Agata Stachowicz-Stanusch 7

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agata Stachowicz-Stanusch 7"

Transkrypt

1 (83)/11 Od redakcji Agata Stachowicz-Stanusch 7 ARTYKUŁY Wolfgang Amann, Shiban Khan Rola szkół biznesu 11 w kształtowaniu liderów: cisi wspólnicy w przestępstwie czy kolebka nowego pokolenia? Chieh-Yu Lin, Yi-Hui Ho Empiryczne badanie związku pomiędzy 19 osądem etycznym liderów i szeregowych pracowników organizacji Dominic S. DePersis Przekształcenia funkcji zasobów 29 ludzkich: od jednostki wspierającej do działu strategii prawnej działającej na rzecz przedsiębiorstwa Martin J. Lecker Gdy liderzy korporacyjni zachowują się 37 niepoprawnie Alfred Lewis, Robert L. Routheaux Interes własny menedżerów 49 wyższego szczebla w fuzjach i przejęciach: rzeczywiste i deklarowane oddziaływanie oraz skutki w postaci zagrożeń moralnych Li-Hwa Hung Wydajność i współczucie? Badanie wyzwań, jakie 63 stawiają przed menedżerami nowe pokolenia pracowników w następstwie samobójstw wśród personelu Foxconn Technology Group Miguel Ek Lopes, Nelson Campos Ramalho Jasna strona ciemnej 73 strony: potajemna polityka jako alternatywa dla negatywnych skutków przymusowej zmiany Mislav Ante Omazić, Rebeka Danijela Vlahov Dobry, zły 91 i brzydki przypadek międzynarodowej korporacji w Chorwacji Czesław Sikorski Autorytaryzm i partnerstwo 107

2 SPIS TREŚCI Agata Stachowicz-Stanusch Destrukcyjne strony 123 charyzmatycznego przywództwa Marco Tavanti Zarządzanie toksycznymi liderami. Dysfunkcyjne 137 schematy w przywództwie organizacyjnym i sposoby radzenia sobie z nimi Toyoko Sato Przywództwo jako refleksywny proces 149 współdecyzyjny: Steve Jobs i jego odejście w 1985 r. jako dyskurs RECENZJE. OMÓWIENIA Marzena Stor Strategiczne międzynarodowe zarządzanie 161 zasobami ludzkimi Anna Rogozińska-Pawełczyk Charles Wankel, Agata Stachowicz-Stanusch Education 164 for Integrity: Ethically Educating Tomorrow s Business Leaders Matthías Kleinhempel Z WITRYNY WYDAWNICZEJ Ciemne strony przywództwa wybór literatury Alina Kulesza Kronika, informacje XVI edycja kongresu Kadry & Expo Redakcja 173 Słownik pojęć zzl 175

3 (83)/11 FROM THE EDITOR Agata Stachowicz Stanusch 7 ARTICLES Wolfgang Amann and Shiban Khan Business Schools Role 11 in Developing Leaders: Silent Partners in Crime or the Cradle of a New Generation? Chieh Yu Lin and Yi Hui Ho An Empirical Study on the 19 Association between Leaders and Followers Ethical Judgment Dominic S. DePersis Transition of the Human Resource Function 29 from Support to a Legal Strategy Department on Behalf of the Corporation Martin J. Lecker, Ed.D. When Corporate Leaders Behave Badly 37 Alfred Lewis and Robert L. Routhieaux Senior Management s 49 Self Interest in the Conduct of Mergers and Acquisitions: Actual Versus Stated Impacts and Moral Hazard Consequences Li Hwa Hung Efficiency and Compassion? Exploring 63 the Challenges that New Generations of Workers Present to Managers in the Wake of Suicides Amongst the Employees of Foxconn Technology Group Miguel Ek Lopes and Nelson Campos Ramalho The Bright Side 73 of the Dark Side: Covert Politics as an Alternative to Negative Impacts of Coercive Change Mislav Ante Omazić, Ph.D. and Rebeka Danijela Vlahov, MBA 91 The Good, the Bad, and the Ugly: The Case of a Multinational Corporation in Croatia Czesław Sikorski Authoritarianism and Partnership 107 Agata Stachowicz Stanusch Destructive Sides of Charismatic 123 Leadership

4 CONTENTS Marco Tavanti Managing Toxic Leaders: Dysfunctional Patterns 137 in Organizational Leadership and How to Deal with Them Toyoko Sato Leadership as a Reflexive Co determinative 149 Process: Steve Jobs and His 1985 Departure as Discourse REVIEWS, DISCUSSIONS Marzena Stor Strategiczne międzynarodowe zarządzanie 161 zasobami ludzkimi [Strategic international human resource management] Anna Rogozińska Pawełczyk Charles Wankel and Agata Stachowicz Stanusch Education 164 for Integrity: Ethically Educating Tomorrow s Business Leaders Matthías Kleinhempel from the publisher s showcase Dark Side of Leadership. Selection of Literature Alina Kulesza chronicle. information 14th Edition of the Kadry Congress Małgorzata Stępień 173 GLOSSARY OF HRM CONCEPTS 175

5 Instytut Pracy i Spraw Socjalnych (IPiSS) Podstawowym nurtem działalności Instytutu jest aktywność naukowo-badawcza. Do głównych kierunków badań placówki należą: problemy pracy, zbiorowe stosunki pracy i polityka społeczna. Badania IPiSS były prekursorskie m.in. w takich dziedzinach, jak: efektywność instrumentów rynku pracy, systemy motywacyjne i wartościowanie pracy, zarządzanie talentami, równowaga między czasem pracy i życiem prywatnym, ubóstwo i metody przeciwdziałania, nowe systemy ubezpieczeń społecznych. Problemy te podejmuje Instytut w sposób interdyscyplinarny. Badania służą administracji państwowej, rządowej i samorządowej, a także podmiotom gospodarczym i organizacjom pozarządowym. Realizowane są też liczne międzynarodowe projekty badawcze, m.in.: Koordynacja systemów zabezpieczenia społecznego aspekty implementacyjno-szkoleniowe (UE, 7 Program Ramowy), Sieć Europejskiego Obserwatorium Zatrudnienia i usługi wsparcia dla wzajemnego uczenia się (KE), Ocena wdrożenia modelu flexicurity w polskiej polityce rynku pracy oraz rekomendacje dalszych działań (KE), Rozwój kapitału społecznego na rzecz otwartej metody koordynacji służącej inkluzji osób starszych i niepełnosprawnych (KE). Instytut utrzymuje kontakty z ośrodkami i środowiskami naukowymi w kraju i za granica (w Niemczech, Japonii i Czechach, we Francji i Włoszech oraz na Węgrzech i Litwie). Został również wpisany do Centralnego Rejestru Konsultantów przy Komisji Europejskiej. 48-letnie doświadczenie w pracy naukowo-badawczej IPiSS, obejmującej w sposób interdyscyplinarny szeroko rozumiane dziedziny rynku pracy i polityki społecznej, zaowocowały bogatym dorobkiem wydawniczym. Wyniki prac badawczych publikowane są w kilku seriach wydawniczych: Studia i Monografie, Ekspertyzy, Raporty, Poradniki, Opracowania Projektów Celowych Zamawianych, Opracowania Projektów Badawczych Zamawianych, Occasional Papers oraz Publikacje Pozaseryjne. IPiSS wydaje również dwa czasopisma: Zarządzanie Zasobami Ludzkimi i Polityka Społeczna. Znaczącym nurtem prac IPiSS jest kształcenie w zakresie prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, systemów wynagradzania, zarządzania zasobami pracy, skutków integracji Polski z Unią Europejską dla rynku pracy i polityki społecznej. Instytut posiada też uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk ekonomicznych. W działalności Instytutu dużą role odgrywa współpraca z organizacjami biznesowymi, publicznymi, samorządowymi i pozarządowymi oraz z ośrodkami akademickimi. Jej celem jest upowszechnienie wiedzy i interesujących doświadczeń, inspiracja twórczych poszukiwań i wspomaganie procesów implementacji. Współpraca ta realizowana jest w formie ekspertyz, doradztwa, seminariów, konferencji naukowych i innych wspólnych przedsięwzięć. IPiSS jest organizatorem dwóch konkursów: Lider Zarządzania Zasobami Ludzkimi oraz Na najlepsze prace magisterskie i doktorskie w dziedzinie pracy i polityki społecznej.

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009

ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009 ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI 2009 SPIS TREŚCI nr 1(66) 9 Jubileusz 10-lecia dwumiesięcznika Zarządzanie Zasobami Ludzkimi / Staniaława Borkowska Tenth Anniversary of the Human Resource Management bimonthly

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2011 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU

ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU NR 2789 ZASTOSOWANIA PSYCHOLOGII W ZARZĄDZANIU pod redakcją Barbary Kożusznik przy współudziale Małgorzaty Chrupały-Pniak Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Katowice

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznowychowawczej

AUTOREFERAT o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznowychowawczej Łódź, dnia 12.04.2014 AUTOREFERAT o zainteresowaniach naukowych, osiągnięciach w działalności naukowo-badawczej oraz działalności dydaktycznowychowawczej i organizacyjnej I. Imię i nazwisko Piotr Chomczyński

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE

BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO BIBLIOGRAFIE BIBLIOGRAFIE ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W ORGANIZACJI 2006 2011 127 - I - GŁÓWNA BIBLIOTEKA PRACY I ZABEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

MODERN FORMS OF MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION

MODERN FORMS OF MANAGEMENT IN PUBLIC ADMINISTRATION ZN WSH Zarządzanie 2015 (2), s. 169-181 Artykuł przeglądowy Review Article Data wpływu/received: 12.12.2014 Data recenzji/accepted:15.01.2015/20.01.2015 Data publikacji/published: 2.06.2015 DOI: 10.5604/18998658.1154748

Bardziej szczegółowo

Słowo. Szanowni Państwo,

Słowo. Szanowni Państwo, Słowo WstępNE Szanowni Państwo, Jest mi niezmiernie miło, że mogę powitać Państwa na IV Małopolskich Targach. Pięćdziesięciu pięciu tegorocznych wystawców targów, głównie firm, ale też instytucji badawczych

Bardziej szczegółowo

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny

Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny 03 Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny Szanowni Państwo! Przekazujemy Państwu publikację, której celem jest przybliżenie najważniejszych wydarzeń z historii i współczesności

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADAŃ ETAP I

RAPORT Z BADAŃ ETAP I Analiza danych zastanych dotyczących jakości usług edukacyjno-szkoleniowych RAPORT Z BADAŃ ETAP I Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego. Badanie w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach

2 Wiedza i umiejętności zdobyte w trakcie studiów umoŝliwiają absolwentowi zajmowanie stanowisk kierowniczych lub stanowisk specjalistów w organach Uchwała Nr 952 /2010 Prezydium Państwowej Komisji Akredytacyjnej z dnia 23 września 2010 r. w sprawie oceny jakości kształcenia na kierunku zarządzanie prowadzonym na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

CSR-KOMPEDIUM NIEMIECKIE POLSKIE LNISCH

CSR-KOMPEDIUM NIEMIECKIE POLSKIE LNISCH Moritz Blanke, Natalia Gorynia-Pfeffer CSR-Kompedium Organizacje w Polsce i Niemczech oraz w jaki sposób wspierają one społeczną odpowiedzialnośc biznesu przedsiębiorstw PENDIUM CSR-KOMPEDIUM CH LNISCH

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW EDUCATION OF ECONOMISTS AND MANAGERS. PROBLEMY Problems. INNOWACJE Innovations. PROJEKTY Projects ISSN 1734-087X

EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW EDUCATION OF ECONOMISTS AND MANAGERS. PROBLEMY Problems. INNOWACJE Innovations. PROJEKTY Projects ISSN 1734-087X ISSN 1734-087X EDUKACJA EKONOMISTÓW I MENEDŻERÓW EDUCATION OF ECONOMISTS AND MANAGERS nr 2 (32), kwiecień czerwiec 2014 PROBLEMY Problems INNOWACJE Innovations PROJEKTY Projects SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych.

Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika zarządzania projektami w przedsiębiorstwach i instytucjach publicznych. ZAŁĄCZNIK do wniosku o utworzenie studiów podyplomowych Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Projekt studiów podyplomowych: Ekonomiczna efektywność i opłacalność projektów. Ekonomika

Bardziej szczegółowo

USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU

USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Wyższa Szkoła Pedagogiczna TWP w Warszawie Redakcja Małgorzata Bonikowska, Mirosław Grewiński USŁUGI SPOŁECZNE ODPOWIEDZIALNEGO BIZNESU Warszawa 2011 Rada Programowa

Bardziej szczegółowo

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych

AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych Poznań, dnia 20 stycznia 2014 AUTOREFERAT przedstawiający opis dorobku i osiągnięć naukowych, dydaktycznych oraz organizacyjnych I. Imię i Nazwisko... 1 II. Posiadane dyplomy oraz stopnie naukowe... 1

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA DLA BIZNESU

POLITECHNIKA DLA BIZNESU POLITECHNIKA DLA BIZNESU Lublin 2014 Zespół redakcyjny: Dziekani, Prodziekani i Kierownicy Jednostek Organizacyjnych Politechniki Lubelskiej Przewodniczący Zespołu redakcyjnego: Paweł Chrapowicki Korekta:

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl. Modele biznesowe. Redakcja Barbara Kożuch PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XIV, ZESZYT 13 CZĘŚĆ II http://piz.san.edu.pl Modele biznesowe Redakcja Barbara Kożuch Łódź 2013 Zeszyt recenzowany Całkowity koszt wydania Zeszytu 13, części II sfinansowany

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

+5-6x7/8+9. Informator

+5-6x7/8+9. Informator x3/4+5-6x7 6x7/8+9 0+1-2x3/4+5-6x7/8+9 0 3/4+5-6x7/8+9+ +5-6x7/8+9 Projekt innowacyjny, systemowy, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytetu VII Promocja integracji społecznej,

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 349 Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim podejścia, metody,

Bardziej szczegółowo

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI Program współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ROZWIĄZANIA SĄ WSZĘDZIE! ZBIÓR ESKPERTYZ DOTYCZĄCYCH PROJEKTÓW WSPÓŁPRACY PONADNARODOWEJ W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO

Bardziej szczegółowo

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu

PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu PRACE NAUKOWE Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu RESEARCH PAPERS of Wrocław University of Economics Nr 350 Sukces w zarządzaniu kadrami Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim podejścia, metody,

Bardziej szczegółowo

VI TOM ORGANIZACJE KOMERCYJNE I NIEKOMERCYJNE WOBEC WZMO ONEJ KONKURNCJI I ROSN CYCH WYMAGAÑ KONSUMENTÓW Z B/ZAKOPANE 18-19 CZERWCA 2007

VI TOM ORGANIZACJE KOMERCYJNE I NIEKOMERCYJNE WOBEC WZMO ONEJ KONKURNCJI I ROSN CYCH WYMAGAÑ KONSUMENTÓW Z B/ZAKOPANE 18-19 CZERWCA 2007 VI TOM ORGANIZACJE KOMERCYJNE I NIEKOMERCYJNE WOBEC WZMO ONEJ KONKURNCJI I ROSN CYCH WYMAGAÑ KONSUMENTÓW Z B/ZAKOPANE 18-19 CZERWCA 2007 pod redakcj Adama Nalepki 1 Recenzenci: Józefa Famielec, Anna Fornalczyk,

Bardziej szczegółowo

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania.

Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. P A R T T I M E E X E C U T I V E S T U D I A M B A Szanowni Państwo! Żyjemy w czasach, kiedy skuteczność i sukces wymagają odwagi w sięganiu po niekonwencjonalne rozwiązania. W zarządzaniu wyniki coraz

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku

Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. Sprawozdanie z działalności naukowej. w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk Sprawozdanie z działalności naukowej w 2012 roku Instytut Nauk Ekonomicznych PAN, Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72, 00 330 Warszawa tel.: (022) 657 27

Bardziej szczegółowo

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne

Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE MA OPOLSKIEJ WY SZEJ SZKO Y EKONOMICZNEJ W TARNOWIE NUMER 2(13)/2009, ISSN 1506-2635 Determinanty rozwoju gospodarczego Aspekty mikro- i makroekonomiczne Tom 2 Zarz¹dzanie rozwojem organizacji

Bardziej szczegółowo

Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej Katarzyna Szczepańska-Woszczyna Zdzisława Dacko-Pikiewicz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Marka uczelni w opinii jej interesariuszy na przykładzie Wyższej Szkoły Biznesu w Dąbrowie Górniczej

Bardziej szczegółowo