Wielo-bazowy system IP DECT

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wielo-bazowy system IP DECT"

Transkrypt

1 Wielo-bazowy system IP DECT Modłowy system bezprzewodowej komnikacji oparty o protokół IP z możliwością rozbdowy do profesjonalnego system bezpieczeństwa i alarmowania z fnkcją przesyłania wiadomości i lokalizacji

2 Fnkwerk Secrity Commnications System f.airnet DECT over IP: nowy wzorzec komnikacji i przekazywania wiadomości oparty na technologii IP Commnication and Secrity Jedno rozwiązanie dla wiel zastosowań Domy opieki i spokojnej starości System DECT over IP f.airnet, oparty na technologii IP, firmy Fnkwerk Secrity Commnications jest idealną platformą do wdrażania niezawodnej, profesjonalnej infrastrktry komnikacyjnej, która może zostać zintegrowana z istniejącymi systemami takimi jak: Centrala telefoniczna IP Telefonia bezprzewodowa DECT Telefonia stacjonarna IP Fnkcją przekazywania wiadomości (messagingiem) Fnkcją Bezpieczeństwa Osobistego i Alarmowania Fnkwerk Secrity Commnications GmbH z siedzibą w Salzgitter, jest wiodącym prodcentem profesjonalnych rozwiązań systemów zabezpieczających i komnikacyjnych opartych na technologii DECT, GSM i TETRA przeznaczonych dla przemysł, obiektów żyteczności pblicznej i słżb bezpieczeństwa. Fnkwerk specjalizje się w prodkcji osobistych systemów alarmowych i posiada dojrzałe know-how w zakresie projektowania rządzeń i systemów bezpieczeństwa, spełniających wymogi dyrektyw Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Ubezpieczenia Pracodawcy od Odpowiedzialności Cywilnej. Jako jeden z największych prodcentów telefonów do zastosowań profesjonalnych oraz przemysłowych, zakład w Salzgitter prodkje telefony oraz certyfikowane systemy bezpieczeństwa i alarmowania oparte na technologii DECT i TETRA. Szpitale, obiekty medyczne, oddziały psychiatryczne Przemysł i zabezpieczenie obiektów Strefy przemysłowe zagrożone wybchem System f.airnet DECT over IP jest wydajny: System zapewnia prowadzenie rozmów wysokiej jakości oraz przesyłanie danych przy wykorzystani sieci IP. Istniejąca infrastrktra IP może być żywana do wdrażania oraz rozbdowywania systemów telekomnikacyjnych. System f.airnet DECT over IP jest elastyczny: System może zostać rozbdowany do 500 stacji bazowych DECT i może obsłgiwać maksymalnie 1000 telefonów bezprzewodowych. Większe systemy można tworzyć poprzez grpowanie. Jeżeli istnieje taka potrzeba, to całe powierzchnie birowe, a także tereny przyległe do zakład mogą zostać pokryte zasięgiem bezprzewodowej sieci DECT. Również obszary geograficznie oddalone mogą zostać objęte działaniem system. System f.airnet DECT over IP jest modłowy: System może zostać rozbdowany w dowolnym momencie, poprzez dodanie rozwiązań związanych z przekazywaniem wiadomości (messaging), bezpieczeństwem oraz lokalizacją. Sprawdzony system z pnktami sterowania oraz osobistymi rządzeniami alarmowymi stał się dostępny dla wiel obszarów zastosowań. Profesjonalna łączność bezprzewodowa, bezpieczeństwo osobiste pracowników oraz telefonia zostały połączone w jednym systemie certyfikowanym zgodnym z normami. Zakłady penitencjarne, słżby bezpieczeństwa, organy zarządzające i instytcje pbliczne 2 Fnkwerk Secrity Commnications 3

3 Fnkwerk Secrity Commnications System f.airnet DECT over IP: Elastyczność dla optymalnej komnikacji Bezpieczeństwo osobiste z fnkwerk DSS: Ochrona życia i zdrowia Nowoczesna, wielo-bazowa sieć radiowa DECT słży jako podstawa system, który w sposób elastyczny łączy komnikację telefoniczną z przekazywaniem danych (wysyłanie wiadomości, lokalizowanie itp.) Poza bezprzewodową łącznością DECT, elementy system komnikją się poprzez sieci LAN, co możliwia zintegrowanie system z istniejącą infrastrktrą lb jego elastyczną i tanią rozbdowę. Dzięki szerokiej gamie elementów system oraz możliwości podłączenia do stacji bazowych różnorodnych anten zyskjemy możliwość pokrycie sygnałem radiowym nawet trdnodostępnych miejscach, takich jak: wewnętrzne obszary w bdynkach wnętrza złożonych zakładów przemysłowych w holach i tnelach w piwnicach i maszynowniach na obszarach zagrożonych wybchem a nawet na dżych zewnętrznych obszarach Komnikacja z pozostałymi systemami telekomnikacyjnymi realizowana jest bezpośrednio poprzez połączenie IP z wykorzystaniem łącza SIP lb poprzez bramę sprzętową do istniejącej infrastrktry (PSTN, ISDN, lb PBX). Nie ma znaczenia czy decydjemy się na kontynację korzystania z istniejącej centrali telefonicznej, czy przełączenie się na telefonię IP system f.airnet DECT over IP w łatwy sposób może być dostosowany do indywidalnych wymogów żytkownika. Poza komnikacją telefoniczną jak również przekazywaniem wiadomości tekstowych oraz sygnalizacją alarmową do rządzeń mobilnych, system może zostać rozbdowany o dodatkowe fnkcje związane z bezpieczeństwem (fnkwerk DSS). Monitorowanie alarmów może być wizalizowane na planach obiekt, na stanowiskach kompterowych zlokalizowanych w sterowaniach i dyspozytorniach. Dodatkowo system może być zintegrowany z systemem monitoring CCTV. System fnkwerk DSS Secry pracjąc w strktrze klient-serwer i możliwia centralne zarządzanie alarmami. Poza atomatycznym i precyzyjnym rejestrowaniem wszystkich zdarzeń, sygnałów i alarmów, fnkwerk DSS oferje przegląd sekwencji wiadomości, lokalizacji osób względem położenia i pomieszczenia oraz zarządzanie dzielaniem pomocy, wiadomościami informacyjnymi oraz ewakacją. Rozpoznawanie alarm, sygnalizowanie, przekazywanie i dzielanie pomocy Fnkwerk z systemem DSS zwiększa bezpieczeństwo osobiste poprzez zastosowanie specjalnych fnkcji jak również czjników wbdowanych w rządzenia mobilne, zapewniających atomatyczne i manalne rchamiania alarmów. Poprzez implementacje fnkwerk Secry oraz dodanie do system lokalizatorów system f.airnet możliwia również lokalizację osób potrzebjących pomocy. Połączenia podsłchowe i telefoniczne mogą zostać atomatycznie zestawione, a nawet zdalnie sterowane przez dyspozytora. Ponadto, komnikacja telefoniczna może zostać zestawiona również z innymi abonentami Secry i abonentami telefonicznymi. System możne zostać dostosowany do określonych wymogów klienta. Poza komnikacją telefoniczną, wiadomościami tekstowymi oraz sygnalizacją rządzeń mobilnych, system może zostać rozbdowany o kolejne fnkcje Secry, takie jak: Lokalizacja zgrbna / precyzyjna Integracja z systemami CCTV Sprzężenie z maszynami i stykami przełączającymi na potrzeby atomatycznego lb manalnego rchamiania alarmów oraz przesyłania raportów stan Dzięki zintegrowanym specjalnym fnkcjom, terminale mobilne serii fnkwerk FC4 S są gotowe do pracy w każdej sytacji alarmowej poprzez: Wbdowane czjniki przeznaczone do lokalizacji i aktywowania alarmów Atomatyczne tryby alarmowe (nie wymagający aktywacji przez żytkownika): pozycja, brak rch ( bezrch ) i alarmy czasowe Atomatyczne wykrywanie napad i sygnalizowanie przy życi alarm traty (przełącznik zerwania), np.: w przypadk, gdy rządzenie mobilne zostało siłą snięte Manalne (inicjowane przez żytkownika) alarmy rchamiane poprzez dedykowany i łatwo dostępne przyciski alarmowy i ostrzegawczy Lokalizacja zgrbna (obszar) i precyzyjna (pomieszczenia) po zainicjowani alarm. Natychmiastowe przekazywanie alarm do dyspozytora Przekazywanie alarm do innych rządzeń mobilnych (np.: współpracowników w najbliższym otoczeni) Każdy raport alarmowy wraz z informacją o lokalizacji jest przekazywany do centralnego serwera i/lb pnkt sterowania i może być wyświetlany na planie. Gwarantje to natychmiastowe dzielenie pomocy i przeprowadzenie właściwych procedr. Całe zdarzenia alarmowe są dokmentowane w cel dokonania późniejszej oceny. Opcjonalna rozbdowa o fnkcje bezpieczeństwa osobistego oraz obsłgi wiadomości Stacje bazowe IP-DECT Stacje bazowe IP-DECT Telefony DECT Wezwanie pomocy Kontroler IP-DECT Telefon SIP Telefon SIP Alarm Atomatyczny Alarm Atomatyczny Alarm Pomoc ILB Lokalizator Indkcyjny Telefonia SIP PBX Przycisk Ostrzegawczy DECT Secry Server Telefonia ISDN Brama sprzętowa Serwer wiadomości IMS Serwer bezpieczeństwa osobistego DSS Klient webnet 4 Fnkwerk Secrity Commnications 5

4 Fnkwerk Secrity Commnications Fnkcjonalność system fnkwerk DSS Elementy sprzętowe system Fnkcjonje jako atonomiczny system lb jako część system zarządzenia bezpieczeństwem Komnikacja z innymi systemami bezpieczeństwa poprzez standardowe interfejsy Stanowi pnkt kontroli alarmów z jedną lb większą ilością stanowisk kompterowych (klientów webnet) Przetwarzanie alarmów w pnkcie kontroli alarmów z wyświetlaniem miejsca zdarzenia, sterowaniem telefonem oraz fnkcjami przesyłania wiadomości Stałe wyświetlanie alarm dla określonego pomieszczenia / obszar / piętra na planach obiekt Wyświetlanie obraz z kamery CCTV możliwe jest poprzez naciśnięcie przycisk Zdalnie sterowana fnkcją rozgłaszania / podsłch dla możliwie najszybszej oceny zagrożenia, bez konieczności aktywowania przez żytkownika inicjjącego alarm Atomatyczne i natychmiastowe przekazywanie alarm do innych mobilnych rządzeń w cel zapewnienia szybkiej pomocy Atomatyczne rchamianie maszyny oraz styków przełączających / przekaźników Manalne rchamianie przez dyspozytorów styków do zewnętrznych systemów sygnalizacyjnych (syreny, sygnalizatory ostrzegawcze, mechanizmy blokowania drzwi itp.) Monitorowanie dzielania pomocy, rejestrowanie i dokmentowanie Samokontrola fnkcji system Atomatyczna procedra logowania i wylogowywania mobilnych rządzeń FC4 S z testowaniem czjników alarmowych wbdowanych w rządzenie Komnikacja telefoniczna pomiędzy mobilnymi rządzeniami Komnikacja telefoniczna z pbliczną siecią telefoniczną Dża pojemność system oraz możliwości rozbdowy system Certyfikat BGR139 / DIN V VDE V System f.airnet DECT over IP prezentje zoptymalizowany system komnikacji, który w swojej pełnej konfigracji ze stanowiskiem sterowania oraz przenośnymi osobistymi rządzeniami alarmowymi, zapewnia bezpieczeństwo osobiste personel, zgodnie z założeniami Niemieckiego Stowarzyszenia ds. Ubezpieczenia Pracodawcy od Odpowiedzialności Cywilnej, w różnych obszarów zastosowania. Istniejąca infrastrktra jest względniana podczas dokonywania wybor wymaganych komponentów elastyczność system pozwala na jego rozbdowę zgodnie z Twoimi indywidalnymi wymaganiami. Stacja bazowa DECT fnkwerk FB 4 ma klasyczny wygląd i możliwia podłączenie maksymalnie dwóch zewnętrznych anten. Wersja ze złączem światłowodowym możliwia podłączenie oddalonych obszarów takich jak oddziały, magazyny itp. do system telekomnikacyjnego. Elementy system f.airnet Serwery telekomnikacyjne IP DP50 DP100 Dp200 DP600 Kontrolery IP-DECT DC50 DC100 DC200 Stacje bazowe IP-DECT FB4IPTP FB4IPFX Telefony DECT Pozostałe terminale: dla max. 15 abonentów dla max. 70 abonentów dla max. 240 abonentów dla max abonentów do max. 20 telefonów, 20 baz do max. 250 telefonów, 100 baz do max telefonów, 250 baz Złącze LAN Złącze światłowodowe Dostępne modele do wewnątrz, na zewnątrz i do stref ATEX zasilanie PoE (Power over Ethernet) lb lokalne zasilanie fnkwerk Serii FC4 fnkwerk FC4 Medical fnkwerk D4 Office Wysyłanie wiadomości i przekazywanie alarm w przypadk pojawienia się niebezpiecznej sytacji i eskalacji alarm Telefony stacjonarne IP Fnkcje przesyłania wiadomości Zintegrowana fnkcja przesyłania wiadomości o dłgości do 200 znaków w jednej wiadomości Transmisja bez opóźnienia w ramach sieci DECT 10 poziomów priorytetów Indywidalne stawienia dla każdego poziom priorytet Ustawienia kolor wyświetlacza w telefonie żytkownika i fnkcja migania ekran Alarm wibracyjny Rożne dźwięki i głośności dla wiadomości Fnkcja wyciszania Fnkcja Anlowania połączenia alarmowego może zostać stawiona dla każdego poziom priorytet Dłgość sygnał dźwiękowego może zostać stawiona indywidalnie (1 240 seknd lb do moment manalnego anlowania) Dynamiczna obsłga wiadomości z indywidalnymi wiadomościami tekstowymi wysyłanymi do bezprzewodowych abonentów indywidalnych i do grp Zgodność z normą BGR (DIN V VDE ) 6 Fnkwerk Secrity Commnications 7

5 Fnkwerk Secrity Commnications Lokalizacja i alarmy Modł "Warden's Rond" Przy życi lokalizatorów indkcyjnych, system fnkwerk DSS możliwia precyzyjne zlokalizowanie osoby, która potrzebje pomocy. Pozwala on na wyświetlenie precyzyjnej lokalizacji alarm na planie obiekt na stacjach roboczych klienta. Wyświetlanie rzt piętra i pomieszczenia na planach obiekt Stacje klienckie komnikją się poprzez sieć IP Atomatyczne przekazywanie alarmów do telefonów DECT Ciche alarmy Fnkcja zakładnik (wyłączania terminala) Śledzenie lokalizacji alarm Fnkcja podsłch w przypadk alarm Umożliwia rchomienie procesów Umożliwia sterowanie systemami CCTV Modł "Warden's Rond rozszerza fnkcjonalność system fnkwerk DSS o aktywne i atomatyczne polecenie dla personel ochrony. Umożliwia w ten sposób zapewnienie większego bezpieczeństwa dla chronionych obszarów i obiektów. Ldzie są stworzeniami przyzwyczajeń ten trizm odzwierciedla podatność na awarie wiel systemów zabezpieczeń. Stale powtarzający się proces może być śledzony i zostać wykorzystane w celach przestępczych. Modł "Warden's Rond" przeznaczony jest do losowego wyznaczania jednej z kilk stalonych wcześniej tras obchod obiekt, dzięki czem przerywa złe przyzwyczajenia i zwiększa poziom bezpieczeństwa. Trasy obchod obiekt mogą być dogodnie zmieniane i dopasowywane do bieżących wymogów (np: pewne miejsca mogą zostać pominięte, zmienić można kolejność inspekcji, mogą one zostać przerwane lb zatrzymane). Fnkcje sterowania: Przechowywane trasy dla pracowników ochrony mogą być zmieniane ręcznie lb losowo Wiele sygnałów może być zarządzanych i monitorowanych jednocześnie Przy przechodzeni przez pnkt kontrolny, na telefonie strażnika pojawia się wskazanie następnego pnkt z określonym limitem czas na dotarcie Wymagane działania są atomatycznie wyświetlane na telefonie strażnika we właściwym miejsc i o właściwym czasie Atomatyczne przekazywanie szczegółów dotyczących lokalizacji oraz czas po minięci każdego pnkt kontrolnego Wsparcie wszystkich fnkcji DECT Jednoczesne wyświetlenie alarm na monitorze w pnkcie sterowania i na każdym kliencie webnet Serwer DECT Secry i oprogramowanie klienta webnet Monitorowanie i programowanie lokalizacji i alarmów Serwer DECT Secry Oprogramowanie webnet Serwer DECT Secry jest centralnym pnktem system DSS. Jest to oprogramowanie Secry rchomione na profesjonalnym serwerze kompterowym. Poprzez sieć LAN komnikje się on z pozostałymi elementami system oraz oprogramowaniem klienckim webnet. Wszystkie alarmy są obsłgiwane w serwerze Secry i przekazywane do stacji klienckich webnet. Równolegle wiadomości i sygnały alarmowe mogą być atomatycznie przekazywane do terminali mobilnych DECT znajdjących sie w systemie, do odbiorców drogą mailową i przez SMS i / lb jako przełączanie kontakt do sterowania zewnętrznymi rządzeniami sygnalizacji alarmowej (p-poż., syreny itp.). Ponadto, w pakiecie oprogramowania Warden's Rond mamy możliwość zintegrowania system CCTV. Oprogramowanie Secry może zostać dostosowane do konkretnych sytacji w taki sposób, że nawet złożone sytacje alarmowe zostaną wyświetlone w przejrzysty i przyjazny dla żytkownika sposób. Możliwość obsłgi wiel żytkowników (praca Klient- Serwer) Atomatyczna fnkcja testowania wszystkich zalogowanych mobilnych rządzeń Monitorowanie proces alarmowego Oprogramowanie webnet zapewnia skteczne i wydajne zarządzanie alarmami z inticyjnymi podpowiedziami dla operatora. W cel zapewnienia bezproblemowego przetwarzania alarmów, dyspozytor zyskje podpowiedzi z system, co możliwia ergonomiczne przetwarzanie alarmów. W wersji oprogramowania webnet, żytkownicy dodatkowo otrzymją standardowy interfejs do podłączenia system do system zarządzania wyższego poziom. Współdziałanie fnkwerk DSS fnkwerk TSS Połączone systemy DECT i TETRA! Architektra systemów fnkwerk TSS i DSS Secry pozwala na połączenie ze sobą ob systemów poprzez zastosowanie wspólnego interfejs żytkownika do zarządzania alarmami. W związk z tym, istniejący system fnkwerk TSS TETRA Secry może zostać rozszerzony o system DSS DECT Secry lb odwrotnie. Możliwe jest również zaplanowanie i wdrożenie połączonego system DSS- TSS. W ten sposób połączone mogą zostać wszystkie zalety systemów komnikacji DECT i TETRA przy jednoczesnym trzymani pełnej fnkcjonalności Secry oraz wspólnej fnkcji lokalizacji. Sprawdź wyjście awaryjne Disconnect Men Idź do Hala 7/2 Czas 3 min Disconnect Men Idź do Brama 2 Czas 2 min Disconnect Men 8 Fnkwerk Secrity Commnications 9

6 Fnkwerk Secrity Commnications Centrale telefoniczne ipbx fnkwerk DP50/DP100/DP200/DP600 Kontroler DECT fnkwerk DC50/DC100/DC200 Fnkwerk DP to seria nowoczesnych, kompaktowych central telefonicznych VoIP oferjących bogatą fnkcjonalność i spełniają potrzeby nawet najbardziej wymagających żytkowników. Centrale przeznaczone są dla firm każdej wielkości od mikroprzedsiębiorstw po dże korporacje. W zależności od potrzebnej wielkości system dostępne są serwery obsłgjące małe systemy (do 50 abonentów) jak i dże mogące obsłżyć nawet 1000 abonentów. Abonenci mogą być podłączani bezpośrednio poprzez sieć IP lb za pomocą bram sprzętowych (np. dla fax). Kontrolery DECT DC50, DC100, DC200 przeznaczone są do zarządzania stacjami bazowymi FB4 IP w systemie f.airnet. Za ich pomocą istnieje możliwość konfigrowania wszystkich stacji bazowych znajdjących się w systemie poprzez przyjazny interfejs Webowy. Kontroler DECT możliwia centralne zarządzani, serwisowanie i monitorowanie systemem f.airnet. Kontroler DECT odpowiedzialny jest za synchronizację stacji bazowych IP DECT, przekazywanie połączeń pomiędzy bazami, szyfrowanie DECT i IP DECT, VLAN. Umożliwia również synchronizację poprzez serwer czas NTP i SNMP. Oferowane przez fnkwerk serwery serii DP wyróżnia szeroka gama fnkcji zapewniających łatwą i wygodną obsłgę system, możliwość zintegrowania telefonów komórkowych, a także łatwość w zarządzani i administracji systemem. Fnkcje takie jak "hot desking", centralna książka telefoniczna, wideo-konferencje, czy VPL (konsola operatora na PC) są łatwe do skonfigrowania. fnkwerk DP50 do 15 abonentów Konfigracja przez przeglądarkę fnkwerk DP200 montaż w szafie RACK 19'', wysokość 1U Ustawienie parametrów SIP i wiele innych fnkcji jest konfigrowanych z poziom kontrolera DECT. Kontroler DECT posiada zaimplementowaną fnkcja atomatycznego skanowania i rozpoznawania wszystkich podłączony stacji bazowych, a także możliwia grpowe dodawanie telefonów bezprzewodowych. Dlatego też, proste jest przygotowanie system IP DECT na potrzeby nowych jak i istniejących jż central telefonicznych. System f.airnet może zostać rozszerzony o zaawansowane fnkcje bezpieczeństwa i ochrony personel poprzez implementacje fnkwerk Secrity Server. Serwer DSS monitorje proces raportowania, zarządza i powiadamia o występjących alarmach, a także wymsza na żytkownikach cykliczne sprawdzanie wszystkich czjników w telefonach bezprzewodowych. Bogate możliwości konfigracyjne pozwalają na dostosowanie proces informowania i alarmowania do indywidalnych potrzeb żytkownika. fnkwerk DC50 do 20 telefonów DECT do 20 stacji bazowych IP do 10 jednoczesnych połączeń fnkwerk DC100 do 250 telefonów DECT do 100 stacji bazowych IP do 40 jednoczesnych połączeń fnkwerk DC200 do 1,000 telefonów DECT do 250 stacji bazowych IP do 60 jednoczesnych połączeń do 10 jednoczesnych połączeń do 240 abonentów zintegrowane zarządzanie terminalami do 90 jednoczesnych połączeń zintegrowane pokoje konferencyjne * zintegrowane zarządzanie terminalami stanawianie sieci w oddziałach konsola operatora (VPL)* zintegrowane pokoje konferencyjne * konsole operatora (VPL)* integracja smartfona (f.airnet Mobile)* obsłga "hot desking" Stacja bazowa DECT over IP fnkwerk FB4 fnkwerk DP100 montaż w szafie RACK 19'', wysokość 1U do 70 abonentów do 30 jednoczesnych połączeń zintegrowane zarządzanie terminalami zintegrowane pokoje konferencyjne * fnkwerk DP600 montaż w szafie RACK 19'', wysokość 1U do 1,000 abonentów do 400 jednoczesnych połączeń zintegrowane zarządzaniem terminalami zintegrowane pokoje konferencyjne * Stacja bazowa DECT FB4 IP możliwiają stworzenie wysokiej klasy systemów komnikacji bezprzewodowej DECT. Stacja bazowa jest podłączana do istniejącej lb dedykowanej infrastrktry LAN podobnie jak inne rządzenia VoIP. FB4 IP jest podłączana za pomocą przewod miedzianego lb światłowod. Stacje bazowe są odpowiedzialne za komnikację z telefonami bezprzewodowymi i zapewnienie im pełnej fnkcjonalności. Każda stacja FB4 IP posiada 10 kanałów głosowych, dzięki czem możliwia prowadzenie 10 jednoczesnych rozmów. Stacja bazowa FB4 IP posiada styk wejściowy, który możliwia podłączenie zewnętrznych systemów lb czjników do system DECT. Dzięki tem poprzez system DECT możemy przesyłać informacje o stanie różnych czjników, przekroczeni zakres temperatry, czy informacje z kontaktron o otwartych drzwiach. konsola operatora (VPL)* integracja smartfona (f.airnet Mobile)* konsole operatora (VPL)* integracja smartfona (f.airnet Mobile)* Dostępna jest również stacja bazowa w wersji z certyfikatem ATEX. * liczba zależy od posiadanych licencji obsłga "hot desking" 10 Fnkwerk Secrity Commnications 11

7 Fnkwerk Secrity Commnications Ergonomiczne, lekkie, solidne: Telefony DECT Fnkwerk serii FC4 fnkwerk FC4 S / FC4 S Ex: Fnkcje alarmowe: Przenośne, przemysłowe, osobiste rządzenie mobilne i telefon w jednym: Idealny towarzysz zapewniający bezpieczeństwo. Seria terminali mobilnych DECT fnkwerk FC4 stanowi wzorzec dla fnkcjonalności oraz wygody obsłgi. Ergonomia żytkowania, ochrona przed czynnikami zewnętrznymi oraz bogata fnkcjonalność wyróżniają rządzenia fnkwerk serii FC4. Ponadto, terminale przenośne FC4 S i FC4 S Ex posiadają wysokiej jakości czjniki do lokalizacji, jak również manalne i atomatyczne alarmy, możliwiając w ten sposób zapewnienie ochrony osobistej w niebezpiecznych warnkach pracy, a także ochronę dla pracowników samotnie pracjących (zapewnienia zgodność z dyrektywami BGR139). Wytrzymała, pyło- i wodo-odporna obdowa klasy IP65 sprawia, że telefony fnkwerk FC4 są stabilnym i wysokiej jakości towarzyszem w trdnych przemysłowych warnkach pracy. Wszystkie stawienia są zapisywane na wymiennej karcie pamięci (karcie SIM), co możliwia bezproblemową wymianę telefonów. Ponadto, rządzenia mobilne fnkwerk serii FC4 posiadają przydatne dla żytkownika fnkcje, takie jak tryb głośnomówiący, dzwonki MIDI, alarm wibracyjny oraz wygodny interfejs obsłgi oparty o symbole. Dostępne są również terminale przeznaczone do stosowania w strefach zagrożonych wybchem pył i gaz, zgodne z Eropejskimi dyrektywami ATEX. Wiele możliwości komnikacji Telefony bezprzewodowe będący w zasięg sieci DECT możliwiają komnikację z innymi mobilnymi terminalami, z telefonami stacjonarnymi podłączonymi do centrali, a także z abonentami pblicznej sieci telefonicznej. Dża liczba kanałów głosowych w połączeni z nieograniczoną możliwością porszania się po zakładzie przyczyniając się do zwiększenia wydajności pracy. Obsłga wiadomości Nawet w warnkach słabej widoczności, alarmy oraz wiadomości tekstowe pokazane na dżym alfanmerycznym wyświetlacz pozostają czytelne. Rozbdowane fnkcje przesyłania wiadomości pozwalają na odbieranie alarmów oraz wiadomości tekstowych od innych żytkowników. Atomatycznie generowane powiadomienia o błędach, informacje przesyłane z różnych systemów lb manalnie wysyłane wiadomości od operatorów mogą być odbierane, nawet w trakcie połączenia telefonicznego. Własne wiadomości tekstowe mogą być dogodnie zaprogramowane i łatwo rchamiane. Wszystkie wysyłane wiadomości są oznaczona czasem wysłania. Poza standardowymi fnkcjami, fnkwerk FC4 S / FC4 S Ex jest wyposażony w wydajne czjniki alarmowe, które są cyklicznie testowane oraz fnkcje lokalizacji. Dostępne są również różne alarmy manalne (przyciski alarmowy i ostrzegawczy) jak również alarmy atomatyczne (pozycji, traty, bezrch i czasowe) zgodnie z zaleceniami niemieckich norm BG. Alarmy zależne od żytkownika (manalne): Przycisk alarmowy (1+2) alarm rchamiany poprzez zamontowane w górnej części łatwo dostępne przyciski alarmowe Przycisk ostrzegawczy (1+2) rchamiany przyciskami znajdjącymi się z bok rządzenia Alarmy niezależne od żytkownika (atomatyczne): Alarm pozycji: rchamiany atomatycznie przez czjnik pozycji rządzenia Alarm Bezrch": rchamiany atomatycznie, gdy nie wykrywany jest żaden rch Alarm czasowy: Urchamiany atomatycznie po pływie wcześniej stawionego czas, bez konieczności naciskania przycisk Alarm traty: Urchamiany atomatycznie, gdy rządzenie przenośne zostanie zerwane. Tryby alarm manalnego Atomatyczne alarmy techniczne Alarmy techniczne są aktywowane, gdy podczas cyklicznego test telefon DECT nie odpowiada lb w przypadk wyczerpania baterii Stałe monitorowanie (radiowego) połączenia z centralnym pnktem sterowania i Serwerem DECT Secry Tryby alarm atomatycznego Przycisk alarmowy (1/2) Alarm traty Alarm pozycji Przycisk ostrzegawczy (1/2) Alarm czasowy Alarm brak rch fnkwerk FC4 Bezprzewodowy terminal DECT z fnkcjami telefonicznymi oraz przesyłania wiadomości fnkwerk FC4 Ex Bezprzewodowy terminal DECT z fnkcjami telefonicznymi oraz przesyłania wiadomości (Przeciwwybchowy) fnkwerk FC4 S Bezprzewodowy terminal DECT z fnkcjami telefonicznymi, przesyłania wiadomości i alarm osobistego fnkwerk FC4 S Ex Bezprzewodowy terminal DECT z fnkcjami telefonicznymi, przesyłania wiadomości i alarm osobistego (Przeciwwybchowy) 12 Fnkwerk Secrity Commnications 13

8 Fnkwerk Secrity Commnications fnkwerk D4 Office: Telefon birowy fnkwerk FC4 Medical: Telefon DECT dla sektora medycznego fnkwerk D4 Office jest idealnym telefonem birowym dla wymagających żytkowników. Ponieważ stawienia żytkownika są zapisywane na karcie SIM (karcie pamięci), wszystkie dane mogą być przenoszone do innego telefon fnkwerk D4 Office po prost poprzez zamienienie kart, bez potrzeby wprowadzania nowej konfigracji. Dzięki zastosowanej baterii litowo - jonowej, D4 Office zapewnia dłgi czas czwania oraz rozmów, a także krótszy czas ładowania baterii. Zaawansowana fnkcja głośnomówiąca w telefonie D4 Office możliwia również wykorzystanie telefon jako rządzenia konferencyjnego. Obdowa telefon jest lekka i poręczna, a jednocześnie chroni przed szkodzeniem mechanicznym przy padk telefon. Kolorowy, podświetlany wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości, inticyjneikony i men, a także klawiatra z kolorowymi przyciskami men sprawia, że obsłga telefon D4 jest prosta. Cechy: Możliwie najprostsza wymiana rządzenia poprzez zamianę karty SIM: kontynacja żywania zarejestrowanych danych i listy kontaktów Kompatybilność z GAP/CAP: Zalogowanie się jest możliwe również bez karty pamięci Nowoczesna litowo - jonowo bateria zapewniająca dłgi czas czwania i rozmów oraz dłgą żywotność Wysoko-kontrastowy wyświetlacz TFT, kolorów 20 dzwonków MIDI i 10 sygnałów dźwiękowych; melodie i głośność stawiane indywidalnie dla połączeń wewnętrznych i zewnętrznych Wszystkie dźwięki sygnałów można wyciszyć (z wyjątkiem fnkcji wysyłania wiadomości alarmowej) do alarm wibracyjnego, aktywowanego przyciskiem Obsłga wiadomości z manalnym potwierdzeniem oraz sygnalizacją zależną od priorytet dla zapewnienia rozróżnienia pomiędzy wiadomością alarmową, a normalną Lista połączeń wychodzących i przychodzących, jak również listy ponownie wybieranych połączeń, każda po 20 wpisów Umożliwia prowadzenie rozmów w trybie głośnomówiącym Manalna i atomatyczna blokada klawiatry Telefon fnkwerk FC4 DECT Medical posiada specjalną, antybakteryjną obdowę i został zaprojektowany do pracy w obiektach medycznych. Tworzywo, z którego została wykonana obdowa w znacznym stopni redkje tworzenie i rozwijanie się zarazków na obdowie jak również zapobiega rozprzestrzeniani się szkodliwych drobnostrojów podczas codziennego żytkowania telefon. Telefon posiada stopień ochrony IP 65, dzięki czem chroni przed wnikaniem pył, krz i wody do środka. Obdowa jest lekka i poręczna, a jednocześnie chroni przed szkodzeniem mechanicznym przy padk telefon. Obdowa wykonana z antybakteryjnego materiał w znacznym stopni redkje tworzenie i rozwijanie się zarazków Indywidalne logo szpitala jako tło wyświetlacza Łatwa do czyszczenia powierzchnia Wytrzymały klips, mocowany za pomocą śrbki Lokalizator indkcyjny fnkwerk IOS 452 Lokalizacja wykorzystjąca indkcję magnetyczną Zasięg lokalizatora reglowany od 0,7 do 6 m Możliwość zaprogramowania zasięg nawet po instalacji bez potrzeby otwierania obdowy Obsłgje rozpoznawanie kiernk rch poprzez podłączenie wyniesionej anteny Do rozgraniczenia większych obszarów lokalizacji, zewnętrzne anteny mogą zostać zainstalowane na ziemi Dodatkowy modł możliwia monitorowanie fnkcji alarmowych Możliwość alarmowania o sabotaż Stopień ochrony IP 65 Dostępne lokalizatory z certyfikacją ATEX do stref zagrożonych wybchem (wersja IOS451 Ex) 14 Fnkwerk Secrity Commnications 15

9 Commnication and Secrity Prodcent: Dystrybtor: Fnkwerk Secrity Commnications GmbH John-F.-Kennedy-Str D Saltzgitter Tel.: Fax: web: SignalTech Sp. z o. o. l. Harcerska Tychy tel./fax + 48 (32) web: Integrator: Novatel Sp. z o.o. l. Trystyczna Bierń Tel Fax web:

Access Professional Edition 3.0

Access Professional Edition 3.0 Systemy specjalistyczne Access Professional Edition 3.0 Access Professional Edition 3.0 www.boschsecrity.pl Oprogramowanie z zakres kontroli dostęp i zarządzania zabezpieczeniami, wykorzystjące nowatorskie

Bardziej szczegółowo

BIS omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1

BIS omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 Systemy specjalistyczne omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 omówienie i pakiet podstawowy, wersja 4.1 www.boschsecrity.pl Jedno kompletne rozwiązanie do zarządzania bdynkiem i zabezpieczeniami. Zastosowanie

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More.

Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu. Connect Better. Do More. Rozwiązania teleinformatyczne dla biznesu Connect Better. Do More. LG-Ericsson jest południowokoreańskim producentem wysokiej klasy urządzeń telekomunikacyjnych i informatycznych dla Operatorów Telekomunikacyjnych

Bardziej szczegółowo

AutoDome Easy II IP. Wideo AutoDome Easy II IP. www.boschsecurity.pl. Wybór standardu, włącznie z wysokowydajnymi algorytmami H.

AutoDome Easy II IP. Wideo AutoDome Easy II IP. www.boschsecurity.pl. Wybór standardu, włącznie z wysokowydajnymi algorytmami H. Wideo AtoDome Easy II IP AtoDome Easy II IP www.boschsecrity.pl Wybór standard, włącznie z wysokowydajnymi algorytmami H.264 i JPEG Kompresja H.264 zapewniająca wysoką jakość przy rozdzielczościach 4CIF/D1

Bardziej szczegółowo

Informacja. HiPath 3000/5000 V8. Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Communication for the open minded

Informacja. HiPath 3000/5000 V8. Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości. Communication for the open minded Informacja HiPath 3000/5000 V8 Innowacyjny system komunikacyjny dla przedsiębiorstw średniej wielkości Communication for the open minded Siemens Enterprise Communications www.siemens-enterprise.com s HiPath

Bardziej szczegółowo

STENTOFON ŁĄCZNOŚĆ W SYSTEMACH ZABEZPIECZEŃ I INTEGRACJI ŁĄCZNOŚĆ W KRYTYCZNYCH SYTUACJACH

STENTOFON ŁĄCZNOŚĆ W SYSTEMACH ZABEZPIECZEŃ I INTEGRACJI ŁĄCZNOŚĆ W KRYTYCZNYCH SYTUACJACH STENTOFON ŁĄCZNOŚĆ W SYSTEMACH ZABEZPIECZEŃ I INTEGRACJI SYSTEM NAGŁOŚNIENIA I ALARM CENTRUM OPERACYJNE RADIOTELEFONY KONTROLA DOSTĘPU CCTV ŁĄCZNOŚĆ W KRYTYCZNYCH SYTUACJACH DLACZEGO STENTOFON? EFEKTYWNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 do SIWZ OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA A. Przedmiotem zamówienia jest Dostawa sprzętu informatycznego i oprogramowania w projekcie pn. Platforma Zunifikowanej Komunikacji wraz z Systemem Archiwizacji

Bardziej szczegółowo

Katalog produktów 2012/13

Katalog produktów 2012/13 Katalog produktów 2012/13 P U R E I P - C O M M U N I C A T I O N S Wersja polska Communicate & Collaborate. Boost Your Efficiency. ESTOS Software for Unified Communications The ESTOS Unified Communications

Bardziej szczegółowo

2 0 1 0 Biurowe. systemy. komunikacyjne

2 0 1 0 Biurowe. systemy. komunikacyjne 0 1 0 Biurowe systemy komunikacyjne Ewolucja central PBX Panasonic Centrale Pure IP Ewolucja w kierunku technologii IP NCP500/1000 Wbudowane aplikacje Rozwiązania oparte na aplikacjach IP TDE100/00 TDE600

Bardziej szczegółowo

Rozwiązania komunikacyjne dla biznesu

Rozwiązania komunikacyjne dla biznesu Rozwiązania komunikacyjne dla biznesu 19 Czego poszukują małe i średnie przedsiębiorstwa? PARAMETRY CENIONE W BIZNESIE Prostota Wydajność Konwergencja Kompatybilność Czy urządzenie będzie opłacalne i łatwe

Bardziej szczegółowo

Katalog Produktów 2014. Stan na 2014-12-17

Katalog Produktów 2014. Stan na 2014-12-17 Katalog Produktów 2014 Spis treści IP PBX 3 Slican MAC-6400 3 Slican IPL-256 5 Slican IPM-032 7 Slican IPU-14 9 Slican IPS-08 11 Slican ITS-0106, 0206, 0286 13 ZESTAWIENIE 15 Programowanie i administrowanie

Bardziej szczegółowo

Slican Komunikator CTI

Slican Komunikator CTI Unified Communication Slican Komunikator CTI Slican Komunikator CTI ma na celu integrację komunikacji głosowej z coraz częściej stosowaną w kontaktach biznesowych komunikacją online poprzez czat, sms i

Bardziej szczegółowo

SLICAN katalog produktów. Slican katalog produktów 2013. Stan na 2013-10-30

SLICAN katalog produktów. Slican katalog produktów 2013. Stan na 2013-10-30 Slican katalog produktów 2013 Stan na 2013-10-30 1 IP PBX Slican MAC-6400 Serwer telekomunikacyjny MAC-6400 jest wysokiej klasy hybrydową centralą IP, która sprawdzi się zarówno dla grupy 100 abonentów,

Bardziej szczegółowo

Biurowe. systemy. komunikacyjne

Biurowe. systemy. komunikacyjne 010 Biurowe systemy komunikacyjne Ewolucja central PBX Panasonic Centrale Pure IP Ewolucja w kierunku technologii IP NCP500/1000 Wbudowane aplikacje Rozwiązania oparte na aplikacjach IP TDE100/00 TDE600

Bardziej szczegółowo

Serwery Slican serii MAC-6400

Serwery Slican serii MAC-6400 Katalog produktów 2013 Serwery Slican serii MAC-6400 Serwery Slican serii MAC-6400 Serwer telekomunikacyjny MAC-6400 jest wysokiej klasy hybrydową centralą IP, która sprawdzi się zarówno dla grupy 100

Bardziej szczegółowo

Dowolność połączeń. PBX Server Libra

Dowolność połączeń. PBX Server Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra jako centrum systemu teleinformatycznego PBX Server Libra przeznaczony jest dla firm liczących od kilkudziesięciu do tysiąca

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA Załącznik nr 1 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NAZWA ZAMÓWIENIA NADANA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO Zakup i wdrożenie central VoIP z licencjami dostępowymi do centrali jako rozbudowa

Bardziej szczegółowo

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra

System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra System łączności w oparciu o rozwiązania NeXspan firmy AAastra Matra wersja R4.2 Kielce, 16 października 2007 TK SYSTEM ul. Władysława Łokietka 8, 25-627 Kielce tel. 041 346 05 50/60 1. Prezentacja produktu

Bardziej szczegółowo

IP Office. Prosta, wszechstronna komunikacja dla małej lub średniej firmy

IP Office. Prosta, wszechstronna komunikacja dla małej lub średniej firmy IP Office Prosta, wszechstronna komunikacja dla małej lub średniej firmy Dobrze prosperujące firmy zawsze szukają możliwości, aby osiągnąć jak najwięcej przy jak najmniejszych nakładach. Zależy im na zachowaniu

Bardziej szczegółowo

Dowolność połączeń. PBX Server Libra

Dowolność połączeń. PBX Server Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra Libra Dowolność połączeń PBX Server Libra jako centrum systemu teleinformatycznego PBX Server Libra to najnow szej generacji produkt firmy Platan, wykorzystujący technologię

Bardziej szczegółowo

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP

Mobilny Panel Zarządzania VirtualMAP Wydanie Nr 13 Pismo dla Inwestorów, Użytkowników, Projektantów oraz Partnerów Schrack Seconet Polska 2 Szkolenia, edukacja 3 Rok 2012 Integral over IP 4/5 Nowość w ofercie Schrack Seconet 6/7 Integral

Bardziej szczegółowo

SERWERY CENTRALE TELEFONY KONSOLE OPROGRAMOW ANIE DOMOFONY BRAMOFONY

SERWERY CENTRALE TELEFONY KONSOLE OPROGRAMOW ANIE DOMOFONY BRAMOFONY listopad 2011 KTG PDUKTÓ S C T T K S P G D B SPS TŚC S CT TCZ C6400 3 CCT166 6 CXS0424 9 TS0106, TS0206 i TS026 PPBX 11 PS0 13 T KS CTS203.P 15 CTS202 i KS CTS232 16 CTS102 1 X2023D 20 HP22 21 PG Config.admin

Bardziej szczegółowo

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu

Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Zał. Nr 1 Wymagania do projektu Budowa nowej strażnicy dla Komendy Miejskiej PSP w Świnoujściu Opis wyposażenia Miejskiego Stanowiska Kierowania Przedmiotem jest zakup i budowa zintegrowanego systemu łączności

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: Zakup 45 zestawów komputerowych, uruchomienie 47 publicznych punktów dostępu do Internetu oraz wdrożenie systemu łączności VoIP w oparciu o centralę

Bardziej szczegółowo

ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ. Panasonic NS1000

ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ. Panasonic NS1000 ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ Panasonic NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY SIP DLA FIRM JAKOŚĆ HD W PEŁNI PRZEJRZYSTE FUNKCJE SIECIOWE ORAZMOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI NA ŻĄDANIE NS1000 KRÓTKI OPIS Serwer

Bardziej szczegółowo

ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ. Panasonic NS1000

ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ. Panasonic NS1000 ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ Panasonic NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY SIP DLA FIRM JAKOŚĆ HD W PEŁNI PRZEJRZYSTE FUNKCJE SIECIOWE ORAZMOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI NA ŻĄDANIE NS1000 KRÓTKI OPIS Serwer

Bardziej szczegółowo

PANASONIC NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ

PANASONIC NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ ZAWSZE WIĘCEJ, NIŻ OCZEKUJESZ PANASONIC NS1000 SERWER KOMUNIKACYJNY SIP DLA FIRM JAKOŚĆ HD W PEŁNI PRZEJRZYSTE FUNKCJE SIECIOWE ORAZMOŻLIWOŚĆ ZWIĘKSZENIA POJEMNOŚCI NA ŻĄDANIE NS1000 KRÓTKI OPIS Serwer

Bardziej szczegółowo

Andover Continuum Katalog produktów

Andover Continuum Katalog produktów Katalog produktów Wydanie: Sierpień 2007 Spis treści TAC Informacje ogólne...informacje ogólne 3 Charakterystyka systemu...charakterystyka systemu 7 Oprogramowanie...Oprogramowanie 11 Wprowadzenie...Oprogramowanie

Bardziej szczegółowo

Branża teletechniczna

Branża teletechniczna Projekt wykonawczy Rozbudowa i wyposażenie centrum naukowo dydaktycznego medycyny eksperymentalnej Branża teletechniczna Budowa systemu okablowania strukturalnego, kontroli dostępu i monitoringu CCTV Kod

Bardziej szczegółowo

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS

NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS. poświęcony profesjonalnym rozwiązaniom telemetrii GPRS i lokalizacji GPS wydanie 1/12 (5), marzec 2012 Moduły lokalizacyjne ML-931 GPS firmy Inventia monitorują polskie żubry! NOWOŚĆ!!! Telesterowniki serii MOBI nowy wymiar telemetrii GSM/GPRS MAGAZYN TELEMETRYCZNY poświęcony

Bardziej szczegółowo