SzékeSfehérvár.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SzékeSfehérvár. www.turizmus.szekesfehervar.hu"

Transkrypt

1 SzékeSfehérvár

2 Powitanie królewskie Głowa świętego Władysława, Székesfehérvár jest jednym z najstarszych miast na Węgrzech, łatwe do obrony, położone na jednym ze wzgórz moczaru, zbudowane na naturalnym skrzyżowaniu dróg. Książę Géza w 972 roku w tym miejscu stworzył królewską siedzibę, przodka dzisiejszego Székesfehérváru, tu został zbudowany przez Węgrów pierwszy murowany kościół (3) w 997 roku, który również służył jako miejsce wiecznego spoczynku. W herbie miasta widać otwarte bramy, które nadal otwarte są dla wszystkich odwiedzających. Székesfehérvár rzeczywiście stał się centrum kraju za panowania świętego Stefana. Zbudowano tu prywatny kościół królewski Matki Boskiej, późniejszy kościół koronacyjny. Szekesfehervar, miastu świętego Stefana, nadano tytuł wolnego miasta królewskiego oraz przywileje wywyższające je spośród innych osiedli. W mieście pochowano króla,bylo to także miejsce narodzin jego syna, księcia Imre. Umieszczono tu tron królewski, przechowywano tu królewskie klejnoty, znajdował się tu królewski skarbiec, a w późniejszych czasach także archiwum panstwa. Prawa koronacyjne tylko tego króla uznawały za prawowitego władcę, którego to koronacja spełniała trzy warunki: odbyła się w Székesfehérvár, koronacji dokonał arcybiskup z Esztergomu i koroną koronacyjną byla korona świętego Stefana. Po świętym Stefanie jeszcze ośmiu władców z rodu Arpadowiczów i siedmiu z mieszanych rodzin wybrało na miejsce wiecznego odpoczynku bazylikę, natomiast 43 władców zostało tu ukoronowanych. Na dzień dzisiejszy z tego na ówczesne czasy potężnego budynku pozostały tylko ruiny. Stojący w sercu miasta Ogród Ruin odprowadza nas do średniowiecza i głosi świetność ówczesnego koronacyjnego miasta. W należącym do Ogrodu Ruin (8) mauzoleum znajduje się bogato rzeźbiony sarkofag, przygotowany na kanonizację króla i obraz Vilmosa Aba- Novaka przedstawiający historię świętej Prawicy i świętej Korony. Znajdujący się w pobliżu Ruin Pałac Biskupi (9) zbudowano z kamieni ówczesnego kościoła koronacyjnego. Sama budowa trwała ponad székesfehérvár Miasto królów założone: w 972 ówczesny władca Géza tutaj ustanowił stolicę kraju Położenie: Zajmuje strategiczny punkt, leży na skrzyżowaniu dróg, na Dunán túl, w regionie Közép- Dunántúl, w połowie drogi z Budapesztu nad Balaton. Z Budapesztu dojechać tam można drogą nr. 7, albo też autostradą M7. Dzisiaj także jest ważnym punktem w transporcie drogowym i kolejowym. Ma prawa stolicy komitatu, jest stolica komitatu fejér. Powierzchnia: 170,89 km2 ludność: mieszkańców Pochodzenie nazwy: Z dwóch możliwych powodów miasto nosi nazwę fehérvár: pierwszy w kronikach niektórych członków rodziny władców (I. András) pojawia się czasami słowo fehér, drugi odnosi się do kamieni, z których budował Géza ówczesny zamek i pałac królewski lub tez do białych, pobielonych ścian. Dołączone później słowo Székes-, oznacza miejsce, gdzie obradował król.

3 Jabłko królewskie dwadzieścia lat, i tak na budynku barokowym pojawiły się elementy stylu copf. Na placu Városház na Jabłko Królewskie (10) znajduje się napis, który świadczy o dumie mieszkańców: fehérvár, wolne miasto z łaski króla świętego Stefana. Zniszczenia i odbudowę najlepiej przekazują nam budynki sakralne. Ogromną wieżę biskupiej bazyliki (4) zbudował jeszcze Bela IV. Później strzeżono tu zamkniętą w srebrym naczyniu głowę świętego Władysława, którą to obecnie wraz z innymi skarbami kościoła strzegą w Muzeum Diecezii Székesfehérvár (11). W podobny sposób ze średniowiecza pochodzą podziemia kościoła (5) wraz z grobami Beli III i jego żony Anny Antiochiańskiej i kamiennymi ich ciałami umieszczonymi na marmurowych płytach. Jeżeli ktoś lubi późnobarokowy, zmienny świat dzieł sztuki, wirtuozyjne eksponaty za wszelką cenę odwiedzić powinien Kościół Seminarzystów (1) i Cystersów (16). Wizja artysty Maulbertscha utrwalona na sklepieniu kościoła, która swoim perłowym połyskiem i koronkowymi wzorami wyobrażenia nieba jak i jedynymi w środkowej Europie meblami zakrystii oczarowują nas swoją pięknościa. życie kulturalne Po najeździe Turków przeżył Székesfehérvár w wieku nowy rozkwit. śródmieście zachowało średniowieczny układ ulic, głównymi ich ozdobami były barokowe kościoły, budynki w stylu rokoko i secesyjnym oraz pałace. Między ścianami tych budynków kwitło życie kulturalne, duchowe jak i prowadzono nauczanie. Tutaj zbudowano pierwszy w kraju kamienny teatr, Ruiny Historyczna Kawalkada

4 Teatr Teatr im. im. Vörösmarty Galeria Galeria Miejska Miejska Vörösmarty Színház Színház (19). (19). To To bogate bogate kulturalne życie życie da da się się odczuć odczuć także także dzisiaj. dzisiaj. Székesfehérvár jest jest także także dzisiaj dzisiaj miastem bogatym w rzadko w rzadko spotykane muzealne wartości, w w dzieła dzieła sztuki sztuki i i kurioza. Odwiedzający miasto miasto turyści turyści odkrywać mogą mogą kamienne pamiątki z z okresu okresu rzymskiego, sarkofagi, cegły cegły z z monogramami i i oznaczeniami (wystawy Muzeum Króla Króla świętego Stefana Stefana [17]), [17]), dzieła dzieła sztuki sztuki ( Galeria ( Galeria Miejska Miejska [14], [14], Galeria Galeria Istvána Istvána Csóka Csóka [15], [15], Nowa Nowa Węgierska Galeria Galeria [2]), [2]), czy czy nawet nawet doskonale wypracowane lalki lalki porcelanowe (Muzeum Zabawek Za Za siódmą siódmą górą [13]). [13]). Kulturalne rozrywki dostarczaja tu tu w w każdym każdym sezonie sezonie wartościowych i i podniecających programów! Wygląd Wygląd dawnego, cywilnego fehérváru przypominają nam nam dwie dwie zrekonstruowane pamiątki miasta. miasta. Stojący Stojący na na placu placu Városház dom dom Hiemer-font-Caraffa (12) (12) składa składa się się z trzech z trzech części, części, tworząc tworząc cenną cenną barokową całość, całość, której której odbudowa zakończyła się się w 2011 w 2011 roku. roku. Zbudowane w w roku roku jako jako secesyjny zabytek zabytek kąpielisko Árpáda Árpáda (7) (7) z z autentycznym nastrojem jest jest w w eleganckim otoczeniu prawdziwym kuriozum dla dla Székesfehérváru. Podróż w w czasie Szczególny nastrój nastrój Székesfehérváru ukryty ukryty jest jest nie nie tylko tylko w w historycznej, tętniącej życiem, życiem, pełnej pełnej pamiątek części części miasta, miasta, ale ale także także w w drobnych eksponatach i i pamiątkach. Spacerując po po mieście mieście przechadzamy się się obok obok pięknych, ozdobnych, barokowych kościółków, romantycznych domów domów z z balkonikami, imponujących klasycystycznych budynków, wśród wśród których których czasami czasami natrafimy na na średniowieczne pozostałości ruin ruin ścian ścian obronnych miasta, miasta, albo albo pozostałości budynków mieszkalnych. W wielu, W wielu, postawionych brawurowo na placach na placach miasta miasta pomnikach, ukazać ukazać się nam się nam może może historia historia tego tego tak tak wiele wiele razy razy zniszczonego miasta. miasta. Warto Warto zejść zejść z ulicy z ulicy fő fő (główna) i odkryć i odkryć nastrój nastrój zamkniętych podwórek. W życiu W życiu miasta miasta dużą dużą rolę rolę przypisuje się się zegarom: kwiatowa tarcza tarcza Zegara Zegara Kwiatowego (18) (18) i jego i jego bajkowe bajkowe wskazówki pokazują zawsze zawsze dokładny czas, czas, na na Grającym Zegarze Zegarze (6) (6) od godziny godziny co co dwie dwie godziny, godziny, przy przy pięknych rytmach rytmach muzycznych maszerują znane znane postacie postacie węgierskiej historii. historii. W W pobliżu pobliżu śródmieścia troszczą troszczą się się o o odpowiedni odpoczynek chłodne, cieniste cieniste parki parki i jeziora, i jeziora, mając mając w w zanadrzu nowe nowe wspaniałości czy czy to to muzyczny pawilon pawilon milenijny (20), (20), czy czy też też pełna pełna zdrowotnej wody wody grająca grająca Gra Gra zegara zegara Muzeum Muzeum Zabawek Zabawek Za Za siódmą siódmą górą górą

5 Zamek Zamek Bory Bory studnia. studnia. W okolicy W okolicy podmiejskich osiedli osiedli jezioro jezioro Bánya-tó, Bánya-tó, czterech czterech sportach sportach grupowych ma ma swoje swoje pierwszoligowe znane znane pod pod nazwą nazwą jeziora jeziora samobójców, zaskakuje zaskakuje nas swoją nas swoją drużyny, drużyny, w sezonie w sezonie 2010/2011 dumy dumy naszego naszego miasta miasta pięknością i i romantycznym urokiem. urokiem. Znanym Znanym punktem punktem zdobyły zdobyły 2 2 mistrzowskie złota złota i jedno i jedno srebro: srebro: drużyna drużyna piłki piłki widokowym jest jest postawiony na skraju na skraju miasta miasta pomnik pomnik nożnej nożnej Videoton Videoton FC i FC hokeiści i hokeiści Sapa Sapa Fehérvár Fehérvár AV 19 AV zostali 19 zostali Aranybulla, miejsce miejsce ogłoszenia w roku w roku ówczesnych mistrzami mistrzami a drużyna a drużyna męskiej męskiej koszykówki Alba Alba Fehérvár Fehérvár zarządzeń. Najwspanialszym zabytkiem miasta miasta jest jest Boryvár (21). vár (21). Ten, Ten, pochodzący z XX z wieku XX wieku romantyczny rycerski rycerski Fehérvár Fehérvár KC KC zakończyła zawody zawody na 5 na miejscu. 5 miejscu. Nie brakuje Nie brakuje Bory- wicemistrzami, natomiast natomiast drużyna drużyna piłki piłki ręcznej ręcznej kobiet kobiet zamek zamek jest jest dziełem dziełem Bory Bory Jenő, Jenő, budowniczego i rzeźbiarza i rzeźbiarza indywidualnych sportowców, Zsuzsa Zsuzsa Vörös Vörös (pięciobój) z z zarazem. zarazem. Na Na podstawie swoich swoich planów, planów, sam sam budował budował go go Alba Alba Volán-Bericap SC jest SC jest mistrzynią olimpijską, dwóch dwóch przez przez 36 lat 36 aż lat do aż śmierci, do śmierci, z miłości z miłości ku żonie ku żonie malarza. malarza. Obok Obok naszych naszych klasycznych hokeistów trafiło trafiło do Rynku do Rynku Gwiazd Gwiazd niezliczonych dzieł dzieł pary pary artystów artystów galeria galeria posiada posiada w swoich w swoich w Toronto w Toronto - Hall - Hall of Fame. of Fame. Najważniejszymi eksponatami zbiorach zbiorach wiele wiele innych innych równie równie cennych cennych eksponatów. są sportowy są sportowy dres dres nagle nagle zmarłego zmarłego Gábora Gábora Ocskay, Ocskay, jak i jak kij i kij Krisztiána Krisztiána Palkovicsa. Oprócz Oprócz tego tego dumni dumni możemy możemy być być z z Miasto Miasto zwycięzców takich takich osiągnięć osiągnięć jak finał jak finał Mistrzostwa UEFA UEFA w 1985 w 1985 roku, roku, gdzie gdzie nasza nasza drużyna drużyna Vidi Vidi grała grała niezapomniany mecz mecz z z Székesfehérvár po drugiej po drugiej wojnie wojnie światowej światowej stał stał się jednym się jednym Real Real Madrydem. U nas U nas zawsze zawsze można można liczyć liczyć na gorącą na gorącą z z najważniejszych miast miast sportowych na na Węgrzech. W W atmosferę atmosferę podczas podczas meczu! meczu! Prosze Prosze o tym o tym nie nie zapominać! Videoton Videoton FC FC Sapa Sapa Fehérvár Fehérvár AV 19AV 19

6 Biuro tourinform i sklep z pamiątkami w fehérvár Pośrednictwo noclegów, przewodnictwa i tłumaczeń Oferty turystyczne na zamówienie Pamiątki Székesfehérvár, Oskola u Tel.: Fax: Zarządca: Turystyczna Spółka z o.o. Nonprofit w Székesfehérvár

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim

Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim Wędrówki Jeleniogórskim Traktem Śródmiejskim O uroku malowniczego położenia Jeleniej Góry nie trzeba przekonywać chyba nikogo, kto choć raz zobaczył panoramę

Bardziej szczegółowo

Muzea. Powiat Brzeski

Muzea. Powiat Brzeski Muzea 1 Wprowadzenie Trzymacie Państwo w rękach folder powiatu brzeskiego. Mamy nadzieję, że wszystko to, co jest w nim zawarte nakłoni Państwa do odwiedzenia pięknego regionu, jakim jest Ziemia Brzeska.

Bardziej szczegółowo

www.prague.eu Praga do kieszeni Twój praktyczny przewodnik

www.prague.eu Praga do kieszeni Twój praktyczny przewodnik www.prague.eu Praga do kieszeni Twój praktyczny przewodnik 1 Tytuł: Praga do kieszeni Tekst: Prague City Tourism Zdjęcia: Prague City Tourism, Shutterstock i Eddie Hobson Projekt graficzny: Dynamo design

Bardziej szczegółowo

Chorwacja. Mały kraj na wielkie wakacje. gratis. www.chorwacja.hr. polski KATALOG WIZERUNKOWY

Chorwacja. Mały kraj na wielkie wakacje. gratis. www.chorwacja.hr. polski KATALOG WIZERUNKOWY Chorwacja Mały kraj na wielkie wakacje. www.chorwacja.hr gratis KATALOG WIZERUNKOWY polski Chorwacja J est to opowieść o kraju z tysiącem wysp, cudowną przyrodą, bogatym dziedzictwem kulturowym, ze wspaniałymi,

Bardziej szczegółowo

DLA WIELU NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO NIEMIEC

DLA WIELU NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO NIEMIEC DLA WIELU NAJPIĘKNIEJSZE MIASTO NIEMIEC Serdecznie witamy w mieście, będącym dla wielu najpiękniejszym miastem Niemiec Podczas pierwszej wizyty w Görlitz wielkie wrażenie zrobi na Państwu różnorodność

Bardziej szczegółowo

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz

TEKSTY Waldemar Bojarun. REDAKCJA Beata Leśniewska. WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz TEKSTY Waldemar Bojarun REDAKCJA Beata Leśniewska WSPÓŁPRACA Magdalena Mazurek, Krzysztof Smętkiewicz Szczególne podziękowania dla Jerzego Dolinkiewicza za konsultację merytoryczną. FOTOGRAFIE I ILUSTRACJE

Bardziej szczegółowo

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie

ODKRYJ JAK TO BLISKO. e-przewodnik warmińsko-mazurskie ODKRYJ JAK TO BLISKO e-przewodnik warmińsko-mazurskie w w w.piek ny wschod.pl warmińsko-mazurskie Braniewo Frombork Węgorzewo Gołdap Stańczyki Elbląg Lidzbark Warmiński Kętrzyn Święta Lipka Wilczy Szaniec

Bardziej szczegółowo

ISSN/1897/970X. magazyn pokładowy. Komu w drogę temu skrzydła. Miłosz Brzeziński Amorek analfabeta 2012/62. Elżbieta Dzikowska Na ziemi i pod ziemią

ISSN/1897/970X. magazyn pokładowy. Komu w drogę temu skrzydła. Miłosz Brzeziński Amorek analfabeta 2012/62. Elżbieta Dzikowska Na ziemi i pod ziemią ISSN/1897/970X magazyn pokładowy wpodrózy październik 2012/62 Komu w drogę temu skrzydła Miłosz Brzeziński Amorek analfabeta Elżbieta Dzikowska Na ziemi i pod ziemią 14 Ogród kwiatowy w kromieryżu jedna

Bardziej szczegółowo

spis treści 1 warszawska Starówka 3 warszawska syrenka 4 legendy 6 pomniki 7 punkty widokowe 8 fontanny 9 zoo 10 parki, ogrody 13 wybrane place zabaw

spis treści 1 warszawska Starówka 3 warszawska syrenka 4 legendy 6 pomniki 7 punkty widokowe 8 fontanny 9 zoo 10 parki, ogrody 13 wybrane place zabaw Warszawa dla dzieci spis treści 1 warszawska Starówka 3 warszawska syrenka 4 legendy 6 pomniki 7 punkty widokowe 8 fontanny 9 zoo 10 parki, ogrody 13 wybrane place zabaw 14 Centrum Nauki Kopernik 15 kultura

Bardziej szczegółowo

Gdynia i Północne Kaszuby

Gdynia i Północne Kaszuby SPIS TREŚCI 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17 18 19 20. 21. 22. Gdynia i Północne Kaszuby zapraszają na sezon letni 2013... Gminy i powiaty Forum NORDA.. Gdynia.. Cewice.. Choczewo.

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Spis treści Spis treści

Spis treści. Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści Spis treści 3 Jak zdobywać Retezat alpejskie góry Rumunii? Rumunia: Karpaty Południowe 9 Wenezuela: Isla Margarita raj dla miłośników windsurfingu Wenezuela 15 Kraków: od Rynku

Bardziej szczegółowo

historia historia IŁAWA

historia historia IŁAWA historia historia IŁAWA założona została w 1305 r. Jednakże osadnictwo tak w okolicy miasta, jak i w jego obecnych granicach sięga o wiele dalej w przeszłość. Najstarsze ślady obecności człowieka w okolicy

Bardziej szczegółowo

RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008 15:54 Uhr Seite 456. 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Sponsors

RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008 15:54 Uhr Seite 456. 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans. Sponsors RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008 15:54 Uhr Seite 456 Sponsorzy 43. Międzynarodowy Festiwal Wratislavia Cantans Sponsors 43rd International Festival Wratislavia Cantans 456 RZ_MFWC_notki 456-507:01 22.08.2008

Bardziej szczegółowo

Camino de Santiago 11.2012r. Camino de Madrid :: Maciej R. Camino de Madrid

Camino de Santiago 11.2012r. Camino de Madrid :: Maciej R. Camino de Madrid Camino de Madrid Trasa camino wytyczona przez Asociación de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid prowadzi z Madrytu do Sahagun, gdzie łączy się z Camino Frances. Stowarzyszenie opublikowało w 1999r.

Bardziej szczegółowo

Turystyka Biznesowa. Business Tourism. Wzbogaca. Wzbogaca MUZEA OFERTA SPOTKAŃ

Turystyka Biznesowa. Business Tourism. Wzbogaca. Wzbogaca MUZEA OFERTA SPOTKAŃ Business Tourism Turystyka Biznesowa Wzbogaca Wzbogaca MUZEA OFERTA SPOTKAŃ MUZEA OFERTA SPOTKAŃ 3 4 5 WSTĘP Kraków jest światowym dziedzictwem kultury, a zarazem najbardziej rozpoznawalną na świecie polską

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla osób niepełnosprawnych

Przewodnik dla osób niepełnosprawnych Przewodnik dla osób niepełnosprawnych Miejski Szlak Turystyczny RYSZARD KOTLA SZCZECIN PRZEWODNIK DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Miejski Szlak Turystyczny Autor tekstu: Ryszard Kotla Redakcja tekstu i aktualizacje:

Bardziej szczegółowo

HISZPANIA WŁOCHY FRANCJA GRECJA ANGLIA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA WĘGRY LITWA

HISZPANIA WŁOCHY FRANCJA GRECJA ANGLIA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA WĘGRY LITWA HISZPANIA WŁOCHY FRANCJA GRECJA ANGLIA NIEMCY CZECHY SŁOWACJA WĘGRY LITWA BIURO TURYSTYKI 80-401 Gdańsk, Al. Hallera 14 tel./fax: 58 344 66 55, tel./fax: 58 341 66 55 www.unitur.pl biuro@unitur.pl NIP:

Bardziej szczegółowo

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych

Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska. Aneta Duda. Konrad Filipiuk. Marcin Mrugała. Łukasz Wypych Zespół autorski WYG International Sp. z o.o. Małgorzata Grochalska Aneta Duda Konrad Filipiuk Marcin Mrugała Łukasz Wypych 1 Program Rozwoju Turystyki dla Miasta Płocka do 2019 roku SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1

SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1 1 SAMORZĄD 25 LAT SUKCESU 1990-2015 Szanowni Czytelnicy Odzyskanie przez Polskę w 1989 roku pełnej wolności otworzyło drogę do demokracji i samorządności. Minione ćwierć wieku pokazało, że my, Polacy,

Bardziej szczegółowo

Podróże wrocław. Tu wszystko ma swój czas i miejsce. Podróże ze smakiem Na jeden kęs przekąski z całego świata

Podróże wrocław. Tu wszystko ma swój czas i miejsce. Podróże ze smakiem Na jeden kęs przekąski z całego świata Czerwiec 2015 www.wpodrozy.eu Jesteśmy tam, gdzie są podróżni Podróże wrocław Tu wszystko ma swój czas i miejsce Podróże ze smakiem Na jeden kęs przekąski z całego świata issn: 1897-970x Styl życia Strój

Bardziej szczegółowo

wp drózy Dolina Stubai podróże Razem od serca Zdrowe chorowanie Wymarzony zimowy urlop Styl życia Jesteśmy tam, gdzie są podróżni styczeń

wp drózy Dolina Stubai podróże Razem od serca Zdrowe chorowanie Wymarzony zimowy urlop Styl życia Jesteśmy tam, gdzie są podróżni styczeń wp drózy styczeń Jesteśmy tam, gdzie są podróżni Styl życia Zdrowe chorowanie PKP Intercity Razem od serca ISsN: 1897-970x podróże Wymarzony zimowy urlop Dolina Stubai 16 spis treści Podróże 4 Śladami

Bardziej szczegółowo

Poznań. W krainie hobbitów. za pół ceny Moc atrakcji w promocji. Cuda świata z Nowej Zelandii. Elżbieta Dzikowska Bydgoszcz: miasto nad rzekami str.

Poznań. W krainie hobbitów. za pół ceny Moc atrakcji w promocji. Cuda świata z Nowej Zelandii. Elżbieta Dzikowska Bydgoszcz: miasto nad rzekami str. wpodrózy marzec 2013/67 magazyn pokładowy W krainie hobbitów Cuda świata z Nowej Zelandii Str. 30 Poznań za pół ceny Moc atrakcji w promocji str. 2 Elżbieta Dzikowska Bydgoszcz: miasto nad rzekami str.

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ III. 3. Walory turystyczne

ROZDZIAŁ III. 3. Walory turystyczne ROZDZIAŁ III 3. Walory turystyczne Bezpośrednio z pojęciem walorów turystycznych wiąże się termin atrakcyjność turystyczna. Przez atrakcyjność rozumie się właściwości obszaru lub miejsc wynikające z zespołu

Bardziej szczegółowo

W poszukiwaniu istoty miasta - przez łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej

W poszukiwaniu istoty miasta - przez łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej Joanna Orzechowska, Uniwersytet Łódzki Wstęp W poszukiwaniu istoty miasta - przez łódzkie podwórka przy ulicy Piotrkowskiej Łódź nie ma gotyckiej katedry czy wąskich uliczek prowadzących do rynku otoczonego

Bardziej szczegółowo

i n f o r m a t o r m i e j s k i h o t e l e p u b y, k i n a t e a t r y W Y D A W C A : W O R L D T R A D E C E N T E R P O Z N A Ń

i n f o r m a t o r m i e j s k i h o t e l e p u b y, k i n a t e a t r y W Y D A W C A : W O R L D T R A D E C E N T E R P O Z N A Ń nr 2/2008 i n f o r m a t o r m i e j s k i h o t e l e restauracje p u b y, k i n a t e a t r y W Y D A W C A : W O R L D T R A D E C E N T E R P O Z N A Ń s. 4 s. 8 s. 10 s. 12, 17, 19 Trzy dni Poznania

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 grudnia 2014 r. Poz. 4530 UCHWAŁA NR XLVIII/843/14 RADY MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO z dnia 29 października 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego

Bardziej szczegółowo

Zawsze się ścigam. Urok miejsc opuszczonych. Niebo w gębie według Ewy Wachowicz. Elżbieta Dzikowska Szczecin miasto wielu epok

Zawsze się ścigam. Urok miejsc opuszczonych. Niebo w gębie według Ewy Wachowicz. Elżbieta Dzikowska Szczecin miasto wielu epok wpodrózy LISTOPAD 2012/63 magazyn pokładowy Zawsze się ścigam Rozmowa z Hanną sobotą pierwszą Polką, która przejechała rajd Silk Way Rally w Rosji, drugi pod względem trudności po Rajdzie Dakar str. 54

Bardziej szczegółowo

Wydawca: Adah Advertising Sp. z o. o. na zlecenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Projekt, skład i druk: Adah Advertising Sp. z o.o.

Wydawca: Adah Advertising Sp. z o. o. na zlecenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki. Projekt, skład i druk: Adah Advertising Sp. z o.o. Wydawca: Adah Advertising Sp. z o. o. na zlecenie Miasta Nowy Dwór Mazowiecki Projekt, skład i druk: Adah Advertising Sp. z o.o. Opracowanie tekstów: Pracownicy Wydziału Promocji i Komunikacji Społecznej

Bardziej szczegółowo

Odkryj Małopolskę. Małopolskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego

Odkryj Małopolskę. Małopolskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego Odkryj Małopolskę Małopolskie sanktuaria i miejsca kultu religijnego Małopolska informacje ogólne: Oprac. Wydawnictwo Kartograficzne Compass Stolica regionu: Kraków Większe miasta: Tarnów, Nowy Sącz Powierzchnia:

Bardziej szczegółowo

Tomáš Adamec Miroslav Lysek

Tomáš Adamec Miroslav Lysek Tomáš Adamec Miroslav Lysek Šenov Václavovice Řepiště Vratimov Sedliště Žabeň Paskov Kaňovice Autor textů: Tomáš Adamec Autor fotografií: Miroslav Lysek Słowo wstępne Cieszy mnie niezmiernie fakt, iż

Bardziej szczegółowo