Choć od tych wydarzeń minęło, jak wspomniałem, piętnaście. się stosunkowo niedawi przyczyny nadal pono, bo około pięciuset lat

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Choć od tych wydarzeń minęło, jak wspomniałem, piętnaście. się stosunkowo niedawi przyczyny nadal pono, bo około pięciuset lat"

Transkrypt

1 12 Przybycie ludzi Pogląd, głoszony przez elfy, jakoby ludzie przybyli do tego świata podczas Koniunkcji Sfer, jest jeszcze jednym dowodem na ohydną perfidię owej kłamliwej, obmierzłej bogom rasy! Co przyniosło bowiem owo straszliwe wydarzenie, owa potworna katastrofa, na zgubę ludzkości zesłana? Zrodziła ona plugawą magię, a tym samym czarodziejów, uzurpujących sobie boskie prawa i moce. Powołała do życia odrażające monstra, wrogie wszystkim bogobojnym i sprawiedliwym ludziom! Wierzyć, że przybyliśmy tu w owej przeklętej godzinie jest bluźnierstwem! Spiskiem Starszych Ras, ukutym przez nie, by szydzić z prawdy i uzurpować sobie prawa do dziedzictwa, jakim z wyroków bogów jest dla nas ten świat! Choć od tych wydarzeń minęło, jak wspomniałem, piętnaście Wiadomym jest, że wawieków, większa ludzka sza rasa zjawiła się w tym ekspansja w rejonie nazyświecie wraz z Koniunkcją wanym dziś Północnymi Sfer magicznym katakrólestwami, rozpoczęła klizmem, którego źródła się stosunkowo niedawi przyczyny nadal pono, bo około pięciuset lat zostają nieznane. Wydatemu. Wówczas to miało Z kazań kapłana Wilmeryusza, okres polowań rzenie to miało miejsce miejsce wydarzenie, dziś na czarownice ( ) około półtora tysiąca lat znane w przekazach jako temu, wedle ludzkiej ra Lądowanie Wygnańchuby czasu. Trudno rzec ców. W delcie Pontaru jak długo trwał sam prowylądowały okręty wioces, jednak w jego rezultacie pojawiło się od czorta innych zące ludzi, którzy mieli dać początek królestwom Północy. istot, które przedostały się tu wówczas z innych światów. Skąd pochodzili owi wygnańcy, trudno orzec, gdyż Koniunkcja Sfer zapoczątkowała także inny feno- nie ma na ten temat żadnych praktycznie przekazów. men. Była to magia, która napłynęła wtedy do tego Jeśli faktycznie zostali wygnani, śmiem twierdzić że poświata, stając się odtąd jego, powiedziałbym, nieroze- wodami nie były łagodność i uległość, gdyż na przestrzerwalną częścią. ni kilku następnych wieków potomkowie wygnańców Elfie ruiny są niemym pomnikiem rozkwitu, świetności i upadku rasy Aen Seidhe. Niewiele ich budowli zachowało się w dobrym stanie, bowiem elfy cofając się przed naporem ludzi zniszczyły większość dzieł swych rąk, nie chcąc by wpadły one w ręce najeźdźców. WOŻGOROWIE I DAUKOWIE dali się poznać jako lud zdeterminowany, bitny i mało tolerancyjny. Trudno powiedzieć jak przebiegało dokładnie owo Pierwsze Lądowanie i z kim zetknęli się najpierw przybysze. Jeśli spotkali tu jakieś inne ludzkie plemiona, to zostały one szybko wchłonięte przez najeźdźców i ślad po nich w kronikach żadnych nie przetrwał. Na pewno jednak napotkali elfy, które jako jedne z pierwszych miały boleśnie przekonać się o ambicjach nowych osadników. 13 Według klasyfikacji Arneliusa Grocka, Wożgorowie i Daukowie zaliczani są do praludzkich kultur, przybyłych tu bezpośrednio po Koniunkcji Sfer. Zamieszkiwali oni tereny pomiędzy Górami Smoczymi a Zatoką Praxedy, na terenach dzisiejszego królestwa Koviru i Poviss (księstwa Naroku, Velhadu, Talgaru,) księstw Ligi z Hengfors (tereny Caingorn, Malleore, Creyden, Hołopole) a także północnej Redanii (rejon Gelibolu i doliny Nimnar). Szczątkowe informacje na temat tych ludów, pochodzą głownie z odnalezionych fragmentów ich kultury materialnej. Ocalałe fragmenty pisma, zachowane na stawianych przez Dauków menhirach i płytach nagrobnych z nekropolii Wożgorów, stały się podstawą kilku proroctw i przepowiedni (vide: Proroctwo Czarnego Słońca ), których trafność do dziś pozostaje dyskusyjna (vide: Mania Szalonego Etibalda ). Część badaczy uważa iż wierzenia Wożgorów i Dauków przetrwały w zniekształconej formie w religii Melitele oraz mniejszych kultach (por. Coram Agh Tera, Vejopatis). Po dziś dzień, okoliczności wyginięcia obu tych ludów są przedmiotem domysłów, spekulacji i naukowych sporów. Elfy oddały zatem pola, opuszczając nawet część swych miast, które bardzo szybko przejęli najeźdźcy, na elfich fundamentach wznosząc własne budowle. Tym samym straciły szansę by zepchnąć ludzi do morza, do czego dziś nawołują, spóźnione raptem o pół tysiąca lat. Ludzie, którzy przybili wówczas do tych brzegów, byli początkowo bardzo podzieleni. Okres ten podsumowano kiedyś nieżyczliwym stwierdzeniem, iż z każdych czterech przybyłych statków powstaananiasz Uldvikel Praludzkie kultury i ich relikty wały trzy królestwa, gdyż właściwie każdy chciał być sobie panem i rościł sobie prawa do władzy. Dlatego też kroniki początków ludzkiej historii na tych ziemiach, rozpoczynają się opisem wewnętrznych Na początku elfy dysponowały dużą przewagą lecz nie- sporów i wojen, który w dziejach wszystkich młodych roztropnie zlekceważyły zagrożenie. Gdy doszło do pierw- krajów określane są szumnym mianem kształtowania szych konfliktów, nie podjęły walki, w której, jak uznały, się państwowości lub umacniania władzy królewskiej. zbyt wiele z nich musiałoby zginąć. Cofnęły się przed Jak to zwykle bywa podczas takich okresów, najsilniejludźmi, licząc zapewne, że ci w końcu zatrzymają się sze, najambitniejsze i najbardziej łebskie ludzkie jedw swym pochodzie na wschód. Cóż, za to niedopatrzenie nostki, zwane dla uproszczenia władcami, poświęcają przyszło im później srogo zapłacić. się całkowicie wcielaniu, anektowaniu i hołdowaniu Kształtowanie się Królestw Północy i wojny z nieludźmi Przed wiekami większość ziem w głębi Kontynentu stanowiły dzikie, leśne ostępy. W czasie swego marszu od ujścia Jarugi, ludzie stopniowo wydzierali kniei coraz większe obszary, karczując puszczę dla budulca i pod uprawę roli.

2 22 23 ten wytyczają naturalne bariery, których nie jesteście jeszcze w stanie przekroczyć, lecz sytuacja ta zmieni się zapewne w ciągu najbliższych wieków, jako że wy, ludzie, nie zwykliście tolerować białych plam na swych mapach. Zachód Wielkie Morze się eksploatacją niezwykle bogatych złóż naturalnych, występujących w tym rejonie. Być może gdy owe lokalne pokłady kruszców, w tym złota, srebra i platyny, ulegną wyczerpaniu, ludzie uznają, że czas przesunąć granicę znanego świata bardziej na północ, lecz prawdę rzekłszy czas ten wydaje się dość odległy. Chłodne wody Wielkiego Morza omywają zachodnie brzegi kontynentu oraz leżących u jego wybrzeży wysp i wysepek. Za nimi ciągnie się już tylko bezmiar niezbadanych, burzliwych wód. Wody Wielkiego Morza wytyczają granice waszego poznania na zachodzie. Jak oceniam, pozostanie ono dla was mare icnognitum jeszcze przez kilka najbliższych wieków, zanim wasza nawigacja i szkutnictwo nie sprosta nowym wyzwaniom, jakie stawia żegluga pełnomorska. Morskie szlaki handlowe przebiegają wzdłuż wybrzeży, łącząc leżące nad nimi porty, od dalekiego Pont Vanis na północy, po odległą Baccalę w Imperium Nilfgaardu na południu. Północ Góry Smocze Północną granicę ludzkich krain wyznacza potężne pasmo Gór Smoczych. Jeszcze żadnemu człowiekowi nie udało się sprawdzić co znajduje się po drugiej stronie a to ze względu na jego niedostępność i zamieszkujące je smoki, od których wzięło ono swą nazwę. Królestwa leżące u stóp tych gór zadowalają Wschód Góry Sine, Góry Smocze, masyw Tir Tochair i Pustynia Korath. Wschodnią granicę wyznaczają owe trzy łańcuchy górskie. Ciągną się one z północy na południe, stanowiąc zwartą barierę, niemożliwą do sforsowania pieszo za wyjątkiem nielicznych przełęczy. Najbardziej wysunięte na północ, znajduje się pasmo Gór Sinych. To w nich ma swe źródło rzeka Pontar, tam też znajdują się ruiny świetnych niegdyś, elfich miast Loc Muine i Est Haemlet. Góry Sine stanowią również dom dla społeczności Wolnych Elfów, które, zepchnięte w te niegościnne rejony, nigdy nie złożyły broni i nie podporządkowały się waszej rasie. Dalej w kierunku południowym, Góry Sine przechodzą w pasmo Gór Ognistych, w których początek swój bierze druga potężna rzeka Północy, Jaruga. Góry Choć ludzie podporządkowali sobie znaczną część Kontynentu, ich ekspansja zatrzymała się na naturalnych przeszkodach stromych, górskich pasmach które do dziś wyznaczają północną i wschodnią granicę znanego świata.

3 32 33 Za czasów nieudolnych wielce rządów Vestibora Pysznego, dumna Redania utraciła na rzecz koalicji północnych księstw żyzne doliny rzek Buiny i Nimnaru. Największą jednak stratą było opanowanie przez Temerię, podczas tak zwanej Wojny Siedmioletniej, ówczesnej stolicy kraju, Novigradu, wraz z otaczającymi go ziemiami u ujscia Pontaru. Wówczas to królowie Redanii stolice swą do Tretogoru przenieśli, smutna tą koniecznością przymuszeni. Dopiero wnuk Vestibora, Radowid III Śmiałym lub Ryżym zwany, odzyskał utracone ziemie na północy i rozwiązał spór z Temerią. Na jego mocy uradzono wówczas, by Novigrad Wolnym Miastem uczynić, któren ów status miasto to po dziś dzień posiada. produkcyjnych. Nazyporządki. Jest to o tyle wają to ponoć nowodziwne, że jego hierarczesnym prowadzeniem cha, Cyrus Engelkind konfliktu zbrojnego. Hemmelfart, choć znana mocy ustaleń pony ze swego rasizmu, kojowych, Aedirn mujest starym, leniwym siało zrzec się również piernikiem, który barna rzecz elfów części dziej niż o prześladoswego terytorium, Dowaniach myśli o tym liny Kwiatów. Ostatnie czy zdąży w porę do Roderick de Novembre Historia Świata wieści, jakie doszły mnie wychodka. Byc może po śmierci króla Demazmiany wiążą się z nowenda, mówiły o spowym namiestnikiem do łecznych niepokojach, spraw bezpieczeństwa, chłopskim powstaniu, kolejnym konflikcie z Kaedwen który zastąpił poprzedniego, paląc go, jak słyszałem, i secesjonistach, pragnących odłączenia Doliny Pontaru, na stosie po publicznym procesie. co nie zachęca mnie do odwiedzin tamtych stron. Mniejsze królestwa Opisując rejony Czterech Królestw, nie można pominąć ich mniejszych sąsiadów. Ich domeny, choć nie tak potężne, mają przeważnie równie ciekawą i bogatą historię a w czasie swego istnienia wielkroć były bohaterami lub areną ważkich wydarzeń, których wynik kształtował losy tej części świata. Wolne Miasto Novigrad Jesli jakiekolwiek miasto na Północy zasługuje na szumne miano Stolicy Świata to jest nim własnie Novigrad. Rozparte u ujścia Pontaru jak tłusty kupiec w karczemnym alkierzu, roztacza podobną do niego woń potu i pieniędzy. Jest również, podobnie jak on hałaśliwe, wystrojone, nastawione na zysk za wszelką cenę i podobnie wszyscy musza się z nim liczyć. Albowiem Wolne Miasto Novigrad jest największym handlowym portem Wielkiego Morza. Tu swą siedzibę ma ponad tuzin najbardziej wpływowych kupieckich spółek, mieszczą się tu także cztery gigantyczne młyny wodne, mennica bijąca włąsną monetę, osiem banków, dziewietnaście lombardów, prawie czterdzieści oberży, tuzin zamtuzów oraz niemal dwie dziesiątki świątyń, poświęconych głównie Wiecznemu Ogniowi. Ostatnio, jak słyszałem, kult ten zwiekszył tam swe wpływy i zaczyna wprowadzać własne W przeciwieństwie do jednolitej nilfgaardzkiej mody, wyróżniającej się ciemnymi, stonowanymi barwami, stroje mieszkańców Królestw Północy są bardziej zróżnicowane, stanowiąc kolorową mieszaninę wielu różnych stylów, zależnych od miejsca pochodzenia i klasy społecznej. Królestwo Lyrii i Rivii To niewielkie królestwo od pewnego czasu pozostaje sojusznikiem Aedirn, stanowiąc forpocztę przeciw zakusom Nilfgaardu i broniąc przeprawy przez Jarugę, stanowiącą granicę między nim a Cesarstwem. To właśnie tutaj, w rejonie zwanym Dol Angra, znajduje się jedno z dwóch zdatnych do przeprawy miejsc przez tą wielką rzekę. Bronią jej, wzniesione przez Lyryjczyków twierdze Spalla i Scalla. Królestwem włada królowa Meve. Podczas ostatnich konfliktów z Nilfgaardem, dała się ona poznać jako silna i przedsiębiorcza niewiasta, nieomal druga Calanthe. Faktycznie, władczyni ta, zwana Białą Królową a mniej oficjalnie Wesołą Wdówką, osobiście zorganizowała ruch oporu i, na czele oddziałów złożonych z rycerstwa, chłopstwa i pospolitych bandytów, prała nilfgaardczyków, że aż echo szło, czym zaskarbiła sobie miłość i uznanie poddanych, którzy poszliby za nią w ogień. Skellige Skalisty i niegościnny archipelag Skellige jest jednym z miejsc gdzie ludzie osiedlili się najwcześniej. Jego mieszkańcy, odważni i bitni żeglarze zarówno kupcy jak i rabusie i piraci posługują się nie Językiem Wspólnym a własnym dialektem, opartym na Starszej Mowie. Również w przeciwieństwie do kontynentalnej części Północy, obywatele Skellige to w dużej mierze wolni chłopi, posiadający niemal takie

4 ROZDZIAŁ II WIEDŹMINI N ikt nigdy nie wiedział o wiedźminach więcej niż Vesemir, który praktykował w tym cechu zarówno w jego dniach chwały, jak i w czasach największych prób, na jakie cech wiedźminów był narażony, oraz w dobie jego upadku. Nie będę nawet silił się by odgadnąć, w którym roku ten słynny pogromca potworów przyszedł na świat, ale wiadomym jest, że był świadkiem wznoszenia pierwszych kamieni pod zręby Kaer Morhen zdarzenie to, które miało miejsce ponad dwieście lat zanim miałem okazję poznać go osobiście. To tam, w słynnej wiedźmińskiej Szkole Wilka, nauczał miecza przez niezliczone lata, wciąż jednakowo chętny by szkolić nowych adeptów. To on nauczył mojego przyjaciela Geralta arkanów szermierki, sztuki, w której, nawet w późniejszych latach swojego życia, Vesemir nie miał sobie równych. Kiedy minęły lata, Vesemir stał się, podobnie jak każdy potwór na którego polował, reliktem minionej epoki, kimś, którego zachowanie i przekonania przekonania człowieka uczciwego i na wskroś prawego, stały się czymś niezwykle rzadko spotykanym. Otwarty i szczery do bólu, Vesemir uważał kłamstwa i nieprawość te cechy, które inni przejmowali bez zastanowienia za całkowicie godne potępienia. Z tego powodu uważam jego opowieść o początkach wiedźminów za absolutnie godną zaufania i wnikliwego przestudiowania. Wierzę, że jakiekolwiek niezgodności lub pominięcia faktów, które mogły tam się znaleźć, wynikają wyłącznie z tego, że w momencie spisywania historii Vesemir był w zaawansowanym wieku, oraz z jego miłości do zawodu, który przez tak długi czas stanowił sens jego życia. Jaskier

5 126 Mimo swej niewielkiej, pokracznej postury, poroniec jest niezwykle groźny dla ciężarnych kobiet. Wywoływane przez niego osłabienie często brane jest za efekt infekcji lub osłabienia porodem. Gdy w końcu potwór zaczyna żywić się bezpośrednio na nieszczęsnej niewiaście, często jest już za późno by ją uratować. Część przypadków wilkołactwa jest istotnie wynikiem działania rzuconego przekleństwa, w efekcie czego dotknięte nim osoby, najczęściej podczas pełni, przecholudowe podanie dzą niekontrolowaną transformację, przybierając postać wilka lub pół ludzkiej pół wilczej hybrydy. Niektórzy pozostają świadomi swej przypadłości, nawet w czasie przemiany potrafiąc kontrolować swe instynkty, kryjąc się przed ludźmi i próbując przeczekać noc. Większość jednak całkowicie poddaje się żądzy zabijania, lub nie zdaje sobie sprawy ze swego stanu, rankiem budząc się z krwią na rękach i jej smakiem w ustach. Z drugiej strony liczne przypadki urodzenia się z tą przypadłością przyczyniły się do powstania teorii lykantropii jako dziedzicznego schorzenia. Według niej mamy do czynienia z osobnym, magicznym gatunkiem, a przypadki klasyfikowane jako wynik klątwy są rezultatem uaktywnienia - pod wpływem rzuconego na ofiarę złego czaru uśpionego genu, odpowiedzialnego za przemiany i transformację. Teorię dziedzicznej lykantropii potwierdzałby fakt, że ludzie którzy urodzili się wilkołakami, doskonale kontrolują swe przemiany. Ich odczarowanie jest bardzo trudne lub niemal niemożliwe, a próba taka zawsze wymaga od nich dobrej woli i kooperacji. Są także potwierdzone przypadki łączenia się teriantropów w pary, mające później potomstwo zdolne do świadomej transformacji już od najwcześniejszych lat. Poroniec Istoty te, mierzące około półtorej stopy wzrostu, są stworem powstałym z martwego, często niechcianego dziecka, którego następnie nie pochowano w należyty sposób. Zrodzony w ten sposób potwór zakrada się nocą do izb i komnat, za swój cel obierając ciężarne niewiasty. Ukryty pod łóżkiem lub czekający przy posłaniu Poroniec absorbuje wówczas siły witalne matki i jej nienarodzonego dziecka, czego efektem są ogólne osłabienie i gorączka. Tak wycieńczoną i pozbawiona możliwości obrony ofiarę stwór atakuje bezpośrednio, przysysając się do niej i pijąc 127 Strzygą rodzą się dzieci o dwóch sercach i dwóch duszach, takie, które już z łona matki wychodząc, zęby mają. Przegnać je wonczas należy precz, albo zabić, lecz wówczas czem prędzej i spalić alebo pochować w ziemi, unieruchamiając wprzódy, gdyż strzyga inaczej z martwych powstanie. Uczynić to należy, przybijając do ziemi jego ręce i stopy zaostrzonemi kołkami i takież kołki przez oba jego serca przebić. Jeśli tego zaniechać, strzyga w nocy powstanie i ludzi a bydło pocznie napadać, krew wysysać i wnętrzności wyżerać. jej krew, co doprowadza w końcu do śmierci matki i płodu. Wobec innych osób poroniec nie jest zazwyczaj agresywny, lecz w momencie zagrożenia potrafi przeistoczyć swe ciało. Przybiera wówczas formę zdeformowanego humanoida, podpierającego się na swych przednich kończynach. W tej postaci jest o wiele bardziej niebezpieczny i nie stroni od fizycznego starcia, atakując ostrymi pazurami oraz kąsając przeciwnika. Zapewnienie pochówku porońcowi zdejmuje z niego klątwę zamieniając go w kłobuka opiekuńczego ducha obejścia. Strzyga Strzyga jest wynikiem klątwy, rzuconej na ciężarną kobietę. Gdy dziecko umrze, w kilka lat później przemienia się w potwora, który powstaje z grobu i poluje w okolicy swego miejsca pochówku. Mimo swego niewielkiego wzrostu i przygarbionej, krępej sylwetki, strzyga jest niezwykle szybka, zwinna i silna, a przez to ekstremalnie niebezpieczna, nawet dla doświadczonych wojowników. Poluje zwykle nocą, choć w przypadku niektórych osobników zdarzały się także ataki za dnia. Szczególną agresję wykazuje w czasie pełni księżyca. Żywi się mięsem i krwią zabitych przez siebie zwierząt i ludzi, preferując organy, w szczególności wątrobę i serce, stanowiące dla niej cenne źródło pokarmu, niezbędne do trwania w letargu pomiędzy łowieckimi cyklami. Odczarowanie strzygi jest możliwe, choć bardzo ryzykowne. Najczęściej wymaga to spędzenia jednej, bądź też kilku nocy w jej miejscu pochówku. Trzecie pianie koguta, jeśli zaskoczy strzygę poza sarkofagiem lub trumną, przywraca jej zwykle ludzką postać. Smoki ze wszystkich gadów są najokrutniejsze i najbardziej na złoto łase. Ze względu na swój apetyt na dziewice, w wielkiej są zwadzie z jednorożcami, które niewiast cnotliwych zwykły bronić. Gdy smok jednoroga napotka, wówczas stają oba do boju śmiertelnego, w którym jeden lub drugi niechybnie umrzeć musi. ludowy przesąd DRAKONIDY Rodzina drakonidów jest dość liczna, samych Smoków Właściwych wyróżnić możemy przynajmniej pół tuzina gatunków. Zarówno one, jak i pozostałe Drakonidy Mniejsze zamieszkują te ziemie od niepamiętnych czasów, będąc ważną częścią naszego ekosystemu. Rozwój miast i wsi oraz poszerzanie pastwisk i terenów uprawnych spowodowały, iż terytorium drakonidów zaczęło coraz częściej kolidować z terenami zajmowanymi The Beasts of the Northern Kingdoms

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.

ALLELUJA. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. ALLELUJA 1. Niech zabrzmi Panu chwała w niebiosach, na wysokościach niech cześć oddadzą. Wielbijcie Pana Jego Zastępy, Wielbijcie Pana Duchy niebieskie. Ref. Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja,

Bardziej szczegółowo

Role Adepta. Główny współczynnik: Cha. Status: +5/+2 na lvl

Role Adepta. Główny współczynnik: Cha. Status: +5/+2 na lvl Role Adepta Poniżej znaleźć można opis kilku przykładowych ról społecznych dla Adeptów. Może być on wzorcem do stworzenia własnej postaci, lub też inspiracją dla kreacji własnych zawodów w tej klasie.

Bardziej szczegółowo

Lectio Divina Rz 6,1-14

Lectio Divina Rz 6,1-14 Lectio Divina Rz 6,1-14 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Ciekawie o Somalii Somalia w Pigułce państwo w północno-wschodniej części Afryki położone na Półwyspie Somalijskim (zwanym Rogiem Afryki ). Przylega do Oceanu Indyjskiego i Zatoki Adeńskiej. Na północnym

Bardziej szczegółowo

SP Klasa VI, temat 2

SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 SP Klasa VI, temat 2 zagiąć NAUKOWCY SP Klasa VI, temat

Bardziej szczegółowo

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad

(1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad (1) Na początku stworzył Bóg niebo i ziemię. (2) A ziemia była pustkowiem i chaosem; ciemność była nad otchłanią, a Duch Boży unosił się nad powierzchnią wód. (3) I rzekł Bóg: Niech stanie się światłość.

Bardziej szczegółowo

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć.

Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. o. Walerian Porankiewicz Istotą naszego powołania jest tak całkowite oddanie się Bogu, byśmy byli jego ślepym narzędziem do wszystkiego, do czego tylko Bóg nas zechce użyć. To całkowite oddanie się Bogu

Bardziej szczegółowo

IZRAEL. Wykład 1. Dlaczego Izrael?

IZRAEL. Wykład 1. Dlaczego Izrael? IZRAEL Wykład 1 Dlaczego Izrael? Zanim rozpoczniemy wykład na temat Izraela, należy się zastanowić co wpłynęło na fakt, że ten niewielki skrawek lądu budzi zainteresowanie całego świata. Spójrzmy przede

Bardziej szczegółowo

Etymologia. Istnieją co najmniej dwie teorie dotyczące pochodzenia nazwy kontynentu :

Etymologia. Istnieją co najmniej dwie teorie dotyczące pochodzenia nazwy kontynentu : Afryka Afryka drugi pod względem wielkości kontynent na Ziemi, ma 30,3 mln km² powierzchni, czyli ponad 20,3% ogólnej powierzchni lądowej naszego globu. Przechodzi przez niego południk 0, obydwa zwrotniki

Bardziej szczegółowo

Miłosierdzie Miłosierdzie

Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie Miłosierdzie SP Klasa IV, Temat 57 SP SP Klasa IV, IV, Temat 57 57 SP Klasa IV, Temat 57 Koronka do Miłosierdzia Bożego Na początku odmawia się: Ojcze nasz..., Zdrowaś Maryjo..., Wierzę

Bardziej szczegółowo

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu

Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Historia Utworzony został w 1960 r. Wtedy zajmował obszar 4844 ha. Przez włączenie w 1996 r. do obszaru parku wód morskich i wód Zalewu Szczecińskiego oraz archipelagu przybrzeżnych wysp stał się pierwszym

Bardziej szczegółowo

Ryby mają głos! Klub Gaja działa na rzecz ochrony mórz i oceanów oraz zagrożonych wyginięciem gatunków ryb.

Ryby mają głos! Klub Gaja działa na rzecz ochrony mórz i oceanów oraz zagrożonych wyginięciem gatunków ryb. Ryby mają głos! w w w. k l u b g a j a. p l fot. www.dos-bertie-winkel.com Klub Gaja działa na rzecz ochrony mórz i oceanów oraz zagrożonych wyginięciem gatunków ryb. Klub Gaja to jedna z najstarszych

Bardziej szczegółowo

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi

Krystyna Wajda Horodko. Opowieści spod złocistej. Kraina Wodospadów. Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 2 Krystyna Wajda Horodko Opowieści spod złocistej tęczy Kraina Wodospadów Moim dorosłym już dzieciom: Natalii, Filipkowi i Jakubowi 4 K o s z a l i n 2013 by Krystyna Wajda, Koszalin 2013 ISBN 978-83-64234-09-5

Bardziej szczegółowo

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem!

Proszę bardzo! ...książka z przesłaniem! Proszę bardzo!...książka z przesłaniem! Przesłanie, które daje odpowiedź na pytanie co ja tu właściwie robię? Przesłanie, które odpowie na wszystkie twoje pytania i wątpliwości. Z tej książki dowiesz się,

Bardziej szczegółowo

Starożytna Grecja. Agnieszka Wojewoda

Starożytna Grecja. Agnieszka Wojewoda Starożytna Grecja Agnieszka Wojewoda Spis treści Położenie Grecji O Grecji słów kilka Starożytna Grecja Bogowie i boginie Grecji Grecki teatr Igrzyska olimpijskie Agora Sztuka grecka Podsumowanie Położenie

Bardziej szczegółowo

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM?

JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? JAK ROZMAWIAĆ Z BOGIEM? wg Lucy Rooney, Robert Faricy SJ MODLITWA NA TYDZIEŃ DRUGI Skrucha i przyjęcie przebaczenia Pana Jezusa Dzień pierwszy Przeczytaj ze zrozumieniem fragment Pisma Świętego: Łk 18,

Bardziej szczegółowo

TOTUS TUUS Cały twój

TOTUS TUUS Cały twój TOTUS TUUS Cały twój Przecież niecały umieram. To, co we mnie niezniszczalne, trwa Tryptyk rzymski W swoim właściwym i pełnym kształcie miłosierdzie objawia się jako dowartościowywanie, jako podnoszenie

Bardziej szczegółowo

XXVIII Niedziela Zwykła

XXVIII Niedziela Zwykła XXVIII Niedziela Zwykła Dla wyeksponowania Bożej Mądrości wobec ludzkiego rozumu, Jezus buduje paradoksalną dysproporcję: za przykład stawia wielbłąda, zwierzę juczne, wytrwałe w pracy i wytrzymałe na

Bardziej szczegółowo

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania J.R.R. Tolkien. Hobbit

Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl. Wypracowania J.R.R. Tolkien. Hobbit Publikacja pod patronatem wiedza24h.pl Wypracowania J.R.R. Tolkien Hobbit Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by Wydawnictwo Psychoskok, 2013 Copyright by wiedza24h.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna

Bardziej szczegółowo

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka

To My! W numerze: Wydanie majowe! Redakcja gazetki: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka To My! Wydanie majowe! W numerze: Lektury - czy warto je czytać Wiosna - czas na zabawę Strona patrona Dzień MAMY Święta Krzyżówka Redakcja gazetki: redaktor naczelny - Julia Duchnowska opiekunowie - pan

Bardziej szczegółowo

Ewangelia Jana 3:16-19

Ewangelia Jana 3:16-19 1. POTRZEBA ŁASKI "(16) Bóg bowiem tak bardzo ukochał świat, że dał swego Jedynego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. (17) Bóg nie posłał swego Syna na świat, aby

Bardziej szczegółowo

Życie w starożytnych Chinach

Życie w starożytnych Chinach STAROŻYTNE CHINY Życie w starożytnych Chinach Ośrodek budowy państwowości chińskiej znajdował się w dolinie rzeki Huang-ho ( chiń. Żółta Rzeka). Pierwsze państwa powstały tam około połowy II tysiąclecia

Bardziej szczegółowo

Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA

Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA Przełom w koncepcjach rejestrów państwowych MSWiA Michał MŁOTEK Wydział Bezpieczeństwa Infrastruktury Teleinformatycznej MSWiA BEZPIECZEŃSTWO Czym jest bezpieczeństwo, a czym nie jest? BEZPIECZEŃSTWO Bezpieczeństwo

Bardziej szczegółowo

na-pomoc-ast@o2.pl www.facebook.com/napomocast Ankieta Adopcyjna

na-pomoc-ast@o2.pl www.facebook.com/napomocast Ankieta Adopcyjna STOWARZYSZENIE NF NaPomocAST tel. 888 832 890 na-pomoc-ast@o2.pl www.facebook.com/napomocast Ankieta Adopcyjna Każdą chętną osobę prosimy o zapoznanie się z naszą ankietą adopcyjną, pozwoli nam ona poznać

Bardziej szczegółowo

Pirates of the Savage Sea

Pirates of the Savage Sea Nieoficjalny polski poradnik GRY-OnLine do gry Might & Magic: Heroes VI Pirates of the Savage Sea autor: Asmodeusz Copyright wydawnictwo GRY-OnLine S.A. Wszelkie prawa zastrzeżone. www.gry-online.pl Producent

Bardziej szczegółowo

Test z zakresu rozwoju świata greckiego do czasów Aleksandra Macedońskiego

Test z zakresu rozwoju świata greckiego do czasów Aleksandra Macedońskiego Test z zakresu rozwoju świata greckiego do czasów Aleksandra Macedońskiego 1. Na załączonej mapie zakreśl obszar Hellady i Wielkiej Hellady z właściwą legendą. 2. Analizując mapę przedstawiającą obszar

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosimy o podanie źródła i autorów w razie cytowania.

Uprzejmie prosimy o podanie źródła i autorów w razie cytowania. Tytuł: Marzenie Franka Kupki Tekst: Anna Cwojdzińska Ilustracje: Aleksandra Bugajewska Wydanie I, lipiec 2012 Text copyright Anna Cwojdzińska Illustration copyright Aleksandra Bugajewska Uprzejmie prosimy

Bardziej szczegółowo

Rzeźba na mapach. m n.p.m

Rzeźba na mapach. m n.p.m Rzeźba na mapach Rzeźbę terenu przedstawia się obecnie najczęściej za pomocą poziomic. Poziomice (izohipsy) są to linie na mapie łączące punkty o jednakowej wysokości. Mapa poziomicowa (hipsometryczna)

Bardziej szczegółowo

Jak powstają nowe gatunki. Katarzyna Gontek

Jak powstają nowe gatunki. Katarzyna Gontek Jak powstają nowe gatunki Katarzyna Gontek Powstawanie gatunków (specjacja) to proces biologiczny, w wyniku którego powstają nowe gatunki organizmów. Zachodzi na skutek wytworzenia się bariery rozrodczej

Bardziej szczegółowo

Medytacja chrześcijańska

Medytacja chrześcijańska Z TRADYCJI MNISZEJ 5 John Main OSB Medytacja chrześcijańska John Main OSB Medytacja chrześcijańska Konferencje z Gethsemani przekład Teresa Lubowiecka Spis treści Wstęp...7 Pierwsza Konferencja...9 Druga

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

Ewangelizacja O co w tym chodzi?

Ewangelizacja O co w tym chodzi? Ewangelizacja O co w tym chodzi? Droga małego ewangelizatora ;) Warsztaty ewangelizacyjne: 11 maja 2013 r. Ks. Tomek Moch, Diecezjalna Diakonia Ewangelizacji Ruchu Światło-Życie Archidiecezja Warszawska

Bardziej szczegółowo

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA

USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA USPRAWIEDLIWIENIE CZŁOWIEKA Usprawiedliwienie wg KK 1992 : Usprawiedliwienie zostało nam wysłużone przez Mękę Chrystusa, który ofiarował się na krzyżu jako żywa, święta i miła Bogu ofiara i którego krew

Bardziej szczegółowo

4. po Wielkanocy CANTATE

4. po Wielkanocy CANTATE Centrum Misji i Ewangelizacji / www.cme.org.pl 4. po Wielkanocy CANTATE Główna myśl: Wysławiaj Boga! Wiersz przewodni: Wysławiam cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi. Mt 11,25a Fragment biblijny: Jezus wysławia

Bardziej szczegółowo

Zespół Edukacji Informatycznej, Szkolny Klub Przedsiębiorczości

Zespół Edukacji Informatycznej, Szkolny Klub Przedsiębiorczości Scenariusze spotkań z rodzicami Spotkanie z rodzicami na temat bezpieczeństwa w Internecie Czas: 20 minut Prowadzący: Nauczyciel/pedagog 1. Wstęp Po powitaniu prowadzący przedstawia uczestnikom cel spotkania,

Bardziej szczegółowo

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs

1 Rozważania na każdy dzień. Cz. IX Marcin Adam Stradowski J.J. OPs 1 2 Spis treści Wszystkich Świętych (1 listopada)......6 Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych (2 listopada)......7 Prawdziwie w Bogu (3 listopada)......8 Przełamać duchową pustkę (4 listopada)......9

Bardziej szczegółowo

CIEMNA NOC CIEMNA NOC DUSZY DUSZY. Depresja a kryzys duchowy oczami psychiatry. Gerald G. May. Przełożyła Katarzyna Gdowska

CIEMNA NOC CIEMNA NOC DUSZY DUSZY. Depresja a kryzys duchowy oczami psychiatry. Gerald G. May. Przełożyła Katarzyna Gdowska Gerald G. May CIEMNA NOC CIEMNA NOC DUSZY DUSZY Depresja a kryzys duchowy oczami psychiatry Przełożyła Katarzyna Gdowska WYDAWNICTWO WAM KSIĘŻA JEZUICI WPROWADZENIE Nasza reakcja współczucia i słusznego

Bardziej szczegółowo

Jedną z najciekawszych i najbardziej tajemniczych kultur kontynentu amerykańskiego jest właśnie kultura Majów. Prawdopodobnie była to też kultura

Jedną z najciekawszych i najbardziej tajemniczych kultur kontynentu amerykańskiego jest właśnie kultura Majów. Prawdopodobnie była to też kultura Jedną z najciekawszych i najbardziej tajemniczych kultur kontynentu amerykańskiego jest właśnie kultura Majów. Prawdopodobnie była to też kultura najsilniej rozwinięta na tym obszarze. Majowie to grupa

Bardziej szczegółowo

1 dzień Wylot z Polski do Delhi z przesiadką w jednym z azjatyckich portów.

1 dzień Wylot z Polski do Delhi z przesiadką w jednym z azjatyckich portów. 1 dzień Wylot z Polski do Delhi z przesiadką w jednym z azjatyckich portów. 2 dzień Przylot do stolicy Indii Delhi. Ten dzień poświęcimy na aklimatyzację i zapoznanie się z indyjskimi realiami. Udamy się

Bardziej szczegółowo

Starozytny Egipt. Autorki: Dominika Stróżyńska i Paulina Ratajczak

Starozytny Egipt. Autorki: Dominika Stróżyńska i Paulina Ratajczak Starozytny Egipt Autorki: Dominika Stróżyńska i Paulina Ratajczak Mapa StaroŜytnego Egiptu Pismo Egipskie Fragment tekstów Piramid w komorze grobowej piramidy Unisa w Sakkarze. ALFABET HIEROGLOFICZNY Cywilizacja

Bardziej szczegółowo

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch

1 Uzależnienia jak ochronić siebie i bliskich Krzysztof Pilch 1 2 Spis treści Wprowadzenie......5 Rozdział I: Rodzaje uzależnień...... 7 Uzależnienia od substancji......8 Uzależnienia od czynności i zachowań.... 12 Cechy wspólne uzależnień.... 26 Rozdział II: Przyczyny

Bardziej szczegółowo

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości.

20 Kiedy bowiem byliście. niewolnikami grzechu, byliście wolni od służby sprawiedliwości. Lectio Divina Rz 6,15-23 1. Czytanie Prowadzący: wezwijmy Ducha św.: Przybądź Duchu Święty... - weźmy do ręki Pismo św.. - Słuchając jak w Kościele śledźmy tekst, aby usłyszeć, co chce nam dzisiaj Jezus

Bardziej szczegółowo

Wiatry etezyjskie 2015-06-11 10:34:13

Wiatry etezyjskie 2015-06-11 10:34:13 Wiatry etezyjskie 2015-06-11 10:34:13 2 Grecja znajduje się w południowo-wschodniej części Europy, na krańcu Półwyspu Bałkańskiego. Przeważająca część kraju jest pod wpływem klimatu śródziemnomorskiego.

Bardziej szczegółowo

Robert Prusakowski. Kwiecień, 2012 r.

Robert Prusakowski. Kwiecień, 2012 r. Wstęp Wąbrzeska Kolejka Powiatowa Dla ilu mieszkańców Wąbrzeźna ta nazwa ma dziś jeszcze jakieś znaczenie? Kto wiąże z nią wspomnienia? Kto potrafi coś o niej opowiedzieć? Zapewne niewielu 1 kwietnia 2008

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW

Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW Warszawa, październik 2009 BS/134/2009 WZORY I AUTORYTETY POLAKÓW We współczesnym społeczeństwie dość często mówi się o upadku autorytetów. Poruszane są kwestie braku wzorów osobowych zarówno w działalności

Bardziej szczegółowo

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE 2015.05.11 1 BALTIJOS JŪRA LENKIJOS IR LIETUVOS KONCEPCIJOSE IR POLITIKOJE: ŽVILGSNIS Į LIETUVIŠKUS VADOVĖLIUS / MORZE BAŁTYCKIE W KONCEPCJACH I POLITYCE POLSKI I LITWY: SPOJRZENIE NA PODRĘCZNIKI LITEWSKIE

Bardziej szczegółowo

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi.

Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. 2/2009 10.04.2007 r. Dobry Promyk Słońca Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada, lecz przez to kim jest, nie przez to, co ma, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. JAN PAWEŁ II W t y m n u m

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ PIRAMIDA ZDROWIA PIERWSZOKLASISTY

SCENARIUSZ PIRAMIDA ZDROWIA PIERWSZOKLASISTY SCENARIUSZ PIRAMIDA ZDROWIA PIERWSZOKLASISTY CELE: 1. Zapoznanie dzieci z Piramidą Zdrowia pożądanym modelem zdrowego odżywiania. 2. Uczenie dzieci krytycznej oceny własnego sposobu odżywiania i zachowań.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

ks. dr Marek Dziewiecki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego MIŁOŚĆ I MAŁŻEŃSTWO

ks. dr Marek Dziewiecki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego MIŁOŚĆ I MAŁŻEŃSTWO ks. dr Marek Dziewiecki Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego MIŁOŚĆ I MAŁŻEŃSTWO Bóg wymyślił małżeństwo i rodzinę po to, by nie być kimś jedynym, kto kocha człowieka. Katolicka nauka o małżeństwie

Bardziej szczegółowo

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego

11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego 11. Licheń. Bazylika górna. Modlitwa o powstanie Katolickiego Królestwa Narodu Polskiego MARIA REGINA POLONIAE NR 6 / 18 / 2015 Na naszą modlitwę w Bazylice górnej musieliśmy poczekać z powodu koncertu,

Bardziej szczegółowo

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do

Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do Anioły zawsze są obok ciebie i cały czas coś do ciebie mówią zwłaszcza wtedy, kiedy się do nich modlisz. Ich subtelny głos, który dociera do nas w postaci intuicyjnych odczuć i myśli ciężko usłyszeć w

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.)

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW. z dnia 1 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.65.599 ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 1 kwietnia 2003 r. w sprawie Tatrzańskiego Parku Narodowego (Dz. U. z dnia 16 kwietnia 2003 r.) Na podstawie art.14 ust. 7 ustawy z dnia 16 października

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE. Tworzyć nowe w sobie i świecie

WPROWADZENIE. Tworzyć nowe w sobie i świecie WPROWADZENIE D zień dobry, Przyjaciele. Pragnę powitać tych wszystkich, któ rzy kroczą drogą dalszego energoinformacyjnego rozwoju oraz tych, którzy stawiają na niej dopiero pierwsze kroki. Czy gotowi

Bardziej szczegółowo

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne

Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne Czy znacie kogoś kto potrafi opowiadać piękne historie? Ja znam jedną osobę, która opowiada nam bardzo piękne, czasem radosne, a czasem smutne historie. Tą osobą jest Maryja, mama Pana Jezusa. Maryja opowiada

Bardziej szczegółowo

POS OWIE. to i druga książka dobiegła końca. Zrobimy krótkie podsumowanie.

POS OWIE. to i druga książka dobiegła końca. Zrobimy krótkie podsumowanie. POS OWIE O to i druga książka dobiegła końca. Zrobimy krótkie podsumowanie. Jeśli pierwsza książka uczyła, jak wyjść ze śpiączki, stać się aktywnym, silnym człowiekiem, odczuć siebie jako istotę energoinformacyjną,

Bardziej szczegółowo

Amsterdam - Wenecja Północy

Amsterdam - Wenecja Północy Amsterdam - Wenecja Północy Opis Cena od: 2000 PLN Liczba dni: 4 dni Kraj: Holandia Tulipany, chodaki, wiatraki i ser to najczęściej podawane symbole Holandii. Holandia mimo, że to niewielki kraj, wciśnięty

Bardziej szczegółowo

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE

MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE MASZ DAR UZDRAWIANIA DRUGIE ŻYCIE Organizm człowieka jest zbudowany z narządów i tkanek. Czasem mogą być uszkodzone od urodzenia (np. w skutek wad genetycznych), częściej w ciągu życia może dojść do poważnego

Bardziej szczegółowo

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności;

PRAWA DZIECKA. dziecko jako istota ludzka wymaga poszanowania jego tożsamości, godności prywatności; PRAWA DZIECKA "Nie ma dzieci - są ludzie..." - Janusz Korczak Każdy człowiek ma swoje prawa, normy, które go chronią i pozwalają funkcjonować w społeczeństwie, państwie. Prawa mamy również my - dzieci,

Bardziej szczegółowo

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać

Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Otwieramy firmę żeby więcej zarabiać Mężczyzna, w wieku do 40 lat, wykształcony, chcący osiągać wyższe zarobki i być niezależny taki portret startującego polskiego przedsiębiorcy można nakreślić analizując

Bardziej szczegółowo

Co mnie łączy z Adamem? KSIĘGA RODZAJU ROZDZIAŁ 2

Co mnie łączy z Adamem? KSIĘGA RODZAJU ROZDZIAŁ 2 Co mnie łączy z Adamem? KSIĘGA RODZAJU ROZDZIAŁ 2 4 A oto dzieje nieba i ziemi podczas ich tworzenia, w dniu, kiedy PAN, Bóg, stworzył już ziemię i niebo, 5 ale na jej polach nie pojawił się jeszcze żaden

Bardziej szczegółowo

Hinduizm uznaje, że każda wiara, która prowadzi do Boga, jest dobra.

Hinduizm uznaje, że każda wiara, która prowadzi do Boga, jest dobra. HINDUIZM Hinduizm jest religią monoteistyczną polegającą na tym, że cześć oddaje się jednemu bogu, który przejawia się pod postaciami wcieleń i żeńskiej energii. Hinduizm uznaje, że każda wiara, która

Bardziej szczegółowo

Nie ma ludzi idealnych. Każdy ma inny wyimaginowany schemat perfekcyjnego Polaka, dlatego nie jest możliwe jednoznaczne określenie cech. Jednakże większość z ludzi zapewne wymieniłoby wiele takich samych

Bardziej szczegółowo

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM

2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM 2 NIEDZIELA PO NARODZENIU PAŃSKIM PIERWSZE CZYTANIE Syr 24, 1-2. 8-12 Mądrość Boża mieszka w Jego ludzie Czytanie z Księgi Syracydesa. Mądrość wychwala sama siebie, chlubi się pośród swego ludu. Otwiera

Bardziej szczegółowo

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016

LITURGIA DOMOWA. Spis treści. Modlitwy w rodzinach na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016. Gliwice 2016 Spis treści Wprowadzenie do Liturgii Domowej na Okres Wielkiego Postu 2016... 2 Spotkania na niedziele Okresu Wielkiego Postu 2016: 1 Niedziela Wielkiego Postu [C]... 3 LITURGIA DOMOWA 2 Niedziela Wielkiego

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (10-08-2006r.) Wczorajszy dzień na rynku walutowym stał pod znakiem reakcji na informacje, jakie pojawiły się ze strony FED. Stopa rezerwy federalnej pozostała na niezmienionym

Bardziej szczegółowo

ZAĆMIENIA. Zaćmienia Słońca

ZAĆMIENIA. Zaćmienia Słońca ZAĆMIENIA Zaćmienia Słońca 1. Całkowite zaćmienie Słońca 20 marca 2015. Pas fazy całkowitej zaćmienia rozpocznie się 20 marca 2015 o godzinie 9 h 10 m na północnym Atlantyku, prawie 500 km na południe

Bardziej szczegółowo

Egipt - Sharm Ośrodki nurkowe Rafy koralowe:

Egipt - Sharm Ośrodki nurkowe Rafy koralowe: Egipt - Sharm Cała nazwa to Sharm el-szejk, co znaczy Zatoka Starca lub błędnie Zatoka Szejka miasto i kurort w Egipcie, w południwej części półwyspu Synaj, leżące nad brzegiem Morza Czerwonego składająca

Bardziej szczegółowo

Natalia Junik Kulturoznawstwo DSW Zaliczenie na przedmiot pn. Fotografia jako dokument

Natalia Junik Kulturoznawstwo DSW Zaliczenie na przedmiot pn. Fotografia jako dokument Natalia Junik Kulturoznawstwo DSW Zaliczenie na przedmiot pn. Fotografia jako dokument DWA ŚWIATY BOGACTWO I NĘDZA W WIELKIM MIEŚCIE KAIR, miasto na styku światów القاهرة Kair to położona nad Nilem stolica

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Adam Dudzic, Aldona Ploch, Prawo międzynarodowe publiczne. Plansze Becka

Spis treści. Adam Dudzic, Aldona Ploch, Prawo międzynarodowe publiczne. Plansze Becka Przedmowa Wykaz ważniejszych skrótów Wykaz literatury XI XIII XV Rozdział I. Zagadnienia podstawowe 1 Tabl. 1. Społeczność międzynarodowa 3 Tabl. 2. Prawo międzynarodowe publiczne pojęcie 4 Tabl. 3. Prawo

Bardziej szczegółowo

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd

Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Strona 1 / 5 Częstochowa - Kraków - Jurajski Szlak Rowerowy Orlich Gniazd Opis autor: Admin Pierwszym ważniejszym obiektem na śląskim odcinku rowerowego szlaku Szlaku Orlich Gniazd jest miejscowość Smoleń,

Bardziej szczegółowo

Moja przystań - samorealizacja

Moja przystań - samorealizacja Człowiek żegluje po morzu życia w towarzystwie innych ludzi, którzy zachowują się jak okręty wojenne chroniące wartościowy statek transportowy. Konwój może być lepiej lub gorzej zabezpieczony. Wszystko

Bardziej szczegółowo

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie?

Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? Jak mam uwielbiać Boga w moim życiu, aby modlitwa była skuteczna? Na czym polega uwielbienie? UWIELBIAJ DUSZO MOJA PANA!!! ZANIM UWIELBISZ PRAWDZIWIE ZAAKCEPTUJ SYTUACJĘ, KTÓRĄ BÓG DOPUSZCZA UWIELBIANIE

Bardziej szczegółowo

Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem

Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem Dzień czwarty - 2 lipca 2015r. - Historia Portugalii - dynastie portugalskie, kontakty z Europą i światem Kolejnego dnia powitało nas gorące, portugalskie słońce. W tym dniu poznać mamy związki z Europą

Bardziej szczegółowo

Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski

Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski Komputer sam w sobie nie jest zły. To ludzie czynią go niebezpiecznym! Komputer i my Nie można cofnąć czasu i poprawić naszych błędów! Nauczmy się im zapobiegać!!! Bartosz Dulski Nie wysyłaj swoich zdjęć

Bardziej szczegółowo

WYCISZAMY PLANETĘ CO ROBI CZŁOWIEK STROSKANY, KIEDY NIE MOŻE WYTRZYMAĆ? TRZYMA KARABIN!

WYCISZAMY PLANETĘ CO ROBI CZŁOWIEK STROSKANY, KIEDY NIE MOŻE WYTRZYMAĆ? TRZYMA KARABIN! WYCISZAMY PLANETĘ CO ROBI CZŁOWIEK STROSKANY, KIEDY NIE MOŻE WYTRZYMAĆ? TRZYMA KARABIN! 2 CO ROBI CZŁOWIEK ULEGŁY, KIEDY NIE MOŻE WYTRZYMAĆ? RZUCA BOMBY! CO ROBI CZŁOWIEK MIŁOSIERNY, KIEDY NIE MOŻE WYTRZYMAĆ?

Bardziej szczegółowo

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego

W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Sens życia Gdy na początku dnia czynię z wiarą znak krzyża, wymawiając słowa "W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego", Bóg uświęca cały czas i przestrzeń, która otworzy

Bardziej szczegółowo

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle.

dla Mariusza Krótka historia o z łosiem w tle. Krótka historia o życiu z łosiem w tle. Kim jest Mariusz? Mariusz Kowalczyk - Mario Przystojny 34 letni brunet o niebieskoszarych oczach, pasjonat muzyki i życia W jego życiu liczą się trzy kobiety: żona

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA

SPIS TREŚ CI KSIĘGA PIERWSZA SPIS TREŚ CI Wprowadzenie... 5 Przedmowa Rufina... 45 KSIĘGA PIERWSZA Przedmowa... 51 ROZDZIAŁ I. O Bogu... 58 (1 3. Bóg Istota niecielesna. 4 7. Bóg jest duchem. 8 9. Bóg jest niepodzielny.) Fragmenty

Bardziej szczegółowo

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop

Biblia dla Dzieci. przedstawia. Noe i Potop Biblia dla Dzieci przedstawia Noe i Potop Autor: Edward Hughes Ilustracje: Byron Unger; Lazarus Redakcja: M. Maillot; Tammy S. Tłumaczenie: Katarzyna Gablewska Druk i oprawa: Bible for Children www.m1914.org

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM

SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM SEMINARIUM ODNOWY W DUCHU ŚWIĘTYM Tydzień wprowadzający Bóg nas "...wezwał świętym powołaniem nie na podstawie naszych czynów, lecz stosownie do własnego postanowienia i łaski, która nam dana została w

Bardziej szczegółowo

Podobno lepiej jest rozmawiać z piękną kobietą i myśleć przy tym o Panu Bogu, niż modlić się do Boga i myśleć o pięknej kobiecie (K. Wójtowicz).

Podobno lepiej jest rozmawiać z piękną kobietą i myśleć przy tym o Panu Bogu, niż modlić się do Boga i myśleć o pięknej kobiecie (K. Wójtowicz). wstęp Podobno lepiej jest rozmawiać z piękną kobietą i myśleć przy tym o Panu Bogu, niż modlić się do Boga i myśleć o pięknej kobiecie (K. Wójtowicz). W pierwszym wypadku, widząc piękno kobiety, można

Bardziej szczegółowo

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE-

KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- WCZEŚNIEJSZA GWIAZDKA KOCHAM CIĘ-NIEPRZYTOMNIE WIEM, ŻE TY- MNIE PODOBNIE NA CÓŻ WIĘC CZEKAĆ MAMY OBOJE? Z NASZYM SPOTKANIEM WSPÓLNYM? MNIE- SZKODA NA TO CZASU TOBIE- ZAPEWNE TAKŻE, WIĘC SPOTKAJMY SIĘ

Bardziej szczegółowo

www.abcprzedszkola.pl

www.abcprzedszkola.pl 1 do artykułu z cyklu Bajkowe Abecadło autorstwa Chanthy E.C. zamieszczonego na www.abcprzedszkola.pl. Wszelkie prawa zastrzeżone. Występują: Narrator (przedszkolanka lub rodzic) Brzydkie Kaczątko Mama

Bardziej szczegółowo

Znalazłam się w tunelu jak w długim korytarzu. Szłam bardzo szybko, biegnąc tunelem wzdłuż jasnego, białego światła. Mogłam zobaczyć inny koniec... Zaczęło do mnie docierać, że byłam martwa,... Wtedy zobaczyłam

Bardziej szczegółowo

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe

SP Klasa IV, Temat 28. Morze Śródziemne. Nazaret. Jerycho. Jerozolima Ain Karim Betlejem. Jordan. Morze Martwe Morze Śródziemne Nazaret Jordan Jerozolima Ain Karim Betlejem Jerycho Morze Martwe Grupa I W owym czasie wyszło rozporządzenie cezara Augusta, żeby przeprowadzić spis ludności w całym świecie. Podążali

Bardziej szczegółowo

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND

TRANSATLANTIC TRENDS POLAND TRANSATLANTIC TRENDS POLAND P.1 Czy uważa Pan(i), że dla przyszłości Polski będzie najlepiej, jeśli będziemy brali aktywny udział w sprawach światowych, czy też jeśli będziemy trzymali się od nich z daleka?

Bardziej szczegółowo

Wędrówki odbędą się 8-mego i 10-stego listopada (sobota i poniedziałek).

Wędrówki odbędą się 8-mego i 10-stego listopada (sobota i poniedziałek). Plan wędrówek XXI Ogólnopolskiego Zlotu Harcerzy Akademików i Wędrowników Diablak W ramach zlotu przewidzieliśmy dla was wędrówki górskie i nie tylko. Nowy Targ leży na Podhalu, z którego blisko jest do

Bardziej szczegółowo

ŚPIĄCA KRÓLEWNA. Występują: Narrator 1. Narrator 2. Narrator 3. Królewna Shimonna. Kryształowa wróżka. Bursztynowa wróżka.

ŚPIĄCA KRÓLEWNA. Występują: Narrator 1. Narrator 2. Narrator 3. Królewna Shimonna. Kryształowa wróżka. Bursztynowa wróżka. 1 do artykułu z cyklu Bajkowe Abecadło autorstwa Chanthy E.C. zamieszczonego na www.abcprzedszkola.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. ŚPIĄCA KRÓLEWNA Występują: Narrator 1 Narrator 2 Narrator 3 Królewna Shimonna

Bardziej szczegółowo

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum

Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Wymagania na poszczególne stopnie z historii klas I-III gimnazjum Kryteria oceniania historia kl. I Ocena dopuszczająca. Poziom wymagań konieczny. - zna pojęcia źródło historyczne, era, zlokalizuje na

Bardziej szczegółowo

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec

HANS CHRISTIAN ANDERSEN. Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Przygotawała Katarzyna Semla SP-5 Żywiec HANS CHRISTIAN ANDERSEN Żył w latach 1805 1875; Prozaik, poeta, dramaturg i baśniopisarz duński; W wieku 14 lat, po śmierci ojca, we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Boże spojrzenie na człowieka 1

Boże spojrzenie na człowieka 1 Boże spojrzenie na człowieka 1 opracował: Artur Trzęsiok Knurów, 24 marca 2006 1 wersja beta 1 Wprowadzenie dla Animatora Człowiek nie może żyć bez miłości. Człowiek pozostaje dla siebie istotą niezrozumiałą,

Bardziej szczegółowo

1. Pochodzenie Słowian

1. Pochodzenie Słowian Słowianie i Węgrzy 1. Pochodzenie Słowian Do V w. zamieszkiwali tereny między Karpatami, Prypecią a Dnieprem W V wieku początek ekspansji osadniczej Początkowo zajmowali tylko tereny opuszczone przez barbarzyńców,

Bardziej szczegółowo

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna)

Nowenna Pompejańska (cz. błagalna) Każdą z dwóch części Nowenny Pompejańskiej odmawiamy przez 27 kolejnych dni. Najpierw część błagalną, a potem część dziękczynną. Źródło: http://pompejanska.rosemaria.pl/. 2014-04-12. Nowenna Pompejańska

Bardziej szczegółowo

1.Sabat a cóż to? 2.Jezus Panem Sabatu 3.Praktyczne Zastosowanie

1.Sabat a cóż to? 2.Jezus Panem Sabatu 3.Praktyczne Zastosowanie Jezus Panem Sabatu 1.Sabat a cóż to? 2.Jezus Panem Sabatu 3.Praktyczne Zastosowanie 1. Sabat a cóż to? (8) Pamiętaj o dniu sabatu, aby go święcić. (9) Sześć dni będziesz pracował i wykonywał wszelką swoją

Bardziej szczegółowo

bastionem pogańskich Prusów. Gdy niemal wszystkie plemiona dostały się pod krzyżackie jarzmo, tu ciągle kultywowano stare obyczaje.

bastionem pogańskich Prusów. Gdy niemal wszystkie plemiona dostały się pod krzyżackie jarzmo, tu ciągle kultywowano stare obyczaje. Miło jest mknąć rowerem przez mazurskie pola i lasy, nie myśląc o kłopotach codziennego dnia. Aktywność fizyczna, pod każdą postacią, jest lekarstwem dla ciała i duszy. Szczególnie przyjemna jest aktywność

Bardziej szczegółowo

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan.

Najczęściej o modlitwie Jezusa pisze ewangelista Łukasz. Najwięcej tekstów Chrystusowej modlitwy podaje Jan. "Gdy Jezus przebywał w jakimś miejscu na modlitwie i skończył ją, rzekł jeden z uczniów do Niego: «Panie, naucz nas się modlić, jak i Jan nauczył swoich uczniów». Łk 11,1 Najczęściej o modlitwie Jezusa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, styczeń 2012 BS/10/2012 WSPÓŁCZESNE ZWIĄZKI Z DAWNYMI KRESAMI

Warszawa, styczeń 2012 BS/10/2012 WSPÓŁCZESNE ZWIĄZKI Z DAWNYMI KRESAMI Warszawa, styczeń 2012 BS/10/2012 WSPÓŁCZESNE ZWIĄZKI Z DAWNYMI KRESAMI Znak jakości przyznany przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 13 stycznia 2011 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

DŁUG. Co Pismo Święte mówi o długu? Zniechęca do zaciągania długów. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością (Rz 13,8).

DŁUG. Co Pismo Święte mówi o długu? Zniechęca do zaciągania długów. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością (Rz 13,8). Co Pismo Święte mówi o długu? Zniechęca do zaciągania długów. Nikomu nie bądźcie nic dłużni poza wzajemną miłością (Rz 13,8). Dług jest uważany za niewolę. Ubogim kieruje bogaty, sługą wierzyciela jest

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) FOREX - DESK: Rynek zagraniczny (14-11-2006r.) Początek tygodnia na rynku walutowym stał pod znakiem stosunkowo sporego umocnienia amerykańskiej waluty. Ciężko się tu jednak doszukiwać impulsu ze strony

Bardziej szczegółowo