Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS)"

Transkrypt

1 Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS)

2 NASZA MISJA OUR MISSION wzajemne zaufanie, szacunek i akceptacja. rozbudzenie naturalnej ciekawości i entuzjazmu opanowanie umiejętności krytycznego myślenia nauka odpowiedzialności, systematyczności i planowania dalszej kariery wsparcie przy odkrywaniu talentów i uzdolnień rozwijanie mocnych stron uczniów i poszerzanie ich horyzontów wsparcie przy odnajdywaniu się w konkurencyjnym otoczeniu, przy stale rosnących wymaganiach i presji otoczenia przygotowanie do dalszej nauki i życia we współczesnym świecie Jesteśmy przekonani, że wszechstronny rozwój osobisty, zwiększenie wrażliwości na potrzeby innych i solidne podstawy wiedzy, zapewnią naszym uczniom swobodę poruszania się w międzynarodowej społeczności.

3 NASZE ATUTY OUR STRENGHTS Kameralność placówki Wysoki poziom języka angielskiego (Program oparty na trzech systemach: brytyjskim, kanadyjskim, amerykańskim) Formuła dwujęzyczności Imersja językowa Innowacyjni nauczyciele Rozszerzony poziom nauczania treści wykraczające poza podstawę programową School size Advanced level of English (Curriculum based on best core teaching standards: UK, Canada,USA) Bilingual formula English Immersion Innovative Teachers High level of teaching Teaching material goes beyond the core curriculum

4 NASZE ATUTY OUR STRENGHTS Indywidualizacja nauki Kontrakt na ocenę celującą Wsparcie zainteresowań indywidualnego rozwoju i umiejętności SL nauka na poziomie standardowym HL nauka na poziomie rozszerzonym Uczeń musi wybrać minimum dwa przedmioty na poziomie rozszerzonym (HL) Curriculum choice Grade A+ contract Support for individual development, interest and skills SL standard level subjects HL higher level subjects Students will choose minimum two subjects on higher level (HL)

5 Uczniowie MIS w roku szkolnym 2014/2015 Our Students Średnia ocen w % 15% 31% 31% 23% poniżej 4.49 Laureaci ogólnopolskich olimpiad z języka angielskiego - 3 Wyróżnieni w konkursach z języka angielskiego - 10 Osoby posiadające certyfikat FCE 3 Osoby posiadające certyfikat DELF - 4 Średnia uczniów przyjętych do MIS 4.96 Średnia z testu po kl. 6 uczniów przyjętych do MIS 33.6 Średnia ocen po pierwszym semestrze w 1 kl. gimnazjum 4.55

6 NASZE ATUTY OUR STRENGHTS Nowoczesne metody kształcenia materiały multimedialne projekty praca w zespole debata i prezentacja Nauka na poziomach Tygodnie projektowe Modern teaching methods multimedia support projects team work debate and public speaking Level teaching Project weeks

7 PROJECTS WEEK

8 Start from the Workshop: How Start from the Real world Start from the Science Week Time of leaving or start time Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday 8.45 am 8.45 am 8.45 am 8.45am 8.45 am Starting Place School School School School School Dress code Formal uniform Casual uniform Formal uniform Casual uniform Formal uniform Destination Tutors National Centre for Nuclear Research Świerk, A. Sołtana street 7, near Otwock Karolina Obarzanek Ewa Gontard School Paulina Jałtuszyk Greg Wathy City Center& Old Town Marie Skłodowska Curie Museum Freta 16 Street, Warsaw Karolina Obarzanek Wioletta Kułakowska School Greg Wathy Paulina Jałtuszyk City Center Museum of Technology Plac Defilad 1, Warsaw Katarzyna Kabzińska Karolina Obarzanek Daily Schedule Monday, Oct. 20 Tuesday, Oct. 21 Wednesday, Oct.22 Thursday, Oct.23 Friday, Oct. 24

9 Art week

10 CELE SZKOŁY MIDDLE SCHOOL GOALS Organizacja procesu edukacji tak, aby rozbudzić w uczniach ciekawość poznawczą i wrażliwość Przygotowanie uczniów do dalszego samodzielnego i świadomego kształcenia się Osiągnięcie przez naszych uczniów biegłej umiejętności komunikowania się w języku angielskim do poziomu C Organization of the educational process in order to develop our students cognitive curiosity and sensitivity Preparation of students for further independent and conscious education Achievement of English language proficiency by our students by C level

11 PROGRAM NAUKI JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM Przygotowanie do egzaminów brytyjskich Program kanadyjski Wstęp do SAT British exams preparation Language Program based on Canadian curriculum SAT basics

12 Przygotowanie do egzaminów brytyjskich British exams preparation B 2 First Certificate in English (FCE) C1 Certificate in Advanced English (CAE) Klasa 1 poziom FCE - podręcznik FCE Gold Plus + Exam Maximiser (Pearson/Longman) Klasa II i III poziom CAE podręcznik CAE Gold Plus + Exam Maximiser (Pearson/Longman) Grade 1, FCE level - FCE Gold Plus Coursebook + Exam Maximiser (Pearson/Longman) Grade II i III CAE level CAE Gold Plus Coursebook + Exam Maximiser (Pearson/Longman

13 System kanadyjski Language Program based on Canadian curriculum Nauka o języku Debata publiczna i wystąpienia publiczne Praca metodą projektową Nauka krytycznego pisania i czytania Literatura i słownictwo Language Arts Public speaking &debate Project management Critical Reading & writing Reading comprehension and vocabulary

14 Wstęp do SAT oparty na CCSS Common Core State standards Wstęp do czytania i pisania (oparty na SAT) Wzbogacanie słownictwa (poziom HL) Umiejętność rozwiązywania testów Testy w praktyce (HL) Introduction to Critical Reading & Writing (based on SAT) Vocabulary building (HL) Test solving skills Test strategies (HL)

15 OBSZARY EDUKACYJNE SZKOŁY MIS EDUCATIONAL AREAS Program w języku polskim programy przedmiotowe zatwierdzony przez MEN Program nauki języka angielskiego program Ministerstwa Edukacji Kanady program brytyjskich egzaminów językowych Program zajęć i klubów pozalekcyjnych Program kółek przedmiotowych Polish curriculum Ministry of Education curriculum English language curriculum Canadian Ministry of Education curriculum British language exams standards Extracurricular activity program Subject clubs

16 Obszary działania Areas of interaction ATL nauka poprzez dobór różnych form i metod CAS działania społeczne i wolontariat HSE edukacja prozdrowotna i budowanie świadomości społecznej E świadomość ekologiczna HI odkrywanie wpływu człowieka na świat Jasno wytyczone cele, pewni swoich umiejętności i dobrze przygotowani uczniowie Approaches to Learning (ATL) Community & Service (CAS) Health and Social Education (HSE) Environments (E) Human Ingenuity (HI) Clear goals, confident, well prepared students

17 METODY NAUCZANIA TEACHING METHODS METODY AKTYWIZUJĄCE aktywne uczenie się przez działanie i zdobywanie doświadczenia METODA PROJEKTOWA interdyscyplinarność korzystanie z różnych źródeł informacji zdobywanie i wykorzystywanie wiedzy w praktyce METODA E-LEARNINGU korzystanie z nowych technologii wykorzystanie nowoczesnych narzędzi internetowych ACTIVATING METHODS active learning through acting and experiencing PROJECT METHOD cross curricular study use of various information sources acquire and use of gained knowledge in practice E-LEARNING METHOD new technologies use modern internet tools use

18 Ramowy plan nauczania przedmiot Kl.I Kl. II Kl. III Razem w cyklu 3-letnim Podstawa programowa MEN MIS Zajęcia realizowane w tygodniach o stałym grafiku Język polski language arts social studies science mathematics język angielski MIS Zajęcia realizowane w tygodniach o zmiennym grafiku Język francuski/ język niemiecki Historia* 2* 2* 2* 6* WOS* 0 0 2* 2* Geografia* 2* 2* 2* 6* Biologia Chemia* 2* 2* 2* 6* Fizyka Matematyka Informatyka Wych. Fizyczne* 3*+2 3*+2 3* Godziny z wychowawcą Art** 2** 2** 1** 5** Muzyka** 1** 1** Plastyka** 1** 1** EDB** 1** 1** WDŻ 1** 1** Religia/etyka Razem tygodniowo w podstawie MEN Razem tygodniowo w MIS Przyjęto podstawę programową MEN dla szkół i oddziałów dwujęzycznych dla 30 tygodni zajęć dydaktycznych * nauczane dwujęzycznie

19 Rozkład godzinowy programu angielskiego English language curriculum (hours) 7-8 godzin nauki języka angielskiego (program autorski) 6-8 godzin do dyspozycji nauczyciela kanadyjskiego 1 godzina testowa w klasie 3 przygotowanie do testu gimnazjalnego uczniowie o niższym poziomie języka otrzymują wsparcie ESL 7-8 hours of English language (school curriculum) o 6-8 hours for the Canadian teacher disposal o 1 preparation unit for the middle school Grade 3 test ESL students receive additional support and help

20 ZASADY REKRUTACJI na rok szkolny 2015/2016 Kandydaci są zobowiązani do: 1. Wypełnienia wniosku o przyjęcie do MIS, i określenia w nim ilości punktów priorytetowych. 2. Przystąpienia do poziomującego pisemnego egzaminu wstępnego z języka angielskiego, języka polskiego i matematyki, z którego łącznie można uzyskać 30 punktów, 3. Udziału w rozmowie kwalifikacyjnej prowadzonej w dwóch językach: polskim i angielskim, z której łącznie można otrzymać 10 punktów.

21 ZASADY REKRUTACJI Liczba punktów priorytetowych uzyskanych przez ucznia zależy od średniej z następujących przedmiotów: matematyka, j. polski, j. angielski, przyroda, historia: - na zakończenie klasy 5 oraz - pierwszego semestru klasy 6. Średnia/skala punktowa 4,31-4,40 1 pkt 5,11-5,20 9 pkt 4,41-4,50 2 pkt 5,31-5,40 10 pkt 4,51-4,60 3 pkt 5,21-5,30 11 pkt 4,61-4,70 4 pkt 5,41-5,50 12 pkt 4,71-4,80 5 pkt 5,51-5,60 13 pkt 4,81-4,90 6 pkt 5,61-5,70 14 pkt 4,91-5,00 7 pkt 5,71-5,80 15 pkt 5,01-5,10 8 pkt 5,81-6,00 16 pkt

22 Czesne Tuition fee 2000 PLN/miesiąc 12 miesięcy Wpisowe 500 PLN Zadatek 2000 PLN Strój szkolny: uroczysty strój galowy bluzka polo (pon- czw) 2000 PLN/month 12 months Enrollment fee 500 PLN Advanced payment 2000 PLN School uniform: gala uniform for special events polo shirt (Mon-Thu)

23 Laureaci olimpiad i konkursów kuratoryjnych 300 zł miesięcznie/12 miesięcy Finaliści olimpiad i konkursów kuratoryjnych 1000 zł miesięcznie/12 miesięcy Beneficjenci programu stypendialnego 1000zł miesięcznie/12 miesięcy Zwolnienie z wpisowego dla laureatów, finalistów i absolwentów IS Zniżki czesnego Tuition fee discounts Laureate of the Board of Education Contest 300 PLN/12 months Finalist of the Board of Education Contest 1000 PLN/month/12 months Scholarship program students 1000 PLN miesięcznie/12 miesięcy No enrollment fee for laureates, finalists and IS graduates

24 Gimnazjum Dwujęzyczne The Middle International School of Warsaw (MIS) Gimnazjum Dwujęzyczne ul.jagielska Warszawa tel kom The Middle International School 2 Jagielska St. Zip code: Warsaw phone: mobile:

25

British International School Gdańsk. Academic Year 2015/2016 / Rok szkolny 2015/2016. Handbook for Parents Informator dla Rodziców

British International School Gdańsk. Academic Year 2015/2016 / Rok szkolny 2015/2016. Handbook for Parents Informator dla Rodziców British International School Gdańsk Academic Year 2015/2016 / Rok szkolny 2015/2016 Handbook for Parents Informator dla Rodziców 1 Welcome to the British International School Gdansk parent guide. I trust

Bardziej szczegółowo

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority

od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority 2011 od juniora do seniora Konkurs na najlepszy projekt programu,,uczenie się przez całe życie from Childhood to seniority Competition for the best Projects Implemented under the Lifelong Learning Programme

Bardziej szczegółowo

European Language Label

European Language Label European Language Label Laureaci konkursu 2008 i 2009 Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania i uczenia się języków obcych www.ell.org.pl Europejski znak innowacyjności w dziedzinie nauczania

Bardziej szczegółowo

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku

Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach. Marzec 2012 roku Nowa podstawa programowa i ramowe plany nauczania w szkołach Marzec 2012 roku Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

Table of contents. Spis treści

Table of contents. Spis treści Spis treści Table of contents A Word from the Rector 1 Poznan School of Banking 2 Aalto University School of Economics 3 Three pillars of the Program 5 Prestigious accreditations 6 Executive MBA Diploma

Bardziej szczegółowo

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy

concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie pomiędzy AGREEMENT ON EDUCATION UMOWA O KSZTAŁCENIE concluded on in Warsaw zawarta dnia. w Warszawie between Szkoła Międzynarodowa, KRS 0000279411, REGON 140952440, NIP 9512220784, operating body for The Middle

Bardziej szczegółowo

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku

Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Organizacja pracy szkół od 1 września 2012 roku Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu

Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu Wyższa Szkoła Zarządzania Edukacja we Wrocławiu College of Management Edukacja Europejski System Transferu i Akumulacji Punktów ECTS ul. Krakowska 56-62 50-425 Wrocław 1 Spis treści About College... 3

Bardziej szczegółowo

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza

International Baccalaureate Diploma Programme. w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Diploma Programme w Prywatnym Liceum Ogólnokształcącym im. Melchiora Wańkowicza nternational Baccalaureate Organization Główną siedzibą organizacji jest Genewa, Szwajcaria. Programy:

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2015/2016 www.kozminski.edu.pl www.podyplomowe.kozminski.edu.pl www.mba.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej

Bardziej szczegółowo

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni.

TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI. Człowiek, który przenosi góry, musiał zaczynać od kamieni. TABLE OF CONTENTS SPIS TREŚCI A Word from the Rector Helsinki School of Economics Poznan School of Banking Pillars of the Program Experienced Faculty Program Curriculum Study Tour Managerial Project Participants

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA

INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA INFORMATOR O STUDIACH PODYPLOMOWYCH I MBA 2014/2015 www.kozminski.edu.pl www.studiapodyplomowe.pl 1 Władze uczelni Prezydent prof. dr hab. Andrzej K. Koźmiński Rektor prof. ALK dr hab. Witold T. Bielecki

Bardziej szczegółowo

MBA KSB + Master. MBA in Managerial Communication + Master. MBA in Healthcare Management + Master. MBA in Human Resources Management + Master.

MBA KSB + Master. MBA in Managerial Communication + Master. MBA in Healthcare Management + Master. MBA in Human Resources Management + Master. Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie we współpracy z Clark University w Worcester w stanie Massachusetts (USA) zapraszają do udziału w innowacyjnych studiach MBA + Master. MBA

Bardziej szczegółowo

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów.

Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. Monitorowanie realizacji podstawy programowej. Zadania nauczycieli i dyrektorów. VII KONGRES ZARZĄDZANIA OŚWIATĄ OSKKO, UMK, TORUŃ, 24-26.09.2012 Szkoły, JST, instytucje zainteresowane niniejszym szkoleniem

Bardziej szczegółowo

ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI WYPRACOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELSKIE

ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI WYPRACOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELSKIE ZMIANY W SYSTEMIE EDUKACJI WYPRACOWANE PRZEZ STOWARZYSZENIA NAUCZYCIELSKIE (PROPOZYCJE na dzień 12.09.2014) Alicja Wojtyna-Jodko Stowarzyszenie Nauczycieli Przedmiotów Przyrodniczych i Technicznych awjodko@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Welcome to Bracknell Forest Witamy w Bracknell Forest

Welcome to Bracknell Forest Witamy w Bracknell Forest Welcome to Forest Witamy w Forest A guide for families from overseas Przewodnik dla rodzin z zagranicy English/Polish 1 CONTENTS Spis treści Page 1. About Forest... O Forest... 3 2. Leisure... Wolny czas...

Bardziej szczegółowo

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach

RAPORT. Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach RAPORT Podstawy programowe w zakresie przedmiotów przyrodniczych w wybranych krajach Konsultacje merytoryczne: prof. dr hab. Jolanta Choińska-Mika dr Michał Sitek Autorzy: Wojciech Grajkowski, Pracownia

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Profesjonalny nauczyciel

Projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Profesjonalny nauczyciel Piotr Grabani Dyrektor Biura Łomżyńskiej Rady FSNT NOT w Łomży. Szanowni Państwo, Przekazujemy Państwu Publikację dotyczącą projektu o nr WND- POKL.08.01.01-20-214/11 Łomżyńska Rada Federacji Stowarzyszeń

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2006/07 r. populacja uczących się stanowiła

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PIĘCIOLETNI PLAN ROZWOJU SZKOŁY Opracowany na lata 2009 2014 ZESPÓŁ SZKÓŁ SPECJALNYCH NR 11 W KATOWICACH KATOWICE, WRZESIEŃ 2009 1 K oncepcja Pracy Szkoł y Koncepcja Pracy Szkoły

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk

Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Zapraszamy do Gdańska Welcome to Gdańsk Gdańskie Centrum Badawczo Rozwojowe powstało w 1999 roku. Jest to jedno z 23 największych laboratoriów Intela w Europie. W ośrodku pracuje obecnie ponad 1000 najwyższej

Bardziej szczegółowo

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania

Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik. Poradnik dla dyrektora gimnazjum. Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia Dorota Kulesza Jacek Rudnik Poradnik dla dyrektora gimnazjum Ramowe plany nauczania Alicja Kapcia & Dorota Kulesza & Jacek Rudnik PORADNIK DLA DYREKTORA GIMNAZJUM Ramowe plany nauczania Wydawca:

Bardziej szczegółowo

MBA and Master studies

MBA and Master studies MBA and Master studies 2012/2013 Jonas Clark Hall - main Clark University building in Worcester, MA (USA) Dean of COPACE Dear students and friends of Clark University, Welcome to Clark University College

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland

Studia społeczne i polityczne. Social and Political Studies. Warsaw, Poland Studia społeczne i polityczne Social and Political Studies Warsaw, Poland 2 Słowo od Rektora Collegium Civitas jest uczelnią wyższą, która powstała w 1997 roku z inicjatywy profesorów Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA

WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA Załącznik nr 1 DO STATUTU GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE WEWNĄTRZSZKOLNY SYSTEM OCENIANIA W GIMNAZJUM NR 11 IM. LOTNIKÓW POLSKICH W KOSZALINIE I. PODSTAWA PRAWNA Rozporządzenie Ministra

Bardziej szczegółowo

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi

STATUT. PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI. Rozdział 1. Przepisy ogólne. 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi STATUT PUBLICZNEGO GIMNAZJUM Nr 15 W ŁODZI Rozdział 1. Przepisy ogólne. 1 1.Szkoła nosi nazwę: Publiczne Gimnazjum Nr 15 w Łodzi 2.Siedzibą szkoły jest budynek przy ulicy Sowińskiego 50/56 w Łodzi 3.Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129. Urszula Szalast-Bytys

Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129. Urszula Szalast-Bytys Jak efektywnie uczyć języka obcego JAK BUDOWAĆ POZYTYWNE NASTAWIENIE UCZĄCYCH SIĘ DO NAUCZANEGO JĘZYKA OBCEGO I UCZYĆ EFEKTYWNIE Rozprawy Społeczne Nr 1 (V) 2011, s. 125-129 Urszula Szalast-Bytys Państwowa

Bardziej szczegółowo

Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów

Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów Problemy kształcenia z wykorzystaniem nowych mediów Oficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej Wrocław 2012 Redaktor naukowy Lesław SIENIAWSKI Recenzenci Zbigniew HUZAR Jerzy M. MISCHKE Opracowanie redakcyjne

Bardziej szczegółowo