P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y"

Transkrypt

1 P R O J E K T W Y K O N A W C Z Y Projekt wykonawczy budynku Gimnazjum w Radzyminie, ul. 11go Listopada wraz zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą. dz. ew. 89/1; 89/2 obręb Radzymin, ul. 11go Listopada dz. ew. 89/1; 89/2 obręb RADZYMIN C ZĘŚĆ 5b. INSTA L A C J E T E L E T E C H N I C Z N E Inwestor: Jednostka projektowa: GMINA RADZYMIN Pl. T. Kościuszki Radzymin Projektanci: Nr uprawnień Podpis: INST. ELEKTYCZNE: Główny projektant: mgr inż. Mariusz Kryśkiewicz upr. nr MAZ/0149/PWOE/08 Sprawdzający: mgr inż. Robert Bulzacki upr. nr MAZ/0336/PWOE/13 Opracowanie: mgr inż. Przemysław Suchocki , W a r s z a w a

2 SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA Przedmiot opracowania Podstawa opracowania Zakres opracowania Projekty związane Producenci i typy zastosowanych materiałów i urządzeń Uprawnienia budowlane zespołu projektowego OPIS TECHNICZNY Instalacja sieci strukturalnej telefoniczno - komputerowej Normy okablowania strukturalnego Struktura sieci Parametry i właściwości sieci Zalecenia instalacyjne Odbiór i pomiary sieci Pomiary Centrala telefoniczna Serwer sieci komputerowej Urządzenia aktywne Zasilacz UPS Instalacja domofonowa Instalacja RTV Charakterystyka systemu Okablowanie Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa Instalacja rozgłaszania przewodowego Instalacja nagłośnienia sali sportowej Instalacja systemu telewizji dozorowej (CCTV) Charakterystyka systemu Elementy systemu Archiwizacja i udostępnianie materiału Rozmieszczenie kamer Okablowanie Zasilanie Zalecenia montażowe Testy sprawdzające Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN i kontroli dostępu Klasa systemu Opis ogólny systemu Reakcja alarmowa Zasilanie Testy sprawdzające Trasy kablowe Kanalizacja teletechniczna Montaż instalacji Uruchomienie i odbiory techniczne instalacji

3 2.12. Uwagi dotyczące całości instalacji Zalecenia dla wykonawcy instalacji elektrycznej Zalecenia i wskazówki dla użytkownika instalacji Sprawność instalacji Konserwacja Rejestrowanie Utylizacja sprzętu SPIS RYSUNKÓW

4 1. ZAŁOŻENIA 1.1. Przedmiot opracowania Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji teletechnicznych dla Gimnazjum w Radzyminie. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach ew. nr 89/1 i 89/2 obręb oraz działkach nr ew. 48 i 91 obręb przy ul. 11-go Listopada, w Radzyminie Podstawa opracowania Opracowanie niniejsze zostało wykonane na podstawie następujących materiałów: Umowa z Inwestorem; Uzgodnienia robocze z Inwestorem; Projekt budowlany instalacji elektrycznych i teletechnicznych; Projekt architektoniczno budowlany; Uzgodnienia międzybranżowe; Katalogi i dane techniczne urządzeń i systemów; Obowiązujące przepisy i przywołane normy Zakres opracowania Opracowanie niniejsze obejmuje następujące instalacje i systemy teletechniczne: instalacja sieci strukturalnej; instalacja telewizji dozorowej CCTV; system sygnalizacji włamania i napadu SSWiN; instalacja telewizji naziemnej cyfrowej RTV; instalacja domofonowa; instalacja rozgłaszania przewodowego (radiowęzeł); instalacja nagłośnienia sali sportowej Projekty związane Z niniejszym projektem związana jest n/w dokumentacja branży elektrycznej: Projekt wykonawczy instalacji elektrycznych; 1.5. Producenci i typy zastosowanych materiałów i urządzeń Producentów oraz typy zastosowanych materiałów i urządzeń podano dla określenia wymaganego standardu instalacji i należy je traktować, jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń równoważnych pod kątem rozwiązań technicznych i jakości oraz posiadających wymagane dopuszczenia i certyfikaty. Należy stosować wyłącznie urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. Obowiązkiem Wykonawcy jest upewnienie się, że zastosowane w dokumentacji urządzenia mogą być dostarczone przez dostawców w wymaganym terminie. Wykonawca w żadnym wypadku nie może odstąpić od przestrzegania Prawa Budowlanego, odpowiednich norm czy postanowień umowy z Inwestorem. 3

5 1.6. Uprawnienia budowlane zespołu projektowego 4

6 5

7 6

8 7

9 8

10 2. OPIS TECHNICZNY 2.1. Instalacja sieci strukturalnej telefoniczno - komputerowej Normy okablowania strukturalnego. Podstawą do opracowania zagadnień związanych z okablowaniem strukturalnym są normy okablowania strukturalnego: PN-EN :2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 1: Wymagania ogólne; PN-EN :2008/A1:2011 Technika informatyczna -- Systemy okablowania strukturalnego -- Część 2: Pomieszczenia biurowe PN-EN :2010/A1:2013 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 2: Planowanie i wykonywanie instalacji wewnątrz budynków PN-EN :2010/A1:2011 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Część 1: Specyfikacja instalacji i zapewnienie jakości PN-EN 50346:2004/A2:2010 Technika informatyczna -- Instalacja okablowania -- Badanie zainstalowanego okablowania International standard ISO/IEC 11801: Information technology Generic cabling for customer premises Struktura sieci Proponowana sieć jest uniwersalnym rozwiązaniem umożliwiającym użytkownikom dowolną konfigurację łączy na polach krosowych niezależnie od rodzaju przesyłanego sygnału jak i miejsca odbioru i dołączenie w miejscu lokalizacji gniazd zarówno aparatów telefonicznych, jak i komputerów. Projekt opracowano mając na uwadze elastyczność systemu oraz wymagania nowoczesnych urządzeń transmisji danych i głosu. Centrala telefoniczna zlokalizowana zostanie w pomieszczeniu teletechnicznym w piwnicy. Punkt dystrybucyjny sieci strukturalnej projektowanego budynku zlokalizowany zostanie w pomieszczeniu teletechnicznym na 1 piętrze. Połączenie centrali telefonicznej z punktem dystrybucyjnym zrealizowane będzie kablem telefonicznym 50-parowym kat.3 oraz światłowodem OM3 6G50/125. Lokalizacja, ilość i wielkość stanowisk roboczych wynika z projektu technologii oraz wytycznych Użytkownika końcowego przy czym ich ostateczna i precyzyjna lokalizacja powinna być ustalona z wykonawcą okablowania przed rozpoczęciem prac. Połączenia do gniazd rozdzielczych zainstalowanych w poszczególnych pomieszczeniach będą wykonane kablami U/UTP 4x2x23AWG kategorii 6a. Kable układane będą w wydzielonych korytkach dla instalacji teletechnicznych. Schemat blokowy instalacji i budowę punktów dystrybucyjnych przedstawiono na rys. nr IT- S01. Lokalizację gniazd sieci strukturalnej i trasy instalacji podano na rzutach - rys. IT-R01, IT-R02, IT-R Parametry i właściwości sieci Punkt dystrybucyjny Rama spawana z profili stalowych gr. 1,5 mm, 800x800x42U; Przystosowana do stawiania na cokole; W dachu dwa otwory oraz zainstalowany panel wentylacyjny; W dachu i podłodze znajdując się po dwa otwory do wyprowadzenia kabli; W ścianie tylnej znajdują się dwa otwory do wyprowadzenia kabli; 9

11 Drzwi przednie gr. 1,5 mm z wklejaną szybą hartowaną i zamkiem jednopunktowym wyposażonym w dźwignię obrotową; Drzwi, ściany boczne oraz ściana tylna uziemione przy pomocy linek o przekroju 6 mm2. Okablowanie szkieletowe - dane średnica przewodnika: światłowód wielomodowy z włóknami 50/125µm w płaszczu 245 kategoria OM3 w luźnej tubie; ilość włókien: 6; osłona zewnętrzna: LSZH; średnica zewnętrzna: 6 mm; minimalny promień gięcia: 100 mm; pasmo przenoszenia dla 850nm: 3500 MHz. Okablowanie szkieletowe głos przewodnik: kabel wieloparowy U/UTP kategoria 3; ilość żył (par): 50 par; osłona zewnętrzna: PCV. Okablowanie poziome Rodzaj sieci: nieekranowana Rodzaj kabla: U/UTP 500MHz Kategoria komponentów: Kat. 6a wg EN Wydajność systemu: Klasa Ea wg EN Pasmo przenoszenia: 500 MHz Układanie kabli: natynkowo w korytkach kablowych i rurach instalacyjnych na tynku w przestrzeni międzystropowej, podtynkowo w rurach instalacyjnych w ścianach. Montaż gniazd: puszki podtynkowe, gniazda podtynkowe, kanały kablowe. Gniazda telekomunikacyjne Wszystkie moduły RJ45 powinny być w pełni zgodne z normą IEC (PN-EN ), która definiuje ekranowany osprzęt połączeniowy kategorii 6a wymagany dla kanałów transmisyjnych Klasy Ea przez normę ISO/IEC Moduł RJ45 powinien posiadać trwałe oznaczenie złączy nożowych umożliwiające podłączenie przewodów zgodnie z sekwencją T568A lub T568B. Przewody należy podłączyć zgodnie z sekwencją T568B. Zmiana tej sekwencji jest niedopuszczalna. Moduły RJ45 kategorii 6 muszą być zgodne z normą PN-EN i ISO/IEC W celu zapewnienia odpowiedniej ochrony przed zakłóceniami elektromagnetycznymi moduł RJ45 powinien zapewnić ciągłość ekranu w torze transmisyjnym. Panele krosowe Panele krosowe powinny charakteryzować się wymiarami zgodnymi ze standardem 19, co umożliwi ich montaż w dowolnej standardowej szafie, bądź stelażu. Każdy panel krosowy powinien być wyposażony w podłączenie korpusu modułu RJ45 do uziemienia. W szafie panele krosowe powinny być oddzielone od siebie metalowymi prowadnicami kabli krosowych. Prowadnice te mogą mieć wysokość 1 bądź 2U. Muszą posiadać otwór pozwalający na wprowadzenie kabla do wnętrza szafy. 24-portowe panele krosowe powinny umożliwiać zatrzaskowy montaż standardowych modułów RJ45, tworząc tym samym bardzo elastyczny system (wykorzystując tego rodzaju panele można w punkcie dystrybucyjnym zapewnić dokładnie taką liczbę portów, jaka jest wymagana). 10

12 Zalecenia instalacyjne Wszystkie gniazda/wtyki, panele rozdzielcze, krosownice, szafy itd. powinny być jednoznacznie oznaczone. Każdy kabel powinien mieć trwałe oznaczenie na obu końcach. Wszystkie kable powinny być instalowane i mocowane zgodnie z wytycznymi producenta. Podczas kładzenia kabli, instalator powinien dbać o to, aby kabel nie był narażony na nacisk i zagięcia. Rozciąganie, zwijanie, spłaszczanie albo skręcanie kabli może spowodować zmianę wewnętrznej struktury kabla i zmianę jego właściwości elektrycznych. Po instalacji kabla należy się upewnić, że kabel zamocowany jest poprawnie i nie występują żadne niedopuszczalne naprężenia. Szczególną uwagę należy zwrócić na określony przez producenta dopuszczalny promień gięcia kabli Zaleca się, aby maksymalne wykorzystanie przekroju koryt kablowych nie przekraczało 50% (docelowo 75%). Prowadzenie kabli logicznych i kabli zasilających we wspólnym korycie z przegroda stalową. Należy unikać prowadzenia kabli logicznych w pobliżu silników i transformatorów. W celu zagwarantowania najwyższej jakości połączenia, odpowiedniego marginesu pracy oraz powtarzalnych parametrów, wszystkie złącza, zarówno w gniazdach końcowych jak i panelach muszą być zarabiane za pomocą standardowych narzędzi instalacyjnych tj. zgodnych ze standardem złącza 110 lub LSA+. Proces montażu modułów gniazd RJ45 ma gwarantować najwyższą powtarzalność. Maksymalny rozplot par transmisyjnych na modułach gniazd RJ45 montowanych zarówno w panelach, jak i w zestawach instalacyjnych naściennych nie może być większy niż 13 mm. Ze względu na wymaganą najwyższą długoterminową trwałość i niezawodność oraz doskonałe parametry kontaktu należy stosować kable przyłączeniowe i krosowe z wtykami zaciskanymi mechanicznie wykonanymi i przetestowanymi przez producenta. Nie dopuszcza się kabli z wtykami tzw. zalewanymi Odbiór i pomiary sieci Warunkiem koniecznym dla odbioru końcowego instalacji przez Inwestora jest uzyskanie gwarancji systemowej producenta potwierdzającej weryfikację wszystkich zainstalowanych torów na zgodność parametrów z wymaganiami norm Klasy Ea / Kategorii 6a wg obowiązujących norm Pomiary Wykonać komplet pomiarów. Pomiary należy wykonać miernikiem dynamicznym (analizatorem), który posiada wgrane oprogramowanie umożliwiające pomiar parametrów według aktualnie obowiązujących standardów. Analizator pomiarów musi posiadać aktualny certyfikat potwierdzający dokładność jego wskazań. Analizator okablowania wykorzystany do pomiarów sieci musi charakteryzować się minimum III poziomem dokładności (proponowane urządzenia to np. MICROTEST Omniscanner lub FLUKE DTX) i umożliwiać pomiar systemów klasy E w paśmie do min. 500MHz. Pomiary torów miedzianych należy wykonać w konfiguracji pomiarowej kanału transmisyjnego (przy pomocy adapterów typu Channel) przy wykorzystaniu uniwersalnych 11

13 adapterów pomiarowych do pomiaru kanału transmisyjnego Kategorii 6a/Klasy Ea (nie specjalizowanych pod żadnego konkretnego producenta ani żadne konkretne rozwiązanie). Pomiar każdego toru transmisyjnego poziomego (miedzianego) powinien zawierać: Specyfikację (normę) wg której jest wykonywany pomiar; Mapę połączeń; Impedancję; Rezystancję pętli stałoprądowej; Prędkość propagacji; Opóźnienie propagacji; Tłumienie; Zmniejszenie przesłuchu zbliżnego; Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zbliżnego; Stratność odbiciową; Zmniejszenie przesłuchu zdalnego; Zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej; Sumaryczne zmniejszenie przesłuchu zdalnego w odniesieniu do długości linii transmisyjnej; Współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu; Sumaryczny współczynnik tłumienia w odniesieniu do zmniejszenia przesłuchu; Podane wartości graniczne (limit); Podane zapasy (najgorszy przypadek); Informację o końcowym rezultacie pomiaru Centrala telefoniczna Charakterystyka ogólna Centrala telefoniczna IP PBX Server Proxima jest idealna dla rosnących potrzeb małych i średnich firm, liczących od kilku do kilkudziesięciu osób pracujących lokalnie i zdalnie w jednej lub wielu lokalizacjach. Wraz z PBX Serverem Libra tworzy nową rodzinę serwerów telekomunikacyjnych, bazujących na sprawdzonych i jednocześnie innowacyjnych rozwiązaniach sprzętowych i programowych. Inteligentna Dystrybucja Ruchu wraz z kolejkowaniem oczekujących połączeń, nagrywaniem rozmów, pocztą głosową i rozwiniętymi scenariuszami menu głosowego umożliwi profesjonalną obsługę intensywnego ruchu telefonicznego. Kompaktowa, uniwersalna obudowa pozwoli na dowolny montaż - na ścianie lub w szafie teleinformatycznej. Centrala współpracuje zarówno z cyfrowymi dostępami ISDN, analogowymi liniami, jak i z siecią GSM czy z sieciami IP, realizując połączenia VoIP. Pozwala także na podłączanie do niej aparatów analogowych i cyfrowych (ISDN, systemowych) oraz telefonów VoIP. Do centrali można przyłączać po stronie abonenckiej: telefony analogowe, faksy, modemy, urządzenia ISDN, routery ISDN, aparaty systemowe (w tym Panasonic), inne aparaty telefoniczne IP bądź komputery PC z oprogramowaniem. Montaż centrali powinien być przeprowadzony zgodnie z warunkami zawartymi w karcie gwarancyjnej Cechy funkcjonalne Wbudowany VoIP IP Gateway (IP GW), IP Extensions (IP EXT) 12

14 Kolejkowanie i Inteligentna Dystrybucja Ruchu z profesjonalnymi komunikatami systemowymi i miłymi dla ucha melodiami Wbudowane nagrywanie rozmów Innowacyjne rozwiązanie Zobacz, Kto Mówi - wideorozmowy dla dowolnej liczby użytkowników Pełna dowolność numeracji wewnętrznej i usług Zdalne i lokalne zarządzanie przez przeglądarkę internetową Praca w systemach Windows, Linux, Mac OS X dzięki aplikacji opartej na środowisku Java Zintegrowana wewnętrzna Poczta Głosowa dla wszystkich użytkowników PZK Program Zarządzania Kosztami Strefa Użytkownika dostępna przez przeglądarkę internetową Zdalny dostęp dla instalatorów przez platformę mojacentrala.pl Zintegrowane karty GSM tanie rozmowy do sieci komórkowych Sterowanie urządzeniami zewnętrznymi - automatyczne lub z dowolnego telefonu Kompaktowa, grafitowa, uniwersalna obudowa do szafy RACK 19 lub do powieszenia na ścianie Wymagane wyposażenie centrali moduły dla 6 linii miejskich analogowych moduły dla 2 łączy ISDN miejskich moduły dla 20 linii wewnętrznych analogowych moduły dla 4 cyfrowych telefonów systemowych wraz z telefonami systemowymi np.: KX-DT346 obsługa min. 20 portów VoIP moduł dla min. 1 karty SIM Rejestrator rozmów SIM Logger Oprogramowanie do zarządzania kosztami Serwer sieci komputerowej Dobór i instalacja serwera (serwerów) po stronie Inwestora Urządzenia aktywne Przełączniki zarządzalne (L3) ProCurve 2910 z modułami mini-gbic produkcji HP do sieci komputerowych obsługujących prędkości 10/100/1000 Mb/s. Produkty wspierają funkcję wirtualnego stakowania poprzez jeden adres IP oraz stakowanie sprzętowe w topologii gwiazdy lub pierścienia. Pozwala to na zwiększenie wydajności wewnętrznej komunikacji przełączników. Zestawianie przełączników w wieżę, jest realizowane poprzez gigabitowe porty. Połączenia zapewniają szybką komunikację gigabitową niwelując wszelkie wąskie gardła komunikacyjne. Przełączniki będą wyposażone w moduły zapewniające połączenie z szybkim Ethernetem, zarówno w wersji miedzianej jak i światłowodowej oraz z gigabitowym Ethernetem także w wersji miedzianej jak i światłowodowej. Urządzenia mają 24 lub 48 portów na kable typu skrętka 10/100/1000 Mb/s, jak również dodatkowe moduły: moduły mini-gbic, moduły w wersji Gigabit Ethernet (uplink) Zasilacz UPS Zasilacz UPS ma za zadanie zabezpieczenie przełaczników zarządzalnych przed zanikiem napięcia i zakłóceniami elektrycznymi. W przypadku zaniku napięcia, UPS generuje napięcie wyjściowe korzystając z własnych baterii. Podczas pracy normalnej (z sieci), UPS ładuje baterie całkowicie automatycznie i niezależnie. 13

15 Parametry techniczne Moc pozorna: 3000 VA Moc rzeczywista: 2400 W Maks. czas przełączenia na baterię: 3 ms Typ gniazda wejściowego: kabel z wtykiem PL (10A) Czas podtrzymania dla obciążenia 100%: 2 min. Czas podtrzymania przy obciążeniu 50%: 12 min. Zakres napięcia wejściowego w trybie podstawowym: V Zmienny zakres napięcia wejściowego: V Zimny start: tak Układ automatycznej regulacji napięcia (AVR): tak Sinus podczas pracy na baterii: nie Porty komunikacji: RS232 (DB9) Diody sygnalizacyjne: praca z sieci zasilającej, praca z baterii, przeciążenie UPSa Alarmy dźwiękowe: awaria, znaczne wyczerpanie baterii, przeciążenie UPSa Typ obudowy: rack 19" Wyposażenie standardowe: kabel komunikacyjny Dodatkowe funkcje: przełączniki konfiguracyjne Szerokość: 432 mm Wysokość: 130 mm (3U) Głębokość: 660 mm Masa netto: 51 kg 2.2. Instalacja domofonowa Przewiduje się zainstalowanie prostego systemu umożliwiającego komunikację pomiędzy drzwiami wejściowymi a pomieszczeniem ochrony w budynku szkoły. Instalację należy wykonać zgodnie z rys IT-S Instalacja RTV Charakterystyka systemu Instalacja telewizyjna zapewni odbiór programów dostępnych z lokalnych nadajników naziemnych. System RTV zbudowany będzie z następujących elementów: Pole antenowe - zestaw anten RTV Węzeł rozdzielczy ze wzmacniaczem, multiswitchem i rozgałęźnikami; Gniazda radiowo - telewizyjne; Okablowanie. Odbiór telewizji naziemnej zostanie zrealizowany poprzez zespół anten RTV zainstalowanych na dachu budynku (w związku z czym należy przewidzieć konstrukcję stelaży do montażu anten i masztów) oraz specjalizowany wzmacniacz kanałowy, zapewniający selektywne wzmocnienie i wyrównanie poziomów mocy poszczególnych kanałów telewizyjnych. Wzmocniony sygnał zostanie rozdzielony na gniazda radiowo - telewizyjne w poszczególnych pomieszczeniach. Istnieje możliwość dalszej elastycznej rozbudowy instalacji telewizyjnej poprzez instalację dodatkowych multiswitchy w systemie kaskadowym. Węzeł rozdzielczy zlokalizowano w pomieszczeniu teletechnicznym na 1 piętrze. System musi zapewnić wymagany poziom sygnału w gniazdach telewizyjnych określony w normie PN-EN , tj dbµv. Schemat instalacji przedstawiono na rys. nr IT-S03. 14

16 Okablowanie Od anteny telewizyjnej poprowadzić kable typu RG6 odporne na promieniowanie UV do miejsca montażu urządzeń instalacji telewizyjnej (pomieszczenie techniczne). Wyprowadzenie kabli na dach należy wykonać jak najbliżej planowanego miejsca montażu anten. Do wyprowadzenia kabli na dach można wykorzystać dedykowane przepusty kablowe np. tzw. fajkę, czyli rurę z wygiętym do dołu wyprowadzeniem kabli. Materiał, z którego zostanie wykonany przepust musi być odporny na oddziaływanie warunków zewnętrznych, w szczególności odporny na promieniowanie ultrafioletowe i duże wahania temperatur. Istotne jest, aby przepust kablowy umożliwiał wymianę lub dociągnięcie kolejnych kabli w przyszłości i uniemożliwiał wnikanie wody z opadów atmosferycznych do wnętrza budynku. Przepust kablowy powinien umożliwić swobodne przeciągnięcie kabli do anten RTV oraz przynajmniej 4 dodatkowych kabli jako zapas do przyszłych instalacji. Z węzła rozdzielczego do gniazd końcowych w pomieszczeniach należy układać kable RG Ochrona odgromowa i przeciwprzepięciowa Maszt antenowy należy podłączyć przewodem Cu o przekroju, co najmniej 16mm 2 do najbliższego przewodu odprowadzającego zewnętrznego LPS budynku. Ekrany kabli współosiowych wprowadzanych do i wyprowadzanych z węzła rozdzielczego należy przyłączyć do szyny uziemień wyrównawczych budynku przewodem Cu o przekroju, co najmniej 4mm 2. W tym celu zaleca się instalowanie szyn (zacisków) wyrównawczych na wejściu i wyjściu z urządzenia. Dla zabezpieczenia torów sygnałowych przed przepięciami oraz prądami płynącymi przez ekran kabla, które mogą powodować przydźwięki i inne zakłócenia przy odbiorze programów telewizyjnych, zaleca się stosowanie zabezpieczeń przeciwprzepięciowych torów TV wyposażonych dodatkowo w separator galwaniczny. Ochrona przeciwprzepięciowa w liniach zasilających 230VAC realizowana powinna być zgodnie z projektem instalacji elektrycznych. Proponuje się dostawę kompletnego systemu od jednej firmy np. Diomar Instalacja rozgłaszania przewodowego W projekcie przewidziano system rozgłaszania na terenie szkoły, w skład którego wchodzą: Głośniki naścienne Uchwyty montażowe do głośników Wzmacniacze sygnału audio Kable głośnikowe Kable sygnałowe Kable firmowe do połączenia selektora z pulpitem mikrofonowym Selektor sygnałów audio Odtwarzacz CD/MP3, radio FM Mikser sygnału audio Pulpit mikrofonowy z przyciskami wyboru stref Szafa typu rack 19 Głośniki rozmieszczone zostaną na korytarzach i w klasach. System będzie umożliwiał rozgłaszanie do dwóch stref (korytarze lub/i klasy). Wybór strefy odbywał się będzie za 15

17 pomocą przycisków na pulpicie mikrofonowym. Mikrofony znajdować się będą na portierni i w sekretariacie. Dodatkowo w sekretariacie znajdować się będzie źródło dźwięku w postaci odtwarzacza CD/MP3 z wbudowanym tunerem radiowym. Proponuje się dostawę kompletnego systemu od jednej firmy np. RCF. Schemat instalacji przedstawiono na rysunku nr IT-05, a lokalizację urządzeń i trasy kablowe na planach instalacji Instalacja nagłośnienia sali sportowej W projekcie przewidziano instalację nagłośnienia sali sportowej. Będzie można jej używać podczas imprez sportowych lub akademii szkolnych. System będzie podzielony na dwie strefy. Pierwsza to nagłośnienie trybun, a druga to nagłośnienie parkietu. Jako źródła dźwięku przewidziano system mikrofonów bezprzewodowych oraz odtwarzacz CD/MP3 z tunerem radiowym. Możliwe będzie również podłączenie własnego źródła dźwięku do miksera sygnału audio. Proponuje się dostawę kompletnego systemu nagłośnienia od jednej firmy np. RCF. Proponuje się dostawę kompletnego systemu mikrofonów bezprzewodowych od jednej firmy np. JTS. Schemat instalacji przedstawiono na rysunku nr IT-06, a lokalizację urządzeń i trasy kablowe na planach instalacji Instalacja systemu telewizji dozorowej (CCTV) Charakterystyka systemu System telewizji dozorowej (CCTV) na terenie obiektu spełnia funkcje ochronne i kontrolne. Proponowany system telewizji dozorowej ma za zadanie wspomaganie całodobowej ochrony fizycznej obiektu. Za pomocą kamer telewizyjnych i monitorów kontrolnych osoby funkcyjne mają przegląd aktualnej sytuacji na terenie obiektu. System ma umożliwić zdalny nadzór nad ciągami komunikacyjnymi w budynku i otoczeniem budynku w czasie rzeczywistym oraz archiwizację zdarzeń na rejestratorach cyfrowych. System monitoringu składa się kamer stacjonarnych wewnętrznych i zewnętrznych, rejestratorów oraz monitorów LCD. Przewiduje się zastosowanie cyfrowego systemu zarządzania obrazem wideo. Proponowany system łączy funkcje związane z multipleksowaniem sygnałów, wykrywaniem alarmów / zdarzeń oraz rejestrowaniem wideo, audio i tekstu. Jest przystosowany do równoczesnego wyświetlania obrazu na żywo lub odtwarzania nagrań wideo, obsługi wielu użytkowników zdalnych, archiwizacji i udostępniania narzędzi służących do wyszukiwania nagrań wideo równocześnie z rejestrowaniem wielu strumieni danych wideo, tekstowych i dźwiękowych. Podstawowym urządzeniem wchodzącym w skład monitoringu jest rejestrator umożliwiający podłączenie kamer CCTV oraz nagrywanie obrazu. Rejestratory (32 i 16 strumieniowy) i dodatkowa macierz dyskowa zamontowane zostaną w szafie RACK 19. Do monitorowania terenu wokół budynku zastosowano stacjonarne kamery dualne dzień-noc w obudowach hermetycznych z uchwytem z przepustem kablowym. Wewnątrz budynku zastosowano stacjonarne kolorowe kamery kopułkowe. 16

18 Wszystkie kamery zostaną wyposażone w obiektywy z regulowaną ogniskową w celu precyzyjnego ustawienia zakresu obserwacji. Sygnały z kamer będą przekazywane za pomocą przewodów wizyjnych do przypisanych im rejestratorów IP i następnie będą rozdzielane na poszczególne monitory podglądowe na stanowisku nadzoru. Stanowisko nadzoru wyposażone jest w 3 monitory 24 przystosowane do pracy ciągłej do obserwacji w podziale obrazu z kamer i dodatkowy monitor 24 pełniący funkcję wyświetlania obrazów alarmowych. Sterowanie i wybór obrazu na poszczególnych monitorach odbywać się będzie za pomocą przeglądarki internetowej. Stanowisko nadzoru zlokalizowane zostanie w pomieszczeniu ochrony. Monitory należy zamontować w sposób zapewniający wygodną obserwację dla operatora i jednocześnie ograniczający widoczność wyświetlanych obrazów dla osób postronnych. W skład systemu wchodzi również, dostarczane wraz z rejestratorami, oprogramowanie do administrowania systemem wyposażone w zestaw map graficznych do wizualizacji systemu. Dzięki oprogramowaniu sieciowemu możliwe jest stworzenie, za pomocą standardowego komputera PC, stanowiska podglądu zdalnego w trybie rzeczywistym, przeglądanie zarejestrowanego materiału, kopiowanie zgromadzonego materiału na stację zdalną, zdalna zmiana konfiguracji rejestratora, itd. Do sterowania i wyboru obrazu wyświetlanego na monitorze wykorzystana będzie typowa klawiatura i myszka komputerowa. System zezwala na obsługę jedynie autoryzowanym użytkownikom, których uprawnienia mogą być konfigurowane w szerokim zakresie. Ochrona wszystkich danych i operacji za pomocą systemu haseł oraz funkcja podpisu cyfrowego obrazów zapewnia bardzo wysoki poziom bezpieczeństwa całego systemu. W zależności od nadanych uprawnień użytkownik może mieć zabroniony dostęp do niektórych funkcji / ustawień. Dla zachowania właściwego poziomu bezpieczeństwa systemu i skutecznego zabezpieczenia go przed działaniami osób niepowołanych zaleca się wylogowanie każdorazowo przed opuszczeniem stanowiska pracy. Schemat instalacji, typy i rodzaje kabli przedstawiono na rys. nr IT-S01. Proponuje się dostawę kompletnego systemu od jednej firmy np. UTC Elementy systemu W skład systemu telewizji dozorowej wchodzą: Sieciowy rejestrator IP Charakterystyka Wysoka jakość nagranego obrazu - kompresja H.264 z konfiguracją parametrów jakości obrazów Regulowana prędkość nagrywania, maksymalnie do 100 obrazów na sekundę (360 x 288) Tripleks: jednoczesny zapis, odtwarzanie, praca w sieci komputerowej Możliwość kopiowania nagrań przez złącze USB 2.0 Programowalna detekcja ruchu (dla każdego kanału), siatka detekcji 30 x 24 Możliwość rozszerzenia przestrzeni dyskowej o macierze typu EDA 800 s Dwa wewnętrzne dyski typu hot swap Prędkość nagrywania regulowana indywidualnie dla każdego kanału Menu systemowe wyświetlane na ekranie, możliwość wyboru języka Funkcje diagnostyczne: kontrola poziomu uszkodzeń i temperatury dysków, kontrola poprawności działania wentylatorów Zapis audio, przy każdej prędkości nagrywania Praca w sieci komputerowej Ethernet 17

19 Wysoka prędkość transmisji w sieci komputerowej Kamera wewnętrzna stacjonarna kopułkowa Do obserwacji obszarów wewnętrznych przewidziano megapikselowe kolorowe kamery kopułkowe IP z obiektywami z automatyczną przysłoną i zmienną ogniskową. Charakterystyka Rozdzielczość: 1,3Mpx Czułość: 0.02 lx Typ obiektywu: z automatyczną przysłoną, f=2,8~11.0 mm Do montażu wewnątrz pomieszczeń Zasilanie: 5-24VDC i PoE Kamera zewnętrzna stacjonarna W skład punktów kamerowych zewnętrznych wchodzą megapikselowe kamery dziennonocne IP z wbudowanym mechanicznym filtrem podczerwieni, posiadające strefy prywatności oraz cyfrową redukcję szumó. Kamery wyposażone są w obiektywy 1/3 z automatycznym sterowaniem przesłoną o zmiennej ogniskowej. Kamery umieszczone są w obudowach zewnętrznych w klasie szczelności IP 67 wyposażonych w grzałkę. Obudowy mocowane są na regulowanych wspornikach (uchwytach) montażowych z kanałem kablowym (wspornik w dostawie z obudową). Wszystkie niezbędne przewody doprowadzane są do kamery poprzez kanał kablowy (zabezpieczenie przed sabotażem) Monitory podglądowe Monitory ciekłokrystaliczne o wysokiej rozdzielczości oraz bardzo dobrych parametrach obrazu zapewniających dokładne odzwierciedlenie szczegółów. Regulacja parametrów obrazu (jasność, kontrast, nasycenie, składowe RGB i innych) dokonywana jest przy pomocy przycisków umieszczonych z przodu monitora. Regulacje ułatwia wbudowane menu OSD. Charakterystyka Kolorowe monitory TFT LCD o wysokiej rozdzielczości; Modele o przekątnej ekranu: 24 ; Wielojęzyczne menu ekranowe (w tym polski); Złącza sygnału wideo: VGA, DVI, HDMI; Złącze audio: RCA lub Jack; Dwa wbudowane głośniki; Zasilanie: 230 VAC Stacja komputerowa do administrowania systemem CCTV W pomieszczeniu portiera zlokalizowany będzie komputer stacjonarny z monitorami i oprogramowaniem umożliwiającym programowanie, odtwarzanie, archiwizowanie i podgląd na żywo za pomocą sieci wewnętrznej TCP/IP. Oprogramowanie dostarczane jest wraz z rejestratorami. System umożliwia również zarządzanie poprzez Internet Archiwizacja i udostępnianie materiału Do archiwizacji obrazu z kamer służą wbudowane w rejestratory dyski twarde oraz dodatkowa macierz dyskowa min. 4TB. Wszystkie stosowane dyski muszą byc przystosowane do pracy ciągłej rejestracji obrazu. Obrazy mogą być również kopiowane: na płyty CD/DVD za pomocą opcjonalnej zewnętrznej nagrywarki DVD, przez port USB na dysk twardy lub pamięć typu flash, przez sieć komputerową. Tak zgromadzony materiał, często dowodowy może być wyświetlany na komputerze klasy PC. Wymagany czas rejestracji obrazu ze wszystkich kamer - 1 miesiąc przy kompresji H.264 i min. 10pps 18

20 Rozmieszczenie kamer Kamery wewnętrzne zainstalowane będą na wszystkich ciągach komunikacyjnych budynku. Kamery zewnętrzne, instalowane na elewacji budynku, powinny być umieszczone w obudowach wodo- i pyłoszczelnych o stopniu ochrony min. IP 67, wyposażonych w osłonę przeciwsłoneczną, grzałkę, termostat i uchwyt. Zaleca się stosowanie uchwytów z przepustem kablowym umożliwiającym przeprowadzenie w nim przewodu zasilającego i przewodu wideo w sposób zapewniający szczelność obudowy i estetykę montażu. Kamery zainstalować należy w taki sposób, aby zapewnić jak największe pole obserwacji i jednocześnie uniemożliwić swobodny do nich dostęp z poziomu podłogi (terenu) Okablowanie Połączenie wizyjne kamer i monitorów podglądowych z rejestratorami należy wykonać kablem koncentrycznym typu U/UTP 4x2x23AWG kat. 6a czyli identycznych jak dla sieci strukturalnej. Kable układać należy identycznie jak kable pozostałych instalacji słaboprądowych tj. w rurach RL na tynku i RGS pod tynkiem, a na odcinkach, gdzie są zainstalowane korytka kablowe teletechniczne w/w kable układać w tych korytkach Zasilanie Wszystkie kamery zasilane ze switchy je obsługujących z funkcją PoE. Obudowy z grzałkami dla kamer zewnętrznych dodatkowo zasilone zostaną w lokalnej tablicy elektrycznej Zalecenia montażowe Wszelkie prace instalacyjne prowadzić należy przy odłączonym napięciu zasilającym. Montaż urządzeń wykonywać zgodnie z instrukcjami instalacji i obsługi. Szczególnie starannie należy wykonać obwody ochrony przeciwporażeniowej: żółtozielony przewód ochronny kabla zasilającego musi być dołączony do zacisku ochronnego w obudowie zasilacza. Praca zasilacza bez poprawnie wykonanego i sprawnego technicznie obwodu ochrony przeciwporażeniowej jest NIEDOPUSZCZALNA! Grozi uszkodzeniem urządzeń i porażeniem prądem elektrycznym Testy sprawdzające Sprawdzeniu podlega: stan elementów; ciągłość linii sygnałowych; poprawność ustawień wszystkich kamer; poprawność ustawień rejestratorów; poprawność oświetlenia w porze nocnej; poprawność komunikacji z systemem nadzoru komputerowego Instalacja sygnalizacji włamania i napadu SSWiN i kontroli dostępu Klasa systemu Instalacja SSWiN w obiekcie zaprojektowana została z wykorzystaniem elementów posiadających Świadectwo Kwalifikacyjne klasy B, C i S Opis ogólny systemu System swoim zakresem obejmie pomieszczenia z oknami oraz wejściami. 19

21 System będzie oparty na mikroprocesorowej centrali alarmowej, pracującej w układzie linii dozorowych. Komunikacja pomiędzy jednostką centralną, a modułami wejść odbywa się poprzez magistralę systemową. Centrala będzie umieszczona w pomieszczeniu portiera. Oprogramowanie systemu pozwala na zdalne serwisowanie, odczyt i zapis konfiguracji, kopiowanie rejestru zdarzeń oraz zdalną diagnostykę. Oprogramowanie systemu będzie umożliwiało dowolne programowanie różnych poziomów dostępu dla różnych użytkowników w różnych strefach czasowych. System ma pamięć zdarzeń, umożliwiającą otrzymywanie dowolnego rodzaju wydruków i raportów. Dla każdej strefy niezależnie istnieje możliwość zaprogramowania czasowego harmonogramu uzbrojenia/rozbrojenia. Elementy detekcyjne SSWiN stanowią szerokokątne czujki dualne PIR+MW. Do powiadamiania o napadzie służyć będzie przycisk napadowy nożny. Sygnały z elementów detekcyjnych będą przekazywane bezpośrednio do centrali alarmowej lub poprzez wyniesione moduły wejść alarmowych. Sterowanie systemem (uzbrajanie/rozbrajanie, przegląd zdarzeń, programowanie, etc.) będzie odbywało się za pomocą manipulatora LCD. Za pomocą klawiatury można zaprogramować system, zmieniać jego ustawienia (w tym m.in. dodawać i kasować kody użytkowników) oraz uzbrajać i rozbrajać system, a także przeglądać jego stan. Dostęp do funkcji centrali będzie zależny od poziomu uprawnień operatora oraz będzie zabezpieczony indywidualnym kodem PIN. Każdy użytkownik systemu posiada własny niepowtarzalny cztero- lub sześciocyfrowy kod dostępu. W zależności od uprawnień kodu użytkownik może obsługiwać wszystkie lub wybrane podsystemy. Prawo blokowania linii dozorowych, programowania kodów i sterowania wyjściami mogą być określone indywidualnie dla każdego użytkownika. W projekcie przewidziano również alarmową sygnalizację optyczno - akustyczną z zastosowaniem sygnalizatora zewnętrznego z własnym zasilaniem i głośności 115dB oraz sygnalizatora wewnętrznego. Zgodnie z PN-93/E-08390/14 dla klasy systemu SA2 należy zapewnić przekazywanie sygnałów do alarmowego centrum odbiorczego, a w przypadku uszkodzenia naprawa powinna być podjęta w ciągu 12 godzin. Inwestor musi zadbać o podpisanie stosownych umów z centrum monitorującym i firmą konserwatorską zapewniających spełnienie powyższych wymagań, a także zapewnić w obiekcie ciągły dozór ludzki. Czas podtrzymania zasilania systemu w przypadku zaniku napięcia sieciowego co najmniej 36 godzin. Centrala jest wyposażona w układ przekazywania alarmu do stacji monitoringu. W skład systemu będą wchodziły następujące elementy: centrala alarmowa moduły rozszerzeń manipulatory LCD (szyfratory) czujki dualne PIR+MW sygnalizatory akustyczne zasilacze. Lokalizację elementów instalacji SSWiN oraz trasy instalacji podano na rzutach instalacji. Schemat instalacji, typy i rodzaje kabli przedstawiono na rys. nr IT Reakcja alarmowa W przypadku wystąpienia alarmu w danej strefie (grupie), do której należy czujka, która wykryła zagrożenie następuje proces alarmowy: przesłanie informacji do centrali; 20

22 rejestracja alarmu w centrali; wysterowanie wyjść alarmowych uaktywnienie sygnalizatorów; wyświetlenie informacji oraz ewentualna reakcja dźwiękowa na klawiaturze sterującej LCD; ewentualne przesłanie sygnału do zdalnego Centrum Monitoringu; weryfikacja alarmu przez pracownika ochrony; skasowanie alarmu w systemie. Wszystkie w/w automatyczne reakcje systemu są w pełni programowalne. Głośna sygnalizacja alarmowa jest automatycznie wyciszana po czasie zaprogramowanym przez instalatora. Wyłączenie sygnalizacji alarmowej nastąpi także po wprowadzeniu ważnego kodu. Alarmy wywołane na liniach napadowych nie wywołują głośnej sygnalizacji Zasilanie Elementy systemu będą zasilane z sieci elektrycznej podstawowej 230VAC poprzez zasilacz stabilizowany na płycie centrali i moduły zasilaczy przeznaczone wyłącznie do użytku instalacji sygnalizacji włamania i napadu. Rezerwowe źródło zasilania stanowią akumulatory instalowane w zasilaczach. W przypadku zaniku napięcia sieciowego następuje natychmiastowe przełączenie na zasilanie akumulatorowe. Przy zaniku napięcia sieciowego zasilanie rezerwowe zapewnia pracę systemu przez co najmniej 36 godzin Testy sprawdzające Sprawdzeniu podlega: stan elementów; ciągłość linii sygnałowych; pojemność linii dozorowych (całkowita pojemność okablowania centrali nie może przekroczyć 80nF); poprawność pracy centrali alarmowej; poprawność działania klawiatur sterujących; poprawność przesyłania sygnałów alarmowych; stan akumulatorów; napięcie na zaciskach modułów zasilania (przy podłączonym zasilaniu AC i naładowanym akumulatorze napięcie musi wynosić co najmniej 12,5V) Trasy kablowe Kable będą układane w rurach elektroinstalacyjnych z PCW układanych pod tynkiem, a w pomieszczeniach ze stropami podwieszonymi, w przestrzeni międzystropowej, na uchwytach na tynku. Na głównych ciągach kablowych kable układane będą w wydzielonych korytkach teletechnicznych. Korytka kablowe objęte są zakresem projektu instalacji elektroenergetycznych. Zabezpieczenia przeciwpożarowe przejść kablowych Kanalizacja teletechniczna Na terenie Inwestora przewiduje się wybudowanie kanalizacji teletechnicznej dwuotworowej z rur 2xPCW fi 110, wraz z zastosowaniem studni kablowych typu SKR-2. Wejście projektowanej kanalizacji do budynku, należy zabezpieczyć zestawem uszczelniającym TDUX. Trasa kanalizacji wg Planu sytuacyjnego w części elektrycznej rys. IE-T01 21

23 2.10. Montaż instalacji Instalacja systemów zabezpieczeń powinna być prowadzona przez wykwalifikowanych techników systemów zabezpieczeń zgodnie z instrukcjami montażu poszczególnych elementów (znajdującymi się w opakowaniach urządzeń) Uruchomienie i odbiory techniczne instalacji Po wykonaniu instalacji należy sprawdzić zgodność jej wykonania z projektem technicznym oraz dokonać niezbędnych pomiarów kabli wymaganych dla danych systemów. Należy uruchomić i zaprogramować systemy, a następnie wykonać funkcjonalne próby działania, sygnalizacji, alarmowania i transmisji danych. Skorygować usterki stwierdzone w czasie prób, a także przyporządkowanie poszczególnych wyzwalaczy do stref - grup. Przeprowadzić szkolenie personelu Użytkownika w zakresie praktycznej obsługi systemów. Dostarczyć dokumentację powykonawczą, instrukcje obsługi poszczególnych systemów oraz książkę obsługi i konserwacji systemu. Sporządzić protokół odbioru końcowego robót z udziałem przedstawicieli Inwestora Uwagi dotyczące całości instalacji 1. Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami i przywołanymi normami. 2. Należy stosować urządzenia, wyroby i materiały posiadające świadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub świadectwo kwalifikacji jakości, względnie oznaczonych państwowym znakiem jakości lub znakiem bezpieczeństwa, wydanymi przez uprawnione jednostki kwalifikujące. 3. Wszystkie materiały wprowadzone do robót winny być nowe, nieużywane, najnowszych aktualnych wzorów, winny również uwzględniać wszystkie nowoczesne rozwiązania techniczne. 4. Wszystkie urządzenia i materiały przyjęte w projekcie są przykładowe i służą wyłącznie do określenia standardu. Ostateczny dobór urządzeń i materiałów zostanie dokonany w trakcie realizacji robót spośród wskazanych w projekcie lub równoważnych. 5. Oprzewodowanie instalacji wykonano dla urządzeń przyjętych w niniejszym opracowaniu. Projektowane urządzenia mogą być zastąpione urządzeniami innych producentów pod warunkiem spełnienia identycznych warunków technicznych, co urządzenia projektowane oraz posiadających świadectwa homologacyjne dopuszczające do ich stosowania na terenie Polski. 6. Przy wykonywaniu okablowania należy pozostawić odpowiedni zapas przewodów dla ułatwienia montażu urządzeń i elementów systemu z zapewnieniem możliwości ich ewentualnego przesunięcia. 7. Ekrany kabli i obudowy urządzeń uziemiać zgodnie z wymaganiami producenta w celu zapewnienia odpowiedniej ochrony tj. zmniejszenia pętli sprzężeń, zakłóceń, przesłuchów itp. 8. Dla uniknięcia uszkodzeń powstałych wskutek działania ładunków elektrostatycznych, przed dotknięciem płytki z układem elektronicznym zaleca się zakładanie ochronnej opaski na nadgarstek lub dotknięcie uziemionej obudowy. 9. Koryta, drabiny i kanały kablowe zawiera projekt instalacji elektrycznych. 22

24 10. Trasy instalacji skoordynować przed montażem z Wykonawcami innych branż i wcześniej wykonanymi instalacjami. 11. Należy zachować wymagane odległości instalacji niskonapięciowej od instalacji elektroenergetycznej i piorunochronnej w celu uniknięcia niepożądanych oddziaływań. Stosować się należy do norm i zaleceń producentów systemów. 12. Prace należy koordynować z projektem wnętrz i projektem stropów podwieszonych. 13. Przejścia instalacji przez zewnętrzne ściany budynku, znajdujące się poniżej poziomu terenu, powinny być zabezpieczone przed możliwością przenikania gazu do budynku. 14. Przepusty instalacyjne przez ściany, stropy, itp. stanowiące oddzielenia pożarowe należy uszczelnić przeciwpożarowo materiałami niepalnymi o odporności ogniowej (EI) równej klasie odporności tych przegród Zalecenia dla wykonawcy instalacji elektrycznej 1. Doprowadzić zasilanie do wszystkich zasilaczy i centralek systemów zabezpieczeń zgodnie z wymaganiami określonymi w projekcie i DTR poszczególnych systemów. 2. W pomieszczeniach, w których zainstalowane będą kamery telewizji dozorowej zapewnić oświetlenie nocne Zalecenia i wskazówki dla użytkownika instalacji Sprawność instalacji Dla zapewnienia właściwego stanu zabezpieczeń istnieje bezwzględny obowiązek utrzymania elektronicznej sygnalizacji alarmowej w stałej sprawności technicznej. Użytkownik obiektu powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za nadzór nad systemem alarmowym. Do obsługi systemu należy zapewnić pracowników posiadających Licencję I lub II stopnia pracownika ochrony fizycznej oraz doświadczenie w obsłudze elektronicznych systemów alarmowych. Warunkiem niezbędnym jest udział potencjalnego pracownika obsługi w przeszkoleniu oraz akceptacja gwaranta. Osobie tej należy przyznać uprawnienia do wykonywania prac niezbędnych do utrzymania systemu alarmowego w stanie sprawności, dokonywania odpowiednich zapisów oraz obsługi. Użytkownicy instalacji powinni być poinstruowani o właściwym użytkowaniu systemu alarmowego. Należy ustalić procedury postępowania z alarmami, ostrzeżeniami o uszkodzeniu, wyłączeniu części lub całego systemu ze stanu działania. Procedury te powinny być zatwierdzone przez odpowiednie władze przed ich wprowadzeniem. Ponadto zaleca się stworzenie procedur wejścia do obiektu oraz korzystania i dostępu do pomieszczeń. Powinna być zapewniona współpraca z osobami odpowiedzialnymi za konserwację budynku i jego odnawianie itp., aby była pewność, że ich praca nie spowoduje uszkodzeń lub nie zakłóci w inny sposób działania systemu alarmowego. Użytkownik powinien zapewnić wolną przestrzeń roboczą wokół każdej czujki. Jeżeli nastąpi zmiana wystroju dozorowanego obiektu, to użytkownik odpowiednio wcześnie powinien rozważyć niezbędne zmiany systemu alarmowego Konserwacja Dla zachowania warunków gwarancji, należy bezwzględnie zapewnić konserwację systemu przez podmiot autoryzowany przez gwaranta. 23

25 Konserwacja systemu alarmowego w pełnym zakresie musi być przeprowadzana w okresach nie dłuższych niż 3 miesiące. Podczas każdej konserwacji okresowej należy wykonać następujące sprawdzenia i wszelkie niezbędne poprawki: sprawdzenie instalacji, rozmieszczenia i zamocowania całego wyposażenia i urządzeń na podstawie dokumentacji technicznej; sprawdzenie poprawności działania; sprawdzenie zgodności z wymaganiami wszystkich połączeń giętkich; sprawdzenie, czy zasilacze główne i rezerwowe pracują i są sprawne; sprawdzenie centrali i jej obsługi zgodnie z procedurą zakładu instalacji alarmowych. Wszelkie zabiegi konserwacyjne zasilaczy można wykonywać po odłączeniu zasilacza od sieci elektroenergetycznej Rejestrowanie Rejestrowanie wyposażenia: należy zarejestrować nazwę i adres użytkownika oraz rozmieszczenie i typ każdego urządzenia. Do celów konserwacji powinien być dostępny kod lub system skrótów; należy przy tym zachować poufność. Rejestr zdarzeń: każdy system powinien mieć rejestr zdarzeń, zawierający datę każdej wizyty, wykryte uszkodzenia oraz przedsięwzięte działania. Ponadto należy w nim rejestrować każdy wywołany alarm wraz ze szczegółami o podjętym działaniu oraz, jeśli to możliwe, przyczynę. Rejestrowanie konserwacji: należy wykonać oddzielnie zapis każdego czasowego wyłączenia na okres konserwacji. Należy też zapisać wszystkie niewykonane pozycje oraz działania podjęte w celu uzupełnienia i datę realizacji pozostałych czynności, których nie wykonano w trakcie tej konserwacji z braku możliwości. Rejestrowanie obsługi awaryjnej: powinien istnieć zapis daty i czasu odbioru każdego wezwania awaryjnego wraz z datą i czasem trwania niezbędnego działania. Rejestr okresowych wyłączeń: system alarmowy powinien mieć zapis każdego okresowego całkowitego wyłączenia lub jakiejkolwiek jego części. Powinno być wykazane każde wyposażenie, które nie działa w jakimkolwiek okresie. Powinien być podany powód wyłączenia oraz data ponownego włączenia. Do każdego wyłączenia należy uzyskać od użytkownika lub jego przedstawiciela pisemne upoważnienie Utylizacja sprzętu Zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego nie wolno wyrzucać razem ze zwykłymi domowymi odpadami. Według dyrektywy WEEE (Dyrektywy 2002/96/EC) obowiązującej w UE dla używanego sprzętu elektrycznego i elektronicznego należy stosować oddzielne sposoby utylizacji. W Polsce zgodnie z przepisami ustawy z dnia 1 lipca 2005r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza. Użytkownik, który zamierza się pozbyć tego produktu, jest obowiązany do oddania ww. do punktu zbierania zużytego sprzętu. Punkty zbierania prowadzone są m.in. przez sprzedawców hurtowych i detalicznych tego sprzętu oraz gminne jednostki organizacyjne prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów. Prawidłowa realizacja tych obowiązków ma znaczenie zwłaszcza w przypadku, gdy w zużytym sprzęcie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi. 24

26 3. SPIS RYSUNKÓW IT-S01 IT-S02 IT-S03 IT-S04 IT-S05 IT-S06 IT- R01 IT- R02 IT- R03 IT- R04 IT- R05 IT- R06 IT- R07 IT- R08 IT- R09 Schemat instalacji sieci strukturalnej i monitoringu wizyjnego CCTV. Schemat systemu sygnalizacji włamania i napadu, kontroli dostępu. Schemat instalacji telewizyjnej RTV. Schemat instalacji domofonowej. Schemat instalacji rozgłaszania przewodowego. Schemat instalacji nagłośnienia sali sportowej. Rzut parteru. Plan sieci strukturalnej i telewizji dozorowej CCTV. Rzut 1 piętra. Plan sieci strukturalnej i telewizji dozorowej CCTV. Rzut 2 piętra. Plan sieci strukturalnej i telewizji dozorowej CCTV. Rzut parteru. Plan instalacji domofonowej, kontroli dostępu i SSWiN. Rzut 1 piętra. Plan instalacji domofonowej, kontroli dostępu i SSWiN. Rzut 2 piętra. Plan instalacji domofonowej, kontroli dostępu i SSWiN. Rzut parteru. Plan instalacji radiowęzłowej, nagłośnienia hali i RTV Rzut 1 piętra. Plan instalacji radiowęzłowej, nagłośnienia hali i RTV Rzut 2 piętra. Plan instalacji radiowęzłowej, nagłośnienia hali i RTV 25

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis techniczny sieci monitoringu wideo. 3. Spis rysunków Rys nr S-1 schemat instalacji CCTV Piwnica Rys nr

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu

UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu INWESTOR: UNIWERSYTET im. ADAMA MICKIEWICZA w Poznaniu OBIEKT: Collegium Maius ul. Fredry 10, 61-701 Poznań STADIUM: PROJEKT WYKONAWCZY BRANŻA: Teletechniczna ZAKRES OPRACOWANIA: Remont instalacji okablowania

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU.

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI MONITORINGU. INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projektowanie, nadzór, kosztorysowanie ul. Kelles Krauza 13 lok.u-7 26-600 Radom Tel. 0502 469 886, 0502 575 018,510256808 e-mail: projekty@proelektryk.pl 1 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJI

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ

OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ OŚWIADCZENIE PROJEKTANTA I SPRAWDZAJĄCEGO - INSTALACJA SIECI STRUKTURALNEJ Oświadczamy, iż Projekt Wykonawczy branży teletechnicznej: ROZBUDOWA I ADAPTACJA BUDYNKU. 137 NA LABORATORIUM BADAŃ SYSTEMU LASEROWEGO

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu

PROJEKT BUDOWLANY. OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu PROJEKT BUDOWLANY OBIEKT : Budowa Żłobka, Przedszkola i Gminnej Biblioteki Publicznej w Podegrodziu INWESTOR : Urząd Gminy Podegrodzie 33-386 Podegrodzie 248 ADRES INWESTYCJI : Podegrodzie Gmina Podegrodzie

Bardziej szczegółowo

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN.

1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji sygnalizacji włamania i napadu SSWIN. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji SSWiN Piwnica

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu kontroli dostępu w jednym z obiektów Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja techniczna

Dokumentacja techniczna Poznań, 27.11.2015 r. Dokumentacja techniczna - wyposażenia pomieszczenia technicznego pokoju wysłuchań (tzw. niebieskiego pokoju) w urządzenia techniczne - rozbudowy systemu monitoringu w budynku Sądu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 Załącznik nr 4 do SIWZ/Nr 1 do umowy Nr postępowania OI/IP/031/2015 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ Łódź 2015 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej ma być integralną

Bardziej szczegółowo

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej

Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Przedmiot opracowania Projekt Budowlany Parku Wodnego Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji w Słupsku zlokalizowany przy ul. Grunwaldzkiej Nazwa zamówienia Park Wodny Centrum Rekreacji, Sportu i Rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

Cechy: Przykład zastosowania.

Cechy: Przykład zastosowania. SF116 v1.0 Switch 16-portowy SF116 dla 16 kamer IP Wydanie: 2 z dnia 09.01.2017 Zastępuje wydanie: 1 z dnia 01.10.2016 PL Cechy: Switch 16 portów 16 portów PoE 10/100Mb/s),(port 1 16) (dane i zasilanie)

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej.

Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia. . Wymagania techniczne sieci komputerowej. Załącznik nr 1 Do Umowy nr z dnia.. Wymagania techniczne sieci komputerowej. 1. Sieć komputerowa spełnia następujące wymagania techniczne: a) Prędkość przesyłu danych wewnątrz sieci min. 100 Mbps b) Działanie

Bardziej szczegółowo

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu

1.2 Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu wykonawczego nagłośnienia Cmentarza Komunalnego w Mielcu 1.Założenia Techniczne. 1.1 Podstawa prawna opracowania. 1.Zlecenie inwestora na opracowanie projektu. 2. Inwentaryzacja w niezbędnym zakresie do wykonania projektu. 3. Uzgodnienia z inwestorem. 4. Obowiązujące

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014

SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 Załącznik nr 5 do SIWZ/ nr 1 do Umowy Postępowanie nr OI/PP/171/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU TELEWIZJI PRZEMYSŁOWEJ/DOZOROWEJ Łódź 2014 1. Założenia ogólne System telewizji przemysłowej/dozorowej

Bardziej szczegółowo

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE

V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE V. INSTALACJE ELEKTRYCZNE 1. OPIS TECHNICZNY Spis treści 1. PODSTAWA OPRACOWANIA... 2. OPIS ROZWIĄZAŃ TECHNICZNYCH... 3. OBLICZENIA TECHNICZNE... 1. PODSTAWA OPRACOWANIA Podstawą wykonania projektu były:

Bardziej szczegółowo

Cechy: Przykład zastosowania.

Cechy: Przykład zastosowania. S98 v1.0 Switch 9-portowy S98 dla 8 kamer IP Wydanie: 3 z dnia 09.01.2017 Zastępuje wydanie: 2 z dnia 22.02.2016 PL 9 portów 10/100 Mb/s 8 portów PoE (transfer danych i zasilanie) 15,4W dla każdego portu

Bardziej szczegółowo

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny

4 4-2 wewnętrzny 3 Czujnik dualny. 150 130-50 PIR/mikrofala 4 Czujnik zalania 20 5-5 5 Zewnętrzny sygnalizator świetlnoakustyczny Zał. Nr 5 do SIWZ/ nr 1 do umowy Postępowanie nr OI/UP/145/2014 SPECYFIKACJA TECHNICZNA SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU 2014 1. Założenia ogólne Instalacja systemu sygnalizacji włamania i napadu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Wymagana funkcjonalność systemu monitorowania środowiska w serwerowniach: PARAMETRY ŚRODOWISKOWE PODLEGAJĄCE KONTROLI 1. sygnalizacja przekroczenia wartości progowej

Bardziej szczegółowo

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych

domnet rozwiązanie systemu okablowania domów jednorodzinnych domnet rozwiązanie systemu Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu domnet. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach jednorodzinnych, małych hotelach,

Bardziej szczegółowo

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna

Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Systemy BMS, SSWiN, CCTV, KD Specyfikacja Techniczna Spis treści 1 Informacje ogólne...2 1.1 Przedmiot specyfikacji technicznej...2 1.2 Zakres stosowania ST...2 1.3 Zakres robót objętych ST...2 1.4 Informacje

Bardziej szczegółowo

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3.

2. Zawartość dokumentacji. 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. 2. Zawartość dokumentacji 1. Strona tytułowa. 2. Zawartość dokumentacji. 3. Spis rysunków. 4. Opis instalacji kontroli dostępu. 3. Spis rysunków Rys nr 1 schemat instalacji KD Piwnica Rys nr 2 schemat

Bardziej szczegółowo

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH

ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Sprawa Nr 073/14 Załącznik nr 1 do umowy ZAKRES CZYNNOŚCI DO WYKONANIA PRZY PROWADZENIU KONSERWACJI SYSTEMÓW ALARMOWYCH Lp. 1. 2. Wewnętrzne systemy alarmowe Wysłuchanie uwag użytkownika dotyczących wewnętrznego

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania:

Zawartość opracowania: Zawartość opracowania: I. WSTĘP...3 II. OPIS TECHNICZNY...4 III. OBLICZENIA TECHNICZNE...6 IV. WYKAZ MATERIAŁÓW...7 V. WYKAZ RYSUNKÓW...8 Rys 1. Rys 2. Rys 3. Rys 4. Schemat instalacji sygnalizacji pożaru.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja. Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń IP/LAN z wykorzystaniem PoE V_1.0

Instrukcja. Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń IP/LAN z wykorzystaniem PoE V_1.0 Instrukcja Uniwersalny adapter do zasilania urządzeń IP/LAN z wykorzystaniem PoE V_1.0 Uwagi: Niniejsza instrukcja została sporządzona wyłącznie w celach informacyjnych. Producent zastrzega sobie prawo

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE

PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Projekt klimatyzacji w wybranych pomieszczeniach biurowych budynku Urzędu Miasta w Legionowie przy ul. Piłsudskiego 41 PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE Inwestor: Gmina Miejska Legionowo ul. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych

Dom NET. Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Dom NET Rozwiązanie systemu Okablowania Domów Jednorodzinnych Opracowanie opisuje możliwości budowy różnych instalacji przy wykorzystaniu systemu Dom NET. Został on opracowany z myślą o stosowaniu w domach

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B

ZAPYTANIE OFERTOWE. Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B Sienkiewicze 24.02.2014 r. MARAND A. PÓŁKOŚNIK I WSPÓLNICY S.J. 16-070 CHOROSZCZ SIENKIEWICZE 3B ZAPYTANIE OFERTOWE Zwracam się z prośba o przedstawienie oferty na dostawę,montaż i uruchomienie instalacji

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: T-1 Rzut Parteru. Projektowane

Bardziej szczegółowo

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV)

Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) Załącznik PFU CCTV 1 wymagania ogólne Wymagania Zamawiającego względem Przedmiotu Zamówienia w zakresie Systemu Telewizji Przemysłowej (CCTV) I. Ogólne wymagania 1) Wykonawca w ramach Przedmiotu Zamówienia

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

strona: 2/15 wydrukowano:

strona: 2/15 wydrukowano: Producent systemów zabezpieczeń Rejestrator 16-kanałowy, DVR, Dahua, BCS, 1604LE-A kod produktu: dvr1604le-a kategoria: exquality > ARCHIWUM Producent: Dahua Technology Kod QR: Opis ogólny ex-1604le-a

Bardziej szczegółowo

PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH

PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH PROJEKT INSTALACJI TELETECHNICZNYCH INWESTOR: Gmina Władysławowo ul. Gen. Józefa Hallera 19, 84-120 Władysławowo TEMAT: Projekt Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Chłapowie Ul. Władysławowska 87, 84-120 Chłapowo

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16

SPIS ZAWARTOŚCI. MARIUSZ ZEMŁA Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane RENMAR Będzin, ul. Kijowska 16 SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Korespondencja 6. Część rysunkowa: T-1 Inwentaryzacja

Bardziej szczegółowo

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA

SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA CZĘŚĆ GRAFICZNA str. 2 SPIS ZAWARTOŚCI PROJEKTU CZĘŚĆ OPISOWA 1. OPIS TECHNICZNY 1.1. WPROWADZENIE 1.2. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU 1.3. PODSTAWA OPRACOWANIA 2. ZASILANIE BUDYNKU 3. INSTALACJE WEWNETRZNE W BUDYNKU 3.1. ZASILANIE

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANY. Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY PROJEKT BUDOWLANY SYSTEM SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU SIEĆ STRUKTURALNA OPIS TECHNICZNY TEMAT: Termomodernizacja z przebudową budynku administracyjnego ADRES: działka nr ewid. 193/21, Rakoniewice INWESTOR:

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU

PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PROJEKT WYKONAWCZY SYSTEMU SYGNALIZACJI WŁAMANIA I NAPADU PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy systemu sygnalizacji włamania i napadu dla budynku KRUS

Bardziej szczegółowo

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014

KAM-TECH sklep internetowy Utworzono : 07 listopad 2014 Model : - Producent : AV-LINK częstotliwość 5.8 GHz 7 kanałów radiowych 1 kanał video 2 kanały audio zasięg do 2,5km antena kierunkowa aktywna zabezpieczenie przeciwprzepięciowe wbudowany transformator

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 2 ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA 1 PODSTAWA OPRACOWANIA 2 ZAŁOŻENIA INSTALACJI MULTIMEDIALNEJ 3 OPIS TECHNICZNY 3.1 Lokalna sieć komputerowa 3.2 Okablowanie dodatkowe RS 232 3.3 Instalacja nagłośnienia

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź:

Odpowiedź: 5) Pytanie: Odpowiedź: 6) Pytanie: Odpowiedź: W związku ze złożonym przez firmy zapytaniami dotyczącymi wyjaśnienia treści dokumentacji przetargowej dot. w/w przetargu, Referat Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Legionowo przedstawia poniżej treść

Bardziej szczegółowo

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3

Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 Spis treści: Strona 1. SPIS RYSUNKÓW 2 2. ZAŁOŻENIA. 3 2.1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 3 2.2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA 3 2.3. ZAKRES OPRACOWANIA 3 2.4. DANE DO PROJEKTU 3 2.5. MATERIAŁY I URZĄDZENIA WYBÓR

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY

PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY PROJEKT BUDOWLANY - WYKONAWCZY Rozbudowa i przebudowa istniejącego obiektu przedszkola w Konstancinie-Jeziornie Inwestor: Miejs realizacji: Zarząd Gminny w Konstancinie-Jeziorna ul. Jaworskiego 3 Dz.Nr.10/28

Bardziej szczegółowo

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość

Poz. Wyszczególnienie, typ Symbol montażowy Jedn. Ilość INSTALACJA SYGNALIZACJI ALARMU WŁAMANIA i NAPADU, KONTROLA DOSTĘPU 1. Centrala alarmowa główna typu master ; z obudową stalową, kartą sieciową, zasilaczem buforowym; 16 linii dozorowych na płycie; interfejs

Bardziej szczegółowo

Koncepcja systemu AV Patio ASP

Koncepcja systemu AV Patio ASP 2013 Koncepcja systemu AV Patio ASP Piotr Nowiński Mega Music Sp. z o.o. 2013-12-15 2 Koncepcja systemu AV Patio ASP Spis treści Założenia... 3 Obraz... 4 Wyświetlanie... 4 Monitory LCD.... 4 Przyłącza

Bardziej szczegółowo

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi

Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Zasilacze z serii DR i DRP Instrukcja obsługi Spis treści 1. Opis techniczny... 2 2. Obsługa... 4 2.1 Połączenia z obwodami zewnętrznymi... 4 2.2 Regulacja napięcia wyjściowego... 4 2.3 Sygnalizacja optyczna

Bardziej szczegółowo

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV

Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100. Nr 5 Schemat ideowy instalacji CCTV SPIS RYSUNKÓW Nr 1 Rzut piwnic instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 2 Rzut parteru instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 3 Rzut I piętra instalacja CCTV - skala 1:100 Nr 4 Rzut II piętra instalacja CCTV - skala

Bardziej szczegółowo

Kilka słów o Swann Swann Communications

Kilka słów o Swann Swann Communications Kilka słów o Swann Swann Communications istnieje od 1988 roku i od kilku lat jest globalnym liderem w sprzedaży rozwiązań monitorujących dom lub biuro. Wysoka jakość wykonania i niska awaryjność produktów

Bardziej szczegółowo

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj.

ELWOJ. Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl www.elwoj. egz.. nr dok.268/2014 ELWOJ Instalacje Elektryczne i Projekty ul. Woronicza 36 lok.13; 02-640 W-wa tel. 226467083; 0-602658123 elwoj@wp.pl INWESTOR OBIEKT INWESTYCJA STADIUM BRANŻA 00-626 Warszawa, ul.

Bardziej szczegółowo

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej.

4. Rysunki: rys. nr. - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2. - Plan okablowania strukturalnego. - E3. - Plan instalacji domofonowej. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Załączniki 4. Rysunki: rys. nr - Plan instalacji oświetleniowej. - E1 - Plan instalacji gniazd wtyczkowych - E2 - Plan okablowania strukturalnego.

Bardziej szczegółowo

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV

Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV Zakres: Projekt techniczny instalacji Telewizji Dozorowej CCTV SPIS TREŚCI 5 1.CZĘŚĆ OGÓLNA... 1 1.1.PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 1 1.2. ZAKRES OPRACOWANIA.... 1 1.3.PODSTAWA OPRACOWANIA.... 2 1.3.1.Ogólna

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik Nr 8 - SPECYFIKACJA TECHNICZNA Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim

Bardziej szczegółowo

EPPL , 15-31, 20-31

EPPL , 15-31, 20-31 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia,

ZAŁĄCZNIKI: - Uprawnienia, SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI

PROGRAM PRZEGLĄDU I KONSERWACJI Załącznik nr 1A do SIWZ Przegląd i konserwacja systemów ochrony elektronicznej w Muzeum Zamkowym w Malborku i Oddziale w Kwidzynie w zakresie: Systemów Sygnalizacji Pożarowej /SSP/, Systemu Sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY.

Projekt systemów zabezpieczeń dla AR KRAKÓW ul. Czysta 21 -SERWEROWNIA. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY. DO UZYTKU WEWNĘTRZNEGQ Egz. Nr... PROJEKT TECHNICZNY na wykonanie SYSTEMU SYGNALIZAC JI WŁAMANIA I NAPADU, SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU, SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU W obiekcie: Akademia Rolnicza w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności

I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności I Konkurs NCBR z obszaru bezpieczeństwa i obronności Projekt: Zwiększenie bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych poprzez opracowanie nowoczesnego systemu monitoringu pożarowego na terenie RP Autor:

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in

ZAWARTOŚĆ DOKUMENTACJI 1. Zakres prac, wykaz obowiązujących norm, standard i kategoria okablowania 2. Adnotacje dotyczące wykonania lub modyfikacji in INSTEL Technika Telekomunikacyjna ul. Jaracza 55a, 90-251 Łódź tel: 042 632 60 00 fax: 042 631 92 04 e-mail: info@instel.com.pl http://www.instel.com.pl Wrzesień 2010 PROJEKT INSTALACJI TELEDACYJNEJ W

Bardziej szczegółowo

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla

Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu. Budynek Gimnazjum w miejscowości Dukla Ilość egz. 4 Egz. Nr 4 Stadium: Branża: Projekt wykonawczy Telekomunikacyjna Temat: Budowa instalacji i urządzeń systemu monitoringu wizyjnego i systemu sygnalizacji włamania i napadu Obiekt: Budynek Gimnazjum

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Opis przedmiotu zamówienia. Przedmiot zamówienia obejmuje: Rozbudowa systemu telewizji przemysłowej na terenie Uniwersytetu Śląskiego". 2. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny

Spis rzeczy. 1. Podstawa opracowania dokumentacji. 2. Opis techniczny 1 Spis rzeczy 1. Podstawa opracowania dokumentacji 2. Opis techniczny 2.1. Zakres rzeczowy opracowania 2.2. Zasilanie 2.3. Rozdzielnica 2.4. Instalacja oświetleniowa 2.5. Instalacja siłowa 2.6. Instalacja

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK

CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK CZĘŚĆ ELEKTRTYCZNA INSTALACJA OKABLOWANIA STRUKTURALNEGO I ZASILANIA GWARANTOWANEGO KOMPUTERÓW DLA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO UG SANTOK I. WSTĘP 1. Przedmiot opracowania. Przedmiotem opracowania jest projekt

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV

PROJEKT WYKONAWCZY. System telewizji przemysłowej CCTV "DF-STUDIO PROJEKTOWE" S.C. Sławomir Maksim owicz, Mir osław Snarski 1 5-5 6 5 B i a ł y s t ok, ul. D oj l i d y F a b r y c z n e 2 3 tel./fax (085) 7417091, tel.(085) 740 6070 kom. 0 607 635 941, 0601

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00

INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 INSTRUKCJA OBSŁUGI Przekaźnik na USB Nr katalogowy RELx-USB-00 data publikacji kwiecień 2010 Strona 2 z 8 SPIS TREŚCI 1. Charakterystyka ogólna... 3 1.1 Sygnalizacja... 3 1.2 Obudowa... 3 2. Zastosowanie...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH NR 5.1 KLASA 45.31 - ROBOTY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I OSPRZĘTU. - roboty instalacyjne elektryczne - CPV 45310000-3.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEDMIAR ROBÓT f-ma SOFTBUD Poznań PRZEDMIAR ROBÓT 968-00-000 Budowa: Rodzaj robót: Lokalizacja: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY GIMNAZJUM SAMORZĄDOWYM NR 1 W ILAWIE INSTALACJE TELETECHNICZNE ul. Kościuszki 2a 14-200

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ROZBUDOWA Z PRZEBUDOWĄ BUDYNKU LEŚNICZÓWKI PROJEKT WYKONAWCZY INSTALACJE ELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE Obiekt: Budynek mieszkalny. Lokalizacja: Zagórze, gm. Drezdenko, nr ew. gruntu 366.

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA I. PODSTAWA OPRACOWANIA...1 II. ZAKRES OPRACOWANIA...2 III. OPIS SYSTEMU...3 1. Opis ogólny systemu telewizji dozorowej... 3 2. Wymagania użytkowe systemu... 4,5 3. Kryteria użytkowe

Bardziej szczegółowo

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta.

Seria i7-n9500. Uwagi: 1.Urządzenia NVR są dostarczane bez dysków HDD 2.Należy używać dysków HDD zalecanych przez producenta. Informacje ogólne Seria rejestratorów sieciowych NVR bazująca na ostatnich osiągnięciach technologicznych. i7-n9500 łączą w sobie szereg patentów w dziedzinach kodowania dźwięku i obrazu, systemów wbudowanych

Bardziej szczegółowo

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz

e. Antena musi spełniać normę min. IP66 12. Zasilacz OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA CZĘŚĆ II DOSTAWA SATELITARNYCH TERMINALI DO TRANSMISJI DANYCH L.p. Cecha wymagana przez Zamawiającego Informacja o spełnieniu lub nie spełnieniu wymaganego parametru. *( SPEŁNIA

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Projekt wykonawczy. Instalacje teletechniczne. Nazwa i adres obiektu budowlanego: Projekt wykonawczy Faza: Projekt wykonawczy Branża: Instalacje teletechniczne Instalacje teletechniczne Nazwa i adres obiektu budowlanego: Remont i przebudowa budynku Sądu Rejonowego w Legnicy przy ul.

Bardziej szczegółowo

- TB/TV-D. rys. nr 4 Plan instalacji telewizji dozorowej poziom budynku: parter 1:100 rys. nr 5 Widok ściany północnej rozmieszczenie kamer 1:100

- TB/TV-D. rys. nr 4 Plan instalacji telewizji dozorowej poziom budynku: parter 1:100 rys. nr 5 Widok ściany północnej rozmieszczenie kamer 1:100 SPIS ZAWARTOŚCI OPRACOWANIA 1. DANE OGÓLNE...10 1.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA...10 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA DOKUMENTACJI...10 1.3. ZLECENIODAWCA I INWESTOR...10 1.4. ZAKRES RZECZOWY ROBÓT...10 2. INSTALACJA

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH I TELETECHNICZNYCH REMONT FILII URZĘDU POCZTOWEGO KRAPKOWICE 1 OTMĘT, UL SPIS TREŚCI 1. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 2 2. WSTĘP... 5 3. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 4. ZASILANIE OBIEKTU... 5 5. TABLICE BEZPIECZNIKOWE OBWODÓW ELEKTRYCZNYCH.... 6 6. INSTALACJE ELEKTRYCZNE I TELETECHNICZE...

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania. Rysunki

Zawartość opracowania. Rysunki Zawartość opracowania I. ZESTAWIENIE DOKUMENTÓW:... 3 I.1 UPRAWNIENIA PROJEKTANTA... 3 I.2 PRZYNALEŻNOŚĆ DO IZBY PROJEKTANTA... 4 II. PRZEDMIOT OPRACOWANIA... 5 III. PODSTAWA OPRACOWANIA... 5 IV. INWESTOR...

Bardziej szczegółowo

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem 1.0 TRASY PRZEWODOWE DLA INSTALACJI NISKONAPIĘCIOWYCH 1.1 Mechaniczne wykucie bruzd o szer. do 30 mm dla przewodów o śr. do 10 mm w tynku, cegle, betonie m

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie

Specyfikacja techniczna. ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Specyfikacja techniczna ST - 05.02.01.00 SYSTEM SYGNALIZACJI POŻARU ST 05.02.01.01 Montaż koryt i kabli ST 05.02.01.02 Montaż urządzeń ST 05.02.01.03 Pomiary, uruchomienie Kody CPV: 45210000-2 Roboty budowlane

Bardziej szczegółowo

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO.

E-2 Instalacje gniazd ogólnych i dedykowanych rzut pomieszczeń. E-3 Schemat strukturalny instalacji gniazd ogólnych. Projektowana tablica TO. SPIS ZAWARTOŚCI 1. Opis techniczny 2. Uprawnienia budowlane, zaświadczenie z IIB 3. Oświadczenie projektanta (na str. tytułowej) 4. Zestawienie materiałów 5. Część rysunkowa: E-1 Inwentaryzacja istniejącej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH Obiekt: Adres: Budynek mieszkalny, wielorodzinny ul. Mickiewicza 35, Wrocław Temat: Wymiana instalacji anteny zbiorczej TV na dachu budynku

Bardziej szczegółowo

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA CZĘŚĆ OPISOWA str. 2-4 1. Przedmiot i zakres opracowania 2. Podstawa opracowania 3. Zasilanie i rozdzielnice 0,4kV 4. Instalacje elektryczne 5. Instalacja odgromowa 6. Ochrona przeciwporażeniowa

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery

Zadanie 1. Dostawa sprzętu komputerowego Serwery Nr sprawy: DAS-251-3/17 OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik A Warunki ogólne: gwarancja świadczona w miejscu dostawy dostawa na koszt i ryzyko Dostawcy dostawa do siedziby Zamawiającego w Warszawie (00-716

Bardziej szczegółowo

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO

Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Systemy komunikacji Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK PAVIRO www.boschsecurity.pl Zestaw stacji wywoławczej PVA-CSK zawiera płytkę drukowaną stacji wywoławczej

Bardziej szczegółowo

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Wypełnia Wykonawca Załącznik 8 do siwz i formularza ofertowego Opis oferowanego przedmiotu zamówienia 1. Cyfrowy rejestrator rozmów Liczba sztuk: 1 Oferowany model:.. Producent:...... L.p. 1. 2. 3. 4.

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ)

Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Załącznik nr 7 do SIWZ Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) Dostawa i uruchomienie systemu monitoringu wizyjnego na terenie miasta Olecko Spis treści I. Opis przedmiotu zamówienia... 3 II. Szczegółowy zakres

Bardziej szczegółowo

1. Podstawa, zakres opracowania

1. Podstawa, zakres opracowania Spis treści 1.Podstawa, zakres opracowania...3 1.1.Podstawa opracowania...3 1.2.Zakres opracowania...3 2.Opis techniczny...4 2.1.Stan istniejący...4 2.2.Punkty kamerowe...4 2.3.Transmisja sygnału...4 2.4.Zasilanie

Bardziej szczegółowo

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN

PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NAZWA INWESTYCJI: PRZEBUDOWA ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH I ZEWNĘTRZNYCH WRAZ Z WYMIANĄ STOLARKI OKIENNEJ ORAZ INSTALACJI WEWNĘTRZNYCH BIBLIOTEKI I CZYTELNI WBIA ZUT SZCZECIN NR PROJEKTU: Projekt nr: 134 TEMAT OPRACOWANIA:

Bardziej szczegółowo

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU

PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU PAKIET NR 2 INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SZPITALA SPECJALISTYCZNEGO NR 5 IM. ŚW. BARBARY W SOSNOWCU Wytyczne dla dostaw i montażu wyposażenia 41-200 Sosnowiec Pl. Medyków 1 Opracował : Stanisław Gruszka

Bardziej szczegółowo

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami

1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami 1. Instalacja sygnalizacji alarmu poŝaru SAP 1. Mikroprocesorowa centrala z 2 pętlami dozorowymi z moŝliwością rozbudowy do 4 pętli; do 128 elementów na 1 pętli, slave drukarka wewnętrzna, wskazania LED

Bardziej szczegółowo

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru

2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic. 3. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut parteru SPIS ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 1. Opis techniczny 2. Obliczenia techniczne 3. Plan sytuacyjny 4. Rysunki: 1. Schemat tablicy głównej TG 2. Wymiana instalacji elektrycznych administracyjnych - rzut piwnic 3.

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE. ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1 i 994/3 PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJE ELEKTRYCZNE PRZEBUDOWA WĘZŁA SANITARNEGO NA TERENIE CENTRALNEGO OŚRODKA ŻEGLARSTWA W TRZEBIEŻY EGZEMPLARZ NR 1 ADRES 72-020 Trzebież ul. Rybacka 26 działki nr 152/5, 244/1

Bardziej szczegółowo

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH

SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH Załącznik nr 3.5 do ogłoszenia o zamiarze przeprowadzenia dialogu technicznego WARUNKI ZABUDOWY SYSTEMU MONITORINGU IP W WAGONACH/POCIĄGACH ZESPOLONYCH 1 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia

Bardziej szczegółowo

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY

PROJEKT TECHNICZNY. PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków PROJEKT WYKONAWCZY PROJEKT TECHNICZNY MODERNIZACJA I ROZBUDOWA SIECI KOMPUTEROWEJ ZASILANIE SERWEROWNI INWESTOR : PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA TEATRALNA im. Ludwika Solskiego ul. Straszewskiego 21/22, 31-109 Kraków BRANŻA : ELEKTRYCZNA

Bardziej szczegółowo

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych

Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych Projekt instalacji elektrycznych i teletechnicznych INWESTOR Politechnika Gdańska ul. G. Narutowicza 11/12 80-952 Gdańsk NAZWA INWESTYCJI Modernizacja 3 sal w budynku WETI Politechniki Gdańskiej BRANŻA

Bardziej szczegółowo

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31

Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 Zestaw dla domu jednorodzinnego Nr ref. 1122/31 ul. Pojezierska 90A MIWI-URMET Sp. z o. o. Tel. (042) 616-21-00, Fax. (042) 616-21-13 www.miwiurmet.com.pl e-mail:miwi@miwiurmet.com.pl 91-341 Łódź OPIS

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ

ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ ELEKTRONICZNE SYSTEMY ZABEZPIECZEŃ 04-692 Warszawa ul. Ułanów Krechowieckich 10 www.mrsystem.com.pl Telefon. 22-424-73-12 Fax. e-mail: 22-812-43-46 wew.100 marek.lipowski@mrsystem.com.pl PROJEKT KONCEPCYJNY

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE

Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE Załącznik nr 3 PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY SZCZEGÓŁOWE WYMAGANI A TECHNICZNE WYMAGANIA DLA PUNKTÓW KAMER KOLOROWYCH SZYBKOOBROTOWYCH DALEKIEGO ZASIĘGU 1. Zintegrowana kamera szybkoobrotowa w obudowie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV

ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl ZESTAW do monitoringu- Rejestrator cyfrowy + 4 kamery CCD CCTV Produkt z kategorii:

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 20. Temat : Instalacja monitoringu z przełącznikiem.

Ćwiczenie nr 20. Temat : Instalacja monitoringu z przełącznikiem. Ćwiczenie nr 20 Temat : Instalacja monitoringu z przełącznikiem. Wiadomości do powtórzenia: 1. Schemat instalacji monitoringu. 2. Trasa ułożenia instalacji monitoringu. 3. Elementy instalacji monitoringu.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI. MD-KAM4 ver.1.0

INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI. MD-KAM4 ver.1.0 INSTRUKCJA MONTAŻU / OBSŁUGI Rozgałęźnik dodatkowych wejść do monitorów analogowych COMMAX MD-KAM ver.1.0 GDE POLSKA Włosań, ul. Świątnicka 88 3-031 Mogilany tel. +8 1 56 50 5(35) GSM: +8 697 777 519 biuro@gde.pl

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,...

Przedmiar robót. 2015-02-14 Tomasz Kopeć,... Przedmiar robót Nazwa i adres zamawiającego: Zakładu Stalowej Woli ul. Dąbrowskiego 5 37-464 Stalowa Wola Data opracowania przedmiaru robót: 2015-02-14 Nazwa obiektu lub robót: Zakładu Stalowej Woli ul.

Bardziej szczegółowo