a także twórczości poszczególnych artystów. Biegle czyta i sporządza dokumentację projektową i wykonawczą w zakresie swojej specjalności. Stosuje w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem zawodu plastyka w zakresie swojej specjalności. Dokumentuje i prezentuje własne dokonania twórcze. Dba o własny rozwój, podnosi kwalifikacje i dąży do dalszego kształcenia, zdobywając wyższe umiejętności zawodowe. Zna podstawowe zasady regulujące gospodarką rynkową, w szczególności w zakresie możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej i artystycznej. 2

3 Wymienia i rozróżnia instytucje kultury oraz przedsiębiorstwa związane ze swoim zawodem. Umiejętnie i racjonalnie organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Potrafi zainicjować i poprowadzić własną działalność gospodarczą i artystyczną, a także planuje i podejmuje działania marketingowe z tym związane. 3

4 TREŚCI NAUCZANIA PODSTAWY PROGRAMOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE 6 HISTORIA SZTUKI 6 RYSUNEK I MALARSTWO 10 RZEŹBA 12 PODSTAWY PROJEKTOWANIA 15 II. SPECJALNOŚCI ZAWODU PLASTYK 17 ANIMACJA 17 ARANŻACJA PRZETRZENI 19 ARTYSTYCZNY I UŻYTKOWY DRUK SITOWY 21 CERAMIKA 24 CHARAKTERYZACJA I WIZAŻ 27 FOTOGRAFIA 29 KAMIENIARSTWO I SZTUKATORSTWO 31 LUTNICTWO 34 MEBLARSTWO ARTYSTYCZNE 36 MODELARSTWO I DEKORATORSTWO 38 ODLEWNICTWO ARTYSTYCZNE 41 PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 43 PROJEKTOWANIE UBIORU 45 PROJEKTOWANIE ZABAWEK 48 4

5 PUBLIKACJE MULTIMEDIALNE 50 REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO 53 REALIZACJE INTERMEDIALNE 55 RENOWACJA ELEMENTÓW ARCHITEKTURY 58 RENOWACJA MEBLI I WYROBÓW SNYCERSKICH 60 RZEŹBA W DREWNIE 62 RZEŹBA W METALU 65 STYLIZACJA KOSTIUMU I KREACJA WIZERUNKU 67 SZKŁO ARTYSTYCZNE I WITRAŻ 69 TECHNIKI DRUKU ARTYSTYCZNEGO 72 TECHNIKI MALARSKIE I POZŁOTNICZE 74 TKANINA ARTYSTYCZNA 77 UŻYTKOWE TECHNIKI RZEŹBIARSKIE 80 WYROBY UNIKATOWE 82 ZŁOTNICTWO 84 III. PRZYKŁADOWE PODSTAWY DLA PRZEDMIOTÓW MODUŁOWYCH 86 MODUŁ FOTOGRAFIA I FILM, PRZEDMIOT PODSTAWY FOTOGRAFII 86 MODUŁ MULTIMEDIA, PRZEDMIOT PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE 88 MODUŁ ZESPOŁOWE PROJEKTY ARTYSTYCZNE, PRZEDMIOT KAMPANIA REKLAMOWA SZKOŁY 90 5

6 I. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE HISTORIA SZTUKI Przedmiot obowiązkowy we wszystkich typach szkół plastycznych. Czas przeznaczony na realizację: 8 godzin w LP, 9 godzin w OSSP, 5 godzin w PSP. Historia sztuki jest obowiązkowym przedmiotem nauczania. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu dziejów sztuki powszechnej i polskiej oraz kształtuje umiejętności opisu i analizowania dzieł różnych dziedzin sztuki. Ponadto zdobywa umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi pisemnej i ustnej na temat dzieł sztuki, twórczości wybranych artystów, specyfiki epok, stylów i kierunków w sztuce. Po zakończenu edukacji uczeń jest przygotowany do części teoretycznej egzaminu dyplomowego oraz do egzaminu maturalnego. Może rozpocząć pracę zawodową lub kontynuować dalszą naukę na poziomie akademickim. Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Wiadomości z zakresu historii sztuki Uczeń wykazuje się znajomością faktów, pojęć i terminów z dziedziny historii sztuki, umożliwiającą odbiór dzieł sztuki dawnej i współczesnej we właściwych kontekstach. Rozumie teksty źródłowe i krytyczne. Samodzielnie zdobywa informacje na temat sztuki i jej dziejów. Potrafi określić miejsca przechowywania i lokalizacji najistotniejszych dzieł sztuki. Rozpoznaje podstawowe motywy ikonograficzne. 2. Tworzenie wypowiedzi na temat sztuki Uczeń potrafi skonstruować poprawną merytorycznie wypowiedź (pisemną i ustną) na temat dzieł sztuki, twórczości wybranych artystów, specyfiki epok, stylów i kierunków w sztuce. Swoją wypowiedź egzemplifikuje właściwym doborem argumentów i przykładów z zakresu dziejów sztuki. Uwzględnia niezbędne konteksty (np. historyczny, społeczny, filozoficzny, religijny, literacki, biograficzny). 3. Analiza i interpretacja dzieł sztuki i tekstów kultury Uczeń przeprowadza opis i analizę (w tym analizę porównawczą) dzieł z różnych dziedzin sztuki, dokonując ich klasyfikacji pod względem stylu i znaczenia w dziejach sztuki. Analizuje i 6

7 interpretuje treść dzieła. Formułuje wnioski na podstawie tekstów źródłowych i krytycznych, poświęconych sztuce. Cele kształcenia wymagania szczegółowe: 1. Wiadomości z zakresu historii sztuki - samodzielnie zdobywa źródła informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych, zawartych w opracowaniach, podręcznikach, encyklopediach i mediach; - śledzi bieżące wydarzenia kulturalne związane ze sztuką dawną i współczesną, orientuje się w aktualnych trendach i wydarzeniach artystycznych; - rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych, potrafi umiejscowić je w czasie i w przestrzeni geograficznej; identyfikuje najbardziej reprezentatywne i najsłynniejsze dzieła: prehistoryczne (m.in. malarstwo paleolityczne w Lascaux, kręgi kamienne w Stonehenge i osadę w Biskupinie), starożytne (egipskie, mezopotamskie, kreteńskie, mykeńskie, greckie, etruskie, rzymskie), średniowieczne (bizantyńskie, karolińskie, ottońskie, romańskie, gotyckie, protorenesansowe), malarstwo niderlandzkie z pogranicza gotyku i renesansu, dzieła nowożytne (renesansowe, manierystyczne, barokowe, rokokowe, klasycystyczne), dziewiętnastowieczne (romantyczne, realistyczne, akademickie, impresjonistyczne, postimpresjonistyczne, dzieła architektury historyzmu, eklektyzmu i nurtu inżynieryjnego), z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku (secesyjne, symboliczne, protoekspresjonistyczne), dwudziestowieczne (w tym m.in.: fowistyczne, ekspresjonistyczne, kubistyczne, futurystyczne, formistyczne, kolorystyczne - stworzone w kręgu kapistów, abstrakcyjne - geometryczne i niegeometryczne, dadaistyczne, surrealistyczne, konstruktywistyczne, stworzone w kręgu École de Paris, stylu art déco, socrealizmu, ekspresyjnego abstrakcjonizmu, pop artu, minimalartu, hiperrealizmu, land artu, konceptualizmu, neofiguracji, Nowego Realizmu, op-artu, tendencji zerowej, graffiti i streetartu, modernizmu i postmodernizmu w architekturze, rzeźby organicznej i kinetycznej oraz sztuki krytycznej i zaangażowanej); - przyporządkowuje twórczość poszczególnych artystów do stylów i kierunków, w obrębie których tworzyli; - identyfikuje najwybitniejszych twórców poszczególnych epok, stylów i kierunków, potrafi wymienić i rozpoznać najważniejsze spośród ich dzieł oraz określić w przybliżeniu czas ich 7

8 powstania; charakteryzuje dorobek wybranych artystów europejskich i amerykańskich (m.in.: Fidiasza, Polikleta, Praksytelesa, Giotta, Jana van Eycka, Wita Stwosza, Hieronima Boscha, Masaccia, Botticellego, Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mantegni, Pierra della Francesca, Rafaela, Giorgione a, Tycjana, Jacopa Tintoretta, Pietera Bruegla Starszego, Albrechta Dürera, Hansa Holbeina Młodszego, Donatella, Filippo Brunelleschiego, Andrea Palladia, El Greca, Caravaggia, Gianlorenzo Berniniego, Francesco Borrominiego, Diego Velazqueza, Bartolomé Estebana Murilla, Georgesa de la Toura, Nicolas Poussina, Claude Lorraina, Petera Rubensa, Antona van Dycka, Fransa Halsa, Rembrandta van Rijn, Jana Vermeera van Delft, Antoine Watteau, Jacquesa Louisa Davida, Jean-Auguste- Dominique aingresa, Antonio Canovy, Berthela Thorvaldsena, Francisco Goyi, Eugene a Delacroixa, Caspara Davida Friedricha, Williama Turnera, Johna Constable a, Gustave a Courbeta, Jeana Francoisa Milleta, Eduarda Maneta, Claude Moneta, Edgara Degasa, Augusta Renoira, GeorgesaSeurata, Vincenta van Gogha, Paula Gauguina, Paula Cézanne a, Henri de Toulouse- Lautreca, Augusta Rodina, Gustawa Klimta, Alfonsa Muchy, Antonio Gaudiego, Edwarda Muncha, Henri Matisse a, przedstawicieli grupy DieBrücke, Pabla Picassa, Umberta Boccioniego, Wasyla Kandisky ego, Pieta Mondraina, Kazimierza Malewicza, Marcela Duchampa, Giorgia de Chirico, Salvadora Dali, René Magritte a, Fridy Kahlo, Marca Chagalla, Amadeo Modiglianiego, Jacksona Pollocka, Andiego Warhola, Roya Lichtensteina, Claesa Oldenburga, Francisa Bacona, Yvesa Kleina, Niki de Saint Phalle, Christo, Duane Hansona, Victora Vasarelly ego, Alberto Giacomettiego, Constantina Brançusi, Henry Moore a, Le Corbusiera, Franka Lloyda Wrighta) oraz artystów polskich i działających w Polsce (m.in. Bartłomieja Berrecci, Domenica Merliniego, Piotra Aignera, Tylmana z Gameren, Bernarda Belotto, Marcellego Bacciarellego, Piotra Michałowskiego, Artura Grottgera, Henryka Rodakowskiego, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich, Józefa Brandta, Olgi Boznańskiej, Józefa Pankiewicza, Władysława Podkowińskiego, Jana Stanisławskiego, Leona Wyczółkowskiego, Henryka Siemiradzkiego, Xawerego Dunikowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego, Witolda Wojtkiewicza, Witkacego, Leona Chwistka i innych przedstawicieli grupy formistów, przedstawicieli grupy Rytm, kapistów i grupy a.r., Tadeusza Makowskiego, Andrzeja Wróblewskiego, Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Aliny Szapocznikow, Władysława Hasiora, Romana Opałki, Magdaleny Abakanowicz); zna także twórczość wybranych przez nauczyciela artystów schyłku XX i początku XXI wieku; - identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych oraz przyporządkowuje je właściwym autorom (w tym zna plany i układy przestrzenne dzieł architektury najbardziej charakterystycznych dla danego stylu i kręgu kulturowego); 8

9 - utożsamia dzieło z miejscem, w którym ono się znajduje (miasta, kościoły, muzea, galerie); - zna i rozpoznaje podstawowe techniki plastyczne oraz określa ich cechy charakterystyczne, przypisując te techniki artystom, którzy się w nich specjalizowali: charakteryzuje i rozpoznaje m.in. enkaustykę, mozaikę, witraż, fresk, miniaturę, malarstwo tablicowe i sztalugowe, farby temperowe, olejne, pastelowe, akwarelowe, akrylowe, drzeworyt, miedzioryt, akwafortę, litografię, sitodruk, chryzelefantynę, rzeźbę w drewnie, kamieniu (w tym marmurze), złocie, relief, odlew w brązie, emalię, intarsję, inkrustację, plakat; - wymienia dawne i współczesne dyscypliny artystyczne oraz potrafi wskazać dzieła współczesne, które wymykają się klasyfikacjom; rozpoznaje i charakteryzuje m.in. collage, instalację, assmablage, emballage, ready made, dekalkomanię, frottage, happening, performance; - zna, poprawnie stosuje oraz definiuje terminy i pojęcia z zakresu historii sztuki; - zna podstawowe motywy ikonograficzne, rozpoznaje świętych chrześcijańskich, bogów greckich i alegorie wybranych pojęć na podstawie atrybutów i sposobów przedstawień; - określa funkcję i jej wpływ na kształt dzieła, identyfikuje m.in. takie funkcje jak: sakralna, sepulkralna, estetyczna i dekoracyjna, dydaktyczna, ekspresywna, użytkowa, reprezentacyjna, kommemoratywna, propagandowa, kompensacyjna, mieszkalna i rezydencjonalna, obronna, magiczna. 2. Tworzenie wypowiedzi na temat sztuki - porównuje style i kierunki i ich wzajemne oddziaływania, uwzględnia źródła inspiracji, bierze pod uwagę wpływ mecenatu artystycznego, wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz estetyki na cechy tych stylów; - rozpoznaje w dziele sztuki temat i wskazuje jego źródło ikonograficzne; - formułuje samodzielne, przejrzyste i logiczne (pisemne i ustne) wypowiedzi na temat sztuki, stosując właściwą kompozycję pracy, język i styl, opis ikonograficzny i formalny przytaczanych przykładów dzieł; - korzystając ze słowników symboli, potrafi przeprowadzić analizę ikonograficzną dzieła; 9

10 - poddaje krytycznej ocenie artystycznej dzieła i zjawiska w sztuce. 3. Analiza i interpretacja dzieł sztuki i tekstów kultury - dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł, uwzględniając ich cechy formalne (np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie: bryła, kompozycja, faktura, relacje z otoczeniem; w malarstwie: kompozycja, kolor, światłocień, relacje przestrzenne, faktura), a także potrafi wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło z odpowiednim stylem; - analizuje teksty pisarzy, filozofów i artystów, interpretując je i wskazując wpływ tych wypowiedzi na charakter stylów, epok i tendencji w sztuce oraz na kształt dzieła; analizuje także wypowiedzi krytyków na temat sztuki oraz potrafi się do nich odnieść, formułując własne zdanie; - w publikacjach z zakresu historii sztuki oddziela faktografię od autorskiej interpretacji i analizy. RYSUNEK I MALARSTWO Przedmiot obowiązkowy we wszystkich typach szkół plastycznych. Czas przeznaczony na realizację: 16 godzin w LP, 21 godzin w OSSP, 12 godzin w PSP. Rysunek i malarstwo to przedmiot obowiązkowy we wszystkich typach szkół plastycznych. Umiejętności zdobyte na zajęciach mają charakter interdyscyplinarny i pozostają w korelacji z innymi przedmiotami w edukacji artystycznej. Stanowią jednocześnie fundament dla rozwoju świadomości artystycznej. Uczeń nabywa kluczowych dla rozwoju plastycznego umiejętności obserwowania natury i jej transpozycji na środki plastyczne. Po zakończeniu edukacji jest przygotowany do wykonywania zawodu plastyka oraz do podjęcia dalszej nauki na poziomie akademickim. Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Wiadomości z zakresu rysunku i malarstwa 10

11 Uczeń rozpoznaje podstawowe techniki malarstwa i rysunku, materiały i narzędzia; posługuje się słownictwem związanym z technikami, materiałami i narzędziami oraz środkami artystycznymi stosowanymi w rysunku i malarstwie. Uczeń właściwie i świadomie stosuje daną technikę; właściwie dobiera odpowiednie narzędzia i materiały do określonej techniki. 3. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i wyobraźni Uczeń obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje, umiejętnie transformuje na język plastyczny, kreując kompozycję płaszczyzny obrazu. Cele kształcenia wymagania szczegółowe: 1. Wiadomości z zakresu rysunku i malarstwa - rozróżnia i definiuje podstawowe terminy związane z formą dzieła sztuki rysunkowej i malarskiej; - rozpoznaje podstawowe techniki rysunku i malarstwa: rysunek ołówkiem, sepią, sangwiną, piórkiem, tuszem, farbami wodnymi, pastelą, farbami olejnymi; - dobiera i definiuje środki wyrazu plastycznego charakterystyczne dla danej dyscypliny; - rozróżnia w rysunku i malarstwie treść oraz formę; - odtwarza analitycznie rzeczywistość i ją interpretuje; - rozumie zależność rysunku i malarstwa od uwarunkowań zewnętrznych i przeżyć emocjonalnych - sprawnie posługuje się podstawowymi technikami rysunku i malarstwa, eksperymentuje stosując techniki niekonwencjonalne; 11

12 - w swoich działaniach twórczych posługuje się świadomie środkami wyrazu plastycznego, charakterystycznymi dla rysunku i malarstwa; - świadomie komponuje na płaszczyźnie, stosuje poprawną konstrukcję, proporcje, skalę itp., w malarstwie zwraca uwagę na barwę i właściwą formę obrazu; - wykonuje szkice i kompozycje studyjne w oparciu o naturę i wyobraźnię (studia postaci, plenerowe, martwej natury); - wykonuje kompozycje na określonych formatach, dokonuje analizy i syntezy formy w rysunku i malarstwie; - świadomie interpretuje rzeczywistość, wyrażając własne odczucia i emocje artystyczne; - dokonuje analizy różnorodnych zjawisk artystycznych i logicznie je wykorzystuje w indywidualnym w procesie tworzenia. 3. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i wyobraźni: - dokonuje oceny wartości dokonań plastycznych i artystycznych; - potrafi ocenić własne osiągnięcia; - wypracowuje własny język artystyczny; - świadomie i właściwie dobiera środki wyrazu artystycznego do koncepcji pracy; - przedstawia, formułuje i interpretuje pojęcia i idee w zakresie rysunku i malarstwa; - poszukuje rozwiązań dla wyrażenia własnych wypowiedzi. RZEŹBA Przedmiot obowiązkowy we wszystkich typach szkół plastycznych. Czas przeznaczony na realizację: 6 godzin w LP, 6 godzin w OSSP, 3 godziny w PSP. Celem nauczania przedmiotu jest kształcenie umiejętności świadomego poruszania się w przestrzeni trójwymiarowej. Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczeń rozwija przede 12

13 wszystkim wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. Umiejętności zdobyte w ramach przedmiotu, obok rysunku i malarstwa, są najbardziej istotne w kształceniu plastycznym. Uczeń, poprzez działania praktyczne, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rzeźby. Po zakończeniu edukacji może podjąć pracę zawodową lub dalszą naukę na poziomie akademickim. Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Wiadomości z zakresu rzeźby Uczeń rozpoznaje materiały i techniki rzeźbiarskie; umiejętnie posługuje się słownictwem związanym z technikami, materiałami i środkami artystycznymi w rzeźbie; właściwie dobiera i stosuje narzędzia rzeźbiarskie do określonej techniki. Uczeń buduje formę rzeźbiarską przestrzenną i półprzestrzenną; organizuje warsztat pracy i planuje proces tworzenia w tej dziedzinie; łączy i wykorzystuje różne techniki i materiały rzeźbiarskie; dobierajc właściwą technikę do koncepcji rzeźby. 3. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i z wyobraźni Uczeń obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje; kreuje formę przestrzenną z wyobraźni, umiejętnie transformuje pojęcia i idee na język plastyczny. Cele kształcenia wymagania szczegółowe: 1. Wiadomości z zakresu rzeźby - rozróżnia materiały rzeźbiarskie: glina, glina ceramiczna, plastelina, gips, wosk, drewno, kamień, metal i inne materiały ogólnodostępne; - definiuje, rozróżnia i stosuje podstawowe terminy i pojęcia z zakresu technik rzeźbiarskich i języka dziedziny, jak: a) modelowanie, odlew, negatyw, pozytyw, forma tracona, konstrukcja, patyna, wypał ceramiczny, itp., 13

14 b) bryła, konstrukcja, kompozycja, statyka, dynamika, forma, faktura, ciężar, kierunki, kolor, wzajemne oddziaływanie i współgranie środków itp. - stosuje różnorodne techniki rzeźbiarskie: modelowanie bezpośrednie w zadanym materiale, formowanie metodą ceramiczną, odlew gipsowy, wykorzystuje technikę modelowania w formie negatywowej, stosuje w realizacjach nowe technologie i materiały; - realizuje rzeźbę w różnych materiałach, np. w drewnie i w kamieniu przy użyciu odpowiednich narzędzi; wykonuje drobne odlewy w metalu; - buduje formy trójwymiarowe i konstrukcje nośne pod te formy; - łączy elementy liternicze i rzeźbiarskie w projektach medalierskich; - buduje płaskorzeźby wraz z odpowiednimi konstrukcjami nośnymi; - dobiera odpowiednie materiały i techniki podczas realizacji rzeźbiarskich; - zabezpiecza materiały, z których wykonuje pracę; - przeprowadza proces twórczy od koncepcji do realizacji. 3. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i z wyobraźni - wykonuje studium głowy ludzkiej z modela w skali zbliżonej do naturalnej; - samodzielnie buduje kompozycję przestrzenną na zadany temat; - realizuje tematy abstrakcyjne(koncepcyjne) poszukując, projektując i wykonując formę przestrzenną; - buduje logiczną i spójną wypowiedź na temat podjętych rozwiązań; - samodzielnie realizuje kompozycję figuralną w oparciu o rzeźbiarskie szkice postaci; - organizuje zastaną przestrzeń w projektach architektoniczno-rzeźbiarskich. 14

15 PODSTAWY PROJEKTOWANIA Przedmiot obowiązkowy we wszystkich typach szkół plastycznych. Czas przeznaczony na realizację: 3 godziny w LP, 4 godziny w OSSP, 3 godziny w PSP. Celem nauczania przedmiotu jest poznanie i zrozumienie szczególnej odmienności projektowania plastycznego, którego istota zawiera się w zespoleniu wszystkich działań kreacyjnych wyrażonych w odpowiedniej formie. Uczeń zdobywa umiejętności głównie poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, rozwijając w ten sposób intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną. Po zakończeniu nauki absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy oraz do podjęcia dalszej nauki na poziomie akademickim. Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Wiadomości z zakresu podstaw projektowania Uczeń rozpoznaje specyfikę projektowania plastycznego, dla którego priorytetetem jest forma; rozpoznaje charakterystyczne cechy projektowania plastycznego, odróżniające je od innych sposobów projektowania. 2. Działania projektowe Uczeń korzysta ze źródeł i środków języka plastyki w projektowaniu płaskim i przestrzennym, organizuje warsztat pracy i planuje proces tworzenia w tej dziedzinie; wykorzystuje w projektowaniu tradycyjny warsztat plastyka, jak również stosuje nowoczesne techniki i technologie. 3. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i z wyobraźni Uczeń dostrzega i rozróżnia czynniki sprawcze kształtowania; obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje; poszukuje nowatorskich rozwiązań także w oparciu o współczesne technologie. Cele kształcenia wymagania szczegółowe: 1. Wiadomości z zakresu przedmiotu podstawy projektowania. 15

16 - rozróżnia i definiuje podstawowe terminy i pojęcia z zakresu podstaw projektowania i języka dziedziny, jak: a) światło, barwa, materia, ruch, b) płaszczyzna i przestrzeń wzajemne oddziaływanie i współgranie, c) czynniki elementarne komponowania: linia, płaszczyzna, bryła, d) czynniki kreatywne komponowania: konstrukcja, akcent, rytm, struktura, napięcie, kontrast. - dostrzega relacje między obrazem (znakiem) i słowem (literą), treścią a formą przekazu plastycznego, - definiuje i rozróżnia podstawowe terminy i pojęcia z zakresu typografii i liternictwa, - definiuje i rozróżnia podstawowe pojęcia z psychofizjologii widzenia. 2. Działania projektowe - posługuje się różnorodnymi środkami wyrazu na płaszczyźnie i w przestrzeni; - realizuje rozwiązania kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni; - tworzy iluzję przestrzeni na płaszczyźnie; - planuje pracę, dzieląc ją na fazy: koncepcyjna (wyboru), realizacji (definiowania), utrwalenia (dokumentacji); - tworzy kompozycje z wykorzystaniem litery i układu literniczego, w oparciu o zasady typografii i edycji tekstu akapitowego i ozdobnego; - w działaniach twórczych poznaje i stosuje zasady tworzenia dokumentacji technicznej i prezentacyjnej własnych dokonań; - posługuje się tradycyjnymi oraz nowoczesnymi technikami i technologiami pracy i przekazu. 3. Interpretacja natury oraz kreacja z natury i wyobraźni 16

17 - uczeń przygotowuje materiał wyjściowy do projektu w oparciu o swobodne formy inspiracji; - interpretuje naturę, transformując ją na określone środki wyrazu; - realizuje ćwiczenia z wyobraźn; - dokonuje oceny wartości artystycznych i estetycznych oraz jakości technicznych prac zrealizowanych w ramach przedmiotu. II. SPECJALNOŚCI ZAWODU PLASTYK ANIMACJA Specjalność artystyczna. Minimalny czas przeznaczony na realizację: 16 godzin w LP, 12 godzin w OSSP, 16 godzin w PSP. Animacja to główny przedmiot specjalności artystycznej o tej samej nazwie. Uczeń zdobywa wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień z zakresu animacji i jej historii. Kształci umiejętności związane z różnymi technikami animacji, rozwija wyobraźnię czasowo-ruchową i wrażliwość na zmianę faz ruchu. Ze względu na specyfikę pracy przy animacji, nauka odbywa się poprzez działania praktyczne, zwłaszcza grupowe. Absolwent wykazuje się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia pracy lub do kontynuowania nauki na poziomie akademickim. Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Wiadomości z zakresu animacji Uczeń zapoznaje się z historią animacji, teoretycznymi zasadami tworzenia ruchu i innymi zagadnieniami związanymi z dyscypliną; rozpoznaje różne techniki animacji. Uczeń - poprzez realizację form animacyjnych - poznaje podstawowe techniki animacji w praktyce; samodzielnie dobiera odpowiednią technikę do realizacji zadania. 3. Działania twórcze 17

18 Uczeń wykorzystuje zdobytą wiedzę w działaniach twórczych; eksperymentuje i poszukuje nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny; w swoich projektach wykorzystuje wiedzę i umiejętności z innych dziedzin sztuki. Cele kształcenia wymagania szczegółowe: 1. Wiadomości z zakresu animacji - rozróżnia i charakteryzuje czołowy dorobek polskiej i światowej animacji; - definiuje podstawowe pojęcia z zakresu przygotowania projektu, realizacji różnych form animacji oraz zasad organizacji produkcji; - rozpoznaje i definiuje główne techniki animacji; - rozpoznaje zasady tworzenia ruchu; - wykazuje się znajomością zagadnień teoretycznych związanych z poszczególnymi etapami pracy nad projektem animacji. - dobiera właściwe techniki animacji do realizacji formy animacyjnej; - organizuje warsztat pracy, dobierając właściwe narzędzia, materiały i technologie, a także środki ochrony osobistej; - odpowiednio planuje pracę, dzieląc ją na etapy: preprodukcji, produkcji, post produkcji; - tworzy ćwiczeniowe formy animacyjne w podstawowych technikach animacji; - sporządza scenariusz animacji oraz poddaje go analizie; - sporządza budżet na realizację formy animacyjnej; - realizuje animację; - dokonuje montażu animacji; 18

19 - udźwiękawia animację; - dokumentuje swoje dokonania i potrafi je zaprezentować. 3. Działania twórcze - przedstawia, formułuje i interpretuje różne pojęcia za pomocą formy animacyjnej; - dokonuje oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz technicznych w animacji historycznej, współczesnej, a także w pracach własnych; - świadomie i właściwie dobiera środki wyrazu artystycznego do koncepcji prac; - podejmuje działania niekonwencjonalne, takie jak: wykorzystanie różnych technik animacji oraz ich łączenie. ARANŻACJA PRZESTRZENI Specjalność artystyczna. Minimalny czas przeznaczony na realizację: 16 godzin w LP, 12 godzin w OSSP, 16 godzin w PSP. Aranżacja przestrzeni to główny przedmiot nauczania specjalności artystycznej o tej samej nazwie. W trakcie nauki uwaga ucznia kierowana jest na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne predyspozycje ucznia. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, jak również do kontynuacji kształcenia na poziomie akademickim. Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Wiedza z dziedziny projektowania przestrzennego Uczeń opanowuje podstawowe wiadomości z zakresu dziedziny; poznaje zasady ergonomii oraz zagadnienia związane z psychofizjologią widzenia, dostrzega konieczność nieustannego 19

20 podnoszenia komfortu funkcjonalnego i estetycznego przestrzeni życiowej człowieka; korzysta z bogactwa dziedzictwa kulturowego.. Uczeń wykazuje się umiejętnościami warsztatowymi z zakresu aranżacji przestrzeni i projektowania form przestrzennych; w działaniach twórczych właściwie dobiera środki artystyczne; wykazuje się umiejętnością doboru odpowiednich narzędzi i materiałów do tematu i zakresu pracy. 3. Kreacja w aranżacji przestrzeni. Uczeń eksperymentuje i poszukuje nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny; w swoich projektach wykorzystuje wiedzę i umiejętności z innych dziedzin sztuki; umiejętnie transformuje idee na język plastyczny, świadomie referuje i ocenia osiągnięte przez siebie rezultaty. Cele kształcenia wymagania szczegółowe: 1. Wiedza z dziedziny aranżacji przestrzeni - rozróżnia i definiuje podstawowe środki wyrazu artystycznego w kreowaniu przestrzeni, takie jak: kompozycja, światło, kolor, faktura, znak, litera itp.; - charakteryzuje podstawowe funkcje przestrzeni użytkowej (mieszkalnej i publicznej); - rozumie i dostrzega podstawowe uwarunkowania ergonomii; - rozróżnia i charakteryzuje materiały oraz technologie stosowane w projektowaniu przestrzennym; - rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia związane z architekturą i kompozycją przestrzenną.. - sprawnie posługuje się materiałami i narzędziami plastycznymi; 20

21 - planuje pracę dzieląc ją na część projektową i wykonawczą; - dobiera właściwe materiały i technologie do wykonywanego zadania; - świadomie posługuje się środkami wyrazu artystycznego (kompozycja, światło, kolor, forma, faktura, znak, litera itp. ); - w pracach uwzględnia elementy graficzne i typograficzne; - w pracach projektowych stosuje zasady ergonomii; - wyszukuje i trafnie stosuje gotowe elementy aranżacji przestrzeni (meble, oświetlenie, systemy wystawiennicze itp.), - w oparciu o obowiązujące normy, tworzy profesjonalną dokumentację techniczną swoich projektów, - umiejętnie dokumentuje i prezentuje własne dokonania twórcze, wykorzystując warsztat tradycyjny i nowoczesne technologie. 3. Kreacja w aranżacji przestrzeni. - myśli i działa kreatywnie, tworząc proste projekty przestrzenne; - samodzielnie inicjuje i koordynuje nowe zamierzenia; - nakreśla plan realizowanego zadania; - w swoich projektach czerpie różnorodne inspiracje, także z dorobku kulturowego; - w twórczy sposób wykorzystuje wiedzę i zdobyte umiejętności. ARTYSTYCZNY I UŻYTKOWY DRUK SITOWY Specjalność artystyczna Minimalny czas przeznaczony na realizację: 16 godzin w LP, 12 godzin w OSSP, 16 godzin w PSP Artystyczny i użytkowy druk sitowy to główny przedmiot zawodowy specjalności artystycznej o tej samej nazwie. W ramach zajęć uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu techniki 21

22 sitodruku. Celem kształcenia jest osiągnięcie przez ucznia świadomości posługiwania się środkami plastycznymi, odpowiednimi dla druku sitowego. Uczeń przygotowuje się do rozwiązywania problemów plastycznych, kształtuje swoją wrażliwość plastyczną oraz doskonali warsztat. Po zakończeniu edukacji absolwent jest gotowy do podjęcia pracy, jak również do kontynuacji kształcenia na poziomie akademickim, zwłaszcza w zakresie grafiki warsztatowej. Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Wiedza z zakresu artystycznego i użytkowego druku sitowego Uczeń nabywa podstawową wiedzę z zakresu druku sitowego; rozpoznaje materiały i surowce oraz procesy technologiczne w technice sitodruku. i twórcze Uczeń opracowuje i wykonuje projekt na zadany temat oraz realizuje go indywidualnie lub zespołowo w technice druku sitowego; organizuje własny warsztat pracy oraz proces realizacji; łączy i wykorzystuje różne metody i materiały; dobiera odpowiednie narzędzia i sposób realizacji do założeń projektu. 3. Interpretowanie natury, kreacja z natury i wyobraźni Uczeń obserwuje naturę, poprawnie ją przedstawia, podejmuje też próby plastycznej interpretacji otaczającej go rzeczywistości; realizuje projekty o charakterze artystycznym i użytkowym, wspierając się naturą oraz własną wyobraźnią; umiejętnie transformuje pojęcia i idee na płaszczyznę druku sitowego. Cele kształcenia wymagania szczegółowe: 1. Wiedza z zakresu artystycznego i użytkowego druku sitowego - definiuje, rozróżnia i stosuje podstawowe terminy plastyczne i pojęcia z zakresu techniki sitodruku w procesie projektowym i warsztatowym, takie jak: a) kompozycja, forma, faktura, dominanta, kierunki, walor, kontrast, kolor, wzajemne oddziaływanie i współgranie środków plastycznych itp., 22

Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum

Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum Anita Przybyszewska Pietrasiak Sztuka w zasięgu ręki Program nauczania plastyki w gimnazjum 1 Redakcja Marzena Kwiecień Redakcja językowa i korekta Krystyna Bajor Skład i opracowanie graficznie Adam Ziółkowski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 6 sierpnia 2014 r. Poz. 1039 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 2 lipca 2014 r. w sprawie podstaw programowych kształcenia

Bardziej szczegółowo

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015

Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Sylabusy dla kierunku Grafika, studia II stopnia 2013-2015 Formy przestrzenne...2 Język obcy...6 Komunikacja wizualna...8 Magisterska Pracownia Artystyczna Pracownia druku cyfrowego...11 Magisterska Pracownia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO

STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO STANDARDY WYMAGAŃ BĘDĄCE PODSTAWĄ PRZEPROWADZANIA EGZAMINU MATURALNEGO I. PRZEDMIOTY OBOWIĄZKOWE JĘZYK POLSKI Standardy wymagań dla części wewnętrznej egzaminu maturalnego 1) wykazać się znajomością: a)

Bardziej szczegółowo

Komentarz do zadań z historii sztuki

Komentarz do zadań z historii sztuki do zadań z historii sztuki Opracowanie Beata Lewińska - Gwóźdź Wojciech Czernikiewicz Lucyna Grabowska Współpraca Aleksandra Mazurek Anna Stankiewicz Andrzej Grabarski Jadwiga Poliwoda Beata Rymkiewicz

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta

Moduły kształc. Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny. punktów ECTS. Zakładane efekty kształcenia. osiąganych przez studenta Moduły kształc. Przedmioty Moduł kształcenia I (podstawowy) M_1 Metodologia badań językoznawczych Liczba punktów ECTS Charakter zajęć obligatoryjny/ fakultatywny Moduły kształcenia wraz zakładanymi efektami

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r.

Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 czerwca 2014 r. Poz. 803 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia 30 maja 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawy programowej

Bardziej szczegółowo

Program nauczania informatyki w gimnazjum

Program nauczania informatyki w gimnazjum Program nauczania informatyki w gimnazjum Grzegorz Hawrylak Numer dopuszczenia PGŁ-4040-19 Spis treści 1. Założenia dydaktyczne i wychowawcze 3 1.1. Wstęp 3 1.2. Założenia charakteryzujące program 4 1.3.

Bardziej szczegółowo

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016

Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE. przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Klasa w muzeum PROGRAMY DLA SZKÓŁ W MUZEUM NARODOWYM W KRAKOWIE przewodnik dla nauczycieli 2015 / 2016 Spis treści 1 Wstęp Marek Świca 2 Być ze szkołą o współpracy Muzeum Narodowego w Krakowie z nauczycielami

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

PAPIEROPLASTYKA. Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Autor: Barbara Turska-Paprzycka

PAPIEROPLASTYKA. Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum. Autor: Barbara Turska-Paprzycka Program nauczania zajęć technicznych w gimnazjum PAPIEROPLASTYKA Autor: Barbara Turska-Paprzycka 1 Spis treści: 1. WSTĘP...3 2. CELE EDUKACYJNE...3 2.1. CELE KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO...4 2.2. CELE KSZTAŁCENIA

Bardziej szczegółowo

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO

Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej RAMOWY PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH Z ZAKRESU DORADZTWA EDUKACYJNO-ZAWODOWEGO Ramowy program studiów podyplomowych z zakresu doradztwa edukacyjno-zawodowego

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW Nadrzędnym celem działań edukacyjnych szkoły jest wszechstronny rozwój ucznia. Edukacja szkolna polega na harmonijnej realizacji przez nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy nauczania plastyki w kl. 4-6 w szkole podstawowej

Plan wynikowy nauczania plastyki w kl. 4-6 w szkole podstawowej Plan wynikowy nauczania plastyki w kl. 4-6 w szkole podstawowej Projekt okładki rtur Gulewicz Redakcja eata Młotkowska Skład komputerowy Paweł hodun opyright by M UKJ S.., Kielce 2004 M UKJ S.. 25-655

Bardziej szczegółowo

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH

BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH BIBLIOTEKA POMOCY DYDAKTYCZNYCH Copyright by Nowa Era Spółka z o.o. Warszawa 2012. ISBN 978-83-267-0631-8 Koordynacja prac: Krzysztof Kowalski. Redakcja merytoryczna: Agnieszka Kamiƒska, Krzysztof Kowalski.

Bardziej szczegółowo

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9

3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7. 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 1. Wprowadzenie 5 2. Założenia programu 6 3. Podstawa programowa nauczania informatyki na drugim etapie edukacyjnym (klasy 4 6) 7 4. Cele edukacji w szkole podstawowej 9 5. Zadania ogólne szkoły 10 6.

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY SYMBOL CYFROWY 342[01] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) określać cele

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI

CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI CENTRALNA KOMISJA EGZAMINACYJNA OKRĘGOWE KOMISJE EGZAMINACYJNE INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 INFORMATOR O EGZAMINIE MATURALNYM Z HISTORII SZTUKI OD ROKU

Bardziej szczegółowo

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna

Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia na kierunku studiów podyplomowych w zakresie: Informatyka Studia Podyplomowe: Grafika Komputerowa i Komunikacja Wizualna Program kształcenia Spis treści Część I Studia podyplomowe w

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw)

Ekonomiczny Kierunek. S/ 15 NS/ 10 liczba godzin w semestrze: Ćwiczenia (Ćw) Instytut Ekonomiczny Kierunek Zarządzanie Poziom studiów Studia drugiego stopnia Profil kształcenia Ogólnoakademicki P R O G R A M N A U C Z A N I A P R Z E D M I O T U * A - Informacje ogólne. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

Podstawy przedsiębiorczości

Podstawy przedsiębiorczości Podstawy przedsiębiorczości Program nauczania dla szkół ponadgimnazjalnych Jolanta Kijakowska Spis treści 1. Wstęp 3 2. Szczegółowe cele kształcenia i wychowania 4 3. Treści edukacyjne 7 4. Sposoby osiągania

Bardziej szczegółowo

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1

15. Edukacja informacyjna w podstawie programowej 1 15. 1 Justyna Jasiewicz 1. Analiza podstaw programowych Wprowadzenie obowiązującej od 1 września 2009 r. nowej Podstawy programowej kształcenia ogólnego było krytykowane przez środowisko osób przykładających

Bardziej szczegółowo

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji

1. Studia podyplomowe w świetle nowych regulacji prawnych i wprowadzenia Krajowych Ram Kwalifikacji Modelowa struktura programu na studiach podyplomowych w zakresie ekonomii, zarządzania i informatyki z uwzględnieniem Kompetencji Kluczowych Poradnik Szczecin, kwiecień 2015 Aleksandra Grzesiuk Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 1 I GIMNAZUM W DYNOWIE Zatwierdzony na posiedzeniu Rady Pedagogicznej w dniu 28 sierpnia 2014 roku Rok szkolny 2014/2015 1 Spis treści: Spis treści:...

Bardziej szczegółowo

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji

Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Edukacja kulturalna w szkole założenia i determinanty realizacji Anna Pikała Łódź, Polska pikala@toya.net.pl Słowa kluczowe: wychowanie estetyczne, edukacja kulturalna, przedmioty artystyczne w szkołach

Bardziej szczegółowo

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym

AKTYWNIE NA MATEMATYCE. Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny. Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym AKTYWNIE NA MATEMATYCE Program nauczania matematyki IV etap edukacyjny Kształcenie ogólne w zakresie podstawowym i rozszerzonym Przedmowa Matematyka jest produktem myśli ludzkiej, niezależnej od doświadczenia,

Bardziej szczegółowo

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki

Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki Pieczątka Wydział / Instytut PROGRAM KSZTAŁCENIA dla STUDIÓW pierwszego stopnia Filologia - specjalność filologia romańska z językiem obcym do wyboru profil kształcenia: ogólnoakademicki obowiązuje od

Bardziej szczegółowo