Zygmunt Frankiewicz. Prezydent Miasta Gliwice / Mayor of Gliwice / Stadtpräsident von Gliwice

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zygmunt Frankiewicz. Prezydent Miasta Gliwice / Mayor of Gliwice / Stadtpräsident von Gliwice"

Transkrypt

1 Promocja Iwestycyja Miasta Gliwice Projekt współfiasoway przez Uię Europejską z Europejskiego Fuduszu Rozwoju Regioalego w ramach Regioalego Programu Operacyjego Województwa Śląskiego a lata

2 Zygmut Frakiewicz Prezydet Miasta Gliwice / Mayor of Gliwice / Stadtpräsidet vo Gliwice Gliwice to jedo z ajprężiej rozwijających się ośrodków górośląskiej kourbacji. Rozwój miasta oparty jest a owych techologiach, przemyśle motoryzacyjym oraz logistyce. Jedym z podstawowych atutów Gliwic jest ich położeie a skrzyżowaiu dwóch traseuropejskich korytarzy trasportowych autostrad A1 i A4. Międzyarodowe zaczeie węzła autostradowego Gliwice-Sośica ajwiększego w regioie i jedego z ajwiększych w kraju poważie wzmacia pozycję miasta. Gliwice wyróżia się owoczesą ifrastrukturą, liczą i dobrze wykształcoą kadrą techiczą, potecjałem edukacyjym oraz dobrze rozwiiętym otoczeiem bizesowym. Pod koiec lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku kołem zamachowym gliwickiej gospodarki stały się firmy działające w strefie ekoomiczej. Gospodarka w mieście rozwija się także poza specjalą strefą ekoomiczą. Zmaterializowały się i zakomicie fukcjoują dwa śmiałe przedsięwzięcia projekty łączące aukę z przemysłem wysokich techologii Park Naukowo-Techologiczy Techopark Gliwice oraz Cetrum Edukacji i Bizesu Nowe Gliwice. Nowe Gliwice są symbolicze obrazują przekształceia, które de facto powiy mieć miejsce a całym Górym Śląsku. W Gliwicach przeszliśmy od przemysłu ciężkiego do owoczesego, opartego a wiedzy. W KSSE zakłady budują duże firmy zatrudiające setki osób. Dla małych i średich przedsiębiorców ofertą jest strefa bizesu w Nowych Gliwicach, która dobrze się rozwija. Miasto oferuje tu wsparcie firmom z sektora MŚP, ale w zamia stawia waruek muszą prowadzić działalość w sektorze wysokich techologii. Biorąc to wszystko pod uwagę, moża być spokojym o przyszłość aszego miasta, które ma zapewioy rozwój a koleje dziesięciolecia. To miasto o ogromym potecjale serdeczie zapraszam Państwa do współpracy. Gliwice is oe of the most buoyatly developig cetres of the Upper Silesia courbatio. The city developmet is based o ew techologies, the automotive idustry ad logistics. Oe of the fudametal advatages of Gliwice is its locatio at the juctio of two tras-europea trasport corridors the A1 ad A4 motorways. The iteratioal sigificace of the motorway hub Gliwice-Sośica the largest i the regio ad oe of the largest i Polad stregthes the positio of the city cosiderably. Gliwice stads out thaks to its moder ifrastructure, umerous ad well-educated techical staff, educatioal potetial ad well developed busiess eviromet. At the ed of the 1990s compaies fuctioig i the ecoomic zoe proved to be the flywheel of the local ecoomy. The ecoomy of the city develops also beyod the territory of the zoe. Two bold vetures have materialized ad have bee excelletly fuctioig these are projects combiig sciece with hightechology idustries the Sciece ad Techology Park Techopark Gliwice ad Educatio ad Busiess Cetre New Gliwice. New Gliwice is symbolic it illustrates the trasformatios which i fact should take place i the whole territory of Upper Silesia. I Gliwice we have moved o from heavy idustry to the advaced kowledge-based idustry. I the Katowice Special Ecoomic Zoe plats are beig costructed by large compaies, employig hudreds of people. Small ad medium eterprises ca beefit from the offer of the busiess zoe i New Gliwice, which has bee developig really well. The city offers support to SME compaies here, but i retur there is oe coditio to be satisfied they must coduct busiess activities i the high-techology sector. Cosiderig all this, we do ot have to worry about the future of our city as its developmet is secured for the decades to come. This is a city with immese potetial I strogly ecourage you to cooperate with us. Gliwice gehört zu de Städte, die sich ierhalb des oberschlesische Ballugsraumes am dyamischste etwickel. Die Hauptpfeiler der Stadtetwicklug sid eue Techologie, Autoidustrie ud Logistik. Eier der größte Vorteile der Stadt ist ihre Lage am Schittpukt zweier traseuropäischer Verkehrskorridore: der Autobahe A1 ud A4. Die iteratioale Bedeutug des Autobahkreuzes Gliwice-Sośica, des größte Verkehrskotes der Regio ud eies der größte i Pole, verstärkt zusätzlich die Stellug der Stadt. Gleiwitz zeichet sich durch eie modere Ifrastruktur, gut ausgebildete techische Führugskräfte, ei hohes Bildugspotetial ud ei gut etwickeltes Uterehmesumfeld aus. I de 1990er Jahre fugierte die i der Soderwirtschaftszoe tätige Firme als das Schwugrad der Gleiwitzer Wirtschaft. Heute sid auch außerhalb der Soderwirtschaftszoe zahlreiche Uterehme tätig. Es gelag us, zwei kühe Projekte umzusetze, die Wisseschaft ud Idustrie mit hohe Techologie verbide: Es sid der Wisseschafts ud Techologiepark Techopark Gliwice ud das Bildugs- ud Geschäftszetrum Nowe Gliwice. Der Komplex Nowe Gliwice steht symbolisch für eie Wadel, der sich de facto i gaz Oberschlesie vollziehe sollte. I Gleiwitz wurde die Schweridustrie durch modere wissesorietierte Uterehme ersetzt. I der Soderwirtschaftszoe eröffe große Firme ihre Betriebe ud beschäftige Huderte vo Mitarbeiter. Kleie ud mittlere Uterehme bietet wiederum die im Rahme des Komplexes Nowe Gliwice tätige Geschäftszoe ihre Uterstützug, wobei die begüstigte Firme eie Bedigug zu erfülle habe: Sie müsse ämlich im Bereich der hohe Techologie tätig sei. Die Stadt ka also ohe Sorge i die Zukuft blicke, de ihre Etwicklug ist für die kommede Jahrzehte gesichert. Es ist eie Stadt mit riesegroßem Potetial über eie Zusammearbeit mit Ihe würde ich mich sehr freue. 1

3 G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. / Gleiwitz. Eie alte Stadt. Eie eue Welt. Ryek i dawy Ratusz / Market Square ad the old Tow Hall / Marktplatz ud ehemaliges Rathaus Gliwice leżą ad rzeką Kłodicą, w zachodiej części województwa śląskiego. Są oe jedym z czterastu miast Górego Śląska i Zagłębia, wchodzących w skład Górośląskiego Związku Metropolitalego SILESIA (od 2007 r.). GZM jest ajwiększym orgaizmem wielkomiejskim w tej części Europy (1.218 km², ok. 2 ml mieszkańców). Gliwice mają powierzchię 134,2 km², a ich ludość liczy poad 193 tys. osób (dae wg GUS z r.). Daje to im 17 miejsce pod względem powierzchi oraz 18 miejsce pod względem liczby mieszkańców w Polsce. Jedocześie a liście ajwiększych miast województwa śląskiego zajmują oe czwarte miejsce. Dogode położeie komuikacyje miasta to zasługa istiejących i budowaych połączeń drogowych (m.i. autostrad A1 i A4 oraz Drogowej Trasy Średicowej), kolejowych oraz Kaału Gliwickiego. Te ostati łączy śródlądowy port Gliwice z rzeką Odrą (Kędzierzy-Koźle). W połudiowej części Gliwic (2 km od cetrum) zajduje się lotisko sportowe, obsługujące lekkie samoloty pasażerskie. W odległości 43 km od miasta leży Międzyarodowy Port Loticzy Katowice w Pyrzowicach. Gliwice is located o the river Kłodica, i the wester part of the Silesia Provice. It is oe of the fourtee cities of the Upper Silesia ad Zagłębie regio costitutig the Metropolita Associatio of Upper Silesia (sice 2007). The Silesia Metropolis is the largest urba orgaism i this part of Europe (1.218 km 2, populatio of ca. 2m.). Gliwice comprises the area of km 2 ad its populatio reaches over 193 thousad (data accordig to the Head Statistical Office as of 31 December 2009). This gives the city the 17 th positio i terms of the surface area ad the 18 th i terms of the populatio i Polad. At the same time, Gliwice is the fourth largest city i the Silesia Provice. The favourable trasportatio coditios of the city are created by the existig ad ewly costructed road coectios (e.g. the A1 ad A4 motorways ad the Cross-Regioal Highway), railway ad the Gliwice Caal. The latter coects the ilad Gliwice port with the river Oder (Kędzierzy-Koźle). I the souther part of Gliwice (2 km away from the city cetre) there is a sports airfield hadlig light passeger aircrafts. 43 km away from the city there is the Katowice Iteratioal Airport i Pyrzowice. Gliwice costitutes a importat admiistrative ad judicial cetre of the regio. It is a place where the authorities of the rural district, the Provicial Admiistrative Court, as well as the Regioal ad District Courts have their seats. The motto of the city: Gliwice. Old City. New World. fully reflects the harmoious bled of a log history ad ceturies-old culture with the policy of the ecoomic, scietific, educatioal ad cultural developmet. The particular care of the city ihabitats is expressed i the form of a large umber of gree areas, as well as sports ad leisure facilities. For may years ow Gliwice has bee coductig iteratioal activities. Its twi cities are: Docaster (1979 / Eglad), Valeciees (1989 / Frace), Nacka (1990 / Swede), Salgótarjá (1991 Gleiwitz/Gliwice liegt am Fluss Kloditz (Kłodica), im westliche Teil der Woiwodschaft Schlesie, a der Kreuzug wichtiger Verkehrsstraße. Es gehört zu de 14 Städte aus Oberschlesie ud dem Dombrowaer Kohlebecke, die de Oberschlesische Metropolverbad SILESIA bilde. Die Metropole stellt de größte Ballugsraum i diesem Teil Europas dar (1.218 km², ca. 2 Mio. Eiwoher). Gleiwitz hat eie Fläche vo 134,2 km² ud über Eiwoher (ach de Agabe des Statistische Hauptamtes vom ). Hisichtlich der Fläche ist Gleiwitz die 17. ud hisichtlich der Eiwoherzahl die 18. größte Stadt Poles. Auf der Liste der größte Städte der Woiwodschaft Schlesie steht es auf dem vierte Platz. Ihre güstige Verkehrslage verdakt die Stadt de bestehede ud im Bau begriffee Straße (u.a. de Autobahe A1 ud A4 sowie der Schellstraße DTS), de Eisebahverbiduge ud dem Gleiwitzer Kaal. Der letztere verbidet de Biehafe i Gleiwitz mit der Oder bei Kadrzi-Cosel/ Kędzierzy-Koźle. Im südliche Teil der Stadt befidet sich ei für leichtere Maschie bestimmter Sportflugplatz. Der iteratioale Flughafe Kattowitz/Katowice i Pyrzowice ist 43 km vo Gleiwitz etfert. Die Stadt ist ei wichtiges Verwaltugs- ud Gerichtszetrum der Regio. Nebe dem Ladratsamt habe hier auch das Woiwodschaftsverwaltugsgericht sowie das Amts- ud das Ladgericht ihre Sitz. Der Werbesloga: Gleiwitz. Eie alte Stadt. Eie eue Welt spiegelt bestes die harmoische Verküpfug der jahrhudertealte historische ud kulturelle Traditio mit der Politik der modere Etwicklug i de Bereiche Wirtschaft, Wisseschaft, Bildug ud Kultur wider. Die große Azahl vo Grüfläche ud Sport-sowie Erholugsobjekte drückt die Sorge um die Bürger der Stadt aus. 2

4 Gliwice są jedym z ajstarszych miast Górego Śląska. Pierwsza wzmiaka o ich pochodzi z 1276 r. W przeszłości ziemie te ależały do Polski, Czech, Austrii, Prus i Niemiec. Cetrum miasta prezetuje średiowieczy układ zabudowy z kwadratowym rykiem i gotyckim Ratuszem. Jego otoczeiem są XV-XVII-wiecze kamieice. Nieopodal wzosi się też Zamek Piastowski (XVI w.), będący jedym z oddziałów Muzeum w Gliwicach. Jedak prawdziwym symbolem miasta jest wieża dawej Radiostacji Gliwickiej, będącej ajwyższą drewiaą budowlą w Europie (111 m). Obiekt te przeszedł do historii jako miejsce tzw. prowokacji gliwickiej, poprzedzającej wybuch II wojy światowej (31 sierpia 1939 r.). Obecie mieści się w im Muzeum Historii Radia i Sztuki Mediów. Natomiast sama wieża radiostacji zdobi logo marketigowe Gliwic. Palmiaria Miejska / Palm House / Palmehaus Gliwice są ważym ośrodkiem admiistracyjym i sądowiczym regiou. To tutaj mają swoje siedziby władze powiatu ziemskiego, Wojewódzki Sąd Admiistracyjy oraz Sądy Okręgowy i Rejoowy. Hasło promocyje miasta: Gliwice. Stare Miasto. Nowy Świat w pełi oddaje harmoije połączeie jego wielowiekowej historii i kultury z polityką owoczesego rozwoju gospodarczego, aukowego, edukacyjego oraz kulturalego. Wyrazem szczególej dbałości o mieszkańców miasta jest duża liczba tereów zieloych oraz obiektów sportowo-rekreacyjych. Gliwice od wielu lat prowadzą aktywą działalość międzyarodową. Do jego miast parterskich ależą: Docaster (1979 r. Aglia), Valeciees (1989 r./fracja), Nacka (1990 r./szwecja), Salgótarjá (1991 r./węgry), Dessau-Roßlau (1992 r./niemcy), Kežmarok (2001 r./słowacja) oraz Bottrop (2004 r./niemcy). Przy realizacji projektów uijych Gliwice współpracowały m.i. z miastami: Aache, Lipsk, Berli i Drezo (Niemcy), Galati ( Rumuia), Maribor (Słoweia), Gijo (Hiszpaia), Edyburg (Wielka Brytaia), Rzym (Włochy), Reims ( Fracja), Aveiro (Portugalia), Liz (Austria) oraz Koszyce (Słowacja). Poadto do ich parterów ależały róże istytucje i uczelie wyższe, w tym: Agecja Rozwoju Regioalego AGIT (Aache/ Niemcy), GIE Eurasaté (Lille/Fracja), Politechika Koszyce (Słowacja), Uiwersytet Regesburg (Niemcy) oraz Uiwersytet Niemiecki w Kairze (Egipt). / Hugary), Dessau Roßlau (1992 / Germay), Kežmarok (2001 / Slovakia) ad Bottrop (2004 / Germay). Whe implemetig Europea Uio projects Gliwice has cooperated with the followig cities: Aache, Leipzig, Berli ad Dresde (Germay), Galati (Romaia), Maribor (Sloveia), Gijo (Spai), Ediburgh (Uited Kigdom), Rome (Italy), Reims (Frace), Aveiro (Portugal), Liz (Austria) ad Košice (Slovakia). Furthermore, umerous istitutios ad uiversities were parters i the projects, such as: Regioal Developmet Agecy AGIT (Aache / Germay), GIE Eurasaté (Lille / Frace), Techical Uiversity Košice (Slovakia), Regesburg Uiversity (Germay) ad Germa Uiversity i Cairo (Egypt). Gliwice is oe of the oldest cities i the Upper Silesia. The first metio about the city dates back to I the past these lads used to belog to Polad, Bohemia, Austria ad Germay. The city cetre presets a medieval urba layout, with a quadrilateral market square ad a gothic Tow Hall. It is surrouded by th cetury teemets. Nearby there is the Piast s Castle (16th c.), costitutig oe of the departmets of the Museum i Gliwice. However, the true symbol of the city is the tower of the former Gliwice Radio Statio, which is the tallest woode costructio i Europe (111 m). This structure wet dow i history as a place of the so-called Gliwice provocatio, precedig the outbreak of the World War II (31 August 1939). Now it holds the Museum o Radio History ad Visual Arts. The tower itself graces the marketig logo of Gliwice. Seit viele Jahre ist Gleiwitz auch iteratioal aktiv ud hat folgede Parterstädte: Docaster (1979, Eglad), Valeciees (1989, Frakreich), Nacka (1990, Schwede), Salgótarjá (1991, Ugar), Dessau-Roßlau (1992, Deutschlad), Kežmarok (2001, Slowakei), Bottrop (2004, Deutschlad). Bei der Umsetzug vo EU-Projekte kooperierte Gleiwitz u.a. mit Aache, Leipzig, Berli ud Dresde (Deutschlad), Galati (Rumäie), Maribor (Sloweie), Gijo (Spaie), Ediburgh (Großbritaie), Rom (Italie), Reims (Frakreich), Aveiro (Portugal), Liz (Österreich) ud Košice (Slowakei). Uter weitere Projektparter Gleiwitz gehört zu de älteste Städte Oberschlesies. Die erste Erwähug stammt aus dem Jahr Im Laufe der Geschichte gehörte die Regio zu Pole, Böhme, Österreich, Preuße ud Deutschlad. Der mittelalterliche Grudriss der Altstadt mit eiem quadratische Rig (Marktplatz) ud dem gotische Rathaus sid bis heute erhalte gebliebe. De Rig schmücke Bürgerhäuser aus dem Jahrhudert. Uweit des Hauptplatzes befidet sich das Piasteschloss (16. Jh), das heute eie der Abteiluge des Museums beherbergt. Das eigetliche Wahrzeiche der Stadt ist jedoch der Turm des ehemalige Seders Gleiwitz, der mit seie 111 Meter als die höchste Holzkostruktio der Welt gilt. Das Objekt ist am 31. August 1939 als Schauplatz der sog. Provokatio, die dem Ausbruch des Zweite Weltkrieges vorausgig, i die Weltgeschichte eigegage. befade sich verschiedee Istitutioe ud Hochschule, daruter die Aacheer Gesellschaft für Iovatio ud Techologietrasfer AGIT (Deutschlad), die GIE Eurasaté (Lille/ Frakreich), die Techische Hochschule Košice (Slowakei), die Uiversität Regesburg (Deutschlad) ud die Deutsche Uiversität i Kairo. 3

5 K omuikacja i trasport Commuicatio ad trasport / Verkehr ud Trasport Przez Gliwice biegie autostrada A4 (wschód-zachód). Staowi oa część międzyarodowej drogi E 40. Po zakończeiu budowy jej całkowita długość wyiesie 670 km. Obecie moża ią przejechać od Zgorzelca do Krakowa (423 km). Pozostały odciek do Kijowa/Lwowa powstaie do 2014 r. Na tereie Gliwic autostrada A4 krzyżuje się z autostradą A1 (półoc-połudie). Miejscem ich zbiegu jest trzypoziomowe, bezkolizyje skrzyżowaie: węzeł Gliwice-Sośica. Budowa węzła została ukończoa w połowie 2010 r. Cała autostrada A1, staowiąca polski fragmet międzyarodowej drogi E75, będzie miała 568 km długości. Dotychczas oddao do użytku 120 km autostrady, a dalszych 284 km jest w budowie. Zakończeie tej iwestycji przewidziae jest a koiec 2014 r. Ważą rolę w obsłudze komuikacji regioalej pełi Drogowa Trasa Średicowa. Obecie łączy oa Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Rudę Śląską i Zabrze (14,7 km). W ajbliższej przyszłości powstaie także jej zachodi odciek Zabrze-Gliwice (16,6 km). Sieć połączeń komuikacyjych w graicach miasta doskoale uzupełiają drogi krajowe: r 44 (Gliwice-Tychy- Gliwice is itersected by the A4 motorway (east west). It costitutes a sectio of a iteratioal road E 40. After its costructio is completed its total legth will be 670 km. Now it coects Zgorzelec with Krakow (423 km). The remaiig sectio leadig to Kiev / Lviv will have bee completed by Withi the territory of Gliwice the A4 motorway itersects with the A1 motorway (orth south). The place of their juctio is a three-level grade-separated crossig: a Gliwice-Sośica juctio. The costructio of the juctio was completed i mid The whole A1 motorway, costitutig a Polish sectio of a iteratioal road E75, will be 568 km log. So far 120 km of the motorway have bee put ito use, ad further 284 km are uder costructio. The completio of this ivestmet is plaed for the ed of A importat role i the regioal trasport is played by the Cross-Regioal Highway. At preset is coects Katowice, Chorzów, Świętochłowice, Ruda Śląska ad Zabrze (14.7 km). I the ear future its wester sectio is to be costructed, coectig Zabrze ad Gliwice (16.6 km). The etwork of trasport coectios withi the Durch Gleiwitz verläuft die Autobah A4 (Ost-West), die eie Teil der iteratioale Straße E40 bildet. Nach der Ibetriebahme der gesamte Strecke wird ihre Läge 670 km betrage. Heute steht de Autofahrer ei 423 km lager Abschitt vo Zgorzelec bis Krakau zur Verfügug. Die übrige Teilstrecke ach Lviv/Kiew wird bis 2014 i Betrieb geomme. I de Greze der Stadt kreuzt sich die Autobah A4 mit der Autobah A1 (Nord-Süd). Die auf drei Ebee gelege Kreuzug befidet sich im Stadtteil Sositza/Sośica, im Oste vo Gleiwitz. Das Autobahkreuz wurde Mitte 2010 eröffet. Die Gesamtläge der Autobah A1, die de polische Teil der iteratioale Straße E75 darstellt, wird 568 km betrage. Bisher wurde 120 km für de Verkehr freigegebe, im Bau befide sich weitere 284 km. Voraussichtlich wird diese Ivestitio bis Ede 2014 abgeschlosse. Eie große Bedeutug für de Verkehr ierhalb des oberschlesische Ballugsraumes hat die Schellstraße DTS. Heute verbidet die 14,7 km lage Straße die Städte Katto- Port w Gliwicach / Ilad port i Gliwice / Hafe Gliwice 4

6 Węzeł autostradowy Gliwice-Sośica / Gliwice-Sośica motorway juctio / Autobahkreuz Gliwice-Sośica -Kraków), r 78 (Chałupki-Gliwice-Chmielik) oraz r 88 (Strzelce Opolskie-Gliwice-Bytom). Dworzec kolejowy w Gliwicach ależy do ajważiejszych stacji PKP w Polsce (kategoria A). To stąd odjeżdżają pociągi do ajwiększych miast w kraju i zagraicy, w tym Berlia i Lwowa. Jest o rówież stacją początkową i końcową w komuikacji regioalej (m.i. Katowice, Częstochowa, Opole i Kędzierzy-Koźle). Węzeł Gliwice-Sośica jest jedym z ajwiększych skrzyżowań tego typu w Europie (autostrady A1 i A4 Gliwice posiadają ajwiększy oraz droga krajowa r 44). Kosztem port śródlądowy w Polsce. Port te poad 850 ml zł wybudowao tu bezkolizyjy, trzypoziomowy węzeł z rzeką Odrą łączy Kaał Gliwicki o wysokości 14 m. Posiada o m.i. (dł. 40,6 km/6 śluz). Poprzez sieć 5 dróg dojazdowych, 17 łączic, 15 iych dróg wodych moża stąd dróg serwisowych oraz 2 wiadukty. dopłyąć do Niemiec, Belgii, Holadii i Luksemburga. Na tereie por- Łącza ich długość wyosi 33 km. tu, który posiada dwa basey, działa Śląskie Cetrum Logistyki. W jego skład wchodzi m.i. stacja kolejowa, baza magazyowa, Woly Obszar Cely oraz termial cely. Łącza długość territory of the city is excelletly completed with the atioal roads: No. 44 (Gliwice Tychy Krakow), No. 78 (Chałupki Gliwice Chmielik) ad No. 88 (Strzelce Opolskie Gliwice Bytom). The railway statio i Gliwice belogs to the most importat Polish Railway statios i Polad (category A). This is the place whece trais leadig to the largest cities i Polad ad abroad depart, icludig Berli ad Lviv. It is also the iitial ad last statio i the regioal commuicatio (e.g. Katowice, Częstochowa, Opole ad Kędzierzy-Koźle). Gliwice admiisters the largest ilad port i Polad. The port is coected with the Oder river via the Gliwice Caal (legth of 40.6km / 6 sluices). Alog waterways it is possible to reach Germay, Belgium, Hollad ad Luxembourg from here. Withi the territory of the port, which admiisters two pools, there operates the Silesia Logistic Cetre. It cosists of e.g. a railway statio, warehousig facilities, the Duty Free Zoe ad a customs termial. The total legth of the local embakmets is 3,490 m. The hadlig capacity of the port is assessed to be ca. 2 m. tos of cargo per year. witz/katowice, Köisghütte/Chorzów, Schwietochlowitz/ Świętochłowice, Ruda/Ruda Śląska ud Hideburg/Zabrze. I weige Jahre wird der 16,6 km lage westliche Abschitt der DTS (Hideburg/Zabrze Gleiwitz/Gliwice) etstehe. Das Straßeetz der Stadt ergäze die Ladesstraße 44 (Gleiwitz-Tichau/Tychy-Krakau/Kraków), 78 (Aaberg/ Chałupki-Glewitz-Chmielik) ud 88 (Groß Strehlitz/Strzelce Opolskie-Gleiwitz-Beuthe/Bytom). Der Gleiwitzer Bahhof gehört zu de wichtigste Eisebahkote Poles (Kategorie A). Die Stadt hat direkte Zugverbiduge ach viele Städte i Pole ud im Auslad, u.a. ach Berli ud Lviv/Ukraie. Der Gleiwitzer Bahhof diet ferer als Afags- ud Edstatio für Regioalzüge (u.a. ach Kattowitz/Katowice, Tschestochau/Częstochowa, Oppel/ Opole ud Kadrzi-Cosel/Kędzierzy-Koźle) I Gleiwitz befidet sich der größte Biehafe Poles, der über de Gleiwitzer Kaal (40 km, sechs Schleuse) mit der Oder verbude ist. Dadurch sid vo hier aus auf dem Wasserwege auch Deutschlad, Belgie, Niederlade ud Luxemburg zu erreiche. Im Rahme des Hafes, der über zwei Becke verfügt, fuktioiert das Schlesische Logistikzetrum mit eiem Güterbahhof, zahlreiche Lagerhalle, dem zollfreie Geläde ud eiem Zolltermial. Die Gesamtläge der Kais beträgt m. Die Verladekapazität des Hafes wird Kaał Gliwicki śluza w Łabędach Gliwice Caal Sluice i Łabędy /Kaal Gliwice Schleuse Łabędy 5

7 Autostrada A4 / A4 Motorway /Autobah A4 tutejszych abrzeży wyosi m. Zdolość przeładukowa portu szacowaa jest a ok. 2 ml to towarów roczie. W odległości 43 km od Gliwic leży Międzyarodowy Port Loticzy Katowice w Pyrzowicach. Posiada o dwa termiale pasażerskie (21,3 tys. m²) i jede termial cargo. Port w Pyrzowicach jest obecie jedym z trzech ajbardziej ruchliwych lotisk w Polsce. W 2010 r. odprawioo tu poad 2,4 ml pasażerów. Play powięszeia portu obejmują m.i. budowę drugiego termiala cargo oraz owej drogi startowej (dł. 3,6 km). MPL Katowice zapewia regulare połączeia loticze z 30 miastami a tereie Europy (m.i. Boloia, Frakfurt, Kijów, Paryż, Rzym i Warszawa). Ofertę lotiska uzupełiają także loty czarterowe do 31 miast rozsiaych w Europie, Afryce Pł. i a Bliskim Wschodzie. Dwa kilometry a połudie od cetrum miasta leży lotisko sportowe Aeroklubu Gliwickiego. Jest oo przystosowae do obsługi lekkich samolotów pasażerskich i ma dwie drogi startowe (770 i 600 m). Po plaowaej rozbudowie obiekt zyska owy pas startowy o sztuczej awierzchi oraz iezbędą ifrastrukturę. Jedocześie jego zabytkowa część (m.i. hagar) będzie poddaa remotowi. 43 km away from Gliwice there is the Katowice Iteratioal Airport i Pyrzowice. It admiisters two passeger termials (21.3 thousad m 2 ) ad oe cargo termial. At preset the airport i Pyrzowice is oe of the three busiest airports i Polad. I 2010 over 2.4 millio passegers were checked-i here. The The Gliwice-Sośica juctio is oe of the largest crossigs of its type i Europe (the A1 ad A4 motorways ad the atioal road No. 44). At the expese of over PLN 850 m. a 14-metre-high three-level grade-separated crossig was built here. It is completed with 5 access roads, 17 coectig roads, 15 service roads ad 2 flyovers. Their total legth amouts to 33 km. plas of the airport extesio iclude e.g. the costructio of aother cargo termial ad a ew ruway (3.6 km log). The Katowice Iteratioal Airport secures regular air coectios with 30 cities i Europe (e.g. Bologa, Frakfurt, Kiev, Paris, Rome ad Warsaw). The offer of the airport is completed by charter flights to 31 cities scattered across Europe, North America, ad i the Middle East. Two kilometres south from the city cetre there is a sports airfield of the Gliwice Aeroclub. It is adjusted to hadle light passeger aircraft ad it has two ruways (770 m ad 600 m). After the plaed extesio the facility will obtai a ew ruway with a artificial surface ad ecessary ifrastructure. Its historic sectio (e.g. the hagar) will be reovated at the same time. auf ca. 2 Mio. Toe jährlich geschätzt. Der iteratioale Flughafe Kattowitz liegt i Pyrzowice 43 km vo Gleiwitz. Er hat zwei Passagiertermials ( m²) ud ei Cargo-Termial. Mit 2,4 Mio. Fluggäste (2010) gehört der Flughafe Kattowitz zu de drei wichtigste i Pole. Geplat sid der Bau eies zweite Der Kote Gliwice-Sośica (Gleiwitz-Sositza) gehört zu de größte Straßekreuzuge Europas (Kreuzug der Autobahe A1 ud A4 sowie der Ladesstraße 44). Für mehr als 850 Mio. Zloty etstad hier eie auf drei Ebee gelege, 14 Meter hohe Kreuzug mit füf Zufahrtswege, 17 Zubrigerstraße, 15 Servicewege ud zwei Hochbrücke. Dere Gesamtläge beträgt 33 km. Cargo-Termials ud eier eue Startbah (3,6 km). Der Flughafe bietet Direktverbiduge zu 30 Ziele i Europa (u.a. Bologa, Frakfurt am Mai, Kiew, Paris, Rom ud Warschau) sowie Charterflüge zu 31 Ziele i Europa, Nordafrika ud im Nahe Oste. Zwei Kilometer südlich des Stadtzetrums befidet sich der Sportflugplatz des Aeroklubs Gleiwitz. Der Flugplatz, der über zwei Startbahe (770 ud 600 m) verfügt, ist für leichtere Passagiermaschie zugelasse. Im Rahme der Erweiterugsarbeite werde eie eue Startbah mit küstlicher Oberfläche ud die otwedige Ifrastruktur etstehe. Gleichzeitig werde die historische Gebäude (u.a. der Hagar) reoviert. Lotisko Gliwice/ Gliwice Airfield / Flugplatz Gliwice 6

8 Opel / Opel /Opel G ospodarka Ecoomy / Wirtschaft W Gliwicach działa podmiotów gospodarczych (dae wg GUS z r.). Są to firmy będące własością osób fizyczych, spółek prawa hadlowego, spółdzieli oraz skarbu państwa. Największą ich liczbę staowią małe podmioty gospodarcze, zatrudiające do dziesięciu osób (93,58%). Z kolei do dużych przedsiębiorstw, o zatrudieiu powyżej 250 osób, ależą 53 firmy (0,23%). Najlicziejszymi brażami gospodarki są: hadel, budowictwo i przemysł oraz działalość aukowo-techicza. Miasto Gliwice jest właścicielem lub współwłaścicielem 17 spółek prawa hadlowego, w tym: Agecji Rozwoju Lokalego, Parku Naukowo-Techologiczego TECHNOPARK GLIWICE, Przedsiębiorstwa Eergetyki Cieplej, Przedsiębiorstwa Remotów Ulic i Mostów, Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kaalizacji, Przedsiębiorstwa Komuikacji Miejskiej, Śląskiej Sieci Metropolitalej, Śląskiego Cetrum Logistyki oraz Zarządu Budyków Miejskich I i II Towarzystwa Budowictwa Społeczego. I Gliwice there operate 23,255 busiess etities (data accordig to the Head Statistical office as of 31 December 2010). They are compaies owed by atural persos, compaies of the commercial code, co-operatives ad the state treasury. Their largest share are small eterprises, employig up to 10 persos (93.58%). O the other had, there are 53 large compaies, employig more tha 250 persos (0.23%). The ecoomy sectors which are represeted most umerously are: commerce, costructio ad idustry, as well as scietific ad techical activities. The City of Gliwice is a ower or co-ower of 17 commercial compaies, iclusive of: Local Developmet Agecy, Sciece ad Techology Park TECHNOPARK GLIWICE, Heat Power Compay, Streets ad Bridges Reovatio Compay, Water Supply ad Wastewater Treatmet Plat, Muicipal Trasport Compay, Silesia Metropolita Network, Silesia Logistic Cetre ad Muicipal Buildigs Maagemet I ad II Social Buildig Societies. I Gleiwitz sid Wirtschaftssubjekte tätig (ach Agabe des Statistische Hauptamtes vom ). Uter diese Uterehme fidet ma Gesellschafte, die vo atürliche Persoe betriebe werde, Gesellschafte des Hadelsrechts, Geosseschafte ud staatseigee Gesellschafte. Die meiste vo ihe sid kleie Uterehme mit bis zu zeh Mitarbeiter (93,58%). Nur 0,23% Firme köe mehr als 250 Mitarbeiter vorweise. Am stärkste vertrete sid die Hadelsbrache, das Bauwese, die Idustrie ud das wisseschaftlich-techische Profil. Die Stadt Gleiwitz ist Eigetümer bzw. Miteigetümer vo 17 Gesellschafte des Hadelsrechts, daruter der Agetur für Lokale Etwicklug, des Wisseschafts- ud Techologieparks TECHNOPARK GLIWICE, des Uterehmes für Heiztechik, des Uterehmes für Straße- ud Brückereovierug, der Wasser- ud Kaalisatioswerke, des Städtische Verkehrsuterehmes, des Schlesische Metropolitaetzes, des Schlesische Logistikzetrums, der Direktio für Städtische Gebäude I ud II sowie der Gesellschaft für Sozialbau. Etscheided für die lokale Wirtschaft ist jedoch die Kattowitzer Soderwirtschaftszoe (KSSE). Die KSSE umfasst vier Uterzoe: Gleiwitz/Gliwice, Bad Jastrzemb-Sohrau/Jastrzębie- Żory, Tichau/Tychy ud Sosowiec-Dąbrowa. Die Uterzoe Gleiwitz ist die größte vo ihe. Ihre Fläche beträgt 982 ha, wobei 378 ha i de Greze der Stadt liege. Das am Stadtrad gelegee Geläde verfügt über gute Verkehrsabiduge 7

9 Siedziba firmy PRUiM Gliwice Siedziba firmy PRUiM Gliwice / Sitz der Firma PRUiM Jedak o obliczu miejscowej gospodarki przede wszystkim decyduje działalość Katowickiej Specjalej Strefy Ekoomiczej S.A. W skład KSSE wchodzą cztery podstrefy: gliwicka, jastrzębsko- -żorska, sosowiecko-dąbrowska i tyska. Największą z ich jest Podstrefa Gliwicka. Jej ogóla powierzchia wyosi 982 ha, z czego w graicach Gliwic leży ok. 378 ha. Obszar te, zlokalizoway a obrzeżach miasta, posiada dogode połączeia komuikacyje (drogi krajowe i międzyarodowe). Potecjale działki dla iwestorów przemysłowych mają owoczesą ifrastrukturę techiczą. W gliwickiej KSSE działa 61 firm m.i. motoryzacyje, metalowe, budowlae, maszyowe i elektroicze. Są to zarówo firmy polskie, jak i zagraicze (Niemcy, Włochy, Portugalia, Fracja, Aglia, Hiszpaia, USA, Holadia, Japoia, Daia, Austria, Belgia i Korea Płd.). Do roku 2010 zaiwestowao tutaj 6,1 miliarda złotych i stworzoo 11 tys. miejsc pracy. However, the image of the local ecoomy depeds most of all o the activities of the Katowice Special Ecoomic Zoe, Co. The Katowice Special Ecoomic Zoe cosists of four subzoes: Gliwice, Jarzębie Zdrój-Żory, Sosowiec-Dąbrowa Góricza ad Tychy subzoes. The largest of them is the Gliwice Subzoe. Its total surface area equals 982 ha, ca. 378 of which is located withi the boudaries (Lades- ud iteratioale Straße). Die Ivestitiosgrudstücke verfüge wiederum über modere techische Ifrastruktur. Im Gleiwitzer Teil der Kattowitzer Soderwirtschaftszoe sid isgesamt 61 Uterehme tätig, die u.a. folgede Brache vertrete: Autoidustrie, Metallidustrie, Bauwese, Maschiebau, Elektroik. I der KSSE sid sowohl polische Podstrefa Gliwicka KSSE S.A. / Gliwice Subzoe of the Katowice Special Ecoomic Zoe / Uterzoe Gliwice der Soderwirtschaftszoe Katowice KSSE S.A. KSSE S.A. (1918 ha 200 firm) powstała a mocy rozporządzeia Rady Miistrów z 1996 r. Jej zadaiem jest przyciągaie strategiczych iwestorów, tworzeie owych miejsc pracy oraz restrukturyzacja przemysłu istiejącego w regioie. Zachętą dla iwestorów są tu m.i. zacze ulgi podatkowe, podobe do ulg stosowaych w iych krajach Uii Europejskiej. Do roku 2010 zaiwestowao tutaj 16,6 miliarda złotych i stworzoo 33,5 tys. miejsc pracy. Katowice Special Ecoomic Zoe, Co. (1918 ha 200 compaies) was established pursuat to the Order of the Coucil of Miisters of Its objective is to attract strategic ivestors creatig ew jobs ad restructurig of the idustry existig i the regio. Icetives for potetial ivestors iclude e.g. cosiderable tax relieves, similar to the relieves applied i other Europea Uio states. Before 2010 PLN 16.6 billio was ivested here ad 33.5 thousad jobs were created. Die Kattowitzer Soderwirtschaftszoe, AG (1918 ha, 200 Uterehme) wurde 1996 mit dem Beschluss des Miisterrates der Republik Pole gegrüdet. Damit wollte ma strategische Ivestore gewie, eue Arbeitsplätze schaffe ud die i der Regio bereits existierede Idustrie umstrukturiere. Eie Aspor für Ivestore sollte u.a. Steuervergüstiguge darstelle, dere Höhe mit der i adere EU-Läder vergleichbar ist. Bis 2010 wurde i der Kattowitzer Soderwirtschaftszoe 16,6 Milliarde Zloty ivestiert ud Arbeitsplätze geschaffe. 8

10 Cetrum Logistycze Tulipa w Gliwicach Tulipa Logistic Cetre i Gliwice / Logistikzetrum Tulipa Gliwice Do główych iwestorów podstrefy ależą m.i. Opel (braża motoryzacyja), NGK Ceramics (Japoia/braża motoryzacyja), Mecalux (Hiszpaia/braża metalowa) oraz ZWS Silesia-Roca (Hiszpaia/ceramika saitara). W podstrefie i jej pobliżu działają duże firmy logistycze: Segro Busiess Park Gliwice, Tulipa Park Gliwice, Diamod Busiess Park Gliwice i Paattoi Park Gliwice. Pełą listę iwestorów moża zaleźć a stroie W podstrefie gliwickiej do sprzedaży pozostało 77 ha powierzchi. Wszystkie oferowae działki dyspoują iezbędą ifrastrukturą techiczą. Obsługą podmiotów gospodarczych w Gliwicach zajmuje się wiele baków, stowarzyszeń i istytucji, w tym Cetrum Iformacji Gospodarczej, Regioala Izba Przemysłowo-Hadlowa, Śląskie Cetrum Logistyki oraz Cetrum Edukacyjo-Kogresowe Politechiki Śląskiej. of Gliwice. This area, located o the outskirts of the city, has favourable trasport coectios (atioal ad iteratioal roads). Potetial plots of lad for idustrial ivestors are equipped with advaced techical ifrastructure. 61 compaies operatig withi the Gliwice Subzoe of the Katowice Special Ecoomic Zoe belog to the automotive, metal, costructioal, machie ad electroic sectors. These are Polish compaies as well as foreig oes (Germay, Italy, Portugal, Frace, Eglad, Spai, USA, Hollad, Japa, Demark, Austria, Belgium ad South Korea). Up till 2010 PLN 6.1 billio was ivested ad 11 thousad jobs were created here. The group of the mai ivestors i the subzoe icludes e.g. Opel (automotive sector), NGK Ceramics (Japa / automotive sector), Mecalux (Spai / metal sector) ad ZWS Silesia-Roca (Spai / saitary fittigs). Withi the subzoe ad its viciity large logistic compaies operate: Segro Busiess Park Gliwice, Tulipa Park Gliwice, Diamod Busiess Park Gliwice, ad Paattoi Park Gliwice. A full list of ivestors is available at Withi the Gliwice subzoe 77 ha are still available for sale. All plots o offer are equipped with ecessary techical ifrastructure. Busiess etities i Gliwice are supported by the activities of umerous baks, associatios ad istitutios, iclusive of the Ecoomic Iformatio Cetre, the Regioal Chamber of Idustry ad Commerce, the Silesia Logistic Cetre ad the Educatio ad Cogress Cetre of the Silesia Uiversity of Techology. als auch auslädische Uterehme agesiedelt (deutsche, italieische, portugiesische, frazösische, britische, spaische, amerikaische, iederlädische, japaische, däische, österreichische, belgische, südkoreaische). Bis 2010 wurde hier 6,1 Milliarde Zloty ivestiert ud Arbeitsplätze geschaffe. Węzeł autostradowy Sośica w Gliwicach. Sośica motorway juctio i Gliwice / Autobahkreuz Sośica i Gliwice NGK Ceramics / NGK Ceramics / NGK Ceramics 9

11 E dukacja, auka i przedsiębiorczość Educatio, Sciece ad Etrepreeurship / Bildug, Wisseschaft ud Uterehmertum Wykład a Politechice Śląskiej / Lecture at the Silesia Uiversity of Techolog y Vortrag a der Schlesische Techische Uiversität Gliwice są miastem ludzi młodych. Poad 40% jego mieszkańców to dzieci i młodzież do 17. roku życia (ok. 16%) oraz kobiety i mężczyźi w przedziale wiekowym lat (ok. 24%). W 2008 r. odsetek absolwetów wyższych uczeli (licecjaty, magisteria, doktoraty, dyplomy MBA) wyosił tutaj 34%. O dobrej sytuacji a ryku pracy świadczy też stosukowo iska stopa bezrobocia 6,9% (dae za 2010 r.). Powyższe fakty przemawiają za dalszym rozwojem gospodarczym Gliwic w adchodzących latach. Akademicki charakter miasta to zasługa Politechiki Śląskiej, Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości, Kolegium Nauczycielskiego, Nauczycielskiego Kolegium Języków Obcych oraz Wyższej Szkoły Bezpieczeństwa. Gliwice is a city of youg people. Over 40% of its ihabitats are childre ad teeagers below 17 years of age (ca. 16%) ad wome ad me aged (ca. 24%). I 2008 the percetage of uiversity graduates (B.A. / B.Sc., M.A. / M.Sc., Ph.D., MBA) reached 34% here. The good situatio o the job market is also maifest by a relatively low uemploymet rate of 6.9% (data as of 2010). These facts cofirm the tedecy of further ecoomic developmet of Gliwice i the years to come. The city owes its academic character to the Silesia Uiversity of Techology, the Gliwice School of Etrepreeurship, the Teachers Traiig College, the Foreig Laguage Teacher Traiig College ad the Higher School of Safety. Gleiwitz ist eie Stadt der juge Mesche. Mehr als 40% der Eiwoher habe etweder das 17. Lebesjahr (16 %) oder das 29. Lebesjahr (ca. 24%) och icht überschritte betrug der Prozetsatz der Absolvete vo Hochschule (Bachelor, Magister, Doktorat, MBA-Diplom) 34%. Vo der gute Situatio zeugt auch die relativ iedrige Arbeitslosequote (6,9% im Jahr 2010). Die obige Tatsache spreche für eie weitere wirtschaftliche Etwicklug der Stadt i de kommede Jahre. De Charakter der Stadt präge die Schlesische Techische Hochschule, die Gleiwitzer Hochschule für Betriebswirtschaft, das Lehrerkolleg, das Fremdsprachelehrerkolleg ud die Hochschule für Sicherheitstechik. Die im Mai 1945 gegrüdete Schlesische Techische Hochschule ist mit ca Studierede die größte Hochschule der Stadt ud eie der größte i Pole. Sie hat 13 Fakultäte. Außerhalb der Stadt hat sie zwei Außestelle: das Zetrum für Igeieurbildug i Rybik/Rybik ud das Oberschlesische Zetrum für Rehabilitatio Repty i Tarowitz/ Tarowskie Góry, wo Studiegäge für Behiderte agebo- Studeci z Niemiec / Studets from Germay / Studete aus Deutschlad 10

12 Techopark Gliwice wystawa / Techopark Gliwice exhibitio / Techopark Gliwice Ausstellug Największą uczelią Gliwic i jedą z ajwiększych w kraju jest Politechika Śląska, utworzoa w maju 1945 r. Obecie studiuje w iej ok. 30 tysięcy osób. Politechika posiada trzyaście wydziałów. Poadto w Rybiku fukcjouje jej Cetrum Kształceia Iżyierów, a w Tarowskich Górach (Górośląskie Cetrum Rehabilitacji Repty ) prowadzoe są studia itegracyje dla osób iepełosprawych. Politechika Śląska kształci m.i. specjalistów z dziedziy architektury; automatyki, elektroiki i iformatyki; budowictwa; chemii; górictwa i geologii; iżyierii materiałowej i metalurgii; trasportu oraz orgaizacji i zarządzaia. Doskoałym uzupełieiem oferty politechiki jest działalość Gliwickiej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości powstałej w 2005 r. W jej murach uczy się ok. 1,3 tys. studetów. Uczelia ta posiada profil ekoomiczo-humaistyczo-artystyczy. Młodzi ludzie studiują tu ekoomię, pedagogikę, filologię (język bizesu- agielski i rosyjski) oraz wzorictwo. Siedzibą GWSP są owoczese obiekty Cetrum Edukacji i Bizesu Nowe Gliwice. Oprócz tej uczeli działa tu rówież Ikubator Przedsiębiorczości Agecji Rozwoju Lokalego w Gliwicach, która wspiera rozwój małych i średich przedsiębiorstw. Ma o duży wpływ a rozwój lokalej gospodarki oraz zwiększaie liczby miejsc pracy. Jego działalość skierowaa jest do osób, które plaują, bądź rozpoczyają działalość gospodarczą (m.i. pomieszczeia biurowe, doradztwo fiasowe). Dzięki pierwszemu ikubatorowi przedsiębiorczości, The largest uiversity i Gliwice ad oe of the largest i Polad is the Silesia Uiversity of Techology, established i May At preset ca. 30 thousad people study here. The Uiversity admiisters thirtee faculties. Furthermore, its Egieers Traiig Cetre fuctios i Rybik, ad i Tarowskie Góry (Upper Silesia Rehabilitatio Cetre Repty ) itegratio courses for the disabled are held. The Silesia Uiversity of Techology educates specialist i the field of e.g. architecture; automatic cotrol, electroics ad IT sciece; costructio idustry; chemistry; miig ad geology; materials egieerig ad metallurgy; trasport, orgaizatio ad maagemet. A excellet complemet for the offer of the Silesia Uiversity of Techology are the activities of the Gliwice School of Etrepreeurship, established i Ca. 1.3 thousad studets study iside its walls. The profile of the school focuses o ecoomics, humaities ad arts. Youg people ca study ecoomics, pedagogy, laguage studies (busiess Eglish ad busiess Russia) ad desig. The seat of the Gliwice School of Etrepreeurship is located withi the te werde. Die Schlesische Techische Hochschule bildet Fachleute für Architektur, Automatik, Elektroik, Iformatik, Bauwese, Chemie, Bergbau ud Geologie, Werkstofftechik, Metallurgie, Trasport, Arbeitsorgaisatio ud Maagemet aus. Das Agebot der Techische Hochschule wird mit dem der 2005 gegrüdete Gleiwitzer Hochschule für Betriebswirtschaft ergäzt. Die Schwerpukte dieser Hochschule liege i de Bereiche Betriebswirtschaftslehre, Geisteswisseschafte ud Kust. Etwa juge Mesche studiere hier BWL, Pädagogik, Philologie (Geschäftssprache Eglisch ud Russisch) ud Desig. Sitz der Hochschule sid die moder ausgestattete Gebäude des Bildugs- ud Geschäftszetrums Nowe Gliwice, wo ebe dieser Bildugseirichtug auch ei Grüderzetrum der Agetur für Lokale Etwicklug tätig ist, die wiederum kleie ud mittlere Uterehme uterstützt. Das Grüderzetrum beeiflusst positiv die Etwicklug der lokale Wirtschaft ud die Schaffug euer Politechika Śląska- budyek Wydziału Chemiczego / Silesia Uiversity of Techology edifice of the Faculty of Chemistry / Schlesische Techische Hochschule Sitz der Fakultät für Chemie 11

13 Cetrum Edukacji i Bizesu Nowe Gliwice (15,86 ha) zostało oddae do użytku w lutym 2009 r. Leży oo iedaleko od cetrum miasta, w pobliżu węzła autostradowego Sośica (A4 i A1). Jego obiekty tworzą trzy zmoderizowae budyki po dawej KWK Gliwice (z pocz. XX w.), owoczesy biurowiec oraz parkig dla 600 samochodów. Koszt całego przedsięwzięcia wyiósł 24 ml euro, z czego Uia Europejska przekazała miastu 9,5 ml euro (Fudusz Phare). przy ul. Wicetego Pola 16, wsparcie uzyskało już 75 firm (od 1999 r.). Nowe Gliwice to ie jedya tego typu istytucja w mieście, astawioym a rozwój wysokich techologii. Podobą rolę pełi Park Naukowo-Techologiczy Techopark Gliwice. Spółka ta świadczy usługi szkoleiowe, doradcze dla potrzeb sektora małych i średich przedsiębiorstw oraz zajmuje się ikubacją owych przedsiębiorstw techologiczych. Poadto zajmuje się trasferem techologii do MŚP, wykouje usługi pomiarowo-kotrole i oferuje pomoc przy uzyskaiu dofiasowaia z fuduszy UE. Od 2008 r. w Gliwicach działa także Śląska Sieć Metropolitala. Do jej zadań ależy przygotowaie kocepcji i projektów budowy sieci w obrębie województwa śląskiego oraz świadczeie usług telekomuikacyjych z wykorzystaiem łączy bezprzewodowych miasta. Jako operator zajmuje się rówież zarządzaiem state-of-the-art facilities of Educatio ad Busiess Cetre New Gliwice. Apart from the school it holds the Busiess Icubator of the Local Developmet Agecy i Gliwice, which supports the developmet of small ad medium eterprises. It has its great impact upo the developmet of the local ecoomy ad icreasig of the umber of jobs. Its activities are directed towards people who pla to begi or already begi busiess activities (e.g. office space, fiacial cosultig). Thaks to the first busiess icubator at 16 Wicetego Pola street, 75 compaies have already beefited from the support (sice 1999). New Gliwice is ot the oly istitutio of this type i the city geared towards the developmet of high techologies. A similar role is played by the Scietific ad Techological Park Techopark Gliwice. This compay provides traiig ad cosultig services for the sector of small ad medium eterprises ad is egaged i the icubatio of ew techology-based compaies. Furthermore, it is iterested i the trasfer of techologies to SME, it provides measuremet ad cotrol services ad it offers support i the process of applyig for EU grats. Arbeitsplätze. Seie Zielgruppe sid Persoe, die Tätigkeit im wirtschaftliche Bereich plae oder gerade aufehme (Büroräume ud Fiazberatug). Im Rahme des erste Grüderzetrums i der ul. Wicetego Pola 16 erhielte seit 1999 icht weiger als 75 Firme Uterstützug. Der Komplex Nowe Gliwice ist icht die eizige Eirichtug, die hohe Techologie fördert. Eie ähliche Fuktio hat die wisseschaftlich-techologische Eirichtug Techopark Gliwice. Diese Gesellschaft bietet kleie ud mittlere Uterehme Schuluge ud Beratugsmaßahme ud fördert eue, im Bereich der modere Techologie tätige Uterehme. Zu de Schwerpukte ihrer Tätigkeit gehöre überdies Techologietrasfer, Mess- ud Kotrollarbeite sowie Vermittlug der EU-Förderug. Seit 2008 ist i Gleiwitz das Schlesische Metropolitaetz tätig. Seie Aufgabe umfasse Kozeptetwicklug ud Aufbau vo Telekommuikatiosetze i der Woiwodschaft Schlesie wie auch Diestleistuge im Bereich der Tele- Cetrum Edukacji i Bizesu Nowe Gliwice / Educatio ad Busiess Cetre New Gliwice / Bildugs- ud Busiesszetrum Nowe Gliwice 12

14 Zajęcia w Gliwickiej Wyższej Szkole Przedsiębiorczości / Classes at the Gliwice School of Etrepreeurship / Verastaltuge a der Hochschule für Betriebswirtschaftlehre Gliwice sieci wybudowaych przez samorządy. Dzierżawi i wyajmuje obiekty umożliwiające realizację trasmisji radiowej sygałów operatorów komórkowych, stacji radiowych i firm dla utrzymywaia stałej łączości z cetrami moitorowaia (m.i. ppoż.). W mieście istieją także placówki Polskiej Akademii Nauk. Należą do ich: Istytut Iżyierii Chemiczej, Istytut Iformatyki Teoretyczej i Stosowaej oraz Cetrum Materiałów Polimerowych i Węglowych. Gliwickie placówki PAN aktywie wspierają rozwój owoczesych techologii przemysłowych oraz wpływają a iowacyjość w przedsiębiorstwach produkcyjych. The Educatio ad Busiess Cetre New Gliwice (15.86 ha) was commissioed i February It is located ear the city cetre, ext to the motorway juctio Sośica (A4 ad A1). It is composed of three moderised buildigs of the former Gliwice coal mie (comig from the begiig of the 20 th cetury), a moder office buildig, ad a car park for 600 cars. The whole project cost EUR 24 millio, icludig EUR 9.5 millio from the Europea Uio (Phare Fud). Sice 2008 also the Silesia Metropolita Network has bee operatig i Gliwice. Its tasks comprise the cocepts preparatio for projects focusig o the costructio of etworks withi the territory of the Provice of Silesia ad providig telecommuicatios services with the applicatio of wireless coectios of the city. As a operator it is also egaged i the maagemet of etworks costructed by local authorities, ad additioally i the lease ad retal of facilities eablig to execute radio trasmissio of sigals of cell phoe operators, radio broadcastig statios ad compaies i order to maitai costat commuicatio with the moitorig cetres (e.g. fire protectio cetres). Istitutios belogig to the Polish Academy of Scieces are located i Gliwice, as well. These are: the Istitute for Chemical Egieerig, the Istitute for Theoretical ad Applied Computer Sciece ad the Cetre of Polymer ad Carbo Materials. The Gliwice-based facilities of the Polish Academy of Scieces are active at supportig the developmet of advaced idustrial techologies ad ehace iovativeess i productio plats. kommuikatio. Es betreibt ferer vo Das Bildugs- ud Geschäftszetrum Nowe Gliwice (15,86 ha) wurde Kommue errichtete Telekommuikatiosetze, verpachtet ud vermietet im Februar 2009 eröffet. Es befidet sich ahe dem Stadtzetrum ud dem Objekte, die vo Radioseder, Hadyetzbetreiber ud sostige Firme Der Komplex besteht aus saierte Ge- Autobahkreuz Sośica (A1 ud A4). ud Eirichtuge (u.a. für Feuerüberwachug) geutzt werde köe. Bürohaus ud eiem Parkplatz für 600 bäude des ehemalige Bergwerks Gliwice (frühes 20. Jh.), eiem modere I der Stadt sid ferer mehrere Außestelle der Polische Akademie der beliefe sich auf 24 Mio. Euro, wobei die Pkws. Die Gesamtkoste der Ivestitio Förderug der EU im Rahme des Phare-Programms 9,5 Mio. Euro betrug. Wisseschafte tätig: das Istitut für Chemische Techologie, das Istitut für Theoretische ud Agewadte Iformatik sowie das Zetrum für Polymer- ud Kohlestoffe. Die Gleiwitzer Außestelle der Polische Akademie der Wisseschafte uterstütze aktiv die Etwicklug moderer Idustrietechologie ud förder die Iovativität der Produktio. Artyści a Gliwickim Ryku / Artists at the Market Square i Gliwice / Küstler auf dem Marktplatz i Gliwice 13

15 D ziedzictwo kulturowe i czas woly Cultural Heritage ad Time Off / Kulturerbe ud Freizeit Kocert a gliwickim Ryku / Cocert at the Market Square i Gliwice / Kozert auf dem Marktplatz i Gliwice Wielowiekowa historia i wielokulturowa przeszłość to cee atuty Gliwic. Zachwycają licze zabytki, malowicze zaułki i pomiki. Niezwykły urok ma gliwicki Ryek cetraly pukt miasta, ulubioe miejsce spotkań mieszkańców i turystów. Nie miej istotym puktem a turystyczej mapie miasta jest zabytkowa Radiostacja Gliwicka. To waży symbol światowej historii oraz liczie odwiedzae miejsce spacerowe. Szczególą atrakcją Gliwic są rekreacyje terey zieloe parki, skwery, a przede wszystkim impoująca Palmiaria, wosząca w klimat miasta powiew egzotyki. Kulturala oferta Gliwic obfituje w reprezetujące zawsze wysoki poziom wydarzeia. Wiodącą rolę wśród działających Ceturies of history ad multicultural past costitute valuable stregths of Gliwice. Visitors are delighted with umerous moumets, picturesque backstreets ad statues. The Gliwice Market Square is particularly charmig it is the focal poit of the city, a favourite place for get-togethers of the city ihabitats ad tourists. A equally sigificat poit upo the tourist map of the city is the historic Gliwice Radio Statio. It is a importat symbol of the world s history ad a frequetly visited destiatio of umerous walks. A special attractio of Gliwice are recreatioal gree areas parks, squares, ad most of all the impressive Palm House, itroducig a exotic atmosphere ito the city. Die Stadt Gleiwitz rühmt sich ihrer Jahrhuderte lage Geschichte ud ihrer multikulturelle Vergageheit. Beeidrucked sid die zahlreiche Baudekmäler, die malerische Ecke ud die wertvolle Moumete. Eie besodere Reiz hat der Gleiwitzer Marktplatz (Ryek), der zetrale Pukt der Stadt ud zugleich der beliebte Treffpukt der Eiwoher ud der Touriste. Keie gerigere Bedeutug hat auf der touristische Karte der Stadt der historische Seder Gleiwitz, der i die Weltgeschichte eigig ud heute vo Spaziergäger ger besucht wird. Eie Seheswürdigkeit besoderer Art bilde die grüe Erholugsfläche die Parks ud die Grüalage vor allem aber das beeidruckede Palmehaus, das dem Ambiete der Stadt eie exotische Hauch verleiht. Im kulturelle Bereich bietet die Stadt zahlreiche Verastaltuge vom hohe Niveau. Führede Kultureirichtuge vo Gleiwitz sid das Gleiwitzer Musiktheater, das älteste Museum Oberschlesies sowie das Studiokio Amok. Darüber hiaus gibt es i der Stadt eie Reihe vo aktive Galerie ud Klubs, Kamiice przy Ryku / Teemets at the Market Square / Häuser am Marktplatz 14

16 a tym polu istytucji pełią m.i.: Gliwicki Teatr Muzyczy, ajstarsze a Górym Śląsku Muzeum, a także studyje kio Amok. Obok ich rówie prężie fukcjoują licze galerie i kluby, które odkrywają przed swoimi bywalcami owe kieruki i tredy pojawiające się w szeroko pojętej sztuce. W Gliwicach ie brakuje także atrakcyjej oferty dla amatorów aktywego spędzaia wolego czasu. Do dyspozycji mieszkańców i gości odwiedzających Gliwice są licze kryte pływalie, hale sportowe, korty teisowe, ściay wspiaczkowe a także całorocze lodowisko, a którym moża auczyć się rówież gry w curlig. Cetrum Edukacji i Bizesu Nowe Gliwice / Educatio ad Busiess Cetre New Gliwice / Bildugs- ud Busiesszetrum Nowe Gliwice Radiostacja Gliwicka / Gliwice Radio Statio / Gleiwitzer Seder The cultural offer of Gliwice abouds i various top quality evets. The leadig part amog the istitutios operatig withi this domai is played by the Gliwice Music Theatre, the oldest i the Upper Silesia Museum, as well as the arthouse ciema Amok. Next to them there are umerous galleries ad clubs which actively discover ew artistic directios ad treds appearig i the broadly uderstood arts for their visitors. Gliwice also provides various opportuities for fas of active recreatio. The ihabitats ad visitors of Gliwice ca beefit from umerous idoor swimmig complexes, sports halls, teis courts, climbig walls, as well as a skatig rik ope all year log, offerig e.g. curlig lessos. die ihre Besucher eue Treds i der Kust im breitere Sie präsetiere. Auch Sportfreude komme i Gleiwitz auf ihre Koste. De Eiwoher ud de Gäste der Stadt stehe zahlreiche Schwimm- ud Sporthalle, Teisplätze, Kletterwäde sowie eie gazjährig geöffete Eisbah zu Verfügug. I der letztere Eirichtug ka ma sogar Curlig lere. 15

17 W ażiejsze źródła Key sources / Quelleachweis Agecja Rozwoju Lokalego w Gliwicach, Biulety Statystyczy Woj. Śląskiego Urząd Statystyczy, Katowicka Specjala Strefa Ekoomicza Podstrefa Gliwice, Międzyarodowy Port Loticzy Katowice w Pyrzowicach, Polskie Koleje Państwowe, Badaie opiii publiczej, 2008 r. Katowice, Busiess Cosultig Regioaly Zarząd Gospodarki Wodej w Gliwicach, Urząd Miejski w Gliwicach, Uzupełieie raportu o staie Miasta Gliwice Geerala Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Gliwice a co dzień i a weeked J. Pleszyiak, Katowice 2007 r. Local Developmet Agecy i Gliwice, Statistical Bulleti of the Silesia Provice Statistical Office, Geeral Directorate of Natioal Roads ad Motorways, Gliwice Every Day ad at Weekeds J. Pleszyiak, Katowice 2007 Katowice Special Ecoomic Zoe Gliwice Subzoe, Katowice Iteratioal Airport i Pyrzowice, Polish Railways, Public Opiio Poll, 2008, Katowice, Busiess Cosultig Regioal Water Maagemet Authority i Gliwice, Muicipal Office i Gliwice, Supplemet to the report o the coditio of the City of Gliwice Agetur für Lokale Etwicklug i Gleiwitz, Statistisches Bulleti der Woiwodschaft Schlesie Statistikamt, Geeraldirektio für Ladesstraße ud Autobahe, Gleiwitz für de Alltag ud fürs Wocheede, Katowice 2007 Kattowitzer Soderwirtschaftszoe, Uterzoe Gleiwitz, Iteratioaler Flughafe Kattowitz i Pyrzowice, com Polische Staatsbah PKP, Utersuchug der öffetliche Meiug, 2008 r. Katowice, Busiess Cosultig Regioales Amt für Wasserwirtschaft i Gleiwitz, Stadtamt Gleiwitz, Ergäzug zum Bericht über die Situatio der Stadt Gleiwitz Wydawca: Urząd Miejski w Gliwicach Biuro Rozwoju Miasta Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, tel , fax gliwice.eu Publisher: Muicipal Office i Gliwice City Developmet Bureau Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, tel , fax gliwice.eu Herausgeber: Stadtamt i Gliwice Büro für Stadtetwicklug Gliwice, ul. Zwycięstwa 21, tel , fax gliwice.eu Realizacja: Wydawictwo ALATUS Katowice, ul. Pogoda 2, tel Productio: ALATUS Publishig House Katowice, ul. Pogoda 2,tel Realisierug: Verlag ALATUS Katowice, ul. Pogoda 2,tel Redakcja: Małgorzata Pleszyiak Teksty: Jerzy Pleszyiak Editor: Małgorzata Pleszyiak Text: Jerzy Pleszyiak Redaktio: Małgorzata Pleszyiak Text: Jerzy Pleszyiak Opracowaie graficze: Agata Derbisz Layout: Agata Derbisz Graphische Bearbeitug: Agata Derbisz Zdjęcia: Wydawictwo ALATUS, Arch. Urząd Miejski w Gliwicach, P. Major, A. Witwicki, Gliwicka Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości, Park Naukowo-Techologiczy Techopark Gliwice Photographs: ALATUS Publishig House, Archives of the Muicipal Office of Gliwice, P. Major, A. Witwicki, Gliwice School of Etrepreeurship, Scietific ad Techological Park Techopark Gliwice Fotos: ALATUS Publishig House, Archiv des Stadtamtes i Gliwice, P. Major, A. Witwicki, Gleiwitzer Hochschule für Betriebswirtschaft, Wisseschafts- ud Techologiepark Techopark Gliwice. 16 Copyright by Urząd Miejski w Gliwicach i Wydawictwo ALATUS w Katowicach Gliwice Katowice 2011 Copyright by Muicipal Office i Gliwice ad ALATUS Publishig House i Katowice Gliwice Katowice 2011 Copyright by Stadtamt i Gliwice ud Verlag ALATUS Gliwice Katowice 2011

18 Ivestmet offer promotio of the City of Gliwice The project co-fiaced by the Europea Uio from the Europea Regioal Developmet Fud withi the framework of the Regioal Operatioal Programme of the Silesia Voivodeship for the years

Detail offer of the Kostrzyn Slubice Special Economic Zone

Detail offer of the Kostrzyn Slubice Special Economic Zone Detail offer of the Kostrzy Slubice Special Ecoomic Zoe prepared by Krzysztof Babij Seior Project Maager 1 Locatio of the Kostrzy Slubice Special Ecoomic Zoe Polad is i the top te most attractive coutries

Bardziej szczegółowo

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA

THE INVESTMENT AREAS - BYTOM, LEŚNA STREET TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA TERENY INWESTYCYJNE - BYTOM, ULICA LEŚNA Atrakcyjne tereny inwestycyjne znajdują się przy ul. Leśnej w Bytomiu, w bezpośrednim sąsiedztwie Alei Jana Nowaka-Jeziorańskiego. Przeznaczona do sprzedaży uzbrojona

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

2007- currently Lecturer at LKU in Susatinable Development Center, Departament of Economics, Warsaw, Poland

2007- currently Lecturer at LKU in Susatinable Development Center, Departament of Economics, Warsaw, Poland WOJTOWICZ DOMINIKA P h.d Tel. 512 810 825 e- mail: domiika.wojtowicz@alk.edu.pl Natioality: Polish Date of birth: 20.04.1977 r. Place of birth: Warsaw, Polad Maide ame: Bielecka EDUCATION 2007 Ph.D. i

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Galeria Handlowa Starogard Gdański

Galeria Handlowa Starogard Gdański Galeria Handlowa Starogard Gdański Parkridge Retail Miasto Starogard Gdański leży w południowo-wschodniej części województwa pomorskiego, w pobliżu Borów Tucholskich, nad rzeką Wierzycą na Pojezierzu Starogardzkim.

Bardziej szczegółowo

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World.

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. GLIWICE Rynek i dawny Ratusz / Market Square and the old town Hall Gliwice leżą nad rzeką Kłodnicą, w zachodniej części województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

PRODUCTION HALL OFFER

PRODUCTION HALL OFFER PRODUCTION HALL OFFER 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Bałtowska 2. Location / Lokalizacja PRODUCTION HALL DATA Town / Street Miasto / Ulica Ostrowiec Świętokrzyski/Bałtowska Street

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO

HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO HUB SILESIA: LOGISTYKA JAKO MOTOR ROZWOJU EKONOMICZNEGO III EDYCJA KONFERENCJI NA TEMAT PERSPEKTYW ROZWOJU RYNKU LOGISTYKI I MAGAZYNÓW W AGLOMERACJI ŚLĄSKIEJ Inwestycje logistyczne na Śląsku: bodźce, szanse,

Bardziej szczegółowo

FRANOWO FRANOWO. Park Handlowy. Park Handlowy

FRANOWO FRANOWO. Park Handlowy. Park Handlowy FRANOWO Park Hadlowy FRANOWO Park Hadlowy Gdańsk Szczeci Pozań Wrocław Opole Katowice Łódź Zabrze Kraków 01Pozań, Polska Polad Warszawa Blisko zachodiej graicy, a piękym Pojezierzu Wielkopolskim, w iewielkiej

Bardziej szczegółowo

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N)

Budynki i zabudowania na terenie (T/N) Buildings / other constructions on site (Y/N) Poziom wód gruntowych [m] Underground water level [m] Czy były prowadzone badania geologiczne terenu (T/) Were geological research done (Y/) Ryzyko wystąpienia zalań lub obsunięć terenu (T/) Risk of flooding

Bardziej szczegółowo

Zygmunt Frankiewicz. Prezydent Miasta Gliwice / Mayor of Gliwice / Stadtpräsident von Gliwice

Zygmunt Frankiewicz. Prezydent Miasta Gliwice / Mayor of Gliwice / Stadtpräsident von Gliwice Zygmut Frakiewicz Prezydet Miasta Gliwice / Mayor of Gliwice / Stadtpräsidet vo Gliwice Gliwice to jedo z ajprężiej rozwijających się ośrodków górośląskiej kourbacji. Rozwój miasta oparty jest a owych

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz)

Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Oferta sprzedaży działki inwestycyjno- przemysłowej w Sieradzu (Greenfields for sale on urban economic zone in Sieradz) Nazwa lokalizacji Site name Zakładników Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship

Bardziej szczegółowo

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland

Country fact sheet. Noise in Europe overview of policy-related data. Poland Country fact sheet Noise in Europe 2015 overview of policy-related data Poland April 2016 The Environmental Noise Directive (END) requires EU Member States to assess exposure to noise from key transport

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World.

liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. G liwice. Stare Miasto. Nowy Świat. Gliwice. Old City. New World. GLIWICE Rynek i dawny Ratusz / Market Square and the old town Hall Gliwice leżą nad rzeką Kłodnicą, w zachodniej części województwa śląskiego.

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre 62,350 sqm available. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman

Bardziej szczegółowo

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq.

Nazwa lokalizacji Site name Mickiewicza 6 Miasto Town Sieradz Województwo Voivodship lodzkie Powierzchnia całkowita (m 2 ) Area total (sq. Oferta wynajęcia powierzchni produkcyjno-magazynowych z częścią biurowo-socjalną w Sieradzu (Brownfields for rent, production-store with office-social part of space for rent in Sieradz) Nazwa lokalizacji

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

PCC Intermodal. West-East corridor, terminals and future developments. Maciej Słowiński (Key Account Manager)

PCC Intermodal. West-East corridor, terminals and future developments. Maciej Słowiński (Key Account Manager) PCC Intermodal West-East corridor, terminals and future developments Maciej Słowiński (Key Account Manager) The Company was established in 2005 It is leading intermodal operator in Management Board Poland-Germany-Netherlands

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

Instructions for student teams

Instructions for student teams The EduGIS Academy Use of ICT and GIS in teaching of the biology and geography subjects and environmental education (junior high-school and high school level) Instructions for student teams Additional

Bardziej szczegółowo

Renowacja poprzemysłowej strefy NOWE GLIWICE Phare SSG 2003

Renowacja poprzemysłowej strefy NOWE GLIWICE Phare SSG 2003 Renowacja poprzemysłowej strefy NOWE GLIWICE Phare SSG 2003 INFRASTRUKTURA Skrzyżowanie autostrad A1 (północ południe) i A4 (wschód-zachód) Drogowa Trasa Średnicowa Międzynarodowe Lotnisko Pyrzowice w

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer SSEGS73 ŁÓDZKA SPECJALA SREFA EKOOMICZA LODZ SPECIAL ECOOMIC ZOE Oferta nieruchomości Property offer omaszów Mazowiecki SSEGS73 Sprzedaż nieruchomości inwestycyjnej SALE OF IVESME PROPER Paweł Klimczak

Bardziej szczegółowo

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT

III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT III FORUM Polskiej Organizacji Turystycznej, Regionalnych i Lokalnych Organizacji Turystycznych z udziałem Dyrektorów Zagranicznych Ośrodków POT 16-18 listopada 2015 r. Światowe Dni Młodzieży, wydarzenie

Bardziej szczegółowo

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl

TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO. SEGRO.pl TULIPAN PARK GLIWICE GLIWICE, AL. JANA NOWAKA JEZIORAŃSKIEGO STRATEGICZNA LOKALIZACJA DLA LOGISTYKI STRATEGIC LOCATION FOR LOGISTICS 200 000 m 2 / 200,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ

BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ BRAK POŁĄCZEŃ TRANSGRANICZNYCH HAMULCEM ROZWOJU GOSPODARCZEGO REGIONU NA PRZYKŁADZIE KOSTRZYNA NAD ODRĄ MANGELNDE GRENZÜBERGÄNGE ALS DIE BREMSE DER WIRTSCHAFTLICHEN ENTWICKLUNG DER REGION AUF BEISPIEL

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS

BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS BULLETIN 2 II TRAINING CAMP POLISH OPEN MTBO CHAMPIONSHIPS 19-22.06.2014 MICHAŁOWO 23-29.06.2014 TRAINING CAMP WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MASTERS WORLD MTB ORIENTEERING CHAMPIONSHIPS MTB ORIENTEERING

Bardziej szczegółowo

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch

WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch WAREHOUSE AND PRODUCTION HALL OFFER poz. schematu nr 1 position 1 on the sketch PRODUCTION HALL DATA 1. Name of production hall / Nazwa hali produkcyjnej Hala magazynowo- produkyjna (oznaczona na schemacie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ

DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ DZIENNIK URZĘDOWY URZĘDU KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ Warszawa, dia 19 maja 2015 r. Poz. 41 Zarządzeie Nr 12 Prezesa Urzędu Komuikacji Elektroiczej z dia 18 maja 2015 r. 1) w sprawie plau zagospodarowaia

Bardziej szczegółowo

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards

Liebrecht & wood Group, BBI Development Awards www.placunii.pl Plac Unii City Shopping, opened in October 2013, is part of Plac Unii the largest mixed-use investment completed in Warsaw in the recent years. The three level shopping centre offers 15,500

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE OPOLSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH!

WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE OPOLSKIE PROVINCE TERENY INWESTYCYJNE WSSE INVESTMENT AREAS WSEZ. DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! Kontakt: doi@invest-park.com.pl Contact: doi@invest-park.com.pl DOŁĄCZ DO NAJLEPSZYCH! www.invest-park.com.pl JOIN THE BEST! www.invest-park.com WSSE WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE WSEZ OPOLSKIE PROVINCE WAŁBRZYSKA

Bardziej szczegółowo

Your bridge to opportunities+

Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV 64,000 sqm warehouse space in strategic location Your bridge to opportunities+ Goodman Wrocław IV Wrocław, ul. Kwiatkowskiego Goodman Wrocław IV Wrocław, Kwiatkowskiego Street Zbliż

Bardziej szczegółowo

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015

2 nd ClimMani EU COST Action Meeting Poznań, Poland 28-30 September, 2015 nd ClimMani EU COST Action Meeting, oland 8-30 September, 015 Venue HOTEL MERCURE**** - OZNAŃ Address: ul. Roosvelta 0, 60-89, oland Tel. +48 61 855 80 00 e-mail: H3393@accor.com mercure-poznan-centrum.com

Bardziej szczegółowo

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE

ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Vortrag (4) ANLAGEN UND AKTIVITÄTEN DES SEEHAFENS SWINOUJSCIE Marek Trojnar, Swinoujscie 33 Komplex der Häfen in Szczecin und Świnoujście Strategische Lage Der kürzeste Weg aus Skandinavien nach Südeuropa

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

PhD Łukasz Gawor Silesian University of Technology, Gliwice Akademicka Street 2, Gliwice, PL, phone , fax

PhD Łukasz Gawor Silesian University of Technology, Gliwice Akademicka Street 2, Gliwice, PL, phone , fax PhD Łukasz Gawor Silesian University of Technology, Gliwice Akademicka Street 2, 44-100 Gliwice, PL, phone +48 694 202 157, fax +48 32 237 22 90 Introduction In Polish coal industry the post-mining waste

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY

SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY SEGRO INDUSTRIAL PARK TYCHY TYCHY, UL. STREFOWA DOSKONAŁA LOKALIZACJA DLA PRZEMYSŁU PERFECT LOCATION FOR INDUSTRY 56 000 m 2 w Specjalnej Strefie Ekonomicznej 56,000 sq m within Special Economic Zone SEGRO.pl

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40

LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA. SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA SILESIA Ruda Śląska ul. Zabrzańska 40 LOGISTYKA HANDEL PRODUKCJA OFERTA NAJMU I SPRZEDAŻY Kompleks obiektów logistycznych i magazynowych znajdujący się w Rudzie Śląskiej przy

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST PołoŜenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of the property Cena Price Informacje dotyczące nieruchomości Property information Charakterystyka działki

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

aforementioned device she also has to estimate the time when the patients need the infusion to be replaced and/or disconnected. Meanwhile, however, she must cope with many other tasks. If the department

Bardziej szczegółowo

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION

BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BUDOWNICTWO PRZEMYSŁOWE INDUSTRIAL CONSTRUCTION BRANŻA SPOŻYWCZA FOOD INDUSTRY 3 950 m 2 25 700 m 3 Baxters Polska Sp. z o.o. BAXTERS POLSKA Hala produkcyjno-magazynowa branży spożywczej z zapleczem socjalnym

Bardziej szczegółowo

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+

Goodman Poznań Airport Logistics Centre 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business+ Goodman Poznań Airport 16,734 sqm warehouse space available as from Q3 2016. Best placed for business Goodman Poznań Airport ul. Batorowska 35, 62-081 Wysogotowo, Poznań Najlepsze miejsce dla biznesu Goodman

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

UMC Poland sp. z o.o. / UMC Poland sp. z o.o.

UMC Poland sp. z o.o. / UMC Poland sp. z o.o. Położenie / Location Skrócona nazwa Short name Miasto/gmina Łysomice Town/commune Łysomice Powiat toruński District toruński Województwo Kujawsko-pomorskie Province(Voivodship) Kuyavian-Pomeranian My Maps

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE

Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Wolbórz SSE-HW-19 Wynajem powierzchni magazynowej LEASE OF WAREHOUSE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275

Bardziej szczegółowo

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1

SEGRO LOGISTICS PARK STRYKÓW. SEGRO.pl. NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m STRYKÓW, SMOLICE 1 STRYKÓW, SMOLICE 1 NOWOCZESNY PARK LOGISTYCZNY MODERN LOGISTICS PARK 400 000 m 2 / 400,000 sq m SEGRO.pl SPECYFIKACJA TECHNICZNA Wysokość netto 10 m Siatka słupów 12 m x 22,5 m Wytrzymałość posadzki 5

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce

Kierunki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Kieruki rozwoju kolei dużych prędkości w Polsce Zbigiew Ciemy Dyrektor PKP PLK S.A. Cetrum Kolei Dużych Prędkości Łódź, 16.02.2011 r. Historia liii dużych prędkości a świecie. Przykłady pierwszych liii

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY PRZESTRZEŃ PUBLICZNA W MIEŚCIE PRZYJAZNYM DLA PIESZYCH I ROWERZYSTÓW PUBLIC SPACE MAKING CITIES MORE PEDESTRIAN AND CYCLIST FRIENDLY 15.09.2011 PAULINA SZEWCZYK Plan prezentacji / Presentation plan WPROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

Oferta nieruchomości Property offer

Oferta nieruchomości Property offer ŁÓDZKA SPECJALNA SREFA EKONOMICZNA LODZ SPECIAL ECONOMIC ZONE Oferta nieruchomości Property offer Łódź, Widzew SSE-LW-75 Wynajem powierzchni biurowej LEASE OF OFFICE SPACE Paweł Klimczak tel.: 42 275 50

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej

soft line SOFT LINE EMKA Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej soft line Kolekcja SOFT LINE firmy EMKA to doskona³e rozwi¹zanie dla ka dej powierzchni biurowej SOFT LINE zapewnia wysok¹ funkcjonalnoœæ, ergonomiê i estetykê. Myœl¹ przewodni¹ projektantów by³o stworzenie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+

Goodman Kraków Airport Logistics Centre. Units from 1,750 sqm for immediate lease. space for growth+ Goodman Kraków Airport Logistics Centre Units from 1,750 sqm for immediate lease space for growth Goodman Kraków Airport Logistics Centre ul. Komandosów 1, 32-085 Modlniczka Goodman Kraków Airport Logistics

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 GMINA KLUCZBORK Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property Nazwa lokalizacji Site name LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST WSSE LIGOTA DOLNA stan 15.10.2012 Miasto / Gmina

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Oferta Inwestycyjna Miasta Wałcz

Oferta Inwestycyjna Miasta Wałcz Oferta Inwestycyjna Miasta Wałcz Podstrefa Wałcz Słupskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej POWIEŻCHIA: całkowita powierzchnia 56,7961 ha, wolne tereny do inwestowania 35ha POŁOŻEIE: Wałcz, ul. Budowlanych,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world

PROGRAM. Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie. Tytuł projektu: My dream will change the world PROGRAM Partnerskie Projekty Szkół Program sektorowy Programu Uczenie się przez całe życie Tytuł projektu: My dream will change the world Państwa partnerskie: Hiszpania i Włochy Czas realizacji projektu:

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISA DACH DOCZĄCCH EREU SIE CHECK LIS PODSREFA POMIECHÓWEK POMIECHÓWEK SUBZOE www.wmsse.com.p l iniejsza informacja nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego his information does

Bardziej szczegółowo

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST

LISTA DANYCH DOTYCZĄCYCH TERENU SITE CHECK LIST LISTA DACH DOTCZĄCCH TEREU SITE CHECK LIST Położenie Location Powierzchnia nieruchomości Area of property azwa lokalizacji Site name Miasto / Gmina Town / Commune Powiat District Województwo Province (Voivodship)

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE GRUPY PKP W WOJ. ŚLĄSKIM R.

INWESTYCJE GRUPY PKP W WOJ. ŚLĄSKIM R. INWESTYCJE GRUPY PKP W WOJ. ŚLĄSKIM - 2015 R. www.pkpsa.pl PKP S.A. 2016 r. NAJWAŻNIEJESZE DZIAŁANIA PKP S.A. W 2015 R. 2 7 ZREALIZOWANYCH INWESTYCJI DWORCOWYCH W LATACH 2012-15 ZA PONAD 67 MLN ZŁ ZMODERNIZOWANE

Bardziej szczegółowo

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI):

INDEX CRI COLOR RENDERING INDEX (CRI): Jesteśmy firmą oświetleniową stworzoną przez ludzi od wielu lat związanych z branżą. Wieloletnie kontakty z producentami zagranicznymi i polskimi pozwoliły nam uczestniczyć w najbardziej innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015

THE RAIL RATES valid from 1st October 2015 RAIL TARIFF This Rail Tariff is an integral part of intermodal transport arrangement service provided by PCC Intermodal S.A. and therefore it cannot be used as a standalone offer, only in combination with

Bardziej szczegółowo

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r

EGARA 2011. Adam Małyszko FORS. POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r EGARA 2011 Adam Małyszko FORS POLAND - KRAKÓW 2-3 12 2011r HISTORIA ELV / HISTORY ELV 1992r. 5 Program działań na rzecz ochrony środowiska / EAP (Environmental Action Plan) 1994r. Strategia dobrowolnego

Bardziej szczegółowo

Transport Transport. Travelling by bus To find out which bus takes you where and what times they run call: Traveline 0871 200 22 33 www.traveline.

Transport Transport. Travelling by bus To find out which bus takes you where and what times they run call: Traveline 0871 200 22 33 www.traveline. Devon Strategic Partnership Transport Transport Podróż autobusem Informacje o trasach i rozkładach jazdy autobusów znajdziesz pod numerem: Traveline 0871 200 22 33 www.traveline.info Rozkłady jazdy oraz

Bardziej szczegółowo

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM

Mgr Ewa Nowak Katowice SUM Mgr Ewa Nowak Katowice SUM biblioteka główna śląskiego uniwersytetu medycznego w katowicach w innej siedzibie Abstract The Main Library of the Medical University of Silesia in Katowice has been located

Bardziej szczegółowo

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ Seite 1 DEUTSCH HAT KLASSE NIEMIECKI MA KLASĘ W SZKOLE PODSTAWOWEJ WARSZAWA, 31.03.2017 AGENDA 1. WPROWADZENIE Seite 2 2. O PROJEKCIE DHK/NMK 3. PARTYCYPACJA W DHK/NMK 4. PROJEKT DHK/NMK W SZKOLE PODSTAWOWEJ

Bardziej szczegółowo

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym

Lokalizacja południowo-wschodnia część miasta, przy ul. Nad Drwiną 10; w przemysłowym i logistycznomagazynowym NOWE POWIERZCHNIE MAGAZYNOWE Oferowane powierzchnie magazynowe i biurowo-socjalne znajdować się będą w kompleksie obiektów położonych są na terenie MARR Business Park, zlokalizowanym w Krakowie, przy ul.

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

Gliwice Poezji. Oferta inwestycyjna:

Gliwice Poezji. Oferta inwestycyjna: Oferta inwestycyjna: Gliwice Poezji GC Investment S. A. 40-606 Katowice ul. Kolejowa 54 Tel.: (032) 603 85 70 Fax: (032) 603 85 71 mail: gcinvest@gcinvest.pl Kapitał zakładowy 17 560 000 PLN w całości

Bardziej szczegółowo

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4

First year of studies - Sculpture... 2. Second year of studies- Sculpture... 3. Third year of studies- Sculpture... 4 Academic year 2014/2015 Academy of Fine Arts in Gdańsk Faculty of Sculpture and Intermedia Long-cycle Master s degree studies (5 years) The Faculty of Sculpture is divided into two fields of study: Sculpture

Bardziej szczegółowo

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW

SEGRO BUSINESS PARK WARSAW SEGRO BUSINESS PARK WARSAW OŻAROWSKA 40/42 DUCHNICE NOWOCZESNA POWIERZCHNIA BIZNESOWA MODERN BUSINESS SPACE 36 400 m 2 / 36,400 sq m SEGRO.pl SEGRO BUSINESS PARK WARSAW Nowoczesny park logistyczno-biznesowy

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-FOTOGRAFICZNY WROCLOVE PHOTO II edycja PRACE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-FOTOGRAFICZNY WROCLOVE PHOTO II edycja PRACE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE MIĘDZYSZKOLNY KONKURS JĘZYKOWO-FOTOGRAFICZNY WROCLOVE PHOTO II edycja PRACE NAGRODZONE I WYRÓŻNIONE The photo presents the church on Żerniki. It has been taken by night, using the long exposure. To get

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women Polska Federacja Klubów Business and Professional Women 5 października 2013 roku zainaugurowała we Dworze Podstolice Kampanię EQUAL PAY DAY na lata 2014-2015 pod hasłem: JOINT ACTION WSPÓLNA AKCJA. Polska

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Space tailored for your logistics+

Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre 22,588 sqm of warehouse space for development Space tailored for your logistics+ Goodman Sosnowiec Logistics Centre ul. Logistyczna 1, 41-200 Sosnowiec Magazyn szyty

Bardziej szczegółowo

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości:

Jaworzno Elektryków. Opis nieruchomości: Opis nieruchomości: Jaworzno Elektryków Strona 1 1) O Jaworznie Jaworzno jest miastem położonym we wschodniej części województwa śląskiego, na pograniczu regionów Górnego Śląska i Małopolski. miasta. Obecnie

Bardziej szczegółowo