Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM. dr hab. Aldona WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, MBA. Kandydatka na Prezydenta Wrocławia

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM. dr hab. Aldona WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, MBA. Kandydatka na Prezydenta Wrocławia"

Transkrypt

1 Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM dr hab. Aldona WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, MBA Kandydatka na Prezydenta Wrocławia

2 Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM 2

3 Po 1990 roku Wrocław miał szczęście do dobrych gospodarzy. Najpierw nastał znakomity czas Bogdana Zdrojewskiego, który wyznaczył szybkie tempo rozwoju naszego miasta. Dzięki niemu nabraliśmy przekonania, że żyjemy w mieście, które wyprzedza inne pod kątem nowoczesnych rozwiązań podnoszących komfort życia mieszkańców. Rafał Dutkiewicz, który otrzymał od nas mandat zaufania jako prezydent w 2002 roku nie obniżył poziomu. W swojej pierwszej kadencji świetnie wykorzystał sprzyjające możliwości związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej i gwałtownym rozwojem gospodarczym. Wrocław przyspieszył, a marka miasta stała coraz bardziej licząca w kraju i w Europie. Doskonale pamiętam ten czas, ponieważ już wtedy, zarządzając jedną z największych organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku działających na rzecz dzieci i młodzieży, mocno angażowałam się wspólnie z zespołem aktywnych, kreatywnych i przedsiębiorczych wrocławian na rzecz uczestnictwa młodych ludzi w rozwoju naszego miasta. Niestety, kolejne lata sprawowania rządów przez Rafała Dutkiewicza pokazały, że miasto dostało zadyszki. Decyzje władz miasta coraz mocniej ograniczały rozwijającą się przedsiębiorczość lokalnych firm i aktywność mieszkańców. Obecnie, po 3 kadencjach sprawowania władzy przez obecnego prezydenta Wrocław stanął. Dosłownie. Nasze miasto należy dziś do najbardziej zakorkowanych miast w Polsce i w Unii Europejskiej. Do niechlubnego naj dorzucić można jeszcze m.in.: stawki za wywóz śmieci czy opłaty parkingowe, które należą do najwyższych w Polsce. Wrocław stał się miastem drogim i mało przyjaznym do życia. Brakuje też wizji i pomysłu, jak te i inne codzienne problemy wrocławian skutecznie rozwiązać. Ze smutkiem i troską obserwuję ten niedobry trend. Wrocław jest miastem, w którym się urodziłam, w którym mieszkam wraz z rodziną. Tu pracuję też zawodowo. Specjalizując się w problematyce rozwoju lokalnego i regionalnego, posiadając międzynarodowe doświadczenie i przygotowanie praktyczne wiem, że niezbędne jest ponowne przyspieszenie Wrocławia. Po 12 latach czas Rafała Dutkiewicza dobiegł końca. Niezbędne jest dziś przekazanie pałeczki włodarza nowemu gospodarzowi. Czas na nową energię dla Wrocławia! Jako kandydatka na Prezydenta Wrocławia, reprezentująca Bezpartyjnych Samorządowców, proponuję Państwu nowy styl przywództwa. Zamiast na spektakularnych i kosztownych projektach skupię się na rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańców, angażując ich w rzeczy ważne i wielkie. Stworzymy razem miasto, o jakim marzymy. To naprawdę jest możliwe! Zadbam, aby do roku 2018 mieszkańcy Wrocławia żyli w mieście, które: jest atrakcyjne do życia i przyciąga nowych mieszkańców jest odkorkowane i przejezdne ma stabilną sytuację finansową i zbilansowany budżet jest mądrze i pięknie zaprojektowane jest miastem bez barier integruje wszystkich swoich mieszkańców jest otwarte i dumne ze swych korzeni buduje swą zamożność i dobrobyt dzięki innowacyjnej i lokalnej przedsiębiorczości czerpie z potencjału kreatywności i otwartości swoich mieszkańców ma aktywnych i świadomych obywateli 3

4 W jaki sposób zamierzam wdrożyć te kierunki rozwoju do rzeczywistości, w której żyjemy? W kadencji priorytetami będą: 1. Wrocław Inteligentny: stawiam na zintegrowane zarządzanie miastem, zadbam o przyjazną mieszkańcom przestrzeń do życia 2. Wrocław Innowacyjny: powodem naszej chluby uczynię wrocławską naukę, kulturę i sztukę oraz wrocławski biznes; wzmocnię powiązania między nimi 3. Wrocław Współpracujący: za kluczowe uznaję aktywność i przedsiębiorczość wrocławian; stawiam na prężną i zróżnicowaną gospodarkę oraz silne społeczeństwo obywatelskie; współpracować będę z najbliższym otoczeniem (ościenne gminy i powiaty), jak i miastami i regionami Europy i świata 4. Wrocław Reagujący: uważnie słuchać będę głosów mieszkańców, wspólnie będziemy rozwiązywać problemy 5. Wrocław Zielony: będziemy gospodarować naszym miastem dbając o środowisko naturalne, w jakim funkcjonuje Co zrobię, aby urzeczywistnić wizję Wrocławia jako miasta przyjaznego ludziom? 1. Wrocław Inteligentny: polityki publiczne prowadzić będę uwzględniając niezbędność poprawy jakości życia w naszym mieście wrocławskim magistratem zarządzać będę efektywnie dbając o ograniczenia kosztów, zapewniając optymalną wydajność pracy, uelastyczniając strukturę organizacyjną w planowaniu przestrzennym konsekwentnie dążyć będę do przeciwdziałania chaosowi przestrzennemu i estetycznemu rozszerzę system zintegrowanego transportu zbiorowego opartego na kolei aglomeracyjnej ściśle powiązanej z komunikacją miejską, przede wszystkim szynową, na miejscowości wokół Wrocławia przeprowadzę modernizację taboru tramwajowego we Wrocławiu stawiam na komunikację alternatywną jako wspierającą mobilność we Wrocławiu taksówki uznaję za element wspomagający komunikację publiczną usprawnię system parkingów we Wrocławiu, również dbając o rozbudowę miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych dbać będę o spójny system tras rowerowych będę promować inwestycje w infrastrukturę społeczną w obszarach intensywnego budownictwa mieszkaniowego priorytetowo traktować będę zarówno edukację formalną, jak i pozaformalną 4

5 2. Wrocław Innowacyjny: będę wspierać współpracę środowisk naukowych z lokalnie działającym biznesem wspierać będę rozwój działalności start-upów wzmocnię zaangażowanie środowisk naukowych w sferę publiczną priorytetem będzie wsparcie przemysłów kreatywnych do miejskiej przestrzeni wprowadzę kulturę i sztukę będę rozwijać politykę inwestycyjną dążąc do powstawania godnie płatnych miejsc pracy rozwijać będę sektor ekonomii społecznej 3. Wrocław Współpracujący: będę koncentrować się na projektach, które integrują i wspierają aktywność mieszkańców zwiększę udział samorządu gospodarczego w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju Wrocławia będę współpracować z globalnymi przedsiębiorstwami zachęcając ich do społecznie odpowiedzialnego biznesu we Wrocławiu i aglomeracji wrocławskiej wraz z lokalnymi przedsiębiorcami wypracuję narzędzia wsparcia dla rodzimych przedsiębiorców, którzy stanowią fundament lokalnej gospodarki zwiększę kompetencję rad osiedli będę dążyć do modernizacji systemu administracyjnego Wrocławia wprowadzę budżet partycypacyjny jako obligatoryjny instrument gospodarki finansowej poważnie traktować będę sektor pozarządowy, włączając go w realizację kluczowych zadań publicznych wspierać będę młodych, dorosłych i dojrzałych wrocławian w procesie ich aktywizacji zawodowej skutecznie dokończę proces aglomeratyzacji Wrocławia będę zabiegać wraz z innymi bezpartyjnymi samorządowcami o reformę systemu samorządności terytorialnej w Polsce ograniczając jego liczne dysfunkcje 4. Wrocław Reagujący: mając świadomość niekorzystnych trendów demograficznych polityki publiczne adresować będę do konkretnych grup mieszkańców, np.: młodych ludzi, studentów, rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych nie pozwolę na dalszą dewastację miejskiej przestrzeni inwestując w rewitalizację kamienic i podwórek stworzę program aktywizacji osób młodych i starszych wzmocnię aktywizację mieszkańców na osiedlach wspierając ich zaangażowanie w lokalne partnerstwa otworzę szkoły udostępniając infrastrukturę na potrzeby lokalnych inicjatyw będę wspierać rozwój amatorskiego sportu masowego będę wspierać sukcesy wrocławskiego sportu kwalifikowanego dbając o równomierne udostępnienie zasobów miasta pomiędzy zainteresowane środowiska zadbam, aby przestrzeń publiczna była wolna od barier, które utrudniają poruszanie się osobom starszym, rodzicom z małymi dziećmi i osobom niepełnosprawnym zwiększę liczbę miejsc w przedszkolach i żłobkach i poprawię jakość tych miejsc we współpracy z wrocławskimi uczelniami wspierać będę studentów w ich twórczym i radosnym studiowaniu w naszym mieście będę dążyć do wzmocnienia pozycji mediów lokalnych i organizacji zajmujących się działaniami strażniczymi monitorującymi transparentność władz publicznych 5

6 będę ograniczać upartyjnienie działalności samorządu terytorialnego oraz wzmacniać rozliczalność lokalnych władz 5. Wrocław Zielony: będę wspierać działania ograniczające niekontrolowaną suburbanizację stawiam na koncepcję miasta zwartego będę dążyć do odtworzenia miejskich przestrzeni nadrzecznych będę wspierać ochronę powietrza we Wrocławiu będę wspierać budowę parków w naszym mieście będę prowadzić działania na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu efektywnie wykorzystam dostępne środki pomocowe UE związane z odnawialnymi źródłami energii Jakie działania wdrożę w życie? 1. Wrocław Inteligentny: zapewnię przejrzystość miejskim finansom oraz polityce informacyjnej usprawnię model zarządzania zasobem komunalnym docelowo redukując wysokie koszty czynszów usprawnię model gospodarowania odpadami dążąc do obniżenia wysokich stawek, jakie płacą mieszkańcy nie powołam wiceprezydentów wspólnie z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi wypracuję system mieszkalnictwa kooperatywnego stworzę system mechanizmów szybkich zamian mieszkań komunalnych pomiędzy użytkownikami wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców powinny być załatwiane w najbliższym otoczeniu, dlatego dopilnuję, aby nowe osiedla miały przedszkola, żłobki, centra kultury, przestrzeń publiczną będę dążyć do odtworzenia starych i tworzenia nowych przestrzeni dla rekreacji i wypoczynku w najbliższym otoczeniu mieszkańców (parki, baseny przyszkolne i kąpieliska, place zabaw) wprowadzę alternatywne środki komunikacji w ramach m.in. systemu car sharingu, car poolingu, autobusów na życzenie, taksówek wodnych tam, gdzie to będzie możliwe, dbać będę o wydzielenie torowisk, tworzenie bus-pasów bez ograniczenia ruchu samochodów osobowych zwiększę liczbę połączeń i linii obsługiwanych przez podmioty prywatne, a IST stanie się naprawdę inteligentnym systemem gdy będzie to możliwe, budować będę drogi rowerowe zamiast ścieżek będę tworzyć przestrzeń dla bezpiecznych i wygodnych parkingów rowerowych integrując je w system Bike&Ride będę wspierać system kształtowania zachowań komunikacyjnych 2. Wrocław Innowacyjny: powrócę do dorobku Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych z lat jako dolnośląskiego think-tanku kluczowego dla kształtowania przestrzeni metropolitalnej Wrocławia wspólnie z wrocławskimi uczelniami wyższymi i think-tankami stworzę sieć centrów wiedzy generujących praktyki i rozwiązania dla Wrocławia 6

7 będę integrować wrocławskie uczelnie i centra badań w ramach strategii inteligentnych specjalizacji wspierać będę ideę środkowoeuropejskiego obszaru szybkiego rozwoju, wiedzy i innowacji w koalicji z Dreznem/Saksonią i Pragą/Ostrawą/Czechami 3. Wrocław Współpracujący: wdrożę system partycypacji mieszkańców w zarządzanie miastem na bazie istniejącej struktury uruchomię centra edukacji obywatelskiej w poszczególnych okręgach jako miejsca spotkań z radnymi osiedlowymi i miejskimi, informacji publicznej i wiedzy o demokracji lokalnej powołam Radę Przedsiębiorców i Rzemieślników, a stanowiska przez nią wypracowane będą istotną rekomendacją dla przyjmowanych rozwiązań we współpracy ze środowiskiem pozarządowym dokonam reformy dotychczasowych rozwiązań w zakresie dotowania zadań publicznych zwiększę kwotę na budżet partycypacyjny do nie mniej niż 5% budżetu gminy zapewnię szeroką i faktyczną partycypację społeczną w procesach planowania przestrzennego i przygotowania przedsięwzięć inwestycyjnych 4. Wrocław Reagujący: szczególną uwagę zwrócę na funkcjonowanie osiedli, które traktuję jako ośrodki centrotwórcze Wrocławia rozszerzę zasięg programu Wrocławskiego Parku Kulturowego zapewnię dekoncentrację urzędu gminy w oparciu o technologie informatyczne tworząc lokalne centra w sąsiedztwach: w ten sposób powstaną ośrodki obsługi administracyjnej, biura podawcze i ośrodki informacyjne, działające w oparciu o sieć internetową i intranetową, prowadzące serwis administracyjny dla mieszkańców na bazie istniejącej infrastruktury społecznej stworzę sieć centów informacji obywatelskiej i poradnictwa zagwarantuję lepsze gospodarowanie lokalnym otoczeniem poprzez lokalne centra informacji urbanistycznej, będącymi ośrodkami gromadzenia danych dotyczących zagospodarowania przestrzennego wzmocnię i rozbuduję sieć lokalnych partnerstw działających w osiedlach wspierając współpracę MOPSu, policji, rad osiedli, kościołów, szkół i innych instytucji podległych magistratowi (domy kultury, biblioteki), organizacji pozarządowych przywrócę właściwe proporcje w zabezpieczeniu potrzeb młodych rodziców w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach wszystkie centra sąsiedzkie i partnerstwa będą funkcjonowały jako miejsca spotkań radnych i urzędników z mieszkańcami i ich organizacjami będę zabiegać o najwyższej jakości estetykę przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych oraz pozbawienie ich barier przestrzennych w ramach Zarządu Zasobu Komunalnego powołam Centrum Wsparcia Wspólnot Meszkaniowych, w którym wrocławianie uzyskają poradę dotyczącą możliwości poprawy warunków życia w swoim miejscu zamieszkania wraz ze wskazaniem źródeł dofinansowania inwestycji dopilnuję uruchomienia gwarantowanych przez gminę preferencyjnych kredytów na remont i modernizację nieruchomości wspólnej i modernizację nieruchomości wspólnej zastąpię Program Rewitalizacji Wrocławskich Kamienic programem dopłat do remontów kamienic, który zachęci wspólnoty do remontowania swoich inicjatyw 7

8 6. Wrocław Zielony: wspierać będę rozwiązania związane z niskoemisyjnością i efektywnością energetyczną w zasobie komunalnym wdrożę system przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną włączając prywatnych właścicieli i spółdzielnie mieszkaniowe preferować będę ponowne wykorzystanie terenu i uzupełnienie zabudowy zamiast ekspansji na tereny niezabudowane będę zabiegać o dopasowanie inwestycji do otoczenia z poszanowaniem kontekstu przyrodniczego, kulturowego i społecznego będę działać na rzecz obniżenia poziomu hałasu w mieście odbetonuję Wrocław dbając o nowe nasadzenia uruchomię trawning we Wrocławiu zachęcając do dbania i umiejętnego korzystania z terenów zielonych będę działać na rzecz ponownego zwrócenia się Wrocławia ku rzekom, nad którymi leży, przede wszystkim Odrze wraz z jej dopływami udrożnię fosę miejską umożliwiając korzystanie z niej Jak do 2018 roku zmienią się wrocławskie osiedla? Okręg 1: Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Grabiszyn Grabiszynek, Nadodrze, Kleczków Wrocław Inteligentny: Zrewitalizowany zostanie teren wokół dworca Nadodrze Wrocław Innowacyjny: Modelowo przeprowadzona zostanie rewitalizacja Przedmieścia Świdnickiego Wrocław Współpracujący: Rozbudowana zostanie sieć lokalnych partnerstw na kolejne osiedla Wrocław Reagujący: Powstanie centrum integracji międzypokoleniowej i aktywizacji zawodowej Wrocław Zielony: Na wrocławskim Grabiszynie Grabiszynku powstaną nowe place zabaw i tereny zielone: zostaną poddane rewitalizacji tereny rekreacyjne przy ul. Beyzyma Okręg 2: Ołbin, Plac Grunwaldzki, Zacisze Zalesie, Szczytniki, Biskupin Sępolno Dąbie Bartoszowice Wrocław Inteligentny: Rewitalizacji poddana zostanie Zajezdnia Dąbie, w której powstanie Żywe Muzeum Komunikacji Wrocław Innowacyjny: Uruchomione zostanie Centrum Społecznie Zaangażowanego Biznesu jako fundusz wspierający rozwój Wrocławia Wrocław Współpracujący: Powstanie sieć partnerstw lokalnych Wrocław Reagujący: Powstanie centrum integracji międzypokoleniowej i aktywizacji zawodowej, poprawiona zostanie jakość ciągów pieszych wraz z korektą miejsc postojowych i uzupełnieniem drzewostanu wzdłuż ul. Bacciarellego na osiedlu Bartoszowice Wrocław Zielony: Rewitalizacji poddane zostanie nadbrzeże Odry w okolicach ul. Pasteura, wyremontowana zostanie aleja spacerowa wzdłuż ul. Partyzantów 8

9 Okręg 3: Powstańców Śląskich, Borek, Gaj, Huby Wrocław Inteligentny: Powstanie kompleks rekreacyjno-edukacyjny w okolicach Wzgórza Andersa jako młodzieżowa placówka edukacji pozaformalnej Wrocław Innowacyjny: Modelowo przeprowadzona zostanie rewitalizacja przestrzeni publicznych na osiedlu Borek Wrocław Współpracujący: Powstanie klub integracji społecznej w poszczególnych osiedlach Wrocław Reagujący: Modernizacji poddanie zostanie boisko piłkarskie przy ul. Orzechowej na osiedlu Gaj Wrocław Zielony: Powstanie estrada w Parku Południowym, przebudowana zostanie ścieżka rowerowa na ul. Powstańców Śląskich, odcinek między ul. Hallera a Sztabową Okręg 4: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice, Jagodno, Wojszyce, Ołtaszyn, Krzyki Partynice, Klecina, Oporów Wrocław Inteligentny: Na wrocławskim Brochowie powstanie klub integracji społecznej, powstanie wydzielona trasa tramwajowa i infrastruktura towarzysząca na odcinku od ul. Bardzkiej do pętli Jagodno Wrocław Innowacyjny: Rewitalizacji poddane zostanie Przedmieście Oławskie Wrocław Współpracujący: Powstaną lokalne partnerstwa w poszczególnych osiedlach Wrocław Reagujący: Rewitalizacji poddany zostanie kompleks basenowo-rekreacyjny na Oporowie Wrocław Zielony: Na Klecinie powstanie rodzinny i integracyjny park wypoczynku i rekreacji Okręg 5: Szczepin, Gądów Popowice Pd., Pilczyce Kozanów, Popowice Pn. Wrocław Inteligentny: Przez ulicę Długą w kierunku Popowic przeprowadzona zostanie nowa linia tramwajowa, zbudowany zostanie zintegrowany węzeł przesiadkowy kolejowo- -tramwajowy przy stacji Wrocław Popowice Wrocław Innowacyjny: Rewitalizacji poddany zostanie teren zajezdni przy ul. Legnickiej, zrewitalizowane zostanie osiedle Szczepin Wrocław Współpracujący: Powstaną lokalne partnerstwa w poszczególnych osiedlach Wrocław Reagujący: Powstanie basen przyszkolny w SP 118 ma wrocławskim Gądowie, powstanie dom kultury na osiedlu Gądów Wrocław Zielony: Rewitalizacji poddane zostaną tereny wokół Stawu Pilczyckiego i lasku przy ul. Mącznej Okręg 6: Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Kuźniki, Żerniki, Jerzmanowo Jarnołtów Strachowice Osiniec, Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie Wrocław Inteligentny: Zmodernizowany zostanie system komunikacji w tej części miasta Wrocław Innowacyjny: Wzorcowo przeprowadzona zostanie rewitalizacja Leśnicy Wrocław Współpracujący: Powstaną lokalne partnerstwa w poszczególnych osiedlach Wrocław Reagujący: Na terenie nowo wybudowanych osiedli powstanie przynajmniej 1 nowe przedszkole Wrocław Zielony: Na terenie Parku Tysiąclecia powstanie Miasteczko Ruchu Drogowego 9

10 Okręg 7: Karłowice Różanka, Kowale, Swojczyce Strachocin Wojnów, Psie Pole Zawidawie, Pawłowice, Sołtysowice, Polanowice Poświętne Ligota, Widawa, Lipa Piotrowska, Świniary, Osobowice Rędzin Wrocław Inteligentny: Na Psie Pole poprowadzona zostanie nowa linia tramwajowa, powstanie basen przy ul. Wilanowskiej na Zakrzowie, na wrocławskim Zakrzowie powstanie centrum integracji społecznej Wrocław Innowacyjny: Wzorcowo przeprowadzona zostanie rewitalizacja Psiego Pola Wrocław Współpracujący: Na Psim Polu powstanie Centrum Kultury wraz z biblioteką Wrocław Reagujący: Powstaną lokalne partnerstwa w poszczególnych dzielnicach Wrocław Zielony: Powstanie Park Jedności na Zakrzowie. Zagospodarowane zostaną tereny nad rzeką Dobrą, w Zatoce Barek na Osobowicach oraz pola irygacyjne. Wrocław Inteligentny, Wrocław Innowacyjny, Wrocław Współpracujący, Wrocław Reagujący, Wrocław Zielony: WROCŁAW PRZYJAZNY LUDZIOM Czym różni się mój program od innych programów wyborczych? jest możliwy do urzeczywistnienia: nie jest festiwalem kampanijnych obietnic bez pokrycia, lecz wynika z gruntownej analizy procesów rozwoju miast w Europie oraz miejsca, jakie Wrocław w nich zajmuje nie pokazuje wyłącznie CO we Wrocławiu należy zmienić: lecz przede wszystkim wskazuje JAK można to zrobić nie jest programem partyjnym: nie podlega odgórnym doktrynom i decyzjom krajowych władz partii jest wiarygodny: wynika z wieloletniej praktyki i aktywności wśród mieszkańców Wrocławia ma społeczne poparcie: jest efektem konsultacji ze środowiskami działającymi na rzecz rozwoju Wrocławia (ruchy miejskie, organizacje pozarządowe, środowisko naukowe, lokalne think-tanki, mieszkańcy) jest wynikiem pracy eksperckiej: składają się na niego wiedza i doświadczenie profesjonalistów znających się na zarządzaniu miastami wnosi wartości ważne dla demokracji: promuje aktywność i wolność obywateli, stawia na rozwój obywatelskiego społeczeństwa! Jest wynikiem pragnień dziesiątków wrocławian o samorządowym Wrocławiu: niezależnym i bezpartyjnym ruchu tworzonym przez samych mieszkańców! miasto rozumiemy dosłownie: Wrocław to nie magistrat, prezydent czy radni; Wrocław to wspólnota jego mieszkańców! Poprzez realizację naszego programu dołączymy do miast profesjonalnie zarządzanych, rozwijających się dzięki świadomości własnej tożsamości, wiedzy eksperckiej, energii mieszkańców oraz twórczym, kompetentnym i zaangażowanym przywództwie. 10

11 Zapraszam na wybory samorządowe w dniu 16 listopada Tego dnia zdecydujecie Państwo sami, kto w Waszym imieniu będzie podejmował decyzje, które mają wpływ na rozwój Wrocławia i Wasze codzienne życie. To nieprawda, że wynik wyborów znany jest z góry, a faworyt jest tylko jeden! W tych wyborach naprawdę liczy się KAŻDY głos! Okręg nr 1: Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Nadodrze, Kleczków, Grabiszyn -Grabiszynek: 1. Michał Paweł Tekliński 2. Edward Wiczkowski 3. Krzysztof Kołodziejczyk 4. Katarzyna Iwona Nikiel 5. Agnieszka Magdalen Marciniak 6. Leszek Andrzej Rokita 7. Aleksandra Maria Tchorowska 8. Agata Marta Zdunek 9. Witold Piotr Huminiecki 10. Monika Dorota Rosińska 11. Anna Katarzyna Zelno Okręg nr 2: Ołbin, pl. Grunwaldzki, Zacisze Zalesie - Szczytniki, Biskupin Sępolno Dąbie Bartoszowice: 1. Ewa Waszkiewicz 2. Marzena Barbara Fąka 3. Barbara Bronisława Sołtys 4. Leszek Włodzimierz Pękalski 5. Robert Marek Śliwinski 6. Maria Brylowska 7. Piotr Jarmakowicz 8. Bogumił Socha 9. Patrycja Emilia Matuszak 10. Marzena Krystyna Pękalska Okręg nr 3: Powstańców Śląskich, Gaj, Borek, Huby, Tarnogaj: 1. Zuzanna Ewa Jakimowicz 2. Robert Marcin Koszut 3. Tomasz Arkadiusz Majcherek 4. Jacek Karol Wyspiański, 5. Janina Dąbrowska 6. Jarosław Piotr Kamiński 7. Katarzyna Kocik 8. Miłosz Przemysław Pawlaczyk 9. Barbara Anna Kobzarska-Bar 10. Monika Barbara Wierzyk 11. Justyna Ewelina Kazek 12. Wiktor Michał Pawlica Okręg nr 4: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice, Jagodno, Wojszyce, Ołtaszyn, Krzyki Partynice, Klecina, Oporów: 1. Sebastian Łukasz Lorenc 2. Tomasz Marcin Tokarz 3. Dorota Małgorzata Morawiecka- Opałko 4. Barbara Zofia Maziarz 5. Andrzej Przytuła 6. Tomasz Wyskiel 7. Barbara Małgorzata Choinka 8. Daria Anna Stasiak 9. Wojciech Kocik Okręg nr 5: Szczepin, Gądów Popowice Pd., Pilczyce Kozanów Popowice Pn. 1. Mirosław Miller 2. Barbara Tomaszewska 3. Marek Żytowiecki 4. Tomasz Dariusz Frankowski 5. Iwona Dorota Nowicka 6. Marta Chuchla 7. Dorota Maria Malecha 8. Agnieszka Julita Ślipko 9. Grażyna Misiec 10. Wojciech Zbigniew Maciejewski Okręg nr 6: Muchobór Mały, Nowy Dwór, Kuźniki, Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo Jarnołtów Strachowice Osieniec, Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie: 1. Teresa Jadwiga Kupczyk 2. Edward Zawadowski 3. Wiesław Wojciechowski 4. Agnieszka Katarzyna Tarnowska 5. Ewa Urszula Daniuk 6. Elżbieta Anna Michalczyk 7. Beata Magdalena Moskal 8. Marcin Mikołaj Całka 9. Andrzej Jackiewicz 10. Ziemowit Miłosz Malecha Okręg nr 7: Karłowice Różanka, Kowale, Swojczyce Strachocin Wojnów, Psie Pole Zawidawie, Pawłowice, Sołtysowice, Polanowice Poświętne Ligota, Widawa, Lipa Piotrowska, Swiniary, Osobowice Rędzin: 10/5/5 kobiet 1. Małgorzata Maria Calińska-Mayer 2. Joanna Izabela Nawrot 3. Joanna Katarzyna Wajda 4. Edward Andrzejczak 5. Paulina Elżbieta Kaczmarska 6. Waldemar Marek Cieślik 7. Mariusz Urbaniak 8. Łukasz Marek Maścianica 9. Hanna Maria Śliwa 10. Sebastian Szostek SEJMIK Województwa Dolnośląskiego: 1. Aldona Izabela Wiktorska-Święcka 2. Ewa Zdrojewska 3. Tomasz Wójcik 4. Renata Berent-Mieszczanowicz 5. Mariusz Cendrowski 6. Przemysław Gintowt 7. Natalia Czerwonka 8. Agnieszka Elżbieta Nawirska- Olszańska 9. Joanna Michalczyk 10. Iwona Wójcik 11. Magdalena Trzebińska 12. Piotr Rossudowski 13. Barbara Tomkiewicz 14. Bogdan Rombel 15. Kamil Kaczmarski 16. Paweł Kukiz 11

12 12

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, MANDATÓW I ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW STAN NA

WYKAZ OKRĘGÓW WYBORCZYCH, MANDATÓW I ZGŁOSZONYCH KANDYDATÓW STAN NA KANDYDATÓW STAN NA 27.03.2017 Opis kolorów zgłoszonych jest taka sama jak liczba lub jest głosowanie w pozostałych okręgach, Rada powstaje Brak, Rada nie powstaje Są wybory i głosowanie Osie Stare Miasto

Bardziej szczegółowo

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii dziecięcej

Nazwa oddziału szpitalnego pierwszego wyboru Oddział chirurgii dziecięcej Oddział chirurgii dziecięcej Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: Miasto Wrocław, województwo dolnośląskie Miejsce zdarzenia na terenie miasta (dzielnica) Bieńkowice Biskupin-Sępolno- Dąbie- Bartoszowice

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU. Alfabetyczny wykaz. nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia. Według stanu na dzień r.

URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU. Alfabetyczny wykaz. nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia. Według stanu na dzień r. URZĄD STATYSTYCZNY WE WROCŁAWIU Alfabetyczny wykaz nazw ulic, placów i innych ciągów komunikacyjnych Wrocławia Według stanu na dzień 29.02.2016 r. Wrocław 2016 Opracowanie publikacji URZĄD STATYSTYCZNY

Bardziej szczegółowo

Miejsce zdarzenia na terenie miasta. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru

Miejsce zdarzenia na terenie miasta. Nazwa i adres szpitala, w którym działa oddział szpitalny pierwszego wyboru Wykaz oddziałów szpitalnych pierwszego wyboru dla świadczeń w zakresie: chirurgii dla pacjentów dorosłych Miasto Wrocław, województwo dolnośląskie Załącznik 1 Miejsce zdarzenia na terenie miasta Bieńkowice

Bardziej szczegółowo

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław Zestawienie nr 2 wg dzielnic i obrębów z uwzględnieniem klas uŝytków na dzień r.

Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław Zestawienie nr 2 wg dzielnic i obrębów z uwzględnieniem klas uŝytków na dzień r. Zestawienie gruntów stanowiących własność Gminy Wrocław Zestawienie nr 2 wg dzielnic i obrębów z uwzględnieniem klas uŝytków na dzień 30.06.2009r. Dzielnica Nr obrębu Nazwa obrębu Grunty ogółem UŜytki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA WSPARCIE INTEGRACJA

INFORMACJA WSPARCIE INTEGRACJA Osiedla Oświata Projekty Nr 1(I) maj 2012 r. INFORMATOR DLA SAMORZĄDÓW OSIEDLI INFORMACJA WSPARCIE INTEGRACJA INFORMACJE ZARZĄDU Szanowni Państwo, Radni Osiedli Wrocławia W celu dalszego usprawnienia działań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw Wrocław: Świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie sterylizacji

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź

Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź Łódź, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Łódź w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Załączniki do części dot. ciepłownictwa

Załączniki do części dot. ciepłownictwa Załączniki do części dot. ciepłownictwa Załącznik do rozdziału 3.2.5.1. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Taryfa dla ciepła przyjęta została Decyzją Prezesa URE z dnia 12 grudnia 2011 r nr OWR-4210-59/2011/134/X-A/AŁ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl 1 z 6 2014-12-03 14:25 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.um.wroc.pl Wrocław: Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana budynków,

Bardziej szczegółowo

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska

Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska Wrocławskie Forum Zieleni i Środowiska Elżbieta Szopińska Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu doktor nauk biologicznych, dendrolog, architekt krajobrazu, inspektor nadzoru terenów zieleni uprawnienia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt

STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA projekt STRATEGIA ROZWOJU KRAKOWA 2030 projekt Strategia Rozwoju Krakowa 2030 (projekt) wizja i misja Nowa Wizja rozwoju Krakowa Kraków nowoczesna metropolia tętniąca kulturą, otwarta, bogata, bezpieczna i przyjazna,

Bardziej szczegółowo

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030

LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 LOKALNY PROGRAM REWITALIZACJI MIASTA RUDA ŚLĄSKA DO ROKU 2030 Warsztat 1 Prowadzenie: prof. dr hab. Andrzej Klasik, dr Krzysztof Wrana, dr Adam Polko, mgr Marcin Budziński Fundacja Edukacji Przedsiębiorczej

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom

Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom Radom, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Radom w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1. Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego

Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego Zielone miejsca pracy w Strategii Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Dolnośląskiego 2014 2020. Priorytety i wysokość wsparcia dr Robert Foks Zespół

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa

Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa Częstochowa, 22.12.2016 Lista Zwycięzców nagród w M1 Częstochowa w Loterii o nazwie Loteria w Centrach Handlowych M1 organizowanej w dniach od 03.12.2016 do 18.12.2016 roku, publikowana zgodnie z pkt 7.1.

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+

Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego Rozwoju Łodzi 2020+ Strategia Zintegrowanego rozwoju Łodzi 2020+ będzie: odpowiedzią na długookresowe wyzwania rozwojowe, narzędziem planowania działań i inwestycji miejskich,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE PROJEKTÓW I ICH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA. Źródło zdjęcia: ww.skyscrapercity.com, autor: jasiek67

PROPOZYCJE PROJEKTÓW I ICH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA. Źródło zdjęcia: ww.skyscrapercity.com, autor: jasiek67 I ICH MOŻLIWOŚCI FINANSOWANIA Źródło zdjęcia: ww.skyscrapercity.com, autor: jasiek67 INFRASTRUKTURA GOSPODARKA SPORT I REKREACJA KULTURA I TURYSTYKA EDUKACJA ROZWÓJ LEGNICY Źródło zdjęć: http://www.skyscrapercity.com/,

Bardziej szczegółowo

Zakres Obszarów Strategicznych.

Zakres Obszarów Strategicznych. Zakres Obszarów Strategicznych. Załącznik nr 2 do Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020. Konstrukcja Obszarów Strategicznych Strategii Rozwoju Gminy Lipnica na lata 2014-2020 zakłada wpisywanie

Bardziej szczegółowo

ANNA SROCZYŃSKA FORMY ZAMIESZKIWANIA OFERTY WROCŁAWIA W R O C Ł A W

ANNA SROCZYŃSKA FORMY ZAMIESZKIWANIA OFERTY WROCŁAWIA W R O C Ł A W ANNA SROCZYŃSKA FORMY ZAMIESZKIWANIA OFERTY WROCŁAWIA Dom - symbolika bezpieczeństwo - azyl - schronienie twierdza - oaza - przystań - wytchnienie - spokój - równowaga trwałość - tradycja - korzenie -

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI STOJAKÓW ROWEROWYCH. ilość wysp separu jacych. Władający terenem. Właściciel terenu

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI STOJAKÓW ROWEROWYCH. ilość wysp separu jacych. Władający terenem. Właściciel terenu Załącznik nr 1 LP Lokalizacja Ilosć stojak ów rodzaj stojakó w ZESTAWIENIE LOKALIZACJI STOJAKÓW ROWEROWYCH ilość słupków blokujących typu staromiejsk iego SP/IS- I01 zwykłych SP/IS- I05-76 mm ilość wysp

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata

Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata Załącznik do Uchwały Nr XX/90/08 Rady Powiatu w Wąbrzeźnie z dnia 29 września 2008r. Powiatowy Program Aktywności Lokalnej na lata 2008-2013 Wąbrzeźno, wrzesień 2008 -2- Spis treści Wstęp Rozdział 1. Nawiązanie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

Teatr Capitol. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Wrocław

Teatr Capitol. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Wrocław Teatr Capitol Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Wrocław 1 2 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 NIERUCHOMOŚCI W POSIADANIU GMINY WROCŁAW - Prawa

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata

Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata Konferencja Rewitalizacja szansą rozwoju miasta Warszawy 30 czerwca 2006r Konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji m.st. Warszawy na lata 2005-2013 1. Czy Państwa zdaniem Warszawa

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

WROCŁAW: WPŁYW WIELKOŚCI DZIAŁKI NA CENĘ 1M2 GRUNTU

WROCŁAW: WPŁYW WIELKOŚCI DZIAŁKI NA CENĘ 1M2 GRUNTU WROCŁAW: WPŁYW WIELKOŚCI DZIAŁKI NA CENĘ 1M2 GRUNTU Paweł Drelich Joanna Nogal CZĘŚĆ 2. ZAKRES ANALIZY: NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANE (GRUNTY), PRAWO WŁASNOŚCI OBSZAR MIASTA WROCŁAW ANALIZA OBEJMUJE OKRES

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego

Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu. Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Miejskie obszary funkcjonalne w polityce Samorządu Województwa Dolnośląskiego Łukasz Urbanek Departament Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Plan prezentacji 1. Obszary

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYKONANE PRZEZ BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA OBSZARY ROZWOJU

OPRACOWANIE WYKONANE PRZEZ BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA OBSZARY ROZWOJU OBSZARY ROZWOJU NOWE STUDIUM polityki miejskie MIASTO ZWARTE To OBSZARY ROZWOJU I WSPARCIA To MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA OBSZARY ROZWOJU Cel, analizy i delimitacja granic OBSZARY ROZWOJU - dlaczego? PRACA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

Bardziej szczegółowo

LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LUBLINEK-PIENISTA OSIEDLE W DZIELNICY ŁÓDŹ POLESIE JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO LISTA POTRZEB MIESZKAŃCÓW SPORZĄDZONA W RAMACH PROJEKTU FIO NASZE OSIEDLE: RAZEM DECYDUJEMY REALIZOWANEGO

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Psary sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Psarach. I. Dla wyboru Rady

Bardziej szczegółowo

MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI

MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI Matryca partycypacji oraz mapa aktywności to narzędzia ułatwiające współpracę mieszkańców i mieszkanek z władzą. Matryca wskazuje w jakich obszarach Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 608e-168b-5dc6-303d-92a a229-63fc

WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW. 608e-168b-5dc6-303d-92a a229-63fc WYBORY DO RADY GMINY/MIEJSKIEJ w gminie do 20 tys. mieszkańców * PROTOKÓŁ Z WYBORÓW do Rady Gminy Teresin sporządzony dnia 22 listopada 2010 r. przez Gminną Komisję Wyborczą w Teresinie. I. Dla wyboru

Bardziej szczegółowo

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg

Jakub Cisło ( ) Michał Cisło ( ) Wojciech Cisło ( ) Władysława Cisło OŜóg Edward OŜóg x Cisło Marcin Cisło y Cisło x1 Cisło Jakub Cisło ( - -1951) Michał Cisło (- -1888-24-12-1964) Wojciech Cisło (02-03-1927-08-02-1995) Anna Bełz Cisło Anna OŜóg Cisło (14-04-1904-30-06-1990) Aniela Kus

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks

POLICY PAPER 01. Luty 2015 r. Tomasz Styś, Robert Foks POLICY PAPER 1 Luty 215 r. Tomasz Styś, Robert Foks Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 214 22. Priorytety i wysokość wsparcia 1 1. Cel i przedmiot analizy Celem opracowania jest przedstawienie

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego Katowice 2008 Cele województwa w kształtowaniu przestrzeni publicznych:

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny Poznań kliny zieleni rzeki i jeziora jakość życia miasto zwarte dialog społeczny NIEZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ W MIEŚCIE DZIURA W MIEŚCIE WOLNE TORY teren pokolejowy powstały po przeniesieniu ruchu towarowego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie.

Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Ogólne zasady współfinansowania rewitalizacji Żarowa ze środków UE w okresie programowania 2014-2020. Przygotowanie do aplikowania o dofinansowanie. Plan spotkania: 1. Rewitalizacja - definicja 2. Zasady

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim

Obwodowa Komisja Wyborcza nr 2 w Janowie Lubelskim Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Janowie Lubelskim Załącznik do Zarządzenia nr 79/2015 Burmistrza Janowa Lubelskiego z dnia 5 października 2015 r. 1. Grażyna Barbara Łukasik Janów Lubelski K W Samoobrona

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej.

1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. Zadania własne gminy: 1. Sprawy ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej. remont, przebudowa budynków będących własnością miasta; budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych

Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Rozwój instytucjonalny polskich partnerstw lokalnych wzmacniających obszary funkcjonalne na tle doświadczeń zagranicznych Jacek F. Nowak Katedra Ekonomiki Przestrzennej i Środowiskowej UEP Związek Miast

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WROCŁAWIA W ZAKRESIE TRANSPORTU SZYNOWEGO. Maciej KRUSZYNA

WYZWANIA DLA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WROCŁAWIA W ZAKRESIE TRANSPORTU SZYNOWEGO. Maciej KRUSZYNA WYZWANIA DLA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WROCŁAWIA W ZAKRESIE TRANSPORTU SZYNOWEGO Maciej KRUSZYNA 17. października 2015 1/20 AGLOMERACJA 17. października 2015 2/20 Dokumenty strategiczne (takie jak: WPM,

Bardziej szczegółowo

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe.

Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. CELE OGÓLNE, SZCZEGÓŁOWE I PLANOWANE PRZEDSIĘWZIĘCIA Cel ogólny 1: Rozwój przedsiębiorczości i usług na obszarze Partnerstwa Kaczawskiego w oparciu o zasoby przyrodnicze i kulturowe. PRZEDSIĘ- WZIĘCIA

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej. zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Opolskiej zakres tematyczny, rola Aglomeracji Opolskiej we wdrażaniu ZIT O p o l e, 4 w r z e ś n i a 2 0 1 4 r. Zintegrowane Inwestycje Terytorialne

Bardziej szczegółowo

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze

Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze Załącznik Indykatywny wykaz wstępnie zidentyfikowanych projektów inwestycyjnych i nieinwestycyjnych w ramach inicjatywy Aktywne Roztocze GMINA ALEKSANDRÓW Cel Strategiczny 1. Lepsza dostępność komunikacyjna

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015,

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015, FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU z siedzibą we WROCŁAWIU i WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO WROCŁAWSKIE CENTRUM SENIORA zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej DNI

Bardziej szczegółowo

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015)

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Gdańsk w nowej perspektywie Porozmawiajmy o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Zagadnienia wprowadzające Partycypacja społeczna w planowaniu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r.

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/327/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

unijnych i krajowych

unijnych i krajowych Możliwości dofinansowania działań i inwestycji z zakresu gospodarki niskoemisyjnej. ze środków unijnych i krajowych SPOTKANIE Z PRZEDSIĘBIORCAMI Miejski Ośrodek Kultury w Józefowie ul. Wyszyńskiego 1 9

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej

Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Łukasz Mikuła Centrum Badań Metropolitalnych UAM Rada Miasta Poznania Planowanie przestrzenne w aglomeracji poznańskiej Polskie Metropolie - Dokonania i Kierunki Rozwoju Poznań 19-20.04.2012 Rozwój aglomeracji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SŁUPSKA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SŁUPSKA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA SŁUPSKA 2016-2022 PROCES POWSTAWANIA STRATEGII 1. Etap przygotowawczy 4. Etap konsultacji i przyjęcie dokumentu 2. Etap opracowywania Strategii 5. Etap uszczegółowienia i ewaluacji

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY

ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY Załącznik do Uchwały Nr / /2012 Rady Gminy Trzeszczany z dnia listopada 2012r. ROCZNY PROGRAM WSPÓŁPRACY GMINY TRZESZCZANY z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami, o których mowa w art.3

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY 1 PERSPEKTYWA 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro

Bardziej szczegółowo

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne

Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS. Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego Ustalenia strategiczne Jednostka Koordynująca Wdrażanie RIS Śląska Rada Innowacji - Komisja Ekspertów ds. Programu Wykonawczego 2009-2010 Ustalenia strategiczne Programu Wykonawczego 2009-2010 dla Regionalnej Strategii Innowacji

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA DO 2020 ROKU - MATERIAŁ ROBOCZY- Wałbrzych, kwiecień 2014 r. 1 CZĘŚĆ DRUGA: Kierunki rozwoju Wałbrzycha 2.1 Wizja, hasła promocyjne oraz strategiczne cele rozwoju

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 25 UCHWAŁA NR XXXIV/715/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Wrocław, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 25 UCHWAŁA NR XXXIV/715/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 stycznia 2017 r. Poz. 25 UCHWAŁA NR XXXIV/715/16 RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA z dnia 22 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwały w sprawie nadania statutów

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program rewitalizacji powstaje na mocy Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Art. 15. 1. Gminny program rewitalizacji zawiera w między innymi: szczegółową

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Dane ogólne

Rozdział 1. Dane ogólne OBWIESZCZENIE KOMISARZA WYBORCZEGO w Krakowie z dnia 22 listopada 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa małopolskiego (wyciąg) Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

SMART CITY INTELIGENTNE MIASTO

SMART CITY INTELIGENTNE MIASTO XIII Konferencja PR w Samorządzie i Administracji Państwowej Smart City w praktyce przykład Strategii Rozwoju Krakowa 2030 Jacek Woźniak, Zastępca Dyrektora Wydziału Rozwoju Miasta UMK XIII Konferencja

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r.

OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. OBWIESZCZENIE Miejskiej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 23 października 2014 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Bytowie w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików

Bardziej szczegółowo