KX-NT700. Instrukcja obsługi. Telefon konferencyjny IP. Model:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KX-NT700. Instrukcja obsługi. Telefon konferencyjny IP. Model:"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi KX-NT700 Pa na so ni c M ar ke tin g Eu Model: ro p e Telefon konferencyjny IP Dziękujemy za nabycie produktu Panasonic. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją, aby możliwe było skorzystanie z niej w przyszłości. KX-NT700: Wersja 2.1 lub nowsza 2010/07 PDF processed with CutePDF evaluation edition

2 Wprowadzenie Wprowadzenie Podłączenie do centrali IP Panasonic (Tryb IP-PBX) Urządzenie można podłączyć do centrali Panasonic serii KX-TDE lub KX-NCP oraz wykorzystywać je jako linię wewnętrzną SIP. Pozwoli to na wykonywanie i odbieranie połączeń za pośrednictwem linii zewnętrznych oraz sieci IP podłączonych do centrali, łączenie się z innymi liniami wewnętrznymi centrali poprzez wybieranie ich numerów wewnętrznych, uczestniczenie w połączeniach konferencyjnych z 4 lub więcej uczestnikami itp. PC TS-IP Program Telefon IP Linia wewnętrzna SIP KX-NT700 Poniższe funkcje są dostępne, jeżeli urządzenie jest wykorzystywane jako linia wewnętrzna SIP. Szczegóły można znaleźć w dokumentacji centrali. Wprowadzanie kodu weryfikującego Ososbiste szybkie wybieranie Automatyczny wybór trasy (ARS) Powtarzanie wybierania numeru (Redial) Konferencja (tylko jako uczestnik) Dostęp do pojedynczej linii miejskiej (S-LM) Przełamanie DND Systemowe szybkie wybieranie Połączenie domofonowe Połączenie z linią TIE Blokada linii wewnętrznej Dostęp do grupy linii miejskich Połączenie do operatora Sieć IP Zewnętrzne linie telefoniczne CTS ATS ATJ CS AP Inna strona połączenia IP Inna strona połączenia TEL 2 Instrukcja obsługi 2010/07

3 Standardowe metody podłączania Kabel LAN Kabel telefoniczny Kabel AP lub kabel PC Kabel USB Podłączenie do sieci IP (Intranet) i/lub centrali Pure IP Panasonic podłączenia jest określany jako linia IP, a połączenia realizowane za pośrednictwem linii IP są określane jako połączenia IP. Dostępne są dwie metody wykonywania i odbierania połączeń IP. W przypadku korzystania z trybu centrali IP (patrz str. 2), urządzenie może wykonywać i odbierać połączenia IP jako linia wewnętrzna SIP centrali Panasonic serii KX-TDE lub KX-NCP. W przypadku korzystania z trybu użytkownik- -do-użytkownika (ang. peer to peer Podłączenie do analogowej sieci telefonicznej lub centrali Podłączenie do kompatybilnego aparatu przenośnego Podłączenie do komputera Sieć IP (Intranet) Sieć TEL lub centrala Inna strona połączenia realizowanego za pośrednictwem AP LUB Inna strona połączenia IP Inna strona połączenia TEL Inna strona połączenia wykonanego za pośrednictwem komputera Inna strona połączenia wykonanego za pośrednictwem komputera 2010/07 Instrukcja obsługi 3

4 Inne funkcje Połączenia konferencyjne W trakcie połączenia, możliwe jest wykonanie lub odebranie dodatkowego połączenia, utworzenie 3-stronnego połączenia konferencyjnego (patrz str. 36 or str. 38). Połączenia konferencyjne można wykonywać za pośrednictwem następujących metod podłączenia. 2 połączenia IP (tylko tryb użytkownik-do-użytkownika) W czasie rozmowy między A B A C 1 połączenie IP i 1 połączenie TEL C 1 połączenie IP i 1 połączenie PS lub 1 połączenie PC Dźwięk wysokiej jakości A B A A B A C obsługę kodeka mowy G.722 komunikację w trybie pełnego dupleksu konwersję szybkości mowy (patrz str. 39) redukcję szumów mikrofonu (patrz str. 39) zewnętrzny mikrofon przewodowy (patrz str. 32) A A A : B B B C C C LUB C 4 Instrukcja obsługi 2010/07

5 Zapis na kartach pamięci SD Obsługa PoE (zasilania przez Ethernet) Urządzenie jest kompatybilne ze standardem PoE (IEEE 802.3af), oraz posiada moduł zasilający, który umożliwia pobieranie zasilania z tego samego kabla Ethernet, który jest wykorzystywany do realizacji połączenia sieciowego IP. Umożliwia to korzystanie z urządzenia w miejscach, gdzie brak w pobliżu gniazdka zasilającego, obniżając koszty dzięki eliminacji konieczności instalowania nowego gniazdka AC. Połączenie PoE wymaga zgodnego z PoE koncentratora lub zbliżonego urządzenia. Dołączony zasilacz AC może być wykorzystywany zamiast połączenia PoE, jeżeli istnieje możliwość podłączenia urządzenia do standardowego gniazdka sieciowego. Funkcje programu Menadżer telefonu konferencyjnego Aplikacje wideokonferencyjne/współużytkowanie aplikacji Sieć IP (Intranet) Wideokonferencja Współużytkowana aplikacja LAN USB 5

6 Wprowadzenie Pozostałe informacje Dołączona dokumentacja Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja obsługi (ten dokument) Instrukcja obsługi Menadżera telefonu konferencyjnego Uwaga Niektóre produkty i funkcje opisane w niniejszym dokumencie mogą nie być dostępne w danym kraju lub obszarze. Więcej informacji można uzyskać u autoryzowanego dystrybutora Panasonic. W niniejszej instrukcji końcówki oznaczeń modeli są pomijane, o ile nie powoduje to powstania niejasności. Podłączenie do centrali Jeżeli urządzenie jest podłączone do centrali telefonicznej, informacji na temat wykonywania, odbierania oraz innych funkcji, należy szukać w instrukcji obsługi centrali. Urządzenia nie można podłączać do analogowej linii telefonicznej, do której podłączone są inne telefony. Logo SD jest znakiem handlowym należącym do SD-3C, LLC. Windows Media jest znakiem handlowym lub znakiem towarowym zarejestrowanym przez Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. QuickTime jest znakiem handlowym należącym do Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki handlowe wymienione w niniejszej instrukcji są własnością odpowiednich firm. Nota o prawach autorskich MD5 opisany w dokumencie RFC1321 (algorytm skrótu wiadomości MD5). Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Utworzony w Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencja na kopiowanie i wykorzystywanie tego oprogramowania została udzielona pod warunkiem, że we wszystkich materiałach wspominających lub odnoszących się do tego oprogramowania lub funkcji, będzie ono określane jako Algorytm skrótu wiadomości MD5, RSA Data Security, Inc.. Licencja została również udzielona w celu przygotowania i wykorzystania w pochodnych opracowaniach, gdzie będzie on oznaczony jako wykonane w oparciu o algorytm skrótu wiadomości MD5, opracowany przez RSA Data Security, Inc. we wszyskich materiałach wspominających lub odnoszących się do wykorzystujących go opracowań. RSA Data Security, Inc. nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zarówno wartości handlowej tego oprogramowania, jak i jego przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jest ono dostarczane takie jakie jest, bez wyraźnej lub domniemanej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Niniejsze zapisy muszą być zamieszczone w każdej z kopii lub części tej dokumentacji i/lub oprogramowania. 6 Instrukcja obsługi 2010/07

7 Oprogramowanie sprzętowe niniejszego urządzenia jest chronione prawem autorskim oraz postanowieniami umów międzynarodowych, a także innymi odnośnymi przepisami. Nie może być ono poddawane odwrotnej inżynierii, dekompilowane lub deasemblowane. W celu umożliwienia wykorzystania w przyszłości prosimy zanotować odpowiednie informacje w poniższych rubrykach. Numer seryjny można znaleźć na naklejce znajdującej się na spodzie urządzenia. Należy zanotować go w odpowiednim miejscu poniżej oraz przechowywać niniejszą instrukcję jako trwały dowód nabycia produktu w celu ułatwienia identyfikacji w przypadku kradzieży. MODEL: NR SERYJNY: DATA ZAKUPU: NAZWA SPRZEDAWCY: ADRES SPRZEDAWCY: NR TEL. SPRZEDAWCY: 2010/07 Instrukcja obsługi 7

8 Dla własnego bezpieczeństwa Wyjaśnienie znaczenia symboli OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Podstawowe zasady bezpieczeństwa 8 Instrukcja obsługi 2010/07

9 Wprowadzenie Instalacja Nie wolno podłączać urządzenia do gniazdka sieciowego, przedłużacza elektrycznego itp. w sposób, który spowoduje przekroczenie jego obciążalności lub jest niezgodny z instrukcją obsługi wyposażenia do którego podłączane jest urządzenie. W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi nie należy dotykać urządzenia, zasilacza sieciowego, przewodu sieciowego, przewodu zasilacza AC, ani kabla telefonicznego. Nie należy instalować gniazdek telefonicznych w wilgotnych miejscach, o ile nie są to gniazdka specjalnie zaprojektowane do takich aplikacji. Nie wolno dotykać odizolowanych przewodów lub gniazdek telefonicznych, o ile linia telefoniczna nie została odłączona od interfejsu sieci telekomunikacyjnej. W przypadku korzystania z zasilacza AC, należy stosować wyłącznie zasilacz AC dołączony do urządzenia. Zasilacz AC powinien być podłączony do ściennego lub podłogowego gniazdka sieciowego. Nie należy podłączać zasilacza AC do gniazdka sufitowego, ponieważ masa zasilacza może spowodować jego samoczynne rozłączenie. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z oznaczeniami znajdującymi się na naklejce umieszczonej na obudowie urządzenia. Jeżeli jest taka potrzeba, należy uprzednio sprawdzić, jakie napięcie zasilające jest dostępne w sieci znajdującej się w miejscu instalacji. Należy zachować ostrożność w przypadku instalacji lub modyfikacji linii telefonicznych. Lokalizacja Nie należy narażać urządzenia na kontakt z cieczami (deszcz, woda, wilgoć, olej itp.), intensywne działanie dymu lub zakurzenie. Należy chronić urządzenie przed silnymi wstrząsami. Nie wolno ustawiać niczego na przewodzie sieciowym, przewodzie zasilacza AC lub kablu sieci LAN. Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, gdzie przewód sieciowy, przewód zasilacza AC lub kabel sieci LAN mogą być deptane lub zawadzane. Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni. Upadek urządzenia może stać się przyczyną poważnego uszkodzenia i/lub zranienia. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić około 10 cm wolnej przestrzeni. UWAGA Na urządzeniu nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów. Jeżeli urządzenie uzyskuje zasilanie z zasilacza AC, jest on głównym urządzeniem odłączającym. Należy upewnić się, że gniazdko sieciowe jest zainstalowane w pobliżu oraz jest łatwo dostępne, tak aby odłączenie urządzenia w razie potrzeby nie sprawiało problemu. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć od urządzenia przewód zasilacza AC oraz wszystkie pozostałe przewody i kable. Urządzenie należy czyścić miękką suchą szmatką. Do czyszczenia nie wolno stosować płynów i aerozoli czyszczących, proszków do szorowania lub chemicznych środków czystości. Istnieje ryzyko możliwości połknięcia karty pamięci SD. Karty pamięci SD należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od sieci elektrycznej. Jeżeli uzyskuje ono zasilanie za pośrednictwem funkcji PoE, należy odłączyć kabel sieci LAN. 9

10 Wprowadzenie Dla własnego bezpieczeństwa W celu ograniczenia ryzyka zranienia, śmierci, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia i zniszczenia sprzętu lub pomieszczenia zawsze należy stosować się do poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Wyjaśnienie znaczenia symboli Poniższe symbole są wykorzystywane w celu sklasyfikowania i opisania poziomu ryzyka oraz zranień, które mogą nastąpić w wypadku lekceważenia zaleceń oraz niewłaściwego użytkowania. OSTRZEŻENIE Oznacza potencjalne ryzyko poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci. UWAGA Oznacza ryzyko skaleczenia lub uszkodzenia urządzenia albo innego wyposażenia. Poniższe symbole służą klasyfikacji oraz informacji o rodzaju instrukcji, do których należy się stosować. Niniejszy symbol służy ostrzeganiu użytkowników o szczególnej czynności, której nie wolno wykonywać. Niniejszy symbol służy informowaniu użytkownika o szczególnej operacji, której wykonanie jest konieczne, w celu bezpiecznego użytkowania urządzenia. OSTRZEŻENIE Podstawowe zasady bezpieczeństwa Nie należy rozbierać urządzenia. Naprawy powinny być zlecane wyłącznie wykwalifikowanemu serwisowi. Demontaż urządzenia może wystawić użytkownika na ryzyko porażenia wysokim napięciem lub inne niebezpieczeństwa. Niewłaściwy ponowny montaż może być przyczyną porażenia elektrycznego. Nie wolno wkładać obcych przedmiotów do wnętrza urządzenia. Nie wolno podłączać ani odłączać wtyczki zasilającej AC wilgotnymi rękoma. Odłącz urządzenie od sieci zasilającej AC oraz odłącz kabel sieci LAN i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, jeżeli: Przewód zasilacza AC, przewód AC lub wtyczka zasilająca AC uległy uszkodzeniu lub spaleniu. Urządzenie zostało zalane przez deszcz, wodę lub jakąkolwiek inną ciecz. Urządzenie spadło lub zostało rozbite. Cześci wewnętrzne stały się dostępne z powodu uszkodzenia obudowy. Udządzenie działa niewłaściwie Jakość działania uległa trwałemu obniżeniu. Urządzenie należy odłączyć od gniazdka sieciowego oraz odłączyć kabel sieci LAN jeżeli urządzenie emituje dym, nietypowy zapach lub generuje niepokojące dźwięki. W niniejszym stanie urządzenie może stać się przyczyną pożaru lub porażenia prądem. Należy sprawdzić, czy dym przestał się wydobywać i skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Wtyczkę zasilającą AC należy okresowo czyścić miękką suchą szmatką, w celu usunięcia kurzu i innych zanieczyszczeń. 10 Instrukcja obsługi 2010/07

11 Wprowadzenie Instalacja Nie wolno podłączać urządzenia do gniazdka sieciowego, przedłużacza elektrycznego itp. w sposób, który spowoduje przekroczenie jego obciążalności lub jest niezgodny z instrukcją obsługi wyposażenia do którego podłączane jest urządzenie. W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi nie należy dotykać urządzenia, zasilacza sieciowego, przewodu sieciowego, przewodu zasilacza AC, ani kabla telefonicznego. Nie należy instalować gniazdek telefonicznych w wilgotnych miejscach, o ile nie są to gniazdka specjalnie zaprojektowane do takich aplikacji. Nie wolno dotykać odizolowanych przewodów lub gniazdek telefonicznych, o ile linia telefoniczna nie została odłączona od interfejsu sieci telekomunikacyjnej. W przypadku korzystania z zasilacza AC, należy stosować wyłącznie zasilacz AC dołączony do urządzenia. Zasilacz AC powinien być podłączony do ściennego lub podłogowego gniazdka sieciowego. Nie należy podłączać zasilacza AC do gniazdka sufitowego, ponieważ masa zasilacza może spowodować jego samoczynne rozłączenie. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z oznaczeniami znajdującymi się na naklejce umieszczonej na obudowie urządzenia. Jeżeli jest taka potrzeba, należy uprzednio sprawdzić, jakie napięcie zasilające jest dostępne w sieci znajdującej się w miejscu instalacji. Należy zachować ostrożność w przypadku instalacji lub modyfikacji linii telefonicznych. Lokalizacja Nie należy narażać urządzenia na kontakt z cieczami (deszcz, woda, wilgoć, olej itp.), intensywne działanie dymu lub zakurzenie. Należy chronić urządzenie przed silnymi wstrząsami. Nie wolno ustawiać niczego na przewodzie sieciowym, przewodzie zasilacza AC lub kablu sieci LAN. Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, gdzie przewód sieciowy, przewód zasilacza AC lub kabel sieci LAN mogą być deptane lub zawadzane. Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni. Upadek urządzenia może stać się przyczyną poważnego uszkodzenia i/lub zranienia. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić około 10 cm wolnej przestrzeni. UWAGA Na urządzeniu nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów. Jeżeli urządzenie uzyskuje zasilanie z zasilacza AC, jest on głównym urządzeniem odłączającym. Należy upewnić się, że gniazdko sieciowe jest zainstalowane w pobliżu oraz jest łatwo dostępne, tak aby odłączenie urządzenia w razie potrzeby nie sprawiało problemu. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć od urządzenia przewód zasilacza AC oraz wszystkie pozostałe przewody i kable. Urządzenie należy czyścić miękką suchą szmatką. Do czyszczenia nie wolno stosować płynów i aerozoli czyszczących, proszków do szorowania lub chemicznych środków czystości. Istnieje ryzyko możliwości połknięcia karty pamięci SD. Karty pamięci SD należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od sieci elektrycznej. Jeżeli uzyskuje ono zasilanie za pośrednictwem funkcji PoE, należy odłączyć kabel sieci LAN. 2010/07 Instrukcja obsługi 11

12 Wprowadzenie Uwaga Należy zapoznać się i stosować do wszelkich instrukcji, ostrzeżeń, uwag itp. łącznie z umieszczonymi na obudowie urządzenia. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy obsługuje ono planowane środowisko pracy. Jeżeli urządzenie nie działa właściwie, należy odłączyć przewód zasilacza AC oraz kabel sieci LAN i nastęnie podłączyć je ponownie. Urządzenie może nie działać w przypadku awarii zasilania. Należy upewnić się, że dostępny jest osobny telefon, niezależny od zasilania sieciowego, z którego będzie można skorzystać w przypadku konieczności wezwania pomocy. Nie należy przenosić urządzenia w czasie, kiedy jest ono używane. W celu uniknięcia uszkodzenia, zdeformowania, przegrzania, korozji oraz odbarwienia nie należy umieszczać urządzenia w następujących miejscach: W lokacjach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W miejscach, gdzie temperatura jest niższa niż 0 C lub wyższa niż 40 C. W miejscach o wysokiej wilgotności. W miejscach o słabej wentylacji. W lokalizacjach, które mogą być narażone na działanie związków siarki, takich jak okolice gorących źródeł. W pobliżu urządzeń, które emitują ciepło, takich jak grzejniki. W pobliżu urządzeń, które emitują zakłócenia elektromagnetyczne, takich jak odbiorniki radiowe lub telewizyjne. W pobliżu urządzeń, które emitują zakłócenia o wysokiej częstotliwości, takich jak maszyny do szycia lub spawarki. W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać kart kredytowych, bankomatowych lub innych kart magnetycznych. Magnesy w głośnku urządzenia i mikrofonach mogą uszkodzić karty magnetyczne. Jeżeli na wyświetlaczu urządzenia pojawi się komunikat o błędzie, należy skontaktować się z administratorem sieci. Zadowalające działanie, interoperacyjność oraz kompatybilność z wszelkim sprzętem podłączonym do urządzenia nie jest gwarantowane, co ma również zastosowanie do wszystkich usług dostarczanych przez firmy telekomunikacyjne za pośrednictwem sieci podłączonych do urządzenia. W celu uzyskania najwyższej jakości działania 12 Instrukcja obsługi 2010/07

13 Wprowadzenie Bezpieczeństwo danych Nie możemy przyjąć na siebie odpowiedzialności za straty wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu. Uwaga Zapobieganie utracie danych Zapobieganie ujawnieniu danych Zapobieganie ujawnieniu danych za pośrednictwem sieci komputerowej

14 Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje Informacja dla użytkowników dotycząca utylizacji zużytych urządzeń oraz baterii Dla użytkowników instytucjonalnych w Unii Europejskiej Informacje na temat utylizacji w krajach poza Unią Europejską Informacja na temat symbolu baterii (przykład dwuznakowego symbolu): Instrukcja obsługi 2010/07

15 Spis treści Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania...17 Informacje dotyczące akcesoriów Wygląd urządzenia Widok główny Przedni panel Przyciski funkcji i ikony przycisków funkcji Podstawowe podłączenia Zmiana języka Ustawianie daty i czasu Ustawienia linii telefonicznej Ustawienia sieciowe IP Ustawienia SIP Tryb obsługi Korzystanie z kart pamięci SD Formatowanie kart pamięci SD Wykonywanie i odbieranie połączeń...33 Wybór linii Wykonywanie połączeń Realizacja połączeń konferencyjnych Odbieranie połączeń Użyteczne funkcje dostępne podczas połączenia Książka telefoniczna...40 Dodawanie pozycji do książki telefonicznej Edycja wpisów Usuwanie wpisów Tabela znaków Nagrywanie...43 Funkcje nagrywania Nagrywanie rozmów Nagrywanie notatek głosowych Odtwarzanie nagrań Kasowanie nagrań Korzystanie z AP lub komputera...45 Korzystanie z aparatu przenośnego (AP) Korzystanie z komputera Podłączanie za pomocą kabla USB Podłączanie za pomocą kabla PC Zmiana i sprawdzanie ustawień

16 Spis treści Zmiana ustawień...49 Restartowanie urządzenia...49 Lista parametrów...51 Parametry...53 Nr wewn. SIP...53 Wyświetl adres IP...53 Tryb obsługi...53 Ustawienia podstawowe...54 Wybór linii...56 Parametry TEL...56 Ustawienia sieciowe IP...57 Parametry protokołu...58 Parametry VoIP...60 Parametry QoS...61 Kontrola stanu systemu...62 Funkcje systemu...62 Kasowanie danych...64 Kasowanie listy ponownego wybierania...64 Kasowanie książki telefonicznej...64 Kasowanie danych systemowych...64 Resetowanie wszystkich danych...64 Rozwiązywanie problemów...65 Ogólne użytkowanie...65 Wykonywanie i odbieranie połączeń...66 Jakość dźwięku...69 Karty pamięci SD...71 Książka telefoniczna...71 Programowanie...72 Wyświetlane komunikaty Instrukcja obsługi 2010/07

17 Przed rozpoczęciem użytkowania Przed rozpoczęciem użytkowania rozpoczęciem użytkowania dotyczące akcesoriów Informacje dotyczące akcesoriów Kabel USB (1) Około 1,8 m Zasilacz AC (1) PQLV206 KX-NT700AL/NZ: PQLV206AL KX-NT700NE/RU: PQLV206CE KX-NT700UK/ML: PQLV206E KX-NT700BX: PSLP1662 *1 PQLV206 PQLV206AL PQLV206CE PQLV206E Kabel PS (1) Kabel PC (1) Karta pamięci SD (1) *1 Rzeczywisty wygląd zasilaczy AC różni się w zależności od kraju lub obszaru dystrybucji. Zewnętrzny mikrofon przewodowy Przewód: około 3 m Przewód sieciowy (2) (tylko KX-NT700BX) Około 1,8 m KX-NT701 PSLP Instrukcja obsługi 2010/07

18 Przed rozpoczęciem użytkowania Wygląd urządzenia główny Widok główny A Głośnik B C D skaźniki (4 lokalizacje) Wyłączony: Niebieski, miga: Niebieski, świeci: Czerwony, świeci: Wbudowane mikrofony (4 lokalizacje). Służy również do podłączania urządzenia do komputera w celu wykorzystywania jego mikrofonów oraz głośnika do współpracy z oprogramowaniem telefonicznym IP (patrz str. 47). E CB D E C B Gniazdo kart pamięci SD B C A B C F F G H I J Gniazdo AUDIO WEJ./WYJ. przenośnego Panasonic (AP; patrz str. 45) lub komputera (patrz str. 48). LAN (LAN) G H I J pośrednictwem funkcji PoE (Power over Ethernet) o ile urządzenie jest podłączone do kompatybilnego z PoE koncentratora lub zasilacza (patrz str. 24). 18 Instrukcja obsługi 2010/07

19 Przed rozpoczęciem użytkowania Przedni panel KX-NT700C/UK/AL/NZ/BX/ML D E A B C KX-NT700NE A B C KX-NT700RU A D H I J K L B D E E F F F G G H I J K L G C H I J K L 2010/07 Instrukcja obsługi 19

20 Przed rozpoczęciem użytkowania A B ([ ] oraz [ ]) Przycisk Przycisk FLASH/R Patrz REDIAL/PAUSE/ Wyświetlacz Button (Przycisk Wycisz/Kasuj) Przyciski funkcji ([F1], [F2], oraz [F3]) Przycisk ODCIĘCIE SZUMU MIKROFONU/Przycisk Przycisk BACK Przycisk MENU K Przycisk ENTER L 20 Instrukcja obsługi 2010/07

21 Przed rozpoczęciem użytkowania yświetlacz Wyświetlacz ułatwia programowanie i obsługę urządzenia, wyświetlając różnorodne informacje i ikony. A B C D E Oznacza, że kompatybilna karta pamięci SD została zainstalowana w urządzeniu (patrz str. 30). Oznacza, że komputer jest podłączony do portu USB (patrz str. 47). Oznacza, jaka linia zostanie użyta do wykonania połączenia. Oznaczają funkcje dostępne aktualnie po naciśnięciu przycisków funkcji. Wyświetlane ikony zmieniają się w zależności od bieżącego stanu urządzenia (np. ikony wyświetlane podczas połączenia różnią się od ikon wyświetlanych w czasie zapisywania danych w książce telefonicznej). Oznacza, że można nacisnąć przycisk lub, w celu wyświetlenia poprzedniego lub następnego elementu. : Oznacza nagraną rozmowę. : Oznacza nagraną notatkę głosową. 21 Instrukcja obsługi 2010/07

22 Przed rozpoczęciem użytkowania Przyciski funkcji i ikony przycisków funkcji funkcji i ikony przycisków funkcji Naciskając przycisk funkcji (, oraz ) można wybrać funkcję wyświetlaną bezpośrednio nad nim. [F3] Operacja Ikona Opis Wybór linii Rozpoczynanie i kończenie połączeń TEL IP PS PC LINE ANSWER REJECT END CONF SPEED PLAY TEL IP + TEL IP + PS IP + PC [F1], [F2] Line Selection Line Selection Line Selection Line Selection 22 Instrukcja obsługi 2010/07

23 Przed rozpoczęciem użytkowania Operacja Ikona Opis ADD EDIT Książka telefoniczna Nagrywanie i odtwarzanie Inne CHAR ERASE REC PLAY STOP ERASE BACK SELECT SAVE YES NO FORMAT 2010/07 Instrukcja obsługi 23

24 Przygotowanie do pracy Przygotowanie do pracy W celu podłączenia do urządzenia aparatu przenośnego (AP) zapoznaj się ze str. 45. W celu podłączenia urządzenia do komputera zapoznaj się ze str. 47 lub str. 48. Przewód zasilacza AC Kabel sieci LAN Przewód telefoniczny LINE LAN DC IN Do koncentratora (hub a) 1. Podłącz urządzenie do odpowiedniej sieci IP i/lub linii telefonicznej. W celu podłączenia do sieci IP, podłącz kabel sieciowy LAN kategorii 5 do portu LAN oraz do koncentratora (hub a). W celu podłączenia do linii telefonicznej, podłącz przewód telefoniczny do gniazda oraz do modularnego gniazdka telefonicznego. Podłącz przewód dołączonego zasilacza sieciowego do wejścia DC urządzenia. W celu skorzystania z PoE (Power over Ethernet), podłącz kabel sieci LAN do obsługującego PoE (IEEE802.3af) koncentratora (hub a) lub zasilacza. W przypadku korzystania z PoE dołączony zasilacz sieciowy AC nie musi być podłączony. W przypadku korzystania z zasilacza AC, należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza AC. Kanał Do gniazdka sieciowego AC KX-NT700BX: należy użyć dołączonego przewodu sieciowego A B C D E G F KX-NT700BX Gniazdko sieci telekomunikacyjnej lub centrali D

25 Przewód zasilacza AC należy poprowadzić w kanale znajdującym się na spodzie urządzenia. Podłącz zasilacz AC do gniazdka sieciowego. Podłącz przewód sieciowy do zasilacza, a następnie do gniazdka sieciowego. Jeżeli po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się komunikat Select Country, wybierz swój kraj, kilkukrotnie naciskając lub, a następnie naciśnij SAVE. Zasilacz AC musi pozostawać podłączony przez cały czas (o ile urządzenie nie jest zasilane przez PoE). Normalne jest lekkie nagrzewanie się zasilacza podczas pracy. 25 Instrukcja obsługi 2010/07

26 Zmiana języka języka Naciśnij. Naciskając lub wybierz Basic Settings. Naciśnij. Kilkukrotnie naciśnij lub, aby wybrać żądany język. Naciśnij, a następnie naciśnij. Ustawianie daty i czasu daty i czasu Datę i czas należy ustawić przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Data i czas są wyświetlane na wyświetlaczu w trybie oczekiwania oraz są wyświetlane podczas odtwarzania rozmów, które zostały nagrane na karcie pamięci SD. Naciśnij. Wybierz Basic Settings, a następnie naciśnij 5. SELECT. Wybierz Date & Time, a następnie naciśnij SELECT. Korzystając z klawiatury, wprowadź po dwie cyfry dla oznaczenia roku, miesiąca, dnia miesiąca, godziny (format 24-godzinny) oraz minut. Przykład: Aby wprowadzić 23 stycznia 2010, 7:45 PM, wprowadź ] 6. [MENU] Uwaga SAVE Language Ustawienia linii telefonicznej Wybór dostępnych linii Line Selection IP + TEL 1. [MENU] 2. LINE 3. Wybierz IP + TEL". Jeżeli Line Selection jest ustawione na IP + PC lub IP + PS, nie można wykonywać ani odbierać połączeń na linii telefonicznej. Naciśnij SAVE. Naciśnij. Ustawienie trybu wybierania Ustaw tryb wybierania na Pulse, jeżeli linia telefoniczna nie obsługuje wybierania tonowego. 1. Naciśnij [MENU]. 2. Wybierz TEL Settings, a następnie naciśnij SELECT. 3. Wybierz Dial Mode, a następnie naciśnij SELECT. 4. Wybierz Pulse lub Tone". 5. Naciśnij SAVE. 6. Naciśnij [MENU]. 2010/07 Instrukcja obsługi 26

27 Przygotowanie do pracy Ustawienia sieciowe IP Tryb uzyskiwania adresu IP: automatyczny (DHCP) lub manualny (statyczny) przydział adresu IP (ustawienie domyślne: statyczny) Adres IP (jeżeli zostanie wybrany tryb statyczny; domyślnie: ) Maska podsieci (jeżeli zostanie wybrany tryb statyczny; domyślnie: ) Domyślna brama (jeżeli zostanie wybrany tryb statyczny; domyślnie: ) Uwaga Adres IP można wprowadzić za pomocą klawiatury. Cyfry [0] [9] służą do wprowadzania numerów, a gwiazdka [ ] umożliwa wprowadzenie kropek. Na przykład, aby wprowadzić , naciśnij [ ] Automatyczny przydział (DHCP) 1. [MENU] 2. IP Network Settings 3. IP Address Mode 4. DHCP 5. [MENU] Uwaga SELECT SELECT Show IP Address > SELECT. SAVE [MENU] > Konfiguracja manualna (statyczny) 1. Naciśnij [MENU]. 2. Wybierz IP Network Settings, a następnie naciśnij SELECT. 3. Wybierz IP Address Mode, a następnie naciśnij SELECT. 4. Wybierz Static, a następnie naciśnij SAVE. 5. Wybierz IP Address, a następnie naciśnij SELECT. 6. Wprowadź adres IP, który ma być przypisany do urządzenia, a następnie naciśnij SAVE. 7. Wybierz Subnet Mask, a następnie naciśnij SELECT. 8. Wprowadź maskę podsieci, a następnie naciśnij. 9. Wybierz Default Gateway, a następnie naciśnij SELECT. 10. Wprowadź adres IP domyślnej bramy, a następnie naciśnij SAVE. 11. Naciśnij [MENU]. Uwaga SAVE Jeżeli to ustawienie zostanie zmienione, urządzenie musi zostać zrestartowane, zanim nowe ustawienia staną się aktywne (patrz str. 49). Aby sprawdzić adres IP, naciśnij [MENU] > Show IP Address > SELECT.

28 Przygotowanie do pracy Ustawienia SIP Aby korzystać z urządzenia jako linii wewnętrznej SIP centrali, musi ono zostać zarejestrowane jako linia wewnętrzna SIP za pomocą programowania centrali, parametr Operation Mode musi być ustawiony na IP-PBX (patrz str. 29), oraz poniższe ustawienia muszą zgadzać się z ustawieniami centrali. Odpowiednie ustawienia należy uzyskać od administratora systemu. Informacje na temat rejestrowania urządzenia jako linii wewnętrznej SIP znajdują się w dokumentacji centrali. Naciśnij. Wybierz Protocol Settings, a następnie naciśnij SELECT. Wybierz SIP Ext. No., a następnie naciśnij SELECT. Wprowadź numer wewnętrzny urządzenia (maks. 32 cyfry), a następnie naciśnij SAVE. Wybierz SIP Password, a następnie naciśnij SELECT. Naciśnij EDIT. Wprowadź hasło (maks. 32 znaki), a następnie naciśnij. Naciśnij CHAR aby przełączyć się między trybem wprowadzania cyfr, a trybem wprowadzania liter. Naciśnij, aby przełączyć między wprowadzaniem małych i wielkich liter. Informacje na temat wprowadzania znaków można znaleźć na str. 41 oraz str. 42. Wybierz SIP User Domain Name, a następnie naciśnij SELECT. Wprowadź adres IP centrali, a następnie naciśnij SAVE. Wybierz SIP Proxy Server IP Address, a następnie naciśnij SELECT. Wprowadź adres IP centrali, a następnie naciśnij SAVE. Wybierz SIP Proxy Server Port Number, a następnie naciśnij SELECT. Wprowadź nr portu SIP centrali lub serwera proxy SIP, a następnie naciśnij SAVE. Wybierz SIP Registrar IP Address, a następnie naciśnij SELECT. Wprowadź adres IP centrali, a następnie naciśnij. Wybierz SIP Registrar Port Number, a następnie naciśnij SELECT. Wprowadź nr portu SIP centrali lub serwera proxy SIP, a następnie naciśnij SAVE. Uwaga SAVE Naciśnij. Jeżeli to ustawienie zostanie zmienione, urządzenie musi zostać zrestartowane, zanim nowe ustawienia staną się aktywne (patrz str. 49). Aby sprawdzić numer linii wewnętrznej SIP, naciśnij > SIP Ext. No. > SELECT. 2010/07 Instrukcja obsługi 28

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone.

V300 Telefon IP. Szybki start. Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1. Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. V300 Telefon IP Szybki start Wersja 1.00 Maj 2007 Wydanie 1 Copyright 2007. Wszystkie prawa zastrzeżone. Przegląd Niniejszy przewodnik wyjaśnia, jak skonfigurować telefon V300 i jak z niego korzystać.

Bardziej szczegółowo

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi

Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone. Instrukcja obsługi Telefon głośnomówiący HP UC Speaker Phone Instrukcja obsługi Copyright 2014, 2015 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth jest znakiem towarowym należącym do właściciela i używanym przez firmę

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE 10R Adapter Odbiorczy PoE Rev: 1.0.0 7106500684 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

N150 Router WiFi (N150R)

N150 Router WiFi (N150R) Easy, Reliable & Secure Podręcznik instalacji N150 Router WiFi (N150R) Znaki towarowe Nazwy marek i produktów są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do ich prawnych właścicieli.

Bardziej szczegółowo

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone

Wersja polska. Wstęp. Zawartość opakowania. IP004 Sweex Wireless Internet Phone IP004 Sweex Wireless Internet Phone Wstęp Dziękujemy za zakup Sweex Wireless Internet Phone. Ten telefon internetowy umożliwia szybkie i łatwe prowadzenie rozmów głosowych za pomocą ulubionego programu

Bardziej szczegółowo

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB

Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Seria wielofunkcyjnych serwerów sieciowych USB Przewodnik szybkiej instalacji Wstęp Niniejszy dokument opisuje kroki instalacji i konfiguracji wielofunkcyjnego serwera sieciowego jako serwera urządzenia

Bardziej szczegółowo

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę 8

1. Montaż i podłączenie do sieci Konfiguracja przez stronę  8 Wersja: 1.1 PL 2016 1. Montaż i podłączenie do sieci... 3 1.1 Instrukcja montażu... 3 1.1.1 Biurko... 3 1.1.2 Montaż naścienny... 4 1.2 Klawiatura telefonu... 7 1.3 Sprawdzenie adresu IP... 7 1.4 Dostęp

Bardziej szczegółowo

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3

Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Odtwarzacz kasetowy/konwersja mp3 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup odtwarzacza kasetowego. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad, aby mogli Państwo optymalnie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-210

Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-210 R Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! Spis treści LJ- 210 Spis treści I. Wiadomości wstępne... 2 Funkcje aparatu... 2 Opis elementów funkcyjnych aparatu...

Bardziej szczegółowo

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji

Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji Asmax VoIP Router V320 Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia...1 2. Zawartość opakowania...2 3. Podłączenie urządzenia...3 4. Konfiguracja połączenia sieciowego....5 5. Konfiguracja przeglądarki

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku

Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku Przewodnik szybkiej instalacji TL-WPS510U Kieszonkowy, bezprzewodowy serwer wydruku 0 Rev: 1.0.0 7106500670 1. Przed rozpoczęciem, przygotuj następujące elementy: Komputer PC z systemem Windows 2000/XP/2003/Vista

Bardziej szczegółowo

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006

NPS-520. Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 NPS-520 Serwer druku do urządzeń wielofukcyjnych Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 Edycja 1 11/2006 Copyright 2006. Wszelkie prawa zastrzeżone. Informacje ogólne POLSKI Urządzenie NPS-520 jest serwerem

Bardziej szczegółowo

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki.

Ważne: Przed rozpoczęciem instalowania serwera DP-G321 NALEŻY WYŁACZYĆ zasilanie drukarki. Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G321 Bezprzewodowy, wieloportowy serwer wydruków AirPlus G 802.11g / 2.4

Bardziej szczegółowo

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL.

Uwaga: NIE korzystaj z portów USB oraz PWR jednocześnie. Może to trwale uszkodzić urządzenie ZyWALL. ZyWALL P1 Wprowadzenie ZyWALL P1 to sieciowe urządzenie zabezpieczające dla osób pracujących zdalnie Ten przewodnik pokazuje, jak skonfigurować ZyWALL do pracy w Internecie i z połączeniem VPN Zapoznaj

Bardziej szczegółowo

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji

Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji bezprzewodowego routera netis N ADSL2+ z modemem z Neostradą Orange Netis Bezprzewodowy Router N ADSL2+ z Modemem Instrukcja szybkiej instalacji Instrukcja szybkiej instalacji

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi

TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM. Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi TG6411_6421PD(pd-pd)_QG.fm Page 1 Tuesday, February 24, 2009 7:35 PM Model KX-TG6411PD/KX-TG6412PD KX-TG6421PD Skrócona instrukcja obsługi Podłączenia Baza Kliknięcie Używaj wyłącznie dołączonego przewodu

Bardziej szczegółowo

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU

USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU USB 2.0 SERWER DRUKARKI ETHERNETU DN-13014-3 DN-13003-1 Przewodnik szybkiej instalacji DN-13014-3 & DN-13003-1 Przed rozpoczęciem należy przygotować następujące pozycje: Windows 2000/XP/2003/Vista/7 komputer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik użytkownika

Przewodnik użytkownika Telefon DECT Panasonic KX- TG6461 Instrukcja obsługi Nr produktu: 93480 Przewodnik użytkownika Połączenia Używaj wyłącznie dołączonego zasilacza Panasonic. Mocno wciśnij wtyk. Dobrze Stacja bazowa Klik

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak

Instrukcja obsługi mikrofonu Easi-Speak Instrukcję obsługi należy zachować, aby móc z niej skorzystać w późniejszym czasie. Mikrofon Easi-Speak jest wyposażony w niewymienną baterię akumulatorową. Nie należy wyjmować baterii. Mikrofon Easi-Speak

Bardziej szczegółowo

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika)

Dysk CD (z Oprogramowaniem i Podręcznikiem użytkownika) Do skonfigurowania urządzenia może posłużyć każda nowoczesna przeglądarka, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 7.0. DP-G310 Bezprzewodowy serwer wydruków AirPlus G 2,4GHz Przed rozpoczęciem

Bardziej szczegółowo

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6.

1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. 1. Zawartość opakowania 1. Kamera samochodowa Prestigio 2. Uchwyt z przyssawką 3. Ładowarka samochodowa DC 5V 4. Kabel USB 5. Instrukcja szybkiego uruchomienia 6. Kabel AV 2. Przegląd urządzenia 1 2 3

Bardziej szczegółowo

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB

PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB PA100U PRZENOŚNY WZMACNIACZ Z WEJŚCIEM USB INSTRUKCJA OBSŁUGI 1. Wstęp INSTRUKCJA OBSŁUGI Niniejsza instrukcja przeznaczona jest dla użytkowników w krajach Unii Europejskiej. Ważne informacje dotyczące

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI

INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI INSTRUKCJA OBSŁUGI DLA SIECI Zapisywanie dziennika druku w lokalizacji sieciowej Wersja 0 POL Definicje dotyczące oznaczeń w tekście W tym Podręczniku użytkownika zastosowano następujące ikony: Uwagi informują

Bardziej szczegółowo

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi

Witaj. Skrócona instrukcja obsługi. Podłączanie. Instalowanie. Podstawy obsługi Witaj Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłączanie PL 2 3 Instalowanie Podstawy obsługi Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa Zasilacz stacji bazowej Kabel telefoniczny 2 akumulatory AAA (R03) Tylna

Bardziej szczegółowo

PAP-2T w sieci FreePhone

PAP-2T w sieci FreePhone konfiguracja bramki w sieci FreePhone I. Za pomocą klawiatury telefonu korzystając z instrukcji głosowych IVR Dostęp do Menu IVR Użyj telefonu podłączonego do portu PHONE 1 albo PHONE 2 adaptera Wybierz

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2008 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Przenośny rejestrator cyfrowy DVR-V5 Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej przestrzegania przez kraje członkowskie przepisów zgodności elektromagnetycznej

Bardziej szczegółowo

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski

Polski. Informacje dotyczące bezpieczeństwa. Polski Niniejszy podręcznik zawiera następujące sekcje: Informacje dotyczące bezpieczeństwa na str. 35. Rozwiązywanie problemów z instalacją na str. 36. Znajdowanie dalszych informacji na str. 40. Informacje

Bardziej szczegółowo

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4

1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 Szybki start telefonu AT810 Wersja: 1.1 PL 2014 1. Podłączenie i instalacja AT810... 3 1.1 Podłączenie... 3 1.2 Montaż... 4 1.2.1 Biurko... 4 1.2.2 Montaż naścienny... 4 2. Konfiguracja przez stronę www...

Bardziej szczegółowo

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski

System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski ENDEAVOUR 800QC Skrócona instrukcja obsługi tabletu System operacyjny Android wersja 4.2.2 Język polski Dziękujemy wybranie produktu firmy Blaupunkt. Dokonali Państwo dobrego wyboru. Oczywiście będziemy

Bardziej szczegółowo

LJ-68R. Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi!

LJ-68R. Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! Spis treści LJ- 68R Spis treści I. Wiadomości wstępne... 2 Funkcje aparatu... 2 Opis elementów funkcyjnych aparatu...

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 537 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN)

Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) INSTRUKCJA OBSŁUGI Wzmacniacz sygnału, repeater Wi-Fi Conrad, N300, 2 anteny, 1 x RJ45 (LAN) Nr produktu 975601 Strona 1 z 5 Strona 2 z 5 Użytkować zgodnie z zaleceniami producenta Przeznaczeniem produktu

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP

Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy DWL-G730AP. Dysk CD z Podręcznikiem użytkownika. Kabel ethernetowy kat. 5 UTP Urządzenie można skonfigurować za pomocą każdej nowoczesnej przeglądarki internetowej, np. Internet Explorer 6 lub Netscape Navigator 6.2.3. DWL-G730AP Bezprzewodowy ruter kieszonkowy/punkt dostępowy D-Link

Bardziej szczegółowo

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G

Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Seria Instant Wireless Punkt dostępowy z Routerem Wireless-G Zawartość zestawu: Punkt dostępowy WRT54g wraz z odłączanymi antenami. (1) Zasilacz sieciowy. (2) CD-Rom instalacyjny z instrukcją obsługi.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja szybkiego uruchomienia

Instrukcja szybkiego uruchomienia Instrukcja szybkiego uruchomienia Rejestrator IP NVR-009 Przed włączeniem zapoznaj się z treścią niniejszej instrukcji. Zaleca się zachować instrukcję na przyszłość. Spis treści 1. Złącza i przyciski urządzeń...3

Bardziej szczegółowo

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS

PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS PRZENOŚNY GŁOŚNIK BLUETOOTH SUPER BASS Instrukcja obsługi DA-10287 Dziękujemy za zakup przenośnego głośnika Bluetooth Super Bass DIGITUS DA-10287! Niniejsza instrukcja obsługi pomoże i ułatwi użytkowanie

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja A POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP

Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Telefon systemowy Slican CTS-220.CL Slican CTS-220.IP Instrukcja pierwszego uruchomienia Wydanie 1.00 Data ostatniej modyfikacji: 5.09.2016 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Pełna

Bardziej szczegółowo

Cyfrowa ramka na zdjęcia

Cyfrowa ramka na zdjęcia DENVER DPF 741 Instrukcja użytkownika Cyfrowa ramka na zdjęcia OSTRZEŻENIE Kabel zasilania/urządzenie rozłączające powinny pozostać w gotowości do pracy/rozłączenia. 1 Wprowadzenie Gratulujemy zakupu cyfrowej

Bardziej szczegółowo

Telefon IP 620 szybki start.

Telefon IP 620 szybki start. Telefon IP 620 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 620 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi

Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi POLSKI Konftel 55Wx Skrócona instrukcja obsługi Konftel 55Wx to urządzenie konferencyjne, które można połączyć z telefonem stacjonarnym, komórkowym oraz z komputerem. Wykorzystując jedyną w swoim rodzaju

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi

Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja B POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następujący styl uwag: Uwagi informują o tym, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają

Bardziej szczegółowo

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi

Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Aktualizacje oprogramowania Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Uwagi

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W tym podręczniku użytkownika zastosowano następującą ikonę: Informacje dotyczą tego, jak należy reagować w danej sytuacji, lub zawierają wskazówki

Bardziej szczegółowo

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA

BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA BUDZIK Z KAMERĄ INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA 1. Informacje podstawowe Wysokiej jakości mikro kamera ukryta w pełni funkcjonalnym budziku, który działa z pozoru jak zwykły budzik. Dzięki temu zaawansowanemu urządzeniu

Bardziej szczegółowo

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0

Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Zimowe słuchawki w opasce z mikrofonem bluetooth 4.0 Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup słuchawek w opasce z mikrofonem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START

TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START TELEFON GXP2110 / GXP2120 SZYBKI START 1. Opis GXP2110 to idealny wielo kontowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD. Aparat charakteryzuje się wsparciem dla rozwiązań

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome CD250 CD255 SE250 SE255 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Stacja bazowa LUB Słuchawka

Bardziej szczegółowo

Telefon AT 530 szybki start.

Telefon AT 530 szybki start. Telefon AT 530 szybki start. Instalacja i dostęp:... 2 Konfiguracja IP 530 do nawiązywania połączeń VoIP.....4 Konfiguracja WAN... 4 Konfiguracja serwera SIP... 5 Konfiguracja IAX... 6 1/6 Instalacja i

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi

Skrócona instrukcja obsługi Zarejestruj produkt i uzyskaj pomoc na stronie www.philips.com/welcome SE350 Skrócona instrukcja obsługi 1 Podłącz 2 Zainstaluj 3 Korzystaj Zawartość opakowania Słuchawka Stacja bazowa LUB Tylna klapka

Bardziej szczegółowo

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M)

SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII AHD 4, 8 I 16 KANAŁOWYCH (MODELE: AHDR-1042D/M, AHDR1041D/M, AHDR-1082D/M, AHDR1162D/M) SKRÓCONA INSTRUKCJA DLA REJESTRATORÓW SERII, I 6 KANAŁOWYCH. WIDOK PANELA PRZEDNIEGO (REJESTRATOR KANAŁOWY) (MODELE: R-0D/M, R0D/M, R-0D/M, R6D/M) Odbiornik IR 7 Klawisze powrotu Klawisz potwierdzenia.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-270

Instrukcja obsługi. Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-270 R Instrukcja obsługi Przed użyciem aparatu prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi! LJ-270 Spis treści LJ- 270 Spis treści I. Wiadomości wstępne... 2 Funkcje aparatu... 2 Opis przycisków i elementów

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Wi-Fi Direct

Podręcznik Wi-Fi Direct Podręcznik Wi-Fi Direct Łatwa konfiguracja za pomocą połączenia Wi-Fi Direct Rozwiązywanie problemów Spis treści Jak korzystać z tego podręcznika... 2 Symbole użyte w tym podręczniku... 2 Zastrzeżenia...

Bardziej szczegółowo

Wideoboroskop AX-B250

Wideoboroskop AX-B250 Wideoboroskop AX-B250 Instrukcja obsługi Przed włączeniem urządzenia proszę przeczytać instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa. Spis treści 1. Uwagi dotyczące bezpieczeństwa...

Bardziej szczegółowo

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera

ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera ADAPTERA INTERFEJSU ODTWARZACZA D. KS-PD500 Przed użyciem adaptera Ostatnia aktualizacja: 1 marca 2006 1 Obsługiwane odbiorniki samochodowe JVC Adapter obsługuje następujące odbiorniki samochodowe JVC*

Bardziej szczegółowo

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera

pozwala wydrukować kopię czarno-białą, a przycisku kopię kolorową. Kopiowanie przy użyciu szyby skanera Skrócony opis Kopiowanie Kopiowanie Szybkie kopiowanie 2 W przypadku ładowania dokumentu do automatycznego podajnika dokumentów należy wyregulować prowadnice papieru. 3 Naciśnięcie na panelu sterowania

Bardziej szczegółowo

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1

ZyXEL NBG-415N. Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n. Skrócona instrukcja obsługi. Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 ZyXEL NBG-415N Bezprzewodowy router szerokopasmowy 802.11n Skrócona instrukcja obsługi Wersja 1.00 10/2006 Edycja 1 Copyright 2006 ZyXEL Communications Corporation. Wszystkie prawa zastrzeżone Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

PROGRAMATOR TYGODNIOWY

PROGRAMATOR TYGODNIOWY PROGRAMATOR TYGODNIOWY INSTRUKCJA OBSŁUGI DTWT IHXR OSTRZEŻENIE! PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z PROGRAMATORA TYGODNIOWEGO NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z NINIEJSZĄ INSTRUKCJĄ. Spis treści ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA...

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO

Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO Skrócona instrukcja obsługi telefonu Gigaset DE700 IP PRO Gigaset DE900 IP PRO Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa Uwaga! Przed użyciem aparatu należy przeczytać instrukcję obsługi oraz wskazówki dotyczące

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE

Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Podręcznik użytkownika TL-PoE150S Adapter zasilający PoE Rev: 1.0.0 7106500686 PRAWA AUTORSKIE I ZNAKI HANDLOWE Charakterystyka produktu może ulec zmianie bez powiadomienia. jest zarejestrowanym znakiem

Bardziej szczegółowo

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube

Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Mini stacja MP3 (4w1) MPS-550.cube Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini stacji MP3 z radiem UKF, zegarem i alarmem. Prosimy o przeczytanie instrukcji i przestrzeganie podanych wskazówek i porad,

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221

Instalacja. Powerline 500 Model XAVB5221 Instalacja Powerline 500 Model XAVB5221 Zawartość opakowania W niektórych krajach do produktu dołączona jest płyta z oprogramowaniem. 2 Wprowadzenie Rozwiązania sieciowe Powerline umożliwiają tworzenie

Bardziej szczegółowo

Urządzenia zewnętrzne

Urządzenia zewnętrzne Urządzenia zewnętrzne Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation, zarejestrowanym w USA. Informacje

Bardziej szczegółowo

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir)

Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Mini kamera Full HD (AC-1080.ir) Szanowny Kliencie, dziękujemy za zakup mini kamery Full HD. Mała i lekka kamera nagrywa filmy w jakości Full HD nawet w ciemności, dzięki wbudowanym diodom podczerwieni.

Bardziej szczegółowo

Przewodnik Google Cloud Print

Przewodnik Google Cloud Print Przewodnik Google Cloud Print Wersja 0 POL Definicje oznaczeń W niniejszym podręczniku użytkownika zastosowano następującą konwencję oznaczeń: Informacje mówią o tym, jak należy reagować w danej sytuacji,

Bardziej szczegółowo

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234

NSA GB HDD. Skrócona instrukcja obsługi. 1-wnękowy serwer mediów. Domyślne dane logowania. Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 NSA310 + 500 GB HDD 1-wnękowy serwer mediów Domyślne dane logowania Adres WWW: nsa310 Hasło: 1234 Skrócona instrukcja obsługi Wersja oprogramowania 4.22 Wydanie 2, 1/2012 Gdzie znaleźć certyfikaty zgodności:

Bardziej szczegółowo

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0

Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Sieciowy serwer IP urządzeń USB z 4 portami USB 2.0 Instrukcja u ytkowania DA-70254 Spis treści 1. Wstęp... 3 1.1 Przegląd produktu... 3 1.2 Zarządzanie sieciowe... 3 1.3 Części składowe i właściwości...

Bardziej szczegółowo

ADSL Router Instrukcja instalacji 1. Wskaźniki i złącza urządzenia... 1 1.1 Przedni panel.... 1 1.2 Tylni panel... 1 2. Zawartość opakowania... 2 3. Podłączenie urządzenia... 2 4. Instalacja oprogramowania...

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa)

Krok 2 (Mac). Konfigurowanie serwera WD Sentinel (czynność jednorazowa) Wprowadzenie Ten dodatek do skróconej instrukcji instalacji zawiera najnowsze informacje o instalowaniu i konfigurowaniu serwera magazynującego dla małych firm WD Sentinel DX4000. Zamieszczone tu informacje

Bardziej szczegółowo

Przewodnik szybkiej instalacji

Przewodnik szybkiej instalacji Przewodnik szybkiej instalacji TL-PS110U Pojedynczy Serwer Wydruku USB2.0 Fast Ethernet TL-PS110P Pojedynczy Serwer Wydruku z portem równoległym Fast Ethernet Rev:1.0.0 7106500679 V1.0 A Przed rozpoczęciem,

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650

Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 Nowe funkcje w wersji 2 hafciarki PR-650 PL W wersji 2 dodano następujące nowe funkcje. Przed użyciem tej maszyny należy dokładnie przeczytać zarówno niniejszą instrukcję, jak i instrukcję obsługi, dołączoną

Bardziej szczegółowo

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami

Kabel Ethernet (UTP/bezpośredni, kat. 5) Pilot zdalnego sterowania z bateriami Urządzenie działa z systemami operacyjnymi Windows XP, 2000, Me i 98SE Przed rozpoczęciem DSM-320 Bezprzewodowy odtwarzacz multimedialny Wymagania wstępne: komputer z systemem operacyjnym Windows XP, 2000,

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL

Strona 1 z 10. 1. Przedni panel. LED Opis funkcji ADSL Strona 1 z 10 Wskaźniki i złącza urządzenia Zawartość opakowania Podłączenie urządzenia Instalacja oprogramowania Konfiguracja połączenia sieciowego Konfiguracja urządzenia Rejestracja usługi Neostrada

Bardziej szczegółowo

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa Power POE Status HDD WAN LAN1 LAN2 LAN3 LAN4 NR7401 Network Video Recorder Zanim zaczniesz zalecenia dotyczące bezpieczeństwa W razie zauważenia dymu lub dziwnego zapachu wydobywającego się z sieciowego

Bardziej szczegółowo

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania

Instalacja. Bezprzewodowy punkt dostępowy NETGEAR 802.11ac Model WAC120. Zawartość opakowania Znaki towarowe NETGEAR, logo NETGEAR oraz Connect with Innovation są znakami towarowymi oraz/lub zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do firmy NETGEAR Inc. oraz/lub jej spółek zależnych w USA oraz/lub

Bardziej szczegółowo

Windows Vista Instrukcja instalacji

Windows Vista Instrukcja instalacji Windows Vista Instrukcja instalacji Zanim będzie można używać maszyny, należy skonfigurować sprzęt i zainstalować sterownik. Proszę przeczytać ten podręcznik szybkiej konfiguracji oraz przewodnik instalacji

Bardziej szczegółowo

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi

Modem i sieć lokalna. Instrukcja obsługi Modem i sieć lokalna Instrukcja obsługi Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Informacje zawarte w niniejszym dokumencie mogą zostać zmienione bez powiadomienia. Jedyne warunki gwarancji

Bardziej szczegółowo

Jabra. Speak 710. Podręcznik użytkownika

Jabra. Speak 710. Podręcznik użytkownika Jabra Speak 710 Podręcznik użytkownika 2017 GN Audio A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest znakiem towarowym GN Audio A/S. Znak słowny i logo Bluetooth są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3

Spis treści. 1 Moduł RFID (APA) 3 Spis treści 1 Moduł RFID (APA) 3 1.1 Konfigurowanie Modułu RFID..................... 3 1.1.1 Lista elementów Modułu RFID................. 3 1.1.2 Konfiguracja Modułu RFID (APA)............... 4 1.1.2.1

Bardziej szczegółowo

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu

Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu Grandstream Networks, Inc. Multimedialny telefon IP GXV3275 Android TM Instrukcja szybkiego startu INSTALACJA ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA Zawartość GXV3275 Obudowa główna 1 Słuchawka 1 Przewód telefoniczny 1

Bardziej szczegółowo

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji

Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji INSTRUKCJA OBSŁUGI Radio DAB/DAB+ Pure Siesta Mi Serie II, FM, czarne, pamięć 16 stacji Nr produktu 351595 Strona 1 z 14 Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 1. Przechowuj radio z dala od źródeł ciepła

Bardziej szczegółowo

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych

Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych Xerox WorkCentre M118/M118i Skrócona instrukcja konfiguracji połączeń sieciowych 701P42716 W niniejszej instrukcji opisano: Poruszanie się po ekranach strona 2 Konfiguracja sieci za pomocą protokołu DHCP

Bardziej szczegółowo

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI

BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI BROADBAND INTERNET ROUTER- INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 Broadband Router 10/100 WPROWADZENIE A. Panel przedni 2 WSKAŹNIK LED Lp. Dioda Funkcja 1 Dioda zasilania Jeśli aktywna- zostało włączone zasilanie routera

Bardziej szczegółowo

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku

Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku Instrukcje ustawień funkcji zwalniania wydruku SPIS TREŚCI O INSTRUKCJI........................................................................................ 2 FUNKCJA ZWALNIANIA WYDRUKU......................................................................

Bardziej szczegółowo

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010

Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD. Instrukcja obsługi PY-0010 Rejestrator samochodowy Peiying FULL HD Instrukcja obsługi PY0010 PL Budowa urządzenia 1 Do góry 2 Przycisk potwierdzenia 3 Do dołu 4 Menu 5 łącznik, zmiana trybu 6 Kontrolka pracy 7 Slot HDMI 8 Gniazdo

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N

PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N PODSTAWOWA KONFIGURACJA LINKSYS WRT300N 1. Topologia połączenia sieci WAN i LAN (jeśli poniższa ilustracja jest nieczytelna, to dokładny rysunek topologii znajdziesz w pliku network_konfigurowanie_linksys_wrt300n_cw.jpg)

Bardziej szczegółowo

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM

Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 001012222 Adapter radia cyfrowego DAB+, Albrecht DR 52, FM Strona 1 z 8 1. Środki ostrożności - Nie rzucaj radiem DR 52 i nie narażaj go na działanie cieczy, wilgoci lub

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

Instrukcja obsługi TCC-1280. Rejestrator samochodowy. Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Instrukcja obsługi TCC-1280 Rejestrator samochodowy Dane techniczne oraz treść poniższej instrukcji mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Odbiornik zgodny jest z warunkami dyrektywy 89/336/EEC dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB.

Przed restartowaniem routera odłącz wszystkie urządzenia podłączone pod porty USB. Podłączanie i konfiguracja zewnętrznych dysków i pamięci masowych do router ów firmy ASUS. Routery wyposażone w porty USB mają możliwość podłączenia zewnętrznych dysków twardych po przez port USB i udostępniania

Bardziej szczegółowo

GroupWise WebAccess Basic Interface

GroupWise WebAccess Basic Interface GroupWise WebAccess Basic Interface szybki start 8 Novell GroupWise WebAccess Basic Interface SZYBKI START www.novell.com Korzystanie z programu GroupWise WebAccess Basic Interface Po zainstalowaniu przez

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGII KAMERY UKRYTEJ W GUZIKU + ODBIORNIK DVR LCD

INSTRUKCJA OBSŁUGII KAMERY UKRYTEJ W GUZIKU + ODBIORNIK DVR LCD Instrukcja jest własnością Firmy KORJAR. Wszystkie zawarte w niej nazwy, marki, linki, screeny itp. są zastrzeżone przez swoich właścicieli i są chronione międzynarodowymi przepisami o prawach autorskich.

Bardziej szczegółowo

FRITZ!WLAN Repeater 450E

FRITZ!WLAN Repeater 450E FRITZ! Repeater 450E Wymogi systemowe Stacja bazowa wg IEEE 802.11b/g/n, 2,4 GHz, automatyczne przyznawanie adresu IP (DHCP) Dla funkcji : stacja bazowa obsługująca Pierwsza konfiguracja bez : klient obsługujący

Bardziej szczegółowo