Egzamin pisemny TEST na przewodnika miejskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Egzamin pisemny TEST na przewodnika miejskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia)"

Transkrypt

1 Egzamin pisemny TEST na przewodnika miejskiego (Gdańsk, Sopot, Gdynia) 1. Część pisemna trwa 45 minut i polega na rozwiązaniu testu składającego się z 30 pytań. Prace pisemnie są oznaczone kodem. 2. KaŜde pytanie testowe jest oceniane w następujący sposób: a) odpowiedź prawidłowa 2 pkt. b) odpowiedź nie prawidłowa lub brak odpowiedzi 0 pkt. 3. Warunkiem zdania części pisemnej egzaminu jest uzyskanie co najmniej 40 pkt. 4. KaŜde pytanie ma trzy warianty odpowiedzi, z których jedna odpowiedź jest prawidłowa. 5. Odpowiedź prawidłową a), b) lub c) zakreślamy kółkiem. śywot św. Wojciecha (Vita prima sancti Adalberti) to tekst w którym: a) opisano granice Polski; b) przedstawiono historię Gotów; c) wymieniono po raz pierwszy nazwę Gdańsk. Baterią cyplową kaliber 152,4 mm na Helu we wrześniu 1939 r. dowodził: a) ppłk Ignacy Szpunar; b) kpi. Zbigniew Przybyszewski; c) kmdr por. Aleksander Mohuczy. Skrócona nazwa MIR dotyczy: a) polskiego Ŝaglowca; b) instytutu badawczego; c) holownika portowego. Słowa "Castrum Kdanze in Pomerania" (Gród Gdańsk na Pomorzu) zapisano w bulli wydanej przez papieŝa Eugeniusza III w roku: a) 999; b) lł48; c) Otwarcie Tymczasowej Przystani Wojennej i Schroniska dla Rybaków w Gdyni z udziałem prezydenta S. Wojciechowskiego odbyło się w roku: a) 1924 b) 1923; c) Słowo "ława" oznaczało: a) rodzaj kramu kupieckiego; b) organ władz miejskich; c) artystyczny mebel gdański. W ciągu ostatnich 17 lat w Gdańsku zbudowano najwięcej nowych: a) teatrów b) kościołów c)szkół wyŝszych. Dowódca Lądowej Obrony WybrzeŜa w 1939 r. był: a) kom. Włodzimierz Steyer; b) płk Stanisław Dąbek; c) kontradm. Józef Unrug. R. Haking i M. Gravina to nazwiska: a) przedstawicieli władz Wolnego Miasta Gdańska; b) Wysokich Komisarzy Ligi Narodów; c) gdańskich artystów. W Constitutiones Sigimundi król Zygmunt I: a) zakazywał prowadzenia handlu z Hanzą; 1

2 b) wprowadził przywilej prawa składu; c) powoływał II Ordynek. Jakim okrętem Niemcy zatarasowali wejście do portu w Gdyni w marcu 1945 T.: a) Goja; b) Gneisenau; c) Schlesien. PapieŜ Kalikst w czasie trwania Wojny Trzynastoletniej rzucił klątwę na: a) Zakon KrzyŜacki; b) Związek Pruski i jego sprzymierzeńców; c) Cesarza Fryderyka III. Od 1990 r. w Gdańsku władzę sprawują: a) partie lewicowe; b) partie prawicowe; c) koalicje partii prawicowych i lewicowych. Czyje imię nosi Akademia Marynarki Wojennej: a) marszałka Tadeusza Piłsudskiego; b) Bohaterów Westerplatte; c) Tadeusza Kościuszki. Kolibki są historycznie związane z królem: a) Władysławem IV; b) Janem łi1 Sobieskim; c) Stefanem Batorym. Płynąc statkiem z Motławy na Westerplatte po stronie sterburty ogląda się między innymi: a) Stocznię Remontową; b) Twierdzę Wisłoujście; c) budynek dawnego Polskiego Urzędu Pocztowego. Port Gdyński przed II Wojną Światową specjalizował się w przeładunku: a) ryb; b) węgla; c) zboŝa. Co mówi Ci nazwa "Pachołek": a) głaz narzutowy w Parku Oruńskim; b) najwyŝsze wzniesienie Oliwy z wieŝą widokową; c) buk - pomnik przyrody w Rezerwacie Kępa Redłowska. Czyje imię nosi Teatr Muzyczny w Gdyni: a) Iwo Galla; b) Danuty Baduszkowej; c) Witolda Gombrowicza. Co oznaczała dewiza Rady Gdańska "Nec temere nec timide": a) "Cieniem są nasze dni"; b) "Ognia mieczem nie tnij"; c) "Ani zuchwale ani bojaźliwie". Fundatorem ołtarza św. Trójcy w Katedrze Oliwskiej był: a) Herman Han; b) Rafal Kos; c) Andrzej Stech. Wieś klasztorna Gdynia naleŝała do: a) Cysterek w śarnowcu; b) Norbertanek w śukowie; c) Franciszkanów w Gdańsku. 2

3 W wyniku najazdu Brandenburczyków na Gdańsk i zdrady wezwanych na pomoc KnyŜaków, Gdańsk dostaje się pod panowanie zakonu na: a) 123 lat; b) 1451at; c) 87 lat. K. Rasiński i F. Dąbrowski w 1939 r. byli: a) pracownikami Dyrekcji Poczt i Telegrafu w Gdańsku; b) obrońcami Wojskowej Składnicy Tranzytowej; c) marynarzami z załogi ORP "Orzeł". W Gdyni w czasie budowy portu wprowadzono zarząd komisaryczny. Od 1933 r. Komisarzem Rządu był: a) Jan Radke; b) Franciszek Sokół; c) Lucjan Skupień. Tor wyścigów konnych w Karlikowie zbudowano i otwarto w roku: a) 1903; b)1898; c) W roku 1807 Gdańsk uzyskuje status Wolnego Miasta na mocy Pokoju w: a) Oliwie; b) TylŜy; c) Toruniu. Pomiędzy ul. Okopową a Biskupią Górką w Gdańsku znajduje się: a) cerkiew prawosławna; b) dawna świątynia Menonitów; c) kościół rzymskokatolicki. Pierwsze przedstawienie w Operze Leśnej odbyło się w roku: a) 1903; b)1909; c) Najstarszą dzielnicą Gdyni jest: a) Redłowo; b) Grabówek; c) Oksywie. Układ między Mściwojem II a Przemysłem II wszedł w Ŝycie w roku: a.1282 b.1294 c.1296 Rok 1457 to data: a. nadania Gdańskowi Wielkiego Przywileju b. nadania praw miejskich dla Nowego Miasta Gdańska c. bitwy na Zalewie Wiślanym - w wojnie 13-letniej Rada Portu i Dróg Wodnych stanowiła: a. instytucję zarządzającą portem i drogami wodnymi w Wolnym Mieście Gdańsku b. część Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej c. wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną Wysokiego Komisarza Ligi Narodów Porucznik Konrad Guderski we wrześniu 1939 r.: a. był dowódcą Obrony Poczty Polskiej b. w czasie nalotu r. zginął w wartowni nr 5 na Westerplatte c. przejął dowodzenie DRP "Orzeł" po ucieczce okrętu z Tallina 3

4 NSZZ "Solidarność" powstał w wyniku: a. obrad "okrągłego stołu" w 1989 r. b. wyborów parlamentarnych w 1989 r. c. Porozumień Sierpniowych w 1980 r. Ratusz Staromiejski w Gdańsku zaprojektował: a. Abraham van den Blocke b. Jan Strykowski c. Antoni van Obberghen Sklepienia palmowe odnajdziemy: a. w Kościele Mariackim b. Kościele św. Mikołaja c. we Dworze Artusa Który z obiektów powstał w stylu renesansu niderlandzkiego: a. Zielona Brama b. Dom Ławy c. Brama WyŜynna Sentencja: "Concordia Respublicae Parvae Cresund-Discorclia Magnae Concidunt"- widnieje na : a. plafonie Sali Czerwonej b. Złotej Bramie c. Bramie Wysokiej - WyŜynnej R.Tower i C. Burchard to nazwiska: a. Wysokich Komisarzy Ligi Narodów b. przedstawicieli władz Wolnego Miasta Gdańska c. właścicieli kamienic przy ulicy Długiej w Gdańsku Twórcą obrazu w ołtarzu głównym Katedry Oliwskiej jest: a. Herman Han b. Antoni Moeller c. Andrzej Stech Organy Oliwskie liczą: a. 101 głosów - rejestrów b. 140 głosów - rejestrów c. 110 głosów - rejestrów Daniel Gabriel Fahrenheit - urodzony w Gdańsku - był: a. znanym kupcem i podróŝnikiem b. burmistrzem gdańskim c. uczonym W pobliŝu Biskupiej Górki znajduje się: a. dawna świątynia menonitów b. cerkiew prawosławna c. pierwszy w Polsce murowany meczet W Zatoce Gdańskiej zasolenie wynosi około: a. 7 promili b. 15 promili c. 22 promile NajdłuŜsze oblęŝenie Gdańska miało miejsce w: a. roku 1793 b. roku 1807 c. roku

5 Największy rozkwit klasztoru oliwskiego nastąpił za czasów opata: a. Michała Hackiego b. Kaspra Jeszke c. Jacka Rybińskiego Połączenie Gdańska z Gdynią kolejką SKM nastąpiło w roku: a.1945 b.1953 c.1968 Nazwa MIR dotyczy a. polskiego Ŝaglowca b. holownika portowego c. instytutu badawczego Narodowe Centrum śeglarstwa znajduje się w: a. Wisłoujściu b. Górkach Wschodnich c. Górkach Zachodnich J.J. Haffner zbudował swoje łazienki w: a roku w Brzeźnie b roku w Sopocie c roku w Jelitkowie Kiedy otwarto Operę Leśną w Sopocie: a r. b r. c r. Początek Mierzei Wiślanej znajduje się w : a. Zielnowie b. Sopocie c. Kątach Rybackich Gdzie w Sopocie znajduje się słowiańskie grodzisko: a. przy ul. Haffnera b. przy ul. Grunwaldzkiej c. przy ul. Mickiewicza Uroczyste otwarcie tymczasowego portu gdyńskiego z udziałem Prezydenta S10 Wojciechowskiego odbyło się w roku: a.1923 b.i924 c.l926 Dowódcą lądowej Obrony WybrzeŜa w 1939 r. był: a. komandor Włodzimierz Steyer b. kontradmirał Józef Unrug c. pułkownik Stanisław Dąbek Niemcy uciekając z Gdyni w marcu 1945 r. zatarasowali wejście do portu okrętem: a. Gneisenau b. Goja c. Stuttgart Czyje imię nosi Bulwar Nadmorski w Gdyni a. Mariusza Zaruskiego b. Konrada Korzeniowskiego c. Feliksa Nowowiejskiego 5

6 Port Gdyński od pierwszych lat specjalizował się w przeładunku : a. zboŝa b. węgla c. ryb lnkluzja to: a. połączenie róŝnych materiałów rzeźbiarskich b. dawne Ŝycie zatopione w bursztynie c. styl architektoniczny. Słowa "Castrum Kdanzc in Pomerania" (Gród Gdańsk na Pomorzu) zapisano w bulli wydanej przez papieŝa Eugeniusza III w roku: a) 999; b)1148; c) W dokumencie z 1282 syn księcia Świętopełka Mściwój II przewidując swoją bezpotomną śmierć, wyznaczył swoim następcą wielkopolskiego księciu Przemysła II, który na króla Polski koronował się w roku: a) 1295; b)1297 c) W wyniku najazdu Brandenburczyków na Gdańsk i zdrady wezwanych na pomoc KrzyŜaków, Gdańsk dostaje się pod panowanie zakonu na: a) 123 lat; b)145 lat c) 87 lat Prawa miejskie według wzoru Chełmna, Gdańsk uzyskał w roku: a) 1263; b) 997 c)1343. Gdańsk na mocy aktu inkorporacyjnego Kazimierza Jagiellończyka staje się ponownie polskim miastem w roku: a) 1454; b)1308; c) W roku 1793 Gdańsk ponownie traci niepodległość w wyniku: a) II Rozbioru Polski; b) I Rozbioru Polski; c) III Rozbioru Polski. Status Wolnego Miasta w roku 1807 Gdańsk uzyskał na mocy: a) Pokoju w TylŜy; b) Pokoju Kaliskiego; c) Pokoju Toruńskiego. Na mocy Traktatu Wersalskiego utworzono Wolne Miasto Gdańsk w roku: a) 1939; b)1921 c)1920. Gdańska "Dolina Krzemowa" zlokalizowana jest: a) w dolinie rzeki Kaczej; b) nad potokiem Swelina; c) w pobliŝu port lotniczego w Rębiechowie. Naczelnikiem Pierwszego Urzędu Pocztowego w Gdańsku w 1939 r. był: a) Alfons Flisykowski; b) Jan Mieboń; 6

7 c) Józef Wąsik. W ciągu ostatnich 17 lat w Gdańsku wybudowano najwięcej: a) teatrów; b) kościołów; c) uczelni wyŝszych R Haking i S. Lester to nazwiska: a) Wysokich Komisarzy Ligi Narodów; b) przedstawicieli władz Wolnego Miasta Gdańska; c) znanych przedwojennych gdańskich artystów. Władysław Baran, Julian Dworakowski w 1939 r. byli: a) pracownikami Dyrekcji Poczt i Telegrafu w Gdańsku; b) marynarzami z załogi ORP "Orzeł"; c) Obrońcami Wojskowej Składnicy Tranzytowej. Łaciński napis "pro invidia" (dla zazdrości) jest umieszczony: a) w medalionie na kamienicy rodziny Ferberów b) w Ratuszu Staromiejskim; c) w attyce kamienicy burmistrza Czirenberga. NSZZ "Solidarność" powstała w wyniku: a) obrad "okrągłego stołu" w 1989 r.; b) wyborów parlamentarnych w 1989 r.; c) Porozumień Sierpniowych 1980 r. Od 1990 r. w Radzie Miasta Gdańska władzę sprawują: a) koalicje partii prawicowych; b) koalicje partii lewicowych; c) koalicje partii prawicowych i lewicowych. Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego, wydanie legitymacji i identyfikatora składa się do: a) prezesa PTTK; b) wojewody; c) marszałka województwa. Jeden z posagów alegorycznych na Złotej Bramie trzyma w lewej ręce słońce, w prawej buccinę (instrument muzyczny). Co on symbolizuje?: a) Zgodę; b) Roztropność; c) Slawę. Napis "Umbra sunt dies nostri" (cieniem są nasze dni) Aleksander Glazer umieścił na: a) Dworze Artusa; b) Zielonej Branie; c) zegarze słonecznym. Dowódcą baterii cyplowej na Helu (4 działa kalibru 152,4) w 1939 r. był: a) kpt. Zbigniew Przybyszewski; b) kmdr por. Roman Stankiewicz; c) kmdr por. Henryk Kłoczkowski. W którym z wymienionych miast do wykonywania zadań przewodnika turystycznego są wymagane uprawnienia przewodnika turystycznego? a) Olsztyn; b) Lublin; c) Elbląg. H. Strasburger i K. Papee to nazwiska: a) Wysokich Komisarzy Ligi Narodów; b) członków Rady Portu i Dróg Wodnych; 7

8 c) Komisarzy Generalnych Rzeczypospolitej Polskiej. Kto był pierwszym lektorem języka polskiego w Gdańskim Gimnazjum? a) poeta Jan Rybiński; b) pisarz Paweł Huelle; c) pisarz Stefan Chwin Jednym z nauczycieli Jana Heweliusza był: a) Mikołaj Kopernik; b) Piotr Kruger; c) Bartłomiej Eckermann. Gdzie znajduje się napis "Coelesti iungimur areu" (Jesteśmy złączeni niebiańskim lukiem)? a) w Ratuszu Staromiejskim; b) w Muzeum Narodowym; c) w Sali Czerwonej Ratusza Głównego Miasta. Jaka jest prawidłowa kolejność (patrząc od lewej) posagów staroŝytnych bohaterów na fasadzie Dworu Artusa? a) Temistokles, Kamillus, Juda Machabeusz, Scypion Afrykański; b) Scypion Afrykański, Temistokles, Kamil1us, luda Machabeusz; c) Kamillus, Juda Machabeusz, Scypion Afrykański, Temistokles. Jednym z dwóch kościołów w Gdańsku zbudowanych w stylu barokowym jest Kaplica Królewska. Pod jakim wezwaniem jest drugi? a) św. Andrzeja; b) św. Trójcy; c) św. Ignacego. Kto był twórcą projektu Kaplicy Królewskiej? a) Jan Kramer; b) Abracham van den Block; c) Tylman van Gameren. Piotr Beresiński, Józef CzyŜewski, Stanisław Leszczyński to nazwiska: a) nauczycieli Gimnazjum Polskiego; b) prezesów Gminy Polskiej; c) działaczy Związku Harcerstwa Polskiego. Kto opracował pierwszy projekt Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków w Gdyni? a) Eugeniusz Kwiatkowski; b) Jan Radtke; c) Tadeusz Wenda. Cechami metropolii trój miejskiej są: a. wspólny bilet komunikacji miejskiej b. wspólna promocja gospodarcza i turystyczna c. Ŝadne z powyŝszych Granicą pomiędzy Gdynią a Sopotem na pewnym odcinku jest: a. potok Kacza b. potok Swelina c. Potok Swiemirowski Rada Portu i Dróg Wodnych stanowiła: a. instytucję zarządzającą portem i drogami wodnymi w Wolnym Mieście Gdańsku b. część Komisariatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej c. wyspecjalizowaną jednostkę organizacyjną Wysokiego Komisarza Ligi Narodów Porucznik Konrad Guderski we wrześniu 1939 r.. a. był dowódcą Obrony Poczty Polskiej b. w czasie nalotu r. zginął w wartowni nr 5 na Westerplatte c. przejął dowodzenie ORP "Orzeł" po ucieczce okrętu z Tallina 8

9 NSZZ "Solidarność" powstał w wyniku : a. obrad "okrągłego stołu" w 1989 r. b. wyborów parlamentarnych w 1989 r. c. Porozumień Sierpniowych w 1980 r. Ratusz Staromiejski w Gdańsku zaprojektował: a. Abraham van den Blocke b. Jan Strykowski c. Antoni van Obberghen Sopot graniczy z: a. 2 gminami b. 3 gminami c. 4 gminami W samorządach Gdańska i Sopotu dominują obecnie: a. Prawo i Sprawiedliwość b. Platforma Obywatelska c. panie niezaleŝne Najdalej na wschód wysunięta część Gdańska to: a. Sobieszewo b. Świbno c. Górki Wschodnie R. Tower i C. Burchardt to nazwiska: a. Wysokich Komisarzy Ligi Narodów b. przedstawicieli władz Wolnego Miasta Gdańska c. właścicieli kamienic przy ulicy Długiej w Gdańsku Największą, realizowaną obecnie w porcie gdańskim inwestycją jest: a. terminal promowy b. terminal kontenerowy c. terminal pasaŝerski "Hevelianum" to: a. popularna nazwa obserwatorium astronomicznego mieszczącego się przy ul. Mariackiej b. projekt parku edukacyjnego który ma powstać na gdańskim Grodzisku c. fundacja wspierająca gdańską naukę W skład nowoŝytnych fortyfikacji Gdańska wchodzą: a. Kamienna Śluza, Bastion św. Gertrudy, Brama WyŜynna b. Baszta Jacek, bramy wodne, Katownia i WieŜa Więzienna c. wszystkie powyŝsze ZałoŜenie parkowe w Oliwie to przykład: a. stylu francuskiego, geometrycznego b. stylu angielskiego, sentymentalnego c. oba powyŝsze W Zatoce Gdańskiej zasolenie wynosi około: a. 7 promili b. 15 promili c. 22 promile Styl barokowy w Gdańsku jest reprezentowany przez następujące zabytki: a. Wielka Zbrojownia i Dom Ławy b. Kościół św. Mikołaja i Katedra Oliwska c. Kaplica Królewska i Kościół św. Ignacego Projektantem portu w Gdyni był: a. inŝ. Eugeniusz Kwiatkowski 9

10 b. inŝ. Tadeusz Wenda c. adm. Kazimierz Porębski,,Kacze Buki" i,,kępa Redłowska" objęte są ochroną jako: a. rezerwaty przyrody b. części Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego c. oba powyŝsze Daniel Gabriel Fahrenheit - urodzony w Gdańsku - był: a. znanym kupcem i podróŝnikiem b. burmistrzem gdańskim c. uczonym Która z trój miejskich uczelni obchodziła ostatnio 100.lecie powstania: a. Akademia Morska b. Uniwersytet Gdański c. Politechnika Gdańska Muzeum Zegarów WieŜowych w Kościele św. Katarzyny to: a. oddział Muzeum Narodowego w Gdańsku b. oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska c. samodzielna plac6wka muzealna Kiedy otwarte Operę Leśną w Sopocie: a r. b r. c r. Układ między Mściwojem n a Przemysłem II wszedł w Ŝycie w roku : a.1282 b.1294 c.1296 Gdzie w Sopocie znajduje się słowiańskie grodzisko: a. przy ul. Haffnem b. przy ul. Grunwaldzkiej c. przy ul. Mickiewicza Uroczyste otwarcie tymczasowego portu gdyńskiego z udziałem Prezydenta Sto Wojciechowskiego odbyło się w roku: a.1923 b.1924 c.1926 Dowódcą Lądowej Obrony WybrzeŜa w 1939 r. był: a. komandor Włodzimierz Steyer b. kontradmirał Józef Unrug c. pułkownik Stanisław Dąbek Miasto Gdańsk stało się częścią Prus po: a. I rozbiorze Polski b. II rozbiorze Polski c. III rozbiorze Polski Czyje imię nosi Bulwar Nadmorski w Gdyni a. Mariusza Zaruskiego b. Józefa Konrada Korzeniowskiego c. Feliksa Nowowiejskiego Port Gdyński od pierwszych lat swojego funkcjonowania specjalizował się w przeładunku : a. zboŝa b. węgla c. ryb 10

11 Inkluzja to: a. połączenie róŝnych materiałów rzeŝbiarskich b. dawne Ŝycie zatopione w bursztynie c. styl architektoniczny. Gdańsk prawo chełmińskie uzyskał w roku: a) 997; b)1263; c) W dokumencie z 1282 r. Mściwój II wyznaczył swoim następcą wielkopolskiego księcia Przemyśla II, który na króla Polski koronował się w roku: a) 1295; b)1297; c) Sklepienia palmowe odnajdziemy: a) w Kościele Mariackim; b) w Kościele św. Mikołaja; c) w Dworze Artusa. Inkluzja to: a) połączenie róŝnych materiałów rzeźbiarskich; b) dawne Ŝycie zatopione w bursztynie; c) rodzaj dekoracji malarskiej na tynku. Stan wojenny wprowadzono w Polsce w grudniu: a) 1970 r.; b) 1980 L; c) 1981 L. 6. Rok 1457 to data: a) nadania Gdańskowi Wielkiego Przywileju; b) budowy murów obronnych Głównego Miasta; c) II Pokoju Toruńskiego. 7. Organy Oliwskie liczą: a) 101 głosów - rejestrów; b)140 głosów - rejestrów; c) 110 głosów - rejestrów.. Najstarszą dzielnicą Gdyni jest: a) Redłowo; b)grabówek; c) Oksywie. Kto opracował pierwszy projekt Tymczasowego Portu Wojennego i Schroniska dla Rybaków w Gdyni? a) Eugeniusz Kwiatkowski; b) Jan Radtke; c) Tadeusz Wenda. Twórcą obrazu w ołtarzu św. Trójcy Katedry Oliwskiej jest: a) Herman Han; b} Antoni Molier; c) Andrzej Stech. Dowódca Lądowej Obrony WybrzeŜa w 1939 r. był: d) kontradm. Józef Unrug. e) pik Stanisław Dąbek; f) kom. Włodzimierz Steyer. 11

12 Kto był twórcą projektu Kaplicy Królewskiej? a) Jan Kramer; b) Abraham van den Block; c) Ty!man van Gameren. Największy rozkwit klasztoru oliwskiego nastąpił za czasów opata: a) Michała Hackiego b) Kaspra Jeszke c) Jacka Rybińskiego Który z obiektów powstał w stylu renesansu niderlandzkiego: a) Wielka Zbrojownia; b) Nowy Dom Ławy; c) plebania Kościoła Mariackiego. Gdzie znajduje się napis "Coelesti iungimur arcu" (Jesteśmy złączeni niebiańskim łukiem)? a} w Katedrze Oliwskiej; b) w Muzeum Narodowym; c) w Ratuszu Głównego Miasta. W roku 1807 Gdańsk uzyskał status Wolnego Miasta na mocy Pokoju w: a) Oliwie; b) TylŜy; c) Toruniu. Pierwsze przedstawienie w Operze Leśnej odbyło się w roku: aj 1903; b) 1909; e) Dowódcą obrony Poczty Polskiej we wrześniu 1939 r. był: a) Alfons F1isykowski; b} Konrad Guderski; e) Józef Wąsik. W marcu 1945 r. hitlerowcy zatarasowali wejście do portu w Gdyni okrętem: a) Goya; b)gneisenau; c) Gustof. W Zatoce Gdańskiej zasolenie wynosi około: a) 7 promili; b) 15 promili; c) 22 promile. 21. J.J. Haffner zbudował swoje łazienki w: a) 1813 roku w Brzeźnie: b) 1823 roku w Sopocie; c) 1842 roku w Jelitkowie. NSZZ "Solidarność" powstał w wyniku: a) obrad "okrągłego stołu" w 1989 r.; b) wyborów parlamentarnych w 1989 r.; c) Porozumień Sierpniowych w 1980 r. Płynąc statkiem z Motławy na Westerplatte po stronie sterburty ogląda się między innymi: a} Stocznię Remontową; b) Twierdzę Wisłoujście; c) budynek dawnego Polskiego Urzędu Pocztowego. Czyje imię nosi Bulwar Nadmorski w Gdyni: a. Mariusza Zaruskiego b. Konrada Korzeniowskiego c. Feliksa Nowowiejskiego 12

13 Co oznaczała dewiza Rady Gdańska "Nec temere nec timide": a) "Cieniem są nasze dni"; b) "Ognia mieczem nie tnij"; c) "Ani zuchwale ani bojaźliwie". Uniwersytet Gdański został powołany do Ŝycia w roku: a) 1960; b)1965; c) W którym miejscu na terenie Stoczni Gdańskiej podpisano w 1980 r. Porozumienia Sierpniowe: a) w budynku dyrekcji; b) w sali BHP; c) przy Bramie Nr 2. W którym roku budynek będący niegdyś siedzibą Wysokiego Komisarza Ligi Narodów w Gdańsku stał się Nowym Ratuszem - siedzibą Rady Miasta Gdańska: a) 1998; b)1999; c) Narodowe Centrum śeglarstwa znajduje się w: a} a) Wisłoujściu; b) Górkach Wschodnich; c) Górkach Zachodnich. Wniosek o nadanie uprawnień przewodnika turystycznego, wydanie legitymacji identyfikatora składa się do: a) prezydenta miasta; b) wojewody; c) marszałka województwa. Kolibki są historycznie związane z królem: a) Władysławem IV b) Janem III Sobieskim c) Stefanem Batorym Pierwsze przedstawienie w Operze Leśnej odbyło się w roku: a) 1903 b) 1909 c) 1946 Traktat wersalski podpisano w: a) w styczniu 1919 r. b) w czerwcu 1919 r. c) w styczniu 1920 r. Jacek OdrowąŜ sprowadził dominikanów do Gdańska z: a) Wrocławia b) Krakowa c) Torunia Biało czerwoną flagę na Dworze Artura zawiesił w marcu 1945 roku : a) Leon Pająk b) Zbigniew Michel c) Alfons Łozowski Przełom Wisły koło Górek powstał zimą: a) 1840 r. b) 1842 r. c) 1952 r. 13

14 Politechnika Gdańska rozpoczęła dydaktyczną działalność w roku: a) 1900 b) 1904 c) 1920 Niemcy uciekając z Gdyni w marcu 1945 r. zatarasowali port okrętem: a) Gneisennau b) Goya c) Stuttgart Nazwa MIR dotyczy: a) polskiego Ŝaglowca b) holownika portowego c)instytutu badawczego Pomnik poświęcony Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu ustawiony jest przy: a) ul.10lutego b) Skwerze Kościuszki c) ulicy Świętojańskiej Projektantem i wykonawcą największej bursztynowej monstrancji w kościele św.brygidy jest: a) Mariusz Drapikowski b) Janusz Iglikowski c) Bogdan Pietruszka Dowódcą Lądowej Obrony WybrzeŜa w 1939 r. był: a) Komandor Włodzimierz Steyer b) Kontradmirał Józef Unrug c)pułkownik Stanisław Dąbek 13.Rezerwat przyrody Ptasi Raj a) znajduje się przy Wiśle Śmiałej b) połoŝony jest w północnej części Zatoki Puckiej c) znajduje się w rejonie Potoku Chylońskiego 14. Stary Targ i Sztumska Wieś to nazwy miejscowości pomorskich znanych z : a) osiedlenia menonitów; b) działalności organizacji polskich w czasach zaborów; c) zawarcia paktów pokojowych ze Szwecją w XVII wieku. 15. Maciej Biesiadecki, Marian Chodacki, Kazimierz Papee: a) uczestnicy ruchów antykrzyŝackich b) Generalni Komisarze Rzeczypospolitej Polskiej w Wolnym Mieście Gdańsku c) przedstawiciele Polonii Gdańskiej NSZZ Solidarność powstała w wyniku: a) obrad okrągłego stołu 1981 r., b) wyborów parlamentarnych 1989 r., c) Porozumień Sierpniowych 1980 r. Porucznik Konrad Guderski we wrześniu 1939 r.: a) był dowódcą obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku b) zginął r. w czasie nalotu na Westerplatte wartowni nr.5 c) był dowódcą ORP Orzeł po ucieczce okrętu z Talina Daniel Fahrenheid urodzony w Gdańsku był: a) znanym kupcem i podróŝnikiem b) burmistrzem gdańskim c) uczonym 14

15 Układ między Mściwojem II a Przemysławem II wszedł w Ŝycie: a) w 1282 r. b) w 1294 r. c) w 1296 r. Vitae Sancti Adalberti to łaciński tekst, w którym: a) opisano granice Państwa Polskiego b) wymieniono nazwę miasta Gdańsk c) opisano plemiona pruskie Konrad Leczkow, Arnold Hecht i Bartłomiej Gross to: a) przedstawiciele gdańskiego patrycjatu w XVII wieku b) członkowie Senatu Wolnego Miasta Gdańska c) członkowie Rady zamordowani przez KrzyŜaków 1441r. W przywileju dla Gdańska z 1526 r. król Zygmunt Stary: a) zakazywał działań reformacyjnych b) wprowadzał prawo składu c) powoływał III Ordynek 23. W pobliŝu Biskupiej Górki znajduje się; a) dawna świątynia menonitów b) cerkiew prawosławna c) pierwszy w Polsce murowany meczet Granica morska Polski ma długość: a) 524 km b) 461,6 km c) km Przy jakim placu usytuowany jest Teatr Muzyczny w Gdyni a) Plac Kaszubski b) Skwer Kościuszki c) Plac Grunwaldzki Jan Heweliusz był członkiem: a) Royal Society w Londynie; b) Gdańskiego Towarzystwa Przyrodniczego; c) Biblioteki Naukowej w Sztokholmie Inkluzja to: a) zdobienie przedmiotów przez wykładanie ich powierzchni innymi materiałami np. kością, masą perłową; b) aneks do umowy kupieckiej c) szczątki organiczne ( np. rośliny,owady) w bursztynie. Częściami składowymi ołtarza są: a) retabulum, lawatorium, kwatera b) mensa,predella, retabulum c) retabulum, cyborium, atrium Projektantem pomnika Poległych Stoczniowców Grudnia 1970 jest: a) Bogdan Pietruszka b) Wiktor Tołkin c) Adam Haupt Co oznaczała dewiza Rady Gdańska Nec temere nec timide : a) Ognia mieczem nie tnij b) Cieniem są nasze dni c) Ani zuchwale ani bojaźliwie Pierwsza pisana wzmianka o Gdańsku znajduje się w: 15

16 a. śywocie Św. Wojciecha autorstwa Jana Kanapariusza b. Bulli PapieŜa Eugeniusza III c. w dokumencie Dagome Judex Dowódcą polskiej floty w bitwie pod Oliwą w 1627 r. był: a. Jan Wejher b. Izaak Spiring c. A. Dickmann Największa ilość zboŝa dostarczono do spichlerzy gdańskich w: a. latach b roku c roku UŜywana w dawnym Gdańsku jednostka miary zboŝa to łaszt gdański. Wynosił on ok.: a kg b kg c kg Ostatnim lektorem języka polskiego w Gimnazjum Akademickim w Gdańsku był: a. J. Kabura b. J. Rybiński c. C.K. Mrongowiusz Określenie Polski Hak ' oznacza: a. prawy brzeg Motławy przy połączeniu jej z Wisłą b. wojska polskiego na Oksywiu w Gdyni c. Chwyt w judo Sformułowanie Perła w Koronie Rzeczypospolitej uŝywano wobec: a. Gdańska b. Krakowa c. Gniezna Termin polskie Termopile: oznacza bohaterską obronę w 1939 r.: a. załogi na Helu b. wojska polskiego na Oksywiu w Gdyni c. załogi Westerplatte PapieŜ Jan Paweł II był w Trójmieście w roku: a b c Nagrodę Nobla przyznano Lechowi Wałęsie w roku: a b c Mewi Szaniec w okolicy Wisłoujścia to: a. miejsce, w którym po kapitulacji załogi Westerplatte zatrzymano polskich jeńców b. miejsce lądowanie francuskiej pomocy dla Stanisława Leszczyńskiego c. nazwa bunkra z czasów II wojny Teatr Leśny znajduje się : a. przy ul. Jekoswa Dolina w Gdańsku Wrzeszczu b. w Sopocie c. w Gdyni Tytuł bazylika mniejsza nadawany przez papieŝa kościołom o waŝnym znaczeniu historycznym posiadają w Gdańsku: a. 3 kościoły 16

17 b. 4 kościoły c. 6 kościoły NSZZ Solidarność powstała w wyniku: a. Porozumień Sierpniowych 1980 r. b. wyborów parlamentarnych 1991 r. c. ugody społecznie 1989 r. Budowę murów obronnych gotyckich Głównego Miasta oraz kościoła Mariackiego w Gdańsku rozpoczęto: a. w marcu 1343 r. b. w 1375 r. c. w 1386 r. ZagroŜenie powodziowe Gdańska przez wody Wisły zlikwidowano przez: a. realizację przekopu Wisły w latach b. usypania wałów przeciwpowodziowych na śuławach c. wykonaniu prac melioracyjnych Na listę światowego dziedzictwa UNESCO wpisano obiekty znajdujące się na terenie Trójmiasta: a. twierdzę Wisłoujście w Gdańsku b. molo w spocie c. postulaty strajkowe Sierpnia 1980 r. Zbiory kolekcjonera sztuki Lessera Giełdzińskiego znajdują się w: a. Zielonej Bramie b. w Domu ławników przy Długim Targu c. w Muzeum Archeologicznym Największy budynek mieszkalny starego Gdańska-Dom Angielski zwany teŝ Domem Anielskim posiada: a. 6 kondygnacji b. 8 kondygnacji c. 10 kondygnacji Największy dźwig portowy średniowiecznej Europy śuraw Gdański mógł unieść cięŝar: a. 1 łaszt ( 2 tony) b. 3 łaszty c. 5 łasztów Budowę teatru gdańskiego zwanego potocznie Młynkiem do kawy wzniesionego z inicjatywy J. Kabruna na Targu Węglowym ukończono: a. w 1801 r. b. w 1810 r. c. w 1815 r. Pierwsza wzmianka o Gdyni pochodzi z: a r. b r. c r. Jedyny w Polsce zegar astronomiczny znajduje się w Gdańsku w : a. katedrze oliwskiej b. kościele mariackim c. na wieŝy Ratusza Głównego Miasta Zbudowana w Gdańsku w roku 2007 baza kontenerowa w Porcie Północnym posiada zdolność przeładunkową: a. milion kontenerów 20 TEU rocznie b. 500 tys. sztuk rocznie c. 700 tys. sztuk rocznie Zwieńczenie ściany frontowej Złotej Kamienicy w Gdańsku to postacie: a. Kleopatry, Edypa, Achillesa i Antygony 17

18 b. PróŜności, Sofoklesa, Edypa i Nadziei c. 4 cnót głównych Twórcą Towarzystwa Przyrodniczego w Gdańsku był: a. Daniel Gabriel Fahrenheit b. Daniel Gabriel Gralath c. Daniel Mikołaj Chodowiecki Do portu Gdańskiego mogą wpływać statki o nośności: a. 120 tys. Ton b. 150 tys. Ton c. 200 tys. ton Związek Pruski to stowarzyszenie miast Pomorza Gdańskiego i moŝnowładztwa, którego celem było wypędzenie KrzyŜaków z tego obszaru załoŝono w Kwidzynie w roku: a b c Budowniczym portu gdyńskiego był: a. Tadeusz Wenda b. Józef Skwiercz c. Jan Zwara Środkiem płatniczym w Wolnym Mieście Gdańsku w XX w. były: a. marka niemiecka b. gulden c. dolar Jakub Teodor Klein to znany : a) przyrodnik i botanik b) lekarz c) fizyk Zegar z ruchomym aniołem z 1596 r. w Katedrze Oliwskiej to dzieło : a) Brunona Kadaua z Braniewa b) Wilhelma Van de Blocka c) Wolfganga Sporera 1. ZOO w Oliwie zostało załoŝone w : a) 1954 r. b) 1960 r. c) 1952 r. Gdańsk został zajęty przez zaborców pruskich podczas : a) I rozbioru b) II rozbioru c) III rozbioru Towarzystwo Przyrodnicze w Gdańsku powstało w: a) 1742 r. b) 1720 r. c) 1743 r. Obszar Sopotu to: a) 73 km 2 b) 131 km 2 c) 17 km 2 Pierwsza informacja o istnieniu wsi Gdyni pochodzi z roku: a) 1253 b)

19 c) 1919 Pisarzem popularyzującym Gdynię i morze był: a) Henryk Sienkiewicz b) Stefan śeromski c) Władysław Reymont Administracje Apostolską ustanowiono na terenie Gdańska w: a) 1922 r. b) 1925 r. c) 1920 r. Budowę kąpieliska w Brzeźnie zapoczątkowali : a) Francuzi b) Niemcy c) Polacy Pierwszym w historii Uniwersytetu Gdańskiego doktorem honoris causa jest : a) Lech Wałęsa b) Eugeniusz Kwiatkowski c) Lech Bądkowski Budowę Wielkiego Arsenału w Gdańsku ukończono w : a) 1608 r. b) 1599 r. c) 1611 r. Tak zwane wydmy przednie lub białe są porośnięte : a) piaskownicą zwyczajną i wydmuchrzycą piaskową b) mniszkiem lekarskim c) Mikołajkiem nadmorskim i rokitnikiem Największym portem pasaŝerskim na polskim wybrzeŝu jest : a) Gdańsk b) Szczecin c) Gdynia Ptasi Raj połoŝony jest w granicach administracyjnych : a) Gdańska b) Sopotu c) Mikoszewa Królem, który w Kaliszu wystawił zezwolenia na zbudowanie w Gdańsku palatium był: a) Władysław Łokietek b) Władysław Herman c) Leszek Czarny Pierwszym monarchą polskim, który osobiście przybył do Gdańska i rezydował w Ratuszu Głównego miasta był : a) Kazimierz Jagiellończyk b) Władysław Jagiełło c) Kazimierz wielki Człowiekiem, który samotnie odbył jako pierwszy rejs non-stop dookoła świata był a) Henryk Jaskuła b) Leonid Teliga c) Krzysztof Baranowski Kościół św. Barbary związany jest z zakonem Brygidek, znajduje się aktualnie na ulicy : a) Pomorskiej b) Polanki c) Abrahama 19

20 ZałoŜycielem zakonu Dominikanów w Gdańsku był : a) św. Jacek OdrowąŜ b) św. Wojciech c) św. Stanisław ze Szczepanowa Port Gdański moŝe przyjmować statki o nośności : a) 110 tys. ton b) 150 tys. ton c) 250 tys. ton W rejestrze Światowego Dziedzictwa UNSCO znajduje się jeden obiekt z Gdańska jest to : a) Obraz Sąd Ostateczny b) Tablica X przykazań c) Tablica z 21 postulatami z sierpnia 80 Pierwszą dyskotekę zwaną Musicorama zorganizowaną przez Franciszka Walickiego uruchomiono w : a) Grand Hotelu b) na plaŝy w Sopocie c) w Jelitkowie Nazwa rejonu miasta Lastadia pochodzi od : a) stoczni b) portu c) spichlerza Teatr Atelier w Sopocie nosi imię a) Agnieszki Osieckiej b) Anny German c) Anny Jantar W 1970 r. w Grudniu robotnicy gdańscy wyszli na ulicę, w wyniku rozruchów spalono: a) M.R.N b) KWPZPR c) KWMO Oddział muzeum obozu koncentracyjnego Sztuthof znajduje się w domu młynarza: a) w Sopocie b) w Gdyni c) w Gdańsku Kasino Hotel został zbudowany i oddany do uŝytku w Sopocie: a) b) c) Stanisław Mikołajczyk prezes PSL i wicepremier rządu w roku 1948 potajemnie został wywieziony z : a) Sopotu b) Gdyni c) Gdańska Manifest okrętowy to : a) spis towarów przewoŝonych na statku b) ubezpieczenie c) demonstracja moŝliwości manewrowych statku Układ między Mściwojem II a Przemysłem II wszedł w Ŝycie w roku : a.1282 b.1294 c.1296 Rok 1457 to data : a. nadania Gdańskowi przywilejów 20

EGZAMIN USTNY na uprawnienia przewodnika turystycznego miejskiego GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA

EGZAMIN USTNY na uprawnienia przewodnika turystycznego miejskiego GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA EGZAMIN USTNY na uprawnienia przewodnika turystycznego miejskiego GDAŃSK, SOPOT, GDYNIA 1. Egzamin polega na udzieleniu odpowiedzi na pytanie umieszczone w zestawie pytań. 2. KaŜdy zestaw składa się z

Bardziej szczegółowo

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!!

Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów. Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! Przed Wami znajduje się test złożony z 35 pytań. Do zdobycia jest 61 punktów Na rozwiązanie macie 60 minut. POWODZENIA!!! 1 1. Podaj imię i nazwisko burmistrza Gostynia i starosty Powiatu Gostyńskiego.

Bardziej szczegółowo

KRAJOZNAWCZA ODZNAKA MORSKA

KRAJOZNAWCZA ODZNAKA MORSKA KRAJOZNAWCZA ODZNAKA MORSKA 1. Krajoznawcza Odznaka Morska została ustanowiona, na wniosek Oddziału PTTK Marynarki Wojennej w Gdyni, uchwałą nr 27/86 z dnia 7 czerwca 1986 roku Prezydium Zarządu Głównego

Bardziej szczegółowo

grupowy (min. 10 osób) grupy szkolne 3 zł/os., grupy wycieczkowe 6 zł/os.

grupowy (min. 10 osób) grupy szkolne 3 zł/os., grupy wycieczkowe 6 zł/os. Gdańsk: Muzeum Narodowe: Oddział Sztuki Dawnej: ulgowy - 6 zł rodzinny - 18 zł grupowy (min. 10 osób) grupy szkolne 3 zł/os., grupy wycieczkowe 6 zł/os. piątek: dzień wolnego wstępu 1 / 21 Oddział Sztuki

Bardziej szczegółowo

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45

WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 WYNIKI WIELKIEGO TESTU HISTORYCZNEGO 2012 PRZEPROWADZONEGO Z OKAZJI ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI PRZEZ POLSKĘ SZKOŁA PODSTAWOWA NR 45 1. Pierwszy król Polski, który pochodził z dynastii Piastów to:

Bardziej szczegółowo

Od połowy XVI wieku bogaci patrycjusze gdańscy i dyplomaci obcych państw zaczęli budować w Sopocie swoje letnie rezydencje. W też czasie pojawiły się

Od połowy XVI wieku bogaci patrycjusze gdańscy i dyplomaci obcych państw zaczęli budować w Sopocie swoje letnie rezydencje. W też czasie pojawiły się Sopot Krótko o Sopocie Sopot miasto na prawach powiatu w północnej Polsce nad Zatoką Gdańską (Morze Bałtyckie), położone na Pobrzeżu Gdańskim, pomiędzy Gdańskiem i Gdynią, z którymi tworzy Trójmiasto.

Bardziej szczegółowo

Jadąc nad polskie morze nie możemy zakładać, że dane nam będzie co dzień pływać i wystawiać się na promienie słoneczne. Czy zatem warto w ogóle tam

Jadąc nad polskie morze nie możemy zakładać, że dane nam będzie co dzień pływać i wystawiać się na promienie słoneczne. Czy zatem warto w ogóle tam WYBRZEŻE BAŁTYCKIE Jadąc nad polskie morze nie możemy zakładać, że dane nam będzie co dzień pływać i wystawiać się na promienie słoneczne. Czy zatem warto w ogóle tam jeździć? Owszem, ale należy opracować

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta

ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE Warsztaty dot. Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Trójmiasta Gdynia, 25 września 2015 r. Główne wnioski z uwarunkowań oraz proponowane rozwiązania projektowe

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ

RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ Załącznik nr 6 do specyfikacji PCFE.272.87.2011 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA RAMOWY PROGRAM WYCIECZEK SZKOLNYCH ORGANIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU MOŻEMY WIĘCEJ I. Nazwa szkoły: Liceum Ogólnokształcące im.

Bardziej szczegółowo

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie

Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Kościół parafialny pod wezwaniem św. Marcina w Chojnacie Chojnata jest starą wsią. Powstała nie później niż w XIII w. Niegdyś posiadała duże znaczenie dzięki zakonowi benedyktynów, którzy posiadali tutaj

Bardziej szczegółowo

Węzeł Ofiar Grudnia 70 (54 31 41,14 N ; 18 31 04,24 E)

Węzeł Ofiar Grudnia 70 (54 31 41,14 N ; 18 31 04,24 E) Węzeł Ofiar Grudnia 70 (54 31 41,14 N ; 18 31 04,24 E) Pomnik upamiętniająco Ofiary Grudnia 1970 w Gdyni. Na przystanku Szybkiej Kolei Miejskiej Gdynia Stocznia oraz w jego pobliżu śmierć poniosło 18 pracowników

Bardziej szczegółowo

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki

Pomniki i tablice. Toruń. Zbigniew Kręcicki Zbigniew Kręcicki Pomniki i tablice Toruń Po lewej. Plac Rapackiego. Uroczyste odsłonięcie pomnika Marszałka nastąpiło 15 sierpnia 2000 r. w 80. rocznicę bitwy warszawskiej. Po prawej. Pierwszy, tymczasowy

Bardziej szczegółowo

II Wojewódzki Konkurs Wiedzy Szlakiem pomorskich baśni i legend"

II Wojewódzki Konkurs Wiedzy Szlakiem pomorskich baśni i legend II Wojewódzki Konkurs Wiedzy Szlakiem pomorskich baśni i legend" Regulamin konkursu: 1. Organizatorem II Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy Szlakiem pomorskich baśni i legend jest Wojewódzka i Miejska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie

w którym pierwsze ślady osadnictwa pojawiły się już na początku drugiego tysiąclecia. Pułtusk położony jest w północnej części Mazowsza, w Dolinie PUŁTUSK Pięknekrajobrazy krajobrazy, czyste środowiskonaturalne naturalne, zabytki oraz ciekawa historia tym zachwyca i przyciąga do siebie Pułtusk, małe miasteczko na północnymmazowszu, w którym pierwsze

Bardziej szczegółowo

Przeczytaj uważnie i uzupełnij:

Przeczytaj uważnie i uzupełnij: Przeczytaj uważnie i uzupełnij: 1. Lublin położony jest w krainie, która nazywa się.. 2. Lublin uzyskał prawa miejskie w...r., nadał mu je.... 3. Herb miasta przedstawia..., skaczącego na krzew..., który

Bardziej szczegółowo

1660 Podpisanie pokoju między Polską i Szwecją w Oliwie Utworzenie Wolnego Miasta Gdańska przez Napoleona.

1660 Podpisanie pokoju między Polską i Szwecją w Oliwie Utworzenie Wolnego Miasta Gdańska przez Napoleona. Eliminacje Międzyszkolne dla gimnazjów Gdańsk - jego historia, kultura zabytki i współczesność 8 marca 2013r. max. 89 pkt. 1660 Podpisanie pokoju między Polską i Szwecją w Oliwie 1807 Utworzenie Wolnego

Bardziej szczegółowo

ZWIEDZAMY SUWALSZCZYZNĘ

ZWIEDZAMY SUWALSZCZYZNĘ ZWIEDZAMY SUWALSZCZYZNĘ Programy wycieczek jednodniowych (7-8 godzinnych) 5:52 wyjazd z Białegostoku pociągiem REGIO 8:11 przyjazd do Suwałk wycieczka 17:28 wyjazd z Suwałk pociągiem REGIO 19:37 przyjazd

Bardziej szczegółowo

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE

Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży. 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE Oferta PROMOCYJNA na organizację Zielonych Szkół oraz imprez integracyjnych i sportowych dla dzieci i młodzieży 50 zł za dobę ZAPRASZAMY NAD MORZE OPIEKUNOWIE OTRZYMAJĄ ZAKWATEROWANIE W APARTAMENTACH DE

Bardziej szczegółowo

Wrzesień. Październik

Wrzesień. Październik Kalendarz historyczny rok szkolny 2010/2011 Wrzesień 1 września 1939 r. - agresja Niemiec na Polskę 1-7 września 1939 r. - obrona Westerplatte 11 września 1932 r. - Franciszek Żwirko i Stanisław Wigura

Bardziej szczegółowo

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice

Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Plan obchodów rocznic, dziedzictwa, tradycji i pamięci narodowej na rok 2012 na terenie miasta Katowice Data Miejsce obchodów Forma obchodów 4 kwietnia Szkoła Policji Posadzenie Dębów Pamięci i odsłonięcie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja przygotowania puzzli

Instrukcja przygotowania puzzli Instrukcja przygotowania puzzli 2 1 1. Wytnij puzzle. 2. Z wyciętych elementów ułóż mapę Polski zgodnie z zamieszczonym wzorem. Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Archiwum Wydawnictwa (s. 1, 2) oraz agencji fotograficznych:

Bardziej szczegółowo

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga

Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Budowa kanału żeglugowego szansą dla rozwoju Elbląga Witold Wróblewski Prezydent Miasta Elbląg Konferencja Budowa kanału żeglugowego Nowy Świat przez Mierzeję Wiślaną Elbląg, 7 kwietnia 2016 r. Elbląg

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013

GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 dr Elżbieta Marszałek Wiceprezes Ligii Morskiej i Rzecznej Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu Wydz. Ekonomiczny w Szczecinie GOSPODARKA MORSKA POLSKI 2013 Artykuł oparty jest o materiały statystyczne, opracowane

Bardziej szczegółowo

Drodzy Gdańszczanie i Sympatycy Gdańska!

Drodzy Gdańszczanie i Sympatycy Gdańska! Zapr0szenie Drodzy Gdańszczanie i Sympatycy Gdańska! Zapraszam gorąco na nasze kolejne wspólne święto: w dniach 25 27 lipca 2014 r. odbędzie się czwarty już Światowy Zjazd Gdańszczan. Organizowany od 2002

Bardziej szczegółowo

2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU

2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU 2015 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU CENNIK USŁUG PRZEWODNICKICH W JĘZYKU POLSKIM: - dzienny ryczałt za zwiedzanie trwające do 4 godzin - 2200 CZK - każda kolejna godzina powyżej 4 godzin - 5 CZK - dzienny

Bardziej szczegółowo

RZEKI I LUDZIE. 6-7 czerwca 2015 r. Podgrodzie. sobota, 6 czerwca 2015 roku

RZEKI I LUDZIE. 6-7 czerwca 2015 r. Podgrodzie. sobota, 6 czerwca 2015 roku RZEKI I LUDZIE XI Ogólnopolski Festiwal Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie 6-7 czerwca 2015 r. Podgrodzie sobota, 6 czerwca 2015 roku 9.30 Rozpoczęcie Festiwalu 9.30-19.00 Życie na podgrodziu

Bardziej szczegółowo

Program. Program fakultatywny. Uwagi

Program. Program fakultatywny. Uwagi Trójmiasto - obóz podróżnika-turysty Fot. Własność - Gdańska Agencja Turystyczna 3miasto to MORZE atrakcji, MORZE przygody, MORZE cooltury Jakie atrakcje nas czekają? Zapraszamy do Trójmiasta, jedynej

Bardziej szczegółowo

Karta Turysty Gdańsk Sopot Gdynia Plus

Karta Turysty Gdańsk Sopot Gdynia Plus Karta Turysty Gdańsk Sopot Gdynia Plus 1 Spis treści 2 1. Jedna karta wiele możliwości... 3 2. Udany debiut... 4 3. Oferta Karta Turysty... 5 4. Jak to działa?... 7 5. Czy to się opłaca?... 9 6. Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe. Imię i nazwisko Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii ORGANIZATORZY: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Imię i nazwisko Szkoła Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa nr 17 Szkoła Podstawowa nr 18 Drogi Uczniu,

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do

Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do GŁÓWNE UWARUNKOWANIA OCHRONY I ZAGOSPODAROWANIA TERENU (1) Wyjątkowe położenie na Mierzei Wiślanej u ujścia Wisły do Zatoki Gdańskiej Wody przybrzeżne, plaże, wydmy i bory nadmorskie, fragment międzywala,

Bardziej szczegółowo

jest kontynuacją projektu InWater zrealizowanego przez Interreg IIIB BSR pt. Wykorzystanie dowych Dróg g Wodnych dla Rozwoju Regionalnego

jest kontynuacją projektu InWater zrealizowanego przez Interreg IIIB BSR pt. Wykorzystanie dowych Dróg g Wodnych dla Rozwoju Regionalnego Program ożywienia o dróg g wodnych w Gdańsku jest kontynuacją projektu InWater zrealizowanego przez Gminę Miasta Gdańska w ramach Inicjatywy Wspólnotowej Interreg IIIB BSR pt. Wykorzystanie Śródlądowych

Bardziej szczegółowo

ZJAZD KOŁA MŁODYCH. POLSKIEGO ZWIĄZKU INśYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA

ZJAZD KOŁA MŁODYCH. POLSKIEGO ZWIĄZKU INśYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA ZJAZD KOŁA MŁODYCH POLSKIEGO ZWIĄZKU INśYNIERÓW I TECHNIKÓW BUDOWNICTWA GDAŃSK 06-08.05.2011 Koło Młodych Polskiego Związku InŜynierów i Techników Budownictwa (KM PZITB) jest pręŝnie rozwijającym się stowarzyszeniem

Bardziej szczegółowo

SPIS OPRACOWANYCH I ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW ILUMINACJI OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH Autor: prof. dr hab. Wojciech Żagan

SPIS OPRACOWANYCH I ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW ILUMINACJI OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH Autor: prof. dr hab. Wojciech Żagan SPIS OPRACOWANYCH I ZREALIZOWANYCH PROJEKTÓW ILUMINACJI OBIEKTÓW ARCHITEKTONICZNYCH Autor: prof. dr hab. Wojciech Żagan Lp Nazwa obiektu Data powstania projektu Data realizacji Uwagi GMACHY REPREZENTACYJNE

Bardziej szczegółowo

Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016

Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016 Małgorzata Litkowska przewodnik po Toruniu tel. 509 140 535 www.przewodniktorun.pl ZAPRASZAM DO TORUNIA 2016 Trasa podstawowa to 2-3 godzinny spacer po Starówce i obejmuje najważniejsze zabytki toruńskiej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr Rady Miasta Gdańska

UCHWAŁA Nr Rady Miasta Gdańska UCHWAŁA Nr Rady Miasta a z dnia w sprawie podjęcia współpracy Gminy Miasta a z Gminą Cedry Wielkie, Pruszcz i, Suchy Dąb i Gminą Miejską Pruszcz i w celu realizacji projektu pn. Pomorskie trasy rowerowe

Bardziej szczegółowo

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa

Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży. czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Trasa wycieczki: Zabytki sakralne Łomży czas trwania: 5 godzin, typ: piesza, liczba miejsc: 8, stopień trudności: bardzo łatwa Opis wycieczki to duże miasto w województwie podlaskim nad rzeką Narwią. Historia

Bardziej szczegółowo

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN

Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Warszawa Poczdam Kilonia Skagen Odense - Kopenhaga Ystad Świnoujście Warszawa: 10 do 12 dni 2800 km WYPRAWA DO DANII - SKAGEN Niemcy - Poczdam Budynek z 1685 r, początkowo jako oranżeria a następnie stajnie

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wiedzy o Radomsku

Konkurs Wiedzy o Radomsku Konkurs Wiedzy o Radomsku Nie zapomnij podpisać się i wypełnić karty odpowiedzi na samym końcu, powodzenia! :) 1. Połącz dawne nazwy ulic z ich współczesnymi odpowiednikami. a) ul. Żabia 1. ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI

ORDEREM ORŁA BIAŁEGO. Pan Jan OLSZEWSKI. KRZYśEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI Odznaczeni zostali: w uznaniu znamienitych zasług dla Rzeczypospolitej Polskiej, a w szczególności dla przemian demokratycznych i wolnej Polski, za działalność państwową i publiczną ORDEREM ORŁA BIAŁEGO

Bardziej szczegółowo

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW

ZAGADKI WARSZAWSKIE. IKz6g123. mgr inż. Stanisław Żurawski ZDS WIL PW IKz6g123 ZDS WIL PW mgr inż. Stanisław Żurawski Zagadka IKz6g123 ULICA LICZY SOBIE OKOŁO 240 LAT A JEJ NAZWA O POŁOWĘ MNIEJ. JEST ULICĄ W MIARĘ DŁUGĄ. ZABUDOWA KIEDYŚ I OBECNIE BARDZO RÓŻNORODNA, OD ZWARTYCH

Bardziej szczegółowo

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi

Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Głubczyce. Lp. Miejscowość Obiekt Adres Uwagi 1. Bernacice kościół filialny pw. św. Trójcy 2. Bernacice

Bardziej szczegółowo

POWSZECHNY ZJAZD. EKONOMISTÓW, MENEDŻERÓW, PRAWNIKÓW I HISTORYKÓW MORSKICH Gdynia, 20 września 2010 PROGRAM. Patroni Zjazdu:

POWSZECHNY ZJAZD. EKONOMISTÓW, MENEDŻERÓW, PRAWNIKÓW I HISTORYKÓW MORSKICH Gdynia, 20 września 2010 PROGRAM. Patroni Zjazdu: POWSZECHNY ZJAZD EKONOMISTÓW, MENEDŻERÓW, PRAWNIKÓW I HISTORYKÓW MORSKICH Gdynia, 20 września 2010 PROGRAM Patroni Zjazdu: Minister Rozwoju Regionalnego Elżbieta Bieńkowska Dowódca Marynarki Wojennej Tomasz

Bardziej szczegółowo

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św.

GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW. Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181. Dzwonnica w zespole kościoła par. p.w. św. Aneks nr 1 GMINNA EWIDENCJA ZABYTKÓW Lp. Miejscowość Obiekt 1. Kościół par. p.w.św. Marcina 2. Adres Nr 181 Brama w zespole kościoła par. p.w. św. Marcina Nr 181 Wpis do rejestru zabytków rej. zab. A-282

Bardziej szczegółowo

KOLONIE LETNIE Roztocze - Szczebrzeszyn. Termin: 4.07 17.07.2011 r. 90 osób

KOLONIE LETNIE Roztocze - Szczebrzeszyn. Termin: 4.07 17.07.2011 r. 90 osób KOLONIE LETNIE Roztocze - Szczebrzeszyn Termin: 4.07 17.07.2011 r. 90 osób Roztocze -Szczebrzeszyn Szczebrzeszyn - leży we wschodniej części Roztocza Zachodniego. Szeroko znany dzięki wierszowi Jana Brzechwy

Bardziej szczegółowo

Pływające Dziedzictwo Morskie. Żywa Historia Morska. Gdańsk 19 maja 2010r

Pływające Dziedzictwo Morskie. Żywa Historia Morska. Gdańsk 19 maja 2010r Pływające Dziedzictwo Morskie. Żywa Historia Morska. Gdańsk 19 maja 2010r Woda jest początkiem wszystkich rzeczy... [Homer] Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu ODDZIAŁ HISTORII MIASTA Empirowy Pałac Braunschweigów

Bardziej szczegółowo

Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego

Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego Obiekty zabytkowe wpisane do rejestru zabytków województwa śląskiego Lp. Obiekt Adres uwagi 1 układ urbanistyczny patrz załącznik graficzny nr 1 2 zespól klasztorny na Jasnej Górze ul. Kordeckiego 2 3

Bardziej szczegółowo

Historia i rzeczywistość

Historia i rzeczywistość Historia i rzeczywistość LITWA Powierzchnia 65.200 km2 Ludność ok. 3.400.000 Stolica Wilno Najdłuższa rzeka - Niemen LITWA - HISTORIA 1009 pierwsza wzmianka 1253 koronacja I króla Litwy Mendoga I Chrzest

Bardziej szczegółowo

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy

free mini przewodnik ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy mini przewodnik free ciekawe miejsca w okolicy Gminny Ośrodek Szkoleniowo-Wypoczynkowy 2 Na mapie: A Swoboda: Przydrożny krzyż We wsi Swoboda niedaleko Zgierza, na skraju lasu stoi stalowy krzyż. Z opowiadań

Bardziej szczegółowo

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO

MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO MŁODZIEŻOWA ENCYKLOPEDIA INTERNETOWA BOHATERÓW KRAJNY POD REDAKCJĄ MICHAŁA KOKOWSKIEGO WARSZAWA KRAKÓW: INSTYTUT HISTORII NAUKI PAN, 2015 ISBN 978-83-86062-23-2 Życiorys Bolesław Szymon Romanowski urodził

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYJAZDU DZIEŃ 1. 6.30 10.15 Przejazd z Poznania do Wrocławia (3h45min, 168km, droga DK5, E261)

PROGRAM WYJAZDU DZIEŃ 1. 6.30 10.15 Przejazd z Poznania do Wrocławia (3h45min, 168km, droga DK5, E261) PROGRAM WYJAZDU Nazwa wyjazdu: Z wizytą u zachodnich sąsiadów Trasa wyjazdu: Poznań- Wrocław- Walim- Wałbrzych Szklarska Poręba- Karpacz- Kowary- Adrspach- Frydlant- Zgorzelec- Drezno Zgorzelec- Zielona

Bardziej szczegółowo

godziny postoju POWIAT BYTOWSKI 2016-01-21 BYTOWSKI BYTÓW BYTÓW 09:00 17:00 PRZY POMNIKU NA PLACU KROFEYA PLAC KROFEYA

godziny postoju POWIAT BYTOWSKI 2016-01-21 BYTOWSKI BYTÓW BYTÓW 09:00 17:00 PRZY POMNIKU NA PLACU KROFEYA PLAC KROFEYA data nazwa adres POWIAT BYTOWSKI 2016-01-21 BYTOWSKI BYTÓW BYTÓW 09:00 17:00 PRZY POMNIKU NA PLACU KROFEYA PLAC KROFEYA 2016-01-22 BYTOWSKI MIASTKO MIASTKO 09:00 17:00 NA PLACU REKREACYJNYM "KACZY DOŁEK"

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji

Alfabetyczna lista członków Rady Kuratorów ZNiO wszystkich kadencji Alfabetyczna lista członków Rady ZNiO wszystkich L.p. Imię i nazwisko, stopień naukowy 1. Prof. dr hab. Andrzej Baborski 2. Prof. Władysław Bartoszewski 3. Prof. dr hab. Marek Bojarski 4. Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

2013 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU

2013 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU 2013 CENNIK USŁUG I BILETÓW WSTĘPU CENNIK USŁUG PRZEWODNICKICH W JĘZYKU POLSKIM: Dzienny ryczałt za zwiedzanie trwające do 4 godzin - 2000 CZK, każda kolejna godzina powyżej 4 godzin 500 CZK. Terminy świąteczne:

Bardziej szczegółowo

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS.02.02.00-00-001/08

Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji Urzędu Morskiego w Gdyni Nr POIS.02.02.00-00-001/08 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Zabezpieczenie brzegów Morza Bałtyckiego będących w administracji

Bardziej szczegółowo

25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek

25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek 25 kwietnia 2015 OD MICHAŁOWA DO KAMIONKA podczas Spaceru Warszawskiego prowadziła nas przewodniczka - pani Iwona Gąsiorek Bazylika Najświętszego Serca Jezusowego w Warszawie kościół parafialny na Pradze

Bardziej szczegółowo

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej

Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Maciej Tokarz, kl. VIa Zabytkowy kościół p.w. św. Mikołaja w Tabaszowej Piękno rzeczy śmiertelnych mija, lecz nie piękno sztuki. Leonardo da Vinci 1 Tabaszowa - miejscowość w powiecie nowosądeckim (województwo

Bardziej szczegółowo

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm

Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm Instytucje wspierające uruchamianie i rozwój małych firm POWIAT NAZWA DANE TELEADRESOWE STRONA WWW ADRES E-MAIL ZAKRES DZIAŁALNOŚCI UWAGI bytowski w Bytowie ul. Wojska Polskiego 6 77-100 Bytów tel. (059)

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowość krakowskich zabytków scenariusz lekcji

Wyjątkowość krakowskich zabytków scenariusz lekcji Wyjątkowość krakowskich zabytków scenariusz lekcji GRUPA DOCELOWA: uczniowie szkół ponadpodstawowych METODA: a) mini-wykład połączony z prezentacją multimedialną Wyjątkowość krakowskich zabytków ; b) rozmowa

Bardziej szczegółowo

PUSZCZA WKRZAŃSKA - PODRÓŻ W CZASIE I PRZESTRZENI. Historia Polic. Program wycieczki autokarowej. Trasa wycieczki. PRZEWODNIK: Iga Walkowiak

PUSZCZA WKRZAŃSKA - PODRÓŻ W CZASIE I PRZESTRZENI. Historia Polic. Program wycieczki autokarowej. Trasa wycieczki. PRZEWODNIK: Iga Walkowiak PUSZCZA WKRZAŃSKA - PODRÓŻ W CZASIE I PRZESTRZENI. PRZEWODNIK: Iga Walkowiak Program wycieczki autokarowej 8.00 Szczecin wyjazd spod CDiDN. 8.20 Police 8.30 Wzgórza Warszewskie 9.00 Fabryka Hydriwerke

Bardziej szczegółowo

WSTÊP POMORZE WARMIA I MAZURY WIELKOPOLSKA MAZOWSZE MA OPOLSKA ŒL SK STR. 5-7 STR. 8-23 STR. 24-27 STR. 28-33 STR. 34-49 STR. 50-83 STR.

WSTÊP POMORZE WARMIA I MAZURY WIELKOPOLSKA MAZOWSZE MA OPOLSKA ŒL SK STR. 5-7 STR. 8-23 STR. 24-27 STR. 28-33 STR. 34-49 STR. 50-83 STR. POLSKA WSTÊP STR. 5-7 POMORZE STR. 8-23 WARMIA I MAZURY STR. 24-27 WIELKOPOLSKA STR. 28-33 MAZOWSZE STR. 34-49 MA OPOLSKA STR. 50-83 ŒL SK STR. 84-96 POLSKA Kraj w œrodkowej Europie pomiêdzy Morzem Ba³tyckim

Bardziej szczegółowo

Egzamin dla kandydatów na pilotów wycieczek

Egzamin dla kandydatów na pilotów wycieczek Egzamin dla kandydatów na pilotów wycieczek Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego informuje o zbliżającym się terminie ostatniego egzaminu dla kandydatów na pilotów wycieczek. Egzamin dla kandydatów

Bardziej szczegółowo

1. Śladami Lalki Bolesława Prusa 3 miejsca, które można pokazać grupie

1. Śladami Lalki Bolesława Prusa 3 miejsca, które można pokazać grupie 1. Śladami Lalki Bolesława Prusa 3 miejsca, które można pokazać grupie 2. Maria Skłodowska-Curie jej ślady w Warszawie. 3. Tylman z Gameren mistrz baroku. 4. Miejsca związane ze Stanisławem Augustem Poniatowskim

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lp. Adres Typ obiektu Uwagi 1. Agrestowa 3, 5, 7 dom 2. budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego

Lp. Adres Typ obiektu Uwagi 1. Agrestowa 3, 5, 7 dom 2. budynek I Liceum Ogólnokształcącego im. Kazimierza Wielkiego Wykaz obiektów wpisanych do gminnej ewidencji zabytków Miasta Zduńska Wola, w tym obiekty wpisane do rejestru zabytków (zaznaczone wytłuszczonym drukiem): Lp. Adres Typ obiektu Uwagi 1. Agrestowa 3, 5,

Bardziej szczegółowo

ZAŁOGA Nr. MUZEUM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH w LUSOWIE

ZAŁOGA Nr. MUZEUM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH w LUSOWIE Zestaw pytań nr 1 ZAŁOGA Nr MUZEUM POWSTAŃCÓW WIELKOPOLSKICH w LUSOWIE 1. Jaki napis znajduje się na rzeźbie przy wejściu do Muzeum? (10 pkt)...... 2. W zbiorach Muzeum mamy wiele cennych pamiątek, w tym

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI

AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ im. Bohaterów Westerplatte w Gdyni WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH PROGRAM KONFERENCJI Konferencja organizowana jest pod patronatem honorowym REKTORA KOMENDANTA AMW kmdr.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU

INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY SESJAMI ORAZ O KORESPONDENCJI WPŁYWAJĄCEJ DO KANCELARII SEJMIKU SEJMIK WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO tel./fax (058) 3261740, e-mail: przewodniczacy@woj-pomorskie.pl www.woj-pomorskie.pl l Druk nr 629 INFORMACJA PRZEWODNICZĄCEGO SEJMIKU O PODEJMOWANYCH DZIAŁANIACH MIĘDZY

Bardziej szczegółowo

... kod ucznia. Konkurs wiedzy o morzu 1000 słów o morzu i okręcie

... kod ucznia. Konkurs wiedzy o morzu 1000 słów o morzu i okręcie ... kod ucznia Konkurs wiedzy o morzu 1000 słów o morzu i okręcie Test dla uczniów szkół woj. pomorskiego w roku szkolnym 2006/2007 dnia 14 kwietnia 2007r. Temat : Walory turystyczne Morza Bałtyckiego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 17 sierpnia 2012 r.

Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 17 sierpnia 2012 r. Warszawa, dnia 17 sierpnia 2012 r. Pozycja 43 ZARZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 17 sierpnia 2012 r. w sprawie uczestnictwa działu kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych

UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych UKRAINA - GRUZJA- ARMENIA Kaukaz dla Ambitnych Cena 1400 zł plus 400 euro Data: 30.07-08.08.2014r. - 10 dni przejazd klimatyzowanym autokarem Toruń- Lwów- Toruń przelot Ukraina- Gruzja oraz z powrotem

Bardziej szczegółowo

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku

Henryk Rutkowski. Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Henryk Rutkowski Kartografia wschodniej Wielkopolski do początku XIX wieku Przedmiotem zainteresowania jest terytorium województwa kaliskiego na dawnych mapach, z których tylko późniejsze przedstawiają

Bardziej szczegółowo

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU

LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU LISTA OSÓB ZAPROSZONYCH DO PRAC W SPOŁECZNEJ RADZIE KONSULTACYJNEJ WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO DS. BUDOWY TERMINALU LNG W ŚWINOUJŚCIU Lp. Imię i Nazwisko Instytucja/stanowisko 1. Robert Krupowicz Wojewoda

Bardziej szczegółowo

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etap rejonowy po zmianach

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etap rejonowy po zmianach Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etap rejonowy po zmianach REJON 1 - Miasto Gdańsk - gimnazja publiczne 143. 144. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku 9 1 Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etapu rejonowy

Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etapu rejonowy Podział uczestników Wojewódzkiego Konkursu z Języka Angielskiego etapu rejonowy REJON 1 - Miasto Gdańsk - gimnazja publiczne Lp. 1. 2. Gimnazjum nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku 9 1 Gimnazjum nr 2

Bardziej szczegółowo

HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ

HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ HISTORIA STOCZNI GDAŃSKIEJ Prof. dr hab. inż. Bolesław Mazurkiewicz Gdańsk, 29 lipca 2013 r. STOCZNIE GDAŃSKIE w XIX i XX WIEKU Stocznia Klawittera od 1827 do 1931 od 14.06.1945 Stocznia Nr 5 Stocznia

Bardziej szczegółowo

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia.

2. Powitanie gości i okolicznościowe przemówienia. . Dane INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI zarejestrowanej w Programie Pełna nazwa. Szkoła Podstawowa nr im. Lotników INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI. Skrzydło Lotnictwa Szkolnego w Dębnie Adres INSTYTUCJI/PODMIOTU/PLACÓWKI

Bardziej szczegółowo

MŁODE MIASTO GDAŃSK LABORATORIUM MIEJSKICH PROCESÓW ROZWOJOWYCH

MŁODE MIASTO GDAŃSK LABORATORIUM MIEJSKICH PROCESÓW ROZWOJOWYCH 1 MŁODE MIASTO GDAŃSK LABORATORIUM MIEJSKICH PROCESÓW ROZWOJOWYCH JANUSZ LIPIŃSKI EUROPEJSKI INSTYTUT NIERUCHOMOŚCI 2016 Młode Miasto Gdańsk 2 Młode Miasto Gdańsk 3 Narodziny 1380! Claus Lange i Peter

Bardziej szczegółowo

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej

Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej Język Haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej WYKAZ REKORDÓW USUNIĘTYCH (17-23.06.2011) 1 010 a p 2004504719 150 a Architektura rosyjska x zabytki 2 010 a p 2004512376 150 a Bóżnice x zabytki z Czechy

Bardziej szczegółowo

Rekrutacja 2015/2016

Rekrutacja 2015/2016 Rekrutacja 2015/2016 Propozycje klas na rok szk. 2015/2016 Klasa Program rozszerzony Języki Przedmioty wybrane do rekrutacji język polski język angielski język polski gr.i - historia język francuski język

Bardziej szczegółowo

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie. zapraszają na sympozjum otwarte

Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie. zapraszają na sympozjum otwarte Muzeum Narodowe w Gdańsku i Muzeum Narodowe w Krakowie zapraszają na sympozjum otwarte Wokół Tryptyku Hansa Memlinga Sąd Ostateczny. Standardy ochrony i wypożyczania unikatowych dzieł sztuki. 14 września

Bardziej szczegółowo

W szlaku handlowym Via Regia. Konrad Fiebrich Daniel Litwin

W szlaku handlowym Via Regia. Konrad Fiebrich Daniel Litwin Nysa W szlaku handlowym Via Regia Konrad Fiebrich Daniel Litwin NYSA Nysa - miasto w woj. opolskim, w powiecie nyskim, siedziba gminy miejskowiejskiej Nysa. Historycznie leży na Śląsku. Od 1950 miasto

Bardziej szczegółowo

2. Biskupice kaplica pogrzebowa przy kościele parafialnym 3. Biskupice pałac 49a

2. Biskupice kaplica pogrzebowa przy kościele parafialnym 3. Biskupice pałac 49a Wykaz obiektów zabytkowych nieruchomych ujętych w ewidencji zabytków zlokalizowanych na terenie gm. Byczyna. Lp Miejscowość Obiekt Adres Uwagi Biskupice kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela Biskupice

Bardziej szczegółowo

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM

II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM II ETAP KONKURSU O JÓZEFIE PIŁSUDSKIM Imię i nazwisko Szkoła.. 1. W którym roku uchwalono konstytucję kwietniową?... 2. Podaj lata, w jakich Piłsudski był Naczelnikiem Państwa?... 3. W jakiej tradycji

Bardziej szczegółowo

1) w podrozdziale 6.2 pt. Ustalenia dotyczące rozmieszczenia elementów o szczególnej roli w strukturze miasta :

1) w podrozdziale 6.2 pt. Ustalenia dotyczące rozmieszczenia elementów o szczególnej roli w strukturze miasta : UCHWAŁA NR XXVI/580/2010 RADY MIEJSKIEJ w ELBLĄGU z dnia 21 stycznia 2010 roku w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy miasta Elbląg Na podstawie art.12 ust.1

Bardziej szczegółowo

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa

Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Na prezentacje zaprasza Zosia Majkowska i Katarzyna Kostrzewa Kraków Kraków położony jest w województwie małopolskim. Był siedzibą królów Polski. To król Kazimierz Odnowiciel przeniósł swoja siedzibę z

Bardziej szczegółowo

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego.

Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. mazowieckiego. Pytania z egzaminu ustnego dla kandydatów na przewodników terenowych po obszarze woj. 1. Ważniejsze bitwy wojny obronnej 1939 roku. 2. Wymień formy ochrony przyrody w Polsce. 3. Literaci związani z Mazowszem.

Bardziej szczegółowo

STATUT Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku

STATUT Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Załącznik do Zarządzenia Nr 6 Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 marca 2009 r. STATUT Centralnego Muzeum Morskiego w Gdańsku Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Centralne Muzeum Morskie

Bardziej szczegółowo

POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE ODDZIAŁ W GDAŃSKU I MUZEUM MIASTA GDYNI serdecznie zapraszają na promocję ksiąŝki PROF.

POLSKIE TOWARZYSTWO EWANGELICKIE ODDZIAŁ W GDAŃSKU I MUZEUM MIASTA GDYNI serdecznie zapraszają na promocję ksiąŝki PROF. I MUZEUM MIASTA GDYNI serdecznie zapraszają na promocję ksiąŝki PROF. TADEUSZA STEGNERA EWANGELICY ZIEM POLSKICH XIX WIEKU. SYLWETKI WYBITNYCH POSTACI Promocja odbędzie się 26 lutego 2009 r., o godzinie

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW Obiekty wpisane do GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LP. MIEJSCOWOŚĆ OBIEKT/ ZESPÓŁ OBIEKTÓW ADRES 1 Bogucice budynek mieszkalny Bogucice nr 41 2 Bogucice kapliczka Bogucice przy nr 8, Dz. nr 306/3 3 Bogucice

Bardziej szczegółowo

Centralne Biuro Kontroli Wyborów

Centralne Biuro Kontroli Wyborów Centralne Biuro Kontroli Wyborów Prawo i Sprawiedliwość powołało Centralne Biuro Kontroli Wyborów, które ma zapewnić prawidłowy przebieg zbliżających się wyborów prezydenckich, a jesienią również parlamentarnych.

Bardziej szczegółowo

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe

Test z historii. Małe olimpiady przedmiotowe Małe olimpiady przedmiotowe Test z historii Organizatorzy: Wydział Edukacji Urzędu Miasta Centrum Edukacji Nauczycieli Szkoła Podstawowa Nr 17 Szkoła Podstawowa Nr 18 Drogi Uczniu, przeczytaj uwaŝnie polecenia.

Bardziej szczegółowo

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH

PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH PARAFIA PW. NARODZENIA NAJŚWIĘTSZEJ MARYI PANNY W PEŁCZYCACH ul. Kościelna 4 PEŁCZYCE 73-260 tel. 95 7685315 wik. 957685015 Kościół parafialny: Pw. Narodzenia NMP w Pełczycach - poświęcony: 8 IX 1946 r.

Bardziej szczegółowo

Najciekawsze i największe mosty w Polsce i w Niemczech

Najciekawsze i największe mosty w Polsce i w Niemczech Najciekawsze i największe mosty w Polsce i w Niemczech MOST RĘDZIŃSKI Most Rędziński drogowy most wantowy nad Odrą, będący częścią autostrady A8. Przeprawa nad Odrą oraz nad całą Wyspą Rędzińską, przy

Bardziej szczegółowo

6 X 2012 SPACERY WARSZAWSKIE PAŁACE KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA

6 X 2012 SPACERY WARSZAWSKIE PAŁACE KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA 6 X 2012 SPACERY WARSZAWSKIE PAŁACE KRAKOWSKIEGO PRZEDMIEŚCIA W sobotę, 6 października grupa uczniów naszej szkoły wzięła udział w Spacerze Warszawskim, cyklicznej imprezie turystycznej organizowanej przez

Bardziej szczegółowo

Obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków

Obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Obiekty wpisane do Wojewódzkiej Ewidencji Zabytków Lp. Obiekt Adres uwagi 1. budynek al. Najświętszej Maryi Panny 31 2. budynek al. Najświętszej Maryi Panny 37 3. budynek al. Najświętszej Maryi Panny 49

Bardziej szczegółowo

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2

Ryc. 1. Sianki. Cerkiew greckokatolicka z 1645 r., obecnie we wsi Kostrino (Ukraina). Budzyński S. 1993. Op. cit., s. 325. 2 Sianki Parafia greckokatolicka w miejscu, dekanat Wysoczański 1. Najstarsza wzmianka dotyczy cerkwi wykonanej w typie bojkowskim, zbudowanej w 1645 r. (ryc. 1). Cerkiew tą sprzedano w 1703 r. do wsi Kostrino

Bardziej szczegółowo

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG

LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG LISTA RECENZENTÓW BIULETYNU SPG Lp. IMIĘ I NAZWISKO RECENZENTA 1. dr inż. Mariusz Andrzejczak Bumar sp. z o.o., Warszawa 2. ppłk. dr hab. inż. Wiesław Barnat Wojskowa Akademia Techniczna, Warszawa 3. dr

Bardziej szczegółowo

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku

VI Forum. Parlamentów Południowego Bałtyku. Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku VI Forum Parlamentów Południowego Bałtyku Badania naukowe czynnikiem integrującym i szansą rozwoju gospodarczego regionów Południowego Bałtyku PROJEKT PROGRAMU stan na 07.05.2008 r. Kołobrzeg, dn. 18-20

Bardziej szczegółowo