Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa. Małgorzata Tobiszewska"

Transkrypt

1 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska 1

2 2

3 Centra gospodarcze i naukowe jako lokalizacje wspierające innowacyjne przedsiębiorstwa Małgorzata Tobiszewska Warszawa

4 Broszura została przygotowana w ramach projektu Utworzenie Centrum Badań i Analiz realizowanego przez Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet V Dobre Rządzenie, Działanie 5.5 Rozwój dialogu społecznego, Poddziałanie Wzmocnienie uczestników dialogu społecznego. Autor: Małgorzata Tobiszewska Wydawca: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej, ul. Brukselska 7, Warszawa ISBN: Broszura bezpłatna Projekt, skład, łamanie, druk i oprawa: Grafpol Agnieszka Blicharz-Krupińska ul. Czarnieckiego Wrocław tel tel./fax MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ 2 Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

5 Spis treści 1. Wprowadzenie Synteza Metodologia badania Rola centrów gospodarczych i naukowych we wdrażaniu innowacji w Polsce Efekty funkcjonowania centrów gospodarczych i naukowych Innowacyjność przedsiębiorstw Formy wsparcia dla kreatywnych i innowacyjnych przedsiębiorstw Bariery we wdrażaniu innowacji w przedsiębiorstwach Innowacyjność w Polsce i we Francji na tle krajów Unii Europejskiej Przykłady wsparcia udzielanego innowacyjnym przedsiębiorstwom we Francji Wnioski z badania i rekomendacje Literatura Spis wykresów Spis rysunków Aneks Nota o autorze

6 4

7 1. Wprowadzenie Trendy widoczne w nowoczesnych światowych gospodarkach jednoznacznie wskazują, że gwarancją rozwoju Polski jest osiągnięcie przewagi konkurencyjnej opartej na wiedzy i innowacjach. Polska przez lata konkurowała tanią siłą roboczą, jednak obecnie w ewoluującej gospodarce takie rozwiązanie nie jest już wystarczająco dobre. Sukces odnoszą tylko te państwa, które potrafią wyzwolić w swojej gospodarce rozwiązania generujące innowacje. Jak Polska jest przygotowana na rozwijanie innowacji? Czy potrafimy wspierać innowacyjne przedsiębiorstwa? Czy centra gospodarcze i naukowe pobudzają innowacyjność firm? Czy umiemy przezwyciężyć bariery we wdrażaniu nowoczesnych rozwiązań? Czy mamy odpowiednie zachęty do pobudzania innowacji w przedsiębiorstwach? Jakie rozwiązania stosowane w bardziej innowacyjnych państwach możemy zaimplementować w Polsce, aby innowacyjność polskich przedsiębiorstw stała się codziennością? Celem analizy porównawczej jest uzyskanie odpowiedzi na powyższe pytania oraz porównanie mechanizmów wsparcia innowacyjnych przedsięwzięć w Polsce i we Francji. Badanie ma również wskazać potrzeby innowacyjnych firm, aby uzyskiwane wsparcie było celowe, skuteczne i efektywne. W opracowaniu porównano innowacyjność Polski i Francji na podstawie Sumarycznego Indeksu Innowacyjności. Polska zajmuje odległe miejsce w rankingu krajów innowacyjnych, natomiast innowacyjność Francji od lat utrzymuje się powyżej średniej UE. W rozdziale 6 przedstawione są formy wsparcia francuskich innowacyjnych przedsiębiorstw na przykładzie klastra Cap Digital Paris Region, który posiada najwyższe wyróżnienie złotą odznakę Cluster Management Excellence. 5

8 6

9 2. Synteza 1. Z roku na rok innowacyjność polskich firm rośnie. Jednak w porównaniu do innych państw w Europie i na świecie jest ona bardzo niska, Polska zajmuje pod tym względem dopiero 25 miejsce w rankingu innowacyjności krajów UE Centra gospodarcze i naukowe koncentrują wokół siebie inwestycje oraz innowacyjne przedsiębiorstwa z korzyścią dla całego otoczenia. 3. Należy uatrakcyjnić system ulg podatkowych tak, aby zachęcić przedsiębiorstwa do inwestowania w innowacje. 4. Zewnętrzne finansowanie innowacji w przedsiębiorstwach powinno być bardziej dostępne i łatwiejsze do pozyskania przez przedsiębiorców. 5. Udzielane wsparcie innowacyjnym firmom powinno być bardziej elastyczne oraz dopasowane do potrzeb konkretnego podmiotu. 6. Przedsiębiorstwa ubiegające się o zewnętrzne finansowanie na innowacje powinny wykazać się wkładem własnym na inwestycję. 7

10 8

11 3. Metodologia badania W analizie wykorzystano następujące metody: analiza Desk Research (analiza danych wtórnych), studia przypadków, a także wywiady pogłębione IDI. Wywiady pogłębione zostały przeprowadzone z kadrą zarządzającą 5 polskich firm, które mają swoje siedziby na terenie woj. pomorskiego, w okresie od r. do r. i trwały od 1,5 do 2 godzin. Kluczowym elementem decydującym o wyborze przedsiębiorstwa do badania było wdrażanie przez daną firmę innowacji na skalę rynku, a nie wyłącznie na skalę przedsiębiorstwa. Ich charakterystyka jest następująca: u Przedsiębiorstwo I Rok powstania: 2014 Wielkość: Mikroprzedsiębiorstwo Branża: IT Rodzaj wdrożonych innowacji: produktowo-usługowe oraz procesowe. Wdrożone innowacje: zintegrowany system do zarządzania fermami wiatrowymi u Przedsiębiorstwo II Rok powstania: 2014 Wielkość: Mikroprzedsiębiorstwo Branża: IT Rodzaj wdrożonych innowacji: produktowo-usługowe Wdrożone innowacje: platforma wspierająca działania zarządzania zgodnością ze standardami i normami u Przedsiębiorstwo III Rok powstania: 2013 Wielkość: Mikroprzedsiębiorstwo Branża: IT Rodzaj wdrożonych innowacji: produktowo-usługowe oraz marketingowe Wdrożone innowacje: witryny transparentne, aplikacje mobilne 9

12 u Przedsiębiorstwo IV Rok powstania: 2013 Wielkość: Mikroprzedsiębiorstwo Branża: IT, elektronika Rodzaj wdrożonych innowacji: produktowo-usługowa Wdrożone innowacje: nawigacja w przestrzeni zamkniętej u Przedsiębiorstwo V Rok powstania: 2005 Wielkość: Duże przedsiębiorstwo Branża: energetyczna Rodzaj wdrożonych innowacji: produktowo-usługowe, procesowe, marketingowe, organizacyjne Wdrożone innowacje: zastosowanie nowych technologii wytwarzania i magazynowania energii, wdrażanie elementów sieci inteligentnych. Podczas wywiadu pogłębionego kadrze zarządzającej przedsiębiorstwami zadawano pytania zawarte w poniższym scenariuszu: 1. Wdrożone innowacje w ostatnich 3 latach w Państwa przedsiębiorstwie można zaliczyć do: innowacji produktowo-usługowych (istotnie ulepszone wyroby lub usługi) innowacji procesowych (istotnie ulepszone metody wytwarzania lub dystrybucji wyrobów i usług) innowacji marketingowych innowacji organizacyjnych 2. Jakie innowacje wdrożyliście Państwo w ostatnim roku? Na czym polegały? 3. Co sprzyja wdrażaniu innowacji w Państwa firmie? Jakie czynniki wewnętrzne i zewnętrzne? Czy macie Państwo wypracowane jakieś dobre praktyki/rozwiązania sprzyjające wdrażaniu innowacji? 4. Jakie są efekty ekonomiczne wdrożonych innowacji dla Państwa firmy? 5. Czy Państwa firma otrzymała pomoc zewnętrzną (wsparcie finansowe, organizacyjne, doradcze, lokalizacyjne, na wdrożenie innowacji itp.)? Na czym polegało udzielone wsparcie? Czy Państwa firma wdrożyłaby te in- 10

13 nowacje bez wsparcia zewnętrznego? Jaki wpływ miałoby nieotrzymanie wsparcia zewnętrznego na wdrażane innowacje? 6. Czy w zakresie wdrażanych innowacji Państwa firma współpracowała z jednostką naukową? Na czym polegała współpraca? Jaka to była jednostka naukowa? 7. Czy wg Pana/i oceny centra gospodarcze i naukowe przyciągają kreatywne i innowacyjne przedsiębiorstwa? Co powoduje, że kreatywne i innowacyjne jednostki chcą lokalizować się w centrach gospodarczych i naukowych? 8. Jakie korzyści Państwa firma dostrzega (z punktu widzenia wdrażania innowacji) w usytuowaniu w Polsce Specjalnych Stref Ekonomicznych, Parków Naukowo-Technologicznych itp? Jakie znaczenie dla wdrażania innowacji w Państwa firmie ma fakt lokalizacji w okolicy centrum gospodarczego i naukowego? 9. Jakie są największe bariery we wdrażaniu innowacji w Państwa przedsiębiorstwie? Wprowadzenie jakich rozwiązań pozwoliłoby na usunięcie tych barier? 10. Co Pana/i zdaniem powstrzymuje inne przedsiębiorstwa we wdrażaniu innowacji? 11. Jakie wg Pana zachęty dla przedsiębiorców spowodowałyby zwiększenie innowacyjności firm, budowania gospodarki opartej na wiedzy? Przeprowadzony został również wywiad pogłębiony w Cap Digital Paris Region. 11

14 12

15 4. Rola centrów gospodarczych i naukowych we wdrażaniu innowacji w Polsce 4.1. Efekty funkcjonowania centrów gospodarczych i naukowych Centra gospodarcze i naukowe to ośrodki koncentracji nauki, biznesu oraz jednostek wspierających przedsiębiorstwa, takie jak: specjalne strefy ekonomiczne, parki naukowo-technologiczne, inkubatory i klastry. Działalność dużych centrów badawczo-rozwojowych pozytywnie wpływa na rozwój regionów, w których są zlokalizowane. Wiele firm współpracuje z regionalnymi ośrodkami akademickimi i innymi jednostkami naukowymi. Tworzą się powiązania kooperacyjne na linii biznes nauka. Formuła współpracy pomiędzy dużymi inwestorami a ośrodkami naukowymi często przyjmuje formy kooperacji w ramach klastrów, parków technologicznych, Centrów Transferu Technologii (CTT) itd. W rezultacie zyskują również lokalne firmy, w tym małe i średnie przedsiębiorstwa, przejmując rolę dostawców usług, podzespołów i zaawansowanych komponentów. Częściej też lokalni kooperanci angażują się w działalność badawczo-rozwojową 1. Klaster to geograficzne skupisko wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących usługi, firm działających w pokrewnych sektorach i związanych z nimi instytucji (na przykład uniwersytetów, jednostek normalizujących, stowarzyszeń branżowych, instytucji wspierających) w poszczególnych dziedzinach, konkurujących między sobą, ale również współpracujących. Klaster jest ściśle związany z terytorium, na którym działa, jest zakorzeniony regionalnie. Klastry stanowią specyficzną formę organizacji produkcji, polegającą na koncentracji w bliskiej przestrzeni elastycznych przedsiębiorstw prowadzących komplementarną działalność gospodarczą. Podmioty te równo- 1 Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Sektor B+R w Polsce, Pozyskano z: 13

16 cześnie współpracują i konkurują między sobą, mają także relacje z innymi instytucjami działającymi w danej sferze. Podstawą powstania klastra są kooperacyjne powiązania występujące pomiędzy podmiotami, generujące procesy wytwarzania specyficznej wiedzy oraz zwiększające zdolności adaptacyjne 2. Na koniec I kwartału 2015 r. zgłoszonych do PARP było 177 klastrów działających na terenie Polski. Na podstawie zgłoszeń można stwierdzić, że: wciąż najwięcej klastrów, bo 33, zlokalizowanych jest w województwie mazowieckim, 23 w śląskim, 20 w wielkopolskim; najmniej, po 2 klastry w województwach kujawsko-pomorskim i warmińsko-mazurskim; najwięcej klastrów działa w branżach takich jak: IT, ICT, media 20; bioenergia, energetyka, odnawialne źródła energii 19; budownictwo, w tym ekologiczne 19; medycyna, usługi medyczne, rehabilitacja, biomedycyna 18; przemysł spożywczy 12; turystyka 10; 1. łączna liczba wszystkich członków klastrów, w podziale na typy podmiotów, to: przedsiębiorcy 5 065; jednostki naukowe 587; instytucje otoczenia biznesu 553 oraz inne podmioty 1 133; klastry deklarują posiadanie łącznie: centra badawcze 123; laboratoria 435; sale konferencyjne 497; zaplecze szkoleniowe 535 jednostek; deklarowany zasięg oddziaływania klastrów to głównie regionalny 157 i ponadregionalny 143; globalny zasięg zadeklarowało 37 klastrów 3. Wyniki badań benchmarkingowych przeprowadzonych dla Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu w 35 polskich klastrach pokazują, że odsetek wskazań o bardzo małym wpływie klastra na wdrożenie innowacji produktowych, procesowych, organizacyjnych i marketingowych w przedsiębiorstwach jest bardzo wysoki i wynosi 42,5% 51,1%, natomiast odsetek wskazań o bardzo dużym wpływie klastra na wdrożenie innowacji wynosi zaledwie 6,4% 10,2%. Oznacza to, że wpływ klastrów na innowacyjność przedsiębiorstw jest odczuwalny, jednakże skala tego wpływu jest jeszcze bardzo mała (Wykres 1.). 2 Definicja klastra wg Polskiej Agencji Rozwoju Przemysłu. 3 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2012), Klastry w Polsce. Katalog. Pozyskano z: 14

17 Wykres 1. Ocena stopnia, w jakim udział przedsiębiorstwa w klastrze przyczynił się do wprowadzenia innowacji. Źródło: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, (2014), Benchmarking klastrów w Polsce edycja Raport z badania. W badaniu benchmarkingowym, analizując silne strony zauważono, że jest coraz więcej klastrów w Polsce, w których: Udział wydatków na B+R w wydatkach na działalność innowacyjną (w ciągu ostatnich dwóch lat) przekroczył 25%, W ciągu ostatnich dwóch lat zrealizowano więcej niż pięć projektów badawczych, Podmioty osiągają dobre wyniki w internacjonalizacji, gdzie prawie połowa klastrów w fazie wzrostu funkcjonuje na co najmniej 10 rynkach zagranicznych i tylko nieliczne klastry nie mają doświadczenia w działalności na rynkach zagranicznych. 15

18 Badanie umożliwiło zdiagnozowanie również słabych stron polskich klastrów, do których można zaliczyć: Niską innowacyjność przedsiębiorstw w klastrze. Małą liczbę innowacji objętych ochroną prawną wprowadzonych w klastrze w ostatnich dwóch latach. Niewielką liczbę klastrów realizujących wspólną aktywność rynkową, jak np. wspólne zamówienia, zaopatrzenie na rzecz firm w klastrze. Słabą aktywność klastra w przygotowywaniu ofert dla odbiorców z zewnętrz. Niewiele pozyskanych zewnętrznych środków finansowych na projekty klastrowe. Słaby przyrost zatrudnienia w podmiotach działających w klastrze. Słabe efekty współpracy z sektorem nauki, czego efektem jest mało spinoffów w klastrach. Słabe wsparcie finansowe klastrów ze strony władz publicznych. Słaba współpraca z innymi podmiotami regionalnych systemów innowacji, w tym z instytucjami otoczenia biznesu 4. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. w opracowanej strategii do 2020 r. podaje specjalne strefy ekonomiczne jako obszary do lokowania innowacyjnych produkcji 5. Funkcjonowanie specjalnych stref ekonomicznych ma na celu wsparcie rozwoju regionów, m.in. poprzez przyciąganie inwestycji, tworzenie lokalnych więzi kooperacyjnych w regionie oraz napływ nowych technologii oraz innowacyjnych rozwiązań. Za inwestycje kwalifikujące się do wsparcia instrumentem specjalnych stref ekonomicznych uznaje się inwestycje: innowacyjne, realizowane w sektorach priorytetowych, wspierające rozwój klastrów, parków przemysłowych i technologicznych, zwiększające stopień uprzemysłowienia regionów słabo uprzemysłowionych, tworzące określoną liczbę nowych miejsc pracy. 4 Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (2014), Benchmarking klastrów w Polsce edycja Raport z badania. Pozyskano z: 5 Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. (2014), Włączamy rozwój. Zmieniamy przemysł. Strategia Agencji Rozwoju Przemysłu S.A. w perspektywie do 2020 r. Pozyskano z: 16

19 W niektórych przypadkach kryterium wspierania rozwoju klastrów jest jednym z kryteriów wydawania zezwolenia na działalność na terenie SSE. Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych określa zasady i tryb ich ustanawiania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzania takimi strefami oraz szczególne zasady i warunki prowadzenia na ich terenie działalności gospodarczej 6. Zespół ekspertów z Uniwersytetu Łódzkiego pod kierownictwem prof. Radosława Pastusiaka w 2013 r. oszacował efektywność funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Powołano je w celu rozwoju określonych dziedzin gospodarki, rozwoju i wdrożenia nowych rozwiązań technologicznych w gospodarce oraz rozwoju eksportu 7. W 2014 r. całkowity obszar SSE wzrósł do poziomu ha, a średni stopień jego zagospodarowania wyniósł 61,6%. Na koniec 2014 r. przedsiębiorcy posiadali ważnych zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie stref. W 2014 r. skumulowana wartość inwestycji wyniosła blisko 102 mld zł, co oznacza jej wzrost o ponad 8,8 mld zł (tj. o 9,5%) w stosunku do roku poprzedniego. Na koniec grudnia 2014 r. inwestorzy zatrudniali łącznie blisko 296 tys. pracowników. W stosunku do 2013 r. ich liczba zwiększyła się o 28,9 tys., tj. o 10,8%. Zainwestowany w strefach kapitał w ponad 74% pochodził z sześciu krajów, tj.: Polski, Niemiec, USA, Holandii, Japonii i Włoch. Struktura branżowa inwestycji nie uległa istotnym zmianom. Największy udział w skumulowanej wartości inwestycji miały firmy z branży motoryzacyjnej (26,0%). Kolejne miejsca zajęli producenci wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych (10,2%) oraz przedsiębiorcy produkujący wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (8,7%). Lokalizację i obszar poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych pokazuje Tabela 1. (Aneks, Tabela 1). Specjalne Strefy Ekonomiczne są narzędziem, które przyczyniło się do utworzenia wielu nowych miejsc pracy na terenach o strukturalnym bezrobociu oraz do rewitalizacji wielu obszarów przemysłowych. Oddziaływanie SSE na otoczenie społeczno-gospodarcze jest bardzo szerokie. Podsumowując wykonane analizy szacowania efektywności funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce, można stwierdzić, że ich utworzenie przyniosło Polsce 181,7 mld zł (wa- 6 Ustawa z dnia 20 października 1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych. 7 Uniwersytet Łódzki (2013), Ocena efektywności funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Część I. Pozyskano z: Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Efekty+SSE 17

20 riant bez podatku VAT) w wartości na rok Spodziewane korzyści są rozłożone na lata analizy, czyli , a wartość ta jest wyceną efektów gospodarczych, jakie za sprawą SSE pojawiały i pojawią się w przyszłości w Polsce. Opierając się na danych historycznych na koniec 2012 roku, można stwierdzić, że 1 mln zł pomocy publicznej dla przedsiębiorstw strefowych wygenerował: 6,95 mln zł inwestycji dokonanych przez przedsiębiorstwa z SSE, 0,23 mln zł inwestycji infrastrukturalnych dokonanych przez zarządzających strefami, a także samorządy lokalne oraz gestorów mediów, 0,37 mln zł podatku dochodowego (CIT) zapłaconego przez przedsiębiorstwa działające w SSE (po wykorzystaniu zwolnienia podatkowego), 4,11 mln zł podatku VAT zapłaconego przez przedsiębiorstwa działające w SSE, 17 nowych miejsc pracy w SSE (wynikających z deklaracji w zezwoleniach), 31 miejsca pracy w przedsiębiorstwach działających w SSE (faktyczne zatrudnienie ogółem) Wartość NPV dla poszczególnych stref w mln. zł Wykres 2. Wartość NPV dla poszczególnych stref. Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Uniwersytet Łódzki (2013), Ocena efektywności funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Część II. 8 Uniwersytet Łódzki (2013), Ocena efektywności funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Część I. Pozyskano z: Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Efekty+SSE 18

21 Wykres 2 pokazuje, że każda ze stref wypracowała nadwyżkę finansową, jednak wartości NPV, jakie zostały obliczone dla poszczególnych stref, są mocno zróżnicowane. Największe efekty finansowe przynoszą strefy o wysokich nakładach inwestycyjnych, długo działające. Organizacja SSE na tych terenach jest prawdziwym sukcesem finansowym dla regionu oraz państwa. Strefy działające na terenach wysoko zurbanizowanych, przynoszą wysoki efekt finansowy, ze względu na to, że lokalizacje te są atrakcyjne dla inwestorów 9. Istotną rolę we wspieraniu innowacyjnych przedsiębiorstw odgrywają również inne podmioty zlokalizowane w centrach gospodarczych i naukowych, takie jak parki technologiczne, inkubatory, jednostki badawczo-rozwojowe oraz uczelnie wyższe. Z punktu widzenia oceny dostępności i wykorzystania infrastruktury wsparcia różni je specyfika, rodzaj i zakres oferty dedykowanej innowacyjnym firmom 10. Park technologiczny czy park naukowy jest wyodrębnioną jednostką ukierunkowaną na rozwój działalności przedsiębiorców wykorzystujących nowoczesne technologie, w szczególności małych i średnich przedsiębiorców, w oparciu o korzystanie z wyodrębnionych nieruchomości i infrastruktury technicznej. Realizując kompleksowe wsparcie, parki technologiczne oferują przedsiębiorcom także usługi doradztwa w zakresie rozwoju, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne. W 2014 r. w Polsce funkcjonowały 42 parki technologiczne zlokalizowane w miastach (lub ich pobliżu) pełniących rolę regionalnych lub lokalnych liderów gospodarczych. Założenie parków technologicznych w takich ośrodkach miejskich, jak Kraków, Wrocław, Poznań czy Trójmiasto, które oprócz silnych tradycji przemysłowych są siedzibami kilku uczelni, dało podstawy do zwiększenia motywacji zarówno władz lokalnych do podejmowania inicjatyw wspierania parków, jak i przedsiębiorców do podejmowania swojej działalności w takich sprzyjających warunkach. Warto też zwrócić uwagę na parki zlokalizowane w miastach o mniejszym potencjale, np. w Kielcach (Kielecki Park Technologiczny) czy Elbląg (Elbląski Park Technologiczny). Dzięki silnemu wsparciu władz lokalnych stają się 9 Uniwersytet Łódzki (2013), Ocena efektywności funkcjonowania Specjalnych Stref Ekonomicznych w Polsce. Część II. Pozyskano z: Wsparcie+finansowe+i+inwestycje/Specjalne+strefy+ekonomiczne/Efekty+SSE 10 Szultka S. (red.) (2014), Infrastruktura wsparcia Przedsiębiorczości pod kątem branż o największym potencjale rozwoju. Gdańsk, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, ISBN:

22 one motorami rozwoju regionów, będąc przykładem niestandardowych rozwiązań polityki regionalnej 11. W Polsce w 2014 roku działały 42 parki technologiczne, najwięcej parków znajduje się w województwach wielkopolskim i śląskim (po 6) oraz dolnośląskim (5). Połowa badanych parków technologicznych zlokalizowana jest w średnich miastach od 50 do 300 tys. mieszkańców, a jedna trzecia w dużych miastach od 300 tys. do 800 tys. mieszkańców. Rysunek 1. Rozmieszczenie parków naukowo-technologicznych na terenie Polski. Źródło: Portal Innowacji. Inkubator technologiczny to wyodrębniony organizacyjnie, budżetowo i lokalowo podmiot prowadzący kompleksowy program wsparcia początkującego przedsiębiorcy i procesu tworzenia nowej firmy od pomysłu do stabilności rynkowej (tzw. program inkubacji przedsiębiorczości technologicznej), łączący ofertę lokalową z usługami wspierającymi rozwój młodych innowacyjnych firm w otoczeniu lub ścisłym powiązaniu z instytucjami naukowo-badawczymi. Podstawowym zadaniem inkubatora jest zapewnienie pomocy małej 11 Portal Innowacji. Pozyskano z: 20

23 firmie z obszaru nowoczesnych technologii w jej pierwszym okresie działania. Taka firma czerpie korzyści z bezpośredniego kontaktu z pracownikami inkubatora: trenerami i doradcami, a także innymi przedsiębiorcami korzystającymi z jego usług, dzięki czemu uzyskuje się efekt synergii. Młody przedsiębiorca może liczyć na preferencyjną stawkę wynajmu pomieszczenia biurowego oraz infrastruktury technicznej i serwisowej. Uzyskuje także dostęp do oferty szkoleniowej, informacyjnej oraz doradczej oraz pomoc w procesie transferu technologii. Pobyt firmy w inkubatorze trwa przeciętnie od 3 do 5 lat, z czego w końcowym okresie stawki oferowane przez inkubator są już zbliżone do cen rynkowych. W stopniowy sposób firma przyzwyczaja się więc do funkcjonowania zgodnie z regułami wolnego rynku. W Polsce działają 23 inkubatory technologiczne, ulokowane w 10 województwach najwięcej w województwie podkarpackim (5) i pomorskim (4). Połowa badanych inkubatorów technologicznych funkcjonuje w miastach akademickich (tak jest m.in. w przypadku Gdańska, Krakowa, Kielc, Poznania, Rzeszowa, Szczecina), będących jednocześnie biegunami wzrostu w skali regionalnej. Natomiast druga połowa badanej populacji jest ulokowana w mniejszych ośrodkach 12. Rysunek 2. Rozmieszczenie inkubatorów technologicznych na terenie Polski. Źródło: Portal Innowacji. 12 Portal Innowacji. Pozyskano z: 21

24 Centra transferu technologii (CTT) to jednostki o charakterze doradczokonsultacyjno-informacyjnym, wspierające i koordynujące realizację procesów transferu technologii i wszystkich towarzyszących tym procesom zadań 13. Uczelnie, zgodnie z ustawą z dnia r. Prawo o szkolnictwie wyższym, mogą powoływać CTT w celu lepszego wykorzystania potencjału intelektualnego i technicznego uczelni 14. Głównym celem działalności centrów transferu technologii jest szeroko rozumiana eksploatacja i komercjalizacja wiedzy. CTT jako główne cele działalności wskazują: komercjalizację i transfer technologii (transfer technologii do gospodarki, komercjalizacja wyników badań naukowych, współpraca z przedsiębiorcami w celu transferu technologii, budowa uczelnianego systemu transferu technologii) oraz zarządzanie własnością intelektualną (ochrona wyników badań naukowych, udostępnianie praw z patentów, umowy licencyjne i wdrożeniowe). Ponadto wśród trzech głównych celów najczęściej wskazywane są: wspieranie przedsiębiorczości, promowanie wyników badań naukowych oraz kreowanie współpracy z biznesem. Obecnie funkcjonuje 41 CTT, natomiast Rozkład geograficzny CTT odpowiada lokalizacji szkół wyższych Gabriel P., Krzewiński Z., Wawrzynowicz J.(2014), Modele komercjalizacji innowacyjnych rozwiązań w województwie pomorskim, Gdańsk, Urząd Marszałkowski Województwa Pomorskiego, ISBN Ustawa z dnia r., Prawo o szkolnictwie wyższym. 15 Portal Innowacji. Pozyskano z: 22

25 Rysunek 3. Rozmieszczenie Centrów Transferu Technologii na terenie Polski. Źródło: Portal Innowacji Innowacyjność przedsiębiorstw Innowacja oznacza wdrożenie w praktyce gospodarczej nowego albo znacząco udoskonalonego produktu, usługi lub procesu, w tym także wdrożenie nowej metody marketingowej lub organizacyjnej redefiniującej sposób pracy lub relacje przedsiębiorstwa z otoczeniem. Nowe rozwiązanie nie jest innowacją, dopóki nie ma ono praktycznego zastosowania. Innowacja może mieć charakter techniczny, marketingowy, organizacyjny lub procesowy 16. Konkurencyjność polskiej gospodarki oparta jest od wielu lat na niskich kosztach pracy i transferze technologii z krajów wysoko rozwiniętych. Ten model rozwoju jednak się wyczerpuje wraz ze stałym wzrostem PKB. Aby pozostać konkurencyjną, polska gospodarka w coraz większym stopniu musi wykorzystywać innowacyjność rodzimych przedsiębiorstw i tworzone przez nie lub środowisko naukowe nowe rozwiązania produktowe, procesowe, organizacyjne czy marketingowe. W krajach rozwiniętych siłą napędową wzrostu gospodarczego są aż w 80% właśnie innowacje. Polityka spójności UE ukierunkowuje inwestycje ze 16 Definicja innowacji wg OECD (Organization for Economic Co-operation and Development). 23

26 środków UE na cztery kluczowe obszary sprzyjające wzrostowi gospodarczemu i tworzeniu miejsc pracy: Badania i innowacje, Technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK), Wspieranie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną. Priorytetem dla UE stała się intensyfikacja badań, rozwoju technologicznego i działalności innowacyjnej 17. Polska osiągnęła dużą dynamikę wzrostu nakładów na działalność badawczorozwojową. W okresie skumulowany wzrost wyniósł w Polsce 122,5%, podczas gdy w krajach UE wynosił 27,4%. Wysoka dynamika wzrostu jest cechą charakterystyczną dla gospodarek wschodzących w regionie, przy czym poziom nakładów w Polsce na działalność B+R jest nadal stosunkowo niski. W szczególności w kontekście działalności B+R rozwijają się następujące branże: motoryzacyjna, lotnicza, elektroniczna, telekomunikacyjna, IT, biotechnologiczna i biochemiczna, inżynierii medycznej i farmaceutycznej, budownictwa oraz robotyki i nanotechnologii. W latach aktywność innowacyjną wykazało 18,4% przedsiębiorstw przemysłowych oraz 12,8% przedsiębiorstw z sektora usług (wobec 17,7% i 13,9% w latach ). Nowe lub istotnie ulepszone innowacje produktowe lub procesowe wprowadziło 17,1% przedsiębiorstw przemysłowych i 11,4% przedsiębiorstw z sektora usług. Rodzaje innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa pokazuje Rysunek Komisja Europejska (2014), Polityka Spójności UE na lata Ukierunkowanie inwestycji na działania wspierające wzrost gospodarczy. Pozyskano z: 24

27 Rysunek 4. Rodzaje innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa. Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS. W ramach innowacji produktowych, nowe lub istotnie ulepszone wyroby wprowadziło 10,2% przedsiębiorstw przemysłowych, natomiast nowe lub istotnie ulepszone usługi 3,9% przedsiębiorstw z sektora usług. Spośród innowacji procesowych przedsiębiorstwa przemysłowe najczęściej wdrażały nowe metody wytwarzania wyrobów i usług (9,6%), a podmioty w sektorze usług nowe metody wspierające procesy w przedsiębiorstwach (6,2%). W latach nowe lub istotnie ulepszone produkty lub procesy wprowadziło w Polsce 17,1% przedsiębiorstw przemysłowych i 11,4% przedsiębiorstw z sektora usług. W przedsiębiorstwach przemysłowych oraz w sektorze usług najczęściej były wprowadzane innowacje procesowe (odpowiednio 12,8% i 8,5%). Nakłady na działalność innowacyjną w przedsiębiorstwach przemysłowych w 2013 r. wyniosły ,9 mln zł, a w przedsiębiorstwach z sektora usług ,9 mln zł. Dominującym rodzajem nakładów, zarówno w przedsiębiorstwach przemysłowych, jak i w sektorze usług, były nakłady inwestycyjne, które stanowiły odpowiednio 73,6% i 42,4% wszystkich nakładów na innowacje. Nakłady na działalność innowacyjną w przeważającej części były finansowane ze środków własnych przedsiębiorstw (71,1% nakładów na innowacje w przedsiębiorstwach przemysłowych i 79,7% w sektorze usług). W 2013 r. udział przy- 25

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce?

Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Jak pokonać bariery dla (eko)innowacji w Polsce? Maciej Bukowski Instytut Badań Strukturalnych Warszawa, 25.05.2012 Plan Wprowadzenie po co Polsce (eko)innowacje. Pułapka średniego dochodu Nie ma ekoinnowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej

Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej 2011 Paulina Zadura-Lichota, p.o. dyrektora Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności PARP Działalność innowacyjna przedsiębiorstw w Polsce na tle państw Unii Europejskiej Warszawa, 1 lutego

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w Europie 2016

Innowacyjność w Europie 2016 DEPARTAMENT POLITYKI REGIONALNEJ MAŁOPOLSKIE OBSERWATORIUM ROZWOJU REGIONALNEGO Innowacyjność w Europie 2016 Komisja Europejska raz w roku publikuje europejską i regionalną tablicę wyników innowacji, która

Bardziej szczegółowo

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1.

1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Spis treści 1. Analiza wskaźnikowa... 3 1.1. Wskaźniki szczegółowe... 3 1.2. Wskaźniki syntetyczne... 53 1.2.1. Zastosowana metodologia rangowania obiektów wielocechowych... 53 1.2.2. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły

CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły CO NOWEGO W RPO WK-P dla PRZEDSIĘBIORCÓW? Opracował: Lech Światły URZĄD MARSZAŁKOWSKI WK-P zamierza uruchomić wsparcie m.in. na następujące projekty w ramach osi priorytetowej 1 Wzmocnienie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego

Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego Wsparcie dla projektów innowacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020 Edyta Łydka Zator, 7 czerwca 2016 r. Zastępca Dyrektora Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności

Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności 2011 Bożena Lublińska-Kasprzak Prezes PARP Innowacyjność w biznesie - od inspiracji do sukcesu Działania PARP na rzecz innowacyjności Nowy Sącz, 3 czerwca 2011 r. Innowacyjność polskiej gospodarki Summary

Bardziej szczegółowo

Klastry- podstawy teoretyczne

Klastry- podstawy teoretyczne Klastry- podstawy teoretyczne Dr inż. Anna Szerenos Politechnika Warszawska, Wydział Inżynierii Produkcji Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Program Innet Plan prezentacji Koncepcja klastra

Bardziej szczegółowo

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie

3,47 2,87 2,45. śląskie małopolskie wielkopolskie 3,47 2,87 2,45 śląskie małopolskie wielkopolskie sprzęt, badania i rozwój technologii, to kwota wydana na inwestycje w pobudzanie innowacji, transfer technologii, usługi w zakresie zaawansowanego wsparcia

Bardziej szczegółowo

dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r.

dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r. dr Wiesław Bury Prezes Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. Kraków, maj 2013 r. INNOWACYJNOŚĆ Innowacje=tworzenie i wdrażanie Innowacje wg Schumpetera (1912): 1. wprowadzenie do produkcji nowych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r.

Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020. Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w nowym okresie finansowania 2014 2020 Szczecin, 26.10. 2011r. Wsparcie dla MŚP w ramach RPO WZ 2007-2013 Inicjatywa JEREMIE System dotacyjny Alokacja na konkursy - dotacje: poddziałanie

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r.

Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski. Kraków, 9 marca 2012 r. Analiza strategiczna SWOT innowacyjności gospodarki Małopolski Kraków, 9 marca 2012 r. Etap diagnostyczny Diagnoza pogłębiona (załącznik do RSI WM 2012-2020) Synteza diagnozy część 2 dokumentu RSI Analiza

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Daniel Szczechowski Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Opole, 13 listopada 2014 r. Potencjał innowacyjny

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka WIELKOPOLSKI REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY NA LATA 2014-2020 Oś Priorytetowa I Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln euro;

Bardziej szczegółowo

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych

Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Finansowanie MŚP w ramach funduszy strukturalnych Marceli Niezgoda Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Lublin, 22 czerwca 2015 r. Wyzwanie na najbliższe lata zwiększenie poziomu zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r.

Innowacje i Inteligentny Rozwój. Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Innowacje i Inteligentny Rozwój Iwona Wendel Podsekretarz Stanu, Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szczecin, 10 czerwca 2015 r. Wsparcie innowacyjności w latach 2014-2020 W perspektywie 2014-2020 wsparcie

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Wrocław, 19 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Wrocław, 19 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw

FUNDUSZE EUROPEJSKIE monitoring konkursów dla przedsiębiorstw B+R INNOWACJE RYNKI ZAGRANICZNE str. 1/9 PROGRAMY KRAJOWE Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Badania przemysłowe i prace rozwojowe realizowane przez przedsiębiorstwa nabór dla MŚP posiadających Pieczęć

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Zarys wybranych programów form wsparcia MSP w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Paweł Czyż, PARP, 2004 1. Sektorowy

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020

Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Możliwości finansowania transferu wiedzy ze środków dotacyjnych na Mazowszu w latach 2014-2020 Mariusz Frankowski p.o. Dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych O MJWPU RPO WM PO KL

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ

PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ PROGRAM OPERACYJNY INTELIGENTNY ROZWÓJ Celem Programu jest promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje oraz rozwijanie powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi

Bardziej szczegółowo

Współpraca międzynarodowa w biznesie i rozwój eksportu

Współpraca międzynarodowa w biznesie i rozwój eksportu Współpraca międzynarodowa w biznesie i rozwój eksportu Katowice, 9 marzec 2016 Agenda: 1. Przywitanie uczestników posiedzenia JM Rektor Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej prof. nadzw. dr Zdzisława

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r.

Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA. Toruń, 28.04.2015 r. Stowarzyszenie Klaster Grupa Meblowa HORECA Toruń, 28.04.2015 r. GRUPA MEBLOWA HORECA 9 firm produkcyjnych oraz WSZP/UMK 2 firmy z branży informatycznej Produkcja mebli w technologiach: drewno, płyty meblowe,

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 2014 Paulina Zadura-Lichota Dyrektor Departamentu Rozwoju Przedsiębiorczości i Innowacyjności Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Działania PARP w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Kraków,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy:

ŚRODA Z FUNDUSZAMI 2015-09-03 FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW. EFRR 8,6 mld euro. Cel szczegółowy: ŚRODA Z FUNDUSZAMI FUNDUSZE EUROPEJSKIE NA LATA 2014-2020 DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Rzeszów, 02.09.2015 r. PO IR PODZIAŁ ALOKACJI PO IR STRUKTURA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW EFRR 8,6 mld euro Nr i nazwa osi priorytetowej

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r.

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4. Katowice, 28 marca 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach RPO WSL 2014-2020 wersja 4 Katowice, 28 marca 2014 r. Alokacja na działania skierowane dla Przedsiębiorców w okresie 2007-2013 Alokacja na poddziałania skierowane

Bardziej szczegółowo

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić?

Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Liderzy innowacyjności w gospodarce światowej. Czy Polska może ich dogonić? Szkolenie Urzędu Patentowego. Zarządzanie innowacją Warszawa, 12.10.2015 Marzenna Anna Weresa Instytut Gospodarki Światowej Kolegium

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Poznań, 9 kwietnia 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Poznań, 9 kwietnia 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r.

Sytuacja zawodowa osób z wyższym wykształceniem w Polsce i w krajach Unii Europejskiej w 2012 r. 1 Urz d Statystyczny w Gda sku W Polsce w 2012 r. udział osób w wieku 30-34 lata posiadających wykształcenie wyższe w ogólnej liczbie ludności w tym wieku (aktywni zawodowo + bierni zawodowo) wyniósł 39,1%

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020

Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Wsparcie sektora MŚP w Regionalnych Programach Operacyjnych 2014-2020 Agnieszka Dawydzik Dyrektor Departamentu Koordynacji Strategii i Polityk Rozwoju Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje

Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje Katowice, 02.09.2015r Możliwości dofinansowania w nowej perspektywie 2014-2020 na projekty badawczo-rozwojowe oraz innowacje RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego (RPO WSL) przewiduje

Bardziej szczegółowo

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020

Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 2013 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Polityka klastrowa i wsparcie inicjatyw klastrowych doświadczenia i perspektywa 2014-2020 Seminarium CATI Warszawa, 24 czerwca 2013 roku

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Sopot, 13 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji

Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Źródła finansowania badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz wdrożeń innowacji Agnieszka Matuszak 1 Strona 0 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA BADAŃ PRZEMYSŁOWYCH I PRAC ROZWOJOWYCH ORAZ WDROŻEŃ INNOWACJI Jednym

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Opracowanie: Marzena Mażewska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ośrodki

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015

Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców. Lublin, 11 marca 2015 Raport o sytuacji mikro i małych firm poprawa nastrojów polskich przedsiębiorców Lublin, 11 marca 2015 Piąty raport Banku Pekao SA o sytuacji mikro i małych firm innowacje tematem specjalnym 6 910 wywiadów

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014

Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku Zielona Góra, 13 marca 2014 Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2013 Zielona Góra, 13 marca 2014 Już po raz czwarty Bank Pekao przedstawia raport o sytuacji mikro i małych firm 7 tysięcy wywiadów z właścicielami firm, Badania

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński

Możliwości wsparcia z funduszy UE. Zbigniew Krzewiński Możliwości wsparcia z funduszy UE Zbigniew Krzewiński krzew@man.poznan.pl Plan prezentacji 1. Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny 2. 7. Program Ramowy 3. Program technostarterów WRPO Priorytety

Bardziej szczegółowo

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 2014 Bożena Lublińska Kasprzak Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Konferencja prasowa podczas XIV Forum Edukacyjnego dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 24 czerwca 2014 r.,

Bardziej szczegółowo

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012

OFERTA RAPORTU. Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata. Kraków 2012 Oferta raportu: Szkolnictwo wyższe w Polsce i wybranych krajach analiza porównawcza OFERTA RAPORTU Szkolnictwo wyższe analiza porównawcza Polski i wybranych krajów świata Kraków 2012 1 Oferta raportu:

Bardziej szczegółowo

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego

Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Jeremiasz Salamon Departament Polityki Regionalnej Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Programowanie w układach makroregionalnych Polska Zachodnia [strategia przyjęta przez rząd 30.04.14]? Polska

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3

Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Warsztaty RIS3, Gdańsk, 29/30.10.2013 Wskaźniki monitorowania implementacji RIS3 Mirosław Miller Zagadnienia 1. Bariery dla implementacji strategii RIS3 w Polsce 2. Do czego potrzebne są wskaźniki? 3.

Bardziej szczegółowo

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu Europa 2020 Cele Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu Rozwój inteligentny Rozwój zrównoważony Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu

Bardziej szczegółowo

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl

ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl Adres biura: ul. Tadeusza Szeligowskiego 8 lok. 97 20-883 Lublin Tel. / fax: (81) 5280302 biuro@consultrix.com.pl www.consultrix.com.pl KONTAKT: Krystyna Górak Tel. kom. 502066411 krystyna.gorak@consultrix.com.pl

Bardziej szczegółowo

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości

Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Małopolska tu warto inwestować! Rafał Solecki Dyrektor Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości Rezultaty wdrażania funduszy europejskich na rzecz przedsiębiorstw - perspektywa 2007-2013 zakontraktowano

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej

Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Możliwości inwestycyjne w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej Czerwiec 2014 POLSKA* wiodąca destynacja dla bezpośrednich inwestycji zagranicznych w 2012 roku silny gracz w Europie w 2012 roku 3. miejsce

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

Klastry w Polsce: diagnoza, polityka i instrumenty wsparcia

Klastry w Polsce: diagnoza, polityka i instrumenty wsparcia 2015 Joanna Podgórska Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Klastry w Polsce: diagnoza, polityka i instrumenty wsparcia Szczecinek, 24 września 2015 r. Klaster kilka słów teorii Klaster = współpraca

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020 INFORMACJE OGÓLNE Dodatkowe wsparcie dla Polski Wschodniej województw: lubelskiego, podlaskiego, podkarpackiego, świętokrzyskiego

Bardziej szczegółowo

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020

Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 2014 Jakub Moskal Dyrektor Departamentu Koordynacji Wdrażania Programów PARP Oferta PARP dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Warszawa, 5 czerwca 2014 r. Nowa perspektywa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Szkolnictwo Wyższe i Nauka

Szkolnictwo Wyższe i Nauka Szkolnictwo Wyższe i Nauka Priorytet IV Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Paulina Gąsiorkiewicz-Płonka 20.11.2008 r. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

Klastry wyzwania i możliwości

Klastry wyzwania i możliwości Klastry wyzwania i możliwości Stanisław Szultka Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową 29 września 2015 Klastry wyzwania nowej perspektywy 1. Klastry -> inteligentne specjalizacje 2. Organizacje klastrowe

Bardziej szczegółowo

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW

EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW EKSPANSJA MIĘDZYNARODOWA POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW SKALA I CHARAKTER UMIĘDZYNARODOWIENIA NA PODSTAWIE DZIAŁALNOŚCI SPÓŁEK GIEŁDOWYCH prezentacja wyników Dlaczego zdecydowaliśmy się przeprowadzić badanie?

Bardziej szczegółowo

Statystyka wniosków TOI 2011

Statystyka wniosków TOI 2011 Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Statystyka wniosków TOI 2011 Konkurs 2011 Wnioski TOI w PL lata 2007-2011 KONKURS Dostępny budżet TOI w PL (euro)

Bardziej szczegółowo

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r.

Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej. Szczecin, 1 marca 2013 r. Małopolska Inteligentne specjalizacje jako niezbędne elementy architektury gospodarczej Szczecin, 1 marca 2013 r. Perspektywa technologiczna Kraków Małopolska 2020 Punkt wyjścia raport The Global Technology

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014 r. Cele PO IR Wspieranie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Planowane kierunki instrumentów wsparcia dla MŚP w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Rafał Solecki Dyrektor MCP Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości (MCP) jest

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Polityka spójności 2007-2013

Polityka spójności 2007-2013 Regionalne Programy Operacyjne jako źródło finansowania centrów nauki i wystaw interaktywnych Agnieszka Dawydzik Departament Koordynacji Programów Regionalnych Konferencja INTERAKCJA-INTEGRACJA INTEGRACJA

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Łukasz Urbanek. Departament RPO. Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji. Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Łukasz Urbanek Kierownik Działu Programowania i Ewaluacji Departament RPO Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Strategia lizbońska 2007-2013 Strategia Europa 2020 2014-2020 Główne założenia

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020

Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Innowacyjność jako obszar polityki rozwoju Małopolski STRATEGIA MAŁOPOLSKA 2020 Konferencja Regionalna SMART+ Innowacje w małych i średnich przedsiębiorstwach oraz promocja badań i rozwoju technologicznego

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008

Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO. Opole, 7 marca 2008 Wsparcie przedsiębiorczości jako jeden z głównych priorytetów NSRO ElŜbieta Bieńkowska Minister Rozwoju Regionalnego Fundusze strukturalne jako instrument wsparcia rozwoju gospodarczego Opolszczyzny Opole,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r.

Przedsiębiorczość akademicka. Spółki spin-off i spin-out. 10 lipca 2008 r. Przedsiębiorczość akademicka Spółki spin-off i spin-out Uwarunkowania prawne: -Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (DZ.U. Nr 164 poz. 1365 z poźn. zmianami) -Ustawa z dnia 15 września

Bardziej szczegółowo