ul. Nowoursynowska Warszawa Tel:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 5934218 E-mail: adam_was@sggw.pl"

Transkrypt

1 dr Adam WĄS KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Organizacji i Zarządzania ul. Nowoursynowska Warszawa Tel: WYKSZTAŁCENIE Doktor nauk ekonomicznych w zakresie ekonomika rolnictwa - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy SGGW 2005 Magister inżynier ekonomii - Wydział Ekonomiczno-Rolniczy, SGGW, 2000 Inżynier rolnictwa - Christian Agricultural College, Dronten, 1999 MIEJSCE PRACY, STANOWISKA obecnie 2011-obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Warszawa, Podreferendarz /specjalista Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Warszawa, Adiunkt Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, Warszawa Adiunkt DYDAKTYKA W ramach działalności dydaktycznej prowadziłem zajęcia dydaktyczne w SGGW, na Wydziale Nauk Ekonomicznych, Wydziale Techniki Rolniczej i Leśnej oraz na Międzywydziałowym Studium Towaroznawstwa, a także na studiach MBA Zarządzanie w Agrobiznesie, podyplomowych studiach Metody i Techniki Menedżerskie a także w Polsko Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych wykładając następujące przedmioty: Ekonomika i organizacja gospodarstwa rolnego, Biznesplan, Zarządzanie jakością, Zarządzanie procesami, Zarządzanie strategiczne. Opracowałem program przedmiotu: Zastosowanie modeli matematycznych w rolnictwie. Byłem promotorem 5 prac magisterskich, dwóch inżynierskich i jednej licencjackiej. Obecnie jestem promotorem pięciu prac magisterskich. W latach prowadziłem szkolenia dla pracowników ARiMR w zakresie oceny planów rozwoju gospodarstwa. W ramach realizacji projektu Projekt SAPARD PL-6-06/02-03 prowadziłem szkolenia dla doradców na temat: Prowadzenie rachunkowości w gospodarstwie rolnym zgodnie z wymogami UE. Byłem wykładowcą w projekcie TA Institutional Building for Rural Development, Phare PL , realizowanym przez firme Twigger, w 2003 roku. W ramach realizacji projektu CAPRI-DYNASPAT zorganizowałem we współpracy z Uniwersytetem w Bonn oraz Czeskim Instytutem Ekonomiki Rolnictwa (VUZE) szkolenie dotyczące wykorzystania modelu CAPRI (Common Agricultural Policy Regionalized Impact Model) do prognozowania skutków zmian polityki rolnej dla sektora rolnictwa w ramach projektu CAPRI-DYNASPAT, Warszawa W ramach realizacji projektu RECOCA we współpracy z prof. Tomaszem Żyliczem (Uniwersytet Warszawski) zorganizowałem międzynarodowe seminarium nt. Ograniczenia spływu pierwiastków biogennych do Bałtyku, Warszawa OBSZAR NAUKOWY Główna linia badawcza Prowadzone prace opierały się na badaniu ogólnie pojętych zmian w sektorze gospodarstw rolniczych zachodzących pod wpływem działania bodźców zewnętrznych. Wspólnym mianownikiem było uwzględnienie bio-ekonomicznych uwarunkowań funkcjonowania gospodarstw rolniczych. W badaniach wykorzystywałem głównie modele matematyczne począwszy od modeli gospodarstw bazujących na programowaniu liniowym, a skończywszy na modelach częściowej równowagi dla sektora europejskiego rolnictwa.

2 Problemy szczegółowe (ujęcie chronologiczne): Wpływ zmian w otoczeniu na organizację, strukturę produkcji oraz wyniki ekonomiczne gospodarstw, w szczególności oszacowanie wpływu akcesji Polski do UE na sektor gospodarstw rolniczych przy wykorzystaniu metody programowania liniowego i modeli optymalizacyjnych gospodarstw. Badanie interakcji rolnictwa z otaczającym środowiskiem. Ilościowe ujęcie bio-ekonomicznych uwarunkowań produkcji rolnej w celu oszacowania efektów zewnętrznych produkcji rolniczej oraz kosztów ograniczenia negatywnego wpływu rolnictwa na środowisko. Ocena potencjalnego wpływu odmian roślin genetycznie modyfikowanych na strukturę produkcji i wyniki finansowe polskich gospodarstw rolniczych. Szacowanie ryzyka dochodowego w działalności rolniczej z wykorzystaniem stochastycznego modelu gospodarstwa rolnego bazującego na metodzie Monte Carlo i danych z systemu rachunkowości FADN. Wpływ zmian WPR na ryzyko dochodowe gospodarstw rolniczych. Określanie efektów rozwoju gospodarstw na skutek przeprowadzonych inwestycji przy użyciu modeli optymalizacyjnych wykorzystujących metodę Real Option. Określenie wpływu rolnictwa w krajach zlewni Morza Bałtyckiego na poziom zanieczyszczenia Bałtyku oraz określenie optymalnej kosztowo alokacji instrumentów ograniczających zanieczyszczenie morza pomiędzy kraje nadbałtyckie. Analiza efektów zazielenienia WPR na poziomie Polski i krajów nadbałtyckich. Metody prognozowania przemian strukturalnych w rolnictwie w oparciu o analizę zmian zachodzących w gospodarstwach rolniczych pod wpływem czynników endo i egzogenicznych. WYKAZ PUBLIKACJI Rozprawa doktorska: Model optymalizacyjny rolnictwa (na przykładzie gminy Kobylnica) Rozprawa habilitacyjna: Modelowanie przemian strukturalnych polskiego rolnictwa, Rozprawy Naukowe i Monografie nr 429, wydawnictwo SGGW, Warszawa Oryginalne opublikowane prace twórcze:

3 1. Model przystąpienia polskiego rolnictwa do UE. Koszty i korzyści dla Polski, współautorzy: K.J.Thomson, A.Daniłowska, A.Zawojska, S.Jarka i S.Straszewskiw monografii Strategiczne Opcje dla Polskiego Sektora Agrobiznesu w Świetle Analiz Ekonomicznych SGGW Warszawa Model of EU Agricultural Accession Costs And Benefits For Poland współautorzy: K.J. Thomson, A.Daniłowska, A.Zawojska, S.Jarkai S.Straszewski w monografii The Strategic Options For The Polish Agro-food Sector In The Light Of Economic Analysis, SGGW Warszawa Wpływ polityki rolnej na strukturę produkcji i dochody gospodarstw rolniczych współautorzy: E.Majewski, G.Dalton, W.Ziętara, T.Kondraszuk, S.Michnowski w monografii Strategiczne Opcje dla Polskiego Sektora Agrobiznesu w Świetle Analiz Ekonomicznych, SGGW Warszawa Effects of Agricultural Policy On Production Structure And Financial Performance Of Farms współautorzy: E.Majewski, G.Dalton, W.Ziętara, T.Kondraszuk, S.Michnowski w monografii The Strategic Options For The Polish Agro-food Sector In The Light Of Economic Analysis, SGGW Warszawa Opracowanie Studium przypadku: ograniczenie strat azotu model optymalizacyjny, w monografii Jakość zarządzania w gospodarstwach rolniczych w Polsce w świetle badań współautor: J.Wiśniewski SGGW Warszawa Impact of different agricultural policy scenarios on farms production structure(optimisation model results), International Conference of PhD students materiałykonferencyjne, Miskolc Polish Agriculture under Different Policy Scenarios: Impacts on Production and Farm Income, współautorzy: E.Majewski, L.Hinners-Tobragel, S.Straszewski, Agrarwirtschaft 51, Heft 8, Koszty i korzyści z inwestycji w budowle do składowania nawozów organicznych w gospodarstwach z produkcją zwierzęcą,współautorzy: E.Majewski, S.Straszewski,Zeszyty Naukowe SGGW Ekonomikai Organizacja Gospodarki Żywnościowej nr 46, s Warszawa Impacts of introducing different policy scenarios to Polish agriculture on farm income and production structure współautorzy: E.Majewski, L.Hinners-Tobragel, S.Straszewski, Folia UniversitatisAgriculturaeStetinensis, Oeconomica 232(42), s , Szczecin Delimitation of less-favoured areas in Poland methodology and criteria, Agricultural Economics, Rural Development And Informatics In The New Millenium, Debrecen University Znaczenie dopłat bezpośrednich i płatności ONW w kształtowaniu wyników finansowych w warunkach różnych scenariuszy rynkowych i wariantów organizacji gospodarstw rolniczych, Roczniki Nauk Rolniczych, seria G., t.91,z.1,warszawa Impact of directpayments and the MTR proposal on agricultural enterprises in Poland,współautorzy: E. Majewski, L.Hinners-Tobragel, K.Keszthelyi w monografii Perspektiven in der Landnutzung Regionen, Landschaften, Betriebe Entscheidungsträger und Instrumente S.Dabbert, W.Grosskopf, F.Heidhues, J.Zeddies (Hrsg.), Schriften der GesellschaftfürWirtschafts- und Sozialwissenschaften des Landbaues e. V., Bd. 39, Münster- Hiltrup, s ,Landwirtschaftsverlag, Münster-Hiltrup Optimal Structure Of Farms In A Region a Modeling Approach w monografii The Future Of Rural Europe in The Global Agri Food System, współautorstwo z E.Majewskim, CD-ROM XIth Congress European Association of Agricultural Economists, Copenhagen, Denmark, August The major characteristics of environmental policies and agro-ecological technologies to be studied in Test case 2 współautorzy: H.Belhouchette, J.Wery, O.Thérond, M.Duru, G.Bigot, A.Kłoczko-Gajewska, D.Leenhardt, E.Majewski, E.Josien, J.E.Bergez, J.Henning, V.Thenard. O., ISBN no.: , (87 stron) Wageningen Anticipated impacts of decoupling on the pattern of production in Poland współautorzy: G.Dalton, E.Majewski,,,Impacts of Decoupling and Cross Compliance on Agriculture in the Enlarged EU Prague 2006 wydawnictwo:czech University of Agriculture, Prague Oszacowanie ryzyka dochodów rolniczych w gospodarstwach mlecznych w Polsce na tle gospodarstw innych kierunków produkcji w warunkach różnych scenariuszy polityki rolnej współautorzy: E.Majewski, W.Guba, G.Dalton, Roczniki Nauk Rolniczych PAN, Seria G., tom 93, z. 2, Warszawa Ocena wiarygodności danych w deklaracjach o przyznanie dopłat obszarowych w 2004 roku,współautorzy: E.Jałowiecka, E.Majewski, A.Orłowski, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, T.9, z. 1, ,,Farm income risk assessment for selected farm types in Poland - implications of future policy reforms,współautorzy: E.Majewski, W.Guba w monografii,,a vibrant rural economy the challenge for balance, (485 stron), wydawca: International Farm Management Association, Cork Irlandia ,,Anticipated impacts of GMO introduction on farm profitability in Poland współautor: M.Maciejczak w monografii,,sustainable rural development: What is the role of the agri-food sector?,iamo Halle ,,Possible GMO impact on farms profitability in Poland współautorzy: M.Maciejczak, S.Zakowska-Biemans w monografii,,coexistence between GM and non GM based Agricultural Supply Chains, Wydawca: IPTS Sevilla Sposoby ograniczenia ryzyka dochodowego wynikającego z przymrozków wiosennych w sadach jabłoniowych, współautor: J.Kłoczko, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G. ekonomika rolnictwa, T. 94, Z. 2, s , Warszawa Gospodarstwa wielkoobszarowe w różnych scenariuszach uwarunkowań ekonomicznych w perspektywie roku 2013 studium przypadku, współautor: P. Sulewski, Roczniki Nauk Rolniczych, Seria G. ekonomika rolnictwa, T. 95, Z. 1, s , Warszawa Identyfikacja grup największego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości we wnioskach o dopłaty obszarowe, współautorzy: E. Jałowiecka, E. Majewski, A. Orłowski, Roczniki Naukowe SERiA, T. X, Z. 3, s , 2008.

4 24. Economic impact of prospective risk management instruments under alternative policy scenarios,współautorzy: M.A.P.M Van Asseldonk, E.Majewski, M.P.M.Meuwissen, W.Guba, G.Dalton, J.Landmesser, E.Berg, R.B.M.Huirne w monografii,,income Stabilization in A Changing Agricultural Word: Policy and tools s ,wydawca: WieśJutra, Warszawa Risk of low income under different policy scenarios współautorzy: E.Majewski, W.Guba, G.Dalton, J.Landmesser w monografii,,income Stabilization in European Agriculture, Wydawca: Wageningen Academic Publishers, s ,Wageningen Policy Impact on Production Structure and Income risk on Polish Dairy Farms,współautorka: A.Malak- Rawlikowska, w monografii,,the CAP after the Fischler Reform: national implications impact assessment and the agenda for future reforms,wydawca: EAAE Seminar, University of Tuscia 2008 Viterbo. w monografii,,the Common Agricultural Policy after the Fischler Reform. National Implementations, Impact Assessment and the Agenda for Future Reforms, s ,(red.) A.Sorrentino, R.Henke, S.Severini, ASHGATE, Farnham England ,,Anticipated impacts of GMO introduction on production pattern in Poland, współautor: M.Maciejczak w monografii, People, Food and Environments: Global Trends and European strategies, Wydawca: EAAE 2008, Ghent Zmiany wyników ekonomicznych gospodarstw mlecznych w perspektywie roku 2013, współautor: P. Sulewski, Roczniki Nauk Rolniczych, T. 96, z. 1, s , Warszawa Kształcenie na życzenie pierwsze refleksje na temat internetowego systemu wyboru przedmiotów na Wydziale Nauk Ekonomicznych SGGW, współautorka: A. Kłoczko-Gajewska, Ekonomika i organizacja gospodarki żywnościowej zeszyty naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, nr 75, s , Warszawa Farm level modelling of bio-fuel and bio-power policy scenarios for Polish agriculture, (11 stron, ark. wyd. 0,8), współautorzy: E.Majewski, M.Hamulczuk w monografii Ford, fiber and energy for the future, liczba ark. wyd. 48,wydawca: Illinois State University, Bloomington, Illinois Ocena ryzyka inwestycyjnego i efektywności gospodarowania, współautorzy: E.Majewski, P.Sulewski, Ł.Cygański, w monografii Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw towarowych w perspektywie 2014 roku, (ark. wyd. 18), Wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawa Wspólna Polityka Rolna UE i próby modelowego ujęcia jej zmian na sytuację w rolnictwie, (s , 17 stron, ark. wyd. 1,3),współautorzy: E.Majewski, P.Sulewski, W.Guba, W. Ziętara w monografii Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw towarowych w perspektywie 2014 roku, (ark. wyd. 18), Wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawa Wyniki ekonomiczne wybranych gospodarstw uzyskane w rozwiązaniach liniowego modelu optymalizacyjnego, (s , 27 stron, ark. wyd. 2,1),współautorzy: E.Majewski, P.Sulewski, W.Guba, W. Ziętara w monografii Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw towarowych w perspektywie 2014 roku, (ark. wyd. 18), Wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawa Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych, (s , liczba ark. wyd. 2, 3), współautorzy: E.Majewski, P.Sulewski, Ł.Cygański w monografii Czynniki ryzyka i strategie zarządzania przedsiębiorstwem rolniczym w kontekście uwarunkowań polskiego rolnictwa, zeszyt nr 113, (ark. wyd. 13), Wydawca: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Strategie zarządzania ryzykiem produkcyjnym i cenowym w gospodarstwach rolniczych w Polsce,(s , ark. wyd. 3, 7), współautorzy: E. Majewski, P. Sulewski w monografii Reforma Wspólnej Polityki Rolnej w kontekście potrzeb i interesów polskiego rolnictwa, (liczba ark. wyd. 16),Wydawca: Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Warszawa Ryzyko dochodowe w kontekście zmian WPR analiza scenariuszy, (s ),współautorzy: E. Majewski, P. Sulewski, Ł. Cygański w monografii Zarządzanie ryzykiem cenowym a możliwości stabilizowania dochodów producentów rolnych aspekty poznawcze i aplikacyjne, zeszyt nr 148, liczba ark. wyd. 20,Wydawca: Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Znaczenie płatności bezpośrednich jako czynnika stabilizującego dochód rolniczy na przykładzie wybranych typów gospodarstw, (s ),współautor: E. Majewski, Polityki europejskie, finanse i marketing, Nr 1 (51 - T. 2),Wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawa Impact Assessment of policy changes on the arable sector using the FSSIM model: Case study of the Zachodniopomorskie NUTS2 region, Proceedings of the Conference on Integrated Assessment of Agriculture and Sustainable Development, współautorzy: E.Majewski, H.Belhoutchette, K.Louhichi, I.Mouratiadou, s , Egmond am Zee, ,,Źródła ryzyka dochodowego w produkcji trzody chlewnej, współautorka: K. Rudzińska, Roczniki Nauk Rolniczych, t.97, z. 4, s , Warszawa Określenie skutków reformy cukrowej oraz polityk bio-paliwowej i rolnośrodowiskowej UE w sektorze produkcji roślinnej gospodarstw z regionu Zachodniopomorskiego z zastosowaniem modeli SEAMLESS-IF, współautor: E.Majewski w monografii System Środowiskowego i Rolniczego Modelowania w Skali Lokalnej, s ,Wydawca: Wydawnictwo SGGW, Warszawa Assessment of economic effects of innovations in automatic milking systems in Podlaskie region (Poland) with the use of real option approach, współautorzy: E. Majewski, Ł.Cygański, F.Bartolini, M.Floridi, D. Viaggi, Acta Scientiarum Polonorum, Oeconomia, nr 10 (2), s , Farms specialization in relation to the production type and economic size of farms,współautor: P. Sulewski, Roczniki SERIA, T. 13, z. 6, s , Wrocław2011.

5 43. Koncepcja oszacowania skutków reform Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej (WPR) w perspektywie budżetowej ,współautorzy: S. Czekaj, E. Majewski, s. 9-36, w monografii Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych,(red. naukowa prof. dr hab. J. Kulawik),IERiGŻWarszawa Wpływ zazielenienia wspólnej polityki rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw roślinnych, współautorzy: S. Czekaj, E. Majewski, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2012, nr 2, s , Warszawa Przemiany strukturalne w rolnictwie w wybranych krajach europejskich współautorka: S. Małażewska, Roczniki Nauk Rolniczych, T. 99, z. 4 s.75-89, Warszawa Dopłaty bezpośrednie i dotacje budżetowe a finanse oraz funkcjonowanie gospodarstw i przedsiębiorstw rolniczych, (red. naukowa) J. Kulawik, współautorzy: S.Czekaj, W.Czubak, W.Guba, A.Kagan, J.Kulawik, E. Majewski, W. Poczta, A. Sadowski, IERiGŻ Warszawa Estimation of the effects of greening the EU Common Agricultural Policy in Poland in the perspective of 2014 on the example of FADN farms s.8-46, współautorzy: S.Czekaj, E.Majewski, w monografii Impact of Greening of Common Agricultural Policy on Polish Farms, (red. naukowa Adam Wąs), IERiGŻ, Warszawa Impacts of Greening of the Common Agricultural Policy on Financial Results of Cereal Farms in Poland After the Year 2013, Sustainable development and agribussines, ( red. naukowa P.Bielik), współautorzy: S.Czekaj, E.Majewski, Slovak University of Agriculture, Nitra Podręczniki, skrypty, materiały dydaktyczny: 1. Techniki organizatorskie, (rozdział6-15 stron),współautor: E. Majewski w podręczniku Metody i Techniki Menedżerskie, 231 stron, wydawca: Wydawnictwo SGGW Warszawa Techniki Decyzyjne, (rozdział 7-29 stron),współautor: M. Pietrzak w podręczniku Metody i Techniki Menedżerskie, 231 stron, Wydawca: Wydawnictwo SGGW Warszawa Strategic Management in Agribusiness, (2,5 ark), współautorzy: P. Sulewski, M.Gębska w monografii Food Chain Management European Experiences and Local Solutions, (17 arkuszy wyd.), s ,wydawca: Slovak University of Agriculture in Nitra Przygotowanie szkolenia e-learningowego nt. Biznesplan, współautor: P. Sulewski w ramach projektu SPO RZL 2.1. pt: Wioska Internetowa kształcenie na odległość na terenach wiejskich, Warszawa Inne publikacje: 1. Rozwój i ekonomika rolnictwa ekologicznego w Unii Europejskiej, współautor: E. Majewski, TOPAGRAR 4/ O dopłatach dla rolników bez emocji, współautor: E. Majewski, Gazeta Wyborcza nr 37, 2003/02/ Co się zmieni w gospodarstwach. Zmiany w systemie płatności bezpośrednich w rolnictwie po roku 2009, współautorzy: E. Majewski, W. Guba, S. Straszewski, NOWE ŻYCIE GOSPODARCZE nr 20, Zastosowanie modeli optymalizacyjnych i symulacyjnych gospodarstwa rolniczego, współautor E.Majewski, w monografii Wykorzystanie modelowania ekonomicznego w ocenie wpływu podejmowanych w ramach Wspólnej Polityki Rolnej na rozwój obszarów wiejskich oraz rozwój polskiego rolnictwa. MRiRW Warszawa KIEROWANIE LUB UDZIAŁ W ZESPOŁACH REALIZUJĄCYCH TEMATY BADAWCZE kierownik projektu, MNiSW 1520/B/H03/2010/39 Modelowanie zmian struktury gospodarstw rolniczych w Polsce w perspektywie długoterminowej, kierownik zadania, IERiGŻ Program Wieloletni Konkurencyjność polskiej gospodarki żywnościowej w warunkach globalizacji i integracji europejskiej, wykonawca, 7 FP CLAIM Supporting the role of the Common agricultural policy in LAndscape valorisation: Improving the knowledge base of the contribution of landscape Management to the rural economy, wykonawca, MNiSW Metody pomiaru i ograniczania ryzyka w produkcji rolniczej w Polsce w warunkach przemian instytucjonalnych i zmian klimatycznych, wykonawca, 7FP ECONWELFARE Good animal welfare in socioeconomic context: Project to promote insight on the impact for the animal, the production chain and society of upgrading animal welfare standards, wykonawca, 7 FP FADNTOOL Integrating Econometric and Mathematical Programming Models into an Amendable Policy and Market Analysis Tool using FADN Database, wykonawca, 7 FP CAP-IRE Assessing the multiple Impacts of the Common Agricultural Policies (CAP) on Rural Economies, wykonawca, MNiSW Ocena zróżnicowanego wpływu WPR na gospodarkę obszarów wiejskich SPUB wykonwaca, Investment behavior in conventional and emerging farming systems under different policy scenarios projekt finansowany bezpośrednio przez Komisję Europejską, wykonwaca, Environmental impacts of different crop rotations in the European Union projekt finansowany bezpośrednio przez Komisję Europejską, kierownik zespołu, ERA-NET BONUS PLUS - RECOCA Reduction of Baltic Sea Nutrient Input; and Cost Allocation within the Baltic Sea, wykonawca, IERiGŻ Program Wieloletni "Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania rozwoju polskiej gospodarki żywnościowej po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej", wykonawca, 6FP SEAMLESS System for Environmental and Agricultural Modelling: Linking European Science and Society,

6 wykonawca, MNiSW System środowiskowego i rolniczego modelowania: połączenie europejskiej nauki ze społeczeństwem, SPUB, wykonawca, 6 FP. INCOME STABILIZATION Design and economic impact of risk management tools for European agriculture, wykonawca, MNiSW Narzędzia zarządzania ryzykiem m i ich ekonomiczne oddziaływania na europejskie rolnictwo, SPUB, /2008 wykonawca, MNiSW 1H02C 0S930 "Wpływ zmian we Wspólnej Polityce Rolnej na wyniki ekonomiczne gospodarstw specjalizujących się w produkcji roślinnej, mleka, żywca wołowego i wieprzowego z uwzględnieniem obszarów o niekorzystnych warunkach gospodarowania, wykonawca, INTERREG EC efarmer "Pobudzanie przedsiębiorczości, konkurencyjności i rozwoju regionalnego obszarów wiejskich", wykonawca, Leonardo Da Vinci. AGRIMBA, główny wykonawca, 6 FP CAPRI-DYNASPAT Common Agricultural Policy Regionalized Impact - The Dynamic and Spatial Dimension, główny wykonawca, KBN 3 P06R Optymalizacyjny model rolnictwa (na przykładzie gminy Kobylnica), wykonawca, Makroekonomiczny model przystąpienia polskiego rolnictwa do UE grant wewnętrzny SGGW wykonawca, KBN Jakościowe zarządzanie w gospodarstwach rolniczych w Polsce, wykonawca, PHARE P /04/13/17 Wsparcie dla MRiGŻ poprzez analizy ekonomiczne, wykonawca, KBN System Integrowanej Produkcji Rolniczej jako droga modernizacji i rozwoju rolnictwa w Polsce ; wykonawca, Phare - ACE: Ocena wpływu różnych scenariuszy polityki rolnej na sytuację gospodarstw rolniczych w procesie integracji z UE, na przykładzie wybranych krajów Vysegrad i Unii Europejskiej. PEŁNIONE FUNKCJE, CZŁONKOSTWO I STANOWISKA POZA SGGW Członkowstwo w organizacjach zawodowych: European Association of Agricultural Economics (EAAE od 2005 roku), International Farm Management Association (IFMA od 2007 roku) International Association of Agricultural Economics (IAAE od 2012 roku). WYRÓŻNIENIA I NAGRODY Dyplom uznania Rady Wydziału Ekonomiczno-Rolniczego za wyróżniającą pracę doktorską 2005 r. Nagroda Indywidualna JM Rektora SGGW II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie badań naukowych 2006r. Dyplom uznania Rektora SGGW za działalność na rzecz rozwoju uczelni 2006 r. OSIĄGNIĘCIA ORGANIZACYJNE Przygotowanie we współpracy z Anną Grontkowską i Pawłem Kasztelanem na potrzeby SGGW ekspertyzy Warianty funkcjonowania dla RZD Puczniew Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Członek Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej, w tym raz, w roku 2006 jako sekretarz. W latach udział w pracach przy systemie wyboru przedmiotów dla studentów Wydziału Nauk Ekonomicznych SGGW w ramach działalności Wydziałowej Komisji Dydaktycznej. Prace na rzecz utworzenia i utrzymania systemu przedmiotów do wyboru były inspiracją do przygotowania publikacji naukowej [2.28] dotyczącej sposobu postrzegania przedstawionej oferty przez studentów i pozyskiwania informacji o dostępnych przedmiotach, czynników decydujące o wyborze i w końcu wynikających z powyższych zagadnień preferencji odnośnie przedmiotów do wyboru. Badania są w dalszym ciągu kontynuowane, a ich wynikiem jest publikacja, która obecnie oczekuje na wydanie w Zeszytach Naukowych SGGW. Członek komisji oceniającej bloku tematycznego Agrobiznes w XXXVII edycji Olimpiady Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w 2013 roku. Członek komitetu organizacyjnego XIX Kongresu International Farm Management Organization w Warszawie w 2013 roku.

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW

Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW Dr hab. Jan Wołoszyn prof. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji Komunikowania i Doradztwa Zakład Organizacji i Ekonomiki i Edukacji ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

SPECJALIZACJA BADAWCZA:

SPECJALIZACJA BADAWCZA: Dr Anna Matuszyk - pracownik naukowy. Zajmuje się metodami oceny ryzyka kredytowego, w szczególności metodą scoringową, prowadzi badania naukowe, sensu stricte, związane z tą metodą. Brała udział w projektach

Bardziej szczegółowo

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 59 340 63 E-mail: marzena_lemanowicz@sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 59 340 63 E-mail: marzena_lemanowicz@sggw.pl Marzena Lemanowicz KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich ul. Nowoursynowska 166

Bardziej szczegółowo

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce

Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Zróżnicowanie przestrzenne wykorzystania funduszy Unii Europejskiej przez gospodarstwa rolne w Polsce Bogucki Wydawnictwo Naukowe Poznań 2010 Spis treści 1. Wprowadzenie 9 1.1. Cel i zakres analizy 9 1.2.

Bardziej szczegółowo

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak.

Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. Tabela 7a. Plan studiów stacjonarnych- Kierunek Ekonomia, specjalność Ekonomika Gospodarki żywnościowej (obow. od roku ak. 2015/16) Liczba godzin Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8)

Bardziej szczegółowo

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych

30 15 E/Z Instytut Nauk Ekonomicznych suma godzin EKONOMIA - studia stacjonarne II stopnia Uchwała nr 87/V/2013 Rady ydziału z dnia 27.0.2013 r. I ROK SEMESTR I (zimowy) SEMESTR II (letni) RAZEM Nazwa przedmiotu (modułu) Punkty 1 Makroekonomia

Bardziej szczegółowo

dr inż. Anna J. PARZONKO

dr inż. Anna J. PARZONKO dr inż. Anna J. PARZONKO KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki Edukacji, Komunikowania i Doradztwa, Zakład Komunikowania Społecznego i Doradztwa ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym:

Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od r. rok I Godzin zajęć, w tym: Kierunek: EKONOMIA Profil: OGÓLNOAKADEMICKI Plan studiów stacjonarnych drugiego stopnia Obowiązujący od 01.10.2015 r. rok I I Przedmioty podstawowe (A) 1 Makroekonomia E 1 30 30 6 30 6 2 Wnioskowanie statystyczne

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW

Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW Dr hab. Tomasz SIUDEK, prof. nadzw. SGGW KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Bankowości ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel:

Bardziej szczegółowo

ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel: + 48 225934260 E-mail: joanna_baran@sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel: + 48 225934260 E-mail: joanna_baran@sggw.pl Dr Joanna BARAN KONTAKT Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki ul. Nowoursynowska 166, budynek 3, pokój 109 02-787 Warszawa Tel:

Bardziej szczegółowo

Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA

Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA Dr Magdalena MĄDRA-SAWICKA KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Finansów Przedsiębiorstw i Rachunkowości ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Ekonomia (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Liczba godzin Forma Typ Liczba Nazwa modułu/przedmiotu zakończenia 2 (4+5+6+7+8) ECTS Łącznie

Bardziej szczegółowo

Ogółem 189 publikacji naukowych w latach 1987 2007, w tym wiele zagranicznych

Ogółem 189 publikacji naukowych w latach 1987 2007, w tym wiele zagranicznych CURRICULUM VITAE Nazwisko i imię: Grzegorz Spychalski Data i miejsce urodzenia: 6 maj 1960, Szczecin Stan cywilny: żonaty, dwoje dzieci córka Marta urodzona w 1986, syn Emil urodzony w 1990 Wykształcenie:

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Jarosław GOŁĘBIEWSKI, prof. SGGW

Dr hab. Jarosław GOŁĘBIEWSKI, prof. SGGW Dr hab. Jarosław GOŁĘBIEWSKI, prof. SGGW SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Zakład Marketingu i Analiz Rynkowych ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce

Iwona Nurzyńska. Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Iwona Nurzyńska Fundusze Unii Europejskiej a system finansowania inwestycji ze środków publicznych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2011 Iwona Nurzyńska European

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM W AGROBIZNESIE Anna Grontkowska, Bogdan Klepacki SPIS TREŚCI Wstęp Rozdział 1. Miejsce rolnictwa w systemie agrobiznesu Pojęcie i funkcje agrobiznesu Ogniwa agrobiznesu

Bardziej szczegółowo

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 340 70 E-mail: iwona_pomianek@sggw.pl

ul. Nowoursynowska 166 02-787 Warszawa Tel: + 48 22 340 70 E-mail: iwona_pomianek@sggw.pl dr inż. Iwona POMIANEK KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Zakład Studiów Regionalnych i Europejskich ul. Nowoursynowska

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH

WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Inżynieria Rolnicza 5(103)/2008 WYKORZYSTANIE ŚRODKÓW POMOCOWYCH UE DO MODERNIZACJI GOSPODARSTW ROLNYCH Stanisław Kowalski Katedra Inżynierii Rolniczej i Informatyki, Uniwersytet Rolniczy w Krakowie Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!!

Kierunki REKRUTACJA 2017/2018 WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI. Nowa oferta specjalności!!! WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 Kierunki EKONOMIA ZARZĄDZANIE ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI Nowa oferta specjalności!!! Logistyka w języku angielskim NOWOŚĆ!!! Możliwość wyjazdu do

Bardziej szczegółowo

RYZYKO INSTYTUCJONALNE W ROLNICTWIE przykład zazielenienia WPR. prof. dr hab. Edward Majewski

RYZYKO INSTYTUCJONALNE W ROLNICTWIE przykład zazielenienia WPR. prof. dr hab. Edward Majewski RYZYKO INSTYTUCJONALNE W ROLNICTWIE przykład zazielenienia WPR prof. dr hab. Edward Majewski RYZYKO INSTYTUCJONALNE Ryzyko instytucjonalne w rolnictwie - związane ze zmianami polityki rolnej i wprowadzaniem

Bardziej szczegółowo

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR

Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej Budżet WPR Przyczyny reformy WPR Wyzwania: Gospodarcze -Bezpieczeństwo żywnościowe (UE i globalnie), zmienność cen, kryzys gospodarczy; FAO Populacja na świecie wzrośnie

Bardziej szczegółowo

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16)

Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) Plan studiów stacjonarnych I stopnia - kierunek Finanse i rachunkowość (obowiązujący od roku akademickiego 2015/16) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Łącznie (4+5+6+7+8) Liczba godzin zajęcia

Bardziej szczegółowo

Mirosława Górecka. Dr inż. arch.

Mirosława Górecka. Dr inż. arch. Mirosława Górecka Dr inż. arch. Kontakt tel: 48 22 59 35 135 e-mail: miroslawa_gorecka@sggw.pl SGGW Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Katedra Inżynierii Budowlanej Ul. Nowoursynowska 159 02-776

Bardziej szczegółowo

Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei spirali wzrostu

Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei spirali wzrostu Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei spirali wzrostu Rozwój krajowych przedsiębiorstw rolnych osób fizycznych w świetle idei spirali wzrostu Autor prof. dr hab. Wojciech

Bardziej szczegółowo

Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym

Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie regionalnym Agata Marcysiak Zakład Agrobiznesu, Akademia Podlaska Adam Marcysiak Zakład Ekonomiki i Organizacji Rolnictwa, Akademia Podlaska Zakres zróżnicowania poziomu dochodów z gospodarstwa rolnego w układzie

Bardziej szczegółowo

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE

NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE Maria Staniszewska Polski Klub Ekologiczny NIEZGODNE Z ZASADAMI OCHRONY PRZYRODY I OCHRONY ŚRODOWISKA UDZIELANIE DOFINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW UE DLA ROLNICTWA W POLSCE BAŁTYCKI PLAN DZIAŁANIA Nasze zobowiązania:

Bardziej szczegółowo

ul. Nowoursynowska Warszawa Tel:

ul. Nowoursynowska Warszawa Tel: dr Nina DREJERSKA KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Zakład Polityki Agrarnej i Prawa Rolnego ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo

Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi

Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi Justyna Kołyska Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Finansowanie rozwoju wsi i rolnictwa środkami publicznymi Wstęp Realizowany przez państwo program

Bardziej szczegółowo

Czynniki wpływające na różnicowanie poziomu wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE

Czynniki wpływające na różnicowanie poziomu wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE 14 (63) 2015 Agata Marcysiak Adam Marcysiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach Czynniki wpływające na różnicowanie poziomu wsparcia gospodarstw środkami Wspólnej Polityki Rolnej UE FACTORS

Bardziej szczegółowo

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020

PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 PROW 2014 2020 na rzecz celów Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012-2020 Dr inż. Dariusz Nieć Dyrektor Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich Warszawa 28 stycznia 2015

Bardziej szczegółowo

260 Adam Marcysiak, STOWARZYSZENIE Agata Marcysiak EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU

260 Adam Marcysiak, STOWARZYSZENIE Agata Marcysiak EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU 260 Adam Marcysiak, STOWARZYSZENIE Agata Marcysiak EKONOMISTÓW ROLNICTWA I AGROBIZNESU Roczniki Naukowe tom XVII zeszyt 3 Adam Marcysiak, Agata Marcysiak Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

Bardziej szczegółowo

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego

dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego dr Marta Kluzek Zestawienie dorobku naukowego 2011 Tytuł oryginału: Podział państw Unii Europejskiej według zróżnicowania czynników tworzących klimat inwestycyjny. Autorzy: Kluzek Marta. Źródło: W : Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

International Business - studia licencjackie i magisterskie

International Business - studia licencjackie i magisterskie International Business - studia licencjackie i magisterskie Wydział Zarządzania Agenda 1. Trochęhistorii 2. Inspiracje i wzorce 3. Program studiów i sylwetka absolwenta 4. Formy prowadzenia i organizacja

Bardziej szczegółowo

Wsparcie publiczne polskiego sektora żywnościowego

Wsparcie publiczne polskiego sektora żywnościowego Wsparcie publiczne polskiego sektora żywnościowego Dr Marek Wigier Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy, Warszawa Kraków, 25 października 2013 roku Definicja

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

Dr inż. Tomasz ROKICKI

Dr inż. Tomasz ROKICKI Dr inż. Tomasz ROKICKI KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Zakład Ekonomiki i Inżynierii Logistyki ul. Nowoursynowska 166 budynek 3, pokój

Bardziej szczegółowo

ZAZIELENIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - SKUTKI DLA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH

ZAZIELENIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - SKUTKI DLA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH Warszawa, 12.12.2014 Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Państwowy Instytut Badawczy ZAZIELENIENIE WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ - SKUTKI DLA POLSKICH GOSPODARSTW ROLNICZYCH prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr hab. Anna Kołodziejczak - profesor nadzwyczajny Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profl na portalu typu ResearchGate

Bardziej szczegółowo

Adam Kozierkiewicz JASPERS

Adam Kozierkiewicz JASPERS Adam Kozierkiewicz JASPERS Europa 2020 Flagship initiatives Priorities Targets Digital agenda for Europe Innovation Union Youth on the move Resource efficient Europe An industrial policy for the globalisation

Bardziej szczegółowo

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW

Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Przyszłość rolnictwa, gospodarki żywnościowej i obszarów wiejskich dr hab. Julian T. Krzyżanowski SGGW Konferencja Rolnictwo, gospodarka żywnościowa, obszary wiejskie 10 lat w UE SGGW, 11.04.2014r. Znaczenie

Bardziej szczegółowo

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291 (65), 63 72

FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291 (65), 63 72 FOLIA POMERANAE UNIVERSITATIS TECHNOLOGIAE STETINENSIS Folia Pomer. Univ. Technol. Stetin. 2011, Oeconomica 291 (65), 63 72 Andrzej Czyżewski, Agnieszka Poczta-Wajda, Agnieszka Sapa ROZLICZENIA Z UNIĄ

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14)

Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) Tabela 7. Plan studiów stacjonarnych kierunek Polityka Społeczna (od roku ak. 2013/14) semestr 1 Nazwa modułu/przedmiotu Liczba ECTS Liczba godzin Forma Typ Jednostka realizująca Łącznie zajęcia dydaktyczne

Bardziej szczegółowo

ZASTOSOWANIE MODELI PROGRAMOWANIA STOCHASTYCZNEGO DO OPTYMALIZACJI STRUKTURY PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ POWIERZCHNI

ZASTOSOWANIE MODELI PROGRAMOWANIA STOCHASTYCZNEGO DO OPTYMALIZACJI STRUKTURY PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ POWIERZCHNI Inżynieria Rolnicza 7(125)/2010 ZASTOSOWANIE MODELI PROGRAMOWANIA STOCHASTYCZNEGO DO OPTYMALIZACJI STRUKTURY PRODUKCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH O RÓŻNEJ POWIERZCHNI Jadwiga Zaród Katedra Zastosowań Matematyki

Bardziej szczegółowo

PROW jako źródło środków finansowych umożliwiających rozwój obszarów wiejskich

PROW jako źródło środków finansowych umożliwiających rozwój obszarów wiejskich Piotr Bórawski Katedra Agrobiznesu i Ekonomii Środowiska Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie PROW jako źródło środków finansowych umożliwiających rozwój obszarów wiejskich Wstęp Na obszarach wiejskich

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Sylwester KOZAK

Dr hab. Sylwester KOZAK Dr hab. Sylwester KOZAK KONTAKT SGGW w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Polityki Europejskiej, Finansów Publicznych i Marketingu Zakład Gospodarki Nieruchomościami ul. Nowoursynowska 166 02-787

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Studia II stopnia (magisterskie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac magisterskich Promotorzy prac magisterskich Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab. Bogusław

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU

UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU Imię i nazwisko (z tytułem i/lub stopniem naukowym oraz zajmowane stanowisko) dr Małgorzata Polna, adiunkt Adres e-mail oraz strona internetowa (blog, profil na portalu typu ResearchGate itp.) marten@amu.edu.pl

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Celowość zastosowania wybranych wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce

Celowość zastosowania wybranych wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce Renata Grochowska, Stanisław Mańko Celowość zastosowania wybranych wariantów dystrybucji płatności bezpośrednich po 2013 roku w Polsce Nowa polityka rolna UE - kontynuacja czy rewolucja? Jachranka, 9-11

Bardziej szczegółowo

Próba oceny skutków potencjalnych zmian WPR na podstawie wyników w modelowania

Próba oceny skutków potencjalnych zmian WPR na podstawie wyników w modelowania Próba oceny skutków potencjalnych zmian WPR na podstawie wyników w modelowania Szczepan Figiel Pułtusk, 01.XII.2009 EKONOMICZNE I SPOŁECZNE UWARUNKOWANIA ROZWOJU POLSKIEJ GOSPODARKI śywnościowej PO WSTĄPIENIU

Bardziej szczegółowo

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT

Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT Ewa Pancer-Cybulska, tukasz Olipra, Leszek Cybulski, Agata Suröwka TRANSPORT LOTNICZY A REGIONALNE RYNKI PRACY W POLSCE THE IMPACT OF AIR TRANSPORT ON REGIONAL LABOUR MARICETS IN POLAND jt^l Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9

SPIS TREŚCI. Wprowadzenie... 9 SPIS TREŚCI Wprowadzenie............................................... 9 ROZDZIAŁ I Istota i przeobrażenia Wspólnej Polityki Rolnej................... 13 1. Istota Wspólnej Polityki Rolnej..............................

Bardziej szczegółowo

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce

Leszek Klank. Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Leszek Klank Sukcesja gospodarstw rolnych w Polsce Instytut Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk Warszawa 2006 SPIS TREŚCI Wstęp 9 Rozdział 1. Sukcesja gospodarstw rolnych. Zagadnienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2007 2011

Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji gospodarstw rolnych w Polsce w latach 2007 2011 Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji... 77 dr inż. Dariusz Kusz Politechnika Rzeszowska Katedra Ekonomii Znaczenie funduszy strukturalnych UE w finansowaniu inwestycji gospodarstw

Bardziej szczegółowo

Oddziaływanie dopłat bezpośrednich. na wyniki ekonomiczne gospodarstw. rolniczych. Justyna Góral

Oddziaływanie dopłat bezpośrednich. na wyniki ekonomiczne gospodarstw. rolniczych. Justyna Góral Oddziaływanie dopłat bezpośrednich na wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych Justyna Góral Seminarium IERiGŻ-PIB, 4.12.2015 Cel główny Określenie kierunku oddziaływania dopłat bezpośrednich na wybrane

Bardziej szczegółowo

Uwarunkowania i skutki opodatkowania dochodów w rolnictwie. Lech Goraj IERiGŻ-PIB Warszawa; 1 lutego 2013

Uwarunkowania i skutki opodatkowania dochodów w rolnictwie. Lech Goraj IERiGŻ-PIB Warszawa; 1 lutego 2013 Uwarunkowania i skutki opodatkowania dochodów w rolnictwie Lech Goraj goraj@fadn.pl IERiGŻ-PIB Warszawa; 1 lutego 2013 1 1. Cele wprowadzenia podatku od dochodów z gospodarstw rolnych. 2. Struktura i dochody

Bardziej szczegółowo

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce

Działania w dziedzinie klimatu, środowisko, efektywna gospodarka zasobami i surowce HORIZON 2020 - THE FRAMEWORK PROGRAMME FOR RESEARCH AND INNOVATION (2014-2020) 2020) Challenge 5 Climate action, environment, resource efficiency and raw materials INFORMAL DRAFT 1 Copyright KPK PB UE

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH REKRUTACJA 2017/2018 www.facebook.com/wydział-nauk-ekonomicznych-uwm WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Fascynująca wyprawa do świata nauk ekonomicznych Rozwój pasji i zainteresowań

Bardziej szczegółowo

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w.

ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. VI PROF. DR HAB. INŻ. WALDEMAR MICHNA MGRINŻ. DANUTA LIDKĘ DR INŻ. DOMINIK ZALEWSKI ZAPEWNIENIE EKONOMICZNEJ SAMOWYSTARCZALNOŚCI ŻYWNOŚCIOWEJ GŁÓWNYM ZADANIEM POLSKIEGO ROLNICTWA NA CAŁY XXI w. Redakcja

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski dr Małgorzata Stec telefon: (17) 872 1684 e-mail: malgorzata.a.stec@gmail.com adres: ul. Ćwiklińskiej 2, 35-601 Rzeszów, p. 218 Stanowisko: starszy wykładowca Prowadzone zajęcia: Ekonometria i prognozowanie

Bardziej szczegółowo

POTENCJAŁ EKONOMICZNY DOLNOŚLĄSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO

POTENCJAŁ EKONOMICZNY DOLNOŚLĄSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH UCZESTNICZĄCYCH W REALIZACJI PROGRAMU ROLNOŚRODOWISKOWEGO Potencjał STOWARZYSZENIE ekonomiczny dolnośląskich EKONOMISTÓW gospodarstw ROLNICTWA rolnych uczestniczących I AGROBIZNESU w realizacji... Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 6 281 Michał Kruszyński, Maria

Bardziej szczegółowo

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ

Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia podyplomowe TWORZENIE I ZARZĄDZANIE STRUKTURĄ KLASTROWĄ Studia objęte patronatem Doliny Lotniczej Czy chcesz poznać odpowiedzi na pytania: Co to jest inteligentna specjalizacja - IS (ang. smart

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW

Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW Katedra Ekonomiki Rolnictwa i Międzynarodowych Stosunków Gospodarczych Kierownik katedry dr hab. Maria Parlińska prof. nzw. SGGW ZAKŁAD EKONOMIKI ROLNICTWA KIEROWNIK ZAKŁADU Prof. dr hab. Stanisław Stańko

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia (licencjackie) stacjonarne rok akademicki 2015/2016 Kierunek Ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 11 (XXVI) Zeszyt 2 Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 Agata Marcysiak 1 Katedra Nauk Ekonomicznych Adam

Bardziej szczegółowo

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING

POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING ZESZYTY NAUKOWE Szko y G ównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie SCIENTIFIC JOURNALS Warsaw University of Life Sciences SGGW POLITYKI EUROPEJSKIE, FINANSE i MARKETING NR 1 (50) 2009 EUROPEAN POLICIES,

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE WZROST KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH. Józefów, 26 listopada 2014 r.

CZYNNIKI WARUNKUJĄCE WZROST KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH. Józefów, 26 listopada 2014 r. Zakład Ekonomiki Gospodarstw Rolnych CZYNNIKI WARUNKUJĄCE WZROST KONKURENCYJNOŚCI POLSKICH GOSPODARSTW ROLNYCH Prof. Wojciech Józwiak Mgr inż. Adam Kagan Józefów, 26 listopada 2014 r. Wstęp Prezentacja

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz. Jednostka: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa. Adres: ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin. Telefon: 81 52 71 31

Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz. Jednostka: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa. Adres: ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin. Telefon: 81 52 71 31 Dr hab. inż. Eugenia Czernyszewicz Stanowisko: profesor nadzwyczajny, Kierownik Zakładu Ekonomiki Ogrodnictwa Jednostka: Zakład Ekonomiki Ogrodnictwa Adres: ul. Leszczyńskiego 58, 20-068 Lublin Telefon:

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ( studia II stopnia - niestacjonarne ) Specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym Liczba pkt ECTS

PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ( studia II stopnia - niestacjonarne ) Specjalność: zarządzanie w sektorze publicznym Liczba pkt ECTS Kody USOS Punkty ECTS Forma zalicze Razem Wykłady Ćwiczenia Konwersatoria Laboratoria Seminaria Uniwersytet Opolski PLAN STUDIÓW Kierunek studiów: ZARZĄDZANIE ( studia II stopnia - niestacjonarne ) Specjalność:

Bardziej szczegółowo

K A R T A P R Z E D M I O T U

K A R T A P R Z E D M I O T U K A R T A P R Z E D M I O T U AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ WYDZIAŁ DOWODZENIA I OPERACJI MORSKICH I. CHARAKTERYSTYKA PRZEDMIOTU Nazwa przedmiotu: Bezpieczeństwo Ekologiczne Państwa Kod: Fbp Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku

Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Wykaz wszystkich przedmiotów/modułów wykładanych na kierunku Lp. Nazwa przedmiotu Blok ECTS Specjalność 1. Koncepcje zarządzania A 5 wszystkie 2. Doktryny ekonomiczne i ich rozwój A 3 wszystkie 3. Ekonomiczna

Bardziej szczegółowo

WPŁYW ZAZIELENIENIA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ROŚLINNYCH

WPŁYW ZAZIELENIENIA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ROŚLINNYCH STEFANIA CZEKAJ EDWARD MAJEWSKI ADAM WĄS Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego Warszawa WPŁYW ZAZIELENIENIA WSPÓLNEJ POLITYKI ROLNEJ NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ROŚLINNYCH Wprowadzenie Wspólna Polityka

Bardziej szczegółowo

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną

Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Efekty objęcia polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich Wspólną Polityką Rolną Plan prezentacji Wybrane efekty realizacji instrumentów Wspólnej Polityki Rolnej w Polsce. Oczekiwania co do przyszłej perspektywy

Bardziej szczegółowo

dr Jan Fałkowski Załącznik nr 5 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego

dr Jan Fałkowski Załącznik nr 5 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego dr Jan Fałkowski Załącznik nr 5 do wniosku o przeprowadzenie postępowania habilitacyjnego Informacja o osiągnięciach dydaktycznych i działalności organizacyjnej Dydaktyka Na Wydziale Nauk Ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I)

Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Specjalizacja: Zarządzanie projektami (I) Osoba koordynująca: dr inż. Tomasz Pieciukiewicz Tomasz.Pieciukiewicz1@pjwstk.edu.pl Czego uczymy. Umiejętności po ukończeniu specjalizacji. Celem specjalizacji

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek ekonomia Promotorzy prac dyplomowych Promotorzy prac dyplomowych Profesorowie i doktorzy habilitowani Prof. dr hab. Stanisław CZAJA Prof. dr hab.

Bardziej szczegółowo

Assoc. Prof. Jarosław GOŁĘBIEWSKI, PhD

Assoc. Prof. Jarosław GOŁĘBIEWSKI, PhD Assoc. Prof. Jarosław GOŁĘBIEWSKI, PhD CONTACT DETAILS WULS - SGGW Faculty of Economic Sciences Department of European Policy, Public Finance and Marketing Division of Marketing and Market Analyses 166

Bardziej szczegółowo

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej

Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Katedra Ekonomii i Polityki Gospodarczej Struktura organizacyjna Katedry Ekonomii i Polityki Gospodarczej Kierownik KEiPG: dr hab. Alina Daniłowska, prof. nadz. SGGW Zakład Ekonomii Dr Aldona Zawojska

Bardziej szczegółowo

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan

Kolegium Gospodarki Światowej. prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan Kolegium Gospodarki Światowej prof. dr hab. Marzenna Weresa, Dziekan 1 Struktura Kolegium Gospodarki Światowej SGH Kolegium jest zrzeszeniem jednostek organizacyjnych, ich celem jest działalność badawcza

Bardziej szczegółowo

RELACJE MIĘDZY PODATKAMI GOSPODARSTW ROLNYCH A ICH CZYNNIKAMI PRODUKCJI W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH

RELACJE MIĘDZY PODATKAMI GOSPODARSTW ROLNYCH A ICH CZYNNIKAMI PRODUKCJI W POLSCE NA TLE UNII EUROPEJSKIEJ W LATACH Relacje STOWARZYSZENIE między podatkami gospodarstw EKONOMISTÓW rolnych ROLNICTWA a ich czynnikami I AGROBIZNESU produkcji w Polsce... Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 1 183 Roma Ryś-Jurek Uniwersytet Przyrodniczy

Bardziej szczegółowo

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE

Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Podstawowy mechanizm Wspólnej Polityki Rolnej UE Rozwój obszarów wiejskich Działania rynkowe Płatności bezpośrednie Wieloletnie Ramy Finansowe 2014-2020: WPR stanowi 38,9% wydatków z budżetu UE Wspólna

Bardziej szczegółowo

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe

PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA. CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA CZĘŚĆ I dotyczy wszystkich studentów kierunku Ekonomia pytania podstawowe 1. Cele i przydatność ujęcia modelowego w ekonomii 2.

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach rolnych

Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach rolnych Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Wydział Nauk Ekonomicznych Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Prof. dr hab. Henryk Runowski Ekonomika rolnictwa - przemiany w gospodarstwach

Bardziej szczegółowo

Wiejskie organizacje pozarządowe

Wiejskie organizacje pozarządowe Wiejskie organizacje pozarządowe Rural Non-Governmental Organisations Editor Maria Halamska Institute of Rural and Agricultural Development Polish Academy of Sciences Warsaw 2008 Wiejskie organizacje pozarządowe

Bardziej szczegółowo

EKONOMETRIA DLA PRAKTYKI

EKONOMETRIA DLA PRAKTYKI EKONOMETRIA DLA PRAKTYKI KSIĘGA JUBILEUSZOWA Z OKAZJI 40-LECIA PRACY NAUKOWO-DYDAKTYCZNEJ PROFESORA JERZEGO WITOLDA WIŚNIEWSKIEGO pod redakcją Marioli Piłatowskiej Toruń 2012 Mariola Piłatowska Sylwetka

Bardziej szczegółowo

Journal of Agribusiness and Rural Development

Journal of Agribusiness and Rural Development ISSN 1899-5772 Journal of Agribusiness and Rural Development www.jard.edu.pl 3(13) 2009, 147-153 OBSZAR JAKO CZYNNIK RÓŻNICUJĄCY POZIOM I STRUKTURĘ POZAROLNICZYCH DOCHODÓW GOSPODARSTW Agata Marcysiak,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17

Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu Pojęcie agrobiznesu Inne określenia agrobiznesu... 17 Spis treści Wstęp... 11 Rozdział 1. Podstawy teoretyczne agrobiznesu 13 1.1. Pojęcie agrobiznesu... 13 1.2. Inne określenia agrobiznesu... 17 Rozdział 2. Pierwszy agregat agrobiznesu zaopatrzenie 20 2.1.

Bardziej szczegółowo

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki

WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC. Tomasz Rokicki 46 ROCZNIKI NAUK ROLNICZYCH, T. ROKICKI SERIA G, T. 94, z. 1, 2007 WP YW STRUKTURY U YTKÓW ROLNYCH NA WYNIKI EKONOMICZNE GOSPODARSTW ZAJMUJ CYCH SIÊ HODOWL OWIEC Tomasz Rokicki Katedra Ekonomiki i Organizacji

Bardziej szczegółowo

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW

Proponowane tematy prac dyplomowych KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW KATEDRA ANALIZY SYSTEMOWEJ I FINANSÓW 1. Podatki i opłaty lokalne jako źródło dochodów własnych gminy 2. Analiza dochodów budżetowych jednostek samorządów terytorialnych na przykładzie gminy... w latach...

Bardziej szczegółowo

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH

MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH Studia Menedżerskie MBA W BANKOWOŚCI I FINANSACH (MBA in Banking and Finance) Zarząd Banku Spółdzielczego Związek Rewizyjny Banków Spółdzielczych im Franciszka Stefczyka Ul. Mokotowska 14 00-561 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020

Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Stan prac nad założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 2020 Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich WARSZAWA 4 kwietnia 2013 r. Prace nad projektem

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM

KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE ROLNICZYM Inżynieria Rolnicza 13/2006 Zenon Grześ, Ireneusz Kowalik Instytut Inżynierii Rolniczej Akademia Rolnicza w Poznaniu KOSZTY UŻYTKOWANIA MASZYN W STRUKTURZE KOSZTÓW PRODUKCJI ROŚLINNEJ W WYBRANYM PRZEDSIĘBIORSTWIE

Bardziej szczegółowo

Doradztwo rolnicze w Polsce kompetencje, organizacja, finansowanie, przygotowanie do wdrażania WPR po 2014 r.

Doradztwo rolnicze w Polsce kompetencje, organizacja, finansowanie, przygotowanie do wdrażania WPR po 2014 r. Doradztwo rolnicze w Polsce kompetencje, organizacja, finansowanie, przygotowanie do wdrażania WPR po 2014 r. dr Zofia Szalczyk podsekretarz stanu w MRiRW Doradztwo rolnicze zespół działań zmierzających

Bardziej szczegółowo

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI MLEKA W POLSKICH GOSPODARSTWACH NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY

ANALIZA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI MLEKA W POLSKICH GOSPODARSTWACH NA TLE WYBRANYCH KRAJÓW EUROPY FOLIA UNIVERSITATIS AGRICULTURAE STETINENSIS Folia Univ. Agric. Stetin. 27, Oeconomica 254 (47), 99 14 Małgorzata KAROLEWSKA, Artur WILCZYŃSKI ANALIZA OPŁACALNOŚCI PRODUKCJI MLEKA W POLSKICH GOSPODARSTWACH

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO

PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie PROBLEMY ROLNICTWA ŚWIATOWEGO Tom 2 (XVII) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2007 Katarzyna Lebiecka 1 Zakład Ogólnej Ekonomiki Instytut Ekonomiki

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH

PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH PROGRAM OPERACYJNY ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH Priorytet 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich 1a. Zwiększenie innowacyjności i bazy wiedzy na obszarach

Bardziej szczegółowo