PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PLASTYCZNEJ ZAWÓD PLASTYK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PLASTYCZNEJ ZAWÓD PLASTYK"

Transkrypt

1 PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ DLA SZKOŁY PLASTYCZNEJ ZAWÓD PLASTYK Symbol cyfrowy 1

2 EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK PO ZAKOŃCZENIU NAUKI W SZKOLE Uczeń Twórczo kreuje dzieła sztuk plastycznych, posługując się odpowiednimi środkami wyrazu i wyrażając własną osobowość artystyczną. Realizuje prace projektowe, wykorzystując w praktyce wiedzę i umiejętności warsztatowe w zakresie obowiązkowych przedmiotów, zwłaszcza w zakresie nauczanej specjalności. Uczestniczy w wystawach i innych wydarzeniach artystycznych. Korzysta z różnych źródeł informacji dotyczących sztuk plastycznych, szczególnie w zakresie swojej specjalności. Podejmuje wyzwania, biorąc udział w różnych konkursach i przeglądach. Na podstawie analizy formalnej i treściowej dokonuje świadomej oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz technicznych dzieł sztuk plastycznych; formułuje własne sądy i opinie. Ewaluuje własną pracę. Stosuje terminy i pojęcia z zakresu sztuk plastycznych. Dokonuje chronologicznego przeglądu dziejów sztuki oraz charakterystyki poszczególnych epok, stylów, tendencji i kierunków, a także twórczości poszczególnych artystów. Biegle czyta i sporządza dokumentację projektową i wykonawczą w zakresie swojej specjalności. Stosuje w praktyce zasady techniczne i technologiczne związane z wykonywaniem zawodu plastyka w zakresie swojej specjalności. Dokumentuje i prezentuje własne dokonania twórcze. Dba o własny rozwój, podnosi kwalifikacje i dąży do dalszego kształcenia, zdobywając wyższe umiejętności zawodowe. Zna podstawowe zasady regulujące gospodarką rynkową, w szczególności w zakresie możliwości prowadzenia własnej działalności gospodarczej i artystycznej. 2

3 Wymienia i rozróżnia instytucje kultury oraz przedsiębiorstwa związane ze swoim zawodem. Umiejętnie i racjonalnie organizuje stanowisko pracy zgodnie z obowiązującymi zasadami ergonomii, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosuje przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej i ochrony środowiska. Potrafi zainicjować i poprowadzić własną działalność gospodarczą i artystyczną, a także planuje i podejmuje działania marketingowe z tym związane. 3

4 TREŚCI NAUCZANIA PODSTAWY PROGRAMOWE DLA POSZCZEGÓLNYCH PRZEDMIOTÓW I. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE 6 HISTORIA SZTUKI 6 RYSUNEK I MALARSTWO 10 RZEŹBA 12 PODSTAWY PROJEKTOWANIA 15 II. SPECJALNOŚCI ZAWODU PLASTYK 17 ANIMACJA 17 ARANŻACJA PRZETRZENI 19 ARTYSTYCZNY I UŻYTKOWY DRUK SITOWY 21 CERAMIKA 24 CHARAKTERYZACJA I WIZAŻ 27 FOTOGRAFIA 29 KAMIENIARSTWO I SZTUKATORSTWO 31 LUTNICTWO 34 MEBLARSTWO ARTYSTYCZNE 36 MODELARSTWO I DEKORATORSTWO 38 ODLEWNICTWO ARTYSTYCZNE 41 PROJEKTOWANIE GRAFICZNE 43 PROJEKTOWANIE UBIORU 45 PROJEKTOWANIE ZABAWEK 48 4

5 PUBLIKACJE MULTIMEDIALNE 50 REALIZACJA OBRAZU FILMOWEGO 53 REALIZACJE INTERMEDIALNE 55 RENOWACJA ELEMENTÓW ARCHITEKTURY 58 RENOWACJA MEBLI I WYROBÓW SNYCERSKICH 60 RZEŹBA W DREWNIE 62 RZEŹBA W METALU 65 STYLIZACJA KOSTIUMU I KREACJA WIZERUNKU 67 SZKŁO ARTYSTYCZNE I WITRAŻ 69 TECHNIKI DRUKU ARTYSTYCZNEGO 72 TECHNIKI MALARSKIE I POZŁOTNICZE 74 TKANINA ARTYSTYCZNA 77 UŻYTKOWE TECHNIKI RZEŹBIARSKIE 80 WYROBY UNIKATOWE 82 ZŁOTNICTWO 84 III. PRZYKŁADOWE PODSTAWY DLA PRZEDMIOTÓW MODUŁOWYCH 86 MODUŁ FOTOGRAFIA I FILM, PRZEDMIOT PODSTAWY FOTOGRAFII 86 MODUŁ MULTIMEDIA, PRZEDMIOT PROJEKTOWANIE MULTIMEDIALNE 88 MODUŁ ZESPOŁOWE PROJEKTY ARTYSTYCZNE, PRZEDMIOT KAMPANIA REKLAMOWA SZKOŁY 90 5

6 I. OBOWIĄZKOWE ZAJĘCIA EDUKACYJNE HISTORIA SZTUKI Przedmiot obowiązkowy we wszystkich typach szkół plastycznych. Czas przeznaczony na realizację: 8 godzin w LP, 9 godzin w OSSP, 5 godzin w PSP. Historia sztuki jest obowiązkowym przedmiotem nauczania. Uczeń zdobywa wiedzę z zakresu dziejów sztuki powszechnej i polskiej oraz kształtuje umiejętności opisu i analizowania dzieł różnych dziedzin sztuki. Ponadto zdobywa umiejętności formułowania dłuższej wypowiedzi pisemnej i ustnej na temat dzieł sztuki, twórczości wybranych artystów, specyfiki epok, stylów i kierunków w sztuce. Po zakończenu edukacji uczeń jest przygotowany do części teoretycznej egzaminu dyplomowego oraz do egzaminu maturalnego. Może rozpocząć pracę zawodową lub kontynuować dalszą naukę na poziomie akademickim. Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Wiadomości z zakresu historii sztuki Uczeń wykazuje się znajomością faktów, pojęć i terminów z dziedziny historii sztuki, umożliwiającą odbiór dzieł sztuki dawnej i współczesnej we właściwych kontekstach. Rozumie teksty źródłowe i krytyczne. Samodzielnie zdobywa informacje na temat sztuki i jej dziejów. Potrafi określić miejsca przechowywania i lokalizacji najistotniejszych dzieł sztuki. Rozpoznaje podstawowe motywy ikonograficzne. 2. Tworzenie wypowiedzi na temat sztuki Uczeń potrafi skonstruować poprawną merytorycznie wypowiedź (pisemną i ustną) na temat dzieł sztuki, twórczości wybranych artystów, specyfiki epok, stylów i kierunków w sztuce. Swoją wypowiedź egzemplifikuje właściwym doborem argumentów i przykładów z zakresu dziejów sztuki. Uwzględnia niezbędne konteksty (np. historyczny, społeczny, filozoficzny, religijny, literacki, biograficzny). 3. Analiza i interpretacja dzieł sztuki i tekstów kultury Uczeń przeprowadza opis i analizę (w tym analizę porównawczą) dzieł z różnych dziedzin sztuki, dokonując ich klasyfikacji pod względem stylu i znaczenia w dziejach sztuki. Analizuje i 6

7 interpretuje treść dzieła. Formułuje wnioski na podstawie tekstów źródłowych i krytycznych, poświęconych sztuce. Cele kształcenia wymagania szczegółowe: 1. Wiadomości z zakresu historii sztuki - samodzielnie zdobywa źródła informacji na temat sztuki i zjawisk artystycznych, zawartych w opracowaniach, podręcznikach, encyklopediach i mediach; - śledzi bieżące wydarzenia kulturalne związane ze sztuką dawną i współczesną, orientuje się w aktualnych trendach i wydarzeniach artystycznych; - rozpoznaje dzieła różnych epok, stylów oraz kierunków sztuk plastycznych, potrafi umiejscowić je w czasie i w przestrzeni geograficznej; identyfikuje najbardziej reprezentatywne i najsłynniejsze dzieła: prehistoryczne (m.in. malarstwo paleolityczne w Lascaux, kręgi kamienne w Stonehenge i osadę w Biskupinie), starożytne (egipskie, mezopotamskie, kreteńskie, mykeńskie, greckie, etruskie, rzymskie), średniowieczne (bizantyńskie, karolińskie, ottońskie, romańskie, gotyckie, protorenesansowe), malarstwo niderlandzkie z pogranicza gotyku i renesansu, dzieła nowożytne (renesansowe, manierystyczne, barokowe, rokokowe, klasycystyczne), dziewiętnastowieczne (romantyczne, realistyczne, akademickie, impresjonistyczne, postimpresjonistyczne, dzieła architektury historyzmu, eklektyzmu i nurtu inżynieryjnego), z przełomu dziewiętnastego i dwudziestego wieku (secesyjne, symboliczne, protoekspresjonistyczne), dwudziestowieczne (w tym m.in.: fowistyczne, ekspresjonistyczne, kubistyczne, futurystyczne, formistyczne, kolorystyczne - stworzone w kręgu kapistów, abstrakcyjne - geometryczne i niegeometryczne, dadaistyczne, surrealistyczne, konstruktywistyczne, stworzone w kręgu École de Paris, stylu art déco, socrealizmu, ekspresyjnego abstrakcjonizmu, pop artu, minimalartu, hiperrealizmu, land artu, konceptualizmu, neofiguracji, Nowego Realizmu, op-artu, tendencji zerowej, graffiti i streetartu, modernizmu i postmodernizmu w architekturze, rzeźby organicznej i kinetycznej oraz sztuki krytycznej i zaangażowanej); - przyporządkowuje twórczość poszczególnych artystów do stylów i kierunków, w obrębie których tworzyli; - identyfikuje najwybitniejszych twórców poszczególnych epok, stylów i kierunków, potrafi wymienić i rozpoznać najważniejsze spośród ich dzieł oraz określić w przybliżeniu czas ich 7

8 powstania; charakteryzuje dorobek wybranych artystów europejskich i amerykańskich (m.in.: Fidiasza, Polikleta, Praksytelesa, Giotta, Jana van Eycka, Wita Stwosza, Hieronima Boscha, Masaccia, Botticellego, Leonarda da Vinci, Michała Anioła, Mantegni, Pierra della Francesca, Rafaela, Giorgione a, Tycjana, Jacopa Tintoretta, Pietera Bruegla Starszego, Albrechta Dürera, Hansa Holbeina Młodszego, Donatella, Filippo Brunelleschiego, Andrea Palladia, El Greca, Caravaggia, Gianlorenzo Berniniego, Francesco Borrominiego, Diego Velazqueza, Bartolomé Estebana Murilla, Georgesa de la Toura, Nicolas Poussina, Claude Lorraina, Petera Rubensa, Antona van Dycka, Fransa Halsa, Rembrandta van Rijn, Jana Vermeera van Delft, Antoine Watteau, Jacquesa Louisa Davida, Jean-Auguste- Dominique aingresa, Antonio Canovy, Berthela Thorvaldsena, Francisco Goyi, Eugene a Delacroixa, Caspara Davida Friedricha, Williama Turnera, Johna Constable a, Gustave a Courbeta, Jeana Francoisa Milleta, Eduarda Maneta, Claude Moneta, Edgara Degasa, Augusta Renoira, GeorgesaSeurata, Vincenta van Gogha, Paula Gauguina, Paula Cézanne a, Henri de Toulouse- Lautreca, Augusta Rodina, Gustawa Klimta, Alfonsa Muchy, Antonio Gaudiego, Edwarda Muncha, Henri Matisse a, przedstawicieli grupy DieBrücke, Pabla Picassa, Umberta Boccioniego, Wasyla Kandisky ego, Pieta Mondraina, Kazimierza Malewicza, Marcela Duchampa, Giorgia de Chirico, Salvadora Dali, René Magritte a, Fridy Kahlo, Marca Chagalla, Amadeo Modiglianiego, Jacksona Pollocka, Andiego Warhola, Roya Lichtensteina, Claesa Oldenburga, Francisa Bacona, Yvesa Kleina, Niki de Saint Phalle, Christo, Duane Hansona, Victora Vasarelly ego, Alberto Giacomettiego, Constantina Brançusi, Henry Moore a, Le Corbusiera, Franka Lloyda Wrighta) oraz artystów polskich i działających w Polsce (m.in. Bartłomieja Berrecci, Domenica Merliniego, Piotra Aignera, Tylmana z Gameren, Bernarda Belotto, Marcellego Bacciarellego, Piotra Michałowskiego, Artura Grottgera, Henryka Rodakowskiego, Jana Matejki, Józefa Chełmońskiego, Maksymiliana i Aleksandra Gierymskich, Józefa Brandta, Olgi Boznańskiej, Józefa Pankiewicza, Władysława Podkowińskiego, Jana Stanisławskiego, Leona Wyczółkowskiego, Henryka Siemiradzkiego, Xawerego Dunikowskiego, Stanisława Wyspiańskiego, Józefa Mehoffera, Jacka Malczewskiego, Witolda Wojtkiewicza, Witkacego, Leona Chwistka i innych przedstawicieli grupy formistów, przedstawicieli grupy Rytm, kapistów i grupy a.r., Tadeusza Makowskiego, Andrzeja Wróblewskiego, Tadeusza Kantora, Jerzego Nowosielskiego, Aliny Szapocznikow, Władysława Hasiora, Romana Opałki, Magdaleny Abakanowicz); zna także twórczość wybranych przez nauczyciela artystów schyłku XX i początku XXI wieku; - identyfikuje dzieła na podstawie charakterystycznych środków warsztatowych i formalnych oraz przyporządkowuje je właściwym autorom (w tym zna plany i układy przestrzenne dzieł architektury najbardziej charakterystycznych dla danego stylu i kręgu kulturowego); 8

9 - utożsamia dzieło z miejscem, w którym ono się znajduje (miasta, kościoły, muzea, galerie); - zna i rozpoznaje podstawowe techniki plastyczne oraz określa ich cechy charakterystyczne, przypisując te techniki artystom, którzy się w nich specjalizowali: charakteryzuje i rozpoznaje m.in. enkaustykę, mozaikę, witraż, fresk, miniaturę, malarstwo tablicowe i sztalugowe, farby temperowe, olejne, pastelowe, akwarelowe, akrylowe, drzeworyt, miedzioryt, akwafortę, litografię, sitodruk, chryzelefantynę, rzeźbę w drewnie, kamieniu (w tym marmurze), złocie, relief, odlew w brązie, emalię, intarsję, inkrustację, plakat; - wymienia dawne i współczesne dyscypliny artystyczne oraz potrafi wskazać dzieła współczesne, które wymykają się klasyfikacjom; rozpoznaje i charakteryzuje m.in. collage, instalację, assmablage, emballage, ready made, dekalkomanię, frottage, happening, performance; - zna, poprawnie stosuje oraz definiuje terminy i pojęcia z zakresu historii sztuki; - zna podstawowe motywy ikonograficzne, rozpoznaje świętych chrześcijańskich, bogów greckich i alegorie wybranych pojęć na podstawie atrybutów i sposobów przedstawień; - określa funkcję i jej wpływ na kształt dzieła, identyfikuje m.in. takie funkcje jak: sakralna, sepulkralna, estetyczna i dekoracyjna, dydaktyczna, ekspresywna, użytkowa, reprezentacyjna, kommemoratywna, propagandowa, kompensacyjna, mieszkalna i rezydencjonalna, obronna, magiczna. 2. Tworzenie wypowiedzi na temat sztuki - porównuje style i kierunki i ich wzajemne oddziaływania, uwzględnia źródła inspiracji, bierze pod uwagę wpływ mecenatu artystycznego, wydarzeń historycznych i kulturalnych oraz estetyki na cechy tych stylów; - rozpoznaje w dziele sztuki temat i wskazuje jego źródło ikonograficzne; - formułuje samodzielne, przejrzyste i logiczne (pisemne i ustne) wypowiedzi na temat sztuki, stosując właściwą kompozycję pracy, język i styl, opis ikonograficzny i formalny przytaczanych przykładów dzieł; - korzystając ze słowników symboli, potrafi przeprowadzić analizę ikonograficzną dzieła; 9

10 - poddaje krytycznej ocenie artystycznej dzieła i zjawiska w sztuce. 3. Analiza i interpretacja dzieł sztuki i tekstów kultury - dokonuje opisu i analizy porównawczej dzieł, uwzględniając ich cechy formalne (np. w architekturze: układ przestrzenny, plan, bryła, konstrukcja, dekoracja; w rzeźbie: bryła, kompozycja, faktura, relacje z otoczeniem; w malarstwie: kompozycja, kolor, światłocień, relacje przestrzenne, faktura), a także potrafi wskazać te środki ekspresji, które identyfikują analizowane dzieło z odpowiednim stylem; - analizuje teksty pisarzy, filozofów i artystów, interpretując je i wskazując wpływ tych wypowiedzi na charakter stylów, epok i tendencji w sztuce oraz na kształt dzieła; analizuje także wypowiedzi krytyków na temat sztuki oraz potrafi się do nich odnieść, formułując własne zdanie; - w publikacjach z zakresu historii sztuki oddziela faktografię od autorskiej interpretacji i analizy. RYSUNEK I MALARSTWO Przedmiot obowiązkowy we wszystkich typach szkół plastycznych. Czas przeznaczony na realizację: 16 godzin w LP, 21 godzin w OSSP, 12 godzin w PSP. Rysunek i malarstwo to przedmiot obowiązkowy we wszystkich typach szkół plastycznych. Umiejętności zdobyte na zajęciach mają charakter interdyscyplinarny i pozostają w korelacji z innymi przedmiotami w edukacji artystycznej. Stanowią jednocześnie fundament dla rozwoju świadomości artystycznej. Uczeń nabywa kluczowych dla rozwoju plastycznego umiejętności obserwowania natury i jej transpozycji na środki plastyczne. Po zakończeniu edukacji jest przygotowany do wykonywania zawodu plastyka oraz do podjęcia dalszej nauki na poziomie akademickim. Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Wiadomości z zakresu rysunku i malarstwa 10

11 Uczeń rozpoznaje podstawowe techniki malarstwa i rysunku, materiały i narzędzia; posługuje się słownictwem związanym z technikami, materiałami i narzędziami oraz środkami artystycznymi stosowanymi w rysunku i malarstwie. Uczeń właściwie i świadomie stosuje daną technikę; właściwie dobiera odpowiednie narzędzia i materiały do określonej techniki. 3. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i wyobraźni Uczeń obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje, umiejętnie transformuje na język plastyczny, kreując kompozycję płaszczyzny obrazu. Cele kształcenia wymagania szczegółowe: 1. Wiadomości z zakresu rysunku i malarstwa - rozróżnia i definiuje podstawowe terminy związane z formą dzieła sztuki rysunkowej i malarskiej; - rozpoznaje podstawowe techniki rysunku i malarstwa: rysunek ołówkiem, sepią, sangwiną, piórkiem, tuszem, farbami wodnymi, pastelą, farbami olejnymi; - dobiera i definiuje środki wyrazu plastycznego charakterystyczne dla danej dyscypliny; - rozróżnia w rysunku i malarstwie treść oraz formę; - odtwarza analitycznie rzeczywistość i ją interpretuje; - rozumie zależność rysunku i malarstwa od uwarunkowań zewnętrznych i przeżyć emocjonalnych - sprawnie posługuje się podstawowymi technikami rysunku i malarstwa, eksperymentuje stosując techniki niekonwencjonalne; 11

12 - w swoich działaniach twórczych posługuje się świadomie środkami wyrazu plastycznego, charakterystycznymi dla rysunku i malarstwa; - świadomie komponuje na płaszczyźnie, stosuje poprawną konstrukcję, proporcje, skalę itp., w malarstwie zwraca uwagę na barwę i właściwą formę obrazu; - wykonuje szkice i kompozycje studyjne w oparciu o naturę i wyobraźnię (studia postaci, plenerowe, martwej natury); - wykonuje kompozycje na określonych formatach, dokonuje analizy i syntezy formy w rysunku i malarstwie; - świadomie interpretuje rzeczywistość, wyrażając własne odczucia i emocje artystyczne; - dokonuje analizy różnorodnych zjawisk artystycznych i logicznie je wykorzystuje w indywidualnym w procesie tworzenia. 3. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i wyobraźni: - dokonuje oceny wartości dokonań plastycznych i artystycznych; - potrafi ocenić własne osiągnięcia; - wypracowuje własny język artystyczny; - świadomie i właściwie dobiera środki wyrazu artystycznego do koncepcji pracy; - przedstawia, formułuje i interpretuje pojęcia i idee w zakresie rysunku i malarstwa; - poszukuje rozwiązań dla wyrażenia własnych wypowiedzi. RZEŹBA Przedmiot obowiązkowy we wszystkich typach szkół plastycznych. Czas przeznaczony na realizację: 6 godzin w LP, 6 godzin w OSSP, 3 godziny w PSP. Celem nauczania przedmiotu jest kształcenie umiejętności świadomego poruszania się w przestrzeni trójwymiarowej. Poprzez działania warsztatowe i twórcze uczeń rozwija przede 12

13 wszystkim wyobraźnię przestrzenną, wrażliwość na formę i materiał rzeźbiarski. Umiejętności zdobyte w ramach przedmiotu, obok rysunku i malarstwa, są najbardziej istotne w kształceniu plastycznym. Uczeń, poprzez działania praktyczne, zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu podstaw rzeźby. Po zakończeniu edukacji może podjąć pracę zawodową lub dalszą naukę na poziomie akademickim. Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Wiadomości z zakresu rzeźby Uczeń rozpoznaje materiały i techniki rzeźbiarskie; umiejętnie posługuje się słownictwem związanym z technikami, materiałami i środkami artystycznymi w rzeźbie; właściwie dobiera i stosuje narzędzia rzeźbiarskie do określonej techniki. Uczeń buduje formę rzeźbiarską przestrzenną i półprzestrzenną; organizuje warsztat pracy i planuje proces tworzenia w tej dziedzinie; łączy i wykorzystuje różne techniki i materiały rzeźbiarskie; dobierajc właściwą technikę do koncepcji rzeźby. 3. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i z wyobraźni Uczeń obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje; kreuje formę przestrzenną z wyobraźni, umiejętnie transformuje pojęcia i idee na język plastyczny. Cele kształcenia wymagania szczegółowe: 1. Wiadomości z zakresu rzeźby - rozróżnia materiały rzeźbiarskie: glina, glina ceramiczna, plastelina, gips, wosk, drewno, kamień, metal i inne materiały ogólnodostępne; - definiuje, rozróżnia i stosuje podstawowe terminy i pojęcia z zakresu technik rzeźbiarskich i języka dziedziny, jak: a) modelowanie, odlew, negatyw, pozytyw, forma tracona, konstrukcja, patyna, wypał ceramiczny, itp., 13

14 b) bryła, konstrukcja, kompozycja, statyka, dynamika, forma, faktura, ciężar, kierunki, kolor, wzajemne oddziaływanie i współgranie środków itp. - stosuje różnorodne techniki rzeźbiarskie: modelowanie bezpośrednie w zadanym materiale, formowanie metodą ceramiczną, odlew gipsowy, wykorzystuje technikę modelowania w formie negatywowej, stosuje w realizacjach nowe technologie i materiały; - realizuje rzeźbę w różnych materiałach, np. w drewnie i w kamieniu przy użyciu odpowiednich narzędzi; wykonuje drobne odlewy w metalu; - buduje formy trójwymiarowe i konstrukcje nośne pod te formy; - łączy elementy liternicze i rzeźbiarskie w projektach medalierskich; - buduje płaskorzeźby wraz z odpowiednimi konstrukcjami nośnymi; - dobiera odpowiednie materiały i techniki podczas realizacji rzeźbiarskich; - zabezpiecza materiały, z których wykonuje pracę; - przeprowadza proces twórczy od koncepcji do realizacji. 3. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i z wyobraźni - wykonuje studium głowy ludzkiej z modela w skali zbliżonej do naturalnej; - samodzielnie buduje kompozycję przestrzenną na zadany temat; - realizuje tematy abstrakcyjne(koncepcyjne) poszukując, projektując i wykonując formę przestrzenną; - buduje logiczną i spójną wypowiedź na temat podjętych rozwiązań; - samodzielnie realizuje kompozycję figuralną w oparciu o rzeźbiarskie szkice postaci; - organizuje zastaną przestrzeń w projektach architektoniczno-rzeźbiarskich. 14

15 PODSTAWY PROJEKTOWANIA Przedmiot obowiązkowy we wszystkich typach szkół plastycznych. Czas przeznaczony na realizację: 3 godziny w LP, 4 godziny w OSSP, 3 godziny w PSP. Celem nauczania przedmiotu jest poznanie i zrozumienie szczególnej odmienności projektowania plastycznego, którego istota zawiera się w zespoleniu wszystkich działań kreacyjnych wyrażonych w odpowiedniej formie. Uczeń zdobywa umiejętności głównie poprzez doświadczenia koncepcyjne i wykonawcze, rozwijając w ten sposób intuicję, wyobraźnię oraz sprawność manualną i techniczną. Po zakończeniu nauki absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy oraz do podjęcia dalszej nauki na poziomie akademickim. Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Wiadomości z zakresu podstaw projektowania Uczeń rozpoznaje specyfikę projektowania plastycznego, dla którego priorytetetem jest forma; rozpoznaje charakterystyczne cechy projektowania plastycznego, odróżniające je od innych sposobów projektowania. 2. Działania projektowe Uczeń korzysta ze źródeł i środków języka plastyki w projektowaniu płaskim i przestrzennym, organizuje warsztat pracy i planuje proces tworzenia w tej dziedzinie; wykorzystuje w projektowaniu tradycyjny warsztat plastyka, jak również stosuje nowoczesne techniki i technologie. 3. Interpretowanie natury oraz kreacja z natury i z wyobraźni Uczeń dostrzega i rozróżnia czynniki sprawcze kształtowania; obserwuje naturę i twórczo ją interpretuje; poszukuje nowatorskich rozwiązań także w oparciu o współczesne technologie. Cele kształcenia wymagania szczegółowe: 1. Wiadomości z zakresu przedmiotu podstawy projektowania. 15

16 - rozróżnia i definiuje podstawowe terminy i pojęcia z zakresu podstaw projektowania i języka dziedziny, jak: a) światło, barwa, materia, ruch, b) płaszczyzna i przestrzeń wzajemne oddziaływanie i współgranie, c) czynniki elementarne komponowania: linia, płaszczyzna, bryła, d) czynniki kreatywne komponowania: konstrukcja, akcent, rytm, struktura, napięcie, kontrast. - dostrzega relacje między obrazem (znakiem) i słowem (literą), treścią a formą przekazu plastycznego, - definiuje i rozróżnia podstawowe terminy i pojęcia z zakresu typografii i liternictwa, - definiuje i rozróżnia podstawowe pojęcia z psychofizjologii widzenia. 2. Działania projektowe - posługuje się różnorodnymi środkami wyrazu na płaszczyźnie i w przestrzeni; - realizuje rozwiązania kompozycyjne na płaszczyźnie i w przestrzeni; - tworzy iluzję przestrzeni na płaszczyźnie; - planuje pracę, dzieląc ją na fazy: koncepcyjna (wyboru), realizacji (definiowania), utrwalenia (dokumentacji); - tworzy kompozycje z wykorzystaniem litery i układu literniczego, w oparciu o zasady typografii i edycji tekstu akapitowego i ozdobnego; - w działaniach twórczych poznaje i stosuje zasady tworzenia dokumentacji technicznej i prezentacyjnej własnych dokonań; - posługuje się tradycyjnymi oraz nowoczesnymi technikami i technologiami pracy i przekazu. 3. Interpretacja natury oraz kreacja z natury i wyobraźni 16

17 - uczeń przygotowuje materiał wyjściowy do projektu w oparciu o swobodne formy inspiracji; - interpretuje naturę, transformując ją na określone środki wyrazu; - realizuje ćwiczenia z wyobraźn; - dokonuje oceny wartości artystycznych i estetycznych oraz jakości technicznych prac zrealizowanych w ramach przedmiotu. II. SPECJALNOŚCI ZAWODU PLASTYK ANIMACJA Specjalność artystyczna. Minimalny czas przeznaczony na realizację: 16 godzin w LP, 12 godzin w OSSP, 16 godzin w PSP. Animacja to główny przedmiot specjalności artystycznej o tej samej nazwie. Uczeń zdobywa wiedzę dotyczącą podstawowych zagadnień z zakresu animacji i jej historii. Kształci umiejętności związane z różnymi technikami animacji, rozwija wyobraźnię czasowo-ruchową i wrażliwość na zmianę faz ruchu. Ze względu na specyfikę pracy przy animacji, nauka odbywa się poprzez działania praktyczne, zwłaszcza grupowe. Absolwent wykazuje się wiedzą i umiejętnościami niezbędnymi do podjęcia pracy lub do kontynuowania nauki na poziomie akademickim. Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Wiadomości z zakresu animacji Uczeń zapoznaje się z historią animacji, teoretycznymi zasadami tworzenia ruchu i innymi zagadnieniami związanymi z dyscypliną; rozpoznaje różne techniki animacji. Uczeń - poprzez realizację form animacyjnych - poznaje podstawowe techniki animacji w praktyce; samodzielnie dobiera odpowiednią technikę do realizacji zadania. 3. Działania twórcze 17

18 Uczeń wykorzystuje zdobytą wiedzę w działaniach twórczych; eksperymentuje i poszukuje nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny; w swoich projektach wykorzystuje wiedzę i umiejętności z innych dziedzin sztuki. Cele kształcenia wymagania szczegółowe: 1. Wiadomości z zakresu animacji - rozróżnia i charakteryzuje czołowy dorobek polskiej i światowej animacji; - definiuje podstawowe pojęcia z zakresu przygotowania projektu, realizacji różnych form animacji oraz zasad organizacji produkcji; - rozpoznaje i definiuje główne techniki animacji; - rozpoznaje zasady tworzenia ruchu; - wykazuje się znajomością zagadnień teoretycznych związanych z poszczególnymi etapami pracy nad projektem animacji. - dobiera właściwe techniki animacji do realizacji formy animacyjnej; - organizuje warsztat pracy, dobierając właściwe narzędzia, materiały i technologie, a także środki ochrony osobistej; - odpowiednio planuje pracę, dzieląc ją na etapy: preprodukcji, produkcji, post produkcji; - tworzy ćwiczeniowe formy animacyjne w podstawowych technikach animacji; - sporządza scenariusz animacji oraz poddaje go analizie; - sporządza budżet na realizację formy animacyjnej; - realizuje animację; - dokonuje montażu animacji; 18

19 - udźwiękawia animację; - dokumentuje swoje dokonania i potrafi je zaprezentować. 3. Działania twórcze - przedstawia, formułuje i interpretuje różne pojęcia za pomocą formy animacyjnej; - dokonuje oceny wartości artystycznych, estetycznych oraz technicznych w animacji historycznej, współczesnej, a także w pracach własnych; - świadomie i właściwie dobiera środki wyrazu artystycznego do koncepcji prac; - podejmuje działania niekonwencjonalne, takie jak: wykorzystanie różnych technik animacji oraz ich łączenie. ARANŻACJA PRZESTRZENI Specjalność artystyczna. Minimalny czas przeznaczony na realizację: 16 godzin w LP, 12 godzin w OSSP, 16 godzin w PSP. Aranżacja przestrzeni to główny przedmiot nauczania specjalności artystycznej o tej samej nazwie. W trakcie nauki uwaga ucznia kierowana jest na potrzebę nieustannego podnoszenia komfortu przestrzeni życiowej człowieka. Kształtowana jest świadomość estetyczna przyszłego twórcy i odpowiedzialność za otoczenie, w którym żyje. Rozwijane są umiejętności twórczego myślenia, wyobraźnia przestrzenna, wrażliwość i indywidualne predyspozycje ucznia. Po zakończeniu edukacji absolwent jest przygotowany do podjęcia pracy zawodowej, jak również do kontynuacji kształcenia na poziomie akademickim. Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Wiedza z dziedziny projektowania przestrzennego Uczeń opanowuje podstawowe wiadomości z zakresu dziedziny; poznaje zasady ergonomii oraz zagadnienia związane z psychofizjologią widzenia, dostrzega konieczność nieustannego 19

20 podnoszenia komfortu funkcjonalnego i estetycznego przestrzeni życiowej człowieka; korzysta z bogactwa dziedzictwa kulturowego.. Uczeń wykazuje się umiejętnościami warsztatowymi z zakresu aranżacji przestrzeni i projektowania form przestrzennych; w działaniach twórczych właściwie dobiera środki artystyczne; wykazuje się umiejętnością doboru odpowiednich narzędzi i materiałów do tematu i zakresu pracy. 3. Kreacja w aranżacji przestrzeni. Uczeń eksperymentuje i poszukuje nowatorskich rozwiązań w zakresie dyscypliny; w swoich projektach wykorzystuje wiedzę i umiejętności z innych dziedzin sztuki; umiejętnie transformuje idee na język plastyczny, świadomie referuje i ocenia osiągnięte przez siebie rezultaty. Cele kształcenia wymagania szczegółowe: 1. Wiedza z dziedziny aranżacji przestrzeni - rozróżnia i definiuje podstawowe środki wyrazu artystycznego w kreowaniu przestrzeni, takie jak: kompozycja, światło, kolor, faktura, znak, litera itp.; - charakteryzuje podstawowe funkcje przestrzeni użytkowej (mieszkalnej i publicznej); - rozumie i dostrzega podstawowe uwarunkowania ergonomii; - rozróżnia i charakteryzuje materiały oraz technologie stosowane w projektowaniu przestrzennym; - rozróżnia i definiuje podstawowe pojęcia związane z architekturą i kompozycją przestrzenną.. - sprawnie posługuje się materiałami i narzędziami plastycznymi; 20

21 - planuje pracę dzieląc ją na część projektową i wykonawczą; - dobiera właściwe materiały i technologie do wykonywanego zadania; - świadomie posługuje się środkami wyrazu artystycznego (kompozycja, światło, kolor, forma, faktura, znak, litera itp. ); - w pracach uwzględnia elementy graficzne i typograficzne; - w pracach projektowych stosuje zasady ergonomii; - wyszukuje i trafnie stosuje gotowe elementy aranżacji przestrzeni (meble, oświetlenie, systemy wystawiennicze itp.), - w oparciu o obowiązujące normy, tworzy profesjonalną dokumentację techniczną swoich projektów, - umiejętnie dokumentuje i prezentuje własne dokonania twórcze, wykorzystując warsztat tradycyjny i nowoczesne technologie. 3. Kreacja w aranżacji przestrzeni. - myśli i działa kreatywnie, tworząc proste projekty przestrzenne; - samodzielnie inicjuje i koordynuje nowe zamierzenia; - nakreśla plan realizowanego zadania; - w swoich projektach czerpie różnorodne inspiracje, także z dorobku kulturowego; - w twórczy sposób wykorzystuje wiedzę i zdobyte umiejętności. ARTYSTYCZNY I UŻYTKOWY DRUK SITOWY Specjalność artystyczna Minimalny czas przeznaczony na realizację: 16 godzin w LP, 12 godzin w OSSP, 16 godzin w PSP Artystyczny i użytkowy druk sitowy to główny przedmiot zawodowy specjalności artystycznej o tej samej nazwie. W ramach zajęć uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu techniki 21

22 sitodruku. Celem kształcenia jest osiągnięcie przez ucznia świadomości posługiwania się środkami plastycznymi, odpowiednimi dla druku sitowego. Uczeń przygotowuje się do rozwiązywania problemów plastycznych, kształtuje swoją wrażliwość plastyczną oraz doskonali warsztat. Po zakończeniu edukacji absolwent jest gotowy do podjęcia pracy, jak również do kontynuacji kształcenia na poziomie akademickim, zwłaszcza w zakresie grafiki warsztatowej. Cele kształcenia wymagania ogólne: 1. Wiedza z zakresu artystycznego i użytkowego druku sitowego Uczeń nabywa podstawową wiedzę z zakresu druku sitowego; rozpoznaje materiały i surowce oraz procesy technologiczne w technice sitodruku. i twórcze Uczeń opracowuje i wykonuje projekt na zadany temat oraz realizuje go indywidualnie lub zespołowo w technice druku sitowego; organizuje własny warsztat pracy oraz proces realizacji; łączy i wykorzystuje różne metody i materiały; dobiera odpowiednie narzędzia i sposób realizacji do założeń projektu. 3. Interpretowanie natury, kreacja z natury i wyobraźni Uczeń obserwuje naturę, poprawnie ją przedstawia, podejmuje też próby plastycznej interpretacji otaczającej go rzeczywistości; realizuje projekty o charakterze artystycznym i użytkowym, wspierając się naturą oraz własną wyobraźnią; umiejętnie transformuje pojęcia i idee na płaszczyznę druku sitowego. Cele kształcenia wymagania szczegółowe: 1. Wiedza z zakresu artystycznego i użytkowego druku sitowego - definiuje, rozróżnia i stosuje podstawowe terminy plastyczne i pojęcia z zakresu techniki sitodruku w procesie projektowym i warsztatowym, takie jak: a) kompozycja, forma, faktura, dominanta, kierunki, walor, kontrast, kolor, wzajemne oddziaływanie i współgranie środków plastycznych itp., 22

PLASTYKA. Plan dydaktyczny

PLASTYKA. Plan dydaktyczny PLASTYKA Plan dydaktyczny Temat lekcji Piękno sztuka i kultura. 1. Architektura czyli sztuka kształtowania przestrzeni. 2. Techniki w malarstwie na przestrzeni wieków. 3. Rysunek, grafika użytkowa, grafika

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ ZAWÓD PLASTYK. Symbol cyfrowy 347 [07]

PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ ZAWÓD PLASTYK. Symbol cyfrowy 347 [07] PROJEKT PODSTAWY PROGRAMOWEJ ZAWÓD PLASTYK Symbol cyfrowy 347 [07] 1 EFEKTY KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK NA KONIEC NAUKI W SZKOLE II STOPNIA Uczeń 1. Twórczo kreuje dzieła sztuk plastycznych, posługując

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Efekty kształcenia dla kierunku Wzornictwo studia I stopnia Oznaczenia: KW kierunkowe efekty kształcenia dla Wzornictwa studia I stopnia W kategoria wiedzy w efektach kształcenia U kategoria umiejętności

Bardziej szczegółowo

Program zajęć artystycznych w gimnazjum

Program zajęć artystycznych w gimnazjum Program zajęć artystycznych w gimnazjum Klasy II Beata Pryśko Cele kształcenia wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE RÓŻNORODNE TECHNIKI PLASTYCZNE Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5, 30, 45, 60godzin) W 1983 roku ukończyła

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY III GIMNAZJUM KRYTERIA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 1. Dopuszczający nieprawidłowe wykonanie, odbiegające od głównego tematu, brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji,

Bardziej szczegółowo

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie

dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY - PLASTYKA klasa III gimnazjum Sztuka starożytnej Grecji. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry celujący rozpoznaje budowle greckie posługuje się formą kariatydy

Bardziej szczegółowo

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA II GRUPA I I PÓŁROCZE Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - systematycznie rozwija własną przedstawia - potrafi w praktyce zastosować

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 17 Standardy nauczania dla kierunku studiów: malarstwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku malarstwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3

Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3 Wymagania edukacyjne do przedmiotu zajęcia artystyczne - gimnazjum klasy 2 i 3 W takcie ustalania ocen z zajęć artystycznych będą brane pod uwagę: systematyczność, wytrwałość w pracy, przygotowanie do

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA

WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA WYMAGANIA EDUKACYJNE - ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO I RZEŹBA Temat lekcji Światło i cień. 1. Światłocień w malarstwie ćwiczenie rysunkowe. 2. Budowa bryły światłem i cieniem. Wymagania programowe podstawowe

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 1 gimnazjum Zgodnie z Podstawą Programową jako priorytetowe przyjmuje się na lekcjach plastyki w gimnazjum wymagania ogólne: 1. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka

1. Nazwa kierunku: Grafika. 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 1. Nazwa kierunku: Grafika 2. Obszar/obszary kształcenia: Sztuka 3. Sylwetka absolwenta: Absolwent posiada interdyscyplinarną wiedzę z zakresu historii sztuki, historii kultury i cywilizacji, etyki, estetyki

Bardziej szczegółowo

Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie

Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie Wymagania z plastyki na poszczególne stopnie Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę należy zwrócić na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY:

Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z przedmiotu PRACOWNIA RYSUNKU I TECHNIK REKLAMY: Podstawowe kryteria oceny osiągnięć ucznia: 1. Opanowanie podstawowego warsztatu plastycznego. 2. Znajomość

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania.

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Przedmiotowy system oceniania z plastyki jest zgodny z wewnątrzszkolnym systemem oceniania. Obszary podlegające ocenianiu na plastyce klasy IV- VI 1. Prace plastyczne

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI DLA KLASY II GIMNAZJUM KRYTERIA WYPOWIEDZI ARTYSTYCZNEJ 1. Dopuszczający nieprawidłowe wykonanie, odbiegające od głównego tematu, brak logiki, nieprawidłowy dobór kompozycji,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl.

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl. WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI Kryteria oceny semestralnej i oceny rocznej podsumowującej pracę ucznia na lekcjach plastyki w kl.5 1)Ocenę niedostateczną otrzymuje uczeń, który: nie opanował zakresu wiadomości

Bardziej szczegółowo

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania

Plastyka. Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania Plastyka Wymagania edukacyjne--kryteria oceniania ocena celująca - dysponuje wiedzą i umiejętnościami znacznie wykraczającymi poza wymagania edukacyjne sformułowane dla jego poziomu; - sprawnie, świadomie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI.

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI DLA KLAS IV - VI. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych uczniów z zakresu plastyki polega na rozpoznawaniu przez nauczyciela poziomu postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6. I okres roku szkolnego 2015/2016

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6. I okres roku szkolnego 2015/2016 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6 Zakres materiału realizowany w danym okresie może ulec zmianie w zależności od tempa pracy uczniów i innych czynników niezależnych. O zmianach uczniowie będą

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Przedmiotowy system oceniania z plastyki w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarnowcu Cele kształcenia I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

Wymagania klasa VI OKRES I

Wymagania klasa VI OKRES I Numer i temat lekcji Wymagania klasa VI OKRES I 1., 2. i 3. Grafika artystyczna (warsztatowa) podstawowe - wyjaśnia, czym się charakteryzuje grafika jako dziedzina twórczości - podaje dwa podstawowe rodzaje

Bardziej szczegółowo

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY

ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE DLA GIMNAZJUM SZKOLNA PRACOWNIA ARTYSTYCZNA -OBLICZA PLASTYKI PLAN WYNIKOWY PODSTAWA PROGRAMOWA- ROZPORZADZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ Z DNIA 23 GRUDNIA 2008R. W SPRAWIE PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH)

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI I ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH (PLASTYCZNYCH) Ocena niedostateczna Ocena dopuszczająca Ocena dostateczna nie zdobył podstawowych wiadomości i umiejętności;

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK Zawód plastyk obejmuje następujące specjalności i specjalizacje: 1) specjalizacje w specjalności aranżacja przestrzeni: a) aranżacja wnętrz,

Bardziej szczegółowo

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA

II. EFEKTY KSZTAŁCENIA II. EFEKTY KSZTAŁCENIA Objaśnienie oznaczeń w symbolach: K kierunkowe efekty kształcenia A - obszar kształcenia w zakresie sztuki 1 studia I stopnia 2 studia II stopnia Użyte symbole: W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec

Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE. Autor: Małgorzata Marzec Jestem częścią kultury PROGRAM NAUCZANIA WIEDZY O KULTURZE W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Autor: Małgorzata Marzec Podstawa programowa przedmiotu wiedza o kulturze CELE KSZTAŁCENIA - WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI

WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI WYMAGANIA EDUKACYJNE I KRYTERIA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA dla klasy VI 1. Kryteria ocen z plastyki. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę przede wszystkim na: poziom uzdolnień i predyspozycji

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 3 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5,

Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5, Autor programu: mgr Krystyna Podlacha PROGRAM NAUCZANIA ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE MALARSTWO Liczba godzin 60 (4 warianty cztery okresy klasyfikacyjne: I5, 30, 45, 60godzin) W 1983 roku ukończyła Akademie Sztuk

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu MALARSTWO Kierunek studiów EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Profil kształcenia (ogólnoakademicki, praktyczny) OGÓLNOAKADEMICKI Kod

Bardziej szczegółowo

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 2 do uchwały nr 182/09/2013 Senatu UR z 26 września 2013 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOLOGIA POLSKA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta studia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie IV Podczas ustalania oceny z plastyki szczególną uwagę zwraca się na wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć.

Bardziej szczegółowo

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela:

Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI Załącznik nr 2.13 Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który korzystając z pomocy nauczyciela: wymienia dziedziny plastyki i rozróżnia gatunki dzieł sztuki, określa

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny.

EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU. Studia stacjonarne II stopnia. Profil ogólnoakademicki i praktyczny. EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNEK SZTUKA PROJEKTOWANIA KRAJOBRAZU TABELA ODNIESIEŃ Studia stacjonarne II stopnia Profil ogólnoakademicki i praktyczny Obszar sztuki Dziedzina - sztuki plastyczne Dyscyplina -

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Instrumentalistyka Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY KLASA VI PLASTYKA TEMAT WYMAGANIA NA OCENY 1 Lekcja organizacyjna. - wyodrębnia kształt przedmiotu i otacza konturem(2) - tworzy prostą pracę plastyczną z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego

S Y L A B U S. MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013. Dramaturgia / Dramaturgy. Dramaturg teatru. Reżyseria teatru muzycznego S Y L A B U S MODUŁU KSZTAŁCENIA rok akademicki 2012/2013 1. NAZWA PRZEDMIOTU polska/angielska 2. KOD PRZEDMIOTU Dramaturgia / Dramaturgy 3. KIERUNEK Reżyseria dramatu WYDZIAŁ 4. SPECJALNOŚĆ Reżyseria

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z plastyki w gimnazjum Cele kształcenia I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi ekspresja poprzez sztukę.

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia

WIEDZA. Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy. Efekty kształcenia na kierunku. Opis kierunkowych efektów kształcenia I.2 Matryca efektów kształcen Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesien ie efektów do obszaru wiedzy Biblioteka jako instytucja kultury WIEDZA W Ć K L FP1_W01 FP1_W02

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Szkoła policealna /szkoła dla młodzieży/ roczny okres nauczania /1/ Zawód: florysta; symbol 343203 Podbudowa programowa:

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 15 Standardy nauczania dla kierunku studiów: grafika STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku grafika trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu.

Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu. KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze Obszary podlegające ocenianiu na plastyce w klasach IV-VI: Prace plastyczne(malarskie,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 6 Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm odbioru twórczości. Podczas wystawiania

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z PLASTYKI W KLASIE IV

ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z PLASTYKI W KLASIE IV ZAŁĄCZNIK NR 1 WYMAGANIA EUKACYJNE NA POSCZEGÓLNE STOPNIE Z PLASTYKI W KLASIE IV Opracowanie: Andrzej Murzydło 1) Na ocenę dopuszczającą z plastyki, uczeń: wymienia miejsca, w których można zobaczyć dzieła

Bardziej szczegółowo

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP.

Przepisy ogólne. Termin sprawdzianu kwalifikacyjnego ustala JM Rektor UAP. REGULAMIN ORGANIZACJI I PRZEPROWADZANIA SPRAWDZIANU KWALIFIKACYJNEGO UNIWERSYTETU ARTYSTYCZNEGO W POZNANIU STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA NA ROK AKADEMICKI 2013/2014 Przepisy ogólne Termin sprawdzianu

Bardziej szczegółowo

Zasady otrzymywania ocen bieżących z plastyki:

Zasady otrzymywania ocen bieżących z plastyki: PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA I WYMAGANIA EDUKACYJNE na poszczególne oceny z plastyki w klasach I gimnazjum w roku szkolnym 2015 / 2016 Program dostosowany jest do podręcznika do plastyki dla gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA UNIWERSYTET ARTYSTYCZNY W POZNANIU WYDZIAŁ KOMUNIKACJI MULTIMEDIALNEJ FOTOGRAFIA - STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA EFEKTY KSZTAŁCENIA nazwa kierunku studiów: FOTOGRAFIA obszar: SZTUKA dziedzina: SZTUKI PLASTYCZNE

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016

Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016 Wymagania edukacyjne z przedmiotu PLASTYKA w dla klasy 5 szkoły podstawowej Rok szkolny 2015/2016 Temat KLASA 5 1. Kontrast w plastyce 2. Barwy kontrastowe na urodzinowym stole wykonanie pracy plastycznej

Bardziej szczegółowo

z dnia 9 grudnia 2010 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK

z dnia 9 grudnia 2010 r. PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO w sprawie podstaw programowych kształcenia w zawodach szkolnictwa artystycznego w publicznych szkołach artystycznych z dnia 9 grudnia 2010 r. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA

Akademia Teatralna im. Aleksandra Zelwerowicza w Warszawie Wydział Sztuki Lalkarskiej w Białymstoku SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS PRZEDMIOTU /MODUŁU KSZTAŁCENIA Elementy składowe sylabusu Opis Nazwa przedmiotu/modułu Animacje komputerowe Kod przedmiotu PPR56 Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Wydział Sztuki Lalkarskiej

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna

WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6. Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna WYMAGANIA NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z PLASTYKI 4-6 Warunkiem pozytywnej oceny jest regularna obecność ucznia na lekcji lub obecność nieregularna usprawiedliwiona. NA OCENĘ Z PLASTYKI WPŁYWA: aktywne uczestniczenie

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom kształcenia Profil kształcenia

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim

Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim Wymagania edukacyjne na daną ocenę z przedmiotu PLASTYKA w Szkole Podstawowej nr 4 w Aleksandrowie Łódzkim KLASA IV Przy wystawianiu ocen z przedmiotu plastyka bardzo ważnym elementem składowym oceny jest

Bardziej szczegółowo

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Przykładowy szkolny plan nauczania* Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje: K1 - Wytwarzanie wyrobów

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI

KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI KRYTERIA OCEN Z PLASTYKI OGÓLNE KRYTERIA OCENY 1. Gotowość ucznia do indywidualnego rozwoju w zakresie twórczym, poznawczym, komunikacyjnym i organizacyjnym. 2. Zaangażowanie w pracę twórczą przygotowanie

Bardziej szczegółowo

ćwiczenia plastyczne rysunkowe, malarskie, budowania kompozycji, formułowanie kształtu, przestrzeni

ćwiczenia plastyczne rysunkowe, malarskie, budowania kompozycji, formułowanie kształtu, przestrzeni Przedmiotowy System oceniania z plastyki w klasach 4-6 Szkoły Podstawowej im. B. Chrobrego w Zórawinie nauczyciel mgr Zofia Adamek Zasady oceniania uczniów 1 ocenie podlegają ćwiczenia plastyczne rysunkowe,

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KL. I NIEPUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 FUNDACJI FAMILIJNY POZNAŃ Oprac. Karolina Szymczak Rok szkolny 2013/14 I. SPECYFIKA OCENIANIA Z PRZEDMIOTU PLASTYKA Ocena wiedzy

Bardziej szczegółowo

2,3 Kompozycja otwarta i zamknięta. Akwarium. podręcznik Do dzieła!, s

2,3 Kompozycja otwarta i zamknięta. Akwarium. podręcznik Do dzieła!, s 1 Lekcja organizacyjna. Formy i kształty- praca z wyobraźni - wyodrębnia kształt przedmiotu i otacza konturem(2) - tworzy prostą pracę plastyczną z zastosowaniem zasad kompozycji(3) - podejmuje próby różnicowania

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: HISTORIA Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK. Zawód plastyk obejmuje następujące specjalności i specjalizacje:

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK. Zawód plastyk obejmuje następujące specjalności i specjalizacje: 1 Załącznik nr 5 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE PLASTYK Zawód plastyk obejmuje następujące specjalności i specjalizacje: 1) specjalizacje w specjalności aranżacja przestrzeni: a) aranżacja

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 41 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Grafika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej

Efekty kształcenia dla kierunku Edukacja artystyczna w zakresie sztuki muzycznej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych (fotografia) w gimnazjum

Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych (fotografia) w gimnazjum Przedmiotowy system oceniania z zajęć artystycznych (fotografia) w gimnazjum Cele kształcenia I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji percepcja sztuki. II. Tworzenie wypowiedzi

Bardziej szczegółowo

PLASTYKA KLASA 6 wymagania programowe na oceny semestralne i roczne

PLASTYKA KLASA 6 wymagania programowe na oceny semestralne i roczne PLASTYKA KLASA 6 wymagania programowe na oceny semestralne i roczne Niedostateczny Dopuszczający Dostateczny Dobry Bardzo dobry Celujący -nie opanował wiedzy o sztuce w zakresie wymaganym na ocenę dopuszczającą.

Bardziej szczegółowo

I. Część ogólna programu studiów.

I. Część ogólna programu studiów. I. Część ogólna programu studiów.. Wstęp: Kierunek edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych jest umiejscowiony w obszarze sztuki (Sz). Program studiów dla prowadzonych w uczelni specjalności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z plastyki w klasie IV

Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z plastyki w klasie IV Wymagania edukacyjne i kryteria ocen z plastyki w klasie IV Wymagania konieczne Spełnienie wymagań pozwala postawić ocenę dopuszczającą. Z pomocą nauczyciela uczeń: wymienia placówki działające na rzecz

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie

SYLABUS. Wyższa Szkoła Artystyczna w Warszawie SYLABUS Nazwa przedmiotu: Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot: Katedra: Kierunek: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Liczba punktów ETCS za zaliczenie przedmiotu: Techniki malarstwa sztalugowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r.

Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. Uchwała Nr 59/2016/IX Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Grafika komputerowa w technice i reklamie prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ I II I II I II I II Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Technikum - 4-letni okres nauczania /1/ Zawód: fototechnik; symbol 343104 Podbudowa programowa: gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich

Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Załącznik nr 1 do uchwały nr 46/2013 Senatu UP Efekty kształcenia na kierunku studiów projektowanie mebli i ich odniesienie do efektów obszarowych oraz kompetencji inżynierskich Wydział prowadzący kierunek:

Bardziej szczegółowo

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie

I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia WIEDZA. MODUŁ 21 Nau społeczne - przedmiot doo wyboru. MODUŁ 20 Seminarium magisterskie I.2 Matryca efektów kształcenia: filolo drugiego stopnia Efekty kształcenia na kierunku Opis kierunkowych efektów kształcenia Odniesienie efektów do obszaru wiedzy MODUŁ 20 Seminarium magisterskie Seminarium

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem:

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA. I. Umiejscowienie kierunku w obszarze/obszarach kształcenia wraz z uzasadnieniem: Załącznik nr 1 do uchwały nr 445/06/2012 Senatu UR z dnia 21 czerwca 2012 roku EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW FILOZOFIA poziom kształcenia profil kształcenia tytuł zawodowy absolwenta I stopień

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: PIERWSZY Lp.

LISTA ZAGADNIEŃ EGZAMINACYJNYCH Z PRZEDMIOTÓW KIERUNKOWYCH EDUKACJA ARTYSTYCZNA W ZAKRESIE SZTUK PLASTYCZNYCH Stopień: PIERWSZY Lp. LISTA AGADNIEŃ EGAMINACYJNYCH PREDMIOTÓW KIERUNKOWYCH EDUKACJA ARTYSTYCNA W AKRESIE STUK PLASTYCNYCH Stopień: PIERWSY 1. Przedstaw zasady pracy z modelem (organizacja pracy, komunikacja, kultura bycia,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016)

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA POLSKIEGO - OCENIANIE BIEŻĄCE, SEMESTRALNE I ROCZNE (2015/2016) Ocena dopuszczająca: Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI

KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI KRYTERIA OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH IV- VI Ocenie podlegają chęci i wysiłek ucznia wkładany w wykonywanie zadań wynikających ze specyfiki przedmiotu. Obszary podlegające ocenianiu na plastyce w klasach

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI W KLASACH 4-6 SZKOŁY PODSTAWOWEJ Celem przedmiotowego systemu oceniania jest podanie uczniowi i jego rodzicom informacji o stopniu opanowania przez niego wiadomości

Bardziej szczegółowo

instytut sztuk wizualnych

instytut sztuk wizualnych instytut sztuk wizualnych www.isw.uz.zgora.pl o instytutcie grafika malarstwo architektura wnętrz edukacja artystyczna rekrutacja http://rekrutacja.uz.zgora.pl O Instytucie Sztuk Wizualnych na WA UZ: Początki

Bardziej szczegółowo

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU

UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU UMFC WYDZIAŁ INSTRUMENTALNO-PEDAGOGICZNY W BIAŁYMSTOKU KIERUNEK INSTRUMENTALISTYKA OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA DLA PROGRAMU KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów i kod programu Poziom Profil Forma studiów Tytuł

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASA VI SP

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PLASTYKI - KLASA VI SP Nr Temat niedostateczna 1 Lekcja organizacyjna. Informacja o wymaganiach edukacyjnych. Bezpieczeństwo podczas lekcji plastyki. 2 Rękawiczkowy stworek modelowanie i chiroplastyka. 3 Wakacyjne wspomnienia

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne. klasa IV

Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne. klasa IV Kryteria ocen z plastyki wymagania edukacyjne klasa IV Ocena semestralna i roczna jest wystawiana z uwzględnieniem WSO oraz zgodna nową podstawą programową przedmiotu plastyka. Jest ona wykładnikiem osiągniętych

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO Załącznik nr 8 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK SZTUKATORSTWA I KAMIENIARSTWA ARTYSTYCZNEGO SYMBOL CYFROWY 347[10] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien

Bardziej szczegółowo

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/

Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Przykładowy szkolny plan nauczania* /przedmiotowe kształcenie zawodowe/ Typ szkoły: Zasadnicza Szkoła Zawodowa - 3-letni cykl nauczania Zawód: Stolarz; symbol 752205 Podbudowa programowa: gimnazjum Kwalifikacje:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z muzyki - gimnazjum I półrocze. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry

Wymagania edukacyjne z muzyki - gimnazjum I półrocze. dopuszczający dostateczny dobry bardzo dobry Wymagania edukacyjne z muzyki - gimnazjum I półrocze -wymienia instrumenty starożytne -wymienia osiągnięcia starożytne w dziedzinie muzyki muzyki starożytnej -określa funkcje tańca w tej epoce -wymienia

Bardziej szczegółowo

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania,

4) praktyczne opanowanie umiejętności ogólnych i specjalistycznych, których wpojenie należy do celów nauczania przewidzianych programem nauczania, I. Przedmiotem oceny są: 1) wiadomości i umiejętności według programu nauczania z języka polskiego dla zasadniczej szkoły zawodowej w zakresie podstawowym, o programie nauczania z języka polskiego w danej

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: ARCHIWISTYKA I ZARZĄDZANIE DOKUMENTACJĄ Załącznik nr 17 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH) NA KIERUNKU: TURYSTYKA HISTORYCZNA Załącznik nr 18 do Uchwały nr 21/2012 Senatu UPJPII z dnia 21 maja 2012 r., wprowadzony Uchwałą nr 6/2014 Senatu UPJPII z dnia 20 stycznia 2014 r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKICH)

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI ETAP III: KLASA I ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowanie: mgr Anna Bielewska ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI ETAP III: KLASA I ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowanie: mgr Anna Bielewska ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI ETAP III: KLASA I ROK SZKOLNY 2012/2013 Opracowanie: mgr Anna Bielewska ZASADY OCENIANIA UCZNIÓW 1. W trakcie procesu nauczania nauczyciel ocenia poziom wiedzy,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej gimnazjum z przedmiotu zajęcia artystyczne na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga

Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej gimnazjum z przedmiotu zajęcia artystyczne na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga Wymagania edukacyjne dla klasy pierwszej gimnazjum z przedmiotu zajęcia artystyczne na rok szkolny 2016/2017 nauczyciel : mgr Joanna Pacyga Ocenę celującą otrzymuje uczeo: -którego wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 I okres roku szkolnego 2015/2016 temat lekcji Podstawowe Ocena dopuszczająca i dostateczna Ponadpodstawowe Ocena dobra i bardzo dobra Co widzimy i jak to pokazać?

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W KL III Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W KL III Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych WYMAGANIA EDUKACYJNE Z ZAJĘĆ ARTYSTYCZNYCH W KL III Dla uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych Nauczyciel: zawsze uwzględnia trudności ucznia w miarę możliwości pomaga, wspiera, dodatkowo instruuje,

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne do przedmiotu plastyka - klasa III gimnazjum.

Wymagania edukacyjne do przedmiotu plastyka - klasa III gimnazjum. Wymagania edukacyjne do przedmiotu plastyka - klasa III gimnazjum. Podstawowym kryterium oceny uczniów jest zaangażowanie i wysiłek włożony w realizacje zadania przez ucznia. Równie ważne jest przygotowanie

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS / 04. 1) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia,

KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS / 04. 1) poziom uzdolnień i predyspozycji plastycznych ucznia, PLASTYKA KLASA VI KRYTERIA WYMAGAŃ NA POSZCZEGÓLNE STOPNIE NR PROGRAMU DKOS-5002-66/ 04 I wiedzy każdego ucznia. Nauczyciel, dokonując oceny, zwraca uwagę na przede wszystkim na: 1) poziom uzdolnień i

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z PLASTYKI II ETAP EDUKACYJNY: KLASA V OPRACOWANIE: ROMANA KARDACH-CZYŻ Przedmiotowy System Oceniania (PSO) jest zgodny z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia

Bardziej szczegółowo

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - podejmuje próby wykonania portretów w różnych technikach

Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza - podejmuje próby wykonania portretów w różnych technikach ZAJĘCIA ARTYSTYCZNE KLASA III GRUPA I I PÓŁROCZE Ocena Celujący Bardzo dobry Dobry Dostateczny Dopuszczający Dział Aktywność twórcza podejmuje próby wykonania portretów w różnych technikach fotografiami

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4

Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 Wymagania edukacyjne z plastyki w klasie 4 Ocenianie osiągnięć jest w przypadku plastyki trudne ze względu na duże różnice w uzdolnieniach uczniów oraz subiektywizm odbioru twórczości. Podczas wystawiania

Bardziej szczegółowo