Egzamin pisemny TEST na przewodnika miejskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin pisemny TEST na przewodnika miejskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia)"

Transkrypt

1 Egzamin pisemny TEST na przewodnika miejskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia) 1. Część pisemna trwa 45 minut i polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań. Prace pisemnie są oznaczone kodem. 2. KaŜde pytanie testowe jest oceniane w następujący sposób: a) odpowiedź prawidłowa 2 pkt. b) odpowiedź nie prawidłowa lub brak odpowiedzi 0 pkt. 3. Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 40 pkt. 4. KaŜde pytanie ma trzy warianty odpowiedzi, z których jedna odpowiedź jest prawidłowa. 5. Odpowiedź prawidłową a), b) lub c) zakreślamy kółkiem. śywot św. Wojciecha (Vita prima sancti Adalberti) to tekst w którym: a) opisano granice Polski; b) przedstawiono historię Gotów; c) wymieniono po raz pierwszy nazwę Gdańsk. Baterią cyplową kaliber 152,4 mm na Helu we wrześniu 1939 r. dowodził: a) ppłk Ignacy Szpunar; b) kpi. Zbigniew Przybyszewski; c) kmdr por. Aleksander Mohuczy. Skrócona nazwa MIR dotyczy: a) polskiego Ŝaglowca; b) instytutu badawczego; c) holownika portowego. Słowa "Castrum Kdanze in Pomerania" (Gród Gdańsk na Pomorzu) zapisano w bulli wydanej przez papieŝa Eugeniusza III w roku: a) 999; b) lł48; c) Otwarcie Tymczasowej Przystani Wojennej i Schroniska dla Rybaków w Gdyni z udziałem prezydenta S. Wojciechowskiego odbyło się w roku: a) 1924 b) 1923; c) Słowo "ława" oznaczało: a) rodzaj kramu kupieckiego; b) organ władz miejskich; c) artystyczny mebel gdański. W ciągu ostatnich 17 lat w Gdańsku zbudowano najwięcej nowych: a) teatrów b) kościołów c)szkół wyŝszych. Dowódca Lądowej Obrony WybrzeŜa w 1939 r. był: a) kom. Włodzimierz Steyer; b) płk Stanisław Dąbek; c) kontradm. Józef Unrug. R. Haking i M. Gravina to nazwiska: a) przedstawicieli władz Wolnego Miasta Gdańska; b) Wysokich Komisarzy Ligi Narodów; c) gdańskich artystów. W Constitutiones Sigimundi król Zygmunt I: a) zakazywał prowadzenia handlu z Hanzą; 1

2 b) wprowadził przywilej prawa składu; c) powoływał II Ordynek. Jakim okrętem Niemcy zatarasowali wejście do portu w Gdyni w marcu 1945 T.: a) Goja; b) Gneisenau; c) Schlesien. PapieŜ Kalikst w czasie trwania Wojny Trzynastoletniej rzucił klątwę na: a) Zakon KrzyŜacki; b) Związek Pruski i jego sprzymierzeńców; c) Cesarza Fryderyka III. Od 1990 r. w Gdańsku władzę sprawują: a) partie lewicowe; b) partie prawicowe; c) koalicje partii prawicowych i lewicowych. Czyje imię nosi Akademia Marynarki Wojennej: a) marszałka Tadeusza Piłsudskiego; b) Bohaterów Westerplatte; c) Tadeusza Kościuszki. Kolibki są historycznie związane z królem: a) Władysławem IV; b) Janem łi1 Sobieskim; c) Stefanem Batorym. Płynąc statkiem z Motławy na Westerplatte po stronie sterburty ogląda się między innymi: a) Stocznię Remontową; b) Twierdzę Wisłoujście; c) budynek dawnego Polskiego Urzędu Pocztowego. Port Gdyński przed II Wojną Światową specjalizował się w przeładunku: a) ryb; b) węgla; c) zboŝa. Co mówi Ci nazwa "Pachołek": a) głaz narzutowy w Parku Oruńskim; b) najwyŝsze wzniesienie Oliwy z wieŝą widokową; c) buk - pomnik przyrody w Rezerwacie Kępa Redłowska. Czyje imię nosi Teatr Muzyczny w Gdyni: a) Iwo Galla; b) Danuty Baduszkowej; c) Witolda Gombrowicza. Co oznaczała dewiza Rady Gdańska "Nec temere nec timide": a) "Cieniem są nasze dni"; b) "Ognia mieczem nie tnij"; c) "Ani zuchwale ani bojaźliwie". Fundatorem ołtarza św. Trójcy w Katedrze Oliwskiej był: a) Herman Han; b) Rafal Kos; c) Andrzej Stech. Wieś klasztorna Gdynia naleŝała do: a) Cysterek w śarnowcu; b) Norbertanek w śukowie; c) Franciszkanów w Gdańsku. 2

3 W wyniku najazdu Brandenburczyków na Gdańsk i zdrady wezwanych na pomoc KnyŜaków, Gdańsk dostaje się pod panowanie zakonu na: a) 123 lat; b) 1451at; c) 87 lat. K. Rasiński i F. Dąbrowski w 1939 r. byli: a) pracownikami Dyrekcji Poczt i Telegrafu w Gdańsku; b) obrońcami Wojskowej Składnicy Tranzytowej; c) marynarzami z załogi ORP "Orzeł". W Gdyni w czasie budowy portu wprowadzono zarząd komisaryczny. Od 1933 r. Komisarzem Rządu był: a) Jan Radke; b) Franciszek Sokół; c) Lucjan Skupień. Tor wyścigów konnych w Karlikowie zbudowano i otwarto w roku: a) 1903; b)1898; c) W roku 1807 Gdańsk uzyskuje status Wolnego Miasta na mocy Pokoju w: a) Oliwie; b) TylŜy; c) Toruniu. Pomiędzy ul. Okopową a Biskupią Górką w Gdańsku znajduje się: a) cerkiew prawosławna; b) dawna świątynia Menonitów; c) kościół rzymskokatolicki. Pierwsze przedstawienie w Operze Leśnej odbyło się w roku: a) 1903; b)1909; c) Najstarszą dzielnicą Gdyni jest: a) Redłowo; b) Grabówek; c) Oksywie. Układ między Mściwojem II a Przemysłem II wszedł w Ŝycie w roku: a.1282 b.1294 c.1296 Rok 1457 to data: a. nadania Gdańskowi Wielkiego Przywileju b. nadania praw miejskich dla Nowego Miasta Gdańska c. bitwy na Zalewie Wiślanym - w wojnie 13-letniej Rada Portu i Dróg Wodnych stanowiła: a. instytucję zarządzającą portem i drogami wodnymi w Wolnym Mieście Gdańsku b. część Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej c. wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną Wysokiego Komisarza Ligi Narodów Porucznik Konrad Guderski we wrześniu 1939 r.: a. był dowódcą Obrony Poczty Polskiej b. w czasie nalotu r. zginął w wartowni nr 5 na Westerplatte c. przejął dowodzenie DRP "Orzeł" po ucieczce okrętu z Tallina 3

4 NSZZ "Solidarność" powstał w wyniku: a. obrad "okrągłego stołu" w 1989 r. b. wyborów parlamentarnych w 1989 r. c. Porozumień Sierpniowych w 1980 r. Ratusz Staromiejski w Gdańsku zaprojektował: a. Abraham van den Blocke b. Jan Strykowski c. Antoni van Obberghen Sklepienia palmowe odnajdziemy: a. w Kościele Mariackim b. Kościele św. Mikołaja c. we Dworze Artusa Który z obiektów powstał w stylu renesansu niderlandzkiego: a. Zielona Brama b. Dom Ławy c. Brama WyŜynna Sentencja: "Concordia Respublicae Parvae Cresund-Discorclia Magnae Concidunt"- widnieje na : a. plafonie Sali Czerwonej b. Złotej Bramie c. Bramie Wysokiej - WyŜynnej R.Tower i C. Burchard to nazwiska: a. Wysokich Komisarzy Ligi Narodów b. przedstawicieli władz Wolnego Miasta Gdańska c. właścicieli kamienic przy ulicy Długiej w Gdańsku Twórcą obrazu w ołtarzu głównym Katedry Oliwskiej jest: a. Herman Han b. Antoni Moeller c. Andrzej Stech Organy Oliwskie liczą: a. 101 głosów - rejestrów b. 140 głosów - rejestrów c. 110 głosów - rejestrów Daniel Gabriel Fahrenheit - urodzony w Gdańsku - był: a. znanym kupcem i podróŝnikiem b. burmistrzem gdańskim c. uczonym W pobliŝu Biskupiej Górki znajduje się: a. dawna świątynia menonitów b. cerkiew prawosławna c. pierwszy w Polsce murowany meczet W Zatoce Gdańskiej zasolenie wynosi około: a. 7 promili b. 15 promili c. 22 promile NajdłuŜsze oblęŝenie Gdańska miało miejsce w: a. roku 1793 b. roku 1807 c. roku

5 Największy rozkwit klasztoru oliwskiego nastąpił za czasów opata: a. Michała Hackiego b. Kaspra Jeszke c. Jacka Rybińskiego Połączenie Gdańska z Gdynią kolejką SKM nastąpiło w roku: a.1945 b.1953 c.1968 Nazwa MIR dotyczy a. polskiego Ŝaglowca b. holownika portowego c. instytutu badawczego Narodowe Centrum śeglarstwa znajduje się w: a. Wisłoujściu b. Górkach Wschodnich c. Górkach Zachodnich J.J. Haffner zbudował swoje łazienki w: a roku w Brzeźnie b roku w Sopocie c roku w Jelitkowie Kiedy otwarto Operę Leśną w Sopocie: a r. b r. c r. Początek Mierzei Wiślanej znajduje się w : a. Zielnowie b. Sopocie c. Kątach Rybackich Gdzie w Sopocie znajduje się słowiańskie grodzisko: a. przy ul. Haffnera b. przy ul. Grunwaldzkiej c. przy ul. Mickiewicza Uroczyste otwarcie tymczasowego portu gdyńskiego z udziałem Prezydenta S10 Wojciechowskiego odbyło się w roku: a.1923 b.i924 c.l926 Dowódcą lądowej Obrony WybrzeŜa w 1939 r. był: a. komandor Włodzimierz Steyer b. kontradmirał Józef Unrug c. pułkownik Stanisław Dąbek Niemcy uciekając z Gdyni w marcu 1945 r. zatarasowali wejście do portu okrętem: a. Gneisenau b. Goja c. Stuttgart Czyje imię nosi Bulwar Nadmorski w Gdyni a. Mariusza Zaruskiego b. Konrada Korzeniowskiego c. Feliksa Nowowiejskiego 5

6 Port Gdyński od pierwszych lat specjalizował się w przeładunku : a. zboŝa b. węgla c. ryb lnkluzja to: a. połączenie róŝnych materiałów rzeźbiarskich b. dawne Ŝycie zatopione w bursztynie c. styl architektoniczny. Słowa "Castrum Kdanzc in Pomerania" (Gród Gdańsk na Pomorzu) zapisano w bulli wydanej przez papieŝa Eugeniusza III w roku: a) 999; b)1148; c) W dokumencie z 1282 syn księcia Świętopełka Mściwój II przewidując swoją bezpotomną śmierć, wyznaczył swoim następcą wielkopolskiego księciu Przemysła II, który na króla Polski koronował się w roku: a) 1295; b)1297 c) W wyniku najazdu Brandenburczyków na Gdańsk i zdrady wezwanych na pomoc KrzyŜaków, Gdańsk dostaje się pod panowanie zakonu na: a) 123 lat; b)145 lat c) 87 lat Prawa miejskie według wzoru Chełmna, Gdańsk uzyskał w roku: a) 1263; b) 997 c)1343. Gdańsk na mocy aktu inkorporacyjnego Kazimierza Jagiellończyka staje się ponownie polskim miastem w roku: a) 1454; b)1308; c) W roku 1793 Gdańsk ponownie traci niepodległość w wyniku: a) II Rozbioru Polski; b) I Rozbioru Polski; c) III Rozbioru Polski. Status Wolnego Miasta w roku 1807 Gdańsk uzyskał na mocy: a) Pokoju w TylŜy; b) Pokoju Kaliskiego; c) Pokoju Toruńskiego. Na mocy Traktatu Wersalskiego utworzono Wolne Miasto Gdańsk w roku: a) 1939; b)1921 c)1920. Gdańska "Dolina Krzemowa" zlokalizowana jest: a) w dolinie rzeki Kaczej; b) nad potokiem Swelina; c) w pobliŝu port lotniczego w Rębiechowie. Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Pocztowego w Gdańsku w 1939 r. był: a) Alfons Flisykowski; b) Jan Mieboń; 6

7 c) Józef Wąsik. W ciągu ostatnich 17 lat w Gdańsku wybudowano najwięcej: a) teatrów; b) kościołów; c) uczelni wyŝszych R Haking i S. Lester to nazwiska: a) Wysokich Komisarzy Ligi Narodów; b) przedstawicieli władz Wolnego Miasta Gdańska; c) znanych przedwojennych gdańskich artystów. Władysław Baran, Julian Dworakowski w 1939 r. byli: a) pracownikami Dyrekcji Poczt i Telegrafu w Gdańsku; b) marynarzami z załogi ORP "Orzeł"; c) Obrońcami Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Łaciński napis "pro invidia" (dla zazdrości) jest umieszczony: a) w medalionie na kamienicy rodziny Ferberów b) w Ratuszu Staromiejskim; c) w attyce kamienicy burmistrza Czirenberga. NSZZ "Solidarność" powstała w wyniku: a) obrad "okrągłego stołu" w 1989 r.; b) wyborów parlamentarnych w 1989 r.; c) Porozumień Sierpniowych 1980 r. Od 1990 r. w Radzie Miasta Gdańska władzę sprawują: a) koalicje partii prawicowych; b) koalicje partii lewicowych; c) koalicje partii prawicowych i lewicowych. Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego, wydanie legitymacji i identyfikatora składa się do: a) prezesa PTTK; b) wojewody; c) marszałka województwa. Jeden z posagów alegorycznych na Złotej Bramie trzyma w lewej ręce słońce, w prawej buccinę (instrument muzyczny). Co on symbolizuje?: a) Zgodę; b) Roztropność; c) Slawę. Napis "Umbra sunt dies nostri" (cieniem są nasze dni) Aleksander Glazer umieścił na: a) Dworze Artusa; b) Zielonej Branie; c) zegarze słonecznym. Dowódcą baterii cyplowej na Helu (4 działa kalibru 152,4) w 1939 r. był: a) kpt. Zbigniew Przybyszewski; b) kmdr por. Roman Stankiewicz; c) kmdr por. Henryk Kłoczkowski. W którym z wymienionych miast do wykonywania zadań przewodnika turystycznego są wymagane uprawnienia przewodnika turystycznego? a) Olsztyn; b) Lublin; c) Elbląg. H. Strasburger i K. Papee to nazwiska: a) Wysokich Komisarzy Ligi Narodów; b) członków Rady Portu i Dróg Wodnych; 7

8 c) Komisarzy Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej. Kto był pierwszym lektorem języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum? a) poeta Jan Rybiński; b) pisarz Paweł Huelle; c) pisarz Stefan Chwin Jednym z nauczycieli Jana Heweliusza był: a) Mikołaj Kopernik; b) Piotr Kruger; c) Bartłomiej Eckermann. Gdzie znajduje się napis "Coelesti iungimur areu" (Jesteśmy złączeni niebiańskim lukiem)? a) w Ratuszu Staromiejskim; b) w Muzeum Narodowym; c) w Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta. Jaka jest prawidłowa kolejność (patrząc od lewej) posagów staroŝytnych bohaterów na fasadzie Dworu Artusa? a) Temistokles, Kamillus, Juda Machabeusz, Scypion Afrykański; b) Scypion Afrykański, Temistokles, Kamil1us, luda Machabeusz; c) Kamillus, Juda Machabeusz, Scypion Afrykański, Temistokles. Jednym z dwóch kościołów w Gdańsku zbudowanych w stylu barokowym jest Kaplica Królewska. Pod jakim wezwaniem jest drugi? a) św. Andrzeja; b) św. Trójcy; c) św. Ignacego. Kto był twórcą projektu Kaplicy Królewskiej? a) Jan Kramer; b) Abracham van den Block; c) Tylman van Gameren. Piotr Beresiński, Józef CzyŜewski, Stanisław Leszczyński to nazwiska: a) nauczycieli Gimnazjum Polskiego; b) prezesów Gminy Polskiej; c) działaczy Związku Harcerstwa Polskiego. Kto opracował pierwszy projekt Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków w Gdyni? a) Eugeniusz Kwiatkowski; b) Jan Radtke; c) Tadeusz Wenda. Cechami metropolii trój miejskiej są: a. wspólny bilet komunikacji miejskiej b. wspólna promocja gospodarcza i turystyczna c. Ŝadne z powyŝszych Granicą pomiędzy Gdynią a Sopotem na pewnym odcinku jest: a. potok Kacza b. potok Swelina c. Potok Swiemirowski Rada Portu i Dróg Wodnych stanowiła: a. instytucję zarządzającą portem i drogami wodnymi w Wolnym Mieście Gdańsku b. część Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej c. wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną Wysokiego Komisarza Ligi Narodów Porucznik Konrad Guderski we wrześniu 1939 r.. a. był dowódcą Obrony Poczty Polskiej b. w czasie nalotu r. zginął w wartowni nr 5 na Westerplatte c. przejął dowodzenie ORP "Orzeł" po ucieczce okrętu z Tallina 8

9 NSZZ "Solidarność" powstał w wyniku : a. obrad "okrągłego stołu" w 1989 r. b. wyborów parlamentarnych w 1989 r. c. Porozumień Sierpniowych w 1980 r. Ratusz Staromiejski w Gdańsku zaprojektował: a. Abraham van den Blocke b. Jan Strykowski c. Antoni van Obberghen Sopot graniczy z: a. 2 gminami b. 3 gminami c. 4 gminami W samorządach Gdańska i Sopotu dominują obecnie: a. Prawo i Sprawiedliwość b. Platforma Obywatelska c. panie niezaleŝne Najdalej na wschód wysunięta część Gdańska to: a. Sobieszewo b. Świbno c. Górki Wschodnie R. Tower i C. Burchardt to nazwiska: a. Wysokich Komisarzy Ligi Narodów b. przedstawicieli władz Wolnego Miasta Gdańska c. właścicieli kamienic przy ulicy Długiej w Gdańsku Największą, realizowaną obecnie w porcie gdańskim inwestycją jest: a. terminal promowy b. terminal kontenerowy c. terminal pasaŝerski "Hevelianum" to: a. popularna nazwa obserwatorium astronomicznego mieszczącego się przy ul. Mariackiej b. projekt parku edukacyjnego który ma powstać na gdańskim Grodzisku c. fundacja wspierająca gdańską naukę W skład nowoŝytnych fortyfikacji Gdańska wchodzą: a. Kamienna Śluza, Bastion św. Gertrudy, Brama WyŜynna b. Baszta Jacek, bramy wodne, Katownia i WieŜa Więzienna c. wszystkie powyŝsze ZałoŜenie parkowe w Oliwie to przykład: a. stylu francuskiego, geometrycznego b. stylu angielskiego, sentymentalnego c. oba powyŝsze W Zatoce Gdańskiej zasolenie wynosi około: a. 7 promili b. 15 promili c. 22 promile Styl barokowy w Gdańsku jest reprezentowany przez następujące zabytki: a. Wielka Zbrojownia i Dom Ławy b. Kościół św. Mikołaja i Katedra Oliwska c. Kaplica Królewska i Kościół św. Ignacego Projektantem portu w Gdyni był: a. inŝ. Eugeniusz Kwiatkowski 9

10 b. inŝ. Tadeusz Wenda c. adm. Kazimierz Porębski,,Kacze Buki" i,,kępa Redłowska" objęte są ochroną jako: a. rezerwaty przyrody b. części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego c. oba powyŝsze Daniel Gabriel Fahrenheit - urodzony w Gdańsku - był: a. znanym kupcem i podróŝnikiem b. burmistrzem gdańskim c. uczonym Która z trój miejskich uczelni obchodziła ostatnio 100.lecie powstania: a. Akademia Morska b. Uniwersytet Gdański c. Politechnika Gdańska Muzeum Zegarów WieŜowych w Kościele św. Katarzyny to: a. oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku b. oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska c. samodzielna plac6wka muzealna Kiedy otwarte Operę Leśną w Sopocie: a r. b r. c r. Układ między Mściwojem n a Przemysłem II wszedł w Ŝycie w roku : a.1282 b.1294 c.1296 Gdzie w Sopocie znajduje się słowiańskie grodzisko: a. przy ul. Haffnem b. przy ul. Grunwaldzkiej c. przy ul. Mickiewicza Uroczyste otwarcie tymczasowego portu gdyńskiego z udziałem Prezydenta Sto Wojciechowskiego odbyło się w roku: a.1923 b.1924 c.1926 Dowódcą Lądowej Obrony WybrzeŜa w 1939 r. był: a. komandor Włodzimierz Steyer b. kontradmirał Józef Unrug c. pułkownik Stanisław Dąbek Miasto Gdańsk stało się częścią Prus po: a. I rozbiorze Polski b. II rozbiorze Polski c. III rozbiorze Polski Czyje imię nosi Bulwar Nadmorski w Gdyni a. Mariusza Zaruskiego b. Józefa Konrada Korzeniowskiego c. Feliksa Nowowiejskiego Port Gdyński od pierwszych lat swojego funkcjonowania specjalizował się w przeładunku : a. zboŝa b. węgla c. ryb 10

11 Inkluzja to: a. połączenie róŝnych materiałów rzeŝbiarskich b. dawne Ŝycie zatopione w bursztynie c. styl architektoniczny. Gdańsk prawo chełmińskie uzyskał w roku: a) 997; b)1263; c) W dokumencie z 1282 r. Mściwój II wyznaczył swoim następcą wielkopolskiego księcia Przemyśla II, który na króla Polski koronował się w roku: a) 1295; b)1297; c) Sklepienia palmowe odnajdziemy: a) w Kościele Mariackim; b) w Kościele św. Mikołaja; c) w Dworze Artusa. Inkluzja to: a) połączenie róŝnych materiałów rzeźbiarskich; b) dawne Ŝycie zatopione w bursztynie; c) rodzaj dekoracji malarskiej na tynku. Stan wojenny wprowadzono w Polsce w grudniu: a) 1970 r.; b) 1980 L; c) 1981 L. 6. Rok 1457 to data: a) nadania Gdańskowi Wielkiego Przywileju; b) budowy murów obronnych Głównego Miasta; c) II Pokoju Toruńskiego. 7. Organy Oliwskie liczą: a) 101 głosów - rejestrów; b)140 głosów - rejestrów; c) 110 głosów - rejestrów.. Najstarszą dzielnicą Gdyni jest: a) Redłowo; b)grabówek; c) Oksywie. Kto opracował pierwszy projekt Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków w Gdyni? a) Eugeniusz Kwiatkowski; b) Jan Radtke; c) Tadeusz Wenda. Twórcą obrazu w ołtarzu św. Trójcy Katedry Oliwskiej jest: a) Herman Han; b} Antoni Molier; c) Andrzej Stech. Dowódca Lądowej Obrony WybrzeŜa w 1939 r. był: d) kontradm. Józef Unrug. e) pik Stanisław Dąbek; f) kom. Włodzimierz Steyer. 11

12 Kto był twórcą projektu Kaplicy Królewskiej? a) Jan Kramer; b) Abraham van den Block; c) Ty!man van Gameren. Największy rozkwit klasztoru oliwskiego nastąpił za czasów opata: a) Michała Hackiego b) Kaspra Jeszke c) Jacka Rybińskiego Który z obiektów powstał w stylu renesansu niderlandzkiego: a) Wielka Zbrojownia; b) Nowy Dom Ławy; c) plebania Kościoła Mariackiego. Gdzie znajduje się napis "Coelesti iungimur arcu" (Jesteśmy złączeni niebiańskim łukiem)? a} w Katedrze Oliwskiej; b) w Muzeum Narodowym; c) w Ratuszu Głównego Miasta. W roku 1807 Gdańsk uzyskał status Wolnego Miasta na mocy Pokoju w: a) Oliwie; b) TylŜy; c) Toruniu. Pierwsze przedstawienie w Operze Leśnej odbyło się w roku: aj 1903; b) 1909; e) Dowódcą obrony Poczty Polskiej we wrześniu 1939 r. był: a) Alfons F1isykowski; b} Konrad Guderski; e) Józef Wąsik. W marcu 1945 r. hitlerowcy zatarasowali wejście do portu w Gdyni okrętem: a) Goya; b)gneisenau; c) Gustof. W Zatoce Gdańskiej zasolenie wynosi około: a) 7 promili; b) 15 promili; c) 22 promile. 21. J.J. Haffner zbudował swoje łazienki w: a) 1813 roku w Brzeźnie: b) 1823 roku w Sopocie; c) 1842 roku w Jelitkowie. NSZZ "Solidarność" powstał w wyniku: a) obrad "okrągłego stołu" w 1989 r.; b) wyborów parlamentarnych w 1989 r.; c) Porozumień Sierpniowych w 1980 r. Płynąc statkiem z Motławy na Westerplatte po stronie sterburty ogląda się między innymi: a} Stocznię Remontową; b) Twierdzę Wisłoujście; c) budynek dawnego Polskiego Urzędu Pocztowego. Czyje imię nosi Bulwar Nadmorski w Gdyni: a. Mariusza Zaruskiego b. Konrada Korzeniowskiego c. Feliksa Nowowiejskiego 12

13 Co oznaczała dewiza Rady Gdańska "Nec temere nec timide": a) "Cieniem są nasze dni"; b) "Ognia mieczem nie tnij"; c) "Ani zuchwale ani bojaźliwie". Uniwersytet Gdański został powołany do Ŝycia w roku: a) 1960; b)1965; c) W którym miejscu na terenie Stoczni Gdańskiej podpisano w 1980 r. Porozumienia Sierpniowe: a) w budynku dyrekcji; b) w sali BHP; c) przy Bramie Nr 2. W którym roku budynek będący niegdyś siedzibą Wysokiego Komisarza Ligi Narodów w Gdańsku stał się Nowym Ratuszem - siedzibą Rady Miasta Gdańska: a) 1998; b)1999; c) Narodowe Centrum śeglarstwa znajduje się w: a} a) Wisłoujściu; b) Górkach Wschodnich; c) Górkach Zachodnich. Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego, wydanie legitymacji identyfikatora składa się do: a) prezydenta miasta; b) wojewody; c) marszałka województwa. Kolibki są historycznie związane z królem: a) Władysławem IV b) Janem III Sobieskim c) Stefanem Batorym Pierwsze przedstawienie w Operze Leśnej odbyło się w roku: a) 1903 b) 1909 c) 1946 Traktat wersalski podpisano w: a) w styczniu 1919 r. b) w czerwcu 1919 r. c) w styczniu 1920 r. Jacek OdrowąŜ sprowadził dominikanów do Gdańska z: a) Wrocławia b) Krakowa c) Torunia Biało czerwoną flagę na Dworze Artura zawiesił w marcu 1945 roku : a) Leon Pająk b) Zbigniew Michel c) Alfons Łozowski Przełom Wisły koło Górek powstał zimą: a) 1840 r. b) 1842 r. c) 1952 r. 13

14 Politechnika Gdańska rozpoczęła dydaktyczną działalność w roku: a) 1900 b) 1904 c) 1920 Niemcy uciekając z Gdyni w marcu 1945 r. zatarasowali port okrętem: a) Gneisennau b) Goya c) Stuttgart Nazwa MIR dotyczy: a) polskiego Ŝaglowca b) holownika portowego c)instytutu badawczego Pomnik poświęcony Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu ustawiony jest przy: a) ul.10lutego b) Skwerze Kościuszki c) ulicy Świętojańskiej Projektantem i wykonawcą największej bursztynowej monstrancji w kościele św.brygidy jest: a) Mariusz Drapikowski b) Janusz Iglikowski c) Bogdan Pietruszka Dowódcą Lądowej Obrony WybrzeŜa w 1939 r. był: a) Komandor Włodzimierz Steyer b) Kontradmirał Józef Unrug c)pułkownik Stanisław Dąbek 13.Rezerwat przyrody Ptasi Raj a) znajduje się przy Wiśle Śmiałej b) połoŝony jest w północnej części Zatoki Puckiej c) znajduje się w rejonie Potoku Chylońskiego 14. Stary Targ i Sztumska Wieś to nazwy miejscowości pomorskich znanych z : a) osiedlenia menonitów; b) działalności organizacji polskich w czasach zaborów; c) zawarcia paktów pokojowych ze Szwecją w XVII wieku. 15. Maciej Biesiadecki, Marian Chodacki, Kazimierz Papee: a) uczestnicy ruchów antykrzyŝackich b) Generalni Komisarze Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku c) przedstawiciele Polonii Gdańskiej NSZZ Solidarność powstała w wyniku: a) obrad okrągłego stołu 1981 r., b) wyborów parlamentarnych 1989 r., c) Porozumień Sierpniowych 1980 r. Porucznik Konrad Guderski we wrześniu 1939 r.: a) był dowódcą obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku b) zginął r. w czasie nalotu na Westerplatte wartowni nr.5 c) był dowódcą ORP Orzeł po ucieczce okrętu z Talina Daniel Fahrenheid urodzony w Gdańsku był: a) znanym kupcem i podróŝnikiem b) burmistrzem gdańskim c) uczonym 14

15 Układ między Mściwojem II a Przemysławem II wszedł w Ŝycie: a) w 1282 r. b) w 1294 r. c) w 1296 r. Vitae Sancti Adalberti to łaciński tekst, w którym: a) opisano granice Państwa Polskiego b) wymieniono nazwę miasta Gdańsk c) opisano plemiona pruskie Konrad Leczkow, Arnold Hecht i Bartłomiej Gross to: a) przedstawiciele gdańskiego patrycjatu w XVII wieku b) członkowie Senatu Wolnego Miasta Gdańska c) członkowie Rady zamordowani przez KrzyŜaków 1441r. W przywileju dla Gdańska z 1526 r. król Zygmunt Stary: a) zakazywał działań reformacyjnych b) wprowadzał prawo składu c) powoływał III Ordynek 23. W pobliŝu Biskupiej Górki znajduje się; a) dawna świątynia menonitów b) cerkiew prawosławna c) pierwszy w Polsce murowany meczet Granica morska Polski ma długość: a) 524 km b) 461,6 km c) km Przy jakim placu usytuowany jest Teatr Muzyczny w Gdyni a) Plac Kaszubski b) Skwer Kościuszki c) Plac Grunwaldzki Jan Heweliusz był członkiem: a) Royal Society w Londynie; b) Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego; c) Biblioteki Naukowej w Sztokholmie Inkluzja to: a) zdobienie przedmiotów przez wykładanie ich powierzchni innymi materiałami np. kością, masą perłową; b) aneks do umowy kupieckiej c) szczątki organiczne ( np. rośliny,owady) w bursztynie. Częściami składowymi ołtarza są: a) retabulum, lawatorium, kwatera b) mensa,predella, retabulum c) retabulum, cyborium, atrium Projektantem pomnika Poległych Stoczniowców Grudnia 1970 jest: a) Bogdan Pietruszka b) Wiktor Tołkin c) Adam Haupt Co oznaczała dewiza Rady Gdańska Nec temere nec timide : a) Ognia mieczem nie tnij b) Cieniem są nasze dni c) Ani zuchwale ani bojaźliwie Pierwsza pisana wzmianka o Gdańsku znajduje się w: 15

16 a. śywocie Św. Wojciecha autorstwa Jana Kanapariusza b. Bulli PapieŜa Eugeniusza III c. w dokumencie Dagome Judex Dowódcą polskiej floty w bitwie pod Oliwą w 1627 r. był: a. Jan Wejher b. Izaak Spiring c. A. Dickmann Największa ilość zboŝa dostarczono do spichlerzy gdańskich w: a. latach b roku c roku UŜywana w dawnym Gdańsku jednostka miary zboŝa to łaszt gdański. Wynosił on ok.: a kg b kg c kg Ostatnim lektorem języka polskiego w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku był: a. J. Kabura b. J. Rybiński c. C.K. Mrongowiusz Określenie Polski Hak ' oznacza: a. prawy brzeg Motławy przy połączeniu jej z Wisłą b. wojska polskiego na Oksywiu w Gdyni c. Chwyt w judo Sformułowanie Perła w Koronie Rzeczypospolitej uŝywano wobec: a. Gdańska b. Krakowa c. Gniezna Termin polskie Termopile: oznacza bohaterską obronę w 1939 r.: a. załogi na Helu b. wojska polskiego na Oksywiu w Gdyni c. załogi Westerplatte PapieŜ Jan Paweł II był w Trójmieście w roku: a b c Nagrodę Nobla przyznano Lechowi Wałęsie w roku: a b c Mewi Szaniec w okolicy Wisłoujścia to: a. miejsce, w którym po kapitulacji załogi Westerplatte zatrzymano polskich jeńców b. miejsce lądowanie francuskiej pomocy dla Stanisława Leszczyńskiego c. nazwa bunkra z czasów II wojny Teatr Leśny znajduje się : a. przy ul. Jekoswa Dolina w Gdańsku Wrzeszczu b. w Sopocie c. w Gdyni Tytuł bazylika mniejsza nadawany przez papieŝa kościołom o waŝnym znaczeniu historycznym posiadają w Gdańsku: a. 3 kościoły 16

17 b. 4 kościoły c. 6 kościoły NSZZ Solidarność powstała w wyniku: a. Porozumień Sierpniowych 1980 r. b. wyborów parlamentarnych 1991 r. c. ugody społecznie 1989 r. Budowę murów obronnych gotyckich Głównego Miasta oraz kościoła Mariackiego w Gdańsku rozpoczęto: a. w marcu 1343 r. b. w 1375 r. c. w 1386 r. ZagroŜenie powodziowe Gdańska przez wody Wisły zlikwidowano przez: a. realizację przekopu Wisły w latach b. usypania wałów przeciwpowodziowych na śuławach c. wykonaniu prac melioracyjnych Na listę światowego dziedzictwa UNESCO wpisano obiekty znajdujące się na terenie Trójmiasta: a. twierdzę Wisłoujście w Gdańsku b. molo w spocie c. postulaty strajkowe Sierpnia 1980 r. Zbiory kolekcjonera sztuki Lessera Giełdzińskiego znajdują się w: a. Zielonej Bramie b. w Domu ławników przy Długim Targu c. w Muzeum Archeologicznym Największy budynek mieszkalny starego Gdańska-Dom Angielski zwany teŝ Domem Anielskim posiada: a. 6 kondygnacji b. 8 kondygnacji c. 10 kondygnacji Największy dźwig portowy średniowiecznej Europy śuraw Gdański mógł unieść cięŝar: a. 1 łaszt ( 2 tony) b. 3 łaszty c. 5 łasztów Budowę teatru gdańskiego zwanego potocznie Młynkiem do kawy wzniesionego z inicjatywy J. Kabruna na Targu Węglowym ukończono: a. w 1801 r. b. w 1810 r. c. w 1815 r. Pierwsza wzmianka o Gdyni pochodzi z: a r. b r. c r. Jedyny w Polsce zegar astronomiczny znajduje się w Gdańsku w : a. katedrze oliwskiej b. kościele mariackim c. na wieŝy Ratusza Głównego Miasta Zbudowana w Gdańsku w roku 2007 baza kontenerowa w Porcie Północnym posiada zdolność przeładunkową: a. milion kontenerów 20 TEU rocznie b. 500 tys. sztuk rocznie c. 700 tys. sztuk rocznie Zwieńczenie ściany frontowej Złotej Kamienicy w Gdańsku to postacie: a. Kleopatry, Edypa, Achillesa i Antygony 17

18 b. PróŜności, Sofoklesa, Edypa i Nadziei c. 4 cnót głównych Twórcą Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku był: a. Daniel Gabriel Fahrenheit b. Daniel Gabriel Gralath c. Daniel Mikołaj Chodowiecki Do portu Gdańskiego mogą wpływać statki o nośności: a. 120 tys. Ton b. 150 tys. Ton c. 200 tys. ton Związek Pruski to stowarzyszenie miast Pomorza Gdańskiego i moŝnowładztwa, którego celem było wypędzenie KrzyŜaków z tego obszaru załoŝono w Kwidzynie w roku: a b c Budowniczym portu gdyńskiego był: a. Tadeusz Wenda b. Józef Skwiercz c. Jan Zwara Środkiem płatniczym w Wolnym Mieście Gdańsku w XX w. były: a. marka niemiecka b. gulden c. dolar Jakub Teodor Klein to znany : a) przyrodnik i botanik b) lekarz c) fizyk Zegar z ruchomym aniołem z 1596 r. w Katedrze Oliwskiej to dzieło : a) Brunona Kadaua z Braniewa b) Wilhelma Van de Blocka c) Wolfganga Sporera 1. ZOO w Oliwie zostało załoŝone w : a) 1954 r. b) 1960 r. c) 1952 r. Gdańsk został zajęty przez zaborców pruskich podczas : a) I rozbioru b) II rozbioru c) III rozbioru Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku powstało w: a) 1742 r. b) 1720 r. c) 1743 r. Obszar Sopotu to: a) 73 km 2 b) 131 km 2 c) 17 km 2 Pierwsza informacja o istnieniu wsi Gdyni pochodzi z roku: a) 1253 b)

19 c) 1919 Pisarzem popularyzującym Gdynię i morze był: a) Henryk Sienkiewicz b) Stefan śeromski c) Władysław Reymont Administracje Apostolską ustanowiono na terenie Gdańska w: a) 1922 r. b) 1925 r. c) 1920 r. Budowę kąpieliska w Brzeźnie zapoczątkowali : a) Francuzi b) Niemcy c) Polacy Pierwszym w historii Uniwersytetu Gdańskiego doktorem honoris causa jest : a) Lech Wałęsa b) Eugeniusz Kwiatkowski c) Lech Bądkowski Budowę Wielkiego Arsenału w Gdańsku ukończono w : a) 1608 r. b) 1599 r. c) 1611 r. Tak zwane wydmy przednie lub białe są porośnięte : a) piaskownicą zwyczajną i wydmuchrzycą piaskową b) mniszkiem lekarskim c) Mikołajkiem nadmorskim i rokitnikiem Największym portem pasaŝerskim na polskim wybrzeŝu jest : a) Gdańsk b) Szczecin c) Gdynia Ptasi Raj połoŝony jest w granicach administracyjnych : a) Gdańska b) Sopotu c) Mikoszewa Królem, który w Kaliszu wystawił zezwolenia na zbudowanie w Gdańsku palatium był: a) Władysław Łokietek b) Władysław Herman c) Leszek Czarny Pierwszym monarchą polskim, który osobiście przybył do Gdańska i rezydował w Ratuszu Głównego miasta był : a) Kazimierz Jagiellończyk b) Władysław Jagiełło c) Kazimierz wielki Człowiekiem, który samotnie odbył jako pierwszy rejs non-stop dookoła świata był a) Henryk Jaskuła b) Leonid Teliga c) Krzysztof Baranowski Kościół św. Barbary związany jest z zakonem Brygidek, znajduje się aktualnie na ulicy : a) Pomorskiej b) Polanki c) Abrahama 19

20 ZałoŜycielem zakonu Dominikanów w Gdańsku był : a) św. Jacek OdrowąŜ b) św. Wojciech c) św. Stanisław ze Szczepanowa Port Gdański moŝe przyjmować statki o nośności : a) 110 tys. ton b) 150 tys. ton c) 250 tys. ton W rejestrze Światowego Dziedzictwa UNSCO znajduje się jeden obiekt z Gdańska jest to : a) Obraz Sąd Ostateczny b) Tablica X przykazań c) Tablica z 21 postulatami z sierpnia 80 Pierwszą dyskotekę zwaną Musicorama zorganizowaną przez Franciszka Walickiego uruchomiono w : a) Grand Hotelu b) na plaŝy w Sopocie c) w Jelitkowie Nazwa rejonu miasta Lastadia pochodzi od : a) stoczni b) portu c) spichlerza Teatr Atelier w Sopocie nosi imię a) Agnieszki Osieckiej b) Anny German c) Anny Jantar W 1970 r. w Grudniu robotnicy gdańscy wyszli na ulicę, w wyniku rozruchów spalono: a) M.R.N b) KWPZPR c) KWMO Oddział muzeum obozu koncentracyjnego Sztuthof znajduje się w domu młynarza: a) w Sopocie b) w Gdyni c) w Gdańsku Kasino Hotel został zbudowany i oddany do uŝytku w Sopocie: a) b) c) Stanisław Mikołajczyk prezes PSL i wicepremier rządu w roku 1948 potajemnie został wywieziony z : a) Sopotu b) Gdyni c) Gdańska Manifest okrętowy to : a) spis towarów przewoŝonych na statku b) ubezpieczenie c) demonstracja moŝliwości manewrowych statku Układ między Mściwojem II a Przemysłem II wszedł w Ŝycie w roku : a.1282 b.1294 c.1296 Rok 1457 to data : a. nadania Gdańskowi przywilejów 20

Przewodnik dla osób niepełnosprawnych

Przewodnik dla osób niepełnosprawnych Przewodnik dla osób niepełnosprawnych Miejski Szlak Turystyczny RYSZARD KOTLA SZCZECIN PRZEWODNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Miejski Szlak Turystyczny Autor tekstu: Ryszard Kotla Redakcja tekstu i aktualizacje:

Bardziej szczegółowo

Gdynia i Północne Kaszuby

Gdynia i Północne Kaszuby SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18 19 20. 21. 22. Gdynia i Północne Kaszuby zapraszają na sezon letni 2013... Gminy i powiaty Forum NORDA.. Gdynia.. Cewice.. Choczewo.

Bardziej szczegółowo

Trondheim. Alesund. Bergen Oslo/Oslo Torp/Oslo Rygge Gardermoen. Haugesund Stavanger Goeteborg. Arhus Malmo. Copenhagen. Hamburg/Lubeka Bremen.

Trondheim. Alesund. Bergen Oslo/Oslo Torp/Oslo Rygge Gardermoen. Haugesund Stavanger Goeteborg. Arhus Malmo. Copenhagen. Hamburg/Lubeka Bremen. Trondheim Alesund Turku Bergen Oslo/Oslo Torp/Oslo Rygge Gardermoen Haugesund Stavanger Goeteborg Stockholm Skavsta Glasgow Edinburgh Arhus Malmo Dublin Manchester Leeds Copenhagen Gdynia Cork Liverpool

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie ODKRYJ JAK TO BLISKO e-przewodnik warmińsko-mazurskie w w w.piek ny wschod.pl warmińsko-mazurskie Braniewo Frombork Węgorzewo Gołdap Stańczyki Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Święta Lipka Wilczy Szaniec

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 4530 UCHWAŁA NR XLVIII/843/14 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego

Bardziej szczegółowo

KLUB INŻYNIERII RUCHU

KLUB INŻYNIERII RUCHU STOWARZYSZENIE www.klir.pl tborowski@onet.pl KLUB INŻYNIERII RUCHU Biuro Zarządu - ul. Leśna 40 62-081 Przeźmierowo k/poznania skr. poczt. nr 20 - tel./fax 061-814 25 25 INFORMACJA NR64 1 Kaszuby Ostrzyca

Bardziej szczegółowo

Organmistrzostwo jest rzemiosłem

Organmistrzostwo jest rzemiosłem SCHLAG UND SÖHNE fabryka organów Organmistrzostwo jest rzemiosłem wymagającym wiedzy i umiejętności w wielu dziedzinach. Świdnica miała to szczęście, że prawie od początku rozwoju tego rzemiosła na Śląsku

Bardziej szczegółowo

Warszawa. www.warsawtour.pl www.um.warszawa.pl. Warszawa

Warszawa. www.warsawtour.pl www.um.warszawa.pl. Warszawa www.um.warszawa.pl WARSZAWSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA Tel. 22 194 31, 22 474 11 42 e-mail: info@warsawtour.pl Aktualne dane o wszystkich punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej są dostępne na stronie.

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 Lipno 2014 Wstęp Strategia Rozwoju Miasta Lipna na lata 2014-2020 jest rezultatem stałej współpracy władz miasta z przedstawicielami lokalnych środowisk

Bardziej szczegółowo

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego

Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego Materiały faktograficzne Ewelina Bagniewska Raport z analizy potencjału turystyczno-kulturowego Bydgoszczy i powiatu bydgoskiego 1. Dane dotyczące przebiegu badania: Obszar badania: powiat bydgoski Lokalizacja:

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 5. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni

ZESZYTY GDYŃSKIE NR 5. Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni ZESZYTY GDYŃSKIE NR 5 Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni Wyższa Szkoła Komunikacji Społecznej w Gdyni ZESZYTY GDYŃSKIE NR 5 Tożsamość kulturowo-cywilizacyjna Gdyni Gdynia w warunkach współczesnej

Bardziej szczegółowo

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim O uroku malowniczego położenia Jeleniej Góry nie trzeba przekonywać chyba nikogo, kto choć raz zobaczył panoramę

Bardziej szczegółowo

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska Aneta Duda Konrad Filipiuk Marcin Mrugała Łukasz Wypych 1 Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Płocka do 2019 roku SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo,

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo, Dzielnica Włochy Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk przewodnik po dzielnicy Włochy. Zawiera on zestawienia miejsc wartych odwiedzenia oraz rozmaitych ciekawostek, których na co dzień nie zauważamy,

Bardziej szczegółowo

Założenie i rozwój miasta

Założenie i rozwój miasta OLSZTYN Jerzy SIKORSKI Miasto i zamek dwa zespoły obronne: 1 zespół zamkowy, 2 kościół, 3 ratusz, 4 Górne Przedmieście, 5 Dolne Przedmieście. Założenie i rozwój miasta 660. rocznica założenia Olsztyna

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN

DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN DIAGNOZA TURYSTYCZNA MIASTA KOSZALIN Stan na 31 grudnia 2011r. Urząd Miejski w Koszalinie Koszalin 2012 Wstęp... 3 1. Ogólna charakterystyka obszaru objętego diagnozą... 3 1.1. Miasto Koszalin... 3 1.1.2.

Bardziej szczegółowo

Zapraszamy do naszych oddziałów:

Zapraszamy do naszych oddziałów: BIURO TURYSTYCZNE ELśBIETA ElŜbieta Szymborska Ul. Hallera 10, 83-200 Starogard Gdański Tel. 58 5625159 Fax. 58 5630086 Zapraszamy do naszych oddziałów: Ul. Lubichowska 14 C.H Kociewie 83-200 Starogard

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Redakcja: Małgorzata Mierzwińska Opracowanie merytoryczne treści: Karolina Manikowska, Tomasz Wąsik Tekst o zamku malborskim: Mariusz Mierzwiński Fotografie: Lech i Bożena Okońscy Opracowanie tras turystycznych:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO GMINY WIELUŃ NA LATA 2004-2013

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO GMINY WIELUŃ NA LATA 2004-2013 STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO- GOSPODARCZEGO GMINY WIELUŃ NA LATA 2004-2013 Wieluń, marzec 2004 1 SPIS TREŚCI I. Wstęp 3 II. Diagnoza 5 III. Analiza SWOT 119 IV. Obszary strategiczne rozwoju, cele strategiczne,

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz TEKSTY Waldemar Bojarun REDAKCJA Beata Leśniewska WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz Szczególne podziękowania dla Jerzego Dolinkiewicza za konsultację merytoryczną. FOTOGRAFIE I ILUSTRACJE

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy!

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy! Miesięcznik Rady i Prezydenta Miasta Gdańsk a Nr 10 / listopad 2010 ISSN 2081-2442 www.gdansk.pl Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się

Bardziej szczegółowo

Na Dużym Rynku. Świątecznie i rodzinnie

Na Dużym Rynku. Świątecznie i rodzinnie ISSN 1425-7718 BRODNICA grudzień 2014, nr 12 (300) Cena 0 zł Fot. Na Dużym Rynku. Świątecznie i rodzinnie Tradycją stały się już spotkania na Dużym Rynku odbywające się z udziałem mieszkańców Brodnicy

Bardziej szczegółowo

historia historia IŁAWA

historia historia IŁAWA historia historia IŁAWA założona została w 1305 r. Jednakże osadnictwo tak w okolicy miasta, jak i w jego obecnych granicach sięga o wiele dalej w przeszłość. Najstarsze ślady obecności człowieka w okolicy

Bardziej szczegółowo

Muzea. Powiat Brzeski

Muzea. Powiat Brzeski Muzea 1 Wprowadzenie Trzymacie Państwo w rękach folder powiatu brzeskiego. Mamy nadzieję, że wszystko to, co jest w nim zawarte nakłoni Państwa do odwiedzenia pięknego regionu, jakim jest Ziemia Brzeska.

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA WŁOCHY FRANCJA GRECJA ANGLIA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA WĘGRY LITWA

HISZPANIA WŁOCHY FRANCJA GRECJA ANGLIA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA WĘGRY LITWA HISZPANIA WŁOCHY FRANCJA GRECJA ANGLIA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA WĘGRY LITWA BIURO TURYSTYKI 80-401 Gdańsk, Al. Hallera 14 tel./fax: 58 344 66 55, tel./fax: 58 341 66 55 www.unitur.pl biuro@unitur.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Teren, na którym rozwinęło się miasto, charakteryzuje się znacznymi różnicami poziomów wynoszą one ok. 50 m. Deniwelacje lokalne sięgają 15 20 m.

Teren, na którym rozwinęło się miasto, charakteryzuje się znacznymi różnicami poziomów wynoszą one ok. 50 m. Deniwelacje lokalne sięgają 15 20 m. PRZEWODNIK Ulicami Lublina jest nieco odmienną formą informatora turystycznego. Odmienność tę określa przede wszystkim przyjęty opis miasta prowadzony dzielnicami i ulicami. Intencją autorów było przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Nr 21 (639) 12 LISTOPADA 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

Nr 21 (639) 12 LISTOPADA 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY Nr 21 (639) 12 LISTOPADA 2010 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1231-4528 S ZC Z Y T S P O Ł E C Z N Y U E Godna praca i płaca 28 października br. w Brukseli odbył się szczyt społeczny Unii Europejskiej. Związki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III. 3. Walory turystyczne

ROZDZIAŁ III. 3. Walory turystyczne ROZDZIAŁ III 3. Walory turystyczne Bezpośrednio z pojęciem walorów turystycznych wiąże się termin atrakcyjność turystyczna. Przez atrakcyjność rozumie się właściwości obszaru lub miejsc wynikające z zespołu

Bardziej szczegółowo

Zasadzą Dąb Wolności. Czytaj str. 3. Czytaj str. 10. ISSN 1425-7718 BRODNICA październik 2014, nr 9-10 (297-8) Cena 0 zł

Zasadzą Dąb Wolności. Czytaj str. 3. Czytaj str. 10. ISSN 1425-7718 BRODNICA październik 2014, nr 9-10 (297-8) Cena 0 zł ISSN 1425-7718 BRODNICA październik 2014, nr 9-10 (297-8) Cena 0 zł Inwestycje drogowe 23 września przekazany został wykonawcy plac budowy mostu w ciągu ul. Sienkiewicza w Brodnicy. Przeprawa będzie nieprzejezdna

Bardziej szczegółowo