Makro i rynek komentarz tygodniowy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Makro i rynek komentarz tygodniowy"

Transkrypt

1 Biuro Analiz Makroekonomicznych Grzegorz Maliszewski +48 (0) Urszula Kryńska +48 (0) Mateusz Sutowicz +48 (0) Kursy walutowe dzisiejsze otwarcie i zmiana tygodniowa -0,1 0,0 0,0 0,1 4,5276 EUR/PLN 3,3879 USD/PLN 3,6498 CHF/PLN 1,3319 EUR/USD 303,3 EUR/HUF 25,47 EUR/CZK Zmiany tygodniowe Rynek Pieniężny* (%) bps WIBOR O/N 4,32-23 WIBOR 1M 4,75 0 WIBOR 3M 4,97 1 WIBOR 6M 4,97 0 *Fixing z dnia poprzedniego Bony i obligacje PL bps 52W 4,75-7 2Y 4,89-7 5Y 5, Y 5,86-21 IRS PLN bps 2Y 4, Y 4, Y 5,06-19 Kontrakty FRA (%) bps 1x4 5,00 0 3x6 4,99-8 9x12 4,71-9 Źródło: Reuters -0,8% 0,4% 1,1% 1,6% 0,8% 1,2% 12 grudnia 2011 Bieżący tydzień na rynkach finansowych W rozpoczynającym się tygodniu sytuacja na rynkach może być nadal nerwowa w związku z nienajlepszym przyjęciem ubiegłotygodniowych zmian w polityce gospodarczej w Europie. Jutro poznamy pierwsze dane z Polskiej gospodarki. Spodziewamy się przyspieszenia inflacji do 4,4% z 4,3% w październiku. Deficyt bieżący za październik był naszym zdaniem równy 1,8 mld EUR. W piątek poznamy dane z rynku pracy, które powinny pokazać wyhamowanie wzrostów zatrudnienia i nadal przyzwoity wzrost płac. W czwartek odbędzie się posiedzenie Rady szwajcarskiego banku centralnego, niezwykle ciekawe w kontekście spekulacji nad podniesieniem minimalnego poziomu kursu EURCHF, który obecnie wynosi 1,2. Wydarzenia tygodnia Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu Rząd przyjął projekt budżetu na 2012r., który ma się zamknąć deficytem w kwocie 35 mld PLN. W projekcie ustawy budżetowej zaplanowano dochody o 7,6% oraz wydatki o 4,7% wyższe w porównaniu z planowym wykonaniem za 2011r. Przygotowując budżet rząd przyjął raczej konserwatywne prognozy wskaźników makroekonomicznych. Realny PKB ma wzrosnąć o 2,5%, inflacja średnioroczna jest natomiast równa 2,8%. Buforem dla dochodów będzie, podobnie jak w tym roku, zysk NBP, który zapewne będzie wysoki, a założono go na poziomie 0. Przy scenariuszu umiarkowanego spowolnienia wzrostu w 2012r. budżet jest możliwy do wykonania. Podtrzymujemy jednak naszą ocenę, że trudno będzie obniżyć deficyt sektora finansów publicznych poniżej 3,0% PKB. Brak zmian w polityce pieniężnej Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi więc nadal 4,50%. W naszej ocenie wymowa komunikatu po posiedzeniu nie odbiegała znacząco od poprzedniego i była umiarkowanie jastrzębia, a bilans ryzyk nie zmienił się od poprzedniego posiedzenia. Szczyt UE nie przyniósł rewolucji Przywódcy państw UE debatowali w czwartek i piątek nad zmianami zasad dyscypliny finansów publicznych i wprowadzeniem automatycznych sankcji za nadmierny deficyt. Z powodu sprzeciwu Wielkiej Brytanii nie udało się przeforsować zmian w traktatach UE, zostaną więc wprowadzone na podstawie umów międzyrządowych podpisanych przez 17 krajów strefy euro i prawdopodobnie 9 pozostałych członków UE, w tym Polskę. Propozycje nowych umów mają być gotowe w marcu, a cały projekt ich przyjmowania będzie zapewne długi i trudny, co rodzi ryzyko, ze obecna nerwowa sytuacja na rynkach finansowych utrzyma się co najmniej do połowy 2012r. Uważamy, że propozycje przywódców europejskich są niewystarczające dla uspokojenia nastrojów na rynkach i zatrzymania rozprzestrzeniania się kryzysu zadłużeniowego na kolejne kraje. Europejski Bank Centralny rozczarował rynki Rada Europejskiego Banku Centralnego obniżyła podstawowe stopy procentowe o 25 bps. Europejski Bank Centralny ogłosił ponadto niestandardowe środki wpierania płynności europejskich banków. Obejmują one m.in. oferowanie przez EBC pożyczek dla banków z terminem spłaty trzy lata oraz złagodzenie kryteriów zabezpieczenia pożyczek. Ponadto, stopa rezerw obowiązkowych ma zostać zredukowana do 1% z obecnych 2%. Decyzja ECB, a w szczególności komunikat po posiedzeniu, została negatywnie przyjęta przez rynki. Liczono, na zapowiedź masowego wykupu obligacji przez bank centralny. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych Miniony tydzień zakończył się osłabieniem złotego w relacji do głównych walut mimo iż przez pierwszą połowę tego okresu notowania polskiej waluty nieznacznie umacniały się w oczekiwaniu na informacje ze szczytu państw UE i z posiedzenia EBC. Oba wydarzenia zakończyły się jednak niewystarczającymi w ocenie rynku ustaleniami by skutecznie rozwiązać problem nadmiernego zadłużenia w Europie. Tym bardziej, że szczyt UE pokazał brak jednomyślności wśród państw członkowskich. Makro i rynek str. 1

2 Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu Brak zmian w polityce pieniężnej Komentarz makroekonomiczny Polska Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok, który ma się zamknąć deficytem w kwocie 35 mld PLN. W projekcie ustawy budżetowej zaplanowano dochody na poziomie 293,8 mld PLN, wydatki na kwotę nie większą niż 328,8 mld PLN, co oznacza wzrost o odpowiednio 7,6% oraz o 4,7% w porównaniu z planowym wykonaniem za 2011r. zawartym w tegorocznej ustawie budżetowej. Przygotowując przyszłoroczny budżet rząd przyjął raczej konserwatywne prognozy głównych wskaźników makroekonomicznych. Realny PKB ma wzrosnąć o 2,5%, oczekiwana inflacja średnioroczna jest natomiast równa 2,8%. Spośród głównych założeń makroekonomicznych zastrzeżenia budzi jedynie zbyt niska stopa bezrobocia, która zdaniem rządu ma na koniec 2012r. ma wynieść 12,3%. Warto przy tym podkreślić, że prognozy bezrobocia na 2011r. były również zbyt optymistyczne, co nie przełożyło się na problemy z wykonaniem budżetu. W przyszłorocznym budżecie rząd optymistycznie planuje dochody z prywatyzacji równe 10 mld PLN oraz dochody z dywidend na poziomie 8,15 mld PLN, są one jednak możliwe do uzyskania biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki przedsiębiorstw w 2011r. Buforem dla dochodów będzie, podobnie jak w tym roku, zysk NBP, który zapewne będzie wysoki, a założono go na poziomie 0. W naszej ocenie, przy scenariuszu umiarkowanego spowolnienia wzrostu w 2012r., który nadal jest scenariuszem bazowym, budżet jest możliwy do wykonania. Podtrzymujemy jednak naszą ocenę, że trudno będzie rządowi obniżyć deficyt sektora finansów publicznych poniżej 3,0% PKB. Minister Finansów Jacek Rostowski powiedział, że rząd jest gotowy do nowelizacji ustawy budżetowej, gdyby sytuacja gospodarcza w strefie euro dramatycznie się pogorszyła. Nowelizacja mogłaby mieć miejsce w połowie roku i w naszej ocenie rząd wówczas wesprzeć wpływy budżetowe poprzez kolejną podwyżkę podatku VAT. Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi więc nadal 4,50%. W naszej ocenie wymowa komunikatu po posiedzeniu nie odbiegała znacząco od poprzedniego i była umiarkowanie jastrzębia, utrzymane zostało stwierdzenie, że Rada nie wyklucza w przyszłości dalszego dostosowania polityki pieniężnej, gdyby pogorszyły się perspektywy powrotu inflacji do celu. Bilans ryzyk nie zmienił się od poprzedniego posiedzenia. Podobnie jak w poprzednich miesiącach w komunikacie, dużo uwagi poświęcono pogorszeniu nastrojów w gospodarce światowej oraz niepewności na rynkach finansowych. Nowością jest zwrócenie uwagi na fakt, że wzrost kosztów finansowania i zacieśnienie polityki kredytowej przez banki może oddziaływać w kierunku dalszego osłabiania aktywności w strefie euro. Widać, że Rada jest świadoma ryzyka dla wzrostu wynikającego z ograniczonego dostępu do finansowania i zrobi wszystko żeby nie dopuścić do sytuacji credit crunch w Polsce. Oceniając sytuację w Polsce RPP, podobnie jak miesiąc temu, zauważyła że wzrost gospodarczy w III kw. był zbliżony do obserwowanego w pierwszej połowie roku, jednak wskaźniki koniunktury sugerują możliwe obniżenie aktywności gospodarczej w najbliższych kwartach, głównie za sprawą spowolnienia u głównych partnerów handlowych. Inflacja utrzymuje się powyżej celu banku centralnego, a w najbliższych miesiącach będzie nadal podwyższona, co jest związane z wcześniejszym wzrostem cen surowców na rynkach światowych oraz występującym w ostatnich miesiącach osłabieniem kursu złotego. Oczekiwane jest jednak obniżenie inflacji na początku 2012r. w związku z wygasaniem wpływu podwyżki podatku VAT oraz efektów znacznych wzrostów cen żywności i energii w pierwszej połowie 2011r. W naszej ocenie podwyższona zmienność na rynkach finansowych oraz fakt, że kurs walutowy jest obecnie głównym zagrożeniem dla stabilności cen, będą powstrzymywały RPP przed zapowiedziami obniżek stóp procentowych. Po posiedzeniu prezes Belka zapowiedział ponadto, że NBP jest gotowy do interwencji stabilizujących sytuację na rynku finansowym. Sadzimy że kolejnym ruchem Rady będzie cięcie stóp, którego spodziewamy się w pierwszej połowie przyszłego roku. Obniżki mogłyby być przesunięte w czasie, jeżeli inflacja na początku 2012r. nie Makro i rynek komentarz dzienny str. 2

3 będzie spadała w oczekiwanym obecnie tempie lub jeśli nastąpi znaczne osłabienie złotego. Wzrost bezrobocia w listopadzie Moody's pozytywnie o polskim budżecie MPiPS szacuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w listopadzie do 12,1% z 11,8% we wcześniejszych czterech miesiącach. Wzrost bezrobocia jest typowy dla miesięcy zimowych, jednak w tym roku był on większy niż w poprzednim, a stopa bezrobocia jest o 0,4 pp wyższa niż w analogicznym okresie 2010r. Liczba bezrobotnych w końcu listopada 2011 wyniosła 1,916 mln osób i w porównaniu do końca października wzrosła o 48,1 tys. osób. Sytuacja na rynku pracy ulega w ostatnich miesiącach pogorszeniu, a bezrobocie w grudniu może zbliżyć się do 13%. Analitycy agencji ratingowej Moody's napisali w komentarzu, że agencja spodziewa się, iż aktualizacja budżetu spowoduje zmniejszenie deficytu fiskalnego w przyszłym roku, pozytywne dla oceny kredytowej kraju. Makro i rynek komentarz dzienny str. 3

4 Szczyt UE nie przyniósł rewolucji Europejski Bank Centralny rozczarował rynki S&P potwierdza, że umieścił 15 państw strefy euro na liście obserwacyjnej S&P umieściła rating UE na liście obserwacyjnej Komentarz makroekonomiczny - gospodarki zagraniczne Przywódcy państw UE debatowali w czwartek i piątek nad zmianami zasad dyscypliny finansów publicznych. Projekt wprowadzenia automatycznych sankcji za łamanie dyscypliny finansów publicznych został wcześniej przygotowany przez przywódców Niemiec i Francji. Z powodu sprzeciwu Wielkiej Brytanii nie udało się przeforsować zmian w traktatach UE. Zmiany zostaną więc wprowadzone na podstawie umów międzyrządowych podpisanych przez 17 krajów strefy euro i prawdopodobnie 9 członków UE posługujących się narodowymi walutami, w tym Polskę. Propozycje nowych umów mają być gotowe w marcu, a cały projekt ich przyjmowania będzie zapewne długi i trudny, co rodzi ryzyko, ze obecna nerwowa sytuacja na rynkach finansowych utrzyma się co najmniej do połowy 2012r. Uważamy, że propozycje przywódców europejskich są niewystarczające dla uspokojenia nastrojów na rynkach i zatrzymania rozprzestrzeniania się kryzysu zadłużeniowego na kolejne kraje. Naszym zdaniem wzrost dyscypliny fiskalnej, chociaż konieczny, nie rozwiązuje problemów strefy euro. Zaproponowane przez europejskich przywódców w ostatnich dniach rozwiązania są rozczarowujące, z jednej strony ECB nie będzie aktywnie stabilizował rynków obligacji krajowych, z drugiej projekt euroobligacji nie był nawet rozważany przez przywódców UE. Te dwa rozwiązania dawały największe szanse na uspokojenie rynków. Pozytywnie można ocenić jedynie rozważania dotyczące wsparcia Międzynarodowego Funduszy Walutowego przez krajowe banki centralne. Rozważa się pożyczki w kwocie 150 mld EUR od państw strefy euro oraz 50 mld EUR od pozostałych członków UE. Pieniądze te miałyby być użyte na ratowanie zagrożonych krajów strefy euro. Jednak jest to tylko wstępna propozycja, a decyzja w tej sprawie nie jest nawet przewidziana obecnym szczycie UE. Po raz kolejny okazało się, że europejscy przywódcy nie potrafią podejmować zdecydowanych działań w celu ratowania strefy euro, a efekt wszelkich pomysłów jest rozmywany przez długotrwały i skomplikowany proces decyzyjny. Rada Europejskiego Banku Centralnego obniżyła podstawowe stopy procentowe o 25 bps, obniżka co najmniej w takiej wysokości była oczekiwana przez rynki. Było to już drugie cięcie stóp ECB pod przewodnictwem Mario Draghi ego, tym samym zniwelowano podwyżki dokonane na początku roku. Europejski Bank Centralny ogłosił ponadto niestandardowe środki wpierania płynności europejskich banków. Obejmują one m.in. oferowanie przez EBC pożyczek dla banków z terminem spłaty trzy lata oraz złagodzenie kryteriów zabezpieczenia pożyczek. Ponadto, stopa rezerw obowiązkowych ma zostać zredukowana do 1% z obecnych 2%. Decyzja ECB, a w szczególności komunikat po posiedzeniu, została negatywnie przyjęta przez rynki. Działania ECB mogą się okazać niewystarczające dla rozwiązania obecnych problemów strefy euro. Liczono, na zapowiedź rozpoczęcia masowego wykupu obligacji przez bank centralny, drogę do którego, wg interpretacji wcześniejszych słów szefa ECB, otwiera wzmocnienie dyscypliny fiskalnej w strefie euro. Mario Draghi zaprzeczył jednak, jakoby sygnalizował wcześniej zwiększenie skali zakupów obligacji przez EBC dodał, że był zaskoczony interpretacją jego komentarzy. Agencja Standard&Poor's potwierdziła wcześniejsze nieoficjalne informacje, że umieściła ratingi 15 krajów ze strefy euro na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia. Dwa pozostałe kraje strefy euro, które nie zostały umieszczone na liście w poniedziałek, to Cypr, wciągnięty na nią wcześniej i Grecja, której rating jest już niski. Możliwość obniżenia ratingów jest konsekwencją pogłębiających się problemów gospodarczych strefy euro i faktu, że europejscy politycy ą problemy z rozwiązaniem problemów nadmiernie zadłużonych krajów strefy. Rating Austrii, Niemiec, Holandii, Finlandii i Luksemburga może być obniżony z poziomu AAA do AA+. Ocena Belgii może być obniżona o jeden poziom z AA. Wiarygodność Francji, której rating wynosi AAA może być obniżona nawet o dwa poziomy, podobnie jak pozostałych krajów strefy euro. Agencja Standard&Poor's umieściła rating Unii Europejskie na poziomie AAA i ratingi największych europejskich banków na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia. Agencja wyraziła obawy o przyszłą obsługę zadłużenia przez kraje strefy euro, a więc także i całej Unii Europejskiej, w kontekście pogłębiających się problemów politycznych, finansowych i monetarnych wewnątrz strefy euro. Powody Makro i rynek komentarz dzienny str. 4

5 umieszczenia ratingu UE na liście obserwacyjnej są takie same jak kilka dni wcześniej, w przypadku 15 krajów strefy euro. Moody's dokona przeglądu ratingów krajów UE Spadek koniunktury w usługach w USA Spadek aktywności w usługach strefy euro Spadek zamówień w przemyśle USA Wzrost zamówień w niemieckim przemyśle Zgodny z szacunkami wzrost PKB w strefie euro Wzrost optymizmu konsumentów w USA Spadek deficytu handlowego w USA Agencja Moody's Investors Service podała w komunikacie, że dokona przeglądu ratingów wszystkich krajów Unii Europejskiej w I kw r., gdyż szczyt Unii Europejskiej nie przyniósł zdecydowanych działań, aby zakończyć kryzys zadłużenia w regionie. Agencja wskazuje, że porozumienie podkreśla ciągłe pragnienie polityków strefy euro do osiągnięcia scentralizowanej koordynacji polityki fiskalnej, ale komunikat UE zawiera mało nowych działań, a wiele z nich jest podobnych do już zgłaszanych wcześniej. Wskaźnik aktywności w usługach w USA spadł w listopadzie do 52,0 pkt. z 52,9 pkt. miesiąc wcześniej wobec oczekiwanego wzrostu do 53,9 pkt. Pomimo spadku indeks znajduje się powyżej granicy 50 pkt., co oznacza wzrost aktywności w sektorze. W ciągu miesiąca przyspieszył wzrost warto9ści wytworzonych usług oraz nowe zamówienia, indeks zaczął natomiast sygnalizować spadek zatrudnienia. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro wyniósł w listopadzie 47,5 pkt wobec 46,4 pkt w październiku i był nieco gorszy niż wstępne szacunki. Pomimo niewielkiego zrostu indeks sugeruje spadek aktywności w sektorze usługowym strefy euro. Zamówienia w przemyśle amerykańskim spadły w październiku o 0,4% m/m po spadku o 0,1% we wrześni i były nieco gorsze od oczekiwań. Zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły w październiku o 5,2% m/m oraz o 5,4% r/r, wobec oczekiwanego spadku o 1,0% m/m oraz wzrostu o 1,9% r/r. Zamówienia eksportowe wzrosły w październiku o 8,3% m/m, a zamówienia krajowe zwiększyły się o 1,4%. Produkt Krajowy Brutto w strefie euro wzrósł w Q3 o 0,2% kw./kw. i był zgodny z wstępnymi wyliczeniami. Rok do roku wzrost wyhamował do 1,4% z 1,7% w Q2.W trzecim kwartale wydatki konsumpcyjne wzrosły o 0,3%, nakłady na środki trwale zwiększyły się o 0,1%. Eksport wzrósł o 1,5%, podczas gdy import zwiększył się o 1,15, co przełożyło się na dodatnią kontrybucję eksportu netto do wzrostu PKB. Tempo wzrostu PKB w strefie euro było w Q3 wyraźnie niższe niż w stanach Zjednoczonych, gdzie wyniosło 0,5% kw./kw. Indeks optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, wzrósł w grudniu do 67,7 pkt., z 64,1 pkt. zanotowanych w listopadzie, a jego wzrost był większy od oczekiwań. Indeks optymizmu konsumentów, z wyjściowym poziomem 100 pkt., został wprowadzony w 1966 roku. Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych spadł w październiku do 43,5 mld USD, z 44,2 mld USD we wrześniu wobec oczekiwań na poziomie 43,9 mld USD. Makro i rynek komentarz dzienny str. 5

6 3,55 3,50 3,45 3,40 3,35 3,30 3,25 3,20 3,15 3,10 3,05 3,00 2,95 2,90 2,85 1,42 1,40 1,38 1,36 1,34 1,32 1,30 Kursy USD/PLN i EUR/PLN /bid z zamknięcia/ Kursy EUR/USD i EUR/CHF /bid z zamknięcia/ EUR/USD /prawa skala/ USDPLN /lewa skala/ Nasze oczekiwania na nadchodzący tydzień Kurs Wsparcie/Opór EUR/PLN O2 O1 4,6000 4,5500 W1 4,4509 W2 4,3928 EUR/USD O2 1,3693 O1 1,3556 W1 1,3225 W2 1,3089 EURPLN EUR/CHF Makro i rynek komentarz dzienny str. 6 4,65 4,60 4,55 4,50 4,45 4,40 4,35 4,30 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20 1,19 Makro i rynek 12 grudnia 2011 Rynek walutowy - PLN Miniony tydzień zakończył się osłabieniem złotego w relacji do głównych walut mimo iż przez pierwszą połowę tego okresu notowania polskiej waluty nieznacznie umacniały się w oczekiwaniu na informacje napływające ze szczytu państw UE. Wsparciem dla globalnego sentymentu inwestycyjnego i notowań złotego były doniesienia po spotkaniu liderów europejskiej sceny politycznej. A.Merkel i N. Sarkozy zaproponowali nowe rozwiązania w sprawie metod walki z kryzysem nadmiernego zadłużenia w Europie żądając m.in. sankcji za zbyt wysokie deficytu budżetowe w krajach członkowskich UE. Zdecydowane zapowiedzi wspólnych działań mających na celu odzyskanie zaufania międzynarodowych inwestorów oraz planowane zmiany w traktacie UE zostały entuzjastyczne odebrane przez rynek finansowy. Tym bardziej, że nastroje podczas poniedziałkowej sesji zostały wsparte doniesieniami z Włoch, gdzie rząd M.Montiego przygotował kolejny pakiet oszczędności szacowany na kwotę 30 mld EUR. Kluczowe wydarzenia nastąpiły jednak w czwartek kiedy EBC zgodnie z oczekiwaniami obniżył stopy procentowe o 25 bps, a przełomowy dla późniejszych wydarzeń okazał się komunikat po posiedzeniu banku zawierający wskazania dodatkowych działań, które rozczarowały inwestorów. W odpowiedzi na te wydarzenia kurs EURPLN wzrósł o ponad 5 groszy do poziomu najwyższego w tym miesiącu. Negatywnie na wycenę złotego wpłynęły ponadto ustalenia wypracowane podczas szczytu UE, które pokazały brak pełnej jednomyślności wśród państw członkowskich i nie zawierały koncepcji natychmiastowych działań. Rozpoczynający się tydzień będzie kolejnym, w trakcie którego sentyment międzynarodowego rynku kształtowany wydarzeniami w Europie będzie dominował nad wyceną złotego. Szczególnie istotne mogą okazać się aukcje długu gospodarek południa Europy, ewentualne decyzje agencji ratingowych oraz posiedzenia banków centralnych. Zaplanowane na ten tydzień krajowe dane m.in. o inflacji CPI powinny mieć drugorzędne znaczenie, a ich przełożenie na rynek walutowy powinno być marginalne. Rynek walutowy - EUR/USD Niemiecko-francuskie porozumienie ogłoszone w Paryżu dotyczące przeprowadzenia serii reform mających na celu złagodzenie skutków i przyczyn kryzysu zadłużenia odpowiadało za gwałtowną zwyżkę notowań eurodolara obserwowaną w ubiegły poniedziałek. Zapowiedzi wspólnych działań zostały pozytywnie odebrane przez rynek walutowy jednak optymizm nie trwał długo. Kilka godzin później agencja S&P poinformowała o umieszczeniu na liście obserwacyjnej z możliwością obniżki ratingów 15 państw strefy euro. Decyzja wywołała silny spadek notowań eurodolara i pogorszenie sentymentu inwestycyjnego. Późniejsze oczekiwanie na posiedzenie EBC i szczyt UE sprawiło, że rynek w mniejszym stopniu reagował na wydarzenia w Europie. Posiedzenie EBC, które zgodnie z oczekiwaniami zakończyło się obniżeniem stóp procentowych to jednak nie przyniosło zgody na nielimitowane zakupy europejskiego długu przez bank centralny. Zaproponowane przez M.Draghiego metody zwiększania płynności, poprzez wydłużenie operacji pożyczkowych do trzech lat i rozszerzenie wachlarza papierów pod zabezpieczenia zostały sceptycznie przyjęte przez inwestorów i odebrane jako niewystarczające do zażegnania niebezpieczeństwa możliwego rozpadu strefy euro, tym bardziej, że pierwszy dzień szczytu UE pokazał brak zgody wszystkich krajów na propozycji niemiecko-francuskie. Kurs eurodolara zniżkował do poziomu najniższego od 1,5- tygodnia pokonując przy tym krótkoterminowy kanał wzrostowy. Rozpoczynający się tydzień zdominowany będzie przez informacje napływające z Europy poświęcone sytuacji w peryferyjnych gospodarkach eurolandu. Istotne będą także wyniki aukcji europejskiego długu oraz wyniki posiedzeń Fed i SNB. Przedmiotem szczególnej uwagi inwestorów będzie możliwa reakcja ze strony szwajcarskiego banku, tym bardziej, że ubiegłotygodniowe dane o inflacji zwiększyły spekulacje na temat możliwego podwyższenia przez SNB minimalnego kursu wymiany euro za franka. Sentyment globalnego rynku, sytuacja w krajach Eurolandu, dane makro, możliwość działań ze strony BGK i NBP, Dane makro, sentyment międzynarodowego rynku, sytuacja w krajach południa Europy, aukcje europejskiego długu, posiedzenie FOMC.

7 Analiza techniczna Notowania kursu EURUPLN w dalszym ciągu utrzymują się w ramach trendu wzrostowego, Dywergencja wskaźnika RSI z notowaniami kursu EURPLN sugeruje możliwe umocnienie polskiej waluty, Od kilku tygodni kurs EURPLN porusza się w górnym ograniczeniu wstęgi Bollingera, Poziom 4,6028 stanowi najbliższy silny poziom oporu technicznego, którego pokonanie warunkuje dalsza deprecjację Średnia ruchom Trend kursu EUR/PLN 5 dniowa 4,4943 Krótkookresowy (1T) 20 dniowa 4,4821 Średniookresowy (1M) 80 dniowa 4,3953 Długookresowy (6M) 200 dniowa 4,1435 Makro i rynek Kurs EUR/PLN Analiza techniczna. Kurs USDPLN jest na poziomie najwyższym od czerwca 2010 roku, Dywergencja wskaźnik RSI z notowaniami USDPLN wskazuje na nadchodzącą aprecjację złotego, Kurs USDPLN utrzymuje się powyżej górnego ograniczeniu chmury Ichimoku oraz notowań 200- dniowej średniej ruchomej. Średnia ruchoma Trend kursu USD/PLN 5 dniowa 3,3613 Krótkookresowy (1W) 20 dniowa 3,3413 Średniookresowy (1M) 80 dniowa 3,2272 Długookresowy (6M) 200 dniowa 2,9503 Analiza techniczna Eurodolar porusza się w ramach kanału spadkowego ruchu zapoczątkowanym w kwietniu 2011 roku, Notowania wskaźnika RSI zbliżyły się do poziomu wyprzedania rynku, Eurodolar pokonał istotny poziom techniczny zlokalizowany na 1,3306 USD za EUR, Kurs EURUSD wybił się dołem z krótkoterminowego kanału wzrostowego zapoczątkowanego w połowie listopada, Notowania eurodolara przebiły się przez chmurę Ichimoku i utrzymują się wyraźnie poniżej zakresu. Średnia ruchoma Trend kurs EUR/USD 5 dniowa 1,3371 Krótkookresowy (1T) 20 dniowa 1,3416 Średniookresowy (1M) 80 dniowa 1,3628 Długookresowy (6M) 200 dniowa 1,4074 Kurs USD/PLN Kurs EUR/USD Źródło: Reuters; interwał dzienny Źródło: Reuters; interwał dzienny Źródło: Reuters; interwał dzienny Makro i rynek komentarz dzienny str. 7

8 12 grudnia ,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 500,0 460,0 420,0 380,0 340,0 18 lis ,8 3,3 2,8 2,3 1,8 1,3 0,8 0,3 Obligacje krajowe rentowności i ich zmiana tygodniowa 3 3 5,11 5, , ,88 4,65 5,93 5,99 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 10Y 20Y 23 lis zmi ana tygodniowa w bp (prawa oś) Spready obligacji PLN vs. EUR 29 lis 2 gru 7 gru 2Y 5Y 10Y WIBOR 3M i jej zmiana w tygodniu dyskontowana przez kontrakty FRA 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5-3 4,25 4,25 4,25 4,25 1X4 2X5 3X6 4X7 5X8 6X9 7X10 8X11 9X gru FRA Implied reference rate 0 0,32 Bundy i Treasuries rentowności i ich zmiana tygodniowa ,98 0,89 2,08 2Y 5Y 10Y 2,06 Zmiana rentowności bundów (bp) Zmiana rentowności treasury (bp) Bundy Treasury 5,5 5 4,5 4 3, Obligacje Rynek krajowy Wraz z osłabiającym się złotym na wartości traciły także obligacje, jednak zmiana w wycenie papierów dłużnych była znacznie słabsza niż w przypadku polskiej waluty. Początkowo rentowności krajowego długu rosły wraz z niepewnością co do ustaleń szczytu UE i wyników posiedzenia EBC, co sprzyjało wycofywaniu się inwestorów z zaangażowania w polskie aktywa. W kierunku rosnącej dochodowości oddziaływała również relatywnie jastrzębia retoryka komunikatu RPP po grudniowym posiedzeniu. Na konferencji podsumowującej spotkanie Rady prezes NBP wskazał na zbilansowanie ryzyk i argumentacji zarówno za podwyżką stóp procentowych jak i ich obniżeniem. M.Belka podtrzymał także wcześniejsze stanowisko utrzymywania się przyszłorocznej inflacji na podwyższonym poziomie i możliwości dalszego dostosowania polityki pieniężnej w przypadku pogorszenia się perspektyw powrotu inflacji do celu NBP. Dopiero ostatnia sesja ubiegłego tygodnia przyniosła znaczące wzrosty cen obligacji mimo wciąż nienajlepszego sentymentu inwestycyjnego. Wsparciem dla cen długu były wypowiedzi D.Radziwiłła o możliwym wykorzystaniu w przyszłym roku elastycznej linii kredytowej z MFW, co pozwoliłoby sfinansować 2/3 nominalnych potrzeb pożyczkowych nawet w sytuacji silnych zawirowań rynkowych. Wiceminister finansów poinformował również, że w przyszłym roku resort ponownie może znaczną część potrzeb pożyczkowych sfinansować w pierwszej połowie roku. W rezultacie rentowności krajowego długu wzrosły tylko nieznacznie. Największa zmiana dotyczyła papierów 5- i 10-letnich i wyniosła 3 bps. Dochodowość tych segmentów obligacji wzrosła odpowiednio do poziomu 5,25% i 5,90%, co przy odwrotnym kierunku zmian na rynku Bundów doprowadziło do zawężenia się spreadu pomiędzy polskimi, a niemieckimi obligacjami. Rozpoczynający się tydzień na rynku długu będzie zdominowany przez wydarzenia z Europy oraz posiedzenia FOMC i SNB. Notowania polskich papierów powinny pozostawać niewrażliwe na zaplanowane w tym tygodniu publikację krajowych danych makro dotyczących m.in. inflacji CPI. Obligacje - Rynki bazowe Zwyżka rentowności niemieckich obligacji obserwowana podczas pierwszej połowy minionego tygodnia była odpowiedzią na propozycje A.Merkel i N.Sarkozy ego poświęcone przyszłości Europy. Dochodowość Bundów zwyżkowała w poniedziałek o 6 bps do poziomu 2,22% powracając w okolice 4-miesięcznego maksimum, jednak późniejszy rozwój wydarzeń w Europie spowodował, że notowania Bundów oddały całą wypracowaną wcześniej zwyżkę rentowności za sprawą niewystarczających działań europejskich liderów sceny politycznej i EBC.W ubiegłym tygodniu najsilniej, bo o 8 bps do poziomu 2,08% zniżkowała rentowość 10-latek. Powrót inwestorów do bezpiecznych aktywów widoczny był również na rynku amerykańskich papierów, gdzie rentowności tamtejszych 5-latek spadła o 6 bps w ciągu minionego tygodnia. Istotnymi wydarzeniami zakończonego tygodnia były aukcje sprzedaży obligacji. Niemcy sprzedały 5-letnie obligacje o wartości 4,09 mld EUR i średniej rentowności na poziomie 1,11%. Nie realizując zatem pełnej wartości pierwotnego planu podaży, która wynosiła 5 mld EUR. Swoje papiery w ubiegłym tygodniu sprzedała także Portugalia. Wartość sprzedanego 3-miesięcznego długu wyniosła 1 mld EUR, a średnia rentowność była o 22 bps niższa w stosunku do poprzedniej aukcji i wyniosłą 4,873%. Niższy był natomiast współczynnik bid-tocover, który wyniósł 2,0 wobec 2,4 poprzednio. W nowym tygodniu aukcje europejskiego długu, obok danych makro i wyników posiedzeń banków centralnych będą stanowić o kierunku zmian w wycenie papierów na bazowych rynkach długu. Nasze oczekiwania na nadchodzący tydzień Obligacje Rentowności Uzasadnienie Obligacje PL Wpływ sentymentu globalnego rynku, sytuacja w Europie, dane makro, posiedzenie RPP, Bundy DE Treasury USA Sentyment wokół krajów grupy PIIGS, poziom awersji do ryzyka, dane makro, posiedzenie EBC, szczyt UE, Dane makro, sentyment rynku, operacja Twist, Makro i rynek komentarz dzienny str. 8

9 DANE I PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 sie-11 wrz-11 paz-11 lis-11* Produkcja przemysłowa (r/r) 7,0 6,6 7,7 2,0 1,8 8,1 7,7 6,5 6,1 dane odsezonowane 5,3 8,7 8,7 4,5 4,8 5,4 7,1 7,0 Produkcja budowlana(r/r) 24,2 15,6 23,9 17,0 16,5 10,8 18,1 8,9 17,2 dane odsezonowane 15,2 14,9 18,5 15,3 17,6 13,7 17,8 14,9 Zatrudnienie w sek. przeds. (r/r) 4,1 3,9 3,6 3,6 3,3 3,2 2,8 2,5 2,3 Płace w sek. przeds. (r/r) 4,0 5,9 4,1 5,8 5,2 5,4 5,2 5,1 5,5 Stopa bezrobocia 13,3 12,8 12,4 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 12,0 CA (mln EUR) CPI (r/r) 4,3 4,5 5,0 4,2 4,1 4,3 3,9 4,3 4,4 PPI (r/r) 9,3 8,8 6,5 6,3 5,9 6,5 8,4 8,5 8,7 Inflacja bazowa (r/r) 2,0 2,1 2,4 2,4 2,4 2,7 2,6 2,8 2,8 Podaż pieniądza M3 % (r/r) 10,9 9,4 7,7 7,2 7,4 8,8 10,2 10,3 10,7 Stopa referencyjna 3,75 4,00 4,25 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 WIBOR 1M 3,91 4,10 4,36 4,62 4,61 4,61 4,65 4,71 4,75 WIBOR 3M 4,19 4,30 4,45 4,71 4,71 4,72 4,78 4,91 4,97 Obligacja 2-letnia 5,03 4,97 5,01 4,86 4,64 4,46 4,53 4,65 4,93 Obligacja 5-letnia 5,79 5,75 5,60 5,34 5,23 4,99 5,37 5,05 5,29 Obligacja 10-letnia 6,28 6,13 6,05 5,85 5,77 5,62 5,88 5,73 5,97 EUR/PLN 4,02 3,93 3,95 3,99 3,99 4,13 4,39 4,40 4,50 USD/PLN 2,84 2,65 2,74 2,75 2,77 2,87 3,25 3,17 3,35 EUR/USD 1,41 1,48 1,44 1,45 1,44 1,43 1,35 1,38 1,34 Dane i prognozy kwartalne 4Q Q11 2Q11P 3Q11P 4Q11P 2011P PKB (% r/r) 4,4 3,8 4,4 4,3 4,2 3,6 4,0 Stopa bezrobocia (%) 12,4 12,4 13,3 11,9 11,8 12,5 12,5 Inflacja (%, r/r) 3,1 3,1 4,3 4,2 3,9 4,2 4,2 Stopa referencyjna 3,50 3,50 3,75 4,50 4,50 4,50 4,50 Obligacja 2-letnia 4,80 4,80 5,03 4,86 4,53 4,82 4,82 Obligacja 5-letnia 5,48 5,48 5,79 5,34 5,37 5,21 5,21 Obligacja 10-letnia 6,01 6,01 6,28 5,85 5,88 5,80 5,80 USD/PLN 2,96 2,96 2,84 2,75 3,25 3,31 3,31 EUR/PLN 3,96 3,96 4,02 3,99 4,39 4,40 4,40 * prognozy i szacunki Banku Millennium SA Źródło: GUS, NBP, Reuters, Bank Millennium SA Makro i rynek komentarz dzienny str. 9

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 stycznia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 czerwca 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie miesiąca

Podsumowanie miesiąca Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron

CitiMonthly Polska. Gospodarka i Rynki Finansowe. W skrócie. Polska. 13 Grudnia 2010 29 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 Grudnia 21 29 stron CitiMonthly Polska W skrócie Polska kończy 21 rok z szybko rosnącą gospodarką, w której rolę motoru wzrostu przejął popyt krajowy. Oczekujemy,

Bardziej szczegółowo

Raiffeisen Forecaster

Raiffeisen Forecaster W którą stronę zaskoczy PKB? RPP potwierdza długoterminową stabilizację stóp EBC trzyma kurs Czerwcowa podwyżka Fedu pozostaje w grze EURPLN nowe minima i korekta Spowolnienie, odbicie czy stabilizacja

Bardziej szczegółowo

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe

MAKROskop 2015 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe MAKROskop 215 Polska Gospodarka i Rynki Finansowe Grudzień 214 DEPARTAMENT ANALIZ EKONOMICZNYCH Bank Zachodni WBK S.A. ekonomia@bzwbk.pl +48 22 534 18 88 Podsumowanie co za nami (214) W pierwszej połowie

Bardziej szczegółowo

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy

Prognozy dynamiki PKB wg MFW (%) Prognozy Warszawa, dnia 4 listopada 213 r. 3I Synteza Sytuacja makroekonomiczna Międzynarodowy Fundusz Walutowy opublikował prognozy gospodarcze na lata 213-14. Wskazuje w nich na stopniowe wzmacnianie się gospodarek

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r.

Sprawozdanie Zarządu. z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2010 r. SPIS TREŚCI LIST PREZESA ZARZĄDU BANKU... 3 I. WARUNKI RYNKOWE W 2010 ROKU

Bardziej szczegółowo

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji

Opracowanie cykliczne. Kwiecień 2009. Rynek akcji 2 kwietnia 2009 Opracowanie cykliczne BRE Bank Securities 53000 46000 39000 32000 25000 pkt BUX PX 18000 2008-03-27 2008-07-22 2008-11-13 2009-03-12 Zespół Analiz: Michał Marczak (+48 22) 697 47 38 michal.marczak@dibre.com.pl

Bardziej szczegółowo

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r.

Grecja kupuje czas. Barometr Inwestycyjny. 16 marca 2015 r. Grecja kupuje czas Barometr Inwestycyjny 16 marca 2015 r. 1 Luty na światowych rynkach finansowych przyniósł silne wzrosty większości indeksów akcyjnych, przy jednoczesnej korekcie większości indeksów

Bardziej szczegółowo

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron

CitiMonthly. Gospodarka i Rynki Finansowe. Po EBC nawet rubel i frank nie straszne. 29 stycznia 2015 12 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 29 stycznia 215 12 stron CitiMonthly Po EBC nawet rubel i frank nie straszne W ciągu nieco ponad miesiąca bardzo dużo zmieniło się w otoczeniu Polski, zdecydowanie mniej w

Bardziej szczegółowo

Miesięcznik. Polska. Gospodarka

Miesięcznik. Polska. Gospodarka Gospodarka Polska Miesięcznik Mateusz Szczurek Warszawa (48 22) 820 4698 mateusz.szczurek@ingbank.pl Rafał Benecki Warszawa (48 22) 820 4696 rafal.benecki@ingbank.pl Grzegorz Ogonek Warszawa (48 22) 820

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron

CitiWeekly. Decyzje banków centralnych w centrum uwagi. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 19 stycznia 2015 8 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 19 stycznia 2015 8 stron CitiWeekly Decyzje banków centralnych w centrum uwagi W tym tygodniu EBC prawdopodobnie zdecyduje się na wprowadzenie programu skupu aktywów o wielkości

Bardziej szczegółowo

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR

Perspektywa Euro. Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR KWARTALNA ANALIZA RYNKU Z PERSPEKTYWY POLSKIEGO ZŁOTEGO. TRAVELEX Tiffany Burk. European Market Analyst Publikacja: 06 kwietnia, 2010 Podsumowanie pierwszego kwartalu EUR miesiąc: -0.33% kwartał: -4.45%

Bardziej szczegółowo

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji

Rada Polityki Pieniężnej. Marzec 2015 r. Raport o inflacji Rada Polityki Pieniężnej Marzec 15 r. Raport o inflacji Raport o inflacji marzec 15 Raport o inflacji jest dokumentem przedstawiającym ocenę Rady Polityki Pieniężnej (RPP) dotyczącą przebiegu bieżących

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2010 r.

Raport o sytuacji banków w 2010 r. RAPORT O SYTUACJI BANKÓW W 21 R.. URZĄD KOMISJI NADZORU FINANSOWEGO WARSZAWA, 211 Raport o sytuacji banków w 21 r. OPRACOWANIE: ANDRZEJ KOTOWICZ PRZY WSPÓŁPRACY DEPARTAMENTU NADZORU SEKTORA BANKOWEGO PION

Bardziej szczegółowo

MONITORING MAKROEKONOMICZNY

MONITORING MAKROEKONOMICZNY MONITORING MAKROEKONOMICZNY Numer 21 Warszawa, 10 kwietnia 2014 Będziemy bronić naszego kraju wszystkimi środkami oraz narzędziami, które mamy w naszych rękach takimi słowami premier Arsenij Jaceniuk odpowiada

Bardziej szczegółowo

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r.

Przebudzenie chińskiego smoka. Barometr Inwestycyjny. 8 maja 2015 r. Przebudzenie chińskiego smoka Barometr Inwestycyjny 8 maja 2015 r. 1 Kwiecień był znakomitym miesiącem dla inwestorów lokujących kapitał na rynkach wschodzących. Najmocniej zyskiwały europejskie kraje

Bardziej szczegółowo

Rynkowy Raport Miesięczny

Rynkowy Raport Miesięczny 30 listopada 2011 r. str. 1 Otoczenie makroekonomiczne/klimat gospodarczy Wydarzenia Kraj PKB wzrósł w Polsce w III kwartale 2011 r. o 4,2% r/r w porównaniu z 4,3% r/r w IV kwartale 2011 r. Infl acja w

Bardziej szczegółowo

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR

2007 2007 OCZNY TR 2007 RAPORT ROCZNY RAPOR 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 CENTRALNY 2007 BANK 2007 OPEJSKI EUR PL EUROPEJSKI BANK CENTRALNY RAPORT ROCZNY RAPORT ROCZNY W 2008 r. wszystkie publikacje EBC przedstawiają motyw z banknotu 10. RAPORT ROCZNY Europejski Bank Centralny 2008 Adres Kaiserstrasse 29 60066

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Kwiecień 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, SA (lewa oś) Wskaźnik menedżerów logistyki PMI (prawa oś)

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r.

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium. za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 1 Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Banku Millennium za okres 12-tu miesięcy zakończonych 31 grudnia 2012 r. 2 I. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI GRUPY KAPITAŁOWEJ BANKU MILLENNIUM

Bardziej szczegółowo

Raport o sytuacji banków w 2008 roku

Raport o sytuacji banków w 2008 roku Raport o sytuacji banków w 28 roku Urząd Komisj Nadzoru Finansowego Warszawa 29 Opracowanie: Andrzej Kotowicz przy współpracy Wydziału Analiz Sektora Bankowego Departament Nadzoru Sektora Bankowego Pion

Bardziej szczegółowo

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego

Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Lipiec 2014 r. Raport o stabilności systemu finansowego Departament Stabilności Finansowej Warszawa, 2014 r. Redakcja: Piotr Szpunar Adam Głogowski

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009

KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 2009 KOMENTARZ RYNKOWY Czerwiec 9 OTOCZENIE MAKROEKONOMICZNE ŁUKASZ WITKOWSKI Wykres. Produkcja przemysłowa a wskaźnik PMI. Produkcja przemysłowa r/r, wyrównana sezonowo (lewa oś) 6, PKB I PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA

Bardziej szczegółowo