KOLEJ METROPOLITALNA W TRÓJMIEŚCIE. Praca nr 2639/11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KOLEJ METROPOLITALNA W TRÓJMIEŚCIE. Praca nr 2639/11"

Transkrypt

1 INSTYTUT KOLEJNICTWA ZAKŁAD DRÓG KOLEJOWYCH I PRZEWOZÓW ul. Chłopickiego Warszawa tel. (0-22) fax KOLEJ METROPOLITALNA W TRÓJMIEŚCIE BADANIE PODRÓŻY (PROJEKT PL MUN RAL) Etap (opcjonalnie) Praca nr 2639/11 Na zlecenie Inicjatywy JASPERS, Warszawa WARSZAWA, październik 2010 r.

2 STRONA DOKUMENTACYJNA 1. Nr pracy: 2639/11 2. Rodzaj pracy: konsultingowa 3. Język: polski 4. Tytuł i podtytuł: KOLEJ METROPOLITALNA W TRÓJMIEŚCIE BADANIE PODRÓŻY (PROJEKT PL MUN RAL) 7. Nakład:2 8. Stron:45 9. Rys.:8 5. Tytuł i podtytuł w tłumaczeniu: Consultant Assigment for traffic study project PL MUN RAL Tricity (Pomerania Voivodeship) - Metropolitan Railway 6. Nazwisko tłumacza: 11. Tabl.: Fot.:0 13. Zał./Str.:20/ Autorzy: mgr inż. Brona Przemysław, mgr inż. Calvet Baptiste, dr inż. Szarata Andrzej, mgr inż. Klemba Szymon; 14. Wykonawca: Instytut Kolejnictwa Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów 15. Zleceniodawa: Europejski Bank Inwestycyjny 100 boulevard Konrad Adenauer, L-2950 Luxembourg, reprezentowany przez: Agustin Auria, Gudrun Leithmann-Früh 16. Streszczenie: 17. Dostępność: 18. Rozdzielnik: 19. Słowa kluczowe wg PKT: 20. Zatwierdzam (imię i nazwisko, funkcja/stanowisko): 21. Podpis: 22 Data: r

3 Spis treści 1. Cel i zakres zadania Podstawowe założenia analizy Model sieci transportowej Obszaru Metropolitalnego Wprowadzenie Zasięg terytorialny modelu Szczegółowość modelu Zdefiniowane systemy komunikacyjne Źródła danych Gdańsk Gdynia Pozostałe obszary Ulice i drogi Klasyfikacja ulic i dróg Węzły drogowe Sieć komunikacji zbiorowej Model ruchu dla Obszaru Metropolitalnego Metodologia Wstęp Gdańsk, Gdynia i Sopot Międzynarodowy Port Lotniczy im. L. Wałęsy Pozostały obszar Podsumowanie Przygotowania do kalibracji modelu Założenia generalne demografia i inne zmienne objaśniające modele ruchu Etap 1 i 2: Model generacji podróży Bilans ruchliwości w obszarze analizy Kalibracja modelu generacji ruchu Generacja ruchu w rejonach komunikacyjnych Generacja ruchu w rejonach komunikacyjnych, z wyjątkiem lotniska Generacja ruchu dla lotniska Etap 3: Model podziału modalnego Wstęp Wydzielenie ruchu pieszego Etap 4: Rozkład ruchu, wyniki symulacji dla roku bazowego 2009, zgodność modelu z pomiarami Podsumowanie Prognoza ruchu Metodologia Charakterystyka wariantów Lista wariantów Warinat 0 (W0) Wariant odniesienia: bez Kolei Metropolitalnej, ale z uwzględnieniem innych inwestycji transportowych Wariant 1 (W1) Regionalna Kolej Metropolitalna : Kolej Metropolitalna połączona z koleją regionalną oraz z uwzględnieniem innych inwestycji transportowych Wariant W2 inwestycyjny z włączeniem Kolei Metropolitalnej w tory SKM Najważniejsze wyniki symulacji Praca przewozowa dla godziny szczytu rok Praca przewozowa dla godziny szczytu rok Interpretacja wyników Prognoza pracy przewozowej KM Wpływ frekwencji lotniska Rębiechowo na obciążenie KM Wpływ integracji Kolei Metropolitalnej z miejskim transportem zbiorowym Wpływ linii Kolei Metropolitalnej na potok pasażerów w autobusach w roku Wpływ linii Kolei Metropolitalnej na ruch pojazdów samochodowych Wpływ włączenia linii KM do linii SKM przy jednoczesnym zwiększeniu częstotliwości

4 Przepływy pasażerów na przystankach i stacjach KM Udział potoku pasażerskiego związanego z rejonem lotniska Analiza marketingowa a studium wykonalności Załączniki...45 Spis tabel Tabela 1 Zasięg terytorialny modelu - obszar metropolitalny... 7 Tabela 2 Podział Gdyni na rejony komunikacyjne... 7 Tabela 3 Wstępnie przyjęte wartości przepustowości i prędkości poszczególnych klas ulic i dróg Tabela 4: Bilans potencjałów generujących ruch w obszarze analizy Tabela 5 Model generacji ruchu Tabela 6: zestawienie generacji ruchu dobowego dla obszaru analizy (synteza) Tabela 7: Prognoza ruchu związanego z Portem lotniczym Tabela 8 Wykaz warinatów Tabela 9 Definicja podwariantów A-D Tabela 10 Wykaz inwestycji uwzględnionych w wariancie W Tabela 11 Zmiany w transporcie zbiorowym założone w wariancie W Tabela 12 Zmiany w transporcie zbiorowym założone w wariancie W1 podwariantach A i B Tabela 13 Zmiany w transporcie zbiorowym założone w wariancie W1 podwariantach C i D Tabela 14 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W0A, rok Tabela 15 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W0B, rok Tabela 16 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W1A, rok Tabela 17 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W1B, rok Tabela 18 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W1C, rok Tabela 19 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W1D, rok Tabela 20 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W0A, rok Tabela 21 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W0B, rok Tabela 22 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W1A, rok Tabela 23 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W1B, rok Tabela 24 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W1C, rok Tabela 25 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W1D, rok Tabela 26 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W2A, rok Tabela 27 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W2B, rok Tabela 28 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W2C, rok Tabela 29 Praca przewozowa poszczególnych systemu transportu w wariancie W2D, rok Tabela 30 Roczne potoki pasażerskie na Kolei Metropolitalnej w zależności od wariantu i horyzontu prognozy Tabela 31 Potoki pasażerów [pas/godz szcz.] na ul. Słowackiego w wariancie podstawowym obsługi lotniska Tabela 32 Potoki pasażerów [pas/godz szcz.] na ul. Słowackiego w wariancie pesymistycznym obsługi lotniska Tabela 33 Ruch pojazdów [poj/godz szcz.] na ul. Słowackiego w wariancie podstawowym obsługi lotniska Tabela 34 Ruch pojazdów [pas/godz szcz.] na ul. Słowackiego w wariancie pesymistycznym obsługi lotniska Tabela 35 Przyrost liczby pasażerów w wariancie W2 w stosunku do wariantu W Tabela 36 Przepływy pasażerów na przystankach Kolei Metropolitalnej - porównanie wariantów W1A i W1C Tabela 37 Liczba i udział pasażerów Kolei Metropolitalnej związanych z obsługą lotniska, rok Tabela 38 Liczba i udział pasażerów Kolei Metropolitalnej związanych z obsługą lotniska, rok

5 Spis rysunków Rysunek 1 Zasięg terytorialny modelu - rejony komunikacyjne... 8 Rysunek 2 Graficzne przedstawienie kategorii ulic Rysunek 3 Przykład węzła z przebiegiem jezdni i wydzielonych odcinków torowiska tramwajowego Rysunek 4 Schemat realizacji zadania Rysunek 5 Modele podziału międzygałęziowego dla lat 2010 i Rysunek 6 Krzywa zależności udziału podróży pieszych od odległości Rysunek 7 Wykres zgodności dla transportu zbiorowego, R 2 = Rysunek 8 Wykres zgodności dla transportu indywidualnego, R 2 =

6 1. Cel i zakres zadania Niniejsze zadanie jest realizowane w ramach projektu Consultant assignment for traffic study for project PL MUN RAL Tricity (Pomerania Voivodeship) Metropolitan Railway, którego efektem końcowym ma być prognoza ruchu wykonana na podstawie wypracowanego równocześnie modelu ruchu. Raport przygotowano w drodze współpracy między Instytutem Kolejnictwa a Biurem Inicjatywy JASPERS w Warszawie z bezpośrednim udziałem Konsultantów JASPERS: Panów Francois Cancalon oraz Jana Friedberga. Analiza marketingowa przygotowane jest w następujących celach: Oceny wielkości i struktury potrzeb przewozowych z uwzględnieniem grup motywacji podróży miejsca generacji podróży (Trójmiasto, gminy i powiaty Obszaru metropolitalnego i regionu wpływu KM) użytego środka podróżowania Oceny skali wielkości potrzeb do obsłużenia przez planowany system kolejki: liczba pasażerów dla dobrania częstotliwości i pojemności pojazdów Uzyskanie danych do analiz ekonomicznych i finansowych: praca przewozowa (pas-km, pas-godz, poc-km) Inne parametry (średnie czasy i długości podróży, prędkości, inne) 2. Podstawowe założenia analizy Powstawanie ruchu jest funkcją liczby ludności, jej struktury wiekowej i społecznej oraz aktywności gospodarczej w dzielnicach, miastach, gminach i powiatach Liczba podróży odzwierciedla mobilność mieszkańców, ta z kolei jest funkcją poziomu rozwoju ekonomicznego i społecznego (wg badań dla Gdańska i Gdyni wynosi ona średnio 1,8 podróży/mieszkańca/dobę, prognoza ok. 3,00 na rok 2042); ruch do/z lotniska wynika z liczby 7 mln. pasażerów w roku 2042 Rozkład ruchu w przestrzeni zależy od położenia źródeł i celów ruchu oraz potencjałów ruchu (tzw. produkcji i atrakcji ) dla poszczególnych lokalizacji (wyróżniono ok. 300 jednostek terenowych), z uwzględnieniem: grup motywacji podróży (dom, praca, nauka, inne) miejsca generacji podróży (Trójmiasto, gminy i powiaty Obszaru metropolitalnego i regionu wpływu KM) użytego środka podróżowania 3. Model sieci transportowej Obszaru Metropolitalnego 3.1. Wprowadzenie Model sieci transportowej analizowanego obszaru został wykonany w programie VISUM. W niniejszym punkcie w sposób szczegółowy przedstawiono elementy tego modelu

7 Zasięg terytorialny modelu Budowany model obejmuje swoim zasięgiem: miasta Gdańsk, Gdynię i Sopot, oraz następujące powiaty wchodzące w skład województwa pomorskiego: wejherowski, kartuski, bytowski, kościerski oraz gdański. W trakcie dalszych prac zasięg modelu zostanie zweryfikowany, a w razie potrzeby zawężony bądź rozszerzony. Stopień szczegółowości odwzorowania sieci transportowej omówiono w kolejnych rozdziałach. Gminy uwzględnione w ramach poszczególnych powiatów zestawione są w poniższej tabeli. Tabela 1 Zasięg terytorialny modelu - obszar metropolitalny Powiat Wejherowski Kartuski Bytowski Kościerski Gdański Gminy Luzino, Reda, Rumia, Szemud, Wejherowo, Chmielno, Kartuzy, Przodkowo, Somonino, Stężyca, Żukowo Bytów, Parchowo Kościerzyna, Liniewo, Lipusz, Nowa Karczma, Stara Kiszewa Kolbudy, Pruszcz Gdański, Pszczółki, Trąbki Wielkie, Pszczółki Szczegółowość modelu Poszczególne obszary zostały odwzorowane w modelu na różnych poziomach szczegółowości. Najbardziej dokładnie została odwzorowana sieć uliczna Gdańska, gdzie wzięto pod uwagę większość ulic (pominięto ulice nieistotne z punktu widzenia modelowania ruchu). Dla Gdyni i Sopotu została odwzorowana podstawowa sieć uliczna. W pozostałych przypadkach uwzględniono jedynie drogi krajowe i wojewódzkie, oraz te drogi lokalne, które stanowią istotne połączenia Obszaru Metropolitalnego z Trójmiastem. Podziału analizowanego obszaru na rejony komunikacyjne dokonano według poniższego schematu: - Gdańsk zgodnie z podziałem na 160 rejonów komunikacyjnych zdefiniowanym przez Urząd Miasta (BRG); - Gdynia podział na rejony zgodnie dzielnicami administracyjnymi na 6 rejonów komunikacyjnych według poniższej tabeli; Tabela 2 Podział Gdyni na rejony komunikacyjne Rejon Dzielnice Gdynia 1 Babie Doły, Oksywie, Obłuże, Podgórze Gdynia 2 Cisowa, Pustki Cisowskie Demptowo, Chylonia, Leszczynki, Grabówek Gdynia 3 Działki Leśne, Śródmieście, Kamienna Góra, Wzgórze Św. Maksymiliana, Redłowo, Orłowo, Gdynia 4 Witomino Radiostacja, Witomino Leśniczówka Gdynia 5 Mały Kack, Wielki Kack, Karwiny Gdynia 6 Dąbrowa - Sopot podział równoleżnikowy na 2 rejony komunikacyjne: Sopot Kamienny Potok i Sopot Południe ; Dla pozostałego obszaru rejonom komunikacyjnym odpowiadają poszczególne gminy. Obszar analizy przedstawiony jest na poniższym rysunku

8 Rysunek 1 Zasięg terytorialny modelu - rejony komunikacyjne Zdefiniowane systemy komunikacyjne W modelu zdefiniowano następujące systemy komunikacyjne: system transportu indywidualnego (C) modelujący ruch samochodów; system transportu autobusowego (B) modelujący komunikację autobusową o zasięgu miejskim i regionalnym; system transportu trolejbusowego (Tbus) modelujący komunikację trolejbusową w Gdyni; system transportu tramwajowego (T) modelujący tramwaje w Gdańsku; system kolei regionalnej i dalekobieżnej (R) modelujący regionalną komunikację kolejową; system Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM) modelujący linię SKM z Gdańska do Wejherowa wraz z połączeniami wybiegającymi poza trasę podstawową. pieszych (W) modelujący dojścia pasażerów na przystanki komunikacji zbiorowej i przemieszczenie się pomiędzy nimi. W modelu nie uwzględnia się innych przemieszczeń pieszych niż wyżej wymienione, zostały one wydzielone z ogólnej macierzy przemieszczeń; - 8 -

9 Ponadto w wariantach prognostycznych dodano system Kolei Metropolitalnej (KM) modelujący linie kolejowe w ramach Projektu, wraz z linią kościerską (linia PKP PLK nr 201, połączenie z Gdynią i Kaszubami) Źródła danych Gdańsk Praca opracowana została na podstawie Kompleksowych Badań Ruchu, wykonanych na zlecenie Biura Rozwoju Gdańska w Wszystkie dostępne dane zostały dostarczone do Jaspers. Parametry modelu, zarówno dla stanu istniejącego jak i dla prognoz zostały skalibrowane w ramach pracy na podstawie danych KBR oraz zmiennych objaśniających, dostarczonych przez BRG Gdynia Praca została przygotowana na podstawie Badań Podróży, mobilności i preferencji w ruchu, wykonanych na zlecenie Zarządu Transportu Miejskiego w Gdyni w ubiegłych latach. Wszystkie dostępne dane zostały dostarczone do Jaspers. Parametry modelu, zarówno dla stanu istniejącego jak i dla prognoz zostały założone na podstawie analogii do wyników dla Gdańska w uproszczonej formie dla przyszłej oceny i mogą być wykorzystane do kalibracji modelu ale po weryfikacji danych według zasady zbilansowania ruchu w szerszej skali niż tylko Gdynia Pozostałe obszary Wszystkie wymagane dane zostały zaczerpnięte z Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA) oraz z regionalnej komunikacji autobusowej PKS Ulice i drogi Klasyfikacja ulic i dróg Zbudowany w programie VISUM model sieci ulicznej i drogowej uwzględnia siedem typów ulic (dróg) kołowych. Podziału ulic na klasy dokonano ze względu na liczbę pasów, możliwość parkowania na poboczu, oraz ich hierarchię w układzie drogowym. Do klasyfikacji ulic użyto map satelitarnych. Poszczególne klasy scharakteryzowane są poniżej: klasa 1 ulice i drogi z 3 pasami dla kierunku główne, klasa 2 ulice z 2 pasami dla kierunku główne bez możliwości parkowania, klasa 3 ulice z 2 pasami dla kierunku główne z możliwością parkowania, klasa 4 ulice z 1 pasem na kierunek główne, klasa 5 - ulice z 1 pasem na kierunek lokalne, klasa 6 - ulice z 1 pasem na kierunek zbiorcze, klasa 7 ulice osiedlowe i o ruchu uspokojonym, - 9 -

10 Tak szczegółowy podział ulic pozwala na dokładne odzwierciedlenie ich charakterystyk w modelu. Dodatkowo w ramach każdej klasy przewidziana została możliwość zdefiniowania podklas dla dalszego zróżnicowania parametrów ulic i umożliwienia lepszej kalibracji modelu, a co za tym idzie, uzyskania dokładniejszych wyników prognozy przy realizacji dalszej części projektu. W trakcie kalibracji modelu każdemu typowi ulic zostaną przyporządkowane odpowiednie wartości przepustowości i prędkości. Tabela 3 Wstępnie przyjęte wartości przepustowości i prędkości poszczególnych klas ulic i dróg Prędkość (ruch swobodny) Przepustowość Klasa 1 90 km/h 3100 Klasa 2 50 km/h 2500 Klasa 3 50 km/h 2200 Klasa 4 50 km/h 1400 Klasa 5 40 km/h 900 Klasa 6 40 km/h 650 Klasa 7 20 km/h 250 Oprócz dróg dla pojazdów samochodowych wprowadzano (przykładowo jako połączenia między przystankami komunikacji miejskiej a przystankami i stacjami kolejowymi) odcinki dla ruchu pieszego (jako klasa 9, klasę 8 pozostawiono niewykorzystaną jako rezerwę). W trakcie prac w celu dokładniejszego odwzorowania sieci ulicznej wprowadzano dodatkowe podklasy ulic cechujące się mniejszą przepustowością niż przypisana do danej klasy. Sposób graficznego przedstawienia różnych kategorii ulic przedstawiono na poniższym rysunku. Rysunek 2 Graficzne przedstawienie kategorii ulic

11 Węzły drogowe Na potrzeby budowy modelu wyodrębniono dwa rodzaje węzłów drogowych: skrzyżowania bez sygnalizacji świetlnej (typ 0), oraz z sygnalizacją świetlną (typ 1). Niektóre bardziej złożone węzły drogowe zostały zamodelowane w sposób odwzorujący dokładny przebieg jezdni i łączników (np. węzły: Matarnia, Owczarnia, Osowa, Jana Pawła II / Al. Rzeczypospolitej, Kliniczna, Wały Piastowskie / Jana z Kolna, węzły wzdłuż Traktu Św. Wojciech). W węzłach zablokowano nie występujące relacje skrętne. Parametry przepustowości poszczególnych relacji zostały dobrane w trakcie kalibracji modelu. Rysunek 3 Przykład węzła z przebiegiem jezdni i wydzielonych odcinków torowiska tramwajowego 3.3. Sieć komunikacji zbiorowej System transportu publicznego, dla głównych obszarów metropolitalnych, stanowi kluczowy czynnik w odniesieniu do kwestii organizacji ruchu i zatłoczenia na drogach. Na początku zostały przedstawione systemy transportowe, które w dalszym procesie modelowania będą uszczegółowione. W modelu ruchu zostały uwzględnione wszystkie linie tramwajowe i autobusowe transportu publicznego zarządzane przez ZTM Gdańsk. Ponadto została uwzględniona trasa Szybkiej Kolei Miejskiej (SKM w Trójmieście) kursująca na podstawowej trasie Gdańsk Główny - Wejherowo

12 W odniesieniu do miast Gdyni i Sopotu, zostały wzięte pod uwagę linie, których punkty końcowe są zlokalizowane na obszarze Gdańska. W Gdyni i Sopocie wzięto pod uwagę wszystkie linie trolejbusowe oraz wybrane linie autobusowe (przebiegające głównymi ciągami ulic). Zostały również uwzględnione główne trasy komunikacji autobusowej PKS pokazujące w podobny sposób potoki pasażerskie pomiędzy obszarem metropolitalnym Gdańska i sąsiadującymi gminami (patrz definicje w ramach projektu). W programie PTV Visum istnieje możliwość określenia częstotliwości dla linii komunikacyjnych w różnych środkach transportu publicznego. W rezultacie model i prognozy ruchu wykorzystują dokładne częstotliwości, które są określone na podstawie danych (rozkładów jazdy) dostarczanych przez operatorów transportu publicznego. Wyniki częstotliwości określone są w analizowanym przedziale czasu (poranny szczyt pomiędzy 6:00 i 8:00) poprzez liczbę kolejnych przyjazdów na wybrany przystanek zlokalizowany w połowie trasy danej linii komunikacyjnej. Taki wybór przystanku pośredniego pozwala uniknąć nieprawidłowości takich jak wprowadzenie dodatkowych pojazdów na przystankach pośrednich (np. przy wyjazdach z zajezdni). Co więcej, pod uwagę zostały również wzięte różnice pomiędzy obydwoma kierunkami linii

13 4. Model ruchu dla Obszaru Metropolitalnego 4.1. Metodologia Wstęp Zgodnie z Niebieską Księgą zastosowany model ruchu jest tradycyjnym 4-etapowym modelem z podziałem międzygałęziowym w rozłożeniu potoków. Poszczególne etapy to: Etap 1 generacja ruchu Etap 2 rozkład przestrzenny Etap 3 Podział międzygałęziowy Etap 4 Rozkład ruchu. Ponieważ nie ma jednego badania lub studium dotyczącego podróży lub ruchu obejmującego cały obszar projektu sposób opracowania projektu oparto na podstawie innych modeli dla Gdańska, Gdyni i pozostałych regionów. Ich integrację zrealizowano na podstawie indywidualnego sposobu wykorzystującego macierze dostosowane do pomiarów ruchu (odpowiednio ruch drogowy i transport zbiorowy). Ta integracja w generacji podróży oparta jest na porównaniu badań podróży i danych statystycznych, zawierających dane demograficzne i socjo-ekonomiczne, także w odniesieniu do danych GUS dotyczących podróży do pracy (Bank Danych Regionalnych, ). Prognozy demograficzne i socjo-ekonomiczne oparte są na danych regionalnych z Gdańska i Gdyni, oraz związane z ogólnymi danymi prognoz GUS (źródło j.w.), w szczególności demograficznymi i dotyczącymi zatrudnienia. Należy podkreślić, że celem analizy jest dostarczenie danych dla potrzeb projektu Pomorskiej Kolei Metropolitalnej, stopień szczegółowości jest dostosowany do obszaru wpływu tej kolei na zachowania rynku pasażerów Gdańsk, Gdynia i Sopot Wyniki badań ruchu dostarczone przez Gdańska, Gdyni i Sopot stanowią materiał do kalibracji modelu ruchu. Ponieważ badania ruchu w tych miastach zostały prowadzone różnymi metodami, wystąpiły różnice pomiędzy uzyskanymi danymi. W związku z tym także zakres danych był różny: dla Gdańska dostarczono materiały źródłowe, pozwalające na pełną kalibrację modelu, dla Gdyni i Sopotu dostarczono wyniki już przetworzone tzn. nie były dostępne pomiary ruchu. Dlatego dla trzech miast przyjęto jako wiarygodne wyniki kalibracji wg KBR dla Gdańska. Natomiast dla powiązań pomiędzy tymi miastami posłużono się metodą bilansowania do wyników pomiarów ruchu na sieci, oraz wyrywkowymi wynikami badań w Gdańsku i Gdyni, dotyczącymi ruchliwości mieszkańców tych miast. Poszczególne etapy tworzenia modelu ruchu zostały opracowane w następujący sposób:

14 Generacja ruchu: Dla Gdańska wg KBR modele ruchu Dla Gdyni i Sopotu badanie marketingowe, model ruchu analogicznie do Gdańska Rozkład przestrzenny: Dla Gdańska wg KBR modele ruchu Dla Gdyni i Sopotu analogicznie do Gdańska Modal split (podział ruchu na środki lokomocji): Dla Gdańska wg KBR modele ruchu, z badaniem zgodności wyników na sieci z modelem Dla Gdyni badanie marketingowe, model ruchu analogicznie do Gdańska Ocena modelu: Kontrola zgodności wyników modelu z pomiarami w ramach KBR 2009: korekty macierzy w relacja Gdańsk Sopot - Gdynia Kalibracja modelu ruchu dla stanu istniejącego: Bilans pomiarów ekranowych na etapie tworzenia macierzy, Szczegółowe porównanie obliczeń modelu oraz pomiarów ruchu. Prognozy: Modele prognoz opracowane na podstawie różnych źródeł (m.in. Gdańsk, GDDKiA, inne studia), Bilans demograficzny w obrębie Trójmiasta i strefy podmiejskiej, Hipotezy zmian ruchliwości, opartej o podział na grupy motywacji podróży oraz zmiany demograficzne Międzynarodowy Port Lotniczy im. L. Wałęsy Specyficznym generatorem ruchu jest w badanym obszarze Międzynarodowy Port Lotniczy im. Lecha Wałęsy (Lotnisko Rębiechowo). Specyfika polega na tym, że szybko zmieniają się potoki ruchu pasażerów lotniska (reagując na zmiany koniunktury gospodarczej oraz zawirowania w sektorze lotniczym), zmienia się także udział innych niż pasażerowie podróżnych zmierzających do Portu (pracownicy, odprowadzający) a także zmienia się podział ruchu na środki lokomocji, przy czym jest on całkowicie różny od średniego podziału w miastach i Strefie. W dalszej części (patrz pkt ) przedstawiono scenariusze związane z potokiem pasażerów na lotnisko Pozostały obszar Dla strefy w zasadzie rozkład proporcjonalny, z wpływek czasu jazdy na obszarze Trójmiasta; limitowanie dojazdów z pow. Bytowskiego i wejherowskiego Dla strefy wg danych GUS i wskaźników eksperckich. Kontrola zgodności wyników modelu z pomiarami w ramach KBR 2009: korekty generacji ruchu dla pow. bytowskiego i wejherowskiego oraz korekty macierzy w relacja Gdańsk Sopot - Gdynia Dla pozostałej części badanego obszaru nie ma wystarczających badań do kalibracji parametrów modelu ruchu. Jedynym źródłem informacji jest GUS oraz wyniki pomiarów ruchu na sieci, jakie wykonano w ramach KBR Gdańska a także prac CNTK i firmy IVV przy realizacji studiów wykonalności Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Te porównania doprowadziły do stwierdzenia, iż przyjęta metoda nie sprawdza się bezpośrednio dla rejonów powiatów bytowskiego i wejherowskiego. Oszacowano, iż dla uzyskania zgodności wyników modelu z pomiarami należy

15 zmniejszyć generację ruchu z tych powiatów do 20% pierwotnej wartości. Dla ruchu drogowego posługiwano się danymi z baz GDDKiA. Należy podkreślić, że dla projektu PKM kluczowe są analizy ruchowe dotyczące miasta Gdańska oraz powiązania z Lotniskiem Rębiechowo. Poszczególne etapy tworzenia modelu ruchu dla pozostałego obszaru zostały opracowane w następujący sposób: Generacja ruchu: na podstawie danych z GUS i wiedzy eksperckiej Rozkład przestrzenny: rozkład proporcjonalny, z wpływem czasu jazdy na obszarze Trójmiasta; limitowanie dojazdów z pow. bytowskiego i wejherowskiego Modal split (podział ruchu na środki lokomocji) na podstawie danych z GUS i wskaźników eksperckich Ocena modelu: kontrola zgodności wyników modelu z pomiarami w ramach KBR 2009 korekty generacji ruchu dla pow. bytowskiego i wejherowskiego Kalibracja modelu ruchu dla stanu istniejącego: Bilans pomiarów ekranowych na etapie tworzenia macierzy, Szczegółowe porównanie obliczeń modelu oraz pomiarów ruchu. Prognozy: Modele prognoz opracowane na podstawie różnych źródeł (m.in. Gdańsk, GDDKiA, inne studia), Bilans demograficzny w obrębie Trójmiasta i strefy podmiejskiej, Hipotezy zmian ruchliwości, opartej o podział na grupy motywacji podróży oraz zmiany demograficzne Podsumowanie Rysunek poniżej przedstawia schemat blokowy realizacji zadania

16 Rysunek 4 Schemat realizacji zadania

17 Przygotowania do kalibracji modelu Kalibrację parametrów modelu ruchu wewnętrznego przeprowadzono na podstawie przekazanych przez Miasto Gdańsk - Biuro Rozwoju Gdańska wyników KBR z 2009 roku. Skalibrowano parametry modelu generacji ruchu, wykorzystując zmienne objaśniające modele także dostarczone przez Miasto Gdańsk, zaś dla modelu rozkładu przestrzennego wykorzystano rozkłady podróży zarejestrowanych w KBR oraz cechy sieci, zakodowanej w ramach niniejszej analizy. W ramach przygotowań do kalibracji modelu z wykorzystaniem danych o ruchu na sieci zostało wykonanych szereg czynności, dzięki którym będzie można uzyskać możliwie największą dokładność. Prace te objęły: - wykonanie zestawienia punktów pomiarowych z liczbą pojazdów przekraczających dany przekrój drogi (ulicy) z podziałem na kierunki i typy samochodów (osobowe, dostawcze, ciężarowe bez i z przyczepą), - wykonanie zestawienia punktów pomiarowych na skrzyżowaniach wraz z szablonami przedstawiającymi potok ruchu w poszczególnych relacjach przejazdu przez skrzyżowanie (potok łączny), - wykonanie zestawienia napełnień komunikacji zbiorowej w wybranych punktach pomiarowych dla poszczególnych kierunków. Opracowane w ten sposób wyniki KBR wprowadzono do modelu komputerowego jako punkty za pomocą których możliwa jest weryfikacja zweryfikować uzyskiwanych rozkładów ruchu Założenia generalne demografia i inne zmienne objaśniające modele ruchu Przygotowując założenia co do stanu i prognozy zmiennych objaśniających niezbędne było wykorzystanie różnych źródeł informacji, ponieważ żadna baza danych nie gromadzi ich w sposób niezbędny dla tematu. I tak: Z Bazy Danych Regionalnych GUS (www.stat.gov.pl) pozyskano dane historyczne dotyczące ludności (wraz z grupami wiekowymi), szkolnictwa, zatrudnienia i bezrobocia; dane te są dostępne w podziale na gminy; Z danych GUS wykorzystano prognozy liczby i struktury ludności (prognoza na podstawie Spisu Powszechnego 2003 roku wraz z aktualizacja z 2007 roku, źródło Miasto Gdańska dostarczyło prognozę zmiennych objaśniających według własnych analiz, Miasto Gdynia dostarczyło prognozę własna, w zasadzie pokrywająca się z GUS, Podobnie prognoza demograficzna dla województwa, zawarta w Planie Zagospodarowania Przestrzennego województwa pomorskiego, przygotowane w Urzędzie Marszałkowskim

18 Pozyskane dane nie pokrywają niezbędnych pól danych dla potrzeb modelu w zakresie podróży po terenie strefy podmiejskiej. Dlatego jako czynnik kalibrujący model, w tym zakresie zawierający parametry oszacowane ekspercko, potraktowano zestaw danych z pomiarów i badań ruchu, o czym mowa dalej Etap 1 i 2: Model generacji podróży Bilans ruchliwości w obszarze analizy Poniższe zestawienie pokazuje najważniejsze wyniki analiz bilansujących ruchliwość osób w obszarze analizy, przy podziale na Trójmiasto (Gdańsk, Gdynia, Sopot) oraz Strefę, zdefiniowana jako pozostała część obszaru analizy. Należy zaznaczyć, że ruchu mieszkańców strefy modelowano tylko w zakresie podróży do i z Trójmiasta

19 Tabela 4: Bilans potencjałów generujących ruch w obszarze analizy Lp Rodzaj danych jedn. Trójmiasto Pozostały obszar Razem Dane demograficzne 1 liczba mieszkańców osób liczebność grupy wiekowej liceów, lat osób liczebność mieszkańców w wieku lat osób liczebność mieszkańców w wieku 18-59/65 lat (w osób wieku produkcyjnym) 5 liczba miejscowych uczniów szkół ponadgimnazjalnych osób liczba studentów miejscowych osób liczba bezrobotnych osób liczebność osób pracujących osób dojazdy do pracy (GUS 2006) osób wyjazdy do pracy (GUS KBR 2009) osób Dane społeczno gospodarcze liczba miejsc w szkołach ponadgimnazjalnych osób liczba miejsc w uczelniach wyższych (stacjonarne + osób % pozostałych) 13 liczba miejsc pracy ogółem osób liczba miejsc pracy w III sektorze osób

ARTYKUŁ: Możliwości i efekty zastosowania priorytetów dla tramwajów na przykładzie sieci tramwajowej Gdańska

ARTYKUŁ: Możliwości i efekty zastosowania priorytetów dla tramwajów na przykładzie sieci tramwajowej Gdańska ARTYKUŁ: Możliwości i efekty zastosowania priorytetów dla tramwajów na przykładzie sieci tramwajowej Gdańska Wstęp Przełom XIX i XX wieku upłynął w wielu europejskich miastach pod znakiem tramwaju elektrycznego.

Bardziej szczegółowo

Inżynieria ruchu a kształtowanie mobilności. zastosowania priorytetów dla tramwajów na przykładzie sieci tramwajowej Gdańska

Inżynieria ruchu a kształtowanie mobilności. zastosowania priorytetów dla tramwajów na przykładzie sieci tramwajowej Gdańska Możliwości i efekty zastosowania priorytetów dla tramwajów na przykładzie sieci tramwajowej Gdańska Baptiste Calvet, Szymon Klemba We wstępie przestawiono tło problemu wdrażania priorytetów dla miejskiej

Bardziej szczegółowo

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim

Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Rozwój transportu kolejowego w Województwie Pomorskim Ryszard Świlski Członek Zarządu Województwa Pomorskiego Kraków, 12 czerwca 2012 r. Zadania Samorządu Województwa Pomorskiego Organizowanie kolejowych

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM

ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM ZNACZENIE PROJEKTU POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ DLA TRANSPORTU W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Piotr Jurewicz 1 1 Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK Pomorska Kolej Metropolitalna

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr hab. inż. Andrzej Szarata. Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr hab. inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Podejście jednomodalne vs multimodalne Transport indywidualny? Czynnik wpływu Transport zbiorowy Modele multimodalne

Bardziej szczegółowo

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach

Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Zastosowanie aplikacji PTV Visum do analiz podróży w miastach Artur Zając Dział Organizacji Przewozów Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie Poznań, 16 listopada 2011 r. Co to jest VISUM? Aplikacja wspomagająca

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska

mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska mgr inż. Łukasz Szymański Biuro Projektowo-Konsultingowe TransEko mgr inż. Paweł Włodarek Politechnika Warszawska PLAN PREZENTACJI Przykład lotnisk (Warszawa, Kraków, Lublin) Pomiary ruchu napełnienia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej

Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego p.n. Pomorska Kolej Metropolitalna Etap 1 rewitalizacja Kolei Kokoszkowskiej Londyn, Docklands Thems Park TRASA PRZEBIEGU PKM W WOJEWÓDZTWIE

Bardziej szczegółowo

Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej

Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Program Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Projekt Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Etap I - w liczbach Długość nowych torów Czas realizacji projektu Planowany termin oddania do użytku całości trasy

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016

Wraz z opracowaniem modelu ruchu. czerwiec 2016 Wraz z opracowaniem modelu ruchu czerwiec 2016 Ogólne informacje o projekcie 2 Zamawiający: Miasto Stołeczne Warszawa Wykonawca: konsorcjum, w skład którego weszli: PBS Sp. z o.o. (Lider) oraz Politechnika

Bardziej szczegółowo

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r.

Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Gdańsk, 16.04.2015r. Projekty PAKIETU KOLEJOWEGO SKM w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Gdańsk, 16.04.2015r. W ramach PAKIETU Kolejowego ZIT - PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście zgłosiła 3 przedsięwzięcia:

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 45/2016. W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego. Piotr Karczewski

Interpelacja nr 45/2016. W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego. Piotr Karczewski Interpelacja nr 45/2016 W sprawie: apelu samorządowców powiatu kościerskiego Piotr Karczewski Działając na podstawie art.23 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa, 13 Statutu

Bardziej szczegółowo

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r.

Gdańsk, 16 kwietnia 2015 r. Wdrożenie systemu biletu elektronicznego jako narzędzia integracji taryfowo-biletowej transportu publicznego na Obszarze Metropolitalnym Trójmiasta umożliwiającego wprowadzenie wspólnego biletu Założenia

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI

WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI WYZWANIA WSPÓŁCZESNEJ URBANISTYKI W KREACJI MIASTA PRZYJAZNEGO MIESZKAŃCOM Konferencja: Rozwój metropolitalnego układu komunikacyjnego w Gdańsku Gdańsk, 23 marca 2015 r. arch. Marek Piskorski Dyrektor

Bardziej szczegółowo

PROJEKT SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ŁĄCZĄCEJ SOCHACZEW Z WARSZAWĄ

PROJEKT SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ŁĄCZĄCEJ SOCHACZEW Z WARSZAWĄ PROJEKT SZYBKIEJ KOMUNIKACJI AUTOBUSOWEJ ŁĄCZĄCEJ SOCHACZEW Z WARSZAWĄ Mariusz Szubra, Grzegorz Łapuszek International Management Services Sp. z o.o. Kraków, ul. Felicjanek 4/10 www.ims.biz.pl Projekt

Bardziej szczegółowo

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU

Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU Wraz z opracowaniem modelu ruchu MODEL RUCHU czerwiec 2016 Ogólne informacje o modelu ruchu 2 Model podróży to matematyczny opis interakcji pomiędzy zapotrzebowaniem mieszkańców na przemieszczanie się,

Bardziej szczegółowo

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU

WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU WIELOPOZIOMOWE MODELOWANIE RUCHU KONCEPCJA I DOŚWIADCZENIA PRAKTYCZNE Lucyna Gumińska Kazimierz Jamroz Wojciech Kustra Jacek Oskarbski Politechnika Gdańska Katedra Inżynierii Drogowej WPROWADZENIE Planowanie

Bardziej szczegółowo

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052 Kod zakresu Nazwa zakresu świadczeń Kod terytorialny Obszar kontraktowania Ryczałt miesięczny 2210 Powiat nowodworski 49 919,70 zł 2264 M. Sopot 51 462,20 zł 2203011,2203032,2203044,2203045, 2203072,2203062,2203052

Bardziej szczegółowo

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU

Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem. Michał Żądło GDDKiA-DPU Popyt w rozwoju sieci drogowej czyli jak to jest z tym ruchem Michał Żądło GDDKiA-DPU Ruch jest wynikiem realizacji potrzeby przemieszczania ludzi lub towarów Czym jechać? Ruch jest wynikiem realizacji

Bardziej szczegółowo

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie

Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie Marian Kurowski, Andrzej Rudnicki Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych Koncepcje rozwoju sieci tramwajowej w Krakowie v Stan sieci tramwajowej v Warianty rozwoju sieci Zawartość referatu:

Bardziej szczegółowo

Polityka transportowa NOF Propozycja

Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru funkcjonalnego obejmującego Gminę Miasto Kołobrzeg, Polityka transportowa NOF Propozycja Opracowanie Polityki transportowej nadmorskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra

Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra BIURO FUNDUSZY EUROPEJSKICH URZĄD M.ST.WARSZAWA PL. DEFILAD 1 00-901 WARSZAWA Wstępna analiza efektywności ekonomicznej wariantów wydłużenia II linii metra Wykonawca: 00-660 Warszawa, ul. Lwowska 9/1A

Bardziej szczegółowo

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej

Integracja komunikacji miejskiej na. obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Integracja komunikacji miejskiej na obszarze działania Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej Kamil Bujak Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Bydgoszcz, 21-22 września

Bardziej szczegółowo

ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ

ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ ETAP I REWITALIZACJA KOLEI KOKOSZKOWSKIEJ GŁÓWNY CEL PROJEKTU PODNIESIENIE POZIOMU SPÓJNOŚCI SPOŁECZNEJ I GOSPODARCZEJ WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO POPRZEZ WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO Z UKŁADEM KOMUNIKACYJNYM

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008

TRANSPORT A. DANE OGÓLNE. Wg stanu na dzień: 31.12. 2008 TRANSPORT A. DANE OGÓLNE L.p. Powierzchnia zurbanizowana (zainwestowana) miasta/gminy [w km2] 1 Źródło informacji: urząd administracji samorządowej - jednostka d/s urbanistyki i architektury lub inna jednostka

Bardziej szczegółowo

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI

ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE UL. LIPOWA W LUBLINIE. dr inż. Andrzej BRZEZIŃSKI URZĄD MIASTA LUBLIN DEPARTAMENT INWESTYCJI I ROZWOJU, WYDZIAŁ PLANOWANIA BIURO PROJEKTOWO-KONSULTINGOWE TRANSEKO ANALIZA I OCENA MOŻLIWOŚCI WYZNACZENIA PASA AUTOBUSOWO-TROLEJBUSOWEGO WZDŁUŻ CIĄGU AL. RACŁAWICKIE

Bardziej szczegółowo

Metrem czy tramwajem po Krakowie?

Metrem czy tramwajem po Krakowie? Metrem czy tramwajem po Krakowie? Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych mbauer@pk.edu.pl CO KORZYSTNIEJSZE DLA KRAKOWA? WIELE ASPEKTÓW OCENY: zdolność przewozowa (warunki

Bardziej szczegółowo

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r.

Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński. Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Warszawa, 2001 r. GENERALNY POMIAR RUCHU 2000 SYNTEZA WYNIKÓW Opracował: mgr inż. Krzysztof Opoczyński Zamawiający: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 2001 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp...1 2. Obciążenie

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna

Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna Załącznik nr 9 do SIWZ Załącznik nr 1 do umowy Opis przedmiotu zamówienia Szczegółowa specyfikacja techniczna 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie studium rozwoju systemów

Bardziej szczegółowo

Wykaz odległości taryfowych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. (WOT SKM)

Wykaz odległości taryfowych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. (WOT SKM) Wykaz taryfowych PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o. o. (WOT SKM) Załącznik do Uchwały nr 198/2015 Zarządu PKP Szybka Kolej Miejska w Trójmieście Sp. z o.o. z dnia 31 sierpnia 2015 r. Gdynia

Bardziej szczegółowo

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK

ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK ZNACZENIE TRANSPORTU SZYNOWEGO W OBSŁUDZE OBIEKTÓW GENERUJĄCYCH DUŻY RUCH NA PRZYKŁADZIE STADIONU PGE ARENA GDAŃSK Estera Górecka Politechnika Gdańska, Koło Naukowe Inżynierii Drogowej i Kolejowej KoDiK

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH - NA PRZYKŁADZIE GDYNI I PIOTRKOWA TRYB.

PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH - NA PRZYKŁADZIE GDYNI I PIOTRKOWA TRYB. Marcin Gromadzki PRAKTYCZNE ASPEKTY WYKORZYSTANIA PLANÓW TRANSPORTOWYCH - NA PRZYKŁADZIE GDYNI I PIOTRKOWA TRYB. WARSZTATY PROMOCYJNE Krzysztof Grzelec Public Transport Consulting Zarząd Komunikacji Miejskiej

Bardziej szczegółowo

Interpelacja nr 51/2016. W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Anna Gwiazda

Interpelacja nr 51/2016. W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej. Anna Gwiazda Interpelacja nr 51/2016 W sprawie: Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Anna Gwiazda Proszę o podanie prawdziwych przyczyn trudnej sytuacji spółki Pomorska Kolej Metropolitalna, popartych konkretnymi danymi:

Bardziej szczegółowo

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13

TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 BIURO PROJEKTOWO - BADAWCZE DRÓG I MOSTÓW Sp. z o.o. TRANSPROJEKT-WARSZAWA 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 8 bud.3a, tel.(0-22) 832-29-15, fax:832 29 13 PRACOWNIA RUCHU I STUDIÓW DROGOWYCH GENERALNY POMIAR

Bardziej szczegółowo

Rozwój metropolitalnego układu transportowego

Rozwój metropolitalnego układu transportowego Rozwój metropolitalnego układu transportowego Wnioski z analiz diagnostycznych do Strategii Transportu i Mobilności Lech Michalski Politechnika Gdańska Horyzont 2020 Plany transportowe (Gdańsk, Gdynia,

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w Metropolii Zatoki Gdańskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Hubert Kołodziejski Metropolitalny Związek Komunikacyjny Zatoki Gdańskiej Olgierd Wyszomirski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Szczecińskie Towarzystwo Miłośników Komunikacji Miejskiej ul. Niemierzyńska 18a 71-441 Szczecin STAN ISTNIEJĄCY Więźba

Bardziej szczegółowo

Przedmiot Opracowania

Przedmiot Opracowania Przedmiot Opracowania Przedmiotem inwestycji jest sporządzenie prognozy ruchu dla potrzeb koncepcji programowej dla budowy połączenia drogowego - przedłuŝenia ul. Wilczyńskiego do ul. Warszawskiej wraz

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy.

1. WSTĘP. 1.1. Cel i zakres pracy. RODZAJ OPRACOWANIA POMIARY RUCHU DROGOWEGO TEMAT OPRACOWANIA Określenie natężeń ruchu drogowego w przekrojach ulic Skrzydlatej i Malborskiej oraz drogi ekspresowej S7 (krzyżowanie z ul. Skrzydlatą) w Elblągu.

Bardziej szczegółowo

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM

MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM mgr inż. Tomasz Dybicz MODELOWANIE RUCHU AUTOBUSÓW NA WSPÓLNYM PASIE AUTOBUSOWO-TRAMWAJOWYM W Instytucie Dróg i Mostów Politechniki Warszawskiej prowadzone są prace badawcze nad zastosowaniem mikroskopowych

Bardziej szczegółowo

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r.

WARSZAWA TRANSPORT. Polityka Transportowa Warszawy. Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. Polityka Transportowa Warszawy Seminarium Jakość powietrza a ochrona klimatu synergia działań 09 czerwca 2015 r. WARSZAWA TRANSPORT Tadeusz Bartosiński Biuro Drogownictwa i Komunikacji Urzędu m.st. Warszawy

Bardziej szczegółowo

Zmiany organizacji ruchu w dniu meczu Hiszpania - Irlandia

Zmiany organizacji ruchu w dniu meczu Hiszpania - Irlandia Zmiany organizacji ruchu w dniu meczu Hiszpania - Irlandia Policjanci informują mieszkańców Gdańska oraz osoby przyjezdne o obowiązujących w dniu dzisiejszym zmianach organizacji ruchu na niektórych ulicach

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym

Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym Wykorzystanie istniejącej infrastruktury kolejowej w miejskim transporcie zbiorowym i STAN ISTNIEJĄCY 2 i Więźba ruchu komunikacji miejskiej Szczyt poranny 3 i Więźba ruchu komunikacji miejskiej Szczyt

Bardziej szczegółowo

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski

Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym. Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Szczecińska Kolej Metropolitalna jako oś transportu publicznego w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym Krystian Pietrzak Maciej Sochanowski Charakterystyka linii kolejowych na terenie województwa zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe

Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Poznańska Kolej Metropolitalna geneza, założenia, zrealizowane działania przygotowawcze, plany na przyszłość i dylematy rozwojowe Stowarzyszenie Metropolia Poznań Linie kolejowe w obszarze aglomeracji

Bardziej szczegółowo

Sławomir Monkiewicz Dojazdy do pracy spoza Warszawy (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005)

Sławomir Monkiewicz Dojazdy do pracy spoza Warszawy (na bazie Warszawskiego Badania Ruchu 2005) mgr inŝ. Sławomir Monkiewicz Biuro Planowania Rozwoju Warszawy S.A. Kierownik Pracowni Projektów Transportowych DOJAZDY DO PRACY SPOZA WARSZAWY 1 Wstęp 1.1 Niniejszy referat został przygotowany na seminarium

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE

ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE ŁÓDZKI TRAMWAJ REGIONALNY ZGIERZ ŁÓDŹ -PABIANICE Zadanie I, Etap I - Łódź Projekt ŁTR to nawiązanie do ponad stuletniej tradycji komunikacji tramwajowej w aglomeracji łódzkiej. (plany z 1912 r.) ŁÓDZKI

Bardziej szczegółowo

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa

Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Działania wspierające mobilność mieszkańców na przykładzie miasta Krakowa Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Wydział Inżynierii Lądowej Instytut Inżynierii Drogowej i Kolejowej Zakład Systemów

Bardziej szczegółowo

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1

Tramwaj do Wilanowa. Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Tramwaj do Wilanowa Tramwaj do Wilanowa Tamas Dombi, ZTM 1 Plan prezentacji 1. Obsługa Wilanowa komunikacją miejską stan obecny 2. Tramwaj do Wilanowa zarys inwestycji 3. Podsumowanie Tramwaj do Wilanowa

Bardziej szczegółowo

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej

Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej Z/2.22/I/1.6/26/05 www.gdansk.pl/eu.php Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej, został stworzony, by sprostać wymaganiom obywateli miasta. Jego celem jest wzmocnienie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA

STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA STUDIUM TECHNICZNO EKONOMICZNO ŚRODOWISKOWE BUDOWY DROGI EKSPRESOWEJ S6 LĘBORK OBWODOWA TRÓJMIASTA Projektowany odcinek drogi S6 na tle docelowej sieci autostrad i dróg ekspresowych A autostrada, S droga

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+

REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ REALIZACJA INWESTYCJI DROGOWYCH W ZAŁOŻENIACH PROJEKTU PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO. WIELKOPOLSKA 2020+ TOMASZ KUŹNIAR WIELKOPOLSKIE BIURO PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO

Bardziej szczegółowo

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r.

Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów. mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. Metoda ustalania wskaźników w rozliczeniach z tytułu wzajemnego honorowania biletów mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 5.02.2013 r. SPIS TREŚCI 1 Tło badań 2 Problem 3 Metoda rozwiązania 4 Zastosowanie metody

Bardziej szczegółowo

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE

WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE WARUNKI RUCHU TRAMWAJÓW W WARSZAWIE AUTORZY: DR INŻ. ANDRZEJ BRZEZIŃSKI, MGR INŻ. TOMASZ DYBICZ (PUBLIKACJA: TRANSPORT MIEJSKI 2/2002) WSTĘP Na system transportu zbiorowego w Warszawie składają się z cztery

Bardziej szczegółowo

Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Rewitalizacji linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz km

Prezentacja rozwiązań projektowych dla przedsięwzięcia inwestycyjnego Rewitalizacji linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz km Rewitalizacji linii kolejowej nr 212 na odcinku od stacji kolejowej Lipusz km 0,000 do stacji Bytów km 24,900 22 kwietnia 2015 TRASA PRZEBIEGU PKM W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM Gdynia Wrzeszcz Kartuzy Żukowo

Bardziej szczegółowo

Transport w słuŝbie Euro 2012.

Transport w słuŝbie Euro 2012. Transport w słuŝbie Euro 2012. A co potem? Adrian Furgalski Zespół Doradców Gospodarczych TOR 25 listopada 2011 r. Kibice i turyści przyjadą do Polski na Euro, przede wszystkim wykorzystując transport

Bardziej szczegółowo

ROZWÓJ PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, NA PODSTAWIE POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ

ROZWÓJ PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, NA PODSTAWIE POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ JOURNAL OF TRANSLOGISTICS 2015 119 Marianna MARUSZCZAK, Izabella BOJKE ROZWÓJ PASAŻERSKIEGO TRANSPORTU KOLEJOWEGO W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM, NA PODSTAWIE POMORSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1

WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WPROWADZENIE DO BUDOWNICTWA KOMUNIKACYJNEGO WYKŁAD 1 WERSJA 2005 ZAKRES WYKŁADU: 1. DROGOWNICTWO 2. RUCH DROGOWY 3. KOMUNIKACJA ZBIOROWA 4. PIESI I ROWERZYŚCI 5. STEROWANIE RUCHEM Wprowadzenie do Budownictwa

Bardziej szczegółowo

Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy

Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy Dostępność komunikacyjna i mobilność przestrzenna a funkcjonowanie pomorskiego rynku pracy Robert Guzik Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej, Uniwersytet Jagielloński Prezentowane badanie jest

Bardziej szczegółowo

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r.

INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE. Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. INWESTYCYJNE PLANY ROZWOJU KOMUNIKACJI W KRAKOWIE Tadeusz Trzmiel, Zastępca Prezydenta Miasta Krakowa Kraków, 19 października 2010 r. KRAKÓW MIASTO Z OGROMNYM POTENCJAŁEM Liczba mieszkańców - 755 tys.

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju

Organizacja transportu publicznego w aglomeracji warszawskiej stan istniejący i kierunki rozwoju Organizacja transportu publicznego w stan istniejący i kierunki rozwoju Plan transportowy w ustawie o publicznym transporcie zbiorowym Warszawa 25 listopada 2009 Leszek Ruta Dyrektor Zarządu Transportu

Bardziej szczegółowo

Centrum Komunikacyjne w Legionowie

Centrum Komunikacyjne w Legionowie Centrum Komunikacyjne w Legionowie Legionowo, 2012 1 Dworzec kolejowy w Legionowie pierwsze koncepcje Konsekwentnie od kilku lat miasto Legionowo poszukuje najlepszych rozwiązań w zakresie usprawnienia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia planów integracji transportu w związkach międzygminnych, w tym w korytarzu linii kolejowej 356 Poznań - Gołańcz

Doświadczenia planów integracji transportu w związkach międzygminnych, w tym w korytarzu linii kolejowej 356 Poznań - Gołańcz MASTER PLAN DLA POZNAŃSKIEJ KOLEI METROPOLITALNEJ KONFERENCJA OTWIERAJĄCA Doświadczenia planów integracji transportu w związkach międzygminnych, w tym w korytarzu linii kolejowej 356 Poznań - Gołańcz K

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze

GDAŃSK 2003-2012. Trendy społeczno-gospodarcze GDAŃSK 23-212 Trendy społeczno-gospodarcze (w tys. osób) (w promilach) Liczba mieszkańców Gdańska oraz przyrost naturalny w latach 23-212 462 461, 46,5 46,4 1,5 459 459,1 458,1 456,7,8 1,2 456,6 1,1 457,

Bardziej szczegółowo

Pomysł budowy metra w Krakowie na tle obecnego systemu transportu publicznego, planów jego rozwoju i potrzeb

Pomysł budowy metra w Krakowie na tle obecnego systemu transportu publicznego, planów jego rozwoju i potrzeb Pomysł budowy metra w Krakowie na tle obecnego systemu transportu publicznego, planów jego rozwoju i potrzeb Dr inż. Marek Bauer Politechnika Krakowska Katedra Systemów Komunikacyjnych DLACZEGO TRANSPORT

Bardziej szczegółowo

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego

Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Restrukturyzacja Łódzkiego Węzła Kolejowego Waldemar Węgrzyn Dyrektor Projektu Centrum Kolei Dużych Prędkości. PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. Warszawa, 30.11.2010 Wstęp Mimo że sieć kolejowa na terenie

Bardziej szczegółowo

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy

W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy Seminarium Jakośd powietrza a ochrona klimatu synergia działao W kierunku zrównoważonej mobilności Warszawy dr inż. Andrzej Brzeziński 9 czerwca 2015 r Ministerstwo Środowiska WSTĘP 1) WSTĘP- STRATEGIE

Bardziej szczegółowo

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU

Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU Priorytety i działania transportowe w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko na lata 2007-2013 MINISTERSTWO TRANSPORTU ŚRODKI UNIJNE PRZEZNACZONE NA GAŁĘZIE TRANSPORTU W RAMACH PO IiŚ Gałęzie

Bardziej szczegółowo

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce

PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego. Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce PKP S.A. Łódzkie Forum Regionalne Transportu Publicznego Wybrane zagadnienia związane z siecią linii kolejowych dużych prędkości w Polsce Marian Łukasiak Dyrektor Biura Strategii i Rozwoju PKP S.A. Łódź,

Bardziej szczegółowo

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski

Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów. dr inż. Arkadiusz Drewnowski Możliwości wykorzystania transportu szynowego w realizacji połączenia Szczecin Kamień Pomorski Dziwnówek - Dziwnów dr inż. Arkadiusz Drewnowski Obsługa transportowa Przewoźnik kolejowy: spółka Przewozy

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU

ANALIZA OBSŁUGI TRANSPORTOWEJ PLANOWANEGO OBIEKTU PRZY UL. 3 LIPY W GDAŃSKU trafik Biuro Konsultacyjno-Projektowe Inżynierii Drogowej "TRAFIK" s.c. dr inż. Kazimierz Jamroz dr inż. Lech Michalski ul. Karłowicza 20 80-275 Gdańsk tel./ fax. 058-346-13-69 NIP: 584-10-26-673 Regon:

Bardziej szczegółowo

Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni. zkmgdynia.pl BUS Trol F. Raport z badań marketingowych 2013

Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni. zkmgdynia.pl BUS Trol F. Raport z badań marketingowych 2013 zkmgdynia.pl BUS Trol F Preferencje i zachowania komunikacyjne mieszkańców Gdyni Raport z badań marketingowych 2013 Zarząd Komunikacji Miejskiej w Gdyni marzec 2013 r. Metodologia badań W raporcie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012]

Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Krajowa Koncepcja Obsługi Transportowej UEFA EURO 2012 [01.2012] Tytuł prezentacji Tytuł prezentacji Tytuł Tytuł prezentacji Miejscowość, DD MM RRRR Miejscowość, DD DD MM RRRR Na jakiej podstawie powstała

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku

UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku UCHWAŁA NR. RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia roku o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego PKM odcinek Matarnia w mieście Gdańsku Na podstawie art. 14 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. -

Okres realizacji. 400 mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A mln Fundusz Spójności PKP PLK S.A. - Załącznik nr 2 do Programu rozwoju transportowej województwa świętokrzyskiego na lata 2014-2020 L.p. Nazwa zadania Szacunkowy koszt całkowity brutto (PLN) 1 Budowa linii kolejowej Nr 582 Czarnca - Włoszczowa

Bardziej szczegółowo

NOWY DWÓR i MUCHOBÓR WIELKI. Porównanie: system tramwajowy a system metrobusowy

NOWY DWÓR i MUCHOBÓR WIELKI. Porównanie: system tramwajowy a system metrobusowy NOWY DWÓR i MUCHOBÓR WIELKI Porównanie: system tramwajowy a system metrobusowy OKREŚLENIE OBU POJĘĆ (W TYM PORÓWNANIU) Przez system tramwajowy rozumie się zaplanowany nowy system obsługi miejską komunikacją

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO

STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO STRATEGIA TRANSPORTU I MOBILNOŚCI OBSZARU METROPOLITALNEGO DO ROKU 2030 DIAGNOZA SYSTEMU TRANSPORTOWEGO D R H A B. I N Ż. K A Z I M I E R Z J A M R O Z, D R I N Ż. L E C H M I C H A L S K I M G R I N Ż.

Bardziej szczegółowo

GDAŃSK EURO 2012 Komunikacja i transport

GDAŃSK EURO 2012 Komunikacja i transport GDAŃSK EURO 2012 Komunikacja i transport Zarząd Dróg i Zieleni w Gdańsku 08.02.2012 r. EURO 2012 w Gdańsku 3 mecze grupowe Grupy C (Gdańsk/Poznań) 10 czerwca (niedziela) HISZPANIA WŁOCHY godz. 18.00 14

Bardziej szczegółowo

Warunki rozwoju przewozów kolejowych

Warunki rozwoju przewozów kolejowych Warunki rozwoju przewozów kolejowych Andrzej Massel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej Warszawa, kwiecień 2012 r. Kilka wielkości Przewozy towarowe koleją ponad

Bardziej szczegółowo

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI

Technologia tworzenia. metody i parametry obliczeń. Dr inż. Artur KUBOSZEK INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI Technologia tworzenia strategicznej mapy hałasu: metody i parametry obliczeń Dr inż. Strategiczna mapa hałasu, służy do ogólnej diagnozy stanu istniejącego hałasu z różnych źródeł na danym obszarze i opracowania

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska

Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska Dr inż. Andrzej Szarata Katedra Systemów Komunikacyjnych Politechnika Krakowska II Małopolska Konferencja SZYBKA KOLEJ AGLOMERACYJNA ZINTEGROWANY SYSTEM KOMUNIKACJI W KRAKOWSKIM OBSZARZE METROPOLITARNYM

Bardziej szczegółowo

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA

STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA ZANIA STOSOWANIE PRIORYTETÓW DLA TRANSPORTU ZBIOROWEGO NA PRZYKŁADZIE KRAKOWA PRZYKŁADY, ROZWIĄZANIA ZANIA Krótka charakterystyka komunikacji miejskiej w Krakowie W Krakowie organizatorem i zarządcą transportu

Bardziej szczegółowo

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Centrum Targowo-Konferencyjne Expo Silesia w Sosnowcu 17 18 kwietnia 2012 1 EFEKTYWNOŚĆ SYSTEMU TRANSPORTOWEGO W AGLOMERACJI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 2 CELEM GENERALNYM dla Województwa Śląskiego JEST stworzenie

Bardziej szczegółowo

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski

KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU POZNAŃSKIEJ. dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA W STRATEGII ROZWOJU AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ dr inż. Jeremi Rychlewski KOLEJ METROPOLITALNA Strategia aglomeracji w Centrum Badań Metropolitalnych UAM wielokryterialne planowanie przestrzenne,

Bardziej szczegółowo

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy

I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ. I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy I. BADANIA NATĘŻENIA I PROGNOZY RUCHU NA ODCINKACH ZMIANY KATEGORII TRASY ROWEROWEJ I.1 Informacje wstępne dotyczące całości trasy Przeprowadzone na potrzeby opracowania Studium Wykonalności badania i

Bardziej szczegółowo

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe

Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Analiza wpływu południowej obwodnicy Olsztyna oraz budowanej linii tramwajowej na ruch samochodowy w mieście oraz na planowane inwestycje drogowe Michał Beim Piotr Cupryjak Plan wystąpienia 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r.

Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane. Zakopane, 23 października 2015 r. Program rewitalizacji istniejącej linii kolejowej Kraków - Zakopane Zakopane, 23 października 2015 r. Istniejące połączenie kolejowe Krakowa z Zakopanem Aktualny przebieg trasy a) Linia kolejowa nr 91

Bardziej szczegółowo

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43

1.4. Uwarunkowania komodalności transportu... 33 Bibliografia... 43 SPIS TREŚCI Przedmowa................................................................... 11 1. Wprowadzenie............................................................. 17 1.1. Pojęcie systemu logistycznego

Bardziej szczegółowo

Organizacja transportu publicznego

Organizacja transportu publicznego Organizacja transportu publicznego Jędrzej Gadziński Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM w Poznaniu Projekt częściowo finansowany przez Unię Europejską w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego

Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego II Regionalne Seminarium Mobilny Śląsk Projekt inwestycji dot. wdrożenia elementów Inteligentnego Systemu Transportu wraz z dynamiczną informacją pasażerską oraz zakupem taboru autobusowego Katowice, dn.

Bardziej szczegółowo

Koncepcja usprawnień funkcjonowania transportu zbiorowego w Gdyni

Koncepcja usprawnień funkcjonowania transportu zbiorowego w Gdyni OSKARBSKI Jacek 1 MISZEWSKI Michał 2 Koncepcja usprawnień funkcjonowania transportu zbiorowego w Gdyni WSTĘP Jedną z ważniejszych cech wyróżniających ludność terenów silnie zurbanizowanych jest jej mobilność.

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca:

ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY. Węzeł nr 38 Rondo ONZ DO ROKU. Wykonawca: Analiza organizacji i funkcjonowania węzłów przesiadkowych na obszarze m. st. Warszawy ANALIZA ORGANIZACJI I FUNKCJONOWANIA WĘZŁÓW PRZESIADKOWYCH NA OBSZARZE M. ST. WARSZAWY Węzeł nr 38 Rondo DO ROKU Wykonawca:

Bardziej szczegółowo

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity

Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Zwiększanie Potencjału Na Rzecz Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Building Road Safety Capacity Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY

ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY ROZDZIAŁ III RUCH DROGOWY 1. Materiały wyjściowe W analizie ruchu drogowego wykorzystano następujące opracowania: Ruch drogowy 2000 opracowany przez Biuro Projektowo Badawcze Dróg i Mostów Sp. z o.o. Transprojekt

Bardziej szczegółowo

Prognozy przewozów pasażerskich na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa

Prognozy przewozów pasażerskich na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa Prognozy przewozów pasażerskich na przykładzie prac realizowanych przez Zakład Dróg Kolejowych i Przewozów Instytutu Kolejnictwa mgr inż. Szymon Klemba Warszawa, 4.09.2012r. SPIS TREŚCI 1 Wstęp 2 Podstawowe

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006

ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO. Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 ORGANIZACJA RUCHU W CENTRUM MIASTA KIELCE STREFA RUCHU USPOKOJONEGO Konferencja Miasta przyjazne rowerom Kielce, 05.10.2006 FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNA CHARAKTERYSTYKA ŚRÓDMIEŚCIA PołoŜenie centrum na tle

Bardziej szczegółowo

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM

Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów. Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Integracja taryfowa w aglomeracji warszawskiej z punktu widzenia organizatora przewozów Leszek Ruta, Dyrektor ZTM Warszawski system transportu zbiorowego w pigułce Podstawowe informacje o ZTM 2 Struktura

Bardziej szczegółowo

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych

Rys. 1 Powody korzystania z systemu P+R w aglomeracji Warszawskiej w latach 2010-2011 z wykorzystaniem linii kolejowych THE Głos Regionów Korzystanie z systemu Park and Ride 1. Wstęp Korzystanie z systemów typu Parkuj i jedź (P+R) cieszy się rosnącą popularnością wśród użytkowników systemu transportowego. Podróżowanie z

Bardziej szczegółowo

Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego

Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego Gdynia jako część trójmiejskiego węzła komunikacyjnego Andrzej Ryński Z-ca dyrektora POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE Gdynia położona jest na Zatoką Gdańską, która stanowi wschodnią granicę miasta. Centralne dzielnice

Bardziej szczegółowo