Szanowni Państwo, Dotyczy: Wdrażanie strategii w szkołach wyższych IV edycja Seminarium, Warszawa, 5-6 grudnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szanowni Państwo, Dotyczy: Wdrażanie strategii w szkołach wyższych IV edycja Seminarium, Warszawa, 5-6 grudnia 2012 r."

Transkrypt

1 Szanowni Państwo, Dotyczy: Wdrażanie strategii w szkołach wyższych IV edycja Seminarium, Warszawa, 5-6 grudnia 2012 r. Zapraszamy na czwartą już edycję seminarium poświęconego wdrażaniu strategii w szkołach wyższych, organizowane przez firmy StratEx i InEdu w dniach 5-6 grudnia 2012 r. w Warszawie. Nasze doświadczenia zebrane podczas poprzednich edycji seminariów oraz w bezpośredniej współpracy ze szkołami wyższymi wskazują, że wiele uczelni posiada opracowaną i przyjętą uchwałą senatu strategię, jednak niewiele z nich deklaruje, że przeprowadziło proces jej wdrożenia. Wychodząc naprzeciw zgłaszanym potrzebom, podczas kolejnego naszego seminarium, chcielibyśmy się skoncentrować na problematyce skutecznego wdrożenia strategii rozwoju. W trakcie organizowanego przez nas seminarium, posługując się sprawdzonymi metodami i przykładami, podpowiemy jak przełożyć strategię na konkretne cele i projekty rozwojowe dla szkoły, w jaki sposób kaskadować ją na wewnętrzne jednostki organizacyjne oraz skutecznie komunikować w całej organizacji. Zaprezentujemy sposoby i dobre praktyki pomiaru stopnia realizacji strategii oraz skutecznego zarządzania projektami strategicznymi oraz pokażemy w jaki sposób monitorować wdrożenie strategii i dbać o jej adaptację do zmieniających się warunków otoczenia. Udział w seminarium pozwoli też na niezwykle cenną dla sukcesu wdrożenia strategii na uczelni wymianę doświadczeń z uczestnikami, reprezentantami innych szkół wyższych. Zapraszamy do udziału w seminarium, liczba miejsc jest ograniczona. Uczelniom, które dokonają płatności do 15 listopada 2012 oraz zgłoszą więcej niż jednego uczestnika oferujemy atrakcyjne zniżki. Zapraszamy również do współpracy w zakresie formułowania i wdrażania strategii w Państwa Uczelni oraz wsparcia w zakresie wdrożenia strategii rozwoju z dofinansowaniem ze środków UE. Zorganizowane przez nas w grudniu 2011, marcu i czerwcu br. poprzednie seminaria dotyczące projektowania i wdrażania strategii w szkołach wyższych zostały wysoko ocenione przez ich uczestników. Zachęcamy do zapoznania się z nimi na naszych stronie i Z poważaniem dr Łukasz Kononowicz StratEx, Partner Hanna Król InEdu, Dyrektor Zarządzający

2 Z pewnością zastosuję metody i narzędzia, które poznalam na szkoleniu. Wykładowcy z pasją! Potrafili przekonać mnie do tworzenia, budowania, wytyczania nowych celów w sposób profesjonalny. Dlaczego warto? Lucyna Małgorzata Cyperling, Kanclerz, Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Łodzi Uczestniczka seminarium Projektowanie i wdrażanie strategii w szkołach wyższych w dniach Uzyskałem pełne (uporządkowane!) owane!) podstawy metodyczne dla budowy strategii uczelni. Budowa strategii uczelni jest obowiązkiem rektora uczelni, podobnie jak realizacja standardów 5 i 6 w ramach kontroli zarządczej. Udział rektorów lub prorektorów (liderów zmian) z w seminarium byłby bardzo b pożądany. prof. dr hab. Inż. Andrzej Karbownik, Rektor, Politechnika Śląska Uczestnik seminarium Projektowanie i wdrażanie startegii w szkołachwyższych w dniach Naszym zdaniem: profesjonalne narzędzia do analizy, formułowania, wdrażania i komunikacji strategii w szkole wyższej, trenerzy z wieloletnim praktycznym doświadczeniem wdrażania strategii w środowisku akademickim, 2-dniowy program gwarantujący przepływ wiedzy i praktycznych umiejętności, wartościowa wymiana doświadczeń pomiędzy uczestnikami seminarium, wyjątkowe materiały szkoleniowe zawierające przykłady najlepszych polskich i zagranicznych uczelni. Zdaniem uczestników seminarium Wdrażanie strategii w szkołach wyższych, które odbyło się w Warszawie: Seminarium dostarcza wartościowych informacji pozwalających na pogłębienie wiedzy z zakresu zasad opracowywania strategii rozwoju szkół wyższych i jej wdrażania prof. dr hab. inż. Jan Bronisław Dawidowski, Prorektor ds. Organizacji i Rozwoju Uczelni Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie Doskonała możliwość poznania "mapy drogowej" tworzenia strategii rozwoju. Informacje przekazane przez szkoleniowców były praktyczne i użyteczne. mgr inż. Sławomir Zalas, Zastępca Kanclerza Uniwersytet Opolski Seminarium pozwoliło na pogłębienie i ugruntowanie wiedzy i umiejętności z zakresu projektowania, wdrażania i monitorowania strategii w uczelni wyższej. Doświadczenia praktyczne i duża wiedza merytoryczna poparta komunikatywnością prowadzących seminarium. Jacek Uroda Prodziekan Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Dobrze wydane środki. Bardzo ciekawie prowadzone zajęcia. Jasne i logiczne wyjaśnienia. Znakomita komunikacja. Grażyna Dobaj-Sahloul Dyrektor Biura Rektora Politechnika Świętokrzyska 1

3 Jaki jest cel i program seminarium? W trakcie seminarium uczestnicy poznają i nauczą się stosować sprawdzone metody przekładania strategii rozwoju na konkretne, komunikatywne dla całej uczelni cele oraz zorganizowane działania prowadzące do jej efektywnego wdrożenia. Uczestnicy poznają sposoby pomiaru realizacji strategii, metody komunikacji i przekładania strategii na jednostki organizacyjne projekty rozwojowe oraz organizację procesu zarządzania strategią w szkole wyższej. W trakcie ćwiczeń uczestnicy nauczą się stosować konkretne narzędzia i metody rozwiązując praktyczne problemy, z którymi spotykają się szkoły wyższe w trakcie wdrażania strategii rozwoju. Seminarium adresowane jest do rektorów, kanclerzy, ich zastępców oraz pełnomocników rektorów, którzy muszą zmierzyć się z wyzwaniem wdrożenia i monitorowania strategii rozwoju uczelni. DZIEŃ 1 Przekładanie misji, wizji i strategii na mapę strategii: proces opracowania strategii w szkole wyższej, architektura mapy strategii uczelni, definiowanie długookresowych celów, przykłady map strategii różnych uczelni wyższych. Definiowanie mierników strategii uczelni: znaczenie pomiaru stopnia realizacji strategii, strategiczne mierniki historyczne i wyprzedzające, proces doboru i wyznaczanie wartości docelowych mierników, powiązanie pomiaru realizacji strategii z systemami nagradzania i premiowania pracowników. Wyznaczanie i planowanie projektów strategicznych: wyznaczanie projektów niezbędnych do wdrożenia strategii, nadawanie priorytetów projektom strategicznym, budowanie zespołów projektowych, planowanie zadań, harmonogramów i budżetów projektów, finansowanie projektów strategicznych, zarządzanie wieloma projektami strategicznymi. DZIEŃ 2 Harmonizacja organizacji uczelni ze strategią: dostosowanie procesów i struktury organizacyjnej uczelni do strategii, rola władz uczelni, wydziałów, ogólnouczelnianych jednostek organizacyjnych i jednostek administracyjnych w realizacji strategii, metodyka kaskadowania strategii na wydziały, jednostki ogólnouczelniane i jednostki administracyjne, przykłady kaskadowania strategii na uczelni. Komunikowanie strategii na uczelni: znaczenie i komponenty komunikacji strategii, role organizacyjne i zakresy odpowiedzialności w procesie komunikacji, odbiorcy i kanały komunikacji; opracowanie planu komunikacji strategii, przykłady komunikacji strategii. Monitorowanie, przeglądy i aktualizacja strategii na uczelni: zasady organizacji procesu raportowania i przeglądów strategii, role organizacyjne w procesie, narzędzia informatyczne wspierające proces monitorowania i przeglądów strategii, przygotowanie i przebieg okresowych przeglądów strategii, adaptacja i aktualizacja strategii. Metody pracy: mini wykład metodyczny, koncepcyjna praca w grupach na praktycznych przykładach z gotowymi formularzami możliwymi do wykorzystania w praktyce, dyskusje i wymiana doświadczeń uczestników szkolenia. 2

4 Prowadzenie i merytoryczne przygotowanie seminarium: dr Łukasz Kononowicz, StratEX Hanna Król, inedu Seminarium prowadzone będzie przez doświadczonych konsultantów i trenerów, menadżerów edukacji, którzy specjalizują się i mają bogate doświadczenie w zakresie projektowania i wdrażania strategii w różnych organizacjach, w tym w szkołach wyższych. dr Łukasz Kononowicz, Partner Stratex Doświadczony konsultant i trener. Przed laty Manager w Departamencie Rynków Kapitałowych Banku Zachodniego WBK SA, Senior Consultant w IDS Scheer Polska i Balanced Scorecard Collaborative CEE. Wieloletni wykładowca Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Zajmuje się systemami zarządzania efektywnością, które łączy z praktyką zarządzania wartością firmy. Definiował systemy pomiaru efektywności dla wielu firm. Mapował i wdrażał strategię m.in. w PKO BP, ZE PAK, Impel, Amica, SEW Eurodrive, Uniwersytecie Śląskim w Katowicach i UMCS w Lublinie Autor kilkunastu artykułów związanych z podnoszeniem wartości firm, zarządzania kosztami i efektywnością oraz wdrażaniem strategii. Prelegent wielu krajowych konferencji i seminariów. Hanna Król, inedu, Dyrektor Zarządzający Coach, konsultant biznesu, doświadczony menedżer edukacji wyspecjalizowany w inicjowaniu i wdrażaniu projektów rozwojowych. Odpowiedzialna była m.in. za zarządzanie pionem administracyjnym, HR, marketing, sprzedaż, zarządzanie infrastrukturą, prowadzenie projektów inwestycyjnych, rozwój terytorialny oraz rozwój oferty edukacyjnej w kilku renomowanych szkołach wyższych. Absolwentka studiów Executive MBA w Helsinki School of Economics oraz Międzynarodowego programu przywództwa i zarządzania w szkolnictwie wyższym w Warrwick University. Miejsce: Hotel Łazienkowski w Warszawie, ul. 29 listopada 3b, Koszt uczestnictwa w seminarium: 1450 zł + 23% VAT Rabat: W przypadku dokonania wpłaty do 15 listopada 2012 obowiązuje cena rabatowa 1250 zł + VAT. W przypadku zgłoszenia więcej niż 1 osoby z danej uczelni oferujemy 10% zniżki dla drugiej osoby i 20% zniżki dla każdej kolejnej osoby. Cena obejmuje: udział w seminarium, koszty wyżywienia uczestników w trakcie seminarium oraz materiały szkoleniowe. Szczegółowe informacje, kontakt i zgłoszenia: tel , fax , 3

5 Formularz zgłoszenia udziału w seminarium Wdrażanie strategii w szkołach wyższych w terminie DANE UCZESTNIKA SEMINARIUM 1 Imię i nazwisko uczestnika: DANE UCZESTNIKA SEMINARIUM 2 Imię i nazwisko uczestnika: DANE DO FAKTURY Nazwa uczelni: KONTAKT DO OSOBY KOORDYNUJĄCEJ ZGŁOSZENIE Imię i nazwisko: Adres : NIP: STX Upoważniam Stratex Sp. z o.o. (NIP: ) do wystawienia faktury VAT bez mojego podpisu. ZAPOZNAŁAM/EM SIĘ I AKCEPTUJĘ WARUNKI UCZESTNICTWA W SEMINARIUM (podpis) Płatność należy uiścić w ciągu 7 dni roboczych od otrzymania pisemnego potwierdzenia przyjęcia zgłoszenia i nie później niż w ostatnim dniu roboczym przed rozpoczęciem seminarium. Uiszczenie płatności jest gwarancją udziału zgłoszonych osób w seminarium. Bezkosztowe odwołanie zgłoszenia możliwe jest najpóźniej 14 dni przed rozpoczęciem seminarium. Należność prosimy przekazać na rachunek bankowy Bank Zachodni WBK SA: Niedokonanie wpłaty nie jest jednoznaczne z odwołaniem udziału w seminarium. Niniejsze zgłoszenie pisemne jest prawnie wiążącą umową pomiędzy Stratex Sp. z o. o., Grobla 27a/6, Poznań, NIP , a Zgłoszeniodawcą. Wypełniając niniejszą ankietę wyrażają Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu szkoleniowego, zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia r. Dz. U. Nr 133, Poz Szczegółowe informacje, kontakt i zgłoszenia: tel , fax , 4

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER

CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER PARTNER: CERTYFIKOWANY PRODUCT MANAGER KORZYŚCI Z UCZESTNICTWA W SZKOLENIU: Uzyskanie najnowszej wiedzy z zakresu marketingu, opartej o sprawdzone modele stosowane w zarządzaniu marketingowym Uzyskanie

Bardziej szczegółowo

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie

Certyfikowany. 29-31 sierpnia 2011, Warszawa. W programie: Prowadzący jest autorem książki: Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie CERTYFIKOWANY PRZEZ: 29-31 sierpnia 2011, Warszawa Certyfikowany W programie: Na czym polega audyt i co w jego wyniku zyskuje przedsiębiorstwo omówienie szczegółowych korzyści Audyt jako wstęp do budowy

Bardziej szczegółowo

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu

WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu dynamiczne oblicze biznesu WARSZTATY, 17-18 czerwca 2015 r., Warszawa Hotel Polonia Palace Zarządzanie projektami praktyczne klucze do sukcesu Organizator Współorganizator Patroni medialni ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania

TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. Zero rutyny. Adaptacyjny charakter spotkania WYBIERZ GRĘ Limity uczestników! TRZY GRY SYMULACYJNE! Weź udział, by nauczyć się jak efektywnie zaplanować i wdrożyć dobry projekt. 2Forum KIEROWNIKÓW PROJEKTÓW 2012, Warszawa 23-24 kwietnia INNOWACJE

Bardziej szczegółowo

KALENDARIUM SEMINARIÓW na IV kwartał 2014 roku

KALENDARIUM SEMINARIÓW na IV kwartał 2014 roku to co jest mierzone jest dla organizacji ważne i to co jest mierzone jest realizowane Tematy i terminy seminariów KALENDARIUM SEMINARIÓW na IV kwartał 2014 roku Temat seminarium Najbliższy termin Skuteczna

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej

PLANOWANIE I STRATEGIA W ZARZĄDZANIU FIRMĄ warsztaty praktyczne z wykorzystaniem biznesowej gry symulacyjnej NAJWAŻNIEJSZE ZAGADNIENIA Narzędzia i instrumenty finansowe szczególnie istotne w strategicznym zarządzaniu finansami; Planowanie finansowe; Analiza i zarządzanie ryzykiem w tym: Rodzaje ryzyk, Analiza

Bardziej szczegółowo

Six Sigma Black Belt, edycja 19

Six Sigma Black Belt, edycja 19 Wrocław, 4 sierpnia 2015 Six Sigma Black Belt, edycja 19 25- dniowy, intensywny program szkoleniowy dla liderów zmian. Szkolenie odbywa się we Wrocławiu i w Karpaczu, w ramach pięciu sesji: DEFINE 12 16

Bardziej szczegółowo

dla firm, które chcą zyskać moc

dla firm, które chcą zyskać moc KONFERENCJA dla firm, które chcą zyskać moc 12 maja 2015 r., Warszawa, Hotel Sheraton salon A Wszystko co przedsiębiorcy, firmy szkoleniowe i doradcze muszą wiedzieć o pozyskiwaniu środków z Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI

Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI 1 Project Management Professional Szkolenie przygotowawcze do egzaminu PMP PMI LondonSAM Polska, Kraków 2014 PMI (Project Management Institute) Project Management Institute jest największą na świecie instytucją

Bardziej szczegółowo

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji

Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking. Komercjalizacja Innowacji Program specjalizacji: Komercjalizacja Innowacji Akademia Arinova. Innovation Leader Thinking oferuje wiele możliwości wyboru najbardziej

Bardziej szczegółowo

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami

Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie zarządzał projektami Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu

Skutecznie oceniać stopień realizacji celów projektowych, wdrażając metody oceny realizacji celów projektu Odpowiadasz za realizację projektu? Zarządzasz projektem? Jesteś Kierownikiem projektu? Dowiedz się jak: Stworzyć jednolity system prowadzenia projektów w swojej organizacji wskutek czego będziesz efektywnie

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKIE SPOTKANIA LIDERÓW FIRMA W CZASACH MALEJĄCYCH PRZYCHODÓW

WARSZAWSKIE SPOTKANIA LIDERÓW FIRMA W CZASACH MALEJĄCYCH PRZYCHODÓW Przeglad i analiza strategii firmy i mozliwości pozyskiwania kapitału na jej sfinansowanie 18.11.2012., Warszawa Szanowni Państwo, Zapraszamy do wzięcia udziału w Warszawskich Spotkaniach Liderów. Tym

Bardziej szczegółowo

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA

LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA LETNIA AKADEMIA MENEDŻERA Jak mądrze i z odwagą prowadzić firmę przez kryzys Nowe Centrum Promocji Globalnej Pałac Lubomirskich - Siedziba Business Centre Club Letnia Akademia Menedżera Jak mądrze i z

Bardziej szczegółowo

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego

Pozakodeksowe instrumenty nadzoru właścicielskiego Strona tytułowa GŁÓWNE ZAGADNIENIA Zarządzanie przez cele w grupie kapitałowej Możliwość weryfikacji planów spółek zależnych Sprawozdawczość i budżetowanie w grupie kapitałowej Schematy organizacyjne w

Bardziej szczegółowo

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY.

Europe & International. The Mondi Academy. Mondi Academy - Polska. Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Europe & International The Mondi Academy Mondi Academy - Polska Program szkoleń 2011 ROZWIĄZANIA DLA TWOJEJ KARIERY. Kalendarz szkoleń Umiejętności osobiste Financial Update Human Resources Short News

Bardziej szczegółowo

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH

SYSTEMÓW PROWIZYJNYCH 13-14 maja 2015 r. Dziennik Aktywności 1-Analizy 161 Jesteś Managerem Sprzedaży i szukasz odpowiedzi na następujące pytania: Dlaczego moi handlowcy nie realizują planów? Jak zorganizować im pracę, żeby

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET

SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET Pomagamy: SZKOŁA TRENERÓW BIZNESU AKADEMII SET KOMPLEKSOWY PROCES ROZWOJOWY PRZYGOTOWUJĄCY DO PRACY W ROLI TRENERA Edycja 57 WARSZAWA INFORMACJE O GRUPIE SET..... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY TRENERÓW BIZNESU..

Bardziej szczegółowo

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów!

Management 2014. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! POLECA General Management Program UWAGA: Tylko 175 miejsc. Start od jesieni 2013 r. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Management 2014 ADVANCED Uznany

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW

ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW ZARZĄDZANIE FINANSAMI DLA MENEDŻERÓW I NIEFINANSISTÓW Grupa Doradcza Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Sp.k. ul. Grzyśki 16, 40-560 Katowice Tel. 32 253 67 14 15 fax 32 253 67 14 wew. 113 biuro@otawagroup.pl

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska.

Zarządzanie. płynnością finansową. Warsztaty. Prelegenci. Główne zagadnienia. Patroni medialni. Rezerwacja uczestnictwa: zgloszenia@mmcpolska. Warsztaty 743234 Prelegenci Stefan Kawalec Capital Strategy Marcin Gozdek Capital Strategy Monika Bekas KRD dr Krzysztof Matela EGB Investments S.A. Polski Związek Windykacji. Główne zagadnienia Przepływy

Bardziej szczegółowo

Trendy Contact Center

Trendy Contact Center X Konferencja: Trendy Contact Center Największe, inspirujące i praktyczne - spotkanie o najdłuższej tradycji na polskim rynku! 22-23.09.2015, Centrum Konferencyjne ADGAR PLAZA, ul. Postępu 17a, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015

Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen WRZESIEŃ 2015 - - grudzień 2015 Oferta szkolen wrzesien 2015 - - grudzien 2015 Szanowni Państwo, w roku 2015 Krajowa Szkoła Administracji Publicznej obchodzi dwudziestopięciolecie swojej

Bardziej szczegółowo

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r.

Biznes HR Partner. Profesjonalny. praktyczne aspekty umacniania pozycji HR owca w organizacji 13 14 marca 2014 r. Główne zagadnienia Współpraca działu HR z zarządem firmy Komunikacja HR Partnera z kadrą zarządzającą Rola HR Partnera w zarządzaniu zmianą Cechy przywódcze niezbędne do pełnienia roli HR Partnera Umiejętności

Bardziej szczegółowo

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO

NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO PARTNER CERTYFIKUJĄCY: NOWOCZESNE PRZYWÓDZTWO Jak z menedżera stać się przywódcą! WARSZTATY CERTYFIKOWANE Po ukończeniu warsztatu uczestnicy będą: Posiadali świadomość swoich kompetencji przywódczych Znali

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2012/2013

studia podyplomowe 2012/2013 studia podyplomowe 2012/2013 www.wsb.pl teraz również WŁOCŁAWEK GRUDZIĄDZ 65 ATRAKCYJNYCH SPECJALNOŚCI Z TAKICH DZIEDZIN JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO FINANSE I EKONOMIA LOGISTYKA MARKETING NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji!

Management. Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Ponad 1800 absolwentów poprzednich edycji! General Management Program Dwunasta edycja w Polsce! Nowość: Portal Wiedzy Management Najnowsze światowe metody i sprawdzone narzędzia zwiększenia efektywności menedżerów! Advanced General Basic Management

Bardziej szczegółowo

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA

DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET. Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA Nasi partnerzy: DNA MENADŻERA SZKOŁA ZARZĄDZANIA AKADEMII SET Kompleksowy projekt rozwijający kompetencje menadżera XXI wieku. Edycja 2 WARSZAWA DLACZEGO GRUPA SET?....... 2 ZAŁOŻENIA SZKOŁY ZARZĄDZANIA.....

Bardziej szczegółowo

P R O G R A M R O Z W O J U

P R O G R A M R O Z W O J U Strona1 P R O G R A M R O Z W O J U L I D E R Ó W I N N O W A C J I a u t o r s t w a p r o f. M a r i o R a i c h a w L e t i a B u s i n e s s C e n t e r w L e g n i c y L E G N I C A 2 0 1 3 Strona2

Bardziej szczegółowo

20-21 październik a 2011r. HR FOR

20-21 październik a 2011r. HR FOR WARSZTATY 20-21 październik a 2011r. Hotel Novotel Warszawa Ul Marszałkowska 94/98 00-001 Warszawa IN-HOUSE LAWYERS Prelegenci ANDRZEJ BĄK DYREKTOR DZIAŁU PRAWNEGO NFI EMPIK MEDIA & FASHION MEC. PIOTR

Bardziej szczegółowo