Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM. dr hab. Aldona WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, MBA. Kandydatka na Prezydenta Wrocławia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM. dr hab. Aldona WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, MBA. Kandydatka na Prezydenta Wrocławia"

Transkrypt

1 Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM dr hab. Aldona WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, MBA Kandydatka na Prezydenta Wrocławia

2 Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM 2

3 Po 1990 roku Wrocław miał szczęście do dobrych gospodarzy. Najpierw nastał znakomity czas Bogdana Zdrojewskiego, który wyznaczył szybkie tempo rozwoju naszego miasta. Dzięki niemu nabraliśmy przekonania, że żyjemy w mieście, które wyprzedza inne pod kątem nowoczesnych rozwiązań podnoszących komfort życia mieszkańców. Rafał Dutkiewicz, który otrzymał od nas mandat zaufania jako prezydent w 2002 roku nie obniżył poziomu. W swojej pierwszej kadencji świetnie wykorzystał sprzyjające możliwości związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej i gwałtownym rozwojem gospodarczym. Wrocław przyspieszył, a marka miasta stała coraz bardziej licząca w kraju i w Europie. Doskonale pamiętam ten czas, ponieważ już wtedy, zarządzając jedną z największych organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku działających na rzecz dzieci i młodzieży, mocno angażowałam się wspólnie z zespołem aktywnych, kreatywnych i przedsiębiorczych wrocławian na rzecz uczestnictwa młodych ludzi w rozwoju naszego miasta. Niestety, kolejne lata sprawowania rządów przez Rafała Dutkiewicza pokazały, że miasto dostało zadyszki. Decyzje władz miasta coraz mocniej ograniczały rozwijającą się przedsiębiorczość lokalnych firm i aktywność mieszkańców. Obecnie, po 3 kadencjach sprawowania władzy przez obecnego prezydenta Wrocław stanął. Dosłownie. Nasze miasto należy dziś do najbardziej zakorkowanych miast w Polsce i w Unii Europejskiej. Do niechlubnego naj dorzucić można jeszcze m.in.: stawki za wywóz śmieci czy opłaty parkingowe, które należą do najwyższych w Polsce. Wrocław stał się miastem drogim i mało przyjaznym do życia. Brakuje też wizji i pomysłu, jak te i inne codzienne problemy wrocławian skutecznie rozwiązać. Ze smutkiem i troską obserwuję ten niedobry trend. Wrocław jest miastem, w którym się urodziłam, w którym mieszkam wraz z rodziną. Tu pracuję też zawodowo. Specjalizując się w problematyce rozwoju lokalnego i regionalnego, posiadając międzynarodowe doświadczenie i przygotowanie praktyczne wiem, że niezbędne jest ponowne przyspieszenie Wrocławia. Po 12 latach czas Rafała Dutkiewicza dobiegł końca. Niezbędne jest dziś przekazanie pałeczki włodarza nowemu gospodarzowi. Czas na nową energię dla Wrocławia! Jako kandydatka na Prezydenta Wrocławia, reprezentująca Bezpartyjnych Samorządowców, proponuję Państwu nowy styl przywództwa. Zamiast na spektakularnych i kosztownych projektach skupię się na rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańców, angażując ich w rzeczy ważne i wielkie. Stworzymy razem miasto, o jakim marzymy. To naprawdę jest możliwe! Zadbam, aby do roku 2018 mieszkańcy Wrocławia żyli w mieście, które: jest atrakcyjne do życia i przyciąga nowych mieszkańców jest odkorkowane i przejezdne ma stabilną sytuację finansową i zbilansowany budżet jest mądrze i pięknie zaprojektowane jest miastem bez barier integruje wszystkich swoich mieszkańców jest otwarte i dumne ze swych korzeni buduje swą zamożność i dobrobyt dzięki innowacyjnej i lokalnej przedsiębiorczości czerpie z potencjału kreatywności i otwartości swoich mieszkańców ma aktywnych i świadomych obywateli 3

4 W jaki sposób zamierzam wdrożyć te kierunki rozwoju do rzeczywistości, w której żyjemy? W kadencji priorytetami będą: 1. Wrocław Inteligentny: stawiam na zintegrowane zarządzanie miastem, zadbam o przyjazną mieszkańcom przestrzeń do życia 2. Wrocław Innowacyjny: powodem naszej chluby uczynię wrocławską naukę, kulturę i sztukę oraz wrocławski biznes; wzmocnię powiązania między nimi 3. Wrocław Współpracujący: za kluczowe uznaję aktywność i przedsiębiorczość wrocławian; stawiam na prężną i zróżnicowaną gospodarkę oraz silne społeczeństwo obywatelskie; współpracować będę z najbliższym otoczeniem (ościenne gminy i powiaty), jak i miastami i regionami Europy i świata 4. Wrocław Reagujący: uważnie słuchać będę głosów mieszkańców, wspólnie będziemy rozwiązywać problemy 5. Wrocław Zielony: będziemy gospodarować naszym miastem dbając o środowisko naturalne, w jakim funkcjonuje Co zrobię, aby urzeczywistnić wizję Wrocławia jako miasta przyjaznego ludziom? 1. Wrocław Inteligentny: polityki publiczne prowadzić będę uwzględniając niezbędność poprawy jakości życia w naszym mieście wrocławskim magistratem zarządzać będę efektywnie dbając o ograniczenia kosztów, zapewniając optymalną wydajność pracy, uelastyczniając strukturę organizacyjną w planowaniu przestrzennym konsekwentnie dążyć będę do przeciwdziałania chaosowi przestrzennemu i estetycznemu rozszerzę system zintegrowanego transportu zbiorowego opartego na kolei aglomeracyjnej ściśle powiązanej z komunikacją miejską, przede wszystkim szynową, na miejscowości wokół Wrocławia przeprowadzę modernizację taboru tramwajowego we Wrocławiu stawiam na komunikację alternatywną jako wspierającą mobilność we Wrocławiu taksówki uznaję za element wspomagający komunikację publiczną usprawnię system parkingów we Wrocławiu, również dbając o rozbudowę miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych dbać będę o spójny system tras rowerowych będę promować inwestycje w infrastrukturę społeczną w obszarach intensywnego budownictwa mieszkaniowego priorytetowo traktować będę zarówno edukację formalną, jak i pozaformalną 4

5 2. Wrocław Innowacyjny: będę wspierać współpracę środowisk naukowych z lokalnie działającym biznesem wspierać będę rozwój działalności start-upów wzmocnię zaangażowanie środowisk naukowych w sferę publiczną priorytetem będzie wsparcie przemysłów kreatywnych do miejskiej przestrzeni wprowadzę kulturę i sztukę będę rozwijać politykę inwestycyjną dążąc do powstawania godnie płatnych miejsc pracy rozwijać będę sektor ekonomii społecznej 3. Wrocław Współpracujący: będę koncentrować się na projektach, które integrują i wspierają aktywność mieszkańców zwiększę udział samorządu gospodarczego w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju Wrocławia będę współpracować z globalnymi przedsiębiorstwami zachęcając ich do społecznie odpowiedzialnego biznesu we Wrocławiu i aglomeracji wrocławskiej wraz z lokalnymi przedsiębiorcami wypracuję narzędzia wsparcia dla rodzimych przedsiębiorców, którzy stanowią fundament lokalnej gospodarki zwiększę kompetencję rad osiedli będę dążyć do modernizacji systemu administracyjnego Wrocławia wprowadzę budżet partycypacyjny jako obligatoryjny instrument gospodarki finansowej poważnie traktować będę sektor pozarządowy, włączając go w realizację kluczowych zadań publicznych wspierać będę młodych, dorosłych i dojrzałych wrocławian w procesie ich aktywizacji zawodowej skutecznie dokończę proces aglomeratyzacji Wrocławia będę zabiegać wraz z innymi bezpartyjnymi samorządowcami o reformę systemu samorządności terytorialnej w Polsce ograniczając jego liczne dysfunkcje 4. Wrocław Reagujący: mając świadomość niekorzystnych trendów demograficznych polityki publiczne adresować będę do konkretnych grup mieszkańców, np.: młodych ludzi, studentów, rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych nie pozwolę na dalszą dewastację miejskiej przestrzeni inwestując w rewitalizację kamienic i podwórek stworzę program aktywizacji osób młodych i starszych wzmocnię aktywizację mieszkańców na osiedlach wspierając ich zaangażowanie w lokalne partnerstwa otworzę szkoły udostępniając infrastrukturę na potrzeby lokalnych inicjatyw będę wspierać rozwój amatorskiego sportu masowego będę wspierać sukcesy wrocławskiego sportu kwalifikowanego dbając o równomierne udostępnienie zasobów miasta pomiędzy zainteresowane środowiska zadbam, aby przestrzeń publiczna była wolna od barier, które utrudniają poruszanie się osobom starszym, rodzicom z małymi dziećmi i osobom niepełnosprawnym zwiększę liczbę miejsc w przedszkolach i żłobkach i poprawię jakość tych miejsc we współpracy z wrocławskimi uczelniami wspierać będę studentów w ich twórczym i radosnym studiowaniu w naszym mieście będę dążyć do wzmocnienia pozycji mediów lokalnych i organizacji zajmujących się działaniami strażniczymi monitorującymi transparentność władz publicznych 5

6 będę ograniczać upartyjnienie działalności samorządu terytorialnego oraz wzmacniać rozliczalność lokalnych władz 5. Wrocław Zielony: będę wspierać działania ograniczające niekontrolowaną suburbanizację stawiam na koncepcję miasta zwartego będę dążyć do odtworzenia miejskich przestrzeni nadrzecznych będę wspierać ochronę powietrza we Wrocławiu będę wspierać budowę parków w naszym mieście będę prowadzić działania na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu efektywnie wykorzystam dostępne środki pomocowe UE związane z odnawialnymi źródłami energii Jakie działania wdrożę w życie? 1. Wrocław Inteligentny: zapewnię przejrzystość miejskim finansom oraz polityce informacyjnej usprawnię model zarządzania zasobem komunalnym docelowo redukując wysokie koszty czynszów usprawnię model gospodarowania odpadami dążąc do obniżenia wysokich stawek, jakie płacą mieszkańcy nie powołam wiceprezydentów wspólnie z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi wypracuję system mieszkalnictwa kooperatywnego stworzę system mechanizmów szybkich zamian mieszkań komunalnych pomiędzy użytkownikami wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców powinny być załatwiane w najbliższym otoczeniu, dlatego dopilnuję, aby nowe osiedla miały przedszkola, żłobki, centra kultury, przestrzeń publiczną będę dążyć do odtworzenia starych i tworzenia nowych przestrzeni dla rekreacji i wypoczynku w najbliższym otoczeniu mieszkańców (parki, baseny przyszkolne i kąpieliska, place zabaw) wprowadzę alternatywne środki komunikacji w ramach m.in. systemu car sharingu, car poolingu, autobusów na życzenie, taksówek wodnych tam, gdzie to będzie możliwe, dbać będę o wydzielenie torowisk, tworzenie bus-pasów bez ograniczenia ruchu samochodów osobowych zwiększę liczbę połączeń i linii obsługiwanych przez podmioty prywatne, a IST stanie się naprawdę inteligentnym systemem gdy będzie to możliwe, budować będę drogi rowerowe zamiast ścieżek będę tworzyć przestrzeń dla bezpiecznych i wygodnych parkingów rowerowych integrując je w system Bike&Ride będę wspierać system kształtowania zachowań komunikacyjnych 2. Wrocław Innowacyjny: powrócę do dorobku Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych z lat jako dolnośląskiego think-tanku kluczowego dla kształtowania przestrzeni metropolitalnej Wrocławia wspólnie z wrocławskimi uczelniami wyższymi i think-tankami stworzę sieć centrów wiedzy generujących praktyki i rozwiązania dla Wrocławia 6

7 będę integrować wrocławskie uczelnie i centra badań w ramach strategii inteligentnych specjalizacji wspierać będę ideę środkowoeuropejskiego obszaru szybkiego rozwoju, wiedzy i innowacji w koalicji z Dreznem/Saksonią i Pragą/Ostrawą/Czechami 3. Wrocław Współpracujący: wdrożę system partycypacji mieszkańców w zarządzanie miastem na bazie istniejącej struktury uruchomię centra edukacji obywatelskiej w poszczególnych okręgach jako miejsca spotkań z radnymi osiedlowymi i miejskimi, informacji publicznej i wiedzy o demokracji lokalnej powołam Radę Przedsiębiorców i Rzemieślników, a stanowiska przez nią wypracowane będą istotną rekomendacją dla przyjmowanych rozwiązań we współpracy ze środowiskiem pozarządowym dokonam reformy dotychczasowych rozwiązań w zakresie dotowania zadań publicznych zwiększę kwotę na budżet partycypacyjny do nie mniej niż 5% budżetu gminy zapewnię szeroką i faktyczną partycypację społeczną w procesach planowania przestrzennego i przygotowania przedsięwzięć inwestycyjnych 4. Wrocław Reagujący: szczególną uwagę zwrócę na funkcjonowanie osiedli, które traktuję jako ośrodki centrotwórcze Wrocławia rozszerzę zasięg programu Wrocławskiego Parku Kulturowego zapewnię dekoncentrację urzędu gminy w oparciu o technologie informatyczne tworząc lokalne centra w sąsiedztwach: w ten sposób powstaną ośrodki obsługi administracyjnej, biura podawcze i ośrodki informacyjne, działające w oparciu o sieć internetową i intranetową, prowadzące serwis administracyjny dla mieszkańców na bazie istniejącej infrastruktury społecznej stworzę sieć centów informacji obywatelskiej i poradnictwa zagwarantuję lepsze gospodarowanie lokalnym otoczeniem poprzez lokalne centra informacji urbanistycznej, będącymi ośrodkami gromadzenia danych dotyczących zagospodarowania przestrzennego wzmocnię i rozbuduję sieć lokalnych partnerstw działających w osiedlach wspierając współpracę MOPSu, policji, rad osiedli, kościołów, szkół i innych instytucji podległych magistratowi (domy kultury, biblioteki), organizacji pozarządowych przywrócę właściwe proporcje w zabezpieczeniu potrzeb młodych rodziców w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach wszystkie centra sąsiedzkie i partnerstwa będą funkcjonowały jako miejsca spotkań radnych i urzędników z mieszkańcami i ich organizacjami będę zabiegać o najwyższej jakości estetykę przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych oraz pozbawienie ich barier przestrzennych w ramach Zarządu Zasobu Komunalnego powołam Centrum Wsparcia Wspólnot Meszkaniowych, w którym wrocławianie uzyskają poradę dotyczącą możliwości poprawy warunków życia w swoim miejscu zamieszkania wraz ze wskazaniem źródeł dofinansowania inwestycji dopilnuję uruchomienia gwarantowanych przez gminę preferencyjnych kredytów na remont i modernizację nieruchomości wspólnej i modernizację nieruchomości wspólnej zastąpię Program Rewitalizacji Wrocławskich Kamienic programem dopłat do remontów kamienic, który zachęci wspólnoty do remontowania swoich inicjatyw 7

8 6. Wrocław Zielony: wspierać będę rozwiązania związane z niskoemisyjnością i efektywnością energetyczną w zasobie komunalnym wdrożę system przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną włączając prywatnych właścicieli i spółdzielnie mieszkaniowe preferować będę ponowne wykorzystanie terenu i uzupełnienie zabudowy zamiast ekspansji na tereny niezabudowane będę zabiegać o dopasowanie inwestycji do otoczenia z poszanowaniem kontekstu przyrodniczego, kulturowego i społecznego będę działać na rzecz obniżenia poziomu hałasu w mieście odbetonuję Wrocław dbając o nowe nasadzenia uruchomię trawning we Wrocławiu zachęcając do dbania i umiejętnego korzystania z terenów zielonych będę działać na rzecz ponownego zwrócenia się Wrocławia ku rzekom, nad którymi leży, przede wszystkim Odrze wraz z jej dopływami udrożnię fosę miejską umożliwiając korzystanie z niej Jak do 2018 roku zmienią się wrocławskie osiedla? Okręg 1: Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Grabiszyn Grabiszynek, Nadodrze, Kleczków Wrocław Inteligentny: Zrewitalizowany zostanie teren wokół dworca Nadodrze Wrocław Innowacyjny: Modelowo przeprowadzona zostanie rewitalizacja Przedmieścia Świdnickiego Wrocław Współpracujący: Rozbudowana zostanie sieć lokalnych partnerstw na kolejne osiedla Wrocław Reagujący: Powstanie centrum integracji międzypokoleniowej i aktywizacji zawodowej Wrocław Zielony: Na wrocławskim Grabiszynie Grabiszynku powstaną nowe place zabaw i tereny zielone: zostaną poddane rewitalizacji tereny rekreacyjne przy ul. Beyzyma Okręg 2: Ołbin, Plac Grunwaldzki, Zacisze Zalesie, Szczytniki, Biskupin Sępolno Dąbie Bartoszowice Wrocław Inteligentny: Rewitalizacji poddana zostanie Zajezdnia Dąbie, w której powstanie Żywe Muzeum Komunikacji Wrocław Innowacyjny: Uruchomione zostanie Centrum Społecznie Zaangażowanego Biznesu jako fundusz wspierający rozwój Wrocławia Wrocław Współpracujący: Powstanie sieć partnerstw lokalnych Wrocław Reagujący: Powstanie centrum integracji międzypokoleniowej i aktywizacji zawodowej, poprawiona zostanie jakość ciągów pieszych wraz z korektą miejsc postojowych i uzupełnieniem drzewostanu wzdłuż ul. Bacciarellego na osiedlu Bartoszowice Wrocław Zielony: Rewitalizacji poddane zostanie nadbrzeże Odry w okolicach ul. Pasteura, wyremontowana zostanie aleja spacerowa wzdłuż ul. Partyzantów 8

9 Okręg 3: Powstańców Śląskich, Borek, Gaj, Huby Wrocław Inteligentny: Powstanie kompleks rekreacyjno-edukacyjny w okolicach Wzgórza Andersa jako młodzieżowa placówka edukacji pozaformalnej Wrocław Innowacyjny: Modelowo przeprowadzona zostanie rewitalizacja przestrzeni publicznych na osiedlu Borek Wrocław Współpracujący: Powstanie klub integracji społecznej w poszczególnych osiedlach Wrocław Reagujący: Modernizacji poddanie zostanie boisko piłkarskie przy ul. Orzechowej na osiedlu Gaj Wrocław Zielony: Powstanie estrada w Parku Południowym, przebudowana zostanie ścieżka rowerowa na ul. Powstańców Śląskich, odcinek między ul. Hallera a Sztabową Okręg 4: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice, Jagodno, Wojszyce, Ołtaszyn, Krzyki Partynice, Klecina, Oporów Wrocław Inteligentny: Na wrocławskim Brochowie powstanie klub integracji społecznej, powstanie wydzielona trasa tramwajowa i infrastruktura towarzysząca na odcinku od ul. Bardzkiej do pętli Jagodno Wrocław Innowacyjny: Rewitalizacji poddane zostanie Przedmieście Oławskie Wrocław Współpracujący: Powstaną lokalne partnerstwa w poszczególnych osiedlach Wrocław Reagujący: Rewitalizacji poddany zostanie kompleks basenowo-rekreacyjny na Oporowie Wrocław Zielony: Na Klecinie powstanie rodzinny i integracyjny park wypoczynku i rekreacji Okręg 5: Szczepin, Gądów Popowice Pd., Pilczyce Kozanów, Popowice Pn. Wrocław Inteligentny: Przez ulicę Długą w kierunku Popowic przeprowadzona zostanie nowa linia tramwajowa, zbudowany zostanie zintegrowany węzeł przesiadkowy kolejowo- -tramwajowy przy stacji Wrocław Popowice Wrocław Innowacyjny: Rewitalizacji poddany zostanie teren zajezdni przy ul. Legnickiej, zrewitalizowane zostanie osiedle Szczepin Wrocław Współpracujący: Powstaną lokalne partnerstwa w poszczególnych osiedlach Wrocław Reagujący: Powstanie basen przyszkolny w SP 118 ma wrocławskim Gądowie, powstanie dom kultury na osiedlu Gądów Wrocław Zielony: Rewitalizacji poddane zostaną tereny wokół Stawu Pilczyckiego i lasku przy ul. Mącznej Okręg 6: Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Kuźniki, Żerniki, Jerzmanowo Jarnołtów Strachowice Osiniec, Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie Wrocław Inteligentny: Zmodernizowany zostanie system komunikacji w tej części miasta Wrocław Innowacyjny: Wzorcowo przeprowadzona zostanie rewitalizacja Leśnicy Wrocław Współpracujący: Powstaną lokalne partnerstwa w poszczególnych osiedlach Wrocław Reagujący: Na terenie nowo wybudowanych osiedli powstanie przynajmniej 1 nowe przedszkole Wrocław Zielony: Na terenie Parku Tysiąclecia powstanie Miasteczko Ruchu Drogowego 9

10 Okręg 7: Karłowice Różanka, Kowale, Swojczyce Strachocin Wojnów, Psie Pole Zawidawie, Pawłowice, Sołtysowice, Polanowice Poświętne Ligota, Widawa, Lipa Piotrowska, Świniary, Osobowice Rędzin Wrocław Inteligentny: Na Psie Pole poprowadzona zostanie nowa linia tramwajowa, powstanie basen przy ul. Wilanowskiej na Zakrzowie, na wrocławskim Zakrzowie powstanie centrum integracji społecznej Wrocław Innowacyjny: Wzorcowo przeprowadzona zostanie rewitalizacja Psiego Pola Wrocław Współpracujący: Na Psim Polu powstanie Centrum Kultury wraz z biblioteką Wrocław Reagujący: Powstaną lokalne partnerstwa w poszczególnych dzielnicach Wrocław Zielony: Powstanie Park Jedności na Zakrzowie. Zagospodarowane zostaną tereny nad rzeką Dobrą, w Zatoce Barek na Osobowicach oraz pola irygacyjne. Wrocław Inteligentny, Wrocław Innowacyjny, Wrocław Współpracujący, Wrocław Reagujący, Wrocław Zielony: WROCŁAW PRZYJAZNY LUDZIOM Czym różni się mój program od innych programów wyborczych? jest możliwy do urzeczywistnienia: nie jest festiwalem kampanijnych obietnic bez pokrycia, lecz wynika z gruntownej analizy procesów rozwoju miast w Europie oraz miejsca, jakie Wrocław w nich zajmuje nie pokazuje wyłącznie CO we Wrocławiu należy zmienić: lecz przede wszystkim wskazuje JAK można to zrobić nie jest programem partyjnym: nie podlega odgórnym doktrynom i decyzjom krajowych władz partii jest wiarygodny: wynika z wieloletniej praktyki i aktywności wśród mieszkańców Wrocławia ma społeczne poparcie: jest efektem konsultacji ze środowiskami działającymi na rzecz rozwoju Wrocławia (ruchy miejskie, organizacje pozarządowe, środowisko naukowe, lokalne think-tanki, mieszkańcy) jest wynikiem pracy eksperckiej: składają się na niego wiedza i doświadczenie profesjonalistów znających się na zarządzaniu miastami wnosi wartości ważne dla demokracji: promuje aktywność i wolność obywateli, stawia na rozwój obywatelskiego społeczeństwa! Jest wynikiem pragnień dziesiątków wrocławian o samorządowym Wrocławiu: niezależnym i bezpartyjnym ruchu tworzonym przez samych mieszkańców! miasto rozumiemy dosłownie: Wrocław to nie magistrat, prezydent czy radni; Wrocław to wspólnota jego mieszkańców! Poprzez realizację naszego programu dołączymy do miast profesjonalnie zarządzanych, rozwijających się dzięki świadomości własnej tożsamości, wiedzy eksperckiej, energii mieszkańców oraz twórczym, kompetentnym i zaangażowanym przywództwie. 10

11 Zapraszam na wybory samorządowe w dniu 16 listopada Tego dnia zdecydujecie Państwo sami, kto w Waszym imieniu będzie podejmował decyzje, które mają wpływ na rozwój Wrocławia i Wasze codzienne życie. To nieprawda, że wynik wyborów znany jest z góry, a faworyt jest tylko jeden! W tych wyborach naprawdę liczy się KAŻDY głos! Okręg nr 1: Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Nadodrze, Kleczków, Grabiszyn -Grabiszynek: 1. Michał Paweł Tekliński 2. Edward Wiczkowski 3. Krzysztof Kołodziejczyk 4. Katarzyna Iwona Nikiel 5. Agnieszka Magdalen Marciniak 6. Leszek Andrzej Rokita 7. Aleksandra Maria Tchorowska 8. Agata Marta Zdunek 9. Witold Piotr Huminiecki 10. Monika Dorota Rosińska 11. Anna Katarzyna Zelno Okręg nr 2: Ołbin, pl. Grunwaldzki, Zacisze Zalesie - Szczytniki, Biskupin Sępolno Dąbie Bartoszowice: 1. Ewa Waszkiewicz 2. Marzena Barbara Fąka 3. Barbara Bronisława Sołtys 4. Leszek Włodzimierz Pękalski 5. Robert Marek Śliwinski 6. Maria Brylowska 7. Piotr Jarmakowicz 8. Bogumił Socha 9. Patrycja Emilia Matuszak 10. Marzena Krystyna Pękalska Okręg nr 3: Powstańców Śląskich, Gaj, Borek, Huby, Tarnogaj: 1. Zuzanna Ewa Jakimowicz 2. Robert Marcin Koszut 3. Tomasz Arkadiusz Majcherek 4. Jacek Karol Wyspiański, 5. Janina Dąbrowska 6. Jarosław Piotr Kamiński 7. Katarzyna Kocik 8. Miłosz Przemysław Pawlaczyk 9. Barbara Anna Kobzarska-Bar 10. Monika Barbara Wierzyk 11. Justyna Ewelina Kazek 12. Wiktor Michał Pawlica Okręg nr 4: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice, Jagodno, Wojszyce, Ołtaszyn, Krzyki Partynice, Klecina, Oporów: 1. Sebastian Łukasz Lorenc 2. Tomasz Marcin Tokarz 3. Dorota Małgorzata Morawiecka- Opałko 4. Barbara Zofia Maziarz 5. Andrzej Przytuła 6. Tomasz Wyskiel 7. Barbara Małgorzata Choinka 8. Daria Anna Stasiak 9. Wojciech Kocik Okręg nr 5: Szczepin, Gądów Popowice Pd., Pilczyce Kozanów Popowice Pn. 1. Mirosław Miller 2. Barbara Tomaszewska 3. Marek Żytowiecki 4. Tomasz Dariusz Frankowski 5. Iwona Dorota Nowicka 6. Marta Chuchla 7. Dorota Maria Malecha 8. Agnieszka Julita Ślipko 9. Grażyna Misiec 10. Wojciech Zbigniew Maciejewski Okręg nr 6: Muchobór Mały, Nowy Dwór, Kuźniki, Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo Jarnołtów Strachowice Osieniec, Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie: 1. Teresa Jadwiga Kupczyk 2. Edward Zawadowski 3. Wiesław Wojciechowski 4. Agnieszka Katarzyna Tarnowska 5. Ewa Urszula Daniuk 6. Elżbieta Anna Michalczyk 7. Beata Magdalena Moskal 8. Marcin Mikołaj Całka 9. Andrzej Jackiewicz 10. Ziemowit Miłosz Malecha Okręg nr 7: Karłowice Różanka, Kowale, Swojczyce Strachocin Wojnów, Psie Pole Zawidawie, Pawłowice, Sołtysowice, Polanowice Poświętne Ligota, Widawa, Lipa Piotrowska, Swiniary, Osobowice Rędzin: 10/5/5 kobiet 1. Małgorzata Maria Calińska-Mayer 2. Joanna Izabela Nawrot 3. Joanna Katarzyna Wajda 4. Edward Andrzejczak 5. Paulina Elżbieta Kaczmarska 6. Waldemar Marek Cieślik 7. Mariusz Urbaniak 8. Łukasz Marek Maścianica 9. Hanna Maria Śliwa 10. Sebastian Szostek SEJMIK Województwa Dolnośląskiego: 1. Aldona Izabela Wiktorska-Święcka 2. Ewa Zdrojewska 3. Tomasz Wójcik 4. Renata Berent-Mieszczanowicz 5. Mariusz Cendrowski 6. Przemysław Gintowt 7. Natalia Czerwonka 8. Agnieszka Elżbieta Nawirska- Olszańska 9. Joanna Michalczyk 10. Iwona Wójcik 11. Magdalena Trzebińska 12. Piotr Rossudowski 13. Barbara Tomkiewicz 14. Bogdan Rombel 15. Kamil Kaczmarski 16. Paweł Kukiz 11

12 12

INFORMACJA WSPARCIE INTEGRACJA

INFORMACJA WSPARCIE INTEGRACJA Osiedla Oświata Projekty Nr 1(I) maj 2012 r. INFORMATOR DLA SAMORZĄDÓW OSIEDLI INFORMACJA WSPARCIE INTEGRACJA INFORMACJE ZARZĄDU Szanowni Państwo, Radni Osiedli Wrocławia W celu dalszego usprawnienia działań

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:www.psy.info.pl/schronisko_wroclaw Wrocław: Świadczenie usług weterynaryjnych w zakresie sterylizacji

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Załączniki do części dot. ciepłownictwa

Załączniki do części dot. ciepłownictwa Załączniki do części dot. ciepłownictwa Załącznik do rozdziału 3.2.5.1. Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Taryfa dla ciepła przyjęta została Decyzją Prezesa URE z dnia 12 grudnia 2011 r nr OWR-4210-59/2011/134/X-A/AŁ

Bardziej szczegółowo

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020

Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Kierunki i zadania do Strategii Rozwoju Gminy Zgierz na lata 2014-2020 Obszar I Infrastruktura społeczna. 1. Wspieranie aktywności oraz integracji społeczności lokalnej. 2. Wspieranie i aktywizacja mieszkańców

Bardziej szczegółowo

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI STOJAKÓW ROWEROWYCH. ilość wysp separu jacych. Władający terenem. Właściciel terenu

ZESTAWIENIE LOKALIZACJI STOJAKÓW ROWEROWYCH. ilość wysp separu jacych. Władający terenem. Właściciel terenu Załącznik nr 1 LP Lokalizacja Ilosć stojak ów rodzaj stojakó w ZESTAWIENIE LOKALIZACJI STOJAKÓW ROWEROWYCH ilość słupków blokujących typu staromiejsk iego SP/IS- I01 zwykłych SP/IS- I05-76 mm ilość wysp

Bardziej szczegółowo

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r.

Konkurs Nr 79/I/1.1/2012. Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa Nazwisko Imię E-mail Status Działanie Data podjęcia Laskowska Anna anna.laskowska@interia.eu z obszaru 1.1 Infrastruktura 20.10.2010r. drogowa Skopińska Milena m.skopinska@kujawsko-pomorskie.pl

Bardziej szczegółowo

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość

ratownictwo 700 /SP pielęgniarstwo pielęgniarstwo 740 /SP ratownictwo ratownictwo 675 /SP pielęgniarstwo BHP podstawy ergonomii przedsiębiorczość Lista przedmiotów planowanych do nauczania przez słuchaczy studiów podyplomowych realizowanych w ramach projektu pn. Studia podyplomowe przygotowujące do wykonywania zawodu nauczyciela przedmiotów zawodowych

Bardziej szczegółowo

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3

Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy. Warsztaty Charette Sesja 3 Dąbrowa Górnicza - Śródmieście ZałoŜenia strategii rozwoju przestrzennego dzielnicy Warsztaty Charette Sesja 3 1 Organizatorzy warsztatów Miasto Dąbrowa Górnicza Śląski Związek Gmin i Powiatów 2 Program

Bardziej szczegółowo

Teatr Capitol. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Wrocław

Teatr Capitol. Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku. Wrocław Teatr Capitol Informacja o stanie mienia komunalnego Miasta Wrocławia według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku Wrocław 1 2 SPIS TREŚCI strona WSTĘP... 3 NIERUCHOMOŚCI W POSIADANIU GMINY WROCŁAW - Prawa

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego WSPARCIE DZIAŁAŃ INWESTYCYJNYCH W RPO WM 2014-2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dr Stanisław Sorys Wicemarszałek Województwa Małopolskiego 1_GOSPODARKA WIEDZY 2_CYFROWA MAŁOPOLSKA 3_PRZEDSIĘBIORCZA

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE WYKONANE PRZEZ BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA OBSZARY ROZWOJU

OPRACOWANIE WYKONANE PRZEZ BIURO ROZWOJU WROCŁAWIA OBSZARY ROZWOJU OBSZARY ROZWOJU NOWE STUDIUM polityki miejskie MIASTO ZWARTE To OBSZARY ROZWOJU I WSPARCIA To MOBILNOŚĆ ZRÓWNOWAŻONA OBSZARY ROZWOJU Cel, analizy i delimitacja granic OBSZARY ROZWOJU - dlaczego? PRACA

Bardziej szczegółowo

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1

GRUPA 1 - POZIOM A1 GRUPA 2 - POZIOM A1 GRUPA 1 - POZIOM A1 TRYB: poniedziałek, środa 18:15-19:45 1 Jarosław P. 29 2 Justyna T. 37 3 Domicela Arycja K. 47 4 Ryszard Tomasz N. 51 5 Hanna G. 61 GRUPA 2 - POZIOM A1 TERMIN PIERWSZYCH ZAJĘĆ: 19.04.2013r.

Bardziej szczegółowo

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Rewitalizacja zdegradowanych obszarów w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym oraz inwestycje w infrastrukturę społeczną i zdrowotną Łukasz Tur Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020

Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 Poprawa jakości i dostępności usług publicznych w świetle przeprowadzonych badań i nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014-2020 EuroCompass Sp. z o.o., ul. Vetterów 1, 20-277 Lublin KRS: 0000425862

Bardziej szczegółowo

MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI

MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI MATRYCA PARTYCYPACJI I MAPA AKTYWNOŚCI Matryca partycypacji oraz mapa aktywności to narzędzia ułatwiające współpracę mieszkańców i mieszkanek z władzą. Matryca wskazuje w jakich obszarach Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 69/2015 BURMISTRZA KROŚNIEWIC z dnia 12 sierpnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w celu przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego zarządzonego na dzień

Bardziej szczegółowo

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej

Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020. Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Organizacje pozarządowe jako potencjalni beneficjenci w MRPO 2014-2020 Jakub Szymański Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej SCHEMAT RPO 2014-2020: DWUFUNDUSZOWY I ZINTEGROWANY 1. WARUNKI DLA ROZWOJU

Bardziej szczegółowo

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO

Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Instrumenty i środki finansowe wdrażania programu rozwoju ruchu rowerowego DARIUSZWOŹNIAK SKARBNIK POWIATU ŚWIECKIEGO Gdańsk, 1 października 2010 Agenda: 1. ŹRÓDŁA FINANSOWANIA POLITYKI ROWEROWEJ 2. ŚRODKI

Bardziej szczegółowo

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej

Osie priorytetowe Gospodarka Innowacje Technologie Rozwój społeczeństwa informacyjnego Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej RPO WZ 2014-2020 Osie priorytetowe 1. Gospodarka Innowacje Technologie 2. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 3. Wsparcie gospodarki niskoemisyjnej 4. Dostosowanie do zmian klimatu 5. Rozwój naturalnego

Bardziej szczegółowo

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo,

Program EIT + www.eitplus.wroclaw.pl E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y. Szanowni Państwo, E U R O P E J S K I I N S T Y T U T T E C H N O L O G I C Z N Y Szanowni Państwo, utworzenie w Europie nowego ośrodka łączącego edukację, badania naukowe i innowacje Europejskiego Instytutu Technologicznego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r.

Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. Z a r z ą d z e n i e Nr 116/15 Międzyrzec Podlaski z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum ogólnokrajowym Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 ustawy

Bardziej szczegółowo

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025

II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 II KONSULTACJE W SPRAWIE OPRACOWANIA STRATEGII ROZWOJU GMINY MIASTO I GMINA SEROCK NA LATA 2016-2025 DRZEWO CELÓW CELE STRATEGICZNE Prężna gospodarczo gmina ukierunkowana na tworzenie innowacyjnych klastrów

Bardziej szczegółowo

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny

Poznań. kliny zieleni. rzeki i jeziora. jakość życia. miasto zwarte. dialog społeczny Poznań kliny zieleni rzeki i jeziora jakość życia miasto zwarte dialog społeczny NIEZAGOSPODAROWANA PRZESTRZEŃ W MIEŚCIE DZIURA W MIEŚCIE WOLNE TORY teren pokolejowy powstały po przeniesieniu ruchu towarowego

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes

Przedsiębiorcza Łomża otwarci na Biznes PROGRAM ROZWOJU MIASTA ŁOMŻA DO ROKU 2020 PLUS CEL HORYZONTALNY I: KULTURA, EDUKACJA I SPORT JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO CEL HORYZONTALNY II: INFRASTRUKTURA JAKO BAZA ROZWOJU SPOŁECZNO -

Bardziej szczegółowo

zam. Garbów; zam. Garbów;

zam. Garbów; zam. Garbów; Wykaz zgłoszonych kandydatów na członków obwodowych komisji ds. referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 r. z gminy Garbów. Obwodowa Komisja Wyborcza nr 1 z siedzibą w Garbowie, lokal Gminnej Biblioteki

Bardziej szczegółowo

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA

LISTA ZWYCIĘZCÓW W LOSOWANIU Z DNIA 28.08 NAGRODY II STOPNIA 1. Artur A., Warszawa 2. Tadeusz C., Warszawa 3. Bohdan R., Warszawa 4. Donata W., Rakoniewice 5. Grzegorz C., Sopot 6. Sylwia S., Katowice 7. Mieczysław K., Warszawa 8. Ewa K., Wojcieszów 9. Sybilla J.,

Bardziej szczegółowo

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r.

Uchwała 4 Miejskiej Komisji Wyborczej w Pilawie z dnia 23 października 2014 r. Uchwała 4 w Pilawie Na podstawie art.182 1 pkt. 2 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U z 2011r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Miejska Komisja Wyborcza w Pilawie uchwala co następuje:

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009

I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 I Spotkanie Rady Strategii Rozwoju Tczewa przy Prezydencie Miasta Tczewa Luty, 2009 Strategią rozwoju nazywa się rozmaite sposoby oddziaływania w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego Strategia rozwoju

Bardziej szczegółowo

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE

Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE Lista osób (dzieci oraz ich rodzice) przyjętych do projektu 1.3.2 NASZE DZIECI POD DOBRĄ OPIEKĄ PRZEDSZKOLE ZAKŁADOWE PRZY WYŻSZEJ SZKOLE GOSPODARKI W BYDGOSZCZY współfinansowanego przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

WYZWANIA DLA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WROCŁAWIA W ZAKRESIE TRANSPORTU SZYNOWEGO. Maciej KRUSZYNA

WYZWANIA DLA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WROCŁAWIA W ZAKRESIE TRANSPORTU SZYNOWEGO. Maciej KRUSZYNA WYZWANIA DLA DOKUMENTÓW STRATEGICZNYCH WROCŁAWIA W ZAKRESIE TRANSPORTU SZYNOWEGO Maciej KRUSZYNA 17. października 2015 1/20 AGLOMERACJA 17. października 2015 2/20 Dokumenty strategiczne (takie jak: WPM,

Bardziej szczegółowo

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015)

Gdańsk w nowej perspektywie. zagospodarowania przestrzennego. Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Gdańsk w nowej perspektywie Porozmawiajmy o Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Raport z debat (kwiecień-czerwiec 2015) Zagadnienia wprowadzające Partycypacja społeczna w planowaniu

Bardziej szczegółowo

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU

ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU WYŻSZA SZKOŁA HANDLOWA ROLA TURYSTYKI W GOSPODARCE REGIONU Redakcja naukowa Jerzy Wyrzykowski Wrocław 2007 SPIS TREŚCI Wprowadzenie 9 1. UWARUNKOWANIA GOSPODARKI TURYSTYCZNEJ W REGIONIE 11 Teresa Zabińska

Bardziej szczegółowo

powołaniem stanowiska oficera rowerowego

powołaniem stanowiska oficera rowerowego Zmiany jakościowe w polityce rowerowej Wrocławia w związku zku z powołaniem stanowiska oficera rowerowego Urząd Miejski Wrocławia Departament Infrastruktury i Gospodarki Wydział InŜynierii Miejskiej Sekcja

Bardziej szczegółowo

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI

STYMULOWANIE DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I INNOWACYJNOŚCI GOSPODARKI SPIS TREŚCI Wstęp 9 KREATYWNOŚĆ, PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I KAPITAŁ LUDZKI Jan Koch 13 Metody generowania nowych pomysłów Krzysztof B. Matusiak, Łukasz Arendt 29 Kadry dla nowoczesnej gospodarki wyzwania dla

Bardziej szczegółowo

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r.

REJESTR ZMIAN. w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013 w wersji z dnia 10 grudnia 2013 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr 131/327/14 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 13 lutego 2014 r. REJESTR ZMIAN w Uszczegółowieniu Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r.

Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Projekt Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego 2014-2020+ Warszawa, 7 lipca 2014 r. Plan prezentacji 1. Założenia prac 2. Przebieg prac 3. Cele i kierunki

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 12 do SIWZ

Załącznik nr 12 do SIWZ ZP/PN/8/2013/DZM WYKAZ EWIDENCYJNY OBIEKTÓW Załącznik nr 12 do SIWZ L.p. Nazwa Obręb Numery ewidencyjne działek 1 Promenada nad Fosą od Placu Jana Pawła II do ul. Krupniczej AM 23, dz. 39/2; AM 24, dz.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 ZAŁOśENIA SCHEMAT, marzec 2011 WIZJA TARNOWA 2020 miasto komfortu i rozwoju, pomnaŝające bogactwa 2 OBSZAR I ROZWÓJ GOSPODARCZY atrakcyjny inwestycyjnie, innowacyjny,

Bardziej szczegółowo

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO

KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO KRZYSZTOF GASIDŁO Politechnika Śląska REGIONALNE PRZESTRZENIE PUBLICZNE I MIESZKALNICTWO Regionalne Forum Rozwoju Województwa Śląskiego Katowice 2008 Cele województwa w kształtowaniu przestrzeni publicznych:

Bardziej szczegółowo

UWAGI O TERENACH ROLNICZYCH WE WROCŁAWIU ORAZ O SENSIE ROLNICTWA W MIEŚCIE

UWAGI O TERENACH ROLNICZYCH WE WROCŁAWIU ORAZ O SENSIE ROLNICTWA W MIEŚCIE UWAGI O TERENACH ROLNICZYCH WE WROCŁAWIU ORAZ O SENSIE ROLNICTWA W MIEŚCIE dr inż.. arch. Artur Kwaśniewski Politechnika Wrocławska, Wydział Architektury Zakład Kształtowania Środowiska artur.kwasniewski@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r.

U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM z dnia 20 października 2014 r. U C H W A Ł A NR 4/14 GMINNEJ KOMISJI WYBORCZEJ W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Gminie Tomaszów Mazowiecki Na podstawie art. 182 1 pkt 2 i 7 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA

STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU WAŁBRZYCHA DO 2020 ROKU - MATERIAŁ ROBOCZY- Wałbrzych, kwiecień 2014 r. 1 CZĘŚĆ DRUGA: Kierunki rozwoju Wałbrzycha 2.1 Wizja, hasła promocyjne oraz strategiczne cele rozwoju

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o.

PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA. dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. PLAN GOSPODARKI NISKOEMISYJNEJ DLA GMINY MOSINA dr Jacek Zatoński Consus Carbon Engineering Sp. z o.o. AGENDA Czym jest gospodarka niskoemisyjna PGN czym jest i do czego służy Dotychczasowy przebieg prac

Bardziej szczegółowo

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów

Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów WYKAZ ZAREJESTROWANYCH KANDYDATÓW DO RADY GMINY NIEPORĘT Okręg Nr 1 Nieporęt i Aleksandrów KWW NIEPORĘT MAŁOŁĘKA 1. KAMIEŃSKA Elżbieta, lat 61, zam. Nieporęt KWW ZENOBII - JÓZEFY SOŁTYS 1. SOŁTYS Zenobia

Bardziej szczegółowo

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r.

Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Harmonogram naborów wniosków o dofinansowanie w 2016 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Wersja z dn. 26.01.2016r. Nr i nazwa działania Planowany termin Typy projektów

Bardziej szczegółowo

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze.

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa stanowi podstawowe narzędzie dla prowadzenia polityki przestrzennej w jego obszarze. Jej prowadzenie służy realizacji celu publicznego, jakim jest ochrona

Bardziej szczegółowo

Cele rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcze. Cel ogólny: Atrakcyjne gospodarczo miasto. Podniesienie rangi Gdańska jako ośrodka akademickiego.

Cele rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcze. Cel ogólny: Atrakcyjne gospodarczo miasto. Podniesienie rangi Gdańska jako ośrodka akademickiego. Cele rozwoju przestrzennego miasta. Gospodarcze. Cel ogólny: Atrakcyjne gospodarczo miasto. Podniesienie rangi Gdańska jako ośrodka akademickiego. Podniesienie rangi Gdańska jako miasta portowego. Cele

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY

FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY FUNDUSZE UNIJNE 2014-2020 REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO 2014 2020 WYBRANE PRIORYTETY DLA GMINY 1 PERSPEKTYWA 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska ma do dyspozycji 82,5 mld euro

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego

WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego WYCIĄG Z OBWIESZCZENIA KOMISARZA WYBORCZEGO WE WROCŁAWIU z dnia 1 grudnia 2014 r. o wynikach wyborów do rad na obszarze województwa dolnośląskiego Na podstawie art. 168 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011

Bardziej szczegółowo

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA

OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA OPRACOWANIE ZINTEGROWANEGO PROGRAMU AKTYWIZACJI I PARTYCYPACJI SPOŁECZNEJ NA TERENIE OBSZARU FUNKCJONALNEGO BLISKO KRAKOWA - w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru

Bardziej szczegółowo

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015,

DNI GERONTOLOGII WROCŁAW 2015, FEDERACJA UNIWERSYTETÓW TRZECIEGO WIEKU z siedzibą we WROCŁAWIU i WROCŁAWSKIE CENTRUM ROZWOJU SPOŁECZNEGO WROCŁAWSKIE CENTRUM SENIORA zapraszają do udziału w Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej DNI

Bardziej szczegółowo

Gminny Program Rewitalizacji

Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program Rewitalizacji Gminny Program rewitalizacji powstaje na mocy Ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitalizacji. Art. 15. 1. Gminny program rewitalizacji zawiera w między innymi: szczegółową

Bardziej szczegółowo

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi

Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Wieś dla Seniorów Seniorzy dla wsi Seniorzy są wśród nas Szybko postępujące zmiany demograficzne ostatnich 20 lat spowodowały rosnący udział osób starszych w Polsce. Zmiany struktury demograficznej związane

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r.

UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 2 listopada 2010 r. UCHWAŁA 5/2010 MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 2 listopada 2010 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach zarządzonych na 21 listopada 2010 r. Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Dzień Olimpijczyka

Powiatowy Dzień Olimpijczyka Powiatowy Dzień Olimpijczyka Lp Szkoła Imię i nazwisko ucznia Imiona i nazwisko rodziców (matka,ojciec) Imię i nazwisko nauczyciela prowadzącego Nazwa olimpiady/turnieju 1 Mateusz Pasek Mirosław, Beata

Bardziej szczegółowo

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający

L.p. Nazwisko i imię Miejsce zamieszkania Podmiot zgłaszający Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Obwodowa Komisja Wyborcza Nr I Szkoła Podstawowa Nr 2 w Milanówku ul. Literacka 20 1 Tucharz Danuta Koalicyjny Zjednoczona 2 Kurmanowski Paweł Marek 3 Dąbrowski

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO

POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO POLITYKA TRANSPORTOWA MIASTA KRAKOWA W KONTEKŚCIE KRAKOWSKIEGO OBSZARU MTEROPOLITALNEGO Wizja rozwoju Krakowa KRAKÓW MIASTEM OBYWATELSKIM, ZAPEWNIAJĄCYM WYSOKĄ JAKOŚĆ ŻYCIA MIESZKAŃCÓW I ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ-EUROPEJSKĄ

Bardziej szczegółowo

konsekwencje Świecie

konsekwencje Świecie Tematy referatów, Autobus I na zajęciach Wyjazdy technologiczne i terenowe Bańska Niżna (18.04.2013) prowadzonych w ramach projektu Ochrona środowiska studia z pasją i przyszłością (POKL.04.01.02-00-040/11)

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja d/s Referendum Nr 1 w Gdowie (Centrum Kultury)

Obwodowa Komisja d/s Referendum Nr 1 w Gdowie (Centrum Kultury) Obwodowa Komisja d/s Referendum Nr 1 w Gdowie (Centrum Kultury) 1. Radwański Mateusz Liplas 2. Ponisz Wanda Gdów PiS 3. Kasprzyk Robert Liplas PSL 4. Kasprzyk Maria Gdów PO 5. Czyrnek Łukasz Gdów Fundacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020

Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 Cel 2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne 31 maja 2011 r. Elementy składowe celu 2 Strategii wypływają m.in.

Bardziej szczegółowo

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBOMIERZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych

OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBOMIERZU. z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych OBWIESZCZENIE MIEJSKIEJ KOMISJI WYBORCZEJ W LUBOMIERZU z dnia 3 listopada 2010 r. o zarejestrowanych kandydatach na radnych w wyborach do Rady Miejskiej Gminy Lubomierz zarządzonych na dzień 21 listopada

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok

Zarządzenie Nr 62/2014. Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin. z dnia 5 maja 2014 rok Zarządzenie Nr 62/2014 Burmistrz Miasta i Gminy Pelplin z dnia 5 maja 2014 rok w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w Mieście i Gminie Pelplin dla przeprowadzenia głosowania w wyborach posłów

Bardziej szczegółowo

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot)

MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011. OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) MIEJSKI SKANER WYBORCZY WYBORY 2011 OKRĘG 25 (Gdańsk, Sopot) Imię i nazwisko kandydata Sławomir Neumann Komitet Platforma Obywatelska CZĘŚĆ I: DEMOKRACJA Pytanie NIE NIE MAM ZDANIA KOMENTARZ 1. Czy zgadza

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. ul. Kawęczyoska 36 03-772 Warszawa

Ośrodek Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie. ul. Kawęczyoska 36 03-772 Warszawa Ośrodek Mediacji w Wyższej Szkole Menedżerskiej w Warszawie ul. Kawęczyoska 36 Tel. Fax. 22 59-00-774 centrum.mediacji@wsm.warszawa.pl www.mediacje.wsm.waw.pl Lp. Imię i nazwisko mediatora Adres/miejsce

Bardziej szczegółowo

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020)

Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) Samorządowa jednostka organizacyjna Dolnośląska Polityka Rowerowa 2014-2020 (Polityka równoważenia systemu transportowego na Dolnym Śląsku- PODSYSTEM ROWEROWY 2014-2020) ZAŁOŻENIA INSTYTUT ROZWOJU TERYTORIALNEGO

Bardziej szczegółowo

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach

W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach 1 W drodze do efektywnego wykorzystania energii w budynkach użyteczności publicznej i przedsiębiorstwach dr Mieczysław Ciurla Dyrektor Wydziału Gospodarki Wrocław, 21 maja 2012 roku Regionalny Program

Bardziej szczegółowo

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r.

Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020. Lublin, 26.06.2013 r. Wstępny projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Lublin, 26.06.2013 r. Logika procesu programowania RPO WL na lata 2014-2020 Główne założenia wydatkowania środków

Bardziej szczegółowo

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE:

W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: W RAMACH DZIAŁANIA RPO POMOC BĘDZIE PRZYZNAWANA NA OPERACJE W ZAKRESIE: 1. REGIONALNY RYNEK PRACY Poddziałanie 7.1.3 Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich

Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lista uczestników szkoleń Wzmocnienie potencjału organów nadzoru Urzędów Wojewódzkich Lp. Imię i Nazwisko Instytucja Lokalizacja Grupa Urzędy Wojewódzkie Grupa I (19-20.03.2014 r., 02-03.04.2014 r.) 1.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020

SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 SPRAWOZDANIE Z PRZEBIEGU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH dotyczących budowania Strategii Rozwoju Gminy Jordanów Śląski na lata 2014 2020 WSTĘP W celu zagwarantowania szerokiego udziału społeczeństwa w procesie

Bardziej szczegółowo

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje

Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd terytorialny w Polsce Podstawowe informacje Samorząd w konstytucji RP Mieszkańcy gminy stanowią wspólnotę samorządową Zasada pomocniczości subsydiarności opiera się na dwóch założeniach: - tyle

Bardziej szczegółowo

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020:

CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020: NAZWA CELU FINANSOWANIE Cel I.1. Wspieranie aktywności i przedsiębiorczości mieszkańców CEL STRATEGICZNY I. ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I STABILNEGO RYNKU PRACY Oś I. Osoby młode na rynku pracy: 1. Poprawa

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002

Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 CCI 2014PL16M2OP002 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Decyzja wykonawcza Komisji z dnia 16.12.2014 r. CCI 2014PL16M2OP002 Wieloaspektowe ujęcie obszaru kultury w Regionalnym

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 07.09.2011

Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 07.09.2011 Komisja Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia Dzielnicy Białołęka m.st. Warszawy 07.09.2011 Białołęka. Specyfika dzielnicy. Trzy podzielnice, dynamiczny rozwój wschodnich obszarów i problemy wynikające

Bardziej szczegółowo

Jar w Ochojcu i co dalej? Korzyści dla mieszkańców Katowic płynące z projektu REURIS: dziś i jutro

Jar w Ochojcu i co dalej? Korzyści dla mieszkańców Katowic płynące z projektu REURIS: dziś i jutro Jar w Ochojcu i co dalej? Korzyści dla mieszkańców Katowic płynące z projektu REURIS: dziś i jutro Główny Instytut Górnictwa Miasto Katowice This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme

Bardziej szczegółowo

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej

Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej Plany realizacji dolnośląskiej polityki rowerowej dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego 1 Znakowane szlaki rowerowe PTTK (w km) Źródło:

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Pakt dla Kultury

Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury Bydgoski Pakt dla Kultury zawarty pomiędzy: władzami miasta Bydgoszczy reprezentowanymi przez Prezydenta Miasta Bydgoszczy Rafała Bruskiego Przewodniczącego Rady Miasta Bydgoszczy

Bardziej szczegółowo

Kierunki Rozwoju Wolontariatu 50+

Kierunki Rozwoju Wolontariatu 50+ Dzięki współpracy międzysektorowej w postaci powołanego w 2012 r. Forum Wolontariatu 50+, zainicjowanego przez Centrum Inicjatyw Senioralnych, skupiającego poznańskie organizacje pozarządowe, w czerwcu

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE

Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata KONSULTACJE SPOŁECZNE Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stawiski na lata 2015-2020 KONSULTACJE SPOŁECZNE CELE OPERACYJNE ROZWÓJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I AKTYWIZACJA ZAWODOWA ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10

OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 OBWODOWA KOMISJA WYBORCZA NR 1 Z SIEDZIBĄ W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM IM. JAROSŁAWA IWASZKIEWICZA W NASIELSKU UL. STARZYŃSKIEGO 10 1. MICHALSKI Zbigniew Adam Przewodniczący 2. LISICKA Marta Agnieszka Zastępca

Bardziej szczegółowo

www.inteligentne-miasta.eu

www.inteligentne-miasta.eu ORGANIZATORZY GP Sp. z o.o. oferuje kompleksową organizację eventów, konferencji, spotkań biznesowych, szkoleń tematycznych. Na zlecenie klienta organizujemy również działania marketingowe oraz PR-owe,

Bardziej szczegółowo

Polityka Rowerowa Wrocławia Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej

Polityka Rowerowa Wrocławia Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej Polityka Rowerowa Wrocławia Rowerowa sieć partycypacji społecznej w polityce transportowej Cezary Grochowski Wrocławska Inicjatywa Rowerowa Po co społeczny raport? tradycja? zebranie rozproszonych danych

Bardziej szczegółowo

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego

Priorytety ZWM w zakresie polityki regionalnej na rzecz rozwoju gospodarczego XXXVI posiedzenie Komisji Wspólnej Samorządów Terytorialnych i Gospodarczych Małopolski Marek Sowa Marszałek Województwa Małopolskiego Kluczowe zadania dla Regionu: 1. Finalizacja pakietu planowania strategicznego

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r.

Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. Warunki I konkursu wniosków w ramach programu priorytetowego Edukacja ekologiczna w 2013 r. 1. Termin naboru wniosków od 02.04.2013 r. do 06.05.2013 r. 1. Konkurs ogłoszony w ośmiu kategoriach. 2. Całkowita

Bardziej szczegółowo

Aglomeracja Wałbrzyska

Aglomeracja Wałbrzyska Aglomeracja Wałbrzyska Prezydent Wałbrzycha dr Roman Szełemej Nowa Ruda, wrzesień 2014 AGLOMERACJA WAŁBRZYSKA 400 000 mieszkańców 22 gminy - sygnatariusze porozumienia AW 10% powierzchni Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

Nowe Koleje 2013. poprawa mobilności w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Nowe Koleje 2013. poprawa mobilności w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Nowe Koleje 2013 poprawa mobilności w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 dr Maciej Zathey Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego Czasowa dostępność

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SĄDECKIEJ RADY SENIORÓW. na lata 2013 2015

PLAN PRACY SĄDECKIEJ RADY SENIORÓW. na lata 2013 2015 PLAN PRACY SĄDECKIEJ RADY SENIORÓW na lata 2013 2015 1. Zintegrowanie prac podmiotów działających na rzecz seniorów takich jak organizacje pozarządowe, organizacje kościelne, kluby seniorów, zarządy osiedlowe

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B.

Lista zwycięzców loterii Poczuj się fantastycznie! Losowanie nr 1. Nagroda Główna. Nagroda I Stopnia. Nagroda II Stopnia. Agnieszka B. Lista zwycięzców loterii "Poczuj się fantastycznie!" Losowanie nr 1 Iwona J. Nagroda Główna Poznań Katarzyna K. Magdalena J. Karolina C. Joanna M. Agnieszka S. Dominika S. Maria K. Anita P. Marzena L.

Bardziej szczegółowo

Wydział Kultury Monika Ptasińska tel. 42 638-42-12, mail: m.ptasinska@uml.lodz.pl Bożena Burska tel. 42 638-43-77, mail: b.burska@uml.lodz.

Wydział Kultury Monika Ptasińska tel. 42 638-42-12, mail: m.ptasinska@uml.lodz.pl Bożena Burska tel. 42 638-43-77, mail: b.burska@uml.lodz. Kontakty 1/2 WAŻNE DANE KONTAKTOWE W sprawach ogólnych, dotyczących budżetu obywatelskiego, informacji udzielają pracownicy Zespołu ds. Konsultacji Społecznych w Biurze ds. Partycypacji Społecznej: Krzysztof

Bardziej szczegółowo

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO

Nowa perspektywa finansowa 2014-2020. Możliwości dla NGO Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 Możliwości dla NGO 1 Programy Operacyjne wdrażające polską politykę rozwoju i europejską politykę spójności w latach 2014 2020. PO Infrastruktura i Środowisko, Program

Bardziej szczegółowo

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu

Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Europejska Współpraca Terytorialna 2014-2020 Programy INTERREG VA na polsko-niemieckim pograniczu Programy INTERREG 2014-2020 Transgraniczne INTERREG VA Transnarodowe - INTERREG VB (Program Europa Środkowa

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 sierpnia 2015 roku

Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 11 sierpnia 2015 roku Zarządzenie Nr 120/2015 Burmistrza Miasta z dnia 11 sierpnia 2015 roku w sprawie: powołania Obwodowych Komisji ds. Referendum na terenie Gminy dla przeprowadzenia referendum ogólnokrajowego, zarządzonego

Bardziej szczegółowo