Sesje naukowe Kraków w dziejach narodu Rola Krakowa na przełomie XIX i XX wieku Jan Małecki Kraków w dobie autonomii

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sesje naukowe Kraków w dziejach narodu 1. 19.04.1981 Rola Krakowa na przełomie XIX i XX wieku Jan Małecki Kraków w dobie autonomii"

Transkrypt

1 Sesje naukowe Kraków w dziejach narodu Rola Krakowa na przełomie XIX i XX wieku Jan Małecki Kraków w dobie autonomii galicyjskiej( ) Wiesław Bieńkowski Rola Krakowa w polskim życiu naukowym Ignacy Trybowski Sztuka dwóch pokoleń Tomasz Weiss Czy Kraków był stolicą Młodej Polski Wojciech M. Bartel Czy Kraków na przełomie XIX i XX wieku był polskim Rzymem Janusz Bogdanowski Od miasta-twierdzy do miasta-ogrodu Kraków w czasach saskich Józef Gierowski Czasy saskie jeszcze jedno spojrzenie Janina Bieniarzówna Problemy społeczne i gospodarcze Krakowa w dobie saskiej Michał Rożek Europejskie inspiracje w sztuce Krakowa epoki saskiej Jan Kracik Kraków kościelny Kazimierz Przyboś Szlachta a miasto Kraków Wanda Baczkowska Reformatorskie inicjatywy w Uniwersytecie Krakowskim na tle marazmu naukowego epoki saskiej Kazimierz Dziwik Przemiany techniczno-organizacyjne w żupach krakowskich w czasach saskich Kraków w czasach Wita Stwosza Tadeusz Chrzanowski Malarstwo i rzeźba w Krakowie przed Stwoszem Bolesław Przybyszewski Horb czy Horben. Ponowne spojrzenie na pochodzenia Wita Stwosza Jerzy Gadomski Ołtarz Mariacki Wita Stwosza i jego wzory Kazimierz Nowacki Misterium Wita Stwosza Anna Stabrawa Domy Stwoszów w Krakowie Jan Samek Późnogotycka sztuka złotnicza w Krakowie Małgorzata Liszkiewicz Handlowe kontakty Krakowa z Norymbergą w XIV i XV wieku Karol Estreicher Rabunek ołtarza Mariackiego Kraków przedlokacyjny Kazimierz Radwański Problemy badawcze wczesnośredniowiecznego Krakowa Jerzy Wyrozumski Polityczna rola Krakowa w okresie przedlokacyjnym Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski Wawel wczesnośredniowieczny w świetle nowszych badań Bogusław Krasnowolski, Waldemar Niewalda Układy urbanistyczne krakowskiego Okołu Jan Samek Zabytki rzemiosła artystycznego w Krakowie czasów przedlokacyjnych Krzysztof Ożóg Życie intelektualne w przedlokacyjnym Krakowie Kraków w dwudziestoleciu międzywojennym Jan Małecki Kraków a odbudowa państwowości polskiej Janina Bieniarzówna Życie gospodarcze Krakowa międzywojennego Andrzej Pilch Kraków polityczny Janusz Bogdanowski Szkic z dziejów kompozycji urbanistycznej Krakowa dobry międzywojennej Piotr Krakowski Sztuka Krakowa w dwudziestoleciu międzywojennym Józef Dużyk Z życia literackiego Krakowa Elżbieta Kamińska-Chodurska Dzieje obchodów»dni Krakowa« Kraków w dobie renesansu Jan Małecki Miejsce XVI-wiecznego Krakowa w życiu gospodarczym Polski Andrzej Fischinger Renesansowa kultura artystyczna Krakowa architektura i rzeźba Jan Pirożyński Ksiązka w renesansowym Krakowie Jan Samek Problemy rzemiosła artystycznego w renesansowym Krakowie Stanisław Cynarski Dwór królewski w Krakowie za ostatnich Jagiellonów Kraków w czasach Księstwa Warszawskiego Barbara Grochulska Kraków w systemie francusko-warszawskim Marian Zgórniak Kraków jako wolne miasto handlowe Jan Małecki Kraków a operacje wojenne Księstwa Warszawskiego Renata Dudkowa Szkolnictwo Krakowa w czasach Księstwa Warszawskiego Rościsław Skręt Życie literackie w Krakowie w okresie Księstwa Warszawskiego Jan Samek Problemy sztuki Krakowa około roku 1800

2 Jerzy Banach Michała Stachowicza prace o Krakowie w latach Księstwa Warszawskiego Kraków w czasach I wojny światowej Andrzej Pankowicz Organizacja czynu zbrojnego w Krakowie Marian Zgórniak Kraków na tle działań militarnych wielkiej wojny Janusz Bogdanowski Twierdza Kraków w I wojnie światowej Jan Małecki Życie gospodarcze Krakowa w okresie wojny Celina Bąk-Koczarska Władze miejskie Krakowa w latach wojny Janina Bieniarzówna Opieka społeczna w Krakowie w latach wojny Urszula Perkowska Życie kulturalne w Krakowie w latach II wojny światowej Kraków sarmacki Stanisław Cynarski Sarmatyzm nadwiślański. Ideologia i program polityczny Adam Małkiewicz Architektura i sztuka w barokowym Krakowie Andrzej Borowski Twórczość literacka w Krakowie sarmackim Zygmunt Szweykowski Muzyka w barokowym Krakowie Andrzej Fischinger U początków nagrobka sarmackiego Krzysztof Koehler Sarmacki Kraków w kaznodziejstwie pierwszej połowy XVII w. Jacek Purchla Druga fala sarmatyzmu Przeszłość i przyszłość zabytkowego Krakowa Jan Rączka O autentyzm struktury urbanistycznej Krakowa Janusz Bogdanowski Krajobraz i zieleń w urbanistyce Krakowa Andrzej Fischinger Dobre i złe przemiany w architekturze Krakowa Jacek Purchla XIX-wieczny Kraków jako problem konserwatorski Jan Małecki Nazewnictwo jako zabytek historyczny Bogusław Krasnowolski Wizja konserwatorska Krakowa Zbigniew Beiersdorf, Mikołaj Kornecki Założenia i strategia realizacji konserwatorskiej wizji Krakowa Janusz Smólski Perspektywiczny program ochrony zespołów zabytkowych Krakowa Janusz Sepioł Autentyzm i kreacja zabytek w rękach architekta Stanisław Jacek Kołodziejczyk Z dziejów troski konserwatorskiej TMHiZK o dzisiejszy Kraków Kraków w czasie II wojny światowej Andrzej Sowa Kraków pod okupacją hitlerowską stan badań Czesław Brzoza Kraków u progu II wojny światowej Andrzej Pankowicz ZWZ AK w życiu podziemnego Krakowa Andrzej Kopf Księgarnia Stefana Kamińskiego jako ośrodek pracy konspiracyjnej Jerzy Ronikier RGO w świetle pamiętnika Adama Ronikiera Grzegorz Mazur Likwidacja struktur AK w 1945 r Wydawnictwa podziemne w powojennym Krakowie Bożena Wyrozumska Wbrew cenzurze Ryszard Terlecki wydawnictwa niezależne w Krakowie w latach Wojciech Frazik Niezależny ruch wydawniczy w Krakowie po 15 grudnia 1981 Bronisław Maj Pismo mówione»nagłos«( ) Zofia Radzikowska Z dziejów cenzury w PRL Danuta Abrahamowicz Miesięcznik Małopolski Marek Tymoteusz Glogier»W kręgu«. Pismo krakowskich duszpasterstw akademickich w latach Wojciech Frazik Bibliografia druków zwartych wydanych poza zasięgiem cenzury w Krakowie w latach Kraków a chrystianizacja Polski południowej Stanisław Szczur Misja cyrylo-metodiańska w świetle najnowszych badań Antoni Barciak Chrystianizacja Czech w obrządku łacińskim Andrzej Żaki Kraków wielkomorawski, czeski i wczesnopiastowski Gerard Labuda Czeskie chrześcijaństwo na Śląsku i w Małopolsce Zbigniew Pianowski Najstarsze kościoły na Wawelu Jerzy Wyrozumski Zagadnienie początków biskupstwa krakowskiego Kraków w powstaniu kościuszkowskim Janina Bieniarzówna Kraków w 1794 roku Janusz Bogdanowski Kościuszkowskie fortyfikacje Krakowa Jerzy Wyrozumski Przepadek chorągwi krzyżackich w 1794 roku

3 Andrzej Fischinger Grabież insygniów koronnych w 1795 roku Mieczysław Rokosz Legenda insygniów koronacyjnych Jan Gordziałkowski Plany założenia osady włościańskiej dla weteranów insurekcji 1794 roku ( ) Wiesław Bieńkowski Obchody kościuszkowskie w Krakowie 1894 roku Mirosław Frančić Tradycja i wiedza o Kościuszce w Krakowie Kraków w Polsce Ludowej Janusz Bogdanowski Urbanizacja krakowska w dobie PRL Aleksander Litewka Władze samorządowe Krakowa po drugiej wojnie światowej Stanisław Chomątowski Życie gospodarcze Krakowa w Polsce Ludowej Piotr Hübne Krakowskie środowisko akademickie w latach przemian ustrojowych Piotr Krakowski Życie artystyczne miasta Zbigniew Beiersdorf Ochrona i konserwacja dóbr kultury w Krakowie w latach Próba oceny Maja 1946 w Krakowie Jan Małecki Sytuacja miasta w 1946 r. Małgorzata Hertmanowicz-Brzoza Tradycje obchodów trzeciomajowych w Krakowie (do 1939 r. Czesław Brzoza Wydarzenia 3 Maja 1946 w Krakowie i ich bezpośrednie konsekwencje Aleksander Litewka Partie polityczne wobec wydarzeń 3 Maja 1946 w Krakowie. Geneza postaw Maria Christian Wydarzenia 3 Maja 1946 poza terenem Krakowa Kraków przed stu laty Jan Małecki Kraków przed stu laty w oczach współczesnych i w opracowaniach historycznych Jacek Purchla Dziedzictwo a rozwój; dylemat Krakowa na przełomie wieków Janusz Bogdanowski Zielony Kraków Marta Wyka Kraków literacki Andrzej Szczerski Sztuka Krakowa około 1897 r. Zbigniew Beiersdorf Konserwacja zabytków Krakowa przed stu laty Andrzej Malik Kraków w obiektywie Ignacego Kriegera Narodziny Nowej Huty Jacek Purchla Wprowadzenie Janusz Kaliński Forsowna industrializacja Polski w latach Jacek Salwiński Decyzje o lokalizacji Nowej Huty pod Krakowem. Stan wiedzy Jerzy Mikułowski Pomorski U genezy powołania nowego miasta Andrzej Lorek Kompozycja przestrzenna Nowej Huty w kontekście teorii i praktyki urbanistycznej socrealizmu Marian Christian Początki Nowej Huty w prasie i w sprawozdaniach Referatu Ochrony Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Krakowie Podgórze w dziejach wielkiego Krakowa Ewa Danowska»Nowe miasteczko zaraz za mostem cesarscy stawiają«. O początkach Podgórza Jarosław Żółciak Pięć mitów o Podgórzu rozwój układu urbanistycznego Janusz Bogdanowski Podgórze miasto w duchu klasycyzmu o pasmowym układzie Jan Janczykowski Fortyfikacje Podgórza Karolina Grodziska Cmentarze Podgórza Genowefa Zań-Ograbek Architektura sakralna Jana Sasa-Zubrzyckiego w Krakowie- Podgórzu Paweł Dettloff Neogotyckie wyposażenie kościołów św. Józefa i OO. Redemptorystów w Podgórzu lat Kopca Kościuszki Mieczysław Rokosz Wywód historyczno-prawny kopca Kościuszki i dzieje ustrojowe jego Komitetu ( ) Jan Janczykowski Dzieje Fortu nr 2»Kościuszko«pod kopcem i adaptacja bastionu V na muzeum kościuszkowskie Mirosław Frančić Kościuszko dziś Michał Niezabitowski Zbiory Komitetu Kopca Kościuszki zaczyn przyszłego muzeum Jan Gordziałkowski Kopiec jako miejsce pielgrzymek Janusz Bogdanowski Studium i projekt rewaloryzacji otoczenia kopca Kościuszki z 1962

4 r. Jerzy Tylutki Projekt odbudowy kopca Mieczysław Rokosz O dramacie kopca ostatnich trzech lat Rola inżynierii miejskiej w rozwoju Krakowa Jan Małecki Problemy badawcze inżynierii miejskiej Krakowa Andrzej Rudnicki Rozwój sieci drogowo-ulicznej a rozwój przestrzenny Krakowa Jacek Purchla Rola mostów w rozwoju Krakowa Jacek Hennig Wpływ zabudowy hydrotechnicznej Wisły na rozwój Krakowa Stanisław Pochwała Komunikacja zbiorowa czynnikiem rozwoju i integracji miasta na przykładzie Krakowa XIX i XX wieku Robert Wierzbicki Wpływ infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej na rozwój Krakowa Pałace miejskie Krakowa Jan M. Małecki Elity majątkowe w dawnym Krakowie Andrzej Fischinger Początki nowożytnego pałacu w Krakowie Waldemar Komorowski Pałace barokowe i klasycystyczne Krakowa Zbigniew Beiersdorf Rezydencje ziemiańskie Krakowa w II połowie XIX wieku Waldemar Komorowski Ikonografia krakowskich pałaców lat cmentarza Rakowickiego w Krakowie Karolina Grodziska Generalny, powszechny, krakowski cmentarz Rakowicki w świadomości krakowian w l Krzysztof Sojka Dzieje Kapelani Cmentarza Rakowickiego w Krakowie Anna Król O nowej rzeźbie na starym cmentarzu Aleksander Krawczuk Refleksje na temat cmentarza Rakowickiego Paweł Pytko Cmentarz Rakowicki nekropolia krakowskich radnych Halina Baryczowa Ochrona i restauracja zabytkowych nagrobków na cmentarzu Rakowickim przez Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa Stanisław Kumon Cmentarz Rakowicki u progu trzeciego tysiąclecia. Plany zamierzenia perspektywy Pałace i wille podmiejskie Krakowa Zbigniew Beiersdorf Podmiejskie rezydencje krakowskie. Zarys problematyki Maria Dayczak-Domanasiewicz Architektura renesansowego dworu biskupów krakowskich na Prądniku Białym na tle rozwoju nowożytnego budownictwa rezydencjonalnego okolic Krakowa Waldemar Komorowski Pałace i wille w wiekach XVII i XVIII Zbigniew Beiersdorf Krakowskie wille i rezydencje podmiejskie XIX i XX wieku Anna Mitkowska Ogrody rezydencji podmiejskich Maria Kwaśnik Rezydencja w Balicach Bogusław Krasnowolski, Jan W. Rączka Królewski pałac w Łobzowie Historiografia Krakowa i jej twórcy Karolina Grodziska Kraków w historiografii do Adama Naruszewicza Krzysztof Daszyk Historiografia krakowska doby zaborów. Główne kierunki badań i interpretacji narodowej przeszłości Olga Dyba Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa a historiografia miasta Andrzej Chwalba XX-wieczna historiografia Krakowa Jan M. Małecki Nazistowska historiografia Krakowa Michał Niezabitowski Wkład muzealników w rozwój historiografii Krakowa Krajobraz Krakowa wobec zagrożeń Bogusław Krasnowolski Historyczne przemiany krajobrazu Krakowa Krystyna Dąbrowska-Budziło Panoramy Krakowa Jerzy Mikułowski-Pomorski Krajobraz Krakowa w europejskiej przestrzeni Jacek Purchla Kryzys planowania czy kryzys miasta? Krzysztof Bień Kształtowanie przestrzeni miasta w XXI wieku na przykładzie Krakowa Kraków dziedzictwo lokacji Bogusław Krasnowolski Układ urbanistyczny lokacyjnego Krakowa Zdzisław Noga Instytucje samorządowe Krakowa w okresie przedrozbiorowym Grzegorz M. Kowalski Wpływ prawa magdeburskiego na kulturę prawną miast polskich (XVI-XVIII w.) Feliks Kiryk Etos pracy

5 Krzysztof Stopka Dziedzictwo lokacji w kulturze Zbigniew Beiersdorf Rynek krakowski dzisiaj Kraków ludyczny Czesław Rybotycki Ludyczność dawnego Krakowa a jego ludowość Grażyna Pyla Rok obrzędowy w dawnym Krakowie Małgorzata Oleszkiewicz Krakowskie wiosenne odpusty jako miejsca zabaw ludowych Ryszard Kantor Przestrzenie ludyczne dawnego i współczesnego Krakowa Michał Niezabitowski Comber Babski. Zapomniana tradycja ludyczna Krakowa Stanisław Dziedzic Tradycje we współczesnej promocji miasta Kraków stołeczny Jerzy Wyrozumski Geneza stołeczności Krakowa Jan M. Małecki Kraków po roku 1609:»Stolica opuszczona«" Bogusław Krasnowolski Sztuka Krakowa pierwszej połowy XVII wieku: między stołecznością a prowincjonalizmem Zdzisław Noga Gospodarcze skutki utraty stołeczności Jacek Purchla Kraków - dziedzictwo stołeczności Czesław Rybotycki Kraków -»stołeczność przywrócona«" Wielki Kraków Jacek Purchla Narodziny Wielkiego Krakowa Michał Wiśniewski Konkurs na plan Wielkiego Krakowa Stanisław Grodziski Juliusz Leo - mąż stanu i prezydent miasta Krakowa Bogusław Krasnowolski Realizacja międzywojennego planu Wielkiego Krakowa Aleksander Bohm Kryzys urbanistycznego rozwoju: miasto bez planu Janusz Nowak Informacja o planowanej wystawie»wielki Kraków«w Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Bożena Lesiak-Przybył Informacja o wystawie przygotowywanej przez Archiwum Państwowe w Krakowie "W stulecie krakowskiego Harcerstwa" Wojciech Hauser Narodziny Krakowskich Drużyn Skautowych i ich udział w bojach o niepodległość Janusz Wojtyczka Krakowskie Harcerstwo w latach Paweł Miłobędzki Krakowskie Szare Szeregi Bartosz Rzońca Krakowskie Harcerstwo w latach Mieczysław Rokosz Odrodzenie Harcerstwa w Krakowie w październiku 1956 roku Marcin Kapusta Drugie odrodzenie harcerstwa po 1980 roku Leszek Sybila Kolekcja harcerska w zbiorach Muzeum Historycznego Miasta Krakowa "Polskie Państwo Podziemne w okupowanym Krakowie" 1. Michał Niezabitowski Współczesna narracja o Polskim Państwie Podziemnym: MHK - Fabryka Schindlera, Dom Śląski 2. Grzegorz Mazur Z dziejów powstania i pierwszego okresu działalności konspiracyjnego Wojskowego Obszaru Krakowskiego ZWZ w latach Andrzej Chwalba Polskie Państwo Podziemne: Kraków między Warszawą i Lwowem 4. Janusz Baster Funkcjonowanie Polskiego Państwa Podziemnego jako wyraz»roztropnej troski o dobro wspólne«(potrzeby badawcze) 5. Waldemar Grabowski Tajna administracja w Krakowie 6. Jacek Chrobaczyński Tajna szkoła w okupowanym Krakowie Kraków romański 1.Krzysztof Ożóg Związki intelektualne Krakowa z Europą Zachodnią w epoce romanizmu 2.Marta Garczyńska Kraków na tle głównych ośrodków władzy Europy Środkowej w X- XI wieku 3.Tomasz Węcławowicz»Topographia sacra«romańskiego Krakowa 4. Emil Zaitz Kraków romański w świetle badań archeologicznych 5. Janusz Firlet, Zbigniew Pianowski Wawel przedromański i romański w świetle nowszych badań 6. Halina Rojkowska Odkrycia przed kościołem Dominikanów (komunikat) 7. Marcin Szyma Początki klasztoryzmu Dominikanów w świetle ostatnich badań (komunikat) 8. Monika Kamińska Aktualny stan badań i nowe koncepcje interpretacyjne romańskiego Tyńca (komunikat)

6 9. Teresa Rodzińska-Chorąży, Andrzej Włodarek Problemy architektury kościoła św. Andrzeja (komunikat) 10. Stanisław Cechosz Najstarszy obiekt murowany w obrębie Pałacu Krzysztofory (komunikat) Kraków na drodze do niepodległości 1. Waldemar Łazuga Polski Piemont 2. Tomasz Nałęcz Kraków jako stolica polskiego ruchu niepodległościowego w przededniu wojny 3. Jacek Majchrowski Kadrówka i jej losy 4. Tomasz Gąsowski Między irredentą a trializmem: Naczelny Komitet Narodowy 5. Michał Baczkowski Rok 1918 w Krakowie i w Galicji. Demontaż zaborczego państwa 6. Jacek Purchla Między rzeczywistością a mitem 7. Przemysław Wywiał Kraków - Strażnik pamięci o niepodległości 8. Barbara Berska Komunikat o wystawie organizowanej przez Archiwum Narodowe w Krakowie - Wielka Wojna w dokumentach z polskich archiwów Rzeczpospolita Krakowska ( ) 1. Konrad Myślik Wolne Miasto Kraków - owoc Kongresu Wiedeńskiego na tle innych wolnych miast 2. Stanisław Grodziski Podstawy ustrojowe Rzeczypospolitej Krakowskiej (referat nie został wygłoszony) 3. Konrad Meus Wolne Miasto Kraków - przykład monokultury gospodarczej 4. Bogusław Krasnowolski Urbanistyka i sztuka Wolnego Miasta Krakowa 5. Tadeusz Budrewicz Literatura Rzeczypospolitej Krakowskiej 6. Jacek Urban Życie religijne w Rzeczypospolitej Krakowskiej 7. Mieczysław Rokosz Przejawy patriotyzmu w Wolnym Mieście Krakowie Opracowano na podstawie publikacji: Wiesław Bieńkowski, Strażnicy dziejów miasta narodowej pamięci. Towarzystwo Miłośników Historii i Zabytków Krakowa w latach (Biblioteka Krakowska 137, 1997, s ) oraz rocznych sprawozdań z działalności Towarzystwa.

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI

Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI Rozkład zaj ç w klasach IV VI szkoły podatawowej 25 Rozkład zaj ç programowych w klasach IV VI KLASA IV ROZDZIAŁ I JA I MOJE OTOCZENIE Temat 1. Kim jestem? (PP) istota i znaczenie narodzin dziecka dla

Bardziej szczegółowo

Ludność Polski w XX w.

Ludność Polski w XX w. BIBLIOGRAFIA Adamczewski Wojciech, 1998, Statystyka w Polsce przed powstaniem Głównego Urzędu Statystycznego. Wiadomości Statystyczne, 43, 11, s. 113 116. Adelson Józef, 1993, W Polsce zwanej Ludową, [w:]

Bardziej szczegółowo

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów

Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu. Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów Dziedzictwo Ostrowa Tumskiego w Poznaniu Podręcznik dla nauczycieli i edukatorów C Z Ę Ś Ć 354 C Z W A R T A Materiały uzupełniające 5 część 5 Materiały uzupełniające Kalendarium wydarzeń na Ostrowie Tumskim

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 36246-38739 grudzień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa

Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali ka i ia a miasta ia a Czerwiec 2008 Miejski Program Rewitalizacji Krakowa Załącznik nr 1 na iz Analiz na iz ka i skali

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej

Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej Raport o stanie tradycyjnej kultury muzycznej KOORDYNATORZY PROJEKTU Weronika Grozdew-Kołacińska Andrzej Kosowski (inicjator raportu) WSPÓŁPRACA REDAKCYJNA I KONSULTACJA MERYTORYCZNA Remigiusz Mazur-Hanaj

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 2 luty 2010 poz. 3196-6639 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 3 marzec 2010 poz. 6640-10124 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór)

BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) BIBLIOGRAFIA PRAC PROFESORA RYSZARDA KANTORA ZA LATA 1974-2012 (wybór) Prof. dr hab. Ryszard Kantor, etnolog. Kierownik Katedry Antropologii Kultury Współczesnej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Pracuje

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 9 wrzesień 2010 poz. 25277-28720 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 4 kwiecień 2010 poz. 10125-13697 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004

Bardziej szczegółowo

Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat.

Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Publikacje na temat architektury modernistycznej wydane na przestrzeni ostatnich 20 lat. Rozdziały: - Polska Polska architektura modernistyczna na tle innych krajów Europy środkowo-wschodniej Polscy architekci

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 10 październik 2010 poz. 28721-32239 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek

Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek S Ł OW N I K B I O G R A F I C Z N Y Wa r s z a w a 2015 MAZOWIECCY MUZEALNICY S Ł O W N I K B I O G R A F I C Z N Y Zbigniew Judycki, Tadeusz Skoczek MAZOWIECCY MUZEALNICY

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz

prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz prof. dr hab. Jan Wiktor Sienkiewicz książki Spis publikacji oraz udział w konferencjach; promotorstwo prac licencjackich, magisterskich i doktorskich; recenzje (stan: kwiecień 2015 r.) 1991 1. Zbiory

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 30081-33159 październik 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 36564-38817 grudzień 2012 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU HISTORIA III etap edukacyjny I. Chronologia historyczna. Uczeń sytuuje wydarzenia, zjawiska i procesy historyczne w czasie oraz porządkuje je i ustala związki poprzedzania,

Bardziej szczegółowo

Szerokie bulwary i jednolita zabudowa pojawiły się także w pracach Eliela Saarinena działającego w miastach północnych krajów nadbałtyckich.

Szerokie bulwary i jednolita zabudowa pojawiły się także w pracach Eliela Saarinena działającego w miastach północnych krajów nadbałtyckich. 284 Urbanistyka Urbanistyka Hausmann Dziedzina planowania przestrzennego i urbanistyki nabrała szczególnej wagi w świecie zmienionym przew rewolucję przemysłową i gwałtowne przemiany społeczne. 452 Najważniejszy

Bardziej szczegółowo

TEMATY PRAC LICENCJACKICH ZATWIERDZONYCH PRZEZ RADĘ INSTYTUTU HISTORII W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013

TEMATY PRAC LICENCJACKICH ZATWIERDZONYCH PRZEZ RADĘ INSTYTUTU HISTORII W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 TEMATY PRAC LICENCJACKICH ZATWIERDZONYCH PRZEZ RADĘ INSTYTUTU HISTORII W ROKU AKADEMICKIM 2012/2013 1. Amor, potestas et religio - Bachanalia 186 r. przed Chr. 2. Antagonizmy dzielnicowe w czasach rządów

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism ISSN 2081-4208 Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism poz. 10755-14159 kwiecień 2011 rok WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma 004 Informatyka

Bardziej szczegółowo

Zbigniew Beiersdorf Willa Decjusza. Architektura i dzieje

Zbigniew Beiersdorf Willa Decjusza. Architektura i dzieje Zbigniew Beiersdorf Willa Decjusza. Architektura i dzieje Willa Decjusza na Woli Justowskiej w Krakowie, uchodzi słusznie za jedną z najpiękniejszych budowli renesansowo-manierystycznych w Polsce. Oprócz

Bardziej szczegółowo

Turystyka Biznesowa. Business Tourism. Wzbogaca. Wzbogaca MUZEA OFERTA SPOTKAŃ

Turystyka Biznesowa. Business Tourism. Wzbogaca. Wzbogaca MUZEA OFERTA SPOTKAŃ Business Tourism Turystyka Biznesowa Wzbogaca Wzbogaca MUZEA OFERTA SPOTKAŃ MUZEA OFERTA SPOTKAŃ 3 4 5 WSTĘP Kraków jest światowym dziedzictwem kultury, a zarazem najbardziej rozpoznawalną na świecie polską

Bardziej szczegółowo

Bibliografia Zawartości Czasopism

Bibliografia Zawartości Czasopism Biblioteka Narodowa Bibliografia Zawartości Czasopism 2010 nr 1 styczeń 2010 poz. 1-3195 WYKAZ DZIAŁÓW 0 DZIAŁ OGÓLNY 00 Naukoznawstwo. Informacja. Dokumentacja. Rodzaje pisma. 004 Informatyka 005 Zarządzanie.

Bardziej szczegółowo

Originalveröffentlichung in: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowozytnych (XVI-XVIII w.), Krakow 1999, S.

Originalveröffentlichung in: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowozytnych (XVI-XVIII w.), Krakow 1999, S. Originalveröffentlichung in: Nowacki, Dariusz (Hrsg.): Katedra krakowska w czasach nowozytnych (XVI-XVIII w.), Krakow 1999, S. 11-31 Dariusz Nowacki STAN BADAŃ NAD KATEDRĄ WAWELSKĄ W CZASACH NOWOŻYTNYCH

Bardziej szczegółowo

Małopolskie Studia Regionalne

Małopolskie Studia Regionalne Małopolskie Studia Regionalne nr 1/21/2011 Departament Polityki Regionalnej URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, październik 2011 Raport opracowany w Urzędzie Marszałkowskim Województwa

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA KUTNA NA LATA 2014-2020 MATERIAŁ ROBOCZY kwiecień 2014 2 Zespół redakcyjny dr Michał Adamski, dr Piotr Łaszewski, Maciej Kostrzewa, Jarosław Kotliński, Jarosław Szałamacha Współpraca

Bardziej szczegółowo

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21

R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 R. 68(80) Warszawa, 20-26 maja 2012 r. Nr 21 Poz. 14361-15042 WYKAZ DZIAŁÓW UKD 0 DZIAŁ OGÓLNY (Naukoznawstwo. Bibliografia. Informacja. Bibliotekarstwo. Bibliologia) 0/9(03) Encyklopedie i leksykony o

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Wydział Humanistyczny Instytut Bibliotekoznawstwa i Dziennikarstwa Program studiów Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo Rok akademicki 2011/2012 Spis treści

Bardziej szczegółowo

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI

PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI PRACA PRZYMUSOWA I NIEWOLNICZA OBYWATELI POLSKICH NA RZECZ III RZESZY 1939-1945 BIBLIOGRAFIA. WYBÓR OPRACOWAŁ ZENON KACZYŃSKI # ŹRÓDŁA Zbiory dokumentów 1. Aby świat się dowiedział... Nielegalne dokumenty

Bardziej szczegółowo