INSTRUKCJA OBSŁUGI. CENTRALA SIP IP-PBX 8x FXO 8x FXS EDGE-CORE

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INSTRUKCJA OBSŁUGI. CENTRALA SIP IP-PBX 8x FXO 8x FXS EDGE-CORE"

Transkrypt

1 INSTRUKCJA OBSŁUGI CENTRALA SIP IP-PBX 8x FXO 8x FXS EDGE-CORE VST3318A #05753 wersja 1.0

2 Wstęp VST3318A jest uniwersalną centralą IP-PBX zapewniającą łatwą integrację z istniejącą infrastrukturą telekomunikacyjną przedsiębiorstwa. Dzięki wbudowanemu serwerowi rejestracji i SIP Proxy jest w stanie autonomicznie obsługiwać połączenia VoIP zarówno od klientów VoIP, jak i realizowanych za pomocą klasycznych aparatów telefonicznych. Pełna funkcjonalność klasycznej centrali telefonicznej pozwala na świadczenie w ograniczonym zakresie usług operatorskich. W domyślnej konfiguracji centrala obsługuje 24 abonentów SIP, umożliwiając prowadzenie 48 rozmów jednocześnie Ostrzeżenie Należy zapewnić bezpieczne warunki pracy urządzenia. Dokonanie przez użytkownika jakichkolwiek własnych zmian w urządzeniu może spowodować jego nieprawidłowe funkcjonowanie. Bezpieczeństwo użytkowania Urządzenie zostało zaprojektowane i wyprodukowane z najwyższą starannością o bezpieczeństwo osób instalujących i użytkujących. Dla zapewnienia bezpieczeństwa pracy, należy stosować się do wszelkich wskazań zawartych w tej instrukcji jak i instrukcjach obsługi urządzeń towarzyszących (np. komputera PC). 1. Zawartość opakowania - centrala IP-PBX VST3318A, - przewód zasilający, - kabel konsolowy, - kabel RJ-45, - kabel RJ-11, - gumowe podkładki pod nóżki, - niniejsza instrukcja obsługi, - płyta CD z narzędziami oraz instrukcją obsługi w języku angielskim. Podczas dostawy należy upewnić się, że opakowanie nie jest uszkodzone. W przypadku stwierdzonych uszkodzeń należy niezwłocznie skontaktować się z dostawcą. Prosimy również o sprawdzenie zgodności zawartości opakowania z powyżej zamieszczoną listą. 2. Zawartość instrukcji Instrukcja ta zawiera opis centrali VoIP IP-PBX Edge-corE VST3318A wraz z odpowiednimi procedurami instalacji, konfiguracji i użytkowania. Przed przystąpieniem do instalacji urządzenia należy dokładnie przeczytać całość tej instrukcji, w szczególności zaś punkty poświęcone bezpieczeństwu. 3. Zasady bezpieczeństwa Centrala IP-PBX VST3318A jest zgodna z przepisami w zakresie bezpieczeństwa użytkowania urządzeń elektrycznych. - gniazdo sieciowe musi być uziemione zgodnie z obowiązującymi przepisami, - przed przeniesieniem lub wykonywaniem innych operacji technicznych urządzenie należy odłączyć od zasilania, - nie stosować uszkodzonych lub zużytych przewodów zasilania, gdyż powodują one znaczne zagrożenie dla bezpieczeństwa użytkownika, - prace instalacyjne muszą być wykonywane przez odpowiednio przeszkolony personel techniczny, - nie stosować urządzenia w miejscach występowania substancji łatwopalnych, - zabezpieczyć urządzenie przed dostępem dzieci lub osób niepowołanych, - upewnić się, że urządzenie zostało odpowiednio zamocowane, - urządzenie jest wyłączone dopiero po odłączeniu przewodów zasilania oraz przewodów łączących je z innymi urządzeniami, - jeśli urządzenie zostanie przeniesione z miejsca chłodnego do ciepłego, w jego wnętrzu może skroplić się para wodna uniemożliwiając prawidłowe funkcjonowanie. Należy wówczas odczekać, aż wilgoć odparuje. 2

3 4. Instalacja sprzętu 4.1. Zasilanie Centrala VST3318A jest zasilana z wewnętrznego zasilacza. Urządzenie należy podłączyć do sieci 230V odpowiednim kablem, dostarczonym w zestawie razem z urządzeniem Oprogramowanie Do prawidłowego funkcjonowania centrali nie jest wymagane instalowanie dodatkowego oprogramowania Środowisko pracy Centrala VST3318A może być montowana na ścianie lub pracować na powierzchniach poziomych. W położeniu poziomym nie należy poddawać obudowy urządzenia zbyt dużym obciążeniom. Należy zadbać, aby urządzenie umieszczone było w sposób zapewniający dobry przepływ powietrza i łatwy dostęp do portów. Powietrze powinno być wolne od zanieczyszczeń, a urządzenie nie powinno znajdować się w bezpośredniej bliskości źródeł ciepła (piece, grzejniki, bezpośrednie nasłonecznienie) bądź urządzeń generujących zakłócenia elektromagnetyczne (silniki, telewizory itp.) Wskaźniki LED Centralę VST3318A należy umieścić w taki sposób, by było widać diody kontrolne umieszczone na przednim panelu urządzenia. Opis diod LED (w niektórych wersjach urządzeń nie występują wszystkie wymienione wskaźniki LED) 10/100 Ethernet Link/Activity Świecenie ciągłe w kolorze zielonym oznacza aktywne połączenie, miganie oznacza transfer danych. 100Mbps Świecenie ciągłe w kolorze zielonym oznacza połączenie z prędkością 100Mbps, dioda zgaszona oznacza pracę z prędkością 10Mbps lub błąd. Port Info LOOP/RING FXS Świecenie diody oznacza, iż połączenie przychodzące zostało odebrane i trwa rozmowa, zgaszona dioda oznacza, że podłączony telefon jest w stanie spoczynku. Miganie diody sygnalizuje połączenie wychodzące. LOOP/RING FXO Świecenie diody oznacza trwanie połączenia, zgaszona dioda oznacza, że podłączony telefon jest w stanie spoczynku ( brak połączeń przychodzących). Miganie diody sygnalizuje połączenie przychodzące. DEVICE Power Alarm Activity NTP CMNT SRVR ITSP Świecenie diody oznacza prawidłowo działające zasilanie. Świecenie diody oznacza wykrycie błędów podczas trwania autodiagnostyki urządzenia. Świecenie diody oznacza prawidłowy stan urządzenia, miganie diody oznacza pracę CPU. Świecenie diody oznacza, że system jest w stanie połączyć się z Serwerem NTP. Migająca dioda oznacza próbę podłączenia się do serwera NTP, dioda zgaszona oznacza niedostępność serwera NTP. Świecenie diody oznacza, że urządzenie jest zarejestrowane do Community Server. Dioda zgaszona oznacza, że urządzenie nie jest zarejestrowane w Community Server. Świecenie diody oznacza, że urządzenie zarejestrowane jest na serwerze ITSP. Dioda zgaszona oznacza, że urządzenie nie jest zarejestrowane na serwerze ITSP 5. Instalacja okablowania Dla połączenia centrali VoIP z innymi urządzeniami sieciowymi zaleca się stosowanie przyłączy odpowiednich dla typu wbudowanych portów. 6. Praca z centralą VST3318A Po podłączeniu kabla zasilającego centralę VST3318A do prądu, urządzenie rozpoczyna procedurę diagnostyczną. Aby korzystać z możliwości konfiguracji centrali przez interfejs WEB, konieczne jest wykonanie podstawowej konfiguracji łącząc się centralą za pomocą CLI lub używając telefonu podłączonego do centrali. Domyślne hasło administracyjne dla konfiguracji przez telefon to [9999]. Aby przejść w tryb zarządzania należy podnieść słuchawkę dowolnego telefonu podłączonego do centrali i wybrać numer [ #], po usłyszeniu sygnału, urządzenie powinno być połączone z centralą i móc nią zarządzać. Można 3

4 wtedy ustawić takie parametry jak adres IP, Region ID, numer telefonu (PSTN), lub zrestartować centralę. Aby połączyć się z centralą za pomocą CLI należy użyć dołączonego w zestawie kabla i ustawić odpowiednie parametry połączenia : bps, - 8 bitów danych, - 1 bit stopu, - brak sterowania przepływem. Przed rozpoczęciem korzystania z interfejsu WWW konieczne jest przeprowadzenie wstępnej konfiguracji obejmującej ustawienie: - ID regionu, w którym znajduje się centrala, - adresu IP dla interfejsu WWW, - hasła dostępu do interfejsu WWW. W celu zresetowania centrali, należy skorzystać z dostępny opcji interfejsu WEB, konsoli lub wykonać reset zrządzając bramką przez podłączony do centrali telefon. 7. Funkcje centrali VST3318A Centrala VoIP implementuje poniższe funkcjonalności: - automatyczne zapowiedzi (DISA), - melodia przy wstrzymanych połączeniach, - automatyczny wybór łącza, - grupowanie łączy, - klasy łączy, - grupa operatorów sieciowych, - wybór konkretnego łącza, - przechodzenie rozmów przychodzących, - przechodzenie rozmów wychodzących, - zestawianie połączeń o najmniejszym koszcie, - zarządzanie ruchem, - przekazanie rozmowy, - przekierowanie rozmowy, - parkowanie rozmowy, - skrócone wybieranie, - grupy Pick Up, - DND. 8. Opcje zarządzania - SYSTEM SUMMARY - wyświetla dane identyfikacyjne oraz podsumowanie stanu urządzenia, - HOME - SYSTEM - Basic Information - wyświetla podstawowe informacje o stanie centrali, - Extension Number - ustawienia dotyczące numerów, numerów rozszerzających, pokazuje też listę przypisanych numerów, - Outgoing Permission - ustawienia dotyczące filtrowani połączeń wychodzących, - Mobile Numbers - ustawienia dotyczące numerów komórkowych, - PIN Number - umożliwia ustawianie i kasowanie numerów PIN, - Abbr. Dial - umożliwia ustawianie listy numerów skróconych, - Barring Class - umożliwia ustawianie ograniczeń dotyczących połączeń z określonymi numerami, oraz wyjątków od tych reguł, - Telephony Tuning - umożliwia ustawienie parametrów pracy telefonu, - CHANEL - Summary - wyświetla listę z podsumowaniem stanu kanałów, - Status - wyświetla graficzną ilustrację stanu poszczególnych portów. - SIP - Online Users - wyświetla listę użytkowników online, - ITSP - wyświetla i umożliwia zmianę ustawień usługodawcy VoIP, 4 - Trunk Numbering - wyświetla i umożliwia zmianę ustawień numerowania magistral SIP,

5 - DIALING PLAN - wyświetla i umożliwia konfigurację ustawień takich jak numery dostępu do połączeń międzynarodowych, międzymiastowych, wewnętrznych itp., - IP SETTINGS - wyświetla i umożliwia konfigurację ustawień dotyczących adresacji IP, - PHONE BOOK - wyświetla i umożliwia konfigurację książki telefonicznej urządzenia, - FILE TRANSFER - wyświetla i umożliwia transfer do i z urządzenia plików konfiguracyjnych, - SEARCH - umożliwia wyszukiwanie w listach wpisanych do urządzenia adresów IP, numerów telefonów, oraz tras routowania, - RESTART - umożliwia wykonanie ciepłego/zimnego restartu urządzenia. 9. Konserwacja Centrala VoIP VST 3318A nie wymaga żadnych szczególnych czynności konserwacyjnych. Zalecamy umieszczenie go na trwałej podstawie i takie poprowadzenie przewodów zasilających, aby nie mogły być przypadkowo uszkodzone przez operatora lub osoby postronne. 10. Informacja dla użytkowników o pozbywaniu się urządzeń elektrycznych i elektronicznych (dotyczy gospodarstw domowych) Przedstawiony symbol umieszczony na produktach lub dołączonej do nich dokumentacji informuje, że niesprawnych urządzeń elektrycznych lub elektronicznych nie można wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Prawidłowe postępowanie w razie konieczności utylizacji, powtórnego użycia lub odzysku podzespołów polega na przekazaniu urządzenia do wyspecjalizowanego punktu zbiórki, gdzie będzie przyjęte bezpłatnie. W niektórych krajach produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia. Prawidłowa utylizacja urządzenia umożliwia zachowanie cennych zasobów i uniknięcie negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone przez nieodpowiednie postępowanie z odpadami. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Nieprawidłowa utylizacja odpadów zagrożona jest karami przewidzianymi w odpowiednich przepisach lokalnych. W razie konieczności pozbycia się urządzeń elektrycznych lub elektronicznych, prosimy skontaktować się z najbliższym punktem sprzedaży lub dostawcą, którzy udzielą dodatkowych informacji. 5

6 11. Specyfikacja techniczna VST 3318A Numer Atel #05753 Protokoły SIP (RFC3261, RFC2833) Kodowanie głosu G.711, G.723, G.729 Porty Interfejs FXS Napięcie podtrzymania FXS Prąd pętli Interfejs FXO Obsługa faksu Ustawienia jakości dźwięku Regulacja wzmocnienia Life Line Serwer SIP Proxy 1x 10/100 Mbps RJ-45 (LAN), 1x 10/100 Mbps RJ-45 (WAN), 1x RJ-45 (konsola), 8x FXS, 8x FXO, 1x RJ-45 (CDR) 2 przewody, sygnalizacjia Loop Start 20 V 30 ma 2 przewody, sygnalizacja Loop Start T38 VAD, CNG, G.165/G.168 (eliminacja echa) 16 ms, dynamiczny bufor Jitter +/- 6 db tak tak Ilość licencji użytkownika 24/72 Magistrala SIP 4/24 Liczba jednoczesnych połączeń 48 Funkcje obsługi połączeń Adresacja IP Zarządzanie Wymiary automatyczne zapowiedzi (DISA), melodia przy wstrzymanych połączeniach, automatyczny wybór łącza, grupowanie łączy, klasy łączy, grupa operatorów sieciowych, wybór konkretnego łącza, przechodzenie rozmów przychodzących, przechodzenie rozmów wychodzących, zestawianie połaczeń o najmniejszym koszcie, zarządzanie ruchem, przekazanie rozmowy, przekierowanie rozmowy, parkowanie rozmowy, skrócone wybieranie, grupy Pick Up, DND DHCP, statyczny IP konsola, WWW, telnet, aparat telefoniczny 440x254x66 mm Dopuszczalna temperatura pracy 0 C 50 C Zasilanie Okres gwarancji Producent zasilacz 5V DC 1,5A; ~230V AC 50Hz limitowana dożywotnia Edge-corE Pomimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane w niniejszej instrukcji informacje są wolne od błędów. W celu weryfikacji danych i uzyskania szczegółowych informacji dotyczących niniejszego urządzenia prosimy o odwiedzenie strony Atel Electronics dr/ks/

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER VoIP EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER VoIP EDGE-CORE VG007 #05698 wersja 1.2 Wstęp Router VoIP VG007 jest wielofunkcyjnym urządzeniem sieciowym łączącym w sobie funkcje bramy, punktu dostępowego oraz klienta sieci

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SIECIOWY VPN 1x 10/100 Mbps (WAN) 1x 10/100 Mbps (DMZ) 4x 10/100 Mbps (LAN) EDGE-CORE VR-50 #05699 wersja 1.0 Wstęp VR-50 jest wysokowydajnym routerem sieciowym dedykowanym dla

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI PRINT SERVER 1x 10/100 RJ-45, 1x C36 TP-LINK TL-PS110P #06284 wersja 1.1 Wstęp Print serwer TL-PS110P umoŝliwia udostępnienie drukarki w sieci LAN. Współpracuje z systemami opartymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W9810G #05487 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z modemem ADSL 2+ przeznaczony jest do współpracy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB Cable/DSL; 4x WAN, 1x LAN TP-LINK TL-R488T #06281 wersja 1.0 Wstęp Router TL-R488T firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich przedsiębiorstwach

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC

INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER WLAN RP-WR5442 REPOTEC RP-WR5442 Wersja 1.0 Wstęp Szerokopasmowy bezprzewodowy router WLAN, RP-WR5442 umożliwia szerokopasmową transmisję danych IEEE 802.11b/g/n, ustanawiając

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER SZEROKOPASMOWY Z MODEMEM ADSL 2+, 4 x LAN TP-LINK TD-W8901G #06412 www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06412 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router szerokopasmowy z

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES4524D ES4548D #05950 #05951 wersja 1.0 Wstęp Urządzenia ES4524D i ES4548D są wysokowydajnymi zarządzalnymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR543G #05985 wersja 1.2 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR543G został zaprojektowany dla małych biur oraz domowych sieci bezprzewodowych. UmoŜliwia dzielenie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR541G #05482 wersja 1.4 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR541G łączy w sobie czteroportowy przełącznik, zaporę ogniowa, router sieci NAT i bezprzewodowy

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE

INSTRUKCJA OBSŁUGI. PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE INSTRUKCJA OBSŁUGI PRZEŁĄCZNIK ZARZĄDZALNY L2 20x/44x 10/1000 RJ-45, 4 sloty SFP / RJ-45 EDGE-CORE ES3510 #06087 wersja 1.0 Wstęp Urządzenie ES3510 jest wysokowydajnym zarządzalnym przełącznikami sieciowymi

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI. ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI ROUTER SMB 1x 1000 SFP; 1/2x 1000 WAN, 8x 1000 LAN TP-LINK TL-R4199G TL-R4299G #06414 #06415 wersja 1.0 Wstęp Router firmy TP-LINK to doskonałe urządzenie do zastosowań w małych i średnich

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK

INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY ROUTER TP-LINK TL-WR941ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06426 TL-WR841ND www.atel.com.pl/produkt.php?hash=06430 #06426 #06430 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowy router TL-WR841ND/TL-WR941ND

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS

INSTRUKCJA OBSŁUGI. SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS INSTRUKCJA OBSŁUGI SIECIOWY SERWER PLIKÓW 3x SATA, 2x 10/1000 THECUS N3200 #06330 wersja 1.2 Wstęp Urządzenie N3200 to wysoko wydajny serwer plików przeznaczony dla uŝytkowników domowych oraz małych przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA

INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA INSTRUKCJA OBSŁUGI JEDNOPORTOWY PRZEŁĄCZNIK KVM IP TYPU DESKTOP, METAL OXCA KIP-101 #06192 wersja 1.1 Wstęp Przełącznik KVM umoŝliwia kontrolę nad jednym lub wieloma komputerami lokalnie po stronie serwera

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWE URZĄDZENIE SIECIOWE WLAN INTEREPOCH IWE1100 2.4 GHz IWE1100-A IWE1100-R IWE1100-T wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe WLAN RP-WA0804 jest przeznaczone do

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY Power Station 5 UBIQUITI PS5-22V PS5-EXT #06439 #06440 wersja 1.4 Wstęp Power Station PS5 to wszechstronne urządzenie sieciowe zaprojektowane z myślą o

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWY PUNKT DOSTĘPOWY 2,4 / ~ 5 GHz model RDAT-81 #05371 wersja 1.0 Wstęp Bezprzewodowe urządzenie sieciowe RDAT-81 jest przeznaczone do łączenia stacji roboczych do sieci LAN

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON

INSTRUKCJA OBSŁUGI. BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON INSTRUKCJA OBSŁUGI BEZPRZEWODOWA KARTA SIECIOWA PCI / mini PCI WISTRON VZA-81 CM9 #05344 #05363 wersja 1.1 Wstęp Bezprzewodowe karty sieciowe: PCI VZA-81 oraz mini-pci CM9 to uniwersalne i niedrogie rozwiązania

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK SZYBKIEJ KONFIGURACJI Instrukcja obsługi SC8100 SC8110

PODRĘCZNIK SZYBKIEJ KONFIGURACJI Instrukcja obsługi SC8100 SC8110 Instrukcja obsługi SC8100 SC8110 Spis treści Wprowadzenie 2 Opis produktu 2 Zawartość podręcznika 2 Dokumentacja pokrewna 2 Wyposażenie dodatkowe Opis 4 Panel przedni 5 Panel tylny Zawartość pudełka 6

Bardziej szczegółowo

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika

Smart PowerBank. Rev.: 1.1. Instrukcja Użytkownika Smart PowerBank Rev.: 1.1 Instrukcja Użytkownika SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Bezpieczeństwo użytkowania 3. Zasady bezpieczeństwa 4. Zawartość opakowania 5. Opis ogólny, zasada działania 6. Podłączanie 7. Specyfikacja

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA APLIKACJI ASTRO OSD MENAGER PRECISION GPS VIDEO TIME INSERTER. Autor Tomasz Wężyk

INSTRUKCJA APLIKACJI ASTRO OSD MENAGER PRECISION GPS VIDEO TIME INSERTER. Autor Tomasz Wężyk INSTRUKCJA APLIKACJI ASTRO OSD MENAGER PRECISION GPS VIDEO TIME INSERTER Autor Tomasz Wężyk Piotrków Trybunalski środa 18 luty 2015 1 Aplikacja powstała w celu ułatwienia komunikacji urządzenia o nazwie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA. Slican ITS-0206 Slican ITS-0286

INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA. Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA centrali telefonicznej klasy IP-PBX Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 Wydanie 1.01 SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja Obsługi. Tester sieciowy TPT-8020A

Instrukcja Obsługi. Tester sieciowy TPT-8020A Instrukcja Obsługi Tester sieciowy TPT-8020A #07700 wersja 1.3 Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Wygląd... 4 3 Weryfikacja... 5 3.1 Zawartość pudełka... 5 3.2 Zasilanie... 5 3.3 Włączanie urządzenia i

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA. Slican ITS-0206 Slican ITS-0286

INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA. Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 INSTRUKCJA INSTALACJI I PROGRAMOWANIA centrali telefonicznej klasy IP-PBX Slican ITS-0206 Slican ITS-0286 Wydanie 1.01.A SLICAN Sp. z o.o. www.slican.pl e-mail: office@slican.pl Producent zastrzega sobie

Bardziej szczegółowo

SZUKACZ I TESTER OKABLOWANIA NS-DX RJ-11, RJ-45

SZUKACZ I TESTER OKABLOWANIA NS-DX RJ-11, RJ-45 INSTRUKCJA OBSŁUGI SZUKACZ I TESTER OKABLOWANIA NS-DX RJ-11, RJ-45 #08337 wersja 1.0 Wstęp Tester WT-4103 umoŝliwia detekcję występujących w sieci zakłóceń i błędów okablowania koncentrycznego, telefonicznego,

Bardziej szczegółowo

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON

SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON SZYBKI INTERNET LEPSZY TELEFON Podręcznik Użytkownika Szybki Internet, Lepszy Telefon Modem Pirelli DRG A223G Spis treści Wymagania techniczne 3 Zawartość pakietu 4 Instalacja modemu 5 1. Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA IPG-200/IPG-110 Bramka / Router VoIP V1.0_20120227 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 1 WPROWADZENIE... 5 1.1 ODBIORCY 5 1.2 TABELA AKRONIMÓW 5 1.3 WPROWADZENIE 5 1.4 PANEL PRZEDNI DIODY

Bardziej szczegółowo

instrukcja obsługi NMS Client 7-T

instrukcja obsługi NMS Client 7-T instrukcja obsługi NMS Client 7-T UWAGI INFORMACJE I OSTRZEŻENIA Dyrektywy EMC (2004/108/EC) i LVD (2006/95/EC) Oznakowanie CE Nasze produkty spełniają wymagania zawarte w dyrektywach oraz przepisach krajowych

Bardziej szczegółowo

KPD-1601 KPD-801 KPD-401

KPD-1601 KPD-801 KPD-401 REJESTRATOR CYFROWY modele: KPD-1601 KPD-801 KPD-401 Instrukcja obsługi i instalacji 1 Wszystkie niżej wymienione wskazówki dotyczące bezpiecznego użytkowania urządzenia należy przeczytać przed włączeniem

Bardziej szczegółowo