ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE (Spis sporządziła mgr Krystyna Jelonek-Litewka) Oddział III - INFORMACJE DOTYCZACE SPISÓW I KARTOTEK MIESZKAŃCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE (Spis sporządziła mgr Krystyna Jelonek-Litewka) Oddział III - INFORMACJE DOTYCZACE SPISÓW I KARTOTEK MIESZKAŃCÓW"

Transkrypt

1 ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE (Spis sporządziła mgr Krystyna Jelonek-Litewka) Oddział III - INFORMACJE DOTYCZACE SPISÓW I KARTOTEK MIESZKAŃCÓW 1 a) Oddział III b) Księgi przyjęć do prawa miejskiego English: Record Ledgers of admissions to the city (or tax obligations, petitions, permits??? received) d) e) Archiwum Staropolskie m Krakowa, nr 33 I Uwaga: Pierwsze księgi wydane drukiem 2 a) Oddział III b) Księgi przyjęć do prawa miejskiego English: Record Ledgers of admissions to the city (or tax obligations, petitions, permits??? received) c) Kazimierz obecnie dzielnica Krakowa d) 1587(?)-1792 e) Akta m. Kazimierza, nr 34 3 a) Oddział III b) Spisy ludności English: Population Census c) Kleparz dzielnica Krakowa d) e) Akta m. Kleparza, nr a) Oddział III b) Cothalogus civium seu inhabitatorum episcopiensium ad Cracoviam (Spis mieszkańców) English: Population census of Krakow residents c) Jurydyka Biskupia obecnie w granicach Krakowa d) e) Jurydyki rakowskie, nr 37 5 a) Oddział III b) Spisy ludności województwa Krakowskiego i Kraków parafie miejskie English: Krakow province and Krakow city - Populations census - city parishes e) Komisja Porządkowa Cywilno Wojskowa, nr 30 6 a) Oddział III b) Spisanie ludności w Mieście Głównam Stołecznym Krakowa znajdujących się (Spis ludności) English: Central capitol city of Krakow - Population census d) 1795 e) Varia Krakowa i Okręgu krakowskiego, nr 71 7 a) Oddział III b) Spisanie ludności w mieście Głównym i stołecznym Krakowie (Spis ludności) English: Central capitol city of Krakow - Population census d) 1795 e) Varia Krakowa i Okręgu krakowskiego, nr 71 8 a) Oddział III b) Konskrypcja Głównego Stołecznego Miasta Krakowa z 1796 (Spis ludności) English: Central capitol city of Krakow military draft (or tax revenue, depends on the context) (population census) d) 1796

2 e) Akta m krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ), nr, 33 II 9 a) Oddział III b) Konskrypcja ludności Miasta Głównego Stołecznego Krakowa, Wydziału Durgiego Kleparz (Spis ludności) English: Central capitol city of Krakow - Kleparz, Second District, Draft (or tax revenue, depends on the context) (Population Census) d) 1796 e) Akta m krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ), nr, 33 II 10 a) Oddział III b) Konskrypcja posesji ludności Wydziału Trzeciego Miasta Krakowa dawne jurydyki (Spis ludności) English: City of Krakow, District III - conscription of ownership (what is that?, maybe wealth tax obligation) - old jurisdiction (Population Census) d) 1796 e) Akta m krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ), nr, zesp. 33 II 11 a) Oddział III b) Konsygnacja Miasta Cesarsko-królewskiej Mości Krakowa Wydziału I - (Spis właścicieli budynków z wykazem zakaterowania wojska) English: Census of Krakow District I homeowners asked (or ordered) to accommodate military troops d) 1799 e) Akta m krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ), nr, 33 II 12 a) Oddział III b) Kwater lista dla Wojska Jego Cesarskiej Mości w mieście Kazimierzu, Stradomia i Siedliski Źydowskim (Spis właśności budynków z wykazem zakaterowania wojska) English: List of Military quarters for His Majesty Army in Kazimierz, Stradom and Jewish Siedlisk (list of residences asked to accommodate military troops) d) 1796 e) Akta m krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ), nr, 33 II 13 a) Oddział III b)_ Spis ludności m. Krakowa d) 1850 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III d) 1857 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III d) 1870 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III d) 1880 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr 87

3 17 a) Oddział III d) 1890 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III d) 1900 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III d) 1910 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Spisy osób mogących pozostać w Twierdzy Kraków English: List of persons with permits to remain in Krakow proper d) 1914 e) Nie objéte spisem zespołow 21 a) Oddział III d) 1921 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Ausweis Uber den im Sinne des 9 des Einguarterungs Besetzes ermiltelten Fassungsraum Dz I-VIII (Wykaz właścicieli budynków z uwagami co do pojemności lokalu w Dzielnicach I-VIII) English: List of building owners with notes relating to square footage in Districts I-VIII d) 1880 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Księgi przyjętych do gminy Krowodrza English: Record ledgers of admissions (tax, permits, petitions?) to Krowodrza community c) Krowodrza obecnie dzielnica Krakowa d) e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Spis ludności Półwsie Zwierzynieckie English: Population Census in Półwsie Zwierzynieckie c) Półwsie Zwierzynieckie obecnie część Krakowa d) 1870 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Spis mieszkańców Ludwinowa uprawnionych do głosowania English: Residents of Ludwinow with voting rights. c) Ludwinów obecnie w granicach Krakowa d) 1907

4 26 a) Oddział III b) Spis właścicieli donów gminy Nowa Wieś Gm. Nowa Wieś obecnie w granicach English: Homeowners of Nowa Wies community. Nowa Wies is currently within Krakow proper. c) Krakowa d) a) Oddział III b) Spis ludności gminy IX Wolnego Miasta Krakowa (Półwsie Zwierzynieckie, Zwierzyniec, Czarna Wieś) Obecnie w granicach English: Population census of Free City of Krakow (community IX) (Półwsie Zwierzynieckie, Zwierzyniec, Czarna Wieś). Currently within the city boundaries. c) Krakowa d) a) Oddział III b) Spis ludności Półwsie i wsi Zwierzyniec English: Population Census - Półwsie and Zwierzyniec community c) Gm. Półwsie Zwierzynieckie i Zwierzyniec obecnie w granicach Krakowa d) 1853 uzup i a) Oddział III b) Księgi przyjętych do gminy Zwierzyniec English: Record ledgers of admissions (receivables, f.e. tax, permits, petitions?) to Zwierzyniec Community c) obecnie w granicach Krakowa d) a) Oddział III b) Ksiąźki meldunkowe obcych gminy Zakrzówek (dotyczy osób przybyłych w celach zarobkowych) English: Registration books - records of foreign born residing in Zakrzówek community (refers to persons who arrived there for financial purposes (to seek income)) c) Gm. Zakrzówek - obecnie w granicach Krakowa d) a) Oddział III b) Spisy ludności m. Podgórza English: Population census of Podgorze c) Podgórze obecnie dzielnica m. Krakowa d) e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Księga i protokół wydanych certyfikatów przynależności do m. Podgórza English: Record ledger of residential permits issued in Podgorze c) Podgórze obecnie dzielnica m. Krakowa d) e) Akta m. Podgórza, nr a) Oddział III b) Spisy poborowych English: List of draftees d) Urodzeni w l e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Spisy ludności żydowskiej na Kazimierzu English: Jewish population in Kazimierz

5 c) Kazimierz obecnie w granicach Krakowe d) 1796 e) Akta Żydów kazimierskich, nr a) Oddział III b) Kwestionariusze na wydawnie dowodów osobisteych (Kennkarten) dla Żydów załatwione pozytywnie i negatywnie. Podania Żydów z obszarów przyłączonych do Krakowa (1941) o dowody osobiste (kwestionariusze) English: Jewish applications for identity cards (Kennkarten), accepted and rejected. Jewish requests for ID cards from adjoining Krakow areas (1941) d) e) Stadthauptmann der Stadt Krakau (Starosta Miasta Krakowa) , nr 33 VII 36 a) Oddział III b) 1. Wykaz poddanych rosyjskich do kraju tut. przyłych, którzy mają zamiar osiedlić się na stałe w mieście Krakowie 1836r. 2. Wykaz dodatkowy osób, które zdeklarowały chęć zamienienia poddaństwa cesarskoaustriackiego na tut. krajowe (Spis ludności przybłej do Krakowa) English: 1. List of Russian subjects who desire to live permanently in Krakow in English: 2. Additional List of persons who declared a wish to exchange Austrian citizenship for a local one. (List of newcomers in Krakow) d) e) Varia z okresu Wolnego Miasta Krakowa, nr a) Oddział III b) Lista poddanych Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego przed epoką 25 XI 1836 do kraju Wolnego Miasta Krakowa lub jego Okręgu przybyłych (Spis przybyłych dla celów zarobkowych) English: List of Polish and Russian Empire citizens before 25 XI 1836 living in Krakow or Krakow newcomers (List of foreign born who came for financial reasons) i woj. Krakowskie d) e) Komitet Ekonomiczny Wolnego Miasta Krakowa, nr a) Oddział III b) Spisy ludności przybyłej do Krakowa tzw. Arkusze dodatkowe do spisów ludności English: List of newcomers in Krakow, so called additional census forms d) (?) e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr 85 Uwaga: część z tych osób otrzymała zgodę na stałe zamieszkanie w Krakowie Remark: some on the list were approved for permanent residence 39 a) Oddział III b) Konsygnacja z Miasta Krakowa różnej profesji za podpisem urzędu konskrypcyjnego wyszłych ludzi (Spis ludności opuszczających Kraków dla celów zarobkowych) English: List of persons leaving Krakow to seek income elsewhere d) e) Akta m. Krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ) nr 33 II 40 a) Oddział III b) Auszug aus dem Volks (Wyciąg z ksiąg spisu ludności dotyczący osób zamieszkałych w Królestwie Polskim i Rosji, obywateli austruackich. Arkusze podpisane w Wiedniu) English: Austrian citizens living in Poland and Russia (forms signed in Vienna) c) dotyczy najprawdopodobniej ludzi zamieszkałych przedtem w Krakowie d) e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Podania cudzoziemców o zezwolenie na pobyt w Krakowie (kwestionariusze) English: Applications of foreign born for approval to stay in Krakow.

6 d) e) Stadhauptmann der Stadt Krakau, nr 33 VII 42 a) Oddział III b) Kartoteki podopiecznych dot. Przesiedlonych z Reichu od 1940r. uchodźców z Warszawy po Powstaniu i uchodźców ze Wschodu od 1943r English: Register of deportees from Reich from 1940, refugees from Warsaw after the uprising, and refugees from the East from d) e) Polski Komitet Opiekuńczy Kraków-Miasto, nr a) Oddział III b) Kartoteki Warszawian wywiezionych do Niemiec i wysłanych do obozów do Niemiec English: Register of Warsaw residents deported to Germany and to German camps c) Wywiezieni z Krakowa d) e) Polski Komitet Opiekuńczy Kraków-Miasto, nr a) Oddział III b) Karty meldunkowe Polákow i Żydów English: Registration Cards of Poles and Jews d) e) Stadhauptmann der Stadt Krakau, nr 33 VII 45 a) Oddział III b) Karty meldunkowe Niemców English: German Registration Cards d) e) Stadhauptmann der Stadt Krakau, nr 33 VII 46 a) Oddział III b) Spisy ludności województwa krakowskiego, i parafie powiatu krakowskiego English: Population Census - Krakow province and parishes of Krakow county c) Babice (woj. bielskie) Będzin (woj. katowickie) Biały Kościól (woj. krakowskie) Bobrek (woj. bielskie) Chechło (woj. katowickie) Chrzanów (woj. katowickie) Czernichów (woj. krakowskie) Giebułtow (woj. krakowskie) Głoczowy [Gołoczewy] (woj. katowickie) Gołonog (woj. katowickie) Gorenice (woj. katowickie) Goszcza (woj. krakowskie) Górka (woj. krakowskie) Imbramowicz (woj. krakowskie) Iwanowice (woj. krakowskie) Jangrot (woj. krakowskie) Jaworzno (woj. kaowickie) Jerzmanowice (woj. krakowskie) Korzkiew (woj. krakowskie) Kościelic (woj. krakowskie) Krzeszowicz (woj. krakowskie) Liszki (woj. krakowskie) Luborzyca (woj. krakowskie) Minoga (woj. krakowskie) Modlnica (woj. krakowskie) Mogiła (woj. krakowskie) Morawica (woj. krakowskie) Mysłowice (woj. katowickie)

7 Mrzygłod (woj. częstochowskie) Nowa Góra (woj. krakowskie) Olkusz (woj. katowickie) Paczułtowice (woj. krakowskie) Pleszów (woj. krakowskie) Płaza (woj. katowickie) Pobiednik Wielki (woj. krakowskie) Poręba Żegota (woj. krakowskie) Raciborowice (woj. krakowskie) Racławice (woj. krakowskie) Regulice (woj. krakowskie) Rudawa (woj. krakowskie) Ruszcza (woj. krakowskie) Rybna (woj. krakowskie) Sąspów (woj. krakowskie) Sławków (woj. katowickie) Smarzowice (woj. krakowskie) Sosnka [Sanke] (woj. krakowskie) Sułoszowa (woj. krakowskie) Trzebinia (woj. krakowskie) Więcławice (woj. krakowskie) Wysocice (woj. krakowskie) Zadroże (woj. krakowskie) Zalas (woj. krakowskie) Zielonki (woj. krakowskie) e) Komisja Porządkowa Cywilno Wojskowa, nr a) Oddział III b) Spisy ludności województwa krakowskiego : II parafie powiatu ksiąskiego English: Population Census - Krakow province: II parishes of Ksiaznice county c) Chlina (woj. Katowickie) Chodów (woj. Kieleckie) Cierno (woj. Kieleckie) Czaple Wielkie (woj. Krakowskie) Gołcza (woj. Krakowskie) Grudyny (woj. Kieleckie) Jemielno [Imielno] (woj. Kieleckie) Jędrzejów (woj. Kieleckie) Kalina Wielka (woj. Krakowskie) Kossów (woj.. Radomskie?) Kozlów (woj. Kieleckie) Krzcięcice (woj. Kieleckie) Ksiaż Mały (woj. Kieleckie) Ksiaż Wielki (woj. Kieleckie) Ksiażnice Wielkie (woj. Kieleckie) Miechów (woj. Kieleckie) Mironice [Mieronice] (woj. Kieleckie) Mokrzko [Mokrsko] (woj. Kieleckie) Mstyczów (woj. Kieleckie) Nasiechowice (woj. Kieleckie) Nowarzyce (woj. Kieleckie) Obichów [Obiechów] (woj. Kieleckie) Piotrkowice (woj. Kieleckie) Poręba Dzierżna (woj. Katowickie) Racławice (woj. Kieleckie) Rakoszyn (woj. Kieleckie) Sieciechowice (woj. Krakowskie) Słaboszów (woj. Kieleckie) Szreniawa (woj. Krakowskie) Tczyca (woj. Kieleckie) Uniejów (woj. Kieleckie) Wodzisław (woj. Kieleckie) Wolbrom (woj. Katowickie)

8 Wrocieryż (woj. Kieleckie) Żarnowiec (woj. Katowickie) e) Komisja Porządkowa Cywilo Wojskowa, nr a) Oddział III b) Spisy ludności województwa krakowskiego : III parafie powiatu lelowskiego English: Population Census - Krakow province: III parishes of Lelow (spelling?) county c) Biała (woj. Bielskie) Chechło (woj. Katowickie) Chlewice (woj. Częstochowskie) Ciągowice (woj. Katowickie) Częstochowa (woj. Częstochowskie) Drochlin (woj. Częstochowskie) Dziengów (woj. Częstochowskie) Goleniowy (woj. Częstochowskie) Irządze (woj. Częstochowskie) Kidów (woj. Katowickie) Kiebło (woj. Tarnowskie) Kłobucko [Kłobuck] (woj. Częstochowskie) Kroczyce (woj. Częstochowskie) Kromołów (woj. Katowickie) Krzepice (woj. Częstochowskie) Łany Wielkie (woj. Katowickie) Mrzygłód (woj. Częstochowskie) Mstów (woj. Kieleckie) Mykanów (woj. Częstochowskie) Nagłowice (woj. Kieleckie) Nakło (woj. Częstochowskie) Niegowa (woj. Częstochowskie) Ogrodzieniec (woj. Katowickie) Olsztyn (woj. Częstochowskie) Pilica (woj. Katowickie) Poczesna (woj. Częstochowskie) Podlasie (woj. Częstochowskie) Potok (woj. Częstochowskie) Przybyszów (woj. Częstochowskie) Przyłęk (woj. Częstochowskie) Przyrów (woj. Częstochowskie) Przystań (woj. Częstochowskie) Rędziny (woj. Tarnowskie) Rokitno (woj. Częstochowskie) Słupia (woj. Kieleckie) Strzegowa (woj. Katowickie) Szczekociny (woj. Częstochowskie) Truskolasy (woj. Częstochowskie) Wilkowiecko (woj. Częstochowskie) Włodowice (woj. Częstochowskie) Zrebice (woj. Częstochowskie) Żarki (woj. Częstochowskie) Żóraw (woj. Częstochowskie) e) Komisja Porządkowa Cywilo Wojskowa, nr a) Oddział III b) Spisy ludności województwa krakowskiego : IV parafie powiatu proszowskiego English: Population Census - Krakow province: IV parishes of Proszowice county c) Biórków (woj. Krakowskie) Bobin (woj. Krakowskie) Bolechowice (woj. Krakowskie) Brzesko Nowe [Nowe Bresko] (woj. Krakowskie) Cudzynowice (woj. Kieleckie) Czubicz (woj. Krakowskie) Działoszyce (woj. Kieleckie)

9 Gorzków (woj. Kieleckie) Igołomia (woj. Krakowskie) Kazmierza Wielka (woj. Kieleckie) Kościelec (woj. Krakowskie) Koszyce (woj. Tarnowskie) Książnice (woj. Kieleckie) Lętkowice (woj. Krakowskie) Małoszów (woj. Kieleckie) Niedźwiedź (woj. Kieleckie) Niegardów (woj. Krakowskie) Pałecznica (woj. Kieleckie) Pleszów (woj. Krakowskie) Poborowice (woj. Krakowskie) Prandocin (woj. Krakowskie) Proszowice (woj. Krakowskie) Przemyków (woj. Kieleckie) Rachwałowice (woj. Kieleckie) Radziemice (woj. Krakowskie) Skalmierz (woj. Kieleckie) Słomniki (woj. Kieleckie) Wawrzeńczyce (woj. Kieleckie) Witów (woj. Kieleckie) Wrocimowice (woj. Krakowskie) Zębocin (woj. Krakowskie) Zielenice (woj. Krakowskie) e) Komisja Porządkowa Cywilo Wojskowa, nr a) Oddział III b) Spis ludności żydowskiej województwa krakowskiego English: Jewish population census - Krakow province c) Powiaty krakowki, ksiąski, proszowicki i lelowski e) Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa, nr 30 Uwaga : Spisy ludności ułożone alfabetycznie bez podziału w ramach powiatów. Miejscowści jak poz Remark : Alphabetical census, not according to districts as in a) Oddział III b) Protokól rewizji wolnego miasta Czeladzi (wykazy właścicieli domów) English: Czeladz (Katowice province) - list of homeowners c) Czeladź woj. Katowickie d) ok e) Variae civitates et villae, nr a) Oddział III b) Liber populationis pagi Okulice et Bratucice English: Residents of Okulice i Bratucice Tarnow province c) Okulice i Bratucice woj. Tarnowskie d) ok e) Kościoły i instytucje religijne, nr a) Oddział III b) Wykaz miejscowości i osób dla celów wojskowych austriackich z Obwodu 54 Olkusz English: Olkusz, Katowice district (borough 54) - list of towns and persons subject to Austrian military draft c) Olkusz, woj. Katowickie d) 1807 e) Varia Krakowa i Okręgu krakowskiego, nr a) Oddział III b) Status animarum in Capellania locali Mużyłowice English: Parish Register of all individuals in Muzylowice Parish c) Mużyłowice poza granicami Polski (dawne wojewódstwo lwowskie)

10 d) 1887 e) Kościoły I instytucje religijne, nr 524

ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38

ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38 ZAK AD WYDAWNICTW STATYSTYCZNYCH, 00-925 WARSZAWA, AL. NIEPODLEG 0ŒCI 208 Informacje w sprawach sprzeda y publikacji tel.: (0 22) 608 32 10, 608 38 10 PRZEDMOWA Niniejsza publikacja Wykaz identyfikatorów

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Lucyna Nowak zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych

i Rynku Pracy Lucyna Nowak zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic Surveys and Labour Market Department Kierujący Supervisor Lucyna Nowak zastępca

Bardziej szczegółowo

WORD LIST Polish LANGUAGE CHARACTERISTICS

WORD LIST Polish LANGUAGE CHARACTERISTICS WORD LIST Polish This list contains Polish words with their English translations. The words included here are those that you are likely to find in genealogical sources. If the word you are looking for

Bardziej szczegółowo

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych

i Rynku Pracy Dorota Szałtys zastępca dyrektora departamentu Ośrodek Informatyki Statystycznej, US w Olsztynie Zakład Wydawnictw Statystycznych Opracowanie publikacji Preparation of the publication GUS, Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy CSO, Demographic and Labour Market Surveys Department Kierujący Supervisor Dorota Szałtys zastępca

Bardziej szczegółowo

Przykładowy rozdział książki: Bitwa o Kraków 1945. WALKI ODWROTOWE Z KONN/t ARMI!t BUDIONNEGO 317

Przykładowy rozdział książki: Bitwa o Kraków 1945. WALKI ODWROTOWE Z KONN/t ARMI!t BUDIONNEGO 317 upał nie pozwalał na szybki marsz, dywizja szła stępem. O godzinie l O, l. Pułk doszedł do Razgulaja, nie napotykając jeszcze wroga. Tu przybył oficer z rozhttp://grzbiet.pl/sklep/bitwa-o-krakow-1945 WALKI

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013

POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY CENTRAL STATISTICAL OFFICE POWIERZCHNIA I LUDNOŚĆ W PRZEKROJU TERYTORIALNYM W 2013 R. AREA AND POPULATION IN THE TERRITORIAL PROFILE IN 2013 Statistical Information and Elaborations

Bardziej szczegółowo

Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW

Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW Bazy danych utworzone w archiwach (stan na 31.12.2007) Baza danych Opis Archiwum Główne Akt Dawnych w Warszawie BAZY AGAD - SPIS RAP - 1999 SPIS ZESPOŁÓW AGAD ARCHIWUM KORONNE WARSZAWSKIE - DZIAŁ "ROSYJSKIE"

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE

JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE JĘZYK ANGIELSKI DLA PRACOWNIKÓW SAL OBSŁUGI PODATNIKA W URZĘDACH SKARBOWYCH MATERIAŁY SZKOLENIOWE Szkolenie zorganizowane w ramach projektu Szkolenia psychospołeczne i specjalistyczne współfinansowane

Bardziej szczegółowo

DARMOWY INTERNET - Zobacz koniecznie!

DARMOWY INTERNET - Zobacz koniecznie! DARMOWY INTERNET - Zobacz koniecznie! Podkrakowska Sieć Teleinformatyczna jest zasadniczą częścią budowy Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego. W chwili obecnej przeprowadzane są prace konfiguracyjne

Bardziej szczegółowo

Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach)

Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach) Łukasz Guldon (Archiwum Państwowe w Kielcach) Urzędy administracji ogólnej w guberni kieleckiej w drugiej połowie XIX i początkach XX wieku. Dzieje ustrojowe, przepisy kancelaryjne, stan opracowania, wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

An inventory of census micro-data from the territory of Western Ukraine (Red Ruthenia, Eastern Galicia) before 1914

An inventory of census micro-data from the territory of Western Ukraine (Red Ruthenia, Eastern Galicia) before 1914 Max Planck Institute for Demographic Research Konrad-Zuse-Str. 1, 18057 Rostock - Germany +49 381 2081-190 (secretary s office) http://www.censusmosaic.org MOSAIC WORKING PAPER WP2012-003 Dezember 2012

Bardziej szczegółowo

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna

Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU 84?3 Ludność w województwie dolnośląskim. Stan i struktura demograf!czno-społeczna $ WROCŁAW 2013 HH URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Ludność w województwie dolnośląskim.

Bardziej szczegółowo

Tadeusz W. Świątek Rafał Chwiszczuk skład i łamanie Studio Graf Ireneusz Mitura typesetting and formatting projekt okładki Agata Wojas cover project

Tadeusz W. Świątek Rafał Chwiszczuk skład i łamanie Studio Graf Ireneusz Mitura typesetting and formatting projekt okładki Agata Wojas cover project Tadeusz W. Świątek Rafał Chwiszczuk skład i łamanie Studio Graf Ireneusz Mitura typesetting and formatting projekt okładki Agata Wojas cover project korekta Jakub Skrzek proofreading tłumaczenie Marta

Bardziej szczegółowo

Where are we now? Raporty i analizy

Where are we now? Raporty i analizy Where are we now? Raporty i analizy Reports and Analyses 6 /2014 www.csm.org.pl Reports and Analyses Niniejszy raport powstał w ramach projektu Where are we now, współfinansowanego ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

Tomasza Klimanka Zastępcy Dyrektora Urzędu Statystycznego w Poznaniu. Opracowanie publikacji: GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Demograficznych i Rynku Pracy Departament Metodologii, Standardów i Rejestrów Urząd Statystyczny w Bydgoszczy Urząd Statystyczny w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH

ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH THE POZNAŃ SOCIETY FOR THE ADVANCEMENT OF THE ARTS AND SCIENCES SECTION OF HISTORY AND SOCIAL SCIENCES IN CO-OPERATION WITH THE INSTITUTE OF HISTORY POLISH

Bardziej szczegółowo

Œladami ydowskich miasteczek

Œladami ydowskich miasteczek WYDANIE www.chmielnik.com OKOLICZNOŒCIOWE IV Spotkania z Kultur¹ ydowsk¹ Œladami ydowskich miasteczek Piñczów-Dzia³oszyce-Szyd³ów-Chmielnik 16-18.06.2006 rok Synagoga w Piñczowie przed II Wojn¹ Synagoga

Bardziej szczegółowo

DZIAŁ V LUDNOŚĆ CHAPTER V POPULATION

DZIAŁ V LUDNOŚĆ CHAPTER V POPULATION DZIAŁ V LUDNOŚĆ CHAPTER V POPULATION Uwagi ogólne 1. Tablice działu opracowano na podstawie: 1) wyników spisów powszechnych; 2) bilansów stanu i struktury ludności faktycznie zamieszkałej na terenie gminy.

Bardziej szczegółowo

SCIENCE NAUKA. Brzostek na mapie Miega Brzostek on the Mieg s map. Dominika Kuśnierz-Krupa* Key words: Brzostek, Mieg s map, urban layout

SCIENCE NAUKA. Brzostek na mapie Miega Brzostek on the Mieg s map. Dominika Kuśnierz-Krupa* Key words: Brzostek, Mieg s map, urban layout NAUKA SCIENCE Dominika Kuśnierz-Krupa* Brzostek na mapie Miega Brzostek on the Mieg s map Słowa kluczowe: Brzostek, mapa Miega, układ urbanistyczny Key words: Brzostek, Mieg s map, urban layout Brzostek

Bardziej szczegółowo

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY

COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY COURSE CATALOGUE (ECTS INFORMATION PACKAGE) INFORMATION ON THE UNIVERSITY Legnica 2011/2012 ECTS GENERAL INFORMATION* The European Credit Transfer System was initially set up in 1989 as a pilot scheme

Bardziej szczegółowo

TOPONYMIC GUIDELINES OF POLAND POLSKI PRZEWODNIK TOPONIMICZNY

TOPONYMIC GUIDELINES OF POLAND POLSKI PRZEWODNIK TOPONIMICZNY COMMISSION ON STANDARDIZATION OF GEOGRAPHICAL NAMES OUTSIDE THE REPUBLIC OF POLAND affiliated to the Surveyor General of Poland KOMISJA STANDARYZACJI NAZW GEOGRAFICZNYCH POZA GRANICAMI RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Szlakiem Dawida Ben Guriona

Szlakiem Dawida Ben Guriona Szlakiem Dawida Ben Guriona Following the trail of David Ben Gurion 2 3 (...) W dziejach Izraela Ben Gurion pozostanie charyzmatycznym przywódcą. Jego osobowość, konsekwencja, prawość, skromność, umiejętność

Bardziej szczegółowo

Pieniądze, banki i rachunki Money, Banks & Bills

Pieniądze, banki i rachunki Money, Banks & Bills Devon Strategic Partnership Pieniądze, banki i rachunki Money, Banks & Bills Waluta Wielka Brytania nie jest częścią strefy euro i nadal stosuje swoją własną walutę funta szterlinga. Currency The UK is

Bardziej szczegółowo

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE

THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE THE WILTSHIRE GUIDE FOR MIGRANT WORKERS AND THEIR FAMILIES AND EVERYONE CONCERNED ABOUT LEGAL AND LOCAL APPLICATIONS TO THEIR LIVING IN WILTSHIRE (UPDATED PUBLICATION IN POLISH AND ENGLISH LANGUAGE) UAKTUALNIONY

Bardziej szczegółowo

Wstęp 4. Wprowadzenie 7. I.B.2. Katalog proponowanych działań w obszarach priorytetowych rozwoju produktu turystycznego 40

Wstęp 4. Wprowadzenie 7. I.B.2. Katalog proponowanych działań w obszarach priorytetowych rozwoju produktu turystycznego 40 1 Spis treści Wstęp 4 I. KONCEPCJA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 6 Wprowadzenie 7 I.A. CZĘŚĆ ANALITYCZNO DIAGNOSTYCZNA 8 I.A.1. Analiza stanu rozwoju produktu turystycznego SOG 8 I.A.2. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND

JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND JAGIELLONIAN UNIVERSITY 645 YEARS OF HISTORY THE OLDEST UNIVERSITY IN POLAND POLISH LANGUAGE CLASSES AT ALL LEVELS CLASSES IN POLISH CULTURE, LITERATURE, THEATER, FILM, HISTORY AND SOCIOLOGY CLASSES BEGIN

Bardziej szczegółowo

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK WYDZIAŁ HISTORII I NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ROCZNIKI

POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK WYDZIAŁ HISTORII I NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ROCZNIKI POZNAŃSKIE TOWARZYSTWO PRZYJACIÓŁ NAUK WYDZIAŁ HISTORII I NAUK SPOŁECZNYCH INSTYTUT HISTORII POLSKIEJ AKADEMII NAUK ROCZNIKI DZIEJÓW SPOŁECZNYCH I GOSPODARCZYCH ZAŁOŻONE PRZEZ FRANCISZKA BUJAKA I JANA

Bardziej szczegółowo

Wstęp 4. Wprowadzenie 7. I.B.2. Katalog proponowanych działań w obszarach priorytetowych rozwoju produktu turystycznego 40

Wstęp 4. Wprowadzenie 7. I.B.2. Katalog proponowanych działań w obszarach priorytetowych rozwoju produktu turystycznego 40 1 Spis treści Wstęp 4 I. KONCEPCJA ROZWOJU PRODUKTU TURYSTYCZNEGO 6 Wprowadzenie 7 I.A. CZĘŚĆ ANALITYCZNO-DIAGNOSTYCZNA 8 I.A.1. Analiza stanu rozwoju produktu turystycznego SOG 8 I.A.2. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010

KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 Główny Urząd Statystyczny Central Statistical Office Urząd Statystyczny w Gdańsku Statistical Office in Gdańsk KAPITAŁ LUDZKI W POLSCE W 2010 R. HUMAN CAPITAL IN POLAND IN 2010 STUDIA I ANALIZY STATYSTYCZNE

Bardziej szczegółowo