Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim"

Transkrypt

1 Europejskie projekty badawcze w województwach wielkopolskim i lubuskim 1

2 Nauka, Kariera, Biznes ISBN Wydawca: Fundacja Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu ul. Rubież 46, Poznań Wywiady, koncepcja i redakcja: Joanna Bosiacka Kniat Paweł Kaczmarek Ewa Kocińska Izabela Stelmaszewska Patyk Zdjęcia: Michał Kalet Photography Projekt graficzny, skład i druk: Agencja Reklamowa Quiet Axis

3 Spis treści Słowo od wydawcy 7. Program Ramowy Horyzont Historie sukcesów prof. dr hab. Janusz Olejnik / GHGEUROPE Marcin Konopczyński / PORPARDET prof. dr hab. med. Anna Latos-Bieleńska / EUROmediCAT prof. dr hab. Edwin Wnuk / CLEANSPACE dr hab., prof. UZ Dariusz Dolański / ENGLOBE Ewa Dobrzeniecka / B2B LOCO dr Jarosław Maciej Dohnal / ICT Wielkopolska prof. dr hab. Bogdan Bułka / NanoCTM dr hab., prof. UAM Izabela Makałowska / EVOLGEN dr Włodzimierz Dymarski / FESSUD dr hab. inż., prof. PP Hanna Bogucka / NEWCOM#, ACROPOLIS, COGEU Jakub Jackowski / KVOUCHER dr inż. Piotr Szczechowiak / CARMESH Joanna Żak / ClearWaterPMPC dr inż. Raúl Antonio Palma de León / Wf4Ever Ewa Kocińska / MaPEeR SME Informacje o RPK Informacje o PPNT Publikacja sfinansowana ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 3

4 Szanowni Państwo, Odkrycia naukowe, ciesząc się największą estymą i prestiżem społecznym, tworzą nową wiedzę wchodzącą do obiegu międzynarodowego na zasadach niekomercyjnych. Jednakże bezpośrednią rolę we wzroście gospodarczym kraju odgrywają prace rozwojowe oparte na zasobach już istniejącej wiedzy naukowej, a także innowacje (czyli upowszechnianie tej wiedzy) w sferze nauki, techniki i przemysłu. Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza najstarszy w Polsce, stworzył unikalne warunki dla współdziałania świata nauki z gospodarką. Działy takie jak Centrum Wspierania Innowacji, a następnie InQbator, przygotowały w ostatnim dziesięcioleciu kompleksową ofertę wspierania zarówno przedsiębiorczości wśród studentów i mieszkańców, jak i wspomagania przedsiębiorstw tych ulokowanych w Parku oraz w całej Wielkopolsce. Inkubator Technologii Chemicznych dysponuje infrastrukturą do prowadzenia procesów technologicznych w skali wielkolaboratoryjnej i ćwierć-technicznej. Posiada aparaturę pozwalającą na wykonywanie większości podstawowych i specjalistycznych badań fizykochemicznych. Otwarty w tym roku Zespół Inkubatorów Wysokich Technologii udostępnia firmom na preferencyjnych warunkach zaprojektowane od podstaw, profesjonalne i wyposażone powierzchnie laboratoryjne i biurowe z bogatą infrastrukturą techniczną i zaawansowanym zapleczem IT, umieszczone w prężnie działającym otoczeniu naukowym, biznesowym i eksperckim. Od 1996 roku PPNT jako członek International Association of Science Parks uczestniczy w wielu inicjatywach i projektach europejskich. Dzięki nim na bieżąco świadczy usługi związane z transferem technologii, dostarcza informacji i pomocy związanej z uczestnictwem w europejskich programach badawczych, prowadzi inicjatywy promujące przedsiębiorczość akademicką oraz rozwój regionalnej polityki innowacyjnej. Jednakże istotą kompleksowego modelu transferu wiedzy, wygenerowanego i realizowanego w Poznaniu jest zbudowanie efektywnej relacji invention (w uczelniach i instytutach badawczych) innovation (w Poznańskim Parku Naukowo-Technologicznym Fundacji UAM) poprzez wytworzenie wszystkich elementów niezbędnych dla efektywnego transferu wiedzy, w szczególności polskich osiągnięć naukowo-technologicznych, do praktyki gospodarczej. Podstawą tego modelu jest utworzenie w Poznaniu Wielkopolskiego Centrum Zaawansowanych Technologii konsorcjum 5 poznańskich uczelni publicznych, 4 instytutów PAN i 1 instytutu badawczego oraz Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM, które swoją działalność operacyjną rozpoczyna 1 stycznia 2014 r. jako wyodrębniony podmiot Europejskie Centrum Zaawansowanych Technologii. Misją tego multidyscyplinarnego ośrodka o wysokiej randze międzynarodowej, grupującego najlepszych specjalistów z nauk ścisłych, przyrodniczych i technicznych jest koncentracja na nowych materiałach i biomateriałach o wielostronnych zastosowaniach poprzez realizację dużych projektów badawczo-rozwojowych w ramach platform technologicznych, Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, a przede wszystkim nowego europejskiego programu ramowego Horyzont Wierzymy, że Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM będzie efektywnym, ostatnim ogniwem w realizacji poznańskiego modelu transferu wiedzy. Prof. dr hab. Bogdan Marciniec Prezes Zarządu Fundacji UAM Dyrektor Poznańskiego Parku Naukowo-Technologicznego Fundacji UAM 4 fot. Bartosz Makowski

5 Szanowni Państwo, 7. Program Ramowy Badań i Rozwoju Technologicznego UE dobiegł końca. W styczniu 2014 r. rozpoczyna się jego następca Program Ramowy Badań i Innowacji UE Horyzont To dobry moment na wstępne podsumowanie udziału w 7.PR. Na końcowe dane przyjdzie nam jeszcze poczekać, ale według oficjalnych informacji z Komisji Europejskiej z listopada 2013 r. 1 mamy w naszym regionie (obejmującym województwa wielkopolskie i lubuskie) 236 uczestników projektów. Zdecydowaną większość stanowią jednostki naukowe i firmy z Poznania i Wielkopolski. W ogólnopolskich statystykach zajmujemy trzecie miejsce. Więcej sukcesów w tym zakresie odnotowują tylko zespoły z Warszawy i Krakowa. W 7.PR do tej pory wzięło udział 2025 podmiotów z Polski, a 224 projekty były koordynowane przez polskie jednostki. Oddajemy w Państwa ręce broszurę z szesnastoma przykładami pokazującymi, że sukces na arenie międzynarodowej jest możliwy. Naukowcy, przedsiębiorcy, urzędnicy i konsultanci z różnych instytucji województw wielkopolskiego i lubuskiego aktywnie korzystają z szans, jakie dał im 7.PR. Instytuty badawcze, uniwersytety, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inne jednostki z naszego regionu uczestniczą w projektach nie tylko jako partnerzy w międzynarodowych konsorcjach, ale z powodzeniem biorą na siebie odpowiedzialność związaną z koordynacją prac tych zespołów. Mam nadzieję, że lektura historii opowiedzianych nam przez uczestników projektów zachęci Państwa do spróbowania swoich sił w programie Horyzont Niech ich doświadczenia staną się inspiracją do działania. Wystarczy mieć ciekawy pomysł, zgrany zespół, kilka dobrych kontaktów zagranicznych i można zaczynać swoją przygodę z projektami badawczymi na arenie międzynarodowej. A odpowiedź na pytanie czy warto? znajdą Państwo na kolejnych stronach broszury! Ewa Kocińska Regionalny Punkt Kontaktowy Programów Ramowych UE Poznański Park Naukowo-Technologiczny Fundacji UAM 1 Źródło: Opracowanie KPK na postawie bazy E-CORDA (wydanie 15.0) dane po 467 konkursach 7.PR 5

6 7. Program Ramowy Badań, Rozwoju Technologicznego i Wdrożeń 7. Program Ramowy UE (7.PR) był głównym mechanizmem finansującym badania naukowe i rozwój technologiczny w Europie przewidzianym na lata Jego budżet to 50,5 mld euro. Cele programu obejmowały: - podniesienie poziomu zatrudnienia i konkurencyjności UE, - wspieranie współpracy ponadnarodowej w Europie, - zwiększenie doskonałości europejskich badań naukowych w pionierskich dziedzinach wiedzy, - wzmacnianie potencjału ludzkiego w zakresie badań i technologii, - budowę dialogu między nauką a społeczeństwem, - rozpowszechnianie wiedzy uzyskanej w wyniku działalności badawczej finansowanej ze środków publicznych. Programy szczegółowe 7.PR: Pomysły realizacja pionierskich projektów inicjowanych przez naukowców, przyczyniających się do osiągnięcia najwyższego poziomu doskonałości europejskich badań naukowych, wykraczających poza granice dzisiejszej wiedzy. Współpraca projekty międzynarodowej współpracy naukowo-badawczej, zarówno w obrębie Unii Europejskiej, jak i poza jej granicami, w ramach dziesięciu obszarów tematycznych. Ludzie wsparcie mobilności naukowców, zdobywania nowych umiejętności i rozwijania kariery dzięki projektom stypendialnym i szkoleniowym Marie Curie. Możliwości wzmocnienie europejskiego potencjału w zakresie badań i innowacji poprzez: infrastruktury badawcze, regiony wiedzy, rozwój centrów doskonałości, badania na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw oraz współpracę z krajami pozaeuropejskimi. 6

7 Program Ramowy w zakresie Badań Naukowych i Innowacji Horyzont 2020 Horyzont 2020 jest pierwszą inicjatywą (na lata ) skupiającą w jednym programie wszystkie unijne środki finansowania badań naukowych i innowacji. Dotyczy on przede wszystkim przekształcania odkryć naukowych w innowacyjne produkty i usługi, które otworzą nowe możliwości dla przedsiębiorstw i poprawią jakość życia. Jednocześnie w programie znacząco ograniczono formalności, upraszczając przepisy i procedury, aby zachęcić do udziału większą liczbę wybitnych naukowców i innowacyjnych przedsiębiorstw. Budżet programu wynosi ponad 77 mld euro. Struktura programu Horyzont 2020: Doskonałość w nauce - wsparcie najbardziej utalentowanych naukowców prowadzących badania pionierskie dzięki grantom Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych (ERC), - finansowanie badań w celu znalezienia nowych i obiecujących obszarów technologii i innowacji, - zapewnienie naukowcom możliwości rozwoju kariery zawodowej poprzez stypendia Marii Skłodowskiej-Curie, - wzmocnienie infrastruktury badawczej (w tym e-infrastruktury) dostępnej dla wszystkich naukowców z Europy i spoza niej. Wiodąca pozycja w przemyśle - przywództwo w kluczowych technologiach przemysłowych: ICT, mikro- i nanoelektronika, fotonika, nanotechnologie, biotechnologia, zaawansowane materiały i zaawansowane technologie produkcji i przetwarzania, technologie kosmiczne, - dostęp do kapitału wysokiego ryzyka, - zapewnienie wsparcia dla rozwoju innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach w całej UE. Wyzwania społeczne Wdrożenie nowych technologii w codzienne życie obywateli UE tak, aby przyniosły im bezpośrednie korzyści w następujących kategoriach: - zdrowie, zmiany demograficzne, dobrostan, - bezpieczeństwo żywności, zrównoważone rolnictwo i leśnictwo, gospodarka morska, wody śródlądowe i biogospodarka, - bezpieczna, czysta i wydajna energia, - inteligentny, zielony i zintegrowany transport, - działania na rzecz klimatu, środowisko, efektywne wykorzystanie zasobów i surowców, - Europa w zmieniającym się świecie; integrujące, innowacyjne i refleksyjne społeczeństwa, - bezpieczne społeczeństwa ochrona wolności i bezpieczeństwa Europy oraz jej obywateli. 7

8 Janusz Olejnik prof. dr hab. Zajmuję się monitorowaniem strumieni gazów szklarniowych nad różnymi ekosystemami w kontekście globalnych zmian klimatu. GHGEUROPE 8 Uniwersytet Przyrodniczy, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska, Katedra Meteorologii

9 Jak zaczęła się Pana przygoda z programami ramowymi? Pod koniec lat 90-tych byłem na stypendium Humboldta pod Berlinem. Zespół, z którym pracowałem już uczestniczył w tych programach. Zacząłem więc szukać możliwości. W 2003 r. pojechałem na międzynarodową konferencję do Warszawy pod hasłem: wejście Polski do Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Właśnie tam była możliwość spotkania się z potencjalnymi partnerami dużych grantów. Umówiłem się na rozmowę z przedstawicielką Instytutu Maxa Plancka, przygotowałem prezentację potencjału jednostki. Odpowiedzieliśmy pozytywnie na jej propozycję dołączenia do już funkcjonującego konsorcjum realizującego wielopartnerski projekt zintegrowany z 6.PR: CARBOEUROPE. Powstała dzięki temu pierwsza w Polsce stacja ciągłego monitoringu wymiany gazów szklarniowych i to otworzyło nam kolejne możliwości współpracy międzynarodowej. Jak z dzisiejszej perspektywy ocenia Pan udział w pierwszych projektach? W latach nieco łatwiej można było zdobyć projekt, bo dla krajów kandydujących do UE było więcej możliwości. Konkurencja rośnie z każdym kolejnym programem, rzadko już dzieje się tak, że partner z Polski jest dołączany do konsorcjum tylko dlatego, że pochodzi z regionu mniej reprezentowanego w programach badawczych UE. Dzięki projektom czujemy, że jesteśmy w samym środku badań europejskich. Często dzwonią do nas partnerzy z zaproszeniami do kolejnych projektów. Owocem tej współpracy był nasz udział w 7 grantach UE w ostatnich 10 latach. Koordynował Pan również międzynarodowy projekt jak do tego doszło? Decyzja, że spróbujemy szans jako koordynator pojawiła się pod koniec pierwszego projektu. Zespół był już rozbudowany i świetnie działał, więc trzeba było szukać dalszego finansowania naszej pracy. Zrobiliśmy tzw. burzę mózgów i znaleźliśmy projekt szkoleniowobadawczy transfer wiedzy w 6.PR, który idealnie pasował do naszych planów. Partnerów mieliśmy z Finlandii i z Niemiec. Projekt wzbudził bardzo pozytywne reakcje, zrobiliśmy nawet program telewizyjny w ogólnoświatowej stacji telewizyjnej Euronews w cyklu FUTURIS, na temat badań nad zmianami klimatu. To była naprawdę szeroka promocja potencjału jednostki, a także Uniwersytetu Przyrodniczego oraz Poznania. A skąd pomysł na projekt w 7.PR? Pomysł na GHGEUROPE narodził się w czasie konferencji klimatycznej w Poznaniu w 2008 r. Naukowcy z Niemiec mieli wstępną koncepcję, my dołożyliśmy swoje propozycje. Projekt jest bardzo ambitny, ale współpraca układa się bardzo dobrze. Jej wynikiem jest nasz udział w nowym projekcie dotyczącym gazów szklarniowych INGOS (http://www.ingos-infrastructure.eu), koordynowanym przez naukowców z Holandii. W realizacji grantów pomaga mi udział w akcjach COST. Jestem przedstawicielem Polski w trzech z nich moi doktoranci często wyjeżdżają na krótkie misje naukowe i prowadzą badania w ośrodkach partnerskich. W ostatnich 2 latach dostaliśmy ponad 10 takich stypendiów. Poza tym, naukowcy z zagranicy bardzo często odwiedzają naszą Katedrę. Jakie są korzyści z udziału w projektach? Niewątpliwie korzyścią jest to, że mam cały czas od 6 do 10 doktorantów, wiele konferencji, wyjazdów i dobre publikacje. Gdybym jednak miał podsumować efekt wszystkich tych grantów, które realizowałem z zespołem, to przyczyniły się one do udziału Polski w Zintegrowanym Systemie Obserwacji Węgla (Integrated Carbon Observation System - ICOS), znajdującym się na mapie drogowej Europejskiego Forum Strategicznego ds. Infrastruktur Badawczych (ESFRI). Projekt ten pochłonie olbrzymie środki, a finansowanie będzie pochodzić ze środków krajowych. UE dofinansowuje jedynie fazę przygotowawczą. Zostałem mianowany przez Ministra Ochrony Środowiska na łącznika między Polską a UE w tej infrastrukturze. Następnie pojawiła się inicjatywa Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dotycząca Polskiej Mapy Drogowej Infrastruktury Badawczej. Wystartowałem w tym konkursie i system trafił na tę mapę jako polski wkład w projekt międzynarodowy z mapy drogowej ESFRI w dziedzinie nauk o Ziemi. Mamy szansę na 100 milionów złotych na grant trwający aż do 2030 roku. To jest pewne zwieńczenie dotychczasowych wysiłków i rezultatów naszej pracy. Co poradziłby Pan tym, którzy dopiero zaczynają przygodę z grantami? Najważniejsze jest dla mnie inwestowanie w ludzi młodych. Mój zespół naukowy składa się z czterech adiunktów oraz, dzięki pomocy władz Uczelni, sporej grupy doktorantów. Moja rola ogranicza się do filtrowania aktywności tych młodych naukowców, podsuwania im pomysłów oraz pomocy w ich realizacji reszta dzieje się prawie sama. Jednak bardzo istotne jest to, czy szef motywuje do aktywności międzynarodowej. Na start, na nawiązanie pierwszych kontaktów międzynarodowych najlepsze są akcje COST. Nie wyobrażam sobie pracy naukowej bez grantów. Duże zadanie ma tu do odegrania Regionalny Punkt Kontaktowy, którego rolą jest motywowanie i informowanie o możliwościach, ale najpierw jednak trzeba po prostu chcieć! 9

10 Marcin Konopczyński Jestem ekonomistą, magistrem zarządzania i marketingu UAM w Poznaniu. Ukończyłem również studia podyplomowe Executive MBA w WSB Poznań oraz HSE Helsinki. Zarządzam grupą przedsiębiorstw działających w obszarze projektowym i usługowym. PORPARDET 10 AM Trans Progres Sp. z o.o.

11 Dość trudno jest przekonać małego przedsiębiorcę do wzięcia udziału w projekcie badawczym. W jaki sposób Pańska firma została zaangażowana w projekt tego typu? Na długo przed zamknięciem konkursu skontaktował się z nami koordynator z pomysłem, aby spróbować opracować koncepcję urządzenia, które wsparłoby działania związane z usuwaniem azbestu. Takiego rozwiązania nie było na rynku, więc to był temat, którym warto byłoby się zająć. Koordynator składał wniosek trzy razy, zanim udało nam się zdobyć dofinansowanie. Działania, które chciała finansować Komisja Europejska były dedykowane stricte badaniom na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. Czyli coś w sam raz dla firmy takiej jak moja. Czy firma miała opublikowany swój profil w tzw. bazach partnerów na stronach Komisji Europejskiej czy innych portalach? Nie mieliśmy żadnego profilu. Koordynator potrzebował do projektu kraju ze wschodniej części Europy. Przeszukiwał różne źródła internetowe i po słowach kluczowych trafił na nas. Nie wiedziałem wówczas nic o programach ramowych. Jedynie tyle, że można ubiegać się o dofinansowanie działań. Jednak zawsze myślałem, że to nie dla nas, że Komisja Europejska to za wysokie progi dla małego przedsiębiorcy. Kiedy projekt się rozpoczął i pojechaliśmy na pierwsze spotkanie pomyślałem, że nie damy rady. A jednak potoczyło się inaczej? Tak, okazało się, że bardzo dobrze, iż znaleźliśmy się w takim projekcie i robimy ważną rzecz na skalę europejską. Dzięki projektowi wyszliśmy ze stereotypowego myślenia i pracy z dnia na dzień. Pojechaliśmy na spotkanie, na którym rozmawialiśmy o rozwiązaniu, które będzie dopiero tworzone i już na tym etapie myśleliśmy, kto i w jaki sposób będzie z tego korzystał, jakie są potrzeby potencjalnych klientów i użytkowników końcowych. To nas nauczyło planowania perspektywicznego - zupełnie zmieniliśmy naszą mentalność i podejście do badań. To niektóre z korzyści z udziału. A jakie jeszcze się pojawiły? Starałem się, by przez projekt przeszli wszyscy nasi pracownicy, którzy mogli komunikować się w ramach konsorcjum po angielsku. Na spotkania zawsze jechał ze mną ktoś inny, by zobaczyć jak wygląda praca przy projekcie, jak prowadzone są rozmowy. Ci pracownicy zdobywali doskonałe doświadczenie. Ponadto firma zyskała wizerunkowo. Staliśmy się widzialni na arenie międzynarodowej. Dzięki projektowi mamy prototyp, który rozwijamy. Uważam, że lepiej być w grze i grać, niż patrzeć na nią z boku. Po projekcie firma dalej intensywnie poszukuje możliwości zaistnienia w kolejnych inicjatywach. W jaki sposób w projekcie rozwiązano kwestie finansowe oraz praw własności intelektualnej? To są sprawy, które trzeba ustalić na samym początku, już na etapie pisania wniosku. Zawsze istnieje ryzyko, że coś się nie powiedzie. Ale można stwierdzić, że nawet jeżeli projekt okaże się nieudany, to i tak nie przyniesie porażki finansowej. Otrzymaliśmy 75% dofinansowania z Komisji Europejskiej. Brakujące 25% to był udział osobowy i sprzęt, który udostępniliśmy dla projektu. Nie musieliśmy wnosić wkładu w gotówce. Jeżeli chodzi o prawa własności intelektualnej, w tych typach projektów Komisja Europejska kładzie duży nacisk na to, by właśnie małe i średnie przedsiębiorstwa miały prawa własności do wytworzonych produktów czy rozwiązań. Firmy mogą tylko zyskać na realizacji projektu w konsorcjum międzynarodowym. Co by Pan poradził firmom z Polski by aktywniej uczestniczyły w pozyskiwaniu funduszy z programów ramowych? Nasza firma ma już pewne doświadczenie i z tej perspektywy jest łatwiej. Zarówno ci doświadczeni, jak i nowi uczestnicy powinni zacząć od wpisania się do bazy partnerów Komisji Europejskiej Partners Service. W bazie opublikowane są profile instytucji chętnych do współpracy w projektach międzynarodowych. Trzeba pamiętać, że w dobrym konsorcjum muszą być uwzględnione różne czynniki, zarówno te merytoryczne, jak i polityczne, czy geograficzne. Potencjalnie jest duża szansa, że koordynatorowi może zabraknąć do konsorcjum ogniwa wschodnioeuropejskiego. Wtedy przeglądając bazę Partners Service mogą trafić na naszą jednostkę. Pojawienie się firmy w bazie to pierwszy krok w otwarciu się na współpracę międzynarodową w projektach badawczych, do czego szczególnie zachęcamy. 11

12 Anna Latos- Bieleńska prof. dr hab. med. Zajmuję się epidemiologią i etiologią wrodzonych wad rozwojowych oraz podłożem molekularnym wybranych chorób rzadkich. EUROmediCAT 12 Uniwersytet Medyczny im. K. Marcinkowskiego w Poznaniu, Katedra i Zakład Genetyki Medycznej

13 Czy udział w projektach we współpracy międzynarodowej jest dla Pani Profesor czymś nowym? Nie, od 1997 r. prowadzimy Polski Rejestr Wrodzonych Wad Rozwojowych (PRWWR), unikatowy na skalę europejską ze względu na wielkość, oryginalne rozwiązania organizacyjne i liczne funkcje praktyczne, których zazwyczaj rejestry wad nie mają. Jest to projekt, który zapoczątkował nasz udział w wielu inicjatywach, w tym 5 projektach UE: EUROCAT, EUROmediCAT, PROTECT, EURO-MRX i CHERISH. Dlaczego to właśnie zespół Pani Profesor został zaproszony do współpracy przy tworzeniu projektu? Ze względu na doświadczenie i bardzo dobrą opinię o naszej działalności. EUROmediCAT jest rozwinięciem EUROCAT, w którym jesteśmy od lat i mieliśmy wiele okazji, żeby przedstawić nasze doświadczenie i dorobek. Myślę, że doceniony też został nasz entuzjazm oraz zaangażowanie i kreatywność. Docenione są też nasze umiejętności edukacyjne, szerokie kontakty i doskonałe relacje z lekarzami wielu specjalności, zwłaszcza z neonatologami. W 2015 roku będziemy mieć przyjemność zorganizowania konferencji międzynarodowej podsumowującej EUROmediCAT. W jaki sposób przebiega praca nad projektem międzynarodowym? Dzięki wcześniejszemu zaangażowaniu w liczne inicjatywy, nasza współpraca w międzynarodowych projektach nawiązuje się w naturalny sposób. Z partnerami udało się stworzyć grupę zaprzyjaźnionych, ufających sobie naukowców, w gronie których znajdują się wybitne światowe autorytety. Kiedy pojawia się konkurs, ludzie wiedzą z kim chcą współpracować, kto jest ważny i potrzebny w projekcie. We współpracy międzynarodowej czujemy się świetnie, są to prawdziwie partnerskie relacje, w których liczy się to, co mamy do powiedzenia. Czujemy swoją wartość, jakość i cieszymy się, że w niektórych sprawach to my jesteśmy ekspertami. Na jakie cechy, poza kompetencjami naukowymi, zwraca się uwagę przy pozyskiwaniu partnera do konsorcjum? Dorobek i doświadczenie oczywiście się liczą, ale bardzo ważna jest również opinia o nas jako ludziach. Partner powinien mieć ciekawą osobowość, wnosić do zespołu dobrego ducha, swoją postawą wzbudzać zaufanie. Nasi koledzy z Europy wiedzą, że jesteśmy w stanie robić wiele rzeczy na zasadzie entuzjazmu, z ciekawości naukowej, dla pomocy pacjentom. Oczywiście na taką opinię trzeba zapracować. Podejmując współpracę międzynarodową, należy pamiętać o tym, że udział w projektach to budowanie mostów pomiędzy narodami. Ostatnio z przyjemnością poleciłam do nowego projektu UE dwie panie profesor, Ukrainkę i Armenkę, z którymi współpracowaliśmy przy poprzednim projekcie. My także możemy być pewni polecenia nas przez tych, którzy mieli już okazję z nami współpracować. Wiele zatem zależy od osobistych relacji i pozytywnych doświadczeń. Przy zawiązywaniu się pierwszego konsorcjum byliśmy nieznani, ale zwrócono na nas uwagę ze względu na nasz dorobek naukowy. Co, poza realizacją zapisanych we wniosku celów naukowych, daje udział w projektach europejskich? Dobre finansowanie, które pozwala na rozbudowę zespołu. Dostęp do badań z wykorzystaniem najnowszych technologii, do wiedzy. Korzystają na tym również nasi pacjenci, którzy w niektórych projektach mogli być nieodpłatnie zdiagnozowani. Dzięki projektom możemy publikować wyniki w najlepszych czasopismach i sprawiać, że w czasopismach naukowych z najwyższej półki są nasze nazwiska, nazwa Katedry, Uczelni, a także wymieniona jest Polska. To jest niezwykle ważne, żeby promować nasz kraj i być jego dobrym ambasadorem. Projekty europejskie dają możliwość współpracy z naukowcami z całego świata, a przy tym są szansą na pokazanie, że w Polsce dzieją się ciekawe rzeczy, z których możemy być dumni. Zaangażowanie w tak liczne inicjatywy wymaga dobrego zespołu i odpowiednich warunków pracy. Mam rzeczywiście wspaniałych współpracowników, w projektach UE są to zwłaszcza dr med. Anna Materna-Kiryluk, o wielkim doświadczeniu w projektach dotyczących wad wrodzonych oraz dr med. Magdalena Badura-Stronka, która ma dyplom koordynatora projektów unijnych. Cieszymy się, że do udziału w EUROmediCAT przyjęła zaproszenie, także profesor Ewa Wender-Ożegowska, ginekolog położnik z naszego UM, której udział w projekcie jest cenny dla całego konsorcjum. Na Uczelni możemy liczyć na pomoc naszej administracji, wokół tego, co robimy, jest bardzo pozytywna atmosfera. Czy Pani Profesor podjęłaby się napisania projektu i koordynowania go? Merytorycznie jak najbardziej czuję się na siłach, ale niestety mam za mało czasu. Koordynacja to praca na cały etat, projekty UE są bardzo angażujące. Co powiedzieć naukowcom, którzy próbują, ale nie odnoszą sukcesów? Żeby się nie zrażali. Nie wszystko się udaje, konkurencja w nauce jest bardzo silna. Zachęcam do budowania relacji, nawiązywania kontaktów i zbierania doświadczeń. Kiedy stworzy się dobrą markę, zaproszenie do współpracy międzynarodowej będzie tylko kwestią czasu. 13

14 Edwin Wnuk prof. dr hab. Zajmuję się mechaniką nieba, dynamiką Układu Słonecznego i astrodynamiką, w szczególności obserwacjami oraz teoriami ruchu sztucznych satelitów Ziemi i śmieci kosmicznych. CLEANSPACE 14 Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Fizyki, Obserwatorium Astronomiczne

15 Realizują Państwo projekt badawczy w programie Współpraca. Czy praca w międzynarodowym konsorcjum jest dużym wyzwaniem dla polskiej jednostki? Chciałbym podkreślić, że czujemy się bardzo równoprawnymi partnerami. Nie ma wywyższania się nad innych. Wszyscy traktowani są równo, pytają nas o zdanie, opinię. Owszem, istnieje ciągle pewna różnica, szczególnie jeżeli chodzi o wartość tzw. osobomiesięcy, a co za tym idzie wynagrodzeń. Udało nam się jednak tę kwestię wyjaśnić. Na etapie pisania projektu prowadziliśmy dyskusje merytoryczne z partnerami i od samego początku nie było problemów z porozumiewaniem się i zrozumieniem specyfiki pracy w danym kraju. Poza tym nauczyliśmy się zupełnie innej współpracy niż w polskich grantach. Konsorcjum spotyka się bardzo często, ale oprócz tego ciągły kontakt mailowy i telefoniczny narzuca nam pracę w równym tempie. Naukowcy są bardzo mocno zaangażowani i ważna jest tutaj ich mobilność. Uważamy, że międzynarodowe projekty badawcze to bardzo dobry sposób uprawiania nauki i dzięki temu widzimy też sens integracji europejskiej. Czy w projekcie wydarzyło się coś niespodziewanego? Jak na razie nie. Nasz koordynator ma bardzo duże doświadczenie w realizacji projektów badawczych. Dzięki temu jest to dobrze przemyślany projekt. Można powiedzieć, że realizujemy zadania punkt po punkcie, a koordynator czuwa nad terminami, do których jesteśmy zobowiązani przez Komisję Europejską. Co by Pan powiedział osobom, które wahają się czy wziąć udział w projekcie międzynarodowym? Jak zachęcić polskie jednostki, by korzystały z pieniędzy unijnych na finansowanie badań? Pieniądze są na wyciągnięcie ręki. Trzeba trochę odwagi, zmiany myślenia i nauczenia się współpracy z innymi zespołami badawczymi. Problemem nie jest język i nie ma tak dużej biurokracji, jak się na początku wydaje. Wszystko jest logiczne, jak zrozumie się schemat działania i finansowania w programie ramowym. Jakie korzyści pojawiają się dzięki projektowi? Na pewno duże doświadczenie i kontakty dzięki współpracy w międzynarodowym konsorcjum. Prestiż naszej jednostki, który jest mocno zauważalny. Projekt jest doskonałą okazją do poznawania nowych metod badawczych i podejmowania kolejnych wyzwań. Projekt jest mocno multidyscyplinarny, więc zapoznajemy się z innymi zagadnieniami. Ponadto współpraca międzynarodowa z najlepszymi instytucjami, dzięki której czujemy się jakbyśmy byli jednym dużym państwem o nazwie Europa. Ta integracja jest wyraźna i daje dużo korzyści. Poza tym zdobywamy doświadczenie nie tylko naukowe, ale też i administracyjne. W tej chwili nie mamy już problemu ze zrozumieniem terminologii projektowej, co wykorzystujemy też przy pisaniu innych wniosków. Czy Pana jednostka będzie kontynuować drogę rozwoju przez udział w projektach międzynarodowych? Tak, jak najbardziej, pojawiają się już nowe pomysły i będziemy kontynuowali taką drogę rozwoju naukowego naszego Instytutu. Ważne dla nas jest to, że realizujemy projekty, które mają głębszy sens, a efekty pracy są widzialne i wykorzystywane. Mamy dużą satysfakcję z tego, że robimy cos bardzo ważnego dla Europy. 15

16 Dariusz Dolański dr hab., prof. UZ Mój główny obszar badawczy dotyczy historii kultury, zwłaszcza problematyki XVIII wieku i oświecenia. Badania, które prowadzę, koncentrują się na problemach przemian mentalnościowych w Rzeczypospolitej w XVIII wieku, wyobrażeniach i wiedzy na temat świata zewnętrznego, transferze wiedzy w obszarze historiografii i geografii, kontaktach i relacjach z krajami sąsiednimi. ENGLOBE 16 Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Humanistyczny, Instytut Historii

17 Co sądzi Pan o aktywności Polaków w projektach 7.PR? Wydaje mi się, że stosunkowo niewielu z nas w tych projektach bierze udział. Dlaczego tak jest? Trudno jednoznacznie powiedzieć. Prawdopodobnie kłopot polega na tym, że polscy naukowcy są niewystarczająco elastyczni. Chcieliby, żeby ogłaszano konkursy na projekty, które odpowiadają ich szczegółowym zainteresowaniom. Natomiast o to jest trudno. Łatwiej zaistnieć w świecie programów ramowych, jeżeli wykazuje się postawę zadaniową. Oznacza to uzmysłowienie sobie, że środki finansowe otrzymujemy za wytworzenie określonego rezultatu. Uczestniczy Pan w projekcie europejskim ENGLOBE. Proszę powiedzieć jak to się zaczęło? Już wcześniej brałem udział w projektach międzynarodowych. Zarówno poświęconych współczesności jak i starszym epokom. W przypadku projektu ENGLOBE zostałem zaproszony do konsorcjum projektowego. Wynikało to z wcześniejszej współpracy, którą prowadziłem z uniwersytetem w Poczdamie w ramach projektów studenckich. Widocznie stwierdzono, że na Polakach można polegać i warto kontynuować współpracę z Uniwersytetem Zielonogórskim. Zresztą wśród konsorcjantów ENGLOBE jest cała grupa instytucji, z którymi wcześniej realizowaliśmy wspólny projekt. Konsorcjum zostało skompletowane, wniosek napisany oraz oceniony pozytywnie. I co dalej? Zaczyna się praca. Przede wszystkim koordynator przesyła do każdego z partnerów pieniądze, których wydatkowanie należy rozplanować. Dochodzi także do wielu spotkań. Pierwsze z nich ma charakter trochę bardziej uroczysty. Służyło ono poza planowaniem nadchodzącej pracy też temu, żeby po prostu się poznać zarówno w gronie profesorów, jak i doktorantów. Proszę mi powiedzieć jak projekt ENGLOBE wpisuje się w Pana codzienną pracę? Praca w projekcie to jest normalna praca. Moje koleżanki i koledzy z uczelni widzą mnie trochę rzadziej niż powinni, ponieważ często wyjeżdżam za granicę w związku z projektem. Z mojego punktu widzenia, jako profesora, to nie jest utrudnienie, ale jako dyrektora to jest już pewna uciążliwość. W ramach naszego projektu powstają doktoraty wspólne, a więc każdy z projektowych doktorantów ma co najmniej dwóch promotorów. Wpływa to na naszą dosyć dużą mobilność. Musimy przecież do siebie od czasu do czasu dojechać. Poza tym organizujemy jeszcze szkoły letnie, spotkania seminaryjne i konferencje. Młodzi ludzie biorący udział w projekcie mają także środki na własne wyjazdy naukowe. Czy realizacja projektu przez konsorcjum składające się z instytucji pochodzących z różnych państw nie nastręcza trudności? Nasze konsorcjum nie napotkało trudności, które w znaczący sposób mogłyby wpłynąć na realizację projektu. Oczywiście jest tak, że duża liczba jego uczestników powoduje, że niektóre kwestie trudno skoordynować. Także urzędniczy aspekt projektu ze strony Komisji Europejskiej nie jest uciążliwy. Bardziej skomplikowana sytuacja może mieć miejsce przy zetknięciu z polskimi przepisami. Chwalę sobie, że ze strony mojego uniwersytetu wszędzie spotykam się z daleko idącą pomocą, ale jest pewne wrażenie braku rozwiązań systemowych na naszych uczelniach. Co Pana zdaniem przemawia za tym, że warto starać się o udział w projektach międzynarodowych? Dzięki projektowi ENGLOBE udało nam się zbudować współpracę Uniwersytetu Zielonogórskiego z nowymi partnerami zagranicznymi. Mam tutaj na myśli odpowiednik PAN w Hiszpanii oraz irlandzkie, francuskie i angielskie uczelnie. Wielu naukowców z zagranicy odkrywa dzięki nam, że w Zielonej Górze jest uniwersytet. To jest bardzo duża korzyść promocyjna. Jeżeli chodzi o doktorantów, to nasz projekt jest doskonałym źródłem środków na prowadzenie badań. Dzięki ENGLOBE wydamy także w Zielonej Górze dwie prace zbiorowe w języku angielskim. Udział w projekcie międzynarodowym to jeszcze jedna niezwykle ważna korzyść - doświadczenie interkulturowe. Mogliśmy zatrudnić w Zielonej Górze jedną doktorantkę z Francji. Natomiast nasza doktorantka zatrudniona została w Madrycie. Dla niej to wielka szansa poznania Europy, doskonalenia języka i pozyskania doświadczenia, którego nigdy by nie zdobyła pisząc doktorat tylko i wyłącznie w Polsce. Ponadto jako dyrektor instytutu dzięki projektom uczę się jak należy właściwie kształtować współpracę międzynarodową. 17

18 Ewa Dobrzeniecka Zajmuję się pozyskiwaniem i koordynowaniem projektów europejskich finansowanych z różnych programów: 6 i 7.PR, IEE, EUREKA, Interreg III, Interreg IV, CIP ICT-PSP. B2B LOCO 18 Instytut Logistyki i Magazynowania, Dział Obsługi Rynku

19 Jak Pani ocenia finansowanie Komisji Europejskiej z punktu widzenia jednostek naukowo-badawczych w Polsce? Jest ono kluczowe, niezbędne i konieczne. Finansując badania jedynie ze źródeł krajowych nie moglibyśmy uczestniczyć w wielu ciekawych przedsięwzięciach, a część z nich w ogóle nie byłaby realizowana. Nasz projekt, B2B LOCO, był projektem miękkim, tzw. wspierającym i podczas jego realizacji nie powstał żaden produkt czy technologia, które mogłyby być potem komercjalizowane. To projekt podnoszący świadomość, zwłaszcza małych i średnich przedsiębiorstw, i zachęcający do brania udziału w projektach międzynarodowych finansowanych z programów ramowych UE. W B2B LOCO skupialiśmy się na działaniach dla branży transportowo logistycznej, w której jesteśmy specjalistami. Bez finansowania Komisji Europejskiej nie mielibyśmy szansy na wykonanie tych prac. Czy mimo iż Komisja Europejska nie finansuje w 100% projektów wspierających, nadal opłaca się je realizować? Tak, jak najbardziej. Przy podejmowaniu decyzji o udziale w projekcie kluczowy jest poziom dofinansowania, w tym przypadku do 100%, ale najważniejsza jest tematyka i wykorzystanie rezultatów w przyszłości. Po wielu latach aktywnego udziału w projektach, nasz Instytut ma dużą świadomość wartości tych działań i zauważamy wiele pozytywnych stron uczestnictwa w projektach, nawet jeżeli dofinansowanie wynosi 50%. Jako instytut badawczy mamy możliwość wnioskowania o brakujący wkład własny do MNiSW i korzystamy z tego rozwiązania. Wychodzimy z założenia, że otrzymanie z UE chociaż 50% na finansowanie działań, które i tak byśmy realizowali i musieli w całości opłacić, jest doskonałym rozwiązaniem i daje nam możliwość ciągłego rozwoju. Zatem, jeśli projekt w pełni wpisuje się w nasze cele i plany badawcze, to warto się o niego ubiegać, niezależnie od wysokości dofinansowania. Jak się zarządza konsorcjum z kilkunastoma partnerami z różnych regionów Europy? Zarządzanie projektem to bardzo inspirujące doświadczenie. Wraz z zespołem koordynowałam pracę międzynarodowego konsorcjum składającego się z 16 partnerów, co było poważnym wyzwaniem. Podczas realizacji B2B LOCO przeszliśmy różne przygody, np. jeden partner firma została zlikwidowana i musieliśmy powołać w jej miejsce inny podmiot, u kilku partnerów zmieniły się osoby zarządzające i realizujące zadania. Ponadto, mieliśmy bardzo wymagającego oficera projektu z Komisji Europejskiej, który surowo weryfikował nasze cele i prezentowane rezultaty. Ta współpraca była dla nas ogromnie mobilizująca i dyscyplinująca, co zaowocowało uzyskaniem bardzo dobrych wyników prac. Czy współpraca między partnerami przebiegała sprawnie i udawało się osiągnąć zakładane rezultaty? Staraliśmy się nie dopuszczać do konfliktowych sytuacji. Mieliśmy kilku partnerów, z którymi trudno się współpracowało i nie wykonywali swoich zadań. W takich sytuacjach szczególnie ważna jest umowa konsorcjum, w której zapisuje się sankcje wobec partnerów niewywiązujących się ze swoich obowiązków. W momentach newralgicznych trzeba posłużyć się zapisami umowy, by zmobilizować niektórych uczestników do sprawniejszego działania. Pisząc wniosek, według jakiego klucza najlepiej dobierać partnerów, by nie było problemów w późniejszej realizacji zadań? Przede wszystkim jest to klucz merytoryczny, bazujący na wiedzy i doświadczeniu potencjalnych partnerów. Nie powinno się jednak dobierać partnerów z instytucji zupełnie nieznanych, ponieważ istnieje wówczas ryzyko, że projektem zajmie się osoba bez odpowiedniej wiedzy i przygotowania. Oczywiście doświadczenie partnerów pasujące do zadań im przydzielonych jest także bardzo ważne. Ponadto, istotną kwestią jest układ geograficzny przez cały czas musimy mieć świadomość, że rozwiązujemy problem na skalę europejską i wiele państw powinno skorzystać z wyników projektu. W konsorcjach międzynarodowych istotny jest podział pracy. Określenie jasnych zasad oraz szczegółowe opisanie zadań, których realizacji oczekuje się od partnerów na pewno ułatwi pracę koordynatorowi. Dla Instytutu Logistyki i Magazynowania bycie koordynatorem projektu to najlepsza szkoła i praktyka w zdobyciu wiedzy związanej z zarządzaniem międzynarodowym konsorcjum, zarządzaniem zadaniami oraz finansami. Teraz mamy doskonałe doświadczenie, jak prowadzić pracę konsorcjum i jesteśmy sprawdzonym, odpowiedzialnym partnerem dla wszelkich nowych inicjatyw i projektów. Zapraszamy zatem do współpracy! 19

20 Jarosław Maciej Dohnal dr Zajmuję się programami wspierania małej przedsiębiorczości oraz promocją współpracy nauki z gospodarką. ICT Wielkopolska 20 Urząd Miasta Poznania, Wydział Działalności Gospodarczej i Rolnictwa

dolnoślązacy w 7. programie ramowym

dolnoślązacy w 7. programie ramowym dolnoślązacy w 7. programie ramowym Słowo wstępne Prezentujemy Państwu czternaście wywiadów z osobami realizującymi projekty w 7. Programie Ramowym UE. Nasi bohaterowie, jako pracownicy uczelni bądź firm

Bardziej szczegółowo

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji

HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji HORYZONT 2020 Program ramowy UE w zakresie badań naukowych i innowacji 1. Słowo wstępne - Krystyna Łybacka 2. Przedmowa - Máire Geoghegan-Quinn

Bardziej szczegółowo

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech

W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 1/2013 ISSN 1897-1539 W drodze na międzynarodowy rynek high-tech Wywiad z Markiem Borzestowskim, partnerem w Giza Polish Ventures Projekt Łowcy Biznesu zakończony

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA

NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA NR 6/2011 EGZEMPLARZ BEZPŁATNY REFORMA NAUKI ZMIANY W FINANSOWANIU INNOWACYJNA WIELOPOLSKA PARTNEREM PROJEKTU JEST: PATRONAT HONOROWY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: PATRONAT MEDIALNY NAD PROJEKTEM SPRAWUJĄ: Wydawca:

Bardziej szczegółowo

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R

Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Analiza najlepszych praktyk w zarządzaniu pracami B+R Pierwsze w Polsce opracowanie, które kompleksowo analizuje sposoby zarządzania pracami B+R w nauce, sposoby zarządzania pracami B+R w gospodarce oraz

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY

RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY RAPORT Z PRZEBIEGU REALIZACJI PROJEKTU REJS DO KARIERY 1 Spis treści WSTĘP... 3 WSPARCIE STUDENTÓW W UCZELNIACH EUROPEJSKICH... 6 1. Podsumowanie kontaktów z uczelniami zagranicznymi... 6 2. Seminaria

Bardziej szczegółowo

Kapitał to nie wszystko rozmowa z Peterem Jungenem, guru przedsiębiorczości. nr1/011. MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię

Kapitał to nie wszystko rozmowa z Peterem Jungenem, guru przedsiębiorczości. nr1/011. MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr1/011 MCI.BioVentures: Stawiając na biotechnologię Jak fundusze venture capital budują wartość spółek? Integer.pl: Receptą na sukces jest wiarygodność ISSN187-1

Bardziej szczegółowo

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ

na Mazowszu PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 CO O PROJEKTACH B+R WIEDZIEĆ TRZEBA FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ nr 2 2014 na Mazowszu REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007 2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PODSUMOWANIE STANU WDRAŻANIA PO KL 2007-2013 FILARY START-UP ZAKŁADAMY DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju

KUŹNIA KADR IV. Dlaczego współpraca z praktyką gospodarczą jest tak istotna dla Uczelni. Satysfakcja z rozwoju Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Numer projektu: POKL.04.01.01-00-311/10 FABER EST SUAE QUISQUE FORTUNAE Magazyn nr 2/2013 (6) KUŹNIA KADR IV Dlaczego

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013)

PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) PRZEWODNIK DLA SKŁADAJĄCYCH PROJEKTY DO 7. PROGRAMU RAMOWEGO BADAŃ, ROZWOJU TECHNOLOGICZNEGO I WDROŻEŃ WSPÓLNOTY EUROPEJSKIEJ (2007 2013) Kazimiera Zacharska Joanna Czekalska Spis treści Wprowadzenie 4

Bardziej szczegółowo

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię

Innowacyjni. 8-10 Inkubowanie dla zysku. 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu. 18 Kapitał wysokiej szansy. 20 Premia za technologię Innowacyjni 5/2009 ISSN 1689-7447 EgzEmplarz bezpłatny Biuletyn Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 8-10 Inkubowanie dla zysku 14 Zastępy inwestorów, czyli anioły biznesu 18 Kapitał wysokiej szansy

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ

FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ FORUM SPOŁECZNOŚCI AKADEMICKIEJ POLITECHNIKI GDAŃSKIEJ LUTY 2013 NR 2 (180) Stutysięczny absolwent politechniki w Gdańsku Nowe logo naszej uczelni Z życia studentów Tunel pod Martwą Wisłą 2/2013 PISMO

Bardziej szczegółowo

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba?

Partnerstwo. konieczność czy potrzeba? Partnerstwo konieczność czy potrzeba? Opracowanie Partnerstwo konieczność czy potrzeba? powstało w ramach projektu Wiarygodni, kompetentni, przejrzyści organizacje pozarządowe w działaniu, realizowanego

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel

Inwestycja w start-up wciągająca przygoda, nieprzeciętne zyski. nr 2/2011. Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Magazyn dystrybuowany jest bezpłatnie nr 2/2011 ISSN 1897-1539 Anioł Biznesu nasz partner i przyjaciel Na styku nauki z biznesem Selvita S.A. Warszawska Giełda atrakcyjna dla krajowych i zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO numer 2/2010 Od konkurencji do współpracy EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA ROZWOJU POLSKI WSCHODNIEJ Publikacja współfinansowana przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH

GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH GDYŃSKA DEBATA MŁODYCH ORGANIZATOR: WSPÓŁORGANIZACJA I DOFINANSOWANIE: PARTNERZY DEBATY: PATRONAT: Prezydent Miasta Gdyni dr WOJCIECH SZCZUREK SPIS RZECZY 4 OD REDAKCJI ROZMOWA 5 DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNA

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42

Spis treści. Słowo wstępne 3. Informacje ogólne 12. Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20. Działanie II Kursy Językowe 42 Spis treści Słowo wstępne 3 Informacje ogólne 12 Działanie I Mobilność Studentów i Pracowników Uczelni Wyższych 20 Działanie II Kursy Językowe 42 Działanie III Stypendia Indywidualne 46 Działanie IV Współpraca

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem

PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI. Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji publicznej oparty na doświadczeniach projektu Decydujmy razem PLANOWANIE ROZWOJU LOKALNEGO Z UDZIAŁEM SPOŁECZNOŚCI Poradnik partycypacji

Bardziej szczegółowo

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012

silesia region >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52 >> Pływalnia w Bielsku-Białej NR 1/2012 silesia region NR 1/2012 BIULETYN INFORMACYJNY REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO ISSN 18-492X EGZEMPLARZ BEZPŁATNY >> Konferencja Innowacyjność dziś i jutro >> Droga krajowa DK 52

Bardziej szczegółowo

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje

Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Innowacyjne fundusze europejskie na innowacyjne inwestycje Warszawa 2010 ZESPÓŁ REDAKCYJNY Eksperci Konfederacji Pracodawców Polskich: Ewa Fedor-Destrebecq

Bardziej szczegółowo

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY RAPORT EGZEMPLARZ BEZPŁATNY NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych przedsiębiorstw w Polsce NAJLEPSZE PRAKTYKI w pozyskiwaniu zewnętrznego finansowania dla innowacyjnych

Bardziej szczegółowo

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego

wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego wrzesień 2012 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa 1 Kapitał Województwa Śląskiego 2 Kapitał Województwa Śląskiego małe i średnie przedsiębiorstwa wrzesień 2012 Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7.

BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS. Europejski Fundusz Społeczny. Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7. BIULETYN INFORMACYJNY DEPARTAMENT ZARZĄDZANIA EFS Europejski Fundusz Społeczny Człowiek MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO STYCZEŃ 2008 NR 7 efs Słowo wstępu Szanowni Państwo Rozpoczął się już drugi rok

Bardziej szczegółowo

W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium. Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111]

W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium. Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111] W dwa ognie z marszałkiem Produkty szyte na miarę Święto mody Tyczkarskie podium Styczeń - Luty 2011 nr 1-2 [110-111] s. 4 s. 6 s. 10 s. 11 s. 24 s. 28 s. 30 s. 30 s. 31 s. 32 s. 33 s. 34 Styczeń - Luty

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw

Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Doskonalenie kadr polskich przedsiębiorstw Doświadczenia związane z realizacją Działania 2.3 Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich Warszawa

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI NR 3/2013 PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI ŁĄCZY DZIAŁALNOŚĆ W KULTURZE I SZTUCE Z BIZNESEM KONTROLA PROJEKTÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI JACEK I AGATKA DLA MALUCHÓW PROJEKT PONADNARODOWY INCLUSIVE

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo