Urodzenie: r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "e-mail: m.jablonski@uksw.edu.pl Urodzenie: 26.08.1976 r."

Transkrypt

1 MACIEJ JABŁOŃSKI Urodzenie: r. Pełnione funkcje: Prezes Zarząd Portu Morskiego Darłowo, Prezes Aukcji Rybna w Ustce, Wiceminister Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Członek Komitetu Polityki Ubezpieczeń Eksportowych, Przewodniczący Zespołu Krajowego Komitetu Sterującego PROW na lata , Przewodniczący Rady Nadzorczej Agencji Nieruchomości Rolnych, Członek Rady Programowej Uniwersytet Otwarty Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Magisterium: 2000 r., Wprowadzanie papierów wartościowych do publicznego obrotu papierami wartościowymi, promotor prof. dr hab. Władysław Rozwadowski. Doktorat: 2009 r., Prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce, promotor prof. dr hab. Maciej Rudnicki. Tematyka badawcza: - prawo administracyjne, - postępowanie administracyjne, - ochrona środowiska, - administracja publiczna. PrzynaleŜność do Organizacji i Towarzystw Naukowych: - Stowarzyszenie Absolwentów MBA, - Stowarzyszenie Edukacji Administracji Publicznej.

2 Publikacje: Monografie naukowe: 1. Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska, Warszawa 2013, ISBN Legal and administrative aspects of agriculture and rural development in Poland. Warszawa ISBN Administracja publiczna wobec procesu globalizacji. Wykłady Specjalistyczne (red. M. Jabłoński, M. Rudnicki) Warszawa ISBN Prawno-administracyjne aspekty ochrony środowiska. Pytania. Testy. Odpowiedzi. Warszawa ISBN Prawno-finansowe aspekty polityki państwa w zakresie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich w Polsce. Warszawa ISBN Publikacje: 1. Stanowienie i realizacja przez administrację publiczną polityki energetycznej, [w:] Nowe prawo energetyczne (red. M. Rudnicki, K. Sobieraj), Lublin ISBN Zasady utrzymania czystości i porządku w gminach w orzecznictwie sądowym, Studia Ecologiae et Bioethicae 11/2013/1. 3. Zasada zrównowaŝonego rozwoju jako administracyjnoprawny aspekt działania administracji publicznej w Polsce, [w:] Nowoczesna administracja publiczna. Zadania działalność uwarunkowania prawne, (red. M. Jabłoński, M. Rudnicki, K. Sobieraj) Lublin ISBN Zadania i wyzwania administracji publicznej w dziedzinie rolnictwa i obszarów wiejskich w ramach nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej, Nowoczesna administracja publiczna. Zadania działalność uwarunkowania prawne, (red. M. Jabłoński, M. Rudnicki, K. Sobieraj) Lublin ISBN Wpływ integracji europejskiej na funkcjonowanie administracji publicznej, [w:] Współczesne uwarunkowania europeizacji i informatyzacji administracji (red. E. Jaksiuk, G. P. Maj) Radom ISBN Obowiązki organów administracji publicznej w zakresie recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/4.

3 7. Prawno-administracyjny charakter koncesji w ustawie Prawo energetyczne. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/4. 8. Organy i instytucje ochrony środowiska w świetle orzecznictwa administracyjnego. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/3. 9. Public administration Dobies competent for enivironmental protection in agriculture (requests and demands de lege lata and de lege ferenda). Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/ Zadania administracji publicznej w zakresie ochrony gruntów rolnych i leśnych w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/ Agencje płatnicze jako element ochrony środowiska obszarów wiejskich w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/ Ochrona środowiska jako istotny element funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/ Ochrona środowiska przez administrację publiczną w gospodarce morskiej. Studia Ecologiae et Bioethicae 10/2012/ Uprawnienia i obowiązki ustrojowe administracji publicznej w Polsce w dziedzinie rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Ocena koordynacji między instytucjami działającymi na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich na poszczególnych poziomach administracyjnych (red. D. Kołodziejczyk), Warszawa Administracyjnoprawne aspekty inwestycji strategicznych w portach morskich, [w:] Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych (red. M. Rudnicki), Lublin 2012, ISBN Finansowanie inwestycji strategicznych w rolnictwie, [w:] Administracyjnoprawne rodzaje ryzyka w realizacji inwestycji strategicznych (red. M. Rudnicki), Lublin 2012, ISBN Prawa i obowiązki administracji publicznej w zakresie odpowiedzialności karnej w ochronie środowiska, [w:] Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony środowiska (red. W. Pływaczewski), Olsztyn 2012, ISBN Realizacja przez administrację publiczną prawa udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie ochrony środowiska [w:], Ocena modelu prawnego organizacji ochrony środowiska w Polsce i na Słowacji, Rzeszów 2012, ISBN Prawno-administracyjne aspekty podejmowania przez organy administracji publicznej działań na rzecz rolnictwa i obszarów wiejskich, [w:] Władztwo administracyjne.

4 Administracja publiczna w sferze imperium i w sferze dominium, Rzeszów 2012, ISBN Zadania i wyzwania administracji publicznej w zakresie gospodarki wodnej w Polsce. Prawo i Środowisko 4(68)/11. ISSN Administracja w zakresie pomocy publicznej. Prawo europejskie w praktyce. ISSN Administracyjne podstawy kompetencji Unii Europejskiej i państw członkowskich w zakresie problematyki odpadów. Odpady i Środowisko 6(72)/2011. ISSN Wpływ orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej na zadania administracji publicznej w Polsce w zakresie oceny oddziaływania na środowisko, [w:] Europeizacja prawa ochrony środowiska (red. M. Rudnicki, A. Haładyj, K. Sobieraj), Lublin ISBN Prawno-administracyjne aspekty ochrony wód w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae 9(2011) Zadania administracji publicznej w zakresie gospodarki odpadami w Polsce. Studia Ecologiae et Bioethicae 9(2011) Realizacja przez administrację publiczną odpowiedzialności w ochronie środowiska. Studia Ecologiae et Bioethicae 9(2011) Stanowienie oraz stosowanie polityki ekologicznej przez administrację publiczną w Polsce oraz Unii Europejskiej. Studia Ecologiae et Bioethicae 9(2011) Udostępnianie informacji o środowisku przez administrację publiczną. Prawo i Środowisko 1(65)/11. ISSN Prawne przesłanki zrównowaŝonego rozwoju. Prawo i Środowisko 2(62)/11. ISSN Prawno-administracyjne aspekty ochrony środowiska. Studia Ecologiae et Bioethicae 8(2010) Legal conditions for sustainable development [w:] A humanist approach to sustainable development (red. Z. Łepko, F. Sadowski) Warszawa ISBN Odpowiedzialność administracyjna w ochronie środowiska. Prawo i Środowisko 4(64)/10. ISSN Pierwotne i wtórne regulacje prawne Unii Europejskiej dotyczące obszarów wiejskich. Studia Prawnicze KUL 4(40)2009. ISSN Pozostałe publikacje:

5 Czas pracy w Unii Europejskiej. Unia Europejska Przegląd Prawno-Gospodarczy nr 2/2002. ISSN Edukacja w Unii Europejskiej. Unia Europejska Przegląd Prawno-Gospodarczy nr 9/2001. ISSN Europejskie prawo pracy. Unia Europejska przegląd Prawno-Gospodarczy nr 2/2002. ISSN Problem bezrobocia w Unii Europejskiej. Unia Europejska Przegląd Prawno- Gospodarczy nr 5/2001. ISSN Równe traktowanie kobiet i męŝczyzn w prawie Unii Europejskiej. Eurofakty nr 3/2001. ISSN Swoboda przepływu pracowników Unii Europejskiej. Unia Europejska Przegląd Prawno- Gospodarczy nr 5/2001. ISSN

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA

3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 3.2. PRZYKŁADY PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA 485 Bogusław Fiedor * MINIMUM PROGRAMOWE DLA PRZEDMIOTÓW EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWYCH 1. Przedmioty specjalności Ekonomia środowiska Propozycja ta dotyczy określenia

Bardziej szczegółowo

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW

dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW dr hab. Iwona Kowalska prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki Edukacji ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

prawo europejskie w praktyce

prawo europejskie w praktyce prawo europejskie w praktyce Kurs specjalistyczny kształcenia ustawicznego prawników Kurs realizowany jest w ramach projektu Odpowiedź na wyzwania gospodarki opartej na wiedzy: nowy program nauczania w

Bardziej szczegółowo

GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011. Konferencja w Warszawie

GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011. Konferencja w Warszawie Organizator: Patron honorowy: PROCES PRZEKSZTAŁCEŃ WŁASNOŚCIOWYCH SZPITALI WEDŁUG NOWEJ USTAWY w Warszawie GDZIE I KIEDY: 28 czerwca 2011 Centrum Edukacji Medycznej w Warszawie, ul. Pory 78 NAJWAŻNIEJSZE

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze

Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze Wspólnotowe i polskie publiczne prawo gospodarcze 1 2 Marian ZDYB ur. 8 grudnia 1951 r. w Sandomierzu. Absolwent Collegium Gostomianum oraz Wydziału Prawa i Administracji UMCS. Stopień naukowy doktora

Bardziej szczegółowo

Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej a ochrona środowiska

Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej a ochrona środowiska GDAŃSKIE STUDIA PRAWNICZE, TOM XXXI, 2014 Janina Ciechanowicz-McLean Uniwersytet Gdański Konstytucyjna zasada wolności gospodarczej a ochrona środowiska Wstęp Wolność gospodarcza widziana jako konstrukcja

Bardziej szczegółowo

OBYWATELSKI MONITORING WYBORÓW GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

OBYWATELSKI MONITORING WYBORÓW GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Helsińska Fundacja Praw Człowieka ul. Zgoda 11, 00-018 Warszawa tel.: /22/ 556 44 40; fax: /22/ 556 44 50 www.prawaczlowieka.pl INPRIS Instytut Prawa i Społeczeństwa ul. Szpitalna 5/5, 00-031 Warszawa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r.

UCHWAŁA Nr 22/2011. Rada Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie. z dnia 13 grudnia 2011 r. UCHWAŁA Nr 22/2011 Rady Wydziału Społeczno-Technicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie z dnia 13 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia planu studiów i ramowych programów przedmiotów na studiach

Bardziej szczegółowo

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach

6. Ocena działalności portu morskiego w.. w latach. 7. Analiza wielkości i struktury towarów obsługiwanych w. w latach KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Analiza produkcyjności przedsiębiorstwa.. z wykorzystaniem funkcji produkcji. 2. Wykorzystanie współczynnika elastyczności w analizie popytu na... 3. Wpływ funduszy

Bardziej szczegółowo

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org

FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa. tel. 22 891 07 37. biuro@republikanie.org FUNDACJA REPUBLIKAŃSKA ul. Nowy Świat 41 00-042 Warszawa NIP: 952-207-86-26 REGON: 142075516 KRS: 0000340559 tel. 22 891 07 37 biuro@republikanie.org FUNDACJA W INTERNECIE: http//www.republikanie.org/

Bardziej szczegółowo

Dr Ireneusz Badowski

Dr Ireneusz Badowski Dr Ireneusz Badowski Rola, miejsce i znaczenie sektora bankowego w systemie finansowym w gospodarce rynkowej Charakterystyka sektora bankowego w Polsce przemiany jakościowe w ujęciu historycznym Rozwój

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów

PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów PROJEKT Załącznik do uchwały nr Rady Ministrów z dnia Strategia Warszawa, 20 grudnia 2012 r. 1 Spis treści 1. Wprowadzenie 3 2. Streszczenie strategii 6 3. Diagnoza i trendy społeczno-gospodarczej w obszarze:

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich

Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na oszarach wiejskich Uwarunkowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw na obszarach wiejskich Autorzy: dr Marcin Gospodarowicz dr hab. Danuta

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH. KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952

WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH. KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952 dr hab. KRYSTYNA PAWŁOWICZ profesor UW Warszawa, grudzień 2009 r. WYKAZ PUBLIKACJI I INNYCH PRAC NAUKOWYCH KRYSTYNA PAWŁOWICZ, ur. 14 kwietnia 1952 I. Rozprawa doktorska pt. Prawny system kontroli działalności

Bardziej szczegółowo

studia podyplomowe 2014/2015

studia podyplomowe 2014/2015 studia podyplomowe 2014/2015 www.wsb.pl KIERUNKI STUDIÓW Z DZIEDZIN TAKICH JAK: ADMINISTRACJA I BEZPIECZEŃSTWO EKOLOGIA I ENERGIA FINANSE HR IT JĘZYKI OBCE LOGISTYKA MARKETING I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r.

Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020. Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Założenia Umowy Partnerstwa 2014-2020 Warszawa, 24 stycznia 2013 r. Dokumenty strategiczne na lata 2014-2020 Założenia Umowy Partnerstwa, zaakceptowane przez Radę Ministrów 15 stycznia 2013 r. stanowią

Bardziej szczegółowo

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 9 M I N I S T R A I N F R A S T R U K T U R Y I R O Z W O J U 1) z dnia 17 lutego 2015 r. w sprawie powołania Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Dariusz Żmija Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ ROLNICTWA I OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE Wprowadzenie Szybki rozwój gospodarczy w drugiej połowie XX wieku wpłynął nie tylko na wzrost

Bardziej szczegółowo

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012

K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 K&L Gates Druga Doroczna Konferencja Nafta i Gaz - GAZ ŁUPKOWY 2012 we współpracy z Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie SA Zagadnienia prawne, środowiskowe, regulacyjne i finansowe związane z poszukiwaniem

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Programowanie perspektywy finansowej na lata 2014-2020 23 maja 2014 r. Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 - Umowa Partnerstwa - Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju SPIS TREŚCI 1 ROZWIĄZANIA

Bardziej szczegółowo

Kodeks spó ek handlowych Komentarz

Kodeks spó ek handlowych Komentarz Kodeks spó ek handlowych Komentarz Tytu IV. Łàczenie, podział i przekształcanie spółek Tytu V. Przepisy karne Tytuł VI. Zmiany w przepisach obowiàzujàcych, przepisy przejêciowe i przepisy koƒcowe tom 4

Bardziej szczegółowo

DUŻE KOMENTARZE BECKA

DUŻE KOMENTARZE BECKA DUŻE KOMENTARZE BECKA Prawo rynku kapitałowego Ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Ustawa o obrocie

Bardziej szczegółowo

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH. WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W GLIWICACH WYKAZ KSIĄŻEK DOSTĘPNYCH Z BAZY IBUK.PL OD PAŹDZIERNIKA 2013 r. DO PAŹDZIERNIKA 2014 R. Lp. 1 "Trzynastki" - po wyroku TK 2 100 roślin w Twojej kuchni Analiza duration

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności leczniczej

Prowadzenie działalności leczniczej pod redakcją Grzegorza Moroza i Zbigniewa Orła Prowadzenie działalności leczniczej Zakłady opieki zdrowotnej, praktyki lekarskie i pielęgniarskie oraz inne podmioty w świetle ustawy o działalności leczniczej

Bardziej szczegółowo

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady Zeszyty Naukowe nr 840 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Aleksandra Jurkowska Katedra Finansów Katarzyna Owsiak Katedra Finansów Realizacja zasady pomocniczości w warunkach polskich wybrane przykłady

Bardziej szczegółowo

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl

katalog 2014/2015 Difin wydawniczy ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl katalog wydawniczy 2014/2015 ekonomia prawo zarządzanie www.ksiegarnia.difin.pl www.ksiegarniasgh.pl Difin spis treści 200 odpowiedzi na pytania z marketingu... 22 Abolicja w ZUS. Praktyczne aspekty umorzenia

Bardziej szczegółowo

Studia drugiego stopnia

Studia drugiego stopnia Studia drugiego stopnia Studia pierwszego i drugiego stopnia mają charakter autonomiczny. Przyjęcie na studia drugiego stopnia odbywa się bez wyznaczania róŝnic programowych wymagany jest jedynie dyplom

Bardziej szczegółowo

Realizacja przez administrację publiczną odpowiedzialności w ochronie środowiska

Realizacja przez administrację publiczną odpowiedzialności w ochronie środowiska Maciej JABŁOŃSKI Instytut Ekologii i Bioetyki, UKSW, Warszawa Studia Ecologiae et Bioethicae UKSW 9(2011)1 Realizacja przez administrację publiczną odpowiedzialności w ochronie środowiska Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BANKOWE W REGULACJACH UNII EUROPEJSKIEJ

USŁUGI BANKOWE W REGULACJACH UNII EUROPEJSKIEJ USŁUGI BANKOWE W REGULACJACH UNII EUROPEJSKIEJ ZASADA DOMNIEMANIA NIEWINNOŚCI W POLSKIM PROCESIE KARNYM Dorota Wojtczak Anna Tęcza-Paciorek Warszawa 2012 Spis treści Wykaz skrótów / 7 Wstęp / 9 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes

Zarząd. Wojciech Sobieraj Prezes. Krzysztof Czuba - Wiceprezes. Michał Hucał Wiceprezes Zarząd Wojciech Sobieraj Prezes Wojciech Sobieraj od 2002 roku do 2006 roku był Wiceprezesem Zarządu Banku BPH SA, gdzie był odpowiedzialny za pion bankowości detalicznej. W okresie zatrudnienia w Banku

Bardziej szczegółowo