NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII"

Transkrypt

1 NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

2 Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych kierunków działalności naukowo-badawczej poszczególnych jednostek uczelni. Zawiera on aktualne informacje o katedrach i instytutach naszej Uczelni m.in. adresy siedzib, telefony, adresy oraz nazwiska kierowników i dyrektorów poszczególnych jednostek. Niniejsza publikacja skierowana jest do placówek naukowych, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych. Mamy nadzieję, że ułatwi ona współpracę środowisk naukowych, władz samorządowych i podmiotów gospodarczych. 2

3 WYDZIAŁ MECHANICZNY W1 ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź Dziekanat: tel. : , fax.: Dziekan: prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński Instytut Inżynierii Materiałowej I-7 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Piotr Kula tel.: , ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: kształtowanie własności warstwy wierzchniej elementów maszyn i narzędzi; technologia wytwarzania odlewów metodą pełnej formy; badanie i wytwarzanie nowoczesnych, złożonych powłok ochronnych, zmniejszających współczynnik tarcia, odpornych na korozję, żaroodpornych; wytwarzanie cienkich warstw materiałów półprzewodnikowych i dielektrycznych; inżynieria materiałowa z zastosowaniem w medycynie. Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-8 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , , fax.:

4 Główne kierunki działalności n-b: nadzór i monitorowanie procesów obróbki; układy sterowania wykorzystujące sieci neuronowe; badania łożyskowania części maszyn (łożyska aerostatyczne, hydrostatyczne i hydrodynamiczne); prowadnice i napędy do obrabiarek; konstrukcja i sterowanie robotów przemysłowych i medycznych; badanie procesów obróbki skrawaniem i obróbki elektroerozyjnej; projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja przekładni zębatych. Instytut Maszyn Przepływowych I-10 Dyrektor: dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, prof. PŁ tel.: , fax.: ul. Wólczańska 219/223, Łódź tel.: , , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: metrologia wielkości energetycznych w przepływie oraz automatyzacja procesów badawczych - pomiary prędkości i ciśnień, automatyzacja wzorcowania sond do przepływów stacjonarnych i niestacjonarnych, metrologia fotooptyczna, systemy automatyzacji pomiarów i przetwarzania wyników; mechanika płynów - numeryczne i eksperymentalne metody badań przepływów w tym trójwymiarowych oraz niestacjonarnych) czynnika ściśliwego i nieściśliwego przez kanały maszyn i urządzeń przepływowych; doskonalenie budowy oraz procedur eksploatacji maszyn i urządzeń przepływowych na podstawie badań teoretycznych i eksperymentalnych, a w szczególności opracowywanie i weryfikacja metod obliczeń oraz projektowanie, technologie przetwarzania i praktycznego wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych (energia geotermalna); nieinwazyjne metody diagnostyczne, sprzęt terapeutyczny i do rehabilitacji oraz badania nad przetwarzaniem sygnałów biomedycznych. Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn K-111 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski tel.: , ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , , fax.:

5 Główne kierunki działalności n-b: układy napędowe; silniki spalinowe i układy ich zasilania; badania napędów hybrydowych; badania stabilności ruchu pojazdów kołowych i drgań mechanicznych układów nośnych; próby poprawy parametrów silników małej i średniej mocy (moc, moment obrotowy, sprawność ogólna, zanieczyszczenie środowiska), wspomagane komputerowo projektowanie typowych elementów i zespołów maszynowych; teoria smarowania w zastosowaniu do ślizgowego łożyskowania wałów; projektowanie urządzeń do rehabilitacji; opory ruchu i dynamika protez kończyn dolnych; badanie cieczy magnetycznie aktywnych; konstrukcja i eksploatacja maszyn włókienniczych. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji K-12 Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: obliczenia wytrzymałościowe zbiorników magazynowych i ciśnieniowych, rurociągów energetycznych, części maszyn roboczych, konstrukcji cienkościennych, pomiary tensometryczne statyczne i dynamiczne stanu naprężenia w istniejących konstrukcjach, pomiary ultradźwiękowe grubości elementów konstrukcji,,modelowe badania elastooptyczne, badanie zmęczeniowe wysokoczęstościowe. Katedra Dynamiki Maszyn K-13 Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: analiza drgań układów nieliniowych; teoria bifurkacji i chaosu; układy mechaniczne z uderzeniami; dynamika wirników; dynamika manipulatorów. 5

6 Katedra Technologii Maszyn K-14 Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: projektowanie i wykonywanie specjalistycznych urządzeń technologicznych, wykonywanie skomplikowanych części na obrabiarkach CNC (centrum frezarskie, tokarskie, elektrodrążarka, szlifierka profilowa), testowanie dynamicznej wytrzymałości ściernic, usługi i badawcze ekspertyzy w obszarze obróbki ściernej i narzędzi, pomiary złożonych kształtów przedmiotów na kształtografie oraz pomiary stereometrii powierzchni w układzie 2D i 3D. Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa K-15 Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Fodemski tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: dynamika przebiegów procesów fizycznych w obiegach chłodniczych i klimatyzacyjnych, hydrodynamika i wymiana ciepła w gruboziarnistych złożach fluidalnych, wymiana ciepła w procesach ustalonych i nieustalonych, procesy oszraniania powierzchni wymienników ciepła, mechanizmy i procesy spalania oraz wybuchów mieszanek pyłowo -powietrznych i gazowych, analiza efektywności cieplnej eksplozji parowych, optymalizacja procesów wymiany ciepła, optymalizacja procesów nawilżania powietrza, symulacja i modelowanie procesów cieplno przepływowych. Katedra Automatyki i Biomechaniki K-16 Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź 6

7 tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: nieliniowe, drgania regularne, układy opisywane przez równania różnicowo-różniczkowe; nieliniowe układy ciągłe (płyty, powłoki); bifurkacje, teoria katostrof i ich zastosowanie; chaos w układach nieliniowych i biomechanicznych, globalne metody analizy numerycznej, dynamika i sterowanie ruchem, biomechanika (modelowanie stentów, serca, szkieletu), techniki asymptotyczne i obliczenia symboliczne, drgania wywołane przepływami, układy z opóźnieniem czasowym. Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji K-17 Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Pietrowski tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: optymalizacja wielokryterialna i symulacja procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym; techniczne przygotowanie produkcji, planowanie i sterowanie produkcją; systemy kontroli i sterowania jakością; nowe stopy odlewnicze o wysokich właściwościach mechanicznych, plastycznych i odporności na zużycie. Katedra Maszyn Roboczych, Napędów i Sterowania K-19 Kierownik: dr hab. inż. Jacek Cink, prof. PŁ tel.: , ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.:

8 Główne kierunki działalności n-b: konstrukcja i dynamika maszyn roboczych oraz napędów; sterowanie numeryczne maszyn; automatyzacja i optymalizacja sterowania numerycznego napędami i procesami transportowymi - analiza teoretyczna dynamiki maszyn, budowa modeli teoretycznych, opracowywanie programów komputerowych przydatnych do badań symulacyjnych i sterowania, badania eksperymentalne. Katedra Konstrukcji Precyzyjnych K-110 Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Jan Burcan tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: badania zjawisk zachodzących w styku skoncentrowanym łożysk ślizgowych i przekładni zębatych; nowoczesne metody projektowania wybranych węzłów łożyskowań; analiza obciążalności i trwałości precyzyjnych przekładni układów napędu i sterowania robotów i sprzętu medycznego; badania własności cieczy magnetycznie aktywnych; badania łożysk wykorzystujących pole magnetyczne do przenoszenia obciążeń; badania dynamiki kończyn dolnych i oporów ruchu w stawach naturalnych i sztucznych; projektowanie i wdrażanie sprzętu wspomagającego osoby niepełnosprawne. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI W2 ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź Dziekanat: tel.: , fax.: Dziekan: prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak 8

9 Instytut Elektrotechniki Teoretycznej, Metrologii i Materiałoznawstwa I-12 Dyrektor: dr hab. inż. Ryszard Pawlak, prof. PŁ tel , ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , tel/fax.: Główne kierunki działalności n-b: teoria, analiza i symulacja układów nieliniowych; diagnostyka analogowych układów elektronicznych; budowa modeli i analiza właściwości czujników i przetworników, wielkości elektrycznych; pomiary parametrów jakościowych energii elektrycznej; badania materiałów magnetycznych; systemy pomiarowe; technologie polimerowych kompozytów wysokokonduktywnych; mikrotechnologie laserowe w elektro-technice i elektronice; nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe. Instytut Automatyki I-13 Dyrektor: dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. PŁ tel ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: teoria sterowania (sterowanie odporne, adaptacyjne, optymalne); metody sztucznej inteligencji w sterowaniu i optymalizacji; automatyka napędu elektrycznego (algorytmy sterowania, energoelektronika, napędy wielosilnikowe, układy sterowania i napędu w pojazdach szynowych); robotyka (projektowanie i diagnostyka robotów przemysłowych i medycznych, robot kardiochirurgiczny, roboty z pneumatycznymi napędami wykorzystującymi sztuczne mięśnie); komputerowe systemy automatyki przemysłowej (regulatory i sterowniki mikroprocesorowe, systemy wizualizacji). 9

10 Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych I-14 Dyrektor: prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Wiak ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: inżyniera i maszyn i urządzeń elektrycznych; badanie obciążalności turbogeneratorów i hydrogeneratorów, symulacja przebiegów elektromagnetycznych i elektromechanicznych w silnikach indukcyjnych; komputerowe projektowanie maszyn elektrycznych; badania zjawisk cieplnych, sił zwarciowych i strat w transformatorach energetycznych; technika pomiarowa drgań i hałasów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych; systemy informatyczne w zastosowaniach wspomagających projektowanie i badanie układów mechatronicznych. Instytut Elektroenergetyki I-15 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik tel.: ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , fax: Główne kierunki działalności n-b: zaawansowane technologie wytwarzania energii elektrycznej; optymalizacja układów urządzeń bloków energetycznych; analiza niezawodności; jako energii elektrycznej; racjonalizacja zużycia energii elektrycznej; symulacje pracy systemów elektroenergetycznych; optymalizacja sieci i urządzeń oświetleniowych; projektowanie wysokonapięciowych transformatorów energetycznych; systemy automatycznego ograniczania prędkości pociągów ATP; modelowanie, symulacje i badania układów napędowych pojazdów trakcyjnych. Instytut Elektroniki I-16 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Andrzej Materka ul. Wólczańska 223, Łódź 10

11 tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: cyfrowa analiza i synteza obrazów (MRI, USG, rekonstrukcja 3D), przetwarzanie sygnałów (EEG, EKG), elektronika medyczna, systemy sztucznej inteligencji, przyrządy półprzewodnikowe mocy (technologie mikroelektroniczne i hybrydowe, ogniwa słoneczne, materiały szerokopasmowe, nowe metody chłodzenia), modelowanie i symulacja technologii, przyrządów i układów elektronicznych, termografia komputerowa, teleinformatyka i technologie internetowe, modelowanie systemów telekomunikacyjnych (systemy antenowe, sterowanie ruchem, modelowanie propagacji fal elektromagnetycznych). Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników K-23 Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowicz ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: tworzenie modeli matematycznych i fizycznych przekładników, modelowanie zjawisk polowych i ich wykorzystania w doskonaleniu konstrukcji przekładników, a także wdrażanie projektowania wspomaganego komputerowo; testy EMC emisyjności zakłóceń elektromagnetycznych przewodzonych i promieniowanych, odporności urządzeń na zakłócenia elektromagnetyczne oraz obliczenia rozkładów pól elektromagnetycznych niskich częstotliwości i rozchodzenia się fal elektromagnetycznych i ich wpływu na pracę urządzeń elektrycznych. Katedra Informatyki Stosowanej K-24 Kierownik: prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Al. Politechniki 11, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: pomiary wielkości fizykochemicznych wybranych materiałów w wysokich temperaturach, tomografia procesowa; przetwarzanie i analiza obrazów; systemy wizyjne; zastosowanie systemu QNX do sterowania procesami przemysłowymi; wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji do identyfikacji i sterowania urządzeniami; inżynieria oprogramowania, obiektowe bazy danych. 11

12 Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych K-25 Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski Al. Politechniki 11, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: badanie i projektowanie przyrządów półprzewodnikowych mocy; projektowanie oprogramowania i systemów komputerowych do analizy obrazów termograficznych; projektowanie i synteza układów scalonych o wielkiej skali integracji; komputerowe projektowanie i modelowanie przyrządów i układów scalonych mocy; sztuczne sieci neuronowe; systemy mikromechaniczne i ich modelowanie w języku VHDL-AMS; systemy fotowoltaiczne. Katedra Aparatów Elektrycznych K-26 Kierownik: dr hab. inż. Marek Bartosik, prof. PŁ ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: szybkozmienne zjawiska łączeniowe i zestykowe (ograniczanie prądów zwarciowych i przepięć łączeniowych, odskoki styków, kompatybilno elektromagnetyczna łączników, itp.); komputerowo wspomagane projektowanie i badania zestykowych, półprzewodnikowych i hybrydowych urządzeń łączeniowych; teoria i badania plazmy; zaawansowane technologie plazmowe dla ochrony środowiska. Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych K-27 Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik tel.: ul. Wólczańska 211/215, Łódź 12

13 tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: technologie mikroelektroniki, projektowania i realizacji układów hybrydowych, CAD mikroelektroniki, cienkowarstwowe, projektowanie i realizacja układów mikroprocesorowych. WYDZIAL CHEMICZNY W3 ul. Żeromskiego 116, Łódź Dziekanat: tel.: , Dziekan: prof. dr hab. inż. Piotr Paneth tel.: , Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej I-17 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: kataliza heterogeniczna, charakteryzacja fizykochemiczna nośników tlenkowych i naniesionych katalizatorów monoi bimetalicznych (metody TPR, XRD, TOF-SIMS, SEM, GC-MS i in.), nieanalityczne zastosowania chromatografii gazowej, preparatyka i właściwości sensorów chemicznych opartych na tlenkach półprzewodzących, metoda ICP-AS w oznaczeniach śladowych ilości pierwiastków, krystaliczna i molekularna struktura związków organicznych i kompleksowych, struktura nowych kompleksów metali ciężkich o znaczeniu praktycznym, zależności pomiędzy strukturą a właściwościami, 13

14 w szczególności aktywnością biologiczną, mapowanie receptorów i projektowanie substancji farmakologicznie czynnych, polimorfizm leków, struktura nośników katalizatorów kontaktowych, synteza, właściwości oraz badania termoanalityczne i spektrofotometryczne kompleksów metali ciężkich, metody oznaczania metali w glebach, synteza i właściwości nowych kompleksów pierwiastków ziem rzadkich, termokataliczne unieszkodliwianie substancji organicznych, elektrochemiczne metody oczyszczania i analizy ścieków, utlenianie ozonem substancji uciążliwych dla środowiska, unieszkodliwianie ścieków z zastosowaniem sorpcji i wymiany jonowej. Instytut Chemii Organicznej I-18 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Stefan Jankowski tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: chemia peptydów i modyfikowanych peptydów, chemia nukleozydów i oligonukleotydów, nowe metody syntezy związków organicznych, stereochemia, synteza i zastosowanie związków fosforoorganicznych, chemia kombinatoryczna, badania strukturalne metodami spektroskopowymi. Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej I-19 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Jerzy Gębicki tel.: ul. Wróblewskiego 15, Łódź tel.: , , fax.: , Główne kierunki działalności n-b: badania w zakresie chemii fizycznej, chemii radiacyjnej i radiochemii, fizyka chemiczna, fotochemia, spektroskopia, fizykochemia polimerów, biofizyka i biochemia; sterylizacji produktów spożywczych i medycznych, denzynfekcja dzieł sztuki, projektowania urządzeń radiacyjnych oraz obliczeń rozkładu dawki promieniowania. 14

15 Instytut Technologii Polimerów i Barwników I-20 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Marian Zaborski tel.: ul. Stefanowskiego 12/16, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: synteza i zastosowanie kopolimerów siloksanowouretanowych posiadających cechy elastomerów, technologia elastomerów i gumy, kataliza homogeniczna na nośnikach polimerowych, nanonapełniacze i nanaokompozyty elastomerowe, budowa niekonwencjonalnych sieci przestrzennych i ich wpływ na właściwości gumy, technologia specjalnych wyrobów gumowych odpornych termicznie i chemicznie trudnopalnych o określonych właściwościach tribologicznych, degradacja i starzenie kompozytów elastomerowych, mieszaniny elastomerów z białkami, synteza trwałych pigmentów organicznych, poszukiwania nowych barwników bezpośrednich i reaktywnych przeznaczonych do barwienia włókien celulozowych oraz barwników kwasowych do wełny i włókien poliamidowych, badania w zakresie barwników funkcjonalnych (np. fluoryzujące, dichroiczne do ciekłokrystalicznych urządzeń optoelektronicznych), prace w dziedzinie fotochemii barwników i zastosowania metod obliczeniowych do przewidywania właściwości barwników, prace z zakresu chemii gospodarczej dotyczące produktów stosowanych w kosmetyce oraz wybranych środków pomocniczych. Katedra Fizyki Molekularnej K-32 Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Ulański tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: fizyka organicznych ciał stałych; fizyka i chemia fizyczna polimerów, właściwości dielektryczne i optyczne, przewodnictwo i fotoprzewodnictwo polimerów; elektroluminescencja, luminescencja, spektroskopia molekularna polimerów, polimery ciekłokrystaliczne; przewodniki i nadprzewodniki organiczne, kryształy molekularne i kompozyty polimerów z kryształami ciekłokrystalicznymi: preparatyka, właściwości elektryczne, spektroskopia Ramana; 15

16 fizyczne metody modyfikacji polimerów, nowe metody wytwarzania kompozytów polimerowych wykazujących właściwości fotoprzewodzące, przewodzące, nadprzewodzące, a także ciekłokrystaliczne; modelowanie dynamiki makrocząsteczek. WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW W4 ul. Żeromskiego 116, Łódź Dziekanat: tel.: , fax.: Dziekan: dr hab. inż. Ryszard Korycki, prof. PŁ tel.: , Instytut Architektury Tekstyliów I-41 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Józef Masajtis ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: architektura tekstyliów jako istotny element użyteczności, trwałości i nie tylko komercyjnej atrakcyjności wyrobów włókienniczych, techniczne i plastyczne projektowanie struktur tkanin, dzianin i odzieży, twórcze rozwiązywanie problemów inżynierskich, matematyczny opis zjawisk dotyczących wyrobów włókienniczych, badanie struktur i własności liniowych oraz płaskich wyrobów włókienniczych; optymalizacja kinetyki tkania, zastosowanie analizy obrazu do identyfikacji własności nitek i tkanin. 16

17 Katedra Włókien Sztucznych K-41 Kierownik: dr hab. inż. Jadwiga Bucheńska, prof. PŁ ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: nowa technologia wytwarzania włókien celulozowych o specyficznych właściwościach; otrzymywanie nowych polimerów włóknotwórczych o założonych własnościach, ich przetwórstwo i badania aplikacyjne; włókna nowej generacji o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybiczych do zastosowania w medycynie; włókna poliimidoamidowe termoodporne i niepalne; reologia płynów przędzalniczych; technologia modyfikacji nici chirurgicznych stymulujących proces gojenia ran. Katedra Chemii Fizycznej Polimerów K-42 Kierownik: dr hab. inż. Roman Jantas, prof. PŁ tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: modyfikacja polimerów naturalnych (chityny, skrobi, celulozy) i syntetycznych w celu nadania im specyficznych własności aplikacyjnych; wytwarzanie i zastosowanie włókien z chityny i jej pochodnych; technologia wytwarzania hydrolizatu z odpadów poliakrylonitrylowych; synteza polimerów i kopolimerów o różnej budowie chemicznej i właściwościach. Katedra Technologii i Budowy Przędz K-44 Kierownik: dr hab. inż. Krystyna Przybył, prof. PŁ tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel.: , fax.:

18 Główne kierunki działalności n-b: modelowanie procesu przędzenia przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych; modelowanie właściwości przędz; badania dotyczące modyfikacji włókien łykowych i ich przerobu w mieszankach z innymi włóknami; ocena metrologiczna przędz i tekstyliów; badania dynamiki procesu przędzenia. Katedra Odzieżownictwa i Tekstroniki K- 414 Kierownik: dr hab. inż. Iwona Frydrych, prof. PŁ ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: technologie i towaroznawstwo odzieżowe, tekstronika i systemy tekstroniczne, technologia i organizacja konfekcjonowania tekstyliów, tekstylne wyroby konfekcjonowane nowej generacji, identyfikacja i optymalizacja maszyn i urządzeń w procesach konfekcjonowania tekstyliów, właściwości konfekcyjne płaskich wyrobów włókienniczych, komfort odzieży, moda i wzornictwo, elektrotechnika i elektronika we włókiennictwie, metrologia techniczna i instrumentacja pomiarów, automatyzacja procesów włókienniczych i odzieżowych, metodyka badań doświadczalnych. Katedra Dziewiarstwa K- 46 Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Kowalski, prof. PŁ ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: wyznaczanie związków między parametrami technologicznymi a struktur dzianin; analiza kinetyczna i dynamiczna procesu dziania na szydełkarkach i osnowarkach; nowe techniki i technologie w dziewiarstwie; instrumentalne metody oceny procesu dziania i własności wyrobów dziewiarskich. Katedra Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej K-48 Kierownik: prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź, 18

19 tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: analiza rynków zagranicznych dla towarów tekstylno-odzieżowych; opracowywanie i adaptacja strategii marketingowych dla różnego rodzaju produktów tekstylno-odzieżowych. Katedra Mechaniki i Informatyki Technicznej K-411 Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Dems ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel.: Główne kierunki działalności n-b: modelowanie i identyfikacja własności mechanicznych i termicznych tekstylnych materiałów kompozytowych; optymalizacja własności mechanicznych i termicznych kompozytów zbrojonych włóknami; optymalizacja kształtu i własności termomechanicznych elementów konstrukcyjnych; symulacje komputerowe uszkodzeń konstrukcji. Katedra Mechaniki Maszyn Włókienniczych K-412 Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Zajączkowski tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: komputerowe modele maszyn szyjących; techniki informatyczne w projektowaniu przekładni niekołowych i mechanizmów krzywkowych; robotyzacja procesu produkcji odzieży; pneumatyczny transport przędzy. 19

20 WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI W5 ul. Wólczańska 171/173, Łódź, Polska Dziekanat: tel.: , , fax.: Dziekan: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz tel.: , Instytut Podstaw Chemii Żywności I-28 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Stanisław Wysocki tel.: ul. Stefanowskiego 4/10, Łódź, tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: synteza związków zapachowych identycznych z naturalnymi i ich analogów, biotransformacja związków organicznych, elektrosynteza związków organicznych, synteza lotnych związków o wysokiej czystości optycznej, skład chemiczny i właściwości biologiczne substancji naturalnych (olejki eteryczne, polifenole) z roślin występujących w Polsce w stanie naturalnym i uprawianych: badanie zmienności ontogenetycznej i różnorodności chemicznej, wydzielanie i identyfikacja składników, określanie aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej, biosensory i sensory optyczne do pomiaru stężenia tlenu i glukozy, techniki fluorescencyjne w badaniach biopolimerów, immobilizacja enzymów, Immunoenzymatyczne metody analizy składników żywności, alergeny żywności, chemia związków kompleksowych metali grup przejściowych z bioligandami, analiza i ochrona środowiska, termiczna utylizacja i biodegradacja odpadów niebezpiecznych, plazmowa destrukcja odpadów. 20

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: )

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: ) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 4.12.2013) W-1 Wydział Mechaniczny I-7 Instytut Inżynierii Materiałowej I-8 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w roku akademickim 2017/2018 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa inżynieria produkcji nie przewiduje się przeprowadzania rozmowy kwalifikacyjnej mechanika i budowa maszyn mechatronika transport

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów

STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów STACJONARNE STUDIA I STOPNIA (INŻYNIERSKIE) - kierunek: TOWAROZNAWSTWO Załącznik 1: Plan studiów Lp. Przedmiot ECTS Wykł. Ćw. Lab. Pr. Zal. Kod SEMESTR 1 1. Matematyka I 6 45 15 30 E 21 01 1109 00 2. Podstawy

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018

Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki i specjalności studiów niestacjonarnych 2017/2018 Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017

Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki 2016/2017 Wyniki wyborów przedmiotów obieralnych na rok akademicki Tok studiów Semestr Specjalność Typ semestru Rok akademicki Blok Przedmiot Energetyka - studia stacjonarne pierwszego stopnia ENE_1A_S_2014_2015_9763_1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS)

Teoria sprężystości i plastyczności 1W E (6 ECTS) Modelowanie i symulacja ruchu maszyn i mechanizmów 1L (3 ECTS) Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne II-go stopnia, specjalność KOMPUTEROWE PROJEKTOWANIE MASZYN I URZĄDZEŃ godzin Analiza wytrzymałościowa elementów konstrukcji W E, C ( ECTS) Symulacje

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak Szczegółowe informacje dotyczące oferty studiów podyplomowych na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów naszej Uczelni Informacja na tej stronie nie jest

Bardziej szczegółowo

pierwszy termin egzamin poprawkowy

pierwszy termin egzamin poprawkowy Kierunek: MECHATRONIKA - studia I stopnia 4.06. 5.09 Analiza matematyczna i równania różniczkowe Mechanika Podstawy konstrukcji maszyn Robotyka Język obcy SYSTEMY STEROWANIA Układy sterowania 3 Systemy

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA

INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.0.004 PLAN STUDIÓW Rodzaj studiów: studia dzienne inżynierskie/ magisterskie - czas trwania: inż. 3, 5 lat/ 7 semestrów; mgr 5 lat/0 semestrów Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Praktyka kierunkowa 6 Praktyka kierunkowa 6

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Praktyka kierunkowa 6 Praktyka kierunkowa 6 ODZ.DYDAKT. () PUNKTY 06.1-M-MiBM-S1-EP-000_09 Standard 1. ychowanie fizyczne 60 4 1 1. Język obcy I* 60 4 1 1 3. Język obcy II** 60 4 3 1 4. Informatyka 5 Bazy danych 1 1 6 Języki programowania 7 Matematyka

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA

OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Wydział Budownictwa ul. Akademicka 3 42-200 Częstochowa OFERTA NAUKOWO-BADAWCZA Politechnika Częstochowska ul. J.H. Dąbrowskiego 69 42-201 Częstochowa Jednostki organizacyjne Katedra Budownictwa i Architektury

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW

POLITECHNIKA RZESZOWSKA PLAN STUDIÓW POLITECHNIKA RZESZOWSKA im. Ignacego Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa PLAN STUDIÓW dla kierunku: Mechanika i budowa maszyn studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 12.11.2014 Plan studiów z

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Odlewnictwa Kierunek: Wirtotechnologia Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy: Polski Semestr 1 Matematyka OWT-1-101-s Analiza matematyczna

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Załącznik 3 Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia stacjonarne inżynierskie Specjalność: Lp. Nazwa przedmiotu Liczba godzin w semestrze Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 Semestr 4 E Z Σh

Bardziej szczegółowo

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIA CHEMICZNA Politechnika Poznańska

P L A N S T U D I Ó W Kierunek : TECHNOLOGIA CHEMICZNA Politechnika Poznańska Rodzaj studiów - stacjonarne pierwszego stopnia str.1 Technologii Chemicznej A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1 Przedmiot humanistyczny obieralny I 30 30 2 Socjologia Filozofia Psychologia społeczna 2 Przedmiot humanistyczny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Sem. VI

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy. I rok. Sem. VI ODZ.DYDAKT. () PUNKTY 06.-M-MiBM-N-EP-000_09 PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH I-go stopnia Etap podstawowy Sem. I I rok Sem. II Sem. III Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu Budowy i Eksploatacji Maszyn 06.05.009

Bardziej szczegółowo

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki

Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Specjalność: Komputerowe systemy sterowania i diagnostyki Rozkład zajęć w sem. (godz. w tygodniu) Lp Nazwa przedmiotu ECTS sem. 1 sem. 2 sem. 3 sem. 4 sem. 5 sem. 6 sem. 7 w c l p w c l p w c l p w c l

Bardziej szczegółowo

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć

RAZEM ECTS. II semestr III semestr IV semestr. w tym forma zajęć ECTS ECTS. forma zajęć Forma zaliczenia RAZEM Wersja 0/0 Plan dla studiów prowadzonych w formie niestacjonarnej WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Mechanika i budowa maszyn Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2014/2015. zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR

Rok akademicki 2014/2015. zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR Rok akademicki 2014/2015 zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie wydziały przyjmuje:

Bardziej szczegółowo

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów:

MT 2 N _0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Mechatronika Studia drugiego stopnia Przedmiot: Diagnostyka maszyn Rodzaj przedmiotu: obowiązkowy Kod przedmiotu: MT N 0 1 1-0_0 Rok: 1 Semestr: 1 Forma studiów: Studia niestacjonarne Rodzaj zajęć i liczba

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII

WYDZIAŁ INŻYNIERII MATERIAŁOWEJ I METALURGII Katowice, ul. Krasińskiego 8, tel. 32 603 41 023, e-mail: rmbos@polsl.pl (S I i II, NW II) kierunek studiów: INŻYNIERIA MATERIAŁOWA kryteria przyjęć matematyka z egzaminu maturalnego I stopnia z tytułem

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja Studia I stopnia licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia magisterskie 4 semestry Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN PROPOZYCJA PRZEDMIOTÓW WYBIERALNYCH W SEMESTRZE III DLA STUDENTÓW STUDIÓW STACJONARNYCH (CYWILNYCH) nabór 2007 Kierunek MECHANIKA I BUDOWA MASZYN 2 III SEMESTR - nabór 2007 ogółem godz. ECTS wykł. ćwicz.

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3.

PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa. semestralny wymiar godzin. Semestr 1. Semestr 2. Semestr 3. semestralny wymiar godzin PLAN STUDIÓW - STUDIA NIESTACJONARNE I STOPNIA kierunek: inżynieria bezpieczeństwa Semestr 1 1 Algebra liniowa 12 12 24 4 egz. 2 Analiza matematyczna 24 24 48 8 egz. 3 Ergonomia

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Elektrotechniki, Automatyki, Informatyki i Inżynierii Biomedycznej Kierunek: Elektrotechnika Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2014/2015 Język wykładowy:

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS I Lp. Nazwa modułu E/Z Treści podstawowe P 01 Matematyka I E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka II E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki E 60 30 0 30 0 5 30 30 5 04 Chemia ogólna

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

W Chemia Dr hab. T. Maniecki, prof. PŁ 2e CNM Fizyka Dr inż. Tomaszewski

W Chemia Dr hab. T. Maniecki, prof. PŁ 2e CNM Fizyka Dr inż. Tomaszewski PROGRAM STUDIÓW na rok akademicki 2016/2017 Kierunek: PAPIERNICTWO I POLIGRAFIA studia stacjonarne inżynierskie 4-letnie SEMESTR I Liczba godzin tygodniowo Suma godzin CNM 2101113210 5 Matematyka I Dr

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz.

15 tyg. 15 tyg. w tym laborat. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. ćwicz. wykł. ECTS. w tym laborat. 15 tyg. ECTS. laborat. semin. semin. ćwicz. Lp. Nazwa modułu Kod modułu E/Z I Treści podstawowe P 01 Matematyka 1 01 101P01 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka 2 01 201P02 E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki 02 102P03 E

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn ydział Mechaniczny PLAN STUDIÓ NIESTACJONARNYCH I-go stopnia Zatwierdzono Uchwałą Rady Instytutu dnia 21.05.2014 Zatwierdzono Uchwałą Rady ydziału Mechanicznego dnia 21.05.2014 06.1-M-MiBM-NP-2014/2015

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

DATA I PODPIS PRODZIEKANA

DATA I PODPIS PRODZIEKANA Podanie o uznanie dotychczasowego dorobku za semestr 1 IŚ studiów stacjonarnych I stopnia i wyznaczenie różnic programowych *** *** Etyka inżynierska W 1 1 Z Komunikacja społeczna W 1 1 Z Technologie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów automatyka i robotyka należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i jest powiązany z takimi kierunkami studiów jak: mechanika

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji

Analiza ryzyka - EGZAMIN 10wE - Analiza ryzyka - 20ćw. Bezpieczeństwo informacji - EGZAMIN 10wE - Bezpieczeństwo informacji Niniejszym podaje się do wiadomości studentów studiów niestacjonarnych inżynierskich i magisterskich uzupełniających, że w semestrze letnim roku akademickiego 011/01 obowiązuje uzyskanie zaliczeń i egzaminów

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska * Przyjęte Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej z dnia 30 marca 2012

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność:

Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Załącznik 4A Plan studiów dla kierunku: ELEKTROTECHNIKA Studia niestacjonarne magisterskie Specjalność: Liczba godzin w semestrze Lp. Nazwa przedmiotu Ogółem Semestr 1 Semestr 2 Semestr 3 E Z Σh W C L

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów

Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów Kod Plan studiów dla kierunku: ELEKTRONIKA I TELEKOMUNIKACJA Załącznik nr 10 Studia stacjonarne inżynierskie Cyfrowe przetwarzanie sygnałów E Z Sh W C L S P W C L S P ECTS W C L S P ECTS W C L S P ECTS

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Inteligentnych Systemów Obliczeniowych RMT4-3 Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Metod Numerycznych w Termomechanice

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Kod kierunku studiów MiBM_2012_2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia

PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia Egzamin po semestrze Kierunek: FIZYKA TECHNICZNA wybór specjalności po semestrze czas trwania: 7 semestrów profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH studia inżynierskie pierwszego stopnia 01/015-1

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej

Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana. Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Prezentacja kierunku studiów: Chemia Budowlana Na Wydziale Inżynierii i Technologii Chemicznej Studia inżynierskie pierwszego stopnia oraz Studia magisterskie

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C)

Nazwa przedmiotu Minimum Program i 8m /14 2 (2C) 4 (4C) 4 (4C) 4 (4C) 12/12 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) 2 (2C) Kierunek ELEKTROTECHNIKA (RW Elektrycznego 20.04.2005 rok) Przedmioty na studiach dziennych i tygodniowe liczby godzin zajęć (wersja z dnia 7.02.2006 Tadeusz Maciołek) Suma Nazwa przedmiotu Minimum Program

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW INŻYNIERIA BIOTWORZYW studia I stopnia

PLAN STUDIÓW INŻYNIERIA BIOTWORZYW studia I stopnia PLAN STUDIÓW INŻYNIERIA BIOTWORYW studia I stopnia Nazwa modułu/przedmiotu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 11 Semestr 1 Wychowanie fizyczne 1 26 24 2 GI SWFiS MODUŁ: Wiedza społeczna 3 79 4 4 35 GW MODUŁ: Wiedza obywatelska

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I STOPNIA INŻYNIERSKICH DLA KIERUNKU GÓRNICTWO I GEOLOGIA SPECJALNOŚĆ : GEOLOGIA I PROSPEKCJA ZŁÓŻ (GPZ) ECTS ROK I Semestr 1 MATEMATYKA 60 (30W + 30CA)...7 CHEMIA 60E (37W

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU Technika Rolnicza i Leśna Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES W MECHANICE

SYSTEMY MES W MECHANICE SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE Drugi stopień na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Instytut Mechaniki Stosowanej PP http://www.am.put.poznan.pl Przedmioty specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników:

Bardziej szczegółowo

Spis treści. asf;mfzjf. (Jan Fiedurek)

Spis treści. asf;mfzjf. (Jan Fiedurek) asf;mfzjf Spis treści 1. Informacje wstępne 11 (Jan Fiedurek) 1.1. Biotechnologia w ujęciu historycznym i perspektywicznym... 12 1.2. Biotechnologia klasyczna i nowoczesna... 18 1.3. Rozwój biotechnologii:

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Mechanika i budowa maszyn RW. Rzeszów r. Przedmioty wspólne

RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Mechanika i budowa maszyn RW. Rzeszów r. Przedmioty wspólne RAMOWY PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH II stopnia Mechanika i budowa maszyn RW. Rzeszów 11.04.2012 r. Kierunek: Przedmioty wspólne Rzeszów 19.12.2012 r. Semestr 1 DJ Język obcy techniczny 0 0 20 0 0 2 FM

Bardziej szczegółowo

Semestr 1. Semestr 2 Kursy obowiązkowe

Semestr 1. Semestr 2 Kursy obowiązkowe Semestr 1 Wymagania wstępne (prerekwizyty) do zapisów na kursy dla Kierunku Elektrotechnika studia I stopnia NZ (dotyczy studentów rozpoczynających studia od i po 1.10.2012) 1. ELR021261W Podstawy inżynierii

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI. Wykładów tygodniowo. Ćwiczeń tygodniowo. Godziny ogółem Wykłady Ćw.Aud. Forma zal. Ćw.Ter. Ćw.Lab.

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI. Wykładów tygodniowo. Ćwiczeń tygodniowo. Godziny ogółem Wykłady Ćw.Aud. Forma zal. Ćw.Ter. Ćw.Lab. WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Kierunek Technika Rolnicza i Leśna,specjalność Inżynieria Żywności, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 2013/2014, zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dn.,

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wyk. ćw. ECTS Podstawy Nauki o Materiałach - EGZAMIN 10wE - Grafika Inżynierska i Podstawy Projektowania - EGZAMIN 10wE -

Przedmiot wyk. ćw. ECTS Podstawy Nauki o Materiałach - EGZAMIN 10wE - Grafika Inżynierska i Podstawy Projektowania - EGZAMIN 10wE - Kierunek: Inżynieria Materiałowa Semestr: Podstawy Nauki o Materiałach - EGZAMIN 10wE - Podstawy Nauki o Materiałach - 0lab. Grafika Inżynierska i Podstawy Projektowania - EGZAMIN 10wE - Grafika Inżynierska

Bardziej szczegółowo

Spis treści Przedmowa

Spis treści Przedmowa Spis treści Przedmowa 1. Wprowadzenie do problematyki konstruowania - Marek Dietrich (p. 1.1, 1.2), Włodzimierz Ozimowski (p. 1.3 -i-1.7), Jacek Stupnicki (p. l.8) 1.1. Proces konstruowania 1.2. Kryteria

Bardziej szczegółowo

Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ.

Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Proponujemy kandydatom kształcenie w zakresie nowego programu INŻYNIERII BIOMEDYCZNEJ. Co to jest INŻYNIERIA BIOMEDYCZNA i dlaczego warto ją studiować? Warto o tym poczytać w zakładkach "O inżynierii biomedycznej"

Bardziej szczegółowo

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki

Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia. Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Wybór specjalności na studiach: stacjonarnych 1 stopnia Elektroenergetyka prowadzi: Instytut Elektroenergetyki Specjalności Automatyka i metrologia Elektroenergetyka Przetworniki elektromechaniczne 2 Program

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA

DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA DOKUMENTACJA PROGRAMU KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: MECHATRONIKA Spis treści: 1. Ogólna charakterystyka prowadzonych studiów 2. Efekty kształcenia 3. Program studiów 4. Warunki realizacji programu

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa

WYDZIAŁ MECHANICZNY. Zakres rozmowy kwalifikacyjnej obejmuje: automatyka i robotyka. energetyka. inżynieria materiałowa Zakres rozmów kwalifikacyjnych obowiązujących kandydatów na studia drugiego stopnia w semestrze letnim w roku akademickim 2016/2017 WYDZIAŁ MECHANICZNY automatyka i robotyka energetyka inżynieria materiałowa

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Przedmowa 11

Spis treści. Przedmowa 11 Podstawy konstrukcji maszyn. T. 1 / autorzy: Marek Dietrich, Stanisław Kocańda, Bohdan Korytkowski, Włodzimierz Ozimowski, Jacek Stupnicki, Tadeusz Szopa ; pod redakcją Marka Dietricha. wyd. 3, 2 dodr.

Bardziej szczegółowo

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak

Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak Fizyka i inżynieria materiałów Prowadzący: Ryszard Pawlak, Ewa Korzeniewska, Jacek Rymaszewski, Marcin Lebioda, Mariusz Tomczyk, Maria Walczak Instytut Systemów Inżynierii Elektrycznej Politechnika Łódzka

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW

ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW ZESTAWIENIE KART PRZEDMIOTÓW 1. Wydział: Nauk Technicznych 2. Kierunek studiów/poziom: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji/pierwszego stopnia 3. Rok akademicki, od którego obowiązuje plan studiów: 2014/2015

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Zakładane efekty dla kierunku Jednostka prowadząca kierunek studiów Nazwa kierunku studiów Specjalności Obszar Profil Poziom Forma Tytuł zawodowy uzyskiwany przez absolwenta Dziedziny nauki i dyscypliny

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo