Bolesław Wolny. 60 lat geodezji w polskim Szczecinie (1) ONI BYLI PIERWSI

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Bolesław Wolny. 60 lat geodezji w polskim Szczecinie (1) ONI BYLI PIERWSI"

Transkrypt

1 Bolesław Wolny 60 lat geodezji w polskim Szczecinie (1) ONI BYLI PIERWSI Komunikaty wojenne z 10 marca 1945 roku powiadamiały o zbliżaniu się frontu do Szczecina. Dziewięć dni później, w niezwykle krwawych walkach zdobyte zostało Dąbie i kolejno wszystkie osiedla miejskie na prawym brzegu Odry. Niemcy przygotowani byli do bronienia ufortyfikowanych dzielnic za Odrą. Ale błyskawiczna ofensywa Armii Czerwonej na Berlin spowodowała, że hitlerowskie władze i nieliczne resztki pozostałej jeszcze ludności w panice opuściły zagrożony okrążeniem Szczecin. 26 kwietnia, po krótkich walkach ulicznych miasto znalazło się rękach Rosjan. Komendant Wojenny, pułkownik Aleksander Fiedotow, zainstalował się w gmachu przy obecnej ulicy Małopolskiej 15. Droga na Dziki Zachód Na wiadomość o zdobyciu Szczecina, już następnego dnia ekipa polska na czele z przyszłym prezydentem miasta, Piotrem Zarembą, wyruszyła z Poznania na rekonesans. Przez Piłę (tymczasowa siedziba Wojewody), Wałcz i Stargard Szczeciński 28 kwietnia dotarła na miejsce:... zjechaliśmy przez plac Żołnierza w dół nad Odrę, aby stwierdzić w jakim stanie zachował się wielki kompleks budynków urzędowych, które na planie miasta określone były jako siedziba regencji. Ku naszemu zdumieniu stały one nietknięte na wysokim tarasie nadodrzańskim, na którego szczyt wiodły monumentalne kamienne schody. Kapitan Jaśkiewicz żywił słuszną obawę, że schody te mogą być zaminowane wobec czego pozostawiwszy auto na dole, na nabrzeżu, poczęliśmy się wspinać po stromej skarpie do gmachu, który później stał się siedzibą Urzędu Wojewódzkiego. Drzwi stały doń otworem. Z wybitych okien wiatr wysuwał na zewnątrz firanki, a nad wejściem powiewało na drągu białe prześcieradło. Miasto było niemal zupełnie wyludnione, w znacznej części zniszczone dywanowymi bombardowaniami aliantów i ostrzałem artyleryjskim. 30 kwietnia Piotr Zaremba ponownie przyjechał do Szczecina, już z oddziałem milicji i skromnym personelem pomocniczym. Sporządził meldunek: Dziś o godzinie 8.15 wciągnięto flagę polską na gmach Urzędu Pełnomocnika Rządu Rzeczypospolitej w Szczecinie.

2 2 Tymczasem w Poznaniu, po uniesieniach patriotycznej manifestacji 3 Maja, przygotowywano kilkusetosobową ekipę techniczną i administracyjną. Jej celem było uruchomienie Szczecina. Następny dzień tak wspomina Piotr Zaremba: Wreszcie o godzinie 15 pierwsza kolumna, złożona z ośmiu ciężarówek, zajechała przed nasz gmach od strony ulicy Jarowita. Z zachowanej kartki, którą mam przed sobą wynika, że w skład tej pierwszej zorganizowanej grupy osiedleńczej wchodziło dwunastu delegatów Komitetu Wojewódzkiego PPR z Poznania (między innymi Bekas i Guziałek) przedstawiciele Izby Rolniczej, Instytutu Zachodniego, Zarządu Miejskiego, Izby Przemysłowo-Handlowej, Polpressu i Polskiego Związku Zachodniego oraz pluton poznańskiej milicji. Wspomniany Ludwik Guziałek był pierwszym polskim technikiem geodetą w polskim Szczecinie. Ale był to najwidoczniej wstępny rekonesans. W jego własnych wspomnieniach pojawia się bowiem inna data: 12 maja 1945 roku. W tym dniu, posiadając zaświadczenie KW PPR w Poznaniu, delegujące go do Szczecina w sprawach społecznoorganizacyjnych (w równoległym tekście rosyjskim: po diełam Partii ), pojechał pociągiem PKP do Stargardu Szczecińskiego. Stamtąd pociągiem wojskowym, przy pomocy żołnierzy radzieckich dojechał do Dąbia. A z Dąbia na piechotę przez Zdroje i międzyodrze dotarł do gmachu Urzędu Miejskiego przy Jasnych Błoniach. Było to po południu, 14 maja. Został przyjęty do pracy. Ewakuacja i powrót z komplikacjami Zainstalowanie się w Szczecinie urzędu wojewody Leonarda Borkowicza wywołało zdecydowany protest aliantów zachodnich. Przypominano, że Polska, zgodnie z porozumieniami, winna była objąć tylko tereny na wschód od linii: Odra Nysa Łużycka! Wezwano więc Wojewodę do Warszawy i poinformowano go o konieczności czasowego wycofania całej polskiej administracji ze Szczecina do Koszalina. Tak więc 17 maja nasz geodeta wraz z pracownikami szczecińskiego magistratu znalazł się w Koszalinie. Trwały tam prace nad odszukiwaniem, gromadzeniem i porządkowaniem rozproszonej dokumentacji geodezyjnej i katastralnej województwa. Ale nie ustawały starania dyplomatyczne o zgodę na ponowne wejście władz polskich do Szczecina. Strona radziecka uznała za możliwy powrót polskiego Urzędu Miejskiego. Było to ważne, bowiem lawinowo narastał powrót do miasta ludności niemieckiej, w wielu przypadkach nastawionej wrogo i agresywnie. Powstał niemiecki Zarząd Miejski.

3 3 A więc: 9 czerwca jest zgoda na wejście Polaków! Piotr Zaremba stanął przed trudnym wyzwaniem: miał być polskim prezydentem miasta rządzonego już przez Niemców, na obszarze radzieckiej strefy okupacyjnej. Ludwik Guziałek w składzie ekipy geodezyjnej przyjechał do Szczecina 12 czerwca. Ulokowano się w gmachu przy Wałach Chrobrego, zastając tłumy koczujących osiedleńców niemieckich, brud i bałagan. Trzeba było przemieścić tych ludzi do wydzielonego skrzydła gmachu i przystąpić do podstawowych porządków. Wiadomość o akcji Polaków natychmiast dotarła do zachodnich aliantów. Stąd ich kolejny protest, że oto w Szczecinie urzędują polskie władze, podczas gdy przyszłość miasta nie została jeszcze rozstrzygnięta. 17 czerwca Piotr Zaremba otrzymał polecenie opuszczenia miasta, co też uczynił. Aby zapewnić polską obecność powołano twór, mający zastąpić zarząd miasta: Komitet Pomocy Polakom w Szczecinie, rezydujący nadal przy Wałach Chrobrego. Również ekipa geodezyjna oficjalnie zawiesiła swoje urzędowanie, pozostając na miejscu. Oczywiste było, że Niemcy dążyli do swego celu, również tworząc fakty dokonane. Liczba ludności niemieckiej systematycznie rosła. W pierwszych dniach lipca wynosiła już ponad 83 tysiące osób. Niemiecki Zarząd Miasta w pełni kontrolował sytuację. Snuto domysły o Szczecinie jako wolnym mieście, dążono do ograniczenia dopływu Polaków, którzy i tak opuszczali miasto nie widząc tu perspektyw życia. Nasze na wierzchu Szczecin jest polski! Rozstrzygnięcie Naczelnej Kwatery Radzieckiej Wojsk Okupacyjnych było kwestią najbliższych dni. Przybyłym do Berlina: Leonardowi Borkowiczowi i Piotrowi Zarembie, marszałek Gieorgij Żukow zakomunikował decyzję uzgodnioną z sojusznikami: Szczecin jest polski. 5 lipca o godz. 18 w gmachu Komendantury Wojennej w Szczecinie (obecnie Urząd Miejski) świeżo mianowany na stopień generała Aleksander Fiedotow przyjął urzędujący niemiecki Zarząd Miejski i mający przejąć władzę polski Zarząd Miejski na czele z Piotrem Zarembą. Dobrze wcześniej przygotowani polscy naczelnicy wydziałów mieli podjąć swe obowiązki nazajutrz rano. Zapowiedziano, że niemieckie siły fachowe mogą nadal pracować, jeżeli okażą dobre chęci. Ludwik Guziałek przejął więc kierownictwo Oddziału Pomiarów wraz z siedmiu pracownikami niemieckimi. Parę dni później otrzymał dla Oddziału odpowiedni lokal w budynku przy Placu Żołnierza Polskiego (obecnie siedziba PKO S.A.). Od swoich podwładnych dowiedział się, że

4 4 dokumentacje geodezyjne z pomiarów miejskich złożone zostały w budynku przy ul. Rybackiej (obecnie gmach Rektoratu Akademii Medycznej), natomiast dokumentację katastru ukryto w piwnicach Zamku Książąt Pomorskich. Zwożono więc ją wynajętymi furmankami do lokalu Oddziału w dniach od 22 do 25 sierpnia. Rozpoczęła się żmudna, ciężka praca przy segregowaniu i porządkowaniu zasobu. Wspominając ten czas należy pamiętać, że szczecińskie prowizorium faktycznie trwało do 3 sierpnia, kiedy to ogłoszony został komunikat końcowy z konferencji Wielkiej Trójki w Poczdamie. Ale i tak do pełnej normalizacji było daleko cały port oraz dzielnice północne pozostawały w wyłącznej gestii radzieckich władz wojskowych. Nasz geodeta, aby udać się na tereny stoczniowe i nabrzeża portowe nad Odrą musiał legitymować się odpowiednim dokumentem, wystawionym w językach polskim i rosyjskim. W październiku Oddział Pomiarów wykonał szczegółowy, polski plan miasta w skali 1: Postępy prac redakcyjnych i kreślarskich z zainteresowaniem śledził osobiście prezydent Piotr Zaremba, przyznając się później niejako do współautorstwa tego dzieła. Plan ten, dla dzielnic centralnych, wydano drukiem kolorowym w lutym roku następnego. Pamięć o tych, którzy byli pierwsi Osobę Ludwika Guziałka zachowałem w swej pamięci, jako człowieka skromnego, wytrwałego i sumiennego w pracy. Nie wzbogacił się, jak niektórzy, na szabrze mienia opuszczonego. Wykonywał swe obowiązki z honorem, służąc miastu. Jak oka w głowie pilnował porządku w katastrze, aż do początku lat 60-tych minionego wieku. Młodszym koleżankom i kolegom geodetom winienem jeszcze dodatkowe informacje o tych, którzy byli tu pierwsi. Otóż Ludwik Guziałek znał Szczecin z lat młodzieńczych, gdyż tu w 1917 roku służył w cesarskiej armii niemieckiej. A że pochodził z rodziny patriotycznej, mając 20 lat brał czynny udział w Powstaniu Wielkopolskim. Zdobywał koszary niemieckiej armii we Wrześni i Gnieźnie, walczył w Szubinie. Za udział w Powstaniu, Rada Państwa uchwałą z 31 stycznia 1972 roku mianowała go na stopień podporucznika. Pierwszy prezydent polskiego Szczecina sprawował swoją funkcję pięć lat. Później związał się ze szkolnictwem wyższym. Był rektorem i profesorem Politechniki. Jako urbanistę z zawodu, fascynowało go planowanie przestrzenne miast portowych nie tylko w kraju. W Korei, Chinach, Wietnamie, w Afryce Zachodniej i Równikowej współpracował przy odbudowie i budowie tamtejszych ośrodków miejskich. Miał wielki sentyment dla geodezji i kartografii, co dane mi było odczuć osobiście. Ale

5 5 gdy na emeryturze podjął prace koncepcyjne nad szansami rozwojowymi portów ujścia Odry, jego prośby o mapy, wówczas poufne, słane do Prezesa GUGiK, spotkały się z grzeczną i stanowczą odmową. Zwrócił się też do Wojewody o zlecenie wykonania potrzebnych mu map tematycznych. Mapy zostały sporządzone, ale okazało się, że brak jest środków finansowych na uregulowanie rachunku! Ówczesny Wojewoda, zapytany o powód tego nieporozumienia, bezradnie rozłożył ręce: No cóż, Zaremba to żywy pomnik! nie mogłem odmówić... Profesor mapy otrzymał. Szczecińscy geodeci nie zawiedli go! Źródła: 1. Zaremba P. Pierwszy szczeciński rok Wydawnictwo Poznańskie Zaremba P. Walka o polski Szczecin. Ossolineum Tamże obszerna informacja o dokumentacji źródłowej i literaturze przedmiotu. 3. Guziałek L. Wspomnienie pracownika geodezyjnego o pracach pionierskich w Szczecinie. Maszynopis w posiadaniu Oddziału SGP w Szczecinie (1973 r.).

Z DZIEJÓW BOGDAŃCA Bogdaniec

Z DZIEJÓW BOGDAŃCA Bogdaniec WSTĘP Bywają momenty szczególne i przełomowe w historii każdego narodu. Dzieje Polski przepełnione są heroizmem, poświęceniem i tragedią. Jednak na losy narodu nie składa się tylko krew bohaterów. Jest

Bardziej szczegółowo

Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949

Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949 Uniwersytet Szczeciński Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych Katarzyna Teresa Marciszewska nr albumu: 42839 Od Augustwalde do Wielgowa Polscy, niemieccy i radzieccy mieszkańcy w latach 1939 1949

Bardziej szczegółowo

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY

WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY Doc. dr Andrzej Wawryniuk Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie WSCHODNIA GRANICA POLSKI W LATACH 1944-1948 NA PRZYKŁADZIE POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ LUBELSZCZYZNY O kreślony w tytule obszar południowo-wschodniej

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI

ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI STYCZEŃ LUTY 1981 SPOJRZENIE PO LATACH ŁÓDZKI STRAJK STUDENCKI STYCZEŃ LUTY 1981 SPOJRZENIE PO LATACH pod redakcją Krzysztofa Lesiakowskiego Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami

Naszym najbliŝszym. gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 0 Naszym najbliŝszym gdyŝ Ŝycie z Policjantem nie jest usłane róŝami 1 Spis treści Przedmowy s. 3 Wstęp s. 5 Rozdział 1. Polska Odrodzona s. 6 1.1. Polska w okresie międzywojennym s. 6 1.2. Słupca w okresie

Bardziej szczegółowo

Raport o stratach wojennych Warszawy

Raport o stratach wojennych Warszawy Miasto Stołeczne Warszawa Zespół d.s. ustalenia wartości strat, jakie Warszawa poniosła w wyniku II Wojny Światowej Raport o stratach wojennych Warszawy WARSZAWA LISTOPAD 2004 Praca powstała w ramach Zespołu

Bardziej szczegółowo

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH

POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH TOWARZYSTWO MIŁOŚNIKÓW ZIEMI RAKONIEWICKIEJ IM. MICHAŁA DRZYMAŁY W RAKONIEWICACH DARIUSZ WAJS POWSTANIE WIELKOPOLSKIE W RAKONIEWICACH 1 DROGA DO POWSTANIA Gdy Bismarck w latach Kulturkampfu1 koncentrycznym

Bardziej szczegółowo

instytutu pamięci narodowej

instytutu pamięci narodowej biuletyn instytutu Pamięci narodowej NR 4 (87) kwiecień 2008 Bezpłatny dodatek: filmy DVD Zanim wybuchł Sierpień Bezpieka kontra śląskie WZZ biuletyn instytutu pamięci narodowej 4 (87) 2008 numer indeksu

Bardziej szczegółowo

Losy hubalczyków po śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala.

Losy hubalczyków po śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala. UNIWERSYTET ŚLĄSKI WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT HISTORII Krzysztof Ciszewski NR ALBUMU 225961/Z Praca magisterska Losy hubalczyków po śmierci mjr. Henryka Dobrzańskiego Hubala. Prof. UŚ dr hab. Sylwester

Bardziej szczegółowo

Propozycje miejsc do odwiedzenia w trakcie spacerów z klasami

Propozycje miejsc do odwiedzenia w trakcie spacerów z klasami Święto Niepodległości 2014 Aleja Niepodłegości Propozycje miejsc do odwiedzenia w trakcie spacerów z klasami Wolność nie jest dana raz na zawsze. Jan Paweł II Mokotów to dzielnica, która zaczęła rozwijać

Bardziej szczegółowo

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot NE S T O R Czasopismo Artystyczne 4(18) 2011 Rok V www.nestor-krasnystaw.eu ISSN 1898-1801 fot. Michał Żywot ZABYTEK Z OKŁADKI Zespół pałacowo-parkowy STRYJÓW. Za bramą wjazdową i kordegardą z 1897 roku,

Bardziej szczegółowo

Dzieje budowy i modernizacji gmachu Biblioteki Książąt Czartoryskich przy ul. św. Marka 17 w Krakowie (1956 2010)

Dzieje budowy i modernizacji gmachu Biblioteki Książąt Czartoryskich przy ul. św. Marka 17 w Krakowie (1956 2010) Janusz S. Nowak Dzieje budowy i modernizacji gmachu Biblioteki Książąt Czartoryskich przy ul. św. Marka 17 w Krakowie (1956 2010) Dnia 12 maja 1874 roku zakończył się ponad czterdziestoletni popowstaniowy

Bardziej szczegółowo

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek

ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek ZBRODNIA I CHWAŁA epizody historyczne XX wiek Wincenty Witos Motto Tylko prawda jest ciekawa Prawdą się kierować Prawdę głosić Prawdy żądać Autor: Mieczysław Rząsa 2005 rok Łamanie i skład: Sławomir Dudzic

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie

Rozdział I. Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie Rozdział I. POCZĄTKI.OD SAMOPOMOCY WOJSKA DO SPK. LATA 1945-1949 Polacy na obczyźnie w czasie II wojny światowej i po wojnie W momencie zakończenia II wojny światowej większość żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r.

Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r. Egzemplarz bezpłatny Nr 3/51 (Rok XIII) lipiec-wrzesień 2012 r. Cocktail historyczny Spis treści Gmina Kwidzyn Maciek 4 Listy do przyjaciółki 8 Wspomnienie o Jerzym Rudniku 9 Życie i działalność bojowo-lotnicza

Bardziej szczegółowo

POLSKO-FRANCUSKA WSPÓŁ PRACA POLITYCZNO-MILITARNA A POLSKA MARYNARKA WOJENNA. OD TRAKTATU WERSALSKIEGO DO LOCARNO

POLSKO-FRANCUSKA WSPÓŁ PRACA POLITYCZNO-MILITARNA A POLSKA MARYNARKA WOJENNA. OD TRAKTATU WERSALSKIEGO DO LOCARNO ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 3 (186) 2011 Jerzy Bę d ź mirowski Akademia Marynarki Wojennej POLSKO-FRANCUSKA WSPÓŁ PRACA POLITYCZNO-MILITARNA A POLSKA MARYNARKA WOJENNA. OD TRAKTATU

Bardziej szczegółowo

SPK HISTORIA FEDERACJI

SPK HISTORIA FEDERACJI SPK HISTORIA FEDERACJI Broszura PDF opracowana na podstawie oryginalnego tekstu z oficjalnej strony internetowej SPK w Wielkiej Brytanii http://spk-wb.com/ bez wprowadzania jakichkolwiek zmian w treści.

Bardziej szczegółowo

UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY

UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY KOMENTARZE HISTORYCZNE ZBIGNIEW KARPUS UKRAIŃSKI SOJUSZNIK POLSKI W WOJNIE 1920 ROKU WALKA ODDZIAŁÓW UKRAIŃSKIEJ REPUBLIKI LUDOWEJ U BOKU WOJSKA POLSKIEGO I ICH DALSZE LOSY Wspólna walka z Armią Czerwoną

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Powitanie 5 Eulalia Rudak. Referat I 9 Polski holocaust. Wypędzenia i śmierć Bożena Krzywobłocka

Spis treści. Powitanie 5 Eulalia Rudak. Referat I 9 Polski holocaust. Wypędzenia i śmierć Bożena Krzywobłocka Patron honorowy: Prof. Lech Kaczyński Prezydent Warszawy Koncepcja wydania i dobór wierszy: Eulalia Rudak Zdjęcia: Od Autorów Archiwum Dokumentacji Mechanicznej Oddział Fotografii Muzeum Niepodległości

Bardziej szczegółowo

Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (1945-1949) i Związek Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej we Francji (1944-1950) dokumenty programowe

Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (1945-1949) i Związek Kobiet Polskich im. Marii Konopnickiej we Francji (1944-1950) dokumenty programowe KOMUNIZM: system ludzie dokumentacja rocznik naukowy 2 (2013) Anna Nowakowska-Wierzchoś Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk Społeczno-Obywatelska Liga Kobiet (1945-1949) i Związek Kobiet Polskich

Bardziej szczegółowo

86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ

86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ Kmdr Henryk Nitner Biuro Hydrograficzne Marynarki Wojennej 86 LAT DZIAŁALNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ ORGANIZACJI HYDROGRAFICZNEJ (Niniejszy artykuł stanowi zaktualizowaną wersję opracowania zawartego w materiałach,

Bardziej szczegółowo

Czeka nas hotelowy boom

Czeka nas hotelowy boom Hotelarstwo stan i prognozy Czeka nas hotelowy boom W br. przybędzie w kraju 100 nowych hoteli W ub.r. inwestycje w branżę hotelarską wyniosły 1,3 mld zł Będzie o 30% więcej hoteli dwu i trzygwiazdkowych,

Bardziej szczegółowo

Przygotowania obronne państwa 1935 1939

Przygotowania obronne państwa 1935 1939 14 Inspektor Juliusz Kozolubski, szef sztabu Komendy Głównej Policji Państwowej. Fragmenty sprawozdania pt. Uwagi i spostrzeżenia co do udziału Policji Państwowej w wojnie, Paryż, 15 listopada 1939 r.

Bardziej szczegółowo

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc.

Zdrożeć mają zarówno. Taniej taksówką niż autobusem. 4,34 proc. 4,34 proc. o tyle wzrosną od stycznia płace zasadnicze w fabryce Opla w Gliwicach. WIĘCEJ» STRONA 4 Dominik Kolorz: W obecnej sytuacji te osoby powinny odejść na zasłużone emerytury, dać szansę młodszym

Bardziej szczegółowo

INFORMACYJNY BIULETYN

INFORMACYJNY BIULETYN BIULETYN nr 2 (48) / 2013 CZERWIEC 2013 WYWIAD Z BYŁYM KOMENDANTEM GŁÓWNYM POLICJI s. 5-8 POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO s. 8-9 WALKA O UTRZYMANIE FUNDUSZU SOCJALNEGO s. 12-16 INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY

Bardziej szczegółowo

w prawodawstwie ilość wypadków się zmniejszy? Czy na drogach będzie bezpieczniej?

w prawodawstwie ilość wypadków się zmniejszy? Czy na drogach będzie bezpieczniej? bezpłatny tygodnik TYGODNIK ILUSTROWANY NR 18/2015. 19 MAJA 2015 R. NAKŁAD: 10.000 EGZ. REDAKTOR PROWADZĄCY: MAREK SZYPERSKI. TEMAT NUMERU: Kierowco, pamiętaj: ostrzejsze sankcje już obowiązują www.tygodnikilustrowany.pl

Bardziej szczegółowo

Badacze Pisma Świętego Historia 1

Badacze Pisma Świętego Historia 1 Badacze Pisma Świętego Historia 1 Studiując zapisy w Roczniku Świadków Jehowy z 1994,znajdujemy na stronach od 170 do strony 253 opis polskiej działalności Stowarzyszenia Badaczy Pisma Świętego, której

Bardziej szczegółowo

Teodor Duracz (1883 1943). Szkic do portretu

Teodor Duracz (1883 1943). Szkic do portretu KOMUNIZM: system ludzie dokumentacja rocznik naukowy 2 (2013) Konrad Ruzik Uniwersytet Warszawski Teodor Duracz (1883 1943). Szkic do portretu Teodor Franciszek Duracz urodził się 9 lutego 1883 r. we wsi

Bardziej szczegółowo

Proces pierwszego kierownictwa KPN

Proces pierwszego kierownictwa KPN 270 Rozdział V Lamus Proces pierwszego kierownictwa KPN Leszek Moczulski (a także czołowi działacze KSS KOR: Jacek Kuroń, Adam Michnik, Zbigniew Romaszewski czy Mirosław Chojecki) został zatrzymany przez

Bardziej szczegółowo

Jak nie kochać jesieni...

Jak nie kochać jesieni... EGZEMPLARZ BEZPŁATNY GAZETA POWIATOWA ISSN 1641-1935 NR 2/ 2012 (103) Jak nie kochać jesieni... Jak nie kochać jesieni, jej babiego lata, Liści niesionych wiatrem, w rytm deszczu tańczących. Ptaków, co

Bardziej szczegółowo