NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII"

Transkrypt

1 NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

2 Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych kierunków działalności naukowo-badawczej poszczególnych jednostek uczelni. Zawiera on aktualne informacje o katedrach i instytutach naszej Uczelni m.in. adresy siedzib, telefony, adresy oraz nazwiska kierowników i dyrektorów poszczególnych jednostek. Niniejsza publikacja skierowana jest do placówek naukowych, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych. Mamy nadzieję, że ułatwi ona współpracę środowisk naukowych, władz samorządowych i podmiotów gospodarczych. 2

3 WYDZIAŁ MECHANICZNY W1 ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź Dziekanat: tel. : , fax.: Dziekan: prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński Instytut Inżynierii Materiałowej I-7 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Piotr Kula tel.: , ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: kształtowanie własności warstwy wierzchniej elementów maszyn i narzędzi; technologia wytwarzania odlewów metodą pełnej formy; badanie i wytwarzanie nowoczesnych, złożonych powłok ochronnych, zmniejszających współczynnik tarcia, odpornych na korozję, żaroodpornych; wytwarzanie cienkich warstw materiałów półprzewodnikowych i dielektrycznych; inżynieria materiałowa z zastosowaniem w medycynie. Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-8 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , , fax.:

4 Główne kierunki działalności n-b: nadzór i monitorowanie procesów obróbki; układy sterowania wykorzystujące sieci neuronowe; badania łożyskowania części maszyn (łożyska aerostatyczne, hydrostatyczne i hydrodynamiczne); prowadnice i napędy do obrabiarek; konstrukcja i sterowanie robotów przemysłowych i medycznych; badanie procesów obróbki skrawaniem i obróbki elektroerozyjnej; projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja przekładni zębatych. Instytut Maszyn Przepływowych I-10 Dyrektor: dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, prof. PŁ tel.: , fax.: ul. Wólczańska 219/223, Łódź tel.: , , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: metrologia wielkości energetycznych w przepływie oraz automatyzacja procesów badawczych - pomiary prędkości i ciśnień, automatyzacja wzorcowania sond do przepływów stacjonarnych i niestacjonarnych, metrologia fotooptyczna, systemy automatyzacji pomiarów i przetwarzania wyników; mechanika płynów - numeryczne i eksperymentalne metody badań przepływów w tym trójwymiarowych oraz niestacjonarnych) czynnika ściśliwego i nieściśliwego przez kanały maszyn i urządzeń przepływowych; doskonalenie budowy oraz procedur eksploatacji maszyn i urządzeń przepływowych na podstawie badań teoretycznych i eksperymentalnych, a w szczególności opracowywanie i weryfikacja metod obliczeń oraz projektowanie, technologie przetwarzania i praktycznego wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych (energia geotermalna); nieinwazyjne metody diagnostyczne, sprzęt terapeutyczny i do rehabilitacji oraz badania nad przetwarzaniem sygnałów biomedycznych. Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn K-111 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski tel.: , ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , , fax.:

5 Główne kierunki działalności n-b: układy napędowe; silniki spalinowe i układy ich zasilania; badania napędów hybrydowych; badania stabilności ruchu pojazdów kołowych i drgań mechanicznych układów nośnych; próby poprawy parametrów silników małej i średniej mocy (moc, moment obrotowy, sprawność ogólna, zanieczyszczenie środowiska), wspomagane komputerowo projektowanie typowych elementów i zespołów maszynowych; teoria smarowania w zastosowaniu do ślizgowego łożyskowania wałów; projektowanie urządzeń do rehabilitacji; opory ruchu i dynamika protez kończyn dolnych; badanie cieczy magnetycznie aktywnych; konstrukcja i eksploatacja maszyn włókienniczych. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji K-12 Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: obliczenia wytrzymałościowe zbiorników magazynowych i ciśnieniowych, rurociągów energetycznych, części maszyn roboczych, konstrukcji cienkościennych, pomiary tensometryczne statyczne i dynamiczne stanu naprężenia w istniejących konstrukcjach, pomiary ultradźwiękowe grubości elementów konstrukcji,,modelowe badania elastooptyczne, badanie zmęczeniowe wysokoczęstościowe. Katedra Dynamiki Maszyn K-13 Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: analiza drgań układów nieliniowych; teoria bifurkacji i chaosu; układy mechaniczne z uderzeniami; dynamika wirników; dynamika manipulatorów. 5

6 Katedra Technologii Maszyn K-14 Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: projektowanie i wykonywanie specjalistycznych urządzeń technologicznych, wykonywanie skomplikowanych części na obrabiarkach CNC (centrum frezarskie, tokarskie, elektrodrążarka, szlifierka profilowa), testowanie dynamicznej wytrzymałości ściernic, usługi i badawcze ekspertyzy w obszarze obróbki ściernej i narzędzi, pomiary złożonych kształtów przedmiotów na kształtografie oraz pomiary stereometrii powierzchni w układzie 2D i 3D. Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa K-15 Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Fodemski tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: dynamika przebiegów procesów fizycznych w obiegach chłodniczych i klimatyzacyjnych, hydrodynamika i wymiana ciepła w gruboziarnistych złożach fluidalnych, wymiana ciepła w procesach ustalonych i nieustalonych, procesy oszraniania powierzchni wymienników ciepła, mechanizmy i procesy spalania oraz wybuchów mieszanek pyłowo -powietrznych i gazowych, analiza efektywności cieplnej eksplozji parowych, optymalizacja procesów wymiany ciepła, optymalizacja procesów nawilżania powietrza, symulacja i modelowanie procesów cieplno przepływowych. Katedra Automatyki i Biomechaniki K-16 Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź 6

7 tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: nieliniowe, drgania regularne, układy opisywane przez równania różnicowo-różniczkowe; nieliniowe układy ciągłe (płyty, powłoki); bifurkacje, teoria katostrof i ich zastosowanie; chaos w układach nieliniowych i biomechanicznych, globalne metody analizy numerycznej, dynamika i sterowanie ruchem, biomechanika (modelowanie stentów, serca, szkieletu), techniki asymptotyczne i obliczenia symboliczne, drgania wywołane przepływami, układy z opóźnieniem czasowym. Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji K-17 Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Pietrowski tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: optymalizacja wielokryterialna i symulacja procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym; techniczne przygotowanie produkcji, planowanie i sterowanie produkcją; systemy kontroli i sterowania jakością; nowe stopy odlewnicze o wysokich właściwościach mechanicznych, plastycznych i odporności na zużycie. Katedra Maszyn Roboczych, Napędów i Sterowania K-19 Kierownik: dr hab. inż. Jacek Cink, prof. PŁ tel.: , ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.:

8 Główne kierunki działalności n-b: konstrukcja i dynamika maszyn roboczych oraz napędów; sterowanie numeryczne maszyn; automatyzacja i optymalizacja sterowania numerycznego napędami i procesami transportowymi - analiza teoretyczna dynamiki maszyn, budowa modeli teoretycznych, opracowywanie programów komputerowych przydatnych do badań symulacyjnych i sterowania, badania eksperymentalne. Katedra Konstrukcji Precyzyjnych K-110 Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Jan Burcan tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: badania zjawisk zachodzących w styku skoncentrowanym łożysk ślizgowych i przekładni zębatych; nowoczesne metody projektowania wybranych węzłów łożyskowań; analiza obciążalności i trwałości precyzyjnych przekładni układów napędu i sterowania robotów i sprzętu medycznego; badania własności cieczy magnetycznie aktywnych; badania łożysk wykorzystujących pole magnetyczne do przenoszenia obciążeń; badania dynamiki kończyn dolnych i oporów ruchu w stawach naturalnych i sztucznych; projektowanie i wdrażanie sprzętu wspomagającego osoby niepełnosprawne. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI W2 ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź Dziekanat: tel.: , fax.: Dziekan: prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak 8

9 Instytut Elektrotechniki Teoretycznej, Metrologii i Materiałoznawstwa I-12 Dyrektor: dr hab. inż. Ryszard Pawlak, prof. PŁ tel , ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , tel/fax.: Główne kierunki działalności n-b: teoria, analiza i symulacja układów nieliniowych; diagnostyka analogowych układów elektronicznych; budowa modeli i analiza właściwości czujników i przetworników, wielkości elektrycznych; pomiary parametrów jakościowych energii elektrycznej; badania materiałów magnetycznych; systemy pomiarowe; technologie polimerowych kompozytów wysokokonduktywnych; mikrotechnologie laserowe w elektro-technice i elektronice; nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe. Instytut Automatyki I-13 Dyrektor: dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. PŁ tel ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: teoria sterowania (sterowanie odporne, adaptacyjne, optymalne); metody sztucznej inteligencji w sterowaniu i optymalizacji; automatyka napędu elektrycznego (algorytmy sterowania, energoelektronika, napędy wielosilnikowe, układy sterowania i napędu w pojazdach szynowych); robotyka (projektowanie i diagnostyka robotów przemysłowych i medycznych, robot kardiochirurgiczny, roboty z pneumatycznymi napędami wykorzystującymi sztuczne mięśnie); komputerowe systemy automatyki przemysłowej (regulatory i sterowniki mikroprocesorowe, systemy wizualizacji). 9

10 Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych I-14 Dyrektor: prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Wiak ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: inżyniera i maszyn i urządzeń elektrycznych; badanie obciążalności turbogeneratorów i hydrogeneratorów, symulacja przebiegów elektromagnetycznych i elektromechanicznych w silnikach indukcyjnych; komputerowe projektowanie maszyn elektrycznych; badania zjawisk cieplnych, sił zwarciowych i strat w transformatorach energetycznych; technika pomiarowa drgań i hałasów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych; systemy informatyczne w zastosowaniach wspomagających projektowanie i badanie układów mechatronicznych. Instytut Elektroenergetyki I-15 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik tel.: ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , fax: Główne kierunki działalności n-b: zaawansowane technologie wytwarzania energii elektrycznej; optymalizacja układów urządzeń bloków energetycznych; analiza niezawodności; jako energii elektrycznej; racjonalizacja zużycia energii elektrycznej; symulacje pracy systemów elektroenergetycznych; optymalizacja sieci i urządzeń oświetleniowych; projektowanie wysokonapięciowych transformatorów energetycznych; systemy automatycznego ograniczania prędkości pociągów ATP; modelowanie, symulacje i badania układów napędowych pojazdów trakcyjnych. Instytut Elektroniki I-16 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Andrzej Materka ul. Wólczańska 223, Łódź 10

11 tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: cyfrowa analiza i synteza obrazów (MRI, USG, rekonstrukcja 3D), przetwarzanie sygnałów (EEG, EKG), elektronika medyczna, systemy sztucznej inteligencji, przyrządy półprzewodnikowe mocy (technologie mikroelektroniczne i hybrydowe, ogniwa słoneczne, materiały szerokopasmowe, nowe metody chłodzenia), modelowanie i symulacja technologii, przyrządów i układów elektronicznych, termografia komputerowa, teleinformatyka i technologie internetowe, modelowanie systemów telekomunikacyjnych (systemy antenowe, sterowanie ruchem, modelowanie propagacji fal elektromagnetycznych). Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników K-23 Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowicz ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: tworzenie modeli matematycznych i fizycznych przekładników, modelowanie zjawisk polowych i ich wykorzystania w doskonaleniu konstrukcji przekładników, a także wdrażanie projektowania wspomaganego komputerowo; testy EMC emisyjności zakłóceń elektromagnetycznych przewodzonych i promieniowanych, odporności urządzeń na zakłócenia elektromagnetyczne oraz obliczenia rozkładów pól elektromagnetycznych niskich częstotliwości i rozchodzenia się fal elektromagnetycznych i ich wpływu na pracę urządzeń elektrycznych. Katedra Informatyki Stosowanej K-24 Kierownik: prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Al. Politechniki 11, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: pomiary wielkości fizykochemicznych wybranych materiałów w wysokich temperaturach, tomografia procesowa; przetwarzanie i analiza obrazów; systemy wizyjne; zastosowanie systemu QNX do sterowania procesami przemysłowymi; wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji do identyfikacji i sterowania urządzeniami; inżynieria oprogramowania, obiektowe bazy danych. 11

12 Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych K-25 Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski Al. Politechniki 11, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: badanie i projektowanie przyrządów półprzewodnikowych mocy; projektowanie oprogramowania i systemów komputerowych do analizy obrazów termograficznych; projektowanie i synteza układów scalonych o wielkiej skali integracji; komputerowe projektowanie i modelowanie przyrządów i układów scalonych mocy; sztuczne sieci neuronowe; systemy mikromechaniczne i ich modelowanie w języku VHDL-AMS; systemy fotowoltaiczne. Katedra Aparatów Elektrycznych K-26 Kierownik: dr hab. inż. Marek Bartosik, prof. PŁ ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: szybkozmienne zjawiska łączeniowe i zestykowe (ograniczanie prądów zwarciowych i przepięć łączeniowych, odskoki styków, kompatybilno elektromagnetyczna łączników, itp.); komputerowo wspomagane projektowanie i badania zestykowych, półprzewodnikowych i hybrydowych urządzeń łączeniowych; teoria i badania plazmy; zaawansowane technologie plazmowe dla ochrony środowiska. Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych K-27 Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik tel.: ul. Wólczańska 211/215, Łódź 12

13 tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: technologie mikroelektroniki, projektowania i realizacji układów hybrydowych, CAD mikroelektroniki, cienkowarstwowe, projektowanie i realizacja układów mikroprocesorowych. WYDZIAL CHEMICZNY W3 ul. Żeromskiego 116, Łódź Dziekanat: tel.: , Dziekan: prof. dr hab. inż. Piotr Paneth tel.: , Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej I-17 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: kataliza heterogeniczna, charakteryzacja fizykochemiczna nośników tlenkowych i naniesionych katalizatorów monoi bimetalicznych (metody TPR, XRD, TOF-SIMS, SEM, GC-MS i in.), nieanalityczne zastosowania chromatografii gazowej, preparatyka i właściwości sensorów chemicznych opartych na tlenkach półprzewodzących, metoda ICP-AS w oznaczeniach śladowych ilości pierwiastków, krystaliczna i molekularna struktura związków organicznych i kompleksowych, struktura nowych kompleksów metali ciężkich o znaczeniu praktycznym, zależności pomiędzy strukturą a właściwościami, 13

14 w szczególności aktywnością biologiczną, mapowanie receptorów i projektowanie substancji farmakologicznie czynnych, polimorfizm leków, struktura nośników katalizatorów kontaktowych, synteza, właściwości oraz badania termoanalityczne i spektrofotometryczne kompleksów metali ciężkich, metody oznaczania metali w glebach, synteza i właściwości nowych kompleksów pierwiastków ziem rzadkich, termokataliczne unieszkodliwianie substancji organicznych, elektrochemiczne metody oczyszczania i analizy ścieków, utlenianie ozonem substancji uciążliwych dla środowiska, unieszkodliwianie ścieków z zastosowaniem sorpcji i wymiany jonowej. Instytut Chemii Organicznej I-18 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Stefan Jankowski tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: chemia peptydów i modyfikowanych peptydów, chemia nukleozydów i oligonukleotydów, nowe metody syntezy związków organicznych, stereochemia, synteza i zastosowanie związków fosforoorganicznych, chemia kombinatoryczna, badania strukturalne metodami spektroskopowymi. Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej I-19 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Jerzy Gębicki tel.: ul. Wróblewskiego 15, Łódź tel.: , , fax.: , Główne kierunki działalności n-b: badania w zakresie chemii fizycznej, chemii radiacyjnej i radiochemii, fizyka chemiczna, fotochemia, spektroskopia, fizykochemia polimerów, biofizyka i biochemia; sterylizacji produktów spożywczych i medycznych, denzynfekcja dzieł sztuki, projektowania urządzeń radiacyjnych oraz obliczeń rozkładu dawki promieniowania. 14

15 Instytut Technologii Polimerów i Barwników I-20 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Marian Zaborski tel.: ul. Stefanowskiego 12/16, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: synteza i zastosowanie kopolimerów siloksanowouretanowych posiadających cechy elastomerów, technologia elastomerów i gumy, kataliza homogeniczna na nośnikach polimerowych, nanonapełniacze i nanaokompozyty elastomerowe, budowa niekonwencjonalnych sieci przestrzennych i ich wpływ na właściwości gumy, technologia specjalnych wyrobów gumowych odpornych termicznie i chemicznie trudnopalnych o określonych właściwościach tribologicznych, degradacja i starzenie kompozytów elastomerowych, mieszaniny elastomerów z białkami, synteza trwałych pigmentów organicznych, poszukiwania nowych barwników bezpośrednich i reaktywnych przeznaczonych do barwienia włókien celulozowych oraz barwników kwasowych do wełny i włókien poliamidowych, badania w zakresie barwników funkcjonalnych (np. fluoryzujące, dichroiczne do ciekłokrystalicznych urządzeń optoelektronicznych), prace w dziedzinie fotochemii barwników i zastosowania metod obliczeniowych do przewidywania właściwości barwników, prace z zakresu chemii gospodarczej dotyczące produktów stosowanych w kosmetyce oraz wybranych środków pomocniczych. Katedra Fizyki Molekularnej K-32 Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Ulański tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: fizyka organicznych ciał stałych; fizyka i chemia fizyczna polimerów, właściwości dielektryczne i optyczne, przewodnictwo i fotoprzewodnictwo polimerów; elektroluminescencja, luminescencja, spektroskopia molekularna polimerów, polimery ciekłokrystaliczne; przewodniki i nadprzewodniki organiczne, kryształy molekularne i kompozyty polimerów z kryształami ciekłokrystalicznymi: preparatyka, właściwości elektryczne, spektroskopia Ramana; 15

16 fizyczne metody modyfikacji polimerów, nowe metody wytwarzania kompozytów polimerowych wykazujących właściwości fotoprzewodzące, przewodzące, nadprzewodzące, a także ciekłokrystaliczne; modelowanie dynamiki makrocząsteczek. WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW W4 ul. Żeromskiego 116, Łódź Dziekanat: tel.: , fax.: Dziekan: dr hab. inż. Ryszard Korycki, prof. PŁ tel.: , Instytut Architektury Tekstyliów I-41 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Józef Masajtis ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: architektura tekstyliów jako istotny element użyteczności, trwałości i nie tylko komercyjnej atrakcyjności wyrobów włókienniczych, techniczne i plastyczne projektowanie struktur tkanin, dzianin i odzieży, twórcze rozwiązywanie problemów inżynierskich, matematyczny opis zjawisk dotyczących wyrobów włókienniczych, badanie struktur i własności liniowych oraz płaskich wyrobów włókienniczych; optymalizacja kinetyki tkania, zastosowanie analizy obrazu do identyfikacji własności nitek i tkanin. 16

17 Katedra Włókien Sztucznych K-41 Kierownik: dr hab. inż. Jadwiga Bucheńska, prof. PŁ ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: nowa technologia wytwarzania włókien celulozowych o specyficznych właściwościach; otrzymywanie nowych polimerów włóknotwórczych o założonych własnościach, ich przetwórstwo i badania aplikacyjne; włókna nowej generacji o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybiczych do zastosowania w medycynie; włókna poliimidoamidowe termoodporne i niepalne; reologia płynów przędzalniczych; technologia modyfikacji nici chirurgicznych stymulujących proces gojenia ran. Katedra Chemii Fizycznej Polimerów K-42 Kierownik: dr hab. inż. Roman Jantas, prof. PŁ tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: modyfikacja polimerów naturalnych (chityny, skrobi, celulozy) i syntetycznych w celu nadania im specyficznych własności aplikacyjnych; wytwarzanie i zastosowanie włókien z chityny i jej pochodnych; technologia wytwarzania hydrolizatu z odpadów poliakrylonitrylowych; synteza polimerów i kopolimerów o różnej budowie chemicznej i właściwościach. Katedra Technologii i Budowy Przędz K-44 Kierownik: dr hab. inż. Krystyna Przybył, prof. PŁ tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel.: , fax.:

18 Główne kierunki działalności n-b: modelowanie procesu przędzenia przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych; modelowanie właściwości przędz; badania dotyczące modyfikacji włókien łykowych i ich przerobu w mieszankach z innymi włóknami; ocena metrologiczna przędz i tekstyliów; badania dynamiki procesu przędzenia. Katedra Odzieżownictwa i Tekstroniki K- 414 Kierownik: dr hab. inż. Iwona Frydrych, prof. PŁ ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: technologie i towaroznawstwo odzieżowe, tekstronika i systemy tekstroniczne, technologia i organizacja konfekcjonowania tekstyliów, tekstylne wyroby konfekcjonowane nowej generacji, identyfikacja i optymalizacja maszyn i urządzeń w procesach konfekcjonowania tekstyliów, właściwości konfekcyjne płaskich wyrobów włókienniczych, komfort odzieży, moda i wzornictwo, elektrotechnika i elektronika we włókiennictwie, metrologia techniczna i instrumentacja pomiarów, automatyzacja procesów włókienniczych i odzieżowych, metodyka badań doświadczalnych. Katedra Dziewiarstwa K- 46 Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Kowalski, prof. PŁ ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: wyznaczanie związków między parametrami technologicznymi a struktur dzianin; analiza kinetyczna i dynamiczna procesu dziania na szydełkarkach i osnowarkach; nowe techniki i technologie w dziewiarstwie; instrumentalne metody oceny procesu dziania i własności wyrobów dziewiarskich. Katedra Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej K-48 Kierownik: prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź, 18

19 tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: analiza rynków zagranicznych dla towarów tekstylno-odzieżowych; opracowywanie i adaptacja strategii marketingowych dla różnego rodzaju produktów tekstylno-odzieżowych. Katedra Mechaniki i Informatyki Technicznej K-411 Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Dems ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel.: Główne kierunki działalności n-b: modelowanie i identyfikacja własności mechanicznych i termicznych tekstylnych materiałów kompozytowych; optymalizacja własności mechanicznych i termicznych kompozytów zbrojonych włóknami; optymalizacja kształtu i własności termomechanicznych elementów konstrukcyjnych; symulacje komputerowe uszkodzeń konstrukcji. Katedra Mechaniki Maszyn Włókienniczych K-412 Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Zajączkowski tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: komputerowe modele maszyn szyjących; techniki informatyczne w projektowaniu przekładni niekołowych i mechanizmów krzywkowych; robotyzacja procesu produkcji odzieży; pneumatyczny transport przędzy. 19

20 WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI W5 ul. Wólczańska 171/173, Łódź, Polska Dziekanat: tel.: , , fax.: Dziekan: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz tel.: , Instytut Podstaw Chemii Żywności I-28 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Stanisław Wysocki tel.: ul. Stefanowskiego 4/10, Łódź, tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: synteza związków zapachowych identycznych z naturalnymi i ich analogów, biotransformacja związków organicznych, elektrosynteza związków organicznych, synteza lotnych związków o wysokiej czystości optycznej, skład chemiczny i właściwości biologiczne substancji naturalnych (olejki eteryczne, polifenole) z roślin występujących w Polsce w stanie naturalnym i uprawianych: badanie zmienności ontogenetycznej i różnorodności chemicznej, wydzielanie i identyfikacja składników, określanie aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej, biosensory i sensory optyczne do pomiaru stężenia tlenu i glukozy, techniki fluorescencyjne w badaniach biopolimerów, immobilizacja enzymów, Immunoenzymatyczne metody analizy składników żywności, alergeny żywności, chemia związków kompleksowych metali grup przejściowych z bioligandami, analiza i ochrona środowiska, termiczna utylizacja i biodegradacja odpadów niebezpiecznych, plazmowa destrukcja odpadów. 20

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009)

Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) Struktura organizacyjna PŁ (stan na dzień: 14.12.2009) W-01 Wydział Mechaniczny I-07 Instytut Inżynierii Materiałowej I-08 Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-10 Instytut Maszyn Przepływowych

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej

POLITECHNIKA ÓDZKA. INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej POLITECHNIKA ÓDZKA INFORMACJA o wydzia ach, kierunkach, rodzajach studiûw oraz specjalnoúciach w Politechnice Ûdzkiej 2004 INFORMACJI O ZASADACH REKRUTACJI, STUDIACH I LIMITACH PRZYJÊÆ UDZIELA ORAZ DOKUMENTY

Bardziej szczegółowo

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16

Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Kierunki i specjalności na stacjonarnych studiach I i II stopnia zatwierdzone do uruchomienia w roku akademickim 2015/16 Załącznik 1 Wydział Architektury architektura architektura architektura krajobrazu

Bardziej szczegółowo

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw

Oferta badawcza Politechniki Gdańskiej dla przedsiębiorstw KATEDRA AUTOMATYKI kierownik katedry: dr hab. inż. Kazimierz Kosmowski, prof. nadzw. PG tel.: 058 347-24-39 e-mail: kazkos@ely.pg.gda.pl adres www: http://www.ely.pg.gda.pl/kaut/ Systemy sterowania w obiektach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009

INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 INFORMACJA o wydziałach, kierunkach, rodzajach studiów oraz specjalnościach w Politechnice Łódzkiej 2008/2009 Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy

PLAN STUDIÓW NIESTACJONARNYCH I-go stopnia dla kierunku Mechanika i Budowa Maszyn Etap podstawowy ydział Mechaniczny 06.1-M-MiBM-N1-EP-000_13 Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S Ć L P/S 441 60 rupa Treści Podstawowych 1. ykład monograficzny 36 2 18 1 18 1 2. Język obcy I* 36 4 18 2 18 2

Bardziej szczegółowo

Wydziały Politechniki Poznańskiej

Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydziały Politechniki Poznańskiej Wydział Architektury Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Wydział Budowy Maszyn i Zarządzania Wydział Elektroniki i Telekomunikacji Wydział Elektryczny Wydział

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH

WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH WYDZIAŁY, KIERUNKI, POZIOMY, TRYBY STUDIOWANIA ORAZ SPECJALNOŚCI OFEROWANE NA STUDIACH NIESTACJONARNYCH I. STUDIA PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN KIERUNKI I SPECJALNOŚCI NAUKOWE UPRAWNIAJĄCE DO WYSTĄPIENIA O STYPENDIUM PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN 1. Nauki biologiczne: 1) specjalności naukowe w kierunku biologia: b) bioenergetyka, 2) specjalności

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak

WYDZIAŁ MECHANICZNY http://www.mechaniczny.p.lodz.pl. 20 min. 3300,00 zł 2 prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak Szczegółowe informacje dotyczące oferty studiów podyplomowych na rok akademicki 2015/2016 znajdują się na stronach internetowych poszczególnych Wydziałów naszej Uczelni Informacja na tej stronie nie jest

Bardziej szczegółowo

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie

Kierunki studiów prowadzone w Warszawie KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIÓW NIESTACJONARNYCH PIERWSZEGO I DRUGIEGO STOPNIA Kierunki studiów prowadzone w Warszawie Kierunek ADMINISTRCAJA Administacji i Nauk Społecznych 6 semestrów 4 semestry Bez

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI

KIERUNKI I SPECJALNOŚCI KIERUNKI I SPECJALNOŚCI STUDIA NIESTACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Administacji i Nauk Społecznych Kierunek ADMINISTRCAJA Czas trwania 6 semestrów 4 semestry Specjalności Bez specjalności Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011

Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 Studia niestacjonarne w Politechnice Warszawskiej w roku akademickim 2010/2011 STUDIA WIECZOROWE I ZAOCZNE W POLITECHNICE WARSZAWSKIEJ Studia niestacjonarne przeznaczone są w zasadzie dla osób pracujących

Bardziej szczegółowo

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO

PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLAN SEMINARIÓW ODBIORCZYCH ZADAŃ BADAWCZYCH REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU STRATEGICZNEGO 7 9 stycznia 2014 r. GRUPA PROBLEMOWA I godz. 10.00 - Otwarcie seminarium - prof. dr hab. inż. Adam MAZURKIEWICZ

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA

PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA PRZEDMIOTY STUDIÓW STACJONARNYCH II STOPNIA Tabela 1-1 Matematyka - Metody numeryczne 30 15 4 2a 2b Teoria sterowania (kierunek AUTOMATYKA i ROBOTYKA) Systemy mikroprocesorowe w mechatronice (kierunek

Bardziej szczegółowo

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ECTS) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA KATALOG PRZEDMIOTÓW (PAKIET INFORMACYJNY ) KIERUNEK ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Legnica 2011/2012 Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji, studia pierwszego stopnia

Bardziej szczegółowo

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015

Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 2014/2015 Kierunek : MECHANIKA I BUDOWA MASZYN. Studia niestacjonarne pierwszego stopnia przedmioty wspólne kierunku 0/0 G/ty dz.. 0 Podstawy ekonomii,w (h) [ ECTS] Ochrona własności intelektualnej 0,W (h) [ ECTS]

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki 2014/2015. zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR

Rok akademicki 2014/2015. zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR Rok akademicki 2014/2015 zasady rekrutacji wydziały kierunki specjalności INFORMATOR Informacji o zasadach rekrutacji, studiach i limitach przyjęć udziela oraz dokumenty na wszystkie wydziały przyjmuje:

Bardziej szczegółowo

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE

STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE STUDIA STACJONARNE PROWADZONE W WARSZAWIE Wydział ADMINISTRACJI I NAUK SPOŁECZNYCH Kierunek Administracja Studia I stopnia licencjackie 6 semestrów i studia II stopnia magisterskie 4 semestry Bez specjalności

Bardziej szczegółowo

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI

TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI TECHNOLOGIA ŻYWNOŚCI CZ. 1 PODSTAWY TECHNOLOGII ŻYWNOŚCI Praca zbiorowa pod red. Ewy Czarnieckiej-Skubina SPIS TREŚCI Rozdział 1. Wiadomości wstępne 1.1. Definicja i zakres pojęcia technologia 1.2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2

Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Kierunek: INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KIB 10 KEEEIA 5 KMiPKM 5 KIS 4 KPB 4 KTMiM 4 KBEPiM 3 KMRiMB 3 KMiETI 2 Katedra Budowy, Eksploatacji Pojazdów

Bardziej szczegółowo

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska, Na kierunku ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI oferujemy 4 specjalności: 1. Bezpieczeństwo i higiena pracy, 4. Informatyka w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 2. Zarządzanie przedsiębiorstwem i ochrona środowiska,

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS

15 tyg. 15 tyg. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS. 15 tyg. ECTS. laborat. laborat. semin. semin. ECTS I Lp. Nazwa modułu E/Z Treści podstawowe P 01 Matematyka I E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 02 Matematyka II E 60 30 30 0 0 6 30 30 6 03 Fizyka z elementami biofizyki E 60 30 0 30 0 5 30 30 5 04 Chemia ogólna

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH

INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH Politechnika Częstochowska Wydział Inżynierii Mechanicznej i Informatyki INSTYTUT TECHNOLOGII MECHANICZNYCH 1 Instytut Technologii Mechanicznych Dyrektor: Dr hab. inż. T. Nieszporek, prof. PCz Z-ca Dyrektora:

Bardziej szczegółowo

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI

Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Kierownik Katedry: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Inteligentnych Systemów Obliczeniowych RMT4-3 Kierownik Zakładu: Prof. dr hab. inż. Tadeusz BURCZYŃSKI Zakład Metod Numerycznych w Termomechanice

Bardziej szczegółowo

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia

8. Informatyka 9. Flora i fauna Polski 10. Geodezja i kartografia 11. Planowanie przestrzenne 12. Meteorologia i klimatologia PLAN 3,5-LETNICH STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA (INŻYNIERSKICH) STACJONARNYCH (DZIENNYCH) I NIESTACJONARNYCH (ZAOCZNYCH) NA KIERUNKU OCHRONA ŚRODOWISKA PRZEDMIOTY KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO, PODSTAWOWE I KIERUNKOWE

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY. Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W KONINIE WYDZIAŁ SPOŁECZNO-TECHNICZNY Instytut Techniczny PROGRAM KSZTAŁCENIA Nazwa kierunku studiów MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Kod kierunku studiów MiBM_2012_2016 Autorzy

Bardziej szczegółowo

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO

Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lista rankingowa negatywnie zaopiniowanych wniosków Wspólne Przedsięwzięcie TANGO Lp. Nr wniosku lub akronim 1. 266483 2. 266514 3. 267924 4. 267187 5. 268194 Wnioskodawca / Lider i członkowie konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe

Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Politechnika Gdańska i gospodarka Pomorza wspólne wyzwania rozwojowe Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Gdańsk, 08.05.2012 1. STRATEGIA ROZWOJU WYDZIAŁU Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki

Bardziej szczegółowo

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH

ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH ROK AKADEMICKI 2012/2013 studia stacjonarne BLOKI OBIERALNE KATEDRA PRZYRZĄDÓW PÓŁPRZEWODNIKOWYCH I OPTOELEKTRONICZNYCH PROPONOWANE BLOKI Systemy i sieci światłowodowe Elektronika motoryzacyjna Mikro-

Bardziej szczegółowo

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika

Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do egzaminu dyplomowego magisterskiego Kierunek: Mechatronika Lista zagadnień kierunkowych pomocniczych w przygotowaniu do Kierunek: Mechatronika 1. Materiały używane w budowie urządzeń precyzyjnych. 2. Rodzaje stali węglowych i stopowych, 3. Granica sprężystości

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Elektrotechniki i Automatyki, Wydział Mechaniczny, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa NAZWA KIERUNKU: Energetyka POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe

Edukacja techniczno-informatyczna I stopień studiów. I. Pytania kierunkowe I stopień studiów I. Pytania kierunkowe Pytania kierunkowe KMiETI 7 KTMiM 7 KIS 6 KMiPKM 6 KEEEiA 5 KIB 4 KPB 3 KMRiMB 2 1. Omów sposób obliczeń pracy i mocy w ruchu obrotowym. 2. Co to jest schemat kinematyczny?

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Inżynieria Środowiska

Inżynieria Środowiska Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Inżynieria Środowiska * Przyjęte Uchwałą Rady Wydziału Budownictwa i Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej z dnia 30 marca 2012

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić

Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów. Obowiązuje od 01.10.2012 r. *niepotrzebne skreślić Zał. nr 3 do ZW 33/2012 Zał. Nr 1 do Programu studiów PLAN STUDIÓW WYDZIAŁ: ELEKTRYCZNY KIERUNEK: AUTOMATYKA I ROBOTYKA POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie / magisterskie*

Bardziej szczegółowo

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA

CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA CZŁONKOWIE KOMITETU MECHANIKI PAN, KTÓRZY OTRZYMALI IMIENNIE ZAADRESOWANY LIST I ICH REAKCJA Lp. Adresat 1. Prof. dr hab. inż. Jan AWREJCEWICZ Kierownik Katedry Automatyki i Biomechaniki Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ochrona środowiska

Kierunek: ochrona środowiska rok studiów: I studia stacjonarne pierwszego stopnia rok akademicki 2014/2015 w ćw kon lab EC zal egz w ćw kon lab EC zal egz 1 Bezpieczeństwo pracy i ergonomia 2 Ochrona własności intelektualnej 3 Przedsiębiorczość

Bardziej szczegółowo

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik do Uchwały RWCh Nr 36/2015 z dnia 18.11.2015 r. Zasady przeprowadzania pisemnego egzaminu dyplomowego na studiach I stopnia na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Tekst jednolity obejmuje

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY MES W MECHANICE

SYSTEMY MES W MECHANICE SPECJALNOŚĆ SYSTEMY MES W MECHANICE Drugi stopień na kierunku MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Instytut Mechaniki Stosowanej PP http://www.am.put.poznan.pl Przedmioty specjalistyczne będą prowadzone przez pracowników:

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI. Wykładów tygodniowo. Ćwiczeń tygodniowo. Godziny ogółem Wykłady Ćw.Aud. Forma zal. Ćw.Ter. Ćw.Lab.

WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI. Wykładów tygodniowo. Ćwiczeń tygodniowo. Godziny ogółem Wykłady Ćw.Aud. Forma zal. Ćw.Ter. Ćw.Lab. WYDZIAŁ INŻYNIERII PRODUKCJI Kierunek Technika Rolnicza i Leśna,specjalność Inżynieria Żywności, studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok akademicki 2013/2014, zatwierdzony uchwałą Rady Wydziału dn.,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne. Wykład Ćwiczenia Wydział: Metali Nieżelaznych Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: Stacjonarne Rocznik: 2015/2016 Język wykładowy: Polski Semestr 1 NIP-1-106-s

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009

PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 PRZEDMIOTY REALIZOWANE NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI BIAŁOSTOCKIEJ W ROKU AKAD. 2008/2009 Logistyka I stopnia Lp Nazwa przedmiotu ECTS 1 Język obcy do wyboru (angielski, niemiecki, rosyjski) 2 2

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr

DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III semestr WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA WYDZIAŁ MECHANICZNY STUDENT...... ( imię i nazwisko) (grupa szkolna) nr albumu... DEKLARACJA WYBORU PRZEDMIOTÓW NA STUDIACH I STOPNIA STACJONARNYCH CYWILNYCH (nabór 2008) III

Bardziej szczegółowo

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI

Oferta dydaktyczna. INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Oferta dydaktyczna INSTYTUTU METROLOGII, ELEKTRONIKI i INFORMATYKI Zielona Góra, 2015 Na Wydziale Informatyki, Elektrotechniki i Automatyki prowadzone są studia: stacjonarne (dzienne), niestacjonarne (zaoczne).

Bardziej szczegółowo

Przedmiot wyk. ćw. ECTS. Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - 20proj. Recykling Metali 10w - Recykling Metali - 10lab.

Przedmiot wyk. ćw. ECTS. Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - 20proj. Recykling Metali 10w - Recykling Metali - 10lab. Kierunek: Metalurgia Specjalność: - semestr: 7 Przedmiot wyk. ćw. ECTS Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - EGZAMIN 0wE - Komputerowe wspomaganie projektowania technologii - 0proj. Metalurgia

Bardziej szczegółowo

Pytania do egzaminu inżynierskiego z Zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2014/2015

Pytania do egzaminu inżynierskiego z Zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2014/2015 Pytania do egzaminu inżynierskiego z Zarządzania i inżynierii produkcji w roku akademickim 2014/2015 1. Podstawowe pojęcia: organizacja, zarządzanie, funkcje zarządzania. 2. Struktura organizacyjna: istota,

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność:

Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna. Politechnika Gdańska, Inżynieria Biomedyczna. Specjalność: Kierunek Międzywydziałowy - Inżynieria Biomedyczna Specjalność: CHEMIA W MEDYCYNIE CHEMIA W MEDYCYNIE Studia mają charakter interdyscyplinarny, łączą treści programowe m.in. takich obszarów, jak: Analityka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Wydział Inżynierii Produkcji i Energetyki Efekty dla programu : Kierunek: Zarządzanie i inżynieria produkcji Specjalności: Inżynieria produkcji surowcowej, Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl

Katedra Systemów Decyzyjnych. Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl Katedra Systemów Decyzyjnych Kierownik: prof. dr hab. inż. Zdzisław Kowalczuk ksd@eti.pg.gda.pl 2010 Kadra KSD profesor zwyczajny 6 adiunktów, w tym 1 z habilitacją 4 asystentów 7 doktorantów Wydział Elektroniki,

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 1. Administracja 1. Administracja 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki

Bardziej szczegółowo

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r.

Uchwała obowiązuje od dnia podjęcia przez Senat. Traci moc Uchwała nr 144/06/2013 Senatu Uniwersytetu Rzeszowskiego z 27 czerwca 2013 r. Rektor Uniwersytetu Rzeszowskiego al. Rejtana 16c; 35-959 Rzeszów tel.: + 48 17 872 10 00 (centrala) + 48 17 872 10 10 fax: + 48 17 872 12 65 e-mail: rektorur@ur.edu.pl Uchwała nr 282/03/2014 Senatu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony

Spis treści Zespół autorski Część I Wprowadzenie 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony Spis treści Zespół autorski 11 Część I Wprowadzenie 15 1. Podstawowe problemy transportu miejskiego.transport zrównoważony 17 1.1. Uwagi wstępne 17 1.2. Analiza przydatności zastosowań rozwiązań technicznych

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: OCHRONA ŚRODOWISKA (OS) Stopień studiów: I Efekty kształcenia na I stopniu dla kierunku OS K1OS_W01 K1OS_W02 K1OS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH

Bardziej szczegółowo

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/

LIDER WYKONAWCY. PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ LIDER WYKONAWCY PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A. Oddział Elektrownia Turów http://www.elturow.pgegiek.pl/ Foster Wheeler Energia Polska Sp. z o.o. Technologia spalania węgla w tlenie zintegrowana

Bardziej szczegółowo

Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana różnych grup przedsiębiorców oraz osób indywidualnych.

Oferta Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego skierowana różnych grup przedsiębiorców oraz osób indywidualnych. Prezentujemy szczegółową ofertę Małopolskiego Centrum Budownictwa Energooszczędnego, opartą na zapleczu naukowo-laboratoryjnym Politechniki Krakowskiej. Poprzez współpracę z MCBE istnieje możliwość przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

kwota netto szkolenia

kwota netto szkolenia lp. obszar szkolenia ArcGIS w planowaniu przestrzennym i urbanistyce kwota netto szkolenia stawka VAT kwota brutto szkolenia ArcGIS - podstawy, efektywne wykorzystanie narzędzi GIS, wykonywanie analiz,

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia

Efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji po ukończeniu studiów pierwszego stopnia Szczegółowe efekty kształcenia na kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji i ich odniesienie do efektów obszarowych nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych, nauk technicznych oraz nauk społecznych.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa

PROGRAM SEMINARIUM ZAKOPANE 2011. czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa czwartek, 1 grudnia 2011 r. Sesja przedpołudniowa 9.30 9.40: 9.40 10.10: 10.10 10.40: 10.40 11.00: Otwarcie seminarium Prof. dr hab. inż. Tadeusz Czachórski prof. dr hab. inż. Robert Schaeffer, prezentacja:

Bardziej szczegółowo

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology

LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP. 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów technicznych Medium-high-technology Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii

Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii Lista działalności (wytwórczych i usługowych) z zakresu wysokich i średnio-wysokich technologii LP SEKCJA DZIAŁ GRUPA KLASA PODKLASA NAZWA GRUPOWANIA TYP 1 SEKCJA C 20 20.1 20.11 20.11.Z Produkcja gazów

Bardziej szczegółowo

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska

Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska Lp. Nr ewid. Rejestr Studenckich Kół Naukowych Politechnika Poznańska Nazwa Koła Naukowego Jednostki Uwagi 1. 1 Centrum Promocji Inżynierów Instytut Inżynierii Zarządzania 2. 2 Ergonomii Wydział Inżynierii

Bardziej szczegółowo

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane

Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Lista uczelni w programie Kierunki zamawiane Specjalność, kierunek/ki Lp. Nazwa Uczelni wnioskowany 1 UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO W WARSZAWIE ZASTOSOWANIE MATEMATYKI 2 POLITECHNIKA GDAŃSKA

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

SŁAWOMIR WIAK (redakcja)

SŁAWOMIR WIAK (redakcja) SŁAWOMIR WIAK (redakcja) Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT Recenzenci: Prof. Janusz Turowski Politechnika Łódzka Prof. Ewa Napieralska Juszczak University Lille Nord de France, LSEE, UA, Francja Autorzy

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Poznań, 16.05.2012r. Raport z promocji projektu Nowa generacja energooszczędnych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: WYDZIAŁ MECHANICZNY NAZWA KIERUNKU: Inżynieria Mechaniczno-Medyczna POZIOM KSZTAŁCENIA: STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL KSZTAŁCENIA: OGÓLNOAKADEMICKI

Bardziej szczegółowo

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA

Lp. KIERUNEK STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA KIERUNKI UPOWAŻNIAJĄCE DO PODJĘCIA STUDIÓW DRUGIEGO STOPNIA 2. Bezpieczeństwo narodowe 3. Bezpieczeństwo wewnętrzne 4. Ekonomia 5. Europeistyka 6. Nauki o rodzinie 7. Politologia 8. Praca socjalna 9. Prawo 10. Socjologia 11. Stosunki międzynarodowe 12. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Regionalna Strategia Innowacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego Inteligentne specjalizaje Toruń, 13.12.2012 Co oznacza inteligentna specjalizacja? Inteligentna specjalizacja to: identyfikowanie wyjątkowych

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po ukończeniu studiów

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku TRANSPORT

Program studiów dla kierunku TRANSPORT Program studiów dla kierunku TRANSPORT Grupa przedmiotów kształcenia ogólnego przed miotu Z/ 1 A Wychowanie fizyczne - - Z 1,2 2 A1 Język angielski 1,1 1,3 ZO/E 1,2,3,4 12 12 E 3 A2 Etyka 2 Z 1 4 A3 Podstawy

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT

PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI. z katedr dyplomowania. dla kierunku TRANSPORT PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY INŻYNIERSKI z katedr dyplomowania dla kierunku TRANSPORT 1 Katedra Energetyki i Pojazdów 1. Charakterystyka procesu dystrybucji paliw płynnych w Polsce. 2. Przegląd, budowa,

Bardziej szczegółowo

STRUKTURA ORGANIZACYJNA podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni (stan na dzień 1.09.2013 r.)

STRUKTURA ORGANIZACYJNA podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni (stan na dzień 1.09.2013 r.) Załącznik Nr 1 STRUKTURA ORGANIZACYJNA podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni (stan na dzień 1.09.2013 r.) I. WYDZIAŁ EKONOMICZNY 1. Katedra Biznesu i Finansów Międzynarodowych 2. Katedra Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015

Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 Dofinansowanie prac badawczo-rozwojowych w ramach aktualnych programów wsparcia dla przedsiębiorców 04.09.2015 O ADM Consulting Group S.A. Dotacje UE Opracowywanie dokumentacji aplikacyjnych Pomoc w doborze

Bardziej szczegółowo

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars

Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars Nowoczesne systemy napędów w pojazdach elektrycznych. Green cars dr hab. inż. Jerzy Jantos, profesor PO prof. dr hab. inż. Bronisław Tomczuk dr inż. Jan Zimon mgr inż. Andrzej Lechowicz 1 Katedra Pojazdów

Bardziej szczegółowo

Oferta usługowa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo-

Oferta usługowa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo- Oferta usługowa Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki Akademii Górniczo- Hutniczej im. Stanisława Staszica Oferta usługowa Wydziału stanowi odzwierciedlenie obszarów badawczych poszczególnych Katedr

Bardziej szczegółowo

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I

Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I Podstawowe zagadnienia egzaminacyjne Projektowanie Wirtualne - część teoretyczna Projektowanie Wirtualne bloki tematyczne PW I 1. Projektowanie wirtualne specyfika procesu projektowania wirtualnego, podstawowe

Bardziej szczegółowo

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113

Kinematyka manipulatora równoległego typu DELTA 106 Kinematyka manipulatora równoległego hexapod 110 Kinematyka robotów mobilnych 113 Spis treści Wstęp 11 1. Rozwój robotyki 15 Rys historyczny rozwoju robotyki 15 Dane statystyczne ilustrujące rozwój robotyki przemysłowej 18 Czynniki stymulujące rozwój robotyki 23 Zakres i problematyka

Bardziej szczegółowo

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych

WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSTĘPNY PROGRAM STAŻU W RAMACH PROJEKTU Technologia ma przyszłość- staże dla absolwentów szkół techniczncych WSZiA w Zamościu 2015 ZAWODY TECHNICZNE Proponuję się przyjęcie następujących celów staży zawodowych

Bardziej szczegółowo

Grupa technologii składowych Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa. Technologie medyczne (ochrony zdrowia)

Grupa technologii składowych Dziedzina nauki Dyscyplina naukowa. Technologie medyczne (ochrony zdrowia) Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania stypendiów w ramach projektu "DoktoRIS - Program stypendialny na rzecz innowacyjnego Śląska" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013

Bardziej szczegółowo

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: zarządzanie i inŝynieria produkcji Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki techniczne oraz społeczne Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE

KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE KIERUNKI STUDIÓW PROWADZONE W WARSZAWIE Kierunek - ADMINISTRACJA 6 semestry 4 semestry Administracji i Nauk Społecznych Finanse i Bankowość Bezpieczeństwo Narodowe Finanse i Bankowość Bezpieczeństwo Narodowe

Bardziej szczegółowo

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia

Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Kierunek: ELEKTROTECHNIKA Profil: ogólnoakademicki Studia: 2 stopnia Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek Elektrotechnika należy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych i

Bardziej szczegółowo

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja

Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Chłodnictwo i Klimatyzacja Politechnika Śląska Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki Kierunek: Mechanika i Budowa Maszyn Specjalność: Instytut Techniki Cieplnej Konarskiego 22, 44-100 Gliwice 1 Profil absolwenta ChiK Eksplorujesz

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego

Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego Priorytetowe kierunki badań (agendy badawcze) w ramach inteligentnej specjalizacji województwa mazowieckiego Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd

Bardziej szczegółowo

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc.

30 2 Zal. z oc. Język obcy nowożytny 60/4 30 30 4 Zal z oc. 8 Psychologia 15/1 15 1 Zal z oc. 9 Pedagogika 30/2 30 2 Zal z oc. Lp. Przedmiot Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XX Rady Wydziału Nauk Technicznych z dnia 29 maja 2013 roku Program i plan kształcenia dla studiów doktoranckich - stacjonarnych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH. RODZAJ UZYSKIWANYCH KWALIFIKACJI: kwalifikacje pierwszego stopnia Załącznik nr 1 do Zarządzenia Rektora nr PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Mechaniczny NAZWA KIERUNKU: Mechanika i Budowa Maszyn POZIOM KSZTAŁCENIA: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są

Czujniki. Czujniki służą do przetwarzania interesującej nas wielkości fizycznej na wielkość elektryczną łatwą do pomiaru. Najczęściej spotykane są Czujniki Ryszard J. Barczyński, 2010 2015 Politechnika Gdańska, Wydział FTiMS, Katedra Fizyki Ciała Stałego Materiały dydaktyczne do użytku wewnętrznego Czujniki Czujniki służą do przetwarzania interesującej

Bardziej szczegółowo

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia

Kierunek Informatyka stosowana Studia stacjonarne Studia pierwszego stopnia Studia pierwszego stopnia I rok Matematyka dyskretna 30 30 Egzamin 5 Analiza matematyczna 30 30 Egzamin 5 Algebra liniowa 30 30 Egzamin 5 Statystyka i rachunek prawdopodobieństwa 30 30 Egzamin 5 Opracowywanie

Bardziej szczegółowo

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin.

Instalacje grzewcze, technologiczne i przesyłowe. Wentylacja, wentylacja technologiczna, wyciągi spalin. Zakres tematyczny: Moduł I Efektywność energetyczna praktyczne sposoby zmniejszania zużycia energii w przedsiębiorstwie. Praktyczne zmniejszenia zużycia energii w budynkach i halach przemysłowych. Instalacje

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła

INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH. Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła INŻYNIERIA WYTWARZANIA WYROBÓW MECHATRONICZNYCH Opiekun specjalności: Prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Kudła Dydaktyka Dużo czasu wolnego na prace własną Wiedza + doświadczenie - Techniki mikromontażu elementów

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Odnawialne źródła Renewable energy sources Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Rodzaj przedmiotu: kierunkowy Poziom studiów: studia I stopnia forma studiów: studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG

KZJiT. 2. dr hab. inż. Piotr Grudowski, prof. nadzw. PG Lista promotorów prac dyplomowych inżynierskich (aktualizacja 12.2013) Profile ISP- Inżynieria Systemów Produkcji IŚP Inżynieria Środowiska Pracy TIwZ Technologie Informatyczne w Zarządzaniu Lp. Promotor

Bardziej szczegółowo