PROTOKÓŁ z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne miejsca stażowe w Urzędzie Miasta Częstochowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROTOKÓŁ z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne miejsca stażowe w Urzędzie Miasta Częstochowy"

Transkrypt

1 PROTOKÓŁ z przeprowadzonego naboru kandydatów na wolne miejsca stażowe w Urzędzie Miasta Częstochowy 1. W dniu 12 marca 2015 r. Komisja Konkursowa w składzie: 1) Anna Potrzebowska p.o. Zastępcy Dyrektora Generalnego Urzędu, 2) Adrian Staroniek Naczelnik Wydziału Polityki Społecznej, wymiennie z Bożeną Szecówką Zastępcą Naczelnika Wydziału Polityki Społecznej, 3) naczelnicy wydziałów, których dotyczyła oferta stażu lub wyznaczeni przez nich pracownicy, tj.: a) Jerzy Kuban Zastępca Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych, b) Anna Rudecka Główny specjalista w Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej, c) Grażyna Stramska-Świerczyńska Naczelnik Wydziału Zdrowia d) Andrzej Szczerba Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, e) Irena Szatybełko Zastępca Naczelnika Wydziału Budżetu i Analiz, f) Hieronim Kuczyński - Zastępca Naczelnika Wydziału Komunalnego, g) Katarzyna Budzowska Kierownik Referatu Archiwum, h) Bogdan Rajek Zastępca Naczelnika Wydziału Nadzoru i Administracji, i) Aneta Sosnówka radca prawny Urzędu Miasta Częstochowy, j) Michał Konieczny Naczelnik Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych, k) Elżbieta Wdowiak Naczelnik Wydziału Podatków i Opłat, l) Mirosław Anioł Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, m) Barbara Gronkiewicz - Zastępca Naczelnika Wydziału Spraw Obywatelskich, n) Sławomir Stolarski Naczelnik Wydziału Administracji Architektoniczno-Budowlanej, o) Adrianna Tauzowska Kierownik Referatu Finansowego w Wydziale Kultury, Promocji i Sportu, p) Justyna Królak Kierownik Referatu Kadr, q) Piotr Gerasch p.o. Naczelnika Wydziału Mienia i Nadzoru Właścicielskiego, r) Ernest Augustowski Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji i Kartografii, przeprowadziła rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami na wolne miejsca stażowe w 16 wydziałach Urzędu Miasta Częstochowy. 2. W odpowiedzi na ogłoszenie o wolnych miejscach stażowych w Urzędzie Miasta Częstochowy oferty przesłało 126 kandydatów lista w załączeniu. 3. Po analizie złożonych dokumentów aplikacyjnych pod kątem ich kompletności oraz spełniania warunków, o których mowa w 2 zarządzenia nr 1570/13 Prezydenta Miasta Częstochowy z dnia 2 lipca 2013 r. (ze zm.), we współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Częstochowie, zaproszono: a) na test kompetencyjny w dniu 5 marca 2015 r kandydatów, spełniających wymogi formalne do wzięcia udziału w konkursie do referatów: Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych, Referatu Ochrony Przyrody i Utrzymania Zieleni, Kadr i Referatu Partycypacji i Konsultacji Społecznych wyniki w załączeniu, b) na rozmowę kwalifikacyjną w dniu 12 marca 2015 r kandydatów spełniających wymogi formalne oraz zakwalifikowanych na rozmowę po teście kompetencyjnym - lista w załączeniu. 4. W wyniku przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, zweryfikowano wiedzę kandydatów z zakresu zadań realizowanych przez poszczególne wydziały Urzędu Miasta Częstochowy oraz znajomości przepisów wskazanych w ogłoszeniu konkursowym. Każdy członek Komisji Konkursowej dokonał oceny kandydata w skali od 0 do 5 punktów. 5. Końcowe wyniki przedstawiają się następująco: 1. WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO, OCHRONY LUDNOŚCI I SPRAW OBRONNYCH 1 Ewa Jeleń 14

2 2 Paweł Kościankowski 10 3 Joanna Zembik 9 4 Agnieszka Kwapisz 6 5 Sebastian Struski 3 Komisja wybrała na staż Panią Ewę Jeleń. 2. MIEJSKA PRACOWNIA URBANISTYCZNO-PLANISTYCZNA 1 Ewa Andrzel 15 Komisja wybrała na staż Panią Ewę Andzel. 3. WYDZIAŁ ZDROWIA 1 Piotr Budzik 14 Komisja wybrała na staż Pana Piotra Budzika. 4. WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, ROLNICTWA I LEŚNICTWA Lp. Imię i nazwisko Liczba punktów z testu Liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej Razem 1 Justyna Szczerba Alicja Lachowska- Borowiecka Dominik Coner Anna Korpas Joanna Grycner Komisja wybrała na staż Panią Justynę Szczerbę. 5. WYDZIAŁ BUDŻETU I ANALIZ a) Referat Egzekucji Administracyjnej i Orzecznictwa 1 Justyna Kałużna 15 2 Kamila Pisarska-Bryłka 12 Komisja wybrała na staż Panią Justynę Kałużną. b) Referat Egzekucji Sądowej 1 Katarzyna Kubiczek 5

3 Na podstawie 3 pkt 13 Regulaminu, w związku z nieuzyskaniem przez jedyną kandydatkę wymaganych 50% punktów możliwych do uzyskania, Komisja wskazuje na staż w ww. Referacie Panią Kamilę Pisarską-Bryłkę. 6. WYDZIAŁ KOMUNALNY a) Referat Gospodarki Lokalowej 1 Marta Głąb 6 Na podstawie 3 pkt 13 Regulaminu, w związku z nieuzyskaniem przez jedyną kandydatkę wymaganych 50% punktów możliwych do uzyskania, Komisja wskazuje na staż w Referacie Pana Michała Mindę. b) Biuro Obsługi Interesanta 1 Karolina Świech 15 2 Michał Minda 14 3 Celina Jeż 7 4 Dominik Służałek 6 Komisja wybrała na staż Panią Karolinę Świech. 7. WYDZIAŁ NADZORU I ADMINISTRACJI a) Archiwum 1 Marta Kotas 13 2 Adam Peryga 12 3 Marta Kaczmarek 9 Komisja wybrała na staż Panią Martę Kotas. b) Biuro Obsługi Interesanta 1 Katarzyna Banaś 13 2 Aleksandra Trzcionka 13 3 Natalia Gzik 10 4 Agnieszka Proszowska-Żurawska 9 5 Elżbieta Szczepanowska nie stawiła się Komisja wybrała na staż Panią Katarzynę Banaś oraz Panią Aleksandrę Trzcionkę.

4 c) Zespół Radców Prawnych 1 Beata Kubacka 15 2 Agata Krakowska 10 Komisja wybrała na staż Panią Beatę Kubacką. 8. WYDZIAŁ INWESTYCJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Tomasz Kryśko 15 2 Marcin Banasiak 9 Komisja wybrała na staż Pana Tomasza Kryśko. 9. WYDZIAŁ PODATKÓW I OPŁAT a) Referat Podatku od Nieruchomości Osób Fizycznych Lp. Imię i nazwisko Liczba punktów z testu Liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej Razem 1 Anna Ciura Michał Kołodziejczyk Agnieszka Stelmaszczyk Marta Kowalik Maria Mrozik Komisja wybrała na staż Panią Annę Ciurę oraz Pana Michała Kołodziejczyka. b) Referat Podatków i Opłat Lokalnych Osób Prawnych 1 Marta Szymańska 12 Komisja wybrała na staż Panią Martę Szymańską. 10. WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH a) Referat Komunikacji 1 Justyna Gajzner 15 2 Magdalena Złoto 12 3 Marta Kościelniak 9 Komisja wybrała na staż Panią Justynę Gajzner.

5 b) Referat Dowodów Osobistych i Ewidencji Ludności 1 Katarzyna Juszczyk 13 2 Agnieszka Woźna 12 3 Agnieszka Purgal 10 4 Urszula Sobańska 8 5 Paulina Janas 7 Komisja wybrała na staż Panią Katarzynę Juszczyk. 11. WYDZIAŁ ADMINISTRACJI ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEJ 1 Adam Kurus 14 2 Adam Leżański 12 Komisja wybrała na staż Pana Adama Kurusa oraz Pana Adama Leżańskiego. 12. WYDZIAŁ KULTURY, PROMOCJI I SPORTU 1 Cyprian Tomza 15 2 Patryk Kościański 12 3 Katarzyna Siwek 6 4 Sylwia Wziątek nie stawiła się Komisja wybrała na staż Pana Cypriana Tomzę. 13. BIURO DYREKTORA GENERALNEGO Lp. Imię i nazwisko Liczba punktów z testu Liczba punktów z rozmowy kwalifikacyjnej Razem 1 Marta Urbaniec Katarzyna Bożek Mirosław Aleksandrowicz Anna Kmiecik Jolanta Mader Marta Margasińska 24 nie stawiła się - Komisja wybrała na staż Panią Martę Urbaniec.

6 14. WYDZIAŁ MIENIA I NADZORU WŁAŚCICIELSKIEGO a) Referat Ewidencji Mienia i Planowania 1 Patrycja Krzentowska 15 2 Dorota Strzembska 10 Komisja wybrała na staż Panią Patrycję Krzentowską. b) Stanowisko ds. dzierżaw 1 Norbert Krak 13 Komisja wybrała na staż Pana Norberta Kraka. 15. WYDZIAŁ GEODEZJI I KARTOGRAFII a) Referat Grodzkiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej 1 Joanna Bochnia 15 2 Agnieszka Filak 9 Komisja wybrała na staż Panią Joannę Bochnię. b) Referat Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej 1 Michał Jelonek 15 2 Ewelina Worwąg-Pilarz 8 Komisja wybrała na staż Pana Michała Jelonka. 16. WYDZIAŁ POLITYKI SPOŁECZNEJ Komisja postanowiła unieważnić konkurs w części dot. Wydziału Polityki Społecznej z powodu błędu formalnego w procedurze konkursowej. Nabór do Wydziału będzie powtórzony w oparciu o złożone oferty. Zatwierdził: Protokołował: Paweł Jędrasiak

BENCHMARKING narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych

BENCHMARKING narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych BENCHMARKING narzędzie efektywnej kontroli zarządczej w urzędach miast na prawach powiatu, urzędach gmin i starostwach powiatowych Benchmarking to metoda porównywania własnych rozwiązań z najlepszymi oraz

Bardziej szczegółowo

Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia

Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia Zarządzenie nr 302 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 27.09.2006r. w sprawie przyjęcia zasad przeprowadzenia czynności naboru na wolne stanowiska urzędnicze w Wydziale Budżetu i Księgowości Urzędu Miasta

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 118/11

Zarządzenie Nr 118/11 Zarządzenie Nr 118/11 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 stycznia 2011 roku w sprawie nadania Regulaminu organizacyjnego Urzędowi Miasta Płocka Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA parter 2 7605215 215 Krzysztof Rycman Naczelnik Wydziału

WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA parter 2 7605215 215 Krzysztof Rycman Naczelnik Wydziału URZĄD MIASTA ul. Jana Pawła II 10 Siemianowice Śląskie Kondygna cja Nr pokoju Nr telef. Wew. Imię i Nazwisko Wydział/Referat WYDZIAŁ ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA I piętro 16 7605305 305 Martyna Mendala Asystent

Bardziej szczegółowo

999 POGOTOWIE RATUNKOWE

999 POGOTOWIE RATUNKOWE TELEFONY ALARMOWE 999 POGOTOWIE RATUNKOWE STRAŻ POŻARNA 998 997 112 986 POLICJA NUMER ALARMOWY STRAŻ MIEJSKA Nr pok. WYKAZ NUMERÓW TELEFONÓW W URZĘDZIE GMINY POLKOWICE RYNEK 1 PARTER Wydział Nr telefonu

Bardziej szczegółowo

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu

Imię i nazwisko Stanowisko Numer wew. telefonu Kontakt z urzędem Adres email: powiat@bochnia.pl, sekretariat@powiat.bochnia.pl Adres skrzynki EPUAP: /SPBochnia/skrytka Centrala telefoniczna: 146 153 700 Starosta i Wicestarosta: łączy sekretariat 146

Bardziej szczegółowo

Informacje o wynikach naboru. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 167157

Informacje o wynikach naboru. Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 167157 06.06.2011 Informacje o wynikach naboru Informacja o wyniku naboru na ogłoszenie nr: 167157 Data ukazania się ogłoszenia: 23-02-2015 Na stanowisko: specjalista do spraw budżetu i finansów środków zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice

Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1. Raport o stanie miasta Gliwice Raport o stanie miasta Gliwice 06. Mieszkańcy 1 Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 wersja rozszerzona Raport o stanie miasta Gliwice za okres 2010 30.06.2014 Spis Treści 1. Gliwice

Bardziej szczegółowo

Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E

Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E Rozdział VII S P R A W O Z D A N I E z działalności szkoleniowej prowadzonej przez Okręgowy Ośrodek Szkolenia Sądu Okręgowego w Warszawie w roku 2008 I. Szkolenie aplikantów 1. Aplikacja sądowa a) I półrocze

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Skarżysko-Kamienna 2013 ISO 9001:2009 1 Spis treści: Słowo wstępne 3 System Zarządzania Jakością. 4 Polityka Jakości... 6 Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej

Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Przewodnik dla klienta Starostwa Powiatowego w Skarżysku-Kamiennej Skarżysko-Kamienna 2013 ISO 9001:2009 1 Spis treści: Słowo wstępne 3 System Zarządzania Jakością. 4 Polityka Jakości... 6 Dane teleadresowe

Bardziej szczegółowo

Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009

Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009 Zarządzenia Starosty Starogardzkiegorok 2009 Zarządzenia Starosty Starogardzkiego rok 2009 Zarządzenie Nr 1/2009 Starosty Starogardzkiego z dnia 9.01.2009 roku (44.6 KB) (Download/get/id,11083.html) w

Bardziej szczegółowo

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r.

Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE Nr 16/2014 Wójta Gminy Kwilcz z dnia 18 marca 2014 r. w sprawie ogłoszenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy w Kwilczu oraz określenia Regulaminu pracy komisji przeprowadzającej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r.

ZARZĄDZENIE NR 3927/2009 PREZYDENTA MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 8 grudnia 2009 r. Tekst ujednolicony zarządzenia nr 3927/2009 Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 8 grudnia 2009 r. w sprawie nadania wewnętrznego regulaminu organizacyjnego Urzędu Dzielnicy Bielany miasta stołecznego

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006

PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Urząd Miasta Katowice 40-098 Katowice ul. Młyńska 4 PLAN AUDYTU WEWNĘTRZNEGO URZĘDU MIASTA KATOWICE NA ROK 2006 Katowice, dn. 12.10.2005r. 1. Informacje o Urzędzie Miasta Katowice istotne dla przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII.

VII. VIII. IX. XI. XII. XIII. Sprawozdanie z działalności Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Łodzi za okres od dnia 29 marca 2014r. do dnia 27 marca 2015r. oraz z wykonania budżetu za 2014 rok wraz z planem pracy na rok 2015/2016

Bardziej szczegółowo

U R Z Ą D M I A S T A P O Z N A N I A

U R Z Ą D M I A S T A P O Z N A N I A Materiał opracował zespół pracowników Wydziału Rozwoju Miasta kierowany przez Zastępcę Dyrektora Janusza Meissnera w składzie: Agnieszka Borejko, Małgorzata Felczak, Leszek Łodyga, Ewa Majewska, Jerzy

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku

Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku. Urzędu Miejskiego w Lęborku Załącznik do Zarządzenia Nr 21/2013 Burmistrza Miasta Lęborka z dnia 19 marca 2013 roku R E G U L A M I N O R G A N I Z A C Y J N Y Urzędu Miejskiego w Lęborku 1 SPIS TREŚCI Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna Struktura organizacyjna DYREKTOR Monika Bochenek Wykształcenie wyższe ekonomiczne Ukończone w 2006r. studia magisterskie na Akademii Ekonomicznej w Krakowie, wydział ekonomii; specjalność: strategie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.)

Regulamin. Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Załącznik do Zarządzenia Nr 72 Wojewody Dolnośląskiego z dnia 5 marca 2015 r. Regulamin Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu (tekst ujednolicony stan na dzień 1 czerwca 2015 r.) Z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI

Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI Załącznik do Uchwały nr 149/XXIV/2012 Rady Powiatu we Wrześni z dnia 6 grudnia 2012r. REGULAMIN ORGANIZACYJNY STAROSTWA POWIATOWEGO WE WRZEŚNI ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. 1. Regulamin organizacyjny

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA

URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Załącznik do zarządzenia nr 216 /04 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 31 marca 2004 r. URZĄD MIASTA ZIELONA GÓRA Regulamin organizacyjny Zielona Góra 2004 Spis treści Rozdział I. Wstęp Rozdział II.

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A J A K O Ś C I

K S I Ę G A J A K O Ś C I Załącznik do Zarządzenia nr 350 PMT z dnia 21.09 2010 r. URZĄD K S I Ę G A J A K O Ś C I Wg normy PN-EN ISO 9001:2009 Zatwierdził : Michał Zaleski Prezydent Miasta Torunia 1 SPIS TREŚCI Lp. Strona Spis

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009

SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 SPRAWOZDANIE REKTORA UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO WE WROCŁAWIU PROF. DR. HAB. ROMANA KOŁACZA Z DZIAŁALNOŚCI UCZELNI W ROKU 2009 WROCŁAW 2010 Opracowanie redakcyjne mgr Elżbieta Winiarska-Grabosz Korekta

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011. Rozdział I - Postanowienia ogólne Rozdział I - Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 20/2011 1 1. Regulamin Organizacyjny, zwany dalej Regulaminem określa szczegółową organizację oraz tryb pracy Urzędu Miasta Bartoszyce

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KSI 4114-01-01/2013 I/13/001 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana I/13/001 Przebieg naboru

Bardziej szczegółowo

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

1. Nadaje się Regulamin organizacyjny Urzędowi Miasta Gdyni w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia. zarządzenie nr 4806/11/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 28 grudnia 2011 r. (MRMG z 2011r. Nr 33, poz.288) zm. zarządzenie nr 6373/12/VI/S Prezydenta Miasta Gdyni z dnia 15 maja 2012 r. zm. zarządzenie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa.

ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU. wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA NR 1575 / 316 / 13 Z DNIA 27 CZERWCA 2013 ROKU PROJEKT w sprawie: wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego Mikołowa. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2013 roku. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok

Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2013 roku. w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok Zarządzenie Nr 285/2012 Burmistrza Miasta i Gminy Łasin z dnia 16 stycznia 2013 roku w sprawie ustalenia planu kontroli zarządczej na 2013 rok Na podstawie art. 68 i art. 69 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo