REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w ramach Projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w ramach Projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników"

Transkrypt

1 REGULAMIN REKRUTACJI NA STUDIA PODYPLOMOWE realizowane w ramach Projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw DOFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO I. Podmiot odpowiedzialny za rekrutację Nabór kandydatów na studia podyplomowe realizowane w ramach projektu Akademia Menedżera studia podyplomowe dla pracowników przedsiębiorstw prowadzi Lider Projektu: Centrum Edukacji Sp. z o.o. II. Beneficjenci pomocy 1. Beneficjentami pomocy w projekcie mogą zostać osoby fizyczne, które są pracownikami organizacji będącymi przedsiębiorstwem w rozumieniu przepisów z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (D.U. Nr 173, poz z poźn. zm.). 2. Do projektu w wyniku procesu rekrutacji zostanie zakwalifikowanych 170 osób w tym: 30 z zakresu studiów podyplomowych MBA (1 edycja), 60 z zakresu studiów podyplomowych Współczesny Model Zarządzania (2 edycje), 50 z zakresu studiów podyplomowych Zarządzanie Projektami (2 edycje) i 30 z zakresu studiów podyplomowych Rachunkowość według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (1 edycja). 3. Wsparcie w ramach projektu adresowane jest do 136 pracowników i kadry menedżerskiej z różnych obszarów funkcjonowania przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa) oraz 34 osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, czyli tzw. samozatrudnienie. 4. Uczestnikami projektu będą osoby zatrudnione na terenie kraju. 5. Grupa docelowa jest zgodna z wytycznymi konkursu POKL/2.1.1/2009/S.

2 III. Proces rekrutacji 1. Kandydat na studia podyplomowe wypełnia kartę zgłoszenia oraz dostarcza załączniki: a. zaświadczenie o zatrudnieniu, b. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, c. wypełniony formularz zgłoszeniowy, d. odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych, e. CV, f. 1 zdjęcie (format legitymacyjny) oraz zdjęcie elektroniczne w formacie JPG, g. kopię dowodu osobistego Dodatkowo na studia MBA: h. List motywacyjny i. CV (doświadczenie menedżerskie min. 3-letnie) Wzory dokumentów dostępne są na stronie internetowej 2. Wypełniona przez Kandydata karta zgłoszenia oraz załączniki składane są w Biurze Projektu - pokój nr Oryginał zaświadczenia o zatrudnieniu musi być podpisany przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną i opatrzony pieczątką firmy. Zaświadczenie o zatrudnieniu nie może być starsze niż 3 miesiące od daty podpisania umowy uczestnictwa w studiach podyplomowych. Pozostałe dokumenty (karta zgłoszenia oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych) muszą być podpisane własnoręcznie przez Kandydata. 4. Na podstawie kompletnych dokumentów sprawdza się kwalifikowalność Kandydata na studia podyplomowe. 5. O kolejności rozpatrzenia dokumentów decyduje data wpływu oryginałów do siedziby Lidera projektu. W przypadku studiów podyplomowych MBA o przyjęciu na studia MBA decyduje pozytywny wynik testu typu GMAT (20 % zadań w języku angielskim), testu z języka angielskiego oraz rozmowy

3 kwalifikacyjnej. Od kandydatów na studia MBA wymagane jest minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim. 6. O udziale kandydata w Projekcie będzie decydować: w przypadku Podyplomowego Studium MBA prawidłowość złożonych dokumentów, minimum 3-letnie doświadczenie na stanowisku menedżerskim, punktacja uzyskana z testu GMAT (test logicznomenedżerski, w 20% w języku angielskim), wynik rozmowy kwalifikacyjnej, znajomość języka angielskiego zweryfikowana testem oraz wyniki analizy dostępności miejsc wynikających z założeń Projektu. w przypadku Podyplomowego Studium Współczesny Model Zarządzania, Podyplomowego Studium Zarządzania Projektami oraz Podyplomowego Studium Rachunkowości według Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej prawidłowość złożonych dokumentów, wyniki analizy dostępności miejsc wynikających z założeń Projektu oraz kolejność zgłoszeń. 7. Maksymalna wielkość udziału pracowników jednego przedsiębiorstwa w jednej edycji studiów nie może przekroczyć 20% określonej w projekcie liczby uczestników tej edycji. 8. W przypadku wyczerpania limitu miejsc w danej edycji zgłoszenie Kandydata jest przenoszone na kolejną edycję studiów podyplomowych, w przypadku wolnych miejsc oraz po uzyskaniu zgody kandydata. 9. Proces rekrutacji będzie prowadzony z uwzględnieniem zasady równych szans, czego rezultatem będzie zapewnienie udziału w projekcie w 50% kobiet i mężczyzn oraz innych parytetów określonych przez PARP w warunkach realizacji projektu.

4 III. Ogłoszenie wyników 1. Do uczestnictwa w studiach kwalifikuje powołana komisja kwalifikacyjna. 2. Informacja o zakwalifikowaniu/odrzuceniu zgłoszenia do uczestnictwa w projekcie zostanie przekazana Kandydatom drogą elektroniczną lub telefoniczną. 3. Warunkiem przyjęcia jest podpisanie i dostarczenie umowy uczestnictwa w studiach podyplomowych w ciągu 7 dni od daty złożenia dokumentów wymienionych w Procesie rekrutacji punkt 1 do siedziby Lidera. Dodatkowo Kandydat jest zobowiązany dostarczyć dowód wpłaty wkładu prywatnego nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem studiów podyplomowych. 4. Wysokość wkładu prywatnego: Uczestnik uiszcza opłatę w wysokości (w zależności od studiów podyplomowych): - Podyplomowe studia MBA 3 556,64 PLN - Podyplomowe studia Współczesny Model Zarządzania 1 059,51 PLN - Podyplomowe studia Zarządzanie Projektami 1 159,86 PLN - Podyplomowe studia Rachunkowość wg Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej 1 059,51 PLN 5. Beneficjenci pomocy zostaną wymienieni na liście osób zakwalifikowanych do uczestnictwa w projekcie w kolejności alfabetycznej. 6. W przypadku nieuiszczenia wkładu prywatnego przez Beneficjenta pomocy, Liderowi Projektu przysługuje prawo skreślenia go z listy uczestników studiów podyplomowych, bez konieczności wyznaczania dodatkowego terminu do uiszczania wkładu własnego. 7. W miejsce osoby skreślonej z listy zostaje przeniesiona osoba z listy rezerwowej.

5 Szczegółowe zasady udziału w studiach podyplomowych dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego określa Umowa uczestnictwa w studiach podyplomowych podpisywana przed inauguracją studiów. Płock, 26 kwietnia 2010r.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2

REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 REGULAMIN PROJEKTU pt. Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2 1 DEFINICJE Projekt projekt pt.: Dolnośląscy liderzy zarządzania projektami. Szkolenia z metodyki PRINCE2,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE AKADEMIA PROJEKTOWANIA NOWE MOŻLIWOŚCI DLA LUBELSKICH SPECJALISTÓW w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt Certyfikowane szkolenia z Systemów Zarządzania Jakością drogą rozwoju kapitału intelektualnego podkarpackich przedsiębiorstw jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01.

REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia dla firm zrzeszonych w Bydgoskim Klastrze Przemysłowym Nr WND-POKL.08.01. REGULAMIN PROJEKTU pt. Przez EKSPORT do SUKCESU Nr WND-POKL.08.01.01-04-008/13 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w projekcie pn. Przez EKSPORT do SUKCESU - szkolenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC. 1 Definicje. 2 Postanowienia ogólne Strona 1 REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE PROJEKT INTERIM MANAGER ZAWÓD PRZYSZŁOŚC 1 Definicje Projekt Interim manager, realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet: VI. Rynek

Bardziej szczegółowo

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt SPIN-OFF, SPIN-OUT NA START współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI projektu współfinansowanego w ramach działania 8.2.1 Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE projekt Zielona firma realizowany przy wsparciu Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania 2.1. Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki, poddziałanie

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE

KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE REGULAMIN PROJEKTU KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE GRUPA 2: DOTACJE NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin w projekcie KIERUNEK NOWE ZATRUDNIENIE,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE

REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie dla opolskich firm Rozdział 1 Informacje ogólne 1 1. Regulamin udziału w Projekcie pn. Innowacje 4D multidyscyplinarne wsparcie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE POZYTYWNA ZMIANA Nr UDA POKL 8.1.2-14-105/14 Realizowanym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII. Regionalne kadry gospodarki, Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Project Manager w MSP branży IT Dolnego Śląska W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników

Bardziej szczegółowo

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI

NAUKOWIEC JUTRA KOMERCJALIZACJA I ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI NAUKOWYMI REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU Naukowiec Jutra PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI PRIORYTET IV SZKOLNICTWO WYŻSZE I NAUKA DZIAŁANIE 4.2 ROZWÓJ KWALIFIKACJI SYSTEMU B+R I WZROST ŚWIADOMOŚCI ROLI NAUKI

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich

Regulamin rekrutacji uczestników projektu. Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich Regulamin rekrutacji uczestników projektu Europejski wymiar edukacji w Zespole Szkół Publicznych w Kliniskach Wielkich nr umowy PO WERSE-2014-1-PL01-KA101-001771 realizowanego ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00

UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 REGULAMIN UDZIAŁU W PROJEKCIE z dnia 20.11.2012r. Nowoczesny Projekt Manager zarządzanie projektami według IPMA, nr umowy UDA-POKL.08.01.01-20-023/12-00 1 Definicje Projekt - Nowoczesny Projekt Manager

Bardziej szczegółowo

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia.

45+ - Zintegrowany projekt wsparcia samozatrudnienia osób po 45 roku życia. REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU ADAPTACJA PLUS - WSPARCIE KADR KLUCZOWYCH PRZEDSIĘBIORSTW W DOBIE KRYZYSU 1 Informacje o projekcie Projekt Adaptacja plus wsparcie kadr kluczowych przedsiębiorstw w dobie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie

REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego. 1 Informacje o projekcie REGULAMIN REKRUTACJI DO PROJEKTU KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów województwa podlaskiego 1 Informacje o projekcie Projekt KADRY PRZYSZŁOŚCI wsparcie szkoleniowe kluczowych sektorów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE pt. Adaptacja i zatrudnienie realizowanego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU

REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Projekt REGULAMIN NABORU MŚP DO PROJEKTU Wzmocnienie internacjonalizacji dolnośląskich przedsiębiorstw poprzez aktywny udział w zagranicznych misjach gospodarczych. 1. Postanowienia ogólne Działając, w

Bardziej szczegółowo

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja

Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Regulamin Uczestnictwa w Projekcie Mój pierwszy biznes II edycja Rozdział I postanowienia ogólne i definicje 1.Definicje Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: PGD Sp. z o.o. w Białymstoku Projekt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN UCZESTNICTWA I REALIZACJI PROJEKTU Informatyzacja mikroprzedsiębiorstw 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady naboru i uczestnictwa w projekcie INFORMATYZACJA MIKROPRZEDSIĘBIORSTW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja

REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja REGULAMIN REKRUTACJI PROJEKT STARTUJ Z BIZNESEM III edycja Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytetu VI. Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r.

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Nauka Języków Obcych - Twoją Szansą na Sukces 2010r. 2011r. 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w projekcie Nauka Języków Obcych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12

REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 REGULAMIN PROJEKTU PRZYJAZNE BUDOWNICTWO nr UDA-POKL.08.01.01-12-043/12 Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałania 8.1.1 Wspieranie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 w województwie dolnośląskim

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE

REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE REGULAMIN UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Certyfikowani programiści MSP ICT wsparciem wielkopolskiego biznesu W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA

REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA REGULAMIN WYBORU UCZESTNIKÓW ORAZ PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH W RAMACH PROJEKTU PT. MÓJ BIZNES MOJA SZANSA Regulamin wyboru uczestników oraz przyznawania środków finansowych w ramach projektu pt.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne

REGULAMIN REKRUTACJI. w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10. Naukowa Akademia Biznesu. Przepisy ogólne REGULAMIN REKRUTACJI w ramach projektu nr WND-POKL.08.02.01-12-009/10 Naukowa Akademia Biznesu 1 Przepisy ogólne 1. Regulamin określa zasady rekrutacji na bezpłatne szkolenia realizowane w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO -

REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - REGULAMIN PROJEKTU - ETAPU SZKOLENIOWO-DORADCZEGO ORAZ STAŻOWEGO - NOVA program wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych na suwalszczyźnie WND-POKL.08.01.02-20-004/12 Programu Operacyjny Kapitał

Bardziej szczegółowo

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE

dotyczy projektu pt. Janowski przedsiębiorca realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Janowie Lubelskim INFORMACJE OGÓLNE REGULAMIN REKRUTACJI I UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Na rok 2009 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Działanie 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia dotyczy projektu pt. realizowanego

Bardziej szczegółowo