Wystąpienie przewodniczącego Bundestagu, Norberta Lammerta podczas uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wystąpienie przewodniczącego Bundestagu, Norberta Lammerta podczas uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej"

Transkrypt

1 Wystąpienie przewodniczącego Bundestagu, Norberta Lammerta podczas uroczystości upamiętniającej 75. rocznicę wybuchu II wojny światowej 10 września 2014 Szanowny Panie Prezydencie! Szanowny Panie Prezydencie Federalny! Szanowni przedstawiciele wszystkich konstytucyjnych organów państwa! Ekscenencje! Drogie koleżanki i drodzy koledzy posłowie! Szanowni goście! Kiedy w 1996 r. niezapomniany wielki polski papież Jan Paweł II odwiedził zjednoczone Niemcy, swe kroki skierował oczywiście także do Berlina. Tutaj, niedaleko gmachu Reichstagu papież przeszedł przez otwartą już wtedy Bramę Brandenburską. Miał wówczas powiedzieć towarzyszącym mu osobom, że oto wreszcie nadszedł koniec II wojny światowej. II wojna światowa, 75 lat temu rozpoczęta napaścią Niemiec na Polskę, trwała sześć lat. Ale jej skutki państwa i społeczeństwa Europy odczuwały jeszcze przez wiele dziesięcioleci. Jej echa rozbrzmiewały w dziejach rodzin i w niezliczonych losach ludzkich na całym świecie. Papież Polak był szczególnie świadom tej nieustannej obecności historii. Karol Wojtyła jako młody człowiek boleśnie przeżył niemiecką okupację w Krakowie. Jako student był świadkiem wywiezienia niemal 200 profesorów i pracowników słynnego Uniwersytetu Jagiellońskiego przez niemiecką policję bezpieczeństwa do obozów koncentracyjnych w Sachsenhausen i Dachau. Jego samego Niemcy zmusili do ciężkiej pracy przymusowej. Świadom tej przeszłości, Jan Paweł II mówił później o wolności, którą trzeba nieustannie zdobywać. Pytał: Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co muszą nadpłacić? Po której jesteśmy stronie Wracamy dziś pamięcią do najstraszliwszej wojny w historii, do wojny umyślnie rozpętanej przez Niemcy, za którą całe pokolenia musiały zapłacić wysoką, zbyt wysoką cenę. Jednocześnie codziennie widzimy szokującą przemoc i cierpienia ludzi we współczesnych wojnach w Syrii, w Iraku, w Południowym Sudanie, na Bliskim Wschodzie, na Ukrainie. Także dziś pokolenia drogo płacą za swą wolność nie mając pewności, czy rzeczywiście ją zdobędą. A my, po której jesteśmy stronie? Z tym pytaniem wciąż na nowo mierzy się każde pokolenie a szczególnie my, Niemcy. Drogie koleżanki i drodzy koledzy posłowie, w czasie uroczystości przed wakacjami wspominaliśmy wybuch, przyczyny i następstwa I wojny światowej przed 100 laty. Epoka, która nastąpiła z końcem lata 1914 r. nie bez słuszności nazywana bywa drugą wojną trzydziestolenią. Zaledwie 20 lat po zakończeniu pierwszej nazistowskie Niemcy wywołały drugą z wojen światowych, które w XX wieku spustoszyły europejski kontynent. Jej przerażający bilans to ponad 50 milionów ludzi zabitych na całym świecie, miliony osób odciętych od swych korzeni deportowanych, wypędzonych, uchodźców, zniszczona Europa, podzielona żelazną kurtyną na rywalizujące bloki polityczno-ideologiczne i obciążona piętnem bezprzykładnych zbrodni przeciwko ludzkości. Totalna klęska Niemiec oznaczała inaczej niż w 1918 r., że Niemcy nie tylko zostały pokonane militarnie, ale także moralnie zdyskredytowane. Przypominając o niemieckiej winie, uznajemy naszą odpowiedzialność i naukę, jaka płynie dla nas z historii. Jesteśmy wdzięczni za to, że nasz kraj otrzymał szansę powrotu do wspólnoty narodów. Zdajemy sobie sprawę, że wymagało to gotowości do pojednania ze strony tych

2 wszystkich narodów, które tak bardzo cierpiały pod niemiecką okupacją i, ponosząc ciężkie straty, walczyły po stronie przeciwników hitlerowskich Niemiec. Pańska wizyta, Panie Prezydencie, podkreśla szczególne znaczenie stosunków z naszymi polskimi sąsiadami. Polska była pierwszą ofiarą II wojny światowej; Pańscy rodacy dłużej niż inni cierpieli pod niemiecką okupacją. Tym bardziej zakrawa na cud, że dziś Polacy i Niemcy nie tylko są sąsiadami żyjącymi w zgodzie, lecz przyjaciółmi, który wzajemnie się lubią, jak podkreślił prezydent Niemiec w wystąpieniu z okazji 70 rocznicy powstania warszawskiego. Panie prezydencie Komorowski, dziekuję Panu w imieniu tej Izby za szczególny wkład wniesiony przez Pana osobiście i za gotowość wygłoszenia dziś przemówienia w Bundestagu. Serdecznie Pana witamy! Panu, Panie Prezydencie Federalny, pragnę wyrazić szacunek za to, że w zeszłym tygodniu w Gdańsku z właściwej okazji i we właściwym miejscu wypowiedział Pan słuszne słowa, które trzeba było wypowiedzieć. Kiedy 1 września 1939 r. krótko po godz. 10 Hitler stanął przed zglajchszaltowanym parlamentem Niemiec nie miało to miejsca tu, w zrujnowanym wówczas, wypalonym gmachu Reichstagu, lecz na przeciwko, w gmachu opery Krolla -, Polska od wielu godzin znajdowała się pod ogniem. Tuż przed świtem statek szkolny Szlezwik-Holsztyn, który co za perfidia! zacumował w Gdańsku z wizytą przyjaźni, rozpoczął ostrzał polskiego garnizonu na Westerplatte. W tym samym czasie niemieckie bombowce zrównały z ziemią miasto Wieluń na wschód od Wrocławia. Straty wśród ludności cywilnej były wysokie. Niemiecką napaść na Polskę poprzedziło dyplomatyczne łajdactwo: niemiecko-radziecki pakt o nieagresji, zawarty 23 sierpnia przez Hitlera i Stalina, był zarówno w swej intencji jak i w skutkach paktem zaczepnym dwóch ideologicznie przeciwstawnych sił, które w tajnym protokole dodatkowym uzgodniły, że z imperialną brutalnością podzielą Europę Środkowo- Wschodnią między siebie na strefy wpływów: od Finlandii poprzez państwa bałtyckie i Polskę aż po Rumunię. 17 września 1939 r. Armia Czerwona wkroczyła na polskie Kresy wschodnie. Cyniczne uzasadnienie brzmiało: zapewnić porządek i spokój Polakom, a przede wszystkim ochronić Ukraińców i Białorusinów. Potem nastąpiły deportacje i masowe egzekucje, w tym masakra na tysiącach oficerów w Katyniu wiosną 1940 r. Po niemieckiej stronie to, co niemiecka propaganda bagatelizowała jako polską kampanię ( Polenfeldzug ), było w rzeczywistości początkiem bezprzykładnej w historii wojny o podłożu rasistowskim ( Rassenkrieg ) która niebawem miała zwrócić się także przeciwko Związkowi Radzieckiemu. Niemieckie podboje na wschodzie od samego początku, od chwili napaści na Polskę, charakteryzowała zimna kalkulacja wojny wyniszczającej. Podczas tajnej konferencji z wysokimi rangą przedstawicielami Wehrmachtu w dniu 22 sierpnia 1939 r. Hitler przedstawił swoje wyobrażenia nadchodzącej wojny w niedwuznaczny sposób. Istnieją wprawdzie różne wersje relacji o tym spotkaniu, ale ich sens jest zawsze ten sam: chodziło o całkowite zdruzgotanie Polski, o prześladowania aż do całkowitego zniszczenia. Ofiarami masowych egzekucji byli przede wszystkim przedstawiciele elit społecznych, działacze państwowi, burmistrzowie, sędziowie, duchowni, ziemiaństwo, działacze związkowi, naukowcy i artyści, kupcy, nauczyciele, adwokaci i lekarze. Pierwsze masakry miały miejsce tuż po wybuchu wojny, w kaszubskich lasach. Jednocześnie z wyjątkową brutalnością wymazywano

3 wielusetletnią tradycję żydowską. Polska jako główne miejsce przeprowadzonej na skalę przemysłową zagłady Żydów, deportowanych ze wszystkich terenów okupowanych, stała się według słów wybitnego pisarza Andrzeja Szczypiorskiego największym cmentarzem cywilizacji. Przywołując pamięć tych zbrodni popełnionych przez Niemców, wspominamy także tych ludzi, którzy w wydawałoby się beznadziejnej sytuacji w Niemczech i w okupowanych krajach sąsiednich mężnie stawiali opór i zapłacili za to życiem tak jak w powstaniu w warszawskim getcie w 1943 r. i w powstaniu warszawskim w 1944 r. Wspominamy o członkach grupy Białej Róży i uczestnikach (zamachu na Hitlera) 20 lipca 1944 r. Niemcy i Polacy mają nie tylko wspólną granicę, lecz przede wszystkim wspólną historię. Granice odgrywały w niej zgubną rolę, zwłaszcza od czasu, gdy Brandenburgia-Prusy stały się europejskim mocarstwem. Wielki król pruski Fryderyk II nie był przyjacielem Polski. Spoglądał z demonstracyjnym lekceważeniem na wywodzącą się z XVI-wiecznych tradycji polską republikę szlachecką. W 1772 r. bez skrupułów skorzystał z okazji, aby kosztem Polski powiększyć terytorium Prus. Polska, pozbawiona wolności, stała się pionkiem w grze Prus, Habsburgów i Rosji, które swe mocarstwowe ambicje realizowały kosztem sąsiada. Upokorzeni rozbiorem, Polacy dokonali tego, co później również Prusy uczyniły po klęsce w wojnie z Napoleonem: Polacy przeprowadzili wielkie reformy. W 1791 r. uchwalili pierwszą w Europie spisaną konstytucję, dokładnie na cztery miesiące przed francuskim Zgromadzeniem Narodowym. Odpowiedzią były karne ekspedycje politycznej reakcji Berlina i Sankt Petersburga. Wraz z drugim i trzecim rozbiorem w latach 1793 i 1795 państwo polskie po 800 latach istnienia zostało wymazane z mapy Europy. Za to terytorium Prus uległo niemal podwojeniu. Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co muszą nadpłacić? Polacy pozostali wierni idei jedności narodowej. Ich wola przetrwania stała się wzorem do naśladowania dla niemieckich liberałów. Bez wolnej Polski nie ma wolnych Niemiec. Bez wolnej Polski nie ma trwałego pokoju wołali w 1832 r. demonstranci na zamku Hambach, gdzie obok flagi czarno-czerwono-złotej powiewała polska biało-czerwona. Ale proklamowana jedność niemieckich dążeń zjednoczeniowych i polskich dążeń niepodległościowych miała tylko znaczenie retoryczne. Podczas rewolucji 1848 r. znów dominowały w Niemczech hasła narodowe - także w kościele św. Pawła we Frankfurcie, gdy Zgromadzenie Narodowe wbrew protestom Polaków wcieliło do Związku Niemieckiego pruską prowincję Wielkiego Księstwa Poznańskiego. Ten kto dziś, w aktualnych kontekstach, krytykuje rzekomą polską drażliwość, najwidoczniej nie ma pojęcia o traumie narodu, który na wiele dziesięcioleci jako państwo zniknął z map Europy. Zakończenie I wojny światowej przyniosło wielu narodom Europy Środkowo-Wschodniej powstanie własnych państw narodowych. Także Polacy w 1918/19 r. skorzystali z prawa narodów do samostanowienia we własnych granicach po ponad 120 latach pod obcą władzą. Nowy ład pokojowy, stworzony przez traktat wersalski, przewidywał m.in. status specjalny dla Gdańska jako samodzielnego z punktu widzenia prawa międzynarodowego, wolnego miasta pod kontrolą Ligi Narodów. Korytarz umożliwił młodemu polskiemu państwu dostęp do morza, a jednocześnie oddzielił Prusy Wschodnie od reszty Niemiec okoliczność, którą Hitler w 1939 r. wykorzystał jako pretekst, by wywołać wojnę, do której od dawna zmierzał. W 1939 r. Niemcy wywołali wojnę. W 1945 r. przegrali ją. Ale nie tylko Niemcy musieli za nią zapłacić. Bezwarunkowa kapitulacja, którą my Niemcy uznajemy dziś za wyzwolenie, Polakom

4 nie od razu przyniosła wolność. Częścią polskiej tragedii w XX w. jest i to, że po zwycięstwie nad Hitlerem nastąpiły ciężkie jak ołów dekady, w których Polaków a wraz z nimi wszystkich, którzy znaleźli się pod władzą radziecką znów pozbawiono prawa do samostanowienia. Po 1945 r. Polska doznała gigantycznego przesunięcia państwa na zachód, co dla milionów ludzi oznaczało utratę stron rodzinnych. Kiedy dziś wspominamy również cierpienia, jakich przy tym doznali Niemcy, zwykle niewinni ludzie, ofiary wydarzeń politycznych, to wolno nam to wspominać tylko dlatego, że zarazem nie pozostawiamy wątpliwości co do przyczyn i skutków. Niepohamowane dążenie Hitlera do zagłady, którego ofiarą padły ludy i narody od wybrzeża Atlantyku po Kaukaz, od Przylądka Północnego po Afrykę Północną, w końcu obróciło się przeciwko własnemu narodowi. Pod nalotami dywanowymi na niemieckie miasta zginęły setki tysięcy cywilów, wielusetletnie zabytki legły w gruzach, miliony żołnierzy na wiele lat trafiło do niewoli, wielu nigdy nie wróciło do domów. Kraj na dziesięciolecia został podzielony. Do dziś jeszcze niekiedy smutkowi po stracie własnej ojczyzny nie towarzyszą w Niemczech dostateczna wiedza i zrozumienie dla losu Polaków wypędzonych z rodzinnych stron. Przykładem takiego losu jest historia rodziny naszego dzisiejszego gościa. Nosi on imię swego stryja, który w 1943 r. jako 16-latek z powodu udziału w polskim podziemiu w Wilnie został rozstrzelany na rozkaz Niemców. Korzenie rodziny Komorowskich sięgają dzisiejszej Litwy. Po wypędzeniu przez radzieckiego okupanta, Bronisław Komorowski przyszedł na świat w pobliżu Wrocławia w domu, który wcześniej należał do Niemców. Dlatego mówił Pan, szanowny Panie Prezydencie: Europa, w której każdy naród miałby skupiać się tylko na cierpieniach własnych ofiar, byłaby przerażającym kontynentem. Przeszłość powinna być dla nas zobowiązaniem, by przyszłość planować wspólnie. Stało się to możliwe dopiero dzięki wielkim przemianom, które w 1989 r. przy decydującym udziale Polaków gruntownie zmieniły Europę. Niemiecko-polska historia w XX w. Dochodzi do głosu w Gdańsku wyraźniej niż gdzie indziej. Co więcej, miasto to stało się europejskim miejscem pamięci. Pokój w Wersalu uczynił Gdańsk zalążkiem nowego konfliktu europejskiego, w 1939 r. to tutaj wybuchła II wojna światowa. Ale potem, wraz z ruchem Solidarności, dawne Wolne Miasto Gdańsk stało się Miastem Wolności przykładem dla pokojowych rewolucji w całej Europie Środkowej i Wschodniej. O wielkich polskich zasługach dla jedności Niemiec i wolności w zjednoczonej Europie przypomina fragment muru z dawnej gdańskiej stoczni im. Lenina, umieszczony w 2009 r. przy wschodniej fasadzie Reichstagu. W czasie, gdy był Pan, drogi panie Komorowski, marszałkiem Sejmu, wspólnie dokonaliśmy odsłonięcia tego pomnika. W geście wzajemności, w Krzyżowej, w dawnym majątku rodziny Moltke, fragment berlińskiego muru przypomina o wydarzeniach 9 listopada 1989 r. To szczególnie ważne miejsce w dziejach niemieckiego ruchu oporu przeciw Hitlerowi symbolizuje przełom w stosunkach polsko-niemieckich po zakończeniu konfliktu między Wschodem a Zachodem. To tutaj 12 listopada 1989 r. Helmut Kohl i Tadeusz Mazowiecki uczestniczyli razem w mszy pojednania, gdy kanclerz Niemiec podjął na nowo swą wizytę w Polsce, przerwaną 9 listopada upadkiem muru w Berlinie. Mury w Gdańsku i w Berlinie zostały obalone przez działaczy praw obywatelskich, dzięki zaangażowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Pan, Panie Prezydencie, nazwał oba fragmenty murów z Berlina i ze Stoczni Gdańskiej symbolami integracji, dialogu i porozumienia. Pojednanie między obu naszymi narodami z ich wielowiekową historią bolesnych zmian terytorialnych dowodzi, że pokój w Europie możliwy jest tylko, gdy nikt nie kwestionuje

5 terytorialnej integralności państw. O zrozumienie tego, także w Niemczech, długo toczyły się spory, również w kontekście zjednoczenia kraju i dyskusji o granicy polsko-niemieckiej. W dzisiejszej Europie przekonanie to jest niezwykle aktualne. Właśnie dlatego wybór polskiego premiera na przewodniczącego Rady Europejskiej jest mocnym sygnałem i symbolem dzisiejszej tożsamości Unii Europejskiej. Którędy przebiega dział pokoleń między tymi, co nie dopłacili, a tymi, co muszą nadpłacić? Po której jesteśmy stronie? Dzień 1 września 1939 r. i jego następstwa są i pozostaną dla nas Niemców częścią historii, która nie jest zwykłą przeszłością. Są historią, za którą się wstydzimy i która jednocześnie umacnia naszą wolę i konstytucyjne zobowiązanie, aby wspólnie ze wszystkimi sąsiadami i partnerami służyć pokojowi na świecie jako równoprawny członek wolnej Europy. To że Polacy i Niemcy wspólnie nad tym pracują jako sąsiedzi, jako partnerzy, jako przyjaciele jest dodającym otuchy dowodem na to, że możemy uczyć się od historii, jeśli zrozumiemy lekcję, jakiej nam udzieliła. Pańska dzisiejsza obecność w Bundestagu, panie Prezydencie, potwierdza ten związek. Cieszymy się, że możemy wysłuchać Pańskiego wystąpienia.

NR 9 (225) WRZESIEŃ 2009

NR 9 (225) WRZESIEŃ 2009 issn 0867-8952 W NUMERZE Pomnik Obrońców Wybrzeża w Gdańsku na Westerplatte 1 września 2009 r. podczas uroczystych obchodów siedemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wzniesiony przy wejściu

Bardziej szczegółowo

Prawa człowieka podstawa integracji europejskiej

Prawa człowieka podstawa integracji europejskiej Prof. dr Hans-Gert Pöttering Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Prawa człowieka podstawa integracji europejskiej Przemówienie podczas obchodów Dnia Stron Ojczystych 2007 Związku Wypędzonych Berlin,

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945

POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Ewa Kurek POZA GRANICĄ SOLIDARNOŚCI STOSUNKI POLSKO-ŻYDOWSKIE 1939-1945 Wyższa Szkoła Umiejętności Kielce 2006 DZIĘKUJĘ SOCIETE HISTORIQUE

Bardziej szczegółowo

111. POLSKA A UNIA EUROPEJSKA: KALENDARIUM

111. POLSKA A UNIA EUROPEJSKA: KALENDARIUM 111. POLSKA A UNIA EUROPEJSKA: KALENDARIUM Rodzaj dokumentu Szkoła średnia I stopnia 1 Poziom nauczania Szkoła średnia II stopnia Dokument dla nauczyciela 2 Dorośli 3 Każdy kraj pragnący zostać członkiem

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Październik Grudzień, nr 4 / 2004 r.

Warszawa, Październik Grudzień, nr 4 / 2004 r. ISSN: 1732-4974 Warszawa, Październik Grudzień, nr 4 / 2004 r. Wydawca: Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Al. Niepodległości 141 pok. 522 i 523 Tel. (0-22) 684-26-06;8 (dyżury:

Bardziej szczegółowo

Tłumaczenie. Szanowna Pani Przewodnicząca, Ekscelencje. Wielce Szanowni Panie i Panowie,

Tłumaczenie. Szanowna Pani Przewodnicząca, Ekscelencje. Wielce Szanowni Panie i Panowie, www.bundespraesident.de Seite 1 von 8 Tłumaczenie Przemówienie Prezydenta Federalnego Horsta Köhlera podczas obchodów Dnia Stron Ojczystych zorganizowanego przez Związek Wypędzonych w dniu 2 września 2006

Bardziej szczegółowo

W tym przypadku możemy prorokować, że Kijów chce tylko wywrzeć nacisk na Brukselę i cała ta gra jest obliczona na postraszenie unijnych

W tym przypadku możemy prorokować, że Kijów chce tylko wywrzeć nacisk na Brukselę i cała ta gra jest obliczona na postraszenie unijnych Niezależne pismo Polaków na Ukrainie kurier galicyjski www.kuriergalicyjski.com 29 listopada 16 grudnia 2013 nr 22 (194) Wróżenie z fusów Prezydentowi Janukowyczowi udało się to, czego od wielu lat nie

Bardziej szczegółowo

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego

TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego TESTAMENT POLSKI WALCZĄCEJ Ostatnie przesłanie Polskiego Państwa Podziemnego Tekst Marek Gałęzowski Redakcja Iwona Gałęzowska

Bardziej szczegółowo

pheniben nr 8 październik-listopad-grudzień 2012 FANtOMOWE G Karolina Przewrocka, str. 28-35 G Cygańskie wnętrza 2009. Mołdawia

pheniben nr 8 październik-listopad-grudzień 2012 FANtOMOWE G Karolina Przewrocka, str. 28-35 G Cygańskie wnętrza 2009. Mołdawia G POMNIK W CIENIU Romowie siadali w kole pod wielkim drzewem. Miejskie władze, by się ich pozbyć, kazały wysypywać pod drzewem śmieci G FOtOrEPOrtAż To portrety ludzi, którzy chcą pokazać, że wreszcie

Bardziej szczegółowo

Blut und Boden. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy

Blut und Boden. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy Studia Gdańskie. Wizje i rzeczywistość, t. VIII, s. 65 93 Sylwia Bykowska * Blut und Boden. Wokół unitarno-autorytarnej koncepcji integracji Europy Pojęcie integracji zajmuje współcześnie istotne miejsce

Bardziej szczegółowo

EUROPA WyBRAłA. Kurier. Galicyjski. 25 lat wolności

EUROPA WyBRAłA. Kurier. Galicyjski. 25 lat wolności Niezależne pismo Polaków na Ukrainie Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 31 maja 16 czerwca 2014 nr 10 (206) O zadaniach polskiej polityki zagranicznej s. 4 Powrót na Majdan Konstanty Czawaga s.

Bardziej szczegółowo

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański

Zrozumieć Holokaust. Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Robert Szuchta Piotr Trojański Robert Szuchta Piotr Trojański Zrozumieć Holokaust Książka pomocnicza do nauczania o zagładzie Żydów Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu

Bardziej szczegółowo

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld

WŁADYSŁAW Bartoszewski. WŁODZIMIERZ Cimoszewicz. BRONISŁAW Geremek. STEFAN Meller. ANDRZEJ Olechowski. DARIUSZ Rosati. ADAM DANIEL Rotfeld WŁADYSŁAW Bartoszewski WŁODZIMIERZ Cimoszewicz Polska i świat BRONISŁAW Geremek www.batory.org.pl STEFAN Meller ANDRZEJ Olechowski DARIUSZ Rosati ADAM DANIEL Rotfeld KRZYSZTOF Skubiszewski Fundacja im.

Bardziej szczegółowo

ŚWIATY RÓWNOLEGŁE «Z NAJWIĘKSZĄ BRUTALNOŚCIĄ...» NR 10 (34) PAŹDZIERNIK 2008. Znaleziono ciało Komendanta «Krysi»

ŚWIATY RÓWNOLEGŁE «Z NAJWIĘKSZĄ BRUTALNOŚCIĄ...» NR 10 (34) PAŹDZIERNIK 2008. Znaleziono ciało Komendanta «Krysi» «Z NAJWIĘKSZĄ BRUTALNOŚCIĄ...» ŚWIATY RÓWNOLEGŁE NR 10 (34) PAŹDZIERNIK 2008 Znaleziono ciało Komendanta «Krysi» NR 10 (34) PAŹDZIERNIK 2008 OD REDAKTORA 1 O nas i dla nas 2 Kalejdoskop FOTOFAKT 8 ZPB.

Bardziej szczegółowo

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ

MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ PLESZEWSKIE TOWARZYSTWO KULTURALNE MUZEUM REGIONALNE W PLESZEWIE STANISŁAW BRÓDKA MIEJSCA PAMIĘCI NARODOWEJ ZIEMI PLESZEWSKIEJ PLESZEW 1986 Zespól redakcyjny: STANISŁAW BRÓDKA BONIFACY WRÓBLEWSKI ANDRZEJ

Bardziej szczegółowo

Antysemityzm stare i nowe uprzedzenia Poradnik metodyczny dla nauczyciela

Antysemityzm stare i nowe uprzedzenia Poradnik metodyczny dla nauczyciela Antysemityzm stare i nowe uprzedzenia Poradnik metodyczny dla nauczyciela Dom Anny Frank, OBWE/ODIHR Spis treści Materiały edukacyjne na temat historii Żydów i antysemityzmu w Europie 2 Wprowadzenie 3

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI

PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI PRZEWODNIK DLA NAUCZYCIELI Materiały edukacyjne do filmu Jack Strong w reżyserii Władysława Pasikowskiego (film w kinach od 7 lutego) Czym jest patriotyzm? Co znaczyło być patriotą w czasach PRL-u? Co

Bardziej szczegółowo

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH

Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH ZAŁĄCZNIK NR 8 Zarys historii emigracji. Oprac.: Dr Anna Mazurkiewicz Gdynia, 17 X 2011r. ZARYS HISTORII EMIGRACJI Z ZIEM POLSKICH Wstęp 1. Terminologia zakres pojęciowy 2. Cechy charakterystyczne polskich

Bardziej szczegółowo

Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy

Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy Publikacja non profit, nieprzeznaczona do sprzedaży, wydana z darowizny 10 000 zł otrzymanej na podstawie Umowy zawartej pomiędzy Bankiem Handlowym S.A. w Warszawie a panią

Bardziej szczegółowo

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI

60-lecie kapłaństwa Benedykta XVI (1005) niedziela, 10 lipca 2011 27 www.kai.pl www.ekai.pl ISSN 1230-8641 BIULETYN KATOLICKIEJ AGENCJI INFORMACYJNEJ 3 Abp Michalik: przewiduję miałki obraz naszej prezydencji 10 Prokuratura oczyściła członków

Bardziej szczegółowo

6, quai d Orléans. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim autorom. N 18 Jesień 2014. Słowo Prezesa. str. 2 str. 15 str. 21

6, quai d Orléans. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim autorom. N 18 Jesień 2014. Słowo Prezesa. str. 2 str. 15 str. 21 N 18 Jesień 2014 6, quai d Orléans Pismo informacyjne Towarzystwa Historyczno-Literackiego str. 2 str. 15 str. 21 Słowo Prezesa Pragnę serdecznie podziękować wszystkim autorom za cenne teksty, które pozwolą

Bardziej szczegółowo

SPRAWA HONORU DYWIZJON 303 KOŚCIUSZKOWSKI ZAPOMNIANI BOHATEROWIE II WOJNY ŚWIATOWEJ. Z angielskiego przełożyli MAŁGORZATA i ANDRZEJ GRABOWSCY

SPRAWA HONORU DYWIZJON 303 KOŚCIUSZKOWSKI ZAPOMNIANI BOHATEROWIE II WOJNY ŚWIATOWEJ. Z angielskiego przełożyli MAŁGORZATA i ANDRZEJ GRABOWSCY LYNNE OLSON STANLEY CLOUD SPRAWA HONORU DYWIZJON 303 KOŚCIUSZKOWSKI ZAPOMNIANI BOHATEROWIE II WOJNY ŚWIATOWEJ Z angielskiego przełożyli MAŁGORZATA i ANDRZEJ GRABOWSCY Przedmowa NORMAN DAVIES scan - zawisza

Bardziej szczegółowo

Kurier. Galicyjski. Politycy potrzebują wsparcia. 30 września 16 października 2014 nr 18 (214)

Kurier. Galicyjski. Politycy potrzebują wsparcia. 30 września 16 października 2014 nr 18 (214) Niezależne pismo Polaków na Ukrainie Politycy potrzebują wsparcia Kurier Galicyjski www.kuriergalicyjski.com 30 września 16 października 2014 nr 18 (214) VII POLSkO UkRAIŃSkIE SPOTkANIA W JAREMCZU W dniach

Bardziej szczegółowo

20. rocznica inauguracji prezydentury Lecha Wałęsy. Warszawa, 22 grudnia 2010 roku

20. rocznica inauguracji prezydentury Lecha Wałęsy. Warszawa, 22 grudnia 2010 roku 20. rocznica inauguracji prezydentury Lecha Wałęsy Warszawa, 22 grudnia 2010 roku Szanowni Państwo! Dziś mija dwadzieścia lat od momentu, gdy stając przed Narodem, jako pierwszy prezydent w historii Polski

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki.

Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Aby rozpocząć lekturę, kliknij na taki przycisk, który da ci pełny dostęp do spisu treści książki. Jeśli chcesz połączyć się z Portem Wydawniczym LITERATURA.NET.PL kliknij na logo poniżej. ANTONI PAWLAK

Bardziej szczegółowo

Syndrom słonia. Powstanie Warszawskie czy było warto?

Syndrom słonia. Powstanie Warszawskie czy było warto? Syndrom słonia Nr 1 (116) Powstanie Warszawskie czy było warto? Cios w plecy ISSN 1644-8359 Wrzesień 2009 Od redakcji Drogie Czytelniczki i Czytelnicy, Witam wszystkich bardzo serdecznie! Oj, chyba zaczęłam

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK XLIX NR 3 (174) 2008 Jerzy Bę d ź mirowski Akademia Marynarki Wojennej WSPÓŁ PRACA POLSKO-BRYTYJSKA A BEZPIECZEŃ STWO MORSKIE POLSKI W OKRESIE MIĘ DZYWOJENNYM

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PATRIA Kryterium doboru inwestycji to potrzeby mieszkańców Polak w Bundeswehrze... Dżentelmen szympans 1 Str. 8 Str. 11 Str. 4 patria POLSKOŚĆ TO BRZMI DUMNIE! GAZETA BEZPŁATNA nr 2 (7) (25 luty 2011)

Bardziej szczegółowo