Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych. Oferta platformy e-learningowej supermemo.net

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych. Oferta platformy e-learningowej supermemo.net"

Transkrypt

1

2 Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych Rozwój społeczeństwa informacyjnego na przestrzeni ostatnich kilku lat stworzył nowe możliwości wspomagania procesu nauczania języków obcych i jego lepszej organizacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tradycyjne zajęcia i bezpośredni kontakt z lektorem zastępowane są z powodzeniem przez komunikację internetową i materiały multimedialne, dostępne na platformie e-learningowej. Szkolenia on-line to idealne rozwiązanie dla osób, które z powodu braku czasu, nieregularnego trybu pracy, niepełnosprawności, niewielkiej oferty kursów językowych w swojej miejscowości lub innych barier mają utrudniony dostęp do szkoleń. Coraz większej popularności e-learningu oraz idei blended learning, czyli połączenia szkolenia tradycyjnego z nowoczesnymi metodami edukacyjnymi, sprzyja wdrażanie funduszy Unii Europejskiej. Unia Europejska wspiera upowszechnienie nowoczesnych metod nauczania, wykorzystujących technologie informatyczne i Internet, które umożliwiają podnoszenie kwalifikacji przez całe życie, wyeliminowanie barier w dostępie do edukacji, pogodzenie kształcenia z pracą zawodową i życiem rodzinnym. Ze środków funduszy strukturalnych, przeznaczonych na lata , możliwe jest dofinansowanie wdrożenia systemu e-learningowego (zakup sprzętu oraz oprogramowania) przez instytucję szkoleniową w celu unowocześnienia sposobu świadczenia usług lub rozszerzenia oferty o szkolenia on-line. Dysponując wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu dofinansowania i w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, oferujemy Państwu wsparcie w wyborze źródła finansowania oraz pomoc w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Oferta platformy e-learningowej supermemo.net Oferujemy Państwu nowoczesne rozwiązanie e-learningowe supermemo.net. Jest to profesjonalny system wspomagający naukę języków obcych, oparty na metodzie szybkiej nauki SuperMemo. Metoda SuperMemo to wspomagana komputerowo metoda uczenia się opracowana na bazie wieloletnich badań nad pamięcią długotrwałą i czynnikami odpowiedzialnymi za skuteczne zapamiętywanie nowych informacji. Głównym założeniem metody jest zapewnienie osobie uczącej się optymalnych odstępów pomiędzy powtórkami materiału. Metoda SuperMemo, oparta na komputerowej symulacji procesu zapamiętywania informacji przez ludzki umysł, pozwala na zaplanowanie powtórek wcześniej zapamiętywanych informacji tak, aby użytkownik mógł odświeżyć te informacje, które są bliskie zapomnieniu. Umożliwia to skuteczną naukę przy znacznej oszczędności poświęcanego na nią czasu. Codzienna półgodzinna nauka pozwala przyswoić podstawowy zasób słów z języka obcego (ok wyrazów, związków frazeologicznych i form gramatycznych) w czasie kilku tygodni. SuperMemo nie jest zwykłą metodą powtórek, ale zaawansowanym algorytmem, który analizuje wiele czynników (trudność zapamiętywanego materiału, jego ilość, indywidualne predyspozycje użytkownika), aby dobrać taką odpowiednią minimalną porcję powtórek, która zagwarantuje efekt 95% skuteczności zapamiętywania, i to razy szybciej w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Szybkie tempo nauki i wysoką skuteczność zapamiętywania można osiągnąć dzięki optymalnie rozłożonym w czasie powtórkom oraz prostocie opanowywanych jednostek wiedzy. Program SuperMemo stale analizuje poziom zapominania i zapamiętywania materiału, co umożliwia stworzenie oddzielnego planu powtórek dla każdej informacji zawartej w kursie. Dzięki temu użytkownik nie traci czasu na powtarzanie wiadomości, które dobrze pamięta, za to z większą intensywnością ćwiczy materiał, który stwarza mu większe problemy.

3 Propozycja wdrożenia platformy supermemo.net odpowiada na wiele kluczowych potrzeb użytkowników w zakresie nauki języków obcych, co gwarantuje wysoką konkurencyjność świadczonych usług szkoleniowych. W szczególności, do zalet platformy supermemo.net, które z pewnością docenią Państwa klienci, zaliczyć można: Zastosowanie nowoczesnych metod nauki i technologii informatycznych Nowoczesne metody edukacyjne i technologie informatyczne umożliwiają łatwiejszy dostęp do wiedzy z każdego miejsca i w dowolnym czasie co odpowiada współczesnym trendom społeczeństwa informacyjnego i zwiększa atrakcyjność oferowanych usług edukacyjnych. Wysoka efektywność nauki i trwałość zdobytej wiedzy Naszym celem przy projektowaniu platformy supermemo.net była nie tylko multimedialna prezentacja treści dydaktycznych ale przede wszystkim pomoc osobie uczącej się w ich szybkim i trwałym przyswojeniu. Czynnikiem krytycznym w procesie nauki języka obcego jest systematyczność i regularne powtarzanie materiału. Nauka w supermemo.net składa się z trzech uzupełniających się etapów: - zapamiętywanie nowych informacji poprzez przeglądanie prezentacji, słuchanie nagrań, czytanie tekstów, dialogów oraz wykonywanie ćwiczeń, - powtarzanie materiału z poprzednich lekcji, zgodnie z wyznaczonym przez system planem powtórek, uzależnionym od indywidualnych wyników użytkownika, - utrwalanie materiału, z którego zapamiętaniem osoba ucząca się ma problemy. System supermemo.net mobilizuje użytkownika do samodzielnej, regularnej nauki, zgodnie z indywidualnie dostosowanym rytmem. Materiał dydaktyczny podzielony jest na niewielkie części o zróżnicowanej treści (tekst, słownictwo, nagrania, ćwiczenia, testy) co sprawia, że codzienna nauka nie jest uciążliwa, a widoczne efekty skutecznie motywują użytkownika do dalszej pracy. Zastosowanie technologii multimedialnych Technologie multimedialne, zastosowane w oparciu o metodykę zdalnego nauczania, pozwalają skutecznie i szybko rozwinąć lub udoskonalić wszystkie umiejętności składające się na znajomość języka obcego (czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, znajomość słownictwa, gramatyki i zasad pisowni). Zastosowanie grafiki komputerowej i elementów interaktywnych w postaci ćwiczeń znacznie ułatwia zapamiętywanie informacji i zwiększa efektywność nauki. Dzięki nagraniom poprawnej wymowy słów i zwrotów, przygotowanym przez rodzimych użytkowników języka obcego, użytkownik ma możliwość poznania i wyćwiczenia prawidłowej wymowy. Indywidualizacja procesu nauczania Uczestnik kursu może swobodnie wybierać czas i miejsce nauki, jedynym ograniczeniem jest dostęp do komputera podłączonego do Internetu. Ponadto platforma supermemo.net umożliwia dostosowanie kursu do indywidualnego tempa nauki. Uczestnik może sam określić ilość nowego materiału oraz oczekiwany współczynnik zapamiętywania (decyduje on o częstotliwości powtórek generowanych przez system), a także dostosować harmonogram nauki i powtórek do obowiązków zawodowych i swoich planów osobistych, na przykład wyłączyć wybrane dni z planu nauki z powodu przerwy wakacyjnej.

4 Możliwość przeszkolenia dużych grup pracowników W przypadku kursów dla klientów korporacyjnych dodatkową korzyścią jest możliwość szkolenia wielu pracowników bez konieczności dostosowywania miejsca i czasu nauki do możliwości wszystkich uczestników, co pozwala wyeliminować problem dezorganizacji pracy w firmie lub częstej absencji pracowników na szkoleniu z powodu obowiązków zawodowych. Wdrożenie platformy supermemo.net pozwala osiągnąć instytucji szkoleniowej liczne korzyści: uatrakcyjnienie oferty poprzez wprowadzenie kursów e-learningowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika, lepsze wykorzystanie zasobów, w tym czasu pracy lektorów, sal wykładowych, korzyści skali: raz wdrożona platforma pozwala na przeszkolenie wielu użytkowników bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, niskie koszty wdrożenia i eksploatacji możliwe dzięki konsekwentnemu korzystaniu z ogólnodostępnych platform niezbędnych do uruchomienia systemu, dbałości o niskie koszty dostępu (atomizacja wiedzy, możliwość nauki off-line), krótkiemu czasowi budowy kursów, niewielkim wymaganiom sprzętowym oraz możliwości outsourcingowania pełnej obsługi systemu, zaimplementowane w systemie narzędzia umożliwiają samodzielne tworzenie profesjonalnych kursów i udostępnianie ich wybranym użytkownikom, szerokie możliwości konfiguracyjne i administracyjne systemu, umożliwiające sprawne zarządzanie użytkownikami poprzez nadawanie uprawnień, tworzenie i usuwanie kont użytkowników oraz grup, udostępnianie kursów w systemie, a także aktualizacje systemu i kursów, moduł egzaminacyjny umożliwiający tworzenie testów, które sprawdzą wiedzę użytkownika; możliwe jest udostępnienie wyników dla użytkownika oraz opiekuna grupy, redukcja kosztów prowadzenia szkoleń poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie kosztów związanych z salą szkoleniową, drukiem materiałów, wynagrodzeniem lektorów, stały monitoring i kontrola postępów uczestnika pomagają utrzymać jego wysoką motywację do nauki, stały dostęp do kolejnych, ulepszonych wersji oprogramowania platformy supermemo.net, w ramach umowy licencyjnej. Oferowane rozwiązanie zostało sprawdzone przez ponad 30 tysięcy użytkowników otwartego systemu e-learningowego, który dostępny jest w Internecie pod adresem Użytkownicy mają do wyboru samodzielną naukę na platformie supermemo.net lub kurs e-learningowy oraz dodatkowo konwersacje z lektorem on-line, za pośrednictwem komunikatora internetowego. Nasi Klienci podkreślają wygodę, łatwy dostęp do kursów, możliwość samodzielnego planowania nauki, dużą oszczędność czasu, a przede wszystkim efektywność nauki za pośrednictwem systemu supermemo.net.

5 Szkolenia językowe W podstawowej konfiguracji systemu oferujemy Państwu wdrożenie platformy e-learningowej supermemo.net wraz z gotowymi kursami językowymi: Szkolenia kompleksowe Oferujemy kursy z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego na trzech poziomach zaawansowania. Treść kursów przygotowano na podstawie wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, sformułowanego przez Komitet Ministrów Rady Europy. Materiał dydaktyczny został podzielony na lekcje, z których każda składa się z tekstu i dialogów, słownictwa do zapamiętania, omówienia zagadnień gramatycznych oraz różnorodnych ćwiczeń. Utrwalenie nowych informacji umożliwia zaimplementowany we wszystkich kursach algorytm SuperMemo, który organizuje powtórki materiału. Business English Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją znajomość słownictwa z zakresu angielskiego języka biznesowego. Cały kurs składa się z 5 części tematycznych: - Starting a company - pisanie CV i listów motywacyjnych, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. - Management - zarządzanie przedsiębiorstwem, opracowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, budowanie zespołu, zatrudnianie pracowników, - Marketing and advertising - promocja i reklama, zarządzanie marką, zdobywanie i utrzymywanie klientów, - Business communications - pisanie listów i raportów, prowadzenie rozmów telefonicznych oraz uczestnictwo w spotkaniach biznesowych i konferencjach, - Negotiations and presentations - negocjacje biznesowe, wystąpienia i prezentacje publiczne. First Certificate in English Zawiera bardzo obszerny zestaw testów i pytań sformułowanych na podstawie materiałów z egzaminów FCE z lat poprzednich. Część testowa zawiera ponad 1000 ćwiczeń skonstruowanych tak, aby jak najlepiej przygotować użytkownika kursu do zdania egzaminu FCE. Ćwiczenia podzielone są zgodnie z podziałem obowiązującym na egzaminie na 5 części: Reading, Writing, Use of English, Listening i Speaking. Wszystkie ćwiczenia zawierają nagrania dźwiękowe, przygotowane przez rodowitych Brytyjczyków. Część symulacyjna zawiera dwie próbne wersje egzaminu FCE, zbudowane identycznie jak prawdziwy egzamin FCE. Po skończeniu symulacji program wystawia ocenę według zasad punktacji przyjętych przez British Council. Fast Track to CAE Wspiera użytkownika w przygotowaniach do egzaminu Certificate in Advanced English. Kurs składa się z części ćwiczeniowej, obejmującej ponad 1000 różnych ćwiczeń i testów oraz z części egzaminacyjnej, oferującej możliwość sprawdzenia się w kilku symulacjach pełnego egzaminu CAE. Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Skierowany jest do osób przygotowujących się do egzaminu Zertifikat Deutsch. Materiał kursu obejmuje ponad 1000 ćwiczeń i testów, oraz część egzaminacyjną, dzięki której użytkownicy mogą sprawdzić swoją wiedzę w kilku symulacjach egzaminu ZD.

6 Organizacja pracy w systemie supermemo.net Użytkownicy platformy w zależności od nadanych im uprawnień mają dostęp do różnych funkcjonalności systemu. Można wyróżnić cztery grupy użytkowników: użytkownik indywidualny, opiekun grupy, redaktor kursów oraz administrator. Poniżej opisane zostały funkcjonalności systemu dostępne dla poszczególnych typów użytkowników. Konto użytkownika indywidualnego Każdy użytkownik indywidualny (osoba wykorzystująca platformę do nauki języka obcego) posiada własne, spersonalizowane konto w systemie. Dzięki intuicyjnej obsłudze platformy nawet osoby nie posiadające dużego doświadczenia w obsłudze komputera nie będą miały problemów z nauką. Konto użytkownika indywidualnego umożliwia: - naukę wybranej partii materiału w dowolnym czasie i miejscu, - kontrolę ilości przerabianego materiału i tempa nauki (zarządzanie powtórkami, zaznaczanie w harmonogramie dni wolnych od nauki, określenie ilości nowego materiału), - śledzenie własnych postępów w nauce dzięki statystykom dostępnym przy każdym kursie. Konto opiekuna grupy Osoba odpowiedzialna za zarządzanie szkoleniami ma możliwość udostępniania kursów poszczególnym użytkownikom, tworzenia oraz zamykania grup oraz nadzorowania postępów w nauce uczestników grupy. Konto redaktora kursów Tworzenie kursów w systemie supermemo.net jest proste. Odpowiednio przygotowane szablony i narzędzia ułatwiają zbudowanie profesjonalnego kursu uzupełnionego o różnorodne ćwiczenia oraz elementy multimedialne. Konto redaktora kursów umożliwia: - tworzenie nowych kursów, - import i eksport kursów z i do formatu XML, - tworzenie egzaminów dla poszczególnych kursów. Konto administratora Administrator sprawuje nadzór nad poprawnym działaniem systemu oraz uprawnieniami poszczególnych użytkowników w dostępie do platformy. Konto administratora umożliwia: - określanie uprawnień oraz zarządzanie kontami poprzez ich tworzenie i usuwanie, - dostosowywanie systemu do potrzeb użytkowników, - zarządzanie statystykami, - zarządzanie grupami użytkowników, - dostęp do wszystkich funkcji dostępnych dla użytkowników na niższych poziomach.

7 Wymagania techniczne Rekomendowane minimalne wymagania techniczne niezbędne do instalacji systemu supermemo.net na serwerze w Państwa instytucji: procesor: 3 GHz pamięć RAM: 2 GB twardy dysk: 2 x 73 GB SCSI (RAID 0) lub 2 x 80 GB ATA (RAID 0) łącze o przepustowości 1-2 MB/s system operacyjny (do wyboru): Linux, FreeBSD, Windows XP lub nowszy serwer bazy danych: MySQL Proponowana konfiguracja serwera zapewnia równoczesną naukę około 100 osób bez wyraźnego spowolnienia pracy serwera. Platforma supermemo.net została opracowana w technologii Java J2EE oraz wzbogacona o algorytm powtórek SuperMemo. Platforma supermemo.net jest jedną z niewielu technologii edukacyjnych, które poza interaktywną prezentacją wiedzy wykorzystuje możliwości obliczeniowe komputera oraz wiedzę o procesach zapamiętywania by skutecznie wspierać użytkownika w nauce. Podczas projektowania supermemo.net położono nacisk na wydajność działania systemu oraz zminimalizowanie ruchu w sieci. Przesyłane informacje są odpowiednio kompresowane, a w trakcie nauki z serwera są pobierane wyłącznie zmienne treści kursu, podczas gdy stałe elementy strony przechowywane są na komputerze użytkownika. Również wszelkie media z przerobionych uprzednio lekcji są przy utrwaleniach i powtórkach pobierane z pamięci podręcznej przeglądarki, a nie z serwera. Dzięki temu supermemo.net jest jednym z niewielu systemów e-learningowych potrafiących sobie poradzić z obsługą nawet tysięcy użytkowników na standardowych konfiguracjach serwerowych. Usługi dodatkowe Poza standardową wersją platformy supermemo.net oferujemy Państwu szereg dodatkowych usług, w szczególności: stworzenie dowolnego szkolenia dedykowanego w wersji na platformę e-learningową lub CD-ROM, stworzenie i dodanie do platformy supermemo.net nowych modułów, zgodnie z Państwa wymaganiami w zakresie szkoleń e-learningowych lub integracji z innymi systemami informatycznymi, dostosowanie wyglądu platformy do Państwa wymagań, na przykład uzupełnienie grafiki o logo firmy, opieka techniczna w zakresie utrzymania systemu, bieżącej pomocy technicznej oraz pomocy w razie awarii systemu.

8 Dotychczasowe wdrożenia systemów wspomagających naukę on-line Prezentowana Państwu oferta oparta jest na wieloletnim doświadczeniu firmy w budowaniu i implementacji systemów e-learningowych. Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych projektów. Konto użytkownika indywidualnego Największy polski portal internetowy Onet.pl oraz lider szkoleń elektronicznych SuperMemo World postanowiły wspólnie popularyzować serwis e-learningowy Celem przedsięwzięcia było upowszechnienie nowoczesnych form nauki, które pojawiły się wraz z rozwojem technologii informatycznych. Dzięki współpracy Onet.pl i SuperMemo World pokaźne zasoby Portalu Wiedzy Onet.pl zostały wzbogacone o ponad 100 kursów językowych i maturalnych dostępnych w serwisie Wśród nich znajdują się kursy nauki słownictwa, pełne kursy językowe oraz seria repetytoriów pomagających przygotować się do matury. Z myślą o różnorodnych potrzebach edukacyjnych stworzone zostały specjalne pakiety do nauki intensywnej, pakiet rodzinny, a także zestaw kursów uczących obsługi najpopularniejszych aplikacji biurowych. Naukę w serwisie można traktować jako uzupełnienie tradycyjnych metod kształcenia lub jako jedyna forma zdobywania wiedzy. Dostępne kursy są oparte na uznawanej metodzie SuperMemo, która wspomaga proces nauki, zapewniając skrócenie czasu nauki przy jednoczesnym podniesieniu jej skuteczności. Nauka odbywa się w sposób aktywny, poprzez ćwiczenia, nagrania, powtarzanie słówek, zdań, dialogów i tekstów. Dzięki społecznościowej funkcji serwisu, każdy z użytkowników może stworzyć i opublikować własny kurs. Szkoła Języków Obcych EMPIK Wykorzystując sprawdzone metody szybkiej nauki opracowane przez SuperMemo World oraz materiały dydaktyczne Szkoły Języków Obcych EMPIK stworzyliśmy system intensywnej nauki słownictwa, przeznaczony dla klientów szkoły. Kurs e-learningowy przygotowany dla Politechniki Opolskiej E-learning w praktyce, to dedykowane szkolenie blended learningowe, przygotowane na potrzeby zespołu akademickich nauczycieli językowych Politechniki Opolskiej. Pierwszy etap kursu łączył w sobie elementy wykładu i warsztatów, podczas gdy w drugim etapie zdobyta wiedza i umiejętności były poszerzane i utrwalane w formie e-learningu połączonego z nadzorem i opieką merytoryczną nauczyciela. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu szkoleń elektronicznych pod kątem przyszłego ich wykorzystania w nauczaniu języków obcych. W trakcie szkolenia uczestnicy poznali narzędzia wykorzystywane w e-learningu i nauczyli się z nich korzystać. W efekcie uczestnicy szkolenia przyswoili podstawowe umiejętności pisania szkoleń e-learningowych w oparciu o wybrane kreatory, umieszczania ich na płytach CD, serwerze www oraz platformie edukacyjnej. Znaczna część szkolenia poświęcona została zagadnieniom dotyczącym wykorzystywanej na Politechnice Opolskiej platformie moodle. Wydawnictwo Szkolne PWN projekt pilotażowy Hier und da 1 W roku szkolnym 2008/2009 Wydawnictwo Szkolne PWN zdecydowało się urozmaicić swój podręcznik do nauki niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych Hier und da o kurs e-learningowy. Przygotowany został pilotażowy projekt, do którego zaproszono nauczycieli i uczniów szkół ponadgimazjalnych. Chętni nauczyciele otrzymali możliwość odwzorowania swoich realnych klas w systemie e-learningowym supermemo.net. Zainteresowani uczniowie mogli zapisać się do swoich klas i korzystać z kursu e-learningowego,

9 zawierającego słownictwo z podręcznika Hier und da 1, z którego korzystali na lekcjach. Dzięki metodzie SuperMemo nauka słownictwa przebiegała znacznie szybciej i skuteczniej. Nauczyciele na bieżąco monitorowali aktywność uczniów pod kątem samodzielnej nauki oraz ich postępy. Dzięki zachęceniu uczniów do samodzielnej nauki nauczyciele mogli na lekcjach poświęcić więcej czasu na ćwiczenie konwersacji z wykorzystaniem zapamiętanego słownictwa. Szkolenie pracowników Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. W 2007 roku Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. rozpoczęło współpracę z, zastępując tradycyjne szkolenia językowe dla pracowników nowoczesnymi kursami łączącymi samodzielną naukę na platformie e-learningowej supermemo.net z indywidualnymi konwersacjami za pośrednictwem komunikatora internetowego i opieką lektora. Taka forma nauki umożliwiła między innymi niezależny od pozostałych uczestników tok nauki, przy zachowaniu atrakcyjnych kosztów szkolenia. Uczestnicy kursu mogli korzystać z zasobów kursu na platformie e-learningowej w każdej wolnej chwili i w zależności od potrzeb planować terminy kolejnych konwersacji. Uczestnicy szkolenia bardzo chwalili sobie dobrą organizację kursów, elastyczność czasu pracy lektorów i nieszablonowe podejście do nauki języków. Indywidualne rozmowy z lektorem umożliwiły wyćwiczenie prawidłowej wymowy i wyjaśnienie trudniejszych partii materiału. Czas poświęcony na rozmowę był niezwykle efektywny, a zapomniane słownictwo z kursu wracało w formie powtórek zgodnych z metodą SuperMemo. Współpraca ze szkołą De Berkenschutse Firma wdrożył system edukacyjny supermemo.net, przeznaczony do nauki on-line uczniów szkoły specjalnej De Berkenschutse z siedzibą w Holandii. Supermemo.net wspiera edukację dzieci dotkniętych szeregiem chorób, w tym o podłożu neurologicznym, które mają kłopoty z zapamiętywaniem i nauką tradycyjnymi metodami. Możliwość korzystania z systemu edukacyjnego w dowolnym czasie, w szkole lub w domu oraz zastosowanie metody powtórek SuperMemo pozwala wychowankom szkoły przezwyciężyć trudności w nauce. Kontakt W sprawie oferty szkoleniowej prosimy o kontakt z Małgorzatą Śmigielską. tel.: , Szczegółowych informacji na temat dofinansowania szkoleń udzieli Państwu Zofia Majewska. tel.: ,

Oferta dla firm. Platforma e-leraningowa supermemo.net

Oferta dla firm. Platforma e-leraningowa supermemo.net Oferta dla firm Platforma e-leraningowa supermemo.net Spis treści: Wstęp 1. Zalety platformy supermemo.net 2. Organizacja pracy w systemie supermemo.net 3. Zakup platformy 4. Oferta kursów Platforma supermemo.net

Bardziej szczegółowo

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego

EKSPERTYZA. dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego EKSPERTYZA dotycząca zastosowania e-learningu w Fundacji Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego Przygotowana

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji

Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Zastosowanie platformy zdalnego nauczania w edukacji Dariusz Nojszewski Copyright by Instytut Badań nad Demokracją 1 Instytut Badań nad Demokracją i Studium Prawa Europejskiego w Warszawie Al. Jerozolimskie

Bardziej szczegółowo

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu

Online Elektroniczna wersja publikacji dostępna jest na stronie internetowej projektu http://www.tcteacher.eu Projekt Nauczyciel w sieci/tc*teacher został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Zarówno projekt jak i publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autorów a Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ

JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ RAFAŁ MICHAŁOWSKI WOJCIECH MYKA JAK WDRAŻAĆ KSZTAŁCENIE NA ODLEGŁOŚĆ W KSZTAŁCENIU USTAWICZNYM W FORMACH POZASZKOLNYCH KROK PO KROKU Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość

Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość Praca powinna byc cytowana jako: Lenkiewicz, P., 2011. Wytwarzanie kompleksowego zintegrowanego oprogramowania wspomagającego nauczanie na odległość. Rozprawa doktorska. Polsko-Japońska Wyższa Szkoła Technik

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl)

Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie. (na przykładzie projektu SME.net.pl) 2009 Przewodnik Metodyczny Szkoleń Blended-learning Wykorzystanie Internetu w Biznesie (na przykładzie projektu SME.net.pl) Spis treści Zagadnienia Strona A. OGÓLNE INFORMACJE O PROJEKCIE SME.NET.PL 2

Bardziej szczegółowo

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku

ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku ROK XXX 1/2004(1) Stan wiedzy i rynku w 2003 roku PRACE NAUKOWO-BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXX, NR 1, 2004 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

Wstęp do e- learningu

Wstęp do e- learningu Wstęp do e- learningu Opracowanie: Mariusz Głowacki Warszawa, 2012 1 1. CO TO JEST E-LEARNING?... 3 (a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) E- learning w edukacji... 6 Rodzaje e-learningu... 8 Zastosowania

Bardziej szczegółowo

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego

Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Model Ustawicznego Kształcenia Społecznościowego Autorzy: Strona 1 Recenzja publikacji: Dr Andrzej Szelc Prof. dr hab. Jerzy Chłopecki ISBN 978-83-60005-37-8 Strona 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 7 ROZDZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych

Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych Tworzenie innowacyjnych materiałów dydaktycznych e-podręcznik Autor: Strona 1 Spis treści Wstęp... 4 Metody tworzenia materiałów dydaktycznych... 7 Podejście indywidualne i zespołowe... 7 Indywidualnie

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Wirtualny

Uniwersytet Wirtualny XII Konferencja Uniwersytet Wirtualny Model, Narzędzie, Praktyka 13 15 czerwca 2012 r. Politechnika Warszawska Książka abstraktów Organizator Konferencji: Ośrodek Kształcenia na Odległość OKNO PW Konferencja

Bardziej szczegółowo

System obsługujący nauczanie na odległość

System obsługujący nauczanie na odległość ul. Wólczańska 215 93-005 Łódź tel. (42) 632 80 65 INSTYTUT INFORMATYKI, POLITECHNIKA ŁÓDZKA fax (42) 630 34 14 System obsługujący nauczanie na odległość (praca dyplomowa magisterska) Pod kierunkiem: dr

Bardziej szczegółowo

na obszarach dotkniętych tym problemem

na obszarach dotkniętych tym problemem Określenie przyczyn wykluczenia cyfrowego na obszarach dotkniętych tym problemem Przyczyny techniczne, organizacyjne, społeczne Warszawa, grudzień 2008 r. Spis treści Wstęp 2 cel przeprowadzenia ekspertyzy

Bardziej szczegółowo

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3)

Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) Miêdzy teori¹ a praktyk¹ ROK XXXI 1/2005(3) PRACE NAUKOWE BADAWCZE INSTYTUTU MASZYN MATEMATYCZNYCH SERIA ABC.IT ROK XXXI, NR 3, 2005 ISSN 0209-1593 INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH 02-078 WARSZAWA, UL. L.KRZYWICKIEGO

Bardziej szczegółowo

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek

II część produktu finalnego. Poradnik metodyczny. dla nauczycieli i nauczycielek II część produktu finalnego Poradnik metodyczny dla nauczycieli i nauczycielek Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Wioletta Kilar Tomasz Rachwał Maria Zając W poradniku wykorzystano tekst opracowania:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Maria KĘDZIERSKA Zakład Szkoleń CNBOP-PIB STRATEGIA PLANOWANIA SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH E-learning trainings the strategy of planning Streszczenie Materiał zawiera omówienie zagadnień wprowadzających formy

Bardziej szczegółowo

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008. Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda Copyright by Centrum e-learningu AGH, Kraków 2008 ISSN 0239-6114 Redakcja: Centrum e-learningu AGH Skład: Edycja, tel. 012 284 30 28 Korekta: Magdalena Anioł-Mirek Redakcja techniczna: Beata Barszczewska-Wojda

Bardziej szczegółowo

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia

Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Innowacje i technologie informacyjne przyszłością nowoczesnej edukacji wdrażanie rozwiązań informatycznych w procesie kształcenia Poradnik Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE Z E S Z Y T Y N A U K O W E Nr 1142 ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE ZESZYT CZTERDZIESTY SIÓDMY ŁÓDŹ 2011 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN

Bardziej szczegółowo

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu:

Metodyka Webinarów. wersja 1.0. Video conference use for adult learning. konsorcjum projektu: Metodyka Webinarów wersja 1.0 Video conference use for adult learning konsorcjum projektu: Niniejszy dokument Metodyka Webinarów wer. 1.0 został przygotowany w ramach projektu Webinar 2 Learn video conference

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji

Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo Edukacji Narodowej we współpracy z Ministerstwem Administracji i Cyfryzacji Sprawozdanie z realizacji Rządowego programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych Cyfrowa szkoła Sprawozdanie przygotowane przez Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Developing elearning in Dialogue

Developing elearning in Dialogue Developing elearning in Dialogue Podręcznik dla twórców Model dobrych praktyk do adaptacji i przystosowania do lokalnych warunków kursów e-learningowych dla MŚP Authors Editors Research Coordination Roland

Bardziej szczegółowo

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej?

Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Jak skutecznie prowadzić zajęcia na platformie edukacyjnej? Poradnik Agnieszka Wedeł-Domaradzka Anita Raczyńska Krajowy Ośrodek Wpierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej Warszawa 2013 Szanowni Państwo,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Langloo.com S.A. za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r. Warszawa, dn. 16 czerwca 2015 r. Spis treści Spis treści...2 1. Informacje ogólne...3 1.1. Dane Spółki...

Bardziej szczegółowo

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11

Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5. Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 1 Karolina Grodecka E-learning w rozwoju zawodowym bibliotekarzy 5 Agata Arkabus E-learning w bibliotece szkolnej metodą pozyskania czytelnika 11 Beata Malentowicz Dla kogo e-learning w bibliotece? 16

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie

Ośrodek Edukacji Informatycznej i Zastosowań Komputerów w Warszawie Wstęp................................................................................. 3 Harmonogram szkoleń na rok szkolny 2012/2013 (semestr zimowy)............................ 5 Platforma obsługi szkoleń................................................................

Bardziej szczegółowo

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne

Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych Innowacje i implikacje interdyscyplinarne The Role of Informatics in Economic and Social Sciences Innovations and Interdisciplinary Implications redakcja

Bardziej szczegółowo

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość

I część produktu finalnego. Innowacyjna Strategia Kształcenia. Krok w przedsiębiorczość I część produktu finalnego Innowacyjna Strategia Kształcenia Krok w przedsiębiorczość Warszawa 2012 Opracowanie autorskie Tomasz Rachwał Piotr Ratajski Maria Zając Autorzy raportów wykorzystanych w Strategii

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE

ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 611 STUDIA INFORMATICA NR 26 2010 WIESŁAW PÓŁJANOWICZ ANALIZA PROGRAMÓW I SYSTEMÓW WSPOMAGAJĄCYCH ZDALNE NAUCZANIE Wprowadzenie E-learning obecnie rozwija

Bardziej szczegółowo