TOM V/B/1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Szlak SOPOT GDYNIA ORŁOWO. Spis Zawartości:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TOM V/B/1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA. Szlak SOPOT GDYNIA ORŁOWO. Spis Zawartości:"

Transkrypt

1 TOM V/B/1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZEŚĆ RYSUNKOWA SZLAKI Szlak SOPOT GDYNIA ORŁOWO Część T UKŁAD TOROWY Część D ROBOTY DROGOWE Spis Zawartości: Część W ROBOTY ODWODNIENIOWE Część A STEROWANIE RUCHEM KOLEJOWYM Część L TELEKOMUNIKACJA Część E ELEKTROENERGETYKA NIETRAKCYJNA Część Z ZASILANIE TRAKCJI I ODBIORÓW NIETRAKCYJNYCH Część S SIEĆ TRAKCYJNA Część M OBIEKTY INŻYNIERYJNE Część I INSTALACJE SANITARNE Część B ROBOTY BUDOWLANE 1 Dokumentacja projektowa (DP)

2 TOM V/B/1 DOKUMENTACJA PROJEKTOWA CZEŚĆ RYSUNKOWA SZLAKI Szlak SOPOT GDYNIA ORŁOWO CZĘŚĆ B Roboty budowlane Dokumentacja projektowa Część B Roboty budowlane B-1

3 WYKAZ OBEKTÓW 1. Wygrodzenia na szlaku Sopot Gdynia Orłowo 2. Posadowienie kontenera dla urządzeń sterowniczych 3. Remont istniejącego przepustu pod torami w km 12,381 Dokumentacja projektowa Część B Roboty budowlane B-2

4 SPIS TREŚCI 1. Wygrodzenia na szlaku Sopot Gdynia Orłowo 1. Przedmiot opracowania str. B-4 2. Opis stanu istniejącego str. B-4 3. Opis stanu projektowanego str. B-4 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Ogrodzenia na szlaku Sopot Gdynia Orłowo B.1-01/01 2. Posadowienie kontenera dla urządzeń sterowniczych 1. Przedmiot opracowania str. B-6 2. Opis stanu projektowanego str. B-6 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rzut poziomy, przekrój B.2-01/01 3. Remont istniejącego przepustu pod torami w km 12, Przedmiot opracowania str. B-8 2. Opis stanu projektowanego str. B-8 II CZĘŚĆ RYSUNKOWA 1. Rysunek inwentaryzacji przepustu B.3-01/01 Dokumentacja projektowa Część B Roboty budowlane B-3

5 1. WYGRODZENIA NA SZLAKU SOPOT GDYNIA ORŁOWO 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania objęto budowę ogrodzeń na szlaku Sopot Gdynia Orłowo. 2. Opis stanu istniejącego. Odcinki istniejących ogrodzeń zewnętrznych ze względu na zły stan techniczny oraz konieczność prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie tych ogrodzeń (podkopywanie istniejących fundamentów) ulegnie likwidacji i wymagać będzie odtworzenia na nowe. 3. Opis stanu projektowanego. Ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne, wygrodzenia usytuowano wg załączonego planu sytuacyjnego. Odcinki istniejących ogrodzeń zewnętrznych ze względu na zły stan techniczny oraz konieczność przeprowadzenia robót ziemnych bezpośrednim sąsiedztwie tych ogrodzeń (podkopywanie istniejących fundamentów) ulegnie likwidacji i wymagać będzie wymiany na nowe. Przyjęto dla nowych odcinków ogrodzenia zastosowanie ogrodzenia systemowego przewidzianego dla terenów kolejowych linii E-65 z kątowników i płaskowników (stalowe ocynkowane) i słupków z profili zimnogiętych 50x50x4mm (ocynkowanych). Fundamenty ogrodzeń punktowe (dla słupków stalowych) głębokości 75cm z betonu B-20. Rozstaw osiowy słupków co 2m, wysokość przęseł 1,90m. Część elementów dotychczasowych ogrodzeń stalowych z przęseł z kątowników i prętów okrągłych znajdujących się w dobrym stanie technicznym można będzie wykorzystać dla niektórych nowoprojektowanych odcinków ogrodzeń; wymagać to będzie bardzo dokładnego oczyszczenia, odrdzewienia i ocynkowania elementów ogrodzenia, oraz wykonania nowych słupków stalowych (ocynkowanych). Określenie stopnia wykorzystania elementów przęseł stalowych możliwe jest po ich demontażu w trakcie wykonywania robót budowlanych. Długość ogrodzeń: 1043m Kolorystyka ogrodzeń: Słupki stalowe, ramy przęseł w kolorze grafitowym. Siatki prętów lub pręty przęseł malowane w kolorze grafitowym. Dokumentacja projektowa Część B Roboty budowlane B-4

6 2. POSADOWIENIE KONTENERA DLA URZĄDZEŃ STEROWNICZYCH 1. Przedmiot opracowania. Opracowanie obejmuje posadowienie 2 kontenerów dla urządzeń sterowniczych s.r.k. 2. Opis stanu projektowanego 2.1. Usytuowanie kontenera. Ze względu na istniejące uzbrojenie podziemne, kontenery usytuowano wg załączonej planszy zbiorczej 2.2. Ogólne dane techniczne konstrukcji i wyposażenia kontenera. Przyjęto zakup 2 kontenerów konstrukcji stalowej szkieletowej z obudową z płyt warstwowych o wymiarach zewn. 1,75 x 1,55m Zewnętrzne poszycie blacha stalowa powlekana. Wewnętrzne wykończenie ścian i sufitu materiał niepalny, np. płyta gipsowo-kartonowa, płyta wiórowa lakierowana (niepalna), płyta Promat lub blacha stalowa ocynkowana, powlekana. Wykładzina podłogowa antyelektrostatyczna. Drzwi stalowe ocieplone z zamkiem atestowanym. Kontenery powinny być wyposażone w wywietrznik dachowy lub ścienny (kratka z żaluzjami) oraz grzejnik elektryczny, 4 nogi stalowe, pomost stalowy z płyt pomostowych oraz obudowę rurową dla wprowadzenia kabli od dołu Warunki posadowienia kontener. Kontenery powinien być posadowione na 4 podporach tj. stalowych nogach blachy i konstrukcji rurowej ocynkowanej ogniowo. Wysokość nóg 0,272m. Poziom podłogi kontenera 0,4m powyżej poziomu terenu. Fundamenty dla nóg stalowych wykonać jako prefabrykowane betonowe (bloczki betonowe o wymiarach 40 X 40 X 40cm) ze śrubami kotwiącymi M12. Kontener należy posadowić na gruncie rodzimym po zdjęciu humusu, tj. na głębokości min. 0,5m poniżej projektowanego poziomu terenu. Pod kontenerami należy wykonać placyk utwardzony kostką betonową z obrzeżami betonowymi o wymiarach w planie 4,12 X 3,12m. W czasie wykonywania robót ziemnych dla posadowienia oraz wykopów dla przyłączy kablowych do kontenerów, zwraca się uwagę na konieczność zachowania ostrożności. Wykopy należy wykonać w sposób ręczny. Dokumentacja projektowa Część B Roboty budowlane B-6

7 3. REMONT ISTNIEJĄCEGO PRZEPUSTU POD TORAMI W KM 12, Przedmiot opracowania. Opracowanie obejmuje remont przepustu pod torami w km 12, Opis stanu istniejącego Długość kanału pod torami kolejowymi wynosi 33m. Przekrój poprzeczny prostokątny o zmiennych wymiarach szerokości i wysokości i rozwiązaniach materiałowo konstrukcyjnych na długości kanału: 1. Komora wylotowa ściany - ceglane, strop - żelbetowy. U wylotu kanału znajduje się podwójny stopień kaskadowy (betonowy). 2. Kanalizacja wylotowa - dł. ok. 12m. przekrój kwadratowy 1200x1200mm dno kanału - betonowe o nieregularnych kształtach (ubytki w dnie kanału); ściany - betonowe (żelbetowe); przekrycie - sklepienie odcinkowe (cegła) W 10 metrze kanału na dnie pojawia sie dno wykonane z cegły (podmurówka ceglana). 3. Zmiana przekroju i konstrukcji na 12 metrze x600mm dno - podmurówka ceglana (zaczyna się na 10m); ściany - cegła; sklepienie odcinkowe - cegła. 4. na 16 m zmiana konstrukcji przepustu. Średnica pozostaje taka sama. dno - betonowe ze znacznymi ubytkami, przechodzi w dno kamienne, gdzie jest dużo małych kamieni i piasku. ściany - boki kamienne granitowe o nieregularnych kształtach; strop - bloki kamienne granitowe. Występują ubytki w spoinach ścian. 5. na 31 metrze zaczyna się rura betonowa DN 800, odprowadzająca wodę ze studni rewizyjnej. Na łączeniu rur widoczne korzenie. 6. na 33.2m zaczyna się studnia rewizyjna betonowa. 3. Opis stanu projektowanego 3.1. Proponowane rozwiązania konstrukcyjno materiałowe. Dno kanału od strony wewnętrznej należy pokryć nową wylewką z betonu zbrojonego gr. min 10cm. Do betonu stosowano dodatki uszlachetniające. Ściany ceglane i sklepienia z cegły ceramicznej zabezpieczyć powierzchniowo odpowiednimi środkami chemii budowlanej odpornymi na wodę i wilgoć. Wszystkie roboty remontowe powinny być prowadzone w warunkach suchych tj. przy wyłączonym z eksploatacji kanale Technologia wykonania robót Roboty remontowe powinny być prowadzone pod fachowym nadzorem przez wyspecjalizowaną brygadę, zapewnione środki łączności, oświetlenia i doraźnej pomocy. Dokumentacja projektowa Część B Roboty budowlane B-8

8 Kanał w czasie wykonywania robót powinien być dostatecznie przewietrzony. Roboty powinny być prowadzone równocześnie z udziałem ludzi z obydwu stron kanału (dla ewentualnej ewakuacji człowieka). Stanowisko pracy wewnątrz kanału musi być oświetlone napięciem bezpiecznym (24V). Wybrane środki chemii budowlanej nie powinny być toksyczne ( w czasie wykonywania robót) i być szkodliwe dla zdrowia pracowników. Ze względu na ogromną ciasnotę stanowisko pracy (szer. 60cm) roboty powinny być prowadzone przez firmę specjalistyczną z doświadczeniem przy wykonywaniu podobnych robót. Dokumentacja projektowa Część B Roboty budowlane B-9

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch.

PROJEKT PRAGA sp. z o.o. ul. Szczuczyńska 8/2 03-943 Warszawa. Zespół projektowy: arch. Karolina Tunajek arch. Marcin Garbacki arch. PROJEKT PROJEKT WYKONAWCZY ZADASZENIA DZIEDZIŃCA ZAMKOWEGO MUZEUM W BIELSKU-BIAŁEJ - ZAMEK SUŁKOWSKICH Działka nr ew. 200 obręb 0002 Bielsko Miasto ul. Wzgórze 16 43-300 Bielsko-Biała Kod CPV 45100000-8:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTURY remontu i docieplenia obiektów pompowni Bachury Pracownia Architektury Mariusz C. Stepaniuk 15-689 Białystok, ul.pietkiewicza 9 m.34 Pracownia: 15-399 Białystok, ul.hurtowa 13 Tel./fax. +85 745 90-88, kom. 0-603-755-221 E-mail: marcer@poczta.onet.pl

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor:

Projekt wykonawczy. Narodowy Bank Polski ul. Świętokrzyska 11/21 Warszawa. Inwestor: Eko-Technologie eko-technologie.eu Krzysztof Żelazkiewicz ul. Borelowskiego 29 42-218 Częstochowa / 34 322 12 52 NIP 949-154-76-51 biuro@eko-technologie.eu Projekt wykonawczy Inwestor: Adres budynku: Temat:

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. (0 84) 664 42 24 fax (0 84) 664 75 03 e-mail: bi@matej.pl www.matej.pl NIP 921-11-40-843 EGZ.NR 4 PROJEKT Termomodernizacja

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Egzemplarz nr 1 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY P R A C O W N I A P R O J E K T O W A W O D M E T A L Egzemplarz nr 1 Z.U.H. WODMETAL Krystyna Niewelt 44-314 Radlin ul. K. Napierskiego 15 tel. 032/455-82-83 fax. 032/456-73-67 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ

PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ ŻAKOWICE: 14.06.2013r. PROJEKT BUDOWLANY TEMAT: PROJEKT WYMIANY POKRYCIA DACHU DLA BUDYNKU MAGAZYNOWO-GARAŻOWEGO I HYDROFORNI WRAZ Z EKSPERTYZĄ TECHNICZNĄ INWESTOR: S.G.G.W. LEŚNY ZAKŁAD DOŚWIADCZALNY

Bardziej szczegółowo

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o.

C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. C e n t r a l n e b i u r o p r o j e k t o w o - b a d a w c z e b u d o w n i c t w a k o l e j o w e g o K O L P R O J E K T Sp. z o. o. F.Nr P.7.3.2.-8 04-338 Warszawa, ul. Boremlowska 40A tel. (0

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU:

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: PROJEKT SUWAŁKI 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU: I. Część opisowa: 1. Opis projektu II. Część graficzna: 1. Plan sytuacyjny...rys. nr 32,33/U1 2. Rzut przyziemia...rys. nr 32,33/A1 3. Rzut dachu...rys. nr 32,33/A2

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II

PROJEKT WYKONAWCZY. ROZBUDOWA ULICY MORSKIEJ W GDYNI NA ODCINKU OD SKRZYśOWANIA Z ULICĄ CHYLOŃSKĄ II DO SKRZYśOWANIA Z ULICĄ KCYŃSKĄ ETAP II EURO ALIANS EURO-ALIANS PRACOWNIA PROJEKTOWA Sp. z o.o. 80-288 Gdańsk ul. Marusarzówny 2 pawilon 22 tel: 058-345 87 90 NIP:584-10-24-355 Regon: 008048696 fax: 058-345 87 13 biuro@euroalians.pl Stadium:

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany

OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany 1 OPIS TECHNICZNY Projekt budowlany A. Część opisowa 1. Podstawa opracowania 2. Przedmiot opracowania 3. Przeznaczenie, program użytkowy budynku 4. Rozwiązania materiałowo konstrukcyjne 5. Ochrona pożarowa

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA OPISY ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA część 1 Opis techniczny architektoniczny Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia /Informacja BIOZ/ KONSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4

1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 SPIS TREŚCI 1. SPIS RYSUNKÓW..3 2. DANE OGÓLNE... 4 2.1. PRZEDMIOT INWESTYCJI... 4 2.2. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 4 STAN ISTNIEJĄCY... 4 2.3. OPIS PROJEKTOWANEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU... 5 3.

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Specyfikacja przedmiotu zamówienia Załącznik Nr 3 do Zaproszenia do składania Ofert Specyfikacja przedmiotu zamówienia I.A. OPIS PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO 1. Przedmiot opracowania Remont hali produkcyjno-magazynowej na terenie

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia (Dokumentacja Projektowa) Dz. nr 176/1, 176/2, 177/1, 177/2, 161/1, ul. Leśna 12-250 Orzysz Łódź, dnia Przedmiot Zamówienia: BUDOWA OBIEKTU AKTYWIZACJI I WSPÓŁPRACY W ORZYSZU WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W RAMACH TWORZENIA PÓŁNOCNEGO SZLAKU RYBACKIEGO Opracowanie: Szczegółowy Opis Przedmiotu

Bardziej szczegółowo

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN

REMONT DWÓCH KLATEK SCHODOWYCH I POMIESZCZENIA W PIWNICY Internatu przy ZKN j ew ó d Wo zk a d yr ek cj a i n w est y cj i Ostrołęka ul.piłsudskiego 38, tel.(029)7666400 fax.(029)7666449, e-mail:wdi-ostroleka@wp.pl, www.wdi.ostroleka.pl EEGGZZ...66 ZESPÓŁ KOLEGIÓW NAUCZYCIELSKICH

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W M. ST. WARSZAWIE SPÓŁKA AKCYJNA DZIAŁ KANALIZACJI Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnych i urządzeń sieciowych WARSZAWA, SIERPIEŃ

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8

PROJEKT WYKONAWCZY. PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 PROJEKT WYKONAWCZY PLACU ZABAW w ramach zadania Adaptacja obiektu na potrzeby Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w budynku Zespołu Szkół Nr 8 ul. Otwocka 3 Warszawa dz. ew. nr 62/2 obręb 4-14-04 INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI

PBW wydzielenia klatki schodowej wraz z systemem oddymiania w ZOZ w Busku Zdroju SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 3 2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 3 3. ZAKRES OPRACOWANIA... 3 4. OCHRONA ZABYTKÓW... 3 5. OCHRONA ŚRODOWISKA... 3 6. OPIS STANU ISTNIEJACEGO... 4 6.1. Lokalizacja i

Bardziej szczegółowo

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych

II. Część ogólna, Inwestor: INSTYTUT TECHNICZNY WOJSK LOTNICZYCH ul. Księcia Bolesława 6 01-494 Warszawa. Faza; Projekt robót budowlanych II. Część ogólna, Nazwa i adres inwestycji: PRZEBUDOWA BUDYNKU nr 11(4) CZĘŚĆ BIUROWA WRAZ ZE ZGŁOSZENIEM ROBÓT NA OCIEPLENIE ŚCIAN ZEWNĘTRZNYCH I DACHU oraz NAPRAWĄ SCHODÓW PRZY STOLARNI Inwestor: INSTYTUT

Bardziej szczegółowo

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień: PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY na Kompleksową realizację zadania p.n. Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół w Lotyniu w ramach formuły zaprojektuj i wybuduj Nazwa i kody według Wspólnego Słownika Zamówień:

Bardziej szczegółowo

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA

aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA jednostka projektowania : aarto s.c. ARCHITEKTURA I URBANISTYKA 02-697 Warszawa, ul. Rzymowskiego 33 m 36 tel./22/857.98.20 tom / teczka : opracowanie/część : Adres inwestycji : Inwestor : PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379

projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe AGATA NOWAKOWSKA projekt projekt 26 600 Radom, ul. Żeromskiego 31 tel./fax (048) 340-46-46 NIP 812-119-96-31 Regon: 672975379 Nazwa inwestycji Branża Nazwa opracowania

Bardziej szczegółowo

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4

1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 Spis treści: 1. WSTĘP... 2 2. LOKALIZACJA... 3 3. OPIS ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO... 3 4. FUNKCJA I PRZEZNACZENIE... 4 5. OPIS PROJEKTOWANYCH EKRANÓW AKUSTYCZNYCH... 4 6. PROJEKTOWANY ZAKRES ROBÓT... 6 7.

Bardziej szczegółowo

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka

BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka BPBK BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA KOMUNALNEGO we Wrocławiu Spółka W R O C Ł A W 52-00 Wrocław, ul. Opolska -9 lok. Znak rej. S8-2/203 Zleceniodawca (Inwestor): Otwockie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO SPIS ZAWARTOŚCI TECZKI 1. Zestawienie rysunków 2. Dane ogólne 3. Podstawa opracowania 4. Przedmiot i zakres opracowania 5. Podstawowe dane techniczne

Bardziej szczegółowo

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3

T-1 1 : 500 T-2 1 : 25 T-3 Spis rysunków T-1 Plan sytuacyjno-wysokościowy zagospodarowania terenu 1 : 500 T-2 Wylot kanalizacji deszczowej do potoku 1 : 25 T-3 Profil kanału deszczowego 1 : 100/500 Opis techniczny 1. Część ogólna.

Bardziej szczegółowo

BIURO INśYNIERSKIE matej & matej SPÓŁKA CYWILNA 22-600 Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 17 tel. + 48 84 664 4224 fax: + 48 84 664 7503 e-mail: bi@matej.pl ŚWIADCZY USŁUGI W ZAKRESIE: Egz. nr 1 PROJEKTY OBIEKTÓW

Bardziej szczegółowo

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA

R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA R E N O M A OŚRODEK INŻYNIERÓW BUDOWNICTWA Spółka z o.o. 53-034 Wrocław, ul. Ołtaszyńska 83 fax. 0-713-615-018, tel. 0-713-618-695, 0-713-615-023, 0-713-323-321, tel. kom. 0-500-038-674 e-mail: oib@oibrenoma.com,

Bardziej szczegółowo

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom.

Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. USŁUGI PROJEKTOWO-BUDOWLANE Lucyna Maria Szymańska 07-410 Ostrołęka ul. Gen. Prądzyńskiego 1 m.19 tel. (029) 764-44-88 NIP: 758-112-64-78 REGON 550739015 kom. 602 702 324 EGZ. WYKONAWCY PROJEKT BUDOWLANY

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA. Podstawa opracowania. 2.0. Przedmiot i zakres opracowania. 2.0. Stan istniejący. 3.1.Istniejące uzbrojenie ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. CZĘŚĆ OPISOWA Podstawa opracowania 2.0. Przedmiot i zakres opracowania 2.0. Stan istniejący 3.1.Istniejące uzbrojenie 3.0. Stan projektowany 3.1. Kolektory 3.2. Wodociąg 4.0. Odbiór

Bardziej szczegółowo