magicolor 2490MF Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "magicolor 2490MF Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera"

Transkrypt

1 magicolor 2490MF Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera H A

2 Wstęp Dziękujemy za nabycie urządzenia magicolor 2490MF. Twój wybór był trafny. Urządzenie magicolor 2490MF jest specjalnie zaprojektowane do uzyskiwania optymalnej wydajności w środowisku Windows. Znaki ochronne Nazwa KONICA MINOLTA i logotyp KONICA MINOLTA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami ochronnymi spółki KONICA MINOLTA HOLDINGS, INC. Nazwa magicolor jest znakiem towarowym lub zarejestrowanym znakiem ochronnym spółki KONICA MINOLTA PRINTING SOLUTIONS U.S.A., INC. Prawa autorskie Niniejszy dokument jest chroniony prawami autorskimi 2006 KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC., Marunouchi Center Building, Marunouchi, Chiyoda-ku, Tokyo, , Japan. Wszelkie prawa zastrzeżone. Instrukcji nie wolno kopiować w całości lub częściowo, nie wolno przenosić na inne nośniki lub tłumaczyć na inne języki bez wyraźnej pisemnej zgody firmy KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. Uwaga dotycząca instrukcji Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w instrukcji i opisywanych urządzeniach bez uprzedniego powiadomienia. Przy opracowaniu podręcznika dołożono wszelkich starań, aby był bez błędów i aby były w nim podane wszystkie potrzebne informacje. Pomimo to firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie daje żadnych gwarancji, obejmujących bez ograniczeń jakiekolwiek gwarancje sprzedajnosci lub zastosowania do określonych celów, które by mogły wynikać z niniejszej instrukcji. Firma KONICA MINOLTA BUSINESS TECHNOLOGIES, INC. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy zawarte w podręczniku, lub za przypadkowe, specjalne lub następcze szkody i straty, powstałe w wyniku przygotowania lub stosowania informacji zawartych w niniejszym podręczniku w trakcie obsługi urządzenia, lub związane z wydajnością urządzenia obsługiwanego zgodnie z tymi informacjami.

3 Umowa licencyjna o używaniu dostarczonego oprogramowania Z drukarką są dostarczane następujące materiały od spółki Konica Minolta Business Technologies, Inc. (KMBT): oprogramowanie dostarczone jako część systemu drukowego, kodowane cyfrowo, maszynowo odczytywane dane zakodowane w specjalnym formacie i postaci zaszyfrowanej (dalej Czcionki ), oprogramowanie do instalacji do komputera i użytkowania w połączeniu z oprogramowaniem do drukowania (dalej Oprogramowanie sterujące ) oraz materiały pisemne (dalej Dokumentacja ). Termin Oprogramowanie w niniejszej instrukcji dotyczy Oprogramowania do drukowania, Czcionek i Oprogramowania sterującego oraz obejmuje wszystkie aktualizacje, zmienione wersje, dodatki i kopie Oprogramowania. Oprogramowanie możesz użytkować zgodnie z warunkami niniejszej Umowy licencyjnej. KMBT udziela nie wyłącznego prawa do użytkowania Oprogramowania i Dokumentacji pod warunkiem wyrażenia zgody na następujące warunki: 1. Oprogramowanie do drukowania oraz dostarczone Czcionki możesz stosować do wyobrażania na licencjonowanym urządzeniu wyjściowym (lub kilku takich urządzeniach) wyłącznie na wewnętrzne potrzeby firmy. 2. Oprócz warunków stosowania Czcionek, podanych w podanej powyżej sekcji 1 (Oprogramowanie do drukowania), możesz używać czcionki Roman do reprodukowania grubości, stylu i wersji liter, cyfr, znaków i symboli ( Kroje czcionki ) na ekranie lub monitorze na potrzeby Twojej firmy. 3. Możesz sporządzić jedną kopię zapasową Oprogramowania sterującego pod warunkiem, że kopia ta nie zostanie zainstalowana lub wykorzystana w żadnym komputerze. Bez względu na powyższe ograniczenia Oprogramowanie sterujące możesz zainstalować do jakiegokolwiek komputera wyłącznie do celu użytkowania z jednym lub więcej systemów drukowych korzystających z Oprogramowania do drukowania. 4. Prawa podane w niniejszej Umowie licencyjnej możesz przenieść na nabywcę wszystkich praw właściciela licencji na dane Oprogramowanie i Dokumentację (dalej Nabywca ) pod warunkiem, że Nabywcy przekażesz wszystkie kopie danego Oprogramowania i Dokumentacji. Nabywca wyraża zgodę na to, że będzie przestrzegać warunków i wymagań podanych w niniejszej Umowie licencyjnej. 5. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz modyfikować, dostosowywać lub tłumaczyć Oprogramowania i Dokumentacji. 6. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz próbować zmieniać, dekompletować, rozszyfrowywać, przerabiać ani tłumaczyć Oprogramowania. 7. Spółka KMBT i jej dostawcy zastrzegają sobie prawa własności na Oprogramowanie i Dokumentację oraz wszystkie kopie Oprogramowania i Dokumentacji. 8. Znaki towarowe będą stosowane według ogólnie obowiązujących procedur, łącznie z podaniem nazwy lub nazwiska właściciela znaku towarowego. Znaków towarowych można użyć wyłącznie do identyfikacji wydruku, wytworzonego za pomocą Oprogramowania. Takie użycie jakiegokolwiek znaku towarowego nie daje żadnych praw własności na te znaki towarowe. 9. Nie wolno wynajmować, wydzierżawiać, udzielać licencji lub przekazywać wersji lub kopii Oprogramowania nie używanego przez Posiadacza licencji, ew. Oprogramowania zawartego na jakimkolwiek nie używanym nośniku, poza przypadkami trwałego przekazania wszelkiego Oprogramowania i Dokumentacji, jak jest opisane powyżej.

4 10. Spółka KMBT ani jej dostawcy nie będą w żadnym wypadku odpowiadać za następcze, przypadkowe POŚREDNIE, ZWIĄZANE Z PRAWEM KARNYM lub specjalne szkody obejmujące jakąkolwiek stratę zysku lub inwestycji nawet w przypadku, kiedy spółka KMBT została poinformowana o możliwości zaistnienia takiej szkody, lub za jakiekolwiek roszczenia stron trzecich. Spółka KMBT i jej dostawcy zrzekają się wszystkich gwarancji dotyczących Oprogramowania, jawnych i niejawnych, obejmujących bez ograniczeń wynikające z nich gwarancje sprzedajności lub przydatności do określonego celu, prawo własności i naruszenie praw stron trzecich. Prawodawstwo niektórych państw nie dopuszcza wykluczenia lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody następcze, przypadkowe lub specjalne, dlatego podane ograniczenia nie muszą dotyczyć Ciebie. 11. Uwaga dla czynników rządowych w USA: Oprogramowanie jest pozycją komercyjną według definicji podanej w artykule 48 C.F.R.2.101, złożoną z komercyjnego oprogramowania komputerowego i dokumentacji komercyjnego oprogramowania komputerowego, według warunków podanych w artykule 48 C.F.R Zgodnie z artykułami 48 C.F.R i 48 C.F.R. od do wszystkie czynniki rządowe nabywają Oprogramowanie wyłącznie z prawami opisanymi w niniejszej Umowie licencyjnej. 12. Wyrażasz zgodę na to, że nie będziesz eksportować Oprogramowania w jakiejkolwiek postaci w sposób, który narusza jakikolwiek przepis prawny lub wytyczne dotyczące rozporządzeń w zakresie eksportu danego kraju.

5 Ograniczenia prawne kopiowania Nektóre typy dokumentów nie mogą być nigdy kopiowane w celu lub z zamiarem przekazania do obiegu kopii takich dokumentów jako oryginałów. Poniższa lista nie zawiera pełnego wyszczególnienia, ale może być użyta jako wskazówka do odpowiedniego kopiowania. Dokumenty finansowe Czeki osobiste Czeki podróżne Przekazy pieniężne Certyfikaty depozytowe Obligacje lub inne krótkoterminowe skrypty dłużne Certyfikaty akcyjne Dokumenty prawne Talony na żywność Znaczki pocztowe (z pieczątką lub bez pieczątki) Czeki lub weksle wydane przez organy państwowe Znaczki skarbowe (z pieczątką lub bez pieczątki) Paszporty Dokumenty imigracyjne Potwierdzenia o zapłaceniu podatku za pojazd samochodowy i dokumenty własności pojazdu Dokumenty o własności i umowy dotyczące domów i majątku Ogólne Dowody tożsamości, legitymacje i insygnia Prace chronione prawem autorskim bez zgody włściciela praw autorskich Oprócz tego zabrania się w jakichkolwiek oklicznościach kopiować walutę krajową i zagraniczną lub dzieła sztuki bez zgody właściciela praw autorskich. W razie wątpliwości o pochodzeniu dokumentu należy zwrócić się do doradcy prawnego. Aby zapobiec nielegalnemu kopiowaniu niektórych typów dokumentów, na przykład banknotów, urządzenie to posiada funkcję, która uniemożliwia podrabianie. Ze względu na tę funkcję kopiowane obrazy mogą być zdeformowane.

6 Wyłącznie dla krajów członkowskich UE Ten symbol oznacza: Nie likwiduj tego produktu z odpadem domowym! Zalecenia dotyczace prawidlowej likwidacji wyrobu podadzą odpowiednie urzędy lokalne. Jezeli kupujesz nowy wyrób, stary mozesz oddać naszemu sprzedawcy do odpowiedniej likwidacji. Recykling tego wyrobu pomoże w ochronie przyrody i zapobiegnie możliwemu negatywnemu wplywowi na środowisko lub zdrowie ludzi, które może spowodować nieprawidłowa manipulacja z odpadami. Urzadzenie spelnia wymagania dyrektywy 2002/95/EC (RoHS).

7 Spis treści 1 Wstęp... 1 Zapoznanie się z urządzeniem 2 Wymagania dotyczące miejsca 2 Zalecenia dotyczące instalacji 2 Nazwy części 3 Widok z przodu 3 Widok z tyłu 4 Wewnątrz 4 Widok z przodu urządzenia i wyposażenia dodatkowego 5 Widok z tyłu urządzenia i wyposażenia dodatkowego 5 CD-ROM Drivers and Documentation (Sterowniki i dokumentacja) 6 Sterowniki drukarki 6 Sterowniki skanera 6 CD-ROM Applications (Aplikacje) 7 Aplikacje 7 Utility 7 Wymagania systemowe 8 Spis treści i

8 2 Pulpit sterowniczy i menu konfiguracji...9 Opis pulpitu sterowniczego 10 Kontrolki i przyciski na pulpicie sterowniczym 10 Symbole na wyświetlaczu 14 Menu główne 14 Menu druku 16 Kontrola stanu urządzenia i nastawienia 17 POZOSTAJE TONERA 17 W SUMIE STRON 18 WYS/ODB WYNIK 18 DRUKUJ KOMUNIKAT 19 Funkcje dostępne przyciskiem Funkcje 20 Struktura menu konfiguracji 21 Menu konfiguracji 21 Menu NASTAWIENIE MASZYNY 25 Menu NASTAWIENIE źródła PAPIERU 27 Menu NASTAWIENIE KOPII 28 Menu FAKS REJESTRACJA 29 Menu TX NAST. 29 Menu ODB. NAST. 30 Menu NAST KOM. 30 Menu KOMUNIKAT 30 Menu NAST. UŻYTK. 31 Menu DRUK BEZPOŚREDNI 32 Menu NASTAWIENIE SIECI 33 Menu NAST. A 34 Menu NASTAW. SKANERA 35 3 Media...37 Media do drukowania 38 Specyfikacje 38 Typy 39 Papier biurowy (papier recyklowany) 39 Karton 40 Koperty 41 Etykiety samoprzylepne 42 Papier firmowy 43 Kartki pocztowe 43 Folia przezroczysta 44 Papier gładki 45 Gwarantowany obszar drukowania 46 Obszar drukowania koperty 46 Marginesy strony 46 ii Spis treści

9 Ładowanie mediów 47 Podajnik 1 (podajnik uniwersalny) 47 Ładowanie papieru biurowego 47 Inne media 50 Wkładanie kopert 50 Wkładanie arkuszy z etykietami/kart pocztowych/kartonu/folii przezroczystych/papieru gładkiego 57 Podajnik 2 59 Wkładanie papieru biurowego 59 Druk obustronny 62 Druk obustronny 62 Broszura 63 Zasobnik wyjściowy 64 Przechowywanie mediów do drukowania 66 Media oryginału 67 Specyfikacja 67 Dokumenty, które można umieścić na szybie oświetleniowej 67 Dokumenty, które można włożyć do automatycznego podajnika dokumentów 67 Włożenie dokumentu do kopiowania 69 Umieszczenie dokumentu na szybie oświetleniowej 69 Włożenie dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów 70 4 Sterownik drukarki Wybór opcij/nastawień podstawowych sterownika 72 Odinstalowanie sterownika drukarki 74 Otwarcie sterownika drukarki 74 Windows XP/Server Windows 2000/Me/98SE 74 Korzystanie ze sterownika drukarki 75 Wspólne przyciski 75 OK 75 Anuluj 75 Zastosuj 75 Pomoc 75 Szybkie nastawienie 75 Obrazek papieru 76 Obrazek drukarki 76 Obrazek znaku wodnego 76 Wzór jakości 76 Domyślne 76 Spis treści iii

10 Karta Podstawowy 77 Karta Rozłożenie 77 Karta Przedruk 77 Karta Znak wodny 78 Karta Jakość 78 Karta Nastawienie urządzeń dodatkowych 78 Karta Wersja 78 5 Druk bezpośredni...79 Druk bezpośredni 80 Druk bezpośredni z cyfrowego aparatu fotograficznego 80 6 Kopiowanie...83 Podstawowe kopiowanie 84 Podstawowe procedury podczas kopiowania 84 Zadawanie jakości kopii 85 Zadanie skali 86 Wybór standardowej skali 86 Zadanie własnej skali 86 Wybór nasycenia kopii 87 Wybór podajnika mediów 87 Zaawansowane kopiowanie 88 Nastawienie kopiowania 2 na 1 88 Kopiowanie dokumentów osobistych 89 Nastawienie kopiowania obustronnego 91 Kopiowanie obustronne z ADF 91 Kopiowanie obustronne z szyby oświetleniowej 92 Nastawienie kopiowania z sortowaniem 93 7 Skanowanie...95 Podstawowe skanowanie 96 Skanowanie z wykorzystaniem USB 96 Nastawienie sterownika skanera 97 Format oryginału 97 Typ skanowania 97 Rozdzielczość 97 Tryb nagrywania 97 Format obrazu 97 Skanuj 97 O aplikacji 97 Zamknij 97 Okno podglądu 97 Usuń 97 Szerokość/Wysokość 98 Podgląd skanu 98 Pomoc 98 iv Spis treści

11 Sposób Skanowania do a 99 Skanowanie do a z wykorzystaniem ADF 99 Skanowanie do a z wykorzystaniem szyby oświetleniowej 101 Zadawanie odbiorcy 104 Bezpośrednie zadanie adresu 104 Przycisk wyboru jednoprzyciskowego 104 Numer szybkiego wykręcania 105 Wybór z książki telefonicznej funkcją Lista 105 Wybór z książki telefonicznej za pomocą funkcji Szukaj 106 Zmiana nastawienia trybu Skanowanie 107 Zmiana wielkości skanowanego obrazu Wymiana materiałów eksploatacyjnych Wymiana kasety z tonerem 110 Wymiana kasety z tonerem 113 Wymiana kasety z bębnem Utrzymanie Utrzymanie urządzenia 126 Czyszczenie urządzenia 128 Części zewnętrzne 128 Części wewnętrzne 129 Czyszczenie wałka posuwu mediów i soczewki lasera 129 Czyszczenie wałków posuwu jednostki druku obustronnego 135 Czyszczenie wałków posuwu Podajnika Czyszczenie wałków posuwu ADF 138 Przechowywanie urządzenia Usuwanie problemów Wstęp 142 Zapobieganie zablokowaniu mediów do drukowania 143 Trasa przejścia mediów do drukowania przez urządzenie 144 Wyjmowanie zablokowanych mediów 145 Komunikaty o zablokowaniu mediów i ich usuwaniu 146 Usuwanie mediów zablokowanych w urządzeniu 146 Usuwanie mediów zablokowanych z jednostki druku obustronnego 156 Usuwanie mediów zablokowanych w ADF 157 Rozwiązywanie problemów z zablokowaniem mediów 159 Usuwanie innych problemów 162 Rozwiązywanie problemów z jakością druku 168 Komunikaty stanu, błędu i serwisowe 175 Standardowe komunikaty stanu 175 Komunikaty błędów 176 Komunikaty serwisowe 183 Spis treści v

12 11 Instalacja urządzeń dodatkowych Wstęp 186 Jednostka druku obustronnego 187 Instalacja jednostki druku obustronnego 187 Podajnik Instalacja Podajnika A Dodatek Dane techniczne 194 Zakładana żywotność materiałów eksploatacyjnych 197 Materiał wymieniany przez użytkownika 197 Materiał wymieniany przez technika serwisowego 197 Nasze zainteresowanie ochroną środowiska 198 Co znaczy, że wyrób spełnia wymagania programu ENERGY STAR? 198 Indeks vi Spis treści

13 1 Wstęp

14 Zapoznanie się z urządzeniem Wymagania dotyczące miejsca Zalecamy dotrzymanie wymagań dotyczących miejsca podanych na ilustracjach, ponieważ zapewniają łatwą obsługę urządzenia, wymianę materiałów eksploatacyjnych i utrzymanie. 100 mm (3,9 ") 528 mm (20,8 ") 100 mm (3,9 ") 531 mm (20,9 ") 233 mm (9,2 ") 902 mm (35,5 ") 581 mm (22,9 ") 187 mm (7,4 ") 138 mm (5,4 ") 768 mm (30,2 ") 100 mm (3,9 ") Widok z przodu Wyposażenie dodatkowe urządzenia jest na ilustracji zaznaczone szarym kolorem. Widok z boku Zalecenia dotyczące instalacji Jeżeli instalujesz urządzenie na stole, dbaj o to, aby podstawa urządzenia nie wystawała poza blat stołu. 2 Zapoznanie się z urządzeniem

15 Nazwy części Na ilustracjach są wyobrażone poszczególne części urządzenia, których nazwy są używane w całym podręczniku, dlatego zalecamy dokładne zapoznanie się z nimi. Widok z przodu 3-a 3-b 3 3-c 1. Podajnik wyjściowy 2. Pulpit sterowniczy 3. Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) 3-a: Pokrywa podajnika ADF 3-b: Prowadnice dokumentów 3-c: Podajnik dokumentów 3-d: Zasobnik wyjściowy dokumentów W komunikatach stanu i błędu ADF może być podawany jako pokrywa dokumentu. 4. Pokrywa mechanizmu drukowego d Port Digital Camera Direct Photo Print 6. Podajnik 1 (podajnik uniwersalny) 7. Pokrywa przednia Szyba oświetleniowa 9. Płyta dociskająca dokumenty 10. Skaner 11. Dźwigienka zwalniająca skanera 11 Zapoznanie się z urządzeniem 3

16 Widok z tyłu 1. Wyłącznik 2. Konektor TEL (telefon) 3. Konektor LINE (linia telefoniczna) 4. Interfejs USB 5. Konektor interfejsu Ethernet 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Wewnątrz 1. Urządzenie utrwalające 2. Dźwigienki oddzielacza urządzenia utrwalającego Jednostka taśmy przenoszenia obrazu 3 4. Kaseta z bębnem 5. Zmieniacz kaset z tonerem (zawiera 4 kasety z tonerem: C, M, Y a K) 6. Aretacja skanera 7. Kaseta z tonerem Zapoznanie się z urządzeniem

17 Widok z przodu urządzenia i wyposażenia dodatkowego 1. Podajnik 2 Widok z tyłu urządzenia i wyposażenia dodatkowego 1. Dodatkowa jednostka druku obustronnego 1 1 Zapoznanie się z urządzeniem 5

18 CD-ROM Drivers and Documentation (Sterowniki i dokumentacja) Sterowniki drukarki Sterowniki Sterownik drukarki dla Windows XP/ Server 2003/2000/Me/98SE Korzystanie Sterowniki udostępniają wszystkie funkcje drukarki, łącznie z dokańczaniem i rozszerzonymi możliwościami układu strony. Patrz też część Otwarcie sterownika drukarki na stronie 74. Sterowniki skanera Sterowniki Sterownik TWAIN dla Windows XP/Server 2003/2000 Sterownik TWAIN dla Windows Me/98SE Korzystanie Sterownik umożliwia nastawianie funkcji skanowania, np. podanie kolorów lub wielkość obrazu. Szczegóły znajdziesz w części Nastawienie sterownika skanera na stronie 97. Szczegółowe zalecenia dotyczące instalacji sterowników znajdziesz w Podręczniku instalacji magicolor 2490MF, który jest zapisany na płycie CD-ROM Drivers and Documentation. 6 Zapoznanie się z urządzeniem

19 CD-ROM Applications (Aplikacje) Aplikacje Aplikacje FaxTalk Communicator Local Setup Utility (LSU) PaperPort SE Korzystanie Oprogramowanie umożliwia korzystanie z funkcji faxu komputera do wysyłania danych obrazowych uzyskanych za pomocą funkcji Skanowanie do PC. Bliższe informacje znajdziesz w podręczniku FaxTalk Communicator User's Guide, który jest zapisany na płycie CD-ROM Application. Informacje znajdziesz również w pomocy FaxTalk Communicatora. To oprogramowanie umożliwia zadawanie lub zmiany w komputerze numerów wykręcania jednoprzyciskowego, szybkiego wykręcania lub wykręcania grupowego faksów. Oprócz tego umożliwia kontrolę stanu urządzenia. Ten pakiet oprogramowania do zarządzania dokumentami pomaga w skanowaniu, organizowaniu, udostępnianiu, współużytkowaniu i zarządzaniu papierowymi i cyfrowymi dokumentami na komputerze. Bliższe informacje znajdziesz w podręczniku PaperPort SE User s Guide w menu Pomoc. Utility Utility PageScope Web Connection Korzystanie Przeglądarka internetowa umożliwiająca kontrolę stanu drukarek i zmianę dowolnego nastawienia. Bliższe informacje znajdziesz w podręczniku magicolor 2490MF Reference Guide. Zapoznanie się z urządzeniem 7

20 Wymagania systemowe Komputer osobisty Pentium 2: 400 MHz lub lepszy System operacyjny Microsoft Windows XP Home/Professional Edition, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Me, Windows 98SE Windows Me, Windows 98SE Wolne miejsce na dysku 256 MB lub więcej RAM 128 MB lub więcej Stacja dysków CD-ROM/DVD Interfejs W/W Konektor interfejsu Ethernet 10Base-T/100Base-TX (IEEE 802.3) Interfejs USB odpowiadający Revision 2.0 lub Revision 1.1 Kabel Ethernet ani kabel USB nie wchodzą w zakres dostawy. 8 Zapoznanie się z urządzeniem

21 2 Pulpit sterowniczy i menu konfiguracji

22 Opis pulpitu sterowniczego Kontrolki i przyciski na pulpicie sterowniczym Nr. Nazwa Funkcja 1 Przyciski do obsługi faksu 2 Kontrolka Błąd 3 Przycisk Funkcja Umożliwiają obsługę faksu. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu magicolor 2490MF. Zaświeci, jeżeli wystąpił jakiś błąd. Po naciśnięciu przycisku możesz zadać nastawienie podajnika, druku obustronnego lub kopiowania dokumentów osobistych. Nastawień podajnika i druku obustronnego nie można zadać, jeżeli nie jest zainstalowany opcjonalny dodatkowy podajnik lub jednostka druku obustronnego. 10 Opis pulpitu sterowniczego

23 Nr. Nazwa Funkcja 4 Przycisk Wyświetl 5 Przycisk Jakość Po naciśnięciu przycisku możesz skontrolować stan urządzenia i zadane nastawienia. Wyświetli przybliżony szacunek pozostałego tonera. Wyświetli całkowitą liczbę stron, które były kopiowane, wydrukowane i skanowane. Wyświetli wyniki wysyłania i odbioru faksów. Wydrukuje nastawienie urządzenia, wykazy i protokoły dotyczące wysyłania faksów. Szczegóły znajdziesz w części Kontrola stanu urządzenia i nastawienia na stronie 17. Naciśnięciem przycisku zadaje się typ dokumentu, który będziesz kopiować oraz rozdzielczość. 6 Wyświetlacz Wyświetla informacje np. o typie mediów, nasyceniu kopii i skali. Szczegóły znajdziesz w części Symbole na wyświetlaczu na stronie Przyciski numeryczne 8 Przycisk Fax 9 Przycisk Skanuj 10 Przycisk Kopiuj 11 Przycisk 2 w 1 12 Przycisk Sortuj Wyświetla komunikaty błędów. Szczegóły znajdziesz w części Komunikaty stanu, błędu i serwisowe na stronie 175. Służy do zadawania wartości, np. żądanej liczby kopii. Służy do przejścia do trybu Faksowanie. Przycisk świeci zielono, dopóki urządzenie jest w trybie Faksowanie. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu magicolor 2490MF. Służy do przejścia do trybu Skanowanie (tylko po podłączeniu do sieci). Przycisk świeci zielono, kiedy urządzenie jest w trybie Skanowanie. Szczegóły o funkcjach skanera znajdziesz w rozdiale 7 Skanowanie Służy do przejścia do trybu Kopiowanie. Przycisk świeci zielono, jeżeli urzążdzenie jest w trybie Kopiowanie. Szczegóły o funkcjach kopiowania znajdziesz w rozdiale 6 Kopiowanie. Przyciskiem zadaje się kopiowanie 2 w 1. Przyciskiem zadaje się kopiowanie z sortowaniem. Opis pulpitu sterowniczego 11

24 Nr. Nazwa Funkcja 13 Przycisk Zwiększ/ Zmniejsz Naciśnięciem przycisku wybiera się nastawioną skalę powiększenia lub zmniejszenia podczas kopiowania. 14 Przycisk Jasny/Ciemny Przyciskiem nastawia się nasycenie kopii. 15 Przyciski */) Naciskając odpowiedni przycisk można się przemieszczać w menu (np. w menu konfiguracji) w lewo lub w prawo. Naciśnięciem przycisku nastawia się nasycenie kopii. 16 Przyciski +/, Naciskając odpowiedni przycisk można się przemieszczać w menu (np. w menu konfiguracji) w górę lub w dół. 17 Przycisk Menu Select (Menu/Wybierz) 18 Przycisk Anuluj/C 19 Przycisk Wymień KT 20 Przycisk Start Kolorowo naciskając odpowiedni przycisk wybiera się skalę w krokach 0,01 (zakres nastawień: od 0,50 do 2,00). Po naciśnięciu przycisku wyświetli się menu konfiguracji. Naciśnięciem przycisku wybiera się aktualnie wyświetlone nastawienie. Naciśnięciem przycisku anuluje się aktualnie wyświetlone nastawienie. Naciśnięciem przycisku kasuje się zadaną liczbę kopii. Po naciśnięciu przycisku ponownie wyświetli się pierwsza pozycja menu lub menu główne. Naciśnięciem przycisku anuluje się druk podany w menu druku. Po naciśnięciu przycisku wyświetli się komunikat dotyczący wymiany kasety z tonerem. Szczegółowe informacje o wymianie kasety z tonerem znajdziesz w części Wymiana kasety z tonerem na stronie 110. Naciśnięciem przycisku rozpocznie się kopiowanie w pełnych kolorach. 12 Opis pulpitu sterowniczego

25 Nr. Nazwa Funkcja 21 Kontrolka Start 22 Przycisk Start Cz/B 23 Przycisk Stop/Reset Kontrolka świeci zielono, jeżeli można kopiować. Jeżeli kontrolka świeci pomarańczowo, nie można kopiować, np. podczas nagrzewania lub w razie wystąpienia błędu. Naciśnięciem przycisku rozpocznie się czarno-białe kopiowanie. Naciśnięciem przycisku zatrzymasz kopiowanie, skanowanie lub faksowanie. Naciśnięciem przycisku przywrócisz domyślne nastawienie następujących parametrów. Jakość kopii Nasycenie kopii Skala Sortowanie Liczba kopii Wybrany podajnik Naciśnięciem przycisku anulujesz następujcąe funkcje Kopiowanie 2 na 1 Obustronne kopiowanie Kopiowanie dokumentów osobistych Naciśnięciem przycisku anulujesz wymianę kasety z tonerem, która była rozpoczęta naciśnięciem przycisku Wymień KT. Opis pulpitu sterowniczego 13

26 Symbole na wyświetlaczu Menu główne Nr Symbol Opis 1 Typ dokumnetu Wyświetla typ dokumentu, który będziesz kopiować i który został zadany przyciskiem Jakość lub z menu konfiguracji. 2 Skala Wyświetla skalę. 3 Symbole, które są wyświetlane podczas kopiowania : wyświetli się po wybraniu kopiowania 2 na 1. : wyświetli się po wybraniu kopiowania obustronnego. : wyświetli się po wybraniu kopiowania z sortowaniem. Szczegóły znajdziesz w części Zaawansowane kopiowanie na stronie Liczba kopii Wyświetla liczbę kopii. 5 Nasycenie kopii Wskazuje nasycenie kopii. 6 Podajnik mediów Symbol [A] wyświetli się po zadaniu następującego nastawienia. Przyciskiem Jakość zostało wybrane nastawienie TEKST. Zostało nastawione AUTO i pozycja 1 TRYB menu NASTAWIENIE KOPII jest nastawiona na TEKST. Wskazuje wybrany podajnik mediów. 14 Opis pulpitu sterowniczego

27 Nr Symbol Opis 7 Format mediów Wskazuje wybrany format mediów. Format papieru możesz zmienić w menu NASTAW. ŹRODŁ.PAP. Szczegóły znajdziesz w części Menu NASTAWIENIE ŹRÓDŁA PAPIERU na stronie Stan Wyświetla komunikat, np. o wyczerpaniu mediów w podajniku. Opis pulpitu sterowniczego 15

28 Menu druku Jeżeli urządzenie odbierze zadanie drukowania, w sekcji stanu w menu głównym wyświetli się komunikat PC:DRUK. Jeżeli jest wyświetlony komunikat PC:DRUK, wyświetlisz menu druku tak, że naciśniesz przycisk Wyświetl a następnie ). (Wyświetli się następujące menu.) Jeżeli chesz anulować druk, po wyświetleniu menu naciśnij przycisk Anuluj/C. Następnie wybierz TAK i naciśnij przycisk Menu Select. 1 2 Nr Symbol Opis 1 Stan Wyświetla komunikat o przebiegającej czynności, np. o druku. 2 Podajnik mediów/ Wyświetla wybrany podajnik i format mediów. format mediów 16 Opis pulpitu sterowniczego

29 Kontrola stanu urządzenia i nastawienia Po naciśnięciu przycisku Wyświetl możesz skontrolować stan urządzenia i zadane nastawienia. Między poszczególnymi pozycjami, które chcesz kontrolować, przełączaj się przyciskiem Wyświetl. Oprócz tego możesz użyć przycisków + a,. Menu główne POZOSTAJE TONERA W SUMIE STRON WYS/ODB WYNIK DRUKUJ KOMUNIKAT POZOSTAJE TONERA Wyświetla przybliżoną ilość poszczególnych tonerów. TON E R REMA I N I NG? Do menu głównego powrócisz naciśnięciem przycisku Anuluj/C. Kontrola stanu urządzenia i nastawienia 17

30 W SUMIE STRON Możesz skontrolować całkowitą liczbę stron przetworzonych przez następujące funkcje. CZ./B KOP. KOLOR KOP. DRUK CZ./B DRUK KOLOR DRUK FAKSU CAŁKOW. SKAN Licznik wyświetla całkowitą liczbę stron kopiowanych czarno-biało. Licznik wyświetla całkowitą liczbę stron kopiowanych kolorowo. Licznik wyświetla całkowitą liczbę stron wydrukowanych czarno-biało. Licznik wyświetla całkowitą liczbę stron wydrukowanych kolorowo. Licznik wyświetla całkowitą liczbę stron wysyłanych faksem. Licznik wyświetla całkowitą liczbę skanowanych stron. WYS/ODB WYNIK Możesz wyświetlić wyniki do 60 wysłań/odebranych faksów. Oprócz tego możesz naciśnięciem przycisku Start Cz/B wydrukować wyświetlone wyniki wysłań/odbioru faksów. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu magicolor 2490MF. 18 Kontrola stanu urządzenia i nastawienia

31 DRUKUJ KOMUNIKAT Możesz wydrukować nastawienie urządzenia, wykazy i protokoły, które dotyczą faksowania. KOM. O ODESŁ. KOM. O ODEBR. KOM. O CZYNN PRZEGL. DAN. W PAM. PAM.DRUK.OBR. Zostaną wydrukowane wyniki wysyłania faksów. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu magicolor 2490MF. Zostaną wydrukowane wyniki odbioru faksów. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu magicolor 2490MF. Zostaną wydrukowane wyniki wysyłania i odbioru faksów. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu magicolor 2490MF. Zostaną wydrukowane informacje o wysłanych faksach zapisanych w pamięci. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu magicolor 2490MF. Zostaną wydrukowane informacje o faksach zapisanych w pamięci i zmniejszony podgląd ich pierwszych stron. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu magicolor 2490MF. LISTA OPCJI 1-PRZY Zostanie wydrukowany wykaz odbiorców przyporządkowanych przyciskom wykręcania jednoprzyciskowego. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu magicolor 2490MF. LISTA SZYBK. OPCJI Zostanie wydrukowany wykaz odbiorców przyporządkowanych numerom szybkiego wykręcania. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu magicolor 2490MF. LISTA WYBORU GRUP. Zostanie wydrukowany wykaz odbiorców przyporządkowanych przyciskom wykręcania grupowego. Szczegóły znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu magicolor 2490MF. MAPA MENU STRONA KONFIG. STRONA DEMO Zostanie wydrukowane menu konfiguracji i odpowiednie nastawienie. Zostanie wydrukowana przybliżona ilość tonera (w procentach), następnie nastawienie, stan i informacje o urządzeniu. Zostanie wydrukowana strona demonstracyjna. Kontrola stanu urządzenia i nastawienia 19

32 Funkcje dostępne przyciskiem Funkcje Po naciśnięciu przycisku Funkcje możesz zadać nastawienie podajnika, obustronnego kopiowania I kopiowania dokumentów osobistych. Jeżeli świeci zielony przycisk Fax lub Skanuj, naciśnij przycisk Kopiuj dopiero potem wybierz podajnik lub zadawaj nastawienie obustronnego kopiowania dokumentów osobistych. Informacje o funkcjach dostępnych po naciśnięciu przycisku Funkcje znajdziesz w Instrukcji obsługi faksu magicolor 2490MF. Menu główne PODAJN WYB. *1 DRUK OBUSTRONNY *2 KARTA ID KOP. *1 Nie można zatrzymać, jeżeli nie jest zainstalowany opcjonalny Podajnik 2. *2 Nie można nastawić, jeżeli nie jest zainstalowany opcjonalna jednostka druku obustronnego. 1 PODAJN WYB. Nastawienie POD.1 / POD.2 Umożliwia wybranie podajnika. Szczegóły znajdziesz w części Wybór podajnika mediów na stronie DRUK OBUSTRONNY Nastawienie WYŁ / DŁUG.KRAW./ KRÓT. KRAW. Służy do nastawienia kopiowania obustronnego. Szczegóły znajdziesz w części Nastawienie kopiowania obustronnego na stronie KARTA ID KOP. Nastawienie WYŁ / WŁ Służy do nastawienia kopiowania dokumentów osobistych. Szczegóły znajdziesz w części Kopiowanie dokumentów osobistych na stronie Funkcje dostępne przyciskiem Funkcje

33 Struktura menu konfiguracji Na obrazku jest podana struktura menu konfiguracji urządzenia magicolor 2490MF, która jest dostępna z pulpitu sterowniczego. Menu konfiguracji Menu konfiguracji wyświetlisz naciśnięciem przycisku Menu Select (Menu/Wybierz). Pierwszą pozycję menu lub menu główne wyświetlisz ponownie naciśnięciem przycisku Anuluj/C. Menu główne NASTAW. MASZYNY 1 AUT.RESET PANELU 2 TRYB OSZCZĘDNY 3 KONTRAST WYŚW. 4 JĘZYK 5 CZAS WYŁ. LAMPY 6 SIŁA DŻWIĘKU 7 TRYB INICJAL. 8 TONER PUSTY STOP 9 AUTO KONTYN. 10 KALIBRACJA Struktura menu konfiguracji 21

bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera

bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera bizhub C20 Instrukcja obsługi drukarki/kopiarki/ skanera A0FD-9569-02H Wstęp Dziękujemy za nabycie urządzenia bizhub C20. Twój wybór był trafny. Urządzenie bizhub C20 jest specjalnie zaprojektowane do

Bardziej szczegółowo

magicolor 1600W Instrukcja obsługi

magicolor 1600W Instrukcja obsługi magicolor 1600W Instrukcja obsługi A034-9561-01H Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki magicolor 1600W. Twój wybór był trafny. Drukarka magicolor 1600W jest specjalnie zaprojektowana do uzyskiwania optymalnej

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi magicolor 3730DN

Instrukcja obsługi magicolor 3730DN Instrukcja obsługi magicolor 3730DN A0VD-9571-01H Dziękujemy Dziękujemy za nabycie drukarki magicolor 3730DN. Dokonałeś doskonałego wyboru. Drukarki magicolor 3730DN są specjalnie zaprojektowane do zapewnienia

Bardziej szczegółowo

bizhub 40P Instrukcja obsługi

bizhub 40P Instrukcja obsługi bizhub 40P Instrukcja obsługi A0DX-9564-02H Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki bizhub 40P. Twój wybór był trafny. Drukarka bizhub 40P jest specjalnie zaprojektowane do uzyskiwania optymalnej wydajności

Bardziej szczegółowo

pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi

pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi pagepro 4650EN/5650EN Instrukcja obsługi A0DX-9561-15H 1800850-009F Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki pagepro 4650EN/5650EN. Twój wybór był trafny. Drukarka pagepro 4650EN/5650EN jest specjalnie zaprojektowane

Bardziej szczegółowo

magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi

magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi magicolor 4650EN/4650DN Instrukcja obsługi A00F-9561-00H 1800853-009A Wstęp Dziękujemy za nabycie drukarki magicolor 4650EN/4650DN. Twój wybór był trafny. Drukarka magicolor 4650EN/4650DN jest specjalnie

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji magicolor 2300W Podręcznik instalacji 1800707-009B Dziękujemy za zakupienie drukarki produkcji KONICA MINOLTA. Znaki ochronne Nazwa KONICA MINOLTA i logotyp KONICA MINOLTA są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi

Bardziej szczegółowo

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP Instrukcja obsługi WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent

Bardziej szczegółowo

Podręcznik instalacji

Podręcznik instalacji magicolor 3100 Podręcznik instalacji Uwagi dla użytkownika: Niniejsza Instrukcja Obsługi pomoże Ci w nastawieniu sprzętowym Twojej drukarki magicolor 3100. Zawiera również informacje o drukarce magicolor

Bardziej szczegółowo

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi

LASER MFP SP 1000S. Instrukcja obsługi TELECOM LASER MFP SP 1000S Instrukcja obsługi Przed użyciem urządzenia należy przeczytać niniejszy podręcznik i zachować go, aby móc z niego korzystać w przyszłości. W celu bezpiecznego i prawidłowego

Bardziej szczegółowo

magicolor 2210 Podręcznik instalacji

magicolor 2210 Podręcznik instalacji magicolor 2210 Podręcznik instalacji 1800668-009A# Dziękujemy za zakupienie drukarki magicolor 2210. Twoja decyzja była słuszna. Drukarka magicolor 2210 jest przystosowana do optymalnego działania na platformie

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-MB2061 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4577375

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-MB2061 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4577375 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA MFC-253CW MFC-255CW MFC-257CW MFC-295CN Wersja 0 POL Jeśli potrzebujesz pomocy Serwisu Prosimy o wypełnienie poniższej informacji do wykorzystania w przyszłości: Numer model MFC-253CW,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika

Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika Przed użyciem urządzenia należy przeczytać "Zasady bezpieczeństwa". Instrukcja obsługi Podręcznik użytkownika SPIS TREŚCI Jak korzystać z tego podręcznika...6 Wprowadzenie... 6 Zakaz prawny... 6 Wyłączenie

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku.

Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne używanie tego urządzenia, przed użyciem należy przeczytać Informacje o bezpieczeństwie w tym podręczniku. Informacje o Instrukcji obsługi Urządzenie zostało dostarczone

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera

Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera Instrukcja obsługi Poradnik drukarki/skanera W celu bezpiecznego i prawidłowego użycia urządzenia, przeczytaj Zasady bezpieczeństwa zawarte w "Poradniku kopiowania". Wprowadzenie Podręcznik ten zawiera

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Drukarka laserowa Brother HL-L9200CDWT Dla użytkowników niedowidzących Niniejszy podręcznik można przeczytać przy użyciu czytnika ekranowego, zamieniającego tekst na mowę. Przed

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika MFC-9140CDN MFC-9330CDW MFC-9340CDW Nie wszystkie modele dostępne są we wszystkich krajach. Wersja 0 POL W przypadku kontaktowania się z biurem obsługi klienta Wypełnij

Bardziej szczegółowo

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika

Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Drukarka HP Color LaserJet serii CP1510 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2007 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P. Powielanie, adaptacja lub tłumaczenie bez wcześniejszej

Bardziej szczegółowo

HP Officejet 6200 series all-in-one

HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one HP Officejet 6200 series all-in-one Podręcznik użytkownika Copyright 2004 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI

INSTRUKCJA INSTALACJI MODEL: MX-B382 CYFROWY SYSTEM WIELOFUNKCYJNY INSTRUKCJA INSTALACJI Niniejszą instrukcję należy przechowywać w dostępnym miejscu i korzystać z niej, gdy zajdzie konieczność. Uwaga! Aby całkowicie odłączyć

Bardziej szczegółowo

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi

Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015. instrukcja obsługi Drukarka serii hp LaserJet 1010 1012 1015 instrukcja obsługi Drukarka serii HP LaserJet 1010 HP LaserJet 1012 HP LaserJet 1015 instrukcja obsługi Prawa autorskie Prawa autorskie Hewlett-Packard Company

Bardziej szczegółowo

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia.

Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. pagepro 1480MF Instrukcja obsługi Szanowny Kliencie Dla własnego bezpieczeństwa i komfortu, zachęcamy do uważnego przeczytania rozdziału Bezpieczeństwo przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Decydując

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika NPD4708-00 PL

Przewodnik użytkownika NPD4708-00 PL NPD4708-00 PL Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Prawa autorskie i znaki towarowe Żadna część niniejszej publikacji nie może być powielana, przechowywana w jakimkolwiek systemie

Bardziej szczegółowo

Podstawowy Podręcznik Użytkownika

Podstawowy Podręcznik Użytkownika Podstawowy Podręcznik Użytkownika DCP-J100 DCP-J105 Wersja 0 POL Jeśli wymagana jest pomoc działu obsługi klienta Prosimy o wprowadzenie poniższych informacji, co umożliwi ich wykorzystanie w przyszłości:

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w

Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Podręcznik użytkownika drukarki Dell V525w Styczeń 2012 www.dell.com support.dell.com Typ(y) urządzeń: 4448 Model(e): 4d1, 4dE Znaki towarowe Informacje zawarte w tym dokumencie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

Bardziej szczegółowo

LaserJet Pro M201, M202

LaserJet Pro M201, M202 LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika M201n M202n M201dw M202dw www.hp.com/support/ljm201 www.hp.com/support/ljm202 HP LaserJet Pro M201, M202 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Oprogramowania

Instrukcja Oprogramowania Instrukcja Oprogramowania Niektóre modele nie są dostępne we wszystkich krajach. dla użytkowników modeli DCP: niniejsza dokumentacja dotyczy zarówno modeli MFC, jak i DCP. Oznacza to, że nazwa MFC używana

Bardziej szczegółowo

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika

LASERJET PROFESSIONAL CP1020. Podręcznik użytkownika LASERJET PROFESSIONAL CP1020 Podręcznik użytkownika Drukarki kolorowe HP LaserJet Pro serii CP1020 Podręcznik użytkownika Prawa autorskie i licencja 2014 Copyright Hewlett-Packard Development Company,

Bardziej szczegółowo