Wielo-bazowy system IP DECT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielo-bazowy system IP DECT"

Transkrypt

1 Wielo-bazowy system IP DECT Modłowy system bezprzewodowej komnikacji oparty o protokół IP z możliwością rozbdowy do profesjonalnego system bezpieczeństwa i alarmowania z fnkcją przesyłania wiadomości i lokalizacji

2 Fnkwerk Secrity Commnications System f.airnet DECT over IP: nowy wzorzec komnikacji i przekazywania wiadomości oparty na technologii IP Commnication and Secrity Jedno rozwiązanie dla wiel zastosowań Domy opieki i spokojnej starości System DECT over IP f.airnet, oparty na technologii IP, firmy Fnkwerk Secrity Commnications jest idealną platformą do wdrażania niezawodnej, profesjonalnej infrastrktry komnikacyjnej, która może zostać zintegrowana z istniejącymi systemami takimi jak: Centrala telefoniczna IP Telefonia bezprzewodowa DECT Telefonia stacjonarna IP Fnkcją przekazywania wiadomości (messagingiem) Fnkcją Bezpieczeństwa Osobistego i Alarmowania Fnkwerk Secrity Commnications GmbH z siedzibą w Salzgitter, jest wiodącym prodcentem profesjonalnych rozwiązań systemów zabezpieczających i komnikacyjnych opartych na technologii DECT, GSM i TETRA przeznaczonych dla przemysł, obiektów żyteczności pblicznej i słżb bezpieczeństwa. Fnkwerk specjalizje się w prodkcji osobistych systemów alarmowych i posiada dojrzałe know-how w zakresie projektowania rządzeń i systemów bezpieczeństwa, spełniających wymogi dyrektyw Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Ubezpieczenia Pracodawcy od Odpowiedzialności Cywilnej. Jako jeden z największych prodcentów telefonów do zastosowań profesjonalnych oraz przemysłowych, zakład w Salzgitter prodkje telefony oraz certyfikowane systemy bezpieczeństwa i alarmowania oparte na technologii DECT i TETRA. Szpitale, obiekty medyczne, oddziały psychiatryczne Przemysł i zabezpieczenie obiektów Strefy przemysłowe zagrożone wybchem System f.airnet DECT over IP jest wydajny: System zapewnia prowadzenie rozmów wysokiej jakości oraz przesyłanie danych przy wykorzystani sieci IP. Istniejąca infrastrktra IP może być żywana do wdrażania oraz rozbdowywania systemów telekomnikacyjnych. System f.airnet DECT over IP jest elastyczny: System może zostać rozbdowany do 500 stacji bazowych DECT i może obsłgiwać maksymalnie 1000 telefonów bezprzewodowych. Większe systemy można tworzyć poprzez grpowanie. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to całe powierzchnie birowe, a także tereny przyległe do zakład mogą zostać pokryte zasięgiem bezprzewodowej sieci DECT. Również obszary geograficznie oddalone mogą zostać objęte działaniem system. System f.airnet DECT over IP jest modłowy: System może zostać rozbdowany w dowolnym momencie, poprzez dodanie rozwiązań związanych z przekazywaniem wiadomości (messaging), bezpieczeństwem oraz lokalizacją. Sprawdzony system z pnktami sterowania oraz osobistymi rządzeniami alarmowymi stał się dostępny dla wiel obszarów zastosowań. Profesjonalna łączność bezprzewodowa, bezpieczeństwo osobiste pracowników oraz telefonia zostały połączone w jednym systemie certyfikowanym zgodnym z normami. Zakłady penitencjarne, słżby bezpieczeństwa, organy zarządzające i instytcje pbliczne 2 Fnkwerk Secrity Commnications 3

3 Fnkwerk Secrity Commnications System f.airnet DECT over IP: Elastyczność dla optymalnej komnikacji Bezpieczeństwo osobiste z fnkwerk DSS: Ochrona życia i zdrowia Nowoczesna, wielo-bazowa sieć radiowa DECT słży jako podstawa system, który w sposób elastyczny łączy komnikację telefoniczną z przekazywaniem danych (wysyłanie wiadomości, lokalizowanie itp.) Poza bezprzewodową łącznością DECT, elementy system komnikją się poprzez sieci LAN, co możliwia zintegrowanie system z istniejącą infrastrktrą lb jego elastyczną i tanią rozbdowę. Dzięki szerokiej gamie elementów system oraz możliwości podłączenia do stacji bazowych różnorodnych anten zyskjemy możliwość pokrycie sygnałem radiowym nawet trdnodostępnych miejscach, takich jak: wewnętrzne obszary w bdynkach wnętrza złożonych zakładów przemysłowych w holach i tnelach w piwnicach i maszynowniach na obszarach zagrożonych wybchem a nawet na dżych zewnętrznych obszarach Komnikacja z pozostałymi systemami telekomnikacyjnymi realizowana jest bezpośrednio poprzez połączenie IP z wykorzystaniem łącza SIP lb poprzez bramę sprzętową do istniejącej infrastrktry (PSTN, ISDN, lb PBX). Nie ma znaczenia czy decydjemy się na kontynację korzystania z istniejącej centrali telefonicznej, czy przełączenie się na telefonię IP system f.airnet DECT over IP w łatwy sposób może być dostosowany do indywidalnych wymogów żytkownika. Poza komnikacją telefoniczną jak również przekazywaniem wiadomości tekstowych oraz sygnalizacją alarmową do rządzeń mobilnych, system może zostać rozbdowany o dodatkowe fnkcje związane z bezpieczeństwem (fnkwerk DSS). Monitorowanie alarmów może być wizalizowane na planach obiekt, na stanowiskach kompterowych zlokalizowanych w sterowaniach i dyspozytorniach. Dodatkowo system może być zintegrowany z systemem monitoring CCTV. System fnkwerk DSS Secry pracjąc w strktrze klient-serwer i możliwia centralne zarządzanie alarmami. Poza atomatycznym i precyzyjnym rejestrowaniem wszystkich zdarzeń, sygnałów i alarmów, fnkwerk DSS oferje przegląd sekwencji wiadomości, lokalizacji osób względem położenia i pomieszczenia oraz zarządzanie dzielaniem pomocy, wiadomościami informacyjnymi oraz ewakacją. Rozpoznawanie alarm, sygnalizowanie, przekazywanie i dzielanie pomocy Fnkwerk z systemem DSS zwiększa bezpieczeństwo osobiste poprzez zastosowanie specjalnych fnkcji jak również czjników wbdowanych w rządzenia mobilne, zapewniających atomatyczne i manalne rchamiania alarmów. Poprzez implementacje fnkwerk Secry oraz dodanie do system lokalizatorów system f.airnet możliwia również lokalizację osób potrzebjących pomocy. Połączenia podsłchowe i telefoniczne mogą zostać atomatycznie zestawione, a nawet zdalnie sterowane przez dyspozytora. Ponadto, komnikacja telefoniczna może zostać zestawiona również z innymi abonentami Secry i abonentami telefonicznymi. System możne zostać dostosowany do określonych wymogów klienta. Poza komnikacją telefoniczną, wiadomościami tekstowymi oraz sygnalizacją rządzeń mobilnych, system może zostać rozbdowany o kolejne fnkcje Secry, takie jak: Lokalizacja zgrbna / precyzyjna Integracja z systemami CCTV Sprzężenie z maszynami i stykami przełączającymi na potrzeby atomatycznego lb manalnego rchamiania alarmów oraz przesyłania raportów stan Dzięki zintegrowanym specjalnym fnkcjom, terminale mobilne serii fnkwerk FC4 S są gotowe do pracy w każdej sytacji alarmowej poprzez: Wbdowane czjniki przeznaczone do lokalizacji i aktywowania alarmów Atomatyczne tryby alarmowe (nie wymagający aktywacji przez żytkownika): pozycja, brak rch ( bezrch ) i alarmy czasowe Atomatyczne wykrywanie napad i sygnalizowanie przy życi alarm traty (przełącznik zerwania), np.: w przypadk, gdy rządzenie mobilne zostało siłą snięte Manalne (inicjowane przez żytkownika) alarmy rchamiane poprzez dedykowany i łatwo dostępne przyciski alarmowy i ostrzegawczy Lokalizacja zgrbna (obszar) i precyzyjna (pomieszczenia) po zainicjowani alarm. Natychmiastowe przekazywanie alarm do dyspozytora Przekazywanie alarm do innych rządzeń mobilnych (np.: współpracowników w najbliższym otoczeni) Każdy raport alarmowy wraz z informacją o lokalizacji jest przekazywany do centralnego serwera i/lb pnkt sterowania i może być wyświetlany na planie. Gwarantje to natychmiastowe dzielenie pomocy i przeprowadzenie właściwych procedr. Całe zdarzenia alarmowe są dokmentowane w cel dokonania późniejszej oceny. Opcjonalna rozbdowa o fnkcje bezpieczeństwa osobistego oraz obsłgi wiadomości Stacje bazowe IP-DECT Stacje bazowe IP-DECT Telefony DECT Wezwanie pomocy Kontroler IP-DECT Telefon SIP Telefon SIP Alarm Atomatyczny Alarm Atomatyczny Alarm Pomoc ILB Lokalizator Indkcyjny Telefonia SIP PBX Przycisk Ostrzegawczy DECT Secry Server Telefonia ISDN Brama sprzętowa Serwer wiadomości IMS Serwer bezpieczeństwa osobistego DSS Klient webnet 4 Fnkwerk Secrity Commnications 5

4 Fnkwerk Secrity Commnications Fnkcjonalność system fnkwerk DSS Elementy sprzętowe system Fnkcjonje jako atonomiczny system lb jako część system zarządzenia bezpieczeństwem Komnikacja z innymi systemami bezpieczeństwa poprzez standardowe interfejsy Stanowi pnkt kontroli alarmów z jedną lb większą ilością stanowisk kompterowych (klientów webnet) Przetwarzanie alarmów w pnkcie kontroli alarmów z wyświetlaniem miejsca zdarzenia, sterowaniem telefonem oraz fnkcjami przesyłania wiadomości Stałe wyświetlanie alarm dla określonego pomieszczenia / obszar / piętra na planach obiekt Wyświetlanie obraz z kamery CCTV możliwe jest poprzez naciśnięcie przycisk Zdalnie sterowana fnkcją rozgłaszania / podsłch dla możliwie najszybszej oceny zagrożenia, bez konieczności aktywowania przez żytkownika inicjjącego alarm Atomatyczne i natychmiastowe przekazywanie alarm do innych mobilnych rządzeń w cel zapewnienia szybkiej pomocy Atomatyczne rchamianie maszyny oraz styków przełączających / przekaźników Manalne rchamianie przez dyspozytorów styków do zewnętrznych systemów sygnalizacyjnych (syreny, sygnalizatory ostrzegawcze, mechanizmy blokowania drzwi itp.) Monitorowanie dzielania pomocy, rejestrowanie i dokmentowanie Samokontrola fnkcji system Atomatyczna procedra logowania i wylogowywania mobilnych rządzeń FC4 S z testowaniem czjników alarmowych wbdowanych w rządzenie Komnikacja telefoniczna pomiędzy mobilnymi rządzeniami Komnikacja telefoniczna z pbliczną siecią telefoniczną Dża pojemność system oraz możliwości rozbdowy system Certyfikat BGR139 / DIN V VDE V System f.airnet DECT over IP prezentje zoptymalizowany system komnikacji, który w swojej pełnej konfigracji ze stanowiskiem sterowania oraz przenośnymi osobistymi rządzeniami alarmowymi, zapewnia bezpieczeństwo osobiste personel, zgodnie z założeniami Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Ubezpieczenia Pracodawcy od Odpowiedzialności Cywilnej, w różnych obszarów zastosowania. Istniejąca infrastrktra jest względniana podczas dokonywania wybor wymaganych komponentów elastyczność system pozwala na jego rozbdowę zgodnie z Twoimi indywidalnymi wymaganiami. Stacja bazowa DECT fnkwerk FB 4 ma klasyczny wygląd i możliwia podłączenie maksymalnie dwóch zewnętrznych anten. Wersja ze złączem światłowodowym możliwia podłączenie oddalonych obszarów takich jak oddziały, magazyny itp. do system telekomnikacyjnego. Elementy system f.airnet Serwery telekomnikacyjne IP DP50 DP100 Dp200 DP600 Kontrolery IP-DECT DC50 DC100 DC200 Stacje bazowe IP-DECT FB4IPTP FB4IPFX Telefony DECT Pozostałe terminale: dla max. 15 abonentów dla max. 70 abonentów dla max. 240 abonentów dla max abonentów do max. 20 telefonów, 20 baz do max. 250 telefonów, 100 baz do max telefonów, 250 baz Złącze LAN Złącze światłowodowe Dostępne modele do wewnątrz, na zewnątrz i do stref ATEX zasilanie PoE (Power over Ethernet) lb lokalne zasilanie fnkwerk Serii FC4 fnkwerk FC4 Medical fnkwerk D4 Office Wysyłanie wiadomości i przekazywanie alarm w przypadk pojawienia się niebezpiecznej sytacji i eskalacji alarm Telefony stacjonarne IP Fnkcje przesyłania wiadomości Zintegrowana fnkcja przesyłania wiadomości o dłgości do 200 znaków w jednej wiadomości Transmisja bez opóźnienia w ramach sieci DECT 10 poziomów priorytetów Indywidalne stawienia dla każdego poziom priorytet Ustawienia kolor wyświetlacza w telefonie żytkownika i fnkcja migania ekran Alarm wibracyjny Rożne dźwięki i głośności dla wiadomości Fnkcja wyciszania Fnkcja Anlowania połączenia alarmowego może zostać stawiona dla każdego poziom priorytet Dłgość sygnał dźwiękowego może zostać stawiona indywidalnie (1 240 seknd lb do moment manalnego anlowania) Dynamiczna obsłga wiadomości z indywidalnymi wiadomościami tekstowymi wysyłanymi do bezprzewodowych abonentów indywidalnych i do grp Zgodność z normą BGR (DIN V VDE ) 6 Fnkwerk Secrity Commnications 7

5 Fnkwerk Secrity Commnications Lokalizacja i alarmy Modł "Warden's Rond" Przy życi lokalizatorów indkcyjnych, system fnkwerk DSS możliwia precyzyjne zlokalizowanie osoby, która potrzebje pomocy. Pozwala on na wyświetlenie precyzyjnej lokalizacji alarm na planie obiekt na stacjach roboczych klienta. Wyświetlanie rzt piętra i pomieszczenia na planach obiekt Stacje klienckie komnikją się poprzez sieć IP Atomatyczne przekazywanie alarmów do telefonów DECT Ciche alarmy Fnkcja zakładnik (wyłączania terminala) Śledzenie lokalizacji alarm Fnkcja podsłch w przypadk alarm Umożliwia rchomienie procesów Umożliwia sterowanie systemami CCTV Modł "Warden's Rond rozszerza fnkcjonalność system fnkwerk DSS o aktywne i atomatyczne polecenie dla personel ochrony. Umożliwia w ten sposób zapewnienie większego bezpieczeństwa dla chronionych obszarów i obiektów. Ldzie są stworzeniami przyzwyczajeń ten trizm odzwierciedla podatność na awarie wiel systemów zabezpieczeń. Stale powtarzający się proces może być śledzony i zostać wykorzystane w celach przestępczych. Modł "Warden's Rond" przeznaczony jest do losowego wyznaczania jednej z kilk stalonych wcześniej tras obchod obiekt, dzięki czem przerywa złe przyzwyczajenia i zwiększa poziom bezpieczeństwa. Trasy obchod obiekt mogą być dogodnie zmieniane i dopasowywane do bieżących wymogów (np: pewne miejsca mogą zostać pominięte, zmienić można kolejność inspekcji, mogą one zostać przerwane lb zatrzymane). Fnkcje sterowania: Przechowywane trasy dla pracowników ochrony mogą być zmieniane ręcznie lb losowo Wiele sygnałów może być zarządzanych i monitorowanych jednocześnie Przy przechodzeni przez pnkt kontrolny, na telefonie strażnika pojawia się wskazanie następnego pnkt z określonym limitem czas na dotarcie Wymagane działania są atomatycznie wyświetlane na telefonie strażnika we właściwym miejsc i o właściwym czasie Atomatyczne przekazywanie szczegółów dotyczących lokalizacji oraz czas po minięci każdego pnkt kontrolnego Wsparcie wszystkich fnkcji DECT Jednoczesne wyświetlenie alarm na monitorze w pnkcie sterowania i na każdym kliencie webnet Serwer DECT Secry i oprogramowanie klienta webnet Monitorowanie i programowanie lokalizacji i alarmów Serwer DECT Secry Oprogramowanie webnet Serwer DECT Secry jest centralnym pnktem system DSS. Jest to oprogramowanie Secry rchomione na profesjonalnym serwerze kompterowym. Poprzez sieć LAN komnikje się on z pozostałymi elementami system oraz oprogramowaniem klienckim webnet. Wszystkie alarmy są obsłgiwane w serwerze Secry i przekazywane do stacji klienckich webnet. Równolegle wiadomości i sygnały alarmowe mogą być atomatycznie przekazywane do terminali mobilnych DECT znajdjących sie w systemie, do odbiorców drogą mailową i przez SMS i / lb jako przełączanie kontakt do sterowania zewnętrznymi rządzeniami sygnalizacji alarmowej (p-poż., syreny itp.). Ponadto, w pakiecie oprogramowania Warden's Rond mamy możliwość zintegrowania system CCTV. Oprogramowanie Secry może zostać dostosowane do konkretnych sytacji w taki sposób, że nawet złożone sytacje alarmowe zostaną wyświetlone w przejrzysty i przyjazny dla żytkownika sposób. Możliwość obsłgi wiel żytkowników (praca Klient- Serwer) Atomatyczna fnkcja testowania wszystkich zalogowanych mobilnych rządzeń Monitorowanie proces alarmowego Oprogramowanie webnet zapewnia skteczne i wydajne zarządzanie alarmami z inticyjnymi podpowiedziami dla operatora. W cel zapewnienia bezproblemowego przetwarzania alarmów, dyspozytor zyskje podpowiedzi z system, co możliwia ergonomiczne przetwarzanie alarmów. W wersji oprogramowania webnet, żytkownicy dodatkowo otrzymją standardowy interfejs do podłączenia system do system zarządzania wyższego poziom. Współdziałanie fnkwerk DSS fnkwerk TSS Połączone systemy DECT i TETRA! Architektra systemów fnkwerk TSS i DSS Secry pozwala na połączenie ze sobą ob systemów poprzez zastosowanie wspólnego interfejs żytkownika do zarządzania alarmami. W związk z tym, istniejący system fnkwerk TSS TETRA Secry może zostać rozszerzony o system DSS DECT Secry lb odwrotnie. Możliwe jest również zaplanowanie i wdrożenie połączonego system DSS- TSS. W ten sposób połączone mogą zostać wszystkie zalety systemów komnikacji DECT i TETRA przy jednoczesnym trzymani pełnej fnkcjonalności Secry oraz wspólnej fnkcji lokalizacji. Sprawdź wyjście awaryjne Disconnect Men Idź do Hala 7/2 Czas 3 min Disconnect Men Idź do Brama 2 Czas 2 min Disconnect Men 8 Fnkwerk Secrity Commnications 9

6 Fnkwerk Secrity Commnications Centrale telefoniczne ipbx fnkwerk DP50/DP100/DP200/DP600 Kontroler DECT fnkwerk DC50/DC100/DC200 Fnkwerk DP to seria nowoczesnych, kompaktowych central telefonicznych VoIP oferjących bogatą fnkcjonalność i spełniają potrzeby nawet najbardziej wymagających żytkowników. Centrale przeznaczone są dla firm każdej wielkości od mikroprzedsiębiorstw po dże korporacje. W zależności od potrzebnej wielkości system dostępne są serwery obsłgjące małe systemy (do 50 abonentów) jak i dże mogące obsłżyć nawet 1000 abonentów. Abonenci mogą być podłączani bezpośrednio poprzez sieć IP lb za pomocą bram sprzętowych (np. dla fax). Kontrolery DECT DC50, DC100, DC200 przeznaczone są do zarządzania stacjami bazowymi FB4 IP w systemie f.airnet. Za ich pomocą istnieje możliwość konfigrowania wszystkich stacji bazowych znajdjących się w systemie poprzez przyjazny interfejs Webowy. Kontroler DECT możliwia centralne zarządzani, serwisowanie i monitorowanie systemem f.airnet. Kontroler DECT odpowiedzialny jest za synchronizację stacji bazowych IP DECT, przekazywanie połączeń pomiędzy bazami, szyfrowanie DECT i IP DECT, VLAN. Umożliwia również synchronizację poprzez serwer czas NTP i SNMP. Oferowane przez fnkwerk serwery serii DP wyróżnia szeroka gama fnkcji zapewniających łatwą i wygodną obsłgę system, możliwość zintegrowania telefonów komórkowych, a także łatwość w zarządzani i administracji systemem. Fnkcje takie jak "hot desking", centralna książka telefoniczna, wideo-konferencje, czy VPL (konsola operatora na PC) są łatwe do skonfigrowania. fnkwerk DP50 do 15 abonentów Konfigracja przez przeglądarkę fnkwerk DP200 montaż w szafie RACK 19'', wysokość 1U Ustawienie parametrów SIP i wiele innych fnkcji jest konfigrowanych z poziom kontrolera DECT. Kontroler DECT posiada zaimplementowaną fnkcja atomatycznego skanowania i rozpoznawania wszystkich podłączony stacji bazowych, a także możliwia grpowe dodawanie telefonów bezprzewodowych. Dlatego też, proste jest przygotowanie system IP DECT na potrzeby nowych jak i istniejących jż central telefonicznych. System f.airnet może zostać rozszerzony o zaawansowane fnkcje bezpieczeństwa i ochrony personel poprzez implementacje fnkwerk Secrity Server. Serwer DSS monitorje proces raportowania, zarządza i powiadamia o występjących alarmach, a także wymsza na żytkownikach cykliczne sprawdzanie wszystkich czjników w telefonach bezprzewodowych. Bogate możliwości konfigracyjne pozwalają na dostosowanie proces informowania i alarmowania do indywidalnych potrzeb żytkownika. fnkwerk DC50 do 20 telefonów DECT do 20 stacji bazowych IP do 10 jednoczesnych połączeń fnkwerk DC100 do 250 telefonów DECT do 100 stacji bazowych IP do 40 jednoczesnych połączeń fnkwerk DC200 do 1,000 telefonów DECT do 250 stacji bazowych IP do 60 jednoczesnych połączeń do 10 jednoczesnych połączeń do 240 abonentów zintegrowane zarządzanie terminalami do 90 jednoczesnych połączeń zintegrowane pokoje konferencyjne * zintegrowane zarządzanie terminalami stanawianie sieci w oddziałach konsola operatora (VPL)* zintegrowane pokoje konferencyjne * konsole operatora (VPL)* integracja smartfona (f.airnet Mobile)* obsłga "hot desking" Stacja bazowa DECT over IP fnkwerk FB4 fnkwerk DP100 montaż w szafie RACK 19'', wysokość 1U do 70 abonentów do 30 jednoczesnych połączeń zintegrowane zarządzanie terminalami zintegrowane pokoje konferencyjne * fnkwerk DP600 montaż w szafie RACK 19'', wysokość 1U do 1,000 abonentów do 400 jednoczesnych połączeń zintegrowane zarządzaniem terminalami zintegrowane pokoje konferencyjne * Stacja bazowa DECT FB4 IP możliwiają stworzenie wysokiej klasy systemów komnikacji bezprzewodowej DECT. Stacja bazowa jest podłączana do istniejącej lb dedykowanej infrastrktry LAN podobnie jak inne rządzenia VoIP. FB4 IP jest podłączana za pomocą przewod miedzianego lb światłowod. Stacje bazowe są odpowiedzialne za komnikację z telefonami bezprzewodowymi i zapewnienie im pełnej fnkcjonalności. Każda stacja FB4 IP posiada 10 kanałów głosowych, dzięki czem możliwia prowadzenie 10 jednoczesnych rozmów. Stacja bazowa FB4 IP posiada styk wejściowy, który możliwia podłączenie zewnętrznych systemów lb czjników do system DECT. Dzięki tem poprzez system DECT możemy przesyłać informacje o stanie różnych czjników, przekroczeni zakres temperatry, czy informacje z kontaktron o otwartych drzwiach. konsola operatora (VPL)* integracja smartfona (f.airnet Mobile)* konsole operatora (VPL)* integracja smartfona (f.airnet Mobile)* Dostępna jest również stacja bazowa w wersji z certyfikatem ATEX. * liczba zależy od posiadanych licencji obsłga "hot desking" 10 Fnkwerk Secrity Commnications 11

7 Fnkwerk Secrity Commnications Ergonomiczne, lekkie, solidne: Telefony DECT Fnkwerk serii FC4 fnkwerk FC4 S / FC4 S Ex: Fnkcje alarmowe: Przenośne, przemysłowe, osobiste rządzenie mobilne i telefon w jednym: Idealny towarzysz zapewniający bezpieczeństwo. Seria terminali mobilnych DECT fnkwerk FC4 stanowi wzorzec dla fnkcjonalności oraz wygody obsłgi. Ergonomia żytkowania, ochrona przed czynnikami zewnętrznymi oraz bogata fnkcjonalność wyróżniają rządzenia fnkwerk serii FC4. Ponadto, terminale przenośne FC4 S i FC4 S Ex posiadają wysokiej jakości czjniki do lokalizacji, jak również manalne i atomatyczne alarmy, możliwiając w ten sposób zapewnienie ochrony osobistej w niebezpiecznych warnkach pracy, a także ochronę dla pracowników samotnie pracjących (zapewnienia zgodność z dyrektywami BGR139). Wytrzymała, pyło- i wodo-odporna obdowa klasy IP65 sprawia, że telefony fnkwerk FC4 są stabilnym i wysokiej jakości towarzyszem w trdnych przemysłowych warnkach pracy. Wszystkie stawienia są zapisywane na wymiennej karcie pamięci (karcie SIM), co możliwia bezproblemową wymianę telefonów. Ponadto, rządzenia mobilne fnkwerk serii FC4 posiadają przydatne dla żytkownika fnkcje, takie jak tryb głośnomówiący, dzwonki MIDI, alarm wibracyjny oraz wygodny interfejs obsłgi oparty o symbole. Dostępne są również terminale przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybchem pył i gaz, zgodne z Eropejskimi dyrektywami ATEX. Wiele możliwości komnikacji Telefony bezprzewodowe będący w zasięg sieci DECT możliwiają komnikację z innymi mobilnymi terminalami, z telefonami stacjonarnymi podłączonymi do centrali, a także z abonentami pblicznej sieci telefonicznej. Dża liczba kanałów głosowych w połączeni z nieograniczoną możliwością porszania się po zakładzie przyczyniając się do zwiększenia wydajności pracy. Obsłga wiadomości Nawet w warnkach słabej widoczności, alarmy oraz wiadomości tekstowe pokazane na dżym alfanmerycznym wyświetlacz pozostają czytelne. Rozbdowane fnkcje przesyłania wiadomości pozwalają na odbieranie alarmów oraz wiadomości tekstowych od innych żytkowników. Atomatycznie generowane powiadomienia o błędach, informacje przesyłane z różnych systemów lb manalnie wysyłane wiadomości od operatorów mogą być odbierane, nawet w trakcie połączenia telefonicznego. Własne wiadomości tekstowe mogą być dogodnie zaprogramowane i łatwo rchamiane. Wszystkie wysyłane wiadomości są oznaczona czasem wysłania. Poza standardowymi fnkcjami, fnkwerk FC4 S / FC4 S Ex jest wyposażony w wydajne czjniki alarmowe, które są cyklicznie testowane oraz fnkcje lokalizacji. Dostępne są również różne alarmy manalne (przyciski alarmowy i ostrzegawczy) jak również alarmy atomatyczne (pozycji, traty, bezrch i czasowe) zgodnie z zaleceniami niemieckich norm BG. Alarmy zależne od żytkownika (manalne): Przycisk alarmowy (1+2) alarm rchamiany poprzez zamontowane w górnej części łatwo dostępne przyciski alarmowe Przycisk ostrzegawczy (1+2) rchamiany przyciskami znajdjącymi się z bok rządzenia Alarmy niezależne od żytkownika (atomatyczne): Alarm pozycji: rchamiany atomatycznie przez czjnik pozycji rządzenia Alarm Bezrch": rchamiany atomatycznie, gdy nie wykrywany jest żaden rch Alarm czasowy: Urchamiany atomatycznie po pływie wcześniej stawionego czas, bez konieczności naciskania przycisk Alarm traty: Urchamiany atomatycznie, gdy rządzenie przenośne zostanie zerwane. Tryby alarm manalnego Atomatyczne alarmy techniczne Alarmy techniczne są aktywowane, gdy podczas cyklicznego test telefon DECT nie odpowiada lb w przypadk wyczerpania baterii Stałe monitorowanie (radiowego) połączenia z centralnym pnktem sterowania i Serwerem DECT Secry Tryby alarm atomatycznego Przycisk alarmowy (1/2) Alarm traty Alarm pozycji Przycisk ostrzegawczy (1/2) Alarm czasowy Alarm brak rch fnkwerk FC4 Bezprzewodowy terminal DECT z fnkcjami telefonicznymi oraz przesyłania wiadomości fnkwerk FC4 Ex Bezprzewodowy terminal DECT z fnkcjami telefonicznymi oraz przesyłania wiadomości (Przeciwwybchowy) fnkwerk FC4 S Bezprzewodowy terminal DECT z fnkcjami telefonicznymi, przesyłania wiadomości i alarm osobistego fnkwerk FC4 S Ex Bezprzewodowy terminal DECT z fnkcjami telefonicznymi, przesyłania wiadomości i alarm osobistego (Przeciwwybchowy) 12 Fnkwerk Secrity Commnications 13

8 Fnkwerk Secrity Commnications fnkwerk D4 Office: Telefon birowy fnkwerk FC4 Medical: Telefon DECT dla sektora medycznego fnkwerk D4 Office jest idealnym telefonem birowym dla wymagających żytkowników. Ponieważ stawienia żytkownika są zapisywane na karcie SIM (karcie pamięci), wszystkie dane mogą być przenoszone do innego telefon fnkwerk D4 Office po prost poprzez zamienienie kart, bez potrzeby wprowadzania nowej konfigracji. Dzięki zastosowanej baterii litowo - jonowej, D4 Office zapewnia dłgi czas czwania oraz rozmów, a także krótszy czas ładowania baterii. Zaawansowana fnkcja głośnomówiąca w telefonie D4 Office możliwia również wykorzystanie telefon jako rządzenia konferencyjnego. Obdowa telefon jest lekka i poręczna, a jednocześnie chroni przed szkodzeniem mechanicznym przy padk telefon. Kolorowy, podświetlany wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, inticyjneikony i men, a także klawiatra z kolorowymi przyciskami men sprawia, że obsłga telefon D4 jest prosta. Cechy: Możliwie najprostsza wymiana rządzenia poprzez zamianę karty SIM: kontynacja żywania zarejestrowanych danych i listy kontaktów Kompatybilność z GAP/CAP: Zalogowanie się jest możliwe również bez karty pamięci Nowoczesna litowo - jonowo bateria zapewniająca dłgi czas czwania i rozmów oraz dłgą żywotność Wysoko-kontrastowy wyświetlacz TFT, kolorów 20 dzwonków MIDI i 10 sygnałów dźwiękowych; melodie i głośność stawiane indywidalnie dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych Wszystkie dźwięki sygnałów można wyciszyć (z wyjątkiem fnkcji wysyłania wiadomości alarmowej) do alarm wibracyjnego, aktywowanego przyciskiem Obsłga wiadomości z manalnym potwierdzeniem oraz sygnalizacją zależną od priorytet dla zapewnienia rozróżnienia pomiędzy wiadomością alarmową, a normalną Lista połączeń wychodzących i przychodzących, jak również listy ponownie wybieranych połączeń, każda po 20 wpisów Umożliwia prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym Manalna i atomatyczna blokada klawiatry Telefon fnkwerk FC4 DECT Medical posiada specjalną, antybakteryjną obdowę i został zaprojektowany do pracy w obiektach medycznych. Tworzywo, z którego została wykonana obdowa w znacznym stopni redkje tworzenie i rozwijanie się zarazków na obdowie jak również zapobiega rozprzestrzeniani się szkodliwych drobnostrojów podczas codziennego żytkowania telefon. Telefon posiada stopień ochrony IP 65, dzięki czem chroni przed wnikaniem pył, krz i wody do środka. Obdowa jest lekka i poręczna, a jednocześnie chroni przed szkodzeniem mechanicznym przy padk telefon. Obdowa wykonana z antybakteryjnego materiał w znacznym stopni redkje tworzenie i rozwijanie się zarazków Indywidalne logo szpitala jako tło wyświetlacza Łatwa do czyszczenia powierzchnia Wytrzymały klips, mocowany za pomocą śrbki Lokalizator indkcyjny fnkwerk IOS 452 Lokalizacja wykorzystjąca indkcję magnetyczną Zasięg lokalizatora reglowany od 0,7 do 6 m Możliwość zaprogramowania zasięg nawet po instalacji bez potrzeby otwierania obdowy Obsłgje rozpoznawanie kiernk rch poprzez podłączenie wyniesionej anteny Do rozgraniczenia większych obszarów lokalizacji, zewnętrzne anteny mogą zostać zainstalowane na ziemi Dodatkowy modł możliwia monitorowanie fnkcji alarmowych Możliwość alarmowania o sabotaż Stopień ochrony IP 65 Dostępne lokalizatory z certyfikacją ATEX do stref zagrożonych wybchem (wersja IOS451 Ex) 14 Fnkwerk Secrity Commnications 15

9 Commnication and Secrity Prodcent: Dystrybtor: Fnkwerk Secrity Commnications GmbH John-F.-Kennedy-Str D Saltzgitter Tel.: Fax: web: SignalTech Sp. z o. o. l. Harcerska Tychy tel./fax + 48 (32) web: Integrator: Novatel Sp. z o.o. l. Trystyczna Bierń Tel Fax web:

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. - Universal Secury System Bezprzewodowy system bezpieczeństwa Security. Everywhere. - Universal Secury System Bezprzewodowy system bezpieczeństwa Przegląd systemu Co to jest?? Fakty i funkcje DSS DoIP

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA

Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Slican dla Twojego hotelu, sanatorium i SPA Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko

Bardziej szczegółowo

DSS DECT System Bezpieczeństwa z dokładną lokalizacją Bezpieczeństwo poparte doświadczeniem - Idealne rozwiązanie dla:

DSS DECT System Bezpieczeństwa z dokładną lokalizacją Bezpieczeństwo poparte doświadczeniem - Idealne rozwiązanie dla: DSS DECT System Bezpieczeństwa z dokładną lokalizacją Bezpieczeństwo poparte doświadczeniem - Idealne rozwiązanie dla: Zakładów przemysłowych Instytucji penitencjarnych Szpitali i klinik psychiatrycznych

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych

Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych Rozwiązania dla społeczności Seria Easy Series dla domów i bloków mieszkalnych 2 Centrala alarmowa Easy Series Prosta i niezawodna ochrona Podnieś wartość swojej nieruchomości Luksusowe apartamentowce,

Bardziej szczegółowo

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej

Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej Załącznik nr 17 Wymagania w zakresie instalacji przywoławczej WYMAGANIA OGÓLNE DOTYCZĄCE SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO rozproszona architektura, tzn. awaria któregokolwiek z elementów instalacji przywoławczej

Bardziej szczegółowo

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207)

PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) Strona 1 PODŁĄCZENIE I KONFIGURACJA APARATU SIEMENS GIGASET A510IP (v.42.207) 1. Opis produktu: Gigaset A-510 IP telefon bezprzewodowy Dect z systemem głośnomówiącym i identyfikacją System głośnomówiący

Bardziej szczegółowo

ŁĄCZYMY LUDZI WIELOBAZOWE SYSTEMY TELEFONICZNE PANASONIC SIP DECT

ŁĄCZYMY LUDZI WIELOBAZOWE SYSTEMY TELEFONICZNE PANASONIC SIP DECT ŁĄCZYMY LUDZI WIELOBAZOWE SYSTEMY TELEFONICZNE PANASONIC SIP DECT SYSTEM TELEFONICZNY PANASONIC DECT OPARTY NA PROTOKOLE SIP Wiele organizacji już teraz zwiększyło poziom zadowolenia klientów, uzyskało

Bardziej szczegółowo

Slican dla Twojego hotelu

Slican dla Twojego hotelu Slican dla Twojego hotelu Hotel jest wyjątkowym wyzwaniem dla integratora sieci telekomunikacyjnej. Właściciel hotelu zapewniając swoim klientom wysoką jakość obsługi oferuje nie tylko wygodne pokoje i

Bardziej szczegółowo

BIS Access Engine (ACE) 4.1

BIS Access Engine (ACE) 4.1 Systemy specjalistyczne Access Engine (ACE) 4.1 Access Engine (ACE) 4.1 www.boschsecrity.pl Zaawansowana kontrola dostęp z bezpośrednim zarządzaniem alarmami Bezproblemowa integracja i współpraca z systemami

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Systemy specjalistyczne Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 www.boschsecrity.pl Oprogramowanie z zakres kontroli dostęp i zarządzania zabezpieczeniami, wykorzystjące nowatorskie

Bardziej szczegółowo

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional.

Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. Skalowalność to najlepsze rozwiązanie. Nowy system Social Alarm Management 7 Professional. 2 Skuteczność dzięki dopasowaniu idealne rozwiązania gwarancją sukcesu W celu umożliwienia natychmiastowej reakcji

Bardziej szczegółowo

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL

CENTRALA STERUJĄCA SMART CONTROL Dane Techniczne / Możliwość sterowania urządzeniami marki YOODA i CORTINO za pomocą smartfonów, tabletów i komputera / Tworzenie i zarządzanie grupami urządzeń / Możliwość konfiguracji zdarzeń czasowych

Bardziej szczegółowo

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu

V 16 GPS. Instrukcja użytkownika. www.angelgts.eu V 16 GPS Instrukcja użytkownika www.angelgts.eu 1 Szybkie pozycjonowanie, Funkcje lokalizatora Ciągłe pozycjonowanie- transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, Alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np.

Bardziej szczegółowo

Model KX PRS110E z serii Premium Design

Model KX PRS110E z serii Premium Design Telefony Telefony premium Model KXPRS110E z serii Premium Design Dane ogólne Kolor W (biały) Słuchawki (liczba) 1 Częstotliwość 1,9 GHz Zakres częstotliwości 1,88 GHz 1,90 GHz Liczba kanałów 120 kanałów

Bardziej szczegółowo

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania:

ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20. Zawartość opakowania: ANGEL GTS INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA DLA LOKALIZATORA ET- 20 WWW.ANGELGTS.EU Zawartość opakowania: Urządzenie ET- 20 Ładowarka 220V z wyjściem USB Przewód USB Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ŁĄCZNOŚCI PROSTO Z PUDEŁKA

SYSTEM ŁĄCZNOŚCI PROSTO Z PUDEŁKA SYSTEM ŁĄCZNOŚCI PROSTO Z PUDEŁKA STENTOFON Pulse to ekonomiczny system idealny dla małych obiektów. System może się składać już z 2 stacji i może być rozwijany wraz ze wzrostem twoich potrzeb. 2 Szybkie

Bardziej szczegółowo

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania. Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK210 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry

Bardziej szczegółowo

SŁUCHAWKA DECT GIGASET C530H

SŁUCHAWKA DECT GIGASET C530H Informacje o produkcie Dodatkowa Słuchawka C530H dla Gigaset C530IP A510IP Cena : 168,99 zł Nr katalogowy : MKTEL0002IK Dostępność : Dostępny Stan magazynowy : poniżej średniego Średnia ocena : brak recenzji

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x

Bardziej szczegółowo

TELEMETRIA. [Kontrola ochrony oddychania wspierana systemem radiowym z serią alpha]

TELEMETRIA. [Kontrola ochrony oddychania wspierana systemem radiowym z serią alpha] TELEMETRIA [Kontrola ochrony oddychania wspierana systemem radiowym z serią alpha] Czym jest system telemetryczny? Telemetria: pomiar parametrów pracy na odległość Seria alpha - modułowy system kontroli

Bardziej szczegółowo

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu

Angel GTS. Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS. www.angelgts.eu Angel GTS Instrukcja użytkownika dla lokalizatora LK 106 GPS www.angelgts.eu 1 Urządzenie LK106 Ładowarka 220V Instrukcja obsługi Zawartość opakowania Parametry techniczne lokalizatora LK106 GPS Wymiary

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej

Katalog produktów. Twój partner w telefonii stacjonarnej Katalog produktów Twój partner w telefonii stacjonarnej Swissvoice Polska Sp. z o.o. jest wyłącznym przedstawicielem na rynku polskim szwajcarskiej firmy Swissvoice AG, wiodącego dostawcy telefonów analogowych

Bardziej szczegółowo

,, Hi-Tron Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, będąca bezpośrednim przedstawicielem firmy,, INDUSTRONIC GmbH Co&KG z Wertheim w Niemczech

,, Hi-Tron Spółka z o.o. z siedzibą w Katowicach, będąca bezpośrednim przedstawicielem firmy,, INDUSTRONIC GmbH Co&KG z Wertheim w Niemczech Niezawodna łączność jest krwioobiegiem każdego systemu zarządzania.od niej może zależeć życie i zdrowie ludzi oraz ich bezpieczeństwo, a także rozwój i zyski firmy,, Hi-Tron Spółka z o.o. z siedzibą w

Bardziej szczegółowo

V16 GPS Instrukcja użytkownika

V16 GPS Instrukcja użytkownika V16 GPS Instrukcja użytkownika 1 Funkcje lokalizatora szybkie pozycjonowanie, ciągłe pozycjonowanie - transmisja GPRS lub lokalizacja przez SMS, alert wejścia/wyjścia z geo- strefy (np. szkoła, dom, praca),

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika LK100B. Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika LK100B Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK210 Przewody zasilające Przekaźnik do odcięcia zapłonu Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600

KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600 KOMUNIKACJA WYSOKIEJ JAKOŚCI. ROZWIĄZANIE UMOŻLIWIAJĄCE OBNIŻENIE KOSZTÓW. BEZPRZEWODOWY SYSTEM TELEFONICZNY SMART IP PANASONIC KX-TGP600 KOMPLETNE ROZWIĄZANIE KOMUNIKACJI BEZPRZEWODOWEJ KX-TGP600 Gdy

Bardziej szczegółowo

FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru

FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożaru Systemy sygnalizacji pożar FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożar FPC-500 Konwencjonalna centrala sygnalizacji pożar www.boschsecrity.pl Nowoczesne kłady optyczne o wysokich parametrach do

Bardziej szczegółowo

AMAX Panel Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX Panel

AMAX Panel Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX Panel Systemy sygnalizacji włamania i napad AMAX Panel 2100 AMAX Panel 2100 www.boschsecrity.pl Centrala AMAX panel 2100 to system sygnalizacji włamania przeznaczony do ochrony bdynków mieszkalnych oraz małych

Bardziej szczegółowo

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06

Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO. Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 Systemy zdalnego zarządzania i monitoringu: Carel platforma PRO Tomasz Andracki, Bydgoszcz 2010-11-06 PlantVisorPRO PlantWatchPRO Kompletny system nadzoru, monitoringu oraz zdalnego zarządzania nad instalacjami

Bardziej szczegółowo

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze

Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 firmy Bosch Ochrona tego, co najcenniejsze 2 Centrala sygnalizacji pożaru serii 1200 Instalacja dająca poczucie bezpieczeństwa Pełna ochrona na miarę potrzeb Centrala

Bardziej szczegółowo

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Łódź, dnia 27 maja 2014 r. MK.2370.8.1.2014 WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa sprzętu

Bardziej szczegółowo

Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów.

Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów. Bezprzewodowy system telefoniczny Smart IP Panasonic KX-TGP600 Komunikacja wysokiej jakości. Rozwiązanie umożliwiające obniżenie kosztów. KX-TGP600, system dla wielu branż Wszechstronny system KX-TGP600

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT06N Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT06N Przewód alarmowy i przycisk SOS Przekaźnik Mikrofon Przewód zasilający Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na Opakowanie

Instrukcja użytkownika TKSTAR PET. Wersja elektroniczna na  Opakowanie Instrukcja użytkownika TKSTAR PET Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Opakowanie Lokalizator GPS Kabel usb i ładowarka Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary 80 x 38 x 20 [mm]

Bardziej szczegółowo

Prezentacja produktowa dla Dystrybutorów Gigaset Communications Polska

Prezentacja produktowa dla Dystrybutorów Gigaset Communications Polska Prezentacja produktowa dla Dystrybutorów Gigaset Communications Polska Agenda Roadmapa produktowa Premiery 2011 Telefony PSTN Telefony IP / ISDN 2 Roadmapa produktowa Roadmapa produktowa SL910A Best SL780

Bardziej szczegółowo

kolekcja nowej generacji

kolekcja nowej generacji kolekcja nowej generacji SMILE to nowe doświadczenie w dziedzinie videodomofonów. Spokojny i inteligenty dzięki konstrukcji pozwalającej na integrację z każdym otoczeniem. Zaawansowane zarządzanie monitorem,

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji

Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji Cyfrowy system nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo Skuteczny przekaz komunikatów, niezależnie od sytuacji 2 System nagłośnieniowy i dźwiękowy system ostrzegawczy Praesideo firmy Bosch

Bardziej szczegółowo

Centrala AMAX Systemy sygnalizacji włamania i napadu Centrala AMAX strefy podłączone na stałe / 16 obszarów

Centrala AMAX Systemy sygnalizacji włamania i napadu Centrala AMAX strefy podłączone na stałe / 16 obszarów Systemy sygnalizacji włamania i napad Centrala AMAX 4000 Centrala AMAX 4000 www.boschsecrity.pl 64 strefy podłączone na stałe / 16 obszarów 64 kody żytkownika 3 x 254 wpisy w dziennik zdarzeń z datą i

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE

Rozdział 1. Przegląd bramofonu SAFE Spis treści INSTRUKCJA OBSŁUGI SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1. PRZEGLĄD BRAMOFONU SAFE... 2 1.1 OPIS... 2 1.2. FUNKCJE... 2 1.3. WYMAGANIA SYSTEMOWE... 2 1.4. ROZPOCZĘCIE UŻYTKOWANIA... 3 ROZDZIAŁ2. DZIAŁANIE

Bardziej szczegółowo

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika

TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika TKSTAR GPS Instrukcja użytkownika 1 Parametry techniczne 2 Zawartość opakowania Urządzenie TK STAR Ładowarka 220V Instrukcja obsługi 3 Przygotowanie do instalacji karta SIM Włóż kartę SIM zgodnie z powyższą

Bardziej szczegółowo

Security. Everywhere.

Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Modułowy system komunikacji głosowej z opcjonalną funkcją messagingu i funkcjami bezpieczeństwa osobistego Security. Everywhere. Wielo-bazowy system over IP Elastyczność Przegląd

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj

BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj BEZPIECZNY OBIEKT Zabezpiecz Kontroluj Zarządzaj Oszczędzaj PRO BEZPIECZNY OBIEKT Większe zyski Twojej firmy to nie tylko rosnąca sprzedaż i powiekszanie grupy odbiorców. Ich wzrost osiągniesz również

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos

SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU. XChronos SYSTEM KONTROLI DOSTĘPU XChronos Kontrola dostępu Najważniejsze cechy Kontrola dostępu do obiektów Szerokie możliwości raportowania Szeroki wybór technik identyfikacji Sterowanie ryglami i urządzeniami

Bardziej szczegółowo

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB

ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA PRACA ALARM CIĄGŁY ALARM IMPULSOWY SERWIS ALARM SIEĆ NAUKA BATERIA RESET WYJŚCIE OC +12V SAB ODBIORNIK RADIOPOWIADAMIANIA typ ORP K1 gniazdo antenowe typ BNC 50 Ohm buzer PRACA SERWIS CIĄGŁY IMPULSOWY przełącznik sygnalizatora wewnętrznego alarm potencjometr zasilania z sieci zasilania akumulat.

Bardziej szczegółowo

CALLNET - oprogramowanie

CALLNET - oprogramowanie KARTY KATALOGOWE OPROGRAMOWANIA SYSTEMU PRZYWOŁAWCZEGO Oprogramowanie Callnet-serwer Aplikacja Callnet-serwer pracuje na komputerze połączonym z centralami cyfrowymi PS24-C lub magistralą cyfrową z konwerterami

Bardziej szczegółowo

FMC 210 DM Ręczne ostrzegacze dwustadiowe

FMC 210 DM Ręczne ostrzegacze dwustadiowe Systemy sygnalizacji pożar FMC 10 DM Ręczne ostrzegacze dwstadiowe FMC 10 DM Ręczne ostrzegacze dwstadiowe www.boschsecrity.pl Reglacja ręcznego ostrzegacza pożarowego po wyzwoleni alarm Możliwość atomatycznego

Bardziej szczegółowo

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved.

2007 Cisco Systems, Inc. All rights reserved. IPICS - integracja systemów łączności radiowej UHF/VHF z rozwiązaniami telefonii IP Jarosław Świechowicz Systems Engineer Zakopane, Cisco Forum 2007 Agenda Co to jest IPICS Komponenty systemu IPICS Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja systemu TETRA

Prezentacja systemu TETRA Prezentacja systemu TETRA Arkadiusz Bączek Warszawa, 29.03.2012 r. PLAN PREZENTACJI 1) SYSTEM TETRAFLEX 2) RADIOTELEFONY CASSIDIAN 3) MOŻLIWOŚCI SYSTEMU 4) DODATKOWE ELEMENTY SYSTEMU SYSTEM TETRAFLEX SYSTEM

Bardziej szczegółowo

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności

TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności TRX Krzysztof Kryński TRX Konsola dyspozytorska - opis funkcjonalności Wersja 1.03 Maj 2016 Copyright TRX TRX ul. Garibaldiego 4 04-078 Warszawa Tel. 22 871 33 33 Fax 22 871 57 30 www.trx.com.pl 1. Przeznaczenie

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie systemowe DICENTIS Server Software

Oprogramowanie systemowe DICENTIS Server Software Systemy komnikacji Oprogramowanie systemowe DICENTIS Server Software Oprogramowanie systemowe DICENTIS Server Software www.boschsecrity.pl Atomatyczne wykrywanie rządzeń Sterowanie maks. 750 rządzeniami

Bardziej szczegółowo

Serwer komunikacyjny SIP dla firm

Serwer komunikacyjny SIP dla firm Serwer komunikacyjny SIP dla firm KX-NS1000 Panasonic {tab=wstęp} 1 / 7 Panasonic KX-NS1000 to oparty na protokole SIP serwer do obsługi ujednoliconej komunikacji i współpracy, który ma na celu zwiększenie

Bardziej szczegółowo

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje

ViewIt 2.0. System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi. Funkcje ViewIt 2.0 System Monitoringu i Zarządzania Sygnalizacjami Świetlnymi Funkcje Monitoring urządzeń: > sterowniki sygnalizacji świetlnej, > kamery, > stacje metrologiczne, > inne Zdalne sterowanie funkcjami

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100. Wersja elektroniczna na

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100. Wersja elektroniczna na Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS GT100 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu 1 Zawartość opakowania Urządzenie GT100 Przekaźnik Przewód zasilający Instrukcja obsługi Instalacja karta SIM Karta

Bardziej szczegółowo

Kontrola dostępu, System zarządzania

Kontrola dostępu, System zarządzania Kontrola dostępu, System zarządzania Falcon to obszerny system zarządzania i kontroli dostępu. Pozwala na kontrolowanie pracowników, gości, ochrony w małych i średnich firmach. Jedną z głównych zalet systemu

Bardziej szczegółowo

DOMOFON BEZPRZEWODOWY DECT 603

DOMOFON BEZPRZEWODOWY DECT 603 DOMOFONY K ATALOG 207 DOMOFON BEZPRZEWODOWY DECT 603 DOMOFON Z MOŻLIWOŚCIĄ PODŁĄCZENIA TELEFONU BEZPRZEWODOWEGO 230 Vac ZASTOSOWANIE Domy jednorodzinne, firmy, osiedla mieszkaniowe. PODSTAWOWE FUNKCJE:

Bardziej szczegółowo

AAT Holding sp. z o.o.

AAT Holding sp. z o.o. AAT Holding sp. z o.o. Zobrazowanie strumieni wideo Dwa niezależne okna wideo Jednoczesne wyświetlanie do 72 strumieni (2 x 36 strumieni) w rozdzielczości od VGA do 2MPX Włączanie/wyłączanie, zagnieżdżanie,

Bardziej szczegółowo

AMAX Panel 3000 EN. Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX Panel 3000 EN.

AMAX Panel 3000 EN. Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX Panel 3000 EN. Systemy sygnalizacji włamania i napad AMAX Panel 3000 EN AMAX Panel 3000 EN www.boschsecrity.pl Centrala AMAX panel 3000 EN to system alarm włamaniowego przeznaczony do ochrony bdynków mieszkalnych oraz

Bardziej szczegółowo

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl

TELETRONIKA. Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) www.teletronika.pl TELETRONIKA www.teletronika.pl Aplikacje sieciowe CALLNET - instrukcja modułu SMS (11.2) W ramach oddzielnej licencji, oferowany jest moduł oprogramowania dla aplikacji 'Callnet-serwer' umożliwiający wysyłanie

Bardziej szczegółowo

Ateus Helios IP Kompleksowe rozwiązanie IP dla wideodomofonu

Ateus Helios IP Kompleksowe rozwiązanie IP dla wideodomofonu Ateus Helios IP Kompleksowe rozwiązanie IP dla wideodomofonu Ateus Helios IP jest komfortowym urządzeniem umożliwiającym przekazywanie obrazu i głosu z wejścia do budynku poprzez sieć LAN i Internet. Jest

Bardziej szczegółowo

ANDON SYSTEM PRZYWOŁAWCZY. Zachodnia technologia, polska myśl techniczna.

ANDON SYSTEM PRZYWOŁAWCZY. Zachodnia technologia, polska myśl techniczna. Zachodnia technologia, polska myśl techniczna Rosnące wymagania dotyczące wydajności i jakości produkcji obligują do wprowadzania rozwiązań pozwalających na szybkie usuwanie problemów i awarii, kontrolę

Bardziej szczegółowo

FNM-320 Sygnalizatory konwencjonalne

FNM-320 Sygnalizatory konwencjonalne Systemy sygnalizacji pożar FNM-3 Sygnalizatory konwencjonalne FNM-3 Sygnalizatory konwencjonalne www.boschsecrity.pl Głośność: do 2 db(a Możliwość stosowania w niekorzystnych warnkach otoczenia Zasilanie

Bardziej szczegółowo

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA

SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA SZAFA ZASILAJĄCO-STERUJĄCA ZESTAWU DWUPOMPOWEGO DLA POMPOWNI ŚCIEKÓW P2 RUDZICZKA UL. SZKOLNA Spis treści 1. OPIS TECHNICZNY STR. 3 2. ZASADA DZIAŁANIA STR. 5 3. ZDALNY MONITORING STR. 6 4. INTERFEJS UŻYTKOWNIKA

Bardziej szczegółowo

System sygnalizacji centralnej

System sygnalizacji centralnej System sygnalizacji centralnej Ex-SSC2 - System sygnalizacji centralnej Przeznaczenie System sygnalizacji centralnej jest elementem systemu nadzoru stacji energetycznej służącym do wizualizacji sygnalizacji

Bardziej szczegółowo

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem

GE Security. Alliance. zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem GE Security Alliance zaawansowany system zarządzania bezpieczeństwem Podstawowe cechy systemu Alliance: Aplikacja wielostanowiskowa maksymalnie 1 serwer + 9 stacji klienckich Umożliwia jednoczesną pracę

Bardziej szczegółowo

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system przyzywowy. 1. Oferowany system jest zgodny z normą DIN VDE 0834 1 / 2 TAK

PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system przyzywowy. 1. Oferowany system jest zgodny z normą DIN VDE 0834 1 / 2 TAK Załącznik nr 7 do SIWZ (Załącznik nr 1 do umowy) Pieczęć firmowa Wykonawcy PARAMETRY TECHNICZNE I EKSPLOATACYJNE system przyzywowy 1. Aplikacja wizualizacyjno raportująca Wymagania ogólne 1. Oferowany

Bardziej szczegółowo

Prosty i efektywny sposób zabezpieczenia Twojego mienia

Prosty i efektywny sposób zabezpieczenia Twojego mienia Galaxy Flex Zintegrowany system sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu firmy Honeywell Galaxy Flex Prosty i efektywny sposób zabezpieczenia Twojego mienia W końcu możesz być pewny, że jesteś

Bardziej szczegółowo

JABRA stealth. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealth

JABRA stealth. Instrukcja obsługi. jabra.com/stealth JABRA stealth Instrukcja obsługi jabra.com/stealth 2014 GN Netcom A/S. Wszelkie prawa zastrzeżone. Jabra jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy GN Netcom A/S. Wszystkie pozostałe znaki towarowe użyte

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na Zawartość opakowania

Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209. Wersja elektroniczna na  Zawartość opakowania Instrukcja użytkownika lokalizatora GPS LK209 Wersja elektroniczna na www.angelgts.eu Zawartość opakowania Urządzenie LK209 Przewody zasilające Instrukcja obsługi 1 Parametry techniczne lokalizatora Wymiary

Bardziej szczegółowo

ASCOM IP-DECT SPRAWDZONA TECHNOLOGIA W CAŁKIEM NOWEJ POSTACI

ASCOM IP-DECT SPRAWDZONA TECHNOLOGIA W CAŁKIEM NOWEJ POSTACI ASCOM IP-DECT SPRAWDZONA TECHNOLOGIA W CAŁKIEM NOWEJ POSTACI 2 ASCOM IP-DECT Ascom jest wiodącym światowym dostawcą tradycyjnych systemów w technologii DECT. Nasze rozwiązania są cenione za modularność,

Bardziej szczegółowo

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW)

MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) MX-One propozycja modernizacji istniejących systemów (MD110, MX-One TSW) Piotr Wrona Solution Consultant 17/06/2009 MD110 MX-ONE Telephony Switch MX-One TSW i TSE MX-One Telephony Switch (TSW) - BC13 Rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

AMAX Panel 2100 EN. Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX Panel 2100 EN.

AMAX Panel 2100 EN. Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX Panel 2100 EN. Systemy sygnalizacji włamania i napad AMAX Panel 2100 EN AMAX Panel 2100 EN www.boschsecrity.pl Centrala AMAX panel 2100 EN to system alarm włamaniowego przeznaczony do ochrony bdynków mieszkalnych oraz

Bardziej szczegółowo

Model KX PRW110E z serii Premium Design

Model KX PRW110E z serii Premium Design Telefony Telefony premium Model KXPRW110E z serii Premium Design Dane ogólne Kolor W (biały) Słuchawki (liczba) 1 Częstotliwość 1,9 GHz Zakres częstotliwości 1,88 GHz 1,90 GHz Liczba kanałów 120 kanałów

Bardziej szczegółowo

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz

Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro. Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Elastyczność i mobilność w jednym, kompletnym pakiecie Panasonic UC Pro Doskonała łączność gdziekolwiek się znajdujesz Aplikacja UC Pro oferuje szeroki zakres możliwości Wykonywanie połączeń Szybkie i

Bardziej szczegółowo

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1

Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA, USB, PTZ, HDMI, ALARM, K2 XVR-08D1 MDH System Strona 1 MDH-SYSTEM ul. Bajkowa 5, Lublin tel./fax.81-444-62-85 lub kom.693-865-235 e mail: info@mdh-system.pl Rejestrator cyfrowy, 8 kanałów VIDEO, 200 kl/s, FULL D1, H 264, AUDIO, LAN, VGA,

Bardziej szczegółowo

AMAX Panel 2100 EN. Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX Panel 2100 EN.

AMAX Panel 2100 EN. Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX Panel 2100 EN. Systemy sygnalizacji włamania i napad AMAX Panel 2100 EN AMAX Panel 2100 EN www.boschsecrity.pl Centrala AMAX panel 2100 EN to system alarm włamaniowego przeznaczony do ochrony bdynków mieszkalnych oraz

Bardziej szczegółowo

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu

Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu Strona 1 Ostrowiec Świętokrzyski, 07.06.2013 r. Or.V.271.21.2013 Wykonawcy zainteresowani uczestnictwem w postępowaniu W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu (DUUE Nr 2013/S 087-147731 z dnia 04.05.2013)

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START

TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START TELEFON GXP1400/GXP1405 SZYBKI START 1. Opis Telefony GXP1400/1405 to nowa linia telefonów HD przeznaczona dla sektora SME. Telefon posiada 2 linie z sygnalizacją w jednym profilu SIP, wyświetlacz LCD

Bardziej szczegółowo

TELEFON GXP2100 SZYBKI START

TELEFON GXP2100 SZYBKI START TELEFON GXP2100 SZYBKI START 1. Opis GXP2100 to cztero-profilowy telefon systemowy IP z wysoką jakością dźwięku HD oraz wyświetlaczem LCD o rozdzielczości 180-x90 pikseli. Aparat charakteryzuje się wsparciem

Bardziej szczegółowo

bramka faksowa TRF GSM/GPRS

bramka faksowa TRF GSM/GPRS bramka faksowa TRF GSM/GPRS CLiP Voice/Data/Fax Ma przyjemność zaprezentować MOBICOM Sp. z o.o. 70-205 Szczecin, ul. Świętego Ducha 2A Tel. (+48.91) 333.000.7, Fax (+48.91) 333.000.5 mobicom@mobicom.pl

Bardziej szczegółowo

1. System przywoławczy

1. System przywoławczy 1. System przywoławczy Opis ogólny systemu W budynku projekt przewiduje zainstalowanie cyfrowego systemu przywoławczego z optyczną i akustyczną sygnalizacją wezwań, priorytetyzacją i wizualizacją zdarzeń

Bardziej szczegółowo

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność: SPECYFIKACJA TECHNICZNA I ZAKRES RZECZOWY załącznik nr 6 do SIWZ nr 1 do umowy 1. Wymagania funkcjonalne dla modułu pozycjonowania patroli zainstalowany moduł musi posiadać następującą funkcjonalność:

Bardziej szczegółowo

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP

EPPL 1-1. KOMUNIKACJA - Interfejs komunikacyjny RS 232 - Sieciowa Karta Zarządzająca SNMP/HTTP EPPL 1-1 Najnowsza seria zaawansowanych technologicznie zasilaczy klasy On-Line (VFI), przeznaczonych do współpracy z urządzeniami zasilanymi z jednofazowej sieci energetycznej ~230V: serwery, sieci komputerowe

Bardziej szczegółowo

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013

MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 MOBOTIX M15D-AllroundDual Camera Dualna. Modułowa. Unikalna. Broszura informacyjna z dnia 01.06.2013 Zgodna z oryginałem: odporna na warunki atmosferyczne, solidny następca dualnej kamery MOBOTIX. Oferuje

Bardziej szczegółowo

AMC2 - Modułowy kontroler dostępu

AMC2 - Modułowy kontroler dostępu Systemy specjalistyczne AMC2 - Modłowy kontroler dostęp AMC2 - Modłowy kontroler dostęp www.boschsecrity.pl Inteligentny manager dostęp dla jednego do ośmi wejść Cztery interfejsy obejmjące zasilanie czytnika

Bardziej szczegółowo

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Systemy specjalistyczne Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 www.boschsecrity.pl Oprogramowanie z zakres kontroli dostęp i zarządzania zabezpieczeniami, wykorzystjące nowatorskie

Bardziej szczegółowo

OFERTA GPS GANNET GUARD SYSTEMS

OFERTA GPS GANNET GUARD SYSTEMS OFERTA GPS GANNET GUARD SYSTEMS 1 Szanowni Państwo, Dziękujemy za zainteresowanie rozwiązaniem jakie oferuje Gannet Guard Systems w postaci urządzeń oraz aplikacji Gan Fleet, które umożliwiają bieżące

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie "Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego"?

Pytanie nr 2 * Zał 4 pkt 3.2.1 Czy Zamawiający mógłby rozwinąć zdanie Wykonawca zapewni poprawną współpracę z aplikacjami SWD zamawiającego? Komenda Wojewódzka Policji w Gdańsku (znak sprawy 188/2012) Cp.2380.1-188/2012 ID: 512859, 502845 Gdańsk, dnia 29.01.2013 r. --------------------------------- -------wg rozdzielnika------- ---------------------------------

Bardziej szczegółowo

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web

Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web Internetowy serwis Era mail Aplikacja sieci Web (www.login.eramail.pl) INSTRUKCJA OBSŁUGI Spis treści Internetowy serwis Era mail dostępny przez komputer z podłączeniem do Internetu (aplikacja sieci Web)

Bardziej szczegółowo

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO

JUŻ ZA 1400,00 ZŁ BRUTTO MOŻESZ MONITOROWAĆ I KONTROLOWAĆ SWOJĄ FIRMĘ LUB MIESZKANIE ZA POMOCĄ TELEFONU KOMÓRKOWEGO Przedsiębiorstwo Innowacyjno-Wdrożeniowe KOMSERWIS sp. z o. o. 15-044 Białystok, ul. Piasta 16 tel. 85 744-30-30, 85 744-28-63, fax. 85 744-30-30 KRS Nr 0000148643 w SR Białystok, XII Wydz. Gosp., Kapitał

Bardziej szczegółowo

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31

Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Video Domofon GSM 3G bezprzewodowy wideo komunikator wejściowy pierwszy tego typu produkt na światowym rynku! Strona 1 z 31 Zobacz na żywo w swoim telefonie komórkowym kto czeka pod Twoimi drzwiami! Metalowa

Bardziej szczegółowo

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy

WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJE. Wysyłanie informacji tekstowych tryby pracy MERKURY to uniwersalny nadajnik GSM z wbudowanym modemem do nadawania i odbierania sygnałów SMS. Może służyć do wysyłania informacji o stanie podłączonych do niego urządzeń i systemów oraz do zdalnego

Bardziej szczegółowo

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna

SIMCORDER SOFT. Aplikacja wizualizacyjna SIMCORDER SOFT Aplikacja wizualizacyjna Czym jest SimCorder Program SimCorder Soft to aplikacja wizualizacyjna stworzona, aby usprawnić pracę z rozbudowanymi sieciami urządzeń firmy SIMEX. Akwizycja, archiwizacja,

Bardziej szczegółowo

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365

Panasonic KX-UT136-B. bok@voipsklep.pl. KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 KoTeIn Karol Młyńczak Al. Wojska Polskiego 40/64 05-804 Pruszków NIP: 534-230-34-27 REGON: 142103365 mail: kom.: kom.: tel.: mbank: bok@voipsklep.pl 537 222 444 536 222 444 6 14 15 14 15 77 1140 2004 0000

Bardziej szczegółowo

VIP XD Jedno/czterostrumieniowy odbiornik wizyjny

VIP XD Jedno/czterostrumieniowy odbiornik wizyjny Wideo VIP XD Jedno/czterostrmieniowy odbiornik wizyjny VIP XD Jedno/czterostrmieniowy odbiornik wizyjny www.boschsecrity.pl Opcja podgląd poczwórnego (Qad) Jakość DVD o częstotliwości odświeżania 25/30

Bardziej szczegółowo

Android poradnik programisty

Android poradnik programisty Android poradnik programisty 93 PRZEPISY TWORZENIA DOBRYCH APLIKACJI Wei-Meng Lee APN Promise SA Spis treści Wprowadzenie.......................................................... xi 1 Podstawy systemu

Bardziej szczegółowo

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY

Współczesne usługi monitoringu NOWE TRENDY Nowe trendy AGENDA 1. Współczesne usługi monitoringu 2. Omówienie wybranych usług dodanych Monitoring wizyjny Hosting wideo Alarm w chmurze Hosting GPS 3. Mobilne rozwiązania 4. Smart home Współczesne

Bardziej szczegółowo

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej

Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Radiowy System Zdalnej Kontroli Grzewczej Urządzenie spełnia wymagania dyrektyw R&TTE 1999/5/CE Ze względu na możliwy dalszy rozwój norm oraz produktów przytoczone dane oraz zdjęcia są prawnie wiążące

Bardziej szczegółowo

CYFROWY MONITORING WIDEO

CYFROWY MONITORING WIDEO CYFROWY MONITORING WIDEO LINIA boost 2.0 Program iuvs umożliwia podgląd obrazu na urządzeniach mobilnych KAMERY I REJESTRATORY WRAZ Z SYSTEMEM CMS DBAMY O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO CyfrowY MONITORING WIDEO

Bardziej szczegółowo

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej

Eura-Tech. Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Eura-Tech Instrukcja Obsługi Aplikacji Mobilnej Pobieranie aplikacji Przed rozpoczęciem ustawiania kamery IP, pobierz i zainstaluj aplikację Eura Cam. W sklepie Google Play wyszukaj aplikację EuraCam Funkcjonalność

Bardziej szczegółowo

AMAX panel Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX panel

AMAX panel Systemy sygnalizacji włamania i napadu AMAX panel Systemy sygnalizacji włamania i napad AMAX panel 2100 AMAX panel 2100 www.boschsecrity.pl Panel przeznaczony jest do ochrony bdynków mieszkalnych oraz małych i średnich obiektów komercyjnych. Obsłgje 8

Bardziej szczegółowo