CZAS WOLNY MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ NA WSI. Analiza ilościowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "CZAS WOLNY MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ NA WSI. Analiza ilościowa"

Transkrypt

1 CZAS WOLNY MŁODZIEŻY MIESZKAJĄCEJ NA WSI Analiza ilościowa

2 Wprowadzenie do badania Niczym odkrywczym nie jest fakt, że młodzież w czasie wolnym szuka przede wszystkim rozrywki. Jest to oczywiście niezależne od ich miejsca zamieszkania, jednak powszechnie wiadomo, że to właśnie miasta, zwłaszcza te największe posiadają bardzo wiele miejsc do atrakcyjnego spędzania czasu wolnego. Co zatem z młodymi mieszkańcami wsi? Badania przeprowadzone przez Radę Monitoringu Społecznego z 2009 roku przedstawiają procentowy udział w rozrywkach młodych mieszkańców miast o różnej wielkości w ciągu ostatniego miesiąca w zestawieniu z młodymi mieszkańcami wsi. Jak wynika z badań 62% młodzieży mieszkającej na wsi nie było w kinie, teatrze i na koncercie w ciągu ostatniego miesiąca w porównaniu z 34% mieszkańcami z miasta powyżej 200 tysięcy mieszkańców. Podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku uczęszczania do restauracji, kawiarni, pubów ( 40% młodych mieszańców wsi odpowiedziało, że w ciągu ostatniego miesiąca w ogóle nie było w tych miejscach w stosunku do 19% mieszkańców wielkich miast) oraz na spotkania towarzyskie. Sytuacja taka wynika przede wszystkim z ubogiej infrastruktury na wsi, bo trudno nazwać wspólne nudzenie się na przystankach spotkaniem towarzyskim. Zarysowany powyżej problem nieodpowiedniego zagospodarowania czasu wolnego młodzieży na wsi wskazuje na potrzebę powstawania w środowiskach wiejskich programów aktywizacji młodzieży, a także większej dostępności miejsc, w których samodzielnie mogliby gospodarować swoim czasem i rozwijalni swoje zainteresowania.

3 I część badanie ilościowe W celu zbadania sposobu spędzania wolnego czasu przez młodzież mieszkającą na wsi, zbadaliśmy 25 gimnazjalistów (w tym 12 dziewcząt i 13 chłopców) z miejscowego szkoły. Próba została wyodrębniona na podstawie znajomość rozkładu w zbiorowości takich cech jednostek badania jak wiek i miejsce zamieszkania. Przy zapisie nie brano pod uwagę, jakiś szczególnych cech badanej grupy uczniów (np. ich problemów, czy trudnej sytuacji rodzinnej). Nie ma, zatem znaczenia, czy bardziej nudzi się młodzież z rodzin wielodzietnych i ubogich, młodzież mieszkająca poza centrum wsi, czy młodzież nieaktywna fizycznie lub społecznie itd. Jedyne, co łączy badaną przez nas grupę gimnazjalistów jest wiek i miejsce zamieszkania. Badając właśnie tych uczniów chcę się dowiedzieć, jak młodzież z Łomnicy spędza swój wolny czas. Liczbę 25 osób wyłoniliśmy spośród tych, którzy przynajmniej raz w tygodniu odwiedzają miejscowy Dom Kultury w celu spędzenia wolnego czasu lub/i uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne jak na przykład te organizowane w soboty przez władze gminne zajęciach świetlicowych. Hipotezy: Przed badaniem przyjęliśmy kilka zasadniczych hipotez, które poddaliśmy za pomocą kwestionariusza ankiety weryfikacji. Przede wszystkim przyjęliśmy, że respondenci, z uwagi na brak interesującej oferty zajęć pozaszkolnych nie mają możliwości rozwoju swoich zainteresowań. Na podstawie wiedzy na temat miejscowości, którą badam założyliśmy, iż młodzież poza zajęciami w szkole (są to przede wszystkim zajęcia sportowe oraz kółka naukowe i wyrównawcze), odczuwa brak perspektyw dla samorozwoju, który nie mieści się na chwilę obecną w programie zajęć pozalekcyjnych. Na wsi istnieje jedno boisko sportowe przystosowane mieszczące się przy szkole, jednak zorganizowane zajęcia odbywają się tam tylko w ramach zajęć lekcyjnych. Po drugie na wsi występuje mniejsza dostępność miejsc do spotkań towarzyskich niż w mieście, co wpływa na to, że czas wolny młodzieży nie jest urozmaicony. Konsekwencją niezagospodarowanego odpowiednio czasu wolnego może być zbyt częste przesiadywanie przed telewizorem, czy komputerem. Problem ten opisuje między innymi badanie przeprowadzone przez Radę Monitoringu Społecznego, która porównuje czas wolny młodzieży na wsi na tle młodych mieszkańców z miast o różnej wielkości: 62% ankietowanej młodzieży w tym badaniu, mieszkającej na wsi opowiedziało, że w ciągu ostatniego miesiąca nie było w kinie, teatrze oraz na koncercie, w porównaniu z 34% badanych z miasta powyżej 200 tys. mieszkańców. Młodzi mieszkańcy wsi ( ) trochę

4 częściej oglądają telewizję niż ich rówieśnicy z dużych miast. Natomiast zdecydowanie rzadziej chodzą do kina, teatru, na koncerty. Nie są też bywalcami restauracji, kawiarni ( ) - młodzi mieszkańcy wsi odwiedzają je dwa razy rzadziej niż mieszkańcy miast. Wytłumaczenie tak dużej różnicy jest bardzo proste-młodzi nie chodzą do tych wszystkich miejsc, gdyż nie ma ich w najbliższej okolicy( ). (Źródło: Rada Monitoringu Społecznego (2009), Diagnoza społeczna: zintegrowana baza danych [www.diagnoza.com], [w:] Pracownia Badań i Innowacji Stocznia, Projekt badawczy Młodzież na Wsi, Warszawa 2011, s. 25) Podobną analizę przedstawia Raport Aspiracje i potrzeby kulturowe młodzieży gimnazjalnej z gminy Babice. Jak im sprostać, według którego wiejska młodzież w dni powszednie siedzi w domu, a stopień użytkowania komputera/internetu był wśród badanych wysoki. W szczególności młodzi mieszkańcy wsi spędzali czas na portalach społecznościowych i grach sieciowych. Negatywnymi konsekwencjami braku miejsc do spotkań towarzyskich i całorocznie otwartych obiektów publicznych może być także tworzenie się grup tzw. Przystankersów, odpowiedników miejskich Blokersów, czyli grup młodzieży biernie okupującej z nudów przystanki w swoich miejscowościach. To negatywnie wpływające na rozwój młodego człowieka zjawisko opisuje Dorota Mroczkowska w pracy pt: Czas wolny jako kategoria społecznie i kulturowo zmienna. Przeobrażenia w czasowej organizacji oraz doświadczenia czasu wolnego. Ponadto młodzież na wsi chcąc zabić nudę może popaść w różnego rodzaju uzależnienia. Na podstawie analizy wyników badań przeprowadzonej na piętnastolatkach, ponad 11% z nich pali tytoń codziennie, 8,6% pije piwo w każdym tygodniu, a ponad 4% z nich odpowiedziało, że często paliło marihuanę w ciągu ostatnich 12 miesięcy. To tylko o ok. 3% mniej w porównaniu z młodzieżą z wielkich miast.(źródło: Anna Mazur (red.) (2007), Status materialny rodziny i otoczenia, a samopoczucie i styl życia młodzieży 15-letniej, Wyniki badań HBSC w ujęciu środowiskowym, [w:] Pracownia Badań i Innowacji Stocznia, Projekt badawczy Młodzież na Wsi, Warszawa 2011, s. 26). Kolejna hipoteza zakłada, iż na wsi jest organizowanych zbyt mało wydarzeń kulturalno-rozrywkowych, które byłyby atrakcyjne dla młodzieży. W skali roku nie ma żadnych stałych punktów, w które młodzież mogłaby się zaangażować. Jedyną inicjatywą skupiającą trzy pokolenia (dorosłych, młodzież i dzieci) jest zespół regionalny, który powstał z inicjatywy mieszkańców. Oprócz tego od kilku lat organizowany jest festiwal promujący lokalny produkt kulinarny, który udaje się organizować przy zaangażowaniu członków lokalnego stowarzyszenia i środków finansowych pochodzących spoza budżetu gmin

5 Wyniki badań Badanie zostało przeprowadzone za pomocą kwestionariusza ankiety składającego się z 10 pytań. W kwestionariuszu ujęliśmy wszystkie te pytania, które były niezbędne ze względu na problematykę badawczą. Nie zakładaliśmy w pytaniach, że respondent ma skrystalizowaną wiedzę na wszystkie tematy poruszane w ankiecie, dlatego w pytaniu 4 o zainteresowania respondent miał możliwość zaznaczenia odpowiedzi inne oraz w pytaniach 5 i 6 odpowiedzi nie wiem. Pytania były sformułowane tak, by nie wykraczały poza stopień poinformowania badanych oraz nie dotykały kwestii społecznie nieaprobowanych, stąd w kwestionariuszu znalało się tylko jedno pytanie o opinię i jendo pytania o ocenę. 1. Zainteresowania młodzieży mieszkającej na wsi z podziałem na wiek: Pytanie 4 w kwestionariuszu dotyczyło rodzaju zainteresowań. Respondenci spośród 10 zaproponowanych odpowiedzi mogli zaznaczyć wszystkie te, które ich dotyczą. Najwięcej osób wybrało odpowiedź i) - sport: Tabela krzyżowa nr 1: Sport * Sport 0 wybrał Liczebność % z 27,3% 21,4% 24,0% Liczebność % z 72,7% 78,6% 76,0% Tabela krzyżowa nr 2: Muzyka * Muzyka 0 wybrał Liczebność % z 63,6% 21,4% 40,0% Liczebność % z 36,4% 78,6% 60,0%

6 Jak wynika z danych przedstawionych w tabeli 72,7% czternastolatków oraz 78,6% piętnastolatków wybrało sport jako swoje główne zainteresowanie (łącznie 19-nastu respondentów). Na drugim miejscu znajduje się muzyka - taką odpowiedź łącznie wskazało 15 respondentów, w tym 36,4% czternastolatków i 78,6% piętnastolatków. Zatem te dwie kategorie zainteresowań są najpopularniejsze wśród respondentów. Tabela krzyżowa nr 3: Czy miejscowość stwarza, czy nie stwarza warunków do rozwoju zainteresowań * Sport Sport Czy miejscowość stwarza, czy nie stwarza warunków do rozwoju zainteresowań Tak Nie Nie wiem 0 wybrał Liczebność % z Sport 0,0% 21,1% 16,0% Liczebność % z Sport 50,0% 63,2% 60,0% Liczebność % z Sport 50,0% 15,8% 24,0% Liczebność % z Sport 100,0% 100,0% 100,0% W powyżej tabeli pytanie 4 ( o zainteresowania) oraz pytanie 5 (na temat tego, czy miejscowość stwarza, czy nie stwarza warunków do rozwoju zainteresowań) zostały ze sobą skorelowane. I tak 15 osób, które wybrało sport, jako swoje zainteresowanie jednocześnie stanowi 60% tych, którzy w pytaniu 5 stwierdziło, że ich miejscowość NIE stwarza im warunków do rozwoju tego zainteresowania. Dane te wskazują na to, iż w tej miejscowości zdecydowanie powinny pojawić się miejsca oraz zajęcia, które w sposób profesjonalny rozwijałyby sportowe zainteresowania młodzieży Ogólnie rzecz biorąc, młodzież mieszkająca w tej miejscowości w 60% nie widzi szans rozwoju swoich zainteresowań, twierdzi tak ok. 27% czternastolatków i 86% piętnastolatków. Jednak ważne, aby wiedzieć, gdzie przede wszystkim młodzież dostrzega braki w zakresie spędzania wolnego czasu, stąd wyszczególnienie sportu i muzyki, które uzyskały największy procent odpowiedzi. Przypuszczalnie jest to związane z brakiem odpowiedniej infrastruktury w miejscowości, przez co młodzież w czasie pozaszkolnym nie ma szans doskonalenia się w tym, co ją najbardziej interesuje.

7 Czy najczęstsze powody wyjazdów respondentów do najbliższego większego miasta wynikają z braku atrakcyjnych form spędzania czasu we własnej miejscowości? Wszyscy respondenci odpowiedzieli, że wyjeżdżają do najbliższego większego miasta. Najczęstszymi powodami wyjazdów są zakupy. 92% Ankietowanych odpowiedziało, że w weekendy i dni wolne od zajęć w szkole wyjeżdża do miasta z tego powodu. Wynik ten może budzić niepokój, gdyż w pytaniu tym, obok zakupów, znalazło się szereg innych rozrywek atrakcyjnych dla młodzieży w tym wieku. Jednak, jak wynika z badań, młodzież mieszkająca na wsi korzysta z nich w niewielkim stopniu i to przede wszystkim w weekendy i dni wolne od zajęć w szkole zapewne, dlatego, że po prostu nie ma ich w miejscowości, w której mieszkają. Prócz zakupów 52% respondentów wskazało basen, następnie spotkania ze znajomymi - 44%, kino - 40%, zajęcia sportowe (sekcje, kluby, szkółki) - 24%, zajęcia muzyczne - 20%, zajęcia taneczne - 16% oraz dyskoteki - 12%. Spośród wymienionych w pytaniu 8 powodów wyjazdów szkoła oferuje kino i dyskotekę. Zajęcia w szkole nie obejmują pozostałych rozrywek, stąd młodzież w ciągu tygodnia w niewielkim stopniu wyjeżdża na basen, do kina, czy na zajęcia sportowe. Natomiast stosunkowo wysoki na tle pozostałych wyników udział w zajęciach muzycznych i tanecznych jest najprawdopodobniej spowodowany, tym, że na wsi od niedawna funkcjonuje zespół folklorystyczny. 4. Ilość czasu wolnego a aktywność społeczna młodzieży. 80% respondentów ma w ciągu dnia w tygodniu roboczym od 4 do 2 godzin wolnego czasu, i 48% z nich od 8 do 10 godzin w weekendy i dni wolne od zajęć w szkole. Jest to więc czas, którego młodzież już nie chce poświęcać na naukę, ale na odpoczynek i rozrywkę. Poniższe tabele pokazują rozkład odpowiedzi na to pytanie. Tabela krzyżowa nr 5: Ilość czasu wolnego w ciągu dnia (4-2h w dni nauki szkolnej ) * ilość czasu wolnego w ciągu dnia (4-2h w dni nauki szkolnej ) nie wybrał wybrał Liczebność % z 27,3% 14,3% 20,0% Liczebność % z 72,7% 85,7% 80,0%

8 Tabela krzyżowa nr 6: Ilość czasu wolnego w ciągu dnia (8-10h w weekendy i dni wolne od zajęć w szkole) * Liczebność ilość czasu wolnego w ciągu dnia nie wybrał % z 72,7% 35,7% 52,0% (8-10h w weekendy i dni wolne od zajęć w szkole) wybrał Liczebność % z 27,3% 64,3% 48,0% 48% respondentów deklaruje, że największą ilość czasu wolnego (od 8 do 10 godzin) ma w weekendy i dni wolne od zajęć w szkole). Wynik ten może sugerować konieczność organizowania zajęć pozaszkolnych właśnie w tym czasie. Tabela krzyżowa nr 7: Zajęcia organizowane w parafiach * zajęcia organizowane w parafiach nie wybrał wybrał Liczebność % z 54,5% 42,9% 48,0% Liczebność % z 45,5% 57,1% 52,0% Koła hobbystyczne (koła językowe, naukowe, muzyczne, krawieckie itd.) * Tabela krzyżowa nr 8 koła hobbystyczne (koła językowe, naukowe, muzyczne, krawieckie itd.) nie wybrał Wybrał Liczebność % z 27,3% 64,3% 48,0% Liczebność % z 72,7% 35,7% 52,0%

9 Największa liczba respondentów deklaruje uczestnictwo w zajęciach organizowanych w parafiach oraz kołach hobbystycznych (52%) na terenie swojej miejscowości. Mniejszym zainteresowaniem wśród badanych cieszy się działalność w lokalnym stowarzyszeniu oraz w Młodzieżowych Grupach Ochotniczej Straży Pożarnej odpowiednio po 16%. Można stwierdzić, iż najpopularniejszymi formami aktywności wśród gimnazjalistów są zajęcia w parafii oraz koła hobbystyczne. Parafia organizuje swoje wewnętrzne zawody sportowe, a także raz w tygodniu zajęcia sportowe dla ministrantów w miejscowej sali gimnastycznej. Prócz tego działa chór kościelny skupiający zarówno dzieci oraz młodzież gimnazjalną i licealną. Parafia organizuje także wyjazdy rekolekcyjne i misyjne oraz pielgrzymki, co także można potraktować, jako rodzaj rozrywki niezależny od tego, co oferuje szkoła. Koła hobbystyczne to przede wszystkim koło krawieckie i miejscowy zespół folklorystyczny. Z przeprowadzonej analizy pytania 2 wynika, że w lokalnym stowarzyszeniu działa 16% ankietowanych. Wynik ten może wskazywać na to, iż młodzież nie postrzega działalności społecznej w stowarzyszeniach, jako aktywna i rozwojowa forma spędzania wolnego czasu. Można przypuszczać, że jest to spowodowane zbyt małą wiedzą na temat lokalnych organizacji i korzyści związanych z przynależnością do nich w przeciwieństwie do zajęć oferowanych w parafii czy kołach hobbystycznych. Inaczej sytuacja przedstawia się w przypadku aktywności woluntarystycznej. Jak wynika z badań wolontariuszem jest 27% 14-stolatków oraz 50% 15-stolatków. Częstość wykonywania poszczególnych czynności poza zajęciami w szkole (oglądanie telewizji) * Tabela krzyżowa nr 9 częstość wykonywania poszczególnych czynności poza zajęciami w szkole (oglądanie telewizji) codziennie co drugi dzień Liczebność % z 100,0% 92,3% 95,7% Liczebność % z 0,0% 7,7% 4,3% Liczebność

10 Wśród czynności wymienionych w tabeli w pytaniu 3 (pytanie to dotyczyło częstotliwości wykonywania poszczególnych czynności), najwięcej respondentów (95,7%) odpowiedziało, że codziennie ogląda telewizję. 4,7% Zaznaczyło, że ogląda TV, co drugi dzień, nikt nie udzielił odpowiedzi raz w tygodniu, kilka razy w miesiącu, raz w miesiącu, w ogóle. Z Internetu codziennie korzysta 84% badanych, 8% co drugi dzień, po 4% kilka razy w miesiącu i raz w miesiącu. Jeżeli chodzi o gry komputerowe, 36% odpowiadających gra w gry co drugi dzień, 16% codziennie. Na podstawie wyników uzyskanych w tabeli można stwierdzić, że młodzież wykorzystuje swój kilkugodzinny czas wolny raczej biernie. Czynności takie jak oglądnie telewizji, korzystanie z Internetu oraz granie w gry komputerowe wykonywane zbyt często, mogą powodować wiele negatywnych skutków w rozwoju młodego człowieka, zwłaszcza biorąc pod uwagę fakt, że np. gry komputerowe mogą do tego stopnia izolować młodego człowieka od środowiska, że zacznie on być bardziej członkiem rzeczywistości wirtualnej niż prawdziwej. Podobnie jest w przypadku nieodpowiedniego korzystania z Internetu. Częstość wykonywania poszczególnych czynności poza zajęciami w szkole (korzystanie z internetu) * Tabela krzyżowa nr 10 częstość wykonywania poszczególnych czynności poza zajęciami w szkole (korzystanie z internetu) codziennie co drugi dzień kilka w miesiącu raz w miesiącu Liczebność % z 100,0% 71,4% 84,0% Liczebność % z 0,0% 14,3% 8,0% Liczebność % z 0,0% 7,1% 4,0% Liczebność % z 0,0% 7,1% 4,0%

11 Częstość wykonywania poszczególnych czynności poza zajęciami w szkole (granie w gry komputerowe) * Tabela krzyżowa nr 11 częstość wykonywania poszczególnych czynności poza zajęciami w szkole (granie w gry komputerowe) codziennie co drugi dzień raz w tygodniu kilka w miesiącu raz w miesiącu Liczebność % z 18,2% 14,3% 16,0% Liczebność % z 36,4% 35,7% 36,0% Liczebność % z 0,0% 7,1% 4,0% Liczebność % z 9,1% 7,1% 8,0% Liczebność % z 0,0% 14,3% 8,0% Liczebność w ogóle % z 36,4% 21,4% 28,0% Obok powyżej zanalizowanych czynności w pytaniu 3 w kwestionariusz znalazła się także aktywność sportowa. Mimo braku profesjonalnych obiektów sportowych na wsi ( jak na przykład powstających w ostatnich latach tzw. Orlikach) oraz klubów sportowych i zorganizowanych zajęć pozaszkolnych w zakresie turystyki i rekreacji, 64% respondentów deklaruje, iż uprawia aktywność sportową codziennie, 24% co drugi dzień, 12% raz w tygodniu. Odpowiedzi kilka razy w miesiącu, raz w miesiącu i w ogóle nie padły wcale. To wskazuje na duże zainteresowanie sportem i chęć ruchu, chociażby we własnym zakresie. Zapewne pozaszkolna aktywność sportowa wśród czternastolatków i piętnastolatków jest oparta raczej na kopaniu piłki na podwórku, czy spacerach niżeli na zorganizowanych zajęciach, które doskonaliłyby umiejętności młodzieży i dbały o ich rozwój fizyczny i psychiczny.

12 Tabela krzyżowa nr 12: Częstość wykonywania poszczególnych czynności poza zajęciami w szkole (aktywność sportowa) * częstość wykonywania poszczególnych czynności poza zajęciami w szkole (aktywność sportowa) codziennie co drugi dzień raz w tygodniu Liczebność % z 81,8% 50,0% 64,0% Liczebność % z 18,2% 28,6% 24,0% Liczebność % z 0,0% 21,4% 12,0% Wnioski W niniejszym badaniu analizowaliśmy problem spędzania czasu wolnego przez młodzież mieszkającą na wsi. Badaną grupą społeczną była młodzież w wieku gimnazjalnym uczęszczająca na zajęcia do miejscowego Domu Kultury lub/i na zajęcia świetlicowe organizowane przez Urząd Gminy raz w tygodniu. Na podstawie analizy odpowiedzi, które udzielili w kwestionariuszu ankiety można stwierdzić, iż hipotezy, na których opierało się badanie w większości potwierdziły się. Kluczową kwestią jest, po pierwsze, brak atrakcyjnych ofert spędzania wolnego czasu w ramach zajęć pozaszkolnych oraz zbyt uboga infrastruktura miejscowości dostarczająca obiektów, w których młodzież mogłaby się organizować. Występuje tendencja negatywnego oceniania możliwości rozwoju w swojej miejscowości przez respondentów, na co wskazuje pytanie 5 w kwestionariuszu, w którym 60% 14-stolatków i 15-stolatków odpowiedziało, iż ich miejscowość nie stwarza im warunków do rozwoju zainteresowań. Można stwierdzić, że w porównaniu z młodymi mieszkańcami miast młodzież z terenów wiejskich nudzi się, lub spędza swój wielogodzinny wolny czas mało atrakcyjnie. Zdecydowanie wśród młodzieży, mieszkającej na wsi głównym zainteresowaniem jest sport, który przede wszystkim wynika z samoorganizacji. Problem braku odpowiedniego zagospodarowania wolnego czasu przez młodzież mieszkającą na wsi wynika także z tego, że miejscowość, w której mieszkają jest oddalona od najbliższego większego miasta o ponad 30 kilometrów. Respondenci źle oceniają połączenia komunikacyjne zwłaszcza wieczorami i weekendy, zapewne dochodzi do tego jeszcze czynnik finansowy związany z kosztami

13 dojazdu, stąd młodzi mieszkańcy wsi znacznie rzadziej korzystają z rozrywek, które są popularne wśród młodzieży miejskiej. O ile fakt deklaracji aktywności sportowej wśród nastolatków nastawia optymistycznie, to jednak wciąż wśród badanych grup młodzieży wiejskiej dominuje tzw. bierne spędzanie wolnego czasu. Wśród młodych Łomniczan duży udział procentowy mają spotkania ze znajomymi jako forma spędzania czasu wolnego ( 76% badanych spotyka się ze znajomymi codziennie). Istnieje, zatem konieczność stworzenia miejsc na obszarach wiejskich, w których młodzi ludzie mogliby się spotykać, bo trudno porównywać wzajemne odwiedzanie się w domach paru osób z ciekawym i rozwojowym spędzaniem wolnego czasu. Należy zmobilizować młodzież mieszkającą na wsi do wspólnych, kreatywnych działań, przedstawić im inne alternatywne sposoby na nudę, jak np. nauka tańca, wspólne wycieczki, czy gry zespołowe. Na pewno zminimalizowałoby to tak wielką, jak się okazuje, przepaść pomiędzy młodzieżą wiejską a młodzieżą z większych miast. Wciąż, bowiem widoczne są ograniczenia, różnice w możliwościach, jakie stawia młodym wieś. Mimo samoorganizacji w rozwoju fizycznym, wciąż gimnazjaliści zbyt dużo czasu poświęcają telewizji i Internetowi, co wskazuje na to, że w wolnym czasie młodzież głównie odpoczywa i stawia na relaks, który nie wymaga zbytniego zaangażowania. Tymczasem działalność w stowarzyszeniach może rozwijać umiejętności pracy w zespole, kreatywność, poszerzać horyzonty w inny sposób niż robi to szkoła. Nieświadomie młody człowiek przed wkroczeniem w dorosłość może zdobyć umiejętności przydatne w późniejszej karierze zawodowej i zmniejszyć dystans, jaki dzieli go od aktywnego rówieśnika z miasta. Należałoby, więc propagować lokalne stowarzyszenia wśród młodzieży, motywować ich do działania na rzecz nie tylko siebie, ale także innych, zaszczepiać w nich ideę pracy w połączeniu z zabawą. Młody człowiek w angażując się społecznie powinien dostrzegać szansę wyrażania własnej ekspresji, być może stąd zaraz po sporcie badana grupa młodzieży wskazała na muzykę, jako swoje zainteresowanie. Przedstawiona analiza czasu wolnego młodzieży mieszkającej na wsi wskazuje na to, że jest to kwestia, która stanowi problem społeczny. Konsekwencje wynikające z niewłaściwego samorozwoju młodego człowieka uzależnione są w znacznym od środowiska społecznego, sposobu, w jaki młody człowiek poznaje i przyjmuje tradycje i wzory kulturowe wyznaczające sposób zachowania się, zarówno w zakresie obowiązków jak i spędzania wolnego czasu. Otoczenie oddziałuje na niego, stąd tak ważne jest to, co owe środowisko młodemu człowiekowi jest w stanie zaproponować, żeby uchronić go od uzależnień, marnotrawstwa czasu, talentów, aspołeczności i wielu innych negatywnych czynników.

14

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte

Jak dzieci spędzają swój wolny czas? Dzieci po szkole wolne czy zajęte Dzieci po szkole wolne czy zajęte Raport badawczy Wrzesień 2016 r. SPIS TREŚCI Metodologia badania Podsumowanie badania Szczegółowe wyniki badania Wyniki dla wszystkich rodziców dzieci w wieku przedszkolnym

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda

Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum. Cel i metoda Analiza ankiety dotyczącej niektórych zachowań zdrowotnych uczniów klas III gimnazjum Cel i metoda Celem badań jest poznanie zachowań i poziomu wiedzy na temat podstawowych komponentów kształtujących nawyki

Bardziej szczegółowo

1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś

1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś STRUKTURA WYKORZYSTANIA CZASU WOLNEGO A STAN ZDROWIA DZIECI I MŁODZIEŻY mgr inż. Janusz Trepkowski 1. Wykorzystanie czasu wolnego wczoraj i dziś 1.1 Formy wykorzystania czasu wolnego. Do najbardziej spotykanych

Bardziej szczegółowo

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION

COMENIUS REGIO BIBLIOPREVENTION ANALIZA ANKIETY DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (12 20 LAT) W roku szkolnym 2009/2010 badaniom ankietowym zostało poddanych 22 uczniów klasy VII B w wieku 12 lat (13

Bardziej szczegółowo

1. Czy uważa Pan/Pani, że program i forma zajęć dodatkowych w ramach projektu Przystanek Nauka jest atrakcyjna dla uczniów?

1. Czy uważa Pan/Pani, że program i forma zajęć dodatkowych w ramach projektu Przystanek Nauka jest atrakcyjna dla uczniów? Ankieta ewaluacyjna dla rodziców uczniów korzystających z zajęć pozalekcyjnych w ramach projektu Przystanek Nauka Gimnazjum w Sierakowicach 16 września 2009 r. PODSUMOWA Ankieta ewaluacyjna stworzona została

Bardziej szczegółowo

Czas wolny młodzieży gimnazjalnej

Czas wolny młodzieży gimnazjalnej Nr ankiety Czas wolny młodzieży gimnazjalnej Droga Koleżanko, Drogi Kolego, Chciałybyśmy się dowiedzieć, jak gimnazjaliści z naszego województwa spędzają swój czas wolny. Prosimy, abyś odpowiedział/a szczerze

Bardziej szczegółowo

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All

Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Raport z przeprowadzonych badań ankietowych Projekt Sport for All Miejsce przeprowadzenia badania ankietowego: Zespół Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Czeladzi Wielkość próby badawczej: 170 uczniów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE

RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE RAPORT Z BADAŃ NA TEMAT ZACHOWAŃ DZIECI W INTERNECIE W celu zdiagnozowania zagrożeń związanych z korzystaniem przez dzieci z komputera i Internetu, w drugim semestrze roku szkolnego 2011/2012 przeprowadzono

Bardziej szczegółowo

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców

Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Wychowanie fizyczne w opinii uczniów i ich rodziców Raport z badania przygotowanego przez pracowników Warmińsko Mazurskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Olsztynie Filia w Olecku przeprowadzonego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ WYMAGANIE: Organizacja pracy świetlicy szkolnej i atrakcyjność organizowanych w niej zajęć. CEL EWALUACJI: Pozyskanie informacji na temat dostępności, atrakcyjności, bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Projekt "Seniorzy na wsi"

Projekt Seniorzy na wsi Projekt "Seniorzy na wsi" Analiza ankiet przeprowadzonych wśród seniorów na terenach wiejskich w województwie warmińsko-mazurskim Ankiety przeprowadzono w trzech grupach wiekowych 55-65 lat - 36 osób 66-75

Bardziej szczegółowo

Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH

Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH Karolina Ciechorska-Kulesza Uniwersytet Gdański DIAGNOZA SPOŁECZNA GMINY NOWY DWÓR GDAŃSKI POD KĄTEM POTRZEB KULTURALNYCH Główne zagadnienia: oceny zasobów i potencjału wsi i gminy pod kątem atrakcji oraz

Bardziej szczegółowo

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r.

Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji ruchowej w 2012 r. Materiał na konferencję prasową w dniu 29 maja 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Uczestnictwo Polaków w sporcie i rekreacji

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII"

RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII RAPORT Z ANALIZY ANKIET SKIEROWANYCH DO UCZNIÓW ORAZ RODZICÓW SZKOŁY PODSTAWOWEJ: WYKORZYSTANIE NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII" W miesiącach KWIECIEŃ MAJ 2016 roku zostały przeprowadzone ankiety skierowane do

Bardziej szczegółowo

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony

Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Raport z badań ankietowych uczestników zajęć w ramach projektu Tydzień próby - mój sposób na rozwój zrównoważony Opracowanie: Agata Rudnicka Łódź 2014 1 Badania ankietowe przeprowadzone zostały we wrześniu

Bardziej szczegółowo

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej

Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Społeczne uwarunkowania uczestnictwa w kulturze Raport z badania przy pomocy ankiety internetowej Kongres Marketing i Promocja Placówki Kulturalnej Katowice 2012 O badaniu Cele badania Celem badania był

Bardziej szczegółowo

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka?

1. Czy dodatkowe zajęcia prowadzone w ramach projektu są atrakcyjne dla Pani/Pana dziecka? Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja na temat przeprowadzonej ankiety ewaluacyjnej skierowanej do rodziców uczniów uczestniczących w zajęciach

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA

Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Warszawa, listopad 2010 BS/146/2010 WAKACJE UCZNIÓW WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I PRACA ZAROBKOWA Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015

Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Raport z ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Zespole Szkół PSP PG w Rudzie Wielkiej w roku szkolnym 2014/2015 Ewaluacji dokonał zespół w składzie: Renata Wilk przewodnicząca Magdalena Gołębiowska Izabela

Bardziej szczegółowo

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu.

Uzyskanie tych informacji potrzebne jest do wdrożenia i modyfikowania programu profilaktycznego Szkoła Bezpiecznego Internetu. Bezpieczeństwo mojego dziecka w Internecie Opis i analiza wyników ankiety skierowanej do rodziców uczniów Gimnazjum nr 3 im. Jana Pawła II w Płocku w ramach programu Szkoła Bezpiecznego Internetu. Przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24

ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 ANALIZA BADAŃ ANKIETOWYCH PRZEPROWADZONYCH W GIMNAZJUM NR 24 IM. HENRYKA JORDANA W ZABRZU W KLASACH I-III Zabrze, marzec 2015r. WYNIKI BADAŃ PRZEPROWADZONEJ WŚRÓD UCZNIÓW GIMNAZJUM NR 24 W ZABRZU ANKIETY

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ PRZEPROWADZONEJ W GIMNAZJUM NR 3 IM. POLSKICH NOBLISTÓW W KALISZU OFERTA ZAJĘĆ POZALEKCYJNYCH W SZKOLE ROK SZKOLNY 2011/2012 Spis treści: I. Wprowadzenie II. Opis wyników

Bardziej szczegółowo

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012

Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 38 Gimnazjum Specjalne Nr 26. w roku szkolnym 2011/2012 Raport z badania ewaluacji wewnętrznej Wychowankowie są aktywni w obszarze I Efekty działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz działalności statutowej placówki. Szkoła Podstawowa Specjalna

Bardziej szczegółowo

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości!

Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Szanowna Mieszkanko, Szanowny Mieszkańcu miejscowości Pleśna! Zabierz głos w sprawie swojej miejscowości! Gmina Pleśna bierze udział w projekcie Samorząd z inicjatywą realizowanym przez Fundację Biuro

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW

Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Warszawa, październik 2013 BS/135/2013 WYJAZDY WYPOCZYNKOWE I WAKACYJNA PRACA ZAROBKOWA UCZNIÓW Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 11 stycznia 2013 roku Fundacja

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej Ruch to nasze zdrowie w przyszłości realizowanej w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu

Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej Ruch to nasze zdrowie w przyszłości realizowanej w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu Sprawozdanie z innowacji pedagogicznej Ruch to nasze zdrowie w przyszłości realizowanej w świetlicy Szkoły Podstawowej nr 4 w Luboniu Kwiecień 2014 Czerwiec 2015 Wprowadzając innowację pedagogiczną mięliśmy

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży NR 134/2015 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 134/2015 ISSN 2353-5822 Odpoczynek czy praca zarobkowa? Wakacje dzieci i młodzieży Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁANIA GMINY Samborzec

PLAN DZIAŁANIA GMINY Samborzec PLAN DZIAŁANIA GMINY Samborzec Aktualizacja 2010r 1. Adres gminy Nazwa Gminy URZĄD GMINY SAMBORZEC Województwo ŚWIĘTOKRZYSKIE Miejscowość SAMBORZEC Ulica Nr domu 43 Kod pocztowy 27-650 Samborzec 2. Osoba

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - Uczniowie. Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży

ANKIETA - Uczniowie. Przeciwdziałanie poprzez sport agresji i patologii wśród dzieci i młodzieży Niniejsza ankieta jest anonimowa. Jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie do badań społecznych. Prosimy o uważne przeczytanie ankiety oraz udzielenie rzeczywistych odpowiedzi na załączonej karcie kodowej.

Bardziej szczegółowo

Nauczyciele menedżerowie czasu na etacie

Nauczyciele menedżerowie czasu na etacie Nauczyciele menedżerowie czasu na etacie Pięć czynności nauczyciel wykonuje codziennie i te zajmują mu w typowym tygodniu 34 godz. 35 min. Tak twierdzą nauczyciele. Nie dotyczy to okresów nietypowych w

Bardziej szczegółowo

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ

CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ

KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ KOMENDA GŁÓWNA POLICJI BIURO KOMUNIKACJI SPOŁECZNEJ ul. Puławska 148/150, 02-514 Warszawa; tel. (22) 60 150 73; fax (22) 60 150 81 Centrum Badania Opinii Społecznej (CBOS) w dniach 16 21 lutego 2007 roku

Bardziej szczegółowo

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014

Raport z badań przeprowadzonych w ramach projektu Wzmocnienie konsultacji społecznych w powiecie oleckim. grudzień 2014 Znajomość problemów związanych z używaniem alkoholu, środków psychoaktywnych i infoholizmu wśród dzieci i młodzieży oraz potrzeb pogłębienia wiedzy przez osoby dorosłe w tym zakresie Raport z badań przeprowadzonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI

Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Warszawa, listopad 2010 BS/147/2010 WYDATKI RODZICÓW NA EDUKACJĘ DZIECI Znak jakości przyznany CBOS przez Organizację Firm Badania Opinii i Rynku 4 lutego 2010 roku Fundacja Centrum Badania Opinii Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu

Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Raport miesiąca - Polacy o uwarunkowaniach efektywności w pracy i podnoszeniu kompetencji w zatrudnieniu Badania Zielonej Linii przeprowadzone w miesiącach wakacyjnych dotyczyły uwarunkowao efektywności

Bardziej szczegółowo

OGLĄDALNOŚĆ TVP POZNAŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POZNANIU*

OGLĄDALNOŚĆ TVP POZNAŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POZNANIU* OGLĄDALNOŚĆ TVP POZNAŃ WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH W POZNANIU* Wprowadzenie Media w edukacji szkolnej, a media telewizyjne, w tym telewizja regionalna, powinna być istotnym czynnikiem w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie Załącznik nr 1 Szkolnego Programu Profilaktycznego (Rok szkolny 2013/2014) Raport z diagnozy ryzyka uzależnienia od komputera, Internetu i innych mediów cyfrowych Zespół Szkół Publicznych w Czerniejewie

Bardziej szczegółowo

Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym 2000/2001

Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym 2000/2001 Deklarowana aktywność ruchowa po ukończeniu szkoły średniej młodzieży klas IV tych ZSE w Hrubieszowie w roku szkolnym / Cel badań:. Deklaracje uczniów na temat uczestnictwa w kulturze fizycznej po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo

Diagnoza potrzeb i oczekiwań gimnazjalistów w zakresie zagospodarowania ich czasu wolnego. Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta

Diagnoza potrzeb i oczekiwań gimnazjalistów w zakresie zagospodarowania ich czasu wolnego. Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta Diagnoza potrzeb i oczekiwań gimnazjalistów w zakresie zagospodarowania ich czasu wolnego Klub Wersalik Ośrodka Kultury Kraków-Nowa Huta Projekt Od potrzeby do pomysłu. Diagnoza potencjału środowiska Koncepcja

Bardziej szczegółowo

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy.

Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Raport z badania postaw krakowskich pracowników lokali gastronomicznorozrywkowych wobec ograniczenia palenia w ich miejscu pracy. Dominika Kawalec Podsumowanie wyników...3 Metodologia...4 Analiza odpowiedzi

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SYLWESTER 2003 MARZENIA NA NOWY ROK BS/200/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2003

CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SYLWESTER 2003 MARZENIA NA NOWY ROK BS/200/2003 KOMUNIKAT Z BADAŃ WARSZAWA, GRUDZIEŃ 2003 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-46 - 92, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz ankiety dotyczący postaw prozdrowotnych młodzieży

Kwestionariusz ankiety dotyczący postaw prozdrowotnych młodzieży Kwestionariusz ankiety dotyczący postaw prozdrowotnych młodzieży NAWYKI ŻYWIENIOWE 1. Jak często zwykle zjadasz śniadanie (pierwszy posiłek) tzn. coś więcej niż szklankę mleka, herbaty lub innego napoju?

Bardziej szczegółowo

Wakacje w mieście. Raport badawczy

Wakacje w mieście. Raport badawczy Wakacje w mieście Raport badawczy Spis treści Slajdy Metodologia badania 3 Czas wolny podczas wakacji 4-12 Możliwości darmowego spędzania czasu wolnego 13-25 Struktura demograficzna 26-29 Kontakt 30 Metodologia

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie

Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Gimnazjum nr 1 im. Polskich Noblistów w Śremie Nie mózg dziecka chodzi do szkoły, lecz ono całe (Marcin Kacprzak) innowacja pedagogiczna w gimnazjum z zakresu wychowania fizycznego piłka siatkowa / piłka

Bardziej szczegółowo

Falochron dla Rybnika

Falochron dla Rybnika Falochron dla Rybnika FALOCHRON dla ŚLĄSKA Podsumowanie wyników diagnozy przeprowadzonej w ramach Falochronu dla Śląska. RYBNIK 2015 23 czerwca 2015 r. Magdalena Wieczorek ROM-E Metis III etap Falochronu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Aktywność młodych w sieci Katarzyna Pietraszek Na podstawie badania dojrzałości technologicznej uczniów Doroty Kwiatkowskiej i Marcina Dąbrowskiego Uniwersytet w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego. w szkole ponadgimnazjalnej

Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego. w szkole ponadgimnazjalnej Anna Mendera Zawód mój kapitał? Opinie uczniów ZS NR 1 temat kształcenia zawodowego w szkole ponadgimnazjalnej Wprowadzenie Wybór zawodu przez młodego człowieka jest jedną z najważniejszych decyzji życiowych.

Bardziej szczegółowo

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości:

Wiadomości ogólne. Oto jak rozkładały się zmienne społeczno demograficzne badanej zbiorowości: Spis treści 2 Wiadomości ogólne. 3 Jak dużo na ubrania wydają respondentki? 4 Czym kierują się respondentki przy zakupie ubrań? 5 Kupno i wymiana ubrań za pośrednictwem Internetu. 6 Kupno i wymiana używanych

Bardziej szczegółowo

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI

ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI ANKIETA DLA UCZNIÓW KLAS VI W dniu listopada 13 r. przeprowadzono ankietę wśród uczniów losowo wybranej klasy VI Publicznej Szkoły Podstawowej w Lubichowie w ramach ewaluacji wewnętrznej, której celem

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S

PREFERENCJE TURYSTYCZNE STUDENTÓW AKADEMII IM. JANA DŁUGOSZA W CZĘSTOCHOWIE TOURIST PREFERENCES OF JAN DŁUGOSZ ACADEMY STUDENT S Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogiki i Administracji w Poznaniu Nr 3 2007 Maria Pyzik, Joanna Rodziewicz-Gruhn, Karol Pilis, Cezary Michalski Instytut Kultury Fizycznej Akademii im. Jana Długosza

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN

KOMUNIKATzBADAŃ. Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów NR 135/2016 ISSN KOMUNIKATzBADAŃ NR 135/2016 ISSN 2353-5822 Wyjazdy wypoczynkowe i wakacyjna praca zarobkowa uczniów Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą CBOS. Wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA - Nauczyciele

ANKIETA - Nauczyciele Niniejsza ankieta jest anonimowa. Jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie do badań społecznych. Prosimy o uważne przeczytanie ankiety oraz udzielenie rzeczywistych odpowiedzi na załączonej karcie kodowej.

Bardziej szczegółowo

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu

Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu Rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu w świetle Raportu dr Dominik Batorski Uniwersytet Warszawski 1 Plan wystąpienia 1. Badania Porównanie województwa Mazowieckiego z innymi województwami Zróżnicowanie

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie w klasie IV i V

EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie w klasie IV i V EWALUACJA WEWNĘTRZNA W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Dźwirzynie w klasie IV i V Problem badawczy: Czy uczniowie są uzależnieni od Internetu i telefonów komórkowych. Opracowali:

Bardziej szczegółowo

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004

Usługi finansowe. Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie. 7-25 października 2004 Usługi finansowe Raport z badania ilościowego przeprowadzonego w Internecie 7-25 października 2004 Spis treści Podsumowanie... 3 O badaniu... 6 Znajomość dostępnych w Internecie usług finansowych. Źródła

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO

Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO Analiza ankiety ewaluacyjnej dla uczniów dotyczącej wyjazdów kulturowo-językowych organizowanych przez SSP 10 i SG 27 STO I. Wprowadzenie Ankieta została przeprowadzona w styczniu 2015 r. i obejmowała

Bardziej szczegółowo

Mirosława Parlak, Elżbieta Zyzik Zainteresowania a spędzanie czasu wolnego przez uczniów klas trzecich szkoły podstawowej (komunikat z badań)

Mirosława Parlak, Elżbieta Zyzik Zainteresowania a spędzanie czasu wolnego przez uczniów klas trzecich szkoły podstawowej (komunikat z badań) Mirosława Parlak, Elżbieta Zyzik Zainteresowania a spędzanie czasu wolnego przez uczniów klas trzecich szkoły podstawowej (komunikat z badań) Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce : kwartalnik dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANALIZA WYNIKÓW BADANIA SATYSFAKCJI UCZESTNIKÓW Projekt pn. Każdy może zostać Omnibusem I badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczestników w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w powiecie legionowskim

Bardziej szczegółowo

a) bardzo nie lubię wf-u b) raczej nie lubię wf-u d) ani lubię, ani nie lubię e) raczej lubię wf f) bardzo lubię wf

a) bardzo nie lubię wf-u b) raczej nie lubię wf-u d) ani lubię, ani nie lubię e) raczej lubię wf f) bardzo lubię wf Ankieta I Drogi Uczestniku! Witamy i cieszymy, że przyszedłeś na zajęcia w ramach Programu Kumulacja Aktywności. Chcemy aby program był powtarzany co roku dlatego ważne jest abyśmy dokładnie przeanalizowali

Bardziej szczegółowo

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK

KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1 PROMYK 1 KLUB INTEGRACYJNY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY NR 1,,PROMYK jest placówką integrującą dzieci i młodzież z miasta Piekary Śląskie. Tutaj młodzi ludzie mogą

Bardziej szczegółowo

PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM

PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM PREFERENCJE MUZYCZNE UCZNIÓW III KLAS GIMNAZJUM W wielu szkołach trwają obecnie dyskusje na temat muzyki słuchanej przez naszą młodzież. Częściej młodzi chodzą na koncerty zespołów, do dyskoteki, niż na

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W LEGNICY EWALUACJA ANKIETY MOJA SZKOŁA

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W LEGNICY EWALUACJA ANKIETY MOJA SZKOŁA SZKOŁA PODSTAWOWA NR 7 IM. K. I. GAŁCZYŃSKIEGO W LEGNICY EWALUACJA ANKIETY MOJA SZKOŁA PAŻDZIERNIK 2016 DATA I MIEJSCE BADANIA: - październik 2016 - badanie atmosfery w szkole, oczekiwań i potrzeb uczniów

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ankiety

Analiza wyników ankiety Analiza wyników ankiety przeprowadzonej wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze W pierwszej połowie listopada 2015 roku wśród uczniów i nauczycieli Zespołu Szkół w Baniosze została przeprowadzona

Bardziej szczegółowo

RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU

RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU RAPORT BADANIA ANKIETOWE CIEMNA STRONA INTERNETU SZKOŁA PODSTAWOWA W ZEPOLE SZKÓŁ W BOGDAŃCU Bogdaniec, 8 Badaniami objęto 8 uczniów z klas IV-VI szkoły podstawowej. Ankieta zawierała 5 pytań, które miały

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN

ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN ZESPÓŁ SZKÓŁ W KANDYTACH REGULAMIN REALIZACJI JEDNEJ GODZINY OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. JANUSZA KORCZAKA W ZESPOLE SZKÓŁ W KANDYTACH I JEJ SZKOŁACH FILIALNYCH W

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu

Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu Gimnazjum nr 1 im. gen broni Stanisława Maczka w Jaworzu W ramach przeprowadzenia ewaluacji wewnętrznej przeprowadzono badanie ankietowe na grupach Uczniowie naszego gimnazjum Rodzice naszych uczniów 127

Bardziej szczegółowo

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak

Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną. Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Aktywność zawodowa i czas wolny osób z niepełnosprawnością intelektualną Adriana Domachowska - Mandziak Stowarzyszenie Na Tak Produktywność rozumiana jako aktywność zawodowa i pozazawodowa - jeden z obszarów

Bardziej szczegółowo

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2014/2015

Raport. ewaluacji wewnętrznej. przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu. rok szkolny 2014/2015 Raport ewaluacji wewnętrznej przeprowadzonej w Bursie Szkolnej nr 1 w Radomiu rok szkolny 2014/2015 I. Celem ewaluowanego obszaru Funkcjonowanie placówki w środowisku lokalnym było zdiagnozowanie i analiza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NARODOWEGO CENTRUM KULTURY DOM KULTURY+ Inicjatywy lokalne 2013

PROGRAM NARODOWEGO CENTRUM KULTURY DOM KULTURY+ Inicjatywy lokalne 2013 PROGRAM NARODOWEGO CENTRUM KULTURY DOM KULTURY+ Inicjatywy lokalne 2013 RAPORT Z BADAŃ CZAS WOLNY, ZAINTERESOWANIA I POTRZEBY KULTURALNE MIESZKAŃCÓW GMINY BEŁCHATÓW Plan prezentacji Założenia metodologiczne

Bardziej szczegółowo

ANKIETA Uczniowie rev.3

ANKIETA Uczniowie rev.3 Niniejsza ankieta jest anonimowa. Jej wyniki posłużą tylko i wyłącznie do badań społecznych. Prosimy o dokładne zapoznanie się z instrukcją kodowania odpowiedzi, załączoną na końcu niniejszej ankiety.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI

Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Wsi Janowice TRADYCJA DLA PRZYSZŁOŚCI Kwestionariusz informacyjny dla pozarządowych oraz podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego z terenu gminy Wieliczka lub realizujących zadania na terenie gminy Wieliczka Nazwa Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l

Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Co robi mężczyzna, aby dbać o wygląd? M e n C o d e. p l Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Wnioski z badania... 4 3 Źródła wiedzy o modzie... 6 3.1 Źródła wiedzy o modzie... 7 3.2 Portale o modzie męskiej

Bardziej szczegółowo

WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA, WRZESIEŃ 2000

WAKACJE DZIECI I MŁODZIEŻY WARSZAWA, WRZESIEŃ 2000 CBOS CENTRUM BADANIA OPINII SPOŁECZNEJ SEKRETARIAT OŚRODEK INFORMACJI 629-35 - 69, 628-37 - 04 693-58 - 95, 625-76 - 23 UL. ŻURAWIA 4A, SKR. PT.24 00-503 W A R S Z A W A TELEFAX 629-40 - 89 INTERNET http://www.cbos.pl

Bardziej szczegółowo

Wyniki badania na temat czytania dzieciom

Wyniki badania na temat czytania dzieciom Wyniki badania na temat czytania dzieciom Maj 2007 O badaniu Badanie przeprowadzone zostało w drugiej połowie marca 2007 roku metodą ankiety internetowej Ankieta podzielona była na kilka części pytania

Bardziej szczegółowo

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie

Analiza ankiet 176 uczniów. 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 20(11,36%) Czy lubisz sport? tak. nie Analiza ankiet 176 uczniów 1. Czy lubisz sport? Tak 156 (88.63%) Nie 2(11,36%) 16 Czy lubisz sport? 14 12 1 tak 8 6 nie 4 2 2. Czy lubisz zajęcia wychowania fizycznego? Tak 15 (85,22%) Nie 26 (14,77%)

Bardziej szczegółowo

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej

Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej Słupsk, dnia. 05.20 Raport z ewaluacji wewnątrzszkolnej "Wpływ zajęć dodatkowych na podnoszenie poziomu wiedzy oraz rozwijanie zainteresowań sportowych uczniów" ANKIETA EWALUACYJNA DLA RODZICÓW WYPEŁNIONA

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ KULTURALNA I REKREACYJNA MŁODZIEŻY

AKTYWNOŚĆ KULTURALNA I REKREACYJNA MŁODZIEŻY AKTYWNOŚĆ KULTURALNA I REKREACYJNA MŁODZIEŻY opracował zespół: HUBERT SOKOLIŃSKI, TOMASZ SZCZUDŁO, WOJCIECH ZIELIŃSKI XIV Liceum Ogólnokształcące w Poznaniu opiekun zespołu: pani mgr Teresa Kowalska Wstęp

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI

RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI RAPORT Z EWALUACJI WEWNĘTRZNEJ BEZPIECZEŃSTWO W CYBERPRZESTRZENI I. PROJEKT EWALUACJI Obszar ewaluacji Korelacja problematyki z zewnętrznym wymaganiem ewaluacyjnym Cele prowadzonej ewaluacji wewnętrznej

Bardziej szczegółowo

Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZSzOI w Łomnicy nr 27/DN/11 z dnia 31.08.2011 r.

Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZSzOI w Łomnicy nr 27/DN/11 z dnia 31.08.2011 r. Wprowadzony Zarządzeniem Dyrektora ZSzOI w Łomnicy nr 27/DN/11 z dnia 31.08.2011 r. Podstawa prawna: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 09 sierpnia 2011 r. w sprawie dopuszczalnych form

Bardziej szczegółowo

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY

Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY Raport ewaluacji: FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM 3.4. RODZICE SĄ PARTNERAMI SZKOŁY W badaniu wzięli udział rodzice 60 osób, nauczyciele 14 osób oraz dyrektor szkoły. Wyniki ankiety dla nauczycieli

Bardziej szczegółowo

CZAS WOLNY WYCHOWANKÓW PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH na przykładzie internatu SOSW w HRUBIESZOWIE

CZAS WOLNY WYCHOWANKÓW PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH na przykładzie internatu SOSW w HRUBIESZOWIE CZAS WOLNY WYCHOWANKÓW PLACÓWEK SZKOLNO-WYCHOWAWCZYCH na przykładzie internatu SOSW w HRUBIESZOWIE Opracowały: T.Duławska, J.Hładkiewicz, K. Dziewiczkiewicz. Jednym z ważniejszych zadań pracy opiekuńczo

Bardziej szczegółowo

Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010

Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 KURATORIUM OŚWIATY W BIAŁYMSTOKU RAPORT Z MONITOROWANIA REALIZACJI OBOWIĄZKOWYCH ZAJĘĆ WYCHOWANIA FIZYCZNEGO W INNYCH DOPUSZCZALNYCH FORMACH W ROKU SZKOLNYM 2009/2010 MONITOROWANIE ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Chłoń-Domińczak Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych: zróżnicowania i wpływ na osiągnięty poziom wykształcenia

Agnieszka Chłoń-Domińczak Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych: zróżnicowania i wpływ na osiągnięty poziom wykształcenia Agnieszka Chłoń-Domińczak Uczestnictwo w zajęciach dodatkowych: zróżnicowania i wpływ na osiągnięty poziom wykształcenia Główne pytania badawcze Czy uczestnictwo w zajęciach dodatkowych ma znaczenie dla

Bardziej szczegółowo

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów

Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów Ankieta dotycząca Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na terenie Gminy Urzędów ANKIETA Prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Jest ona skierowana do mieszkańców Gminy Urzędów i ma na celu właściwe

Bardziej szczegółowo

Jak oceniasz swój stan zdrowia? Czy przed wyjściem do szkoły zjadasz śniadanie?

Jak oceniasz swój stan zdrowia? Czy przed wyjściem do szkoły zjadasz śniadanie? Ankietowanymi byli uczniowie dwóch klas piątych oraz dwóch klas szóstych. Łącznie w ankiecie wzięło udział 67 osób. Jak oceniasz swój stan zdrowia? Zły; ; % Dobry; ; 6% Bardzo dobry; 0; 7% Wszystkie dzieci

Bardziej szczegółowo

Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny. Raport badawczy

Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny. Raport badawczy Warszawski Omnibus Lokalny- Czas wolny Raport badawczy Kwiecień 2012 Spis treści 1. Opis i cele badania 3 2. Metodologia 4 3. Struktura próby 5-8 4. Szczegółowe wnioski 4.1. Ilość czasu wolnego 9-13 4.2.

Bardziej szczegółowo

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola

Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola Skrót założeń strategii rozwoju usług edukacyjnych w gminie Lesznowola sporządzony w ramach projektu Od diagnozy do strategii model planowania rozwoju usług publicznych dofinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY

RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA, OSIEDLA BAŻANTOWO ORAZ KOSTUCHNY 40-240 Katowice ul. 1 Maja 88 Tel.: (0 32) 461 31 40 do 48 Fax: (0 32) 251 66 61 e-mail: consul@buscon.pl RAPORT Z BADANIA OPINII MIESZKAŃCÓW NA TEMAT UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO REJONU OSIEDLA ODRODZENIA,

Bardziej szczegółowo

Świetlica szkolna w opinii rodziców ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tarnowie w roku szkolnym 2010/2011( drugi okres)

Świetlica szkolna w opinii rodziców ze Szkoły Podstawowej Nr 8 w Tarnowie w roku szkolnym 2010/2011( drugi okres) Świetlica szkolna w opinii rodziców ze Szkoły Podstawowej Nr w Tarnowie w roku szkolnym 00/0( drugi okres) Opracowanie i porównanie wyników ankiet dla rodziców Arkusz pytań dla rodziców został rozdany

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Raport z badania ankietowego przeprowadzonego w miejscowości Targowisko w ramach projektu Partner system wsparcia

Bardziej szczegółowo

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom?

Ile czasu rodzice poświęcają swoim dzieciom? 092/04 Ile rodzice poświęcają swoim dzieciom? Warszawa, grudzień 2004 r. Polacy posiadający dzieci w wieku 6-18 lat mają dla nich więcej niż 10 lat temu. Większość rodziców chodzi z dziećmi do rodziny

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja projektu rok szkolny 2012/2013

Ewaluacja projektu rok szkolny 2012/2013 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Zachowania młodzieży w Sieci i ich wpływ na społeczne funkcjonowanie w klasie

Zachowania młodzieży w Sieci i ich wpływ na społeczne funkcjonowanie w klasie Zachowania młodzieży w Sieci i ich wpływ na społeczne funkcjonowanie w klasie dr Ewa Krzyżak-Szymańska Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach Pytania postawione w badaniach: Jakie zachowania dzieci

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015

Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 2014/2015 Ewaluacja wewnętrzna w oddziałach przedszkolnych rok szkolny 214/215 Cel ewaluacji: Zebranie informacji czy oddziały przedszkolne w swoich działaniach realizują koncepcję pracy ukierunkowaną na rozwój

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA

ANALIZA WYNIKÓW BADANIA ANALIZA WYNIKÓW BADANIA SATYSFAKCJI UCZESTNIKÓW Projekt pn: Każdy może zostać Omnibusem II badanie ankietowe przeprowadzone wśród uczestników w szkołach podstawowych i gimnazjalnych w Gminie Serock w okresie

Bardziej szczegółowo

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5!

GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! GIMNAZJUM NR 43 Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 5 im. J. Wybickiego Ul. Hoża 3 71-699 Szczecin ZESPÓŁ LUDZI NA 5! trochę orientacji w terenie JAK DOJECHAĆ DOJAZD Z CENTRUM MIASTA: wsiądź w autobus

Bardziej szczegółowo

Trampolina do sukcesu

Trampolina do sukcesu PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet IX. Działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapobieganie

Bardziej szczegółowo