Warszawa. miasto ludzi wolnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Warszawa. miasto ludzi wolnych"

Transkrypt

1 Warszawa miasto ludzi wolnych

2 Spis treści Historyczne obiekty i miejsca zaznaczone na mapie 2...Wstęp POCZĄTKI WARSZAWY 3...Narodziny miasta 4...Demokracja szlachecka ZŁOTA WOLNOŚĆ 5...Konfederacja warszawska 6...Wolna elekcja 7...Ustrój Rzeczypospolitej 8...Dobro publiczne ZABORY Edukacja dla wolności 12...Samorząd miejski 14...Konstytucja 3 maja 16...Nauka, kultura i sztuka Warszawskie organizacje społeczne DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE Wolna Warszawa niepodległa Polska 20...Odbudowa demokracji Społeczeństwo obywatelskie 23...Miasto wielu kultur MIASTO NIEZWYCIĘŻONE 24...Jak feniks z popiołów 26...Przeciw komunizmowi 27...Ludzie wolnego ducha 28...Walka o demokrację 30...Zwycięstwo wolności DEMOKRATYCZNA STOLICA 31...Samorząd 32...Warszawa dziś Zamek Królewski... 3 Bazylika archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela...14 Rynek Starego Miasta...13 Muzeum Warszawy... 3 Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie...17 Pomnik Małego Powstańca...25 Collegium Nobilium...11 Pomnik Powstania Warszawskiego...25 Pałac i Ogród Krasińskich... 8 Arsenał...25 Pałac Daniłowiczowski (dawniej Biblioteka Załuskich)... 9 Pałac Jabłonowskich...19 Teatr Narodowy...17 Plac Marszałka Piłsudskiego...29 Ogród Saski...10 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki...16 Muzeum Powstania Warszawskiego...25 Metropolitan...34 Pomnik Fryderyka Chopina...33 Budynek Sejmu i Senatu...31 Giełda Papierów Wartościowych...37 Muzeum Fryderyka Chopina...17 Pałac Staszica...11 Bazylika św. Krzyża...17 Uniwersytet Warszawski...26 Pałac Prezydencki...30 Pomnik Adama Mickiewicza...26 Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności...18 Park Fontann...32 Centrum Nauki Kopernik...33

3 NOWE MIASTO 5 29 STARE MIASTO Senat orska 1 MARIENSZTAT Oboźna Browarna Dobra POWIŚLE 30 Mazowiecka m 21 ŚRÓDMIEŚCIE Krucza 20 UJAZDÓW 19

4 Warszawa jest stolicą Polski, kraju leżącego w sercu Europy. Jest to miasto z ponad siedemsetletnią, bogatą historią. Podczas II wojny Światowej zniszczona w blisko 85% stolica odrodziła się niczym feniks z popiołów dzięki staraniom całego narodu. Po 44 latach ustroju komunistycznego to tutaj rozegrały się przełomowe wydarzenia zainicjowane przez Solidarność, których finałem były obrady Okrągłego Stołu, pierwsze wolne wybory i zmiany ustrojowe we wschodniej Europie. Warszawa to miasto wolnych ludzi niezależnych, twórczych, o różnorodnych poglądach, wywodzących się z wielu kultur i narodowości, którzy na przełomie wieków tworzyli to miasto, stawali w jego obronie i walczyli o demokrację. Dzięki temu dziś jest to miasto, w którym można wyrażać swoje poglądy, uczestniczyć w życiu kulturalnym, społecznym i politycznym, budując stolicę dynamiczną, nowoczesną o niepowtarzalnej atmosferze. 2

5 POCZĄTKI WARSZAWY Narodziny miasta Początki Warszawy sięgają przełomu XIII/XIV wieku. Położona nad Wisłą jednym z ważniejszych ówczesnych szlaków handlowych Warszawa z biegiem czasu stawała się coraz bardziej znaczącym ośrodkiem polityczno-gospodarczym kraju. Do 1525 roku była grodem książąt mazowieckich, a od 1596 siedzibą królów Polski. Na placu Zamkowym stoi Kolumna Zygmunta III Wazy pomnik króla, który przeniósł stolicę Polski z Krakowa do Warszawy. Zamek Królewski od końca XVI w. siedziba króla i Sejmu, a od 1926 do 1939 roku prezydenta Rzeczypospolitej. Zniszczony podczas II wojny światowej, odbudowany po 1971 roku (do 1989 r.) ze składek społecznych. Przechowywane są w nim insygnia ostatniego króla i władzy prezydenta RP. Obecnie pełni rolę muzeum z bogatą kolekcją malarstwa polskiego i europejskiego (m.in. oryginalne obrazy Rembrandta, prace Bernarda Bellotta zwanym Canaletto). pl. Zamkowy 4, mapa nr 1 Przesławnego Królestwa Polskiego przywileje, konstytucje i zezwolenia urzędowe oraz uznane dekrety dokument opracowany w 1506 roku przez kanclerza wielkiego koronnego, prymasa Jana Łaskiego, który przyczynił się do ujednolicenia systemu prawnego państwa i upowszechnienia znajomości prawa wśród szlachty. Statut Łaskiego to pierwszy polski druk urzędowy zawierający kodyfikację całego ówczesnego prawodawstwa. Muzeum Warszawy mieści się w kilkunastu kamienicach przy staromiejskim rynku i prezentuje dzieje stolicy od ich zarania po czasy współczesne. Obecnie ekspozycja jest nieczynna, ale w muzealnym kinie można obejrzeć film dokumentalny o Warszawie oraz zwiedzić odrestaurowane piwnice, będące częścią Szlaku Kulturalnych Piwnic Starego Miasta. Liczące często po kilkaset lat podziemia są jednym z najlepiej zachowanych fragmentów Starego Miasta. Rynek Starego Miasta 28/42, mapa nr 4 3

6 POCZĄTKI WARSZAWY Demokracja szlachecka XVI-wieczna Europa to czasy absolutyzmu królewskiego. W Rzeczypospolitej, związanej unią z Litwą, kwitła demokracja szlachecka, która gwarantowała szlachcie prawo głosowania i decydowania o sprawach państwa. W tym czasie Warszawa stała się centrum politycznym kraju. Tolerancja religijna przyciągała nad Wisłę ludzi różnych kultur, którzy wzbogacali miasto, przyczyniając się do jego rozkwitu. Dokument z 1580 roku, w którym polski król Stefan Batory ustala porządek wyboru burmistrza i rajców miejskich Starej Warszawy. Panorama Warszawy, Ch. Melich, ok

7 ZŁOTA WOLNOŚĆ Konfederacja warszawska W 1572 roku bezpotomnie zmarł ostatni z Jagiellonów, król Zygmunt II August, a rok później zjazd szlachty dzięki porozumieniu obywateli różnych wyznań uchwalił konfederację warszawską, która gwarantowała m.in. wolność wyznania. W czasie, gdy Europa była targana krwawymi wojnami religijnymi, dokument zapewniał Rzeczypospolitej Obojga Narodów pokój wewnętrzny. W 2003 roku w dowód uznania konfederacji warszawskiej dla wkładu w tradycję demokracji wpisano ją na Listę Światową Programu Pamięć Świata. Dokument tzw. konfederacji warszawskiej z 1573 roku gwarantował m.in. swobodę kultu religijnego. Zobowiązywał wszystkich obywateli do zachowania istniejącego porządku prawnego, stanowił o powołaniu nowego króla na drodze wolnej elekcji, czyli wolnego i zgodnego wyboru całej szlachty. 5

8 ZŁOTA WOLNOŚĆ Wolna elekcja W 1573 roku na polach pod Warszawą odbyła się pierwsza wolna elekcja, w wyniku której królem Polski został Henryk Walezy, wybrany przez ponad 40 tys. przedstawicieli szlachty. W czasach rządów absolutnych wolna elekcja była fenomenem ustrojowym w Europie. Przez kolejne dwa stulecia drogą wolnej elekcji zostało wybranych trzynastu władców Rzeczypospolitej. W Warszawie wybory odbyły się dziesięciokrotnie. Fragment obrazu Canaletta z kolekcji na Zamku Królewskim, przedstawiający elekcję Stanisława Augusta Poniatowskiego w 1764 roku na Woli. Widoczna szopa senatorska, koło rycerskie z chorągwiami województw. 6 Na sejmie koronacyjnym król polski Stefan Batory potwierdza prawa i przywileje polskie, 1576.

9 ZŁOTA WOLNOŚĆ Ustrój Rzeczypospolitej Wolne elekcje przypieczętowały wiodącą rolę stolicy w życiu politycznym kraju. Kluczowe dokumenty uzgodnione w Warszawie przez przedstawicieli szlachty: konfederacja warszawska (1573) i artykuły henrykowskie (1573) oraz zawarta nieco wcześniej (1569) unia z Litwą stanowiły podstawę ustroju Rzeczypospolitej. Akty te gwarantowały m.in.: nietykalność osobistą szlachty, wolność wyznania, wolność podatkową, równość stanu szlacheckiego, a przede wszystkim dawały władzę Sejmowi. Artykuły henrykowskie, 1573 prawa określone przez szlachtę, które musiał podpisać i przestrzegać każdy król Polski wybrany w drodze wolnej elekcji. Nazwa pochodzi od imienia pierwszego króla elekcyjnego Henryka Walezego. Ustawienie Sali Senatorskiej w Zamku Królewskim w okresie bezkrólewia (w tej sali została uchwalona Konstytucja 3 Maja z 1791). 7

10 ZŁOTA WOLNOŚĆ Dobro publiczne Dostęp do słowa drukowanego znacznie zdemokratyzował udział obywateli w życiu społecznym. Z biegiem czasu zaczęły powstawać biblioteki publiczne, w których udostępniono zbiory należące do elity intelektualnej kraju. Udostępniono też społeczeństwu niektóre parki stanowiące własność prywatną arystokracji. Pałac i Ogród Krasińskich jeden z najpiękniejszych polskich pałaców. Zbudowany w XVII wieku, dawniej mieścił się tu Sąd Najwyższy a teraz archiwum Biblioteki Narodowej. Jego cenne zbiory to m.in. rękopisy Biblioteki Załuskich i Rapperswilskiej, a także inne stare druki cudem ocalałe z pożogi wojennej. Na tyłach pałacu znajduje się Ogród Krasińskich przepiękny, barokowy park miejski udostępniony warszawiakom już w XVIII w. pl. Krasińskich 3/5, mapa nr 9 8

11 ZŁOTA WOLNOŚĆ Medal wybity na otwarcie pierwszej biblioteki publicznej w Warszawie, Biblioteka braci Załuskich założona w 1747 roku przez braci biskupów Andrzeja i Józefa Załuskich, jedna z pierwszych i największych bibliotek publicznych w Europie. Księgozbiór liczył ponad 400 tys. druków i ok. 12 tys. rękopisów. Najcenniejsze z nich to m.in. spuścizna po królach Polski, roczniki i kroniki polskie od XIV wieku. W czasie zaborów została ograbiona przez Rosjan i wszystkie księgi wywieziono do Petersburga. Po I wojnie światowej Polacy odzyskali część kolekcji, którą przeniesiono do Biblioteki Narodowej na placu Krasińskich, gdzie w 1944 roku została w większości spalona przez Niemców. ul. Hipoteczna 2, mapa nr 11 Bibliotekarz Jan Daniel Janocki, uporządkował i skatalogował zbiory Biblioteki Załuskich, które w dniu otwarcia biblioteki liczyły 180 tys. tytułów i zajmowały 29 sal. Józef Andrzej Załuski ( ) Andrzej Stanisław Załuski ( ) 9

12 ZŁOTA WOLNOŚĆ Ogród Saski, XIX wiek. Ogród Saski pierwszy w Polsce i jeden z pierwszych w Europie ogrodów królewskich udostępnionych publiczności. Ogród wzorowany na wersalskim wraz z nieistniejącym dziś pałacem został rozbudowany na polecenie króla Polski Augusta II Mocnego. Ogród królewski był początkowo dostępny jedynie dla dworzan, jednak 27 maja 1727 roku władca otworzył go dla warszawiaków. W Europie zjawisko udostępniania ogrodów prywatnych szerokiej publiczności nasiliło się dopiero po wielkiej rewolucji francuskiej (1789). Park zdobią liczne rzeźby przedstawiające postacie mitologiczne, piękna XIX-wieczna fontanna, wodozbiór w kształcie świątyni. Mapa nr 15 Ogród Saski, dzisiaj. Ogród Saski, jeden z pierwszych w Warszawie kiosków z gazetami pełniący rolę słupa reklamowego. 10

13 ZABORY Edukacja dla wolności W 1772 roku Polska straciła część terytorium na rzecz trzech zaborców Austrii, Prus i Rosji. Obywatele podjęli próby ratowania państwa przed ostatecznym upadkiem. W 1773 roku w Warszawie powstała Komisja Edukacji Narodowej, jedna z pierwszych w Europie państwowych instytucji oświatowych o randze ministerstwa, która m.in. kształtowała świadomość obywatelską i narodową. Stworzyła jednolity system szkolnictwa z językiem polskim jako wykładowym. Stanisław Staszic ( ) wybitny działacz oświeceniowy, ksiądz i patriota. Realizował reformy rolne i społeczne, aktywnie wspierał rozwój szkolnictwa wyższego. Collegium Nobilium założone w XVIII wieku przez zakon pijarów jako szkoła wyższa. Głównym zadaniem Collegium było kształcenie nowego pokolenia Polaków, by przygotować je do przeprowadzenia przebudowy państwa polskiego, co w efekcie przyczyniło się do późniejszych reform oraz uchwalenia Konstytucji 3 maja. Obecnie mieści się tu Akademia Teatralna, a także teatr studencki Collegium Nobilium. ul. Miodowa 22/24, mapa nr 7 Pałac Staszica wybudowany w XIX wieku z fundacji Stanisława Staszica. Obecnie swoje siedziby w pałacu mają: Polska Akademia Nauk oraz Warszawskie Towarzystwo Naukowe. Przed pałacem stoi pomnik Mikołaja Kopernika, wybitnego polskiego astronoma, twórcy teorii dotyczącej obrotu ciał niebieskich, która stanowi jedną z najważniejszych rewolucji naukowych w dziejach ludzkości. ul. Nowy Świat 72, mapa nr 23 11

14 ZABORY Samorząd miejski W pracach nad reformami państwa podczas obrad Sejmu Wielkiego ( ) obywatele miast upatrywali szansę na zwiększenie swojego udziału w życiu publicznym. 2 grudnia 1789 roku, na czele z prezydentem Warszawy Janem Dekertem, mieszczanie udali się do króla w tzw. czarnej procesji i wręczyli mu postulaty zwiększenia kompetencji samorządu miejskiego, które znalazły się w uchwalonym dwa lata później prawie o miastach. Strona z ustawy rządowej ustalającej podstawy ustroju, prawa stanów i zasady organizacji władz Rzeczypospolitej, Czarna procesja (nazwana tak od koloru ubrań uczestników). 12 Publikacja wydana w setną rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, 1891.

15 ZABORY Rynek Starego Miasta założony na przełomie XIII/XIV wieku, był głównym placem Warszawy organizowano tutaj uroczystości, jarmarki, a także wykonywano wyroki na skazańcach. Do 1816 roku na środku placu, w miejscu, gdzie dziś stoi pomnik Syreny, znajdował się ratusz. Nazwy pierzei Rynku upamiętniają czasy obrad Sejmu Wielkiego z 1788 roku i przedstawicieli mieszczan walczących o rozszerzenie praw obywatelskich: Barssa, Kołłątaja, Dekerta i Zakrzewskiego. mapa nr 7 13

16 ZABORY Konstytucja 3 maja 3 maja 1791 roku na Zamku Królewskim w Warszawie uchwalono konstytucję pierwszą w Europie, a drugą na świecie ustawę zasadniczą. Określała ona ustrój kraju jako monarchię konstytucyjną, regulowała obowiązki obywateli, wprowadzała podział władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Jednak drugi i trzeci, ostateczny rozbiór Polski uniemożliwiły wprowadzenie w życie zapisów tego aktu w 1795 roku Polska zniknęła na 123 lata z mapy Europy. Głównym dążeniem Polaków było odtąd odzyskanie niepodległości, a ostoją polskości stał się m.in. Kościół katolicki. Obraz Jana Matejki przedstawia pochód posłów i króla na ulicy Świętojańskiej idących z Zamku Królewskiego do katedry św. Jana w celu ponownego zaprzysiężenia tekstu Konstytucji 3 maja. Obraz można zobaczyć na Zamku Królewskim. 14 Bazylika archikatedralna pw. Męczeństwa św. Jana Chrzciciela miejsce ślubów, koronacji i pogrzebów królewskich oraz zaprzysięgania aktów politycznych, uchwał sejmowych, w tym Konstytucji 3 maja. Wnętrze archikatedry wypełniają tablice pamiątkowe i epitafia poetów, polityków, działaczy świeckich i duchownych, którzy wpłynęli na rozwój społeczny i gospodarczy kraju. Wśród wybitnych osób spoczywających w kryptach i kaplicach grobowych są m.in.: ostatni król Polski Stanisław August Poniatowski, pisarz Henryk Sienkiewicz, kompozytor i premier Polski Ignacy Jan Paderewski oraz prymas Stefan Wyszyński. ul. Świętojańska 8, mapa nr 2

17 ROZDZIAŁ Uchwalenie Konstytucji 3 maja 1791 roku (w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim w Warszawie). W okresie komunizmu obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja były zabronione. Na zdjęciu: tłumienie demonstracji przez ZOMO przed Zamkiem Królewskim. 15

18 ZABORY Nauka, kultura i sztuka Wiek XIX i początek XX w Polsce to przede wszystkim czas walk o niepodległość, którym towarzyszyły przemiany społeczne i gospodarcze, rozkwit sztuki i nauki. W tym okresie w Warszawie objawił się muzyczny geniusz Fryderyka Chopina, tu urodziła się i kształciła przyszła noblistka Maria Skłodowska-Curie. Powstały wyższe uczelnie (Uniwersytet Warszawski 1816 r., Politechnika Warszawska 1915 r.) i towarzystwa naukowe. W 1860 roku, z inicjatywy stołecznych społeczników i intelektualistów, powstało Towarzystwo Zachęty Sztuk Pięknych, a w 1906 Towarzystwo Biblioteki Publicznej. Obie instytucje działają do dziś. Wystawa szkiców artystów polskich na rzecz budowy gmachu dla Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych,1882. Sala Czytelni Głównej w Bibliotece Publicznej przy ulicy Koszykowej. 16 Zachęta Narodowa Galeria Sztuki jest jednym z najstarszych salonów wystawowych w Polsce. Od początku jej istnienia swoje prace prezentowali tu najwybitniejsi artyści polscy i zagraniczni, m.in. Paul Cézanne, Pablo Picasso, Max Ernst czy Jean Dubuffe. Obecnie Zachęta jest najbardziej prestiżową i największą galerią sztuki współczesnej w Polsce. pl. Małachowskiego 3, mapa nr 16

19 ZABORY Teatr Narodowy najstarszy teatr w Polsce, odgrywał ogromną rolę w kształtowaniu świadomości i postaw obywatelskich społeczeństwa. To tu wystawiono Dziady Adama Mickiewicza, które były wielkim wydarzeniem artystycznym i politycznym. Spektakl zdjęto z afisza, co wywołało falę protestów studenckich w 1968 roku. pl. Teatralny 3, mapa nr 13 Muzeum Fryderyka Chopina jedno z najnowocześniejszych, multimedialnych muzeów biograficznych w Europie. Poświęcone najwybitniejszemu polskiemu kompozytorowi Fryderykowi Chopinowi. Mieści się w zabytkowym pałacu Ostrogskich i posiada największą kolekcję chopinianów na świecie. ul. Okólnik 1, mapa nr 22 Tablica pamiątkowa w bazylice św. Krzyża poświęcona Wojciechowi Jastrzębowskiemu. Idea zjednoczonej Europy była bliska Polakom. Wojciech Jastrzębowski, profesor Uniwersytetu Warszawskiego i uczestnik powstania listopadowego, już 3 maja 1831 roku opublikował dokument pn. Projekt do Konstytucji Europejskiej, czyli przymierza wiecznego między narodami ucywilizowanymi traktat o Europie bez wewnętrznych granic i z jednolitym prawodawstwem. Autor postulował m.in. gwarancję wolności osobistej i wolności słowa dla każdego człowieka, wolność druku, całkowitą tolerancję religijną oraz zniesienie kary śmierci. Krakowskie Przedmieście 3, mapa - nr 24 Muzeum Marii Skłodowskiej-Curie usytuowane w XVIII-wiecznej kamienicy, w której urodziła się uczona. Jest to jedyne na świecie muzeum biograficzne dwukrotnej noblistki. Najbardziej poruszające elementy ekspozycji muzeum to autentyczne, osobiste rzeczy Marii, m.in.: garderoba zdradzająca drobną sylwetkę, etui na okulary czy kałamarz. ul. Freta 16, muzeum-msc.pl, mapa nr 5 17

20 ZABORY Warszawskie organizacje społeczne W XIX wieku Polacy, nie mając własnego państwa, skupili się na działaniach prospołecznych i pomocy wzajemnej. Mieszkańcy Warszawy zakładali liczne organizacje społeczne, wspierające niezależną myśl demokratyczną, stowarzyszenia sportowe, dobroczynne i opiekuńcze. Międzynarodowy wyścig kolarski na warszawskich Dynasach zorganizowany przez Warszawskie Towarzystwo Cyklistów, Niezależne organizacje sportowe działające w Warszawie podczas zaborów zmieniły nie tylko sportowe, ale i społeczno-kulturalne oblicze miasta. Warszawskie Towarzystwo Dobroczynności założone w XIX wieku, zajmowało się budową przytułków i pomocą ubogim. Stąd wywodzi się tradycja warszawskich organizacji społecznych. ul. Krakowskie Przedmieście 62, mapa nr 28 Członek Warszawskiego Towarzystwa Wioślarskiego na Wiśle,

21 DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE Wolna Warszawa niepodległa Polska Rewolucja 1905 roku i I wojna światowa były kolejnymi sprawdzianami solidarności warszawiaków. W 1914 roku powstał Komitet Obywatelski, który po odejściu z Warszawy Rosjan i wejściu Niemców przejął organy władzy. W 1916 roku odbyły się pierwsze wybory do Rady Miejskiej, która stanowiła zaczątek struktur państwowości polskiej. Ostatnie posiedzenie Komitetu Obywatelskiego w Sali Portretowej w Ratuszu, Warszawa, Pochód narodowy na Nowym Świecie, Warszawa, Pałac Jabłonowskich nazywany Starym Ratuszem, ponieważ taką funkcję pełnił przed II wojną światową. Od 1934 roku urzędował tu Stefan Starzyński, niezapomniany prezydent Warszawy, który stworzył długofalową wizję rozwoju architektonicznego, gospodarczego i kulturalnego miasta. W 1939 roku z Ratusza kierował obroną cywilną stolicy. ul. Senatorska 16/18, mapa nr 12 19

22 DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE Odbudowa demokracji W 1918 roku Polska odzyskała niepodległość. Polacy zaczęli budować nowe struktury władzy państwowej i samorządowej, której centrum stała się Warszawa. W 1919 r. odbyły się pierwsze polskie wybory parlamentarne. Wzięły w nich udział po raz pierwszy kobiety, które otrzymały czynne i bierne prawa wyborcze (wcześniej niż Amerykanki czy Francuzki). W tym samym roku odbyły się również pierwsze w niepodległej Polsce wybory do Rady Miasta Warszawy. Nowa konstytucja Rzeczypospolitej, uchwalona w marcu 1921 roku, gwarantowała rozszerzone prawa obywatelskie bez względu na pochodzenia, płeć, narodowość, rasę i religię oraz wolność słowa, sumienia i zrzeszania się. Kobiety agitujące na warszawskiej ulicy w dniu wyborów do Rady Miejskiej w Warszawie, Tygodnik Ilustrowany nr 13/

23 DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE Wybory do Rady Miejskiej w Warszawie, Żona prezydenta RP Michalina Mościcka (pierwsza z lewej) w drodze do lokalu wyborczego przy ulicy Jezuickiej w Warszawie, Komisja wyborcza miasta stołecznego Warszawy podczas przygotowań do wyborów do Sejmu, W pierwszych wyborach do Sejmu z udziałem kobiet w 1919 r. do parlamentu weszło 26 pań. 21

24 DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE Społeczeństwo obywatelskie W Warszawie mieszkańcy włączyli się w budowę lokalnych struktur społecznych. W 1921 roku powstała Warszawska Spółdzielnia Mieszkaniowa, która budowała nowoczesne osiedla mieszkaniowe zaprojektowane tak, aby tworzyć więzi społeczne z przedszkolami, placami zabaw, domami kultury. Warszawscy społecznicy dbali o wychowanie młodzieży, ucząc ją zasad demokracji. Janusz Korczak (lekarz, publicysta, społecznik) prowadził warszawskie sierocińce. Na zdjęciu (w środku) ze swoimi wychowankami. Na budowie Warszawskiej Spółdzielni Mieszkaniowej. Ognisko przy ulicy Długiej 13 prowadzone przez Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Ulicy, założone przez wielkiego warszawskiego społecznika Kazimierza Lisieckiego, którego wychowankowie nazywali Dziadkiem. 22 Kazimierz Lisiecki Dziadek, założyciel Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Ulicy.

25 DWUDZIESTOLECIE MIĘDZYWOJENNE Miasto wielu kultur Warszawa okresu międzywojennego była miastem wielonarodowym i wielokulturowym jedną trzecią mieszkańców Warszawy stanowiła diaspora żydowska, mieszkali tu również Niemcy, Szwajcarzy, Rosjanie, Węgrzy, Grecy. To bogactwo kultur, tradycji, myśli niezwykle wzbogacało miasto. Zakładali oni swoje organizacje zawodowe i pomocowe, utrzymywali instytucje dobroczynne. W Warszawie kwitło życie kulturalne. Teatr, kino i kabaret przeżywały swój złoty wiek. Wybitny pisarz niemiecki Tomasz Mann podczas spotkania z polskimi intelektualistami w piwnicach Fukiera, na zdjęciu m.in. Julian Tuwim, Jan Lechoń, Ferdynand Goetel, Żydzi podczas spaceru jedną z ulic Warszawy, W przedwojennej Warszawie społeczność żydowska liczyła ponad 350 tys. osób. Fryderyk Járosy, legendarny konferansjer i reżyser (z pochodzenia Węgier, osiadł w Warszawie oczarowany miastem i przyjął polskie obywatelstwo) oraz aktorka Lena Żelichowska w jednej ze scen rewii 100% Bandy w Teatrze Banda,

26 MIASTO NIEZWYCIĘŻONE Jak feniks z popiołów lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości wybuchła II wojna światowa. 1 sierpnia 1944 roku w stolicy rozpoczęło się Powstanie Warszawskie, którego celem było wyzwolenie stolicy przed przybyciem armii sowieckiej, a tym samym zapewnienie Polsce suwerenności po zakończeniu wojny. Klęska powstańców, tysiące ofiar cywilnych, zburzone miasto i zagłada jego elity nie złamały ducha warszawiaków. Po zakończeniu wojny, w warunkach narzuconego siłą ustroju komunistycznego, z pomocą całego kraju miasto zostało odbudowane. Warszawiacy przy kopaniu rowów przeciwlotniczych, sierpień W listopadzie 1939 r. naczelny wódz gen. Władysław Sikorski, w uznaniu męstwa ludności Warszawy, do herbu miasta wraz z orderem Virtuti Militari dodał dewizę Semper invicta Zawsze niezwyciężona. Szare Szeregi organizacja podziemnego ruchu oporu skupiająca młodych. Walczyli na różne sposoby, najmłodsi zajmowali się roznoszeniem korespondencji między powstańcami, starsi przeprowadzali akcje sabotażowe. Najstarsi zaangażowani byli w akcje bojowe, w tym wysadzanie mostów kolejowych, pociągów, odbijanie więźniów, zamachy na funkcjonariuszy SS. 24 Stare Miasto zniszczone niemal w 90% podczas Powstania Warszawskiego zostało odbudowane tak wiernie, że UNESCO wpisało je na Listę Światowego Dziedzictwa Kultury (1980 r.). Obecnie to nie tylko historyczne centrum i najstarsza część miasta, ale też salon kulturalny stolicy.

27 MIASTO NIEZWYCIĘŻONE Pomnik Powstania Warszawskiego upamiętniający bohaterów Powstania, którzy walczyli i oddali życie za wolną Polskę. Powstanie trwało 63 dni. Zginęło w nim 18 tys. powstańców i 180 tys. cywilów. Po kapitulacji powstania, z rozkazu Niemców Warszawa została zniszczona, a pozostali przy życiu mieszkańcy musieli opuścić miasto. W gruzach stolicy została tylko grupka tzw. robinsonów warszawskich. pl. Krasińskich, mapa nr 8 Arsenał wzniesiony w XVII w. jako królewski magazyn broni. W XVIII i XIX wieku, kiedy Polska znajdowała się pod zaborami, był miejscem walk powstańczych przeciw Rosji (powstanie kościuszkowskie i listopadowe). W czasie II wojny światowej w pobliżu budynku odbyła się tzw. akcja pod Arsenałem harcerze z Szarych Szeregów odbili Janka Bytnara Rudego i innych więźniów z rąk gestapo. Obecnie w budynku Arsenału znajduje się Muzeum Archeologiczne. ul. Długa 52, mapa nr 10 Pomnik Małego Powstańca rzeźba kilkuletniego chłopca w zbyt dużym hełmie, upamiętniająca bohaterskie dzieci uczestniczące w Powstaniu Warszawskim, które pomagały przy budowie barykad, wspierały służby sanitarne i kolportowały powstańczą prasę. Było ich około 800. ul. Podwale, mapa nr 6 Muzeum Powstania Warszawskiego jest wyrazem hołdu dla warszawiaków, którzy walczyli i ginęli za wolną Polskę i jej stolicę. Nowoczesna ekspozycja oddaje klimat tamtego czasu, stara się odtworzyć atmosferę powstańczej Warszawy, pokazać nie tylko militarne dzieje 63 dni walk, ale także życie codzienne ludności cywilnej. ul. Grzybowska 79, mapa nr 17 25

28 MIASTO NIEZWYCIĘŻONE Przeciw komunizmowi Po II wojnie światowej władzę przejęli komuniści. Polacy w większości nie zaakceptowali tego stanu rzeczy. Już w latach 50. zaczęły się strajki i protesty, często krwawo tłumione przez siły rządowe. W Warszawie powstało największe środowisko opozycji. W marcu 1968 roku rozpoczęły się protesty studentów na Uniwersytecie Warszawskim, które wywołały kolejną falę strajków przeciwko władzy komunistycznej w całym kraju. Studenci Uniwersytetu Warszawskiego podczas strajku przed Bramą Główną UW, 8 marca Uniwersytet Warszawski jedna z najstarszych uczelni w Warszawie. Podczas II wojny światowej władze hitlerowskie zawiesiły działalność akademicką uczelni a za jej kontynuowanie groziła kara śmierci. Mimo to profesorowie rozbudowali strukturę tajnego nauczania. W czasach komunizmu uniwersytet był niejednokrotnie miejscem demonstracji patriotycznych. ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, mapa nr Pomnik Adama Mickiewicza odsłonięty w 1898 roku (czasy zaborów) w 100. rocznicę urodzin Adama Mickiewicza, jednego z najwybitniejszych polskich poetów epoki romantyzmu. Pomnik był bohaterem wydarzeń marca 1968 roku. To tutaj zorganizowano słynną manifestację w proteście przeciw zdjęciu z afisza Teatru Narodowego (na polecenie ambasady ZSRR) Dziadów Adama Mickiewicza. ul. Krakowskie Przedmieście, mapa nr 27

29 MIASTO NIEZWYCIĘŻONE Ludzie wolnego ducha W szarej rzeczywistości PRL-u duch wolności warszawiaków przejawiał się w najróżniejszych aspektach życia codziennego. Nieodłączną częścią krajobrazu stolicy byli tępieni przez władzę prywatni przedsiębiorcy, niezależni artyści oraz utożsamiani ze zdegradowaną burżuazyjną kulturą kolorowi bikiniarze, którzy spopularyzowali w Polsce jazz symbol wolnego ducha w warunkach cenzurowanej kultury. Prywatny handel uliczny w Warszawie, Za żelazną kurtyną, kiedy nie wolno było słuchać zagranicznych radiostacji ani wyjeżdżać na Zachód, w Warszawie narodził się pomysł na Jazz Jamboree. Dziś jest to jeden z najstarszych międzynarodowych festiwali jazzowych na świecie, Studenckie święto wiosny, Warszawa,

30 MIASTO NIEZWYCIĘŻONE Walka o demokrację Wieloletnia aktywność opozycji, wybór Polaka na papieża w 1978 roku oraz fala strajków w 1980 roku doprowadziły do powstania Solidarności, pierwszego w krajach obozu komunistycznego wolnego związku zawodowego. Rozbudzonych aspiracji wolnościowych społeczeństwa nie zdołał stłumić wprowadzony przez władze 13 grudnia 1981 roku stan wojenny. Pomimo represji przez cały okres lat 80. w Polsce działała opozycja, a Kościół wspierał dążenia wolnościowe Polaków. Podziemna drukarnia Solidarności w okresie stanu wojennego, Akcja transparentowo-ulotkowa opozycji na rogu ulic Marszałkowskiej i Świętokrzyskiej w Warszawie, skierowana do prezydentów Stanów Zjednoczonych i Rosji, napis na transparencie: Reagan, Gorbaczow, pamiętajcie! Bez Polski niepodległej nie będzie pokoju w Europie! KPN,

31 MIASTO NIEZWYCIĘŻONE Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego miejsce ważnych uroczystości państwowych związanych z historią Polski, w tym Święta Niepodległości, przypadającego 11 listopada. 2 czerwca 1979 roku na tym placu papież Jan Paweł II odprawił pamiętną mszę, która zgromadziła 500 tys. osób. To tu padły historyczne słowa papieża Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi. Tej ziemi!. W stanie wojennym w miejscu, gdzie stał ołtarz, warszawiacy układali krzyż z kwiatów. Dzisiaj to miejsce upamiętnia pomnik krzyż. mapa nr 14 Grób Nieznanego Żołnierza symboliczny grobowiec dla uczczenia bezimiennie poległych bohaterów w walce o wolność Polski. Umiejscowiony pod arkadami nieistniejącego już Pałacu Saskiego. Przy grobie płonie wieczny znicz i pełni służbę warta honorowa. mapa nr 14 Przedstawiciele opozycji na placu Zwycięstwa po złożeniu w Sądzie Wojewódzkim wniosku o rejestrację NSZZ Solidarność; od prawej: Kazimierz Świtoń, Lech Wałęsa, Marian Jurczyk, Tadeusz Mazowiecki. 29

32 MIASTO NIEZWYCIĘŻONE Zwycięstwo wolności W 1989 roku Polska stała się liderem przemian w Europie Środkowo-Wschodniej. Nasilające się protesty społeczne zmusiły władze do podjęcia rozmów z opozycją nazwanych obradami Okrągłego Stołu w Warszawie, która stała się centrum przełomu. Efektem tych negocjacji były wybory parlamentarne 4 czerwca 1989 r., w wyniku których do Sejmu weszli działacze opozycyjni, a we wrześniu powstał pierwszy rząd z udziałem przedstawicieli opozycji z premierem Tadeuszem Mazowieckim na czele. Sejm X kadencji udzielił wotum zaufania rządowi Tadeusza Mazowieckiego, pierwszego niekomunistycznego premiera w powojennej historii Polski, Pałac Prezydencki zbudowany w XVII wieku. W1989 roku prowadzono tu obrady Okrągłego Stołu, które zapoczątkowały zmiany ustrojowe w Polsce. Od 1994 r. jest siedzibą prezydenta RP rezydowali tu kolejno Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski, Lech Kaczyński, a obecnie Bronisław Komorowski. ul. Krakowskie Przedmieście 46/48, mapa nr 26 Obrady Okrągłego Stołu w Pałacu Prezydenckim,

Warszawa Trakt Królewski

Warszawa Trakt Królewski Warszawa Trakt Królewski T Centrum Bankowo-Finansowe Nowy Świat (dawna siedziba KC PZPR) Zamek Królewski w Warszawie Muzeum. Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej (akademicki) plac Teatralny Teatr Wielki

Bardziej szczegółowo

Warszawa. www.warsawtour.pl www.um.warszawa.pl. Warszawa

Warszawa. www.warsawtour.pl www.um.warszawa.pl. Warszawa www.um.warszawa.pl WARSZAWSKA INFORMACJA TURYSTYCZNA Tel. 22 194 31, 22 474 11 42 e-mail: info@warsawtour.pl Aktualne dane o wszystkich punktach Warszawskiej Informacji Turystycznej są dostępne na stronie.

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT

EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT EUROPEJSKA STOLICA KULTURY 2016. KANDYDAT WNIOSEK POZNANIA O PRZYZNANIE TYTUŁU EUROPEJSKIEJ STOLICY KULTURY 2016 SPIS TREŚCI 1 PROLOG 4 9 WPROWADZENIE 15 DLACZEGO POZNAŃ POWINIEN ZOSTAĆ EUROPEJSKĄ STOLICĄ

Bardziej szczegółowo

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich

Jubileusz Towarzystwa Plastyków Polskich Ogólnokrajowy tygodnik SZ «Związek Polaków na Białorusi» sierpień 2007 r. Nr 4(11) Zarząd Główny Związku Polaków na Białorusi składa kondolencje w związku z tragiczną śmiercią polskich pielgrzymów we Francji.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Dzwoniąc z zagranicy, wszystkie telefony należy poprzedzić prefiksem +48. Jak dojechać do Warszawy? 2. zielona warszawa 45

Spis treści. Dzwoniąc z zagranicy, wszystkie telefony należy poprzedzić prefiksem +48. Jak dojechać do Warszawy? 2. zielona warszawa 45 Warszawa w skrócie Spis treści fot. PZ Studio Jak dojechać do Warszawy? 2 Jak poruszać się po Warszawie? 3 Informacja turystyczna 7 Informacje praktyczne 8 Noclegi 12 Atrakcje turystyczne 15 SALE KONCERTOWE,

Bardziej szczegółowo

NR 9 (225) WRZESIEŃ 2009

NR 9 (225) WRZESIEŃ 2009 issn 0867-8952 W NUMERZE Pomnik Obrońców Wybrzeża w Gdańsku na Westerplatte 1 września 2009 r. podczas uroczystych obchodów siedemdziesiątej rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wzniesiony przy wejściu

Bardziej szczegółowo

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE!

ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NAPOLEON W WILNIE ORZESZKOWA W KRĘGU BLISKICH I ZNAJOMYCH NR 6 (114) CZERWIEC 2015 NA WAKACJE! NR 6 (114) CZERWIEC 2015 Dobroczynne inicjatywy szlachty, filantropów, darczyńców Na przełomie XIX- XX w.

Bardziej szczegółowo

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie

WSPÓLNOTA. małopolska. Liderzy Małopolski 2014. Kalendarium SGiPM Projekty SGiPM Małopolska Akademia Samorządowa Małopolska Lokalnie WSPÓLNOTA małopolska PISMO MARSZAŁKÓW, PREZYDENTÓW, STAROSTÓW, BURMISTRZÓW, WÓJTÓW I RADNYCH ISSN 1428-4162 Nr 1/2015 marzec 2015 Rok XXIII Liderzy Małopolski 2014 Tauron ARENA Kraków wyróżnienie specjalne

Bardziej szczegółowo

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik

Nr 188. kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik NR ISSN 1232-4566 Nr 188 kwiecień-czerwiec 2014 rok XXIII kwartalnik Rok 1989 uznawany jest za moment przełomowy we współczesnych dziejach państwa i społeczeństwa polskiego. O 25-leciu wolnej Polski piszemy

Bardziej szczegółowo

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo,

Dzielnica Włochy. Szanowni Państwo, Dzielnica Włochy Szanowni Państwo, Oddajemy do Państwa rąk przewodnik po dzielnicy Włochy. Zawiera on zestawienia miejsc wartych odwiedzenia oraz rozmaitych ciekawostek, których na co dzień nie zauważamy,

Bardziej szczegółowo

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska Aneta Duda Konrad Filipiuk Marcin Mrugała Łukasz Wypych 1 Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Płocka do 2019 roku SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Jerzy Mańkowski Ziemianie XXI wieku program dla Polski (przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2010 r.)

Jerzy Mańkowski Ziemianie XXI wieku program dla Polski (przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2010 r.) Jerzy Mańkowski Ziemianie XXI wieku program dla Polski (przemówienie na Zamku Królewskim w Warszawie 26 listopada 2010 r.) Po długiej ciszy wynikającej z szacunku do ostatnich tragicznych wydarzeń i refleksji

Bardziej szczegółowo

Warszawa, Październik Grudzień, nr 4 / 2004 r.

Warszawa, Październik Grudzień, nr 4 / 2004 r. ISSN: 1732-4974 Warszawa, Październik Grudzień, nr 4 / 2004 r. Wydawca: Stowarzyszenie-Klub Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti Militari Al. Niepodległości 141 pok. 522 i 523 Tel. (0-22) 684-26-06;8 (dyżury:

Bardziej szczegółowo

Ślady przeszłości. gry terenowe po Warszawie

Ślady przeszłości. gry terenowe po Warszawie Ślady przeszłości gry terenowe po Warszawie Ślady przeszłości gry terenowe po Warszawie Publikacja finansowana ze środków Miasta Stołecznego Warszawy. FUNDACJA CENTRUM EDUKACJI OBYWATELSKIEJ ul. Noakowskiego

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNY PATRIOTYZM

NOWOCZESNY PATRIOTYZM NOWOCZESNY PATRIOTYZM Patriotyzm jeszcze niedawno kojarzył się przede wszystkim z okolicznościowymi uroczystościami połączonymi ze składaniem wieńców i zapalaniem zniczy. Dziś, obok refleksji nad trudnymi

Bardziej szczegółowo

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

Numer 2 (7), luty 2011 Polak w Bundeswehrze... GAZETA ŚRODOWISK PATRIOTYCZNYCH PRAWICY RZECZYPOSPOLITEJ POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO PATRIA Kryterium doboru inwestycji to potrzeby mieszkańców Polak w Bundeswehrze... Dżentelmen szympans 1 Str. 8 Str. 11 Str. 4 patria POLSKOŚĆ TO BRZMI DUMNIE! GAZETA BEZPŁATNA nr 2 (7) (25 luty 2011)

Bardziej szczegółowo

Czeka nas hotelowy boom

Czeka nas hotelowy boom Hotelarstwo stan i prognozy Czeka nas hotelowy boom W br. przybędzie w kraju 100 nowych hoteli W ub.r. inwestycje w branżę hotelarską wyniosły 1,3 mld zł Będzie o 30% więcej hoteli dwu i trzygwiazdkowych,

Bardziej szczegółowo

Rowerem po Bielanach. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z mundurem, z humorem. W numerze: Ankieta miesięcznika Nasze Bielany

Rowerem po Bielanach. Rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego. Z mundurem, z humorem. W numerze: Ankieta miesięcznika Nasze Bielany www.bielany.waw.pl Pismo dla Mieszkańców NR 7-8 (159/160) Rok XIV Lipiec/Sierpień 2012 Bezpłatna gazeta Urzędu Dzielnicy Bielany m. st. Warszawy ISSN 1507-7195 W numerze: Bielańskie Lato w mieście Rocznica

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy!

Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się liczy! Miesięcznik Rady i Prezydenta Miasta Gdańsk a Nr 10 / listopad 2010 ISSN 2081-2442 www.gdansk.pl Kadencja Rady i Prezydenta Miasta Gdańska 2006 2010 21 listopada wybieramy samorząd lokalny Twój głos się

Bardziej szczegółowo

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła.

Narodowe Święto Niepodległości w Gliwicach Zwykle w tym dniu uczestniczę we Mszy św. w Katedrze św. Apostołów Piotra i Pawła. B i u l e t y n K l u b u I n t e l i g e n c j i K a t o l i c k i e j w K a t o w i c a c h O r g a n i z a c j i P o ż y t k u P u b l i c z n e g o ISSN 2081-6367 Nr 11 (227) 21 listopada 2010 Spotkało

Bardziej szczegółowo

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna.

Przed błogosławieństwem ks. abp Depo dodał za św. Faustyną Kowalską, że Polska będzie wywyższona, jeśli będzie wdzięczna Bogu i wierna. KOMU DZIĘKOWAĆ ZA WOLNOŚĆ I NIEPODLEGŁOŚĆ; Wycinki z historii, przesłania Jana Pawła II i inne. To nie jest czas, w którym mamy się wstydzić Ewangelii. To jest czas głoszenia na dachach. Jan Paweł II Miłość

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna

Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna Stowarzyszenie Warszawa Przedwojenna jest stowarzyszeniem zwykłym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 1989r.

Bardziej szczegółowo

Program edukacyjny. przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne

Program edukacyjny. przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne Program edukacyjny przedszkole szkoła podstawowa gimnazjum szkoły ponadgimnazjalne Nowa Era partnerem edukacyjnym Muzeum Historycznego m.st. Warszawy Spis treści Program edukacyjny Muzeum Historycznego

Bardziej szczegółowo

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot

NE S T O R 4(18) 2011. fot. Michał Żywot NE S T O R Czasopismo Artystyczne 4(18) 2011 Rok V www.nestor-krasnystaw.eu ISSN 1898-1801 fot. Michał Żywot ZABYTEK Z OKŁADKI Zespół pałacowo-parkowy STRYJÓW. Za bramą wjazdową i kordegardą z 1897 roku,

Bardziej szczegółowo

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 30, czerwiec 2013 r

GAZETKA. Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 30, czerwiec 2013 r GAZETKA Milanowski Uniwersytet Trzeciego Wieku Nr 30, czerwiec 2013 r Nakład 150 egz. Magazyn bezpłatny ISSN 2084-6355 Od lewej; przew. regionu Mazowsze PO - Andrzej Halicki, poseł Alicja Olechowska i

Bardziej szczegółowo

Strategia promocji miasta Torunia

Strategia promocji miasta Torunia Strategia promocji miasta Torunia której celem strategicznym jest uzyskanie przez Toruń tytułu Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 1.1. Metodologia opracowywania dokumentu

Bardziej szczegółowo

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości

Turniej Rycerski. na zamku w Iłży. SPORT Już są najlepsi w historii... Powiat Szydłowiecki. Zapraszamy na. dla przedsiębiorczości 1 R E K L A M A tel. 48 685 50 03 NR 16 (22) 26 kwietnia 2012 roku ROK II ISSN 2084-5014 www.ziemiaradomska.com.pl redakcja@ziemiaradomska.com.pl Bezpłatne pismo społeczno-samorządowe Mieszkańców Południowego

Bardziej szczegółowo

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II

Światowe Spotkanie Polonii str. 2. 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24. Nr 2/2014. Święty Jan Paweł II Światowe Spotkanie Polonii str. 2 70. ROCZNICA BITWY O MONTE CASSINO str. 29 70-lecie Kongresu Polonii Amerykańskiej str. 24 Nr 2/2014 ISSN: 1429-8457 Święty Jan Paweł II SPIS TREŚCI 1 Słowo Prezesa SWP

Bardziej szczegółowo

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO

I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO SPRAWOZDANIE NACZELNIKA I GŁÓWNEJ KWATERY ZWIĄZKU HARCERSTWA POLSKIEGO za okres od grudnia 2009 r. do grudnia 2013 r. Spis treści List Naczelnika ZHP... 3 Działalność Głównej Kwatery ZHP... 7 Kalendarium

Bardziej szczegółowo