IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "IBM SmartCloud for Social Business. IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora"

Transkrypt

1 IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

2

3 IBM SmartCloud for Social Business IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

4 Uwaga Przed skorzystaniem z informacji zawartych w niniejszej publikacji i przed użyciem produktu, którego one dotyczą, należy zapoznać się z informacjami zawartymi w sekcji Uwagi na stronie 135. Uwaga To wydanie dotyczy programów IBM SmartCloud Engage w wersji z listopada 2013 i IBM SmartCloud Connections w wersji z listopada 2013, a także ich wszystkich kolejnych wersji i modyfikacji, o ile w nowych wydaniach nie zostanie zamieszczona uwaga o innej treści. Copyright IBM Corporation 2010, 2013.

5 Rozdział 1. Administrowanie Istnieje możliwość zintegrowania sieciowych kontaktów społecznych i sieciowych usług wspomagających pracę grupową w pakiet narzędzi dostępny w sieci WWW. Przedstawiciel obsługi klienta firmy IBM może pomóc użytkownikowi wybrać najlepiej dopasowane do firmy usługi poczty elektronicznej i usługi wspomagające pracę grupową. Więcej informacji o oferowanych usługach można znaleźć po kliknięciu opcji What Can I Do? (Co mogę zrobić?) w serwisie IBM SmartCloud for Social Business. Co nowego w administrowaniu produktem IBM SmartCloud for Social Business? Tutaj znajdują się informacje o tym, jakie funkcje zostały dodane od czasu wydania ostatniej aktualizacji. Zapoznaj się z informacjami o usłudze SmartCloud Engage lub SmartCloud Connections Usługi przetwarzania w chmurze umożliwiają tworzenie społeczności i działań oraz współużytkowanie plików z członkami organizacji. Skonfigurowane konto organizacji reprezentuje serwis w obrębie produktu IBM SmartCloud for Social Business. Wygląd organizacji można dostosowywać, aby kojarzył się użytkownikom z daną firmą. Można również określić ustawienia zabezpieczeń dla haseł lub ustawić zakresy adresów IP. Środowisko hybrydowe programu SmartCloud Notes Środowiska hybrydowe łączą usługi przetwarzania w chmurze z narzędziami znajdującymi się w siedzibie. Planowanie i konfigurowanie programu SmartCloud Notes oraz administrowanie nim w środowisku hybrydowym przy użyciu znanych użytkownikowi narzędzi znajdujących się w siedzibie. Środowisko wyłącznie usługowe programu SmartCloud Notes W środowisku wyłącznie usługowym serwery Domino działają w chmurze. Czynności dotyczące administrowania użytkownikami obejmują zarządzanie kontami, użytkownikami i grupami. Aby wykonywać te czynności, użytkownik musi mieć przypisaną rolę Administrator. IBM SmartCloud inotes Należy wprowadzić i sprawdzić nazwę domeny dla organizacji. Następnie można konfigurować ustawienia organizacji, zarządzać pocztą elektroniczną i kontaktami oraz wysyłać ogłoszenia do użytkowników. Copyright IBM Corp. 2010,

6 2 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

7 Rozdział 2. Administrowanie programem SmartCloud Engage lub SmartCloud Connections Należy skonfigurować konto organizacji. Aby zapoznać się z serwisem, należy kliknąć opcję Administrowanie > Mapa serwisu administracyjnego na pasku nawigacyjnym i przejrzeć mapę serwisu. v Zmiana wyglądu organizacji. Należy wybrać jeden z dostępnych schematów kolorów lub utworzyć schemat niestandardowy. Możliwa jest również zmiana logo na pasku nawigacyjnym. v Konfigurowanie ustawień konta organizacji. Należy zaktualizować ustawienia zabezpieczeń, w tym termin ważności haseł użytkowników oraz ograniczenia zakresu adresów IP. Możliwe jest również określenie osób wyświetlanych w katalogu publicznym oraz zarządzanie subskrypcjami. v Dodawanie użytkowników. Zanim użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do organizacji, należy dla niego utworzyć konto. v Tworzenie ogłoszenia powitalnego. Należy podać informacje dla nowych użytkowników. Na przykład można podać listę sprawdzonych procedur organizacji dotyczących korzystania z aplikacji lub wytyczne dotyczące współużytkowania plików. Dodatkowo ogłoszenie może zawierać informacje kontaktowe osoby udzielającej wsparcia. Informacje pokrewne: Pierwsze kroki w programie IBM SmartCloud Engage dla administratorów (otwierane w nowym oknie) Copyright IBM Corp. 2010,

8 4 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

9 Rozdział 3. Wymagania systemowe Przegląd wymagań systemowych dotyczących korzystania z produktu IBM SmartCloud for Social Business. Informacje pokrewne: Wymagania systemowe (otwierane w nowym oknie) Copyright IBM Corp. 2010,

10 6 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

11 Rozdział 4. Dostosowywanie organizacji Administratorzy mogą zmieniać wygląd i zachowanie organizacji. Istnieje możliwość zaprojektowania strony organizacji, ustawienia domyślnej kompozycji kolorów, dodania pól do profili użytkowników i zaktualizowania własnych ustawień osobistych. Projektowanie strony organizacji Istnieje możliwość utworzenia strony publicznej reprezentującej organizację. Może ona zawierać informacje kontaktowe i krótki opis. O tym zadaniu Ta funkcja jest dostępna w przypadku subskrypcji usług wspomagających pracę grupową. Aby zmienić te ustawienia, użytkownik musi być zalogowany jako administrator. Procedura 1. Kliknij nazwę organizacji na pasku nawigacyjnym, aby przejść do strony organizacji. 2. Kliknij opcję Edytuj informacje. a. Dodaj lub zmień informacje ogólne o organizacji. Na przykład wpisz nagłówek wyświetlany razem z nazwą organizacji, jej krótki opis, informacje kontaktowe oraz adres serwisu WWW organizacji. b. Kliknij przycisk Zmień, aby zastąpić domyślną grafikę przesłaną grafiką niestandardową. 3. Kliknij opcję Dostosuj kompozycję organizacji, aby zmienić wygląd i zachowanie organizacji. Należy wybrać opcję Zmień przy elemencie, który ma zostać zmodyfikowany. Schemat kolorów można zmienić, wybierając z domyślnej kompozycji. Użytkownik może również wybrać opcję tęczy i określić kolory poszczególnych elementów. Ponadto można dodać logo do paska nawigacyjnego lub ukryć obraz. Te zmiany mają wpływ na wygląd i zachowanie w przypadku wszystkich użytkowników. Pojęcia pokrewne: Dostosowywanie wizerunku marki na stronie 11 Dostawcy mogą dostosowywać informacje wyświetlane dla klientów po ich zalogowaniu się do organizacji. Zmiana marki wyświetlanej na ekranie dla klientów powoduje, że serwis będzie kojarzył się z konkretną organizacją. Zadania pokrewne: Dodawanie własnego logo do paska nawigacyjnego Istnieje możliwość dostosowania serwisu przez dodanie logo organizacji do paska nawigacyjnego. Dostosowanie logo paska nawigacyjnego nie ma wpływu na obraz wyświetlany na stronie logowania. Dodawanie własnego logo do paska nawigacyjnego Istnieje możliwość dostosowania serwisu przez dodanie logo organizacji do paska nawigacyjnego. Dostosowanie logo paska nawigacyjnego nie ma wpływu na obraz wyświetlany na stronie logowania. O tym zadaniu Dodanie niestandardowego logo do paska nawigacyjnego powoduje powiązanie organizacji z wizerunkiem marki. Logo można dostosować, aktualizując kompozycję organizacji. Logo można zmienić, używając opcji Ustawienia organizacji lub edytując stronę organizacji. Procedura 1. Kliknij opcję Administrowanie > Zarządzanie organizacją. 2. Kliknij opcję Kompozycja. Copyright IBM Corp. 2010,

12 3. W sekcji Logo kliknij przycisk Zmień i prześlij nowe logo. 4. Upewnij się, że logo nie będzie ukrywane. W tym celu ustaw opcję Wyświetl logo na wartość Pokaż. Zadania pokrewne: Projektowanie strony organizacji na stronie 7 Istnieje możliwość utworzenia strony publicznej reprezentującej organizację. Może ona zawierać informacje kontaktowe i krótki opis. Aktualizowanie profili użytkowników Istnieje możliwość dodania pól niestandardowych do profilu użytkownika w celu przechwycenia informacji istotnych z punktu widzenia organizacji. Profil użytkownika domyślnie zawiera pola przeznaczone na nazwę oraz pozostałe informacje kontaktowe. Procedura 1. Kliknij opcję Administrowanie > Zarządzanie organizacją. 2. Kliknij opcję Dostosowywanie profilu. 3. Kliknij przycisk Dodaj. Należy wprowadzić nazwę pola i wybrać ustawienia prywatności. Ustawienie prywatności określa, kto może wyświetlać to pole w profilach użytkowników. Widoczne publicznie - pole niestandardowe jest widoczne dla każdej osoby, która może wyświetlić profil użytkownika. Użytkownicy - to pole niestandardowe jest widoczne tylko dla użytkowników, którzy mają konto produktu IBM SmartCloud for Social Business. Użytkownicy z tej samej organizacji - pole niestandardowe jest widoczne tylko dla członków organizacji, do której należy użytkownik. Kontakty sieciowe - pole niestandardowe jest widoczne tylko dla członków organizacji, do której należy użytkownik, oraz kontaktów sieciowych użytkownika. Wyniki Pola niestandardowe są dodawane do profili użytkowników jako pola opcjonalne. Konfigurowanie informacji osobistych Użytkownik może wyświetlić i zaktualizować swoje ustawienia osobiste, takie jak nazwa, poziom dostępu, hasło i ustawienia narodowe. O tym zadaniu Użytkownik może modyfikować tylko te opcje, przy których wyświetlana jest opcja Zmień. Procedura 1. Kliknij własną nazwę na pasku nawigacyjnym. 2. Kliknij opcję Moje ustawienia konta. 3. Kliknij opcję Zmień, aby zaktualizować nazwę, hasło preferencje dotyczące języka lub strefę czasową. Tworzenie ogłoszeń organizacji Istnieje możliwość rozgłaszania wśród użytkowników wiadomości zawierających informacje, o których powinni oni zostać poinformowani. Ogłoszenia są wyświetlane w widoku Strona główna dla wszystkich użytkowników z organizacji. Różnią się one od ogłoszeń systemowych, które są wysyłane przez dział wsparcia w celu rozgłaszania wiadomości o serwisie do wszystkich użytkowników. Na przykład od ogłoszeń systemowych użytkowników działu wsparcia powiadamiających o zbliżającym się terminie konserwacji. 8 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

13 O tym zadaniu Jednocześnie mogą być wyświetlane użytkownikom maksymalnie trzy ogłoszenia. Istnieje możliwość utworzenia i zapisania maksymalnie ośmiu ogłoszeń. Procedura 1. Kliknij opcję Administrowanie > Zarządzanie organizacją. 2. Rozwiń sekcję z nazwą organizacji i kliknij opcję Ogłoszenia. 3. Kliknij opcję Dodaj ogłoszenie i wpisz szczegóły ogłoszenia. v Tytuł: należy wpisać tytuł ogłoszenia. Maksymalnie można użyć 128 znaków jednobajtowych. v Tekst komunikatu: należy wpisać treść komunikatu. Maksymalnie można użyć 1000 znaków jednobajtowych. v Adres URL: ta informacja jest opcjonalna. Umożliwia wpisanie adresu WWW, który zostanie wyświetlony w ogłoszeniu. v Opis adresu URL: ta informacja jest opcjonalna. Umożliwia wprowadzenie opisu adresu WWW w ogłoszeniu. v Utrata ważności: ta informacja jest opcjonalna. Domyślnie ogłoszenia nie tracą ważności. Aby ustawić datę ważności, należy wybrać opcję Utraci ważność w wybranym dniu i wprowadzić datę i godzinę. Data i godzina są ustawiane w ramach lokalnej strefy czasowej użytkownika. 4. Aby zapisać ogłoszenie bez rozgłaszania go, kliknij przycisk Zapisz. Aby zapisać ogłoszenie i rozgłosić je do wszystkich użytkowników, kliknij opcję Zapisz i włącz. Wyniki Aby włączyć ogłoszenie po jego zapisaniu, należy kliknąć odpowiednią strzałkę w dół i wybrać opcję Włącz. Z poziomu tego menu można również edytować, wyłączać i usuwać ogłoszenia. Zadania pokrewne: Subskrybowanie ogłoszeń systemowych dla użytkowników Ogłoszenia systemowe są tworzone przez dział wsparcia w celu rozgłaszania wiadomości o serwerze. Na przykład są to powiadomienia o zbliżającym się terminie konserwacji. Różnią się one od ogłoszeń, które są tworzone przez administratorów i rozgłaszane wśród użytkowników. Domyślnie ogłoszenia systemowe są wyświetlane po zalogowaniu się przez użytkownika. Dodatkowo administratorzy mogą wybrać opcję przesyłania ogłoszeń systemowych na konta poczty elektronicznej poszczególnych użytkowników. Subskrybowanie ogłoszeń systemowych dla użytkowników Ogłoszenia systemowe są tworzone przez dział wsparcia w celu rozgłaszania wiadomości o serwerze. Na przykład są to powiadomienia o zbliżającym się terminie konserwacji. Różnią się one od ogłoszeń, które są tworzone przez administratorów i rozgłaszane wśród użytkowników. Domyślnie ogłoszenia systemowe są wyświetlane po zalogowaniu się przez użytkownika. Dodatkowo administratorzy mogą wybrać opcję przesyłania ogłoszeń systemowych na konta poczty elektronicznej poszczególnych użytkowników. O tym zadaniu Jeśli dla użytkowników zostaną zasubskrybowane ogłoszenia systemowe dostarczane w postaci wiadomości , administratorzy będą mieli pewność, że użytkownicy otrzymają ogłoszenia systemowe, nawet jeśli się nie zalogują. Procedura 1. Kliknij opcję Administrowanie > Zarządzanie organizacją. 2. Kliknij opcję Konta użytkowników. 3. Kliknij strzałkę obok nazwy użytkownika, dla którego chcesz zasubskrybować ogłoszenia systemowe. 4. Wybierz opcję Subskrybuj ogłoszenia. Rozdział 4. Dostosowywanie organizacji 9

14 Co dalej Aby wstrzymać wysyłanie wiadomości do użytkownika, dla którego zasubskrybowano ogłoszenia systemowe, należy kliknąć opcję Administrowanie > Zarządzanie organizacją > Konta użytkowników, kliknąć strzałkę obok odpowiedniej nazwy użytkownika i wybrać opcję Anuluj subskrypcję ogłoszeń. Zadania pokrewne: Tworzenie ogłoszeń organizacji na stronie 8 Istnieje możliwość rozgłaszania wśród użytkowników wiadomości zawierających informacje, o których powinni oni zostać poinformowani. Ogłoszenia są wyświetlane w widoku Strona główna dla wszystkich użytkowników z organizacji. Różnią się one od ogłoszeń systemowych, które są wysyłane przez dział wsparcia w celu rozgłaszania wiadomości o serwisie do wszystkich użytkowników. Na przykład od ogłoszeń systemowych użytkowników działu wsparcia powiadamiających o zbliżającym się terminie konserwacji. Praca z aplikacjami wewnętrznymi Istnieje możliwość nadania aplikacjom wewnętrznym praw dostępu do produktu IBM SmartCloud for Social Business. Aplikacja wewnętrzna to dowolna aplikacja używana w organizacji, która nie jest domyślnie dostępna. Rejestrując aplikacje wewnętrzne na serwerze, można udostępnić je użytkownikom z organizacji. O tym zadaniu Aby można było pracować z aplikacją wewnętrzną, aplikacja ta musi zostać najpierw zarejestrowana na serwerze. Użytkownicy uzyskują dostęp do zarejestrowanej aplikacji w normalny sposób, ale aplikacja taka może od tego momentu współdziałać z serwerem. Na przykład użytkownik może w tej aplikacji udostępnić plik, który następnie może stać się dostępny w organizacji. Rejestracja aplikacji jest implementowana przy użyciu protokołu OAuth z parami składającymi się z klucza i klucza tajnego. Obsługiwane są protokoły OAuth 1.0 i OAuth 2.0. Protokół OAuth 2.0 wprowadza nowe funkcje, takie jak możliwość dostosowania czasu dostępu aplikacji do serwera. Po utracie ważności praw dostępu aplikacji użytkownik jest ponownie proszony o nadanie aplikacji praw dostępu do jego konta. W przypadku korzystania z protokołu OAuth 1.0 prawa dostępu aplikacji są ważne przez kilka godzin. W przypadku korzystania z protokołu OAuth 2.0 można wybrać czas ważności praw dostępu aplikacji wewnętrznej i ustawić go nawet na 90 dni. Obsługę protokołu OAuth 2.0 dla aplikacji wewnętrznej można włączyć podczas jej rejestrowania. Procedura 1. Kliknij opcję Administrowanie > Zarządzanie organizacją. 2. Kliknij opcję Aplikacje wewnętrzne. 3. Kliknij opcję Zarejestruj aplikację. Protokół OAuth 1.0a jest włączony domyślnie. Po wyświetleniu zapytania wprowadź nazwę i opis aplikacji. Nazwa i opis aplikacji mogą zostać zmienione w dowolnym momencie - wystarczy kliknąć menu obok aplikacji i wybrać opcję Edytuj właściwości. Nazwa aplikacji nie może być dłuższa niż 50 znaków, natomiast opis aplikacji nie może przekraczać 1000 znaków. Aby włączyć protokół OAuth 2.0, wybierz opcję Typ protokołu OAuth. Włączenie protokołu OAuth 2.0 umożliwia wybranie czasu trwania dostępu i określenie adresu URL wywołania zwrotnego. Opcja Okres obowiązywania praw dostępu określa, jak długo aplikacja wewnętrzna ma dostęp do serwera, zanim utraci ważność. Poufne informacje są wysyłane do serwera przy użyciu adresu URL wywołania zwrotnego. Wymagane jest wysyłanie informacji za pośrednictwem protokołu HTTPS w celu uniknięcia możliwości ich przechwycenia. Użytkownik wróci do tego adresu URL po zatwierdzeniu lub odmówieniu dostępu do aplikacji. Podczas rejestracji do aplikacji jest przypisywany klucz i klucz tajny. Zarejestrowane aplikacje są wyświetlane w obszarze Aplikacje wewnętrzne. Co dalej Po zarejestrowaniu aplikacji może być konieczne zresetowanie pary składającej się z klucza i klucza tajnego. Na przykład wartości te powinny zostać zresetowane, jeśli podejrzewasz, że została naruszona ochrona danych. Aby 10 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

15 zresetować klucz i klucz tajny, należy kliknąć menu odpowiedniej aplikacji i wybrać opcję Resetuj referencje. Należy upewnić się, że aplikacja została zaktualizowana o nowe referencje. Aby wyświetlić parę składającą się z klucza i klucza tajnego protokołu OAuth przypisaną do aplikacji, należy kliknąć menu odpowiedniej aplikacji i wybrać opcję Pokaż referencje. Aby odebrać aplikacji dostęp do serwera, należy kliknąć menu odpowiedniej aplikacji i wybrać opcję Usuń. Informacje pokrewne: Protokół Open Authorization (otwierane w nowym oknie) Dostosowywanie wizerunku marki Dostawcy mogą dostosowywać informacje wyświetlane dla klientów po ich zalogowaniu się do organizacji. Zmiana marki wyświetlanej na ekranie dla klientów powoduje, że serwis będzie kojarzył się z konkretną organizacją. Istnieje możliwość dostosowania informacji wyświetlanych dla klientów podczas logowania do organizacji, resetowania hasła lub przeglądania strony Strona główna. Te zmiany powodują, że marka jest widoczna dla klientów i ma wpływ na organizację. Istnieje możliwość dostosowania następujących informacji dotyczących wizerunku marki: Logo logowania Istnieje możliwość przesłania obrazu, który będzie używany jako logo wyświetlane na stronie logowania oraz stronie resetowania hasła. Logo logowania to obraz, jaki widzi użytkownik podczas logowania do organizacji należącej do klienta. Ten obraz może być również wyświetlany dla użytkowników logujących się do organizacji. To logo nie jest wyświetlane na pasku nawigacyjnym. Przesłanie nowego obrazu powoduje zastąpienie nim bieżącego obrazu. Jeśli zachodzi potrzeba zachowania kopii bieżącego obrazu, należy go pobrać przed przesłaniem nowego. Aby zaktualizować logo logowania, należy przejść do strony Administrowanie > Zarządzanie organizacją > Ustawienia systemu > Kompozycja. Informacje o organizacji Istnieje możliwość dostosowania informacji o organizacji, które są wyświetlane dla klientów. Określona w tym miejscu nazwa organizacji jest wyświetlana na stronie używanej przez klientów na potrzeby logowania do swoich organizacji. Podane na tej stronie szczegóły dotyczące organizacji są również wyświetlane podczas wysyłania wiadomości do klientów. Na przykład wysyłana podczas dodawania użytkownika do organizacji wiadomość zawiera informacje o organizacji. Aby zaktualizować informacje o organizacji, należy przejść do strony Administrowanie > Zarządzanie organizacją i kliknąć opcję Wizerunek marki pod nazwą organizacji. Informacje określone w obszarze Wizerunek marki > Zmień informacje o firmie nie mają wpływu na nazwę organizacji wyświetlaną na pasku nawigacyjnym. Aby edytować nazwę organizacji wyświetlaną na pasku nawigacyjnym i na innych stronach organizacji, należy kliknąć opcję Administrowanie > Zarządzanie organizacją > Ustawienia konta organizacji. Odsyłacze Odsyłacze wyświetlane w organizacji należącej do klienta można edytować. Odsyłacze mogą kierować użytkowników, którzy zalogowali się do organizacji należącej do klienta, do zastrzeżonych informacji. Te odsyłacze są wyświetlane w stopce strony Strona główna. Aby zaktualizować odsyłacze organizacji, należy przejść do strony Administrowanie > Zarządzanie organizacją i kliknąć opcję Wizerunek marki pod nazwą organizacji. Informacje dotyczące działu wsparcia Rozdział 4. Dostosowywanie organizacji 11

16 Odsyłacze wyświetlane w organizacji użytkownika i organizacji należącej do klienta można edytować. Odsyłacze mogą kierować użytkowników, którzy zalogowali się do organizacji należącej do klienta, do informacji dotyczących działu wsparcia. W menu Pomoc jest wyświetlana opcja Adres URL działu wsparcia. W stopce strony Strona główna jest wyświetlany Adres działu wsparcia. Aby zaktualizować informacje dotyczące działu wsparcia, należy przejść do strony Administrowanie > Zarządzanie organizacją i kliknąć opcję Wizerunek marki pod nazwą organizacji. Jeśli klient określi adres działu wsparcia dla swojej organizacji na stronie Administrowanie > Zarządzanie organizacją > Ustawienia systemu > Zabezpieczenia, ten adres URL przesłoni adres URL wprowadzony w tym miejscu. Zadania pokrewne: Projektowanie strony organizacji na stronie 7 Istnieje możliwość utworzenia strony publicznej reprezentującej organizację. Może ona zawierać informacje kontaktowe i krótki opis. 12 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

17 Rozdział 5. Konfigurowanie kont użytkowników Zanim użytkownik będzie mógł uzyskać dostęp do organizacji, należy dla niego utworzyć konto. Tylko administratorzy mogą dodawać konta użytkowników. Do każdego konta użytkownika przypisana jest co najmniej jedna rola określająca, co użytkownik może wyświetlić i jakie czynności może wykonać. Dostępnych jest kilka ról, które można przypisać do konta użytkownika. v Użytkownik może przeglądać stronę organizacji, dodawać pliki i uzyskiwać dostęp do własnych ustawień osobistych. Takie osoby nie mają dostępu do ustawień organizacji, nie mogą modyfikować żadnych ustawień systemowych, takich jak opcje zabezpieczeń czy opcje profili. Nie mogą również modyfikować kompozycji ani logo organizacji. Tylko użytkownicy mogą posiadać subskrypcje i uzyskiwać dostęp do treści. v Programista aplikacji ma dostęp umożliwiający integrowanie wewnętrznych aplikacji organizacji, ale nie ma dostępu do innych obszarów administratora. Takie osoby nie mają dostępu do ustawień organizacji, nie mogą modyfikować żadnych ustawień systemowych, takich jak opcje zabezpieczeń czy opcje profili. Nie mogą również modyfikować kompozycji ani logo organizacji. Tę rolę należy nadać użytkownikowi, który ma mieć dostęp do aplikacji wewnętrznych w celu rejestrowania aplikacji niestandardowych przy użyciu protokołu OAuth. Programista aplikacji nie może zasubskrybować usługi, jeśli nie ma przypisanej też roli Użytkownik. v Asystent administratora ma uprawnienia wystarczające do resetowania haseł logowania wszystkich użytkowników. Nie może on jednak resetować haseł do programu IBM Notes. Takie osoby mogą również ponownie wysyłać zaproszenia do oczekujących użytkowników. Asystent administratora nie może zasubskrybować usługi, jeśli nie ma przypisanej też roli Użytkownik. v Administrator ma dostęp z uprawnieniami do modyfikowania do wszystkich ustawień organizacji, w tym informacji kontaktowych i opisu, ustawień systemowych (takich jak opcje zabezpieczeń), reguł współużytkowania zasobów plikowych oraz kompozycji organizacji. Ponadto administratorzy mogą dodawać i usuwać użytkowników, zarządzać rolami, przypisywać użytkownikom uprawnienia administratora lub asystenta administratora, włączać zintegrowane aplikacje oraz zarządzać subskrypcjami. Administratorzy mogą także resetować hasła logowania wszystkich użytkowników i hasła do programu Notes. Administratorzy nie mogą zasubskrybować usługi, jeśli nie mają przypisanej też roli Użytkownik. Dodawanie użytkowników Dodawanie użytkowników wymaga uprawnień administratora. Zanim rozpoczniesz Przed dodaniem użytkownika należy zdecydować, które role zostaną mu przypisane, do których subskrypcji uzyska dostęp oraz jaki będzie jego adres . Subskrypcje są klasyfikowane jako usługi Praca grupowa lub Poczta elektroniczna. Usługi Praca grupowa uwzględniają komponenty do obsługiwania sieciowych kontaktów społecznych, takie jak Działania, Społeczności, Pliki, Events i Meetings. Komponenty dostępne w organizacji zależą od tego, jakie produkty zostały zakupione. Usługi Poczta elektroniczna uwzględniają programy IBM SmartCloud Notes i IBM SmartCloud inotes. Aby dodać wielu użytkowników jednocześnie, należy skontaktować się z przedstawicielem obsługi klienta i poprosić o włączenie serwera integracyjnego. IBM oferuje usługę subskrypcji serwera integracyjnego umożliwiającą przesyłanie wielu użytkowników jednocześnie z katalogu organizacji przedsiębiorstwa dostępnego w siedzibie do katalogu organizacji produktu SmartCloud Engage. Ta usługa przesyłania dodaje użytkowników do konta użytkownika produktu IBM SmartCloud for Social Business. Usługi serwera integracyjnego można również użyć do przesyłania zmian, jeśli informacje dotyczące użytkowników w katalogu korporacyjnym ulegną zmianie. Jeśli dostępny jest produkt SmartCloud inotes, możliwe jest przesyłanie użytkowników z katalogu korporacyjnego do katalogu kontaktów produktu inotes. Więcej informacji na ten temat zawierają sekcje Żądanie włączenia serwera integracyjnego i Przegląd serwera integracyjnego. Copyright IBM Corp. 2010,

18 W zależności od usług wybranych podczas początkowego tworzenia konta może istnieć więcej niż jeden sposób powiadomienia użytkownika o jego nowym koncie. W przypadku użytkowników dysponujących usługą wspomagającą pracę grupową administratorzy udostępniają adres , który będzie od tego momentu tożsamością konta. Tacy użytkownicy otrzymają na ten adres wiadomość z zaproszeniem. W przypadku konfigurowania konta dla użytkownika programu SmartCloud Notes administratorzy muszą udostępnić hasło tymczasowe, które zostanie użyte przez nowego użytkownika podczas logowania. Administratorzy muszą powiadamiać nowych użytkowników o takim tymczasowym haśle. W przypadku konfigurowania konta dla użytkowników programu SmartCloud inotes administratorzy mają opcję utworzenia tymczasowego hasła logowania lub powiązania konta użytkownika z alternatywnym adresem , który jest zewnętrznym adresem względem organizacji. Wiadomość z zaproszeniem może zostać wysłana na zewnętrzny adres . Procedura Aby dodać użytkownika, kliknij opcję Administrowanie > Zarządzanie organizacją > Konta użytkowników > Dodaj konto użytkownika, a następnie podaj wymagane informacje w poszczególnych krokach. 1. Określ podstawowe ustawienia użytkownika i przypisz role w sekcji Informacje o użytkowniku. Zanim użytkownik będzie mógł zasubskrybować usługę, musi zostać dla niego wybrana rola Użytkownik. Aby użytkownik miał możliwość resetowania haseł innych użytkowników lub ponownego wysyłania zaproszeń oczekujących lub zaproszeń, które utraciły ważność, należy wybrać rolę Asystent administratora. Aby nadać użytkownikowi uprawnienia administratora, należy wybrać rolę Administrator. Dla użytkowników, którzy muszą rejestrować aplikacje wewnętrzne, należy wybrać rolę Programista aplikacji. 2. Użyj karty Subskrypcje, aby wybrać usługi, do których użytkownik ma mieć dostęp, dodać dostęp mobilny do poczty elektronicznej i przydzielić dodatkową pamięć masową na potrzeby przechowywania plików lub wiadomości . Należy wybrać odpowiednią subskrypcję w celu jej przypisania do użytkownika. Można także włączyć mobilną pocztę elektroniczną, wybierając odpowiednią opcję w sekcji Programy dodatkowe. Jeśli organizacja zakupiła dodatkową pamięć masową, pewną jej ilość można przydzielić dodawanemu użytkownikowi. W polu Limit plików można podać łączną ilość miejsca na dysku, które jest dostępne dla użytkownika na potrzeby przesyłania plików. W polu Limit poczty elektronicznej można podać łączną ilość miejsca na dysku, które jest dostępne dla użytkownika na potrzeby przechowywania wiadomości . Ilość dodatkowej pamięci masowej musi zostać określona w liczbach całkowitych, na przykład 1 lub 2. Nie wolno używać ułamków ani części dziesiętnych. 3. Użyj opcji Programy dodatkowe, aby włączyć archiwizację poczty elektronicznej lub urządzenia przenośne. 4. Użyj opcji Logowanie do konta, aby określić tożsamość konta użytkownika. Podany tutaj adres będzie identyfikatorem, za pomocą którego użytkownik się loguje. Ten adres jest nazywany tożsamością konta. Podczas tworzenia konta użytkownika na potrzeby subskrypcji poczty elektronicznej administratorzy mogą określić dodatkowe opcje. v Preferencja dotycząca pierwszego logowania: Dla użytkowników programu SmartCloud Notes administratorzy muszą utworzyć hasło tymczasowe używane tylko podczas pierwszego logowania. Dla użytkowników programu SmartCloud inotes administratorzy mogą wybrać opcję tworzenia hasła dla pierwszego logowania lub opcję podawania alternatywnego adresu , na który zostanie wysłane zaproszenie. v Tylko w przypadku programu SmartCloud Notes: Administratorzy mogą określić nazwę wyróżniającą, która ma być używana. Te pola są opcjonalne - jeśli pozostaną puste, program SmartCloud Notes podejmie próbę ich zdefiniowania. Wyniki Po utworzeniu konta użytkownika ma ono status Oczekujące do momentu zalogowania użytkownika lub zakończenia procesu rejestracji. Jeśli konto nie zostało utworzone z hasłem tymczasowym, po utworzeniu konta użytkownik otrzymuje wiadomość zawierającą odsyłacz do strony rejestracji. Użytkownik musi następnie kliknąć ten odsyłacz i przeprowadzić proces rejestracji, wprowadzając informacje dotyczące kraju, strefy czasowej i opcji powiadamiania. Może zostać także 14 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

19 wyświetlona prośba o utworzenie hasła. Po wysłaniu rejestracji nowy użytkownik może zalogować się do organizacji. Jeśli organizacja ma wyłączoną funkcję weryfikowania klientów przy użyciu poczty elektronicznej, nowi użytkownicy nie otrzymają wiadomości z zaproszeniem. Administratorzy mogą ponownie wysyłać zaproszenia dla oczekujących kont, klikając strzałkę obok nazwy użytkownika i wybierając opcję Wyślij zaproszenie ponownie. Kliknij opcję Wyślij ponownie wszystkie zaproszenia, które utraciły ważność, aby ponownie wysłać wszystkie zaproszenia, które utraciły ważność. Co dalej Jeśli w organizacji używany jest program SmartCloud Notes, należy przejrzeć informacje o dodawaniu i wyposażaniu użytkowników w dokumentacji administrowania programem SmartCloud Notes. Po dodaniu użytkownika jego zaproszenie ma status Oczekujące. Oczekujące zaproszenia to zaproszenia, które nie zostały użyte do zarejestrowania się i nie utraciły ważności. Oczekujące zaproszenie utraci ważność po około 28 dniach. Kiedy oczekujące zaproszenie utraci ważność, nie będzie go można użyć w celu zarejestrowania się w organizacji i uzyskania do niej dostępu. Administrator lub asystent administratora musi ponownie wysłać takie zaproszenie, zanim użytkownik będzie mógł zakończyć rejestrację i zalogować się. Status zaproszenia można sprawdzić w dowolnym momencie, przechodząc do sekcji Konta użytkowników. Rozdział 5. Konfigurowanie kont użytkowników 15

20 Pojęcia pokrewne: Podstawowe informacje o rolach na stronie 23 Ten temat zawiera informacje o rolach dostępnych dla kont użytkowników. Poznanie różnych ról ułatwia wybranie właściwych ról dla użytkowników. Rozdział 6, Zarządzanie użytkownikami, na stronie 19 Administratorzy mogą usunąć, zawiesić lub edytować konto użytkownika, klikając strzałkę obok odpowiedniej nazwy użytkownika. Administratorzy mogą również zarządzać kontami użytkowników, wysyłając ponownie oczekujące zaproszenia i przeglądając raporty dotyczące użytkowników. Przegląd serwera integracyjnego na stronie 43 Serwer integracyjny umożliwia zintegrowanie informacji o wyposażaniu użytkowników i integracji grup ze środowiska administracyjnego w siedzibie. Serwer pozwala również na przesłanie użytkowników z katalogu firmowego organizacji do katalogu kontaktów korporacyjnych produktu SmartCloud inotes. Zadania pokrewne: Zarządzanie subskrypcjami na stronie 25 Administrator może rozpocząć bezpłatne subskrypcje próbne, zakupić nowe subskrypcje, wyświetlić historię subskrypcji lub zaktualizować istniejące subskrypcje próbne do pełnych subskrypcji przez ich zakupienie. Subskrypcje próbne mogą być niedostępne dla danej organizacji. Ponowne wysyłanie zaproszeń na stronie 19 Administrator lub asystent administratora może ponownie wysłać wiadomości z zaproszeniem, które utraciło ważność, lub z oczekującym zaproszeniem do wszystkich lub wybranych oczekujących kont użytkowników. Wiadomość z zaproszeniem zawiera odsyłacz, z którego użytkownik musi skorzystać, aby zakończyć rejestrację. Użytkownik, który zakończył rejestrację, może się zalogować. Resetowanie haseł i ponowne wysyłanie zaproszeń na stronie 18 Użytkownik pełniący rolę Asystent administratora może resetować hasła użytkowników w serwisie i ponownie wysyłać zaproszenia oczekujące oraz takie, które utraciły ważność. Asystenci administratora nie mogą jednak resetować haseł do programu IBM Notes. Żądanie włączenia serwera integracyjnego na stronie 43 Aby rozpocząć korzystanie z serwera integracyjnego, administrator musi skontaktować się z przedstawicielem obsługi klienta produktu IBM SmartCloud for Social Business w celu zażądania włączenia serwera. Informacje pokrewne: Dokumentacja produktu SmartCloud Notes (otwierana w nowym oknie) Lista dostępnej dokumentacji produktu IBM SmartCloud for Social Business. Zostaje otwarta w nowym oknie. Włączanie aplikacji zintegrowanych innych firm Dodanie zintegrowanych rozwiązań partnerów handlowych rozszerza produktywność użytkowników. Te oferty usług przetwarzania w chmurze ułatwiają wydajniejsze działanie zespołu. Procedura 1. Kliknij opcję Administrowanie > Zarządzanie organizacją. 2. Kliknij opcję Aplikacje zintegrowane innych firm, aby wyświetlić obsługiwane aplikacje innych firm. 3. Kliknij opcję Włącz przy odpowiedniej aplikacji, aby udostępnić ja dla użytkowników. Zintegrowane aplikacje są domyślnie wyłączone. Wybierając opcję Włącz, administratorzy mogą włączyć zintegrowaną aplikację dla danego konta użytkownika lub dla wszystkich kont użytkowników. Po wybraniu opcji Włącz dla wszystkich bieżących użytkowników (dostępnej w opisie aplikacji) aplikacja jest włączana dla organizacji i wszystkich bieżących użytkowników. Aby dostosować czas, przez jaki aplikacja ma dostęp do produktu IBM SmartCloud for Social Business, należy ustawić opcję Okres obowiązywania praw dostępu. Opcja Okres obowiązywania praw dostępu określa, jak długo aplikacja zintegrowana ma dostęp do produktu IBM SmartCloud for Social Business, zanim utraci ważność. Po utracie ważności praw dostępu aplikacji użytkownik jest ponownie proszony o nadanie aplikacji praw dostępu do jego konta. 16 IBM SmartCloud for Social Business: IBM SmartCloud Engage i IBM SmartCloud Connections Podręcznik administratora

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. administratora. Wersja: 4.5.1. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik administratora Opublikowano: 2014-01-16 SWD-20140116141228308 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...6 Dostępność funkcji administracyjnych...6 Dostępność

Bardziej szczegółowo

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY

BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY BITDEFENDER SMALL OFFICE SECURITY Przewodnik Partnerski Bitdefender Small Office Security Przewodnik Partnerski Data publikacji 2015.01.08 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Desktop Software. Wersja: 7.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Desktop Software Wersja: 7.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2012-06-05 SWD-20120605131050757 Spis treści Podstawy... 7 Informacje BlackBerry Desktop Software... 7 Konfigurowanie smartfonu

Bardziej szczegółowo

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych

Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Office 365 - Przewodnik Użytkownika Usługa Office 365 dla instytucji edukacyjnych Wersja 1.0 Data publikacji: Listopad 2014 Najnowsze informacje są dostępne pod adresem http://office.microsoft.com/pl-pl/academic/

Bardziej szczegółowo

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika

BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika BackupExpert backup i synchronizacja w jednej aplikacji. Instrukcja użytkownika 14.02.2014 SPIS TREŚCI Spis treści... 2 Wstęp... 4 Symbole stosowane w instrukcji... 4 Czym jest backup danych?... 4 Aplikacja

Bardziej szczegółowo

Kalendarz i harmonogram

Kalendarz i harmonogram Kalendarz i harmonogram Kalendarz programu Notes jest widokiem w bazie danych poczty, służącym do zarządzania czasem. Korzystając z kalendarza, można śledzić spotkania, terminy, rocznice, przypomnienia

Bardziej szczegółowo

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik

BlackBerry Internet Service. Wersja: 4.5.1. użytkownika. Podręcznik BlackBerry Internet Service Wersja: 4.5.1 Podręcznik użytkownika Opublikowano: 2014-01-09 SWD-20140109135251664 Spis treści 1 Rozpoczęcie pracy...7 Informacje o planach taryfowych BlackBerry Internet Service...7

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA

PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA Bitdefender Internet Security 2015 Podręcznik użytkownika Data publikacji 10/21/2014 Copyright 2014 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA

GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA GravityZone PRZEWODNIK ADMINISTRATORA Bitdefender GravityZone Przewodnik administratora Data publikacji 2015.08.20 Copyright 2015 Bitdefender Uwagi prawne Wszelkie prawa zastrzeżone. Żadna część tej publikacji

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla administratoro w

Szkolenie dla administratoro w Szkolenie dla administratoro w dla Aquanet Prowadzący: Krzysztof Krawczyk Poznań, 21-23 lipca 2015 LANDESK Service Desk LANDESK Service Desk jest aplikacją opisującą przepływ pracy. Zapewnia ona, że wszyscy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1

Spis treści. Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc... 1 Spis treści Rozdział 1 Instalator Autodesk pomoc........................... 1 Przegląd instalacji użytkownika............................... 1 Wprowadzenie..................................... 1 Zalecane

Bardziej szczegółowo

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński

Podręcznik WebIssues. Wersja 1.1-beta1. Michał Męciński Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński : Wersja 1.1-beta1 Michał Męciński Copyright 2007-2013 Zespół WebIssues Udziela się zezwolenia na kopiowanie, rozpowszechnianie i modyfikację tego dokumentu zgodnie z zasadami

Bardziej szczegółowo

Norton Security z kopią zapasową

Norton Security z kopią zapasową TM Norton Security z kopią zapasową Podręcznik użytkownika Troska o środowisko to słuszna sprawa. Firma Symantec usunęła okładkę z tego podręcznika, aby zmniejszyć niekorzystny wpływ swych produktów na

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2.

Instrukcja obsługi Client_Mozy. Wersja 2.2. Instrukcja obsługi Client_Mozy Wersja 2.2. Spis treści Wstęp... 1 1. Program Clinet_Mozy informacje ogólne... 2 2. Co nowego?... 3 3. Instalowanie programu Client_Mozy... 5 I. Pobieranie klienta Client_Mozy...

Bardziej szczegółowo

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej

Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Podręcznik rejestracji/wersji próbnej Office 365 dla instytucji edukacyjnych z Microsoft Online Services Uwaga: Informacje zawarte w niniejszym dokumencie odnoszą się do oprogramowania i usług w stanie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA. Wersja 2.9.0 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA Wersja 2.9.0 ZAWARTOŚĆ 1. ibard24 backup online... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 8 2.1.1. Jak pobrać

Bardziej szczegółowo

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7

1. PRODysk... 5. 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6. 2.1. Rejestracja nowego konta... 6. 2.1. Instalacja programu... 7 Wersja 1.0 ZAWARTOŚĆ 1. PRODysk... 5 2. Rozpoczęcie przygody to takie proste!... 6 2.1. Rejestracja nowego konta... 6 2.1. Instalacja programu... 7 2.1.1. Wymagania systemowe... 7 2.1.2. Przebieg instalacji...

Bardziej szczegółowo

Internet Security 2015

Internet Security 2015 Internet Security 2015 2 Spis treści Internet Security 2015 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...6 1.3 Instalowanie i uaktualnianie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1: Instalacja...5

Rozdział 1: Instalacja...5 F-Secure Internet Security 2014 F-Secure Internet Security 2014 Spis treści 2 Spis treści Rozdział 1: Instalacja...5 1.1 Przed pierwszą instalacją...6 1.2 Instalowanie produktu po raz pierwszy...7 1.3

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika wersja 8.00

Podręcznik użytkownika wersja 8.00 wersja 8.00 Antivirus Antispam Intrusion Guard Personal Firewall Parental Control Privacy Tools Ograniczona gwarancja Norman gwarantuje, że załączona płyta CD-ROM lub DVD oraz dokumentacja nie zawierają

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu IM and Presence dla systemu Cisco Unified Communications Manager, wersja 9.0(1)

Podręcznik użytkownika programu IM and Presence dla systemu Cisco Unified Communications Manager, wersja 9.0(1) Podręcznik użytkownika programu IM and Presence dla systemu Cisco Unified Communications Manager, wersja 9.0(1) Pierwsza publikacja: May 25, 2012 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman

Bardziej szczegółowo

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8

ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 ESET NOD32 ANTIVIRUS 8 Podręcznik użytkownika (dotyczy programu w wersji 8.0 lub nowszej) Microsoft Windows 8.1 / 8 / 7 / Vista / XP / Home Server 2003 / Home Server 2011 Kliknij tutaj, aby pobrać najnowszą

Bardziej szczegółowo

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea

http://www.trendmicro.com/download/emea/?lng=emea Firma Trend Micro zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie oraz zmian w opisywanych w nim produktach bez powiadomienia. Przed zainstalowaniem i rozpoczęciem korzystania z oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008

Novell. Open Workgroup Suite Small Business Edition. Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 2.0. novdocx (pl) 27 June 2008 Podręcznik administrowania i instalowania 2 maj 2008 Novell Open Workgroup Suite Small Business Edition 2.0 www.novell.com Podręcznik administrowania i instalowania programu Novell Open Workgroup Suite

Bardziej szczegółowo

A-61768_pl. Podręcznik administratora

A-61768_pl. Podręcznik administratora A-61768_pl Podręcznik administratora Oprogramowanie używane przez elementy tej aplikacji wymaga postępowania według poniższego oświadczenia licencyjnego: [Licencja BSD] Copyright (c) 2004-2011 Jaroslaw

Bardziej szczegółowo

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika

NAS Hard Drive. Podręcznik użytkownika NAS Hard Drive Podręcznik użytkownika Wersja Polska Spis treści WPROWADZENIE 3 ELEMENTY STERUJĄCE, ZŁĄCZA I WSKAŹNIKI 3 Panel przedni 3 Panel tylny 4 INFORMACJE O DYSKU TWARDYM 5 USTAWIENIE NAPĘDU NAS

Bardziej szczegółowo

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych.

Eksportowanie niniejszego produktu z USA lub Kanady może wymagać specjalnego pozwolenia Departamentu Handlu Stanów Zjednoczonych. Informacje prawne Firma Novell, Inc. nie bierze na siebie żadnej odpowiedzialności za treść i sposób korzystania z tej dokumentacji, w szczególności zaś nie udziela żadnych (pisemnych albo domniemanych)

Bardziej szczegółowo

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika

Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux. podręcznik użytkownika Program Acronis Backup & Recovery 11.5 Serwer dla systemu Linux podręcznik użytkownika Oświadczenie dotyczące praw autorskich Copyright Acronis International GmbH, 2002-2012. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Bardziej szczegółowo

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika

ESET Remote Administrator. Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika ESET Remote Administrator Przewodnik po instalacji i podręcznik użytkownika spis treści 1. Wprowadzenie...4 1.1 Architektura programu... 4 1.1.1 Serwer ERA (ERAS)...4 1.1.2 Konsola ERA (ERAC)...4 2. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime

Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 IBM MQSeries Workflow Wprowadzenie do Klienta MQ Workflow Runtime Wersja 3.2.1 SH12-6501-02 Uwaga! Przed zastosowaniem

Bardziej szczegółowo