Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych. Oferta platformy e-learningowej supermemo.net

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych. Oferta platformy e-learningowej supermemo.net"

Transkrypt

1

2 Platforma supermemo.net oferta dla szkół językowych i firm szkoleniowych Rozwój społeczeństwa informacyjnego na przestrzeni ostatnich kilku lat stworzył nowe możliwości wspomagania procesu nauczania języków obcych i jego lepszej organizacji poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tradycyjne zajęcia i bezpośredni kontakt z lektorem zastępowane są z powodzeniem przez komunikację internetową i materiały multimedialne, dostępne na platformie e-learningowej. Szkolenia on-line to idealne rozwiązanie dla osób, które z powodu braku czasu, nieregularnego trybu pracy, niepełnosprawności, niewielkiej oferty kursów językowych w swojej miejscowości lub innych barier mają utrudniony dostęp do szkoleń. Coraz większej popularności e-learningu oraz idei blended learning, czyli połączenia szkolenia tradycyjnego z nowoczesnymi metodami edukacyjnymi, sprzyja wdrażanie funduszy Unii Europejskiej. Unia Europejska wspiera upowszechnienie nowoczesnych metod nauczania, wykorzystujących technologie informatyczne i Internet, które umożliwiają podnoszenie kwalifikacji przez całe życie, wyeliminowanie barier w dostępie do edukacji, pogodzenie kształcenia z pracą zawodową i życiem rodzinnym. Ze środków funduszy strukturalnych, przeznaczonych na lata , możliwe jest dofinansowanie wdrożenia systemu e-learningowego (zakup sprzętu oraz oprogramowania) przez instytucję szkoleniową w celu unowocześnienia sposobu świadczenia usług lub rozszerzenia oferty o szkolenia on-line. Dysponując wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu dofinansowania i w realizacji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską, oferujemy Państwu wsparcie w wyborze źródła finansowania oraz pomoc w opracowaniu dokumentacji aplikacyjnej. Oferta platformy e-learningowej supermemo.net Oferujemy Państwu nowoczesne rozwiązanie e-learningowe supermemo.net. Jest to profesjonalny system wspomagający naukę języków obcych, oparty na metodzie szybkiej nauki SuperMemo. Metoda SuperMemo to wspomagana komputerowo metoda uczenia się opracowana na bazie wieloletnich badań nad pamięcią długotrwałą i czynnikami odpowiedzialnymi za skuteczne zapamiętywanie nowych informacji. Głównym założeniem metody jest zapewnienie osobie uczącej się optymalnych odstępów pomiędzy powtórkami materiału. Metoda SuperMemo, oparta na komputerowej symulacji procesu zapamiętywania informacji przez ludzki umysł, pozwala na zaplanowanie powtórek wcześniej zapamiętywanych informacji tak, aby użytkownik mógł odświeżyć te informacje, które są bliskie zapomnieniu. Umożliwia to skuteczną naukę przy znacznej oszczędności poświęcanego na nią czasu. Codzienna półgodzinna nauka pozwala przyswoić podstawowy zasób słów z języka obcego (ok wyrazów, związków frazeologicznych i form gramatycznych) w czasie kilku tygodni. SuperMemo nie jest zwykłą metodą powtórek, ale zaawansowanym algorytmem, który analizuje wiele czynników (trudność zapamiętywanego materiału, jego ilość, indywidualne predyspozycje użytkownika), aby dobrać taką odpowiednią minimalną porcję powtórek, która zagwarantuje efekt 95% skuteczności zapamiętywania, i to razy szybciej w porównaniu z metodami tradycyjnymi. Szybkie tempo nauki i wysoką skuteczność zapamiętywania można osiągnąć dzięki optymalnie rozłożonym w czasie powtórkom oraz prostocie opanowywanych jednostek wiedzy. Program SuperMemo stale analizuje poziom zapominania i zapamiętywania materiału, co umożliwia stworzenie oddzielnego planu powtórek dla każdej informacji zawartej w kursie. Dzięki temu użytkownik nie traci czasu na powtarzanie wiadomości, które dobrze pamięta, za to z większą intensywnością ćwiczy materiał, który stwarza mu większe problemy.

3 Propozycja wdrożenia platformy supermemo.net odpowiada na wiele kluczowych potrzeb użytkowników w zakresie nauki języków obcych, co gwarantuje wysoką konkurencyjność świadczonych usług szkoleniowych. W szczególności, do zalet platformy supermemo.net, które z pewnością docenią Państwa klienci, zaliczyć można: Zastosowanie nowoczesnych metod nauki i technologii informatycznych Nowoczesne metody edukacyjne i technologie informatyczne umożliwiają łatwiejszy dostęp do wiedzy z każdego miejsca i w dowolnym czasie co odpowiada współczesnym trendom społeczeństwa informacyjnego i zwiększa atrakcyjność oferowanych usług edukacyjnych. Wysoka efektywność nauki i trwałość zdobytej wiedzy Naszym celem przy projektowaniu platformy supermemo.net była nie tylko multimedialna prezentacja treści dydaktycznych ale przede wszystkim pomoc osobie uczącej się w ich szybkim i trwałym przyswojeniu. Czynnikiem krytycznym w procesie nauki języka obcego jest systematyczność i regularne powtarzanie materiału. Nauka w supermemo.net składa się z trzech uzupełniających się etapów: - zapamiętywanie nowych informacji poprzez przeglądanie prezentacji, słuchanie nagrań, czytanie tekstów, dialogów oraz wykonywanie ćwiczeń, - powtarzanie materiału z poprzednich lekcji, zgodnie z wyznaczonym przez system planem powtórek, uzależnionym od indywidualnych wyników użytkownika, - utrwalanie materiału, z którego zapamiętaniem osoba ucząca się ma problemy. System supermemo.net mobilizuje użytkownika do samodzielnej, regularnej nauki, zgodnie z indywidualnie dostosowanym rytmem. Materiał dydaktyczny podzielony jest na niewielkie części o zróżnicowanej treści (tekst, słownictwo, nagrania, ćwiczenia, testy) co sprawia, że codzienna nauka nie jest uciążliwa, a widoczne efekty skutecznie motywują użytkownika do dalszej pracy. Zastosowanie technologii multimedialnych Technologie multimedialne, zastosowane w oparciu o metodykę zdalnego nauczania, pozwalają skutecznie i szybko rozwinąć lub udoskonalić wszystkie umiejętności składające się na znajomość języka obcego (czytanie, pisanie, rozumienie ze słuchu, znajomość słownictwa, gramatyki i zasad pisowni). Zastosowanie grafiki komputerowej i elementów interaktywnych w postaci ćwiczeń znacznie ułatwia zapamiętywanie informacji i zwiększa efektywność nauki. Dzięki nagraniom poprawnej wymowy słów i zwrotów, przygotowanym przez rodzimych użytkowników języka obcego, użytkownik ma możliwość poznania i wyćwiczenia prawidłowej wymowy. Indywidualizacja procesu nauczania Uczestnik kursu może swobodnie wybierać czas i miejsce nauki, jedynym ograniczeniem jest dostęp do komputera podłączonego do Internetu. Ponadto platforma supermemo.net umożliwia dostosowanie kursu do indywidualnego tempa nauki. Uczestnik może sam określić ilość nowego materiału oraz oczekiwany współczynnik zapamiętywania (decyduje on o częstotliwości powtórek generowanych przez system), a także dostosować harmonogram nauki i powtórek do obowiązków zawodowych i swoich planów osobistych, na przykład wyłączyć wybrane dni z planu nauki z powodu przerwy wakacyjnej.

4 Możliwość przeszkolenia dużych grup pracowników W przypadku kursów dla klientów korporacyjnych dodatkową korzyścią jest możliwość szkolenia wielu pracowników bez konieczności dostosowywania miejsca i czasu nauki do możliwości wszystkich uczestników, co pozwala wyeliminować problem dezorganizacji pracy w firmie lub częstej absencji pracowników na szkoleniu z powodu obowiązków zawodowych. Wdrożenie platformy supermemo.net pozwala osiągnąć instytucji szkoleniowej liczne korzyści: uatrakcyjnienie oferty poprzez wprowadzenie kursów e-learningowych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości każdego uczestnika, lepsze wykorzystanie zasobów, w tym czasu pracy lektorów, sal wykładowych, korzyści skali: raz wdrożona platforma pozwala na przeszkolenie wielu użytkowników bez konieczności ponoszenia dodatkowych kosztów, niskie koszty wdrożenia i eksploatacji możliwe dzięki konsekwentnemu korzystaniu z ogólnodostępnych platform niezbędnych do uruchomienia systemu, dbałości o niskie koszty dostępu (atomizacja wiedzy, możliwość nauki off-line), krótkiemu czasowi budowy kursów, niewielkim wymaganiom sprzętowym oraz możliwości outsourcingowania pełnej obsługi systemu, zaimplementowane w systemie narzędzia umożliwiają samodzielne tworzenie profesjonalnych kursów i udostępnianie ich wybranym użytkownikom, szerokie możliwości konfiguracyjne i administracyjne systemu, umożliwiające sprawne zarządzanie użytkownikami poprzez nadawanie uprawnień, tworzenie i usuwanie kont użytkowników oraz grup, udostępnianie kursów w systemie, a także aktualizacje systemu i kursów, moduł egzaminacyjny umożliwiający tworzenie testów, które sprawdzą wiedzę użytkownika; możliwe jest udostępnienie wyników dla użytkownika oraz opiekuna grupy, redukcja kosztów prowadzenia szkoleń poprzez wyeliminowanie lub ograniczenie kosztów związanych z salą szkoleniową, drukiem materiałów, wynagrodzeniem lektorów, stały monitoring i kontrola postępów uczestnika pomagają utrzymać jego wysoką motywację do nauki, stały dostęp do kolejnych, ulepszonych wersji oprogramowania platformy supermemo.net, w ramach umowy licencyjnej. Oferowane rozwiązanie zostało sprawdzone przez ponad 30 tysięcy użytkowników otwartego systemu e-learningowego, który dostępny jest w Internecie pod adresem Użytkownicy mają do wyboru samodzielną naukę na platformie supermemo.net lub kurs e-learningowy oraz dodatkowo konwersacje z lektorem on-line, za pośrednictwem komunikatora internetowego. Nasi Klienci podkreślają wygodę, łatwy dostęp do kursów, możliwość samodzielnego planowania nauki, dużą oszczędność czasu, a przede wszystkim efektywność nauki za pośrednictwem systemu supermemo.net.

5 Szkolenia językowe W podstawowej konfiguracji systemu oferujemy Państwu wdrożenie platformy e-learningowej supermemo.net wraz z gotowymi kursami językowymi: Szkolenia kompleksowe Oferujemy kursy z języków: angielskiego, niemieckiego, francuskiego, hiszpańskiego, włoskiego oraz rosyjskiego na trzech poziomach zaawansowania. Treść kursów przygotowano na podstawie wytycznych Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, sformułowanego przez Komitet Ministrów Rady Europy. Materiał dydaktyczny został podzielony na lekcje, z których każda składa się z tekstu i dialogów, słownictwa do zapamiętania, omówienia zagadnień gramatycznych oraz różnorodnych ćwiczeń. Utrwalenie nowych informacji umożliwia zaimplementowany we wszystkich kursach algorytm SuperMemo, który organizuje powtórki materiału. Business English Kurs przeznaczony jest dla osób, które chciałyby poszerzyć swoją znajomość słownictwa z zakresu angielskiego języka biznesowego. Cały kurs składa się z 5 części tematycznych: - Starting a company - pisanie CV i listów motywacyjnych, rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej. - Management - zarządzanie przedsiębiorstwem, opracowywanie strategii rozwoju przedsiębiorstwa, budowanie zespołu, zatrudnianie pracowników, - Marketing and advertising - promocja i reklama, zarządzanie marką, zdobywanie i utrzymywanie klientów, - Business communications - pisanie listów i raportów, prowadzenie rozmów telefonicznych oraz uczestnictwo w spotkaniach biznesowych i konferencjach, - Negotiations and presentations - negocjacje biznesowe, wystąpienia i prezentacje publiczne. First Certificate in English Zawiera bardzo obszerny zestaw testów i pytań sformułowanych na podstawie materiałów z egzaminów FCE z lat poprzednich. Część testowa zawiera ponad 1000 ćwiczeń skonstruowanych tak, aby jak najlepiej przygotować użytkownika kursu do zdania egzaminu FCE. Ćwiczenia podzielone są zgodnie z podziałem obowiązującym na egzaminie na 5 części: Reading, Writing, Use of English, Listening i Speaking. Wszystkie ćwiczenia zawierają nagrania dźwiękowe, przygotowane przez rodowitych Brytyjczyków. Część symulacyjna zawiera dwie próbne wersje egzaminu FCE, zbudowane identycznie jak prawdziwy egzamin FCE. Po skończeniu symulacji program wystawia ocenę według zasad punktacji przyjętych przez British Council. Fast Track to CAE Wspiera użytkownika w przygotowaniach do egzaminu Certificate in Advanced English. Kurs składa się z części ćwiczeniowej, obejmującej ponad 1000 różnych ćwiczeń i testów oraz z części egzaminacyjnej, oferującej możliwość sprawdzenia się w kilku symulacjach pełnego egzaminu CAE. Mit Erfolg zum Zertifikat Deutsch Skierowany jest do osób przygotowujących się do egzaminu Zertifikat Deutsch. Materiał kursu obejmuje ponad 1000 ćwiczeń i testów, oraz część egzaminacyjną, dzięki której użytkownicy mogą sprawdzić swoją wiedzę w kilku symulacjach egzaminu ZD.

6 Organizacja pracy w systemie supermemo.net Użytkownicy platformy w zależności od nadanych im uprawnień mają dostęp do różnych funkcjonalności systemu. Można wyróżnić cztery grupy użytkowników: użytkownik indywidualny, opiekun grupy, redaktor kursów oraz administrator. Poniżej opisane zostały funkcjonalności systemu dostępne dla poszczególnych typów użytkowników. Konto użytkownika indywidualnego Każdy użytkownik indywidualny (osoba wykorzystująca platformę do nauki języka obcego) posiada własne, spersonalizowane konto w systemie. Dzięki intuicyjnej obsłudze platformy nawet osoby nie posiadające dużego doświadczenia w obsłudze komputera nie będą miały problemów z nauką. Konto użytkownika indywidualnego umożliwia: - naukę wybranej partii materiału w dowolnym czasie i miejscu, - kontrolę ilości przerabianego materiału i tempa nauki (zarządzanie powtórkami, zaznaczanie w harmonogramie dni wolnych od nauki, określenie ilości nowego materiału), - śledzenie własnych postępów w nauce dzięki statystykom dostępnym przy każdym kursie. Konto opiekuna grupy Osoba odpowiedzialna za zarządzanie szkoleniami ma możliwość udostępniania kursów poszczególnym użytkownikom, tworzenia oraz zamykania grup oraz nadzorowania postępów w nauce uczestników grupy. Konto redaktora kursów Tworzenie kursów w systemie supermemo.net jest proste. Odpowiednio przygotowane szablony i narzędzia ułatwiają zbudowanie profesjonalnego kursu uzupełnionego o różnorodne ćwiczenia oraz elementy multimedialne. Konto redaktora kursów umożliwia: - tworzenie nowych kursów, - import i eksport kursów z i do formatu XML, - tworzenie egzaminów dla poszczególnych kursów. Konto administratora Administrator sprawuje nadzór nad poprawnym działaniem systemu oraz uprawnieniami poszczególnych użytkowników w dostępie do platformy. Konto administratora umożliwia: - określanie uprawnień oraz zarządzanie kontami poprzez ich tworzenie i usuwanie, - dostosowywanie systemu do potrzeb użytkowników, - zarządzanie statystykami, - zarządzanie grupami użytkowników, - dostęp do wszystkich funkcji dostępnych dla użytkowników na niższych poziomach.

7 Wymagania techniczne Rekomendowane minimalne wymagania techniczne niezbędne do instalacji systemu supermemo.net na serwerze w Państwa instytucji: procesor: 3 GHz pamięć RAM: 2 GB twardy dysk: 2 x 73 GB SCSI (RAID 0) lub 2 x 80 GB ATA (RAID 0) łącze o przepustowości 1-2 MB/s system operacyjny (do wyboru): Linux, FreeBSD, Windows XP lub nowszy serwer bazy danych: MySQL Proponowana konfiguracja serwera zapewnia równoczesną naukę około 100 osób bez wyraźnego spowolnienia pracy serwera. Platforma supermemo.net została opracowana w technologii Java J2EE oraz wzbogacona o algorytm powtórek SuperMemo. Platforma supermemo.net jest jedną z niewielu technologii edukacyjnych, które poza interaktywną prezentacją wiedzy wykorzystuje możliwości obliczeniowe komputera oraz wiedzę o procesach zapamiętywania by skutecznie wspierać użytkownika w nauce. Podczas projektowania supermemo.net położono nacisk na wydajność działania systemu oraz zminimalizowanie ruchu w sieci. Przesyłane informacje są odpowiednio kompresowane, a w trakcie nauki z serwera są pobierane wyłącznie zmienne treści kursu, podczas gdy stałe elementy strony przechowywane są na komputerze użytkownika. Również wszelkie media z przerobionych uprzednio lekcji są przy utrwaleniach i powtórkach pobierane z pamięci podręcznej przeglądarki, a nie z serwera. Dzięki temu supermemo.net jest jednym z niewielu systemów e-learningowych potrafiących sobie poradzić z obsługą nawet tysięcy użytkowników na standardowych konfiguracjach serwerowych. Usługi dodatkowe Poza standardową wersją platformy supermemo.net oferujemy Państwu szereg dodatkowych usług, w szczególności: stworzenie dowolnego szkolenia dedykowanego w wersji na platformę e-learningową lub CD-ROM, stworzenie i dodanie do platformy supermemo.net nowych modułów, zgodnie z Państwa wymaganiami w zakresie szkoleń e-learningowych lub integracji z innymi systemami informatycznymi, dostosowanie wyglądu platformy do Państwa wymagań, na przykład uzupełnienie grafiki o logo firmy, opieka techniczna w zakresie utrzymania systemu, bieżącej pomocy technicznej oraz pomocy w razie awarii systemu.

8 Dotychczasowe wdrożenia systemów wspomagających naukę on-line Prezentowana Państwu oferta oparta jest na wieloletnim doświadczeniu firmy w budowaniu i implementacji systemów e-learningowych. Poniżej prezentujemy kilka najważniejszych projektów. Konto użytkownika indywidualnego Największy polski portal internetowy Onet.pl oraz lider szkoleń elektronicznych SuperMemo World postanowiły wspólnie popularyzować serwis e-learningowy Celem przedsięwzięcia było upowszechnienie nowoczesnych form nauki, które pojawiły się wraz z rozwojem technologii informatycznych. Dzięki współpracy Onet.pl i SuperMemo World pokaźne zasoby Portalu Wiedzy Onet.pl zostały wzbogacone o ponad 100 kursów językowych i maturalnych dostępnych w serwisie Wśród nich znajdują się kursy nauki słownictwa, pełne kursy językowe oraz seria repetytoriów pomagających przygotować się do matury. Z myślą o różnorodnych potrzebach edukacyjnych stworzone zostały specjalne pakiety do nauki intensywnej, pakiet rodzinny, a także zestaw kursów uczących obsługi najpopularniejszych aplikacji biurowych. Naukę w serwisie można traktować jako uzupełnienie tradycyjnych metod kształcenia lub jako jedyna forma zdobywania wiedzy. Dostępne kursy są oparte na uznawanej metodzie SuperMemo, która wspomaga proces nauki, zapewniając skrócenie czasu nauki przy jednoczesnym podniesieniu jej skuteczności. Nauka odbywa się w sposób aktywny, poprzez ćwiczenia, nagrania, powtarzanie słówek, zdań, dialogów i tekstów. Dzięki społecznościowej funkcji serwisu, każdy z użytkowników może stworzyć i opublikować własny kurs. Szkoła Języków Obcych EMPIK Wykorzystując sprawdzone metody szybkiej nauki opracowane przez SuperMemo World oraz materiały dydaktyczne Szkoły Języków Obcych EMPIK stworzyliśmy system intensywnej nauki słownictwa, przeznaczony dla klientów szkoły. Kurs e-learningowy przygotowany dla Politechniki Opolskiej E-learning w praktyce, to dedykowane szkolenie blended learningowe, przygotowane na potrzeby zespołu akademickich nauczycieli językowych Politechniki Opolskiej. Pierwszy etap kursu łączył w sobie elementy wykładu i warsztatów, podczas gdy w drugim etapie zdobyta wiedza i umiejętności były poszerzane i utrwalane w formie e-learningu połączonego z nadzorem i opieką merytoryczną nauczyciela. Celem szkolenia było przekazanie uczestnikom podstawowej wiedzy z zakresu szkoleń elektronicznych pod kątem przyszłego ich wykorzystania w nauczaniu języków obcych. W trakcie szkolenia uczestnicy poznali narzędzia wykorzystywane w e-learningu i nauczyli się z nich korzystać. W efekcie uczestnicy szkolenia przyswoili podstawowe umiejętności pisania szkoleń e-learningowych w oparciu o wybrane kreatory, umieszczania ich na płytach CD, serwerze www oraz platformie edukacyjnej. Znaczna część szkolenia poświęcona została zagadnieniom dotyczącym wykorzystywanej na Politechnice Opolskiej platformie moodle. Wydawnictwo Szkolne PWN projekt pilotażowy Hier und da 1 W roku szkolnym 2008/2009 Wydawnictwo Szkolne PWN zdecydowało się urozmaicić swój podręcznik do nauki niemieckiego dla szkół ponadgimnazjalnych Hier und da o kurs e-learningowy. Przygotowany został pilotażowy projekt, do którego zaproszono nauczycieli i uczniów szkół ponadgimazjalnych. Chętni nauczyciele otrzymali możliwość odwzorowania swoich realnych klas w systemie e-learningowym supermemo.net. Zainteresowani uczniowie mogli zapisać się do swoich klas i korzystać z kursu e-learningowego,

9 zawierającego słownictwo z podręcznika Hier und da 1, z którego korzystali na lekcjach. Dzięki metodzie SuperMemo nauka słownictwa przebiegała znacznie szybciej i skuteczniej. Nauczyciele na bieżąco monitorowali aktywność uczniów pod kątem samodzielnej nauki oraz ich postępy. Dzięki zachęceniu uczniów do samodzielnej nauki nauczyciele mogli na lekcjach poświęcić więcej czasu na ćwiczenie konwersacji z wykorzystaniem zapamiętanego słownictwa. Szkolenie pracowników Wydawnictwa Naukowego PWN S.A. W 2007 roku Wydawnictwo Naukowe PWN S.A. rozpoczęło współpracę z, zastępując tradycyjne szkolenia językowe dla pracowników nowoczesnymi kursami łączącymi samodzielną naukę na platformie e-learningowej supermemo.net z indywidualnymi konwersacjami za pośrednictwem komunikatora internetowego i opieką lektora. Taka forma nauki umożliwiła między innymi niezależny od pozostałych uczestników tok nauki, przy zachowaniu atrakcyjnych kosztów szkolenia. Uczestnicy kursu mogli korzystać z zasobów kursu na platformie e-learningowej w każdej wolnej chwili i w zależności od potrzeb planować terminy kolejnych konwersacji. Uczestnicy szkolenia bardzo chwalili sobie dobrą organizację kursów, elastyczność czasu pracy lektorów i nieszablonowe podejście do nauki języków. Indywidualne rozmowy z lektorem umożliwiły wyćwiczenie prawidłowej wymowy i wyjaśnienie trudniejszych partii materiału. Czas poświęcony na rozmowę był niezwykle efektywny, a zapomniane słownictwo z kursu wracało w formie powtórek zgodnych z metodą SuperMemo. Współpraca ze szkołą De Berkenschutse Firma wdrożył system edukacyjny supermemo.net, przeznaczony do nauki on-line uczniów szkoły specjalnej De Berkenschutse z siedzibą w Holandii. Supermemo.net wspiera edukację dzieci dotkniętych szeregiem chorób, w tym o podłożu neurologicznym, które mają kłopoty z zapamiętywaniem i nauką tradycyjnymi metodami. Możliwość korzystania z systemu edukacyjnego w dowolnym czasie, w szkole lub w domu oraz zastosowanie metody powtórek SuperMemo pozwala wychowankom szkoły przezwyciężyć trudności w nauce. Kontakt W sprawie oferty szkoleniowej prosimy o kontakt z Małgorzatą Śmigielską. tel.: , Szczegółowych informacji na temat dofinansowania szkoleń udzieli Państwu Zofia Majewska. tel.: ,

Oferta dla firm. Platforma e-leraningowa supermemo.net

Oferta dla firm. Platforma e-leraningowa supermemo.net Oferta dla firm Platforma e-leraningowa supermemo.net Spis treści: Wstęp 1. Zalety platformy supermemo.net 2. Organizacja pracy w systemie supermemo.net 3. Zakup platformy 4. Oferta kursów Platforma supermemo.net

Bardziej szczegółowo

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców

Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców Dla Wielkopolskiego Związku Pracodawców SuperMemo World Sp. z o.o. Poznań, 30.01.2014 W odpowiedzi na zapytanie dotyczące kursów SuperMemo World, przesyłam dedykowaną Państwu ofertę wraz z informacjami

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleń językowych dla pracowników urzędów administracji samorządowej. Oferta szkoleń SuperMemo World sp. z o.o.

Oferta szkoleń językowych dla pracowników urzędów administracji samorządowej. Oferta szkoleń SuperMemo World sp. z o.o. Oferta szkoleń językowych dla pracowników urzędów administracji samorządowej Po wejściu Polski do Unii Europejskiej zmieniły się i stale zmieniają standardy pracy w administracji publicznej. Do kluczowych

Bardziej szczegółowo

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika

e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika e-book Jak się uczyć? Poradnik Użytkownika Copyright Edgard, Warszawa 2010 Audio Kurs O serii Audio Kursy to kursy językowe wydawnictwa Edgard składające się z książki oraz płyt audio CD lub z nagraniami

Bardziej szczegółowo

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu

Projekt: Współpraca i dialog. Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Projekt: Współpraca i dialog Opis szkoleń językowych planowanych do realizacji w ramach projektu Gdańsk, wrzesień 2013 Spis Treści SPIS TREŚCI...2 SZKOLENIA JĘZYKOWE...3 JĘZYK ANGIELSKI...4 Szkolenia językowe

Bardziej szczegółowo

Poznań, 30.01.2014. Szanowni Państwo,

Poznań, 30.01.2014. Szanowni Państwo, Poznań, 30.01.2014 Szanowni Państwo, Z myślą o Potrzebach Państwa Firmy w SuperMemo Language Center przygotowaliśmy dla ofertę składającą się z autorskich rozwiązań, wspierających efektywną naukę języków

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager

Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych. Paweł Czerwony Global New Business Manager v Rozwiązania e-learningowe jako narzędzia rozwoju kompetencji zawodowych Paweł Czerwony Global New Business Manager Funmedia Nasza historia Rynki i produkty Liczba użytkowników Kursy online Fakty Dot.

Bardziej szczegółowo

Oferta Wydawnicza 2014

Oferta Wydawnicza 2014 Oferta Wydawnicza 2014 ksiegarnia@prestonpublishing.pl www.prestonpublishing.pl biuro@prestonpublishing.pl 1 O wydawnictwie Kilka słów o wydawnictwie Preston Publishing Wydawnictwo Preston Publishing jest

Bardziej szczegółowo

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki

Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Kursy Matematyki online Matematyka Reaktywacja czyli nowoczesne przygotowanie do matury z matematyki Jędrzej Wierzejewski Politechnika Wrocławska Instytut Matematyki i Informatyki O czym będzie mowa 1.

Bardziej szczegółowo

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia

E-learning: nowoczesna metoda kształcenia E-learning: nowoczesna metoda kształcenia Tworzenie kursów e-learningowych Karolina Kotkowska Plan prezentacji część I E-learning obiektywnie: 2. Definicja 3. Formy 4. Wady i zalety e-szkoleń 5. Mity 6.

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe

Oferta szkoleniowa z języka angielskiego. English Vibe Oferta szkoleniowa z języka angielskiego English Vibe Jest to inicjatywa powstała w 2009r. Zajmujemy się organizacją i realizacją szkoleń z języka angielskiego dla firm oraz dla klientów indywidualnych.

Bardziej szczegółowo

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet

MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet MODUŁ E-learning nauczanie przez Internet Czas trwania zajęć: 1 moduł, 12 jednostek lekcyjnych, razem 540. Cele zajęć: Cele operacyjne: UCZESTNICY: mm. zapoznają się terologią nn. rozpoznają różne typy

Bardziej szczegółowo

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska

E-Podręcznik w edukacji. Marlena Plebańska E-Podręcznik w edukacji Marlena Plebańska e-podręczniki 62 e-podręczniki, 14 przedmiotów, 2500 zasobów edukacyjnych dostępnych z poziomu tabletu, komputera, telefonu, czytnika książek, otwarta licencja,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU

PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU PROGRAM ZAJĘĆ REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU N@uczyciel przygotowanie nauczycieli z ZSP do stosowania e-elarningu w nauczaniu i samokształceniu Szkolenie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning...

Spis treści. 1. Platforma e-learningowa... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 1 Spis treści 1. Platforma e-learningowa.... 3 2. Funkcje platformy... 6 3. Produkcja ekranów szkolenia... 8 4. Blended-learning... 10 2 1. Platforma e-learningowa Firmy szkoleniowe zatrudniają profesjonalnych

Bardziej szczegółowo

Angielski z dojazdem do Ciebie

Angielski z dojazdem do Ciebie Angielski z dojazdem do Ciebie Co różni mobile ENGLISH od zwykłej szkoły językowej? Co nas wyróżnia? komfort nauki Uczysz się kiedy chcesz gdzie chcesz i ile chcesz Zajęcia mogą odbywać w dowolne dni i

Bardziej szczegółowo

"Tell Me More Campus" w Politechnice Rzeszowskiej

Tell Me More Campus w Politechnice Rzeszowskiej "Tell Me More Campus" w Politechnice Rzeszowskiej Od 1 października br. w Politechnice Rzeszowskiej rusza nowoczesna forma nauki języków obcych - portal e-learningowy TELL ME MORE Campus. Za pomocą portalu

Bardziej szczegółowo

Portal e-learningowy zaprojektowany dla Studentów i Nauczycieli

Portal e-learningowy zaprojektowany dla Studentów i Nauczycieli Portal e-learningowy zaprojektowany dla Studentów i Nauczycieli Campus universities 2013 Międzynarodowe uznanie dla TELL ME MORE Dopasowanie do wymagań Common European Framework Popierany przez Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty

Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty Wykaz zajęć pozalekcyjnych, inicjatyw oraz ich efekty W szkolnych pracowniach komputerowych uczniowie bądź zespoły uczniów przygotowująprace konkursowe wymagające wykorzystania środków TI a efektem jest

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

ACCA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Sesja egzaminacyjna. Terminy szkoleń. Cennik kursów

ACCA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Sesja egzaminacyjna. Terminy szkoleń. Cennik kursów ACCA w BPP Sesja egzaminacyjna Dostępne opcje szkoleniowe Terminy szkoleń Cennik kursów Oferta obowiązuje na szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA. BPP Momentum Metodologia BPP Więcej wsparcia Więcej

Bardziej szczegółowo

OXFORD. Szkoła języka angielskiego. Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminów

OXFORD. Szkoła języka angielskiego. Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych. Przygotowanie do egzaminów Angielski dla dzieci młodzieży i dorosłych Przygotowanie do egzaminów Konwersacje Business English Kim jesteśmy? Szkoła Języka Angielskiego OXFORD powstała w 2008 roku w Chotomowie. Obecnie rozpoczynamy

Bardziej szczegółowo

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH

w ramach projektu APLIKACJE INTERNETOWE I INFORMATYCZNE DLA NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH HARMONOGRAM SZKOLENIA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej GRUPA 8 TEMATYKA SZKOLEŃ: Moduł I: Interaktywne pomoce dydaktyczne (15 godz.) Moduł II: Aplikacje komputerowe na lekcjach języków obcych

Bardziej szczegółowo

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig

OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig OPIS WYMOGÓW JAKOŚCI ŚWIADCZENIA USŁUG e-learnig E-learning jako usługa rozwojowa E-learning to jedna z forma zdalnego nauczania (tj. formy wspomagania procesu uczenia się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi)

Bardziej szczegółowo

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole

Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Numer i nazwa obszaru: 5 Wdrażanie nowych, innowacyjnych sposobów nauczania i oceniania, w celu podnoszenia efektywności kształcenia w cyfrowej szkole Temat szkolenia: Gryfikacja i inne innowacyjne metody

Bardziej szczegółowo

Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat. Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo

Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat. Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo Dostawca rozwiązań edukacyjnych od ponad 20 lat Oferuje multimedialne kursy do nauki języków obcych oparte na metodzie SuperMemo Członek Grupy Wydawniczej PWN Partner T-mobile i Onet.pl Autorzy kursu:

Bardziej szczegółowo

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Terminy szkoleń. Cennik kursów. Oferta obowiązuje na szkolenia do: - egzaminów CBA i OT rozpoczynające się

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Terminy szkoleń. Cennik kursów. Oferta obowiązuje na szkolenia do: - egzaminów CBA i OT rozpoczynające się CIMA w BPP Dostępne opcje szkoleniowe Terminy szkoleń Cennik kursów Oferta obowiązuje na szkolenia do: - egzaminów CBA i OT rozpoczynające się do 30 czerwca 2016 oraz - egzaminów ICS w sesjach Luty 2016

Bardziej szczegółowo

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa.

Pozdrawiam Andrzej Wegner, Consensus. Firma Usługowa. Witam! Polecam Pani/Panu swoją usługę, zajmuję się projektowaniem i tworzeniem stron internetowych jestem włascicielem domeny grudz.pl" zarejestrowanej na potrzeby lokalnego rynku grudziądzkiego, serwerów

Bardziej szczegółowo

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.

Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej. Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03. Platformy e-learningowe nowe możliwości wzbogacania oferty dydaktycznej w bibliotece akademickiej Seminarium PolBiT Warszawa, 18-19.03.2010 Wybrane pola zastosowań e-learningu typowe indywidualne bądź

Bardziej szczegółowo

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Jesień Terminy szkoleń. Cennik kursów

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Jesień Terminy szkoleń. Cennik kursów CIMA w BPP Dostępne opcje szkoleniowe Terminy szkoleń Cennik kursów Oferta obowiązuje na szkolenia do egzaminów OT rozpoczynające się w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2017 oraz egzaminów ICS w sesjach Sierpień

Bardziej szczegółowo

POWIĄZANIA PROJEKTÓW

POWIĄZANIA PROJEKTÓW Opracowały: Izabela Kaziemierska, Indira Lachowicz, Laura Piotrowska POWIĄZANIA PROJEKTÓW SYSTEMOWYCH REALIZOWANYCH PRZEZ ORE Publikacja powstała w ramach programu System doskonalenia oparty na ogólnodostępnym

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA,

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, Numer zadania: 11 Innowacje i kreatywność w nauczaniu dzieci i młodzieży - zastosowanie technologii informacyjnej z uwzględnieniem nauczania na odległość SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2009 Wydanie

Bardziej szczegółowo

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Jesień Terminy szkoleń. Cennik kursów

CIMA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Jesień Terminy szkoleń. Cennik kursów CIMA w BPP Dostępne opcje szkoleniowe Terminy szkoleń Cennik kursów Oferta obowiązuje na szkolenia do egzaminów CBA i OT rozpoczynające się w okresie 1 lipca - 31 grudnia 2016 oraz egzaminów ICS w sesjach

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe

Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Regulamin korzystania z platformy e-learning w projekcie Czas Zawodowców Wielkopolskie Kształcenie Zawodowe Zadania szkół biorących udział w projekcie 1. Realizacja zajęć kształcenia zawodowego z wykorzystaniem

Bardziej szczegółowo

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ

INNOWACJA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ INNOWACJA PEDAGOGICZNA W ZAKRESIE WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W KLASIE III SZKOŁY PODSTAWOWEJ Cele innowacji Rozbudzanie motywacji do nauki języka angielskiego. Kształtowanie kompetencji komunikacyjnej w języku

Bardziej szczegółowo

Czym jest nauczanie dwujęzyczne?

Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Języka obcego nauczymy się lepiej kiedy będzie nam on służył do przyswojenia sobie czegoś więcej niż tylko jego samego Jean Duverger Czym jest nauczanie dwujęzyczne? Od pewnego czasu można zauważyć wzrost

Bardziej szczegółowo

System informatyczny wspomagający nauczanie podstaw przedsiębiorczości

System informatyczny wspomagający nauczanie podstaw przedsiębiorczości System informatyczny wspomagający nauczanie podstaw przedsiębiorczości Produkt finalny projektu Uczestnik Społeczeństwa Wiedzy - zintegrowany system kształcenia przedsiębiorczości w szkołach ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Początki e-learningu

Początki e-learningu E-learning Początki e-learningu Początków nauczania na odległość można doszukiwać się w Stanach Zjednoczonych w latach 80. Technikę tą początkowo wykorzystywało tylko kilka uczelni wyższych. Widząc zainteresowanie

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning

Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning Doskonalenie kwalifikacji pracowników PUP z zastosowaniem metody blended learning Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 1.1. Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Instytut Przedsiębiorczości Cisco

Instytut Przedsiębiorczości Cisco Instytut Przedsiębiorczości Cisco Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania z siedzibą w Rzeszowie Konferencja: Technologie IT w służbie jakości kształcenia 1 czerwca 2010 Elżbieta Tarnawska Koordynator

Bardziej szczegółowo

ACCA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Sesja egzaminacyjna. Terminy szkoleń. Cennik kursów

ACCA w BPP. Dostępne opcje szkoleniowe. Sesja egzaminacyjna. Terminy szkoleń. Cennik kursów ACCA w BPP Sesja egzaminacyjna Dostępne opcje szkoleniowe Terminy szkoleń Cennik kursów Oferta obowiązuje na szkolenia przygotowujące do egzaminów ACCA. BPP Momentum Metodologia BPP Więcej wsparcia Więcej

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA

SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA SZKOLNY PROGRAM POPRAWY EFEKTYWNOŚCI KSZTAŁCENIA W ZSZ NR 1 IM. WŁADYSŁAWA KORŻYKA W RYKACH W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Wstęp Po dokonaniu analizy wyników egzaminu maturalnego z polskiego,matematyki,języka

Bardziej szczegółowo

Wybierz swoje e-szkolenie LICZNE REFERENCJE OD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE BIBLIOTEKA GOTOWYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH

Wybierz swoje e-szkolenie LICZNE REFERENCJE OD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE BIBLIOTEKA GOTOWYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Wybierz swoje e-szkolenie LICZNE REFERENCJE OD NAJWIĘKSZYCH KORPORACJI NOWOCZESNE METODY SZKOLENIOWE BIBLIOTEKA GOTOWYCH SZKOLEŃ E-LEARNINGOWYCH Spis treści Jak tworzymy szkolenia Metodyka tworzenia szkoleń

Bardziej szczegółowo

Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English

Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English Certyfikat MBE Master of Business English* Oznacza skuteczne posługiwanie się obszernym językiem angielskim

Bardziej szczegółowo

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE

Usługi dla biznesu. Motivation Direct SUBJECT NAME HERE Usługi dla biznesu Motivation Direct 2 O Nas Motivation Direct jest dostawcą innowacyjnych technologii internetowych w zakresie wsparcia sprzedaży oraz lojalności i motywacji w biznesie. Od 17 lat działamy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie Językowe Online Erasmus+ Wykorzystaj w pełni pobyt w ramach programu Erasmus+

Wsparcie Językowe Online Erasmus+ Wykorzystaj w pełni pobyt w ramach programu Erasmus+ Wsparcie Językowe Online Erasmus+ Wykorzystaj w pełni pobyt w ramach programu Erasmus+ Erasmus+: zmienia życie, otwiera umysły Celami programu Erasmus+ są zwiększenie umiejętności i szans na zatrudnienie,

Bardziej szczegółowo

www.szkolenia.unizeto.pl

www.szkolenia.unizeto.pl 801 540 340 91 4801 340 www.szkolenia.unizeto.pl Kompetencje zbudowane na doświadczeniu Doświadczenie Unizeto Technologies to wypadkowa historii biznesowej naszej firmy, praktycznie zdobytej wiedzy, która

Bardziej szczegółowo

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl

omnia.pl, ul. Kraszewskiego 62A, 37-500 Jarosław, tel. +48 16 621 58 10 www.omnia.pl kontakt@omnia.pl .firma Dostarczamy profesjonalne usługi oparte o nowoczesne technologie internetowe Na wstępie Wszystko dla naszych Klientów Jesteśmy świadomi, że strona internetowa to niezastąpione źródło informacji,

Bardziej szczegółowo

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin

mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Wykorzystanie mobilnych pracowni komputerowych w szkołach w gminie Jarocin Realizacja projektu Jarocin KREATYWNA SZKOŁ@ rozpoczęła się 1 września 2010 roku. Celem projektu jest podniesienie jakości pracy

Bardziej szczegółowo

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA

Microsoft Class Server. Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Microsoft Class Server Waldemar Pierścionek, DC EDUKACJA Czym jest Microsoft Class Server? Platforma edukacyjna dla szkół Nowe możliwości dla: nauczyciela, ucznia, rodzica Tworzenie oraz zarządzanie biblioteką

Bardziej szczegółowo

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013

Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 Oferta szkoleniowa Yosi.pl 2012/2013 "Podróżnik nie posiadający wiedzy, jest jak ptak bez skrzydeł" Sa'Di, Gulistan (1258 rok) Szanowni Państwo, Yosi.pl to dynamicznie rozwijająca się firma z Krakowa.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Wymagań Oprogramowania

Specyfikacja Wymagań Oprogramowania Specyfikacja Wymagań Oprogramowania dla Pakietów e-kontentu Scorm firmy Eurotalk Wersja 1.0.64 Eurotalk Ltd. 2013 2011 Eurotalk Ltd. UK. Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 Spis treści Wstęp... 1.1 Opis

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016

PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH. Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich. Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY ZESPOŁU NAUCZYCIELI JĘZYKÓW OBCYCH Zespół Szkół w Pietrowicach Wielkich Rok szkolny 2015/2016 I. Zespół nauczycieli językόw obcych składa się z następujących osób: - Tomasz Kretek nauczyciel

Bardziej szczegółowo

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ VU 15 - XV Konferencja Uniwersytet Wirtualny edukacja w dobie nowych technologii 24-25 czerwca 2015 OCENA POZIOMU SATYSFAKCJI I ANALIZA CZASU NAUKI W EDUKACJI MEDYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY E-LEARNINGOWEJ

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych

KARTA PRZEDMIOTU. Programowanie aplikacji internetowych KARTA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu/modułu: Nazwa angielska: Kierunek studiów: Poziom studiów: Profil studiów Jednostka prowadząca: Programowanie aplikacji internetowych Web application development edukacja

Bardziej szczegółowo

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning

Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Wykonanie i wdrożenie Platformy e-learning oraz wykonanie i przeprowadzenie kursów e-learning Konferencja organizowana w ramach projektu Implementacja i rozwój systemu informacyjnego publicznych służb

Bardziej szczegółowo

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014

Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne w nauczaniu przedmiotów humanistycznych SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA WARSZAWA, 2014 Numer i nazwa obszaru: 8 Przygotowanie metodyczne nauczycieli w zakresie wykorzystywania technologii informacyjno-komunikacyjnych w nauczaniu i uczeniu się Temat szkolenia: Technologie informacyjno-komunikacyjne

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego

Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego INTERCAR, project no. 2010-1-PL1-LEO05-11556 Analiza potrzeb kształcenia przedmiotów zawodowych w szkołach branży samochodowej, ze szczególnym uwzględnieniem nauczania zawodowego języka obcego Jak wynika

Bardziej szczegółowo

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl

Realizacja modelu nauczania hybrydowego. jasinski.ukw.edu.pl Realizacja modelu nauczania hybrydowego na przykładzie platformy b-learningowej dla studentów filologii germańskiej Arkadiusz Jasinski jasinski.ukw.edu.pl Na początku był e-learning czyli model nauczania

Bardziej szczegółowo

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji)

... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) ... Łask, 26-02-2014 r. (Pieczęć instytucji) Szanowni Państwo, Dotyczy: postępowania ofertowego w trybie art. 4 pkt. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych poz. 907 ze zm.) (Dz.U. Z 2013 r., Zapraszamy Państwa

Bardziej szczegółowo

Miejska Platforma Internetowa

Miejska Platforma Internetowa Miejska Platforma Internetowa Bogactwo możliwości! Uniezależnienie od producenta! Możliwość dostosowania Platformy do potrzeb! Wyjątkowo korzystna cena! Głównym zadaniem tego serwisu jest publikowanie

Bardziej szczegółowo

Postępy edukacji internetowej

Postępy edukacji internetowej Postępy edukacji internetowej na przykładzie działań Centralnego Instytutu Ochrony Pracy Państwowego Instytutu Badawczego dr inż. Małgorzata Suchecka inż. Artur Sychowicz Centralny Instytut Ochrony Pracy

Bardziej szczegółowo

Informatyka - zrozum i zaprogramuj komputer to aplikacja dedykowana młodszym użytkownikom komputera, a dokładnie młodzieży powyżej 10 roku życia

Informatyka - zrozum i zaprogramuj komputer to aplikacja dedykowana młodszym użytkownikom komputera, a dokładnie młodzieży powyżej 10 roku życia Informatyka - zrozum i zaprogramuj komputer to aplikacja dedykowana młodszym użytkownikom komputera, a dokładnie młodzieży powyżej 10 roku życia chcącym wiązać swoją przyszłość zawodową z komputerami.

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje o XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Dodatkowe informacje o XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Dodatkowe informacje o XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie NAUCZANE JĘZYKI W XXIII LO: We wszystkich oddziałach nauczane są dwa języki obce nowożytne: 1. język angielski

Bardziej szczegółowo

Core Curriculum for English

Core Curriculum for English Core Curriculum for English Zbadaliśmy trendy w edukacji Mobile Learning Student-Centered Learning Game-Based Learning & Gamification Flipped Classroom Collaborative Learning Edutainment Snack Learning

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19

Spis treści. Wstęp... 15. Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Spis treści Wstęp... 15 Treść książki... 16 Adresaci książki... 16 Struktura książki... 17 Trzecie wydanie książki... 17 Rozdział 1. Wprowadzenie do e-learningu... 19 Przykłady e-learningu... 20 E-learning

Bardziej szczegółowo

CZYM JEST JĘZYK ANGIELSKI?

CZYM JEST JĘZYK ANGIELSKI? 1 CZYM JEST JĘZYK ANGIELSKI? Język angielski, angielszczyzna (ang. English language ) język powszechnie używany w Wielkiej Brytanii, a także w : Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Kanadzie, RPA, Australii

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie na szkolenie

Zaproszenie na szkolenie Zaproszenie na szkolenie Przygotowanie do certyfikacji z zarządzania projektami (blended learning) Kurs e- learningowy z wykorzystaniem gry symulacyjnej kończący się egzaminem w PMI. Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06

Firma Informatyczna ASDER. Prezentacja. Serwer danych lokalnych. Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 2012 Firma Informatyczna ASDER Prezentacja Serwer danych lokalnych Przemysław Kroczak ASDER 2012-08-06 Szanowni Państwo, W dzisiejszej coraz częściej trzeba współdzielić pliki między pracownikami/działami

Bardziej szczegółowo

Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English

Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English Niepowtarzalne, intensywne i kompletne szkolenie z języka biznesowego - MBE Master of Business English Certyfikat MBE Master of Business English* Oznacza skuteczne posługiwanie się obszernym językiem angielskim

Bardziej szczegółowo

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu Załącznik do Zarządzenia Rektora nr 11/2014 Regulamin Organizacji Nauczania na Odległość (E-learningu) w Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu 1 Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Zakres przedmiotowy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011

ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADANIA DIAGNOSTYCZNEGO Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASIE III GRUDZIEŃ 2011 Do badania diagnostycznego z języka angielskiego przystąpiło 39 uczniów z dwóch oddziałów(1 uczeń

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Systemy operacyjne

KARTA KURSU. Systemy operacyjne KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Systemy operacyjne Operating systems Kod Punktacja ECTS* 5 Koordynator dr inż. Grzegorz Sokal Zespół dydaktyczny: prof. dr hab. Bartłomiej Pokrzywka dr inż. Muchacki Mateusz

Bardziej szczegółowo

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING

OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź NIP: 725-189-13-94 tel. +48 42 209 27 01, fax. +48 42 209 27 02 e-mail: biuro@jns.pl Łódź, 2015 r. OFERTA NA SYSTEM LIVE STREAMING JNS Sp. z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm.

JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm. JĘZYK ANGIELSKI Corporate Language Trainigs - szkolenia językowe dla firm. Spółka wpisana do rejestru Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

Bardziej szczegółowo

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW

KARTA KURSU. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Przetwarzanie dokumentów XML i zaawansowane techniki WWW XML processing and advanced web technologies Kod Punktacja ECTS* 3 Koordynator dr Maria Zając Zespół dydaktyczny:

Bardziej szczegółowo

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki

firmy produkty intranet handel B2B projekty raporty notatki firmy mail intranet produkty DOKUMENTY handel raporty B2B projekty notatki serwis zadania Dlaczego warto wybrać Pakiet ITCube? Najczęściej wybierany polski CRM Pakiet ITCube jest wykorzystywany przez ponad

Bardziej szczegółowo

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS)

Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Konferencja informacyjno-programowa projektu Dolnośląska e-szkoła (DeS) Wałbrzych 27 kwietnia 2009 Patronat projektu Dolnośląskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Informacji Pedagogicznej Urząd Marszałkowski

Bardziej szczegółowo

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik

Marlena Plebańska. Nowoczesny e-podręcznik Marlena Plebańska Nowoczesny e-podręcznik E-podręcznik zbudowany jest z trzech zsynchronizowanych ze sobą poziomów. Pierwszą warstwę stanowi repozytorium składające się z trzech podstawowych części : ogólne

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje O XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie

Dodatkowe informacje O XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie Dodatkowe informacje O XXIII Liceum Ogólnokształcącym im. Nauczycieli Tajnego Nauczania w Lublinie NAUCZANE JĘZYKI W XXIII LO: We wszystkich oddziałach nauczane są dwa języki obce nowożytne: 1. język angielski

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU SZCZEGÓŁOWY PROGRAM SZKOLENIA TRENERÓW DO REALIZACJI PRZYSZŁYCH SZKOLEŃ Z WYKORZYSTANIEM E-LEARNINGU opracowany w wyniku realizacji projektu 1.7 Oferta szkoleń w technologii e-learning dla pracowników

Bardziej szczegółowo

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI

TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI TWÓJ MARKETING BEZPOŚREDNI cloud.callcenter Cloud.CallCenter to innowacyjne call center wspierające procesy sprzedaży i umożliwiające monitorowanie pracy telemarketerów. Cloud.CallCenter tym różni się

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ:

AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: AKADEMIA KOMPETENCJI KLUCZOWYCH PROGRAM ROZWOJU UCZNIÓW SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POLSKI WSCHODNIEJ PROJEKT REALIZOWANY PRZEZ: Bezpłatne zajęcia dodatkowe w Twojej szkole dowiedz się więcej!!!! Projekt

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania

Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Wykorzystanie platformy e-learningowej moodle do szkoleń i zarządzania Podlaskie Forum Bibliotekarzy 1. Platforma moodle wprowadzenie. 2. Szkolenia oparte na platformie. 3. Platforma moddle do zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Pearson Online English. Pełne zanurzenie w języku angielskim

Pearson Online English. Pełne zanurzenie w języku angielskim Pearson Online English Pełne zanurzenie w języku angielskim Czym jest Pearson Online English? Pearson Online English to wyjątkowa platforma on-line do nauki języka angielskiego, która w pełni dostosowuje

Bardziej szczegółowo

Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing)

Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing) Szkolenie: Testowanie wydajności (Performance Testing) Testy niefunkcjonalne aplikacji to nieodłączna część pracy dobrego testera. Do tego typu testów zaliczamy między innymi taką właściwość systemu jak

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum w Skórzewie ul. ks. St. Kozierowskiego 1 60-185 Poznań www.skorzewo.edu.pl

Gimnazjum w Skórzewie ul. ks. St. Kozierowskiego 1 60-185 Poznań www.skorzewo.edu.pl Gimnazjum w Skórzewie ul. ks. St. Kozierowskiego 1 60-185 Poznań www.skorzewo.edu.pl Kilka zdań o naszej szkole. Jaką jesteśmy placówką i w jakim środowisku funkcjonujemy? Gimnazjum w Skórzewie to szkoła

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ROZTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

PROTOKÓŁ ROZTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO PROTOKÓŁ ROZTRZYGNIĘCIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO Nr 1/2011 z dnia 06.12.2011 r. na przeprowadzenie usługi polegającej na przeprowadzeniu szkolenia z języka angielskiego metodą blended learning dla młodzieży

Bardziej szczegółowo

HAPPY WORDS for HAPPY KIDS Nowoczesna edukacja językowa dla klas (angielski w zasięgu ręki w szkole i w domu)

HAPPY WORDS for HAPPY KIDS Nowoczesna edukacja językowa dla klas (angielski w zasięgu ręki w szkole i w domu) HAPPY WORDS for HAPPY KIDS Nowoczesna edukacja językowa dla klas 0-1-3 (angielski w zasięgu ręki w szkole i w domu) Autor: Anna Wieczorek Wydawnictwo: BINGOedu-time Recenzenci: 1. Prof. zw. dr hab. Hanna

Bardziej szczegółowo

Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+

Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+ ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W PROJEKCIE Nowe Horyzonty szkolenia komputerowe dla osób 50+ Szkolenia w 100 % dofinansowane z Europejskiego Funduszu Społecznego Organizator: INSTYTUT TURYSTYKI W KRAKOWIE SP.

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015

Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Przedsięwzięcia podejmowane przez MEN w zakresie cyfryzacji w edukacji. Gdańsk 2015 Lata 2005-2008 Projekty realizowane w ramach działania 2.1 i 2.2 SPO RZL: Pracownie komputerowe dla szkół (wyposażono

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach)

Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) Specyfikacja wymagań systemowych (może podlegać edytowaniu na kolejnych etapach) 1. Wstęp: 1.1. Cel. Niniejszy dokument przestawia specyfikację wymagań systemowych (zarówno funkcjonalnych jak i niefunkcjonalnych)

Bardziej szczegółowo

Pakiet zawiera. Pakiet Interoperacyjny Urząd. E-learning. Asysta merytoryczna. Oprogramowanie. Audyt. Certyfikacja.

Pakiet zawiera. Pakiet Interoperacyjny Urząd. E-learning. Asysta merytoryczna. Oprogramowanie. Audyt. Certyfikacja. Pakiet Interoperacyjny Urząd Oferujemy kompleksowy pakiet wdrożenia Krajowych Ram Interoperacyjności w Urzędzie. W skład pakietu wchodzi 6 modułów: e-learning, audyt, wzory dokumentów, asysta merytoryczna,

Bardziej szczegółowo

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki?

Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? luty 04 pytania ogólne Jaka jest przewaga elearningu nad tradycyjna formą nauki? Multimedialne szkolenia są całkowicie dopasowane do indywidualnych potrzeb. Użytkownik samodzielnie określa tempo nauki,

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4

Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU. Nazwa. Język niemiecki B2-3s. Kod Punktacja ECTS* 4 Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr.. KARTA KURSU Nazwa Nazwa w j. ang. Język niemiecki B2-3s German B2-3s Kod Punktacja ECTS* 4 Koordynator mgr Anna Fertner Zespół dydaktyczny mgr Romana Galarowicz, mgr

Bardziej szczegółowo

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki

i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem matematyki ZESPÓŁ SZKÓŁ EKONOMICZNO TURYSTYCZNYCH JELENIA GÓRA RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ Obszar: Uczniowie nabywają wiadomości i umiejętności określone w podstawie programowej, ze szczególnym uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY SUPERMEMO.NET (NA PRZYKŁADZIE KURSU HIER UND DA 1) Olga Łodyga 1 prelegent

SKUTECZNOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY SUPERMEMO.NET (NA PRZYKŁADZIE KURSU HIER UND DA 1) Olga Łodyga 1 prelegent SKUTECZNOŚĆ NAUKI JĘZYKÓW OBCYCH Z WYKORZYSTANIEM PLATFORMY SUPERMEMO.NET (NA PRZYKŁADZIE KURSU HIER UND DA 1) Olga Łodyga 1 prelegent Wprowadzenie Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie wyników

Bardziej szczegółowo

Prezentacja firmy i oferta

Prezentacja firmy i oferta Prezentacja firmy i oferta Nasze trzy obszary działania Wdrożenie oprogramowania do pracy w wirtualnych / zdalnych zespołach i szkolenia nt. pracy w wirtualnych zespołach. Stworzenie koncepcji wykorzystania

Bardziej szczegółowo