NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII"

Transkrypt

1 NAUKA DLA GOSPODARKI POLITECHNIKA ŁÓDZKA DZIAŁ TRANSFERU TECHNOLOGII

2 Przewodnik Nauka dla Gospodarki opracowany został przez Dział Transferu Technologii Politechniki Łódzkiej w celu zaprezentowania głównych kierunków działalności naukowo-badawczej poszczególnych jednostek uczelni. Zawiera on aktualne informacje o katedrach i instytutach naszej Uczelni m.in. adresy siedzib, telefony, adresy oraz nazwiska kierowników i dyrektorów poszczególnych jednostek. Niniejsza publikacja skierowana jest do placówek naukowych, przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych. Mamy nadzieję, że ułatwi ona współpracę środowisk naukowych, władz samorządowych i podmiotów gospodarczych. 2

3 WYDZIAŁ MECHANICZNY W1 ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź Dziekanat: tel. : , fax.: Dziekan: prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński Instytut Inżynierii Materiałowej I-7 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Piotr Kula tel.: , ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: kształtowanie własności warstwy wierzchniej elementów maszyn i narzędzi; technologia wytwarzania odlewów metodą pełnej formy; badanie i wytwarzanie nowoczesnych, złożonych powłok ochronnych, zmniejszających współczynnik tarcia, odpornych na korozję, żaroodpornych; wytwarzanie cienkich warstw materiałów półprzewodnikowych i dielektrycznych; inżynieria materiałowa z zastosowaniem w medycynie. Instytut Obrabiarek i Technologii Budowy Maszyn I-8 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Bogdan Kruszyński tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , , fax.:

4 Główne kierunki działalności n-b: nadzór i monitorowanie procesów obróbki; układy sterowania wykorzystujące sieci neuronowe; badania łożyskowania części maszyn (łożyska aerostatyczne, hydrostatyczne i hydrodynamiczne); prowadnice i napędy do obrabiarek; konstrukcja i sterowanie robotów przemysłowych i medycznych; badanie procesów obróbki skrawaniem i obróbki elektroerozyjnej; projektowanie, wytwarzanie i eksploatacja przekładni zębatych. Instytut Maszyn Przepływowych I-10 Dyrektor: dr hab. inż. Krzysztof Jóźwik, prof. PŁ tel.: , fax.: ul. Wólczańska 219/223, Łódź tel.: , , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: metrologia wielkości energetycznych w przepływie oraz automatyzacja procesów badawczych - pomiary prędkości i ciśnień, automatyzacja wzorcowania sond do przepływów stacjonarnych i niestacjonarnych, metrologia fotooptyczna, systemy automatyzacji pomiarów i przetwarzania wyników; mechanika płynów - numeryczne i eksperymentalne metody badań przepływów w tym trójwymiarowych oraz niestacjonarnych) czynnika ściśliwego i nieściśliwego przez kanały maszyn i urządzeń przepływowych; doskonalenie budowy oraz procedur eksploatacji maszyn i urządzeń przepływowych na podstawie badań teoretycznych i eksperymentalnych, a w szczególności opracowywanie i weryfikacja metod obliczeń oraz projektowanie, technologie przetwarzania i praktycznego wykorzystywania energii ze źródeł odnawialnych (energia geotermalna); nieinwazyjne metody diagnostyczne, sprzęt terapeutyczny i do rehabilitacji oraz badania nad przetwarzaniem sygnałów biomedycznych. Katedra Pojazdów i Podstaw Budowy Maszyn K-111 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Zbigniew Pawelski tel.: , ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , , fax.:

5 Główne kierunki działalności n-b: układy napędowe; silniki spalinowe i układy ich zasilania; badania napędów hybrydowych; badania stabilności ruchu pojazdów kołowych i drgań mechanicznych układów nośnych; próby poprawy parametrów silników małej i średniej mocy (moc, moment obrotowy, sprawność ogólna, zanieczyszczenie środowiska), wspomagane komputerowo projektowanie typowych elementów i zespołów maszynowych; teoria smarowania w zastosowaniu do ślizgowego łożyskowania wałów; projektowanie urządzeń do rehabilitacji; opory ruchu i dynamika protez kończyn dolnych; badanie cieczy magnetycznie aktywnych; konstrukcja i eksploatacja maszyn włókienniczych. Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji K-12 Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Kołakowski tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: obliczenia wytrzymałościowe zbiorników magazynowych i ciśnieniowych, rurociągów energetycznych, części maszyn roboczych, konstrukcji cienkościennych, pomiary tensometryczne statyczne i dynamiczne stanu naprężenia w istniejących konstrukcjach, pomiary ultradźwiękowe grubości elementów konstrukcji,,modelowe badania elastooptyczne, badanie zmęczeniowe wysokoczęstościowe. Katedra Dynamiki Maszyn K-13 Kierownik: prof. dr hab. inż. Tomasz Kapitaniak tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: analiza drgań układów nieliniowych; teoria bifurkacji i chaosu; układy mechaniczne z uderzeniami; dynamika wirników; dynamika manipulatorów. 5

6 Katedra Technologii Maszyn K-14 Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Gołąbczak tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: projektowanie i wykonywanie specjalistycznych urządzeń technologicznych, wykonywanie skomplikowanych części na obrabiarkach CNC (centrum frezarskie, tokarskie, elektrodrążarka, szlifierka profilowa), testowanie dynamicznej wytrzymałości ściernic, usługi i badawcze ekspertyzy w obszarze obróbki ściernej i narzędzi, pomiary złożonych kształtów przedmiotów na kształtografie oraz pomiary stereometrii powierzchni w układzie 2D i 3D. Katedra Techniki Cieplnej i Chłodnictwa K-15 Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Fodemski tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: dynamika przebiegów procesów fizycznych w obiegach chłodniczych i klimatyzacyjnych, hydrodynamika i wymiana ciepła w gruboziarnistych złożach fluidalnych, wymiana ciepła w procesach ustalonych i nieustalonych, procesy oszraniania powierzchni wymienników ciepła, mechanizmy i procesy spalania oraz wybuchów mieszanek pyłowo -powietrznych i gazowych, analiza efektywności cieplnej eksplozji parowych, optymalizacja procesów wymiany ciepła, optymalizacja procesów nawilżania powietrza, symulacja i modelowanie procesów cieplno przepływowych. Katedra Automatyki i Biomechaniki K-16 Kierownik: prof. dr hab. inż. Jan Awrejcewicz tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź 6

7 tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: nieliniowe, drgania regularne, układy opisywane przez równania różnicowo-różniczkowe; nieliniowe układy ciągłe (płyty, powłoki); bifurkacje, teoria katostrof i ich zastosowanie; chaos w układach nieliniowych i biomechanicznych, globalne metody analizy numerycznej, dynamika i sterowanie ruchem, biomechanika (modelowanie stentów, serca, szkieletu), techniki asymptotyczne i obliczenia symboliczne, drgania wywołane przepływami, układy z opóźnieniem czasowym. Katedra Technologii Materiałowych i Systemów Produkcji K-17 Kierownik: prof. dr hab. inż. Stanisław Pietrowski tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: optymalizacja wielokryterialna i symulacja procesów produkcyjnych w przemyśle maszynowym i motoryzacyjnym; techniczne przygotowanie produkcji, planowanie i sterowanie produkcją; systemy kontroli i sterowania jakością; nowe stopy odlewnicze o wysokich właściwościach mechanicznych, plastycznych i odporności na zużycie. Katedra Maszyn Roboczych, Napędów i Sterowania K-19 Kierownik: dr hab. inż. Jacek Cink, prof. PŁ tel.: , ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.:

8 Główne kierunki działalności n-b: konstrukcja i dynamika maszyn roboczych oraz napędów; sterowanie numeryczne maszyn; automatyzacja i optymalizacja sterowania numerycznego napędami i procesami transportowymi - analiza teoretyczna dynamiki maszyn, budowa modeli teoretycznych, opracowywanie programów komputerowych przydatnych do badań symulacyjnych i sterowania, badania eksperymentalne. Katedra Konstrukcji Precyzyjnych K-110 Kierownik: prof. zw. dr hab. inż. Jan Burcan tel.: ul. Stefanowskiego 1/15, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: badania zjawisk zachodzących w styku skoncentrowanym łożysk ślizgowych i przekładni zębatych; nowoczesne metody projektowania wybranych węzłów łożyskowań; analiza obciążalności i trwałości precyzyjnych przekładni układów napędu i sterowania robotów i sprzętu medycznego; badania własności cieczy magnetycznie aktywnych; badania łożysk wykorzystujących pole magnetyczne do przenoszenia obciążeń; badania dynamiki kończyn dolnych i oporów ruchu w stawach naturalnych i sztucznych; projektowanie i wdrażanie sprzętu wspomagającego osoby niepełnosprawne. WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI, ELEKTRONIKI, INFORMATYKI I AUTOMATYKI W2 ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź Dziekanat: tel.: , fax.: Dziekan: prof. dr hab. inż. Sławomir Wiak 8

9 Instytut Elektrotechniki Teoretycznej, Metrologii i Materiałoznawstwa I-12 Dyrektor: dr hab. inż. Ryszard Pawlak, prof. PŁ tel , ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , tel/fax.: Główne kierunki działalności n-b: teoria, analiza i symulacja układów nieliniowych; diagnostyka analogowych układów elektronicznych; budowa modeli i analiza właściwości czujników i przetworników, wielkości elektrycznych; pomiary parametrów jakościowych energii elektrycznej; badania materiałów magnetycznych; systemy pomiarowe; technologie polimerowych kompozytów wysokokonduktywnych; mikrotechnologie laserowe w elektro-technice i elektronice; nadprzewodnictwo wysokotemperaturowe. Instytut Automatyki I-13 Dyrektor: dr hab. inż. Jacek Kabziński, prof. PŁ tel ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: teoria sterowania (sterowanie odporne, adaptacyjne, optymalne); metody sztucznej inteligencji w sterowaniu i optymalizacji; automatyka napędu elektrycznego (algorytmy sterowania, energoelektronika, napędy wielosilnikowe, układy sterowania i napędu w pojazdach szynowych); robotyka (projektowanie i diagnostyka robotów przemysłowych i medycznych, robot kardiochirurgiczny, roboty z pneumatycznymi napędami wykorzystującymi sztuczne mięśnie); komputerowe systemy automatyki przemysłowej (regulatory i sterowniki mikroprocesorowe, systemy wizualizacji). 9

10 Instytut Mechatroniki i Systemów Informatycznych I-14 Dyrektor: prof. zw. dr hab. inż. Sławomir Wiak ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: inżyniera i maszyn i urządzeń elektrycznych; badanie obciążalności turbogeneratorów i hydrogeneratorów, symulacja przebiegów elektromagnetycznych i elektromechanicznych w silnikach indukcyjnych; komputerowe projektowanie maszyn elektrycznych; badania zjawisk cieplnych, sił zwarciowych i strat w transformatorach energetycznych; technika pomiarowa drgań i hałasów w warunkach laboratoryjnych i przemysłowych; systemy informatyczne w zastosowaniach wspomagających projektowanie i badanie układów mechatronicznych. Instytut Elektroenergetyki I-15 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Maciej Pawlik tel.: ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , fax: Główne kierunki działalności n-b: zaawansowane technologie wytwarzania energii elektrycznej; optymalizacja układów urządzeń bloków energetycznych; analiza niezawodności; jako energii elektrycznej; racjonalizacja zużycia energii elektrycznej; symulacje pracy systemów elektroenergetycznych; optymalizacja sieci i urządzeń oświetleniowych; projektowanie wysokonapięciowych transformatorów energetycznych; systemy automatycznego ograniczania prędkości pociągów ATP; modelowanie, symulacje i badania układów napędowych pojazdów trakcyjnych. Instytut Elektroniki I-16 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Andrzej Materka ul. Wólczańska 223, Łódź 10

11 tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: cyfrowa analiza i synteza obrazów (MRI, USG, rekonstrukcja 3D), przetwarzanie sygnałów (EEG, EKG), elektronika medyczna, systemy sztucznej inteligencji, przyrządy półprzewodnikowe mocy (technologie mikroelektroniczne i hybrydowe, ogniwa słoneczne, materiały szerokopasmowe, nowe metody chłodzenia), modelowanie i symulacja technologii, przyrządów i układów elektronicznych, termografia komputerowa, teleinformatyka i technologie internetowe, modelowanie systemów telekomunikacyjnych (systemy antenowe, sterowanie ruchem, modelowanie propagacji fal elektromagnetycznych). Katedra Elektrotechniki Ogólnej i Przekładników K-23 Kierownik: prof. dr hab. inż. Ryszard Nowicz ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: tworzenie modeli matematycznych i fizycznych przekładników, modelowanie zjawisk polowych i ich wykorzystania w doskonaleniu konstrukcji przekładników, a także wdrażanie projektowania wspomaganego komputerowo; testy EMC emisyjności zakłóceń elektromagnetycznych przewodzonych i promieniowanych, odporności urządzeń na zakłócenia elektromagnetyczne oraz obliczenia rozkładów pól elektromagnetycznych niskich częstotliwości i rozchodzenia się fal elektromagnetycznych i ich wpływu na pracę urządzeń elektrycznych. Katedra Informatyki Stosowanej K-24 Kierownik: prof. dr hab. inż. Dominik Sankowski Al. Politechniki 11, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: pomiary wielkości fizykochemicznych wybranych materiałów w wysokich temperaturach, tomografia procesowa; przetwarzanie i analiza obrazów; systemy wizyjne; zastosowanie systemu QNX do sterowania procesami przemysłowymi; wykorzystanie elementów sztucznej inteligencji do identyfikacji i sterowania urządzeniami; inżynieria oprogramowania, obiektowe bazy danych. 11

12 Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych K-25 Kierownik: prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski Al. Politechniki 11, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: badanie i projektowanie przyrządów półprzewodnikowych mocy; projektowanie oprogramowania i systemów komputerowych do analizy obrazów termograficznych; projektowanie i synteza układów scalonych o wielkiej skali integracji; komputerowe projektowanie i modelowanie przyrządów i układów scalonych mocy; sztuczne sieci neuronowe; systemy mikromechaniczne i ich modelowanie w języku VHDL-AMS; systemy fotowoltaiczne. Katedra Aparatów Elektrycznych K-26 Kierownik: dr hab. inż. Marek Bartosik, prof. PŁ ul. Stefanowskiego 18/22, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: szybkozmienne zjawiska łączeniowe i zestykowe (ograniczanie prądów zwarciowych i przepięć łączeniowych, odskoki styków, kompatybilno elektromagnetyczna łączników, itp.); komputerowo wspomagane projektowanie i badania zestykowych, półprzewodnikowych i hybrydowych urządzeń łączeniowych; teoria i badania plazmy; zaawansowane technologie plazmowe dla ochrony środowiska. Katedra Przyrządów Półprzewodnikowych i Optoelektronicznych K-27 Kierownik: prof. dr hab. inż. Zbigniew Lisik tel.: ul. Wólczańska 211/215, Łódź 12

13 tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: technologie mikroelektroniki, projektowania i realizacji układów hybrydowych, CAD mikroelektroniki, cienkowarstwowe, projektowanie i realizacja układów mikroprocesorowych. WYDZIAL CHEMICZNY W3 ul. Żeromskiego 116, Łódź Dziekanat: tel.: , Dziekan: prof. dr hab. inż. Piotr Paneth tel.: , Instytut Chemii Ogólnej i Ekologicznej I-17 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Jacek Rynkowski tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: kataliza heterogeniczna, charakteryzacja fizykochemiczna nośników tlenkowych i naniesionych katalizatorów monoi bimetalicznych (metody TPR, XRD, TOF-SIMS, SEM, GC-MS i in.), nieanalityczne zastosowania chromatografii gazowej, preparatyka i właściwości sensorów chemicznych opartych na tlenkach półprzewodzących, metoda ICP-AS w oznaczeniach śladowych ilości pierwiastków, krystaliczna i molekularna struktura związków organicznych i kompleksowych, struktura nowych kompleksów metali ciężkich o znaczeniu praktycznym, zależności pomiędzy strukturą a właściwościami, 13

14 w szczególności aktywnością biologiczną, mapowanie receptorów i projektowanie substancji farmakologicznie czynnych, polimorfizm leków, struktura nośników katalizatorów kontaktowych, synteza, właściwości oraz badania termoanalityczne i spektrofotometryczne kompleksów metali ciężkich, metody oznaczania metali w glebach, synteza i właściwości nowych kompleksów pierwiastków ziem rzadkich, termokataliczne unieszkodliwianie substancji organicznych, elektrochemiczne metody oczyszczania i analizy ścieków, utlenianie ozonem substancji uciążliwych dla środowiska, unieszkodliwianie ścieków z zastosowaniem sorpcji i wymiany jonowej. Instytut Chemii Organicznej I-18 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Stefan Jankowski tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: chemia peptydów i modyfikowanych peptydów, chemia nukleozydów i oligonukleotydów, nowe metody syntezy związków organicznych, stereochemia, synteza i zastosowanie związków fosforoorganicznych, chemia kombinatoryczna, badania strukturalne metodami spektroskopowymi. Międzyresortowy Instytut Techniki Radiacyjnej I-19 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Jerzy Gębicki tel.: ul. Wróblewskiego 15, Łódź tel.: , , fax.: , Główne kierunki działalności n-b: badania w zakresie chemii fizycznej, chemii radiacyjnej i radiochemii, fizyka chemiczna, fotochemia, spektroskopia, fizykochemia polimerów, biofizyka i biochemia; sterylizacji produktów spożywczych i medycznych, denzynfekcja dzieł sztuki, projektowania urządzeń radiacyjnych oraz obliczeń rozkładu dawki promieniowania. 14

15 Instytut Technologii Polimerów i Barwników I-20 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Marian Zaborski tel.: ul. Stefanowskiego 12/16, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: synteza i zastosowanie kopolimerów siloksanowouretanowych posiadających cechy elastomerów, technologia elastomerów i gumy, kataliza homogeniczna na nośnikach polimerowych, nanonapełniacze i nanaokompozyty elastomerowe, budowa niekonwencjonalnych sieci przestrzennych i ich wpływ na właściwości gumy, technologia specjalnych wyrobów gumowych odpornych termicznie i chemicznie trudnopalnych o określonych właściwościach tribologicznych, degradacja i starzenie kompozytów elastomerowych, mieszaniny elastomerów z białkami, synteza trwałych pigmentów organicznych, poszukiwania nowych barwników bezpośrednich i reaktywnych przeznaczonych do barwienia włókien celulozowych oraz barwników kwasowych do wełny i włókien poliamidowych, badania w zakresie barwników funkcjonalnych (np. fluoryzujące, dichroiczne do ciekłokrystalicznych urządzeń optoelektronicznych), prace w dziedzinie fotochemii barwników i zastosowania metod obliczeniowych do przewidywania właściwości barwników, prace z zakresu chemii gospodarczej dotyczące produktów stosowanych w kosmetyce oraz wybranych środków pomocniczych. Katedra Fizyki Molekularnej K-32 Kierownik: prof. dr hab. inż. Jacek Ulański tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , , fax.: Główne kierunki działalności n-b: fizyka organicznych ciał stałych; fizyka i chemia fizyczna polimerów, właściwości dielektryczne i optyczne, przewodnictwo i fotoprzewodnictwo polimerów; elektroluminescencja, luminescencja, spektroskopia molekularna polimerów, polimery ciekłokrystaliczne; przewodniki i nadprzewodniki organiczne, kryształy molekularne i kompozyty polimerów z kryształami ciekłokrystalicznymi: preparatyka, właściwości elektryczne, spektroskopia Ramana; 15

16 fizyczne metody modyfikacji polimerów, nowe metody wytwarzania kompozytów polimerowych wykazujących właściwości fotoprzewodzące, przewodzące, nadprzewodzące, a także ciekłokrystaliczne; modelowanie dynamiki makrocząsteczek. WYDZIAŁ TECHNOLOGII MATERIAŁOWYCH I WZORNICTWA TEKSTYLIÓW W4 ul. Żeromskiego 116, Łódź Dziekanat: tel.: , fax.: Dziekan: dr hab. inż. Ryszard Korycki, prof. PŁ tel.: , Instytut Architektury Tekstyliów I-41 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Józef Masajtis ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: architektura tekstyliów jako istotny element użyteczności, trwałości i nie tylko komercyjnej atrakcyjności wyrobów włókienniczych, techniczne i plastyczne projektowanie struktur tkanin, dzianin i odzieży, twórcze rozwiązywanie problemów inżynierskich, matematyczny opis zjawisk dotyczących wyrobów włókienniczych, badanie struktur i własności liniowych oraz płaskich wyrobów włókienniczych; optymalizacja kinetyki tkania, zastosowanie analizy obrazu do identyfikacji własności nitek i tkanin. 16

17 Katedra Włókien Sztucznych K-41 Kierownik: dr hab. inż. Jadwiga Bucheńska, prof. PŁ ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: nowa technologia wytwarzania włókien celulozowych o specyficznych właściwościach; otrzymywanie nowych polimerów włóknotwórczych o założonych własnościach, ich przetwórstwo i badania aplikacyjne; włókna nowej generacji o właściwościach antybakteryjnych i antygrzybiczych do zastosowania w medycynie; włókna poliimidoamidowe termoodporne i niepalne; reologia płynów przędzalniczych; technologia modyfikacji nici chirurgicznych stymulujących proces gojenia ran. Katedra Chemii Fizycznej Polimerów K-42 Kierownik: dr hab. inż. Roman Jantas, prof. PŁ tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: modyfikacja polimerów naturalnych (chityny, skrobi, celulozy) i syntetycznych w celu nadania im specyficznych własności aplikacyjnych; wytwarzanie i zastosowanie włókien z chityny i jej pochodnych; technologia wytwarzania hydrolizatu z odpadów poliakrylonitrylowych; synteza polimerów i kopolimerów o różnej budowie chemicznej i właściwościach. Katedra Technologii i Budowy Przędz K-44 Kierownik: dr hab. inż. Krystyna Przybył, prof. PŁ tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel.: , fax.:

18 Główne kierunki działalności n-b: modelowanie procesu przędzenia przy wykorzystaniu sztucznych sieci neuronowych; modelowanie właściwości przędz; badania dotyczące modyfikacji włókien łykowych i ich przerobu w mieszankach z innymi włóknami; ocena metrologiczna przędz i tekstyliów; badania dynamiki procesu przędzenia. Katedra Odzieżownictwa i Tekstroniki K- 414 Kierownik: dr hab. inż. Iwona Frydrych, prof. PŁ ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: technologie i towaroznawstwo odzieżowe, tekstronika i systemy tekstroniczne, technologia i organizacja konfekcjonowania tekstyliów, tekstylne wyroby konfekcjonowane nowej generacji, identyfikacja i optymalizacja maszyn i urządzeń w procesach konfekcjonowania tekstyliów, właściwości konfekcyjne płaskich wyrobów włókienniczych, komfort odzieży, moda i wzornictwo, elektrotechnika i elektronika we włókiennictwie, metrologia techniczna i instrumentacja pomiarów, automatyzacja procesów włókienniczych i odzieżowych, metodyka badań doświadczalnych. Katedra Dziewiarstwa K- 46 Kierownik: dr hab. inż. Krzysztof Kowalski, prof. PŁ ul. Żeromskiego 116, Łódź tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: wyznaczanie związków między parametrami technologicznymi a struktur dzianin; analiza kinetyczna i dynamiczna procesu dziania na szydełkarkach i osnowarkach; nowe techniki i technologie w dziewiarstwie; instrumentalne metody oceny procesu dziania i własności wyrobów dziewiarskich. Katedra Fizyki Włókna i Metrologii Włókienniczej K-48 Kierownik: prof. dr hab. inż. Izabella Krucińska tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź, 18

19 tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: analiza rynków zagranicznych dla towarów tekstylno-odzieżowych; opracowywanie i adaptacja strategii marketingowych dla różnego rodzaju produktów tekstylno-odzieżowych. Katedra Mechaniki i Informatyki Technicznej K-411 Kierownik: prof. dr hab. inż. Krzysztof Dems ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel.: Główne kierunki działalności n-b: modelowanie i identyfikacja własności mechanicznych i termicznych tekstylnych materiałów kompozytowych; optymalizacja własności mechanicznych i termicznych kompozytów zbrojonych włóknami; optymalizacja kształtu i własności termomechanicznych elementów konstrukcyjnych; symulacje komputerowe uszkodzeń konstrukcji. Katedra Mechaniki Maszyn Włókienniczych K-412 Kierownik: prof. dr hab. inż. Jerzy Zajączkowski tel.: ul. Żeromskiego 116, Łódź, tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: komputerowe modele maszyn szyjących; techniki informatyczne w projektowaniu przekładni niekołowych i mechanizmów krzywkowych; robotyzacja procesu produkcji odzieży; pneumatyczny transport przędzy. 19

20 WYDZIAŁ BIOTECHNOLOGII I NAUK O ŻYWNOŚCI W5 ul. Wólczańska 171/173, Łódź, Polska Dziekanat: tel.: , , fax.: Dziekan: prof. dr hab. Maria Koziołkiewicz tel.: , Instytut Podstaw Chemii Żywności I-28 Dyrektor: prof. dr hab. inż. Stanisław Wysocki tel.: ul. Stefanowskiego 4/10, Łódź, tel.: , fax.: Główne kierunki działalności n-b: synteza związków zapachowych identycznych z naturalnymi i ich analogów, biotransformacja związków organicznych, elektrosynteza związków organicznych, synteza lotnych związków o wysokiej czystości optycznej, skład chemiczny i właściwości biologiczne substancji naturalnych (olejki eteryczne, polifenole) z roślin występujących w Polsce w stanie naturalnym i uprawianych: badanie zmienności ontogenetycznej i różnorodności chemicznej, wydzielanie i identyfikacja składników, określanie aktywności przeciwbakteryjnej i przeciwgrzybowej, biosensory i sensory optyczne do pomiaru stężenia tlenu i glukozy, techniki fluorescencyjne w badaniach biopolimerów, immobilizacja enzymów, Immunoenzymatyczne metody analizy składników żywności, alergeny żywności, chemia związków kompleksowych metali grup przejściowych z bioligandami, analiza i ochrona środowiska, termiczna utylizacja i biodegradacja odpadów niebezpiecznych, plazmowa destrukcja odpadów. 20

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ

Opracowanie: Agnieszka Dawydzik, PŁ Piotr Józwiak, PŁ Grażyna Antonowicz, PŁ Katarzyna Maćczak, PŁ Katalog przygotowany w ramach projektu Klaster łódzki jako sieć współpracy w zakresie innowacji w regionie w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy, Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ

OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ OFERTA BADAWCZA POLITECHNIKI RZESZOWSKIEJ WYDZIAŁ BUDOWNICTWA, INŻYNIERII ŚRODOWISKA I ARCHITEKTURY WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA WYDZIAŁ CHEMICZNY WYDZIAŁ ELEKTROTECHNIKI I INFORMATYKI WYDZIAŁ MATEMATYKI

Bardziej szczegółowo

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska

Jednostka naukowa. Politechnika Koszalińska Załącznik nr 1 do uchwały Rady NCN nr 2/2013 z dnia 10 stycznia 2013 r. Wykaz wykonanych i ch projektów badawczych własne pochodzących z konkursów przekazanych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza jednostek organizacyjnych Uczelni jest realizowana jako: działalność statutowa wykonywanie określonych w statucie jednostki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska. www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Inżynier XXI wieku musi być entuzjastą nowoczesnych technologii, otwartym na wszystkie innowacje i wyzwania współczesnego świata. Jest zdolny do poszerzania swojej

Bardziej szczegółowo

bodźce ekonomiczne bodźce wzrokowe borelioza botanika ból brak ruchu broń biologiczna broszura

bodźce ekonomiczne bodźce wzrokowe borelioza botanika ból brak ruchu broń biologiczna broszura A adaptacja administracja administracja państwowa administracja publiczna administracja rządowa ADR adsorbenty węglowe aerozole przemysłowe agencja pracy tymczasowej agent diagnostyczny agresja agresja

Bardziej szczegółowo

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE

BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE BADANIA NAUKOWE W DRZEWNICTWIE W POLSCE Redakcja naukowa Ewa Ratajczak Poznań 2010 Publikacja wykonana w ramach Projektu POIG.01.01.01-30-022/08 pt.: Foresight w drzewnictwie scenariusze rozwoju badań

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER

INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER INFORMACJE O WYNALAZKACH PREZENTOWANYCH NA GIEŁDZIE WYNALAZKÓW 2013 PRZEZ EUROBUSINESS-HALLER Wystawca Tytuł wynalazku opis kontakt e-mail 1. Bioenergia, Bio-Hydrogen -Urządzenie do produkcji energii elektrycznej

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl

Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl Politechnika Warszawska www.pw.edu.pl TECHNICZNIE NAJLEPSI! Studia techniczne stwarzają dziś możliwości bardzo różnych, często fascynujących ścieżek zawodowych. Absolwenci Politechniki Warszawskiej znajdują

Bardziej szczegółowo

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH

5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH 5. BADANIA NAUKOWE 5.1. ORGANIZACJA BADAŃ NAUKOWYCH Działalność naukowa i badawcza w Politechnice Warszawskiej była prowadzona na 19 wydziałach, w 4 Uczelnianych Centrach Badawczych oraz w innych jednostkach

Bardziej szczegółowo

zarządzanie transport socjologia

zarządzanie transport socjologia BAZA EKSPERTÓW AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ Bielsko-Biała 2014 AKADEMIA TECHNICZNO-HUMANISTYCZNA W BIELSKU-BIAŁEJ WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I INFORMATYKI mechanika i budowa maszyn zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie

Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Oferta kształcenia na rok akademicki 2015/2016 DLACZEGO WARTO STUDIOWAĆ W AGH? 1913 TRADYCJA I RENOMA Akademia została powołana w 1913 r. przez

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK,

WYDZIAŁ MECHANICZNY. dr hab. inż. ANDRZEJ AMBROZIAK, Wydział Mechaniczny 2 POLITECHNIKA WROCŁAWSKA POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ Wybrzeże Wyspiańskiego 27 50-370 Wrocław bud. A-1 tel. +48 71 320 26 00 fax +48 71 328 36 64 www.pwr.wroc.pl KIEROWNICTWO UCZELNI

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY

POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY POLITECHNIKA WARSZAWSKA WYDZIAŁ CHEMICZNY INFORMATOR Technologia Chemiczna Studia II stopnia WARSZAWA 2015 Kierunek Technologia Chemiczna Analityka i fizykochemia procesów i materiałów Chemia medyczna

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Technologia chemiczna

Kierunek: Technologia chemiczna Instytut Chemii Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii Uniwersytet Śląski ul. Szkolna 9 40-006 Katowice tel. (0048) 32-359-1545 e-mail: ich@us.edu.pl www: http://www.chemia.us.edu.pl Kierunek: Technologia

Bardziej szczegółowo

Nazwa przedmiotu. Zajęcia dodatkowe - HTML & CSS Zajęcia dodatkowe - ANSYS. Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych P

Nazwa przedmiotu. Zajęcia dodatkowe - HTML & CSS Zajęcia dodatkowe - ANSYS. Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych P Nazwa przedmiotu CAD-CAE AUTO- DESK Zajęcia dodatkowe - HTML & CSS Zajęcia dodatkowe - ANSYS Erasmus Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych W Administracja i bezpieczeństwo systemów komputerowych

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny we Wrocławiu projektów indywidualnych w ramach PO IG po aktualizacji w sierpniu 202 r. Oś priorytetowa I - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Instytucja Pośrednicząca - Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Projekty

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ

MECHANIKA ANALITYCZNA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA (1,5-LETNIE MAGISTERSKIE) STUDIA STACJONARNE WYDZIAŁ INŻYNIERII MECHANICZNEJ Pozycja planu: A.1 MECHANIKA ANALITYCZNA 1. PROCESY, MASZYNY I SYSTEMY PRODUKCYJNE 2. KONSTRUKCJA MASZYN I URZADZEŃ 3. EKSPLOATACJA MASZYN I POJAZDÓW 4. TECHNIKA TWORZYW POLIMEROWYCH 5. MASZYNY I URZĄDZENIA

Bardziej szczegółowo

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec

Regionalna Sieć Transferu Technologii. Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Regionalna Sieć Transferu Technologii Pod redakcją: Józefa Korbicza, Justyny Patalas, Romana Kielec Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 2008 Regionalna Sieć Transferu Technologii Raport końcowy

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki

Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy. Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich w Bydgoszczy Oferta naukowo-badawcza UTP dla gospodarki Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J. i J. Śniadeckich w Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie rozdziału 3

Uzupełnienie rozdziału 3 Uzupełnienie rozdziału 3 Załącznik nr 1 do WKJK WIŚiB PCz Uzupełnienie rozdziału 3 3.1. Budynki i sale dydaktyczne SALE DYDAKTYCZNE Sale wykładowe wyposażone są w nowoczesną aparaturę audiowizualną oraz

Bardziej szczegółowo

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU

XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU XXI GIEŁDA POLSKICH WYNALAZKÓW NAGRODZONYCH NA ŚWIATOWYCH TARGACH WYNALAZCZOŚCI W 2013 ROKU CENTRUM NAUKI KOPERNIK Warszawa, 11 12 lutego 2014 Wykaz wynalazków prezentowanych przez Eurobusiness-Haller

Bardziej szczegółowo

Materiał y Konstrukcyjne

Materiał y Konstrukcyjne Specjalność Materiał y Konstrukcyjne (PLAN STUDIÓW) Lp. Wydział Mechaniczny INŻYNIERIA MATERIAŁOWA Studia dzienne magisterskie S e m e s t r y Specjalność: Materiały VII VIII IX X Konstrukcyjne w c l p

Bardziej szczegółowo

KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Jesień 2011

KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ. Jesień 2011 KATALOG WYDAWNICTWA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ Jesień 2011 Zapraszamy do księgarni Wydawnictwa Wydział Górnictwa i Geologii Ul. Akademicka 2, 44-100 Gliwice Tel. 32-237-17-87 oraz do Księgarni Internetowej

Bardziej szczegółowo

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Kierunek: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji 1 PLAN STUDIÓW: PRZEDMIOTY WSPÓLNE DLA WSZYSTKICH SPECJALNOŚCI Grupa treści podstawowych: Matematyka w zastosowaniach inżynierskich 043 Mikroekonomia 048 Makroekonomia 040 Prawo gospodarcze 063 Chemia

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA

WYDZIAŁOWA KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA WYDZIAŁ INŻYNIERII ŚRODOWISKA I BIOTECHNOLOGII ul. J. H. Dąbrowskiego 73 42-201 Częstochowa Tel./Fax: +343250462 E-mail: wiios.dz@adm.pcz.pl http://www.is.pcz.czest.pl WYDZIAŁOWA

Bardziej szczegółowo