Nowe technologie w zarządzaniu kryzysowym

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nowe technologie w zarządzaniu kryzysowym"

Transkrypt

1 New technologies in the crisis management Nowe technologie w zarządzaniu kryzysowym PN-EN ISO 9001:2009 AQAP 2110:2009 Certificate Security of Industry First Degree No. 42/I-21/T/OBP/2006 Certificate Security of Industry Second Degree No. 3/II-2/NS/OBP/2006 NATO Commercial and Government Entity Code Andrzej Kilian, DSc Ryszard Rugała, DSc NCAGE 0243H Rozmowy Gdańskie, Schwerin, Oct 2010

2 AGENDA 1. A few words about the Institute Kilka słów o instytucie 2. The main technologies done in the Institute related to crisis management systems Najważniejsze technologie opracowywane w Instytucie związane z systemami zarządzania kryzysowego 3. The summarizing Podsumowanie 2

3 R&D MARINE TECHNOLOGY CENTRE Legal status : Joint-stock company with a status of research and development centre the Research Institute in the defence domain Jednoosobowa spółka Skarbu Państwa ze statusem Centrum Badawczo-Rozwojowego skomercjalizowana jednostka badawczo-rozwojowa w obszarze obronności i bezpieczeństwa Founding date : 1982 Supervision organ: Ministry of Treasure (Ministerstwo Skarbu Państwa) Employment : 212 employees (20% of retired officers) Research stuff : 130 scientists and engineers including 17 employees with Ph.D 3

4 CTM s LABORATORY BASE LABORATORY of VIBRO-ACOUSTIC and PHYSICAL FIELDS Laboratorium Wibroakustyki i Pól fizycznych Vibrations resistance valuation Ocena odporności na wibracje i udary Physical fields valuation (ocena pól fizycznych): - minimization of the magnetic field generated by various equipment minimalizacja pola magnetycznego generowanego przez różne urządzenia - ship's signature control stand stanowisko badań sygnatur okrętu 4

5 CTM s LABORATORY BASE ELECTROMAGNETIC COMPATIBILITY LABORATORY Laboratorium Kompatybilności Elektromagnetycznej Co-financed by ERDF UE Reverberation chamber Komora rewerberacyjna Frequency range from 150 MHz to 40 GHz 5

6 AUTHORIZATIONS and CERTIFICATIONS Certificated Quality System fulfilling PN-EN ISO 9001:2009 and WSK Criteria Quality Management System according to PN-EN ISO 9001:2009 (no 142/S/2009) and AQAP 2110:2009 (no 142/A/2009) NATO Code of the National Economy Entity NCAGE 0243H PRODUCT CERTIFICATION BODY PCA 035 JEDNOSTKA CERTYFIKACJI WYROBÓW TESTING LABORATORIES: PCA no AB 295 i no AB 296 LABORATORIA BADAWCZE Product research and certification according to PCA accreditation Badania i certyfikacja wyrobów zgodnie z akredytacją PCA 6

7 MAIN ACTIVITY AREAS GŁÓWNE OBSZARY ZAINTERESOWANIA UNDERWATER WEAPON SYSTEMS SYSTEMY BRONI PODWODNEJ COMMAND, CONTROL AND MANAGEMENT SYSTEMS SYSTEMY DOWODZENIA, KIEROWANIA I ZARZĄDZANIA MONITORING AND ANTITERRORIST SYSTEMS SYSTEMY MONITOROWANIA I DZIAŁAŃ ANTYTERRORY- STYCZNYCH PRODUCT TESTS AND THE CERTIFICATIONS TESTOWANIE I CERTYFIKACJA PRODUKTÓW 7

8 UNDERWATER WEAPON SYSTEMS Experience gained during operation of Kryl harbour security system lead to the development of new techniques and technologies. The acoustic and magnetic barriers suitable for detection of underwater threats in harsh environmental conditions are the best examples. KRYL 2000 Doświadczenia zebrane podczas eksploatacji systemu Kryl są wykorzystywane do rozwoju nowych technik i technologii. Najlepszym przykładem są tu bariery akustyczne i magnetyczne, znakomicie się uzupełniające przy wykrywaniu zagrożeń podwodnych w trudnych warunkach środowiskowych. 8

9 From KRYL 2000 to KRYL Mk3 2000/2001r. 2002r. 2004r. CTM worked out the first integrated system for underwater situation monitoring KRYL Upgraded version PN implemented KRYL system 2006r./2008r. Demo tests La Spezia, Genova, Eckernförde of harbour protection system 2007r. Conception of universal Kryl MK3 system 2008r./2009r. Development of Kryl MK3 elements 9

10 UNDERWATER WEAPON SYSTEMS 1. UNDERWATER DETECTION SYSTEMS (SYSTEMY DETEKCJI PODWODNEJ) Sonars (sonary) Hull-mounted sonars (one- and multi-frequencies) (implemented), Variable Depth Sonars (VDS) propelled and non-propelled (under construction) Diver Detection Sonars (DDS) (under construction) Acoustic barrier systems (systemy barier hydrolokacyjnych) Hydrophone systems (buoys) (under construction) Acoustic barrier systems (mono-, bi- and multi-static barriers) (under construction) Magnetic barrier systems (systemy barier magnetycznych) Stationary Magnetic Linear Barrier (SMLB) Deployable Magnetic Linear Barrier (DMLB) Electromagnetic detection systems (systemy detekcji elektromagnetycznej) 10

11 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS SHL-101/T THREE-FREQUENCY BROADBAND SONAR Trójczęstotliwościowy sonar szerokopasmowy Ship Network ELECTRONIC RACK 1 Signal and data processing OPERATOR S CONSOLE ANTENNA UNIT Sonar Network ELECTRONIC RACK 2 Stabilization and Transmission T.U.S. Transducers 11

12 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS SHL 101/T OPERATIONAL MODES (tryby operacyjne) Detection (detekcja): LF - long range (duży zasięg), HF - high resolution (wysoka rozdzielczość) Classification (klasyfikacja): LF depth (głębokość), VHF acoustic shadow (cień akustyczny) 300 m 900 m Positioning (wyznaczanie pozycji): bearing, distance, geographical position namiar, odległość, pozycja geograficzna Tracking (śledzenie): 1200 m stationary and moving targets cele stacjonarne i poruszające się LF MODE HF MODE VHF MODE up to 900 m cm cm cm

13 R [m] UNDERWATER DETECTION SYSTEMS DIVER DETECTION SONAR (Sonar do wykrywania nurków) DDS Harbour sea area R [m] The harbour entry protection Ochrona wejścia do portu 0 The protection of ships berthered at quay Ochrona statków przy nabrzeżu 13

14 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS HYDROPHONE SYSTEMS (System hydrofonów) AMASS AUTONOMOUS MARITIME SURVEILLANCE SYSTEM Consortium of 10 European companies: CARL ZEISS OPTRONICS GmbH (Germany) leader CRABBE Consulting Ltd ARMED FORCES MALTA INSTITUTO CANARIO de CIENCIAS MARINAS FUGRO OCEANOR R&D MARINE TECHNOLOGY CENTRE (OBR CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A. GDYNIA) FRAUENHOFER INSTITUT INFORMATIONS und DATENVERARBEITUNG IQ-Wireless HSF UNIVERSITY of LAS PALMAS de GRAN CANARIA Purpose: to use the non-serviced buoys for observation and protection of the critical maritime areas against the smuggling of weapons and illegal substances, and also illegal immigration, to complement the coastal surveillance systems. Cel: obserwacja i zabezpieczenie krytycznych obszarów morskich przed aktami przemytu broni i substancji nielegalnych, a także nielegalnej imigracji poprzez zastosowanie bezobsługowych boi obserwacyjnych uzupełniających system obserwacji brzegowej. 7th FP UE 14

15 AUTONOMOUS MARITIME SURVEILLANCE SYSTEM AMASS Gran Canaria Net of buoys SIEĆ BOI Dozór akwenu 24/7 Maksymalna ilość boi w sieci 64 Odległość pomiędzy bojami 4 Mm Odległość do C 3 20 Mm Buoy BOJA Wysokość powyżej powierzchni wody < 5m Głębokość kotwiczenia < 500m Sektor obserwacji 360 o Sensory obserwacji akustyczne i optyczne Lokalizacja obiektów triangulacja Zasilanie - autonomiczne / hybrydowe Transmisja danych radiowa 15

16 R [m] R [m] UNDERWATER DETECTION SYSTEMS MONOSTATIC ACOUSTIC BARRIER (MBA Monostatyczna bariera akustyczna) MBA Moduł nadawczo/ odbiorczy CS DDS N/O MBA Moduł: zasilanie sterownanie zobrazowanie SE dla MBA Obszar zasięgu wykrywania MBA Akwen wewnętrzny portu Morze R [m] The harbour entry protection Ochrona wejścia do portu R [m] MBA N/O CS Moduł nadawczo/ odbiorczy Moduł: zasilanie sterownanie zobrazowanie SE dla MBA Obszar zasięgu wykrywania MBA Basen portowy Pirs R [m] The protection of harbour basin Ochrona basenu portowego Nabrzeże Obszar zasięgu wykrywania MBA Moduł: zasilanie sterownanie zobrazowanie Moduł nadawczo/ odbiorczy N/O CS R [m] The protection of ships berthered at quay Ochrona statku przy nabrzeżu ACOUSTIC PROJECTOR Hydrofon 16

17 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS DEPLOYABLE MAGNETIC BARRIER (Rozwijalna bariera magnetyczna) 0,5 knot 15m 20m S1 x,y,z Ethernet Hub S2 x,y,z 0,5 0,3 0,1-0,1 [nt] -0,3-0,5-0,7-0,9-1,1-1,3-1,5 17

18 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS MAGNETIC BARRIER International test HPT 2008 TESTING RESULTS FOR TRESSPASSING DIVER ALONG MAGNETIC BARRIER Rezultaty testów przejścia nurka przez barierę magnetyczną Eckernförde :21:06 Detection threshold 0,2nT/s Automatic detection Automatic detection 11m Detekcja w pełni automatyczna 18 m 18 m 18 m 18 m S1 S2 S3 S4 S5 18

19 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS UNDERWATER WEAPON SYSTEMS (Systemy uzbrojenia broni podwodnej) harbour s entry Expected scenarios of use of both acoustic and magnetic barriers are: Oczekiwane scenariusze użycia obu akustycznych i magnetycznych barier: 1. Detection of object by MLB and confirmation by MAB Detekcja obiektu przez MLB i potwierdzenie przez MAB 2. Detection of object by MLB and tracking it by MAB Detekcja obiektu przez MLB i śledzenie go przez MAB 3. Detection, localization and tracking of the object by MLB and MAB with simultaneous actions to countermeasure that object taken by surface vessel Detekcja, lokalizacja i śledzenie obiektu przez MLB i MAB z jednoczesnym przeciwdziałaniem 19 przez statek patrolowy

20 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS ELECTROMAGNETIC DETECTION (Detekcja elektromagnetyczna) Detection of buried nonmagnetic sea objects from 3m (dimension =0,4m L=1,0m) Detekcja zagrzebanych, niemagnetycznych obiektów z odległości 3 m 20

21 UNDERWATER DETECTION SYSTEMS New finished advanced investigation of the R&D projects, financed by Polish Ministry of Science and High Education Nowe, zakończone projekty b+r, finansowane przez polskie Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego Underwater active acoustic barrier system (ABA) designed against the terrorist activity to protect harbours, dams, oil rigs, anchorages and other vital objects Podwodna, aktywna bariera akustyczna (ABA) dla zabezpieczenia portów, zapór, tankowców, kotwicowisk i innych ważnych obszarów przed działalnością terrorystyczną Modular moveable sonar designed to support antiterrorist underwater system to protect oil rigs and ships in harbours and at anchorage Modularny sonar przenośny zaprojektowany dla wsparcia podwodnych systemów antyterrorystycznych ochrony tankowców i innych statków w portach i na kotwicowiskach Mobile magnetic system to detect underwater terrorist activity (scuba divers and small underwater vehicles) Przenośny system magnetyczny dla ochrony przed podwodną działalnością terrorystyczną Designing and development of magnetic system to detect underwater asymmetric threats and buried mines in the seabed sediment Projektowanie i budowa magnetycznego systemu dla detekcji podwodnych zagrożeń asymetrycznych oraz min zagrzebanych w osadach dennych Development and test of Raman spectrometer for detection of chemical substances (joint project CTM & Technical University of Gdansk) 21

22 UNDERWATER WEAPON SYSTEMS 2. MARITIME UNMANNED VEHICLES (MORSKIE POJAZDY BEZZAŁOGOWE) Unmanned Underwater Vehicle (bezzałogowe pojazdy podwodne) Unmanned Surface Vehicle (bezzałogowe pojazdy nawodne) Przygotowania do realizacji projektu strategicznego: Bezzałogowe morskie platformy nawodne i podwodne wspomagające działania okrętów OPM i platform niededykowanych w działaniach przeciwminowych Preparatory action to realise the strategic program Unmanned maritime surface and underwater vehicles supporting the MCM ships and other non-dedicated platforms in counter mine activities 22

23 UNMANNED SURFACE AND UNDERWATER VEHICLES Bezzałogowe pojazdy nawodne i podwodne HQ PATROL BOAT (kuter patrolowy) SET OF ACOUSTIC AND MAGNETIC SENSORS Zestaw sensorów akustycznych i magnetycznych USV Bezzałogowy pojazd nawodny ROV Pojazd zdalnie sterowany ROV ONE SHOT Pojazd jednorazowego użytku UUV Bezzałogowy pojazd podwodny 23

24 ACTIVITY WITHIN NATO NIAG -NATO Industrial Advisory Group: Low Frequency Active Sonar's and Multi-static Operations Study Group (Nisko-częstotliwościowe sonary aktywne i operacje multi-statyczne); NATO Integrated Harbour Barrier System Study Group (SG-86) (NATOwski system zintegrowanej bariery portowej); Maritime Force Protection Effects in the Above Water Environment Study Group (SG-110) Obrona sił morskich w środowisku nawodnym; Intelligent sensors for underwater mines and IED identification Study Group (SG-126) Sensory z cechami inteligencji dla identyfikacji min i improwizowanych ładunków wybuchowych. RTO - Research Technology Organisation 24

25 INTEGRATED INFORMATION DISTRIBUTION SYSTEM for NAVAL COMMAND, CONTROL & MANAGEMENT HF/UHF/VHF Flotilla HQ VTS Navy HQ VTS Customs VTS Flotilla HQ NATO LINK-11 MCCIS KSL-1100 MCCIS GATE SAR HQ Polish Border Guard HQ 25

26 MULTIFUNCTION CONSOLE FOR TACTICAL DATA, SITUATION ASSESSMENT AND VISUALIZATION 26

27 MARITIME RESCUE COORDINATION CENTER Integrated systems: SARCASS COMPRO GMDSS BURSAR CAROCS SeaTrackWeb (Sweden) 27

28 > Common Operational Picture (Wspólny Obraz Operacyjny) > Drift modelling (Modelowanie dryfu (znosu)) > Search Planning & Mission Co-ordinator software Ship Tracks Helicopter And Aircraft Tracks Hydrographical Data Weather Forecast SAR OPS Coordinator Koordynator operacji SAR Own DB Other Services DB Neighbouring Counties DB Hospitals and Landing Grounds DB Port/Fishing Harbors Status Electronic Charts 28

29 Main Functions of the SARCASS Resource allocation to SAR OPS (Alokacja resursów dla SAR OPS) 29

30 Main Functions of the SARCASS Search area assigning (Wyznaczanie obszarów poszukiwań) 30

31 Main Functions of the SARCASS Search patterns assigning (Wyznaczanie sposobów poszukiwań) 31

32 Main Functions of the SARCASS Search sub-areas and patterns assigning (Wyznaczanie podobszarów i wzorców poszukiwań) 32

33 Main Functions of the SARCASS Cooperation with AIS resources allocation in area of SAR OPS (Współpraca z systemem AIS alokacja resursów w obszarze SAR OPS) 33

34 HF COMMUNICATION SYSTEMS HF TRANSCEIVER RKS-8000 HF NODE Radio Nodes (STANAG 5066) HF MODEM PSK-1001AM CRYPTO (KG-84C/BID-950) CRYPTO HF MODEM CRYPTO TERMINAL WITH SOFTWARE RDC-9000WMS RDC-9000WMS LAN - Made in R&D Marine Technology Center 34

35 HF RADIO COMMUNICATION SYSTEMS RKS-8000-B HF TRANSCEIVER Frequency range: 1.5 to 30 MHz NATO standards complied (zgodność ze standardami NATO) ALE 2G non frequency hopping (bez hoppingu) ALE 3G complied with S4538 and S4444 (frequency hopping) RKP-8100 HF/VHF/UHF MANPACK TRANSCEIVER Frequency range: 1.5 to 512 MHz NATO standards complied ALE 3G complied with S4538 and S4444 (frequency hopping) 35

36 Working inside the PHARE and other UE programs Działania w ramach PHARE i innych programów UE FEASIBILITY STUDY FOR SETTING UP THE INTEGRATED SYSTEM FOR OBSERVATION, SURVEILLANCE AND CONTROL FOR POLISH SEA BORDER (POLAND) VTS 20 VTS FEASIBILITY STUDY & TENDER DOSSIER FOR SETTING UP THE INTEGRATED SYSTEM FOR OBSERVATION, SURVEILLANCE AND CONTROL OF TRAFFIC AT THE BLACK SEA (ROMANIA, BULGARIA) Support for Border Guard activities wspomaganie działań Straży Granicznej

37 Working inside the PHARE and other UE programs Działania w ramach PHARE i innych programów UE FRAMEWORK CONTRACT, EUROPEAID/119860/C/SV/multi, LOT N 3, REQUEST N FOR CROATIAN VESSEL TRAFIC MMANAGEMENT INFORMATION SYSTEM CVTMIS IMPLEMENTATION (CROATIA) Support for Maritime Offices and Harbour s Masters in Croatia wspomaganie działań urzędów morskich i kapitanatów portów w Chorwacji 37

38 Technology demonstrators in practical use Demonstratory technologii w praktycznym użyciu a) c) b) 38

39 KRYL Mk 3 Tall Ships Races 2009 GDYNIA The deployment and visualisation of MK3 system of acoustic (MBA) and magnetic (MBL and MMBL) barriers during Tall Ships Races 2009 in Gdynia: a) MBA on Wendy wharf, b) MBL in south harbour entrance, c) MBA and MMBL in yacht harbour s entrance. 39

40 Proposal for fuel terminal protection Propozycja ochrony terminala paliwowego MAGNETIC BARRIER ACOUSTIC BARRIER DISABLE OF DIVERS AREA MAGNETIC BARRIER 40

41 Proposal for fuel terminal protection Propozycja ochrony terminala paliwowego IR/CCD Camera Head 41

42 CONCLUSIONS According to our information based on latest international conference's proceedings (UDT 09 Cannes, MAST 09 Stockholm) CTM's investigations and achievements are far ahead of the similar investigations conducted by other countries. Zgodnie z wiedzą pozyskiwaną na międzynarodowych konferencjach (UDT 09 Cannes, MAST 09 Stockholm) prowadzimy badania i prace rozwojowe w kierunkach uznanych w innych czołowych krajach. First of all there are acoustic and magnetic methods for the detection of underwater threats and investigations of underwater electromagnetic detection. Przede wszystkim są to technologie z obszaru akustycznych i magnetycznych metod służących wykrywaniu zagrożeń podwodnych oraz badania nad elektromagnetycznymi sposobami detekcji pod wodą. 42

43 CONCLUSIONS The presented above new achievements fill out crucial technological gaps of the current detection underwater systems. Prezentowane wcześniej osiągnięcia uzupełniają najważniejsze braki technologiczne w zakresie eksploatowanych systemów podwodnych. Our last achievements can be the good proposals for cooperation within the new third contest of 7th FP - Security. Nasze najnowsze osiągnięcia mogą być dobrą propozycją dla kooperacji w ramach trzeciego priorytetu 7. PR UE Bezpieczeństwo. The laboratory base and highly skilled and experienced scientific and research staff are ready to cooperation within the new projects of both 7 th FP Security and national program on security and safety. Baza laboratoryjna i wysoko kwalifikowana kadra naukowo-badawczotechniczna są przygotowane do współpracy w ramach nowych projektów zarówno w 7. PR UE Bezpieczeństwo, jak i narodowym programie obronność i bezpieczeństwo. 43

44 OBR CTM S.A. ul. Dickmana Gdynia POLAND tel.: (+48-58) fax.: (+48-58)

kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe

kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe Systemy ochrony infrastruktury morskiej kierunki prac badawczo-wdrożeniowych, trendy rynkowe Konwersatorium "Systemy inteligentne w ochronie gospodarki" Ryszard Rugała AMW, 20 maja 2015 r. Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI 20 października 2008, Poniedziałek, Dzień 1 (OBR CTM S.A. Gdynia) 11.30-12.00 Rejestracja uczestników i pobranie materiałów (OBR CTM) 12.00-12.15 OTWARCIE KONFERENCJI 12.15-14.15

Bardziej szczegółowo

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems

The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems The Overview of Civilian Applications of Airborne SAR Systems Maciej Smolarczyk, Piotr Samczyński Andrzej Gadoś, Maj Mordzonek Research and Development Department of PIT S.A. PART I WHAT DOES SAR MEAN?

Bardziej szczegółowo

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as:

CERTIFICATION CONTACT SECRETARY HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION. The Building Research Institute as: HOMEPAGE OFFER CERTIFICATION CERTIFICATION The Building Research Institute as: an accredited and notified body for certification of products conducts certification activities within the scope of certification

Bardziej szczegółowo

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ

PORTS AS LOGISTICS CENTERS FOR CONSTRUCTION AND OPERATION OF THE OFFSHORE WIND FARMS - CASE OF SASSNITZ Part-financed by EU South Baltic Programme w w w. p t m e w. p l PROSPECTS OF THE OFFSHORE WIND ENERGY DEVELOPMENT IN POLAND - OFFSHORE WIND INDUSTRY IN THE COASTAL CITIES AND PORT AREAS PORTS AS LOGISTICS

Bardziej szczegółowo

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism

Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Health Resorts Pearls of Eastern Europe Innovative Cluster Health and Tourism Projekt finansowany Fundusze Europejskie z budżetu państwa dla rozwoju oraz ze Polski środków Wschodniej Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

HARBOUR INFRASTRUCTURE PROTECTION SYSTEMS SYSTEMY OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W PORTACH MORSKICH

HARBOUR INFRASTRUCTURE PROTECTION SYSTEMS SYSTEMY OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W PORTACH MORSKICH Journal of KONBiN 2(18)2011 ISSN 1895-8281 HARBOUR INFRASTRUCTURE PROTECTION SYSTEMS SYSTEMY OCHRONY INFRASTRUKTURY KRYTYCZNEJ W PORTACH MORSKICH Andrzej Kilian, Konrad Wiśniowski OBR Centrum Techniki

Bardziej szczegółowo

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem Ŝurawia GTK1100 Poznań, 24-11-2010 Igor Pawela Forum Czystej Energii Innowacyjna technologia instalacji turbin wiatrowych z zastosowaniem

Bardziej szczegółowo

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym

WARUNKI PRZYZNANIA ŚWIADECTWA PO RAZ PRIERWSZY. ukończenie kursu w ośrodku. szkoleniowym. szkoleniowym POLSKA PRZED DM 20.08.2013 r. ODNOWIE DO PRZEWOZU GAZÓW SKROPLONYCH STOPIEŃ PODSTAWOWY in Liquified Gas Tanker Familiarization świadectwa przeszkolenia na zbiornikowce do przewozu: gazów skroplonych stopień

Bardziej szczegółowo

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce

WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce WYKAZ prac naukowo badawczych habilitanta zastosowanych w praktyce Lp Temat i data opracowania (zadania lub problemu) Zwięzłe wyszczególnienie opracowanych zagadnień Forma przedstawienia wyników Ocena

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020

Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Infrastruktura w H2020 UMK Toruń, 18 marca 2014 Infrastruktura badawcza w Programie Horyzont 2020 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

Wojciech Budzianowski Consulting Services

Wojciech Budzianowski Consulting Services From the SelectedWorks of Wojciech Budzianowski 2017 Wojciech M. Budzianowski Available at: https://works.bepress.com/wojciech_budzianowski/114/ is the at, Wrocław, Poland. He is also an Associate Professor

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER

Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Samorządowa jednostka organizacyjna Lower Silesia Region CLIMATE-KIC PARTNER Institute for Territorial Development / Climate-Kic 1 PRZEMYSŁAW MALCZEWSKI LOWER SILESIA COORDINATOR OF REGIONAL ACTIVITY AFFILIATED

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY SYSTEM BEZPIECZEŃ STWA MORSKIEGO W ZINTEGROWANEJ POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ

KRAJOWY SYSTEM BEZPIECZEŃ STWA MORSKIEGO W ZINTEGROWANEJ POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 2 (185) 2011 Zdzisł aw Kopacz Wacł aw Morgaś Akademia Marynarki Wojennej KRAJOWY SYSTEM BEZPIECZEŃ STWA MORSKIEGO W ZINTEGROWANEJ POLITYCE UNII EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI

POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI POLISH MARITIME CLUSTER POLSKI KLASTER MORSKI 500 wejść dziennie Department of Economics and Management Faculty of Entrepreneurship and Quality Science Pomeranian Special Economic Zone (PSEZ) covers

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

PŁYWAJĄCA STACJA DEMAGNETYZACYJNA

PŁYWAJĄCA STACJA DEMAGNETYZACYJNA WSTĘP Remontowa Marine Design & Consulting (RMDC) pracuje nad nowymi projektami okrętów wojennych oraz okrętami wsparcia technicznego. Biorąc pod uwagę nowe wyzwania i wynikające z nich potrzeby Marynarki

Bardziej szczegółowo

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction

Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce. Sustainable Urban Mobility Planning Poland. Wprowadzenie. Introduction Planowanie zrównoważonego transportu miejskiego w Polsce Sustainable Urban Mobility Planning Poland Wprowadzenie Introduction Wyzwania polityki UE w zakresie transportu miejskiego Zatłoczenie centrów miast

Bardziej szczegółowo

'11"N '08"E '57"N '21"E '57"N '21"E '47"N '14"E

'11N '08E '57N '21E '57N '21E '47N '14E POLSKA AGENCJA ŻEGLUGI POWIETRZNEJ POLISH AIR NAVIGATION SERVICES AGENCY SŁUŻBA INFORMACJI LOTNICZEJ AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE (ENR 5) 02-147 Warszawa, ul. Wieżowa 8 AIS HQ: +48-22-574-5610, Fax:

Bardziej szczegółowo

DETEKCJA OBIEKTU FERROMAGNETYCZNEGO Z ZASTOSOWANIEM MAGNETOMETRÓW SKALARNYCH

DETEKCJA OBIEKTU FERROMAGNETYCZNEGO Z ZASTOSOWANIEM MAGNETOMETRÓW SKALARNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 73 Electrical Engineering 2013 Kazimierz JAKUBIUK* Mirosław WOŁOSZYN* DETEKCJA OBIEKTU FERROMAGNETYCZNEGO Z ZASTOSOWANIEM MAGNETOMETRÓW SKALARNYCH

Bardziej szczegółowo

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program

Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy S - małe Misje Kosmiczne ESA Cosmic Vision Program Misje klasy M średnie Misje klasy L - duże Wybór tematu badawczego misji i propozycje instrumentów Misje Kosmiczne ESA Preliminary Requirements

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo

ZESTAW BEZPRZEWODOWYCH CZUJNIKÓW MAGNETYCZNYCH DO DETEKCJI I IDENTYFIKACJI POJAZDÓW FERROMAGNETYCZNYCH

ZESTAW BEZPRZEWODOWYCH CZUJNIKÓW MAGNETYCZNYCH DO DETEKCJI I IDENTYFIKACJI POJAZDÓW FERROMAGNETYCZNYCH POZNAN UNIVE RSITY OF TE CHNOLOGY ACADE MIC JOURNALS No 73 Electrical Engineering 2013 Kazimierz JAKUBIUK* Mirosław WOŁOSZYN* ZESTAW BEZPRZEWODOWYCH CZUJNIKÓW MAGNETYCZNYCH DO DETEKCJI I IDENTYFIKACJI

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Katarzyna Samsel Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Programy międzynarodowe FLAG-ERA http://ncbr.gov.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/flag-era/ M-ERA.NET http://www.ncbir.pl/programy-miedzynarodowe/era-net/m-eranet/

Bardziej szczegółowo

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF)

Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Gliwice, Poland, 28th February 2014 Projekty Marie Curie Actions w praktyce: EGALITE (IAPP) i ArSInformatiCa (IOF) Krzysztof A. Cyran The project has received Community research funding under the 7th Framework

Bardziej szczegółowo

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia

2.4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia .4 Plan studiów na kierunku Technologie energetyki odnawialnej I-go stopnia PLAN STUDIÓW STACJONARNYCH I-go STOPNIA (inżynierskich) NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI na kierunku Technologie

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

wnioski z demonstracji technik satelitarnych Zegrze 2006 (Astro+) Polish Space Office ryzenko@onet.pl

wnioski z demonstracji technik satelitarnych Zegrze 2006 (Astro+) Polish Space Office ryzenko@onet.pl Operacyjne wykorzystanie zobrazowań satelitarnych wnioski z demonstracji technik satelitarnych Zegrze 2006 (Astro+) Polish Space Office Jakub Ryzenko Polskie Biuro ds. Przestrzeni Kosmicznej ryzenko@onet.pl

Bardziej szczegółowo

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej

Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Forum TETRA Polska Obszary potencjalnych zastosowań TETRA w praktyce morskiej Ryszard J. Katulski Rafał Niski Jacek Stefański Jerzy Żurek Prezentacja zespołu Zespół Naukowo-Badawczy ds. Maritime Security

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady

Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach. Wybrane przykłady Mechanizmy wspierania rozwoju programu Galileo w innych krajach Wybrane przykłady GATE - German GAlileo Test and Development Environment Centrum testowania Galileo Czas działania 2006-2010 Finansowanie:German

Bardziej szczegółowo

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com

photo graphic Jan Witkowski Project for exhibition compositions typography colors : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Jan Witkowski : +48 506 780 943 : janwi@janwi.com Project for exhibition photo graphic compositions typography colors Berlin London Paris Barcelona Vienna Prague Krakow Zakopane Jan Witkowski ARTIST FROM

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia ITTI w zakresie prac dla Europejskiej Agencji Obrony

Doświadczenia ITTI w zakresie prac dla Europejskiej Agencji Obrony Doświadczenia ITTI w zakresie prac dla Europejskiej Agencji Obrony prof. Witold Hołubowicz Krzysztof Samp Warszawa, 21.10.2009 ITTI podstawowe informacje Misja Fakty wykonywanie niezależnego od producentów

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne

RADIO DISTURBANCE Zakłócenia radioelektryczne AKREDYTOWANE LABORATORIUM BADAWCZE Page (Strona) 2 of (Stron) 9 Following requirements should be taken into account in the case of making use of Test Report and giving information about the tests performed

Bardziej szczegółowo

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010

Faculty of Environmental Engineering. St.Petersburg 2010 Faculty of Environmental Engineering St.Petersburg 2010 Location of Wrocław LOCATION: centre of the Silesian Lowland 51º07 N, 17º02 E TOTAL AREA: 293 km 2 GREEN AREAS: 35% of the overall area ISLANDS:

Bardziej szczegółowo

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7)

WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu WULS Plant Health-Warsaw Plant Health Initiative Regpot -2011-1 (EU FP7) SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA

Bardziej szczegółowo

OGÓLNA KONCEPCJA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OBSERWACJI MORSKIEJ EUROPEAN NETWORK FOR MARITIME SURVEILLANCE

OGÓLNA KONCEPCJA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OBSERWACJI MORSKIEJ EUROPEAN NETWORK FOR MARITIME SURVEILLANCE JÓZEF URBAŃSKI, WACŁAW MORGAŚ, KRZYSZTOF CZAPLEWSKI OGÓLNA KONCEPCJA EUROPEJSKIEGO SYSTEMU OBSERWACJI MORSKIEJ EUROPEAN NETWORK FOR MARITIME SURVEILLANCE Streszczenie W niniejszym artykule przedstawiono

Bardziej szczegółowo

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu

ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu ITS project in Wroclaw Projekt ITS we Wrocławiu Błażej Trzcinowicz ITS Project Manager Departament Prezydenta Zespół Zarządzania Projektami Department of the Mayor Project Management Unit Presentation

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies

Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental Studies 544524-TEMPUS-1-2013-1-PL-TEMPUS-SMHES Qualifications Frameworks for Environmental Studies at Ukrainian Universities Recent Developments in Poland: Higher Education Reform Qualifications Frameworks Environmental

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA BAZY DANYCH NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH

KONCEPCJA BAZY DANYCH NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH ZESZYTY NAUKOWE AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ ROK LII NR 3 (186) 2011 Czesł aw Dyrcz Akademia Marynarki Wojennej KONCEPCJA BAZY NAWIGACYJNO-HYDROGRAFICZNEGO ZABEZPIECZENIA (NHZ) NA POLSKICH OBSZARACH MORSKICH

Bardziej szczegółowo

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31]

The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] The list of 20 abstracts, prepared in March 2005 CIS (994-1013) [Nr 31] 994. pracy w Polsce do standardów Unii Europejskiej : Część A. Program realizacji badań naukowych i prac rozwojowych 1.01 31.12.2002.

Bardziej szczegółowo

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration

About the Program. Beneficiaries of the Program. Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Top 500 Innovators Society building modern science-industry collaboration Dariusz Janusek Science for Industry: Necessity is the mother of invention Second Networking Event in the field of modern techniques

Bardziej szczegółowo

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area

Tworzenie zintegrowanych strategii miejskich. Creation of integrated urban strategies? the example of the Krakow Functional Area ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ OBSZARÓW MIEJSKICH W KRAJACH CZŁONKOWSKICH UE W LATACH 2014-2020 29 września 1 października 2015 r. Sesja warsztatowa - Zintegrowane Strategie Miejskie tworzenie i realizacja Tworzenie

Bardziej szczegółowo

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates

Call 2013 national eligibility criteria and funding rates Call 2013 national eligibility criteria and funding rates POLAND a) National eligibility criteria Funding Organisation National Contact Point National Center for Research and Development (Narodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT

DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT 1 Czestochowa University of Technology Faculty of Management DIAGNOSIS OF WORKING MECHANISMS IN MACHINERY AND EQUIPMENT MODELLING DESIGNING ASSESSMENT OF THE CONDITION MONOGRAPH SCIENTIFIC EDITOR Adam

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU

POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU POLISH ELEVATOR MARKET ONE YEAR AFTER JOINING EU by Marek Oppeln-Bronikowski, 17 of March 2005, Brussels POLISH ECONOMICAL SITUATION POLISH ECONOMICAL SITUATION REAL ECONOMY: YEAR GDP CPI year-end Investment

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT

Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT Efektywność i bezpieczeństwo biznesu morskiego - impulsy dla wdrożeń IT wykorzystanie technologii ICT dziś systemy automatyki przemysłowej oraz sensory pozwalają na zdalne monitorowanie pracy urządzeń

Bardziej szczegółowo

Umowa o współpracy ponadnarodowej

Umowa o współpracy ponadnarodowej Wzór minimalnego zakresu umowy o współpracy ponadnarodowej w ramach PO KL Umowa o współpracy ponadnarodowej Nazwa Programu Operacyjnego w Polsce: : Numer i nazwa Priorytetu: Numer i nazwa Działania: Numer

Bardziej szczegółowo

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania

Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego Wymagania i wytyczne stosowania POPRAWKA do POLSKIEJ NORMY ICS 13.020.10 PN-EN ISO 14001:2005/AC listopad 2009 Wprowadza EN ISO 14001:2004/AC:2009, IDT ISO 14001:2004/AC1:2009, IDT Dotyczy PN-EN ISO 14001:2005 Systemy zarządzania środowiskowego

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS

GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS GŁÓWNY WYKONAWCA - KONSTRUKCJE STALOWE GENERAL CONTRACTOR STEEL CONSTRUCTIONS T W O J A W I Z J A N A S Z C E L Y O U R V I S I O N O U R A I M LOKALIZACJA LOCATION Firma SKB ma swoją siedzibę w Polsce

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE

KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE - GLIWICE SUBZONE KATOWICE SPECIAL ECONOMIC ZONE GLIWICE SUBZONE and its influence on local economy Definition: WHAT DOES THE SPECIAL ECONOMIC ZONE MEAN? THE SPECIAL ECONOMIC ZONE IS THE SEPERATED AREA WITH ATTRACTIVE TAX

Bardziej szczegółowo

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience

Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Innovating for low-carbon prosperity and climate resilience Climate KIC RIC Lower Silesia - WCB EIT+ Warszawa 25.01.2012 KPK 1 Wrocławskie Centrum Badań EIT+ spółka z o.o. powołano do życia w 2007 r. (Spółka

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia: Fundamenty testowania

Program szkolenia: Fundamenty testowania Program szkolenia: Fundamenty testowania Informacje ogólne Nazwa: Kod: Kategoria: Grupa docelowa: Czas trwania: Forma: Fundamenty testowania Testowanie-fun Testowanie testerzy, test managerowie 2 dni 50%

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R

STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R STRATEGIA LABORATORIUM AUTOMATYKI I TELEKOMUNIKACJI IK W ZAKRESIE PROWADZENIA BADAŃ SYSTEMU GSM-R mgr inż.. Artur DłużniewskiD 1 1 Wybrane prace realizowane w Laboratorium Automatyki i Telekomunikacji

Bardziej szczegółowo

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS

Dr Tomasz Kośmider Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS TECHNOLOGY PARTNERS Fundacja TECHNOLOGY PARTNERS 1. Założenia i cele Silna organizacja naukowo-badawcza, której celem jest uzyskanie pozycji lidera w obszarze realizacji i wdrażania wyników prac B+R oraz rozwijania aktywnej

Bardziej szczegółowo

CERTYFIKACJA KONTAKT SEKRETARIAT STRONA GŁÓWNA OFERTA CERTYFIKACJA. Instytut Techniki Budowlanej jako:

CERTYFIKACJA KONTAKT SEKRETARIAT STRONA GŁÓWNA OFERTA CERTYFIKACJA. Instytut Techniki Budowlanej jako: STRONA GŁÓWNA OFERTA CERTYFIKACJA CERTYFIKACJA Instytut Techniki Budowlanej jako: akredytowana i notyfikowana jednostka certyfikująca wyroby prowadzi działalność certyfikacyjną w zakresie certyfikacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE

Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Fundusze dla MŚP w 7 Programie Ramowym UE Gdynia, 29.03.2007 Dlaczego? MŚP stanowią 99% firm działających na terenie Europy wytwarzają 67% PKB w Europie generują 55% miejsc pracy w sektorze prywatnym i

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA CENTRUM OCHRONY I MONITORINGU PODWODNEGO PORTU MORSKIEGO

KONCEPCJA CENTRUM OCHRONY I MONITORINGU PODWODNEGO PORTU MORSKIEGO LOGITRANS - VII KONFERENCJA NAUKOWO-TECHNICZNA LOGISTYKA, SYSTEMY TRANSPORTOWE, BEZPIECZEŃSTWO W TRANSPORCIE Artur CYWIŃSKI 1 Dariusz SZULC 2 bezpieczeństwo statku centrum monitoringu, obieg i9nformacji,

Bardziej szczegółowo

Przemysław Pozański MORSKIEJ ORAZ SYSTEMY ICH DETEKCJI

Przemysław Pozański MORSKIEJ ORAZ SYSTEMY ICH DETEKCJI Polish Hyperbaric Research Przemysław Pozański mgr inż. Przemysław Pozański Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. 81-109 Gdynia, ul. Dickmana 62 tel.: (58) 666 5376, fax.: (58) 665

Bardziej szczegółowo

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego.

Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. Bałtyckie Centrum Badawczo-Wdrożeniowe Gospodarki Morskiej i jego rola we wzmacnianiu innowacyjności Pomorza Zachodniego. KONCEPCJA STRUKTURY ORGANIZACYJNEJ CENTRUM Zakład b-r górnictwa morskiego Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2014/2015 Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki Karta przedmiotu Wydział Inżynierii Środowiska obowiązuje studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 014/015 Kierunek studiów: Inżynieria Środowiska

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka

Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka Wydział Informtyki i Nauki o Materiałach Kierunek Informatyka studia drugiego stopnia studia stacjonarne od roku akademickiego 2015/2016 Załącznik 3 A GRUPA TREŚCI PODSTAWOWYCH - BASIC MODULES 1 0 0 RAZEM

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI

REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ MAREK GRZYBOWSKI REGION MORZA BAŁTYCKIEGO JAKO OBSZAR INTEGRACJI MAKROEGIONALNEJ W UNII EUROPEJSKIEJ MAREK GRZYBOWSKI BALTIC SEA REGION OBSERVATORY Akademia Morska w Gdyni m.grzybowski@wpit.am.gdynia.pl Plan wystąpienia

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Robert Borkowski TRZECIA FALA WSPÓŁCZESNEGO DŻIHADYZMU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO UE ORAZ RP... 15

SPIS TREŚCI. Robert Borkowski TRZECIA FALA WSPÓŁCZESNEGO DŻIHADYZMU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO UE ORAZ RP... 15 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE......................................................... 9 Robert Borkowski TRZECIA FALA WSPÓŁCZESNEGO DŻIHADYZMU ZAGROŻENIA BEZPIECZEŃSTWA WEWNĘTRZNEGO UE ORAZ RP...........................

Bardziej szczegółowo

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA

ONTEC C DYSKRETNA OCHRONA DYSKRETNA OCHRONA niewielki kształt oprawy sprawia, że jest ona dyskretna i dopasowuje się do każdego wnętrza nie naruszając konstrukcji oświetlenia podstawowego idealne chłodzenie elektroniki zapewnia

Bardziej szczegółowo

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

POLAND TENDER. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY POLAND TENDER Złotów: Usługi kominiarskie wykonywane w budynkach administrowanych przez Miejski Zakład Gospodarki Lokalami w Złotowie Numer ogłoszenia: 422442-2009; data zamieszczenia: 09.12.2009 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne.

Badania charakterystyki wyrobu i metody badawcze. Kompatybilność elektromagnetyczna Odporność uzbrojenia na wyładowania elektrostatyczne. Zakres akredytacji OiB dla Laboratorium Badań Kompatybilności Elektromagnetycznej i Pomiarów Pól Elektromagnetycznych (LBEMC) Nr 27/MON/2014 wydany przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji

Bardziej szczegółowo

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17

Instytut W5/I-7 Zestawienie Kart przedmiotów Wrocław, 2012-11-17 ARR021302 Obwody elektryczne Electric circuits ELR021306 energii Renewable Energy Sources ELR021312 Fotowoltaika stosowana Applied photovoltaics ELR021315 Ogniwa fotowoltaiczne Photovoltaic Cells.. Odnawialne

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw

PROGRAM STAŻU. IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name. Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii

Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Zmiany w prawie europejskim dotyczące monitorowania bezpieczeństwa farmakoterapii Monika Trojan Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych Stan obecny Rejestracja

Bardziej szczegółowo

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and

Fig 5 Spectrograms of the original signal (top) extracted shaft-related GAD components (middle) and Fig 4 Measured vibration signal (top). Blue original signal. Red component related to periodic excitation of resonances and noise. Green component related. Rotational speed profile used for experiment

Bardziej szczegółowo

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio:

Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6. Power of supply: Enclosure: Colour (Chrominance): Beam width: Luminance: Luminance ratio: Tablice zmiennej treści Variable message boards UOPG6 Zadaniem tablic zmiennej treści jest przekazywanie bezpośrednim użytkownikom ruchu informacji o warunkach występujących na drodze oraz treści istotnych

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE Od do From to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa

prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa prof. ZUT dr hab. Czesława Christowa ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY W SZCZECINIE UDZIAŁ W WYBRANYCH PROJEKTACH B+R 1. Portowe centra logistyczne jako stymulanty rozwoju portów, miast portowych

Bardziej szczegółowo

Why do I need a CSIRT?

Why do I need a CSIRT? Przemyslaw Jaroszewski CERT Polska Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Przemyslaw.Jaroszewski@cert.pl Slide: 1 Why bother with security? (1) Security threats are real Windows server from the box has CodeRed

Bardziej szczegółowo

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES.

REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. ZRE Gdańsk S.A. ul. Litewska 14A 80-719 Gdańsk REHABILITATION OF MEDIUM-HEAD HYDROPOWER PLANTS WITH EXPLOITED TWIN-FRANCIS TURBINES. Maciej Kaniecki, PhD Andrzej Łojek, PhD Marusz Hajdarowicz, M.Sc.Eng

Bardziej szczegółowo

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz

Ewa Lewoczko Wspólny Sekretariat Techniczny INTERREG IV A w Löcknitz Joint Technical Secretariat INTERREG IV A in Löcknitz Program Operacyjny Celu 3 Europejska Współpraca Terytorialna - Współpraca Transgraniczna Krajów Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia i Rzeczpospolitej Polskiej (Województwo Zachodniopomorskie) 2007-2013

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-04-21. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa zakup 99 szt. certyfikatów kwalifikowanych bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz 481 sztuk zestawów zawierających certyfikat kwalifikowany bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z:

V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: V Edycja Targów ISSA Interclean Centralna i Wschodnia Europa, 18-20.05.2011, Warszawa PODSUMOWANIE Organizator We współpracy z: 5 EDYCJI OD 2003 R. 5000 4500 4330 4318 4607 4000 3500 3615 3684 3000 2811

Bardziej szczegółowo

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC)

1. TERMIN DATE do to CZAS (UTC) TIME (UTC) OGRANICZENIE DOSTÊPNOŒCI LOTNISKA KRAKÓW/BALICE Z POWODU PRAC REMONTOWYCH NA RWY 07/25 LIMITED AVAILABILITY OF KRAKÓW/BALICE AERODROME DUE TO OVERHAUL WORKS ON RWY 07/25 STRONA 1-1 PAGE 1-1 POLSKA AGENCJA

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r.

Zagadnienia egzaminacyjne TELEKOMUNIKACJA studia rozpoczynające się po 01.10.2012 r. (TIM) Teleinformatyka i multimedia 1. Elementy systemu multimedialnego: organizacja i funkcje. 2. Jakość usług VoIP: metody oceny jakości, czynniki wpływające na jakość. 3. System biometryczny: schemat

Bardziej szczegółowo

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik

Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej. Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności. Andrzej J. Galik Dzień Informacyjny dla 6 konkursu ICT (FP7-ICT-2009-6) Warszawa, 24 listopada 2009 Temat 6: ICT na rzecz mobilności, środowiska i efektywności energetycznej Zadanie 6.2: ICT na rzecz mobilności Andrzej

Bardziej szczegółowo