Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim"

Transkrypt

1 Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim 1

2 Nauka, Kariera, Biznes ISBN Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, Poznań Wywiady, koncepcja i redakcja: Joanna Bosiacka Kniat Paweł Kaczmarek Ewa Kocińska Izabela Stelmaszewska Patyk Zdjęcia: Michał Kalet Photography Projekt graficzny, skład i druk: Agencja Reklamowa Quiet Axis

3 Spis treści Słowo od wydawcy 7. Program Ramowy Horyzont Historie sukcesów prof. dr hab. Janusz Olejnik / GHGEUROPE Marcin Konopczyński / PORPARDET prof. dr hab. med. Anna Latos-Bieleńska / EUROmediCAT prof. dr hab. Edwin Wnuk / CLEANSPACE dr hab., prof. UZ Dariusz Dolański / ENGLOBE Ewa Dobrzeniecka / B2B LOCO dr Jarosław Maciej Dohnal / ICT Wielkopolska prof. dr hab. Bogdan Bułka / NanoCTM dr hab., prof. UAM Izabela Makałowska / EVOLGEN dr Włodzimierz Dymarski / FESSUD dr hab. inż., prof. PP Hanna Bogucka / NEWCOM#, ACROPOLIS, COGEU Jakub Jackowski / KVOUCHER dr inż. Piotr Szczechowiak / CARMESH Joanna Żak / ClearWaterPMPC dr inż. Raúl Antonio Palma de León / Wf4Ever Ewa Kocińska / MaPEeR SME Informacje o RPK Informacje o PPNT Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 3

4 Szanowni Państwo, Odkrycia naukowe, ciesząc się największą estymą i prestiżem społecznym, tworzą nową wiedzę wchodzącą do obiegu międzynarodowego na zasadach niekomercyjnych. Jednakże bezpośrednią rolę we wzroście gospodarczym kraju odgrywają prace rozwojowe oparte na zasobach już istniejącej wiedzy naukowej, a także innowacje (czyli upowszechnianie tej wiedzy) w sferze nauki, techniki i przemysłu. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza najstarszy w Polsce, stworzył unikalne warunki dla współdziałania świata nauki z gospodarką. Działy takie jak Centrum Wspierania Innowacji, a następnie InQbator, przygotowały w ostatnim dziesięcioleciu kompleksową ofertę wspierania zarówno przedsiębiorczości wśród studentów i mieszkańców, jak i wspomagania przedsiębiorstw tych ulokowanych w Parku oraz w całej Wielkopolsce. Inkubator Technologii Chemicznych dysponuje infrastrukturą do prowadzenia procesów technologicznych w skali wielkolaboratoryjnej i ćwierć-technicznej. Posiada aparaturę pozwalającą na wykonywanie większości podstawowych i specjalistycznych badań fizykochemicznych. Otwarty w tym roku Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii udostępnia firmom na preferencyjnych warunkach zaprojektowane od podstaw, profesjonalne i wyposażone powierzchnie laboratoryjne i biurowe z bogatą infrastrukturą techniczną i zaawansowanym zapleczem IT, umieszczone w prężnie działającym otoczeniu naukowym, biznesowym i eksperckim. Od 1996 roku PPNT jako członek International Association of Science Parks uczestniczy w wielu inicjatywach i projektach europejskich. Dzięki nim na bieżąco świadczy usługi związane z transferem technologii, dostarcza informacji i pomocy związanej z uczestnictwem w europejskich programach badawczych, prowadzi inicjatywy promujące przedsiębiorczość akademicką oraz rozwój regionalnej polityki innowacyjnej. Jednakże istotą kompleksowego modelu transferu wiedzy, wygenerowanego i realizowanego w Poznaniu jest zbudowanie efektywnej relacji invention (w uczelniach i instytutach badawczych) innovation (w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM) poprzez wytworzenie wszystkich elementów niezbędnych dla efektywnego transferu wiedzy, w szczególności polskich osiągnięć naukowo-technologicznych, do praktyki gospodarczej. Podstawą tego modelu jest utworzenie w Poznaniu Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii konsorcjum 5 poznańskich uczelni publicznych, 4 instytutów PAN i 1 instytutu badawczego oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, które swoją działalność operacyjną rozpoczyna 1 stycznia 2014 r. jako wyodrębniony podmiot Europejskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Misją tego multidyscyplinarnego ośrodka o wysokiej randze międzynarodowej, grupującego najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych jest koncentracja na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach poprzez realizację dużych projektów badawczo-rozwojowych w ramach platform technologicznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a przede wszystkim nowego europejskiego programu ramowego Horyzont Wierzymy, że Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM będzie efektywnym, ostatnim ogniwem w realizacji poznańskiego modelu transferu wiedzy. Prof. dr hab. Bogdan Marciniec Prezes Zarządu Fundacji UAM Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM 4 fot. Bartosz Makowski

5 Szanowni Państwo, 7. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego UE dobiegł końca. W styczniu 2014 r. rozpoczyna się jego następca Program Ramowy Badań i Innowacji UE Horyzont To dobry moment na wstępne podsumowanie udziału w 7.PR. Na końcowe dane przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale według oficjalnych informacji z Komisji Europejskiej z listopada 2013 r. 1 mamy w naszym regionie (obejmującym województwa wielkopolskie i lubuskie) 236 uczestników projektów. Zdecydowaną większość stanowią jednostki naukowe i firmy z Poznania i Wielkopolski. W ogólnopolskich statystykach zajmujemy trzecie miejsce. Więcej sukcesów w tym zakresie odnotowują tylko zespoły z Warszawy i Krakowa. W 7.PR do tej pory wzięło udział 2025 podmiotów z Polski, a 224 projekty były koordynowane przez polskie jednostki. Oddajemy w Państwa ręce broszurę z szesnastoma przykładami pokazującymi, że sukces na arenie międzynarodowej jest możliwy. Naukowcy, przedsiębiorcy, urzędnicy i konsultanci z różnych instytucji województw wielkopolskiego i lubuskiego aktywnie korzystają z szans, jakie dał im 7.PR. Instytuty badawcze, uniwersytety, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne jednostki z naszego regionu uczestniczą w projektach nie tylko jako partnerzy w międzynarodowych konsorcjach, ale z powodzeniem biorą na siebie odpowiedzialność związaną z koordynacją prac tych zespołów. Mam nadzieję, że lektura historii opowiedzianych nam przez uczestników projektów zachęci Państwa do spróbowania swoich sił w programie Horyzont Niech ich doświadczenia staną się inspiracją do działania. Wystarczy mieć ciekawy pomysł, zgrany zespół, kilka dobrych kontaktów zagranicznych i można zaczynać swoją przygodę z projektami badawczymi na arenie międzynarodowej. A odpowiedź na pytanie czy warto? znajdą Państwo na kolejnych stronach broszury! Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM 1 Źródło: Opracowanie KPK na postawie bazy E-CORDA (wydanie 15.0) dane po 467 konkursach 7.PR 5

6 7. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń 7. Program Ramowy UE (7.PR) był głównym mechanizmem finansującym badania naukowe i rozwój technologiczny w Europie przewidzianym na lata Jego budżet to 50,5 mld euro. Cele programu obejmowały: - podniesienie poziomu zatrudnienia i konkurencyjności UE, - wspieranie współpracy ponadnarodowej w Europie, - zwiększenie doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy, - wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii, - budowę dialogu między nauką a społeczeństwem, - rozpowszechnianie wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej finansowanej ze środków publicznych. Programy szczegółowe 7.PR: Pomysły realizacja pionierskich projektów inicjowanych przez naukowców, przyczyniających się do osiągnięcia najwyższego poziomu doskonałości europejskich badań naukowych, wykraczających poza granice dzisiejszej wiedzy. Współpraca projekty międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami, w ramach dziesięciu obszarów tematycznych. Ludzie wsparcie mobilności naukowców, zdobywania nowych umiejętności i rozwijania kariery dzięki projektom stypendialnym i szkoleniowym Marie Curie. Możliwości wzmocnienie europejskiego potencjału w zakresie badań i innowacji poprzez: infrastruktury badawcze, regiony wiedzy, rozwój centrów doskonałości, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz współpracę z krajami pozaeuropejskimi. 6

7 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji Horyzont 2020 Horyzont 2020 jest pierwszą inicjatywą (na lata ) skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Dotyczy on przede wszystkim przekształcania odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw i poprawią jakość życia. Jednocześnie w programie znacząco ograniczono formalności, upraszczając przepisy i procedury, aby zachęcić do udziału większą liczbę wybitnych naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw. Budżet programu wynosi ponad 77 mld euro. Struktura programu Horyzont 2020: Doskonałość w nauce - wsparcie najbardziej utalentowanych naukowców prowadzących badania pionierskie dzięki grantom Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), - finansowanie badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów technologii i innowacji, - zapewnienie naukowcom możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez stypendia Marii Skłodowskiej-Curie, - wzmocnienie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców z Europy i spoza niej. Wiodąca pozycja w przemyśle - przywództwo w kluczowych technologiach przemysłowych: ICT, mikro- i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne, - dostęp do kapitału wysokiego ryzyka, - zapewnienie wsparcia dla rozwoju innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w całej UE. Wyzwania społeczne Wdrożenie nowych technologii w codzienne życie obywateli UE tak, aby przyniosły im bezpośrednie korzyści w następujących kategoriach: - zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan, - bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, gospodarka morska, wody śródlądowe i biogospodarka, - bezpieczna, czysta i wydajna energia, - inteligentny, zielony i zintegrowany transport, - działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców, - Europa w zmieniającym się świecie; integrujące, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa, - bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy oraz jej obywateli. 7

8 Janusz Olejnik prof. dr hab. Zajmuję się monitorowaniem strumieni gazów szklarniowych nad różnymi ekosystemami w kontekście globalnych zmian klimatu. GHGEUROPE 8 Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Katedra Meteorologii

9 Jak zaczęła się Pana przygoda z programami ramowymi? Pod koniec lat 90-tych byłem na stypendium Humboldta pod Berlinem. Zespół, z którym pracowałem już uczestniczył w tych programach. Zacząłem więc szukać możliwości. W 2003 r. pojechałem na międzynarodową konferencję do Warszawy pod hasłem: wejście Polski do Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Właśnie tam była możliwość spotkania się z potencjalnymi partnerami dużych grantów. Umówiłem się na rozmowę z przedstawicielką Instytutu Maxa Plancka, przygotowałem prezentację potencjału jednostki. Odpowiedzieliśmy pozytywnie na jej propozycję dołączenia do już funkcjonującego konsorcjum realizującego wielopartnerski projekt zintegrowany z 6.PR: CARBOEUROPE. Powstała dzięki temu pierwsza w Polsce stacja ciągłego monitoringu wymiany gazów szklarniowych i to otworzyło nam kolejne możliwości współpracy międzynarodowej. Jak z dzisiejszej perspektywy ocenia Pan udział w pierwszych projektach? W latach nieco łatwiej można było zdobyć projekt, bo dla krajów kandydujących do UE było więcej możliwości. Konkurencja rośnie z każdym kolejnym programem, rzadko już dzieje się tak, że partner z Polski jest dołączany do konsorcjum tylko dlatego, że pochodzi z regionu mniej reprezentowanego w programach badawczych UE. Dzięki projektom czujemy, że jesteśmy w samym środku badań europejskich. Często dzwonią do nas partnerzy z zaproszeniami do kolejnych projektów. Owocem tej współpracy był nasz udział w 7 grantach UE w ostatnich 10 latach. Koordynował Pan również międzynarodowy projekt jak do tego doszło? Decyzja, że spróbujemy szans jako koordynator pojawiła się pod koniec pierwszego projektu. Zespół był już rozbudowany i świetnie działał, więc trzeba było szukać dalszego finansowania naszej pracy. Zrobiliśmy tzw. burzę mózgów i znaleźliśmy projekt szkoleniowobadawczy transfer wiedzy w 6.PR, który idealnie pasował do naszych planów. Partnerów mieliśmy z Finlandii i z Niemiec. Projekt wzbudził bardzo pozytywne reakcje, zrobiliśmy nawet program telewizyjny w ogólnoświatowej stacji telewizyjnej Euronews w cyklu FUTURIS, na temat badań nad zmianami klimatu. To była naprawdę szeroka promocja potencjału jednostki, a także Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Poznania. A skąd pomysł na projekt w 7.PR? Pomysł na GHGEUROPE narodził się w czasie konferencji klimatycznej w Poznaniu w 2008 r. Naukowcy z Niemiec mieli wstępną koncepcję, my dołożyliśmy swoje propozycje. Projekt jest bardzo ambitny, ale współpraca układa się bardzo dobrze. Jej wynikiem jest nasz udział w nowym projekcie dotyczącym gazów szklarniowych INGOS (http://www.ingos-infrastructure.eu), koordynowanym przez naukowców z Holandii. W realizacji grantów pomaga mi udział w akcjach COST. Jestem przedstawicielem Polski w trzech z nich moi doktoranci często wyjeżdżają na krótkie misje naukowe i prowadzą badania w ośrodkach partnerskich. W ostatnich 2 latach dostaliśmy ponad 10 takich stypendiów. Poza tym, naukowcy z zagranicy bardzo często odwiedzają naszą Katedrę. Jakie są korzyści z udziału w projektach? Niewątpliwie korzyścią jest to, że mam cały czas od 6 do 10 doktorantów, wiele konferencji, wyjazdów i dobre publikacje. Gdybym jednak miał podsumować efekt wszystkich tych grantów, które realizowałem z zespołem, to przyczyniły się one do udziału Polski w Zintegrowanym Systemie Obserwacji Węgla (Integrated Carbon Observation System - ICOS), znajdującym się na mapie drogowej Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI). Projekt ten pochłonie olbrzymie środki, a finansowanie będzie pochodzić ze środków krajowych. UE dofinansowuje jedynie fazę przygotowawczą. Zostałem mianowany przez Ministra Ochrony Środowiska na łącznika między Polską a UE w tej infrastrukturze. Następnie pojawiła się inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Wystartowałem w tym konkursie i system trafił na tę mapę jako polski wkład w projekt międzynarodowy z mapy drogowej ESFRI w dziedzinie nauk o Ziemi. Mamy szansę na 100 milionów złotych na grant trwający aż do 2030 roku. To jest pewne zwieńczenie dotychczasowych wysiłków i rezultatów naszej pracy. Co poradziłby Pan tym, którzy dopiero zaczynają przygodę z grantami? Najważniejsze jest dla mnie inwestowanie w ludzi młodych. Mój zespół naukowy składa się z czterech adiunktów oraz, dzięki pomocy władz Uczelni, sporej grupy doktorantów. Moja rola ogranicza się do filtrowania aktywności tych młodych naukowców, podsuwania im pomysłów oraz pomocy w ich realizacji reszta dzieje się prawie sama. Jednak bardzo istotne jest to, czy szef motywuje do aktywności międzynarodowej. Na start, na nawiązanie pierwszych kontaktów międzynarodowych najlepsze są akcje COST. Nie wyobrażam sobie pracy naukowej bez grantów. Duże zadanie ma tu do odegrania Regionalny Punkt Kontaktowy, którego rolą jest motywowanie i informowanie o możliwościach, ale najpierw jednak trzeba po prostu chcieć! 9

10 Marcin Konopczyński Jestem ekonomistą, magistrem zarządzania i marketingu UAM w Poznaniu. Ukończyłem również studia podyplomowe Executive MBA w WSB Poznań oraz HSE Helsinki. Zarządzam grupą przedsiębiorstw działających w obszarze projektowym i usługowym. PORPARDET 10 AM Trans Progres Sp. z o.o.

11 Dość trudno jest przekonać małego przedsiębiorcę do wzięcia udziału w projekcie badawczym. W jaki sposób Pańska firma została zaangażowana w projekt tego typu? Na długo przed zamknięciem konkursu skontaktował się z nami koordynator z pomysłem, aby spróbować opracować koncepcję urządzenia, które wsparłoby działania związane z usuwaniem azbestu. Takiego rozwiązania nie było na rynku, więc to był temat, którym warto byłoby się zająć. Koordynator składał wniosek trzy razy, zanim udało nam się zdobyć dofinansowanie. Działania, które chciała finansować Komisja Europejska były dedykowane stricte badaniom na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Czyli coś w sam raz dla firmy takiej jak moja. Czy firma miała opublikowany swój profil w tzw. bazach partnerów na stronach Komisji Europejskiej czy innych portalach? Nie mieliśmy żadnego profilu. Koordynator potrzebował do projektu kraju ze wschodniej części Europy. Przeszukiwał różne źródła internetowe i po słowach kluczowych trafił na nas. Nie wiedziałem wówczas nic o programach ramowych. Jedynie tyle, że można ubiegać się o dofinansowanie działań. Jednak zawsze myślałem, że to nie dla nas, że Komisja Europejska to za wysokie progi dla małego przedsiębiorcy. Kiedy projekt się rozpoczął i pojechaliśmy na pierwsze spotkanie pomyślałem, że nie damy rady. A jednak potoczyło się inaczej? Tak, okazało się, że bardzo dobrze, iż znaleźliśmy się w takim projekcie i robimy ważną rzecz na skalę europejską. Dzięki projektowi wyszliśmy ze stereotypowego myślenia i pracy z dnia na dzień. Pojechaliśmy na spotkanie, na którym rozmawialiśmy o rozwiązaniu, które będzie dopiero tworzone i już na tym etapie myśleliśmy, kto i w jaki sposób będzie z tego korzystał, jakie są potrzeby potencjalnych klientów i użytkowników końcowych. To nas nauczyło planowania perspektywicznego - zupełnie zmieniliśmy naszą mentalność i podejście do badań. To niektóre z korzyści z udziału. A jakie jeszcze się pojawiły? Starałem się, by przez projekt przeszli wszyscy nasi pracownicy, którzy mogli komunikować się w ramach konsorcjum po angielsku. Na spotkania zawsze jechał ze mną ktoś inny, by zobaczyć jak wygląda praca przy projekcie, jak prowadzone są rozmowy. Ci pracownicy zdobywali doskonałe doświadczenie. Ponadto firma zyskała wizerunkowo. Staliśmy się widzialni na arenie międzynarodowej. Dzięki projektowi mamy prototyp, który rozwijamy. Uważam, że lepiej być w grze i grać, niż patrzeć na nią z boku. Po projekcie firma dalej intensywnie poszukuje możliwości zaistnienia w kolejnych inicjatywach. W jaki sposób w projekcie rozwiązano kwestie finansowe oraz praw własności intelektualnej? To są sprawy, które trzeba ustalić na samym początku, już na etapie pisania wniosku. Zawsze istnieje ryzyko, że coś się nie powiedzie. Ale można stwierdzić, że nawet jeżeli projekt okaże się nieudany, to i tak nie przyniesie porażki finansowej. Otrzymaliśmy 75% dofinansowania z Komisji Europejskiej. Brakujące 25% to był udział osobowy i sprzęt, który udostępniliśmy dla projektu. Nie musieliśmy wnosić wkładu w gotówce. Jeżeli chodzi o prawa własności intelektualnej, w tych typach projektów Komisja Europejska kładzie duży nacisk na to, by właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa miały prawa własności do wytworzonych produktów czy rozwiązań. Firmy mogą tylko zyskać na realizacji projektu w konsorcjum międzynarodowym. Co by Pan poradził firmom z Polski by aktywniej uczestniczyły w pozyskiwaniu funduszy z programów ramowych? Nasza firma ma już pewne doświadczenie i z tej perspektywy jest łatwiej. Zarówno ci doświadczeni, jak i nowi uczestnicy powinni zacząć od wpisania się do bazy partnerów Komisji Europejskiej Partners Service. W bazie opublikowane są profile instytucji chętnych do współpracy w projektach międzynarodowych. Trzeba pamiętać, że w dobrym konsorcjum muszą być uwzględnione różne czynniki, zarówno te merytoryczne, jak i polityczne, czy geograficzne. Potencjalnie jest duża szansa, że koordynatorowi może zabraknąć do konsorcjum ogniwa wschodnioeuropejskiego. Wtedy przeglądając bazę Partners Service mogą trafić na naszą jednostkę. Pojawienie się firmy w bazie to pierwszy krok w otwarciu się na współpracę międzynarodową w projektach badawczych, do czego szczególnie zachęcamy. 11

12 Anna Latos- Bieleńska prof. dr hab. med. Zajmuję się epidemiologią i etiologią wrodzonych wad rozwojowych oraz podłożem molekularnym wybranych chorób rzadkich. EUROmediCAT 12 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

13 Czy udział w projektach we współpracy międzynarodowej jest dla Pani Profesor czymś nowym? Nie, od 1997 r. prowadzimy Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR), unikatowy na skalę europejską ze względu na wielkość, oryginalne rozwiązania organizacyjne i liczne funkcje praktyczne, których zazwyczaj rejestry wad nie mają. Jest to projekt, który zapoczątkował nasz udział w wielu inicjatywach, w tym 5 projektach UE: EUROCAT, EUROmediCAT, PROTECT, EURO-MRX i CHERISH. Dlaczego to właśnie zespół Pani Profesor został zaproszony do współpracy przy tworzeniu projektu? Ze względu na doświadczenie i bardzo dobrą opinię o naszej działalności. EUROmediCAT jest rozwinięciem EUROCAT, w którym jesteśmy od lat i mieliśmy wiele okazji, żeby przedstawić nasze doświadczenie i dorobek. Myślę, że doceniony też został nasz entuzjazm oraz zaangażowanie i kreatywność. Docenione są też nasze umiejętności edukacyjne, szerokie kontakty i doskonałe relacje z lekarzami wielu specjalności, zwłaszcza z neonatologami. W 2015 roku będziemy mieć przyjemność zorganizowania konferencji międzynarodowej podsumowującej EUROmediCAT. W jaki sposób przebiega praca nad projektem międzynarodowym? Dzięki wcześniejszemu zaangażowaniu w liczne inicjatywy, nasza współpraca w międzynarodowych projektach nawiązuje się w naturalny sposób. Z partnerami udało się stworzyć grupę zaprzyjaźnionych, ufających sobie naukowców, w gronie których znajdują się wybitne światowe autorytety. Kiedy pojawia się konkurs, ludzie wiedzą z kim chcą współpracować, kto jest ważny i potrzebny w projekcie. We współpracy międzynarodowej czujemy się świetnie, są to prawdziwie partnerskie relacje, w których liczy się to, co mamy do powiedzenia. Czujemy swoją wartość, jakość i cieszymy się, że w niektórych sprawach to my jesteśmy ekspertami. Na jakie cechy, poza kompetencjami naukowymi, zwraca się uwagę przy pozyskiwaniu partnera do konsorcjum? Dorobek i doświadczenie oczywiście się liczą, ale bardzo ważna jest również opinia o nas jako ludziach. Partner powinien mieć ciekawą osobowość, wnosić do zespołu dobrego ducha, swoją postawą wzbudzać zaufanie. Nasi koledzy z Europy wiedzą, że jesteśmy w stanie robić wiele rzeczy na zasadzie entuzjazmu, z ciekawości naukowej, dla pomocy pacjentom. Oczywiście na taką opinię trzeba zapracować. Podejmując współpracę międzynarodową, należy pamiętać o tym, że udział w projektach to budowanie mostów pomiędzy narodami. Ostatnio z przyjemnością poleciłam do nowego projektu UE dwie panie profesor, Ukrainkę i Armenkę, z którymi współpracowaliśmy przy poprzednim projekcie. My także możemy być pewni polecenia nas przez tych, którzy mieli już okazję z nami współpracować. Wiele zatem zależy od osobistych relacji i pozytywnych doświadczeń. Przy zawiązywaniu się pierwszego konsorcjum byliśmy nieznani, ale zwrócono na nas uwagę ze względu na nasz dorobek naukowy. Co, poza realizacją zapisanych we wniosku celów naukowych, daje udział w projektach europejskich? Dobre finansowanie, które pozwala na rozbudowę zespołu. Dostęp do badań z wykorzystaniem najnowszych technologii, do wiedzy. Korzystają na tym również nasi pacjenci, którzy w niektórych projektach mogli być nieodpłatnie zdiagnozowani. Dzięki projektom możemy publikować wyniki w najlepszych czasopismach i sprawiać, że w czasopismach naukowych z najwyższej półki są nasze nazwiska, nazwa Katedry, Uczelni, a także wymieniona jest Polska. To jest niezwykle ważne, żeby promować nasz kraj i być jego dobrym ambasadorem. Projekty europejskie dają możliwość współpracy z naukowcami z całego świata, a przy tym są szansą na pokazanie, że w Polsce dzieją się ciekawe rzeczy, z których możemy być dumni. Zaangażowanie w tak liczne inicjatywy wymaga dobrego zespołu i odpowiednich warunków pracy. Mam rzeczywiście wspaniałych współpracowników, w projektach UE są to zwłaszcza dr med. Anna Materna-Kiryluk, o wielkim doświadczeniu w projektach dotyczących wad wrodzonych oraz dr med. Magdalena Badura-Stronka, która ma dyplom koordynatora projektów unijnych. Cieszymy się, że do udziału w EUROmediCAT przyjęła zaproszenie, także profesor Ewa Wender-Ożegowska, ginekolog położnik z naszego UM, której udział w projekcie jest cenny dla całego konsorcjum. Na Uczelni możemy liczyć na pomoc naszej administracji, wokół tego, co robimy, jest bardzo pozytywna atmosfera. Czy Pani Profesor podjęłaby się napisania projektu i koordynowania go? Merytorycznie jak najbardziej czuję się na siłach, ale niestety mam za mało czasu. Koordynacja to praca na cały etat, projekty UE są bardzo angażujące. Co powiedzieć naukowcom, którzy próbują, ale nie odnoszą sukcesów? Żeby się nie zrażali. Nie wszystko się udaje, konkurencja w nauce jest bardzo silna. Zachęcam do budowania relacji, nawiązywania kontaktów i zbierania doświadczeń. Kiedy stworzy się dobrą markę, zaproszenie do współpracy międzynarodowej będzie tylko kwestią czasu. 13

14 Edwin Wnuk prof. dr hab. Zajmuję się mechaniką nieba, dynamiką Układu Słonecznego i astrodynamiką, w szczególności obserwacjami oraz teoriami ruchu sztucznych satelitów Ziemi i śmieci kosmicznych. CLEANSPACE 14 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne

15 Realizują Państwo projekt badawczy w programie Współpraca. Czy praca w międzynarodowym konsorcjum jest dużym wyzwaniem dla polskiej jednostki? Chciałbym podkreślić, że czujemy się bardzo równoprawnymi partnerami. Nie ma wywyższania się nad innych. Wszyscy traktowani są równo, pytają nas o zdanie, opinię. Owszem, istnieje ciągle pewna różnica, szczególnie jeżeli chodzi o wartość tzw. osobomiesięcy, a co za tym idzie wynagrodzeń. Udało nam się jednak tę kwestię wyjaśnić. Na etapie pisania projektu prowadziliśmy dyskusje merytoryczne z partnerami i od samego początku nie było problemów z porozumiewaniem się i zrozumieniem specyfiki pracy w danym kraju. Poza tym nauczyliśmy się zupełnie innej współpracy niż w polskich grantach. Konsorcjum spotyka się bardzo często, ale oprócz tego ciągły kontakt mailowy i telefoniczny narzuca nam pracę w równym tempie. Naukowcy są bardzo mocno zaangażowani i ważna jest tutaj ich mobilność. Uważamy, że międzynarodowe projekty badawcze to bardzo dobry sposób uprawiania nauki i dzięki temu widzimy też sens integracji europejskiej. Czy w projekcie wydarzyło się coś niespodziewanego? Jak na razie nie. Nasz koordynator ma bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Dzięki temu jest to dobrze przemyślany projekt. Można powiedzieć, że realizujemy zadania punkt po punkcie, a koordynator czuwa nad terminami, do których jesteśmy zobowiązani przez Komisję Europejską. Co by Pan powiedział osobom, które wahają się czy wziąć udział w projekcie międzynarodowym? Jak zachęcić polskie jednostki, by korzystały z pieniędzy unijnych na finansowanie badań? Pieniądze są na wyciągnięcie ręki. Trzeba trochę odwagi, zmiany myślenia i nauczenia się współpracy z innymi zespołami badawczymi. Problemem nie jest język i nie ma tak dużej biurokracji, jak się na początku wydaje. Wszystko jest logiczne, jak zrozumie się schemat działania i finansowania w programie ramowym. Jakie korzyści pojawiają się dzięki projektowi? Na pewno duże doświadczenie i kontakty dzięki współpracy w międzynarodowym konsorcjum. Prestiż naszej jednostki, który jest mocno zauważalny. Projekt jest doskonałą okazją do poznawania nowych metod badawczych i podejmowania kolejnych wyzwań. Projekt jest mocno multidyscyplinarny, więc zapoznajemy się z innymi zagadnieniami. Ponadto współpraca międzynarodowa z najlepszymi instytucjami, dzięki której czujemy się jakbyśmy byli jednym dużym państwem o nazwie Europa. Ta integracja jest wyraźna i daje dużo korzyści. Poza tym zdobywamy doświadczenie nie tylko naukowe, ale też i administracyjne. W tej chwili nie mamy już problemu ze zrozumieniem terminologii projektowej, co wykorzystujemy też przy pisaniu innych wniosków. Czy Pana jednostka będzie kontynuować drogę rozwoju przez udział w projektach międzynarodowych? Tak, jak najbardziej, pojawiają się już nowe pomysły i będziemy kontynuowali taką drogę rozwoju naukowego naszego Instytutu. Ważne dla nas jest to, że realizujemy projekty, które mają głębszy sens, a efekty pracy są widzialne i wykorzystywane. Mamy dużą satysfakcję z tego, że robimy cos bardzo ważnego dla Europy. 15

16 Dariusz Dolański dr hab., prof. UZ Mój główny obszar badawczy dotyczy historii kultury, zwłaszcza problematyki XVIII wieku i oświecenia. Badania, które prowadzę, koncentrują się na problemach przemian mentalnościowych w Rzeczypospolitej w XVIII wieku, wyobrażeniach i wiedzy na temat świata zewnętrznego, transferze wiedzy w obszarze historiografii i geografii, kontaktach i relacjach z krajami sąsiednimi. ENGLOBE 16 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii

17 Co sądzi Pan o aktywności Polaków w projektach 7.PR? Wydaje mi się, że stosunkowo niewielu z nas w tych projektach bierze udział. Dlaczego tak jest? Trudno jednoznacznie powiedzieć. Prawdopodobnie kłopot polega na tym, że polscy naukowcy są niewystarczająco elastyczni. Chcieliby, żeby ogłaszano konkursy na projekty, które odpowiadają ich szczegółowym zainteresowaniom. Natomiast o to jest trudno. Łatwiej zaistnieć w świecie programów ramowych, jeżeli wykazuje się postawę zadaniową. Oznacza to uzmysłowienie sobie, że środki finansowe otrzymujemy za wytworzenie określonego rezultatu. Uczestniczy Pan w projekcie europejskim ENGLOBE. Proszę powiedzieć jak to się zaczęło? Już wcześniej brałem udział w projektach międzynarodowych. Zarówno poświęconych współczesności jak i starszym epokom. W przypadku projektu ENGLOBE zostałem zaproszony do konsorcjum projektowego. Wynikało to z wcześniejszej współpracy, którą prowadziłem z uniwersytetem w Poczdamie w ramach projektów studenckich. Widocznie stwierdzono, że na Polakach można polegać i warto kontynuować współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim. Zresztą wśród konsorcjantów ENGLOBE jest cała grupa instytucji, z którymi wcześniej realizowaliśmy wspólny projekt. Konsorcjum zostało skompletowane, wniosek napisany oraz oceniony pozytywnie. I co dalej? Zaczyna się praca. Przede wszystkim koordynator przesyła do każdego z partnerów pieniądze, których wydatkowanie należy rozplanować. Dochodzi także do wielu spotkań. Pierwsze z nich ma charakter trochę bardziej uroczysty. Służyło ono poza planowaniem nadchodzącej pracy też temu, żeby po prostu się poznać zarówno w gronie profesorów, jak i doktorantów. Proszę mi powiedzieć jak projekt ENGLOBE wpisuje się w Pana codzienną pracę? Praca w projekcie to jest normalna praca. Moje koleżanki i koledzy z uczelni widzą mnie trochę rzadziej niż powinni, ponieważ często wyjeżdżam za granicę w związku z projektem. Z mojego punktu widzenia, jako profesora, to nie jest utrudnienie, ale jako dyrektora to jest już pewna uciążliwość. W ramach naszego projektu powstają doktoraty wspólne, a więc każdy z projektowych doktorantów ma co najmniej dwóch promotorów. Wpływa to na naszą dosyć dużą mobilność. Musimy przecież do siebie od czasu do czasu dojechać. Poza tym organizujemy jeszcze szkoły letnie, spotkania seminaryjne i konferencje. Młodzi ludzie biorący udział w projekcie mają także środki na własne wyjazdy naukowe. Czy realizacja projektu przez konsorcjum składające się z instytucji pochodzących z różnych państw nie nastręcza trudności? Nasze konsorcjum nie napotkało trudności, które w znaczący sposób mogłyby wpłynąć na realizację projektu. Oczywiście jest tak, że duża liczba jego uczestników powoduje, że niektóre kwestie trudno skoordynować. Także urzędniczy aspekt projektu ze strony Komisji Europejskiej nie jest uciążliwy. Bardziej skomplikowana sytuacja może mieć miejsce przy zetknięciu z polskimi przepisami. Chwalę sobie, że ze strony mojego uniwersytetu wszędzie spotykam się z daleko idącą pomocą, ale jest pewne wrażenie braku rozwiązań systemowych na naszych uczelniach. Co Pana zdaniem przemawia za tym, że warto starać się o udział w projektach międzynarodowych? Dzięki projektowi ENGLOBE udało nam się zbudować współpracę Uniwersytetu Zielonogórskiego z nowymi partnerami zagranicznymi. Mam tutaj na myśli odpowiednik PAN w Hiszpanii oraz irlandzkie, francuskie i angielskie uczelnie. Wielu naukowców z zagranicy odkrywa dzięki nam, że w Zielonej Górze jest uniwersytet. To jest bardzo duża korzyść promocyjna. Jeżeli chodzi o doktorantów, to nasz projekt jest doskonałym źródłem środków na prowadzenie badań. Dzięki ENGLOBE wydamy także w Zielonej Górze dwie prace zbiorowe w języku angielskim. Udział w projekcie międzynarodowym to jeszcze jedna niezwykle ważna korzyść - doświadczenie interkulturowe. Mogliśmy zatrudnić w Zielonej Górze jedną doktorantkę z Francji. Natomiast nasza doktorantka zatrudniona została w Madrycie. Dla niej to wielka szansa poznania Europy, doskonalenia języka i pozyskania doświadczenia, którego nigdy by nie zdobyła pisząc doktorat tylko i wyłącznie w Polsce. Ponadto jako dyrektor instytutu dzięki projektom uczę się jak należy właściwie kształtować współpracę międzynarodową. 17

18 Ewa Dobrzeniecka Zajmuję się pozyskiwaniem i koordynowaniem projektów europejskich finansowanych z różnych programów: 6 i 7.PR, IEE, EUREKA, Interreg III, Interreg IV, CIP ICT-PSP. B2B LOCO 18 Instytut Logistyki i Magazynowania, Dział Obsługi Rynku

19 Jak Pani ocenia finansowanie Komisji Europejskiej z punktu widzenia jednostek naukowo-badawczych w Polsce? Jest ono kluczowe, niezbędne i konieczne. Finansując badania jedynie ze źródeł krajowych nie moglibyśmy uczestniczyć w wielu ciekawych przedsięwzięciach, a część z nich w ogóle nie byłaby realizowana. Nasz projekt, B2B LOCO, był projektem miękkim, tzw. wspierającym i podczas jego realizacji nie powstał żaden produkt czy technologia, które mogłyby być potem komercjalizowane. To projekt podnoszący świadomość, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, i zachęcający do brania udziału w projektach międzynarodowych finansowanych z programów ramowych UE. W B2B LOCO skupialiśmy się na działaniach dla branży transportowo logistycznej, w której jesteśmy specjalistami. Bez finansowania Komisji Europejskiej nie mielibyśmy szansy na wykonanie tych prac. Czy mimo iż Komisja Europejska nie finansuje w 100% projektów wspierających, nadal opłaca się je realizować? Tak, jak najbardziej. Przy podejmowaniu decyzji o udziale w projekcie kluczowy jest poziom dofinansowania, w tym przypadku do 100%, ale najważniejsza jest tematyka i wykorzystanie rezultatów w przyszłości. Po wielu latach aktywnego udziału w projektach, nasz Instytut ma dużą świadomość wartości tych działań i zauważamy wiele pozytywnych stron uczestnictwa w projektach, nawet jeżeli dofinansowanie wynosi 50%. Jako instytut badawczy mamy możliwość wnioskowania o brakujący wkład własny do MNiSW i korzystamy z tego rozwiązania. Wychodzimy z założenia, że otrzymanie z UE chociaż 50% na finansowanie działań, które i tak byśmy realizowali i musieli w całości opłacić, jest doskonałym rozwiązaniem i daje nam możliwość ciągłego rozwoju. Zatem, jeśli projekt w pełni wpisuje się w nasze cele i plany badawcze, to warto się o niego ubiegać, niezależnie od wysokości dofinansowania. Jak się zarządza konsorcjum z kilkunastoma partnerami z różnych regionów Europy? Zarządzanie projektem to bardzo inspirujące doświadczenie. Wraz z zespołem koordynowałam pracę międzynarodowego konsorcjum składającego się z 16 partnerów, co było poważnym wyzwaniem. Podczas realizacji B2B LOCO przeszliśmy różne przygody, np. jeden partner firma została zlikwidowana i musieliśmy powołać w jej miejsce inny podmiot, u kilku partnerów zmieniły się osoby zarządzające i realizujące zadania. Ponadto, mieliśmy bardzo wymagającego oficera projektu z Komisji Europejskiej, który surowo weryfikował nasze cele i prezentowane rezultaty. Ta współpraca była dla nas ogromnie mobilizująca i dyscyplinująca, co zaowocowało uzyskaniem bardzo dobrych wyników prac. Czy współpraca między partnerami przebiegała sprawnie i udawało się osiągnąć zakładane rezultaty? Staraliśmy się nie dopuszczać do konfliktowych sytuacji. Mieliśmy kilku partnerów, z którymi trudno się współpracowało i nie wykonywali swoich zadań. W takich sytuacjach szczególnie ważna jest umowa konsorcjum, w której zapisuje się sankcje wobec partnerów niewywiązujących się ze swoich obowiązków. W momentach newralgicznych trzeba posłużyć się zapisami umowy, by zmobilizować niektórych uczestników do sprawniejszego działania. Pisząc wniosek, według jakiego klucza najlepiej dobierać partnerów, by nie było problemów w późniejszej realizacji zadań? Przede wszystkim jest to klucz merytoryczny, bazujący na wiedzy i doświadczeniu potencjalnych partnerów. Nie powinno się jednak dobierać partnerów z instytucji zupełnie nieznanych, ponieważ istnieje wówczas ryzyko, że projektem zajmie się osoba bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Oczywiście doświadczenie partnerów pasujące do zadań im przydzielonych jest także bardzo ważne. Ponadto, istotną kwestią jest układ geograficzny przez cały czas musimy mieć świadomość, że rozwiązujemy problem na skalę europejską i wiele państw powinno skorzystać z wyników projektu. W konsorcjach międzynarodowych istotny jest podział pracy. Określenie jasnych zasad oraz szczegółowe opisanie zadań, których realizacji oczekuje się od partnerów na pewno ułatwi pracę koordynatorowi. Dla Instytutu Logistyki i Magazynowania bycie koordynatorem projektu to najlepsza szkoła i praktyka w zdobyciu wiedzy związanej z zarządzaniem międzynarodowym konsorcjum, zarządzaniem zadaniami oraz finansami. Teraz mamy doskonałe doświadczenie, jak prowadzić pracę konsorcjum i jesteśmy sprawdzonym, odpowiedzialnym partnerem dla wszelkich nowych inicjatyw i projektów. Zapraszamy zatem do współpracy! 19

20 Jarosław Maciej Dohnal dr Zajmuję się programami wspierania małej przedsiębiorczości oraz promocją współpracy nauki z gospodarką. ICT Wielkopolska 20 Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent

Anna Pytko. HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014. Prelegent HORYZONT 2020 Ministerstwo Zdrowia 07.05.2014 Program HORYZONT 2020 Prelegent Anna Pytko Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii

Bardziej szczegółowo

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020

www.cru.uni.lodz.pl HORIZON 2020 HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej na badania i innowacje Budżet na lata 2014-2020 to prawie 80 mld

Bardziej szczegółowo

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? MALI I ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCY W PROGRAMIE HORYZONT 2020 REGIONALNY PUNKT KONTAKTOWY PROGRAMÓW BADAWCZYCH UE PRZY UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM CO TO JEST H2020? Największy program Komisji Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( )

Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji ( ) HORIZON 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Horyzont 2020 to: największy w historii unijny program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji - następca 7.PR. Łączny

Bardziej szczegółowo

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020

Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Zasady uczestnictwa w programie Horyzont 2020 Agnieszka, Murzec-Wojnar Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE www.uwm.edu.pl/rpk agnieszka.murzec@uwm.edu.pl Struktura H2020 HORYZONT 2020 Czas

Bardziej szczegółowo

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym

Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Możliwości udziału firm w 7. Programie Ramowym Do udziału w projektach finansowanych w ramach 7. Programu Ramowego zachęca się przede wszystkim przedsiębiorstwa które są zainteresowane nawiązaniem współpracy

Bardziej szczegółowo

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska

Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska Oferta 7. Programu Ramowego UE Nowy program ramowy UE - HORIZON 2020 Portal EURAXESS Renata Downar-Zapolska PODSTAWOWE INFORMACJE O 7. PR UE Program Ramowy (7. PR) jest największym mechanizmem Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej

Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Wrocławskie Centrum Transferu Technologii Politechniki Wrocławskiej Prof. zw. dr hab. inż. Jan Koch Wrocław, 14 grudnia 2011 r. Akt powołania i statut WCTT Centrum powołano 23 marca 1995 r. WCTT jest pierwszym

Bardziej szczegółowo

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację.

2011-04-08. Konsorcjum grupa partnerów wspólnie składająca wniosek i odpowiedzialna za jego realizację. Określenie potrzeb do realizacji projektu Poszukiwanie partnerów do projektu i tworzenie dobrego konsorcjum Nasz pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? (analiza możliwości, terminów, sposobu wykonania

Bardziej szczegółowo

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW

INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW INTERIZON DOBRE PRAKTYKI ROZWOJU KLASTRÓW Marita Koszarek BSR Expertise, Politechnika Gdańska INTERIZON NAJWAŻNIEJSZE FAKTY Branża ICT: informatyka, elektronika, telekomunikacja Interizon dawniej Pomorski

Bardziej szczegółowo

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały

Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie. Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Perspektywy rozwoju nauki w Polsce i na świecie Quo vadis science? Dr n. med. Izabela Młynarczuk-Biały Skąd fundusze na naukę Coraz szczuplejszy budżet w czasach kryzysu Coraz więcej odbiorców finansowanych

Bardziej szczegółowo

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA)

2010-11-25 PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) wiemy, jak połączyć naukę z biznesem PROGRAM WSPIERANIA PROJEKTÓW INNOWACYJNYCH: Międzyuczelniana Sieć Promotorów Przedsiębiorczości Akademickiej (MSPPA) Wielkopolska Platforma Innowacyjna (WPI) Kontekst

Bardziej szczegółowo

Industry 4.0 a Horyzont Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania

Industry 4.0 a Horyzont Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania Industry 4.0 a Horyzont 2020. Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania 1 Industry 4.0 a Horyzont 2020. Perspektywy dla zaawansowanych procesów produkcji i przetwarzania 2 Wrocław,

Bardziej szczegółowo

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań

Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Wewnątrzinstytucjonalne formy wsparcia badań i komercjalizacji wiedzy w jednostkach naukowych - wyniki badań Koncepcja międzyinstytucjonalnego ośrodka wspierania badań Dominika Walec Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Politechnika Śląska 28 luty 2014 rok HORYZONT 2020 nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji Mobilność naukowców Akcje Marie Skłodowska-Curie oraz ERC Renata Downar-Zapolska Regionalny

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm

Horyzont 2020. Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Horyzont 2020 Projekty Marii Skłodowskiej- Curie dla instytucji naukowych i firm Akcje Marii Skłodowskiej-Curie ogólne zasady - Podnoszenie kwalifikacji pracowników nauki na dowolnym etapie kariery - Brak

Bardziej szczegółowo

Jak zostać ekspertem Kom o is i j s i i Eur u op o e p j e sk s i k e i j e?

Jak zostać ekspertem Kom o is i j s i i Eur u op o e p j e sk s i k e i j e? Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej? Ekspert - wsparcie Komisji Europejskiej - ocena wniosków oraz kontrola realizacji projektów, - monitorowanie i ocena działań w zakresie programów ramowych, -

Bardziej szczegółowo

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE

NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE NOWY HORYZONT MYŚLENIA O BIZNESIE Przewodnik dla przedsiębiorców o nowych możliwościach finansowania z programu Instrument dla MŚP w ramach Horyzontu 2020 80 mld euro na innowacje! HORYZONT 2020 to największy

Bardziej szczegółowo

i monitorowaniu polityki i całego programu Review Expert - pomoc w kontroli realizacji

i monitorowaniu polityki i całego programu Review Expert - pomoc w kontroli realizacji Jak zostać ekspertem Komisji Europejskiej? Ekspert - ale jaki? Evaluator Expert - pomoc w ocenie wniosków Monitor Expert - pomoc w ocenie i monitorowaniu polityki i całego programu Review Expert - pomoc

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU

ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA W OBSZARZE NAUKI DO 2020 ROKU maj-czerwiec, 2013 ul. Hoża 20 \ ul. Wspólna 1/3 \ 00-529 Warszawa \ tel. +48 (22) 529 27 18 \ fax +48 (22) 628 09 22 ZAŁOŻENIA POLITYKI PAŃSTWA

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu

Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Program HORYZONT 2020 w dziedzinie transportu Rafał Rowiński, Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce Inwestycje w badania i rozwój są jednym ze sposobów wyjścia z kryzysu gospodarczego. Średni

Bardziej szczegółowo

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw

KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw PROJEKT KIGNET INNOWACJE - izbowy system wsparcia innowacyjności przedsiębiorstw 21 czerwiec 2012r.,Warszawa Wielkopolski Klaster Energii Odnawialnej Polska Izba Gospodarcza Importerów, Eksporterów i Kooperacji

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem

Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem Dobre praktyki w zakresie współpracy między instytucjami naukowymi a otoczeniem dr, Katedra Zarządzania Innowacjami jakub.brdulak@gmail.com WARSZAWA 2013.10.15 Agenda prezentacji Główne wyzwania w polskim

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy

Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Zarządzanie projektami B+R jak to się robi w Polsce? Agnieszka Gryzik Ośrodek Przetwarzania Informacji Instytut Badawczy Tematy badań 1 2 3 Zarządzanie projektami B+R w sektorze nauki Zarządzanie projektami

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH

WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA W UCZELNIACH WYŻSZYCH I OŚRODKACH BADAWCZYCH OFERTA DLA PRZEMYSŁU i nie tylko http://www.uz.zgora.pl Uniwersytet Zielonogórski Uniwersytet Zielonogórski został utworzony 1 września

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r.

Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. Uchwała Nr 28/2013/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów podyplomowych Zarządzanie Logistyką w Przedsiębiorstwie, prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k.

Wsparcie działalności MŚP ze środków UE. Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Wsparcie działalności MŚP ze środków UE Listopad 2014 r. KPMG Tax M.Michna sp. k. Spis treści I. Horyzont 2020 II. COSME III. JEREMIE 1 Horyzont 2020 obszary wsparcia FILAR: Wiodąca pozycja w przemyśle:

Bardziej szczegółowo

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym

rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym Drugiego dnia Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych tj. 22 października 2004 roku, przeprowadzono panel dyskusyjny, którego tematem była rola kół naukowych w badaniach i procesie dydaktycznym. Prowadzącym

Bardziej szczegółowo

Partnerzy w konsorcjum? Anna Łukaszkiewicz- Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska

Partnerzy w konsorcjum? Anna Łukaszkiewicz- Kierat Regionalny Punkt Kontaktowy Politechnika Śląska Jak znaleźć partnera? Serwis Partners Określenie potrzeb do realizacji projektu Pomysł co chcemy robić? Jakie są nasze cele? Rodzaj projektu? Koordynacja czy partnerstwo? Partnerzy w konsorcjum? Anna Łukaszkiewicz-

Bardziej szczegółowo

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce

Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Vouchery dla Przedsiębiorstw i Inicjatyw Klastrowych rozwój współpracy pomiędzy biznesem a nauką w Wielkopolsce Grzegorz Cieśla Konferencja Efektywne zarządzanie własnością intelektualną w innowacyjnej

Bardziej szczegółowo

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze

Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Szukanie wspólnej wartości (korzyści) w klastrze Struktura klastrowa M. Porter - klastry to geograficzne koncentracje wzajemnie powiązanych przedsiębiorstw, wyspecjalizowanych dostawców (w tym dostawców

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ

Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych. Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ Finansowanie innowacyjnych projektów badawczo-rozwojowych ze środków publicznych Katarzyna Ślusarczyk, Project Manager EXEQ O nas 7 lat doświadczenia w programach europejskich i krajowych specjalizacja

Bardziej szczegółowo

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca

Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Międzynarodowy rozwój kariery młodego naukowca Naukowiec w Programie Ramowym Początkujący naukowiec (Early-stage researcher - ESR) - posiada dyplom magistra - nie ma stopnia doktora - ma do 4 lat (full-time

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki

Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki Horyzont 2020, wielkie wyzwanie nie tylko dla Polskiej Nauki XII Sympozjum Krajowej Rady Koordynatorów Projektów Badawczych UE (KRAB) Janusz Hołyst, Politechnika Warszawska, Prezes KRAB 14-15 maja 2015,

Bardziej szczegółowo

IEE w nowej perspektywie finansowej

IEE w nowej perspektywie finansowej IEE w nowej perspektywie finansowej Wieloletnia Perspektywa Finansowa 2014-2020 Propozycje Komisji z 29 czerwca 2011 r. 1. Wzrost ( 491mld) Edukacja, Sport Zjednoczo na Europa Spójność Konkurencyjność

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r.

Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. www.psab.pl Konferencja Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Innowacja Wrocław, 17 października 2012 r. Przemysław Jura Prezes Zarządu Instytutu Nauk Ekonomicznych i Społecznych Koordynator zarządzający

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG)

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (IG) Priorytet 1 - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Działanie1.1. Wsparcie badań naukowych dla budowy gospodarki opartej na wiedzy Identyfikacja kierunków prac B+R mających na celu zdynamizowanie rozwoju

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE

WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE WPROWADZANIE INWESTORÓW POLSKICH NA RYNKI OBCE SEKRETEM BIZNESU JEST WIEDZIEĆ TO, CZEGO NIE WIEDZĄ INNI Arystoteles Onassis SZANOWNI PAŃSTWO, Lubelskie Centrum Consultingu sp. z o. o. powstało w 2009 roku

Bardziej szczegółowo

ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII NOWA OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII NOWA OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU ZESPÓŁ INKUBATORÓW WYSOKICH TECHNOLOGII NOWA OFERTA POZNAŃSKIEGO PARKU NAUKOWO-TECHNOLOGICZNEGO FUNDACJI UNIWERSYTETU IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU W odpowiedzi na zmieniające się otoczenie ekonomiczne

Bardziej szczegółowo

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim

Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Rozwój przedsiębiorczości w województwie śląskim w kontekście CSR Działania GARR S.A. na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w województwie śląskim Katowice, 22.11.2013 r. Główne obszary działalności DOTACJE

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS

Szanowni Państwo, Koordynator Festiwalu BOSS Szanowni Państwo, w imieniu Fundacji Studenckie Forum Business Centre Club zwracamy się do Państwa z ofertą współpracy przy projekcie Festiwal BOSS. Mamy nadzieję, że poniższa oferta będzie dla Państwa

Bardziej szczegółowo

Dział Współpracy i Rozwoju

Dział Współpracy i Rozwoju Dział Współpracy i Rozwoju Akademickie Biuro Karier Biuro Współpracy i Transferu Technologii Biuro Zarządzania Projektami Zakres BZP Zarządz. trwałością - koordynacja Projekty kluczowe Analiza możliwości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport Dzień informacyjny konkursów 2015 w wyzwaniu Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020 Transport drogowy Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Transport Prelegent: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

WiComm dla innowacyjnego Pomorza

WiComm dla innowacyjnego Pomorza Centrum Doskonałości WiComm WiComm dla innowacyjnego Pomorza Michał Mrozowski wicomm@wicomm.pl Centrum Doskonałości WiComm Inżynieria Systemów Komunikacji Bezprzewodowej Politechnika Gdańska Ul. Narutowicza

Bardziej szczegółowo

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o.

Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Bartosz Królczyk Specjalista ds. Promocji i Edukacji/Specjalista ds. Projektów Wielkopolska Agencja Zarządzania Energią Sp. z o.o. Agenda spotkania Początek spotkania: 10:00 1. Przedstawienie założeń projektu

Bardziej szczegółowo

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP

Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP 2010 Aneta Wilmańska Zastępca Prezesa PARP Obecne i nowe usługi polskiego systemu wsparcia MŚP Wsparcie dla innowacyjnych przedsiębiorstw nowe perspektywy Warszawa, 26 maja 2010 r. PARP na rzecz rozwoju

Bardziej szczegółowo

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania

-ogólna charakterystyka i zasady finansowania Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie Projekty partnerskie Leonardo da Vinci -ogólna charakterystyka i zasady finansowania Projekty partnerskie LdV (1)

Bardziej szczegółowo

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu

Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Korzyści z udziału w 7. Programie Ramowym UE - - współpraca nauki i przemysłu Plan Rozwój innowacyjności 7. Program Ramowy UE struktura i projekty Platformy Technologiczne Zasady Uczestnictwa Finansowanie

Bardziej szczegółowo

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach

Programy unijne. realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach Programy unijne realizowane w Liceum Ogólnokształcącym im. Bolesława Chrobrego w Gryficach W roku szkolnym 2011/2012 w naszej szkole są realizujemy programy: Newton też był uczniem Kompetencje kluczowe

Bardziej szczegółowo

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw

Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Warszawa, 25 października 2014 Oferta Horyzontu 2020 dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw Prelegent: Katarzyna Walczyk-Matuszyk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy Ramowe Unii Europejskiej

Wspomaganie innowacyjności przedsiębiorstw przez Programy Ramowe Unii Europejskiej Aleksander Bąkowski, Krajowy Punkt Kontaktowy 6. Programu Ramowego Unii Europejskiej, koordynator programu Horyzontalne działania z udziałem MŚP oraz programu Badania i Innowacje Wspomaganie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe

www.erasmusplus.org.pl Erasmus+ Szkolnictwo wyższe Szkolnictwo wyższe Mobilność edukacyjna (KA 1) Mobilność edukacyjna (KA 1) Akcja 1 Wyjazdy studentów na zagraniczne studia i praktyki Akcja 1 Wyjazdy pracowników uczelni i specjalistów z przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 twoja szansa na rozwój

Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 twoja szansa na rozwój Uniwersytet Gdański, Wydział Chemii 20.04.2015 r Działania Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 twoja szansa na rozwój Renata Downar-Zapolska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO

PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO PROGRAM ROZWOJU PÓŁNOCNO-WSCHODNIEGO KLASTRA EKOENERGETYCZNEGO Cel kierunkowy Wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii oraz podniesienie konkurencyjności przedsiębiorstw branży odnawialnych źródeł

Bardziej szczegółowo

Bioinformatics for Science. Tomasz Puton

Bioinformatics for Science. Tomasz Puton Tomasz Puton O firmie VitaInSilica to pierwszy w Polsce projekt skupiający specjalistów z bioinformatyki, biologii molekularnej i biotechnologii. Innowacyjne przedsięwzięcie rozwijane przez pracowników

Bardziej szczegółowo

Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego

Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Współpraca Biznes NGO: stan wiedzy, dotychczasowe doświadczenia, postawy i oczekiwania Milena Rokiczan Centrum Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Plan prezentacji Plan prezentacji O czym będzie mowa? 1. Informacje

Bardziej szczegółowo

Transfer technologii z uczelni do przemysłu

Transfer technologii z uczelni do przemysłu Transfer technologii z uczelni do przemysłu Olaf Gajl Podsekretarz Stanu w MNiSW Krzysztof J. Kurzydłowski Podsekretarz Stanu w MNiSW Innowacyjna pozycja Polski (European Innovation Scoreboard 2006) 2005

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Pomysł na przyszłość. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Pomysł na przyszłość Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Studia a rynek pracy W 2011 roku kształciło się ponad 1 800 tys. studentów, Dyplom wyższej

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce

Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji. Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Horyzont 2020 program ramowy na rzecz badań naukowych i innowacji Rafał Rowiński Komisja Europejska Przedstawicielstwo w Polsce Kluczowe zagadnienia Główne cele i założenia polityki badań naukowych i innowacji

Bardziej szczegółowo

Kierowanie zespołem naukowym

Kierowanie zespołem naukowym Kierowanie zespołem naukowym Wojciech Cellary Katedra Technologii Informacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu Mansfelda 4, 60-854 Poznań cellary@kti.ue.poznan.pl www.kti.ue.poznan.pl (c) W. Cellary

Bardziej szczegółowo

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020

Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Marie Skłodowska-Curie Akcje Marii Skłodowskiej-Curie w programie HORYZONT 2020 Program Ramowy na lata 2014-2020 nosi nazwę Horizon 2020 The EU Framwork Programme for Research and Innovation (polski odpowiednik:

Bardziej szczegółowo

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE

MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE MANAGER CSR MODUŁY WARSZTATOWE WARSZTAT C- A IDEA SPOŁECZNEJ ODPOWIEDZIALNOŚCI BIZNESU. PODSTAWY CSR. Skąd się wziął CSR? Historia społecznej odpowiedzialności biznesu. Koncepcja zrównoważonego rozwoju.

Bardziej szczegółowo

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI

PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU PIERWSZE DOŚWIADCZENIA Z POZYSKIWANIA I REALIZACJI PROJEKTÓW W H2020 ORAZ RÓŻNICE WZGLĘDEM 7PR Agnieszka Kowalska Senior Project Manager Dyrektor

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Andrzej Kaleta

Program wyborczy Andrzej Kaleta Program wyborczy Andrzej Kaleta Podjąłem decyzję kandydowania w wyborach na stanowisko Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Dlaczego kandyduję? 1) Nasza Uczelnia staje wobec poważnych wyzwań

Bardziej szczegółowo

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych

Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Bądź Spin Off em lub Spin Out em Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Akademia Wspierania Innowacji Województwa Lubuskiego Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych Dr inż. Justyna Patalas-Maliszewska Dr hab. inż. Sławomir Kłos Fundacja Rozwoju Inicjatyw Gospodarczych MISJA

Bardziej szczegółowo

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of

Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i. wielu poświęceniom otrzymujecie dziś dyplom Master of Przemówienie Ambasadora Stephena D. Mulla Ceremonia wręczenia dyplomów WIEMBA Uniwersytet Warszawski 29 czerwca 2013r. Gratuluję wszystkim absolwentom! Dzięki wytężonej pracy i wielu poświęceniom otrzymujecie

Bardziej szczegółowo

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

Adam Głuszuk. Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Horyzont 2020 Ministerstwo Zdrowia, 7 maja 2014 MSCA dla budowy kapitału intelektualnego w polskich instytucjach Adam Głuszuk Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE w Instytucie Podstawowych

Bardziej szczegółowo

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013

Erasmus+ Erasmus+ Szkolnictwo wyższe 2014-2020. Erasmus 2007-2013 Szkolnictwo wyższe Erasmus+ program Komisji Europejskiej, który zastąpił między innymi wcześniejsze programy sektorowe Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu. Erasmus 2007-2013 Erasmus+ Szkolnictwo

Bardziej szczegółowo

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej.

Przekazanie Państwu specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania, marketingu, finansów, rozwoju zasobów ludzkich oraz współpracy międzynarodowej. Szanowni Państwo, Mamy zaszczyt zaprosić do wzięcia udziału w projekcie organizowanym na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości POWIĄZANIA KOOPERACYJNE POLSKICH PRZEDSIĘBIORSTW, skierowanym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie INFORMATYKA Zapotrzebowanie na informatyków rośnie szybciej niż liczba absolwentów IT jest jedną z najszybciej rozwijających się branż w Polsce. Perspektywy

Bardziej szczegółowo

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców]

1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] 1. Co mogą robić uczelnie, by zwiększać liczbę miejsc na praktykach wysokiej jakości dla swoich studentów? [pytanie do pracodawców] Obligatoryjny udział pracodawców na etapie przygotowania programów studiów

Bardziej szczegółowo

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm

IDEA KLASTRA. M. E. Porter The Competitive Advantage of Nations 1990. Geograficzna koncentracja firm TRZYśYŁOWY ŁAŃCUCH WARTOŚCI IDEA KLASTRA Klastry przemysłowe to geograficzna koncentracja konkurencyjnych firm powiązanych w sieć [ ] przedsiębiorstw, dostawców, usług, instytucji akademickich oraz producentów.

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP

Horyzont 2020. W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP Horyzont 2020 Warszawa, 16 Grudnia 2013 r. " European Union, 2013 Horyzont 2020 Program Ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji (2014-2020) Informacje o programie Prelegenci: Joanna Niedziałek Krajowy

Bardziej szczegółowo

Janusz A. Marszalec Jak zostać przedsiębiorcą Zbuduj własną firmę i odnieś sukces!

Janusz A. Marszalec Jak zostać przedsiębiorcą Zbuduj własną firmę i odnieś sukces! Janusz A. Marszalec Jak zostać przedsiębiorcą Zbuduj własną firmę i odnieś sukces! Obecnym i przyszłym przedsiębiorcom, którzy codziennie walczą o lepszy byt dla siebie i rodziny, i o lepszy świat. W książce

Bardziej szczegółowo

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego

Program Doskonalenia Nauczycieli Akademickich Uniwersytetu Warszawskiego NOWOCZESNY UNIWERSYTET - kompleksowy program wsparcia dla doktorantów i kadry dydaktycznej Uniwersytetu Warszawskiego Uniwersytet Otwarty Uniwersytetu Warszawskiego Mały Dziedziniec Kampusu Centralnego,

Bardziej szczegółowo

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea

2010-11-25. Plan prezentacji. Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM. Idea. Idea Plan prezentacji Model wspierania przedsiębiorczości technologicznej na przykładzie InQbatora PPNT FUAM Anna Tórz Oferta InQbatora Preinkubacja Inkubacja Infrastruktura Promocja Pieniądze Kontakty Skąd

Bardziej szczegółowo

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka

Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka Dzień informacyjny konkursów 2015 w wyzwaniu Smart, green and integrated transport w programie Horyzont 2020 Transport lotniczy Polskie uczestnictwo w PR (6. PR, 7. PR i H2020) Aeronautyka Prelegent: Zbigniew

Bardziej szczegółowo

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje:

Comenius. Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Comenius Program Comenius, jako część programu Uczenie się przez całe życie, realizuje następujące akcje: Dwustronne Partnerskie Projekty Szkół Wielostronne Partnerskie Projekty Szkół Partnerskie Projekty

Bardziej szczegółowo

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych

Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Katarzyna Mucha Dział Obsługi Badań Naukowych i Projektów Unijnych Na realizacje projektów do Polski w latach 2014-2020 z budżetu Unii Europejskiej trafić ma 82,5 mld euro Kwota zostanie podzielona odpowiednio:

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA. PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI

AKADEMIA DLA MŁODYCH PRZEWODNIK TRENERA.  PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI PRACA ŻYCIE UMIEJĘTNOŚCI www.akademiadlamlodych.pl PODRĘCZNIK WPROWADZENIE Akademia dla Młodych to nowa inicjatywa mająca na celu wspieranie ludzi młodych w rozwijaniu umiejętności niezbędnych w ich miejscu

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP

Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Warszawa, 21 kwietnia 2015 Działania Marii Skłodowskiej-Curie dla MŚP Anna Wiśniewska W niniejszej prezentacji wykorzystano materiały udostępnione m.in. przez KE i/lub Ministerstwa oraz Agendy RP 1 Działania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info

PROGRAM AMBASADORSKI. biznesth228.info PROGRAM AMBASADORSKI biznesth228.info O PROGRAMIE Program Ambasadorski Grupy Trinity stanowi nowatorską propozycję nawiązania relacji naszej Firmy ze środowiskiem akademickim. Nie oczekujemy od Was pomocy

Bardziej szczegółowo

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał

Inventree.pl. Pomysł Wiedza - Kapitał Inventree.pl Pomysł Wiedza - Kapitał Pomysł Wiedza Kapitał Inventree to: miejsce spotkań ludzi kreatywnych szansa na wykorzystanie wiedzy i umiejętności w celu stworzenia dobrze prosperującego biznesu

Bardziej szczegółowo