Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM. dr hab. Aldona WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, MBA. Kandydatka na Prezydenta Wrocławia

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM. dr hab. Aldona WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, MBA. Kandydatka na Prezydenta Wrocławia"

Transkrypt

1 Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM dr hab. Aldona WIKTORSKA-ŚWIĘCKA, MBA Kandydatka na Prezydenta Wrocławia

2 Z NOWĄ ENERGIĄ DLA WROCŁAWIA stworzymy MIASTO PRZYJAZNE LUDZIOM 2

3 Po 1990 roku Wrocław miał szczęście do dobrych gospodarzy. Najpierw nastał znakomity czas Bogdana Zdrojewskiego, który wyznaczył szybkie tempo rozwoju naszego miasta. Dzięki niemu nabraliśmy przekonania, że żyjemy w mieście, które wyprzedza inne pod kątem nowoczesnych rozwiązań podnoszących komfort życia mieszkańców. Rafał Dutkiewicz, który otrzymał od nas mandat zaufania jako prezydent w 2002 roku nie obniżył poziomu. W swojej pierwszej kadencji świetnie wykorzystał sprzyjające możliwości związane z akcesją Polski do Unii Europejskiej i gwałtownym rozwojem gospodarczym. Wrocław przyspieszył, a marka miasta stała coraz bardziej licząca w kraju i w Europie. Doskonale pamiętam ten czas, ponieważ już wtedy, zarządzając jedną z największych organizacji pozarządowych na Dolnym Śląsku działających na rzecz dzieci i młodzieży, mocno angażowałam się wspólnie z zespołem aktywnych, kreatywnych i przedsiębiorczych wrocławian na rzecz uczestnictwa młodych ludzi w rozwoju naszego miasta. Niestety, kolejne lata sprawowania rządów przez Rafała Dutkiewicza pokazały, że miasto dostało zadyszki. Decyzje władz miasta coraz mocniej ograniczały rozwijającą się przedsiębiorczość lokalnych firm i aktywność mieszkańców. Obecnie, po 3 kadencjach sprawowania władzy przez obecnego prezydenta Wrocław stanął. Dosłownie. Nasze miasto należy dziś do najbardziej zakorkowanych miast w Polsce i w Unii Europejskiej. Do niechlubnego naj dorzucić można jeszcze m.in.: stawki za wywóz śmieci czy opłaty parkingowe, które należą do najwyższych w Polsce. Wrocław stał się miastem drogim i mało przyjaznym do życia. Brakuje też wizji i pomysłu, jak te i inne codzienne problemy wrocławian skutecznie rozwiązać. Ze smutkiem i troską obserwuję ten niedobry trend. Wrocław jest miastem, w którym się urodziłam, w którym mieszkam wraz z rodziną. Tu pracuję też zawodowo. Specjalizując się w problematyce rozwoju lokalnego i regionalnego, posiadając międzynarodowe doświadczenie i przygotowanie praktyczne wiem, że niezbędne jest ponowne przyspieszenie Wrocławia. Po 12 latach czas Rafała Dutkiewicza dobiegł końca. Niezbędne jest dziś przekazanie pałeczki włodarza nowemu gospodarzowi. Czas na nową energię dla Wrocławia! Jako kandydatka na Prezydenta Wrocławia, reprezentująca Bezpartyjnych Samorządowców, proponuję Państwu nowy styl przywództwa. Zamiast na spektakularnych i kosztownych projektach skupię się na rozwiązywaniu codziennych problemów mieszkańców, angażując ich w rzeczy ważne i wielkie. Stworzymy razem miasto, o jakim marzymy. To naprawdę jest możliwe! Zadbam, aby do roku 2018 mieszkańcy Wrocławia żyli w mieście, które: jest atrakcyjne do życia i przyciąga nowych mieszkańców jest odkorkowane i przejezdne ma stabilną sytuację finansową i zbilansowany budżet jest mądrze i pięknie zaprojektowane jest miastem bez barier integruje wszystkich swoich mieszkańców jest otwarte i dumne ze swych korzeni buduje swą zamożność i dobrobyt dzięki innowacyjnej i lokalnej przedsiębiorczości czerpie z potencjału kreatywności i otwartości swoich mieszkańców ma aktywnych i świadomych obywateli 3

4 W jaki sposób zamierzam wdrożyć te kierunki rozwoju do rzeczywistości, w której żyjemy? W kadencji priorytetami będą: 1. Wrocław Inteligentny: stawiam na zintegrowane zarządzanie miastem, zadbam o przyjazną mieszkańcom przestrzeń do życia 2. Wrocław Innowacyjny: powodem naszej chluby uczynię wrocławską naukę, kulturę i sztukę oraz wrocławski biznes; wzmocnię powiązania między nimi 3. Wrocław Współpracujący: za kluczowe uznaję aktywność i przedsiębiorczość wrocławian; stawiam na prężną i zróżnicowaną gospodarkę oraz silne społeczeństwo obywatelskie; współpracować będę z najbliższym otoczeniem (ościenne gminy i powiaty), jak i miastami i regionami Europy i świata 4. Wrocław Reagujący: uważnie słuchać będę głosów mieszkańców, wspólnie będziemy rozwiązywać problemy 5. Wrocław Zielony: będziemy gospodarować naszym miastem dbając o środowisko naturalne, w jakim funkcjonuje Co zrobię, aby urzeczywistnić wizję Wrocławia jako miasta przyjaznego ludziom? 1. Wrocław Inteligentny: polityki publiczne prowadzić będę uwzględniając niezbędność poprawy jakości życia w naszym mieście wrocławskim magistratem zarządzać będę efektywnie dbając o ograniczenia kosztów, zapewniając optymalną wydajność pracy, uelastyczniając strukturę organizacyjną w planowaniu przestrzennym konsekwentnie dążyć będę do przeciwdziałania chaosowi przestrzennemu i estetycznemu rozszerzę system zintegrowanego transportu zbiorowego opartego na kolei aglomeracyjnej ściśle powiązanej z komunikacją miejską, przede wszystkim szynową, na miejscowości wokół Wrocławia przeprowadzę modernizację taboru tramwajowego we Wrocławiu stawiam na komunikację alternatywną jako wspierającą mobilność we Wrocławiu taksówki uznaję za element wspomagający komunikację publiczną usprawnię system parkingów we Wrocławiu, również dbając o rozbudowę miejsc parkingowych na osiedlach mieszkaniowych dbać będę o spójny system tras rowerowych będę promować inwestycje w infrastrukturę społeczną w obszarach intensywnego budownictwa mieszkaniowego priorytetowo traktować będę zarówno edukację formalną, jak i pozaformalną 4

5 2. Wrocław Innowacyjny: będę wspierać współpracę środowisk naukowych z lokalnie działającym biznesem wspierać będę rozwój działalności start-upów wzmocnię zaangażowanie środowisk naukowych w sferę publiczną priorytetem będzie wsparcie przemysłów kreatywnych do miejskiej przestrzeni wprowadzę kulturę i sztukę będę rozwijać politykę inwestycyjną dążąc do powstawania godnie płatnych miejsc pracy rozwijać będę sektor ekonomii społecznej 3. Wrocław Współpracujący: będę koncentrować się na projektach, które integrują i wspierają aktywność mieszkańców zwiększę udział samorządu gospodarczego w podejmowaniu decyzji dotyczących rozwoju Wrocławia będę współpracować z globalnymi przedsiębiorstwami zachęcając ich do społecznie odpowiedzialnego biznesu we Wrocławiu i aglomeracji wrocławskiej wraz z lokalnymi przedsiębiorcami wypracuję narzędzia wsparcia dla rodzimych przedsiębiorców, którzy stanowią fundament lokalnej gospodarki zwiększę kompetencję rad osiedli będę dążyć do modernizacji systemu administracyjnego Wrocławia wprowadzę budżet partycypacyjny jako obligatoryjny instrument gospodarki finansowej poważnie traktować będę sektor pozarządowy, włączając go w realizację kluczowych zadań publicznych wspierać będę młodych, dorosłych i dojrzałych wrocławian w procesie ich aktywizacji zawodowej skutecznie dokończę proces aglomeratyzacji Wrocławia będę zabiegać wraz z innymi bezpartyjnymi samorządowcami o reformę systemu samorządności terytorialnej w Polsce ograniczając jego liczne dysfunkcje 4. Wrocław Reagujący: mając świadomość niekorzystnych trendów demograficznych polityki publiczne adresować będę do konkretnych grup mieszkańców, np.: młodych ludzi, studentów, rodzin, seniorów, osób niepełnosprawnych nie pozwolę na dalszą dewastację miejskiej przestrzeni inwestując w rewitalizację kamienic i podwórek stworzę program aktywizacji osób młodych i starszych wzmocnię aktywizację mieszkańców na osiedlach wspierając ich zaangażowanie w lokalne partnerstwa otworzę szkoły udostępniając infrastrukturę na potrzeby lokalnych inicjatyw będę wspierać rozwój amatorskiego sportu masowego będę wspierać sukcesy wrocławskiego sportu kwalifikowanego dbając o równomierne udostępnienie zasobów miasta pomiędzy zainteresowane środowiska zadbam, aby przestrzeń publiczna była wolna od barier, które utrudniają poruszanie się osobom starszym, rodzicom z małymi dziećmi i osobom niepełnosprawnym zwiększę liczbę miejsc w przedszkolach i żłobkach i poprawię jakość tych miejsc we współpracy z wrocławskimi uczelniami wspierać będę studentów w ich twórczym i radosnym studiowaniu w naszym mieście będę dążyć do wzmocnienia pozycji mediów lokalnych i organizacji zajmujących się działaniami strażniczymi monitorującymi transparentność władz publicznych 5

6 będę ograniczać upartyjnienie działalności samorządu terytorialnego oraz wzmacniać rozliczalność lokalnych władz 5. Wrocław Zielony: będę wspierać działania ograniczające niekontrolowaną suburbanizację stawiam na koncepcję miasta zwartego będę dążyć do odtworzenia miejskich przestrzeni nadrzecznych będę wspierać ochronę powietrza we Wrocławiu będę wspierać budowę parków w naszym mieście będę prowadzić działania na rzecz adaptacji miasta do zmian klimatu efektywnie wykorzystam dostępne środki pomocowe UE związane z odnawialnymi źródłami energii Jakie działania wdrożę w życie? 1. Wrocław Inteligentny: zapewnię przejrzystość miejskim finansom oraz polityce informacyjnej usprawnię model zarządzania zasobem komunalnym docelowo redukując wysokie koszty czynszów usprawnię model gospodarowania odpadami dążąc do obniżenia wysokich stawek, jakie płacą mieszkańcy nie powołam wiceprezydentów wspólnie z wrocławskimi organizacjami pozarządowymi wypracuję system mieszkalnictwa kooperatywnego stworzę system mechanizmów szybkich zamian mieszkań komunalnych pomiędzy użytkownikami wszystkie sprawy istotne dla mieszkańców powinny być załatwiane w najbliższym otoczeniu, dlatego dopilnuję, aby nowe osiedla miały przedszkola, żłobki, centra kultury, przestrzeń publiczną będę dążyć do odtworzenia starych i tworzenia nowych przestrzeni dla rekreacji i wypoczynku w najbliższym otoczeniu mieszkańców (parki, baseny przyszkolne i kąpieliska, place zabaw) wprowadzę alternatywne środki komunikacji w ramach m.in. systemu car sharingu, car poolingu, autobusów na życzenie, taksówek wodnych tam, gdzie to będzie możliwe, dbać będę o wydzielenie torowisk, tworzenie bus-pasów bez ograniczenia ruchu samochodów osobowych zwiększę liczbę połączeń i linii obsługiwanych przez podmioty prywatne, a IST stanie się naprawdę inteligentnym systemem gdy będzie to możliwe, budować będę drogi rowerowe zamiast ścieżek będę tworzyć przestrzeń dla bezpiecznych i wygodnych parkingów rowerowych integrując je w system Bike&Ride będę wspierać system kształtowania zachowań komunikacyjnych 2. Wrocław Innowacyjny: powrócę do dorobku Dolnośląskiego Centrum Studiów Regionalnych z lat jako dolnośląskiego think-tanku kluczowego dla kształtowania przestrzeni metropolitalnej Wrocławia wspólnie z wrocławskimi uczelniami wyższymi i think-tankami stworzę sieć centrów wiedzy generujących praktyki i rozwiązania dla Wrocławia 6

7 będę integrować wrocławskie uczelnie i centra badań w ramach strategii inteligentnych specjalizacji wspierać będę ideę środkowoeuropejskiego obszaru szybkiego rozwoju, wiedzy i innowacji w koalicji z Dreznem/Saksonią i Pragą/Ostrawą/Czechami 3. Wrocław Współpracujący: wdrożę system partycypacji mieszkańców w zarządzanie miastem na bazie istniejącej struktury uruchomię centra edukacji obywatelskiej w poszczególnych okręgach jako miejsca spotkań z radnymi osiedlowymi i miejskimi, informacji publicznej i wiedzy o demokracji lokalnej powołam Radę Przedsiębiorców i Rzemieślników, a stanowiska przez nią wypracowane będą istotną rekomendacją dla przyjmowanych rozwiązań we współpracy ze środowiskiem pozarządowym dokonam reformy dotychczasowych rozwiązań w zakresie dotowania zadań publicznych zwiększę kwotę na budżet partycypacyjny do nie mniej niż 5% budżetu gminy zapewnię szeroką i faktyczną partycypację społeczną w procesach planowania przestrzennego i przygotowania przedsięwzięć inwestycyjnych 4. Wrocław Reagujący: szczególną uwagę zwrócę na funkcjonowanie osiedli, które traktuję jako ośrodki centrotwórcze Wrocławia rozszerzę zasięg programu Wrocławskiego Parku Kulturowego zapewnię dekoncentrację urzędu gminy w oparciu o technologie informatyczne tworząc lokalne centra w sąsiedztwach: w ten sposób powstaną ośrodki obsługi administracyjnej, biura podawcze i ośrodki informacyjne, działające w oparciu o sieć internetową i intranetową, prowadzące serwis administracyjny dla mieszkańców na bazie istniejącej infrastruktury społecznej stworzę sieć centów informacji obywatelskiej i poradnictwa zagwarantuję lepsze gospodarowanie lokalnym otoczeniem poprzez lokalne centra informacji urbanistycznej, będącymi ośrodkami gromadzenia danych dotyczących zagospodarowania przestrzennego wzmocnię i rozbuduję sieć lokalnych partnerstw działających w osiedlach wspierając współpracę MOPSu, policji, rad osiedli, kościołów, szkół i innych instytucji podległych magistratowi (domy kultury, biblioteki), organizacji pozarządowych przywrócę właściwe proporcje w zabezpieczeniu potrzeb młodych rodziców w zakresie opieki nad dziećmi w żłobkach i przedszkolach wszystkie centra sąsiedzkie i partnerstwa będą funkcjonowały jako miejsca spotkań radnych i urzędników z mieszkańcami i ich organizacjami będę zabiegać o najwyższej jakości estetykę przedsięwzięć inwestycyjno-budowlanych oraz pozbawienie ich barier przestrzennych w ramach Zarządu Zasobu Komunalnego powołam Centrum Wsparcia Wspólnot Meszkaniowych, w którym wrocławianie uzyskają poradę dotyczącą możliwości poprawy warunków życia w swoim miejscu zamieszkania wraz ze wskazaniem źródeł dofinansowania inwestycji dopilnuję uruchomienia gwarantowanych przez gminę preferencyjnych kredytów na remont i modernizację nieruchomości wspólnej i modernizację nieruchomości wspólnej zastąpię Program Rewitalizacji Wrocławskich Kamienic programem dopłat do remontów kamienic, który zachęci wspólnoty do remontowania swoich inicjatyw 7

8 6. Wrocław Zielony: wspierać będę rozwiązania związane z niskoemisyjnością i efektywnością energetyczną w zasobie komunalnym wdrożę system przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną włączając prywatnych właścicieli i spółdzielnie mieszkaniowe preferować będę ponowne wykorzystanie terenu i uzupełnienie zabudowy zamiast ekspansji na tereny niezabudowane będę zabiegać o dopasowanie inwestycji do otoczenia z poszanowaniem kontekstu przyrodniczego, kulturowego i społecznego będę działać na rzecz obniżenia poziomu hałasu w mieście odbetonuję Wrocław dbając o nowe nasadzenia uruchomię trawning we Wrocławiu zachęcając do dbania i umiejętnego korzystania z terenów zielonych będę działać na rzecz ponownego zwrócenia się Wrocławia ku rzekom, nad którymi leży, przede wszystkim Odrze wraz z jej dopływami udrożnię fosę miejską umożliwiając korzystanie z niej Jak do 2018 roku zmienią się wrocławskie osiedla? Okręg 1: Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Grabiszyn Grabiszynek, Nadodrze, Kleczków Wrocław Inteligentny: Zrewitalizowany zostanie teren wokół dworca Nadodrze Wrocław Innowacyjny: Modelowo przeprowadzona zostanie rewitalizacja Przedmieścia Świdnickiego Wrocław Współpracujący: Rozbudowana zostanie sieć lokalnych partnerstw na kolejne osiedla Wrocław Reagujący: Powstanie centrum integracji międzypokoleniowej i aktywizacji zawodowej Wrocław Zielony: Na wrocławskim Grabiszynie Grabiszynku powstaną nowe place zabaw i tereny zielone: zostaną poddane rewitalizacji tereny rekreacyjne przy ul. Beyzyma Okręg 2: Ołbin, Plac Grunwaldzki, Zacisze Zalesie, Szczytniki, Biskupin Sępolno Dąbie Bartoszowice Wrocław Inteligentny: Rewitalizacji poddana zostanie Zajezdnia Dąbie, w której powstanie Żywe Muzeum Komunikacji Wrocław Innowacyjny: Uruchomione zostanie Centrum Społecznie Zaangażowanego Biznesu jako fundusz wspierający rozwój Wrocławia Wrocław Współpracujący: Powstanie sieć partnerstw lokalnych Wrocław Reagujący: Powstanie centrum integracji międzypokoleniowej i aktywizacji zawodowej, poprawiona zostanie jakość ciągów pieszych wraz z korektą miejsc postojowych i uzupełnieniem drzewostanu wzdłuż ul. Bacciarellego na osiedlu Bartoszowice Wrocław Zielony: Rewitalizacji poddane zostanie nadbrzeże Odry w okolicach ul. Pasteura, wyremontowana zostanie aleja spacerowa wzdłuż ul. Partyzantów 8

9 Okręg 3: Powstańców Śląskich, Borek, Gaj, Huby Wrocław Inteligentny: Powstanie kompleks rekreacyjno-edukacyjny w okolicach Wzgórza Andersa jako młodzieżowa placówka edukacji pozaformalnej Wrocław Innowacyjny: Modelowo przeprowadzona zostanie rewitalizacja przestrzeni publicznych na osiedlu Borek Wrocław Współpracujący: Powstanie klub integracji społecznej w poszczególnych osiedlach Wrocław Reagujący: Modernizacji poddanie zostanie boisko piłkarskie przy ul. Orzechowej na osiedlu Gaj Wrocław Zielony: Powstanie estrada w Parku Południowym, przebudowana zostanie ścieżka rowerowa na ul. Powstańców Śląskich, odcinek między ul. Hallera a Sztabową Okręg 4: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice, Jagodno, Wojszyce, Ołtaszyn, Krzyki Partynice, Klecina, Oporów Wrocław Inteligentny: Na wrocławskim Brochowie powstanie klub integracji społecznej, powstanie wydzielona trasa tramwajowa i infrastruktura towarzysząca na odcinku od ul. Bardzkiej do pętli Jagodno Wrocław Innowacyjny: Rewitalizacji poddane zostanie Przedmieście Oławskie Wrocław Współpracujący: Powstaną lokalne partnerstwa w poszczególnych osiedlach Wrocław Reagujący: Rewitalizacji poddany zostanie kompleks basenowo-rekreacyjny na Oporowie Wrocław Zielony: Na Klecinie powstanie rodzinny i integracyjny park wypoczynku i rekreacji Okręg 5: Szczepin, Gądów Popowice Pd., Pilczyce Kozanów, Popowice Pn. Wrocław Inteligentny: Przez ulicę Długą w kierunku Popowic przeprowadzona zostanie nowa linia tramwajowa, zbudowany zostanie zintegrowany węzeł przesiadkowy kolejowo- -tramwajowy przy stacji Wrocław Popowice Wrocław Innowacyjny: Rewitalizacji poddany zostanie teren zajezdni przy ul. Legnickiej, zrewitalizowane zostanie osiedle Szczepin Wrocław Współpracujący: Powstaną lokalne partnerstwa w poszczególnych osiedlach Wrocław Reagujący: Powstanie basen przyszkolny w SP 118 ma wrocławskim Gądowie, powstanie dom kultury na osiedlu Gądów Wrocław Zielony: Rewitalizacji poddane zostaną tereny wokół Stawu Pilczyckiego i lasku przy ul. Mącznej Okręg 6: Muchobór Mały, Muchobór Wielki, Nowy Dwór, Kuźniki, Żerniki, Jerzmanowo Jarnołtów Strachowice Osiniec, Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie Wrocław Inteligentny: Zmodernizowany zostanie system komunikacji w tej części miasta Wrocław Innowacyjny: Wzorcowo przeprowadzona zostanie rewitalizacja Leśnicy Wrocław Współpracujący: Powstaną lokalne partnerstwa w poszczególnych osiedlach Wrocław Reagujący: Na terenie nowo wybudowanych osiedli powstanie przynajmniej 1 nowe przedszkole Wrocław Zielony: Na terenie Parku Tysiąclecia powstanie Miasteczko Ruchu Drogowego 9

10 Okręg 7: Karłowice Różanka, Kowale, Swojczyce Strachocin Wojnów, Psie Pole Zawidawie, Pawłowice, Sołtysowice, Polanowice Poświętne Ligota, Widawa, Lipa Piotrowska, Świniary, Osobowice Rędzin Wrocław Inteligentny: Na Psie Pole poprowadzona zostanie nowa linia tramwajowa, powstanie basen przy ul. Wilanowskiej na Zakrzowie, na wrocławskim Zakrzowie powstanie centrum integracji społecznej Wrocław Innowacyjny: Wzorcowo przeprowadzona zostanie rewitalizacja Psiego Pola Wrocław Współpracujący: Na Psim Polu powstanie Centrum Kultury wraz z biblioteką Wrocław Reagujący: Powstaną lokalne partnerstwa w poszczególnych dzielnicach Wrocław Zielony: Powstanie Park Jedności na Zakrzowie. Zagospodarowane zostaną tereny nad rzeką Dobrą, w Zatoce Barek na Osobowicach oraz pola irygacyjne. Wrocław Inteligentny, Wrocław Innowacyjny, Wrocław Współpracujący, Wrocław Reagujący, Wrocław Zielony: WROCŁAW PRZYJAZNY LUDZIOM Czym różni się mój program od innych programów wyborczych? jest możliwy do urzeczywistnienia: nie jest festiwalem kampanijnych obietnic bez pokrycia, lecz wynika z gruntownej analizy procesów rozwoju miast w Europie oraz miejsca, jakie Wrocław w nich zajmuje nie pokazuje wyłącznie CO we Wrocławiu należy zmienić: lecz przede wszystkim wskazuje JAK można to zrobić nie jest programem partyjnym: nie podlega odgórnym doktrynom i decyzjom krajowych władz partii jest wiarygodny: wynika z wieloletniej praktyki i aktywności wśród mieszkańców Wrocławia ma społeczne poparcie: jest efektem konsultacji ze środowiskami działającymi na rzecz rozwoju Wrocławia (ruchy miejskie, organizacje pozarządowe, środowisko naukowe, lokalne think-tanki, mieszkańcy) jest wynikiem pracy eksperckiej: składają się na niego wiedza i doświadczenie profesjonalistów znających się na zarządzaniu miastami wnosi wartości ważne dla demokracji: promuje aktywność i wolność obywateli, stawia na rozwój obywatelskiego społeczeństwa! Jest wynikiem pragnień dziesiątków wrocławian o samorządowym Wrocławiu: niezależnym i bezpartyjnym ruchu tworzonym przez samych mieszkańców! miasto rozumiemy dosłownie: Wrocław to nie magistrat, prezydent czy radni; Wrocław to wspólnota jego mieszkańców! Poprzez realizację naszego programu dołączymy do miast profesjonalnie zarządzanych, rozwijających się dzięki świadomości własnej tożsamości, wiedzy eksperckiej, energii mieszkańców oraz twórczym, kompetentnym i zaangażowanym przywództwie. 10

11 Zapraszam na wybory samorządowe w dniu 16 listopada Tego dnia zdecydujecie Państwo sami, kto w Waszym imieniu będzie podejmował decyzje, które mają wpływ na rozwój Wrocławia i Wasze codzienne życie. To nieprawda, że wynik wyborów znany jest z góry, a faworyt jest tylko jeden! W tych wyborach naprawdę liczy się KAŻDY głos! Okręg nr 1: Stare Miasto, Przedmieście Świdnickie, Gajowice, Nadodrze, Kleczków, Grabiszyn -Grabiszynek: 1. Michał Paweł Tekliński 2. Edward Wiczkowski 3. Krzysztof Kołodziejczyk 4. Katarzyna Iwona Nikiel 5. Agnieszka Magdalen Marciniak 6. Leszek Andrzej Rokita 7. Aleksandra Maria Tchorowska 8. Agata Marta Zdunek 9. Witold Piotr Huminiecki 10. Monika Dorota Rosińska 11. Anna Katarzyna Zelno Okręg nr 2: Ołbin, pl. Grunwaldzki, Zacisze Zalesie - Szczytniki, Biskupin Sępolno Dąbie Bartoszowice: 1. Ewa Waszkiewicz 2. Marzena Barbara Fąka 3. Barbara Bronisława Sołtys 4. Leszek Włodzimierz Pękalski 5. Robert Marek Śliwinski 6. Maria Brylowska 7. Piotr Jarmakowicz 8. Bogumił Socha 9. Patrycja Emilia Matuszak 10. Marzena Krystyna Pękalska Okręg nr 3: Powstańców Śląskich, Gaj, Borek, Huby, Tarnogaj: 1. Zuzanna Ewa Jakimowicz 2. Robert Marcin Koszut 3. Tomasz Arkadiusz Majcherek 4. Jacek Karol Wyspiański, 5. Janina Dąbrowska 6. Jarosław Piotr Kamiński 7. Katarzyna Kocik 8. Miłosz Przemysław Pawlaczyk 9. Barbara Anna Kobzarska-Bar 10. Monika Barbara Wierzyk 11. Justyna Ewelina Kazek 12. Wiktor Michał Pawlica Okręg nr 4: Przedmieście Oławskie, Księże, Brochów, Bieńkowice, Jagodno, Wojszyce, Ołtaszyn, Krzyki Partynice, Klecina, Oporów: 1. Sebastian Łukasz Lorenc 2. Tomasz Marcin Tokarz 3. Dorota Małgorzata Morawiecka- Opałko 4. Barbara Zofia Maziarz 5. Andrzej Przytuła 6. Tomasz Wyskiel 7. Barbara Małgorzata Choinka 8. Daria Anna Stasiak 9. Wojciech Kocik Okręg nr 5: Szczepin, Gądów Popowice Pd., Pilczyce Kozanów Popowice Pn. 1. Mirosław Miller 2. Barbara Tomaszewska 3. Marek Żytowiecki 4. Tomasz Dariusz Frankowski 5. Iwona Dorota Nowicka 6. Marta Chuchla 7. Dorota Maria Malecha 8. Agnieszka Julita Ślipko 9. Grażyna Misiec 10. Wojciech Zbigniew Maciejewski Okręg nr 6: Muchobór Mały, Nowy Dwór, Kuźniki, Muchobór Wielki, Żerniki, Jerzmanowo Jarnołtów Strachowice Osieniec, Leśnica, Maślice, Pracze Odrzańskie: 1. Teresa Jadwiga Kupczyk 2. Edward Zawadowski 3. Wiesław Wojciechowski 4. Agnieszka Katarzyna Tarnowska 5. Ewa Urszula Daniuk 6. Elżbieta Anna Michalczyk 7. Beata Magdalena Moskal 8. Marcin Mikołaj Całka 9. Andrzej Jackiewicz 10. Ziemowit Miłosz Malecha Okręg nr 7: Karłowice Różanka, Kowale, Swojczyce Strachocin Wojnów, Psie Pole Zawidawie, Pawłowice, Sołtysowice, Polanowice Poświętne Ligota, Widawa, Lipa Piotrowska, Swiniary, Osobowice Rędzin: 10/5/5 kobiet 1. Małgorzata Maria Calińska-Mayer 2. Joanna Izabela Nawrot 3. Joanna Katarzyna Wajda 4. Edward Andrzejczak 5. Paulina Elżbieta Kaczmarska 6. Waldemar Marek Cieślik 7. Mariusz Urbaniak 8. Łukasz Marek Maścianica 9. Hanna Maria Śliwa 10. Sebastian Szostek SEJMIK Województwa Dolnośląskiego: 1. Aldona Izabela Wiktorska-Święcka 2. Ewa Zdrojewska 3. Tomasz Wójcik 4. Renata Berent-Mieszczanowicz 5. Mariusz Cendrowski 6. Przemysław Gintowt 7. Natalia Czerwonka 8. Agnieszka Elżbieta Nawirska- Olszańska 9. Joanna Michalczyk 10. Iwona Wójcik 11. Magdalena Trzebińska 12. Piotr Rossudowski 13. Barbara Tomkiewicz 14. Bogdan Rombel 15. Kamil Kaczmarski 16. Paweł Kukiz 11

12 12

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3

FORUM WYMIANY KONTAKTÓW RADY OSIEDLI - NGO 14 grudnia 2011r. Wrocławskie Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych SEKTOR 3 Stowarzyszenie Ekologiczne "Etna" Na jakich osiedlach działacie lub chcecie Działamy: Księże, szkoły w kilku innych lokalizacjach we Wrocławiu Chcemy: każde osiedle, które chce podnosić jakość życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018

PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA 2014 ROKU WADOWICE 2014 1 PROGRAM ROZWOJU MIASTA I GMINY WADOWICE NA LATA 2014 2018 WYBORY SAMORZĄDOWE 16 LISTOPADA

Bardziej szczegółowo

3000 słów o Bielsku-Białej

3000 słów o Bielsku-Białej 3000 słów o Bielsku-Białej DEKLARACJA PROGRAMOWA Miasto dla ludzi W ostatniej dekadzie znacznie poprawiła się w naszym mieście infrastruktura techniczna i drogowa. Teraz czas przypomnieć sobie, że miasto

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA DO REFERENDUM ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW

ZAGADNIENIA DO REFERENDUM ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZAGADNIENIA DO REFERENDUM ZGŁOSZONE PRZEZ MIESZKAŃCÓW 1 Czy ulica Warciańska i Notecka znajdujace sie koło Stadionu Wrocław nie powinny mieć kanalizacji w XXI wieku,skoro wszystkie dzielnice mają? 2 Czy

Bardziej szczegółowo

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015

STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 Załącznik do Uchwały Nr XLI/485/09 Rady Miasta Piły z dnia 29 listopada 2009 r. STRATEGII ROZWOJU MIASTA PIŁY NA LATA 2005-2015 (MODYFIKACJA) SPIS TREŚCI 1. METODOLOGIA OPRACOWANIA MODYFIKACJI STRATEGII

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNÓW 2020 AKTYWNY, KOMFORTOWY, SILNY Tarnów 2011 Strategia Rozwoju Miasta WSTĘP Strategia jest kluczowym dokumentem z punktu widzenia rozwoju miasta. Stanowi ona punkt wyjścia

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022

STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 Załącznik do Uchwały Nr HLII/880/2014 Rady Miejskiej w Gliwicach z dnia 20 marca 2014 r. SAMORZĄD MIASTA GLIWICE STRATEGIA ZINTEGROWANEGO I ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU MIASTA GLIWICE DO ROKU 2022 AKTUALIZACJA

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020

Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska na najbliższych osiem lat. Strategia Rozwoju Województwa Dolnośląskiego 2020 jasno wytycza cele i

Bardziej szczegółowo

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0

St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 1 1 S t r o n a St rat e g i a R o z w o j u Wo j e w ó d z t w a Dolno ś l ą s k i e g o 2 0 2 0 Oddajemy w Państwa ręce dokument, który, mam nadzieję, stanie się realnym planem rozwoju Dolnego Śląska

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW. na lata 2015 2025 STRATEGIA ROZWOJU MIASTA CZARNKÓW na lata 2015 2025 OPRACOWANIE Urząd Miasta Czarnków WSPÓŁPRACA Grupa Ergo Sp. z o.o., ul. Strzegomska 3B/3C l. 91, 53-611 Wrocław URZĄD MIASTA CZARNKÓW PL. WOLNOŚCI 6,

Bardziej szczegółowo

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego

Szanowni Państwo. Z poważaniem, Starosta Powiatu Hajnowskiego Szanowni Państwo Strategia Zrównoważonego Rozwoju Powiatu Hajnowskiego na lata 2015-2020 powstała w odpowiedzi na wyzwania stawiane rozwijającym się regionom. Wkraczamy w kolejną perspektywę wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna.

PROGRAM WYBORCZY. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka, kandydata na Prezydenta Miasta Leszna. PROGRAM WYBORCZY Komitet Wyborczy Wyborców PL18 Kandydat na Prezydenta Miasta Leszna Łukasz Borowiak 13 października 2014 r. LESZNO Z ENERGIĄ XXI WIEKU Program wyborczy KWW PL18 oraz Łukasza Borowiaka,

Bardziej szczegółowo

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania

Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Program wyborczy Prawa i Sprawiedliwości dla miasta Poznania Zróbmy to po poznańsku! Celem opracowania programu Prawa i Sprawiedliwości dla Poznania jest przedstawienie mieszkańcom Poznania realnej alternatywy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47

Zawartość dokumentu. Wrocław, 27 czerwca 2014 r. Strona 1 z 47 Zawartość dokumentu Wstęp...3 Struktura zawartości dokumentu...6 Priorytet I. Europejska metropolia miasto nowoczesnych przedsięwzięć...8 Priorytet II. Gospodarka innowacyjna i rozwój... 15 Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025

Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Projekt Strategii Rozwoju Miasta Józefowa na lata 2015 2025 Józefów, 2015 Wykonanie zlecił: 1 S t r o n a Burmistrz Stanisław Kruszewski ul. Kardynała Wyszyńskiego 1 05 420 Józefów Wykonawca Główni autorzy

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r.

STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. STRATEGIA ROZWOJU GMINY TURAWA NA LATA 2015-2022 (projekt październik 2014) Opole - Turawa 2014 r. Osoby biorące udział w opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Turawa na lata 2015-2022 Moderatorzy, opieka

Bardziej szczegółowo

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla Krakowskiego Obszaru Funkcjonalnego do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 /Projekt/ Kraków, lipiec 2014

Bardziej szczegółowo

forum 2010 twoje Dlaczego wybraliśmy Forum 2010? 33,24 % 23,5 % 13,04 % Maciejak przed Żurawskim lista nr

forum 2010 twoje Dlaczego wybraliśmy Forum 2010? 33,24 % 23,5 % 13,04 % Maciejak przed Żurawskim lista nr twoje Złotoryja Świerzawa Wojcieszów Pielgrzymka Zagrodno Gm. Złotoryja forum 2010 Biuletyn Informacyjny KWW Forum Samorządowe 2010 lista nr 18 Egzemplarz bezpłatny Dlaczego wybraliśmy Forum 2010? Włodzimierz

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN. Lepszy Koszalin lepsze życie

PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN. Lepszy Koszalin lepsze życie PODSTAWY PROGRAMOWE PROGRAM KOMITETU WYBORCZEGO LEPSZY KOSZALIN Lepszy Koszalin lepsze życie Niebawem zdecydujemy komu powierzyć urząd prezydenta miasta, kogo wybrać na radnych. Potrzeba nam ludzi, którzy

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO GOSPODARCZEGO MIASTA STAROGARD GDAŃSKI 2013-2020 Starogard Gdański, wrzesień 2013 roku Spis treści 1. WSTĘP... 3 2. ZASADY I ETAPY PRAC NAD STRATEGIĄ ROZWOJU... 6 3. FAZY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

PACIOREK. Przede wszystkim Marki, Pustelnik, Struga. kandydat na BURMISTRZA marek. Zbigniew. Szanowni Mieszkańcy Marek,

PACIOREK. Przede wszystkim Marki, Pustelnik, Struga. kandydat na BURMISTRZA marek. Zbigniew. Szanowni Mieszkańcy Marek, Materiał promocyjny KWW Marki-Pustelnik- Struga KWW Marki-Pustelnik-Struga w w w. m ar k i- p u st e l n i k-st ru g a.p l Szanowni Mieszkańcy Marek, Wybory samorządowe zdecydują o przyszłości naszego

Bardziej szczegółowo

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020

Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Załącznik do Uchwały Nr LXIII/1751/2013 Rady m.st. Warszawy z dnia 29 sierpnia 2013 r. Program rozwoju edukacji w Warszawie w latach 2013-2020 Warszawa, 2013 r. 1 Program rozwoju edukacji w Warszawie w

Bardziej szczegółowo

Raport. z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK. Wstęp

Raport. z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK. Wstęp GMINA MIASTO WŁOCŁAWEK ` Raport z prac zespołów tematycznych ds. opracowania Strategii rozwoju miasta Włocławek 2020+ Wstęp sierpień U R Z Ą D M I A S T A W Ł O C Ł A W E K, Z I E L O N Y R Y N E K 1 1

Bardziej szczegółowo

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren.

Nie chcieliśmy, by w centrum miasta pozostał niezagospodarowany teren. kł a d 19 ty się cy eg z. R0962/14 na ISSN: 17300878 Nakład: 19 000 egzemplarzy reklama świdnica 7 listopada 2014, nr 531 (159) Złoto dla schroniska Nowe mieszkania wydarzenia str. 2 Rusza budowa nowych

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Piasecznie STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. Część II: Strategia i program działań

Starostwo Powiatowe w Piasecznie STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO. Część II: Strategia i program działań Starostwo Powiatowe w Piasecznie STRATEGIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU POWIATU PIASECZYŃSKIEGO Część II: Strategia i program działań Piaseczno, grudzień 2003 2 Spis treści: I. ZAŁOŻENIA WSTĘPNE... 7 1. Podstawy

Bardziej szczegółowo

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU

AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU AKTUALIZACJA STRATEGII ROZWOJU MIASTA REDA DO 2015 ROKU REDA, CZERWIEC 2007 r. 1 I Wprowadzenie 2 II Zasady aktualizacji Strategii 3 2.1 Założenia aktualizacji Strategii 3 2.2 Proces aktualizacji 4 2.3

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO

STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO Załącznik do Uchwały Nr XLVIII/649/2005 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 listopada 2005 roku STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA DOLNOŚ L ĄSKIEGO DO 2020 ROKU WROCŁAW, LISTOPAD 2005 Spis treści WSTĘP...3

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022

Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Załącznik do Uchwały Nr LV/555/2014 Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach z dnia 26 marca 2014 r. Strategia Rozwoju Miasta Tarnowskie Góry do roku 2022 Tarnowskie Góry, marzec 2014 Spis treści 1. WSTĘP DO

Bardziej szczegółowo