ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE (Spis sporządziła mgr Krystyna Jelonek-Litewka) Oddział III - INFORMACJE DOTYCZACE SPISÓW I KARTOTEK MIESZKAŃCÓW

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE (Spis sporządziła mgr Krystyna Jelonek-Litewka) Oddział III - INFORMACJE DOTYCZACE SPISÓW I KARTOTEK MIESZKAŃCÓW"

Transkrypt

1 ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE (Spis sporządziła mgr Krystyna Jelonek-Litewka) Oddział III - INFORMACJE DOTYCZACE SPISÓW I KARTOTEK MIESZKAŃCÓW 1 a) Oddział III b) Księgi przyjęć do prawa miejskiego English: Record Ledgers of admissions to the city (or tax obligations, petitions, permits??? received) d) e) Archiwum Staropolskie m Krakowa, nr 33 I Uwaga: Pierwsze księgi wydane drukiem 2 a) Oddział III b) Księgi przyjęć do prawa miejskiego English: Record Ledgers of admissions to the city (or tax obligations, petitions, permits??? received) c) Kazimierz obecnie dzielnica Krakowa d) 1587(?)-1792 e) Akta m. Kazimierza, nr 34 3 a) Oddział III b) Spisy ludności English: Population Census c) Kleparz dzielnica Krakowa d) e) Akta m. Kleparza, nr a) Oddział III b) Cothalogus civium seu inhabitatorum episcopiensium ad Cracoviam (Spis mieszkańców) English: Population census of Krakow residents c) Jurydyka Biskupia obecnie w granicach Krakowa d) e) Jurydyki rakowskie, nr 37 5 a) Oddział III b) Spisy ludności województwa Krakowskiego i Kraków parafie miejskie English: Krakow province and Krakow city - Populations census - city parishes e) Komisja Porządkowa Cywilno Wojskowa, nr 30 6 a) Oddział III b) Spisanie ludności w Mieście Głównam Stołecznym Krakowa znajdujących się (Spis ludności) English: Central capitol city of Krakow - Population census d) 1795 e) Varia Krakowa i Okręgu krakowskiego, nr 71 7 a) Oddział III b) Spisanie ludności w mieście Głównym i stołecznym Krakowie (Spis ludności) English: Central capitol city of Krakow - Population census d) 1795 e) Varia Krakowa i Okręgu krakowskiego, nr 71 8 a) Oddział III b) Konskrypcja Głównego Stołecznego Miasta Krakowa z 1796 (Spis ludności) English: Central capitol city of Krakow military draft (or tax revenue, depends on the context) (population census) d) 1796

2 e) Akta m krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ), nr, 33 II 9 a) Oddział III b) Konskrypcja ludności Miasta Głównego Stołecznego Krakowa, Wydziału Durgiego Kleparz (Spis ludności) English: Central capitol city of Krakow - Kleparz, Second District, Draft (or tax revenue, depends on the context) (Population Census) d) 1796 e) Akta m krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ), nr, 33 II 10 a) Oddział III b) Konskrypcja posesji ludności Wydziału Trzeciego Miasta Krakowa dawne jurydyki (Spis ludności) English: City of Krakow, District III - conscription of ownership (what is that?, maybe wealth tax obligation) - old jurisdiction (Population Census) d) 1796 e) Akta m krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ), nr, zesp. 33 II 11 a) Oddział III b) Konsygnacja Miasta Cesarsko-królewskiej Mości Krakowa Wydziału I - (Spis właścicieli budynków z wykazem zakaterowania wojska) English: Census of Krakow District I homeowners asked (or ordered) to accommodate military troops d) 1799 e) Akta m krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ), nr, 33 II 12 a) Oddział III b) Kwater lista dla Wojska Jego Cesarskiej Mości w mieście Kazimierzu, Stradomia i Siedliski Źydowskim (Spis właśności budynków z wykazem zakaterowania wojska) English: List of Military quarters for His Majesty Army in Kazimierz, Stradom and Jewish Siedlisk (list of residences asked to accommodate military troops) d) 1796 e) Akta m krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ), nr, 33 II 13 a) Oddział III b)_ Spis ludności m. Krakowa d) 1850 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III d) 1857 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III d) 1870 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III d) 1880 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr 87

3 17 a) Oddział III d) 1890 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III d) 1900 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III d) 1910 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Spisy osób mogących pozostać w Twierdzy Kraków English: List of persons with permits to remain in Krakow proper d) 1914 e) Nie objéte spisem zespołow 21 a) Oddział III d) 1921 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Ausweis Uber den im Sinne des 9 des Einguarterungs Besetzes ermiltelten Fassungsraum Dz I-VIII (Wykaz właścicieli budynków z uwagami co do pojemności lokalu w Dzielnicach I-VIII) English: List of building owners with notes relating to square footage in Districts I-VIII d) 1880 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Księgi przyjętych do gminy Krowodrza English: Record ledgers of admissions (tax, permits, petitions?) to Krowodrza community c) Krowodrza obecnie dzielnica Krakowa d) e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Spis ludności Półwsie Zwierzynieckie English: Population Census in Półwsie Zwierzynieckie c) Półwsie Zwierzynieckie obecnie część Krakowa d) 1870 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Spis mieszkańców Ludwinowa uprawnionych do głosowania English: Residents of Ludwinow with voting rights. c) Ludwinów obecnie w granicach Krakowa d) 1907

4 26 a) Oddział III b) Spis właścicieli donów gminy Nowa Wieś Gm. Nowa Wieś obecnie w granicach English: Homeowners of Nowa Wies community. Nowa Wies is currently within Krakow proper. c) Krakowa d) a) Oddział III b) Spis ludności gminy IX Wolnego Miasta Krakowa (Półwsie Zwierzynieckie, Zwierzyniec, Czarna Wieś) Obecnie w granicach English: Population census of Free City of Krakow (community IX) (Półwsie Zwierzynieckie, Zwierzyniec, Czarna Wieś). Currently within the city boundaries. c) Krakowa d) a) Oddział III b) Spis ludności Półwsie i wsi Zwierzyniec English: Population Census - Półwsie and Zwierzyniec community c) Gm. Półwsie Zwierzynieckie i Zwierzyniec obecnie w granicach Krakowa d) 1853 uzup i a) Oddział III b) Księgi przyjętych do gminy Zwierzyniec English: Record ledgers of admissions (receivables, f.e. tax, permits, petitions?) to Zwierzyniec Community c) obecnie w granicach Krakowa d) a) Oddział III b) Ksiąźki meldunkowe obcych gminy Zakrzówek (dotyczy osób przybyłych w celach zarobkowych) English: Registration books - records of foreign born residing in Zakrzówek community (refers to persons who arrived there for financial purposes (to seek income)) c) Gm. Zakrzówek - obecnie w granicach Krakowa d) a) Oddział III b) Spisy ludności m. Podgórza English: Population census of Podgorze c) Podgórze obecnie dzielnica m. Krakowa d) e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Księga i protokół wydanych certyfikatów przynależności do m. Podgórza English: Record ledger of residential permits issued in Podgorze c) Podgórze obecnie dzielnica m. Krakowa d) e) Akta m. Podgórza, nr a) Oddział III b) Spisy poborowych English: List of draftees d) Urodzeni w l e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Spisy ludności żydowskiej na Kazimierzu English: Jewish population in Kazimierz

5 c) Kazimierz obecnie w granicach Krakowe d) 1796 e) Akta Żydów kazimierskich, nr a) Oddział III b) Kwestionariusze na wydawnie dowodów osobisteych (Kennkarten) dla Żydów załatwione pozytywnie i negatywnie. Podania Żydów z obszarów przyłączonych do Krakowa (1941) o dowody osobiste (kwestionariusze) English: Jewish applications for identity cards (Kennkarten), accepted and rejected. Jewish requests for ID cards from adjoining Krakow areas (1941) d) e) Stadthauptmann der Stadt Krakau (Starosta Miasta Krakowa) , nr 33 VII 36 a) Oddział III b) 1. Wykaz poddanych rosyjskich do kraju tut. przyłych, którzy mają zamiar osiedlić się na stałe w mieście Krakowie 1836r. 2. Wykaz dodatkowy osób, które zdeklarowały chęć zamienienia poddaństwa cesarskoaustriackiego na tut. krajowe (Spis ludności przybłej do Krakowa) English: 1. List of Russian subjects who desire to live permanently in Krakow in English: 2. Additional List of persons who declared a wish to exchange Austrian citizenship for a local one. (List of newcomers in Krakow) d) e) Varia z okresu Wolnego Miasta Krakowa, nr a) Oddział III b) Lista poddanych Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego przed epoką 25 XI 1836 do kraju Wolnego Miasta Krakowa lub jego Okręgu przybyłych (Spis przybyłych dla celów zarobkowych) English: List of Polish and Russian Empire citizens before 25 XI 1836 living in Krakow or Krakow newcomers (List of foreign born who came for financial reasons) i woj. Krakowskie d) e) Komitet Ekonomiczny Wolnego Miasta Krakowa, nr a) Oddział III b) Spisy ludności przybyłej do Krakowa tzw. Arkusze dodatkowe do spisów ludności English: List of newcomers in Krakow, so called additional census forms d) (?) e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr 85 Uwaga: część z tych osób otrzymała zgodę na stałe zamieszkanie w Krakowie Remark: some on the list were approved for permanent residence 39 a) Oddział III b) Konsygnacja z Miasta Krakowa różnej profesji za podpisem urzędu konskrypcyjnego wyszłych ludzi (Spis ludności opuszczających Kraków dla celów zarobkowych) English: List of persons leaving Krakow to seek income elsewhere d) e) Akta m. Krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ) nr 33 II 40 a) Oddział III b) Auszug aus dem Volks (Wyciąg z ksiąg spisu ludności dotyczący osób zamieszkałych w Królestwie Polskim i Rosji, obywateli austruackich. Arkusze podpisane w Wiedniu) English: Austrian citizens living in Poland and Russia (forms signed in Vienna) c) dotyczy najprawdopodobniej ludzi zamieszkałych przedtem w Krakowie d) e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Podania cudzoziemców o zezwolenie na pobyt w Krakowie (kwestionariusze) English: Applications of foreign born for approval to stay in Krakow.

6 d) e) Stadhauptmann der Stadt Krakau, nr 33 VII 42 a) Oddział III b) Kartoteki podopiecznych dot. Przesiedlonych z Reichu od 1940r. uchodźców z Warszawy po Powstaniu i uchodźców ze Wschodu od 1943r English: Register of deportees from Reich from 1940, refugees from Warsaw after the uprising, and refugees from the East from d) e) Polski Komitet Opiekuńczy Kraków-Miasto, nr a) Oddział III b) Kartoteki Warszawian wywiezionych do Niemiec i wysłanych do obozów do Niemiec English: Register of Warsaw residents deported to Germany and to German camps c) Wywiezieni z Krakowa d) e) Polski Komitet Opiekuńczy Kraków-Miasto, nr a) Oddział III b) Karty meldunkowe Polákow i Żydów English: Registration Cards of Poles and Jews d) e) Stadhauptmann der Stadt Krakau, nr 33 VII 45 a) Oddział III b) Karty meldunkowe Niemców English: German Registration Cards d) e) Stadhauptmann der Stadt Krakau, nr 33 VII 46 a) Oddział III b) Spisy ludności województwa krakowskiego, i parafie powiatu krakowskiego English: Population Census - Krakow province and parishes of Krakow county c) Babice (woj. bielskie) Będzin (woj. katowickie) Biały Kościól (woj. krakowskie) Bobrek (woj. bielskie) Chechło (woj. katowickie) Chrzanów (woj. katowickie) Czernichów (woj. krakowskie) Giebułtow (woj. krakowskie) Głoczowy [Gołoczewy] (woj. katowickie) Gołonog (woj. katowickie) Gorenice (woj. katowickie) Goszcza (woj. krakowskie) Górka (woj. krakowskie) Imbramowicz (woj. krakowskie) Iwanowice (woj. krakowskie) Jangrot (woj. krakowskie) Jaworzno (woj. kaowickie) Jerzmanowice (woj. krakowskie) Korzkiew (woj. krakowskie) Kościelic (woj. krakowskie) Krzeszowicz (woj. krakowskie) Liszki (woj. krakowskie) Luborzyca (woj. krakowskie) Minoga (woj. krakowskie) Modlnica (woj. krakowskie) Mogiła (woj. krakowskie) Morawica (woj. krakowskie) Mysłowice (woj. katowickie)

7 Mrzygłod (woj. częstochowskie) Nowa Góra (woj. krakowskie) Olkusz (woj. katowickie) Paczułtowice (woj. krakowskie) Pleszów (woj. krakowskie) Płaza (woj. katowickie) Pobiednik Wielki (woj. krakowskie) Poręba Żegota (woj. krakowskie) Raciborowice (woj. krakowskie) Racławice (woj. krakowskie) Regulice (woj. krakowskie) Rudawa (woj. krakowskie) Ruszcza (woj. krakowskie) Rybna (woj. krakowskie) Sąspów (woj. krakowskie) Sławków (woj. katowickie) Smarzowice (woj. krakowskie) Sosnka [Sanke] (woj. krakowskie) Sułoszowa (woj. krakowskie) Trzebinia (woj. krakowskie) Więcławice (woj. krakowskie) Wysocice (woj. krakowskie) Zadroże (woj. krakowskie) Zalas (woj. krakowskie) Zielonki (woj. krakowskie) e) Komisja Porządkowa Cywilno Wojskowa, nr a) Oddział III b) Spisy ludności województwa krakowskiego : II parafie powiatu ksiąskiego English: Population Census - Krakow province: II parishes of Ksiaznice county c) Chlina (woj. Katowickie) Chodów (woj. Kieleckie) Cierno (woj. Kieleckie) Czaple Wielkie (woj. Krakowskie) Gołcza (woj. Krakowskie) Grudyny (woj. Kieleckie) Jemielno [Imielno] (woj. Kieleckie) Jędrzejów (woj. Kieleckie) Kalina Wielka (woj. Krakowskie) Kossów (woj.. Radomskie?) Kozlów (woj. Kieleckie) Krzcięcice (woj. Kieleckie) Ksiaż Mały (woj. Kieleckie) Ksiaż Wielki (woj. Kieleckie) Ksiażnice Wielkie (woj. Kieleckie) Miechów (woj. Kieleckie) Mironice [Mieronice] (woj. Kieleckie) Mokrzko [Mokrsko] (woj. Kieleckie) Mstyczów (woj. Kieleckie) Nasiechowice (woj. Kieleckie) Nowarzyce (woj. Kieleckie) Obichów [Obiechów] (woj. Kieleckie) Piotrkowice (woj. Kieleckie) Poręba Dzierżna (woj. Katowickie) Racławice (woj. Kieleckie) Rakoszyn (woj. Kieleckie) Sieciechowice (woj. Krakowskie) Słaboszów (woj. Kieleckie) Szreniawa (woj. Krakowskie) Tczyca (woj. Kieleckie) Uniejów (woj. Kieleckie) Wodzisław (woj. Kieleckie) Wolbrom (woj. Katowickie)

8 Wrocieryż (woj. Kieleckie) Żarnowiec (woj. Katowickie) e) Komisja Porządkowa Cywilo Wojskowa, nr a) Oddział III b) Spisy ludności województwa krakowskiego : III parafie powiatu lelowskiego English: Population Census - Krakow province: III parishes of Lelow (spelling?) county c) Biała (woj. Bielskie) Chechło (woj. Katowickie) Chlewice (woj. Częstochowskie) Ciągowice (woj. Katowickie) Częstochowa (woj. Częstochowskie) Drochlin (woj. Częstochowskie) Dziengów (woj. Częstochowskie) Goleniowy (woj. Częstochowskie) Irządze (woj. Częstochowskie) Kidów (woj. Katowickie) Kiebło (woj. Tarnowskie) Kłobucko [Kłobuck] (woj. Częstochowskie) Kroczyce (woj. Częstochowskie) Kromołów (woj. Katowickie) Krzepice (woj. Częstochowskie) Łany Wielkie (woj. Katowickie) Mrzygłód (woj. Częstochowskie) Mstów (woj. Kieleckie) Mykanów (woj. Częstochowskie) Nagłowice (woj. Kieleckie) Nakło (woj. Częstochowskie) Niegowa (woj. Częstochowskie) Ogrodzieniec (woj. Katowickie) Olsztyn (woj. Częstochowskie) Pilica (woj. Katowickie) Poczesna (woj. Częstochowskie) Podlasie (woj. Częstochowskie) Potok (woj. Częstochowskie) Przybyszów (woj. Częstochowskie) Przyłęk (woj. Częstochowskie) Przyrów (woj. Częstochowskie) Przystań (woj. Częstochowskie) Rędziny (woj. Tarnowskie) Rokitno (woj. Częstochowskie) Słupia (woj. Kieleckie) Strzegowa (woj. Katowickie) Szczekociny (woj. Częstochowskie) Truskolasy (woj. Częstochowskie) Wilkowiecko (woj. Częstochowskie) Włodowice (woj. Częstochowskie) Zrebice (woj. Częstochowskie) Żarki (woj. Częstochowskie) Żóraw (woj. Częstochowskie) e) Komisja Porządkowa Cywilo Wojskowa, nr a) Oddział III b) Spisy ludności województwa krakowskiego : IV parafie powiatu proszowskiego English: Population Census - Krakow province: IV parishes of Proszowice county c) Biórków (woj. Krakowskie) Bobin (woj. Krakowskie) Bolechowice (woj. Krakowskie) Brzesko Nowe [Nowe Bresko] (woj. Krakowskie) Cudzynowice (woj. Kieleckie) Czubicz (woj. Krakowskie) Działoszyce (woj. Kieleckie)

9 Gorzków (woj. Kieleckie) Igołomia (woj. Krakowskie) Kazmierza Wielka (woj. Kieleckie) Kościelec (woj. Krakowskie) Koszyce (woj. Tarnowskie) Książnice (woj. Kieleckie) Lętkowice (woj. Krakowskie) Małoszów (woj. Kieleckie) Niedźwiedź (woj. Kieleckie) Niegardów (woj. Krakowskie) Pałecznica (woj. Kieleckie) Pleszów (woj. Krakowskie) Poborowice (woj. Krakowskie) Prandocin (woj. Krakowskie) Proszowice (woj. Krakowskie) Przemyków (woj. Kieleckie) Rachwałowice (woj. Kieleckie) Radziemice (woj. Krakowskie) Skalmierz (woj. Kieleckie) Słomniki (woj. Kieleckie) Wawrzeńczyce (woj. Kieleckie) Witów (woj. Kieleckie) Wrocimowice (woj. Krakowskie) Zębocin (woj. Krakowskie) Zielenice (woj. Krakowskie) e) Komisja Porządkowa Cywilo Wojskowa, nr a) Oddział III b) Spis ludności żydowskiej województwa krakowskiego English: Jewish population census - Krakow province c) Powiaty krakowki, ksiąski, proszowicki i lelowski e) Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa, nr 30 Uwaga : Spisy ludności ułożone alfabetycznie bez podziału w ramach powiatów. Miejscowści jak poz Remark : Alphabetical census, not according to districts as in a) Oddział III b) Protokól rewizji wolnego miasta Czeladzi (wykazy właścicieli domów) English: Czeladz (Katowice province) - list of homeowners c) Czeladź woj. Katowickie d) ok e) Variae civitates et villae, nr a) Oddział III b) Liber populationis pagi Okulice et Bratucice English: Residents of Okulice i Bratucice Tarnow province c) Okulice i Bratucice woj. Tarnowskie d) ok e) Kościoły i instytucje religijne, nr a) Oddział III b) Wykaz miejscowości i osób dla celów wojskowych austriackich z Obwodu 54 Olkusz English: Olkusz, Katowice district (borough 54) - list of towns and persons subject to Austrian military draft c) Olkusz, woj. Katowickie d) 1807 e) Varia Krakowa i Okręgu krakowskiego, nr a) Oddział III b) Status animarum in Capellania locali Mużyłowice English: Parish Register of all individuals in Muzylowice Parish c) Mużyłowice poza granicami Polski (dawne wojewódstwo lwowskie)

10 d) 1887 e) Kościoły I instytucje religijne, nr 524

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r.

Liczba bezrobotnych w układzie gmin - stan na dzień r. OGÓŁEM 60 i więcej z liczby ogółem - bezrobotni* z tego w wieku 0 1 2 3 4 5 6 7 8 Powiat będziński: 7 468 788 1 978 1 856 1 440 1 012 394 4 327 Będzin 3 163 294 827 822 617 432 171 1 819 Bobrowniki 493

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Kozy 3,4 12,1 28,9 50,3 71,8

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Egzamin gimnazjalny'2007 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Część humanistyczna 1 Czernichów 13,3 24,4 38,9 62,2

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9 S6

Bardziej szczegółowo

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP Y I POWIATY Y PÓŁNOCNY Kol. Grzegorz Sikora tel. 601 557 160 VPN 160 e-mail gsikora@znp.edu.pl ZACHODNI Kol. Kazimierz Piekarz tel. 609 058 629 VPN 356 e-mail

Bardziej szczegółowo

POWIAT KRAKOWSKI Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2013

POWIAT KRAKOWSKI Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2013 POWIAT KRAKOWSKI Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2013 1. 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy Szczodrkowice, 3 32.56 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego Damice, 53 32.17 3. Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji operacji

Harmonogram realizacji operacji Załącznik Nr 6 do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 111 "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" Znak sprawy (wypełnia FAPA): Harmonogram realizacji operacji Lp.

Bardziej szczegółowo

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r.

Informacja o uchwałach w sprawie funduszu sołeckiego na 2014 r. Informacja o uchwałach w sprawie wybierz właściwą izbę 1. Uchwała o wyrażeniu zgody 2. Uchwała o NIE wyrażeniu zgody 3. Nie podjęto (żadnej) uchwały Izba GT Nazwa Kod GUS WK PK GK GT PT Typ jednostki RIO

Bardziej szczegółowo

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015

Liczba ludności (faktyczne miejsce zamieszkania) obszaru uprawnionego stan na 30 VI 2015 Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11. ust. 2 pkt. 6 lit. b Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE SYMBOL GMINY RODZAJ GMINY** WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2012 roku* NAZWA Ludność wg. faktycznego miejsca Ludność korzystająca z sieici wodociągowej Wskaźnik zwodociągowania

Bardziej szczegółowo

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński

1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński LP POWIAT OŚRODEK SUBREGION 1 bocheński Bochnia MOPS 2 bocheński Bochnia GOPS 3 bocheński Drwinia GOPS 4 bocheński Lipnica Murowana GOPS 5 bocheński Łapanów GOPS 6 bocheński Nowy Wiśnicz MOPS 7 bocheński

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej

Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w klasie pierwszej szkoły podstawowej Informacja o liczbie 6-letnich uczniów w ie pierwszej szkoły podstawowej stan w dniu 03 września 2012 r. Wydział Pragmatyki Zawodowej i Administracji Oddział Analiz i Informacji Oświatowej Informacja o

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 11 Zdawalność matury 2015 ogółem podział na gminy Strona 2 z 11 Będzin 368 75,8 294 81,0 74 55,4 Bielsko Biała 2343 80,5 1307 87,1 1036 72,0 Bieruń 231 86,6 104 94,2

Bardziej szczegółowo

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO GMINY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Sprawdzian końcowy w szkołach podstawowych'2008 Procent uczniów, którzy uzyskali wynik pomiędzy staninem najwyższym a kolejnymi niższymi włącznie Gmina S9 S9 S8 S9 S7 S9

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku*

WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE. Wskaźnik zwodociągowania gmin na koniec 2015 roku* Dane do kryterium regionalnego, o którym mowa w 11 ust. 4 pkt 4 i 6 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 małopolskie bocheński Bochnia Cikowice 250 8,3300 2 małopolskie bocheński Bochnia Gorzków 23 3,5600 3 małopolskie bocheński Bochnia Stanisławice 1 9,4600 4 małopolskie bocheński Bochnia M. Bochnia -

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 2. Wnioski złożone zgodnie z naborem na podstawie pisma OP.III.2/78/2014. Samochód

Zał. nr 2. Wnioski złożone zgodnie z naborem na podstawie pisma OP.III.2/78/2014. Samochód Zał. nr 2 Wnioski złożone zgodnie z naborem na podstawie pisma OP.III.2/78/2014 L.p Powiat Gmina OSP Samochód KSRG ciężki średni lekki TAK - 1 NIE - 0 1. Bochnia Łapanów Łapanów 0 0 1 1 2. Bochnia Bochnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy

Załącznik nr 7. Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Załącznik nr 7 Indykatywna tabela finansowapodział środków puli konkursowej na 2 grupy Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice,

Bardziej szczegółowo

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH

SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH SPRAWDZIAN 2007 WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WYNIKI W POWIATACH Powiat W procentach według ów w powiatach bocheński 52 1438 26,8 66,9 3,5 5,6 12,2 19,1 23,6 13,8 11,1 6,8 4,3 brzeski 49 1328 26,7 66,6 4,1 6,3

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku

Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku Uchwała Nr XX/267/16 Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia 29 lutego 2016 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Województwa Małopolskiego gminom z terenu Małopolski, na realizację w

Bardziej szczegółowo

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego nr rejonu operacyjnego Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 24/0 Nazwa i opis rejonu operacyjnego powiat częstochowski, Częstochowa Liczba zespołów

Bardziej szczegółowo

12. Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy, dla mieszkańców

12. Pierwsza rejestracja w kraju pojazdów sprowadzonych z zagranicy, dla mieszkańców PROTOKÓŁ z kontroli publikacji obligatoryjnych informacji publicznych w BIP przeprowadzona w miesiącach marzec, kwiecień 2006r. w Wydziałach Starostwa i równorzędnych komórkach organizacyjnych Starostwa

Bardziej szczegółowo

DARMOWY INTERNET - Zobacz koniecznie!

DARMOWY INTERNET - Zobacz koniecznie! DARMOWY INTERNET - Zobacz koniecznie! Podkrakowska Sieć Teleinformatyczna jest zasadniczą częścią budowy Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego. W chwili obecnej przeprowadzane są prace konfiguracyjne

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków złożonych w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Numer 1 Pleśna Rewitalizacji Gminy Pleśna na lata 2016-33 025,00 22 526,00 2 Tuchów Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób

Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego. 2 osoby. 3 osoby 4 osoby 5 osób Opłaty za gospodarowanie odpadami w sposób selektywny na terenie Gmin Województwa Małopolskiego Lp Liczba domowników Częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych (ile razy w miesiącu) 1 osoba 2 osoby 3 osoby

Bardziej szczegółowo

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon

Rejon działania. Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Warszawie. Specjalista Terenowy Siedziba Telefon Alicja Gregorczyk - Jędrzejewska Rejonowy Zespół Doradztwa Rolniczego Bielsko - Biała Cieszyn, ul. Kraszewskiego 12 660 436 282 Bielsko - Biała bielski cieszyński żywiecki m. Bielsko - Biała - m. Szczyrk

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja węzłów przesiadkowych na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Lokalizacja węzłów przesiadkowych na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik 1 Lokalizacja węzłów ch na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Załącznik 1 Lokalizacja węzłów ch na terenie Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Biskupice P+R Biskupice P+R Trąbki Bodzanów

Bardziej szczegółowo

Stolice województw - stan na 20.12.2013. Dokumenty uprawniające do ulg/dorośli: Legitymacja osoby niepełnosprawnej z symbolem 04-O

Stolice województw - stan na 20.12.2013. Dokumenty uprawniające do ulg/dorośli: Legitymacja osoby niepełnosprawnej z symbolem 04-O Miasto: Białystok Stolice województw - stan na 20.12.2013 stopień), 100% opiekun osoby niepełnosprawnej, 50% osoba niepełnosprawna z lekkim stopniem. Dokumenty uprawniające do ulg/dzieci: Dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Kraków i powiat krakowski Kraków Świątniki Górne Mogilany Skawina Czernichów Wydział Spraw Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju

Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju Identyfikatory i nazwy jednostek podziału terytorialnego kraju obowiązujące od 1 stycznia 2011 r. (data ostatniej zmiany: 1 stycznia 2016 r.) Źródło: Załącznik nr 1 do rozporządzenia Rady Ministrów z dn.

Bardziej szczegółowo

GMINY WOKÓŁ KRAKOWA RYNEK MIESZKANIOWY I DOMY

GMINY WOKÓŁ KRAKOWA RYNEK MIESZKANIOWY I DOMY GMINY WOKÓŁ KRAKOWA RYNEK MIESZKANIOWY I DOMY Jeśli dom to gdzie? Bożena Choła Analityk rynku nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy Dorota Włodarczyk Analityk rynku nieruchomości Rzeczoznawca majątkowy

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Rodzaj działania Uwagi. Progi wyspowe lub pomiar prędkości z wyświetlaczem lub sygnalizacją świetlną. Lokalizacja Rodzaj działania Uwagi

Lokalizacja Rodzaj działania Uwagi. Progi wyspowe lub pomiar prędkości z wyświetlaczem lub sygnalizacją świetlną. Lokalizacja Rodzaj działania Uwagi Ranking BRD: urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 1. 1 1940K Skawina ul. Żwirki i Wigury Progi wyspowe 2 szt. 9600 2. 2 2121K Aleksandrowice Tablice prowadzące (5 szt.) 6563 3. 3 2158K Bibice Słupki

Bardziej szczegółowo

JUBILEUSZ ZWIĄZKU GMIN JURAJSKICH Zawiercie r.

JUBILEUSZ ZWIĄZKU GMIN JURAJSKICH Zawiercie r. JUBILEUSZ ZWIĄZKU GMIN JURAJSKICH 1991-2016 Zawiercie 17.06.2016r. Związek Gmin Jurajskich Działalność Stowarzyszenia w latach 1991-2016 Dokumenty z pierwszego spotkania informacyjnego w sprawie powołania

Bardziej szczegółowo

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Załącznik do uchwały nr 40/10/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11.01.2011r. Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Lp. Organów Nazwa organu Liczba szkół

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi odśnieżania 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi

Polska-Kraków: Usługi odśnieżania 2016/S Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Wyniki postępowania. Usługi 1 / 18 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378618-2016:text:pl:html -Kraków: Usługi odśnieżania 2016/S 209-378618 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postępowania

Bardziej szczegółowo

Bielowicza-gr. Powiatu I. Gaj skrzyż. z DK7-Brzyczyna skrzyż. z 2174K K2175 (18284) (z wyłączeniem nieprzejezdnego odcinka) razem

Bielowicza-gr. Powiatu I. Gaj skrzyż. z DK7-Brzyczyna skrzyż. z 2174K K2175 (18284) (z wyłączeniem nieprzejezdnego odcinka) razem Podział dróg powiatowych na standardy zimowego utrzymania 1. Drogi powiatowe przebiegające przez teren GMNY ŚWĄTNK GÓRNE, MOGLANY oraz ulica Leśna w Skawinie F.P.H.U. RENAX Renata Turchan, -00 Wieliczka,

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wag - KRAKÓW Część 1

Lokalizacja wag - KRAKÓW Część 1 Lokalizacja wag - KRAKÓW Część 1 Załącznik nr 1 do wzoru umowy 1 Kraków 60 Os. Na Stoku 1 UP 2 Kraków 60 Kraków, ul. Lubocka 99 AP 3 Kraków 60 Kraków, os. Piastów 60a, lok. Nr 28-29 AP Kraków 60 Kraków

Bardziej szczegółowo

O B W I E S Z C Z E N I E

O B W I E S Z C Z E N I E O B W I E S Z C Z E N I E WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 20 stycznia 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2012 r. Nie zaklejać! Na podstawie art. 32 ust. 1-4, art. 35 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Częstochowa

Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego ze szczególnym uwzględnieniem Miasta Częstochowa Regionalne Centrum Analiz i Planowania Strategicznego Wydział Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego Analiza powiązań funkcjonalnych na obszarze województwa śląskiego ze szczególnym

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Bocheoski Brzeski Chrzanowski Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Powiat Gmina Adres GKRPA Bochnia Bochnia Drwinia Lipnica Murowana Łapanów ul. Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2016 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2016 SPIS TREŚCI WSTĘP 5 1. Informacje ogólne 5 2. Wyniki absolwentów ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG

Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), (Announcements and Orders) RG Obwieszczenia i Zarządzenia władz Okupacynych (Sygn. 241), 1939 1945 Announcements and Orders RG 15.149 United States Holocaust Memorial Museum Archives 100 Raoul Wallenberg Place SW Washington, DC 20024

Bardziej szczegółowo

Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2010 r. wraz ze strukturą rodzajową pojazdów

Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2010 r. wraz ze strukturą rodzajową pojazdów Załącznik nr 2 Średni dobowy ruch w punktach pomiarowych na drogach wojewódzkich w Województwie Małopolskim w 2010 r. wraz ze strukturą rodzajową pojazdów PLAN ROZWOJU SIECI DRÓG WOJEWÓDZKICH W MAŁOPOLSCE

Bardziej szczegółowo

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Bocheński Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Powiat Gmina Adres GKRPA Telefon kontaktowy Dni i godziny pracy Bochnia Bochnia Ul. Kazimierza Wielkiego 26 Bochnia Ul.

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków spełniających wymogi merytoryczne w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Gminy Wietrzychowice na lata 2016-2023 128 2

Bardziej szczegółowo

Bezrobocie w województwie œl¹skim w 2014 r.

Bezrobocie w województwie œl¹skim w 2014 r. Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Alfabetyczny wykaz placówek Krakowskiego Banku Spółdzielczego

Alfabetyczny wykaz placówek Krakowskiego Banku Spółdzielczego Alfabetyczny wykaz placówek Krakowskiego Banku Spółdzielczego Bochnia, 32-700 Bochnia, ul. K. Wielkiego 10, tel. 14 612 34 18, 14 612 21 73 e-mail: bochnia2@kbsbank.com.pl Oddziały: Ciężkowice, 33-190

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES NR TELEFONU. Biłgoraj ul. Kościuszki 41 084 686-02-33. Chełm ul.wołyńska 1 082 563-22-33

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES NR TELEFONU. Biłgoraj ul. Kościuszki 41 084 686-02-33. Chełm ul.wołyńska 1 082 563-22-33 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES NR TELEFONU Biała Podlaska, bialski biłgorajski Chełm, chełmski hrubieszowski janowski Szkoła Podstawowa nr 5 z Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ

MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ JO f f ( j O ' vj%r (j1' X» " URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH MOŚĆ, MCI M H T IMMĘŁ W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSSiM W I PÓŁROCZU 2005 ROKU KATOWICE 2005 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja wag - KRAKÓW

Lokalizacja wag - KRAKÓW Lokalizacja wag - KRAKÓW Załącznik nr 1 a do umowy L.p. 1 Kraków 60 Os. Na Stoku 1 UP 2 Kraków 60 Kraków, os. Piastów 60a, lok. Nr 28-29 AP 3 Kraków 60 Kraków os. Bohaterów Września 26 A FUP 4 Kraków 60

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 40/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO. z dnia Ar marca 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 40/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO. z dnia Ar marca 2006 r. ZARZĄDZENIE Nr 40/06 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia Ar marca 2006 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Strona 1 z 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia.. Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Granica

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie

KARTA INFORMACYJNA. Starostwo Powiatowe w Krakowie Starostwo Powiatowe w Krakowie 1. Tytuł KARTA INFORMACYJNA Igołomia - Wawrzeńczyce, Iwanowice, Kocmyrzów - Luborzyca, Liszki, Michałowice, Skała, Słomniki, Sułoszowa, Wielka Wieś, Zielonki Jednostka/ osoba

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 59/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 59/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE Nr 59/10 WOJEWODY MAŁOPOLSKIEGO z dnia 8 marca 2010 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów na obszarze województwa małopolskiego oraz do Sejmiku Województwa

Bardziej szczegółowo

"MOJE BOISKO - ORLIK 2012", lata 2008-2012. "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", lata: powiat / gmina. bochnia gmina bochnia miasto

MOJE BOISKO - ORLIK 2012, lata 2008-2012. MOJE BOISKO - ORLIK 2012, lata: powiat / gmina. bochnia gmina bochnia miasto gorlicki dąbrowski chrzanowski brzeski bocheński bochnia gmina bochnia miasto Bochnia drwinia Mikluszowice 1 lipnica murowana Rajbrot 1 łapanów Sobolów 1 1 nowy wiśnicz Stary Wiśnicz Królówka rzezawa trzciana

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938)

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Stowarzyszenia podgórskie (1926-1938) sygn. 109 (elektroniczna wersja katalogu

Bardziej szczegółowo

TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.01.2011 r.

TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.01.2011 r. nr rejonu operacyjnego TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 0.0.20 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu RPMP IP /15 w ramach danej rundy oceny

Lista złożonych wniosków w ramach konkursu RPMP IP /15 w ramach danej rundy oceny Lista złożonych wniosków w ramach konkursu RPMP.0001-IP.01-12-007/15 w ramach danej rundy oceny I 23-30.02015 Powiat chrzanowski / Powiatowe w Chrzanowie Gmina Biecz/Miejsko - Gminny w Bieczu Gmina Wielka

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

POWIAT KRAKOWSKI

POWIAT KRAKOWSKI POWIAT KRAKOWSKI 1 2 3 4 5 6 7 Lp. Nr drogi Nazwa drogi Przebieg drogi na terenie powiatu krakowskiego Przebieg drogi przez gminy w powiecie krakowskim Przebieg drogi przez powiat Długość [km] 1 1032 K

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE) - SPR Załącznik do Uchwały Nr 1749/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 24 listopada 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.4.3 OBNIŻENIE POZIOMU NISKIEJ EMISJI (PALIWA STAŁE)

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. IMPULS - aktywizacja społecznozawodowa

Poddziałanie Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. IMPULS - aktywizacja społecznozawodowa Wykaz podpisanych umów w ramach naboru projektów systemowych na lata 2014-2015, realizowanych w ramach Poddziałania 7.1.1 oraz 7.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (stan na styczeń 2014 r.) Poddziałanie

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały

Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Obowiązek meldunkowy Zameldowanie na pobyt stały Pobytem stałym jest zamieszkanie w określonej miejscowości pod oznaczonym adresem z zamiarem stałego przebywania. W tym samym czasie można mieć tylko jedno

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata Załącznik I

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata Załącznik I Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 Załącznik I Plan Inwestycyjny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice SAVONA

Bardziej szczegółowo

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata Załącznik I

Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata Załącznik I Projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-2022 Załącznik I Plan Inwestycyjny w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi KONSORCJUM: IETU Katowice IMBiGS CGO Katowice SAVONA

Bardziej szczegółowo

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w %

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w % TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWACH A. LUDNOŚĆ, GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Województwa 1988 2002 1988= =100 Ludność miejska w % współczynnik feminizacji

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1999 2003.03.06 sprost. Dz.U.03.38.333 pkt 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do

Bardziej szczegółowo

CENTRALNY KOMITET ŻYDÓW W POLSCE (CKŻP), WYDZIAŁ EWIDENCJI I STATYSTYKI (SYGN. 303/V), RG M

CENTRALNY KOMITET ŻYDÓW W POLSCE (CKŻP), WYDZIAŁ EWIDENCJI I STATYSTYKI (SYGN. 303/V), RG M CENTRALNY KOMITET ŻYDÓW W POLSCE (CKŻP), WYDZIAŁ EWIDENCJI I STATYSTYKI (SYGN. 303/V), 1944 1950. (CENTRAL COMMITTEE OF JEWS IN POLAND, DEPARTMENT OF REGISTRATION AND STATISTICS) RG 15.186M United States

Bardziej szczegółowo

LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE

LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH LUMOŚĆ, RUCH IATDRAŁRTIJOGRACJE W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2005 M U KATOWICE 2006 OBJAŚNIENIA ZNAKÓW UMOWNYCH Kreska (-) - zjawisko nie wystąpiło Zero (0) - zjawisko istniało

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 39/2014 STAROSTY PROSZOWICKIEGO. z dnia 20 sierpnia 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 39/2014 STAROSTY PROSZOWICKIEGO. z dnia 20 sierpnia 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 39/2014 STAROSTY PROSZOWICKIEGO w sprawie organizacji narad koordynacyjnych oraz zasad i trybu uzgadniania na nich sytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu Na podstawie 31 ust 3

Bardziej szczegółowo

8.06.2013 Hala Sportowa ul.kusocińskiego 2 32-500 Chrzanów

8.06.2013 Hala Sportowa ul.kusocińskiego 2 32-500 Chrzanów Karate dla Serca 8.06.2013 Hala Sportowa ul.kusocińskiego 2 32-500 Chrzanów XI Europa Karate, Kobudo Cup for Club RONIN CUP N A GR O D U R 11 A FI 00 NAN SO E W A Karate kumite, kata, Okinawa Kobudo, Shotokan,

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem,

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, Ewidencja Ludności Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, - braku

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 3 kwietnia 2011 r.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 3 kwietnia 2011 r. Załącznik do uchwały nr 1/Z/2011 z dnia 24.02.2011 r. Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (PRZYCZEPY)

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (PRZYCZEPY) Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (PRZYCZEPY) Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie kodów pocztowych w badaniach przestrzennych

Wykorzystanie kodów pocztowych w badaniach przestrzennych Marcin Semczuk Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Ogólnopolska Konferencja Darmowe dane i open source w badaniach środowiska Kraków, 7-9 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r.

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 202 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/49/202 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 22 października 202 r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Sandomierski małopolskie Białka Tatrzańska ul. Środkowa Zrzeszenie BPS SA

Sandomierski małopolskie Białka Tatrzańska ul. Środkowa Zrzeszenie BPS SA małopolskie Andrychów ul. Krakowska 112 Zrzeszenie BPS SA małopolskie Andrychów ul. Lenartowicza 36 G Zrzeszenie BPS SA małopolskie Babice ul. Krakowska 47 Zrzeszenie BPS SA małopolskie Baranów Rynek 8

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE ZAŁĄCZNIK 5 LISTA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZBIERANIEM, TRANSPORTEM ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (lista ta nie jest

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego ZAŁĄCZNIKI 1 do 8 - komunalne ZAŁĄCZNIKI 9 do 11 Komunalne osady ściekowe KONSORCJUM IETU Katowice

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski.

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski. WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: 1. POWIAT BOCHEŃSKI Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pokoje:

Bardziej szczegółowo

Kradzieże infrastruktury TP, dewastacje sieci teletechnicznej w woj. śląskim jako zjawisko społeczne mające bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa

Kradzieże infrastruktury TP, dewastacje sieci teletechnicznej w woj. śląskim jako zjawisko społeczne mające bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa Kradzieże infrastruktury TP, dewastacje sieci teletechnicznej w woj. śląskim jako zjawisko społeczne mające bezpośredni wpływ na stan bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz stwarzające realne zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Jaworzno, dn

Jaworzno, dn Jaworzno, dn. 30.06.2015 Strona 1 z 10 Zdawalność matury 2015 - ogółem Nowa formuła egzaminu obecnych na 29 944 75,7 17924 80,8 12020 68,0 Wielkość miejscowości (położenie) Zdawalność matury 2015 podział

Bardziej szczegółowo

Dynamika zmian warunków społecznogospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach

Dynamika zmian warunków społecznogospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach Dynamika zmian warunków społecznogospodarczych w gminach powiatu krakowskiego w latach 2010-2014 Barbara Prus Małgorzata Dudzińska Uwarunkowania społeczno-gospodarcze Typologia gmin powiatu krakowskiego

Bardziej szczegółowo

Rejestr zabytków nieruchomych powiatu krakowskiego z uwzględnieniem podziału na gminy.

Rejestr zabytków nieruchomych powiatu krakowskiego z uwzględnieniem podziału na gminy. Rejestr zabytków nieruchomych powiatu krakowskiego z uwzględnieniem podziału na gminy. Stan luty 2007 r. VI.Powiat krakowski: Gmina Czernichów: 1. Czernichów gm. Czernichów - kościół par. p.w. św. Trójcy,

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR

WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH W RAMACH PODDZIAŁANIA DROGI SUBREGIONALNE - SPR Załącznik do Uchwały Nr 752/16 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 19 maja 2016 r. WYKAZ PROJEKTÓW SUBREGIONALNYCH MAŁOPOLSKA ZACHODNIA Lp. 1 Numer karty projektu RPOWM/SPR/MZ/2015/7.1.3/8 Nazwa Projektodawcy

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. MAŁOPOLSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

liczba pomieszczeń na danym piętrze nr piętra liczba sal sal w m² tak/nie I piętro 9 149,27 nie

liczba pomieszczeń na danym piętrze nr piętra liczba sal sal w m² tak/nie I piętro 9 149,27 nie 1 bocheński Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Rozdzielu Rozdziele 194, 32-731 Żegocina 2 brzeski Publiczna Szkoła Podstawowa w Łękach nr piętra liczba sal sal w m² / I piętro 9 149,27 32-823 Łęki - 1 4

Bardziej szczegółowo