1. Angielski w International House. Angielski? Naturalnie tylko w INTERNATIONAL HOUSE!

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. Angielski w International House. Angielski? Naturalnie tylko w INTERNATIONAL HOUSE!"

Transkrypt

1 1. Angielski w International House Angielski? Naturalnie tylko w INTERNATIONAL HOUSE! mówimy tylko po angielsku z nami błyskawicznie pokonasz barierę językową nasi nauczyciele tworzą zgrany, dynamiczny zespół, którym kieruje dyplomowany metodyk stosujemy tylko uznane i skuteczne metody nauczania uczymy w nieduŝych grupach dobranych starannie pod względem stopnia znajomości języka i wieku zapewniamy lekcje z wykorzystaniem komputera i Internetu oraz tablic interaktywnych wydajemy semestralne raporty o postępach w nauce oraz certyfikaty korzystamy z doskonałych materiałów jesteśmy autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge ESOL przeprowadzamy między innymi egzaminy FCE, CAE, CPE, BEC, KET, PET, YL. jako jedyna szkoła na Dolnym Śląsku posiadamy certyfikat jakości EAQUALS (the European Association for Quality Language Services), europejskiego stowarzyszenia organizacji i instytucji zajmujących się edukacją językową, którego celem jest promocja i przestrzeganie najwyŝszej jakości nauczania. Szkoły zrzeszone w EAQUALS gwarantują: - profesjonalną opiekę metodyczną nad lektorami, stałe szkolenia i doskonalenie ich umiejętności - system nauczania oparty na precyzyjnym programie, znanym równieŝ słuchaczom - sprawne, uczciwe i praworządne zarządzanie szkołą językową - uczciwość i wiarygodność w sposobie informowania klientów o szkole - dobrze wyposaŝoną siedzibę i bezpieczeństwo na jej terenie - najwyŝszą jakość nauczania - wyłącznie wykwalifikowanych lektorów ZAJĘCIA W INTERNATIONAL HOUSE TO: - wykwalifikowani native-speakerzy - atrakcyjne rabaty system InterPunktów - Wirtualny Sekretariat - próbne egzaminy Cambridge MOCK exams - darmowy dostęp do biblioteczki i Internetu - wyjazdy na kursy do szkół IH za granicą Bezpłatne zajęcia dodatkowe: Conversation Club spotkanie konwersacyjne Exam Club dla zdających FCE i CAE Help Club indywidualne konsultacje z lektorem Kids Club sobotnie spotkania dla dzieci Social Nights wieczory konwersacyjne Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą i skorzystania z naszych usług! 2. OFERTA EDUKACYJNA:

2 ...dla młodzieŝy i dorosłych oferujemy wszystkie poziomy zaawansowania od początkującego do Proficiency Plus. Gwarantujemy kontynuację nauki na kolejnych poziomach. Przygotowujemy do egzaminów Cambridge: FCE, CAE, CPE, BEC oraz do egzaminu IELTS i matury. Dla zaawansowanych zajęcia konwersacyjne Authentic English. Prowadzimy teŝ intensywne kursy wakacyjne. MłodzieŜy proponujemy dwie grupy wiekowe gimnazjaliści i licealiści. Osoby dorosłe uczą się w oddzielnych grupach przeznaczonych TYLKO dla dorosłych....dla dzieci uczymy dzieci od 5 roku Ŝycia. Zgodnie z metodą IH od początku mówimy tylko po angielsku. Nasi nauczyciele, doskonale przygotowani do nauczani najmłodszych uatrakcyjniają zajęcia grami zabawami, jednocześnie konsekwentnie realizując cele edukacyjne. Dzieciom proponujemy równieŝ dodatkowe zajęcia Klubu Dzieciaka. Dzieci uczą się w czterech grupach wiekowych: 5-6, 7-8, 9-10 oraz lat...dla firm i instytucji Firmom i instytucjom proponujemy kursy opracowane specjalnie pod kątem ich potrzeb. Prowadzimy zarówno kursy języka ogólnego, jak i języka biznesu. Przed rozpoczęciem kursu przeprowadzamy dokładną analizę potrzeb, aby optymalnie dostosować zajęcia do wymagań klienta. Proponujemy równieŝ zajęcia indywidualne. Kursy wyjazdowe moŝliwość nauki języków w sieci szkół International House na całym świecie - wyjazdy indywidualne - dowolne terminy przez cały rok - kursy 2 tygodniowe i dłuŝsze - dowolna intensywność - moŝliwość zakwaterowania u miejscowych rodzin - łatwa płatność w złotówkach - praktyczne informacje dotyczące wyjazdu Wybierając jedną za szkół International House moŝna być pewnym wysokiej jakości świadczonych przez nią usług. Do przestrzegania wysokich standardów zobowiązuje szkoły wiąŝąca je umowa afiliacyjna..

3 Kursy metodyczne dla nauczycieli. Przy szkole International House we Wrocławiu funkcjonuje równieŝ Centrum Kształcenia Nauczycieli. Prowadzimy akredytowane przez Uniwersytet w Cambridge kursy metodyczne CELTA, DELTA oraz YL extension to CELTA. Prócz tego mamy w ofercie kurs Teaching English for Business oraz warsztaty metodyczne. Więcej szczegółów moŝna znaleźć na: 3. Jak się zapisać? I. Zapis na kurs językowy: Przed zapisem na kurs zapraszamy na bezpłatny test kwalifikacyjny i krótką rozmowę w języku angielskim z naszym konsultantem językowym. Do testu i rozmowy nie trzeba się w Ŝaden sposób przygotowywać takie podejście pomoŝe nam ustalić rzeczywisty poziom zaawansowania. Na test moŝna się wcześniej umówić lub po prostu zgłosić się do szkoły w godzinach pracy biura. Po zakwalifikowaniu na odpowiedni poziom, zaproponujemy przydział do konkretnej grupy oraz dni i godziny zajęć. Słuchacze International House w kolejnych latach nauki nie muszą pisać testu - kwalifikowani są na podstawie rekomendacji nauczyciela. Testu nie piszą teŝ osoby zupełnie początkujące. Tym, którzy mieli jakikolwiek, nawet znikomy, kontakt z językiem, proponujemy jednak podejście do testu często okazuje się, Ŝe nie trzeba zaczynać nauki zupełnie od początku. II. Zapis na egzamin Cambridge ESOL: Zapisu moŝna dokonać osobiście w biurze szkoły lub od września tego roku takŝe poprzez wypełnienie formularza internetowego. Szczegóły moŝna znaleźć na stronie: NaleŜy teŝ pamiętać o konieczności opłacenia egzaminu w terminie podanym w Regulaminie Egzaminów (regulamin dostępny jest na stronie Zapisy grupowe przyjmowane są w Biurze Centrum Egzaminacyjnego. Terminy rejestracji na egzaminy w sesji Zima 2009 to: FCE, CAE, CPE: * KET, PET, BEC:

4 UWAGA! Jak widać powyŝej, zapisy na sesję zimową kończą się, w przypadku niektórych egzaminów, juŝ 6 października Z reguły terminy zapisów kończą się wcześniej, niŝ oczekują tego kandydaci planujący przystąpienie do egzaminu w tym przypadku grudniu. Staramy się oferować Państwu maksymalnie długie terminy zapisów, bez wprowadzania dodatkowych opłat za tzw. późny zapis. Zobligowani jesteśmy jednak do przestrzegania terminów określonych przez Cambridge ESOL, które są nieprzekraczalne ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznej realizacji procedur administracyjno-organizacyjnych. 4. Metoda nauczania: Metoda IH to metoda eklektyczna nauczyciele IH z ogólnie znanych metod wybierają techniki, które w danej sytuacji przynoszą najlepsze efekty oraz najbardziej odpowiadają potrzebom i stylowi uczenia się danej grupy. Wykorzystują elementy metody komunikacyjnej, lexical approach, task based learning a takŝe metod tradycyjnych w zaleŝności od rodzaju kursu i profilu grupy. Wszystkie zajęcia prowadzone są wyłącznie w języku angielskim. Podstawowym załoŝeniem metody IH jest podejście komunikatywne, kładące nacisk na umiejętność swobodnego porozumiewania się, przy jednoczesnym rozwijaniu umiejętności pisania, czytania i praktycznego stosowania zasad gramatycznych. Metoda ta została spopularyzowana przez kursy metodyczne CELTA i dziś jest sprawdzoną podstawą kaŝdego rzetelnego kursu języka angielskiego na świecie. 5. Lektorzy W International House uczą tylko wykwalifikowani lektorzy. Minimum kwalifikacji nauczycieli, równieŝ polskojęzycznych, stanowi kurs metodyczny Uniwersytetu Cambridge CELTA (Certificate in Teaching English to Speakers of Other Languages) uprawniający do nauczania języka angielskiego jako języka obcego. Wielu z naszych nauczycieli to nauczyciele dyplomowani posiadający certyfikat DELTA (Diploma in English Language Teaching to Adults). Wśród naszych nauczycieli są równieŝ egzaminatorzy Cambridge ESOL. Pracą zespołu nauczycielskiego kieruje dyplomowany brytyjski metodyk, którego głównym zadaniem jest kontrolowanie przebiegu procesów nauczania. Dyrektor metodyczny we współpracy ze swoimi zastępcami dba o zawodowe wsparcie nauczycieli. System wsparcia i kontroli opiera się na cotygodniowych sesjach szkoleniowych, wykładach, obserwacjach zajęć oraz indywidualnym nadzorze metodycznym.

5 IH zapewnia swoim nauczycielom doskonałe warunki pracy i bogate zaplecze dydaktyczne: bibliotekę metodyczną, ogromny wybór materiałów dodatkowych oraz wysokiej klasy sprzęt. W naszym rozumieniu, aby móc zaoferować słuchaczom odpowiednio wysoki standard usługi edukacyjnej, naleŝy nieustannie wspierać i kształcić nauczycieli, a takŝe nadzorować i doskonalić osiągane przez nich rezultaty. 6. Certyfikaty: Na zakończenie roku szkolnego kaŝdy uczeń otrzymuje certyfikat ukończenia kursu językowego w International House. W kaŝdym semestrze lektorzy przygotowują równieŝ dla kaŝdego słuchacza indywidualny raport podsumowujący wyniki w danym semestrze, opisujący postępy i zawierający rekomendacje dotyczące dalszej nauki. System poziomów funkcjonujący w IH gwarantuje kontynuację nauki na kolejnych poziomach zaawansowania i w odpowiedniej grupie wiekowej. W IH moŝna takŝe przystąpić do egzaminów Cambridge ESOL i uzyskać jeden z najbardziej liczących się w świecie certyfikatów takich jak np. FCE, CAE i CPE lub ukończyć kurs metodyczny dla nauczycieli języka angielskiego i uzyskać certyfikat uprawniający do nauczania języka angielskiego jako języka obcego Cambridge CELTA oraz dyplom Cambridge DELTA. 7. GWARANCJE JAKOŚCI: Jako jedyna szkoła na Dolnym Śląsku posiadamy certyfikat jakości EAQUALS (the European Association for Quality Language Services), europejskiego stowarzyszenia organizacji i instytucji zajmujących się edukacją językową, którego celem jest promocja i przestrzeganie najwyŝszej jakości nauczania. Szkoły zrzeszone w EAQUALS gwarantują: - najwyŝszą jakość nauczania - wyłącznie wykwalifikowanych lektorów - profesjonalną opiekę metodyczną nad lektorami, stałe szkolenia i doskonalenie ich umiejętności - system nauczania oparty na precyzyjnym programie, znanym równieŝ słuchaczom - sprawne, uczciwe i praworządne zarządzanie szkołą językową - uczciwość i wiarygodność w sposobie informowania klientów o szkole - dobrze wyposaŝoną siedzibę i bezpieczeństwo na jej terenie

6 Będąc częścią największej niezaleŝnej brytyjskiej sieci edukacyjnej International House podlegamy regularnym wizytacjom metodyków organizowanym przez centralę w Londynie (więcej informacji na temat Światowej Organizacji International House na Kontrole jakości przechodzimy równieŝ jako autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Cambridge ESOL oraz organizatorzy kursów metodycznych akredytowanych przez Cambridge CELTA i DELTA. 8. O szkole: International House istnieje we Wrocławiu od 1994r. Szkoła mieści się w centrum miasta. Zajęcia prowadzone są w 12 przyjemnych, nowocześnie urządzonych salach językowych. Nasi uczniowie w czasie lekcji korzystają z pracowni komputerowej z dostępem do Internetu. Podczas zajęć wykorzystujemy równieŝ tablice interaktywne. W szkole funkcjonuje równieŝ biblioteka z bogatym wyborem literatury angielskiej w oryginalnych wersjach językowych.

7 Jesteśmy autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge ESOL przeprowadzamy między innymi egzaminy FCE, CAE, CPE, BEC, KET, PET, YL. W International House uczymy nie tylko angielskiego, ale równieŝ jak uczyć tego języka. Działające tu od 1998 roku Centrum Kształcenia Nauczycieli (Teacher Training Centre) oferuje moŝliwość zdobycia międzynarodowych kwalifikacji upowaŝniających do nauczania języka angielskiego jako języka obcego. O niepowtarzalnym charakterze International House decydują - poza Teacher Training Centre - nasza metoda, nasi nauczyciele, program zajęć pozalekcyjnych oraz miła i przyjazna atmosfera. International House to nowoczesny ośrodek językowy o najwyŝszych standardach nauczania, spełniający surowe wymagania rynku. IH to efektywna nauka i indywidualna mobilizacja.

8 9. Centrum Egzaminacyjne Cambridge ESOL PL017 Od września 2008 International House Wrocław jest autoryzowanym Centrum Egzaminacyjnym Cambridge ESOL. Oznacza to, Ŝe moŝna u nas nie tylko zapisać się na kurs przygotowujący do egzaminu FCE, CAE, CPE czy BEC ale równieŝ zdać go i otrzymać odpowiedni certyfikat. Certyfikaty Cambridge ESOL są rozpoznawane i uznawane przez tysiące instytucji (od pracodawców poprzez uczelnie wyŝsze, po międzynarodowe organizacje i instytucje rządowe) na całym świecie. Więcej szczegółów na Proponujemy: - Egzaminy dla dzieci Young Learners English Test: YLE Starters YLE Movers YLE Flyers - General English dla dorosłych i młodzieŝy: Key English Test: KET Preliminary English Test: PET First Certificate in English: FCE Certificate in Advanced English: CAE Certificate of Proficiency in English: CPE - dla profesjonalistów Business English Certificates: BEC International Legal English Certificate: ILEC International Certificate in Financial English: ICFE Egzaminy Cambridge ESOL pozwalają w sposób profesjonalny, zrównowaŝony i nie budzący wątpliwości, ocenić znajomość języka angielskiego kandydata do pracy czy na studia, skracając tym samym czas i koszty procedur rekrutacyjnych. Zapisy na egzaminy Cambridge ESOL Zapisu moŝna dokonać osobiście w biurze szkoły lub od września tego roku takŝe poprzez wypełnienie formularza internetowego. Szczegóły moŝna znaleźć na stronie: NaleŜy teŝ pamiętać o konieczności opłacenia egzaminu w terminie podanym w Regulaminie Egzaminów (regulamin dostępny jest na stronie

9 Zapisy grupowe przyjmowane są w Biurze Centrum Egzaminacyjnego. Terminy rejestracji na egzaminy w sesji Zima 2009 to: FCE, CAE, CPE: * KET, PET, BEC: UWAGA! Jak widać powyŝej, zapisy na sesję zimową kończą się, w przypadku niektórych egzaminów, juŝ 6 października Z reguły terminy zapisów kończą się wcześniej, niŝ oczekują tego kandydaci planujący przystąpienie do egzaminu w tym przypadku grudniu. Staramy się oferować Państwu maksymalnie długie terminy zapisów, bez wprowadzania dodatkowych opłat za tzw. późny zapis. Zobligowani jesteśmy jednak do przestrzegania terminów określonych przez Cambridge ESOL, które są nieprzekraczalne ze względu na konieczność zapewnienia bezpiecznej realizacji procedur administracyjno-organizacyjnych.

Szkoły językowe ELS-Bell

Szkoły językowe ELS-Bell BYDGOSZCZ GDAŃSK GDYNIA SOPOT SZCZECIN WARSZAWA Uczymy od 1989 roku Prowadzimy kursy językowe na wszystkich poziomach zaawansowania i dla wszystkich grup wiekowych. Szkoły językowe ELS-Bell Kursy językowe

Bardziej szczegółowo

Porozmawiajmy. www.lektor.com.pl. 71 372 52 92 biuro@lektor.com.pl oławska 25, Wrocław

Porozmawiajmy. www.lektor.com.pl. 71 372 52 92 biuro@lektor.com.pl oławska 25, Wrocław Porozmawiajmy w wielu Językach 71 372 52 92 biuro@lektor.com.pl oławska 25, Wrocław Nowoczesna szkoła, niezawodna od lat Szkoła Języków Obcych LEKTOR uczy języków już od 1990 roku. Siedziba LEKTORA położona

Bardziej szczegółowo

PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY!

PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY! 2015 & 2016 ANGLIA, MALTA USA, KANADA HISZPANIA KUBA, MEKSYK FRANCJA NIEMCY WŁOCHY MAROKO CHINY PRZYŁĄCZ SIĘ DO ROZMOWY! TM 1 ORGANIZACJA A 7 JĘZYKÓW 29 SZKÓŁ NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA UCZ SIĘ Z NAMI JĘZYKÓW

Bardziej szczegółowo

Ministra Edukacji Narodowej

Ministra Edukacji Narodowej Prezydent Miasta Białegostoku Konferencja Kierunki zmian w kształceniu zawodowym w ramach VI edycji Kształcenie zawodowe egzaminy zewnętrzne rynek pracy zorganizowana pod honorowym patronatem Ministra

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6

SPIS TREŚCI. Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji 6 OFERTA ACCA, SEMESTR ZIMOWY LONDONSAM POLSKA, KRAKÓW 2015 SPIS TREŚCI Czym jest Organizacja ACCA? 2 Jak zostać członkiem - ACCA Qualification 3 Przedmioty Kwalifikacji ACCA 4 Rejestracja do Organizacji

Bardziej szczegółowo

LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL Londyn, Brighton, Cambridge

LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL Londyn, Brighton, Cambridge LANGUAGE STUDIES INTERNATIONAL Londyn, Brighton, Cambridge 30 lat doświadczenia szkoły LSI pozwala docenić wagę dobrania najodpowiedniejszego i najbardziej efektywnego kursu dla celów ucznia. Podczas tych

Bardziej szczegółowo

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU

Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych. UWAGI do PILOTAśU Draft Manual for ELP piloting activities in Poland Europejskie Portfolio Językowe dla Dorosłych Give a man a fish, and you feed him for a day. Teach a man to fish, and you feed him for life. - Chinese

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH

ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH ZESPÓŁ SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W KACZKACH ŚREDNICH D OŚWIADCZENIA Z WYMIANY I I C H W P Ł Y W N A I N N O W A C Y J N OŚĆ W P R O C E S I E K S Z T A Ł C E N I A Z A W O D O W

Bardziej szczegółowo

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO CENTRUM BRITISH COUNCIL DLA DOROSŁYCH

STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO CENTRUM BRITISH COUNCIL DLA DOROSŁYCH STATUT NIEPUBLICZNEJ PLACÓWKI KSZTAŁCENIA USTAWICZNEGO CENTRUM BRITISH COUNCIL DLA DOROSŁYCH I. Informacje ogólne 1 1. Centrum British Council dla Dorosłych jest niepubliczną placówką kształcenia ustawicznego

Bardziej szczegółowo

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji

Justyna Rutkowska. Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii. Brytyjski system edukacji Justyna Rutkowska Ekspertyza dotycząca szkolnictwa artystycznego w Wielkiej Brytanii Ekspertyza ta powstała na podstawie materiałów publikowanych przez rządowe i pozarządowe organizacje zajmujące się wyznaczaniem

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Anglia, Walia i Irlandia Północna 1. Populacja uczących się i język nauczania W 2006/07 r. populacja uczących się stanowiła

Bardziej szczegółowo

BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY I INFORMACJA EDUKACYJNA

BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY I INFORMACJA EDUKACYJNA Wielka Brytania, system szkolny, informacja edukacyjna, oświata, szkolnictwo Seweryn DOBRZELEWSKI Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych, Uniwersytet Warszawski BRYTYJSKI SYSTEM SZKOLNY

Bardziej szczegółowo

Jak się wyszkolić, by szkolić innych

Jak się wyszkolić, by szkolić innych Jak się wyszkolić, by szkolić innych Wprowadzenie w problematykę zawodu trenera Wydanie I Wydawca: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83 00-834 Warszawa www.parp.gov.pl Copyright by

Bardziej szczegółowo

-200 PLN. 2-tygodniowe. zniżka na kursy -300 PLN. 3-tygodniowe

-200 PLN. 2-tygodniowe. zniżka na kursy -300 PLN. 3-tygodniowe ZNIŻKA FIRST MINUTE Zarezerwuj poniższy kurs językowy przed 15 marca 2015, a otrzymasz zniżkę*: 200 PLN kursy 2-tygodniowe 300 PLN kursy 3-tygodniowe i dłuższe * zniżka na kursy: JAL Londyn, KAA-09 Oxford,

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość

Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi. Teraźniejszość i przyszłość Współpraca pracodawców ze szkołami zawodowymi Teraźniejszość

Bardziej szczegółowo

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI

studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI studia I stopnia www.wsb.pl GWARANCJA STAŁEGO CZESNEGO PROGRAM VERY IMPORTANT STUDENT studiuj za darmo 9 KIERUNKÓW I 37 SPECJALNOŚCI DYPLOM LICENCJATA LUB INŻYNIERA STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM DODATKOWE

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl NOWA LOKALIZACJA, SZERSZA OFERTA STUDIA PODYPLOMOWE TERAZ TAKŻE W ŁODZI! INTERAKTYWNA FORMA ZAJĘĆ Gry biznesowe, case studies, warsztaty PROGRAM FIRMA Kompleksowa

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie KURSY SZKOLENIA WARSZTATY. Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie!

INFORMATOR. Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie KURSY SZKOLENIA WARSZTATY. Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! Towarzystwo Wiedzy Powszechnej Oddział Regionalny w Szczecinie INFORMATOR KURSY SZKOLENIA WARSZTATY Inwestuj w siebie w dobrym Towarzystwie! www.twp.szczecin.pl O Nas Szanowni Państwo, z Towarzystwem Wiedzy

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 Departament Programów Nauczania i Podręczników I N F O R M A C J A O WYNIKACH MONITOROWANIA WDRAśANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO I KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO W ROKU SZKOLNYM 29/21 WARSZAWA,

Bardziej szczegółowo

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS

ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS ul. Domaniewska 37 A, 02-672 Warszawa, Polska tel. (22) 853-38-46 fax (22) 852-21-35 www.pou.pl e-mail: rektorat@pou.pl ECTS PAKIET INFORMACYJNY 2012 / 2013 ECTS Kierunek Zarządzanie Warszawa, 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH

C Z Ę Ś Ć I STATUT VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH WEWNĄTRZSZKOLNY REGULAMIN OBOWIĄZUJĄCY PODCZAS REALIZACJI PROGRAMU MIĘDZYNARODOWEJ MATURY W VI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO W KIELCACH Misja Szkoły: Celem szkoły jest wykształcenie

Bardziej szczegółowo

Cennik 2014 LANGUAGES. Nowoczesny sposób nauki języka! www.leolanguages.com

Cennik 2014 LANGUAGES. Nowoczesny sposób nauki języka! www.leolanguages.com Cennik 2014 Nowoczesny sposób nauki języka! LANGUAGES www.leolanguages.com Wydany w 01/2014 Rekrutacja internetowa na http://www.leolanguages.com/enrol LANGUAGES www.leolanguages.com Cennik LANGUAGES www.leolanguages.com

Bardziej szczegółowo

EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM AND DIPLOMA SUPPLEMENT ECTS USERS GUIDE

EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM AND DIPLOMA SUPPLEMENT ECTS USERS GUIDE EUROPEAN CREDIT TRANSFER AND ACCUMULATION SYSTEM AND DIPLOMA SUPPLEMENT ECTS USERS GUIDE EUROPEJSKI SYSTEM TRANSFERU I AKUMULACJI PUNKTÓW I SUPLEMENT DO DYPLOMU PRZEWODNIK Dyrekcja Generalna ds. Edukacji

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja

SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY. ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja SYSTEMY EDUKACJI W EUROPIE STAN OBECNY I PLANOWANE REFORMY ZJEDNOCZONE KRÓLESTWO Szkocja 1. Populacja uczących się i język nauczania Szkocja ma 5,06 miliona ludności. W czerwcu 2007 r. grupa osób w wieku

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR www.helendoron.pl

INFORMATOR www.helendoron.pl INFORMATOR SPIS TREŚCI 1. LEKCJA POKAZOWA I CO DALEJ?... 3 2. METODA NATURALNA - HDEE NA ŚWIECIE... 4 3. HDEE W POLSCE... 6 4. 10 KURSÓW HDEE W PIGUŁCE... 8 5. KURS JĘZYKOWY CZY ZAJĘCIA Z KOREPETYTOREM?...

Bardziej szczegółowo

JĘZYKI OBCE W SZKOŁACH FUNDACJI PRIMUS

JĘZYKI OBCE W SZKOŁACH FUNDACJI PRIMUS I OBCE W CH FUNDACJI PRIMUS Wizja szkół: Szkoły Fundacji Primus, liderem polskiej edukacji, kształcącym elity społeczeństwa obywatelskiego. Uczniowie i absolwenci odnoszą znaczące sukcesy, pełnią ważne

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning

studia językowe wyjątkowi - językowi licencjackie magisterskie anglistyka germanistyka hispanistyka e-learning wyróżnij się! wyjątkowi - językowi informator 2013/2014 studia językowe Także od podstaw! licencjackie anglistyka amerykanistyka germanistyka hispanistyka italianistyka język+język e-learning magisterskie

Bardziej szczegółowo

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW

MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW Centralna Komisja Egzaminacyjna MATERIAŁY POMOCNICZE DLA KANDYDATÓW NA EGZAMINATORÓW część wspólna dla wszystkich niezależnie od rodzaju egzaminu Materiały przygotowały: Elżbieta Goźlińska Katarzyna Koletyńska

Bardziej szczegółowo