ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE (Spis sporządziła mgr Krystyna Jelonek-Litewka) Oddział III - INFORMACJE DOTYCZACE SPISÓW I KARTOTEK MIESZKAŃCÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE (Spis sporządziła mgr Krystyna Jelonek-Litewka) Oddział III - INFORMACJE DOTYCZACE SPISÓW I KARTOTEK MIESZKAŃCÓW"

Transkrypt

1 ARCHIWUM PAŃSTWOWE W KRAKOWIE (Spis sporządziła mgr Krystyna Jelonek-Litewka) Oddział III - INFORMACJE DOTYCZACE SPISÓW I KARTOTEK MIESZKAŃCÓW 1 a) Oddział III b) Księgi przyjęć do prawa miejskiego English: Record Ledgers of admissions to the city (or tax obligations, petitions, permits??? received) d) e) Archiwum Staropolskie m Krakowa, nr 33 I Uwaga: Pierwsze księgi wydane drukiem 2 a) Oddział III b) Księgi przyjęć do prawa miejskiego English: Record Ledgers of admissions to the city (or tax obligations, petitions, permits??? received) c) Kazimierz obecnie dzielnica Krakowa d) 1587(?)-1792 e) Akta m. Kazimierza, nr 34 3 a) Oddział III b) Spisy ludności English: Population Census c) Kleparz dzielnica Krakowa d) e) Akta m. Kleparza, nr a) Oddział III b) Cothalogus civium seu inhabitatorum episcopiensium ad Cracoviam (Spis mieszkańców) English: Population census of Krakow residents c) Jurydyka Biskupia obecnie w granicach Krakowa d) e) Jurydyki rakowskie, nr 37 5 a) Oddział III b) Spisy ludności województwa Krakowskiego i Kraków parafie miejskie English: Krakow province and Krakow city - Populations census - city parishes e) Komisja Porządkowa Cywilno Wojskowa, nr 30 6 a) Oddział III b) Spisanie ludności w Mieście Głównam Stołecznym Krakowa znajdujących się (Spis ludności) English: Central capitol city of Krakow - Population census d) 1795 e) Varia Krakowa i Okręgu krakowskiego, nr 71 7 a) Oddział III b) Spisanie ludności w mieście Głównym i stołecznym Krakowie (Spis ludności) English: Central capitol city of Krakow - Population census d) 1795 e) Varia Krakowa i Okręgu krakowskiego, nr 71 8 a) Oddział III b) Konskrypcja Głównego Stołecznego Miasta Krakowa z 1796 (Spis ludności) English: Central capitol city of Krakow military draft (or tax revenue, depends on the context) (population census) d) 1796

2 e) Akta m krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ), nr, 33 II 9 a) Oddział III b) Konskrypcja ludności Miasta Głównego Stołecznego Krakowa, Wydziału Durgiego Kleparz (Spis ludności) English: Central capitol city of Krakow - Kleparz, Second District, Draft (or tax revenue, depends on the context) (Population Census) d) 1796 e) Akta m krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ), nr, 33 II 10 a) Oddział III b) Konskrypcja posesji ludności Wydziału Trzeciego Miasta Krakowa dawne jurydyki (Spis ludności) English: City of Krakow, District III - conscription of ownership (what is that?, maybe wealth tax obligation) - old jurisdiction (Population Census) d) 1796 e) Akta m krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ), nr, zesp. 33 II 11 a) Oddział III b) Konsygnacja Miasta Cesarsko-królewskiej Mości Krakowa Wydziału I - (Spis właścicieli budynków z wykazem zakaterowania wojska) English: Census of Krakow District I homeowners asked (or ordered) to accommodate military troops d) 1799 e) Akta m krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ), nr, 33 II 12 a) Oddział III b) Kwater lista dla Wojska Jego Cesarskiej Mości w mieście Kazimierzu, Stradomia i Siedliski Źydowskim (Spis właśności budynków z wykazem zakaterowania wojska) English: List of Military quarters for His Majesty Army in Kazimierz, Stradom and Jewish Siedlisk (list of residences asked to accommodate military troops) d) 1796 e) Akta m krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ), nr, 33 II 13 a) Oddział III b)_ Spis ludności m. Krakowa d) 1850 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III d) 1857 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III d) 1870 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III d) 1880 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr 87

3 17 a) Oddział III d) 1890 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III d) 1900 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III d) 1910 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Spisy osób mogących pozostać w Twierdzy Kraków English: List of persons with permits to remain in Krakow proper d) 1914 e) Nie objéte spisem zespołow 21 a) Oddział III d) 1921 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Ausweis Uber den im Sinne des 9 des Einguarterungs Besetzes ermiltelten Fassungsraum Dz I-VIII (Wykaz właścicieli budynków z uwagami co do pojemności lokalu w Dzielnicach I-VIII) English: List of building owners with notes relating to square footage in Districts I-VIII d) 1880 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Księgi przyjętych do gminy Krowodrza English: Record ledgers of admissions (tax, permits, petitions?) to Krowodrza community c) Krowodrza obecnie dzielnica Krakowa d) e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Spis ludności Półwsie Zwierzynieckie English: Population Census in Półwsie Zwierzynieckie c) Półwsie Zwierzynieckie obecnie część Krakowa d) 1870 e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Spis mieszkańców Ludwinowa uprawnionych do głosowania English: Residents of Ludwinow with voting rights. c) Ludwinów obecnie w granicach Krakowa d) 1907

4 26 a) Oddział III b) Spis właścicieli donów gminy Nowa Wieś Gm. Nowa Wieś obecnie w granicach English: Homeowners of Nowa Wies community. Nowa Wies is currently within Krakow proper. c) Krakowa d) a) Oddział III b) Spis ludności gminy IX Wolnego Miasta Krakowa (Półwsie Zwierzynieckie, Zwierzyniec, Czarna Wieś) Obecnie w granicach English: Population census of Free City of Krakow (community IX) (Półwsie Zwierzynieckie, Zwierzyniec, Czarna Wieś). Currently within the city boundaries. c) Krakowa d) a) Oddział III b) Spis ludności Półwsie i wsi Zwierzyniec English: Population Census - Półwsie and Zwierzyniec community c) Gm. Półwsie Zwierzynieckie i Zwierzyniec obecnie w granicach Krakowa d) 1853 uzup i a) Oddział III b) Księgi przyjętych do gminy Zwierzyniec English: Record ledgers of admissions (receivables, f.e. tax, permits, petitions?) to Zwierzyniec Community c) obecnie w granicach Krakowa d) a) Oddział III b) Ksiąźki meldunkowe obcych gminy Zakrzówek (dotyczy osób przybyłych w celach zarobkowych) English: Registration books - records of foreign born residing in Zakrzówek community (refers to persons who arrived there for financial purposes (to seek income)) c) Gm. Zakrzówek - obecnie w granicach Krakowa d) a) Oddział III b) Spisy ludności m. Podgórza English: Population census of Podgorze c) Podgórze obecnie dzielnica m. Krakowa d) e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Księga i protokół wydanych certyfikatów przynależności do m. Podgórza English: Record ledger of residential permits issued in Podgorze c) Podgórze obecnie dzielnica m. Krakowa d) e) Akta m. Podgórza, nr a) Oddział III b) Spisy poborowych English: List of draftees d) Urodzeni w l e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Spisy ludności żydowskiej na Kazimierzu English: Jewish population in Kazimierz

5 c) Kazimierz obecnie w granicach Krakowe d) 1796 e) Akta Żydów kazimierskich, nr a) Oddział III b) Kwestionariusze na wydawnie dowodów osobisteych (Kennkarten) dla Żydów załatwione pozytywnie i negatywnie. Podania Żydów z obszarów przyłączonych do Krakowa (1941) o dowody osobiste (kwestionariusze) English: Jewish applications for identity cards (Kennkarten), accepted and rejected. Jewish requests for ID cards from adjoining Krakow areas (1941) d) e) Stadthauptmann der Stadt Krakau (Starosta Miasta Krakowa) , nr 33 VII 36 a) Oddział III b) 1. Wykaz poddanych rosyjskich do kraju tut. przyłych, którzy mają zamiar osiedlić się na stałe w mieście Krakowie 1836r. 2. Wykaz dodatkowy osób, które zdeklarowały chęć zamienienia poddaństwa cesarskoaustriackiego na tut. krajowe (Spis ludności przybłej do Krakowa) English: 1. List of Russian subjects who desire to live permanently in Krakow in English: 2. Additional List of persons who declared a wish to exchange Austrian citizenship for a local one. (List of newcomers in Krakow) d) e) Varia z okresu Wolnego Miasta Krakowa, nr a) Oddział III b) Lista poddanych Królestwa Polskiego i Cesarstwa Rosyjskiego przed epoką 25 XI 1836 do kraju Wolnego Miasta Krakowa lub jego Okręgu przybyłych (Spis przybyłych dla celów zarobkowych) English: List of Polish and Russian Empire citizens before 25 XI 1836 living in Krakow or Krakow newcomers (List of foreign born who came for financial reasons) i woj. Krakowskie d) e) Komitet Ekonomiczny Wolnego Miasta Krakowa, nr a) Oddział III b) Spisy ludności przybyłej do Krakowa tzw. Arkusze dodatkowe do spisów ludności English: List of newcomers in Krakow, so called additional census forms d) (?) e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr 85 Uwaga: część z tych osób otrzymała zgodę na stałe zamieszkanie w Krakowie Remark: some on the list were approved for permanent residence 39 a) Oddział III b) Konsygnacja z Miasta Krakowa różnej profesji za podpisem urzędu konskrypcyjnego wyszłych ludzi (Spis ludności opuszczających Kraków dla celów zarobkowych) English: List of persons leaving Krakow to seek income elsewhere d) e) Akta m. Krakowa (Magistrat i m. Krakowa z l ) nr 33 II 40 a) Oddział III b) Auszug aus dem Volks (Wyciąg z ksiąg spisu ludności dotyczący osób zamieszkałych w Królestwie Polskim i Rosji, obywateli austruackich. Arkusze podpisane w Wiedniu) English: Austrian citizens living in Poland and Russia (forms signed in Vienna) c) dotyczy najprawdopodobniej ludzi zamieszkałych przedtem w Krakowie d) e) Spisy ludności miasta Krakowa, Podgórza i przedmieść (grupa zespołow) nr a) Oddział III b) Podania cudzoziemców o zezwolenie na pobyt w Krakowie (kwestionariusze) English: Applications of foreign born for approval to stay in Krakow.

6 d) e) Stadhauptmann der Stadt Krakau, nr 33 VII 42 a) Oddział III b) Kartoteki podopiecznych dot. Przesiedlonych z Reichu od 1940r. uchodźców z Warszawy po Powstaniu i uchodźców ze Wschodu od 1943r English: Register of deportees from Reich from 1940, refugees from Warsaw after the uprising, and refugees from the East from d) e) Polski Komitet Opiekuńczy Kraków-Miasto, nr a) Oddział III b) Kartoteki Warszawian wywiezionych do Niemiec i wysłanych do obozów do Niemiec English: Register of Warsaw residents deported to Germany and to German camps c) Wywiezieni z Krakowa d) e) Polski Komitet Opiekuńczy Kraków-Miasto, nr a) Oddział III b) Karty meldunkowe Polákow i Żydów English: Registration Cards of Poles and Jews d) e) Stadhauptmann der Stadt Krakau, nr 33 VII 45 a) Oddział III b) Karty meldunkowe Niemców English: German Registration Cards d) e) Stadhauptmann der Stadt Krakau, nr 33 VII 46 a) Oddział III b) Spisy ludności województwa krakowskiego, i parafie powiatu krakowskiego English: Population Census - Krakow province and parishes of Krakow county c) Babice (woj. bielskie) Będzin (woj. katowickie) Biały Kościól (woj. krakowskie) Bobrek (woj. bielskie) Chechło (woj. katowickie) Chrzanów (woj. katowickie) Czernichów (woj. krakowskie) Giebułtow (woj. krakowskie) Głoczowy [Gołoczewy] (woj. katowickie) Gołonog (woj. katowickie) Gorenice (woj. katowickie) Goszcza (woj. krakowskie) Górka (woj. krakowskie) Imbramowicz (woj. krakowskie) Iwanowice (woj. krakowskie) Jangrot (woj. krakowskie) Jaworzno (woj. kaowickie) Jerzmanowice (woj. krakowskie) Korzkiew (woj. krakowskie) Kościelic (woj. krakowskie) Krzeszowicz (woj. krakowskie) Liszki (woj. krakowskie) Luborzyca (woj. krakowskie) Minoga (woj. krakowskie) Modlnica (woj. krakowskie) Mogiła (woj. krakowskie) Morawica (woj. krakowskie) Mysłowice (woj. katowickie)

7 Mrzygłod (woj. częstochowskie) Nowa Góra (woj. krakowskie) Olkusz (woj. katowickie) Paczułtowice (woj. krakowskie) Pleszów (woj. krakowskie) Płaza (woj. katowickie) Pobiednik Wielki (woj. krakowskie) Poręba Żegota (woj. krakowskie) Raciborowice (woj. krakowskie) Racławice (woj. krakowskie) Regulice (woj. krakowskie) Rudawa (woj. krakowskie) Ruszcza (woj. krakowskie) Rybna (woj. krakowskie) Sąspów (woj. krakowskie) Sławków (woj. katowickie) Smarzowice (woj. krakowskie) Sosnka [Sanke] (woj. krakowskie) Sułoszowa (woj. krakowskie) Trzebinia (woj. krakowskie) Więcławice (woj. krakowskie) Wysocice (woj. krakowskie) Zadroże (woj. krakowskie) Zalas (woj. krakowskie) Zielonki (woj. krakowskie) e) Komisja Porządkowa Cywilno Wojskowa, nr a) Oddział III b) Spisy ludności województwa krakowskiego : II parafie powiatu ksiąskiego English: Population Census - Krakow province: II parishes of Ksiaznice county c) Chlina (woj. Katowickie) Chodów (woj. Kieleckie) Cierno (woj. Kieleckie) Czaple Wielkie (woj. Krakowskie) Gołcza (woj. Krakowskie) Grudyny (woj. Kieleckie) Jemielno [Imielno] (woj. Kieleckie) Jędrzejów (woj. Kieleckie) Kalina Wielka (woj. Krakowskie) Kossów (woj.. Radomskie?) Kozlów (woj. Kieleckie) Krzcięcice (woj. Kieleckie) Ksiaż Mały (woj. Kieleckie) Ksiaż Wielki (woj. Kieleckie) Ksiażnice Wielkie (woj. Kieleckie) Miechów (woj. Kieleckie) Mironice [Mieronice] (woj. Kieleckie) Mokrzko [Mokrsko] (woj. Kieleckie) Mstyczów (woj. Kieleckie) Nasiechowice (woj. Kieleckie) Nowarzyce (woj. Kieleckie) Obichów [Obiechów] (woj. Kieleckie) Piotrkowice (woj. Kieleckie) Poręba Dzierżna (woj. Katowickie) Racławice (woj. Kieleckie) Rakoszyn (woj. Kieleckie) Sieciechowice (woj. Krakowskie) Słaboszów (woj. Kieleckie) Szreniawa (woj. Krakowskie) Tczyca (woj. Kieleckie) Uniejów (woj. Kieleckie) Wodzisław (woj. Kieleckie) Wolbrom (woj. Katowickie)

8 Wrocieryż (woj. Kieleckie) Żarnowiec (woj. Katowickie) e) Komisja Porządkowa Cywilo Wojskowa, nr a) Oddział III b) Spisy ludności województwa krakowskiego : III parafie powiatu lelowskiego English: Population Census - Krakow province: III parishes of Lelow (spelling?) county c) Biała (woj. Bielskie) Chechło (woj. Katowickie) Chlewice (woj. Częstochowskie) Ciągowice (woj. Katowickie) Częstochowa (woj. Częstochowskie) Drochlin (woj. Częstochowskie) Dziengów (woj. Częstochowskie) Goleniowy (woj. Częstochowskie) Irządze (woj. Częstochowskie) Kidów (woj. Katowickie) Kiebło (woj. Tarnowskie) Kłobucko [Kłobuck] (woj. Częstochowskie) Kroczyce (woj. Częstochowskie) Kromołów (woj. Katowickie) Krzepice (woj. Częstochowskie) Łany Wielkie (woj. Katowickie) Mrzygłód (woj. Częstochowskie) Mstów (woj. Kieleckie) Mykanów (woj. Częstochowskie) Nagłowice (woj. Kieleckie) Nakło (woj. Częstochowskie) Niegowa (woj. Częstochowskie) Ogrodzieniec (woj. Katowickie) Olsztyn (woj. Częstochowskie) Pilica (woj. Katowickie) Poczesna (woj. Częstochowskie) Podlasie (woj. Częstochowskie) Potok (woj. Częstochowskie) Przybyszów (woj. Częstochowskie) Przyłęk (woj. Częstochowskie) Przyrów (woj. Częstochowskie) Przystań (woj. Częstochowskie) Rędziny (woj. Tarnowskie) Rokitno (woj. Częstochowskie) Słupia (woj. Kieleckie) Strzegowa (woj. Katowickie) Szczekociny (woj. Częstochowskie) Truskolasy (woj. Częstochowskie) Wilkowiecko (woj. Częstochowskie) Włodowice (woj. Częstochowskie) Zrebice (woj. Częstochowskie) Żarki (woj. Częstochowskie) Żóraw (woj. Częstochowskie) e) Komisja Porządkowa Cywilo Wojskowa, nr a) Oddział III b) Spisy ludności województwa krakowskiego : IV parafie powiatu proszowskiego English: Population Census - Krakow province: IV parishes of Proszowice county c) Biórków (woj. Krakowskie) Bobin (woj. Krakowskie) Bolechowice (woj. Krakowskie) Brzesko Nowe [Nowe Bresko] (woj. Krakowskie) Cudzynowice (woj. Kieleckie) Czubicz (woj. Krakowskie) Działoszyce (woj. Kieleckie)

9 Gorzków (woj. Kieleckie) Igołomia (woj. Krakowskie) Kazmierza Wielka (woj. Kieleckie) Kościelec (woj. Krakowskie) Koszyce (woj. Tarnowskie) Książnice (woj. Kieleckie) Lętkowice (woj. Krakowskie) Małoszów (woj. Kieleckie) Niedźwiedź (woj. Kieleckie) Niegardów (woj. Krakowskie) Pałecznica (woj. Kieleckie) Pleszów (woj. Krakowskie) Poborowice (woj. Krakowskie) Prandocin (woj. Krakowskie) Proszowice (woj. Krakowskie) Przemyków (woj. Kieleckie) Rachwałowice (woj. Kieleckie) Radziemice (woj. Krakowskie) Skalmierz (woj. Kieleckie) Słomniki (woj. Kieleckie) Wawrzeńczyce (woj. Kieleckie) Witów (woj. Kieleckie) Wrocimowice (woj. Krakowskie) Zębocin (woj. Krakowskie) Zielenice (woj. Krakowskie) e) Komisja Porządkowa Cywilo Wojskowa, nr a) Oddział III b) Spis ludności żydowskiej województwa krakowskiego English: Jewish population census - Krakow province c) Powiaty krakowki, ksiąski, proszowicki i lelowski e) Komisja Porządkowa Cywilno-Wojskowa, nr 30 Uwaga : Spisy ludności ułożone alfabetycznie bez podziału w ramach powiatów. Miejscowści jak poz Remark : Alphabetical census, not according to districts as in a) Oddział III b) Protokól rewizji wolnego miasta Czeladzi (wykazy właścicieli domów) English: Czeladz (Katowice province) - list of homeowners c) Czeladź woj. Katowickie d) ok e) Variae civitates et villae, nr a) Oddział III b) Liber populationis pagi Okulice et Bratucice English: Residents of Okulice i Bratucice Tarnow province c) Okulice i Bratucice woj. Tarnowskie d) ok e) Kościoły i instytucje religijne, nr a) Oddział III b) Wykaz miejscowości i osób dla celów wojskowych austriackich z Obwodu 54 Olkusz English: Olkusz, Katowice district (borough 54) - list of towns and persons subject to Austrian military draft c) Olkusz, woj. Katowickie d) 1807 e) Varia Krakowa i Okręgu krakowskiego, nr a) Oddział III b) Status animarum in Capellania locali Mużyłowice English: Parish Register of all individuals in Muzylowice Parish c) Mużyłowice poza granicami Polski (dawne wojewódstwo lwowskie)

10 d) 1887 e) Kościoły I instytucje religijne, nr 524

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY

SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP REJONY I POWIATY REJONY SCHEMAT ORGANIZACYJNY OKRĘGU ŚLĄSKIEGO ZNP Y I POWIATY Y PÓŁNOCNY Kol. Grzegorz Sikora tel. 601 557 160 VPN 160 e-mail gsikora@znp.edu.pl ZACHODNI Kol. Kazimierz Piekarz tel. 609 058 629 VPN 356 e-mail

Bardziej szczegółowo

POWIAT KRAKOWSKI Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2013

POWIAT KRAKOWSKI Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2013 POWIAT KRAKOWSKI Wyniki sprawdzianu szóstoklasistów 2013 1. 2. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy Szczodrkowice, 3 32.56 Szkoła Podstawowa im. Wojska Polskiego Damice, 53 32.17 3. Szkoła Podstawowa im.

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji operacji

Harmonogram realizacji operacji Załącznik Nr 6 do Wniosku o przyznanie pomocy w ramach działania 111 "Szkolenia zawodowe dla osób zatrudnionych w rolnictwie i leśnictwie" Znak sprawy (wypełnia FAPA): Harmonogram realizacji operacji Lp.

Bardziej szczegółowo

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku

Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Województwo śląskie - propozycja podziału dotacji w 2010 roku Lp. Nazwa Instytucji Miejscowość Powiat Kwota dotacji 1 2 3 4 5 1 Biblioteka Śląska Katowice Katowice 60 449 2 Miejska i Powiatowa Biblioteka

Bardziej szczegółowo

DARMOWY INTERNET - Zobacz koniecznie!

DARMOWY INTERNET - Zobacz koniecznie! DARMOWY INTERNET - Zobacz koniecznie! Podkrakowska Sieć Teleinformatyczna jest zasadniczą częścią budowy Podkrakowskiego Systemu Teleinformatycznego. W chwili obecnej przeprowadzane są prace konfiguracyjne

Bardziej szczegółowo

Gmina/ Jednostka ewidencyjna

Gmina/ Jednostka ewidencyjna 1 małopolskie bocheński Bochnia Cikowice 250 8,3300 2 małopolskie bocheński Bochnia Gorzków 23 3,5600 3 małopolskie bocheński Bochnia Stanisławice 1 9,4600 4 małopolskie bocheński Bochnia M. Bochnia -

Bardziej szczegółowo

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego nr rejonu operacyjnego Tab.7 Rejony operacyjne i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego 2 3 4 5 6 7 8 9 0 24/0 Nazwa i opis rejonu operacyjnego powiat częstochowski, Częstochowa Liczba zespołów

Bardziej szczegółowo

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim

Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Organy administracyjne odpowiedzialne za wydawanie dowodów osobistych w województwie małopolskim Kraków i powiat krakowski Kraków Świątniki Górne Mogilany Skawina Czernichów Wydział Spraw Administracyjnych

Bardziej szczegółowo

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2

Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Załącznik do uchwały nr 40/10/IV/2011 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 11.01.2011r. Podział środków na realizację projektów systemowych w ramach Poddziałania 9.1.2 Lp. Organów Nazwa organu Liczba szkół

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja Rodzaj działania Uwagi. Progi wyspowe lub pomiar prędkości z wyświetlaczem lub sygnalizacją świetlną. Lokalizacja Rodzaj działania Uwagi

Lokalizacja Rodzaj działania Uwagi. Progi wyspowe lub pomiar prędkości z wyświetlaczem lub sygnalizacją świetlną. Lokalizacja Rodzaj działania Uwagi Ranking BRD: urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego 1. 1 1940K Skawina ul. Żwirki i Wigury Progi wyspowe 2 szt. 9600 2. 2 2121K Aleksandrowice Tablice prowadzące (5 szt.) 6563 3. 3 2158K Bibice Słupki

Bardziej szczegółowo

Stolice województw - stan na 20.12.2013. Dokumenty uprawniające do ulg/dorośli: Legitymacja osoby niepełnosprawnej z symbolem 04-O

Stolice województw - stan na 20.12.2013. Dokumenty uprawniające do ulg/dorośli: Legitymacja osoby niepełnosprawnej z symbolem 04-O Miasto: Białystok Stolice województw - stan na 20.12.2013 stopień), 100% opiekun osoby niepełnosprawnej, 50% osoba niepełnosprawna z lekkim stopniem. Dokumenty uprawniające do ulg/dzieci: Dokument stwierdzający

Bardziej szczegółowo

Bielowicza-gr. Powiatu I. Gaj skrzyż. z DK7-Brzyczyna skrzyż. z 2174K K2175 (18284) (z wyłączeniem nieprzejezdnego odcinka) razem

Bielowicza-gr. Powiatu I. Gaj skrzyż. z DK7-Brzyczyna skrzyż. z 2174K K2175 (18284) (z wyłączeniem nieprzejezdnego odcinka) razem Podział dróg powiatowych na standardy zimowego utrzymania 1. Drogi powiatowe przebiegające przez teren GMNY ŚWĄTNK GÓRNE, MOGLANY oraz ulica Leśna w Skawinie F.P.H.U. RENAX Renata Turchan, -00 Wieliczka,

Bardziej szczegółowo

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications

Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications LEKARZ DENTYSTA A) Instytucje właściwe w Polsce w zakresie uznawania kwalifikacji Competent authorities in Poland in the field of recognition of qualifications B) Instytucje właściwe w zakresie wystawiania

Bardziej szczegółowo

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce

Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Bocheoski Brzeski Chrzanowski Gminne Komisje Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (GKRPA) w Małopolsce Powiat Gmina Adres GKRPA Bochnia Bochnia Drwinia Lipnica Murowana Łapanów ul. Kazimierza Wielkiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES NR TELEFONU. Biłgoraj ul. Kościuszki 41 084 686-02-33. Chełm ul.wołyńska 1 082 563-22-33

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES NR TELEFONU. Biłgoraj ul. Kościuszki 41 084 686-02-33. Chełm ul.wołyńska 1 082 563-22-33 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES NR TELEFONU Biała Podlaska, bialski biłgorajski Chełm, chełmski hrubieszowski janowski Szkoła Podstawowa nr 5 z Gimnazjum Nr 1 im. Św. Jadwigi Królowej

Bardziej szczegółowo

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny

Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Strona 1 z 5 Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr / / Sejmiku Województwa Małopolskiego z dnia.. Opis granic Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie i otuliny Granica Parku Krajobrazowego Dolinki Krakowskie. Granica

Bardziej szczegółowo

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego

Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego Kampania 2008/2009 r. Zostaw uśmiech w Małopolsce. 1% Twojego podatku dla lokalnych organizacji pożytku publicznego 1. Charakterystyka Kampanii. Kampania miała na celu popularyzować i promować idę odpisu

Bardziej szczegółowo

TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.01.2011 r.

TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 01.01.2011 r. nr rejonu operacyjnego TABELA 7b - Zespoły ratownictwa medycznego włączone do systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - stan na dzień 0.0.20 r. Dysponenci i miejsca stacjonowania zespołów ratownictwa medycznego

Bardziej szczegółowo

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938)

Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma. w Warszawie. Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego im. E. Ringelbluma w Warszawie Żydowska Gmina Wyznaniowa w Podgórzu (1893-1938) Stowarzyszenia podgórskie (1926-1938) sygn. 109 (elektroniczna wersja katalogu

Bardziej szczegółowo

Metropolization : Local Development and Government in Poland

Metropolization : Local Development and Government in Poland Metropolization : Local Development and Government in Poland Lydia COUDROY DE LILLE Université Lumière-Lyon 2 & Centre Géophile - Ecole Normale Supérieure de Lettres et Sciences Humaines de Lyon OCDE-

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010

HemoRec in Poland. Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 HemoRec in Poland Summary of bleeding episodes of haemophilia patients with inhibitor recorded in the years 2008 and 2009 04/2010 Institute of Biostatistics and Analyses. Masaryk University. Brno Participating

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach

Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim. Informacje o wynikach Egzamin maturalny 2014 w województwie śląskim Informacje o wynikach Jaworzno 2014 SPIS TREŚCI Wstęp 4 1. Informacje o 4 2. Informacje o absolwentach ubiegających się o świadectwo dojrzałości po raz pierwszy

Bardziej szczegółowo

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w %

NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ. Ludność. z wykształceniem. współczynnik. miejska w % w % TABL. 1. PODSTAWOWE DANE O WOJEWÓDZTWACH A. LUDNOŚĆ, GOSPODARSTWA DOMOWE I RODZINY NARODOWY SPIS POWSZECHNY LUDNOŚCI I MIESZKAŃ Województwa 1988 2002 1988= =100 Ludność miejska w % współczynnik feminizacji

Bardziej szczegółowo

"MOJE BOISKO - ORLIK 2012", lata 2008-2012. "MOJE BOISKO - ORLIK 2012", lata: powiat / gmina. bochnia gmina bochnia miasto

MOJE BOISKO - ORLIK 2012, lata 2008-2012. MOJE BOISKO - ORLIK 2012, lata: powiat / gmina. bochnia gmina bochnia miasto gorlicki dąbrowski chrzanowski brzeski bocheński bochnia gmina bochnia miasto Bochnia drwinia Mikluszowice 1 lipnica murowana Rajbrot 1 łapanów Sobolów 1 1 nowy wiśnicz Stary Wiśnicz Królówka rzezawa trzciana

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych

Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Wzory organizowania się migrantów z wybranych krajów azjatyckich wyniki badań jakościowych Dr Kinga Wysieńska Projekt Tygiel kulturowy czy getta narodowościowe? wzory integracji i wzajemne relacje imigrantów

Bardziej szczegółowo

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji

Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lista wniosków wybranych do dofinansowania w konkursie na wsparcie gmin w opracowaniu lub aktualizacji programów rewitalizacji Lp. 1 4 Wietrzychowice Rewitalizacji dla Gminy 128 18 819,00 Wietrzychowice

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA

PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA PROJEKTY Z LISTY PODSTAWOWEJ PROGRAMU ROZWOJU SUBREGIONU CENTRALNEGO lp NAZWA PROJEKTU BENEFICJENCI DZIAŁANIE 2.1. INFRASTRUKTURA SPOŁECZEŃSTWA INFORMACYJNEGO 1. SilesiaNet budowa społeczeństwa informacyjnego

Bardziej szczegółowo

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 3 kwietnia 2011 r.

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ ZARZĄDZONYCH na 3 kwietnia 2011 r. Załącznik do uchwały nr 1/Z/2011 z dnia 24.02.2011 r. Zarządu Małopolskiej Izby Rolniczej WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, UTWORZONYCH DO PRZEPROWADZENIA WYBORÓW DO RAD POWIATOWYCH MAŁOPOLSKIEJ IZBY ROLNICZEJ

Bardziej szczegółowo

8.06.2013 Hala Sportowa ul.kusocińskiego 2 32-500 Chrzanów

8.06.2013 Hala Sportowa ul.kusocińskiego 2 32-500 Chrzanów Karate dla Serca 8.06.2013 Hala Sportowa ul.kusocińskiego 2 32-500 Chrzanów XI Europa Karate, Kobudo Cup for Club RONIN CUP N A GR O D U R 11 A FI 00 NAN SO E W A Karate kumite, kata, Okinawa Kobudo, Shotokan,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie kodów pocztowych w badaniach przestrzennych

Wykorzystanie kodów pocztowych w badaniach przestrzennych Marcin Semczuk Instytut Geografii Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Ogólnopolska Konferencja Darmowe dane i open source w badaniach środowiska Kraków, 7-9 listopada 2013

Bardziej szczegółowo

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (PRZYCZEPY)

Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (PRZYCZEPY) Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM (PRZYCZEPY) Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł Pierwsza rejestracja pojazdu, którego markę określa się jako SAM

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE

WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE WOJEWÓDZKI PLAN GOSPODARKI ODPADAMI WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE ZAŁĄCZNIK 5 LISTA PODMIOTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ ZBIERANIEM, TRANSPORTEM ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO (lista ta nie jest

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r.

Kraków, dnia 6 listopada 2012 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/149/2012 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA. z dnia 22 października 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 6 listopada 202 r. Poz. 5475 UCHWAŁA NR XXX/49/202 RADY GMINY JERZMANOWICE-PRZEGINIA z dnia 22 października 202 r. w sprawie podziału Gminy Jerzmanowice

Bardziej szczegółowo

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego

Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego Aktualizacja planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego ZAŁĄCZNIKI 1 do 8 - komunalne ZAŁĄCZNIKI 9 do 11 Komunalne osady ściekowe KONSORCJUM IETU Katowice

Bardziej szczegółowo

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski.

2. POWIAT BRZESKI Starostwo Powiatowe w Brzesku ul. Głowackiego 51 32-800 Brzesko www.powiatbrzeski.pl, e-mail: sp@powiatbrzeski. WYKAZ PUNKTÓW KONSULTACYJNYCH: 1. POWIAT BOCHEŃSKI Starostwo Powiatowe w Bochni ul. Kazimierza Wielkiego 31 32-700 Bochnia Wydział Geodezji, Kartografii, Katastru i Gospodarki Nieruchomościami Pokoje:

Bardziej szczegółowo

( 6300) 50 000 7 496 2 524 515 ( 6057) 582 800 ( 6059) 1 197 509 ( 6057) 724 206 ( 6050) 20 000

( 6300) 50 000 7 496 2 524 515 ( 6057) 582 800 ( 6059) 1 197 509 ( 6057) 724 206 ( 6050) 20 000 6 Załącznik Nr 2 do Uchwały BudŜetowej Nr Rady Powiatu Proszowickiego z dnia. Plan wydatków budŝetu Powiatu Proszowickiego na 2011 rok Dział Rozdział Nazwa rodzaj wydatku Kwota /w zł./ 010 Rolnictwo i

Bardziej szczegółowo

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY

SA - 05 URZĄD GMINY CZARNA. Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY URZĄD GMINY CZARNA SA - 05 Zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały lub czasowy MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Urząd Gminy Czarna Referat Administracji i Spraw Społecznych Stanowisko ds. ewidencji ludności

Bardziej szczegółowo

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ.

SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. SUBWENCJA OŚWIATOWA, WYRÓWNAWCZA, RÓWNOWAŻĄCA ORAZ DOCHODY Z PIT ZA LATA 2007 DO 2014 (PLAN) NA ZADANIA GMINNE DLA GMIN WOJ. MAŁOPOLSKIEGO WYDANIE II - listopad'2013 autor: Bogdan Stępień Instytut Analiz

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32

WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON. Radzyń Podlaski ul. Sikorskiego 15 (083) 352-73-32 WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE POWIATY SZKOŁA MIASTO ADRES TELFON parczewski radzyński Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika Ponadgimnazjalnych Parczew ul. Mickiewicza 5 (083) 355-15-77 Radzyń Podlaski

Bardziej szczegółowo

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk

Problem rozbie nego brzmienia imion i nazwisk Miesiêcznik Notariatu Polskiego REJENT Rok 17 Nr 4(192) Kwiecieñ 2007 Artyku³y Spis treœci Aleksander Oleszko Podstawy dokonania czynnoœci notarialnych poza lokalem kancelarii notarialnej... 9 Romuald

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. Dz.U.02.236.1999 2003.03.06 sprost. Dz.U.03.38.333 pkt 5 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia 24 grudnia 2002 r. w sprawie zgłaszania i przyjmowania danych niezbędnych do

Bardziej szczegółowo

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem,

Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, Ewidencja Ludności Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Wymagane dokumenty: 1) podanie o wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności: - wspólnym zameldowaniu pod określonym adresem, - braku

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE

OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE OGÓLNOPOLSKI TYDZIEŃ KARIERY 2012 W MAŁOPOLSCE 15 21 października 2012 pod honorowym patronatem Marka Sowy Marszałka Województwa Małopolskiego W telegraficznym skrócie Ponad 300 wydarzeń Prawie 6000 osób

Bardziej szczegółowo

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010

TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 TABL. 3 (64). DOCHODY BUDŻETÓW GMIN a WEDŁUG RODZAJÓW W 2010 R. REVENUE OF GMINAS BUDGETS a BY TYPE IN 2010 Grand Dochy własne patku and WOJEWÓDZTWO... 6601628,3 2463856,0 914623,8 1681533,8 1350158,4

Bardziej szczegółowo

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS

PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE STUDENTS Fundacja im. Adama Mickiewicza w Kanadzie The Adam Mickiewicz Foundation in Canada (REV 2015) PODANIE O STYPENDIUM STUDENCKIE DLA STUDENTÓW STUDIÓW PODSTAWOWYCH SCHOLARSHIP APPLICATION FOR UNDERGRADUATE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK.

Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Załącznik nr 2 do regulaminu Odznaki Turystycznej Disney i PTTK. Wykaz oddziałów weryfikujących odznakę Disney i PTTK. Województwo Miejscowość Oddział PTTK 1. Dolnośląskie Jelenia Góra Oddział PTTK Sudety

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Polska-Kraków: Usługi odśnieżania 2015/S 208-378367. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi

Polska-Kraków: Usługi odśnieżania 2015/S 208-378367. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia. Usługi 1/9 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:378367-2015:text:pl:html Polska-Kraków: Usługi odśnieżania 2015/S 208-378367 Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia Usługi Dyrektywa

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Wybory samorządowe 2014

Wybory samorządowe 2014 Wybory samorządowe 2014 Obwieszczenie Komisarza Wyborczego w Krakowie z dnia 23 lutego 2015 roku w sprawie ogłoszenia ponownego ustalenia wyniku wyborów w okręgu wyborczym nr 2 dla wyboru Rady Miejskiej

Bardziej szczegółowo

OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW

OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW OFERTA INWESTYCYJNA - MIECHÓW GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl Kapitał zakładowy 17 560 000 PLN w całości opłacony

Bardziej szczegółowo

Koncepcja realizacji projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej KONSULTACJE

Koncepcja realizacji projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej KONSULTACJE Koncepcja realizacji projektu Śląskiej Regionalnej Sieci Szkieletowej KONSULTACJE Jacek Taraska Maksymilian Hałas Katowice 8 listopad 2010 Agenda 10:00 10:15 - Wprowadzenie, 10:15 10:30 - Prezentacja wyników

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ

CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ CZĘSTOCHOWSKI OKRĘGOWY ZWIĄZEK PIŁKI NOŻNEJ UL. Wolności 21C tel.0-34/ 376-12-38 PKO - BP I O/CZĘSTOCHOWA 42-200 Częstochowa 84 1020 1664 0000 3802 0138 5749 www.ozpn.czest.pl adres e-mail : czestozpn@o2.pl

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 012 415 38 84 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 19 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION

SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION SUPPLEMENTARY INFORMATION FOR THE LEASE LIMIT APPLICATION 1. Applicant s data Company s name (address, phone) NIP (VAT) and REGON numbers Contact person 2. PPROPERTIES HELD Address Type of property Property

Bardziej szczegółowo

54 Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK. Podlesice 14 21 czerwca 2014 r.

54 Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK. Podlesice 14 21 czerwca 2014 r. 54 Ogólnopolski Szkoleniowy Zlot Przodowników Turystyki Kolarskiej PTTK Podlesice 14 21 czerwca 2014 r. I. ORGANIZATOR R E G U L A M I N Oddział PTTK im. Aleksandra Janowskiego w Zawierciu ul. Sikorskiego

Bardziej szczegółowo

Propozycja sieci Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim Siedziba proponowanych Centrów Wspierania Uczniów

Propozycja sieci Centrów Wspierania Uczniów Zdolnych w województwie małopolskim Siedziba proponowanych Centrów Wspierania Uczniów L.p. Powiat Gmina Miejscow ość 1 bocheński m. Bochnia m. Bochnia 2 bocheński m. Bochnia m. Bochnia Pełna nazwa szkoły - siedziby POWUZ/CWUZ Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Kazimierza Brodzińskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 1856/371/IV/2014. Zarządu Województwa Śląskiego. z dnia 07.10.2014 roku. w sprawie:

Uchwała Nr 1856/371/IV/2014. Zarządu Województwa Śląskiego. z dnia 07.10.2014 roku. w sprawie: Uchwała Nr 1856/371/IV/2014 w sprawie: standardów zimowego utrzymania dróg wojewódzkich, dla których zarządcą jest Zarząd Województwa Śląskiego, w sezonie zimowym 2014/2015 Na podstawie: art. 41 ust. 1

Bardziej szczegółowo

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. MIASTO CZĘSTOCHOWA

Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. MIASTO CZĘSTOCHOWA Ocena obszarowa jakości wody na terenie miasta Częstochowy i powiatu częstochowskiego za 2012r. Pod nadzorem Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Częstochowie znajduje się 49 wodociągów publicznych,

Bardziej szczegółowo

Bezpieczny Powiat Krakowski. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim.

Bezpieczny Powiat Krakowski. Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim. Bezpieczny Powiat Krakowski Program zapobiegania przestępczości oraz ochrony bezpieczeństwa obywateli i porządku publicznego w powiecie krakowskim. PROGRAMY REALIZOWANE PRZEZ POWIATOWE CENTRUM POMOCY

Bardziej szczegółowo

04:00 Niedziela. 13:40 Poniedziałek, piątek. 05:30 Niedziela, 15:15 Codziennie. 04:50 Niedziela. 14:30 Poniedziałek, piątek.

04:00 Niedziela. 13:40 Poniedziałek, piątek. 05:30 Niedziela, 15:15 Codziennie. 04:50 Niedziela. 14:30 Poniedziałek, piątek. MIEJSCOWOŚĆ PRZYSTANEK GODZINA DZIEŃ Kwota ZŁ EUR Andrychów Dworzec PKS/PKP ul. Krakowskaparking przy budynku 04:00 Niedziela 13:40 Poniedziałek, piątek Będzin przy ul. Kościuszki 05:30 Niedziela, 15:15

Bardziej szczegółowo

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej

Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Rejestracja pojazdów używanych zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej Starostwo Powiatowe w Krakowie KARTA INFORMACYJNA 1. Tytuł 2. Opis sprawy / zadania Rejestracja pojazdów używanych zakupionych

Bardziej szczegółowo

2012 3 2012 Analizy RCAS

2012 3 2012 Analizy RCAS 2012 3 2012 Analizy RCAS Regionalne Centrum Analiz Strategicznych Wydział Planowania Strategicznego i Przestrzennego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego DELIMITACJA METROPOLII I AGLOMERACJI ORAZ

Bardziej szczegółowo

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach

Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Strona1 Lista ocenionych wniosków złożonych w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jurajska Kraina w ramach Działania 4.1/413 Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju - Małe Projekty uznanych

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH NA PRZYKŁADZIE WIEJSKICH GMIN POWIATU KRAKOWSKIEGO

ANALIZA RYNKU NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH NA PRZYKŁADZIE WIEJSKICH GMIN POWIATU KRAKOWSKIEGO INFRASTRUKTURA I EKOLOGIA TERENÓW WIEJSKICH INFRASTRUCTURE AND ECOLOGY OF RURAL AREAS Analiza rynku nieruchomości... Nr 3/2011, POLSKA AKADEMIA NAUK, Oddział w Krakowie, s. 265 273 Komisja Technicznej

Bardziej szczegółowo

Gdzie szukać pomocy w woj. śląskim

Gdzie szukać pomocy w woj. śląskim Gdzie szukać pomocy w woj. śląskim Punkty pomocy ofiarom przestępstw w woj. śląskim W województwie śląskim przez cały rok osoby pokrzywdzone przestępstwem mogą korzystać z pomocy w specjalnie w tym celu

Bardziej szczegółowo

Przebieg granic regionów wodnych. Rozdział I Region Wodny Małej Wisły

Przebieg granic regionów wodnych. Rozdział I Region Wodny Małej Wisły Załącznik nr 3 Przebieg granic regionów wodnych Rozdział I Region Wodny Małej Wisły 1 Województwo śląskie 1.1 Powiat cieszyński 1.1.1 Gmina: Istebna Od granicy państwa na zachód od miejscowości Jaworzynka,

Bardziej szczegółowo

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Polanka Wielka

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Polanka Wielka Wykaz projektów złoŝonych w Małopolsce w ramach IV naboru wniosków o przyznanie pomocy z zakresu gospodarki wodno-ściekowej, działanie Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej PROW 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Związku Gmin Jurajskich Organizacji Pożytku Publicznego za 2009 rok

Sprawozdanie z prac Związku Gmin Jurajskich Organizacji Pożytku Publicznego za 2009 rok Sprawozdanie z prac Związku Gmin Jurajskich Organizacji Pożytku Publicznego za 2009 rok Związek Gmin Jurajskich w okresie sprawozdawczym zrzeszał 38 gmin z terenu całej Jury Krakowsko Częstochowskiej.

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach.

Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Informacja na temat stanu bezrobocia w Powiecie Zawierciańskim (za okres: od 01.01.2008r. do 31.07.2008r.) oraz realizowanych projektach. Według stanu na dzień 31.07.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy

Bardziej szczegółowo

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy

NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W MAŁOPOLSCE godziny otwarcia: 18.00 8.00 w dni powszednie, całodobowo w soboty, niedziele i dni wolne od pracy Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie www.nfz-krakow.pl infolinia (czynna w godz.8.00-16.00): 12 194 88; 12 29 88 386; 12 29 88 404 NOCNA I ŚWIĄTECZNA OPIEKA ZDROWOTNA W

Bardziej szczegółowo

Informacja na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu (za okres: od 01.01.2008r. do 31.05.2008r.)

Informacja na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu (za okres: od 01.01.2008r. do 31.05.2008r.) Informacja na temat działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Zawierciu (za okres: od 01.01.2008r. do 31.05.2008r.) Według stanu na dzień 31.05.2008r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowane

Bardziej szczegółowo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo

lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo lp. Nazwa szkoły Miejscowość Gmina Województwo 1 Gimnazjum im. Jana Pawła II Bestwina Bestwina śląskie 2 Gimnazjum nr 1 im. J. Dormana Będzin Będzin śląskie 3 Gimnazjum nr 3 im. H. Sienkiewicza Będzin

Bardziej szczegółowo

Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945]

Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945] Archiwum Żydowskiego Instytutu Historycznego w Warszawie Gesundheitskammer im Generalgouvernement (Izba Zdrowia w Generalnym Gubernatorstwie) [1939] 1940-1942 [po 1945] Sygn. 251 Opracował: mgr Bernard

Bardziej szczegółowo

Robert Pawlusiński r.pawlusinski@geo.uj.edu.pl

Robert Pawlusiński r.pawlusinski@geo.uj.edu.pl TEKSTY ODCZYTÓW (chronologicznie wg daty wygłoszenia) Robert Pawlusiński r.pawlusinski@geo.uj.edu.pl Główne kierunki gospodarki na Wyżynie Krakowsko-Częstochowskiej Wyżyna Krakowsko-Częstochowska rozciąga

Bardziej szczegółowo

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach

Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach Zintegrowane zarządzanie w aglomeracjach 18-19 maja 2010 / ul. Śląska 11/13, 42-217 w projekcie Rola miast w zintegrowanym rozwoju regionu kwiecień 2008 r. kwiecień 2011 r. ul. Śląska 11/13, 42-217 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

TRANSPORT I KOMUNIKACJA. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego

TRANSPORT I KOMUNIKACJA. Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego TRANSPORT I KOMUNIKACJA Roman Ciepiela Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Transport i Komunikacja Cel główny Wysoka zewnętrzna i wewnętrzna dostępność komunikacyjna regionu dla konkurencyjności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

ul. Dąbska 20a/2 tel. 664 787 072 31-572 Kraków mail: biuro@esw24.pl

ul. Dąbska 20a/2 tel. 664 787 072 31-572 Kraków mail: biuro@esw24.pl ul. Dąbska 2a/2 tel. 664 787 72 31-572 Kraków mail: biuro@esw24.pl Przykładowa analiza rynku nieruchomości gruntowych powiatu krakowskiego wykonana w ramach współpracy z Małopolskim Rynkiem Nieruchomości,

Bardziej szczegółowo

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q <

r O CS < < k o. ł O z X U os K Z 11 1 ULI » u ITALI ANOWI ... Q X U 5: i2 < OO i UJ I o o Q < 2 00 8 r O CS k o. ł _J z O z as X U $ os K Z 11 1 ULI U» u UJ ry Q X OS o o U 5: i2.... ANOWI ITALI BIBLIOGRAFIA SPIS TABEL SPIS PLANSZ OO i UJ I Q > 236 BIBLIOGRAFIA MATERIAŁY ŹRÓDŁOWE 1. Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 749 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 21 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 749 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 21 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 28 czerwca 2013 r. Poz. 749 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 21 czerwca 2013 r. w sprawie trybu rejestracji

Bardziej szczegółowo

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012

2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE. 1. Nakłady na ratownictwo medyczne w latach 2004 2012 RATOWNICTWO MEDYCZNE 2 Przebieg procesu aneksowania umów na rok 2012 1. Nakłady na w latach 2004 2012 Poziom nakładów na w okresie od 2004r. do 2012r odznacza się znaczącym wzrostem o kwotę ponad 73 mln

Bardziej szczegółowo

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski Projekt badawczy Społeczno-gospodarcze i przestrzenne kierunki zmian regionalnego oraz lokalnych rynków pracy województwa śląskiego SGP WSL Człowiek najlepsza inwestycja Dr Sławomir Sitek Uniwersytet Śląski

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł.

WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA. 84 zł. 11 zł. 50 zł. 39 zł. 22 zł. 22 zł. 37 zł. 107 zł. WYKAZ PRZEDMIOTÓW OPŁATY SKARBOWEJ, STAWKI TEJ OPŁATY ORAZ ZWOLNIENIA Część Przedmiot opłaty skarbowej Stawka Zwolnienia 1 2 3 4 I. Dokonanie czynności urzędowej 1. Sporządzenie aktu małżeństwa 84 zł 2.

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

czestozpn@o2.pl, andrzejsuchecki1959@o2.pl sekretariat@rksrakow.pl skra@ks-skra.pl victoria@victoriaczestochowa.pl

czestozpn@o2.pl, andrzejsuchecki1959@o2.pl sekretariat@rksrakow.pl skra@ks-skra.pl victoria@victoriaczestochowa.pl 1 Częstochowski Okręgowy Związek Piłki Nożnej Al. Wolności 21 C czestozpn@o2.pl Wydział Sędziowski Al. Wolności 21 C wydzialsedziowski@gmail.com 2 Podokręg Al. Wolności 21 C czestozpn@o2.pl, andrzejsuchecki1959@o2.pl

Bardziej szczegółowo

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM W 2012 R.

BEZROBOCIE W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM W 2012 R. Urz¹d Statystyczny w Katowicach ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 www.stat.gov.pl/katow OPRACOWANIA SYGNALNE BEZROBOCIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY

RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY RAPORT NA TEMAT OBYWATELI UKRAINY (wg stanu na dzień 18 stycznia 2016 roku) OCHRONA MIĘDZYNARODOWA 1. Wnioski (dane aktualizowane raz w tygodniu) Tabela 1: Liczba obywateli Ukrainy, którzy w latach 2003-2015

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw.

Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw. Załącznik szczegółowe wyniki rozgrywek grupowych i turnieju finałowego Mistrzostw. 25.10.2010 r. miejscowość Chełmki powiat oświęcimski grupa I A Grupa I (A) 1. KP PSP Oświęcim 2. KP PSP Miechów 3. KP

Bardziej szczegółowo

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water

Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku. Morskie Oko (The Eye of the Sea) was developed. Nad wodą. By the water Nad wodą Morskie Oko powstało w dawnym wyrobisku kamieniołomu w okolicy dzisiejszej ul.fabrycznej. Zbiornik wodny ze względu na częściowo skaliste brzegi nazywano Morskim Okiem. W latach 30. XX wieku przy

Bardziej szczegółowo

Raport miesięczny MADKOM SA za maj 2015 r. 12 maja 2015r. www.madkom.pl

Raport miesięczny MADKOM SA za maj 2015 r. 12 maja 2015r. www.madkom.pl Raport miesięczny MADKOM SA za maj 2015 r. 12 maja 2015r. www.madkom.pl Zarząd Madkom Spółka Akcyjna z siedzibą w Gdyni, przekazuje niniejszym do publicznej wiadomości raport miesięczny za maj 2015 roku.

Bardziej szczegółowo