Makro i rynek komentarz tygodniowy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Makro i rynek komentarz tygodniowy"

Transkrypt

1 Biuro Analiz Makroekonomicznych Grzegorz Maliszewski +48 (0) Urszula Kryńska +48 (0) Mateusz Sutowicz +48 (0) Kursy walutowe dzisiejsze otwarcie i zmiana tygodniowa -0,1 0,0 0,0 0,1 4,5276 EUR/PLN 3,3879 USD/PLN 3,6498 CHF/PLN 1,3319 EUR/USD 303,3 EUR/HUF 25,47 EUR/CZK Zmiany tygodniowe Rynek Pieniężny* (%) bps WIBOR O/N 4,32-23 WIBOR 1M 4,75 0 WIBOR 3M 4,97 1 WIBOR 6M 4,97 0 *Fixing z dnia poprzedniego Bony i obligacje PL bps 52W 4,75-7 2Y 4,89-7 5Y 5, Y 5,86-21 IRS PLN bps 2Y 4, Y 4, Y 5,06-19 Kontrakty FRA (%) bps 1x4 5,00 0 3x6 4,99-8 9x12 4,71-9 Źródło: Reuters -0,8% 0,4% 1,1% 1,6% 0,8% 1,2% 12 grudnia 2011 Bieżący tydzień na rynkach finansowych W rozpoczynającym się tygodniu sytuacja na rynkach może być nadal nerwowa w związku z nienajlepszym przyjęciem ubiegłotygodniowych zmian w polityce gospodarczej w Europie. Jutro poznamy pierwsze dane z Polskiej gospodarki. Spodziewamy się przyspieszenia inflacji do 4,4% z 4,3% w październiku. Deficyt bieżący za październik był naszym zdaniem równy 1,8 mld EUR. W piątek poznamy dane z rynku pracy, które powinny pokazać wyhamowanie wzrostów zatrudnienia i nadal przyzwoity wzrost płac. W czwartek odbędzie się posiedzenie Rady szwajcarskiego banku centralnego, niezwykle ciekawe w kontekście spekulacji nad podniesieniem minimalnego poziomu kursu EURCHF, który obecnie wynosi 1,2. Wydarzenia tygodnia Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu Rząd przyjął projekt budżetu na 2012r., który ma się zamknąć deficytem w kwocie 35 mld PLN. W projekcie ustawy budżetowej zaplanowano dochody o 7,6% oraz wydatki o 4,7% wyższe w porównaniu z planowym wykonaniem za 2011r. Przygotowując budżet rząd przyjął raczej konserwatywne prognozy wskaźników makroekonomicznych. Realny PKB ma wzrosnąć o 2,5%, inflacja średnioroczna jest natomiast równa 2,8%. Buforem dla dochodów będzie, podobnie jak w tym roku, zysk NBP, który zapewne będzie wysoki, a założono go na poziomie 0. Przy scenariuszu umiarkowanego spowolnienia wzrostu w 2012r. budżet jest możliwy do wykonania. Podtrzymujemy jednak naszą ocenę, że trudno będzie obniżyć deficyt sektora finansów publicznych poniżej 3,0% PKB. Brak zmian w polityce pieniężnej Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi więc nadal 4,50%. W naszej ocenie wymowa komunikatu po posiedzeniu nie odbiegała znacząco od poprzedniego i była umiarkowanie jastrzębia, a bilans ryzyk nie zmienił się od poprzedniego posiedzenia. Szczyt UE nie przyniósł rewolucji Przywódcy państw UE debatowali w czwartek i piątek nad zmianami zasad dyscypliny finansów publicznych i wprowadzeniem automatycznych sankcji za nadmierny deficyt. Z powodu sprzeciwu Wielkiej Brytanii nie udało się przeforsować zmian w traktatach UE, zostaną więc wprowadzone na podstawie umów międzyrządowych podpisanych przez 17 krajów strefy euro i prawdopodobnie 9 pozostałych członków UE, w tym Polskę. Propozycje nowych umów mają być gotowe w marcu, a cały projekt ich przyjmowania będzie zapewne długi i trudny, co rodzi ryzyko, ze obecna nerwowa sytuacja na rynkach finansowych utrzyma się co najmniej do połowy 2012r. Uważamy, że propozycje przywódców europejskich są niewystarczające dla uspokojenia nastrojów na rynkach i zatrzymania rozprzestrzeniania się kryzysu zadłużeniowego na kolejne kraje. Europejski Bank Centralny rozczarował rynki Rada Europejskiego Banku Centralnego obniżyła podstawowe stopy procentowe o 25 bps. Europejski Bank Centralny ogłosił ponadto niestandardowe środki wpierania płynności europejskich banków. Obejmują one m.in. oferowanie przez EBC pożyczek dla banków z terminem spłaty trzy lata oraz złagodzenie kryteriów zabezpieczenia pożyczek. Ponadto, stopa rezerw obowiązkowych ma zostać zredukowana do 1% z obecnych 2%. Decyzja ECB, a w szczególności komunikat po posiedzeniu, została negatywnie przyjęta przez rynki. Liczono, na zapowiedź masowego wykupu obligacji przez bank centralny. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych Miniony tydzień zakończył się osłabieniem złotego w relacji do głównych walut mimo iż przez pierwszą połowę tego okresu notowania polskiej waluty nieznacznie umacniały się w oczekiwaniu na informacje ze szczytu państw UE i z posiedzenia EBC. Oba wydarzenia zakończyły się jednak niewystarczającymi w ocenie rynku ustaleniami by skutecznie rozwiązać problem nadmiernego zadłużenia w Europie. Tym bardziej, że szczyt UE pokazał brak jednomyślności wśród państw członkowskich. Makro i rynek str. 1

2 Rząd przyjął projekt przyszłorocznego budżetu Brak zmian w polityce pieniężnej Komentarz makroekonomiczny Polska Rząd przyjął projekt budżetu na przyszły rok, który ma się zamknąć deficytem w kwocie 35 mld PLN. W projekcie ustawy budżetowej zaplanowano dochody na poziomie 293,8 mld PLN, wydatki na kwotę nie większą niż 328,8 mld PLN, co oznacza wzrost o odpowiednio 7,6% oraz o 4,7% w porównaniu z planowym wykonaniem za 2011r. zawartym w tegorocznej ustawie budżetowej. Przygotowując przyszłoroczny budżet rząd przyjął raczej konserwatywne prognozy głównych wskaźników makroekonomicznych. Realny PKB ma wzrosnąć o 2,5%, oczekiwana inflacja średnioroczna jest natomiast równa 2,8%. Spośród głównych założeń makroekonomicznych zastrzeżenia budzi jedynie zbyt niska stopa bezrobocia, która zdaniem rządu ma na koniec 2012r. ma wynieść 12,3%. Warto przy tym podkreślić, że prognozy bezrobocia na 2011r. były również zbyt optymistyczne, co nie przełożyło się na problemy z wykonaniem budżetu. W przyszłorocznym budżecie rząd optymistycznie planuje dochody z prywatyzacji równe 10 mld PLN oraz dochody z dywidend na poziomie 8,15 mld PLN, są one jednak możliwe do uzyskania biorąc pod uwagę bardzo dobre wyniki przedsiębiorstw w 2011r. Buforem dla dochodów będzie, podobnie jak w tym roku, zysk NBP, który zapewne będzie wysoki, a założono go na poziomie 0. W naszej ocenie, przy scenariuszu umiarkowanego spowolnienia wzrostu w 2012r., który nadal jest scenariuszem bazowym, budżet jest możliwy do wykonania. Podtrzymujemy jednak naszą ocenę, że trudno będzie rządowi obniżyć deficyt sektora finansów publicznych poniżej 3,0% PKB. Minister Finansów Jacek Rostowski powiedział, że rząd jest gotowy do nowelizacji ustawy budżetowej, gdyby sytuacja gospodarcza w strefie euro dramatycznie się pogorszyła. Nowelizacja mogłaby mieć miejsce w połowie roku i w naszej ocenie rząd wówczas wesprzeć wpływy budżetowe poprzez kolejną podwyżkę podatku VAT. Rada Polityki Pieniężnej, zgodnie z oczekiwaniami, pozostawiła stopy procentowe na niezmienionym poziomie. Stopa referencyjna wynosi więc nadal 4,50%. W naszej ocenie wymowa komunikatu po posiedzeniu nie odbiegała znacząco od poprzedniego i była umiarkowanie jastrzębia, utrzymane zostało stwierdzenie, że Rada nie wyklucza w przyszłości dalszego dostosowania polityki pieniężnej, gdyby pogorszyły się perspektywy powrotu inflacji do celu. Bilans ryzyk nie zmienił się od poprzedniego posiedzenia. Podobnie jak w poprzednich miesiącach w komunikacie, dużo uwagi poświęcono pogorszeniu nastrojów w gospodarce światowej oraz niepewności na rynkach finansowych. Nowością jest zwrócenie uwagi na fakt, że wzrost kosztów finansowania i zacieśnienie polityki kredytowej przez banki może oddziaływać w kierunku dalszego osłabiania aktywności w strefie euro. Widać, że Rada jest świadoma ryzyka dla wzrostu wynikającego z ograniczonego dostępu do finansowania i zrobi wszystko żeby nie dopuścić do sytuacji credit crunch w Polsce. Oceniając sytuację w Polsce RPP, podobnie jak miesiąc temu, zauważyła że wzrost gospodarczy w III kw. był zbliżony do obserwowanego w pierwszej połowie roku, jednak wskaźniki koniunktury sugerują możliwe obniżenie aktywności gospodarczej w najbliższych kwartach, głównie za sprawą spowolnienia u głównych partnerów handlowych. Inflacja utrzymuje się powyżej celu banku centralnego, a w najbliższych miesiącach będzie nadal podwyższona, co jest związane z wcześniejszym wzrostem cen surowców na rynkach światowych oraz występującym w ostatnich miesiącach osłabieniem kursu złotego. Oczekiwane jest jednak obniżenie inflacji na początku 2012r. w związku z wygasaniem wpływu podwyżki podatku VAT oraz efektów znacznych wzrostów cen żywności i energii w pierwszej połowie 2011r. W naszej ocenie podwyższona zmienność na rynkach finansowych oraz fakt, że kurs walutowy jest obecnie głównym zagrożeniem dla stabilności cen, będą powstrzymywały RPP przed zapowiedziami obniżek stóp procentowych. Po posiedzeniu prezes Belka zapowiedział ponadto, że NBP jest gotowy do interwencji stabilizujących sytuację na rynku finansowym. Sadzimy że kolejnym ruchem Rady będzie cięcie stóp, którego spodziewamy się w pierwszej połowie przyszłego roku. Obniżki mogłyby być przesunięte w czasie, jeżeli inflacja na początku 2012r. nie Makro i rynek komentarz dzienny str. 2

3 będzie spadała w oczekiwanym obecnie tempie lub jeśli nastąpi znaczne osłabienie złotego. Wzrost bezrobocia w listopadzie Moody's pozytywnie o polskim budżecie MPiPS szacuje, że stopa bezrobocia rejestrowanego wzrosła w listopadzie do 12,1% z 11,8% we wcześniejszych czterech miesiącach. Wzrost bezrobocia jest typowy dla miesięcy zimowych, jednak w tym roku był on większy niż w poprzednim, a stopa bezrobocia jest o 0,4 pp wyższa niż w analogicznym okresie 2010r. Liczba bezrobotnych w końcu listopada 2011 wyniosła 1,916 mln osób i w porównaniu do końca października wzrosła o 48,1 tys. osób. Sytuacja na rynku pracy ulega w ostatnich miesiącach pogorszeniu, a bezrobocie w grudniu może zbliżyć się do 13%. Analitycy agencji ratingowej Moody's napisali w komentarzu, że agencja spodziewa się, iż aktualizacja budżetu spowoduje zmniejszenie deficytu fiskalnego w przyszłym roku, pozytywne dla oceny kredytowej kraju. Makro i rynek komentarz dzienny str. 3

4 Szczyt UE nie przyniósł rewolucji Europejski Bank Centralny rozczarował rynki S&P potwierdza, że umieścił 15 państw strefy euro na liście obserwacyjnej S&P umieściła rating UE na liście obserwacyjnej Komentarz makroekonomiczny - gospodarki zagraniczne Przywódcy państw UE debatowali w czwartek i piątek nad zmianami zasad dyscypliny finansów publicznych. Projekt wprowadzenia automatycznych sankcji za łamanie dyscypliny finansów publicznych został wcześniej przygotowany przez przywódców Niemiec i Francji. Z powodu sprzeciwu Wielkiej Brytanii nie udało się przeforsować zmian w traktatach UE. Zmiany zostaną więc wprowadzone na podstawie umów międzyrządowych podpisanych przez 17 krajów strefy euro i prawdopodobnie 9 członków UE posługujących się narodowymi walutami, w tym Polskę. Propozycje nowych umów mają być gotowe w marcu, a cały projekt ich przyjmowania będzie zapewne długi i trudny, co rodzi ryzyko, ze obecna nerwowa sytuacja na rynkach finansowych utrzyma się co najmniej do połowy 2012r. Uważamy, że propozycje przywódców europejskich są niewystarczające dla uspokojenia nastrojów na rynkach i zatrzymania rozprzestrzeniania się kryzysu zadłużeniowego na kolejne kraje. Naszym zdaniem wzrost dyscypliny fiskalnej, chociaż konieczny, nie rozwiązuje problemów strefy euro. Zaproponowane przez europejskich przywódców w ostatnich dniach rozwiązania są rozczarowujące, z jednej strony ECB nie będzie aktywnie stabilizował rynków obligacji krajowych, z drugiej projekt euroobligacji nie był nawet rozważany przez przywódców UE. Te dwa rozwiązania dawały największe szanse na uspokojenie rynków. Pozytywnie można ocenić jedynie rozważania dotyczące wsparcia Międzynarodowego Funduszy Walutowego przez krajowe banki centralne. Rozważa się pożyczki w kwocie 150 mld EUR od państw strefy euro oraz 50 mld EUR od pozostałych członków UE. Pieniądze te miałyby być użyte na ratowanie zagrożonych krajów strefy euro. Jednak jest to tylko wstępna propozycja, a decyzja w tej sprawie nie jest nawet przewidziana obecnym szczycie UE. Po raz kolejny okazało się, że europejscy przywódcy nie potrafią podejmować zdecydowanych działań w celu ratowania strefy euro, a efekt wszelkich pomysłów jest rozmywany przez długotrwały i skomplikowany proces decyzyjny. Rada Europejskiego Banku Centralnego obniżyła podstawowe stopy procentowe o 25 bps, obniżka co najmniej w takiej wysokości była oczekiwana przez rynki. Było to już drugie cięcie stóp ECB pod przewodnictwem Mario Draghi ego, tym samym zniwelowano podwyżki dokonane na początku roku. Europejski Bank Centralny ogłosił ponadto niestandardowe środki wpierania płynności europejskich banków. Obejmują one m.in. oferowanie przez EBC pożyczek dla banków z terminem spłaty trzy lata oraz złagodzenie kryteriów zabezpieczenia pożyczek. Ponadto, stopa rezerw obowiązkowych ma zostać zredukowana do 1% z obecnych 2%. Decyzja ECB, a w szczególności komunikat po posiedzeniu, została negatywnie przyjęta przez rynki. Działania ECB mogą się okazać niewystarczające dla rozwiązania obecnych problemów strefy euro. Liczono, na zapowiedź rozpoczęcia masowego wykupu obligacji przez bank centralny, drogę do którego, wg interpretacji wcześniejszych słów szefa ECB, otwiera wzmocnienie dyscypliny fiskalnej w strefie euro. Mario Draghi zaprzeczył jednak, jakoby sygnalizował wcześniej zwiększenie skali zakupów obligacji przez EBC dodał, że był zaskoczony interpretacją jego komentarzy. Agencja Standard&Poor's potwierdziła wcześniejsze nieoficjalne informacje, że umieściła ratingi 15 krajów ze strefy euro na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia. Dwa pozostałe kraje strefy euro, które nie zostały umieszczone na liście w poniedziałek, to Cypr, wciągnięty na nią wcześniej i Grecja, której rating jest już niski. Możliwość obniżenia ratingów jest konsekwencją pogłębiających się problemów gospodarczych strefy euro i faktu, że europejscy politycy ą problemy z rozwiązaniem problemów nadmiernie zadłużonych krajów strefy. Rating Austrii, Niemiec, Holandii, Finlandii i Luksemburga może być obniżony z poziomu AAA do AA+. Ocena Belgii może być obniżona o jeden poziom z AA. Wiarygodność Francji, której rating wynosi AAA może być obniżona nawet o dwa poziomy, podobnie jak pozostałych krajów strefy euro. Agencja Standard&Poor's umieściła rating Unii Europejskie na poziomie AAA i ratingi największych europejskich banków na liście obserwacyjnej z możliwością obniżenia. Agencja wyraziła obawy o przyszłą obsługę zadłużenia przez kraje strefy euro, a więc także i całej Unii Europejskiej, w kontekście pogłębiających się problemów politycznych, finansowych i monetarnych wewnątrz strefy euro. Powody Makro i rynek komentarz dzienny str. 4

5 umieszczenia ratingu UE na liście obserwacyjnej są takie same jak kilka dni wcześniej, w przypadku 15 krajów strefy euro. Moody's dokona przeglądu ratingów krajów UE Spadek koniunktury w usługach w USA Spadek aktywności w usługach strefy euro Spadek zamówień w przemyśle USA Wzrost zamówień w niemieckim przemyśle Zgodny z szacunkami wzrost PKB w strefie euro Wzrost optymizmu konsumentów w USA Spadek deficytu handlowego w USA Agencja Moody's Investors Service podała w komunikacie, że dokona przeglądu ratingów wszystkich krajów Unii Europejskiej w I kw r., gdyż szczyt Unii Europejskiej nie przyniósł zdecydowanych działań, aby zakończyć kryzys zadłużenia w regionie. Agencja wskazuje, że porozumienie podkreśla ciągłe pragnienie polityków strefy euro do osiągnięcia scentralizowanej koordynacji polityki fiskalnej, ale komunikat UE zawiera mało nowych działań, a wiele z nich jest podobnych do już zgłaszanych wcześniej. Wskaźnik aktywności w usługach w USA spadł w listopadzie do 52,0 pkt. z 52,9 pkt. miesiąc wcześniej wobec oczekiwanego wzrostu do 53,9 pkt. Pomimo spadku indeks znajduje się powyżej granicy 50 pkt., co oznacza wzrost aktywności w sektorze. W ciągu miesiąca przyspieszył wzrost warto9ści wytworzonych usług oraz nowe zamówienia, indeks zaczął natomiast sygnalizować spadek zatrudnienia. Indeks PMI, określający koniunkturę w sektorze usług strefy euro wyniósł w listopadzie 47,5 pkt wobec 46,4 pkt w październiku i był nieco gorszy niż wstępne szacunki. Pomimo niewielkiego zrostu indeks sugeruje spadek aktywności w sektorze usługowym strefy euro. Zamówienia w przemyśle amerykańskim spadły w październiku o 0,4% m/m po spadku o 0,1% we wrześni i były nieco gorsze od oczekiwań. Zamówienia w niemieckim przemyśle wzrosły w październiku o 5,2% m/m oraz o 5,4% r/r, wobec oczekiwanego spadku o 1,0% m/m oraz wzrostu o 1,9% r/r. Zamówienia eksportowe wzrosły w październiku o 8,3% m/m, a zamówienia krajowe zwiększyły się o 1,4%. Produkt Krajowy Brutto w strefie euro wzrósł w Q3 o 0,2% kw./kw. i był zgodny z wstępnymi wyliczeniami. Rok do roku wzrost wyhamował do 1,4% z 1,7% w Q2.W trzecim kwartale wydatki konsumpcyjne wzrosły o 0,3%, nakłady na środki trwale zwiększyły się o 0,1%. Eksport wzrósł o 1,5%, podczas gdy import zwiększył się o 1,15, co przełożyło się na dodatnią kontrybucję eksportu netto do wzrostu PKB. Tempo wzrostu PKB w strefie euro było w Q3 wyraźnie niższe niż w stanach Zjednoczonych, gdzie wyniosło 0,5% kw./kw. Indeks optymizmu wśród konsumentów amerykańskich, opracowywany przez Uniwersytet Michigan, wzrósł w grudniu do 67,7 pkt., z 64,1 pkt. zanotowanych w listopadzie, a jego wzrost był większy od oczekiwań. Indeks optymizmu konsumentów, z wyjściowym poziomem 100 pkt., został wprowadzony w 1966 roku. Deficyt handlowy Stanów Zjednoczonych spadł w październiku do 43,5 mld USD, z 44,2 mld USD we wrześniu wobec oczekiwań na poziomie 43,9 mld USD. Makro i rynek komentarz dzienny str. 5

6 3,55 3,50 3,45 3,40 3,35 3,30 3,25 3,20 3,15 3,10 3,05 3,00 2,95 2,90 2,85 1,42 1,40 1,38 1,36 1,34 1,32 1,30 Kursy USD/PLN i EUR/PLN /bid z zamknięcia/ Kursy EUR/USD i EUR/CHF /bid z zamknięcia/ EUR/USD /prawa skala/ USDPLN /lewa skala/ Nasze oczekiwania na nadchodzący tydzień Kurs Wsparcie/Opór EUR/PLN O2 O1 4,6000 4,5500 W1 4,4509 W2 4,3928 EUR/USD O2 1,3693 O1 1,3556 W1 1,3225 W2 1,3089 EURPLN EUR/CHF Makro i rynek komentarz dzienny str. 6 4,65 4,60 4,55 4,50 4,45 4,40 4,35 4,30 1,25 1,24 1,23 1,22 1,21 1,20 1,19 Makro i rynek 12 grudnia 2011 Rynek walutowy - PLN Miniony tydzień zakończył się osłabieniem złotego w relacji do głównych walut mimo iż przez pierwszą połowę tego okresu notowania polskiej waluty nieznacznie umacniały się w oczekiwaniu na informacje napływające ze szczytu państw UE. Wsparciem dla globalnego sentymentu inwestycyjnego i notowań złotego były doniesienia po spotkaniu liderów europejskiej sceny politycznej. A.Merkel i N. Sarkozy zaproponowali nowe rozwiązania w sprawie metod walki z kryzysem nadmiernego zadłużenia w Europie żądając m.in. sankcji za zbyt wysokie deficytu budżetowe w krajach członkowskich UE. Zdecydowane zapowiedzi wspólnych działań mających na celu odzyskanie zaufania międzynarodowych inwestorów oraz planowane zmiany w traktacie UE zostały entuzjastyczne odebrane przez rynek finansowy. Tym bardziej, że nastroje podczas poniedziałkowej sesji zostały wsparte doniesieniami z Włoch, gdzie rząd M.Montiego przygotował kolejny pakiet oszczędności szacowany na kwotę 30 mld EUR. Kluczowe wydarzenia nastąpiły jednak w czwartek kiedy EBC zgodnie z oczekiwaniami obniżył stopy procentowe o 25 bps, a przełomowy dla późniejszych wydarzeń okazał się komunikat po posiedzeniu banku zawierający wskazania dodatkowych działań, które rozczarowały inwestorów. W odpowiedzi na te wydarzenia kurs EURPLN wzrósł o ponad 5 groszy do poziomu najwyższego w tym miesiącu. Negatywnie na wycenę złotego wpłynęły ponadto ustalenia wypracowane podczas szczytu UE, które pokazały brak pełnej jednomyślności wśród państw członkowskich i nie zawierały koncepcji natychmiastowych działań. Rozpoczynający się tydzień będzie kolejnym, w trakcie którego sentyment międzynarodowego rynku kształtowany wydarzeniami w Europie będzie dominował nad wyceną złotego. Szczególnie istotne mogą okazać się aukcje długu gospodarek południa Europy, ewentualne decyzje agencji ratingowych oraz posiedzenia banków centralnych. Zaplanowane na ten tydzień krajowe dane m.in. o inflacji CPI powinny mieć drugorzędne znaczenie, a ich przełożenie na rynek walutowy powinno być marginalne. Rynek walutowy - EUR/USD Niemiecko-francuskie porozumienie ogłoszone w Paryżu dotyczące przeprowadzenia serii reform mających na celu złagodzenie skutków i przyczyn kryzysu zadłużenia odpowiadało za gwałtowną zwyżkę notowań eurodolara obserwowaną w ubiegły poniedziałek. Zapowiedzi wspólnych działań zostały pozytywnie odebrane przez rynek walutowy jednak optymizm nie trwał długo. Kilka godzin później agencja S&P poinformowała o umieszczeniu na liście obserwacyjnej z możliwością obniżki ratingów 15 państw strefy euro. Decyzja wywołała silny spadek notowań eurodolara i pogorszenie sentymentu inwestycyjnego. Późniejsze oczekiwanie na posiedzenie EBC i szczyt UE sprawiło, że rynek w mniejszym stopniu reagował na wydarzenia w Europie. Posiedzenie EBC, które zgodnie z oczekiwaniami zakończyło się obniżeniem stóp procentowych to jednak nie przyniosło zgody na nielimitowane zakupy europejskiego długu przez bank centralny. Zaproponowane przez M.Draghiego metody zwiększania płynności, poprzez wydłużenie operacji pożyczkowych do trzech lat i rozszerzenie wachlarza papierów pod zabezpieczenia zostały sceptycznie przyjęte przez inwestorów i odebrane jako niewystarczające do zażegnania niebezpieczeństwa możliwego rozpadu strefy euro, tym bardziej, że pierwszy dzień szczytu UE pokazał brak zgody wszystkich krajów na propozycji niemiecko-francuskie. Kurs eurodolara zniżkował do poziomu najniższego od 1,5- tygodnia pokonując przy tym krótkoterminowy kanał wzrostowy. Rozpoczynający się tydzień zdominowany będzie przez informacje napływające z Europy poświęcone sytuacji w peryferyjnych gospodarkach eurolandu. Istotne będą także wyniki aukcji europejskiego długu oraz wyniki posiedzeń Fed i SNB. Przedmiotem szczególnej uwagi inwestorów będzie możliwa reakcja ze strony szwajcarskiego banku, tym bardziej, że ubiegłotygodniowe dane o inflacji zwiększyły spekulacje na temat możliwego podwyższenia przez SNB minimalnego kursu wymiany euro za franka. Sentyment globalnego rynku, sytuacja w krajach Eurolandu, dane makro, możliwość działań ze strony BGK i NBP, Dane makro, sentyment międzynarodowego rynku, sytuacja w krajach południa Europy, aukcje europejskiego długu, posiedzenie FOMC.

7 Analiza techniczna Notowania kursu EURUPLN w dalszym ciągu utrzymują się w ramach trendu wzrostowego, Dywergencja wskaźnika RSI z notowaniami kursu EURPLN sugeruje możliwe umocnienie polskiej waluty, Od kilku tygodni kurs EURPLN porusza się w górnym ograniczeniu wstęgi Bollingera, Poziom 4,6028 stanowi najbliższy silny poziom oporu technicznego, którego pokonanie warunkuje dalsza deprecjację Średnia ruchom Trend kursu EUR/PLN 5 dniowa 4,4943 Krótkookresowy (1T) 20 dniowa 4,4821 Średniookresowy (1M) 80 dniowa 4,3953 Długookresowy (6M) 200 dniowa 4,1435 Makro i rynek Kurs EUR/PLN Analiza techniczna. Kurs USDPLN jest na poziomie najwyższym od czerwca 2010 roku, Dywergencja wskaźnik RSI z notowaniami USDPLN wskazuje na nadchodzącą aprecjację złotego, Kurs USDPLN utrzymuje się powyżej górnego ograniczeniu chmury Ichimoku oraz notowań 200- dniowej średniej ruchomej. Średnia ruchoma Trend kursu USD/PLN 5 dniowa 3,3613 Krótkookresowy (1W) 20 dniowa 3,3413 Średniookresowy (1M) 80 dniowa 3,2272 Długookresowy (6M) 200 dniowa 2,9503 Analiza techniczna Eurodolar porusza się w ramach kanału spadkowego ruchu zapoczątkowanym w kwietniu 2011 roku, Notowania wskaźnika RSI zbliżyły się do poziomu wyprzedania rynku, Eurodolar pokonał istotny poziom techniczny zlokalizowany na 1,3306 USD za EUR, Kurs EURUSD wybił się dołem z krótkoterminowego kanału wzrostowego zapoczątkowanego w połowie listopada, Notowania eurodolara przebiły się przez chmurę Ichimoku i utrzymują się wyraźnie poniżej zakresu. Średnia ruchoma Trend kurs EUR/USD 5 dniowa 1,3371 Krótkookresowy (1T) 20 dniowa 1,3416 Średniookresowy (1M) 80 dniowa 1,3628 Długookresowy (6M) 200 dniowa 1,4074 Kurs USD/PLN Kurs EUR/USD Źródło: Reuters; interwał dzienny Źródło: Reuters; interwał dzienny Źródło: Reuters; interwał dzienny Makro i rynek komentarz dzienny str. 7

8 12 grudnia ,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 500,0 460,0 420,0 380,0 340,0 18 lis ,8 3,3 2,8 2,3 1,8 1,3 0,8 0,3 Obligacje krajowe rentowności i ich zmiana tygodniowa 3 3 5,11 5, , ,88 4,65 5,93 5,99 1Y 2Y 3Y 4Y 5Y 10Y 20Y 23 lis zmi ana tygodniowa w bp (prawa oś) Spready obligacji PLN vs. EUR 29 lis 2 gru 7 gru 2Y 5Y 10Y WIBOR 3M i jej zmiana w tygodniu dyskontowana przez kontrakty FRA 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5-3 4,25 4,25 4,25 4,25 1X4 2X5 3X6 4X7 5X8 6X9 7X10 8X11 9X gru FRA Implied reference rate 0 0,32 Bundy i Treasuries rentowności i ich zmiana tygodniowa ,98 0,89 2,08 2Y 5Y 10Y 2,06 Zmiana rentowności bundów (bp) Zmiana rentowności treasury (bp) Bundy Treasury 5,5 5 4,5 4 3, Obligacje Rynek krajowy Wraz z osłabiającym się złotym na wartości traciły także obligacje, jednak zmiana w wycenie papierów dłużnych była znacznie słabsza niż w przypadku polskiej waluty. Początkowo rentowności krajowego długu rosły wraz z niepewnością co do ustaleń szczytu UE i wyników posiedzenia EBC, co sprzyjało wycofywaniu się inwestorów z zaangażowania w polskie aktywa. W kierunku rosnącej dochodowości oddziaływała również relatywnie jastrzębia retoryka komunikatu RPP po grudniowym posiedzeniu. Na konferencji podsumowującej spotkanie Rady prezes NBP wskazał na zbilansowanie ryzyk i argumentacji zarówno za podwyżką stóp procentowych jak i ich obniżeniem. M.Belka podtrzymał także wcześniejsze stanowisko utrzymywania się przyszłorocznej inflacji na podwyższonym poziomie i możliwości dalszego dostosowania polityki pieniężnej w przypadku pogorszenia się perspektyw powrotu inflacji do celu NBP. Dopiero ostatnia sesja ubiegłego tygodnia przyniosła znaczące wzrosty cen obligacji mimo wciąż nienajlepszego sentymentu inwestycyjnego. Wsparciem dla cen długu były wypowiedzi D.Radziwiłła o możliwym wykorzystaniu w przyszłym roku elastycznej linii kredytowej z MFW, co pozwoliłoby sfinansować 2/3 nominalnych potrzeb pożyczkowych nawet w sytuacji silnych zawirowań rynkowych. Wiceminister finansów poinformował również, że w przyszłym roku resort ponownie może znaczną część potrzeb pożyczkowych sfinansować w pierwszej połowie roku. W rezultacie rentowności krajowego długu wzrosły tylko nieznacznie. Największa zmiana dotyczyła papierów 5- i 10-letnich i wyniosła 3 bps. Dochodowość tych segmentów obligacji wzrosła odpowiednio do poziomu 5,25% i 5,90%, co przy odwrotnym kierunku zmian na rynku Bundów doprowadziło do zawężenia się spreadu pomiędzy polskimi, a niemieckimi obligacjami. Rozpoczynający się tydzień na rynku długu będzie zdominowany przez wydarzenia z Europy oraz posiedzenia FOMC i SNB. Notowania polskich papierów powinny pozostawać niewrażliwe na zaplanowane w tym tygodniu publikację krajowych danych makro dotyczących m.in. inflacji CPI. Obligacje - Rynki bazowe Zwyżka rentowności niemieckich obligacji obserwowana podczas pierwszej połowy minionego tygodnia była odpowiedzią na propozycje A.Merkel i N.Sarkozy ego poświęcone przyszłości Europy. Dochodowość Bundów zwyżkowała w poniedziałek o 6 bps do poziomu 2,22% powracając w okolice 4-miesięcznego maksimum, jednak późniejszy rozwój wydarzeń w Europie spowodował, że notowania Bundów oddały całą wypracowaną wcześniej zwyżkę rentowności za sprawą niewystarczających działań europejskich liderów sceny politycznej i EBC.W ubiegłym tygodniu najsilniej, bo o 8 bps do poziomu 2,08% zniżkowała rentowość 10-latek. Powrót inwestorów do bezpiecznych aktywów widoczny był również na rynku amerykańskich papierów, gdzie rentowności tamtejszych 5-latek spadła o 6 bps w ciągu minionego tygodnia. Istotnymi wydarzeniami zakończonego tygodnia były aukcje sprzedaży obligacji. Niemcy sprzedały 5-letnie obligacje o wartości 4,09 mld EUR i średniej rentowności na poziomie 1,11%. Nie realizując zatem pełnej wartości pierwotnego planu podaży, która wynosiła 5 mld EUR. Swoje papiery w ubiegłym tygodniu sprzedała także Portugalia. Wartość sprzedanego 3-miesięcznego długu wyniosła 1 mld EUR, a średnia rentowność była o 22 bps niższa w stosunku do poprzedniej aukcji i wyniosłą 4,873%. Niższy był natomiast współczynnik bid-tocover, który wyniósł 2,0 wobec 2,4 poprzednio. W nowym tygodniu aukcje europejskiego długu, obok danych makro i wyników posiedzeń banków centralnych będą stanowić o kierunku zmian w wycenie papierów na bazowych rynkach długu. Nasze oczekiwania na nadchodzący tydzień Obligacje Rentowności Uzasadnienie Obligacje PL Wpływ sentymentu globalnego rynku, sytuacja w Europie, dane makro, posiedzenie RPP, Bundy DE Treasury USA Sentyment wokół krajów grupy PIIGS, poziom awersji do ryzyka, dane makro, posiedzenie EBC, szczyt UE, Dane makro, sentyment rynku, operacja Twist, Makro i rynek komentarz dzienny str. 8

9 DANE I PROGNOZY MAKROEKONOMICZNE mar-11 kwi-11 maj-11 cze-11 lip-11 sie-11 wrz-11 paz-11 lis-11* Produkcja przemysłowa (r/r) 7,0 6,6 7,7 2,0 1,8 8,1 7,7 6,5 6,1 dane odsezonowane 5,3 8,7 8,7 4,5 4,8 5,4 7,1 7,0 Produkcja budowlana(r/r) 24,2 15,6 23,9 17,0 16,5 10,8 18,1 8,9 17,2 dane odsezonowane 15,2 14,9 18,5 15,3 17,6 13,7 17,8 14,9 Zatrudnienie w sek. przeds. (r/r) 4,1 3,9 3,6 3,6 3,3 3,2 2,8 2,5 2,3 Płace w sek. przeds. (r/r) 4,0 5,9 4,1 5,8 5,2 5,4 5,2 5,1 5,5 Stopa bezrobocia 13,3 12,8 12,4 11,9 11,8 11,8 11,8 11,8 12,0 CA (mln EUR) CPI (r/r) 4,3 4,5 5,0 4,2 4,1 4,3 3,9 4,3 4,4 PPI (r/r) 9,3 8,8 6,5 6,3 5,9 6,5 8,4 8,5 8,7 Inflacja bazowa (r/r) 2,0 2,1 2,4 2,4 2,4 2,7 2,6 2,8 2,8 Podaż pieniądza M3 % (r/r) 10,9 9,4 7,7 7,2 7,4 8,8 10,2 10,3 10,7 Stopa referencyjna 3,75 4,00 4,25 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 4,50 WIBOR 1M 3,91 4,10 4,36 4,62 4,61 4,61 4,65 4,71 4,75 WIBOR 3M 4,19 4,30 4,45 4,71 4,71 4,72 4,78 4,91 4,97 Obligacja 2-letnia 5,03 4,97 5,01 4,86 4,64 4,46 4,53 4,65 4,93 Obligacja 5-letnia 5,79 5,75 5,60 5,34 5,23 4,99 5,37 5,05 5,29 Obligacja 10-letnia 6,28 6,13 6,05 5,85 5,77 5,62 5,88 5,73 5,97 EUR/PLN 4,02 3,93 3,95 3,99 3,99 4,13 4,39 4,40 4,50 USD/PLN 2,84 2,65 2,74 2,75 2,77 2,87 3,25 3,17 3,35 EUR/USD 1,41 1,48 1,44 1,45 1,44 1,43 1,35 1,38 1,34 Dane i prognozy kwartalne 4Q Q11 2Q11P 3Q11P 4Q11P 2011P PKB (% r/r) 4,4 3,8 4,4 4,3 4,2 3,6 4,0 Stopa bezrobocia (%) 12,4 12,4 13,3 11,9 11,8 12,5 12,5 Inflacja (%, r/r) 3,1 3,1 4,3 4,2 3,9 4,2 4,2 Stopa referencyjna 3,50 3,50 3,75 4,50 4,50 4,50 4,50 Obligacja 2-letnia 4,80 4,80 5,03 4,86 4,53 4,82 4,82 Obligacja 5-letnia 5,48 5,48 5,79 5,34 5,37 5,21 5,21 Obligacja 10-letnia 6,01 6,01 6,28 5,85 5,88 5,80 5,80 USD/PLN 2,96 2,96 2,84 2,75 3,25 3,31 3,31 EUR/PLN 3,96 3,96 4,02 3,99 4,39 4,40 4,40 * prognozy i szacunki Banku Millennium SA Źródło: GUS, NBP, Reuters, Bank Millennium SA Makro i rynek komentarz dzienny str. 9

10 Biuro Analiz Makroekonomicznych Kalendarium Data Godz. Wskaźnik/Wydarzenie Kraj Okres Ostatnie dane Prognoza Millennium Konsensus 12/12 06:00 Indeks nastrojów konsumenckich Japonia Listopad /13 09:00 Inflacja CPI r/r Węgry Listopad 3.9% 4.2% 12/13 11:00 Indeks ZEW (sytuacja bieżąca) Niemcy /13 14:00 Inflacja CPI r/r Polska Listopad 4.3% 4,4% 4.5% 12/13 14:00 Saldo rachunku bieżącego (Euro) Polska Październik -1901M -1800M -1850M 12/13 14:30 Sprzedaż detaliczna USA Listopad 0.5% 0.6% 12/13 20:15 Decyzja Fed w sprawie stóp USA 0.25% 0.25% 12/14 05:30 Produkcja przemysłowa m/m Japonia Październik 2.4% 12/14 11:00 Produkcja przemysłowa m/m EU Październik -2.0% 0.0% 12/14 13:00 Liczba podań o kredyt hipoteczny MBA USA 12.8% 12/14 14:00 Podaż pieniądza M3 m/m Polska Listopad 0.6% 0.9% 12/14 14:30 Ceny w imporcie m/m USA Listopad -0.6% 1.1% 12/15 03:30 HSBC Flash China Manufacturing PMI Chiny /15 09:00 Inflacja PPI r/r Czechy Listopad 5.6% 5.2% 12/15 09:00 Produkcja przemysłowa r/r Węgry Październik 3.0% 12/15 09:30 Indeks PMI w przemyśle Niemcy /15 09:30 PMI w sektorze usług Niemcy /15 10:00 Indeks PMI w przemyśle EU /15 10:00 PMI w sektorze usług EU /15 11:00 Inflacja bazowa r/r EU Listopad 1.6% 1.6% 12/15 11:00 Inflacja CPI r/r EU Listopad 3.0% 3.0% 12/15 14:30 Producer Price Index m/m USA Listopad -0.3% 0.2% 12/15 14:30 Liczba nowych bezrobotnych USA 390K 12/15 15:15 Produkcja przemysłowa USA Listopad 0.7% 0.2% 12/15 16:00 Indeks filadelfijskiego oddziału Fed USA /16 14:00 Zatrudnienie r/r Polska Listopad 2.5% 2.3% 2.3% 12/16 14:00 Przeciętna płaca r/r Polska Listopad 5.1% 5.5% 5.3% 12/16 14:30 Inflacja CPI m/m USA Listopad -0.1% 0.1% 12/19 11:00 Produkcja budowlana r/r EU Październik 0.4% 12/19 14:00 Produkcja sprzedana przemysłu r/r Polska Listopad 6.5% 6.1% 5.6% 12/19 14:00 Inflacja PPI r/r Polska Listopad 8.5% 8.7% 8.7% Źródło: Reuters, Bloomberg, Parkiet, Bank Millennium S.A. Makro i rynek komentarz dzienny str. 10 Niniejsza publikacja została przygotowana przez Bank Millennium S.A. wyłącznie w celach informacyjnych i nie stanowi rekomendacji lub oferty dotyczącej zakupu bądź sprzedaży jakiegokolwiek instrumentu finansowego. Bank Millennium S.A. dołożył należytej staranności w celu zapewnienia, iż zawarte informacje nie są błędne lub nieprawdziwe w dniu ich publikacji, jednak Bank Millennium S.A. i jego pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za ich prawdziwość i kompletność jak również za wszelkie szkody powstałe w wyniku wykorzystania niniejszej publikacji lub zawartych w niej informacji.

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 26 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 23 kwietnia 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 12 marca 2012 Aktualne wskaźniki makro: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 9,00 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania 0,50

Bardziej szczegółowo

Kiedy skończy się kryzys?

Kiedy skończy się kryzys? www.pwc.com Kiedy skończy się kryzys? Ryszard Petru Partner PwC Przewodniczący Rady Towarzystwa Ekonomistów Polskich Plan 1 Sytuacja 2 w 3 Wnioski w gospodarce światowej Wpływ na sytuację rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 13 kwietnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy?

Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Gospodarka polska, gospodarka światowa w jakim punkcie dziś jesteśmy? Łukasz Tarnawa Departament Strategii i Analiz Warszawa, 6 listopada 2008 1 Gospodarka globalna kryzys sektora finansowego w gospodarkach

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016

Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 Komentarz tygodniowy 08-15.01.2016 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów Według danych GUS, wskaźnik inflacji konsumentów w grudniu 2015 r. ukształtował się na poziomie minus 0,5 % r/r

Bardziej szczegółowo

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1-

BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 2009 roku -1- BANK HANDLOWY W WARSZAWIE S.A. Wyniki skonsolidowane za I kwartał 29 roku -1- Sytuacja gospodarcza w I kwartale 29 r. Głęboki spadek produkcji przemysłowej w styczniu i lutym, wskaźniki koniunktury sugerują

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 14 kwietnia 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja może zaskoczyć dzięki taniejącej żywności Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje krajowych danych. Uwaga

Bardziej szczegółowo

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna

Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Akademia Forex Semestr II - Analiza Fundamentalna Polityka banków centralnych i dane gospodarcze, które rządzą zmiennością - bieżąca sytuacja na rynkach. Dlaczego decyzje banków centralnych są tak istotne?

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik IX 2012 VIII 2013 IX 2013 Referencyjna stopa NBP 4,75 % 2,50 % 2,50 % Rada Polityki Pieniężnej utrzymała

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 17-24.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Stopa bezrobocia rejestrowanego (dane GUS) Stopa bezrobocia rejestrowanego na koniec stycznia br. ukształtowała się na poziomie 8,6 % (tj.

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. EBC obniży stopy w II kwartale, ale jeszcze nie w kwietniu. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut

CitiWeekly. EBC obniży stopy w II kwartale, ale jeszcze nie w kwietniu. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 2 kwietnia 2013 7 stron CitiWeekly EBC obniży stopy w II kwartale, ale jeszcze nie w kwietniu Na dalszą część tygodnia nie zaplanowano istotnych publikacji w kraju.

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron

CitiWeekly. Dobre dane o aktywności. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut -1-2. 3 sierpnia 2015 r. 5 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 3 sierpnia 2015 r. 5 stron CitiWeekly Dobre dane o aktywności Początek tygodnia stoi pod znakiem publikacji indeksów aktywności PMI. Indeks dla przemysłu, dla Polski nieoczekiwanie

Bardziej szczegółowo

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne

Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne Analiza tygodniowa - ujęcie fundamentalne 18 czerwca 2012 Aktualne wskaźniki makroekonomiczne: KRAJ Stopy CPI Bezrobocie PKB % r/r r/r r/r USA 0,25 3,90 8,10 2,50 Euroland 1,25 0,80 10,20 1,60 Wielka Brytania

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. RPP i EBC bez zmiany polityki. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 5 maja stron

CitiWeekly. RPP i EBC bez zmiany polityki. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 5 maja stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 5 maja 2014 5 stron CitiWeekly RPP i EBC bez zmiany polityki Oczekujemy, że na majowym posiedzeniu RPP nie zmieni parametrów polityki pieniężnej. Jednocześnie nie spodziewamy

Bardziej szczegółowo

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20

Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku :11:20 Sytuacja gospodarcza Grecji w 2014 roku 2015-02-11 20:11:20 2 Dzięki konsekwentnie wprowadzanym reformom grecka gospodarka wychodzi z 6 letniej recesji i przechodzi obecnie przez fazę stabilizacji. Prognozy

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22.

USDPLN to analogicznie poziom 3,26 i wsparcie 3,20-3,22. 09:00 Okazuje się, że wczorajsze dane o wykorzystanie deficytu budżetowego w Polsce nie były tragiczne i dodatkowo EURUSD znów zaczyna rosnąć więc występują naturalne czynniki sprzyjające umocnieniu PLN.

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 listopada 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 listopada 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron

CitiWeekly. Druga połowa będzie lepsza? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 lipca 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 lipca 2014 6 stron CitiWeekly Druga połowa będzie lepsza? Pod koniec tygodnia poznamy najnowszy wynik indeksu koniunktury w przemyśle (PMI). Zachowanie wskaźników

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Ostatnie istotne dane przed przerwą świąteczną. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 15 grudnia stron

CitiWeekly. Ostatnie istotne dane przed przerwą świąteczną. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 15 grudnia stron Gospodarka i Rynki Finansowe 15 grudnia 2014 6 stron CitiWeekly Ostatnie istotne dane przed przerwą świąteczną Rozpoczynający się tydzień będzie obfitował w publikacje danych. W Polsce uwaga będzie skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 07-14.07.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Prognozy gospodarcze dla Polski wyniki ankiety NBP NBP opublikował wyniki ankiety makroekonomicznej, którą przeprowadzono w okresie od

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 10-17.02.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Produkt Krajowy Brutto Według danych GUS, wzrost PKB w IV kwartale 2016 r. wyniósł 2,7 % r/r, wobec 2,5 % wzrostu w III kwartale 2016 r.

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Bardzo dobre dane z gospodarki za I kw. Gospodarka i Rynki Finansowe. 18 maja stron

CitiWeekly. Bardzo dobre dane z gospodarki za I kw. Gospodarka i Rynki Finansowe. 18 maja stron Gospodarka i Rynki Finansowe 18 maja 2015 8 stron CitiWeekly Bardzo dobre dane z gospodarki za I kw. Rozpoczynający się tydzień przyniesie serię publikacji danych makroekonomicznych. W przypadku wynagrodzeń,

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 maja 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Czy RPP obniży ponownie stopy? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut

CitiWeekly. Czy RPP obniży ponownie stopy? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 3 czerwca 2013 7 stron CitiWeekly Czy RPP obniży ponownie stopy? W kraju w tym tygodniu najważniejszym wydarzeniem będzie posiedzenie Rady Polityki Pieniężnej. Spodziewamy

Bardziej szczegółowo

/$ NBP EBC WIBOR 3M 10Y

/$ NBP EBC WIBOR 3M 10Y Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 2 stycznia 214 7 stron CitiWeekly Coraz szybszy wzrost, a inflacja wciąż niska Najbliższe dni przyniosą już ostatnią serię publikacji danych potrzebnych do oceny wzrostu

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 11 sierpnia 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 11 sierpnia 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 maja 2016

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 16 maja 2016 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Wskaźnik II kw. 2012 I kw. 2013 II kw. 2013 PKB, zmiana r./r. 2,3 % 0,5 % 0,8 % Popyt krajowy, zmiana r./r. Produkt Krajowy Brutto -0,4 % -0,9 % -1,9

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 maja 2016

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 9 maja 2016 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 2 1 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Obecna Rada nie zmieni stóp, ale nowa będzie bardziej gołębia. Gospodarka i Rynki Finansowe. 2 listopada 2015 r.

CitiWeekly. Obecna Rada nie zmieni stóp, ale nowa będzie bardziej gołębia. Gospodarka i Rynki Finansowe. 2 listopada 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 2 listopada 2015 r. 6 stron CitiWeekly Obecna Rada nie zmieni stóp, ale nowa będzie bardziej gołębia W tym tygodniu RPP podejmie decyzję w sprawie stóp procentowych, a wcześniej

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA Ogromne umocnienie franka po decyzji Banku Szwajcarii EUR/USD - W środę kurs spadł do nowego dna na poziomie 1.1730 USD, po godzinie 10-tej doszło do odbicia. Po powrocie powyżej dna

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 8 grudnia 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 8 grudnia 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Jak głęboki spadek inflacji? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 11 sierpnia stron

CitiWeekly. Jak głęboki spadek inflacji? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 11 sierpnia stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 11 sierpnia 2014 6 stron CitiWeekly Jak głęboki spadek inflacji? W tym tygodniu poznamy istotne dane z polskiej gospodarki. Dowiemy się na ile mocno spadła inflacja

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Ton RPP i EBC wciąż łagodny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 13 stycznia 2014 6 stron

CitiWeekly. Ton RPP i EBC wciąż łagodny. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 13 stycznia 2014 6 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 13 stycznia 2014 6 stron CitiWeekly Ton RPP i EBC wciąż łagodny W tym tygodniu poznamy pierwsze w tym roku dane z krajowej gospodarki. Oczekujemy niewielkiego wzrostu

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 stycznia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 stycznia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r.

CitiWeekly. Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 31 sierpnia 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 31 sierpnia 2015 r. 6 stron CitiWeekly Rynek skupi uwagę na zatrudnieniu w USA Biorąc pod uwagę oczekiwany przez nas wzrost inflacji i wciąż wysoki wzrost gospodarczy w 2016

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. RPP zapowiada cięcie stóp. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 8 września stron

CitiWeekly. RPP zapowiada cięcie stóp. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 8 września stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 8 września 2014 6 stron CitiWeekly RPP zapowiada cięcie stóp Na najbliższe dni nie zaplanowano publikacji istotnych danych makroekonomicznych w Polsce. Z kolei w minionym

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wciąż niska. Gospodarka i Rynki Finansowe. Polska. 9 grudnia stron

CitiWeekly. Inflacja wciąż niska. Gospodarka i Rynki Finansowe. Polska. 9 grudnia stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 9 grudnia 2013 6 stron CitiWeekly Inflacja wciąż niska W tym tygodniu poznamy kolejny odczyt inflacji - naszym zdaniem wzrost cen konsumentów ustabilizował się w listopadzie

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Wydarzeniem dnia na rynku międzynarodowym były decyzje ECB oraz Banku Anglii odnośnie stóp procentowych. Decyzje władz monetarnych okazały się być zgodne z oczekiwaniami rynku i ECB pozostawił stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Grecja na pierwszym planie. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 22 czerwca 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Grecja na pierwszym planie. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 22 czerwca 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 22 czerwca 21 r. 7 stron CitiWeekly Grecja na pierwszym planie W rozpoczynającym się tygodniu wszelkie publikacje danych zejdą na drugi plan, a uwaga inwestorów będzie skoncentrowana

Bardziej szczegółowo

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP

Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Wpływ bieżącej sytuacji gospodarczej na sektor małych i średnich przedsiębiorstw MSP Prof. Anna Zielińska-Głębocka Uniwersytet Gdański Rada Polityki Pieniężnej 1.Dynamika wzrostu gospodarczego spowolnienie

Bardziej szczegółowo

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę

Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Mirosław Gronicki Wpływ globalnego kryzysu finansowego na polską gospodarkę Warszawa 31 maja 2011 r. Spis treści 1. Geneza światowego kryzysu finansowego. 2. Światowy kryzys finansowy skutki. 3. Polska

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 15 czerwca 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 15 czerwca 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 października 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 19 października 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut.

CitiWeekly. Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 17 marca 2014 6 stron CitiWeekly Inflacja wyraźnie poniżej oczekiwań, lepsza produkcja Oczekujemy przyspieszenia wzrostu produkcji przemysłowej w lutym do 6,1% r/r z

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015

Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 Komentarz tygodniowy 04-11.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Obroty w handlu zagranicznym - GUS Według danych GUS, pomimo trudności w handlu z krajami Europy Wschodniej (w I-X 2015 r. wartość polskiego

Bardziej szczegółowo

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp

Wydarzenia tygodnia. Kolejna niespodzianka inflacyjna. Członkowie RPP studzą oczekiwania na obniżki stóp Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut

Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Aktualna i przewidywana sytuacja na rynku walut Piotr Popławski, Analityk walutowy Banku BGŻ Warszawa, 19 września 214 r. Kluczowe czynniki kształtujące kurs walutowy: Krajowe i zagraniczne stopy procentowe

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 31 sierpnia 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 31 sierpnia 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r.

Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. Michał Wojciechowski Analityk Rynków Finansowych tel. 071 79 59 026 e-mail: mwojciechowski@ambconsulting.pl Komentarz poranny z 15 lipca 2009r. WYDARZENIA NA ŚWIECIE Rynek zagraniczny. W pierwszej części

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Nadzieje na obniżki stóp na horyzoncie? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 26 maja stron

CitiWeekly. Nadzieje na obniżki stóp na horyzoncie? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 26 maja stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 26 maja 2014 6 stron CitiWeekly Nadzieje na obniżki stóp na horyzoncie? Tydzień rozpocznie się od comiesięcznej konferencji prasowej GUS oraz publikacji danych o sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty piąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2014 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Łukasz Wojtkowiak +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. PKB ważniejszy od inflacji. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 listopada stron

CitiWeekly. PKB ważniejszy od inflacji. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 listopada stron Gospodarka i Rynki Finansowe 17 listopada 2014 6 stron CitiWeekly PKB ważniejszy od inflacji W tym tygodniu poznamy kolejne dane z gospodarki, które mogą mieć mieszany wydźwięk. Z jednej strony spodziewamy

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 27 października 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 27 października 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH W czwartek na aukcji zamiany Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii DS1015 i OK0116. W zamian będą emitowane papiery PS0421 i DS0726. Dr Mirosław Budzicki Starszy

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy

Komentarz tygodniowy Komentarz tygodniowy 18-25.08.2017 DANE MAKROEKONOMICZNE Z POLSKI Szacunkowe wykonanie budżetu Ministerstwo Finansów Według szacunkowych danych opublikowanych przez Ministerstwo Finansów, dochody budżetu

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 15 (338), 03.02.2015 r. -paź-4 -paź-4 6-lis-4 -lis-4 -lis-4 7-lis-4 4-gru-4 -gru-4 8-gru-4 5-gru-4 -sty-5 8-sty-5 5-sty-5 -sty-5 9-sty-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ;

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 grudnia 2016

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 12 grudnia 2016 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Banki centralne spuszczają z tonu. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 lutego 2016 r.

CitiWeekly. Banki centralne spuszczają z tonu. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 1 lutego 2016 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 1 lutego 216 r. 5 stron CitiWeekly Banki centralne spuszczają z tonu Fed nie zmienił stóp procentowych, ale wyraźnie złagodził swój komunikat, wskazując na niską inflację oraz

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 23 marca 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 23 marca 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Makro i rynek komentarz tygodniowy

Makro i rynek komentarz tygodniowy Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski +48 (0) 22 598 22 38 Urszula Kryńska +48 (0) 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz +48 (0) 22 598 22 36 Kursy walutowe dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Łagodna Rada ale stopy bez zmian. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 5 października 2015 r.

CitiWeekly. Łagodna Rada ale stopy bez zmian. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 5 października 2015 r. Gospodarka i Rynki Finansowe 5 października 2015 r. 6 stron CitiWeekly Łagodna Rada ale stopy bez zmian Uwaga w najbliższych dniach będzie skoncentrowana na środowym posiedzeniu Rady Polityki Pieniężnej.

Bardziej szczegółowo

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych

Studenckie Koło Naukowe Rynków Kapitałowych Piątkowa sesja zakończyła się kolejnymi wzrostami. W dniu dzisiejszym miała miejsce publikacja rachunku obrotów bieżących w Eurolandzie, które wyniosły 2,7 mld EURO wobec prognozy 2,2 mld EURO. Miało to

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 28 lipca 2014

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 28 lipca 2014 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. PMI prawdopodobnie w górę. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 kwietnia 2014 7 stron

CitiWeekly. PMI prawdopodobnie w górę. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 28 kwietnia 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 kwietnia 2014 7 stron CitiWeekly PMI prawdopodobnie w górę Ze względu na przypadające na 1 maja święto, rozpoczynający się tydzień powinien minąć pod znakiem mniejszej

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 34 (357), 10.03.2015 r. 8-lis-4 -gru-4 -gru-4 9-gru-4 6-gru-4 -sty- 9-sty- 6-sty- -sty- -sty- 6-lut- -lut- -lut- 7-lut- 6-mar- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty dziewiąty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (IV kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2016 2017

Bardziej szczegółowo

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych

RAPORT SPECJALNY Biuro Strategii Rynkowych AUKCJA OBLIGACJI SKARBOWYCH Podczas czwartkowej aukcji Ministerstwo Finansów będzie odkupowało obligacje serii OK0116 (16,9 mld PLN), PS0416 (19,6 mld PLN) i OK0716 (12,6 mld PLN) o łącznej wartości 49,1

Bardziej szczegółowo

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50

Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 Prognozy wzrostu dla Polski 2015-06-02 15:58:50 2 Bank of America Merrill Lynch podniósł prognozy wzrostu PKB dla Polski - z 3,3 do 3,5 proc. w 2015 r. i z 3,4 do 3,7 proc. w 2016 r. W raporcie o gospodarce

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 157 (282), 14.10.2014 r. 8-lip- -lip- -lip- 9-lip- -sie- -sie- 9-sie- 6-sie- -wrz- 9-wrz- 6-wrz- -wrz- -wrz- 7-paź- BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament Skarbu: +8

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dzienny

Biuletyn dzienny WALUTY, ZŁOTO, ROPA EUR/USD - możliwe kolejne dno, potem trwalsze odbicie EUR/USD - W piątek osiągnięte zostało minimum na poziomie 1.1459 USD. Po godzinie 17-tej rozpoczęło się odbicie, zamknięcie wypadło

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. EBC jednomyślne ale nie skore do działania. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 7 kwietnia stron

CitiWeekly. EBC jednomyślne ale nie skore do działania. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 7 kwietnia stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 7 kwietnia 2014 7 stron CitiWeekly EBC jednomyślne ale nie skore do działania Publikowane w minionym tygodniu dane o indeksie aktywności w przemyśle za marzec okazały

Bardziej szczegółowo

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 30 marca 2015

Bieżący tydzień na rynkach finansowych. Wydarzenia tygodnia. Ubiegły tydzień na rynkach finansowych. 30 marca 2015 Biuro Analiz Makroekonomicznych research@bankmillennium.pl Grzegorz Maliszewski Główny Ekonomista +48 22 598 22 38 Urszula Kryńska Ekonomistka +48 22 598 20 10 Mateusz Sutowicz Analityk rynków finansowych

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 września 2015 r. Członkowie Rady Polityki Pieniężnej dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i oczekiwanej

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015

Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 Komentarz tygodniowy 27.11-04.12.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Decyzja w sprawie stóp procentowych Wskaźnik XII 2014 XI 2015 XII 2015 Referencyjna stopa procentowa 2,00 % 1,50 % 1,50 % Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015

Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 Komentarz tygodniowy 25.09-02.10.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Inflacja konsumentów - GUS Wskaźnik IX 2014 VIII 2015 IX 2015 Inflacja konsumentów, r/r -0,3 % -0,6 % -0,8 % Według wstępnych danych

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 6 kwietnia 2016 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście sytuacji makroekonomicznej

Bardziej szczegółowo

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl

STRON: 5 ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: research@brebank.com.pl DEPARTAMENT RYNKÓW FINANSOWYCH BRE BANKU ERNEST PYTLARCZYK TEL. 0 22 829 0166 MARCIN MAZUREK TEL. 0 22 829 0183 E-MAIL: STRON: 5 research@brebank.com.pl Daily Letter piątek, 15 października 2010 Dzisiejsze

Bardziej szczegółowo

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski

Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym. Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Budowa i odbudowa zaufania na rynku finansowym Piotr Szpunar Departament Systemu Finansowego Narodowy Bank Polski Aktywa instytucji finansowych w Polsce w latach 2000-2008 (w mld zł) 2000 2001 2002 2003

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r.

Ekonomiczne Sygnały Nr 51 (374), 09.04.2015 r. -gru- 7-sty-5 -sty-5 -sty-5 8-sty-5 -lut-5 -lut-5 8-lut-5 5-lut-5 -mar-5 -mar-5 8-mar-5 5-mar-5 -kwi-5 8-kwi-5 BIZ Bank www.bizbank.pl ; Ignacy Morawski główny ekonomista Ignacy.Morawski@bizbank.pl ; Departament

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Słabszy PMI i rosyjskie embargo na polski eksport. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska

CitiWeekly. Słabszy PMI i rosyjskie embargo na polski eksport. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 4 sierpnia 2014 6 stron CitiWeekly Słabszy PMI i rosyjskie embargo na polski eksport Istotne dane z polskiej gospodarki zostaną opublikowane dopiero w przyszłym tygodniu

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron

CitiWeekly. Czas na lepsze dane? Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 17 sierpnia 2015 r. 7 stron Gospodarka i Rynki Finansowe 17 sierpnia 21 r. 7 stron CitiWeekly Czas na lepsze dane? Na najbliższe dni zaplanowano serię publikacji istotnych danych z polskiej gospodarki. W porównaniu z oczekiwaniami

Bardziej szczegółowo

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej

Stan i prognoza koniunktury gospodarczej 222 df Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową przedstawia osiemdziesiąty szósty kwartalny raport oceniający stan koniunktury gospodarczej w Polsce (I kwartał 2015 r.) oraz prognozy na lata 2015 2016 KWARTALNE

Bardziej szczegółowo

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.)

FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) FOREX - DESK: Rynek krajowy (18-09-2006r.) Dzisiejszy dzień na krajowym rynku walutowym przebiega w miarę spokojnie, choć przeważa presja wzrostu wartości złotego, co jest niejako pochodną zachowania się

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Bez zmian w polityce pieniężnej. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 4 maja stron

CitiWeekly. Bez zmian w polityce pieniężnej. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 4 maja stron Gospodarka i Rynki Finansowe 4 maja 2015 6 stron CitiWeekly Bez zmian w polityce pieniężnej W tym tygodniu uwaga inwestorów będzie się koncentrowała na czwartkowym posiedzeniu EBC oraz środowej decyzji

Bardziej szczegółowo

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej.

W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu liderami były fundusze akcji inwestujące na rynkach rozwiniętych Europy i Ameryki Północnej. W kwietniu wśród funduszy przynoszących największe zyski najwięcej było tych inwestujących w Polsce.

Bardziej szczegółowo

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015

Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 Komentarz tygodniowy 18-25.09.2015 DANE MAKROEKONOMICZNE Z Z POLSKI Stopa bezrobocia - GUS Wskaźnik VIII 2014 VII 2015 VIII 2015 Stopa bezrobocia rejestrowanego 11,7 % 10,1 % 10,0 % Stopa bezrobocia rejestrowanego

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Zapowiada się znaczny wzrost deficytu CA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 13 października stron

CitiWeekly. Zapowiada się znaczny wzrost deficytu CA. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 13 października stron Gospodarka i Rynki Finansowe 13 października 2014 6 stron CitiWeekly Zapowiada się znaczny wzrost deficytu CA RPP obniżyła w ubiegłym tygodniu stopę referencyjną o 50 pb, a więc głębiej niż zakładał konsensus

Bardziej szczegółowo

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja

Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Komisja Europejska - Komunikat prasowy Jesienna prognoza gospodarcza na 2014 r.: powolne ożywienie i bardzo niska inflacja Bruksela, 04 listopad 2014 Zgodnie z prognozą gospodarczą Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Za granicą Fed, w kraju brak istotnych wydarzeń. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut

CitiWeekly. Za granicą Fed, w kraju brak istotnych wydarzeń. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 28 października 2013 7 stron CitiWeekly Za granicą Fed, w kraju brak istotnych wydarzeń Na ten tydzień nie zaplanowano istotnych publikacji w kraju. Ponadto aktywność

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron

CitiWeekly. EBC przemówił i tym razem nie rozczarował. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. Polska. 9 czerwca 2014 7 stron Polska Gospodarka i Rynki Finansowe 9 czerwca 2014 7 stron CitiWeekly EBC przemówił i tym razem nie rozczarował W rozpoczynającym się tygodniu opublikowane zostaną dane o inflacji w maju oraz bilansie

Bardziej szczegółowo

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r.

Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Opis dyskusji na posiedzeniu decyzyjnym Rady Polityki Pieniężnej w dniu 2 grudnia 2015 r. Na posiedzeniu członkowie Rady dyskutowali na temat polityki pieniężnej w kontekście bieżącej i przyszłej sytuacji

Bardziej szczegółowo

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment

Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Lepsza perspektywa zysków! Zarządzanie płynnością Typy inwestycyjne Union Investment Warszawa maj 2012 r. W co lokować nadwyżki? Aktualne typy inwestycyjne. maj 2012 2 Zarządzanie płynnością PLN Stały

Bardziej szczegółowo

CitiWeekly. Oczekujemy lepszych danych o sprzedaży. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 24 listopada stron

CitiWeekly. Oczekujemy lepszych danych o sprzedaży. Gospodarka i Rynki Finansowe. Wykres 1. Zmiany kursów walut. 24 listopada stron Gospodarka i Rynki Finansowe 24 listopada 2014 6 stron CitiWeekly Oczekujemy lepszych danych o sprzedaży W tym tygodniu uwaga uczestników rynku będzie koncentrować się na wtorkowej publikacji danych o

Bardziej szczegółowo

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp.

światowe ceny surowców, w tym ropy naftowej i żywności, co przyczyniło się do przyspieszenia inflacji w większości krajów. - źródło: www.nbp. Niniejszy materiał został opracowany wyłącznie w celu informacyjnym i nie może być traktowany jako oferta lub rekomendacja do zawierania jakichkolwiek transakcji. Informacje zawarte w materiale pochodzą

Bardziej szczegółowo