KX-NT700. Instrukcja obsługi. Telefon konferencyjny IP. Model:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "KX-NT700. Instrukcja obsługi. Telefon konferencyjny IP. Model:"

Transkrypt

1 Instrukcja obsługi KX-NT700 Pa na so ni c M ar ke tin g Eu Model: ro p e Telefon konferencyjny IP Dziękujemy za nabycie produktu Panasonic. Przed rozpoczęciem użytkowania prosimy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi oraz zachować ją, aby możliwe było skorzystanie z niej w przyszłości. KX-NT700: Wersja 2.1 lub nowsza 2010/07 PDF processed with CutePDF evaluation edition

2 Wprowadzenie Wprowadzenie Podłączenie do centrali IP Panasonic (Tryb IP-PBX) Urządzenie można podłączyć do centrali Panasonic serii KX-TDE lub KX-NCP oraz wykorzystywać je jako linię wewnętrzną SIP. Pozwoli to na wykonywanie i odbieranie połączeń za pośrednictwem linii zewnętrznych oraz sieci IP podłączonych do centrali, łączenie się z innymi liniami wewnętrznymi centrali poprzez wybieranie ich numerów wewnętrznych, uczestniczenie w połączeniach konferencyjnych z 4 lub więcej uczestnikami itp. PC TS-IP Program Telefon IP Linia wewnętrzna SIP KX-NT700 Poniższe funkcje są dostępne, jeżeli urządzenie jest wykorzystywane jako linia wewnętrzna SIP. Szczegóły można znaleźć w dokumentacji centrali. Wprowadzanie kodu weryfikującego Ososbiste szybkie wybieranie Automatyczny wybór trasy (ARS) Powtarzanie wybierania numeru (Redial) Konferencja (tylko jako uczestnik) Dostęp do pojedynczej linii miejskiej (S-LM) Przełamanie DND Systemowe szybkie wybieranie Połączenie domofonowe Połączenie z linią TIE Blokada linii wewnętrznej Dostęp do grupy linii miejskich Połączenie do operatora Sieć IP Zewnętrzne linie telefoniczne CTS ATS ATJ CS AP Inna strona połączenia IP Inna strona połączenia TEL 2 Instrukcja obsługi 2010/07

3 Standardowe metody podłączania Kabel LAN Kabel telefoniczny Kabel AP lub kabel PC Kabel USB Podłączenie do sieci IP (Intranet) i/lub centrali Pure IP Panasonic podłączenia jest określany jako linia IP, a połączenia realizowane za pośrednictwem linii IP są określane jako połączenia IP. Dostępne są dwie metody wykonywania i odbierania połączeń IP. W przypadku korzystania z trybu centrali IP (patrz str. 2), urządzenie może wykonywać i odbierać połączenia IP jako linia wewnętrzna SIP centrali Panasonic serii KX-TDE lub KX-NCP. W przypadku korzystania z trybu użytkownik- -do-użytkownika (ang. peer to peer Podłączenie do analogowej sieci telefonicznej lub centrali Podłączenie do kompatybilnego aparatu przenośnego Podłączenie do komputera Sieć IP (Intranet) Sieć TEL lub centrala Inna strona połączenia realizowanego za pośrednictwem AP LUB Inna strona połączenia IP Inna strona połączenia TEL Inna strona połączenia wykonanego za pośrednictwem komputera Inna strona połączenia wykonanego za pośrednictwem komputera 2010/07 Instrukcja obsługi 3

4 Inne funkcje Połączenia konferencyjne W trakcie połączenia, możliwe jest wykonanie lub odebranie dodatkowego połączenia, utworzenie 3-stronnego połączenia konferencyjnego (patrz str. 36 or str. 38). Połączenia konferencyjne można wykonywać za pośrednictwem następujących metod podłączenia. 2 połączenia IP (tylko tryb użytkownik-do-użytkownika) W czasie rozmowy między A B A C 1 połączenie IP i 1 połączenie TEL C 1 połączenie IP i 1 połączenie PS lub 1 połączenie PC Dźwięk wysokiej jakości A B A A B A C obsługę kodeka mowy G.722 komunikację w trybie pełnego dupleksu konwersję szybkości mowy (patrz str. 39) redukcję szumów mikrofonu (patrz str. 39) zewnętrzny mikrofon przewodowy (patrz str. 32) A A A : B B B C C C LUB C 4 Instrukcja obsługi 2010/07

5 Zapis na kartach pamięci SD Obsługa PoE (zasilania przez Ethernet) Urządzenie jest kompatybilne ze standardem PoE (IEEE 802.3af), oraz posiada moduł zasilający, który umożliwia pobieranie zasilania z tego samego kabla Ethernet, który jest wykorzystywany do realizacji połączenia sieciowego IP. Umożliwia to korzystanie z urządzenia w miejscach, gdzie brak w pobliżu gniazdka zasilającego, obniżając koszty dzięki eliminacji konieczności instalowania nowego gniazdka AC. Połączenie PoE wymaga zgodnego z PoE koncentratora lub zbliżonego urządzenia. Dołączony zasilacz AC może być wykorzystywany zamiast połączenia PoE, jeżeli istnieje możliwość podłączenia urządzenia do standardowego gniazdka sieciowego. Funkcje programu Menadżer telefonu konferencyjnego Aplikacje wideokonferencyjne/współużytkowanie aplikacji Sieć IP (Intranet) Wideokonferencja Współużytkowana aplikacja LAN USB 5

6 Wprowadzenie Pozostałe informacje Dołączona dokumentacja Skrócona instrukcja obsługi Instrukcja obsługi (ten dokument) Instrukcja obsługi Menadżera telefonu konferencyjnego Uwaga Niektóre produkty i funkcje opisane w niniejszym dokumencie mogą nie być dostępne w danym kraju lub obszarze. Więcej informacji można uzyskać u autoryzowanego dystrybutora Panasonic. W niniejszej instrukcji końcówki oznaczeń modeli są pomijane, o ile nie powoduje to powstania niejasności. Podłączenie do centrali Jeżeli urządzenie jest podłączone do centrali telefonicznej, informacji na temat wykonywania, odbierania oraz innych funkcji, należy szukać w instrukcji obsługi centrali. Urządzenia nie można podłączać do analogowej linii telefonicznej, do której podłączone są inne telefony. Logo SD jest znakiem handlowym należącym do SD-3C, LLC. Windows Media jest znakiem handlowym lub znakiem towarowym zarejestrowanym przez Microsoft Corporation w USA i/lub innych krajach. QuickTime jest znakiem handlowym należącym do Apple Inc., zarejestrowanym w USA i innych krajach. Wszystkie pozostałe znaki handlowe wymienione w niniejszej instrukcji są własnością odpowiednich firm. Nota o prawach autorskich MD5 opisany w dokumencie RFC1321 (algorytm skrótu wiadomości MD5). Copyright (C) , RSA Data Security, Inc. Utworzony w Wszystkie prawa zastrzeżone. Licencja na kopiowanie i wykorzystywanie tego oprogramowania została udzielona pod warunkiem, że we wszystkich materiałach wspominających lub odnoszących się do tego oprogramowania lub funkcji, będzie ono określane jako Algorytm skrótu wiadomości MD5, RSA Data Security, Inc.. Licencja została również udzielona w celu przygotowania i wykorzystania w pochodnych opracowaniach, gdzie będzie on oznaczony jako wykonane w oparciu o algorytm skrótu wiadomości MD5, opracowany przez RSA Data Security, Inc. we wszyskich materiałach wspominających lub odnoszących się do wykorzystujących go opracowań. RSA Data Security, Inc. nie składa żadnych oświadczeń dotyczących zarówno wartości handlowej tego oprogramowania, jak i jego przydatności do jakiegokolwiek konkretnego celu. Jest ono dostarczane takie jakie jest, bez wyraźnej lub domniemanej gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. Niniejsze zapisy muszą być zamieszczone w każdej z kopii lub części tej dokumentacji i/lub oprogramowania. 6 Instrukcja obsługi 2010/07

7 Oprogramowanie sprzętowe niniejszego urządzenia jest chronione prawem autorskim oraz postanowieniami umów międzynarodowych, a także innymi odnośnymi przepisami. Nie może być ono poddawane odwrotnej inżynierii, dekompilowane lub deasemblowane. W celu umożliwienia wykorzystania w przyszłości prosimy zanotować odpowiednie informacje w poniższych rubrykach. Numer seryjny można znaleźć na naklejce znajdującej się na spodzie urządzenia. Należy zanotować go w odpowiednim miejscu poniżej oraz przechowywać niniejszą instrukcję jako trwały dowód nabycia produktu w celu ułatwienia identyfikacji w przypadku kradzieży. MODEL: NR SERYJNY: DATA ZAKUPU: NAZWA SPRZEDAWCY: ADRES SPRZEDAWCY: NR TEL. SPRZEDAWCY: 2010/07 Instrukcja obsługi 7

8 Dla własnego bezpieczeństwa Wyjaśnienie znaczenia symboli OSTRZEŻENIE UWAGA OSTRZEŻENIE Podstawowe zasady bezpieczeństwa 8 Instrukcja obsługi 2010/07

9 Wprowadzenie Instalacja Nie wolno podłączać urządzenia do gniazdka sieciowego, przedłużacza elektrycznego itp. w sposób, który spowoduje przekroczenie jego obciążalności lub jest niezgodny z instrukcją obsługi wyposażenia do którego podłączane jest urządzenie. W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi nie należy dotykać urządzenia, zasilacza sieciowego, przewodu sieciowego, przewodu zasilacza AC, ani kabla telefonicznego. Nie należy instalować gniazdek telefonicznych w wilgotnych miejscach, o ile nie są to gniazdka specjalnie zaprojektowane do takich aplikacji. Nie wolno dotykać odizolowanych przewodów lub gniazdek telefonicznych, o ile linia telefoniczna nie została odłączona od interfejsu sieci telekomunikacyjnej. W przypadku korzystania z zasilacza AC, należy stosować wyłącznie zasilacz AC dołączony do urządzenia. Zasilacz AC powinien być podłączony do ściennego lub podłogowego gniazdka sieciowego. Nie należy podłączać zasilacza AC do gniazdka sufitowego, ponieważ masa zasilacza może spowodować jego samoczynne rozłączenie. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z oznaczeniami znajdującymi się na naklejce umieszczonej na obudowie urządzenia. Jeżeli jest taka potrzeba, należy uprzednio sprawdzić, jakie napięcie zasilające jest dostępne w sieci znajdującej się w miejscu instalacji. Należy zachować ostrożność w przypadku instalacji lub modyfikacji linii telefonicznych. Lokalizacja Nie należy narażać urządzenia na kontakt z cieczami (deszcz, woda, wilgoć, olej itp.), intensywne działanie dymu lub zakurzenie. Należy chronić urządzenie przed silnymi wstrząsami. Nie wolno ustawiać niczego na przewodzie sieciowym, przewodzie zasilacza AC lub kablu sieci LAN. Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, gdzie przewód sieciowy, przewód zasilacza AC lub kabel sieci LAN mogą być deptane lub zawadzane. Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni. Upadek urządzenia może stać się przyczyną poważnego uszkodzenia i/lub zranienia. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić około 10 cm wolnej przestrzeni. UWAGA Na urządzeniu nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów. Jeżeli urządzenie uzyskuje zasilanie z zasilacza AC, jest on głównym urządzeniem odłączającym. Należy upewnić się, że gniazdko sieciowe jest zainstalowane w pobliżu oraz jest łatwo dostępne, tak aby odłączenie urządzenia w razie potrzeby nie sprawiało problemu. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć od urządzenia przewód zasilacza AC oraz wszystkie pozostałe przewody i kable. Urządzenie należy czyścić miękką suchą szmatką. Do czyszczenia nie wolno stosować płynów i aerozoli czyszczących, proszków do szorowania lub chemicznych środków czystości. Istnieje ryzyko możliwości połknięcia karty pamięci SD. Karty pamięci SD należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od sieci elektrycznej. Jeżeli uzyskuje ono zasilanie za pośrednictwem funkcji PoE, należy odłączyć kabel sieci LAN. 9

10 Wprowadzenie Dla własnego bezpieczeństwa W celu ograniczenia ryzyka zranienia, śmierci, porażenia prądem elektrycznym, uszkodzenia i zniszczenia sprzętu lub pomieszczenia zawsze należy stosować się do poniższych zaleceń dotyczących bezpieczeństwa. Wyjaśnienie znaczenia symboli Poniższe symbole są wykorzystywane w celu sklasyfikowania i opisania poziomu ryzyka oraz zranień, które mogą nastąpić w wypadku lekceważenia zaleceń oraz niewłaściwego użytkowania. OSTRZEŻENIE Oznacza potencjalne ryzyko poważnego uszkodzenia ciała lub śmierci. UWAGA Oznacza ryzyko skaleczenia lub uszkodzenia urządzenia albo innego wyposażenia. Poniższe symbole służą klasyfikacji oraz informacji o rodzaju instrukcji, do których należy się stosować. Niniejszy symbol służy ostrzeganiu użytkowników o szczególnej czynności, której nie wolno wykonywać. Niniejszy symbol służy informowaniu użytkownika o szczególnej operacji, której wykonanie jest konieczne, w celu bezpiecznego użytkowania urządzenia. OSTRZEŻENIE Podstawowe zasady bezpieczeństwa Nie należy rozbierać urządzenia. Naprawy powinny być zlecane wyłącznie wykwalifikowanemu serwisowi. Demontaż urządzenia może wystawić użytkownika na ryzyko porażenia wysokim napięciem lub inne niebezpieczeństwa. Niewłaściwy ponowny montaż może być przyczyną porażenia elektrycznego. Nie wolno wkładać obcych przedmiotów do wnętrza urządzenia. Nie wolno podłączać ani odłączać wtyczki zasilającej AC wilgotnymi rękoma. Odłącz urządzenie od sieci zasilającej AC oraz odłącz kabel sieci LAN i skontaktuj się z autoryzowanym serwisem, jeżeli: Przewód zasilacza AC, przewód AC lub wtyczka zasilająca AC uległy uszkodzeniu lub spaleniu. Urządzenie zostało zalane przez deszcz, wodę lub jakąkolwiek inną ciecz. Urządzenie spadło lub zostało rozbite. Cześci wewnętrzne stały się dostępne z powodu uszkodzenia obudowy. Udządzenie działa niewłaściwie Jakość działania uległa trwałemu obniżeniu. Urządzenie należy odłączyć od gniazdka sieciowego oraz odłączyć kabel sieci LAN jeżeli urządzenie emituje dym, nietypowy zapach lub generuje niepokojące dźwięki. W niniejszym stanie urządzenie może stać się przyczyną pożaru lub porażenia prądem. Należy sprawdzić, czy dym przestał się wydobywać i skontaktować się z autoryzowanym serwisem. Wtyczkę zasilającą AC należy okresowo czyścić miękką suchą szmatką, w celu usunięcia kurzu i innych zanieczyszczeń. 10 Instrukcja obsługi 2010/07

11 Wprowadzenie Instalacja Nie wolno podłączać urządzenia do gniazdka sieciowego, przedłużacza elektrycznego itp. w sposób, który spowoduje przekroczenie jego obciążalności lub jest niezgodny z instrukcją obsługi wyposażenia do którego podłączane jest urządzenie. W czasie burzy z wyładowaniami atmosferycznymi nie należy dotykać urządzenia, zasilacza sieciowego, przewodu sieciowego, przewodu zasilacza AC, ani kabla telefonicznego. Nie należy instalować gniazdek telefonicznych w wilgotnych miejscach, o ile nie są to gniazdka specjalnie zaprojektowane do takich aplikacji. Nie wolno dotykać odizolowanych przewodów lub gniazdek telefonicznych, o ile linia telefoniczna nie została odłączona od interfejsu sieci telekomunikacyjnej. W przypadku korzystania z zasilacza AC, należy stosować wyłącznie zasilacz AC dołączony do urządzenia. Zasilacz AC powinien być podłączony do ściennego lub podłogowego gniazdka sieciowego. Nie należy podłączać zasilacza AC do gniazdka sufitowego, ponieważ masa zasilacza może spowodować jego samoczynne rozłączenie. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do sieci elektrycznej o parametrach zgodnych z oznaczeniami znajdującymi się na naklejce umieszczonej na obudowie urządzenia. Jeżeli jest taka potrzeba, należy uprzednio sprawdzić, jakie napięcie zasilające jest dostępne w sieci znajdującej się w miejscu instalacji. Należy zachować ostrożność w przypadku instalacji lub modyfikacji linii telefonicznych. Lokalizacja Nie należy narażać urządzenia na kontakt z cieczami (deszcz, woda, wilgoć, olej itp.), intensywne działanie dymu lub zakurzenie. Należy chronić urządzenie przed silnymi wstrząsami. Nie wolno ustawiać niczego na przewodzie sieciowym, przewodzie zasilacza AC lub kablu sieci LAN. Nie należy umieszczać urządzenia w miejscach, gdzie przewód sieciowy, przewód zasilacza AC lub kabel sieci LAN mogą być deptane lub zawadzane. Urządzenie należy umieścić na płaskiej powierzchni. Upadek urządzenia może stać się przyczyną poważnego uszkodzenia i/lub zranienia. W celu zapewnienia odpowiedniej wentylacji wokół urządzenia należy pozostawić około 10 cm wolnej przestrzeni. UWAGA Na urządzeniu nie wolno umieszczać ciężkich przedmiotów. Jeżeli urządzenie uzyskuje zasilanie z zasilacza AC, jest on głównym urządzeniem odłączającym. Należy upewnić się, że gniazdko sieciowe jest zainstalowane w pobliżu oraz jest łatwo dostępne, tak aby odłączenie urządzenia w razie potrzeby nie sprawiało problemu. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć od urządzenia przewód zasilacza AC oraz wszystkie pozostałe przewody i kable. Urządzenie należy czyścić miękką suchą szmatką. Do czyszczenia nie wolno stosować płynów i aerozoli czyszczących, proszków do szorowania lub chemicznych środków czystości. Istnieje ryzyko możliwości połknięcia karty pamięci SD. Karty pamięci SD należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, należy odłączyć je od sieci elektrycznej. Jeżeli uzyskuje ono zasilanie za pośrednictwem funkcji PoE, należy odłączyć kabel sieci LAN. 2010/07 Instrukcja obsługi 11

12 Wprowadzenie Uwaga Należy zapoznać się i stosować do wszelkich instrukcji, ostrzeżeń, uwag itp. łącznie z umieszczonymi na obudowie urządzenia. Przed podłączeniem urządzenia należy sprawdzić, czy obsługuje ono planowane środowisko pracy. Jeżeli urządzenie nie działa właściwie, należy odłączyć przewód zasilacza AC oraz kabel sieci LAN i nastęnie podłączyć je ponownie. Urządzenie może nie działać w przypadku awarii zasilania. Należy upewnić się, że dostępny jest osobny telefon, niezależny od zasilania sieciowego, z którego będzie można skorzystać w przypadku konieczności wezwania pomocy. Nie należy przenosić urządzenia w czasie, kiedy jest ono używane. W celu uniknięcia uszkodzenia, zdeformowania, przegrzania, korozji oraz odbarwienia nie należy umieszczać urządzenia w następujących miejscach: W lokacjach wystawionych na bezpośrednie działanie promieni słonecznych. W miejscach, gdzie temperatura jest niższa niż 0 C lub wyższa niż 40 C. W miejscach o wysokiej wilgotności. W miejscach o słabej wentylacji. W lokalizacjach, które mogą być narażone na działanie związków siarki, takich jak okolice gorących źródeł. W pobliżu urządzeń, które emitują ciepło, takich jak grzejniki. W pobliżu urządzeń, które emitują zakłócenia elektromagnetyczne, takich jak odbiorniki radiowe lub telewizyjne. W pobliżu urządzeń, które emitują zakłócenia o wysokiej częstotliwości, takich jak maszyny do szycia lub spawarki. W pobliżu urządzenia nie należy umieszczać kart kredytowych, bankomatowych lub innych kart magnetycznych. Magnesy w głośnku urządzenia i mikrofonach mogą uszkodzić karty magnetyczne. Jeżeli na wyświetlaczu urządzenia pojawi się komunikat o błędzie, należy skontaktować się z administratorem sieci. Zadowalające działanie, interoperacyjność oraz kompatybilność z wszelkim sprzętem podłączonym do urządzenia nie jest gwarantowane, co ma również zastosowanie do wszystkich usług dostarczanych przez firmy telekomunikacyjne za pośrednictwem sieci podłączonych do urządzenia. W celu uzyskania najwyższej jakości działania 12 Instrukcja obsługi 2010/07

13 Wprowadzenie Bezpieczeństwo danych Nie możemy przyjąć na siebie odpowiedzialności za straty wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu. Uwaga Zapobieganie utracie danych Zapobieganie ujawnieniu danych Zapobieganie ujawnieniu danych za pośrednictwem sieci komputerowej

14 Dodatkowe informacje Dodatkowe informacje Informacja dla użytkowników dotycząca utylizacji zużytych urządzeń oraz baterii Dla użytkowników instytucjonalnych w Unii Europejskiej Informacje na temat utylizacji w krajach poza Unią Europejską Informacja na temat symbolu baterii (przykład dwuznakowego symbolu): Instrukcja obsługi 2010/07

15 Spis treści Spis treści Przed rozpoczęciem użytkowania...17 Informacje dotyczące akcesoriów Wygląd urządzenia Widok główny Przedni panel Przyciski funkcji i ikony przycisków funkcji Podstawowe podłączenia Zmiana języka Ustawianie daty i czasu Ustawienia linii telefonicznej Ustawienia sieciowe IP Ustawienia SIP Tryb obsługi Korzystanie z kart pamięci SD Formatowanie kart pamięci SD Wykonywanie i odbieranie połączeń...33 Wybór linii Wykonywanie połączeń Realizacja połączeń konferencyjnych Odbieranie połączeń Użyteczne funkcje dostępne podczas połączenia Książka telefoniczna...40 Dodawanie pozycji do książki telefonicznej Edycja wpisów Usuwanie wpisów Tabela znaków Nagrywanie...43 Funkcje nagrywania Nagrywanie rozmów Nagrywanie notatek głosowych Odtwarzanie nagrań Kasowanie nagrań Korzystanie z AP lub komputera...45 Korzystanie z aparatu przenośnego (AP) Korzystanie z komputera Podłączanie za pomocą kabla USB Podłączanie za pomocą kabla PC Zmiana i sprawdzanie ustawień

16 Spis treści Zmiana ustawień...49 Restartowanie urządzenia...49 Lista parametrów...51 Parametry...53 Nr wewn. SIP...53 Wyświetl adres IP...53 Tryb obsługi...53 Ustawienia podstawowe...54 Wybór linii...56 Parametry TEL...56 Ustawienia sieciowe IP...57 Parametry protokołu...58 Parametry VoIP...60 Parametry QoS...61 Kontrola stanu systemu...62 Funkcje systemu...62 Kasowanie danych...64 Kasowanie listy ponownego wybierania...64 Kasowanie książki telefonicznej...64 Kasowanie danych systemowych...64 Resetowanie wszystkich danych...64 Rozwiązywanie problemów...65 Ogólne użytkowanie...65 Wykonywanie i odbieranie połączeń...66 Jakość dźwięku...69 Karty pamięci SD...71 Książka telefoniczna...71 Programowanie...72 Wyświetlane komunikaty Instrukcja obsługi 2010/07

17 Przed rozpoczęciem użytkowania Przed rozpoczęciem użytkowania rozpoczęciem użytkowania dotyczące akcesoriów Informacje dotyczące akcesoriów Kabel USB (1) Około 1,8 m Zasilacz AC (1) PQLV206 KX-NT700AL/NZ: PQLV206AL KX-NT700NE/RU: PQLV206CE KX-NT700UK/ML: PQLV206E KX-NT700BX: PSLP1662 *1 PQLV206 PQLV206AL PQLV206CE PQLV206E Kabel PS (1) Kabel PC (1) Karta pamięci SD (1) *1 Rzeczywisty wygląd zasilaczy AC różni się w zależności od kraju lub obszaru dystrybucji. Zewnętrzny mikrofon przewodowy Przewód: około 3 m Przewód sieciowy (2) (tylko KX-NT700BX) Około 1,8 m KX-NT701 PSLP Instrukcja obsługi 2010/07

18 Przed rozpoczęciem użytkowania Wygląd urządzenia główny Widok główny A Głośnik B C D skaźniki (4 lokalizacje) Wyłączony: Niebieski, miga: Niebieski, świeci: Czerwony, świeci: Wbudowane mikrofony (4 lokalizacje). Służy również do podłączania urządzenia do komputera w celu wykorzystywania jego mikrofonów oraz głośnika do współpracy z oprogramowaniem telefonicznym IP (patrz str. 47). E CB D E C B Gniazdo kart pamięci SD B C A B C F F G H I J Gniazdo AUDIO WEJ./WYJ. przenośnego Panasonic (AP; patrz str. 45) lub komputera (patrz str. 48). LAN (LAN) G H I J pośrednictwem funkcji PoE (Power over Ethernet) o ile urządzenie jest podłączone do kompatybilnego z PoE koncentratora lub zasilacza (patrz str. 24). 18 Instrukcja obsługi 2010/07

19 Przed rozpoczęciem użytkowania Przedni panel KX-NT700C/UK/AL/NZ/BX/ML D E A B C KX-NT700NE A B C KX-NT700RU A D H I J K L B D E E F F F G G H I J K L G C H I J K L 2010/07 Instrukcja obsługi 19

20 Przed rozpoczęciem użytkowania A B ([ ] oraz [ ]) Przycisk Przycisk FLASH/R Patrz REDIAL/PAUSE/ Wyświetlacz Button (Przycisk Wycisz/Kasuj) Przyciski funkcji ([F1], [F2], oraz [F3]) Przycisk ODCIĘCIE SZUMU MIKROFONU/Przycisk Przycisk BACK Przycisk MENU K Przycisk ENTER L 20 Instrukcja obsługi 2010/07

21 Przed rozpoczęciem użytkowania yświetlacz Wyświetlacz ułatwia programowanie i obsługę urządzenia, wyświetlając różnorodne informacje i ikony. A B C D E Oznacza, że kompatybilna karta pamięci SD została zainstalowana w urządzeniu (patrz str. 30). Oznacza, że komputer jest podłączony do portu USB (patrz str. 47). Oznacza, jaka linia zostanie użyta do wykonania połączenia. Oznaczają funkcje dostępne aktualnie po naciśnięciu przycisków funkcji. Wyświetlane ikony zmieniają się w zależności od bieżącego stanu urządzenia (np. ikony wyświetlane podczas połączenia różnią się od ikon wyświetlanych w czasie zapisywania danych w książce telefonicznej). Oznacza, że można nacisnąć przycisk lub, w celu wyświetlenia poprzedniego lub następnego elementu. : Oznacza nagraną rozmowę. : Oznacza nagraną notatkę głosową. 21 Instrukcja obsługi 2010/07

22 Przed rozpoczęciem użytkowania Przyciski funkcji i ikony przycisków funkcji funkcji i ikony przycisków funkcji Naciskając przycisk funkcji (, oraz ) można wybrać funkcję wyświetlaną bezpośrednio nad nim. [F3] Operacja Ikona Opis Wybór linii Rozpoczynanie i kończenie połączeń TEL IP PS PC LINE ANSWER REJECT END CONF SPEED PLAY TEL IP + TEL IP + PS IP + PC [F1], [F2] Line Selection Line Selection Line Selection Line Selection 22 Instrukcja obsługi 2010/07

23 Przed rozpoczęciem użytkowania Operacja Ikona Opis ADD EDIT Książka telefoniczna Nagrywanie i odtwarzanie Inne CHAR ERASE REC PLAY STOP ERASE BACK SELECT SAVE YES NO FORMAT 2010/07 Instrukcja obsługi 23

24 Przygotowanie do pracy Przygotowanie do pracy W celu podłączenia do urządzenia aparatu przenośnego (AP) zapoznaj się ze str. 45. W celu podłączenia urządzenia do komputera zapoznaj się ze str. 47 lub str. 48. Przewód zasilacza AC Kabel sieci LAN Przewód telefoniczny LINE LAN DC IN Do koncentratora (hub a) 1. Podłącz urządzenie do odpowiedniej sieci IP i/lub linii telefonicznej. W celu podłączenia do sieci IP, podłącz kabel sieciowy LAN kategorii 5 do portu LAN oraz do koncentratora (hub a). W celu podłączenia do linii telefonicznej, podłącz przewód telefoniczny do gniazda oraz do modularnego gniazdka telefonicznego. Podłącz przewód dołączonego zasilacza sieciowego do wejścia DC urządzenia. W celu skorzystania z PoE (Power over Ethernet), podłącz kabel sieci LAN do obsługującego PoE (IEEE802.3af) koncentratora (hub a) lub zasilacza. W przypadku korzystania z PoE dołączony zasilacz sieciowy AC nie musi być podłączony. W przypadku korzystania z zasilacza AC, należy używać wyłącznie dołączonego zasilacza AC. Kanał Do gniazdka sieciowego AC KX-NT700BX: należy użyć dołączonego przewodu sieciowego A B C D E G F KX-NT700BX Gniazdko sieci telekomunikacyjnej lub centrali D

25 Przewód zasilacza AC należy poprowadzić w kanale znajdującym się na spodzie urządzenia. Podłącz zasilacz AC do gniazdka sieciowego. Podłącz przewód sieciowy do zasilacza, a następnie do gniazdka sieciowego. Jeżeli po włączeniu urządzenia na wyświetlaczu pojawi się komunikat Select Country, wybierz swój kraj, kilkukrotnie naciskając lub, a następnie naciśnij SAVE. Zasilacz AC musi pozostawać podłączony przez cały czas (o ile urządzenie nie jest zasilane przez PoE). Normalne jest lekkie nagrzewanie się zasilacza podczas pracy. 25 Instrukcja obsługi 2010/07

26 Zmiana języka języka Naciśnij. Naciskając lub wybierz Basic Settings. Naciśnij. Kilkukrotnie naciśnij lub, aby wybrać żądany język. Naciśnij, a następnie naciśnij. Ustawianie daty i czasu daty i czasu Datę i czas należy ustawić przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia. Data i czas są wyświetlane na wyświetlaczu w trybie oczekiwania oraz są wyświetlane podczas odtwarzania rozmów, które zostały nagrane na karcie pamięci SD. Naciśnij. Wybierz Basic Settings, a następnie naciśnij 5. SELECT. Wybierz Date & Time, a następnie naciśnij SELECT. Korzystając z klawiatury, wprowadź po dwie cyfry dla oznaczenia roku, miesiąca, dnia miesiąca, godziny (format 24-godzinny) oraz minut. Przykład: Aby wprowadzić 23 stycznia 2010, 7:45 PM, wprowadź ] 6. [MENU] Uwaga SAVE Language Ustawienia linii telefonicznej Wybór dostępnych linii Line Selection IP + TEL 1. [MENU] 2. LINE 3. Wybierz IP + TEL". Jeżeli Line Selection jest ustawione na IP + PC lub IP + PS, nie można wykonywać ani odbierać połączeń na linii telefonicznej. Naciśnij SAVE. Naciśnij. Ustawienie trybu wybierania Ustaw tryb wybierania na Pulse, jeżeli linia telefoniczna nie obsługuje wybierania tonowego. 1. Naciśnij [MENU]. 2. Wybierz TEL Settings, a następnie naciśnij SELECT. 3. Wybierz Dial Mode, a następnie naciśnij SELECT. 4. Wybierz Pulse lub Tone". 5. Naciśnij SAVE. 6. Naciśnij [MENU]. 2010/07 Instrukcja obsługi 26

27 Przygotowanie do pracy Ustawienia sieciowe IP Tryb uzyskiwania adresu IP: automatyczny (DHCP) lub manualny (statyczny) przydział adresu IP (ustawienie domyślne: statyczny) Adres IP (jeżeli zostanie wybrany tryb statyczny; domyślnie: ) Maska podsieci (jeżeli zostanie wybrany tryb statyczny; domyślnie: ) Domyślna brama (jeżeli zostanie wybrany tryb statyczny; domyślnie: ) Uwaga Adres IP można wprowadzić za pomocą klawiatury. Cyfry [0] [9] służą do wprowadzania numerów, a gwiazdka [ ] umożliwa wprowadzenie kropek. Na przykład, aby wprowadzić , naciśnij [ ] Automatyczny przydział (DHCP) 1. [MENU] 2. IP Network Settings 3. IP Address Mode 4. DHCP 5. [MENU] Uwaga SELECT SELECT Show IP Address > SELECT. SAVE [MENU] > Konfiguracja manualna (statyczny) 1. Naciśnij [MENU]. 2. Wybierz IP Network Settings, a następnie naciśnij SELECT. 3. Wybierz IP Address Mode, a następnie naciśnij SELECT. 4. Wybierz Static, a następnie naciśnij SAVE. 5. Wybierz IP Address, a następnie naciśnij SELECT. 6. Wprowadź adres IP, który ma być przypisany do urządzenia, a następnie naciśnij SAVE. 7. Wybierz Subnet Mask, a następnie naciśnij SELECT. 8. Wprowadź maskę podsieci, a następnie naciśnij. 9. Wybierz Default Gateway, a następnie naciśnij SELECT. 10. Wprowadź adres IP domyślnej bramy, a następnie naciśnij SAVE. 11. Naciśnij [MENU]. Uwaga SAVE Jeżeli to ustawienie zostanie zmienione, urządzenie musi zostać zrestartowane, zanim nowe ustawienia staną się aktywne (patrz str. 49). Aby sprawdzić adres IP, naciśnij [MENU] > Show IP Address > SELECT.

28 Przygotowanie do pracy Ustawienia SIP Aby korzystać z urządzenia jako linii wewnętrznej SIP centrali, musi ono zostać zarejestrowane jako linia wewnętrzna SIP za pomocą programowania centrali, parametr Operation Mode musi być ustawiony na IP-PBX (patrz str. 29), oraz poniższe ustawienia muszą zgadzać się z ustawieniami centrali. Odpowiednie ustawienia należy uzyskać od administratora systemu. Informacje na temat rejestrowania urządzenia jako linii wewnętrznej SIP znajdują się w dokumentacji centrali. Naciśnij. Wybierz Protocol Settings, a następnie naciśnij SELECT. Wybierz SIP Ext. No., a następnie naciśnij SELECT. Wprowadź numer wewnętrzny urządzenia (maks. 32 cyfry), a następnie naciśnij SAVE. Wybierz SIP Password, a następnie naciśnij SELECT. Naciśnij EDIT. Wprowadź hasło (maks. 32 znaki), a następnie naciśnij. Naciśnij CHAR aby przełączyć się między trybem wprowadzania cyfr, a trybem wprowadzania liter. Naciśnij, aby przełączyć między wprowadzaniem małych i wielkich liter. Informacje na temat wprowadzania znaków można znaleźć na str. 41 oraz str. 42. Wybierz SIP User Domain Name, a następnie naciśnij SELECT. Wprowadź adres IP centrali, a następnie naciśnij SAVE. Wybierz SIP Proxy Server IP Address, a następnie naciśnij SELECT. Wprowadź adres IP centrali, a następnie naciśnij SAVE. Wybierz SIP Proxy Server Port Number, a następnie naciśnij SELECT. Wprowadź nr portu SIP centrali lub serwera proxy SIP, a następnie naciśnij SAVE. Wybierz SIP Registrar IP Address, a następnie naciśnij SELECT. Wprowadź adres IP centrali, a następnie naciśnij. Wybierz SIP Registrar Port Number, a następnie naciśnij SELECT. Wprowadź nr portu SIP centrali lub serwera proxy SIP, a następnie naciśnij SAVE. Uwaga SAVE Naciśnij. Jeżeli to ustawienie zostanie zmienione, urządzenie musi zostać zrestartowane, zanim nowe ustawienia staną się aktywne (patrz str. 49). Aby sprawdzić numer linii wewnętrznej SIP, naciśnij > SIP Ext. No. > SELECT. 2010/07 Instrukcja obsługi 28

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

Telefon SIP Slican VPS-310P

Telefon SIP Slican VPS-310P Telefon SIP Slican VPS-310P Instrukcja obsługi wersja: 1.0 Informacje dotyczące bezpieczeństwa! Przed podłączeniem i rozpoczęciem używania telefonu należy przeczytać poniższe informacje dotyczące bezpieczeństwa.

Bardziej szczegółowo

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne

Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Laserowe urządzenie wielofunkcyjne Podręcznik użytkownika Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia należy przeczytać dokładnie ten podręcznik i zachować go w łatwo dostępnym miejscu na wypadek, gdyby

Bardziej szczegółowo

Podręcznik Użytkownika

Podręcznik Użytkownika Podręcznik Użytkownika Kamera Cyfrowa www.samsung.com/register SMX- C20BP/SMX- C20RP/SMX- C20LP/SMX- C20UP SMX- C24BP/SMX- C24RP/SMX-C24LP/SMX-C24UP SMX- C200BP/SMX- C200RP/SMX-C200LP/SMX-C200UP kluczowe

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH USER GUIDE LG-H815. www.lg.com MFL69196101 (1.0) USER GUIDE WERSJA POLSKA ENGLISH LG-H815 MFL69196101 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-H815 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet danych, by uniknąć

Bardziej szczegółowo

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI

DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI DYKTAFON CYFROWY SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Dziękujemy Państwu za zakup dyktafonu cyfrowego firmy Olympus. Prosimy o przeczytanie tej instrukcji obsługi w celu uzyskania informacji na temat prawidłowego

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide. LG-D290n. www.lg.com MFL68623701 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D290n MFL68623701 (1.0) www.lg.com UWAGA: Pamiętaj, że telefon LG-D290n często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI

CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI CYFROWY REJESTRATOR WIDEO INSTRUKCJA OBSŁUGI 4 / 8 / 16 KANAŁOWY WERSJA V1.0 Dziękujemy za zakup Cyfrowego Rejestratora Wideo. Przed rozpoczęciem korzystania z Cyfrowego Rejestratora Wideo prosimy o zapoznanie

Bardziej szczegółowo

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn).

POLSKI. W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). CD/USB NETWORK W skład zestawu XL-HF401PH wchodzi XL-HF401PH (urządzenie główne) i CP-HF401H (system kolumn). Wprowadzenie Dziękujemy za zakup wieży firmy SHARP. Żeby zapewnić prawidłową pracę opisywanego

Bardziej szczegółowo

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM

LS-14/LS-12 SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM REJESTRATOR DŹWIĘKU PCM LS-4/LS- Rejestrator dźwięku PCM Rejestrator dźwięku PCM SZCZEGÓŁOWA INSTRUKCJA OBSŁUGI Zahvaljujemo na kupnji Olympus digitalnog diktafona. Prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-V490. www.lg.com MFL68624816 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-V490 MFL68624816 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że tablet LG-V490 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D331. www.lg.com MFL68587618 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D331 MFL68587618 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D331 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0)

WERSJA POLSKA ENGLISH. Instrukcja obsługi User Guide LG-D722. www.lg.com MFL68581404 (1.0) WERSJA POLSKA ENGLISH Instrukcja obsługi User Guide LG-D722 MFL68581404 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D722 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny pakiet

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD

Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej DVR-7400 HD Instrukcja obsługi Cyfrowy odbiornik telewizji satelitarnej EchoStar International Corporation Calle La Granja 100 Nave 1 Poligono Industrial de Alcobendas 28108 Alcobendas, Madryt (Hiszpania) www.echostareurope.com

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0)

WERSJA POLSKA E N G L I S H. Instrukcja obsługi User Guide LG-E460. www.lg.com MFL67844513 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-E460 MFL67844513 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-E460 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0)

WERSJA POLSKA. Instrukcja obsługi User Guide LG-D160. www.lg.com MFL68240615 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Instrukcja obsługi User Guide LG-D160 MFL68240615 (1.0) www.lg.com UWAGA! Pamiętaj, że telefon LG-D160 często wykorzystuje połączenia danych. Wykup u swojego Operatora stosowny

Bardziej szczegółowo

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120

Podrêcznik U ytkownika. Modem kablowy serii VoIP SBV5120 Podrêcznik U ytkownika Modem kablowy serii VoIP SBV5120 UWAGA: ABY UNIKNĄĆ PORAŻENIA PRĄDEM, NIE NALEŻY NARAŻAĆ PRODUKTU NA KONTAKT Z WODĄ - DESZCZ, WILGOĆ, CHLAPANIE CZY KAPANIE. NIE NALEŻY UMIESZCZAĆ

Bardziej szczegółowo

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0)

LG-P990. Instrukcja obsługi WERSJA POLSKA E N G L I S H. www.lg.com P/N : MFL67121817 (1.0) WERSJA POLSKA E N G L I S H Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P990 P/N : MFL67121817

Bardziej szczegółowo

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów

modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA modele PDR-H450, PDR-H850, PDR-H1650 4/8/16 kanałów WERSJA 5.01PL Dziękujemy za zakup rejestratora APER. Przed dokonaniem instalacji rozpoczęciem użytkowania

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika

Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika Komputer serii Aspire E 15 Podręcznik użytkownika 2-2014. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E 15 Dotyczy: E5-571 / E5-531 / E5-551 / E5-521 / E5-511 Ta zmiana: 04/2014 Zarejestruj się,

Bardziej szczegółowo

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi

MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP. Instrukcja obsługi MC352/MC362/MC562/ES3452 MFP/ES5462 MFP Instrukcja obsługi WSTĘP Autorzy niniejszej publikacji dołożyli wszelkich starań, aby znalazły się w niej wyczerpujące, dokładne i aktualne informacje. Producent

Bardziej szczegółowo

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-MB2061 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4577375

Twoja instrukcja użytkownika PANASONIC KX-MB2061 http://pl.yourpdfguides.com/dref/4577375 Możesz przeczytać rekomendacje w przewodniku, specyfikacji technicznej lub instrukcji instalacji dla. Znajdziesz odpowiedź na wszystkie pytania w instrukcji dla (informacje, specyfikacje, rozmiar, akcesoria,

Bardziej szczegółowo

Wideotelefon Instrukcja obsługi

Wideotelefon Instrukcja obsługi Wideotelefon Instrukcja obsługi Spis tres ci 1. Wideotelefon ACN...4 1-1. Części składowe wideotelefonu...4 1-2. Instrukcje bezpieczeństwa...5 1-3. Informacje podstawowe...6 1-4. Instalacja...8 2. Podstawowe

Bardziej szczegółowo

Micro HI-FI Component System

Micro HI-FI Component System Micro HI-FI Component System Instrukcja obsługi Informacje i czynności wstępne Połączenia sieciowe Obsługa Dodatkowe informacje Rozwiązywanie problemów Środki ostrożności/dane techniczne CMT-G2NiP/G2BNiP

Bardziej szczegółowo

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S

LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S MODEL LC-46LE830E LC-46LE830RU LC-46LE831E LC-46LE831S INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEWIZOR KOLOROWY LCD LC-40LE830E LC-40LE830RU LC-40LE831E LC-40LE831S ASA Oświadczenie CE: Niniejszym firma SHARP Electronics

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi LG-P700

Instrukcja obsługi LG-P700 Pytania ogólne Infolinia LG Electronics Polska 0801-54-54-54 022-4-54-54-54 (koszt połączenia wg cennika usług powszechnych operatora). Instrukcja obsługi LG-P700 WERSJA POLSKA E N G L I S H P/NO : MFL67482911

Bardziej szczegółowo

Wireless Audio - Soundbar

Wireless Audio - Soundbar HW-H750 HW-H751 Instrukcja obsługi Wireless Audio - Soundbar Wyobraź sobie możliwości Dziękujemy za zakup produktu firmy Samsung. Aby uzyskać bardziej kompletny serwis, należy zarejestrować produkt pod

Bardziej szczegółowo

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych

Telewizor LCD. Instrukcja obsługi A-EHH-100-81(1) Instrukcja podłączenia i programowania. Odbiór audycji telewizyjnych A-EHH-100-81(1) Telewizor LCD Instrukcja obsługi Instrukcja podłączenia i programowania Odbiór audycji telewizyjnych Korzystanie z dodatkowych urządzeń Korzystanie z funkcji MENU Informacje dodatkowe KDL-46R473A

Bardziej szczegółowo

www.htc.com Instrukcja obsługi

www.htc.com Instrukcja obsługi www.htc.com Instrukcja obsługi Przeczytaj przed włączeniem urządzenia PO WYJĘCIU URZĄDZENIA Z OPAKOWANIA AKUMULATOR NIE JEST NAŁADOWANY. NIE WYJMOWAĆ AKUMULATORA PODCZAS ŁADOWANIA URZĄDZENIA. ROZEBRANIE

Bardziej szczegółowo

Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1

Komputer serii Aspire E1 (15) Podręcznik użytkownika - 1 Komputer serii Aspire E1 (15") Podręcznik użytkownika - 1 2-2013. Wszelkie prawa zastrzeżone. Komputer serii Aspire E1 (15") Dotyczy: Aspire E1-572G / E1-572 / E1-570G / E1-570 / E1-532G / E1-532 / E1-530G

Bardziej szczegółowo